31 stycznia 2005 - Towarowa raz jeszcze

Wojewoda Dolnośląski i Marszałek Województwa Dolnośląskiego porozumieli się w sprawie trybu dalszego rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wcześniej Wojewoda zapowiedział odrzucenie czterech z 17 wniosków zaakceptowanych już przez Regionalny Komitet Sterujący. Wśród odrzuconych znalazł się także wniosek Miasta Świdnica o dofinansowanie przebudowy ul. Towarowej. Zdaniem wojewody świdnicki wniosek zawierał kilka błędów. Wojewoda twierdził, że wszystkie zakwestionowane wnioski powinny zostać odrzucone, a Marszałek powinien ogłosić ponowny nabór wniosków, które z kolei musiałby przejść ponowną, kilkumiesięczną procedurę. Dzięki porozumieniu tak się jednak nie stanie. Poprawiony przez Świdnicę wniosek będzie rozpatrywany przez Wojewodę, co przybliży w czasie moment rozpoczęcia budowy. Inwestycja ma połączyć tereny inwestycyjne przy ul. Przemysłowej z terenami przy ul. Towarowej i ulicą Westerplatte, a także ma stworzyć dogodny tranzyt z kierunku Wałbrzych, Legnica w kierunku Dzierżoniowa i odwrotnie. Obecnie ruch odbywa się przez centrum miasta, jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców i niszczy nie tylko drogi, ale także zabytkową zabudowę.


31 stycznia 2005 - Nie więcej niż 10 milionów

Niewiele środków otrzyma także kontynuacja inwestycji wieloletniej pn. Szpital Miejski "Latawiec" w Świdnicy. W ramach "Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na lata 2005-2006" przyznane środki dotacji dla całego województwa dolnośląskiego na 2005 rok wyniosą tylko ok. 26,9 mln, gdzie w ubiegłym roku ta kwota była dwa razy większa i wynosiła 62 mln. 25 stycznia Zarząd Województwa na posiedzeniu dokonał wstępnego podziału środków nowego Kontraktu i biorąc pod uwagę drastyczne zmniejszenie w porównaniu z rokiem ubiegłym na budowę szpitala mógł przeznaczyć nie więcej niż 10 mln zł. Do zakończenia inwestycji potrzebne jest 37 mln. Pocieszającym jest jednak fakt, że przyznana kwota jest porównywalna do kwoty z roku ubiegłego. W 2003 otrzymaliśmy na tę inwestycję 10 mln zł. Informacja na temat finansowania budowy szpitala w 2006 roku nie jest jeszcze znana.


31 stycznia 2005 - Będzie praca

Burmistrz Lech Markiewicz spotkał się ze strzegomskimi przedsiębiorcami. Rozpoczęto tym samym serię spotkań, których efektem ma być stworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla kobiet. Tą grupę społeczną problem bezrobocia dotyka najmocniej. Pierwsze efekty zebrania, które odbyło się 24 stycznia już są widoczne. - Planu-jemy zwiększyć zatrudnienie o cztery nowe osoby - mówi Ryszard Dziewulak, prezes Odzieżowej Spółdzielni Pracy Kopernik. Potencjalnym kandydatkom nie stawia się ograniczeń wiekowych, ani nie wymaga określonego stażu pracy. Najlepiej, aby miały przygotowanie zawodowe jako szwaczki lub krawcowe. Już planuje się spotkania z kolejnymi przedsiębiorcami. Współuczestniczy w nich również przedstawiciel stowarzyszenia Euro - Partner, zajmującego się promocją zatrudnienia i aktywizacją bezrobotnych.


31 stycznia 2005 - Amatorska Liga Koszykówki

We wczorajszej kolejce spotkań Amatorskiej Ligi Koszykówki w Świebodzicach zanotowano następujące wyniki:
NEW - EVO / 86 : 66 / 23:12, 24:12, 20:16, 19:16.
NEW - Jackowski T.(26), Piątkowski W. (17), Matuszak P. (14).
EVO - Mysłak M. (28), Zubrzycki K. (16), Brasiuk M. (11).
TOP - JAT / 105 : 53 / 20:20, 34:11, 16:12, 35:10.
TOP - Łabiak M. (38), Siczek Ł. (31), Urbanowski P. (18).
JAT - Szczepański A. (17), Kłok M. (13), Zdunik P. (13).
KRA - MRS / 58 : 55 / 12:12, 13:10, 21:15, 12:18.
KRA - Markiewicz M. (16), Wiatrak M. (14), Slatan W. (13).
MRS - Sujka K. (13), Kwiatkowski K. (12), Moskwiak M. (10)
DEX - WRC / 88 : 82 / 20:21, 23:19, 21:18, 22:24.
DEX - Sokołowski J. (25), Zygart R. (23), Szymonik T. (17).
WRC - Trzzop W. (31), Chaiński P. (18), Kuta A. (10).
W rozgrywkach prowadzi zespół DEX przed TOP i zespołem KRA.


31 stycznia 2005 - Turniej

29 stycznia w Świebodzicach odbył się "II Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów" o Puchar Burmistrza Świebodzic. W turnieju udział wzięło 8 zaproszonych drużyn. Zwyciężyła "STAL" Świdnica przed "VICTORIĄ" I Świebodzice, kolejne miejsca zajęły drużyny: "ZJEDNOCZENI" I Żarów, "ZJEDNOCZENI" II Żarów, "VICTORIA" II Świebodzice, "VICTORIA" B Świebodzice, "SKAŁKI" Stolec i "DACCO-BEBA" Świdnica.
Królem strzelców został: Mariusz Łuczak - "Zjednoczeni" I Żarów - 6 bramek, najlepszym bramkarzem - Sebastian Przestrzelski - "Stal" Świdnica, najlepszym zawodnikiem - Przemysław Prusiński - "Victoria" I Świebodzice.


31 stycznia 2005 - Sesja dla stypendystów

Jutro odbędzie się 36. sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu. Jednym z punktów obrad będzie wręczenie decyzji o przyznaniu stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów. Podjęte zostaną również uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ-u, obsługi bankowej budżetu gminy Strzegom, planu prac stałych komisji rady miejskiej a także ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.
Posiedzenie zaplanowanie jest na godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.


30 stycznia 2005 - Pierwsza działka

Po roku od podjęcia przez Radę Miejską w Świdnicy zgody na utworzenie w mieście podstrefy WSSE Invest-Park i po 9 miesiącach od przyjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia tworzącego podstrefę, WSSE "Invest-Park" ogłosiła przetarg na sprzedaż pierwszej, dwuhektarowej działki w świdnickiej podstrefie. Świdnicka podstrefa ma 17,49 ha. Od pierwszej chwili prowadzone są negocjacje z inwestorami. W ciągu ostatnich miesiecy Świdnica znajdowała się na liście potencjalnych lokalizacji dużej koreańskiej firmy produkcji opon Hankook Tire. Prowadzone przez Prezydenta Wojciecha Murdzka i jego zastępcę Ryszarda Wawryniewicza negocjacje były utrzymywane w ścisłej tajemnicy, jednak już dziś można poinformować, że Hankook nie wybrał Świdnicy. Oferta miasta została oceniona bardzo wysoko, jednak Hankook zdecydował, że jego fabryka musi stanąć tuż obok autostrady, którego to warunku, z uwagi na naturalne położenie, miasto spełnić nie mogło. Miasto, negocjuje w tej chwili z ośmioma innymi firmami zagranicznymi, które mogłyby utworzyć nowe miejsca pracy dla świdniczan.


30 stycznia 2005 - Zapowiada się rok inwestycyjny

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2005 rok. Planuje sie, że dochody Powiatu Świdnickiego w 2005 roku wyniosą 116 452 747 zł z czego dużą część stanowi subwencja oświatowa 47 733 641 zł. Dochody budżetu to także m.in. dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 37 000 000 zł. Planowane wydatki natomiast wyniosą 125 529 357 zł. Ustalono, że deficyt w tym roku wyniesie 9 076 610 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w wysokości 13 518 725 zł., spłata udzielonej pożyczki w 2004 r. dla SP ZOZ w Świdnicy w kwocie 200 000 zł. Spłata rat kredytu w wysokości 4 642 115 zł nastąpi z dochodów własnych. Warto zaznaczyć, że przyszły rok będzie "rokiem inwestycji". Zaplanowano m.in. sfinansowanie wielu istotnych przedsiewzięć drogowych: budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Łukasińskiego, H. Pobożnego, Stęczyńskiego oraz przebudowę drogi na odcinku Łażany-Mielęcin w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa w Żarowie. Przygotowanie infrastruktury drogowej jest wymogiem postawionym przez inwestorów rozpoczęcia budowy fabryki. To tylko niektóre z wymienionych inwestycji. Na większość - powiat będzie starał się pozyskać dodatkowe fundusze z UE.


30 stycznia 2005 - Pałac Lodowy kontra Miasto

Świdnicki Sąd Okręgowy oddalił w środę pozew polsko-izraelskiej spółki "Pałac Lodowy" przeciwko miastu Świdnica o odszkodowanie w wysokości 1,3 mln zł, które - jak twierdziła spółka - należy jej się w zamian za nakłady poniesione w wynajmowanym od miasta w latach 90-tych krytym lodowisku. Historia dzierżawy krytego lodowiska siega roku 1996. Wtedy to ówczesne władze miasta podpisały ze spółką umowę na dzierżawę obiektu. Spółka miała wykorzystywać obiekt do prowadzenia całorocznego lodowiska. Po półtora roku działalności, spółka oświadczyła, iż wypowiada umowę dzierżawy, ponieważ - ich zdaniem - obiekt posiadał wady. Miasto nie przyjęło tego oświadczenia, ponieważ eksperci ocenili, że obiekt jest w stanie umożliwiającym normalne użytkowanie, dowodem jest także fakt, iż jest on użytkowany do dziś. Polsko-izrealska spółka przestała jednak wywiązywać się ze zobowiązań na rzecz Miasta, a samo lodowisko zostało zamknięte dla łyżwiarzy. W związku z tym, w lutym 1999 r. Miasto wypowiedziało umowę dzierżawy obiektu, a wkrótce po przejęciu go, lodowisko zostało publicznie udostępnione i funkcjonuje do dziś. Wiosną 2001 r. spółka "Pałac Lodowy" pozwała Miasto, domagając się odszkodowania w wysokości 1,3 mln za rzekomo poniesione nakłady wraz z odsetkami i kosztami procesu. Do wczoraj kwota ta sięgnęła 3 mln zł. W wyniku blisko 4-letniego procesu pozew został oddalony. Zapadły przed Sądem Okręgowym wyrok nie jest prawomocny.


29 stycznia 2005 - Trzynasty, szczęśliwy

W dzisiejszym meczu wyjazdowym zespół DORS Świdnica pokonał siatkarzy Ikara II Legnica 3:0. W poszczególnych setach 25/20, 25/23, 25/17. Był to kolejny, trzynasty zwycięski mecz DORSów w rozgrywkach IV ligi. Dobre spotkanie rozegrali: Łukasz Jadach i Michał Tomiałowicz. Dużym doświadczeniem w ataku wykazał się Marek Olczyk, który bezlitośnie punktował przeciwników. Skład zespołu: Mariusz Jerzyk, Sławomir Jankowski, Marek Olczyk, Łukasz Jadach, Michał Tomiałowicz, Krzysztof Januszko, Kamil Dziedzic (libero), Marcin Kuc, Marcin Wójciak.


29 stycznia 2005 - Powalczą

4 lutego o godzinie 16.00 w Świdnicy, na sali sportowej na Osiedlu Zawiszów odbędzie się mecz charytatywny "Razem pomożemy dzieciom".
Tego dnia walczyć będą na parkiecie członkowie Młodzieżowej Rady Miasta z "dorosłą" Radą Miasta. Podczas całej imprezy odbędą się jeszcze: mecz pokazowy zawodowej drużyny, pokazy tańców breakdance, występ zespołu "Koraliki", licytacje różnych fantów.
Wstęp na salę wynosi 2 złote.


29 stycznia 2005 - Nagrody w MDKu

Wczoraj podczas otwarcia wystawy "Grafika" w Młodzieżowym Ośrodku Kultury miała miejsce miła uroczystość wręczenia nagród.
Nagrody w XIV Międzynarodowym Biennale Grafiki "Toruń 2004", w Toruniu otrzymali: Piotr Studnicki i Dorota Radomska.
Nagrody wręczał dyrektor MDK dyrektor Zbigniew Curyl, gratulacje laureatom składały J. Szwegler i Joanna Waksmundzka, na codzień ich artystyczna opiekunka.
Zdjęcia z uroczystości - >>> zobacz


29 stycznia 2005 - Udział w obchodach

Przedstawiciele Miasta Świdnica - pastor Waldemar Pytel, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy i Jaworze, Waldemar Skórski i Edyta Czerniec z Urzędu Miejskiego, na zaproszenie Związku Miast Polskich i Prezydenta Miasta Oświęcimia reprezentowali Świdnicę podczas uroczystych obchodów 60. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau - 27 stycznia. Świdniczanie wzięli udział w głównych uroczystościach na terenie dawnego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau, a także wspólnie z pozostałymi przedstawicielami miast Związku Miast Polskich złożyli kwiaty m.in. pod pomnikiem więzionych i zamordowanych w KL Auschwitz-Birkenau polskich i żydowskich mieszkańców Oświęcimia, pod pomnikiem żołnierzy poległych w walkach o Oświęcim, a także pod pomnikiem żołnierzy polskich. Delegacja wzięła także udział w wernisażach wystaw malarstwa i fotografii związanych z holocaustem, m.in. w obecności brytyjskiego księcia Edwarda.


29 stycznia 2005 - Strategia Powiatu Świdnickiego

Niebawem dostępna będzie nowa Strategia Powiatu Świdnickiego. Aktualizacji tego dokumentu dokonano na poniedziałkowym zarządzie. Teraz swoje uwagi wniosą na najbliższej sesji Radni Powiatowi. Strategia jest dokumentem stanowiącym podstawę działań o charakterze perspektywicznym, przyczyniającym się do rozwoju społeczno-gospodarczego, który dokonuje się równocześnie w sferze gospodarczej, infrastrukturalnej, przestrzennej oraz przyrodniczej. Strategia podzielona została na 5 rozdziałów. W pierwszym omówiono otoczenie powiatu - województwo dolnośląskie, oraz sam powiat i poszczególne tworzące go gminy. W drugim rozdziale zawarto informacje na temat czynników determinujących rozwój powiatu: trendów politycznych, ekonomicznych, społecznych oraz technologicznych. Trzecia cześć to określenie misji i celów strategicznych powiatu oraz kierunków jego rozwoju, czwarta zawiera szczegółowy katalog programów i zadań operacyjnych a piąta instrumenty realizacji strategii rozwoju. Strategia jest bardzo dobrym odniesieniem do planowanych działań w naszym powiecie, także w przypadku możliwości korzystania ze środków unijnych. Po zatwierdzeniu strategii przez Radę zostanie ona udostępniona na stronach powiatu www.swidnica.pl.


29 stycznia 2005 - Sesja w Jaworzynie Śląskiej

3 lutego o godzinie 10.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury.
Podczas sesji poruszone zostaną między innymi sprawy taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe, odprowadzanie ścieków i podjęcie uchwały w tej sprawie i wiele innych ważnych dla miasta i gminy.


28 stycznia 2005 - Hołd ofiarom

Świdnicka Rada Miejska, w związku z 60. rocznicą wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau oddała hołd wszystkim ofiarom okrutnej zbrodni hitlerowskiej, dokonanej nie tylko w Oświęcimiu-Brzezince, ale także w setkach innych obozów hitlerowskich, zlokalizowanych w Europie. Żadne słowa nie oddadzą ogromu tragedii, jaką hitlerowskie Niemcy zgotowały narodom europejskim - Żydom, Polakom, Rosjanom i kilkunastu innym nacjom - odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Ossowski. - Głęboko wierzymy, że ludzi nie spotka już podobna tragedia, a pamięć o historii przekazywana będzie następnym pokoleniom. Pamięć ofiar została przez uczestników sesji uczczona symboliczną minutą ciszy.


28 stycznia 2005 - Nowa strona

Kilka dni temu w sieci pojawiła się nowa strona www. Jest nią strona Klubu sportowego z Żarowa - KS Zjednoczeni Żarów.
Na stronie znajdują się aktualności, tabele, zapowiedzi imprez sportowych, historia i osiągnięcia klubu. Dobrze, że powstaje coraz więcej stron klubowych informujących swoich kibiców na bieżąco co dzieje się w ich Klubie. Strona - >>> zobacz


28 stycznia 2005 - Kontrakt podpisany

Po wielu tygodniach rozmów i spotkań z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu i Warszawie, 14 stycznia udało się podpisać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2005. Kwota jaką uzyskano nie jest kwotą, która pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału, jakim dysponuje szpital, i nie zlikwiduje kolejek, ale pozwoli na funkcjonowanie szpitala w nowym roku. Mimo tak ciężkiej sytuacji Latawiec ciągle się rozwija, w tym roku planuje otworzyć dwa nowe oddziały: onkologię kliniczną i oddział medycyny ratunkowej. - "Będziemy jednak czynić starania, aby w ciągu roku pozyskać dodatkowe środki zwiększające dotychczasowy kontrakt" - zapewniają starosta Jacek Wajs i dyrektor wydziału zdrowia Zbigniew Okarmus. Pojawia się bowiem nadzieja, że w miarę poprawy skuteczności ściągania przez NFZ składki na ubezpieczenia zdrowotne i pozyskiwanych w ten sposób środków w trakcie roku, zwiększy się finansowanie świadczeń zdrowotnych w szpitalu.


28 stycznia 2005 - Nagrody wręczone

25 stycznia wręczone zostały nagrody w konkursie plastycznym dla dzieci - "Straż w oczach dziecka" Nagrody wręczyła Zastępca Burmistrza Natalia Kita oraz Członkowie zarządu OSP w Jaworzynie Śląskiej Mariola Krejwis - Piasecka, Sebastian Górski, Sławomir Śpierakowski. Dzieci kl. 1c wraz z Panią J. Mikołajczyk - wychowawcą klasy, przygotowały przedstawienie, które w całości poświęcone było odważnej służbie strażaków. Lista osób nagrodzonych: Wojtek Ptaszkiewicz - 1c, Jakub Pawlicki - 1c,Natalia Karpińska - 1c, Natalia Jarno - 1c, Roksana Kadziszewska - 1c, Tomek Herba - 3c, Przemek Piasecki - 4b.Kacper Chwałek - 1c,Krystian Konowaluk - 1c, Nicole Janosz - 1c, Patryk Marczak - 1c, Justyna Zub - 1c, Dawid Konarski - 1c, Monika Faber - 1c, Arek Wojtak - 1c, Paweł Skawiński - 1c, Nicole Jacukiewicz - 1c, Daniel Szukalski -1c, Kamila Bednarczyk - 1c, Justyna Przybyło - 1c, Bartek Jarząb - 1c, Karolina Fordas - 1a, Patrycja Madejczyk - 3c, Bartek Stelmasik - 3c, Krystian Bujak - 3c, Kamila Nabielec - 3c, Paulina Lamot - 5a.


28 stycznia 2005 - Fair live: 10 razy fair play!

Fair live to tytuł zorganizowanego w Krzyżowej cyklu polsko - niemieckich spotkań młodzieży uczącej się w specjalnych szkołach zawodowych. Celem projektu jest otwarcie wymiany międzynarodowej dla dziewcząt i chłopców, którzy dotychczas zbyt rzadko mieli możliwość kontaktu z rówieśnikami z sąsiedniego kraju. Uczestnicy spotkania połowę czasu spędzają na zajęciach sportowych, których reguły fair play pomagają im we wspólnym zastanowieniu się nad zasadami fair play, uczciwością, sprawiedliwością w życiu codziennym jak również w szkole, z przyjaciółmi w rodzinie i pracy. Kreatywne podjęcie m.in. work shopy, wyjazd do Wrocławia jak i wspólne spędzany czas wolny są integralnymi częściami spotkań, które maja się odbyć jeszcze dziewięć razy w ciągu następnych dwóch lat.


28 stycznia 2005 - Włamanie

W nocy z 18/19 stycznia, w Świdnicy przy ul. Komunardów dokonano włamania do zakładu jubilerskiego. Sprawca po przebiciu ściany, przez powstały otwór dostał się do środka skąd dokonał kradzieży wyrobów ze srebra. Łupem złodzieja padły: bransoletki, naszyjniki, kolczyki, spinki do krawatów i około 100 sztuk zapięć srebrnych do kolczyków. W wyniku podjętych czynności 26 stycznia policjanci Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy dokonali zatrzymania 37 letniego mieszkańca Świdnicy, który przyznał się do włamania i kradzieży. Podczas przeszukania dokonanego w miejscu jego zamieszkania odnaleziono część biżuterii. Jak się okazało biżuterię srebrną sprzedawał w świdnickich lombardach - w większości została odzyskana, mosiądz i aluminium sprzedał w punkcie skupu złomu na terenie Świdnicy.


28 stycznia 2005 - Bank Żywności

Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych - Organizacja Pożytku Publicznego z/s w Świdnicy informuje, że rozpoczęły się procedury wdrożenia i uruchomienia unijnego Programu PEAD 2005 - "Dostarczanie Żywności dla Najbiedniejszej Ludności UE", którego koordynatorem na południową część Dolnego Śląska jest Świdnicki Bank Żywności. Świdnicki Bank Żywności dysponował będzie takimi artykułami jak: ryż, makaron, mąka, sery oraz mleko UTH w kartonach. Prosimy organizacje pozarządowe zainteresowane dystrybucją artykułów spożywczych wśród swoich członków - podopiecznych (najbardziej potrzebujących) o kontakt w Biurze Stowarzyszenia gdzie uzyskać będzie można informacje o warunkach jakie należy spełnić aby otrzymać tę żywność. Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych - Organizacja Pożytku Publicznego z/s w Świdnicy, ul. 1-go Maja 23, 58 - 100 Świdnica, tel./fax. /074/ 856 94 39, e-mail: e-mail: >>> wyślij. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 lutego 2005 r.


27 stycznia 2005 - Polonez na Rynku

Dzisiaj na świdnickim Rynku, mimo padającego śniegu i kilkustopniowego mrozu ponad siedmiuset maturzystów ze Świdnicy i Powiatu zatańczyło poloneza w zorganizowanym przez Zespół Szkół Mechanicznych " I Polonezie Świdnickim".
Pomysłodawcy chcą, by taniec tego dnia stał się coroczną tradycją. Taneczny korowód dwukrotnie okrążył Rynek i zakończył poloneza przed wejściem do Teatru Miejskiego.
Maturzyści biorący udział w "Świdnickim Polonezie" mogą zobaczyć się w obszernym fotoreportażu - >>> zobacz


27 stycznia 2005 - Tele - Raj, czas na zmiany

Pierwszego lutego kiedy włączymy telewizory i poszukamy programu Tele-Raj, spotkamy się ze znaczącymi zmianami. Przede wszystkim zmieni się logo do którego przez całe lata zdążyliśmy się przyzwyczaić. Zmiany podyktowane są koniecznością ujednolicenia znaku graficznego przez wszystkich nadawców programów lokalnych w sieci Multimedia. Od tego dnia nastąpią także zmiany w samym programie by i on programowo dopasował się do pozostałych nadawców.


27 stycznia 2005 - Inauguracja sezonu

Podopieczni Mariusza Fajfera zainaugurowali nowy rok w judo turniejem w Kaliszu. W zawodach wystartowało 12 młodych adeptów tej sztuki walki. Stało się tradycją, że prawie z każdego turnieju strzegomscy judocy wracają z tarczą. Również i w tym przypadku było podobnie. Aż dziewięcioro z nich uplasowało się na miejscach 1-3, a pozostali tuż za podium. Zwycięzcami wśród naszych zawodników zostali: Łukasz Rydwański (w kategorii do 32kg), Natan Trąbiński (36 kg) oraz Magdalena Rajtar (40 kg). Początek roku jest szczególnie udany dla Magdy, ponieważ w głosowaniu internautów na najlepszych sportowców AKS-u Strzegom w 2004 roku - w swojej dyscyplinie - zajęła trzecią pozycję. Dodajmy, że w klasyfikacji drużynowej zawodów w Kaliszu AKS Strzegom przegrał jedynie z klubem IPPON Jarocin.


27 stycznia 2005 - Jaka sala ?

Opracowano koncepcję architektoniczną sali gimnastycznej, zakładającą zaspokojenie potrzeb szkoły. Planowany budynek sali przylegałby do istniejącego budynku nr 10. Taka lokalizacja pozwala na maksymalne zagospodarowanie pozostałego terenu na urządzenia terenowe do gier i zabaw dzieci na wolnym powietrzu – boiska, bieżnia, plac zabaw dla najmłodszych i teren z ławeczkami. Jednak grupa radnych i mieszkańców miasta krytycznie odniosła się do tej propozycji, zakładając, że taka inwestycja powinna służyć wszystkim mieszkańcom miasta a nie tylko szkole. Zaproponowali powiększenie sali, tym samym zmniejszenie powierzchni zaplecza. 26 stycznia na zaproszenie - Burmistrz H. Dydycz, odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli radnych UM, Rady Rodziców, dyrektora szkoły i władz miasta z projektantem sali gimnastycznej - Robertem Kryśpiakiem. Projektant przedstawił zebranym dwie koncepcje architektoniczne sali i przeprowadził analizę porównawczą projektów. Po burzliwej dyskusji zebrani doszli do wspólnego wniosku, iż planowana sala powinna przede wszystkim służyć uczniom, i być przyjazne dla małych użytkowników. W efekcie rozmów wybrano do realizacji projekt, który pozwoli na efektywne zagospodarowanie terenu wokół budynku.


27 stycznia 2005 - Imprezy

Jutro w świdnickim teatrze odbędzie się spektakl "Igraszki z diabłem" w wyk. Teatru Jeleniogórskiego - Scena Animacji. Natomiast Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na wystawę "Grafika" do swojej siedziby przy ulicy Nauczycielskiej.
W Żarowie w sali widowiskowej ŻOK rozpoczyna się Konkurs Okrętowych Modeli Wystawowych - "Puchar Polski Klas C".

Szczegóły imprez w dziale zapowiedzi - >>> zobacz


26 stycznia 2005 - Sesja w Żarowie

Jutro w Żarowie o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja żarowskiej Rady Miejskiej. Rozpatrzone zostaną między innymi projekty uchwał w sprawach: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005, w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów, w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi pogrzebowe, wykonywane na terenie miasta i gminy Żarów, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Siedlimowice II" , Gmina Żarów.


26 stycznia 2005 - "Książki mówione"

22 stycznia nastąpiło przekazanie przez Świdnicki Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji 27 lektur szkolnych (nagranych na 187 kasetach magnetofonowych), które powiększą zasoby "książek mówionych" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy. Zostały one zakupione za pieniądze pochodzące z dotacji Urzędu Miasta na wspieranie działalności Polskiego Towarzystwa Dysleksji-Oddział Terenowy Nr 49 w Świdnicy. Dziecko ma prawo wypożyczyć lekturę na kasetach tylko na podstawie opinii Poradnii Psychologiczno Pedagogicznej (Państwowej lub Niepublicznej) stwierdzającej dyslekcję.


26 stycznia 2005 - Przechodniu, uważaj

Od dziś świdniccy policjanci za wykroczenia polegające na przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych wręczają już mandaty. Od kilku dni trwała akcja upominania przechodniów.
Teraz łamiący przepisy mogą otrzymać mandat w wysokości nawet 200 złotych. Akcja ta jest odpowiedzią na zwiększającą się z każdym rokiem ilość wypadków z udziałem pieszych.


26 stycznia 2005 - Wzięli GCI pod lupę

Inspektorzy z Dolnośląskiego Urzędu Pracy skontrolowali działalność strzegomskiego Info - Centrum. Sprawdzano czy realizacja projektu tworzenia GCI i jego funkcjonowanie odbywało się zgodnie z przyjętymi założeniami. A przede wszystkim czy sprzęt oraz wyposażenie zakupione ze środków Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Kontrolerzy nie doszukali się żadnych uchybień, a Info - Centrum uzyskało akceptację Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Centrum powstało w ramach rządowego programu "Pierwsza praca". - Powołaliśmy tą jednostkę, aby ułatwiać absolwentom, rolnikom, bezrobotnym i niepełnosprawnym dostęp do szeroko rozumianej informacji oraz pomagać w aktywizacji zawodowej - mówi Sabina Cebula, sekretarz gminy i inicjatorka powstania GCI. Do dyspozycji bezrobotnych jest siedem komputerów z dostępem do Internetu, oraz dodatkowy obsługujący "Kiosk z pracą", program który kojarzy oferty pracy, złożone przez przedsiębiorców z aplikacjami bezrobotnych. Jest również możliwość skorzystać z ksero, faksu i urządzeń do małej poligrafii. Klienci mogą nauczyć się pisania życiorysów i listów motywacyjnych, doszkalać się w obsłudze urządzeń biurowych, a także poszukiwać pracy w zasobach sieci.


25 stycznia 2005 - Po angielsku

Przez cały tydzień od 31 stycznia do 4 lutego w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy przy ulicy Równej 11 rozbrzmiewać będzie głównie język angielski. Odbędą się dwie cykliczne imprezy, które na stałe weszły do kalendarza szkolnych wydarzeń. Będą to: III edycja British & American Days oraz VIII Świdnicki Konkurs Języka Angielskiego. Tym razem do udziału zaproszono nie tylko świdnickie szkoły ponadgimnazjalne, ale również z powiatu.


25 stycznia 2005 - Mieszkania z bonifikatami

Ponad dwudziestosobowa grupa mieszkańców świdnickiego Osiedla Młodych spotkała się dzisiaj w Urzędzie Miejskim z dyrektorem Departamentu Mienia Komunalnego Arkadiuszem Sobczakiem. Mieszkańcom przedstawione zostały korzystne warunki wykupu zajmowanych mieszkań komunalnych. Zwiększone bonifikaty, na wniosek Prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka przyjęła jeszcze w zeszłym roku Rada Miejska. Najtaniej - z 99% bonifikatą - można wykupić mieszkania wybudowane do roku 1970, jednak warunkiem jest doprowadzenie poprzez taką transakcję do całkowitej prywatyzacji budynku. Bonifikata 95% zostanie zastosowana przy wykupie pojedynczego lokalu w budynku wybudowanym do roku 1970. Najemcy mieszkań w budynkach wybudowanych pomiędzy rokiem 1971 i 1985 mogą liczyć na bonifikaty w wysokości 90% (zakup pojedynczego mieszkania) i 95% (gdy zawarcie umowy doprowadza do całkowitej prywatyzacji budynku). Najmniejsze procentowo bonifikaty, obowiązują przy wykupie mieszkań w budynkach wybudowanych po 1985 roku - bonifikaty wynoszą odpowiednio 80 i 90. Tak korzystne bonifikaty będą obowiązywały do 30 czerwca 2006 roku. Szczegółowych informacji udziela Referat Prywatyzacji Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego (pokój nr 213, tel. 8562-867). Pracownicy Urzędu są także otwarci na kolejne spotkania z większymi grupami mieszkańców jednego budynku, tak aby możliwe było przekazanie jednolitej informacji wszystkim najemcom.


25 stycznia 2005 - Przetargi, ogłoszenia

W dziale "Przetargi-Ogłoszenia" ukazały się kolejne oferty.
W Strzegomiu do wykonania jest ogrodzenie przy obiektach sportowych.
Do Starostwa Powiatowego w Świdnicy trzeba dostarczyć do końca roku materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów, kserokopiarek.
Są też ogłoszenia i przetargi dobiegające końca, jest jeszcze czas by wziąć w nich udział. Szczegóły - >>> zobacz


25 stycznia 2005 - Co nas boli?

Bezrobocie, brak mieszkań komunalnych, ciągłe ubożenie - to najbardziej gnębiące mieszkańców gminy Strzegom problemy. Wtorek jest dniem, w którym drzwi gabinetu burmistrza są otwarte dla wszystkich. Można wtedy przyjść i przedstawić swoje problemy. Podczas cotygodniowych spotkań gabinet burmistrza odwiedza średnio 70 osób. Bywają dni, że liczba interesantów siega nawet 200. Podczas spotkań obecny jest również przedstawiciel stowarzyszenia Euro-Partner. Problemem, z którym najczęściej przychodzą ludzie to brak pracy. Walka z bezrobociem nie należy do zadań własnych gminy. Obowiązek ten spoczywa na państwie. Gmina nie otrzymuje zatem na ten cel żadnych środków finansowych niezbędnych do zniwelowania tego problemu. Jedyne, co w tej sytuacji mogą zrobić władze samorządowe to starać się zmniejszyć jego rozmiary. Najczęściej o wsparcie zwracają się kobiety. Tą grupę społeczną problem bezrobocia dotyka najmocniej. - Kobiety, które do nas przychodzą są często w bardzo trudnej sytuacji finansowej i życiowej, samotne matki, często bez kwalifikacji zawodowych. Osoby, które nie mają do kogo zwrócić się ze swoimi problemami - mówi Krystyna Wardęga, kadrowa urzędu. W minionym roku udało się zorganizować ponad 300 dodatkowych miejsc pracy. Statystycznie, co czwarty bezrobotny ubiegający się o pracę otrzymał ją. Rocznie na tę formę pomocy gmina przeznacza niemal milion złotych.


25 stycznia 2005 - Szkolenia dla przedsiebiorców

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych od końca stycznia rozpoczęło cykl szkoleń skierowanych do osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Oferuje jak co roku bezpłatne szkolenia "ABC działalności gospodarczej", "Przepływy środków finansowych w małej firmie (cash flow)", "Zamówienia Publiczne - Jak prawidłowo przygotować dokumentację przetargową, aby nie została odrzucona z przyczyn formalnych". Szczególnie to ostatnie poleca tym przedsiębiorcom, którzy zamierzają uczestniczyć w przetargach oferowanych przez samorządy na wykonanie usług lub dostawę towarów dla Urzędów lub instytucji samorządowych.


25 stycznia 2005 - Jak skorzystać z ulgi ?

Przy rozliczaniu dochodów osiągniętych w 2004 roku można będzie uwzględnić darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego. Każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - zamiast do budżetu państwa, pod warunkiem dokonania wpłaty od 1 stycznia do dnia w którym składane jest zeznanie. Fundacja "Pomóżmy Naszym Pacjentom" posiada status organizacji pożytku publicznego i figuruje na liście znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem KRS 0000222928. Ty też możesz zostać naszym pacjentem - możesz pomóc samemu sobie. Konto bankowe: PKO S.A. I/O Świdnica 55124019781111001004943607 Fundacja "Pomóżmy naszym pacjentom" ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica dopisek: 1% dla fundacji PNP - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO


25 stycznia 2005 - "Harenda" 24 Trophy

W dniach 28-30 stycznia w Górach Sowich odbędzie się już trzeci "Harenda" 24 Trophy III. Trasa długości 5 km została wyznaczona na obszarze, którym jest teren o zmiennym nachyleniu. Załogi przez 12 godzin będą pokonywały okrążenia po torze oznaczonym kolorowymi taśmami. Dodatkowym utrudnieniem będą elementy przeprawowe, umieszczone na trasie wyścigu, za których pokonanie zawodnicy otrzymają dodatkowe punkty. Szczegóły zawarto w regulaminie wyścigu - przeczytaj. Przez cały czas trwania imprezy serwowane będą posiłki z kuchni polowej oraz napoje gorące. Udział w imprezie zapowiedziała firma TEAM, która zaprezentuje samochody terenowe a wśród nich najnowszy model Land Rovera. Dodatkową atrakcją dla publiczności będzie także możliwość przejazdu QUADAMI. Aby uatrakcyjnić wyścig i dodatkowo wzmocnić rywalizację pomiędzy załogami przewidzieliśmy bardzo wysokie nagrody pieniężne. Łączna pula nagród to aż 10.000 zł, dodatkowo przewidziane są nagrody rzeczowe za najszybsze pokonanie trasy.


24 stycznia 2005 - Przegląd Zespołów Jasełkowych

21 stycznia w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej odbył się V Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych "Gwiazda Betlejemska". Do konkursu stanęło 6 grup teatralnych. Szkoła Podstawowa ze Starego Jaworowa przedstawiła jasełka - "A wiodła ich gwiazda". Opiekunkami zespołu "Humoreska", jest Maria Okapiec i Anna Hędrzak. Są one scenarzystkami i reżyserkami tego przedstawienia. Następnie wystąpił zespół "Sweet joy" ze świetlicy środowiskowej w Nowicach, którego opiekunką jest Karolina Jazgot, a przedstawienie nosiło tytuł "Nowina". Jako kolejny uczestnik przeglądu wystąpiła grupa teatralna "Pod Strzechą" ze świetlicy wiejskiej w Czechach, która wystawiła jasełka - "Po kolędzie". Opiekunem formacji jest Jolanta Górak, scenarzystką Wanda Kamyk, a reżyserem Zdzisław Skarbek. Świetlica środowiskowa w Bolesławcach wystawiła przedstawienie - "Narodziła się nam wiara, nadzieja i miłość". Scenarzystką jest Barbara Damkiewicz, a opiekunką Jolanta Ząbek. Ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej wystąpił zespół "PLUM" z jasełkami - "Wśród nocnej ciszy". Opiekunkami są Lidia Soboczyńska i Agnieszka Kruk-Kozycz, a scenarzystką Renata Drewniak. Cały przegląd zamknęły jasełka grupy teatralnej z Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej - "Jasełka" Opiekunami zespołu są Marian Gawron i Zbigniew Pietrzak.


24 stycznia 2005 - Amatorska Liga Koszykówki

Wczoraj w Świebodzicach rozegrano kolejne mecze Amatorskiej Ligi Koszykówki.
TOP - DEX / 76 : 64 / 13:16, 15:16, 25:20, 23:12.
TOP - Łabiak M (29), Mokrzycki P. (10), Owsianny D. (10),
DEX - Sokołowski J. (28), Szymonik T. (22), Waliszewski Ł. (12).

MRS - EVO / 63 : 57 / 18:12, 12:19, 15:12, 18:14.
MRS - Sujka K. (19).Moskwiak M. (16), Goc P. (9),
EVO - Murdzek M. (16), Mysłak M. (14), Stec Ł.. (13).

PRM - WRC / 66 : 65 / 17:18, 15:13, 17:14, 17:20
PRM - Strachowicz A. (22), Pyszka M. (12), Szopa P. (11)
WRC - Trzop W. (19), Chaiński P. (17), Szymanowski K. (10),
W tabeli prowadzą koszykarze DEX przed TOP i KRA. Następna kolejka rozegrana zostanie 30 stycznia.


24 stycznia 2005 - Zjazd LZS

Wczoraj w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Jaworzynie Śląskiej odbył się II Walny Sprawozdawczo- Wyborczy Zjazd Delegatów Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Jaworzynie Śl. Obrady odbywały się pod przewodnictwem Powiatowego Sekretarza Rady LZS - Leszka Noworóla. W obradach wzięło udział 29 delegatów. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Wicestarosta Świdnicki - Zygmunt Worsa, Zastępca Burmistrza Miasta - Natalia Kita oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. - Kazimierz Chęcik i w imieniu Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Edukacji i Sportu RM - Ireneusz Besser. Prezes Zarządu GLKS - Rudolf Charów złożył sprawozdanie z działalności w kadencji 2001-2004, Wiceprezes - Czesław Krupczak, sprawozdanie finansowe za ten okres. Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium - jednogłośnie. Zjazd Wybrał nowe władze: prezesem GLKS został Czesław Nieciąg, wiceprezesem - Jan Pałeczka i Rudolf Charów, sekretarzem - Dorota Ścisłowska, skarbnikiem - Genowefa Nowak. Członkami zostali: Marek Poręba, Kazimierz Chęcik, Zenon Halik, Jarosław Hurman, Tomasz Sułek, Marian Gabrysiak. W skład Komisji rewizyjnej weszli: Waldemar Włodarczyk, Krzysztof Pająk oraz Grzegorz Kołodka. Podczas obrad miał miejsce jeszcze jeden miły akcent. Złotą odznaką "zasłużony dla LZS" został wyróżniony Janusz Szymański z Bolesławic.


24 stycznia 2005 - Dotacje i dofinansowania

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek ogłosił konkursy dla organizacji społecznych i innych organizacji realizujących zadania publiczne na rok 2005, zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Od tego roku organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, w tym m.in. stowarzyszenia i fundacje, mogą się ubiegać o dotacje z budżetu miasta na innych niż dotychczas zasadach. W zakresie ochrony zdrowia Miasto sfinansuje następujące zadania: pomoc osobom i rodzinom w sytuacji kryzysu, pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, w tym profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, prowadzenie świetlicy socjoterapetycznej dla dzieci i młodzieży, opieka paliatywna. Łączny koszt tych zadań nie przekroczy 441 tys. zł. W zakresie pomocy społecznej dofinansowane zostaną działania wspierające osoby o niskim statusie materialnym, w tym zadanie polegające na prowadzeniu jadłodajni umożliwiającej wyżywienie 700 najuboższych mieszkańców miasta oraz działania na rzecz osób w podeszłym wieku i samotnych. Również na zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej przeznaczonych zostanie w tym roku więcej pieniędzy. Będzie to łącznie ponad 660 tys. zł. Szczegółowe informacje , a także wzory druków znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.um.swidnica.pl) oraz w Referacie Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego i w Referacie Spraw Społecznych. Oferty należy składać do 11 lutego 2005 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub oferta, które wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.


24 stycznia 2005 - Sesja w Gminie

27 stycznia 2005 roku o godzinie 10°° - w sali narad Urzędu Gminy Świdnica, odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Świdnica. Radni podejmą uchwały między innymi:
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego, w sprawie utworzenia dochodów własnych jednostek budżetowych działających w Gminie Świdnica, w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 36 w Lubachowie oraz lokali mieszkalnych nr 2 i nr 3 położonych w budynku nr 2 w Słotwinie, w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie utworzenia związku międzygminnego pn. "Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy" i przyjęcia jego statutu, w sprawie przyjęcie planów pracy stałych komisji rady gminy.


24 stycznia 2005 - Dostali certyfikat

Gimnazjum nr 1 potwierdziło wysoką jakość swoich działań w obszarze wspierania uzdolnień. Komisja audytowa, która sprawdzała realizację programu przyznała szkole nie tylko certyfikat, ale również maksymalną liczbę punktów. - Spośród dwudziestu placówek włączonych do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia jako jedyni uzyskaliśmy maksymalny wynik - mówi Bronisław Forski, dyrektor gimnazjum. Procedura audytu była podsumowaniem dotychczasowych działań wspomagających rozwój uczniów. - Aby do niej przystąpić musieliśmy stworzyć odpowiedni program. Pracę strzegomskiej szkoły oceniali obserwatorzy wywodzący się ze szkół starających się o przyjęcie do sieci. Przeprowadzano rozmowy z dyrekcją, nauczycielami, uczniami oraz rodzicami. Sprawdzano dokumentację i uczestniczono w 10 wybranych lekcjach. - Jesteście gwiazdą w Polsce - powiedziała podczas ogłoszenia wyników Katarzyna Zawadzka, audytorka z ramienia DODN. Certyfikat ważny jest przez trzy lata. Po upływie tego terminu placówka poddawana jest ponownemu audytowi.- Certyfikat jest potwierdzeniem jakości w obszarze wspierania uzdolnień - mówi dyrektor - Jest to również promocja szkoły i podniesienie jej prestiżu. Pozwala ponadto ubiegać się o środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację kolejnych projektów edukacyjnych.


23 stycznia 2005 - Sesja Rady Miejskiej w piątek

28 stycznia, odbędzie się 28. Sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Podczas sesji zaplanowane zostało przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok, a także sprawozdania z realizacji zadań Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy w 2004 roku Ponadto w programie znalazły się m.in. projekty uchwał w sprawie: powołania członków Rady Muzeum Dawnego Kupiectwa, ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury, a także projekty kilku uchwał związanych ze sprzedażą mienia. Sesja rozpocznie się o godzinie 11.00. Między 16.00 a 16.30 możliwe są wystąpienia mieszkańców (według porządku ustalonego wcześniej z Przewodniczącym Rady Miejskiej).


23 stycznia 2005 - "Nocne granie w szachy"

4 lutego w Żarowie odbędzie się I Otwarty Turniej Szachowy. "Nocne granie w szachy" organizowane jest przez żarowski Zespół Szkół.
Turniej rozpocznie się o godzinie 20.00 a zakończy około godziny 9.00 następnego dnia. Pojedynki rozgrywane będą systemem szwajcarskim. Dla najlepszych przygotowano nagrody. W sprawie zapisów proszę kontaktować się z Zespołem Szkół - telefon (o74) 8580-430 i 0691571293 - Marcin Garbacz.


23 stycznia 2005 - Niemiecka firma zainwestuje w Strzegomiu

Gmina Strzegom promuje swoją ofertę inwestycyjną w kraju i za granicą. Widoczne są już jej pierwsze efekty. W procesie poszukiwania potencjalnych inwestorów najważniejsze jest zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań oraz umiejętność zaspokojenia. W styczniu burmistrz Strzegomia gościł u siebie przedstawicieli firmy "Linde Handels - GmbH" z siedzibą w Siegersleben w Niemczech. Firma, zajmująca się przetwórstwem rolnym, prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy już od kilku lat. Obecnie strona niemiecka wyraziła chęć rozwinięcia swojej firmy. "Linde Handels" zainteresowana jest zakupem bądź dzierżawą terenu o powierzchni ok. 2 ha z przeznaczeniem na rozpoczęcie produkcji. Wkrótce do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu ma wpłynąć oficjalne pismo w tej sprawie.


23 stycznia 2005 - Gdzie się leczyć?

W najbliższym czasie mieszkańcy Powiatu Świdnickiego będą mieli możliwość szybkiego dostępu do kompleksowej informacji o systemie opieki zdrowotnej w Powiecie Świdnickim. Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świdnicy przygotował internetowy biuletyn informacyjny, który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad korzystania z opieki zdrowotnej. Dzięki temu można będzie w internecie na stronach Powiatu Świdnickiego www.swidnica.pl odnaleźć dane o wszystkich działających w powiecie placówkach służby zdrowia. Będzie można także sprawdzić, która apteka i kiedy dyżuruje a nawet zobaczyć, który lekarz i kiedy przyjmuje. Dodatkowo dowiemy się kiedy i w jakich sytuacjach zgłaszać się na izbę przyjęć szpitala.


23 stycznia 2005 - Dam koszty - każda usługa

Świdniccy policjanci podjęli czynności w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu faktur VAT na terenie Świdnicy. Na stronie internetowej portalu gielda.pl odnaleźli ogłoszenie "dam koszty - każda usługa" oferta ta dotyczy przekazywania sfałszowanych faktur VAT w celu podniesienia przez nabywającego kosztów prowadzonej działalności, co skutkuje obniżeniem odprowadzanych podatków.
Funkcjonariusze Sekcji POG Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zajmujący się przestępczością komputerową zatrzymali 26 letnią mieszkankę Świdnicy prowadzącą działalność gospodarczą. Posiadając pełną znajomość finansową w zakresie działalności firm, oferowała do sprzedaży koszty niematerialne tj. szkolenia, reklamy, sympozja, konsulting, w zamian za równowartość 22% podatku VAT, od wystawionej faktury. W czasie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych świdniczanki odnaleziono komputer z nielegalnym oprogramowaniem oraz 36 sztuk nielegalnych płyt. 20 stycznia został jej przedstawiony zarzut - za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.


22 stycznia 2005 - Bez porażki

W rozegranym dzisiaj meczu wyjazdowym siatkarze czwartoligowego DORS Świdnica, pokonali siatkarzy Hutnika Pieńsk.
Hutnik Pieńsk - Dors Świdnica 2:3 w poszczególnych setach 20/25, 25/13, 15/25, 25/22 i w ostatnim piątym 13/15.


22 stycznia 2005 - Turniej

Dzisiaj w hali widowiskowo- sportowej w Świebodzicach rozegrany został turniej piłki nożnej chłopców rocznik 1990. Wystąpiły następujące zespoły: Grupa A: Victoria I Świebodzice, AKS Strzegom, Górnik Zagłębie I Wałbrzych, Zjednoczeni Żarów w Grupie B: Orzeł Ząbkowice, Piast Nowa Ruda, Victoria II Świebodzice, Górnik Zagłębie II Wałbrzych.
Victoria I Świebodzice w rozgrywkach grupowych pokonała Górnika Zagłębie I Wałbrzych 1:0, zremisowała z AKS Strzegom 0:0 oraz wygrała ze Zjednoczonymi Żarów 1:0. Nasz zespół awansował do półfinału z I miejsca w grupie. W półfinale nasza drużyna pokonała zespół Górnika Zagłębia II Wałbrzych natomiast w finale uległa Piastowi Nowa Ruda 0:2. Końcowa kolejność turnieju: 1. Piast Nowa Ruda 2. Victoria I Świebodzice 3. Górnik Zagłębie II Wałbrzych 4. Górnik Zagłębie I Wałbrzych 5. Zjednoczeni Żarów 6. Orzeł Ząbkowice 7. Victoria II Świebodzice 8. AKS Strzegom


22 stycznia 2005 - Nowe dowody osobiste

Zgodnie z ustawowym planem wymiany dowodów osobistych, w bieżącym roku powinny wymienić dowody osobiste osoby, których dokumenty wydane zostały w latach 1981 - 1991. W 2006 r. wymiana dotyczyć będzie dowodów osobistych wydanych w latach 1992 - 1995, natomiast w roku 2007 wydanych pomiędzy 1996 - 2000 r. Łącznie dokumenty będzie więc musiało wymienić około 30 tysięcy świdniczan. Od 1 stycznia 2001 r. do końca grudnia 2004 r. nowe dowody osobiste odebrało w Urzędzie Miejskim około 21 tysięcy świdniczan, z tego w 2001 r. - 3 tysiące osób, w 2002 r. - 4 tysiące, w 2003 r. - 6 tysięcy, w 2004 r. - 8 tysięcy osób. Do końca ustawowego terminu wymiany dowodów osobistych pozostało jeszcze 3 lata. Co prawda dowody osobiste starego typu zachowują ważność do 31 grudnia 2007 r., to jednak na terenie Świdnicy około 5 tysięcy osób w dalszym ciągu posługuje się dowodami osobistymi wydanymi w latach 1962 - 1980. Z wyliczeń Urzędu wynika, iż w okresie trzech lat dowód osobisty wymienić będzie musiało około 30 tysięcy osób. Aby uniknąć spiętrzenia składanych wniosków i długiego oczekiwania na załatwianie sprawy, wymiany dowodu osobistego nie należy odkładać na ostatnią chwilę. Przekonały się o tym osoby, których nie ominęły kolejki w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Przypominamy, że do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć dwa zdjęcia, odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński nie wymaga się załączania odpisów sporządzonych w USC w Świdnicy. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku muszą dostarczyć osoby, które zawierały związek małżeński poza terenem miasta Świdnicy. Opłata w wysokości 30 złotych za wydanie dowodu osobistego przyjmowana jest w kasie Urzędu.


22 stycznia 2005 - Przyjazny urząd

Na początku lutego rusza Biuro Obsługi Interesanta, którego siedzibą będzie Urząd Miejski w Strzegomiu. Biuro to powstało z myślą nie tylko o usprawnieniu pracy w urzędzie, ale przede wszystkim o zmianie wizerunku urzędu na bardziej dostępny i przyjazny dla mieszkańców gminy. Pracownicy BOI będą pełnić funkcję przewodnika po urzędzie. - Tutaj będą Państwo mogli zapoznać się z wszelkimi procedurami załatwiania spraw urzędowych i pobrać niezbędne do tego formularze - mówi burmistrz Lech Markiewicz. - Skończy się błądzenie interesantów po urzędzie w celu uzyskania jakiejkolwiek informacji. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy BOI nie tylko udzielą kompleksowych informacji, oferują również pomoc w pisaniu podań, wypełnianiu formularzy, wniosków i kompletowaniu załączników.


22 stycznia 2005 - Bank Żywności

Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych - Organizacja Pożytku Publicznego z/s w Świdnicy informuje, że rozpoczęły się procedury wdrożenia i uruchomienia unijnego Programu PEAD 2005 - "Dostarczanie Żywności dla Najbiedniejszej Ludności UE", którego koordynatorem na południową część Dolnego Śląska jest Świdnicki Bank Żywności. Świdnicki Bank Żywności dysponował będzie takimi artykułami jak: ryż, makaron, mąka, sery oraz mleko UTH w kartonach. Prosimy organizacje pozarządowe zainteresowane dystrybucją artykułów spożywczych wśród swoich członków - podopiecznych (najbardziej potrzebujących) o kontakt w Biurze Stowarzyszenia gdzie uzyskać będzie można informacje o warunkach jakie należy spełnić aby otrzymać tę żywność. Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych - Organizacja Pożytku Publicznego z/s w Świdnicy, ul. 1-go Maja 23, 58 - 100 Świdnica, tel./fax. /074/ 856 94 39, e-mail: >>> wyślij. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 lutego 2005 r.


21 stycznia 2005 - Powiaty Świdnickie

W Polsce istnieją dwa Powiaty Świdnickie. Oddalone od siebie regiony do tej pory nie miały ze sobą nic wspólnego. A szkoda... Wspólna nazwa może stać się przecież mocnym atutem promocyjnym obu powiatów. Co łączy miasta Świdnicę i Świdnik? Wydawałoby sie, że niewiele. Okazuje się jednak, że oba miasta są stolicami Powiatu Świdnickiego. Tyle tylko, że jeden leży w województwie dolnośląskim a drugi w województwie lubelskim. Starostowie świdniccy - Jacek Wajs i Mirosław Król do tej pory się nie znali, dlatego ten pierwszy postanowił złożyć w Świdniku wizytę i porozmawiać o przyszłej współpracy. Polegałaby ona na współdziałaniu w różnych dziedzinach życia, promując oba regiony w kraju i zagranicą. Efekty rozmów starosta Jacek Wajs przedstawi na najbliższym Zarządzie Powiatu - 25 stycznia. Mamy nadzieję, że jego pomysł zostanie pozytywnie przyjęty przez władze tamtego powiatu. Powiat Świdnicki ze stolicą w Świdniku to jeden z 24 powiatów Województwa Lubelskiego. Jest jednym z piękniejszych. Położony jest w odległości ok. 70 km od przejść granicznych (bliskość Ukrainy i Białorusi).


21 stycznia 2005 - Spotkanie Noworoczne

Wczoraj, w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej, odbyło się Spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta z mieszkańcami Gminy, Posłami Województwa Dolnośląskiego, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji oraz osobami współpracującymi z Gminą. Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem Pani Burmistrz, w którym podsumowała miniony rok i omówiła najważniejsze osiągnięcia zrealizowane na terenie Gminy. Następnie wystąpiły dzieci z przedszkola i szkół. Pierwszeństwo miały przedszkolaki, które przedstawiły krótki program artystyczny i złożyły życzenia. Po nich wystąpił chór ze Szkoły Podstawowej w Pastuchowie, który zachwycił profesjonalnym wykonaniem kolęd. Występy zakończyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie, prezentując się w przedstawieniu jasełkowym. Zebrani pożegnali młodych wykonawców gromkimi brawami. Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na noworoczną lampkę szampana, gdzie otrzymali najnowsze wydanie Biuletynu Informacyjnego "Nasze Sprawy". Głos zabrał ksiądz Jan Miłoś życząc wszystkiego dobrego w Nowym Roku.


21 stycznia 2005 - Finanse gminy pod kontrolą

Inspektorzy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę finansową w strzegomskim Urzędzie Miejskim. Kontrolę, która dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeprowadzono na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej, planów i sprawozdań finansowych. - Kontrole tego typu przeprowadzane są co kilka lat. Ich celem jest sprawdzenie, czy dotacje z budżetu państwa wydawane są w sposób prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem - wyjaśnia Maria Kwiatkowska - skarbnik gminy. - Inspektorzy nie sformułowali żadnych zaleceń pokontrolnych, co oznacza, że nie stwierdzili nawet najmniejszych nieprawidłowości przy gospodarowaniu finansami publicznymi


21 stycznia 2005 - Sport: stypendia, nagrody, wyróżnienia

Do 31 stycznia można składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki. 11 lutego mija zaś termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych. Stypendia sportowe przyznane zostaną po raz pierwszy. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska podjęła na wniosek Prezydenta Wojciecha Murdzka. Stypendia będą przyznawane zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, będą je mogli otrzymać także zawodnicy reprezentujący stowarzyszenie kultury fizycznej mające siedzibę w Świdnicy, którzy zajęli miejsce od pierwszego do trzeciego w mistrzostwach kraju, brali udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata bądź Europy, bezpośrednio poprzedzających przyznanie stypendium sportowego. Stypendium sportowe będzie mógł otrzymać także zawodnik objęty programem przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Europy. Stypendia będą przyznawane na okres nie dłuższy niż rok i będą wypłacane w okresach miesięcznych. Będą naliczane w oparciu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej, za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe zawodnikom posiadającym status amatora, trenerom, instruktorom, działaczom świdnickich stowarzyszeń kultury fizycznej i turystyki oraz niezrzeszonym zawodnikom posiadającym status amatora. Wyróżnienia przyznawane są młodym, utalentowanym zawodnikom świdnickich stowarzyszeń kultury fizycznej. Wnioski należy składać na adres: Urząd Miejski, Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Stypendia - do 11 lutego, nagrody i wyróżnienia - do 31 stycznia. Szczegóły na stronach BIP Urzędu Miejskiego (www.swidnica.bip-gov.pl - w wyszukiwarce BIP-u należy wpisać słowo: stypendia).


21 stycznia 2005 - Wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku

Mieszkaniec Strzegomia Marian J. lat 55 prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, za wykonane świadczenia wystawiał podrobione faktury VAT, podbijał je pieczęcią firmową zmarłego zięcia i podpisywał jego nazwiskiem. Wystawił 6 faktur każda na kwotę 720 zł, czym naraził skarb państwa na stratę około 1000zł. 20 stycznia zostały mu przedstawione zarzuty z art. 270kk - podrobienie dokumentów.


21 stycznia 2005 - Mamy lidera

Po raz pierwszy to mieszkańcy gminy zadecydowali, kogo chcą oglądać podczas Dni Ziemi Strzegomskiej. Niekwestionowanym liderem, niedawno zakończonego plebiscytu został Kult, otrzymując blisko połowę wszystkich głosów. Na drugim miejscu ulokował się kabaret Ani Mru - Mru, a tuż za nim zespół Hey i Doda&Virgin. Wśród własnych propozycji ankietowani podawali zespoły: Her, Coma i Pidżama Porno. Łącznie oddano 1274 głosy. Ostateczny termin DZS oraz program imprezy, ustalony zostanie po negocjacjach z wykonawcami i podany do wiadomości na łamach prasy lokalnej oraz stronach internetowych.


20 stycznia 2005 - Z attaché o kulturze

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek i jego zastępca Ryszard Wawryniewicz spotkali się dziś z Panią Stefanie Altman-Winans - attaché kulturalnym Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach rozszerzenia współpracy z Ambasadą w dziedzinie kulturalnej. Ustalono, iż na początku kwietnia w Świdnicy wystąpi 50-osobowa, amerykańska, wojskowa orkiestra swingowa, na co dzień stacjonująca w niemieckim Mannheim. Koncert będzie inaugurował trasę koncertową orkiestry w Polsce i na Białorusi i będzie towarzyszył rozpoczynającym się 8 kwietnia Świdnickim Nocom Jazzowym. Koncert w całości sfinansuje rząd amerykański. To jednak nie koniec planów - w przyszłym roku, we współpracy z Ambasadą USA, w Świdnicy odbędą się także Dni Kultury Amerykańskiej. Niewykluczone są także inne, wspólne przedsięwzięcia.


20 stycznia 2005 - Tokarczuk w Strzegomiu

Pisarka Olga Tokarczuk spotkała się ze strzegomskimi licealistami. Spotkanie autorskie, które odbyło się 17 stycznia to ostatni akcent obchodów 55 - lecia strzegomskiej biblioteki. Autorka chętnie opowiadała o swoich książkach, zainteresowaniu filozofią, wykorzystywaniu wątków autobiograficznych w powieściach. Udzielała również porad początkującym twórcom. - Bycie pisarzem daje możliwość przeżywania cudzych światów - zachęcała artystka. Olga Tokarczuk debiutowała w 1979 roku na łamach pisma "Na przełaj", gdzie pod pseudonimem Natasza Borodin pisywała drobne opowiadania. Autorka m.in. powieści: Podróż ludzi Ksiegi (1993), E.E. (1995), Prawiek i inne czasy (1996) i tomu opowiadań Szafa (1997). Laureatka Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1997). Za powieść Dom dzienny, dom nocny otrzymała w 1999 roku nagrodę czytelników Nike.


20 stycznia 2005 - Spotkanie z mieszkańcami

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek zaprasza mieszkańców południowo-zachodniej części miasta (ul. Wałbrzyska i ulice sąsiadujące, osiedle Słowiańskie) na spotkanie poświęcone bieżącym problemom dzielnicy.

Spotkanie odbędzie się 1 lutego w auli Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej.
Początek o godzinie 18.00.


20 stycznia 2005 - Spotkanie u wojewody

24 stycznia o godzinie 12.00 w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Spotkanie Noworoczne z udziałem parlamentarzystów, reprezentantów samorządów terytorialnych, przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i gospodarki. Podczas uroczystości wojewoda Stanisław Łopatowski uhonoruje po raz pierwszy specjalnymi nagrodami pięciu mieszkańców Dolnego Śląska za hołdowanie określonym wartościom oraz zaangażowanie w społeczne, gospodarcze i kulturalne sprawy naszego województwa. Spotkanie Noworoczne będzie doskonałą okazją do podsumowania minionego roku, a także rozmów i wymiany doświadczeń. Ceremonię uświetni występ Chóru Chłopięcego Archidiecezji Wrocławskiej "Pueri Cantores Wratislavienses" pod dyrekcją ks. Stanisława Nowaka.


20 stycznia 2005 - Kanalizacja w Stanowicach

Inwestycja pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stanowice została już zakończona. Ostateczny odbiór kanalizacji miał miejsce w grudniu ubiegłego roku. Wszystkie usterki zostały usunięte i wraz z odbiorem technicznym nastąpiło przekazanie sieci kanalizacji do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Strzegomiu. W chwili obecnej trwa okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie kanalizacji, z którym gmina musiała się zwrócić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


20 stycznia 2005 - Praca

Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy zatrudni na umowę zlecenie gospodarza świetlicy wiejskiej w Bojanicach.
Osoby zainteresowanie proszone są o złożenie do 25 stycznia w pokoju nr 301 Gminnego Zespołu Oświaty w Świdnicy przy ul. Głowackiego 4:
podania i koncepcji pracy na stanowisku gospodarza świetlicy.
Bliższe informacji można uzyskać pod numerem telefonu 852 30 57 wewnętrzny 301.


19 stycznia 2005 - Oddaj Swój głos

Czeka nagroda. Rozpoczął się trzeci etap konkursu "Świdnicki Grant - Kultura 2005", ogłoszonego przez Prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka. Zwycięzca konkursu może otrzymać do 20 tys. zł na realizację przedsięwzięcia kulturalnego.
Koncepcje były składane do końca roku 2004, a zwycięski projekt będzie realizowany w roku 2005. Zwycięzca otrzyma po zrealizowaniu projektu nagrodę pieniężną w wysokości 10% kwoty dofinansowania. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego >>> zobacz znajdują się streszczenia trzech projektów, które zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu konkursu. Stamtąd, przez cztery tygodnie, internauci będą mogli oddać swój głos na jeden z projektów. Wśród głosujących rozlosowana zostanie nagroda. Streszczenia projektów i kupony konkursowe drukowane są także w "Gazecie Świdnickiej", która patronuje konkursowi a na stronie "Dziennika" - baner do głosowania.


19 stycznia 2005 - "Alkohol Nieletnim - Dostęp Wzbroniony"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy włączyło się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: "Alkohol Nieletnim - Dostęp Wzbroniony". Program polega na inicjowaniu i realizacji działań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce. W ramach kampanii będą odbywały się kontrole placówek handlowych sprzedających alkohol. Podstawowym celem programu jest ograniczenie sprzedaży alkoholu nieletnim. Takie przypadki zaobserwowano także na terenie naszego powiatu i należy z tym walczyć. Do dziś do kampanii włączyło się ponad 600 samorządów lokalnych z całej Polski w tym także Powiat Świdnicki PCPR chce zachęcić do udziału w akcji także przedstawicieli gmin i organizacje pozarządowe a także Komendę Powiatową Policji w Świdnicy, której zadaniem byłoby wspieranie akcji na poziomie operacyjnym poprzez kontrolowanie punktów sprzedaży alkoholu, w których zaobserwowano łamanie prawa. W jaki sposób akcja zostanie rozpropagowana i jakie elementy będą jej towarzyszyły dowiemy się na spotkaniu organizowanym 24 stycznia, o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.


19 stycznia 2005 - Strzegom promował się w Mannheim

W pierwszych dniach stycznia odbyły się targi turystyczne w niemieckim mieście Mannheim. Gmina Strzegom była promowana wraz z całym powiatem świdnickim. Uczestnictwo w profesjonalnych targach turystycznych możliwe było dzięki zaproszeniu powiatu Bergstrasse (land Hesja). Podczas imprezy swoje oferty prezentowało 260 wystawców z całego świata, Polskę promował tylko powiat świdnicki. Pracownicy starostwa, dysponując ofertą turystyczną ze wszystkich miast i gmin powiatu, gorąco zachęcali do odwiedzania tych rejonów. Wśród odwiedzających stoisko dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały promocyjne dotyczące Strzegomia. - O Strzegom pytało wielu Niemców. Jak wynikało z rozmów, większość z nich to dawni mieszkańcy Strzegomia i okolic, zainteresowani zmianami jakie zaszły od czasu ich wyjazdu - mówi rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Świdnicy.


19 stycznia 2005 - Podaruj harcerzom

Po raz drugi rozliczając swoje dochody za rok poprzedni, każdy może przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Taką możliwość daje od 1 stycznia 2004 ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pożytku publicznego - największą organizacją wychowawczą w Polsce. Żeby przekazać podatek na ZHP należy wpłacić 1% w terminie składania zeznania na rachunek bankowy ZHP 66 1090 2369 0000 0006 0200 0234


19 stycznia 2005 - "Batik Tkanina Barwiona"

Iwona Bolińska Walendzik o Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach zapraszają na wernisaż "Batik Tkanina Barwiona". Wernisaż odbędzie się 21 stycznia o godzinie 19:00 w Galerii Kominkowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach przy ulicy Wolności 13.19 stycznia 2005 - Łapówkarz zatrzymany

Do zdarzenia doszło w Świdnicy przy ul. Szarych Szeregów. Ford Eskort został zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej. Jak się okazało 36 letni kierowca nie posiadał przy sobie dowodu tożsamości oraz dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami.
W zamian za odstąpienie od wykonywania czynności zaproponował policjantom korzyść majątkową w kwocie 100 zł i 50 Euro. O zdarzeniu powiadomiono oficera dyżurnego KPP, mężczyznę osadzono w PODZ do wyjaśnienia. Za wręczenie korzyści majątkowej grozi kara od 6 miesiecy do 8 lat pozbawienia wolności.


19 stycznia 2005 - Wystawa w MDK-u

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy zaprasza na wystawę pt. "Grafika".

Otwarcie wystawy odbędzie się 28 stycznia o godzinie 17.00.

Młodzieżowy Dom Kultury - ulica Nauczycielska - Sala KLUB


18 stycznia 2005 - Biznes Belfer 2005

Elwira Podhalicz nauczyciel Zespołu Szkól Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. W. Witosa w Mokrzeszowie zdobyła tytuł Biznes Belfra 2005 województwa dolnośląskiego. Konkurs pod patronatem Pana Mirosława Sawickiego Ministra Edukacji Narodowej i Sportu został przeprowadzony po raz pierwszy. Warsztaty rozpoczęły się w październiku 2004 roku, wzięło w nich udział 196 nauczycieli z całej Polski. Mogli w nim uczestniczyć nauczyciele - opiekunowie zespołów uczniowskich startujących w Biznes Junior 2005r. Konkurs polegał na zarządzaniu wirtualną firmą w II etapach 4 - rundowych. Celem zarządzania i podejmowanych decyzji było zapewnienie ciągłości funkcjonowania i rozwoju firmy oraz uzyskanie jak najlepszych wskaźników rynkowych i finansowych. Najlepsi nauczyciele w swoich grupach otrzymali tytuł "Biznes Belfer 2005 województwa".


18 stycznia 2005 - Tęskni za właścicielem

Przed tygodniem, w godzinach przedpołudniowych, na ulicy Tadeusza Kościuszki w Świdnicy została znaleziona młoda suka rasy bokser (brązowa, podpalana).
Zwierzak znajduje się w schronisku dla zwierząt w Dzierżoniowie i tęskniąc czeka tam na swojego właściciela.
Dzierżoniów, ul. Brzegowa 151 - Schronisko "Azyl" telefon (0-74) 831 18 00.


18 stycznia 2005 - Kultura w Żarowie

Burmistrz Żarowa Lilla Gruntkowska i Dyrektor Żarowskiego Ośrodka Kultury Sylwia Brzęczek zapraszają do wspólnej debaty na temat Kultury w naszym mieście dziś i jutro. Kilka dni temu, w wybranych miejscach Żarowa (urząd, ŻOK), zostały wyłożone ankiety, które wypełnione, mają pomóc w określeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców. Podsumowanie i wnioski będą miały miejsce na wspólnej debacie, która odbędzie się 1 lutego w Żarowskim Ośrodku Kultury o godzinie 16.00. Serdecznie zapraszamy.


18 stycznia 2005 - Nowe stawki podatków lokalnych

Strzegomscy radni ustalili nowe stawki podatków lokalnych, jakie mieszkańcy gminy zapłacą w rozpoczynającym się roku. Część z nich utrzymała się na niezmienionym poziomie, a pozostała wzrosła w minimalnym stopniu. Podatek od nieruchomości zasili gminny budżet kwotą około 10 mln zł. Jest to największy dochód wśród wszystkich dochodów własnych gminy. Maksymalną wysokość stawek podatkowych corocznie określa minister finansów w drodze rozporządzenia. Kwoty obowiązujące w danym roku ustala rada miejska. - Nie chcemy maksymalizować polityki podatkowej kosztem mieszańców, dlatego utrzymaliśmy preferencyjne stawki podatków. W większości są to kosmetyczne zmiany uwzględniające jedynie stopę inflacji - mówi Lech Markiewicz, burmistrz Strzegomia. Podatek od budynków mieszkalnych nie uległ zmianie i wynosi 50 gr. za m2. Utrzymanie stawki z zeszłego roku ma ograniczyć wzrost obciążeń podatkowych dla osób fizycznych. O 3,2% wzrosła natomiast kwota, jaką zapłacimy za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podwyżka ta nie dotyczy jednak osób, które prowadzą obrót kwalifikowanym materiałem siewnym. Za grunty przeznaczone pod działalność zapłacimy o 4 gr. więcej. Utrzymana została również stawka dla budynków składowych i komórek - 3,20 zł. Jest ona prawie o połowę niższa niż ta, którą określiło ministerstwo.


18 stycznia 2005 - Znikające telefony

W roku ubiegłym i na początku tego roku na terenie świdnickich szpitali pojawiła się nn osoba, która wykorzystując nieobecność na sali chorych pacjentów i osób odwiedzających, dokonywała kradzieży telefonów komórkowych. 17 stycznia funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy ustalili i zatrzymali sprawczynię tych kradzieży - okazała się nią 18 letnia mieszkanka Żarowa, w wyniku przeszukana mieszkania policjanci odnaleźli 4 telefony komórkowe, pochodzące z kradzieży. Dziewczyna przyznała się do 6 kradzieży - pięciu na terenie Świdnicy i jednej na terenie Wałbrzycha. Zatrzymanej grozi kara od 3 miesiecy do 5 lat.


17 stycznia 2005 - Iniemamocni

Bokserzy sekcji AKS Strzegom po raz kolejny udowodnili, że nie mają sobie równych w rywalizacji klubowej w młodszych kategoriach wiekowych. W ogólnopolskiej punktacji klubowej za 2004 rok zasłużenie zajęli pierwsze miejsce i zdystansowali aż 86 klubów. Zwycięstwo strzegomian było już czwartą wygraną pod rząd w tej prestiżowej klasyfikacji - poprzednio triumfowali w latach 2001-03. Ranking obejmuje zawody i turnieje rozgrywane w 4 kategoriach: młodzieżowej, juniorów, juniorów młodszych, a także młodzików. Nasi bokserzy zgromadzili 206 pkt. i o 26 pkt. wyprzedzili drugi klub w zestawieniu - Sztorm Szczecin. Na najniższym stopniu podium uplasowali się młodzi bokserzy Gwardii Warszawa, którzy zgromadzili 144 pkt. Sukces zawodników naszej sekcji jest tym cenniejszy, że wyprzedzili oni o wiele bardziej znane i zasłużone dla polskiego pięściarstwa kluby - m. in.: Olimpię Poznań, Hetmana Białystok, Gwardię Wrocław, Walkę Zabrze, czy też Kleofasa 06 Katowice.


17 stycznia 2005 - Biblioteka zaprasza

Biblioteka Publiczna w Żarowie zaprasza wszystkie dzieci, młodzież oraz dorosłych na cotygodniowe spotkania biblioteczne, w trakcie których organizowane będą różnego rodzaju zabawy w zakresie plastyki, literatury, poezji, muzyki oraz relaksacji. Jutro o godzinie 15.30, odbędzie się pierwsze spotkanie dla dzieci i młodzieży.
Ponadto Biblioteka ogłasza nabór dzieci do teatrzyku dziecięcego. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 stycznia o godzinie o godz. 15.30.
Nie zapomniała o dorosłych, dla nich przygotowano zajęcia relaksacyjne metodą TAI-CHI w każdy piątek o godzinie 16.30. Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 stycznia o godzinie 16.30.


17 stycznia 2005 - Kosztowna oświata

Prawie połowa dochodów gminy Strzegom wydawana jest na sferę społeczną. Wśród nich najdroższa jest edukacja i opieka wychowawcza. Wydatki na oświatę pochłoną w tym roku ponad 18 mln zł. Systematycznie maleje liczba uczniów w szkołach. Jeszcze trzy lata temu było ich o pół tysiąca więcej. Obecnie liczba uczniów wynosi około 3 tys. Rośnie za to koszt ich wykształcenia. na jednego ucznia przypada 2.771 zł. Jednak realny koszt to 4,8 tys. zł. rocznie. Składa się na to wynagrodzenie nauczycieli, utrzymanie budynków, zakup pomocy naukowych czy nawet kredy. Z budżetu dostaniemy ponad 10 mln zł. Pokryje to zaledwie 60% wydatków. Resztę musi dołożyć gmina. Maleje liczba dzieci, zmniejsza się subwencja, nie zmniejsza się natomiast ilość placówek oświatowych. Obecnie funkcjonuje 16 placówek, a koszty ich utrzymania z roku na rok są wyższe. W wydatkach na bieżący rok zaplanowano również środki na przebudowę budynku przedszkola w Jaroszowie na gimnazjum. Niezbędne będzie ubieganie się o dotacje ze środków unijnych - przy tak obciążonym budżecie istnieje obawa, że finansowanie oświaty może odbywać się kosztem innych zadań i inwestycji - podsumowuje Lech Markiewicz, burmistrz Strzegomia.


16 stycznia 2005 - Coraz więcej zainteresowanych

Wczoraj na świdnickim lodowisku odbył się kolejny pokazowy trening Curllingu. Teraz na lodowisku pojawiło się znacznie więcej zainteresowanych chcących poznać tą mało znaną w Polsce dyscyplinę sportu.
W treningach bierze udział grupa osób z Jeleniej Góry, która zainteresowanie tym sportem zaszczepić chce wśród świdniczan.
Wszystkich chętnych zapoznają z regułami gry i jej tajnikami. Zdjęcia z treningu - >>> zobacz


16 stycznia 2005 - Kolejny zakład w Żarowie

Czwarta japońska firma zainwestuje w Żarowie. "Bridgestone" to znany, światowy koncern produkujący opony, również do pojazdów formuły 1. Firma na swoje potrzeby zakupiła 10 hektarów ziemi pod budowę zakładu.
Budowa ukończona zostanie do 2006 roku i zatrudni około trzystu pracowników.
Kolejnym zakładem powstającym w strefie żarowskiej będzie niemiecki koncern produkujący ceramikę budowlaną.


16 stycznia 2005 - Piłka halowa

Wczoraj w Świebodzicach przeprowadzony został Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów urodzonych w roku 1986 i młodszych. W turnieju udział wzięło 8 zaproszonych drużyn. Końcowy układ turnieju:
1 - "VICTORIA" I Świebodzice, 2 - "GÓRNIK / ZAGŁ." Wałbrzych I,
3 - "KUŹNIA" Jawor, 4 - AKS Strzegom, 5 - "ZJEDNOCZENI" Żarów,
6 - "GÓRNIK / ZAGŁ." Wałbrzych II, 7 - "PIAST" Nowa Ruda,
8 - "VICTORIA" II Świebodzice.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy. Zwycięskim drużynom zostały wręczone puchary a najlepszym "indywidualistom" upominki rzeczowe.


16 stycznia 2005 - Włamywacze zatrzymani

W styczniu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, ścigając - zatrzymali Tomasza S. lat 25 mieszkańca Świdnicy - jednego z dwóch sprawców, którzy poprzez wybicie szyby w oknie włamali się do domku jednorodzinnego, skąd skradli telefon komórkowy, kamerę video oraz pieniądze. Łączna suma strat wyniosła 2600 zł. Przesłuchiwany przyznał się do włamania oraz do 4 innych, których dokonał w okresie świąteczno - noworocznym. Następnego dnia na terenie Świdnicy policjanci zatrzymali Krystiana K. lat 22, oraz wspólnie z funkcjonariuszami KMP Jelenia Góra dokonali zatrzymania Mirosława K. lat 26 i Marcina P. lat 20, którzy przyznali się do włamań do domów jednorodzinnych na terenie Świdnicy, Jeleniej Góry i Dzierżoniowa. W wyniku dokonanych przeszukań pomieszczeń mieszkalnych należących do wyżej wymienionych ujawniono i zabezpieczono szereg przedmiotów i wyrobów ze złota pochodzących z włamań. Wobec wszystkich zastosowano areszt tymczasowy.


15 stycznia 2005 - Wygrali w Głogowie

W dzisiejszym meczu IV ligi siatkówki mężczyzn świdnicki zespół DORS Świdnica pokonał na wyjeździe w Głogowie, Chrobry II Głogów 3:2, w poszczególnych setach 19/25, 16/25, 25/17, 25/17 i w ostatnim 15/7.
Zespół DORS wystąpił w składzie: D. Byczkowski, K. Górka, M. Tomiałowicz, M. Olczyk, S. Jankowski, M. Jerzyk, K. Dziedzic (libero), K. Januszko, M. Wójciak, T. Dyczek, M. Kuc, Ł. Jadach. Następny mecz, zespół DORS Świdnica rozegra na wyjeździe z drużyną Hutnika Pieńsk.


15 stycznia 2005 - Zespoły kolędnicze

W dniach 18-19 stycznia w wiejskiej świetlicy w Bystrzycy Górnej odbędzie się VIII Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych. W przeglądzie wezmą udział zespoły szkolne z Pszenna, Lubachowa, Bystrzycy Górnej, Grodziszcza, Mokrzeszowa, Lutomii, i Witoszowa Dolnego. Przegląd odbywa się w godzinach 10.00 - 13.00. Finał Przeglądu odbędzie się 26 stycznia o godzinie 10:00. Organizatorem przeglądu jest Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy.


15 stycznia 2005 - Oznakować drzewa

Radna Barbara Kościelniak wespół z burmistrz Elżbietą Wiszniewską oraz radną Anną Grzelak realizują wspólnie kolejny projekt ekologiczny. Barbara Kościelniak zaproponowała, by uczniowie wiosną oznakowali specjalnymi tabliczkami świebodzickie drzewa. Nie każde jednak zostanie przyozdobione - tabliczki drzewa zawisną tylko na pomnikach przyrody oraz innych wyjątkowo ciekawych okazach flory miejskiej. Na tabliczkach powinna pojawić się polska nazwa drzewa, być może z informacją, dlaczego ten okaz jest ważny. Dzieci mają ponadto przygotować projekty owych tabliczek, które zostaną wykonane w Zespole Szkół im. S. Prosińskiego, oraz prezentacje swojej pracy nad projektem. Pracownicy ZOK-u mają pomóc w zawieszeniu tabliczek na drzewach. Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie ekologicznym zostaną nagrodzone, a dla uczestniczących w nim dzieci została przewidziana jeszcze dodatkowa nagroda.


15 stycznia 2005 - Sprzedawała bez zezwolenia

10 stycznia Anna P. lat 32 w jednym ze sklepów na terenie Strzegomia sprzedawała alkohol nie posiadając zezwolenia. Koncesja na sprzedaż alkoholu wygasła 30 listopada ubiegłego roku. Do dnia 10 stycznia tego roku właściciel sklepu nie wystąpił do Miejskiej Komisji d/s Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Strzegomiu o ponowne przyznanie zezwolenia. W sklepie ujawniono około 200 butelek piwa i 80 butelek wina - alkohol zabezpieczono. Sprzedającej grozi kara grzywny i przepadek alkoholu chociaż nie jest on własnością sprzedającej. Właścicielowi sklepu przez okres dwóch lat MK d/s PA może nie przyznać koncesji na sprzedaż alkoholu.


14 stycznia 2005 - "Hiob" - Wydarzeniem

Wczorajszy występ Miejskiego Lwowskiego Teatru Woskriesinnia wywarł chyba na wszystkich świdnickich widzach ogromne wrażenie. Nie ma przesady kiedy czytamy, że Teatr "Woskriesinnia" podbija serca każdej publiczności. Wszystkie spektakle mają własny charakter, są efektowne, i prezentują wysoki kunszt sztuki aktorskiej. Sztuka "Hiob" została napisana przez Karola Wojtyłę w 1940 roku pod wpływem doświadczeń z września 1939 roku. Należy do tej części twórczości, która nawiązuje swą treścią do Starego Testamentu. Idea spektaklu "Hiob" dotyka relacji między Bogiem a człowiekiem - linearnej zależności kiedy Bóg daje i Bóg zabiera. Buduje wiarę w dobroć i sprawiedliwość Boga i w nagrodę za stałość w największych nawet cierpieniach. Przedstawienie zachwyca ruchem, niepowtarzalną scenografią i kostiumami. Widowiskowy charakter spektaklu pomaga aktorom wyrazić niezmienność ludzkiej natury i boską wierność obietnicy nagrody a w widzach zostawia niezapomniany ślad. Już dawno Świdnica nie oglądała tak wspaniale przygotowanego spektaklu. Relacja zdjęciowa sztuki Hiob - >>> zobacz


14 stycznia 2005 - Nagroda dla ŚOK

Świdnicki Ośrodek Kultury z wielką radością informuje, iż Centralna Komisja Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej Teatru" organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie przyznała Projektowi Edukacji Teatralnej nagrodę w kategorii - Działalność w zakresie Edukacji Teatralnej. Wcześniej nasz Projekt okazał się najlepszy w regionie obejmującym cztery województwa południowo-zachodniej i zachodniej Polski. Nagrody w konkursie ufundowało Ministerstwo Kultury a ich uroczyste wręczenie odbędzie się w Warszawie 21 stycznia.


14 stycznia 2005 - Świdnickie budownictwo organów

"Budowniczowie organów pojawili się w Świdnicy już w latach dziewięćdziesiątych XV wieku. Z tego okresu pochodzą wzmianki o dwóch przedstawicielach tego zawodu: Antonim Kistnerze i Stefanie von Kaschendorfie. Jednak do momentu pojawienia się firmy Schlaga losy świdnickiego budownictwa organów charakteryzowały się dużą zmiennością. Założyciel firmy, Christian Gottlieb Schlag (1803 - 1889), przybył do Świdnicy z Jawora w 1834 roku." To fragment artykułu Agnieszki Dudzińskiej, pracownika świdnickiego Muzeum Dawnego Kupiectwa, jaki zamieszczony został w dziale historia - Dziennika.
Tekst artykuł w całości - przeczytaj


14 stycznia 2005 - Możesz przeznaczyć jeden procent

Po raz drugi rozliczając swoje dochody za poprzedni rok, każdy może przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Ochrony Bezrobotnych w Świdnicy.
Taką możliwość daje od 1 stycznia 2004 ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Nie wiesz jak to zrobić ? - zobacz to proste.
Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych
Bank Millennium S.A. - 18116022020000000016383198


13 stycznia 2005 - Wystawa "...myśląc Europa"

Do 30 stycznia w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy (Rynek 37) można oglądać wystawę pt.: "...myśląc Europa" - Europejskie Pielgrzymowanie Jana Pawła II. Wystawa jest próbą odczytania papieskiej myśli o Europie - Papież pokazuje, że Europa to nie tylko Unia Europejska, to nie podziały społeczno - polityczne. Wyznacznikiem papieskiej myśli o Europie jest człowiek, jego godność i szczęście. Na wystawę składają się zdjęcia Arturo Mari, osobistego fotografa Jana Pawła II, oraz fragmenty Adhortacji papieskiej "Ecclesia in Europa", dokumentu wydanego w 2003. Pomysłodawcą wystawy, której w Świdnicy patronuje Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ignacy Dec, jest Stowarzyszenie "Obecność" z Legnicy oraz Ruch Kościelny "Komunia i Wyzwolenie".
Wystawę można oglądać, od wtorku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00, a w soboty i niedziele w godz. 11.00- 17.00. Wstęp wolny.


13 stycznia 2005 - Jest Curlling

8 stycznia na świdnickim lodowisku odbył się pierwszy pokazowy trening Curllingu. Wszyscy przybyli mogli zapoznać się z regułami tej dyscypliny sportowej. W treningach-pokazach biorą udział pasjonaci z Jeleniej Góry i Świdnicy. Grupa liczy około 15 osób, i nie jest zamknięta, przyjmie wszystkich chętnych do uprawiania tej mało znanej w Polsce dyscypliny. Treningi odbywać się będą w każdą sobotę o godzinie 21.00 na lodowisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zamierzeniem grupy jest utworzenie w Świdnicy sekcji Curllingowej. Grupie świdnickiej przewodzi Krzysztof Lewandowski i Ryszard Sobański. Curllingowcy chcą by tegoroczne Mistrzostwa Polski zorganizowane zostały w Świdnicy.


13 stycznia 2005 - Powiat i Krzyżowa będą współpracować

3 stycznia Powiat Świdnicki podpisał umowę o współpracy z Fundacją "Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego". Tak naprawdę jednak współpraca z Krzyżową rozwija się już od dawna. Polega ona przede wszystkim na umacnianiu kontaktów polsko-europejskich, organizowaniu przedsięwzięć służących rozwojowi życia kulturalnego, edukacji międzykulturowej i obywatelskiej młodzieży i dorosłych a także promocji regionu w kraju i zagranicą. Dzięki porozumieniu powiat będzie wspólnie z Krzyżową organizował międzynarodowe spotkania, szkolenia i seminaria przede wszystkim dla młodzieży a także wspólne imprezy kulturalne: koncerty, wernisaże, wystawy oraz debaty na temat ekologii i ochrony środowiska. Nad każdą wspólnie organizowaną imprezą Powiat zobowiązał się do przyjmowania patronatu honorowego i wsparcia finansowego po uprzedniej zgodzie Zarządu Powiatu natomiast Krzyżowa zapewni zakwaterowanie i opiekę pedagogiczną uczestnikom projektów wymiany młodzieży. Zarówno powiat jak i Krzyżowa otwarci są na wszystkie zgłaszane im na bieżąco inicjatywy i przedsięwzięcia dotyczące społeczności lokalnej naszego powiatu. Można zgłaszać je w formie pisemnej do Biura ds. Europejskich i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Świdnicy


13 stycznia 2005 - Konkurs "Bożonarodzeniowy list do Pana Boga"

W tym roku w ramach konkursu napłynęły 242 listy ze szkół podstawowych Świdnicy, Strzelc, Pszenna, Mokrzeszowa, Lutomii Dolnej i Grodziszcza. Główną nagrodą było dostarczenie listów do samego Adresata. Wszystkie nadesłane prace zostały przekazane do Parafii Rzymsko-Katolickiej, aby prośby, marzenia i problemy uczestników konkursy stały się intencją mszy świętej i w ten sposób dotarły do Pana Boga. 54 listy dodatkowo zostały nagrodzone. Po analizie wszystkich prac komisja postanowiła nagrodzić 54 listy, w tym jeden podpisany przez 3 osoby. Nagrodzeni uczniowie z Gminy Świdnica:
Czarnotta Jagoda - SP w Grodziszczu,
Ćwieląg Dominika, Kowalska Marta, Foryś Klaudia i Masłyk Agata - SP Lutomia Dolna,
Glinka Jagoda, Lisowska Agnieszka, Maizels Mateusz, Piotrowska Kinga i Wesołek Alicja - SP w Pszennie,
Sieradzka Ewa i Ślusarczyk Weronika - SP w Mokrzeszowie.


13 stycznia 2005 - Sekcja odkrywców

W ubiegłym miesiącu zwiększała się liczba sekcji działających przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Strzegomskiej. Nową grupę inicjatywną tzw. sekcję eksploracyjną stworzyły osoby doświadczone w zakresie badań jaskiń, podziemi, robót na wysokościach, sporządzaniu dokumentacji kartograficznych. Sekcje działające przy TMZS to sekcja
warsztatowa - prowadząca renowację starych mebli (poniedziałki 16.00 - 18.00),
sekcja plastyczna - kształcąca zainteresowanych w dziedzinie szkicu, malowania na płótnie i papierze (środy 16.00 - 18.00)
oraz sekcja archeologiczna - zajmująca się penetracją łąk i pól, terenu Góry Krzyżowej i organizacją wycieczek (soboty 10.00 - 21.00).
Swoją siedzibę mają one w pomieszczeniach zajmowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej.


13 stycznia 2005 - 56000 zł zapłacił za "złote" monety 1 pensowe

11 stycznia Edmund S. mieszkaniec Świdnicy, został zaczepiony na świdnickim Rynku przez młodego mężczyznę w wieku 25 - 27 lat, który zaoferował mu do sprzedaży złote 1 pensówki. Powiedział, że monety wykonane są ze złota i ich wartość wyceniona jest na 900 zł za sztukę, ale on je sprzeda po 500 zł. Po chwili do obu mężczyzn podszedł elegancko ubrany pan w wieku około 45 lat pytając się co sprzedają. Wtedy młody mężczyzna wyciągnął monetę, elegancki pan poprosił o 10 sztuk monet i zapłacił za nie 5000 zł mówiąc, że idzie do kantoru aby je sprzedać, po chwili wrócił pokazując kwitek na którym widniała kwota 9000 zł oraz nazwisko rzeczoznawcy. Po krótkiej rozmowie elegancki pan zapytał sprzedającego ile takich złotych 1 pensówek ma i okazało sie, że około 250 sztuk. Starszy Pan udał się do Banku wybierając z niego wszystkie oszczędności - razem 56000 zł, za które kupił 112 monet. Po dokonaniu transakcji obaj mężczyźni 27 i 45 latek umówili się z Edmundem S. że pójdą do samochodu po resztę monet, w tym czasie pan Edmund udał się do kantoru gdzie dał do sprawdzenia jedną z monet, sprzedawca w kantorze powiedział, że moneta na pewno nie jest ze złota i nie przedstawia żadnej wartości. Obaj mężczyźni już nie powrócili do pana Edmunda.


12 stycznia 2005 - Wystawa

Legnica, Warszawa, Wrocław, Radom, Lublin, a teraz Świdnica. Dzisiaj w Świdnicy otwarto unikatową wystawę pt.: "...myśląc Europa" - Europejskie pielgrzymowanie Jana Pawła II.
Wystawa organizowana jest pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ksiedza Biskupa Ignacego Deca - Ordynariusza Diecezji Świdnickiej. Otwarcie wystawy poprzedził wykład ks. Prof. Ignacego Deca - Biskupa Świdnickiego, wystąpienie Prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka, wystąpienie pomysłodawcy wystawy Bernarda Marka Adamowicza, a także recital Stanisława Sojki. Zdjęcia z otwarcia wystawy i koncertu - >>> zobacz


12 stycznia 2005 - Woskriesinnia - Hiob

13 stycznia w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury w Świdnicy wystąpi Miejski Lwowski Teatr Woskriesinnia. Teatr powstał we Lwowie w 1990 roku, z inicjatywy Jarosława Fedoryszyna.
Świdniczanie zobaczą sztukę "Hiob", napisaną przez Karola Wojtyłę w 1940 roku pod wpływem doświadczeń z września 1939 roku. Sztuka należy do tej części twórczości, która nawiązuje swą treścią do Starego Testamentu. Znajdujemy w niej więc odniesienie do prapoczątku świata i człowieka. Szczegóły w dziale zapowiedzi - >>> zobacz


12 stycznia 2005 - "Terra Sigillata de Strigovia" już w sprzedaży

W drugim tygodniu stycznia w strzegomskim ratuszu odbyła się promocja najnowszej książki Krzysztofa Kaszuba "Terra Sigillata de Strigovia", czyli ziemia pieczętna strzegomska, poświęcona cudownemu medykamentowi, który w XVI w. rozsławił ziemię strzegomską. - Moje zainteresowanie pastylkami terra sigillata zrodziło się podczas czytania książki Grabskiego pt. "300 miast wróciło do Polski" - mówi autor książki. Grabski omawiając historię Strzegomia stwierdził, że miasto zyskało międzynarodową sławę dzięki miejscowemu lekarzowi, który w jamach dawnych kopalń złota na Górze św. Jerzego znalazł glinkę szarożółtą i przypisał jej właściwości lecznicze. Pieczętowane grudki glinki sprzedawano w całej Europie jako panaceum na wszelkie dolegliwości. Książka "Terra Sigillata de Strigovia", jest upamiętnieniem 400 setnej rocznicy śmierci owego lekarza i wynalazcy cudownego medykamentu, Jana Montanusa. - Przy opracowywaniu historycznej strony zagadnienia sięgałem do różnych materiałów źródłowych, szukając ich w muzeach, archiwach. Przez przypadek wpadła mi w ręce praca z 1568 r. napisana przez samego Jana Montanusa. Większość pozycji, z których korzystałem to białe kruki - mówi Kaszub. Książka jest do nabycia w strzegomskiej księgarni oraz w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą tutejszego urzędu, III piętro pokój nr 49. Cena książki to 2 zł.


12 stycznia 2005 - Świdnica - Junior 2005

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy organizuje - IX Ogólnopolski Konkurs Modeli Redukcyjnych "Świdnica - Junior 2005".
Konkurs odbędzie się 26 lutego od godziny 9.00 w Klubie Bolko w Świdnicy. Zakończenie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 5 marca o godzinie 12.oo.
Regulamin imprezy znajduje się na stronie internetowej Młodzieżowego Ośrodka Kultury - >>> zobacz


11 stycznia 2005 - Nagrody wręczone

Dzisiaj w świdnickim teatrze odbyło się wręczenie nagród laureatom tegorocznego, XIII Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych.
Podczas trzydniowych zmagań, na deskach teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury wystąpiły zespoły dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół, fundacji, z ośrodków kultury - Świdnicy, Pszenna, Strzelc, Bystrzycy Górnej i Czernicy Wrocławskiej.
Łącznie wystąpiło około 900 osób.
Zdjęcia z przeglądu - >>> zobacz


11 stycznia 2005 - Targi w Mannheim

Początek roku dla Powiatu Świdnickiego rozpoczął się pracowicie. W dniach 6-9 stycznia braliśmy udział w profesjonalnych targach turystycznych organizowanych w niemieckim mieście Mannheim. Dzięki zaproszeniu, które otrzymaliśmy od partnerskiego Powiatu Bergstrasse (land Hesja) mieliśmy możliwość wypromowania naszego powiatu i jego okolic, przekonać turystów z Niemiec, by przybywali do nas bez obaw i spędzali miło czas. Powiat po raz drugi wziął udział w tak dużej i prestiżowej imprezie. Swoje oferty prezentowało tam ponad 260 wystawców z całego świata: USA, Australii, Meksyku, Cypru, Afryki, Węgier, Chin oraz wielu innych. Powiat Świdnicki jako jedyny promował Polskę, co było dla nas ogromnym wyróżnieniem. Polskie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, prasy niemieckiej oraz władz regionu. Zaprezentowaliśmy szeroką ofertę turystyczną miast i gmin powiatu, zachęcaliśmy do odwiedzania naszego regionu. Informowaliśmy o bazie noclegowej i gastronomicznej - hoteli, pensjonatów, schronisk turystycznych, zajazdów oraz gospodarstw agroturystycznych, a także ofertę z Fundacji w Krzyżowej oraz dotyczącą Kościoła Pokoju w Świdnicy. Miejsca te zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem zagranicznych turystów. Podobnie jak w zeszłym roku szczególną uwagę przyciągały smakołyki przywiezione z Polski: chleb ze smalcem, ogórki kiszone, wyroby wędliniarskie, miód i polskie "Michałki". Oprócz tego codziennie wyświetlaliśmy film o naszym powiecie w specjalnie przygotowanym kinie oraz zaprezentowaliśmy w prasie i telewizji Powiatu Bergstrasse walory naszego regionu.


11 stycznia 2005 - Historyczne wspomnienia Strzegomian

Zrodziła się myśl opublikowania zbioru wspomnień najstarszych mieszkańców Strzegomia i ościennych wiosek, którzy przybyli tu zaraz po wojnie i latach późniejszych (przełom lat 1945 - 1955). To jeden z najciekawszych okresów w dziejach Strzegomia i okolic. Przez krótki czas nie określona była jego przynależność państwowa. Na tym skrawku ziemi mieszkali jednocześnie Polacy i Niemcy. Ludzie różnych kultur, mówiący różnymi językami, żyli obok siebie, ze swoimi uprzedzeniami, nadzieją i obawą. Dzisiaj żyją ostatni świadkowie tamtych dni. Dlatego zwracam się do najstarszych mieszkańców naszego miasta i okolic, o spisanie swoich wspomnień z tamtego okresu. Chciałbym, choć mogą to być wspomnienia bolesne i drażliwe, aby ujrzały światło dzienne. Chciałbym aby dla pamiętających tamte czasy była to sentymentalna podróż do przeszłości. Dlatego zwracam się z serdeczną prośbą do najstarszych mieszkańców naszego miasta i okolic o spisanie swoich wspomnień w formie opowiadania, krótkiego opisu i wysłanie lub przyniesienie do Redakcji "Gazety Strzegomskiej" przy ul. Paderewskiego 36 (budynek SCK) od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 do 16:00 lub telefonicznie na numer 649-16-63 w celu umówienia się z Krzysztofem Kaszubem na spotkanie, na którym będą nagrywane Państwa wspomnienia. Pozwoli nam to zebrać w jedną całość i opublikować Państwa wspomnienia w książce pt. "Czas ocalały".


11 stycznia 2005 - Zatrzymali sprawców

6 stycznia w Świdnicy na Osiedlu Młodych młodzi mężczyźni w wieku 19 i 25 lat dokonali napadu rabunkowego na Piotra D. mieszkańca Świdnicy. Jeden ze sprawców uderzył go w głowę, a następnie grożąc mu dokonali kradzieży pieniędzy w kwocie 100 zł. O zdarzeniu powiadomił policję Świdnicy sam poszkodowany. Na miejsce skierowano natychmiast patrol policji. Podczas przeszukania terenu sprawców zatrzymano. 08 stycznia Sąd Rejonowy w Świdnicy wobec zatrzymanych Krzysztofa G. lat 19 i Mariusza S. lat 25, mieszkańców Świdnicy zastosował dozór policyjny.


10 stycznia 2005 - Do końca świata i jeden dzień dłużej

Wczoraj na strzegomskich ulicach można było spotkać wolontariuszy z uskrzydlonymi puszkami. Dochód uzyskany podczas zbiórki przeznaczony zostanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii. W Strzegomiu zebrano 13 008,94 zł. Głównym punktem Wielkiej Orkiestry w Strzegomiu było SCK, w którym szereg występów przeplatanych licytacjami gadżetów wypełnił salę widowiskową do ostatniego miejsca. Na scenie prezentowały sie: dzieci ze strzegomskich przedszkoli, zespół teatralny ze szkoły nr 2, zespół folklorystyczny Kostrzanie, Marek Rydwański z grupą wokalną, CTG - dziecięcy Hip-Hop oraz zespoły DERISION i EXTREME. Koncert tradycyjnie zakończyło światełko do nieba oraz słowa Jurka Owsiaka, który podziękował za wzięcie udziału i pomoc w przeprowadzeniu akcji. W trakcie koncertu licytowano gadżety związane z WOŚP. Strzegomianie również przekazali dary na licytację. Pani Ewa od kilku lat piecze torty i przekazuje je na ten cel. Podczas tej edycji był to ośmiokilogramowy wypiek w kształcie serca. Perełką wśród licytowanych rzeczy był srebrny medal wybity nielegalnie w 1979 r. przez ojców Paulinów z okazji wizyty Papieża w Polsce. Rodzina Brzegowych przekazała własnoręcznie wykonane rzeźby a Krzysztof Kaszub swoją najnowszą książkę.


10 stycznia 2005 - Licencje zawodowe

12 stycznia o godzinie 11.00 w sali kolumnowej DUW wojewoda Stanisław Łopatowski wręczy pierwsze na Dolnym Śląsku licencje zawodowe pośrednikom pracy i doradcom zawodowym. Podczas uroczystości podstawowe licencje otrzyma ponad 100 pracowników publicznych służb za utrudnienia. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z przewiduje stopniowanie licencji w zależności od posiadanych umiejętności, doświadczenia i wykształcenia. Począwszy od stopnia podstawowego, w przyszłości nadawane będą licencje I i II stopnia. Osoba ubiegająca się o wyższy stopień licencji musi legitymować się m.in. posiadaniem licencji o stopień niższej. Obecnie wojewoda przyznał podstawowe licencje zawodowe pośrednika pracy i doradcy zawodowego osobom wykonującym te zadania w dniu wejścia w życie ustawy o promocji zatrudnienia, tj. 1 czerwca 2004 r. w publicznych służbach zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesiecy.


10 stycznia 2005 - Książki dla bibliotek

Coroczną już tradycją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stało się wspieranie bibliotek publicznych w zakupach księgozbiorów. Również w roku ubiegłym Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach skorzystała z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w jej ramach zakupiła księgozbiór za kwotę 2400 zł. Kupiono 115 woluminów z czego do biblioteki dla dorosłych trafiło 57 woluminów a do oddziału dziecięcego 58 woluminów. Książki z literatury pięknej w tym zakupie to 78 woluminów, literatura popularnonaukowa - 35 woluminów i 2 wydawnictwa encyklopedyczne. Każda książka zakupiona w ramach tej dotacji zostanie opieczętowana adnotacją "zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego".


10 stycznia 2005 - Kontrakt "Latawca"

Prawdopodobnie już jutro ma zostać podpisany kontrakt na świadczenie usług medycznych przez świdnicki szpital "Latawiec" z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Dyrektor świdnickiego SP ZOZ Jacek Domejko powiedział, że udało się w końcu dojść do porozumienia i jeśli fundusz dotrzyma słowa to już wkrótce znikną obawy o dalsze funkcjonowanie szpitala.


9 stycznia 2005 - Finał dobiegł końca

W Świdnicy, podobnie jak w całym kraju - światełkiem do nieba zakończył się dzisiaj XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Cały dochód uzyskany w zbiórce publicznej przeznaczony zostanie na zakup: nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii. Na Rynku odbyły się liczne imprezy zorganizowane przez Komendę Hufca ZHP. Były tańce, konkursy, loterie, zabawy, stoiska z domowymi wypiekami i gorącą czekoladą. Zapowiadane robienie zdjęć na zabytkowym krześle do fotografowania przestępców - nie odbyło się, jednak w zamian na Rynku pojawił się Komisarz Lew w asyście policjantów z Komendy Powiatowej w Świdnicy. Wielu chętnym do sfotografowania się z Komisarzem zdjęcia wykonali świdniccy harcerze. Odbyła się także licytacja. Po południu w Klubie Bolko z koncertami wystąpiły zespoły muzyczne.
Zdjęcia z przebiegu Finału oraz zdjęcia z Komisarzem Lwem - >>> zobacz


9 stycznia 2005 - Amatorska Liga Koszykówki

Dzisiejsze wyniki meczy ALK.
Mecze rozegrano w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach

TOP - EVO / 94 : 66 / 22:18, 19:13, 17:18, 36:17.
TOP - Kwiatkowski Sz. (24), Urbanowski P. (18), Mokrzycki P. (17),
EVO - Józwiak R. (20), Murdzek M. (12), Maślak M. (12).

DEX - MRS / 62 : 45 / 22:6, 17:14, 7:13, 16:12.
DEX - Sokołowski J. (17), Gielata P. (15), Zygart R. (11),
MRS - Moskwiak M. (13), Rochatka B. (9), Sujka K. (6).


8 stycznia 2005 - Kolejne zwycięstwo

Dzisiaj w Świdnicy siatkarze Dors Świdnica rozegrali swój pierwszy mecz w tym roku. Zmierzyli się z Olimpią Kowary zajmującą aktualnie siódmą lokatę w rozgrywkach IV ligi. Mecz zakończył się kolejnym zwycięstwem drużyny ze Świdnicy 3:1, w setach 24/26, 25/16, 25/20 i w ostatnim secie 25/17. Zespól DORS wystąpił w składzie: M. Jerzyk, M. Olczyk, S. Jankowski, D. Byczkowski, K. Januszko, M. Tomiałowicz, A. Wójciak, M. Wójciak, Ł. Jadach. Bardzo dobrze zaprezentował się w meczu - Marcin "Kurczak" Wójciak, najmłodszy zawodnik w zespole.


8 stycznia 2005 - Cały Powiat zagra

Jutro we wszystkich miastach i miasteczkach powiatu świdnickiego odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szczegóły Finału w dziale zapowiedzi dziennika - >>> zobacz
Na świdnickim Rynku o godzinie 12.00, zdjęcia na zabytkowym krześle służącym policji do fotografowania podejrzanych za drobnym datkiem na "orkiestrę" wykona i zamieści jeszcze tego wieczora w swoim serwisie internetowym - www.dziennik.swidnica.pl, a na wtorek zdjęcia te wykona i wręczy zainteresowanym - firma Waldemara Wyszyńskiego, właściciela zakładu i sklepów z artykułami fotograficznymi.


8 stycznia 2005 - Kolekcjoner spodni

5 stycznia o godzinie 0.15 w Żarowie przy ul. Dworcowej, 18-latek Piotr M. mieszkaniec Żarowa, po uprzednim wybiciu szyby w sklepie odzieżowym z wieszaka skradł będące w zasięgu ręki 4 pary spodni. Sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku przez patrol policji z KP w Żarowie - skradzione spodnie odzyskano. Właściciel sklepu straty ocenił na 170 zł. Sprawcę po zatrzymaniu osadzono w PODZ KPP w Świdnicy. Piotr M. znany był policjantom z Żarowa od dawna. Prokurator Rejonowy w Świdnicy zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.


8 stycznia 2005 - Przegląd zakończony

Występami dzieci z Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej i dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czernicy Wrocławskiej, zakończył się dzisiaj XIII Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych.

11 stycznia odbędzie się rozdanie nagród. Na deskach świdnickiego teatru wystąpią zwycięskie ekipy młodych aktorów.


7 stycznia 2005 - Turniej młodych siatkarek

Dzisiaj w Świdnicy odbył się Turniej Finałowy Strefy Wałbrzyskiej w Siatkówce Dziewcząt Gimnazjów.
Zwyciężył zespół z Gimnazjum nr 1 w Świdnicy, w składzie: N. Grzelak, E. Ciunajtis, R. Uryasz, A. Pospiszyl, A. Malina, K. Missa, P. Szustka, J. Bucka, K. Jaśkiewicz, A. Chudy, W. Wcisło - opiekun zespołu.
Kolejne miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 4 w Świdnicy, Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, czwartym zespołem turnieju została drużyna Gimnazjum nr 1 w Głuszycy. Zwycięski zespół weźmie udział w Gimnazjadzie Dolnośląskiej, która odbędzie się w Jaworze. Organizatorem rozgrywek był Szkolny Związek Sportowy.


7 stycznia 2005 - "...myśląc Europa"

Legnica, Warszawa, Wrocław, Radom, Lublin, a teraz Świdnica. Od 12 stycznia w Świdnicy będzie można zobaczyć unikatową wystawę pt.: "...myśląc Europa" - Europejskie pielgrzymowanie Jana Pawła II. Wystawa jest próbą odczytania papieskiej myśli o Europie - Papież pokazuje, że Europa to nie tylko Unia Europejska, to nie podziały społeczno - polityczne. Wyznacznikiem papieskiej myśli o Europie jest człowiek, jego godność i szczęście. Na wystawę składają się zdjęcia Arturo Mari, osobistego fotografa Jana Pawła II, oraz fragmenty Adhortacji papieskiej "Ecclesia in Europa", dokumentu wydanego w 2003. Pomysłodawcą wystawy jest Bernard Marek Adamowicz reprezentujący Stowarzyszenie "Obecność" z Legnicy oraz Ruch Kościelny "Komunia i Wyzwolenie". Zorganizowanie wystawy nie byłoby możliwe bez osobistego zaangażowania arcybiskupa Stanisława Dziwisza, sekretarza Jana Pawła II. Świdnicka wystawa organizowana jest pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ignacego Deca - Ordynariusza Diecezji Świdnickiej, i choć jej oficjalne otwarcie nastąpi 12 stycznia, to wystawa będzie prezentowana w świdnickim Muzeum Dawnego Kupiectwa aż do 30 stycznia. Otwarcie wystawy poprzedzi wykład ks. Prof. Ignacego Deca - Biskupa Świdnickiego, wystąpienie Prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka, wystąpienie pomysłodawcy wystawy Bernarda Marka Adamowicza, a także recital Stanisława Sojki. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w świdnickim teatrze, będą obowiązywały zaproszenia. Osoby, które nie będą posiadały zaproszeń, będą mogły również uczestniczyć w recitalu, jeśli tylko na sali będą wolne miejsca.


7 stycznia 2005 - Niedoszły samobójca

Dzisiaj Strzegomskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało anonimowe zgłoszenie o młodym zakrwawionym mężczyźnie, mieszkańcu Goczałkowa. Na miejscu zdarzenia zastało mężczyznę z ranami ciętymi na obu rękach. Artur B. lat 23 przewieziony został do Stacji Pogotowia, jednak podczas udzielania mu pierwszej pomocy, mężczyzna wybiegł z budynku i pobiegł w stronę pobliskiego nieczynnego już wiaduktu kolejowego, tam stanął na poręczy i groził samobójstwem. Na miejsce skierowano policjantów, Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe. Do czynności włączył się negocjator policyjny. Kilkadziesiąt minut trwały pertraktacje z niedoszłym samobójcą, który w końcu zszedł z poręczy. Po opatrzeniu samookaleczeń został przetransportowany do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Złotoryi. Policja z KP w Strzegomiu prowadzi czynności mające na celu ustalenie przyczyn zachowania Artura B.


7 stycznia 2005 - Budżet uchwalony

Ponad 40 milionów złotych osiągną dochody gminy w roku 2005. Radni zaplanowali skąd gmina weźmie pieniądze na zaspokojenie wspólnych potrzeb mieszkańców i określili konkretne cele, na jakie zostaną one przeznaczone. - Przygotowując projekt budżetu braliśmy pod uwagę sugestie mieszkańców wyrażone we wrześniowej ankiecie i podczas bezpośrednich spotkań ze mną - mówi Lech Markiewicz, burmistrz Strzegomia. - Dlatego 22 % wydatków budżetowych przeznaczyliśmy na zadania inwestycyjne, które mają podnieść standard życia w naszej gminie. Wśród planowanych inwestycji jest między innymi budowa sieci kanalizacyjnej w Granicznej, modernizacja basenów, poprawa nawierzchni dróg i chodników z wykorzystaniem strzegomskiego granitu. Wydatki zamkną się kwotą ponad 52 mln zł. To prawie o 11 mln zł więcej niż wynoszą dochody gminy. - Z budżetem gminy jest tak jak z budżetem domowym. Gmina może wydać więcej pod warunkiem, że poszuka dodatkowych źródeł finansowania - wyjaśnia Maria Kwiatkowska, skarbnik gminy. - Wydatki są tak wysokie, gdyż zawierają koszty realizacji zadań inwestycyjnych, właśnie na kwotę 11 mln zł. Gmina w ramach środków własnych nie jest w stanie ich sfinansować, dlatego musi zaciągnąć kredyty i pożyczki - dodaje. Stąd zadłużenie. Gospodarkę budżetową gminy znacznie obciąża konieczność finansowania oświaty. Subwencja, którą na ten cel przeznacza państwo nie wystarcza nawet na pensje dla nauczycieli. Stąd gmina jest zmuszona do przeznaczenia 40% swojego budżetu na utrzymywanie istniejącej bazy szkolnej. W budżecie zarezerwowano także środki na pomoc dla osób bezrobotnych, mimo że nie należy to do zadań własnych gminy. Rocznie przeznacza się na ten cel niemal milion złotych.


6 stycznia 2005 - DORS w sobotę

W najbliższą sobotę siatkarze Dors Świdnica rozegrają w tym roku pierwszy swój mecz. Tym razem zmierzą się z Olimpią Kowary zajmującą aktualnie siódmą lokatę w rozgrywkach IV ligi męskiej. Mecz odbędzie się w hali przy ulicy Pionierów w Świdnicy.


6 stycznia 2005 - Wojewoda nie zrefunduje

Strzegomski Urząd Miejski, zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Dolnośląskim w 2002 roku, prowadzi obsługę paszportową mieszkańców gminy. W trakcie trwania porozumienia przyjęto około 1200 wniosków paszportowych i wydano ponad 1000 paszportów. Dotychczas, wszelkie koszty związane z obsługą paszportową gmina pokrywała ze swojego budżetu, pomimo że nie należy to do jej zadań własnych. Wystąpienia burmistrza do wojewody z prośbą o częściową refundację kosztów związanych ze sprawami paszportowymi w 2005 roku spotkało się z odmową. Swoją decyzję wojewoda argumentuje brakiem możliwości wygospodarowania środków na zadania zawarte w porozumieniu w ramach przyznanego limitu wydatków dla województwa dolnośląskiego. Liczba obsłużonych w gminie interesantów świadczy o potrzebie kontynuacji tej działalności. Zadowolenie mieszkańców wynika z faktu, że wszelkie formalności mogą załatwić na miejscu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Dlatego też odmowa wojewody refundacji kosztów nie spowoduje zakończenia prowadzenia obsługi paszportowej przez urząd. Sprawy paszportowe prowadzi Urząd Stanu Cywilnego, ul. Świdnicka 15-17, tel. 855-07-30.


6 stycznia 2005 - Przegląd Zespołów Kolędniczych

Jutro ostatni już dzień XIII Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych.
O godzinie 9.30 zaprezentują się zespoły ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy Górnej, z Gimnazjum nr 3 w Świdnicy, wystąpi Szkoła Podstawowa - Strzelce, Przedszkole nr 4 - Świdnica i Szkoła Podstawowa nr 3 - Świdnica.
W popołudniowej części przeglądu wystartują: Wiejski Dom Kultury z Bystrzycy Górnej oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Czernicy Wrocławskiej


6 stycznia 2005 - Konkurs fotograficzny

Młodzieżowy Dom Kultury organizuje konkurs fotograficzny pod nazwą "Uchwyć Św. Mikołaja". Tematyką konkursu jest szeroko rozumiana kultura Świąt Bożego Narodzenia. Mogą to być zdjęcia choinki, świątecznych przygotowań domowych... tak, aby ze zdjęć mogło się czuć atmosferę Świąt. A może komuś uda się sfotografować Św. Mikołaja?.
Zdjęcia w formacie 10x15 cm. można przesyłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Nauczycielska 2, 58 - 100 Świdnica, z dopiskiem: fotografia Krzysztof Jas.
Na zdjęcia czekamy do 15 stycznia 2005 roku.


6 stycznia 2005 - Szpital "Latawiec"

Każdy podatnik może wpłacić określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku na konto Fundacji "Pomóżmy Naszym Pacjentom" w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej - 30 kwietnia) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT. Stosowny wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego został dokonany w dniu 1.12.04 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego - IX wydział KRS Wrocław Krzyki. Fundacja figuruje również na liście znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem KRS 0000222928 - zobacz
Fundacja Pomóżmy Naszym Pacjentom ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica
Nr konta: PKO S.A I/O Świdnica 55124019781111001004943607


6 stycznia 2005 - Orkiestra zagra w BRW

9 stycznia podczas XIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na antenie Radia BRW 101,1 FM odbędzie się licytacja ofiarowanych przez słuchaczy przedmiotów. Wszystkie są już prezentowane na stronie internetowej >>> zobacz. Pod młotek trafią między innymi: rękawice bokserskie Dariusza Michalczewskiego, oryginalny - ręcznie wykonany Toruński Piernik, krawat Donalda Tuska, pomarańczowy szalik - symbol rewolucji na Ukrainie wraz z kopią rezolucji podjętej przez Parlament Europejski.
Orkiestrowe granie rozpocznie się o godzinie 9.00. Licytacja potrwa do 22.00. Godzinę później zostanie podany jej wstępny wynik. Zwracamy się do ludzi dobrego serca o przekazywanie nam przedmiotów, które trafią pod radiowy młotek. Prosimy dostarczać je do siedziby Radia BRW 101,1 FM (Wałbrzych - Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 65B) do piątku, 7 stycznia do godziny 14.00. Liczymy również, na nie mniejszą niż w ubiegłym roku, hojność. Ubiegłoroczny FINAŁ WOŚP ZAMKNĘLIŚMY KWOTĄ 8 TYSIĘCY 200 ZŁOTYCH. Pieniądze zostały wysłane bezpośrednio na warszawskie konto fundacji Jurka Owsiaka. W tym roku zbieramy pieniądze na NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYKI I LECZENIA W NEONATOLOGII I PEDIATRII.


5 stycznia 2005 - Flagi opuszczone

W związku z decyzją Rady Ministrów, która na wczorajszym posiedzeniu, podjęła uchwałę w sprawie uczczenia, na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pamięci ofiar kataklizmu w Azji Południowo-Wschodniej, Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek poprosił szefów i pracowników miejskich jednostek o włączenie się do tego gestu solidarności i trzyminutową ciszę od godz. 12.00 do 12.03. Na maszcie przed Urzędem Miejskim flaga państwowa została dziś opuszczona do połowy.


5 stycznia 2005 - Potrzebna pomoc

Starostwo Powiatowe w Świdnicy szuka darczyńców, którzy pomogą samotnej matce wychowującej sześcioro dzieci.
Potrzebna jest pomoc w zakresie wyposażenia mieszkania w sprzęt AGD.
Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 8500453.5 stycznia 2005 - Nowy autobus MPK

Świdnickie MPK kupiło nowy autobus. Przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych, niskowejściowy, 12-metrowy Jelcz to pierwszy z namacalnych owoców przekształceń dokonywanych w obrębie MPK. Autobus został zakupiony na bardzo dobrych warunkach finansowych, z 10% rabatem, za kwotę 526 tys. zł. MPK, na równie korzystnych warunkach, skorzystało z możliwości leasingu kapitałowego. Pojazd stanie się własnością spółki po 36 miesiącach. Dodatkowo, aby zapewnić pasażerom i kierowcy maksymalne poczucie komfortu i bezpieczeństwa, w autobusie zamontowany został monitoring wizyjny. Autobus w trakcie pracy monitorowany będzie przez trzy wandaloodporne kamery, z których obraz będzie obserwował na monitorze kierowca, a nagranie będzie rejestrowane na twardym dysku komputera. Także monitoring zakupiony został z bardzo korzystnym rabatem, za kwotę 6900 zł. Niewykluczone, że w 2005 r. zakupione zostaną dwa kolejne autobusy 10-metrowe. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w kwietniu zeszłego roku. Spółkę tworzą gminy: Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Żarów i Marcinowice - dotychczasowi członkowie Komunikacyjnego Związku Komunalnego, który w najbliższym czasie zostanie zlikwidowany. MPK przekształcone zostało w spółkę prawa handlowego po to, aby lepiej konkurowało na lokalnym rynku przewozów i miało większe możliwości wykorzystania swego majątku. Pierwszym efektem jest właśnie zakup nowego autobusu.


5 stycznia 2005 - Woskriesinnia - Hiob

13 stycznia w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury w Świdnicy wystąpi Miejski Lwowski Teatr Woskriesinnia. Teatr powstał we Lwowie w 1990 roku, z inicjatywy Jarosława Fedoryszyna.
Świdniczanie zobaczą sztukę "Hiob", napisaną przez Karola Wojtyłę w 1940 roku pod wpływem doświadczeń z września 1939 roku. Sztuka należy do tej części twórczości, która nawiązuje swą treścią do Starego Testamentu. Znajdujemy w niej więc odniesienie do prapoczątku świata i człowieka. Szczegóły w dziale zapowiedzi - >>> zobacz


5 stycznia 2005 - Czwarty budynek TBS

W Świdnicy trwają przygotowania do realizacji kolejnego, czwartego już budynku mieszkalnego w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Powstanie on przy ul. Jałowcowej, a przetarg na budowę ma zostać rozstrzygnięty 10 stycznia. W budynku powstanie 31 mieszkań, głównie jedno i dwupokojowych. Są już chętni na wynajem tych mieszkań. Planuje się, że budowa będzie zrealizowana w ciągu 12 miesiecy. Do tej pory, w ramach TBS powstało w Świdnicy ponad 120 mieszkań.


4 stycznia 2005 - Trzy minuty ciszy

Dla upamiętnienia ofiar katastrofy w Azji Południowo-Wschodniej oraz jako wyraz solidarności z ludnością dotkniętych katastrofą krajów, prezydencja holenderska, w konsultacji z rozpoczynającą funkcjonowanie 1 stycznia kolejną prezydencją, wzywa partnerów Unii Europejskiej do trzyminutowej ciszy w środę 5 stycznia roku o godzinie 12.00 czasu lokalnego - dziesięć dni po kataklizmie z 26 grudnia - oraz do opuszczenia w ciągu całego tego dnia do połowy masztu flag narodowych na gmachach rządowych.
Informujemy, że Dolnośląski Urząd Wojewódzki włączy się w tę ogólnoeuropejską akcję. Przez całą środę (5 stycznia) flaga narodowa wraz z flagą UE będą opuszczone do połowy, a o godzinie 12.00 pracownicy urzędu pamięć ofiar kataklizmu uczczą chwilą ciszy.


4 stycznia 2005 - Śledztwo umorzone

Prokuratora Rejonowa w Wałbrzychu umorzyła śledztwo w sprawie rzekomego przekroczenia przez Prezydenta Miasta Świdnicy uprawnień w zakresie gospodarowania mieniem. Prokuratura, po zawiadomieniu złożonym przez posła na Sejm RP Adama Markiewicza, badała czy obecny Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek złamał prawo podpisując aneks do umowy sprzedaży terenów przy ul. Sikorskiego w Świdnicy na rzecz poznańskiej spółki Condix.
Prokurator nie pozostawił wątpliwości. Prezydent jego zdaniem nie złamał prawa i nie działał na szkodę Miasta.


4 stycznia 2005 - Drodzy Przyjaciele, Świebodziczanie!

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu świebodziczan Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Świebodzicach po raz czwarty. Po raz kolejny tworzymy wielki łańcuch ludzi o otwartych sercach na potrzeby innych. W nasze przygotowania włączają się liczni Przyjaciele Orkiestry: handlowcy, piekarze, cukiernicy, mu-zycy, firmy ochroniarskie, Rycerze z Bractwa Grodno, Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja, lekarze ... Nie sposób wszystkich wymienić. Szczegóły w zapowiedziach - >>> zobacz


4 stycznia 2005 - Rzecznik w areszcie

29 grudnia 2004 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zatrzymali Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Przyczyny zatrzymania Rzecznika nie są znane kierownictwu Starostwa.
Komunikat o takiej treści wisi od kilku dni w starostwie dzierżoniowskim.
Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Marek W. (do niedawna znany świdnicki dziennikarz} przebywa obecnie w areszcie. Niebawem będzie odsiadywał wyrok dwóch lat więzienia za fałszowanie dokumentów.


4 stycznia 2005 - Miasto przejęło samochody

Miasto Świdnica przejęło na własność 12 nieużytkowanych pojazdów, głównie samochodów osobowych, porzuconych lub nieodebranych przez ich właścicieli. Samochody były usuwane z ulic przez urzędników Referatu Komunikacji i Straż Miejską. Stojąc przez dłuższy czas nieużytkowane, zajmowały miejsca parkingowe i zagrażały bezpieczeństwu. Samochody zostały więc umieszczone na 6 miesiecy na parkingu strzeżonym wyznaczonym w tym celu przez Starostę Świdnickiego, skąd mogli je odebrać właściciele. Część pojazdów została przez właścicieli odebrana, w przypadku części - właścicieli nie ustalono lub po prostu nie zgłosili się. Samochody trafią na złom lub posłużą strażakom do ćwiczeń z zakresu ratownictwa drogowego.


4 stycznia 2005 - Napad

3 stycznia około godziny 17.00 w Świdnicy na ul. Zamenhofa w okolicach sklepu Albert czterech młodych mężczyzn zaatakowało 54 letnią Wiesławę P. mieszkankę Osiedla Młodych. Bijąc pięściami w plecy oraz w twarz usiłowali wyrwać jej z rąk torebkę. Wiesława P. broniąc się utrudniła napastnikom kradzież torebki. Młodzi mężczyźni zrezygnowali z kradzieży uciekając w kierunku ul. Słobódzkiego. Przybyły natychmiast na miejsce zdarzenia patrol policji wraz z poszkodowaną podjął poszukiwania sprawców. Napastnicy byli w wieku 15 -19 lat, ubrani w ciemne puchowe kurtki z kapturami na głowach. Policja świdnicka prosi wszystkie osoby będące świadkami tego zdarzenia o kontakt telefoniczny pod bezpłatnym nr telefonu 997 lub kontakt osobisty z KPP w Świdnicy ul. Jagiellońska 23.


3 stycznia 2005 - Miasto przejmuje dworce

Miasto Świdnica, wspólnie z Fundacją Otwarte Muzeum Techniki we Wrocławiu stara się przejąć od PKP budynek dawnej stacji kolejowej Świdnica Kraszowice, aby uchronić go przed dalszą dewastacją. Nim dojdzie do przejęcia na własność, co musi być poprzedzone dokonaniem podziałów geodezyjnych w obrębie terenów kolejowych, Miasto chce budynek wydzierżawić i zabezpieczyć już teraz. Świdnica zamierza przejąć także budynki pozostałych dworców kolejowych i nieruchomości kolejowych - dworca Świdnica Przemieście i dworca Świdnica Miasto. Uchwała w sprawie zgody na nieodpłatne przejęcie tego ostatniego została już podjęta przez Radę Miejską na wczorajszej sesji.


3 stycznia 2005 - Orkiestra zagra w BRW

9 stycznia podczas XIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na antenie Radia BRW 101,1 FM odbędzie się licytacja ofiarowanych przez słuchaczy przedmiotów. Wszystkie są już prezentowane na stronie internetowej >>> zobacz. Pod młotek trafią między innymi: rękawice bokserskie Dariusza Michalczewskiego, oryginalny - ręcznie wykonany Toruński Piernik, krawat Donalda Tuska, pomarańczowy szalik - symbol rewolucji na Ukrainie wraz z kopią rezolucji podjętej przez Parlament Europejski.
Orkiestrowe granie rozpocznie się o godzinie 9.00. Licytacja potrwa do 22.00. Godzinę później zostanie podany jej wstępny wynik. Zwracamy się do ludzi dobrego serca o przekazywanie nam przedmiotów, które trafią pod radiowy młotek. Prosimy dostarczać je do siedziby Radia BRW 101,1 FM (Wałbrzych - Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 65B) do piątku, 7 stycznia do godziny 14.00. Liczymy również, na nie mniejszą niż w ubiegłym roku, hojność. Ubiegłoroczny FINAŁ WOŚP ZAMKNĘLIŚMY KWOTĄ 8 TYSIĘCY 200 ZŁOTYCH. Pieniądze zostały wysłane bezpośrednio na warszawskie konto fundacji Jurka Owsiaka. W tym roku zbieramy pieniądze na NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYKI I LECZENIA W NEONATOLOGII I PEDIATRII.


3 stycznia 2005 - Chcą być przejrzyści

Gmina Strzegom zgłosiła swój udział w programie "Przejrzysta Polska". Jest to ogólnopolska akcja społeczna mająca na celu promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach. Prowadzi ją "Gazeta Wyborcza" przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. Adresatami akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać sprawowanie władzy. Organizatorzy chcą, aby promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach przyczyniło się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Receptą na to będzie przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz zaangażowania społeczeństwa. Uczestnicy będą musieli zrealizować zadnia przypisane do tych sześciu zasad. Akcja potrwa do końca 2005 roku. Samorządy, które wezmą udział w programie i zrealizują wybrane zadania nagrodzone zostaną specjalnym certyfikatem.


3 stycznia 2005 - Łatwiej do pracy

Autobusy świdnickiego MPK będą dowoziły świdniczan do pracy w żarowskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". Na teren podstrefy będą wjeżdżały autobusy wybranych kursów linii nr 15 i 18. Przystanek będzie zlokalizowany przy zakładzie firmy "Franc-Textil". W odpowiedzi na zgłoszenia pasażerów skorygowane zostaną także rozkłady jazdy linii nr 5 i 6. Szczegółowe informacje dotyczące kursowania autobusów MPK Świdnica można uzyskać pod numerami telefon - 852-27-62, 851-81-55.


3 stycznia 2005 - Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych

W dniach 5-7 stycznia odbędzie się w Świdnicy XIII Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych. W czasach obecnych, obchody kolędnicze w swych dawnych tradycyjnych formach należą już do rzadkości. Bardzo ważnym jest ocalenie od zapomnienia tej interesującej, oryginalnej dziedziny ludowego folkloru. W ciągu trzech dni przeglądu na scenie teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury wystąpią zespoły przedszkolne, zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjów i wiejskich Ośrodków Kultury. Szczegółowy program przeglądu - >>> zobacz


2 stycznia 2005 - Bieg Sylwestrowy

Dzisiaj o godzinie 12.00 w świdnickim Parku Centralnym odbył się doroczny, trzynasty już Bieg Sylwestrowy. Zawodnicy startowali w 10 kategoriach wiekowych. Najmłodsi mieli do pokonania odcinek 50 m, najstarsi biegali na dystansie 4 km. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek, a finaliści - statuetki i nagrody rzeczowe.
Uczestników rozgrzewała ciepła herbata.
Organizatorem Biegu Sylwestrowego był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Fotoreportaż z biegu - >>> zobacz


2 stycznia 2005 - Rezygnacja z członkostwa

Świdnica zrezygnowała z dalszej przynależności do Stowarzyszenia "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej". Miasto było członkiem Stowarzyszenia od roku 2000. W tym czasie Stowarzyszenie zorganizowało kilkanaście szkoleń i seminariów z zakresu pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej (w Polsce i zagranicą), staże w samorządach regionu West Midlands w Wielkiej Brytanii, przekazywało informacje o wydarzeniach w Brukseli i Unii Europejskiej, informowało o dostępnych środkach pomocowych i dystrybuowało przygotowane materiały promocyjne i oferty inwestycyjne swoich członków. Jednak z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska ma dostęp do funduszy rozdzielanych w kraju, za pośrednictwem samorządów wojewódzkich. Również samorządy wojewódzkie monitorują i rozpoznają bieżące możliwości pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej. Świdnica uznała, że dalsza przynależności do Stowarzyszenia jest bezcelowa i zbyt kosztowna, bowiem tylko w ciągu czterech lata członkostwa, Miasto wpłaciło na konto Stowarzyszenia ponad 80 tys. zł składek członkowskich.


2 stycznia 2005 - Info-Centrum ma już rok

Blisko 3 tys. klientów, około 20 prezentacji i spotkań, cykl szkoleń z obsługi komputera, współpraca z instytucjami rynku pracy - to bilans rocznej działalności strzegomskiego GCI. Utworzona 15 grudnia ubiegłego roku jednostka powstała, aby ułatwiać absolwentom, rolnikom, bezrobotnym i niepełnosprawnym dostęp do szeroko rozumianej informacji oraz pomagać w aktywizacji zawodowej. Umożliwia wszystkim zainteresowanym dostęp do nowoczesnych urządzeń biurowych, dysponuje pięcioma stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu. Osoby bezrobotne mogą bezpłatnie korzystać z ksera, drukarki, laminatora i faksu. Klienci Info - Centrum mogą nauczyć się pisania życiorysowi i listów motywacyjnych, doszkalać się w obsłudze urządzeń biurowych, a także poszukiwać pracy w zasobach sieci. Działalność GCI nie ogranicza się wyłącznie do osób poszukujących zatrudnienia. Z oferowanych usług i urządzeń mogą bezpłatnie lub częściowo odpłatnie skorzystać również uczniowie, przygotowując się do zajęć lekcyjnych, osoby pracujące czy początkujący przedsiębiorcy przy stawianiu pierwszych kroków w prowadzeniu własnej firmy.


2 stycznia 2005 - Dyżur radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.

5 stycznia dyżur radnych w sprawach skarg
i wniosków pełnić będą:
radny - Lesław Krata,
radny - Marian Kudyba.
Dyżur pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00
w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.


2 stycznia 2005 - Informacja dla studentów

W związku z tym, że pierwsza transza środków na stypendia nie wystarczyła dla studentów, którym zostało ono przyznane.
pragniemy poinformować i uspokoić wszystkich oczekujących na wypłaty stypendiów, iż otrzymają je w styczniu 2005 wraz z wyrównaniem z chwilą wpłynięcia środków na rachunek bankowy.
1 stycznia 2005 - Woda w cenie

Luty powita nas podwyżkami. Strzegomscy radni zatwierdzili nowe taryfy - cena wody wzrośnie o ponad 3%, a za odprowadzanie ścieków zapłacimy o 2,8% więcej. Część kosztów poniesie Gmina. - Znaczący wpływ na podwyżkę ma wliczenie do cen usług podatku od nieruchomości, a także koszty amortyzacji, zabezpieczające pozyskanie środków na realizację planowanych remontów, modernizacji i inwestycji - czytamy w uzasadnieniu do uchwały. Według kalkulacji ZWiK - u cena wody powinna wzrosnąć o 15,58%, a odprowadzanie ścieków - o 32,11%, aby zakład mógł prawidłowo funkcjonować. Podwyżka nie uderzy po kieszeniach mieszkańców, bo ich część pokryje Gmina. W budżecie przeznaczono na ten cel ponad 330 tys. zł. Za dostawę m3 wody i odprowadzanie ścieków w ubiegłym roku płaciliśmy 1,99 zł i 1,90 zł po podwyżce zapłacimy o 12 gr. więcej, czyli odpowiednio 2,05 zł i 1,96 zł. Pełne teksty uchwał Rady Miejskiej podjętych 20 grudnia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.strzegom.pl, oraz w Biurze Rady.


1 stycznia 2005 - Świdnica reprezentowana w RKS

Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał Zastępcę Ryszarda Wawryniewicza do Regionalnego Komitetu Sterującego, który ocenia wnioski samorządów o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
W zespole pracuje ponad 20 osób, wśród nowo powołanych jest kilku samorządowców z całego Dolnego Śląska, m. in. prezydent Lubina, burmistrz Jawora czy wójt gminy Kunice.


1 stycznia 2005 - Nowy samochód

Po wielu latach starań udało się wreszcie kupić na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej - samochód osobowy (7 osobowy).
Jest to Fiat Dobló Family 1,9 JTD koloru srebrnego. Zastąpi on wysłużonego i ulegającego częstym awariom - Żuka.
Poprzedni samochód był jedynym samochodem obsługującym pracowników Urzędu i potrzebujących jednostek Gminy (OPS, SOK).


1 stycznia 2005 - Nowy rok bez kontraktu

Jedynym szpitalem na Dolnym Śląsku bez kontraktu pozostaje nadal świdnicki "Latawiec". Dyrektor szpitala, Jacek Domejko nie podpisał kontraktu. Uważa że, warunki proponowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są nie do przyjęcia. To co proponuje Fundusz nie wystarczy na nic. Szpitalowi zaproponowano kwotę mniejszą niż podczas pierwszych negocjacji. Jeśli nie dojdzie w najbliższym czasie do podpisania kontraktu, to swoją pomoc zaoferował Starosta - Jacek Wajs.


1 stycznia 2005 - Zgoda na sprzedaż

Świdnicka Rada Miejska wyraziła zgodę na bez-przetargową sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rolniczej i Mazowieckiej pod budowę obiektów sakralnych - na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego. Przy ul. Rolniczej Parafia chciałaby wybudować kościół i dom parafialny, a przy ul. Mazowieckiej, dość odległej od osiedla Zarzecze i centrum miasta, kaplicę. Sprzedaż, tak jak w przypadku wszystkich nieruchomości zbywanych na cele działalności sakralnej, dokonana zostanie z zastosowaniem 99% bonifikaty. Nowa Parafia Rzymsko-Katolicka na Osiedlu Zarzecze została erygowana w dniu 24 czerwca 2004 r. Było to związane z utworzeniem Diecezji Świdnickiej, nową, katedralną funkcją kościoła pw. św. Stanisława i Wacława, i tym, że mieszkańcy wschodniej części miasta mieli do świątyni daleko. Także najbliższy kościół pw. św. Krzyża przy ul. Westerplatte jest nie tylko daleko położony od Osiedla Zarzecze, ale również mały. Dlatego też Kościół podjął decyzję o budowie świątyni na Zarzeczu od podstaw. 99-procentowa bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jest uzasadniona, ponieważ dla wiernych, którzy będą budowali kościół ze składek, koszt zakupu od Miasta gruntu byłby zbyt dużym obciążeniem.


20 czerwca 2019 - Bogny, Rafaeli, Rafała