31 sierpnia 2003 - Remonty w szkołach

Uczniowie odpoczywali ciesząc się wakacjami a w tym czasie w ich szkołach przeprowadzono szereg prac remontowych.
Zakończono kapitalny remont toalet szkolnych i dachu Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych, remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Świebodzicach. Wymieniono parkiet na sali gimnastycznej ZSB-E w Świdnicy, wyremontowano zalaną salę lekcyjną w świebodzickim ogólniaku i elewację frontową Poradni Psychologiczno --Pedagogicznej w Świdnicy.
Prace w niektórych szkołach ciągle trwają a wszystko dzięki temu, że otrzymaliśmy z MEN-u dodatkowe 167,537 zł. na remonty. W związku z tym trwa wymiana okien na sali gimnastycznej ZSB-E w Świdnicy oraz w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach, remont instalacji C.O. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy a także wymiana opraw oświetleniowych w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy.
Prowadzone remonty nie zakłócą pracy dydaktycznej w szkołach.


31 sierpnia 2003 - JFK - Konkurs

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz fundusz Współpracy - JFK ogłaszają otwarty konkurs na Średnie i Małe Dotacje dla polskich organizacji pozarządowych w ramach Programu Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego. Podstawowym celem Programu jest umacnianie społeczeństwa obywatelskiego i przygotowanie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Tematyka konkursu obejmuje kwestie związane z przejmowaniem i wdrażaniem dorobku prawnego UE w zakresie ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego oraz szeroko rozumianą problematykę społeczną. Minimalna wysokość Średnich Dotacji wynosi 50 tys. euro, maksymalna - 100 tys. euro natomiast Małych mieści się w przedziale od 5 tys. euro do 25 tys. euro. Szczegółowych informacji należy szukać na stronach internetowych: www.cofund.org.pl/rso i www.ukie.gov.pl
oraz pod numerami tel.: 022 450 99 56, 058 621 91 87, e-mail: ngo@doradca.com.pl
, pytania@cofund.org.pl


31 sierpnia 2003 - Żarowski Ośrodek Kultury

Od 1 sierpnia nowym dyrektorem Żarowskiego Ośrodka Kultury jest Sylwia Brzęczek ze Świdnicy.
Dotychczasowy dyrektor ŻOK-u Zbigniew Kaczorowski złożył rezygnacje z funkcji, ale będzie nadal pracownikiem ośrodka.
Sylwia Brzęczek z zawodu jest teoretykiem muzyki. Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Ukończyła również podyplomowe studia menedżerskie przy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
To nie jest jej pierwsze stanowisko kierownicze. Ostatnio przez kilka lat z powodzeniem prowadziła działalność gospodarczą.


31 sierpnia 2003 - Nagrody dla dyrektorów

Na ostatnim spotkaniu Dyrektorów placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki Starosta wręczył nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę.
Wręczył także nominację pani Barbarze Baran, która od 1 sierpnia br. pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Świebodzicach.
Oprócz tego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora panu Januszowi Zielińskiemu w Zespole Szkół w Jaworzynie Śl. oraz panu Edmundowi Miazga w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Bystrzycy Dolnej.


31 sierpnia 2003 - Chodniki w gminie

Trwają intensywne prace przy budowie chodników dla pieszych na terenie Gminy Świdnica.
Prace trwają już od kwietnia bieżącego roku, a wykonywane są przez pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy Świdnica w ramach prac interwencyjnych.
Do końca lipca wybudowanych zostało 398 mb chodników.
Zakończone zostały prace związane z wykonaniem chodników w Grodziszczu - wykonano 155 mb, w Lutomii Dolnej - 95 mb, Pszenno - 60 mb, Wilków - 88 mb.
Obecnie trwają prace przy budowie chodników w Mokrzeszowie, Bojanicach, Jagodniku, Lutomii Górnej.
Niebawem rozpoczną się prace przy budowie kolejnych chodników w Bystrzycy Górnej i Lubachowie, Wiśniowej, Wilkowie, Słotwinie, Witoszowie Dolnym.
Również te prace będą wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.


30 sierpnia 2003 - Domu na Wzgórzu

Niemiecka Fundacja Mercatora
www.stiftung-mercator.de organizuje po raz pierwszy razem z Fundacją "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego konkurs na dziewięć 3-miesięcznych pobytów stypendialnych w okresie od września 2003 do sierpnia 2004.
Stypendyści będą mieszkać w Domu na Wzgórzu w Krzyżowej, gdzie w latach 1942-43 odbywały się spotkania Kręgu z Krzyżowej (opozycyjnej grupy skupionej wokół Helmutha Jamesa von Moltke, właściciela majątku rodzinnego w Krzyżowej, wtedy Kreisau).
Dziś w Domu na Wzgórzu znajduje się Miejsce Pamięci, historyczno-edukacyjny dział Fundacji "Krzyżowa" Do zamieszkania na poddaszu tego malowniczego Domu Fundacja Mercatora zaprasza stypendystów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Wykorzystując atmosferę tego miejsca będą mieli okazję pracować nad własnymi projektami. Fundacja "Krzyżowa" zachęca do udziału w tym programie absolwentów, doktorantów i młodych naukowców zajmujących się m.in. historią Niemiec w XX wieku, problematyką tożsamości narodowych oraz współczesnej świadomości historycznej.
Zwracamy się również do artystów - plastyków, muzyków i pisarzy - dla których miejsce oraz ludzie związani z dzisiejszą lub historyczną Krzyżową mogliby się stać źródłem inspiracji dla własnej twórczości.
Kandydaci nie powinni być starsi niż 32 lata. Znajomość języka niemieckiego albo angielskiego jest wymagana, znajomość innych języków mile widziana.
Informacje o stypendiach, warunki konkursu oraz terminy składania wniosków na stronie internetowej Fundacji www.krzyzowa.org.pl
(nasze projekty/ Miejsce Pamięci/ Program im. Mercatora)


30 sierpnia 2003 - Strzegom - Festyn Kamieniarski

Pracodawcy branży kamieniarskiej Ziemi Strzegomskiej, Urząd Miejski w Strzegomiu oraz dwumiesięcznik branży kamieniarskiej " ŚWIAT KAMIENIA "
zapraszają na FESTYN KAMIENIARSKI
od 13.00 do 24.00 stadion OSiR w Strzegomiu
gwiazda wieczoru: ELEKTRYCZNE GITARY
w programie:
występ zespołu DUET, rozgrywki piłkarskie na górnej płycie stadionu, konkursy dla dzieci i dorosłych, rozstrzygnięcie konkursu dla studentów architektury, zabawa taneczna.


29 sierpnia 2003 - Otrzymali wymarzone klucze

Dziś zostały wręczone klucze do siedmiu mieszkań w budynku przy ulicy Żeromskiego.
Oprócz kluczy do swoich długo oczekiwanych lokali, przyszli mieszkańcy dostali po jednej dużej roślinie doniczkowej " na dobry początek " i dzisiaj już, umówili się na wspólne spotkanie za rok.
Starosta Jacek Wajs zaproszenie przyjął.
29 sierpnia 2003 - podpisz LIST OTWARTY !

W świdnickim biurze Stowarzyszenia Ochrony Bezrobotnych przy ul. 1-go Maja 23,
można składać podpisy pod Listem Otwartym skierowanym do Rządu i Parlamentu, w którym sprzeciwiamy się zmianom godzącym w sektor pozarządowy, chodzi o manipulacje przy ustawie podatkowej.
Prosimy inne organizacje, instytucje, sponsorów, Posłów, Senatorów, wolontariuszy i mieszkańców Świdnicy o poparcie naszego protestu.
Jest to akcja wspólna z " Forum Inicjatyw Pozarządowych " w Warszawie i innych organizacji.


29 sierpnia 2003 - X Sesja Rady Miejskiej

Radni pracowali nad :
- zmianą Uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, ponoszone przez świadczeniobiorcę oraz zasad zwrotu zasiłków celowych.
- powołaniem Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2004-2007.
- w sprawie osiedlenia się na stałe w Gminie Miasta Świdnica czteroosobowej rodziny, Państwa Włodzimierza i Haliny Bogińskich oraz Pani Stanisławy Litostańskiej - repatriantów z Republiki Kazachstanu.
- w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty od ceny nabycia przez Zakład Energetyczny Wałbrzych S.A. z siedzibą w Wałbrzychu prawa własności nieruchomości zabudowanych obiektami stacji transformatorowych położonych w Gminie Miasta Świdnica.
- w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych świdnickich radnych
- w sprawie utraty mocy uchwały Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pod zabudowę, w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej- działki nr 34/2, położonej przy ul. Przemysłowej w Świdnicy.
- w sprawie ustanowienia obowiązku prowadzenia przez przedsiębiorców rejestru skupu metali żelaznych na terenie miasta,
- w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasta Świdnica.
- w sprawie utworzenia związku międzygminnego pn. " Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy " i przyjęcia jego Statutu, i wyznaczenia przedstawicieli.
- w sprawie przyjęcia programu pod nazwą " Miejski Program Aktywizacji Bezrobotnych w Świdnicy "


29 sierpnia 2003 - Patenty

1 września o godz. 13.00 w sali narad (nr 225) świdnickiego starostwa odbędzie się uroczyste wręczenie Patentów Weteranom Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.
Patentami uhonorowane zostaną osoby, które w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnili żołnierską powinność.
Są to najstarsi żołnierze Rzeczypospolitej Polskiej, dla których fakt otrzymania Patentu stanowi bardzo ważne wydarzenie świadczące o tym, że pomimo różnych zawirowań historii, Ojczyzna o nich nie zapomniała W imieniu Prezesa Rady Ministrów Patenty wręczy Starosta Świdnicki Jacek Wajs.
Uroczystość została zaplanowana 1 września ponieważ ten dzień jest także "Dniem Weterana".


28 sierpnia 2003 - Odezwij się

10 września odbędzie się pierwszy z dwóch koncertów 38 MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU - WRATISLAVIA CANTANS 2003
Na pierwsze cztery osoby, które wyślą do redakcji dziennika e-maila a w nim :
imię, nazwisko, adres
- czekają wejściówki na koncert :
Włoskie, hiszpańskie i francuskie ballady
mistyczne XII-XIV w.
Hortus Musicus, Andres Mustonen (kier. art.)
Koncert odbędzie się w Kościele Pokoju o godzinie 17.30
Kto został szczęśliwcem? i sposobie odebrania wejściówek poinformujemy w DZIENNIKU w ciągu najbliższych dni.


28 sierpnia 2003 - Dostaną mieszkania

Jutro 29 sierpnia o godz. 12.00 Starosta Świdnicki Jacek Wajs przekaże sześciu rodzinom ze Świdnicy klucze do wyremontowanych mieszkań.
Mieszkania znajdują się części budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych przy ul. Żeromskiego 16. W wyniku adaptacji otrzymano 8 mieszkań ( 3 jednopokojowe i 5 dwupokojowych).
Wnioski o przydział lokali mieszkalnych rozpatrywane były zgodnie z zasadami i kryteriami przyjętymi przez Zarząd.
Całość inwestycji kosztowała ok. 150 tys. zł.
Zarząd wyszedł z tą inicjatywą mimo, iż gospodarowanie mieszkaniami socjalnymi nie należy do zadań własnych Powiatu.
Starosta zaproponował, aby jedną z kawalerek przekazać usamodzielniającemu się wychowankowi domu dziecka.


28 sierpnia 2003 - Ranking stron POWIATOWYCH

Zapraszamy wszystkich właścicieli stron internetowych z naszego powiatu do promowania się w naszym rankingu.
Jego wyniki publikowane są na stronie www.dziennik.toplista.pl
W celu przystąpienia do rankingu należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz
Do zabawy przyłączyli się właściciele zarówno stron prywatnych, firmowych jak i Urząd Miasta Świdnicy.


28 sierpnia 2003 - Szkólka tenisa

Rozdaniem pamiątkowych dyplomów, czapeczek i wspólnym zjedzeniem lodów zakończyła dziś szkolenie " Letnia Szkółka Tenisa " w Świdnicy.
Szkółka zorganizowana została przez Tenis Fan Club.
Na codzień zajęcia z dziećmi prowadził pan Wiesław Kułakowski.
Zajęcia odbywały się na kortach Świdnickiego OSiRu.


28 sierpnia 2003 - SAPARD - 2004

Gmina Świdnica przygotowuje wnioski do Programu SAPARD na rok 2004.
Warto przypomnieć, że w bieżącym roku gmina otrzymała dofinansowanie gminnych inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym oraz Budowa wodociągu w Witoszowie Górnym na łączną kwotę 1.102.199,51 co stanowiło 50 % poniesionych kosztów.
Wnioski przygotowywane są przez pracowników Urzędu Gminy, którzy kompletują dokumentację i zbierają niezbędne informacje do dwóch kolejnych projektów inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Górnym oraz Budowa wodociągu w Bystrzycy Górnej.
Każda z inwestycji warta będzie po około 300 tys. euro, a 50% tej kwoty będzie mogło zostać sfinansowane ze środków Funduszu SAPARD.
W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycji prace związane z jej realizacją rozpoczną się w I kwartale 2004 r.


28 sierpnia 2003 - Żarów - nowy oddział

W kwietniu br. dyrektor ZS w Żarowie wnioskował o otwarcie 0,5 oddziału technikum dla dorosłych w zawodzie technik technologii ceramicznej i 0,5 oddziału w zawodzie technik handlowiec.
Ze względu na duże koszty prowadzenia jednego oddziału dwuzawodowego została wyrażona zgoda na otwarcie oddziału w tym zawodzie, w którym nabór wyniesie minimum 30 słuchaczy. Z uwagi na duże zainteresowanie kształceniem w obu zawodach (na dzień dzisiejszy podania złożyło łącznie 69 osób do obydwu klas), oraz naliczanie budżetu szkoły w oparciu o bon oświatowy, którego podstawą wyliczenia jest liczba uczniów, Zarząd wyraził zgodę na otwarcie dodatkowego oddziału Technikum dla Dorosłych w Żarowie.
Oznacza to, że kształcenie odbywać się będzie w obydwu kierunkach.


27 sierpnia 2003 - Pisze do nas

Andrzej Niewinny Dobrowolski.
Urodzony w 1945 w Częstochowie.
Po przeniesieniu się do Szwecji mieszka tam do dziś.
Od lat kilkunastu tłumacz literacki, dziennikarz,felietonista.
Autor wydawanych w Polsce przekładów z języka angielskiego, szwedzkiego i duńskiego.
Współpracuje z wieloma wydawnictwami krajowymi oraz polonijnymi w Europie, Ameryce i Australii.
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Autor nadesłał nam kilka swoich felietonów - dzisiaj zamieszczamy kolejny - >>> przeczytaj


27 sierpnia 2003 - Dotacja dla gminy

Gmina Świdnica otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 169.700 zł.
2 września br. Wójt Gminy Teresa Mazurek podpisze w Warszawie umowę z Bankiem Millenium, który zajmuje się obsługą dotacji. Przyznane pieniądze umożliwią dokończenie budowa boiska sportowego oraz szatni dla sportowców w Grodziszczu. Inwestycja ta realizowana jest już od kilku lat.
Ogółem wartość inwestycji wg kosztorysu została wyceniona na 1.107.500 zł.
Większość tych prac została wykonana przy współudziale mieszkańców Grodziszcza i członków klubu sportowego.
Dotacja umożliwi dokończenie budowy trybuny oraz wykonanie robót wykończeniowych szatni. Z przyznanej dotacji, 50 tys. zł zostanie przekazane Gminie Świdnica jeszcze w tym roku. Pozostała część trafi na gminne konto w roku przyszłym.
W Grodziszczu powstanie więc, jeszcze w tym roku, pełnowymiarowe boisko sportowe, na którym będą mogły być rozgrywane ważne mecze piłkarskie.


27 sierpnia 2003 - Zderzenie

Dzisiaj po godzinie 9, na ruchliwym skrzyżowaniu ulic Łukasińskiego i Esperantystów do doszło do kolizji samochodów.
Wyjeżdżający z bocznej bramy zakładu Mera - Pafal samochód VW Transporter nie zachowując ostrożności wjechał na skrzyżowanie i doprowadził do sytuacji w której prawidłowo jadący ciągnik siodłowy marki Volvo wpadł na słup sygnalizacji świetlnej.
Ruch na tym odcinku został przez dłuższy czas bardzo utrudniony. Mimo sprawnej pracy kierującego ruchem policjanta, na ulicach przy skrzyżowaniu przez długi czas tworzyły się kilkudziesięciometrowe sznury pojazdów.


27 sierpnia 2003 - Awaria - brak wody

Dzisiaj w godzinach rannych na wysokości PSB przy ul. Szarych Szeregów nastąpiła bardzo poważna awaria głównej magistrali wodnej,
w związku z czym część miasta pozbawiona jest wody.
Woda pompowana jest tylko z jednego ujęcia. Jak poinformowało ŚPWiK awaria powinna zostać usunięta do godz. 16.00.
Tymczasem wodę dostarczają beczkowozy.


26 sierpnia 2003 - Waryńskiego w remoncie

Od początku bieżącego miesiąca remontowane są dwie ulice na Osiedlu Młodych w Świdnicy.
Na ul. Waryńskiego remontowana jest część parkingowa jezdni a chodnik po jednej stronie ulicy otrzyma nową nawierzchnię.
Podobny remont odbywa się przy ulicy M. Kunic.

26 sierpnia 2003 - uwaga - spożywcy

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego przygotowuje szkolenie z minimum sanitarnego dla przedsiębiorców.
Oferta Stowarzyszenia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy przedsiębiorców z branży spożywczej, którzy muszą (zgodnie z obowiązującymi przepisami) wykazać się odpowiednią wiedzą, m.in. z zakresu przechowywania żywności, jej przewożenia, obchodzenia się z żywnością - tzw. minimum sanitarnego.
Muszą zdawać egzamin raz na pięć lat. Szkolenie będzie częściowo odpłatne.
Osoby zainteresowane mogą się kontaktować z Biurem Stowarzyszenia
(al. Niepodległości 14 w Świdnicy, tel. 857-86-27).


25 sierpnia 2003 - Jesień 2003 W Fundacji "KRZYŻOWA"

1-6 września 2003 rozpoczną się Polsko-niemieckie warsztaty historyczne - I edycja, a w dniach 14-20 września - II edycja.
W warsztatach weźmie udział ok. 30 Polaków i Niemców w wieku 15-19 lat.
Celem spotkania jest samodzielna nauka odkrywania i badania historii oraz integrowanie młodych Polaków i niemców zainteresowanych historą swych krajów. Na podstawie dokumentów źródłowych i rozmów ze świadkami czasów uczestnicy badają historię ruchu oporu, m.in. Kręgu z Krzyżowej w Niemczech oraz Powstania Warszawskiego w Polsce.
Efektem spotkania będą sporządzone przez młodzież notki o wybranych wydarzeniach i postaciach historycznych.
Są jeszcze wolne miejsca - koszt uczestnictwa dla młodzieży z Polski
50zł - cena obejmuje wszystkie koszty, tj. nocleg, pełne wyżywienie, program i tłumaczenia (uczestnicy nie muszą znać języka niemieckiego).


25 sierpnia 2003 - Wratislavia Cantans 2003

Dzisiaj o godzinie 10 odbyła się w sali Urzędu Miejskiego konferencja prasowa poświęcona wrześniowym wydarzeniom artystycznym w Świdnicy :
XIX Dniom Muzyki Kameralnej oraz koncertom w ramach 38 Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.
Na konferencji prasowej obecni byli przedstawiciele Międzynarodowego Festiwalu "Wratislavia Cantans" oraz przedstawiciele władz miasta - mecenasa koncertów.
Bilety do nabycia w Klubie "Bolko" Świdnickiego Ośrodka Kultury
pl. Grunwaldzki 11
codziennie od 8,00 do 15,30
oraz w dniach i miejscach koncertów na godzinę przed koncertem.
terminarz koncertów w zapowiedziach


24 sierpnia 2003 - Księstwo

W dniach 20,21 i 22 września odbędzie się wiele imprez związanych z ideą powstania przedsięwzięcia pod nazwą Księstwo Świdnicko - Jaworskie.

Głównym wydarzeniem pierwszych dni będą Regaty o Puchar Księstwa Świdnicko - Jaworskiego.
więcej w zapowiedziach
24 sierpnia 2003 - Olszany - Dożynki

31 sierpnia w Olszanach odbędą się gminne dożynki.
Bogaty program wygląda następująco :
12.00 - Msza święta w kościele Św. Trójcy w Olszanach,
13.30 - Przejście korowodu dożynkowego na boisko sportowe,
14.00 - Ceremoniał żniwno - dożynkowy,
15.00 - Prezentacje artystyczne:
Szkoła Podstawowej w Olszanach,
Zespół "Olszaniacy",
Zespół "Kostrzanie",
Zespół "Goczałkowianki"
16.30 - Zespół instrumentalno - wokalny
Konkursy z nagrodami,
Prezentacja wieńców i chleba
20.00 - Gwiazda wieczoru Zespół grecki - "ORFEUSZ"


24 sierpnia 2003 - Piknik

W sobotę 23 sierpnia 2003 na terenie boiska sportowego przy ulicy Parkowej odbył się Wielki Piknik zorganizowany wspólnie przez Polskie Radio Wrocław i Gazetę Wrocławską.
Podczas imprezy odbyło się wiele konkursów.
Były konkursy dla dzieci, były także dla całych rodzin.
Rozlosowano wiele nagród. Na estradzie wystąpił między innymi Kabaret Elita, zespoły Riders, Crackers Band, Golden Life.
Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.


24 sierpnia 2003 - Dytko zwycięża

W sobotę i niedzielę w okolicach Rościszowa odbył sie 3 Sudecki Samochodowy Wyścig Górski będący IX i X eliminacją Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.
W wyścigu wystartowało 40 załóg a ukończyło 33.
Trasa została wysoko oceniona przez zawodników, stwierdzili że, jest jedną z lepszych a na pewno jedną z najtrudniejszych w kraju. 7 załóg wycofało się z wyścigu ze względu na awarię samochodów.
wyniki :
IX Runda:
1. Paweł Dytko - Mitsubishi LAncer e. VII,
2. Paweł Hildebrański - Alfa Romeo 155,
3. Tomasz Kuchar - MItsubishi Lanser E. VI
X Runda:
1. Paweł Dytko,
2. Mariusz Stec - Mitsubishi LAncer e. VI,
3. Paweł Hildebrański


23 sierpnia 2003 - Warto skorzystać

Kolegium Europy Wschodniej organizuje w dniach 2-3 października br. we Wrocławiu Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze.
Impreza organizowana jest pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego i mogą wziąć w niej udział dolnośląskie przedsiębiorstwa.
Celem przedsięwzięcia jest rozwój efektywnej współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami Województwa Dolnośląskiego i Ukrainy.
Inicjatywa będzie sprzyjać wymianie handlowej, współpracy produkcyjnej, inwestycyjnej, wdrażania nowych technologii oraz rozwojowi przedsiębiorczości.
Biuro organizacyjne Forum mieści się w Kolegium Europy Wschodniej przy ul. Kiełbaśniczej 5, www.kew.org.pl tel./fax 071 342-16-81.
Mogą się tam zgłaszać wszyscy zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu.
Przykłady ze Świdnicy pokazują, że kontaktów handlowych warto szukać także na Ukrainie. W tym roku, dzięki współpracy Świdnicy z miastem Niżyn powstała spółka, której celem będzie produkcja okien.


23 sierpnia 2003 - Przedsiębiorcy

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii na konferencję, która odbędzie się 9 września, o godz. 17.00 w świdnickim Urzędzie Miejskim.
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jest organizacją non-profit podlegającą J.M. Rektorowi Politechniki Wrocławskiej. Jako ośrodek sieci IRC (Innovation Relay Centres) świadczy usługi w zakresie międzynarodowego transferu technologii. Instytucja ta zajmuje się także szkoleniami, doradztwem i pomocą w uzyskaniu dofinansowania z programów Unii Europejskiej.
Co ważne - WCCT realizuje także projekt, którego celem jest wzrost udziału dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw z branży technologii informatycznych w eksporcie na rynek niemiecki.
Z pomocą pracowników Centrum możliwe jest także nieodpłatne doradztwo i pomoc przedsiębiorcom w znalezieniu partnerów lub źródeł finansowania w wymiarze międzynarodowym.
Kontakt - Magdalena Walentynowicz-Wichrowska, Departament Rozwoju Gospodarczego świdnickiego Urzędu Miejskiego (tel. 8562-891)


22 sierpnia 2003 - Jest PRACA !

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
pilnie poszukuje chętnych do pracy na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Żarowie :
- TŁUMACZ -
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, japońskiego i polskiego
- umiejętność tłumaczenia i interpretacji pism, tekstów i itp.
- zdolności administracyjne
- łatwość nawiązywania kontaktów

- OSOBY - z wykształceniem wyższym technicznym ( studia inżynierskie lub studia magisterskie o specjalności mechanika i budowa maszyn )
- umiejętność obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń
- znajomość języka angielskiego
- obsługa komputera

- OSOBY - z wykształceniem wyższym technicznym (studia inżynierskie lub magisterskie z elementami ekonomii, zarządzania, kontroli jakości lub informatyki )
- zdolności negocjacyjne, administracyjne, umiejętność kierowania i zarządzania
- znajomość języka angielskiego
- obsługa komputera
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NIE JEST WYMAGANE
PREFEROWANE OSOBY, KTÓRYCH OKRES OD UKOŃCZENIA STUDIÓW NIE PRZEKRACZA 4 LAT
Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie aplikacji (c.v.) w języku polskim i angielskim do pośredników pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy pokój nr 23 w godzinach 8.00 - 14.00
lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail :
wrswposr@praca.gov.pl
albo w Urzędzie Miasta w Żarowie ul. Zamkowa 2 w pokoju nr 7 lub na adres e- mail:
inwestycje@um.zarow.pl
Dodatkowych informacji udziela pani Kozłowska tel: 8580-591


22 sierpnia 2003 - "Pokrzywdzeni"

Dzisiaj o godzinie 15 odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia osób uznających siebie za pokrzywdzone, pokrzywdzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Spotkanie odbyło się w siedzibie świdnickiej solidarności przy placu Grunwaldzkim, a wzięło w nim udział niewiele bo około 20 osób.
Podczas spotkania poruszano problemy jakie wynikają z faktu stania się z dnia na dzień bezrobotnym będąc wcześniej rencistą.
Trudno jest żyć nie mając nawet tej mizernej renty.
Kolejne spotkanie Stowarzyszenia odbędzie się w Strzegomiu.


22 sierpnia 2003 - Przystanek "31" - przeniesiony

Od 1 września br. początkowy przystanek linii autobusowej "31" w Świdnicy zostanie przeniesiony z pl. Grunwaldzkiego na ul. Kolejową (przy torach, vis a vis dworca PKS).
Zmiany wynikają z konieczności uporządkowania, a przede wszystkim odciążenia pl. Grunwaldzkiego.
Przewoźnicy tej linii zostali praktycznie ostatnimi, którzy mieli przy tym placu swój przystanek początkowy.
Zmiany były konsultowane z przewoźnikami i zaakceptowali oni takie rozwiązanie. Miasto liczy na to, że nową lokalizację przystanku zaakceptują przede wszystkim pasażerowie.
W tej chwili przy ul. Kolejowej przygotowywany jest już nowy przystanek "31".


21 sierpnia 2003 - Sesja po przerwie

29 sierpnia o godzinie 11 rozpocznie się X posiedzenie Rady Miejskiej w Świdnicy.
Podczas sesji radni będą rozmawiać m.in. na temat funkcjonowania świdnickiego sportu, zapoznają się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze tego roku, dyskutować będą nad dokumentem o nazwie: "Założenia polityki społecznej i gospodarczej na 2004 r."
W projekcie porządku obrad znalazły się m.in. następujące uchwały:
- W sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2004-2007,
- W sprawie osiedlenia się na stałe w Gminie Miasto Świdnica czteroosobowej rodziny Państwa Włodzimierza i Haliny Bogińskich oraz Pani Stanisławy Litostańskiej - repatriantów z Republiki Kazachstanu,
- W sprawie ustanowienia obowiązku prowadzenia przez przedsiębiorców rejestru skupu metali żelaznych na terenie miasta Świdnicy,
- W sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Świdnica,
- W sprawie utworzenia związku międzygminnego pn. "Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy" i przyjęcia jego Statutu,
- W sprawie przyjęcia zmian w Miejskim Programie Aktywizacji Bezrobotnych w Świdnicy.


21 sierpnia 2003 - Wizyta zakończona

W dniach 18-20 sierpnia Powiat Świdnicki odwiedził Starosta z zaprzyjaźnionego Powiatu Bergstrasse Norbert Hofmann.
Była to wizyta prywatna, podczas której Starosta Hofmann chciał pożegnać się z obecnym Starostą Świdnickim Jackiem Wajsem a także z byłym Starostą Wojciechem Murdzkiem i podziękować za dotychczasową współpracę.
Po ostatnich wyborach do władz lokalnych w Powiecie Bergstrasse nastąpiła bowiem zmiana układu sił politycznych i funkcję starosty od września obejmie szef powiatowego CDU Matthias Wilkes.
W związku z tym obecny starosta (wywodzący się z SPD) ustępuje ze stanowiska. Pożegnalne spotkanie miało miejsce we wtorek 19 sierpnia.


20 sierpnia 2003 - Bolko - zapisy

Jeśli jesteś w wieku 14-25 lat, twoja pasją jest śpiew i bardzo chciałbyś się rozwijać w tym kierunku, ŚOK zaprasza do STUDIA WOKALNEGO "KATHARSIS"
- indywidualna i zespołowa nauka śpiewu,
- warsztaty wokalne
- profesjonalny akompaniament,
- możliwości indywidualnej nauki gry na fortepianie i gitarze elektrycznej (jazz, blues, funky)
Spotkanie organizacyjne odbędzie się
5 września 2003 r. o godz. 18.00 w klubie BOLKO (Świdnica, Plac Grunwaldzki 11).
Zapraszamy


20 sierpnia 2003 - Urząd zachęca

Zapraszamy także osoby fizyczne.
Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy nadal zachęca przedsiębiorstwa, spółdzielnie, syndyków mas upadłościowych a także osoby fizyczne i spółki do umieszczenia swoich ofert w tworzonej "Bazie nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Świdnica i gmin ościennych".
W bazie umieszczane są nieruchomości, które są własnością wymienionych osób i zostały przeznaczone do sprzedaży. Stworzenie bazy umożliwi szybką i pełną prezentację zbywanych nieruchomości przeznaczonych na działalność produkcyjną, składowo-magazynową i usługową. Dzięki niej Miasto będzie mogło prezentować potencjalnym inwestorom nie tylko swoje nieruchomości, ale także wszystkie inne, w których możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej. Oferty są przyjmowane nieodpłatnie.
Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Pieczonka i Joanna Sałata - tel. (074) 856-28-91, 856-28-88.


19 sierpnia 2003 - A mogło być inaczej

Długo będą pamiętać swój wyjazd do Paryża - "Prymusi" świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamiast o godzinie 10 jak zaplanowano wyjechali z dwugodzinnym opóźnieniem.
Autobus którym mieli odjechać, został po szczegółowej kontroli stanu technicznego odesłany do usunięcia wielu usterek. Po nerwowym, i długim oczekiwaniu i po ponownej kontroli autokaru przez policjantów z Komendy Powiatowej w Świdnicy, autobus wreszcie odjechał. Pozostali na placu - odetchnęli z ulgą.


19 sierpnia 2003 - Gazeta i Radio

Już od godziny 13 w najbliższą sobotę na terenie boiska przy ulicy Parkowej w Świdnicy odbędzie się festyn organizowany przez Gazetę Wrocławską i Polskie Radio Wrocław. W czasie trwania festynu przewidziano liczne konkursy z nagrodami, główną nagrodą będzie telewizor.
Wystąpią między innymi:
Kabaret ELITA, Riders i The Crackers Band
a atrakcją wieczoru będzie zespół
GOLDEN LIFE.
więcej w zapowiedziach


19 sierpnia 2003 - MOZART NA POŻEGNANIE LATA

Czterdzieścioro młodych muzyków przyjedzie w czwartek (21.08) do Krzyżowej na dziesięciodniowe warsztaty Letniej Akademii Muzyki. Pod okiem profesorów z Polski i Niemiec młodzież doskonalić będzie swój warsztat artystyczny i poznawać rówieśników z Polski, Niemiec, Chin i Korei. Akademia, którą zorganizowała Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.
Akademia odbywa się już po raz trzeci. Jej cel to integracja młodzieży z różnych krajów mającej podobne uzdolnienia i zainteresowania. Muzycy sami przywiozą ze sobą nuty i pulpity. Repertuar warsztatów odpowiada poziomowi wyższej uczelni muzycznej, znajdą się w nim koncerty skrzypcowe Mozarta i romantyków, sonaty solowe Bacha, współczesne dzieła wirtuozów. Warsztaty poprowadzą prof. Grzegorz Kurzyński, pianista, rektor wrocławskiej Akademii Muzycznej, prof. Ulf Tischbirek, solista wiolonczelowy Staatstheater w Braunschweig, prof. Veit-Petr Schuessler, kontrabasista solowy Filharmoii Radia NDR, wykładowca Akademii Muzycznej i Teatralnej w Rostocku i Akademii Muzycznej w Kolonii oraz prof. Adam Kostecki, skrzypek, wykładowca Akademii Muzycznej w Hanowerze.


19 sierpnia 2003 - Zamknięta

20 sierpnia od godzin porannych zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Środkowa.
Prace ziemne będzie tam wykonywać sieć telefonii Dialog.
Ulica będzie zamknięta do 26.08 do godzin wieczornych.
Ruch pieszy będzie się odbywał bezproblemowo, bo prace bedą prowadzone tylko w strukturze jezdni.
Możliwy będzie także dojazd pojazdów zaopatrzenia do tamtejszych sklepów.18 sierpnia 2003 - Klasa Okręgowa

W niedzielnym spotkaniu pomiędzy Cukrownikiem a Zagłębiem lepsi byli goście.
Cukrownik - Górnik-Zagłębie Wałbrzych 0:1 (0:0)
Cukrownik wypadł lepiej niż w piątek, w pierwszej części gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska. Nasi piłkarze stworzyli kilka dogodnych sytuacji, jednak żadnej z nich nie udało im się wykorzystać.
Zjednoczeni Żarów - Sparta Ziębice 0:3 (0:1)
Żarowianie, którzy nie występują jeszcze w pełnym składzie, nie mieli większych szans z dobrze dysponowaną Spartą.
Skład Zjednoczonych: Przewoźny, A. Ciupiński, Kozibroda, Pukacki, Drąg, Okarma (Jurek), Ciupiński, Putyra, Gancarzewicz, Rudnik, Łukasik.


18 sierpnia 2003 - Klasa Okręgowa

Pierwsza kolejka nowego sezonu klasy okręgowej nie była zbyt szczęśliwa dla klubów z powiatu świdnickiego. Tylko Victoria Świebodzice zdołała odnieść zwycięstwo.
Górnik-Zagłębie Wałbrzych - AKS Strzegom 6:0 (5:0)
Wszystkie bramki dla wałbrzyszan w pierwszej połowie (a było ich pięć) padały nie po akcjach, ale strzałach z niewielkiej odległości.
Skład AKS-u: Trawka, Łoś, Kraus, Lubera, Matuszak (Stec), Bajek, Świdurski, Marchlewicz, Konarski (Błoński), Kupisz (Gądek), Janiec.
Sparta Ziębice - Cukrownik Pszenno 2:0 (1:0)
Do gry "cukrowników" w pierwszej części nie można mieć większych zastrzeżeń. W drugiej części grali oni jednak bez pomysłu, nie potrafiąc strzelić grającym przez niemal pół godziny w osłabieniu gospodarzom.
Skład Cukrownika: Nowak, Dychus, Gajda, Lisowski, Telesz, Kiliszewski, Czerwiński (Masny), Miśkiewicz, Filip (Brysiak), Kutela, Goździejewski.
WYNIKI
1. kolejka - 15 sierpnia
Sparta Ziębice - Cukrownik/Polonia Pszenno 2-0
Włókniarz Kudowa Zdrój - Akropol Wałbrzych 6-2
Niemczanka Niemcza - Nysa-Zetkama Kłodzko 2-0
Polonia Ząbkowice Śląskie - Polonia-Igliczna Bystrzyca Kłodzka 1-3
Piławianka Piława Górna - Skałki Stolec 1-2
Trojan Lądek Zdrój - Kryształ Stronie Śląskie 0-1
Victoria Świebodzice - Zjednoczeni Żarów 5-0
Górnik-Zagłębie Wałbrzych AKS Strzegom 6-0


17 sierpnia 2003 - Berlin pokonany

W sobotę na kortach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany został towarzyski mecz tenisowy.
Przy pięknej pogodzie naprzeciw siebie stanęły drużyny Berlina i Świdnicy.
W drużynie z Berlina wystąpili:
Paweł Mielcarek, Reiner Michalak, Klaus Reiner, Harald Wittwer, Johan Knapp,
drużynę świdnicką reprezentowali:
Bogdan Szymański, Wiesław Wojewoda, Henryk Pawłowski, Lech Sawicki, Henryk Rubaszewski, Zbigniew Rubaszewski,
Cały mecz wygrali świdniczanie wynikiem 6 : 3


16 sierpnia 2003 - Sparta 4:1

Dzisiaj o godzinie jedenastej drużyna czwartoligowej Sparty Świdnica meczem z Lechią Dzierżoniów zainaugurowała rozgrywki ligowe.
Był to dla świdniczan udany występ.
Po bezbramkowej pierwszej połowie, w drugiej części meczu zawodnicy Sparty strzelili aż cztery bramki tracąc tylko jedną.
Bramki dla Sparty zdobyli : Młocek, Goździejewski, Piecyk, Filipczak.
Oby tak dalej !


15 sierpnia 2003 - Święto Wojska

Dzisiaj o godzinie 10, pod Pomnikiem Zwycięstwa odbyło się uroczyste złożenie wiązanek kwiatów z okazji Święta Wojska Polskiego.
Wiązanki złożyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz Miasta, Starostwa, Wojskowej Komendy Uzupełnień, oraz przedstawiciele ugrupowań politycznych.
Po odegraniu hymnu państwowego uczestnicy przemaszerowali do kościoła p.w. św, Stanisława i Wacława gdzie odprawiona została uroczysta msza święta.


15 sierpnia 2003 - Sudecki Wyścig Górski

W najbliższą sobotę i niedzielę tj. 23 i 24 sierpnia w Rościszowie rozegrany zostanie 3 Sudecki Wyścig Górski IX i X eliminacja Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorem imprezy jest Automobilklub Sudecki. Dyrektor Wyścigu Robert Jagła zapewnia, że i w tym roku nie zabraknie wielu atrakcji dla kibiców.
Trasa tegorocznego wyścigu zlokalizowana jest pomiędzy Rościszowem i Walimiem. Kierowcy będą mieli do pokonania odcinek liczący ponad cztery kilometry, jechany pod górę. Samochody przejadą tą trasę kilkakrotnie.
W sobotę odbędzie się IX runda w trakcie, której kierowcy przejadą dwa razy treningowo i dwukrotnie do klasyfikacji. Natomiast w niedzielę kibice będą mogli obserwować jeden przejazd treningowy i dwa wyścigowe.
więcej w zapowiedziach


15 sierpnia 2003 - Krzyżowa

Wczoraj wieczorem w Krzyżowej rozpoczęły się dwudniowe prezentacje V MIĘDZYNARODOWEGO LATA ARTYSTYCZNEGO.
Odbyło się szereg imprez, między innymi uczestnikom Dnia Sportu wręczone zostały puchary i medale, odbył się także pokaz mody gorąco oklaskiwany przez licznie zgromadzoną młodą widownię.
Padający deszcz zmusił organizatorów do przeniesienia niektórych wcześniej zaplanowanych imprez pod dach sali widowiskowo - konferencyjnej.14 sierpnia 2003 - Strzegom 2003

W konkursie CIC ** Międzynarodowych Zawodów w WKKW Strzegom 2003
zwycięzcą został prowadzący po konkursie ujeżdżenia i zajmujący drugie miejsce po próbie terenowej Andrzej Pasek na wałachu Nocny Pan.
Na drugim miejscu uplasował się Paweł Spisak na koniu Weriusz,
trzecie miejsce zajął Andreas Ostholt na Waldmeister.
Prowadzący po drugim dniu Włoch Fabio Fani Ciotti konkurs skoków ukończył z wynikiem 12 punktów karnych i spadł na dziesiątą pozycję.
W konkursie CIC*** - kwalifikacji do Pucharu Świata zwyciężyła Szwedka Linda Algotsson na Stand By Me,
drugie miejsce zajęła para Karin Donckers Captain Nightcap z Belgii,
trzecie - Simone Deitermann na Flambeau H3 z Niemiec.
Najlepiej wsród Polaków wypadł Andrzej Pasek na Dekalog, który zajął 17 pozycję.
W konkursie klasy L zwyciężył Leandro Ballan na koniu Ahmed z Włoch,
drugie miejsce przypadło Dariuszowi Sulowskiemu na Szuler,
trzecie zajęła Elżbieta Zachary na Montana.
klasyfikacja końcowa


14 sierpnia 2003 - Prymusi do Paryża

We wtorek, 19 sierpnia uczniowie końcowych klas świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, w nagrodę wyjeżdżają na zagraniczną wycieczkę.
Wyjazd uczniów jest tradycją - organizowany jest już od 5 lat.
W poprzednich latach uczniowie jeździli na kolonie nad jeziorem Balaton na Węgrzech, ale w tym roku pojadą do Paryża.
Wycieczka potrwa od 19 do 23 sierpnia i weźmie w niej udział 45 uczniów. Wraz z nimi wyjedzie 3 opiekunów.
Wyłącznym kryterium decydującym o zakwalifikowaniu młodzieży na wyjazd były wyniki w nauce, a miejsca rozdzielono wg. proporcji, biorąc pod uwagę liczbę uczniów w końcowych klasach szkół podstawowych i gimnazjów.
Dwa miejsca przewidziane są tradycyjnie dla MDK-u.
Uczniów typowały Rady Pedagogiczne biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie średnią ocen. W przypadku gdy średnia ocen dwóch lub więcej uczniów była identyczna brano pod uwagę dodatkowe kryteria takie jak:
- aktywna działalność samorządowa
- aktywność sportowa
- fakt reprezentowania szkół w zewnętrznych konkursach i olimpiadach
Na organizację wyjazdu młodzieży Miasto Świdnica przeznaczyło 26 tys. zł a biuro podróży zostało wyłonione w drodze przetargu.


13 sierpnia 2003 - Zaobserwowane

Kiedy jesteśmy w pracy, w szkole, nie możemy doczekać się wakacji.
Uciec jak najdalej od zgiełku miast, udać się na łono natury.
To marzenia większości z nas. Ale kiedy już jesteśmy w tym wspaniałym, najpiękniejszym miejscu na świecie naraz okazuje się że nie potrafimy już żyć bez radia czy telewizora.
Takie widoki jak na zdjęciu nie należą do rzadkości.


13 sierpnia 2003 - Remonty w szkołach

Podczas wakacji w świdnickich szkołach trwają remonty. Miasto wyda na ten cel 375 tys. zł z budżetu przeznaczonego na oświatę. Najwięcej środków pochłoną remonty w Gimnazjach: 178 tys. zł.
Na remonty w 6 szkołach podstawowych miasto wyda 46 tys. zł
150 tys. zł przeznaczone jest na prace remontowe w przedszkolach. To jednak nie wszystkie prace, które prowadzone są w trakcie wakacji. Dodatkowo ze środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych tworzona jest siłownia w Gimnazjum nr 1 (na zadanie przeznaczono 50.000 zł) a przy szkole podstawowej nr 5 budowane jest boisko z urządzeniami sportowymi (na zadanie również przeznaczono 50.000 zł).


12 sierpnia 2003 - Pegaz Ożywi Brzegi Piławy

W bitwie morskiej spłoną okręty z kilkumetrowymi masztami, polsko-litewsko-białorusko-niemiecki zespół wystawi sztukę teatralną o samotności, będą pokazy pantomimy, tańca jazzowego, wernisaże dwóch wystaw plastycznych, a o zmierzchu z pałacowego balkonu rozlegnie się koncert skrzypcowy - to tylko niektóre atrakcje tegorocznych finałowych prezentacji "Międzynarodowego Lata Artystycznego".
Dwa dni pokazów artystycznych w wykonaniu ponad setki młodych ludzi z całej Europy oglądać będzie można 14 i 15 sierpnia w Krzyżowej.
więcej w zapowiedziach


12 sierpnia 2003 - Nowe technologie

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek podpisał porozumienie z Wyższą Szkołą Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy, Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową o współpracy przy tworzeniu "Świdnickiego Parku Technologicznego".
Park miałby powstać na bazie wyremontowanego i zmodernizowanego zespołu hal i budynków po byłej jednostce Wojska Polskiego (ul. Parkowa).
W zaadaptowanych budynkach będą mogły lokować się firmy produkcyjno-usługowe działające w zakresie nowych technologii. Celem całego przedsięwzięcia jest rozwój regionu i miasta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
"Świdnicki Park Technologiczny" to na razie idea.
Nie mniej jednak w piątek, 8 sierpnia Miasto Świdnica złożyło wniosek na konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki czemu być może uda się zdobyć środki na opracowanie pełnej koncepcji przedsięwzięcia wraz ze studiami i analizami.


11 sierpnia 2003 - Ułatwienia dla nowych firm

18 sierpnia, w świdnickim Urzędzie Miejskim zostanie uruchomiony Punkt Wspierania Przedsiębiorczości. Zatrudnione w Punkcie osoby będą załatwiały sprawy związane z rejestracją nowego przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej, a także wszystkie sprawy związane z nadaniem REGON-u. Pracownicy PWP będą również pomagali wypełnić deklaracje rejestracyjnego jakie niezbędne są w Urzędzie Skarbowym oraz będą kierować rejestrującego firmę do konkretnego pracownika skarbowego.
Pomagać będziemy także w załatwieniu formalności związanych z ZUS-em.
Przyszli przedsiębiorcy a także ci, którzy już działają na rynku będą także mogli uzyskać w Punkcie informację o ulgach w podatkach i opłatach lokalnych stosowanych na terenie Świdnicy, informację o pomocy publicznej oraz działalność innych organizacji pozarządowych wspierających przedsiębiorczość - takich jak np. Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego.
W przyszłości Punkt będzie także prowadził bazę danych o kooperacji, w której znajdą się lokalne firmy poszukujące kooperantów w Świdnicy. Punkt będą obsługiwały dwie osoby Helena Michowicz i Agnieszka Teneta - stażystki, które wcześniej pracowały w miejskim Punkcie Informacji o Unii Europejskiej.
Miasto Świdnica prowadzi także rozmowy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego o utworzeniu podobnego punktu.


11 sierpnia 2003 - Mietków - REGATY

W trzeci wrześniowy weekend Miasto Świdnica i Miasto Żarów chcą zorganizować wspólnie Regaty o Puchar Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.
Ta żeglarska impreza miałaby się odbyć na Zalewie w Mietkowie, a jej współorganizatorami byłyby także okoliczne gminy i Związek Harcerstwa Polskiego.
Regaty byłyby połączone również z rajdem rowerowym.
Pomysł reaktywowania Księstwa Świdnicko-Jaworskiego zrodził się kilka tygodni temu na forum Świdnickiego Portalu. Władze Świdnicy, Żarowa i Jawora przyklasnęły pomysłowi i chcą się włączyć w tworzenie wirtualnego Księstwa. Jednym ze sposobów miałaby być właśnie wrześniowa impreza.
Regaty, rozgrywane na omegach oraz jachtach kabinowych trwałyby 2 dni. W ramach przedsięwzięcia planowanych jest m.in. pięć biegów regatowych, piknik nad zalewem, koncert szantowy, jarmark i wystawy. Ze Świdnicy, Żarowa i innych miast powiatu świdnickiego możliwy byłby bezpieczny dojazd rowerem a impreza z pewnością przyczyniłaby się do zintegrowania zwolenników utworzenia Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.
W tej chwili oba Miasta - Świdnica i Żarów precyzują pomysł oraz szukają osób chętnych do współpracy i sponsorów chcących współorganizować przedsięwzięcie.
Wszyscy chętni powinni kontaktować się z panią Edytą Czerniec, pracownikiem Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego (tel. 8562-891).


11 sierpnia 2003 - Rajd Świdnicki

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek będzie patronował Rajdowi Świdnickiemu, który odbędzie się 7 września.
Impreza organizowana jest przez Automobilklub Sudecki jako trzecia eliminacja pucharu Automobilklubu.
Impreza ma na celu nie tylko współzawodnictwo, ale także promowanie bezpiecznego styl jazdy i kształtowanie pozytywnych nawyków wśród kierowców.
Odbywa się po raz pierwszy i z pewnością spotka się z dużym zainteresowanie kierowców i fanów sportu samochodowego.
Automobilklub Sudecki ma w swoim dorobku organizację dwóch eliminacji rangi Mistrzostw Polski - Rajdu ELMOT i Wyścigu Górskiego.


10 sierpnia 2003 - Strzegom i FOLKLOR

Dzisiaj w Strzegomiu zakończył się XII Międzynarodowy Festiwal Folkloru.
Rozpoczął się piątego sierpnia. Przez kilka dni miasto żyło imprezami folklorystycznymi. Wystąpiły zespoły z Czech, Algierii, Rosji oraz zespoły z Polski.
Dzisiaj po mszy w kościele p.w. św. Piotra i Pawła uczestnicy udali się na rynek gdzie odtańczyli poloneza.
Następnie na stoiskach poszczególnych zespołów odbywała się degustacja potraw narodowych.
Festiwal zamknął występ rosyjskiego zespołu APPARATSCHIK


10 sierpnia 2003 - Święto Wojska - 15 sierpnia

15 sierpnia o godz. 10.00, pod Pomnikiem Zwycięstwa na pl. Grunwaldzkim w Świdnicy rozpoczną się obchody święta Wojska Polskiego.
Po odegraniu hymnu państwowego i złożeniu wiązanek kwiatów pod pomnikiem, o godz. 11.00 w kościele pw. św. Stanisława i św. Wacława odprawiona zostanie uroczysta msza św.
Wojskowy Komendant Uzupełnień, Prezydent Miasta i Starosta Świdnicki zapraszają mieszkańców Świdnicy i Powiatu Świdnickiego na uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego.


10 sierpnia 2003 - Grali w upale

Dzisiaj odbył się zapowiadany wcześniej - PIKNIK PIŁKARSKI
klasyfikacja trampkarzy :
1.Miedź Legnica
2.Górnik Wałbrzych
3.Polonia Świdnica
4.Orzeł Ząbkowice
wyniki:
Orzeł Ząbkowice - Polonia Świdnica 1:2
Górnik Wałbrzych - Miedź Legnica 1:0
Orzeł Ząbkowice - Górnik Wałbrzych 0:2
Miedź Legnica - Polonia Świdnica 3:0
Orzeł Ząbkowice - Miedż Legnica 0:3
Górnik Wałbrzych - Polonia Świdnica 0:1
klasyfikacja juniorów starszych :
1.Orzeł Ząbkowice
2.Miedź Legnica
3.Polonia Świdnica
4.Piast Nowa Ruda
wyniki:
Orzeł Ząbkowice - Polonia Świdnica 2:1
Piast Nowa Ruda - Miedź Legnica 0:2
Orzeł Ząbkowice - Piast Nowa Ruda 1:3
Miedź Legnica - Polonia Świdnica 2:1
Orzeł Ząbkowice - Miedź Legnica 2:1
Piast Nowa Ruda - Polonia Świdnica 1:2
W opinii uczestników i widzów była to impreza udana , a organizatorom należą się gratulacje za pomysł i realizację.


9 sierpnia 2003 - Pisze do nas

Andrzej Niewinny Dobrowolski.
Urodzony w 1945 w Częstochowie, w roku 1968 jako muzyk wyjechał na kontrakt pagartowski do Finlandii.
Po przeniesieniu się do Szwecji mieszka tam do dziś.
Od lat kilkunastu tłumacz literacki, dziennikarz, felietonista.
Autor wydawanych w Polsce przekładów z języka angielskiego, szwedzkiego i duńskiego.
Współpracuje z wieloma wydawnictwami krajowymi oraz polonijnymi w Europie, Ameryce i Australii.
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej.
Autor nadesłał nam kilka swoich felietonów - dzisiaj zamieszczamy jeden z nich >>> przeczytaj


8 sierpnia 2003 - Police świętują

Partner Świdnicy - czeskie Miasto Police nad Metują obchodzi swoje 750-lecie.
Obchody zaczynają się dzisiaj a kończą 17 sierpnia.
Najwięcej imprez w ramach obchodów zaplanowano na sobotę 16 sierpnia.
Starosta Polic zaprasza na obchody święta także świdniczan.
Program imprez (w języku czeskim) jest dostępny na stronie:
www.policenadmetuji.cz8 sierpnia 2003 - Potrzebne meble

Wczoraj w około północy wybuchł pożar w mieszkaniu przy ulicy Garbarskiej w Świdnicy. Doszczętnie spłonęło wyposażenie mieszkania. Osoby, które w jakikolwiek sposób chciałyby pomóc pogorzelcom proszone są o kontakt z biurem Stowarzyszenia Ochrony Bezrobotnych w Świdnicy przy ul. 1-go Maja 23, tel. 856-94-39. Potrzebne są m.in. meble pokojowe, kanapa, stoły, krzesła, sprzęt RTV-AGD - słowem wszystko co mogłoby się przydać w domu.


8 sierpnia 2003 - Znowu ogień

Dzisiaj około godziny 14 odnotowano kolejny pożar, zapaliło się poddasze budynku przy ulicy Westerplatte w Świdnicy.
Przyczyną wybuchu pożaru było zapruszenie ognia podczas nieostrożnie przeprowadzonych prac spawalniczych.
Aby skutecznie zlikwidować ogień strażacy musieli zerwać część pokrycia dachowego budynku. Cała akcja spowodowała ogromne trudności w ruchu kołowym na tej ruchliwej ulicy. Przybyła na miejsce policja, musiała zapanować nad rozładowaniem tworzących się korków.


7 sierpnia 2003 - Fotografia

Marian Twardowski
- pasjonat historii Świdnicy i średniowiecznych zakonów krzyżowych.
Wystawy :
Wałbrzych "Galeria na Piętrze " "Sercem Fotografowane" - Listopad 2002
Świdnica :GALERIA w CENTRUM - Klub BOLKO
"Fotografie Mojego Serca" - 14.08 - 15.09.2003
Autor zdjęcia zachodniej fasady Bazyliki Mniejszej p.w. św. Piotra i Pawła w Strzegomiu, okładki książki Krzysztofa Kaszuba "Strzegomskie klasztory i kościoły "
Kilka zdjęć autora do obejrzenia w dziale : zdjęcia


7 sierpnia 2003 - Zabawa na basenie

W dniu wczorajszym na basenie świdnickiego OSiRu przebywali dziennikarze radia ESKA prowadząc kampanię promocyjną.
Liczne konkursy zgromadziły tłumy kąpielowiczów.
Wiele szczęśliwych dzieci wróciło tego dnia do domu z nagrodami.

7 sierpnia 2003 - Paintball w mieście

W Świebodzicach powstał nieformalny klub paintballowy. Dla jednych to sport dla innych zabawa, lecz nie polega ona jedynie na strzelaniu do siebie kulkami z farbą.
Jest to, jak informuje Janusz Nowak, gra zespołowa, która wymaga doskonałej współpracy między graczami, koordynacji działania, szybkości podejmowania decyzji, czy strategii.
Tych, którzy chcieliby zapoznać się blizej z grą, zapraszamy na przygotowaną przez członków klubu stronę internetową:
www.swpaintball.prv.pl
- Nasza drużynka zamieszkuje w Świebodzicach i chyba jesteśmy jedynymi graczami w naszym mieście. Jednak troszkę nas za mało na fajną zabawę, ale i tak jest super. Mamy nadzieję, że więcej ludzi z naszej mieściny da się zarazić paintballem.
Właściwie to jesteśmy graczami leśnymi, ale nie gardzimy także scenariuszem z pomieszczeniami - czytamy na stronie klubowej.
Świebodziccy paintballowcy planuja reprezentować swoje miasto w Polskiej Lidze Paintballowej. Stanie się tak, jeśli znajdzie się sponsor, który zechce wesprzeć klubowiczów.


6 sierpnia 2003 - Schwytani

Świdnicka policja zatrzymała dwóch siedemnastolatków ze Świdnicy. Podejrzani są o podłożenie pakunku pod drzwiami mieszkania. Pakunek udawać miał bombę. Ten dowcip może ich drogo kosztować bowiem koszty akcji usuwania "Bomby" były ogromne i za to musi ktoś zapłacić.
Grozi im również kilka lat pozbawienia wolności.
Czy było warto ?6 sierpnia 2003 - Studenci w Krzyżowej

4 sierpnia w Krzyżowej rozpoczęły się już drugie w tym roku Kolegium Theodora Heussa.
W warsztatach tych bierze udział 25 studentów z Polski i innych krajów Europy.
Warsztaty potrwają dwa tygodnie podczas których młodzi ludzie uczyć się będą między innymi wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie.5 sierpnia 2003 - Tragiczny wypadek

Wczoraj około godziny 20 doszło do tragicznego w skutkach wypadku.
Kierowca poloneza Ryszard C. jadący trasą Strzegom-Świdnica nie zachował ostrożności podczas próby wyprzedzania ciągnika rolniczego i zderzył się z nim a następnie z dużą siłą uderzył w przydrożne drzewo.
Na miejscu zginęła pasażerka Gabriela K.
Kierowca i drugi pasażer zostali ranni.5 sierpnia 2003 - IV Turniej Siatkówki Plażowej

3 sierpnia 2003 na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach odbył się IV turniej Siatkówki Plażowej


I miejsce - Dusza/Torz - 20 pkt
II miejsce - Tomczak W/Chomicki - 18 pkt
III miejsce - Daszkiewicz/Fedorowicz - 16 pkt

Klasyfikacja końcowa po IV turniejach
1.Chomicki / Tomczak M. 40,5 pkt
2.Dusza/Solarewicz 34 pkt
3.Zygart /Michalski 25 pkt
4.Hałas/Hałas 24,5 pkt
5.Solarewicz/Kaczorowski 24 pkt
6.Grześków /Gielata 24 pkt
7.Komadowski/Jerzyk 20 pkt
8.Dusza/Torz 20 pkt
9.Rochatka/Piotrowski 19 pkt
10.Tomczak W /Rejek 18 pkt
11.TomczakW /Chomicki 18 pkt
12.Gawriołek /Banach 18 pkt
13.Wojdat/Sokołowski 17,5 pkt
14.Daszkiewicz/Fedorowicz 16 pkt
15.Kokoszka/Macicki 16 pkt
16.Kwiatkowski /Goc 15 pkt
17.Grześków /Zygart 14 pkt
18.Zygart/Matejek 12 pkt
19.Mroczkowski/Piotrowski 12 pkt
20.Hinc/Andruszko 12 pkt
21.Dymitraszewski/Banach 10 pkt
22.Piotrowski/Piotrowski 5,5 pkt
23.Szczerba /Kamiński 4 pkt
24.Dymitraszewski /Boron 4 pkt
25.Kiriakidis/Schabowski 4 pkt
26.Wiliński /Łanek 4 pkt
Następny Turniej Siatkówki Plażowej - 10 sierpnia 2003 godz.11.00

Terminy innych imprez sportowych :
7 sierpnia 2003 godz.12.00 - Turniej piłki Nożnej Plażowej chłopców, szkoły podstawowe
9 sierpnia 2003 godz.16.00 - II Zawody pływackie dla wszystkich
10 sierpnia 2003 godz.17.30 - Mistrzostwa Świebodzic w rzucie kołem ratunkowym.


5 sierpnia 2003 - Świebodzice - PRZEDSZKOLA

Zarządy niektórych świebodzickich przedszkoli postanowiły zapewnić opiekę nad dziećmi i tym samym odciążyć spracowane babcie i dziadków.
Przedszkole nr.2 - czynne w sierpniu, cena za miesiąc od jednego dziecka wynosi 110 zł.
Przedszkole nr.3 - czynne w sierpniu, miesięczne utrzymanie w nim dziecka jest nieco tańsze, i wynosi 80 zł.
Oba przedszkola czynne są w tych samych godzinach co w ciągu roku.


4 sierpnia 2003 - "STRONG MAN - ŚWIEBODZICE 2003"

Dzisiaj otrzymaliśmy wyniki rozegranego dniu 27.07.2003r. turnieju siłaczy.
W tej widowiskowej imprezie przy tysięcznej widowni, udział wzięło 12 zawodników ze Strzelina, Wałbrzycha i Świebodzic.
Przeprowadzono 6 konkurencji:
1. Przetaczanie 200 kg opony - "FAKTOR".
2. "Spacer farmerów"- noszenie 2 odważników dookoła basenu a każdy ważył po 65 kg.
3. Przeciąganie samochodu dostawczego PHU "KAJAPI" na trasie 12 m.
4. Rzut belką - "szkocka belka" na boisku do piłki siatkowej.
5. Holowanie opony (200 kg) zanurzonej w wodzie przez szerokość basenu.
6. Wyścig tragarzy - polegał na wnoszeniu kolejno 3 beczek (50 litrowych) po schodach
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
1 m - Zagórski Marek 59 pkt. Strzelin
2 m - Jastrząb Wojciech 58 pkt. Strzelin
3 m - Guran Bartosz 52 pkt. Wałbrzych
4 m - Lech Artur 51 pkt. Wałbrzych
5 m - Augustyniak Piotr 47 pkt. Świebodzice
6 m - Jaworski Marcin 44 pkt. Wałbrzych
dalsze miejsca zajęli: Kata Jacek (Świebodzice), Wajs Wojciech (Wałbrzych), Piwowar Mariusz (Świebodzice), Różański Dariusz (Świebodzice), Baranowski Artur (Świebodzice), Frankowski Wojciech (Świebodzice).


4 sierpnia 2003 - Świebodzice - Nowe półkolonie

Od 4 sierpnia do 29 sierpnia będą trwały półkolonie dla dzieci przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podczas wakacji dzieci nie powinny się nudzić. Zgodnie z tym założeniem Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mieszcząca się na osiedlu Sudeckim 12 organizuje dla około 50 dzieci półkolonie.
Od godziny 10.00 do 14.00 dzieci będą uczestniczyć w różnego rodzaju grach, zabawach. W zależności od pogody planuje się wyjścia na basen, wycieczki w okolice Świebodzic, różne zajęcia ruchowe.
Dziećmi, w wieku od 7 lat i wzwyż będzie opiekowała się wykwalifikowana kadra wychowawców oraz dwie studentki, wolontariuszki.
Udział w półkoloniach jest bezpłatny, a wszelkie koszty pokrywa Fundusz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


4 sierpnia 2003 - Świebodzice - II Turniej Piłki Nożnej

27.07.2003 na kąpielisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach odbył się II turniej Plażowej Piłki Nożnej dla wszystkich w wieku od 18 - 100 lat.
W turnieju uczestniczyło 12 zespołów. Nagrody dla drużyn ufundował Auto Komis Speed Car pana Euzebiusza Wojdata.
Końcowa klasyfikacja
I miejsce DZIADY
skład: Piotrowski, Nowak, Kiełbowicz
II miejsce TOPÓR
skład : Borkowski, Radwan, Brągiel
III miejsce SPEED CAR Car
skład: Wojdat, Sokołowski, Łebek i INWALIDZI
skład: Hinc, Macicki, Bałdys
Miejsca od V - VIII: Trupy, Orzeł, Raki, AE
Miejsca od IX do XII: Babcie, Park Miejski, Giganci i Just 5.


3 sierpnia 2003 - Rozkład jazdy świdnickiego PKS

W dziale komunikacja zamieściliśmy najnowszy rozkład odjazdów autobusów ze świdnickiego dworca PKS.
3 sierpnia 2003 - Jarmark Średniowieczny

Dzisiaj od godzinie 12 rozpoczął się
Jarmark Średniowieczny - impreza cyklicznie organizowana przez Fundację Zamek Chudów.

W czasie trwania Jarmarku odbywały się turnieje rycerskie, pokazy dawnych tańców oraz pokazy rzemiosła średniowiecznego połączone ze sprzedażą wyrobów.
2 sierpnia 2003 - Rozpoczęły przygotowania

Wczorajszym treningiem siatkarki świdnickiej Polonii rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu.
13 sierpnia zawodniczki wyjeżdżają na obóz szkoleniowy do Czech.
Inauguracja II ligi - 4 października.

2 sierpnia 2003 - GRAND PRIX Świdnica 2003

Wczoraj rozegrany został pierwszy Turniej Piłki Plażowej z cyklu GRAND PRIX Świdnica 2003.
składy drużyn :

grupa starsza
1 - Wójciak, Wyczesany,
2 - Turzański, Kuc,
3 - Tumiałowicz, Byczkowski,
4 - Gol, Adamus,

grupa młodsza
1 - Kijanowski, Zbroszczyk,
2 - Baranowska, Małodobra
po pierwszym turnieju sytuacja w grupie starszych :
1 - Tumiałowicz, Byczkowski - 4 punkty,
2 - Turzański, Kuc - 3 punkty,
3 - Wójciak, Wyczesany - 2 punkty,
4 - Gol, Adamus - 1 punkt
w grupie młodszych :
1 - Kijanowski, Zbroszczyk - 4 punkty,
2 - Baranowska, Małodobra - 3 punkty


1 sierpnia 2003 - Bomba

Niezwykłego odkrycia dokonał pan Henryk M. mieszkaniec Świdnicy.
Dzisiaj rano pod swoimi drzwiami znalazł pakunek przypominający bombę.
Dla bezpieczeństwa zaniósł ją na pusty o tej porze roku plac szkoły podstawowej nr 12 w Świdnicy i o swoim odkryciu powiadomił policjantów.
Do akcji rozbrojenia bomby przystąpiła wezwana przez Świdnicką Komendę jedna z dwóch istniejących w Polsce grup pirotechników posiadająca specjalistycznego robota, wyposażonego między innymi w kamerę.
Po kilkunastominutowej akcji okazało się iż bomba ta była atrapą.


1 sierpnia 2003 - Goście z Biberach

Wczoraj wieczorem w Kościele św. Stanisława i Wacława wystąpił chór z Biberach,
zaprzyjaźnionego ze Świdnicą miasta.
Zgromadzeni słuchacze oklaskami nagrodzili wspaniały występ.


20 czerwca 2019 - Bogny, Rafaeli, Rafała