31 sierpnia 2005 - Dni Muzyki Kameralnej

Informujemy, że w związku z obchodami Święta Solidarności koncert 2 września w ramach XXI. Świdnickich Dni Muzyki Kameralnej został przesunięty z godziny 18.30 na 19.00.
Koncert odbędzie się w Kościele Pokoju w Świdnicy gdzie wystąpi Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.
Redakcja informuje także, że są jeszcze do wylosowania podwójne wejściówki.


31 sierpnia 2005 - Exlibris w bibliotece

W najbliższą niedzielę, 4 września, w nowym gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej o godzinie 14.00 rozpocznie się wernisaż wystawy pt. "Exlibris Polskich Miast i Miejsc na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO".
Podczas uroczystego otwarcia wystawy zostaną ogłoszone wyniki rozstrzygniętego konkursu na exlibris dla Kościoła Pokoju - świdnickiego zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Z okazji wystawy prelekcję na temat współczesnego exlibrisu wygłosi Andrzej Znamirowski z Krakowskiej Galerii Exlibrisu.


31 sierpnia 2005 - Szansa na obwodnicę

Wniosek Urzędu Miasta w Świebodzicach, dotyczący dofinansowania budowy obwodnicy Osiedla Piastowskiego na obrzeżach miasta przeszedł pozytywnie weryfikację formalną w Urzędzie Wojewódzkim. Miasto chce pozyskać środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oznacza to, że wniosek został przygotowany prawidłowo, bez żadnych usterek. Dokumenty ze Świebodzic czeka teraz ocena Panelu Ekspertów - inżynierów, budowniczych, specjalistów od planowania przestrzennego, którzy ocenią zasadność merytoryczną wniosku. Następny krok to ocena Regionalnego Komitetu Sterującego - ciała doradczego, w skład którego wchodzą miedzy innymi przedstawiciele samorządów. Gmina stara się o pozyskanie 3.326.654,52 złotych. Koszt budowy obwodnicy wyniósłby 4.435.539,36 złotych. Pieniądze te wystarczyłyby na budowę drogi, która do strony ulicy Jeleniogórskiej skomunikowałaby Osiedle Piastowskie i zapewniła dogodny dojazd do centrum sportowo-rekreacyjnego - hali i pływalni krytej. Prócz drogi powstałaby infrastruktura towarzysząca, a więc niezbędne sieci, chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie. Projekt w tej sprawie Gmina Świebodzice złożyła w lipcu tego roku w związku z ogłoszonym wówczas konkursem.


31 sierpnia 2005 - Zmiana terminu

Ośrodek Kultury w Jaworzynie Śląskiej informuje wszystkich zainteresowanych o zmianie terminu V Jaworzyńskiego Przeglądu Zespołów Rockowych, który miał się odbyć w sobotę 3 .września .2005. Przegląd odbędzie się tydzień później, czyli w sobotę, 10.09.2005 o godzinie 17:00 na stadionie MKS "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej. Jest jeszcze szansa na udział zespołów, które jeszcze nie zgłosiły chęci występu. Możliwość rejestracji zespołu do 03.09. Kontakt telefoniczny: 074/85-84-136 p. Marta Górska.


31 sierpnia 2005 - Dożynki czas zacząć

Uroczystą mszą św. oraz przeniesieniem uwitego wieńca dożynkowego wokół kościoła pw. Św. Trójcy w Olszanach rozpoczęły się tegoroczne obchody dożynkowe na terenie gminy Strzegom. Dożynki parafialne w Olszanach otworzył Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz, który w swoim przemówieniu nawiązał do sensu dożynek, stanowiących obrzęd zakończenia żniw. - Symboliczny plon żniwny zwany wieńcem ma zapewnić dobre i obfite plony na następny rok - podkreślił burmistrz. Rolnikom za plony i ich pracę w pocie czoła podziękował w swoim kazaniu ks. Wróbel podczas dożynkowej Mszy Św. w kościele parafialnym. Po mszy odbył się przemarsz korowodu gości dożynkowych wokół kościoła oraz uroczyste przekazanie chleba z tegorocznych zbiorów. Podczas obchodów dożynkowych nie zabrakło również wspólnej zabawy przy muzyce do białego rana. Po mszy uczestnicy święta plonów korowodem przeszli do świetlicy wiejskiej, gdzie mogli podziwiać występ zespołu folklorystycznego Olszaniacy. Uroczystości zakończyła zabawa taneczna przy muzyce zespołu AXEL z Olszan. Kontynuacją obchodów dożynkowych w gminie Strzegom będą gminne dożynki, które w tym roku odbędą się 11 września w Modlęcinie. W programie uroczystości oprócz tradycyjnych obrzędów żniwno - dożynkowych przewidziane są występy artystyczne, biesiada i zabawa dożynkowa.


31 sierpnia 2005 - Nowy rok szkolny ze Strażą Miejską

Jutro 5.821 uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów rozpoczyna nowy rok szkolny.
W bezpiecznej drodze do placówek oświaty, przez najbliższe tygodnie będzie im towarzyszyć Straż Miejska.
Wzmożone patrole pojawią się w okolicach szkół, gdzie panuje największy ruch pojazdów i dzieci narażone są na niebezpieczeństwo. Dodajmy, że jutro po raz pierwszy do szkół podstawowych uda się 608 uczniów, zaś do gimnazjów - 638.


31 sierpnia 2005 - "Między nami rolnikami"

Krzyżowa zaprasza na pogaduchy "Między nami rolnikami" W każdy 1-szy poniedziałek miesiąca odbywają się w fundacji "Krzyżowa" dyskusje o aktualnych tematach dotyczących: rolnictwa, przemysłu spożywczego i przetwórstwa. W dniu 5 września kolejne takie spotkanie, którego tematem przewodnim będzie aktualny obecnie temat - "Czy grozi nam ptasia grypa?". Gościem specjalnym spotkania będzie specjalista z zakresu chorób ptaków - prof. dr hab. Alina Wieliczko z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek 5 września o godzinie 19.00 w Domu Gościnnym w Krzyżowej. Wstęp wolny.


31 sierpnia 2005 - Skuteczni

Gmina Świebodzice skutecznie sięga po środki z zewnątrz, które pozwalają na realizację inwestycji na terenie miasta. W ostatnich tygodniach zapadły pozytywne decyzje, dotyczące zarówno środków unijnych, jak i innych, które wspomogą realizację kilku zaplanowanych w mieście zadań. Przede wszystkim pozytywnie kończy się procedura dotycząca dwóch wniosków, złożonych przez gminę w konkursie ogłoszonym jeszcze w listopadzie 2004 roku. Świebodzice złożyły wówczas dokumenty dotyczące dofinansowania budowy ulicy Przemysłowej, wiodącej do Strefy Przemysłowej przy ul. Strzegomskiej oraz wniosek o dofinansowanie rozbudowy składowiska odpadów w Starym Jaworowie. Oba wnioski przeszły długą i żmudna drogę, były kilkakrotnie uzupełniane, zgodnie z oczekiwaniami Urzędu Wojewódzkiego i w tej chwili czynione są ostatnie poprawki przed podpisaniem umowy dotyczącej przyznanej miastu dotacji. Podpisy pod umowami złożone zostaną prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Środki w jednym i drugim przypadku pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania dla zadań, realizowanych przez samorządy, może wynieść nawet 75%. I o taką właśnie dotację wystąpiły Świebodzice. Na budowę ulicy Przemysłowej miasto otrzyma 1,473 mln złotych przy całkowitym koszcie inwestycji 1,963 mln złotych. Na rozbudowę wysypiska z funduszy ZPORR przekazanych będzie 2,402 mln złotych przy koszcie inwestycji sięgającym 3,202 mln złotych. - Przeszliśmy długą i trudną procedurę, ale udało się. Nasze wnioski zakwalifikowane zostały do kolejnych etapów bez większych uwag, a teraz trwają uzgodnienia związane z podpisaniem umowy, co powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni – zapewnia Grażyna Sikorska, odpowiedzialna w świebodzickim Urzędzie Miasta za przygotowanie wniosków unijnych.


31 sierpnia 2005 - Przeegzaminowali nauczycieli

Na przełomie lipca i sierpnia w gminie odbyły się egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło ośmiu nauczycieli. Awans otrzymało sześciu.
Egzaminy na nauczycieli mianowanych odbywają się w gminie od 2001 roku. Dotychczas przystąpiło do nich 33 osoby. - Przygotowanie nauczycieli do egzaminu jest bardzo różne. - wyjaśnia burmistrz Lech Markiewicz, przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Pod uwagę brane są przed wszystkim cztery elementy: realizacja programu awansu zawodowego, sposób ewaluacji danego nauczyciela, wiedza z zakresu prawa oświatowego, psychologii i pedagogiki oraz doskonalenie zawodowe nauczyciela (udział w szkoleniach, kursach). W komisji egzaminacyjnej zasiada kilka osób: przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący. W gminie Strzegom jest to burmistrz. Kolejne osoby to przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektor szkoły, w której pracuje nauczyciel oraz dwaj eksperci z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


31 sierpnia 2005 - Umorzą spóźnialskim

Radni uchwalili zmiany, które dotyczą zakończonej niedawno akcji umorzeń (skorzystała z niej blisko 1/3 spośród 4 tys. dłużników). Nowa uchwała ma związek z interwencjami mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie spełnili wszystkich warunków umorzeń. Podczas wizyt u Prezydenta Świdnicy tłumaczyli oni, że np. z powodu choroby kilka dni spóźnili się z zapłatą za czynsz. Inni nie opłacili czynszu w pełnej wysokości. Niedopłaty wynosiły zaledwie kilka złotych, a stawki umorzenia miała wynieść kilka tysięcy złotych. Świdniczanie tłumaczyli, że mimo marcowych zmian stawek opłat za zużycie wody, czy też czynszu z przyzwyczajenia płacili po staremu. By pomóc tym osobom władze miasta postanowiły przygotować uchwałę, którą w piątek przyjęli radni. Dzięki niej osoby, które spóźniły się z opłaceniem czynszu maksymalnie do 30 dni lub niedopłata nie przekroczyła 20 proc. kwoty czynszu oraz innych opłat i kosztów, a uregulowali te zaległości do 30 czerwca zostaną objęte akcją umorzeń. Uchwała, która ma pomóc osobom, które ze względów społecznych, ekonomicznych, czy też zdrowotnych nie spełniły warunków umorzeń wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


30 sierpnia 2005 - Święto "Solidarności" w Świdnicy

Świdnica przyłącza się do obchodów XXV rocznicy powstania "Solidarności".
Uroczystości odbędą się w dniach 2-4 września. W tych dniach odbędą się między innymi: wystawa "Solidarność" w Miejskiej Bibliotece Publicznej, koncerty, kabaret Jacka Fedorowicza.
Szczegóły obchodów - >>> zobacz


30 sierpnia 2005 - Uroczystości w obozie

W niedzielę 4 września na terenie Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy odbędą się uroczystości związane z 66 rocznicą niemieckiej agresji na Polskę. Organizatorem uroczystości są: Towarzystwo Opieki nad Byłym Obozem Koncentracyjnym Gross - Rosen, Muzeum Gross - Rosen i Urząd Miejski w Strzegomiu. Honorowy patronat objął Biskup Świdnicki Jego Ekscelencja ks. bp. Ignacy Dec, Starosta Powiatu Świdnickiego Jacek Wajs oraz Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz. Zbiórka uczestników na placu przed muzeum o godzinie 11.45
W programie uroczystości: Uroczysta Polowa Msza Święta i złożenie wieńców i wiązanek


30 sierpnia 2005 - Trybunalska bez ruchu

Od 1 września do 30 listopada zamknięta dla ruchu będzie ulica Trybunalska na odcinku od ul. Długiej do Różanej.
W czwartek rozpoczyna się przebudowa tej drogi.
W pierwszej kolejności wykonywane będą roboty instalacyjne związane z wymianą przyłączy oraz remont sklepień przypiwnicznych.
Po tych pracach zostanie położona nowa nawierzchnia jezdni oraz chodników.
Za utrudnienia przepraszamy.


30 sierpnia 2005 - Wakacyjny Kurs Tenisa Ziemnego

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Tenis Fan Clubem organizowali w sierpniu "Wakacyjny Kurs Tenisa Ziemnego" dla wszystkich chętnych dzieci. Zajęcia tenisa odbywały się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki prowadzone przez instruktora - Wiesława Kułakowskiego, któremu pomagali Łukasz Kułakowski i Klaudia Wieczorek. W kursie brało udział 20-ro dzieci. Dzisiaj, ostatniego dnia kursu dzieci miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności tenisowych. Były gry sprawnościowe i mini turniej tenisa. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy ukończenia kursu i słodycze.


30 sierpnia 2005 - Wirus nie jest groźny dla ludzi

Wojewoda Stanisław Łopatowski informuje, że na Dolnym Śląsku nie ma bezpośredniego zagrożenia ptasią grypą. Wirus, który ujawnił się na pograniczu Azji i Europy w Rosji i Kazachstanie nie jest groźny dla ludzi. Jest on natomiast groźny dla ptactwa dzikiego i hodowlanego, dlatego też podjęto działania mające przeciwdziałać pojawienia się tej choroby w naszym kraju i regionie. Obowiązuje zakaz wwożenia do Unii Europejskiej odzwierzęcych produktów żywnościowych z obszarów zagrożonych. Zakaz ten dotyczy także podróżnych lądujących na wrocławskim lotnisku, gdzie wystawione są tablice informacyjne i pojemniki przeznaczone do wyrzucenia żywności, która następnie jest utylizowana.
Wojewódzcy i powiatowi lekarze weterynarii monitorują sytuację na swoim terenie obserwując hodowle drobiu oraz skupiska ptaków dzikich, badają martwe osobniki i mają zweryfikowane środki transportowe i możliwości utylizacyjne.
W celach alarmowych uruchomiony został całodobowy telefon 0605303485, pod którym dyżuruje specjalista.
Tam należy zgłaszać przypadki masowego pomoru ptaków i innych niepokojących sytuacji. Wojewoda pragnie także uspokoić mieszkańców, że mięso drobiowe sprzedawane w dolnośląskich sklepach jest całkowicie bezpieczne.


30 sierpnia 2005 - Rewitalizacja centrum już ruszyła

Remont obiektów zabytkowych, rewitalizacja i rewaloryzacja staromiejskiego centrum Strzegomia wykonywane będą w latach 2005 -2009. Obecnie planowany jest remont budynku Rynek 46 - 47. Ruszyła realizacja projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzegomia. Na remont budynków objętych programem rewitalizacji gmina będzie się starała pozyskiwać środki z funduszy europejskich. Głównym celem działań rewitalizacyjnych jest podniesienie atrakcyjności miasta oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców - podkreśla burmistrz Lech Markiewicz. W bieżącym roku zostanie rozpoczęty remont nieruchomości Rynek 46-47 w Strzegomiu. Remont będzie obejmował, m.in. renowację elewacji, wymianę okien, drzwi oraz witryn, wykonanie obróbek blacharskich, renowację balkonu, wykonanie nowej instalacji odgromowej oraz remont dachu. Koszt tych prac wyniesie około 320 tys. zł i zostanie pokryty ze środków pochodzących z budżetu gminy. Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie remontu nieruchomości nastąpi 5 września tego roku.


30 sierpnia 2005 - Wyprawki kupione

1 września w Świebodzicach do szkoły wyruszy 1.418 uczniów szkół podstawowych i 811 gimnazjalistów. Dzieci uczyć się będą w 60 oddziałach w szkołach podstawowych i w 30 gimnazjalnych. Świebodzice zakupiły już i rozdały dzieciom z ubogich rodzin wyprawki szkolne, finansowane ze specjalnego rządowego programu. Otrzymało je 46 dzieci, a więc co czwarty pierwszak. W tym roku do klas pierwszych chodzić będzie 179 dzieci. Wartość jednej wyprawki szkolnej to 90 złotych. W sumie miasto otrzymało ponad 4 tysiące złotych na zakup potrzebnych rzeczy. Urząd zakupił potrzebne podręczniki i sam je rozdysponował. "Co roku obserwujemy coraz większy niż demograficzny. Dzieci w klasach pierwszych szkół podstawowych jest 179. Tymczasem do klas pierwszych gimnazjum zapisano 252 uczniów. Od 1999 roku liczba oddziałów w szkołach miejskich zmniejszyła się o 26. Oznacza to nie tylko mniej dzieci, ale i mniej pracy dla nauczycieli. W miejsce odchodzących na emerytury dyrektorzy nie zatrudniają tylu młodych pedagogów, co dawniej, gdyż nie ma takiej potrzeby" - mówi Zofia Choińska, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM.


30 sierpnia 2005 - "Żeby przeszłość miała przyszłość"

W Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego odbędzie się konferencja pt. "Żeby przeszłość miała przyszłość - działania na rzecz dolnośląskich zabytków", która organizowana jest w ramach projektu "Wolontariusze w służbie zabytkom". Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00 przywitaniem uczestników przez gospodarzy i organizatorów projektu. Gościem honorowym spotkania będzie przedstawiciel niemieckiej fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość" z Berlina. Oprócz omówienia działań ratujących zabytki naszego powiatu zaprezentowani zostaną partnerzy projektu, którzy zdecydowali się na przyjęcie u siebie stażystów zgłoszonych do projektu.
Konferencję zakończy koncert gitarowy Waldemara Gromolaka.


30 sierpnia 2005 - Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej

28 sierpnia odbył się Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej zorganizowany przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do turnieju zgłosiło się 14 drużyn. Były to drużyny z Wałbrzycha, Świebodzic i Świdnicy. Mecze rozgrywane były "systemem brazylijskim". Pierwsze miejsce w Turnieju zajęła drużyna DA GRASSO w składzie Tomasz Korościk i Mariusz Wojasiński, drugie miejsce zdobyła drużyna TYBET grająca w składzie Radek Dusza, Mateusz Wcisło, kolejne miejsca dla zespołu KUROKUC - Marcin Kuc, Marcin Wójciak następne drużyna MILIONERZY z Rafałem Szulińskim i Jarkiem Kosińskim. Wyróżnienia otrzymały GWIAZDECZKI w składzie Monika Małodobra, Ela Baranowska oraz zespół SUPER MIKST z Olą Małodobry i Michałem Tomiałowiczem.
Zwycięzcy, finaliści a także wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, statuetki, medale i dyplomy.


29 sierpnia 2005 - Uznanie dla ludzi "Sierpnia"

Rada Miejska w Świdnicy wydała oświadczenie w sprawie XXV rocznicy powstania "Solidarności": Oświadczenie Rady Miejskiej w Świdnicy.
31 sierpnia mija XXV rocznica jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszej Ojczyzny - podpisania Porozumień Sierpniowych. 25 lat temu na fali strajków robotniczych powstała "Solidarność" - ruch, który wyraził obywatelski bunt przeciwko systemowi zniewolenia człowieka. Do dziś pamiętamy tamte emocje i słowa, które padały z ust sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych. Rada Miejska w Świdnicy wyraża uznanie wszystkim, którzy walczyli o wolność, godność, równość obywateli i niepodległość Polski. W szczególności Papieżowi Polakowi - Janowi Pawłowi II. To Jego słowa sprawiły, że znaleźli się ludzie, którzy chcieli "odnowić oblicze ziemi". Ruch solidarnościowy dał początek wielkim przemianom nie tylko w kraju, ale i Europie. Dziedzictwo "Solidarności" jest dziedzictwem każdego Polaka niezależnie od opcji politycznej, czy też światopoglądu. Jesteśmy wdzięczni za wolność i zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa.
Radni Rady Miejskiej w Świdnicy.


29 sierpnia 2005 - "Ptasia grypa"

Jutro w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim z inicjatywy wojewody Stanisława Łopatowskiego odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego z udziałem m.in. komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, komendanta wojewódzkiego Policji oraz wojewódzkiego lekarza weterynarii.
Podczas spotkania omawiane będą m.in. zagadnienia dotyczące zagrożenia związanego z tzw. "ptasią grypą" oraz uruchomienia i funkcjonowania telefonu alarmowego 112 na obszarze województwa dolnośląskiego.


29 sierpnia 2005 - Najzdolniejsi otrzymają stypendia

Ponad 40 tys. zł otrzymają najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. W czwartek 1 września Starosta Świdnicki Jacek Wajs nagrodzi najlepszych tegorocznych maturzystów oraz uczniów, którzy w różnych olimpiadach, konkursach oraz zawodach sportowych reprezentowali nasz powiat na forum ogólnopolskim. Czeki na kwotę od 100 do 500 zł zostaną wręczone 134 osobom - 28 maturzystom oraz 106 olimpijczykom.
Nagrody dla maturzystów to już w powiecie świdnickim tradycja. Po raz pierwszy wręczono je pięć lat temu, chcąc wyróżnić najlepszych uczniów. Podobnie jest w tym roku. Samorząd powiatowy nagrodzi również osoby reprezentujące powiat w konkursach i olimpiadach. Trzy lata temu nagrodzonych zostało 74 osób, dwa lata temu - 99 osób a w zeszłym roku podobnie jak w tym aż 134 uczniów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta liczba ciągle rośnie. Taka sytuacja świadczy pozytywnie o poziomie nauczania w naszych szkołach.
Wręczenie nagród odbędzie się w czwartek, 1 września, o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela przy al. Niepodległości 14 w Świdnicy.


29 sierpnia 2005 - Przygotowania do sezonu

31 sierpnia o godzinie 17.30 w Hali Sportowej Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Osiedlu Zawiszów rozegrany zostanie sparing zespołów siatkówki kobiet pomiędzy drużynami - MKS Świdnica a Olimpią Jawor.
Sparing odbywa się w ramach przygotowań drużyny do wystepów pierwszoligowych.
Olimpia Jawor to spadkowicz w ostatnim sezonie z pierwszej ligi.


29 sierpnia 2005 - Jaworzyńskie Lato

W niedzielne słoneczne popołudnie, 28 sierpnia, na kąpielisku w Jaworzynie Śląskiej odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna, w trakcie której rozegrany został Turniej Plażowej Piłki Siatkowej drużyn 3-osobowych o puchar oraz zawody sportowo-rekreacyjne o beczkę piwa. W trakcie rozgrywek Wałbrzyski WOPR kilka razy prezentował swoje umiejętności na wodzie, pokazując techniki wyławiania zatopionej łodzi przy wykorzystaniu sprzętu do nurkowania, możliwości ratowania życia osobom poszkodowanym w trakcie wodnych zabaw oraz gaszenia płonącej łodzi na wodzie.


29 sierpnia 2005 - Plener malarski

Towarzystwo Miłośników Świebodzic i pracownia plastyczna działająca przy OSiR w Świebodzicach zapraszają do uczestnictwa w I Plenerze Malarskim pt.: "Świebodzice i okolice", który odbędzie się w dniach 17-18.09.2005r. Patronat honorowy nas imprezą sprawuje starosta świdnicki.
Zgłoszenia prosimy kierować do OSiR: 58-160 Świebodzice, ul. Wolności 13, tel. 666 95 70, 666 95 72 lub elektronicznie www.osir-kulturaswiebodzice.pl lub ewentualnie w godzinach popołudniowych pod numer telefonu 666 83 51. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10.09.2005.
Ilość uczestników jest ograniczona, a o udziale decyduje pierwszeństwo zgłoszenia uczestnictwa. Zbiórka uczestników pleneru odbędzie się w Klubie Reklan, ul. Wolności 13, o godz. 10.00 dnia 17.09.2005r. W artystycznym spotkaniu mogą uczestniczyć młodzi ludzie od 13 lat i wszyscy dorośli plastycy - amatorzy.
Finałem pleneru będzie wystawa prac połączona z wernisażem, który odbędzie się 8 października w klubie Reklan


29 sierpnia 2005 - Zmiany dla pasażerów

Od 1 września w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Świdnicy będą sprzedawane bilety ulgowe. Decyzję podjęła Rada Miejska w Świdnicy biorąc pod uwagę fakt, że słabo rozwinięta jest sieć dystrybucji biletów. Z tego powodu mieszkańcy, głównie podświdnickich miejscowości, nie mieli praktycznie możliwości korzystać z przysługujących im ulg. Zmieni się to od września. Nadal obowiązuje opłata dodatkowa - 20 groszy, którą należy doliczyć do biletu. Miesięcznie kierowcy sprzedają ok. 19 tys. biletów, co powoduje opóźnienia w kursowaniu autobusów. Chcąc tego uniknąć apelujemy do wszystkich pasażerów, by kupując bilet u kierowcy płacili wyliczonymi pieniędzmi. Decyzją radnych rozszerzono grupę dzieci, które mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w autobusach MPK. Od września bezpłatnie podróżować będą mogły dzieci w wieku do 6 lat (obecnie do 4 lat).


29 sierpnia 2005 - Sesja w Gminie

31 sierpnia 2005 roku o godzinie 9°° - w sali narad Urzędu Gminy Świdnica, odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Świdnica.
W programie sesji między innymi:
sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność Gminy Świdnica, w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica".


28 sierpnia 2005 - Szkolne wyprawki

Blisko 12,5 tys. zł. przeznaczyło miasto na wyprawki na nowy rok szkolny 2005/2006.
1 września naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych rozpocznie 578 uczniów. 145 spośród nich, w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna - 2005 r.", otrzyma komplet podręczników szkolnych.
Dzieci z rodzin potrzebujących wytypowały szkoły. Określiły również tytuły podręczników, które będą przez nie wykorzystywane.


28 sierpnia 2005 - Piknik Kolejowy

Wczoraj w Jaworzynie Śląskiej w pięknej scenerii Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku odbył się na zakończenie wakacji Piknik Kolejowy.
W programie były między innymi zawody drezynowe - drezyn z napędem ręcznym, grill, spotkania i niespodzianki.
A na terenie bocznicy kolejowej odbywały się przejażdżki drezynami spalinowymi.
Zdjęcia z Pikniku - >>> zobacz


28 sierpnia 2005 - IV Liga

We wczoraj rozegranym meczu Polonia-Sparta Świdnica zremisowała na własnym boisku z Polonią Trzebnica 0:0 i zajmuje 12 pozycję w tabeli.
Natomiast dzisiaj AKS Strzegom wygrał swój pierwszy mecz w IV lidze. Strzegomianie pokonali na własnym boisku GKS Kobierzyce 1:0, awansując tym samym na 16 pozycję w tabeli.
Za tydzień Polonia-Sparta Świdnica wyjeżdża na mecz z Piastem Nowa Ruda a AKS Strzegom udaje się na spotkanie z KP Brzeg Dolny.


28 sierpnia 2005 - Siatkówka plażowa

Wczoraj w ramach akcji "Wakacje z OSiR-em 2005" rozegrano na terenie kąpieliska OSiR-u w Świebodzicach "IV Turnieju siatkówki plażowej - sierpień 2005". Do rozgrywek stanęło 10 par - drużyn - cztery z Wałbrzycha, trzy ze Świebodzic, dwie z Jaworzyny Śląskiej oraz jedna ze Świdnicy. Turniej rozgrywano systemem brazylijskim, w pierwszym etapie do 15 punktów, w drugim - do 21 punktów, z dwu punktową przewagą, tak że jedna porażka w jednym meczu nie decydowała jeszcze o odpadnięciu z dalszej rywalizacji. Łącznie rozegrano 18 spotkań. Sędzią Głównym zawodów był pan Marek Maciejowski ze Świdnicy. Zwyciężyła drużyna "LET'S DANCE" w składzie: Dariusz Byczkowski oraz Michał Tomiałowicz ze Świdnicy. Drugie miejsce zajęła drużyna "DAGRASO" w składzie: Tomasz Korościk i Mariusz Wojasiński z Wałbrzycha. Trzecie miejsce zajęła drużyna także z Wałbrzycha "MILIONERZY" w składzie: Damian Sysiak i Rafał Szuliński. Na czwartej pozycji uplasowali się świebodziczanie - "Żubry" w składzie: Grzegorz Schabowski oraz Jarosław Kosiński. Zwycięskie drużyny-pary od miejsca pierwszego do czwartego otrzymały wspaniałe okolicznościowe puchary wręczane przez Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - Halinę Serafin. Zawody obserwowało około 100 miłośników siatkówki plażowej.


28 sierpnia 2005 - Liga Okręgowa

W rozegranym w dniu dzisiejszym meczu ligi okręgowej seniorów zespół Victorii Świebodzice zremisował w Dzierżoniowie z drużyną Lechii 2:2 (1:1). Bramki dla Victorii zdobyli: Kiryczuk oraz Piotrowski z rzutu karnego.
A Stal Świdnica uległa na własnym boisku Czarnym z Wałbrzycha 1:2 (1:2). Bramkę dla Stali strzelił w 37 minucie Szymon Majcherczyk.


28 sierpnia 2005 - Piłkarska Klasa A

W 3 kolejce rozgrywek kl. A zespół Zjednoczonych Żarów odniósł kolejne trzecie zwycięstwo pokonując na wyjeździe drużynę Gwarka Wałbrzych 2-0.
Obie bramki dla żarowian padły do przerwy. Pierwszą strzelił w 45 minucie Łukasz Łukasik, a minutę później w doliczonym czasie gry podwyższył Mariusz Łuczak.
inne wyniki:
Victoria II Świebodzice - AKS II Strzegom 5-0 (2-0)
Zieloni Mrowiny - Granit Roztoka 2-2 (2-1)


27 sierpnia 2005 - Pomoc dla przedsiębiorstw

Rada Miejska w Świdnicy uchwaliła Program pomocy przedsiębiorcom inwestującym w mieście oraz tworzącym nowe miejsca pracy. Program zastąpił uchwałę sprzed dwóch lat, która regulowała zasady ulg dla przedsiębiorców. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej konieczne było dostosowanie prawa lokalnego do przepisów unijnych. Główne zmiany dotyczą wprowadzenia ulg dla przedsiębiorców działających w świdnickiej podstrefie ekonomicznej. Będą oni zwalniani z płacenia podatku od nieruchomości przez 10 lat, jeśli w ciągu 3 lat - od dnia uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie podstrefy - zatrudnią co najmniej 20 osób. Dla firm działających poza strefą również przewidziano ulgi do 10 lat w zależności od liczby zatrudnionych oraz poniesionych inwestycji. Nowy program wprowadził również największe ulgi, jakich miasto udzieli przedsiębiorcom w ramach tzw. dużych projektów inwestycyjnych. Firmy, które zainwestują w Świdnicy więcej niż 50 mln euro mogą liczyć na zwolnienia z płacenia podatku nieruchomości do 29 maja 2017 roku. Na preferencyjne warunki mogą liczyć inwestujący w branżę hotelarską, restauracyjną, turystyczną czy też w sport i rekreację. Zgodnie z zapisami przysługują im zwolnienia z płacenia podatku od nieruchomości do 10 lat. Zdaniem władz miasta nowy program pozwoli skuteczniej tworzyć nowe miejsca pracy, a co za tym idzie zmniejszyć bezrobocie.


27 sierpnia 2005 - Druga tura badań

W sierpniu dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia ponad 400 pięćdziesięciolatek ze Świebodzic poddanych zostało badaniom profilaktycznym dotyczącym nowotworu piersi. Mammobus, będący własnością wrocławskiego oddziału Caritasu, przez kilka tygodni stacjonował pod przychodnią przy al. Lipowych. W sierpniu trwała druga tura badań. Tym razem objęła ona kobiety od 40 do 49 roku życia, zaś koszty pokrył Urząd Miejski w Świebodzicach. Burmistrz Jan Wysoczański, uznając konieczność przeprowadzenia takich badań dla kobiet młodszych, zdecydował o wyasygnowaniu pieniędzy na ten cel. Dokładna kwota będzie znana po zakończeniu całej akcji. Komercyjna cena jednego badania mammograficznego to 50-60 złotych. Badania w Świebodzicach prowadził zespół dwóch techników elektroradiologii - kierownik mammobusu Bronisław Kubisz i Krzysztof Adamczyk. Każdego dnia wykonywali oni nawet 80 badań. Zebrane materiały trafiały do oceny do Centrum Onkologii we Wrocławiu, gdzie analizowane były przez specjalistów. Wyniki po kilku dniach były do odbioru w przychodni. "Statystycznie około 30% przebadanych kobiet kierowanych jest do dalszej diagnostyki i leczenia. Oczywiście nie wszystkie z powodu nowotworów. Ale 2-3% osób, objętych takimi przesiewowymi badaniami profilaktycznymi ma zmiany nowotworowe" - wyjaśnia Bronisław Kubisz. . Rak piersi to wciąż najgroźniejszy i najbardziej podstępny zabójca kobiet w Polsce. Stąd tak ważne są badania profilaktyczne, które często pozwalają uchronić się przed najgorszym.


26 sierpnia 2005 - Oszczędność dzięki aukcji

Blisko 35 tys. zł mniej zapłaci Urząd Miejski w Świdnicy za artykuły biurowe i materiały eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dzięki aukcji internetowej. Elektroniczny przetarg wygrała świdnicka firma Marconi. Obok niej do rywalizacji o realizację zamówienia stanęła inna firma ze Świdnicy oraz przedsiębiorstwo z Oleśnicy. W ciągu godziny oferenci obniżali cenę jedenastokrotnie. Dzięki temu, zamiast planowanych 185,8 tys. zł, miasto zapłaci za materiały 150,99 tys. zł.
Już rok temu Urząd Miejski w Świdnicy, jako pierwszy na Dolnym Śląsku i jeden z pierwszych w Polsce przeprowadził dwie aukcje elektroniczne.
- Oszczędziliśmy w ten sposób 40 tysięcy złotych - cieszy się z udanych aukcji Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy, ale zaznacza, że korzyści nie płyną tylko dla urzędu. - Nam udało się zaoszczędzić publiczne pieniądze, a firmom lokalnym startującym w aukcji zdobyć nowe doświadczenie. Teraz, mając przetarte ścieżki, starują w kolejnych przeprowadzanych w tej formie przetargach na terenie kraju.


26 sierpnia 2005 - Imprezy, imprezy

Jutro w Bunkrze Centrum Dowodzenia Zachodniej Grupy Wojsk Radzieckich w Witoszowie koło Świdnicy - juz od godziny 14.00 koncert Summmer End 3 Piknik i Party, impreza o takim samym tytule w Podkowie w Proszowicach koło Mietkowa. W Żarowie w Ośrodku Kultury - Żarowskie Impresje Muzyczne. W Jaworzynie Śląskiej w Muzeum Kolejnictwa - Piknik Kolejowy i okazja do przejażdżki drezyną.
A w Świebodzicach na sportowo, na Kąpielisku Miejskim odbędzie się Turniej Siatkówki Plażowej. Więcej informacji w zapowiedziach - >>> zobacz


26 sierpnia 2005 - Chcemy większej podstrefy

Świdniccy radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powiększenie, obecnie 47-hektarowej świdnickiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".
Chodzi o 22-hektarowy teren w dzielnicy Zawiszów. Działką interesują się zagraniczni przedsiębiorcy, którzy w tej części miasta chcieliby zainwestować.
Ostateczną decyzję o powiększeniu świdnickiej podstrefy podejmie Rada Ministrów.


26 sierpnia 2005 - "Górka wałbrzyska"

Walka o remont fragmentu drogi krajowej nr 35, zwanego potocznie "górką wałbrzyską", zakończyła się sukcesem. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, oddział we Wrocławiu, właśnie rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę robót. Będzie nim Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Świdnicy. Remont obejmie odcinek od wylotu z ulicy Wałbrzyskiej na obwodnicę aż do granic administracyjnych Wałbrzycha. W sumie - około 1,2 kilometra. Łuki mają zyskać nowe profile i kąty nachylenia. Dziś właśnie z powodu złego ułożenia jezdni wiele aut wypada z trasy i trafia do rowu lub na przeciwległy pas ruchu. To jedno z najbardziej "wypadkowych" miejsc na drodze nr 35. W ramach remontu zostanie zerwana stara nawierzchnia i położony będzie nowy asfalt. Zrobione będą bariery rozdzielające z prawdziwego zdarzanie, które zastąpią obecne tymczasowe słupki. Dodatkowym udogodnieniem, zwiększającym bezpieczeństwo kierowców, będzie dodatkowy pas ruchu przy wyjeździe w kierunku Wałbrzycha. Zadanie oszacowano na 3,4 miliona złotych. Budowlańcy mają czas na jego wykonanie do końca tego roku. Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad to w dużej mierze zasługa władz Świebodzic, które od kilku lat przypominały o newralgicznym odcinku. Andrzej Szczepankowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, kilkakrotnie w tej sprawie składał interpelacje, które trafiały potem do Wrocławia. Starania o naprawę następnego odcinka jezdni czynią władze Wałbrzycha. Być może zakończą się one sukcesem, gdyż obecnie wyjazd z miasta utrudniony jest z powodu zamknięcia jednego, całkowicie zniszczonego po ostatniej zimie pasa ruchu.


25 sierpnia 2005 - Sesja w Strzegomiu

29 sierpnia, o godzinie 15.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu. Radni podejmą uchwały, m.in.w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2005, emisji obligacji komunalnych, ustalenia regulaminu nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w Gminie Strzegom w dziedzinie kultury fizycznej, powierzenia uprawnień Burmistrzowi Strzegomia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa linii technologicznej zagęszczania, odwodnienia i higienizacji osadów ściekowych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu w Banku Ochrony Środowiska, zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu w Banku Ochrony Środowiska, zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.


25 sierpnia 2005 - Giełda książek i podręczników

Po raz drugi w ostatnią sobotę wakacji 27 sierpnia godzinach 9.00-14.00 zapraszamy na giełdę używanych książek i podręczników do Klubu Bolko w Świdnicy. To szansa, aby zrobić porządki w domu i jeszcze na tym parę złotych zarobić. Można będzie też kupić książki, które zniknęły już z księgarskich witryn, płyty, kasety i kto wie co jeszcze.
A może czyszcząc swoją bibloteczkę albo biurko pomożesz komuś, kogo nie stać na nowe książki albo podręczniki? Tak czy owak warto przyjść. Dla sprzedających zapewniamy krzesło i stolik (w cenie biletu).


25 sierpnia 2005 - Pomnik przeniesiony

Obelisk, który upamiętnia strajk pracowników Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych w 1976 r. został przeniesiony z ul. Kliczkowskiej (dawnego terenu ŚFUP) na pl. Grunwaldzki. Zabiegała o to świdnicka "Solidarność" uznając, że nowa lokalizacja będzie najwłaściwsza. Przed przenosinami kamienna bryła obelisku i tablica zostały wypiaskowane. Uroczyste odsłonięcie oraz ponowne poświęcenie pomnika zaplanowano na 4 września. Tego dnia o godz. 9.30 w Katedrze rozpocznie się msza święta, którą z okazji XXV rocznicy powstania "Solidarności" odprawi Biskup Świdnicki Ignacy Dec. Tuż po mszy zaplanowano przemarsz z Katedry na pl. Grunwaldzki.


25 sierpnia 2005 - Summer End

27 sierpnia w dyskotece Podkowa w Proszowicach koło Mietkowa odbędzie się impreza kończaca tegoroczne wakacje.
Najnowsza muza, mieszane klimaty oraz liczne konkursy.
Każdy znajdzie coś dla siebie. Zagrają dla Was: DJ Trick, DJ Meggi, DJ Boss.
Wstęp jak zwykle darmowy. Impreza zaczyna się o godzinie 21.00.


24 sierpnia 2005 - Piątkowe obrady

26 sierpnia, na godzinę 11.00 zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni wysłuchają m.in. raportu o stanie bezrobocia i aktywnych formach walki z nim, stanie przedsiębiorczości w Świdnicy oraz efektywność systemu poszukiwania i wspierania inwestorów. A także zapoznają się z planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Kraszowic. Podejmą również szereg uchwał m.in. w sprawie:
ˇ powiększenia świdnickiej podstrefy "Invest Park",
ˇ pomocy przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy,
ˇ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kraszowic i ul. Śląskiej,
ˇ określenia stawki dotacji dla Informacji Turystycznej na 2006 rok,
ˇ ustalenia regulaminu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki, ˇ zmian w budżecie,
ˇ zaciągnięcia pożyczki ze środków budżetu państwa na prefinansowanie inwestycji - przebudowa ul. Towarowej,
ˇ zmian taryfy opłat za usługi przewozowe, dzięki którym pasażerowie będą mogli kupować u kierowcy bilety ulgowe.


24 sierpnia 2005 - Uszkodzony most

Liczne uszkodzenia konstrukcji stalowo-betonowej wiaduktu drogowego na ul. Niepodległości wymusiły wprowadzenie ograniczenia wjazdu dla pojazdów wysokotonażowych (powyżej 12 ton) na ten obiekt mostowy. Po stronie prawej (wyjazd ze Strzegomia w kierunku Żółkiewki) występować będzie zwężenie jezdni.
Powyższe ograniczenie ruchu pojazdów będzie uciążliwe głównie dla samochodów obsługujących zakłady kamieniarskie. Dlatego też wyznaczone zostały następujące objazdy:
ˇ w kierunku Legnicy (droga powiatową 2926 D (Żółkiewka) - 2792 D (Żelazów - Kostrza - Rogoźnica) - do drogi wojewódzkiej 374,
ˇ w kierunku Świdnica - Jelenia Góra - Wrocław (droga powiatowa 2926D (Żółkiewka) - droga gminna nr 110750 D (ul. Górnicza KGM) - 110769 D (ul. Jeleniogórska) - 110804 D (ul. Wałbrzyska) - droga krajowa nr 5 Oznakowanie objazdów pojawi się w najbliższych dniach.


24 sierpnia 2005 - Miasto od nowej strony

Od dziś pod adresem www.um.swidnica.pl będzie dostępna nowa witryna internetowa Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Zmieni się nie tylko wygląd, ale też zawartość strony. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mogli w jednym miejscu znaleźć więcej przydatnych informacji i ciekawostek. Na razie odsłonięta będzie strona testowa. Czekamy na wszelkie opinie pod adresem nowastrona@um.swidnica.pl.


24 sierpnia 2005 - Sesja w Gminie

31 sierpnia 2005 roku o godzinie 9°° - w sali narad Urzędu Gminy Świdnica, odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Świdnica.
W programie sesji między innymi:
sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność Gminy Świdnica, w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica".


24 sierpnia 2005 - Dostaną komputery

Zarząd powiatu na ostatnim posiedzeniu podjął decyzję o przekazaniu czterech zbędnych zestawów komputerowych będących wcześniej w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy na rzecz organizacji, dla których ten sprzęt będzie bardzo przydatny. Do rozdysponowania są trzy zestawy marki Siemens i zestaw marki Optimus. Jeden zestaw trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu. Ułatwi on strażakom prowadzenie prac administracyjno biurowych związanych z działalnością jednostki. Zestaw komputerowy otrzyma także świetlica wiejska w Nowym Jaworowie. Będą mogły z niego korzystać przede wszystkim dzieci i młodzież wiejska. Dwa zestawy zasilą pracownię Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy. Komputery będą wykorzystywane przez pracownie plastyczne i muzyczne, gdzie bez sprzętu i dostępu do internetu nie można w pełni wykorzystywać najnowszych zdobyczy techniki oraz korzystać z nowoczesnych programów edukacyjnych. Cztery zestawy komputerowe niestety nie rozwiążą w pełni problemu braku sprzętu w placówkach i organizacjach na terenie powiatu. Potrzeb jest bowiem dużo więcej.


24 sierpnia 2005 - Dyrektor na 5 lat

Małgorzata Pielach do 2010 roku będzie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 im. Kornela Makuszyńskiego w Świdnicy.
Tak zadecydował Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz w uzgodnieniu z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty.
Małgorzata Pielach jest dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 5 od 10 lat.


24 sierpnia 2005 - Stypendia

Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza nabór wniosków o stypendia ze środków publicznych i Europejskiego Funduszu Społecznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą na rok szkolny 2005/2005 Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy: rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego (licea, technika), z wyłączeniem szkół dla dorosłych, pochodzą z obszarów wiejskich (stałe zameldowanie), z miast do 5 tys. mieszkańców oraz miast od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą, pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę w roku 2004 nie wyższym niż 504 zł netto lub 583 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dokumentami obowiązującymi przy ubieganiu się o stypendium są: wniosek o przyznanie stypendium oraz Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, dokumenty potwierdzające zameldowanie, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny. Stypendium zostanie przyznane maksymalnie na czas trwania nauki w roku szkolnym 2005/2006 tj. na okres 10 miesięcy. Druki wniosków wraz z wykazem dokumentów będą dostępne w szkole macierzystej oraz na stronie internetowej www.swidnica.pl Wnioski wraz z ww. dokumentami należy składać w szkole macierzystej ucznia w terminie od 1 do 30 września 2005 roku. Zarząd Powiatu w Świdnicy zastrzega, że stypendia będą wypłacane po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu środków finansowych na realizację tego zadania. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, Wydział Oświaty i Wychowania, telefon 85 00 479, 85 00 472 i w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Świdnickiego.


24 sierpnia 2005 - Żarowskie Impresje Muzyczne

Na zakończenie wakacji Żarowski Ośrodek Kultury proponuje niezwykły koncert w ramach cyklu Żarowskie Impresje Muzyczne. Będą to prezentacja dwóch lokalnych zespołów: After Breakfast oraz Zero Procent. O ile pierwszy z nich dopiero stawia swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie rockowej, to drugi nosi już miano prawdziwej gwiazdy. Dlatego w trakcie trwania koncertu będzie można kupić najnowszą płytę Zero Procent i zdobyć autograf swoich ulubieńców. Serdecznie zapraszamy 27 sierpnia do Żarowskiego Ośrodka Kultury, na godzinę 19.00, wstęp bezpłatny.


24 sierpnia 2005 - Summmer End 3

27 sierpnia w Bunkrze Centrum Dowodzenia Zachodnią Grupą Wojsk Radzieckich odbędzie się trzecia edycja Summmer End 3 Piknik i Party
Tegoroczna impreza rozrosła się do dwóch scen, które rozstawione będą wewnątrz podziemnego kompleksu sal i korytarzy, baru, oraz chill-otu na wolnym powietrzu.
Swoje umiejętności zaprezentują zaproszeni z całego kraju a także z zagranicy dj-e: Jot /wałbrzych/, Macbeat /wrocław/, Qb /wrocław/, Marcus & Mc Kriba / toruń/, Pit /manchester/, Dr. Proozac /manchester/, Piter /tychy/, Vinoos /tychy/, Bobo Dread /wrocław/, Nacho /świdnica/, Beast /świdnica/, Nashorn /świdnica/, Jumper /wrocław/, Sushi /wrocław/, Sitka boyzz /wrocław/, Seb /wrocław/, Matt G. /wrocław/, Mingis /wrocław/, Ad2000 /wrocław/.Tego wieczoru usłyszeć będzie można potężną dawkę muzyki house, breakbeat, drum&bass, ragga, techno.
Podczas pikniku rozpoczynającego się już o 14:00 odbędą się warsztaty dj-skie, w czasie których dj-e Jumper, Mingis i Ad 2000 związani ze szkołą dj-ską www.dj-sklep.pl przekażą wszystkim zainteresowanym podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne jakie powinien zdobyć adept sztuki miksowania.
Oprawę wizualną przygotują live Emiko /wrocław/ i Go2air /tychy/. Ich video projekcje w połączeniu z muzyką i industrialną architekturą wnętrz wprowadzą wszystkich w niepowtarzalny nastrój Summer End 3. Szczegóły - >>> zobacz


23 sierpnia 2005 - Nowi inwestorzy w Świdnicy

W środę, 24 sierpnia, gościem programu miejskiego w Telewizji "Teletop" będzie Ryszard Wawryniewicz, Zastępca Prezydenta Świdnicy.
Tematem rozmowy będą nowi inwestorzy i inwestycje w mieście.
Czy miasto faktycznie, jak donoszą media przeżywa boom inwestycyjny?
Odpowiedź w trakcie programu, który rozpoczyna się o godz. 19.30.


23 sierpnia 2005 - Straż Pożarna ma nowy wóz

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy marki Renault Mascot od piątku będzie niósł pomoc mieszkańcom naszego powiatu. Nowy nabytek zasilił Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Komendant straży i cała załoga nie kryją zadowolenia. "Jesteśmy wdzięczni tym, którzy się do tego zakupu dołożyli" - podkreśla Tomasz Szuszwalak - Komendant Powiatowy PSP w Świdnicy. Nowoczesny samochód kosztował 262 tys. zł, z czego 100 tys. przekazano z budżetu powiatu i 50 tys. z budżetu miasta Świdnicy. Resztę sfinansowała Komenda Główna PSP. "To bardzo uniwersalny wóz" - podkreśla Komendant Tomasz Szuszwalak - "Łączy funkcję ratownictwa drogowego i jest także wozem ratowniczo-gaśniczym. Dzięki temu będzie mógł sam jechać w miejsca, gdzie do tej pory konieczne było wysyłanie dwóch samochodów" - dodaje.


23 sierpnia 2005 - Dożynki w Wirach

28 sierpnia w Wirach odbędą się Dożynki Gminne Gminy Marcinowice. Dożynki rozpoczną się o godzinie 14.00 Dziękczynną Mszą Św, po niej Korowód Dożynkowy a następnie na przybyłych czekać będzie mnóstwo atrakcji. Będą to między innymi: bloki zabaw i konkursów dla dzieci, wystawa maszyn rolniczyach a wieczorem wystąpi tam z koncertem Krystyna Giżowska.


23 sierpnia 2005 - Turniej siatkówki

28 sierpnia na obiektach należących do Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany zostanie Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej.
Mecze turniejowe odbywać się będą od godziny 10.00.
Pół godziny przed turniejem rozpoczynają się zapisy. Wpisowe w turnieju kosztuje 10 złotych.


22 sierpnia 2005 - Wratislavia Cantans

Dzisiaj w Świdnickiej Galerii Fotografii odbyła się konferencja prasowa poświęcona czterdziestemu już, Międzynarodowemu Festiwalowi - Wratislavia Cantans. W tym roku odbędzie się ona w dniach 9-20 września. Tym razem Festiwal wykroczy poza granice kraju. Koncerty odbędą się po raz pierwszy w Niemczech i Czechach. Ten Festiwal jest ostatnim festiwalem pod kierunkiem Lidii Geringer de Oedenberg, która po jego zakończeniu rezygnuje z szefowania i zamierza poświęcić czas polityce.
W Świdnicy koncerty odbędą się 9 i 14 września. Pierwszy z nich 9 września odbędzie się w Kościele Pokoju a drugi w Świdnickiej Katedra Św. Stanisława i Św. Wacława,


22 sierpnia 2005 - zDolni po raz piąty

Tylko tydzień pozostał uzdolnionym uczniom z naszego województwa na złożenie wniosku o stypendium w tegorocznej edycji programu "zDolny Śląsk". Zwycięzcy konkursu stypendialnego przez najbliższy rok szkolny otrzymywać będą stypendia wynoszące średnio 150 złotych miesięcznie. Stypendia zDolny Śląsk ufundują po raz piąty Fundacja Edukacji Międzynarodowej i Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz ich partnerzy, w tym Fundacja im. Stefana Batorego, która przyznała programowi dotację w ramach swego programu "Równe Szanse". O stypendia ubiegać się mogą uzdolnieni Dolnoślązacy uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Warunek podstawowy to zameldowanie w województwie dolnoślaskim oraz doskonałe wyniki w nauce i szczególne dokonania na polu naukowym, sportowym lub artystycznym - stypendia mają pomóc w rozwijaniu zainteresowań i doskonaleniu umiejętności w wybranej przez stypendystę dziedzinie.
>>> pobierz wniosek i wypełniony wraz z załącznikami prześlij pocztą do 30 sierpnia 2005
na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław.
O podziale stypendiów decyduje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji Edukacji Międzynarodowej i Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz instytucji edukacyjnych z Dolnego Śląska. W czterech dotychczasowych edycjach programu "zDolny Śląsk" przyznano już ponad 200 stypendiów na łączną kwotę ponad 320 tysięcy złotych.


22 sierpnia 2005 - Jaworzyńskie Lato

28 sierpnia na Jaworzyńskiej "Żwirowni" o godzinie 14.00 odbędzie się I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar oraz Zawody Sportowo-Rekreacyjne o beczkę piwa pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną z Jaworzyny Śląskiej, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym z Wałbrzycha, Posterunkiem Policji z Jaworzyny Śląskiej, Niezależnym Stowarzyszeniem Wędkarskim.
Zgłoszenia drużyn 5-osobowych (na boisku 3-osobowe składy) do 22 sierpnia w Ośrodku Kultury w Jaworzynie Śląskiej. Wpisowe: 5zł od uczestnika.
Dla zmotoryzowanych nowy parking na Żwirowni; wjazd od ul. Świdnickiej.


22 sierpnia 2005 - Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

Od dzisiaj, do 15 września 2005 r. będą wydawane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2005/2006, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od 26 września do 15 października 2005 r. Wnioski będą wydawane w Urzędzie Gminy w Świdnicy przy ul. Głowackiego 4 na Sali Obsługi Klienta na stanowisku 102 (parter). Wypełnione wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2005 r., a w przypadku słuchaczy wymienionych kolegiów - do 15 października 2005 r. w Urzędzie Gminy na tym samym stanowisku 102 (parter).


22 sierpnia 2005 - Kościuszki bez TIR-ów

W sierpniu ulica Kościuszki została zamknięta dla samochodów ciężarowych. Zakaz obejmuje pojazdy o ciężarze powyżej 10 ton. Ulica Kościuszki jest stosunkowo wąska. Ruch samochodów ciężarowych był bardzo uciążliwy. - Narzekali nie tylko mieszkańcy tej ulicy. Dostałem kilka pytań internetowych w tej sprawie. Mieszkańcy narzekali na hałas, inni strzegomianie na problemy podczas poruszania się tą ulicą - wyjaśnia burmistrz Lech Markiewicz. Gmina przygotowała projekt zmiany organizacji ruchu. Starostwo go zatwierdziło i jeszcze w sierpniu zakaz został wprowadzony w życie. Na zmianie skorzystają nie tylko mieszkańcy. Zwiększy on bezpieczeństwo na ulicy oraz zapobiegnie tak szybkiemu niszczeniu nawierzchni drogi i budynków.


21 sierpnia 2005 - Fair Play w Rościszowie

Mariusz Stec i Jarosław Hebzda zapewnili najwięcej wrażeń kibicom zgromadzonym na okazjonalnym torze "5 Sudeckiego Wyścigu Górskiego". IX i X runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski rozegrane zostały w sobotę na trasie z Rościszowa do Walimia. Ich organizatorem był Automobilklub Sudecki. Zwycięstwem w IX rundzie GSMP, na długo przed końcem sezonu, Mariusz Stec zapewnił sobie tytuł Mistrza Polski. Na swoim koncie zgromadził 140 pkt. Niewiele brakowało, aby lider klasyfikacji generalnej nie wystartował w wyścigu. Chciał wycofać się z zawodów po awarii samochodu, która przytrafiła się na chwilę przed startem. Jednak to jego wujek Zbigniew Stec zrezygnował z udziału w IX rundzie i oddał mu swojego Lancera Evo 6. To w tym aucie Mariusz "wykręcił" rekordowy czas sobotnich zawodów. Trasę o długości 4050m pokonał w czasie 2:06:921. Zbigniew Stec, gdy znów zasiadł w swoim aucie, nie miał już niestety szczęścia. Podczas podjazdu próbnego do X rundy awarii uległa skrzynia biegów i zmuszony był do wycofania się. Z Rościszowa wyjechał jednak z pucharem. - Organizatora zawsze bardzo cieszy sportowe zachowanie zawodników - mówi dyrektor 5 Sudeckiego Wyścigu Górskiego Robert Jagła. - Dlatego też nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że Zbyszkowi Stecowi należy się nagroda Fair Play.
W X rundzie zwyciężył Jarosław Hebzda, który umocnił się na drugiej pozycji w klasyfikacji GSMP. Ze zwycięstw w grupie N i klasie N-2000 cieszył się również zawodnik Automobilklubu Sudeckiego Marcin Majcher, który podczas tego wyścigu górskiego testował nowo zbudowaną Hondę Civic Type R.
Spośród 49 zawodników, którzy znaleźli się na liście zgłoszeń, do IX rundy stanęło tylko 38. Na mecie X rundy sklasyfikowano już tylko 33 kierowców. - Zawody udało się sprawnie przeprowadzić i co najważniejsze w bezpieczny sposób. Serdeczne podziękowania za to należą się zawodnikom oraz kibicom, którzy licznie zgromadzili się na trasie - podsumowuje dyrektor Robert Jagła.


21 sierpnia 2005 - IV Liga

W rozegranym wczoraj meczu wyjazdowym AKS Strzegom przegrał z Górnikiem Złotoryja 3:2. To kolejna, trzecia już porażka beniaminka ze Strzegomia. Piłkarze AKS-u zamykają tabelę rozgrywek. W przyszłym tygodniu gościć będą u siebie drużynę GKS Kobierzyce.


21 sierpnia 2005 - IV Liga

W rozegranym dzisiaj meczu wyjazdowym Polonia Sparta Świdnica przegrała z GKS Prochowiczanką Prochowice 2:1.
Zespół ze Świdnicy obie bramki stracił dopiero w drugiej połowie meczu.
Za tydzień Polonia Sparta Świdnica podejmuje Polonię Trzebnica


21 sierpnia 2005 - Piłkarska Klasa "A"

W rozegranych dzisiaj meczach o mistrzostwo klasy "A" odnotowaliśmy następujące wyniki: Karolina Jaworzyna Śląska - Grom Witków 0:2
Juventur Wałbrzych - Biały Orzeł Mieroszów 0:4
Iskra Witków Śląski - Sudety Dziećmorowice 1:3
LKS Bystrzyca Górna - Gwarek Wałbrzych 3:0
Zjednoczeni Żarów - Victoria II Świebodzice 2:0
AKS Strzegom - Zieloni Mrowiny 2:1
Granit Roztoka - Górnik Boguszów Gorce 1:2
Włókniarz Głuszyca - Jedlinianka Jedlina Zdrój 5:1


21 sierpnia 2005 - Liga Okręgowa

W rozegranym dzisiaj meczu ligii okręgowej seniorów zespół Victorii Świebodzice pokonał drużynę Zjednoczonych Ścinawka 3:0 (3:0). Bramki dla Victorii zdobyli: 12 min. Karczmarz, 32 min. Białkowski, 43 min. Kiryczuk. Victoria wystąpiła w tym meczu w następującym składzie: Kącki, Zalewski, Fleszar, Kiryczuk, Prusiński, Kiełbowicz, Piotrowski, Weirauch, Bodio, Karczmarz, Białkowski. Po przerwie grali: Borowiak, Błaszczak, Zanin, Lehner. Wyniki pozostałych:
Hutnik Szczytna - Stal Świdnica 3:2 (1:1)
1985 Szczawno Zdrój - Sparta Ziębice 0:3 (0:2)
Bielawianka Bielawa - Polonia Bystrzyca Kłodzka 3:3 (2:2)
Trojan Lądek Zdrój - Lechia Dzierżoniów 1:7 (0:3)
Górnik Zagłębie II Wałbrzych - Kryształ Stronie Śląskie 1:1 (0:0)
Skałki Stolec - Pogoń Pieszyce 2:4 (0:4)
Włókniarz Kudowa Zdrój - Czarni Wałbrzych 1:1 (1:0)


20 sierpnia 2005 - Ważne wystawy

Wczoraj w Świdnicy miały miejsce ważne wydarzenia kulturalne. W Muzeum Dawnego Kupiectwa otwarto wystawą rysunków Andrzeja Wajdy. Na wystawę złożyło się 99 jego rysunków.
Godzinę później w Galerii Fotografii otwarto z udziałem autorki Elżbiety Dzikowskiej wystawę zdjęć zatytułowaną "Megality".
Autorka opowiedziała zebranym jak powstał zbiór, opowiedziała o swoich fascynacjach kręgami kamiennymi i samym kamieniem. Zapowiedziała też, że niedługo zostanie wydana jej książka opowiadająca o zabytkach i pięknie ziemiii świdnickiej.
Autorce towarzyszył artysta rzeźbiarz - Gustaw Zemła, znany między innymi z projektu pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach. Zdjecia z obu wystaw - >>> zobacz


20 sierpnia 2005 - Wyruszyli na trasy

Startem o godz. 11. 30 rozpoczął się "5 Sudecki Wyścig Górski - Lotos Grand Prix - Rościszów 2005". Jednak kierowców na trasie oglądać można było już od godz. 8.00 (podjazd zapoznawczy). Strat IX rundy GSMP poprzedził podjazd zapoznawczy (bez pomiaru czasu) oraz 2 podjazdy treningowe. Start do X rundy zaplanowano na godz. 16.15. Ten wyścig poprzedzi tylko jeden podjazd treningowy. Zawodnicy ścigać się będą na trasie z Rościszowa do Walimia. Długość toru wyścigowego wyniesie 4050 metrów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się o godz. 21.00.
W godzinach od 6.00 do 21.00 zamknięty dla ruchu jest odcinek drogi wojewódzkiej Nr 383 między miejscowościami Rościszów i Walim.
Lista zgłoszeń uległa od wczoraj pewnym modyfikacjom. W ostatniej chwili do zawodów zgłosili się Magdalena i Marek Kusiak. W ten sposób liczba zgłoszeń sięgnęła 49. Od wczoraj wiadomo, że w wyścigu nie wystartują: Sebastian Irzabek, Agnieszka Karolina Czapka, Paweł Ferdek oraz Maciej Ptak. Na wczorajszym Badaniu Kontrolnym nr 1 nie stawili się Zbigniew Stec, Krzysztof Tercjak i Piotr Kazimierczak.


19 sierpnia 2005 - Skończył się czas długich mów

"Myślę, że w tym kraju czas długich mów się skończył. Najważniejszy jest dziś w Polsce głęboki, prawdziwy przełom w życiu gospodarczym. Dla milionów Polaków dziś najważniejszą rzeczą jest to, czy nowa władza doprowadzi do tego, by miliony mogły żyć samodzielnie, w poczuciu bezpieczeństwa. A to oznacza jedną rzecz - czy będą mieli pracę. Nie można dziś zawracać nikomu głowy swoimi ambicjami politycznymi, gdy nie ma się pomysłu na to, jak zapewnić ludziom zatrudnienie" - rozpoczął Donald Tusk swoje wystąpienie na spotkaniu 18 sierpnia w świdnickim Hotelu Piast Roman. Świdnickie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, zgromadziło nie tylko biznesmenów, lecz także przedstawicieli wielu miejskich instytucji i sympatyków Platformy Obywatelskiej. Forum prowadził jego założyciel, prezes SPiKŚ Edward Szywała. Wśród gości znaleźli się ponadto posłowie Zbigniew Chlebowski i Bogdan Zdrojewski oraz europoseł Jacek Protasiewicz. Spotkanie w Świdnicy było jednym z wielu, jakie Donald Tusk odbywa w tej chwili jako kandydat na Prezydenta RP. Dziś odbierany jest jako jeden z najpoważniejszych kandydatów na najwyższe stanowisko w państwie. Zdjęcia z wizyty - >>> zobacz


19 sierpnia 2005 - Rusza górski w Rościszowie

Na liście zgłoszeń do "5 Sudeckiego Wyścigu Górskiego - Lotos Grand Prix - Rościszów 2005", rozgrywanego jako IX i X runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, znalazło się 47 kierowców. Wśród niech nie zabrakło m.in. Mariusza Steca, który w tym sezonie zwyciężył we wszystkich dotychczasowych rundach GSMP. W wyścigu gościnnie weźmie udział również wujek aktualnego lidera - Zbigniew Stec. Obaj wystartują w klasie H 2000 w Mitsubishi Lancerach Evo 6. W Skodach Felicjach Kit-Carach zobaczymy natomiast Aleksandra Michałowskiego, Jerzego Piotrowskiego i Łukasza Zielińskiego. Niezwykle mocnego Peugeota 306 Maxi dosiądzie Krzysztof Tercjak. Na liście zgłoszeń do IX i X rundy GSMP, jako jedyna kobieta znalazła się Agnieszka Karolina Czapka, która pojedzie w Renault Clio RS.
Dziś o godz.15.00 w Salonie Skody w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 151 odbyło się Badanie Kontrolne nr 1 dla zawodników zgłoszonych do rajdu. Jutro zawodnicy ścigać się będą na trasie z Rościszowa do Walimia (odcinek drogi 383). Długość długość toru wyścigowego wyniesie 4050 metrów. Kierowców na trasie oglądać będzie można już od godz. 8.00 (podjazd zapoznawczy). IX runda GSMP rozpocznie się o godz. 11.30 i poprzedzi ją podjazd zapoznawczy (bez pomiaru czasu) oraz 2 podjazdy treningowe. Start do X rundy zaplanowano na godz. 16.15. Ten wyścig poprzedzi tylko jeden podjazd treningowy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się o godz. 21.00 w zatoce autobusowej w Rościszowie.
W dniu zawodów (sobota) w godzinach od 6.00 do 21.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek drogi wojewódzkiej Nr 383 między miejscowościami Rościszów i Walim. Kibice za wstęp na okazjonalny tor wyścigowy będą musieli zapłacić 5zł (cegiełka na rzecz sportu samochodowego).


19 sierpnia 2005 - Gryf dla najlepszych

Zachodnia Izba Gospodarcza oraz Związek Pracodawców Polska Miedź organizują kolejną edycję konkursu "Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza". Swój udział zgłosi również gmina Strzegom.
Przedsięwzięcie jest organizowane pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego. Celem konkursu jest aktywizacja przedsiębiorczości i samorządności na Dolnym Śląsku w warunkach zjednoczonej Europy. Nagroda "Dolnośląski Gryf" w przyznawana jest w kategoriach:
ˇ przedsiębiorstwa; za szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa średniego i dużego, najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 50 osób, szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska
ˇ jednostki samorządu terytorialnego
ˇ inne instytucje; dla instytucji finansowej za najlepszy produkt i największy, wkład w rozwój przedsiębiorczości.
Ankiety konkursowe oraz dodatkowe informacje dotyczące wzięcia udziału w konkursie dostępne są na stronie internetowej Zachodniej Izby Gospodarczej - >>> zobacz
oraz w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Referat Inicjatyw Gospodarczych, (pok. nr 35, II piętro), tel. 856 05 47.


19 sierpnia 2005 - Jesteśmy najlepsi w powiecie

Dziennik "Rzeczpospolita" opublikował Ranking Samorządów. Spośród 2'489 polskich samorządów, Gmina Wiejska Świdnica zakwalifikowała się do pierwszej "czterysetki" samorządów jako jedyna z całego powiatu świdnickiego. Należy do 180 najlepiej zarządzanych gmin wiejskich w Polsce. Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek: "bardzo się cieszę, że wypadliśmy najlepiej ze wszystkich gmin w powiecie. Myślę, że to dowód, że uczciwie i rzetelnie pracowaliśmy na rzecz naszej gminy". Celem stworzenia rankingu jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagrodzone zostały samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców przy zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Prof. Jerzy Buzek mówi, że "na czele rankingu znalazły się znakomite gminy. Ale jestem także przekonany, że na dalszych miejscach są również bardzo dobre samorządy - diamenty, które awansują w miarę doskonalenia przyjętych przez nas kryteriów". I etap rankingu polegał na wybraniu gmin, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2001-2004 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Wzięto pod uwagę dane z Ministerstwa Finansów dotyczące takich zagadnień jak: dynamika wzrostu wydatków majątkowych oraz wydatków ogółem na 1 mieszkańca, wartość środków unijnych na 1 mieszkańca, zadłużenie samorządów w stosunku do dochodów, tempo wzrostu dochodów podatkowych, relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, transport i łączność oraz ochrona środowiska. Przeanalizowanie w ten sposób wszystkich gmin i miast pozwoliło na wyłonienie 400 najlepszych. W tym znalazło się 40 miast, 180 gmin wiejskich oraz 180 pozostałych. Do 180 najlepszych gmin wiejskich zakwalifikowała się Gmina Wiejska Świdnica.


19 sierpnia 2005 - "Pożegnanie Wakacji"

Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach oraz Rada Sołecka zapraszają na Festyn "Pożegnanie Wakacji". Festyn odbędzie się 21 sierpnia o godzinie16.00 na boisku sportowym w Szczepanowie.
W programie między innymi:
- Turniej Młodzików w Piłce Nożnej o Puchar Sołtysa,
- Konkursy dla dzieci i młodzieży,
- Zamek dmuchany i suchy basen,
- Zabawa taneczna.


19 sierpnia 2005 - Przyśpiewki

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej organizują konkurs na przyśpiewki dożynkowe. Teksty przyśpiewek adresowane muszą być do władz i radnych gminy Jaworzyna Śląska, władz i radnych powiatu, władz dolnego śląska, parlamentarzystów, policji, straży pożarnej, lokalnych przedsiębiorców czy władz zakładu gospodarki komunalnej.
Tekst wierszowany do danego adresata nie może być dłuższy niż 4 wersy, z ewentualnym wskazaniem melodii, do której może być wykonana.
Wybrane teksty oceni jury powołane przez organizatora i prezentowane będą na gminnych dożynkach 4 września tego roku.. Na nagrody organizator przewiduje kwotę 500 złotych. Najwyżej oceniany będzie zestaw 10 tekstów, które złoży jeden uczestnik konkursu. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości.
Teksty prosimy nadsyłać w zaklejonej kopercie do 20 sierpnia na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska.


19 sierpnia 2005 - Summmer End 3

27 sierpnia w Bunkrze Centrum Dowodzenia Zachodnią Grupą Wojsk Radzieckich odbędzie się trzecia edycja Summmer End 3 Piknik i Party
Tegoroczna impreza rozrosła się do dwóch scen, które rozstawione będą wewnątrz podziemnego kompleksu sal i korytarzy, baru, oraz chill-otu na wolnym powietrzu.
Swoje umiejętności zaprezentują zaproszeni z całego kraju a także z zagranicy dj-e: Jot /wałbrzych/, Macbeat /wrocław/, Qb /wrocław/, Marcus & Mc Kriba / toruń/, Pit /manchester/, Dr. Proozac /manchester/, Piter /tychy/, Vinoos /tychy/, Bobo Dread /wrocław/, Nacho /świdnica/, Beast /świdnica/, Nashorn /świdnica/, Jumper /wrocław/, Sushi /wrocław/, Sitka boyzz /wrocław/, Seb /wrocław/, Matt G. /wrocław/, Mingis /wrocław/, Ad2000 /wrocław/.Tego wieczoru usłyszeć będzie można potężną dawkę muzyki house, breakbeat, drum&bass, ragga, techno.
Podczas pikniku rozpoczynającego się już o 14:00 odbędą się warsztaty dj-skie, w czasie których dj-e Jumper, Mingis i Ad 2000 związani ze szkołą dj-ską www.dj-sklep.pl przekażą wszystkim zainteresowanym podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne jakie powinien zdobyć adept sztuki miksowania.
Oprawę wizualną przygotują live Emiko /wrocław/ i Go2air /tychy/. Ich video projekcje w połączeniu z muzyką i industrialną architekturą wnętrz wprowadzą wszystkich w niepowtarzalny nastrój Summer End 3. Szczegóły - >>> zobacz


19 sierpnia 2005 - Dożynki

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska i Komitet Organizacyjny Dożynek serdecznie zapraszają na uroczystości dożynkowe gminy Jaworzyna Śląska. Uroczystości odbędą się 4 września w Jaworzynie Śląskiej na stadionie sportowym.
W programie między innymi: Msza Święta, korowód dożynkowy z wieńcami, pokazy strażackie, blok artystyczny, zabawa taneczna.

Szczegóły - >>> zobacz


18 sierpnia 2005 - Razem łatwiej, pewniej i bezpieczniej

Tak brzmi motto spotkania osób tworzących rodziny zastępcze, które we wrześniu odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. -„W czerwcu po rozmowach ze Starostą Świdnickim powstał pomysł założenia Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych. Udostępnimy salę a także pomożemy przy organizacji spotkań.” - wyjaśnia Beata Galewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. PCPR wraz z Domem Dziecka z Bystrzycy Górnej wielokrotnie zachęcali mieszkańców powiatu do tworzenia rodzin zastępczych. Dzieci, które czekają na rodzinę chętną do ich przygarnięcia jest bardzo dużo. Niestety rodzin zastępczych ciągle brakuje. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki: dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej, mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona, wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu, nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim, mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania, uzyskały pozytywna opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Zainteresowane rodziny zastępcze zapraszamy na spotkanie 15 września o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, pok. 225 (II piętro). Prosimy o kontakt telefoniczny i potwierdzenie swojej obecności pod numerem telefonu: 074 851 36 86, lub tel. kom. 0601 089 722.


18 sierpnia 2005 - Wolontariusze w ratuszu

Młodzi ludzie z Niemiec i Polski, którzy działają na rzecz pokoju i przyjaźni w ramach Fundacji Volksbund Deutche Kriegsgraberfursorge e.V. (Ludowy Niemiecki Związek Opieki nad Grobami Wojennymi) spotkali się z władzami gminy Strzegom. Kilkunastoosobowa grupa młodzieży pod opieką Marcina Skowronka współpracuje z polsko - niemiecką Fundacją Pamięć z Warszawy. Zadaniem młodych jest szeroko pojęta praca dla pokoju. Wolontariusze mieszkają w Pałacu w Morawie należącym do Fundacji św. Jadwigi. - Cieszę się, że możemy się spotkać w tak licznym gronie i porozmawiać o waszych wrażeniach dotyczących pobytu w naszej gminie - powiedział Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza. - Cenna jest wasza pomoc i działania na rzecz pokoju. Wierzę, że nawiążecie wiele nowych znajomości i przede wszystkim zdobędziecie nowe doświadczenia. Burmistrz zapoznał młodzież ze strukturą gminy oraz funkcjonowaniem urzędu. Zachęcił także do zwiedzania atrakcji gminy i zaproponował wycieczkę po Strzegomiu. Rok wcześniej członkowie fundacji zajmowali się renowacją niemieckich pomników i grobów na terenie gminy. Podczas prac nawiązali współpracę z młodzieżą ze strzegomskiego Ogólniaka. W tym roku wolontariusze będą uczestniczyli w seminariach i szkoleniach na temat historii Dolnego Śląska, a także w serii wykładów na temat Polski w Unii Europejskiej. Zwiedzą również najbardziej urokliwe miejsca województwa.


17 sierpnia 2005 - Wystawy

19 sierpnia będzie dniem ważnych wydarzeń kulturalnych.
Już o godzinie 18.00 w salach Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy odbędzie się niecodzienna wystawa. Wystawionych zostanie 99 rysunków Andrzeja Wajdy z podróży do Japonii. Rysunki powstawały od pierwszej jego podrózy, która miała miejsce w roku 1970. Prezentowane były na wielu wystawach między innymi we Włoszech na Słowacji a także we Wrocławskim "Ossolineum".
Godzinę później w Galerii Fotografii odbedzie się wernisaż fotografii znanej podróżniczki, Elżbiety Dzikowskiej. Wystawa nosi tytuł "Megality".


17 sierpnia 2005 - Solidarność w SPiKŚ

Na dzisiejszym comiesięcznym spotkaniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich gośćmi specjalnymi byli: Mirosław Sośnicki, prezes Fundacji Wspierania Inicjatyw Regionalnych., były poseł Kongresu Liberalno-Demokratycznego, działacz opozycyjny lat 80-tych, Marian Dziwniel, były szef Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ŚFUP, zmuszony za swoją działalność opozycyjną do emigracji, dziś obywatel Francji. Spotkanie poprowadził Marek Kowalski, który również był działaczem "Solidarności", prześladowanym przez komunistyczne władze za swoje poglądy. Wieczór poświęcony był historii ruchu społecznego "Solidarność" na Ziemi Świdnickiej.


17 sierpnia 2005 - Wakacje

Członkowie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej UM wizytowali placówki, w których prowadzone są wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Radni sprawdzili jak bawią się dzieci i, przede wszystkim, jak wygląda opieka nad nimi oraz realizacja założonych na początku letniego odpoczynku zamierzeń. Odwiedzili grupę uczniów pracujących w Reklanie pod okiem Anny Mazur, gdzie w tym sezonie czekają na dzieci zajęcia plastyczne, teatralne oraz rozmaite wycieczki tematyczne. Radni zajrzeli także na pływalnię krytą oraz halę widowiskowo-sportową a także na miejskie kąpielisko. Wszędzie opieka nad dziećmi jest wzorowa, a zajęcia prowadzone fachowo i interesująco. Cieszy to, że chętnych do udziału w zajęciach oferowanych przez miasto nie brakuje, świadczy to o celowości i trafnym doborze prowadzonych działań.


16 sierpnia 2005 - Zmarł Adam Koźbiał

Dzisiaj w wyniku długotrwałej i ciężkiej choroby zmarł Adam Koźbiał. Pan Adam Koźbiał był Radnym Rady Miejskiej Świdnicy przez wiele kadencji. W radzie pełnił różne funkcje.
Był między innymi: przewodniczącym Komisji Praworządności, członkiem Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa był również członkiem Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Miasta Świdnicy.
W czasie pełnienia obowiązków radnego kierował się zawsze spokojem, jego działania cechował rozsądek.


16 sierpnia 2005 - Wsparcie dla uczniów

W tym roku po raz pierwszy gmina udziela stypendiów socjalnych. W pierwszej edycji z pomocy skorzystało 1000 osób. Już niebawem mija kolejny termin składania wniosków.
Zgodnie z przyjętym regulaminem termin składnia wniosków co roku będzie upływał 15 września dla uczniów i 15 października dla słuchaczy niektórych szkół policealnych. - Obowiązek udzielania tego typu pomocy nałożono na gminy z początkiem tego roku - wyjaśnia Urszula Podsiadły - Szubert, naczelnik wydziału oświaty. W pierwszej edycji do urzędu wpłynęło 1200 wniosków. Tysiąc rozpatrzono pozytywnie. Odrzucone nie spełniały wymogów formalnych. - Sporo wniosków było niepełnych, a osoby je składające nie zgłosiły się po wezwaniu do ich uzupełnienia. Niektórzy mieli po prostu za wysokie dochody. Wiele w ogóle osób nie wiedziało, jakie źródła dochodu są brane pod uwagę - mówi naczelnik wydziału oświaty.
Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Oznacza to, że w zależności od wysokości dochodów, pieniądze mogą być przyznane na okres jednego lub kilku miesięcy. Od września nowe wnioski będą dostępne w Biurze Obsługi Interesanta oraz we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach.
Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Przyznana dotacja wynosi prawie 180 tys. Kwota stypendiów może wahać się od niecałych 45 do 112 złotych miesięcznie.


16 sierpnia 2005 - Wakacje ze sportem

W dniach 8 - 10 sierpnia, w ramach akcji letniej 2005 "Wakacje ze sportem. Wypoczywaj aktywnie", na boisku MKS "Karolina" odbył się turniej amatorskich drużyn piłki nożnej. Do udziału w turnieju zgłosiło się 9 zespołów: "Kolejorz", "Sępiska", "FC Barcelona", "Manchester", "AC Milan", "Liverpool" i "Swornica" z Jaworzyny Śląskiej, oraz "Pasistan" i "SV Błyskawica" z Pasiecznej.
Drużyny rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria - uczniowie szkół podstawowych i II kategoria - gimnazjaliści. W pierwszej kategorii najlepszą okazała się drużyna "Manchesteru" z Jaworzyny Śląskiej w składzie: Mateusz Masny, Patryk Szpak, Dawid Kompała, Wojtek Szuba, Rafał Luber, Damian Tymcik i Tomek Krawczyk.
Zwycięzcą w II kategorii wiekowej została drużyna "Kolejorza" (Filip Długosz, Dariusz Kompała, Piotr Czuryło, Kamil Tyczyński, Adrian Leletko i Łukasz Jarząb), gładko pokonując (6:1) w środowym finale "FC Barcelonę". Trzecie miejsce po zwycięstwie nad drużyną "Sępiska" zajęła "SV Błyskawica" z Pasiecznej.
Królem strzelców turnieju został zawodnik "Kolejorza" Piotr Czuryło - 17 bramek. Organizatorami imprezy byli: Miejski Klub Sportowy "Karolina" i Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna.


16 sierpnia 2005 - Praca w Strefie

ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O., firma mająca swoją siedzibę w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Żarów. Poszukuje kandydatów na stanowisko:
Technik utrzymania ruchu
Wymagania: wykształcenie średnie techniczne kierunkowe (elektronik, automatyk, elektryk, elektromechanik), mile widziane doświadczenie z zakresu sterowania urządzeniami przemysłowymi ( sterowanie PLC, Simatic S7), mile widziana również znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, znajomość obsługi komputera (MS Office), praktyczna znajomość problematyki związanej z naprawami i konserwacją maszyn i urządzeń, znajomość układów hydrauliki siłowej dyspozycyjność.
Zakres obowiązków - przeprowadzanie napraw bieżących urządzeń technicznych i produkcyjnych (kontrola funkcjonowania sprzętu, nadzór nad firmami wykonującymi przeglądy, naprawy), prowadzenie remontów okresowych urządzeń technicznych i produkcyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem, ścisła współpraca z pionem inżynierii produkcji w zakresie zapewnienia optymalnej pracy linii produkcyjnych, instalacja nowych urządzeń technicznych i produkcyjnych, sporządzanie raportów i analiz dotyczących utrzymania ruchu, gwarantowanie prawidłowego przygotowania i obiegu dokumentów związanych z naprawami i przeglądami. >>> wyślij ofertę.


15 sierpnia 2005 - Chrońcie go i rozwijajcie

Dobiegł końca XIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu. Podczas niedzielnego koncertu galowego zaprezentowały się wszystkie festiwalowe zespoły. Jako ostatni na scenie wystąpił zespół TRAcKTOR. - Nadal kontynuowana jest kulturotwórcza rola festiwalu w regionie. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki wielkiemu zaangażowaniu organizatorów. Spora też w tym zasługa władz samorządowych. Organizacja imprezy możliwa jest dzięki ich wsparciu - podsumowała XIV edycję Mirosława Bobrowska, przewodnicząca Rady Artystycznej festiwalu. - Chrońcie go i rozwijajcie. Tegoroczną edycję zakończył występ zespołu TRAcKTOR z Ząbkowic Śląskich. Grupa wykonuje muzykę pełną energii i różnorodności, wykorzystuje słowiańskie melodie ludowe i dynamikę muzyki rockowej Podczas niedzielnego koncertu galowego eksperci polskiej sekcji CIOFF podsumowali występy zespołów festiwalowych. . Poziom występów, jak co roku, był bardzo zróżnicowany zarówno pod względem wykonawstwa, a także kulturowym i muzykalnym - brzmiała ocena rady. Eksperci docenili grę na tradycyjnych instrumentach w wykonaniu koreańskiego zespołu CHAM GA RAK. W programie grupy Wallis Mako za najbardziej wartościowe uznano tradycyjne tańce polinezyjskie oraz wysokie walory muzyki instrumentalnej i wokalnej. Węgrzy bardzo stylowo ukazali tańce i muzykę Transylwanii. Włochów nagrodzono za ekspresje i żywiołowość w tańcach tarantella i serantella romano, Mogilian za widowiskowe walory występu, a Kostrzan za stylowe prezentacje tańców rzeszowskich oraz obrzędu dożynkowego.


15 sierpnia 2005 - Siłacze

W rozegranych wczoraj na Kąpielisku Miejskim w Świebodzicach zawodach - "Świebodzicki Strong Man" zwyciężył Piotr Augustyniak ze Świebodzic , który wygrał trzy z pośród sześciu konkurencji siłowych. Na drugim miejscu uplasował się Tomasz Piotrowski też mieszkaniec Świebodzic, zwyciężając w jednej z konkurencji a w czterech był na drugim miejscu. Trzecim w zawodach był Łukasz Traczykowski z Wałbrzycha. W zawodach startowało ośmiu zawodników.


15 sierpnia 2005 - Porażka Stali

We wczorajszym spotkaniu Stal Świdnica uległa na własnym boisku Włókniarzowi Kudowa 2:3 (0:1) tracąc 3 bramkę w doliczonym czasie gry. Bramki dla naszego zespołu strzelali: Krzysztof Komidaj oraz Marek Patyk. W tym spotkaniu bardzo poważnej kontuzji doznał Szymon Majcherczyk, który prawdopodobnie nie zagra w meczu w Szczytnej.
Skład Stali: Sebastian Przestrzelski, Łukasz Kołakowski, Rafał Wilk, Piotr Bartkowiak,Dawid Sikora (Damian Błaszczyk) Aleksander Galuba, Robert Krenczyk, Krzysztof Komidaj (Adam Żuk), Łukasz Kozar, Szymon Majcherczyk (Marek Patyk), Tomasz Oleksy.
Niespodziewanym liderem została drużyna Zjednoczonych Ścinawka Średnia, która pokonała na własnym boisku dobrze spisującego się w zeszłym sezonie Trojana Lądek Zdrój 6:2.


15 sierpnia 2005 - Więcej zabawy dla maluchów

Teren rekreacyjny przy ul. Prądzyńskiego w Świdnicy wzbogacił się o nowe urządzenia, tym razem dla dzieci. W tym tygodniu na placu zabaw zamontowano nową karuzelę, zjeżdżalnię, równoważnię oraz dwie huśtawki. Zakup i instalacja atestowanych urządzeń pochłonęła 28 tys. zł. Dodajmy, że plac przy ul. Prądzyńskiego jest jednym z najlepiej wyposażonych w mieście. Na jego terenie znajduje się już stół do ping-ponga, minisiłownia oraz mała ściana do wspinaczki. Jeszcze w tym roku zainstalowane zostaną ławki oraz nasadzone krzewy.


14 sierpnia 2005 - Jaworzyńskie Lato

28 sierpnia na Jaworzyńskiej "Żwirowni" o godzinie 14.00 odbędzie się I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar oraz Zawody Sportowo-Rekreacyjne o beczkę piwa pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną z Jaworzyny Śląskiej, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym z Wałbrzycha, Posterunkiem Policji z Jaworzyny Śląskiej, Niezależnym Stowarzyszeniem Wędkarskim.
Zgłoszenia drużyn 5-osobowych (na boisku 3-osobowe składy) do 22 sierpnia w Ośrodku Kultury w Jaworzynie Śląskiej. Wpisowe: 5zł od uczestnika.
Dla zmotoryzowanych nowy parking na Żwirowni; wjazd od ul. Świdnickiej.


14 sierpnia 2005 - IV liga piłkarska

W meczach drugiej kolejki rozgrywek IV ligi piłkarskiej, Sparta Świdnica pokonała na własnym boisku KP Brzeg Dolny 2:0.
Natomiast beniaminek AKS Strzegom doznał drugiej porażki ulegając u siebie 1:4 zespołowi Chrobry Nowogrodziec.
W tabeli Sparta Świdnica zajmuje ósmą pozycję a AKS Strzegom ostatnią, osiemnastą.


14 sierpnia 2005 - Piłkarska Klasa A

W pierwszym meczu Klasy A seniorzy Zjednoczonych wygrali w Mrowinach z drużyną beniaminka Zieloni Mrowiny 2-1. Zespół Victorii Świebodzice przegrał z drużyną LKS Bystrzyca Górna 0:2 .


13 sierpnia 2005 - Kolarze w mundurach

W rozegranych dziś w Świebodzicach Mistrzostwach Dolnego Śląska Służb Mundurowych w Kolarstwie Szosowym, mistrzem na 2005 rok został Piotr Pawłowski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławia. Drugie miejsce zajął Mirosław Łazarewicz z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku a trzecie Tadeusz Drab z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Cała trójka uzyskała ten sam czas. Dystans 36,2 kilometra przejechali w czasie 57 minut i 51 sekund. W wyścigu wystartowało 19 zawodników. W Mistrzostwach wystartowali też strażacy ze Świdnicy. Na siódmym miejscu uplasował się Mariusz Guzik a Marek Wydmuch ukończył wyścig na ósmej pozycji. Obaj do zwycięzcy stracili 43 sekundy.


13 sierpnia 2005 - Donos na Polonię . . .

W ostatnim czasie ukazała się nakładem Domu Wydawniczego BELLONA, Warszawa, książka pod tytułem "Donos na Polonię czyli jest, jak jest . . . ." zaprzyjaźnionego i swego czasu piszącego dla czytelników "dziennika" - Andrzeja Niewinnego Dobrowolskiego.
10 sierpnia nasza redakcja przeprowadziła wywiad z autorem na temat tej książki.
Zapraszamy do przeczytania - >>> przeczytaj


13 sierpnia 2005 - Wizyta w Lohmar

W dniach 5-8 sierpnia czteroosobowa delegacja, której przewodniczyła Lilla Gruntkowska, przebywała w niemieckim Lohmar na zaproszenie władz oraz Stowarzyszenia Plus Europa. Celem wizyty było poczynienie końcowych ustaleń przed zawarciem umowy partnerskiej między Żarowem i Lohmar. Bogatemu programowi wizyty, do którego należało zwiedzanie najcenniejszych zabytków pobliskiej Kolonii - słynnej katedry kolońskiej, muzeum rzymsko-germańskiego czy starego ratusza, gdzie niegdyś urzędował Konrad Adenauer późniejszy kanclerz Niemiec - towarzyszyły rozmowy dotyczące obszarów współpracy. Ustalono, że będzie to wymiana młodzieży, kontakty sportowe i kulturalne oraz wspólne inicjatywy, które zrodzą się w czasie wzajemnych odwiedzin. Już w poniedziałek 15 sierpnia 8 osobowa reprezentacja Młodzieżowej rady Miejskiej wyjeżdża do Lohmar, by uczestniczyć w Światowym Dniu Młodzieży z udziałem papieża Benedykta XVI. Gościnni Niemcy otwierają dla młodych żarowian swoje domy i serca. .


13 sierpnia 2005 - Nauka ikebany

Cztery członkinie Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast wyjeżdżają w maju 2006 roku do Biberach. W niemieckim mieście - partnerskim Świdnicy pod okiem nauczycieli ze szkoły Sogetsu, kobiety będą poznawały tajniki japońskiej sztuki układania kwiatów - ikebana.
Z zaproszeniem do Świdnickiego Towarzystwa wystąpiła Marianna Sikora, przed laty świdniczanka, obecnie nazywana - ambasadorem Polski w Niemczech. Dodajmy, że Pani Marianna wraz niemieckim kołem ikebany gościła w Świdnicy w 2001 i 2004 roku.


12 sierpnia 2005 - Wyścig górski w Rościszowie

W następny weekend silniki samochodów wyścigowych zawarkoczą na trasie z Rościszowa do Walimia, a wszystko za sprawą kolejnych dwóch rund Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Na zawodach, zorganizowanych przez Automobilklub Sudecki w dniach 19-20 sierpnia nie zabraknie czołówki kierowców ścigających się w wyścigach górskich. Lista zgłoszeń do IX i X rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski "Lotos Grand Prix - Rościszów 2005" zamknięta zostanie dopiero 16 sierpnia. - Jednak już teraz wiadomo, że nie zabraknie na niej czołówki kierowców ścigających się w tym sezonie w wyścigach górskich - zapowiada dyrektor zawodów Robert Jagła. Swoich planów dotyczących startu w Rościszowie nie kryje na przykład świdnicki kierowca Marcin Majcher (w rajdach pilotowany przez wałbrzyszanina Daniela Leśniaka). W wyścigu zamierza testować przed Rajdem Warszawskim nowo zbudowaną Hondę Civic Type R. Obie rundy GSMP rozegrane zostaną 20 sierpnia (sobota), a dzień wcześniej poprzedzi je badanie kontrolne, które odbędzie się w Salonie Skody w Dzierżoniowie. W dniu zawodów w godzinach od 6.00 do 21.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek drogi wojewódzkiej Nr 383, pomiędzy miejscowościami Rościszów i Walim.
Więcej o "Lotos Grand Prix - Rościszów 2005" na stronie internetowej - >>> zobacz
Do pobrania: mapka - >>> zobacz, regulamin - >>> przeczytaj formularz zgłoszeniowy - >>> pobierz


12 sierpnia 2005 - Aukcje oszczędności

Aukcję internetową, która ma wyłonić dostawcę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla świdnickiego urzędu zaplanowano na 22 sierpnia na godzinę 11.00. Elektroniczny przetarg będzie trwał godzinę i wezmą w nim udział trzy firmy: dwie ze Świdnicy i jedna z Oleśnicy.
Już rok temu Urząd Miejski w Świdnicy, jako pierwszy na Dolnym Śląsku i jeden z pierwszych w Polsce przeprowadził dwie aukcje. Dzięki temu udało się zaoszczędzić ponad 40 tys. zł.


12 sierpnia 2005 - VI Memoriał im. Pawła Sosika

Jutro w Świebodzicach odbędzie się Międzynarodowy Wyścig Kolarski: "VI Memoriał im. Pawła Sosika" Wyścig jest imprezą o zasięgu międzynarodowym, uwzględnioną w kalendarzu imprez Polskiego Związku Kolarskiego, zawody odbędą się w kategorii junior młodszy i kobiety "OPEN" Start i meta wyścigu usytuowana zostanie na ulicy Piastów w dzielnicy Osiedle Piastowskie w Świebodzicach. Start o godzinie 12:00. Wyścig przeprowadzony zostanie na dystansie 90,5 km. Trasa wyścigu przebiega ulicami miasta Świebodzice i sołectw: Jaskulin, Szymanów, Modlęcin, Olszany. Spodziewany jest udziału czołówki - kadry kobiet Polski, Czech i Litwy oraz najlepszych juniorów młodszych. Imprezą towarzyszącą wyścigowi głównemu o godzinie 10:00 na ww. trasie będą zawody kolarskie pracowników resortów MON i MSW: "III MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SŁUŻB MUNDUROWYCH" Organizatorzy spodziewają się udziału około 200 zawodników.


12 sierpnia 2005 - Zaproszenie dla grup hip-hopowych

Na ręce Starosty Powiatu Świdnickiego zostało złożone zaproszenie dla tanecznych grup hip - hopowych na imprezę organizowaną przez Centrum Młodzieży w Biberach z niemieckiego kraju związkowego Badenia-Wirtembergia. Centrum zaprasza taneczną grupę hip-hopową, która chce zaprezentować się wśród innych grup tanecznych z Europy. Prezentacje odbędą się w dniach 7-9 października w Biberach. Na zaproszenie miasta Biberach przybędą również grupy z Anglii, Francji i z całych Niemiec. Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą do 31 sierpnia 2005 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, pokój 123. Koszty pobytu w Niemczech pokrywa strona niemiecka.
Informacji udzielają Marzena Korona-Kruk oraz Maciej Juszczyk pod numerem tel. 85 00 439.


12 sierpnia 2005 - Obozy w Niesulicach

Dzisiaj kończy się ostatni, III turnus obozów w Niesulicach. W tym roku podczas wakacji wypoczywało w Niesulicach ok. 1.200 osób ze Świdnicy i okolic. Cześć obozów zorganizowana była dzięki pomocy okolicznych samorządów: UM Świdnica, UG Świdnica, UM Świebodzice, Gmina Bolków, UM Strzegom oraz Caritas Diecezji Świdnickiej. Na stronie internetowej hufca Świdnica - www.swidnica.zhp.pl można zobaczyć zdjęcia z poszczególnych turnusów. Zapraszamy do odwiedzania strony, na której sukcesywnie umieszczane będą kolejne galerie zdjęć. Do najciekawszych form wypoczynku zaliczyć należy obóz konny, żeglarski, rowerowy, windsurfingowy i sportowy.


12 sierpnia 2005 - Przyśpiewki

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej organizują konkurs na przyśpiewki dożynkowe. Teksty przyśpiewek adresowane muszą być do władz i radnych gminy Jaworzyna Śląska, władz i radnych powiatu, władz dolnego śląska, parlamentarzystów, policji, straży pożarnej, lokalnych przedsiębiorców czy władz zakładu gospodarki komunalnej.
Tekst wierszowany do danego adresata nie może być dłuższy niż 4 wersy, z ewentualnym wskazaniem melodii, do której może być wykonana.
Wybrane teksty oceni jury powołane przez organizatora i prezentowane będą na gminnych dożynkach 4 września tego roku.. Na nagrody organizator przewiduje kwotę 500 złotych. Najwyżej oceniany będzie zestaw 10 tekstów, które złoży jeden uczestnik konkursu. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości.
Teksty prosimy nadsyłać w zaklejonej kopercie do 20 sierpnia na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska.


12 sierpnia 2005 - Sukcesy w ujeżdżaniu

Zawodniczki LKS Stragona odniosły kolejne sukcesy. Katarzyna Konarska podczas Ogólnopolskich Zawodów Konnych w Ujeżdżeniu, a Katarzyna Słomiany na Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich. W zawodach na wrocławskich Partynicach wystartowały dwie strzegomskie zawodniczki. Klasę N-2 wygrała dwukrotnie Katarzyna Konarska na Oleonie. Miejsce trzecie i czwarte drugiego dnia zajęła piętnastoletnia Katarzyna Słomiany na dwudziestoletnim Hazardzie. Ten start był dla niej przygotowaniem do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Na sześcioletnim Herodesie Kasia osiągnęła w klasie P-2 - 56,800 %, a w P-4 - 59,510 %, co dało jej kolejno trzecie i czwarte miejsce. W klasie C-3 ponownie zwycięstwo odniosła para Konarska - Oleon (59,827 %). Zawody te były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski Młodych Koni. W kategorii koni czteroletnich wygrał wałach Metylan dosiadany przez Katarzynę Konarską. Para ta uzyskała kolejno wyniki: 6,7 oraz 7,2 (wynik kwalifikujący to dwukrotnie oceny powyżej 6,5 pkt.).


11 sierpnia 2005 - Adamus w Bassano

Związany ze Świdnicą muzyk organowy i dyrygent - Jan Tomasz Adamus wystąpi we włoskim Bassano del Grappa. To jeden z efektów współpracy, którą władze Świdnicy rozpoczęły z włoskim miastem, które leży nieopodal Wenecji. - Podczas wizyty przedstawiciela władz Bassano ustaliliśmy, że rozpoczynamy naszą współpracę od konkretnych działań. Uznaliśmy, że dzięki wymianie kulturalnej zyskają obie strony - mówi Ryszard Wawryniewicz, zastępca prezydenta Świdnicy. Dzięki temu w Świdnicy recital organowy dał włoski artysta - Roberto Zarpellon, który ostatniego dnia lipca wystąpił podczas VI Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego. Zarpellon urodził się w Bassano. Koncertował w Niemczech, Austrii, Włoszech, czy też w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Koncert świdnickiego artysty odbędzie się 17 sierpnia w katedrze św. Marii w Bassano del Grappa.


11 sierpnia 2005 - Nowe władze

Dziś po prawie miesiącu rozmów i negocjacji doszło do zmian w zarządzie Miejskiego Klubu Siatkówki - Świdnica. Po podaniu się do dymisji ostatniego zarządu nastąpiły wybory nowego prezesa. Prezesem została Elżbieta Gaszyńska znana przed laty siatkarka. Jak nam powiedziała, chce zrobić wszystko by przywrócić dobrą atmosferę związaną z siatkówką w Świdnicy. Przyciągnąć ludzi chcących wspomóc finansowo sekcję tym bardziej, że siatkówka świdnicka po latach wyszła w "Polskę" i teraz slogan o promocji miasta zaczyna mieć sens. W powiecie jest to chyba jedyny klub występujący w tak wysokiej lidze rozgrywek sportowych. To od teraz firmy finansując siatkówkę mogą reklamować siebie. W najbliższych dniach zostanie uzupełniony skład zarządu. W tej chwili zespół przygotowuje się do zbliżającego się sezonu rozgrywkowego, trenuje dwa razy dziennie. Liga rusza pod koniec września, terminarz nie jest jeszcze znany.


11 sierpnia 2005 - Preferencyjne kredyty

Właściciele budynków uszkodzonych przez wichurę 30 maja tego roku i w okresach późniejszych, mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na usuwanie zniszczeń. Warunkiem ubiegania się o kredyt jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez urząd gminy, że szkody w zabudowaniach są następstwem powodzi, osuwisk lub huraganu.
Kredytu udziela Bank Gospodarstwa Krajowego oraz banki z nim współpracujące, tj.:
1. Powszechna Kasa Oszczędności,
2. Bank Gospodarki Żywnościowej,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości,
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski,
5. Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych,
6. Bank Millenium.
Szczegółowe informacje na temat kredytu znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego - >>> zobacz


11 sierpnia 2005 - I Żarowski Festyn Kupiecki

13 sierpnia w Parku Miejskim w Żarowie w godzinach od 16.00 do 3.00 odbędzie się I Żarowski Festyn Kupiecki. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kupców Żarowskich oraz Żarowski Ośrodek Kultury przygotowali moc atrakcji m.in. występ zespołu folklorystycznego z Korei, konkursy i zabawy dla dzieci przygotowane przez aktorów z Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzycha. Ryszard Dykcik w monodramie "Lekcja tańca dla starszych i zaawansowanych". Koncert zespołu "Mefisto", zabawa taneczna. Moc wspaniałych nagród m.in. telewizory, DVD, mikrofalówki, rowery ufundowane przez Zofię i Jerzego Staruszkiewiczów i wiele innych atrakcji.
Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrz Miasta Żarów Lilli Gruntkowskiej i Posła na Sejm RP Zbigniewa Chlebowskiego.


11 sierpnia 2005 - Przejście graniczne

12 sierpnia o godzinie 11.00 zostanie otwarte przejście na szlaku turystycznym Kocioł-Olešnice v Orlických Horách (po stronie polskiej położone jest na terenie gminy Lewin Kłodzki).
Przejście przecinające polsko-czeską granicę państwową przeznaczone jest dla ruchu pieszego, rowerowego i narciarskiego. Odprawy graniczne prowadzone będą przez Sudecki Oddział Straży Granicznej.
Przejście otwarte będzie:
ˇ od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 8.00 do 20.00,
ˇ od 1 października do 31 marca w godzinach od 8.00 do
18.00.
Informujemy, że wojewoda dolnośląski Stanisław Łopatowski czyni starania o uruchomienie kolejnych przejść turystycznych.


11 sierpnia 2005 - Punkty skupu zbóż i rzepaku

Funkcjonuje już nowy, wyposażony w profesjonalne laboratorium, punkt skupu zbóż i rzepaku w Świdnicy przy ul. Kopernika 37. Już w tej chwili punkt skupuje rzepak kontraktowany i niekontraktowany.
W trakcie żniw będzie skupowana również pszenica. Punkt oferuje także usługę przechowywania zboża z możliwością uzyskania pożyczki zbożowej. Informacji udzielają pracownicy oddziału pod nr tel: 857-51-20 lub kierownik magazynu zbożowego Pan A. Plechoć pod nr tel. 0606-966-529. Zapraszamy do kontraktowania rzepaku i zbóż na żniwa 2006 roku. Pozostałe punkty skupu w naszej gminie to: Firma Cargill w Pszennie, Młyn Ludwikowicz w Mokrzeszowie i RSP Burkatów w Burkatowie.


10 sierpnia 2005 - Festiwal folkloru

Dzisiaj na scenie Teatru Miejskiego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru - Strzegom 2005 wystąpił Zespół Folklorystyczny "CHAM GA RAK". Zespół kultywuje historię i tradycje rolniczego regionu Jinju - Samcheonpo oraz Prowincji Gyeon.
Koncertowali na wielu festiwalach krajowych m.in. w Kyung Nam oraz wielu narodowych konkursach folklorystycznych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Folklor swojego regionu prezentowali również na wielu festiwalach zagranicznych, m.in.: w Belgii, Niemczech, na Tajwanie. Do najbardziej charakterystycznych instrumentów zespołu należą Kwaenggwari, czyli duże i małe gongi.


10 sierpnia 2005 - Promocja książki

Inscenizacją na podstawie powieści Mirosława Sośnickiego "Astrachowka", rozpoczęła się wczoraj promocja książki pod tym samym tytułem. W sztuce na deskach świdnickiego teatru wystąpili aktorzy związani ze sceną krakowską i warszawską Reżyserem inscenizacji jest świdniczanin Juliusz Chrząstowski. Tuż po przedstawieniu o nowej książce 52-letniego świdniczanina mówili m.in.: Karol Maliszewski, krytyk Literacki, Wiktor Skrzynecki, reżyser filmowy, Ojciec Jacek Bolewski SJ, profesor i pasjonat sztuki oraz Agnieszka Celeda-Honkisz, szefowa Redakcji Kultury Polskiego Radia S.A. W holu teatru można było kupić książkę i otrzymać autograf od autora. Zdjęcia z przedstawienia i podpisywania książki - >>> zobacz


10 sierpnia 2005 - Zesłańcy Sybiru

12 sierpnia o godzinie 12.00 na dziedzińcu wewnętrznym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się uroczystość wręczenia Krzyży Zesłańców Sybiru.
Odznaczenia przyznawane przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego otrzyma 210 zasłużonych mieszkańców naszego województwa.
Uroczystej dekoracji Sybiraków dokona wojewoda dolnośląski Stanisław Łopatowski.


10 sierpnia 2005 - Kamienna z granitu

Zakończył się remont ulicy Kamiennej. Prace trwały niecałe dwa miesiące. Koszt inwestycji to 80 tys. zł. Mowa o odcinku ulicy Kamiennej przy kościele Zbawiciela Świata (od ul. Kościuszki do ul. Padarewskiego). Istniejąca dotychczas nawierzchnia wykonana była jeszcze w latach ''60-tych. - Nie nadawała się ona już do prac konserwatorsko - remontowych. Konieczna była gruntowna przebudowa nawierzchni tej ulicy - mówi Inspektor ds. drogowych Urzędu Miejskiego. Nową nawierzchnię wykonano z kostki granitowej. W najbliższym czasie na Kamiennej zamontowane zostaną również nowe lampy, takie same jak w Rynku. Prace remontowe na zlecenie gminy wykonał Zakład Usług Komunalnych. Remont ulicy Kamiennej jest jednym z działań w ramach programu rewitalizacji centrum miasta. W ramach rewitalizacji staromiejskiego centrum obecnie modernizowana jest także ulica Szkolna. Program zakłada gruntowną przebudowę i wybrukowanie kostką granitową wszystkich ulic wychodzących z Rynku. - Zależy nam na całkowitym odnowieniu zabytkowego centrum. Wybrukowane uliczki zwiększają turystyczną atrakcyjność miasta i są "żywą" reklamą naszego granitu - wyjaśnia burmistrz Lech Markiewicz.


9 sierpnia 2005 - Muzyka gitarowa

W Krzyżowej, jak co roku o tej porze, odbywają się letnie warsztaty gitarowe. I jak co roku będziemy mogli w Świdnicy zobaczyć i usłyszeć najzdolniejszych uczestników warsztatów.
W czwartkowy, wieczór 11 sierpnia o godzinie 19.00 w świdnickim teatrze zaprezentuje się z programem klasycznej i współczesnej muzyki gitarowej Młodzieżowa Orkiestra Gitarowa z Hesji (Niemcy). Świdnicki Ośrodek Kultury i Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zapraszają serdecznie. Wstęp wolny.


9 sierpnia 2005 - Rewizyta Kostrzy

Mieszkańcy Kostrzy i Modlęcina rywalizowali w turnieju wsi. Impreza odbyła się już po raz drugi. W zeszłym roku gospodarzem była Kostrza, w tym Modlęcin. - Pomysł zrodził się już jakiś czas temu. Sami nie byliśmy jednak w stanie tego zorganizować - opowiada Krystyna Gielata, sołtys Modlęcina. Organizacją imprezy zajęło się Strzegomskie Centrum Kultury, a gmina wspomogła ją finansowo. - Od burmistrza dostaliśmy prezenty, które na pewno przydadzą się w naszych świetlicach - uzupełnia Natalia Łęska, sołtys Kostrzy. Turniej rozpoczęły zmagania na boisku i korcie. W piłce nożnej lepsi okazali się gospodarze. Mieszkańcy obu miejscowości brali udział w licznych konkursach, m.in.: wbijanie gwoździ na czas, dojenie krowy, przeciąganie liny, obieranie ziemniaków i jajek na czas. Panie sołtys reklamowały publiczności swoje wsie, wychwalając walory turystyczne, gospodarność i zaradność mieszkańców. Impreza przyciągnęła na boisko całe rodziny z obydwu miejscowości. - Dawno nie było tego typu imprezy, dlatego ludzie tak chętnie przyszli - mówi sołtys Modlęcina. - Wszystkim bardzo się podobało. Chcielibyśmy kontynuować w przyszłym roku. Gościnnie zaprezentował się zaprzyjaźniony Zespół Folklorystyczny "Olszaniacy". Nie zabrakło też zespołu wokalno-instrumentalnego. Przy muzyce i śpiewie Damiana wszyscy bawili się do późnych godzin wieczornych.


9 sierpnia 2005 - Współpraca

Zapraszam chętnych działaczy organizacji pozarządowych do uczestniczenia w pracach związanych z opracowaniem Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006.
Przewidywany termin konsultacji: 30 sierpnia o godzinie 10, sala 236 , II piętro, Urząd Starostwa.
W celu potwierdzenia udziału proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: Marzena Korona-Kruk 074- 85 00 439, >>> wyślij emaila.


8 sierpnia 2005 - Etyczni urzędnicy

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu mają swój Kodeks Etyczny. Obowiązuje on od 1 sierpnia. Było to jedno z zadań realizowanych przez samorząd w ramach akcji "Przejrzysta Polska". - Tekst kodeksu stworzyli sami urzędnicy. Nie zawiera on zapisów dotyczących kwestii prawnych regulowanych ustawowo. Po wprowadzeniu nie będzie podlegał ani okresowej ocenie ani aktualizacji - wyjaśnia koordynator akcji. Kodeks Etyczny jest zbiorem wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy przy realizacji swoich obowiązków służbowych, a właściwe zachowanie pracownika samorządowego w miejscu pracy względem kolegów z pracy i interesantów służyć ma zwiększeniu zaufania mieszkańców do urzędników, poprawie stosunków między pracownikami oraz stworzeniu lepszego wizerunku urzędu.


8 sierpnia 2005 - "Astrachowka" w Świdnicy

Inscenizacją na podstawie powieści Mirosława Sośnickiego "Astrachowka", rozpocznie się promocja książki pod tym samym tytułem. Aktorzy związani ze sceną krakowską i warszawską wystąpią w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, już jutro o godzinie 18.00. Reżyserem inscenizacji jest świdniczanin Juliusz Chrząstowski. Tuż po przedstawieniu o nowej książce 52-letniego świdniczanina będą opowiadać m.in.: Karol Maliszewski, krytyk Literacki, Wiktor Skrzynecki, reżyser filmowy, Ojciec Jacek Bolewski SJ, profesor i pasjonat sztuki oraz Agnieszka Celeda-Honkisz, szefowa Redakcji Kultury Polskiego Radia S.A. Wstęp na prezentację jest bezpłatny, a przy okazji będzie można zdobyć autograf autora powieście "Astrachowka" - Mirosława Sośnickiego.


8 sierpnia 2005 - Wratislavia

W dniach 9-20 września odbędzie się kolejny już Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. W tym roku koncerty odbędą się we Wrocławiu, Oławie, Świdnicy, Jeleniej Górze, Miliczu, Bolesławcu, Wołowie, Głogowie, Oleśnicy, Szczawnie Zdroju, w Ząbkowicach Śląskich, Brzegu Dolnym, Lubiążu, Lwówku Śląskim, Lubaniu, Lubiniu, Lubomierzu, Wałbrzychu, Jaworze, Polkowicach, Zgorzelcu, na zamku w Kliczkowie, Libercu i w Gorlitz. Podczas festiwalu wystąpią miedzy innymi: Sinfonia Varsovia, Chór Filharmonii z Brna, Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum, Chór Europäische Vocalsolisten Berlin, Chór Rustavi (Gruzja), Zespół Unicorn (Austria), Żeński Chór Telewizji Bułgarskiej, Narodowa Czeska Orkiestra Symfoniczna z Pragi, Chór i orkiestra Filharmonii Wrocławskiej, Chór i Orkiestra Filharmonii Narodowej, Chór Synagogalny, Cappella Istropolitana, Ensemble Mikado (Austria), Chór Konzertchor Darmstadt, Chór The Philharmonia Chorus, English Concert, Zespół wokalny Discantus (Francja), Chór PR z Krakowa, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus.
W Świdnicy koncerty odbędą się 9 i 14 września.


7 sierpnia 2005 - Odwołany Strong

Niestety - ze względu na padający deszcz, planowane na dziś widowiskowe konkurencje w zawodach "Świebodzicki Strong Man" zostały przełożone na najbliższą niedzielę - 14-go sierpnia o godzinie 12:00. Tych którzy nie byli zdecydowani wziąć udziału w zawodach ponownie zapraszamy. Sądzimy, że kibice w tym dniu będą usatysfakcjonowani gdyż, zapowiada się dużo słonecznej pogody. Przypominamy, że dzień wcześniej, w sobotę 13-go sierpnia o godzinie 12:00 odbędzie się Międzynarodowy Wyścig Kolarski - "VI Memoriał Pawła Sosika" . Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja czołówki kadry kobiet Polski, Czech i Litwy oraz najlepszych juniorów młodszych. Imprezą towarzyszącą wyścigowi głównemu o godzinie 10:00 są zawody kolarskie pracowników resortów MON i MSW - "III Mistrzostwa Dolnego Śląska Służb Mundurowych". Start i meta wyścigu na ul. Piasta w dzielnicy Osiedle Piastowskie w Świebodzicach.


7 sierpnia 2005 - Trochę historii

W dziale historia zamieściliśmy kilka rozdziałów z książki pod tytułem "Z dziejów Świdnicy" autorstwa Edmunda Nawrockiego - znanego z wielu wydań ksiązkowych i publikacji, znawcy historii Świdnicy - Edmunda Nawrockiego.
Na książkę złożyły się szkice historyczne napisane lub przetłumaczone z języka niemieckiego.
Książka została wydana w 1998 roku przez CMM - Tomasz Wyrwa.
Fragmenty książki - >>> przeczytaj.


6 sierpnia 2005 - Imprezy

Jutro na Rynku w Świdnicy w godzinach 8.30 - 14.00 odbędzie się kolejna Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości.
A w Świebodzicach o godzinie 12.00 na kąpielisku OSIR walczyć będą siłacze w zawodach - Świebodzicki Strong Man.
Na boisku sportowym w Tąpadłach dla mieszkańców wsi zorganizowany został Festyn Rodzinny. Festyn rozpocznie się o godzinie 16.00. Szczegóły w dziale zapowiedzi - >>> zobacz


6 sierpnia 2005 - Wnioski do 16 sierpnia

W poniedziałek 15 sierpnia wypada Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jest to dzień wolny od pracy, dlatego do 16 sierpnia będą przyjmowane wnioski w sprawie nagród w dziedzinie kultury. Mogą z takim wnioskiem występować m.in.: stowarzyszenia działające w mieście w zakresie kultury, jednostki kultury i oświaty, Komisja Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane osobowe kandydata proponowanego do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres; informację dotyczącą całokształtu dotychczasowej działalności albo informację o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana; uzasadnienie wraz z ewentualną dokumentacją. Dla osób najbardziej wyróżniających się przewidziano nagrodę indywidualną lub zbiorową. Stosowne wnioski należy składać do 16 sierpnia w Referacie Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49), pok. nr 27. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (74) 856-28-52.


5 sierpnia 2005 - Dorota Świeniewicz w Świdnicy

Dzisiaj na sali sportowej na Zawiszowie pojawiła się na treningu znana wszystkim miłośnikom siatkówki kobiet w Polsce - Dorota Świeniewicz. Po powrocie z Azerbejdżanu zawitała na krótko do rodziny. Zwiedziła też miasto. Jak zawsze spacerowała po Rynku i jak zawsze była nim zauroczona.
Za kilka dni wyjeżdża na kolejne zgrupowanie, tym razem jedzie na obóz kadry narodowej do Szczyrku.
Życzenia dla czytelników "dziennika" i zdjęcia z treningu - >>> zobacz


5 sierpnia 2005 - Pogoda ze Świdnicy w "Poranku"

Od poniedziałku do czwartku (8-11 sierpnia) w telewizji TVN 24 i TVN Meteo będzie można oglądać "Prognozę wyjazdową" ze Świdnicy. Wejścia antenowe zaplanowano w godzinach 6.00-14.00 m.in. w programie "Poranek" w TVN 24.
Ekipa telewizyjna będzie nadawać m.in. z Rynku, sprzed Kościoła Pokoju, Katedry oraz Parku Centralnego.
Obrazki ze Świdnicy będzie można również oglądać w paśmie od godziny 17.00 do 18.00 w TVN 24.


5 sierpnia 2005 - Festiwal Folkloru

W dniach 8-14 sierpnia w Strzegomiu odbędzie się kolejny czternasty już Międzynarodowy Festiwal Folkloru. W tegorocznej edycji Festiwalu udział wezmą zespoły folklorystyczne z: Togo, Węgier, Włoch, Korei Południowej, Wysp Polinezji Wallis & Futuna, Niemiec oraz Polski. Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu to przegląd kultur ludowych z różnych stron świata. Nie ma on charakteru konkursowego. Jego głównym założeniem jest przybliżenie tradycji i folkloru innych narodów. Tak jak w roku ubiegłym w niedzielę 14 sierpnia na strzegomskim Rynku ponad 300 osób różnych narodowości zatańczy Poloneza, powstaną kawiarenki, w których gospodarzami będą zespoły goszczące na festiwalu. Podawane będą tam charakterystyczne potrawy z danego kraju lub regionu Polski. Każdy uczestnik spotkań w Rynku, będzie miał okazję nauczyć się podstawowych kroków tańców narodowych jak również wziąć udział w animacji gier i zabaw prowadzonych przez zespoły. Przez 14 lat Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Strzegom odwiedziło 253 zespoły folklorystyczne z 44 krajów wszystkich zamieszkałych kontynentów. Prezentowały one różnorodne formy folkloru, od obyczajów Dalekiego Wschodu (Chiny, Magadan, Korea, Sri Lanka, Indie), kraje Afryki (Zair, Togo, Algieria), prawie wszystkie kraje Europy, Ameryki Północnej i Południowej (Kanada, Argentyna, Stany Zjednoczone, Paragwaj, Peru, Meksyk, Martynika, Kolumbia), po Australię i Oceanię (Rapa Nui, Wallis i Fenua). Strzegomski festiwal o również ok. 10.000 wykonawców, 380 godzin koncertów, 3 miesiące festiwalowe i 160.000 widzów bezpośrednich, a dzięki wieloletnim partnerom medialnym - miliony telewidzów, radiosłuchaczy i czytelników. . Koncerty na scenach plenerowych oraz imprezy towarzyszące, sprawiają że Strzegom na czas festiwalu staje się międzynarodowym ambasadorem wielowiekowych tradycji. Szczegóły - >>> zobacz


4 sierpnia 2005 - Świebodzicki Strong Man

Siódmego sierpnia na kąpielisku OSiR w Świebodzicach odbędą się zawody siłaczy - Świebodzicki Strong Man.
Zawody rozpoczną się o godzinie 12.00.
Za miejsca od pierwszego do trzeciego przewidziano nagrody finansowe, zawodnicy otrzymają też puchary i nagrody pamiątkowe.
A najlepszy świebodziczanin otrzyma nagrodę specjalną.


4 sierpnia 2005 - Zmieniamy zadanie

Gmina Strzegom zmodyfikowała realizację jednego z zadań fakultatywnych w ramach "Przejrzystej Polski". Jest to zadanie dotyczące opracowania wieloletniego planu finansowego i wieloletniego planu inwestycyjnego oraz wydanie krótkiego materiału przybliżającego te plany mieszkańcom. - Plany, o których mowa w naszej gminie są realizowane już od kilku lat. Rezygnujemy z wydania ich krótkiego opracowania, przemawiają za tym względy oszczędnościowe - informuje Agnieszka Tymczyszyn, koordynator akcji w gminie Strzegom. - Wybraliśmy w zamian dodatkowo jeszcze dwa zadania. W ramach akcji "Przejrzysta Polska" gmina zrealizuje dodatkowe zadania z udziałem Rady Miejskiej. Będzie to kodeks etyczny radnego oraz głosowanie imienne radnych.


4 sierpnia 2005 - Czynsze wylicytowane

2 lipca zakończył się drugi przetarg, który wyłonił najemców mieszkań w bloku komunalnym, który powstaje przy ul. Kopernika, Piotra Skargi w Świdnicy. Nowatorską metodę w przydziale mieszkań komunalnych, polegającą na licytacji stawek czynszu, władze miasta zastosowały po raz pierwszy w maju. Do licytacji czynszu w 12 wolnych mieszkaniach stanęło 21 osób, które proponowały od 4,71 zł do 6,30 zł za m kw. najmowanego lokalu miesięcznie. Wprowadzając pionierską metodę przydziału mieszkań władze Świdnicy chcą, by z pieniędzy innych podatników miasto nie musiało dokładać do utrzymania bloku. W dodatku to sami mieszkańcy, a nie urzędnicy wybierali sobie mieszkania. Przypomnijmy, że u zbiegu ulic Kopernika-Piotra Skargi powstaną dwa bloki z 98 mieszkaniami. W pierwszym z nich już wkrótce zamieszka 48 rodzin, bowiem w sierpniu rozpocznie się procedura odbioru technicznego budynku. Po jej zakończeniu mieszkańcy będą mogli się wprowadzić do wybranych mieszkań. Przyszli najemcy, zanim stanęli do przetargu musieli spełnić kilka warunków m.in. w zamian za nowy lokal komunalny zobowiązali się do przekazania miastu dotychczas zajmowanego mieszkania (powstaną w nich m.in. lokale socjalne), w ostatnich dwóch latach ich zaległości czynszowe nie przekroczyły dwumiesięcznych opłat oraz zgodzili się na płacenie podwyższonego czynszu.


4 sierpnia 2005 - Narada Sołtysów

5 sierpnia o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Świdnica odbędzie się kolejna narada Sołtysów.
Wśród omawianych spraw będą miedzy innymi:
akcja żniwno-skupowa, wybory Prezydenckie i Parlamentarne, budowa chodników, inwestycje, remonty świetlic oraz rozliczanie faktur.


4 sierpnia 2005 - Przeciwdziałanie patologiom

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Strzegom opracowana. Realizację projektu przewidziano na najbliższe 5 lat. Opiekunem i organem nadzorującym proces przebiegu strategii jest strzegomski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem nadrzędnym strategii jest przeciwdziałanie patologiom w mieście. Problemy strzegomskiego społeczeństwa będą na bieżąco monitorowane i analizowane. - Dzięki ocenie stanu potrzeb społecznych, mamy obraz i możliwość skuteczniejszego reagowania na pojawiające się dylematy - mówi Bożena Brańka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. - Wiele zadań mających na celu przeciwdziałanie problemom, z którymi stykamy się na co dzień, było realizowanych dużo wcześniej. Opracowana strategia pozwoli nam dopracować efektywność działania. Strategię opracowano na podstawie wyników ankiet, które przeprowadzono wśród pracowników szkół, zakładów budżetowych, organizacji pozarządowych. Ankieterami byli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast fachową analizą zebranego materiału zajął się Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych z Częstochowy. Celami strategicznymi, które będą diagnozowane i realizowane są m.in.: system wsparcia na rzecz osób bezrobotnych, w tym bezdomnych; pomoc dzieciom z rodzin niewydolnym wychowawczo, system profilaktyki i rozwiązywania uzależnień na terenie gminy, wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych. Fundusze na realizację strategii w większości są czerpane z funduszy gminy, ale także funduszy budżetu centralnego.


3 sierpnia 2005 - Studentki z Białorusi i Ukrainy na stażu w Świdnicy

Do końca tygodnia w świdnickim Urzędzie Miejskim staż odbywa Oksana Gomkało, studentka IV roku na wydziale stosunków międzynarodowych Międzynarodowej Akademii Handlowej we Lwowie oraz Anna Gusak, studentka III roku stosunków międzynarodowych na Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Mińsku. Ukrainka i Białorusinka przyglądają się pracy świdnickich urzędników i jak zapewniają sporo będą mogły się od nich nauczyć. Podczas dzisiejszego spotkania z Prezydentem Świdnicy, Wojciechem Murdzkiem, opowiadały o swoich wrażeniach. - Macie rozbudowaną strukturę Urzędu Miejskiego oraz jego jednostek, czego u nas nie ma. Już teraz widzę, że samorządy lokalne są bardziej samodzielne niż nasze i lepiej zorganizowane - mówi Anna Gusak. Jej koleżanka Oksana Gomkało dodaje: - Najbardziej interesuje mnie pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej. Nie jest to proste zadanie, a przez was już lepiej poznane. Całe dnie wypełniają nam spotkaniami, więc wiedzy do przyswojenia mamy dużo. Stażystki będą przebywały w Polsce do końca sierpnia (w sumie cztery tygodnie). W tym tygodniu poznają Urząd Miejski oraz spółki i placówki mu podległe. W przyszłym tygodniu rozpoczynają staż w świdnickim Starostwie Powiatowym. Przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia będą przyglądały się pracy samorządowców w Wałbrzychu. Obecne staże to wynik deklaracji o współpracy, którą przed dwoma laty Prezydent Świdnicy podpisał z przedstawicielami: Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Niżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Gogola, Akademii Handlowej we Lwowie, Klubu Biznesu i Inteligencji DYNASTIA we Lwowie, Agencji Rozwoju Niżyna, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy oraz Politechniki Wrocławskiej. - Nasza deklaracja o współpracy pomiędzy społecznościami, uczelniami, instytucjami i firmami Świdnicy, nie jest więc tylko na papierze - zaznacza Wojciech Murdzek. - W związku z ostatnimi wydarzeniami na Białorusi gorąco komentowany jest przyjazd studentki z Mińska. Nasze stanowisko jest jasne: jesteśmy przeciwni rządom Aleksandra Łukaszenki, a nie samym Białorusinom. Co więcej cieszy nas, że są osoby, które chcą poznawać demokratyczne sposoby rządzenia. Jedyną drogą, którą chcemy, aby szła Białoruś jest demokracja. Bez młodych, dobrze wykształconych ludzi i zaznajomionych z demokratycznymi procesami, nie będzie to możliwe. Z tych też powodów wizyta studentek ma bardzo duże znaczenie - dodaje Ryszard Wawryniewicz, Zastępca Prezydenta Świdnicy.


3 sierpnia 2005 - Festyn Rodzinny

Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach oraz Rada Sołecka zapraszają na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 7 sierpnia o godzinie 16.00 na boisku sportowym w Tąpadłach. W programie między innymi:
- konkursy dla dzieci i młodzieży,
- zamek dmuchany,
- zabawa taneczna.


3 sierpnia 2005 - Pożyczki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje bezrobotne osoby niepełnosprawne o możliwości uzyskania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Z oferty skorzystać mogą osoby spełniające następujące warunki:
posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy
w okresie ostatnich 6 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej
nie korzystały z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PFRON oraz Funduszu Pracy
posiadają zabezpieczenie pożyczki.
Wnioski w powyższej sprawie na obowiązującym druku należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7, pok. 121.
Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu 85-00-425.


2 sierpnia 2005 - Spragnieni wody

Fala upałów w lipcu, spowodowała oblężenie zarówno na miejskim kąpielisku przy ul. Rekreacyjnej, jak i w Wodnym Centrum Rekreacji. Świebodziczanie uciekają z betonowych domów na łono natury i szukają ochłody w wodzie. Kąpielisko miejskie zostało otwarte w ostatnim tygodniu czerwca, na powitanie wakacji. Wtedy też odwiedziło je 1917 osób, co okazało się najlepszym początkiem sezonu od kilku już lat - podkreśla w rozmowie Mariusz Świteńki z OSIR-u. Potem, do połowy lipca, z powodu kiepskiej basenowo pogody, na kąpielisku miał miejsce mały przestój, ale od 13 do 18 dnia tego miesiąca codziennie na basenie można było spotkać kilkaset osób dziennie. - Rekord padł 28 lipca, kiedy to basen odkryty odwiedziło 993 osoby. Natomiast do tej pory kąpielisko odwiedziły 4793 osoby. Na spragnionych ochłody czeka woda codziennie filtrowana i wymieniana w zależności od liczby odwiedzających. Wbrew obiegowej opinii basen kryty podczas upałów wcale nie świeci pustkami. Przeciwnie, amatorów zjeżdżalni, biczów wodnych czy sauny nie brakuje, a w niektórych godzinach trzeba nawet czekać na wejście z powodu kompletu kąpiących się. - W dni powszednie mamy zazwyczaj od dwóch do pięciu zorganizowanych grup po kilkadziesiąt osób z okolicznych miast - mówi kierujący pływalnią Mariusz Świteńki. Regularnie prowadzone są statystyki, z których wynika, że lipiec dla Wodnego Centrum Rekreacji był najlepszym miesiącem od otwarcia pływalni. W lipcu obiekt odwiedziło ponad 20 tysięcy ludzi.


2 sierpnia 2005 - Laser Party

W sobotę 6 sierpnia w Podkowie Proszkowice koło Maniowa - Laser Party.
Grają: DJ Boss i DJ Nation Team.
Start o godzinie 21.00. Wstęp darmowy.
Przybywajcie.


2 sierpnia 2005 - Konieczna aktualizacja

Największą część ostatniej narady sołtysów poświęcono kwestii ujednolicenia i aktualizacji ewidencji gruntów rolnych. Temat omówił przedstawiciel Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych. - Zaostrzają się przepisy o dopłatach unijnych. Przy ich przydzielaniu będzie brana pod uwagę aktualna ewidencja. Muszą tam być ujęte wszystkie zmiany użytkowania gruntów - wyjaśniał Waldemar Sołek z wałbrzyskiego oddziału DBGiTR. Podczas narady przedstawiono również sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w pierwszym półroczu oraz organizowaną przez SCK akcję lato. Comiesięczne spotkania sołtysów to jednak przede wszystkim okazja do wskazania problemów i potrzeb wsi. Najczęściej poruszana kwestia to konieczne remonty dróg, chodników i świetlic wiejskich. - Musicie na bieżąco informować nas o swoich problemach. Będziemy w stanie im zaradzić tylko wtedy, kiedy będziemy o nich wiedzieć - podkreślał burmistrz. - Dlatego tak ważna jest nasza ścisła współpraca. W naradach sołtysów uczestniczą dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz kierownicy i naczelnicy referatów i wydziałów urzędu. Bezpośredni kontakt z osobami odpowiadającymi za realizację poszczególnych zadań w gminie daje możliwość przedyskutowania pewnych kwestii do ręki.


2 sierpnia 2005 - Zmiany w budżecie

Rada Miejska w Świdnicy zadecydowała o zmianach w budżecie miasta. I tak zmniejszono wydatki:
* o 100 tys. zł na budowę II etapu cmentarza przy ul. Słowiańskiej. Ma to związek z brakiem możliwości opracowania w tym roku dokumentacji technicznej. Wynika to z przedłużającego się terminu opracowania i przyjęcia przez Gminę Świdnica studium i planu miejscowego,
* o 130 tys. zł na budowę kolektora deszczowego ul. Zamenhofa. W tym roku zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej, ale zapłata zostanie uiszczona w roku 2006,
* o 140 tys. na zagospodarowanie terenu Bystrzycka-Westerplatte. Zaplanowane fundusze na to zadanie nie pozwalają na wykonanie zamkniętego etapu. Nie udało się również sprzedać działek na cele usługowe oraz pozyskać dewelopera, który wybudowałby infrastrukturę oraz mieszkania. Dodatkowo konieczne jest przeprowadzenie kosztownych badań archeologicznych, bez których wszelkie prace budowlane nie mogą ruszyć,
* o 50 tys. zł na odnowienie bloku śródrynkowego. Pieniądze na ten cel miasto ma otrzymać ze środków konserwatora zbytków.
Dzięki tym zmianom dodatkowo 390 tys. zł miasto będzie mogło wydać na zagospodarowanie świdnickiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" - współfinansowanie przebudowy napowietrznej linii energetycznej, a także budowę oświetlenia ul. Wokulskiego i Metalowców. 30 tys. zł zostanie dołożone do adaptacji obiektu przy ul. Głowackiego na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej - Jednostki Specjalistycznej. Zmianę wprowadzono z powodu zmniejszenia o 50 tys. zł dotacji na zagospodarowanie mienia po wojskach Federacji Rosyjskiej.


2 sierpnia 2005 - Plac zabaw jak nowy

Ogródek z huśtawkami, zjeżdżalniami i piaskownicą znajdujący się na ul. Czerwonego Krzyża przeszedł gruntowną odnowę. Teren wysprzątał i przygotował do użytku dla dzieci i ich opiekunów Zakład Usług Komunalnych. - Teren został gruntownie odnowiony. Wymalowano ławki oraz elementy do zabawy, wymieniono piasek w piaskownicy, naprawiono ogrodzenie, zjeżdżalnię i karuzelę - mówi Jarek Smordowski, pracownik urzędu miejskiego w Strzegomiu. ZUK wysprzątał także teren i wykosił trawę. Wielobarwny plac zabaw przyciąga teraz dzieci do zabawy i wzrok dorosłych. Koszt renowacji tj. ok. 3500 tyś. zł. pokryto ze środków budżetowych przeznaczonych na "małą architekturę".


2 sierpnia 2005 - Bilet u kierowcy bez ulg

Od 1 sierpnia obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów w autobusach MPK.
Kierowcy nie rozprowadzają biletów ulgowych, a za sprzedaż biletów będą pobierać opłatę dodatkową, którą zrównano do 20 gr. (wcześniej w zależności od strefy 20-50 gr.).
Wprowadzone, decyzją świdnickich radnych zmiany podyktowane są opóźnieniami w kursowaniu komunikacji miejskiej.


2 sierpnia 2005 - Metallica w Grodkowie

Polski Fan Klub zespołu Metallica zaprasza na VII Zlot Fanów Zespołu Metallica.
Imprezy odbywać się będą w Domu Kultury w Grodkowie w województwie opolskim w dniach 13-14 sierpnia.
W trakcie imprezy odbędzie się wiele koncertów a wystąpią między innymi zespoły: Mikotallica, Horroscope, Spanish Fly, Pro Creation i inne. Będą również konkursy. Do dyspozycji przyjezdnych oświetlone pole namiotowe, toalety i prysznic. Dwa dni na świeżym powietrzu. Szczegóły - >>> zobacz


1 sierpnia 2005 - Świdnica w filmie

Sceny ze Świdnicy będzie można zobaczyć w filmie w reżyserii Magdaleny Sowizdrzał. Zdjęcia do niezależnej produkcji kręcono w Świdnicy w minionym tygodniu. "Paper Drawer", "Szuflada na papierki", bo tak zatytułowano film opowiada historię życia dwóch kobiet. Niezależną produkcję realizuje 20-osobowa międzynarodowa ekipa. Oprócz Polaków, są w niej Anglicy, Szwedzi, a także Afrykanka. - Nie mamy dużego budżetu na wyprodukowanie filmu, a wszystkie środki na sfinansowanie produkcji zdobywamy dzięki przychylności ludzi, którym zależy na rozwoju kina niezależnego. Na taką przychylność natrafiliśmy również w Świdnicy - mówi Bartosz Cerkaski, kierownik planu. Pobyt filmowców w Świdnicy sfinansował Urząd Miejski.


1 sierpnia 2005 - Festiwal Folkloru

W dniach 8-14 sierpnia w Strzegomiu odbędzie się kolejny czternasty już Międzynarodowy Festiwal Folkloru. W tegorocznej edycji Festiwalu udział wezmą zespoły folklorystyczne z: Togo, Węgier, Włoch, Korei Południowej, Wysp Polinezji Wallis & Futuna, Niemiec oraz Polski. Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu to przegląd kultur ludowych z różnych stron świata. Nie ma on charakteru konkursowego. Jego głównym założeniem jest przybliżenie tradycji i folkloru innych narodów. Tak jak w roku ubiegłym w niedzielę 14 sierpnia na strzegomskim Rynku ponad 300 osób różnych narodowości zatańczy Poloneza, powstaną kawiarenki, w których gospodarzami będą zespoły goszczące na festiwalu. Podawane będą tam charakterystyczne potrawy z danego kraju lub regionu Polski. Każdy uczestnik spotkań w Rynku, będzie miał okazję nauczyć się podstawowych kroków tańców narodowych jak również wziąć udział w animacji gier i zabaw prowadzonych przez zespoły. Przez 14 lat Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Strzegom odwiedziło 253 zespoły folklorystyczne z 44 krajów wszystkich zamieszkałych kontynentów. Prezentowały one różnorodne formy folkloru, od obyczajów Dalekiego Wschodu (Chiny, Magadan, Korea, Sri Lanka, Indie), kraje Afryki (Zair, Togo, Algieria), prawie wszystkie kraje Europy, Ameryki Północnej i Południowej (Kanada, Argentyna, Stany Zjednoczone, Paragwaj, Peru, Meksyk, Martynika, Kolumbia), po Australię i Oceanię (Rapa Nui, Wallis i Fenua). Strzegomski festiwal o również ok. 10.000 wykonawców, 380 godzin koncertów, 3 miesiące festiwalowe i 160.000 widzów bezpośrednich, a dzięki wieloletnim partnerom medialnym - miliony telewidzów, radiosłuchaczy i czytelników. . Koncerty na scenach plenerowych oraz imprezy towarzyszące, sprawiają że Strzegom na czas festiwalu staje się międzynarodowym ambasadorem wielowiekowych tradycji.


1 sierpnia 2005 - VI Memoriał im. Pawła Sosika

13 sierpnia w Świebodzicach odbędzie się Międzynarodowy Wyścig Kolarski: "VI Memoriał im. Pawła Sosika" Wyścig jest imprezą o zasięgu międzynarodowym, uwzględnioną w kalendarzu imprez Polskiego Związku Kolarskiego, zawody odbędą się w kategorii junior młodszy i kobiety "OPEN" Start i meta wyścigu usytuowana zostanie na ulicy Piastów w dzielnicy Osiedle Piastowskie w Świebodzicach. Start o godzinie 12:00. Wyścig przeprowadzony zostanie na dystansie 90,5 km. Trasa wyścigu przebiega ulicami miasta Świebodzice i sołectw: Jaskulin, Szymanów, Modlęcin, Olszany. Spodziewany jest udziału czołówki - kadry kobiet Polski, Czech i Litwy oraz najlepszych juniorów młodszych. Imprezą towarzyszącą wyścigowi głównemu o godzinie 10:00 na ww. trasie będą zawody kolarskie pracowników resortów MON i MSW: "III MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SŁUŻB MUNDUROWYCH" Organizatorzy spodziewają się udziału około 200 zawodników.


1 sierpnia 2005 - Była siedziba urzędu pod młotek

Obiekt, w którym przed laty mieścił się Urząd Miejski zostanie sprzedany w drodze przetargu. Tak zadecydowała Rada Miejska w Świdnicy na ostatniej sesji.
Przejęciem budynku zainteresowana była Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, a także na swoją siedzibę upatrywały go uczelnie wyższe. W związku z brakiem pieniędzy na wymagane remonty, podmioty te nie porozumiały się z miastem. Stąd decyzja o sprzedaży zabytkowego obiektu. Wraz z nim pod młotek pójdzie kotłownia obsługująca budynek.


1 sierpnia 2005 - Niecodzienne odkrycie

Podczas przebudowy ulicy Szkolnej odkryto starą drogę. Prawdopodobnie ma ona ponad 100 lat. - Przypuszczam, że ten fragment drogi pochodzi z początku XX wieku – informuje Edmund Szczepański ze Strzegomskiego Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej. Nie jest to pierwsze tego typu znalezisko w mieście. Podczas remontów na podobne natrafiono już kilka razy. - Podwójne nawierzchnie są niemal w całym Rynku i niektórych dochodzących do niego ulicach - mówi inspektor ds. drogowych w Urzędzie Miejskim. - O każdym swoim odkryciu informujemy TMZS. Odkryta droga, podobnie jak wszystkie dotychczasowe znaleziska, zostanie przykryta nową nawierzchnią wykonaną z kostki granitowej. - Jest to jedynie fragment drogi, więc nie można go traktować w kategoriach zabytku. Najlepszym sposobem na zabezpieczenie tego odkrycia jest przykrycie go nową nawierzchnią - uzupełnia Edmund Szczepański.


1 sierpnia 2005 - Zmiany w ZOK-u

Jeszcze pod koniec czerwca Rada Miejska podjęła dwie uchwały, na mocy których doszło do przekształcenia dotychczasowego Zakładu Obsługi Komunalnej. Zmiany skutkują dla mieszkańców począwszy od 1 sierpnia.
W miejsce jednego zakładu powstaną dwa, każdy skupiony na innym rodzaju działalności. Obecny ZOK-u zmieni nazwę na Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Świdnickiej 7. Utworzony zostanie zakład budżetowy p/n Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 30.
Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej będzie prowadzenie sfery spraw mieszkaniowych, a w szczególności: działalność eksploatacyjna budynków mieszkalnych, wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych, utrzymanie estetyki, czystości i porządku, świadczenie usług pogrzebowych i obsługi cmentarzy, eksploatacja i utrzymanie targowiska miejskiego, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, organizowanie i prowadzenie robót interwencyjnych i publicznych. Dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej będzie mgr. inż. Jadwiga Dziemba, natomiast z-cą Dyrektora ds. Technicznych Waldemar Tomczak. Aktualny numer telefonu ZGM to 666-96-01, fax 666-96-00.
Zakład Gospodarki Komunalnej będzie prowadził gospodarkę komunalną i nadzór nad świadczeniem usług komunikacyjnych w Gminie. Do zadań Zakładu będzie należało gospodarowanie zasobami komunalnymi, utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i terenów zieleni miejskiej, zadrzewianie miasta i wykonywanie prac pielęgnacyjnych przy drzewach, oczyszczanie miasta i wywóz nieczystości stałych i płynnych, segregacja odpadów, eksploatacja i utrzymanie oraz remonty dróg. Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej będzie mgr. inż. Jan Skwirtniański, natomiast Głównym Specjalistą ds. Komunalnych Wiktor Krawczyk. Aktualny nr telefonu do ZGK to 666-96-10, fax 666-96-06. Wszystkich interesantów w powyższych sprawach kierujemy do nowych zakładów budżetowych, natomiast wszelkie opłaty, wynikające ze świadczonych usług mieszkaniowych czy komunalnych należy wpłacać w kasie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 7.


25 czerwca 2019 - Łucji, Witolda, Wilhelma