31 stycznia 2007 - Pożegnanie po 11 latach

Uczniowie i nauczyciele PSP Nr 4 w Strzegomiu uroczyście pożegnali swojego dyrektora Tadeusza Wasyliszyna, który pod koniec ubiegłego roku objął odpowiedzialne stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej.
W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się w Polsce 12 listopada 2006 r. Tadeusz Wasyliszyn został wybrany na radnego. Jednak w myśl ustawy osoba wybrana na radnego nie może wykonywać prac w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej gminy. W związku z tym dyrektor PSP Nr 4 w Strzegomiu musiał zrezygnować z jednej funkcji, dyrektora lub radnego.
Jak powszechnie wiadomo, ostatecznie wybrał mandat radnego. Przypomnijmy, że w popularnej "czwórce" obecny przewodniczący strzegomskiej rady pracował przez ostatnie 11 lat. Swoją przygodę z tą szkołą rozpoczął w 1995 r. i pracował najpierw jako nauczyciel wychowania fizycznego. Rok później został już zastępcą dyrektora, a od września 2002 r. do 27 listopada 2006 r. pełnił funkcję dyrektora. 26 stycznia uczniowie szkoły przygotowali montaż słowno-muzyczny, żegnając w ten sposób swojego długoletniego nauczyciela i dyrektora.


31 stycznia 2007 - Wieczory Świdnickie

Jutro, w ramach kolejnej edycji "Wieczorów Świdnickich" odbędzie się koncert zatytułowany "Kolędy świata" w wykonaniu światowej sławy zespołu "Spirituals Singers Band".
Koncert wykonany zostanie w Katedrze Świdnickiej po Mszy świętej o godzinie 18.00, której będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Ignacy Dec, we Mszy św. uczestniczyć będzie społeczność Wyższego Seminarium Duchownego a także mieszkańcy miasta.


31 stycznia 2007 - "Fair Life Bystrzyca Górna - Dusseldorf"

W dniach 20-27 stycznia odbyło się spotkanie młodzieży "Fair Life Bystrzyca Górna - Dusseldorf" w Krzyżowej.
W ramach spotkania młodzież odpowiadała sobie na pytanie co to znaczy być fair w życiu, jak pojmowana jest zasada fair play. Rozmawiali o tolerancji, odwadze cywilnej, asertywności.
Uczestnicy wspólnie spędzali czas podczas wycieczki do Wrocławia, rozgrywek sportowych, dyskotek, kreatywnych zajęć grupowych. Młodzież niemiecka miała możliwość zwiedzenia naszej placówki, w której na co dzień mieszkają i uczą się ich polscy koledzy.
W czasie wizyty młodzież obejrzała wspólnie spektakl profilaktyczny dotyczący przemocy w rodzinie, braku tolerancji.


31 stycznia 2007 - Turniej gier

W czasie ferii zimowych w świetlicach wiejskich w gminie Marcinowice odbywa się turniej gier świetlicowych w warcaby i chińczyka zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do turnieju zgłosiło się 234 uczestników! Już przed feriami w świetlicach odbywały się gorące treningi. Wszystkie świetlice działające na terenie gminy biorą udział w turnieju.
Organizatorzy zadbali o to, żeby każdy uczestnik otrzymał upominek, a zwycięzcy medale. Najlepsi z najlepszych spotkają się w finale gminnym rozgrywek 8 lutego walcząc o puchar.


31 stycznia 2007 - Sesja w Jaworzynie Śląskiej

2 lutego odbędzie się w Jaworzynie Śląskiej V Sesja Rady Miejskiej.
Sesja rozpocznie się o godzinie 9.00 w w Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej przy ulicy Jana Pawła II 16.
Podczas sesji radni podejmą wiele uchwał w tym między innymi:
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i podjęcia uchwały w tej sprawie.


31 stycznia 2007 - IV Mini Paraolimpiada

24 stycznia w hali sportowej przy szkole podstawowej w Dobromierzu odbyła się IV Paraolimpiada, w której udział wzięli uczniowie szkoły i podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie.
W szranki stanęły drużyny mieszane składające się z uczniów i mieszkańców DPS w Jaskulinie. Przygotowane przez panie: A. Haglauer i K. Wiązek zadania były atrakcyjne, a przy tym nie przekraczały możliwości uczestników, co umacniało wiarę niepełnosprawnych we własne siły i zdolności. W grach i zabawach zręcznościowych mniej sprawni fizycznie mogli liczyć na pomoc sprawnych kolegów. Wszyscy biorący udział w paraolimpiadzie, zarówno zdrowi jak i niepełnosprawni znakomicie wspólnie się bawili i rywalizowali w zawodach sportowych.
W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu próbę przełamania barier rozpoczęto 4 lata temu. Inicjatorką pierwszego spotkania była Aneta Haglauer. Głównym celem, który przyświeca imprezie to podnoszenie poziomu akceptacji społecznej osób niepełnosprawnych. Łącząc sprawnych z niepełnosprawnymi tworzymy jedno wspólne społeczeństwo, w którym burzy się wszelkie przeszkody. W tej paraolimpiadzie nie było zwycięzców i przegranych, natomiast wszyscy chętnie spotkają się w przyszłorocznej edycji tej imprezy.


31 stycznia 2007 - Tylko cztery takie urzędy w Polsce

Ten rok rozpoczął się bardzo pomyślnie dla Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Został on doceniony i nagrodzony certyfikatem, będącym nagrodą w konkursie "Przetargi dla najlepszych - lider Eko-inwestycji", promującym podmioty przyjazne środowisku. W dniach od 23 do 26 stycznia odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Budowlane BUDMA 2007 r., których jednym z ważniejszych punktów było rozstrzygnięcie wspomnianego wyżej konkursu. Zorganizowało go Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych, Profile Biznes Sp. z o.o. - Wydawca Ogólnopolskiego Dwutygodnika Budowlanego Profile i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Budownictwa, Transportu i Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz przy całkowitym poparciu Ministerstwa Środowiska.
Strzegomski Urząd Miejski w Poznaniu reprezentował zastępca burmistrza - Robert Siekaniec, który z rąk ministra budownictwa Andrzeja Aumillera otrzymał to ważne wyróżnienie. - Jesteśmy dumni z tego certyfikatu, ponieważ jest to dla nas dowód uznania, że w sposób rzetelny wykonujemy nasze prace dotyczące inwestycji, dbając przy tym o ochronę środowiska" - podkreślał zastępca burmistrza. - Na uwagę zasługuje także fakt, że oprócz nas tylko trzy urzędy miejskie w Polsce mogą pochwalić się tym wyróżnieniem.
Tegoroczna - druga - edycja konkursu przeznaczona była dla inwestorów, przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, które w okresie ostatnich 3 lat wykonały samodzielnie, bądź były podwykonawcami, inwestycji związanych z poprawą stanu środowiska. Celem konkursu była identyfikacja i promocja podmiotów realizujących inwestycje przyjazne środowisku w latach 2003 - 2005, promocja współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a inwestorami przedsięwzięć proekologicznych, promocja inwestycji przyjaznych środowisku podnoszących jakość życia społeczeństwa.


31 stycznia 2007 - 50 lat RSP Boleścin

27 stycznia 50 -lat istnienia obchodziła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Jedność" w Boleścinie. Rok powstania RSP "Jedność" datowany jest na dzień 31 stycznia 1957 roku. Spółdzielnia licząca 34 pracowników (27 członków) gospodaruje na obszarze ponad 300 ha. W produkcji upraw rolnych na w/w obszarze dominuje rzepak, pszenica ozima, jęczmień ozimy oraz burak cukrowy.
Niewątpliwym sukcesem i specjałem RSP "Jedność" są wyroby mięsne. Od kilkunastu lat modernizowana (dzięki środkom PHARE, PFRON) jest masarnia i udoskonalana receptura wyrobów, która dotarła do spółdzielni z Małopolski z jej ówczesnym kierownikiem Janem Waligórą. Ich wyjątkowy smak dostrzegło jury VI ogólnopolskiego konkursu "Nasze kulinarne Dziedzictwo". Obecnie spółdzielnia dokonała rejestracji dwóch produktów mięsnych: kaszanki boleścińskiej i kiełbasy boleścińskiej w kategorii produktu regionalnego i tradycyjnego.
Złoty Jubileusz stał się okazją do wielu gratulacji i przyznania odznaczeń. Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek gratulując tak wspaniałej rocznicy 50-lecia istnienia podkreślała, iż w każdej działalności najważniejszy jest człowiek. Przykład RSP "Jedność" dowodzi, że spółdzielnia miała szczęście do ludzi. Podziękowała za współpracę, wszelkie działania na rzecz Gminy Świdnica życząc dalszych sukcesów. Nagrodzeni i odznaczeni - >>> zobacz


31 stycznia 2007 - Silne wiatry

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu od godziny 18.00 31 stycznia do godziny 8.00 1 lutego na terenie województwa dolnośląskiego wystąpi silny wiatr.
Wieczorem 31 stycznia nastąpi stopniowy wzrost siły wiatru, który w nocy osiągnie średnią prędkość od 45 do 55 km/godz., w porywach od 75 do 90 km/godz., pojedyncze porywy do 100 km/godz. Nad ranem wiatr będzie słabnąć.
Skutkiem silnego wiatru mogą być uszkodzone dachy, szkody w drzewostanie, uszkodzenie linii napowietrznych oraz utrudnienia komunikacyjne.
Wojewoda dolnośląski zwraca się do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie ostrożności i odpowiednie zabezpieczenie budynków, samochodów i wszystkich przedmiotów stanowiących zagrożenie w przypadku wystąpienia silnego wiatru.


31 stycznia 2007 - Super zabawa karnawałowa

Wróżki, rycerze, czarownice, piraci czy księżniczki to tylko niektórzy, przepięknie poprzebierani uczniowie Szkoły z Dobromierza, którzy bawili się podczas balu karnawałowym.
W miniony czwartek odbyła się zabawa karnawałowa dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu. Dzieci bawiły się w dwóch grupach wiekowych.
Najmłodsi uczniowie, poprzebierani w fantastyczne stroje piratów, wróżek, rycerzy, czarownic, kowbojów i księżniczek byli gotowi do hucznej zabawy. Wychowawcy przygotowali liczne konkursy i zabawy, w których uczestniczyli uczniowie, rodzice a nawet babcie. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
W godzinach popołudniowych bawili się uczniowie klas IV - VI. Tutaj także nie zabrakło konkursów i niespodzianek przygotowanych przez wychowawczynie. Serdeczne podziękowania należą się również rodzicom, którzy przygotowali słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci.


30 stycznia 2007 - Wybory uzupełniające

Na terenie województwa dolnośląskiego 69 samorządowców nie złożyło w terminie oświadczeń (o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka lub informacji o zatrudnieniu, rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych albo zmianie stanowiska małżonka), w tym:
1 starosta, 3 burmistrzów, 6 wójtów, 2 przewodniczących Rady Powiatu, 11 przewodniczących Rady Miejskiej, 11 przewodniczących Rady Gminy 35 radnych (z wyłączeniem przewodniczących rad).
Wybory uzupełniające odbędą się też w naszym powiecie a będą to Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Marcinowice i Gmina Świdnica.
Samorządowcy, którzy przekroczyli ustawowy termin złożenia oświadczeń z naszego powiatu:
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica - Henryk Sara, Przewodniczący Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska - Artur Nazimek i jeden radny z Gminy Marcinowice.


30 stycznia 2007 - Anna wyróżniona

Siatkarka Winiar Kalisz, kilka lat temu siatkarka MKS Świdnica - Anna Barańska została wybrana najlepszą serwującą pierwszej części rozgrywek Ligi Mistrzyń.
Po rozegraniu 48 spotkań fazy grupowej na podstawie statystyk władze CEV nominowały pięć siatkarek do specjalnych nagród indywidualnych sponsorowanych przez głównego partnera Ligi Mistrzyń - Indesit.
Najlepiej punktująca: Natalya Mammadova (Azerrail Baku)
Najlepiej serwująca: Anna Barańska (Winiary KALISZ)
Najlepiej atakująca: Ana Ibis Fernandez Valle (Spar Tenerife)
Najlepiej blokująca: Kseniya Kavalenka (Azerrail Baku)
Najlepiej przyjmującą: Valeriya Korotenko (Azerrail Baku)
Zawodniczki otrzymają specjalne nagrody podczas najbliższych spotkań Ligi Mistrzyń, jakie ich zespoły rozegrają na własnym parkiecie. W przypadku Anny Barańskiej będzie to rewanżowe spotkanie z RC Cannes.


30 stycznia 2007 - Super tani telefon

Koniec z dużymi opłatami za telefon !
Teraz za pomocą rewelacyjnej usługi polfon można dzwonić na telefony stacjonarne i komórkowe za grosze.
Będziesz miał swój numer telefonu a co bardzo ważne koniec z abonamentem. Zapłacisz tylko za rozmowy, 8 groszy za rozmowę minutową na terenie całej Polski a od 10 groszy za rozmowy zagraniczne.
Zapłacisz za tyle ile będziesz rozmawiał bowiem naliczanie jest sekundowe. Rozmowy wewnątrz sieci POLFON są darmowe. Pozwala to na przykład połączyć za darmo oddziały firmy lub dzwonić do znajomych w kraju i za granicą.
Przekonaj się jakie to proste - >>> zobacz


30 stycznia 2007 - Nowa karetka

Od poniedziałku mieszkańcy Świebodzic i gminy Dobromierz mogą się czuć bezpieczniej. W razie nieszczęścia przyjedzie do nich nowoczesna, świetnie wyposażona karetka reanimacyjna. Dzięki staraniom burmistrza Bogdana Kożuchowicza i wicestarosty Anny Zalewskiej, do miasta trafiło jedno z dwóch zakupionych niedawno przez powiat aut do ratowania życia. Samochód marki Peugeot jest wyposażony w najlepszy sprzęt.
Nowoczesne auto będzie stacjonować w świebodzickiej stacji wyjazdowej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego. - Bardzo się cieszę, że ta karetka trafiła do nas, bo skuteczność w ratowaniu zdrowia i życia to nie tylko ludzie, ale także i sprzęt - mówił burmistrz Kożuchowicz. Zażartował także, że jak w przypadku każdego sukcesu, mówi się o jego ojcu - tym razem jednak bezapelacyjnie ten sukces ma matkę, w postaci właśnie pani wicestarościny.
Odbiór karetki odbył się na Rynku, pod ratuszem. Nie zabrakło władz powiatu: prezent przyjechali podarować starosta Zygmunt Worsa i wicestarosta Anna Zalewska oraz szef Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, Krzysztof Świokło. Nie zabrakło także wiceburmistrzów miasta: Zbigniewa Opalińskiego i Ireneusza Zyski, świebodzickich radnych i pracowników pogotowia.
Wszyscy goście zaproszeni zostali na symboliczną lampkę szampana, bo jak zauważył burmistrz, za takie wydarzenie należy wznieść toast. Tym bardziej, że dar podkreślił samorządową wspólnotę i dostrzeganie potrzeb gmin, które wchodzą w skład powiatu.
- Budujemy wspólnotę powiatową, bo przecież Kalno, Strzegom czy Świebodzice - to jeden powiat - mówiła wicestarosta Anna Zalewska. Samochód kosztował ok. 240 tys. zł.


30 stycznia 2007 - Przeprowadzka

Do końca 2008 roku świdnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" ma czas na rozpoczęcie działalności w budynku przy ulicy Kościelnej.
Taką uchwałę podjęli radni na ostatniej sesji. Wprowadzono ją ze względu na umożliwienie organizacji zakończenia robót remontowych i przeniesienia działalności do nowego budynku.
Do tego czasu Stowarzyszenie będzie mogło bezpłatnie korzystać z pomieszczeń w budynku przy ulicy Długiej.


30 stycznia 2007 - AKS najlepszy

Piłkarze AKS-u Strzegom (rocznik 1992 r.) - podopieczni Przemysława Stempniewicza - nie dali żadnych szans swoim przeciwnikom w halowym turnieju piłki nożnej rozegranym w drugiej dekadzie stycznia w Ząbkowicach Śląskich. Oprócz strzegomian w zawodach uczestniczyło 5 zespołów: dwie ekipy gospodarzy, Bielawianka Bielawa, Sparta Paczków i Victoria Świebodzice.
Już po pierwszych spotkaniach okazało się, że młodzi strzegomianie będą należeć do faworytów turnieju i w miarę trwania zawodów potwierdzali swoją supremację. Piłkarze AKS-u grali tak dobrze, że przed ostatnią konfrontacją mieli zagwarantowane pierwsze miejsce. - Przed meczem ze Spartą Paczków wiedzieliśmy, że wygraną mamy w kieszeni. Stąd nasze luźniejsze podejście i jedyny remis w turnieju. Mimo tego i tak jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, tym bardziej, że Paweł Wyżga został królem strzelców - uzbierał w sumie 6 goli - stwierdził po ząbkowickim turnieju trener Przemysław Stempniewicz. Skład AKS-u Strzegom:
Paweł Wyżga, Marek Gucwa, Damian Królewicz, Szymon Bielawski, Damian Borkowski, Tomasz Czyczerski, Damian Świdziński, Jakub Siemiński, Wojciech Chmura, trener - Przemysław Stempniewicz, opiekun - Robert Królewicz.
Ostateczna kolejność w turnieju: AKS Strzegom. Orzeł I Ząbkowice Śl., Victoria Świebodzice, Sparta Paczków, Orzeł II Ząbkowice Śl. O ostatnia drużyna to Bielawianka Bielawa.


30 stycznia 2007 - Zimowy wypoczynek

Podczas tegorocznych ferii zimowych szkoły podstawowe i gimnazja z Gminy Świdnica zaplanowały dla swych uczniów szereg różnorodnych zajęć opiekuńczo - wychowawczych.
Dzieci wyjadą na obozy, podczas ferii odwiedzą kina, baseny, lodowisko, będą też uczestniczyć w wielu innych ciekawych zajęciach.
Oto jak będzie przedstawiał się plan zimowego wypoczynku w poszczególnych placówkach oświatowych - >>> zobacz


30 stycznia 2007 - Plan kontroli uchwalony

Decyzją świdnickich radnych Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Świdnicy w 2007 roku zajmie się następującymi sprawami:
- oceni sytuację dotyczącą umowy zawartej pomiędzy miastem, a firmą Laguna na dzierżawę zjeżdżalni na krytym basenie w Świdnicy
- skontroluje realizację aneksu do umowy o sprzedaży przez miasto nieruchomości przy ul. Sikorskiego i Strzegomskiej
- oceni wykonanie wydanych przez Komisję Rewizyjną w 2007 r. zaleceń pokontrolnych.


30 stycznia 2007 - Pomoc dla pogorzelców

Za kilka dni dostaną nowe mieszkanie, ośrodek pomocy społecznej wypłaci zasiłek, organizuje też zbiórkę darów dla wieloosobowej rodziny, która straciła dach nad głową w pożarze. Do tej tragedii doszło w ubiegły czwartek. Mieszkanie komunalne, które zajmowała 6-osobowa rodzina, jest niemal doszczętnie spalone. W szpitalu pozostaje kobieta, która próbowała własnoręcznie gasić płomienie. W rodzinie jest niepełnosprawne dziecko, więc ich sytuacja jest tym bardziej trudna. W tej chwili przebywają u swoich krewnych, gdyż nie przyjęli oferty gminy na doraźne zamieszkanie w hotelu sportowym.
Wszyscy są wstrząśnięci tą tragedią, dlatego nawet zwykli mieszkańcy miasta oferują pomoc w postaci przekazania mebli, pościeli, sprzętów.
- Na razie wstrzymujemy się z taką zbiórką do przyszłego tygodnia, do momentu aż rodzina zakwateruje się już w nowym mieszkaniu i zorientuje, co im potrzeba- mówi Małgorzata Gruszka, dyrektor OPS w Świebodzicach. - W najbliższych dniach wypłacony będzie zasiłek na żywność i bieżące potrzeby. Ci państwo dostaną wszelką pomoc, jaka tylko będzie możliwa. Zbiórkę pieniędzy i darów organizuje także szkoła 13-letniego Krzysztofa, niepełnosprawnego chłopca, który wraz z bliskimi został chwilowo bez dachu nad głową.
- Mamy już trochę pieniędzy i mnóstwo odzieży, codziennie odwiedzamy też w szpitalu mamę Krzysia, dostarczając jej potrzebne rzeczy - mówi Elżbieta Węgrzynowicz, dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczo-Rehabilitacyjnego w Świdnicy. - W zbiórkę bardzo zaangażowali się rodzice. To przecież tragedia, która dotknęła kogoś z nas. Poszkodowana rodzina dostanie lokal przy ul. Świdnickiej. Będą mogli się do niego wprowadzić gdy tylko rodzina poprzednich lokatorów opróżni mieszkanie.


30 stycznia 2007 - Sukces Tomasza

Na odbywających się 27 i 28 stycznia w Lizbonie Mistrzostwach Europy w Brazylijskim Ju-Jitsu Tomasz Skórkowski pochodzący ze Strzegomia obecnie w klubie Linke Gold Team - Wrocław zdobył srebrny medal w kategorii do 85 kilogramów. W zawodach brało udział około 700 zawodników z Europy, Stanów Zjednoczonych i Brazylii. W kategorii do 85 kilogramów startowało 40 zawodników.
Tomek stoczył pięć walk z czego dwie wygrał przed czasem. W zaciętym finale uległ przez wskazanie sędziów.


30 stycznia 2007 - Poziom wody rośnie

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu w ciągu najbliższych dni w dorzeczu środkowej, a następnie górnej Odry opady deszczu i topnienie pokrywy śnieżnej będą powodowały wzrosty stanów wody.
Największe wzrosty, lokalnie powyżej stanów alarmowych, przewidywane są na dopływach nizinnych i podgórskich. Powodować to może lokalne podtopienia terenów obniżonych i bezodpływowych.
Informujemy również, że Wydział Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu całą dobę monitoruje sytuację na terenie województwa.


30 stycznia 2007 - Dzień Irlandzki

Z niecodzienną inicjatywą wyszli członkowie Klubu Europejskiego działającego w Gniewkowie, którzy zorganizowali obchody Dnia Irlandzkiego.
W tym celu członkowie klubu przygotowali specjalne prezentacje multimedialne dzięki, którym przybliżyli zebranym ten wspaniały kraj. Wszyscy uczniowie biorący udział w obchodach Dnia Irlandzkiego mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie i sprawdzenia swoich wiadomości na temat Irlandii oraz skosztowania jednej z typowych potraw irlandzkich, którą są placki ziemniaczane.
Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego w Gniewkowie w składzie: Karolina Braun, Joanna Majewska, Aleksandra Naokoneczna, Kamil Szpilewski, Paula Biadała, Natalia Piwko, Anna Drzał, Agnieszka Gębicka wraz z opiekunem na obchody Dnia Irlandzkiego zaprosili również przedstawicieli z Zespołu Szkół w Roztoce i ze Szkoły Podstawowej w Dobromierzu.


30 stycznia 2007 - Piąta sesja w gminie

2 lutego odbędzie się piąta sesja Rady Gminy Świdnica. Sesja odbędzie się o godzinie 14.30 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica przy ulicy Głowackiego.
Podczas sesji radni zajmą się między innymi:
zmianami budżetu gminy na rok 2007, określeniem wysokości diet dla sołtysów, ustaleniem regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, zmianami Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica a także przeznaczą grunty do sprzedaży w formie przetargów.


29 stycznia 2007 - Przeliczą głosy jeszcze raz

Głosy świdniczan oddane w wyborach do Rady Powiatu Świdnickiego w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 29 w Świdnicy zostaną ponownie przeliczone. Tak postanowił wojewoda dolnośląski w związku postanowieniem Sądu Okręgowego w Świdnicy. A ten stwierdził nieważność wyboru radnego Eugeniusza Grzesika, który startował z listy Świdnickiej Wspólnoty Samorządowej. Sąd stwierdził, że były nieścisłości w podliczeniu głosów. Sprawa dotyczy komisji wyborczej, która działała w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Galla Anonima).
Do piątku, 2 lutego pełnomocnicy komitetów wyborczych, które brały udział w wyborach przeprowadzonych 12 listopada 2006 r. mogą zgłaszać kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 29. Do 6 lutego zostaną wybrani członkowie OKW, którzy przeliczą głosy 14 lutego w Urzędzie Miejskim.
Właśnie w UM można również zgłaszać kandydatów do komisji (w godz. 7.30-15.00, pok. nr 120, I p.).


29 stycznia 2007 - Turniej piłki halowej

27 stycznia w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach. Rozegrany został Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Świebodzice, mimo kłopotów komunikacyjnych jakie panowały w tym dniu (nie dojechała tylko drużyna Unii Jaroszów), zgromadził 6 drużyn i sporo kibiców. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonali: burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, starosta świdnicki Zygmunt Worsa i dyrektor OSiR Janusz Zieliński Turniej zakończył się zwycięstwem drużyny MKS Victoria II Świebodzice, która wyprzedziła Spójnię Sady, trzecia była Polonia Świdnica, następne: MKS Victoria, Górnik Nowe Miasto ostatnim zespołem został MKS Victoria Świebodzice - Juniorzy Królem strzelców został Adam Dela, najlepszym bramkarzem został uznany Roman Kącki a zawodnikiem - Dawid Stoma


29 stycznia 2007 - Modele

W dniach 26-28 stycznia Żarowski Ośrodek Kultury, Dolnośląski Zarząd Wojewódzki LOK we Wrocławiu oraz Modelarnia UKS "Harcek" z Żarowa byli organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Redukcyjnych Puchar Polski Klas C.
Uczestnicy konkursu to pasjonaci modelarstwa, którzy zjechali do naszego ośrodka kultury z całej Polski. Pięknie i starannie wykonane modele oceniało jury w składzie: Maciej Poznański, Konrad Szymański, Krzysztof Wolfram, Kazimierz Surowiak oraz Mieczysław Kruczkiewicz.
W niedzielę w dużej sali Żarowskiego Ośrodka Kultury odbyła się pokonkursowa wystawa modeli, gdzie przybyli mieszkańcy mogli poobserwować te małe "dzieła sztuki". Patronatem honorowym oraz sponsorem konkursu był Poseł na Sejm RP Zbigniew Chlebowski.
W przyszłym roku konkurs przyjmie nazwę "Memoriału im. Stanisława Tiera", słynnego w całej Polsce i świecie modelarza, który jest wzorem do naśladowania dla młodych adeptów tej dyscypliny. Nagrodzeni w Pucharze Polski - >>> zobacz


29 stycznia 2007 - Przyjacielska wizyta

Częstsze spotkania, wymiana młodzieży i korzystanie z wzajemnych, dobrych doświadczeń - takie są najogólniej mówiąc, efekty wizyty burmistrz Świebodzic Bogdana Kożuchowicza w niemieckim Waldbröl. Burmistrz wziął udział w dużym spotkaniu wszystkim miast partnerskich Waldbröl, gościł także u polskiego konsula generalnego w Niemczech, pana Andrzeja Kaczorowskiego.
- Jestem bardzo zadowolony z tej wizyty - mówi burmistrz Kożuchowicz. - Zostaliśmy zaproszeni na sierpniowe obchody 50-lecia Waldbröl, będziemy na nich prezentować prace świebodzickich artystów.
Ja ze swojej strony zaprosiłem władze Waldbröl na Dni Świebodzic, które odbędą się we wrześniu. Wracamy także, co mnie szczególnie cieszy, do intensywniejszej wymiany dzieci i młodzieży. Jest pomysł, aby w szkołach podstawowych w mieście wprowadzić już od 4-tej klasy jedną godzinę języka niemieckiego, i stopniowo je zwiększać. Będziemy się starać, aby nasze partnerstwo się rozwijało i aby te kontakty były jak najczęstsze.


29 stycznia 2007 - Zlot pojazdów militarnych

Za naszym pośrednictwem Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych i Wojskowych "Huzar" zaprasza wszystkich właścicieli pojazdów militarnych oraz miłośników militariów oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej i Stowarzyszenia do wzięcia udziału w II Zlocie pojazdów Militarnych w Olsztynie, który odbędzie się na początku maja tego roku.
Organizatorzy chca poznać nowych kolegów, którzy uświetnia tą imprezę, chcą, aby wysiłek rekonstruktorów był dostrzegany przez szerokie rzesze społeczeństwa, uczył żywej historii i miał wpływ na patriotyczne wychowanie. Chętnie skorzystają z Waszych doświadczeń i pomysłów. Jest jeszcze trochę czasu do Zlotu. Jeżeli jesteście zainteresowani zlotem - czekają na kontakt.
Stowarzyszenie dysponuje dużym i urozmaiconym terenem, na którym można zainscenizować ciekawe epizody historyczne. Wspólnymi siłami uda się przedstawić ciekawe widowisko z udziałem ludzi, których pasją jest odtwarzanie życia z minionych czasów. Pozwoli to na popularyzację ruchu rekonstruktorów i kolekcjonerów.
Kontakt z organizatorami - >>> napisz i strona internetowa - >>> zobacz


29 stycznia 2007 - Paszporty

W 2006 roku na terenie województwa dolnośląskiego wystawiono 120 720 paszportów, z czego 103 090 dokumentów starego typu.
Od 28 sierpnia minionego roku wprowadzono nowy system paszportowy, obejmujący pobieranie danych biometrycznych.
W ubiegłym roku wystawiono 17 630 paszportów nowego typu.
Wydano również 363 paszporty tymczasowe, w tym 238 dla dorosłych i 125 dla dzieci do lat pięciu.


29 stycznia 2007 - Jest budżet

Rada Miejska w Świdnicy przyjęła zaproponowany przez prezydenta Wojciecha Murdzka budżet miasta na 2007 rok. Budżet zakłada dochody w wysokości 120.700.486 zł i w tej samej wysokości planowane są wydatki. Jeśli plan zostanie zrealizowany, to po raz pierwszy od lat (poza 2004 r.) 2007 rok nie zostanie zamknięty na minusie.
W związku z rozwojem gospodarczym rosną stale udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym roku będą one wyższe o ponad 4,2 mln zł niż przed rokiem i wyniosą 28,88 mln zł.
Według prognoz dług gminy w 2007 roku będzie stanowił 34,5 proc. planowanych dochodów.


29 stycznia 2007 - Podium Kuntusza

W ostatnią sobotę - 27 stycznia - w Legnicy odbyły się Halowe Zawody Dzieci i Młodzieży w łucznictwie. Nieźle zaprezentowali się tam przedstawiciele strzegomskiej sekcji, podopieczni Janiny Zięciny.
Trzecie miejsce, wywalczył Daniel Kuntusz (kategoria: dzieci młodsze). Blisko podium był także Patryk Świędrych, który ostatecznie zajął piątą lokatę. Na wyróżnienie zasłużył ponadto Tomasz Malina (kategoria: młodzicy), który skończył legnickie zawody na szóstym miejscu. Jego klubowy kolega, Paweł Angrys - przypomnijmy siódmy sportowiec w gminie Strzegom za ubiegły rok - uplasował się o oczko niżej. Miejsca strzegomian:
dzieci młodsze (Apacz) - III miejsce - Daniel Kuntusz, V miejsce - Patryk Świędrych i VIII miejsce - Patryk Ragan
dzieci starsze (Orlik) - VIII miejsce - Sebastian Posacki
młodzicy - VI miejsce - Tomasz Malina, VII miejsce - Paweł Angrys, VIII miejsce - Łukasz Kisielewicz i IX miejsce - Kamil Dziewoński.


29 stycznia 2007 - Pomagamy wypełnić PIT-y

Każdy, kto zechce przekazać 1% swojego podatku na rzecz świdnickich harcerzy może liczyć na pomoc w wypełnieniu swojego zeznania rocznego. Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do komendy hufca na ul. Lelewela 18, w godzinach 8.oo - 15.oo. Informujemy, że ulotki dotyczące sposobów przekazania 1% podatku dla ZHP dostępne są m.in. w takich miejscach jak: Tesco, Intermarche, Bank Spółdzielczy, oddziały firmy Anda. Dowód wpłaty wraz ze szczegółową instrukcją można znaleźć i pobrać ze strony hufca: www.swidnica.zhp.pl.
Każda wpłata 1% podatku na rzecz Komendy Hufca ZHP Świdnica wpłacana w placówkach Biura Handlowego "Anda" oraz placówkach Banku Spółdzielczego jest zwolniona z prowizji, opłata wynosi O zł.
Oddziały Banku Spółdzielczego: Świdnica ul. Długa 9, ul. Długa 44, ul. Spółdzielcza 33, Świebodzice ul. Sienkiewicza 2, Żarów ul. A. Krajowej 48, Głuszyca ul. Grunwaldzka 55, Marcinowice ul. Tuwima 4, Punkty Kasowe Banku Spółdzielczego: Jaworzyna ul. Polna 4, Jedlina Zdrój ul. Chrobrego 1, Walim ul. Boczna 9.
Placówki Firmy Anda: Świdnica ul. Różana, obok Banku BGŻ, ul. Of. Oświęcimskich, obok sklepu "Eko", ul. Kopernika, obok Ronda, ul. Dąbrowskiego, sklep "Jaskółka", Os. Młodych, ul. Księżnej Jadwigi, Os. Zawiszów, ul. Grodzka obok "Zeto", Strzegom: Dąbrowskiego 11, sklep "Jowita".


29 stycznia 2007 - Jasełka w Gimnazjum nr 1

Szkoła już po raz siódmy była gospodarzem Przeglądu Zespołów Jasełkowych.
Swoje umiejętności prezentowali w piątek uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także przedszkolaki ze Świebodzic.
Przedstawienia były barwne, młodzi aktorzy prześcigali się w pomysłach na uatrakcyjnienie swojego występu, a zgromadzona publiczność chętnie śpiewała najpiękniejsze polskie kolędy.
Każdy zespół dostał dyplom i książkę na pamiątkę udziału w przeglądzie.


29 stycznia 2007 - Wyremontują więcej

Podczas piątkowej sesji, 26 stycznia Rada Miejska w Świdnicy zdecydowała o zwiększeniu zakresu prac, wykonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe, które mogą zyskać dofinansowanie z budżetu miasta.
Między innymi oprócz remontów i dociepleń elewacji, czy też dachów wspólnoty będą mogły otrzymać dofinansowanie na osuszanie budynków z wilgoci poprzez wykonanie izolacji, czy też drenaż opaskowy.


28 stycznia 2007 - Policyjny telefon zaufania

Policyjna dolnośląska infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - 0800 283 107 funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00, natomiast w dni wolne od pracy telefonujący mogą zostawić wiadomość nagrywając się na automacie zgłoszeniowym.
Dzwoniąc pod wskazany numer można przekazywać (również anonimowo) informacje, między innymi o przestępstwach i przestępcach, zasięgnąć wiadomości czy też otrzymać adresy organizacji i instytucji pomagającym ofiarom przestępstw. Infolinia jest bezpłatna.


28 stycznia 2007 - Ronal Cup

Wyniki siedemnastej kolejki spotkań Świdnickiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej - Ronal Cup
Wiśnia - Cafe 7 6:5
Terespol - Romira 8:15
Dacco Beba - Klub Secret Żarów 10:2
Arte Mościsko - Spartakus 1:14
Genuine Team - Transus 5:10
Imp Comfort - Ślęza Wiry 10:0
Piłkarzem kolejki został Jacek Fojna - Dacco Beba a najlepszym bramkarzem Tomasz Kujawski - Spartakus.
W rozgrywkach prowadzi Spartakus 48 punktów, dale są: Dacco Beba 48, Romira 39, Wiśnia 35, Klub Secret Żarów 27, Transus 26, Imp Comfort 20, Cafe 7 18, Terespol 16, Genuine Team 10, Ślęza 7, Arte Mościsko 5.
W klasyfikacji na króla strzelców rywalizacja wygląda następująco: Król strzelców 66 bramek - Roman Pawłowski, 52 - Sławomir Drozd, 48 - Jacek Filipczak, 38 - Jacek Stachyra, Jacek Fojna, 37 - Andrze J Konefał, 35 - Mariusz Kutela, 33 - Krzysztof Goździejewski .


28 stycznia 2007 - Casting

22 lutego w sali świdnickiego Klubu Bolko odbędzie się casting do wyborów regionalnych Miss Polonia 2007.
Casting rozpocznie się o godzinie 16.30.
W castingach mogą wziąć udział dziewczyny w wieku od 18 do 25 roku życia, bezdzietne panny, posiadające obywatelstwo polskie.
Na casting należy wziąć ze sobą kostium kąpielowy dwuczęściowy.


28 stycznia 2007 - Opłatek z kombatantami

25 stycznia odbyło się w Świdnicy spotkanie opłatkowo-noworoczne zorganizowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej" ze wszystkimi organizacjami kombatanckimi działającymi w Świdnicy i Gminie Świdnica.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Sybiraków oraz Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.
Gośćmi spotkania byli m.in.: Ksiądz Biskup Ignacy Dec - Ordynariusz Diecezji Świdnickiej oraz inni przedstawiciele świdnickiego duchowieństwa, Prezydent Wojciech Murdzek oraz m.in. przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień, Związku Harcerstwa Polskiego, a także radni i członkowie Wspólnoty.
Podczas spotkania, które odbyło się w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych nie zabraknie wspólnego śpiewania kolęd, tradycyjnego opłatka, wzajemnych życzeń i symbolicznej wigilijnej wieczerzy. Specjalnie dla kombatantów, z przygotowanym na tę okazję świątecznym programem wokalnym wystąpił chór działający przy Stowarzyszeniu Wspólnota Samorządowa.


28 stycznia 2007 - "Sezam - Treasure"

W ramach projektu "Sezam - Treasure" napisanego przez Ewę Dziwisz, na który uzyskano dofinansowanie ponad 12 tysiecy złotych, dzieci, młodzież niepełnosprawna oraz rodzice i wolontariusze uczestniczyli w intensywnym kursie języka angielskiego. Poza zajęciami językowymi prowadzonymi przez Annę Lenkiewicz Budny ze Szkoły Języków Obcych " Smile" program wzbogaciły zajęcia teatralne.
W projekt zaangażowane były na zasadzie wolontariatu studentki pedagogiki Agata, Karolina, Iza oraz student Szkoły Muzycznej. W program zaangażowali się tez rodzice Marzena Rypan, Jolanta Szałańska, Jolanta Majzner, Grażyna Piórkowska Chudycz, Krystyna i Bogusław Piotrowscy, oraz cudowna Babcia Renia.


28 stycznia 2007 - Ferie zimowe - Jaroszów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie informuje, że w czasie tegorocznych ferii zimowych, przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszów i Rusko, organizuje wyjazdy:
na basen w Jaworze, do kina we Wrocławiu, na lodowisko w Świdnicy i na Pierwszy Turniej Tańca do Chojnowa dla szkół i placówek Korczakowskich.
W wyżej wymienionych przedsięwzięciach weźmie udział około 150 uczniów.


27 stycznia 2007 - Mecz z Częstochowianką

Dzisiaj w Świdnicy, w Hali Sportowej na Osiedlu Zawiszów rozegrany został mecz siatkówki kobiet o mistrzostwo II ligi.
Świdniczanki podejmowały drużynę Domex AZS AJD Częstochowianka.
Świdniczanki przegrały w trzech setach 19/25, 22/25 i w ostatnim 14/25. Jedynie drugi set mógł się podobać. Choć przegrany to nie bez walki. W trzecim secie, doświadczenie i nieprzypadkowo wysoka pozycja w tabeli częstochowianek dały znać o sobie. W tym secie nie było wątpliwości kto będzie jego zwycięzcą i tym samym wygra cały mecz. Świdniczanki psują nadal zbyt wiele zagrywek.
Tylko mocny zespół może pozwolić sobie na tzw "ryzyko" zagrywki, drużyna słabsza powinna szanować każdą piłkę i walczyć o każdy punkt.


27 stycznia 2007 - Michaluk i Fajfer najlepsi

To najważniejsze rozstrzygnięcia dotyczące Internetowego Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Gminy Strzegom w 2006 r. Ogłoszenie wyników nastąpiło na wczorajszej sesji Rady Miejskiej.
Skład czołowej trójki wśród sportowców nie był dużym zaskoczeniem. Małgorzata Ostrowska to zwyciężczyni sprzed roku, Maksym Żydek jest aktualnie mistrzem Polski młodzików w judo, a tegoroczny zwycięzca - Bartłomiej Michaluk to jeden z najzdolniejszych siatkarzy młodego pokolenia na Dolnym Śląsku, zwycięzca I edycji internetowego plebiscytu w 2004 r. w kategorii siatkówka. W pierwszej dziesiątce znalazło się dwóch siatkarzy - oprócz Michaluka, także Grzegorz Ważydrąg, dwóch judoków - wspomniany wcześniej Żydek oraz Adriana Grabowicz, a także po jednym przedstawicielu armwrestlingu (Ostrowska), boksu (Anna Majchrowska), wspinaczki sportowej (Adam Kulas), łucznictwa (Paweł Angrys), sportów konnych (Katarzyna Konarska) oraz piłki nożnej (Miętkiewicz).
Wśród trenerów supremacja Mariusza Fajfera (judo) była niepodważalna. Wyprzedził on swoich dwóch kolejnych rywali o blisko 500 głosów. Drugie miejsce zajął Robert Grabowicz (wspinaczka sportowa), a trzecią lokatę - Robert Ostrowski (armwrestling).
Okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczał burmistrz Lech Markiewicz, notabene wielki sympatyk i znawca sportu.


27 stycznia 2007 - Stypendia i nagrody dla sportowców

Weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy, która wprowadziła istotne zmiany do uchwały ustalającej regulaminy stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki.
Dzięki temu można składać dodatkowe wnioski w sprawie przyznania nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki.
Kto może składać wnioski i warunki jakie należy spełnić aby otrzymać nagrody i stypendium - >>> zobacz


27 stycznia 2007 - Udana zabawa choinkowa

Tańce, konkursy i liczne niespodzianki czekały na uczniów Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, którzy uczestniczyli w piątkowej zabawie choinkowej.
Imprezę rozpoczął dyrektor Krzysztof Dziurla, który powitał wszystkich zebranych i życzył miłej i udanej zabawy. Następnie wystąpili mali kolędnicy z koła teatralnego pod kierownictwem p. Elżbiety Baran z występem "Hej kolęda, kolęda".
Uczniowie kl. I-III oraz IV-VI pod okiem swych wychowawców: p. E. Baran, p. A. Żyburtowicz, p. M. Zawadzką, p. U. Lipińską, p. E. Kołodyńską, p. B. Dziurlę przygotowali prezentacje kandydatów na patrona szkoły. W wyniku przeprowadzonego głosowania najwięcej głosów zebrał Kornel Makuszyński (24 pkt), następnie Janusz Korczak (21 pkt ), M. Konopnicka (8 pkt ) i Julian Tuwim (4 pkt). W trakcie wesołej zabawy, która odbywała się w dyskotekowych rytmach przygotowanych przez p. Krzysztofa Łapko tańczące dzieci odwiedził Św. Mikołaj. Miły Gość wręczył wszystkim paczki ufundowane przez Radę Rodziców. Rada ufundowała również nagrody dla dzieci przebranych w wymyślne stroje i uczniów biorących udział w prezentacjach.
Organizację zabawy choinkowej wsparli również sponsorzy i przyjaciele szkoły: p. Zygmunt Andreasik i Rada Sołecka z Czernicy, p. Janusz Piątek - Prezes Zespołu Kopalni "Jawstone" i p. Dietmar Ciba - Prezes Kopalni Gniewków. Za wszystkie życzliwe gesty i pomoc Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Gniewkowie serdeczne dziękują.


26 stycznia 2007 - Mecz z Częstochowianką

Jutro w Świdnicy, w Hali Sportowej na Osiedlu Zawiszów odbędzie się spotkanie siatkarek o mistrzostwo II ligi siatkówki kobiet.
Świdniczanki podejmować będą drużynę Domex AZS AJD Częstochowianka. Częstochowianki w tej chwili zajmują drugie miejsce w tabeli rozgrywek.

Mecz rozpocznie się o godzinie 16.00. Wstęp na mecz jest wolny.


26 stycznia 2007 - Praca

Trwa konkurs na stanowisko referenta ds. turystyki w Informacji Turystycznej. Od kandydatów wymagane jest m.in. co najmniej wykształcenie średnie turystyczne lub pokrewne, dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie się zajmować m.in. sprzedażą wydawnictw, materiałów promocyjnych, zbieraniem informacji dotyczących infrastruktury turystycznej oraz atrakcji Świdnicy i okolic oraz informowaniem turystów, mieszkańców o aktualnych atrakcjach, imprezach kulturalnych odbywających się w Świdnicy. Oferty będą przyjmowane do 1 lutego.
Do 6 lutego swoje oferty mogą składać osoby zainteresowane pracą w Biurze Strefy Płatnego Parkowania. Od kandydatów wymagane jest m.in. wykształcenie średnie techniczne i 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe techniczne, stan zdrowia pozwalający na poruszanie się po terenie miasta w różnych warunkach atmosferycznych. Osoba zatrudniona na stanowisku podinspektora będzie się zajmować kontrolą wnoszenia opłat za postój pojazdów. Szczegółowe informacje o prowadzonych naborach można znaleźć pod adresem: www.praca.um.swidnica.pl.


26 stycznia 2007 - Jarosław Kalinowski w Marcinowicach

Dzisiaj Gmina Marcinowice gościła czołowych przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego na czele z Wicemarszałkiem Sejmu RP Jarosławem Kalinowskim oraz Wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Tadeuszem Drabem. Na spotkanie przybyli również wójtowie i burmistrzowie z sąsiednich gmin. Na sali wypełnionej po brzegi znaleźli się przedstawiciele organizacji rolniczych i terenowych instytucji doradztwa rolniczego, radni, sołtysie, rolnicy i delegacja młodzieży z miejscowego Gimnazjum.
Tematyka spotkania dotyczyła problemów polskiej wsi, a po dużej ilości pytań jakie padały z sali wnioskować można było o wadze tego problemu. Poruszono również temat środków unijnych i związanych z tym przygotowań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Marszałek zapewniał jednak, że czyni starania o jak najszybsze uruchomienie procedury naboru wniosków. Obecnej trwają przygotowania do naboru i przeszkolenia kadry, która będzie się tym zajmowała.
Marszałek Sejmu kończąc spotkanie podziękował Panu Jerzemu Guzikowi - Wójtowi Gminy za zaproszenie i zapewnił miejscowe władze, że nie jest to ostatnia wizyta w Gminie Marcinowice.


26 stycznia 2007 - Zamiecie i zawieje śnieżne

W dniach 26 stycznia (od godz. 18.00) do 27 stycznia br. (do godz. 20.00) na terenie województwa dolnośląskiego wystąpią: zamiecie i zawieje śnieżne.
W nocy z piątku na sobotę 26/27 stycznia i w sobotę 27 stycznia występować będą zamiecie i zawieje śnieżne spowodowane wzrostem średniej prędkości wiatru do 20-30 km/godz., w porywach osiągającego prędkość 65-80 km/godz. Równocześnie występować będą opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Przewidywany przyrost pokrywy śnieżnej: na nizinach od 5 do 10 cm, w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim 10-20 cm, lokalnie 30 cm.
Opady śniegu i wiatr mogą powodować trudności komunikacyjne, mogą tworzyć się zaspy. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego zaleca, by w miarę możliwości szczególnie osoby starsze i dzieci powinny pozostać w domach. Należy zachować rozwagę w czasie przebywania na zewnątrz i szczególną ostrożność podczas poruszania się po oblodzonymi zaśnieżonym terenie, zwracać uwagę na zwisające sople, nadmiar śniegu na dachach budynków, przemieszczane przez wiatr przedmioty i gałęzie. W czasie jazdy samochodem należy zmniejszyć prędkość jazdy. Informujemy również, że Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego całą dobę monitoruje sytuację na terenie województwa.


26 stycznia 2007 - Na ostatniej sesji . . .

Podczas V Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu - odbytej w dniu 25 stycznia - radni mieli bardzo dużo pracy i podjęli szereg uchwał. Powołano m. in. Komisję Doraźną do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Strzegom. Jej utworzenie wynikało z potrzeb zmian nazewnictwa i zakresu działania wszystkich komisji pracujących w ramach RM w Strzegomiu. W skład komisji weszli radni: Tadeusz Wasyliszyn, Ireneusz Traczyk, Paweł Rudnicki, Ryszard Rossa i Roman Asynger.
Kolejne podjęte uchwały dotyczyły powołania Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie "Honorowego Obywatelstwa Strzegomia" oraz Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie prawa używania herbu i flagi miasta Strzegomia. Członkami pierwszej kapituły zostali: burmistrz Strzegomia - Lech Markiewicz, przewodniczący RM - Tadeusz Wasyliszyn, Tadeusz Świerk oraz radni: Maria Michalec i Roman Asynger, a w skład drugiej weszli: Marek Żubryd - przedstawiciel oświaty, Krzysztof Kaszub - przedstawiciel kultury, Józefa Piotrkowska - przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Zbigniew Suchyta oraz Marian Góra - radni. Obie kapituły będą działać do końca kadencji obecnej rady.
Znamy już terminy, w których odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Strzegom. Uchwalono, że w okresie pomiędzy 5 lutego a 9 marca zostaną wybrani nowi gospodarze poszczególnych sołectw.


26 stycznia 2007 - Nie wchodzić do lasu

Z uwagi na bardzo duże zagrożenie życia i zdrowia ludności, w związku z występującymi wiatrołomami i złomami oraz innymi zagrożeniami, jakie powstały w wyniku ostatniego huraganu, od wczoraj wprowadzony został zakaz wstępu do lasu na obszarze Nadleśnictwa Świdnica.

Zakaz wejścia obowiązuje do odwołania.


26 stycznia 2007 - Konkursy

Kolejna tura konkursów dla organizacji pozarządowych ogłoszona. Do rozdysponowania jest 319 tys. zł na:
- edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz promocję honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania,
- wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
- prowadzenie grup rówieśniczych dla dzieci i młodzieży, alternatywnych wobec grup kontrkulturowych. Szczegółowe informacje pod adresem: www.konkursy.um.swidnica.pl.


26 stycznia 2007 - Jest nowy skarbnik

Na środowej sesji radni podjęli uchwałę o powołaniu nowego skarbnika miasta. Została nim pani Luiza Gass-Sokólska.
Zastąpi ona na tym stanowisku panią Janinę Oczkoś, która odeszła na emeryturę.
Nowa pani skarbnik jest ekonomistką z wykształcenia, przez wiele lat była księgową. Jest świebodziczanką, ma męża i córkę. Swoją funkcję obejmie z dniem 1 lutego.


26 stycznia 2007 - Nagrodzeni w przeglądzie

Po dwudniowych zmaganiach, obejrzeniu 12 przedstawień kolędniczych jury X Gminnego Przeglądu Zespołów Kolędniczych postanowiło nagrodzić następujące zespoły: w kategorii przedszkoli i klas 0 - III nagrody otrzymały:
1. Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej - przedstawienie "Mali kolędnicy"
2. Przedszkole w Pszennie - przedstawienie "Cudowna noc"
w kategorii szkół podstawowych klas IV - VI nagrodzono:
1. Szkołę Podstawową w Lubachowie - przedstawienie "W drodze do Betlejem"
2. Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Pszennie - przedstawienie "Jasełka"
w kategorii zespołów amatorskich jury postanowiło nagrodzić:
1. Zespół śpiewaczy "Ale Babki"
2. Teatrzyk obrzędowy "Tradycja" - przedstawienie "Wesoła kolęda"
Wymienione zespoły otrzymały nagrody pieniężne w wysokości 350 zł.
Jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną w wysokości 700 zł dla zespołu z Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej za przedstawienie "Nie było miejsca dla Ciebie".
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni - >>> zobacz


26 stycznia 2007 - Konferencja w Hotelu Piast-Roman

29 stycznia, o godzinie 12.00. w sali konferencyjnej Hotelu Piast-Roman w Świdnicy przy ulicy Kotlarskiej 11 odbędzie się Konferencja "Pomóżmy młodzieży i sobie", która podsumuje współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Projekt pt.: "Pomóżmy młodzieży i sobie - szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej" realizowany przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała S.C. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.5. - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka.
Wykład pt." Pomóżmy rodzinie. Rodzina w świadomości społecznej - przemiany w systemie wartości" wygłosi dr Renata Doniec - Adiunkt Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy


26 stycznia 2007 - Stypendia przyznane

Już po raz piąty gmina Strzegom przyznała stypendia najzdolniejszej młodzieży za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej.
W czwartek, 25 stycznia na pierwszej w tym roku sesji Rady Miejskiej dwudziestu jeden uzdolnionych młodych ludzi otrzymało z rąk burmistrza Strzegomia Lecha Markiewicza stypendia za ponadprzeciętne dokonania w wymienionych wyżej obszarach.
Głównym celem przyznania stypendiów jest pomoc finansowa oraz wsparcie i promocja najzdolniejszych uczniów i studentów. Wnioski o przyznanie stypendium składa się dwa razy w roku, w miesiącach czerwcu oraz grudniu. Upoważnionymi do złożenia takiego wniosku są osoby dorosłe oraz sam kandydat - jeżeli jest pełnoletni, bądź jego opiekunowie.
Mamy również dobrą wiadomość dla kolejnych stypendystów. Strzegomscy radni podjęli stosowny wniosek o zwiększenie puli pieniężnej na stypendia. Nagrodzeni stypendyści:
Mateusz Bartków, Marcin Buryło, Damian Ciarkowski, Marcin Głód, Adriana Grabowicz, Kamila Klimowicz, Adam Kulas, Wojciech Kulasa, Janusz Kuriata, Karol Kurzej, Klaudia Kurzej, Anna Majchrowska, Bartłomiej Michaluk, Małgorzata Ostrowska, Paweł Pituch, Krzysztof Ruciński, Michał Radwański, Marcin Tutka, Grzegorz Ważydrąg, Michał Wierzbicki i Sandra Wijas.


26 stycznia 2007 - Medycyna bez granic

To tytuł konferencji, która po raz pierwszy została zorganizowana w Powiecie Świdnickim. Honorowy patronat nad konferencją objął Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa. Organizatorem Konferencji było Centrum Szkolenia i Rekreacji "Caterina s.c. wraz z agencją zatrudnienia "Labor srl" posiadającą certyfikat wydany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Celem konferencji było poinformowanie o procedurach związanych z podjęciem pracy w UE (uznanie kwalifikacji, możliwości zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne i emerytalne pracowników w UE) oraz wymiana doświadczeń w zakresie rzeczywistej sytuacji na europejskim rynku pracy. Konferencja zgromadziła głównie pracowników sektora medycznego a w szczególności pielęgniarki z całej Polski. Ponadto wzięli w niej udział przedstawiciele włoskich uczelni medycznych co miało na celu nawiązanie bliższej współpracy z polskimi placówkami medycznymi i umożliwienie stażu polskim studentom.
Do Świdnicy przyjechali także Dyrektor Urzędu Pracy w Bolzano, przedstawiciele włoskich agencji zatrudnienia, przedstawiciele instytucji odpowiadającej polskiemu ZUS-owi, Ministerstwa Zdrowia, Izby Pielęgniarek z Bolzano oraz rektorzy włoskich uczelni medycznych i lekarze. W imieniu Starosty gości przywitała Anna Zalewska Wicestarosta Świdnicki.
-"Od 9 lat pracuję w samorządzie i od początku związałam się ze sprawami służby zdrowia w naszym Powiecie. Teraz kiedy kończymy inwestycję budowy szpitala Latawiec w Świdnicy proszę uwierzyć, że pochylamy się nad każdym szczegółem usprawniającym pracę także pielęgniarek. Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele trudności napotyka na swojej drodze ten zawód, jak wiele osób wyjeżdża do Włoch, z powodu lepszego wynagrodzenia. Jeśli nie zaproponuje się pielęgniarkom godziwych pieniędzy za wykonywaną pracę, będą one uciekać za granicę kraju i dobrze, że mają one gdzie przeczekać tą ciężką sytuację w służbie zdrowia." - podkreślała Wicestarosta Anna Zalewska. Mamy nadzieję, że warunki w polskiej służbie zdrowia poprawią się i nasze pielęgniarki nie będą musiały wyjeżdżać z Polski za chlebem.


26 stycznia 2007 - W anielskiej krainie

W Szkole Podstawowej nr 10 odbyły się zabawy karnawałowe pod hasłem "W anielskiej krainie".
Organizatorki imprezy - Marzena Barylak, Grażyna Gałuszka i Elżbieta Malisz wspólnie z uczniami zadbały o ciekawy wystrój Sali, atrakcyjną muzykę i konkursy (taniec z balonami, kręcenie hula - hop i "pękające balony"). W przerwach zabaw zaproszono dzieci i młodzież na słodki poczęstunek.
Wszyscy świetnie się bawili, nawet rodzice, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Przebojami imprezy stały się utwory muzyczne "Crazy froog" grupy Axel i szlagier Madonny w rytm których wszyscy wspaniale tańczyli. Tegoroczne bale karnawałowe można uznać za wielce udane, a organizatorzy zapraszają już teraz na przyszłoroczne imprezy.


26 stycznia 2007 - Gniewków niepokonany

Wczoraj w hali sportowej w Dobromierzu odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców i dziewcząt ze szkół Gminy Dobromierz. Impreza zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobrmierzu. W zawodach udział wzięły trzy szkoły: Szkoła Podstawowa z Dobromierza, Szkoła Podstawowa z Roztoki i Szkoła Podstawowa z Gniewkowa. Podsumowując, po zaciętej i sportowej rywalizacji tabela końcowa wyglądała identycznie w obu kategoriach:
W kategorii dziewcząt:
I miejsce - Szkoła Podstawowa z Gniewkowa
II miejsce - Szkoła Podstawowa z Dobromierza
III miejsce - Szkoła Podstawowa z Roztoki
W kategorii chłopców:
I miejsce - Szkoła Podstawowa z Gniewkowa
II miejsce - Szkoła Podstawowa z Dobromierza
III miejsce - Szkoła Podstawowa z Roztoki
Zwycięscy otrzymali pamiątkowe puchary.
Przy okazji Turnieju wyłoniona została reprezentacja gminy, która będzie walczyć w barwach Gminy Dobromierz w turnieju powiatowym.


25 stycznia 2007 - Rajd Magurski

W jutrzejszym programie Odcinek Specjalny gościć będzie Paweł Dytko, Bartłomiej Grzybek i Jakub Wysocki.
Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2007. Goście radia rozpoczną zmagania od startu w Rajdzie Magurskim, a rozmowa z pewnością pozwoli na lepsze poznanie planów Teamu 2007 w tym sezonie. Nie zabraknie także rozmów o zeszłorocznych startach, które dla całej trójki były niezwykle udane.
Odcinek Specjalny 12 stycznia na 91,3 FM we Wrocławiu od 18.00 do 19.00. Słuchacz zachęcamy do pisania maili i zadawania pytań. zapytaj.
Piszcie też na radiowe gg - 8704567 oraz pytajcie telefonicznie - (071) 320 44 55
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


25 stycznia 2007 - Przegląd trwa

Przegląd Zespołów Jasełkowych w Gminie Jaworzyna Śląska ma już wieloletnią tradycję. W tym roku zaprezentują się trzy zespoły w trzech różnych kategoriach wiekowych.
Mamy już za sobą I część konkursową. Dzisiaj rano swoje przedstawienia wystąpiły dwie szkoły. "Leśne jasełka" zaprezentowała Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie. Prezentację pt."Wyjątkowy wieczór" zaprezentował szkolny zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej.
O godzinie 15:30 zaprezentują się jeszcze dorośli. Grupa "Wrzosy" ze Stowarzyszenia "Wspierajmy się" zaprezentuje program jasełkowy. Wszystkie trzy grupy obejrzeć będzie można podczas Magicznego Wieczoru Artystycznego, który odbędzie się jutro o godzinie 18:00 w ośrodku kultury.


25 stycznia 2007 - Akcja zima trwa

Drogowcy rozpoczęli akcję "zima" w Powiecie już we wtorek o godz. 22.00. - "W wyniku intensywnego opadu śniegu występują utrudnienia na drogach wynikające w głównej mierze z braku umiejętności kierowców oraz odpowiedniego przygotowania pojazdów do warunków zimowych." - podaje Kazimierz Siemieniecki Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Drogi powiatowe są przejezdne. Jedynie w rejonach podgórskich występują odcinki jednopasmowe z przygotowanymi mijankami, prawdopodobnie do godzin południowych drogi zostaną całkowicie udrożnione przez Powiatową Służbę Drogową. Największe utrudnienia występują w okolicach Strzegomia oraz w miejscowości Marcinowice - Tąpadła.
-" Obsługujemy samodzielnie I rejon: Świdnica-Żarów. W sumie rejonów jest cztery. Za trzy pozostałe odpowiada Świdnickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych. Cały czas w akcji bierze udział 7 pługopiaskarek. Sprawdza się specjalistyczny samochód Unimog, który pomaga w odśnieżaniu." - mówi Leszek Loch, Dyrektor Służby Drogowej. Do utrzymania mamy 400 km dróg powiatowych. Na okrągło pracuje nasz Unimog i wszystkie pługi. Mimo, że śnieg już przestał padać udrażniane są jeszcze najbardziej zasypane drogi, aby przywrócić dwupasmowy ruch.
- "Jeśli sypnie śniegiem wprowadzimy III fazę akcji zima i przejmiemy dowodzenie na naszych drogach." - mówi Leszek Loch. W tej chwili mamy informację, że na drodze w gminie Strzegom: Rogoźnica-Kostrza utknęły tiry i nie mogą sobie poradzić z wyjechaniem z zaspy. Ale droga jest przejezdna. Pamiętajmy, że powiat zajmuje się odśnieżaniem dróg powiatowych, o resztę dróg m.in. wojewódzkich czy krajowych dbają ich zarządcy.


25 stycznia 2007 - PKS informuje

PKS Świdnica informuje, że od 5 lutego wszystkie kursy realizowane przez PKS Świdnica ze Strzegomia odjeżdżać będą z ulicy Szarych Szeregów.
Część kursów, zgodnie z rozkładem jazdy, zajeżdżać będzie pod DH Plus. W okresie przejściowym od 5 lutego do 11 lutego autobusy będą zajeżdżać również na były dworzec PKS.
Za zaistniałe PKS Świdnica przeprasza. Prosimy o zapoznanie się z nowym rozkładem jazdy. Wszelkie informacje uzyskać można pod tel. nr 074 852 05 77, 852 10 85


25 stycznia 2007 - Zielone światło dla lotniska

Siedem samorządów zadeklarowało w czwartek przystąpienie do wspólnych działań mających na celu utworzenie w Świebodzicach lotniska dyspozycyjnego. Na zaproszenie burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza odpowiedziały władze Wałbrzycha, które reprezentował wiceprezydent Mirosław Bartolik, powiatu wałbrzyskiego - w osobie wicestarosty Andrzeja Marciniaka, Świdnicy, w imieniu którego przybył Jacek Piekunko z departamentu rozwoju gospodarczego, gościliśmy także burmistrza Szczawna Zdroju Tadeusza Wlaźlaka, Lesława Podgórskiego ze starostwa świdnickiego oraz Alfreda Świądera z Urzędu Gminy Świdnica. Na spotkaniu nie zabrakło Jerzego Siatkowskiego, szefa Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej, głównego pomysłodawcy budowy lotniska dyspozycyjnego, przybył także pan Artur Sieprzputowski z Agencji Rynku Rolnego oraz Stanisław Urbańczyk, zastępca komendanta powiatowego policji. Wszyscy zgodnie zadeklarowali chęć udziału w przedsięwzięciu, choć nikt na razie nie jest w stanie określić konkretnego udziału finansowego. W kwestii pieniędzy należy się zresztą spodziewać największych problemów, bo samorządowcy nie ukrywają, że liczą każdą złotówkę.
- Od transportu lotniczego nie uciekniemy, jest on potrzebny, sprzyja promocji i rozwojowi gospodarczemu - mówił burmistrz Kożuchowicz, który jest wielkim entuzjastą projektu. Jeśli uda nam się zawiązać dobry związek, czy to związek międzygminny czy stowarzyszenie i zdobyć pieniądze z UE, to mamy szanse na duży sukces.


25 stycznia 2007 - Turniej piłki nożnej

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy informuje, że od tego roku rozpoczyna organizować Powiatowe Rekreacyjne Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi włączone w system VIII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.
W ramach igrzysk powiatowych prowadzona będzie odrębna punktacja powiatowa igrzysk (niezależna od punktacji dolnośląskich igrzysk).
Pierwszą imprezą z tego cyklu imprez będzie powiatowy turniej halowej piłki nożnej dzieci do lat 13.
Regulamin eliminacji turnieju halowego piłki nożnej chłopców - >>> zobacz


25 stycznia 2007 - Dzień Babci i Dziadka

W dniach 19 - 24 lutego, uczniowie klas 0 - III uczcili święto Babci i Dziadka, przygotowując dla dostojnych gości ciekawe programy artystyczne w postaci wierszy, piosenek, tańców.
Wcześniej na zajęciach plastycznych dzieci wykonały dla babć i dziadków prezenty: laurki, serduszka, korale, bukieciki.
Po części artystycznej zaproszono zebranych na smaczny poczęstunek przyszykowany przez mamusie.
Uroczystości klasowe spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony gości. Wzruszone babcie i dziadkowie z chęcią zapowiedzieli swój udział w spotkaniu w przyszłym roku.


25 stycznia 2007 - Szkoła promująca zdrowie

23 stycznia w Szkole Podstawowej w Imbramowicach odbyła się uroczystość z okazji otrzymania przez szkolę certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie". Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Żarowie, Radni Rady Miejskiej, dyrektorzy placówek oświatowych a także rodzice, nauczyciele, mieszkańcy wsi. Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która propaguje zdrowy tryb życia, angażuje dzieci w wiele inicjatyw o charakterze zdrowotnym. Uczniowie szkoły w trakcie trwania programu dowiedzieli się co to znaczy prowadzić zdrowy tryb życia. Uczestniczyli w wielu imprezach o charakterze ekologicznym, organizowali konkursy, zawody sportowe, wyjazdy na basen, wycieczki piesze i rowerowe. Mieli również okazję nauczyć się zasad racjonalnego żywienia, które wprowadzali w życie przyrządzając zdrowe potrawy dla swoich rodziców i kolegów. Ale to nie wszystko.
Uczniowie w trakcie realizacji programu dowiedzieli się wielu rzeczy na temat zagrożeń jakie istnieją w naszym życiu. O skutkach jakie powoduje palenie papierosów, picie alkoholu czy zażywanie narkotyków.
W swoim przedstawieniu przygotowanym na wtorkową uroczystość dzieci dokonały ostatecznego sądu na papierosie i innych używkach, uznając je za winnych wielu ludzkich nieszczęść. Wyrok: całkowite zniszczenie. Wyroku prawnie niestety nie można wyegzekwować, ale kto mądrzejszy niech się do niego zastosuje a będzie zdrowszy.


25 stycznia 2007 - Jaworzyńska halówka

W rozegranych meczach ostatniej kolejki w ramach Jaworzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej zanotowano następujące rezultaty:
Gimnazjum Senior-Karolina Jumior 7:8 (2:4)
XXL-Grande Team 5:6 (3:1)
Mks Bittner-Karolina 3:12 (3:4)
Kolejarze - Gimnazjum Junior - przełożony na inny termin.
Gimnazjum przełożyła swój mecz z braku zawodników do gry tego dnia - Kolejarze wyrazili zgodę.
Prowadzi Karolina 36 pkt, przed Bittner 33, Grande Team 24 pkt, Konigszelt SV 21, na ostatnim miejsu są Kolejarze bez punktów. Następne mecze za dwa tygodnie - 14 lutego.


24 stycznia 2007 - Tradycja nie zaginie

Jesteśmy narodem żyjącym zgodnie z tradycjami co udowadniają nam kazdego roku nasi kochani drogowcy.
Nawet teraz, w czasach kiedy pogoda znana jest już kilka dni wcześniej, kiedy z każdego medium padają ostrzeżenia o śnieżycach "Oni" są niezmienni, oni są przykładem, jak żyć zgodnie z "tradycją". Śnieg spokojnie pada, zasypuje ulice, sypie na drogi, a co nasi waleczni drogowcy ? ano nic. Od niepamiętnych czasów każdego roku są zaskakiwani.
Ten rok miał być pierwszym kiedy nic ich nie zaskoczy, ale tak było dopóki zimy nie było, jednak kiedy nadeszła powróciło "stare", z jej powrotem powróciło zaskoczenie drogowców. Ale my, użytkownicy dróg, mieszkańcy miast takiej tradycji więcej nie chcemy.


24 stycznia 2007 - Polonez w śniegu

Ponad dwustu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu świdnickiego wzięło dziś udział w "III Polonezie Świdnickim". O godzinie 13.00 do tańca ruszyli również wicestarosta Anna Zalewska, zastępca prezydenta Świdnicy Ireneusz Pałac oraz dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Krzysztof Anklewicz.
- Ostatni raz tańczyłem poloneza przed rokiem, na imprezie towarzyskiej. Z wprawy nie wypadłem - żartuje wiceprezydent Pałac. - Przy tak dużym śniegu taniec to duże wyzwanie, a maturzyści dziś doskonale sobie poradzili. Wierzę, że tak też będzie z egzaminem dojrzałości.
Organizatorem "III Poloneza Świdnickiego", był tradycyjnie Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Zdjęcia z "Poloneza Świdnickiego" - >>> zobacz


24 stycznia 2007 - Przeciwpowodziowe inwestycje

Z końcem roku zakończyły się prace związane z naprawą umocnień i odbudową dróg gminnych w ramach dotacji przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie klęsk żywiołowych. Do Świebodzic trafiło 1,1 mln zł.
Za te pieniądze dokończona została odbudowa murów oporowych całego lewego brzegu potoku Szczawnik, umocniono także brzegi Pełcznicy i Lubiechowskiej Wody w dzielnicy Ciernie.
W ramach tych środków odbudowano także ulice Środkową oraz chodnik łączący ulicę Wiejską z Kasztanową


24 stycznia 2007 - Młodzi szachiści

W Szkole Podstawowej nr 10 w Świdnicy, odbyły się I Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w szachach.
W turnieju wzięło udział 14 młodych szachistów z klas III-VI. Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund.
Zwyciężył uczeń z klasy Vb Jakub Ból, który zgromadził na swym koncie 5,5pkt. Drugie miejsce zajął Tymoteusz Osiński z klasy VIb, a trzecie Krzysztof Socha z klasy VIa.
Organizatorami turnieju byli: Iwona i Krzysztof Serwinowie.


24 stycznia 2007 - Kontrole budynków

Wojewoda Dolnośląski i Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypominają właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowanych obiektów.
W związku z katastrofami budowlanymi, spowodowanymi w ostatnim czasie silnym wiatrem, inspektor zwraca się o przeprowadzenie dodatkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, w szczególności pod kątem sprawdzenia stanu technicznego elementów budynków i budowli narażonych na działanie czynników atmosferycznych.
Przede wszystkim należy skontrolować konstrukcje i poszycie dachów, trwałość tynków i innych detali architektonicznych na elewacji, gzymsów i ich metalowych osłon, rynien i wszelkich elementów zewnętrznych oraz szczelność kominów i stan techniczny elementów kominów wychodzących poza kubaturę obiektów.


24 stycznia 2007 - Kolejny sukces muzyczny

Po sukcesie zespołu muzycznego "Bagatela" Gimnazjum nr 3 w Świdnicy jakim było zdobycie Nagrody Głównej w kategorii: "gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne" na XV Przeglądzie Zespołów Kolędniczych - pojawił się kolejny sukces.
W wyniku klasyfikacji półfinałowej XV Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej do finału zakwalifikowała się Basia Janas (piosenka "La promesse" z repertuaru Kate Ryan) oraz zespół wokalny "Szpak Squad" jako laureat II miejsca ubiegłorocznej edycji Festiwalu ("The shoop shoop song" z repertuaru Cher).
Przesłuchania finałowe odbędą się 8 marca tego roku we Wrocławiu. Opiekę muzyczną nad zespołem sprawuje Joanna Grębowska - Szpak.


24 stycznia 2007 - Trwają naprawy

Trwają naprawy i remonty uszkodzonych w czasie wichury dachów. Wichura, jaka nawiedziła Gminę Jaworzyna Śląska w nocy z 18 na 19 stycznia poczyniła szkody zarówno w budynkach wspólnot mieszkaniowych, jak i w budynkach komunalnych. Uszkodzeniu uległy dachy w około 40 budynkach.
Charakter i zakres tych uszkodzeń jest zróżnicowany. W znacznym stopniu uległa uszkodzeniu nowo ocieplona elewacja ściany szczytowej jednego z budynków.
Szybka reakcja i zaangażowanie ekipy remontowej ZGKiM pozwoliło niezwłocznie zabezpieczyć, przed dalszym poszerzaniem się szkód, najbardziej zagrożone obiekty. Największą trudność dla ekipy remontowej, stanowi brak podnośnika samochodowego. Z tego powodu niektóre prace zostaną odłożone na czas późniejszy.


24 stycznia 2007 - Trwa szacowanie strat

W Gminie Dobromierz trwa nadal szacowanie szkód wyrządzonych przez huraganowy wiatr, wiejący 18 stycznia. W Gminie Dobromierz wichura spowodowała uszkodzenia dachów, zerwanie dachówek i gąsiorów w 18 budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.
Obecnie trwa szacowanie wartości szkód.
Zostaną one ustalone po dokładnym określeniu zakresu prac remontowych i ich skalkulowaniu.


24 stycznia 2007 - Pomagamy wypełnić PIT-y

Każdy, kto zechce przekazać 1% swojego podatku na rzecz świdnickich harcerzy może liczyć na pomoc w wypełnieniu swojego zeznania rocznego. Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do komendy hufca na ul. Lelewela 18, w godzinach 8.oo - 15.oo. Informujemy, że ulotki dotyczące sposobów przekazania 1% podatku dla ZHP dostępne są m.in. w takich miejscach jak: Tesco, Intermarche, Bank Spółdzielczy, oddziały firmy Anda. Dowód wpłaty wraz ze szczegółową instrukcją można znaleźć i pobrać ze strony hufca: www.swidnica.zhp.pl.
Każda wpłata 1% podatku na rzecz Komendy Hufca ZHP Świdnica wpłacana w placówkach Biura Handlowego "Anda" oraz placówkach Banku Spółdzielczego jest zwolniona z prowizji, opłata wynosi O zł.
Oddziały Banku Spółdzielczego: Świdnica ul. Długa 9, ul. Długa 44, ul. Spółdzielcza 33, Świebodzice ul. Sienkiewicza 2, Żarów ul. A. Krajowej 48, Głuszyca ul. Grunwaldzka 55, Marcinowice ul. Tuwima 4, Punkty Kasowe Banku Spółdzielczego: Jaworzyna ul. Polna 4, Jedlina Zdrój ul. Chrobrego 1, Walim ul. Boczna 9.
Placówki Firmy Anda: Świdnica ul. Różana, obok Banku BGŻ, ul. Of. Oświęcimskich, obok sklepu "Eko", ul. Kopernika, obok Ronda, ul. Dąbrowskiego, sklep "Jaskółka", Os. Młodych, ul. Księżnej Jadwigi, Os. Zawiszów, ul. Grodzka obok "Zeto", Strzegom: Dąbrowskiego 11, sklep "Jowita".


24 stycznia 2007 - Sesja budżetowa

IV sesję Rady Miejskiej w Świdnicy zaplanowano na piątek, 26 stycznia, na godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 47).
Jednym z głównych punktów obrad jest przedstawienie i uchwalenie budżetu miasta na 2007 rok.
Radni podejmą uchwały w sprawie m.in. przeznaczenia do zbycia bezprzetargowego garaży, planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 oraz uchylenia trzech uchwał rady dotyczących prowadzenia działalności handlowej poza targowiskami.


23 stycznia 2007 - Opady śniegu

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu 23 stycznia (od godz. 18.00) do 24 stycznia br. (do godz. 22.00) na terenie województwa dolnośląskiego wystąpią: intensywne opady śniegu.
Od godzin wieczornych dnia 23 stycznia (wtorek) przewiduje się opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, które utrzymywać się będą do wieczora dnia 24 stycznia (środa). W nocy ze środy na czwartek (24/25 stycznia) od wschodu regionu opady śniegu osłabną. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej za cały okres to od 15 do 25 cm lokalnie ok. 40 cm, na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach od 30 do 45 cm, lokalnie ok. 60 cm.
Równocześnie występować będzie wiatr umiarkowany, okresami dość silny w porywach od 16 do 20 m/s, powodujące zamiecie i zawieje śnieżne.
Opady śniegu i wiatr mogą powodować trudności komunikacyjne, nieprzejezdność dróg, uszkodzenia drzewostanu i linii napowietrznych. Kierowcy szczególnie powinni uważać na zamarzającą na drogach wodę, która spowoduje intensywną gołoledź.


23 stycznia 2007 - O Puchar Burmistrza

20 stycznia w hali sportowej przy Zespole Szkół rozegrany został I turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska - Grzegorza Grzegorzewicza. Turniej rozgrany został przy współpracy Urzędu Miasta, SOK "Karolina" I MKS "Karolina". W turnieju wzięło udział 12 drużyn w których uczestniczyło 96 zawodników.
Mecz finałowy dostarczył zebranym wiele emocji. W normalnym czasie wynik brzmiał 2:2. O zwycięstwie drużyny Piekarzy zadecydowała większa skuteczność w wykonaniu rzutów karnych. Piekarze - MKS Bittner 2:2 rzuty karne - 4:2.
Drużyny otrzymały puchary a zawodnicy nagrody indywidualne.
Najlepszym zawodnikiem turnieju uznano Mariusza Charytanowicza, najskuteczniejszym strzelcem - Grzegorza Ignatowicza. Bramkarzem turnieju został Tomasz Roman.


23 stycznia 2007 - Wielkie otwarcie

Klub "Podkowa" w Proszkowicach koło Mietkowa zaprasza 27 stycznia na wielkie otwarcie.
W programie imprezy przewidziane jest wiele atrakcji m.in: pokaz pirotechniczny, konkursy, upominki dla pierwszych 100 klubowiczów i wiele innych atrakcji, które pozostają w tajemnicy.
Imprezę rozkręcają rezydenci: DJ Trick & DJ Megii oraz goście specjalni: DJ Slash (Body In Motion ), DJ Tomek (Bigbeat Radio Sudety).
Do Waszej dyspozycji dwa piętra z gorącą muzyką - sala z muzyką pop/dance/rnb, sala z muzyka klubową trance/house/clubb, wygodne loże oraz chłodne drinki z dwóch barów. To wszystko za jedyne 5 złotych wstępu - >>> zobacz


23 stycznia 2007 - Ogólnopolski Konkurs Modeli Redukcyjnych

W dniach 26 - 28 stycznia odbędzie się w Żarowie Ogólnopolski Konkurs Modeli Redukcyjnych - "Puchar Polski Klas C".
Konkurs ten będzie jedna z pierwszych eliminacji do Kadry Narodowej na rok 2007. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
28 stycznia o godzinie 10.00 w Sali Widowiskowej Żarowskiego Ośrodka Kultury będzie miała miejsce wystawa pokonkursowa.


23 stycznia 2007 - Turniej Gier Świetlicowych

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w turnieju warcabowym i w chińczyka, podczas tegorocznych ferii zimowych.
Zgłoszenia przyjmują gospodarze świetlic wiejskich w każdej z miejscowości gminy Marcinowice do 31 stycznia


23 stycznia 2007 - Tenis gimnazjów

Dzisiaj w Świetlicy Wiejskiej w Lutomi Dolnej rozegrany został Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych. W zawodach brały udział dziewczęta, rywalizowali także chłopcy.
Wśród dziewcząt zwyciężyło Gimnazjum z Lutomi Dolnej przed Gimnazjum nr 1 i nr 3 ze Świdnicy oraz Gimnazjum z Marcinowic.
W rywalizacji chłopców pierwsze miejsce zajęli młodzi tenisiści z Gimnazjum w Lutomi wyprzedzając Gimnazjum z Jaworzyny, Gimnazjum nr 1 i nr 2 ze Świdnicy.
Do finału strefowego awansowały po dwie pierwsze drużyny.


23 stycznia 2007 - Sesja w Strzegomiu

25 stycznia o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej. Na początku czwartkowych obrad zostaną wręczone odznaki "Przyjaciel Dziecka", najlepsi studenci i uczniowie gminy Strzegom otrzymają decyzje o przyznanych stypendiach za wybitne osiągnięcia, a także zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu i wręczone nagrody najlepszym sportowcom i trenerom gminy za dokonania w 2006 r.
W trakcie sesji strzegomscy radni podejmą uchwały w sprawie powołania kapituły do opiniowania wniosków o nadanie "Honorowego Obywatelstwa Strzegomia" oraz kapituły do opiniowania wniosków o nadanie prawa używania herbu miasta i flagi miasta Strzegomia. Radni ustalą plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej i będą głosować nad wyrażeniem zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów.
Ponadto Rada Miejska w Strzegomiu uchwali regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2007 r. Będzie głosować również nad podjęciem uchwał dotyczących przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednym z ostatnich punktów sesji będzie zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Strzegom i uchwalenie statutu poszczególnych sołectw.


23 stycznia 2007 - Udana zabawa

Tańce, konkursy i liczne niespodzianki czekały na uczniów Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, którzy uczestniczyli w piątkowej zabawie choinkowej. Imprezę rozpoczął dyrektor Krzysztof Dziurla, który powitał wszystkich zebranych i życzył miłej i udanej zabawy. Następnie wystąpili mali kolędnicy z koła teatralnego pod kierownictwem Elżbiety Baran z występem "Hej kolęda, kolęda".
Uczniowie kl. I-III oraz IV-VI pod okiem swych wychowawców przygotowali prezentacje kandydatów na patrona szkoły. W wyniku przeprowadzonego głosowania najwięcej głosów zebrał Kornel Makuszyński (24 pkt), następnie Janusz Korczak (21 pkt ), M. Konopnicka (8 pkt ) i Julian Tuwim (4 pkt).
W trakcie wesołej zabawy, tańczące dzieci odwiedził Św. Mikołaj. Miły Gość wręczył wszystkim paczki ufundowane przez Radę Rodziców. Rada ufundowała również nagrody dla dzieci przebranych w wymyślne stroje i uczniów biorących udział w prezentacjach. Organizację zabawy choinkowej wsparli również sponsorzy i przyjaciele szkoły, którym za wszystkie życzliwe gesty i pomoc serdecznie dziękują Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Gniewkowie.


22 stycznia 2007 - Zimowisko w SCK

Pod koniec stycznia w naszym województwie rozpoczynają się ferie zimowe. W związku z tym Strzegomskie Centrum Kultury zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 7 do 12 lat do wspólnego spędzenia tego okresu.
Od 30 stycznia do 9 lutego będzie trwało zimowisko w SCK. Organizatorzy zapraszają wszystkie dzieci do wspólnej zabawy w każdy wtorek, środę i piątek w godzinach od 10.00 - 13.00.
Program zabaw będzie bardzo urozmaicony, bowiem przewidziane są m.in. zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne, nauka tańców, warsztaty teatralne i muzyczne, konkurs z udziałem Policji i Straży Miejskiej oraz wiele innych zabaw. W przedostatni dzień zimowiska zaplanowana jest wycieczka autokarowa do Skarżyc, gdzie uczniowie będą zwiedzać miejscową stadninę koni i uczestniczyć w ognisku. Na zakończenie zimowiska odbędzie się bal karnawałowy z konkursami i karaoke. W przerwach zajęć na wszystkie dzieci będzie czekał słodki poczęstunek i napoje.


22 stycznia 2007 - Po obu stronach siatki

W ostatnią sobotę, 20 stycznia we wrocławskiej sali widowiskowo - sportowej "Orbita" doszło do niecodziennego spotkania. W meczu o mistrzostwo Polski spotkały się Dialog Gwardia Wrocław i Winiary Kalisz. W składach obu drużyn zagrały przeciwko sobie siostry, świdniczanki - Ania Barańska - Winiary Kalisz i Bogumiła Barańska w drużynie wrocławskiej. Mimo ambitnej gry, wrocławianki nie były w stanie sprostać wymaganiom kaliszanek, wielokrotnym mistrzyniom Polski uczestniczkom Ligi Mistrzyń.
Dialog Gwardia Wrocław Winiary Kalisz 1:3 14:25, 25:22, 19:25, 16:25


22 stycznia 2007 - Spotkania filmowe

Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Świdnicy zaprasza seniorów oraz wszystkich chętnych na środowe spotkania filmowe.
Projekcje odbywać się będą cyklicznie w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 10.00 i 16.00 w Sali Cysterskiej - I piętro.
31 stycznia - projekcja filmu Rogera Donaldsona "Prawdziwa historia" z Anthony Hopkinsem w roli głównej.
Wyświetlane filmy pochodzą ze zbiorów Wypożyczalni Multimediów MBP w Świdnicy.
Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Multimedialnym pok. 114, tel. 074/ 640-09-36


22 stycznia 2007 - Ronal Cup

Wyniki rozegranej wczoraj kolejnej kolejki spotkań Świdnickiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej - Ronal Cup
Genuine Team - Wiśnia 3:11
Cafe 7 - Ślęza Wiry 10:0
Klub Secret Żarów - Transus 6:6
Arte Mościsko - Romira 6:11
Spartakus - Imp Comfort 8:7
Terespol - Dacco Beba 4:5
Piłkarzem kolejki został Adam Ciupiński Klub Secret Żarów a najlepszym bramkarzem Jacek Paryła Wiśnia.
W rozgrywkach prowadzi 1. Spartakus, 2. Dacco Beba, 3. Romira, 4. Wiśnia, 5. Klub Secret Żarów, 6. Transus, 7. Cafe 7, 8. Imp Comfort, 9. Terespol, 10. Genuine Team, 11. Ślęza, 12. Arte Mościsko.
W klasyfikacji na króla strzelców rywalizacja wygląda następująco: Król strzelców 60 bramek - Roman Pawłowski, 50 bramek - Sławomir Drozd, 41 bramek - Jacek Filipczak, 38 bramek - Jacek Stachyra, 35 bramek - Andrzej Konefał, 34 bramki - Mariusz Kutela.


22 stycznia 2007 - III Świdnicki Polonez Maturzystów

24 stycznia o godzinie 13.00 odbędzie się trzeci już, - Świdnicki Polonez Maturzystów.
Organizatorem "Poloneza" jest Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy.
W tej cieszącej się każdego roku coraz większym zainteresowaniem imprezie weźmie udział młodzież maturalna szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Świdnickiego.
Jak każdego roku do tańczących dołączą również władze Miasta i Powiatu a świdnicki Rynek wypełnią tłumy widzów.


22 stycznia 2007 - 15-lecie "Jubilatek"

20 stycznia w świetlicy "Leśniczówka" swój Jubileusz 15-lecia istnienia obchodziły "Jubilatki". Zespół powstał 31 stycznia 1992 roku, w przededniu Jubileuszu 30-lecia Koła Gospodyń Wiejskich. Początki zespołu nie były łatwe. Brak sali, brak środków na stroje były pierwszymi trudnościami, z którymi zmierzył się zespół. Z upływem czasu, dzięki staraniom władz gminy i Rady Gminy Świdnica zespół mógł odbywać swoje próby w świetlicy, a także prezentować się w pięknych strojach. Jak mówiła Pani Zofia Fryczyńska: "Na scenie nie tylko liczą się głosy, ale i to jak się prezentujemy".
15 lat to czas licznych koncertów nie tylko na terenie gminy, ale również w kraju i zagranicą. M.in. we Francji, Słowacji, na terenie Polski - Świnoujście, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Szprotawa, Sobótka, Wołów, Strzegom. Zespół bierze udział w koncertach kolęd, a także uświetnia swoim programem artystycznym uroczystości dożynkowe. "Podczas występów nasz zespół zdobywa czołowe miejsca, co jest zasługą pracy instruktorów - Hani Raszkiewicz i nieżyjącego już Wiktora Janulewicza" - podkreślała z dumą Pani Zofia Fryczyńska.
Jubileusz był okazją do podziękowań i gratulacji. Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek gratulując Zespołowi podkreśliła, iż "naród bez kultury jest jak drzewo bez korzeni". Z okazji jubileuszu wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek wraz Sekretarz Gminy Jadwiga Generowicz - wręczyły "Jubilatkom" kosz 15 róż życząc kolejnych wyśpiewanych jubileuszy.


22 stycznia 2007 - Wybory w Nowicach

20 stycznia w Gminie Jaworzyna Śląska, w miejscowości Nowice przeprowadzone zostały wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Na sołtysa wsi mieszkańcy wybrali Tadeusza Duśko a Przewodniczącym Rady Sołeckiej został wybrany Józef Ziobro.
W skład Rady Sołeckiej wybrani zostali:
Jarosław Hurman, Krystyna Rucińska, Zdzisław Ruciński, Danuta Moździk, Jerzy Dawid, Waldemar Włodarczyk oraz Eugeniusz Mytnik.


21 stycznia 2007 - "Ratujemy i uczymy ratować"

Przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy uczą dzieci z klas 1-3 jak pomagać poszkodowanym. A to wszystko za sprawą Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która jest głównym organizatorem akcji "Ratujemy i uczymy ratować".
Fundacja, oprócz szkolenia nauczycieli, zapewnia także podstawowe ilości pomocy naukowych do prowadzenia lekcji pierwszej pomocy z dziećmi. Uczniowie w formie zabawy dowiadują się o podstawowych zasadach pierwszej pomocy tj. jak prawidłowo wezwać pomoc przez telefon, jakie są najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzieci ćwiczą te konkretne umiejętności na fantomach i w ten sposób skutecznie przyswajają wiedzę na ten temat.


21 stycznia 2007 - Ronal Cup

Wyniki rozegranej wczoraj trzynastej kolejki spotkań Świdnickiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej - Ronal Cup
Terespol - Transus 5:8
Genuine Team - Ślęza - 10:0 walkower
Romira - Spartakus 10:11
Klub Secret - Wiśnia 4:6
Imp Comfort - Cafe 7 5:6
Dacco Beba - Arte Mościsko 9:4
Piłkarzem kolejki został Sebastian Doliński - Transus a najlepszym bramkarzem Krzysztof Bielak - Wiśnia.
W rozgrywkach prowadzi Spartakus przed Dacco i Romirą, następne w tabeli są: Wiśnia, Klub Secret Żarów, Transus, Comfort, Terespol, Cafe 7, Genuine, Ślęza, Arte Mościsko.


21 stycznia 2007 - X Przegląd Zespołów Kolędniczych

Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy serdecznie zaprasza na X Przegląd Zespołów Kolędniczych.
Przegląd odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej w dniach 24-25 stycznia w godzinach 9.30-12.30.

Na prezentację laureatów i uroczyste zakończenie Przeglądu zapraszamy 26 stycznia o godzinie 10.00 do świetlicy w Bystrzycy Górnej.


21 stycznia 2007 - Sesja w środę

Po raz pierwszy w tym roku spotkają się na sesji świebodziccy radni. Sesję zaplanowano na 24 stycznia.
W planie obrad jest podjęcie kilku uchwał, w tym jedną z ważniejszych będzie odwołanie skarbnika miasta oraz powołanie na to stanowisko nowej osoby. Radni mają także zatwierdzić plany prac stałych komisji rady miejskiej a także zatwierdzić program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pożytku publicznego działającymi w mieście. Podczas sesji burmistrz Bogdan Kożuchowicz wręczy przyznane pośmiertnie Krzyże Zesłańca Sybiru. Te odznaczenia przyznawane są przez Prezydenta RP. Otrzymają je: Rozalia Drzał, Tadeusz Ankowski i Zbigniew Pachowicz. Obrady rozpoczną się o godzinie 15.00 w sali obrad UM.


20 stycznia 2007 - Po latach w finale

Dzisiaj świdnickie siatkarki w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi spotkały się we Wrocławiu z KS Impel Gwardia II Wrocław. Świdniczanki na mecz wyjechały nie w najsilniejszym składzie. KS Impel Gwardia II Wrocław - MKS Świdnica 3:0, w setach 25/19, 25/20 i w ostatnim 25/22.
Wróćmy do wspomnianego wyżej niepełnego składu w jakim siatkarki wyjechały na dzisiejszy mecz. Z tego co się dowiedzieliśmy było to planowane bardzo słuszne posunięcie. Magdalena Kukla wzmocniła zespół młodziczek, dzięki temu posunięciu zespół wygrał turniej i w efekcie awansował do Finału Dolnośląskiego po wielu, wielu latach nieobecności.


20 stycznia 2007 - Odpowiedź

Chciałbym się dowiedzieć czy poprze Pan projekt gimnazjum w szkole podstawowej nr 6 na Cieraniach? i czy jest Pan za zlikwidowaniem projektu suchego zbiornika czy tez nie? zwracam się z tym pytaniem do Pana bo jest Pan mieszkańcem dzielnicy Ciernie i mnie to ciekawi czy stawi się Pan za nami czy nie? z góry dziękuję za odpowiedz. Takie pytanie zadał na forum dziennika 16 stycznia - forumowicz "sebateam". Poprosiliśmy rzecznika w Świebodzicach o odpowiedź. Oto ona:
Stanowisko wiceburmistrza Ireneusza Zyski w sprawie utworzenia w SP 6 gimnazjum integracyjnego jest tożsame ze stanowiskiem burmistrza Bogdana Kożuchowicza: gimnazjum nie powinno powstać przy szkole podstawowej, jednak zgodnie z wolą rodziców projekt jego utworzenia będzie realizowany. W kwestii suchego zbiornika - trwają rozmowy i konsultacje w tej sprawie z RZGW i Urzędem Wojewódzkim. Burmistrz Zyska zaprasza wszystkich mieszkańców, których interesują sprawy miasta, do bezpośredniego kontaktu, bądź to pisemnego bądź w formie spotkania w ratuszu.
Rzecznik prasowy UM w Świebodzicach Agnieszka Bielawska-Pękala


20 stycznia 2007 - Spotkanie

26 stycznia o godzinie 10.00 w Domu Strażaka przy ul. Świdnickiej 8 w Marcinowicach odbędzie się spotkanie otwarte z Wicemarszałkiem Sejmu RP Jarosławem Kalinowskim oraz Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Tadeuszem Drabem.
Tematem spotkania będzie omówienie możliwości wykorzystana środków unijnych w okresie programowania 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem środków przeznaczonych na realizacje zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Marcinowice i okolic.


20 stycznia 2007 - Ferie zimowe

W tym roku szkolnym ferie zimowe w naszym województwie przypadają w terminie od 29 stycznia do 10 lutego.
Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z Gminy Świdnica zaplanowały dla swych uczniów szereg różnorodnych zajęć opiekuńczo - wychowawczych, a także gry i zabawy oraz dyskoteki. Każdy uczeń może skorzystać ciekawych zajęć, między innymi:
tanecznych, wokalno-muzycznych, sportowych, fotograficznych, plastycznych, komputerowych.
Zaplanowano także wyjazdy dzieci na basen do Bielawy i do Świebodzic, na lodowisko w Świdnicy, do Panoramy Racławickiej, Parku Dinozaurów oraz do multikina we Wrocławiu.
Zapowiada się moc atrakcji i ciekawa zabawa, do której zapraszamy wszystkich chętnych.


19 stycznia 2007 - Straty po wichurze

Pozrywane dachy, zawalony komin, powalone drzewa, nie działająca sygnalizacja świetlna, przygnieciony samochód, to żniwo, które zebrał wiejący od wczoraj silny wiatr. - Już teraz szacujemy straty na co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Tam gdzie jest potrzeba staramy się jak najszybciej kierować pomoc. Zdarzeń jest jednak tak dużo, że usunięcie skutków wichury od razu jest niemożliwe - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Pracownicy UM oraz nadzoru budowlanego dokonują oględzin budynków, z których wiatr dosłownie zdmuchnął dachy (ul. Wałowa, Westerplatte). Wszystko po to, by specjaliści mogli zdecydować o doraźnym zabezpieczeniu budynków, przed ich dalszym niszczeniem. Część dachu została zniszczona również w jednym z domów przy ul. Wałbrzyskiej, gdzie zawalił się komin. Przekładka dachu będzie konieczna na budynku Szkoły Podstawowej nr 8, gdzie pospadały dachówki. Uszkodzony jest również dach na budynku Urzędu Miejskiego.
Utrudnienia w ruchu mogą występować na świdnickich ulicach. Na jednym z najważniejszych skrzyżowań ul. Esperantystów z Sikorskiego wiatr zerwał ramię wysięgnika sygnalizacji świetlnej. Usuwanie tej awarii potrwa co najmniej kilka dni. Również m.in. na skrzyżowaniu ul. Westerplatte z Bystrzycką oraz na ul. 1 Maja nie działa sygnalizacja świetlna, która jest obecnie naprawiana. W wielu miejscach znaki drogowe są powywracane albo poodwracane, dlatego podczas podróży kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. W parkach i na skwerach wiatr powalił ok. 70 drzew. Kolejne dziesiątki powywracał na innych terenach. Prawdopodobnie w wyniku uderzenia pioruna uszkodzone zostało oświetlenie komina ciepłowni Zawiszów. Z powodu awarii sieci energetycznych wody pozbawieni są mieszkańcy Opoczki, Bagieńca i Pogorzały.
Do akcji usuwania skutków wichury zaangażowane zostały wszystkie miejskie spółki oraz firmy, z którymi współpracujemy. Do akcji przyłączają się również mieszkańcy, którzy sprzątają okolice swoich domów. Służby przyglądają się obiektom i miejscom, które w wyniku kolejnych wiatrów mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie.
- Z apelem zwracam się również do mieszkańców, by każdy w miarę swoich możliwości zabezpieczył miejsca, które po kolejnych silnych wiatrach mogłyby komuś zagrażać. Należy wciąż uważać przechodząc koło drzew, gdzie wiszą połamana gałęzie. Warto również nie parkować aut, przy drzewach, czy też w innych niebezpiecznych miejscach. W grę wchodzi bezpieczeństwo nas wszystkich - mówi prezydent Murdzek.


19 stycznia 2007 - Trwa szacowanie skutków wichury

Przez cały piątek dwie komisje powołane w urzędzie sprawdzały skutki nocnej wichury w mieście.
Na szczęście obyło się bez większych uszkodzeń, najwięcej było wiatrołomów, zwłaszcza w parku i na chodnikach. Silny wiatr największych spustoszeń dokonał w dzielnicy Ciernie i Pełcznica.
W kilku domach wyleciały nawet szyby z okien, porywisty wiatr zerwał także pokrycia z kilku foliowców. Przewróciły się także dwa kominy od centralnego ogrzewania na dwóch budynkach w mieście.


19 stycznia 2007 - Straty

Informacja dotycząca poniższych zdarzeń występujących na terenie województwa dolnośląskiego do godziny 10.00:
Ilość ofiar śmiertelnych: 0
Ilość rannych: 12
ilość gospodarstw, które ucierpiały wskutek wichur: 112
Ilość uszkodzonych obiektów użyteczności publicznej: 9
Ilość nieprzejezdnych dróg w województwie: 68
Ilość awarii sieci SN i WN: 5600
Ilość uszkodzonych stacji transformatorowych:
27 linii 110 KV, 334 linie SN, 4026 stacji SN/nN bez U
Ilość gospodarstw pozbawionych prądu: 48 500 Liczba mieszkańców pozbawionych prądu: 194 700


19 stycznia 2007 - Sesja budżetowa

IV sesję Rady Miejskiej w Świdnicy zaplanowano na piątek, 26 stycznia, na godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 47).
Jednym z głównych punktów obrad jest przedstawienie i uchwalenie budżetu miasta na 2007 rok.
Radni podejmą uchwały w sprawie m.in. przeznaczenia do zbycia bezprzetargowego garaży, planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 oraz uchylenia trzech uchwał rady dotyczących prowadzenia działalności handlowej poza targowiskami.


19 stycznia 2007 - Szacunkowe straty

Silne wiatry wiejące od wczoraj nie ominęły także Powiatu Świdnickiego. Początek zjawiska zaobserwowano ok. godz. 16.30 w dniu 18-01-2007, przełom pojawił się między godz. 21.20 a 24.00. Wszyscy przeżyliśmy straszną noc z burzą i wyładowaniami atmosferycznymi, opadami gradu z deszczem i huraganowym, silnym wiatrem.
Natychmiast powołano sztaby kryzysowe. Na terenie całego powiatu całą noc dyżurowali ludzie czuwając nad naszym bezpieczeństwem i przyjmując liczne zgłoszenia. Całe szczęście nie ma w Powiecie Świdnickim ofiar śmiertelnych. W sumie na terenie powiatu miało miejsce 95 interwencji Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W samym mieście Świdnicy takich interwencji było trzydzieści. W tym momencie cały czas trwa usuwanie skutków wichury przez strażaków. Do najważniejszych strat należy zaliczyć:
- ul. Wałowa 2 - uszkodzone zostało poważnie ok. 100m dachu wraz z oknami,
- ul. Wałbrzyska 23 - uszkodzony został dach i komin,
- Żarów - poważne uszkodzenie komina.
W wielu miejscach leży bardzo dużo wywróconych drzew w tym choinki na świdnickim Rynku, placu Wolności i przy wjeździe do Świdnicy od strony Strzegomia. Przejezdność dróg zostanie przywrócona do południa. Zablokowana jest droga w rejonie Modliszowa, gdzie leżące drzewa blokują przejazd. Odnotowano również poważne uszkodzenia w sygnalizacji świetlnej i awarie prądu: ul. Wrocławska i inne oraz na terenie miejscowości: Gniewków, Jugowa, Strzegom, Roztoka, Żółkiewka, Bojanice, Szczepanów, Świebodzice, Świdnica, Ciernie. Na ulicach i chodnikach leży wiele rynien, dachówek i innych elementów konstrukcji dachu. Ucierpiał także budynek Sądu w Świdnicy i dach Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Z powodu wichury odwołano zajęcia w dwóch powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy oraz w Zespole Szkół w Świebodzicach. Zabezpieczono teren wokół II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy z powodu spadających elementów dachu. Jeśli wiatr się utrzyma, tam również zajęcia zostaną odwołane.
Pogotowie Ratunkowe pracowało normalnie i nie zgłosiło dodatkowych wyjazdów w nocy. Policja wyjeżdżała 38 razy na interwencje do zdarzeń różnych, głownie dotyczących uszkodzeń źle zaparkowanych samochodów mieszkańców, którzy w niewłaściwych miejscach pozostawili swoje pojazdy (uszkodzonych zostało 11 samochodów).


19 stycznia 2007 - Julian Obrocki

W dzisiejszym programie Odcinek Specjalny gościć będzie Julian Obrocki. Doskonale znany miłośnikom motoryzacji dziennikarz i publicysta. Uczestnik Rajdu Paryż Dakar w 1988 roku dzisiaj podzieli się z nami swoją ogromną wiedzą z dziedziny sportów motorowych. Dzisiejsza audycję w zdecydowanej większości poświęcimy kończącemu się właśnie Rajdowi Dakar.
Odcinek Specjalny 12 stycznia na 91,3 FM we Wrocławiu od 18.00 do 19.00. Zachęcamy również do pisania maili i zadawania pytań - Julianowi Obrockiemu zapytaj.
Piszcie też na radiowe gg - 8704567 oraz pytajcie telefonicznie - (071) 320 44 55
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


19 stycznia 2007 - Egzamin próbny

W dniach 16 - 17 stycznia uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 4 po raz piąty przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, który jest swego rodzaju próbą generalną. Uczniowie musieli zmierzyć z testem pt. " Moda ma swoją historię", w którym między innymi pisali rozprawkę na temat: "Jeśli nie szata zdobi człowieka, to w czym tkwi jego wartość".
W tym samym czasie, zgodnie z tradycją Gimnazjum nr 4, przeprowadzona została diagnoza wewnątrzszkolna klas drugich. Jest tak jak w klasach trzecich podzielona na dwa bloki: humanistyczny i matematyczno - przyrodniczy, jest zapowiedzią tego co czeka uczniów za rok. Motywem przewodnim testu była miłość, należało napisać opowiadanie z opisem przeżyć wewnętrznych na temat: "To był niezapomniane przeżycie".
Działania te mają wpłynąć na określenie i wyeliminowanie możliwych trudności na właściwym egzaminie. Uczniowie mają okazję przekonać się, jak zaplanować pracę, aby zdążyć rozwiązać test w wyznaczonym czasie (120 minut dla niewtajemniczonych), sprawdzić na ile trema jest czynnikiem mobilizującym, a na ile utrudnia koncentrację. Próbny egzamin odbywa się na trzy miesiące przed egzaminem właściwym. Pozostaje jeszcze czas na nadrobienie zaległości, powtórzenie materiału.


19 stycznia 2007 - 50 lat "Jedności"

27 stycznia uroczystą Mszą Św. rozpoczną się uroczystości 50-lecia istnienia Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Jedność" w Boleścinie.
Program uroczystości:
18.00 - Uroczysta Msza Św. Za dary i łaski minionego 50 lecia i o błogosławieństwo na dalsze lata, która odbędzie się w Kościele pod wezwaniem Św. Józefa w Boleśnie.
19.00 - Przywitanie gości - świetlica w Boleściwie
19.30 - Uroczyste walne zgromadzenie
20.00 - Biesiada i zabawa taneczna.
Zarząd Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Jedność" w Boleścinie serdecznie zaprasza.


19 stycznia 2007 - Burmistrz z wizytą w Waldbrol

W najbliższy poniedziałek, 22 stycznia, burmistrz Bogdan Kożuchowicz rozpocznie dwudniową wizytę w partnerskim mieście Waldbrol. Jest to pierwsza wizyta u niemieckiego partnera po objęciu władz w mieście. Burmistrzowi towarzyszyć będzie przewodniczący Towarzystwa Miłośników Świebodzic, Janusz Kujat.
- Będzie to spotkanie z udziałem wszystkich miast partnerskich Waldbrol - mówi burmistrz Kożuchowicz. - Zależy nam na rozwijaniu dobrych stosunków a przede wszystkim, na rozszerzeniu współpracy między naszymi miastami.
Dotychczas bowiem współpraca ta opierała się głównie na działaniach w zakresie kultury. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz chciałby, aby objęła ona także inne dziedziny, chociażby takie jak wymiana młodzieży czy nawiązanie stosunków gospodarczych między podmiotami gospodarczymi ze Świebodzic i Waldbrol.
Władze naszego miasta będą także rozmawiać z niemieckimi przyjaciółmi o domu spokojnej starości "Złoty Wiek", który ma powstać w Świebodzicach. Jest to przedsięwzięcie na dużą skalę i do jego realizacji samorząd chciałby pozyskać partnerów.


18 stycznia 2007 - Wieje coraz mocniej

Dzisiaj przewiduje się wzrost prędkości wiatru do dość silnego i silnego, którego średnia prędkość wynosić będzie od 30 do 45 km/godz., w porywach od 65 do 80 km/godz., a na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach od 35 do 50 km/godz., w porywach od 70 do 90 km/godz. Wieczorem i w nocy z 18 na 19 stycznia wiatr nasili się, osiągając średnią prędkość od 40 do 55 km/godz., w porywach od 90 do 110 km/godz., w pojedynczych porywach ok.125 km/godz.
Jutro utrzymywać się będzie wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/godz., w porywach do 90 km/godz. Po południu wiatr osłabnie. W całym okresie w szczytowych partiach Sudetów prędkość wiatru wahać się będzie od 130 do 180 km/godz. Wiatr powodować może uszkodzenia budynków, szkody w drzewostanie, zniszczenia w energetyce, rolnictwie, budownictwie oraz utrudniać ruch na drogach. Może stwarzać również zagrożenie dla życia ludzi.
Na obszarze Sudetów i Podgórza Sudeckiego oraz dorzecza górnej Odry po południu i w nocy będą występować opady deszczu. Okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym (od 25 do 35 mm, lokalnie 50 do 60 mm). W wyniku intensywnych opadów deszczu mogą wystąpić lokalne podtopienia.
Wojewoda dolnośląski zwraca się do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie ostrożności i odpowiednie zabezpieczenie budynków, samochodów i wszystkich przedmiotów stanowiących zagrożenie w przypadku wystąpienia silnego wiatru. Należy unikać przebywania pod drzewami, tablicami reklamowymi oraz liniami energetycznymi. Należy również zadbać o bezpieczne zaparkowanie samochodów w miejscach nienarażonych na spadające konary lub inne ruchome i ciężkie przedmioty.


18 stycznia 2007 - "Jazda Nowej Generacji" ze Świdnicy

Jeden z odcinków nowego programu TVP Sport zostanie zrealizowany w Świdnicy. "Jazda Nowej Generacji", bo tak nazywa się program o sportach ekstremalnych zostanie poświęcony hokejowi na lodzie. Zdjęcia w najbliższą sobotę, 20 stycznia, będą kręcone na świdnickim lodowisku. W programie znajdą się również obrazki z miasta, ponieważ program realizowany jest w plenerze i za każdym razem w innym miejscu. Emisja odcinka ze Świdnicy planowana jest na luty.
W związku z realizacją nagrania płyta lodowiska nie będzie dostępna w sobotę w godz. 11.00-15.00 (w sumie dwa wejścia). Oprócz porannej ślizgawki od godz. 8.00 do 10.30, z lodowiska będzie można korzystać bez przeszkód od godz. 15.30. Za utrudnienia przepraszamy.


18 stycznia 2007 - Wałbrzych włączył się w projekt drogowy

Wczoraj w zamku Książ odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Andrzeja Łosia i członków zarządu województwa z prezydentami i burmistrzami miast Dolnego Śląska. Głównym tematem spotkania, który zgromadził tak wiele osób z naszego regionu, było omówienie kierunków rozwoju województwa w najbliższych latach oraz przyjętego przez sejmik Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.
Spotkanie poprzedziła krótka konferencja prasowa, w której udział wziął także Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa. Podczas konferencji marszałek Andrzej Łoś mówił o ogromie środków unijnych, jakie są dostępne w najbliższych latach i o szansie na duży skok cywilizacyjny. -"Warunkiem jest, że wykorzystamy tę szansę." - mówił marszałek. Dodał także, że celem nowego Zarządu Województwa jest doścignięcie w rozwoju gospodarczym sąsiadujących z naszym województwem regionów po stronie niemieckiej i czeskiej, które mimo bliskości mają dużo większy potencjał.
Omawiano również nasz głośny już projekt drogowy połączenia stref w Świdnicy i Żarowie z autostradą A4. Do wspólnej inwestycji przyłączył się także Wałbrzych.
-" Niezwykle ważny jest rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. Moim marzeniem jest, by podróż z Wałbrzycha do Wrocławia nie trwała więcej niż 40 minut. Ale by to zrealizować potrzebna jest współpraca gospodarzy wielu miast i regionów. Pierwszy krok już został zrobiony - podpisaliśmy porozumienie ze Świdnicą i Żarowem w sprawie budowy drogi łączącej autostradę A4 z WSSE i jej podstrefami" - mówił Piotr Kruczkowski, Prezydent Wałbrzycha. - "Zyskaliśmy kolejnego poważnego partnera do współpracy przy tej inwestycji drogowej. Cieszymy się, że jest tak duże poparcie realizacji tego projektu i tak wiele samorządów widzi potrzebę jego realizacji. Jest dobry klimat wokół tej inwestycji i my chcemy go wykorzystać dla dobra naszych mieszkańców, inwestorów i wszystkich, którzy będą mogli korzystać z tej drogi."- powiedział Starosta Zygmunt Worsa.


18 stycznia 2007 - Dla babci i dziadka

W najbliższą sobotę, 20 stycznia, świebodzickie koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Tradycyjnie organizacja zaprasza na poczęstunek i występ artystyczny, który w tym roku przygotowały dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz zespół "Akord", który działa przy Klubie Seniora. Tworzą go członkowie organizacji, w sumie 25 osób. Ich repertuar to pieśni ludowe i biesiadne. Zapraszamy do Klubu Seniora na godz. 15.


18 stycznia 2007 - Pomagamy wypełnić PIT-y

Każdy, kto zechce przekazać 1% swojego podatku na rzecz świdnickich harcerzy może liczyć na pomoc w wypełnieniu swojego zeznania rocznego. Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do komendy hufca na ul. Lelewela 18, w godzinach 8.oo - 15.oo. Informujemy, że ulotki dotyczące sposobów przekazania 1% podatku dla ZHP dostępne są m.in. w takich miejscach jak: Tesco, Intermarche, Bank Spółdzielczy, oddziały firmy Anda. Dowód wpłaty wraz ze szczegółową instrukcją można znaleźć i pobrać ze strony hufca: www.swidnica.zhp.pl.
Każda wpłata 1% podatku na rzecz Komendy Hufca ZHP Świdnica wpłacana w placówkach Biura Handlowego "Anda" oraz placówkach Banku Spółdzielczego jest zwolniona z prowizji, opłata wynosi O zł.
Oddziały Banku Spółdzielczego: Świdnica ul. Długa 9, ul. Długa 44, ul. Spółdzielcza 33, Świebodzice ul. Sienkiewicza 2, Żarów ul. A. Krajowej 48, Głuszyca ul. Grunwaldzka 55, Marcinowice ul. Tuwima 4, Punkty Kasowe Banku Spółdzielczego: Jaworzyna ul. Polna 4, Jedlina Zdrój ul. Chrobrego 1, Walim ul. Boczna 9.
Placówki Firmy Anda: Świdnica ul. Różana, obok Banku BGŻ, ul. Of. Oświęcimskich, obok sklepu "Eko", ul. Kopernika, obok Ronda, ul. Dąbrowskiego, sklep "Jaskółka", Os. Młodych, ul. Księżnej Jadwigi, Os. Zawiszów, ul. Grodzka obok "Zeto", Strzegom: Dąbrowskiego 11, sklep "Jowita".


18 stycznia 2007 - Kolejne konkursy ogłoszone

Ponad 311 tys. zł mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które wezmą udział w kolejnej turze konkursów. Obecnie ogłoszono je na następujące zadania:
pozyskiwanie i dystrybucja żywności, prowadzenie jadłodajni, organizowanie imprez rekreacyjnych integrujących osoby niepełnosprawne z mieszkańcami, udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym w wieku senioralnym i ich rodzinom.
Ze szczegółowymi ogłoszeniami będzie można się zapoznać pod adresem konkursy.um.swidnica.pl oraz w prasie lokalnej.


18 stycznia 2007 - 16 milionów na inwestycje

24 stycznia, o godzinie 15.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się trzecia sesja Rady Powiatu w Świdnicy. Będzie to jedna z najważniejszych sesji w roku, gdyż Radni uchwalą budżet powiatu na 2007 roku. Jest w nim ujętych wiele ciekawych inwestycji, które będą realizowane w tym roku. Wśród nich są zadania z zakresu dróg publicznych, oświaty, pomocy społecznej ale najwięcej pochłoną zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia dotyczące szpitala Latawiec i budowy systemu ratownictwa medycznego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Właśnie na te zadania zaplanowano ponad 8 mln. zł. W sumie na inwestycje przeznaczono ponad 16 mln złotych.


18 stycznia 2007 - Historia świdnickiego harcerstwa

Niebawem ukaże się książka o historii świdnickiego harcerstwa zatytułowana "Historia harcerstwa świdnickiego w latach 1945-2005". Kosztem 15 tysięcy złotych wydana zostanie w nakładzie tysiąca sztuk.
Nad książką pod redakcją Teresy Słupianek, Barbary Kędzierskiej oraz Violetty Sobczak pracowało dwudziestu pięciu autorów. W tym wydaniu znajdzie się między innymi zarys powstania skautingu, najważniejsze wydarzenia z życia świdnickich harcerzy, a także historia najbardziej znaczących drużyn.
Wydanie książki wspomogło miasto kwotą trzech tysięcy złotych oraz powiat blisko cztery tysiące, pozostała kwota pochodzi z budżetu świdnickiej Komendy Hufca ZHP.


18 stycznia 2007 - Wybory Rad Sołeckich

Od pierwszego lutego rozpoczynają się w gminie Świdnica ruszają wybory na sołtysów wsi i do Rad Sołeckich.
Z uwagi na rozległy obszar gminy Świdnica zebrania sprawozdawczo - wyborcze obsługiwane będą przez Wójta Gminy Świdnica Teresę Mazurek, Zastępcę Wójta Gminy Zbigniewa Kanickiego oraz Sekretarz Gminy Jadwigę Generowicz.
Harmonogram zebrań wiejskich do wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Świdnica przedstawia się następująco - >>> zobacz


18 stycznia 2007 - Wernisaż w Reklanie

Jutro, 19 stycznia, w Klubie Reklan przy ulicy Żeromskiego w Świebodzicach odbędzie się wernisaż interesujących prac Marka Mamicy, podkrakowskiego pejzażysty.
Zobaczymy na nich piękne pejzaże naszych okolic, wykonane głównie w oleju.
Serdecznie zapraszamy na godzinę 19.0018 stycznia 2007 - Jaworzyńska halówka

W rozegranych meczach ostatniej kolejki w ramach Jaworzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej zanotowano następujące rezultaty:
Gimnazjum Junior - Gimnazjum Senior 5:15 (4:7)
Karolina Junior - Konigszelt Sv 7:12 (5:4)
Karolina - Kolejarze 20:2(8:0)
Grande Team - Mks Bittner 4:12(1:4)


18 stycznia 2007 - Będzie gimnazjum integracyjne

Kilkadziesiąt osób przyszło wczoraj do sali gimnastycznej SP 6 na Cierniach, aby spotkać się z władzami miasta i rozmawiać o przyszłości szkoły. Temat był gorący - chodzi o stworzenie przy szkole podstawowej oddziału integracyjnego gimnazjum. Z taką inicjatywą jeszcze w zeszłym roku wyszli rodzice niepełnosprawnych dzieci, uczących się w tej szkole, a rada miejska poprzedniej kadencji w październiku podjęła uchwałę o przystąpieniu do tworzenia gimnazjum.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz od początku podkreślał, że nie będzie się starał niczego robić wbrew woli rodziców, na spotkaniu starał się jednak poinformować wszystkich, jakie zagrożenia niesie ze sobą takie rozwiązanie. Burmistrz nie kwestionował, iż integracja stoi w szkole na wysokim poziomie. Burmistrz zwrócił także uwagę na jeszcze jeden, bardzo ważny aspekt: w SP 6 wkrótce rozpocznie się gruntowny remont budynku, budowa sali gimnastycznej, przystosowanie całości obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Taki chaos organizacyjny połączony z organizacją nowej szkoły może być dla dzieci - jak podkreślał burmistrz -niekorzystny.
Jednak rodzice zdecydowanie opowiedzieli się za utworzeniem w szkole oddziału gimnazjum integracyjnego. - Nasze dzieci czują się tu dobrze, bezpiecznie, znają dobrze swoich rówieśników i nauczycieli - argumentowali.
Dyrektor szkoły Agnieszka Budzińska zapewniła, że kadrowo szkoła poradzi sobie z nowymi wyzwaniami, a nauczyciele mają odpowiednie kwalifikacje.
- Nie będziemy robić niczego na siłę, jeśli państwo życzycie sobie aby tu powstało gimnazjum, ten projekt będzie kontynuowany - zapewnił wszystkich burmistrz Kożuchowicz, co sala przyjęła oklaskami.


17 stycznia 2007 - Od jutra silne wiatry

Od jutra od godziny 15.00 do 19 stycznia do godziny 15.00 na terenie województwa dolnośląskiego wystąpi bardzo silny wiatr. Wieczorem i w nocy z 18 na 19 stycznia wiatr nasili się, osiągając średnią prędkość od 40 do 55 km/godz., w porywach od 90 do 110 km/godz., w pojedynczych porywach ok. 125 km/godz. Dnia 19 stycznia utrzymywać się będzie wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/godz., w porywach do 90 km/godz. Po południu wiatr osłabnie.
W całym okresie w szczytowych partiach Sudetów prędkość wiatru wahać się będzie od 130 do 180 km/godz.
Wiatr powodować może uszkodzenia budynków, szkody w drzewostanie, zniszczenia w energetyce, rolnictwie, budownictwie oraz utrudniać ruch na drogach. Może stwarzać również zagrożenie dla życia ludzi.
Wojewoda dolnośląski zwraca się do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie ostrożności i odpowiednie zabezpieczenie budynków, samochodów i wszystkich przedmiotów stanowiących zagrożenie w przypadku wystąpienia silnego wiatru. Należy unikać przebywania pod drzewami, tablicami reklamowymi oraz liniami energetycznymi. Należy również zadbać o bezpieczne zaparkowanie samochodów w miejscach nienarażonych na spadające konary lub inne ruchome i ciężkie przedmioty.


17 stycznia 2007 - Świdnica pięknieje

Zakończyły się warte ponad 1,3 mln zł remonty budynków. Prace wykonały 62 świdnickie wspólnoty mieszkaniowe. Kwotą 175 tys. zł dofinansowało je miasto w ramach konkursów ofert.
Nowe elewacje zyskało 10 budynków zarządzanych przez wspólnoty m.in. w Rynku i ścisłym centrum miasta. Remonty dachów wykonano na 37 budynkach. Stare chodniki wyremontowano, a nowe wybudowano przy 7 budynkach. 6 nieruchomości zyskało nowe, estetyczne ogrodzenia. A dwie przyłączono do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej.
Władze Świdnicy od lat przyznają dotację dla wspólnot mieszkaniowych, co sprawia, że rokrocznie coraz więcej osób decyduje się na liczne remonty np. elewacji i dachów budynków, co przyczynia się do zwiększenia estetyki miasta. W 2006 r. przeznaczono na ten cel 250 tys. zł (po ostatecznych rozliczeniach rozdysponowano wspomniane 175 tys. zł). Rok wcześniej na remonty miasto przekazało wspólnotom 210 tys. zł.


17 stycznia 2007 - Znani i lubiani w Strzegomiu

Na przełomie stycznia i lutego w Strzegomiu będą gościły dwa zespoły: jeden to Poparazzi, a drugi Kindla. Serdecznie zapraszamy na koncerty do Strzegomskiego Centrum Kultury.
Skład zespołu Kindla tworzą dwaj bracia: Marcin i Robert Kindla (pochodzą ze Świętochłowic) oraz Marek Gorlitz - gitarzysta, Darek Biłobran - gitara basowa, Bogdan Kotowski - instrumenty klawiszowe i Grzegorz Imielski "Mały" - perkusja. Zespół Poparazzi tworzą dwie utalentowane osoby: Radek i Jola, obydwoje pochodzą z Białegostoku.
Koncert zespołu Poparazzi odbędzie się 27 stycznia, o godziny 18.00. Bilet wstępu - 8 zł. Kindla z kolei odwiedzi nasze miasto 14 lutego, w popularne Walentynki. Ich koncert rozpocznie się również o 18.00 - bilet 10 zł.


17 stycznia 2007 - Przeznacz 1 procent

Dzięki uchwalonej w 2004 roku Ustawie o działalności pożytku publicznego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczający się na zasadach ogólnych mogą przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, dokonując stosownej wpłaty na rachunek bankowy wybranej organizacji. Dlatego też w imieniu Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, która jest organizacją pożytku publicznego zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości przekazania na naszą rzecz 1% podatku od dochodu. Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia, proszone są o dokonywanie wpłat na specjalnie uruchomiony numer konta:
PKO BP SA Oddział w Świdnicy 33 1020 5138 0000 9902 0054 9527
Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną w całości wykorzystane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyjazdy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze Stowarzyszenia.
Gotowe blankiety wpłat na stronie internetowej stowarzyszenia - >>> zobacz


17 stycznia 2007 - Niezwykłe odwiedziny

Mogliśmy przeżyć dzisiaj niezwykle wzruszający moment podczas uroczystego wręczania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski mieszkańcowi Świdnicy Władysławowi Lisowiczowi. Pan Władysław z powodu choroby nie mógł pojechać do Warszawy. Dlatego Wojewoda Dolnośląski postanowił odwiedzić pana Władysława w jego domu rodzinnym.
-" Wręczone dzisiaj Panu odznaczenie jest tylko skromnym dowodem ogromnej wdzięczności, jakie ma dla Pana Polska" - mówił Wojewoda Dolnośląski Krzysztof Grzelczyk.
Oprócz Wojewody naszego bohatera odwiedziła Anna Zalewska - Wicestarosta Świdnicki oraz Waldemar Skórski - Wiceprezydent Świdnicy.
Pan Władysław otrzymał Order za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju oraz za upowszechnianie wiedzy o dziejach narodu polskiego.
- "Chcielibyśmy złożyć na Pana ręce serdecznie podziękowania od całej społeczności Powiatu Świdnickiego. Niech Pana zasługi będą wzorem dla nas wszystkich, a szczególnie dla ludzi młodych, którzy potrzebują w dzisiejszych czasach wzorca do naśladowania.." - mówiła Anna Zalewska, Wicestarosta Świdnicki. Podziękowania złożył także Wiceprezydent Waldemar Skórski


17 stycznia 2007 - Praca dla gońców

Urząd Miejski w Świdnicy zatrudni 21 gońców. Osoby te od 5 do 28 lutego dostarczą mieszkańcom ok. 10 tysięcy decyzji o wymiarze podatku na 2007 r. Osoby, które chcą się starać o to zajęcie powinny spełnić kilka kryteriów m.in. mieć co najmniej średnie wykształcenie, stan zdrowia, który pozwoli poruszać się po mieście w różnych warunkach atmosferycznych. Ważna jest również wysoka kultura osobista i bardzo dobra znajomość miasta.
Do dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV) należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne. A także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Dokumenty będą przyjmowane do 30 stycznia, do godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój 27 - Obsługa Interesantów (na parterze). Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz dopisek "Nabór do Referatu Gospodarczego". Dodajmy, że rok temu dzięki rezygnacji z usług doręczycieli pocztowych miasto zaoszczędziło ok. 50 tys. zł.


17 stycznia 2007 - Piłkarska niedziela

Osiem drużyn rywalizowało w minioną niedzielę o Puchar Burmistrza Miasta Świebodzic w turnieju halowej piłki nożnej.
Do półfinału z grupy A przeszły drużyny: Górnik Zagłębie Wałbrzych I oraz MKS Victoria Świebodzice I, z Grupy B Górnik Zagłębie Wałbrzych II oraz Polonia Sparta Świdnica I. Po bardzo zaciętym meczu pomiędzy Górnikiem II a MKS Victoria zwycięstwo odniosła drużyna Górnika Zagłębie II strzelając w ostatniej minucie bramkę; wynik 1:0 promował do finału Wałbrzych.
Drugi półfinał rozegrany pomiędzy zespołami Górnik Zagłębie a Polonia Świdnica zakończył się zwycięstwem Górnika Wałbrzych 2:1, tak więc w meczu o III miejsce walczyły drużyny Victoria Świebodzice z zespołem Polonia Świdnica i tym razem Victoria uległa przeciwnikowi 0:1. Finał i walka o I miejsce rozegrana została pomiędzy drużynami z Wałbrzycha Górnik Zagłębie I a Górnik Zagłębie II z wynikiem 1:2 Puchary i dyplomy ufundowane przez burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza wręczał osobiście fundator.
Organizator imprezy, OSiR Świebodzice, już dzisiaj zaprasza na kolejne turnieje piłki halowej w Świebodzicach, najbliższy tym razem dla seniorów odbędzie się 27 stycznia.


17 stycznia 2007 - Turniej Piłki Halowej

Serdeczne zapraszany na turniej piłki halowej o puchar Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska.
Turniej odbędzie się 20 stycznia w sobota o godzinie 9.00 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Jaworzynie Śląskiej.
Organizatorami turnieju są: Urząd Miasta, Miejski Klub Sportowy i Samorządowy Ośrodek Kultury z Jaworzyny Śląskiej.


17 stycznia 2007 - Zostań kolarzem

Ludowy Klub Sportowy "Merkury" w Świebodzicach ogłasza zapisy chłopców urodzonych w latach 1994-1995 do sekcji kolarskiej.
Chętni mogą się zgłaszać w każdy wtorek i czwartek, o godziny 17.00, w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. S. Prosińskiego, przy ulicy Piłsudskiego 31.
Wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Telefon kontaktowy w sprawie szczegółowych informacji: 668 744 199.


16 stycznia 2007 - III Świdnicki Polonez Maturzystów

24 stycznia o godzinie 13.00 odbędzie się trzeci już, - Świdnicki Polonez Maturzystów.
Organizatorem "Poloneza" jest Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy.
W tej cieszącej się każdego roku coraz większym zainteresowaniem imprezie weźmie udział młodzież maturalna szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Świdnickiego.
Jak każdego roku do tańczących dołączą również władze Miasta i Powiatu a świdnicki Rynek wypełnią tłumy widzów.


16 stycznia 2007 - Mieszkańcy ziemi świdnickiej piszą

Piszesz wiersze, piszesz opowiadania ?. Trzymasz je potem na półce nie mając gdzie ich zamieścić ?.
Jeśli chcesz zaprezentować je innym - nic ma nic łatwiejszego wystarczy przysłać je do nas, do "dziennika". Zamieścimy.
Dzisiaj "ruszył" nowy dział w naszym serwisie, w którym zaprezentujemy Twoją twórczość. Czekamy. >>> zobacz nową stronę.


16 stycznia 2007 - Sąd oddalił protest wyborczy

Wybory na burmistrza miasta nie muszą być powtórzone. W piątek, 12 stycznia, świdnicki sąd okręgowy oddalił protest wyborczy Komitetu Inicjatyw Jana Wysoczańskiego. Jego pełnomocnik, Paweł Ozga, domagał się ponownego głosowania z powodu kupowania głosów na rzecz Bogdana Kożuchowicza. Przypomnijmy, że w wyniku policyjnego dochodzenia do zapłacenia za kilka głosów poparcia przyznał się szwagier urzędującego burmistrza. Mężczyzna przyznał, że zrobił to na własną rękę, bez jakiegokolwiek porozumienia z komitetem wyborczym Bogdana Kożuchowicza.
Dla przypomnienia - w II turze wyborów Bogdan Kożuchowicz wygrał przewagą blisko 1000 głosów. Dlatego, zdaniem sądu, fakt kupienia tych kilku głosów nie miał żadnego wpływu na wynik wyborów, stąd decyzja o odrzuceniu protestu wyborczego przegranego komitetu Inicjatyw Jana Wysoczańskiego.
- Od początku ubolewałem, że w ogóle taki fakt kupowania głosów miał miejsce bo w żaden sposób ani ja ani mój komitet w tym nie uczestniczyliśmy - komentuje burmistrz Kożuchowicz. -. Zresztą, sąd nie stwierdził, czy te kupowane głosy w rzeczywistości były oddane na mnie. Sąd ustalił obiektywną prawdę i cieszę się z takiego orzeczenia gdyż, mim zdaniem, podkreśla ono bezsporność naszej wygranej.


16 stycznia 2007 - Ruszyły konkursy dla organizacji

Pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zostały ogłoszone. W pierwszym etapie w sumie do rozdysponowania jest 636 tys. zł. W ramach zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu będzie można otrzymać dotację na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych oraz upowszechnianie różnych dyscyplin sportu, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży.
W ramach zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przewidziano wsparcie dla działań wydawniczych oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych.
Ze szczegółowymi ogłoszeniami konkursów na poszczególne zadania można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - konkursy.um.swidnica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej - www.swidnica.bip-gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (ul. Armii Krajowej 49). Na stronach internetowych można również pobrać niezbędne dokumenty.
Konkursy na kolejne zadania będą rozpisywane w następnych tygodniach.


16 stycznia 2007 - Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim

O bieżących problemach ale także sukcesach miast i gmin naszego powiatu rozmawiano w ubiegłym tygodniu podczas spotkania z Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem. Na zaproszenie Starosty Zygmunta Worsy Wojewoda wziął udział w spotkaniu z prezydentem, burmistrzami i wójtami Powiatu Świdnickiego.
Starosta witając gościa powiedział między innymi, że Powiat Świdnicki jest niezwykle przyjazny i otwarty na współpracę. Wojewoda Krzysztof Grzelczyk po raz pierwszy spotkał się z samorządowcami z Powiatu Świdnickiego. Spotkanie miało na celu zasygnalizowanie potrzeb i problemów każdego z samorządów naszego powiatu. Rozmowy zdominowane zostały tematami związanymi z infrastrukturą komunikacyjną. Wiceprezydent Świdnicy Waldemar Skórski przybliżył gościowi temat realizowanej przez powiat dużej inwestycji drogowej łączącej Świdnicę i Żarów, gdzie funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne z połączeniem Świdnicy z autostradą A4. Wicestarosta Anna Zalewska zaznaczyła konieczność zdobycia środków finansowych na dokończenie inwestycji budowy szpitala Latawiec w Świdnicy a także mówiła o utworzeniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego Powiatu Świdnickiego.
Wojewoda obiecał pomoc i wsparcie w realizacji obu inwestycji. Pomoc obiecał również Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Patryk Wild zapewniając że, możemy liczyć na przychylność przy realizacji połączenia drogowego. Projekt budowy drogi został wpisany na listę projektów indykatywnych, co oznacza, że środki na jego realizację popłyną do naszego Powiatu poza konkursem.


16 stycznia 2007 - Noworoczny Turniej Szachowy

W drugi weekend stycznia, w galerii "eS" Strzegomskiego Centrum Kultury, odbył się Noworoczny Turniej Szachowy. Uczestniczyło w nim 20 zawodników - amatorów z terenu gminy Strzegom.
Wśród seniorów najlepszy okazał się Michał Ryszawy, który zgromadził na swoim koncie 6,5 pkt. Wyprzedził on Rafała Przybylskiego - 6 pkt. oraz Zenona Cesarza - 4,5 pkt. W kategorii do lat 12 bezkonkurencyjny okazał się Piotr Piórek - 3 pkt. Drugą lokatę zajął Dominik Fornal - 1,5 pkt., a trzecią Sebastian Frydrycki - również 1,5 pkt.
Uczestnicy zawodów rywalizowali w turnieju szachów szybkich, w/g tzw. systemu szwajcarskiego, na dystansie 7 rund. Zwycięstwo w każdej partii premiowane było 1 pkt., remis to 0,5 pkt., za przegraną zawodnicy nie otrzymywali żadnych punktów. Turniej jak zwykle sprawnie przeprowadził Ignacy Kosiński.


16 stycznia 2007 - Szkolenia

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C. organizuje i zaprasza na szkolenie, przygotowujące do uzyskania dokumentu, jakim jest: Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym i Międznarodowym Transporcie Osób i Rzeczy.
Firma zaprasza również na kolejne szkolenie.
Jest to szkolenie - Licencja na Wykonywanie Transportu Drogowego Taksówką.
Szczegóły - >>> zobacz


16 stycznia 2007 - Kolejna pracowita sesja

Dzisiaj odbyła się III sesja Rady Gminy Dobromierz. Podczas niej radni odwołali Skarbnika Gminy Jadwigę Witko i powołali Sekretarza Gminy, którym został Bolesław Stochmal. W trakcie sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwały: - w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz. - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/233/01 Rady Gminy Dobromierz z dnia 7 czerwca 2001r. w części dotyczącej delegatów Gminy Dobromierz desygnowanych do władz strukturalnych Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Dobromierz. - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2007 rok. Następnie radni i sołtysi złożyli szereg wniosków i zapytań, na które odpowiadali wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych, jednak szczegółowe odpowiedzi pytający otrzymają pisemnie.


16 stycznia 2007 - Lotnisko

Powraca temat lotniska dyspozycyjnego w Świebodzicach. Władzom miasta bardzo zależy, aby udało się je stworzyć, w jego przygotowanie chcą się także włączyć okoliczne samorządy. Wszyscy doskonale rozumieją, jak ważny byłby to obiekt zarówno z punktu widzenia rozwoju turystyki całego regionu, ale także dla potrzeb inwestorów, którzy coraz bardziej interesują się terenami w Świdnicy, Wałbrzychu ale także i Świebodzicach.
W czwartek, 25 stycznia, właśnie w Świebodzicach odbędzie się spotkanie z samorządowcami, poświęcone tematowi lotniska.
- Zaprosiliśmy na spotkanie burmistrzów i prezydentów Wałbrzycha, Świdnicy, Szczawna Zdroju. Pan Jerzy Siatkowski, szef Aeroklubu ziemi Wałbrzyskiej, przedstawi wstępne zapisy statutowe związku międzygminnego, który chcielibyśmy stworzyć do realizacji tego przedsięwzięcia - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. - Ten temat poruszany jest od bardzo dawna, ale jest to dobry moment, żeby wreszcie ruszyć z miejsca. Lotnisko uruchomiłoby wiele innych inwestycji, które wzajemnie by na siebie wypływały, jak chociażby budowę dróg łączących podstrefy "Inwest-Parku" ze sobą i przyszłą podstrefą w Świebodzicach, która - mam nadzieję - powstanie wkrótce.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00 w ratuszu.


16 stycznia 2007 - Wieczory Świdnickie

Zapraszamy na świdnickie obchody Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, które odbędą się w ramach Wieczorów Świdnickich, już jutro o godzinie 19.00 w Katedrze Świdnickiej. Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim obchodzony jest w Polsce po raz 10, a po raz pierwszy w Świdnicy.
Wykład zatytułowany "Judaizm a Chrześcijaństwo" wygłosi Jerzy Kichler, były wieloletni przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, członek wielu instytucji międzynarodowych, a także Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
W części muzycznej z koncertem zatytułowanym "Muzyka synagog Wiednia, Berlina, Paryża, Jerozolimy, Nowego Jorku i Wrocławia" wystąpi Chór Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka, jedyny w Polsce chór synagogalny. W koncercie udział wezmą także soliści: Magdalena Dynowska - sopran, Piotr Bunzler - tenor, Agnieszka Ostapowicz-Rybarczyk - skrzypce, Andrzej Garbarek - organy.
W programie usłyszymy m. in. kompozycje Salomona Sulzera, Louisa Lewandowskiego, Abrahama Ellsteina, Meira Finkelsteina i Maxa Janowskiego. Wstęp wolny.


16 stycznia 2007 - Opłata skarbowa bez tajemnic

Z inicjatywy Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, w porozumieniu z firmą szkoleniową ERGO Consulting - Centrum Szkoleń Administracji Publicznej we Wrocławiu, w dniu 12 stycznia zostało przeprowadzone w naszym urzędzie szkolenie z zakresu "nowej" opłaty skarbowej.
Szkolenie przeprowadzono w formie projektu łączonego, w którym wzięli udział pracownicy okolicznych urzędów: z Wałbrzycha, Świdnicy, Świebodzic, Dobromierza, Bolkowa, Żarowa, Marcinowic, Walimia, Jedliny Zdrój, Szczawna - Zdrój, Głuszycy oraz Starostwa Powiatowego w Świdnicy, jak również nasi pracownicy. W sumie w szkoleniu uczestniczyły 54 osoby.
- Taka forma szkolenia pozwoliła na poszerzenie wiedzy w zakresie opłaty skarbowej, wzmocniła współpracę z okolicznymi urzędami oraz w znacznym stopniu obniżyła koszty szkolenia - poinformowała sekretarz gminy Strzegom Sabina Cebula. - Ufam, że teraz inne urzędy pójdą naszym śladem.


16 stycznia 2007 - Dokonano wyboru w Piotrowicach

Wczoraj, w miejscowości Piotrowice w Gminie Jaworzyna Śląska przeprowadzone zostały wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Na sołtysa wsi mieszkańcy wybrali - Krzysztofa Pawłowskiego. Przewodniczącą Rady Sołeckiej została wybrana Genowefa Nowak.
W skład Rady Sołeckiej Piotrowic wchodzą jeszcze:
Paweł Sołtys, Radosław Mentel, Tomasz Toporowski i Przemysław Makówka.


16 stycznia 2007 - Zagrali na medal i zebrali 5551 zł

14 stycznia odbył się w Gminie Dobromierz XV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od samego rana na ulicach gminy pojawili się wolontariusze-uczniowie Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza z Roztoki, SP w Gniewkowie i SP w Dobromierzu. Najwyższą kwotę (455,40 zł) zebrała D. Maciejczuk uczennica SP w Dobromierzu. Dzięki hojności przybyłych na imprezę gości, zaangażowaniu wolontariuszy i bardzo dobrze zorganizowanej w czasie trwania koncertu szkolnej kawiarenki końcowy wynik zbiórki jest lepszy od ubiegłorocznego.
Główny koncert odbył się w holu Zespołu Szkół. To właśnie tam odbyły się występy artystyczne i wielka aukcja, na której wylicytowano wiele ciekawych i wartościowych rzeczy m.in.: piłkę nożną z autografami piłkarzy drużyny "Orły Górskiego", koszulkę klubową drużyny "Śląsk" Wrocław, koszulkę firmową Telewizji Polskiej TVP-3 ofiarodawcą podarunków był pan Maciej Kasprzyk, obraz pędzla Anny Mielnik oraz wiele ciekawych bardzo atrakcyjnych przedmiotów.
W programie koncertu pokazano: Jasełka pod kierunkiem p. T. Aleksiuka. Przedstawienie Teatralne " Romeo i Julia" przygotowane przez p. M. Wierzbicką, Wspólne śpiewanie (karaoke), koncert zakończono pięknymi fajerwerkami "Światełko do nieba" przeprowadzonymi przez OSP w Roztoce. Dużym powodzeniem cieszyły się serduszka z nadrukiem WOŚP, które rozprowadziły panie Dorota Ekiert i Gabriela Ślęczka. Jednak największe zainteresowanie wśród licznie zgromadzonej publiczności wzbudziło przedstawienie "Kopciuszka" w wykonaniu nauczycieli.


16 stycznia 2007 - Okradli ogródki

10 stycznia świdniccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę, którzy w listopadzie i grudniu ubiegłego roku okradali ogródki działkowe.
Z altanek ginęły narzędzia ogrodnicze - przedmioty, które można sprzedać w skupie złomu. Cała trójka przyznała się do włamań i kradzieży na terenie ogrodów działkowych "Aronia" w Świdnicy przy ulicy Podmiejskiej.
Część skradzionych przedmiotów została odzyskana przez policjantów. Wobec sprawców zastosowany został dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.


15 stycznia 2007 - Galeria "Wielkiej Orkiestry"

Prosiliśmy wczoraj naszych czytelników o nadsyłanie zdjęć z XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i zdjęcia zaczęły dzisiaj nadchodzić. Dziękujemy za odzew.
Zdjęcia zamieściliśmy w dziale "fotografie". W natłoku dzisiejszej korespondencji zaginęły nam dane jednego z autorów zdjęć ze Świdnicy. Autora prosimy o kontakt. Zdjęcia - >>> zobacz


15 stycznia 2007 - Pierwsze wyniki

Znane już są pierwsze wyniki zbiórki zorganizowanej w Świdnicy w ramach XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku świdniczanie okazali się hojni wrzucając do puszek 178 wolontariuszy w sumie 34 tys. zł. Dzięki licytacjom zebrano kolejne 9 tys. zł. Podczas licytacji orkiestrowych gadżetów oraz przedmiotów podarowanych przez świdnickie firmy, instytucje oraz samych świdniczan udało się zebrać ponad 1,9 tys. zł. Wśród licytowanych przedmiotów przez Świdnicki Ośrodek Kultury znalazły się m.in. piłka z autografem znanej siatkarki Doroty Świeniewicz, prace plastyczne, czy też słodkie serca.
Licytację prowadzono również w telewizji lokalnej "Teletop", gdzie "pod młotek" przeznaczono m.in. gadżety przekazane przez władze Świdnicy. I tak za 50 zł wylicytowano buławę hetmańską, którą prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek otrzymał od delegacji z partnerskiego miasta na Ukrainie - Niżyna. Sporym zainteresowaniem cieszyły się grafiki wykonane tuszem przez zastępcę prezydenta, Waldemara Skórskiego. Jedna z osób sześć grafik przedstawiających uzdrowiska z kotliny kłodzkiej nabyła w sumie za 390 zł. Inną grafikę zlicytowano za 100 zł. Najwięcej, bo 160 zł, zapłacił zwycięzca aukcji, na której wystawiono obrazek ze świdnickiego Placu Pokoju.
Dzięki telewizyjnej licytacji udało się zebrać ponad 7 tys. zł. Największą cenę osiągnęła kuchenka przekazana przez "Electrolux", którą zlicytowano za 1.560 zł. W ramach XV finału, już po raz drugi, zbierano pieniądze na ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę udzielania pierwszej pomocy.


15 stycznia 2007 - Oby tak dalej

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Euro - Partner pozyskało ponad 100 ofert pracy na lokalnym rynku, pomogło ponad 260 najbardziej potrzebującym rodzinom i rozdało ok. 30 ton żywności. To tylko niektóre z osiągnięć stowarzyszenia, jakie udało im się zrealizować przy współpracy z wieloma firmami.
W 2006 roku stowarzyszenie na lokalnym rynku pracy pozyskało samodzielnie 101 ofert pracy oraz na terenie województwa dolnośląskiego 30 ofert. Ponadto przy pracach sezonowych w 2006 r. pracę podjęło 81 osób. Co tydzień stowarzyszenie otrzymuje z P. U. P. w Świdnicy ok. 40 ofert pracy z Powiatu Świdnickiego. Oprócz tego z zagranicznych ofert pracy skorzystały 32 osoby. Dzięki współpracy z firmą LG Philips LCD w Biskupicach Podgórnych około 100 osób złożyło kwestionariusze osobowe w biurze stowarzyszenia. Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji rozpoczęły pracę od stycznia br. Kolejne spotkanie rekrutacyjne przewidziane jest jeszcze w tym miesiącu. Zainteresowanych pracą w firmie LG Philips LCD zapraszamy do biura Stowarzyszenia Euro-Partner w celu odbioru kwestionariuszy osobowych - ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, pok. 30, tel. 074/8560-526, 074/8560-529.
Przy współpracy z Gminnym Centrum Informacji z obsługi komputera i urządzeń biurowych przeszkolonych zostało około 35 osób bezrobotnych. Podczas ósmej już akcji zorganizowanej wspólnie z Bankiem Żywności w Świdnicy stowarzyszenie zebrało około 30 ton żywności dla osób potrzebujących. Z pomocy skorzystało około 260 rodzin (860 osób). Stowarzyszenie włączyło się także w przedświąteczną zbiórkę żywności. Zebrano 831 kg różnych produktów - paczki otrzymało 118 osób.


15 stycznia 2007 - Rekordowa orkiestra

Choć na razie mamy tylko wstępne wyniki już wiadomo, że jubileuszowy, XV finał WOŚP w Świebodzicach będzie rekordowy pod względem zbiórki pieniędzy. Dziś w południe szefowa sztabu, Zofia Marek, z dumą podawała kwotę 29.600 złotych.
- To najlepszy wynik w naszej historii - mówi zadowolona. - I są to oczywiście dopiero wstępne wyniki zbiórki więc jestem pewna, że kiedy spłyną do nas wszystkie pieniądze, sporo przekroczymy magiczną kwotę 30 tysięcy złotych. Orkiestra grała w Świebodzicach już od godz. 13., wtedy to na terenie hali sportowej OSiR i obiektach wokół rozpoczęły się koncerty i festyn. Ale już od rana 120 wolontariusz namawiało świebodziczan do wrzucenia pieniędzy do puszek.
Licytowano także oryginalne gadżety a nawet żywe zwierzęta. Na przykład sympatycznego żółwia, który został sprzedany za 50 złotych. Ktoś stał się także szczęśliwym nabywcą futra z czapką czy 30-letniego hełmu strażackiego. Wielką atrakcją była także kolacja u szefowej sztabu czyli Zofii Marek. Wylicytowano ją za 100 złotych.
- Kolacja będzie u mnie w domu, postaram się przygotować coś pysznego - śmieje się nauczycielka.


15 stycznia 2007 - Udana licytacja w Jaworzynie

Niebagatelną sumę pieniędzy, 3.577 złotych, przyniosła licytacja XV Finału WOŚP, zorganizowana po raz dziesiąty przez Sztab WOŚP w Jaworzynie Śląskiej.
Najdroższe wylicytowane dary to: zestaw mebli "Nevada" z firmy "Zebra" Sp. z o.o., które zostały zakupione za 610 zł, roczny karnet na pieczywo w Piekarni "Profit Bis" na kwotę 390 zł, półroczny bilet na trasie Świdnica-Jaworzyna Firmy "Pol-Trans" zakupiony za kwotę 280 zł, koszulka Janusza Kuliga wylicytowana na kwotę 250 zł, zestaw mebli "Portland" firmy "Zebra" sp. z o.o za 220 zł.
Jaworzyna zebrała kwotę 8.094,68 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego: wolontariuszom, sponsorom, wykonawcom plastycznym, muzycznym, kabaretowym, tanecznym, darczyńcom tegorocznych darów, uczniom i nauczycielom szkoły w Pastuchowie, mieszkańcom naszej gminy.
Pozdrawiamy wszystkie dobre anioły XV Finału WOŚP.


15 stycznia 2007 - Konferencja "Pomóżmy młodzieży i sobie"

29 stycznia, o godzinie 12.00. w sali konferencyjnej Hotelu Piast-Roman w Świdnicy przy ulicy Kotlarskiej 11 odbędzie się Konferencja "Pomóżmy młodzieży i sobie", która podsumuje współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Projekt pt.: "Pomóżmy młodzieży i sobie - szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej" realizowany przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała S.C.
Wykład pt." Pomóżmy rodzinie. Rodzina w świadomości społecznej - przemiany w systemie wartości" wygłosi dr Renata Doniec - Adiunkt Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy


15 stycznia 2007 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Centrum Powiadamiania Ratunkowego ruszy już w lutym Uruchomienie Centrum z prawdziwego zdarzenia to nie lada wydarzenie finansowe i organizacyjne. -"Chcemy, aby Centrum Powiadamiania Ratunkowego ruszyło już w lutym dlatego zdecydowaliśmy się odwiedzić powiaty, w których takie centra już funkcjonują i pracują wzorowo. Dobrze jest podpatrywać najlepszych i uczyć się od nich dobrych rozwiązań" - wyjaśnia Anna Zalewska - Wicestarosta Świdnicki. Delegacja Powiatu Świdnickiego odwiedziła dwa powiaty: Polkowicki i Głogowski.
Centrum Powiadamiania Ratunkowego to zintegrowane stanowisko dyspozytorskie służb ratowniczych tworzące niezawodny system łączności i lokalizacji pomiędzy dyspozytorem, a jednostkami ratowniczymi przebywającymi w terenie. System umożliwia m.in. przyjmowanie powiadomień o stanach nagłego zagrożenia dla zdrowia lub życia, wydawanie dyspozycji jednostkom ratowniczym (zespoły ratownictwa medycznego, oddziały ratunkowe szpitali), przekazywanie niezbędnych informacji i koordynację działań innych służb ratowniczych - straż pożarna, obrona cywilna, straż miejska, bezpośrednią oraz niezawodną komunikację głosową z poziomu komputera dyspozytorskiego pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu. Korzyści z zastosowania systemu jest wiele, ale najważniejsze z nich to skrócenie czasu oczekiwania poszkodowanego na nadejście pomocy.


15 stycznia 2007 - Kosmos w Strzegomiu

Wczoraj od od godzin porannych - 55 wolontariuszy wyruszyło, "pukając do serc" strzegomian. Natomiast o godzinie 15.00 w Sali widowiskowej SCK rozpoczęły się prezentacje artystyczne. Pierwszymi wykonawcami były dzieci z Publicznych Przedszkoli Nr 2, 4, 3. Wystąpił zespół "Remi Blues", Chór Retro, a następnie uczniowie Publicznych Szkół Podstawowych Nr 2 i 4 oraz grupy taneczne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Gimnazjum Nr 2. Dla fanów rocka zagrał zespół nIEBO z Wałbrzycha oraz Narrenturm. Na zakończenie zaprezentowała się sekcja wokalna z SCK.
W przerwach między występami odbyły się licytacje, które zapoczątkował Komisarz LEW z Komendy Wojewódzkiej Policji. Gadżety WOŚP, a także dary ofiarowane przez strzegomian cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród publiczności. Były więc policyjne lwy - maskoty, żyrafa ofiarowana przez "Kostrzan", rzeźby rodziny Brzegowych, tort i ciasta Ewy Pilczuk, tort Państwa Kogutowskich, koszulki z firmy Henryka Wodzickiego, szydełkowe serwety Ireny Krzyżańskiej. Były też domowe ciasteczka upieczone przez Marię Wodzicką. Na strudzonych wolontariuszy czekała gorąca grochówka przygotowana przez Restaurację "Stragona", a także kawa i herbata. Nad bezpieczeństwem wolontariuszy, wykonawców i publiczności czuwali funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
I na koniec najważniejsza informacja - podczas XV Finału WOŚP w Strzegomiu zebrano 10 942,04 zł oraz walutę obcą: 93,60 korony czeskie, 52,86 euro, 0,62 dolara USD oraz 1,13 funta.


15 stycznia 2007 - Terminy ustalone

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Marcinowice odbyła się Narada z Sołtysami wsi, na której ustalono terminy kolejnych zebrań wiejskich w sprawie wyborów Sołtysów i wyborów do Rad Sołeckich w poszczególnych miejscowościach Gminy Marcinowice.

Terminy spotkań - >>> zobacz15 stycznia 2007 - Gala Kyokushin

12 stycznia, w pubie "9 brama" we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca osiągnięcia sportowe karate kyokushin w 2006 roku.
Organizatorem gali był Dolnośląski Związek Karate. Za szczególne osiągnięcia uhonorowani zostali zawodnicy w kategorii senior, junior i młodzik z liczących się dolnośląskich klubów karate kyokushin. Ze świdnickiego klubu dyplomy i puchary otrzymali: Daniel Bukowy i Kamil Gierula. Wśród trenerów znalazł się Zbigniew Romanowski.
Na uroczystość zaproszoneni zostali przedstawiciele władz Wrocławia, Urzędu Marszałkowskiego, sponsorzy i przyjaciele poszczególnych klubów. Po części oficjalnej odbyła się dyskoteka dla sportowej młodzieży.


15 stycznia 2007 - Zajęcia w Żarowie

Biblioteka Publiczna w Żarowie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież miasta i gminy Żarów do skorzystania z bloku zajęć w dniach 29 stycznia - 2 lutego. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00. Ponadto dzieci będą mogły skorzystać z gier planszowych, puzzli, oglądać bajki z kaset VHS oraz programy TV dla dzieci. Będą również odbywały się turnieje czytelnicze w ramach akcji: "Cała Polska czyta dzieciom", konkursy słowotwórcze i zręcznościowe.
W każdy dzień powstawać będzie jedna strona gazetki - "Zimowe Ferie 2007", którą dzieci wspólnie projektują i ozdabiają. Przez okres ferii, dzieci uczestniczące w zajęciach, będą zbierały punkty w następujących dziedzinach: aktywność, maniery, malarstwo, rzeźba, origami. Po zliczeniu punktów, wyłonieni zostaną "mistrzowie" danej dziedziny.


14 stycznia 2007 - Zdjęcia z "Finału Orkiestry"

Prosimy wszystkich tych, którzy robili zdjęcia z dzisiejszych imprez związanych z XV Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie świdnickim o nadsyłanie zdjęć na adres redakcji dziennika - >>> wyślij.
Wszystkie zdjęcia zostaną zamieszczone w dziale "fotografia" wraz z podpisem kto jest ich autorem. Zapraszamy do zbudowania obszernej relacji zdjęciowej z dzisiejszego finału "orkiestry". W tej chwili mamy już w galerii zdjęcia świdnickich harcerzy - >>> zobacz, pojawiają się kolejne.


14 stycznia 2007 - Medale za długoletnie pożycie

Wczoraj, Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek wręczył pięciu parom małżeńskim pamiątkowe medale przyznane przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.
Wszyscy jubilaci to świdniczanie.
Państwo Janina i Tadeusz Jaworscy, Maria i Stanisław Majda, Elżbieta i Stefan Stanek, Helena i Edward Gniazdowscy oraz Państwo Olga i Andrzej Kobel przeżyli ze sobą ponad 50 lat.
Uroczystość wręczenia medali odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiej w Świdnicy.


14 stycznia 2007 - Pomóżmy Wiktorii

Ma 10 lat, jest wesołą, uśmiechniętą, ciekawą świata dziewczynką. Jest uczennicą III klasy szkoły podstawowej, bardzo lubianą przez koleżanki i kolegów. Ale od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe i wymaga ciągłej rehabilitacji. Dzięki żmudnym ćwiczeniom Wiktoria może się samodzielnie poruszać, ale do końca życia będzie musiała być rehabilitowana. W tej chwili czeka ją kolejna operacja. Jej mamy nie stać, aby zapewnić córce taką opiekę, jaką dziewczynka potrzebuje tym bardziej, że samotnie wychowuje ją i jeszcze dwójkę dzieci. Dlatego za naszym pośrednictwem zwraca się z apelem o pomoc do wszystkich ludzi dobrej woli.
- Wiktoria jest moim ogromnym szczęściem. Wymaga ciągłej rehabilitacji, leków, sprzętu, obuwia ortopedycznego i kosztownych wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne - mówi pani Anna Tomczyk, mama Wiktorii.
Jeśli ktoś chciałby wspomóc leczenie 10-letniej Wiktorii, może wpłacić jakąkolwiek kwotę na konto Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą", PKO BP XV o/Warszawa, 50 1020 1156 0000 7902 0007 7248 z dopiskiem "Wiktoria Tomczyk".


14 stycznia 2007 - Ronal Cup

Wyniki rozegranej dzisiaj kolejki spotkań Świdnickiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej - Ronal Cup
Genuine Team - Cafe 7 6:10
Klub Secret Żarów - Ślęza Wiry 10:0
Wiśnia - Terespol 9:5
Spartakus - Dacco Beba 6:3
Arte Mościsko - Transus 4:7
Romira - Art. Biur 18:6
Piłkarzem kolejki został Tomasz Idziak ze Spartakusa a najlepszym bramkarzem Tomasz Kujawski również ze Spartakusa
W rozgrywkach prowadzi Dacco Beba przed Spartakusem i Romirą, następne w tabeli są: Wiśnia, Klub Secret Żarów, Transus, Terespol, Cafe-7, Art -Biur, Genuine Team, Ślęza Wiry, Arte Mościsko.
Królem strzelców jest Roman Pawłowski 50 bramek, kolejni strzelcy to: Sławomir Drozd 44, Jacek Filipczak 39, Jacek Stachyra 36, Mariusz Kutela i Andrzej Konefał 32, Jacek Fojna 30.


13 stycznia 2007 - Pierwszy wygrany mecz

W powszechnym przekonaniu trzynastka oznacza pecha. Ten mit, ten przesąd złamały dziś świdnickie siatkarki w meczu o mistrzostwo II ligi.
Ten dzisiejszy dzień, miejmy nadzieję, a wszystko na to wskazuje, stanie się początkiem dobrego w grze zespołu.
Dzisiaj na boisku pokazały na co je stać, co potrafią. I jak się okazało potrafią wiele. Do mizernego dorobku jakim był jedyny wygrany set w tej lidze dorzuciły pierwsze zwycięstwo. I nie był to przypadek, już w trakcie meczu można było zauważyć przewagę świdnickiego zespołu. Jedyny przegrany set spowodowany był kontuzją Aleksandry Małodobrej podczas jednej z akcji. Ten fakt daje nadzieję na dobre występy w kolejnych meczach i pozwala optymistycznie oczekiwać na rozgrywki play-off o pozostanie w drugiej lidze.
MKS Świdnica - MKS Gaudia Budmel Trzebnica 3:1 w setach 18/25, 25/19, 25/21 i w czwartym, ostatnim secie 25/20. Zdjęcia z meczu - >>> zobacz


13 stycznia 2007 - Orkiestra w powiecie

Jutro XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Podobnie jak w całym kraju tak i w naszym powiecie odbędzie się wiele imprez związanych z finałem.
Dobromierz, Świebodzice, Strzegom, Jaworzyna Śląska, Żarów i Świdnica, wszędzie tam na ulice wyjdą dziesiątki, setki wolontariuszy. W tym roku po raz drugi dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę udzielania pierwszej pomocy fundacja zbiera pieniądze, po raz pierwszy rozpoczyna też akcję skierowaną nie tylko do dzieci, ale także do dorosłych diabetyków. Akcja "Policz się z cukrzycą" to przedsięwzięcie, w które chce zaangażować wszystkich producentów żywności w Polsce.
Ciekawie zapowiadają się aukcje. W Jaworzynie Śląskiej licytować będą między innymi: kilka kompletów mebli, koszulkę należącą do Janusza Kuliga, zestaw porcelany od ZPS "Karolina, w Żarowie - kuchenkę elektryczną, unikatowy banknot z Janem Pawłem II. Świdnicka telewizja Teletop na żywo przeprowadzi licytację "zdobytych" przedmiotów". W każdej z miejscowości licytacje, loterie, konkursy, koncerty. Program imprez w różnych miejscowościach powiatu - >>> zobacz


13 stycznia 2007 - Świebodziczanie gotują

Firma Mirjan ze Świebodzic, właściciel trzech restauracji: "Galery" w Świebodzicach, "Legenda" w Szczawnie Zdroju i "Brama" w Wałbrzychu zgarnęła niemal wszystkie główne nagrody na konkursach organizowanych podczas Tur-Gastro-Hotel w Szczytnej.
Miło nam poinformować, że w konkursie Prezentacja Jednego Talerza drugie miejsce zdobył Jacek Węglewski z Pensjonatu "Galery" w Świebodzicach za deser mus jogurtowy. Serdecznie gratulujemy.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby dowiedzieć się czegoś więcej na temat sukcesów naszych restauratorów, informacji udziela Małgorzata Adamczyk z Pensjonatu Galery, tel. 854 26 89 lub 660 775 433.


13 stycznia 2007 - Studia podyplomowe

Studia podyplomowe organizacja i zarządzanie oświatą.
Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.
Więcej informacji - >>> zobacz


12 stycznia 2007 - Harcerze "zagrają"

Po raz kolejny zagramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy na świdnickim Rynku - 14 stycznia w godzinach 14.00 - 16.00. Przygotowaliśmy tradycyjny festyn dla dzieci i ich rodziców, podczas którego zbierać będziemy symboliczne datki na rzecz Orkiestry. Wśród stoisk festynu znajdą się:
zdjęcie z komisarzem Lwem, ciasta domowego wypieku przygotowane przez "Wiarusy", wspinanie po linie - 8 ŚDW "Szarotki", karaoke - 223 ŚDW "Impeesa", zabawy chustą Klanzy - 38 ŚDH "Modrzewie" i 23 ŚDH "Araukaria", sprawnościowy tor przeszkód - "Szefczyki", salon makijażu - 30 ŚDW "Dęby", gry zręcznościowe - 10 ŚDH "Mrówkojady", loteria fantowa i czekolada na gorąco - 29 ŚDH "Dęby".
Zapraszamy wszystkich harcerzy i instruktorów do włączenia się w niedzielną zabawę.


12 stycznia 2007 - Wielkie otwarcie

Klub "Podkowa" w Proszkowicach koło Mietkowa zaprasza 27 stycznia na wielkie otwarcie po remoncie.
W programie imprezy przewidziane jest wiele atrakcji m.in: pokaz pirotechniczny, konkursy, upominki dla pierwszych 100 klubowiczów i wiele innych atrakcji, które pozostają w tajemnicy.
Imprezę rozkręcają rezydenci: DJ Trick & DJ Megii oraz goście specjalni: DJ Slash (Body In Motion ), DJ Tomek (Bigbeat Radio Sudety).
Do Waszej dyspozycji dwa piętra z gorącą muzyką - sala z muzyką pop/dance/rnb, sala z muzyka klubową trance/house/clubb, wygodne loże oraz chłodne drinki z dwóch barów. To wszystko za jedyne 5 złotych wstępu - >>> zobacz


12 stycznia 2007 - Wspólne kolędowanie

W najbliższy poniedziałek, 15 stycznia, Społeczne Ognisko Muzyczne oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach zapraszają na wspólne kolędowanie.
Każdy, kto ma ochotę posłuchać i zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki powinien znaleźć czas o godzinie 17.30.
Organizatorzy zapraszają do Klubu Reklan w Świebodzicach.


12 stycznia 2007 - Krzyżówka

Dzisiaj w naszym serwisie zamieściliśmy nową krzyżówkę. Autorem wszystkich zadań jest Marian Dziwniel. Na rozwiązania czekamy do 27 stycznia 2007 roku.
Za prawidłowe rozwiązanie ostatniej krzyżówki - świątecznej, nagrodę wylosowała - Justyna Staręga ze Świdnicy. Nowa krzyżówka - >>> zobacz


12 stycznia 2007 - Wieczory Świdnickie

Zapraszamy na świdnickie obchody Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, które odbędą się w ramach Wieczorów Świdnickich, 17 stycznia o godzinie 19.00 w Katedrze Świdnickiej. Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim obchodzony jest w Polsce po raz 10, a po raz pierwszy w Świdnicy.
Wykład zatytułowany "Judaizm a Chrześcijaństwo" wygłosi Jerzy Kichler, były wieloletni przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, członek wielu instytucji międzynarodowych, a także Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
W części muzycznej z koncertem zatytułowanym "Muzyka synagog Wiednia, Berlina, Paryża, Jerozolimy, Nowego Jorku i Wrocławia" wystąpi Chór Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka, jedyny w Polsce chór synagogalny. W koncercie udział wezmą także soliści: Magdalena Dynowska - sopran, Piotr Bunzler - tenor, Agnieszka Ostapowicz-Rybarczyk - skrzypce, Andrzej Garbarek - organy.
W programie usłyszymy m. in. kompozycje Salomona Sulzera, Louisa Lewandowskiego, Abrahama Ellsteina, Meira Finkelsteina i Maxa Janowskiego. Wstęp wolny.


12 stycznia 2007 - Dostawca, który ukradł pieniądze

7 stycznia w godzinach rannych do jednego ze sklepów w Świdnicy, przywieziony został towar. Dostawca, jak zawsze chwilę po dostarczeniu towaru siedział na zapleczu sklepu. Wiedział, które z kluczy są od kasy, wykorzystując nieuwagę sprzedawcy, otworzył kasę i skradł pieniądze w kwocie 1100 złotych.
Prowadzone w tej sprawie czynności przez policjantów doprowadziły do zatrzymania sprawcy kradzieży. Wczoraj został mu przestawiony zarzut kradzieży.
Mężczyzna przyznał się do kradzieży, dobrowolnie poddał się karze 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz ciąży na nim obowiązek naprawienia szkody.


12 stycznia 2007 - Chcesz nauczyć się obsługi komputera ?

Chcesz nauczyć się obsługi komputera i kilku łatwych chwytów samoobrony? Skontaktuj się z Demokratyczną Unią Kobiet. Stowarzyszenie organizuje właśnie bezpłatny kurs. Zgłosić mogą się także panowie.
- Dostaliśmy dofinansowanie na program "Radość w jesieni życia", w ramach którego uczymy właśnie tych umiejętności - mówi Liana Sztor, szefowa DUK. - Choć nazwa programu może sugerować, że chodzi nam głównie o seniorów, to jednak zapraszamy do udziału w zajęciach wszystkich.
Program obejmuje naukę podstawowej obsługi komputera i korzystania z internetu - zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Ogólnokształcących, które użycza bezpłatnie swojej sali komputerowej. Zajęcia z samoobrony prowadzi instruktor z tutejszego komisariatu policji. Szkolenia odbywają się w poniedziałki (komputer) i czwartki (samoobrona). Choć zajęcia już trwają, można się jeszcze zgłaszać. Informacje pod nr telefonu 602 13 99 91.


12 stycznia 2007 - Wizyta w "Latawcu"

Na zaproszenie wicestarosty świdnickiego Anny Zalewskiej, do "Latawca" z wizytą przyjechali przedstawiciele powiatu głogowskiego. Delegacja, składająca się ze starosty głogowskiego - Anny Brok oraz radnych tego powiatu, zainteresowana była przede wszystkim kosztami związanymi z kolejnymi etapami budowy szpitala oraz zastosowanymi tu rozwiązaniami architektonicznymi i instalacyjnymi.
Sytuacja największego głogowskiego szpitala jest zbliżona do tej, w jakiej znajdowała się nasza jednostka kilka lat temu. Dlatego starosta bolesławiecki postanowiła wykorzystać nasze doświadczenia i sprawdzić jak zastosowane w naszym szpitalu rozwiązania sprawdzają w praktyce oraz które z nich będzie można zastosować w Bolesławcu.
Wizyta rozpoczęła się od prezentacji SPZOZ w Świdnicy - Regionalnego Szpitala Specjalistycznego Latawiec przeprowadzonej przez jego dyrektora Jacka Domejko. Na pytania uczestników odpowiadała również pani Urszula Jarząbek - dyrektor "Szpitala Latawiec w budowie". Zaraz po prezentacji i dyskusjach przyszedł czas na zwiedzanie "Latawca". Goście obejrzeli nie tylko część szpitala oddaną już do użytku ale również zwiedzili skrzydło pozostające w budowie.


11 stycznia 2007 - Kurs pedagogiczny

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs jest adresowany do:
mistrzów - właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych,
instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.
Więcej informacji - >>> zobacz


11 stycznia 2007 - Silne wiatry

Dzisiaj od godz. 18.00 do jutra do godz. 15.00 na terenie województwa dolnośląskiego wystąpi silny wiatr.
Wieczorem 11 stycznia i w nocy z 11 na 12 stycznia wiatr osiągnie prędkość ok. 30-40 km/godz. (w porywach 65-80 km/godz.). Nad ranem wiatr może osiągnąć prędkość od 35-50 km/godz. (w porywach 80-90 km/godz.). Może to spowodować utrudnienia komunikacyjne. Od godzin popołudniowych wiatr będzie stopniowo słabnąć.
Wojewoda dolnośląski zwraca się do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie ostrożności i odpowiednie zabezpieczenie budynków, samochodów i wszystkich przedmiotów stanowiących zagrożenie w przypadku wystąpienia silnego wiatru. Należy unikać przebywania pod drzewami, tablicami reklamowymi oraz liniami energetycznymi.
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego całą dobę monitoruje sytuację na terenie województwa.


11 stycznia 2007 - Kontynuacja tradycji

Od lat tradycją Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdnicy było pozyskiwanie funduszy i przeznaczanie ich na pomoc potrzebującym. Uczniowie i nauczyciele przed świętami Bożego Narodzenia wykonywali stroiki oraz kartki świąteczne. Były one sprzedawane na zebraniach z rodzicami.
Tradycja ta jest kontynuowana w nowej Szkole Podstawowej Nr 315 w Świdnicy. W tym roku szkolnym uczniowie pod opieką Jolanty Rękas i M. Jęczmień przekazali wychowankom Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej paczki ze środkami czystości i kosmetykami.
Miało to miejsce 8 stycznia podczas podwieczorku, na który zostali zaproszeni przez wychowawców - Małgorzatę Posadzy i Monikę Borowy.


11 stycznia 2007 - Nowy rentgen w przychodni

Pacjenci Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Świebodzicach od grudnia mają do dyspozycji nowoczesny aparat RTG. Urządzenie zastąpiło stary i wysłużony sprzęt, który miał już 20 lat.
Nowy aparat do zdjęć kostnych i płuc jest wyposażony w ruchomy stół. W ramach modernizacji gabinetu rentgenowskiego wkrótce pojawią się także nowe meble.
- Koszt tej modernizacji to ponad 450 tys. zł - mówi dr Teresa Jarocka, kierująca ośrodkiem. - Nasz wkład to tylko 15 procent kwoty, bo udało nam się pozyskać dofinansowanie ze ZPORR-u (310 tys. zł) oraz budżetu państwa (ponad 41 tys. zł). To najpoważniejszy zakup sprzętowy w ostatnim czasie.
W zeszłym roku miejska przychodnia zdobyła także duże dofinansowanie ze ZPORR na remont dachu i wymianę instalacji grzewczej.


11 stycznia 2007 - Aukcje na "żywo"

14 stycznia podczas XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy telewizja lokalna Teletop - Świdnica przeprowadzi podczas programu emitowanego na "żywo" - aukcję podarowanych, zgromadzonych przedmiotów.
Teletop zaprasza swoich widzów przed ekrany telewizorów o godzinie 17.00 i wzięcie czynnego udziału w aukcjach.


11 stycznia 2007 - Targi turystyczne

Tradycyjnie, w pierwszym tygodniu stycznia Powiat Świdnicki wziął udział w profesjonalnych targach turystycznych w niemieckim mieście Mannheim. Dzięki zaproszeniu, które otrzymaliśmy od partnerskiego Powiatu Bergstrasse (land Hesja) mieliśmy możliwość wypromowania naszego powiatu i jego okolic, przekonania turystów z Niemiec, aby bez obaw odwiedzali Dolny Śląsk i spędzali miło czas w naszym regionie.
Na targi już po raz czwarty pojechaliśmy z ciekawą ofertą turystyczną i słodkościami, które przyciągały zwiedzających. Podobnie jak w zeszłych latach dużym zainteresowaniem cieszyły się informacje dotyczące bazy noclegowej i gastronomicznej Powiatu Świdnickiego - hoteli, pensjonatów, schronisk turystycznych, zajazdów oraz gospodarstw agroturystycznych, a także oferta z Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego i informacje dotyczące Kościoła Pokoju i kompleksu pałacowego w Kraskowie.
Mamy już nawet swoich stałych gości, którzy rokrocznie przychodzą na stoisko Powiatu Świdnickiego, aby porozmawiać, zapytać o swoje rodzinne tereny, na których się wychowali i z łezką w oku powspominać lata młodości. Cieszą nas również odwiedziny osób, które przychodzą opowiedzieć o swoim pobycie w Polsce, pokazać zdjęcia miejsc, które zwiedzili i podziękować za pomoc w zorganizowaniu wycieczki. W ubiegłym roku udało nam się przygotować programy pobytu dla trzech dużych grup turystów z Hesji i Badenii Wittembergii, którzy zatrzymali się właśnie w Świdnicy i z tego miejsca zwiedzali Dolny Śląsk (nie licząc indywidualnych odwiedzin turystów, których także przyjechało wielu). I to przekonuje nas, że warto jechać ponad 800 km, aby wziąć udział w tych targach. W promocję Powiatu Świdnickiego mocno zaangażowana jest także prasa niemiecka. Dzięki temu przy okazji targów zupełnie za darmo ukazują się sympatyczne artykuły zachwalające gościnność Polaków i zachęcające do odwiedzin naszych pięknych terenów.


11 stycznia 2007 - Będą nowe kosze

Trzydzieści kolorowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów pojawi się wkrótce na ulicach miasta i największych osiedlach. Pojemniki zostały kupione jeszcze w poprzedniej kadencji, w ramach inwestycji pod nazwą "Rozbudowa składowiska odpadów w Starym Jaworowie i selektywna zbiórka odpadów". Ale inwestycja jest niekompletna, ponieważ wraz z pojemnikami nie kupiono urządzenia do ich rozładunku.
- Pojemniki pojawią się na mieście jak tylko uda nam się kupić wysięgnik - zapewnia Piotr Fedorowicz, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach. - Rozmawiamy także ze spółdzielnią mieszkaniową, która zadeklarowała pomoc w znalezieniu dogodnej lokalizacji i rozwiezieniu koszy.
W Świebodzicach od wielu lat kładzie się duży nacisk na ekologię i segregację odpadów. Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymują nawet specjalne, kolorowe worki tak, aby mogli już w domach segregować śmieci.


11 stycznia 2007 - Szkolimy się wspólnie

W porozumieniu z firmą szkoleniową ERGO Consulting - Centrum Szkoleń Administracji Publicznej we Wrocławiu jutro zostanie przeprowadzone w strzegomskim urzędzie szkolenie z zakresu "nowej" opłaty skarbowej.
Szkolenie będzie przeprowadzone w formie projektu łączonego, w którym wezmą udział pracownicy okolicznych urzędów: z Wałbrzycha, Świdnicy, Świebodzic, Żarowa, Marcinowic, Walimia, Jedliny Zdrój, Głuszycy oraz Starostwa Powiatowego w Świdnicy, jak również nasi pracownicy. Taka forma szkolenia pozwoli na poszerzenie wiedzy w zakresie opłaty skarbowej, wzmocni współpracę z okolicznymi urzędami oraz w znacznym stopniu obniży koszty szkolenia.


10 stycznia 2007 - Więcej kamer

Już osiem kamer strzeże bezpieczeństwa świdniczan i gości odwiedzających miasto. Najnowszy nabytek, obrotowa kamera, którą zamontowano na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej z Rynkiem kosztowała 16,5 tys. zł. Nowe urządzenie swoim zasięgiem obejmuje m.in. część Rynku oraz okolice Muzeum Dawnego Kupiectwa.
System monitoringu wizyjnego działa w Świdnicy od 2001 roku i jest sukcesywnie rozbudowywany.
Docelowo kamer w mieście ma być 16 m.in. na Osiedlu Zawiszów, Osiedlu Młodych i w dzielnicy Zarzecze.


10 stycznia 2007 - Nosorożec "Bubu" i inne atrakcje

- Pierwszy etap robót, rozpoczęty na początku kwietnia ubiegłego roku, został praktycznie zakończony, a z basenów będziemy mogli korzystać już podczas tegorocznego lata - zapewnia burmistrz Strzegomia, Lech Markiewicz.
Ostatnie i najważniejsze prace związane z budową basenów, czyli montaż niecek oraz niezbędnego wyposażenia już ukończono. W planach jest jeszcze budowa części szatniowej, które nie była uwzględniona i przewidywana w I etapie robót, a której konieczność budowy wynika z faktu, iż basen ma być obiektem o przedłużonym okresie funkcjonowania (od maja do września), a także budowa nowego ogrodzenia i remont istniejących obiektów. Baseny już zachwycają swoim wyglądem, a końcowy efekt z mnóstwem przeróżnych atrakcji będzie na pewno zniewalający. Co najważniejsze będzie on dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Duży basen ma wymiary 50 m długości i 20 m szerokości. Wyposażony jest w dwie trampoliny, jedna ma 3 m wysokości, a druga 1 m. Obszar w obrębie trampolin ma głębokość 3, 80 m. Ponadto są 4 tory do pływania ze słupkami startowymi, ławki i leżanki z masażem, grota sztucznej fali, rwąca rzeka, masaże ścienne, masaż karku (szeroki i wąski), siatka do wspinaczki z wyspą i oczywiście zjeżdżalnia o długości 71,5 m. Przy basenie będą znajdowały się tarasy z podestami do leżakowania i opalania, ale to nie wszystkie atrakcje, ponieważ na terenie kompleksu będą znajdowały się stoły do ping - ponga i boisko do gry w siatkówkę plażową.
Brodzik dla dzieci nie będzie przypominał "starego" basenu pod żadnym względem. Ma on bowiem futurystyczny kształt i z pewnością zachwyci nie tylko maluchy, ale i dorosłych. Do głównych atrakcji należeć będą: zjeżdżalnia z laminatu poliestrowego, zwierzątko wodne - nosorożec "Bubu", schody i zjeżdżalnie wodne, stołeczki do siedzenia w basenie oraz jeżyk tryskający wodą. Oprócz tego dzieci będą miały możliwość korzystania z mini-placu zabaw, który będzie znajdował się w pobliżu małego basenu.


10 stycznia 2007 - Piekarze z Zespołu Szkół Nr 1 najlepsi

Spektakularny sukces w etapie wojewódzkim turnieju " Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarza" odnieśli uczniowie ZSZ z Zespołu Szkół Nr 1 w Świdnicy. Zwycięzcą turniejowych zmagań został Krzysztof Alf, uczeń klasy trzeciej. Jego szkolni koledzy, Grzegorz Marciniak i Maciej Burkiewicz zajęli V i VI miejsce. Jury turnieju wysoko oceniło wiedzę teoretyczną uczniów ZS Nr1, jak również wypieczone przez nich chleby weselne, chały, kajzerki, rogale oraz popisowe wypieki zaproponowane przez uczniów. Cała uzdolniona trójka zakwalifikowała się do turnieju ogólnopolskiego zdobywając ponad 80% możliwych do zdobycia punktów.
Cieszyli się młodzi piekarze, cieszyła się ich opiekunka, nauczycielka przedmiotów zawodowych, prof. Elżbieta Wontrucka.
Sukces młodych adeptów piekarstwa jest powodem do dumy Zbigniewa Kowalskiego, gdyż to w jego piekarni Krzysiek Alf i Maciej Burkiewicz praktycznie uczą się zawodu.


10 stycznia 2007 - Obozy w Niesulicach 2007

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tegoroczną ofertą obozów w Niesulicach, organizowanych przez Komendę ZHP w Świdnica.
Oferta adresowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat.
Zachęcamy do skorzystania z z tej propozycji. Nie trzeba być harcerzem, aby przeżyć wielką wakacyjną przygodę. Jezioro Niesłysz nad którym organizowane są obozy to najczystsze jezioro na Pojezierzu Lubuskim.
Oferta obozów o różnych specjalnościach - >>> zobacz


10 stycznia 2007 - Przepisy dla podróżnych

Podczas ostatnich obrad świdniccy radni wprowadzili zmiany do taryfy przewozowej. Dzięki temu pasażerowie podróżujący autobusami MPK nie powinni mieć problemów z interpretacją przepisów.
Zgodnie z obecnymi zapisami nie będzie wymagany zakup biletu za przewóz wózka dziecięcego z dziećmi, wózka inwalidzkiego i małych zwierząt domowych trzymanych podczas podróży na rękach (np. małe psy, koty, ptaki itp.). Rzecz jasna zwierzęta powinny być przewożone w warunkach zapewniających bezpieczeństwo pasażerom.
Radni określili również dokumenty wymagane przy korzystaniu z określonych ulg. W przypadku bezpłatnych ulg na podróż dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do przedszkoli, szkół i placówek określonych w ustawie o systemie oświaty oraz ich opiekunów w przejazdach z miejsca zamieszkania, pobytu do przedszkoli, szkół, placówek i z powrotem wymagana jest legitymacja wg wzoru określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a dla opiekuna na podstawie zaświadczenia MI-1/2002 lub zaświadczenia wydanego przez placówkę prowadzącą zajęcia.
W przypadku 50-procentowej ulgi:
- emeryci i renciści muszą okazać kontrolerowi ważną legitymację emeryta lub rencisty oraz dokument tożsamości,
- zasłużeni honorowi dawcy krwi PCK I stopnia - legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK" I stopnia wraz z dokumentem tożsamości.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


10 stycznia 2007 - Kajetan Kajetanowicz

W piątkowym programie Odcinek Specjalny gościć będzie będzie Kajetan Kajetanowicz. Jest jednym z najbardziej utalentowanych polskich kierowców rajdowych. Wicemistrz Polski Rajdowego Pucharu Peugeota w 2005 roku, a w zeszłym sezonie zadebiutował w samochodzie klasy N4. Kajetan Kajetanowicz, w opinii Krzysztofa Hołowczyca, jest obecnie najbardziej perspektywicznym zawodnikiem rajdowym w Polsce.
Odcinek Specjalny 12 stycznia na 91,3 FM we Wrocławiu od 18.00 do 19.00. Zachęcamy również do pisania maili i zadawania pytań - Kajetanowi zapytaj.
Piszcie też na radiowe gg - 8704567 oraz pytajcie telefonicznie - (071) 320 44 55
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


10 stycznia 2007 - Odruch serca

W niepowtarzalnym klimacie Świąt Bożego Narodzenia, w niedzielne popołudnie 7 stycznia odbył się noworoczny koncert Kolęd i Pastorałek. Na scenie zaprezentowały się chóry i zespoły folklorystyczne z terenu naszej gminy. Koncert rozpoczął chór Św. Cecylii z Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu. Gościnnie zaprezentowały się również chóry z Jaroszowa i Stanowic, a także zespoły folklorystyczne "Goczałkowianie" i "Olszaniacy". Licznie przybyła publiczność gorąco przyjęła wszystkich wykonawców.
Tradycyjnie w galerii Strzegomskiego Centrum Kultury na wykonawców i publiczność czekał słodki poczęstunek, kawa i herbata. Coroczny koncert kolęd i pastorałek jest jedną z wielu imprez w miesiącu styczniu, z których dochód przeznaczony jest na organizację zimowiska dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym.
Każda symboliczna złotówka jest również odruchem serca, przynoszącym radość i uśmiech dzieci.


10 stycznia 2007 - Nowe wynagrodzenie prezydenta

Świdniccy radni ustalili wynagrodzenie prezydenta Świdnicy, Wojciecha Murdzka, które będzie obowiązywało w nowej kadencji.
Zgodnie z uchwałą wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5.280 złotych, dodatek funkcyjny - 1.950 zł, dodatek za wieloletnią pracę - 1.056 zł, a dodatek specjalny - 2.892 zł.
Miesięcznie prezydent będzie otrzymywał 7.314 złotych pensji (11.178 zł brutto).


9 stycznia 2007 - Nowe kursy, obniżki cen w PKS Świdnica

PKS w Świdnicy obniża ceny biletów miesięcznych na trasie Świdnica - Wrocław, cena wynosi teraz 80 złotych, obniża też ceny na trasie do Szczepanowa, Strzelc i Marcinowic do 50 złotych miesięcznie.
PKS Świdnica uruchomiło też przyśpieszone kursy na trasie Świdnica - Wrocław i Wrocław - Świdnica a także kursy dowożące pracowników do żarowskiej strefy ekonomicznej. Szczegóły - >>> zobacz


9 stycznia 2007 - Pieniądze na program pomocy Romom

Dolnośląski Urząd Wojewódzki zadeklarował w tym roku przekazanie ponad 68 tys. zł na edukację i poprawę warunków bytowych świebodzickich Romów. To kontynuacja rządowego programu pomocy środowiskom romskim w Polsce. Świebodzice uczestniczą w programie od samego początku czyli od 2004 roku. W mieście jest spora grupa tej narodowości.
- Wnioski, które złożyliśmy na ten rok opiewały na łączną kwotę 92.950 zł - mówi Zofia Choińska, naczelnik wydziału oświaty Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. - Dostaniemy mniej, ale wystarczy na wszystkie planowane zadania.
Pieniądze będą przeznaczone na wyprawki szkolne dla romskich dzieci, remonty mieszkań, edukację przedszkolną dzieci a także na działania kulturalne. To dziecięcy zespół folklorystyczny oraz organizacja wystawy fotograficznej "Romów portret własny".
W tym roku, odmiennie od lat poprzednich, stanowisko asystenta romskiego i nauczyciela wspomagającego w SP 3 będą finansowane z subwencji oświatowej.


9 stycznia 2007 - Tenis stołowy dziewcząt

We wtorek, 9 stycznia dziewczęta ze świdnickich podstawówek grały w tenisa stołowego. Turniej odbył się w Szkole Podstawowej nr 8.
W Turnieju zwyciężył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 4 w składzie Martyna Podgórska i Katarzyna Kowalska. Dalesz miejsca zajęły: SP 8 - Joanna Jęczmień, Joanna Szczurek, Sylwia Szczygieł, SP 315 - Paulina Krupa, Agnieszka Baran na czwartym miejscu SP 5 - Daria Soszyńska, Angelika Kurylonek.
Drużyny SP 4 i SP 8 awansowały do rozgrywek powiatowych i reprezentować będą Świdnicę 23 stycznia w Lutomi. Organizatorami zawodów byli: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.


9 stycznia 2007 - Na europejskim poziomie

W ubiegłym roku w oczyszczalni ścieków w Strzegomiu uruchomiono linię odwadniania i higienizacji osadów.
Realizacja inwestycji była poprzedzona szczegółowym bilansem ilościowym i jakościowym wytwarzanych mas osadowych oraz analizą możliwości ich wykorzystania w rolnictwie lub do rekultywacji terenów. Opracowana przez Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej koncepcja gospodarki osadami uwzględniała warunki lokalne gminy Strzegom (m. in. zakwaszenie gleb, wielkość działek rolnych), proponując jako jeden z wariantów chemiczną stabilizację osadów ściekowych. Takie osady są dobrym materiałem poprawiającym jakość zdegradowanych i kwaśnych gleb, a nawiązanie współpracy z rolnikami umożliwiło ich całkowite zagospodarowanie.
Konsekwencją oczyszczania ścieków jest wytworzenie osadów, które zgodnie z ustawą o odpadach są zakwalifikowane jako odpad. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania przepisów do norm unijnych, co w konsekwencji zmusiło wszystkich wytwórców odpadów (w tym również wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się oczyszczaniem ścieków) do wprowadzenia metod ograniczających składowanie odpadów biodegradowalnych. Stąd też niezbędnym jest ponoszenie znacznych nakładów w celu spełnienia obowiązujących norm prawnych w zakresie gospodarowania odpadami, co z kolei ściśle wiąże się z ochroną środowiska. Stały postęp cywilizacyjny ułatwia ludziom życie, ale musimy pamiętać o tym, że jednocześnie generuje coraz wyższe koszty związane z ochroną naszego naturalnego środowiska


9 stycznia 2007 - Styczeń na sportowo

W najbliższą sobotę, 13 stycznia, o godzinie 9.00 w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 6 odbędzie się Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Burmistrza Miasta. Udział w turnieju jest bezpłatny, a drużyny mogą się jeszcze zgłaszać. Informacje i zapisy pod numerem: (74) 666 96 21.
Natomiast 27 stycznia. w rozgrywkach w piłce nożnej zmierzą się seniorzy.
Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Świebodzice rozpocznie się także o godzinie 9.00. OSiR zaprasza chętne drużyny - wpisowe wynosi 100 zł od zespołu.


9 stycznia 2007 - Kiermasz książek

Lektury szkolne, albumy fotograficzne, literaturę piękną i klasyczną oraz szeroki wybór książek dla dzieci i młodzieży można zakupić na kiermaszu książek, który odbywa się w Bibliotece w Dobromierzu. Kiermasz odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 19.00. można nabyć ciekawe ksiązki po bardzo atrakcyjnych cenach.
Staraniem pracowników biblioteki jedno z wydawnictw wystawiło w komis swe pozycje książkowe. Oferta jest bardzo szeroka - są książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz bardzo ciekawe albumy tematyczne. 20 procent ceny każdej sprzedanej książki przekazane zostanie Bibliotece w Dobromierzu, która za pozyskane w ten sposób pieniądze zakupi nowe książki.


9 stycznia 2007 - "Orkiestra" w Żarowie

Żarów zaprasza na XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia jak zwykle w naszym mieście "będzie się działo"! Zapraszamy wszystkich na blok imprez przygotowany przez Sztab WOŚP przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Przedszkole Miejskie, Młodzieżową Radę Miasta i Żarowski Ośrodek Kultury.
W programie między innymi: Międzyszkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta -, Koncert Noworoczny, występy kabaretów "Jakiś tam" oraz "Kabaret Panów w Średnim Wieku", koncerty zespołów i licytacje. Szczegółowy program - >>> zobacz


9 stycznia 2007 - Drugi rok z rzędu

Stadnina koni w Strzegomiu drugi rok z rzędu zwyciężyła w plebiscycie "Życia Warszawy", zdobywając tytuł "Hodowcy roku". Wybory przeprowadzono wśród najlepszych zajmujących się hodowlą, treningiem i dosiadaniem koni pełnej krwi angielskiej w Polsce.
Był to już 28 plebiscyt "Życia Warszawy". W sumie przyznano tytuły w pięciu kategoriach: koń, właściciel, hodowca, trener i dżokej oraz wyróżnienia specjalne: najlepsza amazonka i najlepszy debiut trenerski. Strzegomska stadnina należy do Polskiej Korporacji Inwestycyjnej S.A., której właścicielem jest Janusz Romanowski. Konie wyhodowane w Żółkiewce i Skarżycach pod Strzegomiem przez rodzinę Konarskich były w tym roku niepokonane w najważniejszych wyścigach jakie są rozgrywane na Warszawskim Torze Wyścigowym Służewiec. Wygrały największą liczbę gonitw zgarniając największą sumę nagród. Znaczące sukcesy odniosły: og. Hipoliner - biegał bardzo równo przez cały sezon i wygrał nagrody "Rulera", "Iwna" i "Starohajskie Criterrium" na torze w Bratysławie, zajął drugie miejsce w "Derby" i trzecie w "Wielkiej Warszawskiej". Og. Kamerdyner zdobył nagrodę "Derby", og. Savinion - nagrodę "Mokotowską", og. Kataryniarz wywalczył nagrodę "Ministerstwa Rolnictwa", kl. Realina okazała się najlepsza w gonitwie o nagrodę "SK. Rzecznej", a kl. Blagierka pokonała wszystkich w wyścigu o nagrodę "Wiosenną".
Miano najlepszego konia przyznano ogierowi Hipoliner - wyhodowanemu w gminie Strzegom. Właścicielem roku wybrano warszawską firmę należącą do Bogdana Tomaszewskiego, a trenerem roku Józefa Siwonia. Najlepszym dżokejem okazał się młody i niesamowicie uzdolniony Aleksander Reznikow, który wygrał w tym roku największą liczbę gonitw. Nagrodę specjalną - za debiut trenerski otrzymał Michał Romanowski.


9 stycznia 2007 - Inwestycje w oświacie

Dwie placówki oświatowe w mieście czekają na prace związane z termomodernizacją. Starą, nieekologiczną kotłownię ma Szkoła Podstawowa nr 3, zmiany ogrzewania oraz docieplenie ścian wymaga także Przedszkole nr 3.
- Mamy w budżecie zarezerwowane 219 tysięcy złotych na ten cel, będziemy się także starać o dofinansowanie tych zadań ze środków unijnych - mówi Zbigniew Opaliński, zastępca burmistrza miasta.


9 stycznia 2007 - Całkiem udany rok

Cztery medale mistrzostw Polski seniorów, w tym dwa złote, dwie najlepsze lokaty w MP juniorów i srebrny krążek Mistrzostw Unii Europejskiej. To tylko te najbardziej spektakularne dokonania pięściarzy strzegomskiej sekcji AKS-u Strzegom w 2006 r.
W sumie nasi bokserzy wywalczyli w ubiegłym roku 11 medali - 4 złote, 2 srebrne i 5 brązowych. Najbardziej cieszą oczywiście zdobycze seniorów, ale pozostałe grupy wiekowe także nie przyniosły nam wstydu. Dość powiedzieć, że gmina Strzegom może pochwalić się najlepszą juniorką w kat. do 54 kg - Anną Majchrowską oraz najlepszym juniorem do 51 kg - Mariuszem Burzyńskim. Największymi jednak gwiazdami teamu Zenona Kaczora byli w ostatnich dwunastu miesiącach jego syn - Rafał (złoty medal MP seniorów w kat. do 51 kg) i kolejny mistrz Polski, tym razem w kategorii ciężkiej - Łukasz Janik. Kaczor-junior ma duże szanse na wyjazd za rok na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu, natomiast drogę Janikowi zamknął… on sam. Jak niedawno się dowiedzieliśmy, przeszedł on na zawodowstwo i w związku z tym nie weźmie udziału w chińskiej olimpiadzie.
Główną imprezą 2007 roku są wrześniowe mistrzostwa świata w Moskwie, będące jednocześnie pierwszą kwalifikacją do Pekinu. Miejmy nadzieję, że Rafał Kaczor będzie godnie reprezentować nasz kraj, a zdobyty przez niego medal w Rosji już we wrześniu zapewni mu olimpijski paszport.
Łukasz Janik z kolei ma już za sobą debiut na zawodowych ringach. W pierwszej swojej walce pokonał w niemieckim Kempten - przez techniczny nokaut w drugiej rundzie - Belga Abdelhadiego Hanine'a. Życząc Janikowi sukcesów, wierzymy, że pójdzie drogą swoich starszych kolegów - Wojciecha Bartnika, Przemysława Salety czy Andrzeja Gołoty.


9 stycznia 2007 - Zniszczyli wiatę przystanku

Wczoraj na ulicy Kanonierskiej w Świdnicy zostali zatrzymani sprawcy zniszczenia wiaty przystanku autobusowego. Będący po służbie policjant z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, który był świadkiem zniszczenia przystanku, widząc, że dwaj mężczyźni, którzy dokonali dewastacji przystanku oddalają się z miejsca zdarzenia poprosił Oficera Dyżurnego jednostki o przysłanie patrolu, jednocześnie szedł za wandalami informując policjantów z patrolu, w którym miejscu znajdują się chuligani.
Mężczyźni zostali zatrzymani do wytrzeźwienia i wyjaśnienia. Po zatrzymaniu okazało się, że obaj są pod wpływem alkoholu (3,70‰ i 2,20‰).
Straty na szkodę Urzędu Miasta w Świdnicy wynoszą 480 zł. Zatrzymanym grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.


8 stycznia 2007 - Nowy inwestor

Polska spółka Gryphon zainwestuje w Podstrefie Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".
Firma zakupiła 4,8 ha działkę przy ul. Metalowców. Wybuduje na niej zakład, gdzie będą produkowane materiały biurowe.
Do 2010 roku spółka zatrudni min. 60 osób. Szczegółowych informacji, co do planów inwestycyjnych, przedsiębiorca nie chce na razie ujawniać.


8 stycznia 2007 - Zagrają z Wielkim Finałem

Jak co roku mieszkańcy Gminy Dobromierz przyłączą się do ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka i 14 stycznia zagrają wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy by nieść pomoc najmłodszym.
Główny sztab akcji wzorem lat ubiegłych będzie mieścił się w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce. To właśnie tam odbędą się występy artystyczne i wielka aukcja, na której będzie można wylicytować wiele pięknych i ciekawych przedmiotów m.in. bombki w kształcie serca a wszystkie uzbierane pieniądze przekazane zostaną Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W programie przewidziano wiele atrakcji, między innymi: Jasełka, przedstawienie "Kopciuszek" w wykonaniu nauczycieli Zespołu Szkół w Roztoce, aukcja, przedstawienie teatralne "Romeo i Julia", całość zakończy światełko do nieba. Imprezy rozpoczynają się o godzinie 13.00.
Tradycyjnie już do akcji włączą się uczniowie ze szkół w Gniewkowie i Dobromierzu i dlatego kwesta prowadzona będzie na terenie całej Gminy Dobromierz. Pieniądze zbierane będą do specjalnie oznakowanych, czerwonych puszek.


8 stycznia 2007 - Bonifikata przy zakupie mieszkań

14 grudnia w roku ubiegłym na posiedzeniu Sesji Rady Gminy została podjęta uchwała dotycząca zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica.
Ulgi dla nabywców gminnych lokali mieszkalnych pozostaną na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Największe bonifikaty przysługują w przypadku zakupu wszystkich lokali.
Komunikat w całości - >>> zobacz


8 stycznia 2007 - Turniej Gier Świetlicowych

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w turnieju warcabowym i w chińczyka, podczas tegorocznych ferii zimowych.
Zgłoszenia przyjmują gospodarze świetlic wiejskich w każdej z miejscowości gminy Marcinowice do 31 stycznia


8 stycznia 2007 - Patyczak w przedszkolu

W Świdnicy rusza międzynarodowy program "Przyjaciele Zippiego". Ma on kształtować i rozwijać umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Wszystko po to, by od najmłodszych lat świdniczanie uczyli się różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Dzięki temu w młodych ludziach ma być więcej chęci do komunikacji i porozumiewania się, a mniej agresji.
Dziś i jutro (8-9 stycznia) 17 nauczycieli świdnickich miejskich przedszkoli przejdzie specjalne szkolenie (godz. 15.00-21.00, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Nauczycielska 2). Po nim rozpoczną realizację półrocznego programu i pracę z 5- i 6-latkami.
Każde z dzieci otrzyma opowiadania o bohaterze Zippi. Jest on patyczakiem, a jego przyjaciele to grupa chłopców i dziewczynek. Opowiadania prezentują ich w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą oraz zaczynanie od nowa. Realizację programu "Przyjaciele Zippiego" sfinansuje miasto. 4,5 tys. zł pochodzić będzie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


8 stycznia 2007 - Pierwsze w Gminie

6 stycznia w Gminie Jaworzyna Śląska, w miejscowości Tomkowa przeprowadzone zostały pierwsze w tej kadencji wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Na sołtysa wsi mieszkańcy wybrali - Waldemara Woszczyka. Przewodniczącą Rady Sołeckiej została ponownie wybrana - Anna Ząbek.
W zebraniu oprócz mieszkańców udział wziął Grzegorz Grzegorzewicz - Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska. Przybyli mieszkańcy, korzystając z obecności Burmistrza, poruszyli najistotniejsze dla nich problemy między innymi sprawę braku kanalizacji wiejskiej oraz potrzebę otwarcia nowego sklepu ze wskazaniem nowej lokalizacji, gdyż dotychczas funkcjonujący sklep został przez poprzedniego właściciela zamknięty.
Burmistrz przedstawił najważniejsze zamierzenia dotyczące zadań jakie będą realizowane w Gminie w najbliższym okresie oraz zmian organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Urzędu.


8 stycznia 2007 - Noworoczna sesja

Pracowicie zakończyli rok 2006 radni Gminy Dobromierz. Podczas ostatniej w tym roku sesji przyjęli cztery uchwały, zadali wiele pytań a na koniec wspólnie z licznie przybyłymi na sesję Gośćmi życzyli sobie i innym wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Podczas sesji radni przyjęli uchwały w sprawie:
- zmiany w budżecie na rok 2006,
- wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego,
- wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Dobromierz,
- dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dobromierz oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2007.
Następnie radni i sołtysi złożyli szereg wniosków i zapytań, na które odpowiadali wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych, jednak szczegółowe odpowiedzi pytający otrzymają pisemnie. Na zakończenie ostatniej w 2006 roku sesji Przewodniczący Rady Gminy Marek Jaworski złożył wszystkim przybyłym życzenia noworoczne i zaprosił na symboliczną lampkę szampana.


7 stycznia 2007 - Bieg Noworoczny - 2007

Tradycyjnie jak co roku Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem masowego "Biegu Noworocznego". W tym roku został zmieniony termin zawodów, zazwyczaj odbywał się on w Sylwestra, jednak w związku z innymi tego typu biegami w tym samym terminie nasz Bieg odbył się 7 stycznia, ze zmieniona nazwą. Wcześniej nosił nazwę "Biegu Sylwestrowego".
Ilość uczestników przekroczyła wszelkie oczekiwania organizatorów, do tej pory startujących nie było więcej jak 100, tym razem na starcie stanęło łącznie 215 biegaczy w tym 112 chłopców i panów oraz 103 dziewczęta i panie. Cieszy równiez bardzo liczna grupa dzieci ze szkół podstawowych, co dobrze wróży na przyszłość sportowi. W tym miejscu wielkie podziękowania należą się opiekunom, rodzicom i trenerom za motywowanie naszych dzieciaków do uprawiania sportu amatorskiego. Zawodnicy biegu dotarli do nas z okolicznych miast, oprócz świdniczan byli biegacze z Lubina, Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Wrocławia, Kłodzka, Strzegomia, Legnicy, Bielawy, Żarowa, Bojanic, Czech, Mrowin, Stanowic, Dzierżoniowa, Barda Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Pastuchowa i Witkowa.
Bieg Noworoczny rozpoczął się od startów Skrzatów (przedszkolaków), następnie biegano w różnych kategoriach. Zawody zakończył bieg główny na dystansie 4 kilometrów.
Najmłodszym uczestnikiem był Jakub Jagielski - 2 lata z Kątów Wrocławski, najstarszą z kobiet - Barbara Nazarko z Wałbrzycha, a wśród panów najstarszym był Czesław Marciak z Bielawy. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, koszulki, dyplom a pierwsze miejsca w kategoriach - pamiątkowe statuetki. Wszystkim uczestnikom przypadły dyplomy udziału i oczywiście pamiątkowe koszulki. Nagrody wręczał dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Krzysztof Czarnecki. Wyniki poszczególnych biegów - >>> zobacz
Zdjęcia z biegu - >>> zobacz


7 stycznia 2007 - Ronal Cup

Wyniki rozegranej wczoraj dwunastej i dzisiejszej trzynastej kolejki spotkań Świdnickiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej - Ronal Cup
dwunasta kolejka
Cafe 7 - Terespol 3:7
Art. Biur - Dacco Beba 6:18
Romira - Transus 14:6
Wiśnia - Spartakus 0:6
Klub Secret - Genuine Team 8:6
Arte Mościsko - Ślęza 10:0
Piłkarz kolejki - Maciej Bielski - Spartakus
trzynasta kolejka
Arte - Wiśnia - 6:6
Art. Biur - Genuine - 9:6
Spartakus - Transus - 10:6
Dacco - Romira - 10:5
Klub Secret - Cafe 7 13:3
Terespol - Ślęza - 10:0
Piłkarz kolejki - Krzysztof Goździejewski - Dacco Beba
Miejsca drużyn w tabeli:
1. Dacco Beba, 2. Spartakus, 3. Romira, 4. Wiśnia, 5. Klub, 6. Terespol, 7. Trnsus, 8. Art. Biur, 9. Cafe - 7, 10. Genuine, 11. Ślęza, 12. Arte.


7 stycznia 2007 - Dyżury radnych

Świebodziccy radni ustalili już harmonogram swoich cotygodniowych przyjęć skarg i wniosków mieszkańców miasta.
Radni dyżurują w każdy wtorek, razem z burmistrzem miasta.
Dyżur trwa od godziny 10.00 do 16.00. W najbliższy wtorek, 9 stycznia, na mieszkańców czekają radni: Łukasz Kwadrans i Robert Wysoczański. Przewodnicząca rady, Elżbieta Horodecka, jest do dyspozycji mieszkańców w każdy czwartek, od godz. 13.30 do 14.30, w biurze rady miejskiej na parterze urzędu.


7 stycznia 2007 - Zaułek Świętokrzyski na sprzedaż

Na 5 lutego zaplanowano przetarg, który ma wyłonić właściciela Zaułka Świętokrzyskiego. Miejsce to przewidziano na pasaż handlowy z ciekawą architektonicznie zabudową. - Dzięki dużemu zainteresowaniu inwestorów zagranicznych w Świdnicy rośnie popyt na usługi. W Rynku nie ma już miejsca na takie inwestycje, więc doskonałym terenem może być sąsiadujący z Rynkiem rejon ul. Świętokrzyskiej. To atrakcyjna lokalizacja w samym centrum miasta - zachwala Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy. Na sprzedaż wystawionych zostanie 14 działek w sumie o powierzchni 0,2041 ha, które składają się na zaprojektowany obszar zabudowy pasażu handlowego wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej.
Według planu zabudowa będzie się składać z symetrycznie rozmieszczonych po obu stronach ulicy budynków usługowo-mieszkalnych. Połączy je zadaszenie przykrywające pas ul. Świętokrzyskiej. Zabudowa wschodniego segmentu została już rozpoczęta i dotychczas wybudowano piwnice.
Dla tego etapu gotowa jest już dokumentacja archeologiczna, projekt techniczny oraz uzyskane pozwolenie na budowę. - Dzięki temu nowy właściciel będzie mógł szybko rozpocząć prace. Co więcej zwycięzca przetargu może odkupić gotową dokumentację projektową, co jeszcze może przyspieszyć prace. Może również opracować własny projekt - dodaje Zefiryn Niżyński, kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Zabudowa usługowo-mieszkaniowa Zaułka Świętokrzyskiego ma nawiązywać do istniejącej kiedyś w tym miejscu historycznej zabudowy miasta. Zwycięzca przetargu na zakończenie inwestycji ma 4,5 roku od terminu zakupu. Cena wywoławcza wynosi ponad 527 tys. zł. Na 213 tys. zł wyceniono wartość gruntu, a na ponad 314 tys. zł wartość zrealizowanej zabudowy.


7 stycznia 2007 - Zmiany w opłacie skarbowej

Urząd Gminy Świdnica informuje, że od dnia 1 stycznia 2007 roku obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa zmienia zakres obowiązku poboru opłaty skarbowej oraz formy jej uiszczania. Od 1 stycznia 2007 roku zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonywać wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Oznacza to tym samym, że z dniem 1 stycznia 2007r. tracą moc dotychczasowe znaki opłaty skarbowej.
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świdnica - konto dochody BGŻ o/Świdnica
45 2030 0045 1110 0000 0121 9070 lub bezpośrednio w kasie w godzinach urzędowania.


7 stycznia 2007 - Narada sołtysów

15 stycznia o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Marcinowice odbędzie się narada z sołtysami wsi.
Porządek dzienny przewiduje między innymi:
Informacje Wójta Gminy o bieżących sprawach Gminy, ustalenie terminów zebrań wiejskich w sprawie wyborów Sołtysów i wyborów do Rad Sołeckich, omówione zostaną także inne ważne dla wsi sprawy.


6 stycznia 2007 - Jubileuszowe kolędowanie

Już za kilka dni rozpoczyna się XV Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych.
- W czasach obecnych obchody kolędnicze w swych dawnych tradycyjnych formach należą już do rzadkości. Bardzo ważnym jest ocalenie od zapomnienia tej interesującej, oryginalnej dziedziny ludowego folkloru. Wykonawcy Przeglądów Kolędniczych i ich opiekunowie, to cała armia "ambasadorów" polskiej kultury, polskiego słowa i ludowego teatru. Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych z roku na rok staje się ciekawszą imprezą i obejmuje zasięgiem terytorialnym Dolny Śląsk - tłumaczą organizatorzy.
W tym roku, w Sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek) będzie można zobaczyć 27 prezentacji. Wstęp wolny. Program - >>> zobacz


6 stycznia 2007 - Bez zmian

Nowy Rok nie przyniósł zmian w grze świdnickich siatkarek.
W dzisiejszym spotkaniu o mistrzostwo II ligi siatkówki kobiet rozegranym w Sosnowcu, świdniczanki gładko uległy tamtejszym zawodniczkom.
WSZiM Płomień Sosnowiec - MKS Świdnica - 3:0 - 25/15, 25/16 i w trzecim secie 25/18.


6 stycznia 2007 - Zmiany na lepsze

Wraz z Nowym Rokiem Urząd Miejski w Strzegomiu wprowadził kolejne zmiany i innowacje mające poprawić obsługę swoich klientów. Od 2007 r. zmienił się Regulamin Organizacyjny Urzędu. Powstały nowe komórki organizacyjne, inne zostały połączone w jeden wydział. Zmiany te nie spowodowały zwiększenia zatrudnienia. Zwracamy się do klientów UM w Strzegomiu o kierowanie się do Biura Obsługi Interesanta (BOI) celem uzyskania stosownych informacji. Przypominamy, że BOI usytuowane jest na parterze budynku - pok. nr 15.
Sukcesywnie realizowany są plany polegające na polepszeniu obsługi klienta oraz warunków pracy. Najistotniejszą zmianą jest wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów - EOD. - Pełne skorzystanie z możliwości programu planowane jest na koniec lutego 2007r. Zatem od marca 2007 r. nasi klienci będą mieli możliwość "podglądu" z domowego Internetu na jakim etapie realizacji jest dana sprawa, wskazana w piśmie złożonym przez klienta w strzegomskim urzędzie - informuje sekretarz gminy Sabina Cebula.
Innym równie ważnym zadaniem jest rozpoczęcie remontu holu przy wejściu bocznym (od podwórka) urzędu połączone z zamontowaniem platformy dla niepełnosprawnych ruchowo. Pracownicy BOI zostali przeszkoleni w zakresie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym również odbyli kurs posługiwania się językiem migowym. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i liczymy na życzliwość.


6 stycznia 2007 - Wystawa

Wczoraj klasa V ze Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy pod opieką wychowawczyni Magdaleny Jęczmień udała się do Biblioteki Pedagogicznej, aby obejrzeć wystawę plastyczną swojego kolegi Piotra Studnickiego pt. "Linoryt". Koledzy i koleżanki Piotra z wielkim zainteresowaniem oglądali linoryty, które powstały w Młodzieżowym Domu Kultury pod kierunkiem Joanny Waksmundzkiej, nauczycielki plastyki. Prace jego w większości zostały wcześniej nagrodzone na wielu konkursach. Piotr opowiadał, na czym polega technika linorytu oraz udzielał odpowiedzi na ciekawe pytania rówieśników.
Na zakończenie Piotr wręczył Agnieszce Nawrockiej, kierowniczce biblioteki, dwa oprawione linoryty w podziękowaniu za umożliwienie zorganizowania wystawy. Swojej wychowawczyni podarował przepiękny linoryt, natomiast dla kolegów z klasy przygotował słodki poczęstunek.
Wystawa nastoletniego chłopca jest przykładem dla dzieci i młodzieży, jak można spędzać wolny czas i rozwijać swoje zainteresowania. Wystawę Piotra Studnickiego można oglądać w Bibliotece Pedagogicznej do końca stycznia 2007 roku.


6 stycznia 2007 - Konkursy, konkursy

Do końca stycznia rozstrzygnięty będzie konkurs na organizację imprez sportowych w mieście oraz na prowadzenie miejskiej jadłodajni.
Natomiast na początku marca ogłoszone zostaną konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Chodzi o Szkołę Podstawową nr3, SP 4 oraz Przedszkole nr 2.
Kadencja dyrektora Gimnazjum nr 1 upływa wraz z końcem roku szkolnego 2006/2007 i po jej zakończeniu będzie ogłoszony konkurs także i na to stanowisko.


5 stycznia 2007 - Wnioski po nagrody

Do końca stycznia przyjmowane są wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki.
Prezydent Świdnicy przyznaje nagrody za osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe zawodnikom-amatorom, trenerom, instruktorom, świdnickim działaczom stowarzyszeń kultury fizycznej i turystyki oraz niezrzeszonym zawodnikom-amatorom, którzy mieszkają w Świdnicy. Wyróżnienia zaś przyznawane są młodym, utalentowanym zawodnikom świdnickich stowarzyszeń kultury fizycznej. Rokrocznie przyznawanych jest maksymalnie siedem nagród i wyróżnień w sześciu kategoriach. A wnioski po nie mogą składać m.in. stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i turystyki, jednostki oświatowe, kultury fizycznej i turystyki, Komisja Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej oraz Referat Kultury, Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego.
Wniosek o przyznanie nagród i wyróżnień wraz z uzasadnieniem należy składać do 31 stycznia w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49. Prosimy o adresowanie ich na Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Szczegółowe warunki przyznawania nagród - >>> zobacz
Szczegółowe informacje można również uzyskać w Referacie Kultury i Kultury Fizycznej UM w Świdnicy, tel. 074 8562 852.


5 stycznia 2007 - Co z miejską komunikacją?

31 grudnia ub. roku wygasła umowa z dotychczasowym przewoźnikiem, organizującym miejską komunikację, firmą DLA. Ale świebodziczanie nie zostali pozbawieni możliwości dojazdu do pracy czy do domu. Spółka nadal świadczy usługi na mocy podpisanej umowy doraźnej do chwili wyłonienia nowego przewoźnika w drodze przetargu. A ten może być rozstrzygnięty już w najbliższy piątek, 5 stycznia. W tym dniu nastąpi otwarcie ofert.
Czego oczekuje się od nowego przewoźnika?
- Przede wszystkim utrzymania dotychczasowego poziomu usług dla mieszkańców - mówi Piotr Fedorowicz, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach.
Firma, która zostanie wyłoniona w przetargu zobowiązana jest do zachowania obowiązujących stawek za bilety. Uchwala je rada miejska i obecnie wynoszą one 2 zł za bilet normalny i złotówkę za ulgowy.


5 stycznia 2007 - Nowa szkoła medyczna w Świdnicy?

Wyższa Szkoła Medyczna z Legnicy zainteresowana jest przejęciem budynku przy ul. Traugutta po dawnej Szkole Podstawowej nr 15. Na ostatniej sesji (28 grudnia 2006 r.) radni zgodzili się na wydzierżawienie obiektu na 15 lat, a za pięć lat będzie możliwa sprzedaż jego użytkownikowi. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.
WSM zainteresowana jest utworzeniem szkoły wyższej kształcącej kadry medyczne. Zanim to nastąpi, już od jesieni mogłaby prowadzić kursy, szkolenia bądź szkołę policealną przygotowującą do pracy w zakresie pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
Obiekt po dawnej podstawówce ma trzy piętra i ponad tysiąc metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Mieści się w nim 11 sal lekcyjnych.


5 stycznia 2007 - Tenis stołowy chłopców

Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 4 dwuosobowe reprezentacje chłopców ze świdnickich szkół podstawowych rywalizowały w turnieju tenisa stołowego. Eliminacje rozgrywane były w dwóch grupach systemem każdy z każdym, a następnie po dwie najlepsze drużyny z obu grup spotkały się w finale.
W turnieju zwyciężyli chłopcy ze szkoły podstawowej nr4 przed SP-5. Na trzecim miejscu uplasowali się chłopcy z SP-1, na czwartym - SP-10, szóste miejsce wspólnie zajęli zawodnicy z DP-315 i SP-8.
Chłopcy z SP 4 i SP 1 awansowali do rozgrywek powiatowych.


5 stycznia 2007 - "Orkiestra" w Świebodzicach"

Już szósty raz odbędzie się w Świebodzicach Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Sztab WOŚP powstał przy oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świebodzicach przy ul. Piłsudskiego 30. Jego szefową po raz kolejny jest pani Zofia Marek - wiceprezes oddziału ZNP w Świebodzicach.
Dzień 14 stycznia zapowiada się interesująco, tego dnia odbędzie się wiele imprez - >>> zobacz


5 stycznia 2007 - WOŚP zagra w Świdnicy

Na niedzielę, 14 stycznia, zaplanowano XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - W tym roku do kwestowania zgłosiło się 178 uczniów świdnickich szkół. Będą oni już po raz drugi zbierać pieniądze na ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę udzielania pierwszej pomocy - wyjaśnia Gabriela Zielińska, szefowa świdnickiego sztabu WOŚP, który działa przy organizatorze finału - Świdnickim Ośrodku Kultury. Imprezy towarzyszące finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczną się o godz. 14.00 na świdnickim Rynku od zabaw, gier i konkursów, które przygotują harcerze z Hufca im "Szarych Szeregów" w Świdnicy. W zamian za datek do puszki poczęstują też gorącą czekoladą i pysznym ciastem. Nie zabraknie też policyjnej maskotki - Komisarza Lwa oraz zdjęć w policyjnym radiowozie.
Od godziny 16.00 startuje orkiestrowe granie i aukcja przedmiotów, które ŚOK otrzymał do zlicytowania oraz orkiestrowych gadżetów. Atrakcji z pewnością dla nikogo nie zabraknie. W programie muzycznym wystąpią między innymi: Nikolae, Orchard, Zakaz Wjazdu, Sonny Blues.
- O godzinie 20.00 wystrzelimy razem "światełko do nieba" i tym akcentem zamkniemy XV już granie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiemy z lat poprzednich, że zawsze mogliśmy liczyć na świdniczan. Mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem. Wszystkich zapraszamy do wspólnej zabawy - zachęcają sztabowcy.


5 stycznia 2007 - Narada sołtysów

11 stycznia 2007 roku o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica odbędzie się pierwsza w Nowym Roku narada sołtysów.
Tematem tego ważnego dla sołtysów spotkania będzie między innymi:
- omówienie budżetu Gminy na 2007 rok,
- zapoznanie się ze zmianami w uiszczaniu opłaty skarbowej,
- omówienie innych ważnych dla społeczności wiejskich spraw.


5 stycznia 2007 - Kto pobije Goczałków ?

Młodzież z Gimnazjum w Goczałkowie próbowała pobić rekord Guinnessa z 1997 roku w zrobieniu najdłuższego łańcucha choinkowego, który aktualnie wynosi ponad 156 km. Pomimo, że rekordu nie udało się pobić, to wynik i tak jest imponujący.
- Pod koniec ubiegłego roku młodzież z naszego gimnazjum wpadła na pomysł, aby zrobić najdłuższy łańcuch choinkowy - mówi pełniąca obowiązki dyrektora goczałkowskiej placówki - Róża Puławska. - Pomysł ten nam-nauczycielom bardzo się spodobał, ponieważ młodzież mogła ze sobą "zdrowo" rywalizować, a przy okazji świetnie się bawić.
W pleceniu łańcucha brało udział 6 klas i każda z nich robiła swój łańcuch, który później był łączony w jeden długi. Uczniowie mieli na to równo tydzień czasu, w ciągu którego udało im się w sumie zrobić 1 km 376 m 20 cm łańcucha. Młodzież bardzo się starała, kleiła go na przerwach, po lekcjach i w każdej wolnej chwili, aby wyszedł jak najdłuższy i jak najładniejszy. Następnie przez dwa kolejne dni był on mierzony na szkolnym boisku i nawijany na kije, aby się nie zniszczył. - Wszystkie klasy spisały się rewelacyjnie. Mimo, że klasa I A zrobiła najkrótszy łańcuch, mający tylko 30 m i 50 cm, to był on najładniejszy. Dla niej liczyły się przede wszystkim walory estetyczne, a nie długość - twierdzi dyrektorka. Pozostałe klasy miały następujące wyniki: klasa I B - 113 m, klasa II A - 106 m 70 cm, klasa II B - 433 m 40 cm, klasa III A - 192 m 60 cm i klasa III B - 500 m.
Gratulujemy pomysłu i życzymy sukcesów w biciu kolejnych rekordów.


5 stycznia 2007 - Miejska przychodnia będzie się rozwijać

Jeszcze w tym miesiącu zbierze się Rada Społeczna SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Świebodzicach, aby omówić tegoroczne inwestycje i plany rozbudowy przychodni. A placówka będzie się na pewno rozwijać, bo ma coraz więcej pacjentów, inwestuje także w nowoczesny sprzęt aby poprawić jakość świadczonych usług. Będą też podjęte starania aby umożliwić pacjentom dostęp do bezpłatnej rehabilitacji, której w tej chwili w Świebodzicach nie ma.
Obecnie z dwunastu poradni specjalistycznych i gabinetu psychiatrycznego korzysta ponad 11 tysięcy pacjentów. Chorymi opiekują się pielęgniarki środowiskowe, do dyspozycji są także środowiskowego położne rodzinne.
Przychodnia jest w trakcie negocjacji kontraktu na 2007 rok z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szacuje się, iż utrzyma się on na poziomie ubiegłorocznej umowy, która wyniosła ok. 1,8 mln zł.


5 stycznia 2007 - Powołanie Zastępcy Wójta

Wójt Gminy Marcinowice - Jerzy Guzik powołał na nieobsadzone dotychczas stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Marcinowice - Zygmunta Drozda.
Stanowisko to, od 1 stycznia tego roku będzie sprawował w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Jednocześnie Zygmunt Drozd będzie w dalszym ciągu pełnił dotychczasową funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach.4 stycznia 2007 - WOŚP zagra po raz dziesiąty

63.323,17 złotych zebrał jaworzyński Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas wszystkich dotychczasowych finałów imprezy. Zaczynaliśmy w roku 1998, dzięki pomocy młodzieży z Żarowa, która wówczas nie miała gdzie zorganizować imprezy.
"Moje pierwsze granie orkiestrowe polegało na liczeniu zebranych pieniędzy w punkcie kasowym - wspomina Marta Górska, organizator imprezy od 8 lat - z koleżankami siedziałyśmy w wyznaczonym pomieszczeniu bibliotecznym i liczyłyśmy pieniądze, a dookoła panował zamęt, totalny chaos. I pamiętam, że bardzo chciałam tam być - z nimi. Następny rok był "mój". VII Finał przyniósł wówczas największy dochód, prawie 15 tysięcy złotych.
14 stycznia Orkiestra zagra w Jaworzynie po raz dziesiąty. 60 wolontariuszy będzie kwestowało od świtu na ulicach miasta. W ośrodku kultury odbędzie się tradycyjna licytacja darów, w przerwach będziemy mieli okazję posłuchać minirecitalu Aleksandry i Karoliny Kloc z Milikowic oraz Artura Kędzierskiego i Artura Ridla z Piotrowic. To bardzo zdolni młodzi muzycy w naszej gminie. Dobrze, że znalazła się okazja, aby pokazać ich szerszej publiczności - mówi organizatorka imprezy, M. Górska.
Wieczorem, podczas rockowiska zobaczymy dwa świetne zespoły: "Zakaz Wjazdu" ze Świdnicy oraz "Zero Procent" z Żarowa. Przez cały dzień będzie można obejrzeć prace plastyczne Joanny Dziedzic i Rafała Baranowskiego, którzy przygotują autorskie wystawy. Oboje mieszkają w Jaworzynie Śląskiej. Joasia dodatkowo malować będzie portrety wszystkim chętnym. Również w Szkole Podstawowej w Pastuchowie odbędzie się orkiestrowe granie - po raz kolejny szkoła włączyła się do organizacji WOŚP. Nie zapominajmy, że najważniejszym celem imprezy jest zbiórka pieniędzy na ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach.


4 stycznia 2007 - Tenis stołowy

Dzisiaj w Gimnazjum nr 2 odbył się pierwszy w tym roku turniej w ramach "Współzawodnictwa międzyszkolnego". W turnieju uczestnicyły dziewczęta i chłopcy ze świdnickich szkół gimnazjalnych. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Dziewczęta:
1. Gimn-1 - Kasia Mierzejewska, Agata Walicka,
2. Gimn-3 - Monika Słupek, Ula Tabak, Magda Adamowicz,
3. Gimn-2 - Magda Hanzel, Natalia Dyko, Roksana Hanzel,
4. Gimn-4 - Ola Małodobra, Adriana Dominas.
Chłopcy :
1. Gimn-2 - Jan Zwierzyński, Krystian Borkusz, Damian Łabuz,
2. Gimn-1 - Michał Fornalski, Witold Kowalski, Marek Piguła,
3. Gimn-4 - Piotr Orzechowski, Michał Pękalski,
4. Gimn-3 - Michał Jaśkowiak, Patryk Dukat, Maciej Turzański.
Rozgrywki powiatowe odbędą się 23 stycznia w Gimnazjum w Lutomi Górnej. Organizatorem zawodów byli Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.


4 stycznia 2007 - Marcin Dobrowolski

W jutrzejszym programie Odcinek Specjalny gościć będzie kierowca rajdowy Marcin Dobrowolski. Rozpoczęcie sezonu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2007 już za niecały miesiąc. Będzie to świetna okazja do rozmowy z Marcinem na temat Jego planów i marzeń. Nie zabraknie też pytań o początki Jego kariery rajdowej i poprzedni sezon RSMP.
Odcinek Specjalny na 91,3 FM we Wrocławiu od 18.00 do 19.00. Zachęcamy również do pisania maili i zadawania pytań - Marcinowi Dobrowolskiego zapytaj.
Piszcie też na radiowe gg - 8704567 oraz pytajcie telefonicznie - (071) 320 44 55
Radio Luz nadaje w internecie. Polecamy słuchanie stacji w winampie - włącz


4 stycznia 2007 - Więcej terenów

Więcej terenów pod budownictwo mieszkaniowe Plac Drzymały i ul. Świerkowa to miejsca, gdzie będzie mogła powstać kamienica i domy jednorodzinne. Tak postanowili świdniccy radni decydując o sprzedaży kolejnych działek w drodze przetargu.
Przy pl. Drzymały na 0,0950 ha działce jest miejsce na budynek wielorodzinny. Kamienica zrealizowana w zabudowie plombowej zajmie teren, gdzie znajdują się obecnie urządzenia zabawowe. Zanim jednak budowa się rozpocznie plac zabaw zostanie przeniesiony na pobliski skwer i odpowiednio zagrodzony, by młodzi świdniczanie mogli bezpiecznie się bawić.
- W pobliżu skweru, gdzie zostanie przeniesiony plac zabaw i miejsca, w którym może powstać budynek, znajduje się park Centralny, więc będzie to bardzo dobra lokalizacja do zamieszkania - oceniają władze Świdnicy.
Na dniach rozpocznie się wyburzanie powojskowych garaży w pobliżu ul. Głowackiego. Prace będą trwały do końca marca. Na 1,5 ha działce, wzdłuż ul. Świerkowej, która zostanie wybudowana, będzie mogło powstać 15 domów jednorodzinnych.


4 stycznia 2007 - Zmiany w Radzie Nadzorczej

Jeszcze przed końcem roku doszło do zmian w radzie nadzorczej ZWiK, ustalono także nowe stawki diet dla jej członków. Z funkcji członka rady odwołani zostali: Sylwia Świtała, Jan Piwko, Zbigniew Urbanowski, nowo zasiadający w radzie to: Władysław Moszumański, Henryk Sawa, Elwira Podhalicz i Dariusz Skalny.
Uposażenia dla członków RN wodociągów zostały zmniejszone o połowę.
Obecnie otrzymywać oni będą 500 zł diety, a przewodniczący 600 zł. Przed zmianami były to kwoty 1000 i 1200 złotych.


4 stycznia 2007 - Nowa Ruda silna rockiem

28 grudnia, w Sali Widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury odbyła się trzecia edycja Zimowych Rockowań. Zainteresowanie tegoroczną imprezą przeszło najśmielsze oczekiwania.
Do konkursu zgłosiło się 21 grup, spośród których organizatorzy - Strzegomskie Centrum Kultury i Polskie Radio Wrocław - wybrali do ścisłego finału 9 kapel. W sześciogodzinnym konkursie uczestniczyły: ANAL FRONT i DE TAPCZANS - z Żarowa, DAYTONA BLUES i ENER - ZA - z Nowej Rudy, FORGOTTEN ART - z Goczałkowa, HELL HEAVEN i ROUGH HOUSE - ze Świdnicy, ŁOWCY SZMALU - z Bożkowa i ŻYWIOŁ - z Wałbrzycha. Gościem imprezy był znany i lubiany zespół MARGINES z Bolesławca - grający utwory popularnej grupy DŻEM.
Publiczność dopisała, a wspaniałą rockową atmosferę można było wyczuć na scenie i na widowni. W jury konkursowym zasiedli: Wioletta Urban - dyrektor Strzegomskiego Centrum Kultury, Anna Fluder - Radio RAM - Wrocław, Sławomir Szudrowicz - z zespołu KTO TO z Legnicy, a także Krzysztof Kubik - prezenter Polskiego Radia Wrocław, który jednocześnie prowadził imprezę. Także publiczność mogła przyznać nagrodę dla wybranego przez siebie zespołu. Nagrodą był czek na 1.000.000 USD do "zrealizowania w żadnym banku", a otrzymała go formacja z Goczałkowa FORGOTTEN ART.
Jak stwierdzili członkowie jury poziom III edycji Zimowych Rockowań był wysoki, zarówno pod względem prezentacji artystycznych, jak i organizacyjnym. Pierwsze miejsce oraz nagrodę rzeczową - mikrofon - ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy otrzymał zespół DAYTONA BLUES z Nowej Rudy. Z kolei drugie miejsce i nagrodę - efekt gitarowy - otrzymał zespół ENER ZA również z Nowej Rudy.


4 stycznia 2007 - Dołączyli do Rady Miejskiej

Anna Bielawska i Michał Kulig zostali radnymi. Dołączyli do Rady Miejskiej w Świdnicy po wygaśnięciu mandatów Wojciecha Murdzka, prezydenta i jego zastępcy Ireneusza Pałaca.
Radna Bielawska i radny Kulig, byli kolejnymi osobami, na które oddano w poszczególnych okręgach najwięcej głosów w ramach listy Świdnickiej Wspólnoty Samorządowej.
Radna Anna Bielawska dołączyła do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej. Natomiast radny Michał Kulig do Komisji Oświaty oraz Komisji Rewizyjnej. Z Komisji Rewizyjnej wystąpił radny Krzysztof Michalik.


4 stycznia 2007 - Grupa NOFF w Świdnicy

Grupa NOFF w Piwnicy Świdnickiej. Powstali w maju 2005 roku we Wrocławiu. NOFF tworzą: Adam Kruk (perkusja), Aleksander Burłatenko (gitara), Jakub Skut (gitara), Dominik Szczepański (bas), Michał Zerka (wokal).
Obecnie zespół nagrywa materiał na płytę własnymi środkami; począwszy od rejestracji dźwięków, poprzez montaż, skończywszy na wstępnym miksie brzmieniowym. Praca ta szybko zaowocowała pierwszym sukcesem. W czerwcu 2006 NOFF wygrał "Muzyczną Bitwę" Polskiego Radia Wrocław, do której zgłoszonych było około 100 kapel z Dolnego Śląska. Utwór "Anioły" pojawił się na antenie radia, co ważne - nie tylko epizodycznie. Pod koniec czerwca weszli na listę konkursową radia BIS i po dwóch tygodniach glosowania zapewnił sobie udział w Finale tej imprezy.
6 stycznia około godziny 20:00 NOFF zagra koncert w Piwnicy Świdnickiej.


4 stycznia 2007 - Nowy szef OSiR-u

Janusz Zieliński pełni od 2 stycznia obowiązki nowego dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach. Na razie zapoznaje się z obiektami i podwładnymi, ale ma już plany na kierowanie powierzoną mu placówką.
- Osir ma nowoczesną halę i krytą pływalnię, ale nie możemy zapominać o tych obiektach, które wymagają kapitalnych remontów, jak chociażby basen odkryty przy ul.Rekreacyjnej - mówi Janusz Zieliński. - Jest też kręgielnia, która mogłaby być ciekawą ofertą dla mieszkańców miasta i nie tylko, ale także wymaga odnowienia i chyba większego rozpropagowania. Chciałbym, aby OSiR był nie tylko administratorem tych wszystkich obiektów, ale prawdziwym kreatorem różnego rodzaju działań sportowych czy kulturalnych.
Janusz Zieliński został p.o. dyrektora OSiR-u, gdyż jednostka nie mogła pozostawać dłużej bez należytego nadzoru. Dotychczasowy jej szef, Andrzej Gniatkowski, przebywa na zwolnieniu lekarskim. Gdy powróci do pracy, zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko.


4 stycznia 2007 - Gmina rozwiązuje problemy alkoholowe

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w 2006 roku podjęto uchwałę w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007". Podstawowymi priorytetami programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.
Podjęta w czwartek 28 grudnia 2006 r. uchwała w sprawie "Gminnego programu profilaktyki alkoholowej" jest kontynuacją zadań i kierunków zawartych w dotychczas przyjętych przez radę programach profilaktyki z wykorzystaniem danych zawartych w opracowanej w 2002 r. diagnozie problemów alkoholowych dla gminy Strzegom. Do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy uchwalenie własnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który jest uchwalany corocznie przez Radę Miejską, a realizacja poszczególnych zadań należy do burmistrza.


4 stycznia 2007 - Gmina Świdnica ma budżet

29 grudnia na posiedzeniu IV sesji Rady Gminy Świdnica V kadencji radni uchwalili między innymi uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
Dochody budżetu wyniosa 39 046 776 zł, w tym dochody własne w wysokości 21 828 625 zł, natomiast wydatki budżetu ustalono na poziomie 43 906 907 zł.

Uchwała budżetowa w całości - >>> zobacz


3 stycznia 2007 - Spotkanie noworoczne

Serdeczne życzenia zdrowia, optymizmu i wiary w pogodne jutro przekazał zaproszonym gościom Starosta Zygmunt Worsa na zorganizowanym przez Powiat Świdnicki spotkaniu noworocznym.
Organizacja noworocznego spotkania to już tradycja w naszym powiecie. Zawsze w pierwszym tygodniu stycznia spotykają się wszyscy samorządowcy, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, księża, przedsiębiorcy, przedstawiciele służb mundurowych i wszyscy znaczący ludzie z regionu, aby podziękować za dotychczasową współpracę i złożyć życzenia pomyślności w Nowym Roku.
-"W tym nowym roku będziemy realizować wspólnie wiele ważnych inwestycji, projektów i imprez. Chcemy, aby ta współpraca, którą udało się wypracować przez ostatnie lata, była kontynuowana także w 2007 roku." - podkreślał Starosta Zygmunt Worsa. Na spotkaniu gościliśmy także Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca, który złożył wszystkim zebranym serdecznie życzenia błogosławieństwa i wielu łask Bożych w Nowym Roku. Po części oficjalnej zebrani mogli wysłuchać koncertu chóru z III Liceum Ogólnokształcącego ze Świdnicy, który przeniósł zebranych w świat poezji i muzyki.


3 stycznia 2007 - Budżet uchwalony

Pod koniec grudnia ubiegłego roku, na IV Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, radni uchwalili budżet na 2007 rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowali przedstawiciele Koalicji Samorządowej, przeciwko byli członkowie klubu Prawo i Samorządność dla Strzegomia.
Dochody budżetu gminy Strzegom w 2007 r. będą wynosiły 48 426 042 zł, a wydatki 58 469 921 zł. W związku z tym powstały deficyt budżetowy będzie liczył 10 043 879 zł. - Deficyt ten planuje się pokryć w dużej mierze kredytem inwestycyjnym na prefinansowanie zadań ujętych w programach unijnych - tłumaczy burmistrz. - Tak jak w latach ubiegłych czynione będą starania o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ich pozyskanie pozwoli także na zmniejszenie deficytu. Planowana kwota dochodów zapewnia pokrycie wydatków bieżących z dochodów własnych gminy. Na część zadań inwestycyjnych w wysokości 12 149 000 zł planuje się zaciągnąć zobowiązania. Należy dodać, że wydatki inwestycyjne stanowią 20,70 % wydatków ogółem, oraz 25, 09 % dochodów budżetowych.
Wydatki te w znacznej części dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej na terenie wsi zgodnie z przyjętym programem wieloletnim. Wśród wydatków ważną pozycję zajmują zadania związane z remontami nawierzchni dróg gminnych z zastosowaniem materiałów granitowych. W dalszym ciągu modernizowane będą strzegomskie baseny i obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza. Nie od dziś wiadomo, że oświata pochłania lwią część budżetu. Tego faktu nie zmienia nawet otrzymywana przez gminę subwencja oświatowa - w 2007 r. w wysokości 10 429 463 zł. - Mimo wysokich kosztów utrzymania sieci szkół, w dalszym ciągu będziemy poprawiać wygląd i remontować placówki oświatowe, tak by nasi uczniowie uczyli się w komfortowych warunkach - zaznacza Lech Markiewicz.
W 2007 r. gmina przeznaczy środki także na pomoc dla bezrobotnych mieszkańców pozostających bez prawa do zasiłku. Przewidziano również pomoc finansową na organizację wypoczynku oraz dożywienie dla dzieci i młodzieży.


3 stycznia 2007 - Zmiana dyrektora

Wczoraj stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty objęła - Maria Jaworska, zastępując dotychczas pełniąca obowiązki - Ewę Szafraniec. Ewa Szafraniec pełniła obowiązki od 21 sierpnia 2006 roku. Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek dziękując ustępującej podkreśliła zaangażowanie z jakim wykonywała swoje obowiązki.
Maria Jaworska objęła w/w stanowisko w wyniku konkursu. Posiada wieloletnie doświadczenie w oświacie i samorządzie. W latach 2002-2006 pełniła funkcję wójta gminy Dobromierz.


3 stycznia 2007 - Targi turystyczne w Mannheim

Tradycyjnie pierwszy tydzień stycznia dla Powiatu Świdnickiego rozpoczyna się bardzo pracowicie. W dniach 4-7 stycznia Starostwo bierze udział w profesjonalnych targach turystycznych organizowanych w niemieckim mieście Mannheim. Dzięki zaproszeniu, otrzymanemu od partnerskiego Powiatu Bergstrasse (land Hesja) możliwe jest promowanie naszego powiatu i jego okolic, przekonanie turystów z Niemiec, by przybywali do nas bez obaw i spędzali miło czas.
Powiat po raz kolejny bierze udział w tak dużej i prestiżowej imprezie. Swoje oferty prezentuje tam ponad 260 wystawców z całego świata. Powiat Świdnicki pośród wystawców m.in. z USA, Australii, Meksyku, Cypru, Afryki, Węgier i Chin jako jedyny promuje Polskę. Nasze stoisko cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem zwiedzających, prasy niemieckiej oraz władz regionu. W tym roku prezentuje szeroką ofertę turystyczną ze wszystkich miast i gmin naszego powiatu.


3 stycznia 2007 - Dwie nowe karetki

Dwie nowe karetki stoją już w pomieszczeniach stacji wyjazdowej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy. Karetki rozpoczną pracę jeszcze w styczniu. Jedna z nich to karetka wypadkowa o standardzie karetki reanimacyjnej. Zakupiona została ze środków Pogotowia Ratunkowego i budżetu Powiatu. Koszt zakupu to kwota ok. 240 tys. zł. Powiat przekazał na ten cel 100 tys. zł. Karetka będzie służyła ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców powiatu ale nie tylko, także innych uczestników wypadków drogowych. -" Decyzja o zakupie karetki wypadkowej z własnych środków spodobała się władzom województwa. Dzięki temu zdecydowano o przekazaniu nam dodatkowych 250 tys. zł na zakup kolejnej karetki reanimacyjnej na cele ratownictwa medycznego w naszym powiecie" - wyjaśnia Starosta Zygmunt Worsa.
Obecnie w Powiecie Świdnickim w ciągu doby dyżuruje sześć karetek reanimacyjnych i wypadkowych: w Świebodzicach i Strzegomiu (po jednej karetce) oraz w Świdnicy (4 karetki). Najmłodsze dwie karetki pochodzą z 2004 i 2001 roku a najstarsza z 1993 r. To jednak nie wszystkie pieniądze jakie udało się dodatkowo pozyskać dla celów ratownictwa medycznego.
- " Udało nam się pozyskać również 200 tys. zł od Wojewody na cele ratownictwa medycznego. Te środki przekazaliśmy na sprzęt komputerowo-łącznościowy do Centrum Powiadamiania Ratunkowego." - mówi Wicestarosta Anna Zalewska. - "Jesteśmy w trakcie uruchamiania CPR-u i już niebawem na numer 112 będziemy mogli dodzwonić się do dyspozytora, który zadecyduje, kto ma udzielić pomocy i jaka pomoc będzie potrzebna." - dodaje Wicestarosta.


3 stycznia 2007 - "Zimowa Fiesta 2007"

Jutro w Świdnicy rozpoczyna się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Zespołów Wokalnych i Tanecznych - "Zimowa Fiesta 2007".
W dniach 4-7 stycznia w Teatrze Miejskim wystąpią zespoły z Polski, Rosji, Ukrainy i Kazachstanu.
Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny.

Szczegółowy program Fiesty - >>> zobacz


3 stycznia 2007 - Jaworzyńska halówka

W rozegranych dzisiejszych meczach jedenastej kolejki w ramach Jaworzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej nie obyło się bez niespodzianek, sprawcami ich były dwie drużyny Juniorów które niespodziewanie wygrały swoje mecze a oto wyniki:
Karolina Junior-Grande Team 8:6 (5:3)!
Gimnazjum Junior - XXL 7:4 (2:3)!
Kolejarz - Gimnazjum Senior 5:15 (3:6)
Karolina - Kongszelt SV 19:5(9:2)


2 stycznia 2007 - Opłata skarbowa po nowemu

Od początku stycznia obowiązują nowe zasady pobierania opłaty skarbowej. - Zgodnie z nową ustawą opłaty od czynności urzędowych mogą być dokonywane jedynie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - w kasie lub na konto bankowe Urzędu Miasta. Nie ma już możliwości zapłaty znakami skarbowymi - wyjaśnia Izabela Niemczyk, skarbnik miasta. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów nawet jeżeli ktoś jeszcze posiada znaki skarbowe, to nie może ich już wykorzystać. Obecnie we wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia czy też zezwolenia. Co więcej klienci urzędu mogą otrzymać zwrot tej opłaty, jeśli ich wniosek nie zostanie uwzględniony. Opłata obciąża więc tylko konkretne czynności wykonane przez urząd. Jej zwrot nie odbywa się jednak automatycznie, a na wniosek konkretnej osoby.
Dzięki wprowadzonym zmianom w przepisach świdniczanie nie będą musieli ponosić opłat skarbowych za złożenie, podania (żądania, wniosku, odwołania, zażalenia) i załączników do podań, weksli, dokumentów zawierających oświadczenia woli poręczyciela, pełnomocnictwa oraz prokury, ich odpisy, wypisy i kopie, składane w sprawach innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Od nowego roku obowiązują nowe stawki opłaty skarbowej, które reguluje ustawa (w załączniku). Wpłaty należy dokonywać na konto,
Urząd Miejski w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, PEKAO S.A. O/Świdnica, Nr 97 12401978 1111 00 1001665027.


2 stycznia 2007 - Telefon interwencyjny dla użytkowników dróg

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiony został telefon interwencyjny służący zgłaszaniu nieprawidłowości w oznakowania dróg na terenie województwa dolnośląskiego.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów:
071/ 340 66 61 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
071/ 340 62 05 - w dni wolne od pracy
oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 8.00
Przyjmujący zgłoszenie na podstawie rozmowy telefonicznej wypełni kartę zgłoszenia nieprawidłowości prosząc o: podanie danych personalnych, podanie lokalizacji zgłoszonej nieprawidłowości, opis nieprawidłowości w nieczytelnym oznakowaniu.
Każde zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości będzie trafiało do Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a stamtąd codziennie będzie wysyłane drogą elektroniczną do odpowiednich organów zarządzających ruchem na drogach. Zgłoszenia zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu będą przekazywane także do Komendy Wojewódzkiej Policji.


2 stycznia 2007 - Konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu, Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji oraz z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.
Uprawnionymi do złożenia oferty są podmiotami działające statutowo w obszarze Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu, Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji oraz Ochrony i Promocji Zdrowia. Program - >>> zobacz


2 stycznia 2007 - Sylwestrowa noc

Bardzo duża grupa mieszkańców skorzystała z zaproszenia Burmistrza Jaworzyny Śląskiej - Grzegorza Grzegorzewicza do wspólnego przywitania Nowego roku 2007 i obejrzenia pokazu sztucznych ogni, który odbył się w Sylwestrową Noc przed budynkiem Urzędu Miejskiego.
Przed północą do zgromadzonych mieszkańców wyszedł Burmistrz i przekazał wszystkim noworoczne życzenia. Po wspólnym odliczaniu ostatnich sekund starego roku wystrzeliły szampany. Dla każdego była przygotowana symboliczna lampka szampana i w miłej noworocznej atmosferze rozpoczęto wzajemne składanie życzeń. Jednocześnie odbył się pokaz sztucznych ogni przygotowany przez SOKiBP.


2 stycznia 2007 - Zabił swojego psa

1 stycznia mieszkaniec Świdnicy poinformował oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy o znalezieniu na wycieraczce pod drzwiami jego mieszkania zabitego psa. Po przybyciu na miejsce zdarzenia patrolu Policji okazało się, że pies jest własnością 26 letniego mieszkańca Świdnicy, sąsiada zgłaszającego.
Funkcjonariusze ustalili, iż mężczyzna w noc sylwestrową pił samotnie alkohol w swoim mieszkaniu związku z tym, że pies go pogryzł wziął leżący na stole nóż i zabił zwierzę. Mężczyzna po zatrzymaniu został przebadany na alkoteście miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Pierwszego stycznia został mu przedstawiony zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem.
Mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności


2 stycznia 2007 - Przegląd zespołów Jasełkowych

Ośrodek Kultury w Jaworzynie Śląskiej zaprasza do udziału w siódmym przeglądzie zespołów jasełkowych. Organizacja jasełek to dobra forma kultywowania polskiej tradycji bożonarodzeniowej i forma edukacji dzieci i młodzieży. To dobra okazja do integracji grupy dzieci, młodzieży i dorosłych. Przegląd odbędzie się 25 stycznia o godzinie 10.00.
W ubiegłym roku, po przeglądzie konkursowym, zorganizowany został Wieczór Artystyczny z udziałem zwycięskich zespołów oraz zaproszoną gościnnie grupą "De Notre Dame" ze Świebodzic. Był to wzruszający spektakl, który pozostał w pamięci zaproszonych gości: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli władz, mieszkańców oraz organizatorów spotkania.
W tym roku także odbędzie się Wieczór Artystyczny. Nagrodami w konkursie są - jak w latach poprzednich - kwoty pieniężne, które zespoły w raz z opiekunem mogą wykorzystać na wycieczkę lub inną formę integracji grupy. Regulamin - >>> zobacz


2 stycznia 2007 - Nauczyciel mianowany

28 grudnia ubiegłego roku w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbył się egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiła nauczycielka religii ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie Bogumiła Chodyniecka.
Komisja egzaminacyjna w skład której wchodzili: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, dyrektor, przedstawiciel kuratorium oświaty i dwaj eksperci z zakresu teologii pastoralnej z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, pozytywnie oceniła egzamin.
Gratulujemy Pani Bogumile Chodynieckiej i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym


2 stycznia 2007 - Negatywna ocena

Brak należytego nadzoru nad inwestycją, prowadzenie jej bez wystarczającego zabezpieczenia finansowego ze strony gminy, przekroczenie dyscypliny budżetowej, naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych - to tylko nieliczne nieprawidłowości, jakie stwierdzili inspektorzy NIK po kontroli największej inwestycji w mieście, czyli budowy zespołu sportowego na Osiedlu Piastowskim. Chodzi o halę sportową, basen i zagospodarowanie terenu wokół obiektów.
Budowa całego kompleksu ciągnie się już od 1992 roku i od początku budziła wiele kontrowersji. Już dziś wiadomo, że tak długi czas realizacji doprowadził do znacznego wzrostu kosztów przedsięwzięcia. Dla porównania - wartość kosztorysową hali określono w 1997 roku na 9 mln zł, tymczasem po wybudowaniu i oddaniu do użytku w 2000 roku faktyczny koszt wyniósł ponad 17 mln złotych.
Podobnie jeśli chodzi o krytą pływalnię. Według kosztorysów miała wynieść niecałe 6 mln zł. Gdy oddawano ją do użytku w 2004 roku kosztowała prawie 20 mln zł.
Ocena NIK, dalsza część - >>> zobacz


1 stycznia 2007 - Ważna wystawa

Świdnica należała do tych ośrodków miejskich na Śląsku, które w dziejach tutejszego regionu miały ważne znaczenie, stąd też pozostała po nich dość bogata spuścizna archiwalna. Na dzień dzisiejszy Archiwum Państwowe we Wrocławiu, gromadzące dokumenty i akta z regionu dolnośląskiego, posiada ponad 6,5 tys. dokumentów oraz ponad 7 tys. jednostek aktowych, dotyczących Świdnicy z okresu od XIII do XX w.
Z uwagi na możliwości techniczne wystawy nie sposób ukazać na niej wszystkich, ciekawszych archiwaliów odnoszących się do tak długiego okresu historycznego. W związku z tym prezentacja ograniczona została do średniowiecznych dziejów miasta. Eksponowane obiekty w liczbie 41 pochodzą z lat 1282 - 1471. Ze względu na lepszą czytelność ekspozycji została ona podzielona na następujące, chronologiczno - rzeczowe sektory: z dziejów politycznych miasta i księstwa świdnickiego, rozwój terytorialny miasta, prawa i przywileje Świdnicy, kościoły, szpitale i Żydzi.
Wystawa w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy tych ważnych dokumentów historycznych potrwa do końca stycznia. To unikalna wystawa, której nie można nie zobaczyć.


1 stycznia 2007 - Bieg Noworoczny - 2007

7 stycznia odbędzie się organizowany od wielu lat "Bieg Noworoczny 2007".
Bieg odbywać się będzie w wielu kategoriach wiekowych, od "skrzatów" po "oldboyów".
Organizator - Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla wszystkich nagrody.
Pierwsze biegi rozpoczną się o godzinie 12.00. Trasy przebiegać będą alejkami Parku Centralnego w Świdnicy.
Regulamin biegu - >>> zobacz


1 stycznia 2007 - "Zimowa Truskawka"

Wszystkie zespoły chcące wziąć udział w "Zimowej Truskawce" proszone są o złożenie kart zgłoszeń wraz z nagraniami demo do 26 stycznia 2007 roku w Świdnickim Ośrodku Kultury.
Laureaci przeglądu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 500 zł plus zwrot kosztów podróży, dyplom.
Nagrodą główną "Zimowej Truskawki" jest udział z koncertem podczas tegorocznych Dni Świdnicy - 2007.
Regulamin - >>> zobacz


19 czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego, Sylwii