31 sierpnia 2007 - "Tour de Pologne" w Świdnicy

Najlepsi kolarze już 13 września (czwartek) zagoszczą w Świdnicy. Powód? W mieście rozegrane zostaną ostatnie okrążenia V etapu najbardziej prestiżowej imprezy kolarskiej - 64. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Tour de Pologne".
- Tak dużego wydarzenia sportowego w Świdnicy jeszcze nie było. Liczę, że nie tylko kibice, ale też całe rzesze świdniczan zgotują gorące przywitanie kolarzom. W Świdnicy będzie szansa na zobaczenie najlepszych kolarzy z największych grup kolarskich na świecie. To ogromne wydarzenie sportowe, logistyczne, ale też promocyjne. Właśnie dzięki współpracy organizatorów wyścigu z Polską Organizacją Turystyczną mamy jeszcze większe szanse na dobrą promocję miasta poprzez sport - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Po raz trzeci "Tour de Pologne" znalazł się w elitarnym cyklu Pro Tour. To swoista kolarska liga mistrzów, którą stanowi 27 najważniejszych wyścigów na świecie, w których startuje 20 najlepszych grup kolarskich.
W Świdnicy zakończy swój bieg V etap, który prowadzi przez 255,7 km z Wrześni. Przejazd kolarzy w Świdnicy planowany jest w godz. 15.27-16.21, zaś wjazd na samą metę 15.53-16.51.
Na organizację zmagań kolarzy miasto przeznaczy ze swojego budżetu co najmniej 125 tys. zł, dofinansowanie w wysokości blisko 25 tys. zł przewidziało również Starostwo Powiatowe w Świdnicy.
Więcej informacji o trasie, zakazach dla kierowców - >>> zobacz Trasa trzech pętli w mieście - >>> zobacz


31 sierpnia 2007 - Pamiętajmy o historii

Za kilka dni odbędzie się "IV Spotkanie Religijno-Patriotyczne w Rusku". Spotkanie zaplanowano na 16 września. Organizatorami uroczystości są: proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie ks. Jan Olender, sołtys wsi Rusko Beata Barwaśna, nauczyciel Renata Dziurla, radny Tomasz Dziurla, działacz społeczny Marian Kudyba i organista z Jaroszowa Mieczysław Łobas. Spotkanie wspierają - przewodniczący ZG Ruchu Wolnych Demokratów Adam Pleśniar oraz z-ca przewodniczącego ZG Ruchu Wolnych Demokratów Tadeusz Mróz. Instytucjami współorganizującymi przedsięwzięcie są - Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie, sołtys i rada sołecka wsi Rusko i oddział wrocławski Instytutu Pamięci Narodowej.
Program uroczystości przedstawia się następująco:
godzina 13.00 - msza św. w kościele pw. św. app. Piotra i Pawła w Rusku
godzina 14.00 - przejście z kościoła na cmentarz w Rusku pod tablicę pamiątkową, złożenie kwiatów, modlitwa
godzina 14.30 - rozpoczęcie seminarium popularno-naukowego "Wartość pamięci narodowej dla współczesnych pokoleń Polaków" .
W ramach seminarium planowana jest prelekcja referatów wygłoszonych przez Beatę Nejman, Beatę Barwaśną, Tadeusza Mroza, Tomasza Dziurlę, Adama Pleśniara oraz Krzysztofa Szwagrzyka z IPN-u.


31 sierpnia 2007 - Internet za darmo

Multimedia Polska, wprowadza kolejną nowość - internet za darmo. Nowa usługa pod nazwą "Internet Profit 1Mb" dostępna będzie w sieciach operatora już od jutra.
To rewolucja na rynku dostępu do szerokopasmowego internetu. Do tej pory za darmo mogliśmy łączyć się z internetem w wyznaczonych miejscach, np. na skwerach czy w kawiarniach, gdzie opłatę za dostęp do sieci uiszczał właściciel.
Teraz we własnym domu możemy korzystać z internetu i nie będziemy musieli płacić abonamentu za tę usługę operatorowi. Dostęp do internetu, który za darmo oferuje Multimedia Polska realizowany będzie za pośrednictwem łącza o prędkości aż 1Mb/s. Szczegóły "Internetu za darmo" - >>> zobacz


31 sierpnia 2007 - Krzywa wieża ?

Nie będzie to atrakcja turystyczna jak chociażby w Ząbkowicach Śląskich, wszystko jednak wskazuje, że wieża ratusza w Świebodzicach trochę się przekrzywiła. Najprawdopodobniej jest tu skutek silnych wiatrów, jakie zdarzają się ostatnio coraz częściej. Gołym okiem można na razie zauważyć, że od pionu odstaje nieco iglica na wieży, ale decyzją burmistrza strażacy sprawdzą dokładnie, czy nie ma poważniejszych uszkodzeń.
Pożarnicy z najdłuższą drabiną w naszym powiecie pojawią się w Świebodzicach w poniedziałek, 3 września. Wtedy okaże się, czy ozdobie ratusza rzeczywiście coś zagraża.


31 sierpnia 2007 - Nowe rozkłady jazdy i linie MPK

Od września będą obowiązywać nowe rozkłady jazdy oraz trasy, po których będą kursować autobusy MPK w Świdnicy oraz powiecie świdnickim. - By komunikacja w Świdnicy funkcjonowała sprawniej konieczna jest pełna synchronizacji rozkładów jazdy w całej sieci, czyli również okolicznych miejscowościach. Nie traktujemy więc poszczególnych linii jako indywidualnych, niezależnych zadań, a element całego rozkładu. Po dokonanych zmianach przewidujemy, że przy zachowaniu niezmienionej intensywności kursów, jak i liczby autobusów poprawi się częstotliwości kursowania autobusów na najważniejszych liniach. Pasażerowie powinni to dość szybko odczuć - zapowiada Maciej Gleba, kierownik Referatu Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Pasażerowie zabiegali o większą czytelność rozkładu, ale też jego powtarzalność np. by w różnych godzinach autobusy odjeżdżały o tej samej porze np. 15.25 i 16.25 itp.
- Przeprowadziliśmy szczegółowe badania napełnienia autobusów i po analizie okazało się, że powtarzalność kursów w godzinach, gdy jest największy ruch pasażerski powinna wynosić 30 minut. Poza tymi godzinami 40 lub 60 minut. Wszystko zostało jednak szczegółowo określone w zależności od dnia oraz godzin. Te moduły dostosowaliśmy oczywiście do różnych linii, bo nie wszędzie w tym samym czasie, taka sama liczba pasażerów wybiera komunikację miejską - wyjaśnia Maciej Gleba.
Zmiany te wraz z nowymi strefami oraz cenami biletów mają zachęcić mieszkańców powiatu świdnickiego do korzystania z komunikacji zbiorowej.
Nowe i stare linie - >>> zobacz


31 sierpnia 2007 - Sesja Rady Gminy Dobromierz

Po wakacyjnej przerwie w dniu 30 sierpnia 2007r. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Dobromierz. Na sesji wręczono dyplomy i nagrody laureatom konkursu na najładniejszy ogródek pn. "Piękna nasza Gmina cała". Konkurs przeprowadziła Komisja Socjalna Rady Gminy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.
W konkursie oceniono 17 zgłoszonych ogródków należących do: Komisja postanowiła przyznać dwa I miejsc: Mieczysławie Jaworskiej i Stanisławie Kozie, dwa II miejsca: Elżbiecie Jani i Ewie Pydzie i III miejsce Władysławie Filipczak. Laureatki w nagrodę otrzymały kosy spalinowe, sekatory do żywopłotu i areatory.
Podczas sesji wręczono kierownika zespołu "Dobromierzanie" Ryszarda Rogowskiego jeden komplet stroju ludowego. Warto dodać, że koszt zużytych materiałów i uszycie 12 strojów to 8 tysięcy złotych, które pokryto z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.


31 sierpnia 2007 - Mniejsze kolejki po dowód?

Dodatkowe okienka do przyjmowania oraz wydawania dowodów osobistych, to zmiany, które od września zaczną obowiązywać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
- Od poniedziałku wnioski dowodowe będą przyjmowane na czterech stanowiskach, a na dwóch będzie możliwość ich odbioru. Możemy dokonać takich zmian, ponieważ w ramach robót publicznych zatrudnione zostały dodatkowe dwie osoby. - wyjaśnia Wiesław Pietrzyk, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Nowy punkt wydawania dowodów uruchomiony zostanie w pokoju 1b, na wprost wejścia do Urzędu Miejskiego. To jedna z ważnych zmian, ponieważ obecnie aż 1,5 tys. osób nie odebrało nowych dokumentów. W dodatkowym pok. nr 8 obsługiwani będą świdniczanie, którym ustawodawca na ten rok wyznaczył termin wymiany dowodu, bądź osoby, które zagubiły dokument, zmieniły adres zamieszkania, czy też wyrabiają go po raz pierwszy.
- Nie widzimy powodów, dla których osoby, które wywiązały się ze swojego obowiązku, bądź zmieniły dane będą musiały stać w dużych kolejkach wraz ze spóźnialskimi - dodaje dyrektor Pietrzyk.
Z opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że wydłużenie do 31 marca 2008 r. czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest tożsame z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów. Wnioski o nowy dowód należy w dalszym ciągu składać do 31 grudnia. W Świdnicy dowodów nie wymieniło jeszcze 10 tys. osób.


31 sierpnia 2007 - Zwolnienia z opłat

Na sesji Rady Miejskiej Świebodzic, która odbyła się 30 sierpnia, radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu zwolnień z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej dla absolwentów szkół, którzy chcą rozpocząć własny biznes. Taką ulgę będą miały także osoby bezrobotne, które udokumentują rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy. Opłata wynosi 100 zł.
- Nie jest to może wielka kwota, ale przecież gdy ktoś otwiera własną firmę tych opłat jest tak wiele, że każda ulga się liczy - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Mamy nadzieję, że ten drobny gest ze strony miasta zachęci do przedsiębiorczości młodych ludzi.
Na mocy uchwały wprowadzono także zwolnienie z opłat za wniosek o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zmian wprowadzanych z urzędu - czyli zmiany ulicy lub placu oraz numeracji nieruchomości. W tym przypadku chodzi o kwotę 50 zł.


30 sierpnia 2007 - Dyrektorzy od nowa

11 dyrektorów świdnickich placówek oświatowych otrzymało dziś nominacje na pięcioletnią kadencję, do 2012 r. Ośmiu dyrektorom przedłużono kadencję, a trzech wyłoniono w drodze konkursu. Wcześniej musieli przygotować koncepcję pracy na nową kadencję, bądź przejść przez procedurę konkursową.
- Nie chcieliśmy, by kadencje dyrektorów były przedłużane automatycznie. Obecnie szkoła musi się zmieniać i wciąż walczyć nie tylko o najlepsze wyniki w nauce, ale też o samych uczniów - tłumaczy Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
W ramach przeprowadzonych kwalifikacji kierownicy placówek mieli zaproponować działania, dzięki którym mają wzrosnąć wyniki uzyskiwane przez uczniów podczas sprawdzianów i egzaminów, zwiększy się liczba zajęć pozalekcyjnych, stan bezpieczeństwa uczniów ulegnie poprawie, zmniejszone zostaną wydatki na działania inne niż dydaktyka i wychowanie, dokonają się postępy w informatyzacji szkoły i dostępie do internetu. Nie bez znaczenia jest również promocja placówki i jej integracja ze środowiskiem, w którym działa oraz możliwość otwarcia szkolnych obiektów sportowych dla mieszkańców.
Uwzględnienie tych tematów pozwoliło na sprawdzenie, jak dyrektorzy widzą kierowaną przez siebie placówkę za kilka lat. Ostatecznie stanowisko dyrektora przez kolejne pięć lat pełnić będą szefowie: Przedszkola Miejskiego nr 3, nr 14, nr 15, nr 16, Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 1, nr 3 oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy. W drodze konkursu wyłoniono zaś dyrektorów Gimnazjum nr 4, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Przedszkola nr 1.


30 sierpnia 2007 - Zapraszamy na dożynki

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Świebodzic i nie tylko, na uroczystości z okazji święta plonów, które odbędą się w niedzielę, 2 września, na boisku w Cierniach.
Zgodnie z tradycją odbędzie się msza dożynkowa a także występy artystyczne będzie też możliwość spróbowania domowych wypieków.
Organizatorami uroczystości są: Urząd Miejski w Świebodzicach, Miejski Dom Kultury oraz rolnicy z Cierni.


30 sierpnia 2007 - Pieniądze dla najzdolniejszych

Ponad 44 tys. zł otrzymali najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Świdnickiego. Wczoraj w Domu Nauczyciela w Świdnicy Starosta Zygmunt Worsa i Wicestarosta Anna Zalewska nagrodzili najlepszych tegorocznych maturzystów oraz uczniów, którzy w różnych olimpiadach, konkursach oraz zawodach sportowych reprezentowali powiat na forum ogólnopolskim. Czeki na kwotę od 200 do 500 zł wręczone zostały 120 osobom - 25 maturzystom oraz 95 olimpijczykom. Najlepsi maturzyści z każdej szkoły ponadgimnazjalnej otrzymali po 500 zł. Uczelnie wyższe tylko czekają na takich uczniów. Bez problemu na wymarzoną uczelnię dostała się Jola Trzosińska - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcący ze Strzegomia, która otrzymała najwięcej punktów z egzaminu maturalnego wśród wszystkich tegorocznych maturzystów powiatu, wynoszący 91,80%. Równie imponujący wynik z matury - 90,70% - uzyskała Marta Szostak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy. Wśród absolwentów jest też Mistrzyni Polski w Międzynarodowym Konkursie Poezji. Jest nią Katarzyna Pawlicka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy.
Gromkie brawa i gratulacje zebrał również Mateusz Rusin z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach, który wywalczył tytuł - "Indywidualność Artystyczna 52 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego -Gdynia 2007". Mateusz ma już poważne plany na przyszłość. Niebawem odbierze indeks Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
Prawdziwym "kolekcjonerem" nagród jest Marek Rzeczkowski z Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy, który został nominowany do nagrody Starosty dzięki wygranej w aż 13 różnych zmaganiach lekkoatletycznych. W ilości medali nie ustępuje mu Małgorzata Ostrowska, która jest posiadaczką najsilniejszej ręki w Polsce. Dodatkowo ta śliczna blondynka zajęła III miejsce w Pucharze Świata Zawodowców "Nemiroff Cup" również w siłowaniu na rękę.
Cieszy i wzbudza uznanie srebrny medal jaki wywalczyła Anna Majchrowska na mistrzostwach Polski Kobiet w Boksie, osiągnięcia Adama Kulasa we wspinaczce sportowej czy Marty Sułek w kolarstwie górskim. Lista nagrodzonych - >>> zobacz


30 sierpnia 2007 - Nowy kanał już wkrótce

Multimedia Polska, jeden z największych w kraju dostawców potrójnej usługi: telewizji, internetu i telefonii, wprowadza do swojej oferty, jako pierwszy operator w Polsce, nowy kanał filmowy FILMBOX. To wydarzenie medialne jest początkiem współpracy między operatorem Multimedia Polska a SPI. Już wkrótce kolejne propozycje telewizyjne z grupy SPI pojawią się w ofercie Multimediów.
Nowy kanał filmowy FILMBOX będzie dostępny w sieciach kablowych Multimedia Polska już od 1 września tego roku i bezpłatnie włączony do analogowej oferty Multimediów w całej Polsce. Nowy kanał nadawany będzie przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
FILMBOX to kanał w 100% składający się z filmów komercyjnych, a więc filmów dla każdego, kto traktuje oglądanie telewizji jak dobrą rozrywkę. Komedie, filmy akcji, romanse, filmy grozy, SF - to tylko część atrakcji, jakie oferuje FILMBOX. Rocznie na tym kanale będzie można obejrzeć około 400 premierowych tytułów.


30 sierpnia 2007 - Zabawa w DDP

Kolejna zabawa w Domu Dziennego Pobytu "Przystań" zapowiadała się inaczej niż wszystkie dotychczasowe, które odbywają się co miesiąc. I rzeczywiście tak było tym razem. Wszystko z powodu, pojawienia się w DDP Jacka Krawczyka, którego pasją jest prowadzenie zabaw i dyskotek.
Pan Jacek jest wyjątkowym DJ, ponieważ obok profesjonalnego prowadzenia, zapewnił sprzęt muzyczny płyty i kasety magnetofonowe a także światła dyskotekowe.
Podczas zabawy seniorzy świetnie się bawili do późnych godzin wieczornych, nie dając miejsca zmęczeniu. Parkiet cały czas był zajęty a hitem zabawy stał się utwór Iwana i Delfina "Czarne oczy".


30 sierpnia 2007 - III Grand Prix MTB Solidarności

1 września na terenie żwirowni w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się III Grand Prix MTB Solidarności. Wyścig ten jest zaliczany do challenge'u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego i Polskiego Związku Kolarskiego. Oprócz zawodników z całej Polski organizatorzy spodziewają się także kolarzy z Republiki Czeskiej. Wyścig jest organizowany po raz trzeci, lecz pierwszy raz ma rangę ogólnopolską.
Zapisy zawodników w poszczególnych kategoriach zaczynają się o godzinie 8.15, a start wyścigu planuje się na 10.30.
Dla członków NSZZ "Solidarność" oraz mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska zostanie rozegrany osobny wyścig bez konieczności uiszczania wpisowego. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody, także pieniężne.
Wyścig organizują: KZ NSZZ "S" przy ZPS "Karolina", Sekcja Kolarska MKS "Karolina" oraz SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej. Zapraszamy do kibicowania zawodnikom i czynnego udziału w wyścigach.


30 sierpnia 2007 - Zjazd absolwentów

Absolwentów "Mechanika"
zapraszamy do uczestnictwa w obchodach
60 lecia
Zespołu Szkół Mechanicznych
zjazd 22-23 września 2007 roku

www.zsm.swidnica.pl


30 sierpnia 2007 - Dzień Sybiraka

Świebodziccy sybiracy szykują się już do uroczystych obchodów Dnia Sybiraka. Tutejszy Związek Sybiraków zrzesza kilkudziesięciu mieszkańców, którzy przeżyli piekło zsyłki na Wschód.
Uroczystości zaplanowano na 20 września. O godzinie 16.00 w kościele pw. Św. Mikołaja odprawiona zostanie msza święta, a o godzinie 17.00 rozpocznie się spotkanie okolicznościowe w restauracji "Centralna".


29 sierpnia 2007 - Rekordowe dotacje

Aż 158 wspólnot zabiegało o miejskie dotacje na 178 zadań remontowych. Wspólnoty deklarowały realizację zadań za blisko 8,4 mln zł, oczekując dotacji w wysokości ponad 3,9 mln. Do rozdysponowania było "tylko" 580 tys. zł, ale za to prawie trzy razy więcej niż przed rokiem.
- Ze względu na liczbę wniosków stanęliśmy przed naprawdę trudnym wyborem, które wspólnoty dofinansować. Zdecydowaliśmy, że najwięcej środków przeznaczymy na remonty dachów, ponieważ przeciekające dachy to największy i najbardziej uciążliwy dla mieszkańców problem. Za drugi priorytet uznaliśmy odnowienie elewacji budynków, zlokalizowanych zwłaszcza w tych miejscach, które w największym stopniu decydują o wizerunku miasta. Staraliśmy się także nie pominąć nieco mniejszych zadań np. wykonania lub odnowienia ogrodzeń, zapobieganie zawilgoceniom budynków, czy też ułożenie chodnika. W rezultacie wsparliśmy 50 wspólnot. Dzięki temu przyczyniliśmy się do zainwestowania ponad 2,44 mln zł, bo taki jest całkowity koszt dodatkowych zadań - mówi Ireneusz Pałac, zastępca prezydent Świdnicy. Dofinansowane zostały następujące prace:
remont lub ocieplenie elewacji, remont dachu, wykonanie ogrodzenia nieruchomości, osuszenie budynków, wykonanie chodnika.
W związku z tym, że przed rokiem nie wszystkie wspólnoty zrealizowały remonty mimo wygranego konkursu, w tym utworzono listę rezerwowych, które po rezygnacji któregoś z podmiotów lub obniżeniu kosztów remontu, będą miały szansę na dotację. Środki na dotację przyznawane w ramach konkursu ofert pochodziły z nadwyżki wygospodarowanej przez Miejski Zarząd Nieruchomości (400 tys. zł), a 180 tys. zł z innych dochodów budżetu miasta.


29 sierpnia 2007 - Deszcz komputerów

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach będą mieli sporą niespodziankę na rozpoczęcie nauki. W szkołach czekają na nich zupełnie nowe zestawy komputerowe.
Dwadzieścia nowiutkich komputerów, w tym 10 firmy McIntosh, trafiło do SP 3. Zestawy komputerowe są już zainstalowane w nowej, drugiej już w tej szkole, pracowni. Szkoła zakupiła do nich także nowe meble: stoliki i krzesła. Wraz z dwoma zestawami dla nauczycieli, laptopem i rzutnikiem, całość sprzętu warta jest blisko 100 tys. zł.
Do Zespołu Szkół trafiło dziesięć zestawów komputerowych plus jeden dla nauczycieli, a także projektor, skaner, drukarka oraz laptop. Oba prezenty pochodzą z Ministerstwa Edukacji Narodowej, które sfinansowało zakup sprzętu ze środków unijnych.


29 sierpnia 2007 - Stacja dializ już otwarta

Wczoraj rozpoczęły się "Dni Otwarte" niedawno wybudowanej stacji dializ w Świdnicy. W trakcie "Dni Otwartych" można obejrzeć placówkę, porozmawiać z personelem stacji oraz zgłosić chęć podjęcia leczenia. Stacja jeszcze pachnie nowością. Wszystko jest tu nowoczesne i przyjazne dla pacjentów. Stacja należy do jednych z najnowocześniejszych stacji w Polsce i została wybudowana przez firmę Hand-Prod z Warszawy, która złożyła ofertę na dzierżawę terenu przy szpitalu "Latawiec" w Świdnicy. Jest to czwarta tego typu placówka (po Dąbrowie Tarnowskiej, Drawsku Pomorskim i Jaśle) działająca w ramach sieci firmy Hand-Prod. Docelowo stacja może objąć swoją opieką 90 pacjentów dializowanych na 15 stanowiskach dializacyjnych.
-"W samym Powiecie Świdnickim jest ok. 35 osób, które wymagają dializowania. Do tej pory pacjenci musieli jeździć do Wałbrzycha czy Wrocławia, aby wykonać ten konieczny dla zdrowia i życia zabieg." - wyjaśnia Zbigniew Okarmus, Dyrektor Wydziału Zdrowia świdnickiego starostwa.
-" Stacja została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt dializacyjny oraz zaawansowany technologicznie system uzdatniania wody. Pacjenci odpoczywać będą w wygodnych, elektrycznie sterowanych fotelach, a przy każdym stanowisku zostanie zamontowany odbiornik TV." - wyjaśnia Edyta Jaworska, menadżer firmy Hand-Prod.
Pacjenci będą mieli również zapewnioną możliwość hospitalizacji w szpitalach w Świdnicy i we Wrocławiu. Stacja będzie prowadziła dodatkowo poradnię nefrologiczną. -" W przypadku braku przeciwwskazań medycznych stacja będzie kierować pacjentów do przeszczepu nerki - mówi dr Ewa Trafidło, kierownik stacji.
Pacjenci zainteresowani podjęciem leczenia w Stacji Dializ w Świdnicy mogą kontaktować się telefonicznie z dr Ewą Trafidło pod nr tel. 509 275 079 lub osobiście w siedzibie stacji, ul. Leśna 27-29 w Świdnicy. Dodatkowo pacjenci, którzy będą potrzebowali zapewnienia transportu do stacji dializ, mogą kontaktować się ze stacją pod numerami telefonów: 012/ 656 70 35 lub 0 697 076 909.
Uroczyste otwarcie stacji odbędzie się w dniu 19 października.


29 sierpnia 2007 - Kolejka oczekujących

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów świdnickiego szpitala "Latawiec", uruchomiony został na stronie internetowej www.szpital.swidnica.pl - serwis umożliwiający wyszukanie średniego czasu oczekiwania i liczby oczekujących na świadczenia w SP ZOZ w Świdnicy - >>> zobacz
Serwis ten jest połączony ze stroną Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W celu wyszukania należy wypełnić jedno z pól, wybrać rodzaj świadczenia lub świadczeniodawcę. Wyniki wyszukiwania sortowane są po średnim czasie oczekiwania od najkrótszego do najdłuższego.


29 sierpnia 2007 - Dyplom za "Złotą Setkę"

Jak już informowaliśmy, w tegorocznym Rankingu Samorządów dziennika "Rzeczpospolita" wśród stu najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce znalazły się Świebodzice, lokując się na 72. miejscu. To pierwszy taki sukces świebodzickiego samorządu. W środę, 29 sierpnia, wszyscy samorządowcy województwa dolnośląskiego, którzy znaleźli się w rankingu, spotkali się z marszałkiem województwa, Andrzejem Łosiem. A było ich sporo, gdyż w tegorocznym rankingu prym wiodły właśnie dolnośląskie gminy i miasta - prawie co czwarta wyróżniona gmina leży w naszym województwie. Dyplom uznania z rąk marszałka odebrał burmistrz Świebodzic, Bogdan Kożuchowicz, który wielokrotnie już podkreślał, jak ważne jest to wyróżnienie dla miasta.
- To sukces przede wszystkim mieszkańców Świebodzic - mówi Bogdan Kożuchowicz.
A wszyscy zaproszeni prezydenci, burmistrzowie i wójtowie usłyszeli gorące podziękowania i gratulacje od marszałka. - Jestem dumny, że mogę pracować z takimi partnerami, gratuluję tego sukcesu - mówił Andrzej Łoś podkreślając, jak wysoko zostało w rankingu ocenione całe województwo.
Marszałek przekazał także samorządowcom bardzo ważną informację - lada moment będzie można składać wnioski po środki unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Zakończyły się już negocjacje z Komisją Europejską, wkrótce zostaną też opracowane i podane kryteria naboru, co jest szczególne ważne w przygotowywaniu wniosków o fundusze. Świebodzice na pewno będą starać się o pieniądze z RPO - m. in. na rewitalizację murów obronnych miasta czy II etap rewitalizacji Rynku, ale także na budowę dróg czy inwestycje związane z kanalizacją miasta.


29 sierpnia 2007 - Dożynki w Szczepanowie

26 września w Szczepanowie odbyły się Dożynki Gminne. W tej miejscowości to trzecie gminne dożynki: 1985 rok, 2001 rok i obecne. Bardzo uroczyście koncelebrowana msza święta zgromadziła dużą ilość wiernych.
Po mszy przemówił do zgromadzonych Wójt Gminy Jerzy Guzik oraz Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa. Część artystyczną otworzył zespół śpiewaczy "Akacjowe Śpiewule" z Kątek, dla których występ ten był artystycznym debiutem. Zaśpiewała też Ela Kuzio duma gminy Marcinowice, występująca na wielu estradach Polski. O godzinie 17.00 odbyła się "Biesiada Historyczna" w wykonaniu wrocławskich artystów, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez publiczność. W tle działała grupa klaunów, którzy bawili dzieci, malowali buźki i organizowali konkursy.
Liczne i bardzo atrakcyjne stoiska handlowe przyciągały klientów a już bez przerwy stała kolejka przy loterii fantowej, wyjątkowo atrakcyjnej dzięki kilkunastu sponsorom. Ogromne zainteresowanie, nie tylko u rolników, wzbudziła wystawa maszyn rolniczych, wystawa rzadkich odmian kur i gołębi a także oblegane przez dzieci zamki dmuchane. Impreza zakończyła się o północy zabawą taneczną.


29 sierpnia 2007 - Wykonanie na dobrym poziomie

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej Świebodzic trafi sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 roku. Analiza obejmuje zarówno wykonanie na poziomie dochodów, jak i wydatków, a szczegółowe dane mówią także o realizacji poszczególnych inwestycji oraz o wynikach poszczególnych jednostek podległych.
Wykonanie dochodów gminy po I półroczu kształtuje się na poziomie 50 procent, a wydatków - 41 procent, co jest dobrym wynikiem. Inwestycje to 31 procent, jednak należy podkreślić, iż większość zadań rozpoczęła się w połowie roku, zatem ich realizacja będzie widoczna dopiero na koniec 2007 roku.
Sytuacja finansowa gminy jest stabilna, a w wyniku zwiększonych wpływów do budżetu nadwyżka budżetowa zwiększyła się obecnie do ponad 5 mln zł. Gmina Świebodzice w trakcie pierwszego półrocza aktywnie pozyskiwała środki z zewnątrz. Największa dotacja to 800 tys. zł z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi.


28 sierpnia 2007 - Spotkajmy się w Gross-Rosen

Zbliża się rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Z tej okazji zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystościach na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
Uroczystości zaplanowano na 2 września na godzinę 12.00 (zbiórka uczestników na placu przed muzeum o godzinie 11.45). Patronat nad obchodami objęli - ksiądz biskup Ignacy Dec oraz burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz. Główną częścią uroczystości będzie polowa msza św., po której zgromadzeni wezmą udział w złożeniu kwiatów i wieńców pod pomnikiem pomordowanych w obozie. W Rogoźnicy spotkają się przedstawiciel władz, byli więźniowie obozu, kombatanci i harcerze.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w uroczystościach mogą dostać się ma teren byłego obozu autobusem, który wyruszy w niedzielę o godzinie 11.00 spod Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.


28 sierpnia 2007 - Wejściówki - "Wratislavia Cantans"

Przygotowaliśmy dla Państwa, dla naszych wiernych czytelników 12 podwójnych wejściówek na koncerty festiwalowe tegorocznego Festiwalu Wratislavia Cantans.
Są to wejściówki na koncerty w Kliczkowie, Bardzie, Głogowie, Miliczu, Oławie i Zgorzelcu.
Myślimy, że ta propozycja zadowoli prawdziwych melomanów ponieważ taki festiwal odbywa się tylko raz w roku.
Prosimy wejść na stronę i zapoznać się z warunkami uczestnictwa w losowaniu wejściówek - wejdź - zobacz i wyślij


28 sierpnia 2007 - Sesja w czwartek

Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej Świebodzic zaplanowano na 30 sierpnia.
Wśród projektów uchwał znajdują się trzy istotne uchwały dotyczące zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gruntów. Jedna z uchwał dotyczy dużego terenu położonego przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej (ponad 90 ha), w którym wprowadza się funkcję produkcyjno-usługową. Jest to kolejny etap rozszerzania strefy przemysłowej w mieście. Pozostałe dwa plany zagospodarowania będą jedynie uzupełnione o mniej restrykcyjne zapisy dotyczące stosowania ogrzewania przez przyszłych inwestorów.
Radni zajmą się także na sesji zmianami w budżecie oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
Początek sesji - godzina 15.30, sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.


28 sierpnia 2007 - Wybrali przedstawicieli

Dzisiaj w sali narad Urzędu Gminy w Marcinowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-programowe Członków Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy. Na zebraniu podsumowano dotychczasową działalność Zrzeszenia LZS oraz wytyczono dalsze kierunki działania programowego na najbliższy rok. Z uwagi na zbliżający się Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu wybrano również Delegatów, którzy będą reprezentować powiat świdnicki na Zjeździe.
Delegatami na Zjazd Dolnośląski (planowany na 24 listopada 2007) zostali wybrani:
Dudkowski Ryszard - Świdnica, Noworól Leszek - Świdnica, Michalski Tomasz - Świdnica, Podsiadło Henryk - Strzegom, Radkowski Henryk - Strzegom, Dybul Marek - Marcinowice, Wiśniewski Arkadiusz - Marcinowice, Faluta Wiesław - Marcinowice, Bartnik Zbigniew - Żarów, Dominik Janusz - Żarów oraz Zygmunt Worsa - Żarów.


28 sierpnia 2007 - Zmiany w zarządzie

Wczoraj o godzinie 13:00 w siedzibie Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie to miało szczególny wymiar, ponieważ nastąpiły zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia oraz składzie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Prezes Stowarzyszenia Wojciech Murdzek złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Zadeklarował jednak swoje członkostwo w Stowarzyszeniu. Nowym Prezesem Stowarzyszenia został Kondrad Jabłoński. Rezygnację złożył również Wiceprezes Stowarzyszenia Bolesław Olejarczyk. Na jego miejsce powołano Zbigniewa Zduńczyka. W Komisji Rewizyjnej Stanisława Biernackiego zastąpiła Regina Adamska.
Najważniejsza zmiana nastąpiła jednak w Zarządzie Stowarzyszenia. Dyrektor SSIG Leszek Buchowski złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Od czerwca pełni funkcję Prezesa Sudeckiego Centrum Szkoleniowego.


28 sierpnia 2007 - Otwarcie Studia Artystycznego

29 września o godzinie 18.00 w Świdnicy przy ul. Zamkowej 9, odbędzie się oficjalne otwarcie Studia Artystycznego "Katharsis". Dyrektorem S.A.K. jest świdniczanin - Tomasz Sochacki.
Studio Artystyczne "Katharsis" jest skierowane do każdej grupy wiekowej. Pracownie umożliwiają rozwój zarówno w sferze intelektualnej i twórczej, jak i rekreacyjno-rozrywkowej. Jest to miejsce, gdzie dzieci nie tylko spędzają czas poza-lekcyjny, ale uczą się i szkolą swoje umiejętności pod okiem instruktorów. Szeroka oferta pozwoli uczestnikom na dobór właściwych zajęć do swoich umiejętności, zainteresowań i wieku. Oprócz zajęć dla dzieci i młodzieży Studio proponuje zajęcia dla dorosłych takie jak aerobic, a w najbliższej przyszłości taniec towarzyski, salsa i flamenco. Studio będzie prowadzić i organizować imprezy, festiwale, konkursy, koncerty, wystawy malarskie, zajmie się też obsługą muzyczną bankietów i przyjęć.
Więcej o działalności Studia - . . . czytaj więcej
Kontakt - Tomasz Sochacki, Studio Artystyczne Katharsis, tel.0605609301, e-mail: katharsis_studio@interia.pl, GG: 4435086, skype: tomek-katharsis


28 sierpnia 2007 - Korona dla Miss Dobromierza

Po raz jedenasty podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Chleba w Jaworze wybierano Miss targów i Miss Gmin, z których zgłosiły się kandydatki.
Kamila Filipczak - Miss Publiczności, otrzymała zestaw kina domowego, sesję zdjęciową, pakiet darmowego wywołania zdjęć - 50 szt., karnet na dwa obiady.
Jury przyznało jej także tytuł Miss Dobromierza i następujące nagrody: odtwarzacz DVD, pakiet darmowego wywołania zdjęć z plików cyfrowych - 200 szt.


28 sierpnia 2007 - "Bawaria" na festynie w Jaworzynie

1 września na Stadionie Sportowym w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się festyn z okazji 110 - lecia Parafii i Dni polsko-bawarskich.
W programie mecze piłki nożnej i siatkowej, występ Zespołu Tanecznego "Krąg" ze Świdnicy i Stowarzyszenia "Wspierajmy się", loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, kuchnia bawarska i polska, liczne atrakcje dla dzieci, zabawa taneczna.
Festyn organizują: Parafia w Jaworzynie Śląskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy Jaworzyny Śląskiej i Pfeffenhausen oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna.
Projekt wspierają: Urząd Miasta w Jaworzynie Śląskiej, Powiat Świdnicki, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynie Śląskiej. Festyn ma na celu wsparcie funduszu remontowego kościoła św. Józefa w Jaworzynie Śląskiej.


28 sierpnia 2007 - Roboty publiczne

Na początku września Urząd Miejski w Świebodzicach złoży wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy o zatrudnienie kolejnych 20 osób w ramach robót publicznych. Właśnie kończy się umowa kilkudziesięciu osobom.
Obecnie zajęcie dzięki robotom publicznym ma w mieście 45 osób. Wykonują oni głównie prace porządkowe, zlecane przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
To sprzątanie terenów zielonych, chodników i ulic. Spora grupa pracowników pomagała w czasie wakacji przy remontach w placówkach oświatowych.


28 sierpnia 2007 - Coraz mniej czasu

Przypominamy Dolnoślązakom o konieczności wymienienia w tym roku starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Od 1 stycznia 2008 roku książeczkowe dowody osobiste stracą ważność.
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in. załatwić spraw w urzędach, odebrać listu poleconego na poczcie, wziąć kredytu bankowego, załatwić formalności u notariusza, np. sprzedać lub kupić mieszkania, itp.
Zostały 4 miesiące na wymienienie dowodu osobistego. Na Dolnym Śląsku nie dopełniło tego obowiązku aż 380 876 osób. Osoby odkładające złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego na koniec roku powinny liczyć się z tym, że okres oczekiwania na otrzymanie dokumentu będzie wynosił nawet kilka miesięcy.


28 sierpnia 2007 - Sesja Rady Powiatu

29 sierpnia o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu.
Przed podjęciem uchwał radni wysłuchają sprawozdania z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji. Następnie podejmą m.in. uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 rok oraz nadania statutu Liceum Profilowanemu dla Dorosłych Nr III w Świdnicy. Dodatkowo zatwierdzą Regulamin działania Rady Społecznej SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.
Na koniec przed wnioskami i oświadczeniami Radni zmienią uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.


27 sierpnia 2007 - Wybieramy siedem cudów Polski

Zapraszamy czytelników do wzięcia udziału w rozpoczynającej się akcji prowadzonej przez dziennik "Rzeczpospolita", akcji zatytułowanej "Wybieramy siedem cudów Polski".
"Sto milionów ludzi na całym świecie głosowało niedawno na siedem współczesnych cudów świata. Wyniki plebiscytu ogłoszono uroczyście siódmego lipca w Lizbonie. Zwyciężyły Wielki Mur w Chinach, jordańskie miasto Petra, brazylijski posąg Chrystusa Odkupiciela, zaginione miasto Inków Machu Picchu w Peru, meksykańska piramida z Chichén Itzá, rzymskie Koloseum oraz mauzoleum Tadż Mahal w Indiach.
Teraz czas wybrać siedem cudów Polski - najważniejsze, najładniejsze, najciekawsze obiekty w naszym kraju. Na początek ogłaszamy nabór kandydatów - każdy może zgłosić budowlę, która jego zdaniem zasługuje na miano cudu Polski. Chodzi o obiekty wyróżniające się ze względu na historię, konstrukcję, walory estetyczne. Nie istotny jest czas ich powstania, funkcja, położenie czy wielkość. To może być przecież szacowna katedra na Wawelu, ale i budzący kontrowersje Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Może być zamek krzyżacki w Malborku, ale i drewniana cerkiew w Beskidach. Może być most Poniatowskiego w Warszawie, ale i pomnik Stoczniowców w Gdańsku lub Kanał Augustowski na Mazurach. Kandydatów widzimy wielu."
Mimo iż w naszym powiecie mamy wiele ciekawych i cennych obiektów to proponujemy skupić się na jednym. Myślimy o Kościele Pokoju w Świdnicy. Uważamy, że w tym plebiscycie padnie tak wiele propozycji, że szkoda by było, by inne propozycje utonęły pośród tysięcy jakie tam padną. 13 grudnia 2001 roku Kościół Pokoju wpisany został na listę światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO.
Wejdź na stronę plebiscytu i zagłosuj


27 sierpnia 2007 - Podejrzany ukrył się w szafie

Świdniccy policjanci zatrzymali 38 - letniego mężczyznę podejrzanego o spowodowanie alarmu bombowego. Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy został poinformowany przez jedną z mieszkanek, że nieznany mężczyzna telefonicznie zagroził jej wysadzeniem budynku wielorodzinnego, znajdującego się na terenie miasta, w którym mieszka dziewięć rodzin.
Na miejsce niezwłocznie skierowano policjantów. Funkcjonariusze wyprowadzili na zewnątrz 13 osób. Podczas sprawdzania budynku, w którym miała być podłożona bomba, w jednym z mieszkań policjanci znaleźli ukrytego w szafie mężczyznę. Okazało się, że 38 - letni mieszkaniec tego budynku był pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało u niego 0,55 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna już wcześniej miał się odgrażać sąsiadom, że wysadzi budynek w powietrze. Został on zatrzymany do wytrzeźwienia i wyjaśnienia okoliczności całego zdarzenia.


27 sierpnia 2007 - Rzeźbiarze w Strzegomiu

W Strzegomiu realizowane są dwa ważne przedsięwzięcia kulturalne. Jednym z nich jest plener rzeźbiarski, który odbywa się w zakładzie kamieniarskim Zenona Kiszkiela. Plener trwa od 14 sierpnia i bierze w nim udział pięciu wybitnych artystów rzeźbiarzy. Są wśród nich - Adam Wyspiański, który pełni jednocześnie funkcję komisarza pleneru, Bronisław Krzysztof, Janusz Tkaczuk, Marcin Łuczkowski oraz Winicjusz Stoksik. To już drugie tego typu spotkanie artystów. Pierwsze odbyło się w zeszłym roku, a jego rezultaty można podziwiać do dziś. Są nimi rzeźby wykonane przez Adama Wyspiańskiego i Marcina Łuczkowskiego. Dzieła te znalazły swoje miejsce przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
Wszyscy artyści przygotowują rzeźby z granitu, choć wielu z nich zazwyczaj rzadko pracuje na tym materiale. Każdy z rzeźbiarzy prezentuje zupełnie inny rodzaj postrzegania artystycznego, dlatego już teraz strzegomianie mogą przygotować się na niezwykłe przeżycia. Efekty prac artystów będzie można podziwiać podczas Festynu Kamienia, który odbędzie się 8 września. Drugim przedsięwzięciem realizowanym w Strzegomiu, które także związane jest z rzeźbą, jest Pomnik Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego, który stanie w Wałbrzychu. W tym celu zawiązano stowarzyszenie, na którego czele stanął Grzegorz Zalewski, sztygar górniczy i entuzjasta tradycji górniczych. Piotr Kruczkowski, prezydent Wałbrzycha, objął patronat nad budową pomnika, a mecenat zgodzili się pełnić: artystyczny - Zbigniew Horbowy, rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, menadżerski - Henryk Placek, kanclerz Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Swoje powodzenie przedsięwzięcie zawdzięcza w dużej mierze osobie senatora Romana Ludwiczuka, który zaangażował się w jego realizację.
Pomnik zaprojektował Alojzy Grot z Wrocławia. Będzie składał się on z siedmiu monumentalnych postaci granitowych, nad których wykonaniem, pracują kamieniarze Jan Krzeszowiec i Wiesław Rokita. Uroczyste przekazanie pomnika nastąpi podczas Festynu Kamienia.


27 sierpnia 2007 - Tomasz Hrynacz

W dziale naszego serwisu "Poezja - Felieton - Reportaz - Satyra" zamieściliśmy fragmenty twórczości kolejnego świdniczanina.
Tomasz Hrynacz to Poeta, laureat wielu nagród. Publikował między innymi w paryskiej "Kulturze", "Kresach", "Frondzie", "Odrze", "Res Publice Nowej", "Kwartalniku Artystycznym", "Czasie Kultury", "Twórczości". Ostatnio jego wiersze znalazły się w amerykańskiej antologii polskiej poezji "Contemporary Writes of Poland".
Fragmenty twórczości Tomasza Hrynacza - >>> zobacz
Czekamy na kolejne sylwetki ludzi piszących, mieszkających czy też pochodzących z powiatu świdnickiego. Czekamy też na zgłoszenia ludzi fotografujących aby zamieścili swoje zdjęcia w Wielkiej Galerii Dziennika.


27 sierpnia 2007 - "Uczeń na wsi"

Wójt Gminy Świdnica zaprasza rodziców i prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych do składania wniosków na dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "Uczeń na wsi" realizowanego ze środków PFRON.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Świdnica, posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1078,92zł w roku 2007. Szczegóły składania wniosków - >>> zobacz


27 sierpnia 2007 - Turniej Piłki Plażowej

26 sierpnia, na zakończenie sezonu plażówki, odbył się już trzeci organizowany przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji "Turniej Siatkówki Plażowej".
Do zawodów zgłosiło się podobnie jak miesiąc temu aż 17 drużyn, nie tylko ze Świdnicy ale również z Wrocławia, Jawora, Strzegomia. Zespoły grały w dwóch kategoriach wiekowych - gimnazja i open. Dwie pary dziewcząt, które zgłosiły się do turnieju zagrały z gimnazjalistami. A oto cztery najlepsze pary w swoich kategoriach:
Gimnazja: 1 - Michał Pękalski, Piotr Orzechowski, 2 - Samoobrona, 3 - Ola Małodobraa, Paulina Gryguć, 4 - Magda Kukla, Ania Piguła. Open: 1 - Michał Tomiałowicz, Maciej Nawrot, 2 - Tomasz Chlipalski, Marcin Wójciak, 3 - Robert Cyburt, Robert Kowalski (Wrocław), 4 - Krzysztof Ruciński, Jarosław Żyłka (Strzegom). Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary.


27 sierpnia 2007 - Książęce regaty żeglarskie

Ruszają zapisy na "Książęcy Szkwał" - regaty żeglarskie organizowane w ramach Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. V Regaty o Puchar Prezydenta Świdnicy w klasie OMEGA w systemie przesiadkowym rozegrane zostaną w Sławie 21-23 września.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 września (decyduje kolejność zgłoszeń). Wpisowe od osoby biorącej udział w regatach wynosi 204 zł (zaliczka w wys. 200 zł od załogi płatna przy zapisach) i obejmuje, dwa noclegi, wyżywienie, czarter łodzi oraz zabezpieczenie regat.
Na regaty mogą się również wybrać kibice. Ich koszt uczestnictwa wynosi 150 zł (zaliczka 50 zł) i obejmuje noclegi oraz wyżywienie. Dla uczestników i kibiców przewidziano noclegi w domkach murowanych z pełnym węzłem sanitarnym oraz aneksem kuchennym. Na zakończenie regat zorganizowana zostanie wielka biesiada żeglarska.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Edyta Czerniec z Departamentu Rozwoju Gospodarczego (pok. 318, III p., Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, Świdnica), tel. 074 8562-917.


27 sierpnia 2007 - Praca

Gminne Centrum Informacji w Strzegomiu ma nowe informacje dla osób poszukujących pracy. Poszukiwane są osoby do pracy jako opiekunowie osób starszych.
Osoby takie powinny posiadać podstawową znajomość języka niemieckiego, doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, mile widziane jest przygotowanie medyczne lub pokrewne. Zarobki 700€ - 1100 € miesięcznie, wyżywienie i zakwaterowanie bezpłatne.
GCI zaprasza także na rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami firmy LG Philips LCD Poland Sp.z.o.o. Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia od godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
Bliższe informacje na temat tych i innych ofert można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji Stowarzyszeniu Euro - Partner, Urząd Miejski Strzegom pokój, 30 telefon (074) 85-60-526.


26 sierpnia 2007 - Świdniczanie mierzą wysoko

Wczoraj rozegrana została kolejna runda spotkań o mistrzostwo IV ligi piłki nożnej.
Polonia-Sparta Świdnica w swoim czwartym meczu nie dała żadnych szans piłkarzom z Wąsosza. Polonia/Sparta Świdnica - Orla Wąsosz 3:1. Mimo iż świdniczanie maja rozegrany jeden mecz mniej to zajmują drugie miejsce z tą samą ilością punktów co prowadzący w tabeli BKS Bobrzanie Bolesławiec.
Nie wiedzie się natomiast AKS-owi Strzegom. We wczorajszym meczu nie zdołali dołożyć nic do jedynego punktu jaki mają na swoim koncie i nadal zajmują 16 miejsce w tabeli rozgrywek. BKS Bobrzanie Bolesławiec - AKS Strzegom 2:1


26 sierpnia 2007 - Liga okręgowa

W rozegranych dzisiaj meczach o mistrzostwo ligi okręgowej padły następujące wyniki:
Victoria Świebodzice - Nysa Kłodzko 2:0
Grom Witków - Biały Orzeł Mieroszów 4:4
Stal Świdnica - Sparta Ziębice 3:1
Polonia Bystrzyca Kłodzka - Polonia/Sparta Świdnica 3:3
W tabeli rozgrywek prowadzi zespół Victorii Świebodzice, szósta jest Polonia/Sparta II Świdnica, Stal Świdnica zajmuje 11 miejsce a na 14 miejscu jest Grom Witków.


26 sierpnia 2007 - Piłkarska klasa A

W dzisiejszej kolejce spotkań w piłkarskiej klasie A padły następujące wyniki:
Zieloni Mokrzeszów - Victoria II Świebodzice 2:2
Zjednoczeni Żarów - Skalnik Czarny Bór 4:0
Unia Jaroszów - Włókniarz Głuszyca 0:1
Czarni Wałbrzych - Juventur Wałbrzych 1:0
Górnik Gorce - Granit Roztoka 3:0
Iskra Witków Śląski - Sudety Dziećmorowice 3:7
LKS Bystrzyca - Zieloni Mrowiny 2:2
Gwarek Wałbrzych - MKS Karolina Jaworzyna 2:0


26 sierpnia 2007 - Zjazd absolwentów

Absolwentów "Mechanika"
zapraszamy do uczestnictwa w obchodach
60 lecia
Zespołu Szkół Mechanicznych
zjazd 22-23 września 2007 roku

www.zsm.swidnica.pl


26 sierpnia 2007 - Pogaduchy w Krzyżowej

W każdy 1-szy poniedziałek miesiąca w Fundacji "Krzyżowa" odbywają się dyskusje o aktualnych tematach dotyczących: rolnictwa, przemysłu spożywczego i przetwórczego. Tematem spotkania 3 września o godzinie 19.00 jest wieprzowina, potencjał tkwiący w trzodzie chlewnej, czyli jak wyprodukować optymalne mięso wieprzowe. Największy popyt i podaż na wieprzowinę, w tym również na wieprzowinę ekologiczną, istnieje w Europie Środkowej.
Piotr Janiszewski -pracownik Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Poznaniu będzie prelegentem najbliższego spotkania i opowie o wynikach najnowszych badań na temat optymalnej produkcji wieprzowiny.


26 sierpnia 2007 - Działają

W Strzegomiu istnieje organizacja, której celem jest pomoc osobom niewidomym. Tą organizacją jest strzegomskie koło Polskiego Związku Niewidomych, którego prezesem jest Eugeniusz Krysiak. Związek zrzesza ponad 60 osób i zajmuje się pomocą w specjalistycznej rehabilitacji. Wśród tych działań należy wymienić naukę pisma Braila i orientacji przestrzennej poprzez turnusy organizowane przez Polski Związek Niewidomych. Związek dba także o najbardziej potrzebujących poprzez przekazywanie pochodzących z Banku Żywności artykułów spożywczych. Organizacja pozyskuje ponadto sprzęt rehabilitacyjny dla potrzebujących, m.in. białe laski, mówione zegarki, budziki, lupy i folie powiększające. Przy kole działa także biblioteka dla niewidomych, a w planach jest umożliwienie korzystania niewidomym ze specjalnie dla nich przeznaczonego programu komputerowego.
Szczególną opieką organizacja otacza najmłodszych. To z myślą o nich organizowane są bezpłatne turnusy. Ważną inicjatywą są spotkania integracyjne z okazji obchodów Dnia Białej Laski, czyli święta osób niewidomych, które obchodzone jest 15 października. W tym dniu niewidomi przypominają społeczeństwu o swoich problemach i apelują o wsparcie swoich działań.
W tym roku koło uruchomiło dyżury, w czasie których na osoby potrzebujące pomocy oraz zainteresowane działalnością organizacji, czeka pracownik etatowy. Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 9.00 do 14.00. Siedziba związku mieści się w Strzegomiu przy ul. Paderewskiego 36. Telefon kontaktowy - (074) 855-13-41.


25 sierpnia 2007 - Finał drużyn osiedlowych

Dzisiaj na boisku ŚOSiR w Świdnicy odbył się Finał Turnieju drużyn osiedlowych w piłce nożnej. Zawody były podsumowaniem miesięcznej akcji "Lato 2007", w ramach której co tydzień na innym świdnickim osiedlu prowadzone były gry i zabawy rekreacyjne oraz turniej piłki nożnej. I właśnie zwycięskie reprezentacje osiedli dotarły do finału.
W turnieju zwyciężyła drużyna "Farciarze" z Osiedla Zarzecze, wyprzedziła ona "Bażanty" z Osiedla Zawiszów, "Pajace" z boisk przy SP 8 oraz "Real" z Osiedla Młodych.
Królem strzelców został Paweł Sieroń z drużyny Farciarzy. Organizatorem finału był Młodzieżowy Dom Kultury przy współpracy ze Świdnickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Kilka zdjęć z finału a także zdjęcia z rozgrywek drużyn dziecięcych - >>> zobacz


25 sierpnia 2007 - Kowalczykowie w pierwszej dziesiątce

Na międzynarodowych zawodach w WKKW rozegranych w Sopocie LKS Stragona Strzegom reprezentowało aż pięciu zawodników. Anna Kowalczyk, Janusz Kowalczyk, Katarzyna Olech, Piotr Bujak i Marek Rozwadowski przez trzy dni rywalizowali w gronie 33 zawodników. Najlepsza z naszej piątki okazała się Anna Kowalczyk na Enymanie - 49,4 pkt. po ujeżdżeniu, zerowy przejazd próby terenowej i 2 zrzutki na parkurze dały dobre siódme miejsce w końcowej klasyfikacji.
Janusz Kowalczyk na Oratorze po niezbyt dobrym początku - 63,1 pkt. na ujeżdżeniu dawało 26 miejsce - bezbłędnie przejechał cross i minimalnie przekraczając normę czasową awansował na 11 miejsce. Bezbłędnie i w czasie przejechany parkur dał na koniec zawodów 10 pozycję oraz III licencje.
Katarzyna Olech na Herodesie po ujeżdżeniu była 12 z wynikiem 52,5 pkt. 65,6 pkt. za próbę terenową (22 pozycja) oznaczały spory spadek w klasyfikacji - na 21 miejsce. Bezbłędnie przejechany parkur i suma punktów z dwóch poprzednich konkursów dały na koniec 17 pozycję.
Piotr Bujak na Tresce rywalizację rozpoczął od 24 miejsca na ujeżdżeniu (62,5 pkt.) Problemy na trasie próby terenowej nie pozwoliły na poprawę tej lokaty po dwóch dniach (63,2 pkt., 21-y na crossie). Trzeciego dnia na parkurze też nie obyło się bez błędów. 14,0 pkt. za parkur dało łącznie 170,7 pkt. i 22 pozycję w klasyfikacji końcowej zawodów.
Marek Rozwadowski na koniu Dama po niezłym ujeżdżeniu 57,5 pkt. (18 pozycja) nie ukończył próby terenowej.


25 sierpnia 2007 - Sesja Rady Powiatu

29 sierpnia o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu.
Przed podjęciem uchwał radni wysłuchają sprawozdania z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji. Następnie podejmą m.in. uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 rok oraz nadania statutu Liceum Profilowanemu dla Dorosłych Nr III w Świdnicy. Dodatkowo zatwierdzą Regulamin działania Rady Społecznej SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.
Na koniec przed wnioskami i oświadczeniami Radni zmienią uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.


25 sierpnia 2007 - "Psi problem"

Świebodzice, jak większość miast w Polsce, borykają się z "psim problemem". Zanieczyszczone chodniki i trawniki w centrum miasta, mimo pracy służb porządkowych, wciąż pozostają niechlubną wizytówką. A wszystko to za sprawą niefrasobliwych właścicieli czworonogów, którzy nie tylko wyprowadzają je za potrzebą do centrum, ale wręcz wypuszczają samopas, a te załatwiają się tam, gdzie im przyjdzie ochota. Od września w mieście podjęte będą różnego rodzaju działania, aby tę sytuację zmienić. Inicjatorem zajęcia się tym problemem była Komisja Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Świebodzic.
- Chcemy rozpocząć akcję edukacyjną, zarówno w stosunku do dzieci i młodzieży, jak i samych właścicieli - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Będą to np. spotkania ze świadomymi opiekunami zwierząt czy akcja rozdawania pakietów sanitarnych do sprzątania po swoim pupilku.
Swoje działania zaostrzy także Straż Miejska. Strażnicy będą zwracać szczególną uwagę na to, jak właściciele zajmują się psem. Będą surowe mandaty za zanieczyszczanie chodników, niewykluczone także, że wzorem lat ubiegłych przeprowadzona zostanie akcja wyłapywania wałęsających się po mieście czworonogów. Kilka lat temu strażnicy zewidencjonowali posiadaczy psów w Świebodzicach. Według tych danych jest ich 2.200.


25 sierpnia 2007 - Wspólne działania

21 sierpnia w Ostravie w Republice Czeskiej odbyło się szkolenie na temat Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. W tym dwujęzycznym szkoleniu, finansowanym ze środków Unii Europejskiej wzięli udział także przedstawiciele gminy Jaworzyna Śląska oraz przedstawiciel gminy partnerskiej: Teplic nad Metują - Zastępca Starosty Pan Jiri Kohl. Był to wstęp do opracowania priorytetów tych gmin w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiej Współpracy Transgranicznej w latach 2007 - 2013.
Spotkanie było także okazją do przekazania gratulacji i życzeń z okazji 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Teplicach nad Metują, którą to rocznicę mieszkańcy Teplic będą obchodzić 1 września. Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz złożył na ręce Starosty Jiri Kohla list gratulacyjny skierowany do władz miasta, nauczycieli oraz uczniów szkoły w Teplicach nad Metują.


24 sierpnia 2007 - Pieniądze dla nauczycieli

Wojewoda Dolnośląski Krzysztof Grzelczyk otrzymał dziś decyzję Ministra Finansów dotyczącą wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.
Decyzja jest odpowiedzią na wystąpienie wojewody do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o przyznanie na ten cel 736 tysięcy złotych.
W poniedziałek wojewoda przekaże pieniądze samorządom, skąd trafią do szkół.


24 sierpnia 2007 - Mistrzostwa Dolnego Śląska w ujeżdżeniu

W dniach 18-19 sierpnia na torze wyścigów konnych we Wrocławiu odbyły się ZOO w ujeżdżeniu. Równocześnie rozegrane zostały Mistrzostwa Dolnego Śląska i eliminacje do Mistrzostw Polski Młodych Koni, nie zabrakło na nich zawodników LKS Stragona Strzegom.
Z powodu dużej frekwencji zawodników konkursy odbywały się na dwóch czworobokach. W sobotę rozegrano aż 15 klas od L do CC. Klasa L obsadzona była dość skromnie. Rywalizowały w niej zaledwie trzy zawodniczki, w tym jedna na kucu.
W rundzie P-1,2,3 obejrzeć mogliśmy 15 par. Od pierwszego konkursu zdecydowanie prowadziła w nim Katarzyna Konarska z LKS Stragona Strzegom na czteroletniej śląskiej klaczy Barbarella osiągając łączny wynik 197,180%.
Runda P to także Mistrzostwa Dolnego Śląska w kategorii juniorów. Zwyciężyła w nich Karolina Poręba na Sanibel Island z wynikiem 186,287% z klubu OSKiH Sobin. Reprezentantka Stragony Żaneta Obidowska na Hazardzie zajęła nich czwarte miejsce.
Rundę N wygrała Martyna Musiał na Cytrusie z klubu KJ Baskil Goduszyn z wynikiem 187,160% przed Agatą Świechowicz na Optimus K z klubu KJ Brzózki z wynikiem 185,923% i Katarzyną Konarską na Metylanie (LKS Stragona Strzegom) z wynikiem 184,272%. Martyna Musiał została również Mistrzynią Dolnego Śląska w kategorii Młodych Jeźdźców.
Kolejne dwie zawodniczki wystartowały w Klasie L Karolina Augustyn na koniu Lewus była druga wśród dużych koni (wynik 116,875%, wystartowały 2 zawodniczki), a Małgorzata Borysiuk na Filusiu uzyskała wynik 106,251% (startowała tylko jedna zawodniczka).


24 sierpnia 2007 - Dni Świebodzic coraz bliżej

Tegoroczne święto miasta potrwa tradycyjnie 3 dni, ale tym razem świętujemy we wrześniu. Od 7 do 9 września na świebodziczan czeka mnóstwo atrakcji związanych z koncertami, rodzinnymi zabawami i rekreacją.
Jak wiadomo, gwiazdami tegorocznych Dni będą: zespół Blue Cafe, Mezo z Kasią Wilk oraz czeski zespół Princess, replika legendarnej grupy QUEEN.
Już dziś zapraszamy świebodziczan i mieszkańców powiatu świdnickiego na obiekty sportowe przy ul. Rekreacyjnej. Jednocześnie informujemy, że w tych dniach zarówno ulica Rekreacyjna jak i Polna będą zamknięte dla ruchu. Radzimy pozostawić auta w innym miejscu i przespacerować się na stadion.


24 sierpnia 2007 - Festyn Kamienia już wkrótce

8 września odbędzie się Festyn Kamienia. Jest to jedyna tego typu impreza w Polsce, ciesząca się wciąż niesłabnącym powodzeniem. Okolice Strzegomia słyną z bogatych złóż granitu i bazaltu, które mają szerokie zastosowanie w kamieniarstwie nagrobkowym, budownictwie i rzeźbiarstwie. Prace naszych rzemieślników, rzeźbiarzy i grawerów, którzy pracują z wykorzystaniem strzegomskiego kamienia, znane są na terenie całego kraju, a także poza jego granicami. Przypomnijmy, że ze strzegomskiego kamienia wykonana została kolumna Zygmunta Augusta w Warszawie, warszawski Pomnik Bohaterów Getta, Pomnik Obrońców Westerplatte oraz Pomnik Tiergarten w Berlinie.
Na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 330 firm z branży kamieniarskiej, co pozwala wysunąć wnioski, że znaczna część mieszkańców żyje z kamienia. Pracownicy firm kamieniarskich gminy Strzegom mają także swoje święto. Już od pięciu lat jest nim Festyn Kamienia, w którego organizację zaangażowany jest Urząd Miejski w Strzegomiu, redakcja dwumiesięcznika "Świat Kamienia" oraz Stowarzyszenie Kamieniarzy Ziemi Strzegomskiej. Impreza ma na celu integrację środowisk związanych z wydobyciem i obróbką kamienia z lokalną społecznością, a także promocję miasta i wiodącej gałęzi przemysłu na jego terenie.
Organizatorzy festynu dbają o to, aby nie zabrakło atrakcji. W poprzednich latach podczas imprezy występowały takie gwiazdy polskiej estrady, jak Paweł Kukiz, Maryla Rodowicz, Elektryczne Gitary, czy Hey. W tym roku również zadbano o to, aby przyciągnąć na festyn sporą publiczność.
Organizatorzy liczą bowiem na to, że główną zachętą będą Mistrzostwa Polski STRONG MAN 2007, które będą stanowić istotną część imprezy. Mistrzostwa zostaną rozegrane na dolnej płycie stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji, a w zmaganiach weźmie udział 16 najsilniejszych Polaków. Całość będzie transmitowana przez TVN.


24 sierpnia 2007 - Rumcajs w Powiecie Świdnickim

Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa wraz z Dyrektor Biura ds. Europejskich i Promocji Powiatu Anną Borowską przebywali ostatnie dwa dni w czeskim mieście Jičinie, gdzie spotkali się z tamtejszym Wicestarostą Richardem Konířem. Efektem rozmów jest zgoda władz Jičina na napisanie wspólnego projektu unijnego i zawarcie w przyszłości porozumienia o współpracy między naszymi regionami.
- "Od dawna szukaliśmy partnera po stronie czeskiej, do celów realizacji wspólnych projektów z udziałem środków unijnych z Funduszu Małych Projektów Interreg III A." - wyjaśnia Starosta Zygmunt Worsa. - " Muszę przyznać, że nie było to łatwe. Praktycznie wszystkie przygraniczne miejscowości czeskie prowadzą już taką współpracę i posiadają miasta partnerskie po stronie polskiej. Okazało się, że Jičin nie ma partnera z Polski i chętnie rozpocznie współpracę z naszym powiatem." - cieszy się Starosta. Jak wiadomo Jičin jest miastem bajki, znanym z obecności rodziny Rumcajsa. Rokrocznie odbywa się tam we wrześniu kulturalny festiwal pn. "Jičin - Miasto Bajki". Zawsze w pierwszej połowie września Starosta Jičina przekazuje klucz do bram miasta dzieciom.
-" Dzieci z całej okolicy mogą wtedy zacząć świętowanie: tańczą, bawią się w teatr, biorą udział w warsztatach malarskich i twórczych. Pilnują także dorosłych, aby byli grzeczni, nie palili papierosów, byli dla siebie mili, kochali się i czynili dobro. Jest wspaniała zabawa." - opowiadał podczas spotkania Wicestarosta Jičina Richard Koníř Region, w którym znajduje się Jičin nazywany jest Czeskim Rajem. Zamki i pałace, skalne miasta, architektura ludowa - to wszystko czeka na turystów i gości odwiedzających Czeski Raj.
-"Jako początek naszej współpracy będziemy chcieli napisać wspólny projekt kulturalny. Chciałbym przenieść czeski festiwal bajki z Jičina do Świdnicy. Byłoby to niesamowite wydarzenie szczególnie dla najmłodszych." - mówi Starosta Zygmunt Worsa. Festiwal Bajki rozpoczyna się już 11 września i potrwa aż 6 dni do 16 września.


24 sierpnia 2007 - Nowy rok szkolny

3 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Na terenie powiatu świdnickiego policjanci przystąpili do kontroli w rejonach szkół pod kątem prawidłowości oznakowania poziomego i pionowego ciągów komunikacyjnych oraz stanu technicznego urządzeń zabezpieczających ruch. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w oznakowaniu i działaniu urządzeń zostaną powiadomione właściwe zarządy dróg i komunikacji oraz administrator szkoły.
Akcja "Bezpieczna droga do szkoły" ma na celu przede wszystkim: eliminowanie zagrożeń i zapewnienie bezpiecznego poruszania się dzieci po drogach (zwłaszcza w rejonach placówek szkolnych), przypomnienie uczestnikom ruchu drogowego o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa - przede wszystkim w rejonach szkół i przedszkoli (przejścia dla pieszych, skrzyżowania), przekazanie dzieciom i ich rodzicom podstawowych informacji nt. ogólnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Umundurowani funkcjonariusze Policji będą zabezpieczać miejsca dość do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a ponadto będą uczestniczyć w spotkaniach z dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami w czasie których omówione zostaną różne zagrożenia oraz sposoby ich unikania.


24 sierpnia 2007 - Wizyta w Kazincbarcika

Rozmowy o dalszej współpracy zdominują czterodniową wizytę na Węgrzech delegacji ze Świdnicy. Do partnerskiego miasta Świdnicy - Kazincbarcika - w piątek, 24 sierpnia, wyjeżdżają prezydent Wojciech Murdzek, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Świło oraz Jerzy Legut, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego. Zaproszenie skierowały władze węgierskiego miasta w związku z uroczystościami poświęcenia Kościoła Świętej Rodziny. W trakcie wizyty władze Świdnicy chcą rozmawiać również o zacieśnieniu współpracy m.in. gospodarczej (inwestycje, współpraca ze świdnickimi przedsiębiorcami), kulturalnej, czy też wymianie uczniów.
Kazincbarcika to liczące 38 tys. mieszkańców miasto przemysłowe. Porozumienie o współpracy kulturalnej oraz gospodarczej zostało zawarte w marcu 1999 r. Zainicjowała je pomoc Węgrów podczas powodzi stulecia w 1997 r. Świdnica otrzymała wówczas od węgierskiego partnera pomoc materialną m.in. w postaci środków chemicznych przeznaczonych do dezynfekcji zalanych studni. Kazincbarcika położone jest w regionie Borsod-Abauj-Zemplen w północno-wschodniej części Węgier nad rzeką Sajo. Powstało w 1949 roku na bazie trzech wsi, co było związane z budową olbrzymiego kompleksu chemicznego Borsod, który zajmuje się przetwórstwem węgla brunatnego.


24 sierpnia 2007 - Festiwalu "Blues nad Bobrem"

Brawa dla naszych bluesmanów - zespół No Business, znany dobrze świebodzickiej publiczności, wystąpił na prestiżowym "XVII Międzynarodowym Festiwalu Blues nad Bobrem", który w sierpniu odbył się w Bolesławcu.
Festiwal trwał kilka dni, a jednym z jego elementów był przegląd zespołów z całej Polski, grających muzykę z pogranicza blues i rocka. W tym przeglądzie zaprezentowała się właśnie kapela ze Świebodzic, grając utwory z własnego repertuaru oraz swoją aranżację nieśmiertelnego przeboju Tadeusza Nalepy "Kiedy byłem małym chłopcem".
Jak dowiedzieliśmy się od przyjaciół zespołu, występ No Business został ciepło przyjęty a wszyscy, którzy przyszli na koncert, bawili się świetnie.
Po występie zespół otrzymał od organizatora propozycję zagrania koncertu w klubie festiwalowym Skafander. Serdecznie gratulujemy.


23 sierpnia 2007 - Zagrają w Świdnicy

Drugoligowe drużyny z Polski i Litwy wezmą udział w Memoriale im. Henryka Zająca w piłce koszykowej, który rozegrany zostanie w Świdnicy w przyszły piątek, 31 sierpnia i potrwa do niedzieli, 2 września.
- Świdnica jest znana z dobrych siatkarzy i meczów siatkarskich na wysokim poziomie. Sądzę, że świdnicka widownia może również liczyć na dobre widowiska koszykarskie. Działa tu ciekawa drużyna - Śnieżne Wrony, z którą zacięte mecze toczył mój syn. Dlatego przyjąłem zaproszenie od władz Świdnicy i z chęcią pomagam przy organizacji towarzyskiego turnieju - mówi Jarosław Zyskowski, znany koszykarz i trener, ostatnio drużyny VB Leasing Siechnice, którą wprowadził do II ligi.
- Memoriał im. Henryka Zająca jeszcze nie miał tak dużej rangi. Będziemy gościć drużyny seniorów, które mają szanse na awans do koszykarskiej I ligi. Zmagania sportowców będą miały prestiżowe znaczenie, ale mocni rywale z pewnością nie będą traktowali się ulgowo - uważa Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy.
Jak zapowiada Jarosław Zyskowski kibice mogą się spodziewać ciekawej gry na bardzo wysokim poziomie. Szczegółowy program turnieju - >>> zobacz


23 sierpnia 2007 - III Grand Prix MTB Solidarności

1 września na terenie żwirowni w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się III Grand Prix MTB Solidarności. Wyścig ten jest zaliczany do challenge'u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego i Polskiego Związku Kolarskiego. Oprócz zawodników z całej Polski organizatorzy spodziewają się także kolarzy z Republiki Czeskiej. Wyścig jest organizowany po raz trzeci, lecz pierwszy raz ma rangę ogólnopolską.
Zapisy zawodników w poszczególnych kategoriach zaczynają się o godzinie 8.15, a start wyścigu planuje się na 10.30.
Dla członków NSZZ "Solidarność" oraz mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska zostanie rozegrany osobny wyścig bez konieczności uiszczania wpisowego. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody, także pieniężne.
Wyścig organizują: KZ NSZZ "S" przy ZPS "Karolina", Sekcja Kolarska MKS "Karolina" oraz SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej. Zapraszamy do kibicowania zawodnikom i czynnego udziału w wyścigach.


23 sierpnia 2007 - Dyrektor SP ZOZ w Gazecie Prawnej

W dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej - największym dzienniku prawno - gospodarczym, który prezentuje przedsiębiorcom, menedżerom i specjalistom najświeższą, profesjonalną informację, ukazał się wywiad z Jackiem Domejko - dyrektorem SP ZOZ w Świdnicy oraz Przewodniczącym Forum Dyrektorów Szpitali Związku Powiatów Polskich.
W Artykuke znajdą Państwo odpowiedzi na 3 pytania Pani Dominiki Sikory:
1. W jaki sposób ograniczenie czasu pracy lekarzy do 48 godzin tygodniowo wpłynie na pracę szpitali?
2. Lekarze zapowiadają, że nie będą podpisywać tzw. klauzuli opt-out, wydłużającej czas pracy do 78 godzin tygodniowo. Czy robią to po to, żeby wywalczyć wyższe stawki?
3. Również dyżury mają być wliczone do normalnego czasu pracy. Czy to nie spowoduje jeszcze większych braków kadrowych w szpitalach?
zapraszamy do lektury - . . . czytaj więcej


23 sierpnia 2007 - Książęce regaty żeglarskie

Ruszają zapisy na "Książęcy Szkwał" - regaty żeglarskie organizowane w ramach Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. V Regaty o Puchar Prezydenta Świdnicy w klasie OMEGA w systemie przesiadkowym rozegrane zostaną w Sławie 21-23 września.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 września (decyduje kolejność zgłoszeń). Wpisowe od osoby biorącej udział w regatach wynosi 204 zł (zaliczka w wys. 200 zł od załogi płatna przy zapisach) i obejmuje, dwa noclegi, wyżywienie, czarter łodzi oraz zabezpieczenie regat.
Na regaty mogą się również wybrać kibice. Ich koszt uczestnictwa wynosi 150 zł (zaliczka 50 zł) i obejmuje noclegi oraz wyżywienie. Dla uczestników i kibiców przewidziano noclegi w domkach murowanych z pełnym węzłem sanitarnym oraz aneksem kuchennym. Na zakończenie regat zorganizowana zostanie wielka biesiada żeglarska.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Edyta Czerniec z Departamentu Rozwoju Gospodarczego (pok. 318, III p., Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, Świdnica), tel. 074 8562-917.


23 sierpnia 2007 - Wydłużony termin składania wniosków

Wójt Gminy Świdnica informuje, że w związku z informacją Kuratorium Oświaty o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych (kl. 0, I, II, III szkoły podstawowej) oraz jednolitych strojów (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów) - rodzice i prawni opiekunowie, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto, mogą jeszcze składać wnioski w szkole, do której uczęszcza dziecko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2007 roku.
Formularze wniosków są do pobrania w placówkach oświatowych.


23 sierpnia 2007 - Nie ma jak Granit

Trzy zwycięstwa w trzech meczach pozwoliły Granitowi Rogoźnica zwyciężyć w V Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Strzegomia. Wzięły w nim udział Ludowe Kluby Sportowe z gminy Strzegom.
W niedzielę, 12 sierpnia - na tydzień przed finałami - rozegrano eliminacje. Do turnieju głównego awansowały: Unia Jaroszów (bez konieczności rozgrywania meczu - przeciwnik z Tomkowic nie zebrał składu), Herbapol Stanowice, wygrywając z Huraganem Olszany 5:2 oraz Orzeł Goczałków, pokonując ekipę z Kostrzy 4:1.
W finałowej rozgrywce do tych trzech zespołów dołączył gospodarz i - według opinii wielu osób, główny faworyt do zwycięstwa w całym turnieju - Granit Rogoźnica. Przypomnijmy, że zawodnicy Granitu bronili tytułu sprzed roku, kiedy to wygrali w Goczałkowie. Jak się później okazało najważniejszym spotkaniem zawodów, które śmiało można uznać za nieoficjalny finał był pojedynek pomiędzy Rogoźnicą a Stanowicami. Skromna, aczkolwiek, wygrana 1:0 miejscowych dała im upragnioną wiktorię w całodziennych rozgrywkach. Stanowice zajęły ostatecznie drugą lokatę, Unia Jaroszów trzecią, a ostatnie miejsce w finale przypadło Orłowi Goczałków. Najlepszym bramkarzem turnieju został Mariusz Simajtis z Rogoźnicy, a strzelcem - jego klubowy kolega, Jacek Witka (4 gole).
Pamiątkowe puchary i dyplomy wszystkim finalistom wręczał zastępca burmistrza Strzegomia - Wiesław Witkowski, który także w ciepłych słowach wypowiedział się o organizatorach turnieju na czele z sołtysem Rogoźnicy i radnym gminy Strzegom, Henrykiem Radkowskim. Każdy zespół otrzymał również nagrody rzeczowe w postaci piłek.


23 sierpnia 2007 - Dożynki Gminne - Marcinowice 2007

26 sierpnia roku na boisku sportowym w Szczepanowie odbędą się marcinowickie Dożynki Gminne.
Uroczystość rozpocznie dziękczynna msza święta koncelebrowana.
Po części oficjalnej czekają rozliczne atrakcje:
debiut artystyczny zespołu "Akacjowe Śpiewule" z Kątek, widowisko biesiadno-historyczne, clownada dla dzieci i dorosłych, fantastyczna loteria fantowa, wystawa niespotykanych odmian gołębi i kur (z możliwością kupienia), wystawa maszyn rolniczych oraz prezentacje firm współpracujących z rolnictwem.
Całkowity dochód z dożynek przeznaczony jest na remont gotyckiego kościoła w Szczepanowie.


23 sierpnia 2007 - Powiatowa konferencja

31 sierpnia o godzinie 11.00 Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie z Powiatu Świdnickiego spotkają się na trzeciej już konferencji zorganizowanej przez Starostę Świdnickiego Zygmunta Worsę. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach.
-"Jest to kolejne spotkanie szefów miast i gmin naszego Powiatu, które poświęcone będzie tematom związanym z wykorzystywaniem środków unijnych w nowym okresie programowania oraz realizacji wspólnych projektów." - wyjaśnia Starosta.


23 sierpnia 2007 - Nagroda po służbie

Wraz z kolegą złapał sprawcę napadu na staruszkę. Teraz czeka na niego nagroda. Mowa o Dawidzie Bogaczu, świdnickim strażniku miejskim, który w dniu wolnym od pracy zainterweniował. - Zobaczyłem starszą kobietę, którą wzywała pomocy, bo szarpał ją jakiś mężczyzna. Wyrwał jej saszetkę i uciekał. Na szczęście po krótkim pościgu udało nam się go złapać - mówi strażnik Dawid Bogacz. Sprawcy nie udało się ukraść starszej kobiecie kluczy, dokumentów oraz portfela. Trafił za to w ręce strażników miejskich, a później policji.
Czy pan Dawid czuje się bohaterem?
- Tak powinno być zawsze. Jeśli komuś dzieje się krzywda, to powinniśmy na to reagować. To nie jest żadne bohaterskie zachowanie, a zwyczajny ludzki odruch - dowodzi strażnik. Prezydent Świdnicy, który pełni nadzór nad Strażą Miejską, postanowił nagrodzić świdniczan. Wkrótce Dawid Bogacz otrzyma w nagrodę pół tysiąca złotych (brutto), a jego kolega będzie mógł wybrać sobie nagrodę rzeczową podobnej wartości.
- W czasach, gdy większość osób woli obracać głowę w drugą stronę, gdy dzieje się źle, takie postawy należy nagradzać i uznawać za bohaterskie. Tym bardziej, że pan Dawid w dniu wolnym od służby nie dysponował nawet paralizatorem, co mogłoby mu pomóc w obezwładnieniu przestępcy. Ryzykował wiele. Cieszę się, że obaj panowie wykazali się taką postawą. Nagradzając ich chcemy wywołać dyskusję i walczyć z ludzką obojętnością - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.


23 sierpnia 2007 - Wnioski na stypendia

Do 15 września będą wydawane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007/2008, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od 25 września do 15 października.
Wnioski będą wydawane w Gminnym Zespole Oświaty, Świdnica ulica Głowackiego 4 - pokój Nr 301 (II piętro).


23 sierpnia 2007 - Koła turystyczne w MDK

Młodzieżowy Domu Kultury w Świdnicy zaprasza prowadzi zapisy do dziecięcego i młodzieżowego koła turystycznego.
Znajdzie się w nim miejsce dla każdego małego i dużego zapaleńca spędzania czasu na łonie natury i poznawania naszych gór, miasta i najbliższej okolicy.
Koło zapewnia wiele wycieczek pieszych, krajoznawczych, górskich i rowerowych. Również uczestnictwo i organizacje rajdów, imprez oraz zdobywanie rożnych oznak PTTK.
Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: dzieci szkoła podstawowa i młodzież gimnazjalna i starsza. Zapisy w MDK w Świdnicy w godzinach 8:00 - 15:30 a od września w godzinach 8:00 - 19:00.


23 sierpnia 2007 - Ruszą kolejne prace na Pełcznicy

Jak już informowaliśmy, w lipcu Świebodzice otrzymały drugą promesę od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi. Była to kwota 200 tys. zł. Przetarg na kolejne prace przy rzecze został już rozstrzygnięty a to oznacza kontynuację zabezpieczenia rzeki Pełcznicy na kolejnych odcinkach.
Roboty przy naprawie i wzmacnianiu murów oporowych trwają już od kilku miesięcy, ponieważ w tym roku miasto aż dwa razy zostało dofinansowane przez budżet państwa właśnie na usuwanie skutków powodzi (pierwsza promesa wyniosła 600 tys. zł). Dzięki połączeniu tych środków z pieniędzmi z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz własnym środkom budżetowym, w tym roku Świebodzice wydadzą na zabezpieczenie rzeki przed wylewaniem blisko 1,5 mln złotych.


22 sierpnia 2007 - Jedyny, niepowtarzalny

Dzisiaj w Urzędzie miejskim w Świdnicy odbyla się konferencja prasowa poświęcona zbliżającemu się 42 Międzynarodowemu Festiwalowi "Wratislavia Cantans - 2007". W tym roku festiwal odbędzie się w dniach 6-16 września. Koncerty odbywać się będą we Wrocławiu, Kliczkowie, Legnicy, Bardzie, Kamieńcu Ząbkowickim, Oleśnicy, Lubiążu, Brzegu, Bolesławcu, Głogowie, Oławie, Kłodzku, Lwówku Śląskim, Miliczu, Jelczu Laskowice, Zgorzelcu, Hejnicach (Czechy) w Polkowicach i w Świdnicy.
I choć w naszym mieście odbędzie się tylko jeden koncert, to będzie to koncert na najwyższym poziomie. To wydarzenie muzyczne jest w tym roku jednym z największych w Polsce. Mamy nadzieję, że koncert pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera zgromadzi tłumy melomanów.
Sir John Eliot Gardiner jest jednym z najbardziej wszechstronnych dyrygentów współczesności i uznawany za czołową postać w procesie odradzania się muzyki dawnej. Założyciel i kierownik artystyczny The Monteverdi Choir, The English Baroque Soloists oraz Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Słynny jest z wybitnych koncertów i nagrań, łączących błyskotliwość z techniczną maestrią oraz osobistą przemyślaną interpretacją muzyki od Monteverdiego do Verdiego. Koncert odbędzie się 12 września o godzinie 19.00 w Kościele Pokoju.


22 sierpnia 2007 - "Ciąża bez alkoholu"

Od września w całej Polsce rusza kampania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Ciąża bez alkoholu". Świebodzice aktywnie włączają się w edukację matek i uświadamianie im, jak dużym zagrożeniem dla ich dziecka jest alkohol. Przygotowaniem materiałów informacyjnych oraz spotkań zajmuje się już biuro ds. uzależnień oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Będziemy rozdawać materiały edukacyjne (ulotki, plakaty, broszury), które trafią do ośrodków zdrowia, naszego szpitala oraz do instytucji publicznych. Z informacją o konieczności zachowania abstynencji podczas ciąży chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Świebodzic.
W październiku planujmy zorganizowanie lokalnej debaty na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód z udziałem edukatora kampanii "Ciąża bez alkoholu". Będziemy zachęcać lekarzy do tego, by informowali kobiety o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijający się płód i o konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży. Kampanii towarzyszyć będą emitowane w ogólnopolskich mediach spoty telewizyjne i radiowe oraz akcja billboardowa. W całym kraju do kampanii przystąpiło około 600 samorządów.


22 sierpnia 2007 - Praca dla strzegomian

Strzegomskie stowarzyszenie Euro-PARTNER pozyskało oferty pracy dla mieszkańców naszego miasta i gminy. Stowarzyszenie przeprowadziło rozmowy z firmą LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Biskupicach Podgórnych, które zaowocowały pozyskaniem ofert pracy na m.in. takie stanowiska jak: monter/operator, pracownik magazynu, operator wózka widłowego, a także wiele innych. Wymagania, jakie stawiają pracodawcy dotyczą w głównej mierze zdolności manualnych oraz zaangażowania i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych obowiązków.
Zainteresowani pracą mogą przesyłać swoje oferty na adres: LG Electronics Wrocław sp. z o.o. ul. LG Electronics 1-2
Biskupice Podgórne, 55- 040 Kobierzyce.
Dodatkowo informujemy, że stowarzyszenie Euro - PARTNER nadal posiada oferty pracy do: Lg Philips Biskupice Podgórne, Toshiba Television Central Europe Biskupice Podgórne, Electrolux Poland Sp. z o.o. w Żarowie.
Kwestionariusze osobowe dostępne w biurze Stowarzyszenia Euro - PARTNER, Rynek 38, 58-150 Strzegom, pok. 30, tel. (074) 8560-526, (074) 8560-529.


22 sierpnia 2007 - Firma Szkoleniowo-Doradcza zaprasza

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C. zaprasza na kurs doskonalący dla osób (bez przygotowania zawodowego) sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas transportu oraz Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szczegóły kursów oraz karta zgłoszeń - >>> zobacz


22 sierpnia 2007 - "Szopa Rockiem Brzmiąca"

24 sierpnia na terenie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej I Przegląd Zespołów Regionalnych "Szopa Rockiem Brzmiąca".
Wystąpią: Rough Hause - Świdnica, Fikcja - Strzegom, Rayne - Żarów, Human Inner Vision - Świdnica, gwiazdą wieczoru będzie zespół - Zakaz Wjazdu.
Przegląd rozpocznie się o godzinie 19.00. Wjazd - jedyne 5 złotych, pieniądze te przeznaczone zostaną na renowację lokomotyw.


22 sierpnia 2007 - Najpiękniejszy balkon i posesja

Tradycyjnie na początku września świebodziczanie biorą udział w corocznym konkursie na najładniejsze okno balkonowe i najładniejszą posesję. Konkurs ten wrósł już w tradycję miasta i przyczynił się do wielu korzystnych zmian w dbałości o wygląd okien, balkonów naszych domów i posesji.
Podobnie jak w latach poprzednich, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Świebodzicach i sponsorów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do włączenia się do konkursu. Kupon konkursowy drukowany będzie w Gazecie Świebodzickiej. Wypełnione kupony należy wrzucać do skrzynki ustawionej w holu ratusza. Wśród głosujących rozlosowane będą nagrody. Termin składania wypełnionych kuponów upływa 30 września 2007 roku.


22 sierpnia 2007 - Pieniądze dla najzdolniejszych

Ponad 44 tys. zł otrzymają najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu świdnickiego. W środę 29 sierpnia, o godzinie 11.00 w Domu Nauczyciela w Świdnicy Starosta Zygmunt Worsa i Wicestarosta Anna Zalewska nagrodzą najlepszych tegorocznych maturzystów oraz uczniów, którzy w różnych olimpiadach, konkursach oraz zawodach sportowych reprezentowali nasz powiat na forum ogólnopolskim. Czeki na kwotę od 200 do 500 zł wręczone zostaną 120 osobom - 25 maturzystom oraz 95 olimpijczykom. Najlepsi maturzyści wytypowani z każdej szkoły ponadgimnazjalnej naszego powiatu otrzymają po 500 zł. Uczelnie wyższe tylko czekają na takich uczniów.
Nagrody dla maturzystów to już w powiecie świdnickim tradycja. Pierwszy raz wręczono je siedem lat temu. Samorząd powiatowy nagradza dodatkowo osoby reprezentujące powiat w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, konkursach w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim oraz przyznaje stypendium za osiągnięcia w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej międzywojewódzkim.


22 sierpnia 2007 - Zjazd absolwentów

Absolwentów "Mechanika"
zapraszamy do uczestnictwa w obchodach
60 lecia
Zespołu Szkół Mechanicznych
zjazd 22-23 września 2007 roku

www.zsm.swidnica.pl


22 sierpnia 2007 - Giełda książek

Książki i podręczniki używane będzie można kupić jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. W sobotę, 25 sierpnia o godz. 9.00 w świdnickim Klubie Bolko (pl. Grunwaldzki 11) rusza giełda. Organizowana po raz czwarty przez Świdnicki Ośrodek Kultury giełda podręczników i książek używanych to szansa z jednej strony na porządki w domowej biblioteczce, a z drugiej na zakupienie książek taniej niż w księgarniach. Oczywiście można przynieść też inne przedmioty, ale wyłącznie te o charakterze antykwarycznym: płyty, kasety, mapy, skrypty akademickie itp. Wstęp dla kupujących jest wolny, sprzedawcy będą wnosić opłaty w wys. 5 zł za stolik lub 1 m2 powierzchni.


22 sierpnia 2007 - Będą obradować

Już niedługo strzegomscy radni spotkają się na pierwszej powakacyjnej sesji.
Sesja odbędzie się w najbliższą środę 29 sierpnia o godzinie 15.00. Ważnym punktem obrad będzie podjęcie uchwał m.in. w takich sprawach, jak przyjęcie "Programu pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK - podstrefa Strzegom", wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w Strzegomiu przy ul. Jana Kochanowskiego 10, czy zmiany budżetu gminy Strzegom na 2007 r. Istotną kwestią będzie także udzielenie pomocy finansowej powiatowi świdnickiemu na doposażenie karetki pogotowia ratunkowego.
Obrady tradycyjnie odbędą się strzegomskiego sali posiedzeń strzegomskiego magistratu. Ze szczegółowym planem sesji można zapoznać się na stronie www.bip.strzegom.pl.


21 sierpnia 2007 - Jesteśmy na szóstkę

Wydział Oświaty i Wychowania świdnickiego starostwa wziął udział w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Samorząd na "6" odbywającego się pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Związku Powiatów Polskich oraz wszystkich marszałków województw. Skończyło się to zajęciem pierwszego, prestiżowego miejsca i zgarnięciem głównej wygranej. W ramach konkursu oceniano współpracę pomiędzy szkołami a Wydziałami edukacji i oświaty. Uznano, że taka współpraca w naszym województwie jest najlepsza i wzorowa właśnie w Powiecie Świdnickim.
W sumie w konkursie wzięło udział 71 samorządów z całej Polski. Ankietę wypełniło 418 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs skierowany był do wydziałów edukacji starostw powiatowych i urzędów miast. -"Konkurs ma na celu zaktywizowanie samorządów do wspierania podległych im szkół, pobudzania działań rozwojowych i promowania podległych im placówek oświatowych oraz pozyskiwania dla nich nowoczesnych urządzeń i oprogramowania." - mówi Stanisław Szelewa, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania świdnickiego starostwa.
-" Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyróżnienia i wygranej. To potwierdza, że współpraca prowadzona z naszymi placówkami oświatowymi jest bardzo dobra, została bowiem pozytywnie oceniona zarówno przez dyrektorów naszych szkół jak i ekspertów z zewnątrz." - cieszy się Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa.


21 sierpnia 2007 - Wybraliśmy hasła promocyjne

Rozstrzygnięty został konkurs na wyłonienie sloganu reklamującego Świebodzice. W zabawie przez dwa miesiące brali udział mieszkańcy miasta, którzy za pośrednictwem internetu lub kuponu drukowanego w Gazecie Świebodzickiej, głosowali na to hasło, które najbardziej im się podobało. Komisja konkursowa wybrała nieoczekiwanie dwa slogany. Dlaczego? - Pierwszy z nich: Świebodzice...impulsem wspólnego działania skierowany będzie do inwestorów, biznesmenów i będzie promował miasto pod kątem gospodarczym - tłumaczy Marzena Korona-Kruk, szefowa Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. - Drugi - Świebodzice. Przyjedź, zobacz, pokochaj będzie reklamował atrakcje turystyczne naszej gminy. Hasła i logo pojawią się niebawem na portalu internetowym Świebodzic, a do dwóch wylosowanych osób, które wzięły udział w naszej wspólnej zabawie, trafią upominki w postaci materiałów promocyjnych miasta.


21 sierpnia 2007 - Powstaje hotel

U zbiegu ulic Wałbrzyskiej i Polna Droga nad Zalewem Witoszówki ruszyły zapowiadane niedawno roboty ziemnie przygotowujące teren pod budowę hotelu.
Na ponad 1,7-hektarowwj działce wybudowany zostanie trzygwiazdkowy hotel o minimum 100 miejscach noclegowych.
W tym, tak bardzo potrzebnym obiekcie w Świdnicy, zatrudnienie może znaleźć kilkadziesiąt osób.


21 sierpnia 2007 - Wyjazd do Waldbröll

Delegacja władz Świebodzic weźmie udział w obchodach 50-lecia nadania praw miejskich niemieckiemu Waldbröll. Uroczystości zaplanowano na sobotę. Oprócz burmistrza Bogdana Kożuchowicza do Niemiec pojedzie jeszcze 13 osób. Wśród nich będą członkowie Towarzystwa Miłośników Świebodzic, którzy do Waldbröll zawiozą wystawę obrazów. Są to prace członków Towarzystwa Miłośników Świebodzic, którzy jak widać mają bardzo szerokie hobby i oprócz historii miasta interesuje ich także malarstwo. Swoje prace pokażą: Róża Stolarczyk, Edward Pytalski, Ryszard Żurakowski i Paweł Dziurzyński.


21 sierpnia 2007 - Śmigłowce w "Latawcu"

Trwają prace przy budowie lądowiska śmigłowców sanitarnych w Świdnicy. Powstaje w pobliżu szpitala "Latawiec", przy wjeździe głównym.
Lądowisko będzie spełniało wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa tak, aby przy lądowaniu nie narażać na żadne ryzyko transportowanego pacjenta.
Zostanie zatem wyposażone w odpowiednie oświetlenie, zasilanie, znaki naprowadzające, drogi dojazdowe i całą niezbędną infrastrukturę.
Prace budowlane prowadzi warszawska firma "Mawilux". Jeśli nie będzie żadnych opóźnień to za niecałe dwa miesiące lądowisko zostanie uruchomione.


21 sierpnia 2007 - Program wyróżniony

Gmina Świebodzice została nagrodzona przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii w konkursie na najlepszy Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok. Spośród ponad 300 prac nadesłanych do konkursu, wybrano 20 najlepszych, w tym Świebodzice, jako jedyne w woj. dolnośląskim. Programy oceniano pod względem poprawności merytorycznej, spójności wewnętrznej, innowacyjności i jakości uzasadnienia.
Autorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są; Ewa Dziwosz, Łukasz Gil, Izabela Siekierzyńska, Katarzyna Sosnowicz i Robert Sysa. Skład zespołu powołany został Zarządzeniem Burmistrza Miasta. Na przełomie marca i kwietnia 2007 r. Ewa Dziwosz, Izabela Siekierzyńska i Katarzyna Sosnowicz brały udział w programie pn. "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym". Szkolenia realizowane były przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii i finansowane ze środków unijnych.
Przedstawiciele wyróżnionych zespołów, biorących udział w szkoleniach, wezmą udział w wizycie studyjnej w Barcelonie w dniach 23-28 września br. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z systemem profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii w Barcelonie.


21 sierpnia 2007 - Wiadomości z Gminnego Centrum Informacji

GCI informuje, że jest możliwość wzięcia udziału w konkursie "Europejski Fundusz Społeczny w obiektywie" Celem konkursu jest przedstawienie zasięgu i popularyzacja efektów osiągniętych przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku poprzez wybór i prezentację najlepszych prac fotograficznych nadesłanych przez projektodawców oraz uczestników projektów realizowanych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR.
- Tematyka zdjęć jest dowolna. Każde zdjęcie musi jednak nawiązywać do hasła konkursowego - mówi sekretarz gminy Sabina Cebula. Wymagane jest nadesłanie zdjęć na płycie CD w formacie elektronicznym zgodnym z parametrami opisanymi w regulaminie. Na laureatów czekają nagrody:
I - 3 tys. złotych, II - 2 tys. złotych, III - 1 tys. złotych.
Ponadto każdy uczestnik otrzyma ciekawe i wartościowe upominki. Prace powinny zostać dostarczone do 28 września na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu - filia we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, Oddział ds. Promocji i Informacji. Prace należy dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8.00 do 15.00. Szczegóły regulaminu można znaleźć na stronie: www.efs.dwup.pl/content/view/148/
Dodatkowo informujemy, że Gminne Centrum Informacji od sierpnia będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 - 20.30.


20 sierpnia 2007 - Piknik indiański w Pastuchowie

W minioną sobotę Pastuchów stał się obozowiskiem Indian. W centrum wsi swoje namioty rozbili Indianie, którzy przygotowali liczne atrakcje dla mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska.
Dodatkową atrakcją były przejazdy drezynami na trasie Jaworzyna Śląska - Pastuchów - Jaworzyna Śląska. Z tej atrakcyjnej formy przejazdu skorzystało ponad sześćset osób.
Organizatorzy dziękują gorąco Sołectwu w Pastuchowie oraz OSP Pastuchów za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu imprezy.


20 sierpnia 2007 - Wypocząć pożytecznie

W lipcu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanach i Rada Sołecka realizowała projekt pt. "Wesołe lato przyjdź, przeżyj, doświadcz" w ramach programu "Pożyteczne wakacje". Na realizację projektu Fundacja Wspomagania Wsi przekazała 3 tys. zł. Całkowity koszt realizacji zadania ze środkami własnymi (sponsorzy) wyniósł ponad 4 tys. zł. W zajęciach brało udział 40 dzieci z Olszan i Modlęcina.
Zajęcia prowadzili wolontariusze: dyrektor szkoły Maria Karkowska oraz nauczyciele: Agnieszka Chmielewska, Jakub Janowicz, Danuta Umer, Krystyna Oksińska. Dzieci poznały sposoby spędzania wolnego czasu oraz dowiedziały się, jak prowadzić zdrowy styl życia. Zabawy integracyjne, gry sportowe, konkursy plastyczne, muzyczno-wokalne, taneczne, wspólne grillowanie, aerobic, dyskoteka, wycieczki - to zajęcia, które zintegrowały grupę dzieci w wieku (od 5 do 16 lat) oraz nauczycieli prowadzących zajęcia i rodziców uczestniczących w wakacjach.
W ramach promocji zdrowego stylu życia dzieci wyjeżdżały na basen do Strzegomia, brały udział w grach i turniejach sportowych na stadionie i hali sportowej oraz korzystały ze sprzętu sportowego w siłowni udostępnionego przez jej właściciela Roberta Ostrowskiego. Najmłodsi ćwiczyli na rowerach, bieżniach, drabinkach, sprzętach korygujących wady postawy, zwiedziły gabinet do masażu i saunę. Na zakończenie odbyło się wspólne grillowanie.


20 sierpnia 2007 - Firma Szkoleniowo-Doradcza zaprasza

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C. zaprasza na spotkanie organizacyjne Kursu Pedagogicznego dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu. Spotkanie odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 10.00.
A już 22 sierpnia, również o godzinie 10.00 odbędzie się kurs "Techniki Decoupage" w ramach projektu "Otoczeni pięknem".
Szczegóły na www.annaszywala.pl


20 sierpnia 2007 - Wymień stary dowód na nowy

Od 1 stycznia 2008 roku książeczkowe dowody osobiste stracą ważność.
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in. załatwić spraw w urzędach, odebrać listu poleconego na poczcie, wziąć kredytu bankowego, załatwić formalności u notariusza, np. sprzedać lub kupić mieszkania, itp.
Zostało niecałe 7 miesięcy na wymienienie dowodu osobistego, a dotąd aż 10 milionów Polaków nie dopełniło tego obowiązku, z tego na Dolnym Śląsku 805 587 osób.
Osoby odkładające złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego na koniec roku powinny liczyć się z tym, że okres oczekiwania na otrzymanie dokumentu będzie wynosił nawet kilka miesięcy. Wojewoda prosi, żeby nie odkładać wymiany dowodu na ostatnią chwilę.


20 sierpnia 2007 - MP Strong Man w Strzegomiu

Czegoś takiego jeszcze w Strzegomiu nie było. 8 września, podczas V Festynu Kamienia odbędą się Mistrzostwa Polski Strong Man 2007. Na starcie nie zabraknie nikogo z polskiej czołówki. Gwiazdą będzie słynny Mariusz "Pudzian" Pudzianowski.
Mistrzostwa Polski będące główną częścią tegorocznego Festynu Kamienia odbędą się w dwóch blokach - rano (10.00 - 13.00) rozegrane zostaną eliminacje z udziałem 16 najsilniejszych Polaków, natomiast po południu, w części finałowej (16.00 - 20.00) czołowa ósemka wyłoni spośród siebie najsilniejszego strongmena w naszym kraju.
- W tych zawodach wystąpią rzeczywiście najsilniejsi z najsilniejszych. W Strzegomiu - oprócz absolutnej gwiazdy - Mariusza Pudzianowskiego - pojawią się także Jarosław Dymek, Sebastian Wenta i Sławomir Toczek i wielu, wielu innych - informuje burmistrz Strzegomia, Lech Markiewicz. - Dodatkową atrakcją, tym razem medialną, będzie fakt transmisji z przebiegu zawodów na antenie TVN w czterech godzinnych relacjach plus powtórki. Taka transmisja zapewni szeroką promocję naszemu miastu - stolicy polskiego granitu.
Jak zapowiada sam "Pudzian", będą także dodatkowe atrakcje dla widzów - W trakcie MP nie zabraknie szeregu pokazów i zabaw z publicznością. Będzie ona miała okazję do spróbowania swoich sił w wielu trudnych i karkołomnych konkurencjach. Zapowiada się więc świetna zabawa oraz sportowa rywalizacja na najwyższym światowym poziomie. Warto przy tej okazji dodać, że strzegomski czempionat będzie dla polskiej czołówki próbą generalną przed MŚ, które kilka dni później odbędą się w Kalifornii. Mariusz Pudzianowski - 3-krotny mistrz globu (2002, 2003, 2005), będzie chciał się zrewanżować Amerykaninowi Philowi Pfisterowi za porażkę w ubiegłym roku.


19 sierpnia 2007 - Memoriał im. Pawła Sosika

Dzisiaj zakończył się trzyetapowy wyścig kolarski o Puchar Prezesa Fortum DZT w Wałbrzychu.
Ostatnim etapem był Memoriał im. Pawła Sosika w Świebodzicach.
Wyniki ostateczne wyścigu:
Kobiety juniorki młodsze: 1 - Karolina Garczyńska - Dwójka Stryków, 2 - Małgorzata Ziemińska - EMDEK Budopol Bydgoszcz, 3 - Natalia Mielnik - Sokół Ryczek Jerzmanowa.
Kobiety open: 1 - Maja Włoszczowska - Halls, 2 - Aleksandra Dawidowicz - Halls, 3 - Anna Harkowska - Lider Słubice.
Mężczyźni - juniorzy młodsi: 1 - Andrzej Bartkiewicz - WLUKK Brzeg Nysa Bustan, 2 - Konrad Tomasiak - Oława Jelcz Laskowice, 3 - Łukasz Wiśniowski - MKS Jurand Ciechanów. Zdjęcia z etapu w Świebodzicach - >>> zobacz


19 sierpnia 2007 - Liga okręgowa

W rozegranym dzisiaj meczu o mistrzostwo ligi okręgowej zespół Victorii Świebodzice pokonał na własnym boisku drużynę Hutnika Szczytna 4:1
Nie udało się to drużynom świdnickim, oba zespoły przegrały swoje mecze.
Polonia-Sparta II Świdnica uległa na własnym stadionie 1:2 z Włókniarzem Kudową Zdrój.
Stal Świdnica doznała dotkliwej porażki w Nowej Rudzie. Piast Nowa Ruda - Stal Świdnica 5:2
Beniaminek "okręgówki "Grom Witków przegrał nieznacznie w Ziębicach ze Spartą Ziębice 2:3
W tabeli rozgrywek prowadzi zespół Victorii Świebodzice, siódma jest Polonia/Sparta II Świdnica, 14 miejsce zajmuje Grom Witków a Stal Świdnica jest na 15 pozycji.


19 sierpnia 2007 - Piłkarska klasa A

We dzisiejszej kolejce spotkań w piłkarskiej klasie A padły następujące wyniki:
LKS Bystrzyca - Zieloni Mokrzeszów 3:1
Zieloni Mrowiny - Iskra Witków Śląski 5:2
Sudety Dziećmorowice - Górnik Gorce 0:3
Granit Roztoka - Czarni Wałbrzych 2:2
Juventur Wałbrzych - Unia Jaroszów 2:1
Włókniarz Głuszyca - Gwarek Wałbrzych 0:2
Skalnik Czarny Bór - Victoria II Świebodzice 1:2
MKS Karolina Jaworzyna - Zjednoczeni Żarów 2:1


18 sierpnia 2007 - IV liga

Dzisiaj rozegrana została trzecia kolejka spotkań o mistrzostwo IV ligi piłki nożnej.
Polonia-Sparta Świdnica pokonała na własnym boisku zespół Wulkana Wrocław 1:0. Po tym zwycięstwie świdniczanie zajmują czwarte miejsce w tabeli, ale należy pamietać że mają jeden rozegrany mecz mniej niż wyprzedzające ją drużyny.
AKS Strzegom doznał trzeciej już porażki. Lechia Dzierżoniów - AKS Strzegom 1:0. Strzegomianie zajmują 16 pozycje w tabeli rozgrywek.


18 sierpnia 2007 - Zjazd absolwentów

Absolwentów "Mechanika"
zapraszamy do uczestnictwa w obchodach
60 lecia
Zespołu Szkół Mechanicznych
zjazd 22-23 września 2007 roku

www.zsm.swidnica.pl


17 sierpnia 2007 - Nowe strefy i bilety

Od 1 września w autobusach świdnickiego MPK będą obowiązywały nowe bilety, strefy zasięgu oraz stawki cen. Wszystko za sprawą planowanej od miesięcy rewolucji w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Dla podróżnych dostępne będą bilety strefowe i okresowe na korzystniejszych zasadach, nowe bilety 24-godzinne oraz brak dopłaty za kupno biletu u kierowcy. To najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać w komunikacji miejskiej w Świdnicy i okolicznych miejscowościach (gmina Świdnica, Żarów, Marcinowice), gdzie linie obsługuje MPK.
Wprowadzone zostaną trzy strefy komunikacyjne (obecnie są cztery): Miejska "A", Podmiejska "B" oraz Pozamiejska "C". W nich obowiązywała będzie jedna taryfa biletowa - 2 zł dla każdej ze stref. W przypadku przekroczenia jednej granicy strefy bilet kosztować będzie 2,50 zł, a w przypadku przekroczenia dwóch granic - 3 zł. Pozwoli to na spore oszczędności np. dla osób, które poruszając się z Kalna do Przyłęgowa muszą dziś płacić 3,5 zł (będzie 2 zł). Podróżujący ze Świdnicy do Lutomi na każdym kursie będą mogli zaoszczędzić 50 gr, bilet ma kosztować bowiem 3 zł.
To tylko część korzyści. Wraz ze zmianami planowane jest wprowadzenie również nowych biletów 24-godzinnych, które obowiązywały będą we wszystkich strefach na nielimitowaną liczbę przejazdów, a to wszystko za 7 zł. To pozwoli na oszczędności osobom, które po zmianach za bilet pojedynczy musiałyby zapłacić więcej.
Z planowanych zmian powinni być zadowoleni również podróżni korzystający z biletów miesięcznych. Obecnie najdroższy bilet imienny kosztuje 136 zł. W nowej wersji jego cena zmaleje do 96 zł. Co więcej w nowych taryfach pojawią się bilety na okaziciela, których dziś nie ma. W dodatku dzięki biletom okresowym będzie można się poruszać dowolnymi liniami w wybranej strefie.


17 sierpnia 2007 - Dodatkowe pieniądze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy otrzymało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowe środki na finansowanie w tym rok zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym w szczególności: dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą na kontynuowanie tej działalności, dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Zainteresowane otrzymaniem wsparcia osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 (budynek Starostwa Powiatowego), pok. 121, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.15 - 15.15.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (074) 85-00-425. Druki wniosków na realizacje ww. zadań znajdują się do pobrania w siedzibie jednostki lub na stronie www.swidnica.pl w zakładce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/druki wniosków.


17 sierpnia 2007 - Pozdrowienia z wakacji

Chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy w tym roku mieli okazję być i odwiedzić Szklarską Porębę, a zwłaszcza ośrodek "Rzemieślnik".
Było zajefajnie. Tylko dla wtajemniczonych. Madzia - madziara2006@vp.pl


17 sierpnia 2007 - Piknik indiański w Pastuchowie

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej zapraszają wszystkich do udziału w festynie rodzinnym pod nazwą "Piknik indiański". Piknik odbędzie się jutro o godzinie 16.00 w Pastuchowie, na terenie placu przy ulicy Wyzwolenia.
W czasie imprezy uczestnicy będą mogli bliżej zapoznać się z kulturą Indian północnoamerykańskich, obejrzeć oryginalne stroje, wyroby rękodzieła, wysłuchać opowieści o kulturze Indian, zobaczyć pokazy tańców etnicznych oraz wziąć udział w atrakcyjnych konkursach. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej do Pastuchowa w dniu imprezy będzie można dojechać drezynami. Odjazdy planowane są od godziny 15.00 do godziny 22.00 co 20 minut z przejazdu kolejowego przy ulicy Ceglanej. Koszt przejazdu to jedyne 2 zł od osoby.


17 sierpnia 2007 - Memoriał im. Pawła Sosika

19 sierpnia startuje już po raz ósmy wyścig kolarski, poświęcony pamięci świetnego kolarza, Pawła Sosika, świebodziczanina, którego karierę przerwała tragiczna śmierć.
Memoriał rozgrywany w Świebodzicach jest III etapem Wieloetapowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Prezesa Fortum DZT w Wałbrzychu. Organizatorem wyścigu jest Ludowy Kolarski Klub Sportowy "Górnik" w Wałbrzychu. W Świebodzicach pojawią się na pewno dwie najsilniejsze grupy zawodowe kobiet: Pol-Aqua i Primus.
Wyścig startuje o godzinie 10. z Osiedla Piastowskiego. Pół godziny wcześniej delegacja zawodników złoży kwiaty na grobie Pawła Sosika. Serdecznie zapraszamy na to wspaniałe, sportowe widowisko, w niedziele, 19 sierpnia.


17 sierpnia 2007 - Giełda książek

Książki i podręczniki używane będzie można kupić jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. W sobotę, 25 sierpnia o godz. 9.00 w świdnickim Klubie Bolko (pl. Grunwaldzki 11) rusza giełda. Organizowana po raz czwarty przez Świdnicki Ośrodek Kultury giełda podręczników i książek używanych to szansa z jednej strony na porządki w domowej biblioteczce, a z drugiej na zakupienie książek taniej niż w księgarniach. Oczywiście można przynieść też inne przedmioty, ale wyłącznie te o charakterze antykwarycznym: płyty, kasety, mapy, skrypty akademickie itp. Wstęp dla kupujących jest wolny, sprzedawcy będą wnosić opłaty w wys. 5 zł za stolik lub 1 m2 powierzchni.


16 sierpnia 2007 - Klub Pancernika Klika w Fotelikach

Dzisiaj rozpoczęła się w Polsce druga odsłona III edycji Kampanii "Klub Pancernika klika w fotelikach". Realizacja tego europejskiego projektu przypada na czas powrotów dzieci i ich rodziców z letniego wypoczynku.
W ramach kampanii w głównych miastach Polski widoczne będą billboardy propagujące temat akcji - bezpieczne przewożenie dzieci w samochodach osobowych i przypominanie dorosłym o zapinaniu pasów. Na stronie internetowej kampanii - www.klubpancernika.pl, zaprojektowanej specjalnie dla dzieci, znajdują się gry interaktywne i inne ciekawostki, dzięki którym najmłodsi mogą poszerzyć swoją wiedzę o bezpiecznych zachowaniach na drodze, dorośli natomiast mają okazję zapoznać się z kompleksowymi informacjami na temat urządzeń zabezpieczających w pojazdach. Nowością na stronie jest Giełda fotelików - rodzice mogą oddać używany fotelik tym, którzy go potrzebują.
Dzieci mogą wziąć udział w kilku konkursach organizowanych w ramach kampanii: konkurs w miesięczniku "Dziecko", w Radiu Zet, w Gazecie Wyborczej, w portalu internetowym gazeta.pl, portalu babyboom oraz na stronach internetowych kampanii. Nagrodami w konkursach dla dzieci będą: foteliki samochodowe ufundowane przez firmę Maxi Cosi i BebeConfort, pancerniki - gadżety kampanii, kolorowe smycze i inne gadżety Klubu Pancernika.
Tak jak w poprzednich edycjach kampanii dużą rolę w tych działaniach odgrywa policja. Podczas kontroli policyjnych policjanci z komend biorących udział w akcji będą sprawdzać czy najmłodsi użytkownicy dróg są odpowiednio zabezpieczeni w czasie podróży samochodem. Dzieciom, które prawidłowo podróżują w fotelikach policjanci podarują maskotkę - małego pancernika - Gustawa.


16 sierpnia 2007 - Podsumowanie Rajdu Rzeszowskiego

W jutrzejszym Odcinku Specjalnym zajmiemy się podsumowaniem 16 Rajdu Rzeszowskiego - szóstej eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
Będziecie mogli usłyszeć rozmowy z Sebastianem Fryczem, Michałem Bębenkiem, Zbigniewem Gabrysiem, Jarosławem Baranem, Maciejem Lubiakiem, Maciejem Oleksowiczem, Kajetanem Kajetanowiczem, Marcinem Majcherem i innymi zawodnikami. Wywiady będziemy przeplatać dźwiękami samochodów rajdowych i Waszymi komentarzami.
Początek programu o godzinie 18.00
Słuchajcie stacji w winampie - słuchaj, a także na 91.3 FM na terenie Wrocławia.
Piszcie też emaile z pytaniami - >>> napisz piszcie też na nasze gg - 8704567, telefon do dyskusji (071) 320 44 55


16 sierpnia 2007 - Sesja w Jaworzynie Śląskiej

20 sierpnia o godzinie 16.00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej, przy ulicy Powstańców 3 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
Podczas sesji radni zajmą się między innymi:
uchwaleniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Jaworzyna Śląska, projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na bieżący rok, zajmą się również sprawią zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz uchwałą w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej Statutu i ordynacji wyborczej.


16 sierpnia 2007 - IV liga

Wczoraj rozegrana została druga kolejka spotkań o mistrzostwo IV ligi piłki nożnej.
AKS Strzegom przegrał już drugi mecz, tym razem uległ na własnym boisku Pogoni Oleśnica 1:2.
Polonia-Sparta Świdnica w tej kolejce pauzowała.
Polonia-Sparta Świdnica po zwycięstwie w pierwszym meczu rozegranym 11 sierpnia w Trzebnicy zajmuje siódme miejsce.
AKS Strzegom mimo iż ma za soba dwa rozegrane mecze znajduje się na odległym, 16 miejscu w tabeli rozgrywek.


16 sierpnia 2007 - Piłkarska klasa A

We wczorajszej kolejce spotkań w piłkarskiej klasie A padły następujące wyniki:
Zieloni Mokrzeszów - Skalnik Czarny Bór 1:0
Zjednoczeni Żarów - Włókniarz Głuszyca 1:2
Gwarek Wałbrzych - Juventur Wałbrzych 0:0
Unia Jaroszów - Granit Roztoka 3:0
Czarni Wałbrzych - Sudety Dziećmorowice 1:0
Zieloni Mrowiny - Górnik Gorce 2:6
Iskra Witków Śląski - LKS Bystrzyca 2:3
Victoria II Świebodzice - MKS Karolina Jaworzyna 0:1


15 sierpnia 2007 - Sąd dla gapowiczów

Jeszcze pod koniec sierpnia do świdnickiego Sądu Rejonowego zostaną skierowane pozwy przeciwko osobom, które od pół roku uchylają się od opłat za przejazd bez biletu autobusami komunikacji miejskiej. - To ostatni dzwonek dla osób, które nie zapłaciły kary za jazdę na gapę - mówi Maciej Gleba, kierownik Referatu Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Obecnie przygotowywanych jest 21 pozwów wobec pasażerów, którzy korzystali z komunikacji miejskiej bez ważnego biletu. - Dotyczą one swoistych rekordzistów, którzy zalegają z minimum dwoma mandatami, a w przypadku jednej osoby nawet czterema - dodaje kierownik Gleba.
W uzyskanym na drodze postępowania sądowego nakazie płatności oprócz płatności głównej (100 zł kary za przejazd bez ważnego biletu lub 80 zł za przejazd bez dokumentu potwierdzającego ulgę) osoba pozwana będzie musiała uiścić koszty zastępstwa procesowego i odsetki ustawowe liczone od należności głównej, aż do dnia zapłaty. Słowem kara będzie zdecydowanie bardziej dotkliwa. - Od tej pory takie postępowanie windykacyjne będzie prowadzone wobec wszystkich osób, które uchylają się od płacenia kar. Według naszych obliczeń do sądu grodzkiego będzie trafiać co miesiąc od 100 do 150 spraw - uważa Maciej Gleba.


15 sierpnia 2007 - Psy czekają na nowych właścicieli

Psy z dzierżoniowskiego schroniska dla zwierząt "Azyl" czekają na adopcję. - Najlepszą pomocą bezdomnym zwierzętom przebywającym w schronisku jest właśnie adopcja, dzięki której można dać im szansę na drugie, lepsze życie. Schronisko zapewnia przeżycie psom, lecz one czekają na prawdziwy dom, który może im podarować nowy właściciel - mówi Jerzy Thomalla, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt "Azyl" w Dzierżoniowie.
Jak zapewniają przedstawiciele schroniska adoptowane psy są zdrowe, zaszczepione i posiadają książeczkę zdrowia. Czworonogi można oglądać od poniedziałku do soboty w godz. 11.00-16.00.
Schronisko dla zwierząt mieści się przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie. Dodatkowe informacje można uzyskać w placówce bądź telefonicznie pod nr 074 831-18-00.


15 sierpnia 2007 - Uprzątnęli po sobie

Wczoraj w godzinach południowych, wypełniona po brzegi ciężarówka jadąca ulicą Przemysłową w Świdnicy zaczęła gubić swój ładunek.
Z samochodu na jezdnię spadały puszki i innego rodzaju złom.
Przyglądając się tej niecodziennej sytuacji, zostaliśmy mile zaskoczeni. Firma przewożąca ładunek błyskawicznie wysłała na miejsce kolejny samochód, wysłała tez kilku ludzi, którzy sprawnie uprzątnęli "zgubę".
A bywa często że, tacy "właściciele" jadą dalej nie troszcząc się, że to co spadło na jezdnię stanowi poważne zagrożenie dla ruchu. Gratulujemy firmie i pochwalamy za takie zachowanie.


15 sierpnia 2007 - V Turniej Piłki Plażowej

W niedzielę 12 sierpnia w Białej odbył się już tradycyjny, V Turniej Piłki Plażowej. Udział w turnieju wzięło 9 drużyn.
Zawody miała charakter typowo rekreacyjny, więc atmosfera i na trybunach i na boisku była wspaniała.
Nagrodzone zespoły to: Sady - 1 miejsce, Gogołów - 2 miejsce oraz Mysłaków - 3 miejsce.
Po rozgrywkach wystąpił teatr "Na Walizkach" prezentując wszystkim różne formy pantomimy głównie te rozweselające. Po spektaklu odbyła się zabawa taneczna.


15 sierpnia 2007 - Spotkamy się za rok

Zakończył się XVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Dla strzegomian to była niezwykła okazja do poznania nowych kultur. Następna taka szansa dopiero za rok.
Przez kilka dni Strzegomiem rządziły dźwięki muzyki folklorystycznej w wykonaniu zespołów z Kanady, Chinese Taipei, Ukrainy, Niemiec, Serbii, Węgier, Rumunii, Rosji i Włoch. Nie zabrakło również naszych rodzimych grup - "Kostrzan", "Goczałkowian", "Lachów" czy "Olszaniaków". Impreza była znakomitą okazją nie tylko do poznania bogactwa folkloru. Sprzyjała również spotkaniom ze znajomymi oraz dawała możliwość posmakowania tradycyjnych potraw z różnych zakątków świata. W sobotę 11 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyło się już tradycyjne spotkanie władz Strzegomia z członkami zespołów folklorystycznych. Obecny był na nim także starosta świdnicki Zygmunt Worsa oraz przedstawiciele Rady Artystycznej Festiwalu. - Tworzymy jedną wielką folklorystyczną rodzinę - mówił burmistrz Lech Markiewicz, dziękując jednocześnie zespołom za przybycie i uświetnienie festiwalu. Wizyta w strzegomskim urzędzie była także okazją do wymiany pamiątek i podzielenia się wrażeniami z dotychczasowych koncertów. Zespoły goszczące w Strzegomiu zgodnie stwierdziły, że festiwal emanuje specyficzną rodzinną atmosferą, która udziela się gościom, publiczności oraz organizatorom. Festiwal zwieńczyły koncerty grupy "Redlin" oraz Rico Sanchez & Gipsy Kings Party, które odbył się w niedzielę 12 sierpnia. Jako pierwszy zaprezentował się zespół "Redlin", którego koncert był prawdziwą podróżą po Irlandii, Rosji i Ameryce. Grupa porwała strzegomską publiczność i doskonale przygotowała ją do występu Rico Sanchez & Gipsy Kings Party. Gwiazda festiwalu zaprezentowała swoje największe przeboje. Zgromadzeni na stadionie bawili się w rytm takich przebojów, jak "Bamboleo", "Volae" oraz "Soy".


15 sierpnia 2007 - Czat - "Świdnica" nie tylko dla świdniczan

Chcemy, zachęceni przykładem innych miast i regionów w Polsce, aby i nasz rejon, nasz powiat, nasza ziemia świdnicka, na której żyjemy posiadała swoje miejsce na czacie Onetu. Choć logując się musisz wpisać słowo Świdnica, to nie znaczy, iż czat ten skierowany jest tylko do mieszkańców tego miasta.
Pokój regionalny o nazwie "Świdnica" ma służyc wszystkim, w pokoju tym można rozmawiać na każdy temat, a kiedy nie będziesz mieć ochoty rozmawiać na "ogóle" możesz rozmawiać ze znajomymi na "privie". A jeśli jeszcze posiadasz kamerkę to możesz rozmawiać z innymi będąc widocznym czatownikiem dla pozostałych, oglądając też tych, którzy także jak ty, są posiadaczami kamerki internetowej.
Szczegóły - . . . czytaj więcej koniecznie.


15 sierpnia 2007 - Festiwal Piasta

Już 18 sierpnia, odbędzie się szósta impreza tegorocznego Festiwalu Piasta, wydarzenia od lat cieszącego się na Dolnym Śląsku i w jego okolicach niesłabnącą popularnością. Marka Piast jest sponsorem tego cyklu imprez już po raz piąty. Tego dnia Festiwal Piasta zagości nad Zalewem Witoszówka w Świdnicy. Gwiazdą wieczoru będzie Stachursky. Wcześniej - na scenie wystąpią H2O i Farba.
Impreza rozpoczyna się o godzinie 16.00. Koncerty wszystkich zespołów będą przeplatane konkursami i występami dwóch zespołów coverowych.


15 sierpnia 2007 - Pomoc w zakupie pojazdu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystąpił do realizacji pilotażowego programu umożliwiającego pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Maksymalna kwota dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i wynosi: do 16.183 zł. na zakup samochodu osobowego, do 19.780 zł. na zakup oprzyrządowanego samochodu osobowego, do 1.124 zł. na dofinansowanie kosztów prawa jazdy i egzaminów a także do 674 zł. na dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu na kurs i z powrotem.
Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego w wysokości nie mniejszej niż: dla samochodu osobowego i oprzyrządowanego samochodu osobowego - w kwocie nie mniejszej niż 50% ceny zakupu, dla kosztów uzyskania prawa jazdy - w kwocie nie mniejszej niż 15 % tych kosztów.
Wnioski składać można do dnia 10 września. Szczegółowe informacje na temat programu oraz druki wniosków dostępne są na stronie Funduszu www.pfron.org.pl w zakładce programy PRFON/Sprawny dojazd, w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego PFRON we Wrocławiu ul. Szewska 6/7, tel. (071) 346-74-40 lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, pok. 121, tel. (074)85-00-425.


14 sierpnia 2007 - Dożynki Wojewódzkie

9 września w Sobótce odbędą się Dożynki Wojewódzkie Sobótka - 2007.
Uroczystości rozpoczną się mszą świętą po czym korowód dożynkowy uda się na stadion. Tam wręczone zostaną wieńce dożynkowe, odbędzie się też "Misterium Chleba" połączone z dzieleniem się chlebem.
Po tej części oficjalnej rozpoczną się występy kapel, zespołów folklorystycznych. Rozstrzygnięte zostaną konkursy: na "wieniec dożynkowy" i konkurs na "najlepsze stoisko promocyjne wsi dolnośląskiej". Po występie Zespołu "Zorba" na estradzie pojawi się jeden z najpopularniejszych i najbardziej "kasowych" polskich zespołów lat 90. Zespołem tym będzie "Ira".
Dożynki zakończą się pokazem sztucznych ogni i zabawą dożynkową. Szczegółowy program - >>> zobacz


14 sierpnia 2007 - Kolejne zwolnienia z odrolnienia

Ponad 1,2 mln zł miasto Świdnica nie będzie musiało zapłacić z tytułu odrolnienia gruntów, na których działają nowe zakłady produkcyjne. Taką decyzję podjął kilka tygodni temu Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
- Decyzja zarządu województwa, kierowanego przez marszałka Andrzeja Łosia, to dla nas jasny sygnał i potwierdzenie wsparcia finansowego, na jakie samorządy mogą liczyć przy podejmowaniu decyzji sprzyjających inwestycjom, dającym nowe miejsca pracy, nie tylko w Świdnicy, ale i całym regionie - uważa Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Przypomnijmy, że na problem odrolnienia gruntów (przekształcenia z funkcji rolnej na przemysłową) władze Świdnicy wskazywały już przed rokiem, organizując kampanię społeczną. Na akcję popierającą nowelizację prawa odpowiedziało ponad 1,5 tys. osób. Apel podpisany przez świdniczan trafił do Premiera RP i zajmują się nim również rządowe resorty. Obecnie czekamy na rezultaty przygotowywanych zmian w prawie.


14 sierpnia 2007 - Smaki świata na strzegomskim Rynku

Wszyscy, którzy odwiedzili Rynek 12 sierpnia mieli okazję spróbować specjałów kuchni chińskiej, ukraińskiej, niemieckiej czy kanadyjskiej.
Nie zabrakło także naszych rodzimych potraw. "Kostrzanie" serwowali bigos, a "Lachy" zapraszały na chleb ze smalcem i herbatę z prądem. "Rynek Świata" jak co roku rozpoczął się polonezem, którego odtańczyli członkowie zespołów biorących udział w festiwalu. Można było więc zobaczyć Kanadyjczyka w parze z kostrzanką, czy Niemca z Chinką. Do tańca przyłączyli się również przedstawiciele władz Strzegomia - sekretarz Sabina Cebula i zastępca burmistrza Wiesław Witkowski.
Impreza jest okazją do tego, aby bliżej poznać kulturę każdego z krajów gości festiwalowych. Na rozstawionych stoiskach kupić można pamiątkowe souveniry, skosztować specjałów kulinarnych gości oraz potańczyć z zespołami. Spotkanie to zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców naszego miasta.


14 sierpnia 2007 - Kierowali skradzionym

Wczoraj rano Strzegomscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn w wieku 27 i 33 lat, którzy z szafki ubraniowej dokonali kradzieży kluczyków od samochodu Polonez a następnie udali się skradzionym samochodem do Strzegomia.
Właściciel skradzionego samochodu 27 letni mieszkaniec Świebodzic o kradzieży powiadomił Komisariat Policji w Strzegomiu. Obaj sprawcy kradzieży zostali zatrzymani przez policjantów na terenie Strzegomia, jak się okazało byli pod wpływem alkoholu, kierujący samochodem 33 letni mieszkaniec Strzegomia miał 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kierował samochodem bez uprawnień - posiadał orzeczony przez Sąd Grodzki w Świdnicy zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat.
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani do wytrzeźwienia i wyjaśnienia w policyjnym areszcie. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.


14 sierpnia 2007 - Upały

Od jutra od godziny 12.00 do 16 sierpnia do godziny 20.00 na terenie województwa dolnośląskiego wystąpi 2 stopień (w dwustopniowej skali) zagrożenia upałami. Jutro przewiduje się temperaturę maksymalną 29-31°C, 16 sierpnia 28-30°C, a we wschodniej części województwa 30-32°C. Temperatura minimalna wyniesie 18-15°C.
Wysokie temperatury mogą powodować uczucie znużenia, zmęczenia, nasilenie się objawów chorób meteorotropowych i układu krążenia, a także wzrost zagrożenia pożarowego oraz uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg.
Wojewoda dolnośląski zwraca się do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie ostrożności podczas upałów. Unikajmy zbytniego nasłonecznienia, regularnie pijmy duże ilości wody, nie zapominajmy także o nakryciach głowy. Przebywajmy wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Na terenach leśnych, podsuszonych łąkach i ścierniskach zachowajmy szczególną ostrożność i starajmy się nie zaprószyć ognia. Informujemy również, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego całą dobę monitoruje sytuację na terenie województwa.


14 sierpnia 2007 - ICE to życie

Służby ratunkowe bardzo często mają trudności w skontaktowaniu się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Szansą na rozwiązanie tych problemów jest pomysł rodem z Włoch - ICE.
ICE (tzn. in Case of Emergency - w nagłym wypadku) to skrót, pod którym w telefonie komórkowym można umieszczać numery osób, które należy powiadomić w razie wypadku.
Jak dowodzą ratownicy telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy nich znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak grupa krwi, jakie przyjmują leki, czy też na jakie cierpią choroby.
Użycie kontaktu ICE uprościłoby pracę ratownikom. Osoby, które chcą umieścić więcej osób mogą zaznaczyć je np. ICE1, ICE2, ICE3, itd. - Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może być bardzo użyteczny i uratować komuś życie - uważają ratownicy. Pomysł ten rozpropagowują służby zarządzania kryzysowego na całym Dolnym Śląsku, w tym w Świdnicy.


14 sierpnia 2007 - Seniorzy na sportowo

Sierpień, w domu "Przystań" jest miesiącem sportowym. Z tego też powodu na terenie placówki odbywa się wiele imprez sportowych.
W tym tygodniu zakończył się Turniej Tenisa Stołowego dla kobiet i mężczyzn, w którym wzięło udział 13 osób a oprócz tego wielu kibiców. Impreza przebiegała bardzo pomyślnie i trwała aż cztery dni. Poziom był wyrównany, jednak w rozgrywkach wyłoniliśmy zwycięzców.
W kategorii kobiet wygrała Helena Banik a w kategorii mężczyzn Wiesław Szymkiewicz. Dziś rozgrywany był I Turniej Bilardowy. W turnieju wzięli udział również podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy.


13 sierpnia 2007 - Odznaczenia dla Sybiraków

Jutro, w sali kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o godzinie 11.00, Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wręczy Sybirakom 43 Krzyże Zesłańców Sybiru, 4 srebrne medale "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" oraz Patent "Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny".
Krzyż Zesłańców Sybiru, przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest wyrazem narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości.


13 sierpnia 2007 - Wizyta w Auerbach

Władze Strzegomia wzięły udział w jubileuszu 725-lecia miasta partnerskiego Auerbach.
Z wizytą do Auerbach udali się zastępca burmistrza Strzegomia Wiesław Witkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wasyliszyn. Władze Strzegomia gościły w Niemczech na początku sierpnia. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 725-lecia Auerbach. Ważnym punktem wizyty było spotkanie z burmistrzem Johannesem Graupnerem, który z rąk władz naszego miasta otrzymał upominek i podziękowania za dobrze układającą się współpracę. Dla zaproszonych gości władze Auerbach przygotowały liczne atrakcje. Było więc zwiedzanie Rynku, skoczni narciarskiej oraz uroczyste otwieranie beczki piwa.
Biorący udział w obchodach jubileuszowych mieli okazję obserwować specjalnie przygotowany na tę okazję przemarsz ulicami miasta. Akcentem potwierdzającym dobre stosunki Auerbach i Strzegomia było zaprezentowanie w pochodzie tablicy z nazwą naszego miasta. Przemarsz składał się z inscenizacji nawiązujących do ważnych wydarzeń w historii Auerbach.
Wizyta była także okazją do rozmowy na temat współpracy partnerskiej między miastami. - Omówiliśmy zarys współpracy na przyszły rok - mówi Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza. - Ponadto rozmawialiśmy na temat wymiany młodzieżowej oraz sposobu pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Wymieniliśmy się także doświadczeniami na temat inwestycji i zadań remontowych w naszych miastach. Podczas spotkania poruszyliśmy również problemy budownictwa komunalnego, oświaty i straży pożarnej. Przedstawiciele władz Strzegomia zaprosili Niemców do naszego miasta w celu zacieśnienia współpracy partnerskiej.


13 sierpnia 2007 - Piknik indiański w Pastuchowie

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej zapraszają wszystkich do udziału w festynie rodzinnym pod nazwą "Piknik indiański". Piknik odbędzie się 18 sierpnia o godzinie 16.00 w Pastuchowie, na terenie placu przy ulicy Wyzwolenia.
W czasie imprezy uczestnicy będą mogli bliżej zapoznać się z kulturą Indian północnoamerykańskich, obejrzeć oryginalne stroje, wyroby rękodzieła, wysłuchać opowieści o kulturze Indian, zobaczyć pokazy tańców etnicznych oraz wziąć udział w atrakcyjnych konkursach. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej do Pastuchowa w dniu imprezy będzie można dojechać drezynami. Odjazdy planowane są od godziny 15.00 do godziny 22.00 co 20 minut z przejazdu kolejowego przy ulicy Ceglanej. Koszt przejazdu to jedyne 2 zł od osoby.


13 sierpnia 2007 - Program genetyczno-onkologiczny

W Gminie Dobromierz rozpoczęła się realizacja pilotażowego programu genetyczno-onkologicznego - "Opieka nad rodzinami z predyspozycją genetyczną do nowotworów dziedzicznych".
Profilaktyka w zakresie schorzeń nowotworowych jest istotnym działaniem w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności na te schorzenia. Badania ostatnich lat wykazały, że ok. 10 % wszystkich nowotworów złośliwych, jak rak sutka, jajnika czy jelita grubego, to nowotwory powstające w wyniku silnej genetycznej predyspozycji powodującej, że u nosiciela zmutowanego genu ryzyko zachorowania sięga 80-90 %. W Polsce żyje ok. 0,5-1 mln. osób z wysoką predyspozycją genetyczną do nowotworów.
Postępy w diagnostyce i prowadzenie badań kontrolnych w rodzinach z predyspozycją do nowotworów dziedzicznych spowodowały, że u tych osób możliwe jest obecnie: uniknięcie zachorowań na raka, wczesne i bardzo efektywne ekonomicznie wykrycie nowotworów dzięki temu, że badania kontrolne stosowane są w grupie wysokiego ryzyka. Warto pokonać lęk jaki jeszcze dzisiaj wywołują słowa "onkologia, nowotwór, rak".
Zapraszamy zainteresowanych badaniem do zgłaszania się w Stacji Opieki Caritas w Dobromierzu w celu wypełnienia ankiety (tel. 074 85 86 022 ) codziennie w godzinach od 12.00 do 14.00
Program ankietowania obejmuje całość populacji bez względu na obciążenia genetyczne lub ich brak. Część osób z negatywnym wywiadem zostanie zaproszona również do badań przeprowadzanych przez Poradnię.


12 sierpnia 2007 - Rewitalizacja Rynku - coraz bliżej

Na sesji Rady Miejskiej Świebodzic, która odbyła się w środę, 8 sierpnia, radni wyrazili zgodę na zawarcie przez burmistrza umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Rewitalizacja Starego Miasta w Świebodzicach - etap I". Chodzi o przebudowę płyty głównej Rynku wraz z chodnikami i oświetleniem. Otrzymaliśmy na to dotację z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości blisko 1 mln zł.
Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac. Pierwszy przetarg został unieważniony ponieważ cena obu złożonych ofert przekraczała kwotę, jaką zamawiający miał przeznaczoną na sfinansowanie tego zadania.


12 sierpnia 2007 - Samodzielnie remontują

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu trwają prace renowacyjne samochodu bojowego marki Star 266. W trakcie osiemnastoletniego użytkowania samochodu w akcjach ratowniczych uszkodzona została blacharka i skorodowało nadwozie. Obecnie strażacy samodzielnie naprawiają te usterki. Wymienione zostały już niektóre elementy blacharki. Usuwana jest również korozja nadwozia. Po lakierowaniu zaplanowane jest również przeprowadzenie pełnej konserwacji samochodu.
Nie jest to pierwsza praca dobromierskich strażaków na rzecz swojej jednostki, nie tak dawno własnymi siłami wykonali prace remontowe dachu remizy.


12 sierpnia 2007 - Czat - "Świdnica" nie tylko dla świdniczan

Chcemy, zachęceni przykładem innych miast i regionów w Polsce, aby i nasz rejon, nasz powiat, nasza ziemia świdnicka, na której żyjemy posiadała swoje miejsce na czacie Onetu. Choć logując się musisz wpisać słowo Świdnica, to nie znaczy, iż czat ten skierowany jest tylko do mieszkańców tego miasta.
Pokój regionalny o nazwie "Świdnica" ma służyć wszystkim, w pokoju tym można rozmawiać na każdy temat, a kiedy nie będziesz mieć ochoty rozmawiać na "ogóle" możesz rozmawiać ze znajomymi na "privie". A jeśli jeszcze posiadasz kamerkę to możesz rozmawiać z innymi będąc widocznym czatownikiem dla pozostałych, oglądając też tych, którzy także jak ty, są posiadaczami kamerki internetowej.
Szczegóły - . . . czytaj więcej koniecznie.


12 sierpnia 2007 - Wymień stary dowód na nowy

Od 1 stycznia 2008 roku książeczkowe dowody osobiste stracą ważność.
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in. załatwić spraw w urzędach, odebrać listu poleconego na poczcie, wziąć kredytu bankowego, załatwić formalności u notariusza, np. sprzedać lub kupić mieszkania, itp.
Zostało niecałe 7 miesięcy na wymienienie dowodu osobistego, a dotąd aż 10 milionów Polaków nie dopełniło tego obowiązku, z tego na Dolnym Śląsku 805 587 osób.
Osoby odkładające złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego na koniec roku powinny liczyć się z tym, że okres oczekiwania na otrzymanie dokumentu będzie wynosił nawet kilka miesięcy. Wojewoda prosi, żeby nie odkładać wymiany dowodu na ostatnią chwilę.


11 sierpnia 2007 - Nowa inwestycja w ramach WPI

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2004-2010 dla gminy Świebodzice pojawiła się nowa pozycja. Jest to zadanie pod nazwą "Rekonstrukcja i remont murów obronnych z XIV wieku wraz z otoczeniem". O planach związanych z rewitalizacją murów już pisaliśmy.
Zamysłem władz miasta oraz Towarzystwa Miłośników Świebodzic jest udostępnienie średniowiecznych obwarowań dla turystów. Trzeba je będzie w niektórych miejscach odbudować, a także umożliwić do nich dostęp poprzez uprzątnięcie wielu podwórek. Jedną z atrakcji murów będzie zrekonstruowana Brama Świdnicka. Niebawem rozpoczną się wykopaliska mające odsłonić fundamenty bramy - pozwoli to na odtworzenie jej kształtu.
Inwestycja szacowana jest na 2,5 mln zł. Zadanie będzie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, priorytet Turystyka i Kultura.


11 sierpnia 2007 - Stadion sportowy - będzie jak nowy

Na stadionie w Roztoce trwają prace związane z jego odnową i modernizacją. Na trybunie dla widzów uzupełniono tynki, siedziska ławek i barierki wejściowe. Pomalowano ściany, ławki i konstrukcje zadaszenia, wykoszono trawę na płycie boiska uporządkowano jego otoczenie.
Ekipa pracowników Zakładu Obsługi Komunalnej remontuje budynek świetlicy znajdujący się na stadionie. Uzupełniono pokrycie dachu, wymieniono całość zadaszenia, uzupełniono tynki zewnętrzne i naprawiono instalację elektryczną. Trzeba jeszcze wymienić rynny i rury spustowe, zamki w stolarce drzwiowej i pobiałkować ściany zewnętrzne świetlicy. Po zamontowaniu czterech nowych słupów i lamp oświetleniowych na stadionie będzie można organizować imprezy także w godzinach wieczornych. Po pomalowaniu całego ogrodzenia wokół stadionu i pracach kosmetycznych jego stan poprawi się na tyle, że mieszkańcy Gminy, kluby sportowe, nasi goście i zawodnicy nie będą musieli się wstydzić stadionu w Roztoce.


11 sierpnia 2007 - Nowi dyrektorzy w szkołach

Od 1 września kierowanie czterema placówkami oświatowymi w Świebodzicach przejmą nowi dyrektorzy. Stanowisko te powierzono: Alicji Mokrzyńskiej - Przedszkole nr 2, Ewie Limberger - Szkoła Podstawowa nr 4, Jolancie Styrnej - SP 3.
Nie rozstrzygnięto, z przyczyn formalnych, konkursu na dyrektora Szkoły Integracyjnej. Konkurs będzie przeprowadzony ponownie na przełomie września i października, do tego czasu sprawami organizacyjnymi zajmie się osoba pełniąca obowiązki dyrektora.


11 sierpnia 2007 - Czy chcesz skorzystać z porady?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu informuje, że bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla mieszkańców Gminy Dobromierz będą udzielane:
14 sierpnia w godzinach 16.00 - 18.00 - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu, ul. Cmentarna 14
21 sierpnia 2007 roku w godzinach 16.00 - 18.00 - w siedzibie Zespołu Szkół w Roztoce
28 sierpnia 2007 roku w godzinach 16.00 - 18.00 - w siedzibie Szkoły Podstawowej w Gniewkowie
Dotychczas pomocy psychologicznej udzielono 7 osobom, natomiast porady prawne uzyskało 15 osób. Najwięcej porad udzielono mieszkańcom Dobromierza i okolic Gniewkowa. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z porad specjalistów.


10 sierpnia 2007 - W Świdnicy będzie Leroy Merlin

Za kilka tygodni przy ul. Sikorskiego rozpoczną się prace przy budowie galerii handlowej - Multi Park Świdnica. Z hipermarketem Tesco będzie sąsiadował obiekt, którego właścicielem będzie firma Parkridge. Obecnie spółka Condix, właściciel terenu, kompletuje dokumentację potrzebną do rozpoczęcia budowy. Otwarcie obiektu o powierzchni 8 tys. m kw. pod dachem oraz 2 tys. m kw. na zewnątrz, zaplanowano na przełom maja/czerwca 2008 r.
Największą część hali zajmie market budowlany "Leroy Merlin" i będzie to pierwsza inwestycja tej francuskiej sieci poza kilkusettysięcznymi aglomeracjami. Pozostałą część hali mają zająć sklepy innych renomowanych sieci, ale nazw tych inwestor nie zdradza, ponieważ umowy są finalizowane.
O budowie galerii mówiło się od dawna. - Jednak jak tłumaczą przedstawiciele Parkridg’a długo trwało przekonywanie największego najemcy, do podjęcia eksperymentu zrealizowania inwestycji w kilkudziesięciotysięcznym mieście. Ostatecznie to się udało - mówi Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy. Niezależnie od tego do końca marca 2008 r, właściciel terenów przy ul. Sikorskiego - "Condix" - musi wybudować część rozrywkowo-hotelową.
- Nie mamy złudzeń, że firma wywiąże się z tego terminu. W związku z tym grozi jej zapisana w akcie notarialnym 3-milionowa kara. Firma przedstawiła propozycję, która ma pozwolić na jej uniknięcie. W naszej ocenie nie jest ona zbyt korzystna dla miasta, więc czekamy na ewentualne kolejne propozycje. Na rozmowy jesteśmy otwarci, jednak to musi być coś, co i miastu i mieszkańcom zrekompensuje stracony do tej pory czas - dodaje wiceprezydent Pałac.


10 sierpnia 2007 - Burze i wiatry

Dzisiaj od godz. 13.30 do godz. 20.00) na terenie województwa dolnośląskiego wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Przewidywana wysokość opadów od 10 do 20 mm, lokalnie ok. 30 mm. Możliwe opady gradu. Burzom towarzyszyć będą porywy wiatru do 65 km/godz. Porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia dachów, drzewostanu, uszkodzenia linii i zakłócenia pracy urządzeń energetycznych, utrudnienia komunikacyjne. Istnieje również zagrożenie dla życia ludzi powodowane uderzeniami piorunów oraz zagrożenie pożarowe. Wojewoda dolnośląski zwraca się do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednie zabezpieczenie budynków, a także samochodów i wszystkich przedmiotów stanowiących zagrożenie w przypadku wichury. Unikajmy przebywania pod drzewami, tablicami reklamowymi oraz liniami energetycznymi. Informujemy również, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego całą dobę monitoruje sytuację na terenie województwa.


10 sierpnia 2007 - Będzie remont ulicy Świdnickiej

Jeszcze w tym roku Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpocznie remont kilkusetmetrowego odcinka chodnika dla pieszych przy ul. Świdnickiej w Świebodzicach. Wymiana nawierzchni obejmie fragment chodnika po prawej stronie ulicy - w kierunku Świdnicy. Przetarg na te prace będzie ogłoszony już niebawem. Ulica Świdnicka jest drogą wojewódzką, stąd jest to inwestycja DZDW. O naprawę chodnika zabiegały władze miasta.
A prace, prowadzone przez DZDW na ul. Strzegomskiej, o których informowaliśmy, już się zakończyły. Przebudowany fragment jest już oznaczony znakami poziomymi i pionowymi i choć kierowcy na razie narzekają na zmiany - wysepki utrudniają nieco manewrowanie, zwłaszcza większym autom - to jednak są opinie, że poprawiło się bezpieczeństwo w tym rejonie.


10 sierpnia 2007 - Sesja wniosków

Na wtorek, 14 sierpnia, zaplanowano Sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpoczną obrady o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (budynek Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47).
W ich trakcie podejmą uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz wyrażenia zgody na realizację przez miasto w latach 2008-2010 projektów dofinansowywanych w ramach programów operacyjnych.
O zwołanie sesji wnioskował prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek, ponieważ bez tych decyzji miasto nie mogłoby się ubiegać o fundusze unijne na kolejne lata.


10 sierpnia 2007 - Nowy zastępca Urzędu Stanu Cywilnego

Grażyna Sikorska została powołana uchwałą Rady Miejskiej Świebodzic na stanowisko zastępcy kierownika USC. Powołanie na stanowisko ma związek z natłokiem prac, jakie ma obecnie USC, związanym z wydawaniem szeregu dokumentów. Jak wiadomo, trwa obecnie ogólnopolska akcja wymiany dowodów, która zbiegła się z nowym okresem zasiłkowym w OPS.
Stąd pracownicy USC wydają dziennie świebodziczanom setki dokumentów.
Jednak na aktach stanu cywilnego może się podpisywać tylko kierownik lub jego zastępca. Aby więc usprawnić całą procedurę i przyspieszyć wydawanie stosowanych dokumentów, powołano II zastępcę.


10 sierpnia 2007 - Warsztaty w Morawie

Od kilku lat w Fundacji św. Jadwigi w Morawie odbywają się warsztaty, podczas których spotyka się młodzież polska i niemiecka.
27-osobowa grupa gości w Morawie już od kilku dni. W jej skład wchodzi 14 Niemców i 13 Polaków. Celem spotkania są warsztaty pod hasłem "Prace dla Pokoju’. Młodzi ludzie biorą udział w seminariach, w trakcie których wzajemnie poznają się i uczą języków obcych. Odwiedzają także miejsca, w których łączy się historia Polski i Niemiec. Jednym z takich miejsc jest były obóz koncentracyjny Gross-Rosen, gdzie młodzież złożyła kwiaty pod pomnikiem pomordowanych w obozie.
7 sierpnia grupa wzięła udział także w spotkaniu z zastępcą burmistrza Robertem Siekańcem. Uczestnicy warsztatów pytali o historie Strzegomia, o jego mieszkańców oraz o współpracę zagraniczną i miasta partnerskie Strzegomia.


10 sierpnia 2007 - Wejściówki wylosowane

Zostały wylosowane trzy podwójne wejściówki na dzisiejszy koncert gitarowy w Świdnicy.
Wejściówki otrzymują:
Monika Rosińska, Adrian Pryk Lubachów i Łukasz Jóźwiak.
Z koncertem o godzinie 18.30 wystąpi "Trio Balkan Strings"
Jest to rodzinny tercet gitarowy w składzie: Zoran Starcevic, Nikola Starcevic i Zeljko Starcevic. Jest to pod względem stylistycznym jeden z najbardziej oryginalnych zespołów w "świecie gitary".


10 sierpnia 2007 - Kolejny blok socjalny

Świdnica wybuduje kolejny blok socjalny, na który otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował listę samorządów, którym przysługuje dopłata w wysokości 20 proc. wartości inwestycji. - Decyzja ta cieszy nas tym bardziej, że przed rokiem zbudowaliśmy już jeden blok socjalny korzystając z dofinansowania budżetu państwa. Lista świdniczan oczekujących na mieszkanie socjalne wciąż jest długa, a więc każda informacja o nowych mieszkaniach dla najbardziej potrzebujących jest cenna - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Koszt budowy nowego bloku socjalnego przy ul. Kliczkowskiej opiewa na prawie 3,2 mln zł, z czego 640 tys. zł miasto otrzyma w formie dopłaty. Dzięki temu najpóźniej do listopada 2008 r. powstanie trzykondygnacyjny budynek, w którym będą mogły zamieszkać 24 rodziny w mieszkaniach jedno- i dwupokojowych. Wszystkie mieszkania zostaną wyposażone w kuchnie elektryczne oraz piece do ogrzewania spełniające również rolę kuchni (będzie można w nich palić węglem i drewnem). W sezonie letnim będzie można korzystać z podgrzewaczy wody. Te rozwiązania mają pozwolić mieszkańcom na wydawanie jak najmniej funduszy na utrzymanie mieszkania. Obiekt zostanie ocieplony, a okna w mieszkaniach będą plastikowe. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.
W podobnym standardzie wykonano obiekt przy ul. Parkowej, w którym od kilku miesięcy mieszka 39 rodzin. Budowa pochłonęła 2,67 mln zł z czego 890 tys. zł wyniosło dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego.


10 sierpnia 2007 - Wiele dźwięków, jedno miejsce

Tradycją festiwalu stało się już, że imprezę otwiera burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz. Tak było i w tym roku. - XVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru uważam za otwarty - strzegomianie z niecierpliwością czekali na te dobrze znane im słowa burmistrza, po których na scenie zaprezentowały się zaproszone na festiwal zespoły. Ważnym punktem ceremonii otwarcia było również uroczyste wciągnięcie na maszt flagi z emblematem C.I.O.O.F. - Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej.
Jako pierwsi zatańczyli i zaśpiewali "Kostrzanie" - gospodarze festiwalu. Potem przyszła kolej na kanadyjską grupę "Les Bones Diables", której członkowie są prawdziwymi mistrzami w stepowaniu. Dobrą atmosferę wśród licznie zgromadzonej publiczności podtrzymał występ Serbów, którzy w swoim występie przemycili elementy obrzędowości swojego kraju. Grupa "Lachy" z Nowego Sącza wykonała natomiast charakterystyczne dla swojego regionu przyśpiewki.
Duży entuzjazm wzbudził występ zespołu z Chinese Taipei. Dziewczęta w barwnych strojach zadziwiały precyzją ruchu i gracją. Finał czwartkowego koncertu należał do grupy ukraińskiej. Zespół, którego nazwa oznacza w naszym języku tęczę, wykonał między innymi charakterystyczny taniec kawalerski. Taniec ten wykonywany jest na spotkaniach młodych ludzi, podczas których kawalerowie zalecają się do panien.


10 sierpnia 2007 - Jedni wracają, drudzy wyjeżdżają

W sumie 205 dzieci i młodzieży ze świdnickich rodzin o niskich dochodach spędzi wakacje nad morzem i jeziorem. Dziś, 10 sierpnia, letni wypoczynek kończy 115 uczniów z czterech gimnazjów i dwóch szkół podstawowych, dla których Komenda Hufca ZHP w Świdnicy zorganizowała obóz w Niesulicach. Świdniczanie przebywają nad jeziorem Niesłysz od 27 lipca. Do wakacyjnego wyjazdu szykuje się już kolejna grupa. W sobotę, 18 sierpnia, 90 uczniów z pięciu szkół podstawowych, Caritas Diecezji Świdnickiej zabierze na dwutygodniowe kolonie w Łebie.
Organizatorów letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne. W sumie ponad 105 tys. zł na ten cel przeznaczyło miasto.


9 sierpnia 2007 - Wejściówki na koncert

Już jutro, z koncertem gitarowym w Świdnicy wystąpi "Trio Balkan Strings"
Jest to rodzinny tercet gitarowy w składzie: Zoran Starcevic, Nikola Starcevic i Zeljko Starcevic. Jest to pod względem stylistycznym jeden z najbardziej oryginalnych zespołów w "świecie gitary".
Repertuar grupy tworzą wyłącznie własne kompozycje jej członków, inspirowane bogatym w swej różnorodności folklorem bałkańskim. Powszechnie wiadomo, że Bałkany są regionem wielonarodowym, gdzie mieszanie się różnych kultur, w tym kultur muzycznych, trwa od stuleci.
W twórczości Tria Balkan Strings ta wielobarwność jest wyraźnie odczuwalna. Ich kompozycje łączą elementy folkloru m. in. serbskiego, cygańskiego, bułgarskiego, mołdawskiego, macedońskiego, tę muzyczną mozaikę wzbogacają wpływy orientalne.
Na czytelników, którzy przyślą prawidłową odpowiedź czekaja trzy podwójne wejściówki na koncert, pytanie brzmi: gdzie odbędzie się ten koncert i o której godzinie. Jeśli znasz odpowiedź - >>> napisz i nie zapomnij podać swoich danych kontaktowych.


9 sierpnia 2007 - Preludium

Międzynarodowy Festiwal Folkloru tradycyjnie już rozpoczął się koncertem zwiastunem na strzegomskim Rynku.
8 sierpnia na scenie w centrum Strzegomia wybrane zespoły zaprezentowały próbkę swoich umiejętności. Dla strzegomian zatańczyły i zaśpiewały tego dnia następujące grupy - "Kostrzanie", "Lachy" z Nowego Sącza, "Les Bons Diables" z Kanady i "Halytska Veselka" z Ukrainy.
Każdy z zespołów to rzecz jasna inna stylistyka i inna forma przekazu, dlatego ta różnorodność spotkała się z ciepłym przyjęciem przez mieszkańców naszego miasta. Nie zabrakło więc rodzimych przyśpiewek w wykonaniu "Kostrzan’, rytmicznego stepowania Kanadyjczyków oraz nastrojowych tańców Ukraińców. Niezwykły koncert przyciągnął sporą publiczność. To jednak, co działo się na Rynku to zaledwie przedsmak wrażeń, jakie zapewnią zespoły, które przybyły na festiwal. Znacznie bogatszy repertuar zaprezentują podczas kolejnych dni festiwalowych, które odbędą się na strzegomskim stadionie.
Z kolei tuż po koncercie, w świetlicy wiejskiej w Kostrzy odbył się Wieczór Narodowy. Na spotkanie przybyła liczna publiczność, w tym władze Strzegomia i zaproszeni goście. Imprezę poprowadził Zbigniew Suchyta. Na parkiecie zaprezentowały się zespoły, które jeszcze niedawno występowały przed mieszkańcami Strzegomia. W świetlicy do późnej nocy trwała zabawa. Było głośno, wesoło i tanecznie.


9 sierpnia 2007 - Zapraszamy na baseny

W tym sezonie wakacyjnym na basenach kąpielowych w Dobromierzu sprzedano bilety wstępu na sumę około 12 tysięcy złotych. Warto dodać, ze w poniedziałki i czwartki dzieci z terenu naszej gminy wchodzą bezpłatnie.
Rekord ilościowy opadł w upalną niedzielę 15 lipca, kiedy to na naszych basenach odpoczywało 650 osób. Średnio w ciągu jednego dnia basen odwiedza od 120 do 200 osób.
Baseny mają być czynne do końca wakacji ale jak we wrześniu pogoda okaże się łaskawa to będą nadal otwarte.


9 sierpnia 2007 - Piąty w Mistrzostwach Polski

W zakończonych właśnie X Jeździeckich Mistrzostwach Polski Amatorów w skokach przez przeszkody rozgrywanych w Toruniu w kategorii seniorów wysokie piąte miejsce zajął reprezentant LKS Stragona Strzegom Janusz Kowalczyk na Oratorze. Zwyciężył Konrad Stefański na koniu Kastor z KJ Wolica, wśród juniorów najlepsza okazała się Józefina Siałkowska na koniu Casino S z TLKJ Grabowiec. W tej klasie wystartowało 30 zawodników.
Janusz Kowalczyk - Dla mnie to było kolejne doświadczenie, bardzo dużo się tu nauczyłem. Przede wszystkim o sobie. Z boku wygląda to na proste, ale siedząc na koniu już tak nie jest. Pierwszy przejazd był bardzo ciężki, strasznie się trzeba było nakręcić. Ostatnie dwie przeszkody jechałem resztkami sił. Żałuję tej jednej zrzutki, patrząc na przebieg całej rywalizacji, gdyby nie ona byłoby podium. Przed finałem miałem jeszcze niezły upadek na rozprężalni, może dzięki niemu udało się tak dobrze przejechać finał.
Marcin Konarski - trener - Piąte miejsce to bardzo dobry wynik, choć była szansa na więcej, podium, a nawet jego najwyższy stopień był w zasięgu. Zły najazd na okser w pierwszym przejeździe nie pozwolił na walkę o więcej. Ja jestem zawsze zadowolony jak zawodnik, którego trenuję daje z siebie wszystko i jedzie na miarę swoich możliwości. W przypadku Janusza tak właśnie było. Już za 2 tygodnie czeka go kolejny start w Sopocie na Międzynarodowych Zawodach w WKKW. LKS Stragona wystawia tam sześć koni, a ja liczę na dobrą postawę naszych zawodników.


8 sierpnia 2007 - Czat - "Świdnica" nie tylko dla świdniczan

Chcemy, zachęceni przykładem innych miast i regionów w Polsce, aby i nasz rejon, nasz powiat, nasza ziemia świdnicka, na której żyjemy posiadała swoje miejsce na czacie Onetu. Choć logując się musisz wpisać słowo Świdnica, to nie znaczy, iż czat ten skierowany jest tylko do mieszkańców tego miasta.
Pokój regionalny o nazwie "Świdnica" ma służyc wszystkim, w pokoju tym można rozmawiać na każdy temat, a kiedy nie będziesz mieć ochoty rozmawiać na "ogóle" możesz rozmawiać ze znajomymi na "privie". A jeśli jeszcze posiadasz kamerkę to możesz rozmawiać z innymi będąc widocznym czatownikiem dla pozostałych, oglądając też tych, którzy także jak ty, są posiadaczami kamerki internetowej.
Szczegóły - . . . czytaj więcej koniecznie.


8 sierpnia 2007 - Wymień stary dowód na nowy

Od 1 stycznia 2008 roku książeczkowe dowody osobiste stracą ważność.
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in. załatwić spraw w urzędach, odebrać listu poleconego na poczcie, wziąć kredytu bankowego, załatwić formalności u notariusza, np. sprzedać lub kupić mieszkania, itp.
Zostało niecałe 7 miesięcy na wymienienie dowodu osobistego, a dotąd aż 10 milionów Polaków nie dopełniło tego obowiązku, z tego na Dolnym Śląsku 805 587 osób.
Osoby odkładające złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego na koniec roku powinny liczyć się z tym, że okres oczekiwania na otrzymanie dokumentu będzie wynosił nawet kilka miesięcy. Wojewoda prosi, żeby nie odkładać wymiany dowodu na ostatnią chwilę.


8 sierpnia 2007 - Wymiana zieleni

Gmina Strzegom przystąpiła do wymiany zieleni zlokalizowanej w rynku, w ramach prac pielęgnacyjnych. Obecnie rosnące drzewka i krzewy zostaną zastąpione nową zielenią, aby ujednolicić charakter naszego rynku.
- Wymiana zieleni ma na celu usunięcie zniszczonych drzew i krzewów oraz zastąpienie ich nowymi nasadzeniami, aby poprawić estetykę otoczenia - informuje burmistrz Strzegomia, Lech Markiewicz. - W bieżącym roku planujemy wycinkę 11 sztuk robinii akacjowej i nasadzenie 11 sztuk platanów klonolistnych oraz około 2350 sztuk bukszpanu wiecznie zielonego.
Wszystkie roboty wykonuje Zakład Usług Komunalnych. Zagospodarowanie pozostałej części rynku będzie miało miejsce w 2008 r.


8 sierpnia 2007 - Rusza budowa lądowiska dla helikopterów

Rozstrzygnięto przetarg na budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w Świdnicy". Najkorzystniejszą i zarazem jedyną ofertę złożyła firma "Mawilux Sp. z o.o." z Warszawy. - " Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu, która przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskała maksymalną ilość punktów." - potwierdza Wicestarosta Anna Zalewska, odpowiedzialna za służbę zdrowia w naszym powiecie.
Roboty obejmą swoim zakresem wykonanie kanalizacji deszczowej, robót elektrycznych oraz robót drogowych i zieleni. Koszt wykonania całości zadania zamknie się kwotą 405 313, 88 zł.
Lądowisko zostanie wybudowane w pobliżu szpitala "Latawiec", przy wjeździe głównym. Będzie spełniało wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa tak, aby przy lądowaniu nie narażać na żadne ryzyko transportowanego pacjenta. Zostanie więc wyposażone w odpowiednie oświetlenie, zasilanie, znaki naprowadzające, drogi dojazdowe i całą niezbędną infrastrukturę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, lądowisko z prawdziwego zdarzenia powstanie przed szpitalem na Leśnej już za 2 miesiące. Od tego czasu świdnicki Szpitalny Oddział Ratunkowy będzie funkcjonował przy spełnieniu wszelkich kryteriów.
-" Ratownictwo medyczne musi posiadać lądowisko z prawdziwego zdarzenia. Ciężkie przypadki nie wybierają bowiem czasu ani miejsca. Dlatego takie lądowisko musi być wybudowane tak, aby śmigłowiec mógł lądować zarówno w dzień jak i w nocy. Dodatkowo może być oddalone nie dalej niż 5 min. drogi od szpitala, aby pacjent jak najszybciej dotarł na oddział." - wyjaśnia Zbigniew Okarmus, Dyrektor Wydziału Zdrowia świdnickiego starostwa. Realizacja tego przedsięwzięcia zostanie sfinansowania ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, jakie otrzymał szpital "Latawiec" w budowie.


8 sierpnia 2007 - Przyjdź na koncert

W strzegomskiej kaplicy pw. św. Jadwigi odbędzie się młodzieżowy koncert polsko-niemiecki. Koncert odbędzie się 11 sierpnia o godzinie 19.00. Kierownictwo artystyczne nad imprezą objął Mechtild Ortschig. Wstęp na koncert jest wolny. Program koncertu:
Ludwig van Beethoven - Kwartet smyczkowy c-moll, Opus 18, nr 4, Allegro ma non tanto, Scherzo, Minutteo Allegretto, Allegro. Grają: Małgorzata Wasiucionek, Anna Kosińska, Mateusz Wasiucionek, Anna Szul.
Aleksander Borodin - Kwartet smyczkowy d-dur, Allegro moderato, Scherzo allegro, Notturno andante, Finale. Grają: Janosch Armer, Kristin Böhme, Peter Labus, Arnold Thelemann.
Johannes Brahms - Kwartet smyczkowy b-dur, Vivace, Andante, Agitato, Poco Allegretto con Variazioni. Grają: Sebastian Bohren, Jerome Huy, Florian Glocker, Lukas Roth


8 sierpnia 2007 - Czy będą pracować w Czechach?

Wczoraj w Dobromierzu odbyła się II Giełda Pracy. Spośród 4 osób, które przybyły na spotkanie, 3 zadeklarowały chęć podjęcia pracy.
Przedstawiciele agencji pracy tymczasowej, nadal poszukują pracowników produkcyjnych do Republiki Czeskiej, od których nie wymagane są kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Zakwaterowanie w miejscu pracy pokrywa pracodawca (pokoje trzy lub cztero osobowe z dostępem do kuchni i łazienki), odległość od miejsca pracy 15-20 minut pieszo, jeżeli odległość jest większa organizowany jest przejazd do miejsca pracy. Praca legalna na umowę o pracę na czas określony (istnieje możliwość przedłużenia), z ubezpieczeniem zdrowotnym i socjalnym. Wynagrodzenie w wysokości 1300 - 1800 złotych.
Formularze zgłoszeniowe, można pobrać w Gminnym Centrum Informacji w Dobromierzu, telefon (074) 842 67 22.


8 sierpnia 2007 - Narada sołtysów

Spotkanie z udziałem sołtysów i władz gminy odbyło się 6 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. Szefowie poszczególnych wsi mówili o działaniach, jakie należy przeprowadzić w ich miejscowościach.
Najwięcej czasu poświęcono tematom infrastruktury, bezpieczeństwa oraz kanalizowania gminy. Burmistrz Lech Markiewicz zachęcał sołtysów, aby ustalili listę priorytetów dla każdej z miejscowości po to, aby wziąć ją pod uwagę przy planowaniu budżetu. Podczas spotkania poruszono także temat tegorocznych dożynek gminnych, które w tym roku odbędą się 30 września w Goczałkowie. Sołtys wsi Stefan Dudyk namawiał pozostałych sołtysów do aktywnego zaangażowania się w organizację imprezy.
Następne spotkanie sołtysów naszej gminy zaplanowano na środę 5 września. Wtedy także w naradzie wezmą udział zaproszeni goście, których udział wynikał będzie z inicjatywy sołtysów. Niewykluczone, że jednymi z ważniejszych gości będą starosta świdnicki Zygmunt Worsa oraz Leszek Loch, dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.


8 sierpnia 2007 - Poszukujemy opiekunów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu poszukuje opiekunów świetlic środowiskowych.
Od 10 września 2007 roku po przerwie wakacyjnej wznawiają działalność świetlice środowiskowe. Na terenie Gminy Dobromierz funkcjonuje już 10 świetlic: w Pietrzykowie, Dobromierzu, Jaskulinie, Szymanowie, Jugowej, Kłaczynie, Roztoce, Borowie, Gniewkowie i Czernicy. Od września planuje się uruchomienie kolejnej w nowym obiekcie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie.
Osoby chętne do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych zapraszamy do składania podań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu ul. Cmentarna 14, w terminie do 28 sierpnia 2007 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 w siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefonu 074 85 86 237.


7 sierpnia 2007 - Szukamy kandydatów

Do 20 sierpnia istnieje możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Każda organizacja i organ samorządu terytorialnego ma możliwość zgłoszenia do rady po jednym przedstawicielu. Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie wyłonionych 5 osób.
Do zakresu działania społecznej rady, będącej organem opiniodawczo-doradczym należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacja praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Kadencja rady trwa 4 lata, a jej posiedzenia odbywają się raz na kwartał.
- "Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania kandydatów na członków rady. Jestem przekonany, że dzięki wspólnemu działaniu w takiej formie zwiększy się skuteczność udzielanej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz zainicjujemy wiele nowych rozwiązań mających na celu szeroko rozumiane wsparcie na rzecz ww. grupy społecznej." - podkreśla Starosta Zygmunt Worsa.
Zgłoszenia kandydatur do Rady przyjmowane będą do dnia 20 sierpnia 2007 r. w formie pisemnej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "kandydat na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych" w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, pok. 105. W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu.


7 sierpnia 2007 - Obserwator

Otrzymaliśmy dzisiaj interesujące zdjęcie od naszego czytelnika.
Zdjęcie zostało wykonane wczoraj na skrzyżowaniu ulicy wodnej z ulicą Mieszka.
Zaobserwował on przy pracy straż miejską, jego zdaniem straż parkując na chodniku naruszyła kilka przepisów "Prawa o ruchu drogowym".
A co Wy drodzy czytelnicy sądzicie o zaistniałej sytuacji ? napiszcie na forum dziennika - >>> napisz


7 sierpnia 2007 - Internetowa rekrutacja

Ponad 11 tysięcy tegorocznych absolwentów dolnośląskich gimnazjów wybierało szkołę, korzystając z internetowego systemu Nabór Optivum firmy VULCAN. W całej Polsce było to ponad 240 tysięcy uczniów.
Obecnie system wspomaga pracę szkół w zakresie organizowania rekrutacji uzupełniającej oraz dodatkowej m.in. dla tych uczniów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej wybranej przez siebie szkoły. Na internetowej rekrutacji zyskują uczniowie, szkoły i samorząd.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki każdy kandydat może starać się o miejsce w co najwyżej trzech szkołach ponadgimnazjalnych. Jednak dzięki ww. systemowi kandydaci mogą w każdej ze szkół wybrać dowolną liczbę oddziałów (a nawet wszystkie), szeregując je w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanego. Ponadto uczniowie nie muszą roznosić podań do trzech szkół, a tylko do jednej. Informację o tym, do której szkoły się dostali mogą otrzymać SMS-em lub sprawdzić przez Internet. Ci, którzy nie dostaną się nigdzie, znajdą w systemie aktualne informacje o szkołach, w których pozostały jeszcze wolne miejsca. Szkoły ponadgimnazjalne nie muszą już gromadzić stosów podań i są zwolnione z konieczności przeliczania wyników kandydatów na punkty. To system dokonuje obliczeń i przydziela kandydatów do oddziałów.
Również samorządy cenią sobie zalety internetowej rekrutacji. Dla nich to przede wszystkim ograniczenie chaosu i możliwość kształtowania oferty edukacyjnej. I co niezwykle istotne, sposób na wyeliminowanie działań o charakterze korupcyjnym. System jest sprawiedliwy i nie faworyzuje nikogo.


7 sierpnia 2007 - Impreza dla "singli"

17 sierpnia o godzinie 19.30 w Klubie Muzycznym "Łaźnia" w Świdnicy odbędzie się impreza dla "singli".
Organizatorem jest Biuro Matrymonialne "Agappe". Wstęp na imprezę to 25 złotych.


7 sierpnia 2007 - Jeśli znasz losy kościoła - napisz

Mieszkam w Kożuchowie w województwie lubuskim, dawniej Freystadt. Stoi tutaj piękny zamek książąt głogowskich, w przeszłości przemianowany i przejęty przez zakon karmelitów. Następnie klasztor został skonfiskowany i powstał tam Kościół Ewangelicki. Po wojnie parafią ewangelicką zajmował się niejaki Edmund Szajer. W późniejszym okresie zbór przeniesiono do pobliskiej malutkiej kamienicy, a w sali gdzie był zbór urządzono salę widowiskową należącą do ośrodka kultury.
Z dawnego zboru nie zostało nic poza chrzcielnicą, zginął wszelki ślad po ołtarzu, organach, wyposażeniu i dzwonie na wieży zamkowej.
Szukam osób, które cokolwiek wiedzą, mogą rzucić nieco światła na losy dzwonu, ołtarza, organów i pozostałego wyposażenia. Interesują mnie również powojenne losy tego zboru. Proszę o informacje poprzez redakcję serwisu internetowego dziennik - swidnica.


6 sierpnia 2007 - Strongmeni czyli silni mężczyźni

Pogoda dopisała zawodom Strongmen 2007, które odbyły się w niedzielę, 5 sierpnia, na kąpielisku miejskim przy ul. Rekreacyjnej. W szranki o tytuł najsilniejszego stanęło 8 panów. Musieli wykazać się siłą i sprawnością w takich konkurencjach, jak np. przewracanie ważącej 200 kg opony na odległość 20 metrów, przeciąganie liną samochodu i wiele innych. Panowie dali z siebie wszystko, dopingowani przez publiczność.
A oto kolejność według punktacji:
1.Jastrząb Wojciech, 2.Lech Artur, 3.Traczykowski Łukasz, 4. Podraza Dawid, 5.Augustyniak Piotr, 6.Wojtal Marcin, 7.Kielar Maciej, 8.Waluga Michał
Puchar za I miejsce ufundowała Wicestarosta Powiatu Świdnickiego, Anna Zalewska, puchar za II miejsce ufundowała Przewodnicząca Rady Miasta Świebodzic - Elżbieta Horodecka, zaś fundatorem pucharu za III miejsce był dyrektor OSiR Świebodzice, Janusz Zieliński.


6 sierpnia 2007 - Pracowity sierpień

Po lipcowej przerwie wakacyjnej w obradach sesji Rady Powiatu sierpień zapowiada się bardzo pracowicie. Komisje ustalają nowe terminy posiedzeń, odbędą się też dwie sesje rady. Pierwsza zaplanowana została na 10 sierpnia na godzinę 15.00, kolejna sesja odbędzie się tradycyjnie w ostatnim tygodniu miesiąca.
Zwołanie dodatkowej sesji sierpniowej podyktowane zostało koniecznością realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych. A sprawa nie jest błaha, bowiem dotyczy możliwości korzystania przez samorządy terytorialne z funduszy strukturalnych w kilku najbliższych latach.
Oprócz uchwalenia WPI Radni zapoznają się również ze stanem realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego. Już wiadomo, że powołany został nowy roboczy Zespół ds. Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego. W skład zespołu weszli:
Roman Etel - Przewodniczący, Sabina Cebula, Tomasz Kurzawa, Wojciech Latuszek, Beata Nejman, Anna Zalewska i Zbigniew Zduńczyk. Obecnie Zespół pracuje nad nową formą Strategii i jej aktualizacją. Do 14 września powstanie końcowy dokument, który zostanie zaprezentowany na sesji 26 września.
Oprócz spraw związanych ze Strategią i WPI Radni podejmą uchwałę dotyczącą zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację inwestycji pn. "Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Świebodzicach".


6 sierpnia 2007 - Studenciak 2007

Po raz kolejny wrocławskie uczelnie wyższe organizują studencki obóz integracyjno adaptacyjny. Koncerty, warsztaty, szkolenia, sport, plaża i przygoda - czyli Studenciak 2007.
Dostałeś się na studia?? Studiujesz ?? Zbliża się koniec wakacji czyli coraz bliżej do najlepszej imprezy na jaką możesz się wybrać. Tydzień w przepięknej Krynicy Morskiej z jednej strony otoczonej przez morze z drugiej przez Mierzeję Wiślaną, kilkuset studentów od pierwszoroczniaka poczynając na wiecznych studentach kończąc. Masa atrakcji jak koncert Jamala, kabaret Paranienormalni, Piana Party, bieg Nocny, noc Disco Polo, otrzęsiny, rozgrywki paintballa, warsztaty taneczne, aktorskie, dziennikarskie, językowe, szkolenia interpersonalne, rozgrywki sportowe i wiele wiele innych.
Politechnika, AWF, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, WSZiF, DWSP Asesor, liczne organizacje studenckie i Porozumienie Uczelni Wrocławskich wspólnymi silami przygotowali najbardziej odjechaną imprezę lata pełną atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Szczegóły - >>> zobacz


6 sierpnia 2007 - "Integracja pokoleń"

W ubiegłym tygodniu w Domu Dziennego Pobytu odbyło się spotkanie z dziećmi z Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Bliżej Dziecka".
Podczas spotkania dzieci z pensjonariuszami, bawiono się tańcząc i nie tylko, Ania Sochacka - terapeutka z z DDP zachęcała równiez do wspólnych zabaw ruchowych. Takie spotkania są wspaniałą zabawą i sposobem integrowania pokoleń.


6 sierpnia 2007 - Utrudnienia dla złomiarzy

Dwie bramy wjazdowe do Sileny zostały zaspawane tak, aby kradnący złom mieli trudności z dostaniem się na teren zakładu, a zwłaszcza - z wyniesieniem z niego swoich łupów. Decyzję o zamknięciu w ten sposób bram podjęły władze miasta. Choć teren nie należy do samorządu, chodzi o sprawy bezpieczeństwa.
- Zakład jest opuszczony, właściciel nie interesuje się nim, a za chwile może tu dojść do tragedii, bo ludzie wycinają już elementy konstrukcyjne stropów - mówi zastępca burmistrza, Zbigniew Opaliński.
Unieruchomione są obie bramy od ulicy Piaskowej, natomiast nadal swobodny dostęp do zakładu jest od ulicy Strzegomskiej. Choć policja karze mandatami wywożących nielegalnie złom, to jednak nikt nie jest w stanie powstrzymać dewastacji tej fabryki. Jej obecny właściciel, obywatel Słowacji, nie pokazuje się w mieście od roku i nie ustalono jak na razie miejsca jego pobytu.


6 sierpnia 2007 - "Poezja z seniorami"

W Domu Dziennego Pobytu "Przystań" odbyło się kolejne spotkanie z poezją "Aforyzmy - sentencje".
Podczas spotkania pensjonariusze prezentowali wiersze, aforyzmy własnej twórczości oraz innych, znanych poetów.
Panowała przyjazna, ciepła atmosfera - miło spędzono czas przy kawie oraz pysznych wypiekach przygotowanych przez pensjonariuszki.
Kolejne spotkanie już we wrześniu


6 sierpnia 2007 - Sesja już w środę

Posiedzenie Rady Miejskiej Świebodzic odbędzie się 8 sierpnia, o godzinie 15.30.
W programie są 3 uchwały: pierwsza dotyczący zmian w budżecie, druga - zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym - do którego wprowadzono renowację murów obronnych miasta. Trzecia uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Rewitalizacja Starego Miasta w Świebodzicach - etap I".
Chodzi o kwotę blisko 1 mln zł będącą dotacją z budżetu państwa na remont płyty głównej Rynku.


5 sierpnia 2007 - Olimpia wycofana

Świdnickie siatkarki przygotowują się do nowego sezonu. Z obozu sportowego 3 sierpnia powrócił zespół młodziczek. Pierwsza drużyna rozpoczęła treningi na obiekcie sportowym na Osiedlu Zawiszów.
Od 16 sierpnia wszystkie grupy rozgrywkowe udadzą się na kolejny obóz sportowy, tym razem obóz będzie w Sobótce. Dwie świdniczanki przygotowują się poza swoimi zespołami. Patrycja Smagło przebywa na obozie kadry Dolnego Śląska kadetek, natomiast Alicja Słowikowska jest na obozie kadry Dolnego Śląska młodziczek.
Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, wycofały się lokalne rywalki świdniczanek - zespół Olimpii Jawor. Powodem wycofania były trudności finansowe. Olimpia Jawor w ubiegłym sezonie miała aspiracje pierwszoligowe, jednak życie okazało się bardziej wymagające i zespół z Jawora walczył z wielkim trudem o utrzymanie się w drugiej lidze.


5 sierpnia 2007 - Fotomaraton 2007

29 września rozpocznie się w Świdnicy kolejny fotomaraton, będzie to tym razem "XVI Fotomaraton Świdnicki".
Suma nagród głównych wynosi 4 tysiące złotych, prócz nich przewidziano wiele innych nagród i niespodzianek.
W rywalizacji może wziąć udział każdy fotografujący aparatem analogowym lub cyfrowym.
Zadanie polegać będzie na realizacji w ciągu 12 godzin zdjęć na zadanych 12 tematów fotograficznych. Początek konkursu o godzinie 10.00.
Warunki i szczegóły konkursu - >>> zobacz


5 sierpnia 2007 - Sesja powakacyjna

Świebodziccy radni zabierają się do pracy. Lipiec był miesiącem odpoczynku, ale w sierpniu komisje wznawiają spotkania, odbędzie się też sesja rady. Zaplanowano ją na 8 sierpnia (środa), na godzinę 15.30.
W programie posiedzenia rady są 3 uchwały: pierwsza dotyczący zmian w budżecie, druga - zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Trzecia uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Rewitalizacja Starego Miasta w Świebodzicach - etap I". Chodzi o kwotę blisko 1 mln zł będącą dotacją z budżetu państwa na remont płyty głównej Rynku


5 sierpnia 2007 - "Szopa"

24 sierpnia na terenie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej odbywać się będzie koncert zespołów regionalnych zatytułowany "Szopa" Rockiem Brzmiąca - I Regionalny Przegląd Zespołów Rockowych.
Rejestracja zespołów chętnych do wzięcia udziału w koncercie trwać będzie do 15 sierpnia.
Szczegółowy program i regulamin przeglądu - >>> zobacz


5 sierpnia 2007 - Memoriał im. Pawła Sosika już za miesiąc

19 sierpnia wystartuje już po raz ósmy Memoriał Pawła Sosika, jedna z najbardziej znanych imprez kolarskich w naszym regionie. W tym roku organizatorem imprezy jest Klub Kolarski "Górnik" z Wałbrzycha.
- Spodziewamy się około 120 zawodników z Polski, Rosji, Finlandii i Czech - mówi Władysław Góra z Klubu "Górnik". - Na pewno pojawi się w Świebodzicach czołówka zawodników i zawodniczek z Polski, w tym dwóch grup zawodowych Polaqua i Primus. Trasa memoriału wiedzie jak zwykle z Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach przez Siodłkowice, Szymanów, Modlęcin, Olszany - do Świebodzic. Cała pętla liczy 18,1 km.
Zawody organizowane są na cześć tragicznie zmarłego Pawła Sosika, wielokrotnego mistrza Polski, który urodził się i mieszkał w Świebodzicach.


4 sierpnia 2007 - VIII Światowy Kongres Duszpasterski

Ponad dwustu duchownych oraz psycholodzy wiary wezmą udział w VIII Światowym Kongresie Duszpasterskim, który od wtorku, 7 sierpnia, do wtorku, 14 sierpnia będzie się odbywał w podświdnickiej Krzyżowej.
- Takie Kongresy organizowane są co cztery lata. Miały już swoje miejsce w Indiach, Ghanie, a teraz Kongres wraca do Europy i do Polski. To dla nas duże wyróżnienie - mówi ksiądz Waldemar Pytel, proboszcz świdnickiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej p.w. św. Trójcy (Kościoła Pokoju) oraz współorganizator Kongresu.
W tym roku hasłem kongresu jest: "Skarb w glinianych naczyniach" - duszpasterstwo wobec zranienia i zniszczenia. - Duchowni i świeccy psycholodzy będą się zastanawiać, w jaki sposób mogą pomagać ludziom w sytuacjach wojny, stanach wojennych. A z takimi tragediami mamy do czynienia na co dzień, na całym świecie - dodaje pastor Pytel.
Przedstawiciele najważniejszych wyznań chrześcijańskich i środowisk z całego globu odwiedzą również Świdnicę. W środę, 8 sierpnia o godzinie 20.30 w Kościele Pokoju wysłuchają koncertu w wykonaniu "Zespołu muzyki dawnej" w składzie: Marcin Armański - organy, Igor Cecocho - trąbka barokowa, Magdalena Pilch - flet traverso, Marek Pilch - klawesyn. Organizatorem Kongresu jest International Council on Pastoral Care and Counselling.


4 sierpnia 2007 - Strongmeni w Świebodzicach

Zapraszamy najsilniejszych mężczyzn z miasta i okolic na zawody strongmenów do Świebodzic. Już w najbliższą niedzielę, 5 sierpnia, na kąpielisku miejskim przy ul. Rekreacyjnej będzie można wykazać się krzepą i tężyzną fizyczną w takich konkurencjach jak wyścig farmerów, przeciąganie samochodu, martwy ciąg, wrzucanie na podest i wiele innych. Oprócz świetnej zabawy organizatorzy - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach - gwarantują także nagrody pieniężne.
Zapraszamy na stadion OSiR o godzinie 12.30. Sędzią zawodów będzie Radosław Grześków, który ma za sobą występy razem z najsilniejszym człowiekiem Polski - Mariuszem Pudzianowskim.


4 sierpnia 2007 - Place dla dzieci

2 sierpnia roku na placach zabaw zlokalizowanych na ulicach Ekerta i Westerplatte zamontowane zostały nowe zestawy rekreacyjno - sportowe dla małych mieszkańców Jaworzyny Śląskiej. Nowe zestawy od samego początku cieszą się wielkim zainteresowaniem dzieci.
W odbiorze uczestniczył Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz. Oprócz dużych, złożonych zestawów składających się z wieżyczek, drabinek, schodków, pomostów i zjeżdżalni, zamontowano również "Sprężynowce", atrakcyjne i dające wiele radości korzystającym z nich dzieciakom.
Zamontowane urządzenia to początek dużego zadania, które ma urozmaicić i unowocześnić place zabaw, sprawić, że stojące tam elementy będą bezpieczniejsze dla dzieci oraz poprawią wygląd estetyczny okolicy.


4 sierpnia 2007 - Pieniądze dla Gimnazjum nr 1

Ucieszą się uczniowie świebodzickiej "Jedynki". Kuratorium Oświaty we Wrocławiu rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej "Podróże historyczne w czasie i przestrzeni".
O dotację ubiegało się także świebodzickie gimnazjum - i dostało pieniądze. To kwota 6 tysięcy złotych. Wniosek, który złożyła szkoła, dotyczy wycieczki śladami dawnej historii kraju.
Uczniowie chcą odwiedzić we wrześniu Kórnik, Ostrów Lednicki, Dziekanowice, Gniezno, Biskupin oraz Żnin czyli miejsca, które tworzą dziedzictwo narodowe. Celem wycieczki jest budzenie tożsamości narodowej, patriotyzmu, szacunku dla Ojczyzny.


3 sierpnia 2007 - Dotacja na renowację zabytkowego fresku

Dobre wieści przyszły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymaliśmy 250 tys. zł na renowację zabytkowego fresku z wizerunkiem Św. Krzysztofa w kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu. Ministerstwo przekaże także 30 tys. zł na dokończenie renowacji barokowego ołtarza w kościele.
Jak już informowaliśmy, wnioski w tej sprawie parafia złożyła kilka miesięcy temu. Warto dodać, że ogromną pomoc merytoryczną w przygotowaniu projektów ksiądz proboszcz Dariusz Danilewicz otrzymał od szefowej Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Marzeny Korony-Kruk. To właśnie dzięki profesjonalnie napisanemu przez nią wnioskowi parafia otrzymała tak potrzebne dotacje.
To jednak nie koniec starań o dofinansowanie ratowania fresku oraz równie unikatowej kruchty w kościele. Do 10 stycznia jest termin na złożenie kolejnych wniosków i parafia na pewno to zrobi, gdyż wartość całości prac przekracza 500 tysięcy złotych. Przypominamy, że w maju parafia dostała dotację w wysokości 36 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


3 sierpnia 2007 - Rozmowy o rajdach

W dzisiejszym Odcinku Specjalnym wrócimy do zakończonego w zeszłym tygodniu Rajdu Lotosu. Usłyszycie wywiady, z naturalnym podkładem dźwiękowym rajdowych maszyn, z bohaterami piątej eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Wśród nich rozmowy m.in. ze Zbigniewem Gabrysiem, Michałem Bębenkiem, Bryanem Bouffierem, Bartkiem Bobą, Pawłem Dytko, Maciejem Wisławskim, Joanną Madej.
O rywalizacji podczas Rajdu Lotosu rozmawialiśmy także z Ryszardem Krawczykiem, który zdradził mi kilka szczegółów dotyczących zbliżającego się wielkimi krokami Rajdu Nikon.
W programie porozmawiamy na żywo z Norbertem Guzkiem, który niedawno wrócił z testów Fiata Grande Punto Super 2000. Porozmawiamy o jego wrażeniach z jazdy, szczegółach dotyczących testów i taktyki na Rajd Rzeszowski.
Początek programu o godzinie 18.00
Słuchajcie stacji w winampie - słuchaj, a także na 91.3 FM na terenie Wrocławia.
Piszcie też emaile z pytaniami - >>> napisz piszcie też na nasze gg - 8704567, telefon do dyskusji (071) 320 44 55


3 sierpnia 2007 - Wyjechały

Dla pięćdziesięciorga dzieci ze Świebodzic nadeszła radosna chwila - dziś, wyjechały na dwutygodniowe kolonie do Łeby.
Wypoczynek nad morzem funduje małym świebodziczanom, pochodzącym z najbiedniejszych rodzin, Urząd Miejski w Świebodzicach. Organizatorem kolonii jest Caritas Diecezji Świdnickiej.


3 sierpnia 2007 - Już jutro

Jutro o godzinie 17.30 rozpocznie się największy klubowy spektakl na stadionie w Europie środkowo - wschodniej. Główną gwiazdą sobotniego koncertu będzie niekwestionowany król muzyki klubowej - Paul van Dyk. Organizatorzy spodziewają się nawet 25 tysięcy klubowiczów z całej Polski, jak i zagranicy.
Impreza SOS stanowi zwieńczenie obchodów 85-lecia KKS Lech Poznań. Wyjątkowe wydarzenie to również wyjątkowi artyści, tacy jak: Erick Prydz, Menno de Jong, Alex M.O.R.P.H., Marc van Linden, Marco V, RANK1, 4 Strings , których już jutro będzie można usłyszeć na Stadionie Lecha.
Na około 90-cio metrowej scenie Stadium of Sound zostały umieszczone dwa ekrany o łącznej powierzchni pół tysiąca metrów kwadratowych. Dzięki temu wszyscy obecni na imprezie będą czuli bliskość artystów występujących na scenie. Architekturę świetlną wydarzeniu zapewnia firma TSE Lightining. O krystaliczną jakość dźwięku dbają specjaliści, którzy nagłaśniali największe imprezy muzyki klubowej w Europie. Rozmach organizacyjny stanowi zapowiedź niezapomnianego spektaklu. Artyści, organizatorzy, ochrona, nagłośnienie, światło, pirotechnika, służby porządkowe, obsługa wizualizacji, obsługa techniczna i gastronomiczna to w sumie prawie 1 000 osób pracujących przy evencie.
Największą gratką dla ponad 20 tysięcy klubowiczów, jest również ogromny dancefloor o powierzchni ok. 11 tysięcy metrów kwadratowych. Murawa Miejskiego Stadionu Lecha na tę okazję, została przykryta specjalnymi matami, które dostarczyła firma EPS. Podczas imprezy, w miasteczku na terenie Stadionu Lecha będzie można skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej, napojów orzeźwiających, jak i przekąsek.
Bilety w dniu koncertu można zakupić w kasach Stadionu Lecha od godziny 14.00.
Cena biletów - Normalny - 75 zł, VIP - 120 zł. Zapraszamy na niezapomniany spektakl - Stadium of Sound, 4 sierpnia, Stadion Lecha Poznań ul. Bułgarska 5/7. Otwarcie bram - godzina 17.00.


3 sierpnia 2007 - Wizyta we Francji

W dniach 27-30 lipca delegacja z Gminy Jaworzyna Śląska w składzie: Grzegorz Grzegorzewicz - Burmistrz, Artur Nazimek Przewodniczący Rady Miejskiej, Ireneusz Besser - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej, Halina Kołodko i Zofia Jakowicka - przedstawicielki Stowarzyszenia "Wspierajmy się" oraz Szymon Szewczyk - zawodnik klubu sportowego MKS "Karolina", przebywała w partnerskiej miejscowości Peyremale, we Francji.
Okazją do złożenia wizyty był tradycyjny bieg na dystansie 11,5 km. W zawodach wzięło udział 85 uczestników z całej Francji. Wśród zawodników był także mieszkaniec naszej gminy 19-letni Szymon Szewczyk. Bieg był bardzo wyczerpujący - trasa biegła przez teren górski, przy temperaturze około 30° . Wielu zawodnikom nie udało ukończyć się zawodów. Szymon Szewczyk odniósł wielki sukces zajmując drugie miejsce w kategorii juniorów.
Podczas wizyty omówiono plany współpracy na najbliższe lata oraz zaproszono delegację z Francji do odwiedzenia Jaworzyny. W trakcie spotkań podkreślano, że współpraca powinna opierać się na więziach pomiędzy mieszkańcami obu gmin. Gospodarze z wielką radością przyjęli udział w jaworzyńskiej delegacji przedstawicieli stowarzyszeń oraz klubu sportowego.


3 sierpnia 2007 - Impreza dla "singli"

17 sierpnia o godzinie 19.30 w Klubie Muzycznym "Łaźnia" w Świdnicy odbędzie się impreza dla "singli".
Organizatorem jest Biuro Matrymonialne "Agappe". Wstęp na imprezę to 25 złotych.


3 sierpnia 2007 - Jest praca

31 lipca, po raz pierwszy w Dobromierzu, odbyła się Giełda Pracy. Spotkanie prowadził pan Tomasz Jastrzębski, manager firmy K.O.TECH Poland Sp. z o.o., która poszukuje pracowników do powstających fabryk w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem.
Firma zapewni zorganizowanie bezpłatnego transportu do miejsca pracy, pod warunkiem, że znajdzie się co najmniej 20 chętnych z okolic Gminy Bolków i Dobromierz. Spośród 7 osób, które przybyły na spotkanie, 3 zadeklarowały chęć podjęcia pracy. Informujemy wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu, że formularze zgłoszeniowe są do pobrania w Gminnym Centrum Informacji w Dobromierzu, a wszystkie szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (071) 770 54 27.
Kolejna Giełda Pracy, z ofertami pracy na terenie Czech, odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, 7 sierpnia br. (wtorek), o godzinie 10.00.


3 sierpnia 2007 - Jeśli znasz losy kościoła - napisz

Mieszkam w Kożuchowie w województwie lubuskim, dawniej Freystadt. Stoi tutaj piękny zamek książąt głogowskich, w przeszłości przemianowany i przejęty przez zakon karmelitów. Następnie klasztor został skonfiskowany i powstał tam Kościół Ewangelicki. Po wojnie parafią ewangelicką zajmował się niejaki Edmund Szajer. W późniejszym okresie zbór przeniesiono do pobliskiej malutkiej kamienicy, a w sali gdzie był zbór urządzono salę widowiskową należącą do ośrodka kultury.
Z dawnego zboru nie zostało nic poza chrzcielnicą, zginął wszelki ślad po ołtarzu, organach, wyposażeniu i dzwonie na wieży zamkowej.
Szukam osób, które cokolwiek wiedzą, mogą rzucić nieco światła na losy dzwonu, ołtarza, organów i pozostałego wyposażenia. Interesują mnie również powojenne losy tego zboru. Proszę o informacje poprzez redakcję serwisu internetowego dziennik - swidnica.


2 sierpnia 2007 - Nowa cena ciepła

Zaledwie kilkanaście wspólnot mieszkaniowych z pięćdziesięciu, zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości, dotknie podwyżka cen ciepła. W kolejnych stawka się nie zmieni, a w kilku ulegnie nawet zmniejszeniu.
- W większości przypadków podwyżki dotyczą wspólnot, których budynki ogrzewane są z kotłowni gazowych. A paliwo to już dawno podrożało aż o 38 procent. Faktyczna podwyżka wyniesie mniej, więc świdniczanie nie powinni tego znacząco odczuć. Zmiany cen wynikają z decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a ten zatwierdził nową taryfę ciepła dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy, który również ogrzewa nasze budynki. Natomiast obniżki, a także pozostawienie opłat na dotychczasowym poziomie wynikają z przeprowadzonych inwestycji zarówno przez MZEC, jak i przez poszczególne wspólnoty, stąd decyzja - tłumaczy Eugeniusz Grzesik, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy.
O podwyżkach wspólnoty są informowane w specjalnym piśmie, które obecnie jest do nich rozsyłane. W praktyce podwyżki dla przeciętnej rodziny wyniosą miesięcznie od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych w przypadku bardzo energochłonnych budynków (od 20 do 92 gr. za m kw.). Obniżki zaś wyniosą kilka złotych miesięcznie (od 5 do 20 gr. za m kw.). Kierownictwo MZN zaznacza, że rachunki świdniczan za ciepło w dużej części zależą od nich samych.
- MZEC zmodernizował swoje źródła ciepła, co powoduje znaczne oszczędności. Duże znaczenie mają również inicjatywy podejmowane przez samych mieszkańców, którzy wymieniają nieszczelne okna na nowe, docieplają budynki, a to wprost przekłada się na niższe rachunki. Tam gdzie takie inwestycje nie są przeprowadzane, nie da się zaoszczędzić - dodaje dyrektor Grzesik.


2 sierpnia 2007 - Komunardów coraz ładniejsza

Nie jeden, a dwa etapy przebudowy ul. Komunardów udało się przeprowadzić w tym roku. Zakończone kilka tygodni temu prace kosztowały prawie 78 tys. zł. Wpierw budowlańcy zastąpili asfalt kostką i płytami granitowymi na 80-metrowym odcinku od ul. Muzealnej do ul. Żeromskiego, później zajęli się 70-metrowym odcinkiem (od ul. Chrobrego do ul. Konopnickiej). Do zrealizowania, ale już w przyszłym roku, pozostał ostatni etap - wymiana nawierzchni ul. Komunardów na 70-metrowym odcinku od ul. Muzealnej do Zamkowej.
Za to jeszcze w tym roku na wyremontowanych odcinkach nasadzona zostanie zieleń, co pochłonie dodatkowe 40 tys. zł. Dodajmy, że obecne prace, to dalszy etap zagospodarowania ul. Komunardów. Przed rokiem przeprowadzono gruntowny remont odcinka od ul. Księcia Bolka do Bolesława Chrobrego. Chodnik wyłożono kostką, powstały letnie ogródki, a pozostały teren obsadzono zielenią. Miasto wydało na ten cel 115 tys. zł.


2 sierpnia 2007 - Prace społecznie użyteczne w Dobromierzu

W Gminie Dobromierz od maja prowadzone są prace społecznie użyteczne, które potrwają do końca września. Dzięki porozumieniu Starosty Świdnickiego i Wójta Gminy Dobromierz, udało się skierować do tych prac 64 osoby, choć Gmina wnioskowała o 77. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej typuje do tej formy zatrudnienia osoby długotrwale bezrobotne, nieposiadające prawa do zasiłku i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Z ogólnej liczby 64 osób, aż 13 z nich, najczęściej z własnej winy, nie wykonuje pracy. Warto dodać, że świadoma odmowa podjęcia takiej pracy skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej na okres 3 miesięcy.
Każdy zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie 6,30 zł netto/godz., kwota ta w 40% pokrywana jest przez Wójta Gminy a w 60% przez Starostę. Prace są wykonywane są w miejscu swojego zamieszkania przez 5 godzin, dwa razy w tygodniu. Urząd Gminy przeszkolił pracowników z przepisów BHP, przekazał im niezbędny sprzęt do pracy między innymi grabie, siekiery, rękawice, nożyce i kamizelki odblaskowe. Organizacja i kontrola realizowanych prac, spoczywa na pracownikach Urzędu Gminy i dyrektorze Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, któremu przydzielono część pracowników.


2 sierpnia 2007 - Już tylko dwa dni

Już tylko 2 dni dzielą nas od niezwykłego spektaklu na Stadionie Lecha w Poznaniu - Stadium of Sound. Przedstawiamy oficjalny timetable imprezy, która potrwa ponad 12 godzin.
Scena główna
17.30 - 18.15 4 Strings, 18.15 - 19.15 Dj W, 19.15 - 20.00 Kalwi&Remi, 20.00 - 21.30 Marc van Linden, 21.30 - 22.30 Alex M.O.R.P.H, 22.30 - 00.00 Eric Prydz, 0.00 - 2.30 Paul van Dyk, 2.30 - 4.00 Marco V, 4.00 - 5.00 RANK1, 5.00 - 6.00 Menno de Jong.
Druga scena
18.00 - 19.30 Mbrother, 19.30 - 20.30 Dj Loui, 20.30 - 21.30 Dj Magic, 21.30 - 22.30 Toxic Noise, 22.30 - 23.30 Cez Are Kane, 23.30 - 1.00 Dj Neevald, 1.00 - 2.40 Jay Bae, 2.40 - 3.30 Toxic Noise, Cez Are Kane, Back to Back, 3.30 - 5.00 Fafaq, 5.00 - 6.00 Dj Tommy.
Bramy Stadionu Lecha zostaną otwarte o godzinie 17.00, 4 sierpnia. Wszystkich, którzy jeszcze nie kupili biletów na event zapraszamy na strone www.ftb.pl, www.eventim.pl, do kas Stadionu Lecha oraz sklepu TIFO przy ulicy Ratajczaka 34 w Poznaniu. 4 sierpnia do godziny 14.00 będzie można zakupić bilety w kasach Stadionu Lecha. Bilety w dniu koncertu w cenie: 75 zł - normalny, 120 zł - VIP. Do zobaczenia na Stadium of Sound.


2 sierpnia 2007 - Pomysł na rewitalizację

Świdniczanie mają szansę podzielić się swoimi pomysłami i przedsięwzięciami, które mogą zostać wpisane do programu rewitalizacji. Gdy ten powstanie miasto wystara się o sfinansowanie części prac z unijnych funduszy. Na stronie internetowej oraz w Urzędzie Miejskim można już pobrać specjalne karty zadań. Na nich świdniczanie mogą wpisać przedsięwzięcia, które planują zrealizować, bądź pomysły, w których realizacji chcieliby pomóc. W dokumencie przewidziano miejsce na szczegółowy opis oraz na przewidziane koszty. Przeprowadzaną właśnie akcją z kartami zadań, miasto chce uzyskać pomysły na ożywienie i odnowienie rewitalizowanych części miasta. Chce również pobudzić mieszkańców, by sami brali udział w zmianie swojego najbliższego otoczenia. Wszystko po to, by żyło się im lepiej. - Rewitalizacja to nie tylko odbudowa i remonty zabytków. Wszystko zależy od zaangażowania mieszkańców i różnych organizacji, w myśl zasady św. Augustyna, że miasto to nie budynki, ulice, a ludzie. To oni stanowią największą wartość - zaznacza Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy.
Projekty rewitalizacyjne przyjmowane będą do połowy września. Dotyczą trzech podprogramów rewitalizacji: 1b (obszar od ul. Jagiellońskiej do Esperantystów), 2 (Rynek wraz z okolicą, aż do ul. Wałbrzyskiej) oraz 6 (tereny przemysłowe powojskowe okolice ul. Hetmańskiej).
Karty zadań można pobrać ze strony internetowej oraz w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49 (pok. 303, III p.). Szczegółowych informacji udziela Justyna Chrebela, Departament Rozwoju Gospodarczego UM w Świdnicy, tel. 074 8562-866.


2 sierpnia 2007 - Nagrody kulturalne

W połowie sierpnia upływa termin składania wniosków po nagrody w dziedzinie kultury, które przyznaje prezydent Świdnicy. W ten sposób rokrocznie nagradzani są świdniczanie wyróżniający się w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać m.in.: świdnickie stowarzyszenia działające w zakresie kultury, jednostki kultury i oświaty oraz Komisja Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy. Wniosek powinien zawierać:
dane osobowe kandydata do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
informację dotyczącą całokształtu dotychczasowej działalności albo informację o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
uzasadnienie wraz z ewentualną dokumentacją.
Wnioski adresowane na Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych należy składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 27) do 15 sierpnia. Ze szczegółowym regulaminem przyznawania nagród można się zapoznać w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (pok. 126, tel. 074 8562-852).


2 sierpnia 2007 - 16. Międzynarodowy Festiwal Folkloru

Wielkimi krokami zbliża się 16. Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Odbędzie się on w tym roku w dniach od 6 do 12 sierpnia. Gwiazdą festiwalu będzie zespół Rico Sanchez & Gipsy Kings Party z Hiszpanii. Strzegomski festiwal folkloru cieszy się ogromną popularnością, a o jego prestiżu świadczy fakt, że na stałe wpisał się nie tylko do dolnośląskiego, ale i krajowego kalendarza imprez kulturalnych. Wpływ na to mają egzotyczne zespoły przyjeżdżające do nas z całego świata, wspaniała publiczność i organizacja festiwalu. Tak będzie zapewne i tym razem.
Do tej pory organizatorem MFF był wyłącznie Strzegom, a zespoły występujące na nim gościnnie odwiedzały inne okoliczne miejscowości. - W tym roku Międzynarodowy Festiwal Folkloru będzie wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy do organizacji włączyły się takie miasta jak: Świdnica, Dzierżoniów, Nowa Ruda i Szczawno-Zdrój. Dzięki wsparciu finansowemu z ich strony mogliśmy zaprosić więcej zespołów. W tym roku wystąpi 10 zagranicznych i 4 polskie - informuje dyrektor Strzegomskiego Centrum kultury, Wioletta Urban.
- Podczas tegorocznego, XVI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, gościem specjalnym będzie folk-rockowy zespół Redling z Jastrzębia Zdroju, który rozgrzeje publiczność przed występem sławnej, katalońskiej grupy "Rico Sanchez & Gipsy Kings Party" - informuje dyrektor SCK. Formacja ta jest kolejnym wcieleniem słynnego zespołu muzycznego Gipsy Kings, którego głównym wokalistą od ponad 13 lat jest Rico Sanchez. Barwa jego głosu fascynuje, a styl porywa do zabawy przy największych przebojach zespołu tj. "Volare", "Bamboleo" czy "Soy", które usłyszymy już niedługo w Strzegomiu. Szczegółowy program festiwalu - >>> zobacz


1 sierpnia 2007 - Pieniądze dla Domu Pomocy Społecznej

Dzisiaj w Świebodzicach gościł Piotr Borys, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Marszałek przywiózł dla Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame wspaniały prezent - prawie 1,2 mln zł na dofinansowanie remontu trwającego w placówce przez nie prowadzonej czyli Domu Pomocy Społecznej dla dzieci. Pieniądze to blisko połowa kwoty, potrzebnej na sfinansowanie całości prac. Dla sióstr to nie tylko wspaniała wiadomość, ale i uwieńczenie blisko 2-letnich starań siostry dyrektor świebodzickiej placówki, Anity Hamelik.
- Cieszę się, że możemy wesprzeć tak wyjątkową placówkę, która opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi. Zobaczyłem zaawansowany front robót i świetną organizację - chwalił Piotr Borys. Całość prac kosztować ma blisko 3 mln złotych. Zakończenie prac przewidziane jest z końcem listopada.
W imieniu zgromadzenia sióstr de Notre Dame umowę na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego podpisała siostra prowincjonalna zgromadzenia, Elżbieta Grabowy.
- Jesteśmy wdzięczne za docenienie naszych starań i mamy nadzieję na dalszą, dobrą współpracę - podkreślała. Na czas remontu siostry wraz ze swoimi 68 podopiecznymi przeniosły się do dawnego przedszkola przy ul. Piłsudskiego. Warto dodać, że miły gest w stosunku do dzieci i zakonnic uczynili państwo Zającowie, prywatni przedsiębiorcy ze Świebodzic, użyczając im dachu nad głową, gdyż budynek jest własnością prywatną.


1 sierpnia 2007 - Kostrzanie w Pieninach

W ramach projektu Szkoła Myśląca o Każdym "SMOK" Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy wyruszyła na obóz w Pieniny, który odbywał się w dniach od 9 do 13 lipca.
Z uwagi na to, że był to obóz sportowo-językowy, dzieci uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego utrwalających i doskonalących język w praktyce. Było też wiele zajęć sportowych, m. in. mecze piłki nożnej. Specjalnym punktem był mecz piłki siatkowej - nauczyciele kontra uczniowie VI klasy. Walka była zacięta, ale w ostatecznym rozrachunku zwyciężyli uczniowie. Rozgrywka przebiegała w sympatycznej atmosferze, zabawa była przednia. Na medal spisali się kibice, którzy gorąco dopingowali obie drużyny. Oprócz zajęć obowiązkowych przewidziano także liczne atrakcje - wjazd wyciągiem na górę Wdżar, zwiedzanie zamku i wozowni w Niedzicy, spacer wąwozem Homole, zwiedzanie Szczawnicy, wizytę w Karczmie "Rzym", wejście pod szczyt "Trzy Korony". Wszystkie wycieczki były męczące, ale powodowały uśmiechy na twarzach uczestników. Najwięcej radości przyniósł jednak spływ Dunajcem oraz zjazd torem saneczkowym.
Bardzo ważne było zwiedzenie miejsc bliskich papieżowi Janowi Pawłowi II, patronowi szkoły, Krakowa, Łagiewnik i oczywiście Wadowic, w których nie mogło się obejść bez spróbowania kremówek.
Obóz był niezwykle udany, dla niektórych dzieci był to jedyny wakacyjny wyjazd. Pogoda sprzyjała, uczestnicy są zadowoleni, a wszystko to dzięki funduszom ze "SMOKA" oraz nauczycielom z PSP w Kostrzy, którzy całe to przedsięwzięcie zorganizowali.


1 sierpnia 2007 - Fotomaraton 2007

29 września rozpocznie się w Świdnicy kolejny fotomaraton, będzie to tym razem "XVI Fotomaraton Świdnicki".
Suma nagród głównych wynosi 4 tysiące złotych, prócz nich przewidziano wiele innych nagród i niespodzianek.
W rywalizacji może wziąć udział każdy fotografujący aparatem analogowym lub cyfrowym.
Zadanie polegać będzie na realizacji w ciągu 12 godzin zdjęć na zadanych 12 tematów fotograficznych. Początek konkursu o godzinie 10.00.
Warunki i szczegóły konkursu - >>> zobacz


1 sierpnia 2007 - Pozdrowienia z wakacji

Słoneczne i gorące pozdrowienia z urlopu wypoczynkowego dla redakcji Dziennika a za Waszym pośrednictwem dla wszystkich działaczy sportowych przesyła Leszek Noworól.


1 sierpnia 2007 - Sesja powakacyjna

Świebodziccy radni zabierają się do pracy. Lipiec był miesiącem odpoczynku, ale w sierpniu komisje wznawiają spotkania, odbędzie się też sesja rady. Zaplanowano ją na 8 sierpnia (środa), na godzinę 15.30.
W programie posiedzenia rady są 3 uchwały: pierwsza dotyczący zmian w budżecie, druga - zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Trzecia uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Rewitalizacja Starego Miasta w Świebodzicach - etap I". Chodzi o kwotę blisko 1 mln zł będącą dotacją z budżetu państwa na remont płyty głównej Rynku


1 sierpnia 2007 - Odkryli nowe jaskinie

Sukcesem zakończyła się wyprawa do Turcji grotołazów z Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego, której kierownikiem był mieszkaniec naszej Gminy Bartosz Sierota.
W dniach od 30 czerwca do 18 lipca piątka polskich grotołazów wspólnie z tureckimi kolegami penetrowała pasmo gór Bolkar w poszukiwaniu nieodkrytych jaskiń. Pasmo Bolkar leży w zachodniej części Taurusu Środkowego w południowej Turcji. Rozciąga się na około 120 km między miejscowościami Karaman (od zachodu), Nigde (od północy) i Mersin (od południa). Góry praktycznie w całości zbudowane są z wapienia, a najwyższe ich szczyty tworzą: Medetsiz Tepe (3524 m n.p.m.) i Aydos Dag (3480 m n.p.m.).
W sumie w tym miejscu członkowie wyprawy odkryli ponad 30 jaskiń o pionowym charakterze, z których dla 24 udało się im sporządzić plany. Łączna długość pomierzonych korytarzy przekroczyła 1500 m. Najdłuższa jaskinia odkryta podczas wyprawy ma ponad 300 metrów. Jest to poziomy meander z przepływem wody i piękną szatą naciekową. Badany rejon na pewno skrywa jeszcze niejedną jaskinię, zwłaszcza że najwyższego sektora górskiego Bolkaru nikt jeszcze nie penetrował pod względem speleologicznym. Członkowie polskiej ekipy poszukiwaczy otrzymali zaproszenie do kolejnego przyjazdu w przyszłym roku. Czy na ich czele stanie ponownie nas Bartosz Sierota? - zobaczymy.


1 sierpnia 2007 - Świdniczanie, pomóżcie

W dalszym ciągu szukam swojej kici i bardzo proszę o pomoc. Jest bura w czarne prążki (jak tygrysek), ma białe skarpetki, brzuszek, szyjkę i kawałek pyszczka.
Wiem, ze dużo ludzi to czyta i mam nadzieję, że pomogą. Naprawdę dam nagrodę, każdemu, kto mnie do niej doprowadzi. Kotka ma ok 1.5 roku, ale jest niewielka.
Jeśli możecie pomóc, >>> napisz na forum. "andziam"


1 sierpnia 2007 - Wiadomości z Gminnego Centrum Informacji

GCI informuje, że jest możliwość wzięcia udziału w konkursie "Europejski Fundusz Społeczny w obiektywie" Celem konkursu jest przedstawienie zasięgu i popularyzacja efektów osiągniętych przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku poprzez wybór i prezentację najlepszych prac fotograficznych nadesłanych przez projektodawców oraz uczestników projektów realizowanych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR.
- Tematyka zdjęć jest dowolna. Każde zdjęcie musi jednak nawiązywać do hasła konkursowego - mówi sekretarz gminy Sabina Cebula. Wymagane jest nadesłanie zdjęć na płycie CD w formacie elektronicznym zgodnym z parametrami opisanymi w regulaminie. Na laureatów czekają nagrody:
I - 3 tys. złotych, II - 2 tys. złotych, III - 1 tys. złotych.
Ponadto każdy uczestnik otrzyma ciekawe i wartościowe upominki. Prace powinny zostać dostarczone do 28 września na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu - filia we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, Oddział ds. Promocji i Informacji. Prace należy dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8.00 do 15.00. Szczegóły regulaminu można znaleźć na stronie: www.efs.dwup.pl/content/view/148/
Dodatkowo informujemy, że Gminne Centrum Informacji od sierpnia będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 - 20.30.


20 czerwca 2019 - Bogny, Rafaeli, Rafała