30 listopada 2004 - Młodzi pomagają

1 grudnia uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu odwiedzą wychowanków Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej. Od wielu dni trwają przygotowana do tej wizyty. Społeczność uczniowska zgromadziła dary dla dzieci w postaci słodyczy, ubrań, artykułów higienicznych. W sfinansowaniu pomagali sponsorzy. Rodzice uczniów upiekli domowe ciasta, które przekazane zostaną dzieciom. Koło Teatralne "Zozolle" działające przy szkole przedstawi inscenizację "Przygody Małpki Fiki Miki". Inicjatorkami tej akcji są nauczycielki z PSP nr 4 Dorota Wańcowicz, Danuta Prechun i Marzena Wyroda.


30 listopada 2004 - Spotkanie z Krzysztofem Petkiem

2 grudnia o godzinie 12.00 w holu Oddziału Dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem. Jest on autorem cyklu powieści sensacyjno-przygodowych dla młodzieży, dziennikarzem, reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania. Jego serie "Porachunki z przygodą", "GRA", a ostatnio "Operacja HYDRA" cieszą się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży.
W holu MBP trwa także świąteczny kiermasz książek Wydawnictwa Ossolineum. Znajdziemy tam dzieła m.in. takich autorów jak: Sofokles, Wergiliusz, Jan Długosz, Cyprian K. Norwid, Tadeusz Boy-Żeleński czy Julian Tuwim.


30 listopada 2004 - Narkotyki

25 listopada funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Świebodzicach zatrzymali do kontroli samochód osobowy, którym poruszali się trzej młodzi mieszkańcy Wałbrzycha. Podczas przeszukania pojazdu okazało się, iż znajduje się w nim 50 porcji suszu marihuany - dwa woreczki były wypełnione suszem, w trzecim znajdowały się śladowe ilości narkotyku. Kierowca pojazdu Łukasz K. lat 21 oraz pasażerowie Grzegorz K. lat 22 i Krzysztof C. lat 21 zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Po dokonaniu przeszukań w miejscach zamieszkania zatrzymanych okazało się iż w mieszkaniu Grzegorza K. odnaleziono susz w ilości 580 porcji, wagę laboratoryjną i komplet woreczków strunowych. Następnego dnia Prokurator Rejonowy w Świdnicy wobec Grzegorza K. zastosował dozór policyjny


29 listopada 2004 - Zagrożenia

W związku ze wzrastającą liczbą zjawisk patologicznych wśród młodzieży wojewoda dolnośląski Stanisław Łopatowski oraz dolnośląski kurator oświaty Teresa Kaleta organizują jutro we Wrocławiu o godzinie 9.30 konferencję pt. "Rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży". Celem spotkania jest prezentacja i upowszechnienie pozytywnych wzorców działań w zakresie wspomagania szkół w zapewnieniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oferty zagospodarowania czasu wolnego młodych ludzi i tworzenia warunków bezpieczeństwa na terenie gmin. W konferencji oprócz wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów uczestniczyć będą członkowie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.


29 listopada 2004 - Deficyt blisku zeru

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek przedstawił Radzie Miejskiej projekt budżetu na przyszły rok. Projekt zakłada dochody w wysokości 90,6 mln zł i takie same wydatki. Po raz pierwszy od wielu lat plan dochodów i wydatków będzie przewidywał niemal zerowy deficyt. - Konstruowanie budżetu na przyszły rok było bardzo trudne, ale mieszkańcy mogą być spokojni - mówi Prezydent Wojciech Murdzek. - Udało nam się tak ułożyć dochody i wydatki, aby przy niemalże zerowym deficycie nie została zagrożona realizacja żadnego z zadań miasta. Deficyt planowany jest w kwocie 375 tys. zł. Są to jednak wolne środki, zaplanowane na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy adaptacji budynku Biblioteki Miejskiej. Niski deficyt nie oznacza, że nagle sytuacja miasta znacząco się poprawi. Świdnica, z powodu podjęcia przed laty decyzji o realizacji szeregu niezbyt pilnych inwestycji, na które nie pozyskano środków z zewnątrz, wciąż ma spore długi. W tym roku, prócz konieczności spłacania licznych kredytów, miasto musiało rozpocząć proces wykupu obligacji (w bieżącym roku była to kwota 2,5 mln zł, w przyszłym - 4 mln zł, w 2006 - 4 mln, w 2007 - 5,5 mln, w 2008 - 7 mln, w 2009 - 4 mln zł). Te stare obciążenia będą spłacane jeszcze przez wiele lat, dlatego Prezydent zaproponował radnym nowatorskie rozwiązanie polegające na zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego, który pozwoli na spłatę starych długów i uwolni ponad 5 mln zł na nowe inwestycje. Dzięki tym środkom możliwa stałaby się budowa ul. Towarowej, remont ul. Wokulskiego i Metalowców na terenie świdnickiej podstrefy WSSE "Invest-Park", budowa budynku socjalnego przy ul. Gdyńskiej, realizacja projektu e-powiat i współudział w budowie hali sportowej przy ul. Sprzymierzeńców. Wszystkie te inwestycje są dla miasta bardzo ważne, byłyby realizowane wspólnie z innymi partnerami lub przy udziale środków z Unii Europejskiej. Projekt budżetu trafi prawdopodobnie na grudniową sesję Rady Miejskiej. Do tego czasu będą nad nim pracowały Komisje Rady Miejskiej.


29 listopada 2004 - Wyjadą do Francji

21 listopada odbył się dla uczniów wytypowanych przez organizacje cechowe konkurs umiejętności praktycznych, w wyniku którego najlepsi uczniowie zdobyli status stażysty. Konkurs zorganizowano odrębnie dla dwóch grup zawodowych - piekarzy i cukierników. Pierwszy z nich odbył się w piekarni Zbigniewa Kowalskiego i Sebastiana Kowalskiego w Świdnicy, drugi w cukierni Jerzego Bednarczyka i Jerzego Jankowskiego w Dzierżoniowie. Ważnym elementem kwalifikacyjnym była średnia ocen ucznia ze szkoły zasadniczej w ubiegłym roku szkolnym, jak również oceny z praktycznej nauki zawodu wystawione przez mistrzów szkolących. Decyzją komisji konkursowej zakwalifikowano 10 uczniów, 4 piekarzy i 6 cukierników, którzy zdobędą szlify zawodowe we francuskich zakładach rzemieślniczych Grupa od dziś rozpoczęła zajęcia integracyjne, kulturowe i językowe, które mają przygotować ich do pełnej realizacji projektu. Lista uczniów: Andrzej Kujawa, Grzegorz Całka, Kamil Wojkowski, Marcin Kaczorowski - Świdnica, Wojciech Kliś - Piława Górna, Tomasz Suchodolski - Kamieniec Ząbkowicki, Justyna Mamiak - Dzierżoniów, Michał Jagliński i Łukasz Troszczyński - Wałbrzych, Rafał Hodun - Mokrzeszów.


29 listopada 2004 - Oldboye w Austrii

W połowie listopada strzegomscy oldboye w judo startowali w Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach Austrii. Tegoroczny Memoriał im. Ericha Neuchovera miał szczególną rangę, ponieważ miejscowy klub judo SK Voest Linz obchodził 50 - lecie swojego istnienia. Zgromadził on na starcie 120 zawodników z Austrii, Czech, Irlandii, Niemiec, Polski, Słowacji oraz Węgier. Polskę reprezentowali trzej strzegomianie: Marian Góra, Zbigniew Mrozowski i Krzysztof Poterała oraz judoka z Warszawy - Stanisław Pazgan. Nasi oldboye spisali się poprawnie. Najwyższe miejsce zajął Poterała - 4, natomiast Góra z Mrozowskim uplasowali się na 5 pozycji. Ciekawostką turnieju była "bratobójcza" walka między Poterałą a Górą. Lepszy okazał się ten pierwszy pokonując swojego kolegę przez ippon. Poziom imprezy był bardzo wysoki, o czym świadczy udział trzech mistrzów świata w kategorii oldboyów, które w tym roku odbyły się w Wiedniu. - W Linzu startowali bardzo doświadczeni judocy, regularnie uczestniczący w rozgrywkach ligowych. My natomiast traktujemy udział w takim turnieju jako zabawę i chęć sprawdzenia się na tle mocnych rywali - stwierdził Marian Góra.


29 listopada 2004 - Kontrola

Funkcjonariusze Sekcji POG KPP Świdnica zatrzymali Wojciecha S. lat 27, który dokonał przerobienia dokumentów w postaci tablic rejestracyjnych przytwierdzonych do samochodu osobowego marki Honda CRX, którym kierował, w ten sposób, że przy pomocy markera własnoręcznie dokonał przemalowania paska technicznego w kolorze żółtym znajdującego się na wyżej wymienionych tablicach rejestracyjnych, na pasek czerwony tzw. celny uprawniający do poruszania się po drogach. Po wykonaniu czynności w/w zwolniono.


29 listopada 2004 - Strażacy z radnymi

W tym miesiącu odbyło się posiedzenie Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, na które zaproszono przedstawicieli straży pożarnej. Przybyli młodszy brygadier Tomasz Szuszwalak, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, oraz komendant jednostki świebodzickiej, kapitan Piotr Sułek. Komendant Tomasz Szuszwalak przedstawił sytuację zagrożenia pożarowego w Świebodzicach i środki, jakimi można dysponować w razie potrzeby. Mówił też o normach i przepisach przeciwpożarowych, które w Świebodzicach nie są w pełni przestrzegane. Do tego, brakuje sprzętu gaśniczego, nowszych, jeśli nie nowych, samochodów przeznaczonych też do ratownictwa drogowego. Tomasz Szuszwalak wskazał źródła, z których gmina może pozyskać fundusze na wsparcie straży pożarnej, wspomniał o rozwiązaniach sprawdzających się w innych miastach i zwrócił się o pomoc finansową do gminy. Podał przykłady innych miast powiatu, które w corocznym budżecie przeznaczają pewne sumy na działalność straży pożarnej. Szacunkowa kwota to 4 zł na każdego mieszkańca, dla Świebodzic to wydatek rzędu 100 tys. zł rocznie. Wniosek o taką kwotę w budżecie na 2005 rok został złożony na ręce burmistrza miasta.


29 listopada 2004 - LKS "Omega" Mikoszowa

27 listopada w świetlicy wiejskiej w Mikoszowej odbyła się uroczystość z okazji pięciolecia klubu sportowego LKS "Omega" Mikoszowa. W spotkaniu udział wzięli zawodnicy, działacze klubu oraz zaproszeni goście. Gospodarzem imprezy był założyciel klubu i jej prezes Marian Halejcio. Na spotkaniu Prezes klubu podziękował zawodnikom i osobom wspomagającym klub. W szczególności klub wspomagali: Gmina Żarów, Bank Spółdzielczy Oddział w Żarowie, Zenon Jankowski - kamieniarz z Przyłęgowa, Jerzy Kruk - aptekarz z Żarowa, Ryszard Kulesz - rolnik z Mikoszowej, Zakład Kamieniarski z Mikoszowej oraz mieszkańcy wsi Mikoszowa. Z okazji jubileuszu klubu Burmistrz Miasta Żarów Lilla Gruntkowska ufundowała komplet strojów piłkarskich dla zawodników


29 listopada 2004 - Nova - Dent przeniesiona

Od l stycznia 2005 roku poradnia stomatologiczna NZOZ NOVA-DENT zostanie przeniesiona do budynku Przychodni przy ulicy Armii Krajowej 23 (parter). W nowej siedzibie poradnia będzie wykonywać usługi stomatologiczne w niezmienionym zakresie - również dla ubezpieczonych w NFZ. Godziny przyjęć i telefony do rejestracji nie ulegną zmianie. Zapraszamy do nowej poradni stomatologicznej, w której od stycznia będzie czekać na Państwa 8 lekarzy dentystów o różnych specjalnościach.


28 listopada 2004 - Eksperci ocenili

Jest duża szansa na to, że Świdnica otrzyma z Unii Europejskiej dofinansowanie na przebudowę ul. Towarowej, która stanowić będzie dogodny dostęp do nowych terenów inwestycyjnych w południowo-wschodniej części Świdnicy oraz wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta (głównie z ulic: Westerplatte, Wrocławskiej, 1 Maja, pl. Wolności i pl. Św. Małgorzaty). Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego został oceniony przez Panel Ekspertów bardzo wysoko - otrzymał 52 pkt. na 60 możliwych. Do finansowania nie został jednak zakwalifikowany wspólny wniosek Miasta i Gminy Świdnica w sprawie budowy Zakłady Uzdatniania Wody przy ul. Bokserskiej oraz budowy sieci wodociągowej. W ocenie Panelu Ekspertów, wnioskowi zabrakło 0,6 pkt. Po poprawieniu, wniosek zostanie złożony ponownie w styczniu 2005 r., podczas kolejnego naboru.


28 listopada 2004 - Pomoc z Unii

Rejonowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Świdnicy zorganizował kolejne szkolenie dla rolników z terenu gminy Strzegom. Omówione programy pomocowe będą finansowane ze środków unijnych. Dotyczą one ułatwiania startu młodym rolnikom, inwestycji w gospodarstwach rolnych oraz pomocy dla gospodarstw niskotowarowych. - Prawie zawsze uczestniczę w szkoleniach organizowanych w urzędzie. Informacje te bardzo mi się przydają - mówi sołtys z Olszan - W miarę możliwości przekazuję je mieszkańcom z mojej wsi. Założenia programów przedstawił Mariusz Gregorczyk z wrocławskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Marta Domeracka z RODR opowiedziała o kwotowaniu mleka.


28 listopada 2004 - 14-latka zatruła się alkoholem

Z objawami silnego zatrucia alkoholowego została przewieziona do Szpitala Miejskiego w Świdnicy 14-letnia Magdalena P. - mieszkanka powiatu świdnickiego. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Grupa gimnazjalistów przed dyskoteką szkolną weszła w posiadanie alkoholu. Alkohol spożywali poza Gimnazjum, następnie udali się na dyskotekę. Gimnazjalistka już w trakcie spożywania alkoholu poczuła się źle, została przez kolegów zaprowadzona do szkoły, gdzie z minuty na minutę jej stan się pogarszał. Zaniepokojeni nauczyciele wezwali do szkoły rodziców, powiadomione Pogotowie Ratunkowe przewiozło dziewczynę do Szpitala Miejskiego w Świdnicy, gdzie poddana została płukaniu żołądka - stan zdrowia nieletniej został określony przez lekarza jako stabilny. Pozostali nieletni, którzy spożywali alkohol zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jeden z nich miał 0,85 promila, drugi 0,13. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu ustalenie w jaki sposób nieletni weszli w posiadanie alkoholu.


28 listopada 2004 - Rozmowy z Politechniką

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek prowadzi działania mające na celu utworzenie w Świdnicy filii szkoły wyższej.
Kilka dni temu Prezydent rozmawiał w tej sprawie z władzami Politechniki Wrocławskiej. W tej chwili oczekiwana jest wstępna decyzja senatu uczelni w tej sprawie.


28 listopada 2004 - Nowe stawki

Nowe stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2005 w Gminie Świebodzice. Kwoty za 1m2 powierzchni użytkowej:
Od gruntów - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,66 zł, pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni) - 3,52 zł, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 0,32 zł,
Od budynków lub ich części - mieszkalnych - 0,54 zł, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 17,98 zł, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym - 8,37 zł, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych - 3,61 zł, związanych uprzednio z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym komórki składowe - 3,01 zł, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 5,82 zł, pozostałych, w tym garaże - 6,01 zł,
Od budowli - 2% ich wartości określonej ustawą.


28 listopada 2004 - Grudniowa sesja Rady Powiatu

1 grudnia o godzinie 10.00 w Sali USC odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu w Świdnicy. Radni po wysłuchaniu sprawozdania Starosty z działalności Zarządu od ostatniej sesji uchwalą niezwykle ważny dla organizacji non-profit program Współpracy Powiatu Świdnickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na przyszły rok. Program ten stanowi punkt wyjścia do pogłębiania współpracy w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych Powiatu Świdnickiego. We współdziałaniu istotne będą zagadnienia: przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości, edukacja i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych, wspieranie mniejszości narodowych, wspieranie rozwoju regionalnej kultury, sportu i turystyki, przygotowanie do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej. Program Współpracy będzie corocznie wskazywał priorytetowe zadania, na których realizację przekazane zostaną środki finansowe z budżetu powiatu. W porządku obrad sesji znalazły się także tematy związane z uchwaleniem zmian w statucie Powiatu Świdnickiego, a także oświadczenie Rady Powiatu w sprawie lokalizacji siedziby nowo powstałej jednostki doradztwa rolniczego, której obszarem działania będzie cały Dolny Śląsk. Propozycja Rady jest taka, aby siedzibą tej jednostki była Świdnica.


27 listopada 2004 - Prowadzą w lidze

Dzisiaj siatkarze IV ligowego DORS Świdnica pokonali na własnym parkiecie dotychczasowego lidera - KS "MILICZ" z Milicza.
Po blisko dwugodzinnym, stojącym na wysokim poziomie meczu i głośnym dopingu kibiców, nasi siatkarze wygrali 3:2. W poszczególnych setach: 25/12, 29/31, 25/20, 19/25, 18/16.
Zespół DORS wystąpił w składzie: Dariusz Byczkowski, Krzysztof Górka, Michał Tomiałowicz, Marcin Wójciak, Marek Olczyk, Mariusz Jerzyk, Sławomir Jankowski, Marcin Turzański, Artur Wójciak, Krzysztof Januszko, Łukasz Jadach, Marcin Kuc.


27 listopada 2004 - Artyści Ziemii Świdnickiej

Kilka dni temu został uruchomiony nowy dział na naszej stronie.
ARTYŚCI - to dział poświęcony twórcom żyjącym i tworzącym na naszej ziemii świdnickiej.
Zaczęliśmy od jednego z najbardziej znanych, od Mariana Ruszkiewicza, świdnickiego malarza.
Dzisiaj zamieściliśmy tam kolejnego artystę.
Jest nią strzegomska artystka, absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - Ewa Solima. >>> zobacz


27 listopada 2004 - Przyjazny Urząd

W pierwszym kwartale przyszłego roku w strzegomskim Urzędzie Miejskim powstanie Biuro Obsługi Interesanta. Biuro będzie się mieściło na parterze urzędu, w pomieszczeniach, które do niedawna zajmował Ośrodek Opieki Społecznej. Niebawem rozpocznie się remont. Będzie można tam uzyskać informacje oraz załatwić sprawy leżące w kompetencji tutejszego urzędu. - Zależy nam na poprawie jakości obsługi mieszkańców i stworzeniu przyjaznej atmosfery - wyjaśnia Sabina Cebula, sekretarz gminy. Uruchomienie takiego biura będzie z pewnością odpowiedzią na jedno z najczęściej zgłaszanych w przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiecie zastrzeżeń, co do pracy urzędu. W pierwszej kolejności powstanie punkt informacyjny. Będzie on podstawą do wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów i podpisu elektroniczny. System ten usprawni obieg dokumentów w urzędzie, ale przede wszystkim dostosuje tryb załatwiania formalności do obowiązujących wymogów prawnych. Zmiany te nastąpią nie wcześniej niż na przełomie 2005 i 2006 roku. Aktualnie trwają prace nad wspólnym dla całego powiatu świdnickiego wnioskiem o unijną dotację. Środki unijne umożliwiłyby stworzenie jednego, wspólnego dla całego powiatu systemu wymiany informacji oraz znacznie obniżyłyby wkład własny gminy.


27 listopada 2004 - Zdjęcia do filmu

W świdnickim Sądzie Okręgowym przez dwa dni (sobota, niedziela) realizowane są zdjęcia do najnowszego filmu Feliksa Falka pt.: "Komornik". W filmie zagrają m..in. Andrzej Chyra, Kinga Preis, Magdalena Kożuchowska, Jan Frycz i Sławomir Orzechowski. Autorem zdjęć jest jeden z najlepszych polskich operatorów Bartek Prokopowicz, a autorem scenariusza, który w 2003 r. zajął I miejsce w polskiej edycji prestiżowego konkursu o nagrodę Hartley-Merrill, jest Grzegorz Łoszewski. Film opowiada o jednym dniu z życia młodego wałbrzyskiego komornika. Większość zdjęć realizowanych jest w Wałbrzychu. Rolę sądu zagra jednak Sąd Okręgowy w Świdnicy, który okazał się dla autorów filmu odpowiednim obiektem. Urodzony w 1941 r. Feliks Falk jest reżyserem tak głośnych filmów jak: "Wodzirej", "Bohater Roku" czy "Samowolka". Andrzeja Chyrę, tytułowego "Komornika" znamy m.in. z filmów: "Dług" (rola Gerarda), "Zmruż oczy" (rola ojca), "Symetria" (Dawid).


27 listopada 2004 - Estetyka wsi - szkolenie

25 listopada w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyło się szkolenie z tematu "Estetyka wsi i zagrody wiejskiej". Szkolenie przeprowadziła Elżbieta Maśko specjalistka ds. wiejskiego gospodarstwa domowego z DWODR w Świdnicy. Na szkoleniu ukierunkowano obecnych na temat zagadnień dotyczących estetyki zagospodarowania zagród i wyglądu wsi. W szkoleniu udział wzięli sołtysi, Rady Sołeckie oraz zainteresowani tematem poprawy estetycznej wyglądu w swoich zagrodach mieszkańcy wsi. Dzisiejsze szkolenie to początek działań mających na celu zainicjowanie na terenach naszej gminy udziałów w konkursach na najładniejsze zagrody wiejskie i najładniejszą wieś.


27 listopada 2004 - Dopiero na wiosnę

Wszystkie zaległe mecze 1/16 Pucharu Polski na szczeblu okręgu wałbrzyskiego oraz zaległy mecz juniorów pomiędzy Victorią Świebodzice a Zamkiem Kamieniec Ząbkowicki zostały przeniesione na wiosnę.
Dokładny termin zostanie ustalony przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu.


26 listopada 2004 - Szczypiorniści szukają sponsora !

Dzisiaj na ręce władz Klubu BEL-POL Świdnica wpłynęło pismo sponsora strategicznego jakim jest, znana świdnicka firma BEL-POL. W piśmie tym, Zarząd firmy podtrzymuje swoją decyzję o wycofaniu się z pełnienia roli sponsora strategicznego jakim była firma przez wiele lat. W dalszym ciągu pomagać będą klubowi, tym razem jednak w znacznie mniejszym wymiarze. W tej sytuacji, Klub piłki ręcznej od 1 stycznia 2005 roku znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. Klubowi życzymy znalezienia w jak najkrótszym czasie nowego sponsora, w przeciwnym razie grozi mu wycofanie zespołu w trakcie sezonu rozgrywek drugiej ligi.


26 listopada 2004 - Gratulacje na sesji

Podczas obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, Prezydent Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek i Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Ossowski, gratulowali Tadeuszowi Niedzielskiemu Dyrektorowi Departamentu E.K.iS.S. UM w Świdnicy - otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Medal ten, to jedno z najwyższych odznaczeń, jakie może otrzymać osoba pracująca na rzecz oświaty.


26 listopada 2004 - Opiekuj się za granicą

Strzegomskie Info-Centrum zorganizowało spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy zajmującej się wyjazdami zagranicznymi w charakterze Au-Pair. W spotkaniu wzięło udział 15 młodych ludzi. Program Au Pair to połączenie pracy w charakterze opiekunki do dziecka z nauką języka. Aby z niego korzystać, należy spełnić określone warunki. Głównym jest dobry kontakt z dziećmi oraz pełnoletność. W zależności od kraju górna granica wieku to: Niemcy- 25 lat, Austria-28 lat, Holandia-26 lat, Belgia-26 lat, Anglia- bez ograniczenia wiekowego. Wyjazdy w charakterze Au Pair są oparte na bazie wymiany edukacyjno-kulturowej. Ich celem jest poznanie innego kraju, jego kultury i obyczajów, ale przede wszystkim nauka języka obcego. Program organizowany jest przy współpracy z International Au Pair Association IAPA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Biur Au-Pair. Procedura wyjazdu pilotowana jest przez przedstawicieli firmy uczestniczącej w programie Au-Pair. Podstawowych informacji udziela GCI oraz Stowarzyszenie Euro-Partner. Urząd Miejski pok. nr 30


26 listopada 2004 - Maltańczycy w Świdnicy

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek spotkał się z Komendantem Głównym Maltańskiej Służby w Polsce prof. Henrykiem Kubiakiem oraz grupą Maltańczynków z partnerskiego, niemieckiego miasta Biberach, którzy od kilku lat wspierają Dom Dziecka w Bystrzycy Górnej. Uzgodnione zostały szczegóły dotyczące utworzenia stowarzyszenia maltańskiego w Świdnicy. Jego trzon stanowić będzie początkowo 20-osobowa grupa ochotników, którzy zdecydują się przejść kurs ratownictwa I stopnia, przeprowadzony według standardów Maltańskiej Służby Medycznej.


26 listopada 2004 - Droższe pieski

Radni podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej uchwalili podwyżkę stawki podatku od posiadania psów. Od stycznia 2005 roku za czworonożnego pupila trzeba będzie zapłacić 42 zł, czyli o całe dwa złote więcej niż w tym roku. Zaproponowana stawka jest jednak niemal 10 zł niższa od górnej granicy stawki ustalonej przez Ministra Finansów. Planowane dochody z tytułu owej podwyżki mają zostać przeznaczone głównie na pokrycie rosnących kosztów wyłapywania i utrzymywania w schroniskach zazwyczaj bezpańskich psów, a także na wydatki sanitarne. Nie każdy jednak musi ów podatek uiszczać. Zwolnione z płacenia za jednego psa są osoby w wieku 65 lat samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe, natomiast dwa psy bez płacenia podatku mogą posiadać właściciele gospodarstw rolnych. Oczywiście za psy będące pomocą dla osób niepełnosprawnych też płacić nie trzeba. Podczas obrad Komisji Budżetowej padła również propozycja, aby pomyśleć o oznakowaniu psów za pomocą coraz popularniejszych chipów, za pomocą których łatwo ustalić właściciela czworonoga, który w razie potrzeby pokryje koszty związane z opieką nad psem. Czas pokaże, czy jest to pomysł wart zastosowania w naszym mieście, wiąże się on bowiem z wieloma dodatkowymi działaniami, np. założeniem w miarę pełnej ewidencji psów.


26 listopada 2004 - Komisarz Lew

Do Świdnicy przyjechał LEW POLICJANT. Lew przyjechał aż z Wrocławia, wprost z pracowni krawieckiej Wyższej Szkoły Teatralnej. Od przyszłego tygodnia Lew Komisarz wraz z przyjaciółmi świdnickimi policjantami zacznie odwiedzać w szkołach i przedszkolach najmłodszych mieszkańców naszego powiatu, razem opowiedzą dzieciom o bezpieczeństwie, zasadach ruchu drogowego i o przestrzeganiu prawa. Uroczyste przekazanie Lwa Komisarza Komendantowi świdnickiej policji Krzysztofowi Kubkowi nastąpi już 6 grudnia podczas finału policyjnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie. Wszyscy zgromadzeni tego dnia w sali Szkoły Podstawowej Nr 1 będą mogli poznać tego największego przyjaciela dzieci.


26 listopada 2004 - Solidarność z Ukrainą

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy Prezydent Miasta i Rada Miejska wystosowały list do Pana Myhajło Pryhodko - Mera Miasta Niżyn na Ukrainie, partnerskiego Miasta Świdnicy. Oto treść listu: "Poruszeni do głębi dramatycznymi informacjami docierającymi do nas z Ukrainy, przesyłamy do Pana Mera, Rady Miasta Niżyna, a za ich pośrednictwem do mieszkańców zaprzyjaźnionego ze Świdnicą miasta partnerskiego, wyrazy sympatii i solidarności. Mamy świadomość, że obecne wydarzenia w Waszym kraju będą miały decydujące znaczenie dla jego przyszłości. Dlatego, na podstawie własnych doświadczeń historycznych, wyrażamy przekonanie, że podstawowe pełne respektowanie woli narodu ma decydujące znaczenie dla pomyślnego rozwoju państwa. W trosce o dalsze losy Wielkiego Sąsiada - Ukrainy, przesyłamy w imieniu mieszkańców naszego miasta życzenia, aby w sposób możliwie najlepszy wykorzystując Wasze umiłowanie ojczyzny, przywiązanie do prawdy, poczucie sprawiedliwości, mądrość i rozwagę, osiągnięto porozumienie kończące obecny kryzys polityczny."
Podpisano: Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy - Michał Ossowski, Prezydent Miasta Świdnicy - Wojciech Murdzek.
Wyrazem solidarności z ukraińską opozycją były także pomarańczowe wstążki, noszone na piersi przez część radnych.


26 listopada 2004 - Jarmark po wiedeńsku

W grudniu na strzegomskim rynku odbędzie się Bożonarodzeniowy Jarmark Wiedeński. Organizująca go Fundacja dla Miasta Strzegomia chce sprawić, aby mieszkańcy wcześniej poczuli klimat zbliżających się świąt, dlatego też od 10 do 12 grudnia przygotowuje szereg okolicznościowych atrakcji. W piątek Strzegomskie Centrum Kultury tradycyjnie zorganizuje Wieczerzę Wigilijną. Świąteczną atmosferę dopełni bożonarodzeniowa szopka, składanie życzeń, staropolskie łamanie się opłatkiem, wspólna wieczerza oraz kolędowanie chórów. W sobotnim programie Fundacja zaplanowała występy szkolnych zespołów, chórów oraz znanej wiedeńskiej śpiewaczki operowej, Urszuli Rojek. W niedzielę natomiast blok programowy poprowadzi zespół "Słowaniacy" z Lublina. Ponadto wystawione zostaną obrazy i rysunki polskich i austriackich malarzy, zaprezentuje się Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii "Forum Polonii", odbędzie się degustacja wina i kuchni wiedeńskiej, kiermasz świątecznych upominków. Dla dzieci przygotowane będą mikołajkowe prezenty oraz przejażdżki bryczką.


25 listopada 2004 - Sprostowanie na FORUM

Dzisiaj na Forum dziennika ukazał się tekst sprostowania, odnoszący się do artykułu jaki ukazał się w jednej ze świdnickich gazet.
Jego autor jest członkiem komisji rewizyjnej i uważał, że tekst zamieszczony w gazecie jest jednostronny i nie ukazuje prawdziwego problemu w sekcji siatkówki kobiet Klubu MKS Świdnica. >>> przeczytaj


25 listopada 2004 - "Świąteczna Zbiórka Żywności"

Świdnicki Bank Żywności Przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Ochrony Bezrobotnych w Świdnicy prosi o wzięcie udziału w akcji "Świąteczna Zbiórka Żywności" Akcja odbędzie się w dniach 26 - 28 listopada w wybranych sklepach w Świdnicy, Strzegomiu i Świebodzicach.
Kup jedno lub dwa opakowania więcej niż potrzebujesz, szczególnie: cukier, mąkę, olej, margarynę, konserwy, dżemy, ryż, kasze, słodycze i przekaż wolontariuszom dyżurującym przy wyjściu ze sklepu.


25 listopada 2004 - Kto posprząta?

Kto usunie i unieszkodliwi zanieczyszczenia powstałe po kolizji drogowej i kto dopuści drogę do ruchu? Na takie pytania będą szukać odpowiedzi przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich, powiatowych, straży pożarnej, policji, oraz dyrektorzy wydziałów odpowiedzialnych za zarządzanie drogami na terenie Powiatu Świdnickiego podczas spotkania organizowanego 30 listopada o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. W ostatnich latach rośnie ilość kolizji drogowych w powiecie, w których brały udział jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP w Świdnicy i Świebodzicach. Statystyka prowadzona przez Sekcję Ruchu Drogowego KP Policji w Świdnicy podaje, że w 2003 r. odnotowano 1684 zdarzenia drogowe natomiast w I półroczu 2004r. było ich już około 1000. Pozostaje jednak nieuregulowana sprawa unieszkodliwiania zanieczyszczeń powstałych w wyniku wypadków drogowych czyli tzw. odpadów i odpowiedzialności za dopuszczenie drogi do ruchu po ich usunięciu. Do tej pory takie czynności podejmowały jednostki ratownicze straży pożarnej, ale tak naprawdę ich obowiązkiem jest jedynie ograniczenie lub likwidacja zagrożenia na drodze. Koniecznym jest również wyłonienie osób, które w przyszłości będą współpracowały ze strażą i policją i odbiorą drogę po zakończeniu akcji ratunkowych.


25 listopada 2004 - Mamy plan

W przeciągu ostatniego miesiąca odbyły się trzy Sesje Rady Miejskiej w Strzegomiu. Podjęto 22 uchwały. Wśród nich mające duże znaczenie dla rozwoju gminy plany zagospodarowania przestrzennego i Plan Rozwoju Lokalnego gminy Strzegom. Nowe plany są podstawą do podejmowania działań inwestycyjnych w gminie. Dotyczy to zarówno inwestycji własnych gminy jak i realizowanych przez mieszkańców. Będą mogli oni ubiegać się o poz-wolenie na budowę. Przy aktualizowaniu planów teren gminy Strzegom podzielony został na cztery rejony. Trzy wiejskie i czwarty obejmujący miasto. Prace nad całością trwały około półtora roku. Kilka miesięcy trwało samo oczekiwanie na decyzje ministra rolnictwa w sprawie zgody na wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, bez których nie można było uchwalić planu. Obecnie gmina Strzegom ma już zaktualizowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla trzech rejonów. Nie uchwalono jeszcze planu dla części obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza i Żelazów. Podjęcie uchwały w tej sprawie nastąpi po wydaniu przez ministra rolnictwa zgody na wyłączenie z produkcji niektórych gruntów rolnych.


25 listopada 2004 - Polska heroina

Na gorącym uczynku produkcji "polskiej heroiny" zatrzymany został mieszkaniec Świebodzic, 48-letni Piotr I. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze KP Świebodzice i KPP w Świdnicy w mieszkaniu Piotra I. Ujawnili urządzenia służące do produkcji "polskiej heroiny", susz makowy w ilości 11 kg, chemikalia oraz gotowy kompot. Urządzenia służące do produkcji narkotyku zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy policji. Narkotyk rozprowadzany był na terenie powiatu świdnickiego. Po zatrzymaniu Piotr I. został osadzony w PDOZ KPP w Świdnicy. Piotr I. podejrzany jest o produkowanie, udzielanie i posiadanie środków narkotycznych. 20 listopada Sąd Rejonowy w Świdnicy wobec Piotra I. zastosował areszt na okres 3 miesięcy.


25 listopada 2004 - Konkurs recytatorski

"Wesoła Kokoszka" to nazwa Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową oraz Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach przy współpracy Biura ds. Europejskich i Promocji Powiatu w Świdnicy. W listopadzie odbyła się już druga jego edycja. W konkursie wzięło udział 20 uczniów klas II i III szkół podstawowych z Powiatu Świdnickiego. Wybór zwycięzców nie był łatwy. W rezultacie przyznano wyróżnienia i trzy nagrody główne. Mali artyści podkreślali, że konkurs był dla nich świetną zabawą i sprawdzeniem swoich umiejętności podczas publicznych wystąpień. Wyróżnienia otrzymali : Natalia Jędrusiak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy oraz Dominika Dobrowolska ze Świdnickiej 10 - tki. Natomiast nagrody - maskotki - zdobyli: Alicja Bajorek S.P. nr 12 Świdnica, Daria Krawczyk S.P. nr 4 w Świdnicy oraz Wiktor Olszewski S.P. nr 10 w Świdnicy.


25 listopada 2004 - Sesja oświatowa

"Stan Oświaty i Wychowania w Mieście" - tak zatytułowany jest jeden z ważniejszych dokumentów, które będą dyskutowane na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej. Opracowanie zawiera m.in. precyzyjną inwentaryzację stanu istniejącego szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dane na temat finansowania oświaty oraz liczby uczniów i nauczycieli, istniejących potrzeb, prognozy demograficzne, a także konkretne propozycje działań w zakresie reorganizacji sieci przedszkoli, szkół pod-stawowych i gimnazjów, które wydają się niezbędne do poprawy warunków funkcjonowania gminnej oświaty.


25 listopada 2004 - Szkolenia

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) zaprasza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw na szkolenie z zakresu "Przygotowania biznes planu", które odbędzie dnia 7 grudnia 2004 r. w sali szkoleniowej Stowarzyszenia. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad opracowania planu przedsięwzięcia gospodarczego według zaproponowanego wzorca, w tym przekształcanie założeń i wyników analiz w konkretne projekcje finansowe. Zapisy na szkolenie przyjmowane są w siedzibie Stowarzyszenia Al. Niepodległości 14, 58-100 Świdnica) lub telefonicznie pod nr.: (+74) 857-86-25. Liczba miejsc ograniczona. Koszt szkolenia 50 zł


24 listopada 2004 - Grudniowa sesja Rady Powiatu

1 grudnia o godzinie 10.00 w Sali USC odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu w Świdnicy. Radni po wysłuchaniu sprawozdania Starosty z działalności Zarządu od ostatniej sesji uchwalą niezwykle ważny dla organizacji non-profit program Współpracy Powiatu Świdnickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na przyszły rok. Program ten stanowi punkt wyjścia do pogłębiania współpracy w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych Powiatu Świdnickiego. We współdziałaniu istotne będą zagadnienia: przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości, edukacja i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych, wspieranie mniejszości narodowych, wspieranie rozwoju regionalnej kultury, sportu i turystyki, przygotowanie do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej. Program Współpracy będzie corocznie wskazywał priorytetowe zadania, na których realizację przekazane zostaną środki finansowe z budżetu powiatu. W porządku obrad sesji znalazły się także tematy związane z uchwaleniem zmian w statucie Powiatu Świdnickiego, a także oświadczenie Rady Powiatu w sprawie lokalizacji siedziby nowo powstałej jednostki doradztwa rolniczego, której obszarem działania będzie cały Dolny Śląsk. Propozycja Rady jest taka, aby siedzibą tej jednostki była Świdnica.


24 listopada 2004 - Jak mały korzysta z dużego

Hipermarket może być okazją do rozwinięcia działalności wielu małych punktów handlowych. Twierdzenie to znajduje potwierdzenie w nowo powstającej galerii handlowej Tesco w Świdnicy, gdzie na powierzchni ok. 2 000 m2 w 30 planowanych sklepach i punktach usługowych chciałoby prowadzić swoją działalność około 100 przedsiębiorców. "Centra handlowe Tesco co tydzień odwiedza około 45 tys. klientów, sklep w galerii handlowej to atrakcyjna lokalizacja" - mówi Sylwia Rejmer z Działu Wynajmu Powierzchni Tesco. "Założeniem firmy Tesco jest, takie dostosowanie oferty galerii, tak aby była ona jak najbardziej atrakcyjna dla mieszkańców Świdnicy, a jednocześnie najemcy mieli korzystne warunki prowadzenia swojej działalności handlowej." Galerię handlową na stałe wypełnią takie obiekty jak butiki z odzieżą, obuwiem, bielizną, sprzętem RTV/AGD, sklep oferujący zdrowe materace i łóżka, salon optyczny, poczta, apteka, jubiler, salonik prasowy, salony operatorów sieci telefonii komórkowej oraz kafeteria i grill bar. Tesco wyróżnia się wśród innych sieci handlowych tym, że sklepy w galeriach są prowadzone głównie przez lokalnych przedsiębiorców. Oprócz stałych sklepów w galerii handlowej jest jeszcze miejsce na mniejsze wolnostojące punkty. To korzystna lokalizacja dla osób chcących sprzedawać sezonowo np. swetry góralskie, okulary przeciwsłoneczne, lub dla tych, którzy nie potrzebują dużo powierzchni np., pod sprzedaż spinek do włosów czy własnych wyrobów cukierniczych. W Świdnicy planowanych jest ponad 10 takich mniejszych, wolnostojących stoisk.


24 listopada 2004 - Mecz na "szczycie"

W najbliższą sobotę dojdzie w Świdnicy do siat-karskiego meczu na "szczycie". Spotkają się dwie najmocniejsze w IV lidze siatkówki męskiej drużyny. DORS Świdnica o godzinie 16.00 w hali sportowej przy ulicy Pionierów podejmie KS "MILICZ" z Milicza. Wstęp na mecz jest wolny. Zapraszamy wszystkich sympatyków na mecz i prosimy o gorący doping.
Drugi zespół reprezentujący nasz rejon - AKS Strzegom wyjeżdża na mecz do Hutnika Pieńsk.


24 listopada 2004 - Paszport dla psa lub kota

W lecznicy dla zwierząt przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 62 istnieje możliwość wyrobienia Pasz-portu dla psa, kota. Paszporty takie są obecnie wymagane przy przekraczaniu granic.
Placówka prowadzi również elektroniczne znakowanie zwierząt w systemie INDEXEL, oznakowanie takie wymagane jest przy wyrabianiu paszportu, ponadto daje możliwość jednoznacznego zidentyfikowania zwierzęcia. Wszelkich informacji udzielamy pod nr. tel. 8550-297


24 listopada 2004 - Plan na sesji

Świdnica czyni kolejny krok zmierzający do zagospodarowania terenów w rejonie ulicy Przemysłowej. Na najbliższej sesji przedstawiony zostanie radnym uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy produkcyjno-składowo-usługowej w rejonie ulic Mazowieckiej-Przemysłowej-Kopernika-granica administracyjna miasta. Na terenie objętym nowym opracowaniem nie przewiduje się generalnej zmiany przeznaczenia terenów w odniesieniu do planu miejscowego, obowiązującego przed zmianą. Głównym zadaniem projektu planu jest zmiana ustaleń w zakresie podziałów terenów oraz przeznaczenia terenów na komunikację publiczną i wewnętrzną, mająca na celu wprowadzenie przepisów prawa miejscowego ułatwiających inwestowanie. W ustaleniach nowego planu przewidziano przeznaczenie terenów na zabudowę przemysłową, usługi wraz z niezbędną komunikacją i parkingami oraz w niewielkiej części na zabudowę mieszkaniową i zieleń. Część terenu należy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".


24 listopada 2004 - Młodzieżowa Sesja Rady Miasta

Wczoraj na kolejnej sesji obradowała Młodzieżowa Rada Miasta. Głównymi tematami były sprawy organizacyjne związane z przygotowywanymi przez Radę imprezami. Najprawdopodobniej 12 grudnia dojdzie do meczu siatkówki pomiędzy reprezentacjami "młodej" i "starszej" Rady Miejskiej.
Będzie to mecz, z którego dochód przeznaczony zostanie w całości na cele charytatywne. Rozmawiano także nad zorganizowaniem w przyszłym roku, na przełomie lutego i marca dużego koncertu muzycznego z udziałem, być może takich zespołów jak Lady Pank, Pudelsi lub Dżem. Obrady trwały trzy godziny.


24 listopada 2004 - Nowa książka Krzysztofa Kaszuba

Jeszcze w tym roku ukaże się książka Krzysztofa Kaszuba, poświęcona cudownemu medykamentowi, który w XVI w. rozsławił ziemię strzegomską. - Moje zainteresowanie pastylkami terra sigillata zrodziło się podczas czytania książki Grabskiego pt. "300 miast wróciło do Polski" - mówi autor książki. Grabski omawiając historię Strzegomia stwierdził, że miasto zyskało międzynarodową sławę dzięki miejscowemu lekarzowi, który w jamach dawnych kopalń złota na Górze św. Jerzego znalazł glinkę szarożółtą i przypisał jej właściwości lecznicze. Pieczętowane grudki glinki sprzedawano w całej Europie jako panaceum na wszelkie dolegliwości. Książka "Terra Sigillata de Strigovia", czyli ziemia pieczętna strzegomska jest upamiętnieniem 400 setnej rocznicy śmierci owego lekarza i wynalazcy cudownego medykamentu, Jana Montanusa. - Przy opracowywaniu historycznej strony zagadnienia sięgałem do różnych materiałów źródłowych, szukając ich w muzeach, archiwach. Przez przypadek wpadła mi w ręce praca z 1568 r. napisana przez samego Jana Montanusa. Większość pozycji, z których korzystałem to białe kruki bibliofiskalne - mówi Kaszub. - Chcę, aby mieszkańcy Strzegomia, poznawali historyczne ciekawostki naszego miasta, dlatego trzeba je odkrywać. Książka kosztować będzie 2 zł.


24 listopada 2004 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Od kilkunastu dni Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej ma nową siedzibę. Po 14 latach urzędowania w budynku Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej, przeniósł się do nowej siedziby, do budynku Komisariatu Policji.

Dni urzędowania:
poniedziałek, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30,
wtorek od 8.00 do 16.00, środa nieczynne dla interesantów.
Telefon do ośrodka 8584222 /fax/ lub 8584223


24 listopada 2004 - "Pomóżmy Naszym Pacjentom"

Fundacja pod nazwą "Pomóżmy Naszym Pacjentom" to inicjatywa pracowników świdnickiego szpitala i osób, którym zależy na prawidłowym funkcjonowaniu placówki. Celem fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci i dorosłych, wyposażanie w sprzęt medyczny szpitala w Świdnicy, wspieranie finansowe szpitala. Do grona fundatorów weszli: Jacek Domejko, Grzegorz Kloc, Marian Sworobowicz, Katarzyna Gromek, Ewa Kowalska, Ewa Kilar, Elżbieta Pieprz, Tadeusz Zawadzki. Zarząd został powołany na rok przez Fundatorów spośród ich grona. W skład Zarządu weszli: Jacek Domejko, Dyrektor Naczelny Regionalnego Szpitala Specjalistycznego "Latawiec" i Katarzyna Gromek, Specjalista ds. Marketingu Regionalnego w tym szpitalu. Przewodniczącym Rady został Edward Szywała, prezes SPiKŚ. Do rady weszli ponadto: Marian Sworobowicz, zastępca przewodniczącego Rady Fundacji, Członek SPiKŚ, członkowie: Jacek Wajs, Starosta Powiatu Świdnickiego i Wojciech Murdzek, Prezydent Miasta Świdnica. Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo i bezpłatnie. Fundacja czyni starania, by zostać organizacją pożytku publicznego.


23 listopada 2004 - Artyści Ziemii Świdnickiej

Dzisiaj uruchomiliśmy nowy dział na naszej stronie.
ARTYŚCI - to dział poświęcony twórcom żyjącym i tworzącym na naszej ziemii świdnickiej.
Zaczęliśmy od jednego z najbardziej znanych, od Mariana Ruszkiewicza, świdnickiego malarza.
Wkrótce następni artyści.
Może Państwo macie swoje własne propozycje, kto powinien jeszcze tam się znaleźć.
Czekamy na e-maile z propozycjami.


23 listopada 2004 - List otwarty

Młodzieżowa Rada Miasta Świdnicy Świdnica, 15.10.2004 Zarząd Koła Miejskiego Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" Młodzieżowa Rada Miasta Świdnicy zwraca się z prośbą do Koła Miejskiego Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" w Świdnicy o przesłanie ordynacji wyborczej, w celu odniesienia się do niej. Jak na razie nie mamy możliwości rozmawiania o niej, ponieważ jej nie dostaliśmy od Państwa, a więc i nie czytaliśmy. Jesteśmy oburzeni faktem, że system wyborów, dzięki któremu tworzymy obecnie MRM, nazwali Państwo "wprowadzającym patologię". Czy uważacie Państwo, że jesteśmy "patologicznym dziećmi" tego systemu?
Z poważaniem - Seweryn Domagała - Wiceprzewodniczący MRM
Do wiadomości: Zarząd Koła Miejskiego Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci", Sławomir Mazurek, Radny Miasta Świdnica, "Wiadomości Świdnickie", "Gazeta Świdnicka", "Jantar", "www.dziennik.swidnica.pl".


23 listopada 2004 - Samorządowa Linia Kolejowa?

Sześć samorządów - Świdnica (gmina miejska i gmina wiejska), Jedlina Zdrój, Walim, Powiat Świdnicki i Powiat Wałbrzyski - podpisało list intencyjny w sprawie przejęcia nieruchomości zajętych przez linię kolejową nr 285 - "Bystrzycką Linię Kolejową". Pomysł wsparły też - Jaworzyna Śląska i Miasto Wałbrzych. Samorządy chcą prze-jąć linię kolejową na odcinku pomiędzy stacją kolejową Świdnica Kraszowice, a stacją Jedlina Zdrój. Chcą w ten sposób uratować linię przed fizyczną likwidacją i w przyszłości wyłonić operatora, który uruchomiłby przewozy turystyczne, a docelowo również regularne kursy pociągów pasażerskich. Sygnatariusze listu intencyjnego chcą skorzystać z możliwości przejęcia linii nieodpłatnie od Polskich Linii Kolejowych i Zakładu Gospodarowania Nieruchomości PKP, na podstawie możliwości, jakie dają przepisy ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Malowniczo położona Bystrzycka Linia Kolejowa w tym roku obchodzi 100-lecie budowy. Polskie Koleje Państwowe zaprzestały przewozów na tej linii w roku 1990. Nieużytkowana przez 13 lat jest w pewnej części zniszczona. Aby przywrócić linię do stanu technicznego umożliwiającego przewozy, konieczne jest wydanie kilku milionów złotych, jednak samorządy zdecydowały się na jej przejęcie i uratowanie. Miasto Świdnica zamierza także przejąć od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami PKP budynki dworców kolejowych Świdnica Miasta, Świdnica Kraszowice i Świdnica Przedmieście. Współpracuje w tym zakresie również z Fundacją Otwarte Muzeum Techniki we Wrocławiu.


23 listopada 2004 - Odkrywam swój region

To temat ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla gimnazjalistów. Wśród jego laureatów znalazła się Anna Szewczyk, uczennica Gimnazjum w Goczałkowie. Organizatorem konkursu były Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Z całego kraju napłynęło ponad 500 prac. Nagrodzono 32 uczniów. Wykorzystując różnorodne narzędzia i materiały - czasem tak nietypowe, jak gazety, zapałki, gąbka, tektura, materiał przyrodniczy - uczestnicy przedstawiali w swoich pracach niezwykły klimat regionu, w którym żyją. Gimnazjaliści musieli wykazać się również dużymi umiejętnościami językowymi. Wszystkie opracowania były dwujęzyczne. Należało wykazać się znajomością angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Doceniono także nauczycieli uczących laureatów geografii i języka. W Gimnazjum w Goczałkowie byli to Janusz Kulczycki (geografia) i Maria Michalczak (język rosyjski).


22 listopada 2004 - Jak zapobiegać

Pedagodzy i nauczyciele wzięli udział w szkoleniu poświęconym problemowi narkomanii. W ramach programu NOE przeprowadzono zajęcia dla uczniów strzegomskiego liceum. W tegorocznym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania narkomanii uczestniczyło 18 nauczycieli i pedagogów ze szkół podstawowych i średnich oraz gimnazjów. Zajęcia przeprowadziły terapeutki z Pracowni Profilaktyki i Terapii "Kontakt" z Wrocławia - Renata Marciniak i Aneta Cieślarczyk. Zajęcia trwały trzy dni i były połączeniem teorii z praktyką. Uczestnicy spotkali się z byłym narkomanem. - Z takich form korzystamy tylko na prośbę grupy - wyjaśniają terapeutki - Podczas zajęć na ogół bazujemy na doświadczeniach ludzi, z którymi pracujemy na co dzień. Na uczestnikach duże wrażenie zrobił sposób prowadzenia zajęć oraz wysokie kwalifikacje prowadzących. - Ciekawa forma szkolenia z podaniem przykładów zastosowania zdobytej wiedzy. Wysokie kompetencje i dobre przygotowanie terapeutek - to najczęściej powtarzające się komentarze.


22 listopada 2004 - Poparcie dla S-8

Samorządowcy Powiatu Świdnickiego i Wałbrzyskiego poprą starania Prezydentów Wrocławia i Łodzi dotyczące budowy drogi ekspresowej S-8: Wrocław - Łódź - Warszawa. Do takiego ustalenia doszło 19 listopada w Urzędzie Miejskim w Świdnicy. Przygotowywane jest pisemne wystąpienie w tej sprawie.
Jutro o godzinie 11.00 wojewoda dolnośląski Stanisław Łopatowski spotka się z wojewodą łódzkim Stefanem Krajewskim by podjąć wspólne działania na rzecz realizacji drogi ekspresowej S-8 oraz połączenia kolejowego na tej samej trasie, skracającego czas przejazdu do ok. 2,5 godziny


22 listopada 2004 - Potrącił i zbiegł z miejsca zdarzenia

15 listopada godzinie 18.20 w Świebodzicach przy ulicy Kasztanowej doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął pieszy Zdzisław R. lat 44. Kierowca samochodu biorącego udział w wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Komisariat Policji w Świebodzicach prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy wypadku. Wszystkie osoby, które były świadkami zdarzenia prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Świebodzicach lub najbliższą jednostką Policji pod bezpłatnym numerem telefonu 997.


22 listopada 2004 - Dostęp do A4

Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Żarów, Jaworzyna Śląska, Świebodzice, Powiat Świdnicki, Miasto Wałbrzych i Powiat Wałbrzyski chcą wspólnie doprowadzić do przebudowy drogi powiatowej nr 3396, łączącej region z autostradą A4. Podpisany został już list intencyjny w tej sprawie. Nowy korytarz zapewniłby szybki i bezpieczny dostęp do autostrady przedsiębiorcom i mieszkań-com gmin powiatu dzierżoniowskiego, świdnickiego i wałbrzyskiego, pozwoliłby na zacieśnienie powiązań kooperacyjnych przez firmy ulokowane w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park", jednocześnie stając się najważniejszym atutem w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami, szukającymi lokalizacji dla swoich przedsiębiorstw. Sygnatariusze listu zdecydowali o przystąpieniu do prac studialnych i planistycznych oraz koordynacji prac projektowych, uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości położonych na obszarze proponowanego korytarza drogowego oraz - najważniejsze - o podjęciu wspólnych działań na rzecz pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia.


22 listopada 2004 - Szachy

Wczoraj w Gimnazjum w Żarowie odbyła się inauguracja Świdnickiej Międzypowiatowej Ligi Szachowej. Do imprezy zgłosiło się 14 drużyn z trzech powiatów: świdnickiego, dzierżoniowskiego oraz wałbrzyskiego. Pomysłodawcami i organizatorami Ligi są PZ LZS w Świdnicy oraz kluby szachowe z Żarowa. Imprezę otworzyli Wicestarosta Powiatu Świdnickiego Zygmunt Worsa, Zastępca Burmistrza Miasta Żarów i jednocześnie Prezes Gminnego Zrzeszenia LZS w Żarowie Leszek Michalak oraz Ryszard Dudkowski Prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy. W Lidze wszystkie drużyny grają każda z każdą. W pierwszym turnieju w Żarowie odbyły się 3 rundy. Prowadzi drużyna Hetaman II Wałbrzych przed LO Żarów/Świdnica i LZS Mielęcin. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 16 stycznia 2005 roku w Dzierżoniowie.


22 listopada 2004 - Zabytki do rewitalizacji

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek spotkał się z przedstawicielami niemieckiej firmy BIG STÄ-DTEBAU, która zajmuje się rewitalizacją zabytkowych obszarów miast i terenów poprzemysłowych. Od momentu powstania firmy w 1973 r. , z jej usług skorzystało 120 gmin w niemieckich landach Brandenburgia, Mecklenburgia, Saksonia-Anhalt i Schleswig-Holstein, dla których BIG STÄDTEBAU zrealizowała 172 projekty z dziedziny odnowy i rozwoju. Teraz z firmą, która rozpoczęła swą działalność również w Polsce, chce współpracować Świdnica. To historyczne miasto posiada wiele wymagających rewitalizacji zabytków, szczególnie w ścisłym centrum. W styczniu 2005 roku rozpocznie się opracowywanie szczegółowej strategii rewitalizacji, która umożliwi gminie pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.


22 listopada 2004 - Dziesięciolecie

20 listopada w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej odbył się uroczysty koncert z okazji Dziesięciolecia Zespołu Pieśni i Tańca "Bystrzyca" Choreografem Zespołu, jego motorem napędowym, jest pełna zapału Sylwia Danisiewicz. Założycielem i kierownikiem artystycznym Zespołu jest Teresa Kmera. ZPiT "Bystrzyca" składa się z ośmiu par, z których pięcioro członków tańczy i śpiewa od założenia Zespołu. 44 dzieci tworzy "Małą Bystrzycę". Kapela to Czesław Kmera - klarnet, Kazimierz Kurzydło - kontrabas oraz Wiktor Janulewicz - akordeon. Konferansjerem koncertu był Henryk Kończak, Radny Gminy Świdnica. W uroczystości wzięły udział władze Gminy Świdnica, sołtysi wsi, dyrektorzy firm i wielu innych gości.


22 listopada 2004 - Akademickie laury Świdnickiego Ordynariusza

Pierwszy polski wykład na uczelni w polskim już Wrocławiu odbył się 15 listopada 1945 roku. Dla uczczenia tego wydarzenia całe dolnośląskie środowisko naukowe obchodzi od wielu lat w tym dniu Święto Nauki Wrocławskiej. Z tej okazji Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola przyznaje swoje doroczne nagrody. Tegoroczne wyróżnienie otrzymał w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pierwszy biskup świdnicki, wieloletni rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec. Decyzja o przyznaniu tegorocznej nagrody ks. bp. prof. Ignacemu Decowi w uznaniu jego ogromnych zasług w integracji środowiska akademickiego została podjęta jednomyślnie. W okolicznościowej laudacji przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Luty przypomniał m.in., że ks. bp prof. Ignacy Dec był promotorem doktoratów honoris causa m.in. ks. kard. Angelo Sodano, ks. kard. Josepha Ratzingera i ks. kard. Henryka Gulbinowicza, wypromował też siedmiu doktorów. Ksiądz biskup jest autorem ponad 1000 publikacji, a jego dotychczasowe kazania i wykłady wydano już pod wspólnym tytułem "Siejba Słowa" w siedmiu tomach.


22 listopada 2004 - Jutro sesja

Jutro o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, przy ulicy Armii Krajowej 47 odbędzie się XIII Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy.
Podczas sesji młodzi radni zajmą się między innymi: "Razem pomożemy dzieciom" - ustalenia akcji, ustalenie planu organizacyjnego koncertu charytatywnego oraz "Kultura przede wszystkim" - ustalenia akcji.


22 listopada 2004 - Andrzejki

Strzegomskie Centrum Kultury zaprasza 30 listopada o godzinie 17.00 do Galerii "eS" na Andrzejkowy Show.
W programie zaprezentują się dzieci z sekcji działających przy Strzegomskim Centrum Kultury: Grupy Wokalnej, Sekcji Rytmicznej oraz Sekcji Teatralnej. Nie zabraknie również tradycyjnych wróżb andrzejkowych. "Gwoździem" programu będzie pokaz mody autorstwa Marty Nieradki - absolwentki Policealnego Studium projektowania i Stylizacji Ubioru we Wrocławiu.
W Galerii oprócz kolekcji obejrzeć będzie można również wystawę jej prac malarskich i rysunkowych.


22 listopada 2004 - Dyżur radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.

24 listopada dyżur radnych w sprawach skarg
i wniosków pełnić będą:
radna - Grażyna Ciążeńska,
radny - Kazimierz Bełz.
Dyżur pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00
w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.


21 listopada 2004 - System stypendiów

Projekt uchwały wprowadzającej w Świdnicy system stypendialny przedstawił Radzie Miejskiej Prezydent Miasta Wojciech Murdzek. Rada będzie dyskutowała na ten temat podczas najbliższej sesji w dniu 26 listopada. System zakłada, że stypendia będą otrzymywali najlepsi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ale także studenci wyższych uczelni. Wielkość środków przeznaczanych na stypendia byłaby corocznie ustalana w budżecie miasta. Mogliby się o nie starać uczniowie szkół podstawowych po piątym roku nauki, których wyniki klasyfikacji rocznej wynosiłyby co najmniej 5,30 (obowiązkowo, wzorowa ocena z zachowania), gimnazjaliści - po 2 roku nauki (średnia 5,20 i wzorowa ocena z zachowania), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - po drugim roku nauki (jeśli ich szkoła kończy się maturą, średnia minimum 4,80, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie), studenci - po pierwszym roku nauki (średnia co najmniej 4,30). Zaproponowane wysokości stypendiów zostały określone procentowo w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego rozporządzeniem Rady Ministrów. Na 2004 wynosi ono 824 zł. Uczniom podstawówek przypadałoby stypendium do wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia, gimnazjalistom - do 20%, uczniom szkół ponadgimnazjalnych - do 25%, studentom - do 40%. Uczniowie otrzymywaliby je przez 10, a studenci przez 9 miesięcy. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez Radę, pierwsze stypendia uczniowie i studenci otrzymają już w przyszłym roku.


21 listopada 2004 - Gmina Strzegom daje zatrudnienie

Ponad pół miliona złotych wydała gmina Strzegom na zorganizowanie nowych miejsc pracy. W ramach aktywizacji zawodowej od stycznia do sierpnia zatrudniono 262 bezrobotnych. Prace interwencyjne i roboty publiczne dofinansował świdnicki PUP. W wyniku refundacji do budżetu gminy wróciło ponad 120 tys. zł. Część zatrudnionych wypracowała sobie prawo do zasiłku. Nową formą wspierania zatrudnienia osób najbardziej zagrożonych bezrobociem jest program "50 plus", w ramach którego przyjmowane są osoby po pięćdziesiątce. Na tych warunkach pracę znalazło 18 bezrobotnych. W tworzenie nowych miejsc pracy włączyły się jednostki organizacyjne. Zatrudnione w nich osoby porządkują i pielęgnują tereny zieleni miejskiej. Ich dziełem jest uporządkowany Fort - Gaj. Część pracowników wykonuje prace melioracyjne i wspomaga funkcjonowanie świetlic wiejskich. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych zajmują się remontami, pracami murarsko - malarskimi, robotami ziemnymi oraz utrzymywaniem czystości na ulicach i chodnikach. Nowo przyjęte osoby wspomagają działalność związków i stowarzyszeń, opiekują się dziećmi podczas dowozów do szkół. W listopadzie ruszył program pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem. 30 miejsc pracy zorganizowała Opieka Społeczna w Strzegomiu.


21 listopada 2004 - Grand Prix Dolnego Śląska

Wczoraj Świdnica była miejscem rozgrywek trzeciej rundy Grand Prix Dolnego Śląska w mini-siatkówce chłopców o puchar prezesa DZPS. W zawodach uczestniczą chłopcy klas IV, V i VI. Na starcie stanęły najlepsze szkoły podstawowe z Milicza, Oławy, Strzegomia i Świdnicy. W sumie wystartowały 32 drużyn. W klasach czwartych zwyciężyli chłopcy z zespołu Świdnica I, w klasach piątych - Milicz I i w klasach szóstych - Milicz II. Grand Prix Dolnego Śląska w minisiatkówce chłopców to cykl 4 imprez, które organizowane są przez poszczególne miasta biorące udział w turnieju. Turniej rozgrywany był w Świdnicy na sali OSiR-u, na sali LO I i w szkolnej sali w Pszennie. Następny turniej, już ostatni odbędzie się w Miliczu.


21 listopada 2004 - Praca - konkurs

Prezydent Miasta Świdnicy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury.
Kandydaci mają czas na składanie ofert do 17 grudnia. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe specjalistyczne i posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach kultury, urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej, bądź innych instytucjach prowadzących działalność kulturalną. Oferta powinna zawierać m.in. koncepcję pracy na stanowisku dyrektora, z uwzględnieniem działań marketingowych i promocyjnych. Szczegóły ogłoszenia - >>> zobacz


20 listopada 2004 - Wygrana DORS-ów

Dzisiaj o godzinie 16.00 siatkarze IV ligowego zespołu DORS Świdnica rozegrali mecz wyjazdowy w Wałbrzychu z AZS Wałbrzych.
Po emocjonującej 80 minutowej walce wygrali świdniczanie 3:1.
W poszczególnych setach - 25/19, 25/18, 17/25 i w ostatnim 25/23.


20 listopada 2004 - Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych

Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku dla bez-robotnych mogą ubiegać się o dodatek aktywizacyjny. Przysługuje on tym osobom, które w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takim przypadku dodatek aktywizacyjny będzie przysługiwał do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku, czyli 252,10 zł. Dodatek może otrzymać także bezrobotny, który z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Będzie on wtedy przysługiwał do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w wysokości 30 % zasiłku, czyli 151,30 zł. Dodatek aktywizacyjny będzie przyznawany od dnia złożenia wniosku, po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia.


20 listopada 2004 - Uczniowie zbierają surowce

W świdnickich szkołach trwają konkursy na zbiórkę makulatury oraz zużytych baterii ogłoszone przez Prezydenta Miasta.
Wygrają szkoły, które zbiorą najwięcej surowców wtórnych.
W przypadku obu konkursów pula nagród wynosi: 2000 zł - I miejsce, 1500 zł - II miejsce, 1000 zł - III miejsce.
Konkurs trwa do 15 maja 2005 roku.


19 listopada 2004 - Dzień Pracownika Socjalnego

W poniedziałek, 22 listopada w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się doroczna uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W spotkaniu wezmą udział osoby pracujące w Świdnicy na rzecz pomocy społecznej - zarówno w instytucjach takich jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Dziennego Pobytu, jak i organizacjach pozarządowych, a także m.in. władze miasta, radni, posłowie i przedstawiciele administracji rządowej, duchowni i emerytowani pracownicy socjalni. Podczas uroczystości, która rozpocznie się o godz. 11.00, Prezydent Miasta Wojciech Murdzek wręczy pracownikom socjalnym oraz osobom pracującym w pomocy społecznej podziękowania i kwiaty. Przewidziano także program artystyczny w wykonaniu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury.


19 listopada 2004 - Przeboje klasyki

Zapowiadany na 22 listopada - Koncert z cyklu "W krainie musicalu i operetki" został odwołany.
Odwołany został z powodu choroby solisty.

Bilety można zwracać w Świdnickim Ośrodku Kultury od poniedziałku rano.


19 listopada 2004 - Dotacje inaczej

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, w tym m.in. stowarzyszenia i fundacje, w 2005 roku będą się mogły starać o dotację z budżetu miasta na innych niż dotychczas zasadach. Do ich wprowadzenia zobowiązują Miasto przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Od nowego roku Miasto Świdnica będzie zlecało zadania publiczne, mające charakter działalności pożytku publicznego, w drodze otwartego konkursu ofert. Do konkursów będą mogły przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, które zostały objęte zakresem działania ustawy. Zawiadomienia o konkursach będą ogłaszane m.in. w prasie lokalnej, a wykonawca wyłoniony w drodze konkursu otrzyma dotację na realizację zadania publicznego. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na rok 2005 jest jednym z punktów porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 listopada. Przedstawiony radnym projekt współpracy przewiduje dotowanie bądź dofinansowywanie 28 rodzajów zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.


19 listopada 2004 - Siatkówka męska

Jutro - siódma runda rozgrywek w IV lidze siatkówki męskiej. Zespół DORS Świdnica udaje się do Wałbrzycha gdzie rozegra spotkanie z miejscowym AZS Wałbrzych.
Drugi zespół z powiatu, AKS Strzegom podejmuje na własnym parkiecie drużynę SPS "Chrobry" II Głogów.


19 listopada 2004 - Najgorsza jest samotność

Międzynarodowy Dzień Białej Laski to święto ludzi niewidomych. Obchodzone jest od 1970 roku w dniu 15 października. Strzegomskie koło świętowało je w połowie listopada. - W naszym kole obchodzimy je od kilku, a może nawet kilkunastu lat - informuje Eugeniusz Kłos, przewodniczący zarządu. Zrzesza ono 65 osób z terenu gminy. W każdy wtorek w jego siedzibie odbywają się spotkania członków. - Można wtedy przyjść i podzielić się swoimi bolączkami, ale są to przede wszystkim spotkania towarzyskie. Bo to, co nam najbardziej doskwiera to samotność - dodaje przewodniczący. Biała laska jest nie tylko narzędziem do samodzielnego poruszania się, ale również symbolem osób z wadami wzroku. Jej historia sięga 1921 roku. Pomysłodawcą był angielski fotograf James Biggs. Po utracie wzroku, chcąc nadal pozostać niezależnym zaczął poruszać się przy pomocy laski. Ze względów bezpieczeństwa pomalował ją na biało. Obecnie Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzony jest przez wiele krajów na całym świecie. Co roku święto daje sposobność do zainteresowania władz oraz mediów problemami osób niewidomych. Szczególnie mocno jest ono rozpropagowane w krajach zachodnich.


19 listopada 2004 - Orle Pióro - Konkurs

Napisz krótkie opowiadanie o tematyce patriotycznej. Do wygrania atrakcyjne nagrody (m.in. wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Brukseli)! Czy całkiem niedawno powiedział Ci ktoś, że nieźle "piszesz", a zdrowa rywalizacja jest dla Ciebie prawdziwym wyzwaniem? My dajemy Ci szansę. Napisz krótkie opowiadanie (minimum 3 strony) o tematyce patriotycznej. Niech w treści Twojego opowiadania widoczne będą więzi łączące Cię z ojczystą ziemią, uczucia, być może własne refleksje. Nadaj kształt temu opowiadaniu według własnego pomysłu. Pole Twojej twórczości jest naprawdę szerokie. Być może umieścisz je w realiach historycznych, być może akcja tego opowiadania będzie działa się we współczesnym świecie. Bohaterem możesz stać się Ty, anonimowa osoba z blokowiska obok, a może ta samotna brzoza na rozstaju dróg, którą widziałeś wczoraj. Już teraz podejmij wyzwanie! Chwyć za pióro! I niech to będzie właśnie - orle pióro!
Regulamin konkursu - >>> zobacz


19 listopada 2004 - Liga rusza

Uwaga koszykarze ! Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach organizuje kolejną edycję rozgrywek Amatorskiej Ligi Koszykówki. Zebranie organizacyjne chętnych do udziału w rozgrywkach w sezonie 2004 - 2005 odbędzie się 25 listopada o godzinie 20.15.
Chętni spotkają się w hali OSiR, podczas spotkania odbędzie się między innymi losowanie grup.


19 listopada 2004 - Praca

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.
Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne, dobry stan zdrowia, 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata stażu na stanowisku kierowniczym w placówkach kulturalno-oświatowych, znajomość języka obcego, umiejętność obsługi komputera oraz powinien umieć pozyskiwać fundusze ze źródeł pozabudżetowych. Szczegóły konkursu - >>> zobacz


18 listopada 2004 - Otwarty Konkurs Ofert

Powiat Świdnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na obsługę programu stypendialnego dla studentów finansowanego ze środków Publicznych i Europejskiego Funduszu Społecznego. Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 122.000 złotych. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Termin realizacji - od momentu podpisania umowy na realizację zadania publicznego do dnia 31 lipca 2005 roku.
Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania - >>> zobacz


18 listopada 2004 - 20 licencji w przyszłym roku?

Radzie Miejskiej przedstawiony został projekt uchwały w sprawie określenia na 2005 rok limitu wyda-wania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Dyskusja nad projektem odbędzie się podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. Gminy muszą co roku ustalać liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji na taksówki. Obligują je do tego przepisy ustawy o transporcie drogowym. Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek zaproponował, aby przyszłoroczny limit wynosił 20. Wcześniej Prezydent poprosił sześć działających w mieście korporacji o wyrażenie opinii na temat projektowanego limitu. Do propozycji odniosły się jedynie ZTP "TAXI Świdnica" i MPT Radio-Taxi 919, które wystąpiły z wnioskiem o ustalenie limitu na poziomie zerowym. Prezydent zwrócił się także z prośbą o opinię do Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Rzecznik uznał jednak, że nie widzi podstaw do ograniczania ilości wydawanych licencji. Wyznaczony przez Radę Miejską limit licencji na rok 2004 wynosił 50. Mieszkańcy wykorzystali jednak tylko 14 licencji, a 3 osoby zrezygnowały z dotychczasowych licencji. W projekcie uchwały zaproponowano więc limit w wysokości 20 licencji, co pozwoli na uzupełnienie liczby taksówek w przypadku, gdy posiadający licencję będą rezygnować z działalności. Na dzień 1 listopada 2004 r. w ewidencji podmiotów posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką figurowało 183 taksówkarzy.


18 listopada 2004 - Delegacja z Białorusi

Wczoraj gościliśmy w Powiecie Świdnickim delegację przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z Białorusi. Zgłębiali tajniki zasad funkcjonowania powiatów w Polsce oraz kierunki współpracy samorządu z mediami, organizacjami non-profit oraz przedsiębiorcami. Białorusini przyjechali do Polski w ramach projektu przygotowanego przez Fundacje Rozwoju Demokracji Lokalnej z Wrocławia. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W ramach projektu delegacja spotkała się m.in. z Wojewodą Dolnośląskim oraz z Marszałkiem Województwa, gdzie rozmawiano o strukturze, kompetencjach Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego oraz o współpracy z organizacjami pozarządowymi i ich roli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych a także o obowiązkach i możliwościach płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W naszym powiecie, oprócz wizyty w Starostwie, grupa z Białorusi obejrzała szpital "Latawiec" w Świdnicy oraz złożyła wizytę w Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Dodatkowo zaplanowano jeszcze spotkania w Urzędzie Miasta w Świebodzicach oraz w Urzędzie Gminy w Dobromierzu, aby szczegółowo przyjrzeć się ich strukturze oraz różnicom w funkcjonowaniu administracji rządowej i samorządowej w Polsce.


18 listopada 2004 - Spotkanie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z polarnikiem - żarowianinem Tomaszem Łękarskim - uczestnikiem XXVI wyprawy polarno-naukowej Polskiej Akademii Nauk- SPITSBERGEN 2003-2004.
Spotkanie odbędzie się 26 listopada o godzinie 17.00 w Czytelni Biblioteki Publicznej.18 listopada 2004 - Jantar

W najbliższym wydaniu gazety między innymi:
- Strzegom wybiera najpiękniejszą Polkę na obczyźnie - czyli strzegomski akcent na gali Miss Polonia,
- sprawdź, co i kiedy będzie budowane w Twojej wiosce,
- Japońskie banki chcą inwestować w żarowskie drogi,
- zabił i uciekł- czarna statystyka wypadków,
- organizacje pozarządowe chcą współpracy,
- warto się uczyć, czyli stypendium rządowe dla żarowianki,
- to była wielka feta, czyli pół wieku miasta,
- Ekolog to nie obrońca "jednego kwiatuszka",
- "kto myśli, że operacja oddłużenia będzie powtórzona jest w błędzie" - zapowiada wiceprezydent Świdnicy,
- Polak za granicą - gdzie się leczyć, 2 strony ofert pracy z regionu, "jantarek", sport.


17 listopada 2004 - Jutro finał

Jutro o godzinie 12.00, w sali narad Urzędu Miejskiego (USC) odbędzie się finał konkursu "Przyjazna Firma". Podczas finału obecni będą także przedstawiciele gmin powiatu świdnickiego, Dolnośląskiej Loży Bussines Centre Club, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, świdnickich przedsiębiorstw i instytucji oraz nauczyciele i młodzież szkolna. W kampanię zaangażowało się ponad 230 świdnickich firm oraz młodzież z około 10 szkół. Przez 2 miesiące uczniowie przeprowadzali na terenie pomieszczeń biurowych badania, wpływu firmy na środowisko naturalne, oraz relacji firmy ze społecznością lokalną. Badano także czy firmy wykorzystują nowe możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Uczestnicy konkursu otrzymają jutro pamiątkowe dyplomy. Młodzież dokona podsumowania kampanii. Przedstawiciele świdnickiego biznesu powiedzą, dlaczego warto dbać o środowisko i angażować się społecznie. Kampania "Przyjazna firma" jest częścią projektu "Ekologiczna edukacja i aktywizacja społeczności Świdnicy" realizowanego przez Stowarzyszenie Eko Idea istniejące od 1994 roku przy Uniwersytecie Wrocławskim. Projekt jest wspierany finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Miejski w Świdnicy


17 listopada 2004 - Przeboje klasyki

Wraz z Polskim Towarzystwem Straussowskim zapraszamy na koncert z cyklu "W krainie musicalu i operetki" w wykonaniu solistów: Marty Poliszot, Witolda Wrony i Mariusza Jaśko, którym towarzyszyć będzie Orkiestra Straussowska Obligato i Balet Opery Krakowskiej usłyszymy najbardziej przebojowe fragmenty takich musicali jak "Skrzypek na dachu", "My Fair Lady" czy operetek J. Straussa, F. Lehara czy E. Kalmana. Program uzupełnią pieśni neapolitańskie i hiszpańskie oraz walce i polki. Koncert odbędzie się 22 listopada, o godzinie 19.00 w Teatrze Miejskim. Bilety w cenie 30 złotych.


17 listopada 2004 - Bożonarodzeniowa Kartka Pocztowa

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Pub-liczna w Jaworzynie Śląskiej ogłaszają konkurs na wykonanie kartki świątecznej. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy miasta. Startować można w sześciu kategoriach wiekowych. Celem konkursu ma być przybliżenie tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie wyobraźni plastycznej. Prace nagrodzone i wystawione zostaną 14 grudnia na wystawie w SOKiBP


17 listopada 2004 - Festiwalowe nagrody

Po raz VI w Żarowskim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Pieśni Patriotycznej. Frekwencja jak co roku dopisała. Patronat nad festiwalem objęli, Bur-mistrz Miasta Lilla Gruntkowska i Poseł na Sejm RP Zbigniew Chlebowski, który ufundował główną nagrodę w wysokości 1000 zł. Wystartowało 16 zespołów we wszystkich konkursowych kategoriach. Przyznano: wyróżnienie dla Chóru RETRO Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów ze Strzegomia, dla Jagody Banaszczyk ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy, dla Magdaleny Borowskiej i Katarzyny Wnęk z Gimnazjum w Żarowie, dla Chóru Otwartych Serc z Sobótki. Grand prix zdobył Chór Szkoły Podstawowej w Krzelowie.


17 listopada 2004 - Dyżur radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.

24 listopada dyżur radnych w sprawach skarg
i wniosków pełnić będą:
radna - Grażyna Ciążeńska,
radny - Kazimierz Bełz.
Dyżur pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00
w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.


17 listopada 2004 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, którego koła działają także w Świdnicy i Powiecie Świdnickim, obchodzi w tym roku 80. rocznicę swojego powstania.

Uroczystość rocznicowa odbędzie się 19 listopada, o godzinie 13.00, w sali konferencyjnej dawnego Domu Nauczyciela przy al. Niepodległości 14 w Świdnicy.


16 listopada 2004 - Potrącił i zbiegł z miejsca zdarzenia

Wczoraj o godzinie 18.20 w Świebodzicach przy ulicy Kasztanowej doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął pieszy Zdzisław R. lat 44. Kierowca samochodu biorącego udział w wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Komisariat Policji w Świebodzicach prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy wypadku. Wszystkie osoby, które były świadkami zdarzenia prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Świebodzicach lub najbliższą jednostką Policji pod bezpłatnym numerem telefonu 997.


16 listopada 2004 - Wizyta Wojewody Dolnośląskiego

Dzisiaj o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy doszło do spotkania starosty, szefów miast i gmin naszego powiatu z Wojewodą Dolnośląskim Stanisławem Łopatowskim. Podczas spotkania rozmawiano między innymi o Kontrakcie Wojewódzkim na przyszły rok, mówiono o dalszym finansowaniu szpitala "Latawiec" w Świdnicy. Rozmawiano o potrzebie budowy nowych odcinków dróg w powiecie. Starosta Jacek Wajs zaproponował zorganizowanie roboczego spotkania przedstawicieli miast i gmin z przedstawicielami wojewody. Po spotkaniu Wojewoda odwiedził Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec" gdzie w trakcie zwiedzania zapoznał się z problemami związanymi z ukończeniem jego rozbudowy. Ze Świdnicy udał się do Żarowskiej Strefy Ekonomicznej.


16 listopada 2004 - Sesja w Gminie

Jutro o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Świdnica. Podczas sesji podjęte zostaną uchwały:
- w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 rok,
- w sprawie określania stawek podatku od środków transportowych,
- w prawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/304/2004 Rady Gminy Świdnica z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica,
- w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świdnica,
- w sprawie nabycia sieci wodociągowej w Mokrzeszowie wraz z drogą dojazdową stanowiącą własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych.


16 listopada 2004 - Miasto zatrudnia

Urząd Miejski, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Po-mocy Społecznej, który zatrudnił 20 bezrobotnych osób, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy skorzystał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki 44 tysiącom złotych oraz 6 tysiącom z budżetu Miasta, bezrobotnych zatrudniono do końca roku. Dwie osoby pracują w MOPS-ie, jedna jako pokojowa w Domu Dziennego Pobytu, osiem osób - w Farmie Miejskiej, pięć kolejnych osób - w firmie zajmującej się czyszczeniem kanalizacji, jedna osoba w firmie porządkowej, a trzy w Urzędzie Miejskim. Dwie osoby zatrudnione w Urzędzie zajmą się inwentaryzacją znaków drogowych i innych urządzeń drogowych, a trzeciej powierzono wykonywanie prac porządkowych i konserwacyjnych wokół Urzędu. Zatrudnieni świdniczanie będą się zajmować głównie sprzątaniem terenów, które rzadko odwiedzane są przez służby porządkowe, z uwagi na ich peryferyjność. Głównie będzie to dotyczyć terenów inwestycyjnych w okolicach ulicy Przemysłowej i Towarowej, części terenu przy ul. Bystrzyckiej, Kraszewskiego, Jagienki, Wałowej oraz całego Osiedla Słowiańskiego. Jedna z osób zajmie się także usuwaniem resztek ogłoszeń umieszczonych na słupach oświetleniowych. Zatrudnieni to osoby długotrwale bezrobotne lub posiadające małe dzieci albo osoby powyżej 50 roku życia.


16 listopada 2004 - Obchody Święta Niepodległości

10 listopada Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym zorganizowała uroczystość z okazji narodowego święta. W spotkaniu z okazji 86. rocznicy odzyskania niepodległości, w świetlicy wiejskiej "Leśniczówka" w Witoszowie Dolnym uczestniczy-ły władze Gminy, dyrektorzy instytucji, szkół i firm. Pieśni patriotyczne wykonał zespół "Ale Babki" pod kierunkiem Hanny Raszkiewicz. Stroje do inscenizacji zostały wypożyczone z Teatru Drama-tycznego w Wałbrzychu, natomiast militaria z Muzeum Broni w Świdnicy Pana Stanisława Gabrysia.


15 listopada 2004 - Wizyta Wojewody Dolnośląskiego

Jutro o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbędzie się spotkanie starosty oraz szefów miast i gmin z naszego powiatu z Woje-wodą Dolnośląskim Stanisławem Łopatowskim. Tematem rozmów będzie między innymi Kontrakt Wojewódzki na przyszły rok, gdzie poruszona zostanie sprawa dalszego finansowania szpitala "Latawiec" w Świdnicy. Omówione zostaną aktualne problemy i sprawy dotyczące funkcjonowania Powiatu Świdnickiego. Po spotkaniu Wojewoda złoży wizytę w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym "Latawiec" a także pojedzie do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa w Żarowie .


15 listopada 2004 - 11 listopada i nie tylko

W tym roku wraz ze Świętem Niepodległości miasto Jaworzyna Śląska obchodziło 50 rocznicę nadania praw miejskich. Na uroczystości przybyli między innymi Posłowie Zbigniew Chlebowski i Mieczysław Jedoń, Sebastian Kącki Dyrektor Generalny UM, Andrzej Kubica z Dolnośląskiego UW oraz Arno Wolf Burmistrz Pfeffenhausen i Milan Brandejs Starosta Teplic nad Metuji z gmin partnerskich. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej nadano: Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Jaworzyna Śląska", Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II oraz Prezesowi ZPS-Karolina, Bożenie Mechli. Odznaki "Zasłużony Dla Jaworzyny Śląskiej" otrzymali: M.Brandejs, J.Buda, R.Charów, K.Chęcik, T.Choroszkiewicz, K.Czajkowski, W.Dybeł, K.Dżugaj, H.Fabiś, M.Gabrysiak, A.Głąb, E.Grzywiński, T.Jacek, J.Jagieła, M.Jedoń, M.aliciński, N.Karwowski, J.Kiepura, S.Kijak, A.Klimek, R.Kott, C.Krupczak, Z.Krzemień, A.Kubica, J.Kurek, A.Mierzejwski, L.Mika, M.Miś, B.Nieciąg, S.Nieciąg, T.Nowak, M.Oses, R.Pająk, J.Pałeczka, D.Paprota, A.Paśko, S.Pudełko, W.Rajter, I.Rasiewicz, J.Rejman, M.Sawko, A.Smaciarz, B.Świżewska, W.Tabor, T.Wiśniowski, W.Włodarczyk, A.Wolf, J.Woszczyk, L.Wójtowicz, M.Ząbek. "Zasłużony Dla Kolejnictwa" - A.Ciesielska, G.Czajskowska, A.Godek, A.Janik, A.Jaśkowiak, J.Wnęk. Burmistrz Halina Dydycz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kazimierzem Chęcikiem wręczyli nagrody dzieciom, za udział w konkursach szkolnych z okazji 50-tych urodzin miasta Jaworzyna Śląska. Następnie wszyscy zwiedzali wystawę - "50 lat Jaworzyny Śląskiej". Po obejrzeniu wystawy Jaworzynianie udali się do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku gdzie skorzystali z możliwości przejażdżki zabytkowymi drezynami kolejowymi.


15 listopada 2004 - 11 listopada w Strzegomiu

11 listopada pod pomnikiem Ignacego Paderewskiego przy Strzegomskim Centrum Kultury zło-żono wieńce i wiązanki. Pomnik pierwszego premiera II Rzeczpospolitej to jedyne miejsce w naszym mieście, które upamiętnia odzyskanie niepodległości przez Polskę. Inicjatorem organizacji uroczystego przemarszu w dniu Święta Niepodległości było Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej. Uczestnicy uroczystości wyrazili nadzieję, że tegoroczna inicjatywa będzie kontynuowana w następnych latach. Wcześniej w Strzegomskiej Bazylice odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Odbył się także pochód ulicami miasta, w którym wzięły udział poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Świdnickiego, Miasta Strzegom, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich.


14 listopada 2004 - Strony internetowe

Przeglądając dzisiaj strony internetowe natknąłem się na domową stronę Mariana Twardowskiego. Strona jest poświęcona Marianowi Twardowskiemu, pasjonatowi historii Świdnicy i zakonów krzyżowych. Szczególnie pasjonują go dzieje Zakonu Joannitów w Strzegomiu. Jest osobą, która zamiłowanie do fotografii łączy z przygodą.
Na stronie znajdują się projekty widokówek, które miały się ukazać w sprzedaży chyba na początku tego roku. Ciekawe dlaczego dotąd autor nie wywiązał się z publicznie składanych obietnic. Pamiętamy programy w telewizji Tele-Raj gdzie długo mówił na ten temat. Ciekawi jesteśmy kiedy ukażą się w sprzedaży.
Strona Mariana Twardowskiego >>> zobacz


14 listopada 2004 - Liga okręgowa

W rozegranym dzisiaj meczu ostatniej kolejki ligi okręgowej seniorów zespół Victorii Świebodzice pokonał drużynę Sparty Ziębice 2:1 (2:0). Bramki dla Victorii zdobyli: w 10 min. gol samobójczy - Śledziak, 30 min Piotr Zalewski, gol dla gości padł w 70 min. Victoria wystąpiła w składzie: Kącki, Zalewski, Piotrowski, Błaszczak, Kiryczuk, Prusiński, Gzara, Rogowski, Kiełbowicz, Karczmarz, Rochatka. W drugiej części na placu gry pojawili się: Liszka, Nowak, Stoma. Pierwsza część meczu należała zdecydowanie do drużyny Victorii. Pomysłowe akcje prowadzone prawą lub lewą stroną boiska kończyły się kąśliwymi dośrodkowaniami które siały popłoch w szeregach obronnych drużyny gości. Jedna z takich akcji przyniosła powodzenie w 10 min meczu, po silnym dośrodkowaniu Marka Kiryczuka piłkę do własnej bramki skierował obrońca gości Śledziak. W 30 min. spotkania po dobrze rozegranym rzucie rożnym przez Marcina Rogowskiego piłkę w bramce gości umieścił Piotr Zalewski. Po zmianie stron zespół Victorii cofnął się do defensywy nastawiając się na grę z kontry. Inicjatywa w tej części spotkania należała do drużyny gości i w 70 min. meczu wykorzystując zamieszanie strzelili pierwszą bramkę. Kolejne spotkania dopiero w miesiącu Marcu 2005 r.


14 listopada 2004 - Biesiada Andrzejkowa

Zapraszamy serdecznie na biesiadę andrzejkową, którą organizujemy w Klubie Bolko 27 listopada o godzinie 20.00. Do tańca grać będzie sympatyczny tercet, a siły będzie można pokrzepić dwoma gorącymi daniami, przepysznymi przekąskami, napojami zimnymi i gorącymi - z wyłączeniem tych alkoholowych. Bilet kosztuje 50 złotych od osoby, sprzedaż rusza od poniedziałku w siedzibie SOK w Rynku i w kawiarni "Na piętrze" w Klubie Bolko. Można też dokonać rezerwacji pod naszymi numerami telefonów: 852 13 37 oraz 852 29 78


14 listopada 2004 - Wymiana Praw Jazdy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie wymiany praw jazdy przypominamy o obowiązkowej wymianie tego dokumentu.
Terminy wymiany praw jazdy:
wydane 01.01.1984r. - 30.04.1993r. wymiana do 31.12.2004r.
wydane 01.05.1993r. - 30.06.1999r. wymiana do 30.06.2006r.
wydane po 01.07.1999 roku wymiana do 30.06.2006 roku
Do wymiany prawa jazdy bierze się pod uwagę datę jego wydania, która widoczna jest pod zdjęciem w starym blankiecie prawa jazdy.


13 listopada 2004 - Dni Gór - dzień drugi

Dzisiaj, kolejny dzień "Dni Gór". Pierwsze imprezy rozpoczęły się już o godzinie 10.30. Zbigniew Piotrowicz, szef Przeglądu Filmów Górskich w Lądku Zdroju prowadził blok filmowy. Widzowie mogli obejrzeć między innymi: Annapurna (Polska 2004), Dzikie Karpaty (Polska 2004), Mama Africa (Polska 2004), Namaste (Szwajcaria 2003), Peruwiańskie Impresje, Taniec z Sziwą, Tatrzańskie impresje (Czechy), Zdobycie K2 (Włochy 2004). Na Dni Gór nie przybył zapowiadany i oczekiwany, znany wszystkim, polarnik - Marek Kamiński. W pobliżu Klubu BOLKO chętni i odważni mogli skoczyć na linie z wysokości kilkudziesięciu metrów. Skakano do zapadnięcia ciemności. W naszej obecności skok wykonała Sylwia Zielińska ze Świdnicy. Zdjęcia z Dni Gór - >>> zobacz


13 listopada 2004 - Siatkówka

Dzisiaj zespół siatkarzy IV ligi mężczyzn - AKS Strzegom gra wyjazdowe spotkanie z Olimpią Kowary. To ważny mecz, w przypadku wygranego spotkania siatkarze ze Strzegomia mają szansę opuścić ostatnie miejsce w tabeli rozgrywek.
Natomiast prowadzący w IV lidze zespół DORS Świdnica w tej kolejce spotkań pauzuje. Za tydzień spotka się w Wałbrzychu z zespołem AZS Wałbrzych.


13 listopada 2004 - Szachy

11 listopada w Żarowie odbył się VIII Turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości.

W kategorii OPEN wygrał junior Paweł Szumilas przed Piotrem Szumilas i Andrzejem Słabickim.

Wśród kobiet najlepsza była Niola Rusak, a najlepszym zawodnikiem z terenu miasta i gminy Żarów Stefan Paradowski.


12 listopada 2004 - Dni Gór - dzień pierwszy

Dzisiaj w holu Teatru Miejskiego Świdnickiego Ośrodka Kultury, wernisażem wystawy fotografii Piotra Snopczyńskiego, rozpoczęły się kolejne Dni Gór. W trakcie dzisiejszych Dni prezentowano filmy o tematyce górskiej. Na pytania licznie zgromadzonych miłośników gór, odpowiadał dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych - Janusz Korybo. Przeźrocza poświęcone wyprawom Jerzego Kukuczki pt. "Góry Jurka" prezentowała i ciekawie opowiadała - Celina Kukuczka. Po interesującym filmie o Jaskini Niedźwiedziej na pytania widowni odpowiadał dyrektor Marek Suszyński. Cały wieczór zakończył się loterią fantową


12 listopada 2004 - Dziewczęta też lubią piłkę nożną

W Strzegomiu od ponad roku istnieje piłkarska sekcja dziewcząt - UKS Strzegom. Piłkarska sekcja dziewcząt powstała w marcu 2003 r. Pomysłodawcą i inicjatorem założenia drużyny był Gerard Sobek - wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpia" Strzegom, właściciel jednej ze strzegomskich piekarni. Od samego początku opiekunem zespołu jest Przemysław Stempniewicz. Niedawno strzegomskie zawodniczki uczestniczyły w dwóch turniejach: W Bierutowie zajęły III miejsce i miały okazję skonfrontować się z drużyną gospodarzy (wygrana 2:0), z zespołem ze Swarzędza - remis 0:0 oraz z rezerwami AZS-u Wrocław - jedną z najlepszych ekip w Polsce, z którymi przegrały 0:2. Najlepszą piłkarką zawodów została uznana Agnieszka Szczygłowska. W drugim turnieju, we Wrocławiu - spisały się jeszcze lepiej i uplasowały się na drugiej pozycji.


11 listopada 2004 - Święto Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości w Kościele pod wezwaniem św. Stanisława i Wacława odbyła się uroczysta msza święta koncelebrowana przez Biskupa Świdnickiego ks. prof. Ignacego Deca.
Następnie uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Zwycięstwa na placu Grunwaldzkim, gdzie po przemówieniu Starosty Świdnickiego Jacka Wajsa, przedstawiciele władz miasta, ugrupowań politycznych, stowarzyszeń, instytucji i szkół - złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.
Zdjęcia z uroczystości >>> zobacz


11 listopada 2004 - Święto Niepodległości - wieczorem

W asyście policji i dużej grupy żądnych sensacji dziennikarzy, odbyła się około 50 osobowa manifestacja NOP z okazji Święta Niepodległości.
Młodzi członkowie Narodowego Odrodzenia Polski maszerując z pochodniami ulicami miasta wznosili m.in. okrzyki "Wielka Polska niepodległa", "SLD-KGB", "Unia Wolności partią koszerności".
Pod pomnikiem przemówienie wygłosił Tomasz Perek szef dzielnicy dolnośląskiej. Spalono flagę Unii Europejskiej po czym złożono kwiaty i zapalono znicze. Zdjęcia z uroczystości >>> zobacz


11 listopada 2004 - Wystawa w Rogoźnicy

Zapraszamy do obejrzenia w salach wystawowych Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy wystawy pt. "Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945". Wystawa przygotowana została przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Przedstawia działalność sportową jeńców w obozach oraz rolę jaką sport odegrał w ich życiu podczas pobytu w niewoli. Na wystawie można zobaczyć dokumenty jenieckich organizacji sportowych, plakaty oraz fotografie z obozowych zawodów, nagrody dla zwycięzców oraz fragmenty wspomnień. Wystawę można oglądać do 31 stycznia 2005 roku w godzinach otwarcia Muzeum.


11 listopada 2004 - Poezja Patriotyczna

Dzisiaj w Klubie Bolko w Świdnicy odbył się konkurs poezji patriotycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs zorganizowany został przez Młodzieżowy Dom Kultury. Celem konkursu było między innymi: popularyzowanie poezji i prozy o treściach patrio-tycznych i narodowych, pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego, stworzenie młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień aktorskich. Po zakończeniu konkursu około godzi-ny 14.00 odbyło się spotkanie z dr Franciszkiem Pulitem autorem biografii o Ignacym Paderewskim. Zdjęcia z konkursu >>> zobacz


11 listopada 2004 - Powrót do przeszłości

Strzegomski Rynek ma nową atrakcję turystyczną. W pobliżu hotelu "Granit" stoi kamienny słup zakończony wieżyczką. To replika pręgierza, który do końca XIX w pełnił rolę publicznego wymiaru sprawiedliwości. Pomysł ustawienia pręgierza ma trzyletnią historię. Jego inicjatorem i projektantem jest Krzysztof Kaszub, miłośnik historii Strzegomia, od lat interesujący się dawnymi dziejami miasta. Przeglądając stare ryciny zauważyłem, że na rynku stały dwa pręgierze. Jedna z ilustracji pochodziła z 1840 roku. Chciałem, aby replika wiernie oddawała oryginalny wygląd pręgierza - mówi Krzysztof Kaszub, który z gotowym projektem zaczął odwiedzać strzegomskich kamieniarzy. Większość z nich chętnie deklarowała wykonanie przedsięwzięcia, wymieniając przy tym tak astronomiczne sumy, że realizacja pomysłu stanęła pod znakiem zapytania. Dopiero przedstawienie projektu władzom miasta okazało się na tyle skuteczne, że pręgierz stanął na Rynku. Mieszkańcom Strzegomia nowa atrakcja przypadła do gustu. Uważają, że w mieście powinno przybywać elementów, które eksponują strzegomski granit.


11 listopada 2004 - Wystawy, imprezy

Wczoraj w Muzeum Dawnego Kupiectwa została otwarta interesująca wystawa - "Marszałek Józef Piłsudski".
W Teatrze Miejskim, - montaż słowno muzyczny "Od Paderewskiego do Kaczmarskiego" wykonała pracownia muzyczna i teatralna Młodzieżowego Domu Kultury.
W Galerii Fotografii otwarta została wystawa foto-graficzna absolwentów AFA z Wrocławia - "Punkty widzenia",
Zdjęcia z Muzeum, Teatru i Galerii Fotografii >>> zobacz


11 listopada 2004 - Victoria - seniorzy

W dzisiejszym meczu ligi okręgowej seniorów drużyna Victorii Świebodzice zremisowała w Lądku Zdroju z Trojanem 1:1 (0:1). Bramkę dla Victorii strzelił w 70 min. Robert Karczmarz, bramka dla gospodarzy padła w 25 min. z rzutu karnego. Victoria wystąpiła w tym meczu w następującym składzie: Kącki, Zalewski, Piotrowski, Błaszczak, Kiryczuk, Nowak, Gzara, Rogowski, Prusiński, Białkowski, Karczmarz. Po przerwie grali: Rochatka, Kiełbowicz. Mecz walki. Obie drużyny dążyły do zdobycia kompletu punktów w tym spotkaniu, jednak jak to zwykle w takich sytuacjach bywa skończyło się ich podziałem. Gospodarze w pierwszej części posiadali lekką przewagę czego efektem bramka zdobyta w 25 min. meczu z rzutu karnego. W drugiej części zobaczyliśmy na boisku zupełnie inny zespół Victorii, waleczny a przede wszystkim skuteczny. Nasza drużyna osiągnęła przewagę stwarzając sobie kilka okazji do zdobycia bramek. Jedna z takich akcji zakończyła się zdobyciem gola przez nasz zespół w 70 min. Strzelcem jego był Robert Karczmarz. Wynik meczu można uznać za sprawiedliwy nie krzywdzący żadnej z drużyn.


11 listopada 2004 - W piątek normalnie

W piątek 12 listopada Urząd Miejski będzie pracował tak jak w każdy dzień roboczy. Swoje sprawy można załatwiać między 7.30 i 15.30.
Numer telefonu Urzędu: 8562-800 (centrala).
W piątek normalnie funkcjonować będzie także Strefa Płatnego Parkowania w centrum miasta oraz wszystkie instytucje miejskie, w których mieszkańcy załatwiają swoje codzienne sprawy (Miejski Zarząd Nieruchomości, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).


11 listopada 2004 - Victoria - juniorzy

W rozegranym w dniu dzisiejszym meczu XIV kolejki ligi okręgowej juniorów zespół Trojana Lądek Zdrój przegrał z Victorią Świebodzice 0:1 (0:0). Bramkę dla Victorii strzelił Bodio w 55 min. meczu. Drużyna Victorii wystąpiła w tym meczu w następującym składzie: Czarnik, Rak, Mosór, Kicenka, Hałdaś, Satyła, Borgoń, Waligórski, Stoma, Bodio, Kiełbowicz. Po przerwie grali: Zanin, Horodeczny, Kuranciński, Wyrzykowski. Nasi juniorzy rozegrali najlepsze zawody w rundzie jesiennej sezonu 2004/2005. Jedynym mankamentem w grze naszych juniorów był brak skuteczności. Tylko dzięki temu drużyna z Lądka Zdrój może zawdzięczać tak nikłą porażkę. Już w najbliższą niedzielę ostatni mecz w tej rundzie. Przeciwnikiem Victorii będzie zespół Zamek Kamieniec Ząbkowicki.


11 listopada 2004 - "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym"

"Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" - pod takim tytułem odbył się 9 listopada, konkurs organizowany przez Gimnazjum w Witoszowie Dolnym przeznaczony dla uczniów gminnych gimnazjów. Gośćmi z tej okazji była Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS Mieczysław Gwiazda. Każdy uczeń gimnazjum mógł wziąć udział w konkursie w jednej z trzech. Brały w nim udział 3-osobowe zespoły z każdej szkoły. Nagrodami za pierwsze miejsce były radiomagnetofony, a za kolejne - aparaty fotograficzne i walkmany.
Ostateczna klasyfikacja - >>> zobacz


11 listopada 2004 - Lodowisko już otwarte

Już od dzisiaj czynne jest w Świdnicy sztuczne lodowisko przy ul. Śląskiej. Od poniedziałku do piątku godziny ogólnodostępne to: 15.30-16.30, 17.00-18.00, 18.30-19.30, 20.00-21.00 (wcześniej z lodowiska korzystają - tylko po uprzedniej rezerwacji - szkoły i grupy zorganizowane). W dni wolne od pracy ślizgawki odbywają się w następujących godzinach: 8.00-9.00, 9.30-10.30, 11.00-12.00, 12.30-13.30, 14.00-15.00, 15.30-16.30, 17.00-18.00, 18.30-19.30, 20.00-21.00.
Bilety wstępu: normalny: 6 zł, ulgowy: 4 zł, wypożyczenie łyżew: 3 zł, ostrzenie łyżew: 5 zł. Bilety ulgowe przysługują uczniom i studentom po okazaniu ważnej legitymacji oraz uczestnikom grup zorganizowanych powyżej 20 osób z opiekunem. Zmiana w cenach biletów w stosunku do roku ubiegłego wynika jedynie z tego, iż dotychczasowa cena biletu za korzystanie z szatni (1 zł) została wliczona w cenę biletu wstępu.


10 listopada 2004 - Szachy

Wczoraj w Żarowie odbyły sie mistrzostwa w szachach aktywnych szkół ponadpodstawowych powiatu świdnickiego. Turniej wygrała drużyna Zespołu Szkół w Żarowie wyprzedzając Gimnazjum w Żarowie oraz I LO Świdnica.
Wyniki końcowe:
1. ZS Żarów I 19,5 pkt, 2. Gimnazjum I Żarów 17,5, 3. I LO Świdnica 14, 4. ZS Żarów II 14, 5. Gimnazjum II Żarów 10, 6. ZS Mechanicznych Świdnica 9, 7. ZS Jaworzyna Śląska 0.


10 listopada 2004 - Skansen Parowozów

2 listopada nastąpiło podpisanie aktu notarialnego pomiędzy Spółką Akcyjną "Polskie Koleje Państwowe" z siedzibą w Warszawie a Gminą Jaworzyna Śląska na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Jaworzyna Śląska nieruchomości zabudowanej położonej na działce przy ul. Towarowej, na której zlokalizowany jest "Skansen Parowozów". Równocześnie nastąpiło przeniesie-nie własności majątku ruchomego, stanowiącego wyposażenie ww. "Skansenu Parowozów".


10 listopada 2004 - "Rozśpiewany Mechanik"

Zazwyczaj uroczystości związane z obchodami rocznic historycznych odbierane są przez młodzież jako nudne i sztampowe. Nic bardziej mylnego! Dzisiaj rano w Zespole Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika odbyła się niecodzienna akademia. Organizatorkom imprezy z okazji Święta Niepodległości - p. Barbarze Kucner i p. Elżbiecie Dzikowskiej - prócz przekazu historycznego udało się coś więcej - rozbudziły w uczniach i nauczycielach poczucie wspólnoty. Przedstawiły zupełnie odmienną i oryginalną lekcję patriotyzmu. Rozśpiewana w pieśniach legionów młodzież na długo zapamięta ów montaż słowno-muzyczny. Nic bowiem tak nie łączy narodu jak wspólna pieśń, muzyka. "Rozkwitały pąki białych róż", czy "My, pierwsza brygada" porwały i dzisiejszą młodzież i choć nie wszystkie piosenki były znane, wyświetlane słowa ułatwiły wspólne śpiewanie.


10 listopada 2004 - Hubertus w Skarżycach

Święto Hubertusa to zakończenie sezonu jeździeckiego i myśliwskiego. Tradycję tą kontynuuje Ludowy Klub Sportowy "Stragona". Tegoroczną pogoń za lisem wygrał dziewięcioletni Marcel Tuliński. Młody jeździec trenuje w "Stragonie" od roku - Jest to bardzo utalentowany chłopak. Dobrze rokuje na przyszłość - mówi Marcin Konarski, wiceprezes klubu. Gonitwa za lisem organizowana jest przez "Stragonę" od początku istnienia klubu, czyli od już od 31 lat. Bieg ten odbywa się w dniu imienin św. Huberta - patrona myśliwych. Zgodnie z tradycją rozpoczyna go polowanie, potem pogoń za lisem, a na koniec zabawa.


10 listopada 2004 - Jantar

W najbliższym wydaniu Jantara przeczytacie:
- Weekend z łyżwami - pierwsze zdjęcia ze świdnickiego lodowiska - sezon łyżwiarski otwarty,
- Czy Jan Paweł II przyjedzie do Świdnicy ? - o spotkaniu z Ojcem Świętym opowiada biskup Ignacy Dec,
- Uroczystości 11 listopada w fotoreportażu,
- Latawiec wyróżniony po raz kolejny - to nagroda dla całego świdnickiego ZOZu, rozmowa z dyrektorem Jackiem Domejką.


10 listopada 2004 - Zwycięzcy "Debiutu..."

Świdniczanka Katarzyna Rowicka wygrała konkurs "Debiut Gospodarczy" organizowany przez Urząd Miejski w Świdnicy w ramach Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych. W nagrodę otrzyma prawo do lokalu na działalność gospodarczą i 75-procentowy zwrot nakładów poniesionych na uruchomienie firmy (maks.30 tys. zł). Finał konkursu odbył się wczoraj, przed kamerami lokalnej telewizji Tele-Raj. Startowało w nim pięciu uczestników, którzy mieli po kilkanaście minut na przedstawienie swojego pomysłu na "złoty interes". Jury nie przyznało drugiej nagrody, ale w zamian za to przyznało dwie III nagrody (maks.10 tys. zł). Zdobyli je ex aequo Tomasz Gadziński, który chce otworzyć sklep z odzieżą, bezpośrednio łączącą się z kulturą HIP-HOP, RAP, a także Paweł Jochymek - który planuje uruchomienie gabinetu odnowy biologicznej. Wyróżnienia i promesę zwrotu 15% nakładów poniesionych na utworzenie firmy (maks. 5 tys. zł) otrzymali Grzegorz Kostka, który chciałby uruchomić m.in. Akademię Bezpiecznej Jazdy, oraz zajmować się przygotowywaniem samochodów do sportów rajdowych, a także Bartosz Woźniak, który ma pomysł na uruchomienie baru kanapkowo-sałatkowego. Kolejna edycja konkursu odbędzie się w przyszłym roku i zostanie ogłoszona na przełomie sierpnia i września.


10 listopada 2004 - 1-Maja piękniejsza

8 listopada oddano do użytkowania nowy chodnik i nawierzchnię w części pasa drogowego ulicy 1-Maja. Nowa nawierzchnia chodnika o długości 600m została wykonana z kostki betonowej.
Wykonano również nową nawierzchnię drogi o długości 580m i szerokości 7.0m wraz z zatoką autobusową i z wjazdami z masy mineralno-bitumicznej. Inwestorem zadania było Starostwo Powiatowe w Świdnicy.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane przy współudziale środków Gminy Jaworzyna Śląska w wysokości 80.000 zł. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 424.453,08 zł.


10 listopada 2004 - Latawiec - Dobry i Bezpieczny

Regionalny Szpital Specjalistyczny "LATAWIEC" w pierwszej 100-tce najlepszych szpitali w Polsce i w pierwszej 3-ce najlepszych szpitali na Dolnym Śląsku. W byłym "wałbrzyskim" jest najlepszym szpitalem wg. Rankingu Szpitali "Rzeczpospolitej". Ranking organizowany był po to aby dać pacjentom jak najszerszą wiedzę na temat sytuacji i możliwości polskiej ochrony zdrowia. Przewodnie hasło to "Bezpieczny Szpital" - celem było sprawdzenie czy w naszym szpitalu pacjenci są bezpieczni. Oceniane były: warunki, w jakich są leczeni, wyposażenie placówki w aparaturę medyczną, zarządzanie placówką, sytuacja finansowa. Musieliśmy odpowiedzieć na 133 pytania. Odpowiedzi przekładały się na liczbę punktów, przyporządkowaną wcześniej przygotowanym wskaźnikom. Wszystkie szpitale publiczne, prywatne, Kliniki, Marszałkowskie, powiatowe - były oceniane wg. tych samych kryteriów. Ranking dla "Rzeczpospolitej" został w tym roku przeprowadzony pierwszy raz przez Centrum Monitorowania Jakości Ochrony Zdrowia z Krakowa - jednostka Ministerstwa Zdrowia.


10 listopada 2004 - Szkoła z klasą

Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy - szkołą z klasą i to nie tylko wojskową, z czego szkoła jest znana w całym województwie dolnośląskim, ale i z certyfikatem nadającym ten tytuł szkołom, które: dobrze uczą każdego ucznia, sprawiedliwie oceniają, uczą twórczego i krytycznego myślenia, rozwijają społecznie, pomagają uczniom uwierzyć w siebie, przygotowują do przyszłości. Decyzję o przystąpienie do tej ciekawej i pożytecznej akcji "Gazety Wyborczej" i Funadacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, nauczyciele i uczniowie podjęli we wrześniu 2003 roku. 1 października tego roku Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy został przyjęty do szacownego grona "Szkół z klasą", a certyfikat poświadczający ten fakt dotarł do szkoły kilkanaście dni później.


10 listopada 2004 - Szkoła i konkursy

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie jest uczestnikiem tego-rocznego europejskiego konkursu Hawlett-Packard European Challenge W konkursie biorą udział 374 drużyny między innymi z Armenii, Bułgarii, Szwajcarii, Hiszpanii, Litwy, Mołdawi, Polski, Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Konkurs rozpoczął się 20 października 2004 roku. Głównym sponsorem konkursu jest firma HP European Challenge 2004. Finał Konkursu odbędzie się w lutym 2005 roku.
Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Po drugiej rozgrywce nasi uczniowie są na 3 miejscu w Europie w swojej grupie. To nie jest jedyny konkurs, w którym nasi uczniowie mogą sprawdzić siebie i pochwalić się swoją wiedzą i umiejętnościami. Od 16 października szkoła bierze udział w konkursach Biznes Junior i Biznes Belfer zorganizowanych przez Fundację Przedsiębiorczość i Kompetencja. Szkołę reprezentuje 5-osobowa firma w składzie: Michał Golec, Marta Winnicka, Łukasz Kiljanek, Marek Polonius oraz Przemysław Nalepa. Obecnej nasi uczniowie po 3 rozgrywce zajmują 7 miejsce w Polsce w swojej grupie. W kategorii Biznes Belfer nauczyciel Elwira Podhalicz jest na I miejscu wśród nauczycieli biorących udział w grze menadżerskiej. Od 8 listopada przed szkołą kolejny Ogólnopolski Konkurs Zarządzania Firmą MESE’2005 organizowany w Polsce po raz dwunasty.


9 listopada 2004 - Współpraca się rozwija

Uczniowie strzegomskiego Liceum Ogólnokształcącego pogłębiają przyjaźń oraz współpracę z młodzieżą z niemieckiej fundacji Volksbund Deu-tsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Na zaproszenie fundacji młodzi strzegomianie odwiedzili Frankfurt nad Menem. Była to okazja do podsumowania projektu "Praca dla pokoju", który był realizowany w sierpniu w Morawie. Spotkanie stało się również okazją do wytyczenia wspólnych działań na 2005 rok. Podczas wizyty licealiści zwiedzili średnio-wieczne zamki oraz Heidelberg, jedno z najbardziej malowniczych miast niemieckich.


9 listopada 2004 - VIII Turniej szachowy

11 listopada w Żarowie odbędzie się VIII Turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości. Turniej zostanie rozegrany w Zespole Szkół przy ul. Zamkowej 10. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9.15 a turniej zacznie się o godzinie 10.00. W turnieju może wziąć udział każdy zawodnik bez względu na posiadaną kategorię i wiek, udział w turnieju jest bezpłatny. Turniej rozegrany będzie na dystansie 7 lub 9 rund, systemem szwajcarskim tempem gry 15 minut dla zawodnika. W poszczególnych kategoriach (seniorzy, juniorzy, juniorki) rozdane zostaną puchary i dyplomy.


9 listopada 2004 - Polska Flaga

Komenda Hufca ZHP im. "Szarych Szeregów" w Świdnicy informuje, że z okazji Narodowego Święta Niepodległości, będzie sprzedawała flagi narodowe. Po raz pierwszy 2 maja tego roku obchodziliśmy Dzień Flagi, który został ogłoszony przez Sejm RP Dniem Flagi, a intencja, która przyświecała ustanowieniu tego święta, to potrzeba uzupełnienia bardzo skąpej wiedzy naszego społeczeństwa na temat historii polskich symboli narodowych. Zazdrościmy Amerykanom ich szacunku do swojej flagi. A przecież biało-czerwona jest równie godna szacunku i czci, a dla każdego polskiego patrioty - cenniejsza, bo nasza, Polska. Niech Święto Narodowe 11 Listopada zostanie uczczone wywieszeniem flag narodowych w naszych domach i oknach. Cena flagi (100x60cm) - 12 zł. Zapraszamy do Komendy Hufca ZHP, ul. Lelewela 18 w Świdnicy tel. 8520179 lub kom. 0505 072 404.


9 listopada 2004 - Święto Niepodległości

Jutro o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej "Leśniczówka" w Witoszowie Dolnym odbędzie się uroczyste spotkanie.
Uroczystość zorganizowana została z okazji 86. rocznicy odzyskania niepodległości.

W programie występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Pod-stawowej w Witoszowie Dolnym.
Kilka pieśni zaśpiewa zespół "Ale Babki".9 listopada 2004 - Okradają starszych ludzi

Z nastaniem jesieni na terenie powiatu świdnickiego pojawili się fałszywi pracownicy socjalni, pracownicy Caritasu i Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy pod pretekstem udzielenia pomocy osobom starszym wchodzą do mieszkań, rozmawiają i wykorzystując nieuwagę domowników dokonują kradzieży pieniędzy. W ostatnią sobotę 6 listopada ofiarami oszustów padły dwie starsze osoby: jedna z nich to 83-letnia mieszkanka Strzegomia, której skradziono 600 zł, sprawcy przyszli do jej mieszkania o godzinie 8.00, drugie zdarzenie miało miejsce w Świdnicy przy ulicy Jodłowej, gdzie dwie młode kobiety podając się za pracownice Narodowego Funduszu Zdrowia weszły do mieszkania Dariusza M. lat 71 i wykorzystując jego nieuwagę skradły pieniądze w kwocie 8 000 zł.


8 listopada 2004 - Obchody Święta Niepodległości

Już od jutra - 9 listopada - koncertem gitarowym rozpoczynamy obchody Narodowego Święta Nie-podległości organizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta w Świdnicy. Główne uroczystości odbędą się jednak 11 listopada i rozpoczną się mszą świętą w Kościele pw Św. Stanisława i Wacława, koncelebrowaną przez Biskupa Świdnickiego ks. prof. Ignacego Deca. Tradycyjnie już po mszy zostaną złożone wiązanki pod Pomnikiem Zwycięstwa w Świdnicy.
W programie tegorocznych obchodów obok tradycyjnych punktów znajduje się także szereg imprez towarzyszących, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego powiatu. Szczegółowy program obchodów >>> zobacz


8 listopada 2004 - Wejściówka wylosowana

Kilka dni temu zadaliśmy naszym czytelnikom pytanie: ile razy w Świdnicy występował legendarny chicagowski gitarzysta Carlos Johnson ?. Kto odpowiedział, że tylko raz, ten odpowiedział prawidłowo. Niestety było także wiele błędnych odpowiedzi.
Dwuosobową wejściówkę na jutrzejszy koncert wylosował Michał Kulniew. Nie lada gratka czeka jutro fanów blusa. Carlos Johnson i Leszek Cichoński zagrają razem w Świdnicy. Carlos Johnson jest jednym z ciekawszych bluesmanów w Chicago, znakomity wokalista i gitarzysta, świetny showman. Regularnie gra koncerty z największymi jak: Buddy Guy, Otis Rush, Billy Branch, John Primer, Koko Taylor, Junior Wells, Son Seals.
Sala teatralna ŚOK - Świdnica, godzina 19.00.


8 listopada 2004 - Wysoka ocena Świdnicy

Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie bardzo wysoko oceniła tere-ny na północ od świdnickiego osiedla Zawiszów, które można przeznaczyć pod inwestycje przemysłowe i będzie proponowała je potencjalnym inwestorom zgłaszającym się do Agencji. W granicach administracyjnych Miastach znajduje się blisko 100 hektarów gruntów. Pracownicy PAIiIZ przez dwa dni bardzo szczegółowo zapoznawali się z terenami powyżej Zawiszowa. Analizowane były warunki terenu, warunki geologiczne, możliwości podłączenia infrastruktury, możliwości komunikacyjne. Na wszystkie pytania szczegółowo odpowiadali pracownicy Urzędu Miejskiego. Prezydent Miasta Świdnicy stale współpracuje z PAIiIZ. Owocem tego jest coraz większa liczba inwestorów zainteresowanych budową fabryk w mieście.


8 listopada 2004 - Gaz w szkole

Dzisiaj w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Świebodzicach przy ul. Piłsudskiego na trzeciej godzinie lekcyjnej rozpylony został gaz o nieustalonym pochodzeniu. Na miejsce zdarzenia skierowani zostali policjanci z KP w Świebodzicach, KPP w Świdnicy, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna oraz pracownicy Sanepidu. W Szpitalu w Świebodzicach hospitalizowanych zostało 11 osób w tym 10 osób to uczniowie oraz pracownicy biblioteki. Osoby, które przewiezione zostały do Szpitala w Świebodzicach uskarżały się na bóle głowy, gardła, nudności oraz na pieczenie oczu. Stan zdrowia osób pozostających w Szpitalu jest dobry, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W dniu dzisiejszym w szkole przebywało 220 osób, decyzją Sanepidu szkoła została zamknięta na dwa dni.


8 listopada 2004 - Program na żywo

Jutro o godzinie 17.00 na antenie Telewizji Tele-Raj finał konkursu "Debiut Gospodarczy" organizowany przez świdnicki Urząd Miejski w ramach Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych. Pięciu młodych ludzi - absolwentów - przed komisją konkursową i publicznością będzie prezentowało swoje pomysły na działalność gospodarczą. Będzie to ostatni etap konkursu. Z pięciu prezentowanych koncepcji nagrodzone zostaną trzy. Za pierwsze miejsce - 30 tysięcy złotych i lokal na prowadzenie działalności gospodarczej, drugie - 20 tysięcy, a za trzecie - 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!


8 listopada 2004 - 50 lat Jaworzyny Śląskiej

Zbliżają się obchody 50 - lecia nadania Jaworzynie Śląskiej praw miejskich. Obchody odbędą się 11 listopada.
Przewidziano między innymi: Mszę Święta w Kościele Św. Józefa Oblubieńca, uroczystą sesję Rady Miejskiej, otwarcie wystawy "Nasze Miasto, Ludzie, Wydarzenia, Nauka i Praca" a także zwiedzanie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa


8 listopada 2004 - Piłkarki

We wczorajszym meczu II ligi piłki ręcznej kobiet, Victoria Świebodzice pokonała na swoim boisku zespół Zagłębia Lubin 22:20 - do połowy 12:6. Najwięcej bramek w meczu dla drużyny ze Świebodzic zdobyły Daria Mosór i Daria Jurczyk. Zespół prowadzi trener Marek Gąsior.
W następnym meczu 21 listopada Victoria zmierzy się z zespołem Jelfa z Jeleniej Góry.


7 listopada 2004 - Dla bezrobotnych świdniczan

Urząd Miejski przyjmuje wnioski o przyznanie lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych. Bezrobotni mogą liczyć na więcej niż tylko lokal, za który pełny czynsz zapłacą dopiero w piątym roku działalności. Urząd Miejski, po zaakceptowaniu wniosku przyzna także kwoty od 1500 do 3500 zł na remont lokalu, a następnie osoby te do końca roku będą mogły ubiegać się o wynoszącą ponad 11 tys. zł bezzwrotną pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy na utworzenie własnej firmy. Wnioski o przyznanie lokalu i środków finansowych na remont, wraz z planem przyszłej działalności gospodarczej i za-świadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy, o tym że osoba widnieje w ewidencji bez-robotnych, winny być składane najpóźniej do 22 listopada, do godz. 15.00, w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (III piętro, pokój 302). Oferta dotyczy tylko mieszkańców Świdnicy.


7 listopada 2004 - Bezpieczna praca

"Bezpieczna praca w gospodarstwie domowym" - pod takim tytułem odbywa się konkurs organizowany przez Gimnazjum w Witoszowie Dolnym przeznaczony dla uczniów gminnych gimnazjów. Konkurs ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu bhp, propagowanie idei bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych oraz rozwijanie wyobraźni. Instytucjami wspierającymi są Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu, Urząd Gminy Świdnica oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego O/R Wałbrzych. I etap wewnątrzszkolny odbył się w październiku i wyłonił finalistów. 9 listopada w świetlicy wiejskiej "Leśniczówka" w Witoszowie Dolnym odbędzie się II etap, który rozpocznie się o godzinie 9:00.


7 listopada 2004 - Nowy wykonawca

Bardzo mała aktywność i niedotrzymanie terminu wykonania pierwszego etapu, stało się przyczyną chwilowego wstrzymania remontu ulicy Budowlanej w Świdnicy. Prace ruszą za kilka dni, gdy Urząd Miejski podpisze umowę z firmą budowlaną, która podejmie się zastępczego wykonania inwestycji.
Świdnicka firma budowlana, która wykonywała remont została wyłoniona w drodze przetargu, jako oferująca najniższą cenę. Nie wywiązała się jednak z umowy, prowadziła prace zbyt wolno i w konsekwencji nie zakończyła pierwszego etapu inwestycji w wyznaczonym terminie. Biorąc pod uwagę stopień powstałych utrudnień w ruchu oraz dotychczasowe doświadczenie we współpracy z tym wykonawcą Miasto zdecydowało się wypowiedzieć umowę i poszukać wykonawcy zastępczego. Lada dzień przejmie on plac budowy i będzie kontynuował przebudowę ulicy Budowlanej. Powstała sytuacja nie spowoduje dla budżetu Miasta dodatkowych kosztów.


7 listopada 2004 - Wspierali najuboższych

Ponad 400 osób skorzystało z pomocy żywieniowej, którą od października udzielało Stowarzyszenie Euro - Partner. Artykuły spożywcze otrzymały osoby bez środków do życia, często funkcjonujące na skraju ubóstwa. - Chcemy wspomagać bezrobotnych, którzy nie z własnej woli czy winy utracili pracę, a których obecna sytuacja jest wynikiem transformacji gospodarczej kraju - mówi Janusz Musiał, przewodniczący Stowarzyszenia Euro - PARTNER. Są nimi najczęściej osoby w średnim wieku, które posiadają wieloletni staż pracy i statystycznie niewielkie szanse na zatrudnienie. Artykuły spożywcze: ryż, mleko w proszku, makaron pozyskano z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej. Dary cyklicznie rozdawała specjalnie powołana w tym celu komisja. Inicjatorem akcji było Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Osób Bezrobotnych w Świdnicy.


7 listopada 2004 - Partnerstwo

Zasady wycinki drzew, aktualne prace spółki wodnej oraz nowe możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. To kwestie poruszane podczas ostatniej narady sołtysów. Listopadowa narada sołtysów połączona została ze szkoleniem informacyjnym o programie LEADER+. Program kładzie nacisk na współdziałanie i tworzenie lokalnych grup działania, na współpracę samorządu, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Z programu można pozyskać środki na wszelkiego rodzaju działania szkoleniowo-informacyjne. Wszystko to w jednym celu - zachęcić do tworzenia regionalnych strategii rozwoju. Przykład krajów zachodnich potwierdza, że program ma największe szanse powodzenia, gdy istnieje spójność geograficzna, ekonomiczna i kulturowa. Skierowany jest do obszarów wiejskich lub miejsko-wiejskich zamieszkiwanych przez od 10 do 100 tys. osób.


7 listopada 2004 - Dyżur radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.

10 listopada dyżur radnych w sprawach skarg
i wniosków pełnić będą:
radna - Anna Bielawska,
radny - Marusz Barcicki.
Dyżur pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00
w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.


6 listopada 2004 - Msza Pojednania

Z okazji XV rocznicy historycznej Mszy Pojednania, z inicjatywy Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowej oraz Parafii Św. Anny w Grodziszczu, dzisiaj o godzinie 10.00, na terenie MDSM Krzyżowa została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. Biskup Ignacy Dec - Ordynariusz Diecezji Świdnickiej.
W uroczystościach wziął udział pierwszy Premier wolnej RP Tadeusz Mazowiecki, który 15 lat temu wraz Kanclerzem Niemiec - Helmutem Kohlem uczestniczyli w historycznej już dziś - Mszy Pojednania obu narodów. Z tej okazji władze Gminy Świdnica wręczyły Premierowi odznaczenie Honorowego Obywatela Gminy Świdnica. Takie samo odznaczenie otrzymał Helmut Kohl, nieobecny na dzisiejszej uroczystości.
Zdjęcia z z dzisiejszej uroczystości >>> zobacz


6 listopada 2004 - Piąty - wygrany

Dzisiaj w hali przy ulicy Pionierów świdniccy siatkarze zmierzyli się z zespołem Ikara II z Legnicy.
Po dwóch pewnie wygranych setach, w trzecim przy stanie 10 do 11, kontuzji doznał kapitan świdnickiego zespołu - Piotr Małodobry. Set zakończył się zwycięstwem gości do 23. W czwartym secie po prowadzeniu gości 18 do 16, końcówka należała do Dorsów. Cały mecz został przez nich wygrany 3:1. W setach - 25/16, 25/18, 23/25, 25/19. To już piąte, kolejne zwycięstwo zespołu ze Świdnicy a pierwsza porażka legniczan. Zespół DORS wystąpił w składzie: Piotr Małodobry, Dariusz Byczkowski, Krzysztof Górka, Michał Tomiałowicz, Marcin Wójciak, Marek Olczyk, Sławomir Jankowski, Marcin Turzański, Artur Wójciak, Krzysztof Januszko, Łukasz Jadach.


6 listopada 2004 - Rok japoński

Świdnica będzie promowała polską kulturę i gospodarkę podczas światowej wystawy EXPO 2005 w japońskim mieście Aichi. W Świdnicy realizowane były zdjęcia do filmu promocyjnego na zlecenie polskiego rządu. Świdnica będzie reprezentowała Dolny Śląsk obok Wrocławia i zamku Książ. Informacje o mieście, wraz z ofertą znajdą się w prezentacji regionu dolnośląskiego. Na pol-skim stoisku, prezentowane będą fotografie Kościoła Pokoju, Katedry i Rynku. Światowa wystawa EXPO 2005 rozpocznie się 25 marca i potrwa 185 dni. 2005 rok został ogłoszony przez Unię Europejską rokiem wymiany projektów gospodarczych i kulturalnych między Unią i krajem kwitnącej wiśni, dlatego też Świdnica, wspólnie z Fundacją Krzyżowa, przygotowuje projekt utworzenia szkoły podstawowej i gimnazjum dla dzieci japońskich. W Świdnicy, Żarowie, Świebodzicach, Wałbrzychu i Szczawnie-Zdroju mieszka już dużo japońskich rodzin. Do Brukseli został przesłany wniosek o dofinansowanie projektu "Rok japoński w Świdnicy", który zakłada współpracę między Świdnicą, Żarowem i miastami japońskimi. Bramą na świat ma być według projektu Kościół Pokoju, a kluczem - wydarzenia kulturalne odbywające się w Świdnicy, Żarowie i miastach japońskich, realizowane jednocześnie dzięki łączom satelitarnym i internetowym. Od kilku tygodni Miasto prowadzi w tej sprawie rozmowy z jedną z ogólnopolskich telewizji.


5 listopada 2004 - Wymiana Praw Jazdy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie wymiany praw jazdy przypominamy o obowiązkowej wymianie tego dokumentu.
Terminy wymiany praw jazdy:
wydane 01.01.1984r. - 30.04.1993r. wymiana do 31.12.2004r.
wydane 01.05.1993r. - 30.06.1999r. wymiana do 30.06.2006r.
wydane po 01.07.1999 roku wymiana do 30.06.2006 roku
Do wymiany prawa jazdy bierze się pod uwagę datę jego wydania, która widoczna jest pod zdjęciem w starym blankiecie prawa jazdy.


5 listopada 2004 - Firma poszukiwana

Niemiecka Firma Ingrid Lies - Elektroanlagen z Powiatu Partnerskiego Bergstrasse zajmująca się montażem urządzeń mechanicznych i elektrycznych szuka kontaktu z firmami tej samej branży w Powiecie Świdnickim.
Kontakt z firmą można nawiązać bezpośrednio pocztą elektroniczną: wyślij lub z pomocą Biura ds. Europejskich i Promocji Powiatu w Urzędzie Starostwa. Informacji udziela Marzena Korona-Kruk, telefon 85 00 439


5 listopada 2004 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, którego koła działają także w Świdnicy i Powiecie Świdnickim, obchodzi w tym roku 80. rocznicę swojego powstania.

Uroczystość rocznicowa odbędzie się 19 listopada, o godzinie 13.00, w sali konferencyjnej dawnego Domu Nauczyciela przy al. Niepodległości 14 w Świdnicy.


5 listopada 2004 - KONKURS

Ile razy w Świdnicy występował legendarny chicagowski gitarzysta Carlos Johnson?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać do poniedziałku do godziny 15.oo

Nagrodą jest dwuosobowa wejściówka na koncert w dniu 9 listopada.


5 listopada 2004 - Transformacje

Dzisiaj w Świdnicy rozpoczęło się II Forum Teatrów Niezależnych.
Pierwszego dnia wystąpiły: Teatr Bezdomny z Żarowa, Teatr Deska z Piotrkowa Trybunalskiego, Teatr Szóstej Deski ze Świdnicy i Teatr Terminus A Quo z Nowej Soli.
Jutro drugiego dnia Forum wystąpią teatry z Cieszyna, Wrocławia i Piotrkowa Trybunalskiego.
Zdjęcia z Transformacji >>> zobacz


5 listopada 2004 - Sprzątanie - ODWOŁANE

Z uwagi na złą pogodę odwołana zostaje jutrzejsza społeczna akcja sprzątania Fleszy Nowomłyńskiej przy ulicy Śląskiej w Świdnicy.

Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w kolej-nej, wiosennej edycji, która odbędzie się w marcu.


5 listopada 2004 - Szkolenie

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Marcinowice odbyło się szkolenie nt. "Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - Sektorowy Program Operacyjny" prowadzone przez pracowników Rejonowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Świdnicy. Rolnicy przybyli z okolicznych miejscowości mogli uzyskać informacje na temat środków z Unii Europejskiej przeznaczone na :
- ułatwienie startu młodym rolnikom posiadającym gospodarstwo rolne do 12 m-cy (premia bezzwrotna 50 tys. zł.),
- inwestycje w gospodarstwach rolnych,
- różnicowanie działalności rolniczej zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów oraz zasad rozliczania kwot mlecznych.


4 listopada 2004 - Klub Żeglarski

Pokłosiem dwukrotnych regat żeglarskich o puchar Księstwa Świdnicko-Jaworskiego organizowanych przez gminy wchodzące w skład Księstwa Świdnicko-Jaworskiego będzie powstanie Świdnickiego Klubu Żeglarskiego.
Spotkanie założycielskie klubu odbędzie się 2 grudnia, o godzinie 19.00 w Cafe7 przy placu Pokoju w Świdnicy. W Świdnicy jest bardzo duże, kilkusetosobowe środowisko żeglarzy i miłośników tego pięknego sportu. W samych tylko tegorocznych regatach w Sławie wzięły udział 23 załogi liczące łącznie 73 osoby. Bardzo duża liczba żeglarzy wywodzi się także ze środowiska harcerskiego.


4 listopada 2004 - Sesja Młodej Rady

Dzisiaj o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej odbyła się XII Sesja Młodzieżowej Rady Miasta.
Młodzi radni wybierali Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta, powołali nowe składy komisji, ustalili plan organizacyjny meczu pomiędzy "starą" i "nową" radą oraz dyskutowali i ustalili plan koncertu charytatywnego. Zdjęcia z sesji >>> zobacz


4 listopada 2004 - Święto Niepodległości

10 listopada o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej "Leśniczówka" w Witoszowie Dolnym odbędzie się uroczyste spotkanie.
Uroczystość zorganizowana została z okazji 86. rocznicy odzyskania niepodległości.

W programie występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Pod-stawowej w Witoszowie Dolnym.
Kilka pieśni zaśpiewa zespół "Ale Babki".4 listopada 2004 - Sesja w Marcinowicach

Dzisiaj w Marcinowicach odbyła się XX sesja Rady Gminy Marcinowice. Radni podejmowali uchwały między innymi:
- w sprawie zmian w tegorocznym budżecie,
- w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki we wsi Szczepanów,
- w sprawie zasad przyznawania i wypłat nagród dla nauczycieli. Najważniejszą uchwałą było przy-jęcie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004-2013. Ten dokument jest załącznikiem do wniosków o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych. Zdjęcia z sesji >>> zobacz


4 listopada 2004 - Spotkania z mieszkańcami

Wczoraj o godzinie 17.00 w klubie Bolko doszło do spotkania władz miasta Świdnicy z mieszkańcami śródmieścia.
Na pytania dotyczące problemów mieszkańców odpowiadał prezydent Wojciech Murdzek i jego zastępca Ireneusz Pałac.
Było to pierwsze z całej serii spotkań z mieszkańcami poszczególnych dzielnic.4 listopada 2004 - Projekt współpracy

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej zaprasza, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Jaworzyna Śląska na spotkanie w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku.
Spotkanie odbędzie się 9 listopada o godzinie 15.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jaworzynie Śląskiej przy ulicy Powstańców 3 w Kawiarni na II piętrze.


4 listopada 2004 - Transformacje 2004

Jutro rozpoczyna się w Świdnicy II Forum Teatrów Niezależnych - Transformacje 2004. Impreza odbywać się będzie w salach teatralnych Świdnickiego Ośrodka Kultury oraz w Klubie Bolko. Forum Teatrów Niezależnych "Transormacje" jest przeznaczone główne dla grup teatralnych, których spektakle cechuje dojrzałość, nowatorstwo oraz odważne i ryzykanckie podejście do reguł sztuki. For-muła festiwalu jest otwarta zwłaszcza na teatry działające w mniejszych miejscowościach i podejmujące istotne społeczne, stawiające pytania i szukające odpowiedzi na uniwersalne pytania. Szczegóły - >>> zobacz


4 listopada 2004 - AuPair najciekawsze

Strzegomskie Info - Centrum przeszkoliło młodzież ponadgimnazjalną w celu przygotowania jej do realiów panujących na rynku pracy. To kolejna edycja szkoleń, które mają pomóc młodym ludziom w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Spotkanie miało charakter edukacyjny. Młodzież uczyła się prowadzenia efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej, dowiedziała się jak założyć własną firmę i co zrobić, aby stać się szefem swojego przedsięwzięcia. Uczniowie najbardziej zainteresowani byli technikami kierowania rozmową kwalifikacyjną oraz zagranicznymi ofertami pracy w roli AuPair połączonych z nauką języka obcego. Po prezentacji poprowadzono dyskusję na temat planowania kariery zawodowej. W listopadzie przeprowadzone zostaną kolejne szkolenia dostosowane do zawodów, w których kształcą się młodzi ludzie.


4 listopada 2004 - Wypoczynek i rekreacja

Zawarta została umowa pomiędzy Gminą Żarów, a Żarowskim Towarzystwem Wędkarskim na dzierżawę akwenu wodnego po byłej kopalni "Andrzej" wraz z niezbędnym terenem brzegowym wokół niego. Podpisanie umowy nastąpiło pomiędzy Burmistrzem Miasta Żarów Lillą Gruntkowską a Prezesem Zarządu Żarowskiego Towarzystwa Wędkarskiego Andrzejem Fremelem. Przekazanie terenów Towarzystwu pozwoli na zorganizowanie wypoczynku i rekreacji nie tylko wędkarzom, ale i innym mieszkańcom gminy. W pierwszej kolejności teren zostanie uporządkowany, następnie Towarzystwo planuje atrakcje wodne takie jak: rowery wodne, kajaki oraz małą gastronomię.


4 listopada 2004 - Stypendia

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Świdnickiego wnioski na stypendia mogą odbierać już od 2 listopada w szkołach, do których uczęszczają. Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach netto za 2003 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz zaświadczenie potwierdzające miejsce stałego zameldowania) należy składać w terminie od 8 listopada do 30 listopada 2004 roku także w szkołach.


4 listopada 2004 - Apel do ludzi wrażliwych

Przed nami zima. Dla wielu osób to najtrudniejszy czas w roku. Szczególnie dla tych, których różne życiowe okoliczności pozbawiły domu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach zwraca się z apelem do różnych instytucji na terenie miasta o współdziałanie w zakresie ochrony osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i innych wymagających wsparcia. To także apel do osób prywatnych - osób o wrażliwym sercu. Nie patrzcie obojętnie, bo brak interwencji może oznaczać nawet czyjąś śmierć. Pomocy udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach przy ul. Żeromskiego 27 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30


4 listopada 2004 - Polska Flaga

Komenda Hufca ZHP im. "Szarych Szeregów" w Świdnicy informuje, że z okazji Narodowego Święta Niepodległości, będzie sprzedawała flagi narodowe. Po raz pierwszy 2 maja tego roku obchodziliśmy Dzień Flagi, który został ogłoszony przez Sejm RP Dniem Flagi, a intencja, która przyświecała ustanowieniu tego święta, to potrzeba uzupełnienia bardzo skąpej wiedzy naszego społeczeństwa na temat historii polskich symboli narodowych. Zazdrościmy Amerykanom ich szacunku do swojej flagi. A przecież biało-czerwona jest równie godna szacunku i czci, a dla każdego polskiego patrioty - cenniejsza, bo nasza, Polska. Niech Święto Narodowe 11 Listopada zostanie uczczone wywieszeniem flag narodowych w naszych domach i oknach. Cena flagi (100x60cm) - 12 zł. Zapraszamy do Komendy Hufca ZHP, ul. Lelewela 18 w Świdnicy tel. 8520179 lub kom. 0505 072 404.


4 listopada 2004 - Sprzątanie Fleszy

6 listopada trzeci już raz Urząd Miejski w Świdnicy zaprasza wszystkich chętnych do akcji sprzątania Fleszy Nowomłyńskiej - elementu XVIII-wiecznych umocnień Twierdzy Świdnickiej zlokalizowanego w południowej części miasta, przy ulicy Śląskiej.
Organizatorzy zapewniają narzędzia, rękawice oraz ciepły posiłek.
Akcja nie odbędzie się, jeśli tego dnia będzie padał deszcz.
godzina 10.00


3 listopada 2004 - W rocznicę Mszy Pojednania

Z okazji XV rocznicy historycznej Mszy Pojednania, z inicjatywy Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowej oraz Parafii Św. Anny w Grodziszczu, w sobotę 6 listopada o godzinie 10.00, na terenie MDSM Krzyżowa zostanie odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczyć będzie ks. Biskup Ignacy Dec - Ordynariusz Diecezji Świdnickiej. Swą obecność na uroczystości zapowiedział Premier Tadeusz Mazowiecki, któremu po Mszy wręczone zostanie odznaczenie Honorowego Obywatela Gminy Świdnica. Honorowe obywatelstwa ma być także wręczone Kanclerzowi Helmutowi Kohlowi.


3 listopada 2004 - Na początku było 330 książek

W tym roku strzegomska biblioteka obchodzi swoje 55 urodziny. Bilans jej działalności to 98 846 woluminów i 6 505 czytelników oraz 3 800 000 wypożyczeń. Otwarcie Biblioteki nastąpiło 8 maja 1949 roku. Historia powojennego czytelnictwa w Strzegomiu jest starsza. Poprzedniczką biblioteki publicznej była Partyjna Wypożyczalnia PPS. Mieściła się ona w Rynku pod numerem 12, a korzystanie z niej było odpłatne. Wypożyczalnia została zlikwidowana w 1948 roku, a w jej miejsce stworzono bibliotekę publiczną. Początkowo mieściła się ona w Urzędzie Miejskim. W 1983 roku została przeniesiona do budynku Zespołu Szkół Specjalnych, a od 1991 r. mieści się przy ulicy Świdnickiej. Na przestrzeni 55 lat placówką kierowały cztery osoby. Biblioteka ma pięć filii: w Goczałkowie (od 1950 r.), Jaroszowie (od 1957 r.), Stanowicach (od 1972 r.), Żelazowie (od 1959 r.) i od 1992 roku w Kostrzy. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 28 października w Urzędzie Miejskim. W programie nie zabrakło prelekcji popularno naukowych. Zaproszeni goście mieli również przyjemność wysłuchać koncertu śpiewaczki Operetki Wiedeńskiej - Urszuli Rojek. Przeboje Czesława Niemena przypomniał Jarek Królikowski.


3 listopada 2004 - Ważny mecz

W sobotę w hali przy ulicy Pionierów świdniccy siatkarze zmierzą się z zespołem Ikara II z Legnicy.
Zespół z Legnicy zajmuje aktualnie czwarte miejsce w tabeli rozgrywek IV ligi jednak rozegrany dotychczas jeden mecz mniej i w meczach nie stracił seta. Może okazać się trudnym i wymagającym przeciwnikiem dla DORS Świdnica.
Wstęp na mecz jest wolny. Zawodnicy proszą o gorący doping. Mecz rozpocznie się o godzinie 16.00.


3 listopada 2004 - Stypendia

Od 2 listopada rozpoczyna się wydawanie wniosków na stypendia z funduszy EFS uczniom szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Świdnickim zameldowanych na wsi, w miastach do 5 tys. mieszkańców i w tych miastach poniżej 20 tys., w których nie ma szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla studentów zameldowanych na stałe na terenie Powiatu. Studenci wnioskujący o stypendium proszeni są o składanie wniosków wraz z obowiązującymi załącznikami (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach netto za 2003 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny, zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta, w tym podanie m.in. kierunku i specjalizacji oraz roku studiów oraz kserokopia stosownych zapisów w dowodzie osobistym lub zaświadczenie potwierdzające miejsce stałego zameldowania) w terminie od 8 listopada do 30 listopada 2004 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 7 w pokoju 207 (II piętro).


3 listopada 2004 - Jantar

W najbliższym wydaniu Jantara przeczytacie:
- podsumowania działań poszczególnych gmin, po dwóch latach działania,
- stawiam na młodych - Krystyna Werner o przyszłości świdnickiej SLD, jako sekretarz, po ostatnim zjeździe,
- 10 osób zostało rannych, w wyniku zabawy młodych osób, 2 osoby zginęły - to foto-reportaż ze Strzegomia,
- jak zabezpieczyć dom przed naszymi dziećmi - tak, by sobie nie zrobiły krzywdy,
- porady - włosy, skóra a pełnia księżyca.


3 listopada 2004 - Halloween

28 października w Społecznej Szkole zaroiło się od wampirów, upiorów, czarownic i duchów wszelkiej maści. W straszydła przebrali się nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. Z każdego kąta wyglądały pająki i groźne nietoperze i w całej szkole powiało grozą. Głównym punktem Halloweenu były przygotowane przez uczniów scenki w języku angielskim, związane z tym świętem.
Zabawa była świetna, a uczniowie szczerze żałowali, że do następnej muszą czekać rok.


3 listopada 2004 - Pierwszy numer już dostępny

W sekretariacie Świdnickiej Kurii Biskupiej przy ul. Prądzyńskiego można nabyć pierwszy numer "Świdnickich Wiadomości Kościelnych" - kwartalnika wydawanego przez Kurię.
W numerze m.in. treść bulli papieskiej ustanawiającej diecezję świdnicką, szczegółowy opis uroczystości Ingresu Biskupa Świdnickiego, dokumenty Biskupa Świdnickiego i obszerna dokumentacja fotograficzna Ingresu. Liczący 103 strony formatu A5, pierwszy numer kwartalnika można kupić za 15 zł. Gorąco polecamy.


2 listopada 2004 - Zaduszki

Dziś Zaduszki. Zaduszki to popularna nazwa Dnia Zadusznego, to dzień modlitwy za zmarłych, odwiedzania cmentarzy i zapalania na grobach świateł (świec, zniczy), będących symbolem nieśmiertelności duszy ludzkiej.
Zaduszki wprowadzone w X wieku w chrześcijaństwie zachodnim w miejsce obrzędów pochodzenia przedchrześcijańskiego.
Zdjęcia z Zaduszek na świdnickich cmentarzach - >>> zobacz


2 listopada 2004 - Rada Młodzieżowa

4 listopada o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy odbędzie się XII Sesja Młodzieżowej Rady Miasta.
Młodzi radni wybiorą Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta, powołają nowe składy komisji, ustalą plan organizacyjny meczu i koncertu charytatywnego.


2 listopada 2004 - Hakerzy namierzeni

28 października policjanci Sekcji do walki z Przestępczością Obrotu Gospodarczego KPP w Świdnicy razem z wyspecjalizowanym Zespołem do spraw Przestępczości Komputerowej KWP we Wrocławiu namierzyli hakerów komputerowych.
Ma-rek Ch. lat 27 i Łukasz S. lat 26, mieszkańcy gminy Świdnica, nie będąc osobami uprawnionymi, w istotny sposób zakłócali przetwarzanie i gromadzenie danych znajdujących się na serwerze jednej ze świdnickich firm.
Ataki, zakłócające sieć tele-informatyczną powodowane przez sprawców pochodziły z różnych źródeł, włącznie z podszywaniem się pod innych użytkowników sieci, także międzynarodowych.


2 listopada 2004 - Kobiety na ringu

4 listopada, na ringu w Świebodzicach zmierzą się czołowe zawodniczki w boksie z Polski i Kanady w meczu międzypaństwowym. W składzie obu drużyn znalazły się mistrzynie i wicemistrzynie Europy i świata.
Zawody rozpoczną się o godzinie 16.00. Zawodniczki rozegrają ze sobą 12 pojedynków. Ciekawostką jest, że drużynie kanadyjskiej przewodzić będzie Matt Mizerski, legenda światowego boksu, Kanadyjczyk polskiego pochodzenia. Prócz niego w ekipie zza oceanu jest jeszcze tylko jeden mężczyzna !
Nawet sędziowie zawodów to kobiety: Alison Arsenault i Lucie Chaisson. Spotkanie relacjonować będzie Telewizja Polska i Polskie Radio. Wśród patronów medialnych znalazła się także redakcja "Gońca".


2 listopada 2004 - Pasowanie

Pod koniec października w Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia Klasy Pierwszej. W części artystycznej pierwszaki przygotowane przez wychowawcę Panią Katarzynę Kowal dały pokaz pięknego tańca, śpiewu, a także wspaniale recytowały. Na widowni zasiedli dumni rodzice, dyrektor szkoły i uczniowie klas II i III z wychowawcami.
Po wręczeniu przez przedstawicieli rodziców symbolicznego wielkiego ołówka, Pani dyrektor Jolanta Różniak dokonała uroczystego pasowania i wraz z wychowawcą wręczyła dyplomy oraz nagrody.
Uczniowie klas starszych złożyli gratulacje młodszym kolegom i koleżankom oraz przygotowali symboliczne prezenty.
Cała impreza przebiegała w bardzo miłej, ale i uroczystej atmosferze.


2 listopada 2004 - Papież w Reklanie

28 października w Klubie Reklan otwarto wystawę, na którą składają się medale związane z osobą Ojca Świętego. Wydarzenie to dokumentuje 26 lat pontyfikatu papieskiego. Dla Świebodzic ma szczególne znaczenie odkąd Jan Paweł II został honorowym obywatelem miasta.
Ponad 200 medali poświęconych papieżowi, jego pielgrzymkom i papieskim rocznicom, pochodzą z większej, bo liczącej 700 medali kolekcji - wałbrzyszanina Adama Tyszera.
Na wernisaż przybył Jego Ekscelencja prof. Ignacy Dec. Przybyli również, burmistrz Jan Wysoczański z zastępcą Elżbietą Wiszniewską i dyrektorem urzędu Pawłem Ozgą oraz przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Góra, radni, dyrektorzy szkół oraz młodzież.
Zbiory Adama Tyszera można podziwiać w Klubie Reklan jeszcze przez najbliższy miesiąc.


2 listopada 2004 - Nowa karetka

4 listopada rozpocznie pracę nowa karetka reanimacyjna zakupiona ze środków budżetu Powiatu Świdnickiego !.
Karetka przekazana zostanie na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy i będzie służyła ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu.
Uroczyste przekazanie karetki nastąpi 4 listopada o godzinie 13.00 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Świdnicy.


1 listopada 2004 - Misja Beaty

Mając jedenaście lat byłam najwyższą dziewczynką w klasie. Pewnego dnia wszedł do naszej klasy obcy człowiek, a ponieważ przewyższałam wszystkich, natychmiast wskazał na mnie i powiedział: "O! O to mi chodziło!"
Byłam trochę w szoku. Czego on chciał? Okazało się, że był to trener miejscowej drużyny siatkarskiej, łowca talentów - czyli wysokich ludzi!
Tak mówi o sobie świdniczanka Beata Woźna na swojej stronie internetowej mówiącej o jej pracy w odległym zakątku świata. >>> zobacz


1 listopada 2004 - Złoty Byk

Odbyło się podsumowanie kolejnego konkursu organizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Świdnicy. W konkursie "Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi" w kategorii firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie wiejskim I miejsce zajęła Restauracja "Złoty Byk" z Wierzbnej.
I miejsce w kategorii firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie wiejskim Pani Jadwiga Knauf zdobyła za propagowanie staropolskiej tradycyjnej kuchni oraz za zatrudnianie miejscowej ludności (w sumie 3 osoby).
Mimo krótkiego okresu działalności zostały zorganizowane liczne imprezy: rodzinne - chrzciny, urodziny, komunie, wesela, występy karaoke, kabaretów (nie tylko z naszego regionu) oraz pokaz mody Ewy Minge. Planowane są koncerty, bale charytatywne, itp.


1 listopada 2004 - Przekształcenia w obrębie MPK

Rada Miejska podjęła decyzję w sprawie wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy, który organizował do tej pory przewozy na terenie Miasta i Gminy Świdnica, Żarowa i Marcinowic. W skali kraju KZK był dość oryginalnym tworem prawnym, dlatego w październiku 2003 r. gminy wchodzące w skład Związku przyjęły harmonogram restrukturyzacji i przekształcenia jego formy organizacyjno-prawnej. 23 marca 2004 r. powołane zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. i zlikwidowano jednostkę budżetową Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Następnym etapem będzie likwidacja Związku i zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie wykonywania przez MPK sp. z.o.o. w Świdnicy lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gmin. Przekształcenia, jakie dokonywane są w obrębie KZK i MPK dążą do poprawy funkcjonowania MPK. Jako spółka prawa handlowego może ono lepiej (sprawniej i elastyczniej) działać na rynku oraz lepiej wykorzystywać swój majątek. Celem podstawowym przewoźnika jest ciągła, odczuwalna dla pasażerów poprawa jakości obsługi.


19 czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego, Sylwii