31 stycznia 2006 - Drzwi Otwarte Czwórki

Gimnazjum nr 4 w Świdnicy organizuje 9 lutego Drzwi Otwarte Czwórki.
W programie między innymi:
uroczyste rozpoczęcie, zwiedzanie szkoły, udział w zajęciach pozalekcyjnych, prezentacja osiągnięć uczniów Gimnazjum, prezentacje multimedialne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów klas szóstych, wychowawców, rodziców do odwiedzenia szkoły już od godziny 14. 00. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 074-8523129.


31 stycznia 2006 - Apel wojewody

Po katastrofie w Chorzowie Wydział Polityki Społecznej DUW przesłał wczoraj do wszystkich ośrodków pomocy społecznej województwa dolnośląskiego informacje o możliwościach udzielenia pomocy poszkodowanym. Pomoc można uzyskać pod katowickimi numerami telefonu: 032/ 207 78 31, 032/ 207 78 28.
Pod tymi numerami czekają osoby gotowe do udzielenia wszelkiej potrzebnej pomocy. O formach pomocy informuje też Wydział Polityki Społecznej DUW pod nr telefonu 071/ 340 64 55. Wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk zwraca się ogromną prośbą do Dolnoślązaków, by otoczyli szczególna opieką swoich sąsiadów, przyjaciół, których bliscy ucierpieli podczas chorzowskiej katastrofy. Pomoc czeka w najbliższych ośrodkach pomocy społecznej. Dzięki naszej wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka ośrodki będą mogły reagować bardzo szybko.


31 stycznia 2006 - Powstanie studio nagrań

Już niebawem w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr III w Świdnicy powstanie pierwsza w powiecie nowoczesna pracowania - studio nagrań. Pieniądze na adaptację dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni przekazał z tegorocznego budżetu Zarząd Powiatu. Koszty prac adaptacyjnych wyniosą 30 tys. zł. Szkoła wpadła na pomysł, aby wykorzystać bardzo profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i nagraniowy jakim dysponuje. Dzięki temu możliwe będzie utworzenie atrakcyjnego kierunku nauczania - "technik realizacji dźwięku" w szkole policealnej. Przygotowane pomieszczenia studia nagrań włączone zostaną do pracowni dydaktycznych umożliwiających naukę emisji głosu, umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą komputerową. Stworzy to możliwość pracy ze środkami audiowizualnymi nie tylko klasom muzycznym i szkole policealnej. Także inne szkoły Powiatu Świdnickiego będą mogły realizować nagrania audycji słowno-muzycznych, pracować z młodzieżą w zespołach muzycznych, teatralnych i recytatorskich. Okazuje się, że duża część młodzieży zainteresowana jest kształceniem się w tym kierunku, a szkoła dysponuje autorskimi programami realizacji dźwięku zarówno na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej jak i szkoły policealnej.


31 stycznia 2006 - Grali podczas ferii

W czasie ferii w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach odbył się Turniej Piłki Nożnej w dwóch kategoriach wiekowych. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 260 zawodników, którzy rozgrywali mecze przez dwa tygodnie. W rozgrywkach udział brały dzieci i młodzież ze świebodzickich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W kategorii "87 i młodsi" zwyciężyła drużyna "Czerwone Trampałki" przed "Canarinhos" i drużyną "Miękiny" Za najlepszego strzelca i zawodnika uznano Damiana Kwaśniewskiego. Najlepszym bramkarzem został Piotr Łuszczyński. W kategorii "91 i młodsi" najlepszą drużyną okazała się "FC Kromki" przed " Nie Wiem" i "Twój Stary" W tej kategorii wiekowej najlepszym strzelcem został Wojciech Korpała, bramkarzem Marcin Kaczor, najlepszym zawodnikiem Michał Korpała.
Odbyły się też rozgrywki w koszykówce, do których zgłosiło się 8 drużyn. Pierwsze miejsce zajęła drużyna "Bez Nazwy" reprezentująca LO w Świebodzicach przed "ONE" z LO w Świebodzicach i "Trzy po trzy". Zawodnicy ze zwycięskich drużyn uhonorowani zostali medalami i pamiątkowymi dyplomami Zajęcia w ramach ferii dofinansowane zostały przez Urząd Miejski Świebodzice, oraz Spółdzielnię Mieszkaniowa i "Defalin Group S.A."


31 stycznia 2006 - Kradzieże mieszkaniowe

Funkcjonariusze Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zatrzymali wczoraj, dwie mieszkanki Wałbrzycha, które na terenie Powiatu Świdnickiego dokonywały kradzieży mieszkaniowych. Zatrzymane dziewczyny chodziły po świdnickich osiedlach, sprawdzały czy mieszkania są otwarte, gdy drzwi były otwarte zabierały z mieszkania torebki wraz z zawartością: pieniędzmi, dowodami osobistymi oraz kartami bankomatowymi.
Pieniądze zabierały a pozostałe dokumenty pozostawiały na klatkach schodowych ukryte za doniczkami lub kaloryferami. W chwili zatrzymania kobiety nie posiadały przy sobie żadnych dokumentów i pieniędzy, które mogły pochodzić z kradzieży.
Obecnie w Świdnickiej Komendzie Policji prowadzonych jest 6 postępowań w sprawie kradzieży, obie zatrzymane mówią, iż dokonały około 20 kradzież mieszkaniowych, świdniccy policjanci proszą o kontakt osoby, które zostały okradzione w podobny sposób. Jak wynika z przesłuchań dziewczyny działały na terenie całej Świdnicy.


31 stycznia 2006 - Ferie zimowe

Dwutygodniowy okres ferii zimowych w gminie nie mógł obejść się bez rywalizacji sportowej i różnych form aktywnego wypoczynku. Miejscem codziennych zajęć była strzegomska hala sportowa OSiR, przy ul. Mickiewicza. W feriach uczestniczyli uczniowie ze strzegomskich podstawówek i gimnazjów: m. in. z PSP nr 2, PSP nr 3 i PSP nr 4 oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. Dzieci rywalizowały w piłce siatkowej, halowej piłce nożnej, koszykówce i innych grach zespołowych.. Zajęcia w hali OSiR stanowiły uzupełnienie programu ferii zimowych prowadzonych przez Strzegomskie Centrum Kultury. Sądząc po codziennej frekwencji - ok. 40-50 dzieci - była to udana inicjatywa. Koszt wynajęcia hali OSiR pokryła Wspólnota Samorządowa. Warto dodać, że w czasie ferii odbywały się również obozy przygotowawcze do sezonu judoków i bokserów, prowadzone - odpowiednio - przez trenerów: Mariusza Fajfera i Tomasza Skórkowskiego oraz Zenona Kaczora.


31 stycznia 2006 - Zmiany na stanowiskach

W związku ze złożeniem przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy rezygnacji z pełnionej funkcji Zarząd Powiatu podjął decyzję o odwołaniu dyrektora ze stanowiska. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje go w razie złożenia rezygnacji. Zarząd zadecydował jednocześnie, że pełnienie obowiązków dyrektora CKZ, do czasu ogłoszenia konkursu, powierza dotychczasowemu zastępcy - Jackowi Durlikowi. Nowego dyrektora będzie miał także Zespół Szkół w Świebodzicach. Rezygnację z pełnionej funkcji we wrześniu ubiegłego roku złożyła Dorota Jasztal. Pełnienie obowiązków dyrektora zakończyła także wyznaczona na to stanowisko Anna Jodłowska. Dzisiaj, do godziny 15.15 można było składać oferty konkursowe na stanowisko dyrektora w tej szkole. Zmiany te nie mają wpływu na przebieg zajęć lekcyjnych w szkołach.


31 stycznia 2006 - Baloniarze

28 stycznia na terenie obiektu hali sportowej OSiR przy ul. Galla Anonima odbyły się zawody modeli balonów na ogrzane powietrze. Zawody odbyły się w trzech konkurencjach:
w kategorii młodzik /do lat 14/ zwyciężył Kamil Kawa i wyprzedził Przemysława Grądzińskiego oraz Piotra Jasiczka,
w kategorii junior pierwsze miejsce zajął Wojciech Wnuk,
w kategorii drużynowej pierwsze miejsce zajęli modelarze z pracowni modelarskiej MDK Świdnica wyprzedzając reprezentantów Szkoły Podstawowej numer 12.


31 stycznia 2006 - O Puchar Burmistrza

28 stycznia w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach odbył się III Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Świebodzic. W turnieju wzięło udział 8 drużyn.
Pierwsze miejsce i Puchar Burmistrza po bardzo zaciętym meczu finałowym zdobył Klubu Sportowy - AKS Strzegom wyprzedzając pierwszy zespół Klubu Sportowego Zjednoczeni Żarów oraz Klub Sportowy ze Świdnicy Stal - Świdnica.
Najlepszym strzelcem Turnieju został Tomasz Rudnik - Zjednoczeni Żarów.
Najlepszym bramkarzem Marcin Jaźwik Stal - Świdnica.
Najlepszym zawodnikiem Piotr Smoczyk AKS - Strzegom.


30 stycznia 2006 - Rozporządzenie

Wczoraj Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu. Rozporządzenie weszło w życie w dniu dzisiejszym.
Na terenie województwa dolnośląskiego w związku z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia, nakazuje się właścicielom, użytkownikom oraz zarządcom budynków i innych obiektów budowlanych, podjęcie natychmiastowych działań związanych z usuwaniem zalegającego na dachach śniegu lub lodu. Osoby, niestosujące się do nakazu podlegać będą karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach. Wojewoda za wykonanie obowiązków kontrolnych w zakresie wykonania nakazów uczynił odpowiedzialnymi Starostów i Prezydentów miast oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
Pełny tekst rozporządzenia - >>> zobacz


30 stycznia 2006 - Łączymy się w bólu

Na znak żałoby i solidarności z ofiarami oraz poszkodowanymi w wyniku tragedii w centrum targowym w Katowicach przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Świdnicy flaga została opuszczona do połowy masztu. W powiecie odwołano również wszystkie imprezy kulturalne i rozrywkowe. Na polecenie starosty Jacka Wajsa w dniu dzisiejszym do godz. 10.00 wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat zostały zobligowane do podania informacji o stanie dachów użytkowanych budynków. Dachy te były systematycznie odśnieżane i z przesłanych informacji ze szkół wynika, że nie ma zagrożenia zawaleniem.
O godzinie 10.30 w siedzibie Centrum Zarządzania Kryzysowego spotkał się sztab antykryzysowy, na którym został powołany specjalny zespół kontrolny. Podobnie jak w całej Polsce również w naszym powiecie zostaną przeprowadzone kontrole wszystkich dużych obiektów. Szczególne niebezpieczeństwo stwarzają dachy o płaskiej powierzchni, na których gromadzą się warstwy śniegu o znacznym ciężarze. Zarządcy powiatowych budynków jednak twierdzą, że zagrożenia zawalenia dachów nie ma.


30 stycznia 2006 - Pierwsze kontrole

W związku z katastrofą na Śląsku, w niedzielę na terenie gminy przeprowadzono kontrolę obiektów, które mogą zawalić się pod naporem śniegu.
Od południa specjalnie powołany zespół prowadził kontrolę zaśnieżenia dachów budynków użyteczności publicznej. Zespołowi, w którego składzie znaleźli się członkowie straży pożarnej, funkcjonariusze straży miejskiej i policji towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych. Skontrolowano m.in. obiekty sportowe, szkoły i centra handlowe znajdujące się na terenie gminy.
- Zwracam się z prośbą do mieszkańców Strzegomia, aby reagowali na wszystkie sygnały dotyczące zalegającego na dachach śniegu. Chcąc zgłosić niebezpieczeństwo, najlepiej skontaktować się ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną lub Policją - apeluje burmistrz Lech Markiewicz.
Telefony: Straż Miejska 8560-569, 8560-598, Policja 997, Straż Pożarna 998.


30 stycznia 2006 - Kolejny jacht

Znany świdnicki żeglarz Jan Ząbek zakończył budowę stalowego jachtu morskiego.
Jacht jeszcze jest w "stoczni" w Świdnicy, będzie wywieziony do Szczecina i wodowany w kwietniu tego roku pod nazwą "Idol 3".
Jest to już trzeci jacht zbudowany w całości przez tego żeglarza.
Dwa poprzednie "Idole" pływają po Bałtyku i Morzu Północnym od kilkunastu lat.


30 stycznia 2006 - Walentynki

14 lutego o godzinie 19.00 w Klubie Bolko w Świdnicy odbędzie się koncert piosenek "nie tylko o miłości".
Wykonawcą będzie Tomek Sochacki. Po koncercie Tomka zagoszczą w klubie - "walentynkowe klimaty do tańca.


30 stycznia 2006 - Turniej piłkarski

W czasie ferii w Gimnazjum nr 4 odbył się II Zimowy Turniej Halowej Piłki Nożnej.
W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn. W ich skład wchodzili uczniowie świdnickich gimnazjów, szkół podstawowych i średnich. Podczas rozgrywek zostało wyłonionych 6 drużyn z dwóch grup. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna "Pogromcy Pierogów", w składzie: A. Szurmański, M. Fedorowicz, S. Pawlina, M. Ząbek, D. Marszałek. Drugie miejsce zajęła drużyna "Dobrze tak" w składzie: P. Sieroń, D. Bednarczyk, M. Bednarczyk, D. Kłos, P. Orzechowski, K. Śliwa, R. Błaszczyk trzecie miejsce "Powrót Siergieji" w składzie: M. Masny, W.Szuba, M. Misiewicz, M. Morawski. Organizatorkami turnieju były: Magdalena Werner, Maria Sorbian i Violetta Zapart w ramach zajęć dofinansowanych przez UM Świdnica.


30 stycznia 2006 - Nietrzeźwy kierowca autobusu

27 stycznia funkcjonariusze Komisariatu Policji w Strzegomiu zatrzymali kierowcę autobusu, który jak się okazało był pod wpływem alkoholu, został przebadany na alkloteście - wynik 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. To nie był pierwszy kurs zatrzymanego kierowcy. O godzinie 810 wyjechał ze Świdnicy do Strzegomia, jeden z pasażerów autobusu wyczuł od niego woń alkoholu, z telefonu komórkowego powiadomił Komisariat w Strzegomiu, natychmiast na dworzec autobusowy został wysłany patrol, który zatrzymał pijanego kierowcę. Autobusem podróżowało kilka osób, które opuściły autobus w chwili wykonywania czynności z kierowcą.
Pijanemu kierowcy zatrzymano prawo jazdy, autokar został zabezpieczony na dworcu PKS w Strzegomiu.


30 stycznia 2006 - Z taką ekipą warto pracować

Taką konstatacją podsumowali występ strzegomskich judoków w Międzynarodowym Turnieju Judo Juniorów Młodszych oraz Młodzików w czeskim Melniku trenerzy Mariusz Fajfer i Tomasz Skórkowski. W rywalizacji juniorów młodszych rewelacyjnie spisali się Michał Rydwański i Klaudia Kurzej. Oboje wygrali swoje kategorie wagowe - odpowiednio do 46 kg i 52 kg - nie dając najmniejszych szans rywalom. Trzeba dodać, że finałowym przeciwnikiem starszego z braci Rydwańskich był jego klubowy kolega - Patryk Rogala. Cała trójka jest jeszcze młodzikami, ale mają prawo startu w grupie wiekowej juniorów młodszych i tym bardziej cieszy ich wynik. Wyniki uzyskane przez młodzików przeszły najśmielsze oczekiwania. W Melniku zdobyli aż pięć złotych medali, stając się rewelacją turnieju. Adriana Grabowicz, Daniel i Karol Kurzej, i ponownie Michał Rydwański oraz Klaudia Kurzej wykazali się umiejętnościami z "najwyższej półki" i pokonali wszystkich przeciwników. Pozostali zawodnicy mieli mniej szczęścia, ale również zajęli punktowane miejsca. W dwudniowych zawodach - oprócz AKS-u Strzegom - uczestniczyli judocy z Czech oraz dwie ekipy z Niemiec. W sumie startowało około 300 zawodników.


30 stycznia 2006 - Modelarze

28 stycznia w Hotelu Sportowym w Świdnicy odbył się Ogólnopolski Konkurs Modeli Redukcyjnych Junior 2006.
W konkursie rywalizowali modelarze z Brzegu, Dzierżoniowa, Złotoryi, Polkowic, Wrocławia, Łambinowic, Pieszyc, Bielawy, Piławy, Świebodzic i Świdnicy.
Szczegółowe wyniki konkursu - >>> zobacz


29 stycznia 2006 - Świdnica solidaryzuje się ze Śląskiem

Przed Urzędem Miejskim w Świdnicy flagi zostaną opuszczone o połowę. Autobusy komunikacji miejskiej oraz budynki jednostek podlegających miastu zostaną przystrojone.
To na znak żałoby i solidarności z ofiarami oraz poszkodowanymi w wyniku tragedii na Śląsku.
W mieście odwołano również imprezy kulturalne.
Prezydent Świdnicy wyśle w poniedziałek do Prezydenta Chorzowa list z kondolencjami dla rodzin ofiar tragicznego wypadku.


29 stycznia 2006 - Zagrożenia nie ma

Mimo, że w ostatnich tygodniach dachy budynków oraz hal zarządzanych przez miasto były systematycznie odśnieżane Prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek wydał polecenie, by Miejski Zarząd Nieruchomości ponownie sprawdził budynki komunalne. Zarządca uspokaja, że zagrożenia zawalenia dachów nie ma, ponieważ w ciągu dwóch tygodni śnieg był uprzątany, a nawisy lodowe usuwane.
Podobnie rzecz się ma w przypadku hal sportowych. Dodajmy, że jeden z największych obiektów podlegających gminie - sztuczne lodowisko - jest dodatkowo zabezpieczony specjalistycznymi czujnikami, które rejestrują naprężenia na dach hali.


29 stycznia 2006 - Lutowa sesja

Na 3 lutego zaplanowano Sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. Rozpocznie się ona o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Tego dnia radni nadadzą tytuł Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy. Podejmą decyzję o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy oraz dokonają zmian w składach osobowych komisji stałych RM w Świdnicy. W trakcie sesji przedstawione zostaną i przyjęte dwa programy: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok oraz Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2006 rok. Przedstawiony zostanie protokół z kontroli polityki personalnej Prezydenta Miasta, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni podejmą uchwały m.in. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3, 10, 15, 12 oraz 9 w związku z planowaną reorganizacją i łączeniem świdnickich placówek oświaty, przejęcie przez miasto zadań z zakresu właściwości Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Wałbrzychu, Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, przyjęcia "Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Miasto Świdnica na zatrudnienie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu". powiększenia terenu świdnickiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu – Podstrefa Świdnica.


29 stycznia 2006 - Siatkówka III liga

W rozegranej dziś 17 kolejce spotkań III ligi siatkówki męskiej zespól DORS Świdnica występujący w finale B rozegrał trzy spotkania.
Przegrał z Gwardią II Wrocław 2:3 w setach 25:23, 24:26, 25:18, 20:25, 17:19, uległ także AZS-owi Wałbrzych 1:3 - 20:25, 27:25, 17:25, 20:25 a w trzecim meczu zdobył punkty walkowerem.


28 stycznia 2006 - Bez zmian

Dzisiaj siatkarki MKS Świdnica rozegrały mecz z drugim zespołem w tabeli rozgrywek I ligi KPS Skra Bełchatów.
Świdniczanki nie sprostały gospodyniom tego meczu i uległy gładko w trzech setach.
KPS Skra Bełchatów - MKS Świdnica 3:0 w poszczególnych setach 25/14, 25/19 i 25/14.
Zespół Świdnicki w dalszym ciągu znajduje się w strefie spadkowej.


28 stycznia 2006 - Od lutego bez "S-ki"

Od 1 lutego nie będą kursowały autobus linii "S". Autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego jeździły ze Świdnicy przez Pogorzałę do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". Decyzja o likwidacji zapadła, ponieważ z linii "S" korzysta niewielu pasażerów.
W styczniu przeprowadzono szczegółowe badania i okazało się, że autobusami podróżuje codziennie zaledwie ośmiu mieszkańców Świdnicy oraz dwóch Gminy Świdnica. Utrzymanie linii kosztuje rocznie prawie 35 tys. zł, stąd decyzja. Jednak pasażerowie korzystający do tej pory z linii "S" mogą korzystać z dogodnych dojazdów liniami obsługiwanymi przez prywatnych przewoźników.


28 stycznia 2006 - Turniej piłki nożnej

4 lutego o godzinie 9.00 w sali sportowej w Dobromierzu odbędzie się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych.
Organizatorem turnieju jest Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy i GOKiS Dobromierz.
Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lutego przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy przy ulicy Łukasińskiego 13/24, tel/fax (074) 856-83-52.
Koszty uczestnictwa pokrywają organizatorzy.
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziano nagrody.


27 stycznia 2006 - Odszedł nagle

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 stycznia 2006 roku zmarł nagle
Krzysztof Różycki
Zastępca Wójta Gminy Marcinowice, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUWiK. Sp.z o.o. w Marcinowicach, długoletni działacz samorządowy.
Rodzinie oraz najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.
Wójt oraz Rada Gminy Marcinowie
"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..." - Ks. Jan Twardowski


27 stycznia 2006 - Truskawka rozstrzygnięta

Wczoraj przez Klub Bolko przetoczyła się kolejna, trzecia już edycja Zimowej Truskawki. Przez scenę przewinęło się prawie 70 uzdolnionych muzycznie osób. Po pięciu godzinach przesłuchań przy udziale licznej publiczności, jury konkursu postanowiło, że ze względów regulaminowych, nie będzie oceniać sześciu zespołów, które przekroczyły limit wykonywanych utworów. Wyróżnienie dla zespołów, które od czasu poprzedniej Truskawki dokonały największego postępu, jury przyznało strzegomskiej "Fikcji" i świdnickiemu "AA Teamowi". Mariusz Spicera, juror, który jest muzykiem perkusistą, postanowił wyróżnić kompletem pokrowców na blachy perkusyjne - nagrodą ufundowaną przez Rock Centrum Świdnica, lokalny portal muzyczny - najlepszego perkusistę Truskawki. Nagrodę otrzymał Tomek Balcerak, perkusista "Lolitas Masturbate". Niemal jednogłośnym zwycięzcą Zimowej Truskawki 2005 został w opinii jurorów i publiczności zespół "Lolitas Masturbate" z Wałbrzycha, który skasował za zwycięstwo 500 złotych w banknotach NBP. To właśnie on wraz z zespołem "Niebo" również z Wałbrzycha zostali zaproszeni przez ŚOK do występu podczas tegorocznych Dni Świdnicy.


27 stycznia 2006 - Najczęściej Jakub

Jakub i Julia to w 2005 roku najczęściej nadawane imiona dla noworodków urodzonych w Świdnicy. Jakub to imię, które nadano w świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego 34 chłopcom, imię Julia nosi aż 31 dziewczynek urodzonych w ubiegłym roku w Świdnicy. W czołówce znajdują się też Kacper i Wiktoria (po 28 razy), Martyna (27), Natalia (24), Michał (23), Aleksandra (21), Mateusz (19) oraz Amelia i Szymon (po 18). Łącznie świdnicki USC sporządził 923 akty urodzenia, z czego 427 dotyczyło dziewczynek, a 496 chłopców. Świdniczanie stanowili ponad 40 proc. ogółu zarejestrowanych urodzeń (324). Pozostałe osoby to mieszkańcy Gminy Świdnica (95), Żarowa (85), Strzegomia (42), Marcinowic (33), Jaworzyny Śląskiej (31) oraz wielu innych gmin. 482 pary zdecydowały się w ubiegłym roku na zawarcie małżeństwa, z czego 198 par zawarło związek cywilny, a 284 ślub wyznaniowy. Pocieszające jest to, że ślubów przybywa. Było ich o 71 więcej niż w roku 2004. Najwięcej było ślubów, gdzie małżonkowie byli w równym wieku - ponad 13 proc. Największa różnica wieku, w przypadku, gdy mężczyzna był starszy, wynosiła 25 lat, zaś gdy kobieta była starsza - 13 lat. USC w Świdnicy sporządził w zeszłym roku 733 akty zgonu. Przedstawione liczby mogę odbiegać od faktycznej liczby nowonarodzonych mieszkańców miasta i gmin znajdujących się w zasięgu działania USC w Świdnicy, a także ilości osób zmarłych i nowych par małżeńskich. - W naszym prawie obowiązuje zasada, iż w księgach danego USC rejestrowane są tylko zdarzenia powstałe na terenia jego działania. Rejestrujemy więc dzieci urodzone w Świdnicy i na terenie gminy Świdnica i Marcinowice. Podobnie rzecz się ma z osobami zmarłymi i z zawartymi związkami małżeńskimi - wyjaśnia Rafał Bednarz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.


27 stycznia 2006 - Ferie w SCK

Tegoroczne zimowisko trwało dwa tygodnie. W zajęciach uczestniczyło ok. 150 dzieci, które przychodziły do SCK chętnie mimo trzaskających mrozów. Jedne przychodziły kilka dni, bo wyjeżdżały, inne z kolei wracały do domów i przychodziły do SCK. Uczestnicy zimowiska mieli do dyspozycji: salę widowiskową, galerię "eS" i garderoby. Ze względu na bardzo dużą liczbę dzieci zajęcia odbywały się jednocześnie w kilku miejscach. Wszyscy z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach plastycznych, teatralnych i tanecznych. Do dyspozycji były różnego typu gry stolikowe, a także rekwizyty do zabaw rekreacyjno-sportowych. Dzieci mogły także obejrzeć najnowsze i najciekawsze bajki. Codziennie wszyscy otrzymywali słodycze i gorącą herbatkę z zaprzyjaźnionego Herbapolu w Stanowicach. Na zakończenie zimowiska odbyła się dyskoteka, w której uczestniczyły nie tylko dzieci, ale również Burmistrz Strzegomia i członkowie Wspólnoty Samorządowej: Mirosława Markiewicz, Sabina Cebula, Urszula Podsiadły-Szubert oraz Tomasz Marczak. Goście poczęstowali wszystkich pysznymi słodyczami, a następnie wspólnie bawili się z dziećmi. Wielka radość i uśmiech na twarzach dzieci towarzyszyły im przez 10 wspólnie przeżytych dni. Instruktorzy SCK nie ukrywają zadowolenia i ogromnej satysfakcji, że tak dużo dzieci przychodziło na ich zajęcia.


26 stycznia 2006 - Zimowe szaleństwa

29 Świdnicka Drużyna Harcerska "Dęby" wróciła z tygodniowego zimowiska, na którym była jak corocznie na Przełęczy Okraj. Noclegi tradycyjnie zorganizowane były w zaprzyjaźnionej Strażnicy Straży Granicznej. Zajęcia programowe na śniegu budowa iglo, wędrówki po czeskiej stronie Karkonoszy, saneczkowanie codzinnie umilały harcerzom pobyt. Po południu zajęcia harcerskie, realizacja prób na stopnie i sprawności harcerskie, dużo piosenek i zabaw. Piątkowy "Wieczór Gwiazd" był hitem zimowiska. Harcerze przebierali się za gwiazdy estrady i prezentowali znane piosenki. Dęby spędziły czas bardzo miło i pożytecznie, 5 harcerek złożyło Przyrzeczenie Harcerskie. Aktualnie na zimowisku w tym samym miejscu przebywa do końca ferii 10 ŚDH "Mrówkojady".


26 stycznia 2006 - Ośrodek

Wreszcie mamy możliwość i warunki, by godziwie przyjmować przychodzących tu petentów - mówi zadowolona Małgorzata Gruszka, szefowa Ośrodka Pomocy Społecznej. Od 9 stycznia OPS działa przy ul. Piłsudskiego, w nowo wyremontowanym budynku.
Przeprowadzka trwała zaledwie dwa dni. Duża to zasługa Dariusza Stańczyka, który bezpłatnie udostępnił samochód z kierowcą do całkowitej dyspozycji pracowników ośrodka. Bardzo pomogli, i to przy prozaicznych, fizycznych pracach, urzędnicy z Ratusza. Przewiezienie akt i wyposażenia nie było proste. Ale udało się. Ostatnia ukończona w 2005 roku inwestycja wciąż jeszcze pachnie farbą. Ale choć ośrodek działa już w pełni, cały budynek czeka jeszcze na oficjalne otwarcie. Powodem jest czas potrzebny na uruchomienie jadłodajni. Na parterze trwa montaż specjalistycznych urządzeń, prowadzone są prace instalacyjne. Zakończą się za kilka dni i wówczas nastąpi uroczystość uruchomienia Centrum Wsparcia Lokalnego.
Póki co dwa piętra są do dyspozycji mieszkańców. Oddzielnie załatwiane są sprawy dotyczące pomocy socjalnej, gdzie indziej przyznawane są zasiłki rodzinne. Jest specjalny pokój przyjęć dla osób niepełnosprawnych. Są też pokoiki do indywidualnych rozmów.


26 stycznia 2006 - 2005 w straży miejskiej

Dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny, zabezpieczanie imprez masowych, czynności związane z egzekwowaniem prawa to tylko nieliczne sprawy, którymi w minionym roku zajmowała się strzegomska straż miejska. - W porównaniu z rokiem 2004 należy zauważyć zmniejszoną ilość stwierdzonych wykroczeń popełnionych w mieście i gminie Strzegom. W 2005 roku straż miejska przeprowadziła prawie 1300 interwencji i udzieliła niemal 500 pouczeń. Funkcjonariusze wystawili ponad 500 mandatów na kwotę 49,5 tys. zł. Zdecydowana większość z nich dotyczyła egzekwowania przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa komunikacji oraz bezpieczeństwa osób i mienia, a także ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Odnotowano również liczne przypadki niszczenia urządzeń publicznych oraz nieprzestrzeganie przepisów porządkowych prawa miejscowego. 26 postępowań przeprowadzonych przez SM zakończyło się sporządzeniem wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Świdnicy. W minionym roku zostały ujawnione przez funkcjonariuszy straży miejskiej 23 przestępstwa. Ujęto 24 osoby, w tym 23 sprawców przestępstw, których następnie przekazano Policji. Straż Miejska od kilku lat współpracuje z miejscowym Komisariatem Policji. - Wspólne patrole Straży Miejskiej z Policją przyczyniają się do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Strzegom. Straż Miejska Gminy Strzegom pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do 22.00 oraz w soboty od 6.00 do 14.00, tel. 074 8560 598 (569).


26 stycznia 2006 - Odcinek specjalny

Jutro gościem w programie Odcinek Specjalny będzie Arkadiusz Toras Torski. Serdecznie zapraszam do słuchania programu, startujemy o godzinie 19:02 oczywiście w Radiu Luz. Myślę, że będzie to bardzo dobra okazja do porozmawiania o rajdach samochodowych z nieco innej strony. Słuchacze będą mieli okazję zadać pytanie i usłyszeć opinie osoby, która zazwyczaj stoi po drugiej stronie mikrofonu. Zachęcam również do pisania maili i zadawania pytań Arkowi - zapytaj
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


26 stycznia 2006 - Ferie zimowe w Bibliotece

Organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych wpisała się już w kanon stałych imprez organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Żarowie. W czasie tegorocznych ferii prowadzone były zajęcia dla dzieci o charakterze plastyczno-rozrywkowym. Zapoznano milusińskich z nieznanymi im technikami plastycznymi. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zwłaszcza zajęcia związane z plastyką. Było to m.in.: zdobienie teczek na rysunki, własnoręczne wykonywanie papierowych talerzyków, lepienie z masy solnej prezentów dla babci i dziadka z okazji ich świąt, malowanie solą postaci z bajek. Każdego dnia dzieci wykonywały jedną kartkę kroniki "Ferie 2006 w Bibliotece", którą bogato zdobiły i uzupełniały rymowankami Elżbiety Kulas. W zajęciach uczestniczyło ok. 200 dzieci. Od 30 stycznia będzie można oglądać w Bibliotece kolorową wystawę prac dziecięcych, które zostały wykonane w czasie ferii.


26 stycznia 2006 - Oświadczenie

Członkowie świdnickiego koła "Wspólnoty Samorządowej Ziemi Świdnickiej" wyrażają niepokój z powodu braku porozumienia najważniejszych ugrupowań politycznych w kraju. Oczekując wypracowania rozwiązań dobrze służących Polsce, jesteśmy przekonani, że istniejące napięcia pomiędzy partiami reprezentowanymi w sejmie i senacie, nie powinny być przenoszone na poziom samorządu lokalnego. Oceniamy, że szczególnie niekorzystna dla naszego powiatu i miasta mogłaby być nieuzasadniona i przekraczająca racjonalne granice rywalizacja pomiędzy Platformą Obywatelską oraz Prawem i Sprawiedliwością. Wspólnota Samorządowa bardzo ceni sobie dotychczasową współpracę z przedstawicielami obu ugrupowań w radzie miasta i radzie powiatu. Osoby te są godnymi zaufania partnerami, na których w dobrych sprawach zawsze można liczyć. Z uznaniem traktowani są przez członków naszego stowarzyszenia lokalni i regionalni liderzy PO i PiS. Biorąc to pod uwagę wyrażamy wolę dalszej zgodnej współpracy z tymi partiami, także w następnej kadencji samorządu. Uważamy, ze najlepszą gwarancją takiego współdziałania jest udział w tegorocznych wyborach samorządowych w ramach wspólnego komitetu wyborczego. Mógłby być on także otwarty dla innych ugrupowań dążących do rozwoju miasta, w szczególności tych, z którymi współpracujemy obecnie. Uważamy, że gwarantem stworzenia partnerskich relacji pomiędzy uczestnikami takiego komitetu jest obecny prezydent Wojciech Murdzek, który wielokrotnie udowodnił, że potrafi jednoczyć ludzi wokół realizacji wspólnych, korzystnych dla Świdnicy zamierzeń. Dla osiągnięcia pożądanego porozumienia świdnickie koło Wspólnoty Samorządowej upoważniło reprezentujące nas osoby do przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami ugrupowań ceniących wartości "sierpnia '80", w celu uzgodnienia zasad wspólnego udziału w wyborach, bez względu na rozwój sytuacji politycznej w kraju.
Tadeusz Grabowski - Przewodniczący Koła Miejskiego "Wspólnoty Samorządowej Ziemi Świdnickiej"


25 stycznia 2006 - Tydzień pod znakiem nart

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego i szkoły partnerskiej z Orscholz (Niemcy) spędzili wspólnie tydzień w Zakopanem. Ponad pięćdziesiąt osób wzięło udział w zorganizowanym przez Liceum zimowisku połączonym z nauką jazdy na nartach i snowboardzie. Kilka godzin dziennie na stoku, wypady na Krupówki, kulig z pochodniami, ognisko u podnóży Tatr - to atrakcje, dzięki którym nikt się nie nudził. Sauna i basen po nartach pomagały odbudować siły na kolejny dzień. Wieczorami, oczywiście pod okiem opiekunów, uczniowie z dwóch krajów integrowali się. "Najlepsze było ustawianie się według rozmiaru butów - takiego chaosu polsko-niemiecko-angielskiego dawno nie widziałem, a mimo tego jakoś się dogadaliśmy" - komentują uczniowie. Dyskoteki cieszyły się mniejszym zainteresowaniem niż szybka lekcja polko-niemieckich zwrotów typu: nara, siema czy edi (odpowiednik polskiego cześć) czy trening umysłu - sudoku.
Tydzień w Tatrach wywarł niezwykłe wrażenie, szybko zawiązały się przyjaźnie i znajomości. Kolejna grupa uczniów polubiła niemiecki, a Niemcy z kolei przekonali się, że stereotypy, które krążą o Polakach nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Przy pożegnaniu nie obyło się bez łez. Organizatorzy zapowiadają powtórkę za rok! Wyjazd odbył się dzięki wsparciu finansowemu fundacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży.


25 stycznia 2006 - Rusza Truskawka

Jutro o godzinie 15.00 w Świdnickim Klubie Bolko odbędzie się kolejny Przegląd Zespołów Muzycznych "Zimowa Truskawka".
W przeglądzie wystąpią zespoły:
"Puls Nieuchronności", "Sesir na Slawi" Release","NieWiem","Niebo","Pinsleep","Anonim" "Morion", "AA Team", "Lolitas Masturbate" ,"After Breakfast", "Subway", "Fikcja"."
Wstęp na koncert jest wolny.


25 stycznia 2006 - Electrolux Polska

Co sprawia, że dana firma jest liderem na rynku? Czy zawdzięcza swój sukces innowacyjności, efektywnym procesom produkcji i pracy czy też ostrożnemu podejściu do kosztów? Tak, te czynniki są bardzo ważne, ale konkurencja może je szybko skopiować. W Electrolux wiemy, że prawdziwym bogactwem firmy są jej Pracownicy.
Teraz szukamy najlepszych w Polsce, by razem tworzyć i rozwijać Electrolux Polska.
Kontaktuj się z nami jeśli chcesz u nas pracować:
Fabryka Kuchenek, Świdnica - >>> wyślij
Czekamy na Twoje CV wraz z listem motywacyjnym, prosimy również o dołączenie do podania następującej klauzuli: Zgodnie z Ustawa z dn.29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.nr.133 poz.883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Po analizie Twoich danych i w zależności od naszych potrzeb, nasz dział Human Resources skontaktuje się z wybranymi kandydatami.


25 stycznia 2006 - Nabór elektroniczny

Starostwo Powiatowe w Świdnicy przeznaczy środki pieniężne na realizacje systemu informatycznego wspomagającego prowadzenie rekrutacji do do szkół ponadgimnazjalnych. System ten niesie za sobą wiele udogodnień dla kandydatów i ich rodziców. Od początku prowadzenia naboru maja oni w jednym miejscu dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół oraz ich regulaminów rekrutacji, zgromadzonych w standardowej formie, przez co łatwo porównywalnych. W trakcie etapu składania podań dostępne są aktualizujące się na bieżąco statystyki popularności poszczególnych oddziałów. Ułatwia to kandydatom podjęcie decyzji i optymalizuje ich wybory. Najistotniejsze na tym etapie są aktualizujące się na bieżąco dane o pozostających wolnych miejscach. Publikowane w tradycyjnym modelu prowadzenia naboru listy wolnych miejsc bardzo szybko się dezaktualizują. Wykorzystanie systemu komputerowego również w trakcie rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej pozwoli wyeliminować problem nieaktualnych list wolnych miejsc. System pozwala na publikowanie na stronach internetowych liczbę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach, co zaoszczędzi wiele niepotrzebnych telefonów i wizyt kandydatów w szkołach.


24 stycznia 2006 - Pomagamy wypełnić PIT

Każdy, kto zechce przekazać 1% swojego podatku na rzecz świdnickich harcerzy może liczyć na pomoc w wypełnieniu swojego zeznania rocznego. Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się osobiście do komendy hufca na ul. Lelewela 18, w godzinach 8.oo - 15.oo.
Informujemy, że ulotki dotyczące sposobów przekazania 1% podatku dla ZHP dostępne są m.in. w takich miejscach jak: Intermarche, Bank Spółdzielczy, oddziały firmy Anda. Dowód wpłaty wraz ze szczegółową instrukcją można znaleźć i pobrać ze strony hufca - pobierz .
Najniższą prowizję (1zł) od wpłat dokonywanych na konto KH pobierają placówki Biura Handlowego "Anda" - 1. ul. Różana, obok Banku BGŻ, 2. ul. Of. Oświęcimskich, obok dawnej Opolanki, 3. ul. Kopernika, koło Ronda, 4. ul. Dąbrowskiego, sklep Jaskółka, Os. Młodych, 5. ul. Księżnej Jadwigi, Os. Zawiszów.


24 stycznia 2006 - Interesujący mecz

Jutro o godzinie 17.oo odbędzie się sparingowy mecz piłki ręcznej drużyny seniorów ŚKPR "Świdnica" z drużyną ekstraklasy - Śląskiem Wrocław.
Zapraszamy wszystkich sympatyków tej dyscypliny do Hali Sportowej ŚOSiR na Osiedlu Zawiszów.
A 28 stycznia rusza druga runda rozgrywek II ligi piłki ręcznej. Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica" podejmować będzie o godzinie 18.3o zespół Arotu Tęcza Leszno


24 stycznia 2006 - Sukces Koła

W dniach 14 i 15 stycznia w Lubinie odbył się III Zjazd Regionu Dolnośląskiego Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci". Zjazd swoją obecnością zaszczycili Senator RP Tadeusz Maćkała oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" Michał Szczerba. Delegaci obecni na Zjeździe dokonali wyboru nowych władz Regionu Dolnośląskiego. Kolejny raz Wiceprzewodniczącym Regionu Dolnośląskiego S"MD" został Adrian Gączkowski, natomiast Michał Gunia został wybrany na członka Zarządu Regionu Dolnośląskiego S"MD". Adrian Gączkowski i Michał Gunia zostali także delegatami na Zjazd Krajowy, który odbędzie się 25 marca w Kaliszu.


23 stycznia 2006 - Za rok ?

Jeśli powiedzie się próba zdobycia unijnych funduszy nakładem 31 mln zł w Świdnicy powstanie Świdnicki Park Przemysłowy. To wspólne przedsięwzięcie miasta i Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy. Gotowy jest już projekt przedsięwzięcia, na który SSIG otrzymało pieniądze od Ministra Gospodarki i Pracy. Firma Uniconsult przygotowała szczegółową dokumentację. Przewiduje ona, że przy ul. Inżynierskiej i Kilczkowskiej, na terenach niegdysiejszej Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych, zostaną postawione dwie hale produkcyjno-magazynowe. Przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji 16,5 tys. m kw powierzchni. Będą mogli tam otworzyć biura, wykorzystać powierzchnię magazynową bądź rozpocząć działalność produkcyjną. - Świdnicki Park Przemysłowy to nasz pomysł na przyciągnięcie do miasta firm zajmujących się nowymi technologiami i innowacyjnymi przedsięwzięciami. Podobne parki działają z powodzeniem w wielu europejskich miastach. Dlatego w ramach tego przedsięwzięcia i w Świdnicy chcemy tworzyć nowe miejsca pracy. Jednak dla przyszłych małych i średnich przedsiębiorców musimy przygotować dobrą infrastrukturę. Gdy to zrobimy niewielkim nakładem finansowym będą oni mogli szybko rozpocząć działalność. Będą mieli również szansę skupiać się tylko na swojej działalności, bowiem zapewnimy im profesjonalną pomoc poprzez doradztwo i obsługę prawną - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. Miasto oraz Stowarzyszenie już wkrótce złożą wniosek w Agencji Rozwoju Przemysłu o dofinansowanie projektu. Jeśli wniosek Świdnicy zyska akceptację realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku. Budowę pierwszej hali, czyli zakończenie I etapu zaplanowano na 2007 rok. Drugiej w 2008 roku. Według szacunków w ciągu dwóch lat w ŚPP rozpocznie działalność co najmniej 15 nowych firm, które zatrudnią minimum 100 osób.


23 stycznia 2006 - Wypoczywają aktywnie

Od 16 stycznia, dzięki Fundacji Banku zachodniego WBK S.A. we wsiach gminy Jaworzyna Śląska - Pastuchowie i Czechach - 56 dzieci spędza aktywnie zimowe ferie.
19 stycznia, w Szkole Podstawowej w Pastuchowie, odbyło się wręczenie symbolicznego czeku na kwotę 2000 zł. w obecności dzieci, realizujących program wypoczynku nauczycieli - wolontariuszy prowadzących codzienne zajęcia oraz przedstawicieli rad sołeckich wsi Pastuchów i Czechy. Pani Iwona Wojciechowska, dyrektor Oddziału BZ WBK w Jaworzynie Śląskiej, przekazała "czek" dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury, Zdzisławowi Skarbkowi, który program przygotował i wystąpił o charytatywną dotację. Fundacja, wspierając projekty służące pomocy dzieciom z rodzin ubogich lub bezrobotnych, realizuje program pod nazwą "Bank Dziecięcych Uśmiechów". W Pastuchowie i Czechach zajęcia odbywają się codziennie. Dzieci spędzają czas przy komputerach, biorą udział w grach i zabawach, czytają i rysują oraz wyjeżdżają poza gminę. 17 stycznia były w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Zaplanowano również trzy wyjazdy: na basen do Świebodzic i na sanki do Andrzejówki.


23 stycznia 2006 - Kto na DZS 2006

Uczniowie Gimnazjum nr 1 i 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół wytypowali wykonawców, których chcą posłuchać podczas Dni Ziemi Strzegomskiej.
Spośród 30 propozycji, ujętych w ankiecie dotyczącej udziału polskich wykonawców podczas imprez organizowanych w 2006 roku przez Strzegomskie Centrum Kultury, uczniowie najwięcej głosów oddali na Mandarynę, Happysad, Boys, Pidżamę Porno, Big Cyc, Blog 27, Strachy na Lachy, Peję, Szymona Wydrę i Kombi.


23 stycznia 2006 - Żeglarze w sieci

Od pierwszego stycznia 2006 w sieci internetowej działa strona "żeglarska" - >>> zobacz.
Założona została z inicjatywy grupy żeglarzy z klubów "Qbryg" i "ŚWIWAG", z zamiarem informowanie o wszystkim, co dzieje się w żeglarstwie w Świdnicy i okolicy, o ważniejszych imprezach, rejsach, kursach żeglarskich, wolnych kojach w rejsach morskich.
Będą na tej stronie również krótkie informacje z Okręgowego Związku Żeglarskiego.


22 stycznia 2006 - Z babcią i dziadkiem

Około 70 osób - wnuków i dziadków - bawiło się wczoraj w Klubie Seniora. Zabawę zorganizowali Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Związek Emerytów, rencistów i Inwalidów oraz radni Ewa Dziwosz i Przemysław Dowgiało.
- To kontynuacja wcześniejszych imprez pod hasłem "Mikołaj z babcią i dziadkiem". Chcemy integrować młodszych i starszych - mówi Przemysław Dowgiało. Była wspaniała zabawa przy muzyce zespołu pana Kruka, który z kolegami grał zupełnie za darmo. Pieknei zaśpiewała Asia Siwiarska. Były tez konkursy. Królową Balu została Oliwia Organ, a Królem - Jarek Lewandowski. Za najładniejszy strój nagrodę otrzymał Tomasz Majzner. Dla wszystkich były słodkie upominki. - Sama bawiłam się świetnie. Nastrój zabawy był doskonały - komentuje Ewa Dziwosz.


22 stycznia 2006 - Zimowa Truskawka

W czwartek, 26 stycznia o godzinie 15.00 rozpocznie się kolejny już, świdnicki Przegląd Zespołów Muzycznych "Zimowa truskawka".
W Klubie Bolko przy placu Grunwaldzkim wystąpią zespoły: "Puls Nieuchronności", "Šesir na hlawi", "Release", "Nie Wiem", "Niebo", "Pinsleep", "Anonim", "Morion", "AA Team", "Lolitas Masturbate", "After breakfast", "Subway".
Wstęp na przegląd jest wolny.


22 stycznia 2006 - Sesja w Strzegomiu

Jutro o godzinie 12. 00 na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się LVI Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu. Radni podczas sesji przyjmą między innymi protokół z LV Sesji Rady odbytej 13 stycznia tego roku, zapoznają się z treścią Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Świdnicy z 27 grudnia 2005 roku o umorzeniu śledztwa.


22 stycznia 2006 - Psychologowie czekają

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Świebodzicach ul. Osiedle Sudeckie 12 informuje, iż w siedzibie w/w Ośrodka działają punkty konsultacyjne i poradnie, przyjmujące nieodpłatnie osoby chcące skorzystać z pomocy terapeutów i psychologów.
Punkt Konsultacyjny - w zakresie przeciwdziałania Narkomanii dla nauczycieli, rodziców i młodzieży szkolnej. W Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać informacje na temat sposobów udzielania pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym oraz rodzicom, miejsc terapii, oraz warunków i szans wyjścia z problemu uzależnień. Punkt Konsultacyjny - czynny w każdy piątek tygodnia: od godz. 16.15 - do 18.15.
Punkt Konsultacyjny - w zakresie udzielania porad prawnych dla członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, oraz przemocą w rodzinie - czynny jest w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca: od 15.30 - do 17.30.
Punkt Konsultacyjny - w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodzin z "problemem" czynny w środy: od 16.00 - 19.00, telefon kontaktowy: 666-95-99
Poradnia dla osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych w Świebodzicach ul. Osiedle Sudeckie 12 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 20.00.
Psycholog Kliniczny Przemysław Piotrowski przyjmuje: w czwartki i piątki od 8.30 - 19.30
Lekarz psychiatra Wiesława Krajewska przyjmuje w poniedziałki od 12.00
Telefon kontaktowy poradni: 854-78-18.


21 stycznia 2006 - Zapamiętają...

Dzisiejszy mecz siatkarki MKS Świdnica pamiętać będą długo. W naszym rejonie wszystko topnieje, drogi sa czyste, niestety, nie jest tak wszędzie. Im dalej, tym więcej śniegu, trudności z przejazdem, wypadki na śliskiej drodze, objazdy. Mimo iż wyjechały z samego rana to na mecz dotarły z godzinnym opóźnieniem.
LTS Legionovia Legionowo - MKS Świdnica 3:1 w setach 25/12, 25/16, 28/30 i w czwartym secie 25/14. Po tym meczu MKS Świdnica nadal zajmuje dwunaste miejsce w tabeli rozgrywek pierwszej ligi.


21 stycznia 2006 - Konkursy dla organizacji

We wtorek zostaną ogłoszone pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań. W pierwszym etapie do rozdysponowania będzie prawie 896 tys. zł. W ramach zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu będzie można otrzymać dotację na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych oraz upowszechnianie różnych dyscyplin sportu, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. W ramach zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury przewidziano wsparcie dla działań wydawniczych, edukacyjnych oraz pielęgnowanie tradycji i patriotyzmu. W ramach zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości przewidziano wsparcie promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych, organizację targów oraz realizację Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych. W ramach zadań z zakresu krajoznawstwa przewidziano wsparcie organizacji działań i imprez turystycznych. W ramach zadania z zakresu działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami przewidziano wsparcie organizacji imprez z miastami partnerskimi Świdnicy. Ze szczegółowymi ogłoszeniami konkursów na poszczególne zadania będzie można się zapoznać i pobrać niezbędne dokumenty już 24 stycznia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej - www.swidnica.bip-gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Termin składania ofert upływa 23 lutego. Konkursy, według planu, rozstrzygnięte zostaną do 9 marca.


21 stycznia 2006 - Wciąż odśnieżają

Drugi rok z rzędu zima daje się nam we znaki. Silne opady śniegu, mrozy przeplatane odwilżami - wszystko to tworzy fatalne warunki na drogach i chodnikach. Dbałość służb miejskich przekłada się na nasze bezpieczeństwo. W Świebodzicach do odśnieżania miasta "rzucane" są w razie potrzeby wszelkie możliwe siły. Na świebodzickich ulicach regularnie widać dużą i małą piaskarkę, koparkę, samochody transportowe, a przede wszystkim widać osoby, zatrudnione przy doraźnych akcjach. W tym roku przy akcji zima pracuje regularnie 31 pracowników interwencyjnych, lecz gdy jest taka potrzeba kieruje się osoby z innych jednostek, a wtedy liczba ta rośnie nawet do 70. Przy oczyszczaniu chodników nie robi się żadnej różnicy - miasto dba i o mienie miejskie, i o powiatowe czy wojewódzkie. Świebodzice są jednym z nielicznych w okolicy miast, z których wywozi się hałdy śniegu, zgromadzone na poboczach czy brzegach chodników. To nie tylko poprawia komfort komunikacji, ale ułatwi sprzątanie wiosenne, gdy stopnieje śnieg. Na akcję zima przewidziano w budżecie 220 tys. złotych. Czy to wystarczy - dziś jeszcze nie wiadomo. Jeśli zima będzie długa i sroga, kwotę trzeba będzie zwiększyć. Dopóki warunki na drogach będą trudne, dopóty czynne będą specjalne numery telefonów. W godzinach od 7.00 do 15.00 wszelkie uwagi kierować można pod nr tel. 6669-604. Całodobowy dyżur, także w soboty i niedziele, pełniony jest pod nr tel. 6669-602.
W sprawie dróg powiatowych telefonować można pod nr tel. 851-40-70 (Zarząd Dróg Powiatowych) lub pod numer dyżurny Obwodowej Służby Drogowej w Strzegomiu 855-14-15. Uwagi dotyczące dróg wojewódzkich zgłaszać można pod nr tel. 664-23-07, a wojewódzkich 841-03-65 lub 840-08-20.


21 stycznia 2006 - Produkcja z zasadami

Powiatowy Zespół Doradców w Świdnicy zorganizował szkolenie dla rolników z gminy Strzegom. Głównym tematem były zasady Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. Jej przestrzeganie jest warunkiem uzyskania wsparcia finansowego wynikającego z niektórych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Zasady Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej powinny być wdrażane na obszarze całego gospodarstwa rolnego, nawet na tych działkach rolnych, które nie są objęte programami wsparcia finansowego. Ponieważ w Polsce wprowadzono uproszczony system płatności obszarowych warunkiem otrzymania płatności będzie utrzymanie gruntów w dobrej kulturze.
Standardy dobrej kultury rolnej mają dotyczyć następujących problemów: przeciwdziałania erozji, utrzymania materii organicznej w glebie, przeciwdziałania zmianom struktury gleby, zachowania siedlisk przyrodniczych. Jeśli w gospodarstwie będą zachowane wyszczególnione warunki to otrzyma ono dopłaty bezpośrednie. Wymogi utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej będą częścią ZDPR. Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza będzie obowiązywała beneficjantów dwóch działań PROW (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich): wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz wspieranie przedsięwzięć rolno - środowiskowych i dobrostanu zwierząt. Program PROW zacznie obowiązywać z chwilą jego ustawowego zatwierdzenia.


20 stycznia 2006 - Apel wojewody

Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić się do Państwa z ogromną prośbą, byśmy wszyscy w najbliższym czasie, podczas zbliżających się mroźnych dni, stali się szczególnie wrażliwi i czuli na problemy ludzi samotnych, bezdomnych i innych potrzebujących wsparcia. Dlatego bardzo proszę, byście Państwo starali się pomóc każdemu, kto być może nawet nie będzie oczekiwał Państwa wsparcia i nie okaże za nie wdzięczności. Na pewno jednak nie powinien zostać sam na mrozie bez jedzenia i ciepłego ubrania. W takich sytuacjach wystarczy, że zadzwonią Państwo po numer bezpłatnej infolinii Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody - 0 800 292 137. Pod tym numerem można uzyskać wszystkie potrzebne informacje, w jaki sposób można udzielić pomocy, m.in. adresy ośrodków niosących pomoc bezdomnym i potrzebującym. Pod tym numerem można też zgłosić problem, z którym nie umieją Państwo sobie sami poradzić, ale nie chcą też Państwo przechodzić obok niego obojętnie. Służby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na pewno zajmą się tym i doprowadzą do znalezienia rozwiązania. Proszę pamiętać także, że wszystkie inne służby nie tylko wojewódzkie, ale również miejskie i powiatowe gotowe są reagować na Państwa zgłoszenia, by nieść pomoc bezdomnym i samotnym. Raz jeszcze gorąco proszę, byśmy w tym trudnym okresie nie zostawili nikogo bez pomocy. Apelując do Państwa wrażliwości, wierzę gorąco, że wspólnie zadbamy o wszystkich potrzebujących.
Z wyrazami szacunku, Krzysztof Grzelczyk - wojewoda dolnośląski


20 stycznia 2006 - Wyróżnienie

Świdnica została wyróżniona w pierwszej edycji ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal". Jako jedyne miasto w regionie wałbrzyskim Świdnica znalazła się wśród dziesięciu gmin z Dolnego Śląska. Do rywalizacji zgłoszono w całej Polsce tysiąc gruntów przeznaczonych na inwestycje. Wczoraj w siedzibie Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Prezydent Świdnicy odebrał wyróżnienie. - Ma ono dla nas wymiar prestiżowy. Dowodzi również, że pieniądze, które inwestujemy w przygotowanie terenów dla inwestorów zwiększają atrakcyjność działek. Dzięki temu zainteresowanych ziemią pod przemysł w Świdnicy nie brakuje. A warto dodać, że na działki wyróżnione w konkursie mamy już chętnych - mówi Wojciech Murdzek, Prezydent Świdnicy.
Wyróżnienie zyskały dwie działki o łącznej powierzchni 45,8 ha. Znajdują się one w dzielnicy Zawiszów. Niedaleko bocznicy kolejowej oraz sieci dróg. Niedawno decyzją Rady Ministrów tereny te zostały włączone do świdnickiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". Na jednej z działek co najmniej 160 mln zł zainwestuje amerykański koncern Colgate Palmolive. Pozostały teren zarezerwowano dla poddostawców szwedzkiego koncernu Electrolux, który już buduje fabrykę w Świdnicy. Konkurs zorganizowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.


20 stycznia 2006 - Boiska w Marcinowicach

18 stycznia wójt Gminy Marcinowice podpisał w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu umowę o dofinansowanie projektu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Marcinowicach". Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej, piłki siatkowej i tenisa wraz z zagospodarowaniem terenu. Kwota przyznanej pomocy wynosi 308 320,00 zł. W tej chwili przygotowywana jest dokumentacja przetargowa .Rozpoczęcie prac planowane jest na marzec tego roku, natomiast termin zakończenia wyznaczono na wrzesień 2006 roku.


20 stycznia 2006 - Świetlica w Mrowinach

W 2005 roku Gmina Żarów wyraziła chęć przystąpienia do rządowego projektu "Świetlica, Praca, Staż - Socjoterapia w środowisku wiejskim". Projekt zakładał dofinansowanie tworzenia świetlic środowiskowych w gminach, w których dochody ze sprzedaży napoi alkoholowych nie przekraczają 50 tys. złotych. W oparciu o ten projekt zaplanowano utworzyć świetlicę socjoterapeutyczną w Mrowinach. Na przełomie maja i czerwca 2005 roku Gmina Żarów podjęła rozmowy w sprawie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podstawowym warunkiem jaki należało spełnić aby otrzymać dofinansowanie było zapewnienie bazy lokalowej. Należało również wskazać kadrę, która posiadałaby odpowiednie kwalifikacje. Aby sprostać stawianym wymaganiom, osoby które będą pracować w świetlicy odbyły szkolenia, uczestniczyły również w spotkaniach organizacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.
Starania podjęte przez Gminę Żarów opłaciły się. Na mocy porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, otrzymała na realizację utworzenia nowej placówki dotację w wysokości 74 tys. zł. 18 stycznia nadeszły pierwsze pieniądze na ten cel w wysokości 15 tys. zł. Placówka będzie otwarta od poniedziałku do piątku 6 godzin dziennie.


20 stycznia 2006 - Strefa w Świebodzicach

Dwie świebodzickie inwestycje - budowa ulicy Przemysłowej oraz rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Starym Jaworowie - dofinansowane SA ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ulica Przemysłowa, która skomunikuje ulicę Strzegomską ze strefą przemysłową, utworzoną przy wylocie z miasta. To inwestycja wartości 1.963.964,52 zł. Z tego aż 75% czyli 1.472.973,39 złotych to dofinansowanie unijne. Kolejna inwestycja dotyczy rozbudowy i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Starym Jaworowie. Ulicę Przemysłową na mocy wygranego przetargu wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stańczyk spółka jawna. Firma wykonuje wszystkie niezbędne uzbrojenia, w tym kanalizację i wodociąg, oraz jezdnię. Ostateczny termin wykonania wszystkich prac to kwiecień przyszłego roku. Ale część ulicy jest już gotowa i zapewnia dojazd tym z inwestorów, którzy kończą w strefie przemysłowej budowę obiektów przemysłowych, w tym firmie Moneva Polska, która wkrótce rozpocznie produkcje w nowej hali.
Zgodnie z obowiązującą procedurą w pierwszych dniach stycznia obie inwestycje oznaczone zostały specjalnymi tablicami, potwierdzającymi dofinansowanie z funduszy europejskich.


20 stycznia 2006 - Umorzenia

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu umorzyła kolejne toczące się w sprawie przekroczenia uprawnień przez osoby pełniące funkcje publiczne w okresie od 2000 do 2003 roku. Dotyczyły one umorzeń należności podatkowych oraz wysypiska śmieci w Jaroszowie.
W tym pierwszym przypadku burmistrzowi Strzegomia zarzucono przekroczenie uprawnień w zakresie umarzania należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportu osobom fizycznym i prawnym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Drugie śledztwo dotyczyło natomiast niedopełnienia obowiązków w toku procesu negocjacji prowadzonych z wrocławskim Urzędem Miejskim w sprawie wspólnego utworzenia składowiska odpadów komunalnych na terenie dawnego wyrobiska kopalni w Jaroszowie, działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego. Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniający prokuratura stwierdziła brak dowodów potwierdzających popełnienie przestępstwa i umorzyła śledztwo.
Na najbliższej sesji strzegomskiej rady miejskiej przedstawione zostanie postanowienie o umorzeniu śledztwa w kolejnych sprawach. Tym razem prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Świdnicy. Stawiane zarzuty dotyczyły zaniechania skorzystania przez gminę z prawa pierwokupu, udzielenia zezwolenia na budowę obiektów przy ulicy Olszowej i ulicy Witosa w Strzegomiu oraz przyjęcia korzyści majątkowej w maju 2001 roku przez pracownika urzędu. We wszystkich przypadkach prokuratura nie dopatrzyła się naruszenia prawa, odrzucając tym samym stawiane gminie i urzędnikom zarzuty.


19 stycznia 2006 - Praca

Urząd Miejski w Świdnicy poszukuje gońca, zaś Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Psychologa. 17 stycznia ogłoszono nabór kandydatów na stanowisko gońca. Od przyszłych kandydatów wymagane jest m.in. co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, wysoka kultura osobista, bardzo dobra znajomość miasta. Przyszły goniec będzie dostarczał decyzje administracyjne mieszkańcom Świdnicy. Oferty (CV, list motywacyjny oraz wymagane dokumenty) należy składać do 31 stycznia, do godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49), pok. nr 27 - Obsługa Interesantów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór do Referatu Gospodarczego". Szczegóły - >>> zobacz.
Psycholog poszukiwany jest do MOPS-u. Nowozatrudniona osoba ma się zająć m.in. doradzaniem klientom i pracownikom ośrodka, prowadzić terapię indywidualną, podejmować działania w ramach interwencji kryzysowej. Wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe, mile widziane również doświadczenie zawodowe. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Różanej 1a lub pod nr tel. 074 853-71-39.


19 stycznia 2006 - MACH Prolog 2006

18 lutego w Żarowskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert MACH Prolog 2006.
Zapraszamy wszystkie chętne zespoły do wzięcia udziału.
Nagroda główna to 300 zł oraz występ na 3. MACH Festiwalu.
Regulamin oraz karta zgłoszenia - >>> pobierz. Materiały można odebrać również w Żarowskim Ośrodku Kultury ul. Armii Krajowej 40.


19 stycznia 2006 - Mag z miasta Breslau

Zaledwie przed kilkoma dniami, 10 stycznia, odebrał z rak Jerzego Pilcha i Sławomira Shuty Paszport Polityki w dziedzinie literatury, a już dzisiaj spotkał się z wiernymi czytelnikami swoich książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Marek Krajewski okazał się osoba tak fascynująca, jak jego ksiązki. Zadebiutował sześć lat temu książką "Śmierć w Breslau". Mroczny kryminał, którego akcja rozgrywa się w przedwojennym Wrocławiu, zafascynował czytelników tego właśnie gatunku prozy. A stworzona przez Krajewskiego postać - policjant kryminalny Eberhard Mock - stał się już postacią legendarną, porównywaną do chandlerwoskiego Philipa Marlowa (to nota bene ulubiona postać Marka Krajewskiego). Czytelnicy, którzy przyszli na spotkanie z autorem byli doskonale przygotowali. W detalach znali trzy kolejne tomy, jakie ukazały się do tej pory. Rozmowa więc nie była banalną pogadanką pt. "co autor miał na myśli", lecz rzeczową wymianą zdań, okraszoną bardzo szczegółowymi pytaniami. W rolę prowadzącego wcieliła się szefowa biblioteki, Małgorzata Grudzińska, jak się okazało - także wielbicielka i znawczyni prozy znamienitego gościa. Marek Krajewski okazał się doskonałym gawędziarzem człowiekiem o niesłychanej wiedzy historycznej, wielkim miłośnikiem swojego miasta Wrocławia, którego - jak sam mówi - "najchętniej by nie opuszczał". Teraz musi to robić ze względu na spotkania z czytelnikami, ale są to dla niego podróże nie tylko przyjemne, ale i odkrywcze. Z kilku już przywiózł inspiracje do nowych książek. Czy czwarty tom zakończy niezwykle popularną serię? Nie jest to do końca takie pewne. Autor w trakcie pisania zostawia sobie rozmaite "furtki" przez które zawsze może wrócić do nowych wątków. Jak sam czuje się w roli pisarza? "Jestem przede wszystkim nauczycielem akademickim, wykładowcą. Jestem zwyczajnym człowiekiem, który kończy pracę o 14.00, wraca do domu, a potem oddaje się swojej pasji. W moim wypadku jest to pisanie kryminałów".


19 stycznia 2006 - Odcinek specjalny

W jutrzejszym Odcinku Specjalnym Radia Luz, chcemy przedstawić Państwu naszego gościa. Naszym rozmówcą w programie Odcinek Specjalny był Tadeusz Jelec, stylista firmy Jaguar. Zaprezentujemy nagranie zarejestrowane podczas Jego wizyty we Wrocławiu. Rozmawialiśmy z Nim o projektowaniu i miłości do samochodów, o Polsce, Wrocławiu i pojazdach wyczynowych. Zapraszamy około 19.10, tuż po programie Bankomat.
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


19 stycznia 2006 - PIT-y w BOI

Mieszkańcy gminy Strzegom po formularze PIT, potrzebne przy rocznym rozliczaniu dochodów nie muszą już jechać do urzędu skarbowego w Świdnicy.
Od teraz są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na parter, w prawym skrzydle urzędu.
Pobierać je można od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędy - od 7.30 do 15.30.


19 stycznia 2006 - Gotowe mieszkanie

Po ukończeniu prac remontowych 17 stycznia oddano do użytku kolejne mieszkanie usamodzielnienia dla podopiecznych Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej. Pomieszczenia z przeznaczeniem na mieszkanie dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej a także hostel dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie i młodych osób w trudnej sytuacji życiowej mieści się przy ul. Żeromskiego 16/5 w Świdnicy. Do dyspozycji jest 204 m2 po generalnym remoncie dla najbardziej potrzebujących w naszym powiecie. Lokal został podzielony na część mieszkalną z 4 pokojami, salonem, kuchnią i dwoma łazienkami oraz hostel składający się z dwóch pokoi, dwóch łazienek i wspólnej kuchni. Koszt remontu wraz z pełnym wyposażeniem zamknął się kwotą 160 000 zł i został pokryty w całości przez Powiat Świdnicki. Podobne dwa mieszkania usamodzielnienia funkcjonują już na terenie naszego powiatu i mieszka w nich po 12 dzieci.


19 stycznia 2006 - Pan Franciszek przeżył 100 lat

Najstarszy świdniczanin, Franciszek Sobczyk skończył wczoraj, 18 stycznia, 100 lat. Z okazji jubileuszu Prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek przyznał Panu Franciszkowi nagrodę okolicznościową - 2,5 tys. zł. Prezydent, przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy Michał Ossowski, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wiesław Pietrzyk oraz ksiądz prałat Jan Bagiński odwiedzili świdniczanina i złożyli mu życzenia w dniu urodzin.
Szacowny Jubilat urodził się w miejscowości Nowa Wieś (gmina Rozdrażew, powiat Krotoszyn). Większą część swojego życia spędził w Wielkopolsce. Do emerytury Pan Franciszek był zatrudniony w cukrowni w Witaszycach. Po śmierci żony Jadwigi (około 30 lat temu) zaczął coraz częściej przebywać w Świdnicy.
Obecnie mieszka tu razem z synem Stanisławem Sobczykiem. Pan Franciszek oprócz syna doczekał się 6 wnuków oraz 8 prawnuków, którzy mieszkają wraz z rodzinami w Świdnicy i w Wierzbnej. W Świdnicy mieszkają cztery osoby, które skończyły 100 lat. Najstarszą osobą jest 106-letnia świdniczanka. Najstarszym mężczyzną od środy jest Franciszek Sobczyk.


19 stycznia 2006 - Będzie nowa świetlica

Wczoraj Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska Halina Dydycz podpisała z członkami Zarządu Województwa Dolnośląskiego umowę, na finansowanie budowy wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Starym Jaworowie. Koszt projektu według kosztorysu inwestorskiego wynosi 809.000 zł.
Dofinansowanie wyniesie 450.000 zł i jest to maksymalnie możliwy poziom pomocy.


19 stycznia 2006 - WOŚP po wiedeńsku

Tydzień później, niż w całej Polsce, zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w stolicy Austrii - w Wiedniu. Impreza, której głównymi organizatorami była Szkoła Polska w Wiedniu, Fundacja dla Miasta Strzegomia oraz Biblioteka Miasta i Gminy Strzegom odbyła się w Baumgartner Cassino w Wiedniu. Wzięło w niej udział wielu ludzi dobrej woli. Honorowy patronat nad XIV finałem WOŚP objęli: ambasador RP w Austrii - Marek Jędrys i burmistrz Strzegomia - Lech Markiewicz.
Gwoździem muzycznej części festynu był występ Szymona Wydry wraz z zespołem Carpe Diem. W stolicy Austrii wystąpili również Joszko Broda z zespołem "Dzieci z Brodą", strzegomska kapela "Acustic Brothers" w składzie: Marzena Jamrozik, Marcin Gołębiowski i Damian Wasilewski, duet Wtorkiewiczów "Remi Blues" i wiedeńska grupa dziecięca - "KinderKunst Ohne Grenzen". W przerwach pomiędzy występami artystów miała miejsce aukcja zebranych wcześniej przedmiotów, wykonanych głównie przez rzemieślników z gminy Strzegom, które przekazał Jurek Owsiak - główny koordynator WOŚP. Wśród przekazanych fantów były: witraże, granitowe serca i aniołki, rzeźby, metaloplastyka, liczne obrazy strzegomskich artystów oraz dziesiątki prac plastycznych dzieci Szkoły Polskiej w Wiedniu i uczniów, a także dzieci niepełnosprawnych ze Strzegomia. Dodatkowo, wolontariusze zbierali pieniądze do specjalnie przygotowanych puszek. Po zakończeniu XIV finału WOŚP w Austrii okazało się, że zebrano ponad 1,1 tys. euro.


18 stycznia 2006 - Paczki noworoczne

Wczoraj dzieci ze Stowarzyszenia Dzieci Chorych "Serce" w Żarowie gościły żarowskich kupców. Kupcy podarowali Stowarzyszeniu prezenty noworoczne. Na widok radiomagnetofonu, zabawek, piłek, gier planszowych rozpromieniły się buzie 22 dzieci obecnych na spotkaniu. Mali Żarowianie od razu przystąpili do rozpakowywania prezentów i do zabawy. Danuta Sokołowska powiedziała, że dzięki otrzymanym prezentom jej podopieczni poznają wiele nowych zabaw i gier, a ich pobyt w świetlicy będzie radośniejszy. Każde z dzieci będących na spotkaniu otrzymało również paczkę ze słodyczami. Paczki ufundowała Pani Zofia Staruszkiewicz właścicielka sklepu Rogatek z Żarowa. Pieniądze na zakup prezentów dla "Serca" kupcy zebrali na I Żarowskim Festynie Kupieckim, który odbył się 13 sierpnia 2005 roku. Na loterie i kiermasze członkowie stowarzyszenia przekazali różne towary ze swoich sklepów. Inicjatywa kupców spotkała z dużym zainteresowaniem Żarowian, którzy chętnie zatrzymywali się przy przygotowanych przez kupców stoiskach. W czasie trwania festynu zebrano 1350 zł., z czego 550 zł otrzymało żarowskie Hospicjum. Marian Bujak przewodniczący Stowarzyszenia Kupców Żarowskich zapewnił dzieci, że pomoc dla Stowarzyszenia nie jest jednorazowa, a członkowie stowarzyszenia będą o nich pamiętać przy organizacji II Żarowskiego Festynu Kupieckiego.


18 stycznia 2006 - Policja odzyskała

10 stycznia funkcjonariusze Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zatrzymali mężczyznę, podejrzewanego o kradzieże pojazdów. W trakcie przeszukania na terenie posesji policjanci ujawnili radioodtwarzacze samochodowe oraz elektronarzędzia, co do których istnieje podejrzenie iż mogą pochodzić z przestępstwa.
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy prosi o kontakt osoby któe utraciły radioodtwarzacze i elektronarzędzia.
Pokrzywdzonych prosimy również o przyjście do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy przy ul. Jagiellońskiej 23, w godzinach 9.00 - 11.00 do pokoju nr 316.


18 stycznia 2006 - Komputery od Firmy Cargill

Firma Cargill (Polska) Sp. z o.o. z Bielan Wrocławskich od 3 lat wspomaga gminną oświatę.
Formy tej pomocy były różne: organizacja wakacji, wyjazd dzieci do Teatru Lalek do Wrocławia, obdarowanie słodyczami, ufundowanie pracowni językowej z pełnym wyposażeniem, przekazanie środków chemicznych i toaletowych. W ostatnim tygodniu grudnia i pierwszym tygodniu stycznia Firma przekazała dla gminnych szkół 16 pełnych zestawów komputerowych oraz 22 komputery.
Dzięki temu 3 szkoły podstawowe: z Mokrzeszowa, Lubachowa i Bystrzycy Górnej zostały doposażone w komputery. Jeszcze w okresie ferii zimowych zostaną umieszczone w odpowiednich klasach oraz wzbogacą pracownie komputerowe. Potrzeby wiejskich szkół w kierunku komputeryzacji zostały zaspokojone.


18 stycznia 2006 - Zabawa Karnawałowa

11 lutego o godzinie 20.00 w Klubie Bolko Świdnickiego Ośrodka Kultury odbędzie się Zabawa Karnawałowa.
Bilet wstępu kosztuje 55 złotych od osoby a w cenę jego wliczone zostały:
trzy gorące posiłki, zimne przekąski, kawa, herbata, zimne napoje. Gości bawić będzie zespół muzyczny.
Bilety i informacje - ŚOK Rynek, telefon 074 852 13 37 w godzinach 8-16
Klub Bolko plac Grunwaldzki 11, telefon 074 853 34 32 w godzinach 16-20


18 stycznia 2006 - Pisali wiersze i rysowali plakaty

Projekt edukacyjny "Młodzi przeciw korupcji" realizuje siedem szkół z terenu gminy Strzegom. Są to: PSP 2, PSP w Kostrzy, PSP w Goczałkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum w Goczałkowie. Głównym celem projektu jest refleksja nad postawą etyczną i mentalnością człowieka, nad normami i wartościami w życiu społecznym, przekazanie uczniom wiedzy na temat zagrożeń wiążących się z korupcją i takich wartości jak: państwo ludzi uczciwych i szanujących prawo, zasada wolnej konkurencji oraz moralność publiczna. W PSP w Goczałkowie programem zostały objęte klasy V i VI. Zadania ujęte w harmonogramie działań prowadzone były na zajęciach języka polskiego, plastyki i w ramach godzin wychowawczych. Nad prawidłowością realizacji zadań czuwał koordynator projektu, pani Agnieszka Łukaszonek. Działania rozpoczęto od przeprowadzenia wśród rodziców ankiety, która pozwoliła ocenić stan wiedzy rodziców na temat korupcji w kraju i w gminie. 90,4 % ankietowanych uznało poziom korupcji w Polsce za wysoki i średni. 72,2% rodziców stwierdziło, że korupcja ma negatywny na życie publiczne w Polsce. Zaplanowane działania obejmowały przygotowanie gazetki tematycznej, zajęcia dotyczące norm i wartości, którymi człowiek powinien kierować się w życiu społecznym oraz spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Strzegomiu, nadinsp. Robertem Kleniukiem, który opowiadał dzieciom o prawnych skutkach korupcji w Polsce. Po przeprowadzeniu zajęć ogłoszono konkurs plastyczny na plakat antykorupcyjny i literacki o tematyce korupcyjnej. Laureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe.


17 stycznia 2006 - Podsumowanie konkursu

Tuż przed feriami w auli Szkoły Podstawowej nr 10 odbyło się podsumowanie konkursu: "Bożonarodzeniowy List do Pana Boga". Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: Ks. Biskup Ignacy Dec, Prezydent Miasta Świdnicy - Wojciech Murdzek, dyrektor katechetyczny - ksiądz Marek Korgul, proboszcz parafii pw. Św. Stanisława i Wacława - ks. Prałat Jan Bagiński, Waldemar Budzyński - wójt Marcinowic, Michał Ossowski - przewodniczący Rady Miejskiej, w imieniu burmistrza Żarowa - Anita Denes, dyrektor delegatury KO w Wałbrzychu - Mieczysława Stępień, starszy wizytator KO w Wałbrzychu - Danuta Smagieł, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy - Stanisław Szelewa, dyrektor Oświaty Gminy Świdnica - Jadwiga Generowicz oraz laureaci konkursu wraz z opiekunami, uczniowie i rodzice.
Przybyli goście obejrzeli fragment jasełek przygotowanych przez uczniów SP10 i Zespołu Szkół Specjalnych oraz wysłuchali fragmentów dziecięcych listów do Boga. Autorzy najpiękniejszych prac otrzymali nagrody. Szczególnie miłą niespodzianką było spotkanie dzieci, już po uroczystości, z ks. Biskupem, który okazał wiele serdeczności oraz umiejętności w opanowywaniu słów nowej, nieznanej pastorałki. To spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci.


17 stycznia 2006 - Świętowali wcześniej

Mimo że święto Babci i Dziadka wypada 21 stycznia to w Przedszkolu Miejskim w Żarowie 12 i 13 stycznia odbyły się uroczystości związane z tym dniem.
W czwartek dwie młodsze grupy gościły w swoich progach "dziadków" a w piątek dwie grupy starsze. Frekwencja była bardzo wysoka, do każdej z poszczególnych grup przyszło ponad 50 osób. Każda grupa przedstawiła program artystyczny, w którym każde dziecko miało swoją rolę. Następnie dzieci wręczyły swoim dziadkom prezenty.
Po zakończonych programach artystycznych i wręczeniu upominków przygotowanych przez dzieci, przy kawie i herbacie dziadkowie wraz z wnukami zasiedli do zastawionych wypiekami stolików (przygotowanych przez rodziców i personel przedszkola). W najstarszej grupie zaproszeni goście musieli zatańczyć taniec z balonem i rock and rola z wnuczką. Śpiewano również wspólnie piosenki z lat młodości dziadków. Atmosfera była bardzo uroczysta, ciepła i rodzinna.


17 stycznia 2006 - Pracowite spotkanie

11 stycznia, odbyło się drugie spotkanie dotyczące prac nad dokumentem - Lokalny Program Rewitalizacji. Spotkanie to miało formę warsztatów dwóch zespołów: zadaniowego i doradczego. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy kluczowych referatów Urzędu Miasta, przedstawiciele jednostek budżetowych Gminy oraz pracownicy Urzędu. Przebieg obydwu warsztatów był podobny. Spotkanie rozpoczął dr Julian Kołodziej, konsultant firmy doradczej. Przedstawił prezentację nakreślającą celowość, konieczność i szanse płynące z rewitalizacji. W trakcie prezentacji zaznaczono, iż obecny stopień wykorzystania środków finansowych przysługujących Polsce jako członkowi Unii Europejskiej wynosi zaledwie około 3%. Zatem każdy dobry, skrupulatnie sporządzony i uzasadniony wniosek projektowy ma ogromne szanse dofinansowania. Dofinansowanie to może sięgać nawet do 85% poniesionych kosztów na realizację tego projektu dla wniosków inwestycyjnych i do 100% dla wniosków o znaczeniu społecznym czy dydaktycznym. Wśród wielu propozycji projektów, tematem dominującym było zagadnienie wykreowania markowego, regionalnego produktu turystycznego okolic Jaworzyny Śląskiej i Świdnicy, wraz z Centrum Informacji Turystycznej, zlokalizowanym w naszym mieście, a także idea utworzenia inkubatora branży turystycznej wspierającego rozwój agroturystyki i bazy lokalowej, przeznaczonej dla celów szeroko pojętej turystyki rekreacyjnej. Ustalono termin złożenia pisemnej formy wniosków zgodnych z kartą projektu do 20 stycznia i termin kolejnych warsztatów. Odbędą się one 20 stycznia o godzinie 14.00 w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury w Jaworzynie Śląskiej.


17 stycznia 2006 - Szóstoklasiści z wyobraźnią

Klasa VI c ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu zajęła II miejsce w konkursie literackim "Opowieści z Narnii". Konkurs, zorganizowany przez internetowy portal edukacyjny "Interklasa" i dystrybutora filmu - Forum Film, adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w całej Polsce. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu przez całą klasę wspólnego opowiadania będącego rozwinięciem słów: "Któregoś dnia weszliśmy do starej szafy, zamknęliśmy drzwi i... - opiszcie podróż do innego świata".
Szóstoklasiści z "czwórki" pod opieką nauczycielki Doroty Bielawskiej napisali opowiadanie zatytułowane "Efekty specjalne", przedstawiające niezwykłą wyprawę do kina, podczas której uczniowie przekroczyli granicę między naszą rzeczywistością a światem filmu. Zaowocowało to wieloma niezwykłymi przygodami wśród Narnijczyków. - Warto zauważyć, że w gronie nagrodzonych i wyróżnionych szkół znalazły się same gimnazja. Nasi szóstoklasiści byli jedyną nagrodzoną klasą ze szkoły podstawowej - podkreśla Tadeusz Wasyliszyn, dyrektor szkoły.


17 stycznia 2006 - Spotkanie z Markiem Krajewskim

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach zaprasza na spotkanie z Markiem Krajewskim, pisarzem wrocławskim. autorem książek Śmierć w Breslau, Koniec świata w Breslau, Widma w mieście Breslau. Jest to cykl kryminałów z Eberhardem Mockiem w roli głównej, doskonale przyjęty przez czytelników i krytykę. Za wydany w 2003 roku Koniec świata w Breslau autor otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru przyznawaną przez Stowarzyszenie Miłośników Kryminału i Powieści Sensacyjnej "Trup w szafie" dla najlepszej powieści kryminalnej roku.
Przez wrocławskich czytelników Gazety Wyborczej Marek Krajewski został uznany za Dolnośląski Brylant Roku. Pasjonujące thrillery Krajewskiego rozgrywają się w malowanej ciemnymi barwami, skrupulatnie odtworzonej scenerii przedwojennego Wrocławia. Zniewalają gęstą, niepokojącą atmosferą i starannie budowanym napięciem. Autor mnoży zagadki, gwałtowne zwroty akcji, powołuje do życia galerię intrygujących, niebanalnych postaci zaś sylwetka Eberharda Mocka, bezkompromisowego policjanta ze skłonnością do przemocy, alkoholu i rudowłosych kobiet z każdą kolejną książką nabiera głębi i zyskuje na wyrazistości.
Jest również Marek Krajewski laureatem Paszportu Polityki za rok 2005 przyznany mu 10 stycznia tego roku za "za udowodnienie, że polski autor potrafi napisać kryminał na wysokim poziomie, za świetne połączenie thrillera z powieścią psychologiczną i za godny podziwu warsztat pracy, który pozwolił wskrzesić międzywojenny Wrocław". Spotkanie odbędzie się 19 stycznia o godzinie 17.oo w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świebodzicach.


17 stycznia 2006 - Karty Usług są przydatne

Znamy już wyniki ankiety dotyczącej funkcjonowania w strzegomskim urzędzie Kart Usług. Mieszkańcy ocenili je pozytywnie. - Raport z badań jednoznacznie stwierdza, że wprowadzenie takiego rozwiązania było zasadne - informuje Dorota Kliza, koordynator BOI. - Informacje zawarte w kartach ułatwiają dostęp do świadczonych usług oraz eliminują wszelkie wątpliwości, a co najważniejsze zaoszczędzą cenny czas mieszkańcom. Badania przeprowadzono w grudniu 2005 roku, po półrocznym okresie funkcjonowania kart. Wzięło w nich udział 98 osób korzystających z usług BOI. Podstawą uzyskania informacji był kwestionariusz ankiety zawierający 6 pytań. Dotyczyły one przejrzystości informacji i przydatności wniosków, które zawierają karty. Prawie trzy czwarte ankietowanych uważa, że wprowadzenie Kart Usług było zasadne i ułatwia załatwienie określonych formalności w strzegomskim urzędzie (73%). 75% stwierdziło, że informacje zawarte w nich są napisane w sposób zrozumiały i wystarczający. Respondenci pozytywnie ocenili również dostępność i usytuowanie kart (77%). Ankieta zawierała pytanie otwarte dotyczące możliwości zgłoszenia uwag i propozycji zmian do Kart Usług. Spośród wszystkich ankietowanych tylko 2 osoby zgłosiły swoje spostrzeżenia. Karty Usług są na bieżąco aktualizowane.


16 stycznia 2006 - Nowi obywatele w Powiecie

Jutro o godzinie 11.00 w sali kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk wręczy w imieniu prezydenta RP akty nadania obywatelstwa polskiego 36 cudzoziemcom.
Akty nadania obywatelstwa polskiego otrzymają osoby m.in. z Armenii, Białorusi, Czech, Francji, Gruzji, Nigerii, Rosji, Syrii, Tadżykistanu, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. Pośród tych, którzy je otrzymają są też zamieszkujący w Powiecie Świdnickim, dwie osoby z Jaworzyny Śląskiej i dwie ze Świebodzic.
Ustawa z 1962 r. przewiduje dwa tryby nabycia obywatelstwa polskiego: nadanie przez Prezydenta RP i uznanie przez wojewodę. O nadanie może ubiegać się cudzoziemiec, który przynajmniej 5 lat mieszka w Polsce. Nadanie obywatelstwa jest uzależnione od dowodu zwolnienia z dotychczasowego obywatelstwa. Ponadto za obywatela polskiego można uznać bezpaństwowca lub osobę o nieokreślonym obywatelstwie, która w Polsce mieszka od co najmniej 5 lat. W ubiegłym roku wojewoda dolnośląski wręczył 132 postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.


16 stycznia 2006 - Praca po latach

Dwudziestu bezrobotnych rozpoczęło pracę w ramach robót publicznych. Powiatowy Urząd Pracy zaakceptował wniosek Świdnicy na organizację robót. Dzięki temu 11 osób znalazło zatrudnienie w Urzędzie Miejskim, cztery w Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji, trzy w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz po jednej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Dziennego Pobytu.
Bezrobotni w UM będą się zajmować m.in. pracą biurową oraz liczeniem pasażerów komunikacji miejskiej. W ŚOSiR będą prowadzić prace porządkowe oraz konserwatorskie w obiektach ośrodka. W MBP będą się opiekować małymi czytelnikami, organizować im zajęcia, a także prowadzić prace porządkowe i konserwatorskie. Prace gospodarcze i porządkowe będą prowadzić w DDP. Zaś w MOPS jedna osoba zajmie się pracą biurową. Za swoją pracę będą otrzymywać miesięcznie od 900 do 1.300 zł brutto.
Szansę na zatrudnienie w ramach robót publicznych mieli długotrwale bezrobotni – minimum 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednak wśród grupy pracowników są osoby, które ostatnią stałą pracę miały np. w 1999 roku. Do pracy skierowane zostały również osoby powyżej 50 roku życia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uznał, że ci świdniczanie wymagają powrotu do zawodu i integracji ze społeczeństwem.
Wniosek złożony przez Urząd Miejski przewiduje organizację robót przez pół roku. PUP zgodził się obecnie na refundację kosztów do połowy lutego. Na organizację robót publicznych miasto będzie otrzymywać z urzędu pracy blisko 17 tys. zł miesięcznie. Samo dołoży blisko 9,4 tys. zł miesięcznie.


16 stycznia 2006 - Wyróżnieni przez PZJ

Ludowy Klub Sportowy Stragona Strzegom otrzymał wyróżnienie Polskiego Związku Jeździeckiego. Stragonę wyróżniono za organizację Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego - International Horse Trials Strzegom. Wskazano na doskonałe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie tak trudnych i prestiżowych zawodów. Polski Związek Jeździecki uznał strzegomską edycję Pucharu Świata za najbardziej prestiżową i znaną w świecie -polską imprezę jeździecką, kierując tym samym pod adresem organizatorów wyrazy podziękowania i gratulacje.
- Takie wyróżnienie to dla nas ogromna satysfakcja i nagroda za prace włożoną w organizację tych zawodów - mówi Marcin Konarski, dyrektor zawodów. - Naszym niewątpliwym sukcesem jest to, że w Strzegomiu udaje się organizować imprezę, która cieszy się uznaniem zarówno wśród zawodników i trenerów, jak również federacji jeździeckich. International Horse Trials Strzegom 2005 otrzymał bardzo wysokie oceny. My jesteśmy już myślami przy tegorocznej edycji pucharu, od kilku miesięcy trwają przygotowania tak, aby w ostatni weekend czerwca mogli Państwo podziwiać zmagania najlepszych jeźdźców świata na naszym hipodromie.


16 stycznia 2006 - Bal w MDK

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy zaprasza do udziału w organizowanym jutro balu karnawałowym dla dzieci młodszych w sali klubowej MDK przy ul. Nauczycielskiej 2.
W programie imprezy zostały przewidziane zabawy i konkursy dla najmłodszych, tak aby dzieci mogły przyjemnie i różnorodnie spędzić czas w naszej placówce.
Bal odbywał się będzie w godzinach od 10:00 do 14:00.


16 stycznia 2006 - GCI na plus

Pozytywną opinią Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy GCI zamknęło rozliczenie grantu przyznanego centrum w czerwcu ubiegłego roku.
Konkurs organizowało Ministerstwo Gospodarki i Pracy, a dotyczył pozyskania środków na rozwój GCI. Zorganizowano za nie szkolenia i warsztaty dla wielu osób. - Projekt napisaliśmy zgodnie z podpowiedziami osób korzystających z naszych usług - wyjaśnia Anna Góralska, lider GCI. - Nastawiliśmy się głównie na młodzież, która uczyła się poruszania po rynku pracy oraz na osoby długo pozostające bez zatrudnienia, których wyspecjalizowani doradcy uczyli jak wykorzystywać swoje mocne strony w poszukiwaniu ponownego zatrudnienia. Ze wszystkich szkoleń w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" skorzystało 115 osób, opracowano i wydano poradnik pod tytułem "Poszukiwanie pracy zakończone sukcesem", a także zakupiono materiały biurowe, które pozwalają naszym klientom w dalszym ciągu nieodpłatnie korzystać m.in. z takich usług jak: drukowanie, ksero czy fax w celu poszukiwania pracy bądź materiałów edukacyjnych. - Podczas dwuletniej działalności Info - Centrum dwukrotnie wygrało konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy - mówi Sabina Cebula, sekretarz gminy. - Pierwszy związany był z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji na terenie naszej gminy, drugi natomiast na jego rozwój. Oba granty pozyskane zostały z myślą o mieszkańcach naszej gminy.


16 stycznia 2006 - Rekrutacja

Rekrutacja do I edycji szkoleń w ramach projektu "Pomóżmy młodzieży i sobie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich rozpoczęta! W szkoleniach mogą wziąć udział osoby pracujące z młodzieżą w instytucjach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych. Uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych ze szkoleniami, wyżywieniem i zakwaterowaniem. Moduł I (Jestem silniejszy lepiej potrafię pomóc innym) już 27-29 stycznia (Sesja I) i 03-05 lutego 2006r. (Sesja II) w Morawie k/Strzegomia.
Rekrutację prowadzi Biuro Projektu w Firmie Szkoleniowo-Doradczej.
Szczegóły - >>> zobacz


16 stycznia 2006 - Mokrzeszowska Szkoła kolebką biznesu

Rok 2006 dla ZSRC im. W. Witosa w Mokrzeszowie i jego uczniów zapowiada się bardzo dobrze. 10 stycznia opublikowana została lista dziesięciu najlepszych drużyn "wirtualnych firm" reprezentujących szkoły z całej Polski w ogólnopolskim konkursie Biznes Junior 2006.
Na drugim miejscu "złotej 10" uplasowała się drużyna "Hambux" reprezentowana przez uczniów klasy III TŻ: Annę Bielak, Magdalenę Szkałubę, Łukasza Łuszczynę, Krzysztofa Przypka i Mateusza Tabiś. Ten trwający pół roku konkurs poprzez zabawę kreuje postawy przedsiębiorcze. Wszystko odbywa się na wirtualnym rynku wygenerowanym przez program Biznes Junior i pod okiem nauczyciela przedsiębiorczości, Pani Elwiry Podhalicz. Uczestnicy konkursu podejmują w imieniu własnej wirtualnej firmy około 20 decyzji zarządczych, które wpływają na wynik finansowy zarządzanej firmy i kurs akcji. Uczniowie mają szczególną okazję sprawdzić zdobytą wiedzę i umiejętności, a także w sposób kontrolowany podejmować ryzyko własnych decyzji. Jak na razie Wirtualna firma Hambux i jej 5-osobowy zarząd robią to bardzo dobrze. W województwie dolnośląskim w chwili obecnej są najlepsi, a w Polsce drudzy. Przed nimi ostatnia decyzja przed półfinałem i pytanie: Czy im się uda otrzymać tytuł Biznes Junior 2006.


15 stycznia 2006 - Electrolux Polska

Co sprawia, że dana firma jest liderem na rynku? Czy zawdzięcza swój sukces innowacyjności, efektywnym procesom produkcji i pracy czy też ostrożnemu podejściu do kosztów? Tak, te czynniki są bardzo ważne, ale konkurencja może je szybko skopiować. W Electrolux wiemy, że prawdziwym bogactwem firmy są jej Pracownicy.
Teraz szukamy najlepszych w Polsce, by razem tworzyć i rozwijać Electrolux Polska.
Kontaktuj się z nami jeśli chcesz u nas pracować:
Fabryka Kuchenek, Świdnica - >>> wyślij
Czekamy na Twoje CV wraz z listem motywacyjnym, prosimy również o dołączenie do podania następującej klauzuli: Zgodnie z Ustawa z dn.29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.nr.133 poz.883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji.
Po analizie Twoich danych i w zależności od naszych potrzeb, nasz dział Human Resources skontaktuje się z wybranymi kandydatami.


15 stycznia 2006 - Konferencja

Wczoraj w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy odbyła się Konferencja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny zatytułowana "Pomóżmy młodzieży i sobie - szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej" realizowany przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała S.C. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W uroczystości udział wzięli między innymi Biskup Świdnicki Ignacy Dec, Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek, prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska - Kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, która poprowadziła wykład inauguracyjny zatytułowany "Zmiana społeczna: od dołu czy od góry? O dwóch modelach interwencji środowiskowych". Zdjęcia z konferencji - >>> zobacz


15 stycznia 2006 - Tańsze wejście na basen

Na czas ferii dla dzieci i młodzieży szkolnej obniżona zostanie cena biletu wstępu na basen.
Od jutra do 27 stycznia jednorazowy wstęp będzie kosztował 2 złote (obecnie ulgowy wstęp kosztuje 4 zł, a cały - 5 zł).
Promocja obowiązywać będzie od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do godziny 14.40.
Warunkiem skorzystania z tańszego biletu jest okazanie ważnej legitymacji uczniowskiej.


15 stycznia 2006 - Adam Kulas podbija Górny Śląsk

Ósmego stycznia w miejscowości Brzeszcze na Górnym Śląsku odbyła się I Edycja Turnieju Czterech Ścianek. Strzegom w tych zawodach reprezentował Adam Kulas.
Mieszkaniec Międzyrzecza wystartował wśród starszych zawodników. Eliminacje turnieju były bardzo wyrównane i stały na wysokim poziomie, a to zapowiadało duże emocje w finale. - Ściana w Brzeszczach była bardzo odchylona od pionu, a zawodnicy w decydującej rozgrywce mieli do pokonania jeszcze tzw. okap, który okazał się niezłą zagadką techniczną. Wszyscy próbowali, ale tylko Adamowi udało się rozwiązać ten problem i w końcowej klasyfikacji zajął pierwsze miejsce - chwali swojego podopiecznego Robert Grabowicz. Przed Adamem Kulasem jeszcze trzy starty na różnych ścianach. Jeżeli utrzyma tak dobrą formę, ma szansę wygrać cały turniej. - Start w tej regionalnej rywalizacji traktujemy jako rozgrzewkę przed najważniejszymi zawodami, czyli Pucharem Polski we Wspinaczce Sportowej. Adaś będzie w swojej kategorii wiekowej bronił tytułu najlepszego wspinacza 2005 roku - podsumowuje klubowy trener.


15 stycznia 2006 - Ze zmiennym szczęściem

We wczorajszym meczu finału B III ligi siatkówki mężczyzn Dors Świdnica uległ AZS Wałbrzych 2:3 w setach 25:23, 25:23, 18:25, 22:25, 10:15 a w drugim meczu pokonał Olavię Oława 3:0 w setach 25:15, 25:18, 25:15.
Po tych meczach zajmuje trzecie miejsce w grupie.


14 stycznia 2006 - Mogło być różnie a było 0:3

Dzisiaj w Świdnicy siatkarki MKS Świdnica podejmowały drużyną SCS Sokół Chorzów.
W trakcie pierwszego seta można było pomyśleć, że nastąpiła jakaś zmiana w zespole jednak końcówka seta kiedy to świdniczanki prowadząc 22 do 19 nie zdobyły już więcej punktów i przegrały do 22. Początek drugiego seta wyglądał podobnie, prowadzenie kilkupunktowe na początku, następna część seta w miarę wyrównana jednak końcówka znowu należała do przeciwniczek. Trzeci set to pasmo błędów naszej drużyny i gładka przegrana.
MKS Polonia Świdnica - SCS Sokół Chorzów 0:3 w setach 22/25, 21/25 i 16/25.
Od dwóch meczy nie występuje kontuzjowana Alicja Graca a z zespołu odeszła Anna Lis. Za tydzień świdniczanki zagrają w Legionowie z Legionovią.


14 stycznia 2006 - "Wieczory Świdnickie"

"Kościół na drodze do jedności" to temat, który podejmą ks. Waldemar Szczugieł, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu oraz ks. mitrat Eugeniusz Cebulski, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Św. Archanioła Michała w Sokołowsku.
Okazją do tego będą "Wieczory Świdnickie". W ich ramach zaplanowano występ "Oktoich", chóru męskiego Cerkwi Św. Cyryla i Św. Metodego we Wrocławiu, pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego.
"Wieczory Świdnickie" rozpoczną się o godzinie 19.00, w niedzielę 22 stycznia, tradycyjnie w Świdnickiej Katedrze Św. Stanisława i Św. Wacława.


14 stycznia 2006 - Młodzież ankietowała

Gmina Strzegom zaprosiła do uczestnictwa w akcji "Przejrzysta Polska" szkoły, dla których jest organem prowadzącym. Decyzję o przystąpieniu do programu podjęło siedem szkół. Są to: PSP 2, PSP w Kostrzy, PSP w Goczałkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum w Goczałkowie. Każda z tych placówek zrealizowała, bądź realizuje opracowany przez siebie program edukacji pod hasłem "Młodzi przeciw korupcji".
W ramach projektu uczniowie przeprowadzili minisondaż wśród mieszkańców Goczałkowa, Rogoźnicy, Granicznej i Goczałkowa Górnego. Wyniki sondażu pokazały, że 78% badanych ocenia poziom korupcji w Polsce jako wysoki, natomiast w gminie Strzegom 55% oceniło jako średni. 62% ankietowanych zna osoby, które biorą łapówki, i aż 45% samemu ją wręczało. W opinii ankietowanych miejscem, w którym najczęściej dochodzi do korupcji jest: szpital - 67%, najwyższe szczeble władzy państwowej - 54%, urzędy - 43%, policja - 33%. 90% badanych twierdzi, że korupcja ma negatywny wpływ na życie publiczne w Polsce. Według ankietowanych zasięg korupcji w kraju można zmniejszyć poprzez zwiększenie kar za popełniane przestępstwa, zaostrzenie kontroli w instytucjach państwowych, nie wręczanie łapówek, przyspieszanie trybu orzekania o popełnionych przestępstwach, zabieranie dóbr materialnych skorumpowanym i upublicznianie ich danych.


14 stycznia 2006 - Wystawa gołębi

Zarząd oddziału PZHGP w Jaworzynie Śląskiej zaprasza wszystkich miłośników gołębi pocztowych w dniach 21-22 stycznia na okręgową wystawę, która odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej OSiR-u Świebodzice, ul. Mieszka Starego 6.
Wystawę zwiedzać można 21 stycznia w godzinach 8:00-20:00 a 22 stycznia w godzinach 8:00-14:00.
Dzieci, młodzież szkolna i kobiety wchodzą za darmo. Podczas wystawy czynne będą stoiska z akcesoriami.


13 stycznia 2006 - Electrolux otwiera fabrykę

Electrolux, największy producent zmechanizowanych urządzeń gospodarstwa domowego, otworzył dziś uroczyście nowoczesną fabrykę zmywarek w Żarowie na Dolnym Śląsku. Według planów w bieżącym roku zostanie tu wyprodukowanych 160 000 urządzeń, a zatrudnienie znajdzie 145 osób. Działalność fabryki oficjalnie zainaugurował dyrektor generalny Electrolux AB, Hans Straberg. W ceremonii wzięli udział m.in. Michał Drozdek Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki, Krzysztof Grzelczyk Wojewoda Dolnośląski oraz Lilla Gruntkowska Burmistrz Żarowa. Fabryka w Żarowie jest drugim zakładem Grupy Electrolux w Polsce, w którym rozpoczęto produkcję. Pierwszym jest fabryka w Siewierzu, gdzie od 1996 roku produkowane są pralki ładowane od góry, a od 2002 roku suszarki bębnowe. Za trzy lata, po osiągnięciu pełnych mocy produkcyjnych, w fabryce w Żarowie będzie pracować 350 osób, produkcja zaś wyniesie 400 000 zmywarek rocznie. Łączna wartość tej inwestycji to 22 mln Euro. Szacuje się, że ok. 40% materiałów, elementów i podzespołów do ich wytwarzania pochodzić będzie od polskich dostawców. Zmywarki z Żarowa przeznaczone będą przede wszystkim na eksport do Francji, Hiszpanii, Turcji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Istotna część ma być także sprzedawana w Polsce, gdzie według prognoz firmy Electrolux zainteresowanie zmywarkami będzie rosło. Głównym powodem lokalizacji fabryki właśnie w Żarowie są bardzo dogodne warunki transportu, zarówno drogowego jak i kolejowego. Istotne znaczenie ma także dobrze układająca się współpraca z zarządem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zaangażowanie władz Miasta i Gminy Żarów.


13 stycznia 2006 - Przegląd zakończony

25 zespołów, w sumie 650 osób wystąpiło, podczas zakończonego wczoraj, XIV Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych. Prezentacje teatralne zostały przygotowane pod kierunkiem 70 opiekunów, animatorów kultury, wiernych kontynuatorów polskiej tradycji bożonarodzeniowej i obrzędowej. Jury postanowiło najlepiej prezentujące się zespoły nagrodzić, wyróżnić i przyznać nagrody indywidualne za najlepsze kreacje aktorskie i śpiew. Jurorzy oceniali: dobór scenariusza, śpiew i aranżację muzyczną, scenografię i kostiumy, układ choreograficzny, grę aktorską oraz ogólny artystyczny wyraz prezentacji. Wyniki przeglądu - >>> zobacz Zdjęcia z przeglądu - >>> zobacz


13 stycznia 2006 - Siatkówka trójek

Dzisiaj w hali sportowej na Zawiszowie odbyły się rozgrywki w piłce siatkowej "trójek" chłopców ze szkół podstawowych. Grano w dwóch grupach systemem każdy z każdym do dwóch setów wygranych setów. W zawodach zwyciężyły trójki ze Szkoły Podstawowej nr 8 przed SP-1, SP-4 i SP-3.
Dwie najlepsze drużyny awansowały do szczebla powiatowego gdzie reprezentować będą Świdnicę. Składy obu drużyn:
SP 8 - Marcin Tworzydło, Kamil Gąsior, Igor Mateja, Kacper Borowiec, Patryk Rogaczewski, Adrian Misiaczek, Grzegorz Dwornik.
SP 1 - Michał Tracz, Łukasz Krakowiński, Damian Polański, Artur Spyrka, Mateusz Krystosiak, Marcel Niewiadomski, Kamil Gajewski, Bartek, Perz.
Organizatorem zawodów byli: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.


13 stycznia 2006 - Modelarze w Żarowie

W dniach 27-29 stycznia odbędzie się w Żarowie XI Ogólnopolski Konkurs Okrętowych Modeli Wystawowych klas "C". Na wystawę z całego kraju zjadą pasjonaci tego przepięknego lecz kosztownego hobby. Zaprezentują przepiękne fregaty, okręty wojenne i nowoczesne jednostki pływające, wykonane z drewna, plastiku i kartonu. Przyjadą modelarscy mistrzowie Świata, Europy, Polski. Wystawa dla zwiedzających i rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę 29 stycznia 2006r. w godzinach 9.00 - 15.00 w sali widowiskowej Żarowskiego Ośrodka Kultury.


13 stycznia 2006 - Poetyckie Konfrontacje Przedszkolaka

Strzegomskie Centrum Kultury nie zapomniało o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. Poetyckie Konfrontacje Przedszkolaka, które odbyły się 12 stycznia 2006 r. w Strzegomskim Centrum Kultury spotkały się z dużym zainteresowaniem.
W konfrontacjach wzięły udział dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 w Strzegomiu, Przedszkoli w Jaroszowie i Stanowicach oraz klasy "0" ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu.
Zaskakujące interpretacje wierszy znanych i lubianych poetów oraz kolorowe i atrakcyjne kostiumy młodych wykonawców sprawiły, że impreza była jedną wielka zabawą i na pewno znajdzie swoją kontynuację w przyszłości. SCK w Strzegomiu składa serdeczne podziękowania i gratulacje wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.


12 stycznia 2006 - Pomysły nagrodzone

Konkurs na zagospodarowanie pl. Jana Pawła II w Świdnicy zakończony. Do rywalizacji zgłoszono 13 koncepcji. Zgodnie z werdyktem Komisji nie przyznano pierwszej nagrody. Motywowane jest to tym, że żadna z prac bez koniecznych zmian nie mogłaby zostać wybrana jako koncepcyjna podstawa do wykonania projektu budowlanego. Równorzędne nagrody po 2,5 tys. zł przyznano mieszkańcom Świdnicy: Marcie Abramskiej i Łukaszowi Mazijowi. Prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek wręczył nagrody podczas dzisiejszego spotkania z laureatami, które zorganizowano w Urzędzie Miejskim. Oprócz wspomnianych nagrodzonych Komisja konkursowa przyznała również trzy, 500-złotowe, wyróżnienia. Za swoją pracę otrzymali je: Marzena Lipiec wraz z Małgorzatą Sieniawską (za wspólną pracę), Robert Kryśpiak i Michał Stachoń. W budżecie miasta na 2006 r. zaplanowano 50 tys. zł na zagospodarowanie pl. Jana Pawła II. Te pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia, w oparciu o nagrodzone projekty świdniczan.


12 stycznia 2006 - Opłatek z kombatantami

Dzisiaj w Świdnicy odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne zorganizowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej" dla wszystkich organizacji kombatanckich działających w Świdnicy i Gminie Świdnica. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Sybiraków oraz Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.
Gośćmi spotkani byli także: Ksiądz Biskup Ignacy Dec - Ordynariusz Diecezji Świdnickiej, Prezydent Wojciech Murdzek, Starosta Jacek Wajs, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz m.in. przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień, Straży Miejskiej, Związku Harcerstwa Polskiego, a także kilkudziesięciu radnych i członków Wspólnoty Samorządowej.
Podczas spotkania, które odbyło się w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd, tradycyjnego opłatka, wzajemnych życzeń i symbolicznej wigilijnej wieczerzy.


12 stycznia 2006 - Śnieżne Wrony

Zapraszamy wszystkich na rewanżowy mecz świdnickiej drużyny koszykówki - Śnieżne Wrony z drużyną Śląska II Wrocław.
Mecz odbędzie się 14 stycznia o godzinie 12.00 w Hali Sportowej przy ulicy Pionierów w Świdnicy.
Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, więc zapowiada się zażarta walka.


12 stycznia 2006 - Czytelnia Internetowa otwarta

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów otrzymała w grudniu 2005 roku 3 zestawy komputerowe w ramach programu "Ikonka" realizowanego jeszcze przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu.
Uruchomienie Czytelni Internetowej w Bibliotece Publicznej w Żarowie umożliwi bezpłatny i szeroki dostęp do zasobów edukacyjnych wszystkim chętnym, bez względu na przynależność do biblioteki. Wielu naszych mieszkańców otrzyma szansę skorzystania z zasobów edukacyjnych sieci Internet, dotarcia zarówno do zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej jak również innych cennych źródeł informacji, często dotychczas niedostępnej. Czytelnia jest otwarta od 9 stycznia w godzinach od 9 do 17.30. Zapraszamy wszystkich do korzystania z czytelni.


12 stycznia 2006 - Pomóżmy Młodzieży i Sobie

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C. zaprasza pracowników instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniach dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", "Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka". Celem Projektu jest wzrost umiejętności i kwalifikacji osób pracujących z grupami szczególnego ryzyka, przede wszystkim z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy społecznej pracujący z młodzieżą, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych pomagający młodzieży. Projekt będzie realizowany poprzez szkolenia, których tematyka ściśle związana jest ze zgłaszanym zapotrzebowaniem pracowników instytucji pomocy społecznej na szkolenia likwidujące bariery psychologiczne, przeciwdziałające stresowi i wypaleniu zawodowemu, wzbogacające warsztat metodyczny z komunikacji interpersonalnej, wzmacniające umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz podnoszące wiedzę z edukacji prawnej. Przeszkolonych zostanie 275 osób. Udział mogą wziąć Beneficjenci Ostateczni z całej Polski. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą kosztów związanych ze szkoleniami, noclegami i wyżywieniem. Szczegóły - >>> zobacz oraz w siedzibie Firmy ul. Łukasińskiego 2/3 - telefon 074 857 72 83


12 stycznia 2006 - Ferie w mieście

Dzieci i młodzież ze Świdnicy z pewnością nie będą mieli okazji do nudy podczas zbliżających się ferii zimowych. Wolny czas od 16 do 27 stycznia będą mogli spędzić na zajęciach w szkołach, Świdnickim Ośrodku Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Na bezpłatne zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych (oprócz SP nr 8, gdzie prowadzony będzie remont), gimnazjach oraz MDK miasto przeznaczy ponad 40 tys. zł. Młodzi świdniczanie będą mogli skorzystać z przeróżnych zajęć i zabaw od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-13.00. Szczegółowy program - >>> zobacz


12 stycznia 2006 - Grzegorz Sieklucki i Bartosz Foltynowicz

W jutrzejszym Odcinku Specjalnym Radia Luz, gośćmi będą Grzegorz Sieklucki i Bartosz Foltynowicz.
Załoga Automobilklubu Sudeckiego w tegorocznym sezonie RSMP planuje starty Mitsubishi Lancerem Evo VI!
Serdecznie zapraszamy do słuchania programu z tą załogą rajdową. Startujemy o godz. 19:02.
Zachęcamy do zadawania pytań Grześkowi i Bartkowi - zapytaj.
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


11 stycznia 2006 - Zadanie publiczne

31 stycznia upływa ostateczny termin składania sprawozdań końcowych z wykonania zadania publicznego. Ponadto informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2006 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura ds. Europejskich i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Świdnicy, pokój 225. Druki do pobrania - >>> pobierz


11 stycznia 2006 - Koncert Karnawałowy

22 stycznia w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury wystąpi Quartet Fortissimo z Koncertem Karnawałowym.
Jest to doskonały prezent na Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Quartet Fortissimo zaprezentuje najpiękniejsze arie i duety operetkowe okraszone zwiewnymi i pełnymi temperamentu tańcami.
Szczegóły - >>> zobacz


11 stycznia 2006 - Park przemysłowy ?

6 stycznia w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jaworzynie Śląskiej odbyło się spotkanie poświęcone tematyce utworzenia na terenach położonych w obrębie wsi Pasieczna parku przemysłowego, którego sfinansowanie planuje się w części ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego. Pierwszy krok to złożenie wniosku o dofinansowanie projektu doradczego na wykonanie niezbędnej dokumentacji (m.in. dokumentacja projektowa, studium wykonalności), która następnie posłuży do uzbrojenia planowanego parku przemysłowego w infrastrukturę.
Poziom dofinansowania sięgać może 87,5 % kosztów kwalifikowanych projektu.
W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele PKP, Zakładów Porcelany Stołowej "Karolina" Sp. z o.o. oraz przewodniczący komisji Rady Miejskiej, i kilku radnych.


11 stycznia 2006 - Kolędy raz jeszcze

15 stycznia o godzinie 16.00 odbędzie się w Żarowie IX Przegląd Zespołów Kolędniczych. W Przeglądzie wezmą udział zespoły i indywidualni uczestnicy ze Szkoły Podstawowej w Mrowinach, Szkoły Podstawowej w Żarowie, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żarowie i Przedszkola Miejskiego w Żarowie.
Biorący udział w konkursie zaprezentują przedstawienia o tematyce Bożonarodzeniowej lub kolędy i pastorałki.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy pragną jeszcze raz poczuć świąteczny nastrój i przy dźwiękach kolęd przypomnieć sobie szczególny, wigilijny wieczór.


11 stycznia 2006 - Targi turystyczne

Po raz trzeci Powiat Świdnicki skorzystał z możliwości wzięcia udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Mannheim. Zaproszenie na targi otrzymaliśmy od partnerskiego Powiatu Bergstrasse. W tym roku pracownikom urzędu starostwa na stoisku towarzyszył kolega z urzędu miasta. Mieliśmy możliwość razem promować Powiat Świdnicki i miasto Świdnicę.
Przekonywaliśmy turystów z Niemiec, by przybywali do nas, spędzili miło i aktywnie czas.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta gospodarstw agroturystycznych z naszego powiatu. Jak co roku padało od turystów wiele pytań dotyczących Kościoła Pokoju, Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego i kompleksu pałacowego w Kraskowie.
Odwiedzający nasze stoisko prosili również o przygotowanie dla grup zorganizowanych propozycji programów spędzenia np. świąt lub wakacji w naszym powiecie i regionie. Smakołyki z Polski przyciągały szczególnie dzieci, ale nie zabrakło też dorosłych łasuchów. Ostatnie dwa lata utwierdziły nas w przekonaniu, że warto robić promocję powiatu, ponieważ zwiększa się dzięki naszej ofercie turystycznej ilość turystów z Niemiec, w szczególności grup zorganizowanych z Hesji i Badenii Wittembergii.
Oferty turystyczne zaprezentowało ok. 200 wystawców z całego świata, między innymi z Australii, Kanady, Meksyku, Mongolii, Rosji, Węgier, Chorwacji. Polskie stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, prasy niemieckiej oraz władz regionu.


11 stycznia 2006 - Ferie zimowe

W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów w okresie ferii zimowych należy się spodziewać wzrostu zagrożenia w ruchu drogowym na terenie powiatu. Największe natężenie spodziewane jest w dniach rozpoczęcia i zakończenia ferii oraz w czasie zmiany turnusów. Dlatego też w dniach 13-29 stycznia na terenie powiatu świdnickiego zostaną wzmożone kontrole drogowe ze szczególnym uwzględnieniem kontroli stanu technicznego pojazdów przewożących dzieci i młodzież. W czasie działań policjanci szczególną uwagę zwracać będą na: stan trzeźwości kierujących, stan techniczny oraz wyposażenie pojazdów, używanie przez kierujących i pasażerów pasów bezpieczeństwa, prawidłowość załadunku bagażu i sprzętu sportowego.
zdecydowane będą reagować na przypadki: przekroczenia dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie i rażące przypadki naruszenia prawa przez niechronionych uczestników ruchu.


11 stycznia 2006 - Zagra także w Wiedniu

WOŚP zagra również w Wiedniu. Głównymi organizatorami finału jest tamtejsza Szkoła Polska oraz Fundacja dla Miasta Strzegomia. Patronat honorowy nad imprezą objął ambasador RP w Austrii - Marek Jędrys i burmistrz Strzegomia – Lech Markiewicz. Austriacki finał odbędzie się 15 stycznia. Festyn uświetnią występy kilkunastu artystów z Polski i Austrii, miedzy innymi Szymon Wydra & Carpe Diem oraz zespół Dzieci z Brodą. Nie zabraknie również strzegomskich wykonawców. Wystąpią "Kostrzanie", zespół "Acustic Brothers" oraz duet Wtorkiewiczów "Remi Blues". Do Wiednia pojadą także nasi artyści i rzemieślnicy, którzy podarowali na aukcję swoje wyroby. Podczas festynu licytowane będą witraże, granitowe serca i aniołki, rzeźby, metaloplastyka, liczne obrazy cenionych artystów, wielki tort w kształcie serca, prace dzieci ze Szkoły Polskiej oraz dzieci niepełnosprawnych ze Strzegomia. Dobrej muzyce i zabawie będą towarzyszyć smakołyki kuchni polskiej z Wiednia i Strzegomia.


10 stycznia 2006 - Jedno "oko" więcej

Już siedem kamer strzeże bezpieczeństwa świdniczan i gości odwiedzający miasto. Najnowszy nabytek, obrotowa kamera, którą zainstalowano na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z Bohaterów Getta, kosztowała 14 tys. zł. Nowe urządzenie swoim zasięgiem obejmuje m.in. teren przy Kościele Pokoju, ul. 1 Maja, Bohaterów Getta oraz pl. Św. Małgorzaty.
Bezpieczniej ma być także przy ul. Wewnętrznej, gdzie dotychczas mieszkańcy skarżyli się na wandali oraz chuliganów, a także na parkingu przed dworcem PKP Świdnica Miasto. Właśnie z holu i peronu tego dworca przeniesiono dwie kamery na ul. Wewnętrzną i przed budynek dworca PKP. Koszt przenosin oraz remontu urządzeń wyniósł 3,2 tys. zł.
System monitoringu wizyjnego działa w Świdnicy od 2001 roku i jest sukcesywnie rozbudowywany.


10 stycznia 2006 - Podwyżki

W lutym czekają nas podwyżki. Cena za wodę wzrośnie o prawie 6%, a za odprowadzanie ścieków zapłacimy o 12,24% więcej. Część tych kosztów poniesie gmina. Podwyżki te obejmą gospodarstwa domowe oraz jednostki oświaty, służby zdrowia i straży pożarnej. Pozostali odbiorcy za wodę zapłacą tyle samo, co w roku 2005, a za ścieki o ponad 7 % więcej (opłata podstawowa). Znacznie zmniejszy się natomiast miesięczna opłata wodomierzowa. W 2006 roku będzie ona aż o 66,87% mniejsza. W nowych taryfach uwzględniono odbiorców posiadających wodomierze i nie posiadających takich urządzeń.
- Koszty działalności wodno-kanalizacyjnej skalkulowano na poziomie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowej działalności spółki - informuje Stanisław Romanowicz, dyrektor spółki.
Podwyżka nie uderzy jednak po kieszeniach samych mieszkańców Ich część pokryje gmina. W budżecie zarezerwowano na ten cel 300 tys. zł.
Za dostawę m3 wody i odprowadzanie ścieków w ubiegłym roku płaciliśmy odpowiednio 2,05 zł i 1,96 zł. Po podwyżce zapłacimy 2,17 zł i 2,20 zł. Nowe taryfy będą obowiązywały od 1 lutego 2006 roku do 31 stycznia 2007 roku.


10 stycznia 2006 - Nowe samochody

Komisariat w Żarowie mieści się w nowoczesnym budynku, a policjanci mają komfortowe warunki pracy. Narzekać mogli tylko na wysłużone dwa samochody marki Polonez.
Jednak drugiej połowie grudnia otrzymali dwa nowe w pełni wyposażone samochody prewencyjne. Fiat Palio Combi przekazany został żarowskim policjantom przez Komendę Powiatową Policji w Świdnicy w uznaniu ich dobrej pracy. Prowadzone statystyki wskazują że w Żarowie w znacznym stopniu ograniczono przestępczość, zwiększyła się również wykrywalność przestępstw. To niewątpliwie zasługa 25 policjantów czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy. Drugi samochód Astra II przekazała Komenda Wojewódzka Policji. Zakup tego samochodu współfinansowała Gmina Żarów.
Oba samochody zaprezentowane zostały piątego stycznia, na organizowanym przez Burmistrz Miasta Lillę Gruntkowską spotkaniu noworocznym. Nowe samochody wpłyną na poprawę warunków pracy policjantów, którzy sprawniej i skuteczniej będą wypełniać swoje obowiązki służbowe.


10 stycznia 2006 - 100 lat świdniczanina

Pan Franciszek Sobczyk 18 stycznia będzie obchodził 100 urodziny. Szacowny Jubilat urodził się w miejscowości Nowa Wieś (gmina Rozdrażew, powiat Krotoszyn). Większą część swojego życia spędził w Wielkopolsce. Do emerytury Pan Franciszek był zatrudniony w cukrowni w Witaszycach. Po śmierci żony Jadwigi (około 30 lat temu) zaczął coraz częściej przebywać w Świdnicy. Obecnie mieszka tu razem z synem Stanisławem Sobczykiem. Pan Franciszek oprócz syna doczekał się 6 wnuków oraz 8 prawnuków, którzy mieszkają wraz z rodzinami w Świdnicy i w Wierzbnej.
Z okazji jubileuszu Prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek przyznał Panu Franciszkowi nagrodę okolicznościową. Władze miasta odwiedzą świdniczanina i złożą mu życzenia w dniu urodzin.


10 stycznia 2006 - Wielka Orkiestra w Żarowie

Ponad 100 wolontariuszy zbierało pieniądze w całej gminie. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz ratownictwa drogowego zorganizowany dzięki pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie, Komendzie Powiatowej Policji, Pogotowiu Ratunkowemu i PCK w Świdnicy. Zainteresowanie Orkiestrą było ogromne a sala Żarowskiego Ośrodka Kultury w którym występowały dzieci i żarowskie zespoły pękała w szwach. Największą widownię zgromadził organizowany corocznie Idol Orkiestrowy. Na scenie ŻOK zaprezentowało się kilkanaście osób. Zwycięzcą została Natalia Widuto, a nagrodę publiczności otrzymał duet Olga Filuf i Jakub Błaszczyk. Nagrodą w konkursie były zegarki. Odbywały się również loterie i licytacje. Na licytacje 4 zmywarki podarował Electrolux, dwie licytowano w Żarowie, dwie w telewizji w Świdnicy. Zebrano 19.444 złotych, 6,53 dolary i 55,63 euro. Polska Ceramika Ogniotrwała przekazała na loterię porcelanę. Z loterii udało się uzyskać 800 zł. Na licytacji zmywarek i gadżetów orkiestrowych w Żarowie uzyskano 4.355 zł. Impreza zakończyła się na placu pod Nefrytem światełkiem do nieba. Wszyscy zebrani doskonale się bawili, a policja nie odnotowała w ten dzień żadnych incydentów.


9 stycznia 2006 - Tak pięknie zagrała

Do ponad 100 tysięcy złotych, zebranych podczas czterech poprzednich finałów, Świebodziczanie mogą z dumą dopisać kolejne 26.639 złotych. To wkład miasta w tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
- Wszystkie punkty programu zostały zrealizowane, impreza trwała do godziny 22.00, na końcu był tort dla naszej orkiestry ufundowany przez cukiernię Agnieszka - informuje szefowa sztabu Zofia Marek.
Wolontariusze, których na ulicy miasta było 8 grudnia 120, zebrali 18 tysięcy złotych. W puszkach znalazły się też złote kolczyki, 25 euro i trochę czeskich pieniędzy. 2.770 złotych to pieniądze z licytacji. Pojawiły się na niej prawdziwe gratki dla sportowych fanów - na przykład spodenki bokserskie z autografem mistrza świata w kick-boxingu Mariusza Cieślińskiego. Koszulka z autografem Jurka Owsiaka "poszła" za 100 zł. Świebodziczanie SA jednak patriotami, bo cenniejsza dla nich okazała się koszulka Natalii Fronczek, świebodzickiej mistrzyni kolarstwa, którą sprzedano za 150 zł.
Pieniądze po dokładnym przeliczeniu zostały odwiezione dzisiaj do banku w Świdnicy pod eskortą. Cały finał miał miejsce na terenie hali OSiR i Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych na Osiedlu Piastowskim. Zdjęcia - >>> zobacz


9 stycznia 2006 - Pierwsze wyniki zbiórki

Znane już są wstępne wyniki zbiórki zorganizowanej w Świdnicy w ramach XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I w tym roku świdniczanie okazali się hojni wrzucając do puszek 150 wolontariuszy w sumie 29.576 zł.
Podczas licytacji orkiestrowych gadżetów oraz przedmiotów podarowanych przez świdnickie instytucje i samych świdniczan (m.in. rękodzieło, książki czy też... lutownica) udało się zebrać 1.856 zł. XIV Finał to zbiórka pieniędzy na ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, w tym na naukę udzielania pierwszej pomocy. Zdjęcia - >>> zobacz


9 stycznia 2006 - WOŚP w Jaworzynie Śląskiej

Od świtu trwała w niedzielę zbiórka pieniędzy na sprzęt do ratowania dzieci poszkodowanych w wypadkach. Sześćdziesięciu wolontariuszy ze Sztabu WOŚP przy Ośrodku Kultury dzielnie zmagało się z mrozem, kwestując na ulicach miasta oraz gminy.
Po południu w Ośrodku Kultury rozpoczął się program artystyczny. W trakcie recitalu Leszka Kopcia z Polskiego Radia Wrocław odbyła się licytacja darów. Licytację prowadziły: Natalia Kita i Marta Górska. Zlicytowane zostały m.in.: zegar strażacki (110zł), karnet na obsługę kosmetyczno-fryzjerską (110zł), całoroczny bon na pieczywo (200zł), kupon Dużego Lotka na miesiąc styczeń (110zł), kolacja rodzinna w pizzerii (50zł), półroczny bilet autobusowy (100zł), zaproszenie na Bal Sylwestrowy dla 4 osób (110zł), lew policyjny (50zł), krawat WOŚP (50zł), czarna koszulka z logo WOŚP (120zł), kubek XIV Finału WOŚP (70zł), wódka pożarna na drewnianym wozie strażackim (200zł), obraz p. Romana Janasza (100zł). Podczas aukcji zebrano 1.604zł.
Po licytacji na scenie pojawiły się zespoły rockowe. Później Wolontariusze w ramach światełka do nieba rozpalili ognisko, wokół którego zgromadzili się przyjaciele orkiestrowego grania. Nie zabrakło również pieczenia kiełbasek. Sztab WOŚP uprzejmie informuje, że zebrana została kwota: 7.285,27zł. Składamy ogromne podziękowania Mieszkańcom Jaworzyny za pomoc i miłe przyjęcie wolontariuszy. Jaworzyna Śląska również dodała "cegiełkę" na wspólny cel - ratunek dzieci poszkodowanych w wypadkach. Zdjęcia - >>> zobacz


9 stycznia 2006 - Wnioski po nagrody

Do końca stycznia przyjmowane są wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki. Prezydent Świdnicy przyznaje nagrody za osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe zawodnikom-amatorom, trenerom, instruktorom, świdnickim działaczom stowarzyszeń kultury fizycznej i turystyki oraz niezrzeszonym zawodnikom-amatorom, którzy mieszkają w Świdnicy. Wyróżnienia zaś przyznawane są młodym, utalentowanym zawodnikom świdnickich stowarzyszeń kultury fizycznej.
Rokrocznie przyznawanych jest maksymalnie siedem nagród i wyróżnień w sześciu kategoriach. A wnioski po nie mogą składać m.in. stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i turystyki, jednostki oświatowe, kultury fizycznej i turystyki, Komisja Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej oraz Referat Kultury, Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego. Wniosek o przyznanie nagród i wyróżnień wraz z uzasadnieniem należy składać do 31 stycznia w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49. Prosimy o adresowanie ich na Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.
Szczegółowe warunki przyznawania nagród reguluje uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w Gminie Miasto Świdnica w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki (w załączniku). Szczegółowe informacje można również uzyskać w Referacie Kultury i Kultury Fizycznej UM w Świdnicy, tel. 074 8562 852. Regulamin - >>> zobacz


9 stycznia 2006 - Szczęśliwy Poznań

W miniony weekend zawodnicy strzegomskiej sekcji judo wzięli udział w eliminacjach III Regionu do Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Juniorów i Juniorek Młodszych oraz Juniorów w Poznaniu. Młodsi zawodnicy spisali się rewelacyjnie. Adriana Grabowicz ('92) i Michał Rydwański ('92) pokazali po raz kolejny, że królują w swoich kategoriach wagowych, nie dając żadnych szans swoim przeciwnikom (wygrali wszystkie swoje walki przez ippon). Warto nadmienić, iż oboje są ubiegłorocznymi brązowymi medalistami Mistrzostw Polski Młodzików. Blisko złotego medalu byli też Klaudia Kurzej ('92) i Bartosz Cichuta ('91), którzy w finale nie zdołali pokonać swoich rywali. Brąz po ciężkich bojach wywalczył Patryk Rogala ('92). Pochwalić należy również Karola Kurzeja ('93), który był najmłodszy w 10-osobowym składzie drużyny AKS-u Strzegom. W swoim premierowym starcie w gronie juniorów młodszych, stoczył pięć walk, z czego trzy wygrał. Pozostali zawodnicy: Bartłomiej Bogacz, Roksana Binkiewicz, Dawid Jastrzębski i Patrycja Szmidt mieli mniej szczęścia i zajęli dalsze lokaty. Grabowicz, Rydwański, Kurzej i Cichuta zakwalifikowali się do finałów OTK juniorów młodszych, które odbędą się 18 marca 2006 w Tarnowie.
Juniorzy, nie chcąc być gorsi od młodszych klubowych kolegów, ze stolicy Wielkopolski powrócili również z tarczą - zdobyli 4 medale. Michał Zawierucha w kategorii 90 kg wywalczył srebrny medal, a Mateusz Brylski, Aleksander Kumor oraz Wojciech Ślęk zdobyli brązowe krążki. Cała czwórka zakwalifikowała się do finałów OTK, które odbędą się 11 marca 2006 we Wrocławiu


9 stycznia 2006 - Lokalny sukces

Stowarzyszenie "Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej" z dużym zadowoleniem przyjęło najnowszą decyzję Rady Ministrów, dzięki której dwukrotnie poszerzone zostały granice świdnickiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park", a także utworzona została podstrefa WSSE w Strzegomiu. Razem z terenami w Żarowie, w całym powiecie świdnickim znajdzie się więc blisko 190 hektarów gruntów objętych specjalnymi przywilejami dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych. W tych trzech gminach: w Świdnicy, Żarowie i Strzegomiu na czele władz lokalnych stoją reprezentanci "Wspólnoty Samorządowej". W Żarowie swe fabryki wybudowały już, bądź budują m.in.: AKS Precision Ball, Yagi, Franc Textil, Daicel, Electrolux i Bridgestone. W Świdnicy decyzję o inwestowaniu bądź budowę rozpoczęły już m.in. firmy Galles, Electrolux, Klingenburg oraz Colgate-Palmolive, a kolejnymi działkami pod budowę swoich zakładów zainteresowani są również poddostawcy koncernu Electrolux. Nowi inwestorzy pojawią się w powiecie świdnickim także dzięki skutecznym staraniom władz lokalnych Strzegomia o utworzenie w tej gminie podstrefy WSSE. Te i inne sukcesy nie byłyby możliwe bez ścisłej współpracy prezydenta, burmistrzów, wójtów i starosty - skupionych we "Wspólnocie Samorządowej Ziemi Świdnickiej", która stanowi nową jakość rządzenia i gospodarności oraz daje gwarancję ciągłego rozwoju gmin. Owocem tej współpracy - dzięki najnowszym decyzjom - będą także wielomilionowe dotacje z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje drogowe w powiecie świdnickim, które będą zmierzały nie tylko do poprawy stanu dróg w pobliżu podstref WSSE, ale również do poprawy połączenia drogowego w kierunku remontowanej autostrady A4.
W imieniu Wspólnoty Samorządowej - Tadeusz Grabowski - Przewodniczący Koła Miejskiego w Świdnicy


8 stycznia 2006 - Plebiscyt zakończony

Wczoraj ogłoszono wyniki 71. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" i Telewizji Polskiej na 10. Najlepszych Sportowców Polski. Dziesiątkę najlepszych polskich sportowców wybrali w głosowaniu czytelnicy "PS".
W dotychczasowych plebiscytach siatkówka nie cieszyła się wielkim uznaniem.
W 1952 roku czwarte miejsce zajęła Mirosława Zakrzewska, w 1974 - 10 miejsce zajął Edward Skorek, który 1976 roku uplasował się na 7 miejscu, w 2003 roku 4 pozycję w plebiscycie zajęła Małgorzata Glinka wtedy najlepsza siatkarka w Europie.
W tym plebiscycie na najlepszego sportowca 2005 roku na czwartym miejscu uplasowała się wielka siatkarka, najlepsza w Europie w 2005 rok - Dorota Świeniewicz. Gratulujemy Pani Dorocie. Więcej o Dorocie Świeniewicz - >>> zobacz


8 stycznia 2006 - Nowa strona w sieci

Leszcze - to Strzegomski Portal Wędkarski. Powstał w lecie ubiegłego roku.
Na stronach oprócz aktualnych informacji wędkarskich znajdują się takie działy jak: galeria fotograficzna, forum, na którym poruszane są sprawy łowisk, sposobach i metodach łowienia, przepisy przyrządzania ryby, sprawy lokalnego koła wędkarskiego, rozmawia się o sprzęcie wędkarskim i wszystkim innym o czym wędkarze rozmawiać mogą godzinami.
>>> zobacz stronę.


8 stycznia 2006 - Przegrali w czterech setach

Wczoraj siatkarze trzeciej ligi siatkówki męskiej - Dors Świdnica podejmowali na własnym boisku drugą drużyną w tabeli - Poliamid Nowa Ruda. Mecz mimo porażki był wyrównany i zakończył się w czterech setach.
Dors Świdnica - Poliamid Nowa Ruda 1:3 w setach 19:25, 25:23, 20:25, 22:25.
Po tym meczu zespół Dors Świdnica nadal zajmuje w tabeli rozgrywek siódme miejsce.


8 stycznia 2006 - Oba zespoły bez punktów

Zespoły, AKS Strzegom i Silesia Świebodzice występujące w czwartej lidze siatkówki męskiej doznały we wczorajszych meczach porażki.
Pogoń Góra - Silesia Świebodzice 3:0 w setach 25:20, 25:10, 25:16.
AKS Strzegom - Młodzik Bystrzyca Oława 1:3 w setach 25:17, 18:25, 18:25, 23:25.
AKS Strzegom zajmuje piąte a Silesia Świebodzice siódme miejsce w rozgrywkach czwartoligowych.


8 stycznia 2006 - Przegląd Zespołów Kolędniczych

Już po raz XIV zorganizowany zostanie Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych. - W czasach obecnych obchody kolędnicze w swych dawnych tradycyjnych formach należą już do rzadkości. Bardzo ważnym jest ocalenie od zapomnienia tej interesującej, oryginalnej dziedziny ludowego folkloru. Wykonawcy Przeglądów Kolędniczych i ich opiekunowie, to cała armia "ambasadorów" polskiej kultury, polskiego słowa i ludowego teatru - zachęcają pracownicy Świdnickiego Ośrodka Kultury, organizatora przeglądu.
W tym roku podczas imprezy, która odbędzie się w Sali Teatralnej ŚOK (Rynek), będzie można zobaczyć 25 prezentacji. Na wszystkie wstęp jest wolny. A oto szczegółowy program - >>> zobacz


7 stycznia 2006 - Wisła za mocna

Świdnickie siatkarki zmierzyły się dzisiaj w Krakowie z zawodniczkami Wisły Kraków. Świdniczanki zagrały mecz w mocno okrojonym składzie i przegrały w trzech setach.
Zespół w którego składzie brakuje dwóch "szóstkowych" zawodniczek nie miał szans na zwycięstwo.
TS Wisła Kraków - MKS Świdnica 3:0 w poszczególnych setach: 25/13. 25/20 i w trzecim 25 /19.


7 stycznia 2006 - Policzą podróżnych

Od poniedziałku rusza akcja liczenia podróżnych w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Przez pół roku siedem osób dzień w dzień będzie korzystać z miejskiej komunikacji. Badanie każdej z linii w mieście i poza nim potrwa tydzień, łącznie z sobotami i niedzielami.
- W wyniku tej akcji, chcemy poznać ile osób w rzeczywistości podróżuje komunikacją miejską, w jakich godzinach najczęściej i czy kursy są dostosowane do potrzeb świdniczan. Po okresie badań będziemy wprowadzać zmiany w rozkładzie jazdy. Nie po to, by likwidować kursy, ale po to, by były one odpowiednio dostosowane do potrzeb podróżnych - tłumaczy Maciej Gleba, kierownik Referatu Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Niezależnie od tego pracownicy Referatu Komunikacji czekają na sugestie związane z kursowaniem, czy też samą komunikacją miejską w Świdnicy.
Wszelkie sygnały można zgłaszać pod nr tel. 074 8562 897 i 074 8562 855 lub wysyłać drogą elektroniczną e-mail - >>> wyślij


7 stycznia 2006 - Spotkanie Noworoczne w Żarowie

Każdego roku Burmistrz Miasta Żarów i Przewodniczący Rady Miejskiej organizują Spotkanie Noworoczne. 5 stycznia do wyremontowanej, pięknej sali dawnych Zakładów Chemicznych "Organika", dziś Klubu "Secret" Państwa Chrobotów przybyło ponad 200 gości. Wśród zaproszonych byli między innymi: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chlebowski, Poseł na Sejm RP Andrzej Sośnierz, Wicestarosta Świdnicki Zygmunt Worsa, Burmistrzowie, Wójtowie miast i gmin sąsiednich, Radni Rady Miejskiej i Powiatu Świdnickiego, Prezesi i Dyrektorzy firm z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak również z innych firm z Żarowa i powiatu. Swoją obecność zaznaczyli również kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy instytucji działających w Żarowie.
Spotkanie rozpoczęło się występem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mrowinach. Lilla Gruntkowska - Burmistrz Miasta złożyła wszystkim życzenia noworoczne i podziękowała za rok miniony. Przedstawiła dokonania Gminy Żarów - zakończono zagospodarowanie Żarowskiej Podstrefy, z okazji otwarcia Firmy Yagi odwiedził nas ambasador Japonii w Polsce, zorganizowaliśmy Konferencję na temat Trendów Inwestycji Japońskich w Polsce. Obok wydarzeń gospodarczych, były również kulturalne takie jak Dni Żarowa, Ogólnopolski Przegląd Tańca Dawnego "Pawana" i wiele innych. Dzięki rekordowym dochodom udało się poprawić estetykę miasta. Rok 2005 należy zaliczyć do udanych. Burmistrz wyraziła nadzieję, że rok 2006 będzie jeszcze lepszy. Już niebawem ruszy największa inwestycja jaką jest budowa dogi powiatowej łączącej strefę z dojazdem do autostrady, rozpocznie się również budowa Aquaparku i sali gimnastycznej przy Gimnazjum. Swoje wystąpienie Pani Burmistrz zakończyła słowami "Łapiemy wiatr w żagle, więc niech ten wiatr dla każdego z nas z osobna i dla Gminy Żarów będzie pomyślny".


7 stycznia 2006 - Przeciwdziałać

Radni uczestniczący w 54. Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu uchwalili Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku oraz Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2006 - 2009.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją zadań i kierunków zawartych w dotychczas przyjętych przez Radę Miejską programach. Czteroletni program przeciwdziałania narkomanii po raz pierwszy wyodrębnił się z niego i stanowi osobną uchwałę. Głównymi założeniami programów jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom alkoholików oraz rodzinom, w których występuje problem narkomanii. Do ważnych punktów należy także ochrona przed przemocą w rodzinie dotkniętej alkoholizmem i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży - m. in. organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i dożywiania.
Programy gwarantują współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i różnymi osobami przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz podejmowanie działalności kontrolnej i interwencyjnej w stosunku do osób łamiących ustawowy zakaz reklamy napojów alkoholowych. Oba programy będą finansowane ze środków pochodzących z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


6 stycznia 2006 - Mini Piłka Ręczna

Dzisiaj w ramach współzawodnictwa Między-szkolnego w Hali Sportowej na Osiedlu Zawiszów odbyły się rozgrywki Mini Piłki Ręcznej chłopców szkół podstawowych. W połączonych rozgrywkach na szczeblu miejskim i powiatowym spotkało się pięć szkół świdnickich i jedna szkoła ze Świebodzic. Organizatorem zawodów tradycyjnie był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.
Klasyfikacja końcowa na szczeblu miasta była następująca:
pierwsze miejsce zajęła SP 15 przed SP 8, SP 1, SP 6 i SP 3.
Skład zwycięskiej drużyny:
Jakub Jezierski, Michał Bernatowicz, Piotr Lewandowski, Krystian Chudzik, Piotr Wróblewski, Martin Chwarścianek, Adrian Cieplik, Paweł Herba, Jan Brygadzin, Tomasz Grajzer, Łukasz Przyborowski. W klasyfikacji powiatowej wygrała drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 ze Świebodzic i ona zakwalifikowała się do półfinałów strefy wałbrzyskiej, gdzie będzie reprezentować Powiat Świdnicki.


6 stycznia 2006 - Świdnica liderem unijnych dotacji

Drugie miejsce, tuż po Wrocławiu, w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej na projekty drogowe ma Świdnica. W sumie na 55 samorządów dolnośląskich, które otrzymały pieniądze z Unii Europejskiej na wszystkie projekty, miasto zajmuje 12 pozycję (po uwzględnieniu ostatnich dotacji pozycja ta będzie lepsza). Tylko w 2005 r. zapadły decyzje o dofinansowaniu świdnickich projektów drogowych na łączną kwotę 13,6 mln zł. Co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 224,6 zł.
- Fundusze unijne otworzyły przed Świdnicą wiele możliwości na spełnienie inwestycyjnych marzeń. Wiele projektów, które obecnie realizujemy bez wsparcia programów UE musielibyśmy odłożyć w czasie na wiele lat. Z drugiej strony sam proces przyznawania dotacji jest skomplikowany, a co gorsza dość długi. Ufam, że usprawnienie procedur sprawi, że pozyskiwanie unijnych dotacji nie będzie nastręczało tylu trudności - mówi Wojciech Murdzek, Prezydent Świdnicy.
Obecnie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w mieście trwa przebudowa ul. Towarowej. Prace drogowe pochłoną w sumie 5,7 mln zł. 4,3 mln zł na realizację projektu pochodzi z UE. 1,4 mln zł wyłożone zostanie z budżetu miasta. Po przebudowie nowa droga przejmie ruch i odciąży centrum miasta. Droga zwiększy również atrakcyjność terenów, które zostaną udostępnione inwestorom. Z podobnych powodów przebudowana zostanie ul. Kazimierza Wielkiego wraz z budową ronda, a także powstanie połączenie dróg nr 382 i 3396D z kierunku Strzegomia i Żarowa. Na pierwszą z inwestycji, realizowaną wspólnie z powiatem, Świdnica otrzyma ponad 6 mln zł. Na drugą ze środków ZPORR, może trafić do miasta ponad 3,2 mln zł.


6 stycznia 2006 - Nowe okna

W grudniu 2005 roku w Przedszkolu Miejskim w Żarowie wymieniono 30 sztuk stolarki okiennej. Jest to kontynuacja wymiany stolarki okiennej, która rozpoczęła się w 2004 roku. Koszt wyniósł 22 tysiące złotych. W najbliższym czasie zostanie wymienione pozostałe 30 okien.
Wymiana stolarki okiennej pozwoli na znaczne oszczędności ciepła, a co za tym idzie na obniżenie kosztów funkcjonowania Przedszkola.
Prace remontowe prowadzone były w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy, tak aby mali podopieczni nie odczuwali dyskomfortu podczas pobytu w przedszkolu. Koszt wymiany wszystkich 100 okien to około 70 tysięcy złotych.


6 stycznia 2006 - Spotkanie noworoczne

3 stycznia w Domu Nauczyciela odbyło się już tradycyjne spotkanie noworoczne. Na zaproszenie Starosty Świdnickiego Jacka Wajsa przybyli goście bezpośrednio związani z Powiatem Świdnickim, jak również Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Stanisław Jurcewicz, Prezydent Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek oraz jego Ekscelencja Biskup Świdnicki Ignacy Dec.
Po krótkim podsumowaniu 2005 roku oraz życzeniach noworocznych Starosta Świdnicki zaprosił zgromadzonych gości na symboliczny poczęstunek, podczas którego nie zabrakło osobistych życzeń i rozmów kuluarowych.
Tegoroczne spotkanie przybrało bardzo nastrojowy i rodzinny charakter. Uświetnił je występ wokalny uczniów i absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego ze Świdnicy.


6 stycznia 2006 - Zaproszenie na jasełka

Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach przy ul. Piłsudskiego zaprasza mieszkańców na VI Przegląd Zespołów Jasełkowych. Przegląd rozpocznie się 13 stycznia o godzinie 10.30 i potrwa do 16.40. Całość będzie miała miejsce w sali gimnastycznej szkoły.
Przed publicznością wystąpią zespoły z 9 placówek - SP nr 4 Świebodzice, SP nr 8 i Gimnazjum nr 4 przy Powiatowym Zespole Szkół w Bystrzycy Dolnej, SP nr 3 Świebodzice, SP nr 15 Wałbrzych, SP nr 2 Świebodzice, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach oraz przedszkolaki z przedszkoli nr 2 i 3.
Organizatorami czwartego już przeglądu są Publiczne Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach oraz Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach.


6 stycznia 2006 - Zmiany w statucie OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu od 1 września 2005 r. realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania zaliczek alimentacyjnych. Pod koniec grudnia radni przyjęli uchwałę zmieniającą statut OPS-u w tej kwestii.
Do zadań strzegomskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego przez komornika sądowego oraz przyznawanie świadczenia w postaci zaliczek alimentacyjnych osobom samotnie wychowującym dzieci, którego ściągalność jest również nieskuteczna.
Gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zwraca się do urzędu pracy o przedstawienie informacji o możliwościach jego aktywizacji zawodowej lub występuje - w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej - z wnioskiem do starosty o skierowanie go do prac organizowanych na zasadach robót publicznych. Jeśli dłużnik nie przyjmie lub będzie uchylał się od oferowanych mu miejsc pracy burmistrz może złożyć wniosek o jego ściganie.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo - w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 24 roku życia. Przysługuje ona, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł netto. Osoba ubiegająca się o zaliczkę alimentacyjną, która nie otrzymuje zasądzonych alimentów, powinna mieć złożony u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, ponieważ dopiero w przypadku bezskutecznej egzekucji otrzyma tę zaliczkę.
Mimo spełnienia kryterium dochodowego, a także warunku bezskutecznej egzekucji zaliczka nie będzie przysługiwała jeśli osoba uprawniona: przebywa w rodzinie zastępczej, przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, zawarła związek małżeński oraz jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.


5 stycznia 2006 - Większa strefa dla Colgate-Palmolive

Rada Ministrów zgodziła się na powiększenie świdnickiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".
Rząd zdecydował o zmianie granic i powiększeniu podstrefy, w związku z planami inwestycyjnymi amerykańskiego koncernu Colgate-Palmolive. A ten zbuduje w Świdnicy fabrykę pasty do zębów. Na ten cel przeznaczy 160 mln zł i zatrudni minimum 400 osób. Międzynarodowy koncern zadeklarował zakup 22 ha ziemi przy ul. Kazimierza Wielkiego, w świdnickiej dzielnicy Zawiszów. Świdnicka podstrefa decyzją Rady Ministrów została powiększona nie tylko o ten teren, ale w sumie o 52 ha. Oprócz firmy Colgate, pozostały teren zarezerwowano dla poddostawców koncernu Electrolux, który buduje w Świdnicy fabrykę.
W ciągu niespełna dwóch lat Podstrefa Świdnica WSSE "Invest-Park" urosła z początkowych 17,5 ha do 93 ha. Obejmuje w obszarze ul. Metalowców - blisko 19,6 ha i w obszarze dzielnicy Zawiszów - ponad 73,5 ha.


5 stycznia 2006 - XIV Finał WOŚP w Jaworzynie Śląskiej

Od 10 już lat, Ośrodek Kultury w Jaworzynie Śląskiej organizuje kolejne Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierając warszawską Fundację. W niedzielę, 60 wolontariuszy od rana kwestować będzie na ulicach miasta oraz we wsiach: Milikowice, Stary Jaworów, Witków, Pastuchów.
Po południu, w Ośrodku Kultury odbędą się koncerty, występy artystyczne i licytacja darów. O godzinie 16.30 z autorskim recitalem wystąpi Leszek Kopeć z Polskiego Radia Wrocław. W trakcie tego koncertu Natalia Kita, Wiceburmistrz i Marta Górska z SOK-u poprowadzą licytację bardzo ciekawych darów orkiestrowych. Szczegóły - >>> zobacz


5 stycznia 2006 - Nowoczesna siłownia

Od dwóch lat Dyrekcja Gimnazjum planowała wyposażyć salę gimnastyczną w profesjonalne przyrządy do ćwiczeń. Nauczyciele wychowania fizycznego z Gimnazjum w Żarowie opracowali indywidualne zapotrzebowanie dla szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów w danym wieku i program wychowania fizycznego realizowany w gimnazjach.
W listopadzie zamówiono sprzęt do ćwiczeń, między innymi rowery treningowe, rower eliptyczny, atlas wielofunkcyjny, ławeczki i zestawy hantli. Sprzęt dostarczyła w grudniu do szkoły firma DECATHLON. Koszt zakupu całości wyposażenia wyniósł 6 tys. złotych. Stworzono 12 stanowisk do ćwiczeń ale na sali mogą znajdować się 24 osoby. Nauczyciele przeprowadzają więc zajęcia wychowania fizycznego z całą klasą.


5 stycznia 2006 - Adam i Karol Piątkowscy

W jutrzejszym Odcinku Specjalnym Radia Luz, gośćmi specjalnymi będą bracia Adam i Karol Piątkowscy.
Zapraszamy do słuchania tej audycji - godzina 19.02.
Zachęcamy do pisania maili i zadawania Adamowi i Karolowi - zapytaj.
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz
Skróty programu Odcinek Specjalny możecie przeczytać na stronach Wirtualnej Polski. Wywiad z Mariuszem Pelikańskim - przeczytaj oraz z Grzegorzem Grzybem - przeczytaj


5 stycznia 2006 - Lutownica na licytację

Prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek podarował na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy… lutownicę. - Ponad 20 lat temu, gdy zaczynałem pracę jako inżynier elektronik lutowałem nią pierwsze obwody elektryczne. To bardzo porządny sprzęt i do dziś działa bez zarzutu! Kto lutownicę wylicytuje na pewno nie pożałuje - śmieje się Prezydent Murdzek. 14 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpocznie się w całej Polsce i również w Świdnicy już w najbliższą niedzielę. Na rzecz orkiestry będzie kwestować 150 uczniów ze świdnickich szkół. Orkiestra zacznie grać od godz. 10.00 w świdnickim Rynku wspólnie z harcerzami i Komendą Powiatową Policji. - Będzie gorąca czekolada, ciasto, zdjęcia w policyjnym radiowozie, malowanie serduszek, a także różne gry i zabawy. O godz. 12.00 planujemy rozpocząć licytację. Mamy dużo ciekawych orkiestrowych gadżetów między innymi kubki, kalendarze, koszulki. Liczymy, że tak jak dotychczas - świdniczanie przyłączą się do licytacji. Wylicytowane zostaną również bilety wstępu na kabaret Grzegorza Halamy oraz kabaret Wiktora Zborowskiego i Mariana Opanii - wylicza Gabriela Zielińska, koordynatorka akcji. Od godz. 16.00 w Klubie Bolko rozpocznie się rockowe granie. Zaplanowano występy m.in. zespołów "Zakaz wjazdu", "Nicolae" i "Puls Nierealności". O godz. 20.00 na pl. Grunwaldzkim zapłonie światełko do nieba. Zebrane pieniądze przeliczać będzie Bank PKO S.A. w swojej siedzibie w Rynku.


5 stycznia 2006 - Nominowani do Statuetki

Po raz trzeci Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich przyzna Statuetki Przedsiębiorczości - wyróżnienia, przyznawane ludziom biznesu przez ludzi biznesu. Pod koniec grudnia Kapituła Statuetki, w skład której wchodzą wszyscy dotychczasowi laureaci, ogłosiła listę nominatów. Oto nominacje:
W kategorii "wolny zawód" - Jacek Domejko, menadżer, dyrektor SP ZOZ Świdnica, Tadeusz Roczniak, adwokat,Marian Sworobowicz, doradca podatkowy.
W kategorii "usługi" - Janusz Kielar, współwłaściciel firmy JKB, zajmującej się projektowaniem i wykonawstwem ekologicznych systemów grzewczych, Jerzy Markiewicz, właściciel firmy "Marconi", Zbigniew Wysoczański, właściciel firmy "Drog-Ziem".
W kategorii "produkcja" - Monika Pilch, wiceprezes świdnickiego oddziału firmy "Bayer", Bogdan Kowalik, prezes firmy "Comfort", Janusz Szostak, prezes Delco Remy Polska.
W kategorii "handel" - Barbara Mielniczyn, współwłaścicielka firmy "Bel-Pol", Marek Kowalski, właściciel firmy "Metex", Ryszard Nowak, właściciel salonu Forda.
Statuetka Przedsiębiorczości to jedna z niewielu nagród, o której przyznaniu nie decyduje inne gremium, niż przedsiębiorcy. Laureatów poznamy na kwietniowym spotkaniu przedsiębiorców i ich gości. Uroczysta gala planowana jest na kwiecień. "Jestem przekonany, że wybraliśmy dobrych nominatów, ludzi, którzy w swojej profesji sprawdzają się od wielu lat. Dyskusja była długa i ostra, ale w końcu doszliśmy do porozumienia" - komentuje Zdzisław Jadczak, szef tegorocznej Kapituły.


5 stycznia 2006 - Strzegomski finał

W niedzielę 8 stycznia 2006 po raz czternasty zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku będziemy zbierać pieniądze dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz na naukę udzielania pierwszej pomocy.
W strzegomskim sztabie WOŚP przy SCK w zbiórce weźmie udział 57 wolontariuszy - uczniów strzegomskich szkół gimnazjalnych i średnich. Prezentacje artystyczne rozpoczną się o godzinie 15.00 w sali widowiskowej SCK. Tradycyjnie zaprezentują się dzieci przedszkoli i szkół, zespoły folklorystyczne, wokalne, a także kapele rockowe. Odbędzie się również licytacja gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz darów przekazanych przez sponsorów i mieszkańców Strzegomia.
Strzegom zaprasza do wspólnej zabawy, a nade wszystko do wsparcia XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


5 stycznia 2006 - Nowa strona w sieci

Niedawno w sieci internetowej ukazała się nowa strona poświęcona Świdnicy i okolicom.
Na stronie znajdują się opisy opisy parków, kościołów, zabytków, atrakcji turystycznych, rzeczy i miejsc czasami zapomnianych i nieznanych. Wszystko to okraszone dużą ilością zdjęć. Na stronie znajduje się także spis wszystkich ulic wraz z fotografiami każdej z 290 świdnickich ulic oraz informacje o okolicznych miejscowościach, wraz ze zdjęciami.
Dla szukających pomysłu na wycieczki przygotowany jest dział "Wycieczki" podający gotowe trasy do wykorzystania. >>> zobacz stronę.


5 stycznia 2006 - Było ostro

2005 rok Strzegomskie Centrum Kultury zakończyło mocnym akcentem. Zorganizowany pod patronatem Polskiego Radia Wrocław Festiwal Zespołów Rockowych "Zimowe Rockowania" wypełnił salę widowiskową fanami ostrych rifów i łagodnych ballad. Cel był prosty "ożywienie i popularyzacja sceny rockowej". Festiwal miał być także inspiracją dla młodych artystów do muzycznych poszukiwań i tworzenia własnych utworów. Jak się okazało lokalna scena rockowa ma się dobrze. W trwającym 6 godzin przeglądzie udział wzięło 12 zespołów rockowych: AA Team - Świdnica, Cockroach - Mieroszów, Cosmosqud - Strzegom, Fikcja - Strzegom, Lolitas Masturbate - Wałbrzych, Morion - Świdnica, Niebo - Wałbrzych, Out Of Control - Strzegom, reSin - Mieroszów, Sok Boys - Mieroszów, Zakaz Wjazdu - Świdnica, Żywioł - Wałbrzych.
Jak stwierdziło jury poziom II edycji Zimowych Rockowań był bardzo wysoki, zarówno pod względem prezentacji artystycznych, jak i organizacyjnym. Pierwsze miejsce oraz gitarę elektryczną otrzymał zespół Lolitas Masturbate z Wałbrzycha. Drugie miejsce i kolumnę głośnikową - zespół Niebo z Wałbrzycha. Jury dodatkowo wyróżniło trzy grupy: Cosmosquad ze Strzegomia, Sok Boys z Mieroszowa oraz Zakaz Wjazdu ze Świdnicy. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni do studia Polskiego Radia Wrocław. Po raz pierwszy w tym roku publiczność mogła przyznać nagrodę dla wybranego przez siebie zespołu. Nagrodą był czek na 1.000.000 USD do zrealizowania w Żadnym Banku, a otrzymała go wałbrzyska formacja Lolitas Masturbate.


4 stycznia 2006 - Finał "Spotkań"

Na poniedziałek, 9 stycznia zaplanowano finał kampanii "Spotkania" organizowanej przez Stowarzyszenie Eko Idea przy współpracy Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Kampanię, realizowaną w ramach projektu "Ekologiczna edukacja i aktywizacja społeczności Świdnicy" oprócz miasta współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Fundusz Inicjatyw Społecznych. W ramach spotkania przewidywano prezentację projektów działań lokalnych, które zaplanowano w kalendarzu "12 świąt więcej" dla mieszkańców Świdnicy. - W świdnickiej kampanii uczestniczy młodzież gimnazjów i liceów i to jej projekty działań lokalnych o charakterze ekologicznym, kulturalnym, społecznym zostały uwzględnione w kalendarzu. Każde z zaplanowanych działań zyskało w kalendarzu miano "jednego święta więcej". I tak, można w nim odnaleźć np. święto "Odpakuj umysł" (dotyczy toksyczności reklam), "Lekkości" (dotyczy zdrowego stylu życia), "Bliżej siebie" (dotyczy relacji bliskości rodzinnych, sąsiedzkich), "Kasztanowca" (ratowanie świdnickich kasztanowców), "Więcej miłości dla inności" (łamanie stereotypów i uprzedzeń), "Daru" (dotyczy dobroczynności) - wyjaśnia Anna Schindler z Eko Idei, koordynatorka projektu. Spotkanie finałowe kończy pierwszy etap kampanii - opracowania i dystrybucji kalendarzy i inicjuje drugi - wspólne działania społeczności Świdnicy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów. Poniedziałkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


4 stycznia 2006 - Apelujemy do serc

W tym roku 120 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie zbierało na ulicach Świebodzic pieniążki, które przyczynią się do ratowania dzieci " ofiar wypadków drogowych. Wielki, czternasty już finał rozpocznie się w naszym mięsie o 13.00 i potrwa do wieczora. W tym roku, odmiennie niż w latach poprzednich, wszystkie imprezy będą miały miejsce w Hali Widowiskowo " Sportowej przy ulicy Mieszka Starego. To ułatwi organizacyjnie przeprowadzenie imprezy. Wolontariusze zaś pojawiać się będą oczywiście wszędzie. "To jest nasz piąty finał w Świebodzicach. Przez te lata uzbieraliśmy " 101.800 zł. To olbrzymia kwota, za którą serdecznie w imieniu dzieci dziękuję" mówi niezmordowana Zofia Marek, głównodowodząca Orkiestrą w naszym mieście.
Apelujemy w jej imieniu i wszystkich młodych przede wszystkim ludzi, angażujących się w tę niezwykłą akcję, do serc i wrażliwości świebodziczan, świebodzickich kupców o wsparcie dla tej wspaniałej idei. Organizatorzy dziękują z góry za dotychczasową współpracę: Urzędowi Miasta, Burmistrzowi, Policji, Grupie BETA, Straży Pożarnej, lekarzom i wszystkim szkołom. Liczą na to, że w tym roku finał wypadnie równie świetnie, jak poprzednio.


4 stycznia 2006 - Zmiany w Radzie Miejskiej

Stosunkiem głosów 12 do 11 świdniccy radni odwołali z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy Krzysztofa Lewandowskiego. Identyczny wynik dało głosowanie nad odwołaniem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy, Lesława Podgórskiego. Grupa radnych opozycji domagała się odwołania wiceprzewodniczącego Lewandowskiego zarzucając mu naruszenie zasady etyki radnego. Zaś przewodniczącemu Podgórskiemu zarzucili m.in. niewłaściwą organizację, brak aktywności i utrudnianie pracy komisji.
Radni koalicji zarzuty te uznali za bezpodstawne, a przede wszystkim właściwie nieuzasadnione. Na znak protestu wszyscy złożyli rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Argumentowali, że komisja już od dawna nie wypełnia prawidłowo swoich zadań. Komisji Rewizyjnej obecnie przewodniczy radna Julitta Stefańska-Broda. Wiceprzewodniczący RM nie został wybrany.


4 stycznia 2006 - Nowe przystanki autobusowe

W Żarowie rozpoczęły się prace związane z montażem przystanków autobusowych. Prace te prowadzą pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Wymiana jest konieczna, ponieważ dotychczasowe przystanki były bardzo zniszczone.
Wymienione zostaną wiaty przy Cmentarzu w Żarowie i przy dawnych Zakładach Chemicznych w obrębie ulicy Armii Krajowej. Koszt wymiany wynosi 11.602,20 zł.
Przystanki niszczą ludzie młodzi, mimo, że to głównie oni z nich korzystają. Cieszy jednak postawa mieszkańców, którzy coraz częściej zgłaszają akty wandalizmu, których są świadkami. Mamy nadzieję, że taka postawa mieszkańców ostudzi nieco zapał chuliganów i długo będziemy cieszyć się nowymi przystankami.


4 stycznia 2006 - Będzie jawnie

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu w 2005 roku radni wprowadzili kilka zmian do Statutu Gminy Strzegom. Najważniejsze z nich dotyczą inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, głosowania imiennego oraz zasad używania herbu i flagi Strzegomia.
- Wprowadzone zmiany są efektem prac dwóch doraźnych komisji - tłumaczy Przewodniczący Rady Miejskiej, Stanisław Sitarz. - Część zmian wiąże się z przystąpienia Rady Miejskiej do programu Przejrzysta Polska. Radni postanowili umożliwić mieszkańcom uzyskanie informacji o tym, jak głosują i dlatego wprowadzili zapis o głosowaniu imiennym. Od tej chwili będzie można dowiedzieć się, którzy radni głosowali za podjęciem uchwały, którzy przeciw a kto wstrzymał się lub nie uczestniczył w głosowaniu. Wyniki głosowań radnych będą publikowane na stronie internetowej www.strzegom.pl.
Kolejny zapis, dotyczący inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, powinien zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu gminy. Grupa co najmniej 100 mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie będzie mogła wystąpić z wnioskiem zawierającym tytuł, treść projektu uchwały oraz uzasadnienie i listę osób popierających wniosek. Trzecia zmiana reguluje zasady i warunki używania herbu i flagi Strzegomia. Zgodnie z wprowadzonym zapisem o przyznaniu prawa do używania tych symboli decyduje burmistrz Strzegomia po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły.


4 stycznia 2006 - Nowe stawki opłat

Rada Miejska w Świdnicy uchwaliła nowe stawki opłat za pobyt dziecka w miejskim żłobku oraz przedszkolach. Zgodnie ze zmianami, od 1 stycznia, rodzice maluchów, które będą przebywały w żłobku zapłacą 5 zł więcej, czyli 105 zł miesięcznie. Zaś dzienne wyżywienie będzie kosztowało 4,20 zł (było 4 zł). Trzy złote więcej miesięcznie zapłacą również rodzice posyłający dzieci do przedszkoli - 120 zł miesięcznie (było 117 zł).
Wraz z podwyżkami wprowadzono również szereg ulg. I tak np. jeśli dziecko choruje dłużej niż 5 dni lub nie przychodzi do przedszkola z powodu szczególnej sytuacji rodzinnej, dyrektor przedszkola może obniżyć stałą miesięczną opłatę. Mniej zapłacą również rodzice przedszkolaka, którzy udokumentują, że dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do zasiłku rodzinnego (obecnie 504 zł na osobę). Wówczas miesięczna opłata zostania obniżona o 25 proc za drugie dziecko uczęszczające do placówki, a o połowę za trzecie i kolejne dziecko.
Decyzję o podniesieniu opłat podjęto ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania placówek oraz kuchni, a także ze względu na podwyżki cen artykułów spożywczych. Mimo podwyżki opłaty w Świdnicy należą do jednych z najniższych w regionie. Np. w Wałbrzychu za pobyt dziecka w przedszkolu trzeba zapłacić 127-128 zł, a w Świebodzicach 136 zł. Zaś w dzierżoniowskim żłobku pobyt dziecka kosztuje 120 zł miesięcznie, a w wałbrzyskim 135 zł.


3 stycznia 2006 - Odblaski bezpieczeństwa

Tysiąc sztuk odblaskowych zwierzaków, za 1,7 tys. zł zakupił Urząd Miejski w Świdnicy. Emblematy zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy. Policjanci, podczas spotkań edukacyjnych o bezpieczeństwie ruchu drogowego podarują je najmłodszym świdniczanom. Odblaskowe zwierzaki mają ostrzegać kierowców, że w pobliżu drogi, bądź na niej samej znajduje się dziecko. A to właśnie dzieci są częstymi ofiarami wypadków drogowych.


3 stycznia 2006 - Handel po nowemu

Świdnicka Rada Miejska przyjęła pakiet uchwał, które szczegółowo regulują sprawę handlu w mieście. Przede wszystkim go porządkują, ponieważ nie będzie możliwe handlowanie w dowolnym miejscu. Dla zainteresowanych prowadzeniem tego typu działalności z pewnością miejsca nie zabraknie na czterech świdnickich targowiskach. Nowe zasady dopuszczają jednak w wyznaczonych miejscach sprzedaż towarów sezonowych:
- od 26 października do 2 listopada oraz w Wielką Sobotę i w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia będzie można sprzedawać kwiaty i znicze przy ulicach: Brzozowej, Bobrzańskiej, Łukasińskiego, Mieszka i Riedla.
- od 20 grudnia do 24 grudnia będzie można sprzedawać żywe ryby i choinki w Rynku oraz przy ul. Długiej w rejonie apteki "Pod Bykami" oraz Riedla - targowisku.
- od 15 września do 15 listopada ziemniaki i kapustę będzie można sprzedawać na parkingach przy targowiskach przy ul. Mieszka i ul. Riedla.
Wraz z nowymi zasadami dostosowano również opłaty targowe do realiów. Dlatego prowadzący sprzedaż z ręki, koszów, stoisk czy też przyczep zapłacą nie 100 zł dziennie, a 50. Natomiast tylko złotówkę dziennie zapłacą kwiaciarki, które mogą przez cały rok prowadzić handel w Rynku na istniejących stoiskach, usytuowanych przed głównym wejściem do teatru.
Nowa uchwała dopuszcza również handel przed sklepem lub lokalem, ale tylko najemcom lub właścicielom lokali, w branży zgodnej z prowadzoną w danym miejscu. Nie dotyczy to jednak terenu przed Miejskim Domem Handlowym na pl. Grunwaldzkim.
Osobom, które handlują w niedozwolonym miejscu grozi 500 zł mandatu, a gdyby sprawą zajął się Sąd Grodzki nawet 5 tys. zł grzywny.


3 stycznia 2006 - Tysiąc złotych dla odważnego

Zabawę sylwestrową w tym roku można by uznać za bardzo udaną i spokojną, gdyby nie wybryk niebezpiecznego wandala, który doprowadził do poważnych zniszczeń na ulicy Żeromskiego. Na szczęście ucierpiały tylko rzeczy, a mogło być o wiele gorzej.
Domorosły pirotechnik wykonał bowiem swojego rodzaju "bombę" z materiałów, z których zwykle przygotowuje się fajerwerki. Kwestią była ilość użytych materiałów. Użyto ich znacznie więcej niż w przeciętnym fajerwerku. Dwa ładunki umieszczone zostały w betonowych koszach na śmieci na początku ulicy Żeromskiego, przed wejściem do Rynku. Detonacja nastąpiła około północy, gdy w Rynku trwał pokaz sztucznych ogni. Wybuch był tak silny, że jeden z koszy uległ całkowitemu zniszczeniu, a kawałki betonu rozniesione zostały w promieniu kilkunastu metrów. Świadkowie mówią, że mieli uczucie, jakby domy na chwilę uniosły się w powietrze. Prócz koszy ucierpiały szyby w oknach i sklepowe witryny. W jednym z budynków osunęła się rynna. Całe szczęście, że w tym momencie nikt w pobliżu nie przechodził, bo siła wybuchu i rozrzut betonowych fragmentów koszy mogłyby być poważnym zagrożeniem dla zdrowia lub nawet życia.
Nie wiadomo, kto był tym zupełnie nieodpowiedzialnym "dowcipnisiem". Burmistrz miasta ustalił nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 złotych dla tego uczestnika sylwestrowej zabawy, który wskaże sprawcę podłożenia i odpalenia niebezpiecznych ładunków. Informacja tej treści przesłana została do Komisariatu Policji, z którym Urząd ściśle w tej sprawie współpracuje. Nagroda czeka zatem na tego z odważnych mieszkańców, którzy wskażą, czyj głupi dowcip naraził na straty mieszkańców i właścicieli lokali użytkowych.


3 stycznia 2006 - Multimedalistka

Jeśli ktoś pomyślał, że Małgorzata Ostrowska - wicemistrzyni świata juniorek w armwrestlingu zrobi sobie dłuższą - dodajmy zasłużoną - przerwę po starcie w Japonii, wyprowadzamy z błędu. Niecałe dwa tygodnie po tak udanych dla siebie MŚ w Tokio wzięła udział w Pucharze Polski. Start w Pucharze Polski, który rozegrano w Lublinie był dla 16-latki ostatnim akcentem bogatego w sukcesy 2005 roku. Zawody te zgromadziły na starcie całą polską czołówkę. Gosia tradycyjnie wystartowała w 4 konkurencjach i 4 razy uplasowała się na podium! W seniorkach walczyła w kat. do 60 kg i była bezkonkurencyjna na prawą i na lewą rękę, wyprzedzając dwukrotnie Monikę Czerwonkę z Gdyni oraz Kamilę Kuleszę z Koszalina.
Wśród juniorek, reprezentantka klubu Ostry Strzegom rywalizowała w kat. + 57 kg. Na prawą rękę po raz trzeci na tych zawodach zdystansowała swoje wszystkie przeciwniczki, a na lewą zdobyła srebrny medal. W rywalizacji klubowej Ostry Strzegom zajął 8 miejsce z dorobkiem 37 pkt. Zwycięzcą w tej klasyfikacji został Złoty Tur Gdynia - 232 pkt.
- W minionym roku zdobyłam 13 medali na różnych imprezach, w tym 7 złotych, 3 srebrne i 3 brązowe. Oczywiście największą wartość ma srebrny medal z Tokio, ale ja dalej mam mały niedosyt, bo mogło być przecież złoto! - mówi z pewną nutką żalu w głosie. - Nie ma co jednak narzekać, obiecuję się poprawić w 2006 r. Tak wspaniałe osiągnięcia strzegomskiej siłaczki nie pozostały bez echa w środowisku armwrestlingu. Małgosia jest jedną z sześciu osób nominowanych do tytułu na najlepszego zawodnika w siłowaniu się na rękę w Polsce. Rozstrzygnięcie plebiscytu zapadnie do końca stycznia.


3 stycznia 2006 - Bieg Sylwestrowy 2005

31 grudnia 2005 roku Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował "Bieg Sylwestrowy". Do Parku Centralnego, gdzie odbywały się biegi oprócz biegaczy ze Świdnicy przyjechali zawodnicy z Bielawy, Wałbrzycha, Jaworzyny Śląskiej, Strzegomia, Świebodzic, Żarowa, Bolesławca, Stanowic, Pszenna, Bystrzycy Górnej, Lubachowa i Burkatowa. Na starcie stawiło się 77 biegaczy. We wspaniałej zimowej, śnieżnej scenerii uczestnicy biegu rywalizowali w dziesięciu kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta - kobiety i chłopców - mężczyzn.
Zawody rozpoczęły biegiem najmłodszych - Skrzatów, z najmłodszym uczestnikiem, trzy i pół letnim Jackiem Leśnickim. Najstarszym zawodnikiem był 76-letni Czesław Marciak z Bielawy.
Zwycięzcami w swoich kategoriach byli:
Skrzaty - Karol Wizimirski, Eleni Theodosiadu,
dzieci młodsze - Paweł Leśnicki, Roksana Mazurkiewicz,
dzieci starsze - Dawid Fedorowicz, Joanna Kwaśniewska,
młodzicy - Jarosław Gruszka, Małgorzata Zagała,
juniorzy - Łukasz Szydłowski, Judyta Nieradka,
seniorzy do 29 lat - Mateusz Grygiel, 30-39 lat - Marek Leśnicki,
oldboye 40-49 lat - Marek Henczka, Cecylia Jasiak, 50-59 lat - Jan Leśniak, Eugenia Rusin, powyżej 60 lat - Narcyz Jasiecki.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali okazjonalne koszulki, a trzech najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych uhonorowanych zostało nagrodami rzeczowymi i statuetką dla pierwszych miejsc.


3 stycznia 2006 - Sylwester w Żarowie

31 grudnia na placu przed Nefrytem rozpoczęło się spotkanie sylwestrowe mieszkańców Żarowa. Mimo dokuczliwego zimna żarowianie licznie przybyli, by wspólnie przywitać Nowy Rok. Na miejscu można było rozgrzać się gorącą czekoladą i kawą serwowaną przez strażaków, a także tańcem, do którego przygrywała nam kapela Górzanie z Piławy Górnej. Nie zabrakło osób bawiących się w strojach karnawałowych. Najciekawszą kreacją został uznany strój przygotowany przez Zbigniewa Michałowskiego, który zwyciężył w konkursie i otrzymał nagrodę - telewizor ufundowany przez Panią Burmistrz, Lillę Gruntkowską. Odbyła się również projekcja filmu przygotowanego przez Pana Bogusława Kurzaca na temat najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku. Dokładnie o północy niebo rozbłysło dziesiątkami sztucznych ogni, a Stary Rok, dotąd bawiący się z mieszkańcami odjechał bryczką, a jego miejsce zajął młody, 2006. Zabawa zakończyła się około godziny 1.30.
Burmistrz Miasta Żarów Lilla Gruntkowska i Żarowski Ośrodek Kultury składają serdeczne podziękowania wszystkim za pomoc i wsparcie przy organizacji i realizacji Sylwestrowego Spotkania Żarowian.


3 stycznia 2006 - To będzie trudny rok

Na grudniowej sesji radni uchwalili budżet gminy na 2006 rok. Planuje się, że dochody gminy wyniosą ponad 44 miliony złotych, natomiast wydatki zamkną się na poziomie 58 milionów złotych. - Zaplanowane wydatki przewyższają planowane dochody o 14 milionów złotych. Powstały deficyt w znacznej części zostanie pokryty wolnymi środkami, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - tłumaczy Maria Kwiatkowska, skarbnik gminy. - Wydatki są tak wysokie, gdyż zawierają koszty realizacji zadań inwestycyjnych, na kwotę 14 mln zł. Gmina w ramach środków własnych nie jest w stanie ich sfinansować, dlatego musi na ten cel zaciągnąć kredyty i pożyczki - dodaje.
Kwota zadłużenia jest znacznie zawyżona, ponieważ zawiera dotacje unijne, które zostaną przypisane do dochodów po zakończeniu inwestycji. Ponadto do planu wydatków inwestycyjnych przyjęto wielkości kosztorysowe, które w praktyce często okazują się dużo niższe. Jednak sytuacja ta wymusza zintensyfikowanie działań prowadzących do pozyskiwania środków pozabudżetowych, aby zrównoważyć budżet
Radni ocenili, że będzie to najtrudniejszy rok w ich kadencji, ze względu na napięty budżet. Pomimo wysokiego deficytu jest to budżet, który daje gminie szanse na rozwój. Planowane inwestycje nie tylko przyczynią się do poprawy stanu nawierzchni ulic i chodników, ale też do poprawy warunków życia mieszkańców gminy.


3 stycznia 2006 - Sylwester udany

Już po 22.00 mieszkańcy Świebodzic, którzy mieli ochotę na wspólną zabawę, udali się do Rynku, gdzie jak co roku miejsce przed Ratuszem zamieniło się w miejsce tańców. Zebranych rozgrzewał gorącymi rytmami Bogdan Gil, który do końca, a więc do 2.30 dbał o dobry nastrój zebranych. W centrum miasta zebrało się kilkaset osób. Tuż przed północą przed drzwiami Ratusza pojawił się burmistrz Jan Wysoczański, wiceburmistrz Elżbieta Wiszniewska, dyrektor UM Paweł Ozga, miejscy radni, pracownicy urzędu. Burmistrz złożył życzenia świebodziczanom, a życzył im przede wszystkim zdrowia i pracy. O północy nastąpiło huczne powitanie nowego roku, pełne wystrzałów z butelek szampana oraz strzałów przygotowanych fajerwerków. W tym roku fajerwerki, ze względów bezpieczeństwa, odpalane były poza Rynkiem. Były też konkursy dla uczestników zabawy, a dla zwycięzców tradycyjnie przygotowano szampan i słodycze. Składanie życzeń trwało jeszcze długo, długo po północy, a mieszkańcy rozeszli się do domów około wpół do trzeciej. "To już tradycja, że niezależnie od tego, gdzie się tego wieczora bawimy, staramy się przed północą pojawić w Rynku, by nowy rok witać wspólnie z mieszkańcami. To miły zwyczaj, miła tradycja i nie mamy zamiaru z tego rezygnować. Mówi się oczywiście o względach bezpieczeństwa, wystarczy jednak dobra wola urzędników i odpowiednich służb, żeby nikomu nic się nie stało. Oczywiście nie przewidzi się wszystkich zdarzeń i wybryków, ale to nigdy nie jest przewidywalne" - komentuje Paweł Ozga, dyrektor Urzędu Miejskiego.
Prócz Urzędu w organizację imprezy aktywnie włączył się Ośrodek Sportu i Rekreacji i Straż Miejska. Organizacyjnie wszystko udało się bez zarzutu, a i mieszkańcy obecni w Rynku uznali, że zabawa była niezła. Do zobaczenia więc za rok na wspólnym powitaniu 2007 roku!


2 stycznia 2006 - Budżet uchwalony

Jeszcze w starym roku, 29 grudnia, Rada Miejska w Świdnicy przyjęła zaproponowany przez Prezydenta Wojciecha Murdzka budżet miasta na rok 2006. Budżet zakłada dochody w wysokości 135.902.766 zł oraz wydatki w wysokości 132.187.266 zł. - To trudny budżet, ale najlepszy z możliwych do zrealizowania w obecnej sytuacji miasta. Mimo, że wydatki ograniczyliśmy na ile to było możliwe, to w dziedzinach najważniejszych dla mieszkańców do rozdysponowania w tym roku będzie więcej pieniędzy. Oprócz tego ponad 25 mln zł przeznaczymy na inwestycje. Takich nakładów w Świdnicy nie było od lat - mówi Wojciech Murdzek, Prezydent Świdnicy.
W 2006 roku, po raz pierwszy od 1999 roku, w planie dochodów i wydatków nie przewidziano deficytu, podczas gdy jeszcze cztery lata temu, na początku kadencji, deficyt budżetowy sięgał 8,5 mln zł. W tegorocznym budżecie wystąpi 3,7 mln zł nadwyżki, która zostanie wydana na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Znacznie więcej pieniędzy w tym roku miasto przeznaczy na pomoc społeczną. Prawie dwa razy tyle pieniędzy wydanych zostanie na świadczenia rodzinne - blisko 15,9 mln zł (w 2005 r. - 7,8 mln). W sumie na pomoc społeczną w 2006 roku zaplanowano 27,1 mln zł (w 2005 r. - blisko 19,1 mln zł). Więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych również na oświatę - prawie 36,9 mln zł (w 2005 r. - 33,2 mln zł).
Ten rok upłynie, pod znakiem milionów złotych wydanych na inwestycje. Ponad 25 mln zł, według planu, przeznaczonych zostanie m.in. na przebudowę ul. K. Wielkiego, budowę drugiego budynku komunalnego przy ul. Kopernika, budowę drogi południowej, zagospodarowanie Podstrefy Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park", zagospodarowanie pl. Jana Pawła II oraz terenu nad zalewem Witoszówka. Według prognoz dług gminy w 2006 roku wyniesie 39.270.000 zł, co daje 28,9 proc. planowanych dochodów. I będzie o 10,6 proc. niższy niż w 2005 roku - 39,5 proc.


2 stycznia 2006 - Biblioteczne centrum

Gimnazjum nr 1 właśnie uruchomiło Szkolne Centrum Multimedialne. Centrum funkcjonuje przy bibliotece szkolnej, dysponuje czterema komputerami i urządzeniem wielofunkcyjnym umożliwiającym drukowanie i skanowanie.
Koszty wyposażenia pokryło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Były to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu: "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych". - Przystosowanie instalacji elektrycznej, zakup stolików były możliwe dzięki hojności samorządu lokalnego gminy Strzegom - dodaje dyrektor. - Przedstawicie firmy instalującej sprzęt podkreślali dobre przygotowanie czytelni.
Logiczna sieć i dostęp do Internetu znacznie przyspieszyły prace związane z uruchomieniem centrum. Będzie ono dostępne w dniach nauki, w godzinach od 7.30 do 16.00. - Dziękujemy wszystkim, którzy stworzyli nowe możliwości samokształcenia, doskonalenia umiejętności samodzielnego wyszukiwania i selekcji informacji, niezbędnych do harmonijnego rozwoju i efektywnego funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości - podkreśla dyrekcja.


2 stycznia 2006 - Watykan i Kraków dziękuje Burmistrzowi

W październiku w Urzędzie Miejskim przygotowano specjalne przesyłki, zawierające relacje z odsłonięcia pomnika Papieża Jana Pawła II. Do relacji dołączono bogaty serwis fotograficzny z montażu kamiennej podobizny Ojca Świętego i samej uroczystości.
Miło nam, że to właśnie zdjęcia wykonane przez pracowników redakcji znalazły się w listach, które trafiły do Watykanu i Krakowa. To nasz maleńki wkład w hołd, jaki składamy wszyscy naszemu Świętemu Ojcu. I oto nadeszły podziękowania na ręce burmistrza Jana Wysoczańskiego. "W imieniu Jego Świątobliwości Benedykta XVI dziękuję za list i zawarte w nim informacje. Ojciec Święty wyraża radość z faktu, że Polacy otaczają czcią wdzięczną pamięcią wielkiego Rodaka Jana Pawła II, i życzy, by Jego duchowa spuścizna – Jego papieskie nauczanie, zwłaszcza to kierowane do swoich Rodaków, wydawało obfite owoce w życiu codziennym". Pod pismem widnieje podpis przedstawicielki Sekretariatu Stanu Watykanu Gabriele Caccia.
Z Krakowa nadeszły podziękowania od Arcybiskupa Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego. Do listu dołączone były obrazki z Modlitwą "o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II." Najbliższy współpracownik Papieża przesłał mieszkańcom pozdrowienia i błogosławieństwo.


2 stycznia 2006 - Zatrzymani sprawcy kradzieży kołpaków

25 grudnia ubiegłego roku w Świdnicy funkcjonariusze Sekcji Kryminalnej, w pościgu zatrzymali 19-letnich sprawców kradzieży kołpaków. Czterej młodzi mężczyźni przyjechali do Świdnicy z pobliskich miejscowości. Ich specjalnością okazały się kradzieże kołpaków oraz tablic rejestracyjnych. W dniach od 22 do 25 grudnia skradli 9 kompletów kołpaków z samochodów różnych marek. Zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów. 29 grudnia Prokurator Rejonowy w Świdnicy wobec młodych mężczyzn zastosował dozór policyjny, grozi im od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy prosi o kontakt osoby z Jaworzyny Śląskiej, którym w w tym okresie skradzione zostały kołpaki pod nr telefonu 074 85 28 225 lub 074 85 28 383.


2 stycznia 2006 - Droga pod zarządem miasta

Ulicą Śląską w tym roku będzie zarządzało miasto. Zgodnie z decyzją świdnickich radnych miasto przejęło zadanie Powiatu Świdnickiego.
Wynika to z aneksów do umowy, które zawarto w 2005 roku. Powiat w 80 procentach sfinansował budowę ciągu pieszego na ulicy Śląskiej (odcinek od ul. Zielonej do skrzyżowania z ulicami Przyjaźni i Słowiańską) oraz przebudowę jezdni ulicy Śląskiej na odcinku pomiędzy ulicami Zieloną i Przyjaźni.
Szczegółowe zasady zadań, które będą wykonywane przez miasto określi stosowne porozumienie.


2 stycznia 2006 - Pierwszy kiermasz

W Gimnazjum nr 1 zorganizowano kiermasz bożonarodzeniowy. Za symboliczną złotówkę można było kupić świąteczne ozdoby. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ogółem udało się zebrać 879 zł.
Pieniądze te zostaną przeznaczone na doposażenie szkoły. Kiermasz zorganizowały nauczycielki techniki i plastyki - Jolanta Pylak i Dorota Grabowska oraz wychowawców klas.
Brali w nim udział uczniowie 18 klas oraz świetlicy szkolnej. Na zajęciach lekcyjnych i świetlicowych wykonywali oni stroiki, szopki, figurki, kartki, serwetki, świeczniki i wiele innych ozdób bożonarodzeniowych. - Młodzież dzieliła się swoimi doświadczeniami, tradycjami i pomysłami świątecznych ozdób, które wykonują w rodzinnych domach. Przy tworzeniu swoich prac wykorzystywała różnorodne techniki i materiały - informują organizatorki. Wszystkie prace wyeksponowano na stoiskach klasowych znajdujących się na parterze szkoły. Można było na nich kupić ozdoby, albo skosztować domowych wypieków. Odwiedzali je rodzice, nauczyciele oraz sami uczniowie. - Taka impreza w naszym gimnazjum odbyła się po raz pierwszy. Wzbudziła duże zainteresowanie i stworzyła możliwość prezentacji umiejętności i talentów uczniów - dodają organizatorki. - Zaangażowanie uczniów pozwala nam mieć nadzieję, że Bożonarodzeniowe Kiermasze staną się tradycją naszej szkoły.


20 czerwca 2019 - Bogny, Rafaeli, Rafała