31 października 2003 - Zwycięstwo

W zakończonym dzisiaj meczu siatkówki kobiet II ligi, MKS Świdnica gładko zwyciężył MKS Andrychów. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 w setach 25/11, 25/6, 25/19.
Po zakończeniu meczu zawodniczki pożegnały dotychczasową kapitan zespołu Joannę Woźniak, która z tylko jej znanych powodów zrezygnowała z dalszej gry w Świdnicy. Szkoda bo dotychczas była mocnym punktem zespołu.


31 października 2003 - Wiadukt gotowy

Zakończyły się prace remontowe na wiadukcie w ciągu alei Brzozowej w Świdnicy.
Dzięki temu możliwe jest już bezpieczne dojście do cmentarza od strony ul. Pionierów. Wiadukt był drewniany dlatego w ostatnim czasie stał się łakomym kąskiem dla korników.
Remont przerwał ich ucztę i spowodował, że budowla będzie służyła jeszcze przez co najmniej kilka lat.


31 października 2003 - Autobusy jak w wolne

We Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny świdnickie autobusy komunikacji miejskiej kursować będą według rozkładu obowiązującego w dni wolne od pracy.
W celu ułatwienia dojazdu do cmentarzy zostanie uruchomiona dodatkowa linia 22BIS i wydłużona trasa linii nr 20 do ul. Śląskiej. Linia 22BIS będzie miała następujący przebieg:
E. Plater, Prądzyńskiego, Wyszyńskiego, Riedla, Zamenhofa, Henryka Pobożnego, Łukasińskiego, Pl. św. Małgorzaty, Saperów, Wodna, Jodłowa, Westerplatte DZM, Śląska, Przyjaźni, Bobrzańska.
Informujemy, iż w dniu 1 listopada, z uwagi na utrudnienia w ruchu, autobusy linii 30 nie będą wjeżdżać na ul. Bobrzańską - przystanek będzie zlokalizowany przy skrzyżowaniu.
Wszelkie informacje dotyczące kursowania autobusów MPK udzielane są przez całą dobę pod numerem telefonu 852-27-62.


31 października 2003 - Lista ławników

Dzisiaj publikujemy następną z list ławników.
Kolejne listy już jutro.


Lista ławników
do Sądu Rejonowego w Świdnicy.
1. Baran Grażyna
2. Bernatowicz Józefa
3. Bieszczad Zenobia Maria
4. Bucka Edyta Maria
5. Chlastawa Bogumiła Krystyna
6. Czyż Krystyna
7. Ćwirko Jan Tadeusz
8. Dębska Bogusława Barbara
9. Dzieciątkowski Eugeniusz Jan
10. Głąbiak Bogumiła Alicja
11. Godyla Elżbieta Mariola
12. Góralska Janula
13. Haraźna Maria
14. Jakimczyk Elżbieta
15. Maciejewska Iwona
16. Mikos Stanisława
17. Niżyńska Alicja Barbara
18. Palmowski Jerzy
19. Plis Elżbieta Maria
20. Polewska Barbara
21. Rakus Maria Krystyna
22. Rybicka Ewa Maria
23. Sadaj Aleksandra Ewa
24. Sałaga Tomasz Zbigniew
25. Sobolak Józefa
26. Socha Stanisław
27. Stryczek Barbara Zofia
28. Stupińska Anna
29. Szkudlarek Władysława
30. Zelek Zygmunt
31. Zelek Artur Witold
32. Zimna Barbara

31 października 2003 - Ania pierwsza

Dolnośląskie Stowarzyszenie Francuzów i repatriantów z Francji zorganizowało Młodzieżowy Konkurs Piosenki Francuskiej.
Koncert odbył się 25 października w Wałbrzychu. Uczennica klasy II d2 z I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy - Ania Zięba zajęła w tym konkursie pierwsze miejsce.
Opiekunem śpiewającej Ani jest mgr Małgorzata Szyszka.


31 października 2003 - 45 bezrobotnych znajdzie zatrudnienie

Niebawem 45 bezrobotnych z terenu Powiatu Świdnickiego znajdzie zatrudnienie. A wszystko dzięki temu, że Powiatowy Urząd Pracy przekaże środki w wysokości 394 tys. zł na uruchomienie kolejnej edycji programów specjalnych.
Wczoraj w Starostwie Powiatowym - Starosta Jacek Wajs spotkał się z pracodawcami, którzy zakwalifikowali się do udziału w tych programach. Program specjalny "Aktywizacja" adresowany jest do pracodawców, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy dla osób:
- bezrobotnych, długotrwale pozostających bez pracy (ponad 12 miesięcy) w wieku powyżej 40 roku życia,
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych i o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkałych na wsi.
Natomiast program "Absolwent" zrefunduje pracodawcy koszty zatrudnienia bezrobotnych absolwentów. Realizacja programów specjalnych polega na refundowaniu pracodawcy kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy dla w/w osób w wysokości do 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia tj. do kwoty 13.372 zł.
W ramach tych programów pracodawca zatrudnia skierowaną przez Urząd osobę bezrobotną przez 12 miesięcy, po upływie których jest zobowiązany zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony. Przy wyborze pracodawcy decydującym kryterium był najniższy wnioskowany przez niego koszt utworzenia miejsca pracy, refundowany z Funduszu Pracy. Dodatkowo PUP kierował się oceną kondycji ekonomicznej zakładu pracy, proponowanymi warunkami zatrudnienia na określonym stanowisku oraz dotychczasową współpracą z Urzędem.


31 października 2003 - Siatkówka

Dzisiaj o godzinie 17 na zawiszowskiej hali OSiR w Świdnicy
rozegrany zostanie mecz II ligi siatkówki kobiet
pomiędzy MKS Polonia Świdnica - MKS Andrychów
wstęp wolny - zapraszamy


30 października 2003 - Konkurs poetycki

Przedwczoraj, 28 października, w III LO w Świdnicy zakończył się piąty międzyszkolny konkurs poetycki. Wśród laureatów znależli się:
w konkursie poezji:
zwyciężyła Sylwia Robak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy,
2 miejsce - Paulina Gruszka z III LO w Świdnicy,
3 miejsce - Karolina Opałka z II LO w Świdnicy.
w konkursie proza:
pierwsze miejsce - Agnieszka Fidor z II LO,
drugie miejsce - Diana Pupczyńska z II LO,
3 miejsce - Paulina Gruszka z III LO.


30 października 2003 - Lista ławników

Dzisiaj publikujemy następną z list ławników.
Kolejne listy już jutro.


Lista ławników
do Sądu Rejonowego w Świdnicy
Wydziały Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.1. Bodzioch Jan
2. Brzostowski Jerzy Wojciech
3. Domagała Jerzy Bogumił
4. Duda Lilia Teresa
5. Jajecznica Cecylia
6. Jarosz Stanisław
7. Kalbarczyk Anna
8. Kamiński Henryk
9. Kąkol Jerzy Antoni
10. Krekora Władysław
11. Krzywiecka Jolanta Małgorzata
12. Kusa Janusz Piotr
13. Laprus-Marcuta Barbara Jolanta
14. Lewandowska Agnieszka Joanna
15. Michalski Paweł Piotr
16. Mitek Maria Małgorzata
17. Melkowska Antonina
18. Neumann Zygmunt
19. Nosarzewski Jan Sławomir
20. Polak Władysław
21. Rak Emil
22. Rosiak Iwona Irena
23. Sadowski Ryszard Jan
24. Spławińska-Wantuch Paulina
25. Sulich Adam Robert
26. Tomaszewski Bernard Franciszek
27. Turek Barbara
28. Wałek Grażyna
29. Wazdrąg Adam Jerzy
30. Wiącek Wojciech Józef

30 października 2003 - Spotkanie

Dzisiaj o godzinie 16.30 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na Osiedlu Młodych przy ulicy Mieczysława Kozara-Słobódzkiego, odbędzie się kolejne już spotkanie organizowane przez radną Danutę Dulewicz.
Gościem specjalnym spotkania będzie artysta-malarz Marian Ruszkiewicz.
Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników sztuki i nie tylko.


30 października 2003 - Argumenty "za"

Dzisiaj gościem Prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka oraz Starosty Jacka Wajsa będzie Tadeusz Łunkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Przewodniczący Rady Programowej ds. zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej. Podczas wizyty władze miasta i powiatu przekazywać będą argumenty przemawiające za koniecznością dalszego finansowania przez rząd inwestycji mających na celu zagospodarowanie mienia posowieckiego w Świdnicy.
Wizyta w Urzędzie Miejskim planowana jest na godz. 13.30.
Do tej pory , na zagospodarowanie mienia posowieckiego Świdnica wydała 24,3 mln zł, z czego aż 5,1 mln zł pochodziło z rządowych dotacji.


30 października 2003 - Potrzebni lekarze orzecznicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje lekarzy do tworzonego w Powiecie Świdnickim Powiatowego Zespołu ds. Orzecznictwa o Stopniu Niepełnosprawności.
Członkowie powiatowego zespołu powinni spełniać następujące wymogi kwalifikacyjne:
1) lekarze
- prawo wykonywania zawodu lekarza,
- specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
2) psycholog
- ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia,
3) pedagog
- ukończone magisterskie studia na kierunku pedagogika,
4) doradca zawodowy
- ukończone studia magisterskie na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia lub zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o w/w specjalności
5) pracownik socjalny
- dyplom szkoły pracowników socjalnych lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna lub studia wyższe na kierunkach: pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia, socjologia.
Utworzenie zespołu nie jest zadaniem powiatu.
Radni Powiatu Świdnickiego podjęli jednak decyzję o jego utworzeniu na naszym terenie, aby pomóc niepełnosprawnym i ich rodzinom, którzy do tej pory w celu uzyskania orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności musieli jeździć do Wałbrzycha.


29 października 2003 - Sesja w Gminie

Jutro o godzinie 9.00 rozpocznie się XIII Sesja Rady Gminy Świdnica. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy przy ul. Głowackiego 4.
Porządek obrad przewiduje między innymi:
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał
Zapytania, interpelacje, wolne wnioski.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.


29 października 2003 - Lista ławników

Dzisiaj publikujemy pierwszą z list ławników.
Następne listy w kolejnych dniach.


Wyniki wyborów ławników na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24. 10. 2003 r.

Lista ławników
do Sądu Okręgowego w Świdnicy.

1. Balcerek Krystyna Teresa
2. Baranowska Bożena Stanisława
3. Baszczyj Czesława
4. Bąk Irena
5. Bernatowicz Maciej
6. Błaszkiewicz Renata Teresa
7. Bodak Apolonia
8. Borek Teresa Felicja
9. Brożbar Tadeusz
10. Chlastawa Piotr Józef
11. Chołodzińska Barbara
12. Czajkowska Leokadia Lidia
13. Czapka Czesław
14. Czyż Sławomir Zbigniew
15. Ćwirko Jolanta Alicja
16. Dasowicz Dorota Lucyna
17. Dębicka Agata Urszula
18. Dołek Aleksandra Krystyna
19. Garwolińska Ewa Danuta
20. Gdesz Elżbieta
21. Gerus Tadeusz
22. Górecka Ewa Teresa
23. Górska Józefa
24. Grądowa Jadwiga
25. Gut Bogumił Kazimierz
26. Halemba Eugeniusz
27. Harańczyk Renata
28. Janiszewska Ewa Maria
29. Janiszewska Irena Elza
30. Kałużna Ewa
31. Karwacka Hildegarda
32. Kędzierski Lucjan
33. Kieryś Janusz
34. Kobiałka Grażyna Stanisława
35. Kondzior Tadeusz
36. Kozłowski Zygmunt
37. Krogul Irena Krystyna
38. Kułaga Barbara Maria
39. Kwiatkowski Ireneusz Jan
40. Lange Władysław Ryszard
41. Łoś Elżbieta Teresa
42. Madej Władysława Józefa
43. Marcinkowska-Gabryś Bożena
44. Murzyn-Cychowska Urszula
45. Nycz Zuzanna Antonina
46. Owcarz Anna
47. Pasiewicz Katarzyna Joanna
48. Pepera Andrzej Jan
49. Proszek Jolanta
50. Raba Alicja
51. Rózio Joanna Teresa
52. Rumińska Barbara
53. Rychlicka Renata
54. Salamonik Andrzej Konrad
55. Slatan Bogusława
56. Sochacka Krystyna Danuta
57. Sordyl Cecylia
58. Szmajter Maria
59. Szporko Tadeusz
60. Świejkowski Henryk Stanisław
61. Świło Teresa
62. Tatarski Andrzej
63. Wazdrąg Ewa
64. Włudyka Maria
65. Wojteczek-Witkowska Dorota
66. Wojtowicz Mirosław
67. Wójcik Elżbieta
68. Zdebiak Zofia
69. Zręczycka Zofia Danuta
70. Żeromska Janina

29 października 2003 - Nowe Ośrodki Zdrowia

Trwają ostatnie prace wykończeniowe w nowym ośrodku zdrowia w Dobromierzu.
Podobnie jest w ośrodku zdrowia we wsi Dzierżków a w budowanym ośrodku w Roztoce na ukończeniu są prace instalatorskie oraz prace wokół budynku, trwają już tam roboty odrodzeniowe i brukarskie.
Niebawem w ośrodkach tych, pierwszych pacjentów zaczną przyjmować lekarze.29 października 2003 - Szkolenie

Następna grupa bezrobotnych rozpoczęła szkolenie zorganizowane przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych w Świdnicy. To już drugie takie zajęcia poświęcone pracy handlowca.
W szkoleniu udział bierze 19 bezrobotnych. Zajęcia trwają sześć dni. W pierwszym szkoleniu udział wzięło 22 osoby.
Zajęcia z bezrobotnymi odbywają się w Sudeckiej Izbie Przemysłowo - Handlowej.


29 października 2003 - Nowe przepusty

Zakończono przebudowę przepustów drogowych w wielu wsiach leżących w gminiach: Marcinowice, Dobromierz oraz w gminie Strzegom.
Wyremontowano i przebudowano łącznie 18 przepustów. Nowe przepusty spowodują łatwiejszy odpływ wody z pól i dróg tym samym przyczynią się do zwiększenia ich żywotności.
28 października 2003 - Pajęczara z Jagiellońskiej

Tylko dzięki szybkiej akcji pracowników MZN, a szczególnie inspektora Andrzeja Daszkiewicza nie doszło do nieszczęścia w kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej 6.
Po telefonie od lokatorów, że coś dziwnego dzieje się z energią elektryczną w budynku na miejsce udali się pracownicy firmy. Okazało się, że jedna z lokatorek postanowiła kraść energię elektryczną i gaz. Przy pomocy dętki rowerowej podłączyła się do sieci i nie płacąc za gaz czerpała go na swój użytek. To samo było z energią elektryczną. Podłączenia był tak skonstruowane, że w każdej chwili mogło grozić wybuchem.
Zawiadomiono policję i odpowiednie służby. Teraz lokatorzy mogą spać spokojnie. Nie może za to ta lokatorka, gdyż odpowie przed sądem za uprawianie tego procederu i narażenie życia swoich sąsiadów.


28 października 2003 - Pasowanie

Niedawno swoje wielkie święto miały pierwszaki z Zebrzydowskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Gminie Marcinowice.
Po pierwszym występie w uroczystej akademii odbyło się pasowanie na ucznia i w ten sposób pierwszaki zostały przyjęte do społeczności szkolnej.28 października 2003 - Odeszli

Świdnica - odeszli:
18 października:
Józefa Kogut 87 lat,
19 października:
Ewa Piętka 87 lat, Bolesław Moskwa 71 lat, Kazimiera Pałac 80 lat, Alina Adamowicz 77 lat,
20 października:
Urszula Czerniak 42 lata, Władysława Kowalska 89 lat, Józef Kryjom,
21 października:
Elżbieta Leszczyńska 53 lata, Maria Rybska 79 lat, Adolf Pelczar 65 lat, Bronisław Maksanty 49 lat;
22 października:
Helena Kanecka 49 lat, Jan Bolek 69 lat, Zofia Kolas 71 lat, Józefa Żółtowska 89 lat, Irena Staszak 78 lat,
23 października:
Krystyna Ciecierska 55 lat, Krystyna Misiołek 52 lata,
24 października:
Aniela Piórecka 92 lata, Jan Dołek 90 lat,


28 października 2003 - Siatkarski weekend

Piątek, sobota i niedziela (24, 25 i 26 X 2003) były bardzo pracowite dla zawodników i trenerów sekcji siatkówki AKS Strzegom. Odbyło się wiele meczy w różnych kategoriach wiekowych i klasach rozgrywkowych. Zainaugurowali rozgrywki młodzicy (rocznik 1988 i młodsi).
Pierwszy z dwóch turniejów o Mistrzostwo Okręgu Dolnośląskiego odbył się 24 i 25 października w Wałbrzychu. Występowały drużyny: MKS "Lider" Dzierżoniów, UKS "Dwójka" Milicz, TS "Juwentur" Wałbrzych i AKS Strzegom. Po pierwszej odsłonie prowadzi drużyna z Wałbrzycha, drugie miejsce Milicz, trzecie Strzegom i czwarte Dzierżoniów.
Drugi turniej, na którym rozstrzygną się losy awansu do dalszych rozgrywek odbędzie się w grudniu w Miliczu. W sobotę 25 X najstarszą grupę sekcji AKS czekała wyprawa do Kowar w ramach rozgrywek klasy A siatkarzy. Gospodarze z Olimpii od początku uchodzili za faworytów tego meczu. Potwierdzili to zwycięstwem 3:0 w setach do 23, 13 i 23. Jest to trzecia porażka Strzegomian od początku rozgrywek. Jak mówi trener, Robert Kotowicz, młody zespół, budowany od podstaw potrzebuje więcej czasu na pełne zgranie. W niedzielę 26 X o godzinie 1000 do hali OSiR w Strzegomiu zawitały rozgrywki siatkarskie kadetów (rocznik 1987 i młodsi). AKS podejmował TS Juventur Wałbrzych. Niestety nie był to zwycięski poranek dla gospodarzy. Po dość dobrym, ale nie zachwycającym spotkaniu, goście z Wałbrzycha pokonali AKS 3:0 w setach do 15, 19 i 17. Strzegomianom nie brakowało chęci do gry i ambicji, jadnak nie pomógł nawet reprezentant kadry narodowej młodzików Damian Ciarkowski. Na dobrze dysponowany w tym dniu Juventur nie było mocnych.


27 października 2003 - Wyniki konkursu

Finał Dolnośląski dla kat. I - 23 października 2003r.
w ośrodku kultury w Jaworzynie Śląskiej.
W kategorii pierwszej (10-12 lat) nagrodzeni i wyróżnieni to:
I miejsce: Andrzej Stasinkiewicz - SP nr 6 w Kłodzku
II miejsce: Adrianna Kusiak - SP w Jaszkowej Dolnej,
Małgorzata Mościcka - SP nr 5 w Świdnicy
III miejsce:
Karol Chołody - SP w Żarowie
Andrzej Lempart - SP w Starym Jaworowie
Joanna Kożuch - SP nr 6 w Kłodzku
Alicja Włośniewska - SP nr 1 w Szczytnej
Aleksandra Krysa - SP nr 1 w Szczytnej
IV miejsce-wyróżnienia:
Agnieszka Kiełbasa - SP w Radkowie
Anna Szuber - SP w Radkowie
Kinga Konopka - SP Braszowice
Izabela Maciuszek - SP w Przedborowej
Ilona Toczek - SP w Jugowicach
Marta Dymińska - SP nr 1 w Szczytnej
Aneta Jabłońska - SP w Kudowie Zdroju
Waldemar Smulkowski - SP w Dusznikach Zdroju
Paulina Gmerek - SP nr 2 w Nowej Rudzie
Natalia Buchcik - SP nr 6 w Kłodzku
Marta Różańska - SP w Żarowie
Michał Czoch - SP w Jaworzynie Śląskiej
Olga Krasińska - SP nr 28 w Wałbrzychu
Pola Dybionka - SP nr 2 w Wałbrzychu
Dawid Szempruch - SP w Lubachowie
Aleksandra Bajorek - SP nr 12 w Świdnicy
Dorota Mich - Zesp. Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku
Krzysztof Nowicki - Zesp. Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku
Kamil Nowak - SP nr 10 w Bielawie
Joanna Książek - SP nr 1 w Pieszycach
Agnieszka Brenzak - SP nr 10 w Bielawie
Finał Dolnośląski dla kat. II - 24 października 2003r.
w ośrodku kultury w Jaworzynie Śląskiej.
W kategorii drugiej (gimnazjaliści) nagrodzeni i wyróżnieni to:
I miejsce: Łukasz Chwastyk - Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach
II miejsce: Martyna Witowska - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie,
Dominika Radwan - Gimnazjum w Polanicy Zdroju
III miejsce:
Anna Jodko - Gimnazjum Sportowe ZSO w Dusznikach zdroju
Magdalena Adasiewicz - Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie
Anna Miszczuk - Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej
Aleksandra Skowronek - Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach
IV miejsce - wyróżnienia:
Aleksandra Zatajska - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie
Małgorzata Szumska - Gimnazjum w Złotym Stoku
Marcela Jurkowska - Gimnazjum w Budzowie
Marlena Stech - Gimnazjum nr 1 w Kłodzku
Natalia Leszko - Gimnazjum nr 2 w Kłodzku
Julia Czarnik - MDK w Świdnicy,
Beata Sałapatek - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy Górnej
Karolina Poznańska - Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach
Magdalena Szczepkowska - Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie
Sebastian Salata - Gimnazjum nr 2 w Dzierżoniowie
Nina Początek - Zespół Szkół w Pieszycach
Maja Jońska - Gimnazjum/Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu


27 października 2003 - Puchary na wieś

Rozstrzygnięto konkursy dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Świdnicy w m.in kategoriach
Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi,
Najładniejsza zagroda 2003 i Agroliga 2003.
W pierwszej kategorii laureatem został - Jerzy Pokój z miejscowości Ścięgny "Western City" za ciekawą inicjatywę i fachowe prowadzenia miasteczka. Drugie miejsce - Zbigniew Muziewicz - pracownia witraży "Quasimodo"
W karegorii "Najładniejsza zagroda 2003" zwyciężył Bogusław Lewandowski z Modlęcina gmina Strzegom. Natomiast mistrzem Agroligii 2003 w kategorii Rolnicy zostało gospodarstwo państwa Krystyny i Edwarda Jemiołów z Pęcławic.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym dziennik składa serdeczne gratulacje.


27 października 2003 - Na wsiach jaśniej

Ponad 8 tys. zł kasa gminy wiejskiej Świdnica wyda w najbliższym czasie na remonty i naprawę instalacji oświetleniowej w kilku swoich wsiach. Prace wykonano już miedzy innymi w Pszennie i Bojanicach. Jest to konieczne ze względu na zbliżające się jesienno-zimowe wieczory i bezpieczeństwo mieszkańców gminy.
Prace wykonuje się na zlecenie i wniosek rad sołeckich.


27 października 2003 - Pożegnanie

Jutro już ostatni raz czytać się będziemy (widzieć) na łamach Gazety Świdnickiej.
Życie przynosi każdemu z nas wiele zmian i stawia przed nami nowe wyzwania. Żal odchodzić po ponad dwóch latach spędzonych w Gazecie Świdnickiej. Korzystając z okazji chciałbym podziękować tym wszystkim z którymi przyszło mi współpracować.
Zawodnikom, trenerom, działaczom sportowym i miejskim włodarzom. Specjalne podziękowania dla Was Czytelnicy, bo to Wy swoimi pomysłami i konstruktywną krytyką, każdego tygodnia napędzaliście mnie do pracy. Kondycja świdnickiego sportu nie jest najlepsza. Wierzę jednak w to, że przyjdą dla niego lepsze czasy. Za to właśnie będę trzymał kciuki, mając nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę mógł razem z Wami cieszyć się sukcesami świdnickich zawodników i zespołów.
Rafał Ząbczyk
(Rafał Ząbczyk przechodzi do Radia "O'LE" AGORA SA w Opolu) redakcja.


27 października 2003 - XII Sesja Rady Powiatu

W dniu 29 października o godzinie 10.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. A. Krajowej 47 w Świdnicy odbędzie się XII Sesja Rady Powiatu.
Porządek obrad przewiduje między innymi:
Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
Informacja Starosty Świdnickiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
zmiany budżetu powiatu na 2003 rok,
zmian w Uchwale Nr IX/83/2003 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego,
zmieniająca uchwałę Nr III/17/2002 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Świdnickiego - Pana Jacka Wajsa.


26 października 2003 - Rajd - Skody

Dzisiaj na trasach wokół Świdnicy, Bielawy i Dzierżoniowa rozegrany został Rajd Skody.
Była to 5 Eliminacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu. Na starcie stanęło 41 załóg a tylko dwie z nich nie dotarły do mety. Trasa rajdu podzielona została na 12 trudnych technicznie prób sportowych.
Zwyciężyła załoga - Michał Pinczakowski z Rafałem Fiołkiem jadąc volkswagenem golfem.
Klasyfikacja Generalna:
1. Michał Pinczakowski/Rafał Fiołek,
2. Sylwester Jałowiec/Arkadiusz Jowczyk,
3. Karol Tupaczyński/Krzysztof Grabiński,
4. Tomasz Szymczykiewicz/Szymon Stopa,
5. Maciej Rawski/Monika Rawska.


26 października 2003 - Trzy punkty

Piast Nowa Ruda - Sparta Świdnica 1:2 (1:0)
Mecz nie stał na wysokim poziomie, ale najbardziej liczą się trzy zdobyte punkty, one powinny poprawić humory świdnickich kibiców.
W pierwszej połowie Piast objął prowadzenie po bramce samobójczej Romana Szuby, który niefortunnie wybijał piłkę z pola karnego, po przerwie do remisu doprowadził Piotr Stypuła strzałem z rzutu wolnego a bramkę dającą zwycięstwo zdobył Piotr Krygier


26 października 2003 - Bez zwycięstwa

Polonia Ząbkowice - Cukrownik Pszenno 4:3 (3:1)
W zakończonym dziś spotkaniu piłkarze Cukrownika ponieśli kolejną porażkę i nadal pozostają bez zwycięstwa na wyjeździe.
Po raz kolejny końcowy wynik wypaczył sędzia główny (tym razem Ireneusz Karbownik z Wałbrzycha), który w doliczonym czasie gry nie podyktował jedenastki po ewidentnym faulu na Michale Goździejewskim w polu karnym.


26 października 2003 - Poślizg

Dzisiaj około godziny 15 doszło na ulicy Kopernika w Świdnicy do niegroźnego w skutkach wypadku.
Nie zachowując należytej ostrożności, kierujący czerwoną Skodą wpadł w poślizg i uderzył w przydrożny słup sieci elektrycznej.
Wszystko skończyło się na drobnych obrażeniach i niech ta drobna kolizja będzie ostrzeżeniem dla innych kierowców.26 października 2003 - Kolejne zwycięstwo

Szczypiornisci Bel-Polu konsekwentnie realizują przedsezonowy cel. W sobotę odnieśli kolejne zwycięstwo tym razem nad zespołem z Leszna.
Świdniczanie wygrali pewnie 32:21, prowadząc do przerwy 17:11.
Po tej kolejce Bel-Pol zajmuje 3 miejsce w tabeli mając tylko jeden punkt straty do lidera.
Skład - Jarosz 9, Gnysiński 3, T.Lipka 1, Kalarus, Kubik, Zapart 1, A. Lipka, Kwiatkowski 3, Brygier 6, Korny 2, Kaczmarczyk 1, Łabędz 1, Omański 5.
Porażka III ligowców.
Dzisiaj szczypiorniści drugiego zespołu Bel-Polu Świdnica rozegrali na własnym parkiecie mecz z drużyną Krokusa Bystrzyca Kłodzka.
Bel-Pol przegrał to spotkanie 18:24,
Skład Bel-Polu II: Nicewicz, Piechurski, Rygliński 1, Czyżowicz 3, Gąsior, Kasprzak, Kozakow 1, Mytych 1, Nowobilski 2, Przenzak, Werner 4, Zapart 6.


26 października 2003 - Rozstrzygnięcie konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu "Pora jesiennych liści" odbędzie się 29 października 2003 roku o godzinie 11.00 w holu Oddziału Dziecięcego Miejskiej Bib-lioteki Publicznej w Świdnicy, przy ulicy Siostrzanej 9-25
Nagrodzone i najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie w MBP w Świdnicy, a autorzy tych prac otrzymają ciekawe nagrody książkowe.


26 października 2003 - Zatrzymali

Świdnicka policja zatrzymała 38 letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie dwa tygodnie temu młodej kobiety. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, ale ofiara rozpoznała swego oprawcę.
Wcześniej policja nie informowała o zdarzeniu ze względu na charakter przestępstwa.
Do gwałtu doszło 7 października 2003 roku w okolicy cmentarza na ulicy Śląskiej w godzinach rannych.25 października 2003 - Bar i motocykliści

Dzisiaj na Osiedlu Piastów w Świebodzicach odbył się festyn pod hasłem "Motocykliści Dzieciom". Organizatorami imprezy byli:
motocykliści - pasjonaci i Zespół Szkół.
Były występy, były przejażdżki motocyklami jednak licznie zgromadzona młodzież najbardziej oczekiwała pojawienia się bohaterów telewizyjnego programu BAR.
Podczas wspólnej zabawy zbierano pieniądze dla domu dziecka Promyk w Wałbrzychu i świebodzickiego SPS Caritas.
zdjęcia z dzisiejszej imprezy


25 października 2003 - Już rok

Trojaczki Moniki Oleksy i Roberta Marchewki, pary świdniczan, mieszkających od niedawna w Wirkach obchodzą dzisiaj swój pierwszy rok życia. Uśmiechnięte, radosne i zdrowe dzisiaj zdmuchną swoją pierwszą świeczkę.
Rodzice maluchów nikogo nie zajmują swoimi problemami. Jak mówią, sami sobie dają radę ze wszystkim.
Uroczym bobaskom i ich rodzicom życzymy wszystkiego najlepszego.


25 października 2003 - Ucieczka więźniów

Kiedy transportowano amoniak, zdarzył się wypadek. Butle rozszczelniły się na terenie świdnickiego aresztu śledczego. Straż więzienna przystąpiła do ewakuacji więźniów. W tym samym czasie straż pożarna neutralizowała trującą substancją. W czasie ewakuacji dwóch więźniów uległo zatruciu i koniecznie musieli zostać prze-wiezieni do szpitala. W czasie transportu doszło do wypadku karetki. W ambulansie wywiązała się walka, więźniowie obezwładnili konwojentów, zabrali broń i zbiegli. Uciekali samochodem, który już wcześniej czekał na nich.
Policja rozpoczęła pościg. Na wszystkich drogach wylotowych z miasta ustawiono blokady. Ponieważ zbiegowie byli uzbrojeni do akcji włączyła się grupa antyterrorystów. Do ujęcia bandytów doszło nad zalewem Witoszówki. Przeszukany został samochód, którym uciekali. Pies wyszkolony do wykrywania narkotyków znalazł tam środki odurzające.
Tak wyglądały wczoraj ćwiczenia zorganizowane przez Areszt Śledczy w Świdnicy i Komendę Powiatową Policji. Ćwiczenia udowodniły, że służby te są dobrze przy-gotowane na wypadek takich zdarzeń.
zdjęcia z przeprowadzonej akcji


24 października 2003 - Remonty dróg

Remonty dróg Zakończył się kapitalny remont drogi powiatowej nr 45212 Imbramowice - Siedlimowice. Na odcinku 4,172 km odnowiona została nawierzchnia poprzez ułożenie nakładki o grubości 10 cm, na którą zużyto 5250 ton masy asfaltobetonowej, wykonano uzupełnienia pobocza oraz oczyszczono rowy.
Na wymienione roboty został opracowany kosztorys inwestorski na łączną kwotę 1.529.531,77 zł (brutto), jednakże w wyniku ogłoszonego przetargu został wyłoniony wykonawca za cenę 882.097,92 zł.
Zakończono również przebudowę przepustów w ciągach dróg znajdujących się w administracji powiatu m.in. w takich miejscowościach jak: Biała, Kątki, Marcinowice, Złoty Las, Dzierzków, Gniewków, Jugowa, Stawiska.
Zarząd Dróg Powiatowych przebudował łącznie 18 przepustów o konstrukcji kamiennej i betonowej na trwalsze żelbetowe oraz wykonane z tworzyw sztucznych. Za 150.000 zł wymieniono przepusty o łącznej długości 181 mb (średnica od 60 do 150 cm). Po przebudowie poprawiony został spływ wody zarówno z pasa drogowego jak i przydrożnych rowów oraz uzyskano odwodnienie korpusu co zapobiegnie niszczeniu nawierzchni polegającej na powstawaniu tzw. wiosennych przełomów.
Dzięki prowadzonym pracom zwiększeniu uległo dopuszczalne obciążenie drogi liczone wg nacisku na oś poruszających się pojazdów.


24 października 2003 - JUTRO ! - Bieg Piasta

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach jest orga-nizatorem imprezy rekreacyjnej pn. ULICZNY BIEG "PIASTA - Mieszka Starego" o łącznej długości ok.10 km. a trasa przebiegać będzie ulicami Osiedla Piastowskiego.
Start do biegu głównego nastąpi o godz. 14:00 pod halą sportową a uczestnicy biegać będą ulicami: M. Starego następnie 300 metrów polną drogą w kierunku starej kotłowni. Następnie ulicą Siemowita, za Spółdzielnią Mieszkaniową (na wysokości nowej ciepłowni) wykonują "agrafkę" i wbiegają na ulicę B. Chrobrego i kolejno ulicami po obwodnicy osiedla tj. Mieszka I-go, Piasta, Dąbrówki i dookoła parkingu naprzeciw hali sportowej.
Więcej informacji o biegu w dziale zapowiedzi


24 października 2003 - Budowa zakończona

22 października odbył się odbiór techniczny robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej i odwodnieniem ulic:
Kruczej, Wilczej oraz Słowiczej
na osiedlu Zwierzynieckim w Świdnicy.
24 października 2003 - Ognisko w Bartoszówku i Stawiskach

Z jesiennej aury skorzystały dzieci ze Świetlic Wiejskich w Bartoszówku i Stawiskach.
Panie świetlicowe zadbały o przygotowanie ognisk, ziemniaków oraz kiełbasek. Była też ciepła herbatka. Instruktorzy Strzegomskiego Centrum Kultury zadbali natomiast, aby dzieci mogły się "wy-hasać" w czasie zabaw z "gąsienicą", "spadochronem" i "tunelami".
Wszystkie dzieci świetnie się bawiły
O przysmaki ogniskowe wciąż prosiły
Kiedy z apetytem kiełbaski i ziemniaki pozjadały
Na zabawę wciąż ochotę miały.
(tekst ułożony przez dzieci)


23 października 2003 - Uwolnij książkę !

Uwolnij książkę !
Akcja Redakcji "Książkowiska" i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Akcja ma zachęcić mieszkańców nie tylko do czytania, ale też dzielenia się książkami z innymi. Zwracamy się do wszystkich mieszkańców Świdnicy oraz powiatu świdnickiego, aby zechcieli "uwolnić swoje książki".
Pozwólmy, by krążyły one wśród nas.
Szczegółowe informacje na temat akcji można znaleźć na stronie biblioteki www.mbp.swidnica.pl


23 października 2003 - Przepaść

W rozegranym dzisiaj meczu siatkówki kobiet o Puchar Polski
MKS Świdnica uległ Gwardii Wrocław 0:3
12/25, 11/25, 15/25,
cały mecz trwał zaledwie 50 minut.
Zespół świdnicki w obecnym sezonie spisuje się bardzo słabo i to co dziś zobaczyliśmy pokazuje jak wielka przepaść dzieli te dwa zespoły.
Jeszcze niedawno, mecze tych drużyn potrafiły dostarczyć wiele emocji, obecnie jest to mecz do tzw jednej bramki.


23 października 2003 - Woda jest czysta

Woda pitna w Świdnicy jest czysta.
W III kwartale badał ją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy.
Próbki pobrane z ujęcia w Pszennie, z ujęcia przy ul. Bokserskiej w Świdnicy oraz z sieci wodociągu Świdnica odpowiadała normom sanitarnym.
23 października 2003 - Największa inwestycja w gminie

Jeszcze w 2003 roku będzie przeprowadzona naj-większa inwestycja w infrastrukturze technicznej Gminy Świdnica jaka była realizowana w ostatnich latach.
Obecnie trwają procedury przetargowe związane z budową biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie Górnym. W ramach prac inwestycyjnych wykonana zostanie biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 113 m3 na dobę, przepompownia ścieków, kolektory, studzienki, oraz sieć kanalizacyjna. Gmina Świdnica otrzymała już 400 tys. zł z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na realizację tej inwestycji. Obecnie trwają rozmowy o dofinansowanie tych prac z WFOŚiGW, w formie dotacji i pożyczki na poziomie 50% kosztów. Otrzymanie tych środków spowodowałoby, że największa inwestycja Gminy zrealizowana byłaby tylko w niewielkim stopniu ze środków własnych i na to są duże szanse. Inwestycje w infrastrukturę sanitarną są elementem uchwalonej w 2000 roku przez Radę Gminy Świdnica Strategii Rozwoju Lokalnego. Inwestycja jest również efektem dbałości o czystość środowiska naturalnego, które dla rozwoju gminy ma szczególne znaczenie.


22 października 2003 - Amatorska Liga Koszykówki

W rozegranych w Świebodzicach - 19 października meczach AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI zanotowano następujące wyniki:

KRA - CRO / 121 : 32
18 : 8, 36 : 5, 33 :5, 34 : 14.
KRA - Markiewicz M. (47), Wiatrak M. (36), Toporkiewicz M. (16)
CRO - Okupniarek R. (13), Gefert K. (9), Bubel R. (4).

MJS - PRM / 71 : 51
14 :10, 17 : 6, 20 : 16, 20 : 19.
MJS - Moskwiak M. (17), Schabowski G. (16), Kwiatkowski K. (10).
PRM - Kierul Ł. (19), Szopa P. (10), Kipek T. (7).


22 października 2003 - Nowa siedziba

Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Ochrony Bezrobotnych z siedzibą w Świdnicy informuje, że w związku z licznymi włamaniami i dewastacją po-mieszczeń, w których mieścił się Świdnicki Bank Żywności, nastąpiła zmiana jego siedziby.
Bank mieści się obecnie przy ul. Wodnej 4. Niestety w wyniku powtarzających się kradzieży w poprzedniej siedzibie pozbawieni zostaliśmy wyposażenia magazynowego w tym tak niezbędnych dla nas regałów. Zwracamy się do wszystkich okolicznych właścicieli Hurtowni, magazynów z prośbą o pomoc w doposażeniu Banku w sprzęt. Jeśli posiadacie Państwo zbędne regały, ręczne wózki magazynowe, małe paleciaki, nawet takie, które wymagają drobnych napraw i jesteście gotowi nas wesprzeć przekazując ten sprzęt nieodpłatnie to chętnie go zagospodarujemy.
Pragniemy przypomnieć, że działający przy Stowarzyszeniu Świdnicki Bank Żywności nieodpłatnie pozyskuje żywność w okresowych zbiórkach w supermarketach, dużych sklepach i bezpośrednio od producentów, aby żywnością tą wesprzeć najbardziej potrzebujące rodziny oraz organizacje zajmujące się dożywianiem dzieci. Bank gromadzi również sprzęt agd i meble z tzw. "wystawek" mieszkańców Świdnicy. Z tej formy pomocy skorzystały dwie rodziny pogorzelców, którym spalił się cały dobytek, u nas mogli wybrać potrzebny im sprzęt i meble. Firmom chcącym nas wesprzeć i pomóc w doposażeniu Świdnickiego Banku Żywności serdecznie dziękujemy.


22 października 2003 - Sesja Rady Miejskiej

24 października 2003 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.
W programie sesji przewidziano m.in. sprawozdanie i dyskusję na temat realizacji I etapu reformy oświaty w szkołach podstawowych i gimnazjach, wybory ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz podjęcie następujących uchwał:
- w sprawie zakazu prowadzenia działalności handlowej poza targowiskami na terenie miasta Świdnica.
- w sprawie powołania zespołu radnych do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy.
- w sprawie pobierania opłat za usługi świadczone przez przedszkola miejskie w Świdnicy.
- w sprawie zmian w budżecie.
- w sprawie oddania we współużytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części gruntu miejskiego zabudowanego budynkiem w zwartej zabudowie, mieszczącym 7 lokali, położonym przy ul. Długiej 54-58 w Świdnicy oraz nieodpłatnego przeniesienia własności lokali nr 3 i 6 usytuowanych na tym gruncie.
- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieograniczonym nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Jagiellońskiej 5-7.
- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Świdnica: nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul.1 Maja 21 na nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Świdnicy przy ul. Of. Oświęcimskich nr 15.
- w sprawie zmiany nazw ulic miasta Świdnicy
- w sprawie nadania nazw ulicom miasta Świdnicy.
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla terenu ograniczonego ulicami Westerplatte, Równą , Wodną i rzeką Bystrzycą.


22 października 2003 - JESIENNE BIWAKI

Na przełomie miesiąca września i października instruktorzy Strzegomskiego Centrum Kultury zaprosili strzegomskie dzieci do udziału w Jesiennych Biwakach. Mini festyny rekreacyjno-sportowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i ich rodziców. Wspaniała zabawa w jesienne popołudnia odbyła się na Grabach, Domkach, Osiedlu Kamionka, Piast i na placu przy ul. Kościelnej.
W Jesiennych Biwakach wzięło udział około 600 dzieci z terenu miasta Strzegomia. Były zabawy z bardzo popularnym spadochronem, zaczarowane tunele, uśmiechnięte gąsienice, przeciąganie liny, skaczące piłki, trampolina, tor przeszkód. Nie zabrakło też konkursu plastycznego pt.: "Bezpieczne jesienne podwórko". Dzieci malowały to czego nie lubią i co im się kojarzy z niebezpieczeństwem. Były więc strzykawki, papierosy, butelki, wszystko przekreślone grubą czerwoną kreską. Dzieci uczyły się też różnych zabaw w grupie, a także szacunku dla swoich kolegów, osób starszych, a także dbałości o środowisko w którym przebywają. Jak informowały plakaty był też poczęstunek, dla "każdego coś słodkiego", mnóstwo nagród oraz tradycyjny "ciepły przysmak" - pieczony ziemniak.
Dzieci zachwycone wspaniałą zabawą nalegały, aby takie spotkania odbywały się częściej i trwały jak najdłużej. Również rodzice wyrażali bardzo pochlebne opinie i zapraszali nas na "Wiosenne biwaki"


21 października 2003 - Siatkówka - Puchar Polski

W najbliższy czwartek 23 października
rozegrany zostanie kolejny mecz Pucharu Polski
w siatkówce kobiet
Mecz pomiędzy MKS Polonia Świdnica - Gwardia Wrocław
odbędzie się o godzinie 17.45 w hali sportowej na Zawiszowie w Świdnicy.
Zapraszamy - wstęp wolny


21 października 2003 - 500 lat kościoła

W Śmiałowicach znajduje się stary 500 letni kościół. Pierwsza wzmianka o jego istnieniu pochodzi z roku 1316. W obecnym murowanym, renesansowym kształcie został wzniesiony około roku 1500. Później był przebudowany w roku 1925 i remontowany w roku 1961. W swoim wnętrzu posiada wiele cennych zabytków m.in. obraz malowany na desce przedstawiający scenę Nawiedzenia datowany na rok 1499, szesnastowieczną rzeźbę Madonny z Dzieciątkiem, barokowe rzeźby św. Jana Nepomucena i św. Wawrzyńca, a także 13 nagrobków ówczesnych właścicieli dóbr rodziny Hartviga von Zedlitz. Kościół posiada ambonę z XVIII wieku oraz barkowe chrzcielnice, monstrancję i kielich.
Ostatnio cała parafia pracowała nad remontem kościoła by przygotować go do obchodów 500 lecia. Uroczystości jubileuszu kościoła św. Wawrzyńca w Śmiałowicach odbędą się 23 października i poprowadzi je ks. Henryk kardynał Gulbinowicz.


21 października 2003 - Bezpieczna droga do szkoły

17 października 2003 dzieci z klas 1-6 oraz Gimnazjów udział wzięły w programie edukacyjnym poświęconym bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Program ten został sfinansowany ze środków Gmin-nego Programu Profilaktyki Alkoholowej.
Przed imprezą zostały wręczone nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu plastycznego "Bezpieczna droga do szkoły".
W konkursie zorganizowanym, przez SCK wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z Jaroszowa, Goczałkowa, Olszan, Kostrzy, a także szkoły nr 2,3 i 4 ze Strzegomia. Prace wykonane różnymi technikami (wyklejanki, colage, makiety itp.) były bardzo interesujące i odznaczały się niebanalną pomysłowością młodych artystów. Wyrównany poziom prac skłonił jury do przyznania wszystkim uczestnikom konkursu równorzędnych nagród. Celem konkursu było zwrócenie uwagi zarówno dzieciom jak i ich rodzicom, a także nauczycielom na niebezpieczeństwa czyhające na drogach, oraz jak zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom. Duże zainteresowanie konkursem świadczy o ważności problemu, którego rozwiązywanie leży w gestii wielu instytucji i osób. Prace dzieci były prezentowane na wystawie w Galerii "eS". Można je było podziwiać w dniach 13-17 października 2003 r.


21 października 2003 - Dotacja dla gminy

Gmina Świdnica otrzymała, kolejną w tym roku, dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16 października 2003 r. podpisana została umowa na mocy, której realizowana inwestycja: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Pszennie będzie finansowana w części ze środków Funduszu. Ogółem inwestycja ta kosztuje 71.000 zł. Gmina Świdnica otrzymała 17.800 zł bezzwrotnej dotacji oraz 17.800 zł nisko oprocentowanej pożyczki (oprocentowanie na poziomie 5% w skali roku). W ramach tej inwestycji zostanie wykonana oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna.


21 października 2003 - Nowy chodnik

Przy oddanej niedawno do użytku ulicy Bora-Komorowskiego budowany jest chodnik. Chodnik wykonany będzie z kostki betonowej a jego koszt to około 48 tys. zł. Zapewni on bezpieczne dojście do siedziby Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Pracy i Urzędu Skarbowego oraz siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Dodatkowo, w miejscach, w których piesi mogą być szczególnie narażeni, zamontowane zostaną łańcuchy oddzielające chodnik od pasa jezdni.
Inwestycja finansowana jest ze środków budżetowych miasta Świdnicy.


20 października 2003 - Kolejny wybryk ?

Wczoraj w godzinach wieczornych lub dzisiejszej nocy na cmentarzu wojennym żołnierzy radzieckich nieznani sprawcy zdewastowali siedem świeżo wyremontowanych pomników.
Dwa z nich zostały trwale zniszczone, pozostałe zostały wywrócone i pobrudzone.
Zarządca cmentarza o zdarzeniu poinformował policję. Naprawa nagrobków kosztować będzie około tysiąca złotych.


20 października 2003 - "Do trzech razy sztuka"

Trzecia kolejka spotkań w klasie A siatkarzy była szczęśliwa dla drużyny AKS Strzegom. Po dwóch przegranych jest oczekiwane zwycięstwo.
Strzegomianie pokonali Klub TKF "JADMAR" II Bolesławiec 3:1 (17,22,19,22). Mecz odbył się w hali MOSiR w Lubaniu, gdyż bolesławiecki klub ma chwilowe problemy z własną salą. Strzegomscy siatkarze zagrali pewnie i od początku narzucili własny styl gry. Atomowe serwisy Marcina Ważydrąga zupełnie rozbiły koncepcję gry JAD-MAR-u. Gospodarze skutecznie atakowali tylko w secie drugim, który AKS przegrał do 22. Cały mecz zakończył się po 1 godzinie i 25 minutach.
AKS wystąpił w składzie : Marcin i Grzegorz Ważydrąg, Paweł Pituch, Michał Wierzbicki, Michał Tomiałowicz, Adrian Pokulak, Krzysztof Pokulak, Krzysztof Spurek, Grzegorz Janowicz, Marcin Wójciak.


20 października 2003 - Darmowe porady

Zgodnie z zapisami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy na rok 2003, w Komendzie Powiatowej Policji uruchomiono od dnia 13 października do dnia 15 grudnia br. punkt pomocy psychologicznej.
Mieszkańcy Świdnicy wymagający wsparcia i pomocy psychologicznej mogą skorzystać z bezpłatnej porady psychologa w każdy poniedziałek, w godzinach popołudniowych w Komendzie Powiatowej Policji przy ul. Jagiellońskiej.
Wynagrodzenie psychologa zostanie sfinansowane ze środków budżetowych miasta, pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Z tych samych środków finansowane jest wynagrodzenie psychologa, który od wiosny pracuje w świdnickich gimnazjach, świadcząc pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym.


20 października 2003 - Paszporty

Starosta Świdnicki Jacek Wajs wystąpił do prezydenta, wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Świdnickiego z prośbą o przejęcie zadań związanych z wydawaniem paszportów. Decyzja o finansowaniu biura paszportowego leży w gestii Wojewody, który niestety nie przekaże na ten cel funduszy. Aby pomóc w rozwiązaniu sytuacji szefowie miast i gmin powiatu świdnickiego, na ostatnim spotkaniu ze Starostą, wyrazili wstępną wolę prowadzenie spraw paszportowych w swoich urzędach. Biuro takie funkcjonuje już w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzegomiu.
Aby można było otworzyć je w kolejnych urzędach, krokiem jaki będą musieli wykonać szefowie miast i gmin jest wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem w tej sprawie. Po jego zaakceptowaniu podpiszą stosowne porozumienia, na mocy których będą mogli prowadzić sprawy paszportowe swoich mieszkańców. Takie rozwiązanie sprawi, że mieszkańcy powiatu będą mogli uzyskać paszport nie jak do tej pory jedynie w świdnickim starostwie, lecz bez konieczności dojazdu w miejscu swojego zamieszkania. Wstępny termin otwarcia biur paszportowych w urzędach gmin zaplanowano na 1 stycznia 2004 r., ale ponieważ ich przygotowanie wymaga czasu termin ten może ulec zmianie.


19 października 2003 - Cukrownik - Niemczanka 1:2

Praca sędziów w spotkaniu w Pszennie pozostawiała wiele do życzenia. Byli bardzo skrupulatni w odgwizdywaniu przewinień naszych piłkarzy (pokazali pięć żółtych kartek, z czego tylko dwie zasłużone), natomiast na ewidentne faule gości przymykali oko. Pierwsza połowa należała zdecydowanie do przyjezdnych, jednak nie byli oni w stanie udokumentować swojej przewagi zdobyczą bramkową. Najbliżej tej sztuki byli w 13. minucie, gdy po strzale Łukasza Dworzaka piłkę z linii bramkowej wybił Marcin Gajda. Po zmianie stron "cukrownicy" wzięli się ostro do roboty i w 48. minucie objęli prowadzenie. Przepięknym strzałem z przewrotki popisał się Michał Goździejewski po podaniu Konrada Paweli. Goście za wszelką cenę chcieli odrobić straty i udało im się to w 64 minucie. Z niesłusznie podyktowanego rzutu wolnego dośrodkowywał Lesław Sobolewski, a celnym uderzeniem popisał się wprowadzony sześć minut wcześniej Paweł Jędrowski. Dziewięć minut później Niemczanka strzeliła drugiego gola. Zwycięstwo po szybkiej kontrze i bardzo silnym strzale gościom zapewnił Adam Olejniczak. Gdyby sędzia Chodorowski zauważył zagranie ręką Sienkiewicza w polu karnym ( 83 minuta ), mecz pewnie zakończyłby się remisem, który satysfakcjonowałby chyba obie strony. Niestety, po raz kolejny okazało się, że w wyniku spotkania duży udział (i to ten negatywny) mają sędziowie.


19 października 2003 - Szkolenia rolników

Rozpoczęły się szkolenia rolników z terenu Gminy Świdnica w zakresie wypełniania i składania wniosków o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej. Akcja informacyjno-promocyjna rozpoczęła się 15 października br. i jest prowadzona przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Przyjęty został harmonogram szkoleń, które odbędą się w poszczególnych miejscowościach z terenu gminy Świdnica. Szkolenie takie odbyło się już w Lutomi Górnej.
Wójt Gminy Teresa Mazurek będzie aktywnie wspierać rolników w zakresie ich starań o dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej. Ważne jest bowiem, aby wszyscy zainteresowani rolnicy wiedzieli jakie dokumenty należy składać, w jakim terminie oraz jak wypełniać wnioski. Prowadzone szkolenia są wyjściem na przeciw oczekiwaniom rolników i mają za zadanie ułatwić im dostęp do danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wypełniania wniosków.
Urząd Gminy będzie przekazywał te informacje również podczas bezpośrednich spotkań z rolnikami i sołtysami, tak aby jak największa ilość rolników skorzystała z prawa do otrzymania indywidualnej kwoty mlecznej.


19 października 2003 - Zwyciężyli

W rozegranym wczoraj wyjazdowym meczu szczypiorniści Bel-Polu pokonali na trudnym terenie rywali z Ostrowa Wlkp tamtejszą Ostrowię 40:32
do przerwy przegrywając 15:19
Zespół wystąpił w składzie:
Kubik, Kalarus, Jarosz (12), Gnysiński (4), T. Lipka (4),
J. Zapart, A. Lipka (2), Kwiatkowski (4), Brygier (12), Korny (1), Kaczmarczyk (1), Łabędź, Omański,
w nawiasie strzelcy bramek dla BelPolu.


19 października 2003 - Czekamy na pomysły

Do 3 listopada świdnickie wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się w Urzędzie Miejskim o dofinansowanie realizacji swoich projektów: budowy chodników, ogrodzeń i tym podobnych urządzeń służących społeczności lokalnej.
Wspólnoty mogą zgłaszać indywidualne oferty lub przygotować je wspólnie z innymi wspólnotami. Projekty mogą być zarówno zrealizowane, realizowane lub planowane do realizacji. Najważniejsze aby wykonane zostały w roku 2003.
Do oferty należy dołączyć dokładny opis zadania wraz z jego dokumentacją oraz dokładnym kosztorysem. Podstawowym kryterium oceny zadania będzie rola jaką spełni ono w społeczności lokalnej i w obrębie wspólnoty: tak aby ze zrealizowanego zadania mogli korzystać nie tylko mieszkańcy danej wspólnoty, ale także inni mieszkańcy miasta (np. chodniki, zewnętrzne ogrodzenia)
Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem "Inicjatywy społeczne", w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (pokój nr 1). Termin składania wniosków mija 3 listopada br.


19 października 2003 - Spotkanie z Romami

Wojewoda dolnośląski zaproponował Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) realizację wspólnego projektu, polegającego na organizacji spotkań przedstawicieli terenowej administracji samorządowej z lokalną społecznością romską. Spotkania te mają mieć charakter "okrągłego stołu", podczas którego zostaną omówione problemy trapiące Romów i - we współpracy z nimi - ustalone sposoby rozwiązywania tych problemów.
Spotkania będą się koncentrować na: edukacji, zwalczaniu bezrobocia, opiece społecznej, poprawie bezpieczeństwa, zdrowiu oraz kulturze. Celem tych spotkań jest z jednej strony uczulenie administracji samorządowej na trudną sytuację społeczna, ekonomiczną i kulturową Romów, z drugiej zaś zaktywizowanie samej społeczności romskiej i stworzenie forum partner-skiego dialogu między stronami, które w perspektywie powinno prowadzić do aktywnego włączania Romów do udziału w życiu społeczeństwa obywatelskiego.
Dolny Śląsk jest drugim pod względem wielkości populacji romskiej województwem w kraju (ok. 2, 5 tys. Romów), Środki na organizację spotkań przekazała OBWE, która od lat monitoruje sytuację społeczności romskiej w krajach europejskich.
W ramach otrzymanych środków zaplanowano 5 spotkań w największych na Dolnym Śląsku skupiskach romskich.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 20 października, w Świebodzicach (ok. 140 Romów). Kolejne planowane jest w Kłodzku (ok. 300 Romów).


18 października 2003 - Przegrały

W rozegranym wyjazdowym meczu siatkówki kobiet II ligi
MKS Polonia Świdnica przegrała z Gwardią Wrocław 2:3
w setach 30/32, 25/23, 20/25, 25/18, 14/16
mecz był wyrównany i na niezłym poziomie

18 października 2003 - Wystąpienie z KZK

Rada Gminy Świdnica w czerwcu bieżącego roku podjęła uchwałę o wystąpieniu z KZK. Decyzja ta musiała zapaść na 6 miesięcy przed planowanym wystąpieniem na koniec roku 2003.
W Urzędzie Gminy Świdnica została powołana komisja, w składzie: Zbigniew Mudy - Sekretarz Gminy, Krystyna Posadzy - Skarbnik Gminy, Jan Mytych - radny, przedstawiciel rady Gminy Świdnica, Jarosław Socha pracownik Urzędu Gminy.
Komisja zajmuje się ustaleniem zasad podziału majątku KZK i jego przejęcia.
W dniu 16 października 2003 r. Komisja spotkała się z władzami KZK. Podczas spotkania omówione zostały zasady wystąpienia Gminy Świdnica ze Związku oraz uwagi co do przedstawionych zasad podziału majątku i przejęcia części pracowników KZK. Podczas spotkania przedstawiciele Gminy Świdnica zgłosili wniosek o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy prawnej dotyczącej przedstawionych propozycji KZK. Po uzyskaniu takiej ekspertyzy będą prowadzone dalsze rozmowy na ten temat. Jednocześnie Gmina Świdnica prowadzi rozmowy co do przyszłej formy KZK, zasad zawiązania spółki kapitałowej i ewentualnego jej udziału w tym przedsięwzięciu. Sprawy te będą przedmiotem dalszych rozmów i negocjacji.


18 października 2003 - Amatorska Liga Koszykówki

W rozegranych w Świebodzicach - 12 października meczach AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI zanotowano następujące wyniki:

DEX - KRA / 65 : 60
16 : 21, 22 : 14, 13 : 8, 14 : 17.
DEX - Zygart R. (23), Szymonik T. (23), Waliszewski Ł. (9)
KRA - Markiewicz M. (22), Maśko A. (17), Bobowski T. (4)

ARO - PRM / 80 : 79
14 :22, 21 : 15, 25 : 23, 20 : 19.
ARO - Więcek R. (26), Hałas Mi. (18), Solarewicz K. (17)
PRM - Szopa P. (28), Strachowicz A. (19), Sierakowski P. (16)

MJS - NTS / 94 : 46
28 : 10, 21 : 12, 25 : 12, 20 : 12
MJS - Moskwiak M. (29), Sujka K. (24), Kwiatkowski K. (23)
NTS - Kacperski D. (21), Sułkowski M. (8), Wróblewski (8)

BJK - CHE / 72 : 63
25 : 17, 19 : 18, 13 : 18, 15 : 10
BJK - Krawczyk B. (21), Kuta A. (10), Szyler G. (10)
CHE - Banach Ł. (22), Kłok M. (12), Jędrzejewski T. (9)


18 października 2003 - Koncert muzyki klasycznej

Jutro o godzinie 11.30 w Świdnickim Kościele Pokoju odbędzie się koncert dwóch niemieckich chórów: Niederrheinischer Kammerchor Wesel (dyrygent doc. Stephan Gorg) oraz vocal ensemble credo Bottrop (dyrygent dr. Waldemar Lusch).Motto tego koncertu brzmi: "od motetu do black gospel". Zaprezentowana zostanie muzyczna "podróż" poprzez utwory takich klasyków jak: Bach, Mendelssohn, Dvorak, Rutter. Wstęp na koncert jest bezpłatny.


18 października 2003 - Konkurs szachistów

W dniu dzisiejszym już po raz piaty, odbędzie się w Żarowie nocny maraton szachowy - Blitz Żarów 2003. Jak co roku główne trofeum stanowi puchar burmistrza Żarowa.
Rozgrywki szachowe odbywać się będą w budynku Gimnazjum na Os. Piastów, przy ul. Piastowskiej. Honorowym patronem konkursem jest wicestarosta powiatu świdnickiego - pan Zygmunt Worsa17 października 2003 - Do finału

Zakończyły się eliminacje do Finału Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Religijnej w Jaworzynie Śląskiej.

W kategorii I (szkoły podstawowe) do finału zakwalifikowano następujące osoby:
Karol Chołody - Szkoła Podstawowa w Żarowie,
Andrzej Lempart - Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie,
Irmina Pączek - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy,
Małgorzata Mościcka - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy,
Marta Różańska - Szkoła Podstawowa w Żarowie,
Michał Czoch - Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej,
Olga Krasińska - Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu,
Monika Majkowska - Szkoła Podstawowa nr 21 w Wałbrzychu,
Pola Dybionka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałbrzychu,
Dawid Szempruch - Szkoła Podstawowa w Lubachowie,
Aleksandra Bajorek - Szkoła Podstawowa nr 12 w Świdnicy,
Grzegorz Balsam - Gimnazjum w Marcinowicach,
Martyna Berlińska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdnicy,

W kategorii II (gimnazja) do finału zakwalifikowano następujące osoby:
Łukasz Chwastyk - Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach,
Julia Czarnik - Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej,
Anna Miszczuk - Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej,
Aleksandra Skowronek - Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach,
Agata Chwastyk - Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach,
Beata Sałapatek - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy Górnej,
Karolina Poznańska - Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach,
Gabriela Zięba - Gimnazjum w Lutomii Dolnej,
Celina Marchewka - Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej,

W kategorii III (szkoły średnie) do finału zakwalifikowano następujące osoby:
1. Krzysztof Gonet - Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy,
2. Marta Śmiałowska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy,
3. Dagmara Chrobak - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy,
4. Dorota Orłowska - Zespół Szkół w Żarowie,
5. Aneta Jurkiewicz - Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy,
6. Krystian Jerzyło - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Bystrzycy Dolnej,
7. Dawid Lach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Bystrzycy Dolnej,
8. Katarzyna Żydzik - Zespół Szkół w Jaworzynie Śląskiej,

W Finale Dolnośląskim, oprócz w/w osób, udział w przesłuchaniach wezmą uczestnicy eliminacji z: Kudowy Zdroju, Ząbkowic Śląskich, Wałbrzycha, Dusznik zdroju, Kłodzka, Pieszyc i Sokołowska.
Terminy Finału Dolnośląskiego w dziale zapowiedzi
Organizatorzy zaplanowali występy laureatów w kościołach parafialnych w Jaworzynie Śląskiej, Żarowie i Świdnicy.


17 października 2003 - O drogach i chodnikach

Z inicjatywy Wójt Gminy Świdnica Teresy Mazurek w dniu 16 października 2003 r. odbyło się spotkanie władz gminy z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Świdnicy. W spotkaniu uczestniczyła Teresa Mazurek Wójt Gminy, Sławomir Laskowski Zastępca Wójta, Bolesław Olejarczyk członek zarządu powiatu, Jerzy Bielecki zastępca dyrektora ZDP w Świdnicy oraz Szczepan Kownacki i Jarosław Socha z Urzędu Gminy Świdnica.
Podczas spotkania omówione zostały sprawy realizacji infrastruktury drogowej oraz budowy chodników przy drogach powiatowych leżących na terenie gminy. Przeprowadzono również przegląd zbudowanych chodników w 2003 r. Władze gminy przedstawiły swoje plany w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową na rok 2004. Omawiane były również możliwości współfinansowania inwestycji przy drogach powiatowych leżących na terenie gminy Świdnica.


17 października 2003 - "Zwróceni ku przyszłości..."

Jutro rozpoczyna się w Krzyżowej seminarium dla polskich i niemieckich pracowników instytucji kształcenia i dla wszystkich zainteresowanych. Spotkanie służyć będzie zapoznaniu się Polaków i Niemców zajmujących się organizacją szkoleń i imprez o charakterze międzynarodowym oraz wymianie doświadczeń dotyczących takiej pracy.
W programie m.in. debata o biografiach na tle polskiej i niemiecko-niemieckiej historii, zapoznanie się z projektami Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej, dyskusja o przyszłym członkostwie Polski w Unii Europejskiej, podsumowanie i rozważenie konkretnych możliwości współpracy oraz wycieczki po Dolnym Śląsku. Konferencja tłumaczona będzie na język polski i niemiecki. Seminarium zakończy się 24 października.


17 października 2003 - Wszystko przez szrotówka

Apelujemy do mieszkańców miasta o systematyczne wygrabianie opadłych liści kasztanowców i niszczenie zimujących w nich poczwarek poprzez spalenie lub kompostowanie opadłych liści.
Wszystko po to, aby ograniczyć populację szrotówka kasztanowcowiaczka. Szrotówek kasztanowcowiaczek jest motylem i trafił do Polski prawdopodobnie z Chorwacji. Jego szkodliwość polega na minowaniu liści, czyli żerowaniu gąsienic między dolną a górną skórką. W ciągu roku mogą wystąpić 3 lub 4 pokolenia tego szkodnika, na liściach pojawia się coraz więcej min i najsilniej opanowane liście skręcają się, brązowieją i przedwcześnie opadają; uszkodzone drzewa atakowane są ponadto przez choroby grzybowe.
Wiosną tego roku Miasto Świdnica zaszczepiło na próbę cztery kasztanowce, w celu ochrony przed szrotówkiem. Zabiegom ochronnym zostaną poddane kasztanowce - przy ul. Konopnickiej, ul. Kościuszki, w Parku Centralnym (obok placu zabaw) oraz na "strzelnicy". Dzięki temu, że zaszczepione drzewa rosną w grupach, końcem lata możliwa była ocena skuteczności zabiegu. Okazało się, że zaszczepione kasztanowce stawiły czoła szrotówkowi i nie podzieliły losu ogołoconych z liści, sąsiednich okazów. Szczepienie polegało na wstrzyknięciu w pnie kasztanowców specjalnego żelu przeznaczonego do równoczesnego zwalczania kasztanowcowiaczka oraz grzyba. Preparat posiadał oczywiście stosowne zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaszczepione drzewa będą nadal obserwowane i być może - jeśli efekt będzie nadal widoczny i w budżecie miasta znajdą się środki - szczepienia będą kontynuowane w następnych latach na szerszą skalę.


16 października 2003 - Pożar w Urzędzie

Dzisiaj około godziny 11.30 w Urzędzie Miasta Świdnicy wybuchł pożar.
Pożar nastąpił w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej, które spowodowane zostało przez jedno z urządzeń. Na szczęście został szybko opanowany i nie doprowadził do żadnych zniszczeń.
Pomieszczenie trzeba tylko posprzątać i ponownie pomalować. Na górnych kondygnacjach urzędu doszło do dość silnego zadymienia pomieszczeń co z kolei uruchomiło sygnalizację przeciw pożarową i przez długi jeszcze czas po urzędzie rozbrzmiewały niemiłe dla uszu dźwięki syren.


16 października 2003 - Przyroda i człowiek

Dzisiaj w sali narad Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja zorganizowana przez Świdnickie Koło Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Podczas spotkania rozmawiano między innymi o "ochronie zwierząt i świata przyrody w aspekcie etyki chrześcijańskiej" - temat przygotował Pastor Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Waldemar Pytel. "Akcja dla zwierząt" VIVA - ogólnopolska kampania przeciwko wywozowi żywych koni na rzeź do krajów Europy Zachodniej - informował działacz fundacji z Wrocławia,
"Nie palcie skowronków" - akcja przeciwko wypalaniu traw i ściernisk - informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy Pana Tomasza Szuszwalaka i Pani Danuty Saul-Kawki.
"Przyroda to my" - wykład prowadził Stefan Kłosiewicz.
W konferencji uczestniczyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz m.in.: przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji, Komendant Straży Miejskiej, Powiatowy Lekarz Weterynarii, inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na obszar województwa dolnośląskiego. Celem wychowawczym konferencji jest promowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości ekologicznej, poszanowania przyrody jako naturalnego środowiska dla ludzi i zwierząt, a także przeciwdziałanie agresji i przemocy wobec wszystkich istot.


16 października 2003 - Rośnie komin

Około 260 mieszkańców bloków w Pszennie marznie w swoich mieszkaniach. Przyczyną kłopotów jest brak komina. Poprzedni groził zawaleniem i z tego powodu musiał być rozebrany. A zgodę na budowę nowego komina musiano opłacić długim czekaniem na uregulowanie wszelkich spraw z tym związanych. W końcu 26 września taką zgodę otrzymano i w tym tygodniu przystąpiono do jego budowy. Miejmy nadzieję że kłopoty z ogrzewaniem w najbliższym czasie przejdą już do historii a w mieszkaniach pojawi się upragnione ciepło.


15 października 2003 - Dostaną samochód

Już niebawem powiatowa policja będzie poruszać się nowym samochodem patrolowym, co usprawni jej pracę i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.
A wszystko dzięki temu, że w dniu 13 października br. Starosta Świdnicki Jacek Wajs i Wicestarosta Zygmunt Worsa podpisali porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, w którym zobowiązali się do przekazania Komendzie środków finansowych w wysokości 23 tys. zł na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Będzie to samochód dla policji drogowej na teren całego Powiatu Świdnickiego.


15 października 2003 - Jeśli kochasz ...

Jeśli kochasz swoje miasto, pokaż to, zrób coś dla niego. Jest okazja !
15 listopada sprzątamy Fleszę Nowomłyńską,
zaczynamy już o godzinie 10, każdy przynosi ze sobą własne narzędzia. Około godziny 14.30 przewidziane jest ognisko przy, którym można będzie odsapnąć po solidnej pracy.
Będą ziemniaki, znajdzie się może nawet ciepła grochówka a jeśli lubisz pieczone kiełbaski będziesz je musiał przynieść ze sobą.
W pracy wezmą udział: urzędnicy, harcerze, wychowankowie schroniska i TY - jeśli tylko zechcesz być z nami.


15 października 2003 - Młodzi w Śmiałowicach

Na zebraniu Rady Sołeckiej wsi Śmiałowice, powołano Młodzieżowy Zarząd Świetlicy. W wyniku głosowania ustalono skład Młodzieżowego Zarządu Świetlicy, który stanowią:
Łukasz Żółkiewski - przewodniczący
Krystian Król - wiceprzewodniczący
Monika Juśko - sekretarz, skarbnik
Gospodarzem świetlicy została pani Irena Juśko. W świetlicy będzie obowiązywał regulamin ustalony przez Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach, który reguluje sprawy organizacyjne. Młodzież wykazała wielką inicjatywę w kierunku lepszego wykorzystania pomieszczeń świetlicy. Oferowała swoją pomoc w pracach remontowych budynku. Młodzieżowy Zarząd Świetlicą zobowiązał się do sporządzenia przybliżonego kosztorysu materiałów remontowych oraz przygotowania harmonogramu prac możliwych do wykonania we własnym zakresie przez młodzież i mieszkańców wsi.


15 października 2003 - Konkurs recytatorski

Dzisiaj o godzinie 9 rozpoczęły się eliminacje Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w gminach Żarów, Marcinowice, Świebodzice, Jaworzyna Śląska. A jutro rozpocznie się konkurs kwalifikacyjny do Finału Dolnośląskiego.
W konkursie uczestniczyć będą laureaci z eliminacji w Świdnicy, Świebodzicach, Wałbrzycha i Sokołowska.
Celem konkursu jest popularyzowanie poezji i prozy o treściach religijnych, autorów duchownych i świeckich, pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień aktorskich.
Finał 23 października.


15 października 2003 - Ekonomik na wesoło

Jutro odbędzie się IV RAJD Ekonomika. W rajdzie wezmą udział klasy II, IV i V Zespołu Szkół Ekonomicznych. Spod szkoły wyruszą już o godzinie 8.30. Uczestnicy rajdu podzielą się na trzy grupy i wyruszą na 3 różne trasy:
Rzeczka - Wielka Sowa
Przełęcz Walimska - Wielka Sowa
Przełęcz Sokolec - Wielka Sowa.
Na Wielkiej Sowie spotkają się o godzinie 11.

Tego samego szkoła organizuje Otrzęsiny klas pierwszych pod hasłem " Europa tu w Ekonomiku" . W otrzęsinach udział wezmą klasy pierwsze.
Impreza odbędzie się w Domu Nauczyciela przy al. Niepodległości 10, o godzinie 10 Uczestnicy rywalizować będą w różnych konkurencjach: rysowanie plakatu, taniec, piosenka, tor przeszkód, quiz i prezentacja wybranych krajów Europy.
Życzymy wspaniałej zabawy !


14 października 2003 - Boiska

Ponad 76 tysięcy złotych wydały władze Świdnicy na urządzenia rekreacyjno-sportowe, a są to między innymi stoły do tenisa, tablice do koszykówki oraz mini siłownie.
Urządzenia takie zamontowane zostaną na ulicy Kraszowickiej, Kościelnej oraz na osiedlu Zarzecze i osiedlu Zawiszów.
14 października 2003 - Kształty współpracy

Wczoraj już po raz drugi doszło do spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń bezrobotnych Powiatu Świdnickiego. Na spotkanie oprócz władz powiatu i Powiatowego Urzędu Pracy, Radnych z Komisji ds. Przeciwdziałania Bezrobociu, Rodziny i Spraw Społecznych przybyli liderzy stowarzyszeń bezrobotnych. Już we wrześniu Starosta zaproponował, aby opracować wspólny program działania w skali powiatu i w najbliższej perspektywie podpisać porozumienie o współpracy ze stowarzyszeniami bezrobotnych. W tym celu sporządzono ankiety, w których stowarzyszenia przedstawiły swoje najważniejsze potrzeby, a także zasygnalizowały jakiego rodzaju pomocy oczekują. Od starostwa przede wszystkim wsparcia finansowego a od PUP sprawniejszego przepływu informacji na temat organizowanych kursów i szkoleń. Starosta Świdnicki zauważył, że stowarzyszenia bezrobotnych można traktować jako wysunięte placówki PUP ponieważ bezrobotni z poszczególnych miejscowości, zanim przyjadą do powiatowego urzędu, kierują pierwsze kroki do stowarzyszeń.
Starosta podkreślił także konieczność organizowania cyklicznych spotkań ze stowarzyszeniami i stwierdził, że rozpoczynanie współpracy od podpisywania porozumienia przy błysku fleszy nie rokuje dobrze na przyszłość.
Projekt porozumienia zostanie więc wspólnie opracowany i przedstawiony dopiero na kolejnym spotkaniu.


14 października 2003 - Święto Edukacji Narodowej

Dzisiaj z okazji Święta Edukacji Narodowej,
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy odbyło się uro-
czyste spotkanie z pracownikami oświaty.
Po wygłoszonych przemówieniach przystąpiono do wręczania nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
Nagrody wręczał Prezydent Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek i Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Ossowski.
Uroczystość zakończył występ zespołu "Nokturn" z Młodzieżowego Domu Kultury.


14 października 2003 - Obchody w Wirach

11 października odbyły się uroczyste obchody 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II W w Wirach, gdzie mieści się siedziba Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez Biskupa Edwarda Janiaka, ks. dyr. Adama Derenia, ks. Dziekana Jana Bagińskiego oraz księży z pobliskich parafii. We Mszy Św. uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Świdnicki Jacek Wajs, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Władysław Gołębiowski, były Wojewoda Wałbrzyski Bolesław Marciniszyn, miejscowe władze samorządowe - Wójt Gminy Waldemar Budzyński, Skarbnik Irena Wygoda, radni i sołtysi z pobliskich miejscowości.
Po Mszy Św. w szkolnej sali gimnastycznej odbyła się część artystyczna, uczniowie po mistrzowsku przedstawili program artystyczny poświęcony Papieżowi.
Na spotkaniu z nauczycielami wszyscy podziwiali wspaniałą atmosferę panującą w szkole. Pogodne i pełne radości twarze dzieci są tego dowodem.


13 października 2003 - "Porozumienie"

Dzisiaj w sali Urzędu Miejskiego o godzinie 11 doszło do spotkania wiceprezydenta Świdnicy Ryszarda Wawryniewicza, wicestarosty Zygmunta Worsy, kierownika Powiatowego Urzędu Pracy Konrada Jabłońskiego z właścicielem zakładu "Łucja" (dawniej "Nowe Życie").
Po około godzinnym spotkaniu, zawarto porozumienie.
Właściciel zakładu Mirosław Łodziński wycofał zwolnienia pracowników i zobowiązał się zatrudnić ich do końca roku. Natomiast władze miasta i powiatu podjęły się w tym czasie znaleźć zgodną ze wszelkimi wymogami prawnymi możliwość pomocy dla zakładu.


13 października 2003 - Pisze do nas

Andrzej Niewinny Dobrowolski.
Urodzony w 1945 w Częstochowie.
Po przeniesieniu się do Szwecji mieszka tam do dziś.
Od lat kilkunastu tłumacz literacki, dziennikarz,felietonista.
Autor wydawanych w Polsce przekładów z języka angielskiego, szwedzkiego i duńskiego.
Współpracuje z wieloma wydawnictwami krajowymi oraz polonijnymi w Europie, Ameryce i Australii.
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Autor nadesłał nam kolejny już raz kilka swoich felietonów - dzisiaj zamieszczamy kolejne - przeczytaj - AND13 października 2003 - Otrzymali nagrody

Dzisiaj w Starostwie z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej odbyła się miła uroczystość.
Starosta Świdnicki Jacek Wajs nagrodził dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki.
Nagrody pieniężne otrzymali pedagodzy, którzy szczególnie wyróżnili się w swojej pracy
a są to :
Bogusław Wojskowicz - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy,
Jan Duczmal - Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Świdnicy,
Dorota Klimowicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzegomiu,
Grzegorz Stawarz - Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych,
Barbara Kucner - Zespół Szkół Mechanicznych,
Halina Stary - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach,
Irena Horbaczewska - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach,
Elżbieta Biela - Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy,
Mirosława Ryś-Kwaśniak - Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy,
Renata Rychlicka-Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy,
Jacek Bernacki - Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy,
Mariola Szaciło-Mackiewicz - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy,
Ewa Kuras-Oleksy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdnicy,
Helena Kownacka - I LO w Świdnicy,
Marek Ibek - I LO w Świdnicy,
Ewa Mizerska - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie,
Zbigniew Kałwak - Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy,
Ireneusz Kozieł - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach,
Beata Szumska - III LO w Świdnicy,
Grażyna Kuczer - Zespół Szkół w Strzegomiu.


12 października 2003 - "GÓRA GÓRĄ"

Siatkarze AKS Strzegom podejmowali wczo-
raj na własnym parkiecie drużynę Pogoni Góra. Konfrontacja "dobrych znajomych", jak o sobie mówią siatkarze obu drużyn, wypadła zdecydowanie lepiej na korzyść gości.
Wynik 3:0 w setach do 12, 21 i 15 całkowicie odzwierciedla podział sił w tym spotkaniu. Młodzi podopieczni trenera Roberta Kotowicza, osłabieni nieobecnością lidera zespołu Grzegorza Ważydrąga, od początku spotkania spisywali się słabo. Jedynie set drugi obfitował w długie wymiany i efektowne zbicia i mógł się podobać licznie zgromadzonej publiczności. Niestety 21 punkt okazał się dla miejscowych szczytem możliwości. Seta zakończyły nieskuteczne ataki AKS-u. Gdyby nie szkole błędy popełniane przez graczy ze Strzegomia mecz mógłby mieć inny przebieg. Czas pokaże, czy zawodnicy i trener wyciągną wnioski z porażki.
W składzie zespołu AKS wystąpili: Marcin Ważydrąg. Michał Wierzbicki, Michał Tomiałowicz, Damian Ciarkowski, Jarosław Żyłka, Paweł Pituch, Adrian Pokaluk, Bartosz Michaluk, Krzysztof Spurek, Grzegorz Janowicz.


12 października 2003 - Nauczyciele

14 października, z okazji Święta Edukacji Narodowej, w Urzędzie Miejskim w Świdnicy odbędzie się uroczyste spotkanie z pracownikami oświaty. W programie m.in. wręczenie nagród Prezydenta Miasta Świdnicy za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz występ zespołu nokturn z Młodzieżowego Domu Kultury. Lista osób, które otrzymają nagrodę Prezydenta Miasta w wysokości 3000 zł za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:
1. Danuta Morańska - Dyrektor Gimnazjum Nr 1
2. Zofia Bugajska - nauczyciel - Gimnazjum Nr 1
3. Alicja Matysik - nauczyciel - Gimnazjum Nr 2
4. Jolanta Orleańska - nauczyciel - Gimnazjum Nr 3
5. Maria Sorbian - nauczyciel - Gimnazjum Nr 4
6. Artur Sara - nauczyciel - Szkoła Podstawowa Nr 1
7. Anna Szczeblowska - nauczyciel - Szkoła Podstawowa Nr 5
8. Halina Zawadzka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8
9. Jolanta Synowska - nauczyciel - Szkoła Podstawowa Nr 9
10. Jolanta Janowiec-Lewandowska - nauczyciel - Szkoła Podstawowa Nr 10
11. Danuta Wencko - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6
12. Agata Giedrewicz - wychowawca - Przedszkole Miejskie Nr 1
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 47


12 października 2003 - "Mała Ojczyzna"

18 osób założyło Stowarzyszenie
"Ziemia Marcinowicka".
Stowarzyszenie to ma na celu promocję Marcinowic, swojej "małej ojczyzny". Założyciele przygotowali statut i obecnie czekają na zarejestrowanie w sądzie.
Wśród założycieli są między innymi: Krystyna Rusin, Władysław Gołębiowski, Kazimierz Miś, Jadwiga Mierzwa i Lucyna Szpilarska.


11 października 2003 - Łatwe zwycięstwo

Po wcześniejszej porażce w pierwszym swoim meczu ligowym trudno było spodziewać się, że dziś siatkarki MKS Świdnica tak łatwo zwyciężą zespół Orła Kozy. ani przez moment zwycięstwo świdniczanek nie było zagrożone.
MKS Świdnica wygrał mecz 3:0 w setach 25/23, 25/17, 25/16.
11 października 2003 - Sto lat !

Niebawem Świdnicy przybędzie kolejna stulatka.
Elżbieta Hain-Tarkowska urodziła się w 1903 roku na Górnym Śląsku.
Do Świdnicy przyjechała po zakończeniu II wojny światowej.
Pani Elżbieta mimo swojego wieku jest osobą bardzo żwawą, wesołą. Codziennie wychodzi na spacery.
Stulatka ma dwie córki, sześcioro wnucząt i 16 prawnuków.
Pani Elżbiecie życzymy kolejnych stu lat !


11 października 2003 - Niepokojące sygnały z "Łucji"

27 czerwca 2003 r. Zakład Krawiecki "Łucja" z siedzibą w Boguszowie-Gorcach nabył przedsiębiorstwo "Nowe Życie" w Świdnicy od syndyka masy upadłościowej. Dotychczasowych pracowników Nowego Życia zatrudniono na okres 3 miesięcy.
W dniu 2 września, Prezydent Miasta Wojciech Murdzek spotkał się z panem Mirosławem Łodzińskim - właścicielem przedsiębiorstwa. Podczas spotkania Prezydent zadeklarował wszelką zgodną z prawem pomoc w utrzymaniu i zwiększeniu miejsc pracy w zakładzie. Jednocześnie przekazano informację o Miejskim Programie Aktywizacji Bezrobotnych i o zapisach uchwały o ulgach w podatku od nieruchomości, która ma wejść w życie niebawem, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
W dniu 23 września (po prawie 3 miesiącach od podpisania ze szwaczkami umów o pracę) firma Łucja zwróciła się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zwolnienie z podatku od nieruchomości, niestety, bez przedstawienia wymaganych przepisami dokumentów. Do dnia dzisiejszego, mimo wielokrotnych rozmów telefonicznych i pism, dokumenty nie zostały uzupełnione. Listy i faksy skierowane do Prezydenta miasta w dniach 3 i 7 października podpisane przez właściciela firmy zawierają bardzo niepokojące sygnały dotyczące przyszłości firmy oraz zatrudnionych w niej pracowników. Mówi się w nich o zwolnieniach połowy lub całej 70-osobowej załogi świdnickiej "Łucji" ("Nowego Życia").
Nie chcąc dopuścić do tak dramatycznej sytuacji Prezydent Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek natychmiast zwołał spotkanie z udziałem Starosty Świdnickiego, Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy oraz związków zawodowych działających w firmie. Na to spotkanie zaproszony został również Mirosław Łodziński. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 października w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.


10 października 2003 - Nagroda

Wczoraj odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół. Z okazji Dnia Nauczyciela otrzymali oni nagrody pieniężne za osiągnięcia dydaktyczno naukowe.
Na wniosek Dyr. Zespołu Szkół w Marcinowicach nagrodę otrzymał Pan Ryszard Fidler za zaangażowanie w realizację zadań oświatowych i opiekuńczych.
10 października 2003 - Nauka jazdy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
ogłasza zapisy na kursy od dnia 09 października 2003 r. do dnia 23 października 2003r.
Prawo jazdy kategorii D
Prawo jazdy kategorii C
Prawo jazdy kategorii E
Osoby zainteresowane zapraszamy do pokoju
nr 22.10 października 2003 - Zmiany w Policji

16 października 2003 r. rozkazem Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy zostanie wprowadzona nowa struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, pierwsza tak znacząca i na taka skalę zmiana struktury, w oparciu o którą funkcjonuje tutejsza komenda.
Autorskie zmiany zaproponowane przez kierownictwo jednostki wynikają z jednej strony z dogłębnej analizy zagrożenia przestępczością na terenie poszczególnych gmin powiatu świdnickiego, z drugiej strony są spełnieniem oczekiwań samorządowców (Strzegom, Marcinowice, Żarów) w zakresie potrzeby wzmocnienia etatowego jednostek policji na ich terenie z uwagi na występujący tam znaczący wzrost przestępczości.
Celem reorganizacji jest przede wszystkim zapewnienie większego poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu świdnickiego, poprzez równomierne i odpowiadające zagrożeniu rozłożenie sił Policji i jak najszybszą, profesjonalną reakcję Policji na każde zaistniałe zdarzenie.


10 października 2003 - Wystawa w Krzyżowej

Jutro w Krzyżowej otwarta zostanie wystawa - "Roger Loewig (1930-1997), Stanisław Kubicki (1889-1942) - Wyspy człowieczeństwa"
Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowane będą wspólnie obrazy i grafiki Rogera Loewiga i Stanisława Kubickiego.
Ich twórczość stanowi rodzaj pomostu między Polską i Niemcami. Zarówno Loewig, jak i Kubicki poprzez rodzinne korzenie związani byli ze Śląskiem, choć Loewig pochodził z niemieckiej, a Kubicki z polskiej rodziny.
Więcej na temat wystawy w dziale zapowiedzi


9 października 2003 - Kreskówki Marty

Marta Kowal 16 letnia uczennica II LO w Świdnicy rysuje "od urodzenia", już wtedy zainteresowała sie kreskówka-
mi na Cartoon Network. Oglądała go całymi dniami i był jej inspiracją, czymś, co sprawiło, że rysuje kreskówki do dziś. Obecnie interesuje się głównie japońskimi komiksami i animacją (mangą i anime). Rysowanie jest jej wielką pasją, może tworzyć swój własny świat, swoje postacie, które go zamieszkują, wymyślać relacje między nimi, ich charaktery, wygląd, tworzyć historię, rozwijać ją.
Jest to "ucieczka" od prozy dnia codziennego. Postacie, które wymyśla, są dla niej ogromnie ważne - są częścią jej samej.
Dzięki internetowi, posiada dostęp do galerii na całym świecie i dzięki niemu ma możliwość wysyłania swoich prac. W ten sposób poznaje ludzi z różnych krajów świata. Są to ludzie o podobnych zainteresowaniach. Oprócz drugiego miejsca w tegorocznej "Akcji Animacji", udało jej się osiągnąć jeszcze jedną rzecz: została zauważona przez producentów filmu "Warszawa" (zdobywcy głównej nagrody na tegorocznym festiwalu w Gdyni).
24 października o godzinie 16 w stacji telewizyjnej CARTOON NETWORK zobaczymy kreskówkę Marty. Powtórkowa emisja 27 października 2003 o godzinie 9.
Rysunki Marty Kowal obejrzeć można na jej stronie internetowej www.zpp.pl , w galerii internetowej www.majoko.deviantart.com , oraz w naszym dziale ZDJĘCIA


9 października 2003 - Imieniny szkoły

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 12
w Świdnicy
zaprasza 11 października 2003 roku o godz. 10.30 na FESTYN "imieniny szkoły"
Festyn odbędzie się na boisku szkolnym a zebrane podczas trwania pieniądze szkoła przeznaczy na wzbogacenie bazy szkoły.
Przewidziana - MOC ATRAKCJI9 października 2003 - Jasno i jaśniej

Miasto Świdnica otrzymało dyplom uznania od Zarządu Philips Lighting Farel Mazury za realizację energooszczędnego programu modernizacji oświetlenia drogowego, propagowanie idei upiększania miasta poprzez realizację iluminacji świetlnych cennych zabytków architektonicznych i obiektów użyteczności publicznej oraz za uczestnictwo w międzynarodowym konkursie oświetleniowym CITY-PEOPLE-LIGT AWARD.
Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Paryża na grudniowe targi ELEC.
Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w dniu 4 października br. o godz. 9.00 na Targach Światła w sali "Rudniewa", w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Oprócz Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza organizatorami konkursu byli: Agencja SOMA, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oraz redakcja gazety "Samorząd i Administracja" oraz "Polskich Dróg".


9 października 2003 - Razem możemy więcej!

W poniedziałek 13 października br. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń z terenu Powiatu Świdnickiego, które zajmują się sprawami bezrobotnych.
Pierwsze takie spotkanie zainicjowane przez Starostę Świdnickiego Jacka Wajsa odbyło się miesiąc temu. Na spotkanie oprócz Starosty, Wicestarosty, kierownika Powiatowego Urzędu Pracy i Radnych z Komisji ds. Przeciwdziałania Bezrobociu, Rodziny i Spraw Społecznych zaproszeni zostali liderzy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Ochrony Bezrobotnych ze Świdnicy, Koła Bezrobotnych ze Strzegomia, Żarowa, Świebodzic i Jaworzyny Śląskiej, Fundacji "Bieda" z Wałbrzycha oraz Bezrobotnej Inicjatywy Ekonomicznej dla Aktywnych.
Przypominamy, że jeszcze we wrześniu Starosta zaproponował, aby opracować wspólny program działania w skali powiatu i w najbliższej perspektywie podpisać porozumienie o współpracy ze stowarzyszeniami bezrobotnych. W tym celu sporządzono ankiety, dzięki którym będzie można dowiedzieć się jakie są bieżące bolączki i najważniejsze potrzeby poszczególnych stowarzyszeń, a także jakiego rodzaju pomocy oczekują od Starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy. Przedstawiciele stowarzyszeń widzą konieczność stworzenia w Powiecie Świdnickim silnej bazy działającej na rzecz bezrobotnych. Zintegrowanie działań da im bowiem większą siłę a przede wszystkim szansę wspólnie sięgać po środki unijne.


8 października 2003 - Konkursy

W piątek o godz. 10.00 odbędzie się I etap konkursu na dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Świdnicki.
Kandydaci ubiegać się będą o stanowisko dyrektora w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Bystrzycy Dolnej oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu.
Etap I obejmuje analizę dokumentacji i ofert kandydatów przez specjalnie powołaną do tego celu komisję. Natomiast w drugim etapie, po wysłuchaniu kandydatów, komisja proponuje Zarządowi kandydata do powierzenia stanowiska dyrektora.


8 października 2003 - Zwycięstwo w Pucharze Polski

W dzisiejszym meczu trzeciej rundy o Puchar Polski siatkarki MKS Świdnica pokonały zespół Calisi Kalisz 3:0 w setach 25/20, 25/17, 25/22.
Jednak tego zwycięstwa nie należy przeceniać bowiem przeciwniczki choć na codzień występują w pierwszej lidze B
to jednak w Pucharze wystąpiły w bardzo rezerwowym składzie, widocznie zespół z Kalisza traktuje występy w Pucharze tylko jako możliwość ogrania młodych zawodniczek.


8 października 2003 - Nowy zakład

W Świdnicy w najbliższym czasie ruszy nowy zakład produkcji opakowań z tektury, który będzie się mieścił w zabudowaniach byłego zakładu ŚFUP. "JARPAK" Zakład Produkcji Opakowań z Tektury - to firma z ponad 7 letnią tradycją, i cały czas stara się rozwijać i poszerzać rynek.
Nowo otwarty zakład ma w planach zatrudnić około 20 pracowników a w późniejszym czasie jeszcze zwiększyć zatrudnienie.
Miejmy nadzieję iż te nowe miejsca pracy zmniejszą choć trochę procent bezrobotnych w Świdnicy.


8 października 2003 - Silne wiatry

Dzisiaj w nocy pod wpływem silnych podmuchów
wiatru złamał się konar ogromnej topoli stojącej
przy skrzyżowaniu ulicy Śląskiej i ulicy Bokserskiej.
Topola jest zabytkowa, ale z uwagi na to, że jest już
bardzo zniszczona i stanowi w tym rejonie zagrożenie
władze miasta wystąpią do wojewody o zgodę na jej
całkowite wycięcie.
8 października 2003 - Istniejemy 100 dni!

Po stu dniach funkcjonowania serwisu czas na małe podsumowanie minionego okresu.
Od 1 lipca 2003 roku zamieściliśmy w naszym serwisie 305 informacji i ponad 150 zdjęć. W dziale zapowiedzi zamieszczaliśmy zaproszenia na imprezy sportowe, kulturalne i polityczne.
Na nasze konkursy wpłynęło ponad 150 zgłoszeń.
Odnotowaliśmy wejścia z 35 państw świata. Tuż za wejściami z Polski uplasowali się czytelnicy dziennika z USA, Kanady i Niemiec. W Polsce najchętniej czytani jesteśmy - co oczywiste - w regionie wałbrzyskim, a następnie w regionach wrocławskim i warszawskim.
Najwięcej wejść na stronę odnotowujemy we wtorki - najmniej w niedziele. Informacje o naszej działalności znalazły się w Polskim Radiu Wrocław, prasie polonijnej i encyklopedii Onet.pl.
Prowadzimy dwa serwisy tematyczne: Muzeum Broni i Militariów w Świdnicy oraz Miejskiego Klubu Siatkówki "Świdnica". Prócz tego prowadzimy ranking najlepszych stron powiatu świdnickiego.


7 października 2003 - Polsko-Ukraińsko...

Współpraca pomiędzy społecznościami, uczelniami, instytucjami i firmami Świdnicy, Wałbrzycha oraz Niżyna i Lwowa na Ukrainie będzie się rozszerzać - tak zakłada deklaracja woli, jaką podpisano kilka dni temu w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy.
Sygnatariuszami deklaracji są: Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek, Zdzisław Olejczyk - Prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedstawiciele: Niżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Gogola, Akademii Handlowej we Lwowie, Klubu Biznesu i Inteligencji DYNASTIA we Lwowie, Agencji Rozwoju Niżyna, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy oraz Politechniki Wrocławskiej.
Strony deklaracji uznały, iż Polsko-Ukraińska współpraca będzie skierowana na wzajemne wzmacnianie konkurencyjności i atrakcyjności regionów, wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji oraz integrację młodzieży, środowisk biznesu, nauki i innych lokalnych grup społecznych.
Niżyn jest partnerem Świdnicy od 10 grudnia 2001 r. Należy do najstarszych miast Ukrainy i liczy 79,9 tys. mieszkańców. Jest miastem rozwiniętym przemysłowo, w którym główną rolę odgrywają przedsiębiorstwa budowy maszyn, przemysłu spożywczego i chemicznego. Niżyn jest także znaczącym ośrodkiem administracyjnym, oświatowym i kulturalnym.


7 października 2003 - Od motetu do black gospel

Od motetu do black gospel.
Bach, Mendelssohn, Dvorak, Rutter i inni
Niederrheinischer Kammerchor

Wesel / Niemcy
doc. Stephan Gorg - dyrygent

VOCAL ENSEMBLE CREDO
Bottrop / Niemcy
dr. Waldemar Lusch - dyrygent
doc. Stephan Gorg - fortepian
Koln / Niemcy

niedziela 19 października 2003 - godzina 11.30
Świdnica, Kościół Pokoju, Plac Pokoju 6
wstęp wolny.


7 października 2003 - Będą pieniądze

Gmina Marcinowice otrzymała od
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
pożyczkę w wysokości 230 tysięcy złotych.
Pożyczka ta jest pożyczką bezzwrotną i przeznaczona jest na budowę oczyszczalni ścieków w Szczepanowie - jednej z największych wsi w gminie.
6 października 2003 - JESIEŃ 2003 W FUNDACJI "KRZYŻOWA"

12-17 i 25-30 października
"Przeciw obojętności, kłamstwu, złu"
- pod takim hasłem odbędzie się spotkanie tematyczne.
Tygodniowe spotkanie młodych Polaków i Niemców jest okazją do wzajemnego poznania się oraz wspólnej pracy nad tematem, który dotyczy nie tylko przeszłości, ale także dnia dzisiejszego:
Jak postępować wobec nietolerancji, nienawiści, zła? Co czyni ludzi silnymi i pozwala im w razie potrzeby zaprotestować i powiedzieć "nie"? Młodzież szkół średnich przyglądać się będzie fenomenowi sprzeciwu i protestu: pozna "Krąg z Krzyżowej" i indywidualne drogi życiowe jego członków, antykomunistyczną opozycję demokratyczną w powojennej Polsce na przykładach wybranych osób oraz zastanawiać się będzie nad własną odwagą cywilną na co dzień.
Nie zabraknie także elementów typowych dla spotkania młodzieżowego: wspólnych zajęć sportowych i wycieczki po regionie. Od uczestników z Polski wymagana jest dobra znajomość języka niemieckiego.


6 października 2003 - Remonty, remonty

W tej chwili w mieście trwają prace na drogach.
Do 10 października zakończone zostaną prace na ul. Śląskiej, a w tej chwili ulica Fieldorfa "Nila" przygotowywana jest to położenia drugiej warstwy nawierzchni (środki na tę ostatnią inwestycję pochodzą z rządowych funduszy na zagospodarowanie mienia prosowieckiego).
Cały czas trwają także remonty chodników. Wkrótce remontowana będzie część chodników przy ul. Gdyńskiej (vis a vis Pafalu), Głowackiego i Kanonierskiej.
Zakończono już remont nawierzchni ulicy Marii Kunic,i ulicy Waryńskiego


6 października 2003 - Mistrzostwa Polski

W sobotę 4 października zainaugurowali rozgrywki siatkarze
kubu AKS ze Strzegomia.
W tym sezonie siatkarze tego klubu występować będą w IV lidze. Na własnym parkiecie Strzegomianie w pierwszym swoim występie ulegli gościom "Jedynka" z Sycowa 1:3
w setach 18/25, 25/23, 14/25, 18/25


6 października 2003 - Mistrzostwa Polski

4 października odbyły się we Wrocławiu
Mistrzostwa Polski Szkolnego Związku Sportowego Młodzików i Juniorów Młodszych.

WYNIKI
Młodzicy 1989-90

I Dybeł Piotr - 50 kg
II Romanowski Szymon - 55 kg
III Brylski Mateusz - 66 kg
V Kryczenkow Jarosław - 50 kg
Juniorzy Młodsi 1987-88-89

I Kumor Aleksander - 66 kg
I Zawierucha Michał - 81 kg
III Kocój Tomasz - 66 kg
III Romanowski Szymon - 55 kg
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


5 października 2003 - "Uśmiechnięte Słoneczko"

Wczoraj w świdnickim teatrze odbył się koncert dla dzieci pt. "Dzieci-Kawalerom Orderu Uśmiechu"
z okazji 35-lecia Orderu.
Podczas koncertu wręczono kolejne Ordery Uśmiechu, jeden z nich otrzymał między innymi Antoni Gucwiński,
wręczono również statuetki Dziecięcej Nagrody Serca
Więcej zdjęć z uroczystości w dziale zdjęcia


5 października 2003 - Poezja Religijna

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej
XIV Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
Regulamin Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej
1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 24 lat.
2. Każdy uczestnik recytuje 1 wiersz, fragment prozy lub monodram (ten sam utwór w kolejnych etapach)
3. Czas wykonania utworu nie może przekroczyć 7 minut, a monodramu 10-15 minut.
4. Uczestnicy występują w następujących kategoriach:
Kat. I - 10-12 lat (kl. IV-VI)
Kat. II - 13-15 lat (klasy gimnazjalne)
Kat. III - 16-19 lat (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
Kat. IV - studenci wyższych szkół i studiów pomaturalnych (do 24 r. życia)
Kat. V - monodramy (bez względu na wiek uczestników)
5. Każda placówka deleguje po 7 recytatorów, z każdej kategorii wiekowej (po wcześniejszych eliminacjach szkolnych).
Zgłoszenia do eliminacji prosimy dostarczać do dn. 10, 13 i 21 października 2003r.
na adres organizatora
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska
z dopiskiem "dla ośrodka kultury"
fax: 074/ 85-88-230 lub e-mail: sokibp@poczta.onet.pl
Podane wyżej terminy zgłoszeń dotyczą poszczególnych eliminacji.
Eliminacje i finał w dziale ZAPOWIEDZI


5 października 2003 - Porażka BelPolu

W wyjazdowym meczu Belpol Świdnica przegrał z MKS Nielba Wągrowiec 24 : 30.
Pierwsza połowa słaba w wykonaniu naszego zespołu w drugiej nieco lepiej jednak nie wystarczyło to do zwycięstwa.
Bramki dla Belpollu :
Ernest Jarosz - 10, Jakub Kwiatkowski - 6, Jarosław Gnysiński - 3,
Jacek Zapart, Artur Lipka, Andrzej Brygier, Grzegorz Korny, i Mateusz Kaczmarczyk
- po jednej bramce.


5 października 2003 - Zdrowie w Dobromierzu

Od 1 października br. na terenie gminy Dobromierz podstawową opiekę zdrowotną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczą nowe podmioty.
W obu ośrodkach zdrowia opiekę świadczą lekarze medycyny rodzinnej:
Dobromierz - NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego
Jan Walski
Plac Wolności 9
tel. (074) 85 86 110
Roztoka - NZOZ ZDROWIE
Andrzej Martynów
Roztoka 68
tel. (074) 85 09 179
Osoby zainteresowane korzystaniem z usług w/w podmiotów mogą już składać deklaracje w siedzibach Ośrodków Zdrowia.
Z uwagi na liczne problemy towarzyszące rozpoczęciu działalności przez nowo powstałe podmioty, władze gminy składają podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do obecnego stanu rzeczy.


5 października 2003 - Piłka nożna

klasa B seniorzy
Venus Nowice - Polonia Świdnica
wynik meczu - 2:3

V liga
Cukrownik-Polonia - Nysa Kłodzko
wynik meczu - 6:1
bramki: Mariusz Prześlica (3), Łukasz Kiliszewski, Mariusz Morąg i Michał Goździejewski


4 października 2003 - kolejny dzień "Uśmiechniętego Słoneczka"

W drugim dniu obchodów
35-lecia Orderu Uśmiechu zaproszeni goście zwiedzili budowę Europejskiego Centrum przyjaźni Dziecięcej.
Centrum powstaje pod patronatem i przy wsparciu Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.
Gości po obiekcie oprowadzały dzieci ze stowarzyszenia.4 października 2003 - Pikieta

W południe przed świdnickim McDonald's-em
odbyła się długo zapowiadana pikieta.
Protest miał bezpośredni związek z bezpodstawnymi zwolnieniami pracowników w tej firmie.
W demonstracji brali udział członkowie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" z całego Dolnego Śląska. Jarosław Krause z Solidarności zapowiada i ostrzega
- jeśli sytuacja w tej firmie nie zmieni się na lepsze, i w dalszym ciągu będą stosowane te metody to protest zostanie zaostrzony i obejmie wszystkie firmy McDonald's w całym kraju.
więcej zdjęć z demonstracji w dziale zdjęcia


4 października 2003 - Nieudany początek

Dzisiaj w meczu inauguracyjnym II ligi siatkówki, siatkarki MKS Świdnica po zaciętej grze uległy LKS PTR Pszczyna 2:3
w setach 27/25, 20/25, 25/22, 18/25, 13/15.
Nie takiego wyniku oczekiwali kibice po wielkich zmianach w klubie. Ostatnio w prasie sportowej dużo pisano o wzmocnieniach w zespole.
Jednak tego nie dało się zauważyć na boisku. Czyżby, jak to u nas bywa - cała para poszła w gwizdek ? Kibice opuszczali salę na Zawiszowie ze spuszczonymi głowami.
Miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej.


4 października 2003 - "Święto Uśmiechniętego Słoneczka"

Wczoraj o godzinie 17 z okazji
35-lecia Orderu Uśmiechu i na rzecz promocji Europejskiego Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnickiej Bazylice odprawiona została uroczysta Msza Święta.
Mszę Świętą celebrował JE ks. kardynał Henryk Gulbinowicz - Arcybiskup Metropolita Wrocławski (również Kawaler Orderu Uśmiechu).
Oprawę wokalną stanowił zespół Serduszka.
Z okazji 35-lecia "Uśmiechniętego Słoneczka" odbędzie się wiele imprez a zakończenie obchodów nastąpi 6 października 2003r. (poniedziałek)


4 października 2003 - Wystawa u sąsiadów

Od czwartku odbywa się w czeskim Trutnovie
"Wystawa Gospodarcza Karkonosze 2003".
Dzięki współpracy pomiędzy Świdnicą i Trutnovem biorą w niej udział także przedsiębiorcy świdniccy. Wystawa, podobnie jak Targi Świdnickie, będzie przedsięwzięciem cyklicznym. Patronat nad nią objęło miasto Trutnov oraz Województwo Kralovehradeckie.
Bardzo ważnym celem wystawy jest wspomaganie rozwoju współpracy transgranicznej i pogłębianie przyjacielskich stosunków między Trutnovem a Świdnicą, a także partnerami na Litwie, Łotwie, w Estonii i na Ukrainie.
Ważnym elementem wystawy jest międzynarodowa konferencja poświęcona wspomaganiu rozwoju gospodarczego w warunkach Unii Europejskiej. W piątkowej konferencji uczestniczył Prezydent Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek.


4 października 2003 - Będą stypendia

6 października br. w auli szkolnej
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie odbędzie się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla szkół ponadgimnazjalnych regionu wałbrzyskiego. Stypendia otrzymają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych także z Powiatu Świdnickiego.
Pieniądze powędrują do uczniów wytypowanych przez każdą szkołę ponadgimnazjalną naszego powiatu. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15.00 w Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie, ul. Szkolna 5, tel. 833 46 06.


4 października 2003 - Wspólna promocja

W sobotę 27 września, na dworze Artusa w Toruniu spotkali się przedstawiciele Warszawy, Malborka, Torunia, Puszczy Białowieskiej, Zamościa, Wieliczki, Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Oświęcimia, Świdnicy i Jawora oraz sześciu wiosek małopolskich, w których znajdują się drewniane kościoły, m.in. Lipnicy Murowanej.
Te wszystkie miasta łączy jedno - na swoim terenie mają zespoły architektoniczne, urbanistyczne lub przyrodnicze wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Świdnicę reprezentował Zastępca Prezydenta Ryszard Wawryniewicz,
Jawor: Burmistrz Artur Urbański. Obaj zaproponowali utworzenie Organizacji Polskich Miast i Miejsc na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, która zajęłaby się wspólną promocją, pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich, koordynacją współpracy w zakresie rewaloryzacji, utworzeniem wspólnych tras turystycznych i ścieżek edukacyjnych śladem miast i miejsc UNESCO. Propozycja została zaakceptowana przez przedstawicieli wszystkich miast. Zaplanowano podpisanie w najbliższym czasie stosownego porozumienia i podjęcie wspólnych działań promocyjnych już od stycznia 2004 roku. Kolejne spotkanie odbędzie się w Świdnicy, w czerwcu przyszłego roku, podczas Dni Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.


3 października 2003 - Dyskusja o budżecie gminy

Obecnie trwają prace nad budżetem Gminy Strzegom na 2004 rok,
w związku z tym chcielibyśmy zapytać,

Jeśli mieliby Państwo możliwość zgłaszania zadań do realizacji na terenie Naszej Gminy w 2004 roku,
co uznaliby Państwo za najpilniejsze?

Zapraszamy do dyskusji na FORUM

lub nadsyłanie propozycji na adres poczty elektronicznej e-mail:
internet@strzegom.pl


3 października 2003 - Nagrody rozdane

Wczoraj wieczorem w sali teatralnej ŚOK
podczas inauguracji Sezonu Kulturalnego 2003/2004 w Świdnicy zostały uroczyście wręczone doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W tym roku otrzymali je :
Stanisław Kotełko - przewodniczący zarządu Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej, za całokształt działalności w zakresie upowszechniania i ochrony kultury oraz Piotr Snopczyński - pomysłodawca cyklicznej imprezy pn. "Dni Gór", za walory artystyczne imprezy.


3 października 2003 - Premiera

Podczas wczorajszej Inauguracji Sezonu Kulturalnego 2003/2004 w Świdnicy odbyła się premiera spektaklu "Dzieci z Bullerbyn".
Świdnickie dzieci spektakl ten obejrzały już rano ponieważ specjalnie dla nich wystawiono ją jeszcze przed premierą.
Realizatorem tego profesjonalnego przedstawienia jest Świdnicki Ośrodek Kultury, w ramach prowadzonego od 3 lat Projektu Edukacji Teatralnej. Celem projektu jest rozbudzenie w widzach, szczególnie młodych, miłości do teatru, pogłębienie ich wiedzy na ten temat, stworzenie szansy wypróbowania swoich zdolności scenicznych. W Projekcie Edukacji Teatralnej biorą udział uczniowie różnych typów szkół z terenu powiatu świdnickiego. Wszelkie realizowane działania to nie tylko niekonwencjonalne lekcje z zakresu wiedzy o teatrze, ale także możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji poprzez: warsztaty teatralne, wykłady o tematyce teatralnej, przedstawienia teatralne, konkursy.


2 października 2003 - Poszukiwany stażysta

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego poszukuje absolwenta chętnego do odbycia stażu w Stowarzyszeniu.
Preferowani będą absolwenci studiów wyższych magisterskich bądź licencjackich z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
Mile widziani będą absolwenci kolegium językowego.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego w siedzibie Stowarzyszenia w Świdnicy, al. Niepodległości 14.
W przypadku pytań proszę dzwonić pod numer tel. 074/853 86 26.


2 października 2003 - Magiczna szkoła marzeń

Trzy dni połowy września upłynęły w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie na realizowaniu hasła "JA,TY,ON = MY".
Były to dni integracji dla niemal stu pierwszaków, którzy kształcą się w tej szkole w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego i technik agrobiznesu oraz w Liceum Profilowanym Ekonomiczno - Administracyjnym.
Uczniowie gimnazjum wybierając nową szkołę trafiają w nieznaną krainę, aby ją lepiej poznać grono pedagogiczne wraz ze starszymi klasami przygotowało dla "pierwszaków" szereg atrakcji i konkursów. Dzięki nim nowi uczniowie mogli poznać siebie nawzajem a przy okazji ujawniali liczne talenty od plastycznych po wokalne. W czasie akcji "Skarb" poznawali bezpośrednie otoczenie szkoły i szukali ukrytych wcześniej niespodzianek. Układali zabawne teksty o szkole a także krzyżówki. Otwierali się na kontakt z naturą, w ramach konkursu przygotowywali plakaty pod hasłem "Aby żyć na ziemi".
Cała impreza nie obyła się bez tradycyjnych otrzęsin, podczas których pierwszaki analizowali sens słowa "Integracja". Każdy uczeń otrzymał dyplom, słodkie niespodzianki i magiczne ołówki. Po uroczystościach dyrektor szkoły Elwira Kinast powiedziała: "Czy to czary, czy nie czary? Mówcie sobie , co tam chcecie, ja wam powiadam - jest taka szkoła i to nie gdzieś w świecie, lecz w Mokrzeszowie w Świdnickim Powiecie".


2 października 2003 - Nowa wiata

Na przystanku autobusowym zlokalizowanym przy ulicy Bobrzańskiej budowana jest wiata.
Budowa jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców i pasażerów dojeżdżających na cmentarz.
Po zmianie rozkładu jazdy na przystanku zatrzymują się autobusy MPK linii nr 30, 20 i 22.
Wiata nie jest nowa. Przeniesiono ją z ulicy Łukasińskiego, gdzie była systematycznie dewastowana przez wandali.
Wiata została poddana remontowi a całkowity koszt remontu i jej zainstalowania wyniesie ok. 5 tys.


2 października 2003 - Kursy dla bezrobotnych

Wczoraj w Sudeckiej Izbie Przemysłowo Handlowej rozpoczął się pierwszy z kursów organizowanych przez Stowarzyszenie dla osób bezrobotnych:
"Rasowy Handlowiec-czyli jak zostać handlowcem ponadbranżowym" odbędą się dwa takie kursy.
Kursy są bezpłatne.
7 października natomiast rozpoczynają się kursy nauki języka angielskiego
1. dla początkujących,
2. dla osób średnio zaawansowanych.
Kursy te odbędą się w Szkole Podstawowej nr 5, one również organizowane są przez Stowarzyszenie, dla osób bezrobotnych. Te kursy również są bezpłatne.


2 października 2003 - Kwoty mleczne i dopłaty bezpośrednie

31 października 2003 r. to ostateczna data składania wniosków o przyznanie indywidualnych kwot mlecznych do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego.
Dla producentów mleka, kwota mleczna oznacza przydzielony indywidualny limit ilości mleka, która może zostać wprowadzona przez niego do obrotu rynkowego w roku kwotowym, tj. od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.
Aby otrzymać indywidualną kwotę mleczną producent dostarczający mleko do podmiotu skupującego np. do mleczarni i jednocześnie wprowadzający bezpośrednio na rynek mleko i przetwory mleczne, powinien złożyć w TARR dwa wnioski:
- o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego
- o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego.
Rolnicy pamiętać powinni , że bez złożenia wniosku nie otrzymają indywidualnej kwoty mlecznej i nie będą mogli sprzedawać mleka lub przetworów mlecznych na rynek lub do podmiotów skupujących.
Ponadto informujemy, że od października 2003r. do końca marca 2004r. przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne z rolnikami na temat sposobów wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie. W spotkaniach będą brali udział przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Świdnicy, Banków Spółdzielczych , Izb Rolniczych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Spotkania odbywać się będą w świetlicach wiejskich w poszczególnych wsiach, o terminach szkoleń rolnicy zostaną poinformowani poprzez Sołtysów i pracowników Referatu Rolnictwa.


1 października 2003 - O surowcach

Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konkurs na
zbiórkę zużytych baterii w świdnickich szkołach.
Konkurs trwać będzie od 1 października 2003 r. do 15 maja 2004 r. Koordynatorem konkursu jest Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Baterie odbierane będą ze szkół przez firmę pan Leszka Kuzynowskiego "Eko-Wtór". Spośród świdnickich szkół, które wezmą udział w konkursie i zbiorą najwięcej baterii (w kg) w przeliczeniu na jednego ucznia, Prezydent wyróżni trzy najlepsze.
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce: 2.000 zł,
II miejsce: 1.500 zł,
III miejsce: 1.000 zł.
Przypominamy także, iż w szkołach trwa konkurs na zbiórkę makulatury.


1 października 2003 - Książki w Szczepanowie

Dzisiaj w Szczepanowie w Gminie Marcinowice została uroczyście otwarta Gminna Biblioteka Publiczna.
Służyć będzie mieszkańcom nie tylko Szczepanowa ale również mieszkańcom Strzelc, Goli, Tworzyjanowa.
Księgozbiór tej biblioteki liczy 2.5 tysiąca woluminów. Dzięki darczyńcom możliwe jest stałe powiększanie księgozbioru, a jednym z najhojniej-
szych jest Pani Róża Urbańska z Marcinowic. Podczas dzisiejszego otwarcia wójt Marcinowic Waldemar Budzyński zadeklarował przekazanie od siebie dwóch tysięcy złotych.
Dyrektorem tej placówki jest Maria Wasilewska.


1 października 2003 - Europejskie szkoły współpracują

25 września br. do Włoch wyjechała delegacja
z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie. Wyjazd związany był z realizacją międzynarodowych projektów Socrates - Comenius i Comenius 3. Spotkania odbyły się w szkołach w Mortarze i Bielli.
W Mortarze spotkali się przedstawiciele szkół z Włoch, Francji, Niemiec i Polski współpracujących już trzeci rok w Programie Socrates - Comenius, którego tytuł brzmi: "Zarządzenie zasobami wodnymi w Europie".
W Belli natomiast odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne przedstawicieli jedenastu szkół z Europy, między innymi: Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Węgier i Litwy. Uczestnicy spotkania ustalili zakres wspólnych działań w ramach Programu Comenius 3. Oba programy finansowane są z funduszy Unii Europejskiej.


1 października 2003 - JUDO zaprasza

Klub AKS Strzegom ogłasza nabór do sekcji JUDO
wszystkich chętnych zapraszamy w każdy poniedziałek
o godzinie 17.00 na Halę Sportowa
przy ulicy Świętego Jana 1 (koło Poczty).
Kontakt:
Trener Mariusz Fajfer
telefon - 0 603 892 134
1 października 2003 - Młodzieżowa Rada Miasta

Wczoraj w sali USC przy Urzędzie Miasta Świdnicy odbyła się sesja
Młodzieżowej Rady Miasta.
Rada składa się z trzydziestu trzech młodych ludzi. Radzie przewodniczą:
Olga Czekajło - przewodnicząca,
zastępcą jest Jarosław Natanek
a sekratarzem Ilona Niedźwiecka
Na sesji byli również wiceprezydent miasta Ryszard Wawryniewicz i Waldemar Skórski, który przedstawił wysokiej choć jeszcze młodej radzie - strategię rozwoju gwiaździstego miasta.
więcej zdjęć z sesji w dziale zdjęcia


20 czerwca 2019 - Bogny, Rafaeli, Rafała