30 kwietnia 2004 - Koncert zespołu OPEN FOLK

Dzisiaj o godzinie 21.45 na placu Pokoju lub lub w razie deszczu w Kościele Pokoju odbędzie się koncert zespołu OPEN FOLK.
Zespół OPEN FOLK wystąpi w składzie:
Wanda von Laddy - śpiew, hrotta (lira walijska), instrumenty perkusyjne.
Paweł Iwaszkiewicz - flety proste i poprzeczne, bombadry, dudy.
Mirek Kozak - gitara.
Robert Wasilewski - gitara.
Repertuar to tradycyjna muzyka taneczna z krajów o tradycjach kultury celtyckiej: Irlandii, Bretanii i Szkocji, tańce starofrancuskie typu Branle ze zbiorów: Pierre Phalese, Claude Gervaise, Etienne du Tertre i Thelmanna Susato.
A także o ile pozwolą na to warunki akustyczne - tradycyjne pieśni irlandzkie Cantigas de Santa Maria autorstwa Alfonso el Sabio w tłumaczeniu na język polski.


30 kwietnia 2004 - Szynobus w Świdnicy?

Nowy, żółty szynobus już niebawem będzie stałym elementem krajobrazu Świdnicy. Niedługo zacznie bowiem kursować na linii kolejowej Legnica-Kamienica Ząbkowicki (przez Jaworzynę Śląską i Świdnicę). Oficjalne przekazanie spółce PKP Przewozy Regionalne pierwszego zakupionego przez Urząd Marszałkowski szynobusu nastąpiło wczoraj, na Dworcu Głównym we Wrocławiu. W swoją pierwsze trasę szynobus pojechał do Kątów Wrocławskich. Od dziś szynobus jeździ na trasie Wrocław - Jelcz-Laskowice. Od 1 czerwca, gdy dołączy do niego drugi, rozpocznie kursowanie po stałych, wyznaczonych trasach. W dni robocze szynobus pojedzie więc z Wrocławia do Jaworzyny Śl., a stamtąd do: Legnicy, Kamieńca Ząbkowickiego lub Wałbrzycha. A w dni wolne z Wrocławia do Kudowy, Kłodzka i Międzylesia. Fakt tego, że szynobus będzie kursował przez Świdnicę jest efektem starań miasta i powiatu o nielikwidowanie przewozów lokalnych. Na razie nie udało się doprowadzić do uruchomienia przewozów na linii Świdnica-Wrocław przez Sobótkę, ale Miasto Świdnica nadal będzie się o to starało. Szynobusy zabierają po 170 osób każdy i mogą rozwinąć prędkość do 110 km/h. Są nowoczesne, ciche, i ekonomiczne. Jak podaje PKP - kilometr jazdy szynobusu jest o ponad 8 zł tańszy niż dwuwagonowego pociągu ciągniętego przez lokomotywę spalinową. Szynobusy kosztowały 9,1 mln zł. Szynobus ma 65 wandaloodpornych foteli stałych, 6 siedzeń uchylnych i 95 miejsc stojących.


30 kwietnia 2004 - Absolutorium dla Burmistrza

26 kwietnia podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu Radni udzielili Burmistrzowi Strzegomia Lechowi Markiewiczowi absolutorium za rok 2003 bez żadnego głosu sprzeciwu - stosunkiem głosów - 19 za, przy 2 wstrzymujących.
Budżet Gminy Strzegom za 2003 rok wynosił po stronie dochodów kwotę 43 534 415 zł, a po stronie wydatków 43 863 498 zł. Oznacza to, że zamknął się on deficytem w wysokości 329 083 zł. Zadłużenie Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 6 903 703 zł, tj. 15,85 % uzyskanych dochodów i jest jednym z najniższych nie tylko w Powiecie, ale i w Województwie (dopuszczalna granica określona w ustawie o finansach publicznych to 60 %). Za udzieleniem absolutorium opowiedziały się wszystkie kluby radnych.


30 kwietnia 2004 - Szkoła bez dzwonka

Gimnazjum nr 2 w Świdnicy, jako pierwsza ze szkół gimnazjalnych, zostało zaproszone do pracy z programem "Szkoła w Krzyżowej". Nowy program oznacza nowe możliwości; w praktyce uczniowie gimnazjum w cyklu trzyletnim wraz z uczącymi ich pedagogami będą uczestnikami, a także współtwórcami zajęć, innych od tych, jakie można zorganizować w typowej klasie, w czasie od dzwonka do dzwonka. Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego oddaje do dyspozycji zespołu (uczniowie + nauczyciele) zabytkowe obiekty, duży teren zieleni, bogatą bibliotekę, pracownię multimedialną, a przede wszystkim - niezwykłą atmosferę miejsca. Nielimitowany jest także czas jednostki lekcyjnej. Uczniowie otrzymują szansę zdobywania wiedzy w warunkach wychodzących poza ogólnie przyjęty schemat. Lekcja w "Szkole w Krzyżowej" dla większości uczestników programu będzie wielką przygodą i na pewno pozostanie w pamięci.


29 kwietnia 2004 - Śmieci, śmieci

W związku ze zmianą operatora usług wywozu śmieci z budynków komunalnych i wspólnot zarządzanych przez MZN w Świdnicy, w najbliższych dniach mogą wystąpić przejściowe trudności związane z ustawieniem pojemników. Brak pojemnika przed swoją posesją bądź zamieszkiwanym budynkiem mieszkańcy mogą zgłaszać pod bezpłatnym numerem Straży Miejskiej - 986. Pojemniki będą w możliwie najkrótszym czasie uzupełniane. Śmieci z budynków komunalnych i wspólnot zarządzanych przez MZN będą od jutra wywożone przez firmę Transformers, która wygrała ogłoszony przetarg.


29 kwietnia 2004 - Umowa

Jutro o godzinie 11 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy podpisana zostanie umowa o współpracy z Międzywojewódzkim Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony Cywilnej we Wrocławiu (Zakład Budżetowy Wojewody Dolnośląskiego). Dotyczy to powołania w Powiecie Świdnickim oddziału Centrum, którego siedziba będzie mieściła się w budynku starostwa. Zadaniem Centrum będzie przeprowadzanie i organizowanie szkoleń dla pracowników administracji rządowej i samo-rządowej a w szczególności radnych wszystkich szczebli samorządów, kadr organów obrony cywilnej, pracowników zarządzania kryzysowego, przedstawicieli jednostek gospodarczych. Dodatkowo Centrum będzie zajmowało się organizowaniem kursów i szkoleń podyplomowych dla osób zdobywających nowe i podnoszących dotychczasowe kwalifikacje zawodowe a także organizowaniem imprez kulturalnych na terenie Dolnego Śląska. Oprócz tego oddział będzie jednocześnie prowadził działalność w zakresie Centrum Informacji Naukowo - Gospodarczej oraz Dolnośląskiego Domu Europejskiego. Dzięki temu w Powiecie Świdnickim będą m.in. realizowane programy aktywizacji rynku pracy, rozwoju zasobów ludzkich oraz wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz podejmowane będą inicjatywy mające na celu integrację Dolnego Śląska z Unią Europejską.


29 kwietnia 2004 - Zwolnieni z opłat

Rada Miejska w Świdnicy wprowadziła zwolnienia od opłaty stałej za zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za zgłoszenie dotyczące zmiany wpisu.
Zwolnienie od opłat związanych z ewidencją działalności gospodarczej zostało udzielone osobom posiadającym status bezrobotnego i mogące się okazać odpowiednim zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto przyznano także zwolnienia z opłat osobom, które chcą zgłosić zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, jeśli osób tych dotyczą zmiany nazw ulic dokonywane decyzją Rady Miejskiej lub gdy zawiadomieniem Urzędu Miejskiego dokonano oznaczenia porządkowego nieruchomości podanej jako siedziba przedsiębiorcy. Propozycję przyjęcia uchwały Prezydent Miasta uzasadnił chęcią pomocy osobom pozostającym bez pracy, tak aby umożliwić im rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz - w przypadku drugiej kategorii osób - po uwzględnieniu wniosków mieszkańców ulic, których nazwy uległy zmianie.


29 kwietnia 2004 - Z wizytą u Elżbiety Dzikowskiej

Duże wrażenia pozostawiła wizyta w domu Elżbiety Dzikowskiej na Dyrekcji szkoły - pani Aldonie Liszce i panu Grzegorzowi Stawarzowi. Celem wizyty do której doszło 27 kwietnia 2004, było zaproszenie pani Elżbiety Dzikowskiej do wzięcia udziału w uroczystościach nadania ZSH-T imienia Tony Halika, które odbędą się 2 października. Pani Elżbieta Dzikowska przyjęła zaproszenie i obiecała, że do Świdnicy przyjedzie. Nasze miasto jest pani Elżbiecie bardzo dobrze znane, a Katedra Świdnicka i Kościół Pokoju należą do jej ulubionych miejsc na Dolnym Śląsku. Pani Elżbieta wyraziła chęć nakręcenia kolejnego odcinka swojego programu "Groch z kapustą" właśnie o naszym mieście. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.


29 kwietnia 2004 - Jest absolutorium dla Zarządu Powiatu

Rada Powiatu w Świdnicy, na środowej sesji, stosunkiem głosów "19 - za" udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z realizacji budżetu za 2003 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło wystąpienie Starosty Świdnickiego Jacka Wajsa, który przedstawił Radnym sprawozdanie z realizacji budżetu za ubiegły rok. Przedstawiono także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła realizację ubiegłorocznego budżetu. Dochody Powiatu Świdnickiego w 2003 roku wyniosły 88.937.685 zł co stanowi 99,4 % planu rocznego, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 92.889.132 zł, co stanowi 95,5 % rocznego planu wydatków. Wykonanie budżetu dzięki dużym oszczędnościom i tzw. "zaciskaniu pasa" zamknęło się deficytem w kwocie 3.951.447 zł przy planowanej kwocie 7.770.812 zł. Źródłem pokrycia deficytu był kredyt. Spłacono również zaplanowane raty kredytu w kwocie 2.479.000 zł


29 kwietnia 2004 - Pierwsi w Polsce

Świebodzicka spółka Defalin jest od kilku dni pierwszym producentem w Polsce, który produkuje nowoczesną siatkę ROLNET, używaną w rolnictwie. Ten potentat na rynku produkcji sznurków, sznurów, lin, taśm do opakowywania produktów i towarów, zainwestował 4,5 miliona złotych w uruchomienie nowej gałęzi. Uroczyste otwarcie linii odbyło się 23 kwietnia w obecności między innymi wicestarosty Zygmunta Worsy i przewodniczącego Rady Miejskiej Świebodzic Władysława Góry. Nowoczesna siatka, produkowana z granulatu polipropylenowego, pozwala na bardziej precyzyjne pakowanie bel z sianem i słomą. Do tej pory siatkę taką importowano. Defalin chce produkować ją nie tylko dla odbiorców krajowych, ale także na eksport. W tej chwili 30% wyrobów zakładu trafia do krajów Europy. Prezes Zarządu Lubomir Trojanowski zapowiada, że to nie ostatnie plany dotyczące poszerzenia oferty produkcyjnej. Wartość nakładów inwestycyjnych na uruchomienie nowoczesnych linii produkcyjnych sięgnie w tym roku 7,73 mln złotych.


29 kwietnia 2004 - POLSKA FLAGA - CZEŚĆ I SZACUNEK

Komenda Hufca ZHP im. "Szarych Szeregów" w Świdnicy informuje, że 30 kwietnia w godz. 16.00 - 20.00 na świdnickim Rynku wystawi stoisko, na którym będzie można otrzymać informacje o historii polskich symboli narodowych oraz kupić flagę. Dzień 2 maja został ogłoszony przez Sejm RP Dniem Flagi, a intencja, która przyświecała ustanowieniu tego święta, to potrzeba uzupełnienia bardzo skąpej wiedzy naszego społeczeństwa na temat historii polskich symboli narodowych. Tak więc Dzień Flagi będzie miał charakter edukacyjny. Zazdrościmy Amerykanom ich szacunku do swojej flagi. A przecież biało-czerwona jest równie godna szacunku i czci, a dla każdego polskiego patrioty - cenniejsza, bo nasza, Polska. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska. Informacje o zakupie flag można uzyskać pod numerem telefonu Komendy Hufca ZHP - 8520179 lub kom. 0505 072 404.


28 kwietnia 2004 - Jest Burmistrz !

28 kwietnia zastępcy dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Andrzej Król i Jacek Dżydzyk wręczyli Stanisławowi Szymeckiemu nominację na pełniącego obowiązki Burmistrza Miasta. Dokument powołujący na stanowisko burmistrza premier RP Leszek Miller podpisał 27 kwietnia. Funkcję pełnić będzie do czasu wyboru i zaprzysiężenia burmistrza, wyłonionego w wyborach powszechnych. Mieszkańcy Świebodzic do urn pójdą już 30 maja. Stanisław Szymecki zapowiedział, że najpierw przywitać się chce z pracownikami urzędu. Robocza narada z naczelnikami wydziałów i dyrektorami zakładów komunalnych zwołana została na godzinę 8.00 29 kwietnia. Pierwsze decyzje dotyczyć będą spraw płacowych, brak bowiem osoby upoważnionej do dysponowania majątkiem gminy w ostatnim tygodniu spowodował przesunięcie terminów wypłat dla pracowników samorządowych. Stanisław Szymecki od 1971 roku związany jest ze Świebodzicami. Pracę zawodową zaczynał w Mefa-Refa, gdzie przeszedł różne szczeble zawodowej kariery. Przez cztery lata, od 1998 do 2002 był wiceburmistrzem Świebodzic. Na obecnie zajmowane stanowisko został desygnowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Prywatnie Stanisław Szymecki jest żonaty, ma troje dorosłych dzieci.


28 kwietnia 2004 - Eurodeputowana w Świdnicy

W czwartek do Świdnicy przyjedzie Johanna Schicker - członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Przewodnicząca Podkomitetu ds. Nagrody Europejskiej.
W piątek eurodeputowana spotka się z władzami miasta, a wieczorem, podczas uroczystości organizowanych na świdnickim Rynku wręczy Miastu Flagę Europejską - wy-różnienie przyznane przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w uznaniu zasług podejmowanych przez władze lokalne na rzecz promocji idei jedności europejskiej.
Wręczenie nastąpi na estradzie w Rynku, o godzinie 20.00.


28 kwietnia 2004 - Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

20 kwietnia odbył się II Międzygimnazjalny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej pod hasłem "Muzyka łączy Europę". Organizatorem tego festiwalu było Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu, przy dużym zaangażowaniu Katarzyny Szlachty - nauczycielki języka niemieckiego w tej szkole. Natomiast pomysłodawcą imprezy była uczennica z obecnej klasy III c - Karolina Paruszewska. Nadrzędnym celem festiwalu jest ugruntowanie w świadomości młodzieży poczucia przynależności do wielkiej europejskiej rodziny narodów oraz rozbudzanie zainteresowania procesami integracyjnymi. Pomysł Karoliny Paruszewskiej znalazł poparcie dyrekcji i nauczycieli języków obcych. Na scenie Strzegomskiego Centrum Kultury wystąpili uczniowie z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu oraz z Gimnazjum w Goczałkowie. Poszczególni wykonawcy zaprezentowali dość zróżnicowany repertuar. Usłyszeć można było piosenki w języku angielskim, niemieckim i francuskim.


28 kwietnia 2004 - Patenty

30 kwietnia o godzinie 11.30 w sali narad (nr 225) świdnickiego starostwa odbędzie się uroczyste wręczenie Patentów Weteranom Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.
Patentami uhonorowane zostaną osoby, które w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnili żołnierską powinność. Są to najstarsi żołnierze Rzeczypospolitej Polskiej, dla których fakt otrzymania Patentu stanowi bardzo ważne wydarzenie świadczące o tym, że pomimo różnych zawirowań historii, Ojczyzna o nich nie zapomniała.
W imieniu Prezesa Rady Ministrów Patenty wręczy Starosta Świdnicki Jacek Wajs.


28 kwietnia 2004 - Jednak 80%

Rada Miejska, po burzliwej dyskusji przyjęła w piątek zmianę do uchwały regulującej udzielanie bonifikat od ceny nabycia prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe. Uchwałą z dnia 29 maja ubiegłego roku Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie bonifikat od ceny nabycia własności przez użytkowników wieczystych gruntów zagospodarowanych pod budownictwo mieszkaniowe. W trójstopniowej skali tych bonifikat - odpowiednio 99%, 75% i 55% - dla spółdzielni mieszkaniowych przyznana została bonifikata w wysokości 55% ceny nabycia prawa własności gruntu. W uchwale, po zmianach dokonanych na ostatniej sesji Rady Miejskiej, pojawi się zapis mówiący o 80% bonifikacie dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych powstałych na bazie tych spółdzielni. Bonifikatę w tej wysokości przyjęto większości radnych koalicji rządzącej. Bonifikata w wysokości 75% będzie przysługiwała osobom, których użytkowanie wieczyste, wskutek następstwa prawnego w obrębie rodziny nie jest objęte działaniem ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości. Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego zostaną rozłożone na raty. Uchwała, aby stać się obowiązującym prawem lokalnym musi zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa.


28 kwietnia 2004 - Pierwsza umowa

Jutro o godzinie 9.45 odbędzie się podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży przez Gminę Świebodzice terenu o pow. ok. 3 ha niemieckiej spółce Moneva Polska. Firma wygrała przetarg w lutym, jednak do zawarcia umowy notarialnej potrzebna była zgoda ministra spraw wewnętrznych i administracji. Firma zgodę taką otrzymała. Firma kupiła w przetargu nieograniczonym 3 hektary gruntu, oferując cenę 545.500 złotych. Firma zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem odlewów aluminiowych, między innymi dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego. W Świebodzicach spółka działa od kilku lat. Nowa inwestycja spowodowana jest koniecznością rozbudowy zakładu. W tej chwili zatrudnionych jest w nim 55 osób. Produkcja uruchomiona zostanie w nowym zakładzie w 2006 roku. Docelowo Moneva zatrudniać będzie w Świebodzicach około 100 osób. Akt notarialny ze strony Gminy Świebodzice podpisze nowo powołany przez premiera burmistrz Stanisław Szymecki.


28 kwietnia 2004 - UE w strzegomskich gimnazjach

1 maja Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu przygotowano uroczystości związane z tym wydarzeniem. W Gimnazjum Nr 1 zaplanowano uroczystość akcesyjną "EUROPO WITAJ NAM", która odbędzie się 30 kwietnia br. Program obchodów związanych z przystąpieniem Polski do UE w Gimnazjum Nr 2 podzielono na dwa dni. 30 kwietnia br. odbędzie się lekcja wychowawcza - Kraje Unii Europejskiej oraz prezentacja multimedialna przygotowana przez szkolne koło geograficzne. Z tej okazji uczniowie zasadzą także drzewa. Drugiego dnia obchodów, 4 maja br., organizatorzy przewidują: wystąpienie posła na Sejm Dzieci i Młodzieży 2004 roku - uczennicy kl. III - Agnieszki Gapińskiej oraz prezentacje uczniów - Kraje Unii Europejskiej. Poza tym, rozwiązany zostanie konkurs "Potyczki Europejskie", a szkolne koło teatralne zaprezentuje inscenizację pt. "Wycieczka po Zjednoczonej Europie". Na uroczystości w obu szkołach zaproszono przedstawicieli strzegomskich władz.


27 kwietnia 2004 - Majowo

Imprezy w ramach długiego majowego weekendu rozpoczną się w Świdnicy już 30 kwietnia. Wszystko to w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W ostatni dzień kwietnia artystyczne prezentacje na świdnickim Rynku rozpoczną się już o godzinie 17.00. Następnie, w godzinach 18.00-19.30, w Kościele Pokoju odbędzie się uroczyste nabożeństwo ekumeniczne celebrowane przez ks. Biskupa Ryszarda Bogusza, zwierzchnika wrocławskiej diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W nabożeństwie wezmą też udział kapłani pozostałych wyznań. O 20.00 na estradzie w Rynku nastąpi uroczyste wręczenie Świdnicy Honorowej Flagi Europejskiej. Wręczenia dokona Johanna Schicker - członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Przewodnicząca Podkomitetu ds. Nagrody Europejskiej. Imprezy kulturalne w Rynku będą się odbywały aż do północy. Między godz. 21.45 a 22.45 w Kościele Pokoju odbędzie się natomiast koncert muzyki poważnej - w zależności od pogody: na placu przed kościołem lub wewnątrz świątyni. Symboliczne powitanie Polski w Unii Europejskiej nastąpi dokładnie o północy. Nie zabraknie władz miasta, na czele z Prezydentem Wojciechem Murdzkiem oraz wielu zaproszonych gości. Przygotowano także pokaz sztucznych ogni.
Szczegółowy program zobacz


27 kwietnia 2004 - Gazeta Świdnicka

W najnowszym numerze Gazety Świdnickiej:
- Czy specjalna strefa ekonomiczna zatrzyma w mieście młodych ludzi? Coraz więcej absolwentów myśli o wyjeździe za granicę.
- Kto się nie boi Unii Europejskiej? Ten kto ma 800 hektarów ziemi i kilkaset sztuk bydła.
- Czy w Świdnicy można kupić flagę Unii Europejskiej? Można, ale tylko w jednym sklepie.
- Dlaczego setki świebodziczan nie dostają od kilku dni swoich wypłat?
- Żarowianie upodobali sobie saksofony, trąby i werble.
- Świdniczanie już czekają na Williama Whartona. Kiedy przyjedzie i gdzie się z nim będzie można spotkać - przeczytasz na naszych stronach kulturalnych. Tam również wiele informacji dotyczących imprez na zbliżający się długi weekend.


27 kwietnia 2004 - Wizyta młodzieży w ZSB-E

W dniach od 20 do 26 kwietnia gościliśmy w ZSB-E młodzież niemiecką wraz z opiekunami, którzy przyjechali do nas z zaprzyjaźnionej szkoły "Karl Arnold Schulle" w Biberach. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Aby polska młodzież lepiej zintegrowała się z rówieśnikami z Niemiec, zaplanowano już 20 kwietnia br. wyjazd do Kudowy-Zdroju. Wieczorem odbyły się bardzo ciekawe zajęcia integracyjne przygotowane przez uczennicę ZSB-E - Małgosię Jamróz, która już od czterech lat uczestniczy w wymianie młodzieży. Uczniowie polscy i niemieccy bardzo szybko zapoznali się ze sobą. Okazało się również, że język nie stanowi dla nich żadnej bariery i z łatwością mogą się porozumieć. Kolejne dni upłynęły w miłej atmosferze. Uczniowie mogli zachwycać się pięknem polskich krajobrazów, zwiedzać skansen ginących zawodów, z także sprawdzić się w roli garncarza (niektóre gliniane naczynia były wspaniałe, nie powstydziłby się ich wyśmienity artysta!). W Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju sami czerpali dekoracyjny papier, a w Hucie Szkła Artystycznego w Polanicy obserwowali proces powstawania szklanych naczyń. Zarówno dla młodzieży niemieckiej a także polskiej były to wspaniałe doświadczenia. Wielkie wrażenie wywarło na uczniach z Biberach piękno naszego miasta oraz Wrocławia. Zachwyceni oni byli również polską gościnnością, smaczną kuchnią oraz rówieśnikami z ZSB-E, z którymi zdążyli się już zaprzyjaźnić.


27 kwietnia 2004 - XXII sesja Rady Gminy Świdnica

29 kwietnia o godzinie 9°° w sali narad Urzędu Gminy Świdnica, odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Świdnica.
podczas sesji zaplanowano między innymi podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica za 2003 rok,
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.
- w sprawie zmiany delegatów Gminy Świdnica do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych".
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Świdnica - Pani Teresy Mazurek.
- w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica.
- w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świdnica.


27 kwietnia 2004 - Miasto pięknieje

Nadeszła wiosna, ruszyły prace porządkowe i renowacyjne, których efektem ma być zupełnie nowy wizerunek Świebodzic. Rękę gospodarza już widać - zagospodarowano w znacznej mierze teren Warszawianki, posprzątano okolice szpitala i letniego basenu, obsadzono krzewami łyse dotąd skwerki w okolicach hali widowiskowo-sportowej. - W ostatnich dniach nasadzono około 400 młodych świerków, rozmaitych iglaków oraz modrzewi w różnych punktach miasta. - mówi Ryszard Gierstel, naczelnik Wydziału Gospodarki i Zatrudnienia. - Część trafiła na Warszawiankę, część na teren basenu letniego i szpitala. Po kilkanaście sadzonek otrzymały świetlica środowiskowa na Osiedlu Sudeckim i przychodnia zdrowia na Alejach Lipowych. Nieco drzewek trafiło do Przedszkola nr 2 i cały czas trwają obsady zbiornika w Dobromierzu, gdzie pracuje nad porządkowaniem terenu dziesięciu pracowników interwencyjnych. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy Świebodzic potrafią docenić starania władz miasta, bowiem niemal natychmiast zniknęło około 40 sadzonek.


27 kwietnia 2004 - Szkolenie dla przedsiębiorców

22 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców z terenu naszej Gminy pod hasłem - "Wsparcie przedsiębiorców ze środków finansowych Unii Europejskiej". Celem spotkania, które przeprowadziła Firma Acquis Consulting z Wrocławia, było przekazanie firmom informacji dotyczących możliwości dofinansowania inwestycji dzięki Funduszom Strukturalnym. Firma zaprezentowała pokaz multimedialny, który obejmował przegląd programów pomocowych: Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowego Programu Operacyjnego Rolnictwo, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i programu Phare. Na szczególną uwagę zasługuje SPO WKP, a w jego strukturze Działanie 2.3 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Program ten oferuje dofinansowanie m. in. na zakup środków trwałych i budynków, a także na dostosowanie technologii i produktów do wymagań unijnych, zwłaszcza prawodawstwa w zakresie BHP. Maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 50 % kwalifikowanych wydatków inwestycji, zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Kwota wsparcia w zakresie inwestycji nie może być niższa niż równowartość 10 000 PLN, ani wyższa niż równowartość 1 250 000 PLN. Ponadto uczestnikom szkolenia rozdane zostały tzw. Karty Inwestora, po wypełnieniu których otrzymają wskazówki z jakich Funduszy Strukturalnych będą mogli pozyskać środki na dofinansowanie swoich projektów w latach 2004 - 2006. W szkoleniu uczestniczyło 15 przedsiębiorców - głównie z branży kamieniarskiej


27 kwietnia 2004 - Kompetentny urzędnik...

Urząd Miejski w Świdnicy otrzymał dotację pochodzącą z ogólnych funduszy Unii Europejskiej - Counterpart Funds, na realizację projektu - "Kompetentny urzędnik zdobywa europejskie pieniądze w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego".
Kwota dotacji wynosi 13,4 tys. zł. Urzędnicy będą uczestniczyli w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 25-29 maja. Zgodnie z programem szkolenia urzędnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami: Program Rozwoju Regionalnego w Polsce, programy wspólnotowe, koordynacja i wdrażanie funduszy strukturalnych, metodologia przygotowywania projektów dla samorządów i instytucji samorządowych, metodologia wypełniania kart projektowych, itp. Głównym celem szkolenia jest rozwój Świdnicy poprzez wykorzystanie funduszy strukturalnych i społecznych przeznaczonych na zmniejszanie różnic między rozwojem regionów Polski i regionami Unii Europejskiej. Celem projektu jest stworzenie w Urzędzie Miejskim 17 osobowej grupy wykwalifikowanej kadry urzędników, którzy będą w profesjonalny sposób wykorzystywać możliwości jakie daje wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Grupa ta uzyska kompetencje poprzez uczestnictwo w intensywnych warsztatach szkoleniowych, ukierunkowanych na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie kreowania pomysłów, przygotowywania wniosków i zarządzania projektami strukturalnymi. Zdobyte umiejętności i doświadczenia pozwolą urzędnikom na szersze uwzględnienie środków pomocowych w planowaniu strategii rozwoju miasta.


26 kwietnia 2004 - 4 na 4 czyli Dzień Przedsiębiorczości

W ramach jutrzejszego ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości czworo uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenie Ustawicznego w Mokrzeszowie towarzyszyć będzie czworgu urzędników świdnickiego Urzędu Miejskiego w ich pracy. Uczniowie będą poznawać reguły, specyfikę zawodu, wymagania kwalifikacyjne i predyspozycje jakie trzeba posiadać aby pracować na danym stanowisku. Pozwoli im to odpowiedzieć sobie na pytanie: "czy ten zawód chce wykonywać?". Zapoznają się z funkcjonowaniem urzędu, dowiedzą się jak ważne znaczenie w pracy mają kontakty między ludźmi. Uczniowie towarzyszyć będą zastępcy Prezydenta Ireneuszowi Pałacowi, Waldemarowi Skórskiemu - dyrektorowi Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Mirosławie Załużnej - kierownikowi Referatu Integracji Europejskiej oraz Magdalenie Walentynowicz-Wichrowskiej - pracownikowi Departamentu Rozwoju Gospodarczego. Organizatorami Dnia Przedsiębiorczości są: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Kancelaria Prezydenta RP, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych i Business Center Club. Szczegóły programu: www.junior.org.pl


26 kwietnia 2004 - Akcja flaga

Z okazji zbliżających się majowych świąt narodowych harcerki z 1 Świebodzickiej Drużyny Harcerek ŚWIATŁO organizują akcję pod kryptonimem "Flaga". Celem tej akcji jest propagowanie tradycji narodowych i zachęcenie mieszkańców naszego miasta do wywieszania biało-czerwonych flag w czasie świąt narodowych. Tradycja ta, tak popularna przed wojną obecnie została zupełnie zapomniana. Mamy nadzieję, że choć trochę przyczynimy się do jej powrotu. W tym roku harcerki zorganizowały w swoich rodzinach szycie flag, które sprzedawały mieszkańcom naszego miasta 24 i 25 kwietnia. Kolejna sprzedaż 1 maja w Rynku oraz przy kościele pw. Św. Mikołaja. Zarobione pieniądze zostaną przekazane na dofinansowanie obozu letniego. Zapraszamy wszystkich do zakupu naszych flag. Niech w każdym oknie zawiśnie w tym roku polska flaga dla uczczenia święta 3 maja.
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ - Harcerki 1 ŚDH ŚWIATŁO


26 kwietnia 2004 - Po rozmowach

Starosta Świdnicki Jacek Wajs w ciągu ostatnich dwóch dni w piątek i poniedziałek odbył rozmowy z osobami chętnymi do odbycia stażu w nowotworzonej w Starostwie Powiatowym komórce zajmującej się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej. Utworzenie takiej komórki podyktowane jest koniecznością koordynacji działań związanych z akcesją Polski do UE, a co się z tym wiąże, możliwością ubiegania się o środki unijne. Dodatkowo poprzez uruchomienie takiego wydziału chcemy dać mieszkańcom naszego powiatu możliwość uzyskania pomocy związanej z integracją europejską. Praca w tym wydziale polegać będzie między innymi na opracowywaniu projektów do Funduszy Strukturalnych, udzielaniu informacji o możliwościach pozyskiwania środków z unijnych funduszy pomocowych oraz realizowaniu projektów. Okazało się, że na dwa miejsca zgłosiło się około 40 osób. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu najbliższego miesiąca.


26 kwietnia 2004 - Prezydent otrzymał absolutorium

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek, na piątkowej sesji Rady Miejskiej, w drodze głosowania otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za rok 2003. Rada Miejska podjęła decyzję o udzieleniu Prezydentowi absolutorium po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz po pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dochody budżetu Miasta w roku 2003 wyniosły 79.374.826 zł co stanowiło 101,2% planu. Wydatki zaś wyniosły 80.824.909 zł i było to 96,7% planu. Deficyt, zamiast planowanych 5.191.458 zł, dzięki dużym oszczędnościom wyniósł więc 1.450.083 zł. W 2003 r. miasto spłaciło kredyty w kwocie 4.718.260 zł przy planie w wysokości 4.620.218 zł (wyższe wykonanie spłaty kredytów wynikało z różnicy kursowej kredytów EURO). Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiło 42.174.374 zł, z tego 16.338.321 zł to zadłużenie z tytułu kredytów, 23.000.000 to zadłużenie z tytułu zaciągniętych obligacji, a 2.836.053 zł to zobowiązania wymagalne. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale "Finanse/budżet".


26 kwietnia 2004 - "Dwa oblicza ognia"

23 kwietnia w Gimnazjum Nr 2 odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Ekologiczny pod hasłem "Dwa oblicza ognia". W rywalizacji udział wzięli przedstawiciele pięciu gimnazjów z terenu powiatu świdnickiego: Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej, Gimnazjum w Pszennie, Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu, Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum Nr 3 ze Świdnicy. Piątkowy konkurs był już trzecim w cyklu konkursem ekologicznym organizowanym przez Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu. Pomysłodawczyniami i organizatorkami konkursu są nauczycielki z Gimnazjum Nr 2 Anna Oczkowicz i Barbara Duś. W rywalizacji udział wzięły trzyosobowe zespoły z poszczególnych szkół. Uczestnicy odpowiadali na pytania z ekologii, dodatkowo każdy zespół zaprezentował własnoręcznie wykonany plakat nawiązujący do hasła przewodniego konkursu - "Dwa oblicza ognia".Zwycięzcami konkursu zostali przedstawiciele Gimnazjum Nr 3 ze Świdnicy, drugie miejsce, po dogrywce, zajęło Gimnazjum Nr 2 ze Świdnicy, a trzecie Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a ich opiekunowie drobne upominki ufundowane przez Burmistrza Strzegomia. Nagrody wręczył Burmistrz Lech Markiewicz i Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Zbigniew Cebula.


26 kwietnia 2004 - Stal znów liderem

Piłkarze Stali Świdnica zrobili w niedzielę swoje, czyli wygrali. Najgroźniejsi rywale podopiecznych Tadeusza Masnego w walce o awans do klasy okręgowej (Bielawianka/Błękitnie II Owiesno i Pogoń Pieszyce) dość nieoczekiwanie nie dopisali do swojego dorobku ani jednego punktu, dzięki czemu świdniczanie znów są na pierwszym miejscu w tabeli grupy II klasy A.
Stal Świdnica - Victoria Tuszyn 4:1
Bramki dla Stali: Komidaj, Majcherczyk (dwie), Błaszczyk.
Stal: Rejzer - Sekuła, Mojsa (Żuk), Sikora, Wilk, Legan, Krenczyk, Kozar, Komidaj, Błaszczyk, Majcherczyk.


26 kwietnia 2004 - Wałbrzyska klasa okręgowa

- AKS Strzegom - Skałki Stolec 1:3
Bramka dla AKS-u: Marchlewicz (88).
- Victoria Świebodzice - Włókniarz Kudowa Zdrój 2:1
Bramki dla Victorii: Zalewski (28), Piotrowski (38).
- Zjednoczeni Żarów - Akropol Wałbrzych 5:3
Bramki dla Zjednoczonych: Gancarzewicz (15, 46), Łuczak (51), P. Ciupiński (53), Łukasik (56).
- Cukrownik Pszenno - Kryształ Stronie Śl. 1:2
Bramka dla Cukrownika: Goździejewski (44 - karny).
- Pozostałe: Górnik/Zagłębie Wałbrzych - Polonia Bystrzyca Kłodzka 2:1, Sparta Ziębice - Nysa Kłodzko 4:1 (1:0), Trojan Lądek Zdrój - Niemczanka Niemcza 3:2 (0:1), Piławianka Piława Górna - Polonia Ząbkowice Śląskie 1:1 (1:0).


26 kwietnia 2004 - Amatorska Liga Koszykówki

OSiR - Świebodzice mecze rozegrane 24 kwietnia

KRA – ARO 90 : 56
16 : 23, 29 : 17, 27 : 19, 18 : 23
KRA - Wiatrak W. (31), Slatan W. (29), Markiewicz M. (20),
ARO - Solarewicz K. (24), Hałas Ma. (18), Węcek R. (18).

DEX - PIS 20 : 0 vo
(drużyna nie stawiła się na zawody)


26 kwietnia 2004 - Polonia Świdnica

LDJ - Juniorzy
Polonia Świdnica - Zagłębie Lubin 3:0
Dwie pierwsze bramki dla świdniczan zdobył imponujący ostatnio skutecznością Fabian Pawela (41. i 55. min.). Trzeciego gola kwadrans przed końcem dołożył Piech.
Skład: Karniłowicz - Szustka, Prymula, Gryka, Ł. Wolański, Ptak, Owczarzak, Gol, Soboń, Pawela, Szukalski (Piech).
LDJM - Juniorzy młodsi
Polonia Świdnica - Zagłębie Lubin 0:4
Skład: Karniłowicz - A. Wolański, Podolski, Wittersheim, Rutkowski, Młocek, Kaniewski (Konefał), Tomkowicz, Wszeborowski, Gres (Bobrowski), Knap.
KLASA B
Polonia Świdnica - Zieloni Mokrzeszów 1:0
Skład: Jóźwiak - Kuzio, Supran, Wańskowicz, Sajdak, Podugorni, Piech, Ciężki, Rudnicki, Turkiewicz, Duszyński (Wierzbicki, Zwada, Magierowski, Baran).


26 kwietnia 2004 - Sparta

Piłkarze Sparty Świdnica w rundzie wiosennej meczu przed własną publicznością jeszcze nie przegrali. Po bezbramkowym remisie z MKS-em Oława i zwycięstwie 3:0 z Kuźnią Jawor w minioną sobotę z kwitkiem ze Świdnicy odprawiona została zajmująca przed tą kolejką szóste miejsce w tabeli IV ligi Pogoń Oleśnica.
Sparta Świdnica - Pogoń Oleśnica 1:0
Bramka: Goździejewski (70). Sparta: Hruszowiec, Szuba, Krygier, Marszałek, Kraus, Idziak, Goździejewski (Kania), Abramowski (R. Charytanowicz), Felich (Kloc), Filipczak, Korbecki (Drozdowski). Inne wyniki: Włókniarz Mirsk - Zagłębie II Lubin, Woskar Szklarska Poręba - Lechia Dzierżoniów, Polonia Tarczyński Trzebnica - Łużyce Lubań, Piast Nowa Ruda - MKS Oława, Inkopax Wrocław - Orzeł Ząbkowice Śląskie, Gawin Królewska Wola - Kuźnia Jawor, Śląsk II Wrocław - Bielawianka Bielawa, Progres Jelenia Góra - Nysa Zgorzelec.


25 kwietnia 2004 - Akrobatyka - MP zakończone

W ostatnim dniu 50 Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Akrobatyce Sportowej - Świdnica - 2004
medale zdobyli:
Dwójki kobiet - układ kombinowany
1. ZPKS "Gwardia" Zielona Góra, 2. Niemcy, 3. Włochy,
Czwórki mężczyzn - układ kombinowany
1. MKS "Polonia" Świdnica - Tomasz Prokop, Sebastian Żarkowski, Andrzej Żumanow, Martin Walczak,
2. Hiszpania - J.J. Rodriguez, A.G.L. Rodriguez, M.G. Dominguez, A.C. Martinez
3. MKKS "Darzbór" Szczecinek - Marcin Wołoszyn, Paweł Mikołajczak, Karol Bagiński, Ariel Maciukiewicz
zdjęcia z zawodów zobacz


25 kwietnia 2004 - Szczepionki potrójne

Urząd Miejski w Świdnicy zakupił 265 sztuk szczepionek potrójnych przeciwko odrze, śwince i różyczce - PRIORIX. Szczepionki zakupione za kwotę 9.619,50 zł. posłużą do szczepień ochronnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Program szczepień prowadzony jest już od czterech lat. Aktualnie wszystkie 7-latki podlegają obowiązkowemu szczepieniu wyłącznie przeciwko odrze, a dodatkowo dziewczęta w wieku 13 lat poddane zostają szczepieniu przeciwko różyczce. Brak natomiast szczepienia przeciwko śwince, będącą chorobą przebiegającą często z poważnymi powikłaniami, na które szczególnie narażeni są chłopcy. Obowiązkowe szczepienie szczepionką potrójną przeciwko odrze, śwince i różyczce wprowadzone zostało do kalendarza szczepień dopiero w 2003 r. i wyłącznie dla dzieci w 2 roku życia, które następnie w 7 roku życia zostaną zaszczepione dawką przypominającą. W latach 2001 - 2003 programem objęto 715 chłopców w wieku 7 lat. Także w bieżącym roku wszyscy chłopcy urodzeni w 1998 r., zameldowani w Świdnicy i zadeklarowani w jednej ze świdnickich przychodni, mogą zostać zaszczepieni, w miejsce szczepionki przeciwko odrze, szczepionką potrójną przeciwko odrze, śwince i różyczce. O terminie szczepienia, tak jak w przypadku pozostałych szczepień, rodzice zostaną poinformowani przez swoją przychodnię.


25 kwietnia 2004 - Goniec Świebodzicki

W najnowszym wydaniu "Gońca Świebodzickiego" przeczytacie:
- dlaczego Jan Wysoczański musiał odejść z funkcji burmistrza
- kiedy odbędą się wybory na to stanowisko
- osiągnięcia Termetu S.A. na targach branżowych
- sukcesy świebodzickich juniorek, grających w piłkę ręczną
- program Pikniku Unijnego
- trzeci kupon konkursowy "Czy znasz Unię Europejską?" - nagrodą jest wycieczka do jednej ze stolic europejskich


25 kwietnia 2004 - Laureaci "zDOLNEGO ŚLĄZAKA"

Jak już wcześniej informowaliśmy, Gimnazjum nr 3 w Świdnicy odnosi sukcesy w kuratoryjnym konkursie "zDolny Ślązak Gimnazjalista". Finalistami etapu wojewódzkiego zostali:
Sławek Książek - geografia (op. M. Pałka),
Paweł Gąsior - fizyka (op. Z. Krawczyńska),
Krzysztof Liszka - WOS (op. W. Żuk),
Wojtek Borkowski - historia (op. W. Żuk),
Magda Szczepaniak - historia (op. W. Żuk),
LAUREATAMI zostali:
Wojtek Borkowski - kl. 3a WOS,
Krzysztof Liszka - kl. 3a historia,
Opiekunem laureatów jest nauczyciel WOS-u i historii - WOJCIECH ŻUK. Laureaci są zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego - części humanistycznej i otrzymują maksymalną ilość punktów oraz ocenę celującą z przedmiotu na świadectwie.


25 kwietnia 2004 - Dni ziemi

Tradycyjnie, Hufiec ZHP Świdnica w ramach Dnia Ziemi porządkował Park Harcerski nad Zalewem Witoszówka. W czerwcu 2000 roku w ramach Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP posadzono około 2000 drzewek. Po czterech latach można śmiało powiedzieć, że ta akcja odniosła sukces.
W obecnej chwili niektóre drzewka osiągnęły już znaczący rozmiar, który gwarantuje ich przetrwanie. Ten park na pewno upiękni teren zalewu oraz pobliskiego osiedla domków jednorodzinnych. Sprzątanie odbyło się 22 kwietnia.


25 kwietnia 2004 - Nowa lewica

Czesław Pogoda, pełnomocnik wojewódzki nowej partii lewicowej - Socjaldemokracji Polskiej - wyznaczył pełnomocników powiatowych, którzy mają prawo zbierania deklaracji od sympatyków SDPL, ugrupowania, którego inicjatorem jest Marek Borowski. W powiecie świdnickim pełnomocników jest dwóch. Wśród nich Przemysław Dowgiało. On i jego klubowa koleżanka z Rady Miejskiej - Ewa Dziwosz - postanowili opuścić szeregi SLD 6 kwietnia. Dzień później ich deklaracje wpłynęły do przedstawicieli nowego ugrupowania. - Podjęliśmy taką decyzję ze względu na ogólną sytuację w kraju, na ilość afer, jaka dotyczy członków SLD. Ale to nie były jedyne przyczyny. Nie odpowiada nam charakter działalności SLD ani w skali krajowej, ani lokalnej - tłumaczy Przemysław Dowgiało. 20 kwietnia na jego ręce wpłynęło około 20 deklaracji świebodziczan, którzy chcieliby się zaangażować w działalność nowego lewicowego ugrupowania. To szczególnie ludzie młodzi, z pomysłami i inicjatywą. - Mam nadzieję, że ta inicjatywa pozwoli przywrócić zaufanie elektoratu lewicowego, który dziś ma prawo czuć się zawiedziony. To zaufanie zdobyć można tylko poprzez jakość tego, co się dziś pokaże w działaniu - przekonuje Przemysław Dowgiało.


25 kwietnia 2004 - Odeszli

Odeszli:
18 - kwietnia: Stefan Hołdyk 79 lat,
19 - kwietnia: Stefan Machowski 46 lat, Marta Pabis 79 lat,
20 - kwietnia: Eugenia Krupińska 66 lat, 21 - kwietnia: Władysława Bruszniewska 60 lat, Henryk Furman 55 lat, Mieczysław Kawecka 73, Barbara Bogal 47 lat,
22 - kwietnia: Weronika Czubocha 73 lata, Adam Zgrzebnicki 68 lat,
23 - kwietnia: Zofia Malucha 73 lata.


25 kwietnia 2004 - Ekologiczny gigant

Jacek Miłek finalistą wojewódzkiego etapu XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu może być dumne ze swoich uczniów. Jacek Miłek z klasy IV b będzie reprezentował województwo dolnośląskie w centralnym etapie XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 17 kwietnia we Wrocławiu rywalizowało ze sobą 73 licealistów ze wszystkich liceów z Dolnego Śląska. Do ustnego etapu zakwalifikowało się 12 osób. Najlepsza siódemka weźmie udział w olimpiadzie na szczeblu centralnym 5-6 czerwca w Ustroniu (woj. Śląskie). - Poziom olimpiady jest bardzo wysoki - mówi nauczycielka biologii strzegomskiego LO, mgr Danuta Specjał - Świadczyć o tym może fakt, że laureaci i finaliści zdobywają indeksy na wyższe uczelnie w całym kraju. Zaproponowano indeksy 13 uczelni, między innymi Uniwersytetu Wrocławskiego, Gdańskiego i Politechniki Krakowskiej - dodaje. Warto wspomnieć, że Jacek Miłek i Krzysztof Lewicki, także uczeń klasy IVb, reprezentowali liceum i województwo dolnośląskie w etapie centralnym Olimpiady Ochrony Środowiska, gdzie zajęli czołowe miejsca.


24 kwietnia 2004 - Akrobatyka MP

Kolejny dzień 50 Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Akrobatyce Sportowej - Świdnica - 2004
medale zdobyli:
Dwójki kobiet - układ statyczny
1. DKS "Targówek" Warszawa, 2. ZPKS "Gwardia" Zielona Góra, 3. DKS "Targówek" Warszawa,
Dwójki mieszane - układ dynamiczny
1. ZKS "Stal" Rzeszów,WKS "Zawisza" Bydgoszcz, 2. AZS-AWF Katowice, 3. UTS "AKROBAT" Warszawa,
Trójki kobiet - układ statyczny
1. ZKS "Stal" Rzeszów, 2. WKS "Zawisza" Bydgoszcz, 3. DKS "Targówek" Warszawa
Czwórki mężczyzn - układ dynamiczny
1. MKS "Polonia" Świdnica, 2. MKS "Polonia" Świdnica, 3. MKKS "Darzbór" Szczecinek,
Skoki na trampolinie kobiet - klasa I
1. Pałac Młodzieży Warszawa, 2. Gwardia Zielona Góra, 3. Pałac Młodzieży Warszawa,
Skoki na trampolinie kobiet - klasa M
1. Stal Rzeszów, 2. AZS-AWF Poznań, 3. AZS-AWF Poznań
Skoki na trampolinie mężczyzn - klasa I
1. Stal Rzeszów, 2. Stal Rzeszów, 3. AZS-AWF Poznań,
Skoki na trampolinie mężczyzn - klasa M
1. Victoria Jawor, 2. Victoria Jawor, 3. AZS-AWF Katowice,
zdjęcia z zawodów zobacz


24 kwietnia 2004 - Sesja Rady Powiatu

W dniu 28 kwietnia o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu w Świdnicy. Na sesję zaproszono Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy, który dokona oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego za 2003 rok. Radni zapoznają się także z oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za rok 2003. Ważnym punktem obrad będzie także udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2003 rok. Radni zatwierdzą także sprawozdanie finansowe SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za ubiegły rok.


24 kwietnia 2004 - POLSKA FLAGA - CZEŚĆ I SZACUNEK

Komenda Hufca ZHP im. "Szarych Szeregów" w Świdnicy informuje, że 30 kwietnia w godz. 16.00 - 20.00 na świdnickim Rynku wystawi stoisko, na którym będzie można otrzymać informacje o historii polskich symboli narodowych oraz kupić flagę.
Dzień 2 maja został ogłoszony przez Sejm RP Dniem Flagi, a intencja, która przyświecała ustanowieniu tego święta, to potrzeba uzupełnienia bardzo skąpej wiedzy naszego społeczeństwa na temat historii polskich symboli narodowych. Tak więc Dzień Flagi będzie miał charakter edukacyjny. Zazdrościmy Amerykanom ich szacunku do swojej flagi. A przecież biało-czerwona jest równie godna szacunku i czci, a dla każdego polskiego patrioty - cenniejsza, bo nasza, Polska.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska. Informacje o zakupie flag można uzyskać pod numerem telefonu Komendy Hufca ZHP - 8520179 lub kom. 0505 072 404.


24 kwietnia 2004 - Zdrowie

Dyrekcja SP ZOZ w Świdnicy przypomina, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. nr 45 poz. 391 z późn. zm.) "ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu, który podpisał umowę z Funduszem, na podstawie skierowania lekarza, lekarza stomatologa lub felczera, jeżeli stan leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne, z zastrzeżeniem art. 121 w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego skierowania." Jak wynika z zacytowanych zapisów; pacjent zgłaszając się do szpitalnej Izby Przyjęć powinien posiadać skierowanie, wyjątkiem jest bezpośrednie zagrożenie życia lub poród. W związku z powyższym prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z placówek medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej, natomiast poza godzinami pracy tychże placówek, w sytuacjach niejasnych, sugerujących zagrożenie życia, należy wezwać Pogotowie Ratunkowe lub udać się bezpośrednio do ambulatorium Pogotowia Ratunkowego, gdzie lekarz stwierdzi czy faktycznie stan chorego jest na tyle poważny, by skierować go do szpitala na ewentualną hospitalizację.


24 kwietnia 2004 - Wciąż bez decyzji

Nie ma wciąż decyzji premiera co do ustalenia zarządcy komisarycznego w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach. Przypomnijmy - na sesji 19 kwietnia radni podjęli uchwałę o wygaśnięciu mandatu burmistrza Jana Wysoczańskiego. W tym samym momencie wygasły uprawnienia jego zastępców - Elżbiety Wiszniewskiej i Pawła Ozgi. Bezpo-średnio po sesji - dokumenty z Urzędu Miejskiego przesłane zostały przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Władysława Górę do Urzędu Wojewódzkiego, by umożliwić jak najszybsze podjęcie przez wojewodę działań. Jednak do dziś decyzja nie została podjęta. 14 radnych udzieliło poparcia kandydaturze dotychczasowej pani wiceburmistrz, wskazując ja jako najlepszego kandydat na zarządcę. Zdaniem byłego burmistrza Jana Wysoczańskiego wybór Elżbiety Wiszniewskiej na to stanowisko zapewniłby sprawne kierowanie miastem, pani wiceburmistrz jest bowiem najbardziej kompetentną osobą, znającą wszystkie sprawy miasta. Za tą kandydaturą opowiedzieli się także mieszkańcy. Na ręce wojewody przesłali listy z blisko 1300 podpisami, zebranymi w ciągu zaledwie dwóch dni. SLD wytypowało swojego kandydata. Jest nim wiceburmistrz poprzedniej kadencji - Stanisław Szymecki. Za jego kandydaturą optują członkowie najwyższych władz partii. Tymczasem brak zarządcy prowadzi pomału do paraliżu niektórych działań miasta. Brak jest w tej chwili osoby uprawnionej do regulowani zobowiązań finansowych miasta Świebodzice.


24 kwietnia 2004 - Nasi u władzy!

Paweł Naskręt został wybrany na posła X Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Po raz dziesiąty na Sali Posiedzeń Sejmu RP, obradować będą młodzi posłowie z całego kraju. W ławie poselskiej na X Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zasiądzie również uczeń klasy IV c strzegomskiego liceum. Paweł Naskręt jest laureatem ogólnopolskiego konkursu na pracę literacką, której wiodącym tematem było "Dobro Rzeczpospolitej - najważniejszym prawem". - Wyróżnienie to było dla mnie dużym zaskoczeniem. Cieszę się, że mogę reprezentować szkołę, Strzegom, a nawet województwo - mówi Paweł. Znalazł się w grupie 34 zwycięzców, którzy zdobyli mandat posła z województwa dolnośląskiego - Cieszy mnie fakt, iż w obradach weźmie udział właśnie Paweł - mówi nauczycielka j. polskiego mgr Małgorzata Kucharska - Potrafi on wykazać się aktywnością i krytycyzmem wobec wielu poważnych problemów - dodaje.


24 kwietnia 2004 - Spotkanie

22 kwietnia w Urzędzie Gminy Marcinowice odbyła się narada z sołtysami, w której uczestniczyli kierownicy gminnych jednostek budżetowych. Na spotkanie zaproszono Rafała Biernata Zastępcę Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR. Tematem jego wystąpienia były Fundusze Strukturalne obsługiwane przez ARiMR po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Pokrótce przedstawił Sektorowy Program Operacyjny oraz Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006r. Zachęcał rolników do korzystania z pomocy i pozyskiwania środków. Szczególnie namawiał do tworzenia grup producenckich zakładanych w celu wspólnego dostosowania standardów produkcji oraz wykształcenia systemu wspólnej sprzedaży produktów. W SPO przewidziane są również środki na inwestycje w gospodarstwach rolnych, na które każdy rolnik może uzyskać środki do 300 000 PLN. W najbliższym czasie przewidziane jest kolejne spotkanie, na którym w sposób bardziej szczegółowy zostaną omówione poszczególne działania w ramach SPO i PROW. Dyrektor zaproponował również pomoc pracowników ARiMR w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe.


23 kwietnia 2004 - Akrobatyka MP

Dzisiaj w Świdnicy rozpoczęły się 50 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Akrobatyce Sportowej - Świdnica - 2004
rozdano pierwsze medale
Dwójki kobiet - układ dynamiczny
1. ZPKS "Gwardia" Zielona Góra, 2. DKS "Targówek" Warszawa, 3. DKS "Targówek" Warszawa,
Czwórki męskie - układ statyczny
1. MKS "Polonia" Świdnica, 2. MKKS "Darzbór" Szczecinek, 3. AZS-AWF Wrocław,
Dwójki mężczyzn - układ statyczny
1. DKS "Targówek" Warszawa, 2. DKS "Targówek" Warszawa , 3. UKS "Trójka" Sulechów,
Dwójki mieszane - układ statyczny
1. ZKS "Stal" Rzeszów,WKS "Zawisza" Bydgoszcz, 2. AZS-AWF Katowice, 3. UTS "AKROBAT" Warszawa
Trójki kobiet - układ dynamiczny
1. ZKS "Stal" Rzeszów, 2. WKS "Zawisza" Bydgoszcz, 3. ZKS "Stal" Rzeszów
zdjęcia z zawodów zobacz


23 kwietnia 2004 - Zdolni matematycy

Krystian Kowal, uczeń klasy II a Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu, zdobył pierwsze miejsce w II Powiatowym Konkursie Matematycznym. Gospodarzem konkursu był Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Zmagania ponad czterdziestu matematyków, odbyły się w sobotę 3 kwietnia br. strzegomskie liceum wytypowało 5 uczestników. W pierwszej dziesiątce znaleźli się uczniowie klasy II a Dominik Fidos i Piotr Słoneczny. W konkursie brały udział także dziewczęta. Karolina Kołodziejczyk i Laura Ścibor, uczennice klasy II b, dzielnie reprezentowały swoją szkołę. Krystian Kowal wywalczył encyklopedię i nagrodę pieniężną w postaci czeku, który zostanie wręczony mu w czerwcu, na uroczystym rozdaniu nagród. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Świdnickiego Jacek Wajs.


23 kwietnia 2004 - Ważne z pieczęcią

Informujemy wszystkich parkujących pojazdy w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy, iż ważność zachowują karty postojowe z nadrukiem roku 2001 i 2002 opieczętowane pieczęcią "aktualne 2004".
Karty te można nabyć w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Długiej 22/24.
22 kwietnia 2004 - Dni Ziemi

W czwartek, 22 kwietnia w PSP Nr 4 w Strzegomiu odbyła się impreza związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi. W przygotowanie tej uroczystości włączyła się cała społeczność szkoły, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Organizatorzy przygotowali bogaty program.
Całość rozpoczęła inscenizacja ekologiczna pt. "Ekologiczny Świat" w wykonaniu klas I-III. Inscenizacja powstała przy współpracy ze szkolnym kołem teatralnym i tanecznym. Kolejnym punktem programu był przemarsz uczniów i nauczycieli ulicami miasta. Kolorowy i rozśpiewany korowód odwiedził strzegomski Ratusz, gdzie dzieci odczytały Burmistrzowi Lechowi Markiewiczowi Manifest Ekologiczny o Matce Ziemi. Następnie w Strzegomskim Centrum Kultury odbył się konkurs wiedzy ekologicznej dla klas IV-V i turniej ekologiczny dla klas I-III, a uczniowie z klas IV-VI zaprezentowali się w przedstawieniu "Czysta Ziemia". Uczniowie PSP Nr 4 pod kierunkiem nauczycieli Doroty Cebuli, Moniki Miliwodzkiej, Małgorzaty Gzyl i Marzeny Wyrody przygotowali całą oprawę uroczystości: występy, dekoracje, piosenki, okrzyki i stroje ekologiczne. Całość obchodów zakończyła akcja sadzenia drzewek w parku miejskim oraz na terenach szkolnych pod czujnym okiem Teresy Powszek.


22 kwietnia 2004 - Nagrody wręczone

20 kwietnia Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek i Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Ossowski wręczyli nagrody sportowcom i trenerom za ich działalność w roku 2003. W kategorii "zawodnik" za osiągnięcie wysokich wyników sportowych nagrody otrzymali:
Marek Piguła - sekcja szachowa Klubu Szachowego "Gambit"
Robert Gniot - sekcja bokserska MKS "Polonia"
Jacek Filipczak - z klubu piłki nożnej "Sparta"
Za szczególną aktywność i osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej nagrody indywidualne otrzymali:
Piotr Moas - trener sekcji akrobatycznej MKS "Polonia"
Roman Szuba - trener Klubu Piłkarskiego "Sparta"
Wiesław Iwanio - trener Klubu Piłki Ręcznej "Bel-Pol"
Tadeusz Bieżyński - działacz TKKF "Bolko"
Radosław Nalewajko - działacz Klubu Piłkarskiego "Sparta"
Wyróżnienie w formie listu gratulacyjnego otrzymali zawodnik i pilot załogi samochodowej z Automobilklubu Sudeckiego, panowie Mariusz Pelikański i Daniel Dymurski.


22 kwietnia 2004 - Ile pieniędzy na "Latawiec" ?

W ubiegły czwartek Starosta Świdnicki Jacek Wajs przebywał w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Spotkanie dotyczyło dolnośląskiego kontraktu wojewódzkiego i sumy jaka ma zostać przekazana w tym roku na finansowanie inwestycji budowy szpitala "Latawiec" w Świdnicy. Okazało się, że na całe Województwo Dolnośląskie do podziału pozostało tylko 23 mln zł, z czego po 10 mln otrzyma "Latawiec" oraz wrocławska opera a 3 mln szpital w Miliczu. Niskie finansowanie budowy szpitala nie wróży szybkiego zakończenia prac budowlanych. Podpisanie kontraktu ma nastąpić do dnia 27 kwietnia br., przy czym będzie dotyczył on tylko tego roku, gdyż nie ma informacji, jak będzie wyglądało finansowanie w przyszłych latach


22 kwietnia 2004 - "Kasprowicz" wygrał!

17 kwietnia, w Warszawie odbył się ostatni, ogólnopolski, etap Olimpiady "Losy Polaków na Wschodzie po 17 IX 1939 r." I Liceum ze Świdnicy zaprezentowało się bardzo dobrze. Dwie uczennice:
Aleksandra Furtak i Magdalena Burblis (obie z klasy IV d) zostały finalistkami tej Olimpiady. Oznacza to, że już w tej chwili dziewczyny otrzymały indeks wybranej wcześniej uczelni. Ponadto do tego samego finału zakwalifikowała się jeszcze jedna uczennica "Kasprowicza" - Aleksandra Skowrońska, z klasy I b. Opiekunem całej trójki jest mgr Paweł Barański. Serdecznie gratulujemy wygranej i trzymamy kciuki za zbliżającą się maturę!


21 kwietnia 2004 - Jest Strefa !

Rada Ministrów wydała dziś rozporządzenie, które włącza tereny w Świdnicy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park.
Rozporządzenie włącza do WSSE tereny o łącznej powierzchni 86,5 ha. 18 ha przypada na Świdnicę, pozostała cześć gruntów to tereny we Wrocławiu włączone do wałbrzyskiej strefy w związku z nową nową inwestycją Whirlpoola. Świdnickie 18 ha to dwie działki zlokalizowane u zbiegu ulic Przemysłowej i Wokulskiego (obok Elmot DR). - Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie zagospodarować podstrefę w bardzo krótkim czasie - mówi Wojciech Murdzek, Prezydent Miasta Świdnicy. - Bardzo cieszę się z tej decyzji. Jest to bardzo duże wydarzenie dla Świdnicy. Poprawia ona wizerunek miasta i zdecydowanie zwiększa nasze szanse na inwestycje tworzące nowe miejsca pracy. Decyzję o utworzeniu podstrefy Rada Miejska podjęła w grudniu ubiegłego roku. Wystarczyły tylko cztery miesiące i Świdnica ma już swoją podstrefę.


21 kwietnia 2004 - zDolny Śląsk

14 kwietnia w siedzibie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu zebrało się jury dolnośląskiego konkursu na recenzję artystyczną dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pod nazwą "zDolny Śląsk", które oceniło 17. prac (11 z liceów i 6 z gimnazjów) nadesłanych w marcu 2004 roku.
- I nagrodę, w grupie prac nadesłanych z liceów, otrzymała Natalia Kopeć, uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr I we Wrocławiu.
- I nagrodę, w grupie prac nadesłanych z gimnazjów, otrzymała Paulina Kawczak, uczennica Gimnazjum nr 3 w Świdnicy (nauczyciel prowadzący - Barbara Pidanty), za recenzję marca pt. "Hrabalowskie bawidulstwo".


21 kwietnia 2004 - Wizyta Japończyków

Wczoraj o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy wizytę złożyli przedstawiciele japońskiej firmy AKS Amatsuji Precision Ball Polska, którzy wybudowali swoją fabrykę w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa w Żarowie. Prezes firmy AKS Tsutomu Okura oraz Hiroaki Suzuki złożyli na ręce Starosty Świdnickiego podziękowania za dotychczasową współpracę oraz zaprosili na oficjalne otwarcie fabryki, które wstępnie zaplanowano na dzień 1 czerwca br. Rozmawiano także o kierunkach dalszej współpracy.


21 kwietnia 2004 - Marsz Żywych

19 kwietnia na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu grupa młodzieży z terenu Powiatu Świdnickiego biorąca udział w projekcie "Tyle nas łączy... Poszukajmy tego!" wzięła udział w organizowanym w Oświęcimiu Marszu Żywych. Młodzi Żydzi z całego świata oraz ich rówieśnicy z Polski po raz trzynasty przeszli 3-kilometrową trasą łączącą obozy koncentracyjne Auschwitz i Birkenau. Trasa ta była kilkadziesiąt lat temu Drogą Śmierci dla setek tysięcy Żydów i Polaków więzionych w obozach. Uczestnicy maszerowali, aby upamiętnić ofiary holokaustu i zamanifestować przeciwko nienawiści i wydarzeniom tragicznej historii. W sumie w Marszu wzięło udział ponad 5 tys. osób z całego świata oraz około 600 - osobowa grupa Polaków w tym także po raz pierwszy młodzież z Powiatu Świdnickiego.


20 kwietnia 2004 - Szczepienia

Świdnicka firma IMP Comfort Sp. z o.o. finansuje szczepienie 99 kasztanowców w rejonie ulic Kościuszki, Chopina i Mickiewicza w Świdnicy. Szczepionki mają chronić drzewa przed grzybem, ale przede wszystkim przed szkodnikiem o nazwie: szrotówek kasztanowcowiaczek. Kasztanowce atakowane są przez szrotówka od kilku lat. Larwa szkodnika powoduje, że liście bardzo szybko usychają, praktycznie jeszcze latem. Jest to szczególnie widoczne w skupiskach drzew - w parkach i alejach, gdzie zazwyczaj atakowane są wszystkie okazy. W ubiegłym roku dokonano pierwszych eksperymentalnych zaszczepień czterech drzew. Efekt działania szczepionki był widoczny, gdyż we wrześniu korony drzew chronionych miały jeszcze dużo zielonych liści, bez śladów żerowania szkodnika (szczególnie w górnych partiach), natomiast pozostałe kasztanowce miały większość liści całkowicie zbrązowiałych na skutek uszkodzenia ich przez larwy. Szczepienia wykonuje Wrocławska Firma DDD.


20 kwietnia 2004 - Rajd

Krąg Starszyzny Harcerskiej "Szrot" organizuje 24 kwietnia Rajd Instruktorski. Do udziału w rajdzie zaproszeni zostali instruktorzy naszego hufca, członkowie ich rodzin oraz drużynowi i przyboczni. Przygotowano trzy trasy:
1. pieszą - z Witoszowa Górnego czerwonym szlakiem do tzw. "Krzyża" w okolicach Złotego Lasu.
2. rowerową (łatwiejszą) ze Świdnicy przez Bystrzycę Dolną, Burkatów, Bystrzycę Górną, Lubaczów do "Krzyża" w Złotym Lesie.
3. Rowerową (trudniejszą) ze Świdnicy dookoła Jeziora Bystrzyckiego przez Zagórze Śląskie do Złotego Lasu.
Na zakończenie wspólne ognisko ze śpiewankami, a także konkursy dla najmłodszych dzieci, zabawy i gry integracyjne dla wszystkich.


20 kwietnia 2004 - Czekają na patrona

Od początku roku szkolnego 2003/2004 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 realizowany jest Projekt Programu Wychowawczego "Patron". Projekt ten to nic innego, jak przygotowania do nadania szkole imienia Kornela Makuszyńskiego. Wychowawcy klas zapoznali uczniów z życiorysem i twórczością pisarza. Założona została "Księga Patrona", w której dokumentowane są najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Opracowano również projekt logo i sztandaru oraz hymn szkoły. Poza tym na terenie szkoły zostanie zorganizowany "Kącik Patrona". Pod koniec maja odbędzie się dwuetapowy konkurs wiedzy o patronie dla klas I-III i IV-VI. Realizacja projektu to również włączenie do spisu lektur obowiązkowych utworów K. Makuszyńskiego oraz nawiązanie współpracy z innymi szkołami noszącymi jego imię. Podjęto współpracę z muzeum im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem oraz z "Kręgiem Przyjaciół Szkół i Placówek im. Kornela Makuszyńkiego". Uroczystość nadania imienia patrona zaplanowano na wrzesień br. Na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego Rada Miejska w Strzegomiu na Sesji w dniu 29 marca 2003 r. podjęła Uchwałę o nadaniu PSP Nr 4 w Strzegomiu imienia Kornela Makuszyńskiego.


20 kwietnia 2004 - Warsztaty dla przewodników

W ramach 350 rocznicy położenia kamienia węgielnego pod budowę Kościoła Pokoju w Jaworze, w dniu 24 kwietnia w Jaworze odbędą się warsztaty przewodnickie pod tytułem "Reformacja i kontrreformacja na Dolnym Śląsku". Honorowy Patronat sprawuje Burmistrz Miasta Jawora Artur Urbański zaś organizatorami warsztatów są Koło Przewodników Górskich i Terenowych PTTK w Legnicy i Wojskowy Klub Przewodników Turystycznych PTTK we Wrocławiu.
Osoby chcące wziąć udział w warsztatach powinny zgłaszać się do Biura Oddziału PTTK w Legnicy (tel. 076 856-51-63). Wpisowe od osoby wynosi 5 zł.


20 kwietnia 2004 - "Europejska wiosna"

"Europejska wiosna". Pod takim tytułem przebiegało tygodniowe spotkanie kilku szkół europejskich w niemieckim miasteczku Orscholz (Saarland). Świdnickie II LO było jedną z trzech szkół reprezentujących Polskę. Gospodarzem spotkania była niemiecka Gesamtschule Orcholz. W malowniczo położonym miasteczku spotkali się uczniowie i nauczyciele z Hiszpanii, Bułgarii, Czech, Niemiec oraz Polski. "Dostaliśmy propozycję współpracy ze szkołą niemiecką w ramach projektu edukacyjnego Sokrates Comenius" - mówi wicedyrektor Jacek Iwancz. Szkoła złożyła już wniosek o dopuszczenie jej do tego projektu do Polskiej Agencji Sokratesa. Spotkanie w Niemczech było zorganizowane dla tych szkół, które realnie myślą o dalszej współpracy, tworzeniu artystycznych, międzynarodowych projektów. Nauczyciele II LO biorący udział w tygodniowej konferencji opracowali z partnerskimi szkołami plan dalszej współpracy. Gospodarze spotkania zadbali o pracowite i twórcze spędzenie tych kilku dni. Uczniowie brali udział w projektach artystycznych i literackich: pisali scenariusze, malowali obrazy, niektórzy nawet gotowali. Nauczyciele w tym czasie spędzali długie godziny na konferencjach, na spotkaniach z miejscowymi władzami, ustalając kierunek dalszej współpracy. Był także czas na aktywny wypoczynek, zwiedzanie miast leżących po obu stronach nieistniejących granic Niemiec, Francji i Luksemburga. Niezależnie od decyzji Polskiej Agencji ds. Sokrates Comenius świdnickie liceum planuje dalszą współpracę ze szkołami w Niemczech, Madrycie i Sofii.


19 kwietnia 2004 - Wizyta po wejściu do UE

W dniach od 4 do 8 maja w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych przebywać będzie 30-osobowa grupa ze szkoły Obesrtufenzentrum Gastgewerbe z Berlina. Jest to szkoła, która kształci młodzież w zawodach hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych i przez to pasuje idealnie do profili zawodowych oferowanych absolwentom ZSH-T w Świdnicy. Młodzież niemiecka będzie mieszkała w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, którego działanie, jako obiektu hotelarskiego, będzie dla nich formą ćwiczeń zawodowych. W trakcie tygodniowego projektu pod tytułem "Nasi nowi sąsiedzi w UE", na którego realizację ZSH-T dostało dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy, polska i niemiecka młodzież będzie mogła poznać się wzajemnie, wymienić poglądy na temat edukacji w Polsce i w Niemczech ze szczególnym naciskiem na kształcenie zawodowe w branży usługowej. Młodzi Niemcy zwiedzą również kilka obiektów hotelarskich na terenie powiatu, gdzie będą mogli skonfrontować i porównać standardy pracy branży usługowej w ich kraju i w Polsce. Podczas wizyty w hotelu "Piast-Roman" zostanie zorganizowane spotkanie na temat problemów, jakie stoją przez polskimi usługami po wejściu do UE. Na spotkanie to zaproszeni zostaną przedstawiciele samorządu lokalnego oraz branży hotelarskiej powiatu. Tydzień w Świdnicy zaowocuje na pewno nowymi kontaktami i pozwoli poszerzyć ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych.


19 kwietnia 2004 - Amatorska Liga Koszykówki

OSiR - Świebodzice mecze rozegrane 18 kwietnia
ARO - CRO 72 : 56
16 : 8, 31 : 21, 12 : 11, 13 : 16
ARO - Hałas Mi. (25), Gregorczyk P. (16), Szymanowski K. (11)
CRO - Gefert K. (20), Chomicki M. (14), Okupniarek R. (6).

CHE - PIS 119 : 58
30 : 17, 23 : 14, 32 : 11, 34 : 16.
CHE - Jarosz K. (30), Korłub M. (30), Piłat S. (30),
PIS - Brodziak P. (19), Wiśniewski M. (17), Pałkiewicz G. (10),

TOP - PRM 86 : 69
22 : 10, 13 : 18, 25 : 19, 26 : 22.
TOP - Siczek Ł. (30), Owsianny Ł. (26), Kwiatkowski J. (14),
PRM - Kierul Ł. (26), Sierakowski Sz. (12), Puszka M. (10),


19 kwietnia 2004 - "Spotkanie z Europą"

24 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Słotwinie o godzinie 19.00 odbędzie się "Spotkanie z Europą" jest to program artystyczny zespołów amatorskich Gminy Świdnica.
Spotkanie jest elementem uroczystości wejścia Polski do Unii Europejskiej, które nastąpi 1 maja 2004 roku.
W programie przewidziane są występy Zespołów "Bystrzyca", "Boleścin", "Kądziołeczki". Spotkanie poprowadzi Zespół "Ale Babki". Organizatorem "Spotkania z Europą" jest Koło Gospodyń Wiejskich w Słotwinie oraz Zespół "Ale Babki".


19 kwietnia 2004 - Rajdy

Automobilklub Sudecki przedstawił kalendarz popularnych imprez samochodowych mających odbyć się w roku bieżącym.

30 maja - KJS III Konkurs Żarowski Żarów,
11 lipca - KJS VI Konkurs Bielawski Bielawa,
05 września - KJS II Konkurs Świdnicki Świdnica,
24 października - MOKJS VI Konkurs Skoda Dzierżoniów,
21 listopada - KJS III Konkurs Strzeliński Strzelin


19 kwietnia 2004 - Piłka ręczna

Oba nasze zespoły piłkarzy ręcznych z powiatu świdnickiego występujące w II lidze przegrały swoje wyjazdowe mecze.

Świdnicki Bel-Pol przegrał w Gorzowie Wlkp z AZS AWF 24 do 32,
a Świebodzicki MKS Victoria uległ w Lesznie MKS Arot-Tęcza 30:4518 kwietnia 2004 - Odeszli

odeszli:
9 kwietnia: Magdalena Błachut 93 lata, Zenona Werner 76 lat, Wanda Ćwiek 71 lat,
10 kwietnia: Irena Michalkiewicz 76 lat, Katarzyna Wiącek 80 lat,
11 kwietnia: Aleksandra Staruszkiewicz 87 lat, Edward Oberski 81 lat, Franciszek Dróżdż 83 lata,
12 kwietnia: Alojzy Grabski 77 lat,
14 kwietnia: Franciszek Socha 81 lat,
15 kwietnia: Stanisław Zięba 83 lata, Bogdan Cimoch 55 lat.


18 kwietnia 2004 - Jest pożyczka

Budowa trzeciego etapu oczyszczalni ścieków w Świdnicy będzie dokończona. Prezydent Miasta Wojciech Murdzek podpisał z Wojewódzkim Fun-uszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu umowę o udzielenie na ten cel pożyczki w wysokości 5,9 mln zł. Pomyślne sfinalizowanie negocjacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska to niewątpliwy sukces. Przed laty WFOŚ wypowiedział wstępną umowę i przez długi okres nie udało się powrócić do rozmów z powodu braku zadowalającego dla WFOŚ sposobu zabezpieczenia pożyczki. Przy stworzonym obecnie przez władze miasta dobrym klimacie wokół inwestycji, udało się uzgodnić formę zabezpieczenia. Docelowo będą nim nieruchomości, które Spółka Wodna "Bystrzyca" wkrótce przejmie w użytkowanie wieczyste. Na okres przejściowy gwarancji udzieliło Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Było to możliwe między innymi z powodu tego, że obiema spółkami kieruje Jacek Sochacki, którego wiarygodność w ocenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jest bardzo wysoka. Dodatkowym argumentem była także pozytywna ocena zamierzeń miasta co do połączenia ŚPWiK i Spółka Wodnej "Bystrzyca" w jeden organizm. Ważne jest także, że w końcowym okresie negocjacji udało się uzyskać dłuższy okres spłaty pożyczki. Z pierwotnie zakładanych 6 lat wydłużono go do lat 10. W znaczący sposób obniży to skalę niezbędnych podwyżek cen oczyszczenia ścieków.


18 kwietnia 2004 - Sparta górą

Piłkarze Sparty Świdnica odnieśli drugie cenne zwycięstwo w lidze, dzięki czemu mają osiem punktów więcej niż najlepszy zespół znajdujący się obecnie w strefie spadkowej.
Bielawianka Bielawa - Sparta Świdnica 0:3
Bramki: Filipczak (3, 15), Felich (30).
Sparta: Hruszowiec - Szuba, Krygier, Kraus (Charytanowicz), Idziak, Goździejewski, Felich (Kloc), Abramowski (Drozdowski), Gawryszewski, Filipczak, Kania (Korbecki).
Inne wyniki 23. kolejki: Nysa Zgorzelec - Włókniarz Mirsk 5:0, Pogoń Oleśnica - Progres Jelenia Góra 1:1, Kuźnia Jawor - Śląsk II Wrocław 1:3, Orzeł Ząbkowice Śląskie - Gawin Królewska Wola 1:3 (1:1), MKS Oława - Inkopax Wrocław 0:1 (0:0), Łużyce Lubań - Piast Nowa Ruda 2:0 (1:0), Lechia Dzierżoniów - Polonia Trzebnica 1:1, Zagłębie II Lubin - Woskar Szklarska Poręba.


18 kwietnia 2004 - Zawody na orientację

Około 50 harcerzy i harcerek, wystartowało w Wiosennych Za-wodach na Orientację Hufca ZHP Świdnica, które w minioną sobotę odbyły się w Bystrzycy Górnej. Kategorię młodszo-harcerską zdominowali członkowie 23 Świdnickiej Drużyny Harcerskiej "Araukaria", 10 ŚDH "Mrówkojady" i 29 ŚDH "Dęby", którzy zajęli wszystkie miejsca na podium. Wśród harcerzy starszych walka toczyła się głównie między 8 Świdnicką Drużyną Wędrowniczą "Szarotki" a 20 ŚDH "Kaskada". Organizatorem zawodów była 10 ŚDH "Brzask".
wyniki:
Dziewczęta
12: 1. Aleksandra Kruk, 2. Monika Niedźwiedzińska, 3. Weronika Czapka.
14: 1. Kamila Pamuła, pozostałe zawodniczki nie zostały sklasyfikowane.
16: 1. Anna Góralska, 2. Julianna Zapart, 3. Daria Szczepaniak.
18: 1. Jolanta Knecht
Open: 1. Teresa Dubel, 2. Anna Knecht, 3. Edyta Grabara.
Chłopcy
12: 1. Sławomir Filip, 2. Wojciech Wiśniowski, 3. Arkadiusz Habelman.
14: 1. Maciej Anklewicz, 2. Jakub Feldman, 3. Konrad Malicki.
16: 1. Wojciech Chruściel, 2. Daniel Klimek.
18: 1. Tomasz Kwaszewski, 2. Kacper Godlewski, 3. Michał Mroczkowski.
Open: 1. Krzysztof Zabłotny, 2. Andrzej Góralski.


18 kwietnia 2004 - Bolko mistrzem ligi TKKF

Tytuł dla świdniczan.
Siatkarze Bolko I Świdnica w drugim finałowym meczu fazy play-off rozgrywek Powiatowej Ligi TKKF w piłce siatkowej pokonali GOKSiR Dobromierz i zapewnili sobie pierwsze miejsce. Przed tygodniem świdniczanie 3:0 wygrali w Dobromierzu, a w miniony piątek również bez straty seta przed własną publicznością odprawili rywali z kwitkiem. Występujący w nieco osłabionym składzie goście nie nawiązali równorzędnej walki z zespołem Bolko i przegrali w setach odpowiednio do 10, 15 i 10. Tym samym zawodnikom GOKSiRu nie udało się obronić wywalczonego przed rokiem tytułu, kiedy to w finale wygrali z drużyną Oldboys Strzegom.


17 kwietnia 2004 - Flesza piękniejsza

Flesza Nowomłyńska u zbiegu ulicy Pionierów i Śląskiej zmieniła się nie do poznania. Około setki świdniczan sprzątało ją dzisiaj po raz drugi, tym razem podczas wiosennej edycji akcji. Dzisiejsze sprzątanie przyniosło bardzo duże efekty: zbierano śmieci, grabiono liście, wycinano zarośla.
Pracowały całe rodziny, harcerze, wychowanko-wie schroniska dla nieletnich, prezydent miasta Wojciech Murdzek wraz z córką, zastępca Prezydenta Ireneusz Pałac, radni, urzędnicy magistratu, internauci i wielu mieszkańców miasta. Efekty można ocenić podczas weekendowego spaceru w okolice fleszy nowomłyńskiej. Oczywiście nie jest to ostatnia edycja akcji. Teren Fleszy wymaga jeszcze wielu zabiegów i stałej pielęgnacji, dlatego już dziś organizatorzy zapraszają na kolejne sprzątanie fleszy nowomłyńskiej. Fotorepotraż ze sprzątania zobacz


17 kwietnia 2004 - 99 do szczepienia

Świdnicka firma IMP Comfort Sp. z o.o. sfinansuje zaszczepienie 99 kasztanowców przy ul. Kościuszki, Chopina i Mickiewicza w Świdnicy. Szczepionki mają chronić drzewa przed grzybem, ale przede wszystkim przed szkodnikiem o naz-wie: szrotówek kasztanowcowiaczek. Kasztanowce atakowane są przez szrotówka od kilku lat. Larwa szkodnika powoduje, że liście bardzo szybko usychają, praktycznie jeszcze latem. Jest to szczególnie widoczne w skupiskach drzew - w parkach i alejach, gdzie zazwyczaj atakowane są wszystkie okazy. Świdnica od kilku lat próbuje walczyć ze szrotówkiem. Zaczęło się od apeli o jesienne palenie opadłych liści kasztanowców, a w ubiegłym roku dokonano pierwszych eksperymentalnych zaszczepień czterech drzew. Efekt działania szczepionki był widoczny, gdyż we wrześniu korony drzew chronionych miały jeszcze dużo zielonych liści, bez śladów żerowania szkodnika (szczególnie w górnych partiach), natomiast pozostałe kasztanowce miały większość liści całkowicie zbrązowiałych na skutek uszkodzenia ich przez larwy. Świdnica jest bardzo zadowolona z tego, że prywatna firma chce sfinansować szczepienia. Budżetu miasta na pewno nie byłoby stać na dokonanie szczepień na taką skalę. Należy mieć nadzieję, że gest ze strony firmy IMP Comfort Sp. z o.o. będzie kolejnym krokiem w umacnianiu jej obecności w Świdnicy. Nie jest bowiem tajemnicą, że firma ma też w Świdnicy plany inwestycyjne.


16 kwietnia 2004 - Świdnickie Noce Jazzowe

Dzisiaj wieczorem odbędzie się pierwszy z koncertów Świdnickich Nocy Jazzowych. Po godzinie 21 wystąpi DEUCE & 8 ROLEK
DEUCE czyli Piotrek Połoz swoją debiutancką płytę wydał pod koniec 2001 roku pod niszową marką Mik.Music.!. Jego ostatnia płyta nosiła tytuł: możemy zrobić to szybciej i lepiej niż "Deuce" co oznacza tylko tyle, że muzyka na niej posiada zwielokrotnioną dawkę rytmu, energii, bitów, szumów i przesterowań. DEUCE ma swoich oddanych fanów w Niemczech, Austrii i Holandii. Czy po koncercie będzie ich miał w Świdnicy?
8 ROLEK to muzyk i grafik Bartek Kujawski, tkający elektroniczne brzmienia z delikatnych zmian synchronicznych i asynchronicznych, layerów rytmicznych, nieregularnie pojawiających się pętli, trzasków, szumów i mikrodźwięków. Jego trzy dotychczasowe płyty zostały dostrzeżone przez słuchaczy i pojawiły się w uznanych rankingach muzyki alternatywnej.
Klub Bolko - plac Grunwaldzki - Świdnica
godzina 21.11 - bilety - 12 złotych
Karnet na wszystkie koncerty Świdnickich Nocy Jazzowych wylosował:
Paweł Cychowski ze Świdnicy


16 kwietnia 2004 - Unijne zmagania

Czterdziestu jeden uczniów z 15 szkół ponad-gimnazjalnych całego powiatu świdnickiego wzięło udział w konkursie dotyczącym wiedzy o Unii Europejskiej. "Historia Unii i jej instytucje" tak brzmiał temat wiodący. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich oraz Zespól Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Wszyscy uczniowie pisali test. Najlepsi przystąpili do części ustnej, by walczyć o atrakcyjne nagrody. W gronie najlepszych, którzy wykazali się doskonała znajomością spraw unijnych, znaleźli się: Przemysław Staniszewski z Zespołu Szkól Ekonomicznych w Świdnicy, Łukasz Mędala z II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, Bartosz Zachar i Damian Sywak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach. Szczegółowe wyniki zostaną ogłoszone podczas europejskiej debaty, zorganizowanej przez ZSM w teatrze miejskim 22 kwietnia. Młodzież z klubów europejskich całego powiatu dyskutować na niej będzie o przyszłości Polski w UE. Wtedy też okaże się, który z uczniów zdobył nagrodę główną - wycieczkę do Londynu. Pozostali finaliści otrzymają cenne nagrody rzeczowe. Na debatę zaproszeni zostali między innymi posłowie Zbigniew Chlebowski i Adam Markiewicz, prezydent Wojciech Murdzek, starosta Jacek Wajs i przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Wierzęć. Początek debaty o godzinie 13.00.


16 kwietnia 2004 - Sesja absolutoryjna

23 kwietnia o godzinie 11 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, podczas której zaplanowano udzielenie Prezydentowi Miasta Wojciechowi Murdzkowi absolutorium z wykonania budżetu miasta za rok 2003. Dochody budżetu Miasta w roku 2003 wyniosły 79.374.826 zł. Wydatki zaś wyniosły 80.824.909 zł. Deficyt, zamiast planowanych 5.191.458 zł wyniósł więc 1.450.083 zł. W 2003 r. miasto spłaciło kredyty w kwocie 4.718.260 zł przy planie w wysokości 4.620.218 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiło 42.174.374 zł, z tego 16.338.321 zł to zadłużenie z tytułu kredytów, 23.000.000 to zadłużenie z tytułu zaciągniętych obligacji, a 2.836.053 zł to zobowiązania wymagalne. Podczas sesji przedstawiony ma być także protokół z kontroli w Strefie Płatnego Parkowania oraz sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury i Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej od początku kadencji do końca 2003 r. Ponadto zaplanowano przyjęcie uchwał między innymi: - w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 5 i 19, oraz likwidacji Przedszkola Specjalnego w Świdnicy, - w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej, - w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty stałej za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za zgłoszenie dotyczące zmiany wpisu,


16 kwietnia 2004 - Sprzątamy po raz drugi

Jutro odbędzie się kolejna, tym razem wiosenna akcja sprzątania Fleszy Nowomłyńskiej u zbiegu ulic Pionierów i Śląskiej w Świdnicy. Z narzędziami ogrodniczymi, kiełbaskami i dobrym humorem do akcji będzie można przyłączyć się już od godziny 10.00. Wszystkie osoby, które wezmą udział w tej pożytecznej zabawie mogą liczyć na ognisko, pyszną harcerską grochówkę i niezapomnianą atmosferę. Przekonali się o tym wszyscy ci, którzy fleszę sprzątali już jesienią. W gronie osób porządkujących twierdzę znaleźli się wówczas m.in. Prezydent Miasta Wojciech Murdzek z małżonką, radni miejscy, świdniczanka Martyna Jakubowicz. harcerze świdnickiego Hufca ZHP oraz wielu mieszkańców. Plany sprzątania twierdzy mógłby pokrzyżować tylko padający w tym dniu rzęsisty deszcz. Jeśli sobotni poranek będzie deszczowy, sprzątanie Twierdzy przeniesione zostanie na inny termin.


15 kwietnia 2004 - Wiosenne zawody na orientację

W najbliższą sobotę 17 kwietnia Komenda Hufca ZHP Świdnica oraz 16 Świdnicka Drużyna Wędrownicza "Brzask" organizują dla zuchów, harcerzy i instruktorów kolejną edycję zawodów na orientację. Zawody jak zawsze odbędą się w klasyfikacji indywidualnej w kategoriach wiekowych na zasadach sportowych, czyli zwycięża ten zawodnik, który w jak najkrótszym czasie pokona bezbłędnie wyznaczoną trasę zaliczając po kolei wszystkie.
Centrum zawodów zlokalizowane będzie w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bystrzycy Górnej w godzinach od 9.oo do 14.oo.


15 kwietnia 2004 - Turniej Koszykówki Drużyn Podwórkowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu w dniu 13 kwietnia zorganizował Turniej Koszykówki Drużyn Podwórkowych.
Zawody odbyły się na boiskach asfaltowych strzegomskiego kompleksu sportowego. Zwycięstwo, z dużą przewagą, wywalczyła drużyna "Skipersów" w składzie: Lelito Paweł, Antoniak Tomasz, Sobczak Marcin, Solima Tomasz, Pałkiewicz Grzegorz. W konkursie rzutów osobistych pierwsza trójka przedstawia się następująco: Antoniak Tomasz, Trawka Bartosz, Stachowicz Artur . W konkursie rzutów za "3" pkt. ponownie zwyciężył Antoniak Tomasz, drugi był Żal Kamil, a trzeci Dzionek Jakub Uczestnicy Turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i piłki do koszykówki.


15 kwietnia 2004 - Akrobatyka Sportowa

W dniach 23-25 kwietnia w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji na Zawiszowie odbędą się 50 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Skokach Akrobatycznych. Organizatorem Mistrzostw jest MKS Polonia Świdnica, której sekcja akrobatyki obchodzi w tym roku 55--lecie swojego istnienia. To właśnie z tej okazji Polski Związek Akrobatyki Sportowej przyznał naszemu klubowi prawo organizacji tych zawodów. Sekcja akrobatyki sportowej w minionych latach osiągała duże sukcesy, zdobywając wielokrotnie tytuł drużynowego mistrza Polski oraz medale na mistrzostwach Polski, Europy i Świata. W zbliżających się wielkimi krokami Mistrzostwach Polski organizatorzy przewidują udział około 22 klubów z całego kraju oraz 4-6 klubów z zagranicy.
szczegółowy program


15 kwietnia 2004 - "Ludwikowicka filia KL Gross-Rosen"

Zapraszamy Państwa do obejrzenia w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich (ul. Fabryczna), wystawy pod tytułem "Ludwikowicka filia KL Gross-Rosen"
Prezentowana ekspozycja dotyczy filii KL Gross-Rosen działającej w Ludwikowicach Kłodzkich w latach 1944-1945 (AL Ludwigsdorf). Zgromadzono na niej relacje byłych więźniów i więźniarek AL Ludwigsdorf oraz dokumenty powstałe po wojnie. Ważnym elementem ekspozycji jest także materiał informujący o KL Gross-Rosen, uzupełniony zdjęciami, planem obozu i mapą roz-mieszenia jego filii. Zaprezentowane zostały także grafiki autorstwa Szmuela Laitnera, byłego więźnia AL Ludwigsdorf.
Wystawa będzie czynna do 15 maja 2004 r. w godzinach poniedziałek-środa, piątek: 10.00-17.00
sobota: 10.00-14.00
czwartek: po uprzednim zgłoszeniu pod numerem tel. (0-74) 8722084.


15 kwietnia 2004 - Zdjęcia do dokumentacji

Prezydent Miasta Świdnicy zwraca się z prośbą do wszystkich świdniczan o nieodpłatne przekazanie Miastu fotografii świdnickich zabytków. Fotografie wykorzystane zostaną do stworzenia zbioru zdjęć dokumentujących stan zachowania zabytków i zmiany jakie w nich zachodziły na przestrzeni lat.
Zbiór fotografii będzie integralną częścią, tworzonej przez Miasto Gminnej Ewidencji Zabytków.
Fotografie można przekazywać osobiście w godz. 7.30 do 15.30, pocztą lub przez Internet: - do Biura Dokumentacji i Ochrony Zabytków, pokój nr 321, tel. (074) 856-28-85,
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA, e-mail: zabytki@um.swidnica.pl lub - do Departamentu Mienia Komunalnego, pokój nr 213, tel.(074) 856-28-68,
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA, e-mail: prywatyzacja@um.swidnica.pl.


14 kwietnia 2004 - Pomoc dla rolników

W okresie od 15 kwietnia do 15 czerwca specjaliści do spraw doradztwa rolniczego z Rejonowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Świdnicy oddział w Strzegomiu, Agnieszka Bekar i Helena Sozańska, będą pełnić dyżury w świetlicach wiejskich Gminy Strzegom i w Strzegomiu. Podczas dyżurów pracownicy RODR będą udzielać informacji i służyć pomocą przy wypełnianiu przez rolników wniosków o dopłaty obszarowe.
Harmonogram dyżurów:
- w poniedziałki - dyżur w świetlicy wiejskiej w GOCZAŁKOWIE w godz. 10:00-15:00
dla rolników ze wsi: Goczałkow G., Rogoźnica, Wieśnica, Kostrza
- we wtorki - dyżur w Urzędzie Miejskim w STRZEGOMIU w godz. 8:00-15:00
dla rolników z całej gminy, Strzegomia oraz wsie: Granica, Tomkowice, Godzieszówek, Jaroszów
- w środy - dyżur w świetlicy wiejskiej w OLSZANACH w godz. 10:00-15:00
dla rolników ze wsi: Modlęcin, Grochotów, Stawiska
- w czwartki - dyżur w Urzędzie Gminy STRZEGOM w godz. 8:00 -15:00
dla rolników z całej gminy i wsi: Żółkiewka, Żelazowo, Graniczna, Bartoszówek, Rusko
- w piątki - dyżur w świetlicy wiejskiej w MIĘDZYRZECZU w godz. 10:00-15:00
dla rolników ze wsi: Morów, Skarżyce, Stanowice


14 kwietnia 2004 - Dla większego bezpieczeństwa

W tej chwili trwają lub za chwile zaczną się przebudowy ulic w kilku miejscach. Na ul. Sikorskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Esperantystów poszerzono jeden z pasów, zwiększając płynność ruchu, przebudowywany jest także kolejny odcinek ul. Śląskiej. Już niedługo rozpoczną się także prace z obu stron ul. Ofiar Oświęcimskich - na odcinku od przejścia dla pieszych przy ul. Zwierzynieckiej do ul. Zamenhofa wybudowany zostanie dodatkowy pas ruchu, a w rejonie skrzyżowania z ul. Sikor-skiego dokonana zostanie korekta łuku, tak aby łatwiej można było skręcać w ul. Ofiar Oświęcimskich. Przebudowana zostanie ulica Budowlana - tak aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych oraz stworzyć nowe miejsca parkingowe. Dodatkowe zatoki parkingowe powstają również przy ul. Prądzyńskiego i placu Grunwaldzkim. Do końca roku ma powstać sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Łukasińskiego i Księcia Bolka, poszerzona ma być ul. Zamenhofa (na odcinku od ul. Riedla do Emilii Plater) i wybudowany odcinek ulicy Boduena - tak aby skomunikować ulicę Niecałą z ul. Wałbrzyską. Planuje się budowę trzech rond - na Osiedlu Zawiszów, na pl. św. Małgorzaty oraz w rejonie skrzyżowania ulicy Towarowej z Kasztanową. Planuje się także przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego tak aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Wszystkie te zmiany wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście. Jeśli jednak świdniccy kierowcy i piesi mają własne pomysły na usprawnienie ruchu drogowego w mieście - czy to poprzez drobne zmiany organizacyjne czy poprzez nie kosztujące wiele drobne przebudowy - mogą je zgłaszać do Referatu Komunikacji Urzędu Miejskiego (tel. 8562-894).


13 kwietnia 2004 - Komisja już działa

Od kilku dnia działa w Świdnicy Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna powołana w związku ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja jest organem doradczym Prezydenta Miasta w sprawach plano-wania i zagospodarowania przestrzennego, a jej powołanie było ustawowym obowiązkiem gminy. Komisja składa się z czterech osób posiadających wykształcenie i przygotowanie fachowe związane bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego; część osób jest rekomendowanych przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe. W skład Komisji wchodzą: Andrzej Grzybowski - Przewodniczący, Andrzej Węglarczyk - Wiceprzewodniczący, Jolanta Szypuła i Lech Tarnawski. Komisja będzie opiniowała projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja będzie mogła również pełnić funkcję organu doradczego dla innych gmin po podpisaniu stosownych porozumień. Komisja obradować będzie w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.


13 kwietnia 2004 - Noce Jazzowe

Już 16 kwietnia rozpoczynają się XI Świdnickie No-ce Jazzowe i potrwają do one 24 kwietnia.
Organizatorzy przygotowali ekscytujący, nowoczesny i przebojowy program.
Tegoroczni wykonawcy: DEUCE & 8 ROLEK, M. BUNIO.S/BARTWEBA, Billy Harper Quintet, Tomasz Stańko Freelectronic, Funky Groove a festiwal zakończy Party Jazzmana.
Jak co roku będzie można kupić karnet upoważniający do wejścia na wszystkie koncerty.


13 kwietnia 2004 - Skate Park w Strzegomiu

Skate Park w Strzegomiu, to pomysł młodych ludzi szukających miejsca w naszym mieście do uprawiania sportów ekstremalnych, takich jak: jazda na deskorolce, rolkach lub rowerach. Burmistrz Lech Markiewicz po spotkaniu z przedstawicielami strzegomskich Skat'ów i wysłuchaniu ich argumentów, postanowił zainteresować się tym tematem, widząc zapotrzebowanie na wybudowanie takiego obiektu i poprawienie bezpieczeństwa uprawiania tego typu sportów. W wyniku konsultacji został przygotowany wstępny projekt i kosztorys tej inwestycji. 2 kwietnia 2004 r. Burmistrz przedstawił projekt wybudowania Skate Park'u w Strzegomiu Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji. Strzegomscy radni po omówieniu i przedyskutowaniu tego tematu skierowali wniosek do Burmistrza Strzegomia o podjęcie prac mających na celu wybudowanie takiego właśnie placu w Strzegomiu. Radni omawiali temat lokalizacji i możliwości finansowych gminy przy realizacji tego projektu. Uznano, że najlepszym miejscem będzie stadion OSiR - miejsce, które skupia sportowców naszego miasta. Jeżeli chodzi o termin realizacji tej inwestycji, to z uwagi na znaczne koszty przygotowania placu i zakupu elementów do wykonywania ewolucji oraz fakt, że pomysł budowy tego obiektu pojawił się po uchwaleniu przez Rade Miejską budżetu gminy na 2004 r., konieczne będzie rozłożenie tej inwestycji na 2 lata. Planowane jest jeszcze w tym roku przygotowanie placu pod Skate Park, a w przyszłorocznym budżecie zaplanowanie środków na zakończenie realizacji zadania i po ogłoszeniu przetargu zakup elementów do wykonywania ewolucji.


13 kwietnia 2004 - Dyżury Radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.
14 kwietnia dyżur radnych w sprawach skarg
i wniosków będą pełnili:
radna - Julitta Stefańska-Broda,
radny - Janusz Szalkiewicz.

Dyżur pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00
w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.


13 kwietnia 2004 - Zamiast FISKUSOWI daj HARCERZOWI !!!

16 lutego 2004 roku Związek Harcerstwa Polskiego został wpisany do rejestru organizacji pożytku publicznego. Daje to możliwość po raz pierwszy, rozliczając swoje dochody za rok 2003, przekazania 1% swojego podatku na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Aby to uczynić, należy PRZED złożeniem zeznania podatkowego obliczyć 1% swojego podatku za rok 2003, wpłacić na poczcie lub w banku tą kwotę na rzecz wybranej organizacji, podając jej nazwę (i) jednostkę terenową oraz klauzulę "dla ..... - 1% podatku zgodnie z art. 27d ustawy". W praktyce oznacza to, że 99% podatku należnego płacimy fiskusowi i 1% (w gotówce albo przelewem) na konto organizacji.
Komenda Hufca ZHP w Świdnicy, ul. Lelewela 18 posiada wszystkie niezbędne informacje i materiały (dowody wpłat) dotyczące zabiegu przekazania 1% podatku - tel. 074/8520179.
Konto dla ZHP:
PKO BP S.A. IX o/Warszawa 95 102010970000720200858670 - "dla ZHP, zgodnie z art. 27d ustawy".
Dodatkowe informacje: www.1procent.pl, infolinia: 0801 800114. Prosimy rodziców zuchów i harcerzy oraz sympatyków harcerstwa o zainteresowanie się możliwością wsparcia harcerstwa. Wpłaty gotówkowe na rzecz ZHP dokonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. są zwolnione z wszelkich opłat.


12 kwietnia 2004 - Świadczenia już niedługo

W Urzędzie Miejskim trwają przygotowania do wypłacania świadczeń rodzinnych, w celu wdrożenia zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nowa ustawa wprowadza zasiłek rodzinny oraz siedem różnych dodatków. Przewiduje także likwidację, z dniem 1 maja 2004, Funduszu Alimentacyjnego. W jego miejsce wprowadzono "dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka". Ponadto osoby uprawnione będą mogły starać się o świadczenia opiekuńcze.


12 kwietnia 2004 - Odeszli

odeszli

2 kwietnia: Władysław Partyka 80 lat,
3 kwietnia: Zofia Kubiak 73 lata,
5 kwietnia: Władysław Wierzbicki 79 lat,
6 kwietnia: Antoni Cybruch 65 lat, Adam Chołodziński 66 lat,
7 kwietnia: Ignacy Łukaszewicz 99 lat,
8 kwietnia: Stanisław Gadzicki 65 lat,12 kwietnia 2004 - Powstała spółka

Podpisany już został akt notarialny tworzący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy.
Spółkę tworzą gminy: Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Żarów i Marcinowice - dotychczasowi członkowie Komunikacyjnego Związku Komunalnego. MPK Świdnica przekształcone zostało w spółkę prawa handlowego po to, aby lepiej konkurowało na lokalnym rynku przewozów i miało większe możliwości wykorzystania swego majątku. Ważne jest także to, że nowa spółka przejęła cały majątek KZK a pracownicy zostali przejęci na podstawie art. 23' Kodeksu Pracy, z zachowaniem ciągłości pracy.


12 kwietnia 2004 - Powiatowa liga TKKF

Wyniki play-off powiatowej ligi siatkówki zanotowane w ubiegłym tygodniu:
- o miejsca 1-2: GOKSiR - Bolko I 0:3 (stan rywalizacji 1:0 dla Bolko I).
- o miejsca 3-4: Oldboys - Gamel przełożony (stan rywalizacji 0:0).
- o miejsca 5-6: LKS Chemik - Mechanik 1:3, 1:3 (stan rywalizacji 2:0 dla Mechanika; 5. miejsce: Mechanik; 6. miejsce: LKS Chemik).
- o miejsca 7-8: TKKF Chemik - Oldboye 3:2, 1:3 (stan rywalizacji 1:1).
- o miejsca 9-10: Clavis - Bolko II 2:3, 3:2, 2:3 (stan rywalizacji 2:1 dla Bolko II; 9. miejsce: Bolko II; 10. miejsce: Clavis).
- o miejsca 11-12: Licznikowiec - Nauczyciele 3:2, 1:3, 2:3 (stan rywalizacji 2:1 dla Nauczycieli; 11. miejsce: Nauczyciele; 12. miejsce: Licznikowiec).
- o miejsca 13-14: Kupcy - Bigersi 3:0, 3:0 (stan rywalizacji 2:0 dla Kupców; 13. miejsce: Kupcy; 14. miejsce: Bigersi).


11 kwietnia 2004 - Czas na nagrody

20 kwietnia Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek i Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Ossowski wręczą nagrody sportowcom i trenerom oraz podsumują działalność sportową i turystyczną w roku 2003.
Uroczystość rozpocznie się 20 kwietnia o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 47.11 kwietnia 2004 - Udane aukcje

Urząd Miejski w Świdnicy jako pierwszy na Dolnym Śląsku i jako jeden z pierwszych w Polsce z powodzeniem przeprowadził dwa przetargi w formie aukcji internetowej. Dzięki temu za zamawiane towary Urząd zapłaci blisko 20% mniej niż zakładano to pierwotnie. Oszczędzonych zostało w ten sposób 40 tys. zł. Urząd przeprowadzał dwa przetargi: na dostawę materiałów biurowych oraz na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów. Do pierwszego przetargu wystartowały dwie firmy ze Świdnicy, do drugiego dwie te same firmy oraz dodatkowo dwie z Warszawy i Łodzi. W obu aukcjach zwyciężyli świdniczanie. - Cieszę się z udanych aukcji - mówi Prezydent Miasta Wojciech Murdzek - Nam udało się zaoszczędzić publiczne pieniądze, a firmom zdobyć nowe doświadczenie. Teraz mając przetarte ścieżki mogą one startować w kolejnych przeprowadzanych w tej formie przetargach na terenie kraju. Przetargi w formie aukcji internetowych można przeprowadzać od kilku tygodni. Zezwalają na to znowelizowane przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, z których świdnicki urząd postanowił natychmiast skorzystać. Przeprowadzeniem aukcji zajęła się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., a aukcja odbyła się na stronie www.aukcje.pwpw.pl Nie jest wykluczone, że w świdnickim Urząd Miejski będzie przeprowadzał kolejne aukcje w Internecie.


10 kwietnia 2004 - Praca !

Starosta Świdnicki poszukuje kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego.
Wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
- wykształcenie wyższe.
Preferowane będą osoby, które złożyły z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z Ministerstwa Finansów. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby, która nie złożyła egzaminu, lecz odbyła szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego i przygotowuję się do egzaminu w 2004 roku.
Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie do dnia 30 kwietnia 2004 r. oferty wraz z C.V. (w zamkniętych kopertach) na adres:
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica
z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko audytora wewnętrznego"
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2004 roku.
Starosta zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyn.
Prosimy o zamieszczenie w ofercie własnoręcznie podpisanej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wyboru oferty na stanowisko audytora wewnętrznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)


10 kwietnia 2004 - Akrobatyka Sportowa

Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od 50. Międzynarodowych Mistrzostw Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Skokach Akrobatycznych. Odbędą się one w dniach 23-25 kwietnia w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji na Zawiszowie. Organizatorem Mistrzostw jest MKS Polonia Świdnica, której sekcja akrobatyki obchodzi w tym roku 55-lecie swojego istnienia. To właśnie z tej okazji Polski Związek Akrobatyki Sportowej przyznał naszemu klubowi prawo organizacji tych zawodów. Sekcja akrobatyki sportowej w minionych latach osiągała duże sukcesy, zdobywając wielokrotnie tytuł drużynowego mistrza Polski oraz medale na mistrzostwach Polski, Europy i Świata. W zbliżających się wielkimi krokami Mistrzostwach Polski organizatorzy przewidują udział około 22 klubów z całego kraju oraz 4-6 klubów z zagranicy.


10 kwietnia 2004 - Darmowe badania mammograficzne

Starostwo Powiatowe w Świdnicy planuje zorganizować badania mammograficzne dla kobiet bez-robotnych, pozostających w ciężkiej sytuacji finansowej.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, III piętro, pokój nr 315 lub pod nr tel. 8500 - 455.
Zebrane informacje pozwolą ustalić ile osób będzie zainteresowanych wzięciem udziału w badaniach.


9 kwietnia 2004 - Zdjęcia do dokumentacji

Prezydent Miasta Świdnicy zwraca się z prośbą do wszystkich świdniczan o nieodpłatne przekazanie Miastu fotografii świdnickich zabytków. Fotografie wykorzystane zostaną do stworzenia zbioru zdjęć dokumentujących stan zachowania zabytków i zmiany jakie w nich zachodziły na przestrzeni lat.
Zbiór fotografii będzie integralną częścią, tworzonej przez Miasto Gminnej Ewidencji Zabytków.
Fotografie można przekazywać osobiście w godz. 7.30 do 15.30, pocztą lub przez Internet: - do Biura Dokumentacji i Ochrony Zabytków, pokój nr 321, tel. (074) 856-28-85,
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA, e-mail: zabytki@um.swidnica.pl lub - do Departamentu Mienia Komunalnego, pokój nr 213, tel.(074) 856-28-68,
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA, e-mail: prywatyzacja@um.swidnica.pl.


9 kwietnia 2004 - Czat ze Starostą i Komendantem

Czat ze Starostą i Komendantem
13 kwietnia br. wszyscy mieszkańcy Powiatu Świdnickiego będą mogli porozmawiać na czacie ze Starostą Świdnickim oraz Komendantem Powiatowym Policji w Świdnicy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy przed komputery od godz. 15.00 do 18.00.
9 kwietnia 2004 - "Ludwikowicka filia KL Gross-Rosen"

Zapraszamy Państwa do obejrzenia w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich (ul. Fabryczna), wystawy pod tytułem "Ludwikowicka filia KL Gross-Rosen"
Prezentowana ekspozycja dotyczy filii KL Gross-Rosen działającej w Ludwikowicach Kłodzkich w latach 1944-1945 (AL Ludwigsdorf). Zgromadzono na niej relacje byłych więźniów i więźniarek AL Ludwigsdorf oraz dokumenty powstałe po wojnie. Ważnym elementem ekspozycji jest także materiał informujący o KL Gross-Rosen, uzupełniony zdjęciami, planem obozu i mapą roz-mieszenia jego filii. Zaprezentowane zostały także grafiki autorstwa Szmuela Laitnera, byłego więźnia AL Ludwigsdorf.
Wystawa będzie czynna do 15 maja 2004 r. w godzinach poniedziałek-środa, piątek: 10.00-17.00
sobota: 10.00-14.00
czwartek: po uprzednim zgłoszeniu pod numerem tel. (0-74) 8722084.


9 kwietnia 2004 - Dyżury Radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.
14 kwietnia dyżur radnych w sprawach skarg
i wniosków będą pełnili:
radna - Julitta Stefańska-Broda,
radny - Janusz Szalkiewicz.

Dyżur pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00
w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.


9 kwietnia 2004 - W poszukiwaniu "tego co nas łączy"

2 kwietnia grupa młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Świdnickiego wróciła z dwudniowego pobytu w Warszawie. Młodzież odwiedziła Ambasadę Izraela, gdzie spotkała się z Radcą Ambasady panią Beth-Eden Kite oraz Magdaleną Sommer, które opowiadały w języku angielskim o codziennym życiu w Izraelu, za-sadach funkcjonowania Ambasady oraz o stosunkach dyplomatycznych łączących Izrael z innymi krajami. Na koniec był czas dla młodzieży na zadawanie pytań. W efekcie Ambasada obejmie honorowy patronat nad naszym projektem i pomoże w jego realizacji. Zaraz po wizycie w Ambasadzie uczniowie odwiedzili Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, gdzie spotkali się z panią Barbarą Sochal - szefową wydziału ds. Młodzieży, która opowiadała o projektach młodzieżowych organizowanych przez Ministerstwo, a także zaprosiła do udziału w organizowanym w kwietniu "Marszu Żywych" w Krakowie. Przedstawiciele z Ministerstwa byli bardzo zainteresowani organizowanym przez nasz powiat projektem trójstronnym i obiecali dofinansować jego realizację. Po spotkaniach był czas na zasmakowanie tradycyjnych izraelskich potraw i porozmawianie ze studentami z Polskiej Unii Studentów Żydowskich a wieczorem wyjście do kina. W dzień wyjazdu młodzież miała jeszcze okazję odwiedzić Cmentarz Żydowski i wysłuchać wykładu Pana Jana Jagielskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego na temat historii Żydów w Polsce oraz tradycyjnych żydowskich obrzędów.


8 kwietnia 2004 - Wizyta Biskupa

Wczoraj, po raz pierwszy w historii powiatu w Starostwie Powiatowym w Świdnicy gościliśmy Pierwszego Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca. Biskup przekazał podziękowania Staroście Świdnickiemu za modlitwę, udział w uroczystościach Ingresu oraz za przesłane z tej okazji gratulacje i życzenia.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Biskup złożył na ręce Starosty życzenia obfitych łask od zmartwychwstałego Chrystusa i zapewnił o swojej pamięci w modlitwie. Rozmawiano także o dalszej współpracy.


8 kwietnia 2004 - Stacja uzdatniania wody

Zakończono już prace przy modernizacji części technologicznej stacji uzdatniania wody w Strzelcach. Analizy laboratoryjne wykazały, iż woda wychodząca ze stacji uzdatniania wody posiada wymagane normy fizykochemiczne i jest ona bardzo dobrej jakości.
W chwili obecnej trwają prace remontowo-budowlane obiektu, gdyż z uwagi na okres zimowy niemożliwe było ich wykonanie. Przewidywany termin ich zakończenia 30 czerwca 2004r.


8 kwietnia 2004 - Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zakończyła się kolejna, już XVII edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Myślą przewodnią, wokół której skupione były główne zagadnienia tego współzawodnictwa, to "Przedsiębiorstwo w wa-runkach globalizacji". Polskie społeczeństwo stoi dzisiaj przed ogromnym wyzwaniem i szansą, jaką stwarza możliwość przyłączenia się do Wspólnej Europy, toteż wiedza na temat mechanizmów funkcjonowania i rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa w warunkach integracji, informatyzacji i globalizacji jest bezcenna. Olimpiada przebiegała w trzech etapach :
-szkolny, który odbył się 3 listopada 2003 r. i do którego przystąpiło 38. uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych ze Świdnicy
- okręgowy, który odbył 10 stycznia 2004 r. we Wrocławiu i do którego zakwalifikowało się z naszej szkoły 15. uczniów na 92 uczestników
- centralny, który odbył się 20-21 marca 2004 r. w Jachrance k/Warszawy i do którego zakwalifikował się uczeń ZSE ze Świdnicy Krzysztof Rachel na 6. uczestników tego etapu z Dolnego Śląska.
Krzysztof Rachel, przygotowywany do tego prestiżowego współzawodnictwa dla Świdnickiego Ekonomika przez Mirosławę Ryś-Kwaśniak, odniósł ogromny sukces plasując się w 30. najlepszych uczniów w Polsce i wywalczył tytuł laureata XVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Krzysztof już ma indeks na wszystkie ekonomiczne uczelnie w kraju i tylko przed nim egzamin maturalny, za zdanie z powodzeniem którego trzymamy kciuki.


8 kwietnia 2004 - Porozumienie Międzygminne

2 kwietnia przedstawiciele gmin: Jaworzyna Śl., Marcinowice, Udanin, Strzegom, Świebodzice i Żarów podpisali Porozumienie Międzygminne w celu współdziałania gmin w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych. Inicjatorem zawiązania tego porozumienia była Gmina Strzegom. Celem porozumienia jest zmniejszenie ilości odpadów do składowania oraz kosztów ich segregacji w poszczególnych gminach. W Strzegomiu powstało "Międzygminne Centrum Segregacji Odpadów" (w strzegomskim Zakładzie Usług Komunalnych). Gminy we własnym zakresie będą realizować wstępną segregację. Zadaniem Centrum jest magazynowanie, sortowanie, prasownie oraz sprzedaż po recyklingu. Otwarcia Centrum Segregacji dokonali przedstawiciele gmin podczas piątkowego spotkania


8 kwietnia 2004 - Spotkanie w Dzierżoniowie

Wczoraj o godzinie 9.00 Starosta Świdnicki Jacek Wajs spotkał się w Dzierżoniowie ze Starostą Dzierżoniowskim Zbigniewem Skowrońskim.
Podczas spotkania omawiano sprawy związane z zapewnieniem opieki medycznej mieszkańcom obu powiatów.

7 kwietnia 2004 - Reaktywacja Księstwa

23 marca w piwnicznej izbie na Zamku w Bolkowie spotkali się przedstawiciele Powiatu Świdnickiego, Miasta Bolkowa, Miasta Jawora, Miasta Świdnicy, Żarowskiego Ośrodka Kultury, Zamku Bolków, Towarzystwa Miłośników Bolkowa, Towarzystwa Miłośników Strzegomia i Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej. Zapadły tam ważne ustalenia, dotyczące powołania Stowarzyszenia "Księstwo Świdnicko - Jaworskie", które działać będzie na postawie Prawa o Stowarzyszeniach i Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Uzgodniono, że prace nad projektem Statutu zostaną ukończone między 13 a 16 kwietnia 2004 roku w Targoszynie (powiat jaworski), gdzie przedstawiciele miast, gmin i stowarzyszeń regionu podsudeckiego spotkają się na zaproszenie Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Bezpośrednio po spotkaniu projekt Statutu zostanie opublikowany w mediach lokalnych i na stronach internetowych, dzięki czemu każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł wyrazić własną opinię i zdecydować o poparciu przedsięwzięcia.


7 kwietnia 2004 - VI Jarmark Wielkanocny

Strzegomskie Centrum Kultury już po raz szósty zorganizowało, cieszący się dużym zainteresowaniem, Jarmark Wielkanocny. Msza Św. w Bazylice Św. App. Piotra i Pawła oraz poświęcenie palm było najważniejszym wydarzeniem tego dnia. Po uroczystościach kościelnych ulicami miasta przeszedł barwny korowód. Przepiękne palmy niesione przez reprezentantów wsi oraz zespołów ludowych wzbudzały podziw mieszkańców Strzegomia. Uroczystego otwarcia VI Jarmarku Wielkanocnego dokonali Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sitarz. Wspaniałe ekspozycje stroików, pisanek, kraszanek, palm, haftowanych obrusów i serwet to zasługa Pań ze Świetlic Wiejskich, Rad Sołeckich oraz Sekcji Haftu SCK. Duże wrażenie na wszystkich zwiedzających zrobiły przepiękne rzeźby autorstwa Panów Józefa i Tadeusza Brzegowych. Zainteresowani mogli także podpatrzeć techniki zdobienia jaj. Uwagę przyciągały różnobarwne wyroby z pracowni witraży Pani Mirosławy Panek. Oryginalne ozdoby wielkanocne przygotowały także strzegomskie przedszkola nr 2, 3 i 4. Interesującą ekspozycję miały również szkoły podstawowe 3 i 4 oraz szkoła z Rogoźnicy.


7 kwietnia 2004 - Rada Społeczna Pogotowia

Dzisiaj o godzinie 12.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy. Tematem spotkania było omówienie warunków proponowanego kontraktu w zakresie ratownictwa medycznego, zasad dalszego funkcjonowania zespołów ogólnolekarskich, zasad funkcjonowania podstacji wyjazdowej w Strzegomiu oraz zespołu transportowego w Świdnicy. Oprócz tego omawiano propozycje złożone do Powiatowego Planu Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych oraz zasad dalszej realizacji ustawy "203".


7 kwietnia 2004 - Zmiany w rozkładach

MPK w Świdnicy uprzejmie informuje, że z dniem 5 kwietnia 2004 wprowadza się zmiany w rozkładzie jazdy na liniach pozamiejskich : 4, 40, 41, 43 , 6 (Miłochów), 10, 11, 30, 60.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi rozkładami wywieszonymi na tablicach rozkładowych.
Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 852-27-626 kwietnia 2004 - Zaproszenie na śniadanie wielkanocne

Zgodnie z coroczną tradycją Burmistrz Świebodzic zaprasza na śniadanie wielkanocne. Już dziś osoby samotne, potrzebujące, ubogie, mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zapisywać się można do udziału w spotkaniu. Uroczystość rozpocznie się w Wielką Sobotę, 10 kwietnia, o godzinie 14.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej. Udział w nim wezmą przedstawiciele władz miasta i duchowni. Po wspólnej modlitwie wszyscy zasiądą do poczęstunku. Po śniadaniu osoby potrzebujące otrzymają paczki żywnościowe. OPS przygotuje pomoc w tej formie dla 750 osób.


6 kwietnia 2004 - Świdnickie Towarzystwo Tenisowe

Popularyzacja i rozwój tenisa ziemnego wśród mieszkańców miasta to w dalszym ciągu podstawowy cel Świdnickiego Towarzystwa Tenisowego, które w minionym roku obchodziło dziesięciolecie istnienia. Podsumowania i oceny osiągnięć Towarzystwa dokonano podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w niedzielę, 21 marca. W ostatnim czasie wybudowano kilka nowych kortów, a nawet specjalistycznych hal tenisowych (w Świdnicy, Bystrzycy Górnej, Strzegomiu i Żarowie). Najważniejsze jednak jest to, że tę dyscyplinę sportu uprawia coraz więcej dzieci i młodzieży. W związku z dużą liczbą chętnych trzy lata temu powstał odrębny Klub Tenisowy Świdnica zajmujący się szkoleniem wyczynowym młodych zawodników. Młodzież starszą powyżej 18 lat i dorosłych skupia nadal Towarzystwo, proponując im udział w regularnych treningach, wewnętrznych rozgrywkach rankingowych oraz licznych turniejach i meczach tenisowych. Towarzystwo Tenisowe wkracza w swoje drugie dziesięciolecie z Zarządem w niezmienionym składzie. Na funkcję prezesa ponownie wybrano Bogdana Szymańskiego, a wiceprezesami pozostają Wiesław Kułakowski i Artur Hinzinger.


6 kwietnia 2004 - "Ekonomik"

Piątego stycznia 2004r. rozpoczął się konkurs "Skok w przedsiębiorczość". Organizatorami konkursu są: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (WSPiZ), Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP), Fundacja Edukacji Ekonomicznej (Interklasa) Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy, przeprowadzany jest przez Internet. Z "Ekonomika" w 2 etapie wzięło udział 10 osób m.in. uczniowie klas 2, 4 i 5. Do trzeciego etapu przeszła najlepsza 50 z pośród 340 osób. Jedynym uczniem, który dostał się do 3 etapu jest Daniel Ofiara, opiekowała się nim pani mgr Jolanta Brońska. Finał odbędzie się w Warszawie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Do finału dostanie się tylko 24 najlepszych uczestników. Trzymajmy kciuki za naszego reprezentanta. Finaliści walczą o cenne nagrody m.in.: zwolnienie z opłat czesnego przez 3 lata studiów licencjackich w WSPIZ, na wybranym kierunku studiów polskojęzycznych, sprzęt komputerowy, kurs językowy za granicą.


6 kwietnia 2004 - Czternaste urodziny

Wczoraj członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich obchodzili czternaste urodziny. Obchody rocznicowe odbywały się w hotelu Piast-Roman. Gośćmi specjalnymi byli między innymi Janusz Steinhoff, były wicepremier, skrupulatny recenzent poczynań gospodarczych obecnego rządu, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Henryk Gołębiewski oraz poseł Zbigniew Chlebowski. Spotkanie poświecone było tematycznie naszej integracji z Unia Europejską. Zaproszono Futyma Kwintet, zespół grał melodie z różnych krajów członkowskich.
Była to pierwsza część rocznicowych obchodów.


6 kwietnia 2004 - Dzień Służby Zdrowia

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzegomiu oraz Przedszkole Nr 3 w Strzegomiu 2 kwietnia 2004 r. z okazji Dnia Służby Zdrowia przedstawiły w SCK program artystyczny. Prezentacje artystyczne zostały przygotowane pod kątem tematyki europejskiej. Szczególną uwagę widzów przyciągnął spektakl "Czerwone kapturki", w którym młodsze dzieci zaprezentowały kulturę i tańce krajów europejskich. Humorystyczny akcent stanowił utrzymany w konwencji baśniowej spektakl kabaretowy "O zdrowiu" w wykonaniu uczniów z klas IV - VI. Pięknie zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Nr 3 w występie tanecznym. Program przygotowały: Danuta Bartnik, Elżbieta Fornal, Marzena Lasek, Małgorzata Sawicka z PSP Nr 3 i Małgorzata Gierek i Monika Molis-Lasota z PP Nr 3 w Strzegomiu. Ogromne podziękowania należą się także Rodzicom dzieci, którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie strojów potrzebnych do występów. Na uroczystości realizowane było hasło "Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek". Zostały wręczone nagrody laureatom szkolnego konkursu plastycznego na ten temat. Zwycięzcy odebrali z rąk pani Jadwigi Wójtowicz - Dyrektor PSP Nr 3 pamiątkowe dyplomy, nagrody i gratulacje.


6 kwietnia 2004 - Co nowego w sprawach zatrudnienia?

Dzisiaj o godzinie 14.00 w Starostwie Powiatowym Świdnicy odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Na spotkaniu zatwierdzony został plan finansowy Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz pozostałe wydatki na 2004 rok. Dotyczy on między innymi środków jakie będą przeznaczone na staże absolwenckie, prace interwencyjne czy roboty publiczne. Zebrani zapoznali się ze wskaźnikami efektywności zatrudnienia na rynku pracy oraz zaopiniowali kierunki szkoleń grupowych dla uprawnionych osób na 2004 rok. Przewiduje się organizację kursów obsługi komputera, komputerowej obsługi hurtowni, kas fiskalnych, prowadzenia ksiąg podatkowych, rachunkowości w tym także rolnej, kursy językowe i na prawo jazdy a także kursy przyuczające do zawodu i kursy kwalifikacyjne.


6 kwietnia 2004 - Dyżury Radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.
14 kwietnia dyżur radnych w sprawach skarg
i wniosków będą pełnili:
radna - Julitta Stefańska-Broda,
radny - Janusz Szalkiewicz.

Dyżur pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00
w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.


6 kwietnia 2004 - Zamiast FISKUSOWI daj HARCERZOWI !!!

16 lutego 2004 roku Związek Harcerstwa Polskiego został wpisany do rejestru organizacji pożytku publicznego. Daje to możliwość po raz pierwszy, rozliczając swoje dochody za rok 2003, przekazania 1% swojego podatku na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Aby to uczynić, należy PRZED złożeniem zeznania podatkowego obliczyć 1% swojego podatku za rok 2003, wpłacić na poczcie lub w banku tą kwotę na rzecz wybranej organizacji, podając jej nazwę (i) jednostkę terenową oraz klauzulę "dla ..... - 1% podatku zgodnie z art. 27d ustawy". W praktyce oznacza to, że 99% podatku należnego płacimy fiskusowi i 1% (w gotówce albo przelewem) na konto organizacji.
Komenda Hufca ZHP w Świdnicy, ul. Lelewela 18 posiada wszystkie niezbędne informacje i materiały (dowody wpłat) dotyczące zabiegu przekazania 1% podatku - tel. 074/8520179.
Konto dla ZHP:
PKO BP S.A. IX o/Warszawa 95 102010970000720200858670 - "dla ZHP, zgodnie z art. 27d ustawy".
Dodatkowe informacje: www.1procent.pl, infolinia: 0801 800114. Prosimy rodziców zuchów i harcerzy oraz sympatyków harcerstwa o zainteresowanie się możliwością wsparcia harcerstwa. Wpłaty gotówkowe na rzecz ZHP dokonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. są zwolnione z wszelkich opłat.


5 kwietnia 2004 - Komunikaty

6-tego kwietnia w Starostwie Powiatowym w Świdnicy ( pok. 106 ) w godzinach od 15 - 18 dyżurował będzie zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi odnośnie zagrożeń a także bieżącego funkcjonowania Policji.

Również 6 kwietnia rozpocznie swoją działalność telefon zaufania : 8 500 500. W godzinach od 15 - 18 mieszkańcy Powiatu mogą zgłaszać tu informacje i uwagi dotyczące porządku publicznego w Powiecie. Gwarantujemy pełną anonimowość.


5 kwietnia 2004 - Klasa Okręgowa Juniorów

Zajmujący pierwsze miejsce w tabeli klasy okręgowej juniorów piłkarze Sparty Świdnica nie mieli większych problemów z pokonaniem Victorii Świebodzice.
Sparta Świdnica - Victoria Świebodzice 3:1
Bramki dla Sparty: Kowal, Kopernicki i Tymiński
Sparta: Burdzy - Stypuła, Sieńko, Michalski, P. Tymiński, Dziurbacz, Kowal, Czykieta, Hałuszko, Oleksy, Kopernicki (Krygier, A. Tymiński, Fedorowicz).


5 kwietnia 2004 - Puchar Burmistrza

Wczoraj w Świebodzicach odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza stołowego w następujących kategoriach wiekowych i zwyciężali; K 1 - 1 miejsce - Weronika KRYSIAK ( Złoty Stok ), 2 miejsce - Monika BAŃKA ( Żelazno k/Kłodzka ), 3 miejsce - Aleksandra PUCIŃSKA ( Świeradów Zdrój )
K 2 - 1m - Paweł DUDZIC ( Złoty Stok ), 2m - Marci KOCOT ( Modliszów k/Świdnicy ), 3m - Marcin MAKOWSKI ( Świdnica )
K 3 - 1m - Mariusz JOCHYM ( Wałbrzych ), 2m - Wojciech GRZEGORZEWSKI ( Wałbrzych ), 3m - Bartosz SULEWSKI ( Wałbrzych )
K 4 - 1m - Marek CHOLEWA ( Legnica ), 2m - Mateusz KOWAL ( Bolesławiec ), 3m - Sławomir SŁOWIK ( Boguszów Gorce )
K 5 - 1m - Alicja DYMURA ( Świdnica ), 2m - Paulina DĘBIŃSKA ( Opoczka k/Świdnicy ), 3m - Żaneta WOŚ ( Złoty Stok )
K 6 - 1m - Małgorzata WOJEWÓDKA ( Dzierżoniów ), 2m - Dorota BAŃKA ( Żelazno k/Kłodzka ), 3m - Joanna KNAPIK ( Świdnica )
K 7 - 1m - Sylwester PORĘBA ( Boguszów Gorce ), 2m - Tomasz PIEŚNIA ( Boguszów Gorce ), 3m - Robert SŁOWIK ( Boguszów Gorce ),
K 8 - 1m - Stanisław ZAGAJEWSKI ( Świebodzice ), 2m - Zbigniew OKOŁOWICZ ( Boguszów Gorce ), 3m - Bogusław ZADROŻNY ( Międzylesie )
Puchar Burmistrza wywalczył Tomasz PIEŚLA z Boguszowa Gorc.


5 kwietnia 2004 - Tenis w hali

W ostatnim turnieju halowym organizowanym przez Świdnickie Towarzystwo Tenisowe zakończono gry "pod dachem". W zawodach, które odbyły się pod koniec marca, triumfowali goście z Legnicy.
W turnieju głównym zwyciężył Jarosław Marcinkiewicz, który pokonał w finale Bogdana Szymańskiego ze Świdnicy 7/6, 6/3. Natomiast w turnieju pocieszenia Mateusz Krutnik wygrał z Marcinem Bąkowskim z Sobótki 6/4, 7/5.
W dniach 25-26 kwietnia, już na kortach otwartych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy, odbędzie się turniej w grze podwójnej rozpoczynający sezon letni. Towarzystwo zaprasza wszystkich chętnych.


5 kwietnia 2004 - IV liga piłkarska

Mimo bardzo dobrej postawy piłkarze Sparty Świdnica nie sprawili niespodzianki w Ząbkowicach Śląskich i przegrali z tamtejszym Orłem 0:2 (0:0).
Orzeł Ząbkowice Śl. - Sparta Świdnica 2:0
Sparta: Hruszowiec - Kraus, Gawryszewski, Marszałek (70` Krygier), Borys (80` Ł. Piecyk), Idziak, Goździejewski (80` Kloc), Kania, Abramowski, Filipczak, Drozdowski (46` Korbecki).
pozostałe wyniki:
Kuźnia Jawor - Karkonosze Jelenia Góra 2:0 (1:0), MKS Autoliv Oława - Śląsk II Wrocław 0:1 (0:1), Orzeł Ząbkowice - Sparta Świdnica 2:0 (0:0), Lechia Dzierżoniów - Inkopax Wrocław 0:1 (0:0), Bielawianka Bielawa - Nysa Zgorzelec 2:4 (1:2), Pogoń Oleśnica - Włókniarz Mirsk 4:0 (2:0), Łużyce Lubań - Gawin Królewska Wola 0:2 (0:1), Zagłębie Lubin - Piast Nowa Ruda 3:0 (0:0), Woskar Szklarska Poręba - Polonia Trzebnica 1:2 (0:1).


5 kwietnia 2004 - Amatorska Liga Koszykówki

OSiR - Świebodzice mecze rozegrane 4 kwietnia
NEW - TOP 75 : 73
15 : 22, 15 : 12, 19 : 17, 26 : 22
NEW - Krzywicki R. (24), Jackowski T. (19), Andruszko M. (12)
TOP - Siczek Ł. (32), Łabiak M. (18), Owsianny D. (12).

PIS - PRM 77 : 69
21 : 18, 18 : 15, 17 : 18, 21 : 18.
PIS - Antoniak T. (28), Pałkiewicz G. (20), Wiliński M. (14),
PRM - Szopa P. (22), Puszka M. (16), Kierul Ł. (9).

MJR - MET 97 : 67
22 : 17, 22 : 14, 21 : 26, 32 : 10.
MJR - Sujka K. (31), Kwiatkowski K. (15), Mroczkowski B. (7),
MET - Bieniada P. (17), Muzyk J. (15), Piotrowski Ba. (11),


5 kwietnia 2004 - II liga nie dla GLKS-u

Tenisistom stołowym GLKS-u Świdnica nie powiodło się w ostatnim ligowym występie grupy wschodniej III ligi. W Żmigrodzie podopieczni Jarosława Kozłowskiego przegrali z tamtejszym ŻÓK-iem, który liderował grupie, 7:10. Była to jedyna porażka naszego zespołu w tegorocznych rozgrywkach. Niestety, żmigrodzianie nie zanotowali żadnego potknięcia. Z trzynastoma zwycięstwami na koncie i jednym remisem w drugiej lidze w przyszłym sezonie zagra najgroźniejszy rywal świdniczan.


5 kwietnia 2004 - V liga piłkarska

Zjednoczeni Żarów - Górnik/Zagłębie Wałbrzych 1:1
Zjednoczeni: Suski-A. Ciupiński, Król, Chłopek, Drąg, Okarma, Sołtysiak, Gancarzewicz, Gwóźdź (46` Putyra), Porabik (70` Łuczak).

Skałki Stolec - Victoria Świebodzice 0:1
Victoria: Kącki - Fleszar, Błaszczak (59` Rochatka), Kiryczuk, Zalewski, Wierauch, Liszka, Piotrowski, Prusiński, Nowak.

Cukrownik Pszenno - AKS Strzegom 0:0
Cukrownik: Janik - Masny, Gajda, Filip, Sibila, Lisowski, Malczyk, Miśkiewicz (81` Pawela), Kutela (81` Karaś), Morąg, Goździejewski.
AKS: Zieliński, Matuszak, Bęś, Pasieka, Nowakowski, Konarski, Klimala, Borowiec, Arendarczyk, Marchlewicz (88` Janiec), Gądek.
pozostałe wyniki:
Akropol Wałbrzych - Niemczanka Niemcza 1:2 (1:0), Włókniarz Kudowa Zdrój - Polonia Ząbkowice Śląskie 4:1 (2:0), Nysa Zetkama Kłodzko - Piławianka Piława Górna 0:2 (0:0), Polonia Bystrzyca Kłodzka - Trojan Lądek Zdrój 1:0 (0:0), Kryształ Stronie Śląskie - Sparta Ziębice 3:0 (2:0).


5 kwietnia 2004 - Powiatowa liga TKKF

Finał GOKSiR - Bolko I
W decydujących o awansie do finału fazy play-off Powiatowej Ligi TKKF w piłce siatkowej mężczyzn GOKSiR Dobromierz wygrał z Gamelem Jaworzyna Śląska 3:0, a Bolko I Świdnica pokonało 3:1 Oldboys Strzegom (stan rywalizacji w obu przypadkach wyniósł 2:1). Oba zwycięskie zespoły, które w rundzie zasadniczej występowały w grupie I, będą walczyły z sobą o pierwsze miejsce w tegorocznych rozgrywkach. Pierwszy mecz zaplanowano na 8 kwietnia o godz. 18.00 w Dobromierzu.
Drużyny pokonane po raz pierwszy zmierzą się o III miejsce 7 kwietnia o godz. 19.30 w Strzegomiu. Spośród pięciu pojedynków o niższe lokaty tylko w dwóch przypadkach do wyłonienia zwycięzców wystarczyły dwa spotkania. Piąte miejsce przypadło Mechanikowi Świdnica, który dwukrotnie wygrał z LKS-em Chemik Żarów 3:1. Problemów z pokonaniem po raz drugi najsłabszej drużyny ligi, Bigersów Świdnica, nie mieli świdniccy Kupcy (zwyciężyli dwa razy po 3:0) i to oni uplasowali się na 13. pozycji. Warto wspomnieć jeszcze o niezwykle zaciętym meczu w Świdnicy. Pełniący rolę gospodarza zespół Bolko II uległ po pięciosetowej walce Clavisowi Świdnica 2:3 w setach 29:27, 27:29, 26:28, 25:22, 13:15.


5 kwietnia 2004 - Wyrok na burmistrza

Burmistrz Świebodzic Jan Wysoczański, został skazany za podpisanie pełnomocnictwa, które naraziło gminę na finansowe straty. Wyrok 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata spowodował, że Burmistrz zostanie odwołany ze stanowiska, a w gminie rozpisane zostaną ponowne wybory. W maju ubiegłego roku, burmistrz został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu za narażenie gminy Świebodzice na finansową szkodę oraz przekroczenie swoich uprawnień i naruszenie interesu publicznego. Od tego orzeczenia odwołał się wtedy zarówno prokurator jak i sam burmistrz. Sąd Okręgowy w Świdnicy podtrzymał ten wyrok, ale tylko w przypadku jednego zarzutu. Chodzi o podpisanie pełnomocnictwa upoważniającego obywatela Niemiec do zakupu wyposażenia na wysypisko śmieci w Starym Jaworowie.


5 kwietnia 2004 - Liga Dolnośląska Juniorów

Miedź Legnica - Polonia Świdnica 4:5
do przerwy 0:2
Bramki dla Polonii: Gol (trzy), Pawela (dwie)
Polonia: Dolata - Prymula, Szustka, Gryka, Wolański, Ptak, Soboń, Owczarzak, Gola, Szukalski (Piasecki), Pawela.
Inne wyniki: Orzeł Ząbkowice Śl. - Zagłębie Lubin 2:6, Górnik Polkowice - Progres Jelenia Góra 6:2, Polonia Środa Śl. - Górnik Wałbrzych 2:4, Ślęza Wrocław - Śląsk Wrocław 4:1, SP Głogów - Polar Wrocław 3:0, Piast Nowa Ruda - BKS Bolesławiec 1:4, MKP Wołów - Chrobry Głogów 2:3.


5 kwietnia 2004 - Piłka nożna

klasa A
Stal Świdnica - Sparta Ostroszowice 0:1
Stal: Jaźwik - Mojsa, Żuk, Wilk, Legan (Gros), Krenczyk, Kozar, Komidaj (Gawryszewski), Błaszczyk, Patyk.
Inne wyniki: Zieloni Łagiewniki - LKS Mościsko 0:1 (0:1), Klubokawiarnia Roztocznik - Boxmet Piskorzów 3:2 (2:1), Bielawianka/Błękitni II Bielawa - Kłos Lutomia 3:2 (1:2), Pogoń Pieszyce - Ślęza Maxbud Ciepłowody 2:1 (0:1), Zgoda Grodziszcze - Forty Srebrna Góra 2:1 (2:1), Victoria Tuszyn - LKS Bystrzyca Górna 1:1 (0:1), Orzeł Przerzeczyn Zdrój - Piast Jaźwina 0:3 (0:1).
Karolina Jaworzyna Śl. - AKS II Strzegom 2:1
AKS II: A. Lenio - Daś, Lubera, Szymczyk, Matuszak, Kowalski, Łoś, Olszewski, Jaszowski, S. Lenio, Błoński (Niepsuj, Rajtar).
Inne wyniki: 1985 Szczawno Zdrój - Skalnik Czarny Bór 8:0 (5:0), Sudety Dziećmorowice - Szczyt Boguszów Gorce 2:1 (2:0), Włókniarz Głuszyca - Wierzbianka Wierzbna 3:0 (1:0), Grom Witków - Granit Roztoka 4:1 (2:0), Górnik Gorce - Biały Orzeł Mieroszów 1:2 (0:2), Jedlinianka Jedlina Zdrój - IPA Juwentur Wałbrzych 1:2 (1:1).

klasa B
Polonia Świdnica - Ślęża Biała 2:0
Polonia: Jóźwiak - Supran, Kuzio, Beńkowicz, Sajdak, Turkiewicz, Magierowski, Baran, Rudnicki, Poduogornyj, Duszyński (Ciężki, Ślezak, Wierzbicki).
Inne wyniki: Zryw Zebrzydów - Tęcza Bolesławice 2:3 (1:1), Wenus Nowice - Orzeł Mysłaków 1:1 (0:0), Grom Panków - Czarni Szczepanów 1:2 (1:2), Zieloni Mokrzeszów - Orzeł Witoszów 2:1 (1:0). Pauzował Spółdzielca Marcinowice


4 kwietnia 2004 - Glinka w Atenach !

Dzisiaj w Dębnie odbyły się 74 mistrzostwa Polski mężczyzn w maratonie.
Mistrzem Polski po raz drugi z rzędu został Waldemar Glinka zawodnik GLKS Świdnica.
Mistrz uzyskał w tym bieg czas 2:12.13 wyprzedzając:
Michała Bartoszaka (UKS Biegus Wręczyca) 2:13.31, Leszka Bebło (Sporting Międzyzdroje) 2:16.57, Mirosława Plawgo (Oleśniczanka) 2:18.42. Waldemar Glinka osiągnął rezultat lepszy od wskaźników PZLA na igrzyska olimpijskie i zakwalifikował się na olimpiadę w Atenach.
Gratulujemy !


4 kwietnia 2004 - Motocykle

Wczoraj i dzisiaj w Muzeum Broni i Militariów odbyła się wystawa motocykli.
Wystawę zorganizowali motocykliści świdniccy z klubem motocyklowym MC Gremium, Muzeum Broni i Militariów oraz SMS Commando.
W trakcie wystawy można było postrzelać z broni sportowej, zwiedzić muzeum, zjeść wojskową grochówkę, była kiełbasa i piwo.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
zdjęcia z wystawy zobacz


4 kwietnia 2004 - Palmy

Dzisiaj w godzinach południowych z Klubu Bolko Świdnickiego Ośrodka Kultury wyruszył barwny korowód palm wielkanocnych.
Po przejściu ulicami miasta zespół tańca Narodowego i Estradowego "Krąg" niosący palmy udał się do Kościoła pw. św Stanisława i Wacława by wziąć udział w uroczystej mszy św.
4 kwietnia 2004 - Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej

Już wkrótce planowane jest przeniesienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu. Obecna siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim, zaś nowa zlokalizowana będzie w budynku Telekomunikacji Polskiej S.A. przy ul. Bankowej 13. W wyniku ustaleń pomiędzy przedstawicielami TP S.A. i Burmistrzem Strzegomia Lechem Markiewiczem wytypowano pomieszczenia, w których będą realizowane świadczenia społeczne na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zmiana siedziby OPS wynika z potrzeby podnoszenia jakości obsługi dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy. Dotychczasowe warunki lokalowe utrudniały mieszkańcom prowadzenie otwartej rozmowy o swoich problemach i niepowodzeniach w życiu. Praca OPS w nowych pomieszczeniach pozwoli na poprawę warunków kontaktowania się potrzebujących dzięki zwiększeniu prywatności i stworzeniu przyjaznej atmosfery rozmowy z pracownikami.


4 kwietnia 2004 - Przed finiszem

Kończy się budowa krytego basenu w Świebodzicach. Za kilka miesięcy oddany zostanie do użytkowników. W środku czekać będzie 6-torowy basen do pływania o długości 25 metrów, co pozwoli nie tylko na naukę pływania, ale także organizację zawodów dla dzieci i młodzieży. Prócz tego znajdą się tam dwa baseny rekreacyjne, w tym jeden dla małych dzieci. Przewidziano wiele atrakcji, jak na przykład bicze wodne i zjeżdżalnię. Będzie też sauna, która jest coraz modniejsza wśród dorosłych. Przygotowywane są łaźnie i przebieralnie. Przewiduje się także część gastronomiczną. Władze mają też nadzieję, że obiekt będzie działał komercyjnie i że będą tu odpoczywać mieszkańcy Wałbrzycha i Świdnicy, którzy nie mają tak atrakcyjnego obiektu. Koszt całości zadania wyniesie ponad 18 milionów złotych. Miasto stara się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Totalizatora Sportowego.


3 kwietnia 2004 - Remis Bel-Polu

W rozegranym dzisiaj w Świdnicy spotkaniu o mistrzostwo II ligi piłki ręcznej świdnicki Bel-pol zremisował z wiceliderem - Spartą Oborniki Wielkopolskie 30:30
Bel-Pol w drugiej części prowadził nawet 22:18, ale w później inicjatywę przejęli goście.
skład Bel-Pol-u:
Jarosz (7), Omański (7), Gnysinski (6), Lipka A. (3), Kwiatkowski (2), Kaczmarczyk (2), Czerwiński (2), Lipka T. (1), Zapart, Musiał, Terebuń, Lasz.


3 kwietnia 2004 - Pełcznica nie musi być groźna

Świebodzice mogą skutecznie zabezpieczyć się przed wylewającą rzeką, potrzeba jednak na to dużo środków i zgodnej współpracy kilku instytucji - to konkluzja ze spotkania, jakie odbyło się 26 marca w Urzędzie Miejskim. Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Barbara Kościelniak zaprosiła na nie kilku gości, którzy przedstawili plany i zamierzenia, dotyczące regulacji rzeki i wykonania odpowiednich zabezpieczeń. Przybył między innymi dr Lech Poprawki, dyrektor Programu Odra 2006 z Urzędu Marszałkowskiego, Joanna Gustowska, dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Władysław Wołowiec i Jerzy Szełemiej z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Janusz Marlinga, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego oraz Wojciech Caryk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Świebodzice potrzebują suchego zbiornika, który działa jako awaryjny w sytuacji, gdy stan wody przekracza dopuszczalne normy. Usytuowanie miasta wskazuje na to, że zbiornik taki powstać by musiał na trenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Taki pomysł budził początkowo sprzeciwy. Ostatnio jednak do głosu doszli eksperci, którzy potwierdzają, że pomysł jest jak najbardziej wart realizacji.


3 kwietnia 2004 - Szkolenie

26 marca odbyło się szkolenie funkcjonariuszy z Komisariatu Policji i pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu z zakresu przeciwdziałania przemocy. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Referatu Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego. Celem zajęć warsztatowych, które prowadziła Joanna Hermańczuk - terapeuta uzależnień i współuzależnienia z Wałbrzycha, było doskonalenie współpracy pomiędzy policją a pracownikami socjalnymi z zakresu interwencji wobec osób doświadczających przemocy lub ją stosujących w ramach systemu lokalnego. System ten wymaga rzetelnego przeszkolenia osób zawodowo zajmujących się pomaganiem, aby uzyskali jednolitą wiedzę i wypracowali własny zasób doświadczeń i procedur adekwatnych do potrzeb lokalnej społeczności. Wiedza ta i umiejętności powinny obejmować zwłaszcza: zjawisko przemocy, zagadnienia dotyczące okoliczności utrudniających przeprowadzenie skutecznej interwencji, procedury działania w przypadku interwencji wobec przemocy domowej oraz budowania lokalnego systemu wsparcia dla ofiar tej przemocy. W szkoleniu wzięło udział 12 osób.


3 kwietnia 2004 - Folder Gminy Świdnica

Na zlecenie Gminy Świdnica wydany został folder promocyjny. Wydanie folderu zostało w całości sfinansowane przez firmy, które uczestniczyły w tym przedsięwzięciu. Folder zawiera najważniejsze informacje dotyczące Gminy Świdnica. Staraniem autorów było przedstawienie informacji dotyczących m.in. położenia Gminy Świdnica, inwestycji, oświaty, kultury, sportu, najciekawszych zabytków. Folder zawiera również informacje tele-adresowe dotyczące Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Folder ma charakter promocyjny, a informacje w nim zawarte mają zachęcać do odwiedzenia prezentowanych miejsc. Wydanie jest dwujęzyczne, ponieważ zdecydowana większość zagranicznych gości odwiedzających Gminę Świdnica jest niemieckojęzyczna.


3 kwietnia 2004 - Odeszli

odeszli:

28 marca: Mirosław Torbus 47 lat,
29 marca: Władysława Drzazga 72 lata, Czesław Strug 62 lata,
31 marca: Zbigniew Trzpil 50 lat, Zofia Malik 69 lat,
1 kwietnia: Roman Kazun 52 lata,
2 kwietnia: Józefa Strzemp 83 lata, Władysław Partyka 80 lat,
2 kwietnia 2004 - Palmy Wielkanocne

Zakończony został V Konkurs Palm Wielkanocnych. Po wnikliwym obejrzeniu wystawionych palm, przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce: Szkoła Podstawowa - Lubachów,
Zespół Tańca Narodowego i Estradowego "Krąg"
II miejsce: Szkoła Podstawowa - Bystrzyca Górna,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Bystrzyca Górna
III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 12 - Świdnica,
Szkoła Podstawowa Nr 10 - Świdnica.
Wyróżnienia:
Szkoła Podstawowa - Grodziszcze
Szkoła Podstawowa nr 9 - Świdnica
Jury przyznało również nagrodę specjalną:
PUCHAR dla Szkoły Podstawowej w Lubachowie - za inwencję twórczą i niezwykłe przygotowywanie palm od początku trwania konkursu.


2 kwietnia 2004 - Stowarzyszenie się rozwija

Pierwszego kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. Za-rząd spotkał się m.in. po to, aby przygotować dokumenty na Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w kwietniu, a na którym ma być poddawane głosowaniu udzielenie absolutorium Zarządowi. Poza tym podczas Walnego Zgromadzenia przyjęte ma być sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003 i uchwalony budżetu na rok 2004. Zarząd przygotował również dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego w celu rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie planuje dalszy rozwój. W tej chwili trwają rozmowy z powiatami sąsiadującymi z powiatem świdnickim na temat nawiązania bliższej współpracy. Takie jest bowiem zapotrzebowanie przedsiębiorców z sąsiednich powiatów, którzy chcieliby korzystać z form pomocy proponowanych przez Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych.


2 kwietnia 2004 - Konkurs - Wydarzenie

Rozpoczęliśmy kolejny konkurs. Zabawa ta skierowana jest do naszych wiernych czytelników. Naszym zamierzeniem jest wybór ważnych wydarzeń mających miejsce w naszym powiecie. Takich wydarzeń będziemy szukać każdego kwartału. Ostatnia zabawa będzie polegać na wyborze wydarzenia spośród laureatów wcześniejszych kwartalnych laureatów. I już w styczniu przyszłego roku dokonamy wyboru tego najważniejszego. Będzie to Wydarzenie Roku. Zabawmy się więc. Zobaczmy czy to co uważamy za ważne zdaniem innych jest również takim.


2 kwietnia 2004 - zDolny Ślązak

Trwają zmagania na najwyższym szczeblu, bo wojewódzkim we Wrocławiu, półfinalistów różnych dyscyplin w ramach konkursu "zDolny Ślązak".
Z Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach do ścisłego finału z geografii dostał się Mariusz Banik z klasy III d, którego przygotowuje Beata Kubska. Drugą osobą jest humanistka Agnieszka Czuryło z języka polskiego, która rozwija swoje uzdolnienia pod kierunkiem Haliny Serafin.


2 kwietnia 2004 - Siatkówka

27 marca odbył się II Międzynarodowy Turniej Zaprzyjaźnionych Szkół w piłce siatkowej nauczycieli. Organizatorem turnieju była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, W zawodach siat-karskich uczestniczyły 4 zespoły: 2 ze Strzegomia oraz 2 z Novego Města nad Metują w Czechach. Drużyny rywalizowały systemem "każdy z każdym" do dwóch wygranych setów - w sumie rozegrano sześć spotkań. Mecze były bardzo zacięte i stały na wysokim poziomie.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1 miejsce: "Prze - Boyovi"
2 miejsce: "Sirotci"
3 miejsce: "Oldboye"
4 miejsce: "Vaškovi Kwokani"
Po części sportowej odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych pucharów i wspólna zabawa między zaprzyjaźnionymi szkołami.
Symbolem turnieju jest "granitowa piłka" - ufundowana i wykonana przez Panów Marka i Zbigniewa Zychów, na której corocznie będą uwidocznione informacje o zwycięskiej drużynie.


1 kwietnia 2004 - Skargi dłużej

Zarządzeniem Prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka wydłużone zostały godziny przyjmowania mieszkańców w sprawach skarg i wniosków. W ramach skarg i wniosków mieszkańcy przyjmowani są we wtorki. Prezydent Miasta przyjmuje mieszkańców w godzinach od 9.00 do 12.00, a Zastępca Prezydenta w godzinach od 12.00 do 16.00 (wcześniej dyżury trwały do 15.30). W przypadku gdy na wtorek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć mieszkańców w sprawach skarg i wniosków jest poniedziałek. Zapisy osób zgłaszających się na spotkania prowadzą pracownicy sekretariatów Prezydenta i jego Zastępców, którzy wyznaczają terminy przyjęć. Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Dyrektorzy Departamentów i Wydziałów oraz wyznaczony pracownik Referatu Organizacji i Kadr przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


1 kwietnia 2004 - Dni Ziemi Strzegomskiej

Tegoroczne Dni Ziemi Strzegomskiej odbędą się w dniach 22 - 23 maja. Organizatorem imprezy będzie Urząd Miejski we współpracy ze Strzegomskim Centrum Kultury. Już od dłuższego czasu trwają intensywne przygotowania. W tym roku na pewno nie zabraknie gwiazd polskiej muzyki. Po raz pierwszy o wyborze wykonawców zadecydowała młodzież, która w sondażu wskazała na Ewelinę Flintę oraz zespół Blue Cafe. I to właśnie oni zaprezentują się przed strzegomską publicznością. Chcąc zrealizować oczekiwania mieszkańców konieczne jest wprowadzenie biletów. Podyktowane jest to kosztami ochrony tak dużej imprezy masowej, odpowiedniego przygotowania sceny oraz wysokością honorarium, jakie należy się tak znanym i popularnym wykonawcom. Oprócz gwiazd wystąpią zespoły coverowe: "Widmo" - 22 maja i "De Black" - 23 maja oraz grupa "Salsa" wykonująca muzykę latynoamerykańską - 22 maja 2004 r. Dopełnieniem obchodów Dni Ziemi Strzegomskiej będą różnego rodzaju turnieje sportowe, np. Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Turniej Wędkarski.


1 kwietnia 2004 - Z teki Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Zawyżone ceny towarów
W przypadku stosowania przez przedsiębiorców zawyżonych cen towarów i usług w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł, działając na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów: 1. wydać decyzję nakazując zaniechanie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję (art. 9 ustawy) oraz 2. nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu uzyskanego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary (wysokość kary określona w nowelizacji ustawy, która ma wejść w życie 1 maja 2004 r.; obecnie wynosi ona równowartość od 1.000 do 5.000.000 euro, jednak nie więcej, niż 10% obrotu uzyskanego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary - art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy). Wymienione przepisy znajdują jednak zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy: ˇ stosowanie zawyżonych cen jest wynikiem porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji na rynku, polegającego na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen (art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy), ˇ przedsiębiorca nadużywa pozycji dominującej, poprzez bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy). Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Anders, Rzecznik Prasowy UOKiKV, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
telefon (22) 827 28 92 e-mail: eanders@uokik.gov.pl


1 kwietnia 2004 - Recytatorzy

W piątek, 29 marca, w Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy odbyły się rejonowe eliminacje do 49 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego. Nasze miasto reprezentowało pięć recytatorek z Gimnazjum nr 2. Po przesłuchaniach jury zakwalifikowało do 49 Finału Dolnośląskiego, który odbędzie się we Wrocławiu, dwie uczennice: Patrycję Jaśkiewicz, przygotowywaną przez Halinę Serafin, oraz Agatę Wachowiak, podopieczną Małgorzaty Chojdy-Ozgi. Natomiast do etapu powiatowego konkursu recytatorskiego pod nazwą "Pegazik", który również odbył się w Świdnicy, przygotowują się: Małgosia Zielińska, Patrycja Jaśkiewicz, Agata Wachowiak i Agnieszka Śliwińska, reprezentujące Gimnazjum nr 2.


21 czerwca 2019 - Alicji, Alojzego, Rudolfa