30 czerwca 2005 - Nowa firma w WSSE - podstrefa Żarów

W wyniku przetargu, który odbył się 28.06 czerwca wyłoniony został nabywca gruntu znajdującego się w WSSE-podstrefa Żarów. Nabywcą tym jest firma T&P Polska Sp. z o.o., która została założona przez włoską spółkę T&P S.p., wchodząca w skład grupy Mazzucchelli. Spółka ta ma zamiar wybudować nowy zakład produkujący komponenty do sprzętu AGD. Lokalizację na terenie Żarowa inwestorzy motywują bliskością zakładu zmywarek do naczyń firmy Electrolux, którego są podwykonawcami podzespołów plastikowych oraz zakładów innych potencjalnych odbiorców. Ponadto obecność wykwalifikowanej siły roboczej w tym regionie gwarantuje wysoką jakość produktu. T&P Polska chce zatrudnić w pierwszym etapie około 95 osób natomiast docelowo 150 osób. W przyszłości planuje również rozbudowę zakładu i poszerzenie produkowanego asortymentu.


30 czerwca 2005 - W służbie zabytkom

W ramach rocznego projektu "Wolontariusze w służbie zabytkom" młodzi ludzie z Polski, Niemiec i Czech będą zajmowali się ratowaniem zabytków kultury, nauki i przyrody Dolnego Śląska. Oprócz pracy i poszerzania umiejętności czeka ich integracja międzynarodowa, możliwość nawiązania ciekawych znajomości, a przede wszystkim doskonalenie języka obcego. Organizatorami akcji są Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość z Berlina oraz Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Projekt przewiduje szkolenia i możliwość zdobycia nowych umiejętności, które z pewnością pomogą w orientacji zawodowej młodych ludzi. Celem akcji jest służba zabytkom w formie ochrony, renowacji, ale także promocji obiektów. Opiekunem akcji wyszukiwania kandydatów do projektu jest Gminne Centrum Informacji w Strzegomiu. - Staramy się pomagać w aktywizacji młodzieży do pracy - mówi Anna Góralska, lider GCI. - Poprzez udział w projekcie wolontariuszy z Niemiec, Czech i Polski buduje się współpraca transgraniczna, na polu ochrony zabytków i prywatnych przyjaźni. Wierzę, że dzięki temu akcja pomoże także w określeniu tożsamości zawodowej młodych ludzi. Sprawie nadał biegu Stanisław Sitarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu. Przekazał on informacje konieczne do przeprowadzenia rekrutacji przez Gminne Centrum Informacji. Wolontariusze spędzą rok w kilkunastu miejscach Dolnego Śląska. Do projektu przyłączyła się również Fundacja Świętej Jadwigi w Morawie. Przyjmie ona dwóch z dwunastu wolontariuszy. - Organizatorzy, we współpracy z partnerami, zapewniają zakwaterowanie i kieszonkowe dla wolontariuszy - dodaje lider GCI.


30 czerwca 2005 - Podsumowanie roku szkolnego

Wraz z końcem roku szkolnego 2004/2005 nadszedł czas na podsumowanie działalności gminnych szkół. 29 czerwca w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej władze Gminy uczestniczyły w naradzie dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jadwiga Generowicz zaprezentowała szczegółowe informacje o gminnej oświacie w roku szkolnym 2004/2005. Każdy dyrektor przedstawił raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy jego szkoły zawierający informacje o organizacji opieki nad dziećmi, dowozu, wspomagania rozwoju uczniów, osiągnięcia uczniów a także szkoły w konkursach i zawodach, kształcenie nauczycieli i cele wyznaczone do realizacji na następny rok szkolny i kolejne lata. Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek przekazała wszystkim dyrektorom serdeczne podziękowania za aktywność, organizację gminnych konkursów i uroczystości środowiskowych oraz godne prezentowanie Szkoły i Gminy. Pomysł, różnorodne formy metodyczne imprez środowiskowych, współpraca z organem prowadzącym, osiągnęły pozytywne efekty w środowisku. Życzyła dyrektorom, by po roku pełnym poświęceń i trudu, wielu pomysłów i rozwiązań pedagogicznych, wakacje przyniosły wspaniały wypoczynek pełen radości i słońca. W ramach uznania dla zaangażowania w wykonywaną funkcję uroczyście przedłużono pełnienie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Tadeuszowi Szarwarynowi do 2010 roku.


30 czerwca 2005 - Festyn w Tworzyjanowie

Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach oraz Rada Sołecka w Tworzyjanowie zapraszają na Festyn, który odbędzie się 3 lipca o godzinie 16.00 na boisku sportowym w Tworzyjanowie.
W programie między innymi:
występy zespołów artystycznych, zabawy i konkursy dla dzieci, zabawa taneczna.
Serdecznie zapraszamy.


30 czerwca 2005 - Praca dla inżyniera

Firma Franc-Textil zatrudni inżyniera-konstruktora. Wymagania znajomość programu AUTOCAD i projektowania 3D, mile widziana również umiejętność obsługi programu "Inventor".
Aplikacje prosimy kierować na adres: Franc-Textil Sp. z o.o., ulica. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, telefon - 074/ 851 87 66, 60, fax - 851 87 64, e-mail - office@franctextil.pl

Kontaktować będziemy się tylko z wybranymi osobami.


29 czerwca 2005 - Polska i Świdnica wzorem dla Ukrainy

Staże na Ukrainie, szkolenia oraz pogłębianie dalszej współpracy z tamtejszymi przedsiębiorcami, to efekt wizyty Prezydenta Świdnicy, Wojciecha Murdzka we Lwowie. Prezydent wyjechał na Ukrainę, ponieważ został poproszony o wygłoszenie referatu na konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowy Instytut Republikański w dniach 24-26 czerwca. - Okazuje się, że Polska jest jednym z krajów, które dobrze przeprowadziły reformy ustrojowe, co ważne, tak wynika z relacji strony amerykańskiej, która organizowała konferencję. Nasi przyjaciele z Ukrainy chcą naśladować dobre wzorce z Polski. Są dziewięć miesięcy przed pierwszymi, demokratycznymi wyborami co jeszcze bardziej mobilizuje ich do pracy - mówi Wojciech Murdzek, który jako jedyny samorządowiec z Polski wygłosił prelekcję. Poświęcił ją polskim doświadczeniom reformy terytorialnej i administracyjnej. Podczas wizyty we Lwowie Prezydent Świdnicy spotkał się również z ukraińskimi przedsiębiorcami. Wstępnie ustalono, że świdniczanie będą mogli wyjechać na staże do organizacji związanych z ukraińskim biznesem. Zaś w Świdnicy chcemy zorganizować szkolenia dla pracowników branży gastronomicznej z Ukrainy. Wyjazd do Lwowa był finansowany w ramach Polsko-Ukraińsko-Amerykańskiego programu PAUCI.


29 czerwca 2005 - Sybiracy odznaczeni

Na dzisiejszej uroczystej sesji w Klubie Reklan, 32 osoby zostały odznaczone Krzyżem Zasługi Sybiraka. Odznaczenie to, ustanowione przez Sejm 24 lutego 2005 roku, wręczane było w Świebodzicach po raz pierwszy. Władze chcą w ten sposób uhonorować tych, którzy przeżyli trudy i cierpienia zsyłki. Uroczystej dekoracji dokonał specjalnie przybyły na tę uroczystość wicewojewoda Ryszard Lacher. Od burmistrza Jana Wysoczańskiego otrzymali gratulacje i piękne kwiaty. - Jestem ogromnie dumny, że mogłem wręczyć te krzyże, które są skromnym śladem pamięci o innych Polakach i o tym, co wy sami przeżyliście. Wasze wspomnienia, wasze przekazy to rzecz niezwykle cenna. To żywa historia, której nie zastąpią żadne książki - mówił wojewoda. Sam jest synem Sybiraka, zna gehennę tamtych czasów z opowieści ojca, sprawy te są wiec mu szczególnie bliskie. Wojewoda Lacher apelował do odznaczonych, by nieśli świadectwa tamtych lat, szczególnie ludziom młodym, dla których jest to już zamierzchła historia. Odznaczeni zostali: Genowefa Bajorska, Stanisław Cieciuch, Antonina Ciepielowska, Franciszka Denysiewicz, Maria Biłat, Augustyn Gabrysz, Maria Gugała, Helena Hyży, Lucyna Iwaniuk, Ksenia Klosza, Jadwiga Kunaszowska, Janina Krzystek, Tadeusz Nazarkiewicz, Wanda Noga, Łucja Pawelska, Jadwiga Pichurska, Maria Olszówka, Maria Rubiś, Bronisława Ryznar, Halina Salwowska, Jadwiga Skup, Regina Sowiecka, Stanisław Sznajder, Jadwiga Szyszko, Stanisław Szyszko, Kazimiera Tomczyk, Maria Wysoczańska, Aldona Wygoda, Bolesław Wysk, Stefania Łapot, Amelia Jarocka, Genowefa Żur. O odznaczenie tej grupy osób wnioskowało świebodzickie Koło Sybiraków, w imieniu którego występował Tadeusz Fedorowicz.


29 czerwca 2005 - Smart dla nastolatka

Wyjazd do Drezna oraz samochód Smart są główną nagrodą grantu, w którym pośredniczy Gminne Centrum Informacji w Strzegomiu. Oferta jest skierowana do młodzieży w wieku od 12 do 19 lat. Wystarczy, aby chętni do udziału w konkursie w dowolnej formie opowiedzieli o swoich europejskich przeżyciach, przyjaźniach i kontaktach. - Forma jest dowolna - mówi Anna Góralska, lider GCI. - Może to być słuchowisko, fotoreportaż, film, scenariusz spektaklu teatralnego, piosenka, strona internetowa, plakat czy opowiadanie. Liczy się oryginalność, poczucie humoru i przede wszystkim wartość artystyczna pracy. - Zadanie można wykonywać indywidualnie lub grupowo, wedle uznania - dodaje lider. Prace należy przygotować do 5 sierpnia tego roku. Więcej szczegółowych informacji w Gminnym Centrum Informacji pod nr tel. 8 560 529.


29 czerwca 2005 - Mieszkanie i hostel jeszcze w tym roku

Ruszają prace remontowe kolejnego mieszkania usamodzielnienia dla podopiecznych Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej. Zarząd Powiatu w Świdnicy wyraził zgodę na wynajem lokalu przy ul. Żeromskiego 16 z przeznaczeniem na adaptacje na mieszkanie dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej a także mieszkanie hostelowe dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie i młodych osób w trudnej sytuacji życiowej. Zarząd zwolnił także Dom Dziecka z konieczności płacenia czynszu. 204 m 2 na I piętrze po generalnym remoncie będzie do dyspozycji tych najbardziej potrzebujących w naszym powiecie. Niestety liczba dzieci, którym należy zapewnić opiekę w ostatnim czasie znacznie wzrosła. Od początku 2005 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy zdecydował o umieszczeniu 13 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego 7 już zostało skierowanych do Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej natomiast pozostałe oczekują na miejsce. W przypadku jego braku dzieci kierowane są do placówek poza nasz powiat. Aby uniknąć takich rozwiązań, powiat postanowił uruchamiać mieszkania dla dzieci i młodzieży z naszego powiatu pozbawionych opieki rodzicielskiej i przebywających teraz w placówkach opiekuńczych w innych powiatach lub oczekujących na miejsce na podstawie postanowienia sądowego. Dzieci w takich mieszkaniach zawsze pozostają pod opieką opiekunów i wychowawców. - "Mimo, że nic nie jest w stanie zastąpić dzieciom miłości i opieki rodziców, warunki jakie im proponujemy są zbliżone do warunków panujących w normalnej rodzinie. Dzieci będą same robiły zakupy, gotowały i sprzątały a także z pomocą opiekunów robiły opłaty, dbały o swoje mieszkanie i finanse". - podkreśla Starosta świdnicki Jacek Wajs Takie mieszkanie usamodzielnienia funkcjonuje już na terenie naszego powiatu i mieszka w nim 12 dzieci. Planuje się, że kolejne mieszkanie wraz z hostelem zostaną oddane do użytku we wrześniu tego roku.


29 czerwca 2005 - Wizyta w Brukseli

W dniach 20-24 czerwca delegacja samorządowców PiS z powiatu świdnickiego gościła na zaproszenie Eurodeputowanego Konrada Szymańskiego z wizytą w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wraz z innymi samorządowcami z Dolnego Śląska mieli okazję obserwować obrady Parlamentu Europejskiego. Czwartek 23 czerwca był dniem wyjątkowym, gdyż właśnie tego dnia brytyjski premier Tony Blair wygłosił przemówienie, którym zapoczątkował swoje przewodnictwo w pracach Unii. Premier Tony Blair zaprezentował się jako wizjoner, ale i twórca europejskiego kompromisu. Zapowiedział, że wierzy i będzie dążył do Europy z silnym wymiarem socjalnym. Wielka Brytania jest za zmianami w budżecie UE ze zwiększeniem wydatków na badania naukowe i rozwój, a tym samym na zwiększeniem ilości miejsc pracy. Niestety, Tony Blair jest zwolennikiem zmniejszenia dotacji dla rolnictwa, co zapewne nie ucieszy polskich rolników. Mimo to wystąpienie Toniego Blaira zostało przyjęte z entuzjazmem. W drugiej części dnia delegacja wzięła udział w konferencji z udziałem Sławomira Tokarskiego szefa biura komisarza Danuty Hubner. Jeden z poruszanych wątków to możliwości korzystania z unijnych środków przez euroregiony czy miasta takie jak Świdnica. Sławomir Tokarski potwierdził potrzebę lokowania w Brukseli biur przedstawicielstw europejskich, które mogą skutecznie lobbować na rzecz np. Świdnicy.


29 czerwca 2005 - Konkurs plastyczny

Gmina Jaworzyna Śląska zaprasza dzieci i młodzież (do 16 lat) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, promującym gminę. Zadaniem uczestników jest wykonanie pocztówki - kartki pocztowej związanej z miejscowością zamieszkania. Ważne, aby wykorzystać elementy charakterystyczne dla danej miejscowości - wsi. Maksymalny format pracy: A4, technika wykonania - dowolna. Prace należy złożyć do 15 sierpnia. Z każdej miejscowości gminy zostaną wybrane najładniejsze prace. Ogłoszenie wyników w konkursie i wręczenie nagród nastąpi podczas plenerowej imprezy "Podsumowanie Lata 2005", która odbędzie się 4 września na stadionie MKS "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej. Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 tel./fax 85-84-136


29 czerwca 2005 - Akcja dla branży budowlanej

Kampanię "Poprawa stanu BHP w budownictwie" przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy. Z tego powodu trwa akcja prewencyjna skierowana do małych i średnich pracodawców branży budowlanej. - Program został przygotowany w trosce o poprawę bezpieczeństwa w budownictwie. Zmniejszenia ryzyka wypadków, kalectwa i śmierci osób zatrudnionych przy pracach budowlanych i rozbiórkowych, przestrzegania prawa pracy oraz zasad bhp oraz ułatwienia dostosowania takich przedsiębiorstw do europejskich standardów bezpieczeństwa – tłumaczą organizatorzy kampanii. Szczegóły akcji zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 12 lipca, o godz. 12.00 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu (ul. Zielonego Dębu 22). W trakcie spotkania zainteresowani budowlańcy otrzymają poradnik oraz ankietę kontrolną dotyczącą oceny ryzyka zawodowego. Następnym etapem będzie przeprowadzenie oceny ryzyka w poszczególnych zakładach. Zwieńczeniem programu jest wizyta inspektora pracy, który wspólnie z właścicielami firm oceni efekty podjętych działań. Udział w programie jest nieodpłatny. Pozytywnie zweryfikowane przedsiębiorstwa otrzymają Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy, który wyróżnia firmę na tle pozostałych, będąc swoistym znakiem jakości i dbałości o bezpieczeństwo pracy. Szczegółowych informacji udziela Jarosław Głowacki, Nadinspektor Pracy w legnickim oddziale OIP (tel. (76) 862-88-44). Organizatorzy apelują do zainteresowanych przedsiębiorców, by potwierdzili swoje uczestnictwo do 5 lipca, pod nr tel. (71) 371-04-68 lub faksu (71) 371-04-70.


29 czerwca 2005 - Nagrody burmistrza

Burmistrz Jan Wysoczański nagrodził na koniec roku szkolnego najbardziej zdolnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nagrodami były cenne wydawnictwa książkowe - encyklopedie i słowniki. Wręczali je przedstawiciele władz miasta, także radni, którzy reprezentując burmistrza odwiedzili tego dnia wszystkie placówki oświatowe w mieście. Nagrodzeni zostali: z SP nr 2: Gabriela Farej, Małgorzata Kałucka, Michał Lorenc, Marcin Czykieta, Marcelina Matecka, Zygmunt Ledzion, z SP nr 3: Katarzyna Moszumańska, Krzysztof Węcek, Krzysztof Węcek, z SP nr 4: Ewelina Szydłowska, Joanna Domińska, Patryk Kołodziejczyk, Mateusz Matwiejczuk, Adam Szymczak, z SP nr 6: Adrianna Jaśkiewicz, Bogusława Banaś, Anna Chmielek, Aneta Pach, z Gimnazjum nr 1: Kinga Podgórska, Patrycja Nowak, Zuzanna Zaręba, Joanna Kuligowska, Magdalena Hoćko, z Gimnazjum nr 2: Katarzyna Hołojda, Bogna Pietkiewicz, Agnieszka Czuryło, Małgorzata Zielińska, Patrycja Jaśkiewicz, Agata Wachowiak, Martyna Kozłowska, Justyna Wójtowicz, Aleksandra Pleskaczewicz, Anna Morka, Gabriela Kita, Ewa Pierzchała, Joanna Jelińska.


29 czerwca 2005 - Promują Granit

Stolica polskiego granitu reklamowała się podczas trzeciej edycji Festynu Kamienia. Na teren stadionu OSiR tłumnie przybyli strzegomianie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Festyn rozpoczął Turniej Piłkarski Firm Kamieniarskich o Puchar Burmistrza Strzegomia, w którym udział wzięło 12 drużyn. Pierwsze miejsce zapewnił sobie zespół reprezentujący Kamieniarstwo Artura Bielawskiego wygrywając wszystkie turniejowe spotkania. Z ciężarem strzegomskiego bogactwa zmagali się najsilniejsi ludzie w Polsce. Nasz granit wyciskał siódme poty z Toczka, Wenty, Kowalczyka, Żochola, Szymca i Kurasia, dla którego konfrontacja z kamieniem zakończyła się kontuzją. Zwycięzcą zmagań okazał się Sławomir Toczek, najlepiej radząc sobie z granitowymi walizkami, zegarem, załadunkiem granitowych bloków na wózek kamieniarski i kamiennych kul na podest. Za to Sebastian Wenta nie dał szans rywalom przy przeciąganiu tira i toczeniu opon, uzyskując niesamowite czasy. W przerwach pomiędzy zmaganiami zawodowców swoich sił próbowali widzowie, których do udziału namawiał Andrzej Supron - najbardziej utytułowany polski zapaśnik – prowadzący całe zawody. . Atrakcją wieczoru był koncert zespołu Hey. Fanom nie przeszkadzał nawet padający deszcz. Pod sceną publiczność bawiła się do samego końca. Festyn Kamienia połączony był z XX Regionalną Giełdą Minerałów organizowaną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej.


28 czerwca 2005 - Basen otwarty

Od soboty świdniczanie mogą korzystać z basenu letniego Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W obiekcie przy ul. Śląskiej 35 do dyspozycji są cztery niecki o wymiarach 75m x 10 m, 50m x 25m oraz różnych głębokościach od 40 cm do 4,5 m wraz z wieżą do skoków wysoką na 3,5 m. Jednorazowo z basenu letniego może korzystać ponad 3 tys. osób. Przed sezonem wakacyjnym wykonano w obiekcie szereg prac remontowych. Ponad 10 tys. zł pochłonął remont niecek nr 3 i 4 (50x25 m) oraz ich obrzeży. 13 tys. zł kosztowała wymiana części ogrodzenia oraz odmalowanie murów oddzielających kompleks basenowy od boiska. Niebawem na placu zabaw zostaną zamontowane nowe elementy. Mała karuzela i huśtawka, warte 8 tys. zł, mają zostać dostarczone do ŚOSiR-u, do końca tego tygodnia. W tym sezonie za jednorazowy wstęp na basen trzeba zapłacić 4 zł (bilet normalny) lub 2 zł (bilet ulgowy). Jest możliwość zakupu dużo tańszych karnetów. 10 wstępów dla osób dorosłych kosztuje 35 zł, zaś dla uprawnionych do zakupu biletu ulgowego (dzieci, uczniowie, studenci) - 15 zł. Basen odkryty czynny jest codziennie od godz. 9.00 do 19.00. Natomiast w czasie wakacji zamknięty jest basen kryty. W lipcu i sierpniu w obiekcie przeprowadzane są prace konserwacyjne i remontowe.


28 czerwca 2005 - Światowe standardy TI w Mokrzeszowie

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie podejmuje szereg działań w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu. Szkoła jest majowym laureatem ogólnopolskiego konkursu na szkolną witrynę internetową. Komisja konkursowa wybrała i nagrodziła spośród 900 szkół zgłoszonych do konkursu 3 szkoły w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną, pomysłowość, kolorystykę, nawigację, optymalizację, poprawność i aktualizację strony internetowej. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych główną nagrodę w postaci programów antywirusowych, programu "Cenzor" do szkolnej pracowni, a także oprogramowania do zarządzania szkołą, otrzymał ZSRCKU w Mokrzeszowie. Szkolną witrynę internetową stworzyli i prowadzą uczniowie pod opieką Pana Mirosława Zawady i Pana Ryszarda Skotnickiego. Sukces ten jest potwierdzeniem odebranego 27 czerwca w gmachu Sejmu RP Znaku Jakości Q. Uroczystość wręczenia prestiżowego wyróżnienia odbyła się pod patronatem Marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza, który wręczył Dyrektor- Elwirze Kinast, nauczycielom Elwirze Podhalicz i Mirosławowi Zawadzie oraz uczennicy Sylwii Gołębiowskiej, pamiątkową tablicę oraz prawo do używania Znaku Jakości.


28 czerwca 2005 - Kurs języka angielskiego

4 lipca o godzinie 15.00 w Firmie Szkoleniowo Doradczej Anny Szywały rozpoczyna się "Wakacyjny Intensywny Miesięczny Kurs Języka Angielskiego".
Szkolenia organizowane są na dwóch poziomach: początkującym i średnio- zaawansowanym, prowadzone będą metodą komunikacyjną w formie interaktywnych warsztatów. Jeden poziom będzie trwał 36 godzin lekcyjnych (w grupach dziennych, popołudniowych i weekendowych). Osoby, które skończą poziom I w lipcu będą mogły kontynuować naukę na poziomie II w sierpniu po promocyjnych cenach, dodatkowo uczestnicy kursu zostaną przeszkoleni w przygotowaniu formularzy aplikacyjnych na zagraniczne wizyty studyjne dofinansowywane z edukacyjnych programów UE.
Szkolenia poprowadzi mgr Iwona Machoń-Pluszczewska - doświadczony lektor języka angielskiego


28 czerwca 2005 - Przedszkole z basenem

Plac zabaw w Przedszkolu nr 2 przeszedł gruntowną modernizację. Pojawiły się nowe elementy, ale największą atrakcją dla maluchów jest basen. - Uroczyście basen został otwarty w Dniu Dziecka, ale pierwsze kąpiele były dopiero dzisiaj - informuje Wiesława Górka, dyrektor przedszkola. Modernizacja całego placu zabaw trwała dwa lata. Sukcesywnie wymieniano i malowano poszczególne detale. Elementy metalowe zastąpiono bezpieczniejszymi drewnianymi. Prace prowadził przedszkolny konserwator wspólnie z pracownikiem interwencyjnym przydzielonym przez gminę. Pomysły i projekt to dzieło samych nauczycielek i dyrektorki. Na placu zabaw obok zmodernizowanych starych elementów do zabawy pojawiły się nowe. Największą atrakcją jest jednak kolorowo pomalowany basen. Stanowi on swego rodzaju przynętę. - Zwiększyła się nam ilość dzieci i zapisów na przyszły rok - dodaje dyrektorka.


27 czerwca 2005 - Niewypał zabezpieczony

Bombę lotniczą z czasów II wojny światowej znaleziono w sobotę podczas prac makroniwelacyjnych terenów inwestycyjnych w Świdnicy. Tuż po odnalezieniu niewybuchu prace zostały wstrzymane. Powiadomiono Komendę Powiatową Policji w Świdnicy, Straż Miejską oraz Patrol Saperski z Głogowa. Teren został ogrodzony do czasu przyjazdu saperów, którzy wywieźli niewybuch i w tym tygodniu zamierzają ładunek zdetonować. Odział saperski dobrze ocenił postępowanie służb mundurowych i firmy, która wykonuje makroniwelację, po wykryciu znaleziska. Jesteśmy w kontakcie z oddziałem saperskim po to, by pracownicy, jak i okoliczni mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Jak przyznają wojskowi, przy okazji głębokich wykopów znaleziska niewypałów nie są niczym nadzwyczajnym. Po zaplanowanej na sobotę i niedzielę przerwie dziś robotnicy powrócili na plac budowy. Na północ od dzielnicy Zawiszów, przy wyrównywaniu terenu pracuje codziennie 120 osób i 60 sztuk sprzętu (koparek, walców, spychaczy itp.). Prace są prowadzone całą dobę. Teren przygotowywany jest dla szwedzkiego inwestora.


27 czerwca 2005 - Zdolni po raz piąty

W ostatnim tygodniu czerwca rusza V edycja konkursu stypendialnego "zDolny Śląsk" organizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Fundację Edukacji Międzynarodowej. Na stypendia wynoszące między 1000 a 2000 złotych rocznie ponownie liczyć mogą dolnośląscy uczniowie uzdolnieni naukowo, artystycznie lub sportowo. Na stypendia mogą liczyć również świeżo upieczeni studenci pochodzący z małych miejscowości naszego województwa. Stypendia - każde w wysokości 3500 złotych rocznie - mają im pomóc przetrwać pierwszy rok studiów. W czterech dotychczasowych edycjach programu "zDolny Śląsk" przyznanych zostało już ponad 200 stypendiów na łączną kwotę ponad 320 tysięcy złotych.
Więcej informacji o programie stypendialnym >>> zobacz w zakładce "zDolny Śląsk"


27 czerwca 2005 - Zdobyli kasę

Gminne Centrum Informacji zostało jednym z laureatów konkursu ogłoszonego przez Dolnośląski Urząd Pracy. Udało im się pozyskać dodatkowe 16,5 tys. zł. Konkurs był skierowany do centrów informacji drugiej edycji, czyli tych, które powstały pod koniec 2003 roku. Każdy uczestnik musiał przedstawić autorski projekt rozwoju. - Projekt ten napisaliśmy zgodnie z podpowiedziami osób korzystających z naszych usług - wyjaśnia Anna Góralska, lider strzegomskiego GCI. - To właśnie dla nich będą organizowane warsztaty i szkolenia finansowane ze środków, które udało się nam pozyskać. Na pięćdziesiąt centrów, które powstały w tej samej edycji, co strzegomskie tylko siedemnaście zgłosiło projekty do konkursu. Dziesięć z nich zostało pozytywnie zaopiniowanych przez wojewódzki urząd pracy i między nie podzielono pieniądze. - Należy tu podkreślić inicjatywę młodych ludzi pracujących w GCI - podkreśla Sabina Cebula, sekretarz gminy. - Mają pomysły i sami potrafią pozyskać środki na ich realizację.


27 czerwca 2005 - Nabór na uczelnię

W związku z zakończeniem edukacji maturzystów w szkołach średnich i rozdaniem świadectw dojrzałości już od dzisiaj - Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy rozpoczyna nabór kandydatów chętnych podjąć naukę na tej uczelni..
Nabór potrwa do 31 lipca a zgłaszać się można w godzinach 8-17. Uczelnia mieści się w Świdnicy przy ulicy Kliczkowskiej 34.
Szczegółowe informacje - >>> zobacz


27 czerwca 2005 - Sesja w Żarowie

30 czerwca o godzinie 10.00 odbędzie się w Żarowie kolejna sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji radni zajmą się między innymi:
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna gmina Żarów, zatwierdzą "Plan Rozwoju Miejscowości Łażany", zajmą się sprawą zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Żarów a także odwołają i powołają nowego skarbnika gminy.


27 czerwca 2005 - Dyżur radnego

W najbliższy a także w kolejny czwartek, dyżur radnych Rady Powiatu w sprawach skarg i wniosków pełnił będzie radny powiatu - Henryk Niedźwiecki.
Dyżur pełniony jest w sali 224 budynku Starostwa Powiatowego w godzinach 13.00 - 15.00.

Kolejny dyżur radnego pełniony będzie w pierwszy czwartek września.


26 czerwca 2005 - Dzień Trzeźwości

Dzisiaj w Świdnicy odbył się VII Świdnicki Dzień Trzeźwości. Na Rynku pojawiły się zjeżdżalnie, basen z piłeczkami, kolejka elektryczna, ściana wspinaczkowa, euro bangi. Tłoczno było w miejscu gdzie dzieci mogły malować twarz i włosy. Ogromne emocje budziła rywalizacja w tworzeniu baniek mydlanych. Dla dorosłych otwarto stoiska medyczne gdzie każdy chętny mógł zmierzyć ciśnienie a w okolicy wejścia do teatru odbyła się. Czesko-polska biesiada u babuni i dziadunia. Otwarto także stoiska Warsztatów Terapii Zajęciowej z Mokszeszowa. Wieczorem w sali teatralnej z koncertem wystąpił zespół "Stare Dobre Małżeństwo".
Zdjęcia z imprez na świdnickim Rynku - >>> zobacz


26 czerwca 2005 - Stypendia naukowe

Blisko 119 tysięcy złotych z budżetu Świdnicy przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez gminę, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Wysokość stypendium naukowego, w ramach przeznaczonej przez miasto kwoty, ustalali dyrektorzy szkół.
Stypendia otrzymało ponad pół tysiąca uczniów, za każdy semestr - zakończonego właśnie - roku szkolnego.


26 czerwca 2005 - Zagrają dla Dawida

Dawid Misiurka jest 13 - letnim chłopcem z Mrowin. Był wesołym dziewięciolatkiem, kiedy zapadł w śpiączkę cukrzycową. Rodzina nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest tak bardzo chory. Obudził się po 5 tygodniach, jednak konsekwencją długotrwałej śpiączki było porażenie mózgowe czterokończynowe spastyczne. Po około pół roku wrócił do domu, jednak jest ogólnie niesprawny. Z powodu niewydolności oddechowej ma założoną rurkę trachestomijną. Odżywiany jest przez sondę. Nie wykazuje niektórych odruchów wrodzonych. Jest stale rehabilitowany, dzięki czemu w ograniczonym zakresie może poruszać głową, rękami, palcami stóp. Wymaga ciągłej opieki, codziennie przyjmuje lekarstwa. Rodzina jest w niełatwej sytuacji, gdyż ma na utrzymaniu jeszcze 4 dzieci w wieku szkolnym.
Dlatego znając trudności z jakimi boryka się rodzina Dawida postanowiliśmy w gronie MRM w Żarowie by zorganizować drugą już edycję Charytatywnego Festiwalu MACH, z którego cały dochód będzie przeznaczony na pomoc Dawidowi. Koncert odbędzie się 2 lipca. Wystąpią między innymi Farben Lehre, Leniwiec, Fruhstuck, Rivendell, Anal Front, After Breakfast i Zakaz Wjazdu.
Przybądźcie na festiwal, wspólnymi siłami zbierzemy więcej i pomożemy Dawidowi.


25 czerwca 2005 - Paraliżu nie będzie

Brak pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli, zapłatę za świadczone przez MPK usługi komunikacji miejskiej, wstrzymanie zagospodarowania części świdnickiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" groziły Świdnicy po tym, jak radni (w piątek 24 czerwca) nie przyjęli uchwały, która wprowadzała zmiany w budżecie miasta. Stało się tak, mimo że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Miejskiej, a radni pytań i uwag nie mieli. - Była to nieodpowiedzialna próba destabilizacji sytuacji w mieście, a decyzja mogła mieć katastrofalne skutki. Część radnych nie jest w stanie pogodzić się z tym, że w Świdnicy po okresie marazmu zaczyna coś się dziać, a wkrótce ludzie będą mieć nową pracę. Z tego też powodu próbują używać nieprawdziwych argumentów twierdząc, że miasto zapłaci WSSE zbyt dużą prowizję po sprzedaży gruntu wielkiemu koncernowi. W ostatnim czasie udało się wynegocjować jej zmniejszenie o ponad milion, ponieważ więcej - niż pierwotnie zakładano - będzie kosztować budowa infrastruktury dla nowych inwestorów. Jednak wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego w imię politycznej walki, radni podejmują decyzje, przez które mają cierpieć świdniczanie. Będziemy robić wszystko, by nie dopuścić do tego - zapewnia Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta miasta. By nie doszło do paraliżu m.in. komunikacyjnego w mieście, jeszcze w piątek, zwołano drugą sesję, na której uchwała została przyjęta.


25 czerwca 2005 - Interesujące kamienie

Dzisiaj w Strzegomiu odbył się III Festyn Kamienia. Rozpoczął się on XX Regionalną Giełdą Minerałów w nowej Hali Widowiskowo - Sportowej. Otwarcia dokonał zastępca burmistrza Strzegomia Wiesław Witkowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Sitarz. Do Strzegomia zjechali pasjonaci minerałów. Na giełdzie spotkaliśmy także młodych miłośników rozpoczynających dopiero przygodę z tą interesującą dziedziną.
Tego dnia w ramach III Dni Kamienia odbyło sie w Strzegomiu wiele imprez towarzyszących a były to między innymi: Turniej Piłkarski Firm Kamieniarskich, zawody STRONG MAN o Puchar Burmistrza Strzegomia a także koncerty zespołów muzycznych. Relacja zdjęciowa z otwarcia - >>> zobacz


25 czerwca 2005 - Stypendia socjalne wypłacone

Dziś zakończyła się pierwsza część wypłat stypendiów socjalnych. Pieniądze otrzymało 1.130 świdniczan, w sumie ponad 210 tys. zł. Kolejnej grupie uprawnionych - 73 osobom, pieniądze będą wypłacane między 4 a 7 lipca, na łączną kwotę 7,3 tys. zł. Grupa ta złożyła wnioski po terminie głównie z przyczyn losowych. Prezydent Świdnicy dopuścił taką możliwość, by nie pozbawiać ludzi potrzebujących pomocy. Zadecydował również, że do 344 tys. 941 zł, które - według planu - samorząd ma otrzymać na stypendia i zasiłki zostanie dołożona kwota 31 tys. zł z budżetu miasta. O stypendia starało się 1.365 świdniczan. W 145 przypadkach dochód na jednego członka rodziny przekroczył 316 zł, dlatego te wnioski musiały zostać rozpatrzone negatywnie. 17 wniosków wciąż czeka na rozstrzygnięcie, bowiem do dziś, mimo ponagleń, nie zostały one uzupełnione. Jednorazowe stypendia wypłacane są w wysokości od 134,40 zł do 560 zł (w zależności od dochodu miesięcznego przypadającego na jedną osobę w rodzinie).


24 czerwca 2005 - Wakacje bez nudy

Dla młodych mieszkańców miasta, którzy nie wyjadą na wakacje, zaplanowano szereg atrakcji, z których będą mogli skorzystać bezpłatnie. Za blisko 25 tys. zł zostaną zorganizowane zajęcia rekreacyjno-sportowe w świdnickich szkołach. Letnia akcja w Szkole Podstawowej nr 4 odbędzie się w dwóch terminach: od 27 czerwca do 8 lipca oraz od 1 do 12 sierpnia (w godz. 7.30-15.30). Zajęcia w SP nr 6 przewidziano od 4 do 15 lipca (w godz. 8.00-15.00). Zajęcia rekreacyjno-sportowe na boiskach zaplanowano również w Szkole Podstawowej Nr 4, 5, 10, 15 oraz Gimnazjum nr 1, 2, 3. Będą się one rozpoczynać o godz. 10.00. Zaś w sierpniu w świdnickich dzielnicach z "Wakacyjną olimpiadą gier zakręconych - Podwórko '05" zagości Młodzieżowy Dom Kultury i zorganizuje nietypowe zawody m.in. bieg w worku, rzut do puszki itp. Zawody będą zorganizowane w dniach:
- 1-5 sierpnia, boisko sportowe, przy ul. Kraszowickiej,
- 8-12 sierpnia, plac przy ul. Prądzyńskiego,
- 16-19 sierpnia, boisko środowiskowe na os. Zawiszów,
- 22-26 sierpnia, kompleks boisk przy ul. Kilińskiego.
Przewiduje się, że z tej formy wypoczynku będzie mogło skorzystać 100-150 osób dziennie. Oprócz tego, 1 lipca, pierwsza grupa uczniów świdnickich szkół, pochodzących z rodzin o niskich dochodach wyjedzie do Niesulic na obóz. W dwóch turnusach weźmie udział w sumie 150 osób. Miasto wyłoży na ten cel 75 tys. zł.


24 czerwca 2005 - Ostatnia sesja

Czerwcowa sesja Rady Powiatu odbędzie się 29 o godzinie 10.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Zarządu za miniony okres Radni wysłuchają sprawozdania Komisji Rewizyjnej na temat zasad użyczenia obiektów przy ul. Wojska Polskiego 2 (b. Szpital Zakaźny) oraz Sprzymierzeńców 2, a także przy ul. Przyjaźni 2 w Świdnicy.
Radni będą głosować także nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego SP ZOZ w Świdnicy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. W opinii niezależnego biegłego rewidenta, pomimo występowania z roku na rok straty wykazuje ona tendencję malejącą, dodatkowo dyrekcja SP ZOZ nie zamierza ograniczać realizacji świadczeń i ma w planach otworzenie oddziału chirurgii. Niezależny biegły rewident podkreśla także, że występujące zakłócenia w prowadzeniu SP ZOZ to wynik wieloletniego niedopłacania do kosztów pełnego leczenia ludności przez DRKCH a obecnie przez NFZ, a wysokie straty i zadłużenia występują w większości SP ZOZ-ów, a świdnicki jest jednym z nich. Czerwcowa sesja będzie ostatnią przed przerwą wakacyjną.


24 czerwca 2005 - Najlepsza na czworoboku

Katarzyna Konarska odniosła kolejne sukcesy w ujeżdżaniu. Najpierw w zawodach międzyuczelnianych, potem w regionalnych. Gospodarzem Dolnośląskiej Ligii Międzyuczelnianej w Ujeżdżeniu po raz kolejny był klub jeździecki "Absolut" mieszczący się w Wilczenicach k. Wrocławia. Do rywalizacji przystąpili reprezentanci wrocławskich uczelni zarówno państwowych, jak i prywatnych. Zawodników klasyfikowano w dwóch kategoriach: amatorów i profesjonalistów. Niekwestionowane zwycięstwo w amatorach wywalczyła Katarzyna Neuberg z Akademii Rolniczej na koniu Pikador. Kategorię profesjonalistów, podobnie jak w poprzednim roku, wygrała Katarzyna Konarska na debiutującym w zawodach czteroletnim ogierze Metylan. Ujeżdżenie na Partynicach Na początku czerwca na wrocławskim torze wyścigów konnych odbyły się regionalne zawody w ujeżdżeniu. Najmocniej obsadzone były tradycyjnie konkursy klas L i P. Katarzyna Konarska startowała na koniu Oleon w klasie N2 i C1. W N2 była druga. Natomiast w klasie C1 była już niepokonana i zajęła pierwsze miejsce.


24 czerwca 2005 - Poszukiwani wolontariusze

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej poszukuje wolontariuszy - pełnoletnich uczniów lub studentów, z ukończonym kursem dla wychowawców kolonijnych, chętnie z doświadczeniem - do pomocy przy organizacji wypoczynku letniego dla dzieci w Jaworzynie Śląskiej, w II połowie lipca 2005. Pisemne zgłoszenia z aktualnym zdjęciem prosimy składać w sekretariacie SOKiBP. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami zostaną przeprowadzone po kontakcie telefonicznym z kandydatami na początku lipca. Preferowane osoby z miasta i gminy Jaworzyna Śląska. Istnieje możliwość wystawienia referencji po przeprowadzeniu praktyki wychowawczej.
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3. tel. 85-84-136.


24 czerwca 2005 - Wypadek śmiertelny

Wczoraj. o godzinie 6.20 Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy została powiadomiona o wypadku drogowym na trasie Grodziszcze - Mościsko. Kierujący samochodem osobowym VW Golf 38 letni Rober M. mieszkaniec Dzierżoniowa z nieustalonych przyczyn zjechał nagle na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym kierowanym przez Macieja K. lat 48. W wyniku zderzenia kierujący samochodem osobowym poniósł śmierć na miejscu. Kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy. Pojazdy zostały zabezpieczone do badań przez biegłych z zakresu techniki samochodowej. Przejazd drogą Grodziszcze - Mościsko był utrudniony, policjanci zorganizowali objazdy.


23 czerwca 2005 - Prezydent we Lwowie

W piątek z oficjalną wizytą do Lwowa wyjeżdża Wojciech Murdzek, Prezydent Świdnicy. Prezydent został poproszony o wygłoszenie referatu podczas konferencji "Perspektywy rozwoju samorządów terytorialnych", która od 24 do 26 czerwca organizowana jest dla przedstawicieli organów władz lokalnych regionu zachodnioukraińskiego. - To zaproszenie jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Świadczy również o dobrej współpracy, którą od lat prowadzimy ze stroną ukraińską. Wspólnie podjęliśmy wiele skutecznych akcji. Dobrze oceniam również współpracę z naszym partnerskim miastem z Ukrainy - Niżynem. Cieszę się, że inne samorządy chcą skorzystać z naszych doświadczeń - mówi Wojciech Murdzek, który w niedzielę wygłosi prelekcję na temat polskich doświadczeń reformy terytorialnej i administracyjnej. Prezydent wystąpi obok innych prelegentów m.in.: Victora Ash'a, Ambasadora USA w Polsce i Jana Piekły, Dyrektora Wykonawczego Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy. Współpraca pomiędzy społecznościami, uczelniami, instytucjami i firmami Świdnicy, Wałbrzycha oraz Niżyna i Lwowa na Ukrainie jest rozszerzana od lat, m.in. za pośrednictwem Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy. Świdnica, Niżyn i reprezentująca je Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Agencja Rozwoju Niżyna mają już na swoim koncie realizację misji gospodarczych w Polsce i na Ukrainie. Przedsięwzięcie, podobnie jak obecny wyjazd jest finansowane w ramach Polsko-Ukraińsko-Amerykańskiego programu PAUCI.


23 czerwca 2005 - Prezentacje Artystyczne

19 czerwca w Kraskowie zaprezentowały się wszystkie gminy Powiatu Świdnickiego. Gmina Świdnica także miała swoje bogate stoisko. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jadwiga Generowicz opowiedziała krótko o naszej gminie. Gminę Świdnica reprezentowały zespoły: "Kądziołeczka" z Lutomii Dolnej, Zespół Pieśni i Tańca "Bystrzyca" z Bystrzycy Górnej, zespół śpiewaczy "Ale Babki" - Witoszów Dolny, Słotwina, Pogorzała. Wśród rozlicznych atrakcji miał miejsce także pokaz powożenia zaprzęgami konnymi Państwa Mazurków oraz pokaz sprawności operacyjnej policji! Gościnnie wystąpiła także Kasia Stankiewicz.


23 czerwca 2005 - Debiut Krysiaka

Paweł Krysiak weźmie udział w piątych eliminacji rajdowego samochodowego Pucharu Polskiego Związku Motorowego - IV Rajdzie Strzelińskim Etoll. Będzie to pierwszy start kierowcy ze Strzegomia w tym sezonie, a zarazem debiut na trasach PPZM. Rajd odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w okolicach Strzelina. Paweł pojedzie z nowym pilotem Jackiem Nowaczewskim z Ząbkowic, samochodem Fiat CC Sporting przygotowanym w grupie A. - Sezon rozpoczynamy dosyć późno, jednak z przyczyn finansowych nie było nam dane wystartować wcześniej. Ale jak to mówią: lepiej późno niż wcale - mówi Paweł Krysiak. Załoga wystartuje tym sam autem, którym startowała w zeszłym roku w Kamionkach. Zmianie uległa tylko skrzynia biegów. Seryjna zastąpiona została skrzynią z krótkimi przełożeniami. Nie można jednak powiedzieć, że auto jest przygotowane na ten trudny rajd TIP-TOP. - Są pewne braki wynikające z dosyć ograniczonego budżetu. Pojedziemy tym co mamy i jak najlepiej potrafimy - tłumaczy Paweł. W pełni satysfakcjonowałoby nas miejsce w połowie stawki, ale jak będzie zobaczymy... Największe trudność młodzi rajdowcy mają jednak z pozyskaniem środków finansowych. Jednorazowy start w tego typu imprezie to koszt rzędu 4-5 tys. zł. - Wspiera nas firma "ZEN", Kamieniarstwo "GROMIEC", Kamieniarstwo - Zenon Kiszkiel oraz stolarnia Andrzeja Czarnoty - mówi Paweł. - Niestety to wsparcie wystarczy tylko na jeden strat w tym roku.


23 czerwca 2005 - Spotkanie z prymusami

Dzisiaj w Sali Narad w Urzędzie Gminy Świdnica odbyło się spotkanie z najlepszymi uczniami gminnych szkół. Przybyło 10-ciu prymusów wraz z wychowawcami, rodzicami oraz dyrektorami szkół. Otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplom z podziękowaniami za zasługi od Wójta Gminy Świdnica Teresy Mazurek. Główną nagrodą była 3-dniowa wycieczka Szlakiem Piastowskim. Uczniowie odwiedzili Gniezno, Biskupin, Wenecję, Toruń i inne ciekawe miejscowości tego regionu. Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek przekazała także podziękowania nauczycielom i wychowawcom.


23 czerwca 2005 - Trzygodzinny "Odcinek specjalny" w Radiu Luz!

Jutro w Akademickim Radiu Luz o godzinie 19:00 rozpocznie się program "Odcinek specjalny". Tematem przewodnim audycji Karola Ferenca będzie 4 Rajd Strzeliński Etoll. Do naszego studia udało nam się zaprosić wielu ciekawych gości. Obok dyrektorów rajdu - Michała Koperskiego i Adama Jurczaka zasiądą zawodnicy - Stefan Karnabal, Kajetan Kajetanowicz, Aleksandra Masiuk, Grzegorz Sieklucki, Bartek Foltynowicz... Piątkowy "Odcinek specjalny" potrwa 3 godziny! Mamy nadzieję, że będzie dobrym prologiem najbliższej eliminacji Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM i pozwoli przybliżyć wszystkim słuchaczom specyfikę 4 Rajdu Strzelinskiego Etoll. Zachęcamy do pisania maili i zadawania pytań naszym gościom - zapytaj.
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


23 czerwca 2005 - BRIDGESTONE w budowie

Wczoraj. rozpoczęły się roboty przygotowawcze związane z rozpoczęciem inwestycji na terenie BRIDGESTONE w Żarowie. Roboty wykonywane są w zakresie placu zaplecza budowy przez generalnego wykonawcę TAKENAKA EUROPE. BRIDGESTONE to znakomita firma japońska, z ustaloną w świecie marką. Jest ona właścicielem działki od 31 stycznia tego roku. w WSSE podstrefie Żarów o powierzchni 10 ha. Zakład ten produkować będzie gumowe gąsienice do maszyn budowlanych, inne produkty gumowe, oraz asortyment z tworzyw EVA. Przewidywane rozpoczęcie działalności, to 31 marca 2007 roku. Firma będzie zatrudniać docelowo około 300 osób..


23 czerwca 2005 - Praca dla inżyniera

Firma Franc-Textil zatrudni inżyniera-konstruktora. Wymagania znajomość programu AUTOCAD i projektowania 3D, mile widziana również umiejętność obsługi programu "Inventor".
Aplikacje prosimy kierować na adres: Franc-Textil Sp. z o.o., ulica. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, telefon - 074/ 851 87 66, 60, fax - 851 87 64, e-mail - office@franctextil.pl
Kontaktować będziemy się tylko z wybranymi osobami.


22 czerwca 2005 - Zdolni nagrodzeni

Dzisiaj w sali Muzeum Dawnego Kupiectwa miała miejsce miła uroczystość wręczenia nagród najzdolniejszym tegorocznym absolwentom miejskich szkół podstawowych i gimnazjów. Gratulacje uczniom złożył Prezydent Miasta Wojciech Murdzek. Potem w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej nastąpiła ta długo oczekiwana chwila kiedy to w ręce młodych zdolnych trafiły liczne prezenty. Były to miedzy innymi rowery górskie, telefony komórkowe. Wysokość nagród wahała się od 500 zł dla absolwentów szkół podstawowych do 600 zł dla gimnazjów. Nagrody otrzymało 14 młodych świdniczan.
Zdjęcia z uroczystości - >>> zobacz


22 czerwca 2005 - Nagrody dla najlepszych

Najlepsi tegoroczni absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów otrzymali nagrody od burmistrza. Spotkania te mają już swoją kilkuletnią tradycję. - Młodzi ludzie są największą inwestycją w naszej gminie - powiedziała Urszula Podsiadły - Szubert, naczelnik wydziału oświaty. Na spotkanie zaproszono uczniów wraz z rodzicami z całej gminy, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce na zakończenie szkoły. Podczas uroczystości burmistrz wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli najlepszym z najlepszych nagrody, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Absolwentom burmistrz życzył wytrwałości w dążeniu do wytyczonego celu, radości z codziennych wydarzeń i przeżyć oraz sukcesów w dalszym życiu. Natomiast ich rodzicom gratulował postawy i osiągnięć dziecka oraz podziękował za trud wychowawczy i rodzicielską troskę.


22 czerwca 2005 - Darowali dłużnikom

Znane już są wyniki akcji umorzenia czynszów, którą przeprowadzono w Świdnicy. Skorzystała z niej blisko 1/3 spośród 4 tys. dłużników. Rok temu - w listopadzie - weszła w życie uchwała Rady Miejskiej, która umożliwiła świdniczanom pozbycie się powstałych przed 1 sierpnia 2004 r. zaległości czynszowych za lokale mieszkalne i socjalne. Długu mógł się pozbyć każdy, kto w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały zapłacił przez trzy kolejne miesiące czynsz oraz inne opłaty i koszty związane z umową najmu za lokal (dotyczyło to mieszkańców kamienic wybudowanych przed 1995 r.). 20 proc. zaległości wraz z odsetkami musieli dodatkowo uiścić mieszkańcy bloków wybudowanych po 1995 r. i w lokalach wyposażonych w centralne ogrzewanie, do których ciepło dostarczane jest przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej. Zapisane w uchwale warunki spełniło 1.214 najemców i umorzono im czynsz oraz odsetki na łączną kwotę blisko 1,8 mln zł. Obecnie zaległości czynszowe świdniczan wobec miasta wynoszą ok. 6,8 mln zł. W ramach akcji udało się odzyskać blisko 680 tys. zł. - Miasto podejmowało różnorodne działania, by pomóc mieszkańcom pozbyć się długów. W uzasadnionych przypadkach zaległości umarzaliśmy, płatność odraczaliśmy lub rozkładaliśmy na raty. Daliśmy również możliwość odpracowania zaległości. Duża część mieszkańców nie była jednak w stanie spłacić swoich zaległości, dlatego wprowadziliśmy umorzenia, by przeciąć nakręcającą się spiralę zadłużenia. To był nasz gest, a teraz oczekujemy na odzew świdniczan i liczymy, że będą opłacać czynsze w terminie. Podobnej akcji nie planujemy przeprowadzać, ponieważ osoby regularnie płacące czynsz mogłyby poczuć się skrzywdzone - mówi Ireneusz Pałac, Zastępca Prezydenta Świdnicy.


22 czerwca 2005 - Sesja młodych radnych

W czwartek, 23 czerwca w Urzędzie Miasta w Żarowie odbędzie się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Będzie to już ostatnia sesja przed MACH Festiwalem. Festiwal odbędzie się 2. lipca i właśnie przygotowaniom do niego będzie poświęcona.
Serdecznie zapraszamy.


22 czerwca 2005 - Piknik Korczakowski

Czterdziestopięciominutowe przerwy i lekcje trwające dziesięć minut, środy na zajęcia rekreacyjne i darmowa coca cola - takie między innymi propozycje reform zgłaszały dzieci podczas trzeciego już Pikniku Korczakowskiego, który odbył się 17 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4. - Najważniejszym celem była integracja środowiska. W pikniku wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice. I bardzo nas cieszy ich zaangażowanie. Zarówno podczas przygotowań - pomogli w zbieraniu fantów na aukcję, upiekli ciasta, przygotowali bigos - jak i potem, szczególnie podczas licytacji, w którą bardzo się zaangażowali - mówi Dorota Gaboń-Bochenek, która wspólnie z koleżankami zorganizowała święto szkoły. .


22 czerwca 2005 - Sukcesy w Gdyni

Zawodnicy strzegomskiego klubu wspinaczkowego odnieśli sukcesy II edycji Pucharu Polski Juniorów w Wspinaczce Sportowej. - Dwunastometrowa ściana była ustawiona 100 metrów od morza. Pogoda nie rozpieszczała, ale rywalizacja w takiej scenerii to niezła atrakcja relacjonuje Robert Grabowicz, instruktor strzegomskiej sekcji. Juniorzy mieli w eliminacjach do pokonania dwie drogi. Udało się to wszystkim reprezentantom DKW Strzegom. W finale w kategorii młodzieżowcy - Damian Grabowicz zajął 7 miejsce, w juniorach Leszek Kulas 2, a Adam Kulas w juniorach młodszych 6. Tym samym strzegomianie zdobyli kolejne punkty w ogólnym rankingu Polskiego Związku Alpinistycznego. Dzięki dobremu startowi Leszek Kulas pozyskał nowe punkty i jest obecnie już drugi w swojej kategorii, w klasyfikacji ogólnej. - Można powiedzieć, że poszedł śladami swojego młodszego brata Adama żartuje instruktor. - Jeżeli 25 czerwca w Tarnowie Leszek zajmie któreś z czołowych miejsc sekcja będzie mogła starać się dla niego o licencję międzynarodową. Trzymamy kciuki. Przypominamy, że młodszy brat Leszka - Adam jest już w kadrze narodowej. Po raz pierwszy w zawodach międzynarodowych weźmie udział we wrześniu.


22 czerwca 2005 - Noc Świętojańska

Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach oraz Zagroda Turystyczna "Młyn Ślężański" zapraszają na obchody niezwykłej, magicznej Nocy Świętojańskiej, która odbędzie się 25 czerwca o godzinie 16.oo w Zagrodzie Turystycznej "Ślężański Młyn" w Szczepanowie.
W programie między innymi: występy
zespołów artystycznych, widowisko Obrzędu Świętojańskiego, piosenka o miłości, poszukiwanie kwiatu paproci, pokaz ogni sztucznych oraz zabawa taneczna.


22 czerwca 2005 - Gminna Liga Szkół

Dzisiaj w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji Gminnej Ligi Szkół. Na spotkanie przybyli : wicestarosta Powiatu świdnickiego - Zygmunt Worsa, Przewodniczący Rady Gminy Świdnica - Wiesław Malisz, Wójt Gminy Świdnica - Teresa Mazurek, Sekretarz Gminy - Zbigniew Mudy, radni powiatowi : Szczepan Kownacki, Wiesław Świąder, radni Gminy Świdnica, Dyrektorzy gminnych szkół oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Obecni byli również Prezesi Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego - Ryszard Mydłowski oraz Powiatowego Zrzeszenia LZS - Ryszard Dudkowski. Na spodkaniu podsumowano wyniki całorocznych zmagań sportowych szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych, wręczono pamiątkowe dyplomy, puchary oraz talony na sprzęt sportowy dla szkół oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Na spotkaniu wyróżniono również najlepszych sportowców Gminy Świdnica : Judytę Nieradkę, Joannę Malinowską oraz Karinę Szymkowiak. Wszystko to odbywało się w bardzo miłej atmosferze. .


21 czerwca 2005 - "Róbmy swoje"

Tak zakończył swoje wystąpienie Wiceprezydent Miasta Świdnicy Ryszard Wawryniewicz, który przemawiał w imieniu wszystkich burmistrzów i wójtów Powiatu Świdnickiego, na jubileuszowej uroczystości 15-lecia samorządu terytorialnego, 20 czerwca w Teatrze Miejskim w Świdnicy. Podkreślał, że pomimo szeregu problemów i trudności z jakimi boryka się samorząd terytorialny w Polsce należy, jak śpiewał Wojciech Młynarski, "robić swoje". Uroczystość otworzył Starosta Świdnicki Jacek Wajs, który podkreślał, że świętujemy rocznicę nie samorządu, ale demokracji w Polsce. Honorowym gościem uroczystości był Starosta partnerskiego Powiatu Bergstrasse w Niemczech Matthias Wilkes, który wraz z Przewodniczącym Rady Wernerem Breitwieserem przejechał aż 900 km, aby uczestniczyć w uroczystościach. Niemiecki starosta podkreślił w swoim wystąpieniu, że najważniejsze w demokracji są właśnie samorządy, gdyż to one stoją najbliżej ludzi. Zauważył także, że od momentu jego pierwszej wizyty w naszym powiecie dużo się zmieniło - Powiat Świdnicki ciągle się rozwija. Na uroczystość przybył także Wicewojewoda Dolnośląski Ryszard Lacher. - "15-lecie samorządu terytorialnego to doskonała okazja, aby uświadomić sobie, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy " - mówił w swoim wystąpieniu Wicewojewoda. Dni Samorządu Terytorialnego Powiat Świdnicki zorganizował wspólnie ze wszystkimi miastami i gminami naszego powiatu. Po części uroczystej, odbyły się występy artystyczne zespołu Nokturn z Młodzieżowego Domu Kultury. Zwieńczeniem wieczoru był występ kabaretu Koń Polski, który przyjechał do naszego powiatu aż z Koszalina. W międzyczasie goście mogli obejrzeć galerię fotografii przedstawiającą ważniejsze wydarzenia z historii samorządu Powiatu Świdnickiego. Zdjęcia z uroczystości - >>> zobacz


21 czerwca 2005 - Nagrody dla najzdolniejszych

Jutro Prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek wręczy nagrody i dyplomy dla najlepszych tegorocznych absolwentów miejskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Uhonorowanych, cennymi nagrodami rzeczowymi (wartości 500 zł dla absolwentów szkół podstawowych, 600 zł dla gimnazjów) zostanie 14 uczniów.
Wręczenie zaplanowano na godzinę 10.00 w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy


21 czerwca 2005 - Przedszkolaki na medal

I Turniej Sportowy Przedszkoli o Puchar Burmistrza Strzegomia rozegrany. Dzieci pokazały się od najlepszej strony, bawiąc się w duchu sportowej rywalizacji z uśmiechem na buziach. Zielone, żółte, czerwone, białe koszulki zawodników - jednym słowem było kolorowo i wesoło. - Organizacja imprezy miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych i przede wszystkim wspólnej zabawy oraz integracji między przedszkolnej - mówi Marek Wiśniowski, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanowicach. Konkurowały przedszkola ze Strzegomia, Stanowic oraz Jaroszowa. Turniej obejmował sześć konkurencji. - Maluchy miały najwięcej problemów z rzutem kółkiem serso do celu - relacjonuje Alicja Niziołomska, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3. - W konkurencji slalomu na czworakach, niektóre dzieci omijały pachołki. Cała atmosfera imprezy była bardzo miła i sympatyczna, a wszystko dzięki najmłodszym i organizatorom. Główną nagrodę - Puchar Burmistrza - zdobyło Publiczne Przedszkole nr 2 ze Strzegomia. Wszystkie dzieci otrzymały jednak nagrody - słodycze i "złote medale", którymi obdarował i udekorował zawodników burmistrz - Lech Markiewicz. - Szczególne podziękowania należą się burmistrzowi, Lechowi Markiewiczowi, ponieważ ufundował dla dzieci nagrody, zorganizował transport i przede wszystkim towarzyszył na imprezie - dodaje Marek Wiśniowski.


21 czerwca 2005 - Sesja przedwakacyjna

24 czerwca, na godzinę 11.00 zaplanowano obrady radnych Rady Miejskiej w Świdnicy. W programie sesji zaplanowano m.in. przedstawienie:
- założeń polityki społecznej i gospodarczej na 2006 rok,
- protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, dotyczącą uzbrojenia ul. Kraszowickiej w Świdnicy w zakresie prawidłowości wykonania przyłączy w świetle spraw sądowych mieszkańców ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji,
- informacji o zamiarze założenia spółki - Sudecki Fundusz Poręczeń Kredytowych przez Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, Radni podejmą również szereg uchwał.


21 czerwca 2005 - Turniej warcabowy

19 czerwca w Gimnazjum w Żarowie został zorganizowany po raz pierwszy turniej warcabów 100-polowych. W I Mistrzostwach gminy Żarów wzięło udział 17 osób. W kategorii Open wygrał Waldemar Lichoń z Łażan przed Marianem Trzpiotem z Żarowa i Pawłem Paradowskim z Mielęcina. Wśród juniorów Daniel Dąbrowski - Łażany przed Dariuszem Bieszczadem z Mikoszowa i Łukaszem Mazurem z Łażan. A pośród kobiet najlepszą okazała się Beata Wilczyńska z Żarowa która wyprzedziła Annę Adamek także z Żarowa.


21 czerwca 2005 - Francuzi w Jaworzynie

Od 19 czerwca Gmina Jaworzyna Śląska gości oficjalną delegację z Gminy Perymale, z południa Francji. Francuską delegację powitała Burmistrz Halina Dydycz i Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Chęcik.
Celem wizyty dziewięcioosobowej delegacji jest poznanie Gmin Jaworzyna Śląska oraz zwiedzenie okolic. Goście będą poznawać atrakcyjne miejsca naszego regionu, m.in. Kościół Pokoju w Świdnicy czy zamek "Książ". Podczas pobytu goście poznają bliżej walory naszej Gminy. Poznali pracę Urzędu Miasta i Rady Miejskiej i poznają przedstawicieli szkół. Podczas pobytu odwiedzą również Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Mamy nadzieję, że wynikiem tego spotkania będzie podjęcia współpracy na wielu płaszczyznach, m.in. oświatowej, kulturalnej i sportowej.


21 czerwca 2005 - Puchar Świata WKKW w Strzegomiu

Tegoroczne zawody w Morawie to cztery międzynarodowe i trzy krajowe konkursy. Zgłoszonych zostało ponad 200 koni z 11 krajów. Łączna pula nagród w całych zawodach wynosi 140 000 złotych. Zawody odbędą się na początku lipca w dniach 7-10. Na miesiąc przed ich rozpoczęciem organizatorzy otrzymali wstępne zgłoszenia ekip z: Austrii, Czech, Węgier, Estonii, Szwecji, Włoch, Niemiec, Belgii, Francji, Japonii i Polski. - Zdecydowana większość zgłoszonych koni przyjedzie z zagranicy. Tylko ze Szwecji otrzymaliśmy 43 zgłoszenia - informuje Marcin Konarski, dyrektor zawodów. - Nie przypominam sobie żebym w naszym kraju widział taką listę startową. W trakcie International Horse Trials Strzegom 2005 jeźdźcy walczyć będę o punkty do Pucharu Świata WKKW oraz tytuły Mistrzostw Polski. Cykl pucharu świata to 18 konkursów rozgrywanych na całym świecie, z czego aż 10 w Europie. - Strzegom znalazł się w doborowym towarzystwie wśród takich miast jak Rzym, Moskwa, czy też Malmö, w którym 14 sierpnia poznamy zwycięzcę całego cyklu - dodaje dyrektor zawodów. W głównym konkursie CIC*** jeźdźcy rywalizować będą o dwa prestiżowe puchary: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącej Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Będzie to najlepiej opłacany konkurs jeździecki w Polsce, zwycięzca otrzyma czek na 30 000 złotych. Tegoroczne zawody International Horse Trials Strzegom 2005 to także szansa na normy kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy. Strzegomskie zawody mogą stać się przepustką na mistrzostwa, które odbędą się w dniach 16-18 września w Blenhaim w Wielkiej Brytanii. Rywalizację na tak wysokim poziomie widzowie w tym roku będą mogli podziwiać z nowej dodatkowo ustawionej trybuny na 1000 miejsc siedzących. Organizatorzy zaplanowali również szereg atrakcji pozasportowych. Szczegółowe informacje o zawodach znajdują się na stronie klubu LKS Stragona - >>> zobacz


21 czerwca 2005 - Rywalizacja sportowa

Powiatowy Związek Sportowy poinformował o wynikach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005.
Reprezentacja chłopców z Kasprowicza zdobyła w sumie 136 punktów, dzięki czemu zajęła pierwsze miejsce, natomiast reprezentacja dziewcząt uzyskała 104, 5 punktu, co wystarczyło do zdobycia 6 miejsca w ogólnej klasyfikacji.
Gratulujemy zawodnikom i nauczycielom prowadzącym zajęcia sportowe w szkole.


20 czerwca 2005 - Dobra zabawa na trzeźwo

W przyszłą niedzielę, 26 czerwca, już po raz siódmy odbędzie się Świdnicki Dzień Trzeźwości. To cykliczna impreza, którą świdniczanie dają wyraz, że można się doskonale bawić bez alkoholu. W jej trakcie zarówno na małych, jak i dużych mieszkańców miasta czeka mnóstwo atrakcji. Wszystkie są za darmo nie licząc koncertu Starego Dobrego Małżeństwa, na który wstęp będzie kosztował 5 zł od osoby. Bilety będzie można nabywać od środy, 22 czerwca w siedzibie Świdnickiego Ośrodka Kultury (w godz. 8.00-16.00) oraz od godz. 16.00 w Klubie Bolko. Szczegółowy program dnia - >>> zobacz


20 czerwca 2005 - Nowe studium

28 czerwca radni Świebodzic spotkają się na sesji Rady Miejskiej. Wśród projektów uchwał do najważniejszych należy uchwała dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice. Decyzja o zmianie studium podjęta została przez radnych 15 lipca ubiegłego roku. Niemal przez rok trwały pace planistyczne, które doprowadziły do powstania przygotowanej koncepcji. Poprzednie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przyjęte zostało w 1999 roku. Mijający czas, nowe kierunki rozwoju, inne niż przed kilku laty oczekiwania mieszkańców, w tym inwestorów, spowodowały dezaktualizację części przyjętych wówczas zapisów. Prócz postulatów zgłaszanych przez osoby pracujące przy Strategii, ujęto także aktualne uwarunkowania prawne, wymogi sztuki urbanistycznej, konieczne w przyszłości rozwiązania komunikacyjne. Dokument, omówiony już na komisjach Rady Miejskiej, będzie po przyjęciu przez radnych podstawowym dokumentem porządkującym sposób zagospodarowania terenów w mieście.


20 czerwca 2005 - Po raz kolejny w gronie najlepszych

Rok szkolny 2004/2005 Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie rozpoczął w Pałacu Prezydenckim odbierając statuetkę Szkoły Przedsiębiorczej z rąk Prezydenta RP, a zakończy w gmachu Sejmu. Do swojej licznej już kolekcji tytułów "Szkoły przedsiębiorczej", "Szkoły z klasą", "Lidera integracji", "Otwartej Szkoły", 16 czerwca br. ZSRCKU w Mokrzeszowie dołączył prestiżowy tytuł Znaku Jakości Q przyznany przez kapitułę, w skład której wchodzą wybitne osobistości polskiej kultury, nauki i polityki, a wśród nich m. in.: Krystyna Janda, Jan Madey, Andrzej Blikle, Aleksander Wolszczan, Andrzej Zoll. Decyzja o przyznaniu Znaku Jakości Q równoznaczna jest z tym, że szkoła dołączyła do elitarnego grona szkół wdrażających ideę społeczeństwa informacyjnego. Nauczyciele udowodnili po raz kolejny, że przygotowują uczniów do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie z najwyższymi światowymi standardami, zaś komputer stał się niezbędnym narzędziem w procesie dydaktycznym i pracy biblioteki szkolnej, co umożliwia uczniom uczestniczenie w olimpiadach i konkursach oraz realizacje programów międzynarodowych. Nagroda zostanie wręczona 27 czerwca w gmachu Sejmu RP, przez Marszałka Włodzimierza Cimoszewicza. Dodać należy, że do dziś tę prestiżową nagrodę udało się zdobyć tylko piętnastu szkołom w całej Polsce, zaś Dolny Śląsk reprezentowany był dotychczas jedynie przez jedno z wrocławskich liceów.


20.06.2006 - Dyżury Radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.
22 czerwca dyżur radnych w sprawach skarg i wniosków będą pełnili:
radny - Michał Kulig,
radny - Krzysztof Lewandowski.
Dyżury pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00 w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.20 czerwca 2005 - Ruszyła estetyka

Przeprowadzono pierwszą lustrację gospodarstwa i wsi biorących udział w czternastym konkursie "Estetyka wsi i zagrody wiejskiej". Do tegorocznej edycji zgłosiło się 77 właścicieli gospodarstw rolnych i 10 wsi. W maju odbył się pierwszy konkursowy przegląd, komisja odwiedziła wszystkich biorących udział wykonała dokumentację fotograficzną ich zagród. - Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych zagród wiejskich oraz zadbanie o ogólny wygląd wsi w naszej gminie - mówi Alicja Czekajło, kierownik referatu rolnictwa. - Zgłaszając wsie do konkursu, rady sołeckie i sołtysi dbają o estetykę wsi, terenów zieleni, nasadzeń w obrębie placów i świetlic wiejskich. Do udziału mobilizują nie tylko fundowane przez gminę nagrody, ale również potrzeba zdrowej rywalizacji, której efektem są wciąż nowe pomysły. W czerwcu grupa rolników uczestniczyła w wyjeździe do gminy Stare Bogaczowice. Odwiedzono sześć gospodarstw z pięknie urządzonymi ogrodami przydomowymi ze szczególnie wyeksponowanymi skarpami, pięknie obsadzonymi różnoraką roślinnością z zastosowaniem naturalnych surowców tj. kamieni polnych i drzewa do ich umacniania. - Odwiedziliśmy byłą mieszkankę Olszan panią Wiolettę Mazurkiewich, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne "U Anny". Gospodarze mile przyjęli strzegomską grupę oprowadzając po swoim obejściu i ogrodzie, goszcząc też własnymi wypiekami - mówią pracownicy referatu rolnictwa.


20 czerwca 2005 - Najlepsi z Tolkiena

W II Liceum Ogólnokształcącym odbyły się, drugie już Dni Tolkienowskie. Podczas ich obchodów odbył się konkurs wiedzy obejmujący twórczość tego artysty.
Reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego, w składzie: Martyna Biedka (kl. Id1), Aleksandra Kałucka (kl. IId1) i Bartek Wudniak (kl. III d1), zajęła zaszczytne I miejsce, uzyskując największą liczbę punktów. Tym samym Kasprowicz obronił zeszłoroczny tytuł mistrza wiedzy tolkienowskiej.


19 czerwca 2005 - Mieszkania do wylicytowania

Najemcy kolejnych mieszkań komunalnych zostaną wyłonieni w drodze przetargu. Tym razem do wylicytowania jest 12 mieszkań w budynku powstającym u zbiegu ul. Kopernika i Piotra Skargi. Mieszkań tych nie udało się sprzedać w pierwszym przetargu. I tym razem wywoławcza stawka czynszu wynosi 4,71 zł za metr kwadratowy. Pisemne zgłoszenia uczestnictwa w przetargu przyjmowane będą do 22 lipca w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (pok. nr 221, 223). Od przyszłych najemców wymagane będą m.in. odpowiednie dochody, brak zaległości czynszowych w ostatnich dwóch latach oraz zgoda na przekazanie miastu dotychczas zajmowanego lokalu. Oferty - z proponowaną stawką czynszu - zainteresowani powinni składać w Urzędzie Miejskim do 2 sierpnia, do godz. 15.00. Godzinę później nastąpi otwarcie ofert i wyłonieni zostaną przyszli lokatorzy. Ci, którzy wylicytują najwyższą stawkę czynszu będą mieli pierwszeństwo w wyborze mieszkań. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (074) 856-28-79, 856-28-77.


19 czerwca 2005 - Samorządowe święto

27 maja samorządowcy w całej Polsce obchodzili 15. rocznicę wyborów pierwszych w powojennej Polsce rad samorządowych. Wybory 1989 roku były wielkim sukcesem Komitetów Obywatelskich, "Solidarności", a przede wszystkim jednym z pierwszych objawów demokratyzacji w III Rzeczpospolitej. W powiecie świdnickim samorządowcy swoje święto obchodzą 20 czerwca. Na zaproszenie starosty do Świdnicy przyjadą delegacje członków rad - obecnych i byłych - oraz inne postacie życia publicznego ze wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu. Przypominamy listę wszystkich osób, które podczas czterech dotychczasowych kadencji pełniły lub pełnia tak ważny społecznie mandat radnego. Radni Rady Miejskiej Świebodzic w latach 1990-2005 - >>> zobacz


19 czerwca 2005 - Kupałnocka zaplanowana

Noc Kupały to najkrótsza noc w roku. Przypada z 23 na 24 czerwca. Przez naszych przodków uznawana była za noc szczególną i magiczną, obfitującą w zjawiska nadprzyrodzone. Przez wieki w Noc Sobótkową odbywały się obrzędy w trakcie, których czczono wodę i ogień. 23 czerwca po zachodzie słońca o godz. 20.00 na parkingu przy SCK zapłonie ognisko. Zaplanowano wspólną biesiadę, tańce, poszukiwanie kwiatu paproci, palenie magicznych ziół i wróżby. W galerii "eS" posmakować będzie można staropolskiego jadła. Najkrótsza noc w roku z 23 na 24 czerwca uznawana była przez naszych przodków za noc szczególną i magiczną, obfitującą w zjawiska nadprzyrodzone. Dopełnieniem tej magicznej nocy będzie multimedialna projekcja polskiej komedii "Pieniądze to nie wszystko" w reżyserii Juliusza Machulskiego (sala widowiskowa SCK ok. godz. 22:30). SCK serdecznie zaprasza wszystkich miłośników dobrej zabawy.


19 czerwca 2005 - Spadek Zjednoczonych

W swoim ostatnim meczu seniorzy Zjednoczonych Żarów zremisowali na wyjeździe z wiceliderem rozgrywek drużyną Kryształu Stronie Śląskie 2-2.
Bramki dla piłkarzy Zjednoczonych Żarów zdobyli Mariusz Łuczak i Łukasz Łukasik.
Wygrana Stali Świdnica 2-1 z drużyną Bielawianki Bielawa sprawiła, że drużyna z Żarowa spada do kl. A.


19 czerwca 2005 - Amatorska Liga Koszykówki

Meczem o miejsca III - IV zakończyły się dzisiaj rozgrywki ALK.
KRA - WRC 102 : 73 / 18:22, 27:17, 22:17, 35:17 /
KRA - Slatan W. (32), Wiatrak M. (28), Bobowski T. (24).
WRC - Trzop W. (24).Krawczyk B. (17), Chaiński P. (16),
Całe rozgrywki wygrała drużyna NEW YORK - Świebodzice wyprzedzając TOP BASKET - Wałbrzych, KRAKERS - Świdnica, WWW.RUTOWICZ.COM - Świebodzice, NZOZ PRIMADENT- Świebodzice, THE EVOLUTION TEAM - Wałbrzych i MIR-JAN - Świebodzice.
Królem strzelców został Myślak Mateusz z drużyny THE EVOLUTION TEAM z Wałbrzycha. Zwycięska drużyna otrzymała koszulki koszykarskie. Drużyny zajmujące miejsca do I do IV okolicznościowe medale.


19 czerwca 2005 - Turniej o puchar OSiR Świebodzice

Wczoraj w Świebodzicach rozegrany został II Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar OSiR. W turnieju wzięło udział osiem drużyn. Były to drużyny ze Świebodzic, Wałbrzycha i Świdnicy. W meczu finałowym PWSZ Wałbrzych pokonał "DORS"” II Świdnica 2 : 1 (25:20, 24:26, 15:11). Kolejne miejsca zajęli: TKKF Wałbrzych, VC "BETON" Świebodzice. Za zwycięstwo drużyny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zawodnicy otrzymali Puchar OSiR-u w Świebodzicach oraz trofea. Pozostali zawodnicy do miejsca czwartego otrzymali okolicznościowe medale. Najlepszą zawodniczką turnieju została pani Małgorzata Schabowska z drużyny "STARA WAHA" ze Świebodzic a najlepszym zawodnikiem wybrano Michała Tomiałowicza z drużyny "DORS" II ze Świdnicy.


19 czerwca 2005 - Victoria zwyciężyła

W rozegranym w dniu dzisiejszym ostatnim meczu ligi okręgowej seniorów zespół Victorii Świebodzice pokonał w meczu wyjazdowym drużynę Sparty Ziębice 1:0. Przepiękną bramkę dla Victorii zdobył strzałem z 35 metrów Marcin Rogowski.
A zespół juniorów zremisował w meczu wyjazdowym z drużyną Zamku Kamieniec Ząbkowicki 0:0.


18 czerwca 2005 - Dni Goethego zakończone

Wczoraj dobiegły końca doroczne, trwające kilka dni - "Dni Goethego".
W tym roku zaczęły się one wyścigiem kolarskim rozegranym w lasku wokół Bagieńca.
Kolejne dni, to warsztaty artystyczne w malowniczej scenerii pałacu i stawów bagienieckich. Ostatni dzień był dniem finałowym, kiedy to uczestnicy mogli zaprezentować to nad czym pracowali przez kilka wcześniejszych pracowitych dni.
Zdjęcia z Dni Goethego - >>> zobacz


18 czerwca 2005 - Spotkanie z mieszkańcami

Na najbliższy wtorek, 21 czerwca, zaplanowano spotkanie Prezydenta Świdnicy, Wojciecha Murdzka z mieszkańcami osiedla Zawiszów.
Spotkanie, poświęcone będzie bieżącym sprawom mieszkańców Osiedla.
Rozpocznie się o godzinie 18.00, w holu Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Galla Anonima 1.

Zapraszamy wszystkich chętnych.


18 czerwca 2005 - Bezpieczna Szkoła

Konkurs "Bezpieczna Szkoła" realizowany w szkołach podstawowych przez strzegomską Komendę Straży Miejskiej oraz Ochotniczą Straż Pożarną dobiegł końca. - Nie wolno używać narkotyków, ani pić alkoholu, bo to niszczy cały organizm i przede wszystkim mózg - mówi uczennica Szkoły Podstawowej nr 2. - Wiem jak bezpiecznie pokonać drogę z domu do szkoły i jak unikać niebezpiecznych sytuacji np. pożaru - relacjonuje uczeń piątej klasy. Dzieci w ramach akcji "Bezpieczna Szkoła" musiały się wykazać zdobytą wiedza, najpierw na sprawdzianie teoretycznym, a później praktycznym. - Generalnie dzieci nie miały problemu z częścią teoretyczną i sprawnościową konkursu, choć trudności sprawiało zdefiniowanie "zaczadzenia" oraz konkurencja rzutu obręczą do celu - mówi jeden z organizatorów imprezy. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych z PSP nr 4, PSP nr 3, PSP nr 2 oraz PSP z Kostrzy. Konkurencje rozgrywano w trzech kategoriach od klas III do V. Najlepsza wśród trzecio- i pięcioklasistów okazała się drużyna ze szkoły w Kostrzy, natomiast wśród czwartoklasistów - PSP nr 4. Uroczystego wręczenia nagród dokonał honorowy patron konkursu, burmistrz Strzegomia - Lech Markiewicz.


17 czerwca 2005 - Praca dla inżyniera

Firma Franc-Textil zatrudni inżyniera-konstruktora. Wymagania znajomość programu AUTOCAD i projektowania 3D, mile widziana również umiejętność obsługi programu "Inventor".
Aplikacje prosimy kierować na adres: Franc-Textil Sp. z o.o., ulica. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, telefon - 074/ 851 87 66, 60, fax - 851 87 64, e-mail - office@franctextil.pl
Kontaktować będziemy się tylko z wybranymi osobami.


17 czerwca 2005 - Broker i umorzenia czynszów na żywo

We wtorek, 21 czerwca, gościem programu miejskiego w Telewizji "Teletop" będzie Ireneusz Pałac - Zastępca Prezydenta Świdnicy.
Tematem rozmowy będzie sprawa brokera ubezpieczeniowego oraz zakończona akcja umorzeń czynszów. Początek programu o godzinie 19.30.


17 czerwca 2005 - Spotkanie dla nauczycieli w Krzyżowej

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza w dniu 21 czerwca 2005 o godz. 9.00 na spotkanie informacyjne na temat nowej publikacji w ramach cyklu „Szkoła w Krzyżowej”. Kolejny zbiór materiałów dla nauczycieli, który obejmuje konspekty do lekcji języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, nosi tytuł "Bibuła, czyli Wolność". Są to materiały przygotowane przez pedagogów, którzy biorą udział w trwającym od trzech lat programie Fundacji : Szkoła w Krzyżowej. Podczas spotkania przedstawione zostaną także oferty współpracy szkół z powiatów: świdnickiego, dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego z Fundacją "Krzyżowa". W sprawie spotkania można kontaktować się w Fundacji "Krzyżowa" z Rafałem Ciućką, tel.: 0605 763160, stypendia@krzyzowa.org.pl


17 czerwca 2005 - Prezentacje artystyczne

19 czerwca w Kraskowie odbędą się Prezentacje Artystyczne Powiatu Świdnickiego. Pomysłodawcą prezentacji artystycznych jest Pani Izabela Kowalewska z Fundacji Forum Krasków. Ze swoim pomysłem podzieliła się z dyrektorem GOK Władysławem Gołębiowskim i tak jest to teraz wspólne przedsięwzięcie Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach i Fundacji Forum Krasków. Pierwsza impreza odbyła się w 2003 roku. w sali koncertowej. Jednak już druga edycja, z uwagi na dużą ilość wykonawców, wyszła na zewnątrz aby w końcu przybrać postać sąsiedzkiego pikniku. Główny cel to promocja regionu, gminy, miejscowości oraz poszczególnych artystów. W programie tegorocznych prezentacji przewidziano mnóstwo atrakcji. Szczegóły - >>> zobacz


17 czerwca 2005 - Sprawdzamy trzeźwość kierowców

Zbliżający się koniec roku szkolnego i rozpoczynające się wakacje to czas kiedy Policja jak co roku podejmuje wszelkie możliwe działania by wszystkim dzieciom i młodzieży wakacje upłynęły bezpiecznie i spokojnie. Pod względem bezpieczeństwa nadzorowane są miejsca wypoczynku, kąpieliska, miejsca biwakowe i inne cieszące się latem szczególną popularnością. Oczywiście aby bezpiecznie dojechać i powrócić z miejsc wakacyjnego wypoczynku policjanci ruchu drogowego będą czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących. Organizatorzy wakacyjnego wypoczynku, rodzice w celu sprawdzenia stanu technicznego autokaru oraz stanu trzeźwości kierowcy na terenie Powiatu Świdnickiego powinni kontaktować się z Sekcją Ruchu Drogowego KPP w Świdnicy pod nr telefonów: 8528-270 lub 8528-271 oraz telefonem alarmowym Policji 997. Każdy zgłoszony do kontroli autokar zostanie dokładanie sprawdzony przez policjantów.


17 czerwca 2005 - Maltańczycy w Świdnicy

W Świdnicy powstaje Maltańska Służba Medyczna. Utworzy ją grupa 20 osób, które dobrowolnie zgłosiły się i chcą działać zgodnie z hasłem Zakonu Maltańskiego: "Ochrona wiary i pomocy potrzebującym". W minioną sobotę i niedzielę 20 osób przeszło kurs z ratownictwa medycznego. Na najbliższą niedzielę zaplanowano egzamin. Rozpocznie się on o godzinie 10.30 w Domu Nauczyciela (al. Niepodległości 14).
- Maltańska Służba Medyczna działa doskonale od lat w naszym partnerskim mieście Bieberach. Wspólnie z Niemcami zabiegaliśmy o to, by i w Świdnicy taka służba powstała. Cieszę się, że są pierwsi śmiałkowie, którzy chcą nieść pomoc innym i liczę, że swoją decyzją zachęcą kolejnych - mówi Wojciech Murdzek, Prezydent Świdnicy.


17 czerwca 2005 - Piłka dziewcząt

Dziś na stadionie piłkarskim "Cukrownik" w Pszennie odbył się turniej piłki nożnej dziewcząt o puchar Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty. Celem tych rozgrywek było wyłonienie zwycięskiej drużyny w ramach rozrywek Gminnej Ligi Szkół Gimnazjalnych.
Uczestnikami były 3 drużyny 7-osobowe (6 graczy i 1 bramkarz). Organizatorem było Gimnazjum w Pszennie.
I miejsce zdobyła drużyna z Witoszowa Dolnego, II miejsce z Pszenna, a III miejsce z Lutomi Dolnej.


17 czerwca 2005 - Olimpiada Ekologiczna

W dniach 3 - 5 czerwca, odbył się etap centralny XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Uczennica Kasprowicza, Aleksandra Orłowska (kl. II c) uzyskała tytuł finalisty i tym samym otrzymała możliwość wyboru uczelni, na której w przyszłości zamierza studiować.
Opiekunem Oli jest prof. Michał Żabrowski.
Serdecznie gratulujemy sukcesu.


16 czerwca 2005 - Pół miliona złotych na drogi

Ponad 506 tys. zł ze swojego budżetu miasto przeznaczy do końca tego roku na remonty cząstkowe dróg asfaltowych i szutrowych.
W ramach prac zostanie wyremontowana m.in. część ul. Komunalnej, przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Tenisowej z Armii Krajowej, a na skrzyżowaniu ul. Sprzymierzeńców z ul. Pionierów powstanie rondo. Oprócz tego przy ul. Langewicza zostanie wybudowana zatoka postojowa na 25 samochodów. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę tych robót - Świdnickie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem pierwsze prace ruszą jeszcze w lipcu.


16 czerwca 2005 - Nowy program o sportach motorowych

Jutro w Akademickim Radio Luz o godzinie 19:00 zadebiutuje cykliczny program poświęcony sportom motorowym.
Gościem audycji Karola Ferenca będzie wielokrotny mistrz Polski, obecnie startujący Suzuki Ignis Super 1600 - Grzegorz Grzyb! Serdecznie zapraszamy!
Głównym tematem pierwszej audycji będzie zakończony niedawno 62 Rajd Polski. Zachęcamy do pisania maili i zadawania pytań Grzegorzowi Grzybowi - zapytaj.
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


16 czerwca 2005 - Drezyny na start

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej zaprasza sympatyków i miłośników kolei w pierwszym dniu wakacji, 25 czerwca od godzinie 14 do Parowozowni w Jaworzynie Śląskiej na imprezę "I Otwarte Jaworzyńskie Zawody Drezynowe". W programie:
- Otwarte I Jaworzyńskie Zawody Drezynowe,
- parada lokomotywek manewrowych,
- pokazy parowozów na obrotnicy,
- wystawa modeli kolejowych (skala HO - tabor PKP), spotkania i dyskusje miłośników kolei, inne Atrakcyjne i niespodzianki, grill, napoje.


16 czerwca 2005 - Jest praca !

Rodzinny Zakład Przetwórstwa Mięsnego w
Pieszycach zatrudni od zaraz masarzystę-wędliniarza z 5 letnim stażem.
Wymagane minimum wykształcenie zawodowe, uczciwość sumienność oraz pracowitość. Praca tylko w nocy.
Oferty prosimy kierować na adres: Rodzinny Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Pieszycach, 58-250 Pieszyce ulica Kopernika 26.


16 czerwca 2005 - Zmagania lekkoatletów

Pełne trybuny kibiców, młodzi sportowcy rozgrzewający się na bieżni, płonący znicz olimpijski, sędziowie rozkładający puchary - tak w skrócie można opisać klimat towarzyszący meetingowi lekkoatletycznemu odbywającemu na stadionie OSiR-u. Meeting zorganizował Uczniowski Klub Sportowy Olimpia. W zawodach brali udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z całej gminy. Podczas imprezy rozegrano cztery konkurencje lekkoatletyczne. Był to bieg krótkodystansowy, bieg długodystansowy, bieg sztafetowy oraz konkurencja techniczna - skok w dal. Najwięcej emocji budziły biegi sztafetowe i konkurencja skoku w dal, gdzie kibice bardzo skutecznie zagrzewali młodych sportowców do rywalizacji. - Stres trochę gubi. Na treningu skakałem 4.40 m, a teraz tylko 4.29 m - mówi Kamil, uczeń PSP nr 4. -Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej - dodaje z uśmiechem. Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych zdobyła PSP nr 4. Uczniowie byli niepokonani w konkurencji skoku w dal i biegu długodystansowym zdobywając najwyższe noty. Drugie miejsce zajęła PSP nr 3 i trzecie - PSP nr 2. Wśród szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyło Gimnazjum nr 1. Najlepsze wyniki uczniowie zdobyli w takich samych konkurencjach jak sportowcy z PSP nr 4. Drugą notę dostało Gimnazjum nr 2 ze Strzegomia, natomiast trzecie miejsce - Gimnazjum w Jaroszowie. Dekoracji zwycięzców dokonał burmistrz Strzegomia - Lech Markiewicz oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 - Tadeusz Wasyliszyn.


16 czerwca 2005 - Czy grozi nam powódź?

Na to pytanie niestety nie uda się odpowiedzieć na podstawie odczytu systemu monitoringu powodziowego. A wszystko w związku z kolejnymi kradzieżami urządzeń wchodzących w jego skład. System, który ma za zadanie ostrzegać mieszkańców naszego regionu przed ewentualną powodzią już tego nie zrobi. Kradzieże urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu powodziowego miały miejsce już w ubiegłym roku i spowodowały ograniczenie sprawności systemu i postawiły pod znakiem zapytania jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie. A przecież ten system ma ostrzegać wszystkich mieszkańców naszego powiatu przed zagrożeniem powodziowym! Niestety ten argument nie wystarczył, aby przemówić do rozsądku złodziejom. W maju tamtego roku dokonano kradzieży na posterunku wodowskazowym w Świebodzicach. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. Kolejna kradzież miała miejsce na posterunku opadowym na Wielkiej Sowie. Punkt ten zainstalowany był na dachu nieczynnej wieży widokowej zamkniętej dla osób postronnych. Skradziona została bateria słoneczna natomiast dwa inne urządzenia wraz z automatycznym wodomierzem zostały poważnie uszkodzone. Punkt na Wielkiej Sowie z racji swojego położenia jest bardzo ważny dla utrzymania łączności pomiędzy odbiornikami systemu. Uszkodzenie wyłączyło bowiem punkt wodowskazowy na rzece Piławie w Mościsku oraz powoduje bardzo duże problemy z odbiorem danych z Jugowic i Głuszycy. Ale dane z Jugowic i tak już nie dotrą do centrali, bo także i tego miejsca nie ominęła kradzież. W tej sytuacji Wydział Ochrony Środowiska w starostwie próbuje znaleźć nowe miejsca ulokowania elementów systemu, aby w przyszłości uniemożliwić ich kradzież. Pozostaje jedynie konieczność pokrycia znacznych kosztów odbudowy systemu.


16 czerwca 2005 - VI Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej

26 czerwca na Stadionie Miejskim w Żarowie odbędzie się VI Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk - Janusza Łaznowskiego.
Turniej zostanie rozegrany pod Patronatem: Zbigniewa Chlebowskiego (Posła na Sejm RP), Lilli Gruntkowskiej (Burmistrza Miasta Żarów), Ryszarda Wawryniewicza (Wiceprezydenta Miasta Świdnica).


16 czerwca 2005 - Puchar dla Stanowic

Po raz dziewiąty z rzędu w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP zwyciężyli strażacy ze Stanowic. - W przyszłym roku też wygramy - podsumowują swoje zwycięstwo stanowiczanie. Jeśli im się to rzeczywiście uda to zgodnie z regulaminem zawodów puchar już na zawsze pozostanie w Stanowicach. Tradycję trofeum przechodniego śladem zawodów powiatowych wprowadzono z zeszłym roku. Zawody jednostek OSP odbywają się w gminie od lat pięćdziesiątych. W przeszłości zdarzało się już, że kilka lat z rzędu wygrywały te same jednostki. - Generalnie w zawodach strażacy wykazali się bardzo dużą sprawnością i szerokimi umiejętnościami - mówi Ryszard Wikliński, komendant gminny OSP. - Najmniej problemów sprawiła im "bojówka" i sztafeta, czyli to co po prostu robią na co dzień. W zawodach wystartowało 11 jednostek. Wśród seniorów wygrała jednostka OSP Stanowice. Młodzieżowe drużyny pożarnicze podzielono na cztery kategorie: 12-15 lat dziewczęta i chłopcy oraz 16-18 lat dziewczęta i chłopcy. W kategorii 12-15 dziewcząt i chłopców niepokonane również okazały się Stanowice. W przedziale 16-18 wśród dziewcząt zwyciężyła Rogoźnica, a wśród chłopców Granica. Wszystkie startujące drużyny młodzieżowe otrzymały nagrody, sprzęt grający RTV i sportowy.


16 czerwca 2005 - Chińczyk na Rynku

36 osób wzięło udział w VII Mistrzostwach Świdnicy w Chińczyka. Zmagania odbyły się po raz w rynku, przed wejściem do teatru. Pomysł okazał się trafiony - zainteresowanie zawodników i kibiców było bardzo duże. Czołowe miejsca zajęli: I - Martyna Diuwe II - Kamila Fec Aleksander Melner III - Ewa Piotrowska IV Adam Szemitko Hanna Bentkowska V - Anna Wróblewska Piotr Melner Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc nagrodą były książki UNESCO oraz gadżety świdnickie, przekazane przez ŚOK. Pozostali laureaci otrzymali upominki - między innymi kubki i widokówki z wizerunkiem miasta. Mistrzostwa były otwarte, wiek uczestników nie miał znaczenia. Zdarzało się, że przy jednym stole o punkty walczyli mama i dziecko, lub wnuczek i dziadek. Zabawa była wspaniała, a pogoda - jak wymarzona.


16 czerwca 2005 - Po burzy

Po wczorajszych burzach i intensywnych opadach deszczu, które przeszły nad województwem dolnośląskim informujemy, że aktualnie na rzekach Dolnego Śląska są przekroczone stany ostrzegawcze na rzekach: Witka w Ostróżnie o 22 cm, Kamienna w Jeleniej Górze o 12 cm, Bystrzyca w Lubachowie o 16 cm oraz na Bystrzycy w Szalejowie stan równy stanowi ostrzegawczemu.
Nigdzie nie są przekroczone stany alarmowe.
Jednocześnie informujemy, że o godz. 9.00 odwołano alarm powodziowy na obszarze Jeleniej Góry.


15 czerwca 2005 - Apel Prezydenta

Dziś otrzymaliśmy ostrzeżenie meteorologiczne z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody. Według prognoz od dzisiejszego popołudnia oraz w nocy ze środy na czwartek mogą występować burze z intensywnymi opadami deszczu, może również padać grad. Co ważne burzom może towarzyszyć porywisty wiatr. Wszystkie te zjawiska mogą sprawić, że wystąpią podtopienia oraz utrudnienia w komunikacji. Zwracam się do wszystkich mieszkańców Świdnicy, by zachowali szczególną ostrożność i wykazali się przezornością. Proszę o zabezpieczenie okien w mieszkaniach i domach. Zaś do kierowców apeluję, by nie parkowali aut pod drzewami. Wszystko po to, byśmy mogli bezpiecznie przetrwać czas przewidywanej burzy.
Wojciech Murdzek - Prezydent Świdnicy


15 czerwca 2005 - Miasto funduje wakacje

Komenda Hufca ZHP w Świdnicy zorganizuje dwutygodniowe obozy dla 150 uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów. To efekt otwartego konkursu ofert, który został rozstrzygnięty. ZHP otrzyma na ten cel od miasta 75 tys. zł, blisko 30 tys. zł dołoży z własnych funduszy. Dzięki temu uczniowie, pochodzący z rodzin o niskich dochodach, za darmo wyjadą do ośrodka położonego nad jeziorem Niesłysz w Niesulicach. Uczestników obozów typują szkoły. Pierwszy turnus rozpocznie się już 1 lipca, a drugi 29 lipca.


15 czerwca 2005 - GCI młodym

Gminne Centrum Informacji rozpoczyna cykl szkoleń dla młodzieży. Spotkania poprowadzą licencjonowani doradcy zawodowi z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. - Na pierwsze spotkanie zaproszeni zostali uczniowie z Zespołu Szkół - informuje Anna Góralska, z GCI. - O terminach kolejnych będziemy na bieżąco informować zainteresowane szkoły z terenu Strzegomia. Doradcy przedstawią najbardziej przyszłościowe kierunki studiów i kryteria naboru. Poradzą jak przebrnąć przez rozmowę rekrutacyjną, jak pokonać stres, na co zwrócić szczególną uwagę i co zrobić, gdy "powinie się" noga. Od początku istnienia Gminne Centrum Informacji bardzo ściśle współpracuje z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. - Danuta Florek, dyrektor DWUP jest bardzo przychylna organizacji naszych warsztatów. W zakresie doradztwa zawodowego korzystamy z pomocy wicedyrektora DWUP, Henryka Rataja - mówi Sekretarz Gminy Sabina Cebula. - Współdziałanie z różnego rodzaju instytucjami to podstawa funkcjonowania GCI.


15 czerwca 2005 - Wizyta w niemieckiej gminie Lampertheim

Gmina Świdnica uczyniła kolejny krok w kierunku zawarcia umowy partnerskiej z gminą Lampertheim w Hesji. W ubiegły weekend przedstawiciele gminy Świdnica byli z rewizytą w niemieckim miasteczku. Delegacja została powitana na sesji Rady Miasta prowadzonej przez Przewodniczącego Dietera Meyera. W sesji udział wziął Burmistrz miasta Lampertheim Erich Meier członkowiei zarządu miasta i radni. Podczas sesji swoje wystąpienie miała także Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek. Podczas wizyty delegacja zwiedziła Urząd Miasta, Bibliotekę, ochotniczą straż pożarną, cmentarz, stadion sportowy i kompleks basenowy. Interesujące było umieszczenie służb bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego w jednym miejscu. Ciekawym punktem programu było spotkanie na temat ojca Alfreda Delpa, które odbyło się w kaplicy im. Delpa w Lampertheim. Alfred Delp był urodzonym w Lampertheim, jezuitą działającym w Kręgu Krzyżowa podczas II wojny światowej przeciwko Adolfowi Hitlerowi. Burmistrz Lampertheim oraz Wójt Gminy Świdnica podsumowali wizytę. Obie strony uznały, że nastąpiło wystarczające zbliżenie i że nie ma przeszkód w zawarciu porozumienia partnerskiego.


15 czerwca 2005 - Tysiące złotych dla małych ekologów

Zakończyły się trwające prawie rok konkursy zbiórki zużytych baterii i makulatury ogłoszone przez Prezydenta Świdnicy. Dla trzech szkół, które zebrały najwięcej baterii i makulatury przewidziano spore nagrody pieniężne: za I miejsce 2 tys. zł, II miejsce 1,5 tys. zł, III miejsce 1 tys. zł. W trakcie trwania konkursu zebrano łącznie ponad tonę zużytych baterii (1.089 kg). Decydowała waga zebranych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia, dzięki czemu zarówno małe, jak i duże szkoły miały równe szanse w rywalizacji. A oto nagrodzeni: Zespół Szkół nr 3 - 381 uczniów tej placówki zebrało 300 kg zużytych baterii, Gimnazjum nr 4 - 357 uczniów zebrało 272 kg baterii oraz Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum - 87 uczniów zebrało 51 kg baterii. . W trakcie trwania drugiego konkursów uczniowie zebrali ponad 42,5 tony makulatury. Nagrodzono następujące placówki: Szkołę Podstawową nr 7 - 90 uczniów zebrało 6.560 kg makulatury, Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum - 87 uczniów zebrało 5.500 kg makulatury, Szkołę Podstawową nr 12 - 258 uczniów zebrało 5.518 kg makulatury. Nagrody pieniężne jeszcze przed końcem czerwca zostaną przesłane do szkół. - Bardzo mnie cieszy, że już od najmłodszych lat uczymy świdniczan zachowań ekologicznych. Bo jak głosi stare porzekadło: czego się Jaś nauczy, Jan będzie umiał - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.


15 czerwca 2005 - Narada w Marcinowicach

13 czerwca w Urzędzie Gminy Marcinowice. odbyła się narada z sołtysami wsi gminy.
Oprócz spraw bieżących przedstawionych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy oraz kierowników referatów, odbyło się krótkie szkolenie przeprowadzone przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Biura Geodezji i Katastru - Pawła Kaśkowa na temat wykonania gleboznawczej klasyfikacji zmienionego sposobu użytkowania działek rolnych ( zaoranych łąk i pastwisk).


15 czerwca 2005 - Ostrzeżenie

Informujemy, że na obszarze Polski południowo-zachodniej od godzin popołudniowych 15 czerwca i w nocy z 15/16, będą występować burze z opadami deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym, lokalnie wystąpią także opady gradu. Przewidywana wysokość opadów od 10 do 15 mm, w silnym opadzie burzowym od 35 do 50 mm. Burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Aktywne burze - towarzyszące im intensywne opady deszczu i wyładowania atmosferyczne - mogą powodować podtopienia, czasowe utrudnienia komunikacyjne, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych oraz zakłócenia w pracy systemów energetycznych. Jednocześnie wojewoda zwraca się do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie ostrożności i odpowiednie zabezpieczenie budynków, a także samochodów i wszystkich przedmiotów stanowiących zagrożenie w przypadku wichury. Informujemy również, że Wydział Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu całą dobę będzie monitorował sytuację na terenie województwa.


15 czerwca 2005 - Obóz ekologiczny

W cieniu zabytkowego barokowego pałacu w Krzyżowej, nieopodal alei dębowej, Fundacja "Krzyżowa" organizuje EKO-CAMPING - Międzynarodowy Obóz Ekologiczny.
Projekt kierowany jest do młodzieży z Niemiec i Polski chcącej poznać środowisko naturalne i zdobyć wiedzę z zakresu ekologii.
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza młodzież do udziału w międzynarodowym spotkaniu.
Oferta w całości - >>> zobacz


15 czerwca 2005 - Po naukę do Mokrzeszowa

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie przyjął na praktykę, w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci, dwie uczennice ze szkoły ogrodniczej we Francji. W dniach 6.06.- 1.07. br. dziewczęta z Lycee du Pflixbourg w Alzacji - Letycja i Kamila - zapoznają się z produkcją warzyw, roślin ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego. Dzięki współpracy szkoły z renomowanymi gospodarstwami ogrodniczymi uczennice z Francji będą pracować w gospodarstwie szkolnym w Mokrzeszowie, w renomowanych obiektach ogrodniczych Mariana Gancarczyka w Witoszowie Dolnym, Grzegorza Grajewskiego w Świebodzicach oraz Mikołaja Pławeckiego w Bystrzycy Dolnej, z którymi szkoła współpracuje. Współpraca ze szkołą ogrodniczą we Francji została nawiązana rok temu podczas pobytu delegacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach organizowanych w Alzacji "Dni Dolnego Śląska". Dyrektor szkoły w Mokrzeszowie Elwira Kinast złożyła wówczas propozycję współpracy ze szkołą francuską. Marc Oberheiden - koordynator współpracy Alzacja-Dolny Śląsk w zakresie oświaty, podczas wizyty w październiku 2004 roku. pozytywnie wyrażał się o działalności mokrzeszowskiej szkoły i o jej bazie. Efektem prowadzonych wtedy rozmów jest udział uczniów szkoły francuskiej w praktykach zawodowych w Polsce. Poza pracą w ogrodnictwie uczennice z Francji uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą, przebywają w polskich rodzinach oraz zwiedzają ciekawe zakątki regionu, poznają polską kulturę i tradycję narodową.


15 czerwca 2005 - Kryptonim "Jastrząb"

W dniach od 6 do 12 czerwca na terenie powiatu świdnickiego przeprowadzona została operacja pod kryptonimem JASTRZĄB, organizowana wspólnie z policjantami ze Słowacji. Celem operacji było ujawnianie i eliminowanie negatywnych zachowań w ruchu drogowym przez kierujących pojazdami. Policjanci zwracali uwagę na wykroczenia drogowe, które najczęściej przyczyniają się do powstawania wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, naruszanie przepisów dotyczących przestrzegania dozwolonej prędkości jazdy, obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego i pasażerów oraz przewożenia dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu.
W tych dniach funkcjonariusze skontrolowali i ujawniali łącznie : skontrolowali 297 pojazdów, ujawniając 15 nietrzeźwych kierujących, ujawnili 152 wykroczenia drogowe, za które nałożyli mandaty karne lub sporządzili wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego, 105 kierowców ukarali mandatami za przekroczenie prędkości, 2 kierowców ukarali za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy, w 24 przypadkach za zły stan techniczny pojazdu kierowcom zatrzymane zostały dowody rejestracyjne. W tym samym czasie podobne działania prowadzone były na terenie Słowacji, Czech, Austrii, Słowenii i Węgier.


15 czerwca 2005 - Rodzinne święto

Festyn dziecięcy jest tradycją. Tegoroczny pod hasłem "Europejska rodzina" to już ósma edycja. W pierwszą niedzielę czerwca na boisko szkolne PSP Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 przyszły całe rodziny. Pomysłodawcami imprezy, a zarazem organizatorami są: PSP Nr 2, Gimnazjum Nr 2, Parafia pw. Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegomiu oraz Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Festyn jest imprezą charytatywną i bezalkoholową, a jego ideą jest sprawienie przyjemności dzieciom. Uzyskane przy okazji fundusze maj na celu wspomóc działalność Rad Rodziców obu szkół oraz prace remontowe w kościele i klasztorze. Rokrocznie organizatorzy przygotowują bogaty program artystyczny. Podczas imprezy można podziwiać występy artystyczne dzieci i młodzieży ze strzegomskich przedszkoli i szkół, jak również program przygotowany przez zaprzyjaźnioną szkołę z Novego Mesta nad Metuji z Czech oraz występ Sióstr Elżbietanek. Nie brakuje także akcentów sportowych. W tym roku księża i policjanci zagrali w piłkę nożną.. Największą atrakcją imprezy była niewątpliwie loteria fantowa, w której dzięki licznym sponsorom nie było przegranych. Wśród głównych nagród znalazły się śpiwory, namioty, aparaty fotograficzne, rolki, deskorolki, odtwarzacze kaset, CD i DVD, radiomagnetofon oraz cztery rowery. Losowanie głównych nagród zakończyło Festyn.


14 czerwca 2005 - Tworzymy Ligę

Przedstawiciele władz Świdnicy i Jawora oraz pastorowie Kościołów Pokoju jutro podpiszą w Oświęcimiu akt założycielski Lokalnej Organizacji Turystycznej, która przybierze nazwę Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO. - W jedności siła, dlatego z inicjatywy władz Świdnicy i Jawora organizacja zostanie utworzona. Przystąpi do niej 18 innych miast i miejsc m.in. Stare Miasto w Warszawie i krakowski Wawel. Razem chcemy promować to, co najcenniejsze, czyli nasze zabytki - mówi wiceprezydent Świdnicy Ryszard Wawryniewicz i wylicza korzyści, które ma przynieść utworzenie organizacji. - Wciąż brakuje pełnej informacji na temat naszych zabytków, dlatego chcemy, by przy najważniejszych traktach np. autostradach, stanęły tablice zapraszające do konkretnych miejsc. Dzięki temu mógłby powstać samochodowy szlak turystyczny miejsc UNESCO. Organizacja będzie zabiegała o to, by obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, zostały zakwalifikowane jako Narodowy Produkt Turystyczny. Gdy tak się stanie przed samorządami i kustoszami obiektów otwiera się droga do ogromnych funduszy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, po które będzie można sięgnąć.


14 czerwca 2005 - Francuscy dziennikarze zainteresowani Świdnicą

Sześciu redaktorów francuskich gazet m.in. "Le Figaro" i "La Croix" odwiedziło ostatnio Świdnicę. Przedstawiciele mediów z Francji zwiedzając Dolny Śląsk szukali tematów do swoich artykułów. Goście zauroczeni byli świdnickim Kościołem Pokoju.
Dopytywali się również o Międzynarodowy Festiwal Bachowski, który rokrocznie odbywa się w Świdnicy.


14 czerwca 2005 - Wizyta u partnerów

11 czerwca delegacja Gminy Marcinowice uczestniczyła w obchodach 100-lecia nadania praw miejskich partnerskiemu miastu czeskiemu Tanvald.
Wójt Gminy Marcinowice Waldemar Budzyński otrzymał z rąk starosty miasta Tanvald Petra Poláka medal okolicznościowy z okazji obchodów rocznicy nadania praw miejskich.


14 czerwca 2005 - Idol w Społecznej

9 czerwca, w Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznym Gimnazjum w Świdnicy odbył się II etap Idola Szkolnego. Uczniowie tym razem zaśpiewali wybrany przez siebie znany utwór z podkładem muzycznym, na scenie auli szkoły społecznej. Jury w składzie Joanna Gerus, Małgorzata Zalewska i Marta Pyrc - nauczycielki ze szkoły społecznej oraz Arkadiusz Oleksy z Gimnazjum nr 3 w Świdnicy obejrzało wyłonionych z I etapu Idola Szkolnego 6 wykonawców ze szkół podstawowych i 6 z gimnazjum i jednogłośnie przyznali tytuł Idola Szkolnego 2005 w kategorii szkół Podstawowych Dianie Kubarze z klasy IV Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy, która nie tylko wspaniale wyśpiewała utwór Arki Noego, ale też pięknie wyglądała. Wyróżnienia otrzymały Małgosia Kępa oraz Kamila Zwolińska ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy. Idolem Szkolnym 2005 w kategorii szkół gimnazjalnych został Krzysztof Małek z Gimnazjum nr 1 w Świdnicy. Duże możliwości wokalne pozwoliły mu pięknie wykonać utwór Maryli Rodowicz - "Małgośka". Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Monika Soroczyńska i Małgorzata Halawa z Gimnazjum nr 1 w Świdnicy. Specjalną nagrodę za wizerunek sceniczny otrzymał Mateusz Pytel ze Społecznego Gimnazjum w Świdnicy.


14 czerwca 2005 - Czy SSIG się opłaca?

Działalność SSIG i korzyści dla przedsiębiorców wynikające z przynależności gminy do tego stowarzyszenia były głównym tematem majowej sesji Rady Miejskiej. Gmina Strzegom jest członkiem stowarzyszenia od początku jego istnienia. Jej roczne składki członkowskie wynoszą około 50 tys. zł. Pieniądze służą miedzy innymi, jako zabezpieczenie do udzielania poręczeń kredytowych przedsiębiorcom działającym na terenie gmin i powiatów wchodzących w skład stowarzyszenia. Obecnie kapitał SSIG wynosi 700 tyś.- W 2004 roku w oparciu o ten kapitał udzieliliśmy 70 poręczeń, dzięki którym przedsiębiorcy otrzymali kredyty na kwotę 1,3 mln zł - mówił Leszek Buchowski, dyrektor biura SSIG. - Przez 3 lata dzięki pomocy i wsparciu stowarzyszenia uruchomiono inwestycje o łącznej wartości 5,5 mln zł, powstało 144 nowych miejsc pracy. W samej gminie Strzegom uruchomiono kredyty na kwotę ponad 250 tys. zł. Z działalności stowarzyszenia bardzo zadowoleni są lokalni przedsiębiorcy. Tych korzyści nie są już tak pewni strzegomscy radni. W połowie 2004 roku gmina zawiesiła swoje składki. - Zastanawiamy się, czy wkład gminy jest adekwatny do wsparcia, jakie otrzymują nasi przedsiębiorcy. Było mało poręczeń i pożyczek - wyjaśniał Leon Jasiński, radny i zarazem delegat gminy Strzegom do walnego zebrania członków stowarzyszenia. - Poza tym jest wiele niejasności i rozbieżności w przedstawianej dokumentacji finansowej. Dlatego chcielibyśmy się bliżej przyjrzeć tej kwestii i podjąć ostateczną decyzję.


13 czerwca 2005 - Zagrają dla Dawida

Dawid Misiurka jest 13 - letnim chłopcem z Mrowin. Był wesołym dziewięciolatkiem, kiedy zapadł w śpiączkę cukrzycową. Rodzina nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest tak bardzo chory. Obudził się po 5 tygodniach, jednak konsekwencją długotrwałej śpiączki było porażenie mózgowe czterokończynowe spastyczne. Po około pół roku wrócił do domu, jednak jest ogólnie niesprawny. Z powodu niewydolności oddechowej ma założoną rurkę trachestomijną. Odżywiany jest przez sondę. Nie wykazuje niektórych odruchów wrodzonych. Jest stale rehabilitowany, dzięki czemu w ograniczonym zakresie może poruszać głową, rękami, palcami stóp. Wymaga ciągłej opieki, codziennie przyjmuje lekarstwa. Rodzina jest w niełatwej sytuacji, gdyż ma na utrzymaniu jeszcze 4 dzieci w wieku szkolnym.
Dlatego znając trudności z jakimi boryka się rodzina Dawida postanowiliśmy w gronie MRM w Żarowie by zorganizować drugą już edycję Charytatywnego Festiwalu MACH, z którego cały dochód będzie przeznaczony na pomoc Dawidowi. Koncert odbędzie się 2 lipca. Wystąpią między innymi Farben Lehre, Leniwiec, Fruhstuck, Rivendell, Anal Front, After Breakfast i Zakaz Wjazdu.
Przybądźcie na festiwal, wspólnymi siłami zbierzemy więcej i pomożemy Dawidowi.


13 czerwca 2005 - Mamy olimpijczyka

Wojciech Bardoń z Jaroszowa wygrał wojewódzki etap Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Organizatorem olimpiady był Zarząd Dolnośląski Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici". Patronat nad Olimpiadą objęła Dolnośląska Izba Rolnicza oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W konkursie udział wzięło 35 uczniów szkół rolniczych z województwa dolnośląskiego. W części pierwszej uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz mechanizacji, a także ze znajomości problemów związanych z Unią Europejską. W kolejnym etapie, były już tylko zadania praktyczne, uczniowie wykazywali się umiejętnościami nabytymi podczas kilkuletniej nauki w szkole. Zwycięscy reprezentowali Dolny Śląsk w finale krajowym w Siedlcach.


13 czerwca 2005 - Policjanci zatrzymali sprawców rozboju

Do zdarzenia doszło 2 czerwca około godziny 24.00. Czterej mężczyźni w wieku 20 - 25 lat zaczepili na ul. Kliczkowskiej w Świdnicy Michała D. i Pawła A., grożąc pobiciem usiłowali zmusić ich do wydania pieniędzy, gdy powiedzieli, że ich nie mają jeden ze sprawców doprowadzając do stanu bezbronności Michała D. zabrał mu w celu przywłaszczenia telefon komórkowy wartości 150 zł. Poszkodowani o zdarzeniu powiadomili Komendę Powiatową Policji w Świdnicy, natychmiast na miejsce zdarzenia skierowany został patrol, który dokonał penetracji terenu przyległego do miejsca zdarzenia. Sprawcy oddalili się w nieznanym kierunku. Podjęte w tej sprawie intensywne czynności przez świdnickich policjantów doprowadziły do zatrzymania 6 czerwca, sprawców tego zdarzenia.


13 czerwca 2005 - Turniej Sportowy

W czwartek 16 czerwca rozpocznie się I Turniej Sportowy o Puchar Burmistrza Strzegomia.
W turnieju udział wezmą przedszkola ze Strzegomia, Stanowic i Jaroszowa.
Początek turnieju o godzinie 16.00.
Organizatorami turnieju dla dzieci są Dyrektorzy Przedszkoli.


13 czerwca 2005 - Najbardziej "Super Szkoła" w Polsce

- Radość, radość, radość - to pierwsze słowa, które wypowiedział Zbigniew Suchyta, dyrektor strzegomskiego ogólniaka po otrzymaniu informacji o zdobyciu głównej nagrody w ogólnopolskim konkursie Superekspresu - "Super Szkoła 2004". Jednym słowem mamy w Strzegomiu najbardziej super Ogólniak w Polsce. W lutym rozpoczął się I etap konkursu. Zgłosiło się do niego 2258 szkół. Do drugiego etapu przeszło 120 (po 20 w każdej kategorii) najlepiej ocenionych przez uczniów placówek. Po ocenie przez kuratorium i władze samorządowe do finału zakwalifikowały się już tylko po trzy szkoły z każdej kategorii, m.in. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu. Ostatni etap rywalizacji odbył się na początku czerwca. Strzegomski ogólniak konkurował z II Liceum Ogólnokształcącym z Sopotu i Zespołem Szkół w Świątkach. - Nasza szkoła wygrała, a wszystko dzięki uczniom, to oni zgłosili placówkę do konkursu i sami go wygrali, ponieważ byli najlepsi. Nagrodą w konkursie jest nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowej. - Ta nagroda idealnie sprosta naszym potrzebom, gdyż zastąpi stary i już wysłużony sprzęt - dodaje Zbigniew Suchyta. Ostatnim etapem konkursu było przygotowanie trzydziesto minutowej prezentacji dotyczącej osiągnięć szkoły. Strzegomscy uczniowie przedstawili najbardziej profesjonalną i ciekawą prezentację. Młodzież pokazała film interaktywny pt. Kurier Szkolny. Program prowadziły cztery osoby. Prócz materiałów zrealizowanych o szkole i mieście, na żywo łączono się i przekazywano obraz z Góry Krzyżowej i ze szkoły do warszawskiej centrali konkursu. Osiągnięcia szkoły, jak i forma prezentacji zagwarantowały szkole nagrodę główną.


13 czerwca 2005 - Victoria wygrała

W meczu ligi okręgowej seniorów zespół Victorii Świebodzice pokonał drużynę Trojana Lądek Zdrój 3:1 (2:1).
Bramki dla Victorii zdobył Piotr Zalewski (12 min., 35 min., 51 min.). Victoria wystąpiła w tym meczu w następującym składzie: Kącki, Lehner, Fleszar, Błaszczak, Zalewski, Kiełbowicz, Rak, Stoma, Prusiński, Rochatka, Karczmarz.
Po przerwie grali: Nowak, Kiryczuk, Wilmański, Bodio.


13 czerwca 2005 - Victoria wygrała

We wczorajszym meczu seniorzy Stali Świdnica przegrali na wyjeździe z zespołem Skałki Stolec 3-0 (1-0).
Skład Stali: Marcin Jaźwik, Mariusz Liczbiński, Łukasz Kołakowski (66' Adam Żuk), Piotr Bartkowiak, Łukasz Kozar, Robert Krenczyk, Krzysztof Komidaj, Szymon Majcherczyk (72' Dawid Sikora), Paweł Kmieć (66' Jarosław Borcoń), Marek Patyk, Tomasz Mojsa.


13 czerwca 2005 - Porażka Zjednoczonych

Kolejnej porażki doznali seniorzy Zjednoczonych Żarów w meczu przedostatniej kolejki z drużyną Hutnika Szczytna 1-2. Bramkę dla naszej drużyny strzelił Bogdan Gancarzewicz. Dzięki przegranym największych rywali o utrzymanie się w klasie okręgowej Stali Świdnica i Niemczanki istnieją jeszcze teoretyczne szanse na utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej. Brak zaangażowania oraz dyscypliny na boisku oraz błędy trenera spowodowały, że Zjednoczeni w bardzo ważnym dla siebie meczu ulegli drużynie Hutnika Szczytna. Jeszcze w pierwszej połowie wydawało się, że nasi piłkarze wygrają łatwo, a bramki to tylko kwestia czasu. Prowadzenie w meczu objęli piłkarze z Żarowa po bramce Bogdan Gancarzewicza. Niestety kilka błędów sprawiło, że kolejne bramki strzelili już goście. Brak atmosfery, złe ustawienia oraz brak zaangażowania dało efekt przedostatniego miejsca w tabeli.


12 czerwca 2005 - Wyścig - Dni Goethego 2005

Dzisiaj o godzinie 11.00 w ramach Dni Goethego 2005 rozegrany został wyścig kolarski na rowerach górskich.
W wyścigu startowały dziewczęta i chłopcy w różnych grupach wiekowych.
Trasa wyścigu przebiegała uroczymi lecz bardzo trudnymi ścieżkami leśnymi.
Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali nagrody z rąk władz Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska. Zdjęcia z wystawy - >>> zobacz


12 czerwca 2005 - Droga do wyobraźni

III Międzygimnazjalny Konkurs Czytelniczy - "Znamy nasze lektury oraz ich autorów" rozstrzygnięty. Najlepsze okazało się gimnazjum z Jaworzyny Śląskiej. Tradycyjnie organizatorami imprezy była Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Strzegom oraz Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu. Ze swoimi prezentacjami wystąpiło dwunastu gimnazjalistów ze szkół w Jaworzynie Śl., Strzegomiu i Żarowie. Celem spotkania uczestników jest promowanie i popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów dzielenie się w pięknej polszczyźnie wrażeniami z lektury poznanych utworów, wyrażanie opinii o literackich bohaterach. Oprawę scenograficzną stanowiły plakaty reklamujące czytanie, które wykonali uczestnicy konkursu. Decyzją jury wszyscy obecni zaangażowani w zorganizowanie konkursu otrzymali dyplomy i książki. W przerwie uczestnicy obejrzeli przedstawienie "Randka w ciemno" przygotowaną przez klasę III h Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu.


12 czerwca 2005 - "Życie" - zaprasza

Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią "Życie" z/s w Świdnicy zaprasza na spotkanie integracyjne, które ma na celu lepsze poznanie się i na wzajemną współpracę.
Spotkanie odbędzie się w sali Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Armii Krajowej 14 czerwca o godzinie 11.00.


12 czerwca 2005 - Amatorska Liga Koszykówki

Wyniki meczów PLAY - OFF z dzisiejszych rozgrywek.
o miejsca I - II
NEW - TOP 75 : 62 (15:18, 12:15, 22:13, 26:16)
NEW - Krzywicki R. (16), Zając A. (15), Piątkowski W. (15),
TOP - Kwiatkowski Sz. (21), Mokrzycki L. (13), Owsianny D. (12),
WYNIK - 2 : 0 dla NEW
W ALK zwyciężyła drużyna "NEW YORK" (Świebodzice) grała w składzie: Jackowski Tomasz (kpt.), Korniak Dawid, Zając Andrzej, Zając Marcin, Krzywicki Robert, Piątkowski Wojciech, Piotrowski Błażej, Matuszak Paweł.

Drużyna "TOP BASKET" (Wałbrzych) grała w składzie: Owsianny Daniel (kpt.), Mokrzycki Leszek, Lis Robert, Cząstkiewicz Konrad, Urbanowski Piotr, Kwiatkowski Szymon, Łabiak Maciej, Jędrzejczyk Daniel.

o miejsca III - IV KRA - WRC: Mecz przełożony na 19.06.czerwca na. godzinę 17:00 WYNIK - 1 : 0 dla KRA


12 czerwca 2005 - Chotomska w Strzegomiu

W ramach dolnośląskiej akcji "Z książką na walizkach, czyli drugie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami" Strzegom odwiedziła Wanda Chotomska. Pisarka gościła w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu i w bibliotece w Stanowicach. Na spotkania najliczniej przybyli najmłodsi czytelnicy powiastek jej autorstwa. - Bardzo lubię książki pani Wandy - mówi Ania, uczennica klasy II. - Chciałabym, żeby mi się dzisiaj na tej podpisała. Pod wrażeniem byli również zaproszeni goście. - Jest to spore wydarzenie. Rzadko nasze miasto odwiedza pisarz tej rangi - mówi Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza. - Książki Chotomskiej czytałam swoim córkom - dodaje Sabina Cebula, sekretarz gminy. - Pisarka potrafi nawiązać naprawdę niesamowity kontakt z dziećmi. Mali czytelnicy przywitali Chotomską inscenizacją jednej z jej powiastek. Podczas spotkania pisarka recytowała wiersze i czytała dzieciom fragmenty swoich książek. Można było dostać autograf i kupić najnowszą książkę. Organizatorami akcji są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Literatura z Łodzi oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Jej ideą jest propagowanie działalności bibliotek i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.


12 czerwca 2005 - Poszukujemy

Urząd Miasta w Jaworzynie Śl. zatrudni pracownika na stanowisko inspektora ds. promocji Gminy.
Wymagania:
wykształcenie wyższe, znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, dyspozycyjność, obsługa komputera,
mile widziane:
wykształcenie: polonistyka, dziennikarstwo, doświadczenie z zakresu Public Relations, znajomość zagadnień funkcjonowania administracji samorządowej.
Oferty ( CV oraz list motywacyjny) należy składać do 24 czerwca tego roku.


11 czerwca 2005 - "Mundus mercatorius"

Wystawa pt. "Mundus mercatorius. Świat kupiecki czasów nowożytnych w miarach i dokumentach", którą widzowie mieli okazję zobaczyć we Wrocławiu a od wczoraj także w Świdnicy - Muzeum Dawnego Kupiectwa, ma na celu przedstawienie dawnego zawodu kupca poprzez pryzmat realiów kupieckich. Na wystawie znalazły się zatem obiekty ikonograficzne oraz druki związane z działalnością kupców, a przede wszystkim obiekty metrologiczne w postaci wzorców miar (wzorzec łokcia krakowskiego, warszawskiego), odważników (m. in. najstarszy polski odważnik tego okresu z Torunia), także wagi targowe i monetarne oraz znaki prawa targowego (kapelusz targowy). Zaprezentowane na ekspozycji zabytki metrologiczne mają charakter unikalny i wyjątkowy. Wystawę można oglądać do 17 lipca. Zdjęcia z wystawy - >>> zobacz


11 czerwca 2005 - BOI na plus

Ponad 98% klientów Biura Obsługi Interesanta wskazuje na potrzebę jego funkcjonowania. Kompetencje pracowników 90% ocenia bardzo dobrze. Tak przestawiają się wyniki przeprowadzonej ankiety.
- Badania udowodniły słuszność powstania BOI. Wyniki ankiety nie wykazały żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu biura - mówi Sabina Cebula, sekretarz gminy. - BOI jest dla nas pierwszym krokiem do uzyskania certyfikatu ISO i wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów. Celem ankiety była ocena jakości świadczonych usług i kompetencji pracowników. Przeprowadzono ją bezpośrednio wśród interesantów biura. Badania trwały miesiąc, wzięło w nich udział 258 osób.


11 czerwca 2005 - Dofinansowano wakacje dzieci

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie 9 uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Bystrzycy Dolnej jednorazowego stypendium socjalnego w wysokości 350 złotych i 1 uczniowi w wysokości 550 złotych, w ramach dofinansowania uczestnictwa w obozie w Niesulicach. W sumie 10 uczniów będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej nie pozostanie na wakacje w domu, będzie miało okazję spędzić zasłużoną letnią przerwę w nauce prawdziwie wakacyjnie. W budżecie powiatu na ten rok na stypendia i pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 205 000 zł. Są to środki przeznaczone na nagrody starosty dla najlepszych maturzystów i olimpijczyków oraz na pomoc materialną. Wprawdzie nie zaplanowano środków na dofinansowanie obozów czy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale po przeanalizowaniu problemu faktycznie okazało się, że są to dzieci z biednych rodzin, upośledzeni w stopniu lekkim i umiarkowanym.. Część kosztów tj. po 200 zł za osobę pokryje także MOPS i GOPS. W sumie z budżetu powiatu na pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dla tych dzieci przekazano kwotę 3.700 zł. Na obóz do Niesulic wyjedzie w sumie 14 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Bystrzycy Dolnej wraz z dwoma nauczycielkami, które postanowiły zrezygnować z wynagrodzenia i pracować na obozie społecznie.


11 czerwca 2005 - "Tydzień dla serca"

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska zaprasza do udziału w akcji "tydzień dla serca".
Sprawdź swoje serce! zbadaj za darmo ciśnienie, cholesterol i cukier.
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie: osoby, które dawno nie badały się, mężczyzn 30-50 lat .
Czekamy w punkcie pomiarowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 10:00
Na badania należy koniecznie przyjść na czczo, nie wolno spożywać posiłków i słodkich napojów 12 godzin przed badaniem .
Badania przeprowadzone zostaną w dniach 13-17 czerwca w Samorządowej Przychodni Zdrowia przy ulicy Westerplatte 16.
Program jest realizowany w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2003-2005


11 czerwca 2005 - Sesja MRM

13 czerwca (poniedziałek) w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Sesja zostanie poświęcona przede wszystkim organizacji szybko zbliżającego się - MACH Festiwalu a także podsumowaniu uczestnictwa MRM w Dniach Żarowa.
Wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką, serdecznie zapraszamy!


11 czerwca 2005 - Skorzystali z szansy

Sto osiemnaście osób skorzystało w miesiąca przebaczenia ogłoszonego przez strzegomską bibliotekę. Rekordzista przetrzymywał książkę prawie trzy lata. Z "miesiąca przebaczenia" mogli skorzystać czytelnicy wypożyczalni dla dorosłych i oddziału dziecięcego w Strzegomiu oraz we wszystkich filiach wiejskich. - Najwięcej zwrotów było w dziale dla dorosłych - mówi Urszula Jarosińska, dyrektor biblioteki. - Najmniej problemów ze ściągalnością wypożyczeń jest w Kostrzy, wynosi ona blisko 100%. Tamtejsza pani bibliotekarka jest bardzo skuteczna. Ulgowe traktowanie nie dotyczyło czytelników, którzy otrzymali upomnienia ostateczne, skierowane na drogę sądową oraz osób, którym kary zostały naliczone przed majem. Kara naliczana przez biblioteki wynosi 50 groszy za każdy miesiąc zwłoki w oddaniu. - Ściągalność kar jest bardzo mała. Ludzie niestety czują się bezkarni - dodaje dyrektorka.


10 czerwca 2005 - Sesja na żywo

Dzisiaj o godzinie 17.00 telewizja Teletop rozpocznie relację "na żywo" z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Zapraszamy przed telewizory.


10 czerwca 2005 - Festyn w wersji strong

Po raz trzeci Strzegom będzie promował swój granit. Dwudziestego piątego czerwca na stadionie OSiR odbędzie się Festyn Kamienia. Jest to jedyna tego typu impreza w kraju. Ideą Festynu jest promocja miejscowej branży kamieniarskiej oraz strzegomskiego bogactwa naturalnego. Pomysł organizacji imprezy w naszym mieście zrodził się w 2003 roku. Inicjatorem była redakcja dwumiesięcznika "Świat Kamienia". Dwie poprzednie edycje festynu w powszechnej opinii zostały uznane za niecodzienne wydarzenie. - Szacuje się, że w branży kamieniarskiej zatrudnionych jest ok. 4000 osób. Pozwala stwierdzić, że większość tutejszego społeczeństwa żyje z kamieniarstwa - podkreśla burmistrz. - Jest to, więc nie tylko święto kamienia, ale przede wszystkim mieszkańców naszej gminy. Największą atrakcją tegorocznej edycji będą zawody STRONG-MEN o Puchar Burmistrza Strzegomia. Do stolicy polskiego granitu przyjedzie sześciu zawodników z czołówki krajowej. Rozegranych zostanie sześć konkurencji. Po raz pierwszy STRONG MANI w zawodach wykorzystają elementy wykonane z granitu. Wśród nich spacer farmera z walizkami z granitu, załadunek granitowych kul oraz trzymanie 25 kilogramowego kamienia. Przewidziano kilka konkursów z udziałem widzów. Podczas festynu odbędzie się również Turniej Piłkarski Firm Kamieniarskich, występ zespołu Hey oraz liczne zabawy i konkursy. Impreza połączona będzie z XX Regionalną Giełdą Minerałów organizowaną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej.


10 czerwca 2005 - Wiedzieć więcej o Unii Europejskiej

8 czerwca w Schronisku Młodzieżowym w Świdnicy odbyło się już czwarte spotkanie zorganizowane przez Szkolny Klub Europejski działający przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych. Na spotkanie oprócz uczniów ZSH-T zaproszono także przedstawicieli z innych szkół: I, II, III LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Centrum Kształcenia Ustawicznego z Mokrzeszowa. Temat prelekcji dotyczył Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy, podsumowano także ponad roczne członkostwo Polski w UE. Podczas spotkania młodzież miała możliwość bliższego spojrzenia na kwestie związane z Konstytucją UE, tak by świadomie mogła wypowiadać się na jej temat, a w konsekwencji zająć stanowisko w ewentualnym referendum krajowym. Temat ten był jak najbardziej aktualny w świetle ostatnich wydarzeń jakie miały miejsce na arenie międzynarodowej. Po negatywnych wynikach referendum we Francji i Holandii jego byt jest niepewny a UE przeżywa kryzys. Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji wygłoszonej przez Przemysława Zielińskiego, przedstawiciela Biura d/s Europejskich i Promocji Powiatu ze Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Drugą część spotkania poprowadził Wojciech Jekiel, nauczyciel ZSH-T, który przedstawił bilans korzyści i strat związanych z naszym członkostwem we Wspólnocie. Na zakończenie zorganizowano mini referendum, gdzie uczestnicy spotkania mieli już świadomie zdecydować czy są za lub przeciw konstytucji UE. Głosowanie zakończyło się zdecydowanym poparciem dla traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy.


10 czerwca 2005 - Sukcesy lekkoatletów

Po szarży Kariny Szymkowiak - uczennicy Gimnazjum w Lutomi Dolnej w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Biegach Przełajowych, gdzie zajęła trzecie miejsce, młodzi lekkoatleci z GLKS Świdnica znów dali znać o sobie. 3 czerwca Karina z bardzo dobrym czasem (44,11) zajęła IV miejsce w Dolnośląskim mityngu "Samsung Athletic Cup 2005", a Jakub Pawiłojć zwyciężył na tym samym dystansie i zakwalifikował się do finału centralnego, który odbędzie się w Białej Podlaskiej, w 26 czerwca. podczas Mistrzostw Polski Seniorów w lekkiej atletyce. Z kolei Joanna Malinowska - koleżanka Karinny z Gimnazjum z Lutomi Dolnej w Strefowych Eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, które odbyły się 4-5 czerwca we Wrocławiu startując w siedmioboju, rezultatem 3533 pkt zdobyła wicemistrzostwo strefy lubusko-dolnośląskiej. Kolejnym ważnym sprawdzianem dla lekkoatletów GLKS będą Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w dniu 23 czerwca.


10 czerwca 2005 - Młodzież odpakowuje świat

Jutro w godzinach 11.00-13.00 w Markecie "Intermarche", w ramach Dni Świdnicy, będzie miała miejsce impreza "Odpakować Świat". Jest ona finałem kampanii "Przyjazne Zakupy", współfinansowanej przez Urząd Miejski w Świdnicy. Została zorganizowana przez wrocławskie Stowarzyszenie Eko Idea oraz 7 świdnickich szkół. Jej celem jest promocja świadomych zachowań konsumenckich, korzystnych dla zdrowia i dla środowiska. W trakcie kampanii, do ponad 22 sklepów na terenie miasta, uczniowie wraz z opiekunami wprowadzili system informacji pozakomercyjnej. Charakterystyczne pomarańczowo-zielone plakaty, wywieszki i kartoniki wskazują klientom prozdrowotne i proekologiczne produkty, które są dostępne w tych placówkach handlowych. W ramach imprezy warto skorzystać z Młodzieżowego Serwisu Informacji Pozakomercyjnej. W sklepie pojawią się młodzi ludzie, ubrani w zaprojektowane i wykonane przez siebie stroje z opakowań. Uczniowie będą rozdawali ulotki informacyjne oraz pomagali klientom w wyborze produktów sprzyjających zdrowiu oraz mniej zanieczyszczających środowisko uciążliwymi opakowaniami. Imprezie będzie także towarzyszyła wystawa edukacyjna. Kolejną atrakcją będzie promocja bawełnianych toreb z zaprojektowanym przez młodzież z nadrukiem Eko-Świdnica, rozprowadzana przez grupę uczniów ubranych w stroje z surówki bawełnianej. Wkrótce torby będą wprowadzone do sprzedaży w świdnickich sklepach.


10 czerwca 2005 - Imieniem Papieża

Przedszkole nr 2 w Świebodzicach na prośbę rodziców i grona pedagogicznego, a za zgodą Rady Miejskiej, zostało pierwszą placówką oświatową w mieście, która nosić będzie imię Jana Pawła II. Decyzję w tej sprawie radni podjęli na sesji 27 maja. Uroczystość nadania imienia odbyła się 2 czerwca. "Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata" - te słowa papieża Jana Pawła II przyświecały staraniom o nadanie imienia właśnie tego wielkiego Polaka placówce. Wśród motywów decyzji wymieniano miedzy innymi autorytet Ojca Świętego, jego postawę moralno-etyczną oraz pragnienie upamiętnienia wspaniałego pontyfikatu. "Starania rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku, gdy nikt jeszcze nie przypuszczał, ze nadanie imienia patrona odbędzie się już po jego śmieci" - mówi dyrektor Przedszkola nr 2 Jadwiga Ilczuk. W tak uroczystym dniu dzieci podejmowały w progach przedszkola znamienitych gości. Najważniejszym był biskup świdnicki prof. Ignacy Dec. Nie zabrakło przedstawicieli władz miasta - burmistrza Jana Wysoczańskiego, wiceburmistrz Elżbiety Wiszniewskiej, przewodniczącego Rady Miejskiej Władysława Góry oraz radnych.


9 czerwca 2005 - Kolejne przejście graniczne

Jutro o godzinie 10.00 zostanie otwarte przejście na szlaku turystycznym Świecie-Jindřichovice pod Smrkem (po stronie polskiej położone jest na terenie miejscowości Leśna w powiecie lubańskim). Przejście przecinające polsko-czeską granicę państwową przeznaczone jest dla ruchu pieszego, rowerowego i narciarskiego. Odprawy graniczne prowadzone będą przez Łużycki Oddział Straży Granicznej.
Przejście otwarte będzie:
ˇ od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 8.00 do 20.00,
ˇ od 1 października do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00
Otwarcie nowego przejścia turystycznego na granicy polsko-czeskiej przyczyni się do ożywienia gospodarczego, wzrostu wymiany kulturalnej i turystycznej oraz rozwoju współpracy między społecznościami po obu stronach granicy. Jednocześnie informujemy, że wojewoda dolnośląski Stanisław Łopatowski czyni starania o uruchomienie kolejnych przejść turystycznych.


9 czerwca 2005 - X Dni Goethego

W niedzielę, 12 czerwca odbędzie się wyścig kolarski na rowerach górskich pn. GRAND PRIX J.W. GOETHEGO. Współorganizatorem jest MKS "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej. A kilka dni później tj. 15, 16 i 17 czerwca w przeuroczej miejscowości Bagieniec, w gminie Jaworzyna Śląska odbędą się X już Dni Goethego. Młodzież szkół średnich oraz gimnazjaliści z powiatu świdnickiego uczestniczyć będą w warsztatach artystycznych: teatralnych, plastycznych i spotkaniach dziennikarskich. To będą trzy dni pracy i przygotowań do Finału Dni, jaki odbędzie się w Bagieńcu 17 czerwca od 20:00-24:00. W tym dniu zaprezentują się aktorzy w spektaklu plenerowym i finaliści konkursu recytatorskiego poezji Goethego. Prezentowane będą prace plastyczne oraz jednodniówka HAUST dziennikarzy. Rozstrzygnięty zostanie konkurs dziennikarski i poetycki. Swój udział zapowiedziały zespoły poezji śpiewanej z gm. Jaworzyna Śl. i z Teplic n/ Metuji (Czechy) oraz zespół instrumentalny DRUM PULS TAMTAM z Żarowa (bębny).
Szczegółowy program - >>> zobacz
Regulaminy konkursów mających się odbyć w czasie Dni Goethego - >>> zobacz


9 czerwca 2005 - Obóz ekologiczny

W cieniu zabytkowego barokowego pałacu w Krzyżowej, nieopodal alei dębowej, Fundacja "Krzyżowa" organizuje EKO-CAMPING - Międzynarodowy Obóz Ekologiczny.
Projekt kierowany jest do młodzieży z Niemiec i Polski chcącej poznać środowisko naturalne i zdobyć wiedzę z zakresu ekologii.
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza młodzież do udziału w międzynarodowym spotkaniu.
Oferta w całości - >>> zobacz


9 czerwca 2005 - Dary z Waldbröl

3 czerwca rozpoczęło się wydawanie darów dla rodzin najuboższych, które ofiarowali mieszkańcy partnerskiego Waldbröl. Wśród przysłanych przedmiotów znalazły się ubrania, środki czystości oraz sprzęt AGD. Tradycyjnie dużo było odzieży, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Sporą część stanowiło obuwie, głównie dziecięce. Środki czystości pojawiły się w nikłej ilości - były to na przykład kremy, chusteczki higieniczne, a nawet roztwór wody morskiej do oczyszczania nosa (ważny do 2006 roku)! Ponadto można było wybierać w szerokim asortymencie sprzętu AGD - młynkach, krajalnicach, żelazkach, robotach kuchennych oraz garnkach. Zainteresowaniem przybyłych cieszyła się też nowa bielizna pościelowa. Podczas segregowania towaru odłożono dużo zabawek, które w większej części pracownicy OPS postanowili przekazać przedszkolom w mieście. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej na początek wytypowali 28 najbardziej potrzebujących rodzin, które zaprosili po dary. W miarę możliwości zapraszane będą też kolejne osoby. Nie było ograniczeń w wydawaniu przedmiotów z Niemiec - każdy mógł zabrać tyle, ile uniósł. Przybyli ludzie cieszyli się z tej dodatkowej formy pomocy, zwłaszcza, że wiele rzeczy było w dobrym gatunku.


9 czerwca 2005 - Turniej Siatkarski

Świebodzicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza drużyny siatkarskie na Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach.
Turniej odbędzie się 18 czerwca o godzinie 12:00 w hali sportowej przy ul. Mieszka Starego 6 (Osiedle Piastowskie).
Zwycięska drużyna otrzyma puchar OSIR-u a drużyny zajmujące miejsca 1 do 4 - pamiątkowe medale.
Szczegóły - >>> zobacz


8 czerwca 2005 - Wielkie gabaryty do ZUK-u

Mieszkańcy Strzegomia i okolic mogą bezpłatnie pozbyć się starych mebli, telewizorów, pralek itp. Zbiórkę prowadzi Zakład Usług Komunalnych. Miasto podzielono na 12 okręgów. W każdym z nich zbiórka będzie prowadzona przez 6 dni (od poniedziałku do soboty). - Mieszkańcy każdego z okręgów zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni o terminie i miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych - mówi Marian Nayda, dyrektor ZUK-u. - Będzie to I faza planowanej zbiórki i potrwa na do31 sierpnia. Po wakacjach wprowadzony zostanie nowy system zbiórki, według harmonogramu. Szóstego czerwca uruchomiony został również Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy Alei Wojska Polskiego 75. Jeśli będzie konieczne pozbycie się odpadów poza wyznaczonymi terminami, prosimy mieszkańców o dostarczenie ich we własnym zakresie do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów - dodaje dyrektor. Bliższych informacji na temat zbiórki udziela: ZUK Dział Oczyszczania Miasta, telefon 8 551-051.


8 czerwca 2005 - Zawody sportowo - pożarnicze

W minioną sobotę do Witoszowa Dolnego przybyło 20 drużyn, które brały udział w dwuboju. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała 11-osobowa komisja sędziowska, na czele której stał kpt. Edward Olszewski.
Pierwszą konkurencją była sztafeta strażacka obejmująca bieg z przeszkodami, po równoważni i przeskok przez ścianę. Ćwiczenie bojowe to druga konkurencja polegająca na rozwinięciu węży strażackich i za pomocą motopompy podanie wody dwoma strumieniami w ten sposób, aby jeden strumień obrócił umocowane wysoko kółko, a drugim strumieniem zawodnicy musieli strącić pachołki.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
dziewczęta 12-15 lat - OSP Panków, chłopcy 12-15 lat - OSP Burkatów, dziewczęta 16-18 lat - OSP Mokrzeszów, chłopcy 16-18 lat - OSP Witoszów, seniorzy - OSP Witoszów. Drużyny otrzymały puchary oraz pamiątkowe dyplomy.


8 czerwca 2005 - Kolejne aresztowanie

Nad sprawą tej grupy przestępczej policja pracowała od ponad od roku. Pierwsze zatrzymania nastąpiły rok temu.
Wtedy do aresztu trafili między innymi znani świdniccy bokserzy.
Teraz zatrzymano kolejnego mieszkańca miasta. Handlował bronią, handlował narkotykami. Zajmował się tym czym zajmowała się cała grupa.
Jak twierdzi Policja to nie koniec sprawy, nie koniec zatrzymań.


8 czerwca 2005 - Zapraszamy na koncert

11 czerwca o godz. 16.00 w kościele przy ul. Westerplatte młodzież z MDK-u wystąpi ze specjalnym koncertem "Bądźmy mocni miłością". Poświęcony on będzie pamięci papieża Jana Pawła II. Po raz pierwszy koncert miał miejsce 18 maja, w dniu urodzin Karola Wojtyły. Zorganizowanie muzycznego wieczoru to pomysł Mirosława Jabłońskiego. Wystąpią artyści ze Studia Piosenki oraz zespół Nokturn. Soliści, którzy prezentować dnia będą utwory w swojej własnej interpretacji, to między innymi Paulina Kondzior, Karolina Nowak, Agnieszka Fabianowicz, Karolina Garbol, Ela Kuzio, Monika Świderska, Izabela Kaźmierczak, Daria Kowal, Żaneta Marciniszyn, Ala Zielinska, Krzysztof Małek i Rafał Michałczyk. W repertuarze znalazły się utwory poświęcone miłości.


8 czerwca 2005 - Zamiany w budżecie

Na wniosek burmistrza Jana Wysoczańskiego radni dokonali korekty planu wydatków i dochodów na bieżący rok. Generalnie są to zmiany na lepsze - budżet ulega zwiększeniu.
Plan dochodów zwiększono o 378.990 złotych. Największa kwota - 200 tysięcy złotych to zwiększenie wpływów z tytułu pozyskanych przez gminę dochodów od osób fizycznych i prawnych. Wydatki Świebodzic zmniejszone zostały o kwotę 65.897 złotych. Jednocześnie dokonano korekty wydatków w górę i to o aż 444.887 złotych


8 czerwca 2005 - Siłaczka

Gosia Ostrowska uprawia z sukcesami dość nietypową, jak na dziewczynę, dyscyplinę sportu - siłowanie się na ręce. Niedawno po raz kolejny potwierdziła swój talent i z Mistrzostw Polski w Armwrestlingu, które rozegrano w Choszcznie wróciła z czterema medalami! Mistrzostwa Polski były rozgrywane w kategorii seniorów i juniorów, na prawą i na lewą rękę. W kategorii juniorek Małgosia (waga do 60 kg) okazała się bezkonkurencyjna na obie ręce. Wygrane - jak sama mówi - przyszły jej stosunkowo łatwo - Konkurentki nie były zbyt wymagające, zwłaszcza na prawą rękę, która jest moją mocniejszą stroną. Jednak dla niej samej ważniejsze były osiągnięcia w kategorii seniorek, gdzie poziom rywalizacji jest dużo wyższy i trudniej o satysfakcjonujące rezultaty. Nasza bohaterka również i tutaj spisała się bardzo dobrze. Druga lokata na prawą rękę i trzecie miejsce na lewą są dużym sukcesem naszej sportsmenki, chociaż po zakończeniu imprezy odczuwała lekki niedosyt - Dojście do finału jest dużym wyczynem, ja jednak cały czas myślałam o zwycięstwie. Popełniłam błąd techniczny, źle ustawiłam dłoń i przeciwniczka od razu to wykorzystała. Dzięki swojej postawie na MP Małgorzata Ostrowska została zakwalifikowana na Mistrzostwa Europy w siłowaniu się na ręce (w trzech z czterech kategorii), które odbędą się od 12 do 19 czerwca w stolicy Bułgarii - Sofii.


7 czerwca 2005 - Pożegnanie absolwentów

Dzisiaj w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów ostatnich klas. Szkołę ukończyły trzy klasy :
Technikum o specjalizacji - obsługa i naprawa pojazdów samochodowych - ukończyło 28 uczniów - stara matura
Technikum o specjalizacji - programista obrabiarek sterowanych numerycznie - ukończyło 11 uczniów - stara matura
Liceum Profilowane - mechatronika - ukończyło 14 uczniów - nowa matura.
Zdjęcia z pożegnania - >>> zobacz


7 czerwca 2005 - "Życie" - zaprasza

Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią "Życie" z/s w Świdnicy zaprasza na spotkanie integracyjne, które ma na celu lepsze poznanie się i na wzajemną współpracę.
Spotkanie odbędzie się w sali Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Armii Krajowej 14 czerwca o godzinie 11.00.


7 czerwca 2005 - Prezent na Dzień Dziecka

Niektórzy kupują zabawki, a inni składają życzenia. Często wymarzony prezent ma zastąpić dziecku rodziców, bo chyba najtrudniej w dzisiejszych czasach ofiarować maluchom po prostu czas - pójść z nimi do kina, restauracji, odwiedzić plac zabaw lub wybrać się na rodzinny spacer. Na wysokości zadania stanęły strzegomskie przedszkola oraz SCK organizując z okazji Dnia Dziecka szereg imprez i zabaw. W święto wszystkich dzieci, to one były w centrum zainteresowania i otrzymały prócz zabawek, cukierków przede wszystkim czas i uwagę dorosłych. Pierwszego czerwca w Publicznym Przedszkolu nr 3 oraz nr 4 odbywały się festyny dla najmłodszych. Dzień Dziecka świętowały również dzieci ze Szkoły Podstawowej z Goczałkowa. Niespodzianką były odwiedziny w obu przedszkolach władz Strzegomia z burmistrzem - Lechem Markiewiczem na czele. Trzeciego czerwca Strzegomskie Centrum Kultury wraz ze Wspólnotą Samorządową zorganizowali festyn z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci ze Strzegomia. Członkowie Wspólnoty ufundowali i rozdali prezenty z okazji święta dzieciom niepełnosprawnym. Festyn poprowadzili aktorzy z wrocławskiego teatru.


7 czerwca 2005 - Zawody Sportowo Pożarnicze

5 czerwca na boisku sportowym w Starym Jaworowie odbyły się miejsko - gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W roli gospodarzy zawodów wystąpiła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Milikowicach. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała 13 - sto osobowa komisja sędziowska, na której czele stał asp. sztab. Dariusz Szymaniak. Zawody rozegrano w pięciu kategoriach. Zwycięskie drużyny OSP Bolesławice i OSP Jaworzyna Śląska - nagrodzono pucharami, medalami i okolicznościowymi statuetkami.


7 czerwca 2005 - Napad na staruszkę

Policjanci z Komisariatu Policji w Żarowie zatrzymali sprawców rozboju na 83 letniej mieszkance Żarowa. Do zdarzenia doszło 1 czerwca po godz. 23. Do mieszkania Janiny K. przyszło 2 mężczyzn, gdy kobieta nie chciała otworzyć drzwi wyważyli je, weszli do mieszkania na głowach mieli kominiarki, zażądali wydania pieniędzy, gdy staruszka nie chciała pokazać gdzie są, jeden ze sprawców przewrócił ją na podłogę, dusił i szarpał za włosy. Drugi ze sprawców trzymając w ręku nóż zagroził, że go użyje gdy staruszka nie powie gdzie schowała pieniądze. Przestraszona kobieta w obawie o własne życie powiedziała, gdzie ma pieniądze. Bandyci zabrali jej 600 zł. i telewizor. To nie pierwsze zdarzenie, gdzie starsza pani została napadnięta przez obu mężczyzn. 23 maja br, ci sami sprawcy pod pretekstem pożaru w budynku weszli do mieszkania, gdzie jeden z nich przystawił do brzucha staruszki nóż żądając wydania pieniędzy. Łupem bezwzględnych bandytów padło 250zł. W kwietniu jeden z nich dzwoniąc do mieszkania powiedział, że staruszka zalewa sąsiada, po wpuszczeniu do mieszkania skradł jej pieniądze w kwocie 260 zł. W wyniku podjętych czynności zatrzymano sprawców napadu. Jeden z nich był znajomym poszkodowanej, odzyskano także skradziony telewizor. Sąd Rejonowy w Świdnicy zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.


7 czerwca 2005 - Górny Śląsk na Dolnym Śląsku

31 maja w sali widowiskowej I LO w Świdnicy odbyły się kolejne już, IV Literacko-Muzyczne Prezentacje Regionu. Organizatorem tegorocznego przeglądu poświęconego tradycji i kulturze Górnego Śląska było Gimnazjum nr 3 w Świdnicy. Do udziału zostały zaproszone szkoły ze Świdnicy i okolic: Gimnazjum nr 1, 2, 3 w Świdnicy, II LO w Świdnicy, Gimnazjum w Witoszowie Dolnym i Sobótce. Po powitaniu zaproszonych gości dyrektor Gimnazjum nr 3, Ludmiła Grześkowiak, zaprosiła wszystkich do obejrzenia barwnych inscenizacji. Opiekunowie zespołów wykazali się pomysłowością, a wykonawcy talentami muzycznymi, gawędziarskimi i tanecznymi. Dzięki temu Górny Śląsk został ukazany jako region o bogatym folklorze, skrzyły się dowcipem scenki związane z codziennym życiem górników i ich rodzin. Warto dodać, że całą salę ozdabiały wykonane przez uczniów Gimnazjum nr 3 herby miast Górnego Śląska oraz inne prace plastyczne, w tym kilka najlepszych nagrodzonych - makieta kopalni, stroje śląskie, postać górnika. Przegląd zakończył się wręczeniem podziękowań wszystkim opiekunom, dyplomów, pucharów i książek szkołom, nagród książkowych w konkursie plastycznym oraz literackim, który był realizowany w Gimnazjum nr 3 w ramach całorocznego Szkolnego Projektu "Górny Śląsk". Szczególne podziękowania otrzymała Jolanta Giergiczna-Siwkin, wicedyrektor Gimnazjum nr 3, pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia.


7 czerwca 2005 - Świebodziczanka dwukrotną mistrzynią Polski !

Od 27 do 29 maja trwały w Łodzi Mistrzostwa Polski juniorek w kolarstwie torowym. W zawodach tych z powodzeniem startowała świebodziczanka Natalia Frączek, która dwukrotnie stanęła na najwyższym stopniu podium zdobywając dwa razy tytuł Mistrzyni Polski. Natalia zwyciężyła zdecydowanie w wyścigu na 2 km i w wyścigu punktowym. Do dwóch złotych medali dołożyła medal srebrny za drugie miejsce w wyścigu długodystansowym. Było jej jeszcze tych sukcesów mało i chciała wystartować w keiringu (wyścig za motorami), ale trenerzy Nowicki i Walczak zdecydowali, że w obawie o zdrowie nie powinna wystartować w tej konkurencji. Tor nie jest specjalnością Natalii a sukcesy przyszły niespodziewanie gdyż zawodniczka mało trenowała w tej specjalności. Przed Natalią kolejne ważne imprezy tzn. Mistrzostwa Polski (Kalisz) i Mistrzostwa Europy (Moskwa) w kolarstwie szosowym.


6 czerwca 2005 - Gość w gimnazjum

Sobota 4 czerwca dla Gimnazjum nr 1 im. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jaworzynie Śląskiej była dniem szczególnym. Próg tutejszej placówki przekroczył pierwszy Ordynariusz Diecezji Świdnickiej Ks. Biskup Ignacy Dec. Odwiedziny były związane z wizytacją kanoniczną odbywającą się w parafii. Tradycyjnie ks. biskup spotyka się z ludźmi reprezentującymi różne grupy oraz środowiska istniejące i działające na terenie parafii. W spotkaniu zorganizowanym przez dyrekcję gimnazjum wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, władze miasta na czele z Panią Burmistrz Haliną Dydycz oraz dyrektorzy zakładów pracy. Zacnego gościa powitał gospodarz gimnazjum mgr Krzysztof Sołtys i przedstawiciele społeczności uczniowskiej. Uczestnicy spotkania obejrzeli montaż słowno - muzyczny przygotowany przez gimnazjalistów pod kierunkiem nauczycieli p. Wandy Biedroń i p. Anny Ryś " Kochaj świat, kochaj życie, carpe diem!" Ks. biskup z wielkim zainteresowaniem słuchał dyrektorów szkół oraz zakładów pracy prezentujących swoje placówki. Żywo interesował się sukcesami i problemami poszczególnych środowisk oraz ich współpracą z parafią. Spotkanie zakończyło się sesją zdjęciową. Biskup udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.


6 czerwca 2005 - Ocena pracy

Jutro o godzinie 11.00 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy wojewodzie dolnośląskim z udziałem wszystkich starostów z regionu. Podczas spotkania wojewoda dokona oceny skuteczności działań podejmowanych 30 maja br. przez poszczególne szczeble struktury reagowania kryzysowego (w tym przez powiatowe i gminne centra reagowania kryzysowego), sposobów alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach. Zespół wstępnie oszacuje również straty i zniszczenia, jakie wywołała nawałnica. Obrady Zespołu poprowadzi wojewoda Stanisław Łopatowski, towarzyszyć mu będą: dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW Józef Rzemień, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu Alfred Dubicki, dolnośląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Zbigniew Szczygieł, komendant wojewódzki Policji Andrzej Matejuk.


6 czerwca 2005 - Konkurs

Trwa Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - "Żywność - dobro, które szanuję"
Zapraszamy szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w konkursie! Jeszcze przez trzy tygodnie można przesyłać prace plastyczne na Konkurs ogłoszony przez Banki Żywności. Do 24 czerwca można nadsyłać prace do Banku Żywności znajdującego się najbliżej danej szkoły. Tematem konkursu plastycznego jest ilustracja nawiązująca do problemu marnowania żywności. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którym nieobojętne jest zjawisko niedożywienia i marnowania żywności. Tematyka, którą porusza konkurs nie jest łatwa, mamy nadzieję, że poszukiwanie inspiracji do pracy plastycznej pobudzi twórcze i prospołeczne postawy dzieci i młodzieży, skłoni do refleksji Regulamin konkursu - >>> zobacz


6 czerwca 2005 - Praca

Urząd Miasta Jaworzyna Śląska zatrudni inżyniera o specjalności budowa dróg i mostów.
Wymagania:
wykształcenie wyższe,
uprawnienie do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej lub uprawnienia do projektowania dróg,
znajomość programów pomocowych i procedur aplikowania o środki UE,
umiejętność kosztorysowania robót,
znajomość obsługi komputera,
prawo jazdy kat. B.
CV oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta do 15 czerwca.


6 czerwca 2005 - Radioodbiorniki

31 maja funkcjonariusze sekcji kryminalnej KPP w Świdnicy zatrzymali sprawców włamań do samochodów z których kradzione były radioodbiorniki. Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec Marcinowic, który w kwietniu włamał się do 2 samochodów VW Passat. Łupem włamywacza padły 2 radioodbiorniki samochodowe, przyznał się do kradzieży z włamaniem - dobrowolnie poddał się karze. Drugi ze sprawców to mieszkaniec Świdnicy który także w kwietniu włamał się do samochodu Skoda a w październiku ubiegłego roku. dokonał kradzieży radioodbiornika z samochodu Mercedes. Funkcjonariusze odzyskali skradzione przez obu mężczyzn odbiorniki. W wyniku podjętych czynności policjanci zatrzymali czterech paserów - wszyscy to mieszkańcy okolicznych wiosek. Policjanci prowadzą w tej sprawie intensywne czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców podobnych przestępstw na terenie Świdnicy i powiatu.


6 czerwca 2005 - Miejskie Igrzyska

1 czerwca na płycie stadionu OSiR spotkały się reprezentacje wszystkich świebodzickich szkół - od podstawowych po średnie, by zmierzyć się w zawodach lekkoatletycznych. Gośćmi specjalnymi byli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Jimlenicach w Czechach - partnerskiego miasta Świebodzic. Organizatorem XXX Jubileuszowych Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej był Szkolny Związek Sportowy i Szkoła Podstawowa nr 3, pełniąca w tym roku rolę gospodarza turnieju. Organizatorzy ze swoich obowiązków wywiązali się na medal, a jedynym mankamentem była aura - wiał silny, zimny wiatr. Dzieciom i młodzieży nie przeszkodziło to jednak w czystych, pełnych poświęcenia zmaganiach. Całość rozpoczęło się o godz. 9.00 uroczystą defiladą sportowców. Odegrany został hymn państwowy i hymn olimpijski, a wszystkich w imieniu władz miasta powitała wiceburmistrz Elżbieta Wiszniewska. Rozegranych zostało kilkanaście konkurencji, miedzy innymi biegi na różnych dystansach skok w dal, rzut piłka i pchnięcie kulą. W międzyczasie zaprezentowana została część artystyczna. Przed publicznością prezentował się Zespół Romski, przygotowany przez Aleksandrę Szyc, zespoły taneczne z klas piątych SP nr 3, które przygotowała Renata Stańczyk oraz dziewczęta z Gimnazjum nr 2.


6 czerwca 2005 - Sukces "mechaników"

Drugie miejsce w Wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Motoryzacyjnego, które odbyły się we Wrocławiu 21 maja tego roku zajął Zespół Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy.
Szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Szymon Sagan, Arkadiusz Krzeszowiec i Szymon Mroczkowski. Startowali w różnych konkurencjach: w teoretycznych (test) i praktycznych (testy sprawnościowe, jazda samochodem, wymiana koła na czas, udzielanie pomocy przedmedycznej).
Opiekunem grupy jest Sławomir Józwicki.


6 czerwca 2005 - Amatorska Liga Koszykówki

Wyniki meczów PLAY - OFF z wczorajszych rozgrywek.
o miejsca I - II
NEW - TOP 70 : 58 / 12: 4, 11:12, 28:17, 19:25 /
NEW - Zając A. (20), Matuszak P. (14), Jackowski T. (12).
TOP -Owsianny D. (22), Kwiatkowski Sz. (19), Urbanowski P (7).
WYNIK - 1 : 0 dla NEW

o miejsca III - IV
KRA - WRC 102 : 73 / 30:16, 19:12, 25:20, 28:25 /
KRA - Slatan W. (28), Bobowski T. (19), Maśko A. (15).
WRC - Krawczyk B. (23),Chaiński P. (19), Trzop W. (12).
WYNIK - 1 : 0 dla KRA

o miejsca V - VI
PRM - EVO 82 : 73 / 18:10, 18:21, 24:19, 22:23 /
PRM - Szopa P. (26), Pyszka M. (20), Kierul Ł. (16).
EVO - Myślak M. (36), Bożemski M. (12), Brasiuk M. (11).
WYNIK - 2 : 0 dla PRM


6 czerwca 2005 - Seniorzy wygrali

We wczorajszym spotkaniu seniorzy Stali Świdnica w derbach powiatu świdnickiego pokonali Zjednoczonych Żarów 1:0 (1:0). Bramkę na wagę 3 pkt strzelił Robert "Krówka" Krenczyk, ktróry pokonał bramkarza Zjednoczonych strzałem z 14 metrów. Skład Stali: Marcin Jaźwik, Mariusz Liczbiński, Piotr Bartkowiak, Tomasz Mojsa, Łukasz Kozar, Rafał Wilk, Krzysztof Komidaj (30' Marek Patyk), Robert Krenczyk, Szymon Majcherczyk, Paweł Kmieć, Jarosław Faltemberg.
Juniorzy Stali Świdnica ulegli rówieśnikom z Żarowa 0:1 (0:0). Porażka w tym spotkaniu skomplikowała ich pozycję w tabeli. Juniorzy zajmują obecnie 11 miejsce i mają 2 pkt przewagi nad Trojanem Lądek Zdrój, który zajmuje pozycję oznaczającą degradacje do klasy Terenowej Juniorów.


5 czerwca 2005 - 15-lecie samorządu terytorialnego

Powiat Świdnicki wspólnie ze wszystkimi miastami i gminami naszego powiatu będzie organizował uroczystości związane z obchodami Dni Samorządu Terytorialnego. Program zapowiada się bardzo bogato. Po części uroczystej, podczas której zaplanowano wystąpienia i wykłady zaproszonych gości oraz uhonorowanie osób pracujących w samorządzie od 1990 roku, odbędą się występy artystyczne m.in. zespołu Nokturn z Młodzieżowego Domu Kultury. Zwieńczeniem wieczoru będzie występ kabaretu Koń Polski, który przyjedzie do naszego powiatu aż z Koszalina. W międzyczasie goście będą mogli obejrzeć wystawę przedstawiającą ważniejsze wydarzenia z historii samorządu Powiatu Świdnickiego. Uroczystości zaplanowano na dzień 20 czerwca. a odbędą się one w Teatrze Miejskim w Świdnicy. 2 czerwca odbyło się spotkanie starosty z szefami miast i gmin naszego powiatu, podczas którego omawiano szczegóły programu obchodów 15-lecia samorządu terytorialnego a także podzielono koszty organizacji uroczystości.


5 czerwca 2005 - Serwis na smyczy

Od kilku dni w Biurze Obsługi Interesanta można nabyć smycze Internetowego Serwisu Miasta i Gminy Strzegom www.strzegom.pl - Smycze to obecnie bardzo modny gadżet. Zamówiliśmy je przede wszystkim z myślą o ludziach młodych - mówi burmistrz. Serwis jest wizytówką gminy. Od kilku lat dostarcza najbardziej aktualnych informacji o tym, co się tutaj dzieje. Dziennie odwiedza go średnio około 500 osób. - Chcemy, aby dowiedzieli się o nim i zaczęli go odwiedzać kolejni mieszkańcy naszej gminy. Smycz jest dla niego swego rodzaju reklamą - dodaje burmistrz. Cena jednej smyczy wynosi jedynie 4,50 zł, a nabyć ją można w Biurze Obsługi Interesanta - pokój 15, parter.


5 czerwca 2005 - Napadał i został zatrzymany

1 czerwca Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy została powiadomiona o rozbojach na osobach starszych przez 37 letniego mężczyznę. Na miejsce zdarzenia natychmiast przybył patrol policji, który przejął sprawcę od przechodnia, który go ujął.. Zatrzymany mężczyzna w brutalny sposób napadał na swoje ofiary, doprowadzał do stanu bezbronności a następnie dokonywał kradzieży torebki lub torby reklamowej jaką posiadała przy sobie ofiara. Wszystkie cztery zdarzenia miały miejsce na jednym ze świdnickich osiedli. Po przeszukaniu u zatrzymanego mężczyzny funkcjonariusze odnaleźli drobne przedmioty pochodzące z kradzieży, wśród których był zegarek jednej z poszkodowanych. Sprawca był trzeźwy, został zatrzymany do wyjaśnienia w PDOZ KPP w Świdnicy. 2 czerwca zostały mu przedstawione zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. 3 czerwca został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy z wnioskiem o areszt.


4 czerwca 2005 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje,że posiada wolne środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2005 r. poniższych zadań: pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności przez osobę niepełnosprawną, uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Urząd Pracy, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Wnioski w powyższych sprawach na obowiązujących drukach należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7, pok. 121.
Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu 85-00-425.


4 czerwca 2005 - Biskup w Strzegomiu

Kwiaty, radość, przyjęcie z należytą pompą - tak strzegomianie witali biskupa. Była to pierwsza wizyta najwyższego dostojnika diecezji świdnickiej w Strzegomiu. Prócz uśmiechu i słonecznej pogody Ignacy Dec przywiózł ze sobą wiele ciepłych słów oraz boże błogosławieństwo. 30 czerwca biskup zawitał w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 2 oraz w strzegomskim ogólniaku. - Odwiedził nas sam Biskup - mówi uczennica Gimnazjum nr 2. - Śpiewaliśmy pieśni, a w podzięce za wizytę złożyliśmy na jego ręce kwiaty i laurki. Ignacy Dec uczestniczył także w spotkaniu rad pedagogicznych ze wszystkich strzegomskich szkół, które odbywało się w Liceum Ogólnokształcącym w Strzegomiu. Dwa dni później, 1 czerwca biskup odwiedził ratusz. Była to pierwsza wizyta tak wysokiego dostojnika kościelnego w Urzędzie Miejskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, pracownicy urzędu oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych. - Ekscelencja zabiega o rozwój duchowy powierzonego sobie ludu, a my - samorządowcy, poprzez swoje decyzje, staramy się stworzyć najlepsze ku temu warunki. - powiedział burmistrz Lech Markiewicz. Biskup natomiast w swoich słowach nawoływał do tego, by urzędnicy w pracy zawodowej kierowali się szeroko pojętym interesem duchowym. Podczas spotkania Ignacy Dec uroczyście poświęcił wizerunek Jana Pawła II, który umieszczony został w sali konferencyjnej strzegomskiego urzędu.


4 czerwca 2005 - Kwiaty dla urzędników

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Góra złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom świebodzickiego Urzędu Miejskiego. Podziękował za oddaną i dobrą pracę na rzecz miasta. Piękny bukiet kwiatów przekazał z tej okazji na ręce wiceburmistrz Elżbiety Wiszniewskiej. W świebodzickim Urzędzie Miejskim pracuje w tej chwili 60 pracowników. Większość z nich ma wyższe wykształcenie. Kilkoro studiuje zaocznie, podnosząc swoje kwalifikacje. W uznaniu za dobrą pracę burmistrz Jan Wysoczański nagrodził wszystkich pracowników nagrodą w wysokości 300 złotych brutto.


4 czerwca 2005 - Zapraszamy na koncert

11 czerwca o godz. 16.00 w kościele przy ul. Westerplatte młodzież z MDK-u wystąpi ze specjalnym koncertem "Bądźmy mocni miłością". Poświęcony on będzie pamięci papieża Jana Pawła II. Po raz pierwszy koncert miał miejsce 18 maja, w dniu urodzin Karola Wojtyły. Zorganizowanie muzycznego wieczoru to pomysł Mirosława Jabłońskiego. Wystąpią artyści ze Studia Piosenki oraz zespół Nokturn. Soliści, którzy prezentować dnia będą utwory w swojej własnej interpretacji, to między innymi Paulina Kondzior, Karolina Nowak, Agnieszka Fabianowicz, Karolina Garbol, Ela Kuzio, Monika Świderska, Izabela Kaźmierczak, Daria Kowal, Żaneta Marciniszyn, Ala Zielińska, Krzysztof Małek i Rafał Michałczyk. W repertuarze znalazły się utwory poświęcone miłości.


3 czerwca 2005 - Świdnicki Festiwal Gitarowy

Dzisiaj w Muzeum Dawnego Kupiectwa odbył się kolejny koncert w ramach Świdnickiego Festiwalu Gitarowego. W pierwszej części recitalu wystąpił Michał Nagy - gitara. Koncert zakończyli - Piotr Pałac (gitara) i Marzena Buchwald - Różyczka (klawesyn). Jutro w Szkole Muzycznej już o godzinie 10.00 rozpoczną się warsztaty i lekcje mistrzowskie dla uczniów Szkoły Muzycznej w Świdnicy oraz uczestników konkursu. O godzinie 16.00 - "Świdnickie Impresje", wystąpią uczniowie Szkoły Muzycznej, w programie światowa premiera cyklu miniatur Grzegorza Wierzby napisanych na zamówienie festiwalu. Wieczorem w Teatrze Miejskim odbędzie się Koncert Poetycki, wystąpią: Monika Bartczyszyn, Tomasz Sochacki, Grzegorz Wierzba, Studio Piosenki Mirosława Jabłońskiego MDK Świdnica, Zespół Nokturn oraz Mirosław Czyżykiewicz.


3 czerwca 2005 - Pieniądze z UE popłyną na ul. Towarową

Prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek podpisał umowę, dzięki której z funduszy unijnych miasto otrzyma 6,5 mln zł. Na prace związane z przebudową ul. Towarowej będzie trzeba jeszcze wyłożyć pieniądze z budżetu miasta - 2,2 mln zł. - To jedna z najważniejszych miejskich inwestycji. I właśnie na nią otrzymamy unijne pieniądze, których w tej wielkości Świdnica jeszcze nie miała - mówi prezydent Wojciech Murdzek. Przebudowa ulicy Towarowej jest konieczna z kilku powodów. Jednym z nich jest fakt, że nowa droga ma połączyć tereny inwestycyjne przy ul. Przemysłowej z terenami przy ul. Towarowej i ulicą Westerplatte. Nowa droga ma też stworzyć dogodny tranzyt m.in. z kierunku Wrocławia w kierunku Dzierżoniowa i odwrotnie. Obecnie ruch prowadzi przez centrum miasta, co jest uciążliwe dla mieszkańców i niszczy nie tylko drogi, ale także zabytkową zabudowę Świdnicy. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych. A te powinny ruszyć jeszcze w sierpniu i zakończyć się na jesieni 2006 roku.


3 czerwca 2005 - Mamy Mistrza

Piotr Kaczmarczyk zajął II miejsce na Mistrzostwach Polski w Tenisie Ziemnym Pracowników Samorządowych organizowanych w Koninie. Nasz wicemistrz to niezwykle sympatyczny i zarazem skromny człowiek, na co dzień pracuje w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W tenisa gra od 17 lat. Podkreśla, że jest to bardzo ciężka praca, wymagająca silnej woli, wytrwałości i samozaparcia. - "Osiągnięcia nie przychodzą łatwo. Medalami chwalić się można dopiero po wielu latach treningu". - podkreśla Piotr Kaczmarczyk. - "A my jesteśmy dumni z naszego kolegi i gratulujemy wyników". - mówią współpracownicy Piotra z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.


3 czerwca 2005 - Pożegnanie uczniów

Dzisiaj o godzinie 12.00 w Teatrze Miejskim w Świdnicy, odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika. W tym roku szkolnym szkołę opuścili uczniowie, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Nie zdawali oni Nowej Matury, o której tak głośno w całej Polsce. Wszyscy o nich zapomnieli i nawet nie wiedzą, że ten właśnie rocznik zdawał stary egzamin dojrzałości. Dyrekcja Szkoły organizując uroczystości w Tetrze Miejskim pragnęła w ten sposób wyróżnić odchodzących i pokazać, że są również ważni, tak jak każdy absolwent.


3 czerwca 2005 - Żarowskie Święto

Dzisiaj w Żarowie rozpoczęły się "Dni Żarowa".
Obchody potrwają do niedzieli, w tym czasie mieszkańcy Żarowa będą mogli wziąć udział czy też oglądać zmagania tenisistów, piłkarzy, szachistów czy siatkarzy, posłuchać wielu koncertów - wystąpi Rewia Cygańska wraz z pokazem tańców , Żarowska Scena Rockowa (after Breakfast, Anonim, Anal Front).
Gwiazdą jutrzejszego dnia będzie występ zespół Kombi.

Zapraszamy do Żarowa.


3 czerwca 2005 - Mają stronę

Od maja stowarzyszenie Euro-Partner posiada swoją stronę internetową. Pod adresem www.europartner.strzegom.prv.pl można na bieżąco śledzić oferty pracy i informacje o działalności EP. - Chcemy iść z duchem czasu - mówi Janusz Musiał, przewodniczący zarządu stowarzyszenia. Stronę stworzył i na bieżąco aktualizuje jeden z członków stowarzyszenia. Można tam znaleźć informacje o stowarzyszeniu, jego członkach, celach i osiągnięciach. Wyrazić opinię oraz zadać pytanie odnośnie podejmowanych działań. Zamieszczane są tam również aktualne oferty pracy ze Strzegomia i całego powiatu świdnickiego oraz linki do stron z aktami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia oraz innymi informacjami przydatnymi wszystkim poszukującym pracy.


3 czerwca 2005 - Koncert

11 czerwca około godziny 23.00 w Strzegomiu w klubie LABIRYNT przy alei Wojska Polskiego 34 zagra zespół rockowy FIKCJA.
Zapraszamy na koncert i życzymy udanej imprezy.
Wstęp na koncert jest wolny.
Zespół zaprasza również na swoją stronę internetową www.fikcja.webpark.pl
3 czerwca 2005 - Dzień otwarty

8 czerwca to dzień dzień otwarty - festyn w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bystrzycy Górnej Festyn odbędzie się w godzinach 9:30 - 15:30.
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jest placówką, w której uczą się i wychowują dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewnia również opiekę wychowawczą w internacie. Oferuje pełen zakres oddziaływań pedagogicznych, wychowawczych oraz specjalistycznych. W placówce dzieci nie tylko się uczą, poznają nasz kraj na różne sposoby. Biorą udział w imprezach sportowych, harcerskich i artystycznych. Ośrodek organizuje wyjazdy o charakterze turystyczno - krajoznawczym w kraju, a także nawiązuje współpracę z placówkami w krajach Unii Europejskiej. Dojazd do placówki: MPK linia 30, PKS i komunikacja prywatna


3 czerwca 2005 - Międzynarodowa piłka nożna

Jutro w Strzegomiu rozegrany zostanie Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci o Puchar Burmistrza Strzegomia.
Na stadionie zagrają Czesi (Znojmo), Niemcy (Magdeburg), Włosi (Pavullo) i Polacy (Strzegom i Żarów).
Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 10.45 na stadionie OSiR.


2 czerwca 2005 - Doradzali rolnikom

Powiatowy Zespół Doradców zorganizował kolejne szkolenia dla rolników. Dotyczyły one pozyskiwania środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Poruszane tematy to ułatwienie startu młodym rolnikom, inwestycje w gospodarstwach rolnych i różnicowanie działalności rolniczej. Omówiono warunki udziału w kilku programach unijnych. Były wśród nich: rolnictwo ekologiczne, ochrona gleb i wód oraz strefy buforowe. Szkolenia obywały się w strzegomskim Urzędzie Miejskim, a prowadzili je doradcy ze Świdnicy.


2 czerwca 2005 - Oferta kolonijna

Ośrodek Kultury w Jaworzynie Śląskiej informuje, że zarezerwowane zostały miejsca na koloniach w Republice Czeskiej.
Są za to wolne miejsca w Murzasichle k. Zakopanego w terminie od 26.06.do 06.07.2005. Cena - 710, złotych.

Zapraszamy! Szczegóły: telefon 074/ 85-84-136.


2 czerwca 2005 - Turniej Tańca

Świebodzicki Turniej Tańca o Puchar Burmistrza to pierwsza tego typu impreza w Świebodzicach. Turniej organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach. Rozpocznie się on 4 czerwca o godzinie 10.00 i potrwa do późnych godzin popołudniowych w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Mieszka Starego 6.
godz. 10.00 - formacje show dance, mini formacje disco dance, mini formacje hip-hop
godz. 15.00 - hip-hop solo, hip-hop duety
godz. 16.00 - disco dance solo, disco dance duety
godz. 17.00 - taniec towarzyski hobby


2 czerwca 2005 - Gminny Dzień Dziecka w Marcinowicach

Wczoraj na boisku sportowym w Marcinowicach odbył się Gminny Dzień Dziecka. Organizatorami imprezy byli Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marcinowicach. Na imprezę, zostały zaproszone dzieci ze Szkół Podstawowych w Marcinowicach, Strzelcach, Zebrzydowie i Wirach oraz przedszkolaki z Kraskowa. Wójt Gminy Marcinowice oraz Dyrektor GOK złożyli dzieciom serdeczne życzenia. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji między innymi: zamek dmuchany, suchy basen z piłeczkami, stoiska handlowe. Zabawę na scenie prowadził doświadczony teatr "Piotruś Pan" z Wrocławia. Oprócz tańca i śpiewu bawił publiczność literackimi zagadkami przy udziale nauczycieli. Dzieci, uczestniczące w zabawach na scenie, były nagradzane słodkimi upominkami . Jednak , prawdziwą niespodzianką był występ fakira Radamesa. Węże pytony i boa oraz połykanie ognia, wywarły ogromne wrażenie na dziecięcej publiczności, która wykazała ogromną odwagę, trzymając płazy w rękach. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz żonglerki oraz szczudlarz rozdający słodkości. Dzieci również korzystały ze stanowiska, przy którym malowano twarze. Impreza, w której udział wzięło około 500 dzieci zakończyła się o godzinie 12.00.


2 czerwca 2005 - I Gminne Spotkania Artystyczne

Z okazji Dnia Dziecka odbyły się I Gminne Spotkania Artystyczne Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy Świdnica. Impreza miała charakter turnieju artystycznego i wspólnej zabawy połączonej z rozwijaniem umiejętności artystycznych dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej gminy Świdnica. Uczniowie brali udział w czterech konkurencjach: taniec, piosenka, konkurs plastyczny "Nasza Gmina" i kabaret. Każda konkurencja była osobno punktowana, a suma punktów zadecydowała o wygraniu całego turnieju. Klasyfikacja była następująca: w kategorii Gimnazjów zwyciężyło Pszenno, przed Lutomią Dolną i Witoszowem Dolnym. W kategorii Szkół Podstawowych - Lubachów przed Mokrzeszowem, Lutomią Dolną, Bystrzycą Górną i Witoszowem Dolnym. Obie szkoły, które zajęły pierwsze miejsca, otrzymały Puchar Wójta Gminy Świdnica oraz odtwarzacze DVD, pozostałe szkoły dostały słodycze i pamiątkowe dyplomy.


2 czerwca 2005 - Żyć dla pokoju

Strzegomscy licealiści rozwijają współpracę z Norbertusgymnasiums z Magdeburga. W tym roku w projekcie uczestniczy 32 uczniów z klasy humanistyczno-językowej. Rokrocznie współpraca przebiega dwuetapowo i pod różnymi hasłami. Pierwszy etap to wyjazd Polaków do Niemiec, a drugi to pobyt uczniów z Magdeburga w Strzegomiu. Tegoroczne hasło to "Ludzie żyją dla pokoju". - Jest to tradycja naszej szkoły. Co roku młodzież wyjeżdża do Niemiec, by tam lepiej poznawać język i integrować się z ludźmi z zagranicy - mówi Zbigniew Suchyta, dyrektor szkoły. Licealiści odwiedzili swoich niemieckich kolegów pod koniec maja. Podczas wizyty zwiedzili miejsca upamiętniające walkę o pokój: pomnik Barlach w magdeburskiej katedrze, pomnik społeczeństwa, obelisk ku czci zamordowanych Sinti i Cyganów. Spotkali się również z profesorem Gunterem Wernecke, na którym wojna bardzo mocno odbiła swoje piętno. Młodzi Niemcy i Polacy razem poznawali biografie znanych osobistości, które poświęciły się dla pokoju: Władysława Bartoszewskiego, Janusza Korczaka, Martina Niemolera, Marka Edelmana, Sofie Scholl i Lin Jaldati.


2 czerwca 2005 - Zabawy w szkole

Wczoraj w Gimnazjum nr4 w Świdnicy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka odbył się festyn sportowy. Przygotowany przez nauczycieli wychowania fizycznego panią M. Sorbian, M. Werner, V. Zapart. Młodzież podczas zabawy zbierała punkty, które mogła zmienić na nagrody rzeczowe. Konkurencje w których można było wziąć udział to drużynowe( przeciąganie liny, skoki na skakance, rzuty do kosz na czas ) i indywidualne ( rowerowy tor przeszkód, strzały do bramki, kręgle i inne). Impreza bardzo podobała się uczniom, którzy chętnie w niej uczestniczyli. Było dużo śmiechu, dobrej zabawy dzięki pomocy sklepów "BIEDRONKA", "Intermarche", "Biały Dom", którym serdecznie dziękujemy.


2 czerwca 2005 - Uczcili Witkacego

Trwa Rok Witkacego. Młodzież z pracowni teatralnej Joanny Chojnowskiej z Młodzieżowego Domu Kultury uczciła ten rok w sposób szczególny, przygotowując na motywach sztuk Mistrza spektakle. Premierę dwóch z nich obejrzeliśmy 31 maja w teatrze miejskim. Grupa Cedeen z Młodzieżowego Domu Kultury przygotowała dwa spektakle: "Czy to bajka czy nie? - czyli Wisteliuszeczek i Magdaleneczka" oraz "Gdy mateczka wyszła z domu". Drugi spektakl oparty jest na motywach dramatu "W małym dworku". Pojawiajace się na scenie postacie świata realnego i nadprzyrodzonego współgrają ze sobą, przenikają się. Spektakl "Czy to bajka czy nie? - czyli Wisteliuszeczek i Magdaleneczka" powstał w oparciu o tekst krótkiego dramatu Witkacego "Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę". Tytułowe postacie doprowadzają w niezawiniony sposób - jak Romeo i Julia - do konfliktu dwóch rodów i ich wzajemnego wyniszczenia. Spektakle wyreżyserowała Joanna Chojnowska, a na scenie zobaczyć było można zespół w składzie: Aleksandra Łyczkowska, Joanna Górska, Natalia Dernicka, Katarzyna Iwanio, Zofia Maziarz, Aleksandra Ćwik, Helena Chmiel, Magdalena Biedka, Karolina Mitek, Kamila Adamus, Dorota Hauke, Kamil Gąszowski, Przemysław Pest, Marcin Wilczek, Krzysztof Światowy i Łukasz Podgórski. Drugi zaprezentowany przez młodzież spektakl podbił jury i publiczność na Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych "Arlekinada" w Inowrocławiu w marcu tego roku. Młodzież z MDK-u zdobyła I nagrodę za spektakl i I nagrodę za scenografię. Jury za najlepsza uznało także reżyserkę Joannę Chojowską. Pierwsze nagrody otrzymali także odtwórcy głównych ról.


1 czerwca 2005 - Nieprawdziwe informacje

Wczoraj., w telewizji regionalnej TVP 3 Wrocław podane zostały przez p. Wiesława Kowala Kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, nieprawdziwe fakty dotyczące bezczynności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świdnicy, które to informacje zostały powtórzone w TVP 2.
Spowodowało to niepotrzebne zamieszanie i niepokój mieszkańców naszego powiatu a także jego włodarzy. W związku z zaistniałą sytuacją Starosta Świdnicki Jacek Wajs zwrócił się do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o sprostowanie podanych nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię Powiatu Świdnickiego.


1 czerwca 2005 - Będą boksować

W sobotę, 4 czerwca w Strzegomiu odbędzie się Międzynarodowy Mecz Bokserski. Walczyć będą zawodnicy AKS Strzegom i Alzey Niemcy. Mecz rozpocznie się o godzinie 19.00 na hali sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu.
Patronat nad zawodami sprawuje burmistrz Strzegomia - Lech Markiewicz.
Wstęp jest płatny (10 zł bilet normalny, 5 zł - ulgowy). Przedsprzedaż biletów prowadzi biuro hali sportowej.


1 czerwca 2005 - Muzyka z Pasją

Zapraszamy na muzyczny wieczór pn. "Musica con Passione", który odbędzie się 10 czerwca o godzinie 18:00. Prezentować się będą jaworzyńskie dzieci oraz młodzież - muzycy grający na różnych instrumentach, również śpiewający. To już drugie takie spotkanie. Pierwsze odbyło się w czerwcu ubiegłego roku. Zaprezentowało się wówczas 11 osób z przygotowanym wcześniej programem. Inicjatorem spotkania jest p. Hieronim Fabiś. Zapraszamy do wspólnego muzykowania. Ośrodek Kultury w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3


1 czerwca 2005 - Najpiękniejsze ogrody

Nie tylko najpiękniejsze ogrody, ale także balkony, okna, tereny firm i - co jest novum - ogródki działkowe będą oceniane podczas dorocznego konkursu, organizowanego przez Urząd Miejski. Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Barbara Kościelniak, która kierować będzie pracami komisji konkursowej, zwraca się z apelem do mieszkańców o typowanie szczególnie wartych zauważenia miejsc. "Ten konkurs promować ma osoby, które w sposób wzorcowy dla innych dbają o własne otoczenie. Liczymy na to, że świebodziczanie podpowiedzą nam, gdzie szukać laureatów" - mówi pani Barbara. W skład komisji wejdzie także radna Anna Grzelak. Komisja przez całe lato przyjmować będzie zgłoszenia na kuponach zamieszczonych w "Gońcu Świebodzickim". Jesienią ogłoszony będzie werdykt. Jak zwykle przewidziano nagrody - zarówno dla zwycięzców, jak i dla tych losowo wybranych osób, które na adres Urzędu Miejskiego (Rynek 1, 58-160 Świebodzice) nadeślą wypełnione kupony.


1 czerwca 2005 - Lato - 2005

Wczoraj na obiektach sportowych i w Wiejskim Domu Kultury w Bystrzycy Górnej odbyły się VI Letnie Igrzyska Integracyjne "Lato 2005" Szkół Specjalnych i Masowych woj. Dolnośląskiego pod patronatem Starosty Powiatu Świdnickiego. Organizatorami Igrzysk byli: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Rada Główna Zrzeszenia LZS w Warszawie, Rada Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu, Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bystrzycy Górnej, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Gminny Ludowy Klub Sportowy "Świdnica". W igrzyskach uczestniczyło łącznie z imprezami towarzyszącymi 420 osób w tym 370 zawodniczek i zawodników. Dzieci i młodzież rywalizowała między innymi w piłce nożnej, tenisie stołowym, warcabach 100 polowych a także w chodzeniu na szczudłach, hokeju na trawie, w biegach przez tunele. W konkurencjach indywidualnych wszyscy zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz medalami. W konkurencjach zespołowych oraz punktacji generalnej reprezentacje otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.


1 czerwca 2005 - Ogólnopolski Przegląd

25 maja rozstrzygnięto XXVIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży, nad którym pieczę organizacyjną w naszym regionie sprawuje Młodzieżowy Dom Kultury. Jury obejrzało 930 prac, nadesłanych z terenu byłego województwa wałbrzyskiego, kwalifikując 86 z nich do dalszego etapu. 95 prac zostało wyróżnionych poprzez udział w wystawie. Prace oceniały: Kamila Karst, Wanda Szwegler, Joanna Waksumndzka, Elżbieta Tarnowska i Aldona Staroń. Rysunki, obrazy i grafiki prezentowane są w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Nauczycielskiej. Podziwiać je tam będzie można do końca roku szkolnego. Później nagrodzone dzieła przesłane będą na finał ogólnopolski, który tym razem odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim. W wałbrzyskim etapie udział wzięły dzieci i młodzież z 28 szkół i 6 placówek wychowania pozaszkolnego, między innymi z Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Świebodzic, Bielawy, Jaworzyny Śląskiej i Świdnicy.
Lista nagrodzonych - >>> zobacz


19 czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego, Sylwii