31 maja 2006 - Konkurs dla przedsiębiorczych

30 tysięcy złotych i laptop to pierwsza nagroda w konkursie dla absolwentów "Debiut Gospodarczy". W tym roku konkurs organizowany jest w ramach projektu "Partnerstwo Miast z Europy Środkowej ku Wydajnej Mobilności Pracowników".
Na jego realizację miasto otrzymało pieniądze z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników. Koncepcje działalności przyszłej firmy można zgłaszać do końca czerwca. Szczegółowych informacji udziela Magdalena Walentynowicz-Wichrowska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy, tel. 074 8562 891. Regulamin konkursu - >>> zobacz


31 maja 2006 - Czas na młodych

Spotkali się w tej samej sali, gdzie odbywają się posiedzenia prawdziwej rady. Lekko przestraszeni powierzoną rolą i onieśmieleni obecnością władz gminy zapoznali się z samorządowymi zwyczajami. 19 maja sesję rozpoczął Zbigniew Cebula, dyrektor Gimnazjum Nr 2. Następnie młodzi radni przystąpili do pierwszego głosowania, którego celem było przyjęcie porządku obrad.
Potem głos zabrały zgromadzone na sali władze. Po kolei przybliżyli zebranym jakie sprawują funkcje i co leży w zakresie ich obowiązków. Każdy spośród młodych radnych również przedstawił się i powiedział kilka słów o sobie.
Przed przerwą Kamila Kucharska, posłanka na Sejm Dzieci i Młodzieży odczytała opowiadanie pt. "Człowiek w zgodzie z naturą", dzięki któremu dostała mandat poselski. Stanisław Sitarz, przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił ją i nieobecną Aleksandrę Sękowską, także młodą posłankę, na najbliższe obrady dorosłych. Po przerwie rozpoczęła się gorąca dyskusja na temat tego kto i na jakich warunkach może zostać członkiem Rady Młodych. Poruszono m.in. kwestię rozszerzenia przedziału wiekowego radnych (12 - 18 lat). W tej części obrad powołana została Komisja Statutowa.
Pomysł zorganizowania posiedzenia z udziałem uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej gminy wyszedł od Beaty Bułakowskiej, nauczycielki z Gimnazjum Nr 2, które było organizatorem spotkania. Kto wie, może za kilka lat ta na razie symboliczna zamiana miejsc, przerodzi się w realne przejęcie władzy przez młode pokolenie.


31 maja 2006 - Ostatnie spotkanie

Wczoraj młodzi ludzie z czterech unijnych krajów pożegnali się i uroczyście zakończyli ostatni etap projektu "Youth Voting Europe II - The EU Constitution". Niemcy, Polacy, Włosi i uczestnik z Belgii zorganizowali konferencję, podczas której zaprezentowali rezultaty przeprowadzonego projektu w swoich krajach.
"W momencie przystąpienia do projektu niewiele wiedzieliśmy o unijnej konstytucji" - mówił Krzysztof Liszka - uczestnik projektu z Polski - "trudno było nam przekazywać zdobytą wiedzę w swoich szkołach, ale jestem zadowolony, bo z pewnością nasza wiedza o tym tak ważnym dokumencie jest większa." - dodaje Krzysztof.
Nasza młodzież oprócz wiedzy na temat UE i jej konstytucji mogła przećwiczyć znajomość języków obcych. Zajęcia odbywały się bowiem w języku niemieckim i angielskim, był to więc dla nich dobry sprawdzian umiejętności językowych. Także prezentacja na konferencji odbyła się w języku angielskim. Nasi uczniowie świetnie sobie poradzili.
-"Mogę powiedzieć, że była to najciekawsza prezentacja. Młodzież wcześniej nagrała reportaż, który dokumentował zajęcia prowadzone przez nich w swojej szkole. Fragmenty reportażu wykorzystała w swojej prezentacji." - mówił Frank Treppe.
-" Nasza polska młodzież nie musi mieć kompleksów w kontaktach międzynarodowych. Jest inteligenta, ma wiedzę i dobrze zna języki obce. To jest już inna młodzież niż 20 lat temu, kiedy ja chodziłam do szkoły." - mówi Marzena Korona-Kruk z Biura ds. Europejskich w starostwie, organizator projektu po stronie polskiej.


31 maja 2006 - Spółdzielnie socjalne

Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem to już na jesieni tego roku w Świdnicy powstaną pierwsze spółdzielnie socjalne. W projekcie obok Świdnicy biorą udział m.in. gminy z powiatu wałbrzyskiego. Dzisiaj, 31 maja, porozumienie o współpracy podpisał z prezydentem Świdnicy prezes Fundacji Merkury. - Spółdzielnie socjalne pozwolą na znalezienie pracy osobom z niskimi kwalifikacjami, czy też długotrwale bezrobotnym.
To eksperymentalny projekt w Polsce, który liczymy, że z sukcesem uda się zrealizować - mówi Waldemar Weihs, prezes zarządu Fundacji Merkury, która wraz z miastem i 10 innymi podmiotami bierze udział w "Partnerstwie Muflon".
Do prowadzenia spółdzielni wybrano spośród 160 zgłoszonych m.in. dwóch bezrobotnych świdniczan. - Zostaną przeszkoleni, wkrótce wybiorą branżę, w której będą działać. W ramach warsztatów przewidziane są wyjazdy na praktyki do Włoch, gdzie spółdzielnie socjalne radzą sobie znakomicie - mówi Henryk Świejkowski, wiceprezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Ochrony Bezrobotnych w Świdnicy. Chętnym do tworzenia spółdzielni socjalnych miasto wskaże co najmniej dwa lokale użytkowe, gdzie będą mogli prowadzić działalność.
- Ale to nie jedyna pomoc, na jaką mogą liczyć tworzący spółdzielnie socjalne. Spółdzielnie to takie miniprzedsiębiorstwa zatrudniające bezrobotnych, którzy nie mają szans na znalezienie pracy w innych firmach. By start z nowym przedsięwzięciem był łatwiejszy wyraziliśmy wolę, że do 2008 roku - jeżeli będzie prawna możliwość - zlecimy spółdzielni minimum jedno zadanie, które do tej pory wykonywały firmy zewnętrzne. Wyraziliśmy również wolę zorganizowania minimum jednego konkursu na realizację zadania publicznego dla spółdzielni socjalnych działających w Świdnicy - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.


31 maja 2006 - Z okazji Dnia Dziecka

Jutro o godzinie 10.00 na terenie SP w Pszennie rozpoczną się II Gminne Spotkania Artystyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych o puchar wójta gminy Świdnica.
Impreza ma charakter turnieju artystycznego, wspólnej zabawy oraz rozwijania umiejętności artystycznych dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej gminy Świdnica.
W ramach konkursu odbędą się tańce disco, show dance i inne, uczniowie śpiewać będą piosenki na temat "Szkoła na wesoło", odbędą się też konkursy plastyczne i przedstawienia kabaretowe.


31 maja 2006 - Zawody Sportowo - Pożarnicze

Władze Miasta Jaworzyna Śląska oraz Zarząd Miejsko Gminny ZOSP RP w Jaworzynie Śląskiej zapraszają mieszkańców miasta i gminy Jaworzyna Śląska do Piotrowic na Miejsko - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Zawody odbędą się 18 czerwca i rozpoczną się o godzinie 10.00, zakończą się najprawdopodobniej około godziny 15.00.


30 maja 2006 - Pierwszy etap zakończony

Electrolux, wiodący producent zmechanizowanych urządzeń gospodarstwa domowego, świętował dziś, zakończenie pierwszego etapu budowy fabryki kuchenek w Świdnicy. Świdnicka fabryka jest czwartym zakładem Grupy Electrolux w Polsce. W listopadzie ubiegłego roku, na 30 ha, rozpoczęto budowę hal produkcyjnych o powierzchni 22.500 m2, magazynu wyrobów gotowych - 5.500 m2 oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych - 2.700 m2. W tym roku zostanie zatrudnionych 50 osób, a kolejne 150 w 2007 roku.
Fabryka w Świdnicy będzie spełniać wszystkie wymagania stawiane przez Electrolux Manufacturing Systems (EMS). - Zaletą tego systemu jest wykorzystanie najlepszych wzorców do takiej organizacji produkcji, aby móc szybko reagować na potrzeby konsumentów i produkować zgodnie z zamówieniami. System ten umożliwia także poprawę jakości, dzięki szczegółowo wypracowanym procesom kontroli jakości i jasno określonej odpowiedzialności - mówi Horst Winkler, dyrektor zarządzający produkcją Electrolux w Europie. Rozpoczęcie produkcji nastąpi w grudniu tego roku. W pierwszym roku produkcja wyniesie 147.000 kuchenek a za trzy lata - 490.000 kuchenek rocznie. Eksport stanowić będzie 90% produkcji i skierowany będzie głównie do Unii Europejskiej. Większość materiałów i komponentów potrzebnych do produkcji ma pochodzić od polskich dostawców.
- Electrolux mówi, że najważniejsi dla nich są ludzie. Dla nas też i pewnie dlatego tak dobrze nam się współpracuje. Inwestycja tego koncernu pokazuje, że praca, którą musieliśmy wykonać nie poszła na marne, co można zobaczyć oglądając prawie gotowe hale. Szwedzi prowadzą już rekrutację do nowej fabryki, więc teraz wiele zależy od świdniczan- mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Poseł na Sejm RP - Ryszard Wawryniewicz stwierdził, że to dla niego szczególny dzień, marzył o nim od od chwili, kiedy to podjęto decyzję o budowie podstrefy w Świdnicy, był wówczas wiceprezydentem miasta. W swoim wystąpieniu podkreślił ogrom pracy jaki włożyli w to przedsięwzięcie między innymi Maria Kasprowicz-Gładysz dyrektor Departamentu Infrastruktury Miasta oraz Waldemar Skórski dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UM Świdnicy.


30 maja 2006 - Sprzątanie Fleszy

Urząd Miejski w Świdnicy zaprasza wszystkich chętnych do akcji sprzątania Fleszy Nowomłyńskiej - elementu XVIII-wiecznych umocnień Twierdzy Świdnickiej zlokalizowanego w południowej części miasta, przy ul. Śląskiej.
Wiosenne sprzątanie Fleszy Nowomłyńskiej zaplanowano na sobotę, 3 czerwca. Akcja rozpocznie się o godzinie 10.00.
Organizatorzy zapewniają rękawice oraz worki. Prosimy o zabranie narzędzi ogrodowych. Kiełbaski, ciepły posiłek oraz woda mineralna zapewniona.


30 maja 2006 - "Widokówka ze Świdnicy"

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy zaprasza na wernisaż wystawy plastycznej zatytułowanej "Widokówka ze Świdnicy".
Wystawione zostaną najciekawsze prace uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych.
Wernisaż odbędzie się 9 czerwca o godzinie 16:00 w Świdnickim Teatrze Miejskim.


30 maja 2006 - Niesulice 2006

Jak co roku, harcerze zapraszają do swojej bazy obozowej w Niesulicach. W tym roku zaplanowano trzy turnusy 15 dniowe: I turnus 30.06-14.07.2006, II turnus 14-28.07.2006, III turnus 28.07-11.08.2006.
W ofercie są obozy: rekreacyjny, sportowy, żeglarski, konny, windsurfingowy, kolonia dla maluchów i obóz rowerowy.
Szczegółowa oferta zawarta jest na stronie świdnickiego hufca www.swidnica.zhp.pl. Na stronie znajdują się również zdjęcia z obozów w Niesulicach. Dla stałych klientów ceny promocyjne.
Komenda Hufca ZHP w Świdnicy poszukuje osób, które chcą pracować w Niesulicach w charakterze sprzątaczki. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy przynieść osobiście podanie (z przebiegiem pracy zawodowej) do siedziby hufca, Świdnica ul. Lelewela 18.


30 maja 2006 - Pies czeka

Młody, zadbany wilczur, został znaleziony przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 24 maja na targowisku miejskim w Świebodzicach.
Pies został umieszczony tymczasowo na terenie obiektów sportowych przy ul. Rekreacyjnej.
Jest zdrowy, zadbany, ma jedynie skaleczoną lewa łapę, wygląda na zagubionego. Bardzo tęskni za swoim panem. W tej chwili pies jest w pełni bezpieczny - ma budę, dobre pożywienie i opiekę. Jednak jeśli właściciel nie odnajdzie się w ciągu najbliższych dni, pies będzie musiał być odwieziony do schroniska dla zwierząt.


29 maja 2006 - Darmowe wakacje

200 uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów wyjedzie na bezpłatny letni wypoczynek. Miasto przeznaczy na ten cel 100 tys. zł. 27,5 tys. zł dołoży do tego świdnicka Komenda Hufca ZHP oraz Caritas Diecezji Świdnickiej.
Uczestników wypraw - dzieci pochodzące z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej - wytypują szkolni pedagodzy. 100 młodych świdniczan wraz z harcerzami wyjedzie 28 lipca na dwutygodniowy obóz w Niesulicach.
Również 100 osób 14 sierpnia wyjedzie z Caritas na kolonie do Stegny Gdańskiej. Organizatorów letniego wypoczynku wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.


29 maja 2006 - Prace na Rekreacyjnej

Trawa na skarpach jest już w dużej części skoszona, płyta boiska przygotowana, za kilka dni rozpoczynamy czyszczenie niecek basenowych" - informuje Włodzimierz Kozieł, który z ramienia Ośrodka Sportu i Rekreacji dba o stan obiektu przy ul. Rekreacyjnej.
Prócz stałych pracowników OSiR jak co roku widać tu o tej porze pracowników interwencyjnych. Niestety, tylko pięcioro może w tej chwili pomagać przy przygotowaniu obiektu. Koszą trawniki, nanoszą nowe linie na boisko. Przydałoby się więcej osób, ale w całych Świebodzicach w tym momencie pracowało w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy 49 osób, gdy rok wcześniej o tej porze miasto dysponowało dwustoma osobami. - Kończą się umowy z urzędem pracy. Złożyliśmy wnioski o nowe umowy, ale w tej chwili brak jeszcze decyzji. Czekamy - wyjaśnia Ryszard Gierstel, naczelnik Wydziału Zatrudnienia i Gospodarki.
Miasto złożyło zarówno wnioski o zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych, jak i robót publicznych. Od maja do września w mieście jest bardzo dużo pracy, przy której mogłyby się przydać. To zarówno prace porządkowe, związane z obiektami sportowymi, skwerami, innymi terenami zielonymi, jak i prace porządkowe i remontowe w placówkach oświatowych. W każde wakacje dzięki bezrobotnym, zatrudnionym w ramach umowy z PUP, szkoły i przedszkola były w stanie wykonać wiele remontów. Jak będzie w tym roku - nie wiadomo.
- Burmistrz Wysoczański prowadzi cały czas rozmowy z kierownictwem urzędu w Świdnicy. Mam nadzieję, że negocjacje zakończą się pozytywnie, bo czeka i praca, i ludzie na pracę - mówi Ryszard Gierstel.


29 maja 2006 - Młodzi, zdolni

Wiedzą świdniczanie, że w mieście mamy klub siatkarski, że mamy piłkarzy nożnych i ręcznych, mniej wie, że są u nas karatecy, że chłopcy grają w koszykówkę, że trenują lekkoatleci.
Śmiem przypuszczać, ze niewielu wie iż w Świdnicy mamy kolarzy i to bardzo zdolnych jak pokazują tegoroczne wyniki.
Mamy w mieście przy szkole potocznie nazywanej "Medykiem" Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego, w której uczą się i trenują fani kolarstwa szosowego i górskiego osiągając wspaniałe wyniki.
Lokaty w tegorocznych zawodach - >>> zobacz


29 maja 2006 - Spotkania z mieszkańcami

Na wtorek, 6 czerwca, zaplanowano spotkanie prezydenta Świdnicy, Wojciecha Murdzka z mieszkańcami osiedla Zawiszów. Spotkanie, poświęcone bieżącym sprawom mieszkańców, rozpocznie się o godzinie 18.00, w holu Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Galla Anonima 1.
Dwa tygodnie później, w poniedziałek 19 czerwca prezydent Murdzek spotka się z mieszkańcami dzielnicy Kraszowice. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 9, przy ul. Kraszowickiej 27, początek o godz. 18.00.


28 maja 2006 - Lokalny remis

Dzisiaj w Strzegomiu doszło do spotkania obu naszych drużyn występujących w IV lidze piłki nożnej.
Po ubiegłorocznej porażce na własnym boisku Polonii/Sparty Świdnica z AKS Strzegom 0:1, tym razem kibice oczekiwali na rehabilitację świdniczan jako zespołu z większym ligowym doświadczeniem.
Niestety, stać ich było jedynie bezbramkowy remis w Strzegomiu. Tak wiec niżej notowany w tabeli rozgrywek AKS Strzegom w bezpośrednich spotkaniach ze Spartą jest górą.
AKS Strzegom 0-0 Polonia/Sparta Świdnica


28 maja 2006 - Wysoka wygrana Victorii

W rozegranym dzisiaj meczu o mistrzostwo ligi okręgowej seniorów zespół Victorii Świebodzice pokonał na własnym stadionie drużynę Skałek Stolec 5:2 (3:1). Atutu własnego boiska nie wykorzystała Stal Świdnica i uległa piłkarzom z Wałbrzycha.
Stal Świdnica - Górnik Zagłębie II Wałbrzych 0:1


28 maja 2006 - Piłkarska klasa A

Biały Orzeł Mieroszów - Victoria Świebodzice 2:0
Grom Witków - AKS II Strzegom 6:1
LZS Bystrzyca Górna - Włókniarz Głuszyca 2:2
Iskra Witków - Jedlinianka Jedlina Zdrój 4:4
Juventur Wałbrzych - Górnik Boguszów Gorce 0:2
Karolina Jaworzyna Śląska - Zieloni Mrowiny 1:0
Zjednoczeni Żarów - Granit Roztoka 4:2
Sudety Dziećmorowice - Gwarek Wałbrzych 4:2


28 maja 2006 - Przyjaciele znów z darami

24 maja grupa przyjaciół z Waldbröl, która podróżowała po Polsce, odwiedziła Świebodzice. Jak zwykle, nie z pustymi rękoma.
Grupie "dowodził" tradycyjnie Armin Fuchs, który jest wyjątkowo mocno związany ze Świebodzicami od początku partnerstwa. Towarzyszyła mu małżonka - Brunhilde.
Goście z Niemiec spotkali się między innymi z wiceburmistrz Elżbietą Wiszniewską i na jej ręce przekazali przywiezione dary - odzież, artykuły przydatne w domu, sprzęt pomocny osobom niepełnosprawnym.
Była także okazja, by zwiedzić nowo otwartą stołówkę Caritas i cały obiekt Centrum Wsparcia Lokalnego przy ul. Piłsudskiego - wiele osób z delegacji miało możność uczynić to po raz pierwszy.


28 maja 2006 - Wspieranie Liderów Społecznych Przemian

Cyber-Ręka Lidera to projekt skierowany do młodych ludzi, którzy mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia, a którzy są zainteresowani podjęciem pracy w III Sektorze. Projekt daje możliwość zatrudnienia i odbycia praktyk w istniejących już organizacjach pozarządowych na zasadach "uczeń-mistrz", zapewnia również wsparcie przy założeniu własnej organizacji pozarządowej.
Poszukujemy absolwentów szkół wyższych, policealnych, pomaturalnych poszukujących pracy, znających przynajmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym, potrafiących obsługiwać komputer, otwartych na nowe rozwiązania i chętnych do podjęcia pracy w sektorze pozarządowym. Doświadczenie w działalności społecznej nie jest wymagane, natomiast konieczne są pasja i predyspozycje.
Oferujemy dwa miesiące intensywnych szkoleń, dwumiesięczny staż w wybranej organizacji pozarządowej, sześć miesięcy subsydiowanej pracy lub wsparcie przy zakładaniu własnej organizacji, konsultacje z zakresu pozyskiwania środków z funduszy europejskich, spotkania z liderami regionu, wyjazdy szkoleniowo - warsztatowe, możliwość wyjazdu na zagraniczny staż w ramach projektu, możliwość uczestnictwa w pracach zespołu redakcyjnego - publikacja na temat III sektora Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej projektu - >>> zobacz
Odpowiedzi na pytania udziela: Maksymilian Otręba - zapytaj, tel. 71/322 21 87 Chętnych do udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Pozarządowego Ośrodka Kariery do 19 czerwca.


27 maja 2006 - Licytacja rozpoczęta

Wczoraj wieczorem rozpoczęliśmy licytację piłki z podpisem Doroty Świeniewicz. Z okazji nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Świdnicy Pani Dorota złoży indywidualną dedykację osobie, która wylicytuje piłkę. Podpisze ją w hali sportowej podczas uroczystości 12 czerwca.
Piłka z dedykacją może stać się prawdziwą ozdobą pomieszczenia, w którym się znajdzie. Mamy już pierwszą licytującą osobę.
Podane zostało już drugie pytanie na, które trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi by wylosować pismo siatkarskie "Super Volley" poświęcone Dorocie Świeniewicz i z jej własnoręcznym podpisem złożonym 19 maja podczas pobytu w Świdnicy. Czekamy na odpowiedzi. Licytacja i pytania - >>> zobacz


27 maja 2006 - Wnioski stypendialne do 31 maja

Przedłużony został termin składania wniosków o stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży.
Informacje zostały już przekazane do szkół. Zmiana terminu ma związek z dużym zainteresowaniem wnioskodawców.
Dodajmy, że warunkiem otrzymania stypendium jest dochód nie przekraczający na jednego członka rodziny 316 zł (wraz z innymi formami pomocy np. zasiłkami).
Wnioski należy składać w Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy (pok. nr 1) w godz. 8.00-15.30.


27 maja 2006 - Gościli swoich kolegów z Lohmar

20 maja na wymianę międzynarodową do gimnazjum w Żarowie przyjechało 19 uczniów i 2 nauczycieli z niemieckiego Lohmar, z którym Żarów niebawem podpisze umowę partnerską. Młodzież gimnazjalna z Żarowa i Lohmar wspólnie zamieszkała w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej. W niedzielę, poprzez gry, zabawy i zmagania sportowe młodzież nawiązała pierwsze kontakty. Od poniedziałku wszyscy uczestniczyli w zajęciach w gimnazjum.
Była wspólna lekcja angielskiego prowadzona przez żarowskie nauczycielki Izabelę Osiecką i Agnieszkę Plutę. Zorganizowano również zajęcia artystyczne, uczniowie uczyli się tańczyć poloneza, śpiewali pieśni i piosenki w języku polskim, grali na instrumentach perkusyjnych i tańczyli tańce nowoczesne. Muzyki uczyła młodzież Jolanta Papińska, tańca Izabela Osiecka z zespołem Remedy a także Susan Meurer z Lohmar. Żarowscy gimnazjaliści zaprosili swoich nowych przyjaciół na wycieczkę do Wrocławia. 25 maja to dzień pożegnania, uczniowie podsumowali wspólnie spędzony czas, wymienili telefony i maile. Niemieccy goście zaprosili żarowskich uczniów do odwiedzenia Lohmar.
Opiekunami Polskiej grupy w Krzyżowej i koordynatorami programu byli nauczyciele gimnazjum: Agnieszka Żydek, Iwona Płosińska, Konrad Żydek. Środki finansowe, pokrywające koszty związane z wymianą i pobytem naszych gimnazjalistów w Krzyżowej zapewniło Żarowskie Stowarzyszenie "Edukacja".


27 maja 2006 - "Wspieramy-Wspomagamy-Wychowujemy"

31 maja o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie odbędzie się Konferencja "Wspieramy-Wspomagamy-Wychowujemy".
Program Konferencji:
10.25 Profilaktyka uzależnień a instytucje wspierające szkołę - wystąpienie przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze Świdnicy K. Dery - psychologa, K. Kurasa-pedagoga,
- wystąpienie przedstawicieli Policji R. Topolskiego - specjalisty ds. prewencji kryminalnej, G. Działowskiej - sekcja ds. nieletnich,
- wystąpienie przedstawiciela Urzędu Gminy p. A. Marcinkowskiej-pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
12.20 Działanie wychowawcy w profilaktyce uzależnień, p. K. Buczma-nauczyciel Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
12.40 Stan bezpieczeństwa w Gminie Świdnica-obszary zagrożone zjawiskami narkomanii: R. Strzelczyk i A. Piaseczny - dzielnicowi Gminy Świdnica.


27 maja 2006 - Człowiek - niewiarygodna magia

17 maja w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie odbył się III Międzygimnazjalny Konkurs Przyrodniczy "Człowiek - niewiarygodna magia". O pierwsze miejsce walczyły trzyosobowe drużyny z siedmiu szkół: Gimnazjum nr 2 w Świdnicy, Publicznego Gimnazjum im. K. Przerwy Tetmajera w Marcinowicach, Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach, Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi w Świebodzicach, Gimnazjum w Pszennie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie.
Drużyny pisały test z zakresu chemii, biologii, fizyki i geografii. Drugi etap konkursu odbył się w auli gimnazjum, gdzie zawodnicy pod okiem jury i publiczności odpowiadali na wylosowane pytania oraz zagadnienia związane z obejrzanymi filmami. Bardzo przyjemną częścią konkursu okazało się prezentowanie przez drużyny humorystycznych scenek promujących zdrowy styl życia. W przerwach między wysiłkiem umysłowym konkursowicze, mogli obejrzeć taniec szkolnego zespołu Remedy oraz wysłuchać kilku utworów w wykonaniu zespołu "Anonim" którego występ wywołał żywe zainteresowanie gości.
Zawodnicy wykazali się ogromna wiedzą z przedmiotów przyrodniczych. Po przeliczeniu punktów najlepszym z najlepszych okazało się Gimnazjum w Żarowie, drugie miejsce przypadło Gimnazjum nr 2 w Świdnicy, a trzecie miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, najlepsi odebrali także puchary.


27 maja 2006 - Potrącił trzy osoby i zbiegł

24 maja w centrum Strzegomia w Rynku kierujący samochodem Rover potrącił na przejściu dla pieszych 3 osoby a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. W wyniku wypadku 26 letnia kobieta doznała urazu ręki i nogi po udzieleniu pomocy została zwolniona do domu, druga z kobiet 52 letnia mieszkanka Strzegomia z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu pozostała na obserwacji w szpitalu w Świdnicy, niesione na rękach przez jedną z kobiet 10 miesięczne niemowlę w wyniku wypadku zostało umieszczone w Szpitalu we Wrocławiu z ogólnymi potłuczeniami, pęknięciem kości czołowej i wstrząśnieniem mózgu.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Strzegomiu powołali biegłego, który określi obrażenia dziecka. Podjęte intensywne działania policjantów doprowadziły do ustalenia sprawcy wypadku, który po ucieczce z miejsca zdarzenia pojechał do domu, pozostawiając samochód w garażu, gdy policjanci dotarli do miejsca zamieszkania żona oświadczyła iż męża nie ma w domu i nie ma także kluczy od garażu, gdy policjanci podjęli decyzję o wejściu do garażu na miejscu zjawił się sprawca wypadku. Po wejściu do garażu na znajdującym się w nim samochodzie odnaleziono i zabezpieczono ślady kryminalistyczne w postaci krwi i włosów poszkodowanych. Sprawca zdarzenia 50 letni mieszkaniec Strzegomia był bardzo agresywny w stosunku do zatrzymujących go funkcjonariuszy, popychając ich i szarpiąc się nie poddał się badaniu na alkoteście, pobrano od niego krew na zawartość alkoholu.
Mężczyzna zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy z wnioskiem o areszt grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.


27 maja 2006 - Prace wrą

Na początku kwietnia na dobre ruszyły prace gruntownej przebudowy strzegomskich basenów. Dziś informujemy na jakim etapie jest ich modernizacja.
Remont rozpoczął się od wyburzania starej żelbetowej niecki. Prace te aktualnie dobiegają końca, podobnie jak budowa sieci zewnętrznej. Równocześnie wykonywana jest podbudowa pod fundamenty nowej niecki ze stali nierdzewnej.
Rozpoczęto również prace mające na celu wykonanie podziemnej komory technicznej, w której umiejscowione będą pompy atrakcji wodnych. Przystąpiono do budowy żelbetowych tarasów do leżakowania i opalania oraz zabrano się za przygotowanie terenu pod przyszłe boisko do piłki plażowej. W trakcie budowy są także schody kamienne. Koniec prac modernizacyjnych z zakresu umownego przewidywany jest na początek stycznia 2007 roku.


26 maja 2006 - Dorota Świeniewicz w Świdnicy!

Nie w sali obrad magistratu, a na parkiecie sali sportowej tytuł Honorowego Obywatela Świdnicy odbierze Dorota Świeniewicz, wybitna siatkarka, mistrzyni Europy i najlepsza siatkarka Europy w 2005 r.
- Nie mieliśmy wątpliwości, że hala sportowa będzie najlepszym miejscem na taką uroczystość. W dodatku pani Dorota wraz ze swoimi przyjaciółmi zmierzy się w meczu z zawodniczkami klubu siatkarskiego, w którym zaczynała karierę. To wielka gratka nie tylko dla mieszkańców Świdnicy - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy zaplanowano na 12 czerwca, na godz. 17.00. Odbędzie się ono w hali sportowej na os. Zawiszów, ul. Galla Anonima 1. W programie wiele atrakcji i konkursów dla publiczności.
Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego wśród zainteresowanych zostaną rozprowadzone wejściówki. Będzie można je odbierać od 5 czerwca w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 (pok. 126) oraz w Świdnickim Ośrodku Kultury, Rynek 43.


26 maja 2006 - Kacper Puszkiel i Alicja Konury W Radiu Luz!

W dzisiejszym programie Odcinek Specjalny gościć będą Kacper Puszkiel i Alicja Konury załoga startująca w tegorocznym cyklu Rajdowego Pucharu Peugeota w RSMP.
Zapraszamy do słuchania programu o godzinie 19.00
Zachęcam również do pisania maili i zadawania pytań Kacprowi i Alicji - zapytaj. Zapraszamy także do pisania na radiowe - 8704567
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


26 maja 2006 - Poszukujemy

Poszukujemy i prosimy o kontakt.
Napisała do nas Pani, która przebywała niedawno w Ożersku - Rosja.
Tam spotkała rodzinę, która poszukuje w Świdnicy swoich bliskich. Oni wyjechali do Polski w latach 50-70. Jedna osoba z rodziny zamieszkała w Świdnicy. Nazywała się Danuta Jurewich, później wyszła chyba za mąż i nazywała się Danuta Cichoń i mieszkała przy ulicy Niepodległości. Urodziła się w latach 1930-1935, rodzina nie pamięta tego dokładnie. Pamiętają natomiast, że miała trzech braci - Stanisław, Bolesław i Czesław.


26 maja 2006 - Sesja Rady Miejskiej w Żarowie

Na wczorajszej Sesji, radni przyjęli, przy trzech głosach wstrzymujących, uchwałę w sprawie powiększenia terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Żarów. Ponieważ wszystkie grunty podstrefy zostały sprzedane, a kolejni inwestorzy są bardzo zainteresowani nabyciem gruntów w żarowskiej podstrefie, zaistniała konieczność jej poszerzenia. Radni wyrazili zgodę na powiększenie Podstefy Żarów o 36,14 ha.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu patrona Szkole Podstawowej w Żarowie. Patronem szkoły został pisarz Jan Brzechwa.
Radni przychylili się do wniosku Kapituły Odznaczenia "Złoty Dąb" i jednogłośnie, w uznaniu zasług dla gminy Żarów przyznali odznaczenia "Złoty Dąb" Jadwidze Kwiecień, Irenie Łabaj, Józefowi Łapecie, Markowi Wąsowskiemu i Ognisku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Chemik" w Żarowie. Odznaczenia zostaną wręczone na Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 2 czerwca.


26 maja 2006 - Festyn

Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" zaprasza na doroczny festyn charytatywny. Zaczynamy 4 czerwca o godzinie 15.00 nad zalewem Witoszówka.
Atrakcji nie będzie brakowało. W programie liczne występy zespołów muzycznych, konkursy, zabawy, gorące potrawy z grilla, a także bufet z pysznymi domowymi wypiekami. W trakcie festynu zaplanowano również występ znanych świdnickich akrobatów.
Jak co roku przeprowadzimy loterię fantową, a w niej, dzięki sponsorom za każdym losem kryje się nagroda, w tym główna nagroda-niespodzianka. Pieniądze zebrane podczas festynu zostaną przeznaczone na letni wypoczynek 100 dzieci. Zapraszamy całe rodziny.


26 maja 2006 - Będą świętować

W drugą rocznicę wyboru Jana Pawła II na Patrona Szkoły Podstawowej w Grodziszczu dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie wraz z rodzicami zapraszają na uroczystość "Święta Szkoły", która odbędzie się 2 czerwca w godzinach 8.00-12.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu.
Uroczystości rozpocznie Msza Św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym w Grodziszczu. Później na terenie Szkoły Podstawowej odbędzie się część artystyczna wg następującego harmonogramu:
9.15 - Program artystyczny.
9.45 - Konkurs Wiedzy o Patronie.
10.45 - Zabawy klas w terenie.
11.45 - Prezentacja zadań przez przedstawicieli klas.
12.15 - Uroczyste zakończenie.


26 maja 2006 - Bezpieczna szkoła

Już po raz trzeci odbył się finał gminnego konkursu "Razem Bezpiecznie - Bezpieczna Szkoła" zorganizowanego przez Straż Miejską oraz Ochotniczą Straż Pożarną. 19 maja na terenie PSP Nr 4 w Strzegomiu zgromadzili się uczniowie szkół podstawowych z gminy. W konkursie, pięcioosobowe reprezentacje klas IV - VI mogły wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w życiu codziennym, a także swoją sprawnością na torze przeszkód.
Wyniki: klasy IV: pierwsze miejsce zajęła - PSP w Kostrzy, drugie - PSP Nr 3, a trzecie - PSP Nr 2
klasy V: pierwszą lokatę zajęła PSP w Kostrzy, drugą - PSP Nr 2, trzecią - PSP Nr 3
klasy VI: pierwsze miejsce zdobyła PSP nr 3, drugie - PSP w Kostrzy, trzecie - PSP Nr 2
Puchary i pamiątkowe dyplomy laureatom wręczył zastępca burmistrza Wiesław Witkowski. 2 czerwca zwycięskie drużyny wezmą udział w konkursie wojewódzkim "Bezpieczni Razem 2006", który odbędzie się w Polkowicach. Dodatkową atrakcją przewidzianą na ten dzień będzie kąpiel w Aquaparku.


25 maja 2006 - Sprzątanie Fleszy

Urząd Miejski w Świdnicy zaprasza wszystkich chętnych do akcji sprzątania Fleszy Nowomłyńskiej - elementu XVIII-wiecznych umocnień Twierdzy Świdnickiej zlokalizowanego w południowej części miasta, przy ul. Śląskiej.
Wiosenne sprzątanie Fleszy Nowomłyńskiej zaplanowano na sobotę, 3 czerwca. Akcja rozpocznie się o godzinie 10.00.
Organizatorzy zapewniają rękawice oraz worki. Prosimy o zabranie narzędzi ogrodowych. Kiełbaski, ciepły posiłek oraz woda mineralna zapewniona.


25 maja 2006 - Dni Świdnicy

Jest już gotowy szczegółowy plan obchodów tegorocznych "Dni Świdnicy".
Tak jak co roku imprezy odbywać się będą na wszystkich obiektach w Świdnicy. Świdnicki Osrodek Sportu i Rekreacji przygotował turnieje siatkówki plażowej, turnieje piłki nożnej i koszykówki. W Ośrodku Kultury - przedstawienia, wystawy i koncerty.
Nad zalewem Witoszówki imprezy plenerowe, koncerty a nawet wspólne oglądanie meczu reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata.
Imprezy związane z "Dniami Świdnicy" rozpoczynają się już 3 czerwca a zakończą się dwunastego uroczystym nadaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta dwukrotnej Mistrzyni Europy i najlepszej siatkarce w Europie za rok 2005 - Dorocie Świeniewicz.
Szczegóły - >>> zobacz


25 maja 2006 - Konkurs ortograficzny

23 maja w Szkole Podstawowej im. M.Kopernika i Gimnazjum w Pszennie odbył się VI Gminny Konkurs Ortograficzny. Komisja konkursowa postanowiła przyznać: w grupie wiekowej kl. III-IV I miejsce - Mateuszowi Radlińskiemu ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, opiekun Tomasz Hrynacz
II miejsce - Krzysztofowi Podwórnemu ze Szkoły Podstawowej im.M. Kopernika w Pszennie, opiekun Janina Wąsowicz
III miejsce - Magdalenie Łopatowskiej ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie, opiekun Małgorzata Ochenduszko
w grupie wiekowej klas V-VI
I miejsce - Przemysław Witoszyński ze Szkoły Podstawowej Bystrzycy Górnej, opiekun Teresa Wagilewicz- Durczewska
II miejsce - Kamila Kowalska ze Szkoły Podstawowej w Lubachowie, opiekun Maria Kubica
III miejsce - Michał Pernet ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, opiekun Tomasz Hrynacz
w grupie wiekowej Gimnazjum kl. I-II
I miejsce - Bartoszowi Czarnottcie z Gimnazjum w Pszennie, opiekun Izabella Kozioł
II miejsce - Agnieszce Chłoń z Gimnazjum w Żarowie, opiekun Elżbieta Maćkała
III miejsce - Jagodzie Czarnottcie z Gimnazjum w Pszennie, opiekun Urszula Bogusławska
Laureaci konkursu otrzymali pióra, a wszyscy uczestnicy dyplomy z wyróżnieniami.


25 maja 2006 - Olimpiada przedszkolaków

Mają swoją olimpiadę prawdziwi sportowcy, mają niepełnosprawni, mają także…ministranci. Placówki oświatowe również bardzo chętnie organizują takie zawody. W dniu 19 maja w strzegomskiej hali OSiR odbył się II Turniej Sportowy Przedszkoli o Puchar Burmistrza Strzegomia.
W rywalizacji wzięło udział 5 przedszkoli: PP Nr 2, PP Nr 3 i PP Nr 4 ze Strzegomia oraz z Jaroszowa i Stanowic. Turniej obejmował siedem konkurencji: slalom na czworakach między "pachołkami", tor przeszkód, wyścig z wykorzystaniem piłek z "uszami", strzał piłką do bramki, toczenie piłki lekarskiej, "sadzenie ziemniaków" i wyścig w parach z woreczkiem pomiędzy głowami. Atmosfera w trakcie trwania zawodów była bardzo sympatyczna i rodzinna - Bardzo mi się podobało, dzieci dały z siebie wszystko, może kiedyś wyrosną z nich prawdziwi sportowcy - stwierdził Janusz, jeden z rodziców. - Potwierdzam, jest to ciekawa inicjatywa, warto byłoby, aby nasze pociechy mogły częściej uczestniczyć w takich międzyprzedszkolnych imprezach - dodała Joanna.
Okazały puchar, o który walczyli najmłodsi ostatecznie zdobyła drużyna z Jaroszowa. Drugą lokatę zajęło PP Nr 4, a trzecie PP Nr 3. Nagrody - medale i słodycze wręczali burmistrzowie Strzegomia - Lech Markiewicz i Wiesław Witkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Sitarz.


25 maja 2006 - Spotkanie po latach

Dyrektorzy szkół i nauczyciele, będący już na emeryturze, złożą wizytę w niektórych placówkach oświatowych Gminy Świdnica. Odwiedzą szkoły w Witoszowie Dolnym, Pszennie, Grodziszczu i Lutomi Dolnej.
Emerytowani nauczyciele będą mieli okazję spotkać się z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz z młodzieżą i wymienić się doświadczeniami na temat organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w poprzednich latach i obecnie. Interesujące będzie porównanie bazy szkolnej z przed kilkunastu lat, a stanem obecnym. Emerytowani nauczyciele nadal chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym swoich lokalnych środowisk, zwłaszcza na polu kultury i oświaty.
Warto korzystać z ich bogatego doświadczania i zaangażowania. Wymienione wyżej szkoły powitają weteranów oświaty w 9 czerwca. Organizatorami wizyty są Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Gminny Zespół Oświaty.


25 maja 2006 - DZS'06 na sportowo

Podczas tegorocznych obchodów Dni Ziemi Strzegomskiej odbywały się nie tylko koncerty muzyczne. Także sportowcy mieli swoje pięć minut - mogli uczestniczyć w zawodach szachowych, wędkarskich oraz rywalizować w konkurencji tenisa stołowego. 21 maja w hali OSiR odbyła się czwarta edycja Gminnego Turnieju Szachowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu - Stanisława Sitarza. W turnieju wzięło udział 14 osób, dzięki czemu nie zabrakło sportowych emocji. Wśród juniorów i seniorów bezapelacyjnie wygrał Roger Szarek. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się na scenie, na której koncertowały gwiazdy muzyczne. Wśród juniorów najlepszy był Roger Szarek, który wyprzedził Kamila Nowaka i Wojciecha Lesiaka. Wśród seniorów zwyciężył Roger Szarek przed Zbigniewa Hernika i Michała Ryszawego. Dzień wcześniej miał miejsce turniej tenisa stołowego. W kategorii do lat 20 wygrał Dawid Tyszko przed Bartłomiejem Parchetą i Marcinem Pacholcem , a w kategorii od lat 40 zwyciężył Czesław Chabierski wyprzedzając Zbigniewa Wojtaszka i Wojciecha Janusa.


25 maja 2006 - Zatrzymali byłego zastępcę wójta

23 maja funkcjonariusze Sekcji POG zatrzymali byłego Zastępcę Wójta Gminy obecnie pracownika Urzędu Gminy, który w latach 2004-2005, będąc zatrudnionym w Urzędzie Gminy pełniąc nadzór nad remontami prowadzonymi na terenie Gminy dokonał zaboru materiałów budowlanych w postaci papy, siatki tynkarskiej, farby, kleju, waty szklanej i cegły, ponadto zlecał podległym sobie pracownikom wykonywanie robót na terenie swojej posesji (prace remontowe oraz przy budowie domu).
Będąc działaczem sportowym potwierdzał nieprawdę w dokumentach finansowych Ludowych Zespołów Sportowych wystawiając sędziemu piłkarskiemu delegacje na wyjazdy na mecze piłki nożnej a następnie uzyskiwał na nich podpisy sędziego w miejscach przeznaczonych na pokwitowanie należności, pieniądze za delegacje pobierał z Kasy Urzędu Gminy. Na poczet przyszłych kar i naprawienia szkody policjanci zajęli mienie zatrzymanego mężczyzny na kwotę 14 tys. zł. (dwa samochody).
Obecnej szacowane są straty jakie poniosła Gmina w wyniku jego działalności. Dzisiaj został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy z wnioskiem o dozór policyjny.


24 maja 2006 - Praca w Świdnicy

Już wkrótce coraz więcej ofert pracy złoży świdniczanom szwedzki koncern Electrolux. Inwestor kończy budowę w mieście fabryki kuchenek. Docelowo zatrudni minimum 400 osób. Obecnie Electrolux szuka kilkanaście osób tuż po studiach, nawet bez jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego. - Stawiamy na młodych ludzi i chcemy, by za kilka miesięcy byli gotowi objąć stanowiska liderów w naszej fabryce. Zainteresowanym zaoferujemy szkolenie we Włoszech. Preferujemy absolwentów uczelni technicznych, ale tak naprawdę poszukujemy ludzi, którzy gotowi są podjąć nowe wyzwania. Wystarczy tylko chcieć i znać język angielski, przynajmniej w stopniu komunikatywnym - zachęca Dagmara Słowik, kierownik ds. personalnych świdnickiej fabryki firmy Electrolux, która dziś, o planach rekrutacyjnych rozmawiała z prezydentem Świdnicy.
- Informacje o rekrutacji do pracy w koncernie Electrolux to bardzo dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, również osób, które rozważają wyjazd za granicę. Dlatego apeluję do wszystkich świdniczan, którzy poszukują pracy, by postawili na Świdnicę i skorzystali z okazji, która więcej może się nie powtórzyć. Praca już teraz jest na miejscu, a z każdym miesiącem będzie jej przybywać - mówi prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek. Według szacunków w najbliższych latach w Świdnicy powstanie ok. 2 tys. nowych miejsc pracy. Za kilka miesięcy ogłoszona będzie rekrutacja na stanowiska produkcyjne w nowej fabryce koncernu Electrolux. - Będziemy poszukiwać ludzi, którzy mają zdolności manualne. A przede wszystkim osób, które chcą pracować i mają minimum wykształcenie zawodowe. To podstawowe wymaganie - mówi Dagmara Słowik, dodając, że oferty przyjmowane są cały czas i na wszystkie stanowiska. Szukamy najlepszych, dlatego aplikacje będzie można składać przez kilka lat, bo tyle potrwa rekrutacja w rozwijającej się firmie. Przychylniej spoglądamy na świdniczan, ponieważ dla nas, jako pracodawcy lepiej jest, gdy w nowej firmie pracują mieszkańcy danej społeczności. Gdzie składać oferty pracy? >>> zobacz


24 maja 2006 - Praca od zaraz

Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego Creyf's Polska oddział we Wrocławiu poszukujemy młodych pełnoletnich osób na stanowisko hostessy przy kolportażu ulotek na terenie Świdnicy.
Praca od zaraz do 10 czerwca, od poniedziałku do soboty po 8 godzin dziennie. Istnieje możliwość pracy na zmianę z drugą osobą.
Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 071 - 341 89 94 w godzinach 9.00-17.00, lub mailem - napisz


24 maja 2006 - Współpraca z Ostritz

Dużym sukcesem zakończyła się wczorajsza rewizyta Burmistrza niemieckiej Gminy Ostritz, który wraz ze swoją zastępczynią spotkał się z władzami Gminy w Urzędzie Miasta w Jaworzynie Śląskiej, by podpisać deklarację partnerskiej współpracy pomiędzy gminami.
W trakcie spotkania zostały poruszone tematy i problemy ważne dla obu gmin. Omówiono szczegóły współpracy: propozycję wymiany dzieci szkół podstawowych i współpracę ze strażakami z Polski i Niemiec. Burmistrz Tschirner wyrażał zainteresowanie nawiązaniem współpracy z Gminą Jaworzyna Śląska na wielu płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Podkreślał również, że wzajemne wizje współpracy obu miast mają wiele punktów wspólnych i dlatego nawiązanie kontaktów może przynieść korzyści dla obu stron. Zwieńczeniem rozmów było podpisanie przez Burmistrz Halinę Dydycz i Burmistrza Ostritz deklaracji partnerskiej współpracy pomiędzy Gminami Jaworzyna Śląska i Ostritz, która dotyczy realizacji dwóch projektów: budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej. Podczas wizyty goście z Niemiec odwiedzili Szkołę Podstawową w Jaworzynie Śląskiej, obejrzeli budowę sali gimnastycznej i remizy strażackiej. Szczególnie zachwyciły ich eksponaty zgromadzone w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Podsumowaniem wizyty było spotkanie z Dyrektorem Krzysztofem Sołtysem w Gimnazjum Nr 1 w Jaworzynie Śląskiej.
Podpisanie oficjalnej umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska i Ostritz planowane jest na 27 sierpnia, kiedy to w Gminie odbywać się będą uroczystości dożynkowe.


24 maja 2006 - W promieniach słońca i strugach deszczu

Występy uczniów placówek oświatowych, zespołów rockowych i disco-polo, dobra zabawa dla wszystkich, niezależnie od wieku. Koncerty gwiazd: Boys, Happysad i Mandaryny. Tak w wielkim skrócie wyglądała kulturalna część tegorocznych obchodów Dni Ziemi Strzegomskiej.
Na dwudniową imprezę przybyli licznie mieszkańcy miasta i gminy Strzegom oraz przyjezdni. W pierwszym dniu wystąpiły dzieci i młodzież z PSP Nr 4, PSP Nr 2 i PSP w Olszanach, a także z Gimnazjum Nr 1 i 2 oraz sekcja wokalna SCK. Gwiazdami tego dnia były zespoły BOYS i SKANER. Okazało się, że takie przeboje jak "Jesteś szalona", "Miała matka syna" itd., znają doskonale zarówno dzieci, jak i młodzież. Rozbawiona publiczność kontynuowała zabawę, kiedy na scenie pojawił się zespół MEFISTO. Niestety ulewny deszcz zakończył pierwszy dzień DZS na długo przed czasem.
Niedzielne koncerty zespołów rockowych ściągnęły fanów tej muzyki. Zagrały FIKCJA, NAIV oraz MUZYKA KOŃCA LATA. Bez wątpienia gwiazdą był zespół HAPPYSAD. Tegoroczne Dni Ziemi Strzegomskiej zamknął koncert MANDARYNY, która w ok. godzinnym występie zaprezentowała największe przeboje: "Here I Go Again", "Ev'ry night" oraz "You Give Love A Bad Name". Na scenie towarzyszyła jej grupa tancerzy - Mandaryna Dance Studio.
Organizatorami DZS 2006 była Rada Miejska Gminy Strzegom, Burmistrz Strzegomia oraz Strzegomskie Centrum Kultury.


24 maja 2006 - Budowa mieszkań rozpoczęta

Ruszyła budowa nowego bloku socjalnego w Świdnicy. Zaledwie dwa miesiące temu miasto otrzymało decyzję o przyznaniu 890 tys. zł dotacji na ten cel z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- Warunkiem wykorzystania pieniędzy jest zrealizowanie inwestycji przed zakończeniem 2006 r., dlatego robiliśmy wszystko, by prace rozpoczęły się jak najwcześniej. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wyraził zgodę na wyłonienie wykonawcy podczas negocjacji, a nie w przetargu, co przyspieszyło rozpoczęcie prac. Dzięki temu nowy budynek z mieszkaniami socjalnymi, na które czekają świdniczanie będzie gotowy już w połowie listopada - zapowiada Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Inwestycja pochłonie 2,5 mln zł. Nowy obiekt przy ul. Parkowej będzie miał trzy kondygnacje i jedną klatkę schodową. W bloku będzie mogło zamieszkać 39 rodzin w mieszkaniach (1-, 2-pokojowych, o pow. od 33 do 44 m kw.). Mieszkania będą wykończone, a łazienki wyposażone. Do ogrzewania lokali, podgrzewania wody oraz do gotowania będzie służył piec na węgiel i np. drewno. Wszystko po to, by nowi mieszkańcy jak najmniej pieniędzy wydawali na utrzymanie mieszkań. Sprzyjało temu będzie ocieplenie budynku oraz okna z PCV. Obiekt będzie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


24 maja 2006 - Pracują w piątek

Informujemy, że w związku z pielgrzymką Benedykta XVI i decyzją Premiera Kazimierza Marcinkiewicza o ustaleniu 26 maja dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej praca w Starostwie Powiatowym w Świdnicy będzie przebiegała w trybie dyżurowym.
Wszystkie wydziały, które obsługują petentów: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, Wydział Budownictwa, Nieruchomości, Zarządzania Kryzysowego, Oświaty oraz Biuro ds. Europejskich będą przyjmować interesantów i realizować bieżące sprawy w dotychczasowych godzinach pracy, czyli od 7.15 do 15.15.
Podobnie pracować będą jednostki podległe starostwu. Dotyczy to Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Biura Geodezji i Katastru.


24 maja 2006 - Beata Ostrowicka w Strzegomiu

W ramach akcji "Z książką na walizkach" będzie gościć w Strzegomiu Beata Ostrowicka, popularna autorka powieści przygodowych dla dzieci i młodzieży.
Jej książki odznaczają się dużą fantazją, żywą akcją, wielowątkową fabułą i humorem. Dzięki sprawnemu warsztatowi literackiemu pisarka umiejętnie łączy różne gatunki i motywy literatury dziecięcej i młodzieżowej. Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza na dwa spotkania autorskie, które odbędą się 1 czerwca w Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu o godz. 13.30 i w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goczałkowie o godz. 16.30.
Jest to niepowtarzalna okazja, by zadać pisarce pytania i zdobyć jej autograf.


24 maja 2006 - Festyny rodzinne i Dzień Dziecka

Maj i czerwiec to miesiące festynów rodzinnych w szkołach, na które zapraszani są policjanci. Wzorem lat ubiegłych również w tym roku funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich, Dzielnicowi oraz Przewodnicy psów wezmą udział w kilkunastu imprezach organizowanych w powiecie świdnickim.
31 maja festyn w przedszkolu nr 15 w Świdnicy,
1 czerwca w Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Świdnicy,
2 czerwca - Gimnazjum nr 5 w Bystrzycy Górnej i "Dni Żarowa" w Żarowie,
3 czerwca festyn w SP nr 4 w Świdnicy i SP w Lubachowie,
8 czerwca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy Górnej,
10 czerwca festyn w SP nr 5 w Świdnicy.
A pierwszego czerwca Policjanci zapraszają wszystkie dzieci do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy na "Dzień otwarty", tego dnia będzie można poznać pracę policjantów.


24 maja 2006 - "Kocham cię mamo"

Ogłoszony przez Ośrodek Kultury w Jaworzynie Śl. konkurs "Kocham Cię Mamo" zainteresował dzieci i młodzież z całej gminy. Plonem tego jest ponad 140 prac dostarczonych na konkurs plastyczny, poetycki i literacki.
26 maja w Ośrodku Kultury w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się - w ramach wieczorów artystycznych - spotkanie z okazji Dnia Mamy.
W programie:
- "Wierszem malowane" - prezentacja wierszy w konkursie "Kocham Cię Mamo"
- Wystawa prac plastycznych
- Wręczenie nagród w konkursie poetyckim, literackim i plastycznym
Rozpoczęcie spotkania o godz. 17:00 w sali widowiskowej SOKiBP, ul. Powstańców 3.
Serdecznie zapraszamy uczestników konkursu, ich Mamy oraz wszystkich zainteresowanych.


24 maja 2006 - Dziewczęta i chłopcy klas trzecich

Chcesz miło i aktywnie spędzić popołudnie - przyjdź do nas - zapraszamy dziewczęta i chłopców klas trzecich ze szkół podstawowych.
Sekcja siatkówki MKS Świdnica zaprasza na zajęcia sportowo-rekreacyjne w hali sportowej przy ulicy Pionierów. Dla dziewcząt - siatkówka, dla chłopców - lekkaatletyka.
Zajęcia odbywać się będą w każdy czwartek o godzinie 15.30


23 maja 2006 - Kolejna wystawa

Jeszcze tylko kilka dni będzie można oglądać wystawę prac Ewy Solimy w naszej galerii - "Galerii Dziennika" .
W najbliższych dniach otwarta zostanie wystawa prac znanej w kraju i zagranicą artystki. Wystawiać swoje dzieła będzie Hanna Bakuła. Będzie to wystawa jedyna, wyjątkowa, wystawa jaka już nie może mieć miejsca w żadnej żywej galerii. Wystawa taka może mieć miejsce jedynie w internecie, ponieważ tysiące prac malarki zdobi galerie, instytucje, mieszkania kolekcjonerów i nie jest możliwe zgromadzenie ich w jednym miejscu. U nas znajdą się też takie prace.


23 maja 2006 - Konkurs dla wspólnot

Dokładnie 100 tys. zł jest do rozdysponowanie wśród wspólnot mieszkaniowych w dorocznym konkursie ogłaszanym przez Prezydenta Świdnicy. Jednak ta kwota, podobnie jak prze rokiem, już wkrótce może wzrosnąć dwukrotnie. Wspólnoty mieszkaniowe mogą się starać o zwrot nawet połowy kosztów remontów. Pieniądze dołożone będą do: remontu lub ocieplenia elewacji, remontu dachu, wykonania lub remontu chodnika i oświetlenia na nieruchomości wspólnoty, wykonania ogrodzenia nieruchomości wspólnoty od strony ulicy, wykonanie przyłącza uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej.
Wzory oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, w Referacie Infrastruktury Technicznej (pok. 204, II p.) lub w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej (pok. nr 221, II p.). Można je również pobrać ze strony internetowej - pobierz.
Kompletne oferty należy składać do 30 czerwca, do godziny 15.00, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu (pok. 27). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 074 856-28-57. W ubiegłym roku dotacje otrzymało 46 wspólnot. Na dofinansowanie przeprowadzonych przez nie prac przeznaczono ponad 194 tys. zł.


23 maja 2006 - Recytatorzy

17 maja w PSP im. Adama Mickiewicza w Olszanach odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV - VI. Patronat nad konkursem objął burmistrz Lech Markiewicz, który ufundował nagrody książkowe dla laureatów oraz dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników konkursu.
Tego dnia w sali gimnastycznej zgromadziło się 21 recytatorów, reprezentantów całej gminy, którzy zostali wyłonieni w szkolnych konkursach recytatorskich. W jury zasiadły nauczycielki: Danuta Umer (PSP Olszany), Lucyna Soboń-Stępień (ZSP Jaroszów) i Irena Karczewska (PSP Kostrza). Komisja oceniała występy uczniów według ustalonych kryteriów: dykcja, interpretacja, opanowanie tekstu i ogólne wrażenia. Pierwsze miejsce zajęła Adrianna Lubera z PSP Nr 2, drugie - Izabela Walc z ZSP w Jaroszowie, a trzecie - Karolina Kupczyk z PSP Nr 4. Za wspaniałą interpretację wiersza pt. "Kaktus" wyróżniony został Mateusz Jastrzębski z PSP w Kostrzy.
Atmosfera panująca podczas konkursu była pełna powagi. W oczekiwaniu na werdykt komisji konkursowej swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali uczniowie z PSP w Olszanach. O celowości i konieczności wspierania szczególnie uzdolnionych młodych ludzi naszego rejonu są przekonani samorządowcy, którzy doceniają i rozumieją ideę propagowania poezji wśród dzieci.


23 maja 2006 - Wielkie Dyktando

Już 10 czerwca o godzinie 14.00, w siedzibie biblioteki, przy ul. Franciszkańskiej mieszkańcy Powiatu Świdnickiego będą mieli okazje sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne w I Dyktandzie Świdnickim. Impreza ma charakter otwarty, w zmaganiach może bowiem wziąć udział każdy bez względu na wiek i wykształcenie.
Organizatorami dyktanda są: Świdnicki Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Liga Kobiet Polskich.
Udział w zmaganiach należy potwierdzić drogą elektroniczna na adres mailowy: lkpswidnica@wp.pl lub dzwoniąc do siedziby biblioteki pod nr telefonu 074/ 640 09 40.


23 maja 2006 - Nastała jasność

Na poprawę jakości życia mieszkańców Strzegomia wpłynie wykonane niedawno oświetlenie na ulicy Mickiewicza (na odcinku od Al. Woj. Pol. do ul. Koszarowej).
W okresie niespełna dwóch miesięcy postawiono tam 28 słupów i zamontowano tyle samo opraw oświetleniowych. Wykonawcą inwestycji był Zakład Handlowo-Usługowy FIREL z Dzierżoniowa wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Fundusze na budowę oświetlenia pochodziły z budżetu gminy.
15 maja w odbiorze uczestniczyli: dyrektor firmy z Dzierżoniowa - Jan Borkowski, burmistrz Lech Markiewicz, radny Tadeusz Laska oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa. Zamontowane oświetlenie na ul. Mickiewicza jest jednym z dowodów na to, że zaplanowane w gminie inwestycje posuwają się sukcesywnie do przodu.


23 maja 2006 - Herb należy do wszystkich

W ubiegłym tygodniu sąd oddalił pozew złożony przez Gminę Jaworzyna Śląska o "nakazanie aby pozwany usunął ze strony internetowej www.jaworzyna.org.pl i zaprzestał używać bez zgody herb miasta", oraz zasądzenie od pozwanego Konrada Szymańskiego - administratora strony zadośćuczynienia w kwocie 5.000 zł na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Sędzia prowadzący sprawę nie przychylił się do argumentów wytaczanych przez pełnomocnika reprezentującego Gminę, po zapoznaniu się materiałem dowodowym wniesionym do sprawy przez strony - oddalił pozew, zasądzając na rzecz pozwanego administratora, zwrot poniesionych kosztów procesowych. Na koniec sędzia wyjaśnił, że "Herb jest własnością wszystkich mieszkańców gminy".


22 maja 2006 - Silne wiatry

Informujemy, że dzisiaj na obszarze Polski południowo-zachodniej od godzin wieczornych i w nocy wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z miejscowymi przelotnymi opadami deszczu i burzami. Burzom towarzyszyć będzie okresami dość silny i porywisty wiatr osiągający w nocy prędkość od 18-21 m/s (65-75 km/godz.) Jutro, wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, w porywach osiągający prędkość 17-20 m/s (60-70 km/godz.), wieczorem słabnący, zachodni i południowo-zachodni.
Wojewoda dolnośląski zwraca się do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie ostrożności i odpowiednie zabezpieczenie budynków, a także samochodów i wszystkich przedmiotów stanowiących zagrożenie w przypadku wystąpienia silnego wiatru. Informujemy również, że Wydział Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu całą dobę monitoruje sytuację na terenie województwa.


22 maja 2006 - Żeglarze z Komendy

W dniach 20-21 maja w Sławie odbyły się II Regaty Żeglarskie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji i Przewodniczącego NSZZ Policjantów we Wrocławiu.
W Regatach wzięli udział policjanci z Dolnego Śląska, w tym dwie załogi reprezentujące Komendę Powiatową Policji w Świdnicy. Załoga w składzie Andrzej Zapart, Robert Hamuda i Sabina Woźny zajęła I miejsce, załoga w składzie Stanisław Dybisz, Jerzy Kałużny i Zbigniew Walkowski zajęła III miejsce. Regaty odbyły się przy silnym porywistym wietrze.
Zdołano rozegrać cztery biegi w sobotę. W niedziele nie przeprowadzono żadnego wyścigu z uwagi na zbyt silny wiatr 7-8 stopni w skali Beuforta.


22 maja 2006 - Odwiedziny po latach

W sobotę na świdnickim Rynku spotkaliśmy Valerego Karpiy z Kijowa. Po krótkiej rozmowie okazało się, że mieszkał w dzieciństwie w naszym mieście. Jego ojciec stacjonował tutaj w jednej z jednostek Armii Czerwonej. Mieszkali w domu u zbiegu ulic Ofiar Oświęcimskich i dzisiejszej Armii Krajowej. Valery chodził do szkoły w Domu Oficera, I-piętro. Obecnie jest tam I Liceum Ogólnokształcące.
Wyjechał ze Świdnicy z rodziną w 1975 roku mając wtedy 12 lat. Wspomnienia z lat dziecięcych ciągną go by odwiedzić "stare kąty". Valery Karpiy jest żywym ambasadorem Świdnicy na Ukrainie. Opowiada wszystkim o naszym mieście, w pewnym sensie jest to tez jego miasto, tu biegał, tu bawił się z kolegami. Podczas spotkania przekazał nam kilka interesujących informacji. Wspólnie wybraliśmy się na krótką wycieczkę w miejsce i dla niego i dla nas dość tajemnicze. Byliśmy między innymi na terenie obiektów jakie wybudowali Rosjanie pod lasem w Witoszowie.
Podczas rozstania otrzymaliśmy od Valerego wspaniały prezent, jest nią historyczna już, pomarańczowa ogromna chusta jakich wiele oglądaliśmy na ekranach telewizorów podczas "pomarańczowej rewolucji". Jak nas zapewnił ona właśnie tam była podczas tych historycznych wydarzeń.


22 maja 2006 - Czwarty raz w Bawarii

Od 2002 roku Gimnazjum nr 1 im. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jaworzynie Śląskiej współpracuje z VS Pfeffenhausen, której dyrektorem jest Franz X. Dürrmeier. 8 maja grupa 20 uczniów i 3 nauczycieli pojechała już czwarty raz do Bawarii. Uczniowie i nauczyciele mieszkali u niemieckich rodzin. Podczas tygodniowego pobytu zobaczyli: Allianz Arenę w Monachium, zespół zamkowy w Oberschleißheim, pozostałości po rzymskim obozie w Eining, Klasztor w Weltenburgu, Landshut i zamek Prunn i Muzeum Chmielu w Wolnzach. Pływali statkiem po Dunaju i jeździli na letnim torze saneczkowym niedaleko Riedenburga.
Wspólnie z młodzieżą niemiecką wykonali projekt ze sztuki, gdzie materiałem potrzebnym do realizacji zadania były dachówki.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach nauki języka niemieckiego prowadzonych nowoczesnymi metodami, jak również w akcji sadzenia drzew. Pobyt zakończył wspólny udział we Mszy Świętej, grillowanie i dyskoteka.


22 maja 2006 - Sesja w Żarowie

25 maja o godzinie 10:00 odbędzie się w Żarowie sesja Rady Miejskiej.
Podczas sesji radni zajmą się między innymi: wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy Żarów na 2006 rok, powiększeniem terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Żarów, sprawą nadania imienia Szkole Podstawowej w Żarowie, przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przyznaniem odznaczenia "Złoty Dąb".


22 maja 2006 - Jest praca

Electrolux Poland Sp. z o. o. Żarów, ul. Fabryczna 4, firma mająca swoją siedzibę w WSSE Podstrefa Żarow, poszukuje pracowników na następujące stanowiska - >>> zobacz Jest też kolejna oferta pracy podczas wakacji dla ludzi młodych - >>> zobacz


21 maja 2006 - Półfinał Pucharu ZPRP Młodzików

Meczem Belpolu z KSSPR Końskie zakończył się dzisiaj Półfinał Pucharu ZPRP Młodzików rozgrywany w dniach 19-21 maja w Świdnicy.
KSSPR Końskie - KPR BEL-POL Świdnica 28:15 (15:7). W kolejnym meczu, KS Piotrkowianin-Kiper pokonał KS Vive Kielce - 31:15 (14:9).
KSSPR Końskie, KPR BEL-POL Świdnica uzyskały awans do Finału Pucharu ZPRP Młodzików.
Najlepszym zawodnikiem uznany został Stanisław Makowiejew KPR BEL-POL Świdnica. Najlepszym bramkarzem został Sebastian Pająk KSSPR Końskie. Najwięcej bramek zdobył Kamil Cieniek KS Vive Kielce na drugim miejscu uplasował się Stanisław Makowiejew KPR BEL-POL Świdnica.
Obszerna relacja zdjęciowa z turnieju - >>> zobacz


21 maja 2006 - "Jan Paweł II Wielki"

Dzisiaj w Świdnicy dobiegły końca czterodniowe obchody Dni Papieskich.
Zakończyły się projekcją drugiej części filmu "Jan Paweł II Wielki". W ciągu czterech dni odbyły się liczne wystawy, koncerty, projekcje, spotkania, przedstawienia. W dziale "fotografie" dziennika, zamieściliśmy relację zdjęciową z wystawy w Katedrze Świdnickiej, która odbyła się 19 maja - >>> zobacz


21 maja 2006 - Dwa razy po 1:3

Obie nasze drużyny występujące w czwartej lidze piłkarskiej przegrały swoje spotkania.
W sobotę - Zagłębie II Lubin - Polonia/Sparta Świdnica 3-1.
Dzisiaj AKS Strzegom nie sprostał grając na swoim boisku piłkarzom z Wałbrzycha. AKS Strzegom - Górnik/Zagłębie Wałbrzych 1-3.


21 maja 2006 - Dwa razy po 1:2

W rozegranym dzisiaj meczu o mistrzostwo ligi okręgowej seniorów zespół Victorii Świebodzice przegrał w meczu wyjazdowym z drużyną Górnika Zagłębia II Wałbrzych 1:2 (1:1).
Bramkę dla zespołu Victorii zdobył w 8 min. spotkania Robert Bodio.
Stal Świdnica swój mecz rozgrywała w Dzierżoniowie i podobnie jak Victoria, uległa Lechii Dzierżoniów 1:2.


21 maja 2006 - Piłkarska klasa A

Victoria Świebodzice - Sudety Dziećmorowice 1:0
AKS II Strzegom - Zjednoczeni Żarów 0:2
Włókniarz Głuszyca - Iskra Witków Śląski 6:2
Jedlinianka Jedlina Zdrój - Juventur Wałbrzych 0:6
Górnik Boguszów Gorce - Karolina Jaworzyna Śląska 3:1
Zieloni Mrowiny - Biały Orzeł Mieroszów 4:3
Granit Roztoka - LZS Bystrzyca Górna 5:3
Gwarek Wałbrzych - Grom Witków 2:4


21 maja 2006 - Gala Operetkowo-Musicalowa

28 maja o godzinie 20:00 w Świdnickim Ośrodku Kultury - Wielka Gala Operetkowo-Musicalowa.
Wystapią wspaniali soliści, balet, bogate dekoracje i barwne kostiumy, a wszystko przyprawione szczyptą humoru. W programie koncertu znajdują się największe przeboje z tak doskonale znanych wszystkim operetek i musicali, jak: Księżniczka czardasza, Hrabina Marica, Zemsta Nietoperza, Południowy Pacyfik, Upiór w operze, West Side Story, Hello Dolly, Świat się śmieje i wiele innych...
Przez meandry tego muzycznego świata publiczność poprowadzi konferansjer.
Bilety w cenie 25 zł są do nabycia w Świdnickim Ośrodku Kultury.


21 maja 2006 - Młodzieżowa rada obraduje

23 maja o godzinie 14.00 odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Świdnicy.
W jej trakcie młodzi radni wybiorą dwóch wiceprzewodniczących rady. Zajmą się problemem zanieczyszczeń w Świdnicy, omówią sprawy związane z poprawą wizerunku Parku Młodzieżowego.
Rozpatrzą projekt przeprowadzenia maratonu w Świdnicy. Obrady odbędą się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


21 maja 2006 - Nowa droga

17 maja miał miejsce uroczysty odbiór remontu drogi we wsi Tomkowa. Wykonano drogę gminną o ulepszonej nawierzchni. Choć długość tej drogi wynosi 220 m, to jednak jest to ważny odcinek dojazdowy do osiedla domków jednorodzinnych. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawił się komfort życia mieszkańców tzw. nowej Tomkowej. Jest to jednocześnie droga dojazdowa do pól - zatem zadowoleni będą też rolnicy,oraz Ci mieszkańcy, którzy będą dojeżdżać do boiska sportowego.
Kwota, jaką poniosła Gmina Jaworzyna Śląska na realizację zadania, to 28.000 zł i jest znacznie mniejsza od całkowitego kosztu inwestycji.
Z ramienia Gminy w odbiorze uczestniczyli: Pani Burmistrz Halina Dydycz, Zastępca Burmistrza Natalia Kita, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej Kazimierz Chęcik, Mirosław Staroń i Ryszard Lasocki - pracownicy Referatu Inżynierii Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, Prezes EKO - WOD Jadwiga Sośniak, radny wsi Tomkowa Józef Ziobro. Wieś reprezentowała sołtys Pani Ewa Kotula. Nową drogę poświęcił Ks. Andrzej Walów z Parafii w Wierzbnej.


20 maja 2006 - Półfinał Pucharu ZPRP Młodzików

Dzisiaj w Świdnicy trwa drugi dzień Półfinału Pucharu ZPRP Młodzików. Mecze rozgrywane są w Hali Sportowej na Osiedlu Zawiszów. Wyniki dzisiejszego turnieju:
PPM 51 - KSSPR Końskie - KS Piotrkowianin-Kiper - 31:15 (14:9)
PPM 52 - KS Vive Kielce - KPR BEL-POL Świdnica - 26:43 (12:19).
W klasyfikacji na najlepszego strzelca prowadzi Stanisław Makowiejew - ŚKPR Świdnica 24 bramki, drugi jest Kamil Cieniek - KS Vive Kielce 20 bramwk, na trzecim miejscu również zawodnik ze Świdnicy - Mateusz Piędziak - ŚKPR Świdnica 19 bramek.
Młodzi świdniccy szczypiorniści tym zwycięstwem zapewnili sobie udział w finale. Jutro kolejne mecze. O godzinie 10.oo - KSSPR Końskie - KS Piotrkowianin-Kiper, 11.3o - KS Vice Kielce - KPR BEL-POL Świdnica.
Jutro grają: 10.oo - KS Piotrkowianin-Kiper - KS Vive Kielce
11.3o - KPR BEL-POL Świdnica - KSSPR Końskie


20 maja 2006 - Rywalizacja zaprzyjaźnionych

19 i 20 maja w Świdnicy i Krzyżowej odbyły się mecze towarzyskie pomiędzy młodziczkami MKS Świdnica a reprezentacją niemieckiego regionu Bergstrasse (kadetki).
W pierwszym meczu rozegranym w Świdnicy drużyna gospodarzy wygrała 4:1 (rozegrano 5 setów bez względu na wynik). W poszczególnych setach uzyskano następujace wyniki 27:25, 25:20, 18:25, 25:21, 15:10. W drugim meczu, który został rozegrany w Krzyżowej padł remis 2:2 (rozegrano 4 sety), w setach 21:25, 27:25,; 25:21 oraz 9:15.
Skład: Anna Malina, Katarzyna Missa, Aleksandra Małodobra, Maja Jońska, Paulina Gryguć, Karolina Śledź, Magda Pieprz (tylko pierwszy mecz), Natalia Stawarska (tylko pierwszy mecz), Alicja Pospiszil (tylko pierwszy mecz), Sonia Twardysko, Anna Piguła (tylko drugi mecz), Monika Gasińska (tylko drugi mecz). W dwumeczu pokazała się młodziutka (6 klasa podstawówki) Martyna Nowak oraz w sobotnim meczu Joanna Smreczyńska (rozgrywająca Salosu Nowa Ruda), która najprawdopodobniej wzmocni nasz zespół w nadchodzącym sezonie.


20 maja 2006 - Poszukujemy

Poszukujemy i prosimy o kontakt.
Napisała do nas Pani, która przebywała niedawno w Ożersku - Rosja.
Tam spotkała rodzinę, która poszukuje w Świdnicy swoich bliskich. Oni wyjechali do Polski w latach 50-70. Jedna osoba z rodziny zamieszkała w Świdnicy. Nazywała się Danuta Jurewich, później wyszła chyba za mąż i nazywała się Danuta Cichoń i mieszkała przy ulicy Niepodległości. Urodziła się w latach 1930-1935, rodzina nie pamięta tego dokładnie. Pamiętają natomiast, że miała trzech braci - Stanisław, Bolesław i Czesław.


20 maja 2006 - Jarmark możliwości

Międzynarodową konferencję poświęconą wolontariatowi zaplanowano od 25 do 28 maja w Krzyżowej. Gościem specjalnym konferencji "Wolontariat jako fundament europejskiego społeczeństwa obywatelskiego" będzie Niemiec Rupert Neudeck, założyciel i duchowy przywódca komitetu "Cap Anamur", znanego z akcji ratowania uciekinierów politycznych na całym świecie. Podczas konferencji wystąpią także goście z Niemiec, Polski, Holandii i Ukrainy, m. in. przedstawiciele organizacji wolontariackich Amnesty International, Akcji Znak Pokuty, Pax Christi, czy Jezuickiego Wolontariatu Europejskiego. Do młodych świdniczan adresowany będzie szczególnie jarmark możliwości wolontariackich, który w pałacu w Krzyżowej rozpocznie się o godz. 16.00 w piątek, 26 maja.
- Blisko 20 organizacji wolontariackich zaprezentuje różne międzynarodowe projekty dla wolontariuszy z Polski, Niemiec i Ukrainy. Zależy nam na udziale jak największej grupy osób. Z tego też powodu wszystkich zainteresowanych zawiezie do Krzyżowej bezpłatny autobus. Warto zorientować się, jakie szanse i możliwości stwarza uczestnictwo w projektach wolontariackich - zachęcają przedstawiciele organizatora Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. - Dla wielu młodych ludzi praca w charakterze wolontariusza staje się niepowtarzalną okazją do zwiedzenia świata, poznania interesujących ludzi, zdobycia nowych umiejętności zawodowych i językowych. Obecni wolontariusze chętnie podzielą się z innymi własnymi indywidualnymi doświadczeniami i opowiedzą im o swojej wolontariackiej przygodzie. Podczas jarmarku otrzymać będzie można materiały informacyjne.
Bezpłatny autokar do Krzyżowej odjedzie ze Świdnicy z pl. Grunwaldzkiego o godzinie. 15.00. Powrót autokaru do Świdnicy o godzinie 20.00


20 maja 2006 - Kolejne punkty

Trwa już sezon kolarski. Nasza młoda zdolna kolarka, Natalia Frączak, zaczęła sezon dobrze, a na swoim koncie zbiera wciąż nowe punkty.
8 maja wzięła udział w II edycji Pucharu Polski, tym razem w Zamościu.
W jeździe indywidualnej na czas zajęła I miejsce w kategorii juniorek, dystansując kolejna zawodniczkę o 20 sekund. W starcie wspólnym był szósta. W pierwszej edycji Pucharu Polski Natalia była trzecia w jeździe indywidualnej na czas. Na najwyższym podium stanęła między innymi podczas wyścigu w Dzierżoniowie i Katowicach, dobrze spisała się w Chrząstowicach.
Trzymamy kciuki za następne starty!


19 maja 2006 - Już wkrótce..., a dziś pytanie konkursowe

12 czerwca o godzinie 17.00 w Hali Sportowej Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Osiedlu Zawiszów odbędzie się uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Świdnicy dwukrotnej złotej medalistce Mistrzostw Europy - Dorocie Świeniewicz.
Tego dnia na przybyłych czekać będzie mnóstwo atrakcji. Po oficjalnym nadaniu Tytułu Honorowego Obywatela Miasta odbędzie się mecz z udziałem koleżanek grających i trenujących kiedyś z Dorotą Świeniewicz w zespole Polonii Świdnica. Będą wspomnienia ludzi z nią związanych - przyjaciół, nauczycieli, znajomych. W trakcie meczu odbędą się także konkursy. Tego dnia zostaną wręczone piłki z podpisem Pani Doroty tym, którzy je wylicytują. O licytacji będziemy informować w naszym serwisie.
Wręczone zostaną też trzem osobom wspaniale wydane pisma siatkarskie "Super Volley". Numer ten jest związany właśnie z Dorotą Świeniewicz, i na każdym z nich złożyła dziś własnoręczny podpis. Otrzymają je Ci, którzy odpowiedzą na trzy pytania i prawidłową odpowiedź wraz ze swoimi danymi prześlą na nasz adres internetowy - wyślij. Losowanie odbędzie się 12 czerwca podczas uroczystości. Dziś pierwsze pytanie - z jakim numerem na koszulce występuje w reprezentacji Polski - "Złota Dorotka"?. Kolejne pytania wkrótce.


19 maja 2006 - Turniej rozpoczęty

Dzisiaj w Świdnicy rozpoczął się Półfinał Pucharu ZPRP Młodzików. Mecze rozgrywane są w Hali Sportowej na Osiedlu Zawiszów.
Znamy już wyniki pierwszych meczy. PPM 49 - KSSPR Końskie - KS Vive Kielce - 28:15 (15:7, PPM 50 - KPR BEL-POL Świdnica - KS Piotrkowianin-Kiper - 29:26 (18:12). W tabeli turnieju prowadzi KSSPR Końskie na drugim miejscu z taką samą ilością punktów jest KPR BEL-POL Świdnica.
W klasyfikacji na najlepszego strzelca prowadzi Stanisław Makowiejew - ŚKPR Świdnica z 9-cioma bramkami, kolejne miejsca: Dawid Głowacki MKS Piotrk. -Kiper 8, Sławomir Majchrzak KSSPR Końskie 8, Kamil Cieniek KS Vive Kilece 8, Marcin Pałka KSSPR Końskie 7.
Jutro kolejne mecze. O godzinie 10.oo - KSSPR Końskie - KS Piotrkowianin-Kiper, 11.3o - KS Vive Kielce - KPR BEL-POL Świdnica.


19 maja 2006 - XVI Zlot "Jaworzniaków" we Wrocławiu

Jutro o godzinie 9.00 wojewoda Krzysztof Grzelczyk weźmie udział w inauguracji XVI Zlotu "Jaworzniaków" w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zlot, zorganizowany przez wrocławski oddział Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy", zaplanowano na 19-21 maja W sobotę w godzinach 9.45-13.00 w Auli Leopoldina odbędzie się konferencja naukowa "Młodzież w Oporze Społecznym 1944-1989".
"Jaworzniacy" to fundacja założona w 1991 roku by pomagać byłym młodocianym więźniom politycznym lat 1944-1956 i ich rodzinom. Jej nazwa wywodzi się od tzw. "Progresywnego Więzienia dla Młodocianych" utworzonego w Jaworznie w 1951 roku. W latach stalinowskich trafiły tam tysiące młodych przeciwników władzy komunistycznej.


19 maja 2006 - Nowe zasady wypożyczeń

Od przyszłego miesiąca będą obowiązywały nowe zasady wypożyczania książek w Wypożyczalni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Książki będą wypożyczane na dwa tygodnie. Jeśli nie zostaną zwrócone w terminie czytelnikom będą naliczane kary w wysokości 10 gr. za dobę od każdego egzemplarza.
Jeśli dług wobec biblioteki przekroczy 10 zł czytelnik nie będzie mógł wypożyczać nowych pozycji. Decyzja o wprowadzeniu zmian w regulaminie ma związek z częstymi przypadkami przetrzymywania książek, bądź ich nie oddawania w ogóle.


19 maja 2006 - Igrzyska Dzieci szkół podstawowych

Dzisiaj na stadionie "Zawiszów" odbyły się Lekkoatletyczne Igrzyska Dzieci szkół podstawowych. Każdą szkołę reprezentowało po trzech zawodników i zawodniczek w sześciu konkurencjach.
Klasyfikacja w kolejności - dziewczęta: 60 m - Gabriela Zalewska SP8, Ola Czajkowska SP12, Ania Szydłowska SP1
300 m - Monika Spodniewska SP8, Ada Ryś SP1, Anita Bielaszka SP9
600 m - Karolina Liphardt SP1, Gosia Pawlak SP12, Martyna Podgórska SP4
skok w dal - Iza Natanek SP4, Wiktoria Bokszczanin SP1, Agnieszka Ciarkowska SP4
pchnięcie kulą - Paulina Kocjan SP15, Aneta Lubczyńska SP12, Joanna Jagielska SP9
piłeczka palantowa - Klaudia Gąsior SP8, Magda Krzyśko SP4, Agata Strzelecka SP1
chłopcy: 60 m - Tomasz Łynko SP4, Michał Mozalewski SP8, Damian Michalik SP4
300 m - Łukasz Krakowiński SP1, Michał Kobiela SP8, Paweł Szczupakiewicz SP12
1 000 m - Michał Główczak SP4, Jakub Dec SP4, Igor Mateja SP8
skok w dal - Daniel Natanek SP4, Filip Pałgan SP15, Wojtek Barylak SP10
pchnięcie kulą - Sebastian Twaróg SP8, Piotr Skierś SP10, Łukasz Kopyciak SP8
piłeczka palantowa - Tomek Grajzer SP15, Michał Rostkowski SP10, Jakub Molenda SP1
Wymienieni zawodnicy, reprezentować będą Świdnicę w zawodach lekkoatletycznych na szczeblu strefy wałbrzyskiej 30 maja. Zawody odbędą się 30 maja o godzinie 10.00 również na tym samym obiekcie. Organizatorem igrzysk byli: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.


19 maja 2006 - Będzie salon i mieszkania

Świebodzicki "Termet" od grudnia tamtego roku ubiegał się o zgodę na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla swoich nieruchomości przy ul. Wałbrzyskiej. 15 maja na sesji radni taką zgodę wyrazili. Oznacza to, że zarząd firmy będzie mógł zrealizować swoje plany inwestycyjne.
Te plany to zrobienie porządku na działce, na której dziś znajdują się już tylko ruiny starego przedszkola. Zakład zamierza tam wybudować nowoczesne centrum szkoleniowe, połączone z salonem wystawienniczym swoich wyrobów. W związku z tymi planami potrzebna jest decyzja Rady Miejskiej o przekwalifikowaniu tego terenu i przypisanie mu funkcji handlowo-usługowej.
Drugi projekt, dotyczył zmiany planu, która tym razem pozwoli na adaptację dawnego biurowca też przy ulicy Wałbrzyskiej na mieszkania. Od strony obecnych i byłych pracowników "Termetu" wyszedł pomysł, by w ten sposób zagospodarować opuszczony budynek. Znajdzie się tam lokum dla 6 rodzin. Na sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie poparli obie uchwały


19 maja 2006 - Przebudowa dzięki ZPORR

Po niedzieli coraz więcej drogowców będzie się pojawiać przy ul. Kazimierza Wielkiego. Rozpoczęły się roboty przy budowie nowej drogi i ronda. Na realizację wartej 8,5 mln zł inwestycji przyznano dofinansowanie z funduszy unijnych. Dzięki temu wzrośnie atrakcyjność terenów inwestycyjnych, a przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.
- W ubiegłym roku Świdnica zajęła drugie miejsce, tuż po Wrocławiu w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej na projekty drogowe. Cieszy mnie to bardzo, ponieważ pieniądze z UE otworzyły wiele możliwości na realizację inwestycji, na które wciąż brakuje pieniędzy - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przekazanych zostanie nieco ponad 6 mln zł. Po 1,97 mln zł do budowy dołoży się miasto i powiat. Według planu budowa zakończy się w połowie października. Jak zapowiadają wykonawcy prace będą prowadzone w ten sposób, by utrzymać ciągłość ruchu na drodze w kierunku Żarowa. Kierowcy muszą się jednak przygotować na utrudnienia i uzbroić w cierpliwość. Niebawem będzie zmieniona organizacja ruchu w rejonie budowy ronda na istniejącym skrzyżowaniu. Zamknięty zostanie fragment ul. Łukasińskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Esperantystów do skrzyżowania z ul. Stęczyńskiego - wzdłuż cmentarza). Zostaną zorganizowane objazdy i drogi tymczasowe. Nowa droga to: 1,56 km długość drogi po modernizacji, 3 skrzyżowania, 40 metrów średnicy będzie miało nowe rondo, 600 metrów będzie liczył ciąg rowerowo-pieszy, 7 przejść dla pieszych zostanie wybudowanych, a 4 będą zmodernizowane, 24 lampy zostaną ustawione wzdłuż drogi.


19 maja 2006 - Spotkanie z autorką

23 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy odbędzie się spotkanie autorskie z Moniką Szweją autorką wielu poczytnych powieści (m.in. "Zapiski stanu poważnego", "Romans na receptę", "Jestem nudziarą",)
Autorka jest laureatką wielu nagród.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 14.00. Wstęp jest wolny.


19 maja 2006 - Turniej Młodego Aktora

18 maja, w dzień urodzin Jana Pawła II odbył się w Żarowie VIII Turniej Młodego Aktora "Niezapominajka". W turnieju wzięli udział młodzi aktorzy z dwunastu przedszkoli i szkół Powiatu Świdnickiego.
Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Bednarz i Patrycja z Przedszkola nr-4 w Strzegomiu, Grupa z Publicznego Przedszkola nr-2 w Świebodzicach w składzie Paulina Zaręba, Kacper Głodek i Sandra Rewaj, Roksana Wysoczańska z Przedszkola nr-14 w Świdnicy.
Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Panią Elżbietę Kulas otrzymała Lidia Kalandyk ze Szkoły Podstawowej w Żarowie.
Grand Prix Turnieju i tytuł Super Aktora przyznano aktorom z Przedszkola Miejskiego nr-14 w Świdnicy za bajkę pt. "Wiewiórka Łapiskórka". W rolę postaci z bajki wcielili się Hubert Konior, Martyna Horoszko, Grzegorz Radziwiłko, Maciej Roszak. Oprócz zaszczytnego tytułu Super Aktora mali adepci sztuki teatralnej wywalczyli nagrodę specjalną dla całej grupy przedszkolnej ufundowaną przez Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu Pana Jana Jerzego Karmińskiego.


18 maja 2006 - "Majowe bukiety"

16 maja w auli Szkoły Podstawowej nr 10 odbyła się XI Wystawa Kwiatów "Majowe bukiety".
Ponad 80 kompozycji z żywych kwiatów ocenili rodzice, którzy oddawali swe głosy w czasie trwania zebrania.
Pierwsze miejsce zdobyła Angelika Danił z klasy IVb, drugie miejsce zajęła Dorota Jurek z IIIa oraz Joanna Biniak i Sylwia Jura z klasy VB a na trzecim miejscu uplasowały się Joasia Hasik i Daniel Kalemba z klasy Ia.


18 maja 2006 - Turniej Tańca

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach zaprasza na Drugi Świebodzicki Turniej Tańca, który odbędzie się 27 maja w Hali Sportowej OSiR-u w Świebodzicach przy ulicy Mieszka Starego 6.
O godzinie 10.00 - Disco Dance a o godzinie 15.00 - Taniec Towarzyski.


18 maja 2006 - Dziewczęta i chłopcy klas trzecich

Chcesz miło i aktywnie spędzić popołudnie - przyjdź do nas - zapraszamy dziewczęta i chłopców klas trzecich ze szkół podstawowych.
Sekcja siatkówki MKS Świdnica zaprasza na zajęcia sportowo-rekreacyjne w hali sportowej przy ulicy Pionierów. Dla dziewcząt - siatkówka, dla chłopców - lekkaatletyka.
Zajęcia odbywać się będą w każdy czwartek o godzinie 15.30


18 maja 2006 - O pracy na stronie

Kilkanaście ofert pracy zostało opublikowanych w witrynie Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Można znaleźć tam informacje o rekrutacji do fabryk firm: Colgate-Palmolive, Electrolux (Żarów), Klingenburg International, Krause i Wagony Świdnica.
- Mieszkańcy skarżyli się, że szukając pracy w Internecie błądzą po wielu stronach. Dlatego postanowiliśmy w jednym miejscu gromadzić oferty od przedsiębiorców szukających ludzi do pracy w Świdnicy, wszak zależy nam, by to świdniczanie mieli największe szanse na znalezienie zatrudnienia - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. Już wkrótce na stronie znajdą się oferty pracy w świdnickiej fabryce Electrolux. O planach rekrutacyjnych firmy prezydent Świdnicy w przyszłym tygodniu będzie rozmawiał z szefową działu personalnego, odpowiedzialną za nabór pracowników do nowego zakładu.
Świdnickich pracodawców, którzy poszukują nowych pracowników zachęcamy do przesyłania swoich ofert, które bezpłatnie będziemy publikować na stronie internetowej miasta. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rzecznik@um.swidnica.pl


18 maja 2006 - Konkurs czytelniczy

12 maja w Szkole Podstawowej nr 10 w Świdnicy odbył się szkolny konkurs czytelniczy dla klas 0 - 3 pod hasłem: "Przygody Pippi" w ramach ogólnopolskiej akcji "Całą Polska czyta dzieciom". Uczestnicy podzieleni byli na poszczególne kategorie wiekowe, a oto zwycięzcy:
w grupie oddziałów przedszkolnych laureatami zostali: Mateusz Kopyra, Łukasz Socha i Aleksandra Klimkiewicz.
W grupie klas I zwyciężyli: Anna Kozicka (1b), Kamil Rusak (1a) oraz Klaudia Kurnik (1b).
W kategorii klas 2 - 3 najlepiej poradzili sobie: Weronika Tułpatowicz (3a), Antonina Klimkiewicz (2a) i Natalia Sierzputowska (2b).
Natomiast w poniedziałek, tj. 15 maja odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem: "Wiem, bo czytałem - Talkienada" w którym udział wzięli uczniowie klas 4 - 6. Laureatami konkursu zostali: Jan Ciućka (6a), Karolina Gąsior (6c), Konrad Brajczewski (6a). Inicjatorką imprezy była p. Zdzisława Salwierak, która zachęciła młodzież do poznania twórczości J. R. R. Talkiena.


18 maja 2006 - Odcinek specjalny

W jutrzejszym programie Odcinek Specjalny gośćmi będą świetnie znani wszystkim zawodnicy - Andrzej Mancin i jego pilot Ryszard Ciupka. Wspólnie podsumujemy 34 Rajd Elmot Remy. Będziemy rozmawiać o szutrowym Rajdzie Festiwalowym, który odbędzie się już w najbliższą sobotę i w którym załoga Mancin/ Ciupka wystartuje swoim Lancerem. Jak zwykle nie zabraknie także luźnych rozmów o tym co dzieje się w polskim sporcie motorowym.
Zapraszamy do słuchania programu o godzinie 19.00
Liczymy na Waszą obecność i czynny udział w programie. Zachęcamy również do pisania maili i zadawania pytań Andrzejowi Mancinowi i Ryszardowi Ciupce - zapytaj
Zapraszamy także do pisania na radiowe - 8704567
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


18 maja 2006 - Idol III już na wodzie

6 maja świdnicki żeglarz i budowniczy jachtów Jan Ząbek z udziałem przyjaciół - żeglarzy, dokonał przewiezienia do Szczecina i wodowania swojego jachtu morskiego IDOL III. Dzień wcześniej w późnych godzinach wieczornych jacht został załadowany na przyczepę, i zawieziony do Szczecina, gdzie w porcie Pałacu Młodzieży został zwodowany. Obecnie trwają prace wykończeniowe i próby stateczności jachtu.
3 czerwca jacht wyjdzie w swój pierwszy rejs po Bałtyku, zawita między innymi do stolicy Szwecji - Sztokholmu, z załogą żeglarzy świdnickich pod dowództwem Jana Ząbka. Patronat nad rejsem objęło Starostwo Powiatowe w Świdnicy, jacht będzie pływał z oficjalną flagą Starostwa.
Z jachtu będą korzystać żeglarze świdniccy w celach turystycznych i szkoleniowych.


18 maja 2006 - Prywatyzacji szpitala ciąg dalszy

Do środy, 10 maja, do Urzędu Miejskiego składać można było oferty, dotyczące zakupu udziałów w spółce "Mikulicz". W przewidzianym terminie wpłynęły dwie oferty.
Otwarto je 12 maja, a powołana przez burmistrza Wysoczańskiego komisja zbadać miała, czy przedłożone oferty spełniają wymogi, postawione w memorandum przetargowym. Komisja swoją pracę zakończyła na drugim posiedzeniu, 15 maja. Obie oferty uznano za prawidłowe.
Jak poinformowała na sesji Rady Miejskiej w dniu 15 maja wiceburmistrz Elżbieta Wiszniewska, zakupem udziałów zainteresowane są Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz EMC Instytut Medyczny SA we Wrocławiu. Spółka znana jest też pod nazwą EuroMediCare. W lipcu ubiegłego roku spółka została wprowadzona na Giełdę Papierów Wartościowych.
W tej chwili obaj oferenci przyglądają się działalności szpitala w Świebodzicach. Po 25 maja rozpoczną się właściwe negocjacje, które wyłonić będą miały przyszłego nabywcę pakietu większościowego w spółce "Mikulicz". Warunkiem nabycia udziałów jest nie tylko zapłata za nie, ale udzielenie gwarancji wykonania szeregu inwestycji w obiekcie.


18 maja 2006 - Sprawcy rozboju zatrzymani

15 maja dwóch 15-latków wracających z Tesco zostało zaczepionych pod pretekstem spytania o godzinę przez mężczyzn siedzących na ławce, dwaj inni mężczyźni stali za drzewem.
W momencie gdy jeden z 15-latków pytany był o godzinę wyskoczyli zza drzewa pozostali sprawcy, jeden z nich złapał za rękę chłopaka, który posiadał przy sobie telefon komórkowy, nakazując oddanie telefonu, gdy odmówił został uderzony pięścią w tył głowy, w wyniku uderzenia upuścił telefon, który został zabrany przez jednego ze sprawców, napastnicy bardzo szybko oddalili się z miejsca zdarzenia uciekając w kierunku ul. Ofiar Oświęcimskich.
Napadnięci młodzi chłopcy zgłosili się do Komendy powiadamiając o rozboju, podjęte natychmiast czynności przez funkcjonariuszy Sekcji POG doprowadziły do odnalezienia i zatrzymania w bezpośrednim pościgu 4 sprawców rozboju. Młodzi mężczyźni w wieku 16-20 lat byli wcześniej notowani przez Policję za podobne przestępstwa - wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Zostali umieszczeni w PDOZ KPP w Świdnicy nieletniego przewieziono do PIDz w Wałbrzychu.


18 maja 2006 - Więcej zieleni

Na przełomie maja i czerwca powinna zakończyć się gruntowna przebudowa części ul. Komunardów. To efekt porozumienia władz miasta z właścicielami restauracji "Stylowa", pizzerii "Ramona" oraz czekoladziarni "Chocoffe".
- Chcemy by ul. Komunardów zyskała nowy blask i stała się miejscem reprezentacyjnym. Z pewnością na to zasługuje, ponieważ znajduje się w ścisłym centrum miasta. Mam nadzieję, że już wkrótce świdniczanie będą mile zaskoczeni, ponieważ to miejsce zmieni się nie do poznania - zapowiada Ireneusz Pałac, zastępca prezydent Świdnicy. Według planu przy ul. Komunardów chodnik zostanie wyłożony kostką (ciąg od ul. Księcia Bolka do Bolesława Chrobrego), powstaną ogródki, a pozostały teren obsadzony zostanie zielenią min. cyprysami, różnokolorowymi berberysami, trzmieliną, jałowcem, bukszpanem oraz kwiatami rabatowymi. Za część robót zapłaci miasto - 115 tys. zł. Do tego dołożą się przedsiębiorcy, którzy w sumie wydadzą 12 tys. zł na przygotowanie ogródków.


18 maja 2006 - Park Przemysłowo-Technologiczny

Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej wyraziła zgodę na utworzenie spółki zarządzającej Jaworzyńskim Intermodalnym Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, zlokalizowanym w obrębie wsi Pasieczna i miasta Jaworzyna Śląska.
Powołanie spółki zarządzającej jest niezwykle ważne, bowiem stwarza Gminie możliwość wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie budowy parku. Dlatego też zostały podjęte działania zmierzające do utworzenia spółki zarządzającej parkiem, którego udziałowcem będzie m.in. Gmina Jaworzyna Śląska. Spółka taka będzie działała w okresie, minimum 5 lat, jako non-profit. W tym okresie jej zadaniem będzie, m.in., wystąpienie o środki unijne na projekty doradcze i inwestycyjne w celu przygotowania infrastruktury dla przyszłych inwestorów. Należy dodać, że poziom dofinansowania sięga 87,5% kosztów kwalifikowanych. Działalność spółki skupiać się będzie również na promowaniu parku i poszukiwaniu inwestorów.
Działania na rzecz utworzenia i rozwoju Jaworzyńskiego Intermodalnego Parku Przemysłowo-Technologicznego zostały podjęte w celu stworzenia atrakcyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, pobudzenia rozwoju transportu oraz rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.
Zakłada się, że działalność Jaworzyńskiego Intermodalnego Parku Przemysłowo-Technologicznego przyniesie korzyści dla Gminy Jaworzyna Śląska i regionu Dolnego Śląska.


18 maja 2006 - Droga jak nowa

Został zakończony remont odcinka drogi gminnej łączącej Wieśnicę z Żółkiewką. 8 maja w odbiorze drogi udział wzięli burmistrzowie Strzegomia, dyrektor firmy INBUD - Zygmunt Augustyn oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa.
Na najbardziej zniszczonym odcinku drogi łączącej obie wsie drogowcy nanieśli nową nawierzchnię bitumiczną. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo robót inżynieryjno-drogowych INBUD z Dzierżoniowa.
Fundusze na remont pochodziły z budżetu gminy.


18 maja 2006 - Wnioski o dopłaty złożone

15 maja upłynął termin składania wniosków przez rolników o dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej. Wszelkiej pomocy przy wypełnianiu wniosków udzielał w Urzędzie Miejskim w Żarowie Jan Mazur z Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych ze Świdnicy. W przypadku, kiedy rolnicy, szczególnie starsi, nie mogli przyjechać do Urzędu czy do Powiatowego Centrum Doradców Rolniczych doradca umawiał się z nimi w domu.
Jan Mazur powiedział, że w roku ubiegłym złożono ok. 80 wniosków a w tym roku ok.150 wniosków. Tegoroczny wynik jest lepszy przede wszystkim dlatego, że rolnicy coraz lepiej orientują się w zasadach unijnej pomocy. Zdają sobie sprawę z korzyści jakie niesie członkostwo w Unii Europejskiej, a co najważniejsze są bardziej zdyscyplinowani niż w roku ubiegłym.


18 maja 2006 - V Integracyjne Mistrzostwa

W tym roku po raz czwarty V Integracyjne Drużynowe Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Tenisie Stołowym. Idea mistrzostw zgromadziła dziewięć drużyn, reprezentujących placówki wychowania pozaszkolnego z województwa dolnośląskiego, między innymi z MDK Legnica, MDK Wrocław Fabryczna, MDK Lubań.
Rywalizowały: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy. Miejsce drugie przypadło drużynie Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław Fabryczna. Natomiast trzecie miejsce zajęła drużyna Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, której kapitanem i opiekunem jest Krzysztof Rogóż - instruktor Sekcji Tenisa Stołowego.


18 maja 2006 - Program Romski

Świebodzice, tak jak w ubiegłych latach, są beneficjentem Programu Romskiego, finansowanego ze środków rządowych Tego roku, mimo dużej ilości wniosków, Świebodzice otrzymają pieniądze przede wszystkim na zadania z zakresu edukacji.
I tak dzięki pieniądzom, które przekaże Urząd Wojewódzki uda się zrealizować kilka zamiarów. 14.320 złotych wpłynie na edukację przedszkolną, którą objęte będzie ośmioro dzieci. Już więc w tej najwcześniejszej fazie nauki da się dzieciom równe szanse startu. 5 tysięcy złotych to pieniądze na organizację wypoczynku na kolonie i zimowiska. 2 tysiące - kwota na utrzymanie zespołu folklorystycznego przy SP nr 3. Wedle zapewnień przedstawicieli UW, będą tez środki na dalsze zatrudnienie asystenta romskiego.
Do budżetu miasta wpłynie 91.117 złotych w ramach zwiększonej subwencji oświatowej. To pieniądze na bieżącą pracę pedagogiczną z dziećmi romskimi - organizację zajęć dodatkowych, wyrównawczych, spotkania z logopedą czy psychologiem. To także środki na zatrudnienie nauczyciela - asystenta, osoby z wykształceniem pedagogicznym, która wspierać ma asystenta romskiego.


17 maja 2006 - Dni Papieskie

Jutro w Świdnicy rozpoczynają się obchody Dni Papieskich.
W dniach 18-21 maja odbywać się będą liczne konkursy, koncerty, wystawy, przedstawienia. Między innymi wystawiona zostanie sztuka Karola Wojtyły zatytułowana "Przed sklepem jubilera" w reżyserii Andrzeja Marii Marczewskiego i w wykonaniu Teatru Rampa.

Szczegółowy program - >>> zobacz


17 maja 2006 - Przygotowania rozpoczęte

W związku z trwającymi przygotowaniami do uroczystego nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta złotej medalistce Mistrzostw Europy - Dorocie Świeniewicz, Miejski Klub Siatkówki "Świdnica" prosi o kontakt osoby działające w sekcji siatkówki kobiet w latach 1988-1993. Prosimy byłe zawodniczki, działaczy i trenerów o potwierdzenie swojego udziału w wydarzeniu. Uroczystość nadania zaplanowana została na 12 czerwca na godzinę 17.00. Uroczystość odbędzie się w hali sportowej na Osiedlu Zawiszów. Na przybyłych czeka mnóstwo atrakcji.
Kontakt - Elżbieta Gaszyńska - telefon 0-500-272-810
lub e-mail - mks@dziennik.swidnica.pl Kilka koleżanek Doroty Świeniewicz z tamtego okresu już rozpoczęło ostre przygotowania. Spotykają się raz w tygodniu aby potrenować przed tym niecodziennym spotkaniem.


17 maja 2006 - Konkurs ofert

Ogłaszamy konkurs ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej, która odbędzie się w dniu 17 czerwca na stadionie miejskim w Jaworzynie Śląskiej. Impreza trwać będzie w godzinach 15:00-2:00. Gwiazdą wieczoru będzie zespół "TOP ONE".
Od oferentów oczekujemy:
kompleksowego zabezpieczenie obsługi gastronomicznej: wyłączność na sprzedaż piwa, wyłączność na sprzedaż gorących posiłków - w ofercie należy zaznaczyć towar proponowany (wyszczególnienie) do sprzedaży preferowane - zabezpieczenie techniczne: stoły, ławy, parasole na ok. 100 osób.
Uzyskanie wszelkich zezwoleń na obsługę gastronomiczną (w tym na sprzedaż alkoholu) - w gestii oferenta. Oferty z wyszczególnieniem oferowanych produktów do sprzedaży, ich cenami i zabezpieczeniem technicznym (stoły, krzesła) oraz proponowaną opłatą za wyłączność, prosimy składać do dnia: 31 maja 2006 tego roku na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska z dopiskiem: "obsługa gastronomiczna Dni Jaworzyny"


17 maja 2006 - Rozwój obszarów wiejskich

18 maja o godzinie 10.00 wicewojewoda Roman Kulczycki weźmie udział w konferencji regionalnej na temat stanu prac nad Krajowym Planem Strategicznym i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inicjatorem konferencji, które mają się odbywać we wszystkich województwach, jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wrocławska konferencja odbędzie się w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego przy ul. Zwycięskiej 12. Wezmą w niej udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i związków zawodowych działających na terenie województwa.


17 maja 2006 - Nowa droga

12 maja nastąpił oficjalny odbiór budowy drogi w pasie drogowym ulicy Parkowej w Milikowicach. Na miejscu dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, a Ksiądz Jan Miłoś - Proboszcz Parafii w Milikowicach poświęcił nową drogę. Wykonano 1050 m drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem. Wartość inwestycji wyniosła 413.000 zł. Budowa była realizowana przy udziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 145.087 zł. Trzeba podkreślić, że budowa nowej drogi w Milikowicach możliwa była dzięki staraniom i ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi, szczególnie mieszkańców wsi. Ich wkład własny oszacowano na kwotę 45.000zł!
W odbiorze drogi uczestniczyli: Burmistrz Halina Dydycz, Zastępca Burmistrza Natalia Kita, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Chęcik, radny Jan Araszczuk, Mirosław Staroń - Inspektor ds. drogownictwa Urzędu Miasta i jednocześnie Inspektor Nadzoru, oraz Sławomir Pamuła - Pracownik Referatu Inżynierii Komunalnej Urzędu Miasta. W tym ważnym dla Gminy wydarzeniu udział wzięli również zaproszeni goście: Poseł ubiegłej kadencji i przyjaciel naszej Gminy Mieczysław Jedoń, Robert Pajkert - Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii w Wałbrzychu, Stanisław Talerzowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii w Wałbrzychu, Janusz Stokłosa - Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii w Wałbrzychu, Wiesław Rachuba - Przedstawiciel firmy WGW wykonawcy robót oraz Lech Niewiadomski - Zastępca Dyrektora ZGKiM oraz sołtys wsi Barbara Chodurek, radny Czesław Nieciąg, Ks. Proboszcz Jan Miłoś oraz mieszkańcy.


17 maja 2006 - Wreszcie mamy pełny SIW

Cóż to jest SIW. To System Identyfikacji Wizualnej Gminy. Składają się na niego takie symbole jak godło, flaga i logo. Wszyscy mieszkańcy zdążyli się już przyzwyczaić do naszej flagi i godła. Znamy ich symbolikę i znaczenie użytych kolorów. W styczniu 2006 roku Lilla Gruntkowska Burmistrz Żarowa ogłosiła konkurs na logo gminy. Można by tu zadać pytanie po co nam logo skoro mamy herb. Otóż herbu jako symbolu nie można nadużywać, nie powinien się znajdować na materiałach promocyjnych na balonach, długopisach, reklamówkach czy nawet koszulkach. Z drugiej strony każda gmina chce być w jakiś sposób identyfikowana i wyróżniać się spośród innych.
Dlatego logo jest nam niezbędne. Na ogłoszony przez Burmistrza konkurs wpłynęło 5 prac, wszystkie cechował wysoki poziom artystyczny, a ich autorzy wykazali się niezwykłą pomysłowością i wrażliwością. Niestety logo jako element promocyjny musi spełniać określone wymogi techniczne, związane z przeniesieniem go na formę elektroniczną i późniejszym drukiem. Zaproponowane prace były wykonane w sposób tak artystyczny, że trudno byłoby je odtworzyć na materiałach promocyjnych. Dlatego postanowiliśmy skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy reklamowej EKSA z Wrocławia. Tworząc profesjonalne logo gminy Żarów pracownicy firmy EKSA inspirowali się projektami konkursowymi. Efekty ich pracy oceńcie Państwo sami.


17 maja 2006 - Przedszkolaki się integrują

W dniu 10 maja dzieci z grup zerowych Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu wybrały się z wizytą do partnerskiego przedszkola w Żarowie.
Mali strzegomianie wystąpili przed najmłodszą żarowską widownią w bajce pt.: "Alicja w krainie czarów". Przedstawienie tak się spodobało, że nie obeszło się bez występu na bis i gromkich braw. Dzieci z Żarowa i ich rodzice po występie zaprosili małych aktorów i ich nauczycielki na słodki poczęstunek i wspólną zabawę w przedszkolnym ogrodzie.
- Wyjazd ten był dla dzieci ciekawym doświadczeniem. Spędziły miło czas. Nawiązały nowe przyjaźnie. A dla nas nauczycieli to duża satysfakcja – komentuje pobyt w Żarowie dyrektor przedszkola w Strzegomiu, Wiesława Górka.


17 maja 2006 - Stołówka Caritasu w Świebodzicach

To piąta stołówka, prowadzona przez Caritas w Diecezji Świdnickiej. Od 10 maja wydaje obiady ponad trzystu potrzebującym każdego dnia. 15 maja uroczystego poświęcenia obiektu dokonał JE Biskup Świdnicki ks. prof. Ignacy Dec.
- Do Świebodzic przyjeżdżam często, bo to miasto najbardziej otwarte w regionie na potrzeby ludzi ubogich. Cieszę się, że i Caritas został w to włączony. To zawsze było i pozostaje ważne, by dzielić się z innymi tym, co mamy - mówił biskup Dec podczas uroczystości. W symbolicznym przecięciu wstęgi prócz Jego Eminencji uczestniczył burmistrz Świebodzic Jan Wysoczański, dyrektor Caritas Diecezji Świdnickiej ks. Radosław Kisiel, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Grzybowska oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, przy którym działa stołówka - Małgorzata Gruszka. Świadkami tego wydarzenia byli księża, radni, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, w tym wiceburmistrz Elżbieta Wiszniewska, dyrektor Paweł Ozga, przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Góra, radni Halina Serafin i Tadeusz Gruszka oraz przedsiębiorcy świebodziccy, na których pomoc i wsparcie miasto może liczyć.
W tej chwili Caritas wydaje dziennie na terenie diecezji ponad dwa tysiące posiłków. W Świebodzicach jednak, w odróżnieniu od innych miast, na gorący posiłek można przyjść codziennie, także w niedziele i święta. Taki był bowiem wymóg burmistrza miasta, który nie chce, by ktokolwiek z mieszkańców miasta był głodny. - Ludzie znajdują się dziś w różnej sytuacji, często tragicznej. Nie jest to ich wina. A ja, jako przedstawiciel tej społeczności, nie mogę dopuścić, by ludzie tacy nie mieli przynajmniej możliwości najedzenia się do syta - zaznacza Jan Wysoczański.


17 maja 2006 - Mistrz klawiatury

2 czerwca o godzinie 11.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy - "Bartek" odbędzie się II Rejonowy Konkurs Keyboardowy "Mistrz klawiatury" Świdnica ’2006. Uczestnicy walczyć będą o tytuł "mistrza klawiatury" w poszczególnych kategoriach wiekowych. Konkurs ma na celu między innymi popularyzację nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych.
Regulamin i karta zgłoszenia - >>> zobacz


17 maja 2006 - Lekka atletyka gimnazjalistów

12 maja na stadionie na "Zawiszowie" świdniccy gimnazjaliści rywalizowali w Indywidualnych Mistrzostwach lekkoatletycznych. Każde gimnazjum wystawiło po dwóch reprezentantów do każdej konkurencji. Dziewczęta zmagały się w biegach na 100, 300, 600, 1 000 m, skoku w dal, pchnięciu kulą, rzucie oszczepem oraz w sztafetach 4 x 100m i sztafecie szwedzkiej - 400, 300, 200, 100 m. Chłopcy walczyli w tych samych konkurencjach, jedynie w biegach długich mieli większe dystanse do pokonania: 1 000 i 2 000 m.
Ze szczebla miejskiego do strefy wałbrzyskiej, która odbędzie się 18 maja również na stadionie "Zawiszów", awansowała dwójka najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach.
Wśród dziewcząt:
100 m - Mercedes Borak /G-4/, Anna Krasnoborska /G-1/, 300 m - Martyna Partyka /G-1/, Daria Zabdyr /G-1/, 600 m - Michelle Schiewe /G-1/, Karolina Jaśkowicz /G-1/, 1 000 m - Anna Piguła /G-1/, Natalia Jezierska /G-2/, skok w dal - Katarzyna Żak /G-2/, Monika Gasińska /G-1/, pchnięcie kulą - Patrycja Moczadłowska /G-1/, Joanna Dauber /G-4/, rzut oszczepem - Marzena Sosnowska /G-4/, Ewelina Pośpiech /G-4/, sztafeta 4 x 100 m - Gimn. 1 i Gimn. 2 sztafeta szwedzka - Gimn. 1 i Gimn. 2
Wśród chłopców:
100 m - Krzysztof Maziarz /G-1/, Przemysław Konefał /G-1/, 300 m - Kamil Wąchała /G-3/, Artur Margiel /G-1/, 1 000 m - Krystian Batko G-3/, Mateusz Tworzydło /G-1/, 2 000 m - Łukasz Śliwoń /G-2/, Piotr Pałkiewicz /G-3/, skok w dal - Artur Czernecki /G-3/, Dawid Jarmoliński /G-4/, pchnięcie kulą - Maciej Kazun /G-3/, Marcin Cierpik /G-1/, rzut oszczepem - Rafał Kowalik /G-3/, Mateusz Piędziak /G-3/, sztafeta 4 x 100 m - Gimn. 1 i Gimn. 3 sztafeta szwedzka - Gimn. 1 i Gimn. 2


17 maja 2006 - W dobrych zawodach wystąpiłem

Na przełomie kwietnia i maja odbyła się w Strzegomiu I Parafiada Grup Ministranckich. Uczestniczyło w niej prawie trzystu ministrantów i lektorów z diecezji świdnickiej. Przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza przybyli do Strzegomia z ponad 15 parafii należących do naszej diecezji. W ciągu trzydniowego pobytu ministranci wzięli udział w mszach św., nabożeństwach, spotkaniach kulturalnych oraz w zmaganiach sportowych.
Rywalizacja odbywała się na obiektach OSiR-u: hali i stadionie oraz na terenie Gimnazjum Nr 2 i PSP Nr 2. Sportowcy rywalizowali w piłce nożnej halowej, koszykówce, tenisie stołowym i lekkoatletyce. W zależności od wyników i zajętych miejsc poszczególne parafie zdobywały punkty do klasyfikacji końcowej parafiady. Zwycięzcą została parafia pw. św. Andrzeja Boboli ze Świdnicy, która w nagrodę otrzymała "piłkarzyki". Drugą lokatę zajęła parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie (stół do pingponga), a trzecią parafia pw. św. Bartłomieja w Kudowie Zdroju - Czermnej (dart). Najlepszym sportowcom zostały wręczone medale i okolicznościowe puchary.
Patronat honorowy nad imprezą objęli biskup świdnicki Ignacy Dec, posłowie na sejm obecnej kadencji - Zbigniew Chlebowski i Giovanni Roman, marszałek województwa dolnośląskiego - Paweł Wróblewski, starosta powiatu świdnickiego - Jacek Wajs oraz burmistrz Strzegomia - Lech Markiewicz. Urząd Miejski w Strzegomiu był też jednym ze sponsorów parafiady.


17 maja 2006 - "Niezapominajka"

Żarowski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich miłośników sztuki teatralnej na VIII Turniej Małego Aktora "Niezapominajka" który odbędzie się 18 maja o godzinie 10.00.
Data ta nie jest przypadkowa w tym dniu urodził się jeden z najznakomitszych Polaków – Jan Paweł II. Był on wielkim pasjonatem teatru nie tylko jako widz ale również jako aktor w amatorskiej grupie teatralnej. Często z jego ust padały słowa, że przyszłością każdego narodu są dzieci i młodzież. Dlatego też na deskach sceny Żarowskiego Ośrodka Kultury zaprezentują się nasi najmłodsi milusińscy.
Po przeprowadzonych w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie powiatu Świdnickiego eliminacjach wstępnych do finału VIII Turnieju Małego Aktora "Niezapominajka" zakwalifikowało się 40 dzieci. Honorowy Patronat nad Turniejem Małego Aktora "Niezapominajka" objął Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie - Stanisław Szczęsny a specjalną nagrodę dla Super Aktora z Przedszkola ufundował Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu - Jan Jerzy Karmiński.
Do zobaczenia w świecie bajek i fantazji do którego zabiorą nas nasi najmłodsi 18 maja.


16 maja 2006 - Kapituła wybrała kandydatów

12 maja w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbyło się posiedzenie Kapituły Odznaczenia "Złoty Dąb". Kapituła w składzie Stanisław Szczęsny - Przewodniczący, Lilla Gruntkowska - Wiceprzewodniczący, oraz odznaczeni "Złotym Dębem" w ubiegłym roku: Genowefa Błaszczyk, Helena Słowik, Wanda Hupner, Stanisław Wójcik i Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi reprezentowany przez Czesława Giemzę zaopiniowała wnioski o nadanie "Złotego Dębu" w 2006 roku. Do Przewodniczącego Kapituły wpłynęło 7 wniosków o nadanie odznaczenia. Pozytywną opinię Kapituły uzyskało 5 kandydatów: Jadwiga Kwiecień, Irena Łabaj, Józef Łapeta, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Chemik" w Żarowie, Marek Wąsowski.
Wniosek Kapituły o nadanie odznaczeń skierowany będzie pod obrady Rady Miejskiej. Osobom, którym Rada Miejska przyzna odznaczenia, zostaną one wręczone w czasie uroczystej Sesji Rady Miejskiej podczas tegorocznych Dni Żarowa.


16 maja 2006 - Młodzi głosują

31 maja kończy się realizacja projektu "Youth Voting Europe II - The EU Constitution". Przypominamy, że w ubiegłym roku Powiat Świdnicki wspólnie z regionami z Belgii, Włoch oraz Niemiec przystąpił do unijnego programu Sokrates i przygotował w ramach tego programu projekt dotyczący głosowania w strukturach UE. Program ma charakter edukacyjny i skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów tych państw wchodzących w skład Wspólnoty Europejskiej. Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych współczesnej Europy, ma pobudzić świadomość i pokazać jak ważne jest zabieranie głosu w istotnych sprawach nie tylko w swoim ojczystym kraju, ale także na arenie międzynarodowej. W ramach projektu młodzi ludzie zdobędą wiedzę także o jednym z najważniejszych dokumentów zjednoczonej Europy - Konstytucji Europejskiej. udział również grupa uczniów szkół średnich Powiatu Świdnickiego.
Ewaluacją projektu będzie Międzynarodowa Konferencja, która odbędzie się 30 maja, o godz.10.00, w Domu Nauczyciela w Świdnicy. W konferencji weźmie udział 15 gości z Belgii, Włoch i Niemiec oraz Luksemburga. Ponadto gościć będziemy panią Alinę Respondek, koordynatorkę Programu SOCRATES w Polsce. W spotkaniu weźmie udział również grupa uczniów szkół średnich Powiatu Świdnickiego.


16 maja 2006 - Film w Bystrzycy Górnej

13 maja od wczesnych godzin porannych Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej stała się planem zdjęciowym, kręconego właśnie w tym miejscu filmu fabularnego pt. "Męczeństwo Mariana". Film ten jest jednym z 10-ciu filmów w ramach projektu Program 30 minut. Celem Programu jest umożliwienie młodym filmowcom debiutu fabularnego w profesjonalnych warunkach. Uczestnikami Programu są młodzi reżyserzy przed debiutem pełnometrażowym. Programu jest finansowany przez: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, TVP Kultura i MKDiN/PISF. Pracami kieruje Rada Artystyczna, w skład której wchodzą: Jacek Bromski - Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Wojciech Marczewski - Mistrzowska Szkoła Reżyserii Andrzeja Wajdy, Robert Gliński - PWSFTviT, Studio Indeks, Filip Bajon - WRiTv Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Jerzy Kapuściński - TVP Kultura oraz przedstawiciel z ramienia PISF.
Jeżeli kalendarz sesji zdjęciowych nie ulegnie zmianie film zostanie zaprezentowany szerszej publiczności podczas Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni podczas pokazów specjalnych - zapewniał reżyser filmu Adrian Panek. Uczniowie szkoły, którzy w roli statystów uczestniczyli w sesji zdjęciowej oraz dyrektor szkoły Agata Malik zgodnie przyznali, iż jest to dla nich szczególne wyróżnienie i zaszczyt. Dla większości z nich był to pierwszy, na żywo, kontakt z kamerą, który pozostawił niezapomniane wrażenia, a wśród młodych uczniów Szkoły Podstawowej w Bystrzycy zaszczepił bakcyla filmowca.


16 maja 2006 - Konkurs piosenki

12 maja odbyły się, zorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury eliminacje regionalne do V Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Ekologicznej w Raciborzu. W eliminacjach udział wzięło piętnastu uczestników, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i sceniczne wykonując dwa dowolnie wybrane utwory o tematyce ekologicznej. Spośród nich jury w składzie:
Katarzyna Bajorek - nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Świdnicy, Ewa Paruch - nauczyciel zajęć muzycznych w Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, Tadeusz Szarwaryn - nauczyciel muzyki, kompozytor, Leszek Matus - organizator i animator imprez muzyczno-kulturalnych, do etapu centralnego w Raciborzu zakwalifikowało następujące osoby:
Paulinę Lendę - MDK Świdnica, Magdalenę Pachelską i zesp. "Iskierki" - SP 19 Wałbrzych, Patrycję Pienio - SP "Caritas" Wiry, Malgporzatę Wilk - MDK Świdnica, Alicję Zielińską - MDK Świdnica, Marlenę Patalon - MDK Świdnica, Zesp. "Canzone" - GM nr 3 Bielawa, Darię Kowal - MDK Świdnica, Weronikę Fiołek - SP "Caritas" Wiry, Aleksandra Stycza Studio Piosenki "Fart" Bielawa, Patrycję Mizerską - SP NR 10 Bielawa oraz Zespół wokalny GM nr 3 Świdnica.


16 maja 2006 - Zawody na Partynicach

Drugie w tym sezonie zawody w ujeżdżeniu odbyły się 13 maja na wrocławskich Partynicach. Ich współorganizatorem był AKU Thomson. Na starcie nie zabrakło reprezentantów LKS Stragona Strzegom.
Wyjątkowo najliczniej obsadzone były klasy N i C. W klasie CC wystartowała tylko jedna para. Bardzo dobrze spisały się zawodniczki Stragony: Katarzyna Konarska na Oleonie zwyciężyła w dwóch klasach (N-4 i C-3), Katarzyna Słomiany pewnie wygrała klasę P-4, a Żaneta Obidowska zajęła 2 miejsce w L-4 i trzecie w P-4.
Zwycięzcy konkursów oraz zdobywcy dwóch kolejnych miejsc otrzymali od organizatorów nagrody rzeczowe oraz flots.


16 maja 2006 - Wieczorek poetycki

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej zapraszają na wieczorek poetycki poświęcony pamięci ks. Jana Twardowskiego.
Spotkanie z poezją ks. Twardowskiego odbędzie się jutro - 17 maja 2006 o godzinie 17:00 w sali widowiskowej ośrodka kultury w Jaworzynie Śląskiej.
Serdecznie zapraszamy.


16 maja 2006 - Konferencja w Krzyżowej

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego organizuje w dniach w dniach od 25 do 28 maja międzynarodową konferencję p.t. "Wolontariat jako fundament europejskiego społeczeństwa obywatelskiego".
Specjalnymi gośćmi konferencji będą Janina Ochojska - szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej i Niemiec Rupert Neudeck, założyciel i duchowy przywódca komitetu Cap Anamur, wsławionego spektakularnymi akcjami ratowania uciekinierów politycznych na całym świecie. Podczas konferencji wystąpią także goście z Niemiec, Polski, Holandii i Ukrainy, m. in. przedstawiciele organizacji wolontariackich Amnesty International, Akcji Znak Pokuty, Pax Christi, czy Jezuickiego Wolontariatu Europejskiego.
Co motywuje młodych ludzi, by rok swego życia poświęcić pracy na rzecz innych? Co daje wolontariuszom współpraca z organizacjami pozarządowymi? Jak wolontariat wpływa na kariery zawodowe i życie młodych ludzi? Jakie wyzwania stają przed instytucjami przyjmującymi wolontariuszy? - Na te i inne pytania odpowiedzi przynieść ma debata w trakcie konferencji w Krzyżowej.


16 maja 2006 - Będą derby!

Niedawno zakończone rozgrywki w ramach Powiatowej Ligi TKKF w piłce siatkowej okazały się bardzo pomyślne dla dwóch strzegomskich drużyn: Oldbojsów i Bad Boys. Ci pierwsi zostali mistrzami I ligi, a drudzy okazali się najlepsi na drugim froncie i awansowali o szczebel wyżej.
37. edycja ligi TKKF potwierdziła supremację strzegomian. Przypomnijmy, rok temu Oldbojsi także zdobyli mistrzostwo, w tym sezonie ich dominacja była jeszcze większa. W 14 spotkaniach odnieśli aż 13 zwycięstw i tylko raz przegrali. Ich jedynym pogromcą okazał się zespół Gamelu Jaworzyna Śl., który wygrał 3:0. Podopieczni Zbigniewa Dziemiańczuka większość spotkań wygrali bez straty seta i ich wyższość nie podlegała dyskusji. W tabeli wyprzedzili świdnicki duet: Bolko i Oldbojów. Do drugiej ligi spadły: Clavis Świdnica i Kupcy Świdnica. W ich miejsce awansowały Bad Boys Strzegom i LKS Chemik Żarów.
Ekipa Bad Boys - w 16 meczach - również poniosła jedną porażkę - przegrała tylko z drugim w tabeli LKS-em Chemik Żarów 2:3. Przez cały sezon utrzymywała wysoką formę i bez problemów wygrała II ligę. Wypada pochwalić zawodników tej drużyny, ponieważ w swoim premierowym starcie pokazali się z jak najlepszej strony i zademonstrowali wysokie umiejętności siatkarskie. Warto dodać, że w jej barwach grali zawodnicy, którzy wcześniej występowali w Oldbojsach. W przyszłym sezonie oba zespoły spotkają się dwukrotnie. Już teraz cieszymy się na tę okoliczność.


16 maja 2006 - Jan Paweł II na znaczkach

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy zaprasza serdecznie na wernisaż wystawy filatelistycznej zatytułowanej - Jan Paweł II na polskich znaczkach pocztowych.
Wystawa odbędzie się już jutro - 17 maja o godzinie 17:00 w budynku MDK "Bartek" przy ulicy Marcinkowskiego na Osiedlu Młodych.


15 maja 2006 - Bezpłatne porady

2 czerwca w godzinach od 10.00 do 12.00 udzielane będą porady z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Konsultacje zorganizował Starosta wraz z Powiatową Inspekcją Pracy. W tym dniu dyżur pełnił będzie inspektor pracy z PIP, który udzieli bezpłatnych porad i konsultacji. Dodatkowo dyżurował będzie pracownik Wydziału Budownictwa oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Wszystkie zainteresowane osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracodawców a także pracowników sektora budowlanego serdecznie zapraszamy do skorzystania z konsultacji.


15 maja 2006 - Będzie zachwycać wyglądem

Rozpoczął się kolejny etap remontów obiektów zabytkowych staromiejskiego centrum naszego miasta. Tym razem pod opiekę fachowców została oddana XIV-wieczna Wieża Targowa.
Urząd Miejski w Strzegomiu podpisał 11 maja umowę z wyłonioną w drodze przetargu firmą ALPEX Sp. z o.o. z Wałbrzycha, która ma duże doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z remontami zabytków. Remont wieży będzie współfinansowany - w wys. 96 434 zł - przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”. Dzięki usilnym staraniom burmistrza Lecha Markiewicza znalazły się fundusze na pokrycie pozostałych kosztów renowacji. Całość kwoty przeznaczonej na restaurację wieży wyniesie blisko 130 tys. zł. Prace obejmą wykonanie m. in. remontu wszystkich elewacji, konserwację gzymsu, balustrad i odkrytych elementów kamiennych oraz instalacji odgromowej. Są one o tyle utrudnione, gdyż renowacja zabytkowej kamiennej balustrady i detali architektonicznych prowadzona będzie według odrębnego programu konserwatorskiego. Termin zakończenia prac remontowych przewidywany jest na sierpień.
Wieża Targowa swoją historią oraz rozpościerającym się z niej widokiem na Strzegom i okolice wzbudza zachwyt wśród zwiedzających. Już wkrótce będzie zachwycać również wyglądem.


15 maja 2006 - Rusza budowa hali

24 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Żarowie Burmistrz Miasta Lilla Gruntkowska podpisała z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 2 "WROBIS" S.A. z Wrocławia reprezentowanym przez Tomasza Wajdzika dyrektora ds. marketingu aneks do umowy na kontynuację II etapu budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Żarowie. W związku z planowaną budową Aquaparku rozdzielono te dwie inwestycje, co skutkowało koniecznością sporządzenia nowej dokumentacji projektowej.
W tym etapie przeprowadzone będą roboty ogólnobudowlane w hali sportowej i przylegającym do niej zapleczu sanitarno - szatniowym. Równolegle będą prowadzone prace instalacyjne w całym obiekcie i ogólnobudowlane na pierwszym piętrze zaplecza. Na wykonanie tych prac został ogłoszony przetarg.
W środę 10 maja oficjalnie przekazano firmie WROBIS plac budowy, niedługo prace ruszą pełną parą, a gimnazjaliści rozpoczną ćwiczenia w nowej hali już jesienią 2006 roku.


15 maja 2006 - Nagrodzeni

Ołoszone zostały wyniki imprezy "Rozdźwięki - czyli otwarta scena młodych".
Jury w składzie: Grażyna Łobaszewska, Małgorzata Braniecka i Krzysztof Mroziński po wysłuchaniu wszystkich prezentacji postanowiło przyznać 4 równorzędne nagrody dla Jagody Banaszczyk - Szkoła Podstawowa nr 8, Łukasza Grabickiego - Gimnazjum nr 4 w Świdnicy, Barbary Janas, Ady Jaworskiej, Aleksandry Bajorek,Iwony Kuśnierz,Paulina Studnicka - Gimnazjum nr 3 w Świdnicy i Patrycji Piórkowskiej, Karoliny Pindel, Karoliny Młynarskiej - Świdnicki Ośrodek Kultury.
Przyznano też wyróżnienie Kindze Musiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdnicy.


15 maja 2006 - Przekażą obiekty

Pod koniec maja tego roku w Urzędzie Miasta w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Śląskiej Spółki Cukrowej. Tematem spotkania będzie omówienie spraw związanych z przekazaniem nieruchomości po zlikwidowanej Fabryce Cukru w Pastuchowie na rzecz Gminy Jaworzyna Śląska.
Poprzedni likwidator fabryki w Pastuchowie złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego o przekazaniu własności nieruchomości po byłej fabryce na rzecz Gminy.


15 maja 2006 - Będzie kolejna podstrefa?

Powszechnie wiadomo, że w gminie Strzegom istnieje spore zapotrzebowanie na pracę dla kobiet. Powstanie podstrefy ma rozwiązać ten problem i sprawić, że kobiety będące - głównie - w wieku 40-50 lat będą mogły znaleźć zatrudnienie.
Rada Miejska w Strzegomiu upoważniła burmistrza do podjęcia działań zmierzających do utworzenia kolejnej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. O tym, że władzom samorządowym naszej gminy zależy na poszerzeniu podstrefy świadczy fakt, że radni 11 maja podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście, ograniczonego: ul. Gronowską, granicą z obrębem Morawa, ul. Morską i drogą krajową nr 5, uchwalonego uchwałą Nr 60/2002 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 10 października 2002 r.
W kwietniu w urzędzie odbyło się również spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Graby, w pobliżu której miałaby być zlokalizowana kolejna podstrefa. Mieli oni możliwość wypowiedzenia się w kwestii powiększenia jej obszaru. Ponadto poruszono kwestię odkupu od nich terenów lub ewentualnej zamiany na inne grunty. Ze złożonych deklaracji właścicieli gruntów wynika, że wyrażają zgodę na sprzedaż swoich nieruchomości. Istnieje więc realna szansa na dalsze rozszerzenie oferty terenów dla potencjalnych inwestorów.


15 maja 2006 - Półfinał Pucharu ZPRP

W dniach 19-21 maja odbędzie się w Świdnicy Półfinał Pucharu ZPRP Młodzików.
Turniej odbędzie się w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy.
W zawodach wystąpią zespoły:
KSSPR Końskie, KS Vive Kielce, KS Piotrkowianin-Kiper i KPR BEL-POL Świdnica. Szczegółowy program turnieju - >>> zobacz


15 maja 2006 - Spotkanie z autorką

23 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy odbędzie się spotkanie autorskie z Moniką Szweją autorką wielu poczytnych powieści (m.in. "Zapiski stanu poważnego", "Romans na receptę", "Jestem nudziarą",)
Autorka jest laureatką wielu nagród.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 14.00. Wstęp jest wolny.


14 maja 2006 - Turniej im. H. Chmielewskiego

Dwa dni trwał w Świdnicy X Międzynarodowy Turniej im. H. Chmielewskiego w akrobatyce sportowej. Udział w turnieju wzięły ekipy z USA, Włoch, Węgier, Czech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Walii, Portugalii a z Polski wystartują zespoły: SAS Rzeszów, DKS Targówek Warszawa, UKS Targówek Warszawa, MDK Świnoujście, AZS AWF Katowice, AS Zielona Góra, Stal Rzeszów, UKS Akrobat Zielona Góra, Aurum Złotoryja, Akro-Bad Warszawa, SP - 27 Wrocław, Zawisza Bydgoszcz i Polonia Świdnica.
W dziale fotografia zamieściliśmy blisko 330 zdjęć z pierwszego dnia turnieju - >>> zobacz


14 maja 2006 - Prosimy o kontakt

W związku z trwającymi przygotowaniami do uroczystego nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta złotej medalistce Mistrzostw Europy - Dorocie Świeniewicz, Miejski Klub Siatkówki "Świdnica" prosi o kontakt osoby działające w sekcji siatkówki kobiet w latach 1988-1993. Prosimy byłe zawodniczki, działaczy i trenerów o potwierdzenie swojego udziału w wydarzeniu. Uroczystość nadania zaplanowana została na 12 czerwca.
Kontakt - Elżbieta Gaszyńska - telefon 0-500-272-810
lub e-mail - mks@dziennik.swidnica.pl


14 maja 2006 - Turniej Brazylijskiego Jiu-Jitsu

Wczoraj we wrocławskiej hali zapaśniczej WKS Śląsk Wrocław odbył się zamknięty - wewnętrzny Turniej Brazylijskiego Jiu-Jitsu.
W turnieju wzięli udział także świdniczanie.
W wadze - 73 kg zwyciężył wrocławianin Krzysztof Kozak przed Marcinem Angielem (Świdnica), trzeci był Krzysztof Parafińczuk (Świdnica). W pozostałych wagach zwyciężali wrocławianie.
Brazylijskie jiu-jitsu koncentruje się na walce z jednym przeciwnikiem. Celem walki jest pozbawienie przeciwnika możliwości ruchu. Walka w brazylijskim jiu-jitsu odbywa się głównie w parterze. Taktyka polega na sprowadzeniu przeciwnika do parteru i unieruchomieniu go. Zakończenie walki następuje po poddaniu się przeciwnika. Zawodnicy brazylijskiego jiu-jitsu walczą w zwarciu, co ma uniemożliwić przeciwnikowi np. w MMA wykonanie zamachu przed uderzeniem. Brazylijskie jiu-jitsu opiera się na chwytach. Dominują w tej dyscyplinie dźwignie, duszenia oraz inne techniki unieruchamiania przeciwnika. Uderzeń się nie stosuje.


14 maja 2006 - Ze zmiennym szczęściem

Wczoraj rozegrano 29 kolejkę spotkań w IV lidze piłkarskiej.
Nasze drużyny grały ze zmiennym szczęściem.
Polonia/Sparta Świdnica, mimo iż mecz rozgrywała na własnym boisku to jednak nie potrafiła go wygrać. Polonia/Sparta Świdnica - Łużyce Lubań 2-3
Z kolei AKS Strzegom mimo iż mecz rozgrywał na wyjeździe to potrafił odnieść cenne zwycięstwo. MKS Oława - AKS Strzegom 0-1.


14 maja 2006 - Stal wygrała

W rozegranym dzisiaj meczu o mistrzostwo ligi okręgowej seniorów zespół Stali Świdnica pokonał na własnym boisku lokalnego wyżej notowanego rywala, bo zajmującego przed meczem trzecie miejsce w rozgrywkach ligi okręgowej - Victorię Świebodzice 3:1.


14 maja 2006 - Piłkarska klasa A

Gwarek Wałbrzych - Victoria Świebodzice 1:0
LZS Bystrzyca Górna - AKS II Strzegom 4:1
Iskra Witków Śląski - Granit Roztoka 1:5
Juventur Wałbrzych - Włókniarz Głuszyca 4:2
Karolina Jaworzyna Śląska - Jedlinianka Jedlina Zdrój 5:0
Biały Orzeł Mieroszów - Górnik Boguszów Gorce 3:0
Sudety Dziećmorowice - Zieloni Mrowiny 1:1
Grom Witków - Zjednoczeni Żarów 1:2


14 maja 2006 - Uchwalili na sesji

12 maja odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Marcinowice na której zatwierdzono plany zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych miejscowości Zebrzydów i Kątki. Radni podjęli również uchwałę w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rada Gminy uchwaliła stawki w dotychczasowej wysokości, które będą obowiązywały do 31 grudnia 2006 r. Na mocy podjętej dziś uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Marcinowice do Stowarzyszeni "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" Rada Gminy Marcinowice wyraziła gotowość do podjęcia współpracy w ramach międzysektorowego partnerstwa określanego jako Lokalna Grupa Działania powstałego w wyniku realizacji projektu "Ślężańska Odyseja" finansowanego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", działanie "Pilotażowy Program Leader+", Schemat I. Ze względu na wymogi formalne, Gmina Marcinowice weszła w skład Lokalnej Grupy Działania jako podmiot z sektora państwowego (administracja publiczna). Współpraca odbywać się będzie w oparciu o Stowarzyszenie "ŚLĘŻANIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁNIA" z siedzibą w Sobótce poprzez udział w pracach jej organów jako członek wspierający. Celem współpracy jest rozwój obszarów wiejskich w oparciu o walory turystyczne, środowiskowe i rekreacyjne na terenie działania partnerstwa.


13 maja 2006 - Konferencja

Zarząd Regionalny Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej zapraszają na konferencję "Patriotyzm jutra w działalności stowarzyszeń regionalnych". Konferencja ma charakter otwarty, może w niej wziąć udział każdy chętny.
Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski. Spotkanie rozpocznie się w Świdnicy 16 maja, we wtorek, o godzinie 11.00 w sali teatralnej w Rynku. W programie przewidziano następujące wykłady:
- prof. Stefan Bednarek z Uniwersytetu Wrocławskiego "Wartości kulturalne w działalności stowarzyszeń regionalnych"
- prof. Krystian Matwijowski z Uniwersytetu Wrocławskiego "Rola regionalnej książki historycznej w kształtowaniu postaw patriotycznych"
- prezes TRZŚ Stanisław Kotełko "Krajoznawstwo w wychowaniu patriotycznym".
Ostatnim punktem spotkania będzie dyskusja o patriotyzmie i roli stowarzyszeń w wychowaniu młodzieży w duchu miłości do ojczyzny, którą poprowadzi prof. Jerzy Semków.


13 maja 2006 - Jeśli jesteś samotny

Pośród nas jest bardzo wiele osób samotnych, poszukujących kogoś bliskiego, poszukujących prawdziwej miłości.
Niedawno w Świdnicy otwarte zostało biuro matrymonialne o zasięgu ogólnokrajowym.
Jeśli jesteś samotny, tam możesz naleźć pomoc.
Biuro siedzibę swoją znalazło w centralnym punkcie miasta - Rynek 39/40, trzecie piętro, telefon 074 851-42-24. Napisz e-maila.


13 maja 2006 - Nowa dyrektor biblioteki

Prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek rozstrzygnął konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej prezydent wybrał na to stanowisko Adrianę Miarę, która rozpocznie pracę 1 czerwca. Do konkursu przystąpiło w sumie czterech kandydatów. - Nowa pani dyrektor to energiczna osoba, która mimo młodego wieku ma spore doświadczenie zawodowe. Może pochwalić się sukcesami w pozyskiwaniu pieniędzy z funduszy unijnych. Myślę, że pod rządami Adriany Miary biblioteka będzie prężnie się rozwijać - mówi prezydent Murdzek.
Nowa szefowa biblioteki pochodzi z Rawicza. Ma 28 lat. Tytuł magistra zdobyła na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tytuł licencjata na Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie. Ukończyła również Samorządowe Studium Europejskie. Odbyła liczne staże, szkolenia i kursy. Ostatnio pracowała na stanowisku konsultanta w Biurze KIGNET w Lesznie Krajowej Izby Gospodarczej oraz była wicedyrektorem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie. - Chciałabym, by każdy, kto przyjdzie do biblioteki znalazł książkę, której poszukuje. Dlatego będziemy sprawdzać, czego oczekują czytelnicy i według ich podpowiedzi kierunkować działania. Zamierzamy przeprowadzać ankiety, wywiady, wszystko po to, by czytelnicy byli zadowoleni. Rozpoczniemy również starania o pozyskiwanie pieniędzy na rozbudowę księgozbioru
z funduszy zewnętrznych. Planujemy rozwijać dział multimedialny. Szykujemy sporo nowości, a o wszystkim będziemy informować na bieżąco - zapowiada dyrektor Miara. Przypomnijmy, że Krystyny Bartela, dotychczasowa dyrektor MBP przeszła na emeryturę. W miejskiej bibliotece pracowała od 1976 r. Od 1977 r. do 31 marca 2006 r. kierowała placówką. Do końca maja obowiązki dyrektora pełni Małgorzata Szwedo.


13 maja 2006 - Złote Gody

Po raz pierwszy w tym roku Wójt Gminy Marcinowice Waldemar Budzyński miał zaszczyt uczestniczyć w uroczystości nadania odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie. Swoje Złote Gody 6 maja obchodzili Państwo Alicja i Bolesław Ruszczakowie z Marcinowic. Ceremonia nadania medali Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za długoletnie pożycie małżeńskie odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy.
50 lat temu 6 maja 1956 roku Państwo Juszczakowie zawarli związek małżeński i do dziś wytrwali szczęśliwie w złożonej przysiędze. Na uroczystość zgromadziła się najbliższa rodzina. Pani Alicja przez wiele lat pracowała w miejscowej szkole, natomiast mąż Bolesław w zakładzie "Renifer” w Świdnicy


12 maja 2006 - Prawie 1,6 mln

Dokładnie 1.574.989 zł otrzymają w tym roku od miasta organizacje pozarządowe działające w Świdnicy. Do rozdysponowania było jednak blisko 2 mln zł na 29 zadań. Część ofert musiała zostać odrzucona z kilku powodów.
- Najczęściej brakowało wymaganych dokumentów (np. kalkulacji wydatków, programu działania). Organizacje składały oferty, które nie odpowiadały zadaniom, na które miasto chciało przeznaczyć pieniądze. Zdarzało się również, że działania podejmowane przez stowarzyszenia były bardzo lakonicznie opisane.
Nie mogliśmy również przyznawać pieniędzy organizacjom, które dla bardzo wąskiego grona osób przygotowywały jakąś inicjatywę. Nie mniej jednak w wielu działach złożono dużo ofert, więc mogliśmy wybrać najlepsze propozycje, z których będą mogli skorzystać świdniczanie. W tym roku wiele się wydarzy – zapewnia Tadeusz Niedzielski, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Rozstrzygnięcia konkursów zapadły w ostatnich tygodniach.


12 maja 2006 - Odcinek specjalny

W dzisiejszym programie Odcinek Specjalny podsumujemy to co działo się podczas 34 Rajdu Elmot Remy. Prześledzimy rywalizację na trasach drugiej eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Oczekujemy na Waszą aktywność podczas dzisiejszego programu, bo to dzięki Wam i dla Was ten program powstaje. Atrakcji z pewnością nie zabraknie. Jesteśmy ciekawi Waszych relacji z tegorocznego Elmotu.
Zapraszamy do słuchania programu o godzinie 19.00
Liczymy na Waszą obecność i czynny udział w programie. Zachęcam również do pisania maili - zapytaj
Zapraszamy również do pisania na radiowe - 8704567
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


12 maja 2006 - Spotkanie sportowców

47 osobowa grupa młodzieży z partnerskiego Powiatu Bergstrasse przyjedzie do naszego powiatu, aby rozegrać międzynarodowe mecze piłki nożnej i siatkówki z polskimi drużynami. W sumie prawie 80 osobowa grupa młodzieży w wieku 14-18 lat z Polski i Niemiec będzie miała możliwość integracji podczas zawodów sportowych zorganizowanych przez Powiat Świdnicki. Sportowcy z Niemiec przyjadą do Świdnicy 18 maja późnym wieczorem i zostaną w powiecie do 21 maja. Planujemy zorganizowanie po dwa mecze piłki nożnej i siatkówki. Już w piątek 19 maja, po wspólnych treningach, o godz. 17.00, w hali przy ul. Pionierów 29 obejrzymy zmagania dziewczęcej drużyny siatkarek z Polski i Niemiec. W tym samym czasie miłośnicy futbolu obejrzą międzynarodowe mecze piłki nożnej na głównej płycie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy. W sobotę goście spotkają się z wicekonsulem niemieckim Holgerem Taisenem we Wrocławiu, gdzie po wizycie wezmą udział w organizowanych przez konsula meczach polsko - niemieckich. Nie zabraknie także zwiedzania świdnickich zabytków. Grupa pojedzie również do stolicy Dolnego Śląska, gdzie przejdzie Starym Miastem. "Na organizację imprezy sportowej udało nam się pozyskać środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Poczdamie w wysokości 10 615 zł. Zapłacimy dzięki temu za noclegi, wyżywienie i bilety wstępu ze środków innych niż budżetu powiatu" - mówi Marzena Korona-Kruk z Biura ds. Europejskich i Promocji Powiatu - "dodatkowo strona niemiecka otrzymała z tej fundacji kwotę w wysokości 2700 euro na sfinansowanie kosztów podróży do Polski" - dodaje.
W organizacji mitingu sportowców pomagają Starostwu znani trenerzy: Elżbieta Gaszyńska - siatkówka oraz Adam Ciupiński - piłka nożna.


12 maja 2006 - Lekkoatleci ze szkół

Rozpoczął się sezon zawodów lekkoatletycznych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. 5 maja na stadionie na Zawiszowie, świdnickie szkoły podstawowe rywalizowały w "Czwórboju LA" na szczeblu powiatowym. Reprezentacje szkół - 6 chłopców i 6 dziewcząt, zmagały się w czterech konkurencjach: bieg na 60, 600 i 1 000 m, rzut piłeczką palantową, skok w dal. Wyniki poszczególnych konkurencji przeliczane były dla każdego zawodnika według specjalnej tabeli na punkty, a następnie sumowane dla całej drużyny. Dwa najlepsze zespoły kwalifikowały się do zawodów strefy wałbrzyskiej: wśród chłopców były to szkoły SP 4 i SP 8, a wśród dziewcząt SP 1 i SP 4. Najlepszy wynik uzyskał Michał Bernatowicz z SP 15, najlepszą zawodniczką była Karolina Liphardt z SP 1. Podziękowania należą się nauczycielom i trenerom za dobre przygotowanie uczniów. Organizatorem zawodów był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.
Tydzień później - 11 maja rozegrane zostały zawody "strefy wałbrzyskiej" Czwórboju LA. Na stadionie na Osiedlu Zawiszów rywalizowały szkoły, zwycięzcy powiatów. Z 11 drużyn dziewcząt najlepsze okazały się SP 26 Wałbrzych i SP 5 Dzierżoniów, a z 12 reprezentacji chłopców SP 6 Kłodzko i SP 2 Ziębice, i te drużyny awansowały do finału dolnośląskiego. Zespoły szkół świdnickich klasyfikowały się na miejscach: dziewczęta SP 1 – 5 m, SP 4 – 8 m, chłopcy SP 4 – 6 m, SP 8 – 10 m


12 maja 2006 - "Niezapominajka"

Żarowski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich miłośników sztuki teatralnej na VIII Turniej Małego Aktora "Niezapominajka" który odbędzie się 18 maja o godzinie 10.00.
Data ta nie jest przypadkowa w tym dniu urodził się jeden z najznakomitszych Polaków – Jan Paweł II. Był on wielkim pasjonatem teatru nie tylko jako widz ale również jako aktor w amatorskiej grupie teatralnej. Często z jego ust padały słowa, że przyszłością każdego narodu są dzieci i młodzież. Dlatego też na deskach sceny Żarowskiego Ośrodka Kultury zaprezentują się nasi najmłodsi milusińscy.
Po przeprowadzonych w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie powiatu Świdnickiego eliminacjach wstępnych do finału VIII Turnieju Małego Aktora "Niezapominajka" zakwalifikowalo się 40 dzieci. Honorowy Patronat nad Turniejem Małego Aktora "Niezapominajka" objął Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie - Stanisław Szczęsny a specjalną nagrodę dla Super Aktora z Przedszkola ufundował Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu - Jan Jerzy Karmiński.
Do zobaczenia w świecie bajek i fantazji do którego zabiorą nas nasi najmłodsi 18 maja.


12 maja 2006 - Kontrole autobusów

Rozpoczął się sezon wyjazdów na wycieczki i zielone szkoły. Szkoły i Przedszkola organizują wyjazdy, aby dzieci mogły poznać piękno naszego kraju. Nie zapominajmy o ich bezpieczeństwie - wszystkich organizatorów wyjazdów prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Świdnicy w celu sprawdzenia czy autokar jest sprawny a kierowca nie jedzie na podwójnym gazie.
Na zgłoszenia czekamy pod nr telefonu 074 8 528 270 lub 997, najlepiej kilka dni przed planowanym wyjazdem.


12 maja 2006 - Dzień Strażaka

3 maja w Tworzyjanowie odbyły się obchody Dnia Strażaka połączone z poświęceniem i uroczystym otwarciem Domu Strażaka i nowowybudowanej remizy strażackiej. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Ksiądz Prałat Jan Bagiński oraz przedstawiciele władz powiatowych Ochotniczej Straży Pożarnej. Główna cześć uroczystych obchodów odbyła się na boisku sportowym, gdzie odprawiona została Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Jana Bagińskiego. Dzień ten był okazją do wręczenia odznaczeń dla zasłużonych druhów strażaków. Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne dzieci i młodzieży z Gminy Marcinowice oraz zabawa taneczna.
W obchodach uczestniczyła również delegacja druhów strażaków z partnerskiego miasta Tanvald (Czechy). Jednostka miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymała od Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Świdnicy Ryszarda Wiklińskiego figurę św.Floriana patrona strażaków, która została poświęcona w czasie Mszy Świętej i stanęła na honorowym miejscu w wyremontowanym obiekcie. Prace budowlane trwały kilka miesięcy, gdyż istniejący obiekt został gruntownie wyremontowany, a część stanowiąca remizę strażacką dobudowana do istniejącego obiektu. Cały kompleks został oddany do dyspozycji miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.


12 maja 2006 - Sukces gimnazjalisty z Goczałkowa

Pod koniec kwietnia odbył się w Świdnicy rejonowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, zorganizowany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Komendę Powiatową Policji w Świdnicy oraz Polski Związek Motorowy.
Turniej miał na celu wyłonienie najlepszej szkoły (rywalizacja zespołowa), w której wychowanie komunikacyjne ma głęboko zakorzenione tradycje, a także najzdolniejszych uczniów (rywalizacja indywidualna), wykazujących w tej dziedzinie coś więcej aniżeli tylko zainteresowanie. Ze szkół gminy Strzegom jedynie gimnazjum z Goczałkowa zdecydowało się wystawić reprezentację (Marcin Blankienberg, Mateusz Trajdos oraz Michał Witka). Jak się okazało z całkiem niezłym rezultatem.
Turniej składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań. Dotyczył on rozległych zagadnień pierwszej pomocy, znajomości zasad panujących w ruchu pojazdów na drodze oraz kodeksu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się rowerzystów. Etap drugi stanowił tor przeszkód, który uczestnicy musieli pokonać na rowerze górskim, zdobywając przy tym jak najmniejszą liczbę punktów karnych. Pokonanie tych dwóch etapów klasyfikowało zawodnika na określonej pozycji. Michał Witka rozwiązał test niemalże bezbłędnie, a na torze przeszkód zdobył zaledwie 4 punkty karne. Pozwoliło mu to na zajęcie 2 lokaty w klasyfikacji generalnej. Odrobinę gorzej poszło dwóm pozostałym reprezentantom. Ostatecznie zajęli oni 19 (Mateusz) i 20 (Marcin) miejsca, co również nie jest złym wynikiem, zważywszy na ilość startujących w turnieju zawodników.


11 maja 2006 - Udana prezentacja

15 polskich miast, w tym Świdnica wraz z powiatem świdnickim, zaprezentowały się wczoraj, 10 maja, podczas oficjalnej prezentacji trasy 63. wyścigu kolarskiego "Tour de Pologne UCI ProTour".
Na wewnętrznym dziedzińcu warszawskiego hotelu Novotel ustawione zostało stoisko promocyjne miasta i powiatu. Goście z całej polski interesowali się trasą przejazdu kolarzy w Świdnicy. Pytali o atrakcje w mieście m.in. Kościół Pokoju oraz o to, co można zobaczyć w podświdnickich miejscowościach.
W konferencji poświęconej wyścigowi wzięli udział: Zygmunt Worsa, świdnicki wicestarosta oraz Tadeusz Niedzielski, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Jedna z najważniejszych i najstarszych imprez sportowych na świecie po raz pierwszy dotrze do Świdnicy 8 września. W mieście zaplanowano premię lotną, którą ustanowiono na 51,3 km V etapu wiodącego z Legnicy do Jeleniej Góry.
Kolarze przejadą w Świdnicy ulicami: Władysława Sikorskiego, Esperantystów, Łączną, Wrocławską, al. Niepodległości, pl. Grunwaldzkim (Premia lotna). Później ul. Żeromskiego, Muzealną, Komunardów, Ofiar Oświęcimskich, Zamenhofa do Słotwiny.


11 maja 2006 - Kolejne przejście graniczne

Od 10 maja turyści mogą przekraczać granicę polsko-czeską przez nowe przejście graniczne na szlaku turystycznym Wigancice Żytawskie-Višňovská w Worku Turoszowskim (gmina i miasto Bogatynia, powiat zgorzelecki). Przejście przeznaczone jest dla ruchu pieszego, rowerowego i narciarskiego. Odprawy graniczne prowadzone są przez Łużycki Oddział Straży Granicznej.
Przejście otwarte będzie:
- od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 6.00 do 20.00,
- od 1 października do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00.
Propozycja w sprawie otwarcia przejścia Wigancice Żytawskie-Višňovská została zgłoszona przez stronę czeską. Szczegóły dotyczące jego utworzenia uzgodniono podczas spotkania ekspertów polsko-czeskiej Komisji ds. Przejść Granicznych w Jabloncu w listopadzie 2004 r.
Wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk stara się o uruchomienie kolejnych przejść turystycznych, które przyczynią się do rozwoju współpracy między społecznościami po obu stronach granicy.


11 maja 2006 - Strzegomski granit w obiektywie

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Strzegomiu ogłasza konkurs fotograficzny "Strzegomski granit w obiektywie". Tematem konkursu są zabytki, pomniki i rzeźby oraz inne elementy ze strzegomskiego granitu.
Najciekawsze zdjęcie wybiorą internauci. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody niespodzianki. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
Prace wraz z formularzami można dostarczyć do Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pok. 49 (III piętro) lub przesłać pocztą na adres: Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Do konkursu będą przyjęte prace, które do dnia 22 maja 2006 r. wpłyną do Urzędu miejskiego w Strzegomiu. Redulamin i druki zgłoszenia - >>> zobacz


11 maja 2006 - Tylko do 19 maja

W piątek, 19 maja, upływa termin składania wniosków o stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży. Warunkiem otrzymania stypendium jest dochód nie przekraczający na jednego członka rodziny 316 zł (wraz z innymi formami pomocy np. zasiłkami).
Wnioski należy składać w Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy (pok. nr 1) w godz. 8.00-15.30.
W tym roku na stypendia socjalne za okres od stycznia do czerwca 2006 r. miasto otrzymało nieco ponad 300 tys. zł. Wysokość pomocy będzie zależeć od wielkości dochodu na jednego członka w rodzinie oraz liczby uprawnionych osób. Wyniesie od 44,80 zł do 112 zł miesięcznie. Wypłaty świadczeń zaplanowano pod koniec czerwca.


11 maja 2006 - Zmiany

Mieszkańcy wiejskiej gminy Świdnica mogą składać wnioski paszportowe w siedzibie Urzędu Gminy tylko do 31 lipca. Złożenie wniosku do 20 czerwca tego roku gwarantuje gwarantuje odbiór paszportu do końca lipca w Urzędzie Gminy.
Złożenie wniosku po upływie 20 czerwca, powoduje automatycznie odbiór paszportu w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu.
Od 31 lipca wnioski przyjmowane będą już tylko w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Słowackiego 23A w Wałbrzychu (nr tel. 074-849-40-41).
Stanowisko powyższe podyktowane jest potrzebą tworzenia w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nowej struktury obsługi obywateli, dostosowanej do wymogów przyjmowania i wydawania paszportów z mikroprocesorem.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy zespołu organizacyjnego spraw obywatelskich Urzędu Gminy Świdnica pod nr tel. 074-852-30-67 wew. 104.


11 maja 2006 - Sesja Rady Powiatu

18 maja o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Powiatu w Świdnicy. Jednym z punktów obrad jest przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za ubiegły rok. Radni wysłuchają także wystąpienia Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy, który oceni stan bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2005 r. Po wysłuchaniu sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji Radni podejmą uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r. Zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu dodatkowych dochodów innych niż dotacja z budżetu państwa.
Na koniec sesji Radni tradycyjnie już przedstawią swoje wnioski i oświadczenia oraz wymienią się informacjami na temat spraw dotyczących pracy Pady Powiatu.


11 maja 2006 - O krok od złota

Ostatni weekend kwietnia należał do strzegomskiego judoki - Michała Rydwańskiego. Na mistrzostwach Polski juniorów młodszych w Szczytnie rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zdobył on brązowy medal!
AKS Strzegom reprezentowali Michał Rydwański (w kategorii 46 kg) i Bartłomiej Bogacz (w kategorii 73 kg). Starszy z braci Rydwańskich stoczył dwie walki eliminacyjne, a następnie rywalizował o finał z zawodnikiem Czarnych Bytom - Łukaszem Golusem. - Michał prowadził do trzeciej minuty (3 koki i 1 yuko), a na 50 sekund przed końcem walki dał się złapać za nogi (morote gari) i upadł na ippon. Po prostu zabrakło mu trochę szczęścia, ponieważ dla wszystkich wokół był lepszy w tej walce - skomentował ten pojedynek Mariusz Fajfer, strzegomski szkoleniowiec.
Utalentowany zawodnik strzegomskiej sekcji judo pozbierał się jednak po porażce i na drugi dzień pokonał w walce o brązowy medal Rafała Witusia z Juwenii Wrocław. Trenerzy Fajfer i Tomasz Skórkowski są bardzo zadowoleni z wyniku Rydwańskiego, ponieważ jest on młodzikiem, a zdobył medal w grupie juniorów młodszych, co niewielu osobom się udało. - Chcemy bardzo podziękować klubowym kolegom i koleżankom Michała za pomoc podczas treningów i sparingów w przygotowaniach do MP juniorów młodszych. Samemu zawodnikowi życzymy wiele medali i to z najcenniejszego kruszcu - podsumowują. Bartłomiej Bogacz po przegraniu pierwszej walki, odpadł w eliminacjach.


11 maja 2006 - Złodziej w areszcie

Na przełomie kwietnia i maja na terenie Świdnicy dokonano kilku włamań do domków jednorodzinnych. Sprawca po wejściu do domu dokonywał kradzieży wyrobów ze złota, srebra oraz sprzętu RTV i AGD. Intensywne działania policjantów pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie sprawcy włamań. Okazał się nim 25 letni mieszkaniec Piławy Górnej, często zmieniający miejsce zamieszkania, nigdzie nie pracujący a w przeszłości karany za podobne przestępstwa - poszukiwany przez Komisariat Policji Wrocław Śródmieście.
Straty jakie ponieśli poszkodowani w wyniku włamań wynoszą od 5 do 20 tys. zł. Zatrzymany młody mężczyzna przyznał się do 7 włamań.
Skradzione przedmioty i wyroby ze złota sprzedawał we Wrocławiu, pieniądze przeznaczał na narkotyki oraz spłatę długów.


11 maja 2006 - Świadome zakupy

Świdnickie przedszkola i szkoły podstawowe biorą udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Moje konsumenckie ABC". Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizator akcji, przeprowadzi szkolenia dla nauczycieli, ukierunkowane na poinformowanie młodych konsumentów o ich prawach i obowiązkach oraz zwiększenie umiejętności racjonalnego odbioru reklam.
W efekcie młodzi ludzie mają bardziej świadomie podejmować decyzje o zakupach. W szkoleniach weźmie udział 19 nauczycieli z przedszkoli i 22 ze szkół podstawowych. Zaplanowano je na 24 maja i 8 czerwca. Rozpoczną się o godz. 9.00 w sali nr 104 Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Dzieci z przedszkoli i szkół, których nauczyciele zostaną przeszkoleni, otrzymają opracowane przez CEO publikacje. Dla przedszkolaków przygotowane zostały kolorowanki, natomiast uczniowie szkół podstawowych otrzymają komiksy.


11 maja 2006 - Co wiemy o sobie?

Jak dziś żyją Polacy i Niemcy? Co wiemy o sobie? Jak przełamywać stereotypy? - na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy szóstego już spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej, zorganizowanego w ramach FIRST CONTACT WEEK w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.
Spotkanie odbyło się w dniach 23-29 kwietnia, a uczestniczyli w nim, jak co roku, uczniowie Gimnazjum w Pszennie i Altkönigschule Kronberg pod opieką swoich nauczycieli. Program imprezy był bardzo atrakcyjny i obejmował, m. in.: gry integracyjne i językowe, wspólne zajęcia sportowe czy projekty artystyczne. Istotnym elementem spotkań, ułatwiającym wzajemne zrozumienie i pokonywanie barier, były wyjazdy do muzeum Gross Rosen, Walimia czy wspólne prace porządkowe na Wzgórzu Cmentarnym w Krzyżowej. Atrakcyjna była całodniowawycieczka do Wrocławia, z obejrzeniem Panoramy Racławickiej, oraz wędrówka w Góry Sowie. Nie zapomniano o zajęciach pozwalających na nawiązanie bardziej osobistych relacji, tj. dyskotekach, ogniskach, wieczorach filmowych. Nic zatem dziwnego, że młodzież niechętnie opuszczała Krzyżową.


11 maja 2006 - Biegi przełajowe

Dzisiaj na obiektach sportowych w Bystrzycy Górnej odbyły się VIII Otwarte Biegi Przełajowe Szkół i Ośrodków Specjalnych.
Przy pięknej słonecznej pogodzie na starcie stanęło łącznie 210 zawodniczek i zawodników z 10 szkół podstawowych, 9 gimnazjów i 5 szkół zasadniczych specjalnych.
Wszyscy uczestnicy otrzymali tradycyjny kapuśniaczek, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach pamiątkowe medale, dyplomy, drużyny otrzymały puchary i piłki. Wyniki - >>> zobacz


10 maja 2006 - Półfinał Pucharu ZPRP

W dniach 19-21 maja odbędzie się w Świdnicy Półfinał Pucharu ZPRP Młodzików.
Turniej odbędzie się w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy.
W zawodach wystąpią zespoły:
KSSPR Końskie, KS Vive Kielce, KS Piotrkowianin-Kiper i KPR BEL-POL Świdnica. Szczegółowy program turnieju - >>> zobacz


10 maja 2006 - Ostatni mecz

Dzisiejszym meczem z MMKS Dąbrowa Górnicza świdnickie siatkarki zakończyły swoje występy na pierwszoligowych parkietach. Mecz, podobny do do poprzednich. Chwilowy zryw pozwolił na wygranie jednego seta ale to wszystko na co stać ten zespół. MKS Świdnica - MMKS Dąbrowa Górnicza 1:3 w setach 12/25, 13/25, 25/20 i w ostatnim secie 16/25.
Jakie są pierwsze wnioski po całym sezonie ? Podstawowe i najważniejsze to pieniądze. Dzisiejszy sport tych co nie mają pieniędzy nie "toleruje", bez względu na to czy to się komuś podoba czy też nie. Tacy w rywalizacji są bez większych szans. W końcu my wszyscy pracujemy za pieniądze, pieniądze żadzą naszym życiem, sami nie zrobimy nic nie mając ich, za wszystko każemy sobie płacić, więc musimy się pogodzic, że w sporcie jak wszędzie potrzebne są pieniądze.
By nie mówić wiele, wspomnę tylko, że zespół z Dąbrowy Górniczej narzekający na swoją sytuację finansową dysponuje tym co świdnickiej siatkówce musi starczyć na . . . osiem lat swojego działania i są to pieniądze, które otrzymują tylko jako dotację z urzędu miasta. Cóż więcej mówić ?


10 maja 2006 - X Międzynarodowy Turniej

W dniach 13-14 maja odbędzie się w Świdnicy X Międzynarodowy Turniej im. H. Chmielewskiego w akrobatyce sportowej.
Udział w turnieju potwierdziły ekipy z USA, Włoch, Węgier, Czech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Walii, Portugalii a z Polski wystartują zespoły: SAS Rzeszów, DKS Targówek Warszawa, UKS Targówek Warszawa, MDK Świnoujście, AZS AWF Katowice, AS Zielona Góra, Stal Rzeszów, UKS Akrobat Zielona Góra, Aurum Złotoryja, Akro-Bad Warszawa, SP - 27 Wrocław, Zawisza Bydgoszcz i Polonia Świdnica.
W turnieju weźmie udział około 280 zawodników. Impreza rozpocznie się w sobotę 13 maja eliminacjami od godziny 9.00. Otwarcie zawodów nastąpi o godzinie 15.00 po, którym trwać będzie dalsza część zawodów. Szczegółowy program turnieju - >>> zobacz


10 maja 2006 - Półfinał Pucharu ZPRP

W dniach 19-21 maja odbędzie się w Świdnicy Półfinał Pucharu ZPRP Młodzików.
Turniej odbędzie się w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy.
W zawodach wystąpią zespoły:
KSSPR Końskie, KS Vive Kielce, KS Piotrkowianin-Kiper i KPR BEL-POL Świdnica. Szczegółowy program turnieju - >>> zobacz


10 maja 2006 - Prezentacje artystyczne

17 czerwca o godzinie 14.00 w pięknej scenerii zespołu pałacowo-parkowego w Kraskowie odbędzie się już po raz czwarty impreza plenerowa organizowana przez Starostwo Powiatowe, Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach, oraz Fundację Forum Krasków, - "Prezentacje artystyczne Powiatu świdnickiego 2006".
Impreza jest dobrze przyjmowana i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i zainteresowaniem, zarówno ze strony uczestników jak i publiczności. Tegoroczna edycja będzie miała charakter międzynarodowy: swoją obecność zapowiedziały zespoły z zaprzyjaźnionego powiatu Bergstrasse z Niemiec oraz z Tanvaldu - partnerskiego, czeskiego miasta gminy Marcinowice. Ważnym aspektem i jednym z podstawowych założeń imprezy jest obudzenie ducha przyjaznego współzawodnictwa między zespołami i grupami reprezentującymi sąsiadujące ze sobą miasta i gminy.
Podobnie jak w latach ubiegłych wydarzenia artystyczne będą miały miejsce nie tylko na estradzie.
Zapraszamy artystów plastyków, rzeźbiarzy, fotografików i innych prezentujących najróżniejsze formy twórczości artystycznej. Jak co roku organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje, pokazy i niespodzianki, oraz występ gwiazdy !


10 maja 2006 - Współpraca z Iwano-Frankowskiem

Blisko cztery razy większy od Świdnicy ukraiński Iwano-Frankowsk (230 tys. mieszkańców) chce współpracować ze świdnickim samorządem.
- Na razie nie zamierzamy podpisywać umowy partnerskiej. Wolimy zacząć działać, bo wiele dobrego możemy zrobić bez specjalnych umów. Rozmowy zaczęły się dość nietypowo, ponieważ nigdy o współpracę nie zabiegało tak duże miasto. Iwano-Frankowsk to iście europejskie miasto. Dodam, że od 2001 r. za partnera mamy ukraiński Niżyn - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy, który wrócił z ubiegłotygodniowej wizyty na Ukrainie. Do Lwowa i Iwano-Frankowska oprócz prezydenta wyjechał Michał Ossowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy oraz Tomasz Kościów, dyrektor Sudeckiej Izby Przemysłowo Handlowej.
- Mer Iwano-Frankowska interesował się naszymi sukcesami w pozyskiwaniu zachodnich inwestorów. Na początek będziemy się wymieniać informacjami, jak zdobywać nowe inwestycje. Szczegóły dalszej współpracy omówimy we wrześniu. Wtedy do Świdnicy przyjedzie mer, Wiktor Anuszkiewiczus - dodaje prezydent Murdzek. Delegacja ze Świdnicy odbyła również szereg spotkań we Lwowie. W ich trakcie zorganizowano prezentacje miasta Świdnicy oraz działalności SIPH. Ustalono, że staże dotychczas organizowane w Świdnicy dla Ukraińców zostaną kontynuowane. Ma tak się stać dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Według planu dotychczasowe dwutygodniowe staże w świdnickich instytucjach i organizacjach zostaną wydłużone do 6 miesięcy i połączone z edukacją na wrocławskiej uczelni.


10 maja 2006 - Narada sołtysów

Pod koniec kwietnia odbyła się comiesięczna narada sołtysów. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: Aleksandra Gąsewicz - dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Strzegomiu, Zofia Gruszecka - prezes Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Marian Nayda - dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, pracownicy WKD naszego urzędu oraz sołtysi z gminy Strzegom.
Aleksandra Gąsewicz przedstawiła oferty świadczonych przez bank usług i zachęcała zebranych do współpracy. W dalszej części spotkania sołtysi zgłaszali potrzeby swoich stołectw oraz poruszali tematy związane z usuwaniem skutków zimy: łatanie dziur na naszych drogach, oczyszczanie rowów przydrożnych z naniesionego piasku. Zofia Gruszecka poinformowała, że sprawy związane z poborem wody i odprowadzaniem ścieków należy zgłaszać bezpośrednio do służb WiK. Sołtysi otrzymali odpowiedzi od zaproszonych gości w sprawach bieżących wymagających szybkiego reagowania.


10 maja 2006 - Napływają kolejne zdjecia

Już trzynastu autorów nadesłało swoje zdjęcia wykonane w trakcie Rajdu Elmot. Jest już ponad sto zdjęć, a nadesłali je: Jakub Curyl, Gradowy, Radosław Werner, Damian i Mateusz Dąbrowscy, Robert Klimczak, Wiktor Bąkiewicz, Marcin Marszałek, Piotr Malisiewicz, Konrad Pluciński, Łukasz Żbik, Grzegorz Woszczyk, Piotr Kulak i Jacek Antonowicz
Prezentowane są w założonym dla nich dziale - >>> zobacz
W dalszym ciągu czekamy na Wasze prace. Jeśli zrobiłeś interesujące Twoim zdaniem zdjęcia, to możesz nadesłać je do naszej redakcji. Wysyłając je nie zapomnij podać swojego imienia i nazwiska. W ten sposób dzięki Wam, powstaje wielka galeria rajdowa. Wyślij zdjęcia.


9 maja 2006 - Uroczystości

Wczoraj po południu przed pomnikiem Zwycięstwa w Świdnicy odbyły się uroczystości z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.
Po montażu słowno-muzycznym - "Przejdą lata i wieki przeminą" w wykonaniu grupy teatralnej z Młodzieżowego Domu Kultury, do zgromadzonych na placu przemówił Prezytent Miasta - Wojciech Murdzek.
Następnie uczestnicy złożyli kwiaty oraz wieńce i udali się do Świdnickiej Katedry na Mszę Świętą. Zdjęcia z wczorajszej uroczystości - >>> zobacz


9 maja 2006 - Promocja przed wyścigiem

Jutro w Warszawie w hotelu Novotel ustawione zostanie stoisko promocyjne Świdnicy. Będziemy tam zachęcać mieszkańców stolicy oraz goszczących na prezentacji do odwiedzenia miasta. W konferencji prasowej poświęconej prezentacji trasy 63. wyścigu kolarskiego "Tour de Pologne UCI ProTour", weźmie w niej udział Waldemar Skórski, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Przypomnijmy, że jedna z najważniejszych i najstarszych imprez sportowych na świecie po raz pierwszy dotrze do Świdnicy 8 września. W mieście zaplanowano premię lotną, którą ustanowiono na 51,3 km V etapu wiodącego z Legnicy do Jeleniej Góry. Kolarze przejadą w Świdnicy ulicami: Władysława Sikorskiego, Esperantystów, Łączną, Wrocławską, al. Niepodległości, pl. Grunwaldzkim (Premia lotna). Później ul. Żeromskiego, Muzealną, Komunardów, Ofiar Oświęcimskich, Zamenhofa do Słotwiny.


9 maja 2006 - Stopniowo na czerwiec

6 maja w Morawie odbyły się ogólnopolskie zawody w WKKW. Na starcie stanęło kilkudziesięciu zawodników, którzy przy pięknej pogodzie zmagali się o zwycięstwo w trzech klasach. Dwa równoległe czworoboki, dwa parkury, czytelne mapy tras crossu w poszczególnych klasach i wszystko zapięte na ostatni guzik. Zawody zakończyły się późnym popołudniem dekoracją zawodników. Budujące jest to, że na jednodniowe zawody do Strzegomia przyjechali zawodnicy z Warszawy, Drzonkowa oraz Białki, którzy mieli do przejechania prawie pół Polski.
- Bardzo niedobrze się dzieje, że jedynie dwa ośrodki jeździeckie w Polsce są skłonne podjąć się organizacji zawodów w WKKW. Zarówno LKS Strzegom, jak i Jaroszówka, bo o nich mowa, nie są klubami prywatnymi zamożnych właścicieli, a znalezienie choćby najmniejszego sponsora graniczy nieraz z cudem - mówi Marcin Konarski - dyrektor zawodów. - Jedynie dzięki Romanowi Krzyżanowskiemu z Jaroszówki i nam polscy zawodnicy mają okazję wystartować też na terenie kraju. Co się dzieje z Białym Borem, Walewicami, Drzonkowem, a zwłaszcza Starą Miłosną uważaną za mekkę WKKW? Miejsce wydawałoby się idealne pod względem infrastruktury, położenia geograficznego, ale i potencjalnych sponsorów leży odłogiem. Zawody odwołano w ostatniej chwili. Przyczyny jasne jak zwykle nie są, choć coraz częściej słychać o likwidacji tego jedynego w swoim rodzaju ośrodka blisko stolicy. Jak jest naprawdę wiedzą pewnie sami zainteresowani, natomiast miłośnicy jeździectwa mogą jedynie domniemywać przyczyn takiego stanu rzeczy. Podjęliśmy się organizacji imprezy zastępczej w Strzegomiu, ale ze względu na brak stajni i całego zaplecza gastronomiczno-hotelowego mogliśmy zrobić tylko imprezę jednodniową. Wyniki zawodów - >>> zobacz


9 maja 2006 - Spotkanie z Daicelem

5 maja w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbyło się spotkanie Przedstawicieli Firmy Daicel z władzami Gminy. Na spotkanie przybyli: Ichino Masaaki Dyrektor Generalny Firmy Daicel, Yasushi Hiramatsu Dyrktor na obszar europy, Yasuhito Hotta Prezes Zarządu Daicel w Żarowie oraz Joanna Hewiak - Gawrońska.
Pan Ichino Masaaki poinformował Burmistrz Lillę Gruntkowską, że firma Daicel w Żarowie właśnie rozpoczęła produkcję. Obecnie w Żarowskim zakładzie zatrudnionych jest 120 osób, a na przełomie maja i czerwca zatrudnienie znajdzie kolejne 45 osób. W niedługim czasie uruchomiona zostanie druga linia produkcyjna i na przestrzeni dwóch lat zakład potroi zatrudnienie. Daicel produkuje poduszki powietrzne dla takich koncernów jak Peugeot, Citroen, Toyota. Firma prowadzi aktywną politykę rynkową rozszerza zakres swoich odbiorców poza granice Japonii. Niedługo jednym z odbiorców poduszek firmy Daicel będzie koreański Hundai. Jakość w firmie jest najważniejsza, dlatego proces szkolenia pracowników był tak długi. "Od października przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia produkcji. Teraz mamy pewność, że wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, a wykonywane w Żarowie poduszki powietrzne będą doskonałej jakości. Nie może być mowy o błędach tam, gdzie chodzi o ludzkie życie".
Prezes Zarządu Daicel w Żarowie - Yasuhiko Hotta powiedział, że jest bardzo zadowolony z pracowników, których większość stanowią mieszkańcy Gminy Żarów. Szczególnie podkreślił rolę kobiet w procesie produkcji. Zaznaczył, że kobiety są dokładne, rzetelne, pracowite. Przy zatrudnianiu nowych pracowników również będą preferowane osoby z Gminy Żarów. Hotta wyraził nadzieję, że uda się pozyskać młodych wykształconych inżynierów do kadry zarządzającej, a język nie będzie już stanowił takiej bariery jak dotychczas. Potrzebna będzie również kadra średnia, szczególnie preferowane są osoby młode z wykształceniem średnim technicznym, niekoniecznie z doświadczeniem, ponieważ i tak zostaną przeszkolone.


9 maja 2006 - IV Turniej Gier i Zabaw

9 maja w hali sportowej OSIR Świdnica na zawiszowie odbył się IV Turniej Gier i Zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym pod hasłem "w zdrowym ciele zdrowy duch" organizowany przez Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Świdnicy przy współudziale Urzędu Miasta Świdnica i Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy. W rozgrywkach wzięło udział siedem przedszkoli, które wystawiły 10-cio osobowe zespoły. Celem imprezy było promowanie aktywnych form kształcenia i wychowania najmłodszego pokolenia jako środka zapobiegania patologicznym zjawiskom społecznym wieku szkolnego.
Zawody uświetnił występ grupy tanecznej z Przedszkola Niepublicznego "Promyk" prowadzonej przez Wojciecha Śkiślewicza. Młodzi zawodnicy wykazali się wielkim duchem walki sportowej. Gorący doping kibiców, rodziców i nauczycieli mobilizował w dwójnasób. Zacięta walka o cenne punkty trwała do ostatniej konkurencji. W turnieju zwyciężyło Przedszkole Miejskie nr 3 przed Przedszkolem Niepuplicznym "Promyk", Przedszkolem Miejskim nr 15, 14, 4, 1 i przedszkolem nr 16.
Wszyscy sportowcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody, a nauczyciele przygotowujący dzieci do imprezy - podziękowania. Uśmiechnięci, pełni sportowych doznań wrócili do swoich placówek. Należy mieć tylko nadzieję, iż jest to dobry początek dla ich przyszłych osiągnięć. Życzymy im wszystkim wielu sportowych sukcesów i już dziś zapraszamy na V turniej za rok.


9 maja 2006 - Plener Plastyczny

Żarowski Ośrodek Kultury zaprasza plastyków amatorów na Pierwszy Otwarty Plener Plastyczny. Plener odbędzie się 04 czerwca w godzinach 10.00 - 16.00 na głównej ulicy miasta podczas obchodów "Dziesiątych Jubileuszowych Dni Żarowa". Wszystkim uczestnikom, którzy potwierdzą telefonicznie bądź formą elektroniczną swój udział w plenerze organizator zapewnia:i dentyfikator, wodę mineralną oraz w zależności od zgłoszonych potrzeb: krzesło, sztalugę, usztywnioną podkładkę. Organizator nie zapewnia materiałów plastycznych i zwrotu kosztów przejazdu.
Plener w zamierzeniach organizatora ma być artystyczną formą utrwalenie atmosfery imprezy, dla tego lokalizowany jest w miejscu i czasie odbywania się obchodów. Organizator dopuszcza możliwość artystycznego utrwalania architektury i krajobrazu innych charakterystycznych obiektów w mieście poza terenem imprezy.
Organizator zapewnia możliwość sprzedaży wykonanych prac przez artystów "na miejscu" bez pobierania dodatkowych opłat. W zależności od ilości zgłoszeń i woli uczestników organizator przewiduje przeprowadzenie aukcji wykonanych prac z której dochód zostanie podzielony pomiędzy organizatora i artystę w oparciu o indywidualne uzgodnienia.
Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji fotograficznej wybranych prac wykonanych w czasie pleneru celu wydania katalogu.
Żarowski Ośrodek Kultury, ul. Armii Krajowej 40, 58-130 Żarów tel/fax (074) 858 07 53, wyślij zgłoszenie.


9 maja 2006 - Kurs do Grodziszcza

Od poniedziałku, 8 maja, zmienia się rozkład jazdy linii nr 12 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, która wyrusza o godzinie 22.37 z pl. św. Małgorzaty w Świdnicy.
Kurs ten będzie skrócony do Grodziszcza (pozostałe autobusy linii nr 12 kursują do Wieruszowa).


9 maja 2006 - Młodzi matematycy

Tylu nagrodzonych w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" jeszcze nie było, a więc mamy znowu wielki sukces i powód do zadowolenia. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 37 uczniów szkoły podstawowej w Jaworzynie Śląskiej z klas III, IV, V, VI.
Ocenę bardzo dobrą otrzymali: Aleksandra Olszewska kl. IIIc, Marcin Szumkowski kl. IVc, Michał Majborski kl. IVb. Były także wyróżnienia dla Aleksandry Baranowskiej kl. VIb, Krystiana Kisiela VIa, Aleksandry Jesionowskiej IIIa oraz Marty Adamowicz IIIc.
Organizatorem konkursu była Barbara Majborska - opiekun koła matematycznego.


8 maja 2006 - Konferencja prasowa

Atmosfera w Zarządzie Dróg Powiatowych w Świdnicy już od ubiegłorocznej zimy szybko się zagęszczała. Nad funkcjonowaniem zarządu wisiały czarne chmury. Widać było nerwowość podejmowanych decyzji. Zarząd Dróg przeżywał trudny okres nie radząc sobie z nagłym atakiem zimy. Oddelegowano na przymusowy urlop dyrektora a widmo dużych zmian i reorganizacji było nieuniknione. Tylko dzięki szybkim decyzjom powołanego specjalnie na ten cel sztabu antykryzysowego i przejęciu kontroli nad ZDP chaos na drogach jaki wystąpił w tamtych dniach został szybko opanowany. Wtedy też Starosta Jacek Wajs wraz z Zarządem Powiatu podjęli decyzję o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostce. Wskazał on pewne zagrożenia, co spowodowało dalsze decyzje o przeprowadzeniu tam kontroli finansowej. Wyniki kontroli i prowadzone dochodzenie doprowadziły dyrektora przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.
Specjalnie w celu omówienia sytuacji w ZDP Starosta zwołał na dzisiaj konferencję prasową. "Zanim zacznę omawiać całą sprawę pragnę zaznaczyć, że nie nas kontrolowano, ale to my kontrolowaliśmy." - podkreślał starosta. "Zarówno nasza kontrola jak i prowadzone działania przez policję i prokuraturę w efekcie doprowadziły do postawienia dyrektorowi dwóch zarzutów: nieprzestrzegania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, przyjmowania korzyści majątkowych oraz nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem ZDP". - mówił starosta.
Zarzut dotyczy przede wszystkim wykorzystania nowoczesnego sprzętu - wielozadaniowego samochodu marki Mercedes - zakupionego specjalnie za prawie milion zł. dla ZDP. Samochód nie pracował tak jak powinien. Zakładano, że będzie pracował na trzy zmiany a tymczasem był wykorzystany tylko w około 19 procentach. Prace zlecane były w większości na zewnątrz co naraziło budżet powiatu na straty.
W tej chwili do nadzorowania pracy w jednostce oddelegowany został Bolesław Olejarczyk, który wspólnie z Jerzym Bieleckim, będzie kierował sprawami bieżącymi i zaległymi ZDP.


8 maja 2006 - Napływają kolejne zdjęcia

Po niedawnym apelu o nadsyłanie zdjęć zrobionych przez naszych czytelników podczas tegorocznego Rajdu Elmot-Remy, mamy kolejne zdjęcia. Jest już ich około stu, a nadesłali je: Jakub Curyl, Gradowy, Radosław Werner, Damian i Mateusz Dąbrowscy, Robert Klimczak, Wiktor Bąkiewicz, Marcin Marszałek, Piotr Malisiewicz, Konrad Pluciński, Łukasz Żbik i Grzegorz Woszczyk.
Założony został dla nich osobny dział - >>> zobacz
W dalszym ciągu czekamy na Wasze prace. Jeśli zrobiłeś interesujące Twoim zdaniem zdjęcia, to możesz nadesłać je do naszej redakcji. Wysyłając je nie zapomnij podać swojego imienia i nazwiska. W ten sposób dzięki Wam, powstaje wielka galeria rajdowa. Wyślij zdjęcia.


8 maja 2006 - Sezon rozpoczęty

3 maja dokonano uroczystego otwarcia letniego sezonu turystycznego na Wieży Targowej - jedynym zachowanym średniowiecznym elemencie zabudowy Rynku.
Przez okres zimowy trwały przygotowywania do udostępnienia wieży dla zwiedzających. Budzi ona bowiem duże zainteresowanie mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto. Ci, co przybyli w ten słoneczny dzień na uroczystość otwarcia, mogli zwiedzić nową wystawę fotograficzną pt. "Szkoły Strzegomskie w latach 1945 - 1960" i wysłuchać na tarasie widokowym mini-koncertu w wykonaniu Krzysztofa Wtorkiewicza oraz jego wnuków. Zaszczyt trzykrotnego uderzenia w wielki dzwon przypadł zastępcy burmistrza, Wiesławowi Witkowskiemu.
W tym dniu na Wieżę Targową, z której przy dobrych warunkach pogodowych widać pół Dolnego Śląska, można było wejść bezpłatnie, napić się lampki szampana i wpisać się do pamiątkowej księgi. Opiekę nad tym cennym zabytkiem sprawuje Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej, którego prezesem jest Edmund Szczepański.


8 maja 2006 - O Puchar Burmistrza

O Puchar Burmistrza Świebodzic Jana Wysoczańskiego - 6 maja w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach walczyli w 7 kategoriach wiekowych tenisiści stołowi. Imprezę pod nazwą III Festiwal Tenisa Stołowego oficjalnie otworzył Dyrektor Urzędu Miejskiego Paweł Ozga.
Na widowni OSiR-u zgromadzili się rodzice i przyjaciele zawodników startujących w Festiwalu. Nad sprawnym przebiegiem Turnieju czuwał Zbigniew Joński - sędzia główny zawodów.
Nagrody i Puchary dla zawodników ufundowane zostały przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach, Miejską Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Spółdzielnie Mieszkaniową w Świebodzicach, Salon Sprzedaży Szyk, oraz sklep sportowy Ted-Sport. Wyniki turnieju - >>> zobacz


8 maja 2006 - Uroczystości w gminie

Tegoroczne uroczystości święta 3 Maja połączone z Dniem Strażaka odbyły się w Pszennie.
Po uroczystej Mszy Św., która rozpoczęła obchody upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja i patrona strażaków Św. Floriana, przemówienie wygłosiła wójt gminy Teresa Mazurek, nawiązała w nim do historii tworzenia konstytucji, która była ewenementem na skalę światową. Uroczystość 3 maja była również okazja do podziękowania wszystkim strażakom z okazji ich święta - "W tym szczególnym dniu życzę wam spełnienia planów zawodowych, żebyście mieli jak najmniej pracy. Oby wasze wozy bojowe jak najdłużej przebywały w garażach." - tymi słowami gratulowała wszystkim strażakom wójt T. Mazurek.
Po zakończeniu części oficjalnej swój program artystyczny zaprezentowały dzieci z przedszkola i szkoły w Pszennie Tego dnia odbyły się potyczki rodzinne, loteria fantowa, konkursy dla dzieci, pokazy strażackie, występ zespołu "Kwintet bez jednego" (grupa składa się z 4 osób: Mirosława i Tomasz Drózd, Beata Bogusławska - nauczycielka Przedszkola w Pszennie, Tadeusz Szarwaryn - dyr. SP w Pszennie. Uroczystości zakończyła zabawa taneczna


8 maja 2006 - I Żarowski Zlot Bębniarzy

Żarowski Ośrodek Kultury w ramach obchodów "Dziesiątych Jubileuszowych Dni Żarowa" zaprasza 3 czerwca bębniarzy na "I Żarowski Zlot Bębniarzy".
W programie - wspólny i indywidualne koncerty oraz warsztaty.
Uczestnikom, którzy potwierdzą przyjazd do 29 maja gwarantujemy poczęstunek, wodę mineralną, okolicznościowe koszulki oraz identyfikatory, które należy odebrać w dniu imprezy w biurze organizacyjnym w godzinach 12.00 - 13.00. Osobom nie posiadającym identyfikatorów nie gwarantujemy możliwości koncertowania na ulicach miasta.
Wszystkim zainteresowanym podajemy zestaw rytmów realizowanych podczas warsztatów, stanowiących podstawowy materiał muzyczny do realizacji koncertu o godzinie 15.00. >>> zobacz


8 maja 2006 - Czterozłota Gosia

Cztery starty, cztery złote medale! Takiego rezultatu nie powstydziłyby się największe gwiazdy światowego sportu. Na rozegranych w Jaworznie Mistrzostwach Polski w Armwrestlingu, Małgorzata Ostrowska zdeklasowała wszystkie rywalki i udowodniła, że tytuł najlepszego zawodnika w Polsce w 2005 r. w tej dyscyplinie sportu nie dostał się w przypadkowe ręce.
MP w armwrestlingu - wśród juniorek i seniorek - rozegrano w dniach od 29 do 30 kwietnia. Pierwszego dnia zawodów rywalizowano na lewą rękę, a drugiego na prawą.
- Jestem zadowolona ze swoich startów w Jaworznie. Zrealizowałam swój plan w 100 % i zakwalifikowałam się na mistrzostwa Europy, które już niedługo odbędą się na Węgrzech – podsumowała najlepsza sportsmenka w naszej gminie.
Przypomnijmy, na ubiegłorocznych ME w Sofii, Gosia zdobyła brązowy medal na lewą rękę wśród juniorek. Trzymajmy kciuki za udany występ Małgorzaty Ostrowskiej u naszych bratanków.


7 maja 2006 - Faworyt nie zawiódł

Załoga Leszek Kuzaj i Maciej Szczepaniak wygrali 34 Rajd Elmot-Remy. Dzięki temu zwycięstwu umacnili się prowadzeniu w mistrzostwach Polski. Drugie miejsce zajęli - Tomasz Kuchar i Jakub Gerber a na trzecim uplasowali się Tomasz Czopik i Łukasz Wroński. Zwycięzcą klasy Super 1600 został Michał Kościuszko z Jarosławem Baranem. Z dwunastu odcinków specjalnych podczas trwania rajdu, dziesięć wygrał Leszek Kuzaj. Po jednym zwycięstwie na odcinku zanotowali Maciej Lubiak i Tomasz Kuchar oraz Tomasz Czopik.
Szkoda, że w dziwnie pojętym przez organizatorów utrzymaniu porządku, uniemożliwiono fotoreporterom zrobienie ciekawej relacji zdjęciowej z zakończenia rajdu. Nie jest żadnym tłumaczeniem, ze robiący zdjęcia zakłócają sprawny przebieg zakończenia imprezy i odsyłanie ich do "ogródka zoologicznego" po przeciwnej stronie ulicy by stamtąd robili zdjęcia. Dziwne to, bowiem podczas startu samochodów pierwszego dnia nikomu nie przeszkadzali kiedy poruszali się między startującymi samochodami. Szkoda, bo można było podium ustawić na scenie i moment dekoracji byłby widoczny dla wszystkich. Popularyzować imprezę można tylko poprzez umożliwienie pracy dziennikarzom i fotoreporterom. Zamykanie ich w "kojcu" przeczy tym zasadom.


7 maja 2006 - Są już pierwsze zdjęcia

Po wczorajszym apelu o nadsyłanie zdjęć zrobionych przez naszych czytelników podczas tegorocznego Rajdu Elmot-Remy, mamy pierwsze zdjęcia, już od rana zaczęły "przychodzić" do naszej redakcji. Założony został dla nich osobny dział - >>> zobacz
W dalszym ciągu czekamy na Wasze prace. Jeśli zrobiłeś interesujące Twoim zdaniem zdjęcia, to możesz nadesłać je do naszej redakcji. Wysyłając je nie zapomnij podać swojego imienia i nazwiska. Być może w ten sposób dzięki Wam, powstanie wielka galeria rajdowa. Wyślij zdjęcia.


7 maja 2006 - Kolejna strona w sieci

Na internetowej mapie ziemi świdnickiej znaleźliśmy kolejną stronę.
Jest to strona poświęcona Marcinowicom.
W tej chwili jest jeszcze stroną testową ale jak się dowiedzieliśmy, prowadzący portal - Tomasz Marcinkowski już poszukuje współpracowników do redagowania strony.
Strona nosi nazwę Marcinowice online.
Wejdź na stronę i >>> zobacz


7 maja 2006 - Ze zmiennym szczęściem

Dzisiaj rozegrano 28 kolejkę spotkań w IV lidze piłkarskiej.
Nasze drużyny grały ze zmiennym szczęściem.
Polonia/Sparta Świdnica, mimo iż mecz rozgrywała na własnym boisku to jednak nie potrafiła go wygrać. Polonia/Sparta Świdnica 1:3 Orzeł Ząbkowice Śląskie.
Z kolei AKS Strzegom potrafił wykorzystać atut własnego boiska i pokonał Pogoń Oleśnica 2:0.


7 maja 2006 - Dwa zwycięstwa

W rozegranym dzisiaj meczu o mistrzostwo ligi okręgowej seniorów zespół Victorii Świebodzice rozgromił na własnym stadionie drużynę Trojana Lądek Zdrój 5:1. Stal Świdnica grała dziś mecz wyjazdowy w Ścinawce z zespołem Zjednoczonych i wygrała 2:0.


7 maja 2006 - Piłkarska klasa A

Victoria Świebodzice - Grom Witków 1:2
Zjednoczeni Żarów - LZS Bystrzyca Górna 0:0
AKS II Strzegom - Iskra Witków Śląski 1:5
Granit Roztoka - Juventur Wałbrzych 0:1
Włókniarz Głuszyca - Karolina Jaworzyna Śląska 2:1
Jedlinianka Jedlina Zdrój - Biały Orzeł Mieroszów 2:1
Górnik Boguszów Gorce - Sudety Dziećmorowice 0:1
Zieloni Mrowiny - Gwarek Wałbrzych 5:1


7 maja 2006 - Najdłuższy weekend za nami

Tegoroczny najdłuższy kwietniowo - majowy weekend zapowiadał się deszczowo i chłodno. Kapryśna aura nie przeszkodziła jednak i wszystkie zaplanowane imprezy odbyły się.
Już w sobotę na placu przy I. J. Paderewskiego rozpoczął się "Piknik w mieście". Gwiazdą wieczoru był Kabaret Rak ze znanym i lubianym Bercikiem oraz Gosia Andrzejewicz – wschodząca gwiazda polskiej sceny muzycznej.
Na scenie plenerowej wystąpiła też sekcja wokalna i grupa taneczna działająca przy SCK, a także zespół instrumentalny Remi Blues. Publiczność "czarował" także iluzjonista Maxi, a gorącymi rytmami zachęcał do wspólnej zabawy zespół Markus. Na zakończenie pikniku dla wszystkich wytrwałych odbył się pokaz sztucznych ogni w muzycznej oprawie. W strzegomskie niebo wystrzelono tysiąc ładunków, które stworzyły niepowtarzalne i niezapomniane widowisko muzyki i światła.
Galeria Dali, jeden ze współorganizatorów, w tym dniu obchodziła swoje pierwsze urodziny. Podczas imprezy zapraszała w swoje podwoje, gdzie podawano ciepłe napoje i dania. Niedzielna impreza odbyła się pod hasłem dobrej muzyki rockowej. W sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury wystąpiły znane zespoły rockowe, laureaci dwóch edycji Festiwalu "Zimowe Rockowania" - "Zero Procent" z Żarowa oraz "Niebo" i "Lolitas Masturbate" z Wałbrzycha. W poniedziałek, mieszkańcy mogli uczestniczyć w turnieju wsi zorganizowanym w Goczałkowie. Oprócz prezentacji artystycznych szkół odbył się pokaz judo, a także bardzo interesujące pokazy strażackie, można było podziwiać muzealny sprzęt gaśniczy liczący sobie prawie 200 lat. Z zespołem instrumentalno - wokalnym "Granit", uczestnicy turnieju mogli się bawić do późnych godzin wieczornych. Podczas imprezy odbyło się szereg konkursów i zabaw z atrakcyjnymi nagrodami.


6 maja 2006 - 34 Rajd Elmot-Remy

Startem ze świdnickiego Rynku rozpoczął się dzisiaj 34 Rajd Elmot-Remy. Wystartowało 58 załóg. Leszek Kuzaj i Maciej Szczepaniak wygrali wszystkie siedem rozegrane dzisiaj odcinki specjalne Rajdu Elmot-Remy i zdecydowanie prowadzą w klasyfikacji generalnej imprezy.
Drugie miejsce, ze stratą 42,3 sekundy zajmują Tomasz Kuchar i Jakub Gerber a na trzecim Tomasz Czopik i Łukasz Wroński. Doskonałe tempo w dalszym ciągu utrzymują również Michał Kościuszko i Jarosław Baran. Ich Suzuki Swift dowiózł ich na razie do 4 miejsce w "generalce" i pierwszego w klasie Super 1600. W klasie N-3 na prowadzeniu są Marcin Majcher i Artur Natkaniec a w A-7 Marcin Pasecki i Zbigniew Cieślar. Stawkę Rajdowego Pucharu Peugeot otwierają Łukasz Habaj i Jacek Spentany natomiast w A-6 przewodzą Robert Kujawski i Rafał Rzemień. Do mety dotarło 41 załóg.
Jutro do rozegrania jest 6 odcinków specjalnych. Start do pierwszego już o godzinie 7.30. Meta rajdu o 15.30. Zdjęcia z rozpoczęcia rajdu - >>> zobacz


6 maja 2006 - Foto - Rajd

Jeśli zrobiłes interesujące Twoim zdaniem zdjęcia podczas tegorocznego 34 Rajdu Elmot-Remy to możesz nadesłać je do naszej redakcji. Opublikujemy je w dziale fotografia.
Wysyłając je nie zapomnij podać swojego imienia i nazwiska. Być może w ten sposób dzięki Wam, powstanie wielka galeria rajdowa. Wyślij zdjęcia.


6 maja 2006 - Pokonane

Dzisiaj nasze świdnickie siatkarki zmierzyły się w Częstochowie z SPS Politechniką.
Był to przedostatni mecz w tej lidze i szkoda, że był to jak mawiają piłkarze mecz do jednej bramki.
SPS Politechnika Częstochowa - MKS Świdnica 3:0 w setach 25/8, 25/17 i w trzecim secie 25/13.
Naszym zawodniczkom pozostał jeszcze jeden mecz do rozegrania w pierwszej lidze. Będzie to mecz z MMKS Dąbrowa Górnicza.


6 maja 2006 - Żywność dla potrzebujących

Stowarzyszenie Euro - PARTNER po raz kolejny zajęło się dostarczaniem żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących.
Dary otrzymały osoby, które po wyrażeniu chęci na otrzymanie żywności zostały przychylnie zaopiniowane w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz były zapisane w Stowarzyszeniu Euro - Partner.
Podczas akcji wydano mąkę, cukier, ser żółty oraz topiony. Z pomocy stowarzyszenia skorzystało 215 rodzin, w tym 783 osoby. - Udało nam się zaopatrzyć wiele rodzin w spore ilości produktów. Średnio na rodzinę przypadło ok. 15 kg mąki, 10 kg cukru, do tego trochę sera żółtego i topionego. Ilość otrzymanej żywności zależała od ilości osób w rodzinie - stwierdził przewodniczący stowarzyszenia Janusz Musiał.
Akcja przeprowadzona została po raz kolejny przy współpracy ze Świdnickim Bankiem Żywności


5 maja 2006 - Orfeusz i Eurydyka

14 maja z nadzwyczajnym koncertem poświęconym obchodom 25. rocznicy cudownego ocalenia Jana Pawła II "Jak śmierć potężna jest miłość..." - (Pieśń nad pieśniami) Chr. W. Gluck Orfeusz i Eurydyka wystąpi w świdnickim Kościele Pokoju - Silesian Singers and Players. Grupa wystąpi w składzie: Agnieszka Rehlis - mezzosopran, Katarzyna Trylnik - sopran, Monika Michaliszyn - sopran, Marek Tracz - dyrygent i Marek Dyżewski - słowo.
Koncert rozpocznie się o godzinie 16.00.


5 maja 2006 - Dziękujemy

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli świdnickich harcerzy przekazując 1% należnego podatku. Zbiórka tych środków pomoże drużynom hufca urozmaicić zajęcia programowe, uzupełnić umundurowanie, dofinansować koszty letniego wypoczynku oraz przeprowadzić szkolenia.
Państwa przychylność jest z roku na rok co raz większa. Mamy nadzieję, że jest to efekt zaufania, jakim darzycie Państwo harcerstwo. Wspieranie organizacji pozarządowych, w tym ZHP,
gwarantuje odpowiednie wydatkowanie Państwa pieniędzy, skierowanych bezpośrednio na potrzeby lokalne Świdnicy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Czuwaj.


5 maja 2006 - Medale akrobatów

Podczas XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Warmia Mazury 2006 zawodnicy sekcji Akrobatyki Sportowej - MKS "Polonia" Świdnica zdobyli:
2 – ka chłopców - złoty medal - Moas Szymon i Skorwon Michał.
4 - ka chłopców - zloty medal w składzie: Moas Szymon, Skowron Michał, Pankiewicz Aleksander i Kalinowski Marcin.
2-ka chłopców - 5 miejsce - Starosta Patryk z Kalinowskim Marcinem.
W skokach na ścieżce – 4 miejsce zajęli Brygadzin Jan, który pierwszy raz startował w tak ważnych zawodach. W punktacji drużynowej w akrobatyce sportowej MKS "Polonia" uplasowała się na 9 miejscu.
W punktacji województw - dolnośląskie zajęło 1 miejsce z dorobkiem 163 pkt.


5 maja 2006 - Kolejni przeszkoleni

Na prośbę zainteresowanych osób, które w niedługim czasie miały podjąć zatrudnienie, pracownicy Info - Centrum przeszkolili je z obsługi urządzeń biurowych. - Aby podjąć zatrudnienie muszę umieć obsługiwać podstawowe urządzenia biurowe, zgłosiłam się więc do GCI, gdzie chętnie pokazano mi jak obsługuje się różne urządzenia do pracy w biurze - mówi Iwona.
- Ja natomiast przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej musiałam zapoznać się z zasadami prowadzenia dziennika korespondencji oraz ewidencji różnych dokumentów biurowych. Poprosiłam więc o taką informację pracowników GCI i od razu otrzymałam pomoc - twierdzi z kolei usatysfakcjonowana Beata.
- Cieszę się, że młodzi ludzie tak chętnie pomagają innym. Jest to dowód na to, że warto było utworzyć GCI, które dokłada wszelkich starań, aby służyć naszym mieszkańcom - wyjaśnia sekretarz gminy Strzegom Sabina Cebula - pomysłodawca utworzenia GCI.
- Rozpoczęła się kolejna - III - edycja szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera, Internetu i urządzeń biurowych - informuje Anna Góralska, lider GCI. - Do chwili obecnej ze szkoleń skorzystało 12 osób, jest jeszcze sporo chętnych (35 osób), które przeszkolimy w najbliższym czasie. Szkolenia trwają 5 dni w tygodniu od godz.17.00- 19.00.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług GCI, Urząd Miejski, pok. 30 w godzinach od 7.30-20.30.


5 maja 2006 - Wręczenia mandatów

8 maja o godzinie 10.00 w sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się uroczystość wręczenia mandatów posłom Dolnego Śląska na tegoroczną XII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uroczystość przygotowuje Dolnośląski Zespół Organizacyjny "Sejmu Dzieci i Młodzieży" powołany przez dolnośląskiego kuratora oświaty. Honorowym patronatem uroczystość objął wojewoda dolnośląski i marszałek województwa dolnośląskiego. W spotkaniu weźmie udział wicewojewoda Roman Kulczycki oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, samorządów terytorialnych, dyrektorzy szkół i nauczyciele.
Mandaty przyznane zostaną finalistom konkursu, którego hasłem wiodącym w tym roku była "Ekologia - wybór przyszłości". Ubiegający się o mandat Sejmu Dzieci i Młodzieży pisali prace na jeden z następujących tematów: Ekologia w polityce i gospodarce, człowiek w zgodzie z naturą i moje działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
Na konkurs wpłynęły 442 prace, spośród których komisja konkursowa wybrała 32. Ich autorzy reprezentować będą nasze województwo na sesji w Warszawie.
Laureaci konkursu wzięli udział w warsztatach, podczas których wypracowali wnioski oraz postulaty, które przedstawią podczas uroczystości wręczenia mandatów oraz na Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, zaplanowanej na 1 czerwca br. w Warszawie.


5 maja 2006 - Żarowski Park

4 maja w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyło się spotkanie Architekta Urzędu Miejskiego - Anny Kalinowskiej z mieszkańcami Gminy Żarów zainteresowanymi losami zabytkowego żarowskiego parku. Anna Kalinowska przedstawiła zebranym swoją koncepcje zagospodarowania parku i poprosiła o uwagi. Zgromadzeni mieszkańcy w pełni zaakceptowali projekt, wyrazili nadzieję, że uda się wszystkie plany zrealizować.
Zabytkowy Park w Żarowie połączony funkcjonalnie z alejami dębowymi oraz parkiem w Łażanach, także wpisanymi do rejestru zabytków, tworzy atrakcyjną przestrzeń turystyczną. Można w nim znaleźć wiele ciekawych i egzotycznych drzew i krzewów. Układ terenu i ścieżek pozwala na zaprojektowanie nowych elementów odpowiadających współczesnemu zapotrzebowaniu na nową funkcję. Wszystkie strefy parku: wejściowa, centralna i zamykająca wymagają uporządkowania zieleni, komunikacji i urządzeń.
W strefie wejściowej do parku utworzony zostanie czasowy pasaż handlowo - usługowy, który wykorzystywany będzie w trakcie imprez plenerowych i kulturalnych. W centralnej części parku, gdzie są najcenniejsze gatunki drzew m. in cypryśniki błotne, powstanie wyspa okolona płytką wodą. Odnowiona zostanie płyta taneczna, założona zostanie widownia. Zamontowane będą wielofunkcyjne stoły np. do gry w szachy. Znajdzie się również miejsce na spotkania przy grilu. Dodatkową atrakcją będzie nowa fontanna i sadzawka.
Przez park poprowadzone zostaną ścieżki edukacyjne. Na odnowę parku Gmina Żarów będzie się starać o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach środków pomocowych w nowym okresie programowania na lata 2007-2013. W tym roku zakończą się prace związane z odnową parku w Łażanach, na modernizację którego gmina pozyskała już środki z Unii Europejskiej.


5 maja 2006 - "Karolina" pierwsza

W dniach 29 kwietnia - 2 maja w Wilkasach koło Giżycka odbyła się X Spartakiada Zakładów Przemysłu Spożywczego i Ceramicznego NSZZ "Solidarność". W ośrodku sportowym AZS Olsztyn położonym nad piękny jeziorem Niegocin ponad 800 zawodników reprezentujących 27 zakładów pracy z całej Polski współzawodniczyło w kilkunastu konkurencjach obejmujących między innymi: piłkę nożna, siatkówkę, tenis stołowy, wędkarstwo, rzut lotką do tarczy, rzuty do kosza, podnoszenie ciężarów, przeciąganie liny.
Nasz region reprezentowała drużyna NSZZ "Solidarność" Zakładów Porcelany Stołowej "Karolina" z Jaworzyny Śląskiej. Występ okazał się bardzo udany, nasi zawodnicy wygrali klasyfikację generalną zawodów, zdobywając tym samym Puchar Spartakiady. Zawodnicy "Karoliny" pokonali inne zakłady w podnoszeniu ciężarka, rzutach do kosza oraz w tenisie stołowym kobiet. Mężczyźni po zaciętym finale w przeciąganiu liny zdobyli drugie miejsce. Zawody w tenisie stołowym mężczyzn zaowocowały drugą lokatą. Ekipa występująca w trójboju zajęła piąte miejsce, a w innych konkurencjach zawodnicy lokowali się blisko miejsc premiowanych punktami do klasyfikacji generalnej.
Warto zauważyć, iż sukces ten okazał się tym bardziej znaczący, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, iż reprezentanci "Karoliny" współzawodniczyli z ekipami znaczących zakładów, takich jak: Totalizator Sportowy LOTTO, Opoczno S.A., ZPS Lubiana, Cadbury Wedel sp. z o.o., Nestle, Morliny S.A., Polmos Białystok, Polmos Lublin, ZM Constar. Spartakiada miała wydźwięk międzynarodowy, jedna z występujących drużyn reprezentowała Litwę.


4 maja 2006 - Ogólnopolskie WKKW

6 maja na hipodromie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Morawie k/Strzegomia odbędą się ogólnopolskie zawody jeździeckie we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Rozegrane zostaną trzy konkursy CNC**, CNC* i L. Organizatorem zawodów jest LKS Stragona Strzegom.
Majowe zawody będą małą próbką tego, co czeka nas w czwarty weekend czerwca. W dniach od 22 do 25 czerwca 2006 roku odbędą się w Morawie już po raz czwarty zawody z cyklu Pucharu Świata w WKKW, jedyne tej rangi zawody jeździeckie w Polsce. Serdecznie Państwa na nie zapraszamy.
Szczegóły zawodów - >>> zobacz


4 maja 2006 - Pasowanie na czytelnika

27 kwietnia odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz szkolnej biblioteki w SP 6 w Świdnicy.
Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była - Elżbieta Rasiewicz, nauczycielka z "szóstki". Uroczystość została przygotowana z udziałem uczniów klasy I c SP Nr 6, którzy zaprezentowali inscenizacje tematycznie związane z książką, czytelnictwem i biblioteką.
Dzieci biorące udział w przedstawieniu recytacją i śpiewały. Uczniowie klasy I c, złożyli uroczyste przyrzeczenie. Moment pasowania był bardzo przejmujący i ważny dla młodych czytelników. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, które wręczyła dyrektor szkoły - Maria Mastalerz.


4 maja 2006 - Zagrają w "Piwnicy"

6 maja w Piwnicy Świdnickiej w Świdnicy, kolejny raz wystąpi grupa "Zakaz Wjazdu".
Koncert odbędzie się o godzinie 20.00.
Z "Zakazem Wjazdu" wystąpią też "Czarne chmury". Wstęp na koncert jest wolny.


4 maja 2006 - "Niezapominajka"

Zapraszamy najmłodszych - dzieci w wieku przedszkolnym i z klas "zero" - z powiatu świdnickiego do udziału w VIII edycji Turnieju Małego Aktora "Niezapominajka", który odbędzie się 18 maja. Mali aktorzy powinni przygotować jeden wierszyk lub fragment baśni opowiadania poetów i pisarzy polskich. Udział w Turnieju należy zgłosić poprzez nadesłanie czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa (pobierz) na adres Żarowskiego Ośrodka Kultury do 10 maja.
Honorowy Patronat nad Turniejem sprawuje Przewodniczący Rady Miasta Żarów - Stanisław Szczęsny. Fundator nagrody specjalnej Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu - Jan Jerzy Karmiński.
Chcielibyśmy również zaprosić rodziców, babcie, dziadków najmłodszych aktorów do wspierania ich swoją osobą w dniu turnieju, który rozpocznie się o godzinie 10.00, na scenie Żarowskiego Ośrodka Kultury.


4 maja 2006 - Przypominamy - będą zakazy

61 załóg wystartuje w 34. Rajdzie Elmot-Remy, który jest jednocześnie 2 rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i 1 rundą Rajdowego Samochodowego Pucharu Peugota.
Rajd zostanie rozegrany w dniach 6-7 maja.
Przypominamy, że w dniu startu, 6 maja na ulicy Długiej i Pułaskiego będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania pojazdów.


4 maja 2006 - Zawody Jeździeckie

W ostatnią sobotę kwietnia w Morawie rozegrano Regionalne Zawody Jeździeckie w ujeżdżeniu i skokach. Na hipodromie im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich rozegranych zostało sześć konkursów: cztery w ujeżdżeniu (kl. L, P, N, C) i dwa w skokach (kl. L, LL (art.238)). Organizatorem zawodów był LKS Stragona Strzegom. Zawody zakończyły się niekwestionowanym sukcesem jeźdźców LKS Stragona. Wystartowało w nich aż 12 reprezentantów klubu i na 6 rozegranych konkursów aż w trzech pierwsze miejsca przypadły zawodnikom Stragony.
Ujeżdżenie klasy C wygrała Karolina Mazurek na koniu Pegasus HB. Drugie miejsce po wyrównanej walce zajęła reprezentantka gospodarzy Katarzyna Konarska na Oleonie. Klasa N zdominowana została przez Katarzyny. Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Konarska na Oleonie, drugie Katarzyna Popiołek z SLKS Książ na Hunie, a trzecie Katarzyna Słomiany na Hazardzie LKS Stragona. Konkurs klasy P wygrała Katarzyna Popiołek na Hunie, przed Hanną Bokszczanin na Bastylii i Katarzyną Słomiany na Hazardzie. Klasa L - silnie obsadzona przez debiutantów - zakończyła się w następującej kolejności: pierwsza lokata dla Karoliny Mazurek na Przekorze, druga dla Żanety Obidowskiej na kucu Olivier z LKS Stragona, a 3 dla Katarzyny Popiołek na Parysie.
W skokach klasy LL najlepszy przejazd odnotowała Ewelina Obidowska na Jaspisie. Bezbłędne przejazdy miały także Natalia Bocian na Ceribelli oraz Karolina Augustyn na tym samym koniu. Wszystkie zawodniczki na co dzień trenują w klubowej szkółce jeździeckiej. Podobny scenariusz miała klasa L. Wygrała go para Marta Mrowiec i Erbi przed Katarzyną Słomiany na Herodesie i Anną Kowalczyk na Oratorze. Zwycięzcy poszczególnych konkursów odjeżdżali z nagrodami ufundowanymi przez Sebastiana Kurka reprezentującego firmę OVATOR.


4 maja 2006 - Napad

Kilka minut po północy na staję paliw w Strzegomiu samochodem m-ki Mercedes przyjechał młody mężczyzna, który pod pozorem dokonania zakupów na stacji paliw, złapał za szyję pracownika stacji a następnie przykładając mu do skroni rewolwer hukowy, doprowadził do stanu bezbronności i zabrał saszetkę z pieniędzmi w kwocie 300 zł.
Sprawca oddalając się z miejsca zdarzenia oddał w kierunku sprzedawcy strzał powodując oparzenia twarzy. Sprawca odjechał w kierunku Jeleniej Góry. Natychmiast o zdarzeniu powiadomione zostały jednostki terenowe KPP w Świdnicy oraz Oficer Dyżurny KWP we Wrocławiu.
Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy napadu. Ktokolwiek wie coś w sprawie proszony jest o kontakt z policją.


4 maja 2006 - Praca, praca

AG "TEST" Human Resources, to firma konsultingowa wyróżniona Statuetką Najbardziej Poszukiwanej Firmy Doradztwa Personalnego w Polsce. Obecnie zajmuje się procesem rekrutacji pracowników produkcji w Volvo Polska. Firma w poszukiwaniu pracowników postanowiła "wyjść na ulicę" i dlatego też w najbliższym okresie będzie odwiedzać bliskie Wrocławiowi miasta Dolnego Śląska. Na miejsce rekrutacji przyjedzie autobusem, przy którym będzie oferować pracę w zakładach Volvo Polska. Na miejscu będzie można wypełnić kwestionariusz osobowy, oraz uzyskać wszelkie informacje dotyczące poszukiwanych stanowisk, oraz warunków pracy. Akcja jest ciekawym i nietypowym sposobem rekrutacj. Zapraszamy, aby na własne oczy przekonać się jak duże jest zainteresowanie pracą w tak renomowanej firmie jaką jest Volvo. Szukamy osób pełnoletnich, płeć nie ma znaczenia.
Pojazd, z którego będzie prowadzona rekrutacja do pracy w firmie Volvo Polska, to najnowszy model autobusu Volvo, który produkowany jest we Wrocławiu.
Zapraszamy w godzinach 14-17.
10 maja - Świdnica - Rynek, 17 maja - Żarów - centrum. Inne oferty - >>> zobacz


3 maja 2006 - Święto

Dzisiaj na placu przed kościołem pw. NMP Królowej Polski na Osiedlu Młodych w Świdnicy odbyły się obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Po występach Zespołu Pieśni i Tańca "Jubilat" okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezydent Miasta - Wojciech Murdzek.
Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń kombatantom po czym uczestnicy spotkania udali się na uroczystą Mszę Świętą do Kościoła NMP Królowej Polski. Zdjęcia z dzisiejszych obchodów - >>> zobacz


3 maja 2006 - Brawo Mateusz!

W eliminacjach wojewódzkich 29 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Mateusz Walczak - uczeń V klasy ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Świdnicy - będący reprezentantem powiatu świdnickiego w kategorii szkół podstawowych zajął 4 miejsce w gronie 26 najlepszych młodych znawców pożarnictwa.
Gratulujemy bardzo dobrej lokaty, a opiekunowi - Zdzisławie Salwierak dalszych sukcesów w przygotowaniach uczniów.


3 maja 2006 - "Piłkarska Kadra Czeka"

Dzisiaj na obiektach sportowych w Bystrzycy Dolnej odbył się Strefowy turniej piłki nożnej "Piłkarska Kadra Czeka" organizowany w ramach VII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.
W turnieju wystartowały cztery drużyny. Zwycięzcą został GLKS Marcinowice II (Zebrzydów) - Gmina Marcinowice, który wyprzediał GLKS Marcinowice I (Kątki), trzecie miejsce zajął LKS Niemczanka Niemcza, na czwartym miejscu uplasował się LKS Mościsko. Zwycięskim drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy, puchary oraz piłki.


3 maja 2006 - Dźwigali podczas pikniku

W trakcie Pikniku Majowego w Świebodzicach na stadionie OSiR-u odbyły się VIII Otwarte Mistrzostwa Świebodzic w wyciskaniu sztangi.
Największy ciężar dźwignął 17 - latek ze Świebodzic Paweł Okopniuk, podniósł on 157 kg i tym samym wygrał w swojej kategorii wiekowej do lat 18. W kategorii "weteran" wygrał Zygmunt Fursztęga z wynikiem 130 kg.


3 maja 2006 - Wałbrzyszanie najlepsi

29 kwietnia w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach odbył się I Turniej Koszykówki o Puchar OSiR-u w którym udział wzięło 5 drużyn, były to drużyny ze Świebodzic, Świdnicy, Bielawy i Wałbrzycha. Pierwsze miejsce i puchar zdobyła drużyna z Wałbrzycha "Top Basket".


2 maja 2006 - Katastrofy lotnicze w Świdnicy

Niektórzy starsi świdniczanie pamiętają, że na ul. Jagiellońskiej rozbił się samolot sportowy, ale mało kto wie, że inny samolot uległ katastrofie na lotnisku świdnickim.
10 maja 1956 r. około godziny 10.50 z Gliwic do Jeżowa Sudeckiego leciał samolot holujący szybowiec. Samolot był przedwojennej konstrukcji niemieckiej, dwumiejscowy i drewniany, wykonany w 1934 r. Miał numer fabryczny 788 i był typu Heinkel Kadet albo Buecker Bue 131 "Jungmann". W doczepionym dwumiejscowym szybowcu siedziała dziewczyna pilotka i mechanik lotniczy....
W dziale "historia" zamieściliśmy dwa teksty poświęcone lotnictwu. Jeden zatytułowany "Katastrofy lotnicze w powojennej Świdnicy", drugi poświęcony jest "archeologii lotniczej". Wejdź na stronę i przeczytaj


2 maja 2006 - Świąteczny maj

Prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek oraz Starosta Świdnicki, Jacek Wajs zapraszają na obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.
3 maja - Uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja rozpoczną się o godzinie 12.00 występem Zespołu Pieśni i Tańca "Jubilat" po czym, na placu przed kościołem pw. NMP Królowej Polski na Osiedlu Młodych okolicznościowe przemówienie wygłosi Prezydenta Miasta, a o godzinie 12.oo - Msza Święta w kościele pw. NMP Królowej Polski,
8 maja - Manifestacja z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej (pl. Grunwaldzki - Pomnik Zwycięstwa),
o godzinie 16.30 - "Przejdą lata i wieki przeminą" montaż słowno-muzyczny w wykonaniu grupy teatralnej z Młodzieżowego Domu Kultury,
- Wystąpienie okolicznościowe Prezydenta Miasta,
- Złożenie wieńca od mieszkańców Świdnicy,
godzina 18.00 - Msza Święta w Katedrze Świdnickiej.


2 maja 2006 - Konkursy

Żarowski Ośrodek Kultury ogłasza Konkurs na sygnał muzyczny obchodów Dni Żarowa. Termin nadsyłania utworów muzycznych (wyłącznie na CD) mija 20 maja. Prace winne być autorskie, nigdzie dotąd niepublikowane a płyta podpisana imieniem i nazwiskiem.
Żarowski Ośrodek Kultury ogłasza także konkurs fotograficzny "24 godziny z życia miasta".
Praca konkursowa powinna zawierać 4 fotografie w formacie 12,5cm x 17,5 cm. Prace powinny być dostarczone do Ż.O.K.-u w zaklejonej kopercie opatrzone w logo autora. Imię i nazwisko autora powinno być umieszczone w drugiej kopercie opatrzonej w to samo logo.
Termin nadsyłania prac mija 20 maja. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora. Żarowski Ośrodek Kultury, ul. Armii Krajowej 40, 58-130 Żarów. Tel. 074 858-07-53, e-mail - wyślij


2 maja 2006 - Spotkanie z pisarzem

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach zaprasza na spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem, pisarzem, reporterem, felietonistą.
Mariusz Urbanek urodził się w 1960 roku w Krapkowicach na Opolszczyźnie. Absolwent Wydziały Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, jest reporterem w tygodniku Polityka i felietonistą miesięcznika Odra. Autor kilkunastu książek m.in. Wieniawa. Szwoleżer na Pegazie, Zły Tyrmand, Piłsudski bis, Mostek Czarownic, Kisiel, Zrób sobie Wrocław, Przecieki niekontrolowane, Dolny Śląsk, Siedem stron świata, Tuwim.
Obdarzony bystrą inteligencją i suwerenną pomysłowością autor pisze zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Baśnie Mariusza Urbanka przywołują najpiękniejsze z legend i podań, które zrodziły się w murach i krużgankach śląskich zamków i pałaców, w niezbadanych jaskiniach Sudetów, wśród dzikiej, nadodrzańskiej przyrody.
Spotkanie z Mariuszem Urbankiem odbędzie się 11 maja roku o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 15.


2 maja 2006 - Wieczornica

Spektakl młodzieżowej grupy teatralnej ZODIAK, prezentacje dziecięce: taneczne i muzyczne oraz występ chóru szkolnego to niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wieczornica odbędzie się 3 maja o godzinie 18:30 w Ośrodku Kultury.
W programie:
godzina 18:30 - Spektakl okolicznościowy w wykonaniu grupy ZODIAK z Samorządowego Ośrodka Kultury.
godzina 18:40 - Prezentacje artystyczne "Słowem, ruchem, muzyką" dziecięcej grupy PLUM z Samorządowego Ośrodka Kultury.
godzina 19:00 - Występ chóru szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Pastuchowie.
Wstęp wolny.


2 maja 2006 - Jubileusz

1 W piątkowy wieczór w świetlicy WDK w Bystrzycy Górnej Klub Seniora obchodził swój X - Jubileusz. Działalność Klubu Seniora rozpoczęła się 10 lat temu - w kwietniu 1996 roku. Założycielem kluby jest Stanisław Kraiński, który zaprosił wtedy ludzi takich jak on, z Bystrzycy Górnej, Lubachowa, Burkatowa. Pozyskał sponsorów i zorganizował I spotkanie na którym było 128 osób. Działalność Klubu Seniora to przede wszystkim praca dla siebie i dla innych, wspieranie się w trudnych chwilach,w chorobie lub śmierci kogoś bliskiego. Są sobie wzajemnie potrzebni. Klub Seniora zmienia się nieustannie, jedni odchodzą, inni przychodzą. Na dzień dzisiejszy Klub Seniora liczy 48 osób plus 5 osób to członkowie honorowi.
W Wiejskim Domu Kultury członkowie klubu spotykają się 2 razy w miesiącu, a czasem częściej w zależności od potrzeb. Organizuje wspólną wigilię, Dzień Matki, bierą czynny udział w festynach, organizacjach.
W ciągu 10 lat działalności Klubu Seniora zorganizował 25 wycieczek krajoznawczych i jedną do Niemiec. Dwukrotnie klub miał przyjemność gościć delegację z zaprzyjaźnionych Klubów Emerytów i Rencistów z Niemiec.
Z okazji jubileuszu gratulacje na ręce prezesa klubu Stanisława Kraińskiego złożyła wójt gminy Teresa Mazurek wraz przew. Rady Gminy Świdnica Wiesławem Maliszem oraz dyr. Gminnego Zespołu Oświaty Jadwigą Generowicz.


1 maja 2006 - Wyjazd do przyjaciół

8 maja w ramach organizowanej już regularnie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży szkolnej, 20 uczniów oraz 3 nauczycieli z Gimnazjum Nr 1 w Jaworzynie Śląskiej wyjedzie do niemieckiego miasta partnerskiego Pfeffenhausen. W programie 7-dniowej wizyty przewidziane są m.in. wycieczki do Monachium i Landshut.
Polska i niemiecka młodzież będzie wspólnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i warsztatach plastycznych prowadzonych w Volksschule w Pfeffenhausen. Zajęcia te pozwolą uczniom gimnazjum lepiej poznać nie tylko język, ale również kulturę i zwyczaje swoich niemieckich przyjaciół.
Przewidziane jest również zasadzenie drzewka przyjaźni, które będzie symbolizować przyjaźń polsko-niemiecką. Uczniowie z niecierpliwością czekają na swój wyjazd i rewizytę młodzieży z Pfeffenhausen, która planowana jest na wrzesień tego roku.


1 maja 2006 - Tenisiści powalczą o puchar

6 maja w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach odbędzie się kolejny, tym razem będzie to - III Festiwal Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Świebodzic.
Turniej rozpocznie się o godzinie 10.00 na hali przy ulicy Mieszka Starego 6. Organizatorzy zapraszają wszystkich fanów tenisa, wstęp jest wolny.


1 maja 2006 - "Ze swojego podwórka"

Świdnicki Ośrodek Kultury w ramach Projektu Edukacji Teatralnej pragnie zainteresować młodzież konkursem na napisanie dramatu teatralnego na temat "Ze swojego podwórka" zaczynający się od słów "Opowiem Wam swoją historię..."
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace nie przekraczające 10 stron maszynopisu i opatrzone pieczątką instytucji patronującej należy składać w siedzibie ŚOK-u, Rynek 43, 58-100 Świdnica w terminie do 30 maja tego roku.
Przyjmujemy prace indywidualne i zbiorowe (maksymalnie trzech autorów) Nagrody i wyróżnienia dla autorów sztuk przyzna specjalnie powołane Jury.
Najciekawszy i najlepszy dramat zostanie wystawiony na deskach świdnickiej sceny przez grupę teatralną zawiązaną w czasie trwania warsztatów teatralnych pod kierunkiem Juliusza Chrząstowskiego i Tomasza Dajewskiego na zakończenie Projektu Edukacji Teatralnej w czerwcu br.


1 maja 2006 - Opóźniona bonifikata

W nawiązaniu do wcześniejszej publikacji o możliwości wykupu lokali komunalnych z 95% bonifikatą od wartości lokalu, informujemy, że wejście w życie Uchwały Nr 15/06 Rady Miejskiej umożliwiającej udzielenie powyższej bonifikaty jest opóźnione z powodu uwag, jakie wniósł do tej uchwały wojewoda dolnośląski.
Wojewoda zakwestionował przyznanie bonifikaty tylko w stosunku do: "ułamkowych części budynków mieszkalnych obejmujących nie wydzielone lokale mieszkalne". Oznacza to, że w stosunku do pozostałych zapisów Uchwały Nr 15/06 wojewoda nie wniósł uwag. Rada Miejska gminy Strzegom w dniu 11 maja na zwołanej w trybie pilnym sesji dokona wykreślenia tego zapisu, co umożliwi wejście w życie nowych, korzystnych jak wynika z zainteresowania, zasad sprzedaży.
Uspakajamy więc wszystkich najemców, że wykup lokali mieszkalnych na równych prawach - za 5% wartości lokalu będzie możliwy, a następuje jedynie proceduralne opóźnienie tego momentu.


1 maja 2006 - Absolutorium

27 kwietnia na posiedzeniu LIV sesji Rady Gminy Świdnica, Rada Gminy Świdnica po wysłuchaniu:
opinii Komisji Rewizyjnej a następnie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za 2005 rok, odczytaniu opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Świdnica - Teresie Mazurek.


21 czerwca 2019 - Alicji, Alojzego, Rudolfa