30 listopada 2005 - Ważna wizyta

Kontakty gospodarcze i turystyczne to główny temat rozmów Helmuta Schöpsa, Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu
z Wojciechem Murdzkiem, Prezydentem Świdnicy. Dziś (30 listopada) Konsul Schöps gościł w Urzędzie Miejskim. - Ustaliliśmy, że przedsiębiorcy świdniccy będą mogli nawiązać kontakty gospodarcze z ich kolegami z Niemiec. Służy temu forum firm niemieckich organizowane we Wrocławiu, w którym po raz pierwszy Świdnica weźmie udział - mówi Wojciech Murdzek, Prezydent Świdnicy.
Konsul Schöps zainteresowany jest ofertą kulturalną miasta, a informacje o wydarzeniach kulturalnych chce otrzymywać na bieżąco. W najciekawszych przedsięwzięciach zapowiedział swój udział. Do odwiedzenia Świdnicy będzie zachęcał również swoich znajomych. Helmut Schöps po raz pierwszy gościł w Świdnicy z oficjalną wizytą.


30 listopada 2005 - "My się zimy nie boimy"

Wprawdzie za oknem świeciło wczoraj słońce, topniał pierwszy śnieg w Centrum Zarządzania Kryzysowego poruszano tematy związane z ewentualnym atakiem zimy. Doświadczenia z początku tego roku pokazują, że natura potrafi być nieprzewidywalna. - "Nie możemy dopuścić do tego, aby sytuacja sprzed roku powtórzyła się. Dlatego spotykamy się dzisiaj, aby sprawdzić stan przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych" - mówił Starosta Świdnicki. Uczestnicy spotkania mówili, że sytuacja na drogach w całej Polsce w feralnym dniu 11 marca tego roku była bardzo ciężka. Drogi nie tylko powiatowe, ale także wojewódzkie i krajowe zostały zablokowane z powodu ogromnych opadów śniegu. "My umiemy już wyciągnąć wnioski z tego, co się wtedy stało. Mamy więcej sprzętu ciężkiego - 15 dodatkowych pojazdów" - wyjaśniał Andrzej Szczepankowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Powiat zakupił w tym roku nowoczesny samochód wielozadaniowy do utrzymania dróg. Pojazd, który kosztował ok. 1 mln zł, będzie wykorzystywany w zimie i w okresie letnim. Posiada bowiem możliwość koszenia traw, obcinania gałęzi, czyści rowy i frezuje pobocza. W zimie będzie możliwość szybkiego odśnieżania nawet najbardziej zasypanych dróg i posypywania śliskich nawierzchni jezdni. Punktem dowodzenia będzie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Komendant Policji Krzysztof Kubek i Straży Pożarnej Tomasz Szuszwalak zadeklarowali pomoc w sytuacjach ekstremalnych. Komendant Straży Pożarnej zaproponował, aby do współpracy zaprosić także GOPR - grupę wałbrzysko-kłodzką, która posiada skutery śnieżne. Najważniejszy jest jednak szybki przepływ informacji między właściwymi służbami i osobami. Do współpracy włączyło się MPK i PKS i jak co roku będą przekazywać informacje o istniejących sytuacjach kryzysowych na drogach poprzez funkcjonujące w ich firmach służby dyspozytorskie. Akcję informacyjną wspomogą także rozgłośnie radiowe, które na bieżąco przekazywać będą informacje o sytuacji na drogach.


30 listopada 2005 - Umorzą wolontariuszom

Nowe zasady i tryb umarzania zaległości czynszowych i innych opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych i socjalnych zaakceptowała już Rada Miejska w Świdnicy. Są one skierowane do osób, które korzystając ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej chcą wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Nie czekając na pomoc sami działają m.in. kontaktują się z Powiatowym Urzędem Pracy, podejmują prace dorywcze, sezonowe, uczestniczą w szkoleniach lub w inny sposób podnoszą swoje kwalifikacje. Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu będzie również brane pod uwagę to, czy osoby, które chcą skorzystać z umorzenia nie zakłócają spokoju i porządku publicznego, gospodarnie zarządzają posiadanymi środkami oraz podejmują prace wolontarystyczne na rzecz miasta i jego mieszkańców. – Tą metodą chcemy zaktywizować osoby, które są w trudnej sytuacji życiowej. Naszą propozycję kierujemy do świdniczan, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu i wyjść ze swoich problemów oferując swoją pracę innym. Dlatego będą mogli liczyć na umorzenie czynszu, gdy np. zdecydują się na prace na rzecz miasta i jego mieszkańców. Nowe zasady pomocy są kolejnym narzędziem pracy socjalnej – mówi Ireneusz Pałac, zastępca Prezydenta Świdnicy. Nowe zasady to kolejna akcja przeprowadzana z inicjatywy władz miasta, która ma pomóc osobom, które zalegają z płatnościami na rzecz miasta i nie są w stanie same wyrwać się ze spirali zadłużenia. Wcześniej stosowano umorzenia czynszu wobec osób, które trzykrotnie opłaciły komorne w terminie. Istniała również możliwość odpracowania czynszu. Uchwała RM w Świdnicy wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


30 listopada 2005 - Zbierają na dzwon

Krzysztof Kaszub, strzegomianin, powszechnie znany miłośnik historii i zabytków naszego miasta prowadzi kolejną chwalebną batalię. Tym razem zbiera pieniądze na dzwon dla kościoła Zbawiciela. Stary dzwon jeszcze w czasie I wojny światowej przetopiono na kule armatnie. - Moim marzeniem jest, aby w pustej obecnie wieży kościelnej zawisła jego replika - mówi Krzysztof Kaszub. - Są miejsca szczególne, których istnienie chcemy upamiętnić. Dla mnie jest to wieża kościoła Zbawiciela. Aby urzeczywistnić to marzenie Krzysztof Kaszub poczynił już wiele starań. Wydał publikację książkową, z której całkowity dochód przeznaczył na zakup dzwonu. Znalazł wielu darczyńców, dzięki którym udało się już zgromadzić część potrzebnych środków. Swoim pomysłem stara się również zarazić media, świeckie i kościelne. Chce za ich pośrednictwem dotrzeć do firm, mieszkańców gminy oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy czują sentyment do Strzegomia i są wrażliwi na historyczne pamiątki. - Liczy się każda przysłowiowa złotówka. Przy Państwa współudziale może zabrzmieć dzwon - apeluje Kaszub.
Zbiórka prowadzona jest w porozumieniu z parafią pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej. Fundusze gromadzone są na rachunku bankowym:
Strzegomskie Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych
ul. I. Paderewskiego 36; 58-150 Strzegom nr konta: Bank Zachodni S.A. o/Strzegom 58109023430000000598004135


30 listopada 2005 - XIII Przegląd Teatrów Szkolnych

W dniach 6 - 9 grudnia młodzi aktorzy po raz trzynasty zmierzą się z trudną sztuką gry aktorskiej na scenie Żarowskiego Ośrodka Kultury. W tegorocznym przeglądzie weźmie udział 350 uczniów zrzeszonych w 24 grupach teatralnych. Przegląd jest kierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Za główne cele przeglądu organizator stawia sobie konfrontację i prezentację dorobku teatrów szkolnych, poszukiwanie nowych form pracy artystycznej zespołów szkolnych oraz wymianę pomysłów i doświadczeń, doskonalenie warsztatu wykonawców i nauczycieli - opiekunów grup teatralnych.
Szczegółowy program - >>> zobacz


30 listopada 2005 - Coraz więcej chodników

Do dnia dzisiejszego w Gminie Świdnica wybudowano blisko trzy i pół tysiąca m2 chodników oraz 790 m2 dróg z kostki.
W tym roku zaplanowano jeszcze 400 m2, ale wykonanie ich jest uzależnione od warunków pogodowych.
Około 200 m2 zostanie wykonanych w Witoszowie Dolnym przy drodze powiatowej oraz kolejne 200 m2 w Pszennie przed nowym Przedszkolem.


29 listopada 2005 - Ruch na budowach

Wreszcie, po miesiącach ciszy i spokoju ruszają z budową zakładów. Dziś zauważyliśmy pierwsze samochody z materiałami budowlanymi na strefie przemysłowej w rejonie Osiedla Zawiszów. Pojawiły się też ekipy monterskie. Budowa jest, stała się faktem. Koniec z dotychczasowymi spekulacjami na "forum dziennika", czy zakład powstanie czy też nie.
Ruch jest też po wielu miesiącach zastoju w rejonie ulicy Przemysłowej. Firma Komfort także rusza z budową obiektów.


29 listopada 2005 - Konsul Niemiec w Świdnicy

Helmut Schöps, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu w środę (30 listopada) będzie gościł w Świdnicy. Jak informują służby konsularne Helmut Schöps chce się zapoznać z problemami miasta, powiatu, jak i jego sukcesami. Dr Schöps będzie przebywał w mieście niemal cały dzień. W jego trakcie spotka się z Biskupem Świdnickim, Ignacym Decem, proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Waldemarem Pytlem, Starostą Świdnickim, Jackiem Wajsem oraz z przedsiębiorcami z Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
O godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim spotka się z Prezydentem Świdnicy, Wojciechem Murdzkiem.


29 listopada 2005 - Nowy zarząd w SPiKŚ

W połowie listopada członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich spotkali się na Walnym Zgromadzeniu, by wybrać nowy Zarząd SPiKŚ, który kierować będzie pracami organizacji przez kolejne dwa lata, począwszy od 1 stycznia 2006 roku. We władzach wykonawczych SPiKŚ nastąpiła niemal całkowita "zmiana warty". Nowym prezesem Stowarzyszenia został Janusz Szostak, dyrektor generalny i prezes zarządu Remy Poland sp. z o.o. Funkcję wiceprezesa pełnić będzie Jacek Domejko, dyrektor naczelny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Skarbnikiem w nowym zarządzie będzie Andrzej Zając, sekretarzem zaś - Marian Sworobowicz. Do zarządu weszli także Bogusław Solima, odpowiedzialny za komunikację wewnętrzną i dyscyplinę, Jerzy Lepak, który zajmować się będzie sprawami organizacyjnymi i rekreacją, oraz Leszek Mazurek, którego zadaniem będzie dbanie o dobre relacje z mediami i nadzór nad kroniką SPiKŚ. Nowo wybranej Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie Ryszard Nowak, a wspierać go będą Ryszard Rodziewicz i Zenon Szymonowicz. Na czele Sądu Koleżeńskiego stanął Janusz Kielar, a prócz niego członkami sądu zostali Marek Kowalski i Jerzy Majorek. Nowo wybrany prezes umowne insygnia władzy - dzwonek, dźwięk którego obwieszcza początek i koniec wszystkich spotkań oraz kronikę Stowarzyszenia, odbierze na początku 2006 roku. Do końca grudnia pracami SPiKŚ kieruje zarząd pod wodzą Edwarda Szywały.


29 listopada 2005 - Książki i komputery

Dzięki programowi "Promocja Czytelnictwa" Gminna Biblioteka Publiczna wzbogaciła się w 2005 roku o dokładnie 484 woluminy, a w ramach programu "Ikonka" do Biblioteki w Lutomi i Witoszowie zostaną przekazane zestawy po trzy komputery. Tzw. czytelnia internetowa powstanie na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Świdnica a Ministerstwem Nauki. Warunkiem przystąpienia do programu było zapewnienie dostępu do Internetu w obu Filiach. Realizacja tego programu nastąpi pod koniec grudnia. Na podstawie porozumienia między Gminą Świdnica a Ministerstwem Kultury Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację wysokości 8.500 zł na zakup nowości wydawniczych. Księgozbiory bibliotek w 2004 roku zostały wzbogacone o 492 woluminy, a w 2005 roku - o 484. "Wachlarz tematyczny zakupionych nowości jest bardzo różnorodny: od lektur szkolnych, poprzez słowniki, poradniki, do literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych" - mówi dyrektor Biblioteki Elżbieta Chlebowska. Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica swą działalność statutową prowadzi w poparciu o 5 placówek tzn. siedzibę w Witoszowie Górnym oraz Filie biblioteczne w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomii Górnej oraz Pszennie. Uzupełnieniem sieci bibliotecznej są punkty biblioteczne działające od 2004 r. w świetlicach wiejskich w Krzyżowej, Pankowie, Pogorzale i Wilkowie. Do października 2005 roku w bibliotekach zapisanych było 1.288 czytelników, którzy łącznie w 2005 roku wypożyczyli 30.127 książek i 1.533 czasopism na zewnątrz i na miejscu.


29 listopada 2005 - Szkolenie

9 grudnia w godzinach 9.00-15.00 w Firmie Szkoleniowo-Doradczej Anny Szywały odbędzie się Szkolenie - Ogólne Zasady Rachunkowości. Szkolenie ma na celu przygotowanie do prawidłowego sporządzenia sprawozdawczości rocznej. Szczegóły szkolenia - >>> zobacz


29 listopada 2005 - Więcej za ścieki

Nowe taryfy opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków przyjęła świdnicka Rada Miejska. Zgodnie z nowymi taryfami bez zmian pozostaje cena dostarczanej wody. Maksymalnie 19 groszy więcej trzeba będzie zapłacić za odprowadzenia ścieków. Powodów podwyższenia stawek jest kilka. Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji maksymalnie obniżyło koszty swojej działalności. I tak tylko w 2005 r. o 30 proc. obniżono koszty transportu. Znacznie zmniejszono również liczbę nadgodzin. Zdaniem prezesa ŚPWiK, Jacka Sochackiego dowodem obniżania kosztów działalności jest fakt, że przedsiębiorstwo generuje zysk przy malejących przychodach ze sprzedaży, a oszczędzać już praktycznie nie ma na czym. I właśnie fakt, że spółka mniej sprzedaje wody, a co za tym idzie mniej odprowadza ścieków zmusza ją do podwyższenia opłat. W porównaniu do taryf obowiązujących w 2005 roku od nowego roku będzie sześć grup odbiorców. Dodatkową grupę utworzono dla odbiorców przemysłowych, którzy będą budować na swoim terenie lokalne oczyszczalnie ścieków. Zróżnicowanie cen wynika z zastosowania różnych marż. Szczegółowy cennik - >>> zobacz


29 listopada 2005 - Andrzejki z Sumptuastic

"Kołysanka", "Bo mam Ciebie" i "Niepokonani" - te i inne przeboje mogli usłyszeć strzegomianie podczas andrzejkowego koncertu zespołu Sumptuastic. Półtoragodzinny występ grupy z Bolesławca rozgrzał mieszkańców naszego miasta, którzy mimo niskiej temperatury licznie zgromadzili się na strzegomskim Rynku. Znane przeboje goszczące na listach muzycznych rozgłośni radiowych razem z zespołem śpiewali fani i wszyscy, którzy tego wieczoru postanowili się bawić. Sympatyczni członkowie zespołu już na samym początku nawiązali kontakt ze strzegomską publicznością, wśród której były dzieci, młodzież, a także osoby starsze. Okazało się, że koncert był przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i że właśnie ten typ muzyki łączy pokolenia i jest chętnie słuchany przez wszystkich. Dla rozentuzjazmowanych strzegomian zespół wielokrotnie bisował, rozdawał fanom autografy i uczestniczył we wspólnych zdjęciach. Ciekawostką jest fakt, że grupa Sumptuastic gościła już w naszym mieście 4 lata temu, z okazji Dnia Dziecka. Wtedy zespół - choć jeszcze nie tak znany jak obecnie - został również bardzo ciepło przyjęty i jak podkreślili członkowie zespołu, doskonale zapamiętali atmosferę stworzoną przez strzegomską publiczność.


29 listopada 2005 - Przejrzysty nabór

Wprowadziliśmy w naszym urzędzie zasadę otwartej i konkursowej rekrutacji kandydatów na urzędników. Zasady naboru stosuje się bezwzględnie wobec każdego wolnego stanowiska w urzędzie zarówno urzędniczego jak i kierowniczego. Opracowanie procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze to kolejne zadanie realizowane przez nasz urząd w ramach akcji "Przejrzysta Polska". "Wprawdzie polityka zatrudnienia w Starostwie Powiatowym opierała się na zasadach konkursu, nie było to jednak nigdzie do tej pory formalnie zapisane. W taki sposób przeprowadzaliśmy nabór na wolne stanowiska w Biurze Europejskim czy Promocji Zdrowia. Wprowadzenie procedury naboru zagwarantuje równy dostęp do stanowisk pracy w urzędzie i pozwoli na ocenę kadry w oparciu o kryterium fachowości". - wyjaśnia Starosta Świdnicki. Są jeszcze inne korzyści wprowadzenia procedury naboru. Takie rozwiązania budują zdrową atmosferę w urzędzie. Dzięki wprowadzeniu tak przejrzystych reguł naboru nie będzie podejrzeń o kumoterstwo czy nepotyzm w procesie rekrutacji.


29 listopada 2005 - Podatki niższe lub bez zmian

Rada Miejska w Świdnicy uchwaliła wysokość stawek podatku od środków transportowych, które będą obowiązywały w 2006 r. Wysokość tego podatku właściwie pozostała na tym samym poziomie. Jedynie w dwóch przypadkach został on obniżony o 1,76 i 43 zł Warto dodać, że w 2006 roku nie przewidujemy zmian stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, czy też podatku od posiadania psa. Szczegółowy wykaz podatków - >>> zobacz


29 listopada 2005 - Zima nas nie zaskoczy

Na terenie Gminy Strzegom od początku listopada panuje pełna gotowość do akcji „Zima”. Za utrzymanie gminnych ulic i chodników odpowiada strzegomski Zakład Usług Komunalnych. Zadanie to prowadzone jest na podstawie opracowanego planu zimowego oczyszczania miasta. Zgodnie z nim ulice, które będą odśnieżane w pierwszej kolejności to: Al. Wojska Polskiego (od ul. Legnickiej do obwodnicy na Wrocław), Sikorskiego, Bankowa Niepodległości, Kościuszki, Św. Anny, Paderewskiego, Świdnicka, Boh. Getta, Rynek, Tomasza, Dolna, Jeleniogórska, Wałbrzyska i Szarych Szeregów. Łącznie akcją "Zima" objętych jest 33 km ulic. - W magazynach zgromadzono już niezbędne zapasy soli drogowej (19 ton) i piasku (500 ton). Dalsze zakupy materiału będą dokonywane w zależności od potrzeb. W gotowości jest również sprzęt, czyli piaskarka samochodowa, rozsiewacz ciągnikowy, pługi i ładowarki – mówi Marian Nayda, dyrektor ZUK-u. W prowadzonej akcji uczestniczą nie tylko stali pracownicy zakładu, ale też osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.
Wszelkie informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg można otrzymać w Zakładzie Usług Komunalnych, pod numerem tel. 8551-051, gdzie pełnione są całodobowe dyżury.


28 listopada 2005 - We Wspólnocie o inwestycjach

W ostatnich dniach w Świdnicy spotkali się szefowie gmin i powiatu skupieni we Wspólnocie Samorządowej Ziemi Świdnickiej. Omawiano wszystkie najważniejsze sprawy dotyczące gmin powiatu świdnickiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek, Starosta Świdnicki Jacek Wajs, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Wójt Dobromierza Maria Jaworska, Burmistrz Żarowa Lilla Gruntkowska, Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz oraz przedstawiciele Wspólnoty Samorządowej z Jaworzyny Śląskiej, Świebodzic i Marcinowic. Na spotkaniu omawiano głównie sprawy związane z nowymi inwestycjami przemysłowymi na terenie Powiatu Świdnickiego. Dyskutowano także na temat planów inwestycji drogowych, które będą realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, a które ułatwią połączenie powiatu świdnickiego z autostradą A4. Ma to ścisły związek z rozwojem świdnickiej i żarowskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Liderzy Wspólnoty Samorządowej, która działając jako Stowarzyszenie, w całym Powiecie Świdnickim liczy ponad stu członków oraz posiada liczne grono sympatyków, spotykają się regularnie co dwa miesiące. Pozwala to na uzgodnienie wszystkich najważniejszych spraw dotyczących współpracy pomiędzy gminami. Koła Wspólnoty prężnie działają także w gminach naszego powiatu.


28 listopada 2005 - Wodociąg w Pogorzale

Od maja trwała budowa sieci wodociągowej o długości ponad 3 km wraz z przyłączami, ze zbiornikiem wody o pojemności 75 m3 z pompownią. Dzięki niej dostęp do wody uzyska ok. 250 mieszkańców gminy. Sieć wodociągowa wyposażona została w hydranty przeciwpożarowe, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Wodociąg wybudowano przy wykorzystaniu najnowszych technologii stosowanych przy budowie sieci wodociągowych. Zastosowane średnice rurociągów oraz wydajność pompowni i pojemność zbiornika na wodę uwzględnia zaopatrzenie w wodę wsi - Modliszów, na którą przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Cała inwestycja kosztować będzie ok. 950.000 zł. Na jej realizację Gmina otrzyma dofinansowanie wysokości 85% poniesionych wydatków ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej zakwalifikował wniosek do dofinansowania i przekazał do Urzędu Wojewódzkiego w celu podpisania stosownej umowy. Gmina na sfinansowanie zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 631.000 zł.


28 listopada 2005 - Pamiątkowa fotografia

Każda historyczna fotografia ma swoją nieocenioną i bezcenną wartość. Tym bardziej, jeśli pochodzi sprzed II Wojny Światowej i ukazuje pierwotny wygląd danego obiektu, czy budowli. Taką właśnie pamiątką jest przedwojenne zdjęcie strzegomskich basenów kąpielowych, przekazane niedawno Ośrodkowi Sportu i Rekreacji przez miejscowy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Przedstawia ono mały basen kąpielowy wraz z istniejącą do tej pory zjeżdżalnią i okolicznym zabudowaniem mieszkalnym, które następnie zostało zniszczone podczas wojny. Fotografię można już zobaczyć w holu hali widowiskowo - sportowej przy ul. Mickiewicza. Swojego zadowolenia nie krył kierownik OSiR-u Andrzej Rajtar. - Chciałbym serdecznie podziękować Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej za przekazanie nam tego zdjęcia. Ma ono znaczenie historyczne i na pewno będzie jedną z atrakcji dla osób odwiedzających naszą halę.
Przypomnijmy, strzegomskie baseny wybudowano w 1936 roku, w roku igrzysk olimpijskich w Berlinie. W latach 50-tych zostały one wyremontowane po zniszczeniach wojennych i przywrócone do użytku. Aktualnie obiekt czeka na modernizację.


28 listopada 2005 - Światowy Dzień AIDS

15 września ruszyła kampania "Kobieta a HIV". Celem kampanii, w przeciwieństwie do wielu tego typu przedsięwzięć, nie było ani straszenie przed zakażeniem, ani promocja prezerwatyw, bycia wiernym i abstynencji seksualnej jak miało to miejsce w inicjatywie Krajowego Centrum ds. AIDS. Celem tej kampanii było przekonanie kobiet, że powinny przeprowadzić test na HIV przed urodzeniem dziecka. Kampania, skierowana także do personelu medycznego, zmierzyła się więc z niezręczną sytuacją, w której zalecenia lekarza wobec pacjentki do przeprowadzenia testu na HIV mogą zostać potraktowane jako niesmaczna insynuacja co do jej ewentualnych tzw. ryzykownych praktyk. By odciążyć temat HIV/AIDS od tego typu skojarzeń Fabryka Komunikacji Społecznej stworzyła zabawną kreację wykorzystującą plastelinową postać pewnej siebie kobiety - Maliny. Mieliśmy nadzieję, że dzięki takiej lekkości przekazu odejdziemy od mentorskiego i edukacyjnego klimatu tworzonego w innych kampaniach. W związku ze wzmożonymi działaniami PR do przedsięwzięcia włączyły się sławne kobiety, które stały się Ambasadorkami kampanii. W trakcie trwania akcji odbyły się konferencji dla personelu medycznego we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie z udziałem Magdy Mołek, Pauliny Holtz oraz Edyty Jungowskiej. 1 grudnia rusza kampania skierowana do lekarzy i do kobiet odwiedzających gabinety ginekologiczne. Materiały przeznaczone dla lekarzy (m.in. kalendarze), mają przekonać ich do zalecania swoim pacjentkom robienia testów na HIV i przypomnienia im, że jest to standardem praktyki lekarskiej. Kobiety w przychodniach zapoznają się z materiałami, które uświadomią im, że takie badanie powinno być wykonywane dla ich dobra i dobra ich przyszłych dzieci, a sugestie lekarzy nie powinny być odbierane jako obraźliwe. Zapraszamy wszystkich na stronę www.kobietaahiv.pl


28 listopada 2005 - Przyjemny grudzień

Grudzień to miesiąc niezwykle przyjemny ze względu na wyjątkową ilość różnego rodzaju imprez. W imieniu władz miasta wiceburmistrz Elżbieta Wiszniewska już dziś zaprasza wszystkie dzieci, szczególnie maluchy, do udziału w miejskich Mikołajkach. Impreza tradycyjnie odbywać się będzie wokół Ratusza, oczywiście 6 grudnia. Jeśli aura przeszkodzi, dzieci zaproszone będą do hali sportowej. Miasto odwiedzi tego dnia aż czterech Mikołajów, którzy rozdawać będą słodycze. Choć to odległy jeszcze termin, pani burmistrz już teraz zapowiedziała wielką miejską Wigilię, podczas której do świątecznego stołu zasiądą wszyscy potrzebujący. Będą też oczywiście paczki świąteczne dla rodzin. Ostatnim akcentem tego roku będzie Sylwester w Rynku. Cały wieczór i w nocy grać będzie muzyka, a po północy w niebo wystrzelą sztuczne ognie. Samorządowcy, pracownicy jednostek podległych miastu, bawić się będą w klubie Reklan. Już dziś można rezerwować miejsca na OSiR-ze


28 listopada 2005 - Pracownicy socjalni świętują

Dzisiaj w Świdnicy obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego. W południe w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się okolicznościowa konferencja. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy. W jej trakcie poruszono sprawy niesienia pomocy potrzebującym.
Po zakończeniu konferencji Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek wręczył listy gratulacyjne dwudziestu pracownikom socjalnym.


28 listopada 2005 - Zielone Szkoły

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej organizuje zielone szkoły w Zakopanym. Pokoje 2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Koszt pobytu dziecka na dobę to 45,-złotych. Opiekunowie bezpłatnie.
Cena zawiera: nocleg, wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacje, 1 wycieczka z przewodnikiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek, suchy prowiant na drogę powrotną. Dojazd można zlecić SOKiBP za dopłatą, po kosztach rzeczywistych przewoźnika. Oferty z terminami, z liczbą uczestników prosimy składać do 30 kwietnia 2006 roku na adres:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, tel.074/85-84-136 e-mail - >>> napisz


28 listopada 2005 - Sesja w Żarowie

Pierwszego grudnia o godzinie 10.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Żarowie.
Radni rozpatrzą projekty uchwał w sprawach: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych, w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów.
To tylko niektóre ze spraw którymi zajmą się radni podczas tej sesji.


28 listopada 2005 - Producenci heroiny

Policjanci KPP w Świdnicy zatrzymali dwóch mieszkańców Świdnicy - ojca i syna, którzy w miejscu zamieszkania produkowali polską heroinę. Z ustaleń Policji wynika, iż "rodzinny interes" prowadzili od około półtora roku. W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych ujawniono i zabezpieczono ponad 100 kilogramów słomy makowej, odczynniki chemiczne służące do produkcji narkotyków, słoiki z gotowym już koncentratem oraz garnki przystosowane do tego typu produkcji. Ilość zabezpieczonej słomy makowej wskazywać może na to, iż mężczyźni po wytworzeniu środków odurzających wprowadzali je także do obrotu. Z ustaleń wynika, iż młodszy ze sprawców jest uzależniony od narkotyków i uruchomiona "linia produkcyjna" służyła również jego potrzebom. Policjanci przedstawili sprawcom zarzuty produkcji środków odurzających, ich posiadania a także przystosowania naczyń do celów produkcyjnych. Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.


28 listopada 2005 - Pomóżmy Grześkowi

Grzesiek Bylica - harcerz, drużynowy 15 Świebodzickiej Drużyny Wędrowniczej "Troter" z Hufca ZHP Świdnica. Zapadł na chorobę nowotworową i jak wiele polskich dzieci objęty jest leczeniem w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Grzesiek jest wspaniałym harcerzem, wędrownikiem, naszym przyjacielem. Był z nami na obozie harcerskim w Niesulicach, rajdach "Granica" w Karkonoszach i "Arsenał" w Warszawie, reprezentował ze swoją drużyną Związek Harcerstwa Polskiego na Zlocie Skautów Amerykańskich, który odbył się w Waszyngtonie w USA w 2001 roku. Uczy się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy - w maju 2006 zdawać będzie maturę. Obecnie Grzegorz jest po kilku chemioterapiach, a przed nim operacja, która, jak wierzą wszyscy, pomoże mu w powrocie do zdrowia. Koszty leczenia Grzegorza pokrywa Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową". Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy mogą pomóc Grzegorzowi o dokonywanie wpłat na konto:
Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową"
ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław PKO BP IV Oddział Wrocław 21 1020 5242 0000 2802 0127 9512 "Grzegorz Bylica"


28 listopada 2005 - Żywność dla ubogich

30 młodych wolontariuszy, uczniów z Gimnazjum nr 2, weźmie udział w akcji gromadzenia żywności dla najbardziej potrzebujących. W dniach od 2 do 4 grudnia w wałbrzyskich hipermarketach wolontariusze ze Świebodzic oraz Wałbrzycha będą kwestować na rzecz najuboższych mieszkańców naszej okolicy. Akcję przeprowadza Wałbrzyski Bank Żywności, a część zebranych darów z pewnością trafi też do Domu Dziecka "Promyk", z którym uczniowie z Gimnazjum nr 2 współpracują od lat. Między innymi dlatego młodzi świebodziczanie włączyli się do akcji w tym roku.


27 listopada 2005 - Lanie Sparty, remis AKS-u

Tego się nikt nie spodziewał, zwłaszcza po ostatnim łatwo wygranym meczu. Dziś nasi czwartoligowcy dostali solidne baty.
KP Brzeg Dolny 5-0 Polonia/Sparta Świdnica. Mimo tak wysokiej przegranej zajmują ósme miejsce w tabeli rozgrywek.
AKS Strzegom choć był gospodarzem meczu zremisował tylko, sam strzelając sobie bramkę.
AKS Strzegom 1-1 Chrobry Nowogrodziec. AKS zajmuje siedemnaste, przedostatnie miejsce w tabeli.


27 listopada 2005 - Chemik - górą

Wczoraj w Środzie Śląskiej odbył się dolnośląski finał piłki siatkowej kobiet. Była to ostatnia impreza z cyklu 20 imprez organizowanych w ramach VI Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. W finale brało udział osiem drużyn. Zwyciężyły siatkarki z Chemika Żarów w finale pokonując ULKS Bystrzycę Oławską 3:0. Na trzecim miejscu uplasowały się zawodniczki MLKS Echo Twardogóra. Kolejne miejsca: LKS Księgienice, LKS Czarni Przedwojów, LZS Tęcza Jerzmanki, ZSR Środa Śląska i na ósmym miejscu uplasowały się siatkarki ULKS Czarna Góra.


27 listopada 2005 - Bez sukcesu

Nie udał się wczorajszy wyjazd siatkarzy ze Świdnicy do Kamiennej Góry. Świdniczanie przegrali z Sudetami w trzech setach - 25:16, 25:15, 25:21.
Dorsi, z jednym dotychczas wygranym meczem zajmują 8 pozycję w tabeli rozgrywek III ligi.


27 listopada 2005 - Wygrali swoje mecze

W czwartej lidze siatkówki męskiej oba zespoły z Powiatu Świdnickiego wygrały swoje mecze. Silesia Świebodzice pokonała na własnym boisku Ikar II Legnica 3:1 w setach 25:23, 35:37, 25:19, 25:23. TS "Silesia" Świebodzice zajmuje siódme miejsce w rozgrywkach.
Strzegomianie grali mecz wyjazdowy w Kowarach z Olimpią i pokonali ją w pięciu setach. Olimpia Kowary - AKS Strzegom 2:3 w poszczególnych setach 14:25, 25:23, 23:25, 25:15, 11:15.
AKS Strzegom z ośmioma punktami zajmuje piąte miejsce.


27 listopada 2005 - Zbiórka żywności

Między 2 a 4 grudnia zostanie przeprowadzona ogólnopolska akcja Banków Żywności - "Świąteczna zbiórka żywności". W wybranych sklepach oraz supermarketach będzie można podarować przede wszystkim produkty żywnościowe. Dary zostaną przekazane najbardziej potrzebującym za pośrednictwem organizacji społecznych. W Świdnicy wolontariuszy będzie można zastać w sklepach: Intermarche, Okrąglak, Albert, Biały Dom, Biedronka, EKO oraz Tesco.
Ideą zbiórki jest zachęcenie jak największej liczby klientów sklepów do kupienia choćby jednego opakowania więcej i podzielenia się z potrzebującymi. Taki gest jest szczególnie ważny w kontekście zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, podczas których nikt nie powinien być głodny - tłumaczą przedstawiciele Świdnickiego Banku Żywności. Tegorocznej Zbiórce towarzyszyć będzie kampania społeczna pod nazwą "Nie zmarnuj okazji, żeby pomóc". Wszak z informacji Banków Żywności wynika, że na świecie ok. 1/3 produkowanej żywności marnuje się. Tak jak wielu producentów zamiast przekazać żywność, której data ważności zbliża się do końca, utylizuje ją, tak i na poziomie każdego gospodarstwa domowego bardzo często kupuje się o wiele za dużo, aby później wyrzucić niewykorzystaną żywność do kosza.
Zachęcamy wszystkich do podzielenia się z potrzebującymi. W tych dniach każdy będzie mógł ich wspomóc w najbardziej konkretny sposób dzieląc się żywnością - apelują przedstawiciele Świdnickiego Banku Żywności.


27 listopada 2005 - Tylko dwie

W przyszłym roku gmina wyda tylko dwie nowe licencje dla taksówek. Jest to mniej niż pierwotnie planowano. Do zmiany decyzji radnych przekonali strzegomscy taksówkarze. Obecnie licencje na wykonywanie usług w zakresie przewozu osób taksówką osobową na obszarze miasta i 22 wiosek należących do gminy posiada 11 przedsiębiorców. W projekcie uchwały zaproponowano pięć nowych licencji. W ocenie radnych zagwarantowałoby to zaspokojenie potrzeb mieszkańców w tej materii. Innego zdania są jednak taksówkarze. - Pięć to zdecydowanie za dużo. Na co dzień mało kto korzysta z naszych usług. Zdarza się, że stoimy po kilka godzin czekając na klienta - tłumaczyli obecni za sesji taksówkarze. - Nie rozumiemy, dlaczego tej decyzji nie konsultowano z nami. O opinie w tej sprawie gmina zwróciła się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów i do Federacji Konsumentów w Wałbrzychu oraz do Stowarzyszenia Prywatnych Przewoźników w Strzegomiu. Rzecznik powiatowy stwierdził, że nie może zająć stanowiska w tej sprawie, ponieważ nie leży to w zakresie jego kompetencji. Federacja Konsumentów proponowała nie wprowadzać żadnych ograniczeń. Natomiast strzegomskie stowarzyszenie przewoźników pozytywnie zaopiniowało propozycję radnych. Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi projekt powinien być skonsultowany także z lokalnymi stowarzyszeniami taksówkarzy. - Nie pytaliśmy strzegomskich taksówkarzy, ponieważ nie należą oni do żadnej organizacji zrzeszającej taksówkarzy - wyjaśnił Stanisław Sitarz, przewodniczący Rady Miejskiej. Radni przeanalizowali jednak argumenty taksówkarzy. Rozważano kilka opcji. Zmieniono projekt uchwały i ostatecznie przyjęto ograniczenie nowych licencji w przyszłym roku do dwóch.


26 listopada 2005 - Cenne zwycięstwo

Dzisiaj siatkarki ze Świdnicy wyjechały na mecz do Bydgoszczy.
Po zaciętym meczu z Pałacem Bydgoszcz zwyciężył MKS Świdnica.
KS Pałac II Bydgoszcz - MKS Świdnica 2:3 w poszczególnych setach 15/25, 25/20, 25/21, 23/25 i 11/15.
Taki wynik stwarza nadzieję na utrzymanie się naszego zespołu w pierwszej lidze siatkówki kobiet.


26 listopada 2005 - Nowoczesna i ekologiczna

Prawie 4 mln zł (netto) i blisko pół roku prac pochłonęła modernizacja ciepłowni "Zawiszów", podstawowego źródła ciepła dostarczanego przez świdnickie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Uruchomiono już nowy kocioł, zbudowany w technologii ścian szczelnych. W tym tygodniu przejął on rolę kotła wiodącego i obecnie produkuje całość ciepła, dostarczanego dla osiedla Młodych i Zawiszów. Zdaniem prezesa MZEC, Ryszarda Sobańskiego moc urządzenia wystarczy na pokrycie przeważającej części zapotrzebowania na ciepło. - Dzięki zdecydowanie większej sprawności spalania, zmniejszą się koszty produkcji ciepła. Kocioł został wyposażony w nowoczesny wentylator wyciągu z automatycznie regulowanymi obrotami oraz układ odpylania spalin, wydatnie zmniejszający emisję pyłu do miejskiej atmosfery. Wpłynie to odczuwalnie na poprawę jakości powietrza na bezpośrednio sąsiadującym z ciepłownią osiedlu Zawiszów - zapewnia prezes Sobański. Unowocześniono również układ pompowy ciepłowni. Zmieniono sposób zasilania w energię elektryczną i dzięki temu można regulować jego wydajność, co zmniejszy zużycie prądu. Obecnie trwa rozruchu całkowicie nowego układu automatycznej regulacji pracy ciepłowni. Poczynione inwestycje mają sprawić, że zwiększy się niezawodność dostawy ciepła do odbiorców a jego cena ustabilizuje.


25 listopada 2005 - Mikołajkowy prezent

"Gdzie jesteś Święty Mikołaju?" - pod takim hasłem, 7 grudnia Departament Rozwoju Gospodarczego świdnickiego Urzędu Miejskiego zorganizuje dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Świdnickiej wycieczkę w Góry Sowie. Atrakcji czeka na nie co nie miara. Przede wszystkim podopieczni Caritasu będą szukać prawdziwego Świętego Mikołaja. Wycieczka to mikołajkowy prezent dla około czterdzieściorga dzieci ze świetlicy działającej przy parafii św. Andrzeja Boboli w Świdnicy. Dzieci, w asyście ratowników GOPR i policjantów ze świdnickiej komendy będą się wdrapywały na Wielką Sowę. Nie zabraknie profesjonalnych pokazów ratownictwa. Zaś policjanci będą tłumaczyli dzieciom jak zachowywać się bezpiecznie - nie tylko w górach, ale także na co dzień - a całość uświetni towarzystwo trzech ważnych osobistości: Świętego Mikołaja, Komisarza Lwa oraz... "Czorta" - pogodnego i wiernego psa ratownika, który służy w wałbrzysko-kłodzkiej grupie GOPR. Na dzieci czekać będzie także ognisko i pyszny obiad w schronisku "Orzeł".


25 listopada 2005 - Konkurs na stronę

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu zgłosiło swoją stronę internetową do konkursu na najlepszą szkolną stronę www. Konkurs prowadzony jest przez Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa. Ma on na celu zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności tworzenia stron wśród uczniów, a nie nagradzanie osób i firm zajmujących się projektowaniem stron zawodowo. Konkurs na szkolną witrynę internetową toczy się przez cały rok szkolny, w miesięcznych edycjach. Co miesiąc do wygrania jest sprzęt komputerowy lub oprogramowanie dla szkolnych pracowni informatycznych. Składa się z dwóch etapów. W pierwszym głosują internauci. W drugim etapie spośród wyróżnionych szkół komisja konkursowa wyłania zwycięzców. Strzegomskie liceum zachęca do oddawania głosów na swoją stronę internetową. Wejdź i oddaj głos.


25 listopada 2005 - Zatrzymani ochroniarze

Policjanci KPP w Świdnicy zatrzymali wczoraj 4 pracowników ochrony dużego sklepu w Strzegomiu. W porozumieniu z personelem skradli oni artykuły spożywcze i przemysłowe o wartości ponad 85000 zł. Z ustaleń Policji wynika, iż pracownicy sklepu od około roku, dokonywali kradzieży artykułów z różnych działów. Przede wszystkim były to wyroby alkoholowe, kosmetyki, płyty CD i inne produkty przemysłowe oraz spożywcze. Sposób działania sprawców polegał m.in. na tym, że ochroniarze w umówionych godzinach wyłączali monitoring sklepu i w trakcie przerw w nagraniach dokonywali zaboru artykułów chowając je w zakamuflowanych na terenie sklepu skrytkach. Następnie towar, osoby niezwiązane z miejscem pracy, wynosiły poza obszar sklepu. Drobne artykuły spożywcze były także konsumowane na miejscu, a część towarów ekspedientki i pracownicy ochrony wynosili w różnych częściach garderoby np. w bieliźnie osobistej. Do kradzieży dochodziło codziennie.
Liczne przypadki kradzieży nagrane zostały przez właściciela marketu, który prowadził własny monitoring obiektu. Sklep obserwowany był także przez policjantów. W trakcie tych czynności zatrzymano sprawców. Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.


25 listopada 2005 - Europa w II LO

Wizyta ponad czterdziestu gości odbyła się w ramach projektu edukacyjnego Socrates Comenius, w którym II LO uczestniczy od dwóch lat. Podczas pobytu w Świdnicy Grecy, Niemcy oraz Polacy z Bielska zwiedzili miasto i okolice, poznali historię Świdnicy i szkoły. Pięć dni upłynęło pod znakiem wspólnych wycieczek, projektów artystycznych i naukowych. Uczniowie II LO uczestniczyli w spotkaniach, podczas których poznali systemy edukacyjne Niemiec i Grecji. Jak co roku, efektem finalnym stało się przedstawienie teatralne, w którym uczestniczyły wszystkie szkoły partnerskie. Uczniowie wcielili się w role filozofów, polityków i naukowców. Ponad 200 osób obejrzało w ciągu godziny siedem symultanicznie rozgrywanych scenek, obserwując podczas przejść między salami dorobek europejskiej sztuki. Widzom towarzyszyła muzyka najsławniejszych twórców, obrazy najznamienitszych malarzy. Na korytarzach rozgrywały się sceny pantomimiczne, taneczne. Był nawet teatr cieni. Największe wzruszenie wywołała scena finałowa nawiązująca do idei olimpijskiej. Przekazywanie ognia olimpijskiego i zapalenie znicza wywołało wśród publiczności burzę oklasków. Pod koniec na scenę wyszli wszyscy aktorzy: młodzież grecka, niemiecka, polska. Ten widok uświadomił wszystkim, jak wielkim przedsięwzięciem było stworzenie tak niezwykłego przedstawienia. Za rok znów w Świdnicy będzie głośno o II LO i jego europejskich gościach.


25 listopada 2005 - Bezkolizyjnie na Kasztelańskiej

Na skrzyżowaniu ulicy Kasztelańskiej i Świdnickiej w Strzegomiu powstaje sygnalizacja świetlna. Budowa świateł stanowi wspólne zadanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Zadecydowało o tym podpisane w listopadzie porozumienie. Liczne utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ul. Kasztelańskiej i Świdnickiej przekonały władze do podjęcia działań zmierzających do budowy sygnalizacji świetlnej. Koszt budowy świateł to około 125 tys. zł. Gmina zapłaci 50% tej wartości, resztę pokryje Urząd Marszałkowski. Organizacją przetargu i wyłonieniem wykonawcy zajął się Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu Oddział Inwestycji Jelenia Góra. - Termin zakończenia prac, które wykonuje Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. z Wrocławia, przewidziany jest na grudzień 2005 r. - wyjaśnia inspektor do spraw drogowych i oświetlenia ulicznego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.


25 listopada 2005 - Samorządowcy zagrali

Po raz kolejny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach był organizatorem Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców "Gooll 2005". W turnieju uczestniczyły cztery drużyny: Starostwo Powiatowe Wałbrzych, Starostwo Powiatowe Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Żarów. Mecze rozegrano w systemie każdy z każdym. Najwięcej emocji i zaciętej walki było w spotkaniu samorządowców ze Świdnicy i Świebodzic. Po 16 minutach gry mecz zakończył się bezbramkowym remisem (0:0), który w wyniku jednopunktowej różnicy bramek w całym turnieju zapewnił Starostwu Powiatowemu Świdnica zwycięstwo w turnieju. Świebodzice zdobyły drugie miejsce, na trzecim swój udział zakończyli żarowianie, a na ostatnim uplasowali się samorządowcy z Wałbrzycha. Królem strzelców został Krzysztof Wierzęć z drużyny Starostwa Powiatowego Świdnica, strzelając 4 bramki. Najlepszym bramkarzem Jan Michalski z drużyny Świebodzic, nie wpuszczając ani jednego gola, a najlepszym zawodnikiem Krzysztof Kujat z Gminy Świebodzice.


24 listopada 2005 - Matematyczne mecze

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy pokonało I Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu, w pierwszym pojedynku Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Celem meczy jest propagowanie wiedzy z tego kierunku i możliwości skonfrontowania wiedzy i umiejętności młodzieży z poszczególnych szkół dolnośląskich i opolskich. Liczy się nie tylko wiedza, ale i taktyka oraz umiejętność podejmowania szybko trafnych decyzji. Tegoroczne mecze są trzecią edycją Dolnośląskich Meczów Matematycznych, w której II Liceum Ogólnokształcące bierze udział jako jedyna szkoła Powiatu Świdnickiego. Drużyna II LO odniosła zwycięstwo 33,5 : 22. Szkołę reprezentowali: Katarzyna Świątko (kapitan drużyny), Paweł Gawłowski (klasa III a), Grzegorz Rut (klasa III a), Anna Baczulis (klasa III g), Katarzyna Fidler (klasa III g), Tomasz Grudziński (klasa II a), Paweł Gąsior (klasa II a), Marcin Grabosz (klasa II a), Krzysztof Liszka (klasa II a) i Paweł Kaliniak (klasa I a). Funkcję opiekuna grupy pełni Pani Agnieszka Grymek. Następne mecze odbędą się z VII i XVIII Liceum Ogólnokształcącym z Wrocławia.


24 listopada 2005 - Tajemnica Gwiazdy

Tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej przedstawia świat pierwszych chrześcijan z perspektywy jednej z najbardziej niezwykłych zagadek w historii ludzkości - tajemnicy Gwiazdy Betlejemskiej. Książka ukazuje, jak w czasach, w których urodził się Jezus, traktowano znaki na niebie: komety, rozbłyskujące gwiazdy i spotkania planet. Mówi o związkach legendy Trzech Króli, a tak naprawdę - Magów, z cywilizacjami rzymskiego imperium i Wschodu pod koniec I wieku n.e., czyli wówczas, gdy powstawały ewangelie. . . Właśnie ukazała się książka, prezentująca historyczne i astronomiczne hipotezy dotyczące zagadkowego zjawiska, opisanego w Ewangelii według Mateusza - "Tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej" (Świat Książki, Warszawa 2005).
Jej autorem jest Świdniczanin, absolwent II LO w Świdnicy, a obecnie historyk nauki z Polskiej Akademii Nauk, astronom, dr Jarosław Włodarczyk. Więcej o książce - >>> przeczytaj


24 listopada 2005 - Rynek z muzyką

26 listopada o godzinie 18.00 na Strzegomskim Rynku wystąpi - Zespół Sumptuastic. Jest to jedna z najlepiej zapowiadających się grup muzycznych w Polsce. Na scenie istnieją od 2000 roku. Muzyka jaką grają to pop-rock z domieszką dance. Można to ująć tak: jest to pop - rock grany inaczej. Skład zespołu to siedmioro młodych ludzi stworzonych po to, aby grać. Trójka frontmenów (dwie wokalistki i wokalista), gitarzysta, basista, klawisz i perkusista. Na scenie to prawdziwy wulkan, tętniący życiem!!! Na swoim koncie zespół ma 9 singli : "Dla Ciebie", "Warto Żyć", "Kołysanka", "Bez Pożegnania", "Mistyfikacja Uczuć", "Niebo Bez Ciebie", "Cisza", "Teraz Już Wiesz" oraz najnowszy "Bo mam Ciebie". Dwa teledyski: "Kołysanka" i "Niebo Bez Ciebie" emitowane przez MTV Polska, VIVA, Polsat, Polsat 2, TV4.Zespół był, jest i będzie gościem różnych programów muzycznych w telewizji i radio. Patronat medialny nad zespołem SUMPTUASTIC objęło 50 stacji radiowych z całej Polski!!! Ich debiutancki album " ...bo to wszystko jest Dla Ciebie" który ukazał się 7 lipca 2003 roku, w trzy miesiące po premierze zyskał status Złotej Płyty!!! Utwór "Kołysanka" jest jednogłośnie uznany przez wszystkich ludzi z branży muzycznej za Mega Hit, którym pozostanie na zawsze!!! W kwietniu 2004 roku zespół zaczął promocję nowego albumu "...cisza...".20 czerwca 2005r. ukazała się druga, długo oczekiwana płyta pt: "Cisza". W czerwcu 2005r. zespół również nagrał trzeci teledysk do piosenki "bo mam Ciebie"


24 listopada 2005 - W Bolku również zabrzmi muzyka

Jutro z okazji swojego dwudziestolecia w Świdnickim Klubie Bolko wystąpi z koncertem Walk Away. To najsłynniejsza polska formacja jazzowa, miejsce koncertu jest nieprzypadkowe. Zespół i jego lider od wielu lat są tu zawsze bardzo gorąco przyjmowani. Tym razem z okazji dojrzałego jubileuszu Chris zaprosił gwiazdy, z którymi występował w ostatnim dziesięcioleciu: w projekcie Walk Away na świdnickiej scenie wystąpią: Eric Marienthal na saksofonie, Steve Logan śpiew i gitara basowa, Miki Birta gitara, Daniel Szabo instrumenty klawiszowe, Krzysztof Zawadzki perkusja. Koncert rozpoczyna się o godzinie 20.00


24 listopada 2005 - Unijne środki dla szpitala

Świebodzicka spółka "Mikulicz", prowadząca Szpital Miejski, otrzyma spore dofinansowanie z funduszy europejskich. . 15 listopada Wydział Funduszy Europejskich Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego ogłosił listę tych placówek, które otrzymają unijne dotacje. O ich przyznanie zwróciło się kilkadziesiąt instytucji służby zdrowia. Pieniądze otrzyma tylko 9 - tyle bowiem wniosków zyskało akceptację ze względów formalnych i merytorycznych. "To dla nas bardzo ważne, bo wnioski przygotowywaliśmy sami, bez pomocy z zewnątrz. A jeśli już raz udało nam się uzyskać taką pomoc, to zyskaliśmy także kredyt zaufania i dodatkowe, całkiem wymierne punkty, które ważne będą w przyszłości, gdy będziemy chcieli się biegać o kolejne środki" - podkreśla Prezes spółki Mikulcz Joanna Książek-Sztof. Spółka podpisze umowę już wkrótce i na jej podstawie otrzyma 804.600 złotych. 300 tysięcy wygospodarować musi ze środków własnych i tu prezes Książek-Sztof liczy na poparcie rady Miejskiej. Rozwiązaniem może być chociażby poręczenie dla spółki kredytu bankowego lub . . . dotacja z budżetu. Taki krok byłby wskazany, bo o brakach w sprzęcie szpitalnym wiedzą wszyscy radni. Już w najbliższych dniach przygotowane będą warunki przetargów na zakup sprzętu. W grudniu powinna zostać podpisana umowa i szpital będzie mógł rozpocząć zakupy. "Jest to dla nas naprawdę ogromny sukces. Wierzę, ze to dopiero początek. Chcemy teraz "pójść za ciosem" i wystąpić o kolejne pieniądze. W tej chwili staramy się już o tak zwane środki norweski, przeznaczone na programy związane z opieką nad matką i dzieckiem. Jest szansa na doposażenie położnictwa, oddziału noworodkowego i pediatrii, gdzie także trafiają zupełnie mali pacjenci" - mówi prezes szpitala.


24 listopada 2005 - "112" już od nowego roku

W pierwszym kwartale nowego roku pięć nowych stanowisk pracy powstanie w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Związane jest to z uruchomieniem na terenie Powiatu całodobowych dyżurów do reagowania w przypadkach sytuacji kryzysowych. Dyżur sprawowany będzie pod numerem telefonu 112. Każdy samorząd przekaże na ten cel ok. 8 tys. zł ze swojego budżetu. Numer 112 to uniwersalny numer, pod który można dzwonić informując o zaistniałym zagrożeniu. Także w naszym powiecie taki numer został już uruchomiony jakiś czas temu i odbierany jest w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zachodzi jednak konieczność ustalenia 24-godzinnych dyżurów co najmniej trzech osób, które będą obsługiwały ten numer i przyjmowały informacje o ewentualnych zagrożeniach. Dzisiaj w Centrum Zarządzania Kryzysowego spotkali się wszyscy szefowie miast i gmin Powiatu Świdnickiego. Poruszono tematy związane z bezpieczeństwem, a przede wszystkim funkcjonowaniem numeru alarmowego 112. W jednym miejscu - siedzibie CZK - dyżurować będzie dyspozytor pogotowia, strażak oraz osoba cywilna zatrudniona przez samorządy na mocy porozumienia. Osoby obsługujące ten numer, będą musiały orientować się, gdzie mają zadzwonić, co robić i komu ewentualnie przekazać informacje o zagrożeniu. Stare numery alarmowe nadal będą funkcjonowały, ale uruchomienie nr 112 będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców a także osób przyjezdnych - powiedział Tomasz Szuszwalak - powiatowy komendant PSP w Świdnicy.


23 listopada 2005 - Świdnica w przewodniku

Na rynku włoskim ukazał się nowy przewodnik po Europie w języku włoskim, w którym m.in. za sprawą świdnickiej Informacji Turystycznej opublikowany został tekst o Świdnicy. Nasze miasto zostało w nim wymienione jako jedna spośród siedmiu wyjątkowych polskich pereł, obok Chełmna, Zamościa, Kazimierza Dolnego, Przemyśla, Sandomierza oraz Torunia. Jest także jedynym dolnośląskim miastem opisanym w przewodniku.
Prace nad przygotowaniem tekstu trwały kilka miesięcy. Najpierw elektronicznie, potem listownie pracownicy IT przesyłali do redaktora mediolańskiego wydawnictwa Touring Club Italiano - Roberto Polce materiały o naszym mieście, m.in: o bazie turystycznej i paraturystycznej, położeniu oraz atrakcjach i imprezach cyklicznych Świdnicy, jak również okolic (Książ, Jawor). Roberto Polce odwiedził Świdnicę i został oprowadzony po mieście przez kierownika IT - Iwonę Radziwiłko. Do powstania publikacji z pewnością znacząco przyczyniły się miłe wspomnienia z pobytu w Świdnicy.


23 listopada 2005 - Szkolenie

28 listopada w godzinach 10 -15 w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej - Anna Szywała S.C rozpoczyna się szkolenie w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej. Poprzez uczestnictwo w tym cyklu szkoleniowym będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami prawa pracy i prowadzenia dokumentacji pracowniczej, kadrowej, naliczania wynagrodzeń, prowadzenia rozliczeń z ZUS i US oraz obsługi programu Płatnik ZUS.
Szczegóły szkolenia - >>> zobacz


23 listopada 2005 - Świdnicka akcja "zima"

Akcja zimowego utrzymania dróg na dobre rozpoczęła się w Świdnicy. Miasto dba o 313 tys. m kw dróg gminnych, w sumie o 145 ulic. Od 17 listopada zużyto już ponad 100 ton mieszanki (soli i piasku) oraz 15 ton soli. Zimowym odśnieżaniem dróg miejskich i chodników zajmuje się "Farma Miejska". Firma wygrała przetarg w 2004 roku i podpisała z miastem trzyletnią umowę. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi, którymi kursuje komunikacja miejska oraz miejsca najbardziej niebezpieczne. Następne w kolejności są ulice o mniejszym natężeniu ruchu. Liczymy, że akcja "zima" pochłonie ok. 750 tys. zł. Dodajmy, że miasto nie zajmuje się odśnieżaniem dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych. Czynią to odpowiedni zarządcy. Przypominamy również, że odśnieżanie chodników należy do zarządców przyległych do nich nieruchomości. Zarządcy nieruchomości, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, w najlepszym wypadku mogą zostać pouczeni przez Straż Miejską. Grozi im jednak 100-złotowy mandat. Sprawa może także trafić do Sądu Grodzkiego. Całodobowe telefony do dyspozytorów zarządów dróg odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie:
- Farma Miejska - drogi miejskie - tel. 851 39 88,
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Wałbrzych - droga krajowa nr 35 - tel. 841 03 65 wew. 15,
- Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wałbrzych - drogi wojewódzkie - tel. 845 33 57,
- Zarząd Dróg Powiatowych - drogi powiatowe - 851 40 70 wew. 22.


23 listopada 2005 - Szopka Bożonarodzeniowa

Żarowski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich tych, którzy posiadają umiejętności manualne do udziału w VIII konkursie pn. "Dolnośląska Szopka Bożonarodzeniowa".
Karta zgłoszeń do udziału w konkursie - >>> pobierz
i >>> wyślij
Termin nadsyłania prac mija 10 grudnia tego roku.


23 listopada 2005 - Żywność dla ubogich

30 młodych wolontariuszy, uczniów z Gimnazjum nr 2, weźmie udział w akcji gromadzenia żywności dla najbardziej potrzebujących. W dniach od 2 do 4 grudnia w wałbrzyskich hipermarketach wolontariusze ze Świebodzic oraz Wałbrzycha będą kwestować na rzecz najuboższych mieszkańców naszej okolicy. Akcję przeprowadza Wałbrzyski Bank Żywności, a część zebranych darów z pewnością trafi też do Domu Dziecka "Promyk", z którym uczniowie z Gimnazjum nr 2 współpracują od lat. Między innymi dlatego młodzi świebodziczanie włączyli się do akcji w tym roku.


23 listopada 2005 - Zapisy na wolontariuszy

29 listopada o godzinie 17:30 odbędą się zapisy na wolontariuszy XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworzynie Śląskiej.
Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą zdjęcia legitymacyjnego i długopisu do wypełnienia ankiety zapoznawczej.
Spotkanie dla przyszłych wolontariuszy w Ośrodku Kultury w Jaworzynie Śląskiej przy ulicy Powstańców 3.


23 listopada 2005 - Twórca polskich testów genetycznych

Co dziesiąty mieszkaniec Świdnicy zagrożony jest chorobą nowotworową. Tak wynika z pionierskich badań ankietowych prowadzonych w mieście. Zdaniem, lekarzy aż 90-procentową szansę na wyleczenie choroby nowotworowej mają jedynie osoby, które zgłosiły się do specjalisty w pierwszym stadium choroby. A w tym mają pomóc właśnie współfinansowane przez miasto badania. - Gdyby w całym kraju były prowadzone regularne badania genetyczne, moglibyśmy uratować co najmniej kilka tysięcy osób rocznie - uważa prof. Jan Lubiński, kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych przy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, który patronuje świdnickiemu projektowi. Profesor Lubiński jest współtwórcą polskich testów genetycznych, dzięki którym wykrywane są predyspozycje do zachorowania m.in. na raka piersi, jajnika, jelita grubego, prostaty i tarczycy. Będzie gościem ogólnopolskiej konferencji "Genetyka w onkologii", którą zaplanowano na 3 grudnia w Świdnicy. - To konferencja nie tylko dla naukowców. Ryzyko zachorowania na raka może dotyczyć wszystkich, dlatego warto dowiedzieć się jak można zapobiec tej chorobie - mówi lekarz Ewa Kilar, kierownik Poradni Genetycznej w Świdnicy. Podczas konferencji będzie możliwość przeprowadzenia ankiety. Dzięki temu lekarze poznają profil genetyczny danej osoby i są w stanie z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, czy zachoruje ona na raka. - Wówczas możemy określić profilaktykę lub leczenie dla konkretnego pacjenta, by zmniejszyć ryzyko zachorowania - zaznacza doktor Kilar. Odpowiednie zastosowanie programów profilaktycznych może zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej z 80-90 proc. do 5-30 proc.


23 listopada 2005 - Sybiracy świętowali

Czterdzieści pięć osób ze strzegomskiego koła Sybiraków otrzymało Krzyże Zesłańca Sybiru. Uroczystość odznaczenia połączono z obchodami Święta Niepodległości. - Z listy odznaczonych powstanie zapis dla przyszłych dziejów. Będzie to widoczny ślad zesłańców XX wieku, heroiczna historia tych, co przeżyli Sybir i wbrew prześladowcom wrócili do kraju - mówi Jerzy Orabczuk, prezes strzegomskiego Koła Związku Sybiraków. Krzyż Zesłańca Sybiru jest odznaczeniem państwowym, nadawanym przez Prezydenta RP. Odznaczenie to zostało ustanowione dopiero dwa lata temu, po prawie dziesięciu latach starań związku. - Sybir to nie tylko kraina geograficzna, to przenośnia dla każdego miejsca zesłania naszych rodaków - powiedział Stanisław Sznajder, prezes oddziału ZS w Wałbrzychu. - Większość z nas była wtedy jeszcze dziećmi. Pamiętamy jednak radość towarzyszącą powrotowi do ojczyzny, jak nasi rodzice na kolanach szli do kościoła podziękować za to Bogu. Sybirakami są wszyscy obywatele polscy, którzy w latach 1939-1956 byli deportowani z kraju rodzinnego na Syberię i do Kazachstanu. Uroczystość uświetnił występ Chóru Wojska Okręgu Dolnośląskiego. Żołnierze śpiewali piosenki wojskowe i biesiadne. Całe spotkanie poprowadził Jerzy Orabczuk, prezes Koła Związku Sybiraków w Strzegomiu. Odznaczenia wręczał burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sitarz.


23 listopada 2005 - Kochać Ojczyznę

Gimnazjum nr 1 zorganizowało apel poległych. Pod hasłem „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce” młodzież uczciła pamięć walczących o niepodległość. Płonące znicze, konary drzew, drewniane krzyże, powaga i zaduma. Tak zaczął się uroczysty spektakl poświęcony pamięci tych, którzy przed 87 laty wywalczyli zwycięstwo i powrót Polski. Uczniowie w pięknej scenografii i w kostiumach przenieśli wszystkich zebranych w czasie, do dnia 11 listopada 1918 roku. Wtedy wieść o zwycięstwie, o odzyskaniu niepodległości przez Polskę dopiero rozbrzmiewała. Szczęśliwi ludzie wychodzili wtedy na ulice, by radować się, cieszyć i śmiać przez łzy. Grupa żołnierzy relacjonowała dni ciężkich i ofiarnych lat walki o wolność. Wspominała swoich dowódców i współtowarzyszy walki oraz poległych cywili. Atmosferę tamtych dni pomógł młodym aktorom odtworzyć szkolny chór, który pod kierownictwem Agnieszki Rut zaśpiewał kilka charakterystycznych dla tego okresu pieśni. Apel był doskonałą lekcją historii i pamięci wszystkich, dzięki którym przez 123 lata niewoli naród polski nie zapomniał kim jest i stanął do walki o wolną i niepodległą Ojczyznę. Umocnił w nas dumę z poczucia tego, że jesteśmy Polakami, narodem o tak chlubnej przeszłości.


22 listopada 2005 - Sportowe wydarzenie

Dzisiaj na wypełnionej kibicami sali sportowej na Świdnickim Zawiszowie doszło do niecodziennego spotkania. Świdnicki MKS spotkał się w meczu towarzyskim z 10-krotnym mistrzem Egiptu, pięciokrotnym mistrzem Afryki zespołem - Concerning Ahly Club. W zespole tym występuje 10 reprezentantek Egiptu. Reprezentacja tego kraju awansowała do Mistrzostw Świata 2006 w Japonii. Rozegrano pięć setów, tak się wcześniej umówiły oba zespoły. MKS Świdnica - Concerning Ahly Club 3:2 w setach 25/22, 17/25, 25/22, 25/20, 11/25.
Zdjęcia z meczu i z Park Hotelu - >>> zobacz


22 listopada 2005 - Urząd zatrudnił pracowników

Od 3 listopada na podstawie umowy, zawartej przez Urząd Miejski w Świebodzicach z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy 150 osób zatrudnionych zostało w ramach organizowanych przez samorząd robót publicznych. 15 listopada do tego grona dołączyło jeszcze 15 osób. Gmina liczyć może na refundację większości kosztów zatrudnienia. Kryteriami, jakie brane były pod uwagę, był wiek - powyżej 50. roku życia oraz długotrwałe bezrobocie. Zatrudniane były także te osoby, które w wyniku uzyskania odpowiedniego stażu otrzymają świadczenia w postaci zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku przedemerytalnego. Zatrudnieni wykonują przede wszystkim prace gospodarczo-porządkowe na terenie miasta. - Osoby te skierowane zostały do placówek miejskich - szkół, przedszkoli, Ośrodka Sportu i Rekreacji, szpitala i Zakładu Obsługi Komunalnej. W tej chwili gros osób skierowanych zostało do odśnieżania miasta - wyjaśnia Ryszard Gierstel, naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych i Promocji. Z końcem listopada zakończy pracę większość osób, zatrudnionych na mocy zawartej wiosną umową z PUP na organizację prac interwencyjnych. Ostatni zatrudnieni zakończą pracę 15 stycznia. - Osobiście nie jestem zwolennikiem organizowania przez urząd stanowisk pracy. Ale przy tak dużym deficycie pracy nie mamy innego wyjścia. Musimy wykorzystać posiadane możliwości. Zajęcie zarobkowe, nawet w takiej formie, to zapewnienie bytu wielu rodzinom, to przeciwdziałanie demoralizacji społecznej. Dlatego dopóki można, dopóki są na to środki, będę czynił o nie starania. Wolę zatrudniać ludzi niż przyznawać kolejne zasiłki z opieki społecznej - wyjaśnia burmistrz Jan Wysoczański. Gmina Świebodzice kolejny raz zostanie prawdopodobnie powiatowym rekordzistą, jeśli chodzi o ilość osób zatrudnionych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W 2005 roku do listopada z różnych form skorzystało 450 osób!


22 listopada 2005 - Pomóżmy Grześkowi

Grzesiek Bylica - harcerz, drużynowy 15 Świebodzickiej Drużyny Wędrowniczej "Troter" z Hufca ZHP Świdnica. Zapadł na chorobę nowotworową i jak wiele polskich dzieci objęty jest leczeniem w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Grzesiek jest wspaniałym harcerzem, wędrownikiem, naszym przyjacielem. Był z nami na obozie harcerskim w Niesulicach, rajdach "Granica" w Karkonoszach i "Arsenał" w Warszawie, reprezentował ze swoją drużyną Związek Harcerstwa Polskiego na Zlocie Skautów Amerykańskich, który odbył się w Waszyngtonie w USA w 2001 roku. Uczy się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy - w maju 2006 zdawać będzie maturę. Obecnie Grzegorz jest po kilku chemioterapiach, a przed nim operacja, która, jak wierzą wszyscy, pomoże mu w powrocie do zdrowia. Koszty leczenia Grzegorza pokrywa Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową". Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy mogą pomóc Grzegorzowi o dokonywanie wpłat na konto:
Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową"
ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław PKO BP IV Oddział Wrocław 21 1020 5242 0000 2802 0127 9512 "Grzegorz Bylica"


22 listopada 2005 - Ruszyło odśnieżanie dróg

Firma prywatna z Modliszowa, która wygrała tegoroczny przetarg na zimowe odśnieżanie dróg rozpoczęła już dziś odśnieżanie. Piaskarki, pługo-piaskarki, pług wirnikowy i Ostrówek doprowadzają gminne drogi do pożądanego stanu. W razie potrzeby swojego sprzętu użyczy także Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Burkatowie. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi prowadzące do szkół, a w następnej - drogi wskazane przez sołtysów gminnych wsi lub osoby przez nich wyznaczone.
Dziś otrzymaliśmy już zgłoszenie z Modliszowa, natomiast pozostałe wsie same poradziły sobie ze śniegiem. Potrzebę odśnieżenia gminnej drogi należy zatem zgłaszać sołtysowi. Odśnieżanie będzie prowadzone bez przerwy, także w nocy, aż do całkowitego udrożnienia wszystkich zgłoszonych dróg gminnych.


22 listopada 2005 - Praca w strefie

Japoński producent kulek łożyskowych firma AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o. w Żarowie, ul. Przemysłowa 12, 58-130 Żarów
poszukuje pracowników.
Osoby zainteresowane stanowiskiem operatora maszyn prosimy wyłącznie o przesłanie własnego życiorysu edukacyjno-zawodowego (+ ew. nr tel.) na w/w adres zakładu AKS.
Mile widziane będą zgłoszenia kandydatów posiadających wszelkie przydatne kwalifikacje (np. uprawnienia na wózki widłowe + wymiana butli gazowych, suwnice, żurawie, prace elektryczne, piece przemysłowe, spawanie itp.) oraz mechanicy. Poszukujemy także menadżera i głównego księgowego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Szwedzka Firma produkująca sprzęt AGD, ELECTROLUX POLAND Sp. z o. o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Żarów poszukuje absolwentów szkół wyższych lub osoby na ostatnim roku studiów z bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. List motywacyjny + CV prosimy przesyłać na w/w adres lub e-mailem - >>> wyślij


22 listopada 2005 - Skutecznie zyskują środki

Gmina Świebodzice realizuje jedną z większych w ostatnich latach inwestycję drogową z pomocą środków unijnych. Urzędnicy pomyślnie przeszli wszystkie procedury, by doprowadzić do pomyślnego finału - umowy podpisanej w Urzędzie Wojewódzkim. Ta inwestycja to ulica Przemysłowa, która skomunikuje ulicę Strzegomską ze strefą przemysłową, utworzoną przy wylocie z miasta. Przeznaczone tam pod inwestycje działki zostały w całości sprzedane, a w warunkach sprzedaży miasto zapewniło przedsiębiorców o budowie na własny koszt drogi i doprowadzeniu niezbędnych mediów. Tak się też stanie. Ulica Przemysłowa to inwestycja wartości 1.963.964,52 zł. Z tego aż 75% to dofinansowanie unijne. Świebodzice wysłały swą ofertę na konkurs w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oceniono pozytywnie zarówno formalną, jak i merytoryczną stronę wniosku. To drugi w ostatnich tygodniach wniosek Świebodzic zakończony podpisaniem umowy. Kolejna dotyczy rozbudowy i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Starym Jaworniku. Ulicę Przemysłową na mocy wygranego przetargu wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stańczyk spółka jawna. Firma wykonuje wszystkie niezbędne uzbrojenia, w tym kanalizację i wodociąg, oraz jezdnię. Ostateczny termin wykonani wszystkich prac to kwiecień przyszłego roku. Ale część ulicy jest już gotowa i zapewnia dojazd tym z inwestorów, którzy kończą w strefie przemysłowej budowę obiektów przemysłowych, w tym firmie Moneva Polska, która wkrótce rozpocznie produkcje w nowej hali.


21 listopada 2005 - Więcej wiat przystankowych

Nową wiatę, wartą 7,5 tys. zł zainstalowano na przystanku przy pl. św. Małgorzaty. Zgodnie z porozumieniem koszty tego zadania poniosło świdnickie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w zamian za umorzenie części kwot należnych Świdnicy za korzystanie z przystanków miejskich. Dobrych wiadomości dla pasażerów jest więcej. Według planu w przyszłym roku kolejnych osiem wiat przystankowych powinno zostać zamontowanych w miejscach, gdzie nie były one wymieniane od lat: na pl. św. Małgorzaty oraz przy ul. Westerplatte, Jodłowej, Ofiar Oświęcimskich. Urząd Miejski w Świdnicy przygotowuje przetarg dla firm, które chciałyby zakupić i zamontować wiaty. W zamian mogłyby korzystać z powierzchni reklamowych na przystankach bądź wynajmować je innym. Podobny sposób na wymianę wiat przystankowych stosowany jest - z powodzeniem - w miastach większych niż Świdnica.


21 listopada 2005 - Medale

Wczoraj w Legnicy odbyły się zawody w Karate Kyokushin. W zawodach brało udział 85 zawodników z 13 klubów z całej Polski. Świdnicki Klub Karate Kyokushin reprezentowany był przez dwie zawodniczki i czterech zawodników.
Nasze dwie reprezentantki Monika Świrska i Beata Krzanowska zajeły odpowiednio 2 i 3 miejsce w konkurencji kata juniorek. Kolejne zdobycze medalowe padły łupem dwóch świdnickich karateków Grzegorza Pałki, który w konkurencji kumite junorów do 60 kg. wywalczył drugie miejsce przegrywając w finale po dogrywce z wielokrotnym mistrzem polski Arkadiuszem Gdulą . Na drugim stopniu podium w konkurencji kumite juniorów w kategorii open stanął także Paweł Czapula, który po drodze do finału stoczył dwie wygrane walki. Sukces Pawła jest tym większy, że są to dopiero drugie zawody tego utalentowanego zawodnika.
W zawodach wystąpili jeszcze: Adrian Gajdowski - kumite juniorów do 70kg. i Jakub Kujacz - kata juniorów młodszych. Szefem ekipy zawodników Świdnickiego Klubu Karate Kyokushin był Zbigniew Romanowski.


21 listopada 2005 - Szkolenia dla rolników

Od 24 do 30 listopada na terenie Gminy Świdnica odbędą się szkolenia dla wszystkich rolników z zakresu gleboznawczej klasyfikacji użytków rolnych - (zmienionych klas). Szkolenie przeprowadzą pracownicy Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.
W związku z niezwykle pilnym terminem składania zleceń przez rolników o przekwalifikowanie i krótkim okresem przeprowadzenia procedury przekwalifikowania gruntów rolnych, sprawę należy traktować jako bardzo pilną. Terminarz szkoleń - >>> zobacz


21 listopada 2005 - Nagroda za najładniejsze

W klubie Reklan w obecności wiceburmistrz Elżbiety Wiszniewskiej wręczono nagrody w kolejnej edycji konkursu "Najładniejsze okno, balkon, posesja w mieście". Przewodniczącą jury była radna Barbara Kościelniak i to ona właśnie tego dnia zaprosiła laureatów na wręczenie nagród. Nagrody wręczano w tym roku w czterech kategoriach, dołączając dodatkowo ogródek przydomowy i działkowy. I tak w poszczególnych kategoriach zwyciężyli: kategoria "najładniejsza posesja" - I miejsce Wioletta Salwowska i Nicole Piechocka, kolejne - Zbigniew Dobrzański i Czesław Rusewicz, Danuta i Bronisław Trybuła. W kategorii "Najładniejsze okno" zwyciężyła Arena Augustyn. Za nią uplasowała się Janina Grygiel. Najładniejsze w ocenie komisji w tym roku przygotowały Danuta Serafin z ulicy Bolesława Chrobrego i Maria Blach przed Janiną Majcher oraz Janiną i Ryszardem Mrowińskim. Miejsce trzecie równorzędnie otrzymali Czesława i Władysław Sobieszczańscy oraz Ewa Gara. Nagroda za najładniejszy ogródek przydomowy była jedna i otrzymał ją wspaniały kwartet z ulicy Krasickiego 26. Tam o posesję dbają cztery zaprzyjaźnione ze sobą sąsiadki: Helena Ziemniak, Stanisława Godyla, Anna Boniecka i Anna Michałowicz. Dla wszystkich nagrodzonych były dyplomy gratulacyjne, nagrody książkowe, ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kwiaty przekazane przez sponsorów. Wszystkie zgłoszenia, dokonane poprzez kupony z "Gońca Świebodzickiego", także miały szansę na nagrodę. Wylosowała ją Zofia Kubińska - uhonorowana pięknym albumem i zielonym upominkiem.


21 listopada 2005 - Konkurs

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy ogłasza konkurs na fraszkę i haiku o tolerancji. Konkurs odbywa się w ramach Dnia Tolerancji - Rock przeciw AIDS.
Konkurs przeznaczony dla młodzieży od 15 roku życia. Najlepsze prace zostaną nagrodzone a wręczenie nagród odbędzie się podczas koncertu pierwszego grudnia podczas "Rock przeciw AIDS".
Termin nadsyłania prac do 25 listopada. Warunki konkursu - >>> zobacz


21 listopada 2005 - Wciąż trwa publiczna zbiórka

Od miesiąca pomnik papieża Jana Pawła II cieszy oczy świebodziczan, wita przyjezdnych, prowokuje do chwili zadumy. Nie zakończono jednak zbiórki na jego budowę. Nadal można wpłacać pieniądze na ten cel. Trzeba zebrać już niewielką część środków, ale hojność wiernych wciąż jest potrzebna, Ufamy, że namacalny już wspaniały pomnik zmobilizuje do dalszych wpłat. Burmistrz miasta Jan Wysoczański oraz ksiądz dziekan Augustyn Nazimek serdecznie dziękują za wszystkie wpłaty, z których sfinansowany będzie pomnik Papieża Jana Pawła II. Dla tych, którzy chcieliby wesprzeć budowę pomnika, podajemy numer konta: Kredyt Bank Świebodzice 83 1500 1764 1217 6002 9718 0000 z dopiskiem "Pomnik Jana Pawła II". Lista osób, którzy wspomogli budowę pomnika - >>> zobacz


20 listopada 2005 - W PKS-ie taniej

1 grudnia PKS Świdnica. wprowadza na trasie Świdnica - Żarów zniżkę w wysokości 40% przy zakupie biletów jednorazowych dla emerytów i rencistów. Bilet będzie kosztował jedynie 1,50 zł!
PKS Świdnica obniżył też do 50 zł cenę biletu miesięcznego szkolnego na tej samej trasie. Świdnica - Żarów.
A bilet miesięczny normalny - pracowniczy kosztuje jedyne 75 zł.


20 listopada 2005 - Nie wiedzie się AKS-owi

Nie powiódł się dzisiejszy wyjazd piłkarzy AKS Strzegom do Lubania. Łużyce Lubań - AKS Strzegom 4-1.
Po tej porażce strzegomianie zajmują 17 pozycję w tabeli rozgrywek a Polonia/Sparta Świdnica po wczorajszym zwycięstwie awansowała na siódme miejsce.


20 listopada 2005 - Liga okręgowa

W rozegranym dzisiaj meczu I kolejki rundy wiosennej sezonu 2005/2006 w lidze okręgowej seniorów zespół Victorii Świebodzice pokonał na własnym boisku drużynę Kryształu Stronie Śląskie 1:0 (0:0). Bramkę dla Victorii zdobył w 81 min. Bartosz Sobota. Victoria wystąpiła w tym meczu w następującym składzie: Kącki, Prusiński, Fleszar, Piotrowski, Kiryczuk, Kiełbowicz, Weirauch, Rogowski, Stoma, Sobota, Białkowski. Po przerwie grali: Karczmarz, Rochatka, Błaszczak, Lehner.
A zespół Stali Świdnica uległ w Kudowie tamtejszemu Włókniarzowi 0:3 i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.
Victoria dzisiejszym zwycięstwem awansowała na trzecie miejsce.


20 listopada 2005 - Pierwsze zwycięstwo

Brawo siatkarze Dors Świdnica. Wreszcie pierwsze zwycięstwo, miejmy nadzieję, że coś ruszyło, że to początek lepszej gry świdnickiej drużyny. Wczoraj Dors Świdnica wygrał z Olavią Oława 3:0 w poszczególnych setach 25:22, 25:16, 25:17.


20 listopada 2005 - Finał siatkarzy

Dzisiaj w sali sportowej na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy odbył się Finał Piłki Siatkowej Mężczyzn w ramach VI Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi.
W turnieju wystartowało osiem drużyn. Byli to finaliści eliminacji strefowych.
W zawodach zwyciężyła drużyna LKS Czarni Przedwojów przed LKS Belfer Ząbkowice, ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska. Na czwartym miejscu jedyna drużyna reprezentująca Powiat Świdnicki - LKS Chemik Żarów. Kolejne miejsca zajęli: LKS Krzeczyn Wlk., LZS Średzianin Środa Śląska, LZS Ricardo Jerzmanki, ósmą drużyną w turnieju było LZS W.Quandt Żmigród.


20 listopada 2005 - Przekazywać i działać

Zakończyły się kolejne warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień. Tym razem uczestnicy konstruowali gminny program profilaktyki uzależnień. - Potrzebę opracowania takiego programu zgłoszono już na poprzednich warsztatach - podkreśla Renata Marciniak, terapeutka prowadząca zajęcia. . Warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom odbywają się w gminie już od kilku lat. Organizuje je urząd w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki pochodzą z budżetu gminy. W tegorocznym szkoleniu brało udział 20 osób. Byli to pedagodzy, policjanci, strażnicy miejscy i pracownicy opieki społecznej. Efektem trzydniowych, intensywnych zajęć jest gminny program profilaktyki uzależnień. Stworzony program bazuje na ścisłej współpracy między instytucjami, które mają kontakt z osobami zagrożonymi uzależnieniem, uzależnionymi oraz ich rodzinami. Chodzi o szkoły, policję, straż miejską, opiekę społeczną, gminę. Dla realizacji tego zadania uczestnicy szkolenia proponują powołać "Gminne Centrum Wsparcia i Terapii". - Jeśli uda nam się wcielić w życie to, co stworzyliśmy, problem uzależnień w naszej gminie na pewno się zmniejszy - komentują wyniki swojej pracy uczestnicy warsztatów.


19 listopada 2005 - Wysokie zwycięstwo

W rozegranym dzisiaj meczu czwartej ligi piłki nożnej Polonia/Sparta Świdnica na własnym boisku pokonała wysoko GKS Kobierzyce wygrywając aż 4:0.

A druga drużyna z Powiatu, AKS Strzegom występująca w czwartej lidze zagra jutro w Lubaniu z Łużycami.


19 listopada 2005 - Rock przeciw AIDS

Pierwszego grudnia w Świdnicy odbędzie się kolejny - Rock przeciw AIDS. Impreza odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS.
Jak w roku ubiegłym tak też i teraz będą konkursy, koncert, happening, wystawy i prezentacje.
Program imprezy - >>> zobacz


19 listopada 2005 - Obrady świdnickiej Rady Miejskiej

Na 25 listopada zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. W jej trakcie Prezydent Świdnicy przedstawi projekt budżetu miasta na 2006 rok. Radni wysłuchają raportu o stanie dróg publicznych w Świdnicy oraz zapoznają się z protokołem kontroli dokonanych przez Komisję Rewizyjną:
- "Budżet, kadry, celowość organizowanych imprez - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy"
- "Prawidłowość prowadzenia naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów ze szczególnym uwzględnieniem tzw. selekcji uczniów".
Podejmą również szereg uchwał:
* w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
* w sprawie zbadania przez Komisję Rewizyjną zgodności z prawem sprzedaży działki i udziału w innej przy ul. Śląskiej,
* w sprawie zmiany zasad i trybu umorzeń zaległości czynszowych i innych opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych i socjalnych,
* w sprawie ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych,
* w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną najmu i nabycia od miasta nieruchomości przy ul. Pułaskiego przez radną Julittę Stefańską-Brodę.
Obrady rozpoczynają się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


19 listopada 2005 - Czwarta liga siatkówki

Występujący w czwartej lidze siatkarze AKS Strzegom mimo iż wystąpili na własnej sali nie zdołali sprostać zawodnikom MKS Pogoń Góra i przegrali mecz w pięciu setach - 2:3 i zajmują w tabeli rozgrywek szóstą pozycję wyprzedzając siódmą w tabeli TS "Silesia" Świebodzice, która doznała porażki z Tygrysami Strzelin.
Tygrysy Strzelin - Silesia Świebodzice 3:1 w poszczególnych setach 25:21, 17:25, 25:19, 25:22.


19 listopada 2005 - Refleksyjne śpiewanie

W Strzegomskim Centrum Kultury odbyły się młodzieżowe spotkania z piosenką religijną i refleksyjną. Była to już XVII edycja imprezy. Na scenie zaprezentowała się schola dziecięca działająca przy Parafii Św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu, schola młodzieżowa z Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu, grupa młodzieżowa Kościoła Zielonoświątkowego, Acoustic Brothers, zespół wokalno-instrumentalny Jeruzalem z Parafii Św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie oraz diakonia muzyczna z Parafii Św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu. - Wykonawcy biorący udział w tegorocznych spotkaniach zachwycili widownię wysokim poziomem artystycznym oraz niezwykle dojrzałą interpretacją wykonywanych utworów - komentują organizatorzy. - Nie zabrakło też opracowań muzycznych autorstwa uczestników spotkań.


18 listopada 2005 - Inaczej przez ul. A. Krajowej

Od 26 listopada będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu w rejonie ul. Armii Krajowej (odcinek od ul. Niecałej do Ofiar Oświęcimskich). Główna zmiana polega na wprowadzeniu na tym odcinku ruch w obu kierunkach. Po obu stronach jezdni będzie obowiązywał zakaz parkowania. W rejonie ul. Armii Krajowej zmieni się również przebieg drogi głównej, dlatego od 26 listopada ul. Sybiraków stanie się drogą podporządkowaną.
Jeszcze obowiązująca organizacja ruchu sprawia, że mieszkańcy muszą nadłożyć drogi, by dotrzeć do któregoś z urzędów i instytucji zlokalizowanych w rejonie ul. Armii Krajowej. Wprowadzone zmiany są efektem pomiaru natężenia ruchu, który przeprowadzono w rejonie skrzyżowań: Armii Krajowej-Niecała-Sybiraków oraz Armii Krajowej-Ofiar Oświęcimskich-Sybiraków. Powinny nie tylko ułatwić, ale też skrócić czas podróży. Do wszystkich kierowców apelujmy, aby baczniej przyglądali się znakom drogowym.


18 listopada 2005 - Koszykówka gimnazjalistów

Dzisiaj na Hali Sportowej przy ul. Pionierów odbyły się rozgrywki w Piłce Koszykowej Gimnazjów wśród chłopców. Organizatorem zawodów był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Drużyny grały w jednej grupie systemem każdy z każdym 2 razy po 10 minut. Po rozegraniu sześciu spotkań pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 1, zdecydowanie wygrywając swoje mecze. Kolejne miejsca zajęły Gimnazjum nr 2, nr 3 i nr 4. W dalszym, powiatowym szczeblu rozgrywek w koszykówce chłopców nasz powiat świdnicki reprezentować będzie Gimnazjum nr 1. Życzymy powodzenia.


18 listopada 2005 - Będzie dofinansowanie

Wniosek Powiatu Świdnickiego o finansowanie projektu w ramach ZPORR pt. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku Mielęcin-Łażany" uzyskał rekomendację Regionalnego Komitetu Sterującego co w efekcie pozwoliło na zatwierdzenie do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla naszego Powiatu jest to bardzo ważny odcinek drogi, stanowi bowiem część najkrótszego połączenia pomiędzy drogą krajową nr 5 (Wrocław - Bolków i do przejścia granicznego w Lubawce) a drogą krajową nr 35 (Wrocław- Wałbrzych i do przejścia granicznego w Golińsku). Ten odcinek drogi stanowi także element najkrótszego połączenia drogowego pomiędzy stolicą powiatu Świdnicą a autostradą A4. Z punktu widzenia lokalnego warto zaznaczyć, że łączy on także powiaty: świdnicki i średzki. Dodatkowo dla miejscowości położonych na południe od Świdnicy, stanowi połączenie z często uczęszczaną drogą krajową nr 5 i autostradą A4. Według planu jest szansa, że Powiat dostanie dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. A kwota jest niebagatelna - to ponad 6 mln zł. Całość inwestycji opiewa bowiem na kwotę 10 mln zł., resztę - ok. 4 mln zł - pokryje powiat ze swojego budżetu. Mamy także otrzymać ponad 6 mln zł na realizowany wspólnie z miastem Świdnica projekt obejmujący przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego. Dzięki realizacji tych zadań zwiększy się atrakcyjność terenów inwestycyjnych w rejonie Zawiszowa i poprawiona zostanie komunikacja w żarowskiej podstrefie WSSE Inwest Park.


18 listopada 2005 - Sprawozdawali i wybierali

Strzegomskie koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ma nowe władze. Przez najbliższe cztery lata funkcję prezesa będzie pełnił dotychczasowy sekretarz zarządu - Henryk Dylewski. Do koła w Strzegomiu należy 245 osób, 84 kombatantów i 161 podopiecznych (wdowy i wdowcy po związkowcach). Są to mieszkający na terenie gminy żołnierze Września 1939, Ludowego Wojska Polskiego, Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Armii Czerwonej i byli więźniowie polityczni. Działalność koła to uczestnictwo w uroczystościach państwowych, kościelnych i związkowych, angażowanie się na rzecz środowiska kombatanckiego oraz pomoc socjalno - bytowa dla członków związku. Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze stało się okazją do wręczenia medali i odznaczeń przyznanych kombatantom oraz osobom zasłużonym dla związku. Rosyjska Federacja przyznała jubileuszowy medal w 60-lecie zwycięstwa Wielkiej Ojczyźnianej Wojny 1941-1945 Michałowi Czyczerskiemu, Michałowi Chruścielowi, Janowi Tryczowi, Eugeniuszowi Bakunowi, Józefowi Łowczaninowi, Walerianowi Góreckiemu i Bronisławowi Prokopowiczowi. Medalem Żukowa odznaczono Józefa Zywera. Lech Markiewicz, Krystyna Chyrc, Franciszek Horbacz, Henryk Dylewski i Franciszek Mrozowski otrzymali odznakę za zasługi dla związku.


18 listopada 2005 - Przetarg na parkometry

Urząd Miejski w Świdnicy jeszcze w tym roku chce rozpocząć wymianę 40 parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania. Ogłoszono już przetarg. Ma on wyłonić firmę, która odkupi od miasta obecnie działające parkometry, a w ich miejsce zamontuje nowe urządzenia. Parkometry działają w Świdnicy od 2000 roku. Wraz ze zużyciem sprzętu wzrasta ich awaryjność, a naprawy są kosztowne. Dlatego zapadła decyzja o wymianie urządzeń. Według planu pierwsze pięć parkometrów ma zostać dostarczonych jeszcze do końca tego roku. Kolejne w 2006 i 2007 roku.


18 listopada 2005 - Chcą awansować

Do urzędu w Strzegomiu wpłynęły cztery wnioski o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.
Postępowanie egzaminacyjne zostanie przeprowadzone do końca roku.
Do niedawna takie postępowania odbywały się tylko w okresie wakacyjnym.
Niedawno wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniło to.
Obecnie postępowanie egzaminacyjne będą prowadzone również w czasie roku szkolnego.


17 listopada 2005 - Colgate inwestuje w Świdnicy

Amerykański koncern Colgate-Palmolive zainwestuje w Świdnicy. Kilka dni temu kierownictwo firmy podpisało list intencyjny z władzami miasta oraz kierownictwem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". O swoich planach poinformowało już pracowników w USA. - Inwestycja Colgate-Palmolive to po szwedzkiej firmie Electrolux drugie, tak duże przedsięwzięcie w Świdnicy. Cieszę się, że praktycznie w ciągu jednego roku udało nam się skusić takich potentatów. W ślad za nimi idą kolejne firmy i muszę przyznać, że wszyscy zainteresowani inwestowaniem w Świdnicy muszą się spieszyć, ponieważ niebawem może zabraknąć dla nich wolnych działek. Moja radość jest tym większa, że udaje się urzeczywistnić to, co sobie zaplanowałem. Wkrótce więcej osób będzie miało szanse na znalezienie zatrudnienia, a na tym zyskają wszyscy. Słowem mieszkańcom będzie się żyło lepiej - mówi Wojciech Murdzek, Prezydent Świdnicy. Międzynarodowy koncern zadeklarował zakup 22 ha ziemi przy ul. Kazimierza Wielkiego, w świdnickiej dzielnicy Zawiszów. Władze Świdnicy zabiegają o objęcie tego obszaru przywilejami strefy ekonomicznej. Colgate chce tam wybudować fabrykę produktów do higieny jamy ustnej. Nowy zakład da pracę ponad 400 osobom, zaś nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 40 mln euro.
Wszelkie inne informacje związane z projektem obecnie objęte są tajemnicą. Postaramy się w przyszłym tygodniu przekazać Państwu więcej informacji na temat tej inwestycji oraz innych w Podstrefie Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".


17 listopada 2005 - Listopadowa sesja

23 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu w Świdnicy. Radni wysłuchają sprawozdania z działalności Zarządu za miniony okres oraz przyjmą stanowisko w sprawie organizacji i zarządzania drogami publicznymi. Po tej części sesji Radni będą obradować nad jedną z ważniejszych uchwał dot. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Wprowadzenie zmian w WPI stało się konieczne ponieważ Powiat będzie realizował dwa nowe zadania: "Wykonanie opracowania projektowego "Koncepcji programowo - przestrzennej" oraz "Studium wykonalności" drogi powiatowej nr 3396 D oraz "Budowa medycznej platformy informacyjnej dla interesariuszy SP ZOZ Latawiec Świdnica". Powiat Świdnicki wspólnie z Miastem Świdnica, Gminą Świdnica oraz Gminą Żarów złożył wniosek o środki unijne na realizację I etapu regionalnego projektu przebudowy układu komunikacyjnego łączącego istniejące obszary aktywności gospodarczej w rejonie Miasta Świdnicy i Żarowa wraz z połączeniem miast regionu z autostradą A4. Droga ta poprawi także obsługę komunikacyjną firm zlokalizowanych na terenie WSSE "Inwest Park" w Wałbrzychu. Oprócz wybudowania drogi łączącej Świdnicę i Żarów z autostradą projekt obejmuje budowę północnego i północno - zachodniego obejścia drogowego Świdnicy z wyprowadzeniem ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany. Drugi projekt wiąże się z możliwością skorzystania z funduszy z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, gdzie jednym z priorytetów jest rozszerzenie dostępności do opieki zdrowotnej. Udział w projekcie to szansa dla szpitala zakupu bardzo potrzebnego sprzętu specjalistycznego: angiografu i tomografu. Łączny koszt obu zadań to kwota prawie 10 mln zł.


17 listopada 2005 - Odcinek Specjalny

W najbliższym Odcinku Specjalnym, w piątek 18 listopada o godz. 19.00, gościem Radia "Luz" będzie Andrzej Słowiński z Automobilklubu Wrocławskiego.

Zachęcam do pisania maili i zadawania pytań Andrzejowi Słowińskiemu - >>> wyślij.
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


17 listopada 2005 - Szopka Bożonarodzeniowa

Żarowski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich tych, którzy posiadają umiejętności manualne do udziału w VIII konkursie pn. "Dolnośląska Szopka Bożonarodzeniowa".
Karta zgłoszeń do udziału w konkursie - >>> pobierz
i >>> wyślij
Termin nadsyłania prac mija 10 grudnia tego roku..


17 listopada 2005 - Zarybili stawy

Wędkarze ze strzegomskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego zarybiali stawy w Rusku.
W sumie wpuszczono tam ponad tonę ryb.
Akcje przeprowadzono pod koniec października. Stawy zarybione zostały białą rybą: karp królewski (800 kg), karaś srebrny (200 kg), lin (200 kg), karp sazan - kroczek (50kg).
Wszystkie zarybione zbiorniki są już dostępne dla wędkarzy.


16 listopada 2005 - O krok od dopłat

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził dwa projekty złożone przez Świdnicę w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Miasto stara się o dofinansowanie przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z budową ronda, a także połączenia dróg nr 382 i 3396D z kierunku Strzegomia i Żarowa, jako aktywizacja terenów inwestycyjnych miasta i gminy Świdnica. Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu zarekomendował zarządowi wnioski, które pozytywnie przeszły procedurę oceny formalnej przeprowadzonej przez Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego oraz oceny merytorycznej dokonanej przez Panele Ekspertów. Według planu Świdnica otrzyma ponad 6 mln zł na przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego. Projekt i przebudowa, realizowane wspólnie z Powiatem Świdnickim pochłoną 8,2 mln zł. Zaś na połączenie dróg z kierunku Strzegomia i Żarowa, ze środków ZPORR, może trafić do miasta ponad 3,2 mln zł. Wartość zadania, które rozpocznie się z początkiem 2006 r. opiewa na nieco ponad 5 mln zł. Jeśli propozycję zarządu województwa zaakceptuje Wojewoda Dolnośląski przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego zostanie zrealizowana szybciej. Wszak roboty budowlane powinny się zakończyć nie w maju 2007 roku, a na jesieni przyszłego roku. Gdy ul. Kazimierza Wielkiego zostanie przebudowana, zwiększy się atrakcyjność terenów inwestycyjnych w rejonie dzielnicy Zawiszów. Poprawi się również komunikacja w kierunku Żarowa. Ważna jest również budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Stęczyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Henryka Pobożnego, Łukasińskiego, gdzie dochodziło do wielu wypadków.


16 listopada 2005 - Mają partnera

8 listopada zakończyła się oficjalna wizyta delegacji z Jaworzyny Śląskiej we francuskiej Gminie Peyremale. Przedstawiciele Gminy w osobach: Halina Dydycz - Burmistrz Miasta, Kazimierz Chęcik - Przewodniczący Rady Miejskiej, Maciej Plencler - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie oraz Ewa Stolarczyk, zostali przyjęci przez Mer Evelyne Xavier, Senatora André Rouvier, Portales - mera Besseges, Guiraud - przedstawiciela Komitetu Miast Bliźniaczych w dep. Gard, Pana Olivier - prezydenta wspólnoty gmin oraz członków Stowarzyszenia Polonii francuskiej "Pol-France". Celem wyjazdu było podpisanie umowy o partnerskiej współpracy. André Aubenque, przedstawiciel Polonii we Francji powiedział, iż spotkanie to jest znakiem przyjaźni i solidarności zaakcentował również historyczne więzi między Francuzami i Polakami, którzy w trakcie drugiej wojny światowej opuszczali swój ojczysty kraj, by bronić obcego narodu. Wybór polskiej gminy na swego partnera zagranicznego ma stanowić niejako hołd wdzięczności za ich oddanie i bohaterską postawę. W obecności władz oraz społeczności francuskiej Gminy Peyremale Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Halina Dydycz, Pan Kazimierz Chęcik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej i Pani Mer Evelyne Xavier złożyli wzajemną przysięgę. Członkowie delegacji uczestniczyli także w spotkaniu ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Francji, natomiast Pan Maciej Plencler nawiązał współpracę z tamtejszymi szkołami, w których uczą się dzieci pochodzenia polskiego i już prowadzone są szczegółowe rozmowy na temat dalszej kooperacji między placówkami. Poprzez nawiązanie współpracy, Gmina Jaworzyna Śląska zyskała kolejnego zagranicznego partnera, a tym samym sojusznika w propagowaniu wspólnych wartości i podejmowaniu działań na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego obu Gmin odczuwalnego dla ich mieszkańców.


16 listopada 2005 - Ślubowanie najmłodszych

Uroczystość ślubowania uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Żarowie odbyła się 15 listopada w nowej sali widowiskowo-sportowej. Uczniowie wędrując przez cztery krainy wiedzy prezentowali swoje umiejętności. Udowodnili, że potrafią pięknie tańczyć, śpiewać, recytować. Mają też zdolności plastyczne. W pełni zasłużyły na przyjęcie ich do grona uczniów. Po dokonaniu aktu pasowania przez dyrektora szkoły panią Elżbietę Piotrowską złożyły swoje odciski palców na tarczach szkolnych. Na pamiątkę tej uroczystości dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki. Uroczystość przygotowali nauczyciele: Małgorzata Świtoń, Helena Feszter, Małgorzata Nowak, Bożena Zajko-Ignatowicz. W przygotowanie uroczystości aktywnie włączyli się rodzice najmłodszych uczniów.


16 listopada 2005 - Latawiec przed kontraktem

Na zaproszenie Starosty Świdnickiego Powiat Świdnicki odwiedził nowy z-ca dyrektora ds. medycznych Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu Jerzy Sypuła. Wizyta dyrektora była bardzo ważna biorąc pod uwagę przyszłe kontraktowanie świadczeń medycznych w szpitalu. - "Zależało nam, aby jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu na świadczenia medyczne w 2006 roku nowy dyrektor zobaczył Latawiec i zapoznał się z możliwościami leczenia i warunkami pobytu pacjentów w naszym szpitalu." - podkreśla Zbigniew Okarmus - dyrektor Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świdnicy. - "Z pewnością łatwiej prowadzić negocjacje, jeśli uczestnicy rozmów wiedzą o jakiej placówce jest mowa." - dodaje. Wizyta była ważna również z tego względu, że szpital Latawiec jest regionalnym i specjalistycznym szpitalem i organizatorom spotkania zależało na podkreśleniu tego faktu a także pokazaniu jak wielu pacjentów spoza powiatu leczy się w naszym szpitalu. Oprócz poznania warunki leczenia i pobytu pacjentów dyrektor Sypuła mógł poznać mocne strony i walory szpitala, na co składa się m. in. jego nowoczesne wyposażenie. Negocjacje kontraktu z Komisją Konkursową NFZ na świadczenia medyczne w 2006 roku potrwają do 7 grudnia. - "Robimy wszystko, aby nie powtórzyła się sytuacja sprzed roku, kiedy jeszcze w styczniu kontrakt nie był podpisany a negocjacje się przeciągały. W tym roku do tego nie dopuścimy" - podkreśla Zbigniew Okarmus Dyrektor wydziału zdrowia.


16 listopada 2005 - Sesja w Gminie Świdnica

Jutro o godzinie 9.00 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Świdnica. Radni podejmą uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok, w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości, w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości a także w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody na terenie wsi Bojanice, Bystrzyca Górna, Lubachów - gm. Świdnica, przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie.


16 listopada 2005 - Trzeci honorowy

Strzegom ma kolejnego honorowego obywatela. Tytuł nadano generałowi broni pilotowi Stanisławowi Targoszowi. Wcześniej w ten sposób uhonorowano strzegomskiego kronikarza Walentego Wyrwę i ks. prałata Stanisława Siwca. - Z dumą i godnością przyjmuję ten tytuł. Gorąco dziękuję władzom i mieszkańcom. Korzystając z okazji życzę wszystkiego najlepszego i wszelkiej pomyślności - powiedział podczas uroczystości generał Targosz. O nadanie Stanisławowi Targoszowi tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia wystąpił Zbigniew Janoś, generał brygady. We wniosku napisał on, że w życiu generała miasto Strzegom odegrało istotną rolę. A na każdym etapie swojej kariery zawodowej akcentował więzi z tym miastem. Również obecnie, sprawując jedno z najważniejszych stanowisk w Wojsku Polskim, często podczas spotkań i uroczystości podkreśla rolę Strzegomia w swoim życiu. - Jesteśmy wdzięczni za tak gorącą i szczerą promocję naszej małej ojczyzny - powiedział podczas uroczystości burmistrz Strzegomia. - Tytuł ten nadajemy Panu jednak z myślą o naszej młodzieży. Będzie Pan dla nich żywym dowodem na to, że ciężką pracą można osiągnąć wieki sukces. Podczas uroczystej sesji na sali konferencyjnej w programie patriotycznym zaprezentowali się uczniowie ze strzegomskiego LO. Uroczystość była sporym wydarzeniem nie tylko w samym ratuszu. Przygotowano również atrakcje dla mieszkańców. W Rynku można było posłuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych RP, obejrzeć musztrę paradną i skosztować wojskowej grochówki.


15 listopada 2005 - Srebro

395 zawodniczek i zawodników z 17 klubów z całej Polski wzięło udział w Otwartych Mistrzostwach Opolszczyzny w Taekwon-do, które rozegrano 6.listopada w opolskim "Okrąglaku". Świdnicki Klub reprezentowała piątka zawodników: Wioletta Rutecka, Karol Bąkowski, Grzegorz Młocek, Damian Młocek i Michał Janasz. Jak zwykle, zawodnicy z zawodów nie wrócili z pustymi rękami. Karol Bąkowski po bardzo udanym występie zdobył srebro w light contakcie w kategorii junior +78 kg.
5 Czołowa kadra klubu, która nie brała udziału w zawodach przygotowuje się obecnie do grudniowej, prestiżowej imprezy, która odbędzie się w Świdniku. Ranga tych zawodów będzie porównywalna z Mistrzostwami Świata ponieważ swój udział zapowiedziały ekipy zagraniczne a Kluby krajowe do zawodów będą mogły wystawić tylko najlepszych zawodników z poszczególnych kategorii.


15 listopada 2005 - Zdążyli przed czasem

Pierwszy etap przebudowy ul. Trybunalskiej zakończył się wcześniej niż planowano (miał trwać do końca listopada), dlatego rozpoczął się kolejny etap tej inwestycji. Obejmuje on skrzyżowanie ul. Trybunalskiej, Spółdzielczej i Różanej. Z tego powodu nie jest przejezdna ul. Spółdzielcza (odcinek od ul. Trybunalskiej do 8 maja) oraz Różana (od ul. Trybunalskiej do ul. Łukowej).
Można natomiast dojechać z ul. Długiej do Trybunalskiej. Na części tej drogi - do budynku nr 12 - można parkować samochody. W rejonie skrzyżowania służby wodociągowe wymieniają przyłącza oraz urządzenia sieci. Zostaną przeprowadzone prace archeologiczne, a do pracy przystąpią również drogowcy. II etap przebudowy będzie kosztował ok. 42 tys. zł i powinien się zakończyć na przełomie roku 2005/2006. I etap, który rozpoczął się we wrześniu i przewidywał przebudowę odcinka od ul. Długiej do Różanej kosztował 140 tys. zł. Ostatni, III etap zaplanowano na 2006 rok. Po jego zakończeniu ul. Trybunalska będzie przebudowana na całej swojej długości.


15 listopada 2005 - Nowa sala

Wczoraj w Żarowie odbyło się uroczyste otwarcie sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej. Wstęgę przecięli burmistrz Żarowa Lilla Gruntkowska, Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kowalewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Szczęsny, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie Elżbieta Piotrkowska oraz uczennica - Ewelina Sidor. Sala będzie obsługiwała 600 uczniów. Prowadzone będą tam lekcje wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne. Sala posiada scenę umożliwiającą wystawianie sztuk teatralnych, co tym samym daje szersze możliwości dla rozwoju młodych aktorów występujących w teatrzykach szkolnych. Poza tym będą prowadzone zajęcia taneczne, muzyczne, oraz ćwiczenia rekreacyjno-ruchowe. Obiekt spełniała również funkcję auli szkolnej, co pozwoli przenieść z Żarowskiego Ośrodka Kultury uroczystości szkolne, które odbywały się tam z konieczności.


15 listopada 2005 - Zmiana numeru konta

Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje o zmianie numeru konta, na które pracodawcy dokonują wpłat tytułem udzielenia zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Polski.
Nowy numer konta obowiązuje do 31 grudnia 2005 roku.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Biuro Dyrektora Generalnego
pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
42 1010 1674 0000 7122 3100 0000


15 listopada 2005 - Międzynarodowa wystawa

W dniu Święta Niepodległości uroczyście otwarto polsko–niemiecką wystawę pt.: "Świebodzice - Waldbröl na starej pocztówce", której eksponaty były prezentowane w Niemczech dosłownie do ostatniej chwili przed przyjazdem do Świebodzic. Reprinty widokówek z przełomu XIX i XX wieku pokazujące dawne oblicza obu miast, zaprezentowano w Niemczech podczas obchodów Święta Zjednoczenia, u nas zaś z okazji uczczenia Dnia Niepodległości. - Chcemy przez to pokazać, że patrząc w przeszłość, która nas do tej pory dzieliła, można i trzeba budować wspólną przyszłość, mieszkając obecnie w zjednoczonej Europie – przekonywał Janusz Kujat. Członek Towarzystwa Miłośników Świebodzic, Edward Hałdaś, opowiedział o polskich eksponatach wystawy, które pochodzą ze zbiorów TMŚ. Na uroczystość otwarcia wystawy przyjechała siedmioosobowa delegacja z Niemiec. Byli to mieszkańcy Waldbröl, którzy są szczególnie związani z naszym miastem i zaangażowani w sprawę zbliżania obu narodów. Wśród nich znalazł się burmistrz Waldbröl Christoph Waffenschmidt, były dyrektor miasta Lorenz Pevec, radna Anne Theuer, Andrea Althoff, członek zarządu tamtejszego domu kultury Urlich Becker oraz Brunhilde i Armin Fuchs, małżeństwo zaangażowane między innymi w pomoc socjalną dla potrzebujących świebodziczan. Na widokówkach oglądali Świebodzice, takie, jakie zostawili w dniu wyjazdu. Ze strony polskiej na otwarcie przybyli burmistrz Jan Wysoczański wraz z zastępcą Elżbietą Wiszniewską oraz dyrektorem UM Pawłem Ozgą. Burmistrz Świebodzic wspominał, podobnie jak jego niemiecki kolega, trwającą już niemal 10 lat współpracę między miastami i przekonywał o potrzebie tworzenia wzajemnych więzi kulturalno - ekonomicznych. Polskie i niemieckie pocztówki można oglądać w głównej sali Reklanu do 5 grudnia.


15 listopada 2005 - Powiat odzyskał pieniądze

Powiat Świdnicki odzyskał środki finansowe, które musiał w lutym tego roku zapłacić nie ze swojej winy świdnickiej firmie Pebek. Cała sprawa to rezultat nieterminowego regulowania należności z tytułu wykonywanych prac budowlanych w szpitalu Latawiec. W wyniku zawartej ugody Wojewoda Dolnośląski musiał zwrócić Powiatowi 687 527,13 zł czyli tyle, ile Powiat po długich i trudnych negocjacjach zapłacił firmie Pebek. Dodatkowo Sąd Okręgowy we Wrocławiu zobowiązał Wojewodę do zapłaty połowy odsetek ustawowych liczonych od dnia 15 lutego do 10 listopada br. w wysokości 33 693,4 zł oraz połowę należnych kosztów procesu w wysokości 3 600 zł. W sumie do budżetu powiatu wpłynęła kwota 724 820, 67 zł. Cała sprawa nie zdarzyłaby się, gdyby zgodnie z procedurą Latawiec otrzymywał terminowo środki przyznane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Dzięki podpisanej ugodzie zakończył się ciągnący się spór, w który nie ze swojej winy wciągnięty był powiat.
Budowa tego największego szpitala w regionie trwa już prawie 20 lat. Początkowo finansowana bezpośrednio przez budżet centralny, a obecnie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, dłuży się, bo pieniędzy jest coraz mniej. W tym roku szpital wystąpił o 37 mln zł, a dostał 10 mln, ale na papierze. Gdyby udało się pozyskać wnioskowaną kwotę, budowę szpitala zakończono by bardzo szybko z pożytkiem dla pacjentów z całego regionu.


15 listopada 2005 - Spotkanie z okazji Dnia Niepodległości

Uroczystość miała miejsce w Świetlicy Wiejskiej w Bystrzycy Górnej. Po powitaniu i wprowadzeniu do uroczystości, swój program artystyczny przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej oraz ZPiT "Bystrzyca". Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz odczytał uchwałę Rady Gminy w sprawie nadania Józefowi Janiczkowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdnica". Z wnioskiem o nadanie tego tytułu wystąpili uczniowie klasy Ic z Gimnazjum w Lutomi Dolnej oraz nauczycielka Joanna Jurewicz. Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Maliszem wręczyli Panu Józefowi odznaczenie, a uczniowie złożyli gratulacje i wręczyli wiązankę kwiatów. Pan Józef, urodzony 26.10.1913 r., zamieszkały w Stachowicach, jest jednym z najstarszych mieszkańców Gminy. W 1942 r. wstąpił do "Batalionów Chłopskich" - oddziału partyzanckiego, w którym pozostał do końca wojny. Przez 35 lat był sołtysem wsi, a w latach 60' wybrano go przewodniczącym gromadzkiej Rady w Lutomi (odpowiednik obecnego wójta). Jego praca i działalność społeczna została nagrodzona odznaczeniami: "Srebrnym Krzyżem Zasługi", "Krzyżem Partyzanckim", "Krzyżem Batalionów Chłopskich" oraz "Złotym Krzyżem Zasługi".


15 listopada 2005 - "Klub Pancernika Klika w Fotelikach"

W związku z nadchodzącym długim weekendem, a co za tym idzie - wzmożonymi kontrolami drogowym na terenie całego kraju, chcemy zainteresować Państwa, organizowaną przez Fundację Komunikacji Społecznej, kampanią społeczną ,"Klub Pancernika Klika w Fotelikach". Kampania propaguje bezpieczne przewożenie dzieci, a w szczególności stosowanie fotelików dziecięcych.
Pamiętaj!. Zapinaj dziecko w urządzenia zabezpieczające zawsze, gdy podróżujecie samochodem nawet podczas kilkuminutowego przejazdu. Zapinając pasy jesteś najlepszym przykładem dla swojego dziecka. Krótki przejazd do sklepu, szkoły, na zajęcia dodatkowe nie może usprawiedliwiać niezabezpieczenia dziecka i siebie.
Badania wykazują, że rodzice często nie zapinają pasów i nie zapinają dzieci w foteliki lub pasy, jeśli mają do pokonania tylko kilka przecznic. A przecież wypadek czy niebezpieczna sytuacja można się zdarzyć nawet kilka metrów od domu.
Więcej o akcji - >>> zobacz.


15 listopada 2005 - AKS lepszy od ... AKS-u

Niecodzienną obsadę miało finałowe spotkanie turnieju piłki nożnej oldbojów o Puchar Burmistrza Strzegomia, który rozegrano 11 listopada w hali widowiskowo – sportowej przy ul. Mickiewicza. Po półfinałowych zwycięstwach nad Ireczkami, do decydującej rozgrywki awansowały dwa zespoły AKS-u Strzegom! Turniej halowy zgromadził na starcie 7 ekip. Oprócz 4 drużyn strzegomskich, zagrały również dwie z Lubonia i jedna z Puszczykowa. Eliminacje odbywały się w dwóch grupach, systemem „każdy z każdym”. Dalej awansowały po dwa najlepsze zespoły z obu grup. W półfinałach, które miały bliźniaczo podobny skład, spotkały się zepoły AKS-u I i Ireczków I oraz AKS-u II i Ireczków II. O ile w pierwszym meczu 1 finału łatwe zwycięstwo odniósł AKS I, to w drugim o awansie do finałowej rozgrywki zadecydowały rzuty karne. Lepiej je egzekwowali zawodnicy AKS-u II i to oni uzyskali promocję. Decydujące karne strzelili Zdzisław Szpak i Grzegorz Mróz. Spotkanie finałowe było więc wewnętrzną rozgrywką między pierwszym i drugim zespołem AKS-u. W pierwszej połowie uwidoczniła się duża przewaga AKS-u I, który strzelił przeciwnikowi 4 bramki, nie tracąc ani jednej. Klasycznym hat-trickiem popisał się Mariusz Kowalski, 4 dołożył Sławomir Lenio. Po zmianie stron AKS II zdołał zmniejszyć straty, strzelając 2 gole (autorstwa Mroza i Królewicza) - na więcej jednak nie pozwolili im rywale. Ostatecznym zwycięzcą turnieju został AKS I. Natomiast meczu o trzecią lokatę nie rozgrywano. Po zakończeniu części sportowej odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych pucharów i dyplomów wszystkim startującym zespołom.


15 listopada 2005 - Dzień Bezpłatnych Diagnoz

19 listopada, w Szkole Podstawowej nr 10 w Świdnicy organizujemy po raz piąty Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, ogólnopolską akcję organizowaną przez Polski Związek Logopedów.
Celem akcji jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnienie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji i diagnozy.
Rejestracja telefoniczna: 503 415 077


14 listopada 2005 - Festiwal Tańca

3 grudnia na Hali Sportowej w Świdnicy odbędzie się trzynasty już Świdnicki Festiwal Tańca.
Organizatorem festiwalu jak co roku jest Młodzieżowy Dom Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Następnego dnia odbędzie się Festiwal Tańca Disco.
Zgłoszenia chętnych, chcących wziąć udział w festiwalu przyjmowane są do 26 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury, tel./ fax. 074/ 851 33 30, e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl


13 listopada 2005 - Liga okręgowa

Kolejne zwycięstwo odnieśli seniorzy Victorii Świebodzice. Victoria pokonała na własnym boisku Pogońi Pieszyce 2:0 (1:0). Bramki dla Victorii zdobyli: 14 min. Piotrowski z rzutu karnego, 89 min. Karczmarz. Victoria wystąpiła w tym meczu w następującym składzie: Kącki, Prusiński, Fleszar, Piotrowski, Błaszczak, Kiełbowicz, Weirauch, Rogowski, Stoma, Borowiak, Białkowski. Po przerwie grali: Rochatka, Karczmarz, Sobota, Kiryczuk.
Natomiast Stal Świdnica uległa wysoko na własnym boisku 1-4 ze Spartą Ziębice.
Po tej kolejce zespół Victorii znajduje się na piątym miejscu a zespół Stali Świdnica na przedostatnim, 15 miejscu w tabeli rozgrywaek ligi okregowej.


13 listopada 2005 - Trzecia liga

Nie udał się siatkarzom DORS Świdnica wczorajszy wyjazd do Wrocławia.
Po dość zaciętym spotkaniu ulegli oni Gwardii II Wrocław 3:1, w poszczególnych setach 25:17, 20:25, 25:23, 25:23. Dorsi, dotychczas bez zwycięstwa zajmują ósmą, ostatnią pozycje w tabel rozgrywek.


13 listopada 2005 - Rekreacyjna Liga Piłki Nożnej LZS

Ostatnie mecze rundy jesiennej Rekreacyjnej Ligi Piłki Nożnej LZS
grupa pierwsza
LZS SUDETY Kątki - LKS CZARNI Szczepanów - 2:0
LZS HERKULES Bojanice - LZS BŁĘKITNI Komorów - 0:3
LZS Gola Świdnicka - LZS SMOLNIK Śmiałowice - 4:1
LZS ZRYW Zebrzydów - LZS POGOŃ Strzelce - 0:3
LKS ORZEŁ Mysłaków - PKS ŚLĘŻA Wiry - 2:9
grupa druga
LZS GRANIT Rogoźnica - GRYF Kraszowice - 4:0
LZS BŁYSKAWICA Kalno - LZS GROM Bartoszówek - 0:0
LKS ZRYW Imbramowice - LZS Tomkowice - 3:5
LZS SOKÓŁ Kostrza - LZS ZJEDNOCZENI Gościsław - 1:3
LZS BŁĘKITNI Tworzyjanów - LZS ORZEŁ Goczałków - 2:1
LZS Strzelce - LZS Wiry - 4:3
LZS Goczałków- LZS Rogoźnica - 2:1


13 listopada 2005 - "Kto wpada w oczy, nie wpada pod koła"

Przypominamy o prowadzonej akcji "Kto wpada w oczy, nie wpada pod koła" ma ona na celu:
- zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej w odblaski,
- lansowanie odblaskowej odzieży, zapewniającej zwiększoną widoczność po zmroku,
- podniesienie poziomu świadomości rodziców, opiekunów i producentów odzieży w przedmiocie konieczności stosowania elementów odblaskowych jako podstawowego składnika odzieży wierzchniej.
Pieszego nic nie chroni. W porównaniu z kierowcami pojazdów mechanicznych pieszy nie ma wystarczającej strefy zgniotu, nie ma świateł pozycyjnych, nie ma wydzielonej ścieżki. Oczekuje natomiast uwzględnienia jego praw, ostrożności, infrastruktury itd. od nas: kierowców i organizatorów porządku publicznego.
Za zaniechanie, wystawiany jest corocznie słony rachunek kasom chorych, budżetom samorządów, ubezpieczycielom, czyli nam wszystkim. Chcemy to zmienić. Zwracamy się do dyrektorów szkół, komend policji oraz władz miast i gmin z apelem o przystąpienie do akcji. Więcej o akcji - >>> zobacz.
Zgłoszenie szkoły do akcji - wypełnij i wyślij


13 listopada 2005 - Powiat sfinansuje zajęcia

Powiat Świdnicki sfinansuje uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, dla których jest organem prowadzącym, zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Dzięki temu wszystkie klasy w każdej szkole otrzymają możliwość uczestnictwa dodatkowo w 10 godzinach lekcyjnych tygodniowo. Zarząd Powiatu przeznaczył na ten cel 150 tys. zł z budżetu Powiatu.
Do tej pory nauczyciele prowadzili w szkołach takie zajęcia nieodpłatnie a ci uczniowie, których rodzice mieli możliwość opłacenia korepetycji, uczyli się prywatnie. Zarząd Powiatu wychodząc na przeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na dokształcanie i zdobywanie dodatkowych szlifów z konkretnych przedmiotów podjął decyzję o przekazaniu jeszcze do końca tego roku budżetowego środków na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. W grę wchodzi dodatkowo 10 godz. lekcyjnych w tygodniu na jedną klasę w każdej szkole. Jest to sporo biorąc pod uwagę średnią ilość godzin lekcyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych, która wynosi ok. 25-30 godz. w tygodniu. Decyzja Zarządu została bardzo dobrze przyjęta przez środowisko szkolne: dyrektorów i nauczycieli a przede wszystkim uczniów i ich rodziców. Zajęcia dodatkowe będą przygotowywały uczniów klas najwyższych do egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych. Zarząd planuje przeznaczyć podobną kwotę na ten cel także w przyszłym roku.


13 listopada 2005 - Halowa piłka nożna

Wczoraj w hali sportowej OSIR w Świdnicy odbyły się eliminacje strefowe turnieju "Halowej Piłki Nożnej Młodzieży Gimnazjalnej" w ramach VI Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. W turnieju wystartowały cztery zespoły - finaliści powiatów: dzierżoniowskiego i świdnickiego
KS Mościsko - LKS Niemcza - 2:3
Gimnazjum Żarów - GLKS Marcinowice - 1:2
LKS Mościsko - GLKS Marcinowice - 0:1
Gimnazjum Żarów - LKS Niemcza - 2:0
LKS MOŚCISKO - Gimnazjum Żarów - 0:4
GLKS Marcinowice - LKS Niemcza - 9:1
W turnieju zwyciężył GLKS Marcinowice wyprzedzając Gimnazjum Żarów, LKS Niemcza i LKS Mościsko. Do finału dolnośląskiego awansowała drużyna GLKS Marcinowice.


12 listopada 2005 - Zwyciężyły

W rozegranym dzisiaj spotkaniu pierwszej ligi siatkówki kobiet pomiędzy MKS Świdnica a ŁKS Łódź, zwyciężyły świdniczanki 3:2 w setach 23/25, 25/21, 25/23, 21/25 i w ostatnim piątym secie 15/9. To miał być łatwy mecz i łatwe punkty do zdobycia. Tak się nie stało, ostatnia drużyna w tabeli była bliska zwycięstwa, nasze zawodniczki mimo atutu własnej sali, doświadczenia, faktu, że po drugiej stronie stał zespół, któremu w każdej chwili grozi wycofanie z rozgrywek, nie potrafił pokazać swojej przewagi i nie zdobył kompletu punktów na, które tak wielu liczyło. Jest to zwycięstwo a raczej zwycięstewko za dwa punkty. Tym meczem zespól pokazał, że nie można do niego mieć zaufania. To zespół, który może z każdym przegrać a z nielicznymi tylko wygrać. Na sali wśród kibiców zauważyliśmy naszą do niedawna zawodniczkę, robiącą dziś karierę w świecie siatkarskim - Anię Barańską Ania grająca obecnie w "Grześkach" Kalisz życzyła świdniczankom i ich kibicom utrzymania się w pierwszej lidze. Zdjęcie - >>> zobacz


12 listopada 2005 - Czas na zmiany

Po wczorajszym, co prawda wygranym meczu ze Złotoryją z funkcji trenera pierwszej drużyny zrezygnował Grzegorz Krawiec. Prowadził ta drużynę blisko cztery lata.
Dobrze się stało, bo ten układ trener - zawodnicy, nie mógł już nic nowego wnieść do stylu gry. Ostatnie wysokie porażki i nieudolność zespołu są tego dowodem. Czas najwyższy na zmiany. Ten zespół potrzebuje kogoś kto wniesie świeże spojrzenie na sposób gry i będzie umiał tego nauczyć zawodników.
Polonia/Sparta Świdnica - Górnik Złotoryja 3:2. To wygrany mecz ale styl pozostawia niesmak. Po tym meczu zespół zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli.
Drugi zespół z powiatu występujący w czwartej lidze, AKS Strzegom przegrał z Nysą Zgorzelec 0:2. Po tej porażce znowu jest wśród zespołów kwalifikujących się do spadku z ligi. AKS Strzegom zajmuje teraz miejsce szesnaste.


12 listopada 2005 - Karatecy w Opolu

Wczoraj w Opolu odbyły się zawody "Challenger Opole 2005" w Karate Kyokushin. W doskonale zorganizowanych zawodach brało udział 70 zawodniczek i zawodników reprezentujących 12 klubów z całej Polski. Świdnicę reprezentowało trzech zawodników w wieku juniorskim. Grzegorz Pałka przegrał z Marcinem Urodą z Opola, który z kolei zajął pierwsze miejsce w kategorii kumite do 60 kg. Drugi z reprezentantów Paweł Czapula startujący w kategorii kumite do 75 kg, uległ niejednogłośnie na punkty w swym debiucie zawodniczym bardzo utytułowanemu zawodnikowi z Wrocławia Patrykowi Sypieniowi. Trzecim Świdniczaninem walczącym w zawodach był Adrian Gajdowski, który zajął III miejsce w kategorii do 70 kilogramów. Sukces Adriana jest tym większy, że był to debiut Adriana. Adrian Gajdowski okazał się być rewelacją turnieju wygrywając swoje walki w bardzo widowiskowy sposób, czym zaskarbił sobie wielką sympatię wśród publiczności. Oprócz zawodników i trenera Zbigniewa Romanowskiego w Opolu nie zabrakło świdnickich kibiców, którzy dodawali otuchy zawodnikom swoim gorącym dopingiem.


11 listopada 2005 - Święto Niepodległości

Dzisiaj w Świdnicy uroczyście obchodzono Dzień Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze Świdnickiej.
Następnie uczestnicy, ulicami miasta przeszli na plac Grunwaldzki gdzie po przemówieniu okolicznościowym Prezydenta Miasta Świdnicy - Wojciecha Murdzka złożono wieńce od mieszkańców miasta i delegacji.
W trakcie uroczystości przed pomnikiem występował Zespół Tańca Narodowego i Estradowego "Krąg". Zdjęcia z uroczystości - >>> zobacz


11 listopada 2005 - Trzy projekty będą realizowane

Szkoły prowadzone przez Powiat Świdnicki z sukcesami sięgają po środki unijne. Trzy z czterech wniosków przygotowanych przez Zespół Szkół w Świebodzicach, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy we współpracy Wydziału Oświaty świdnickiego starostwa zostały zakwalifikowane do realizacji. Projekty złożono w ramach Programu Phare 2003 i dotyczą one "Wsparcia na modernizację oferty edukacyjnej". Dzięki środkom unijnym Zespół Szkół w Świebodzicach wyposaży pracownię pod potrzeby kształcenia technika informatyka o specjalności: multimedia, projektowanie i grafika komputerowa a Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych stworzy pracownię symulacyjną obsługi ruchu turystycznego i hotelarstwa. Wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego natomiast umożliwi młodzieży zdobycie zawodu diagnosty samochodowego. Środki finansowe, które udało się pozyskać na realizację wszystkich projektów to łącznie kwota ok. 740 tys. zł, z czego Powiat będzie finansował 25% kosztów każdego projektu w wysokości ok. 185 tys. zł. łącznie.


11 listopada 2005 - Zasady naboru pracowników

W Urzędzie Gminy zostały wprowadzone nowe, przejrzyste zasady naboru pracowników. Jest to wymóg ustawowy nałożony na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a jednocześnie jest to realizacja jednego z zadań akcji społecznej "Przejrzysta Polska". Nowi urzędnicy wyłaniani są w drodze naboru. Rekrutację prowadzi trzyosobowa Komisja, a ogłoszenia o wolnych miejscach pracy są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Kandydaci, którzy spełnią formalne wymogi, będą dopuszczeni do kolejnego etapu procedury - rozmowy i testów kwalifikacyjnych. Komisja będzie oceniała kandydatów przyznając im punkty, a następnie dokona wyboru najlepszego z nich uzasadniając swój wybór. Decyzję ostateczną o zatrudnieniu danej osoby podejmie Wójt, a wyniki naboru zostaną publicznie ogłoszone.
Obecnie poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska: kasjer, podinspektor d/s promocji i podinspektor d/s księgowości.
Zgłoszenia przyjmujemy do 18 listopada. Szczegółowe informacje: Genowefa Słotwińska Inspektor d/s kadrowych tel. 852 12 26 wew. 204


11 listopada 2005 - Nasza Mała Szkoła

Szkołę Podstawową w Rogoźnicy przejmuje stowarzyszenie "Mała Szkoła". Zawiązali je sami mieszkańcy wsi. Chcą w ten sposób uchronić placówkę przed zamknięciem. Przekazanie placówek oświatowych samorządom i obowiązujący sposób finansowania zależny od liczby uczniów w szkole sprawiło, że te, nie są w stanie sfinansować funkcjonowania wszystkich działających na swoim terenie, szczególnie tych małych. W roku szkolnym 2004/2005 w całej szkole w Rogoźnicy uczyło się zaledwie 59 dzieci, a w tym roku do pierwszej klasy przyszło tylko sześcioro uczniów.
- Wiemy, że utrzymanie takiej małej placówki jest trudne i nieekonomiczne. Zależy nam jednak bardzo na utrzymaniu szkoły. Dlatego wspólnie z rodzicami postanowiliśmy zawiązać stowarzyszenie i przejąć szkołę - mówi Danuta Dzikowska, dyrektor szkoły i prezes stowarzyszenia.
W Urzędzie Miejskim w Strzegomiu trwa procedura związana z wydaniem zezwolenia. Stowarzyszenie wezwano do uzupełnienia niezbędnych danych. Przed wydaniem ostatecznej decyzji konieczna będzie jeszcze pozytywna decyzja kuratorium oświaty.


10 listopada 2005 - "Klub Pancernika Klika w Fotelikach"

W związku z nadchodzącym długim weekendem, a co za tym idzie - wzmożonymi kontrolami drogowym na terenie całego kraju, chcemy zainteresować Państwa, organizowaną przez Fundację Komunikacji Społecznej, kampanią społeczną ,"Klub Pancernika Klika w Fotelikach". Kampania propaguje bezpieczne przewożenie dzieci, a w szczególności stosowanie fotelików dziecięcych.
Pamiętaj!. Zapinaj dziecko w urządzenia zabezpieczające zawsze, gdy podróżujecie samochodem nawet podczas kilkuminutowego przejazdu. Zapinając pasy jesteś najlepszym przykładem dla swojego dziecka. Krótki przejazd do sklepu, szkoły, na zajęcia dodatkowe nie może usprawiedliwiać niezabezpieczenia dziecka i siebie.
Badania wykazują, że rodzice często nie zapinają pasów i nie zapinają dzieci w foteliki lub pasy, jeśli mają do pokonania tylko kilka przecznic. A przecież wypadek czy niebezpieczna sytuacja można się zdarzyć nawet kilka metrów od domu.
Więcej o akcji - >>> zobacz.


10 listopada 2005 - Powiatowy konkurs historyczny

Wczoraj w auli III LO w Świdnicy odbył się finał piątego konkursu historycznego "Polska znów wolna". Jego program obejmuje historię odradzania się państwowości polskiej po 123 latach zaborów w latach 1908-1922. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej oraz kształtowanie postaw uznania i szacunku młodzieży dla bohaterów tamtych czasów. Organizatorami imprezy - tradycyjnie - były: LO w Świebodzicach, III LO w Świdnicy oraz Wydział Oświaty i Wychowania naszego Starostwa Powiatowego. Konkurs rozpoczęły zmagania pisemne wszystkich uczestników a następnie odbył się finał ustny, do którego jury zakwalifikowało sześciu najlepszych w części pisemnej. Jak co roku pytania wymagały dużej wiedzy. Zmaganiom konkursowiczów przyglądał się Wicestarosta Świdnicki Zygmunt Worsa, który na zakończenie wręczył najlepszym nagrody i dyplomy. Całość finału urozmaicono pokazem multimedialnym w części merytorycznej . Po raz piąty także podczas konkursu wysłuchano występu chóru III LO "Prima Voce", który dostarczył wszystkim uczestnikom wspaniałych wrażeń artystycznych i wzruszeń. Chór wykonał bowiem pieśni i recytacje związane tematycznie ze Świętem Niepodległości . Najlepszym w konkursie okazał się Michał Konarski z II LO, wyprzedził on w walce o zwycięstwo Przemysława Pesta z II LO i Łukasza Synówkę z ZSO Nr 3. Cała trója to uczniowie ze Świdnicy. Czwarte miejsce zajął Adam Rak z ZS Świebodzice, kolejne Sebastian Szumski ZSO Strzegom, szóste miejsce zajął Paweł Hałdaś ZSM Świdnica.


10 listopada 2005 - Tomasz Kuchar w radiu LUZ

W związku ze Świętem Niepodległości zdecydowaliśmy się, że nie poprowadzimy audycji Odcinek Specjalny "na żywo". Od naszych słuchaczy otrzymaliśmy bardzo wiele e-maili z prośbą o powtórzenie audycji z Tomaszem Kucharem i myślę, że jutrzejszy dzień jest świetną ku temu okazją. Program ten zarejestrowaliśmy przed tegorocznym Rajdem Elmot Remy, a czas jego trwania to blisko 2 godziny!
Serdecznie zachęcam do słuchania tej audycji - godzina 19.00.
Zachęcamy do pisania maili z Waszymi opiniami o programie - >>> wyślij.
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


10 listopada 2005 - Dzień Bezpłatnych Diagnoz

19 listopada, w Szkole Podstawowej nr 10 w Świdnicy organizujemy po raz piąty Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, ogólnopolską akcję organizowaną przez Polski Związek Logopedów.
Celem akcji jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnienie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji i diagnozy.
Rejestracja telefoniczna: 503 415 077


10 listopada 2005 - "Wesoła Kokoszka"

"Wesoła Kokoszka" to nazwa Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową oraz Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach przy współpracy Biura ds. Europejskich i Promocji Powiatu w Świdnicy. 8 listopada odbyła się już trzecia jego edycja. W konkursie wzięło udział 31 uczniów z jedenastu szkół podstawowych z Powiatu Świdnickiego. Wszystkie dzieci były rewelacyjnie przygotowane. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością czego efektem jest udział większej liczby dzieci w porównaniu do lat ubiegłych.
Młodzi artyści wspólnie z opiekunami włożyli wiele wysiłku w przygotowanie swojego wystąpienia. Tym bardziej jest to godne wyróżnienia, że pomimo tak wielu możliwości spędzenia wolnego czasu dzieci wybrały tą mniej popularną formę, jaką jest obcowania z literaturą. Wybór zwycięzców nie był łatwy. W rezultacie przyznano trzy wyróżnienia i trzy nagrody główne a każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe dyplomy i upominki. Mali artyści podkreślali, że konkurs był dla nich świetną zabawą i sprawdzeniem swoich umiejętności podczas publicznych wystąpień.
Wyróżnienia otrzymali: Natalia Jędrusiak, Maria Dembowska oraz Joanna Kołodziejczyk. Natomiast nagrody - maskotki - zdobyli: Wiktor Olszewski, Anna Ryll oraz Michał Radziwiłko.


10 listopada 2005 - Bezpiecznie w gospodarstwie

Gimnazjum w Witoszowie Dolnym po raz piąty zorganizowało konkurs wspierany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy oraz Urząd Gminy Świdnica. Tegoroczna edycja była pierwszą międzygminną edycją. Uczniowie już miesiąc temu rozpoczęli tworzenie swoich prac w kategorii literackiej i plastycznej. Trzecią kategorią był konkurs wiedzy teoretycznej. W I etapie w każdym gimnazjum wytypowano 5 prac literackich, 5 prac plastycznych w formie plakatu oraz dwuosobową reprezentację na konkurs wiedzy. II etap to konkurs wiedzy na temat "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym". Zaproszonymi gośćmi byli Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Wójt Gminy Marcinowice Waldemar Budzyński, Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS Jan Krzysztof Kowalski oraz Okręgowy Inspektor Pracy Konrad Zdrojewski. W konkursie plastycznym zwyciężyła Agnieszka Kida - Gimnazjum Witoszów Dolny przed Natalią Spyrą - Gimnazjum Lutomia Dolna, Karoliną Gałuszką - Gimnazjum Witoszów Dolny, wyróżniona została Kamil Dudka - Gimnazjum Pszenno. W konkursie literackim pierwsze miejsce zajął Sławomir Pienio - Gimnazjum Marcinowice przed Inez Bylicą - Gimnazjum Lutomia Dolna, Urszulą Marcinkowską - Gimnazjum Marcinowice, wyróżnienie otrzymała Gabriela Zięba - Gimnazjum Lutomia Dolna. W turnieju wiedzy zwyciężyli Piotr Malik i Karolina Rybska - Gimnazjum Lutomia Dolna na drugim miejscu znaleźli się Piotr Żędzianowski i Krzysztof Czykieta - Gimnazjum Marcinowice, trzecie miejsce zajęli Jacek Kopiec i Piotr Łyszczarz - Gimnazjum Pszenno.


10 listopada 2005 - Złapał lisa

Hubertus w Skrżycach zakończył sezon jeździecki LKS Stragona. Była pogoń za lisem i wspólna biesiada. W tym roku kitę zdobył Andrzej Wróbel.
W rolę lisa wcielił się Marcin Konarski. - Na koniu siedziałem publicznie po raz pierwszy od 24 kwietnia 2004 - mówi Marcin. - Był to mój debiut po kontuzji. Myślę, że wypadł nieźle. Udało mi się przez prawie 20 minut uciekać uczestnikom biegu. W pogoni uczestniczyło kilkunastu jeźdźców. Walka była zacięta, a zarazem atrakcyjna dla publiczności. Ostatecznie lisią kitę udało się zdobyć Andrzejowi Wróblowi. - Cieszę się ze zwycięstwa, startowałem po to żeby wygrać. Gonitwa była trudna, bo nie łatwo jest złapać Marcina Konarskiego - mówi zwycięzca. Andrzej Wróbel konno jeździ pięć lat, a z klubem jest związany dopiero od roku. W Stragonie jest masztalerzem, czyli opiekunem koni.


9 listopada 2005 - Bezpłatny kurs

Ośrodek szkoleniowy Mediator przy współpracy z Urzędem Gminy Marcinowice organizuje bezpłatny kurs - barman,
- kelner,
Oferta szkolenia skierowana jest do rolników i ich domowników (osoby, które ukończyły 16 rok życia i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy).
Zajęcia odbywać się będą w restauracji "Preemier" w Marcinowicach, w godzinach popołudniowych (2-3 razy w tygodniu). Kurs rozpocznie się 15 listopada (decyduje kolejność zgłoszeń).
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 15 listopada o godzinie 16.00 w sali narad w Urzędzie Gminy Marcinowice. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice pod nr tel.85-85-226, 85-85-227


9 listopada 2005 - Mini koszykówka

7 i 8 listopada w ramach Współzawodnictwa Międzyszkolnego odbywały się zawody Mini Piłki Koszykowej Szkół Podstawowych. W poniedziałek w SP 4 grały dziewczęta, drugiego dnia w SP 1 grali chłopcy. Organizatorem imprezy tradycyjnie jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Rozgrywki prowadzone były w dwóch grupach, grano każdy z każdym a dwie najlepsze drużyny z grup spotkały się w finale gdzie również grano każdy z każdym z zaliczeniem meczy z eliminacji.
Wśród dziewcząt zwyciężyła SP-4 wyprzedzając SP-1, SP-8 oraz SP-6 a wśród chłopców najlepszą okazała się również SP-4, która wyprzedziała SP-8, SP-1 oraz SP-10.
Po dwie najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców zakwalifikowały się do rozgrywek szczebla powiatowego, a są to - dziewczęta SP- 4 i SP-1, chłopcy SP- 4 i SP- 8.


9 listopada 2005 - Gwiazdka w nowym przedszkolu

Kończy się trwająca od 12 kwietnia br. budowa Przedszkola w Pszennie. Jest to kolejny etap realizacji programu oświatowego w Gminie Świdnica. Po zakończeniu budowy Przedszkola powstanie w Pszennie nowoczesne centrum edukacyjne. Zakończenie inwestycji wartej ok. 1 mln złotych planowane jest na 30 listopada. Budowa Przedszkola została dofinansowana kwotą 150.000 zł dotacji bezzwrotnej w ramach kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego. W tej chwili trwają prace wykończeniowe w obiekcie Przedszkola - malowanie, kładzenie płytek na ściany i podłogi, montaż armatury sanitarnej oraz prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku. "Nowe Przedszkole to piękne, przestrzenne i jasne sale. Planuje się nowe, kolorowe mebelki. Każda sala będzie miała swój kompleks sanitarny. Ponad 80-ro przedszkolaków będzie miało wspólne boiska i place zabaw z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum." - mówi dyrektorka Przedszkola Ewa Wasilenia.


9 listopada 2005 - Rolnictwo Ekologiczne

"Rolnictwo ekologiczne w Europie Środkowo - Wschodniej Marketing i rozwój rynku" pod taką nazwą odbędzie w dniach 21-22 listopada w Krzyżowej, Międzynarodowa Konferencja.
Konferencja skierowana jest do skierowana jest do rolników oraz przetwórców zajmujących się produkcją i przetwórstwem produktów ekologicznych, przedsiębiorców rozważających przestawienie swojej produkcji na ekologiczne, producentów chcących przyłączyć się do nowych rynków zbytu i dla tych dla, których ważnie jest zdrowe odżywianie.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie dzwonić pod numer telefon 074 8 500 306, 074 8 500 300.


9 listopada 2005 - Razem bezpieczniej

Zakończył się II konkurs Komend Straży Miejskich pod hasłem "Razem Bezpiecznie". Wśród klas czwartych drugie miejsce wywalczyli uczniowie z PSP w Kostrzy. Konkurs był sprawdzianem praktyczno - teoretycznym z wiedzy o bezpieczeństwie, udzielaniu pierwszej pomocy, znajomości znaków drogowych, zwijaniu węża strażackiego. Organizatorem konkursu była Komenda Straży Miejskiej w Jeleniej Górze W zmaganiach udział wzięli przedstawiciele 11 miast z całego Dolnego Śląska. W finale rywalizowała ponad setka dzieci, w trzech kategoriach: klasy czwarte, klasy piąte i klasy szóste. Strzegom reprezentowała klasa czwarta i szósta z Kostrzy oraz klasa piąta z PSP nr 4. W ostatecznej klasyfikacji miejsce "na podium" wywalczyła tylko reprezentacja klas czwartych. Kazimierz Chajduga, komendant strzegomskiej Straży Miejskiej podkreśla jednak, że różnice w poziomie wiedzy były naprawdę minimalne, a o zwycięstwie w danej kategorii decydowały pojedyncze punkty. - Nie liczy się jednak tylko zajęte miejsce, ważna jest też dobra zabawa. Poza tym przez sam udział w takim konkursie dzieci pogłębiają swoją wiedzę - dodaje komendant.


9 listopada 2005 - Nadzwyczajna sesja

Jutro o godzinie 16.00 w sali narad świdnickiego starostwa odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu. Sesja będzie wyjątkowo krótka, ponieważ Radni zagłosują nad jedną uchwałą w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r. Konieczność zwołania tej nieplanowanej sesji wynika z udziału Zespołu Szkół Rolnicze Centrum z Mokrzeszowa w programie Szkoła Marzeń, na realizację którego szkoła otrzymała znaczne środki pieniężne.
Do Programu zgłosiło się 1491 szkół z całej Polski. Zespół Szkół Rolnicze Centrum jest jedną z 443 szkół w Polsce i jedną z dwóch ponadgimnazjalnych w woj. dolnośląskim (jedyna w powiecie świdnickim), która otrzyma dotację w wysokości ponad 119.000 zł na realizację aż dwóch projektów zgłoszonych do konkursu grantowego. Dzięki projektowi młodzież będzie mogła jeździć na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, do teatru, filharmonii, aktywnie wypoczywać na basenie oraz atrakcyjnie spędzać czas wolny od zajęć lekcyjnych, a także pogłębiać wiedzę i umiejętności na zajęciach fakultatywnych i pozalekcyjnych.
Udział w programie pozwoli uczniom na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań a przede wszystkim na lepsze przygotowanie do egzaminów zewnętrznych i do aktywnego poruszania się po rynku pracy. Nauczyciele z kolei będą mieli szanse podnieść własne umiejętności i wzbogacić warsztat pracy korzystając z różnych szkoleń i kursów, co na pewno znajdzie przełożenie w nauczaniu. Aby jednak do tego doszło Radni na sesji muszą jak najszybciej wprowadzić do budżetu powiatu środki przeznaczone na realizację tego programu.


8 listopada 2005 - Basia wśród najlepszych

Zarząd Fundacji ORLEN - Dar Serca po ponad 7 tysięcy wniosków - przyznał 90 stypendiów dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2005/2006. O stypendium mogli ubiegać się uczniowie mający trudną sytuację materialną, osiągający dobre wyniki w nauce i wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w interesującej ich dziedzinie. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi od 200 zł do 380 zł. Wśród stypendystów znaleźli się m.in. laureaci przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich i międzynarodowych, osoby zajmujące czołowe lokaty w zawodach sportowych oraz laureaci konkursów muzycznych. Przykładem poziomu, jaki reprezentowali uczniowie ubiegający się o stypendium, jest uczennica gimnazjum, która ukończyła 3 semestry studiów na wyższej uczelni na wydziale fizyki. Warto też nadmienić, że co dziesiąta osoba, która otrzymała stypendium, uzyskała średnią ocen 6,0. Wśród 90-ciu stypendystów 9 jest z województwa dolnośląskiego, z czego 3 z naszego powiatu. Jedną z nagrodzonych osób jest mieszkanka Gminy Świdnica 15-letnia Barbara Kuś z Grodziszcza - uczennica III klasy Gimnazjum w Pszennie. Basia o sobie: "Nauka w szkole muzycznej przynosiła z roku na rok coraz większe efekty. Grałam na wielu koncertach, brałam udział w konkursach. Moim szczególnym osiągnięciem był Concurs Musical De France 2003', najpierw w Krakowie, gdzie zdobyłam ocenę celującą i przeszłam do kolejnego etapu w Paryżu, zdobyłam tam I medal. Obecnie chodzę do Gimnazjum w Pszennie, do III klasy. Klasę II ukończyłam z nagrodą. Po skończeniu gimnazjum moim marzeniem jest uczęszczanie do II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. W przyszłości chcę podjąć studia" Serdecznie gratulujemy naszej stypendystce, jej rodzicom, opiekunom oraz wszystkim tym, którzy przyczyniają się do osiągnięć młodych ludzi takich, jak Basia.


8 listopada 2005 - Wydarzenie sportowe

22 listopada, świdnickich sympatyków siatkówki kobiet czeka nie lada atrakcja.
Do Świdnicy zawita 10-krotny mistrz Egiptu, pięciokrotny mistrz Afryki zespół siatkarek - Concerning Ahly Club. W zespole tym występuje 10 reprezentantek Egiptu. Reprezentacja tego kraju awansowała do Mistrzostw Świata 2006 w Japonii.
Tego dnia o godzinie 17.30 odbędzie się mecz towarzyski pomiędzy MKS Świdnica i Concerning Ahly Club. Mamy nadzieję, że to wydarzenie ściągnie tłumy na halę sportową na Osiedlu Zawiszów.


8 listopada 2005 - Odnalazł zaginionego 18-latka

6 listopada Komisariat Policji w Strzegomiu został powiadomiony o zaginięciu młodego mężczyzny mieszkańca pod strzegomskiej wioski. Podjęte przez policjantów działania i sprowadzenie do Komisariatu psa tropiącego pozwoliły na odnalezienie młodzieńca, który leżał w przydrożnym rowie na trasie Strzegom - Wrocław, na ciele nosił liczne obrażenia. Ponieważ młody chłopak nosił na ciele ślady pobicia, policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców pobicia. Zatrzymano trzech mężczyzn, którzy zostali osadzeni w KPP w Świdnicy. Pobity przebywa w Szpitalu.


8 listopada 2005 - Urzędnicy się szkolą

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy trwa trzydniowe szkolenie 25-osobowej grupy, która ma stworzyć wyspecjalizowany zespół mający wdrażać, monitorować i rozliczać projekty, na które uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych. Wszystko to w ramach programu "Kompetentny urzędnik - szansą dla lokalnego rozwoju", na którego realizację Miasto otrzyma 10 tys. zł z funduszy Unii Europejskiej - Counterpart Funds - środków CPF ogólnych. Grupę tworzą pracownicy Urzędu Miejskiego oraz innych jednostek podległych urzędowi bądź współpracujących. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników administracji samorządowej, tak aby nabrali większych umiejętności w zdobywaniu funduszy unijnych. Dzięki temu do minimum zmniejszone zostanie prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki w realizacji projektów, co może skutkować dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. W przedsięwzięciu biorą udział w dużej mierze osoby, już przeszkolone w pozyskiwaniu środków. Szkolenie potrwa do 9 listopada. Obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę, głównie: zarządzanie, monitorowanie i rozliczanie projektów.


8 listopada 2005 - Nabór z zasadami

Urząd w Strzegomiu szczegółowo sprecyzował zasady naboru pracowników na urzędnicze stanowiska pracy. Wprowadzono je zarządzeniem burmistrza i obowiązują od 31 października. Jest to kolejne zdanie realizowane przez gminę w ramach akcji "Przejrzysta Polska". Jego celem jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy w urzędzie oraz weryfikacji kandydatów pod kątem fachowości. To jednak nie jedyne plusy wprowadzenia takiej procedury. - Oczyści to atmosferę wokół zatrudniania pracowników w urzędzie, skończą się podejrzenia o protekcję. Postępowanie przy naborze nowych pracowników podzielono na trzy etapy: planowanie zatrudnienia, nabór kandydatów i selekcja kandydatów. W procesie tym uczestniczyć będzie burmistrz, sekretarz gminy, kierownik komórki wnioskującej o zatrudnienie oraz kadrowa. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmie jednak specjalnie powoływana komisja, każdorazowo inna. Ogłoszenia o pracy w urzędzie będzie publikowane na strzegomskiej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń urzędu. Dodatkowo mogą one się ukazywać również w prasie i biurach pośrednictwa pracy. Wpływające oferty będzie analizować powołana komisja. Po wstępnej selekcji opublikowana zostanie lista kandydatów spełniających wymagania formalne. Spośród nich wybrany będzie nowy pracownik. Wyłoniony kandydat, przed zawarciem umowy, będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Z ostatecznej selekcji komisja sporządza protokół, zawierający między innymi informacje o zastosowanych metodach i technikach oraz uzasadnienie wyboru.


8 listopada 2005 - Sesja w Żarowie

10 listopada o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Żarowie.
Radni zajmą się między innymi sprawami:
likwidacji zakładu budżetowego Gminy Żarów - "Zakład Gospodarki Lokalowej", miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, sprawą zwolnień z podatku od nieruchomości, udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Żarów oraz sprawą sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej na terenie miasta Żarów, na rzecz Zakładu EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Wrocław Oddział w Wałbrzychu.


8 listopada 2005 - Dyżur radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.
Jutro dyżur radnych w sprawach skarg
i wniosków będą pełnili:
radna - Danuta Dulewicz,
radna - Elżbieta Gluza.
Dyżur pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00
w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.


7 listopada 2005 - Złote talenty

W dniach 4-6 listopada w Zielonej Górze odbyły się Ogólnopolskie Zawody "Młode Talenty" w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce. W konkurencji dwójek chłopców zawodnicy sekcji akrobatyki sportowej przy MKS POLONIA w Świdnicy, Szymon Moas i Michał Skowron zdobyli złoty medal.
Jest to duży sukces młodziutkich zawodników, który daje im jednocześnie prawo startu w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2006 roku. Trenerem obu zawodników jest Piotr Moas.


7 listopada 2005 - Zatrudnieni w Urzędzie Gminy

Od 2 listopada do 14 lutego przyszłego roku, przez ponad 3 miesiące 15 osób zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica będzie wykonywało roboty publiczne.
Będą to m.in. odkurzaczanie dróg transportu rolnego w jedenastu wsiach, zimowe odśnieżanie gminnych dróg, budowa chodników przy drogach powiatowych i gminnych oraz konserwacja urządzeń melioracyjnych. Trzy osoby po tym okresie będą dodatkowo zatrudnione na okres kolejnych 3-ch miesięcy. Osoby zatrudnione przez Urząd to osoby długotrwale bezrobotne i wymagające reintegracji zawodowej i społecznej.


7 listopada 2005 - Polska Flaga - Cześć i Szacunek

Komenda Hufca ZHP im. "Szarych Szeregów" w Świdnicy informuje, że z okazji Narodowego Święta Niepodległości, będzie sprzedawała flagi narodowe. Po raz pierwszy 2 maja 2004 roku obchodziliśmy Dzień Flagi, który został ogłoszony przez Sejm RP Dniem Flagi, a intencja, która przyświecała ustanowieniu tego święta, to potrzeba uzupełnienia bardzo skąpej wiedzy naszego społeczeństwa na temat historii polskich symboli narodowych. Zazdrościmy Amerykanom ich szacunku do swojej flagi. A przecież biało-czerwona jest równie godna szacunku i czci, a dla każdego polskiego patrioty - cenniejsza, bo nasza, Polska.
Niech Święto Narodowe 11 Listopada zostanie uczczone wywieszeniem flag narodowych w naszych domach i oknach. Cena flagi (100x60cm) - 12 zł netto.
Zapraszamy do Komendy Hufca ZHP, ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica tel.- 8520179 lub kom. 0505 072 404.


7 listopada 2005 - Amatorska Liga Koszykówki

Wyniki Amatorskiej Ligi Koszykówki, mecze rozegrane wczoraj w Świebodzicach.
NEW - SOL 70 : 44 - 16:5, 15:9, 14:17, 25:13.
NEW - Matuszak D. (16), Kozłowski Ł.. (13), Piątkowski W. (12)
SOL - Gefert K. (13), Banaszek M. (11), Gawriołek M. (10). WTR - PRM 69 : 58 - 21:13, 19:11, 16:18, 13:16.
WTR - Trzop W. (26), Dymitraszewski M. (14), Chaiński P. (12)
PRM - Czubocha P. (16), Kierul Ł. (15), Skornóg T. (12).


7 listopada 2005 - Gmina pięknieje

Rozstrzygnięty został kolejny, już czternasty, konkurs "Estetyka wsi i zagrody wiejskiej". O nagrody i wyróżnienia walczyły całe sołectwa oraz rolnicy indywidualni. W tegorocznej edycji rywalizowało 11 wsi i 81 gospodarstw. Najwyżej ocenionymi miejscowościami były: Goczałków, Olszany i Stanowice. Wśród zagród nagrodzono 34, a wyróżniono 28. Wszyscy laureaci otrzymali ufundowane przez samorząd nagrody. Były to sadzonki krzewów ozdobnych, donice, opryskiwacze oraz książki o tematyce związanej z zakładaniem i utrzymywaniem ogrodów. Gmina Strzegom jako jedyna w powiecie angażuje własne środki finansowe i organizuje konkurs na taką skalę.
Konkurs organizowany jest już od 14 lat. Pomysłodawcą był Józef Kuźma, ówczesny kierownik referatu rolnictwa. - Forma konkursowa ma zachęcać gospodarzy do dbania o swoje wsie i zagrody - wyjaśnia zasady Alicja Czekajło, obecny kierownik referatu. - Z roku na rok zainteresowanie rośnie, a uczestników przybywa. Niektórzy w tym współzawodnictwie biorą udział od pierwszej edycji.
Strzegomianie odnoszą również sukcesy na szerszym forum. W tym roku w konkursie wojewódzkim na "Najładniejszą zagrodę wiejska" nagrodę zdobył Zdzisław Pożoga z Goczałkowa, w zeszłym Iwona Wójcik z Wieśnicy, a dwa lata temu Bogusław Lewandowski z Modlęcina. Dwa lata temu wyróżniono również Henryka Rośka i Mirosławę Panek za prowadzoną na terenach wiejskich pozarolniczą działalność gospodarczą.


7 listopada 2005 - Liga szachowa

Wczoraj w gimnazjum w Żarowie rozegrany został pierwszy turniej III edycji Świdnickiej Międzypowiatowej Ligi Szachowej. Do rozgrywek zgłosiło się 15 drużyn z 4 powiatów.
Po trzech rundach prowadzi Hetman II Wałbrzych, przed Zebrą Jaworzyna Śląska, Gońcem Żarów, Hetmanem III Wałbrzych, Hetmanem I Wałbrzych, Zrywem Łażany, Starym Zdrojem, Strzegomiem, GOK Malczyce, UKS Wieża I Żarów, Dwioma Wieżami Dzierżoniów, OSz-W Bystrzyca, LO Żarów. UKS II Wieża Żarów i UKS Baszta Wałbrzych.
Kolejny turniej 11 grudnia w Jaworzynie Śląskiej.


6 listopada 2005 - Więcej pieniędzy

Za zgodą Rady Miejskiej w Świdnicy wprowadzono zmiany w budżecie miasta. O ponad 576 tys. zł wzrosły dochody miasta, dzięki dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w związku z większym niż planowano udziałem gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych. Również o 576 tys. zł zwiększono wydatki. 10.500 zł więcej otrzyma Straż Miejska. Pieniądze przeznaczy m.in. na zakup benzyny, ponieważ po drastycznych podwyżkach cen paliwa funkcjonariusze wyczerpali fundusze zaplanowane na ten cel.
Ponad 530 tys. zł otrzymają świdnickie szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola. Pieniądze zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy. Część tej kwoty wydana zostanie na zakup opału w SP nr 8. Dokonano również przesunięć budżetowych. Dzięki temu m.in. możliwa będzie modernizacja instalacji chłodniczej lodowiska. Do tej inwestycji miasto dołoży ponad 220 tys. zł.


6 listopada 2005 - IV ligowcy nie zachwycają

We wczoraj rozegranym spotkaniu Strzegomski AKS mimo, że mecz odbywał się przed własną publicznością nie zdołał pokonać Zagłębia Lubin. Strzegomianie przegrali 2:1
Polonia/Sparta Świdnica grała dzisiaj na wyjeździe z zespołem Chrobry Nowogrodziec. Do przerwy nasi zawodnicy prowadzili 2 : 0. Jednak po zmianie boiska zmieniła się też gra. Świdniczanie nie utrzymali prowadzenia i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem remisowym 3:3.
Po tej kolejce Świdniczanie zajmują 10 a Strzegomianie 15 miejsce w tabeli rozgrywek.


6 listopada 2005 - Liga okręgowa

W rozegranym dzisiaj meczu trzynastej kolejki o mistrzostwo ligii okręgowej seniorów zespół Victorii Świebodzice pokonał drużynę Włókniarza Kudowa Zdrój 5:0, prowadząc do przerwy 2:0. Bramki dla Victorii zdobyli: 5 min. Borowiak, 29 min. Karczmarz, 71 min. Białkowski, 77 min. Sobota z rzutu karnego, 81 min. Sobota. Victoria wystąpiła w składzie: Kącki, Prusiński, Fleszar, Piotrowski, Kiryczuk, Kiełbowicz, Weirauch, Rogowski, Stoma, Borowiak, Karczmarz. Po przerwie grali: Białkowski, Sobota, Rochatka, Błaszczak. Natomiast zespół Stali Świdnica nie sprawił niespodzianki i przegrał kolejny mecz. Stal Świdnica - Polonia Bystrzyca Kłodzka 1:2.


6 listopada 2005 - W środku tabeli

Wczoraj zespół piłkarzy ręcznych świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej "Świdnica" podejmował drużynę "Bór" Oborniki Śląskie.
Był to kolejny tzw. derbowy mecz. Po zaciętym, ale stojącym na nie najwyższym poziomie spotkaniu, zespół ze Świdnicy pokonał rywala 36-34. Jest to kolejne wygrane spotkanie "Świdnicy" w tym sezonie.
Po tym spotkaniu zespół ze Świdnicy zajmuje szóste miejsce w tabeli rozgrywek drugiej ligi (I grupa).
Następny mecz w ramach rozgrywek II ligi piłki ręcznej zespół rozegra z zespołem "Krokus" w Bystrzycy Kłodzkiej 12 listopada.


6 listopada 2005 - Liga Piłki Nożnej LZS

Powiatowa Rekreacyjna Liga Piłki Nożnej LZS
Grupa pierwsza
LZS BŁĘKITNI Bystrzyca Dolna - LKS ORZEŁ Mysłaków - 3:0
PKS ŚLĘŻA Wiry - LZS ZRYW Zebrzydów - 1:4
LZS POGOŃ Strzelce - LZS SUDETY Kątki - 0:2
LKS CZARNI Szczepanów - LZS Gola Świdnicka - 4:3
LZS SMOLNIK Śmiałowice - LZS HERKULES Bojanice - 3:0
LZS BŁĘKITNI Komorów - pauza
Grupa druga
GRYF Kraszowice - LZS BŁĘKITNI Tworzyjanów - 1:5
LZS ORZEŁ Goczałków - LZS SOKÓŁ Kostrza - 5:1
LZS ZJEDNOCZENI Gościsław - LKS ZRYW Imbramowice - 1:1
LZS Tomkowice - LZS CZARNI Modlęcin - 6:3
LZS GROM Bartoszówek - LZS GRANIT Rogoźnica - 3:4
LZS BŁYSKAWICA Kalno - pauza


6 listopada 2005 - "Kto wpada w oczy, nie wpada pod koła"

Przypominamy o prowadzonej akcji "Kto wpada w oczy, nie wpada pod koła" ma ona na celu:
- zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej w odblaski,
- lansowanie odblaskowej odzieży, zapewniającej zwiększoną widoczność po zmroku,
- podniesienie poziomu świadomości rodziców, opiekunów i producentów odzieży w przedmiocie konieczności stosowania elementów odblaskowych jako podstawowego składnika odzieży wierzchniej.
Pieszego nic nie chroni. W porównaniu z kierowcami pojazdów mechanicznych pieszy nie ma wystarczającej strefy zgniotu, nie ma świateł pozycyjnych, nie ma wydzielonej ścieżki. Oczekuje natomiast uwzględnienia jego praw, ostrożności, infrastruktury itd. od nas: kierowców i organizatorów porządku publicznego.
Za zaniechanie, wystawiany jest corocznie słony rachunek kasom chorych, budżetom samorządów, ubezpieczycielom, czyli nam wszystkim. Chcemy to zmienić. Zwracamy się do dyrektorów szkół, komend policji oraz władz miast i gmin z apelem o przystąpienie do akcji. Więcej o akcji - >>> zobacz.
Zgłoszenie szkoły do akcji - wypełnij i wyślij


6 listopada 2005 - Pięć licencji

W 2006 roku w Świdnicy liczba taksówek może się zwiększyć o pięć pojazdów służących mieszkańcom miasta.
Limit wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego w takiej wysokości określili podczas ostatniej sesji rady miasta świdniccy radni.
Obecnie licencje posiada 197 taksówkarzy świadczących usługi przewozowe.


6 listopada 2005 - Rusza Graniczna

Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji dla wsi Graniczna. Wykonawcą będzie legnicka firma Instalbud. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Zainteresowanie przetargiem było bardzo duże. Pobrano kilkanaście specyfikacji, a ostatecznie do urzędu wpłynęło dziewięć ofert. Wszystkie spełniały wymogi formalne i warunki zawarte w specyfikacji. Czyli doświadczenie w budowaniu kanalizacji oraz dysponowanie odpowiednim sprzętem i środkami finansowymi. O ostatecznym wyborze oferenta zadecydowała zaproponowana cena. Ofert, która wygrała opiewała na 1,7 mln zł, najwyższa ze złożonych na 2,3 mln zł. Podpisano już umowę. Zgodnie z nią Instalbud ma 304 dni na wykonanie całej inwestycji.


5 listopada 2005 - Wieczory Świdnickie

Jutro o godzinie 18.00 w świdnickiej katedrze pw. św. Stanisława i Wacława odbędzie się koncert w ramach Wieczorów Świdnickich.
Wystąpi Koletova hornicka hudba z Rtyne v Podkrkonosi ( Czechy) oraz Detsky pevecky sbor Loucnacek ZS Loucna nad Desnou (Czechy)
W programie usłyszymy utwory Mozarta, Charpentiera, Haendla, Gounoda i innych


5 listopada 2005 - Kolejny inwestor chce do strefy

Świdnica stara się o kolejne powiększenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park". Ma to związek z decyzją jednego z międzynarodowych koncernów, który zamierza wybudować w Świdnicy fabrykę. Chce jednak skorzystać z ulg przysługujących inwestującym na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Przedsiębiorstwo zainteresowane jest zakupem ponad 22 ha ziemi przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Zgodę na powiększenie podstrefy wyraziła już w piątek, 4 listopada, Rada Miejska w Świdnicy. Niebawem zostanie złożony wniosek o poszerzenie podstrefy. Liczymy, że decyzja zapadnie do końca stycznia 2006 r. Gdy Rada Ministrów przychyli się do ostatnich wniosków władz miasta, to świdnicka podstrefa będzie liczyć po powiększeniu ponad 93 ha (początkowo 17 ha). I obejmie w obszarze ul. Metalowców - blisko 19,6 ha i w obszarze dzielnicy Zawiszów - ponad 73,5 ha.


5 listopada 2005 - Zgodnie z oczekiwaniami

W zakończonym kilkanaście minut temu meczu siatkarek pierwszej ligi pomiędzy UMKS Łańcut - MKS Świdnica niespodzianki nie było.
Zgodnie z przewidywaniami zawodniczki ze Świdnicy nie sprostały siatkarkom z Łańcuta i przegrały w czterech setach. Po pierwszym wygranym secie można było mieć nadzieję na zwycięstwo jednak kolejne sety potwierdziły to, że ten zespół niewiele umie i z tymi umiejętnościami jest zespołem do bicia. Od dłuższego czasu wszyscy wiemy, że potrzeba zmian. Ten zespół w obecnym składzie niczego się nie nauczył w ciągu ostatnich lat. A z takimi umiejętnościami można grać tylko w drugiej lidze. Czas coś zrobić bo szkoda by jedyny w powiecie zespół pierwszoligowy zniknął z rozgrywek krajowych i podzielił losy innych dyscyplin grając tylko w lokalnych rozgrywkach. Dumni jesteśmy z Doroty Świeniewicz, dumni z Ani Barańskiej teraz jednej z czołowych zawodniczek w Polsce. Szkoda by na nich zakończyła się świdnicka siatkówka.
UMKS Łańcut - MKS Świdnica 3:1. W setach 21/25,25/13, 27/25 i w ostatnim 25/18.


5 listopada 2005 - Dotacja dla Informacji Turystycznej

Według szacunków w 2006 roku świdnicki punkt Informacji Turystycznej odwiedzi ponad 15 tys. osób. Podczas piątkowych obrad (4 listopada) radni uchwalili dotację dla tej jednostki na 2006 rok. Na obsługę jednej osoby korzystającej z usług punktu przeznaczać się będzie 6,80 zł.
Informacja Turystyczna ma za zadanie udzielać szczegółowych informacji turystom i mieszkańcom oraz promować Świdnicę oraz okolice. Jednostka pomaga również w organizowaniu wycieczek oraz imprez turystycznych.


5 listopada 2005 - Siódma porażka

W rozegranym dzisiaj spotkaniu trzeciej ligi siatkówki męskiej Dors Świdnica przegrał w Nowej Rudzie siódmy mecz z rzędu.
Poliamid Nowa Ruda - Dors Świdnica 3:1 w poszczególnych setach: 25:22, 21:25, 25:19, 25:17. Po tym meczu Dors Świdnica zajmuje ostatnie miejsce w tabeli rozgrywek.


5 listopada 2005 - Nie dali rady

Występujący w czwartej lidze siatkarze ze Świebodzic mimo iż wystąpili na własnej sali nie zdołali sprostać zawodnikom z Kowar i przegrali mecz w trzech setach i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli rozgrywek.
Silesia Świebodzice - Olimpia Kowary 0:3 w setach: 21:25, 19:25, 20:25.


5 listopada 2005 - Przybywa interesantów

Systematycznie rośnie liczba osób korzystających z usług Biura Obsługi Interesantów. We wrześniu BOI odwiedziło prawie trzy i pół tysiąca ludzi. W biurze można złożyć podanie, odebrać przesyłkę awizowaną oraz kupić znaczki skarbowe i abonament parkingowy. Ale przede wszystkim można uzyskać informacje. - W ostatnim czasie interesanci najczęściej pytali o zasiłki rodzinnych i wychowawczych, stypendia socjalne, naukowe i unijne, opłaty lokalne - relacjonuje Dorota Kliza, koordynator BOI. Biuro udziela również informacji z zakresu wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykupu mieszkań komunalnych, gruntów oraz ich dzierżawy, zameldowania i wymeldowania, wydawania dowodów osobistych i paszportów oraz spraw mieszkaniowych. W BOI można uzyskać kompleksową informację na temat wszystkich najczęściej załatwianych spraw w urzędzie. W BOI można również skorzystać z Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz uzyskać dane teleadresowe różnych instytucji - notariusza, radców prawnych, rzeczników praw, konsumenckich, rzeczoznawców i biegłych, archiwów byłych zakładów pracy z terenu gminy Strzegom. Interesanci mogą skorzystać z ksero i faxu. . BOI prowadzi także sprzedaż materiałów promocyjno- informacyjnych gminy. Są to książki, albumy, widokówki, foldery i mapy.


5 listopada 2005 - Siatkówka kobiet i mężczyzn

Dzisiaj rozegrany został Strefowy turniej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. Turniej zorganizowany został przez Gimnazjum Marcinowice, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, GLKS Marcinowice, Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu w ramach VI Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.
Wśród kobiet zwyciężył LKS "Chemik Żarów" przed GLKS Gimnazjum Marcinowice, Muflon Bielawa i ULKS Ekonomik 2 z Dzierżoniowa.
Wśród mężczyzn najlepszym zespołem był również LKS "Chemik Żarów", który wyprzedził GLKS Marcinowice, Muflon Bielawa i LKS Roztocznik.
Do finału dolnośląskiego awansowały drużyny: LKS Chemik Żarów - kobiety, finał 26 listopada w Środzie Śląskiej, i LKS Chemik Żarów - mężczyźni, finał 20 listopada w Świdnicy.


4 listopada 2005 - Zniszczyli drzewa nad Witoszówką

Nieznani sprawcy połamali 17 lip nasadzonych wzdłuż alei Goplany. 12-letnie drzewa zniszczyli wandale, dlatego musiały one zostać wycięte. Sprawą zajmuje się Straż Miejska. Urząd Miejski w Świdnicy szacuje straty na blisko 20 tys. zł.
Za te pieniądze moglibyśmy upiększyć tereny zielone w mieście, jednak w związku ze skromnymi funduszami, którymi dysponujemy obecnie nie mamy nawet pieniędzy na odtworzenie zniszczonego drzewostanu.
Apelujemy do świdniczan, którzy są świadkami aktów wandalizmu, by zgłaszali sprawę Straży Miejskiej, dzwoniąc pod bezpłatny numer alarmowy 986. Obojętność kosztuje wszystkich mieszkańców Świdnicy.


4 listopada 2005 - Gimnazjalistki z pierwszego na pierwszym miejscu

Dzisiaj w ramach Współzawodnictwa Międzyszkolnego odbyły się zawody w piłce koszykowej gimnazjalistek. Dziewczęta grały mecze systemem każdy z każdym 2 razy po 10 minut.
Zawody odbywały się w Gimnazjum nr 3, organizatorem był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.
Po rozegraniu 6 spotkań zwyciężyły dziewczęta z Gimnazjum nr 1, drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 3 wyprzedzając Gimnazjum nr 4 a także dziewczęta z Gimnazjum nr 2. Koszykarki z Gimnazjum nr 1 awansowały do rozgrywek na szczeblu powiatowym.


4 listopada 2005 - Artystka promuje region

Do 25 listopada można obejrzeć w Kolonii niezwykłą wystawę polskiej malarki Ewy Solimy. Jako jedyna promowała Powiat Świdnicki i reprezentowała środowisko artystyczne. Wystawę otworzył Jerzy Rasała Konsul Generalny Polski, a towarzyszyła mu Cordula Stratmann, aktorka i gwiazda telewizji SAT1. W nowoczesnym, budynku Polizeipräsidium w Kolonii prezentowanych jest 47 obrazów Ewy. Wystawa przenosi widza w "orientalne klimaty". Płótna przedstawiają głównie smukłe, stylizowane postacie kobiet, mieszkanek różnych stron świata. Kobiety otaczają symbole i ornamenty obecne w sztuce i kulturze, z której się wywodzą. Malarstwo Ewy Solimy jest bardzo konsekwentne. Płaszczyznę obrazu dzielą barwne prostokąty. Dodatkowo podziały geometryczne podkreślone są czarnym konturem. Pozostałe obrazy również są inspirowane podróżami. Można zobaczyć autoportret autorki w chińskiej sukience, pejzaże z elementami rysunków z Nazca i wiele innych.
"Wszystkie obrazy, które przygotowałam specjalnie na tą wystawę to czyste, świetnie zestawione kolory, subtelne faktury przyprószone szczyptą złota. Pozwalają one na chwilę oderwać się od kwadratu monitora, zgiełku i szarości miasta. Zabierają w barwną podróż w odległe zakątki, Melanezję, Emiraty Arabskie czy Tybet." - wyjaśnia malarka. Oprócz wspomnianych obrazów w Kolonii można zobaczyć kolekcję 18 kolorowych, metalowych torebek, które jak wiadomo są nieodłącznym atrybutem kobiety w każdym zakątku ziemi. Warto zajrzeć na stronę - >>> zobacz


4 listopada 2005 - Internetowe wyłudzenia pieniędzy

Funkcjonariusze Sekcji dw. z Przestępczością Obrotu Gospodarczego KPP w Świdnicy działając na podstawie informacji operacyjnych zatrzymali czteroosobową grupę, która za pośrednictwem Bankowych Usług Internetowych jednego z banków dokonywała wyłudzeń pieniędzy z kont osób fizycznych. W okresie od 27 do 28 października 2005 r wymienieni "wyczyścili" konta trzem osobom z terenu Polski na łączną kwotę 8.000 zł. Z zebranych materiałów w tej sprawie wynika, iż osoby występujące w charakterze "słupów", nie były werbowane za pośrednictwem Internetu, a są to z reguły osoby pozostające bez pracy. Wymienieni otrzymywali propozycję założenia rachunków w bankach - za tą "usługę" otrzymywały po 150 zł od karty. W ciągu kilku dni osoby założyły po kilkanaście rachunków w różnych bankach na terenie Świdnicy. Po uruchomieniu konta a następnie uzyskaniu karty bankomatowej, mężczyźni przekazywali je wraz z numerami PIN-u wcześniej wskazanym osobom. Następnie, po złamaniu zabezpieczeń dostępu do elektronicznych rachunków bankowych dokonywali oni przelewów gotówki na wcześniej założone przez "słupów" konta. W dalszej kolejności, po realizacji transakcji po kilku dniach zgłaszali w banku zaginięcie karty.
Z prowadzonych czynności, jak również posiadanych informacji w tej sprawie wynika, iż grupa, której część została zatrzymana na terenie Świdnicy ma międzynarodowy skład i działa równolegle na terenie kilku państw. Podobne postępowania prowadzą także inne jednostki Policji. W stosunku do trzech osób Sąd Rejonowy w Świdnicy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Względem jednego z mężczyzn zastosowano dozór i zakaz opuszczania kraju.


4 listopada 2005 - Goście z Ukrainy

Od 7 do 10 listopada w Świdnicy w ramach projektu "Profilaktyka HIV w środowisku lokalnym" będzie gościła 25-osobowa grupa specjalistów, lekarzy i studentów z Niżyna i Kijowa. Goście reprezentować będą środowiska prowadzące działania profilaktyczne w związku z zagrożeniem HIV. Goście z Ukrainy chcą się zapoznać z systemem pomocy osobom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz osobom uwikłanym w problem uzależnień w Polsce. Odwiedzą placówki wspierające uzależnionych. Wezmą udział również w spotkaniu, które zaplanowano na 10 listopada, na godz. 10.00. W sali narad Urzędu Miejskiego zgromadzą się organizacje, które pomagają osobom z problemem uzależnień. Organizatorami spotkania jest Urząd Miejski w Świdnicy oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń "ANAN". Realizowany od kilku miesięcy projekt finansowany jest przez Fundację PAUCI. Zakłada wymianę doświadczeń w zakresie profilaktyki HIV i narkomanii pomiędzy partnerami Ukrainy i Polski.


4 listopada 2005 - Uzdolnieni Jaroszowianie

Uczniowie ze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie mogą pochwalić się nagrodami w konkursach plastycznych zarówno tych o zasięgu gminnym jak i powiatowym. W powiatowym konkursie "Bezpieczeństwo w oczach dziecka" organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Świdnicy oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy nagrodzono Katarzynę Sabat z klasy III a. Nagrodę przyznano także pracy zbiorowej siedmiolatków, którzy tworzą grupę łączników klasowych z biblioteką. Wyróżnienia otrzymała Agata Jędrosek i Karolina Otocka z kl. III a. Prace konkursowe uczniowie przygotowali pod kierunkiem Danuty Wołoszko, Wiesławy Wac i Bożeny Wilczak. W kolejnym konkursie, tym razem gminnym, organizowanym przez Strzegomskie Centrum Kultury "Bezpieczna droga do szkoły" najmłodsi Jaroszowianie w kategorii przedszkoli zdobyli pierwsze miejsce. W kategorii szkoły podstawowe drugie miejsce zajęła Blanka Kołodziejczyk z II b. Dwa wyróżnienia w tej samej kategorii przypadły Joannie Głód kl. II a oraz łącznicy z biblioteką. Te prace zostały wykonane pod kierunkiem Anny Madej Barbary Zbrożek, Wiesławy Wac i Danuty Wołoszko.


3 listopada 2005 - Lepsza informacja

Setki nowych tabliczek z nazwami ulic ustawiono w pobliżu świdnickich skrzyżowań. Zamontowano je już na os. Młodych, w dzielnicy Zawiszów, Zarzecze, wzdłuż drogi krajowej nr 35, w rejonie ulic: Głowackiego, Niecałej i Wałbrzyskiej. Do końca roku nowe tablice zyskają skrzyżowania przy ulicach: Wschodniej, Zachodniej, Leśnej, M. Curie-Skłodowskiej, T. Kościuszki, A. Mickiewicza i F. Chopina. Do dziś zamontowano 280 tablic, co kosztowało ok. 45 tys. zł.
Tablice z nazwami ulic do tej pory montowane były jedynie na budynkach. Zarówno świdniczanom, jak i przyjezdnym gościom trudniej było trafić pod określony adres. Liczymy, że po zakończeniu akcji takich problemów już nie będzie.


3 listopada 2005 - Kacper Puszkiel w radiu LUZ

Jutro gościem w programie Odcinek Specjalny będzie Kacper Puszkiel!.
Serdecznie zapraszamy do słuchania programu i zadawania pytań temu młodemu, niezwykle utalentowanemu zawodnikowi.
Start programu o godzinie 19.00 oczywiście w Radiu LUZ.
Prosimy o zadawania pytań naszemu gościowi (najlepiej jeszcze przed programem) - zapytaj.
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


3 listopada 2005 - Nowa strona

W sieciu ukazała się kolejna strona internetowa miejscowości z Powiatu Świdnickiego. Swoje strony mają już Lubachów, Przyłęgów. Teraz powstała strona wsi Burkatów.
Znalazła się tam między innymi historia wsi, historia i dzień dzisiejszy Ochotniczej Straży Pożarnej, znalazło się również miejsce na historię LZS Gryf. Jest dział poświęcony wiadomościom bieżącym. Stronę redaguje zespół w składzie Marcin Kadela, Joanna Tomaszewska, Piotr Kulak, Piotr Michalski, Witold Tomkiewicz i Mirek Putyra. >>> zobacz stronę.


3 listopada 2005 - Dawny urząd pod młotek

Obiekt, w którym przed laty mieścił się Urząd Miejski w Świdnicy zostanie sprzedany. Ogłoszony już został I przetarg ustny nieograniczony. Budynek figuruje w wykazie zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Obiekt, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, może pełnić funkcję usługową.
Cena wywoławcza budynku o powierzchni 2 tys. m kw. oraz działek wynosi - 1.376.300 zł. Wadium, które należy wpłacić przed licytacją - do 16 grudnia określono na 137.600 zł. Przetarg odbędzie się 20 grudnia o godz. 10.00, w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. A. Krajowej 49), w sali 305
(III piętro). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Prywatyzacji Mienia i Nadzoru nad Mieniem Komunalnym, pod numerem tel. (74) 8562-869.


3 listopada 2005 - Jadą podpisać

Jutro w podróż służbową do Francji wyrusza delegacja z Jaworzyny Śląskiej. Celem wizyty jest podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Gminą Peyremale. Pomysł współpracy między Gminami zrodziła się rok temu, a jej pomysłodawcą było Stowarzyszenie Polonii francuskiej "Pol-France", które ma swoją siedzibę właśnie w Peyremale. Decyzję o woli nawiązania współpracy podjęła Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej. Uroczyste podpisanie dokumentów odbędzie się 6 listopada 2005 roku. Oficjalna wizyta potrwa 4 dni. Gminę będą reprezentować: Halina Dydycz - Burmistrz Miasta, Kazimierz Chęcik - Przewodniczący Rady Miejskiej. W skład delegacji wchodzą również: Maciej Plencler - Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie, który w trakcie pobytu we Francji omówi warunki współpracy z tamtejszymi szkołami, a także Ewa Stolarczyk - inicjatorka współpracy i "łączniczka" między Gminą Jaworzyna Śląska i Gminą Peyremale.


3 listopada 2005 - Stypendia wkrótce

Do 15 września uczniowie świebodzickich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych - składać mogli podania o przyznanie stypendium naukowego. Wpłynęło 557 podań w tej sprawie. Zasady przyznawania stypendium radni określili stosowną uchwałą jeszcze w wakacje. Była ona zgodna z ustawą sejmową. O stypendium ubiegać się więc mogły te osoby, w rodzinach których dochód na jedną osobę nie przekracza 316 złotych netto. Muszą to być osoby zameldowane na terenie Świebodzic. I trzeci warunek - bycie uczniem jednego z wymienionych na wstępie rodzajów szkół. Przez ostatnie tygodnie trwała weryfikacja złożonych dokumentów. Badano, czy wnioskodawcy spełniają określone warunki. "W większości przypadków dokumenty były przygotowane prawidłowo. Tylko kilkanaście wniosków odrzuciliśmy, gdyż brak było podstaw do ich zakwalifikowania" - komentuje Zofia Choińska, naczelnik Wydziału Oświaty. Pierwsze decyzje w sprawie stypendiów wydane będą 4 listopada. Najniższe wyniesie około 45 złotych.


3 listopada 2005 - Włoski partner

Strzegom ma nowego partnera. Ostatniego października podpisano umowę o współpracy z włoskim miastem Pavullo nel Frignano. To już czwarty, po Auerbach, Torgau i Znojmo, partner Strzegomia. Burmistrzowie - Vito Tedeschini i Lech Markiewicz oraz przewodniczący rad miejskich - Antonio Parenti i Stanisław Sitarz podpisali umowę.
Były kwiaty, gratulacje i życzenia. - To spotkanie było możliwe dzięki poparciu i zaangażowaniu burmistrza Pavullo oraz strzegomskich samorządowców. Włosi są zainteresowani nie tylko polską kulturą, interesuje ich także strzegomski przemysł. - Chcielibyśmy poznać wasze produkty i wyroby oraz rozpropagować w Strzegomiu nasz ser - mówił Vito Tedeschini. - Samo podpisanie umowy to jednak nie wszystko, trzeba wcielić w życie jej postanowienia. Przedstawiciele obu miast wymienili pamiątkowe upominki. Uroczystość zakończyły występy artystyczne dzieci z Przedszkola nr 4 i chóru z Gimnazjum nr 1. Delegacja z Pavullo gościła w Strzegomiu trzy dni. W tym czasie goście odwiedzili strzegomską Bazylikę, Muzeum Gross- Rosen oraz Gimnazjum nr 2 i Przedszkole nr 2. Włosi złożyli także wizytę w zakładzie kamieniarskim "Piramida".


3 listopada 2005 - Akcja "Znicz" zakończona

Zwiększona liczba policjantów na drogach, zdyscyplinowanie kierowców i pieszych oraz piękna pogoda spowodowały, że długi weekend związany z dniem Wszystkich Świętych upłynął na drogach powiatu świdnickiego wyjątkowo spokojnie.
1 listopada w czasie największego nasilenia ruchu w okolicach cmentarzy doszło do 3 kolizji drogowych.
Od 28 października do 1 listopada w czasie trwania akcji na drogach powiatu doszło do 5 wypadków drogowych, w których jedna osoba poniosła śmierć na miejscu zdarzenia a 6 zostało rannych. Nieostrożność kierowców była przyczyną 30 kolizji drogowych. Najmniej kolizji, bo tylko trzy zaistniało 1 listopada w czasie największego nasilenia ruchu.
Większa liczba policjantów na drogach, spowodowała iż kierowcy ściągali nogę z gazu. Jednak mimo to niektórzy przekraczali prędkość. W 54 przypadkach policjanci ukarali kierowców mandatem karnym za przekroczenie prędkości w jednym przypadku za wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, byli też tacy kierowcy, którzy prowadzili pojazdy nie korzystając z pasów bezpieczeństwa ( siedem przypadków).
Długi weekend to czas rodzinnych spotkań, w czasie których spożywamy alkohol, a następnie wsiadamy do samochodu. W sumie na terenie powiatu policjanci zatrzymali 20 nietrzeżwych kierujących, zatrzymali 5 praw jazdy i 18 dowodów rejestracyjnych.


3 listopada 2005 - Droga po Puchar

Na ścianie wspinaczkowej ZERWA przy ul. Przybyszewskiego we Wrocławiu odbyła się finałowa edycja Pucharu Polski Juniorów we wspinaczce sportowej. Strzegom reprezentowało sześcioro zawodników. Zawody trwały dwa dni. Podzielono je na eliminacje oraz finał. W sobotnich eliminacjach każdy z zawodników miał do przejścia dwie drogi, czyli wspiąć się jak najwyżej na bardzo wymagającej ścianie. - Po pierwszych startach można było już wnioskować, kogo zobaczymy następnego dnia w finałach. Faworyci nie zawiedli, ale było też widać paru juniorów, którzy podciągnęli własne umiejętności i formę - analizuje Robert Grabowicz, opiekun i instruktor DKW Strzegom.. Ze strzegomskiej sekcji wspinaczki sportowej DKW do finałów zakwalifikował się Adam Kulas, Leszek Kulas i Damian Grabowicz. Pozostali juniorzy zebrali pierwsze szlify, ale ich wyniki niestety nie otworzyły przed nimi możliwości startu w finale. W finale poprzeczka trudności dróg została podniesiona bardzo wysoko, ale to zawody rangi ogólnopolskiej, więc można było się tego spodziewać. Nie przeszkadzało to jednak naszemu juniorowi Adamowi Kulasowi, który w pięknym stylu pokonał część trudności i przy owacji publiczności zjeżdżał pod ścianę jako zwycięzca. W kategorii młodzieżowcy miło zaskoczył wszystkich Damian Grabowicz, który wywalczył siódme miejsce. Leszek Kulas w kategorii juniorzy był czwarty.


2 listopada 2005 - Misja gospodarcza w Kolonii

Na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Niemczech Starosta Jacek Wajs wziął udział w seminarium gospodarczym w Kolonii. . Oprócz Powiatu Świdnickiego w seminarium brali udział przedstawiciele, m. in. z Częstochowy, Olsztyna i Warszawy. Uczestnicy rozmawiali na temat inwestycji środowisk gospodarczych Niemiec w Polsce. Rozmawiano także o nowych, niekonwencjonalnych źródłach pozyskiwania odnawialnej energii elektrycznej: energii słonecznej i energii wiatru. Pomimo dużego zainteresowania wiele projektów nie przechodzi fazy realizacji. Seminarium zakończyło się wspólną propozycją zorganizowania w drugiej połowie przyszłego roku misji gospodarczej Powiatu Świdnickiego wraz z Jaworem dla przedsiębiorców różnych branż w Niemczech. Misja zorganizowana byłaby przy udziale Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, który zobowiązał się poszukać partnerów po stronie niemieckiej. Podczas trwania misji planujemy również zaprezentować możliwości inwestycyjne obu powiatów w celu zachęcenia niemieckich przedsiębiorców do inwestowania na naszym terenie. Przedsiębiorców z Powiatu Świdnickiego oraz Jaworskiego zainteresowanych wzięciem udziału w misji gospodarczej zapraszamy do zgłoszenia się w Biurze ds. Europejskich i Promocji Powiatu w Starostwie Świdnickim, pok. 123 lub telefonicznie: 8500 439, albo drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiat.swidnica.pl z dopiskiem "Misja Gospodarcza w Kolonii".


2 listopada 2005 - Mammobus w Strzegomiu

14 listopada wrocławski i świdnicki Caritas rozpoczynają akcję badania piersi.
Mammobus odwiedzi także Strzegom. Panie w wieku 50-69 lat mogą skorzystać z tej możliwości bezpłatnie. Wszystkie, które w ciągu dwóch ostatnich lat miały przeprowadzone badanie mammograficzne powinny posiadać skierowanie od lekarza. Pozostałe panie będą musiały za badania zapłacić 60 zł. Zarejestrować można się w strzegomskiej stacji opieki Caritas - ul. Kościelna 6 oraz telefonicznie - 649 22 50.


2 listopada 2005 - "Młodzi przeciw korupcji"

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej powstała w 1994 roku. Od tego czasu nieprzerwanie działa na rzecz rozwoju demokracji i aktywizacji, w tym w dużym stopniu wśród młodych obywateli naszego kraju. Nasza "młodzieżówka" została jako jedyna rada z Dolnego Śląska zaproszona na szkolenie, które odbyło się w dniach 21 - 22 października w podwarszawskim Miedzeszynie. Było ono częścią realizacji programu "Młodzi przeciw korupcji". W skład grupy weszli radni MRM: Kamil Nieradka, Mateusz Szymański i Jarek Tokarski oraz nauczyciele: Katarzyna Osiecka i Barbara Tokarska oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Żarowie Sylwia Pawlik. Grupa ta, zwana grupą liderów będzie następnie przenosić wiedzę nabytą na warsztatach na młodą społeczność naszego miasta. Jak się okazało, rada żarowska to prawdziwy weteran, gdyż żadna z obecnych nie mogła pochwalić się stażem dłuższym niż czteroletni podczas, gdy żarowska "młodzieżówka" istnieje od ponad 9 lat. Warto zaznaczyć, że szkolenie to tylko wstęp do programu "Młodzi przeciw korupcji". Jego realizacja będzie miała miejsce w środowiskach lokalnych, więc także w Żarowie. O postępach projektu będziemy Państwa informować na łamach Gazety Żarowskiej, a także na stronie Młodzieżowej Rady Miejskiej, która znajduje się pod adresem www.mrm.zarow.pl.


1 listopada 2005 - "Kto wpada w oczy, nie wpada pod koła"

Akcja "Kto wpada w oczy, nie wpada pod koła" ma na celu:
- zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej w odblaski,
- lansowanie odblaskowej odzieży, zapewniającej zwiększoną widoczność po zmroku,
- podniesienie poziomu świadomości rodziców, opiekunów i producentów odzieży w przedmiocie konieczności stosowania elementów odblaskowych jako podstawowego składnika odzieży wierzchniej.
Pieszego nic nie chroni. W porównaniu z kierowcami pojazdów mechanicznych pieszy nie ma wystarczającej strefy zgniotu, nie ma świateł pozycyjnych, nie ma wydzielonej ścieżki. Oczekuje natomiast uwzględnienia jego praw, ostrożności, infrastruktury itd. od nas: kierowców i organizatorów porządku publicznego.
Za zaniechanie, wystawiany jest corocznie słony rachunek kasom chorych, budżetom samorządów, ubezpieczycielom, czyli nam wszystkim. Chcemy to zmienić. Zwracamy się do dyrektorów szkół, komend policji oraz władz miast i gmin z apelem o przystąpienie do akcji. Więcej o akcji - >>> zobacz.
Zgłoszenie szkoły do akcji - wypełnij i wyślij


1 listopada 2005 - Wyemitują obligacje

Rada Miejska Świebodzic na sesji 28 października zdecydowała o emisji obligacji komunalnych. W tym roku wyemitowana zostanie część z nich, o wartości 1,5 miliona złotych, a w roku przyszłym pozostałe o wartości 3,5 miliona złotych. Pieniądze uzyskane z obligacji posłużą przede wszystkim na realizację inwestycji, zaplanowanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który radni przyjęli jeszcze w 2004 roku. Radni skorzystali z oferty, przedłożonej miastu przez jaworski oddział Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Świebodzice skorzystają z promocji, która pozwoli na zapłatę niewielkich - w stosunku do kwoty i terminu wykupu obligacji - kosztów. Całkowity koszt wyniesie 787 tys. złotych, co stanowi nieco ponad 15% wartości obligacji. Wykup obligacji trwać będzie 5 lat. Pozyskane pieniądze przeznaczone będą na uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Przemysłowej, rewitalizacja Starego Miasta, zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 31C na Dom Złotego Wieku, remont i przebudowa sieci wodociągowych, regulacja potoku Szczawnik wraz z odbudową murów oporowych, przebudową i rozbudową obwodnicy Osiedla Piastowskiego. W przypadku wszystkich wymienionych zadań gmina stara się o pozyskanie środków z funduszy europejskich. Ponieważ do tej pory Świebodzice mogą pochwalić się sporymi sukcesami w tym zakresie - dwa złożone przez Świebodzice wnioski zakończyły się już podpisaniem umów, a trzeci jest po wstępnej weryfikacji - jest duża szansa, że i kolejne przedsięwzięcia uzyskają dofinansowanie. Stąd taka właśnie decyzja radnych.


1 listopada 2005 - Kanalizacja

Trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kasztanowej oraz Brzozowej.
Jest to ostatni odcinek kanalizacji sanitarnej na tym osiedlu, który zostanie wybudowany w roku bieżącym.
Inwestycja finansowana jest w 100% z Budżetu Gminy w kwocie 132.796,99 zł.
1 listopada 2005 - E-nauka

Starostwo bierze udział w nowym projekcie promującym naukę przez internet. Przewiduje się, że czas trwania projektu wyniesie 36 miesięcy. Projekt pod tytułem "Mobile Learning for Empowerment - (MOLE)" wiążę się z kształceniem: nauczycieli, grup zmarginalizowanych, dorosłych uczących się, bezrobotnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem. W projekcie uczestniczy 9 państw: Dania, Belgia, Czechy, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Niemcy. Będzie miał on za zadanie między innymi poszukiwanie i wdrażanie nowych metod nauczania wirtualnego usprawniającego system kształcenia np. języków obcych przy użyciu telefonów komórkowych i internetu. Rezultatami projektu ma być specjalny portal internetowy służący jako baza danych oraz "miejsce" trenowania moderatorów, grup szkoleniowych oraz forum dyskusyjne i informacyjne pomiędzy wszystkimi partnerami. Koordynatorem projektu jest pani Elizabeth Gregersen reprezentująca duńską instytucję Videnscenter for Integration. Wysokość sumy o jaką ubiega się koordynator z programu SOCRATES to: 300.000 EUR. Nasz udział to 2400 euro przeliczone na godziny pracy przy projekcie pracowników Biura ds. Europejskich i Promocji Powiatu.


19 czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego, Sylwii