31 października 2004 - Strategia przyjęta

Rada Miejska przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dokument pozwoli na kształtowanie lokalnej polityki społecznej, szczególnie poprzez realizację programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Strategia opracowana została o solidną diagnozę sfery demograficznej, gospodarczej i socjalnej.
Na jej podstawie opracowano analizę mocnych i słabych stron, która była z kolei punktem wyjścia do określenia celów i zadań strategii. Podstawowym celem strategicznym jest poprawienie warunków życia mieszkańców Świdnicy.
W tym celu Miasto zamierza wspierać w zaspokajaniu potrzeb osoby starsze, chore, niepełnosprawne i inne potrzebujące pomocy, dążyć do połączenia w sieć wyspecjalizowanych instytucji i organizacji pomocowych, podejmować działania na rzecz profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie i powiecie, poszukiwać wyspecjalizowanych partnerów w sektorze pozarządowym, podnosić kwalifikacje i umiejętności grup zawodowych zajmujących się pomocą społeczną oraz pobudzać społeczność lokalną do większej aktywności w rozwiązywaniu problemów społecznych.


31 października 2004 - Wspólne patrole

Jak co roku Policja i Straż Miejska w Strzegomiu wspólnie patrolują okolice strzegomskich cmentarzy.
W dniach od 30 października do 2 listopada prowadzona jest akcja "Znicz" mająca na celu pilnowanie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym groby swoich bliskich.
Nastąpiły również zmiany w organizacji ruchu drogowego: ulice Polna i Lipowa są w tym czasie jednokierunkowe, a na ulicy Olszowej obowiązuje zakaz parkowania.


31 października 2004 - II Rocznica

27 października Gimnazjum w Żarowie obchodziło szczególne święto - drugą rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz 26 rocznicę pontyfikatu Wielkiego Polaka - Gospodarza Watykanu i Głowy całego Świata Chrześcijańskiego.
Uroczystość uświetnił swą obecnością Biskup Diecezji Świdnickiej - Ignacy Dec.
Na koniec uroczystości odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły.


31 października 2004 - Nowy statut dla MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy otrzyma nowy statut. Rada Miejska podjęła uchwałę o jego nadaniu podczas ostatniej sesji. Dotychczas MOPS funkcjonował w oparciu o statut z 1991 roku. Poszczególne zapisy musiały jednak zostać zmodyfikowane i dostosowane do przepisów ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, wykonującą zadania miasta w zakresie pomocy społecznej. Poprzez analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, przede wszystkim realizuje pracę socjalną oraz przyznaje i wypłaca przewidziane ustawą świadczenia.


31 października 2004 - Historyczny sukces

Strzegomscy uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących uczestniczyli 21 października w Świdnicy w finale piłkarskich rozgrywek szkół ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego.
Turniej fina-łowy zgromadził na starcie 4 drużyny: ZS 1 Świdnica, ZSHT Świdnica, III LO Świdnica i ZSO w Strzegomiu, które wyłoniono w turniejach eliminacyjnych. Młodzi piłkarze z ZSO wywalczyli awans w Żarowie (15 października), pokonując zespoły gospodarzy, z Jaworzyny Śl. i z ZS w Strzegomiu.
Strzegomscy licealiści, których opiekunem jest Przemysław Stempniewicz także w świdnickim finale spisali się doskonale - odnieśli trzy zwycięstwa i wygrali cały turniej. Sukces jest tym bardziej godny podkreślenia, że było to premierowe zwycięstwo strzegomskiego LO w tych rozgrywkach.
Końcowa kolejność turnieju finałowego 1 - ZSO Strzegom, 2 - ZS 1 Świdnica, 3 - ZSHT Świdnica, 4 - III LO Świdnica.


30 października 2004 - Opłata za przedszkole

O 3 złote - ze 114 na 117 zł zwiększy się od 1 stycznia 2005 roku opłata za korzystanie z usług świdnickich przedszkoli miejskich w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego. Podwyżka przyjęta przez Radę Miejską spowodowana jest przyjęciem w założeniach do projektu budżetu na 2005 r. wyższego o 3% wskaźnika dochodów budżetowych (w porównaniu do roku 2004). W Świdnicy istnieje 7 publicznych przedszkoli miejskich i 4 prowadzone przez inne podmioty. We wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych jest łącznie 19 oddziałów przedszkolnych. Łącznie przygotowaniem przedszkolnym objętych jest więc 604 sześciolatków, z tego 185 w przedszkolach i 419 w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe.


30 października 2004 - Niepokonany

Leszek Kulas z DKW Strzegom był niepokonany w II Edycji Pucharu Wielkopolski we wspinaczce halowej.
W turnieju mogli wziąć udział zawodnicy z całej Polski, startując w trzech kategoriach: juniorzy do lat 16, seniorzy, kobiety. Zgłosiło się 27 za-wodników. Strzegom reprezentowało trzech: dwóch juniorów i senior. Najliczniej reprezentowane były kluby z Leszna, Gorzowa i Kalisza. Pojawili się także zawodnicy z Warszawy, Zielonej Góry, Rumii.
Po eliminacjach, do finału zakwalifikowało się 8 osób w kategorii juniorów, 3 w kategorii kobiet i 11 w kategorii seniorów. Ostatecznie najlepszym wśród juniorów okazał się Leszek Kulas ze strzegomskiego klubu. Siódme miejsce w tej samej kategorii zajął jego brat Adam Kulas.
Puchar Wielkopolski we Wspinaczce Halowej składa się z trzech edycji. Odbywają się one w marcu, październiku i grudniu. Organizatorem imprezy jest Centrum Sportu i Rekreacji Dynamix oraz Klub Wysokogórski w Poznaniu. Odbywa się ona od 2002 roku.


30 października 2004 - Liga Szachowa

28 października w siedzibie Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników Międzypowiatowej Ligi Szachowej.
Organizatorami Ligi są Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy oraz kluby szachowe GLKS GONIEC Żarów i ULKS WIEŻA Żarów. Do rozgrywek zgłosiły się drużyny: LZS Granit Rogoźnica I, LZS Granit Rogoźnica II, TSZD Dwie Wieże Dzierżoniów, Hetman Wałbrzych I, Hetman Wałbrzych II, LZS Mielęcin, GLKS Goniec Żarów, LO Żarów, Pogromcy Żarów, LKS Zryw Łażany, MOW Mrowiny, ULKS Wieża Żarów, SOSzW Bystrzyca Grn., LZS Sady.
W pierwszej kolejności zmieniono nazwę ligi z powiatowej na międzypowiatową.
Pierwszy turniej odbędzie się 21 listopada w Gimnazjum w Żarowie, drugi w Dzierżoniowie, trzeci w Bystrzycy Górnej, czwarty w Wierzbnej.


29 października 2004 - Akcja "Znicz"

1 listopada funkcjonariusze świebodzickiego komisariatu będą czuwać nad bezpieczeństwem ludzi i ruchem drogowym. Jak co roku ustawiony zostanie znak bezwzględnego zakazu postoju po prawej stronie ul. Wałbrzyskiej, na odcinku przylegającym do cmentarza.
Ulica Browarowa stanie się jednokierunkową (z góry, do browaru), zaś zatrzymywanie pojazdów będzie możliwe tylko po jednej jej stronie. Należy też zwracać uwagę na oznaczenia dotyczące ruchu samochodów na ul. M. Skłodowskiej-Curie.
Ulica Mickiewicza bez względu na Święto Zmarłych nadal pozostaje drogą objętą zakazem ruchu. Zagwarantowany jest również udział pomocy drogowej przy usuwaniu pojazdów, które nie zastosują się do przepisów. Samochody zostaną odholowane na parking strzeżony przy ulicy Strzegomskiej na konto właściciela pechowego auta - na terenie miasta kosztuje to 180 zł.
Do tej kwoty należy doliczyć ponadto stawkę za miejsce na parkingu strzeżonym. Nowe oznakowania dotyczące ruchu w dniu Święta Zmarłych pojawiło się 30 października od godziny 22, a zniknie 2 listopada o godzinie 18.


29 października 2004 - Budowa sygnalizacji

Rozpoczęła się budowa sygnalizacji świetlnej na jednym ze skrzyżowań w centrum Świdnicy: Łukasińskiego - Księcia Bolka - Saperów.
Budowa zakończy się do końca listopada i będzie kosztowała 145 tysięcy złotych.

Całość finansowana jest z budżetu miasta.
Utrudnienia w ruchu dla kierowców i pieszych będą minimalne.


29 października 2004 - Jantar

Nowy Tygodnik już w kioskach, a w nim:
- Świdnica będzie jednym z miast polskich uczestniczących w międzynarodowych targach w Japonii. Co chce osiągnąć.
- Szczegóły adaptacji i remontu pałacu cystersów. Już niedługo będzie tam biblioteka.
- Krzysztof Wierzęć nie został odwołany ze stanowiska przewodniczącego.
- Zabił, bo nie chciał z nim pić. Opis procesu o okrutnym mordzie.
- To ludzie są bardzo ważni. Wywiad z laureatką targów POLAGRA - FARM 2004.
- Bokserski mecz kobiet w Świebodzicach.
- i wiele innych.


29 października 2004 - Przed 1 listopada

Specjalnie dla osób odwiedzających groby swoich bliskich dokonana została jednodniowa modyfikacja rozkładu jazdy MPK.
1 listopada autobusy będą kursowały wg rozkładu obowiązującego w dni wolne od pracy, a dodatkowo uruchomiona zostanie linia 22 BIS i wydłużona trasa linii nr 20 do ul. Śląskiej. Linia 22 BIS kursować będzie ulicami: E. Plater, Prądzyńskiego, kard. Wyszyńskiego, Riedla, Zamenhofa, Henryka Pobożnego, Łukasińskiego, pl. Św. Małgorzaty, Saperów, Wodna, Jodłowa, Westerplatte, Śląska, Przyjaźni, Słowiańska. Z uwagi na utrudnienia w ruchu, 1 listo-pada autobusy linii nr 30 nie będą wjeżdżać na ul. Słowiańską - przystanek zostanie zlokalizowany przy skrzyżowaniu. W obrębie wszystkich trzech cmentarzy, dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, nastąpią zmiany w organizacji ruchu kołowego.
Zmiany będą obowiązywały od piątku 29 października (od godz. 18.00) do wtorku 2 listopada (do godz. 15.00).
Większość wprowadzonych zmian będzie analogiczna jak w latach poprzednich: Na cmentarzach ustawiona została odpowiednia ilość pojemników na odpady, a w obrębie cmentarzy ogólnodostępne toalety.


29 października 2004 - Sprzątanie grobów

Dzisiaj i jutro na cmentarzu przy ulicy Łukasińskiego, Młodzież Wszechpolska prowadzi akcję "Pomagamy sprzątać groby".
Akcja ma na celu pomoc przy sprzątaniu grobów osobom w podeszłym wieku. Wiemy, że wiele wysiłku kosztuje "troszkę starszych" Świdniczan wysprzątanie grobów swoich bliskich, dlatego staramy się przynieść im ulgę. Mamy nadzieję, że wiele osób skorzysta z naszej pomocy.


29 października 2004 - Na sprzedaż

Rada Miejska w Świdnicy przeznaczyła do sprzedaży dwie działki - przy ul. Esperantystów - Parkowej oraz przy ul. Wrocławskiej.
Pierwsza działka o powierzchni 1,26 ha, położona jest przy drodze krajowej nr 35 i przeznaczona jest pod funkcję zabudowy produkcyjnej, jednak - z uwagi na brak aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, na nabywcy ciążyć będzie obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Należy zaznaczyć, iż w przypadku tej działki Miasto nie sprzedaje wyłącznego prawa własności, lecz prawo użytkowania wieczystego gruntu.
Przeznaczona do sprzedaży działka przy ul. Wrocławskiej 48B to nieruchomość o powierzchni 50,80m2 zabudowana wolnym budynkiem oficynowym.
Obie działki przeznaczone zostaną do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.


29 października 2004 - Kobiety na ringu

4 listopada, na ringu zmierzą się czołowe zawodniczki w boksie Polski i Kanady w meczu między-państwowym. W składzie obu drużyn znalazły się mistrzynie i wicemistrzynie Europy i świata. Zawody rozpoczną się o godzinie 16.00. Zawodniczki rozegrają ze sobą 12 pojedynków. Dwa dni potem walczyć będą ze sobą raz jeszcze - w Knurowie.
Na świebodzickich deskach zmierza się bokserki z klubów z całej Polski, między innymi z Poznania, Warszawy, Świecia, Szczecina czy Lublina.
Ciekawostką jest, że drużynie kanadyjskiej przewodzić będzie Matt Mizerski, legenda światowego boksu, Kanadyjczyk polskiego pochodzenia. Prócz niego w ekipie zza oceanu jest jeszcze tylko jeden mężczyzna!
Nawet sędziowie zawodów to kobiety: Alison Arsenault i Lucie Chaisson. Spotkanie relacjonować będzie Telewizja Polska i Polskie Radio. Wśród patronów medialnych znalazła się także redakcja "Gońca".


29 października 2004 - Wystawa medali i monet

Od 28 października 2004 roku do 25 lutego 2005 roku prezentowana będzie w klubie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wolności 13 w Świebodzicach ekspozycja zawierająca 200 medali i 40 monet z kolekcji Adama Tyszera, związanych z postacią Jana Pawła II.
Obrazują dzieje pontyfikatu Ojca Świętego od momentu objęcia stolicy papieskiej, przez zamach w 1981 roku i miejsca pielgrzymek.


28 października 2004 - Pierwszy numer już dostępny

W sekretariacie Świdnickiej Kurii Biskupiej przy ul. Prądzyńskiego można nabyć pierwszy numer "Świdnickich Wiadomości Kościelnych" - kwartalnika wydawanego przez Kurię.
W numerze m.in. treść bulli papieskiej ustanawiającej diecezję świdnicką, szczegółowy opis uroczystości Ingresu Biskupa Świdnickiego, dokumenty Biskupa Świdnickiego i obszerna dokumentacja fotograficzna Ingresu.
Liczący 103 strony formatu A5, pierwszy numer kwartalnika można kupić za 15 zł. Gorąco polecamy.


28 października 2004 - Członek RPP u świdnickich przedsiębiorców

Dzisiaj o godzinie 19.00 w hotelu "Piast - Roman", Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich gościło profesora Mariana Nogę, rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, członka Rady Polityki Pieniężnej.
Profesor spotkał się z przedsiębiorcami bezpośrednio po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, przedstawił członkom Stowarzyszenia najnowsze decyzje w zakresie polityki finansowej tej instytucji. Następnie po krótkiej przerwie odpowiadał na pytania licznie przybyłych na to spotkanie przedsiębiorców.


28 października 2004 - Recytatorskie talenty

W finale Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej błyszczeli uczniowie szkoły podstawowej w Jaroszowie. Magdalena Mazur zajęła I miejsce, a Mateusz Zając miejsce IV. Konkurs zorganizowano w ramach XV Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej "Bądźmy rodziną".
Wzięło w nim udział 67 uczniów. Startowali oni w 4 kategoriach wiekowych.
Wszyscy uczestnicy przeszli najpierw etapy szkolne i gminne, a ci najlepsi z nich również rejonowe w: Dusznikach Zdroju, Wałbrzychu, Świdnicy, Polanicy Zdroju, Jaworzynie Śląskiej, Pieszycach, Sokołowsku, Ząbkowicach Śląskich, Nowej Rudzie, Radkowie, Kłodzku, Bardzie.
W eliminacjach rejonowych Magda i Mateusz byli niepokonani i zajęli I i II miejsce. Do konkursu przygotowywał ich zespół nauczycieli pod kierunkiem Joanny Łacińskiej - nauczyciela religii w PSP w Jaroszowie.


28 października 2004 - I Zjazd Wyborczy

25 października odbył się w Urzędzie Miejskim w Żarowie I Zjazd Wyborczy Delegatów Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Żarowie.
W skład Zrzeszenia weszły kluby piłki nożnej (LKS "Wierzbianka" Wierzbna, LKS "Zryw" Łażany, LZS "Zieloni" Mrowiny, LZS "Omega" Mikoszowa, LZS "Błyskawica" Kalno, LZS Buków, LZS Imbramowice, LZS Pożarzysko), klub lekkoatletyczny (ULKS "Zielony Dąb" Żarów) oraz kluby szachowe (GLKS "Goniec" Żarów i ULKS "Wieża" Żarów).
Wybrany zo-stał Zarząd, Prezydium oraz Komisja Rewizyjna w skład których weszli przedstawiciele klubów sportowych. Prezesem GZ LZS został Leszek Michalak - Zastępca Burmistrza Miasta Żarów, Wiceprezesem Renata Bielińska, a Sekretarzem Artur Adamek. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Janusza Dominika.
Źródłem finansowania GZ LZS w Żarowie będą: dotacje z budżetu Gminy Żarów, składki członkowskie oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych.
Jego celem jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i do-rosłych na obszarze gminy Żarów.


28 października 2004 - Zawodowy rezerwista

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świdnicy rozpoczęła nabór do zawodowej służby wojskowej. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Podstawowy warunek to bycie rezerwistą. Kandydaci przejdą testy sprawnościowe: bieg na 1000 m, skłony, czyli tzw. brzuszki oraz podnoszenie na drążku.
- Zainteresowanie jest spore. Wnioski zaczęły spływać już w sierpniu, we wrześniu odbyły się pierwsze egzaminy. Nabór trwa i na pewno będzie kontynuowany w przyszłym roku - informuje Agnieszka Wasylik z WKU w Świdnicy.
W zależności od wolnych etatów rezerwiści zasilą korpus podoficerów i szeregowych. Mogą również kształcić się w szkole podoficerskiej. Aktualnie trwa nabór na szeregowych zawodowych w jednostkach wojskowych w Świętoszowie, Międzyrzeczu, Brzegu, Szczecinie i Bielsku Białej oraz do Szkoły Podoficerskiej Służb Medycznych w Łodzi. Trwa również rekrutacja do Batalionu Reprezentacyjnego WP.
Szczegółowe informacje o terminach egzaminów w JW uzyskają Państwo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Świdnicy pod numerem telefonu: 852-24-22 wew. 55.


28 października 2004 - Wystawa medali i monet

Od 28 października 2004 roku do 25 lutego 2005 roku prezentowana będzie w klubie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wolności 13 w Świebodzicach ekspozycja zawierająca 200 medali i 40 monet z kolekcji Adama Tyszera, związanych z postacią Jana Pawła II.
Obrazują dzieje pontyfikatu Ojca Świętego od momentu objęcia stolicy papieskiej, przez zamach w 1981 roku i miejsca pielgrzymek.


28 października 2004 - Bezkonkurencyjny Milicz

23 października Strzegom był miejscem rozgrywek drugiej rundy Grand Prix Dolnego Śląska w mini-siatkówce chłopców o puchar prezesa DZPS. Zawody zostały zdominowane przez młodych siatkarzy z Milicza, którzy wygrali klasyfikacje klas IV, V i VI.
Na starcie stanęły najlepsze szkoły podstawowe z Milicza, Oławy, Świdnicy i Strzegomia. W sumie wystartowało 30 drużyn, tj. ok. 130 zawodników. Turniej dla adeptów siatkówki rozgrywano w trzech salach gimnastycznych jednocześnie: hali OSiR-u, PSP Nr 4 i Gimnazjum Nr 2. Po zakończeniu rozgrywek w trzech kategoriach wiekowych odbyło się wręczenie pamiątkowych dyplomów.
Grand Prix Dolnego Śląska w minisiatkówce chłopców to cykl 4 imprez, które organizowane są przez poszczególne miasta biorące udział w turnieju. Pierwsze zawody odbyły się 2 października w Oławie i podobnie jak w Strzegomiu, najlepsze okazały się zespoły z Milicza.
Kolejny turniej zaplanowano na 20 listopada w Świdnicy.


27 października 2004 - Dawny hotel sprzedany

Miasto Świdnica sprzedało budynek przy ul. Jagiellońskiej 5-7. Budynek ten to dawny Hotel "Volksgarten" - ma długą historię. Powstał na początku XX wieku, w miejscu, w którym wcześniej stał rodzinny dom wybitnego świdniczanina Karla Gottlieba Suareza (1746-1798), twórcy pruskiego powszechnego prawa krajowego. Do czasów II wojny światowej budynek służył jako hotel, natomiast po wojnie spełniał cele kulturalno-oświatowe i mieszkalne. Następnie, przez wiele lat obiekt był nieużytkowany. Budynek wystawiono na sprzedaż, jednak dwa kolejne przetargi nie wyłoniły nabywcy. Obiekt sprzedano dopiero, gdy znalazł się w wykazie poprzetargowym. 26 października gmach zakupiła irlandzka firma Border Crossing Ltd., która w swym rodzimym kraju zajmuje się remontami obiektów zabytkowych. Obecny właściciel został zobowiązany w akcie notarialnym do wykonania (w ciągu dwóch lat od daty nabycia) prac zabezpieczających budynek, a w ciągu czterech lat - do przeprowadzenia prac budowlanych, które przywrócą budynkowi pełną wartość użytkową i zagospodaruje parter budynku na cele użytkowe, a na poszczególnych kondygnacjach stworzy mieszkania lub hotel.


27 października 2004 - Portret pamięciowy

6 października około godziny 19.00 na parkingu samochodowym przy ul.1-Maja w Żarowie, nieznany mężczyzna zaczepił przechodzącą dwunastoletnią dziewczynkę, polecając by wsiadła do jego samochodu. Gdy odmówiła, wówczas chwycił ją za rękę i usiłował siłą wciągnąć do samochodu. Dziewczynka gryząc go uwolniła się i uciekła z miejsca zdarzenia. KPP w Świdnicy i KP w Żarowie zwraca się do wszystkich osób, które widziały tego mężczyznę lub to zdarzenie, o kontakt z najbliższą jednostką Policji powiatu świdnickiego.
Rysopis sprawcy: wiek 25 - 30 lat, szczupła budowa ciała, wzrost około 170cm. włosy czarne, krótkie, uczesane do góry (na jeża).


27 października 2004 - Turniej Mikołajkowy

4 grudnia w Jaworzynie Śląskiej rozegrany zostanie IX Indywidualny Mikołajkowy Turniej Szachowy w Szachach Szybkich.
Chętni do wzięcia udziału w turnieju mogą zgłaszać się do 1 grudnia - pisemnie na adres: Sekcja Szachowa "Zebra" przy Samorządowym Ośrodku Kultury ul. Powstańców 3. 58-140 Jaworzyna Śląska
lub tel/fax. 074/85-84-136 - ośrodek kultury tel. 074/85-87-490 - Marian Gabrysiak, wieczorem (tel. dom.) Osoby zgłoszone wcześniej mają zagwarantowany udział w turnieju.


27 października 2004 - 55 lat Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej obchodzi w tym roku 55 - lecie istnienia.
Jutro o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej strzegomskiego Urzędu Miejskiego odbędą się z tej okazji uroczystości. W jej trakcie przewidziana jest sesja popularno-naukowa, zostaną wręczone nagrody, dyplomy. Z koncertem wystąpi Jarek Królikowski a śpiewaczce - Urszuli Rojek akompaniować będzie Ewa Sobieralska.


27 października 2004 - Gość SPiKŚ

Jutro o godzinie 19.00 w hotelu "Piast - Roman", Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich gościć będzie prof. Mariana Nogę, rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, członka Rady Polityki Pieniężnej.
Profesor spotka się z przedsiębiorcami bezpośrednio po posiedzeniu RPP, będzie więc przedstawiał najnowsze decyzje w zakresie polityki finansowej tej instytucji.27 października 2004 - Akcja "Znicz"

1 listopada funkcjonariusze świebodzickiego komisariatu będą czuwać nad bezpieczeństwem ludzi i ruchem drogowym. Jak co roku ustawiony zostanie znak bezwzględnego zakazu postoju po prawej stronie ul. Wałbrzyskiej, na odcinku przylegającym do cmentarza. Ulica Browarowa stanie się jednokierunkową (z góry, do browaru), zaś zatrzymywanie pojazdów będzie możliwe tylko po jednej jej stronie. Należy też zwracać uwagę na oznaczenia dotyczące ruchu samochodów na ul. M. Skłodowskiej-Curie. Ulica Mickiewicza bez względu na Święto Zmarłych nadal pozostaje drogą objętą zakazem ruchu. Zagwarantowany jest również udział pomocy drogowej przy usuwaniu pojazdów, które nie zastosują się do przepisów. Samochody zostaną odholowane na parking strzeżony przy ulicy Strzegomskiej na konto właściciela pechowego auta - na terenie miasta kosztuje to 180 zł. Do tej kwoty należy doliczyć ponadto stawkę za miejsce na parkingu strzeżonym. Nowe oznakowania dotyczące ruchu w dniu Święta Zmarłych powinny pojawić się 30 października do godziny 22, a zniknąć do 2 listopada do godziny 18.


26 października 2004 - Konkurs zakończony

Wczoraj zakończyliśmy trwający dłuższy czas - konkurs z VOBISEM. Na konkurs napłynęło 630 odpowiedzi poprawnych, zdarzyły się też błędne.
Na stronie konkursowej opublikowana została lista nagrodzonych. Gratulujemy i zapraszamy niebawem. Wyniki - >>> zobacz


26 października 2004 - Zbiórka żywności

23 października w ramach programu "Podziel się posiłkiem" odbyła się w kraju wielka zbiórka żywności. W akcji uczestniczyło ponad ponad 20 Banków Żywności, udział wziął także Świdnicki Bank przy DSOB Świdnica. Uczestniczyło ponad 10 000 wolontariuszy, blisko 800 sklepów spożywczych, 140 miast i miejscowości. Z naszego powiatu były to Świdnica i Świebodzice. W ramach zbiórki zebrano 120 ton żywności, z której można przygotować 240 tysięcy posiłków. Zebrana żywność zostanie przekazana do organizacji i instytucji, które zajmują się dożywianiem dzieci. Wszystkim darczyńcom biorącym udział w zbiórce żywności Serdecznie Dziękujemy!


26 października 2004 - Rynek pracy bez tajemnic

Strzegomskie Info - Centrum przeszkoli młodzież ponadgimnazjalną w celu przygotowania jej do realiów panujących na rynku pracy. Pierwsza prezentacja odbędzie się 29 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Młodzież nauczy się prowadzenia efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej, dowie się jak założyć własną firmę i co zrobić, aby stać się szefem swojego przedsięwzięcia. Pracownicy GCI przygotują ponadto prezentacje dotyczące: rodzajów spółek prawa handlowego, rodzajów umów o pracę, umów cywilno-prawnych. Info - Centrum chce rozszerzać swoją działalność na obszary najbardziej zagrożone bezrobociem. W tym celu w listopadzie zostaną zorganizowane wyjazdy na wsie gminy Strzegom, podczas których GCI przedstawi swoją ofertę (np. możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu, ksero, wykonania wizytówek czy innych materiałów) oraz zaprezentuje jak założyć własną działalność gospodarczą.


26 października 2004 - Świdnica na targach

Świdnica i Jawor prezentowały się wspólnie na stoisku Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej podczas Międzynarodowego Salonu Turystycznego Tour Salon 2004, który odbył się w dniach 21-23 października w Poznaniu.
Oba miasta łączył szyld Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.
Podczas targów, na powierzchni 6453 m2 prezentowało się ok. 800 wystawców z 52 państw i regionów.


26 października 2004 - Giną radioodtwarzacze

Problem kradzieży radioodtwarzaczy samochodowych, wzrasta kiedy samochody zaparkowane są w miejscach słabo oświetlonych, zaułkach zarośniętych żywopłotem lub wysokimi krzakami. W ostatnim czasie problem się nasilił, ginie dużo odbiorników i często niszczone są samochody. Sprawcy tych zdarzeń zatrzymywani są przez policjantów jednak w ich miejsce pojawiają się nowi. 24 października funkcjonariusze KPP w Świdnicy zatrzymali w bezpośrednim pościgu Łukasza Z. lat 17 i Tomasza K. lat 16 obaj zamieszkali w Świdnicy, którzy wybijając szybę, włamali się do samochodu Ford Escort i skradli radioodtwarzacz. Straty wyniosły 300zł. Zatrzymani przyznali się do popełnienia 17 włamań do samochodów, kradzieży radioodtwarzaczy i innych przedmiotów znajdujących się w samochodach. Policjanci apelują do mieszkańców Osiedli o informację na temat osób kręcących się i oglądających samochody. Wszystkie Państwa telefony będą sprawdzane, w każdym takim przypadku gwarantujemy anonimowość.


26 października 2004 - Sesja Rady Powiatu

Jutro o godzinie 10.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się XXII Sesja Rady Powiatu w Świdnicy. Na początku sesji Radni wysłuchają sprawozdania z działalności Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. W porządku obrad sesji znalazły się także tematy związane z ustaleniem wzoru flagi Powiatu Świdnickiego. Ważnym punktem obrad będzie podjęcie uchwał w sprawie usta-leniem regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Oprócz tego Radni będą głosować nad wyrażeniem zgody na udzielenie bonifikaty na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w Świdnicy, które zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej na rzecz Diecezji Świdnickiej oraz Caritas Diecezji Świdnickiej. Radni będą głosować również nad wyrażeniem zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Świebodzicach oraz w Gminie Żarów na rzecz zainteresowanych samorządów.


25 października 2004 - MZEC - modernizacje i inwestycje

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy otrzymał z europejskiego Funduszu PHARE dotację w wysokości 44 tys. euro na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dotację od Miasta Świdnica w wysokości 75 tys. zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację układu wytwarzania ciepłej wody na Osiedlu Młodych. MZEC modernizuje również układ produkcji ciepłej wody użytkowej na Osiedlu Młodych, czego efektem finalnym będzie wyeliminowanie kotłowni przy ul. Zamenhofa/Sikorskiego. Spółka zdobywa także nowych klientów - będzie dostarczała ciepło do nowo budowanego kompleksu obiektów handlowo-usługowych i rekreacyjno-sportowych przy ul. Sikorskiego, Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Ks. Agnieszki i do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Św. Małgorzaty. MZEC, z uwagi na duże rezerwy mocy kotłowni Zarzecze, będzie mógł także dostarczać ciepło do przedsiębiorstw, które powstaną przy ul. Przemysłowej oraz na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park.


25 października 2004 - Szachy

Wczoraj rozpoczęły się rozgrywki ligowe z udziałem szachistów Gońca Żarów. W meczu I rundy Dolnośląskiej Klasy A Seniorów zawodnicy "Gońca" przegrali z drużyną Dwie Wieże Dzierżoniów 2-3.

Dudek Romuald - Paradowski Paweł 1-0, Tymcio Leszek - Stec Czesław 0-1, Szczepański Tadeusz - Bieszczad Michał 1-0, Woszczyński Sławomir - Kipczak Jan 0-1 i Imbor Agnieszka - Wilczyńska Beata 1-0.


25 października 2004 - Zacząć od swojego ogródka

Cieszy fakt, że mieszkańcy wsi wiedzą, że dbanie o gminę należy zacząć od swojego ogródka - pod-sumował tegoroczną edycję konkursu na estetykę wsi i zagrody burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz. Konkurs organizowany jest w gminie Strzegom od 13 lat. Pomysłodawcą był Józef Kuźma ówczesny kierownik referatu rolnictwa. W tegorocznej edycji udział wzięło 11 miejscowości. Nagrodzono pięć: Granicę, Goczałków, Stanowice, Rogoźnicę i Kostrzę. O miana najładniejszych zagród wiejskich walczyły 74 gospodarstwa z 14 wsi i Strzegomia: 30 otrzymało nagrody, a 22 wyróżnienie. - Gmina Strzegom z roku na rok pięknieje. Nadszedł czas, aby to was zaczęli odwiedzać inni rolnicy i gospodarze. Jest, co podpatrzeć i co podziwiać - powiedziała Marta Domeradzka ze świdnickiego oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Jesteście jedyną gminą w powiecie, która angażuje własne środki finansowe i organizuje konkurs na taką skalę.


25 października 2004 - Sesja w Gminie

29 października o godzinie 9°° dobędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Świdnica. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Świdnica, przy ulicy Głowackiego. Podczas sesji poruszone zostaną między innymi: zmiany budżetu gminy na rok 2004, wniosek o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy, sprawa wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości w Burkatowie, Witoszowie Dolnym i inne.


24 października 2004 - Kredyt na dokończenie biblioteki

Miasto Świdnica podpisało z RHEINHYP-BRE Bankiem Hipotecznym umowę o kredyt na dokończenie adaptacji budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kredyt długoterminowy opiewa na sumę 3.900.000 zł. Rozbudowa wraz z modernizacją dawnego Dworu Cystersów na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej rozpoczęła się w roku 2001. Całość prac budowlanych zamknie się kwotą ok. 7 mln. zł. Biblioteka będzie mogła pomieścić ponad 261 tys. woluminów w księgozbiorze głównym, wypożyczalni i czytelni dla dorosłych, wypożyczalni i czytelni dla dzieci oraz w czytelni czasopism. W bibliotece zaprojektowano ponadto obszerne katalogi, dział udostępniania multimediów, pracownię internetową, wypożyczalnię książek dla niewidomych, dział zbiorów regionalnych z pracownią bibliograficzną, pomieszczenia do organizacji imprez, wystaw oraz zajęć i zabaw dla dzieci i młodzieży, salę konferencyjną dla 40-50 osób. Budynek został wzniesiony w latach 1723-1725.


24 października 2004 - Obrona już za dwa tygodnie

9 listopada, o godzinie 17.00 w sali USC, Urzędu Miejskiego w Świdnicy odbędzie się publiczna obrona koncepcji złożonych przez młodych świdniczan w konkursie "Debiut Gospodarczy", realizowanym w ramach Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych. Publiczna obrona koncepcji będzie ostatnim etapem konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Świdnicy. Jego zwycięzcy otrzymają udokumentowany zwrot kosztów uruchomienia działalności gospodarczej (1 miejsce - do 30 tys. zł, II miejsce - do 20 tys. zł, III miejsce - do 10 tys. zł), a elementem pierwszej nagrody będzie także lokal na prowadzenie działalności, za który pełny czynsz przyszli przedsiębiorcy będą musieli zapłacić dopiero w piątym roku działalności. Na konkurs wpłynęło pięć koncepcji. Wszystkie zostały zakwalifikowane do kolejnych etapów. Publiczna obrona, przed komisją konkursową i publicznością przeprowadzona zostanie na żywo przed kamerami telewizyjnymi.


24 października 2004 - Konferencja polsko-szwedzka

Fundacja "Krzyżowa" oraz Starostwo Powiatowe w Świdnicy zorganizują w Krzyżowej dniach 2-3 listopada konferencję pt. "Nauka przez całe życie - alternatywne kształcenie dorosłych w zmieniają-cym się świecie: doświadczenia polsko-szwedzkie". Wezmą w niej udział przedstawiciele oświaty, polityki społecznej, organizacji pozarządowych.
Spotkanie ma stać się początkiem idei utworzenia na Dolnym Śląsku Międzynarodowego Centrum Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych. Celem ta-kiego centrum jest edukacja dorosłych, przeciwdziałanie bezrobociu oraz marginalizacji społecznej. Na bazie doświadczeń szwedzkich będzie możliwość przekonania się, że istnieją alternatywne, skuteczne metody walki z największymi i najważniejszymi problemami społecznymi.


24 października 2004 - Spotkanie z mieszkańcami

Prezydent Miasta Wojciech Murdzek zaprasza
mieszkańców śródmieścia na spotkanie poświęcone problemom tej części miasta.
Spotkanie odbędzie się 3 listopada w Klubie Bolko, przy pl. Grunwaldzkim 11 o godzinie 17.00, jest ot-warte i stanowi początek serii spotkań z mieszkańcami poszczególnych dzielnic, które będą organizowane regularnie już od jesieni.24 października 2004 - Sprzątanie grobów

Młodzież Wszechpolska w dniach 29 - 30 października na cmentarzu przy ulicy Łukasińskiego będzie prowadziła akcję "Pomagamy sprzątać groby".
Nasza akcja ma na celu pomoc przy sprzątaniu grobów osobom w podeszłym wieku. Wiemy, że wiele wysiłku kosztuje "troszkę starszych" Świdniczan wysprzątanie grobów swoich bliskich, dlatego będziemy się starać przynieść im ulgę. Mamy nadzieję, że wiele osób skorzysta z naszej pomocy.


24 października 2004 - 50 lat Jaworzyny Śląskiej

Zbliżają się obchody 50 - lecia nadania Jaworzynie Śląskiej praw miejskich. Obchody odbędą się 11 listopada tego roku. Władze miasta zapraszają do współorganizacji wystawy obrazującej życie codzienne w różnych latach począwszy od 1954 roku i proszą o przekazanie w depozyt: fotografii z wydarzeń rodzinnych i codziennego życia w mieście, wycinki prasowe o Jaworzynie i wydarzeniach ważnych dla mieszkańców, medale, dyplomy, odznaki, odznaczenia, świadectwa szkolne lub różnych kursów, związkowe, z organizacji społecznych, religijnych, politycznych, za osiągnięcia sportowe i kulturalne. Krótkie opisy życia w okresie 50 - lecia.
Rodzinne pamiątki prosimy dostarczyć do biblioteki lub sekretariatu Samorządowego Ośrodka Kultury przy ul. Powstańców 3, w godz. od 8.00-19.00 do 28 października.


24 października 2004 - "Młodzi Młodym"

Koło Miejskie Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" w Świdnicy rozpoczyna akcję pod hasłem: "Młodzi Młodym". Przedsięwzięcie to ma na celu wsparcie polskich szkół na Ukrainie. Idea polega na tym, aby każda klasa wspomogła swoich polskich kolegów poprzez zakup jednej nowej rzeczy (piłki, pomoce naukowe, zeszyty, przybory szkolne, plecaki itp), przekazać następnie Stowarzyszeniu, które w połowie listopada podaruje w imieniu szkół powiatu świdnickiego wybranej polskiej instytucji w obwodzie czernihowskim. Będzie to piękny gest, który zostanie na długo w pamięci polskiej młodzieży na Ukrainie. Zebrane artykuły prosimy składać do końca października w siedzibie Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" w Rynku 39-40 (IIIp.)


24 października 2004 - Rada społeczna pogotowia

Jutro o godzinie 13.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy. Członkowie Rady omówią zasady kontraktowania świadczeń na przyszły rok oraz zaopiniują propozycję zakupu deski ortopedycznej dla świdnickiej karetki wypadkowej.
Już niebawem także pojawi się kolejna karetka reanimacyjna, zakupiona ze środków budżetu powiatu, która będzie służyła mieszkańcom całego Powiatu Świdnickiego.


24 października 2004 - Seminarium dla firm i przedsiębiorstw

27 października w godzinach 9:00 - 14:00 w Firmie Szkoleniowo - Doradczej Anny Szywały odbędzie się seminarium "Obrót towarowy z zagranicą po 1 maja 2004 roku." Seminarium jest adresowane do firm i przedsiębiorstw za-interesowanych unijnymi przepisami i mechanizmami obrotu towarowego z krajami trzecimi.


23 października 2004 - Przedsiębiorcy akceptują

Około 20 przedsiębiorców wzięło udział w prezentacji wstępnej koncepcji świdnickiego Parku Przemysłowego, która odbyła się w czwartek, 21 października w sali narad Urzędu Miejskiego. Park Przemysłowy to pomysł na przyciągnięcie do miasta firm działających w obrębie nowych technologii i innowacji. Podobne Parki działają w innych europejskich miastach i cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. Jest to kolejny pomysł władz miasta na tworzenie nowych miejsc pracy i - jak wynikło ze spotkania - jest on w pełni akceptowany przez środowisko przedsiębiorców. Miasto jest na etapie przygotowań do sporządzenia koncepcji Parku Technologicznego, która będzie podstawą do poszukiwania środków finansowych na realizację pomysłu.


23 października 2004 - Aukcja elektroniczna

Starostwo Powiatowe w Świdnicy po raz pierwszy organizuje przetarg w trybie aukcji elektronicznej. Jest to już drugi taki przetarg na terenie naszego Powiatu. Ma on charakter licytacji i będzie dotyczył zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Cena wyjściowa wynosi 64.400 zł za całą dostawę i jest to cena maksymalna. Biorący udział w aukcji składają w trakcie jej trwania kolejne korzystniejsze oferty obniżając cenę o 100 zł do 500 zł. Oferty można będzie składać za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Elektronicznej Platformy Przetargowej >>> zobacz. Aukcja będzie miała charakter jedno-etapowy i potrwa 60 min. Rozpoczęcie nastąpi 19 listopada o godz. 10.00. Wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji należy składać do 4 listopada do godz. 10.00 w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7. Planujemy od przyszłego roku większość przetargów na dostawy organizować drogą elektroniczną.


23 października 2004 - Siatkówka

W rozegranej dzisiaj czwartej kolejce spotkań IV ligi siatkówki męskiej DORS Świdnica bez więk-szych problemów pokonał na swoim terenie zespół Hutnika Pieńsk 3:0 w setach 25:19, 25:18, 25:21. Zdjęcia z meczu - >>> zobacz

W innym meczu tej grupy AKS Strzegom uległ Indyjskiej Lubań 0:3 w setach 21:25, 17:25, 20:25 i zajmuje w tabeli jedno z końcowych miejsc.


23 października 2004 - Jantar

Nowy Tygodnik już wkrótce!
Pytaj o niego w kioskach i innych punktach sprzedaży prasy.


22 października 2004 - MPK inaczej 1 listopada

Jak co roku, w dniu Wszystkich Świętych nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Świdnicy. 1 listopada autobusy będą kursowały wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni wolne od pracy. W celu ułatwienia dojazdu do cmentarzy uruchomiona zostanie dodatkowa linia 22 BIS i wydłużona trasa linii nr 20 do ul. Śląskiej. Linia 22 BIS będzie miała następujący przebieg: E. Plater, Prądzyńskiego, kard. Wyszyńskiego, Riedla, Zamenhofa, Henryka Pobożnego, Łukasińskiego, pl. Św. Małgorzaty, Saperów, Wodna, Jodłowa, Westerplatte, Śląska, Przyjaźni, Słowiańska. Z uwagi na utrudnienia w ruchu, 1 listopada autobusy linii nr 30 nie będą wjeżdżać na ul. Słowiańską - przystanek zostanie zlokalizowany przy skrzyżowaniu. Szczegółowe rozkłady jazdy zostaną umieszczone na przystankach, na trasie przebiegów autobusów, zaś wszelkie informacje na temat kursowania autobusów MPK udzielane są przez całą dobę pod numerem telefonu 852-27-62.


22 października 2004 - Sesja w Gminie

29 października o godzinie 9°° dobędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Świdnica. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Świdnica, przy ulicy Głowackiego. Podczas sesji poruszone zostaną między innymi: zmiany budżetu gminy na rok 2004, wniosek o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy, sprawa wyrażenia zgo-dy na zawarcie porozumienia międzygminnego, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości w Burkatowie, Witoszowie Dolnym i inne.


22 października 2004 - Jak układać

Kopalnią pomysłów okazały się warsztaty zorganizowane przez Referat Rolnictwa i Rejonowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Strzegomiu. Zaproszone zostały na nie mieszkanki wsi z całej gminy. Spotkania te mają już swoją tradycję i cieszą się sporym zainteresowaniem. Podczas warsztatów można było podpatrzyć jak przy wykorzystaniu najróżnorodniejszych suszków, traw, wikliny, wstążek itp. samodzielnie tworzyć ozdobne dekoracje. Efekty ich pracy można było podziwiać już dzisiaj w Urzędzie Miejskim.


22 października 2004 - Poezja Religijna

W zakończonym dzisiaj Finale Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej wzięli udział uczestnicy, którzy przeszli etapy rejonowe w: Dusznikach Zdroju, Wałbrzychu, Świdnicy, Polanicy Zdroju, Jaworzynie Śląskiej, Pieszycach, Sokołowsku, Ząbkowicach Śląskich, Nowej Rudzie, Radkowie, Kłodzku, Bardzie.
W czterech kategoriach wiekowych wzięło udział 178 uczestników. Finały odbyły się w dniach 20-22 października w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj rozdano nagrody i wyróżnienia. Pełna lista nagrodzonych >>> zobacz


22 października 2004 - Mecz na Zawiszowie

Jutro o godzinie 16.00 w świdnickiej hali na Osiedlu Zawiszów rozegrany zostanie mecz siatkówki IV ligi mężczyzn. Zespół DORS Świdnica podejmował będzie zespół Hutnika Pieńsk.
Organizatorzy zapraszają. Wstęp wolny.


22 października 2004 - Z attache

20 października Prezydent Wojciech Murdzek, przy udziale radnego Województwa Dolnośląskiego Jarosława Kurzawy spotkał się z panem Holgerem Theissenem - attache konsularnym Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

Celem spotkania była prezentacja oferty inwestycyjnej Miasta Świdnicy.


21 października 2004 - Rozstrzygnięcie konkursu

22 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu rozstrzygnięty zostanie XIII konkurs na estetykę wsi i zagrody.

W tegorocznej edycji udział w kategorii estetyka wsi wzięło 11 miejscowości.
O miano najładniejszej zagrody wiejskiej walczyło 74 gospodarstwa z 14 wsi i Strzegomia.


21 października 2004 - Wizyta Marszałka

23 października o godzinie 12.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbędzie się spotkanie starosty oraz szefów miast i gmin naszego powiatu z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Pawłem Wróblewskim.
Tematem rozmów będą aktualne problemy i sprawy dotyczące funkcjonowania Powiatu Świdnickiego. Nowy Marszałek po raz pierwszy spotka się z gospodarzami powiatu.


21 października 2004 - Sesja już jutro

Jutro o godzinie 11.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji przedstawiona zostanie Gminna Strategia Integracji i Polityki Społecznej, a radni dyskutować będą nad projektami kilkunastu uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in. następujące projekty:
- uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie utworzenia związku między-gminnego pn. "Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy" i przyjęcia jego Statutu,
- uchwała w sprawie likwidacji Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy,
- uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Świdnica, a Gminą Świdnica, Gminą Żarów i Gminą Marcinowice o przejęcie przez Gminę Miasto Świdnica wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego.


21 października 2004 - Minisiatkówka chłopców

Grand Prix Dolnego Śląska w Minisiatkówce Chłopców o Puchar Prezesa DZPS Wrocław to cykl 4 imprez organizowanych w Oławie, Strzegomiu, Świdnicy, Miliczu. Mają one na celu popularyzację piłki siatkowej wśród dzieci oraz wyłonienie najlepszych drużyn szkolnych.
23 października w Strzegomiu równocześnie w trzech salach gimnastycznych: Hala OSiR przy ul. Św. Jana, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Aleja Wojska Polskiego 3 i Gimnazjum Nr 2 ul. Mickiewicza 1. W strzegomskiej edycji Grand Prix zmierzą się 32 drużyny, po 8 z każdego miasta, każda drużyna będzie liczyć 4 zawodników. Co daje 128 młodych siatkarzy walczących o jak najlepszy wynik dla swojej szkoły. Impreza rozpocznie się o godzinie 10.00.


21 października 2004 - Dzień Seniora

Ponad 140 zaproszonych osób, przedstawiciele władz miasta, chór męski i zespół tańca dawnego - tak w skrócie można podsumować uroczyste obchody Dnia Seniora, które odbyły się w Klubie Włókniarz. Antoni Malinowski podziękował władzom miasta za zaangażowanie i wspieranie inicjatyw środowiska emerytów w naszym mieście. Przewodniczący Miejskiego Koła Związku Emerytów, Jan Welc, nie krył radości z tłumnego przybycia zaproszonych gości. Z okazji święta przyznano honorowe odznaczenia. Złotą odznakę Głównego Zarządu Związku za długoletnie członkostwo otrzymał Jan Grzesiński ze Świebodzic. Z rąk Antoniego Malinowskiego kwiaty i gratulacje za długość stażu w Związku i pełnienie funkcji skarbnika odebrała Halina Boczkowska ze Świebodzic. Uhonorowano również Janinę Lisiecką z Dobromierza, która jest najstarszą członkinią Związku Emerytów w rejonie.


20 października 2004 - Współpraca ponadpowiatowa

Wczoraj w szpitalu Latawiec w Świdnicy doszło do spotkania członków Komisji Zdrowia Rad Powiatów Świdnickiego i Dzierżoniowskiego. W spotkaniu wzięli udział także dyrektorzy obu szpitali. Rozmawiano głównie na temat współpracy pomiędzy obiema placówkami. Interesem bardzo nowoczesnego szpitala takiego jak Latawiec jest współpraca z sąsiadami w celu najpełniejszego wykorzystania oferowanych możliwości. Ideałem będzie kiedy w oddziałach, których nie posiada szpital dzierżoniowski m.in. neurologii, onkologii, reumatologii, laryngologii czy oddziału medycyny ratunkowej, pacjenci z sąsiadującego powiatu mogli się leczyć na równych warunkach z mieszkańcami naszego powiatu. Dzięki temu byłaby możliwość podjęcia wspólnych starań o lepszy kontrakt dla tych oddziałów szpitala, w których leczyliby się pacjenci obu powiatów. Na najbliższej sesji Rady Powiatu zostanie przedstawiony projekt uchwały o zmianie nazwy szpitala z Powiatowego Szpitala Latawiec na Regionalny Szpital Specjalistyczny Latawiec w Świdnicy.


20 października 2004 - Zaliczyli trzecią edycję

Zawodnicy strzegomskiej sekcji wspinaczkowej walczyli o punkty w trzeciej edycji Pucharu Polski Juniorów. Październikowe zawody odbyły się na sztucznym obiekcie w Lublinie. W zawodach wzięły udział wszystkie liczące się kluby w Polsce.
Wystartowało 145 zawodników. Strzegom reprezentowało trzech wspinaczy posiadających licencje Polskiego Związku Alpinizmu. Bardzo dobre przygotowanie i piękną wspinaczkę zaprezentował 14-letni Adaś Kulas, który miał spore szanse na zdobycie brązowego medalu. Ostatecznie w swojej kategorii uplasował się na 4 miejscu. Pozostałych dwóch zawodników wystartowało w kategorii wiekowej 16-18 lat. Zabrakło im odrobiny szczęścia. Damian Grabowicz 10 miejsce a Leszek Kulas uplasował się na 9 pozycji. W tej kategorii startowało 30 zawodników, a strzegomianie mimo gorszego zaplecza sprzętowego i finansowego popisali się bardzo dobrym przy-gotowaniem. W grudniu do Tarnowa na ostatnią edycję pucharu pojedzie ośmiu juniorów ze strzegomskiej sekcji wspinaczkowej.


19 października 2004 - Dzisiaj biegali

Zdrowie, jako największe dobro, stawiane jest na pierwszym miejscu w życiowych priorytetach i to nie tylko przy okazji 2004 roku - Światowego Roku Sportu EYES. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że jest ono wartością, dzięki której człowiek realizuje swoje aspiracje, a także jest środkiem umożliwiającym lepszą jakość codziennego życia. W związku z tym uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych wraz z nauczycielami wychowania fizycznego wyszli z inicjatywą zorganizowania biegu ulicznego, promującego zdrowy styl życia. Dlaczego Mechanik? Od wielu lat szkoła zajmuje czołowe miejsca w rywalizacji sportowej szkół średnich, to z Mechanika wywodzą się sławni sportowcy min. Mistrz Europy w skokach na ścieżce - Andrzej Garstka czy Artur Kalisz - wielokrotny Mistrz Polski w akrobatyce. Być może niebawem usłyszymy o kolejnych sportowcach dziś trenujących w Uczniowskim Klubie Sportowym. Być może dzisiejszy bieg zachęci mieszkańców naszego miasta do aktywniejszej formy spędzania wolnego czasu. Obok uczniów promowali zdrowy tryb życia nauczyciele, dyrekcja ZSM, ale również nasz gość - wicestarosta Zygmunt Worsa, który dobiegł do mety w ścisłej czołówce. Zdjęcia z biegu - >>> zobacz


19 października 2004 - Pieśń Patriotyczna

Po raz VI Żarowski Ośrodek Kultury zaprasza Dolnoślązaków do wzięcia udziału w Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Festiwal odbędzie się 11 listopada w sali widowiskowej ŻOK. Festiwal ma formę konkursu otwartego. Mogą w nim wziąć udział zarówno soliści, zespoły wokalne i chóry. Wystarczy tylko przygotować dwa utwory wokalne o treści patriotycznej. Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie mija 29 października. Nagroda główna Grand Prix - 1000 złotych, ufundowana przez Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Zbigniewa Chlebowskiego. Honorowy patronat nad Festiwalem objęli Burmistrz miasta Żarów Lilla Gruntkowska oraz Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniew Chlebowski. Regulamin i karty zgłoszeń festiwalu są dostępne na stronach internetowych ŻOK >>> pobierz a także w Urzędach Miast i Gmin woj. dolnośląskiego.


19 października 2004 - Sokrates w Powiecie Świdnickim

Powiat Świdnicki wspólnie z regionami z Belgii, Włoch oraz Niemiec przystąpił do unijnego programu Sokrates i przygotował w jego ramach projekt pt. "Youth' Voting Europe II - The EU Constitution". Program ma charakter edukacyjny i skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z tych państw. Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w procesach decyzyjnych współczesnej Europy, ma pobudzić świadomość i pokazać jak ważne jest zabieranie głosu w istotnych sprawach nie tylko w swoim ojczystym kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Polska będzie partnerem w ramach tego projektu po raz pierwszy. Reprezentować ją będzie młodzież z naszego powiatu. Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 25 uczestników (po pięciu przedstawicieli z każdego regionu). W harmonogramie przewidziano spotkania w Dreźnie, Brukseli oraz we włoskim regionie partnerskim Dolnego Śląska Emilia Romagna. Projekt zakończy konferencja prasowa zorganizowana na terenie naszego powiatu w Świdnicy w grudniu 2005 roku.


19 października 2004 - Alergie na konferencji

"Choroby alergiczne na terenach popowodziowych Dolnego Śląska na tle badań epidemiologicznych - Świdnica 2003". - To temat konferencji, która odbędzie się 23 października o godzinie 11.00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury. Patronat nad konferencją sprawują: Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej dr Andrzej Wojnar i Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. Minęło już kilka lat od jednej z największej powodzi, które nawiedziły nasz kraj. Region Dolnego Śląska odczuwa skutki powodzi do dziś - zarówno te, które można przeliczyć na złotówki jak i te, które mają negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców regionu i stanowią poważny problem dla władz samorządowych i służby zdrowia. Głównym organizatorem konferencji jest Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych AM i Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej CSK AM w Warszawie - prof. dr hab n. med Bolesław Samoliński a współorganizatorami: lek. Med. Zbigniew Hałat - Instytut Wody w Warszawie, mgr Krystyna Lasek - dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Świdnicy, dr Andrzej Marcinkowski - firma GlaxoSmithKline oraz dr n. med. Urszula Samolińska-Zawisza - Wydawnictwo Alergologiczne "Zdrowie", Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych AM i Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej SK AM w Warszawie.


19 października 2004 - Szkolenie

Dzisiaj w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyło się ko-lejne szkolenie dla rolników naszej gminy na temat pozyskiwania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Tematem szkolenia były następujące programy: ułatwienie startu młodym rolnikom, inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów. W szkoleniu udział wzięli sołtysi i rolnicy z terenu gminy Żarów. Szkolenie przeprowadziła Pani Barbara Kot - pracownik Rejonowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Świdnicy.


19 października 2004 - Otwarcie szkoły

Mszą świętą odprawioną przez Księdza Biskupa Ignacego Deca rozpoczęła się uroczystość otwarcia budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej. Po jej zakończeniu odbyła się część oficjalna. Były przemówienia, gratulacje. Dyrektor szkoły - Elżbieta Dolińska otrzymała z rąk Wójta Gminy - Teresy Mazurek akt przekazania, oraz nowy komputer dla szkoły od władz gminy. Wstęgę przecinali: Poseł na Sejm RP Mieczysław Jedoń, Wójt Gminy Teresa Mazurek, Starosta Świdnicki Jacek Wajs, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty Edyta Sobala, Główny Wykonawca Józef Turek oraz Elżbieta Dolińska. Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów tej szkoły.


19 października 2004 - Zdrowie

W dziale "Zdrowie" DZIENNIKA pojawiły się wszystkie funkcjonujące w powiecie świdnickim apteki.

Od dzisiaj także podawać będziemy w nim dyżurujące apteki w powiecie.
W najbliższym czasie pojawią się tam gabinety lekarskie i przychodnie zdrowia. >>> zobacz


18 października 2004 - Rada społeczna pogotowia

25 października o godzinie 13.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy. Członkowie Rady omówią przede wszystkim zasady kontraktowania świadczeń na przyszły rok oraz zaopiniują propozycję zakupu deski ortopedycznej dla świdnickiej karetki wypadkowej. Już niebawem także pojawi się kolejna karetka reanimacyjna, zakupiona ze środków budżetu powiatu, która będzie służyła mieszkań-com całego Powiatu Świdnickiego.


18 października 2004 - Finał konkursu

W dniach 20 - 22 października odbędzie się w Jaworzynie Ślą-skiej Konkurs Recytatorski - Poezji Religijnej.
To już finał międzynarodowy.

20 października 2004 godz. 10:oo - uczniowie szkół podstawowych,
21 października 2004 godz. 10:oo - uczniowie gimnazjów,
22 października 2004 godz. 10:oo - uczniowie szkół średnich.
18 października 2004 - "PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM"

23 października Świdnicki Bank Żywności pod patronatem Federacji Polskich Banków Żywności oraz Firmy "Danone" organizuje w powiecie świdnickim zbiórkę żywności pod hasłem "Podziel się Posiłkiem". Program obejmie swym zasięgiem wszystkie dzieci potrzebujące posiłku w całej Polsce. Zbiórka przeprowadzona zostanie w następujących sklepach.
Świdnica: "Albert" na osiedlu i w mieście, "Intermarche", "Okrąglak" na osiedlu, "Biały Dom", "EKO" - "Jaskółka" i "Opolanka" "Jonatan" oraz "Biedronka".
Świebodzice: "Intermarche", "Chata Polska".
Tego dnia zbieramy w szczególności: mleko, cukier, mąka, płatki śniadaniowe, odżywki dla dzieci, dżemy, soki i tłuszcze Będzie to dzień podczas którego Banki Żywności i organizacje partnerskie zwrócą uwagę na konieczność dzielenia się z potrzebującymi. Telewizja w tym dniu poświeci kilka godzin programu na m.in. na relacje ze zbiórek, pokazy taniego gotowania z udziałem: Maćka Kuronia, siostry Anieli oraz Roberta Makłowicza.


18 października 2004 - Nowe numery telefonów w SOKiBP

Informujemy, że od 18 października nastąpiła zmiana numerów telefonów w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej.
Podajemy aktualne numery telefonów:
telefon/fax: 074/ 85-84-136 - SOK ,
telefon 074/ 85-88-540 - Biblioteka Publiczna.


17 października 2004 - "Dziennik elektroniczny"

Już od września rodzice uczniów Szkoły Społecznej w każdej chwili mogą zajrzeć do dziennika i sprawdzić oceny oraz frekwencję swojej pociechy. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu dziennika komputerowego, każdy rodzic może połączyć się z nim poprzez Internet.
Powstaje tylko pytanie, czy częste kontrole przypadną dzieciom do gustu.


17 października 2004 - Honorowy Sybirak

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, prezes wałbrzyskiego oddziału Związku Sybiraków, Jadwiga Pichura wręczyła burmistrzowi Janowi Wysoczańskiemu Odznakę Honorową Sybiraka. Odznaczenie ma formę krzyża - odzwierciedla to ciężkie losy tych, którzy przeżyli masowe wywózki w głąb Rosji. Pani Jadwidze towarzyszyli wiceprezes wałbrzyskiego oddziału Jerzy Orabczuk oraz wiceprezes świebodzickiego koła Tadeusz Widła. Tytuł Honorowego Sybiraka otrzymał za ufundowanie kołu sztandaru oraz za wszechstronną pomoc, jakiej od lat udziela członkom związku. Jan Wysoczański nie krył wzruszenia, przekazał serdeczne podziękowania i najserdeczniejsze życzenia.


17 października 2004 - "Okna" dla Policji

Ze środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych Miasto Świdnica zakupiło i przekazało Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy pięć systemów operacyjnych Microsoft Windows o wartości 2 tys. zł.
Systemy zainstalowano w komputerach Sekcji Prewencji, gdzie przygotowywane są dokumenty w sprawach przemocy domowej.17 października 2004 - Wspólny występ chórów

Wczoraj w Kościele Pokoju w Świdnicy odbył się wspólny koncert chóru, niemieckiego MGV-Union 1873 z miasta Wald-Michelbach i Świdnickiego Chóru Miejskiego. Męskie Stowarzyszenie Śpiewa-cze "Männergesangverein (MGV) Union" powstało w 1873 roku. Chórzyści śpiewają zarówno klasyczną literaturę chóru męskiego, jak i kompozycje współczesne, przeważnie w wykonaniu a cappella. Zespół, w skład którego wchodzą aż trzy generacje - najmłodsi mają 14, a najstarsi 70 lat, reprezentuje wysoki poziom artystyczny. Podczas trzydniowej wizyty, oprócz wspólnego koncertu, goście zwiedzą Świdnicę, Krzyżową i zamek Książ oraz uczestniczyć będą w spotkaniach z władzami miasta i powiatu.


16 października 2004 - Trzecie zwycięstwo

Trzecie, kolejne z rzędu zwycięstwo odniósł zespół ULKS DORS Świdnica w rozgrywkach IV ligi siatkówki mężczyzn. Na własnym parkiecie pokonał zespół z Głogówa. ULKS DORS Świdnica - Chrobry II Głogów 3:0. w setach 25:16, 25:14, 25:18.
Zespół DORSów wystąpił w skłądzie: Piotr Małodobry, Artur Wójciak, Dariusz Byczkowski, Krzysztof Januszko, Krzysztof Górka, Wojciech Wyczesany, Michał Tomiałowicz, Łukasz Jadach, Marcin Wójciak, Marek Olczyk i Sławomir Jankowski.
Zespół AKS Strzegom przegrał kolejny mecz, tym razem na własnym boisku uległ drużynie z Milicza 0:3. W setach 22:25, 18:25, 19:25.


16 października 2004 - Z wizytą u Wojewody

18 października, Starosta Świdnicki Jacek Wajs spotka się we Wrocławiu z Wojewodą Dolnośląskim Stanisławem Łopatowskim. Tematem rozmów będzie sprawa dalszego finansowania szpitala "Latawiec" w Świdnicy oraz nowej inwestycji w Jaskulinie. Sta-rosta przekaże zaproszenie do złożenia wizyty oraz prośbę o objęcie patronatu nad konkursem "Nie zostanę bezrobotnym". Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodych ludzi idei aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym. Konkurs polegać będzie na przygotowaniu przez dwuosobową drużynę reprezentującą konkretną szkołę ponadgimnazjalną Powiatu Świdnickiego prezentacji multimedialnej, która zawierać będzie: opis działań przy przygotowaniu prezentacji, wskazanie miejsca w Powiecie Świdnickim pod działalność firmy, fundacji, stowarzyszenia oraz biznes plan firmy (zawierający opis rozwoju firmy), która dałaby zatrudnienie choćby jednej młodej osobie. Konkurs ten ma pomóc w edukacji młodych ludzi. Edukacja przez wysiłek i własne zaangażowanie w sprawy regionu może zaowocować w przyszłości i sprawić, że dzisiejsza młodzież nie zasili nowej fali bezrobotnych.


16 października 2004 - Nagrody dla najlepszych

Burmistrz Jan Wysoczański wyróżnił dyrektorów oraz nauczycieli z poszczególnych placówek oświatowych. Nagrodzeni: z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Izabella Trawińska, Teresa Walczak-Jusiel, Elżbieta Szram, Danuta Sędziak, Barbara Frankiewicz, Halina Serafin, Zofia Marek i Beata Kubska. Ze Szkoły Podstawowej nr 3: Edward Godziński, Danuta Iwaniuk, Danuta Wiśniewska, ze Szkoły Podstawowej nr 4: Elżbieta Muzyka, Ewa Limberger, Elżbieta Skibicka, ze Szkoły Podstawowej nr 6: Agnieszka Budzińska, z Gimnazjum nr 1: Małgorzata Schabowska, Magdalena Morawska-Boczanowska, Katarzyna Cabanek, Marzanna Wołoch, z Przedszkola nr 1: Beata Gil, Grażyna Śmieszna, Przedszkole nr 2: Jadwiga Ilczuk, Alicja Mokrzyńska i Józefa Sadulak, Przedszkole nr 3: Halina Grylewicz i Bożena Mystek.


16 października 2004 - Dzień Edukacji Narodowej

Różę, list z gratulacjami, podziękowaniem oraz nagrodę pieniężną Wójta Gminy Świdnica dostało siedmiu dyrektorów placówek oświatowych. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli władz Gminy Świdnica. Nagrodzeni zostali następujący dyrektorzy: Dolińska Elżbieta SP w Lutomi Dolnej, Dubiel Piotr Gimnazjum w Witoszowie Dolnym, Janus Zbigniew Gimnazjum w Pszennie, Malik Agata SP w Bystrzycy Górnej, Ognisty Ignacy Gimnazjum w Lutomi Dolnej, Szarwaryn Tadeusz SP im. Mikołaja Kopernika w Pszennie, Walentowski Wiesław SP w Lubachowie.


15 października 2004 - Powitanie

Dzisiaj wieczorem w Galerii Fotografii nastąpiło uroczyste powitanie niemieckiego chóru MGV-Union 1873 z miasta Wald-Michelbach z partnerskiego powiatu Bergstrasse. Pobyt zespołu MGV Union finansowany jest i współorganizowany przez: Prezydenta Miasta Świdnicy, Starostę Świdnickiego, Świdnicki Ośrodek Kultury, Parafię Ewangelicko-Augsburską pw. św. Trójcy, Firmę Poligraficzną "Stolgraf" i Szkołę Językową "Skirpol". Jutro o godzinie 17.00 w Kościele Pokoju odbędzie się wspólny koncert zaprzyjaźnionych chórów.


15 października 2004 - Ruszył remont na Budowlanej

Rozpoczęła się zmiana nawierzchni ulicy Budowlanej w Świdnicy. Prace potrwają co najmniej do zimy, a być może będą kontynuowane jeszcze wiosną.
Urząd Miejski przeprasza wszystkich kierowców i pieszych za powstałe utrudnienia i zapewnia, że prace budowlane będą prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy. Już teraz, z uwagi na to, że remont zaczął się od strony ul. Żeromskiego, umożliwiony został wjazd w ulicę Budowlaną od strony pl. Grunwaldzkiego.


15 października 2004 - Jedenastego listopada

Narodowe Odrodzenie Polski złożyło w Urzędzie Miejskim w Świdnicy pismo w związku z planowanymi na 11 listopada bieżącego roku obchodami rocznicy odzyskania niepodległości. W programie obchodów znajdzie się m.in. otwarte spotkanie dla mieszkańców miasta, na którym obecni będą przedstawiciele władz centralnych i regionalnych NOP oraz przedstawiciele z zaprzyjaźnionej czeskiej organizacji narodowej HNS.
Punktem kulminacyjnym obchodów będzie przemarsz przez miasto z flagami i pochodniami uwieńczony złożeniem kwiatów pod pomnikiem grunwaldzkim.


15 października 2004 - Trzydzieści lat minęło . . .

9001 wydarzeń kulturalnych, 3 milionów widzów, to bilans trzydziestoletniej działalności Strzegomskiego Centrum Kultury. Z okazji jubileuszu prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski wieloletniego kronikarza Strzegomia, Walentego Wyrwę, a Brązowym Krzyżem Zasługi dyrektor SCK, Wiolettę Urban. Dyplomem Ministra Kultury za zasługi w krzewieniu kultury uhonorowany został burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz. Wręczone zostały przyznane przez Ministra Kultury 32 odznaczenia - "Zasłużony Działacz Kultury" oraz pamiątkowe dyplomy Burmistrza Strzegomia. W imieniu prezydenta i ministra odznaczenia wręczał zastępca wojewody dolnośląskiego Stanisław Janik. Sobotnia uroczystość stała się okazją do sentymentalnej podróży w czasie. Wioletta Urban, obecna dyrektor SCK podkreśliła - Strzegomskie Centrum Kultury, to nie tylko prezentacje sceniczne i estradowe, to przede wszystkim związani z nim emocjonalnie ludzie. Nie tylko pracownicy, ale także uczestnicy imprez, wykonawcy, widzowie i fundatorzy. Cała historia SCK jest nieodłącznie związana z ich pracą, osobistymi troskami i radościami. Dzisiejszy Jubileusz to doskonała okazja, aby Im wszystkim podziękować.


15 października 2004 - "Szkoła z klasą"

Już od dwóch lat Gazeta Wyborcza organizuje akcję "Szkoła z klasą". W tym roku przystąpiło do niej 1300 szkół, spośród których wybrano 95, a ich przedstawicieli zaproszono do Warszawy na uroczyste wręczenie certyfikatów "Szkoły z klasą".
Wśród zaproszonych szkół znalazło się Gimnazjum Społeczne w Świdnicy. Na spotkaniu szkołę reprezentowała dyr. Jolanta Różniak i Marlena Chalimoniuk. W siedzibie Gazety Wyborczej przywitał nauczycieli zastępca redaktora naczelnego - Piotr Pacewicz, który powiedział, że "Szkoła z klasą" to najważniejsza akcja społeczna gazety. Po wręczeniu certyfikatów i obiedzie wszyscy nauczyciele udali się na spotkanie z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim w Pałacu Prezydenckim.


15 października 2004 - Publiczna dyskusja ?

Wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego miała się odbyć publiczna dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dzielnicy produkcyjno - składowo - usługowej". I dyskusja odbyła się ale nie była ona publiczną, ponieważ mieszkańcy tych rejonów nie wykazali żadnego zainteresowania. Na spotkaniu pojawił się jeden mieszkaniec, który zapytał o okoliczne boisko sportowe. Dobrze, że na sali znalazło się kilku radnych oczekujących na rozpoczęcie swojej komisji, to dzięki temu prowadzący spotkanie mieli do kogo mówić. Pewnie jak to często bywa, kiedy ruszą inwestycję podniesie się krzyk, że dzieje się to bez wiedzy ludzi, że robi się coś za ich plecami.


14 października 2004 - Nagrody wręczone

Prezydent Miasta Wojciech Murdzek i Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Ossowski wręczyli dziś dwunastu nauczycielom i dyrektorom miej-skich szkół i placówek oświatowych nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. W uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej wziął udział Jego Ekscelencja ks. Biskup Ignacy Dec. Akcentem muzycznym uroczystości był koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego, w wykonaniu Studia Piosenki oraz Grupy Teatralnej "CDN" z Młodzieżowego Domu Kultury.
Nagrody otrzymali: Jan Górski - SP nr 4, Irena Grodowska - SP nr 9, Ludmiła Grześkowiak - Gimnazjum nr 3, Stanisława Hliwa - Gimnazjum nr 4, Stanisława Kosmo-wska - z Gimnazjum nr 1, Elżbieta Rasiewicz - SP nr 6, Anna Richter - SP nr 8, Danuta Sekuła - SP nr 12, Anna Tracz - SP nr 1, Joanna Walerowicz - MDK, Alina Zaremba - SP nr 5, Alicja Żywicka -Przedszkole nr 16.
Zdjęcia z uroczystości >>> zobacz


14 października 2004 - Muzykowanie bez granic

W dniach od 15 do 17 października gościć będzie w Świdnicy niemiecki chór MGV-Union1873 z partnerskiego miasta Wald-Michelbach, który przy-jedzie na zaproszenie Chóru Miejskiego i Świdnickiego Ośrodka Kultury. Męskie Stowarzyszenie Śpiewacze "Männergesangverein (MGV) Union" powstało w 1873 roku. Śpiewają zarówno klasyczną literaturę chóru męskiego, jak i kompozycje współczesne, przeważnie w wykonaniu a cappella. Zespół, w skład którego wchodzą aż trzy generacje - najmłodsi mają 14, a najstarsi 70 lat, reprezentuje wysoki poziomi artystyczny. Podczas trzydniowej wizyty, oprócz wspólnego koncertu, goście zwiedzą Świdnicę i zamek Książ oraz uczestniczyć będą w spotkaniach z władzami miasta i starostwa oraz biesiadach zorganizowanych przez członków Chóru Miejskiego i Świdnicki Ośrodek Kultury. Koncert zaprzyjaźnionych chórów, sobota, 16 października, godz. 17.00, Kościół Pokoju, wstęp wolny


14 października 2004 - Poezja Religijna

W dniach 13 - 14 października w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej odbył się kolejny, powiatowy etap Kon-kursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w ramach XV Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Finał międzynarodowy:
20.10 (środa) godzina 10.oo - I kategoria wiekowa (szk. podstawowe)
21.10 (czwartek) godzina 10.oo - II kategoria wiekowa (gimnazja)
22.10.(piątek) godzina 10.oo - III kategoria wiekowa (szk. średnie)
Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do Finału Międzynarodowego: >>> zobacz


14 października 2004 - Chcą promować innowacje

Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu współtworzy z dziewięcioma szkołami z byłego województwa wałbrzyskiego stowarzyszenie promujące innowacje w systemie nauczania o nazwie Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego. Idea lokalnego zgrupowania wyróżniających placówek wyszła od ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół Aktywnych (SSA) i Towarzystwa Szkół Twórczych (TST). Wśród członków założycieli znalazły się placówki ponadgimnazjalne, gimnazja i szkoły podstawowe, których programy wychowawczo - dydaktyczne w szczególny sposób wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom młodego pokolenia. - Nasze gimnazjum zostało zaproszone do wzięcia udziału w konferencji wychowawczej, która odbyła się w V LO we Wrocławiu. Zaprezentowaliśmy nasz system wychowawczy i to prawdopodobnie tam zostaliśmy zauważeni - wyjaśnia Bronisław Forski, dyrektor gimnazjum nr 1. Gimnazjum w Strzegomiu na przełomie grudnia i stycznia podda się procedurze audytu nadającego Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.


14 października 2004 - Forum szpitali

12 października Starosta Świdnicki Jacek Wajs i dyrektor SP ZOZ w Świdnicy Jacek Domejko wzięli udział w spotkaniu z dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Spotkanie zorganizowane zostało przez Konwent Powiatów naszego województwa i odbyło się w Powiecie Bolesławieckim. W spotkaniu wzięli udział starostowie większości powiatów z Dolnego Śląska. Uczestnicy konferencji podjęli decyzje o utworzeniu Forum Szpitali Powiatowych Województwa Dolnośląskiego. Na wniosek Starosty Świdnickiego nieformalnym przewodniczącym Forum został Jacek Domejko. Zawiązane Forum ma za zadanie reprezentować interes szpitali powiatowych wobec Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Na spotkaniu rozmawiano także na temat zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2005 rok z NFZ.


14 października 2004 - Przeciwko szczurom


Urząd Miejski w Świdnicy przypomina, iż w okresie od 15 października do 15 listopada właściciele świdnickich nieruchomości powinni przeprowadzić deratyzację.
Wynika to z przepisów uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Świdnicy.


14 października 2004 - Przetargi, ogłoszenia

W dziale przetargi - ogłoszenia.
Tym razem są to oferty między innymi Starostwa i dotyczą sprzedaży nieruchomości zabudowanej kompleksem pałacowo-parkowym, położonym w Jaskulinie, gmina Dobromierz >>> zobacz
Oferty ze Strzegomia dotyczą opracowania dwóch dokumentacji oraz dostaw oleju opałowego >>> zobacz
W dalszym ciągu do sprzedania jest nieruchomość położona w Świdnicy, przy ulicy Bystrzyckiej.
Wszystko o obiekcie - >>> zobacz


13 października 2004 - Dostali nagrody

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Świdnicki Jacek Wajs nagrodził dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki. Wyróżnionym wręczono nagrody pieniężne. Starosta na nagrody przez-naczył 41 tysięcy złotych. Nagrody otrzymali:
Jan Duczmal - PCKZ, Krzysztof Anklewicz - ZS Mechanicznych w Świdnicy, Ryszard Skórka - III LO w Świdnicy, Paweł Barański - I LO w Świdnicy, Małgorzata Grochowska - PP-P w Świebodzicach, Ryszard Skotnicki - ZSRCKU w Mokrzeszowie, Iwona Wiśniowska - PZS, Stanisława Majka - PZS, Ryszard Dudkowski - SOS-W w Bystrzycy Górnej, Elżbieta Polok - ZS nr 1 w Świdnicy, Krzysztof Kuras - PP-P w Świdnicy, Monika Rydel - ZSO w Strzegomiu, Beata Misiewicz - ZSO w Świebodzicach, Dorota Sozańska - ZS w Strzegomiu, Karina Laska - ZSH-T w Świdnicy, Sebastian Krzywda - ZSH-T w Świdnicy, Grażyna Sosnowska - ZSM w Świdnicy, Anna Zalewska - ZSO w Świebodzicach.
Zdjęcia z uroczystości >>> zobacz


13 października 2004 - Dzieci będą bezpieczniejsze

Zakończył się I Wojewódzki Konkurs Komend Straży Miejskich Dolnego Śląska "Razem Bezpiecznie" pod hasłem "Bezpieczne nasze dziecko". W finale nie zabrakło reprezentacji szkół z gminy Strzegom. Organizatorem konkursu była Komenda Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Brały w nim udział klasy IV - VI szkół podstawowych z 8 Komend Straży Miejskich Dolnego Śląska. Konkursowi patronował Józef Kusiak, prezydent Jeleniej Góry. W eliminacjach gminnych wyłonione zostały najlepsze ekipy w poszczególnych oddziałach. Gminę Strzegom reprezentowały trzy pięcioosobowe zespoły: z klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz klasy V i VI ze Szkoły Podstawowej w Kostrzy. W finale walczyło 135 uczniów. Drużyny rywalizowały między sobą na odpowiadającym im poziomie nauczania. Drużyny z naszej gminy w swoich grupach zajęły: klasa IV z PSP nr 4 - V miejsce, klasa V z PSP w Kostrzy - IV miejsce, a VI - PSP w Kostrzy - VI miejsce.


13 października 2004 - Publiczna dyskusja

Jutro o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się publiczna dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dzielnicy produkcyjno - składowo - usługowej" w rejonie ulic Mazowiecka - Przemysłowa - Kopernika - granica administracyjna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wgląd w plany możliwy jest do 21 października w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 w pokoju nr 210 w godzinach 7.30 - 15.30.


13 października 2004 - Poezja Religijna

W dniach 11 - 12 października w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej odbyły się gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w ramach XV Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Laureaci etapu powiatowego wezmą udział w Finale Międzynarodowym Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej.
Lista osób, które zostały zakwalifikowane do kolejnego - powiatowego etapu Konkursu. >>> zobacz


13 października 2004 - Flagi

Już po raz trzeci Młodzież Wszechpolska organizuje ogólnopolską akcję sprzedaży polskich flag narodowych przed świętem narodowym. "Polska Flaga w Polskim Domu" to hasło jakie będzie przyświecać młodym Wszechpolakom. Wszechpolacy ze Świdnicy tym razem postanowili dotrzeć także do mieszkańców wiosek w naszym powiecie, m.in. Bystrzycy Górnej czy Zagórza Śląskiego. Celem akcji jest szerzenie postaw patriotycznych i pobudzenie wśród naszego społeczeństwa dumy z faktu bycia Polakami. Obecnie zakup flagi biało-czerwonej stanowi dość duży problem, a jej cena skutecznie od tego odstrasza. Młodzież Wszechpolska wychodzi tym problemom naprzeciw. Nasze flagi będą sprzedawane w niskiej cenie pod wieloma kościołami po Mszach Świętych w kolejne niedziele poprzedzające rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niech "Polska flaga w polskim domu" nie będzie pustym sloganem, lecz okazją do pokazania, że patriotyzm nie musi być nudny!


12 października 2004 - Spotkanie z przedstawicielami NFZ

Starosta Świdnicki Jacek Wajs i dyrektor SP ZOZ w Świdnicy Jacek Domejko biorą dzisiaj udział w spotkaniu z dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Spotkanie organizowane jest przez Konwent Powiatów naszego województwa i odbędzie się w Powiecie Bolesławieckim. W spotkaniu wezmą także udział starostowie większości powiatów z terenu Dolnego Śląska. Uczestnicy konferencji rozmawiać będą na temat zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2005 rok z NFZ. Nie zatwierdzono jednak jeszcze modelu ich kontraktowania na przyszły rok.


12 października 2004 - Wiedeń zdobyty

Wizyta w stolicy Austrii odbyła się 2 października z inicjatywy Fundacji dla Strzegomia. Jej założycielki: Danuta Banachewicz, Klaudia Lesek i Urszula Rojek chcą upowszechniać sztukę i kulturę polską, wspierać artystów i prowadzić działania na rzecz promocji miasta. Podczas imprezy strzegomskich artystów promował Zbigniew Kresowaty, redaktor almanachu kulturalnego "Granitowe światło Pegaza". Dla zaproszonych gości przygotowano wystawy ukazujące turystyczne walory ziemi strzegomskiej. Na kameralnej scenie wystąpił Jarek Królikowski, artysta Opery Dolnośląskiej. Po części oficjalnej przeprowadzono licytację niektórych przywiezionych do Wiednia lokalnych dzieł sztuki. Uzyskane pieniądze przekazano na rzecz Fundacji. Spotkanie z polonią austriacką i organizacjami z nią zaprzyjaźnionymi rozpoczyna nowy rozdział w działaniach na rzecz promocji Strzegomia. Władze miasta i przedstawiciele Fundacji mają nadzieję na korzystną współpracę kulturalną i biznesową. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych zadeklarowali obecni podczas prezentacji: Andrzej Kuźa, radca Ambasady Polskiej, Cezary Kruk, sekretarz Ambasady Polskiej i wicedyrektor Instytutu Polskiego. Pierwszym widocznym efektem działań promocyjnych jest publikacja sprawozdania z przebiegu uroczystości na oficjalnej stronie internetowej polonii austriackiej. www.austriapol.com


11 października 2004 - E - Powiat, podpisany

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Świdnicy doszło do spotkania szefów miast i gmin Powiatu. W trakcie spotkania podpisano porozumienie w sprawie budowy systemu informatycznego dla Powiatu Świdnickiego. Wprowadzenie do urzędów elektronicznego obiegu dokumentów jest dużym, skomplikowanym i kosztownym przedsięwzięciem. Dzięki niemu mieszkańcy naszego powiatu będą mogli składać wnioski o paszport, prawo jazdy czy pozwolenie na budowę i wiele innych spraw wykorzystując do tego celu internet. Podobnie podmioty gospodarcze będą mogły rejestrować firmy, składać deklaracje o podatkach czy sprawdzać bieżące informacje na temat organizowanych przetargów bez konieczności odwiedzania urzędów. Z wprowadzeniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów wiąże się wiele korzyści takich jak m. in. jasność i przejrzystość wszystkich procedur w Urzędzie, poprawa wydajności i jakości pracy. Poza tym każdy będzie miał stały wgląd w stan załatwienia swojej sprawy.


11 października 2004 - Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W czwartek, 14 października Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek wręczy 12 nauczycielom i dyrektorom świdnickich placówek oświatowych doroczne nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Uroczystość, organizowana w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej, rozpocznie się o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


11 października 2004 - Falstart

We wczorajszym meczu wyjazdowym rozegranym we Wrocławiu siatkarki MKS Polonia Świdnica mimo dokonanych wzmocnień uległy gładko młodziutkiej drużynie Gwardii II Wrocław 1:3.
W poszczególnych setach 25/20, 23/25, 18/25, 20/25.
Tak słaby występ II ligowego zespołu MKS Polonia Świdnica przeczy zapewnieniom władz klubu o tegorocznym awansie do pierwszej ligi.


11 października 2004 - Rekordowe odwiedziny

12 września w Wodnym Centrum Rekreacji w Świebodzicach padł rekord frekwencji - tego dnia basen odwiedziły 892 osoby! Bilans na dzień 7 października to 13.905 osób. Do tego trzeba doliczyć 21 grup szkolnych, które rozpoczęły już planowe zajęcia. Przez niewiele ponad miesiąc działalności basen przyniósł ponad 129 tysięcy złotych przychodu. Większość z tych pieniędzy to wpływy z biletów. Niewielki procent to wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu przez młodzież szkolną. Z możliwości skorzystania z zajęć na basenie po specjalnej cenie korzystać będą być może także dzieci z innych miejscowości. Ale to jedyna bonifikata, z jakiej można skorzystać. - Nie ma żadnych specjalnych wejściówek, VIP-owskich karnetów czy tym podobnych rzeczy. Każdy, kto chce skorzystać z obiektu, musi za to zapłacić - dementuje nieprawdziwe informacje Monika Karasińska, kierownik kompleksu.


11 października 2004 - Mamy szansę

Miasto Świdnica ma szansę na dofinansowanie budowy ul. Towarowej w kierunku Wrocław-Dzierżoniów, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek złożony przez Urząd Miejski został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i przekazany do oceny merytoryczno-technicznej przez tzw. Panel Ekspertów. Przyszła ulica Towarowa ma bardzo duże znaczenie dla Miasta Świdnicy. W tej chwili prowadzony przez centrum miasta tranzyt pojazdów z Jeleniej Góry, Legnicy i Wrocławia w kierunku Dzierżoniowa jest bardzo uciążliwy.
Poza tym ulica Towarowa przyczyni się do uzyskania przez miasto dodatkowych te-renów inwestycyjnych (do tej pory pozbawionych dojazdu) oraz lepszego skomunikowania już istniejących terenów pod inwestycje przemysłowe.


11 października 2004 - XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii 2005

Ojciec Święty Jan Paweł II jako pierwszy pielgrzym zarejestrował się przez internet na XX Światowe Dni Młodzieży w Kolonii. Tym samym Komitet organizacyjny uruchomił panel rejestracyjny dla grup z całego świata. We współpracy z Komitetem Niemieckim zostały przygotowane również polskie formularze rejestracyjne zobacz. Z internetowej rejestracji skorzystało już 10 polskich grup, które jako pierwsze wyraziły chęć wyjazdu na XX ŚDM. Są wśród nich grupy z diecezji krakowskiej, świdnickiej, katowickiej, elbląskiej, białostockiej, koszalińskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, wrocławskiej i sosnowieckiej. Ta ostatnia jest grupą, która do Kolonii zamierza dotrzeć na rowerach. Aby zarejestrować grupę z Polski należy przy wypełnieniu formularza uzyskać aprobatę koordynatora diecezjalnego i wpłacić zaliczkę na konto Krajowego Biura ŚDM.
Więcej informacji na stronie diecezji świdnickiej >>> zobacz


11 października 2004 - Dyżury Radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.
13 października dyżur radnych w sprawach skarg
i wniosków będą pełnili:
radna - Julitta Stefańska-Broda,
radny - Janusz Szalkiewicz.

Dyżur pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00
w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.


10 października 2004 - Nagrody

Dzisiaj w świdnickim teatrze wręczone zostały do-roczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wiceprezedent Miasta Ryszard Wawryniewicz i przewodniczący Rady Miasta Michał Ossowski wręczyli je: plastykowi Andrzejowi Andrzejewskiemu - za całokształt pracy twórczej oraz zbiorowo: Juliuszowi Chrząstowskiemu, Bożenie Kuźmie i Halinie Szymańskiej - za pomysł i realizację świdnickiego Projektu Edukacji Teatralnej. Bezpośrednio po wręczeniu rozpoczął się spektakl teatralny autorstwa Sergi Belbel pt.: "Łoże", w reżyserii Jana Peszka. Zdjęcia z uroczystości >>> zobacz


10 października 2004 - II Uliczny Bieg Piastów

Wczoraj w Świebodzicach odbył się II Uliczny Bieg Piastów - "Siemowita". Trasa biegu głównego przebiegała ulicami: M. Starego, Siemowita, B. Chrobrego, Mieszka I, Piasta i Dąbrówki.
Do biegu zapisało się 149 zawodników a ukończyło go 137 zawodników. Otwarcia biegu dokonał Władysław Góra - Przewodniczący Rady Miejskiej.
W kategorii "OPEN" zwyciężył Robert Zając z Wałbrzycha, a w kategorii "OPEN" kobiet - Hanna Radzikowska - Szczęsna.
Szczegółowe wyniki biegu - >>> zobacz


10 października 2004 - Makieta w Urzędzie

U zbiegu ulic Sikorskiego i Strzegomskiej w Świdnicy trwa budowa kompleksu obiektów handlowo-usługowych i rekreacyjno-sportowych. Tymczasem wszyscy mieszkańcy, którzy już dziś chcą zobaczyć plany zagospodarowania tego terenu mogą odwiedzić Urząd Miejski, gdzie na pierwszym piętrze, obok Biura Rady Miejskiej wystawiona jest makieta przyszłego kompleksu, wykonana w skali 1:400. Dla przypomnienia: według umowy zawartej pomiędzy Miastem Świdnica, a właścicielem terenu: poznańską spółką Condix, na terenach sąsiadujących z tzw. "strzelnicą" ma powstać market spożywczy TESCO o powierzchni zabudowy 8665m2, galeria handlowa (3409m2), market budowlano-ogrodniczy o powierzchni zabudowy 9028m2, sala kinowo-widowiskowa dla 500 osób, dyskoteka, amfiteatr dla 700 osób, hotel na 80 miejsc noclegowych, korty tenisowe, tory łucznicze, mini-golf i paintball. Łączna powierzchnia terenu wraz z przebudową układu komunikacyjnego liczyć będzie 14 ha. Pierwsze dwa obiekty - market Tesco wraz z galerią handlową - mają być otwarte 9 grudnia br. Pozostałe obiekty będą powstawać sukcesywnie - aż do 2008 roku.


10 października 2004 - Młodzi strzegomianie podbijają Warszawę

Krystian Kowal ze Strzegomskiego LO otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów, a Paweł Ka-liniak z Gimnazjum Nr 2 okazał się jednym z najbardziej uzdolnionych matematyków na Dolnym Śląsku. W całym kraju stypendium od premiera otrzymało 374 uczniów, w tym 103 z Dolnego Śląska. Jest to stypendium naukowe. Wyróżnieni uczniowie będą je otrzymywać przez okres 10 miesięcy. - Krystian jest najlepszym uczniem w strzegomskim LO. Jego domeną są nauki ścisłe - mówi Zbigniew Suchyta dyrektor LO. Paweł Kaliniak natomiast był jednym z 14 uczniów z Dolnego Śląska, którzy wzięli udział w Pierwszym Kongresie Młodych Matematyków Polskich. Celem kongresu było umożliwienie najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z całego kraju bezpośredniego kontaktu z najwybitniejszymi polskimi matematykami.


10 października 2004 - Prace na Metalowców

Od kilku dni trwają prace na ulicy Metalowców. Wykonuje je firma Urbex z Osieka spod Lubina, wyspecjalizowana w niwelowaniu skutków osuwisk kopalnianych. Firma wykona podbudowę drogi, nową nawierzchnię oraz wymieni sieć deszczową i kanalizacyjną. Ma na to 2 miesiące czasu.
Przypomnijmy - fatalny stan ulicy to efekt powodzi, jakie dotknęły Świebodzice w poprzednich latach. Jednak erozja podłoża długi czas nie dawała o sobie znać. Wreszcie doszło do zapadnięcia się jezdni, a to zagraża nie tylko bezpieczeństwu ludzi, ale budzi obawy co do przyszłego stanu fundamentów położonych w pobliżu domów. Jest to niestety efekt złego odwodnienia drogi krajowej nr 35, z której deszczówka zalewa świebodzickie osiedla.


9 października 2004 - Łoże

Dzisiaj o godzinie 19.00 - Teatr Scena Stu z Krakowa, wystawił na deskach świdnickiego teatru spektakl "Łoże" w reżyserii Jana Peszka.
Wystąpili: Katarzyna Krzanowska, Juliusz Chrząstowski, Katarzyna Warnke, Błażej Peszek.
Sztuka dostępna będzie widzom również 11 października o godzinie 10.00 i o 19.00 w świdnickim teatrze.
W dziale zdjęcia obejrzeć można zdjęcia wykonane dzisiaj podczas prób.
Aktor i reżyser - Jan Peszek, przekazał pozdrowienia wszystkim czytelnikom serwisu internetowego dziennik.swidnica.pl. >>> zobacz


9 października 2004 - Siatkówka męska

Dzisiaj rozegrano drugą kolejkę spotkań w czwartej lidze siatkówki męskiej.
Świdnicki zespół w wyjazdowym meczu pokonał łatwo siatkarzy z Ko-war.
MZKS "Olimpia" Kowary - DORS Świdnica 0:3, w poszczególnych setach 16:25, 18:25, 20:25.
AKS Strzegom przegrał z AZS Wałbrzych 0:3.
W tabeli rozgrywek czwartej ligi bez straty seta prowadzą: ULKS "Dors" Świdnica i KS "Ikar" II Legnica.
16 października o godzinie 16.00 zespół świdnicki gościł będzie siatkarzy z z Głogowa a Strzegomianie wyjeżdżają do Milicza.


9 października 2004 - Świdnica bez spamu

W związku z dużą ilością SPAMU (niechcianej poczty) zwiększyliśmy restrykcje analizy poczty przez serwer P-S.
Dodatkowo przypominamy, że każdy list przy-chodzący i wychodzący przez Państwa konta pocztowe na serwerze P-S jest dokładnie sprawdzany przez serwerowe oprogramowanie antywirusowe dostarczone przez firmę MKS Sp.z o.o. Aktualizacja bazy antywirusowej dokonuje się 8 razy dziennie. Każdego dnia usuwanych jest kilka tysięcy wirusów dołączonych do wiadomości pocztowych. www.P-S.com.pl


9 października 2004 - Będzie bezpieczniej

13 października Miasto Świdnica rozpocznie ostatni etap budowy ul. Paderewskiego. Wykonane zostanie 250-metrowy odcinek jezdni, jednostronny chodnik i parking na 100 samochodów osobowych. Efektem budowy będzie zwiększenie liczby miejsc parkingowych na osiedlu oraz poprawa bezpieczeństwa. Zaparkowane przy wąskich ulicach Moniuszki i Szymanowskiego pojazdy skutecznie utrudniają bowiem dojazd służb ratowniczych do budynków. Budowa będzie kosztowała 550 tys. zł i za-kończona zostanie do 30 września 2005 roku.


9 października 2004 - Bez pobłażania

Gmina Strzegom przeznaczy środki w budżecie na zakup dwóch kamer w celu rozszerzenia dozoru wizyjnego, który już od września funkcjonuje w obrębie centrum miasta. Tak ustalili radni pod-czas 28 posiedzenia Rady Miejskiej. Sprzęt ma poprawić działania policji - powiedział podczas sesji Robert Kleniuk, komendant Komisariatu Policji. - W obecnym roku podstawowe zadanie ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności zostało przez nas zrealizowane. Sporym problemem jest narkomania. Dlatego wspólnie z policjantami sekcji kryminalnej KPP w Świdnicy prowadzone są działania operacyjne zmierzające do eliminowania dilerów narkotyków. Jeszcze do końca tego roku przeprowadzone zostaną w szkołach zajęcia profilaktyczne na temat zagrożeń związanych z narkotykami. Monitoring spowodował zmniejszenie zjawiska spożywania alkoholu w miejscach publicznych.


9 października 2004 - Jałowcowa już przejezdna

Miasto przekazało Świdnickiemu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów plac budowy ulicy Jałowcowej, w zachodniej części miasta, na terenie tzw. czerwonych koszar. Rozpoczęły się już pierwsze prace. Jałowcowa była do tej pory ulicą ślepą. Te-raz, po wybudowaniu nowego odcinka, połączy się z ul. Boduena i będzie stanowiła dogodny skrót w stronę ulicy Wałbrzyskiej. Prócz jezdni, chodników, oświetlenia i sieci wodociągowej wykonana zostanie także nawierzchnia ulicy Modrzewiowej, bocznej do Jałowcowej. Koszt realizacji budowy wyniesie 675 tys. zł. Miastu udało się pozyskać na ten cel 200 tys. zł ze Strategicznego Programu Przez 9 lat, począwszy od roku 1995 Świdnica otrzymała ze Strategicznego Programu Rządowego kwotę 5,37 mln zł na zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej. Milionowe kwoty przekazane zostały także na ten cel z budżetu Miasta. Aby zrealizować kolejne plany inwestycyjne miasta i dokończyć zagospodarowanie mienia posowieckiego potrzebne jest jeszcze ok. 5,5 mln zł.


9 października 2004 - 50 lat Żarowa

Jutro, 50 - lecie nadania miastu Żarów praw miejskich.
W centrum miasta przy D.H. "NEFRYT" odbędą się miedzy innymi:
Parada starych pojazdów, wystawa pamiątek: fotografii, przed-miotów użytkowych, karuzela, strzelnica, wata cukrowa, niespodzianka na rozgrzewkę, gwiazdą wieczoru będzie Wojciech Gąssowski.

Szczegóły uroczystości >>> zobacz


9 października 2004 - Praca dla świebodziczan

Blisko 160 tysięcy złotych pozyskały w I półroczu Świebodzice w ramach dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pra-cy. Pieniądze te posłużyły na organizację prac interwencyjnych. Mimo trudności, wynikających z niejasnych przez kilka miesięcy reguł, obowiązujących w zakresie organizowania różnorodnych form pracy ze wsparciem środków z PUP, gminie udaje się realizować swój plan. Do tej pory za-trudnienie znalazło 186 osób. Pracowały na 131 stanowiskach pracy, a różnica wynika z dużej rotacji. Niestety, nie wszyscy po prostu chcą pracować. Ci jednak, którzy naprawdę chcą - mają ku temu szanse. Miasto nadal organizować będzie zajęcia, gdzie zatrudniane będą osoby, którym najtrudniej znaleźć odpłatne zajęcie - bez kwalifikacji czy po 50 roku życia.


8 października 2004 - Na ratunek piwnicom

Wzdłuż zachodniej fasady bloku śródrynkowego w Świdnicy rozpoczęły się prace związane z odtworzeniem przyłączy, które będą odprowadzały wody opadowe bezpośrednio do kolektora deszczowego. Uszkodzenie tych przyłączy jest najbardziej prawdopodobną przyczyną zawilgocenia piwnic pod teatrem miejskim i Muzeum Dawnego Kupiectwa a także piwnic pod rynkowymi fontannami z Atlasem i Neptunem. Prace będą kosztować 19,5 tys. zł i zakończą się jeszcze w tym roku. Ich wykonawcą jest świdnicka firma "Kanalizacja" - Czyszczenie Sieci Wodno-Kanalizacyjnych.


8 października 2004 - Niecodzienny podarunek

Ze strzegomskiego granitu wykonano sarkofag dla Czesława Miłosza. Kamień pochodzący z złoża "Żbik" idealnie spełniał życzenia rodziny Poety. Sarkofag miał być prosty i w stonowanych barwach. Nie skorzystano z oferty amerykańskich kamieniarzy, którzy byli gotowi podarować granit. - Wtedy pomyślałem sobie, że przecież my mamy taki piękny polski kamień, i chwilę potem był telefon ze strzegomskiej firmy - opowiada Janusz Chwajoł, starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych w Krakowie, mistrz kamieniarski od 33 lat. Na wykonanie nagrobku wykorzystano siedem dużych płyt o powierzchni 20 metrów kwadratowych. Materiał o jasnoszarym odcieniu podarowany został z najcenniejszego złoża "Żbik". Sarkofag ma wymiary 240 cm na 115 cm. Jego bryła wspiera się na granitowych kostkach ustawionych na fundamencie z tego samego materiału. Nakryty jest płytą z prostym krzyżem, na ścianie bocznej widnieje napis "Czesław Miłosz" Poeta, 1911-2004 . Na drugiej stronie jest też niewielki wykuty pochyłą czcionką cytat z Księgi Mądrości w tłumaczeniu Miłosza "A dbałość o naukę jest miłość". Pogrzeb Miłosza, był pierwszym od 50 lat pochówkiem w krypcie oo. paulinów na Skałce. Najbardziej wzruszający był moment nakładania płyty sarkofagu. Uczestniczyli w nim tylko duchowni i rodzina. To nie pierwszy nagrobek wielkiego Polaka wykonany ze strzegomskiego granitu. Z tutejszego materiału wykonano pomnik zmarłemu rok temu, Jerzemu Waldorffowi, a we wrześniu odsłonięto kamienny postument Fryderyka Chopina.


8 października 2004 - Wizyta

Wspólnym ogniskiem zakończył się drugi etap projektu "Tyle nas łączy. . . Poszukajmy tego!" realizowanego przy współpracy Powiatu Świdnickiego z niemieckim powiatem Bergstrasse. Szesnastu młodych ludzi z Polski i Niemiec spotkało się w Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, która przeprowadziła warsztaty historyczne pt. "60 lat Kręgu w Krzyżowej". Podczas 7 dni pobytu młodzież miała za zadanie przygotować prezentację dotyczącą tego tematu. Grupa niemiecka pierwszy raz była w Polsce, więc chciała jak najwięcej zwiedzić i uwiecznić na fotografiach. W pierwszy dzień podziwiali piękno stolicy naszego powiatu i jej zabytki, w kolejny zwiedzili Wrocław, a w nim oprócz rynku zobaczyli Panoramę Racławicką, Cmentarz Żydowski, Ostrów Tumski, a także Aulę Leopoldina na Uniwersytecie Wrocławskim, wzięli także udział w przeprawie ekstremalnej w sztolni "Osówka", a na koniec zwiedzili zamek w Książu. Na pożegnalnym spotkaniu oprócz prezentacji prac o tematyce historycznej i części artystycznej rozmawiano o wspólnych doświadczeniach. Kolejny etap zaplanowano w przyszłym roku, gdzie spotkają się młodzi ludzie z tych trzech narodów.


8 października 2004 - Trwają remonty dróg

W Urzędzie Miejskim podpisano dwie umowy na wykonanie nawierzchni dróg. Jeszcze przed zimą zwiększy się komfort jazdy tych, którzy korzystają z łącznika na Osiedlu Piastowskim oraz mieszkańców Cierni. Droga na Cierniach, gdzie wykonana zostanie nowa nawierzchnia i system odwadniający, ukończona zostanie w ciągu miesiąca. Prace prowadzone są bardzo intensywnie, by wykorzystać dobrą, jesienną aurę. Przy okazji poprawiony zostanie stan nawierzchni na pętli autobusowej. Drugi remont, to poprawa stanu tzw. łącznika w ciągu ulicy Mieszka Starego. To udręka wielu kierowców. I ta udręka winna być zniwelowana do końca października.


7 października 2004 - Strzegomka będzie mieć nowy wał

Melioracja oraz przeciwdziałania powodziowe we wsiach gminy Strzegom były głównym tematem comiesięcznego spotkania sołtysów. 4 października gościem takiego spotkania był Witold Walkowski z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy. Przedstawił on zakres prac melioracyjno-inwestycyjnych planowanych na terenie gminy Strzegom w najbliższym czasie. Tegoroczne prace obejmą odmulenie potoku Olszański oraz potoku Rogacz na odcinku 2,5 km we wsi Tomkowice. Przygotowano również dokumentację budowy wału przeciwpowodziowego Strzegomki w okolicy wsi Granica. Inwestycja ta będzie realizowana w przyszłym roku. Podczas spotkania sołtysi z poszczególnych wsi przedstawili burmistrzowi bieżące potrzeby oraz niezbędne inwestycje w swoich miejscowościach. Zasygnalizowali również konieczność zaproszenia na kolejne spotkanie przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych i Mostów oraz Zakładu Usług Komunalnych, a także Koła Łowieckiego.


7 października 2004 - Plan dla dzielnicy producyjno-składowo-usługowej

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dzielnicy produkcyjno - składowo - usługowej" w rejonie ulic Mazowiecka - Przemysłowa - Kopernika - granica administracyjna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wgląd w plany możliwy jest do 21 października w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 w pokoju nr 210 w godzinach 7.30 - 15.30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 14 października o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego.


7 października 2004 - Goniec Świebodzicki

W najnowszym numerze "Gońca Świebodzickie-go":
- co oficerowie Gromu robią w Świebodzicach ?,
- trzecia rocznica Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- zaproszenie na Bieg Piastów,
- efekty Sprzątania Świata,
- raport z drogowych inwestycji


6 października 2004 - Inauguracja już w niedzielę

10 października, premierowym spektaklem "Łoże" w reżyserii Jana Peszka, w Świdnicy zainaugurowany zostanie Sezon Kulturalny 2004/2005. Podczas niedzielnej uroczystości w Teatrze Miejskim Prezydent Miasta Wojciech Murdzek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Ossowski wręczą doroczną nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Otrzymają ją: plastyk Andrzej Andrzejewski - za całokształt pracy twórczej oraz zbiorowo: Juliusz Chrząstowski, Bożena Kuźma i Halina Szymańska - za pomysł i realizację świdnickiego Projektu Edukacji Teatralnej. Bezpośrednio po wręczeniu nastąpi premiera spektaklu teatralnego autorstwa Sergi Belbel pt.: "Łoże", w reżyserii Jana Peszka. Spektakl jest efektem współpracy Świdnickiego Ośrodka Kultury i Krakowskiego Teatru Scena Stu. Mecenasami spektaklu są: Miasto Świdnica, Miasto Kraków i Województwo Małopolskie.


6 października 2004 - Apel w mechaniku

30 września odbył się w Zespole Szkół Mechanicznych apel pod hasłem: "Protest przeciwko wojnie i terroryzmowi". Do montażu słowno-muzycznego doprowadziły wydarzenia z września 1939 roku i wydarzenia z 11 września 2001 roku (atak na World Trade Center) oraz "dziecięca apokalipsa" z września 2004 r. (Ossetia). Klasa II TS, w inscenizacji (konwencja ulicy z 1939 r.) starała się przybliżyć lęki współczesnych młodych ludzi.
Ubrani w kaszkiety, tweedowe marynarki nie różnili się zbytnio od dzisiejszej młodzieży - mówili tym samym językiem o swych obawach, lękach i nie zmieniła tego faktu nawet muzyka techno, która potwierdziła uniwersalne treści. Do dekoracji młodzi ludzie wykorzystali prace swoich kolegów z klasy III BTS, prace te powstały na lekcji wiedzy o kulturze i były artystycznym protestem przeciwko wojnie i terroryzmowi.


6 października 2004 - 50 lat Żarowa

W związku z obchodami 50 - lecia nadania miastu Żarów praw miejskich jutro w godzinach popołudniowych odbędzie się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie. Podczas sesji zostanie między innymi przedstawiony wykład historyczny, który przybliży nam dzieje naszego miasta od lat 50 - tych oraz odbędzie się część artystyczna w wykonaniu młodzieży.
Druga część tych uroczystości obchodzona będzie 10 października w centrum miasta przy D.H. "NEFRYT".
Szczegóły uroczystości >>> zobacz


6 października 2004 - Wystawa Gospodarcza Karkonosze 2004

Świdnica i świdnickie firmy wezmą udział w II Wystawie Gospodarczej Karkonosze 2004, która odbędzie się w dniach 8-10 października w czeskim Trutnovie. Wystawa będzie przeglądem inicjatyw gospodarczych i miejscem nawiązywania kontaktów. Na miejscu będzie można zapoznać się z ofertą produktów firm biorących udział w wystawie oraz dokonać zakupów. Zeszłoroczna, pierwsza Wystawa była próbą nawiązania do tradycji Krajowej Wystawy w Trutnovie z roku 1949. Sukces przedsięwzięcia, zorganizowanego kosztem 700 tys. koron, przerósł oczekiwania organizatorów, zarówno liczbą wystawców, których było 84, jak i popularnością wśród odwiedzających, których przybyło ponad 3 tys. Tegoroczna wystawa będzie miała podobny charakter. Na wystawie nie zabraknie ekspozycji miast oraz firm zajmujących się turystyką oraz organizacją wolnego czasu. Organizatorzy zajmą się również problematyką działania firm na Wspólnym Rynku UE oraz możliwością korzystania z funduszy strukturalnych. Informacji udziela Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy - tel. 074/856-93-88, 853-50-09.


5 października 2004 - Rafał Kaczor mistrzem Polski

Ogromnym sukcesem strzegomian zakończyły się 75. indywidualne mistrzostwa Polski seniorów w boksie, które rozegrano 23-26 września w poznańskiej Arenie. W imprezie wystartowało ponad 100 zawodników z 26 klubów. Reprezentanci AKS-u Strzegom, w większości wypożyczeni do Walki Zabrze (wyjątkiem Paweł Pęczyński wypożyczony do Gwardii Wrocław) zdobyli na poznańskim mistrzostwach aż 5 medali, w tym 1 złoty, 3 srebrne oraz 1 brązowy. Mistrzem Polski w kategorii do 51 kg został Rafał Kaczor, który w finale pokonał trzykrotnego olimpijczyka - Andrzeja Rżanego. Srebrny medal zdobył w najlżejszej kategorii Sebastian Stasiaczek, który z powodu kontuzji nie wystąpił w finale. Drugie miejsce wywalczył także Paweł Pęczyński. Ostatnim srebrnym medalistą został Łukasz Janik. Brązowym medalistą w gronie strzegomian został Mariusz Jaszowski. Sukces strzegomskiej sekcji AKS-u jest niepodważalny. Na mistrzostwach Polski wystartowało 6 bokserów, a aż 5 z nich powróciło z medalami.


5 października 2004 - Rejestracja przedpoborowych

Podaje się do wiadomości, że w okresie od 5 do 8 października 2004 przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni, obywatele polscy, urodzeni w 1986 roku zameldowani na stałe lub przebywający czasowo ponad dwa miesiące na terenie Gminy Świdnica. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają także mężczyźni, którzy nie ukończyli 24 lat życia, jeżeli nie mają uregulowanego stosunku do służby wojskowej.
Rejestracja odbędzie się na Sali Operacyjnej Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Głowackiego 4 w okienku nr 103.
Tekst obwieszczenia w całości - >>> zobacz


5 października 2004 - Nadzór pedagogiczny

Dzisiaj dyrektorzy świebodzickich placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice, uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu. Tematem szkolenia były zmiany prawa oświatowego tj. Karty Nauczyciela i Rozporządzenia MENiS w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego. Wykładowcą była wybitna specjalistka dr Irena Dzierzgowska - była Sekretarz stanu w MENiS. Szkolenie odbyło się w budynku Gimnazjum w Żarowie.


4 października 2004 - 300 nowych etatów w Świdnicy

Od dziś do 7 października, w biurowcu PAFAL przy ul. Łukasińskiego 26 odbywają się Dni Otwarte przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą w nowopowstającym sklepie Tesco w Świdnicy.
Przedstawiciele firmy zapraszają codziennie na 3 półtoragodzinne sesje rozpoczynające się o godzinach 10.00, 13.00 i 16.00.
Podczas każdego spotkania będzie można zdobyć więcej informacji na temat specyfiki pracy w sklepie oraz na oferowanych stanowiskach. Poszukiwani są przede wszystkim pracownicy hali, magazynu, obsługa kas i pracownicy Punktu Obsługi Klienta. Na miejscu będzie można porozmawiać z kierownikami poszczególnych stoisk oraz wypełnić i złożyć podanie o pracę.


4 października 2004 - Mokrzeszowska szkoła w Pałacu Prezydenckim

30 września odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie "Gala Przedsiębiorczości" z udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. W uroczystości brali udział przedstawiciele Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie Pani Elwira Kinast - dyrektor i Pani Elwira Podhalicz koordynator programu - laureaci "Dni Przedsiębiorczości". Mokrzeszowska szkoła otrzymała statuetkę i dyplom za szczególne zaangażowanie w realizację programu "Dni Przedsiębiorczości 2004" przygotowującego młodzież do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie rozpoczął również udział w kolejnych programach promujących przedsiębiorczość między innymi "Zarządzanie firmą", "Ekonomia stosowana", "Junior Biznes", "Miniprzedsiębiorstwo".


4 października 2004 - Blitz - Żarów 2004

W zakończonym wczoraj nocnym maratonie szachowym rozgrywanym w Żarowie zwyciężył arcymistrz Łukasz Cyborowski (Polfa Grodzisk Mazowiecki) przed ubiegłorocznym zwycięzcą Zbigniewem Paklezą i Jakubem Czakonem (obaj PTSz Płock). Pobity został rekord frekwencji uczestników, startowało aż 132 osoby. Najlepszym juniorem był Bartosz Siembab (Zjednoczeni Ścinawka Średna) a wśród kobiet i juniorek Aleksandra Walas (Wielka Pieniawa Polanica Zdrój). Najlepszym szachistą z powiatu świdnickiego był świdniczanin Wojciech Kowalczuk reprezentujący Zebrę Jaworzyna Śląska. Szczegółowe wyniki - www.maraton.er.pl


4 października 2004 - Pociąg specjalny

9 października ze Stacji Wrocław Nadodrze o godzinie 8.45 odjedzie pociąg specjalny. Pociąg przejedzie na trasie Wrocław - Jaworzyna - Świdnica - Sobótka - Świdnica - Jaworzyna - Wrocław.
Podczas postoju pociągu w Jaworzynie Śląskiej zaplanowano zwiedzanie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej (w godz. 10.25 - 11.45). Koszt wycieczki wraz ze zwiedzaniem muzeum wyniesie 40 zł lub na odcinku Jaworzyna Śl. - Sobótka - Jaworzyna Śl. 25 zł.


4 października 2004 - Referat Komunikacji w Strzegomiu

Strzegomianie jako jedyni w Powiecie Świdnickim nie będą musieli jeździć do Świdnicy w celu zarejestrowania samochodu lub odebrania prawa jazdy. Strzegomska Rada zdecydowała się zorganizować i sfinansować prowadzenie takiego biura na miejscu. Uroczyste otwarcie Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy umiejscowionego w Strzegomiu nastąpi 5 października o godz. 12.15. Zakres działania referatu obejmuje sprawy związane z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami na terenie Gminy Strzegom. Referat został połączony teleinformatycznie ze Starostwem w Świdnicy w celu natychmiastowego przekazywania danych. Z uruchomieniem takiego referatu wiąże się jednak sporo pracy i kosztów, które w większości poniesie gmina.


4 października 2004 - Kolarze Karoliny-CHAS najlepsi

W Złotoryi rozegrano 8 edycję Pucharu Miast Dolnośląskich w kolarstwie górskim MTB. Trasa wyścigu przebiegła na 3 km rundzie wokół strzelnicy miejskiej. 150 zawodnikom, startującym w wyścigu najtrudniejszym do pokonania okazał się podjazd usytuowany w okolicy mety i niebezpieczny zjazd, gdzie dochodziło do licznych wywrotek. Na tej trudnej technicznie trasie bardzo dobrą formę na finiszu sezonu kolarskiego zaprezentowali zawodnicy MKS Karolina-CHAS z Jaworzyny Śląskiej. W wyścigu juniorek młodszych na dystansie 15 km Marta Sułek zajęła I miejsce. Jest ona aktualną Mistrzynią Polski w tej kategorii. Również I miejsce zajął brat Marty Piotr Sułek w kategorii Elita na dystansie 30 km. W kategorii juniorów II miejsce zajął Szymon Szewczyk, VI miejsce Marcin Ścisłowski, a XI Damian Cabaj. W klasyfikacji drużyn MKS Karolina-CHAS zajęła I miejsce wyprzedzając drużyny z Nowej Rudy i Jeleniej Góry. Sekcja kolarska pragnie również serdecznie podziękować za bezpłatny transport na zawody dla Pani Heleny Chorągwieckiej i Antoniego Wojdyły ze Świdnicy.


4 października 2004 - Sesja w Strzegomiu

5 października o godzinie 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - Rynek 38, odbędzie się kolejna Sesja Rady Miejskiej.
Głównym tematem obrad będzie "Oświata w Gminie Strzegom".

Serdecznie zapraszamy


3 października 2004 - Konkurs zakończony

Dzisiaj zakończyliśmy konkurs na najskuteczniejszego radnego Rady Miejskiej w Świdnicy.
Zwyciężył Sławomir Mazurek uzyskując 107 głosów, kolejne miejsca zajęli - Bolesław Marciniszyn i Mariusz Barcicki.
Na radnych oddano ponad 1100 głosów.

Ostateczna kolejność - >>> zobacz3 października 2004 - 50 lwów

Zakup pięćdziesięciu "Komisarzy Lwów" dla Komendy Powiatowej Policji sfinansował samorząd miasta Świdnicy.
Maskotki, które policjanci będą przekazywać dzieciom z rodzin, w których przeprowadzane są interwencje domowe, dzieciom ofiar oraz małoletnim świadkom przestępstw kosztowały 1.043 zł, a źródłem finansowania były środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.


3 października 2004 - Zwycięstwo w pierwszym meczu

We wczorajszym inauguracyjnym meczu siatkówki męskiej, 4 ligowy ULKS DORS Świdnica pokonał gładko AKS Strzegom 3:0.
W poszczególnych setach: 26/24, 25/17 i 25/15.
ULKS DORS Świdnica powstał w 2004 roku. Prezesem jest Krzysztof Wierzbicki.
W tym sezonie zespół zamierza awansować do trzeciej ligi.


3 października 2004 - Konkurs trwa

Przypominamy mieszkańcom miasta, że wciąż trwa konkurs na najładniejsze ogródki przydomowe i balkony. Komisja, oceniająca zgłoszone przez świebodziczan kandydatury dwukrotnie już odbyła wyjazdowe posiedzenie, oceniając estetykę i wkład pracy, wniesiony w upiększenie swojego najbliższego otoczenia. Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem kuponów, drukowanych w "Gońcu Świebodzickim". Kupon taki po raz ostatni opublikowany zostanie w najbliższym numerze dwutygodnika - 8 października. Kupony składać można do Biura Obsługi Interesantów w Ratuszu lub w Biurze Rady Miejskiej, także w Urzędzie Miasta. Wśród osób zgłaszających balkony lub ogródki do nagrody rozlosowane zostaną atrakcyjne upominki.


3 października 2004 - Będzie ciepło

1 października nastąpił odbiór techniczny nowej kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stanowicach. "Wcześniej dysponowaliśmy tylko elektrycznymi dmuchawami. Takie ogrzewanie było bardzo kosztowne i jednocześnie, ze względu na swoją hałaśliwość bardzo uciążliwe. Poza tym nie było w stanie nagrzać tak dużego pomieszczenia. Nowe ogrzewanie pozwoli nam lepiej wykorzystać naszą świetlicę, zwłaszcza teraz w okresie zimowym" - powiedziała sołtys wsi Zdzisława Dmytrarz. Remont rozpoczął się w połowie lipca i trwał ponad dwa miesiące. Dziś świetlica ma ogrzewanie olejowe. Stanowice są trzecią co do wielkości wsią gminy Strzegom. Świetlica jest otwarta codziennie i stanowi swego rodzaju centrum kulturalne miejscowości.


2 października 2004 - Tony Halik patronem

Dzisiaj mszą świętą w świdnickiej Katedrze rozpoczęły się uroczystości 10 lecia Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy.
Następnie uczestnicy zwiedzili szkołę, by o godzinie 12.00 wziąć udział w odsłonięciu tablicy nowego patrona szkoły. Od Dziś jest nim znany podróżnik Tony Halik.
W uroczystości wzięła udział Elżbieta Dzikowska. Następnie o godzinie 13.00 w świdnickim teatrze miała miejsce dalsza część uroczystości.
Zdjęcia z obchodów - >>> zobacz


2 października 2004 - Drezyny na dworcu w Świdnicy

Na Dworcu Głównym, Świdnica Miasto spotkali się dzisiaj miłośnicy kolei. Przyszło im czekać około 30 minut na przyjazd zapowiadanych drezyn. W oczekiwaniu oglądano wystawę szlaków kolejowych na starych widokówkach a także pokaz filmów o tematyce kolejowo-drezynowej. Wreszcie nadjechały. Przy dźwiękach orkiestry dętej i licznie oczekujących mieszkańców Świdnicy, na peron dworca wjechały pierwsze drezyny. Natychmiast zostały otoczone chcącymi przyjrzeć im się z bliska. Jak zwykle, ogromną frajdę sprawiły one dzieciom. Później odbyły się krótkie przejażdżki po których członkowie Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego przybliżyli nieco historię linii kolejowej w naszym regionie.
Jutro o godzinie 10.00 podobna wystawa gościć będzie na stacji kolejowej w Jugowicach. Odbędą się także przejażdżki drezynami po szynach Bystrzyckiej Linii Kolejowej i potrwają aż do godziny 17.00.
Zdjęcia z Dworca w Świdnicy - >>> zobacz


2 października 2004 - Odpust i bierzmowanie

3 października wierni parafii św. Franciszka z Asyżu i wszyscy chętni mieszkańcy Świebodzic wezmą udział w uroczystościach, związanych z obchodami "imienin parafii".
O godzinie 12.00 odprawiona zostanie msza odpustowa, a odprawi ją Biskup Świdnicki ks. prof. Ignacy Dec.
Będzie to też okazja do udzielenia sakramentu bierzmowania wszystkim chętnym młodym mieszkańcom miasta.


2 października 2004 - Dla młodzieży

"Człowiek-Zwierzę-Środowisko" - pod takim hasłem, 5 października o godzinie 10.00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy odbędzie się konferencja organizowana przez Świdnicki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Konferencja będzie elementem obchodów XII Światowego Tygodnia Zwierząt i Święta Patrona Zwierząt i Ekologii św. Franciszka z Asyżu. Jest adresowana do uczniów i nauczycieli szkół ponadgiminazjalnych powiatu świdnickiego. Celem konferencji jest promowanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej, poszanowania przyrody jako naturalnego środowiska ludzi i zwierząt, a także przeciwdziałanie agresji i przemocy wobec wszystkich istot żywych.


2 października 2004 - Specjalny pociąg

9 października ze Stacji Wrocław Nadodrze o godzinie 8.45 odjedzie pociąg specjalny. Pociąg przejedzie na trasie Wrocław - Jaworzyna - Świdnica - Sobótka - Świdnica - Jaworzyna - Wrocław.
Podczas postoju pociągu w Jaworzynie Śląskiej zaplanowano zwiedzanie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej (w godz. 10.25 - 11.45). Koszt wycieczki wraz ze skansenem wyniesie 40 zł lub na odcinku Jaworzyna Śląska-Sobótka-Jaworzyna Śląska - 25 zł.


1 października 2004 - Konferencja Gospodarcza

Dzisiaj w Sudeckiej Izbie Handlowo-Przemysłowej rozpoczęła się dwudniowa Konferencja Gospodarcza. Dyskusję rozpoczął prof. dr hab. Stanisław Czaja mówiąc na temat źródeł finansowania małej i średniej przedsiębiorczości. O zachętach do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy mówili przedstawiciele: Wojewody Dolnośląskiego, Starosty Świdnickiego oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Świdnicy - Waldemar Skórski. W dalszej części spotkania rozmawiano o zachętach dla przedsiębiorców w Niemczech. Oferty wsparcia finansowego przedstawiła Małgorzata Wróbel z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i Leszek Buchowski ze Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.


1 października 2004 - 100-lecie Bystrzyckiej Linii Kolejowej

Sowiogórskie Bractwo Kolejowe we współpracy z samorządem Miasta Świdnicy oraz Gminami Walim i Jedliną Zdrój przygotowało dwudniowe obchody historycznej linii kolejowej 285. Zaczynają się już jutro, o godz. 10.00, na Dworcu Głównym we Wrocławiu, gdzie nastąpi dwugodzinna prezentacja konstrukcji drezyn i lekkich pojazdów szynowych. Sprzedawana będzie także książka o linii i inne materiały promujące koncepcję centrum drezynowego i kolei drezynowej na linii pomiędzy Świdnicą i Jedliną Zdrój. Ok. godz. 12.00 specjalny pociąg drezynowy składający się z kilku drezyn wyruszy z Wrocławia do Świdnicy. Wjazd na stację Świdnica Miasto nastąpi o godz. 16.30. Pociąg zostanie przywitany przez przedstawicieli władz lokalnych i jak to historycznie bywało - przez prawdziwą orkiestrę dętą. Zaplanowano krótki odczyt na temat historii linii, wystawę archiwalnych widokówek, pokaz filmów o tematyce kolejowo-drezynowej, a także jazdy rekreacyjne drezynami dla mieszkańców miasta. W niedzielę, na stacji kolejowej w Jugowicach, o godz. 10.00 nastąpi otwarcie wystawy widokówek oraz projektów wykorzystania szlaku kolejowego. Przejażdżki drezynami po szynach Bystrzyckiej Linii Kolejowej potrwają aż do godz. 17.00. Podobne przejażdżki dla turystów rozpoczną się także w niedzielę, o godz. 15.15 w Jedlinie Zdroju.


1 października 2004 - Zabytkowa studnia

Wczoraj zakończyły się prace remontowe zabytkowej studni w Pożarzysku. Remont był możliwy dzięki uzyskaniu 10 tys. zł dofinansowania z Fundacji Wspomagania Wsi w konkursie "Kultura Bliska", radnym, którzy przekazali część swych zarobków na ten cel, a także wykonawcy - firmie budowlanej wykonującej szereg prac budowlanych bez zapłaty. Po oględzinach studni wykonanych w zeszłym roku stwierdzono, że wymaga ona gruntownego remontu. Remont wykonano zgodnie z zaleceniami architekt Anny Kalinowskiej. Wykonano otwory okienne umożliwiające swobodne oglądanie przez nie studni. Na szczególną uwagę zasługuje detal przeszklenia głównego otworu okiennego, który ideowo ma odpowiadać półotwartej okiennicy zapraszającej do spojrzenia do wewnątrz budynku. Obiekt ten zasługuje na szczególne zainteresowanie, gdyż jest przykładem dobrze wykonanego zadania.


1 października 2004 - Koncert Finałowy

Dzisiaj w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, koncertem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Józefa Wiłkomirskiego, zakończyły się XX Jubileuszowe Świdnickie Dni Muzyki Kameralnej.
Wystąpili między innymi: solistka Ewa Czermak, primadonna Opery Wrocławskiej oraz Chór "Resonans con tutti" z Zabrza.
Tegoroczne Dni Muzyki Kameralnej poświęcone były muzyce Stanisława Moniuszki.


1 października 2004 - Lepsza woda dla Tomkowic

Mieszkańcy Tomkowic już od kilku dni mogą korzystać z takiej samej wody jak strzegomianie. Stało się to dzięki budowie sieci wodociągowej Granica - Tomkowice, której oficjalne oddanie do użytku nastąpiło 24 września. Wykonawcą inwestycji był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzegomiu, który z własnych środków sfinansował całe przedsięwzięcie. Zakład był również pomysłodawcą zastosowanej automatyki i sposobu wewnętrznej instalacji. W budowie sieci wodociągowej Granica - Tomkowice skorzystano ze sprawdzonych i najprostszych rozwiązań. Dotychczas tomkowiczanie użytkowali wodę ze starych studni głębinowych i występowała duża uciążliwość w jej uzdatnianiu. Po modernizacji jakość wody uległa znacznej poprawie, spełniając wszelkie certyfikaty jakości i bezpieczeństwa oraz wymogi unijne. Obecny w Tomkowicach burmistrz Strzegomia - Lech Markiewicz gratulował ZWiK-owi doprowadzenia do końca tego ważnego przedsięwzięcia.


1 października 2004 - To już 10 lat !

Jutro rozpoczynają się uroczystości 10 lecia Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy. Tradycje edukacyjne sięgają jednak roku 1962, kiedy to w Świdnicy powstaje "zemowska" szkoła zawodowa. Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych jest od 1994 r. kontynuatorem wspaniałych sukcesów znanej w mieście i regionie szkoły. Nie chcemy zrywać z tak świetną przeszłością. Nasz jubileusz będzie wielkim świętem wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy przewinęli się przez mury budynku przy ul. Równej 18 od 1962 aż do chwili obecnej. Dziesięciolecie istnienia ZSHT zostanie uświetnione przez nadanie szkole imienia Tony Halika. Szczegóły obchodów - >>> zobacz


20 czerwca 2019 - Bogny, Rafaeli, Rafała