30 czerwca 2003 - Sesja Rady Miejskiej

Podczas dzisiejszej części sesji radni podjęli kilkanaście ważnych dla miasta uchwał. Jedną z ważniejszych była zmiana budżetu miasta na 2003 r. Przewiduje ona realizację kilku wniosków zgłoszonych przez radnych podczas tegorocznej sesji budżetowej.
4200 zł więcej dostaną świdniccy policjanci w ramach rekompensaty pieniężnej za służbę pełnioną na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Świdnicy, ale w godzinach ponadnormatywnych, o 350 tysięcy złotych zwiększona zostanie kwota na zasiłki i pomoc w naturze świadczone przez MOPS, 15 tys. zł otrzyma Towarzystwo im. św. Brata Alberta w Świdnicy, o 51 tys. zł więcej otrzyma Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji na bieżącą działalność (zakup opału, środków czystości, środków chemicznych, farb, niezbędnych zakupów), 15 tys. zł ma otrzymać Hufiec ZHP na budowę hangaru żeglarskiego w Niesulicach.


30 czerwca 2003 - Wakacyjna liga piłki nożnej

Na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczęła się wakacyjna liga piłki nożnej drużyn podwórkowych
Udział w turnieju biorą drużyny :
Błyskawice, Metro Stars, Drewniaki, Zarzecze, WSG, Żuliki, PSG, Triada.
Na zdjęcie mecz pomiędzy WSG a zespołem Drewniaków


29 czerwca 2003 - Awans juniorów Sparty

29 czerwca po zwycięstwie nad LKS Dobrocin, juniorzy świdnickiej SPARTY awansowali do klasy okręgowej. Trenerem zespołu jest Roman Szuba.

28 czerwca 2003 - VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy

Już od piątku 27 czerwca 2003 trwa VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy.
W Hali Sztucznego Lodowiska odbył się już Turniej błyskawiczny, a w niedzielę Turniej Szachów Szybkich.
W obu turniejach zwyciężył Ewgienij Miroszniczenko.
Festiwal Szachowy zakończy się 9 lipca 2003.
Więcej informacji:
www.festiwal-swidnica.pl
27 czerwca 2003 - IX sesja Rady Miejskiej

W piątek, 27 czerwca odbyła się IX sesja Rady Miejskiej. Głównym tematem dominującym na sesji był problem bezrobocia. Z pomysłu przewodniczącego rady miejskiej Michała Ossowskiego by bezpośrednio przemówić do radnych skorzystały trzy osoby:
Andrzej Gadomski - mówił o bezpieczeństwie w mieście, mówił również o braku szaletów w mieście i konsekwencjach z tego wynikających (zanieczyszczone bramy budynków)
Anna Czerniec - w imieniu dużej grupy bezrobotnych również zajmowała się w swoim wystąpieniu tą sprawą.
Zofia Bagińska - repatriantka z Kazachstanu, dziękowała za możliwość osiedlenia się w mieście, wspomniała ze wzruszeniem, że jeszcze wiele rodzin czeka na powrót do kraju.


27 czerwca 2003 - Koniec czerwonych autobusów

Od stycznia przyszłego roku we wsiach świdnickiej gminy przestaną kursować czerwone autobusy.
Decyzję o wypowiedzeniu umowy podjęła Rada Gminy na ostatniej sesji.
26 czerwca 2003 - Polskie Koleje Państwowe

Na wniosek członków Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego podjęto w Świdnickim Urzędzie Miejskim rozmowy na temat przywrócenia do ruchu kolejowego odcinka Wrocław - Świdnica - Jedlina Zdrój.
W spotkaniu uczestniczył zaproszony Stanisław Broga z Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei w Warszawie.
Na tej uroczej trasie kolejowej powinny pojawić się autobusy szynowe.

20 czerwca 2019 - Bogny, Rafaeli, Rafała