Stawki podatków lokalnych

 

Taniej za psa

 

            O 40 proc. mniej zapłacą w tym roku podatnicy za posiadanie psa. Nowa stawka jest dużo niższa od tej, którą ustalił minister finansów. Obniżono ją z kwoty 50 zł na 30 zł. – Ten typ podatku trudno jest wyegzekwować. Obniżka ma być zachętą dla właścicieli psów do uiszczenia opłat – mówi burmistrz Lech Markiewicz.

 

Jak za zboże

 

            Wysokość stawki podatku rolnego jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta i wynosi odpowiednio: 2, 5 – krotność ceny skupu żyta za hektar przeliczeniowy użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz 5- krotność ceny skupu żyta za hektar fizyczny pozostałych użytków rolnych. Średnia cena skupu żyta za trzy pierwsze kwartały 2004 roku określona do celów ustalenia podatku rolnego wynosi 37,67 zł za 1 kwintal. Obliczone na tej podstawie maksymalne stawki wynosiłby odpowiednio 94,175 zł i 188,35 zł. Zdaniem radnych byłoby to nadmierne obciążenie dla podatników, dlatego obniżono stawkę do kwoty 35, 60 zł za 1 kwintal.

            Maksymalną stawkę zastosowano ustalając kwotę podatku leśnego. Dotychczasowe obciążenie tym podatkiem był niewielkie. Nowa stawka wynosi około 26 zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o 2, 7 zł.

 

Transport o inflację

 

            W porównaniu z rokiem ubiegłym nieznacznie wzrosną stawki podatkowe dla poszczególnych kategorii środków transportowych. Ich podwyżka jest zbliżona do wskaźnika inflacji i waha się od 3,5 do 4,5 proc. Najmniej wzrośnie podatek od przyczepy i naczepy o łącznej z pojazdem dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton (o 3,33 proc.). Największa podwyżka czeka posiadaczy samochodów ciężarowych o masie od 12 ton do 15 ton. Będzie to wzrost o 4,71proc.

 

Podatek od środków transportowych

 

Kategoria podatkowa

 

Stawka 2004 (zł)

 

stawka 2005 (zł)

 

Przyrost (%)

 

Przyrost (zł)

 

Autobusy od 16 do 30 miejsc do siedzenia włącznie

 

710,00

 

740,00

 

4,23%

 

30,00

 

Samochody ciężarowe o DMC* powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

 

1 100,00

 

1 150,00

 

4,55%

 

50,00

 

Samochody ciężarowe o DMC* nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton oraz liczbie osi 2

 

1 146,00

 

1 200,00

 

4,71%

 

54,00

 

Samochody ciężarowe o DMC* nie mniej niż 15 ton oraz liczbie osi 2

 

1 252,00

 

1 300,00

 

3,83%

 

48,00

 

Ciągniki siodłowe o DMC* zespołu pojazdów więcej niż 36, liczbie osi 2 oraz zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za równoważne

 

1 830,00

 

1 900,00

 

3,83%

 

70,00

 

Ciągniki siodłowe o DMC* zespołu pojazdów więcej niż 36, liczbie osi 2 oraz innym systemie zawieszenia

 

1 940,00

 

2 010,00

 

3,61%

 

70,00

 

Przyczepy i naczepy o łącznej z pojazdem silnikowym DMC* powyżej 36 ton oraz liczbie osi 3

 

1 500,00

 

1 550,00

 

3,33%

 

50,00

 

* DMC - dopuszczalna masa całkowita