30 listopada 2007 - Herold zaprosi na "Świdnicką Kolędę"

Już w najbliższą niedzielę, 2 grudnia podczas Giełdy Staroci, Numizmatów i Osobliwości, w świdnickim Rynku będzie można spotkać nietypowych gości: Herolda, Kupca Świdnickiego oraz Kupcową.
Postacie z epoki w godzinach 10.00-13.00 będą zachęcać wszystkich zgromadzonych do udziału w "Świdnickiej Kolędzie 2007". Przechodnie będą mogli otrzymać ulotki informacyjne z programem imprez oraz wysłuchać obwieszczeń Herolda na temat imprez czekających ich podczas przedświątecznego tygodnia.
"Świdnicka Kolęda 2007" to wspólne przedsięwzięcie miasta Świdnicy, powiatu świdnickiego i gminy wiejskiej Świdnica. W ramach przedsięwzięcia przewidziano m.in. zimowe zabawy w Rynku, kiermasze świąteczne, spotkanie wigilijne świdniczan oraz dużą niespodziankę.


30 listopada 2007 - XV Przegląd Teatrów Szkolnych - za nami

Na deskach sceny Żarowskiego Ośrodka Kultury w dniach 28-30 listopada zaprezentowało się 14 zespołów z całego województwa dolnośląskiego.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim młodym aktorom za piękne spektakle w których zawarliście tyle mądrości, prawd o życiu każdego z nas, o troskach i radościach, o dokonywaniu ważnych wyborów. Dobrych wyborów w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Dziękuje Wam za waszą młodzieńczą radość która umieściliście w każdym zakątku naszego serca. Dziękuję opiekunom grup teatralnych za tak profesjonalne przygotowanie dzieci i młodzieży. Dziękuję Wam za to, że pomimo wielu przeszkód jakie napotykacie na swojej drodze pedagoga-wychowawcy "chce wam się chcieć". Serdecznie dziękuję Jurorom komisji dziecięco-młodzieżowej przeglądu za trudną i odpowiedzialna pracę: Karolinie Pasternak, Marcie Różańskiej, Adrianowi Haleckiemu, Katarzynie Doczekalskiej, Inez Stawskiej oraz Izabellii Antosiak. Dziękuję Jury dorosłemu Barbarze Ziółkowskiej, Danucie Epler oraz Ryszardowi Dykcikowi. Dziękuje Markowi Zywerowi Burmistrzowi Miasta Żarów i Marii Tomaszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Żarowie za tyle ciepłych i serdecznych słów skierowanych w stronę aktorów i opiekunów i Ośrodka Kultury.
Dziękuje Tomkowi Nyczowi za pracę konferansjera podczas XV Przeglądu Teatrów Szkolnych. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę pracowników Ż.O.K-u za cierpliwość i wyrozumiałość dla Dyrektora Żarowskiego Ośrodka Kultury - Wiesława Furtak. Nagrodzeni w przeglądzie - >>> zobacz


30 listopada 2007 - Nagrody za świątecznie przystrojony dom

Ruszył konkurs na najbardziej przystrojony i oświetlony dom. Zabawa organizowana jest w ramach projektu "Świąteczna Kolęda 2007".
- Chcemy by w mieście i gminie Świdnica było jak najwięcej świątecznie przystrojonych i oświetlonych domów. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego autorów najlepszych i najefektywniejszych pomysłów nagrodzimy - zapewniają organizatorzy.
Zgłoszenia przyjmowane są do 19 grudnia drogą pisemną, telefoniczną można również zgłosić się osobiście.
Kontakt: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 (pok. nr 303), 58-100 Świdnica, tel. 074 856-28-66. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 22 grudnia na godz. 16.30 w świdnickim Rynku. Szczegółowy regulamin w załączniku - >>> zobacz


30 listopada 2007 - Skanalizowanie gminy Strzegom

28 listopada w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbyło się spotkanie, którego głównym tematem był Fundusz Spójności, z którego gmina chce pozyskać środki na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części gminy Strzegom we wsiach - Jaroszów, Goczałków, Rogoźnica, Kostrza, Żelazów, Żółkiewka i Wieśnica - oraz na rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków.
Podczas spotkania na pytania władz Strzegomia, radnych i pracowników Urzędu Miejskiego odpowiadał Zbigniew Mirecki, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Sugerował on władzom gminy, aby jak najszybciej zdecydować, kto będzie beneficjentem Funduszu Spójności. W przypadku, gdyby podjęto decyzję, że beneficjentem będzie nie gmina, lecz Spółka Wodociągi i Kanalizacja, należy w tej sprawie podjąć uchwałę.
Zbigniew Mirecki zapoznał ponadto z procedurą, warunkami i kryteriami pozyskiwania środków z tego Funduszu.
Dodajmy, że gmina Strzegom podjęła działania w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki Funduszu. Za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przesłano już do Warszawy kartę potencjalnego przedsięwzięcia, w której zawarty jest opis zadań, jakie będą realizowane z wykorzystaniem środków z Funduszu Spójności. Przewiduje się, że uruchomienie programu nastąpi w 2008 roku. Obecnie trwa procedura zatwierdzenia Programu "Infrastruktura i Środowisko".


30 listopada 2007 - Dzień Osób Niepełnosprawnych

Piętnaście lat temu ONZ ogłosiła dzień 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Przez ten czas wiele instytucji świętowało ten dzień aby podnieść świadomość społeczeństwa o sytuacji osób niepełnosprawnych a co za tym idzie wyrównać ich szanse w codziennym życiu. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy od kilku lat przyłącza się do obchodów tego dnia w celu pogłębienia integracji niepełnosprawnych i bardziej sprawnych uczniów tej szkoły.
Dzisiaj klasy 1-3, na kilka dni przed oficjalnymi obchodami, zorganizowały spotkanie w czasie którego można było obejrzeć przedstawienie klasy integracyjnej II b pt. "Śpiąca królewna na wesoło" wystawione pod czujnym okiem M. Kasprzyk i A. Kogut. Dodatkowo, ze względu na Andrzejki, klasy losowały wróżby mówiące o ich bliskiej przyszłości przygotowane przez M. Miller i M. Jaksz.
Zostały również ogłoszone wyniki klasowego konkursu plastycznego pt. "Razem weselej" w którym oczywiście wszyscy okazali się zwycięzcami.
Uczniowie wykonując wspólnie plakaty pokazali tym samym przyjaźń i akceptację jaka łączy uczniów szkoły. Pod koniec dnia wszystkie klasy utworzyły krąg przyjaźni i zatańczyły wspólny taniec.
Karol Michalik, uczeń klasy III b, zapytany co najbardziej podobało mu się w obchodach Dnia Niepełnosprawnych powiedział: "Mnie najbardziej podobało się przedstawienie, bo było zabawne i autentyczne", jego koleżance z klasy Weronice Woźniak podobały się wróżby i wspólna zabawa. Słowa uznania należą się B. Pasiewicz za prowadzoną konferansjerkę i rokroczne tworzenie atmosfery przyjaźni i integracji wśród uczniów i pracowników szkoły.


30 listopada 2007 - Pieczenia chleba i warsztaty teatralne

Po prezentacjach artystycznych w MDK -u, tutejsza pracownia teatralna ruszyła szkolić umiejętności w terenie. W Raszowie, małej wsi za Kamienną Górą jest miejsce zwane "Dzierzą" prowadzone przez Agatę Szwed i Krzysztofa Matusiaka, gdzie można upiec własnoręcznie wyrobiony chleb i wziąć udział w warsztatach teatralnych.
- Grupy Agnieszki Kiryczuk i Renaty Gądek-Jarosiak zmierzyły się z trudną sztuką animacji jawajek, marionetek i lalek bunraku - mówi Anna Mazur, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach.
- Obejrzały także spektakl przygotowany przez aktorkę Wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora Małgosię Dwornik.


30 listopada 2007 - Konwent o finansach w Bielawie

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie w przyszły piątek, 7 grudnia spotkają się na Sudeckim Konwencie, tym razem w Bielawie.
Na czwartym już spotkaniu samorządowców prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu odpowiadać będzie na pytania dotyczące budżetów i kontroli nad nimi.
Poruszona zostanie również sprawa dostępu do szerokopasmowego Internetu w regionie oraz szans na pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


30 listopada 2007 - "Umiemy pomagać"

W piątek 23 listopada w SP 315 odbył się I Świdnicki Międzyszkolny Konkurs z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej "umiemy pomagać".
Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznych zachowań w szkole i na ulicy oraz umiejętne udzielanie I pomocy w razie zagrożeń. W konkursie wzięło udział 7 czteroosobowych drużyn ze świdnickich szkół podstawowych. Zwycięzcami zostali uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej " Bliżej dziecka", drugie miejsce zajęła SP 6, a trzecie SP 1.
Wszyscy biorący udział byli świetnie przygotowani i wszyscy otrzymali nagrody.
Tego samego dnia rozstrzygnięto konkurs plastyczny dotyczący zapobieganiu wypadkom. I miejsce zajął Piotr Studnicki SP 315, II miejsca - Hanna Sidoruk SP 315 i Rafał Krawatek SP 10, a III miejsca - Oskar Łużny SP 10 i Marcelina Namlik Sp 10.
Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa Nr 315 oraz Urząd Miasta Świdnica. Opiekunami Alina Jasionowicz SP 315 i Beata Laskowska SP 315.
Przeciwdziałanie wypadkom wśród dzieci oraz udzielanie I pomocy przedmedycznej to niezwykle ważne elementy edukacji każdego młodego człowieka, dlatego kolejne edycje konkursu będą dobrym sposobem na popularyzację tych zagadnień.


30 listopada 2007 - Festiwal Piosenki Anglojęzycznej

Starosta Powiatu Świdnickiego Zygmunt Worsa, w środę, 28 listopada o godzinie 10.00 uroczyście otworzył VI edycję Powiatowego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej. Przegląd piosenki odbył się w auli Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystcznych im. Tony Halika w Świdnicy.
W jury konkursu zasiedli: Jerzy Brzostowski - muzyk, Lidia Kasprzycka - nauczyciel z Zespołu Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy, Małgorzata Bogusławska - nauczyciel z Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy, Katarzyna Woszczyk -uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy oraz Katarzyna Niewęgłowska - Biuro Poselskie Zbigniewa Chlebowskiego.
Nagrody dla laureatów konkursu i zwycięskich zespołów wręczyli Anna Borowska dyrektor Biura Promocji i Grzegorz Stawarz z Wydziału Oświaty i Wychowania ze Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Laureaci festiwalu - >>> zobacz


29 listopada 2007 - Sesja Rady Miejskiej już jutro

Przegląd realizacji Miejskiego Planu Rozwoju Lokalnego Świdnicy, wykład dr Mieczysławy Chmielewskiej z okazji 555-lecia herbu Miasta - "Dokument herbowy Miasta Świdnicy" oraz prezentacja koncepcji modernizacji i przebudowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy to zaledwie kilka z kilkudziesięciu punktów obrad Rady Miejskiej w Świdnicy.
Sesja rozpocznie się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47).


29 listopada 2007 - Odcinek Specjalny

W jutrzejszym Odcinku Specjalnym podczas godzinnej audycji gościć będzie Krzysztof Hołowczyc, szykujący się do startu w Rajdzie Barbórki Warszawskiej.
W studio gościć będą także Maciej Lubiak, który opowie nam o minionym sezonie i startach Fiatem Grande Punto S2000. Relację z rywalizacji na odcinkach specjalnych Rajdu Wielkiej Brytanii przekaże nam Maciej Mielniczyn.
Początek programu o godzinie 18.00
Słuchajcie stacji w winampie - słuchaj, a także na 91.3 FM na terenie Wrocławia.
Piszcie też emaile z pytaniami - >>> napisz, piszcie też na nasze gg - 8704567, telefon do dyskusji (071) 320 44 55


29 listopada 2007 - Inkubator powstanie w Świdnicy

Władze województwa dolnośląskiego, Politechniki Wrocławskiej, miasta Świdnicy oraz Centrum Wspierania Biznesu utworzą w Świdnicy inkubator technologiczny. Deklarację taką dziś w Świdnicy. A jutro dokument podpisze marszałek województwa. - Świdnica przystępuje do nielicznego grona miejsc, dzięki którym Dolny Śląsk może stać się regionem wiedzy. Pokarzemy inwestorom, że Świdnica i Dolny Śląsk to doskonałe zaplecze badawcze, naukowe i innowacyjne - powiedział prof. Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wrocławskiej
- Inkubator ma ułatwić realizowanie marzeń konstruktorów, ale i młodych ludzi kończących uczelnie techniczne i chcących swój los wziąć w swoje ręce. Warto pamiętać, że jedno miejsce pracy w innowacyjnej firmie generuje nawet pięć nowych stanowisk pracy w usługach - uważa Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
- Na preferencyjnych warunkach przedsiębiorstwa nowe, jak i te już działające będą mogły rozwijać swoją działalność m.in. w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, technologii informatycznych czy też technologii związanych z budownictwem - dodaje Krzysztof Brzozowski, prezes Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość - Centrum Wspierania Biznesu w Świdnicy.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem do 2010 r. przy ul. Przemysłowej powstanie zaplecze o powierzchni kilku tysięcy m kw. z miejscem do produkcji, usług, projektowania, przeprowadzania badań, laboratorium, prototypownią, salami konferencyjnymi, wystawienniczymi. Projekt będzie finansowany z różnych źródeł m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oprócz wspomnianych już polskich partnerów miasto może liczyć na partnerów międzynarodowych - Politechnikę Lwowską oraz Duński Instytut Technologiczny.


29 listopada 2007 - Regulacja Pełcznicy dobiegła końca

Tegoroczne prace przy odbudowie murów oporowych oraz umacnianiu brzegów rzeki Pełcznicy w Świebodzicach są na finiszu. A było ich sporo, bo udało się wyremontować ponad 11 odcinków rzeki, zarówno w dzielnicy Pełcznica, jak i w Cierniach, czyli w zasadzie na całej długości rzeki w mieście. Najwięcej prac przeprowadzono na odcinku Cierni, bo to one zawsze są najbardziej poszkodowane podczas powodzi. To tutaj rozpędzona z gór rzeka rozlewa się szeroko, podtapiając domy, drogi, gospodarstwa i pola uprawne. Gmina Świebodzice wystąpiła w tym roku o pomoc na usuwanie skutków wcześniejszych klęsk do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otrzymaliśmy aż dwie duże promesy - na 600 i 200 tys. zł. Budżet gminy dołożył do tej inwestycji ok. 300 tys. zł. Za te pieniądze udało się odbudować w wielu miejscach zniszczone mury oporowe, a także wzmocnić brzegi rzeki. Zostały one zabezpieczone specjalnymi siatkami i materacami, wypełnionymi kamieniami, a następnie przysypane ziemią. Taka naturalna bariera utrudni podmywanie brzegów w momencie, gdy rzeka wzbiera.
- Prace te zostały wykonane po to, aby mieszkańcy żyjący w sąsiedztwie rzeki czuli się bezpieczniej - mówi wiceburmistrz Świebodzic Ireneusz Zyska. - Tyle możemy zrobić doraźnie, ale nie ma wątpliwości, że problem wylewania Pełcznicy mogą zlikwidować tylko kompleksowe rozwiązania, które proponuje studium zabezpieczenia zlewni rzeki Bystrzycy, przygotowane wspólnie przez IMGW i RZGW. Istotnym elementem tego studium jest zabezpieczenie Pełcznicy. Ostateczna koncepcja trafiła już na biurko burmistrza. Gmina powinna ją zaopiniować a kolejny etap to już procedura wdrażająca zaproponowane na papierze rozwiązania.


29 listopada 2007 - Jutro kolejny dzień przeglądu

Już pierwszy dzień XV Przeglądu Teatrów Szkolnych za nami.
Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonał Marek Zywer - Burmistrz Miasta Żarów.
Na scenie Żarowskiego Ośrodka Kultury zaprezentowało się 120 aktorów w kategorii Szkoły Podstawowe z całego Dolnego Śląska.
Atmosfera na scenie i na widowni była gorąca. Jutro wystąpią najstarsi aktorzy Przeglądu Gimnazjaliści - trzymamy za wszystkich kciuki i życzymy powodzenia.


29 listopada 2007 - Imprezy z MDK-iem

Na najbliższy weekend Młodzieżowy Dom kultury im. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego przygotował szereg imprez i atrakcji:
W dniach 1 i 2 grudnia od godziny 10.00 w hali OSiR na osiedlu Zawiszów odbędzie się XV Świdnicki Turniej Tańca. W pierwszy dzień odbędzie się turniej towarzyski w kategoriach od "F" do "A"
Natomiast 2 grudnia odbędzie się turniej DISCO i Hip-Hop w kategoriach: Solo, Duety, Mini formacje i formacje.
1 grudnia odbędzie się także Happening i konkurs w ramach projektu Rock przeciw AIDS.
Zapraszamy od godziny 16.00 na świdnicki rynek gdzie główną atrakcją będzie wypuszczenie 700 balonów, następnie impreza przeniesie się do Klubu "Bolko" gdzie od godziny 17.00 odbywać się będzie koncert amatorskich grup rockowych, podsumowanie konkursów plastycznego i literackiego.
Podczas koncertu będą czynne punkty konsultacyjne i przeprowadzane będą konkursy wiedzy o HIV i AIDS oraz ankieta dla uczestników imprezy.


29 listopada 2007 - Mistrzostwa w akrobatyce sportowej

9 grudnia w hali sportowej na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy odbędą się Mistrzostwa Dolnego Ślaska w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i skokach na ścieżce w kl. II, III i młodzieżowej.
Zawody rozpoczną się o godzinie 10.00. W trakcie zawodów przewidziano czas na wręczenie wieloletnim działaczom związku wyróżnień, pamiątkowych dyplomów i plakietek z okazji 50 lecia działalności Okręgowego Związku Akrobatyki Sportowej na Dolnym Śląsku.
Na turnieju pojawi się Mikołaj, będzie on obdarowywał paczkami zawodników.


29 listopada 2007 - Wizytowali OSP

Członkowie Komisji ds. Wsi strzegomskiej Rady Miejskiej wizytowali strażnice Ochotniczej Straży Pożarnej znajdujące się w gminie Strzegom.
- Zgodnie z planem pracy komisji, radni chcieli zapoznać się ze stanem faktycznym, finansowaniem, działalnością oraz problemami poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - wyjaśnia Tomasz Dziurla, przewodniczący Komisji ds. Wsi.
W tej sprawie odbyło się pięć posiedzeń komisji. Pierwsze z takich spotkań odbyło się 26 października. Podczas kolejnych posiedzeń komisja przeprowadziła miejscową obserwację stanu technicznego i wyposażenia strażnic w Strzegomiu, Stanowicach, Olszanach, Granicy, Tomkowicach, Żelazowie, Kostrzy, Rogoźnicy, Goczałkowie i Jaroszowie.
Powstał dokument pn. "Raport dotyczący stanu strażnic oraz działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Strzegom na dzień 26 listopada 2007 roku". Dokument, przygotowany przez radnego Tomasza Dziurlę, trafił do burmistrza Strzegomia Lecha Markiewicza.
- Komisja wnosi o wykonanie przez pracowników gminy Strzegom kosztorysów prac remontowych w poszczególnych strażnicach. Należy dodatkowo zwiększyć w budżecie zadaniowym gminy Strzegom na rok 2008 i 2009 ilość środków na działalność, remonty i doposażenie strażnic OSP. Warto także dodać, że nie ma mowy o likwidacji jakiejkolwiek jednostki OSP ze względu na bezpieczeństwo lokalnej ludności - mówi radny Dziurla.


29 listopada 2007 - Jaworzyńska Liga Piłki Halowej

W rozgrywkach Jaworzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej 2007-2008, w czwartej kolejce padły następujące wyniki:
WKS Bronx - Złodziejówka 0:8
Piotrowice - Karolina 0:41
XXL - Red Bull 13:5
Konigszelt - Gimnazjum Senior 5:3
Grande Team - Bittner 6:10
Karolina Junior - Nowice LastKam 6:8
W tabeli kolejność wygląda następująco: 1. Karolina - 12 punktów, 2. Nowice LastKam -12 punktów, 3.MKS Bittner - 9 punktów, 4. Karolina Junior - 9 punktów
Czołówka strzelców - Głogiewicz D. - Karolina - 24 bramki, Charytanowicz M. - Karolina - 22 bramki, Ptak - MKS Bittner - 21 bramek, Włodarczyk - Nowice LastKam - 18 bramek.


29 listopada 2007 - Sylwester pod gwiazdami

Tradycją Świebodzic jest wspólne witanie Nowego Roku przez władze miasta i mieszkańców. Zawsze odbywało się to w Rynku, jednak tegoroczny Sylwester będzie wyglądał zupełnie inaczej.
Za sprawą miejsca, w którym się odbędzie oraz przygotowywanych atrakcji. Wspólna zabawa odbędzie się na placu przed halą sportowo-widowiskową.
Świętowanie w Rynku jest niemożliwe z powodu prac, jakie rozpoczęły się właśnie na płycie głównej. Mieszkańcy będą się jednak na pewno równie dobrze bawić.
Zabawa rozpocznie się o godzinie 22.30 koncertem zespołu Sony Blues. O północy burmistrz Bogdan Kożuchowicz złoży wszystkim mieszkańcom noworoczne życzenia, będzie także pokaz sztucznych ogni oraz konkursy z nagrodami. Potem rozpocznie się dyskoteka pod gwiazdami.


29 listopada 2007 - Wieczór poezji obcojęzycznej

Jesienne chwile z poezją czyli wieczór poezji obcojęzycznej odbył się 21 listopada w świetlicy Zespołu Szkół Mechanicznych. Na spotkanie przybyli wcześniej zaproszeni goście i miłośnicy poezji: dyrekcja, nauczyciele i przedstawiciel klas. " kto nie zna języków obcych, ten nic nie wie o swoim własnym." Tymi słowami Johanna Wolfganga von Goethego rozpoczął się wieczór poezji obcojęzycznej przygotowany przez koło języków obcych: Małgorzatę Bogusławską - Kurzawę, Annę Foryś- Musik, Jolantę Sajdak, Małgorzatę Sarnacką, Barbarę Broś, Adriannę Plewińską, Dorotę Schab i Krzysztofa Pamułę.
Uroczystość miała na celu głębsze poznanie twórczości i życia pisarzy angielskich i niemieckich. Była również okazją do zaprezentowania twórczości własnej naszych uczniów. Pośród prezentowanych utworów można było usłyszeć między innym utwory Lorda Byrona, J. Goethego, J. Tolkiena, F. Schillera, J Eichendorffa. Mieliśmy również okazję wysłuchać jednego utworu w języku japońskim. Nietuzinkowy podkład muzyczny, odpowiednio dobrana do każdego wiersza prezentacja multimedialna, przedstawiająca autora oraz tematykę prezentowanych wierszy nadała imprezie swoistego klimatu. Wystrój sali spotęgował refleksje i wprowadził w tajemny świat poezji. Nawiązywał nie tylko do przedstawianych utworów - plakaty przygotowane przez uczniów szkoły w sposób szczególny podkreślały wagę przedsięwzięcia.
Można było usłyszeć utwory o miłości i zdradzie, o cudach natury i tajemniczości owianej mistycyzmem, o świecie wokół nas i o naszych snach. Nie zabrakło również utworów o przywiązaniu do ziemi ojczystej oraz o problemie wyzysku i nędzy. Ten listopadowy wieczór był piękną wędrówką po poezji i pozwolił odświeżyć posiadaną wiedzę o dorobku artystycznym poszczególnych poetów.


29 listopada 2007 - Podniosą ciśnienie

Już niedługo skończą się kłopoty mieszkańców ulicy Niepodległości w Strzegomiu, którzy narzekali na zbyt niskie ciśnienie wody w swoich kranach.
- Przy ulicy Niepodległości wykonywana jest spinka sieci wody z ulicy Niepodległości z siecią wody zasilaną z przepompowni przy ulicy Kościuszki w celu poprawienia ciśnienia wody mieszkańcom budynków przy ulicy Niepodległości - informuje Agata Woźniak-Kanikuła, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
Zakończenie robót zaplanowano na kwiecień 2008 roku. Koszt przedsięwzięcia to 162 tysiące złotych.


29 listopada 2007 - Walka o twierdze

Kędzierzyn Koźle, Nysa, Kłodzko oraz Stoszowice odpowiedziały na propozycję Świdnicy na wspólną promocję twierdz sudeckich. Władze Świdnicy razem z partnerami chcą przystąpić do europejskiego projektu "Baltic Fort Route", który pomaga ratować obiekty techniki militarnej. W ramach dotacji można wykonać nie tylko roboty budowlane, ale również zadbać o faunę i florę tych miejsc oraz tchnąć nowe życie organizując np. rekonstrukcje walk.
Na spotkaniu (26 listopada) ustalono, że w krótkim terminie zostanie przygotowana niezbędna do złożenia wniosku dokumentacja. W ramach projektu "Twierdza Świdnicka" miasto chce utworzyć ścieżki dla pieszych i rowerzystów, które połączą pozostałości z umocnień fryderycjańskich.
W Świdnicy zachowało się ich sporo. Zwłaszcza obiekty podziemne nie uległy rozbiórce - po prostu je zasypano. Z zachowanych obiektów największe wrażenie robi podwalnia - kazamata komunikacyjna wału wewnętrznego wzdłuż kościoła parafialnego. Zachował się w doskonałym stanie odcinek długości 260 m. Zachowała się również kazamata zewnętrzna Bramy Witoszowskiej, kaponiera przy ulicy Żeromskiego oraz kojec pod wieżą Bramy Kapturowej. Z zewnętrznego pasa umocnień w najlepszym stanie przetrwały pozostałości Fleszy Nowomłyńskiej przy ul. Śląskiej i Fleszy Jawornickiej przy ul. Sikorskiego. Widoczne, zwłaszcza w parkach, są narysy fortów, redut i kurtyn.


28 listopada 2007 - Richthofena ciąg dalszy

Dzisiaj w Świdnicy doszło do spotkania dziennikarzy Associated Press z Jerzym Gaszyńskim, twórcą miejsca pamięci poświęconego "Czerwonemu Baronowi", "Red Baronowi", Manfredowi von Richthofenowi. Ten legendarny lotnik znany na całym świecie do czasu powstania tego "pomnika" nie miał domu, był człowiekiem bezdomnym. Od tego momentu jego "domem" jest Świdnica. Sprawa łączenia jego osoby z naszym miastem była tematem wywiadu oraz tematem materiału filmowego jaki powstał na potrzeby agencji.
Dla autora "pomnika" to spotkanie było ogromnie ważne, bo dzięki temu spotkaniu i kilkugodzinnej rozmowie o osobie Richthofena i jego związku ze Świdnicą mogą się dowiedzieć miliony ludzi, czego środkami jakimi dysponował do tej pory nie mógł tego dokonać. Po niedawnym dużym artykule w Gazecie Wyborczej zainteresowanie "Baronem" ogromnie wzrosło. Jak powiedział nam Jerzy Gaszyński w przyszłym tygodniu pojawią się dziennikarze Blomberga z Niemiec, zainteresowani są też Holendrzy.
Associated Press - amerykańska agencja prasowa. 3500 pracowników w 240 biurach zaopatruje w wiadomości około 6000 stacji radiowych i telewizyjnych oraz 1700 gazet w USA. Poza USA ma około 8500 klientów.
Serwisy Associated Press dostarczają dziennie ok. 10.000 wiadomości (łącznie ok. 20 milionów wyrazów i 1000 zdjęć). Wiadomości są tłumaczone na 5 języków obcych: hiszpański, niemiecki, francuski, holenderski i szwedzki.


28 listopada 2007 - Jest wicestarosta

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu wybrano nowego wicestarostę.
Po odejściu Pani Anny Zalewskiej do Sejmu PR stanowisko to od czasu wyborów parlamentarnych było nieobsadzone. Wicestarostą Powiatu Świdnickiego - 17 głosami za, siedmioma przeciw i pięcioma wstrzymującymi się, został znany wielu mieszkańcom powiatu - Ryszard Wawryniewicz.
W przeszłości był on posłem dwóch kadencji Sejmu RP był też wiceprezydentem Świdnicy.
Po wyborze Ryszarda Wawryniewicza doszło do nieprzyjemnego zdarzenia - Alicja Synowska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu z Platformy Obywatelskiej złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.
Podczas sesji odbyło się również ślubowanie nowego radnego, którym został Ryszard Zyska z Prawa i Sprawiedliwości.


28 listopada 2007 - Piesi odzyskają Rynek

Ograniczony wjazd, postój tylko na czas rozładunku towaru, bądź wysadzenia pasażera TAXI, takie ograniczenia w ruchu będą obowiązywały w świdnickim Rynku od 1 stycznia 2008 roku.
- Chcemy by to nie samochody lecz piesi, turyści, bywalcy świdnickich kawiarni i restauracji, czy też uczestnicy ciekawych imprez opanowali Rynek. Od dłuższego czasu obserwujemy, że zakazy wjazdu nie są przestrzegane, a Rynek stał się parkingiem, stąd decyzja - tłumaczy Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy.
Nowe przepisy rozdzielają czas korzystania z Rynku na dwie strefy - dla pieszych i pojazdów. Bezpłatny wjazd do Rynku w określonych godzinach będą mieli więc dostawcy na czas rozładunku towaru do 45 min. (dotychczas wjazd w celu rozładunku był płatny). Zarządzenie wprowadzające zmiany nie sparaliżuje również życia mieszkańców Rynku. Do strefy wjedzie incydentalnie firma z meblami, bądź dostawca opału. Oprócz wyłączeń w ciągu dnia dodatkowo w sobotę od godz. 18.30 do poniedziałku do godz. 4.00 nie będzie możliwy wjazd do Rynku.
- Rynek nie jest parkingiem, a więc pobyt samochodów uprawnionych ma być tam jak najkrótszy. Przygotowując zarządzenie wzięliśmy pod uwagę wiele wariantów np. zaopatrzenie sklepów, przygotowanie imprez, dowóz osób niepełnosprawnych. Nie mniej jednak te sprawy łączy jedno - upoważnienia. Każda z osób, czy też podmiotów, która będzie chciała skorzystać z przysługujących uprawnień otrzyma specjalne zezwolenie. Ono będzie podstawą wjazdu do Rynku - mówi Maciej Gleba, kierownik Referatu Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Wjazd do Rynku będzie możliwy jedynie od ul. Kotlarskiej, gdzie zamontowany został zamykany słupek. Pojazdy, które nie będą miały zezwolenia nie wjadą.


28 listopada 2007 - Sukcesy naszych sportowców

Reprezentacja Polskiej Federacji Karate Sportowego wzięła udział w Mistrzostwach Świata WTKA (World Traditional Karate Association) Karate i Kick Boxingu, które odbywały się w Marina di Carrara we Włoszech.
Miło nam poinformować, że w zawodach bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy ze świebodzickiego Klubu FIGHTER. Nasi reprezentanci spisali się znakomicie, zdobywając 11 medali: 3 złote, 7 srebrnych i 1 brązowy, w tym 9 medali w konkurencji karate i 2 w kick boxingu. Najlepszy rezultat spośród świebodziczan uzyskał Arkadiusz Kaczmarek, który znalazł się w reprezentacji Polski. W konkurencji kick boxingu zajął V miejsce przegrywając walkę o półfinał z późniejszym zwycięzcą tej kategorii, zawodnikiem z Meksyku - Vincente Cesar Nunez Rinas.
W zawodach wzięło udział ponad 1800 zawodników z około 70 krajów. Konkurencje rozgrywano na 10 tatami (maty) i dwóch ringach.
Trenerem reprezentacji Polski jest Shihan Tomasz Byjos, posiadający 5 stopień mistrzowski karate Shotokan.


28 listopada 2007 - Kolejny sukces Mechanika

27 listopada w Dzierżoniowie odbył się finał strefy wałbrzyskiej w piłce ręcznej chłopców. Nasz powiat reprezentowała drużyna Zespołu Szkół Mechanicznych. Uczestnictwo na tym szczeblu rozgrywek już było dużym osiągnięciem "Mechanika". Finał dostarczył wielu emocji, przyszło nam się bowiem zmierzyć z bardzo dobrymi drużynami. Po sportowej walce wygrała szkoła z Bystrzycy Kłodzkiej, która w decydującym meczu pokonała nasz zespół 18:11. We wcześniejszych meczach "Mechanik" kolejno wygrał 19:14 z Dzierżoniowem oraz z Ziębicami 20:18-tym samym zajmując II miejsce.
Choć pozostał niedosyt to drużyna naszego Powiatu spisała się na medal - szkoda tylko, że srebrny… Na pewno zapamiętamy wspaniałą grę Michała Rzepeckiego z IcTS czy Mateusza Kuriaty z ITMS. To debiutanci z klas pierwszych, ale wielka nadzieja na złoto.
W Dzierżoniowie "Mechanik" reprezentowali, prócz powyższych, uczniowie: Krzysztof Rodzaj, Robert Fryndt, Zbigniew Maziarz, Mateusz Wilk, Łukasz Krzeczowski, Michał Mydłowski, Marcin Augustyniak, Michał Dybał, Michał Chaber, Marek Rzeczkowski, Michał Bielecki. Opiekunem zwycięskiego, srebrnego TEAMU i dobrą dusza zespołu jest prof. Radosław Szalecki.


28 listopada 2007 - Worek medali

W ostatnią sobotę, tj. 24 listopada w czeskim Trutnovie odbył się Turniej Dzieci w Judo. Miło nam donieść, że najmłodsi adepci klubu AKS Strzegom wrócili z tych zawodów aż z dziewięcioma krążkami.
Złote medale zdobyli: Maksymilian Pawlica, Miłosz Grabowicz, Kamila Kowanetz, Hubert Kurzej, Bartek Knapik. Medale srebrne - Adam Sadowski, Mikołaj Zięba, Jakub Rajtar.
Brązowy medal zdobyła Katarzyna Zalewska.
Duży sukces odniosła młodziczka Daria Kurzej. Na rozgrywanym, także w sobotę, Pucharze Polski Młodzików w Opolu zdobyła brązowy medal. Trochę szczęścia zabrakło natomiast naszym młodzikom. Łukasz Rydwański, po ciężkich walkach repasażowych, przegrał walkę o brązowy medal przez kokę (najmniej punktowana technika) i tym samym zajął 4. miejsce.
W zawodach wzięli udział także Karol Kurzej oraz Wiktoria Gugała, którzy odpadli w walkach eliminacyjnych.


28 listopada 2007 - Niecodzienny gość w Galerii Fotografii

Fundacja "Serce" - Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają na wernisaż jubileuszowej wystawy wybitnego polskiego pejzażysty i portrecisty -Stanisława Mazusia.
Artysta na zaproszenie Prezesa Fundacji "Serce" Marka Michalak wyraził zgodę na wystawienie w Świdnicy 40 obrazów z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy twórczej, który spędzi właśnie w Stolicy Dziecięcych Marzeń. Uroczystość połączona z koncertem Zespołu Dziecięcego "Serduszka" odbędzie się 7 grudnia 2007 roku, w piątek o godz. 19.00 w Galerii Fotografii w Rynku.
W programie przewidziano loterię fantową, podczas której można będzie wygrać pracę Stanisława Mazusia.
Stanisław Mazuś (ur. 1940 r.), absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, dyplom w pracowni malarstwa prof. Eugeniusza Eibischa. Dwukrotny stypendysta Ministra kultury i Sztuki. Brał udział w ponad 100 wystawach i plenerach w Polsce i zagranicą. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w zbiorach polskich muzeów, instytucji państwowych i kolekcji prywatnych, w tym Kurii Metropolitarnej w Katowicach, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Klasztorze O.O. Paulinów na jasnej Górze w Częstochowie oraz Galerii Uffizi we Florencji.
Artysta jest uczestnikiem obu edycji świdnickiej akcji "Polscy Artyści plastycy- Dzieciom". Jego prace w sprzedaży galeryjnej i na aukcjach charytatywnych osiągają zawrotne sumy. Jest jednym z najbardziej cenionych współczesnych pejzażystów i portrecistów.


28 listopada 2007 - Konkurs na dyrektora

Wykształcenie wyższe, odpowiedni staż pracy i ukończone studia z zakresu zarządzania oświatą - to tylko niektóre z wymogów stawianych kandydatom na dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach. Dyrektora tej placówki czeka duża odpowiedzialność - będzie miał pod swoją opieką zarówno uczniów ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, a ponieważ mowa jest o szkole integracyjnej, wśród nich będzie wielu uczniów niepełnosprawnych.
Mowa tu oczywiście o dotychczasowej Szkole Integracyjnej w Cierniach, która od tego roku szkolnego ma także oddział gimnazjalny. Placówkę czeka także duża rozbudowa i przystosowanie do wymogów osób niepełnosprawnych.
Kto chce się zmierzyć z tymi wszystkimi wyzwaniami, powinien złożyć swoją ofertę w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na dyrektora Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych" w terminie do 14 grudnia do godziny 15.30 osobiście, w siedzibie Urzędu Miasta, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1 - w sekretariacie lub przesłać drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu).


28 listopada 2007 - Inkubator w Świdnicy

Władze województwa dolnośląskiego, Politechniki Wrocławskiej, samorządowcy oraz przedsiębiorcy będą w Świdnicy mówić o innowacyjnych przedsięwzięciach.
Specjalną konferencję regionalną, w której wezmą udział ludzie biznesu z całego województwa, zaplanowano na czwartek, 29 listopada. W jej trakcie przewidziano podpisanie listu intencyjnego o utworzeniu w Świdnicy inkubatora technologicznego. List podpisze jutro prof. Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wrocławskiej, prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek oraz Krzysztof Brzozowski, prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość - Centrum Wspierania Biznesu w Świdnicy. Później dokument zostanie przekazany władzom województwa dolnośląskiego i podpisze go marszałek Andrzej Łoś.


28 listopada 2007 - Andrzejkowy Turniej Jednego Wiersza

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w turnieju recytatorskim, który odbędzie się 30 listopada tego roku o godzinie 10.30 w sali widowiskowej GOKSiR.
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką.
Konkurs jest doskonałą okazją na zaprezentowanie własnej twórczości artystycznej młodych poetów.


28 listopada 2007 - "Świąteczna Paczka" w akcji

Wolontariusze świdnickiego sztabu "Świątecznej Paczki", którego liderem jest Piotr Parobiec ruszyli pomagać ludziom. Do 28 listopada będziecie ich mogli spotkać na mieście, osiedlach, czyli wszędzie tam gdzie jest potrzebna pomoc.
Wolontariuszy będzie można łatwo rozpoznać po czapkach na ich głowach tzn. Św. Mikołaja, oraz identyfikatorach. Oto lista wolontariuszy: Piotr Parobiec, Paulina Zając, Paweł Kotuliński, Patrycja Figura, Natalia Chłoń, Marta Karniewska, Agata Pluta, Ewa Kajzer, Magdalena Jagiełło, Beata Juszczak, Joanna Kamionka, Aleksandra Surma, Jakub Sidor, Piotr Kaliciński. Jeżeli znasz ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy zgłoś to do Piotra Parobca. Masz czas do 28 listopada.
Szukamy również drukarni, która chciałaby z nami razem współpracować. Będziemy wdzięczni. Przyczyńmy się do tworzenia dobra dla ludzi, którzy faktycznie potrzebują naszej pomocy. Kontakt - telefon 791158320 i e-mail: swiatecznapaczka@wp.pl. O dalszych postępach akcji będziemy informować na bieżąco.


28 listopada 2007 - II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

3 grudnia o godzinie 16.00, w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej, przy ul. Powstańców 3, odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
Na sesji Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej dokonają wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego MRM oraz utworzą Komisje MRM, jak również zajmą się sprawami organizacyjnymi.


28 listopada 2007 - Większa Strefa Płatnego Parkowania

Za kilka tygodni zajdą zmiany w świdnickiej Strefie Płatnego Parkowania. Z analizy bowiem wynika, że ze względu na niskie stawki opłat i większą liczbę samochodów miejsca parkingowe w ścisłym centrum są zablokowane.
- Niezmieniane od 2002 r. opłaty niestety przestały już skłaniać wielu kierowców do ograniczenia czasu postoju, stąd prawie ciągłe zablokowanie ścisłego centrum i brak szans na znalezienie tam wolnego miejsca - mówi Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy. Dlatego świdniccy radni zgodzili się na zmiany.
Miasto podzielone zostanie na dwie strefy płatnego postoju. W pierwszej strefie znajdą się ulice przylegające do Rynku, a w drugiej strefie ulice sąsiadujące z nimi. Postój w centralnej strefie będzie najdroższy (1 h wzrost z 1,5 zł do 2 zł), a w II strefie tańszy - 1 zł za 1 h. Powiększona będzie również sama strefa m.in. o pl. Grunwaldzki, pl. św. Małgorzaty, pl. Wojska Polskiego, czy ul. Nauczycielską. Część ulic objętych dzisiejszą SPP znajdzie się w nowej II strefie, co oznacza niższe opłaty.
Zmiany pozwolą na skuteczniejsze wyłapywanie osób, które nie kupują biletów parkingowych i nie odpowiadają na wezwania do zapłaty, a tych jest coraz więcej. W 2002 r. było ich ponad 8,8 tys., a ten rok może się zakończyć prawie 16-tysięcznym wynikiem. Również coraz więcej świdniczan z premedytacją oczekuje w samochodach na przyjście kontrolerów. Dopiero wtedy zakupują bilet i płacą za rzeczywisty czas postoju. Gdy wejdą nowe przepisy, oprócz biletu będą zmuszeni zapłacić 5-złotową karę. Nie zmieni się główna kara za nieopłacenie biletu - 50 zł.


27 listopada 2007 - Starosta jako Jambroży

To już trzeci raz, tradycyjnie w Andrzejki spotkali się uczniowie, nauczyciele, samorządowcy, aby za pomocą teatru i wspólnej zabawy zebrać pieniądze dla najzdolniejszych absolwentów ZSO w Strzegomiu. W tym roku zdecydowali się na adaptację powieści Władysława Stanisława Reymonta "Chłopi" , dzięki której udało się zgromadzić fundusze na stypendia naukowe w kwocie 3 500 zł. W latach poprzednich licealiści wystawili "Antygonę" Sofoklesa i "Wesele" Wyspiańskiego.
Inscenizacja "Chłopów" odbyła się w sobotę, 24 listopada br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu i miała niezwykłą oprawę, ponieważ w akcie III w rolę Dominikowej (matki Jagny) wcieliła się wspaniała aktorka - Emilia Krakowska, natomiast rolę Jambrożego zagrał Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa.
W akcie trzecim wystąpili również znani samorządowcy Sabina Cebula - Członek Zarządu Powiatu (sekretarz Gminy Strzegom), Wiesław Witkowski - Zastępca Burmistrza Strzegomia, Robert Siekaniec - Zastępca Burmistrza Strzegomia. Reżyserem przedstawienia był polonista Tomasz Marczak. We wszystkich aktach przygrywała wiejska kapela i występował ludowy zespół "Kostrzanie". Zainteresowanie wśród mieszkańców Strzegomia i okolic było tak duże, że licealna aula pękała w szwach.


27 listopada 2007 - Aniołki w "Secrecie"

Dzięki uprzejmości i gościnności Państwa Elżbiety i Waldemara Chrobotów 3 grudnia w klubie "Secret" przy ulicy Armii Krajowej 60 w Żarowie ze specjalnym programem artystycznym zatytułowanym "Kolęda do Świętego Mikołaja" przybędzie Święty Mikołaj i jego pomocnicy.
W programie wspaniałe piosenki, kolorowy śnieg, bańki mydlane, gadżety, konkursy i wiele innych atrakcji.
Spotkanie ze Świętym Mikołajem rozpocznie się o godzinie 10.00.
Wszystkie Aniołki informujemy, że mogą jeszcze nabyć w ŻOK-u dla swoich pociech karneciki o wartości 4 złotych.


28 listopada 2007 - Półmetek sezonu piłkarskiego

Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa wraz z przedstawicielami Rady Powiatu Świdnickiego: Przewodniczącym Rady Tadeuszem Zawadzkim i Wiceprzewodnicząca Rady Alicją Synowską spotkali się z piłkarzami i działaczami Klubu Piłkarskiego Polonia-Sparta Świdnica.
Samorządowcy chcieli w ten sposób pogratulować zawodnikom, trenerowi i działaczom wspaniałego wyniku w rozgrywkach rundy jesiennej IV ligi piłki nożnej.
Piłkarze osiągnęli godny podziwu wynik 16 zwycięstw i tylko jednego remisu, co daje im realne szanse na upragniony awans do II ligi piłkarskich rozgrywek. Starosta podziękował działaczom za profesjonalną organizację i prowadzenie klubu, a piłkarzom za trud i "hektolitry potu" pozostawione na murawach boisk. Przedstawiciele powiatu wręczyli sportowcom pamiątkowe dyplomy i markowy sprzęt sportowy przydatny w codziennych treningach.


27 listopada 2007 - Tenis osób niepełnosprawnych

Dzisiaj w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej odbył się IX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami turnieju byli: Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, GLKS Świdnica.
Impreza była dofinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
W zawodach wystartowało 70 zawodniczek i zawodników z jedenastu szkól i ośrodków specjalnych.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe. W punktacji zespołowej wręczono pamiątkowe dyplomy oraz puchary. Wszyscy uczestnicy otrzymali posiłek oraz napoje. Wyniki końcowe turnieju - >>> zobacz


26 listopada 2007 - Rodziny zastępcze

Zapraszamy na spotkanie organizowane dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Spotkanie odbędzie się w piątek, 14 grudnia o godzinie 16.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 7 - w Sali Narad 226 na drugim piętrze.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące spotkania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy telefon 074 8500 453.


26 listopada 2007 - "Świąteczna Zbiórka Żywności"

Wzorem lat ubiegłych, Świdnicki Bank Żywności działający przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Ochrony Bezrobotnych w Świdnicy w dniach od 30 listopada - 2 grudnia w godzinach 9ºº-19ºº organizuje w Świdnicy, Świebodzicach, Strzegomiu, Bielawie i Dzierżoniowie - "Świąteczną Zbiórkę Żywności" - Boże Narodzenie 2007.
Równocześnie w tych dniach na terenie krajów Unii Europejskiej a w Polsce pod egidą Federacji Polskich Banków Żywności przeprowadzona zostanie akcja mająca na celu zbiórkę żywności w hipermarketach i sklepach na rzecz osób biednych i niedożywionych.


26 listopada 2007 - Rozpoczął się remont Rynku

Zerwana nawierzchnia niemal z całej płyty głównej Rynku w Świebodzicach - to efekt rozpoczęcia przebudowy centralnego placu w mieście, w ramach rewitalizacji, etap I. Już niebawem mieszkańcy miasta będą mogli zobaczyć zupełnie nową nawierzchnie, z kostki granitowej, której centralnym elementem będzie odtworzenie herbu miasta z kolorowego granitu, specjalnie w tym celu sprowadzonego z Włoch. Wokół ratusza pojawi się także nowa koncepcja zieleni a także iluminacji budynku. W ramach tych prac w podziemiach ratusza wybudowany będzie szalet miejski.
Na realizację tych zadań gmina pozyskała blisko 980 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
A w urzędzie miejskim rozpoczęły się prace nad stworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świebodzice. Nabrał on szczególnej wagi z punktu widzenia możliwości pozyskania środków pomocowych na realizację inwestycji na terenie miasta. Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego opracowuje na zlecenie gminy Świebodzice Lokalny Program Rewitalizacji zgodny z wymaganiami właściwymi do aplikowania o środki pomocowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska.


26 listopada 2007 - Poradnia z nowym sprzętem

Już niedługo w świdnickiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zakupiony zostanie nowy sprzęt do specjalistycznych badań. Zestaw Procom 2 z urządzeniem EEG do przeprowadzania badań mózgu pojawi się jeszcze w tym roku. W Powiecie Świdnickim jest niewiele przychodni, które mogą pochwalić się posiadaniem takiego sprzętu. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
EEG Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Pacjent nie musi używać klawiatury, informacja o stanie umysłu pacjenta dochodzi do niego za pośrednictwem sygnału EEG.
Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe), ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu. Dotyczy to m.in. sportowców, pilotów, menadżerów czy studentów przed egzaminami. Trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem. Dzięki temu pacjent świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD; dorośli korzystają z profesjonalnych wykresów, wizualizacji oraz filmów relaksacyjnych - wyjaśnia Grażyna Pływacz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdnicy.


26 listopada 2007 - "Zgasło życie - pozostało światło"

21 listopada w goczałkowskim gimnazjum odbył się wieczór poezji Jana Pawła II "Zgasło życie - pozostało światło". Jest to jedna z wielu inicjatyw zawartych w projekcie patronackim szkoły.
Podczas wieczoru recytatorskiego uczniowie gimnazjum przedstawiali przybyłym gościom poezję Jana Pawła II, śpiewali też ulubione piosenki polskiego papieża - "Arkę" i "Czarną Madonnę". W spotkaniu uczestniczyli: ks. Marian Kujawski - proboszcz z Goczałkowa, ks. Franciszek Skwarek - proboszcz z Rogoźnicy; Małgorzata Rachwalska - wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu, Halina Wydmuch - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy, Helena Słowik - dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, Róża Puławska - dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II z Goczałkowa oraz radni: Tomasz Kołodziejski i Józef Starak, oraz rodzice dzieci.
W klimat wieczoru wprowadził uczestników spotkania wiersz Krystyny Horodko " On tylko zmienił miejsce". Przygotowana sceneria, półmrok, wiele zapalonych świec i pokaz multimedialny podczas prezentacji utworów - przeplatanych śpiewem ulubionych pieśni Ojca Świętego dostarczały niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. Recytujący poezję i prozę Jana Pawła II gimnazjaliści doskonale poradzili sobie z trudną do interpretacji twórczością.
Po części recytatorskiej, goście wieczoru poezji wypowiadali się, jaki wpływ miał Jan Paweł II na ich życie, a na zakończenie spotkania wszyscy wspólnie odśpiewali hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i wpisali się do kroniki szkoły. Podczas spotkania zrodził się również pomysł, by takie spotkania organizować corocznie w różnych placówkach oświatowych noszących imię Jana Pawła II na terenie naszego dekanatu.


26 listopada 2007 - Powstaje chór dziecięcy

W Gniewkowie powstaje mieszany chór dziecięcy, który rozpocznie działalność jeszcze w tym miesiącu.
Nabór do zespołu odbył się 23 listopada w Szkole Podstawowej w Gniewkowie. Kolejne zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu: wtorki i piątki w godzinach 13.00 - 15.00.
Już dziś zapraszamy uczniów szkół podstawowych z Gminy Dobromierz do wzięcia udziału w pierwszych przesłuchaniach. Zajęcia będą się odbywały nieodpłatnie.


26 listopada 2007 - Narada sołtysów

28 listopada o godzinie 11.00, w sali narad Urzędu Gminy Świdnica, odbędzie się Narada Sołtysów.
Podczas narady sołtysi omawiać będą działalność Kół Łowieckich na terenie Gminy Świdnica, poruszą też przygotowania kół do zimowej akcji pomocy zwierzynie.
W naradzie uczestniczyć będą również Prezesi Kół Łowieckich.


26 listopada 2007 - Spotkanie w Międzyrzeczu

W czwartek, 29 listopada o godzinie 15.00, Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa, Członkowie Zarządu Powiatu Roman Etel oraz Sabina Cebula spotkają się z mieszkańcami Międzyrzecza.
Spotkanie dotyczyć będzie naprawy nawierzchni dróg powiatowych nr 2943 D i 2984 D w Międzyrzeczu - Gmina Strzegom. Nawierzchnia tych dróg uległa zniszczeniu w związku z prowadzonym objazdem drogi krajowej nr 5 będącej w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu.


26 listopada 2007 - Pożyczka poręczona

Na piątkowej sesji Rada Miejska Świebodzic poręczyła pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Chodzi o kwotę blisko 27 mln zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu". Częścią tego zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej w Świebodzicach.
Rada poręczała już tę pożyczkę w czerwcu bieżącego roku, podobnie jak wszystkie samorządy wchodzące w skład WZWiK. Jednak NFOŚ nieoczekiwanie uznał, że poprzednie uchwały gmin są nieprawidłowe, zażądał więc uchylenia wcześniejszych uchwał i poprawienia ich tak, aby wszystkie miały jednolite brzmienie.
Uchwała o poręczeniu pożyczki została podjęta na sesji jednogłośnie. Radni, mimo iż w dyskusji wyrazili sprzeciw wobec dosyć lekkiego traktowania samorządów przez ustawodawcę, podkreślali jednak, że najważniejsze jest terminowe i skuteczne prowadzenie inwestycji. A budowa kanalizacji jest w tej chwili priorytetowym zadaniem w Świebodzicach.


26 listopada 2007 - Turniej Mikołajkowy

6 grudnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odbędzie się mikołajkowy turniej sportowy "O puchar wójta". W turnieju wezmą udział dwuosobowe drużyny (chłopiec i dziewczyna I-VI) w dziesięciu konkurencjach sportowych.
Drużyny szkół będą więc liczyć po dwunastu zawodników. Na turniej zapraszamy także rodziców oraz koleżanki i kolegów poszczególnych drużyn. Turniej zostanie rozegrany w kategorii szkół podstawowych. W przyszłości do udziału w nim zostaną zaproszone szkoły z sąsiednich gmin. Drużyna zwycięska otrzymuje nagrodę - puchar Wójta Gminy Dobromierz.
Szkoły i zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymują dyplomy. Jako niespodziankę organizatorzy zaprosili św. Mikołaja, który dla niektórych przyniesie zapewne słodkie upominki.


26 listopada 2007 - Ekonutka

Trzeci już przegląd piosenek o tematyce zdrowotnej i ekologicznej zorganizowało Przedszkole nr 3 w Świebodzicach w piątek, 23 listopada. Prezentacje dzieci z przedszkoli i klas pierwszych były jak zwykle niezwykle barwne i wesołe - maluchy wystąpiły w pięknych kostiumach, z ogromnym zaangażowaniem tańczyły i śpiewały na scenie.
Każdy występ gorącymi brawami nagradzała licznie zgromadzona publiczność. Wśród niej nie zabrakło dyrektorów szkół i przedszkoli w mieście, rodziców i dziadków dzieci a także władz miasta.
Zaproszenie na przegląd przyjął zastępca burmistrza miasta, Zbigniew Opaliński oraz szefowa wydziału edukacji i spraw społecznych Urzędu Miejskiego - Zofia Choińska.


25 listopada 2007 - Orlik pokonany

W sobotę 24 listopada Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica" podejmował w ramach rozgrywek II ligi piłki ręcznej zespół "Orlika" Brzeg. Spotkanie zapowiadało się ciekawie ponieważ zespół gości zajmował w tabeli miejsce tuż przed naszą drużyną.
Nasza drużyna od samego początku nadawała warunki gry. Pierwsza połowa była w miarę wyrównana i zakończyła się dwubramkową przewagą 19-17. Nasi zawodnicy w drugiej części meczu podkręcili tempo i niezagrożeni pokonali rywali 40-32.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa najmłodszego zawodnika ŚKPR "Świdnica" Stanisława Makowiejewa, który pod nieobecność w drugiej połowie Jarosława Gnysińskiego (kontuzja), przejął na siebie odpowiedzialność i zdobył 10 bramek. Świdniczanie awansowali na 6 miejsce.


25 listopada 2007 - Ronal Cup

Wyniki kolejnej kolejki spotkań świdnickiej ligi halowej piłki nożnej "Ronal Cup"
Rock Cafe - Wiśnia 1-2
Klingenburg - Spartakus 2-4
Bar na Fali - Wagony Świdnica 4-3
Witkowski - Wierzbna 13-2
Issoplast - pauza
Piłkarzem kolejki został Sławomir Lis - Bar na Fali a bramkarzem Wojciech Jabczuga - Wiśnia.
W rywalizacji zespołów prowadzi Wiśnia - 15 punktów przed Witkowski - 12.


25 listopada 2007 - Interesująca sesja

28 listopada o godzinie 15.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Armii Krajowej 47 w Świdnicy, odbędzie się XIII sesja Rady Powiatu w Świdnicy.
Sesja zapowiada się niezwykle interesująco.
W jej trakcie dojdzie między innymi do wyboru wicestarosty po odejściu Pani Anny Zalewskiej do Sejmu PR.
Odbędzie się też ślubowanie nowego radnego z Prawa i Sprawiedliwości.


25 listopada 2007 - Nowa stawka

Rada Miejska w Świebodzicach przyjęła uchwałę dotyczącą obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.
To dla gospodarzy w Świebodzicach dobra wiadomość. Cena ta została bowiem ustalona Komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. na kwotę 58,29 za 1 dt.
Świebodziccy radni obniżyli ją do kwoty 46,00 zł za 1 dt i taka właśnie kwota będzie stanowić podstawę obliczenia podatku rolnego za 2008 rok.


25 listopada 2007 - "Masz głos, masz wybór"

Przyjdź i sprawdź czy burmistrz Kożuchowicz … "nie rzuca słów na wiatr"….
Jeżeli Jesteś zainteresowany jak wykorzystywane są środki publiczne i czy burmistrz Bogdan Kożuchowicz realizuje obietnice wyborcze a także te, zawarte w Deklaracji podpisanej po spotkaniu z mieszkańcami Świebodzic - 8 maja.
to przyjdź i sprawdź.
28 listopada o godzinie 17.00 w Klubie Seniora w Świebodzicach przy ulicy Żeromskiego 13-15, odbędzie się spotkanie Mieszkańców Świebodzic z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem. Pamiętaj Samorząd jest Twój.


24 listopada 2007 - Czas odpocząć

Dzisiaj na czwartoligowych boiskach zakończyły się tegoroczne rozgrywki. Piłkarzy czeka teraz zasłużony odpoczynek po czym rozpoczną przygotowania do drugiej rundy rozgrywek.
Polonia-Sparta Świdnica podejmowała dziś drużynę ze środka tabeli i nikt nie mógł się spodziewać, że mecz zakończy się remisem, wszyscy liczyli na łatwe zwycięstwo. To drugi remis świdniczan w tym sezonie. Polonia-Sparta Świdnica - Polonia Trzebnica 1:1.
Z dorobkiem 17 zwycięstw i dwóch remisów i z dużą przewaga w tabeli rozgrywek prowadza piłkarze ze Świdnicy.
W dalszym ciągu nie wiedzie się piłkarzom ze Strzegomia.
Dziś doznali kolejnej porażki, tym razem ulegli na własnym boisku z Prochowiczanką Prochowice 1:2. Z 14 porażkami i 4 remisami zajmują od dłuższego czasu przedostatnie, 18 miejsce.


24 listopada 2007 - W tabeli bez zmian

Sosnowiec był dziś kolejnym przeciwnikiem świdnickich siatkarek MKS-u w walce o ligowe punkty. Rywalki to obecnie trzecia drużyna w tabeli rozgrywek II ligi siatkówki kobiet, natomiast świdniczanki przed tym meczem zajmowały ósmą pozycję.
Mecz zakończył się zwycięstwem Płomienia Sosnowiec - 3:0 w poszczególnych setach: 25/21, 25/21 i 25/16. Ten wynik nie zmienił w tabeli pozycji obu drużyn, nadal zajmują miejsca sprzed tygodnia.


24 listopada 2007 - Przyjedzie Irena Conti Di Mauro

Książka "I co teraz tą miłością?" najlepszym prezentem na Mikołaja i pod choinkę. "Swoim wyjątkowym przekazem najpiękniejszych myśli Autorka zachwyciła Wielkich Kawalerów Orderu Uśmiechu - Ojca Świętego Jana Pawła II, ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza i ks. Jana Twardowskiego, całą plejadę uznanych profesorów i - co najtrudniejsze - dzieci". W pierwszych dniach grudnia, na zaproszenie Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Marka Michalaka odwiedzi nasz region wybitna polsko-włoska poetka, laureatka wielu prestiżowych międzynarodowych nagród - Irena Conti Di Mauro. To ona zapoczątkowała akcje wymiany okien w budowanym w Świdnicy - Domu SERCA, przekazując na ten cel cały dochód ze swojej "Trylogii Sycylijskiej". Po niej dołączyli inni pisarze i poeci - Wisława Szymborska, ks. Jan Twardowski, Cezary Leżeński, Małgorzata Musierowicz, i in.
W grudniu Irena Conti przyjeżdża z oficjalną wizytą w ramach Jubileuszu 40-lecia Orderu Uśmiechu, na który świdnicka Fundacja SERCE wydała jej książkę pt. "I co teraz z tą miłością?". Książka kosztuje 20 zł., jest cegiełką na budowę Domu SERCA, można już ją zakupić w Księgarni EUREKA. W tym przepięknym wydaniu "ze słońcem i różą" można znaleźć także wątki świdnickie
Irena Conti Di Mauro spotkania: Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy - 13 grudnia o godzinie 19.00, Centrum Przyjaźni Dziecięcej przy ul. Ogrodowej 6 w - 14 grudnia o godzinie 18.30, oraz w Świebodzicach. Ponadto spotka się z mieszkańcami Nysy i Legnicy, a kameralnie z uczniami dolnośląskich placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Świdniczanie, którzy chcą nabyć w/w książkę wystarczy, że wpłacą 20 zł. na konto Fundacji SERCE /nr 42 1020 5138 0000 9102 0067 8961/ i podając swój dokładny adres dopiszą na przekazie "I co teraz z ta miłością?". Wolontariusze Fundacji dostarczą książkę prosto do domu.


24 listopada 2007 - Zmiany we władzach LZS

Dzisiaj w hotelu AGRO we Wrocławiu odbył się III Dolnośląski Zjazd Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu.
Zjazd podsumował czteroletnią działalność stowarzyszenia, udzielił absolutorium ustępującym władzom, wybrał nowe władze na czteroletnią kadencję, na lata 2007-2011, oraz przyjął kierunki działań na najbliższe cztery lata.
W składzie Prezydium Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu znajduje się świdniczanin Leszek Noworól (dotychczasowy sekretarz) od dziś zastępca przewodniczącego.
Ponadto w składzie Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS znaleźli się: Zbigniew Bartnik oraz Ryszard Dudkowski.


24 listopada 2007 - "Świąteczna Paczka" w akcji

Wolontariusze świdnickiego sztabu "Świątecznej Paczki", którego liderem jest Piotr Parobiec ruszyli pomagać ludziom. Do 28 listopada będziecie ich mogli spotkać na mieście, osiedlach, czyli wszędzie tam gdzie jest potrzebna pomoc.
Wolontariuszy będzie można łatwo rozpoznać po czapkach na ich głowach tzn. Św. Mikołaja, oraz identyfikatorach. Oto lista wolontariuszy: Piotr Parobiec, Paulina Zając, Paweł Kotuliński, Patrycja Figura, Natalia Chłoń, Marta Karniewska, Agata Pluta, Ewa Kajzer, Magdalena Jagiełło, Beata Juszczak, Joanna Kamionka, Aleksandra Surma, Jakub Sidor, Piotr Kaliciński. Jeżeli znasz ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy zgłoś to do Piotra Parobca. Masz czas do 28 listopada.
Szukamy również drukarni, która chciałaby z nami razem współpracować. Będziemy wdzięczni. Przyczyńmy się do tworzenia dobra dla ludzi, którzy faktycznie potrzebują naszej pomocy. Kontakt - telefon 791158320 i e-mail: swiatecznapaczka@wp.pl. O dalszych postępach akcji będziemy informować na bieżąco.


24 listopada 2007 - Kolejna nagroda

"Świat Staje się Cyfrowy". Sponsorem nagród w konkursie jest Spółka Akcyjna - Multimedia Polska.
Konkurs trwa dziesięć tygodni, za nami już piąty tydzień.
Dziś poznaliśmy kolejnego laureata. Została nim Elżbieta Rubasińska-Jamro ze Świdnicy. Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy.
Rozpoczynamy kolejny tydzień zabawy. Zadajemy szóste pytanie, brzmi ono tak: do korzystania z usługi cyfrowej telewizji kablowej niezbędny jest specjalny dekoder STB (Set-Top-Box). Skąd można go wziąć?. Czekamy na odpowiedzi, kolejnego laureata poznamy 30 listopada. Zapraszamy do zabawy. Wejdź na stronę i wyślij odpowiedź.


24 listopada 2007 - Jaworzyńska Liga Piłki Halowej

W rozgrywkach Jaworzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej 2007-2008, w trzeciej kolejce padły następujące wyniki:
Piotrowice - Złodziejówka 3:9
Bronx - XXL 8:20
Red Bull - Bittner 7:25
Karolina Junior - Grande Team 14:3
Konigszelt - Nowice LastKam 2:14
Karolina - Gimnazjum Senior 10:4
W tabeli kolejność wygląda następująco: 1. Nowice LastKam, 2. Karolina, 3. Karolina Junior, 4. MKS Bittner.
Czołówka strzelców - Ptak - MKS Bittner 20 bramek, Włodarczyk - Nowice Lastkam 14, 12- Koblowski - XXL 12, Charytanowicz M. - Karolina 10.


24 listopada 2007 - Pies za 30 złotych

Tyle w przyszłym roku trzeba będzie zapłacić za posiadanie psa w Świebodzicach.
Od nowego roku zmieniają się przepisy w tym zakresie - nie będzie to już podatek, a opłata naliczona przez samorządy według własnego uznania. Maksymalnie może ona wynieść nawet 100 zł, jednak w Świebodzicach ustalono ją na poziomie 30 zł i jest to mniej, niż wynosił dotychczas podatek.
Opłatę będzie można uiścić w biurze Miejskiego Zarządu Nieruchomości, Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach lub wpłacić bezpośrednio na konto urzędu.
W Świebodzicach jest ponad 2 tysiące posiadaczy czworonogów.


24 listopada 2007 - Transparency International Polska

Stowarzyszenie Transparency International Polska w ramach programu dotacyjnego Fundacji im. Stefana Batorego pt. "Działania Strażnicze" rozpoczęło realizację nowego projektu, którego celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego przestrzegają swobody dostępu do informacji, wyodrębnienie obszarów, w których dochodzi do nieprawidłowości, oraz zachęcenie tych urzędów do bardziej otwartej współpracy z obywatelem.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o nadsyłanie na adres Stowarzyszenia (ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa) lub na adres email: pinb@transparency.pl problemów, uwag i opinii dotyczących prowadzenia postępowań przez nadzór budowlany.


23 listopada 2007 - "Pro Publico Bono"

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego uzyskała tytuł instytucji "Pro Publico Bono" na Najlepsze Dzieło Obywatelskie i za całokształt działalności. Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską "Pro Publico Bono" odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Janusza Kochanowskiego.
Celem Konkursu "Pro Publico Bono" jest nagradzanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw organizacji obywatelskich. Kapituła Konkursu za niezwykle ważne uznała promowanie inicjatyw lokalnych, o niewielkim zasięgu terytorialnym, ale doniosłym znaczeniu dla "małych ojczyzn". Nagroda Pro Publico Bono jest co roku przyznawana w pięciu kategoriach za konkretne dzieło obywatelskie, wybierany jest również główny laureat nagrody oraz przyznawana jest główna nagroda honorowa.
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zgłosiła Program Wrocław - Lwów. Program ten realizowany jest w ramach partnerstwa miast Wrocław i Lwów od 2002 roku. Zgłoszenie Programu Wrocław - Lwów miało na celu skierowanie uwagi na działalność Fundacji na rzecz wschodnich sąsiadów, na pokazanie pewnych pomysłów i rozwiązań, które przynoszą ciekawe efekty i umacniają przemiany demokratyczne na Ukrainie ale także uczą Polaków poszanowania demokracji.
Kapituła Konkursu zdecydowała jednak, aby wyróżnić Fundację za całokształt działalności i od teraz może ona się nazywać Instytucją "Pro Publico Bono". Tym sposobem Fundacja "Krzyżowa" znalazła się w gronie takich organizacji jak Polska Akcja Humanitarna, Akademia Rozwoju Filantropii czy Fundacja Edukacji dla Demokracji.


23 listopada 2007 - 13 tysięcy porcji amfetaminy

13 tysięcy porcji amfetaminy nie trafi na świdnicki rynek. 21 listopada policjanci z Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy realizując czynności służbowe na terenie Świdnicy, na ul. Śląskiej zatrzymali do wylegitymowania mężczyznę, po sprawdzeniu okazało się iż w torbie foliowej, którą mężczyzna posiadał przy sobie w szczelnie zamkniętym plastikowym pojemniku znajdował się biały proszek i tabletki. Po sprawdzeniu policjanci byli pewni iż jest to amfetamina i tabletki ekstazy w ilości 155 sztuk. Narkotyki, które zostały zabezpieczone przy zatrzymanym mężczyźnie to 13 tys. porcji wartości 250 tys. zł.
Ponadto zatrzymany mężczyzna był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Wołowie. Za posiadanie narkotyków zatrzymanemu 42 letniemu mężczyźnie mieszkańcowi powiatu kłodzkiego grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
Dzisiaj został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy z wnioskiem o areszt.


23 listopada 2007 - Pożar w Goczałkowie Górnym

Mieszkańcy gminy Strzegom są wstrząśnięci pożarem, do jakiego doszło w Goczałkowie Górnym. Do pożaru, w którym ucierpiały XVII-wieczne zabudowania pałacowe, doszło 20 listopada. Gaszenie rozpoczęło się o godz. 16.00 i trwało do godz. 19.00 następnego dnia. W akcji udział wzięło 107 strażaków, zarówno Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu było również 28 wozów strażackich. Z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gaszeniu pożaru udział wzięły - Burkatów, Strzegom, Żarów, Granowice, Dobromierz, Lusina, Rogoźnica, Goczałków, Jaroszów, Żelazowo, Granica i Olszany. Państwowa Straż Pożarna były natomiast reprezentowana przez jednostki ratowniczo-gaśnicze z następujących miejscowości - Świdnica, Świebodzice, Środa Śląska oraz Jawor.
Ogień strawił dach, strych i stropy. Budynek nie nadaje się do zamieszkania, dlatego rodziny, które go zajmowały, znalazły schronienie u swoich bliskich. Choć obiekt nie był własnością gminy Strzegom, to jej władze starają się pomóc pogorzelcom. Obecnie przygotowywany jest lokal zastępczy dla poszkodowanych rodzin, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci pomoc finansową. Budynek był ubezpieczony, więc rodziny będą mogły liczyć na wypłatę odszkodowań.
W pomoc pokrzywdzonym angażują się także mieszkańcy Goczałkowa Górnego, sołtys wsi Andrzej Kowszyn oraz proboszcz parafii w Goczałkowie ksiądz Marian Kujawski.


23 listopada 2007 - "Świąteczna Zbiórka Żywności"

Wzorem lat ubiegłych, Świdnicki Bank Żywności działający przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Ochrony Bezrobotnych w Świdnicy w dniach od 30 listopada - 2 grudnia w godzinach 9ºº-19ºº organizuje w Świdnicy, Świebodzicach, Strzegomiu, Bielawie i Dzierżoniowie - "Świąteczną Zbiórkę Żywności" - Boże Narodzenie 2007.
Równocześnie w tych dniach na terenie krajów Unii Europejskiej a w Polsce pod egidą Federacji Polskich Banków Żywności przeprowadzona zostanie akcja mająca na celu zbiórkę żywności w hipermarketach i sklepach na rzecz osób biednych i niedożywionych.


23 listopada 2007 - O planach i wyzwaniach

W dzisiejszym Odcinku Specjalnym gościć będą - Bartłomiej Boruta i Tomasz Kramarczyk.
Rozmawiać będziemy o sezonie 2007, a także o planach i wyzwaniach na przyszły rok. Ciekawych tematów do dyskusji z pewnością nie zabraknie.
Początek programu o godzinie 18.00
Słuchajcie stacji w winampie - słuchaj, a także na 91.3 FM na terenie Wrocławia.
Piszcie też emaile z pytaniami - >>> napisz, piszcie też na nasze gg - 8704567, telefon do dyskusji (071) 320 44 55


23 listopada 2007 - Walczymy o większe pieniądze

Jak co roku, słychać głosy, że samorządy otrzymają mniejsze pieniądze na oświatę, że subwencja oświatowa urosła w skali za małej w stosunku do oczekiwań i planów. Powiat Świdnicki jako pierwszy samorząd w Polsce zareagował na informacje o zmienionych zasadach naliczania pieniędzy na dzieci niepełnosprawne powodujących, że w budżecie znajdzie się dużo mniej środków finansowych na oświatę.
-" Będzie to ok. 2-3 mln złotych mniej w porównaniu do roku obecnego. Niestety odbije się to niekorzystnie na całej powiatowej oświacie. Postanowiliśmy zaprotestować przeciw proponowanym rozwiązaniom i przygotowaliśmy wystąpienie, które zostało przedstawione na Konwencie Powiatów Dolnego Śląska. Konwent jednomyślnie przyjął nasz protest jako stanowisko całego Konwentu." - mówi Starosta Zygmunt Worsa.
Wypracowane stanowisko Konwentu trafiło również do władz Związku Powiatów Polskich, które również poparło prezentowane w nim argumenty. Zaraz potem zareagował samorząd łódzki a za nim włączyły się kolejne samorządy. W efekcie dziś swoje niezadowolenie wyraża większa część powiatów w całym kraju.
-" Mamy nadzieję, że sprawa zakończy się pozytywnie dla nas. Na pewno będziemy pilnie śledzić dalszych losów naszego stanowiska i mogę obiecać, że będziemy robić wszystko, aby krzywdzące przepisy zostały zmienione." - mówi stanowczo Starosta.


23 listopada 2007 - "Jesteśmy po to, aby pomagać"

Świebodzicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przygotował i rozprowadził tysiąc ulotek informacyjnych, zachęcających mieszkańców miasta do skorzystania z oferty placówki.
"Jesteśmy po to, aby pomagać" - tak brzmi hasło przewodnie ulotki. Znajdują się w niej informacje na temat dyżurów specjalistów, udzielających bezpłatnych porad: psychologa, pedagoga, prawnika, konsultanta ds. uzależnień od alkoholu oraz specjalisty ds. uzależnień od narkotyków.
Broszura trafiła do wszystkich jednostek podległych miastu, do szkół, ośrodka zdrowia, itd.


23 listopada 2007 - Transgraniczne konsultacje

Na zaproszenie Milana Brandejsa - Starosty partnerskiej gminy Teplice nad Metuji delegacja Gminy Jaworzyna Śląska na czele z Burmistrzem Jaworzyny Śląskiej Grzegorzem Grzegorzewiczem uczestniczyła w konsultacjach społecznych z pracownikami Kraju Libereckiego Wspólnego Sekretariatu Technicznego.
Spotkanie odbyło się w Hradec Kralove. Konsultacji poddano powstające wspólne projekty Jaworzyna Śląska - Teplice nad Metuji w ramach "Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013". Spotkanie miało na celu odpowiedzenie sobie na pytania: czy nasze wspólne projekty wspierają rozwój pogranicza polsko - czeskiego?, czy rozwijają partnerską współpracę mieszkańców Jaworzyny Śląskiej i Teplic?, w jaki sposób charakteryzują się wpływem transgranicznym?
Przez kilka godzin dyskutowano na temat właściwego ukierunkowania wspólnych projektów w zakresie realizacji zadań dotyczących: edukacji, kultury, sportu, infrastruktury oraz funkcjonowania OSP.


23 listopada 2007 - "Szkoła Myśląca o Każdym"

Program "Szkoła Myśląca o Każdym" - Smok w Mokrzeszowie ma już ponad pół roku. Zadomowił się u nas na dobre - mówią dzieci, rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie. Każdego miesiąca ma dla nas nowe, wspaniałe niespodzianki, cieszy nas, uczy i zaskakuje. Dostarcza niezapomnianych emocji, wrażeń i wspomnień.
Od ponad pól roku w szkole regularnie odbywają się zajęcia wspomagające ze wszystkich przedmiotów. Mogą brać w nich udział wszyscy chętni uczniowie, zarówno ci, którym nauka sprawia większe trudności, jak i ci, którzy pragną utrwalić konkretne wiadomości i umiejętności. Zajęcia prowadzone są ciekawymi metodami z użyciem wszelkich potrzebnych pomocy i atrakcyjnych środków dydaktycznych.
Bardzo dużą popularnością cieszą się także zajęcia związane z rozwijaniem pasji i zainteresowań. Należą do nich zajęcia plastyczne, prowadzone we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie, zajęcia sportowe, nauka pływania, warsztaty filmowo - telewizyjne, zajęcia z języka angielskiego i zajęcia taneczne. Prężnie i niestrudzenie działa w szkole koło dziennikarskie, na którym młodzi adepci tej niełatwej sztuki uczą się redagować teksty i sprawozdania, przeprowadzać wywiady, a wszystko to możemy śledzić na bieżąco czytając kolejne numery szkolnego biuletynu SMOKpress.


23 listopada 2007 - Szklane oko patrzy na dzieciaki

Siedem kamer: trzy zewnętrzne i cztery wewnętrzne, pilnuje bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach. Monitoring wizyjny zamontowano w szkole kilka dni temu. Nauczyciele i uczniowie oswajają się powoli z tym, że są obserwowani na szkolnych korytarzach.
- To dla nas ogromna nowość, ale system naprawdę pomaga dbać o bezpieczeństwo - mówi Jolanta Styrna, dyrektor SP 3. - Jedna z kamer skierowana jest na wejście główne, zatem widzimy, kto wchodzi do budynku. A jest tych osób sporo, bo z naszej stołówki szkolnej korzysta wielu mieszkańców miasta. Widać także, co dzieje się na szkolnych korytarzach, a ponieważ kamery zamontowane są w różnych, zakamarkach, możemy czuwać nad tym, co się w nich dzieje. Jeśli dojdzie do bójki czy sytuacji spornej w tych miejscach, zawsze będzie można odtworzyć wydarzenie. Uczniowie jak na razie, czując na sobie oko kamer, zachowują się wzorowo.
Monitor, do którego trafia obraz z siedmiu kamer, stoi w szkolnym sekretariacie. Kamery wewnątrz budynku to urządzenia obrotowe, zatem pole widzenia jest duże. Całość systemu kosztowała 12,6 tys. zł. Pieniądze na monitoring na wniosek gminy Świebodzice, przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dostaliśmy w sumie 30 tys. zł, dlatego podobne urządzenia znajdą się jeszcze w dwóch placówkach: Gimnazjum nr 1 oraz Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym.


23 listopada 2007 - Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest 21 listopada, Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz spotkał się z pracownikami pomocy społecznej.
Dzień ten jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Jest formą wyróżnienia, dostrzeżenia roli i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa oraz sposobem promowania tego zawodu.
Burmistrz, dziękując za sumienną pracę i zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska, złożył Kierownikowi OPS - Elżbiecie Pawlik oraz wszystkim pracownikom wyrazy uznania, życząc równocześnie sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz wytrwałości w spełnianiu planów i zamierzeń. Spotkanie było także okazją do wymiany poglądów i uwag na temat funkcjonowania pomocy społecznej w naszej Gminie.


22 listopada 2007 - Nadzwyczajna sesja

Wyjątkowo w najbliższy piątek, 23 listopada, świebodziccy radni ponownie zbiorą się na sesji rady. Trzeba bowiem podjąć uchwałę o poręczeniu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, który buduje w Świebodzicach kanalizację, a którego jesteśmy członkiem.
Kwota poręczenia wynosi około 23 mln złotych i są to środki zabezpieczające inwestycję na terenie miasta.
Sesja rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej ratusza.


22 listopada 2007 - Dyrektor pogotowia

Do 10 grudnia można składać oferty na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy. Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu konkursu na to stanowisko. Przy poprzednim ogłoszonym w lipcu, nie udało się wyłonić kandydata, bowiem żadna z ofert nie spełniała określonych wymogów. Oferty z wymaganymi dokumentami można składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Świdnicy - pokój 105 lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica z dopiskiem: "Oferta konkursowa na stanowisko Dyrektora SP ZOZ PPR w Świdnicy"
-"Kandydaci, których oferty będą spełniały wymogi formalne i złożą wszystkie wymagane dokumenty zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną." - wyjaśnia Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa.
Idealny kandydat powinien przede wszystkim posiadać wyższe wykształcenie medyczne lub o kierunku: ekonomia, prawo, administracja oraz co najmniej 6-letni staż pracy w zawodzie albo dodatkowo powinien mieć ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia i co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie. Konieczne jest również przedstawienie w formie pisemnej koncepcji pracy na obejmowanym stanowisku.


22 listopada 2007 - Zmiany w budżecie

Jedną z ważniejszych uchwał, podjętą na ostatniej sesji Rady Miejskiej Świebodzic, która odbyła się 15 listopada, było wprowadzenie zmian w budżecie gminy na ten rok. Najwięcej kontrowersji wzbudziło przesunięcie w planie wydatków kwoty 940 tys. zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świebodzicach. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie wymagalnych płatności, które pozostały po likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zakład ten musiał być zlikwidowany, ponieważ działał niezgodnie z prawem. Nowo powstała jednostka - MZN - przejął po nim zobowiązania i muszą one zostać spłacone choć nieprawidłowości jakie powstały były efektem działalności ZGM.
Po przeprowadzonej likwidacji finanse gminy i wspólnot zostały rozdzielone, nowo powstała jednostka czyli MZN zajmuje się zarządzaniem wyłącznie mieniem gminnym, wspólnoty zaś powierzyły w większości zarząd swoim mieniem licencjonowanym zarządcom, tym samym sytuacja na rynku nieruchomości w Świebodzicach została przywrócona do właściwego stanu.
Wśród zmian w budżecie pojawiła się także niecodzienna ciekawostka - zwiększono wydatki wydziału promocji urzędu o kwotę 5.700 zł. Jest to darowizna od przedsiębiorcy, który pragnął zachować anonimowość. To pierwszy w historii świebodzickiego samorządu przypadek takiego sponsoringu.


22 listopada 2007 - Michał Rydwański złotym medalistą

17 listopada w olszyńskiej hali "Urania" odbył się Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych w judo. Start judoków AKS-u w tych zawodach należy zaliczyć do jednego z najbardziej udanych w ostatnich latach. Złotym medalistą w kategorii wagowej do 60 kg został Michał Rydwański, wygrywając wszystkie walki przed czasem i nie dając tym samym żadnych szans swoim rywalom. O wysokiej formie Michała może świadczyć fakt, że walka finałowa z Jakubem Ponieckim - zawodnikiem klubu Gwardia Łódź trwała zaledwie pół minuty.
Rewelacyjnie spisali się także pozostali zawodnicy. I tak w kategorii dziewcząt do 44 kg 2.miejsce zajęła Adriana Grabowicz, natomiast w wadze do 52 kg dwa trzecie miejsca przypadły zawodniczkom naszego klubu - Klaudii Kurzej oraz Patrycji Szmidt. W kategorii chłopców do 55 kg 3. miejsce zajął Karol Kurzej, a w wadze do 46 kg na siódmym miejscu uplasował się Łukasz Rydwański (młodzik).
W najbliższy weekend czekają nas kolejne emocje związane z judo. W Opolu rozegrany zostanie Puchar Polski Młodzików w judo, w którym to udział weźmie pięciu przedstawicieli naszego klubu.


22 listopada 2007 - "zDolny Ślązaczek" w Świebodzicach

Powiatowy etap tego konkursu dla uczniów szkół podstawowych odbył się w środę, 21 listopada, w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Świebodzicach.
Wiedzą interdyscyplinarną (humanistyczną, matematyczno-fizyczną i przyrodniczą) starało się jak najlepiej wykazać 40 uczniów szkół podstawowych z całego Powiatu Świdnickiego. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 1,5 godziny. Zwycięzcy przejdą dalej - do etapu wojewódzkiego.
Świebodzice reprezentowało pięcioro uczniów: Mateusz Długosz (SP 3), Sebastian Gryszkiewicz i Kamil Pasierbek (SP 4) oraz Daniel Maślaniec i Weronika Tomczyk z SP 2.


22 listopada 2007 - Otwarcie grupy żłobkowej

19 listopada w jaworzyńskim przedszkolu została otwarta grupa dla malców w wieku żłobkowym. Liczy ona 20 dzieci. Dla maluszków przygotowane zostały odnowione pomieszczenia, w których znajduje się sala do leżakowania, pokój zabaw, szatnia, kuchnia oraz wyremontowana łazienka przystosowana specjalnie dla najmłodszych smyków. Prace remontowe sfinansowane zostały z budżetu Gminy. We wnętrzu kompleksu żłobkowego odświeżono ściany, które pomalowano na pastelowe kolory, wyposażono pokoje w nowo zakupione kolorowe mebelki, stoły i krzesełka, leżaki, pościel oraz zabawki. Wszystko to, aby dzieci miały jak najlepsze warunku do zabawy i wypoczynku.
Podziękowania w imieniu Dyrekcji i całej społeczności przedszkola dla sponsorów i darczyńców, dla wszystkich rodziców, którzy swoim działaniem podnoszą atrakcyjność pobytu dzieci w przedszkolu i jakość funkcjonowania placówki: dla rodziców - Grzegorza Grzegorzewicza, Stanisława Dziadowiec, Ryszarda Dyko, Arkadiusza Dub, Ewy i Krzysztofa Nizio,
dla personelu przedszkola - Małgorzaty Korsak, Pauliny Korzystki, Elżbiety Mirek, Kazimierza Kubka,
dla Państwa Marioli i Artura Żelazny za przekazanie dużej ilości bajek terapeutycznych oraz dla Państwa Uss za podarowanie środków chemicznych.


22 listopada 2007 - Nowy chodnik

Jeszcze do końca tego roku mieszkańcy wsi Goczałków będą spacerować nowym chodnikiem. Jest to wynik inicjatywy jaką wspólnie z gminą Strzegom realizuje Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego.
-" Udało nam się zaoszczędzić środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących remontów chodników na terenie naszego powiatu. Postanowiliśmy wysłać do wszystkich samorządów na terenie naszego powiatu zapytanie, czy są zainteresowani realizacją wspólnie z nami remontów chodników na terenie ich miast i gmin jeszcze do końca bieżącego roku. Takie zainteresowanie zgłosiła Gmina Strzegom i dlatego właśnie tam będziemy budować nowy chodnik." - wyjaśnia Agnieszka Ławniczak, Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.
W sumie na wykonanie chodnika Służba Drogowa przeznaczy ponad 37 tys. zł. Prace dofinansuje Gmina Strzegom w wysokości ponad 25 tys. zł. Zakończenie robót i odbiór inwestycji planuje się na dzień 15 grudnia br. Remontowany odcinek wyniesie 250 m (375 m kw).


22 listopada 2007 - Jesienne listów pisanie

16 listopada w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach odbył się magiczny wieczór pod nazwą "Jesienne listów pisanie". Organizatorzy chcieli przypomnieć młodemu pokoleniu o pięknej i tak ważnej przed laty sztuce pisania listów. Było z tym mnóstwo świetne zabawy.
- Róża Stolarczyk przygotowała niespodziankę w postaci papieru, który liczył sobie 80 lat. Dzięki uprzejmości pani Alicji Banaś pozyskaliśmy oryginalne pióra gęsie i czaple. To była prawdziwa frajda a chętnych by zmierzyć się z tą jakże trudną sztuką nie brakowało - opowiada Anna Mazur, dyrektor MDK w Świebodzicach. - Pisanie piórem gęsim oraz stalówką umilały opowieści pani Róży oraz sióstr de Notre Dame z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci.
Wszystkie listy znalazły swoje miejsce w pięknych, ręcznie ozdobionych kopertach. Ich adresatami były osoby znane - m. in. profesor Jan Miodek, znana pisarka Olga Tokarczuk czy burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz. Dzieci pisały również do bliskich.
Udział w warsztatach wzięły dzieci uczęszczające do pracowni MDK, Szkoły Podstawowej nr 3 i wychowankowie DPS. Całość zakończył montaż poetycki przygotowany przez Agnieszkę Kiryczuk i Michała Sokołowskiego oraz młodzież działającą przy MDK.


22 listopada 2007 - Świąteczna paczka w Świdnicy

Akcja pomagająca ludziom biednym, zawitała do Świdnicy. Ta charytatywna akcja pierwszy raz odbędzie się w Świdnicy, dzięki Piotrowi Parobcowi, który założył sztab "Świątecznej Paczki". Chcemy aby osoby, które potrzebują naszej pomocy mogły godnie zasiąść do wigilijnego stołu.
" Myślę, że ludziom bez takiej akcji w naszym mieście nie udałoby się cieszyć ze świąt, które są takie piękne, dlatego postanowiłem założyć sztab w Świdnicy z czego jestem bardzo zadowolony i mam nadzieje, że świdniczanie mnie nie zawiodą, a więc zwracam się z prośbą do wszystkich ludzi z dobrym serduszkiem o pomoc w tej akcji. Zróbcie paczkę to tak nie dużo, a pomoże innym uboższym ludziom. Jeżeli znacie kogoś kto potrzebuje pomocy zgłoście się do mnie, a na pewno spróbuję pomóc" powiedział Piotr Parobiec.
Do końca listopada wolontariusze będą szukać osób potrzebujących w naszym mieście i ich odwiedzać. 1 grudnia na stronie www.swiatecznapaczka.pl będzie można zobaczyć jak wielkie są potrzeby świdniczan. Zrobić paczkę i dostarczyć w dniach 14-16 grudnia do magazynu w siedzibie świdnickiego hospicjum, które mieści się przy ulicy Grodzkiej. Wolontariusze, którzy pojawią się na mieście nosić będą specjalne legitymacje. Kontakt z Piotrem Parobcem - telefon 791158320. O efektach akcji będziemy informować na bieżąco.


22 listopada 2007 - Emilia Krakowska w Strzegomiu

Tradycją lat ubiegłych w okresie andrzejkowym strzegomski Zespół Szkół Ogólnokształcących organizuje akcję, której celem jest zebranie środków finansowych na stypendia naukowe dla najlepszych absolwentów. Przypomnijmy, w roku szkolnym 2004/2005 licealiści wystawili "Antygonę" Sofoklesa, natomiast rok później "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.
W tym roku samorządowcy w osobach - starosty świdnickiego, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu, burmistrza i wiceburmistrzów gminy Strzegom, uczniowie, nauczyciele, rodzice, proboszcz Parafii Najświętszego Zbawiciela Świata w Strzegomiu, dyrektor Strzegomskiego Centrum Kultury oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Strzegom, 24 listopada wystawią przedstawienie teatralne "Chłopi" wg Władysława Reymonta.
Dużym wydarzeniem będzie udział w przedstawieniu znanej aktorki Emilii Krakowskiej, która przed laty wcieliła się w rolę Jagny w słynnej ekranizacji tej powieści. Dla wielbicieli talentu artystki będzie to nie lada gratka, ponieważ podczas pobytu w naszym mieście zaprezentuje swoje umiejętności aktorskie dwukrotnie.
Zobaczymy ją w monodramie na deskach sceny Strzegomskiego Centrum Kultury, a następnie w przedstawieniu przygotowanym przez nauczycieli i uczniów liceum, gdzie wystąpi obok zaproszonych gości. Aktorka wcieli się tym razem w rolę Dominikowej, matki Jagny. Tego dnia odbędzie się więcej imprez z udziałem aktorki - >>> zobacz


21 listopada 2007 - Transparency International Polska

Stowarzyszenie Transparency International Polska w ramach programu dotacyjnego Fundacji im. Stefana Batorego pt. "Działania Strażnicze" rozpoczęło realizację nowego projektu, którego celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego przestrzegają swobody dostępu do informacji, wyodrębnienie obszarów, w których dochodzi do nieprawidłowości, oraz zachęcenie tych urzędów do bardziej otwartej współpracy z obywatelem.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o nadsyłanie na adres Stowarzyszenia (ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa) lub na adres email: pinb@transparency.pl problemów, uwag i opinii dotyczących prowadzenia postępowań przez nadzór budowlany.


21 listopada 2007 - Fresk - największy na Dolnym Śląsku?

16 listopada, nastąpił odbiór konserwatorski prac związanych z odrestaurowaniem malowidła ściennego w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach, przedstawiającego Św. Krzysztofa. W odbiorze brali udział przedstawiciele władz kościelnych, samorządowych - z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem, przewodniczącą Rady Miasta Elżbietą Horodecką oraz zastępcą burmistrza - Ireneuszem Zyską. W spotkaniu wzięły także udział naczelniczki wydziałów: promocji - Marzena Korona-Kruk oraz IT - Jadwiga Olesińska-Malinowska.
Nie zabrakło konserwatorów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: profesora Edwarda Kosakowskiego oraz Pawła Bolińskiego, nadzorującego pracę wykonawcy, firmy Consiste - którą reprezentowała na spotkaniu Ewa Zielińska. Kurię biskupią reprezentował ks. Krzysztof Jakubowicz - Diecezjalny Referent ds. Sztuki Sakralnej, na spotkaniu gościli także ks. Andrzej Jarosiński, wykładowca z Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy oraz ksiądz Zenon Kowalski, dziekan Dekanatu Świebodzice. Była także Barbara Nowak-Obelinda, szefowa wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Biura Konserwatora Zabytków, która nadzorowała wszystkie prace remontowe, przebiegające w świątyni. Ekipa konserwatorów na miejscu prowadziła konserwację techniczną, a potem estetyczną, fresku. Wszystko wskazuje na to, że może to być największe, ścienne przedstawienie tego świętego na terenie całego województwa.
- To bardzo cenny zabytek, zresztą jak i cały kościół - ocenia Barbara Obelinda. - Prace konserwatorskie przywróciły tej świątyni jej właściwie piękno, jestem bardzo zadowolona z efektu. Liczę na ciąg dalszy prac, moje biuro będzie na pewno wspierać działania parafii w tym zakresie.
Prace nie byłyby możliwe bez wsparcia, jakie parafii udzielił władze samorządowe. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz nie miał wątpliwości, że tak cenny zabytek trzeba ratować. Oprócz dotacji w wysokości 30 tys. zł urząd udzielił proboszczowi pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego (łączna kwota dotacji to blisko 300 tys. zł).


21 listopada 2007 - Senator w Gimnazjum nr 2

Stanisław Jurcewicz, senator RP spotkał się z uczniami Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu. Spotkanie odbyło się 20 listopada. Senator Platformy Obywatelskiej Stanisław Jurcewicz przybył na zaproszenie władz szkoły - dyrektora Zbigniewa Cebuli i zastępcy dyrektora Mirosławy Markiewicz. W spotkaniu wzięli także udział - burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz, zastępca burmistrza Wiesław Witkowski oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urszula Podsiadły-Szubert.
Senator podziękował wszystkim osobom, które wzięły udział w ostatnich wyborach. Następnie przyszedł czas na pytania, które zadawali gimnazjaliści. Młodzież chciała wiedzieć między innymi, jakie jest stanowisko senatora w sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej, jaki ma pogląd na zmianę stawek podatkowych oraz co należy zrobić, aby uprościć procedurę zakładania firm. Uczniowie pytali także o przygotowania do EURO 2012 i o to, jak wygląda praca w Senacie. Nie mogło zabraknąć również pytań najbardziej istotnych dla młodych ludzi, czyli takich, które dotyczą ich przyszłości. W tej kwestii senator miał jedno stanowisko. - Należy tak usprawnić sposób kształcenia w naszym kraju, aby młodzi ludzie, nie mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Doceniam starania w tej materii gminy Strzegom, dla której edukacja jest jedną z kwestii priorytetowych.
Stanisław Jurcewicz nie tylko odpowiadał na pytania, ale również sam je zadawał. Pytał młodzież o funkcjonowanie samorządu szkolnego oraz o poglądy gimnazjalistów na politykę.
Głos zabrał także burmistrz Lech Markiewicz. - Należy inwestować w rozwijanie umiejętności dzieci i pomagać im w osiąganiu celów. Strzegomski samorząd doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ale rząd musi nam w tym pomóc.


21 listopada 2007 - "Świdnicka Kolęda 2007"

Pierwsze konkursy już ogłoszone, ale atrakcji będzie dużo więcej. Trwają bowiem przygotowania do "Świdnickiej Kolędy 2007", która w tym roku ma trwać dłużej i ma być jej jeszcze więcej. W ramach przedsięwzięcia przewidziano m.in. zimowe zabawy w Rynku, kiermasze świąteczne, spotkanie wigilijne świdniczan oraz dużą niespodziankę.
Dodatkowo w grudniu ruszy specjalna strona internetowa poświęcona "Świdnickiej Kolędzie", ale już dziś można wziąć udział w konkursach z nagrodami: plastyczno-literacki "List do Świętego Mikołaja",
literacki "Opowieść wigilijna",
plastyczny kartka świąteczna "Boże Narodzenie, Nowy Rok",
na stroiki świąteczne.
Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy klimat otwartości i życzliwości udziela się każdemu. Chcemy być z najbliższymi, odpoczywać, cieszyć się wolnym czasem. "Świdnicka Wigilia" jest możliwością przeżycia pozytywnych emocji w centrum miasta. Nie po raz pierwszy świdniczanie będą mogli spróbować potraw bożonarodzeniowych, wspólnie zaśpiewać kolędy i podzielić się opłatkiem. Natomiast po raz pierwszy w przedświątecznym czasie będą mogli liczyć na tak wiele różnorodnych wydarzeń - zachęca Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. Regulaminy konkursów - >>> zobacz


21 listopada 2007 - Jaworzyńska Liga Piłki Halowej

W rozgrywkach Jaworzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej 2007-2008 padły następujące wyniki:
Gimnazjum Senior - Złodziejówka 8:5
Konigszelt SV - Red Bull 7:6
Grande Team - XXL 6:1
Karolina Junior - WKS Bronx 13:5
Nowice Last-Kam - Karolina 5:12
MKS Bittner - Piotrowice 22:1


21 listopada 2007 - O mobilności we Włoszech

W ubiegły weekend odbyło się już ostatnie spotkanie partnerów biorących udział w projekcie unijnym pt. "LET'S GO EUROPE". Tym samym zakończył się proces tworzenia przewodnika dla osób, które decydują się na rozpoczęcie nowego etapu życia poza krajem ojczystym.
"Celem projektu było zbadanie skali i zjawiska geograficznej i zawodowej mobilności pracowników UE dla lepszego zrozumienia i przezwyciężenia hamujących ją barier oraz uświadomienia pracownikom ich praw do swobodnej mobilności zawodowej i geograficznej. Służyło temu wspieranie wymiany dobrych praktyk i doświadczeń." - wyjaśnia Monika Pasternak, jedna z koordynatorek projektu ze Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
W ramach projektu powstały raporty na temat cudzoziemców, którzy pracują i mieszkają w naszym kraju. Raporty mają postać wywiadów z cudzoziemcami żyjącymi w Polsce. Partnerzy projektu z innych krajów przeprowadzili takie same raporty o cudzoziemcach żyjących w Hiszpanii, Niemczech, Austrii czy Włoszech.
Projekt pozwolił na poznanie i przyjrzenie się, jak układały się losy ludzi, którzy zdecydowali się porzucić swój kraj i osiedlić na obczyźnie. Dzięki powstałemu materiałowi możemy dowiedzieć się, czy trudno jest odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Na listopadowym spotkaniu mogliśmy obejrzeć projekt nagrania DVD z wywiadami z cudzoziemcami i przejrzeć gotową już broszurkę informacyjną. Niebawem ruszy także strona internetowa, gdzie będzie można obejrzeć materiały ze wszystkich spotkań.


21 listopada 2007 - Innowacyjna Świdnica

Władze województwa dolnośląskiego, Politechniki Wrocławskiej, samorządowcy oraz przedsiębiorcy będą w Świdnicy mówić o innowacyjnych przedsięwzięciach. Konferencję regionalną, w której bezpłatnie mogą wziąć udział ludzie biznesu z województwa, zaplanowano na 29 listopada.
W jej trakcie przewidziano podpisanie listu intencyjnego o utworzeniu w Świdnicy inkubatora technologicznego.
- Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów w kraju. Aby ten stan kontynuować, konieczna jest aktywna współpraca i zaangażowanie wszystkich środowisk na rzecz budowania świadomości innowacyjnej. Kluczowa jest również potrzeba umocnienia konkurencyjnej pozycji Dolnego Śląska na rynku europejskim m.in. poprzez efektywne wykorzystanie środków strukturalnych przez wszystkich aktorów sceny gospodarczej, jak również inicjowanie współpracy władz lokalnych i regionalnych z pracodawcami. Chcąc sprostać tym wyzwaniom, niezbędne jest połączenie sił w celu realizacji wspólnego interesu, jakim jest budowanie "Innowacyjnego Dolnego Śląska" - zachęca Andrzej Łoś, marszałek województwa dolnośląskiego.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.30 w Sali konferencyjnej USC. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 listopada. Druk zgłoszenia >>> zobacz


21 listopada 2007 - Piłka Koszykowa Dziewcząt

Wczoraj, w hali sportowej Gimnazjum nr 3 w Świdnicy, w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego odbył się turniej piłki koszykowej dziewcząt ze świdnickich gimnazjów. Wszystkie mecze wygrały dziewczęta z Gimnazjum nr 1 wygrywając całe zawody, kolejne miejsca zajęły: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 3.
Dyplomami wyróżnione zostały najlepsze zawodniczki w swoich zespołach: Dominika Sarlej Gimnazjum nr 1, Alicja Nalewajko Gimnazjum nr 2, Jagoda Staropilna Gimnazjum nr 3, Elwira Paruch Gimnazjum nr 4.
Drużyna Gimnazjum nr 1 reprezentować będzie Świdnicę na zawodach powiatowych 11 grudnia w Marcinowicach.
Organizatorem turnieju byli Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.


21 listopada 2007 - Pomoc humanitarna od przyjaciół

Wózki inwalidzkie, balkoniki, wózki spacerowe dla dzieci, pieluchy dla dorosłych - te i wiele innych, potrzebnych chorym i niepełnosprawnym sprzętów przyjechało do Świebodzic w ramach pomocy humanitarnej z partnerskiego miasta Waldbröl w Niemczech. Taka pomoc trafia do miasta od wielu lat i organizowana jest we współpracy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach i władz Waldbröl.
Według uzgodnień z organizatorami pomocy po stronie niemieckiej, miasto połowę sprzętu odda Parafii Ewangelicko-Augsburgskiej w Wałbrzychu. Pozostała część darów została przekazana Stowarzyszeniu Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach.
Dary z Niemiec nieodpłatnie przywiozła firma transportowa ELMAN Janusz Poprawa, sp. jawna ze Świebodzic. Serdecznie dziękujemy firmie za ten piękny gest i zaangażowanie w życie miasta.
W najbliższym czasie zostanie zorganizowany następny transport darów z Niemiec. Sprzęty będą rozdzielone w podobny sposób.


21 listopada 2007 - Pomysł na ekologię i partnerstwo

O współpracy i ekologii przez ostatnie dni rozmawiali przedstawiciele władz Świdnicy, Biberach, Kazincbarcika, Trutnova i Polic. Kilkunastoosobowa delegacja z Niemiec, Węgier i Czech gościła w Świdnicy od czwartku do niedzieli (15-18 listopada) w ramach projektu "Spotkanie Partnerstwa Miast".
Goście z zagranicy poznali plany Świdnicy dotyczące EURO 2012 wraz z projektami infrastruktury sportowej. Podsumowano również partnerskie działania w 2006 r. w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników.
- Sporo udało nam się wspólnie zrobić, ale jeszcze wiele przed nami. Dyskusje o ekologii pokazały, że dużo możemy się od siebie nauczyć i to nie tylko jeśli chodzi o działalność proekologiczną. Doświadczenia i rozwiązania sprawdzone przez naszych kolegów warto po prostu wykorzystywać - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Dodajmy, że w świdnickim Urzędzie Miejskim trwają prace nad utworzeniem ośrodka edukacyjnego dla dzieci. Podobny działa w niemieckim Biberach. W tzw. "miasteczku zmysłów" maluchy uczą się poznawania przyrody, praw fizyki, czy też reagowania na bodźce.


20 listopada 2007 - Dzieci zostaną zaszczepione

Zapowiedzi Zarządu Powiatu o zakupie szczepionek przeciw bakteriom wywołującym Sepsę dla dzieci i młodzieży przebywających w zamkniętych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki, są właśnie realizowane.
Zarząd Powiatu na dzisiejszym posiedzeniu wyraził zgodę na przekazanie ok. 20 tys. zł na zakup szczepionek, igieł i strzykawek w celu wykonania szczepień przeciwko meningokokom typu C w trzech powiatowych placówkach: Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach, Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej oraz Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej.
-"Prowadziliśmy rozmowy z firmami zajmującymi się produkcją szczepionek i udało nam się wynegocjować korzystną cenę w wysokości 98 zł za sztukę, dzięki czemu będziemy mogli zakupić szczepionki dla wszystkich dzieci przebywających aktualnie w tych trzech naszych placówkach oświatowych." - wyjaśnia Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa.
Dzięki takim działaniom uda się zaszczepić w sumie ponad 180 dzieci i młodzieży. Szczepienia wykonają pielęgniarki przebywające na terenie wymienionych placówek.


20 listopada 2007 - Turniej juniorów

Miejski Klub Sportowy "Polonia" Świdnica zaprasza sympatyków boksu na Międzynarodowy Turniej Przyjaźni Juniorów. Turniej odbędzie się w dniach 23-24 listopada w hali sportowej przy ul. Pionierów 29 w Świdnicy.
W turnieju udział wezmą pięściarze z Czech, Słowacji, Ukrainy, Niemiec, UKS MOS Bytom, Gwardii Wrocław, ZKB Zgorzelca, Klub Bokserski Strzegom i Dzierżoniów, kadra D/Śl. i bokserzy Polonii Świdnica.
23 listopada godzina 17.00 - walki półfinałowe,
24 listopada godzina 11.oo - walki finałowe. Wstęp na zawody jest wolny.


20 listopada 2007 - "Wielka Galeria Fotografii"

Dzisiaj do "Wielkiej Galerii Fotografii" dołączył kolejny mieszkaniec ziemi świdnickiej.
Tym miłośnikiem fotografii jest Zbigniew Kuc ze Świdnicy. Kilka jego prac - >>> zobacz
Zapraszamy następne osoby, chcemy by w ten sposób powstała, nie mająca końca - "Wielka Galeria Fotografii"
Prosimy w e-mailu o imię i nazwisko autora, miejscowość w której mieszka i jeśli zdjęcia mają tytuły, również o ich dołączenie.
Prosimy bardzo o kontakt z redakcją - Karolinę Marcinkowską.


20 listopada 2007 - Spotkanie z inwestorami

O inwestycjach w Powiecie Świdnickim, infrastrukturze drogowej, komunikacji osobowej, promocji zatrudnienia i kierunkach kształcenia rozmawiali przedsiębiorcy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z samorządowcami z naszego powiatu na spotkaniu biznesu i samorządu.
Na konferencję zaproszeni zostali również dyrektorzy szkół oraz kierownicy wydziałów oświaty i wychowania z poszczególnych gmin tak, aby tematy związane z kształceniem trafiły za ich pośrednictwem do wszystkich szkół gimnazjalnych Powiatu Świdnickiego. Omówiono zrealizowane i planowane inwestycje infrastrukturalne bezpośrednio i pośrednio dotyczące inwestorów (drogi dojazdowe do stref, media) a także plany na przyszłość.
Rozmawiano też o uruchomienia nowych linii i postawienia nowych przystanków w rejonach nowych firm. W ramach promocji zatrudnienia rozmowy skupiły się wokół wdrażania własnych, gminnych i powiatowych programów aktywizacji osób bezrobotnych oraz współpracy z Urzędami Pracy oraz ze szkołami.
-"Poruszony został niezwykle ważny temat, dyskutowany już od dłuższego czasu, a dotyczący możliwość wpływu inwestorów na kierunki czy specjalizację kształcenia w szkołach." - mówi Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa. Okazało się, że tematy związane z kształceniem młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych pod kątem oferowanych miejsc pracy w strefie były jednymi z wiodących. Przewiduje się organizowanie systematycznych spotkań młodzieży w zakładach funkcjonujących w podstrefie WSSE w Żarowie i Świdnicy.


20 listopada 2007 - Imprezy w Powiecie

Jutro w teatrze świdnickim "Teatr Jednego Aktora", w "Opowieści o okrutnym zbójniku Folsztyńskim i nieszczęsnym kacie Holuszcze" wystąpi Jarosław Gajewski.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej z cyklu "Rozmowy w języku obcym" odbędą się konwersacje w języku angielskim i niemieckim.
W Bibliotece na Osiedlu Młodych przy ulicy M. Kozara Słobódzkiego - spotkanie z Grażyną Plebanek zorganizowane w ramach programu "Autor na żądanie".
W Strzegomiu przedstawienie teatralne "Doktor Dolitle" w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Więcej informacji - >>> zobacz


20 listopada 2007 - Dobry Start Przedszkolaka

W gminie Jaworzyna Śląska od 1 kwietnia w ramach realizacji Projektu "Alternatywne Formy Edukacji Przedszkolnej - Dobry Start Przedszkolaka", funkcjonują dwa przedszkola. Partnerem Wiodącym w realizacji Projektu jest Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy nr 49 w Świdnicy. Funkcjonujące przedszkola cieszą się dużym zainteresowaniem najmłodszych i ich rodziców. W związku z tym planuje się otwarcie dodatkowego.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z obszarów wiejskich, na których nie ma przedszkoli, poprzez stworzenie warunków do powstania oraz prowadzenie alternatywnych form edukacji przedszkolnej - tzw. Małych Przedszkoli.
Rozwój psychoruchowy dziecka jest długotrwałym procesem uwarunkowanym biologicznie i społecznie. Badania wykazały, że dzieci które uczestniczą w edukacji przedszkolnej dają sobie lepiej radę w szkole, są dojrzalsze społecznie i emocjonalnie.


20 listopada 2007 - Rewizorzy poszukiwani

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdnicy Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3,
58-100 Świdnica zatrudni do pracy:
rewizorów z możliwością przeszkolenia.
Bliższe informacje można uzyskać: telefon sekretariat - kadry PKS 074/852-05-77 lub emailowo - >>> napisz


19 listopada 2007 - Strzegomianie najlepsi w Polsce

Spełnił się najpiękniejszy scenariusz z możliwych. Pięściarze AKS-u Strzegom zostali najlepszą drużyną klubową w naszym kraju w boksie amatorskim. W sobotnie popołudnie radości i wiwatów na cześć nowo kreowanego mistrza Polski nie było końca. Marzenia ziściły się podczas meczu AKS Strzegom - PKB Poznań wygranego 11:9. AKS Strzegom w tabeli rozgrywek zgromadził 13 punktów i o jedno oczko wyprzedził faworyzowanego rywala - PKB Poznań. W ośmiu kolejkach podopieczni Zenona Kaczora i Mirosława Kuntusza odnieśli 6 zwycięstw, raz zremisowali i raz przegrali. W trakcie całego sezonu byli najrówniejszą drużyną. Praktycznie nie zanotowali żadnych wpadek.
Sukces Amatorskiego Klubu Sportowego Strzegom jest największym osiągnięciem w historii klubu. Serdecznie gratulujemy naszej drużynie zdobycia tytułu MP w boksie i dziękujemy za wielkie emocje. Takich chwil się nie zapomina.


19 listopada 2007 - Spotkanie ze znaną pisarką

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach zaprasza na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, którego gościem będzie współczesna pisarka polska, Lidia Amejko. Jest ona autorką książki "Żywoty świętych osiedlowych" wydanej przez Wydawnictwo W.A.B oraz wielu dramatów i opowiadań publikowanych w Odrze i Dialogu.
W roku 1996 w Teatrze Telewizji zekranizowano dramat autorstwa Lidii Amejko pt. "Farrago" z Cezarym Pazurą w roli głównej. Jest autorką wielu dramatów wystawianych na deskach teatrów całej Europy a jej twórczość jest tłumaczona na wiele języków m.in. angielski, niemiecki, chorwacki, hiszpański, włoski i czeski.
Spotkanie odbędzie się 22 listopada o godzinie 17.00 w bibliotece przy ulicy Świdnickiej 15.


19 listopada 2007 - Świąteczna paczka w Świdnicy

Akcja pomagająca ludziom biednym, zawitała do Świdnicy. Ta charytatywna akcja pierwszy raz odbędzie się w Świdnicy, dzięki Piotrowi Parobcowi, który założył sztab "Świątecznej Paczki". Chcemy aby osoby, które potrzebują naszej pomocy mogły godnie zasiąść do wigilijnego stołu.
" Myślę, że ludziom bez takiej akcji w naszym mieście nie udałoby się cieszyć ze świąt, które są takie piękne, dlatego postanowiłem założyć sztab w Świdnicy z czego jestem bardzo zadowolony i mam nadzieje, że świdniczanie mnie nie zawiodą, a więc zwracam się z prośbą do wszystkich ludzi z dobrym serduszkiem o pomoc w tej akcji. Zróbcie paczkę to tak nie dużo, a pomoże innym uboższym ludziom. Jeżeli znacie kogoś kto potrzebuje pomocy zgłoście się do mnie, a na pewno spróbuję pomóc" powiedział Piotr Parobiec.
Do końca listopada wolontariusze będą szukać osób potrzebujących w naszym mieście i ich odwiedzać. 1 grudnia na stronie www.swiatecznapaczka.pl będzie można zobaczyć jak wielkie są potrzeby świdniczan. Zrobić paczkę i dostarczyć w dniach 14-16 grudnia do magazynu w siedzibie świdnickiego hospicjum, które mieści się przy ulicy Grodzkiej. Wolontariusze, którzy pojawią się na mieście nosić będą specjalne legitymacje. Kontakt z Piotrem Parobcem - telefon 791158320. O efektach akcji będziemy informować na bieżąco.


19 listopada 2007 - Usiłował wręczyć korzyść majątkową

Strzegomscy policjanci zatrzymali 16 listopada do rutynowej kontroli drogowej ciągnik rolniczy. W czasie wykonywania przez policjantów czynności, wyczuli oni od kierującego ciągnikiem woń alkoholu, okazało się iż w wydychanym powietrzu mężczyzna ma 2, 5 promila alkoholu.
Kierowca został poinformowany przez policjantów o konsekwencjach jazdy na "podwójnym gazie", w trakcie wykonywania przez nich czynności usiłował wręczyć kontrolującym pieniądze w kwocie 300 złotych w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. O zdarzeniu policjanci poinformowali oficera dyżurnego jednostki, pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów a 29 letni mieszkaniec Gminy Strzegom trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i wyjaśnienia.
W niedzielę 18 listopada zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy, która zastosowała wobec niego dozór policyjny, trzy razy w tygodniu mężczyzna będzie musiał się meldować na komisariacie w celu podpisania dozoru. Za usiłowanie wręczenia korzyści majątkowej grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.


19 listopada 2007 - Nagrody rozdane

16 listopada w Domu Strażaka w Marcinowicach odbył się konkurs "Co to za piosenka?".
Udział wzięło 42 uczestników z 14 świetlic wiejskich. Drużyny trzyosobowe odpowiadały zespołowo na specjalnych formularzach.
W jury zasiadali: Jadwiga Konstanty, Monika Błasiak i Władysław Gołębiowski. Eliminacje, półfinał i finał dostarczyły wiele zabawy i także emocji, bo stopień trudności narastał. Należało odgadnąć tytuły łącznie 65 utworów odtwarzanych jako sekwencje midi. Generalnie jednak panowała atmosfera dobrej zabawy.
I nagrodę, radiobudziki z odtwarzaczem CD otrzymała załoga z Goli w składzie: Jagoda Ingram, Damian Jarosz i Konrad Nowak. II miejsce reprezentacja świetlicy w Śmiałowicach: Danuta Maślany, Katarzyna Maślany i Natalia Jasińska. III miejsce przedstawiciele świetlicy w Zebrzydowie: Jolanta Krop, Wojciech Krop i Alicja Budzyń. Pozostali uczestnicy otrzymali walizeczki pełne łakoci.


19 listopada 2007 - Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Urząd Miejski w Świebodzicach wraz z Dolnośląskim Związkiem Organizacji Pozarządowych "WROS" zaprasza na szkolenia w ramach projektu "Ośrodek szkoleniowo-konlsuntingowy III sektor - dobra praktyka" współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej-Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu odbędzie się seria bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych. Szkolenia odbędą się w Świebodzicach w następujących terminach: Pozyskiwanie funduszy europejskich na działalność organizacji pozarządowych w ramach nowego planowania na lata 2007-2013 21-22 listopada w godz. 10.00-18.30 (sala obrad Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1)
Zasady rachunkowości i zarządzania finansami oraz rozliczania finansowego dotacji w organizacjach pozarządowych (sala obrad Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1) 28-29 listopada w godz. 10.00-18.45
Pozyskiwanie środków ze źródeł prywatnych 17-18 grudnia w godz. 10.00-13.20
Public relation w organizacjach pozarządowych, czyli jak informować o swojej działalności i korzystać z bezpłatnego czasu antenowego oraz budować wizerunek organizacji - 10-11 grudnia w godz. 10.00-18.15
Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: katarzyna.czarnik@swiebodzice.pl. lub faxem 074 666 95 71 Informacji udziela Katarzyna Czarnik, Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach (tel. 074 666 95 71). Ilość miejsc ograniczona.


19 listopada 2007 - Będzie plac zabaw

Władze Strzegomia chcą, aby w naszym mieście jak najwięcej było miejsc bezpiecznych i przyjaznych mieszkańcom.
Dlatego przystąpiły do zagospodarowania dwóch placów znajdujących się między ulicami Legnicką i Paderewskiego. Przypomnijmy, że w ramach tej inwestycji został już wykonany parking, który sąsiaduje ze Strzegomskim Centrum Kultury.
Drugi etap przedsięwzięcia obejmuje natomiast wybudowanie w tym miejscu placu zabaw. Teren zostanie także zagospodarowany zielenią. Dotychczas wykonano roboty ziemne, montaż lamp oświetleniowych i alejki. Niestety, prace zostały przerwane ze względu na niesprzyjające warunku pogodowe. Jednak, gdy tylko aura się poprawi, zostaną wznowione.
Zakupione zostały również sprzęty, z których będą mogły korzystać dzieci odwiedzające to miejsce. Realizacja przedsięwzięcia wyniesie ok. 100 tys. złotych. Pieniądze pochodzą ze środków gminy Strzegom.


19 listopada 2007 - Sesja w Gminie Świdnica

22 listopada odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Świdnica. Sesja rozpocznie się o godzinie 11.00 - w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy przy ulicy Głowackiego.
W trakcie sesji radni zajmą się między innymi zmianą budżetu gminy na 2007 rok, określą stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zajmą się sprawą obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego zajmą się również sprawą przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego na terenie Gminy Świdnica, w Wilkowie, Grodziszczu i Witoszowie Dolnym.


19 listopada 2007 - Emilia Krakowska w Strzegomiu

Tradycją lat ubiegłych w okresie andrzejkowym strzegomski Zespół Szkół Ogólnokształcących organizuje akcję, której celem jest zebranie środków finansowych na stypendia naukowe dla najlepszych absolwentów. Przypomnijmy, w roku szkolnym 2004/2005 licealiści wystawili "Antygonę" Sofoklesa, natomiast rok później "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.
W tym roku samorządowcy w osobach - starosty świdnickiego, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu, burmistrza i wiceburmistrzów gminy Strzegom, uczniowie, nauczyciele, rodzice, proboszcz Parafii Najświętszego Zbawiciela Świata w Strzegomiu, dyrektor Strzegomskiego Centrum Kultury oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Strzegom, 24 listopada wystawią przedstawienie teatralne "Chłopi" wg Władysława Reymonta.
Dużym wydarzeniem będzie udział w przedstawieniu znanej aktorki Emilii Krakowskiej, która przed laty wcieliła się w rolę Jagny w słynnej ekranizacji tej powieści. Dla wielbicieli talentu artystki będzie to nie lada gratka, ponieważ podczas pobytu w naszym mieście zaprezentuje swoje umiejętności aktorskie dwukrotnie.
Zobaczymy ją w monodramie na deskach sceny Strzegomskiego Centrum Kultury, a następnie w przedstawieniu przygotowanym przez nauczycieli i uczniów liceum, gdzie wystąpi obok zaproszonych gości. Aktorka wcieli się tym razem w rolę Dominikowej, matki Jagny. Tego dnia odbędzie się więcej imprez z udziałem aktorki - >>> zobacz


19 listopada 2007 - "Życie i tradycje Romów"

"Życie i tradycje Romów" to tytuł interesującej wystawy fotograficznej jaka będzie mieć miejsce w Świebodzicach. Wernisaż wystawy zaplanowano na piątek, 23 listopada na godzinę 19.00.
Jej autorem jest Adam Bartosz, etnograf. Od 19981 roku pełni funkcję dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Pasjonuje się kulturą Romów, jest wybitnym znawcą problematyki romskiej autorem książki Nie "Bój się cygana, w której obala popularne stereotypy dotyczące Romów i ukazuje ich źródła. Na Akademii Pedagogicznej w Krakowie wykłada w Podyplomowym Studium Romologii. Uczestniczył wielu w ekspedycjach naukowych zajmujących się społecznościami romskimi na Bałkanach. Przebywał na stypendiach naukowych poświęconych problematyce mniejszościowej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w Indiach. Prezentacja "Roma, Cyganie - historia, kultura powstała w 1990 roku. Stanowi przekrojowy materiał związany z tą mniejszością etniczną. Za wystawę Adam Bartosz otrzymał 1996 roku indywidualną nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.
W Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach ekspozycja będzie gościła od 23 listopada do 17 grudnia.


19 listopada 2007 - Organizacje pozarządowe

W Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej zorganizowane zostanie spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych mające na celu omówienie projektu Programu Współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
Spotkanie odbędzie się 27 listopada o godzinie 11.00 w sali nr 7 - SOKiBP.
Podczas spotkania przyjmowane będą uwagi i propozycje zmian.


18 listopada 2007 - Dolnośląski Finał

W rozegranym dzisiaj Dolnośląskim Finale Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn w Marcinowicach w rywalizacji kobiet zwyciężył GLKS Świdnica przed LZS Krzeczyn Wielki, MGLKS "Sobieski" Oława, Gmina Nowa Ruda, MLKS Echo Twardogóra, LZS Tęcza Jerzmanki. GLKS Rudawy Janowice Wielkie i LZS "Zachód" Środa Śląska.
W rozgrywkach mężczyzn zwyciężyli siatkarze LZS Krzeczyn Wielki wyprzedzając LZS Średzianin Środa Śląska, ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska, LZS W.Quandt Żmigród, LKS Chemik Żarów, LZS Ricardo Jerzmanki, Trójka Gmina Nowa Ruda oraz LZS Bóbr Marciszów.
Wszystkie drużyny za zajęte miejsca otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary i statuetki. Organizatorami turnieju były: Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Zespół Szkół w Marcinowicach i GLKS Marcinowice.


18 listopada 2007 - Ronal Cup

Wyniki szóstej kolejki spotkań świdnickiej ligi halowej piłki nożnej "Ronal Cup"
Wiśnia - Wierzbnianka 6:2
Rock Cafe - Issoplast ( dawniej Terespol) 3:4
Wagony Swidnica - Spartakus 2:7
Witkowski - Klingenburg 9:4
Spotkanie Zaległe Klingenburg - Wiśnia 2:4
Piłkarzem kolejki został Michał Mika - Issoplast a bramkarzem Łukasz Rachwał - Spartakus.
W klasyfikacji na "króla strzelców" z 14 bramkami prowadzi Krzysztof Goździejewski, na 2 miejscu Arkadiusz Piech i Marcin Szczepkowski z 11 bramkami trzecie miejsce Dariusz Filipczak, Mariusz Kutela, Michał Mika po 5 bramek.
W rywalizacji zespołów prowadzi Wiśnia - 12 punktów przed 2. Witkowski - 9.


18 listopada 2007 - Filmowcy na start !

W dniach 30 listopada - 1 grudnia w Świdnickim Ośrodku Kultury odbędzie się Festiwal Filmowy "Okiem młodych" poświęcony twórczości młodych dokumentalistów.
Organizatorzy zapraszają do udziału młodych ambitnych twórców niezależnych oraz studentów i tegorocznych absolwentów wszystkich szkół filmowych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest "Zapukać do człowieka" Nagrodami będą: pierwszą nagrodą 1.200 złotych, drugą nagrodą w wysokości 800 złotych, trzecią nagrodą w wysokości 500 złotych.
Dodatkowo widownia festiwalowa przyzna nagrodę publiczności. Organizatorem konkursu jest Świdnicki Ośrodek Kultury.
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia i oświadczenie - >>> zobacz


18 listopada 2007 - "Mechanik" awansował

15 listopada w Dzierżoniowie odbył się pólfinał strefy wałbrzyskiej piłki ręcznej chłopców. Nasz powiat reprezentował Zespól Szkół Mechanicznych.
Trzeba dodać że godnie reprezentował. Pewnie wygrany turniej przez "Mechanik" zapewnił awans do finału strefy wałbrzyskiej (byłe woj. wałbrzyskie).
ZSMech Świdnica - ZSRadiotech. Dzierżoniów 19:14
ZSMech Świdnica - ZS Kamieniec Ząbkowicki 21:10
Reprezentacja w składzie Radosław Szalecki - opiekun, Zbigniew Maziarz, Marek Rzeczkowski, Robert Fryndt, Marcin Augustyniak, Łukasz Krzeczkowski. Na dole od lewej:Michał Bielecki, Michał Rzepecki, Mateusz Kuriata, Michał Dybał, Michał Chaber i nieobecny Krzysztof Rodzaj.
Turniej finałowy odbędzie się w Dzierżoniowie 27 listopada.


17 listopada 2007 - 6 do zera i zero do sześciu

Dzisiaj w Świdnicy niepokonana dotychczas Polonia-Sparta Świdnica nie dała najmniejszych szans piłkarzom ze Złotoryi.
Polonia-Sparta Świdnica - Górnik Złotoryja 6:0. Bramki strzelili: Gajos - 3, Filipczak, Ludwik i Korbecki po jednej bramce.
W Strzegomiu podczas meczu z Karkonoszami padło także sześć bramek. Niestety wszystkie szeć znalazło się w siatce strzegomian.
AKS Strzegom - Karkonosze Jelenia Góra 0:6
W tabeli rozgrywek IV ligi piłki nożnej z 52 punktami prowadzą Świdniczanie. Na drugim miejscu jest nadal Śląsk II Wrocław.
Strzegomianie nie powiększyli swojego dorobku punktowego i z czterema punktami zajmują nadal przedostatnie - 18 miejsce w tabeli. Zdjęcia z meczu - >>> zobacz


17 listopada 2007 - Niespodziewany punkt MKS Świdnica

Dzisiaj w hali sportowej na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy świdnickie siatkarki w meczu o mistrzostwo II ligi podejmowały trzeci zespół w tabeli.
W pierwszych dwóch setach zespół MKS Świdnica nie miał wiele do powiedzenia. Popełniał wszystkie możliwe błędy. Przegrywał już dwa do zera. Wydawać się już mogło, że trzeci set również rozstrzygną na swoją korzyść częstochowianki, jednak w grze świdniczanek zaczęło się wreszcie coś kleić i układać, ten set zakończyły zwycięstwem. Czwarty set mimo, iż był bardzo zacięty również padł łupem MKS Świdnica. Piąty set rozpoczął się od prowadzenia zespołu z Częstochowy i tak było już do końca.
MKS Świdnica - AZS Częstochowa 2:3 w setach 18:25, 16:25, 25:19, 25:23, 11:15. Zdjęcia z meczu - >>> zobacz


17 listopada 2007 - Turniej Halowej Piłki Nożnej

W hali sportowej Gimnazjum w Czarnym Borze odbyły się dzisiaj Mistrzostwa Strefy VI w halowej piłce nożnej dzieci do lat 15 w ramach VIII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.
Tabela końcowa turnieju:
1 KS Piławianka Piława Górna, 2 ULKS Marcin Marcinowice, 3 Gimnazjum Żarów, 4 LZS Joker Jaczków, 5 ULKS Lesk Czarny Bór, 6 LKS Czarni Sieniawka
Do finału dolnośląskiego który odbędzie się 1 grudnia w Żmigrodzie awansowała drużyna KS Piławianka Piława Górna. Organizatorami imprezy byli: Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, Ludowe Zespoły Sportowe "Ziemia Wałbrzyska" i ULKS "Lesk" Czarny Bór.
Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary.


16 listopada 2007 - Wyróżnienie po raz trzeci

Świdnica jest jednym z czterech dolnośląskich miast, które z sukcesem zakończyło audyt zadań realizowanych w ramach akcji "Przejrzysta Polska". Mimo, że w I edycji programu wzięło udział 800 samorządów, a połowa z nich ukończyła akcję, to do trzeciego etapu wraz ze Świdnicą dotrwało 47 miast, gmin i powiatów z Polski.
Dziś, 16 listopada w warszawskiej siedzibie spółki Agora wręczono certyfikaty gminom, które zrealizowały audyt zadań. W jego ramach miasto sprawdzało m.in. czy nadal przestrzegany jest standard kart usług - swoistego przewodnika dla klientów Urzędu Miejskiego, a procedury naboru do pracy w UM przejrzyste.
W piątkowej uroczystości również wzięła udział 10-osobowa grupa przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z Kazachstanu, które zasady przejrzystości chcą wprowadzić wzorując się na przykładach z Polski.


16 listopada 2007 - Lis złapany, sezon zakończony

W tegorocznej gonitwie hubertusowej w Skarżycach kitę zdobyła debiutująca w tym roku w zawodach jeździeckich Karolina Augustyn.
Niedoścignionym lisem, tradycyjnie już, był Marcin Konarski.
Biesiada i wspólna zabawa trwały do późnej nocy. Hubertus to tradycyjne zakończenie sezonu jeździeckiego, to zatem również czas bilansów i planów. Oto krótkie zestawienie: zawodnicy, ich tegoroczne starty i wyniki, cały rok w Skarżycach - >>> zobacz


16 listopada 2007 - Lekcje w laboratorium

12 listopada uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w Jaroszowie wraz z wychowawczyniami: Dorotą Mielcarek i Moniką Bytnar-Gołembiowską uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych.
Lekcje odbyły się w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu. Uczniowie w warunkach laboratoryjnych badali wodę i komórki roślinne, wykorzystując do tego mikroskopy. Wszystko odbywało się pod nadzorem pracowników Centrum. W dniach od 28-29 listopada w podobnych zajęciach weźmie udział młodzież z klas drugich i trzecich. Odbędą się one w ramach uzupełnienia materiału przewidzianego programem nauczenia.
Uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach było możliwe dzięki sponsorom.


16 listopada 2007 - Pierwsze spotkania rodzinne

Koło turystyczne Młodzieżowego Domu Kultury zaprasza 24 listopada na warsztaty turystyczne w ramach, których rodzice z dziećmi poznają Świdnicę, jakiej jeszcze nie znali. Prosimy dzieci i młodzież z rodzicami do spędzenia kilku chwil i zobaczenia tego, czego na co dzień nigdy się nie zobaczy.
Warsztaty te to wycieczka po mieście, dzięki której wejdziemy na najwyższą wieże na Śląsku, zobaczymy krypty i św. Jana Nepomucena w katedrze, poznamy dokładnie Kościół Pokoju oraz zabytki Rynku i jego okolice.
Uczestnicy tych zajęć będą mogli 8 grudnia wybrać się na wycieczkę rodziną do Barda Śląskiego i Ząbkowic Śląskich, gdzie zwiedzą sanktuarium maryjne, szopkę ruchomą, kamienny most z XV w., kaplice górską oraz zobaczą miasto Frankensteina z ruinami zamku i jedyną na Śląsku krzywą wieżą.
Zapisy u opiekuna koła turystycznego w poniedziałki i piątki od godziny 16:00 w MDK, ul. Nauczycielska 2 w Świdnicy.


16 listopada 2007 - Nauka języka taniej

Już 5 grudniu rozpoczyna się druga edycja kursu językowego. Dzięki dofinansowaniu sponsorów 40-godzinny kurs językowy kosztuje tylko 399 zł, a nie trzykrotnie lub czterokrotnie więcej. Zajęcia prowadzone w systemie Sita będą odbywać się w godzinach popołudniowych.
- Metoda Sita polega na nauce języka w stanie relaksu, co pozwala kilkakrotnie zwiększyć skuteczność i szybkość zapamiętywania. Główny nacisk położony jest na umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym.
Zajęcia prowadzone są w grupach 8-10 osobowych, przez doświadczonych lektorów i metodyków - mówi Katarzyna Leszak, dyrektor ośrodka językowego Sita w Jaworze. Zgłoszenia od chętnych przyjmowane będą do 30 listopada. Testy kwalifikujące na odpowiedni poziom, kwestionariusze oraz warunki udziału w kursie dostępne są na stronie projektu "Gmina bliżej Europy" - www.blizejeuropy.pl
W ramach projektu miasto udostępnia szkole językowej sale dydaktyczne.


16 listopada 2007 - "Bezpieczna Kobieta"

15 listopada w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy zakończyła się VI edycja programu prewencyjnego dla pań "Bezpieczna Kobieta", Panie, które uczestniczyły w zajęciach praktycznych i teoretycznych, zapoznały się ze specyfiką pracy Policji oraz przeszły szkolenie w zakresie samoobrony.
Brały udział w zajęciach z psychologiem i pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki zajęciom z policjantami panie dowiedziały się jak zachować się podczas kradzieży, napadu, kogo i w jakim czasie należy informować o zdarzeniu. Wszystkie panie, które brały udział w szkoleniu otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia.
Program "Bezpieczna Kobieta" będzie nadal kontynuowany, następne zajęcia rozpoczną się w styczniu 2008 roku, wszystkie chętne Panie serdecznie zapraszamy do udziału, naprawdę warto - przecież nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wystarczy zadzwonić pod telefon 074 8582-288, 074 8582-232 oraz 0664 18 63 13.


16 listopada 2007 - Zmiany przy ulicy Olszowej

Już niedługo strzegomianie będą mogli spacerować nowym chodnikiem przy ulicy Olszowej.
Budowa chodnika to efekt próśb mieszkańców, którzy już od dawna zabiegali o realizację tej inwestycji. Dlatego zadanie zostało ujęte w tegorocznym budżecie gminy Strzegom.
Prace wykonuje strzegomski Zakład Usług Komunalnych. Ich celem jest położenie ok. 200 m chodnika. W ramach prac wymieniane są krawężniki, wykonywana jest podbudowa chodnika, a na koniec zostanie położona nawierzchnia z polbruku. Inwestycja zostanie ukończona za ok. trzy tygodnie. Koszt prac to 65 tys. złotych.


16 listopada 2007 - Zdrowe ząbki maluchów

Ponad 26 tysięcy złotych wyda Świdnica na profilaktyczny program dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Opieką stomatologiczną objętych zostanie około 2,2 tys. młodych świdniczan.
Dzięki akcji każdy uczestnik zostanie przebadany przez stomatologa, a także w razie potrzeby będzie leczony. Za to wszystko rodzice nie będą musieli płacić.
"Zdrowy Ząbek" to akcja prowadzona przez Fundację "Nasze Dzieci". Oprócz miasta Świdnicy projekt współfinansowany jest głównie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz firmę Colgate-Palmolive. Wsparcia mają udzielić również prywatni sponsorzy i gminy z terenu powiatu świdnickiego.


16 listopada 2007 - Kolejna nagroda

"Świat Staje się Cyfrowy". Sponsorem nagród w konkursie jest Spółka Akcyjna - Multimedia Polska.
Konkurs trwa dziesięć tygodni, za nami już czwarty tydzień.
Dziś poznaliśmy kolejnego laureata. Został nim Franciszek Baniowski ze Świdnicy. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy.
Rozpoczynamy kolejny tydzień zabawy. Zadajemy piąte pytanie, brzmi ono tak: Wymień dwie z nieograniczonej liczby usług dodanych, których wdrażanie umożliwia cyfrowa telewizja kablowa. Czekamy na odpowiedzi, kolejnego laureata poznamy 23 listopada. Zapraszamy do zabawy. Wejdź na stronę i wyślij odpowiedź.


16 listopada 2007 - Poszukiwane odznaki, legitymacje . . .

Adam Wielechowski, współautor katalogów odznak Wojska Polskiego pracuje obecnie nad suplementem do katalogu z lat 1918-1939 oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
W związku z tą pracą poszukuje skanów legitymacji (dyplomów) odznak (awers, rewers) pułkowych, specjalistów itp. z tego okresu.
W załączeniu wykaz legitymacji których autor poszukuje - >>> zobacz. Jeśli ktoś posiada takie dokumenty proszony jest o kontakt - >>> napisz


15 listopada 2007 - Co może słoń, a co mrówka

W piątek, 16 listopada w Krzyżowej pod Świdnicą rozpoczyna się Forum Polityczne i Gospodarcze.
Trzonem obrad jest wymiana myśli i doświadczeń w ramach grup dyskusyjnych. Animatorem jednej z nich o nazwie "Gra o region" jest prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek. We wprowadzeniu będzie mowa o... mrówkach i słoniu. Wszystko dlatego, że przedstawiciele samorządów oraz świata gospodarczego będą się zastanawiać nad sposobami rozwiązania problemu dysproporcji między rozwojem Wrocławia, a resztą regionu. Jednym z nich może być spójny system komunikacji i transportu oraz starania o środki budżetowe.
Biorący udział w obradach "Gry o region" z pewnością zajmą się sprawą edukacji na odległość, szkół międzynarodowych i promocji walorów turystycznych regionu. Obrady potrwają do niedzieli, 18 listopada, a ich głównym celem jest budowanie współodpowiedzialności całej społeczności (władz, organizacji społecznych, przedsiębiorców, środowiska akademickiego) za rozwój Dolnego Śląska.


15 listopada 2007 - Złoto albo srebro

AKS Strzegom vs PKB Poznań. Zwycięzca tego pojedynku zostanie drużynowym mistrzem Polski w boksie w roku 2007. Mecz odbędzie się 17 listopada w strzegomskiej hali OSiR - początek o godzinie 16.00.
Strzegomianie, by myśleć o drużynowym mistrzostwie Polski musieli pokonać w środę, 14 listopada, Mazowiecko-Gwardyjsko Drużynę Bokserską. Na szczęście udało im się to zrealizować.
W hali OSiR pojawiło się wielu znamienitych gości. Obecny był m. in. selekcjoner narodowej kadry pięściarzy - Ludwik Buczyński, a także Mariusz Cieśliński - świetny kickbokser oraz kierowca rajdowy - Tomasz Kuchar. W kadrach obu zespołów aż roiło się od znanych nazwisk - medalistów mistrzostw Polski oraz uczestników ME i MŚ: Łukasz Maszczyk, Rafał Kaczor, Andrzej Liczik, Mirosław Nowosada, Michał Starbała czy też Krzysztof Zimnoch. W rywalizacji zwyciężyli strzegomianie wygrywając 16:4
Teraz PKB Poznań. PKB Poznań według fachowców był i dalej jest faworytem w walce o drużynowe mistrzostwo Polski. Strzegomianie jednak tanio skóry nie sprzedadzą i postarają się sprawić miłą niespodziankę. Przypomnijmy, 5 czerwca w Poznaniu wygrali gospodarze 14:6, więc nadarza się okazja do rewanżu. Jedno jest pewne - sobotnie popołudnie będzie bardzo emocjonujące. Prosimy o przybycie jak największej liczby kibiców, by swoim gorącym dopingiem zagrzewali gospodarzy do boju. Bądźmy świadkiem największego sukcesu w historii strzegomskiego sportu.


15 listopada 2007 - O ekologii i partnerstwie

Wiceburmistrzowie, wicestarosta, radni i urzędnicy z miast partnerskich z Niemiec, Węgier i Czech dziś wieczorem, 15 listopada przyjadą do Świdnicy.
W ramach realizowanego projektu "Spotkanie Partnerstwa Miast" przewidziano m.in.:
omówienie możliwości i planów na lata 2008-2013 dotyczących współpracy w dziedzinie edukacji, kultury i sportu (piątek, 16 listopada, godz. 10.00-11.30, sala Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47),
prezentację projektu ekologicznego "Aktywne Miasto", dyskusje dotyczące ochrony środowiska w miastach partnerskich oraz edukacji ekologicznej (piątek, 16 listopada, godz. 11.45-14.00, restauracja Stary Młyn, ul. Łączna 4). W sobotę goście z zagranicy m.in. zwiedzą Wrocław. Wizytę zakończą w niedzielę rano.
Przyjazd przedstawicieli miast partnerskich to efekt programu Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli". Miasto Świdnica wspólnie ze Świdnickim Towarzystwem Partnerstwa Miast przygotowało projekt "Spotkania Partnerstwa Miast", który zyskał akceptację Komisji i dofinansowanie.


15 listopada 2007 - Podsumowanie Rajdu Rzeszowskiego

W jutrzejszym Odcinku Specjalnym gościć będą zawodnicy: Mariusz Małyszczycki i Karol Piątkowski, a także Krystyna Iwanowska prezes Automobilklubu Dolny Śląsk.
Z zaproszonymi kierowcami rozmawiać będziemy o minionym sezonie, a także o planach i wyzwaniach na 2008 rok.
Wspólnie z Panią prezes zaprosimy na zawody, które już w najbliższą sobotę odbędą się na Niskich Łąkach. Atrakcją tej imprezy będzie rywalizacja Grzegorza Grzyba z Virnikiem.
Początek programu o godzinie 18.00
Słuchajcie stacji w winampie - słuchaj, a także na 91.3 FM na terenie Wrocławia.
Piszcie też emaile z pytaniami - >>> napisz, piszcie też na nasze gg - 8704567, telefon do dyskusji (071) 320 44 55


15 listopada 2007 - Rewizorzy poszukiwani

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdnicy Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3,
58-100 Świdnica zatrudni do pracy:
rewizorów z możliwością przeszkolenia.
Bliższe informacje można uzyskać: telefon sekretariat - kadry PKS 074/852-05-77 lub emailowo - >>> napisz


15 listopada 2007 - Turniej juniorów

Miejski Klub Sportowy "Polonia" Świdnica zaprasza sympatyków boksu na Międzynarodowy Turniej Przyjaźni Juniorów. Turniej odbędzie się w dniach 23-24 listopada w hali sportowej przy ul. Pionierów 29 w Świdnicy.
W turnieju udział wezmą pięściarze z Czech, Słowacji, Ukrainy, Niemiec, UKS MOS Bytom, Gwardii Wrocław, ZKB Zgorzelca, Klub Bokserski Strzegom i Dzierżoniów, kadra D/Śl. i bokserzy Polonii Świdnica.
23 listopada godzina 17.00 - walki półfinałowe,
24 listopada godzina 11.oo - walki finałowe. Wstęp na zawody jest wolny.


15 listopada 2007 - Spotkanie z sukcesami

Paweł Kotuliński pobił rekord Guinnesa, Piotr Studnicki jest stypendystą programu "zDolny Śląsk", a akrobaci wrócili z mistrzostw Europy z brązowym medalem. To sukcesy świdniczan z ostatnich tygodni. Spotykał się z nimi niedawno prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek.
- Nie ma lepszej promocji dla miasta, jak sukcesy utalentowanych świdniczan.
Zwycięstwa niezależnie od dyscypliny są okupione ciężką pracą, więc warto dostrzegać ten trud i docenić młodych ludzi - uważa prezydent Murdzek.


15 listopada 2007 - Piłka ręczna dziewcząt

Dzisiaj w Świebodzicach odbył się finał Powiatowych Zawodów Piłki Ręcznej szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt. Miejsca zespołów:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach,
2. Zespół Szkół w Świebodzicach,
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy,
4. Zespół Szkół Nr 3 w Świdnicy.
Turniej zorganizowany został przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy


15 listopada 2007 - II Konferencja Kardiologiczna

Wydział Zdrowia świdnickiego starostwa szykuje się do II Konferencji Kardiologicznej.
-" Głównym zagrożeniem zdrowia i życia ludzi są choroby układu krążenia. Zbadaliśmy jak wygląda to w Powiecie Świdnickim i okazało się, że w 2006 roku choroby układu krążenia stanowiły aż 48,6 % wszystkich zgonów ludności naszego powiatu." - wyjaśnia Zbigniew Okarmus, Dyrektor Wydziału Zdrowia.
-" Chcemy uświadomić mieszkańcom jak ważna jest profilaktyka i szczególna dbałość o systematyczne badania. Dodatkowo zaprosimy specjalistów, którzy będą odpowiadać na pytania."
Konferencja odbędzie się 17 listopada w Teatrze Miejskim w Świdnicy. Jest adresowana do wszystkich mieszkańców powiatu. Wykładowcami będą lekarze pracujący na Oddziale Kardiologicznym w Szpitalu "Latawiec" w Świdnicy.
Dziś stwarzamy mieszkańcom możliwość zadania lekarzom pytania, które będzie można przesłać mailem - >>> wyślij lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica z dopiskiem Wydział Zdrowia. Będzie można również zadać pytanie telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu 074/8500 435. Pytania powinny dotyczyć chorób układu krążenia.


14 listopada 2007 - Filmowcy na start !

W dniach 30 listopada - 1 grudnia w Świdnickim Ośrodku Kultury odbędzie się Festiwal Filmowy "Okiem młodych" poświęcony twórczości młodych dokumentalistów.
Organizatorzy zapraszają do udziału młodych ambitnych twórców niezależnych oraz studentów i tegorocznych absolwentów wszystkich szkół filmowych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest "Zapukać do człowieka" Nagrodami będą: pierwszą nagrodą 1.200 złotych, drugą nagrodą w wysokości 800 złotych, trzecią nagrodą w wysokości 500 złotych.
Dodatkowo widownia festiwalowa przyzna nagrodę publiczności. Organizatorem konkursu jest Świdnicki Ośrodek Kultury.
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia i oświadczenie - >>> zobacz


14 listopada 2007 - Kanalizacja Śródmieścia

W Świebodzicach ruszyły prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w centrum miasta. Pierwszy ich etap to przegląd istniejącej już instalacji - tzw. kamerowanie czyli oczyszczanie rur. Potem rozpocznie się uzupełnianie ubytków tam, gdzie to konieczne a jeśli będzie taka potrzeba - montaż nowej instalacji. Na razie nie ma żadnych wykopów, bo nowa technologia na to pozwala, ale należy się liczyć i z takimi utrudnieniami.
Jak wiadomo, prace przewidziane są na kilka lat, jednak właśnie teraz rozpoczyna się tak naprawdę najintensywniejszy ich etap.
Ekipy zobaczymy w różnych punktach miasta aż do 2010 roku. Budowa kanalizacja finansowana jest w przeważającej części z unijnego funduszu ISPA.


14 listopada 2007 - Turniej recytatorski

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w turnieju recytatorskim, który odbędzie się 30 listopada o godzinie 10.30 w sali widowiskowej GOKSiR.
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką. Konkurs jest doskonałą okazją na zaprezentowanie własnej twórczości artystycznej młodych poetów.


14 listopada 2007 - Obrońcy Kresów Wschodnich

Te wyjątkowe odznaczenia otrzymało w poniedziałek, 12 listopada, dziesięciu członków Związku Sybiraków w Świebodzicach.
Uroczyste spotkanie odbyło się w ratuszu.
Medale wręczał przedstawiciel Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich oraz burmistrz Bogdan Kożuchowicz wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Elżbietą Horodecką.


14 listopada 2007 - "Co to za piosenka?"

Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach organizuje kolejny konkurs. Tym razem o charakterze rozrywkowym. Trzyosobowe drużyny z 15 świetlic wiejskich będą starały się odgadnąć "Co to za piosenka?". I taka właśnie jest nazwa imprezy.
Wśród uczestników konkurs znalazł uznanie, bo organizator nie mógł przyjąć wszystkich zgłoszeń. Przyczyna jest prosta - brak dostatecznej ilości miejsca w Domu Strażaka. Z tego też powodu nie zostanie zaproszona publiczność. Przewidziano cenne nagrody indywidualne i zespołowe.
Konkurs rozpocznie się w piątek, 16 listopada o godzinie 16.30


14 listopada 2007 - Chodniki, drogi i place zabaw

Mimo niesprzyjającej pogody w kilku punktach miasta powstają chodniki i nowe nawierzchnie ulic. Wygodny chodnik mają już prawie gotowy mieszkańcy osiedla WSK. Będzie to ponad 300 metrów ścieżki, wykonanej z kostki betonowej. Błoto i kałuże nie grożą też mieszkańców ulicy Kolejowej, od strony oficyny z nr 10. Tu także powstaje chodnik z kostki betonowej. To zadanie realizowane jest razem z budową chodnika na osiedlu WSK. Łączny koszt tych dwóch inwestycji to 55,5 tys. zł. Lada chwila skończy się także budowa nowej nawierzchni przy ul. Mikulicza 6. Wyłożona kostką uliczka służy nie tylko mieszkańcom tego budynku ale i dwu firmom, znajdującym się w pobliżu: Masterform i Zawpol.
Powody do zadowolenia mają także rolnicy - niedawno gmina wybudowała dwie drogi transportu rolnego w dzielnicy Ciernie. Najdłuższy kawałek to półtora kilometra, prowadzący na Herby. Drugi odcinek to 250 m i jest to droga, która służy mieszkańcom kilku posesji oraz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - można nią będzie w przyszłym roku bez obaw o zakurzenie się przejść procesją Bożego Ciała. Wykonanie obu dróg kosztowało 372 tys. zł.
Cieszą się też dzieci z ulicy Zamkowej - mają nowy plac zabaw. Urządzenia zamontował Zakład Gospodarki Komunalnej, kosztowały, wraz z montażem, około 20 tysięcy złotych.


14 listopada 2007 - Kolej łączy pokolenia

16 listopada rusza program Kolej łączy pokolenia i potrwa do grudnia. Zapraszamy do współudziału w akcji Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą "Kolej łączy pokolenia".
Celem projektu jest zainteresowanie młodych ludzi tematyką kolejnictwa w dawnym ważnym węźle kolejowym - na terenie historycznej lokomotywowni. Jednocześnie zapraszamy do Muzeum dawnych pracowników PKP oraz wszystkich, którzy interesują się koleją. Spotkania z dawnymi pracownikami kolejowymi - maszynistami, mechanikami mają przybliżyć tą ciekawą tematykę, a zadania praktyczne umożliwić zapoznanie się z funkcjonowaniem taboru kolejowego i lokomotyw parowych.
Spotkania zaplanowane są na piątki i soboty - warsztaty praktyczne i seminaria mają rozwijać uzdolnienia, zainteresowania przeciwdziałające patologią społecznym. Spotkania takie mogą być ciekawym uzupełnieniem wiedzy szkolnej z zakresu historii techniki, a także zajęć praktycznych - zawodowych dla uczniów szkół o profilach mechanicznych, technicznych itp Zajęcia te są również znakomitym sposobem na odrobienie zajęć szkolnych i urozmaicenie.
Muzeum zapewnia wszelkie środki dydaktyczne i materiały, a także poczęstunek i organizację noclegów. Zajęcia organizowane przez Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa są nieodpłatne. Grupom zorganizowanym spoza Jaworzyny Śląskiej proponujemy zwrot kosztów dojazdu. Szczegóły projektu - >>> zobacz


13 listopada 2007 - Akcja zima trwa

Świdniccy drogowcy walczą z zimą. Od piątku, 9 listopada trwają całodobowe dyżury. W efekcie opadów śniegu pierwsze pługi i piaskarki wyjechały na ulice już w sobotę, 10 listopada. Do dziś rozsypano na drogach 122 tony mieszanki soli i piasku. Miasto w tym roku dba o 413 tys. m kw dróg gminnych. Zimowym odśnieżaniem dróg miejskich i chodników zajmuje się "Farma Miejska", która dysponuje wciąż unowocześnianą bazą sprzętową. Od tego sezonu na świdnickich ulicach pracuje nowa, dodatkowa solarka, co sprawia, że służby drogowe są skuteczniejsze.
Zgodnie z umową w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi, którymi kursuje komunikacja miejska oraz miejsca najbardziej niebezpieczne. Następne w kolejności są ulice o mniejszym natężeniu ruchu. Miasto nie zajmuje się odśnieżaniem wszystkich dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych. Czynią to odpowiedni zarządcy. Przypominamy również, że odśnieżanie chodników należy do zarządców przyległych do nich nieruchomości. Zarządcy nieruchomości, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, mogą zostać pouczeni przez Straż Miejską. Grozi im też jednak 100-złotowy mandat. Sprawa może także trafić do Sądu Grodzkiego.
Całodobowe telefony do dyspozytorów zarządów dróg odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie: "Farma Miejska" - drogi miejskie - tel. 074 851 39 88,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Wałbrzych - droga krajowa nr 35 - tel. 074 840 08 20 wew. 16,
Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wałbrzych - drogi wojewódzkie - tel. 074 843 88 02,
Służba Drogowa Powiatu - drogi powiatowe - 074 851 40 70 wew. 21 lub 074 855 14 15 wew. 16.


13 listopada 2007 - Niedosyt po XXIV Pucharze Polski

W dniach 10-11 listopada w Grajewie odbył się XXIV Puchar Polski Seniorów w Karate Kyokushin. Wśród 126 zawodników z 46 klubów udział wzięli Kamil Gierula i Szczepan Palmowski zawodnicy Świdnickiego Klubu. W kategorii lekkiej (-65 kg) Kamil Gierula ostatecznie zajął trzecie miejsce przegrywając w walce półfinałowej po dwóch dogrywkach nie jednogłośnie na punkty z Romańczukiem Kamilem. Świdniczanin oprócz zajęcia miejsca na podium może poszczycić się najlepszym ipponem, czyli walką zakończoną przed czasem. W walce ćwierć finałowej Kamil techniką nożną na głowę powalił swojego przeciwnika, który już nie był wstanie podjąć walki.
Jako drugi ze ŚKKK do rywalizacji przystąpił Szczepan Palmowski w kategorii do 80 kg. W pojedynku o miejsce na podium Szczepan dominował pod każdym względem nad swoim rywalem, jednakże po bardzo dobrym pojedynku został zdyskwalifikowany za niedozwolone uderzenie swojego rywala pięścią w szyje, po którym jego rywal nie był wstanie podjąć dalszej walki. Oczywiście uderzenie to było zupełnie przypadkowe.
Zostaje pewien niedosyt związany z występami Świdnickich Karateków, bowiem przyzwyczaili nas już, że z każdych zawodów wracali z medalami.


13 listopada 2007 - Akademia

Rocznica Odzyskania Niepodległości to dzień szczególny dla Polaków, skłaniający do refleksji na temat patriotyzmu. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli Polska odzyskała wolność.
Dla uczczenia tego historycznego dnia w Szkole Podstawowej w Gniewkowie tradycyjnie odbyły się uroczystości związane z uczczeniem tej ważnej rocznicy.
W piątek 9 listopada rozpoczęła się uroczystość poświęcona "Drodze do Niepodległości".
Uczniowie przygotowani przez Elżbietę Baran wystąpili przed swoimi kolegami przypominając im wydarzenia z historii Polski, które miały wpływ na odzyskanie przez nasz naród upragnionej wolności. Uczniowie mogli również wysłuchać różnych melodii z tamtego okresu. Na zakończenie uroczystości wspólnie odśpiewano Hymn Polski.


13 listopada 2007 - Młodzież ze Wschodu w Świdnicy

Kilkunastoosobowa grupa młodzieży z Białorusi, Rosji i Ukrainy przyjedzie jutro do Świdnicy. To już trzecie spotkanie młodzieży ze Wschodu z władzami Świdnicy, w ramach współpracy z Domem Spotkań im. Angelusa Silesiusa z Wrocławia.
Goście chcą się dowiedzieć jak rozwija się miasto dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej. Młodzież interesuje się również mechanizmami demokracji.
W programie wizyty oprócz spotkania z prezydentem Wojciechem Murdzkiem (godzina 10.00, Urząd Stanu Cywilnego), przewidziano zwiedzanie miasta.


13 listopada 2007 - Świętowali w Strzegomiu

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Gminie Strzegom rozpoczęły się już 8 listopada w Jaroszowie. Uczniowie tamtejszego gimnazjum i instruktorzy SCK przygotowali spektakl mający bezpośredni związek z najważniejszym świętem narodowym. Dzień później na scenie Strzegomskiego Centrum Kultury uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przedstawili montaż słowno - muzyczny mający związek z patriotyzmem. Punktem wyjścia uroczystości było odśpiewanie pieśni patriotycznej "Rota" i referat wygłoszony przez nauczyciela historii w PSP Nr 2 i jednocześnie radnego Strzegomia Romana Asygnera. Swój udział w piątkowej uroczystości miały również przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 2. W tym samym dniu także mieszkańcy Olszan mogli podziwiać uczniów z miejscowej podstawówki oraz zespół ludowy "Olszaniacy".
W piątek obchody Narodowego Dnia Niepodległości odbyły się w Gimnazjum w Jaroszowie. Młodzież z uwagą wysłuchała montażu słowno-muzycznego. Popłynęły również słowa pieśni i piosenek. Do gitarowego akompaniamentu nauczyciela, a zarazem radnego Tomasza Dziurli, rozbrzmiewały słowa "Roty" i "Marszu Pierwszej Brygady".
Narodowy Dzień Niepodległości, który w tym roku przypadł w niedzielę został uczczony uroczystą mszą świętą odprawioną w strzegomskiej Bazylice Mniejszej. Po niej zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego. Ostatni akt narodowego święta miał miejsce w poniedziałek. Okolicznościową akademię przygotowali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, którzy na deskach SCK przedstawili drogę Polski od utraty niepodległości do jej odzyskania w 1918 roku. Na widowni zasiedli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele Związku Sybiraków oraz zastępca burmistrza Robert Siekaniec. Także społeczność PSP Nr 4 pamiętała o kolejnej rocznicy odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości i zorganizowała okazjonalną akademię.


13 listopada 2007 - Ważne dla organizacji pozarządowych

Na stronie internetowej miasta można już pobrać projekt "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2008 r.". To dokument, który będzie regulował współpracę i określał możliwości dofinansowywania przez miasto zadań realizowanych przez organizacje.
Wszystkie zainteresowane podmioty mogą wnosić uwagi do programu do 20 listopada. Prosimy o kontakt z Referatem Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Świdnicy (pok. 126, I p.) lub drogą mailową na adres: kultura@um.swidnica.pl.
Przy okazji na witrynie Miasta Świdnica powstała specjalna zakładka "Informacje dla Organizacji Pozarządowych", gdzie będą publikowane wiadomości i komunikaty przydatne dla świdnickich organizacji.


13 listopada 2007 - Konkurs Wiedzy o Polsce

Podsumowaniem obchodów święta odzyskania niepodległości był I Gminny Konkurs Wiedzy o Polsce, który odbywał się pod hasłem "Dolny Śląsk - moja mała ojczyzna". Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie. W konkursie uczestniczyły wszystkie trzy szkoły podstawowe z gminy, które były reprezentowane przez trzyosobowe drużyny.
Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia z zakresu historii Polski i wiedzy o społeczeństwie, w tym wiedzy o tradycjach, symbolach i świętach naszej Ojczyzny. Część pytań dotyczyła wiadomości z geografii fizycznej, znajomości mapy, flory, fauny Polski. Ponadto uczestnicy quizu zmierzyli się z zagadnieniami dotyczącymi legend, przysłów, frazeologizmów, ortografii oraz polskich tańców narodowych.
Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem "Dolny Śląsk - moja mała ojczyzna" i w związku z tym uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością regionu Dolnego Śląska - zabytków kultury ludowej, zabytków architektonicznych, gwary, zwyczajów, obrzędów oraz wybitnych postaci naszego województwa. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Jaworzyny Śląskiej - Grzegorz Grzegorzewicz, który ufundował dla szkół oraz dla uczestników atrakcyjne nagrody.
Zwycięzcą Konkursu po zaciętej i równej rywalizacji została Szkoła Podstawowa z Jaworzyny Śląskiej w składzie: Agata Grobelna, Marcin Szumkowski, Tomasz Stuła. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie w składzie: Natalia Bernat, Julia Przestrzelska, Dawid Świtała, a trzecie Szkoła Podstawowa z Pastuchowa, w składzie: Alicja Pawlak, Anna Stelmach, Piotr Chudy.


13 listopada 2007 - Wielkie Liczenie

W Gimnazjum w Roztoce odbyły się eliminacje szkolnego konkursu matematycznego "Najlepszy Rachmistrz".
W konkursie, który miał miejsce 7 listopada wzięli udział wszyscy uczniowie gimnazjum. Każdy z gimnazjalistów zmagał się z 35 zadaniami rachunkowymi.
Do dalszego etapu awansowało 45 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w swoich klasach. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w zmaganiach matematycznych. A tym, którzy awansowali do kolejnego etapu gratulujemy i życzymy powodzenia w następnej rundzie.


12 listopada 2007 - Giełda Pracy

W Urzędzie Miejskim w Strzegomiu po raz kolejny odbyła się Giełda Pracy zorganizowana przez Gminne Centrum Informacji.
Spotkanie odbyło się 7 listopada. Oferty zatrudnienia przedstawiały dwie agencje pracy. Agencja "Pollux" przygotowała oferty zarówno dla pracowników fizycznych, jak i umysłowych. Kwestionariusze osób ubiegających się o zatrudnienie wypełniło wiele osób.
Z kolei agencja "Koncepcja" oferowała pracę głównie poza granicami naszego kraju, której jednym z głównych warunków podjęcia jest znajomość podstaw języka obcego. Przedstawicielka agencji zachęcała strzegomianki do pracy w charakterze opiekunek. W spotkaniu udział wzięło około 50 osób.
Zainteresowanych ofertami pracy odsyłamy do Gminnego Centrum Informacji.


12 listopada 2007 - Święto w Gminie Świdnica

W atmosferze powagi i nostalgii tegoroczne gminne uroczystości z okazji 11 listopada odbyły się w świetlicy w Grodziszczu, na które przybyły władze samorządowe gminy Świdnica na czele z wójtem gminy Świdnica Teresą Mazurek, władze powiatowe, radni gminy Świdnica, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi wsi z gminy Świdnica.
"W ten szczególny i wyjątkowy dzień 11 listopada chcemy oddać należny hołd i szacunek wszystkim, którzy walczyli o naszą wolność i niepodległość. To dzięki nim możemy żyć we własnej ojczyźnie. To ich dziedzictwo i zasługa - to ich walka, nadzieja i wiara. Jesteśmy im za to wdzięczni. Wiemy, że nie wolno nam zmarnować tego, co uczynili dla Polski"- mówiła wójt gminy Świdnica.
Karty losów polskiej historii przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu w programie "Idąc przez wieki". Polskie pieśni patriotyczne jak w lustrze odbiły losy polskiego narodu. Program został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Jolanty Krasoń i Ireny Staroojciec, przy współudziale Elżbiety Piwko i Marka Kawalca.
Uroczystości stały się też okazją do wręczenia odznaczeń, dyplomów tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Świdnica" oraz "Zasłużony dla Gminy Świdnica". Nagrodzeni - >>> zobacz


12 listopada 2007 - Dzień Niepodległości w Żarowie

Obchody 89 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Żarowie rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele Parafialnym pod wezwaniem NSPJ w Żarowie. Po Mszy Św. wszystkie organizacje, poczty sztandarowe i mieszkańcy miasta i gminy Żarów w asyście Orkiestry Dętej przeszli pod Pomnik Pamięci Narodowej.
Tu nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w hołdzie tym co walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę. Pod koniec uroczystości Burmistrz Miasta Marek Zywer wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Po tych uroczystościach w Żarowskiem Ośrodku Kultury Burmistrz oraz Robert Jagła Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu dokonali otwarcia IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej.
Prowadzący festiwal Pan Ryszard Fidler sypał dowcipami co w znacznym stopniu rozluźniło zdenerwowanych i spiętych konkursowiczów. W festiwalu wzięło udział 270 wykonawców z całego Dolnego Śląska.
Po części konkursowej na scenie Ż.O.K w godzinnym programie artystycznym wystąpili artyści Sceny Opolskiej. Laureaci Festiwalu - >>> zobacz


12 listopada 2007 - Piłka ręczna

Dzisiaj odbył się w Świdnicy zorganizowany przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy finał Powiatowych Zawodów Piłki Ręcznej szkół ponadgimnazjalnych chłopców.
Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Mechanicznych, na drugim miejscu uplasował się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr III, a na trzecim zawody ukończył Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych.
Wszystkie wymienione szkoły to szkoły świdnickie.


12 listopada 2007 - Święto Narodowe w Jaworzynie Śląskiej

W sobotę, 10 listopada w Kościele parafialnym w Jaworzynie Śląskiej uczniowie Gimnazjum nr 1 we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Biblioteka Publiczną przygotowali program artystyczny, poświęcony naszemu świętu narodowemu.
Uczniowie Gimnazjum zaprezentowali występy recytatorskie, a zespół ludowy "Wrzosy", działający przy SOKiBP zaśpiewał patriotyczne utwory, związane ze świętem. W charakterystycznej atmosferze jaworzyńskiej świątyni przygotowano także prezentację multimedialną związaną z historią powstania niepodległej Polski.
Program artystyczny zakończył się pokazem ogni sztucznych, który opóźnił się ze względu na silne opady śniegu, które miały miejsce tuż przed rozpoczęciem programu. Jak określił to ks. proboszcz Janusz Stokłosa - "Święty Marcin przyjechał do Jaworzyny na białym koniu".


12 listopada 2007 - Nowe zakupy ZUK-u

Strzegomski Zakład Usług Komunalnych wzbogacił się o nowy sprzęt.
7 listopada na terenie Zakładu Usług Komunalnych odbył się uroczysty odbiór nowych pojazdów, które mają ułatwić pracę tej jednostki organizacyjnej. W odbiorze udział wzięły władze samorządowe gminy Strzegom w osobach burmistrza Lecha Markiewicza i sekretarz Sabiny Cebuli, radni, ksiądz proboszcz Marek Żmuda oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i Zakładu Usług Komunalnych.
Jednym z zakupów jest samochód ciężarowy z cysterną do wywozu nieczystości płynnych. Samochód posłuży także do odbioru pojemników na śmieci. - Zimą natomiast będzie wykorzystywany jako piaskarka i odśnieżarka - wyjaśnia Marian Nayda, dyrektor ZUK-u. Koszt tego pojazdu to 372 tysiące złotych.
Zakład zakupił także nośnik komunalny, który jest wyposażony w kosiarkę do trawy. Cena nośnika to ponad 3 tysiące złotych.


12 listopada 2007 - Piłka Nożna Dzieci

10 listopada w hali sportowej Gimnazjum w Marcinowicach odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dzieci Do lat 15 w ramach VIII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. Organizatorami turnieju byli: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, GLKS Marcinowice, Gimnazjum w Marcinowicach. Wyniki końcowe turnieju:
1 miejsce - ULKS Marcinowice I - (opiekun-Adam Radzikowski)
2 miejsce - GZ LZS Żarów I - (opiekun-Przemysław Drąg)
3 miejsce - ULKS Lutomia - (opiekun-Ryszard Mydłowski)
4 miejsce - ULKS Marcinowice II - (opiekun-Bielecki Władysław)
5-8 miejsce - LKS Bystrzyca Górna, GLKS Strzegom I, GZ LZS Żarów II, GLKS Strzegom II
Dwa zwycięskie zespoły (ULKS Marcinowice I, GZ LZS Żarów I) uzyskały awans do eliminacji strefowych, które odbędą się 17 listopada w hali gimnazjum w Czarnym Borze (początek godzina 10.00).


12 listopada 2007 - Konkurs - stroiki

Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konkursie "Stroiki Bożonarodzeniowe".
Prace należy składać w siedzibie ośrodka do 14 grudnia.
Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegóły w regulaminie konkursu - >>> zobacz


12 listopada 2007 - II Konferencja Kardiologiczna

Wydział Zdrowia świdnickiego starostwa szykuje się do II Konferencji Kardiologicznej.
-" Głównym zagrożeniem zdrowia i życia ludzi są choroby układu krążenia. Zbadaliśmy jak wygląda to w Powiecie Świdnickim i okazało się, że w 2006 roku choroby układu krążenia stanowiły aż 48,6 % wszystkich zgonów ludności naszego powiatu." - wyjaśnia Zbigniew Okarmus, Dyrektor Wydziału Zdrowia.
-" Chcemy uświadomić mieszkańcom jak ważna jest profilaktyka i szczególna dbałość o systematyczne badania. Dodatkowo zaprosimy specjalistów, którzy będą odpowiadać na pytania."
Konferencja odbędzie się 17 listopada w Teatrze Miejskim w Świdnicy. Jest adresowana do wszystkich mieszkańców powiatu. Wykładowcami będą lekarze pracujący na Oddziale Kardiologicznym w Szpitalu "Latawiec" w Świdnicy.
Dziś stwarzamy mieszkańcom możliwość zadania lekarzom pytania, które będzie można przesłać mailem - >>> wyślij lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica z dopiskiem Wydział Zdrowia. Będzie można również zadać pytanie telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu 074/8500 435. Pytania powinny dotyczyć chorób układu krążenia.


11 listopada 2007 - Uroczystości

Podobnie jak w całym kraju tak i w naszym powiecie uroczyście obchodzono dziś 89. rocznicę odzyskania niepodległości.
Największe uroczystości miały miejsce w Świdnicy. Imprezy związane z dzisiejszym świętem odbywały się już od kilku dni.
Dziś w świdnickiej katedrze odbyła się uroczysta Msza, po której uczestnicy udali się na plac Grunwaldzki pod Pomnik Zwycięstwa. Tam delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Zdjęcia z uroczystości - >>> zobacz


11 listopada 2007 - Poszukiwane odznaki, legitymacje . . .

Adam Wielechowski, współautor katalogów odznak Wojska Polskiego pracuje obecnie nad suplementem do katalogu z lat 1918-1939 oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
W związku z tą pracą poszukuje skanów legitymacji (dyplomów) odznak (awers, rewers) pułkowych, specjalistów itp. z tego okresu.
W załączeniu wykaz legitymacji których autor poszukuje - >>> zobacz. Jeśli ktoś posiada takie dokumenty proszony jest o kontakt - >>> napisz


11 listopada 2007 - VI Przegląd Piosenki "Sacrum"

Dzisiaj w Domu Kultury Harcuś odbył się VI Przegląd Piosenki "SACRUM" zorganizowany przez Związek Harcerstwa Wiejskiego. Dzieci, młodzież i harcerze już po raz szósty uczcili piosenką Dzień Niepodległości.
W Przeglądzie wzięły udział zespoły i soliści z Powiatu Dzierżoniowskiego, Ząbkowickiego, Świdnickiego, Wałbrzyskiego i Legnickiego. Uczestnicy wykonywali po 3 utwory.
Wśród solistów najlepsza okazała się Patrycja Mizerska ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie, która otrzymała odtwarzacz mp3 ufundowany przez firmę Harcuś. Drugie miejsce zajęła Kamila Gerlach z Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach, a trzecie miejsce zajął Marcin Bagiński także z Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach.
Wśród zespołów pierwsze miejsce zajął Zespół Wokalny "Wykrzyknik" ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie, który otrzymał namiot 4-osobowy i cztery karimaty ufundowane przez firmę Harcuś. Drugie miejsce zajął Zespół "Benalki" z Gimnazjum w Lutomi Dolnej, a trzecie Zespół Wokalny "Rytmix" z Gimnazjum nr 5 w Bielawie.
W przerwie wszyscy uczestnicy i widzowie mogli spróbować tradycyjnych domowych wypieków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Piławy Dolnej.


11 listopada 2007 - Liga okręgowa

W rozegranych dzisiaj meczach o mistrzostwo ligi okręgowej padły następujące wyniki:
Grom Witków - Bielawianka Bielawa mecz odwołany z powodu zbyt intensywnych opadów śniegu
Stal Świdnica - Polonia-Sparta II Świdnica 2:4
Górnik/Zagłębie II Wałbrzych - Victoria Świebodzice mecz odwołany
Zespół Victorii Świebodzice zajmuje 2 miejsce w tabeli rozgrywek, na trzecim miejscu jest Polonia-Sparta II Świdnica, Stal Świdnica zajmuje 13 miejsce, a na 14 miejscu jest Grom Witków.


11 listopada 2007 - Piłkarska klasa A

W dzisiejszej kolejce spotkań w piłkarskiej klasie A padły następujące wyniki:
Zieloni Mokrzeszów - Karolina Jaworzyna Śląska 3:4
Skalnik Czarny Bór - Włókniarz Głuszyca odwołany
Victoria II Świebodzice - Juventur Wałbrzych odwołany
Zjednoczeni Żarów - Granit Roztoka 1:0
Gwarek Wałbrzych - Sudety Dziećmorowice odwołany
Unia Jaroszów - Zieloni Mrowiny 1:4
Czarni Wałbrzych - LKS Bystrzyca Górna 2:1
Górnik Boguszów - Gorce - Iskra Witków Śląski 4:2


11 listopada 2007 - Jaworzyńskiej Liga Piłki Halowej

Rozpoczęły się rozgrywki Jaworzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej 2007-2008. Dzisiaj padły następujące wyniki:
MKS Bittner - Nowice Last-Kam 0:3 walkower
Karolina Junior - Złodziejówka 8:5 (3:2)
Grande Team - Red Bull 10:5 (2:5)
XXL - Gimnazjum Senior 5:10 (2:6)
Konigszelt SV - Karolina 4:15 (2:6)
WKS Bronx - Nowice Last-Kam 5:28 (4:13) (awansem z 9. kolejki)


11 listopada 2007 - Kolej łączy pokolenia

16 listopada rusza program Kolej łączy pokolenia i potrwa do grudnia. Zapraszamy do współudziału w akcji Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą "Kolej łączy pokolenia".
Celem projektu jest zainteresowanie młodych ludzi tematyką kolejnictwa w dawnym ważnym węźle kolejowym - na terenie historycznej lokomotywowni. Jednocześnie zapraszamy do Muzeum dawnych pracowników PKP oraz wszystkich, którzy interesują się koleją. Spotkania z dawnymi pracownikami kolejowymi - maszynistami, mechanikami mają przybliżyć tą ciekawą tematykę, a zadania praktyczne umożliwić zapoznanie się z funkcjonowaniem taboru kolejowego i lokomotyw parowych.
Spotkania zaplanowane są na piątki i soboty - wasztaty praktyczne i seminaria mają rozwijać uzdolnienia, zainteresowania przeciwdziałające patologią społecznym. Spotkania takie mogą być ciekawym uzupełnieniem wiedzy szkolnej z zakresu historii techniki, a także zajęć praktycznych - zawodowych dla uczniów szkół o profilach mechanicznych, technicznych itp Zajęcia te są również znakomitym sposobem na odrobienie zajęć szkolnych i urozmaicenie.
Muzeum zapewnia wszelkie środki dydaktyczne i materiały, a także poczęstunek i organizację noclegów. Zajęcia organizowane przez Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa są nieodpłatne. Grupom zorganizowanym spoza Jaworzyny Śląskiej proponujemy zwrot kosztów dojazdu. Szczegóły projektu - >>> zobacz


10 listopada 2007 - MKS Świdnica wygrywa

Dzisiaj świdnickie siatkarki rozegrały mecz o Mistrzostwo II Ligi Kobiet w Sosnowcu. Po pierwszych dwóch wygranych setach przez MKS Świdnica istniała realna szansa na zwycięstwo w trzech setach.
Niestety dwa kolejne sety nieznacznie wygrały zawodniczki SMS Sosnowiec.
O zwycięstwie świdniczanek zadecydował więc piąty set. SMS II PZPS Sosnowiec - MKS Świdnica 2:3 w setach 18/25, 24/26, 25/23, 25/23, 13/15.


10 listopada 2007 - Szesnaste zwycięstwo

Dzisiaj w Kobierzycach odbył się mecz pomiędzy liderem rozgrywek o mistrzostwo IV Ligi Piłki Nożnej, Polonią-Spartą Świdnica a GKS-em Kobierzyce.
Ten mecz był siedemnastym w tej rundzie. Po ostatnim remisie świdniczan ten dzisiejszy był już szesnastym zwycięskim spotkaniem. GKS Kobierzyce - Polonia-Sparta Świdnica 1:2.
W tabeli rozgrywek z 49 punktami prowadzą Świdniczanie. Na drugim miejscu jest Śląsk II Wrocław 39 punktów.
Strzegomianie dzisiaj pauzowali. Z czterema punktami zajmują przedostatnie - 18 miejsce w tabeli.


10 listopada 2007 - O ekologii i partnerstwie

Przedstawiciele władz miast partnerskich z Niemiec, Węgier i Czech będą gościć w Świdnicy od czwartku, 15 listopada do niedzieli, 18 listopada. W ramach realizowanego projektu "Spotkanie Partnerstwa Miast" przewidziano m.in. omówienie możliwości i planów na lata 2008-2013 dotyczących współpracy w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.
Zaprezentowany zostanie również projekt ekologiczny "Aktywne Miasto", a dyskusje dotyczyć będą również ochrony środowiska w miastach partnerskich oraz edukacji ekologicznej. Przyjazd przedstawicieli miast partnerskich to efekt programu Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli". Miasto Świdnica wspólnie ze Świdnickim Towarzystwem Partnerstwa Miast przygotowało projekt "Spotkania Partnerstwa Miast", który zyskał akceptację Komisji i dofinansowanie.
"Europa dla obywateli" to nowy program Komisji Europejskiej na lata 2007-2013. Oferuje on różnorodne formy wsparcia dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i projektów w zakresie partnerstwa miast.


10 listopada 2007 - Mieszkanie dla wychowanków

Ponad 180 metrowe mieszkanie przy ul. Żeromskiego w Świdnicy już niebawem zostanie zamieszkane przez nowych małych lokatorów z Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej. Jest to kolejna inicjatywa dotycząca tworzenia mieszkań usamodzielnienia dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Będzie to już czwarte tego typu mieszkanie na terenie naszego powiatu. Jednak po raz pierwszy do jego prowadzenia zgłosiła się organizacja pozarządowa - Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK - prowadzona przez doświadczonych specjalistów z dziedziny pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz psychologii.
Zarząd powiatu na ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniował propozycję złożoną przez Fundację i wyraził zgodę na prowadzenie przez nią takiej formy pomocy dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki temu 14 dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, będzie mogło skorzystać z tej formy pomocy już od nowego roku. Planuje się bowiem uruchomienie placówki już od stycznia 2008 roku. Mieszkanie jest po kapitalnym remoncie, umeblowane i wyposażone w niezbędny sprzęt AGD i RTV. Posiada 4 pokoje, kuchnię, dwie łazienki, garderobę, przedpokój i strych.


10 listopada 2007 - Debata z burmistrzem

Kolejne spotkanie w ramach akcji "Masz głos, masz wybór", organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Będzie to drugie już spotkanie z burmistrzem Świebodzic, Bogdanem Kożuchowiczem, poświęcone realizacji działań na rzecz mieszkańców.
Podczas majowego, pierwszego spotkania, spisana została deklaracja burmistrza co do najważniejszych spraw i inwestycji na rok bieżący, jak i na całą kadencję. Na najbliższym spotkaniu organizatorzy debaty będą starali się podsumować to, co wydarzyło się w pierwszym roku kadencji i sprawdzić, które problemy zostały rozwiązane. Zapraszamy mieszkańców miasta na to spotkanie w środę, 28 listopada, na godzinę 17.00 do Klubu Seniora przy ulicy Żeromskiego 13-15.
- Każda możliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami jest dla mnie wyjątkowo cenna. Dlatego liczę na Państwa udział we wspólnej debacie na temat problemów naszego miasta - zachęca burmistrz Bogdan Kożuchowicz.


10 listopada 2007 - Nowy numer już jest

Wszyscy wiemy, jak ważny wpływ na samopoczucie pacjenta ma relacja z tymi, którzy się jego zdrowiem bezpośrednio zajmują - czyli lekarzem, pielęgniarką.
Szczególnie ważna jest umiejętność rozmowy o chorobie, zwłaszcza, jeśli jest ona poważna. Fragment tekstu z nowego numeru Biuletynu informacyjnego "Nasz ZOZ" - . . . czytaj więcej


10 listopada 2007 - Turniej w Marcinowicach

8 i 9 listopada w hali sportowej w Marcinowicach odbywał się powiatowy turniej piłki siatkowej szkół gimnazjalnych. W czwartek grały dziewczęta, w piątek drużyny chłopców. Tak wśród dziewcząt, jak i wśród chłopców byli zdecydowani faworyci, wszystkie swoje spotkania wygrały dziewczęta z Gimnazjum nr 1 w Świdnicy oraz chłopcy z Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt - pierwsze miejsce Gimnazjum nr 1 ze Świdnicy następne były: Gimnazjum w Marcinowicach, Gimnazjum nr 1 ze Strzegomia, Gimnazjum z Lutomia.
Najlepsze zawodniczki to Karolina Śledź - Świdnica, Dagmara Witkowska- Marcinowice, Martyna Nowak - Strzegom, Martyna Firczyk - Lutomia.
Klasyfikacja końcowa chłopców - zwyciężyło Gimnazjum nr 1 ze Strzegomia przed Gimnazjum z Jaworzyny Śląskiej, Gimnazjum nr 1 ze Świdnicy, Gimnazjum z Witoszowa.
Najlepszymi zawodnikami zostali - Piotr Nowakowski - Strzegom, Jakub Mielańczyk - Jaworzyna Śl.ąska, Patryk Salamon - Świdnica, Michał Maceluch - Witoszów. Zwycięzcy zagrają w 1/2 finału strefy, dziewczęta 18 grudnia w Świdnicy, a chłopcy 20 grudnia w Strzegomiu.


9 listopada 2007 - Zostań wolontariuszem

Krakowskie Stowarzyszenie "Wiosna" organizuje akcje pt. "Świąteczna paczka" w której chce pomoc biednym ludziom.
Aby taka akcja została zorganizowana potrzebujemy wolontariuszy. Jeżeli chcesz pomóc jako wolontariusz i masz czas to zapraszamy Ciebie do współpracy.
Od wolontariuszy wymagamy ukończonego 16-tego roku życia. Szczegóły akcji - >>> zobacz Kontakt bezpośrednio ze stowarzyszeniem - telefon: 012 421 28 54, bądź z liderem świdnickiego sztabu Piotrem Parobcem - telefon komórkowy 791 158 320.
Na zgłoszenia czekamy do piątku - 16 listopada.


9 listopada 2007 - Kostka do naprawy

W poniedziałek, 12 listopada o godzinie 8.00 rozpoczną się roboty drogowe w miejscu, gdzie ulica Kotlarska krzyżuje się z ulicą Łukową.
Kierowcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, nie będą mogli od tej strony wjechać do Rynku. Wjazd możliwy będzie jedynie od strony ulicy Grodzkiej.
Prace przy wyrównywaniu zapadającej się kostki potrwają dwa tygodnie. Przy okazji zamontowany zostanie ruchomy słupek ograniczający wjazd do Rynku.


9 listopada 2007 - Bezpieczny Witoszów

Już po raz kolejny w świetlicy "Leśniczówka" w Witoszowie Dolnym odbył się konkurs pn. "Bezpieczna praca w gospodarstwach rolnych". Konkurs organizowany był przez Gimnazjum w Witoszowie Dolnym, placówkę terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Świdnicy przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP we Wrocławiu oraz Urzędu Gminy Świdnica. O cenne nagrody - odtwarzacze DVD, MP3, CD, zestawów komunikacji internetowej (kamera, słuchawka, mikrofon) walczyły reprezentacje z 4 gimnazjów.
konkurs plastyczny - I miejsce - Sylwia Szczygieł - Gimnazjum Lutomia Dolna, II - Dorota Rutkowska - Gimnazjum Pszenno, III - Aleksandra Lerch - Gimnazjum Witoszów Dolny,
konkurs literacki - I miejsce - Adrianna Wlaźlak - Gimnazjum Witoszów Dolny, II - Kacper Danisiewicz - Gimnazjum Lutomia Dolna, III - Agnieszka Ciszak - Gimnazjum Pszenno,
"QUIZ" - teleturniej wiedzy (zespoły 2 - osobowe) - I miejsce - zespół Gimnazjum w Lutomi Dolnej: Paweł Tarczyński, Anna Malik, II - zespół Gimnazjum w Witoszowie Dolnym: Szymon Wierzyk, Jakub Danielewski, III - zespół Gimnazjum w Marcinowicach: Jakub Kamiński, Mariusz Hohol, IV - zespół Gimnazjum w Pszennie: Adrian Dudzik, Michał Netkowski,
Klasyfikacja ogólna Gimnazjów - I miejsce - Gimnazjum Lutomia Dolna, II - Gimnazjum Witoszów Dolny, III - Gimnazjum Pszenno, IV - Gimnazjum Marcinowice.


9 listopada 2007 - Bogata sesja

W najbliższy czwartek, 15 listopada, dobędzie się sesja Rady Miejskiej Świebodzic. Zapowiada się pracowite spotkanie, bo radni mają do rozpatrzenia sporo projektów uchwał. Przede wszystkim - cały pakiet uchwał podatkowych, który jak zawsze musi zostać przygotowany i opublikowany przed końcem roku.
Oprócz tego przygotowano uchwały oświatowe - a wśród nich nowość, uchwałę umożliwiająca przyznawanie stypendiów sportowych tym sportowcom, którzy reprezentują Świebodzice na zawodach w kraju i za granicą. Będzie też uchwała dot. Utworzenia Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach oraz uchwała dotycząca zasad udzielania stypendiów uczniom.
Wśród projektów jest także m. in. uchwała o przyjęciu Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz przystąpienie do Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. Sesja rozpocznie się w sali konferencyjnej ratusza o godzinie 15.30.


9 listopada 2007 - Spotkanie z inwestorami

O inwestycjach w Powiecie Świdnickim, infrastrukturze drogowej, komunikacji osobowej, promocji zatrudnienia i kierunkach kształcenia rozmawiać będą przedsiębiorcy z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z samorządowcami z terenu naszego powiatu w dniu 12 listopada na specjalnie zorganizowanym spotkaniu biznesu i samorządu.
Spotkanie na taką skalę jest organizowane po raz pierwszy a zagadnienia jakie zostaną omówione podczas konferencji dotyczą wielu ważnych tematów zarówno dla przedsiębiorców jak i samorządowców. W ramach zagadnień powiatowych inwestycji omówione zostaną zrealizowane i planowane inwestycje infrastrukturalne bezpośrednio i pośrednio dotyczące inwestorów (drogi, media) a także plany w tej kwestii na przyszłość. Tematy drogowe to także zapewnienie przejezdności dróg w czasie zimy. Sprawy komunikacji osobowej zdominowane zostaną tematami dotyczącymi możliwości uruchomienia nowych linii czy postawienia nowych przystanków w oparciu o sugestie ze strony inwestorów i ich ewentualny udział w realizacji planów.
-"Będziemy próbowali określić zapotrzebowanie na komunikację miejską i podmiejską do i z podstref, a także ustalić, jakie są możliwości jej organizacji na podstawie doświadczeń poszczególnych miast." - wyjaśnia Zygmunt Worsa, Starosta Świdnicki W ramach promocji zatrudnienia rozmowy skupią się wokół wdrażania własnych, gminnych i powiatowych programów aktywizacji osób bezrobotnych oraz szerokiej współpracy z Urzędami Pracy oraz ze szkołami: gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi.
-"W tym miejscu poruszony zostanie niezwykle ważny temat, dyskutowany już od dłuższego czasu, a dotyczący możliwość wpływu przez inwestorów na kierunki czy specjalizację kształcenia w szkołach." - dodaje starosta Zygmunt Worsa.


9 listopada 2007 - Dogrywka dla wspólnot

Świdnickie wspólnoty mieszkaniowe mają jeszcze jedną szansę na otrzymanie dotacji na remonty. Miasto ogłasza konkurs, w którym do rozdysponowania jest 45 tysięcy złotych. Powód?
Nie wszystkie wspólnoty, którym w poprzednim konkursie przyznano dotacje zrealizują zaplanowane zadania. Nowy konkurs ma być szansą dla wspólnot, które wykonały już remonty, a dotacji nie otrzymały, bądź się o nią nie starały. Pieniądze z drugiej tury w formie dofinansowania będzie można przeznaczyć na: remont lub ocieplenie elewacji, remont dachu, wykonanie lub remont chodnika i oświetlenia na nieruchomości wspólnoty, wykonanie ogrodzenia nieruchomości wspólnoty od strony ulicy, wykonanie przyłącza uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej, osuszanie budynków z wilgoci podciąganej z gruntu poprzez wykonanie izolacji poziomej w budynkach mieszkalnych niepodpiwniczonych, wykonanie izolacji poziomej i pionowej w budynkach mieszkalnych podpiwniczonych lub wykonanie drenażu opaskowego.
Oferty będą przyjmowane do 12 grudnia 2007 roku, do godziny 14.00, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 (pok. 27, parter).
W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Infrastruktury Miasta (pok. 221), telefon 074 856-29-20. Szczegółowe warunki konkursu oraz wzór oferty będzie można znaleźć pod adresem: www.konkursy.um.swidnica.pl


9 listopada 2007 - Partnerstwo lokalne

Partnerstwo na Rzecz Mieszkańców Gminy Świebodzice powołane zostanie oficjalnie do istnienia jeszcze w tym roku. Wszyscy partnerzy i uczestnicy projektu podpiszą list intencyjny w tej sprawie, aby wspólnie zająć się najważniejszymi problemami w mieście, które wyodrębniono w toku licznych spotkań roboczych. Przygotowania do powołania partnerstwa trwają od kilku miesięcy, kolejne spotkanie odbyło się wczoraj. Na spotkaniu była mowa o przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne, o które partnerzy na pewno będą się starać.
Strony przyjęły następujące priorytety we wzajemnej współpracy: aktywizacja młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i przeciwdziałanie uzależnieniom, profilaktyka, aktywizacja i opieka nad seniorami, poprawa systemu przepływu informacji.
A oto partnerzy w realizacji projektu: Gmina Świebodzice, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Integracyjna, Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie "Homo Homini", Zespół Szkół, Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Publiczne Gimnazjum Nr 1, Demokratyczna Unia Kobiet, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Miejski Dom Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego", Inspektor Ds. Uzależnień.


9 listopada 2007 - Polska Flaga - Cześć i Szacunek

Komenda Hufca ZHP im. "Szarych Szeregów" w Świdnicy informuje, że z okazji Narodowego Święta Niepodległości, będzie sprzedawała flagi narodowe.
Po raz pierwszy 2 maja 2004 roku obchodziliśmy Dzień Flagi, który został ogłoszony przez Sejm RP Dniem Flagi, a intencja, która przyświecała ustanowieniu tego święta, to potrzeba uzupełnienia bardzo skąpej wiedzy naszego społeczeństwa na temat historii polskich symboli narodowych.
Zazdrościmy Amerykanom ich szacunku do swojej flagi. A przecież biało-czerwona jest równie godna szacunku i czci, a dla każdego polskiego patrioty - cenniejsza, bo nasza, Polska. Niech Święto Narodowe 11 Listopada zostanie uczczone wywieszeniem flag narodowych w naszych domach i oknach.
Cena flagi (100x60cm) - 12 zł netto. Zapraszamy do Komendy Hufca ZHP, ul. Lelewela 18, Świdnica telefony - 0748520179 lub 0505 072 404.


9 listopada 2007 - Baśniowi samorządowcy

Tajemnicza księżniczka, książę, damy dworu, wrózka - przenieśli najmłodszych przedszkolaków z Pszenna w świat bajek Marii Kownackiej. Gminni samorządowcy 8 listopada w Przedszkolu w Pszennie włączyli się do ogólnopolskiej akcji pn. "Cała Polska czyta dzieciom".
Jak mówiła dyrektor przedszkola w Pszennie p. Ewa Wasilenia - działania podjęte w ramach tej akcji są formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą. Dziecko, które ma mały zasób słów, będzie miało problemy z myśleniem, gdyż język jest narzędziem myślenia, również matematycznego. Pozwalają dzieciom poznać pracowników samorządowych, radnych z gminy Świdnica, a oni z kolei mają okazję z bliska przyjrzeć się codziennej pracy w przedszkolu.
Dlatego też samorządowcy z wielkim zaangażowaniem czytali wybrane fragmenty książek Marii Kownackiej. Czytali: Przewodniczący Rady Gminy Świdnica Henryk Sara, Sekretarz gminy Jadwiga Generowicz, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Maria Jaworska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Krzysztof Jas, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Burdek przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Regina Adamska oraz rzecznik prasowy Janusz Waligóra.


8 listopada 2007 - Ministerstwo odblokowało pieniądze

Dzięki staraniom burmistrza Bogdana Kożuchowicza Ministerstwo Sportu wyraziło zgodę na przekazanie Gminie Świebodzice tegorocznej transzy przeznaczonej na spłatę budowy krytej pływalni. To dla miasta bardzo ważna wiadomość, gdyż całą tegoroczną ratę - a jest to kwota blisko 2 mln zł - Świebodzice musiały zapłacić z własnego budżetu.
Samo wstrzymanie należnej miastu dotacji z MS było efektem nieprawidłowych działań poprzedniej władzy, które wykryli podczas kontroli w 2006 roku kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. Wynikiem kontroli było wstrzymanie dotacji. I nie tylko tej. W wyniku niezgodnych z prawem działań poprzedników Ministerstwo wstrzymało Świebodzicom inną, równie oczekiwaną dotację - na budowę boiska sportowego w ramach programu ‘"BLISKO BOISKO". Pieniądze na boisko pochodzić bowiem miały z tego samego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz natychmiast przesłał zarówno do NIK, jak i MS stosowne wyjaśnienia, wielokrotnie rozmawiał także z urzędnikami zarówno w Urzędzie Marszałkowskim - za pośrednictwem którego dotacja była przekazywana, jak i z samym ministerstwem. Te starania przyniosły efekt. Ministerstwo nakazało odblokować pieniądze na basen.
- Wszystko wskazuje więc na to, że ostatnią, tegoroczną transzę, czyli 750 tysięcy złotych, zapłacimy już z tych pieniędzy - cieszy się burmistrz Kożuchowicz. - To dla gminy i mieszkańców naprawdę dobra wiadomość.
W środę, 14 listopada, burmistrz spotka się w tej sprawie z Małgorzatą Drzewińską-Cejmer, dyrektorem Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu.


8 listopada 2007 - Roboty do poprawy

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego nie odebrała inwestycji drogowej jaka była realizowana w okolicy osiedla "Zawiszów" w Świdnicy. A wszystko przez usterki jakie pojawiły się w trakcie remontu tej drogi powiatowej. Uciążliwy dla mieszkańców Zawiszowa remont drogi początkowo przeciągnął się z powodu deszczu, który przez kilka dni uniemożliwił prowadzenie tam prac a potem pojawiły się nierówności, koleiny i miejsca źle wyprofilowane, co powodowało gromadzenie się wody na jezdni.
Ostatni odbiór techniczny jaki odbył się w tym tygodniu przy udziale Romana Etela - Etatowego Członka Zarządu, Lesława Podgórskiego - Dyrektora Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych oraz pracowników Służby Drogowej również nie zakończył się pomyślnie dla wykonawcy.
-" Stwierdziliśmy, że nie wydamy pozytywnej decyzji odbioru tej drogi z powodu wystąpienia usterek. Firma zadeklarowała się, że wszelkie niedociągnięcia i wady zostaną usunięte jak najszybciej." - wyjaśnia Roman Etel.
Wprawdzie wykonawca wykonał już poprawki nawierzchni, ale odbierający inwestycję pracownicy starostwa nadal nie są zadowoleni z jej wykonania. Pojawiła się jednak pozytywna informacja w tej sprawie.
-"Wykonawca zobowiązał się, że droga będzie ponownie frezowana na wiosnę, dzięki czemu zdecydowanie poprawi się jej estetyka." - wyjaśnia Roman Etel.


8 listopada 2007 - Grzech nie skorzystać . . .

We wczorajszej Gazecie Wyborczej (wydanie krajowe)ukazał się artykuł Anety Augustyniak zatytułowany "Grzech nie skorzystać z Czerwonego Barona". W artykule tym rozmawia z Jerzym Gaszyńskim twórcą miejsca pamięci po najsłynniejszym lotniku pierwszej wojny światowej Manfredzie von Richthofenie. Miejsce to znajduje się w Świdnicy. Artykuł w całości - >>> zobacz.

Przypominamy też o akcji "Zabierz ze sobą plakat".
Manfred von Richthofen jest postacią już legendarną. Najwyższy czas by jego nazwisko na zawsze zaczęto łączyć z naszym miastem.
Dlatego proponuję aby każdy kto wyjeżdża za granicę czy też do innego miasta w naszym kraju a ma możliwości by zabrać ze sobą piękny kolorowy plakat mówiący o Czerwonym Baronie i ma też możliwości by tam gdzie będzie, umieścić go np. w biurze podróży, w muzeum czy innej instytucji kulturalnej, proszę taką osobę aby to zrobia dla wspólnej naszej korzyści, dla korzyści mieszkańców naszego pięknego miasta.
Mamy w Świdnicy wspaniały Kościół Pokoju, równie piękną Katedrę, miejmy też dzięki "Baronowi" kolejne miejsce, do którego zechcą przyjeżdżać turyści.
Osoby chcące pomóc w propagowaniu w ten sposób tego miejsca proszę o kontakt - telefon 792-195-229 lub email - >>> napisz. Plakat wygląda tak - >>> zobacz


8 listopada 2007 - Uroczystości 11 Listopada

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta na miejskie uroczystości, związane z obchodami święta Odzyskania Niepodległości. W tym roku 11 listopada przypada dokładnie w niedzielę, obchody rozpoczną się mszą świętą w intencji Ojczyzny, która odprawiona będzie o godzinie 13.00 w kościele pw. Św. Mikołaja.
Tuż po mszy, pod tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego złożone zostaną kwiaty, z przemówieniami okolicznościowymi wystąpią władze miasta i goście.


8 listopada 2007 - Ważne dla rolników

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział w Świdnicy przypomina, że znowelizowana ustawa wprowadziła obowiązek przechowywania paszportów roślin przez 1 rok od dnia nabycia roślin w które były one zaopatrzone.
Wymóg ten dotyczy również podmiotów, które towarowo produkują w celach konsumpcyjnych owoce i warzywa. Obowiązek przechowywania paszportów roślin dotyczy - >>> zobacz


8 listopada 2007 - Siłacze - Strzegom w TVN

Program zawierający poranne eliminacje Mistrzostw Polski Strong Man 2007, które odbyły się we wrześniu w Strzegomiu, stacja TVN wyemituje 10 listopada o godzinie 15.15, natomiast finał zostanie pokazany tydzień później, 17 listopada o godzinie 15.45.
Dla osób, które nie zobaczą "Siłaczy" w tych dniach, przewidziane są powtórki w czwartki. I tak powtórka eliminacji będzie miała miejsce 15 listopada o godzinie 13.05 powtórzenie finału przewidziane jest z kolei na 22 listopada, również o godzinie 13.05.
Widzieliśmy zawody na żywo - zobaczmy je teraz w telewizji.


8 listopada 2007 - Kolejna nowa karetka w pogotowiu

Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy będzie miało kolejną nową karetkę. Wojewoda z zaoszczędzonych środków w budżecie zdecydował o przekazaniu powiatom pieniędzy na cele ratownictwa medycznego.
Karetka zostanie zakupiona ze środków jakie pozyskano z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu ratownictwa medycznego.
W sumie 350 tys. zł już jest do dyspozycji pogotowia, które ogłosiło przetarg na zakup karetki typu "R". Przyznane dofinansowanie musi zostać wykorzystane jeszcze w tym roku i zakłada się, że karetka zasili tabor do końca 2007 roku. Będzie posiadała wszelkie niezbędne wyposażenie dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
-" Będzie to już czwarta nowa karetka zakupiona w ostatnim czasie. Dzięki wymianie starego taboru na nowy, pogotowie będzie jeździło nowocześniejszymi karetkami do pacjentów." - cieszy się Zbigniew Okarmus, Dyrektor Wydziału Zdrowia świdnickiego starostwa.
W sumie w naszym powiecie będzie 5 karetek przez całą dobę i jedna przez 8 godzin. Tyle zostało zakontraktowanych przez NFZ.


8 listopada 2007 - Konkurs - nagrody

Na konkurs plastyczny "Szczęśliwa Niepodległa" zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach wpłynęło 95 prac. W konkursie brały udział świetlice wiejskie oraz szkoły z gminy Marcinowice.
Wczoraj odbyła się ocena prac. Temat konkursu był trudny, lecz pomysły małych artystów niekiedy zaskakujące. W rezultacie, po długich dyskusjach, jury przyznało nagrody dla: Ilony Barcikowskiej, Katarzyny Wołyniak, Magdaleny Kot i Angeliki Sowy.
Wyróżnienia otrzymali: Marlena Szczepaniak, Brajan Matusiewicz, Klaudia Wąsowska, Świetlica Wiejska w Marcinowicach (praca zbiorowa), Świetlica Wiejska w Śmiałowicach (praca zbiorowa), Dominika Stępska, Joanna Furmańska, Weronika Szczepaniak, Sara Króliczek, Kornelia Szerszeń, Alina Gąsior, Kamil Pokrywa, Dominik Hempel.
Patrycji Smagło przyznano upominek za "plastyczne poczucie humoru".


8 listopada 2007 - Nowa szefowa IT

Jadwiga Olesińska-Malinowska od listopada jest nowym naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Nowa szefowa IT z wykształcenia jest architektem, przez ostatnie kilkanaście lat prowadziła własną działalność gospodarczą (pracownia projektowa). Ale ma też duże doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Zdobywała doświadczenie m. in. w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Wałbrzychu, była także architektem miejskim w Lubaniu.
Pani naczelnik jest wałbrzyszanką, córka Anna Maria właśnie rozpoczęła studia prawnicze. - Chciałabym jak najlepiej służyć swoją wiedzą i doświadczeniem Świebodzicom - mówi Jadwiga Olesińska-Malinowska.


7 listopada 2007 - Odznaczenia z okazji Święta Narodowego

Informujemy, że ósmego listopada z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości, wicewojewoda Roman Kulczycki wręczy przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe (2 Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, 2 Złote Krzyże Zasługi, 4 Srebrne Krzyże Zasługi, 5 Brązowych Krzyży Zasługi) oraz 3 odznaki honorowe (dwie ministra transportu i jedną ministra budownictwa).
Uroczystość odbędzie się o godzinie 10.00 w sali kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.


7 listopada 2007 - Święto w Gminie Świdnica

Wójt Gminy Świdnica oraz Przewodniczący Rady Gminy Świdnica zapraszają na uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości.
Akademia odbędzie się 9 listopada o godzinie 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Grodziszczu.
Program uroczystości zobaczyć będzie można między innymi: program artystyczny zatytułowany "Idąc przez wieki" w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu. Odbędzie się też wręczenie medali "Honorowy Obywatel Gminy Świdnica", "Zasłużony dla Gminy Świdnica".


7 listopada 2007 - Remont wieży ciśnień

Do 20 listopada, ze względu na prowadzone prace remontowe wyłączona z eksploatacji będzie wieża ciśnień na Osiedlu Młodych.
W trakcie prowadzonych prac przewidywane jest pogorszenie warunków dostawy wody w budynkach mieszkalnych przy ulicy Prądzyńskiego od numeru 31 do numeru 163 oraz przy ulicy Dąbrowskiego od numeru 1 do numeru 117.
W tym czasie nastąpi odczuwalny spadek ciśnienia, zwłaszcza w godzinach maksymalnego poboru wody.


7 listopada 2007 - Idą w ślady starszych kolegów

Miłą niespodziankę sprawili w ostatni weekend najmłodsi zawodnicy strzegomskiej sekcji judo.
Na rozegranych w Olesznej zawodach o puchar Tadeusza Zamęckiego wywalczyli pierwszą lokatę w klasyfikacji drużynowej.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został również zawodnik AKS-u Strzegom Mikołaj Zięba.
Bartosz Knapik, Mikołaj Zięba, Adam Sadowski, Stanisław Tomaszewski, Jakub Rajtar, Przemysław Woźniak, Hubert Kurzej zajęli w swoich kategoriach pierwsze miejsca a Miłosz Grabowicz uplasował się na 5 pozycji.


7 listopada 2007 - Kozar Słobódzki z MDK-iem

Młodzieżowy Dom Kultury, zaprasza 9 listopada na godzinę 17:30 do Holu Teatru Miejskiego na wernisaż prac pokonkursowych, oraz wręczenie nagród w konkursie "Barwy Niepodległości". Ciekawostką jest to, iż jedna z nagrodzonych prac zostanie wybrana na okładkę do płyty z utworami Mieczysława Kozara - Słobódzkiego.
Natomiast o godzinie 18:30 w tym samym dniu, w siedzibie MDK-u przy ulicy Nauczycielskiej, odbędzie się rozmowa w ramach "Wieczoru ze Słobódzkim" z aktorem amatorskiego teatru działającego przy Teatrze Świdnickim w latach sześćdziesiątych, oraz malarzem współpracującym z Mieczysławem Kozarem - Słobódzkim - Waldemarem "Ramedlaw" Dobrowolskim


7 listopada 2007 - Teatr Tancerzy Ognia

Positive Fire - Teatr Tancerzy Ognia to żarowska formacja fireshow pod nazwą "Positive Fire" powstała w 2006 roku. "Positive Fire" tworzy ośmioosobowa grupa z Teatru Bezdomnego w Żarowie.
Dziedzina fireshow opiera się w głównej mierze na elementach żonglerki, przy pomocy rozmaitych urządzeń tj.: Poi, Wachlarze, Fire Staff, Fire Stick, Fire Sword, iskry, płonące liny, plucie ogniem.
W programie plenerowym "Positive Fire" oferuje widzom wiele wrażeń! Starannie dobrana muzyka połączona z ogniem wprowadzi widzów w niezwykły klimat: od spokojnych melancholijnych aktów z płonącymi wachlarzami po intensywną, bardzo spektakularną, a zarazem niebezpieczną walkę na płonące miecze (Fire Sword).
Film prezentujący żarowski zespół - >>> zobacz


7 listopada 2007 - Mini piłka koszykowa

6 listopada w hali sportowej na Osiedlu "Zawiszów" w Świdnicy rozegrany został turniej mini piłki koszykowej chłopców. Na zawody przybyło pięć reprezentacji szkolnych. Drużyny zagrały między sobą - każdy z każdym, następnie dwa najlepsze zespoły każdej grupy spotkały się w finale. W turnieju zwyciężyli chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 5, wyprzedzili oni reprezentacje szkół: SP 6, SP 315, SP 1 i . SP 4.
Najlepszymi zawodnikami w swoich drużynach byli: Jan Jaśkowiak - SP 5, Aleksander Jarosz - SP 6, Szymon Kowalik - SP 315, Karol Moczulski - SP 1.
Dwa najlepsze zespoły zagrają w zawodach powiatowych w Marcinowicach 15 listopada.
Kilka dni wcześniej w Szkole Podstawowej nr 4 miała się odbyć mini koszykówka dziewcząt, niestety obecne były tylko zawodniczki gospodarza. Tym samym drużyna dziewcząt SP 4 awansowała do zawodów powiatowych, a te odbędą się 13 listopada w Świebodzicach.


6 listopada 2007 - Święto Niepodległości

Już za kilka dni uroczyście obchodzić będziemy Święto Niepodległości.
W powiecie świdnickim najwcześniej, bo już ósmego listopada uroczystości rozpoczną się w Świdnicy koncertem Orkiestry Kameralnej pod batutą Ashrafa Benyamina.
Również dzień ten uroczyście obchodzić będą mieszkańcy Żarowa.
Głównym punktem programu będzie tam IX Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Szczegółowe programy - >>> zobacz


6 listopada 2007 - Polska Flaga - Cześć i Szacunek

Komenda Hufca ZHP im. "Szarych Szeregów" w Świdnicy informuje, że z okazji Narodowego Święta Niepodległości, będzie sprzedawała flagi narodowe.
Po raz pierwszy 2 maja 2004 roku obchodziliśmy Dzień Flagi, który został ogłoszony przez Sejm RP Dniem Flagi, a intencja, która przyświecała ustanowieniu tego święta, to potrzeba uzupełnienia bardzo skąpej wiedzy naszego społeczeństwa na temat historii polskich symboli narodowych.
Zazdrościmy Amerykanom ich szacunku do swojej flagi. A przecież biało-czerwona jest równie godna szacunku i czci, a dla każdego polskiego patrioty - cenniejsza, bo nasza, Polska. Niech Święto Narodowe 11 Listopada zostanie uczczone wywieszeniem flag narodowych w naszych domach i oknach.
Cena flagi (100x60cm) - 12 zł netto. Zapraszamy do Komendy Hufca ZHP, ul. Lelewela 18, Świdnica telefony - 0748520179 lub 0505 072 404.


6 listopada 2007 - Forum

Informujemy, że od dziś forum dziennika znowu działa.
Przepraszamy za krótkotrwałe problemy.


6 listopada 2007 - Studia podyplomowe

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała zaprasza do uczestnictwa w studiach podyplomowych w Świdnicy:
Rachunkowość i Finanse - studium dla kandydatów na dyplomowanych księgowych. Program Studiów współorganizowanych z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu, jest zgodny z Międzynarodowymi Standardami Edukacyjnymi. Studia adresowane są do osób, które chcą usługowo prowadzić księgi rachunkowe lub zostać dyplomowanym księgowym.
Organizacja i zarządzanie oświatą. Studia współorganizowane z Dolnośląską Szkołą Wyższą Edukacji we Wrocławiu. Studia adresowane są do osób pracujących w oświacie. Szczegóły ofert - >>> zobacz


6 listopada 2007 - Kolej łączy pokolenia

16 listopada rusza program Kolej łączy pokolenia i potrwa do grudnia. Zapraszamy do współudziału w akcji Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą "Kolej łączy pokolenia".
Celem projektu jest zainteresowanie młodych ludzi tematyką kolejnictwa w dawnym ważnym węźle kolejowym - na terenie historycznej lokomotywowni. Jednocześnie zapraszamy do Muzeum dawnych pracowników PKP oraz wszystkich, którzy interesują się koleją. Spotkania z dawnymi pracownikami kolejowymi - maszynistami, mechanikami mają przybliżyć tą ciekawą tematykę, a zadania praktyczne umożliwić zapoznanie się z funkcjonowaniem taboru kolejowego i lokomotyw parowych.
Spotkania zaplanowane są na piątki i soboty - warsztaty praktyczne i seminaria mają rozwijać uzdolnienia, zainteresowania przeciwdziałające patologią społecznym. Spotkania takie mogą być ciekawym uzupełnieniem wiedzy szkolnej z zakresu historii techniki, a także zajęć praktycznych - zawodowych dla uczniów szkół o profilach mechanicznych, technicznych itp Zajęcia te są również znakomitym sposobem na odrobienie zajęć szkolnych i urozmaicenie.
Muzeum zapewnia wszelkie środki dydaktyczne i materiały, a także poczęstunek i organizację noclegów. Zajęcia organizowane przez Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa są nieodpłatne. Grupom zorganizowanym spoza Jaworzyny Śląskiej proponujemy zwrot kosztów dojazdu. Szczegóły projektu - >>> zobacz


6 listopada 2007 - Konkurs - stroiki

Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konkursie "Stroiki Bożonarodzeniowe".
Prace należy składać w siedzibie ośrodka do 14 grudnia.
Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegóły w regulaminie konkursu - >>> zobacz


6 listopada 2007 - Filemon kontra Reksio

Kolejny Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych (obchodzony 22 października), przebiegał w bibliotece SP-1 w Świdnicy pod hasłem "Filemon kontra Reksio, czyli koty i psy w książkach i nie tylko".
Do obejrzenia zorganizowanej z tej okazji wystawy i wzięcia udziału w zajęciach czytelniczych, zostały zaproszone dzieci z klas "0",I i II. Uczniowie obejrzeli zgromadzone wcześniej maskotki, skarbonki, kubeczki, kapcie, koce, puzzle, ręczniki z wizerunkami kotków i piesków. Zapoznały się również z literaturą dziecięcą i popularnonaukową, której bohaterami są te zwierzęta. Wysłuchały przysłów i ciekawostek z życia czworonożnych przyjaciół człowieka. Uczestnicy spotkania wzięli udział w zabawach muzyczno-ruchowych i plastycznych. Rozwiązywali również zagadki oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniem na temat opieki nad swoimi pupilami. Każde dziecko otrzymało pamiątkową wizytówkę i kolorowankę.
To spotkanie przyczyniło się do uwrażliwienia dzieci na los zwierząt i zachęciło je do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.


5 listopada 2007 - Forum

Informujemy i prosimy o zrozumienie, że forum dziennika z przyczyn technicznych przed najbliższe kilka dni będzie nieczynne.


5 listopada 2007 - II Konferencja Kardiologiczna

Wydział Zdrowia świdnickiego starostwa szykuje się do II Konferencji Kardiologicznej.
-" Głównym zagrożeniem zdrowia i życia ludzi są choroby układu krążenia. Zbadaliśmy jak wygląda to w Powiecie Świdnickim i okazało się, że w 2006 roku choroby układu krążenia stanowiły aż 48,6 % wszystkich zgonów ludności naszego powiatu." - wyjaśnia Zbigniew Okarmus, Dyrektor Wydziału Zdrowia.
-" Chcemy uświadomić mieszkańcom jak ważna jest profilaktyka i szczególna dbałość o systematyczne badania. Dodatkowo zaprosimy specjalistów, którzy będą odpowiadać na pytania."
Konferencja odbędzie się 17 listopada w Teatrze Miejskim w Świdnicy. Jest adresowana do wszystkich mieszkańców powiatu. Wykładowcami będą lekarze pracujący na Oddziale Kardiologicznym w Szpitalu "Latawiec" w Świdnicy.
Dziś stwarzamy mieszkańcom możliwość zadania lekarzom pytania, które będzie można przesłać mailem - >>> wyślij lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica z dopiskiem Wydział Zdrowia. Będzie można również zadać pytanie telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu 074/8500 435. Pytania powinny dotyczyć chorób układu krążenia.


5 listopada 2007 - "Mimozami jesień się zaczyna?"

Jesień to niezwykła pora roku. Jej niezwykłość to przede wszystkim ogromna paleta barw. Podziwiamy w parkach i lasach brąz, czerwień i różne odcienie koloru żółtego. Kolory polskiej jesieni, uczniowie Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, utrwalili w pięknych bukietach przygotowanych w ramach konkursu "Kompozycje jesienne". Konkurs ogłoszono już na początku października, natomiast oficjalne rozstrzygnięcie miało miejsce dopiero 12 października br.
W tym roku miano "Najpiękniejszej kompozycji jesiennej" przyznawano w kategorii klas młodszych pracom: Natalii Gajda - I miejsce, Dominika Filipkowskiego - II miejsce, Angeliki Hrymak - III miejsce oraz wyróżnienie przyznano Oldze Jędrzejczyk.
Natomiast w kategorii klas starszych wyróżniono prace: Macieja Gębickiego - I miejsce, Katarzyny Nakonecznej - II miejsce, Dawida Dziurli - III miejsce.
Ponadto klasy druga, trzecia oraz czwarta otrzymały wyróżnienie za udział w konkursie, który przygotowały i przeprowadziły Elżbieta Baran i Anna Żyburtowicz.


5 listopada 2007 - O bezpieczeństwie na wesoło

Prawie 6,5 tysiąca złotych przeznaczy miasto na realizację kampanii edukacyjnej "Bąbel w drodze do szkoły", która w listopadzie prowadzona jest w świdnickich szkołach podstawowych. W jej ramach przewidziano działania związane z uświadomieniem małym świdniczanom, jak mają się poruszać na drodze, bezpiecznie zachowywać w szkole i poza nią.
By nauka nie była trudnym obowiązkiem wszelkie zasady są podawane w przystępny sposób, podczas spektaklu w wykonaniu grupy "Teatr Nie - Wielki, Pompon z Bąblem", utworzonej przez Dariusza Skowrońskiego i Wiesława Cichego. Trzy przedstawienia w poniedziałek, 5 listopada, obejrzało ponad pół tysiąca uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Wszyscy ze świdnickiego teatru wyszli z opaskami odblaskowymi, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pierwszaków.
To nie koniec edukacyjnych działań. Na wiosnę uczniowie ze Świdnicy obejrzą kolejny sztukę "To nie żarty - czyli ostrożność nigdy nie zawadzi", która ma ich nauczyć, jak być ostrożnym w kontaktach z obcymi, podczas zabaw na podwórku, w lesie, czy nad wodą.


5 listopada 2007 - Bank Informacji w Roztoce

W ramach ułatwienia młodzieży szerszego dostępu do informacji Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu otworzył w Zespole Szkół w Roztoce Szkolny Bank Informacji.
W ramach działalności "Banku Informacji" młodzież korzysta z Internetu, encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych, a także odpoczywa grając lub słuchając muzyki. Wszystkich chętnych, a w szczególności uczniów, młodzież z Roztoki i okolic serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Szkolnego Banku Informacji, który jest otwarty od poniedziałku do czwartku w godzinach: 1430-1645.
Opiekunem "banku" jest Dariusz Fica.


5 listopada 2007 - "Znicz 2007"

W dniach 31 października do 5 listopada na terenie powiatu świdnickiego przeprowadzone zostały działania pod kryptonimem "Znicz 2007".
Działania prowadzone były na głównych ciągach komunikacyjnych powiatu świdnickiego oraz drogach dojazdowych do cmentarzy, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oraz osobom przyjezdnym. Wzorem lat ubiegłych do działań skierowano więcej patroli policyjnych zarówno umundurowanych oraz policjantów po cywilnemu.
W ramach prowadzonych działań policjanci zatrzymali 9 nietrzeźwych kierujących, doszło do 21 kolizji oraz 5 wypadków drogowych w których 5 osób odniosło obrażenia


5 listopada 2007 - Sesja MRM

Jutro o godzinie 14.00, w Sali Widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej, przy ulicy Powstańców 3, odbędzie się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
Na sesji Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej złożą ślubowanie, dokonają wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących MRM, jak również zajmą się sprawami organizacyjnymi.


4 listopada 2007 - Spotkanie z Olgą Tokarczuk

7 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie autorskie z Olga Tokarczuk połączone z promocja jej najnowszej książki "Bieguni".
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00.
"Ta książka stara się być lojalna wobec kakofonii i dysonansu naszego doświadczenia świata, wobec niemożliwości jego ujednolicenia, wobec jego chaosu, rozpadania się i ponownego tworzenia nowych konfiguracji.
Jestem w niej wierna peryferiom, obszarom niedopowiedzianym, zamazanym. Powtarzam w niej własne błędy i wydaje mi się to absolutnie konieczne" - Olga Tokarczuk.


4 listopada 2007 - Liga okręgowa

W rozegranych dzisiaj meczach o mistrzostwo ligi okręgowej padły następujące wyniki:
Victoria Świebodzice - Piławianka Piława Górna 1:0
Nysa Kłodzko - Stal Świdnica 3:0
Polonia-Sparta II Świdnica - Grom Witków 4:2
Zespół Victorii Świebodzice zajmuje 2 miejsce w tabeli rozgrywek, na trzecim miejscu jest Polonia-Sparta II Świdnica, Stal Świdnica zajmuje 13 miejsce, a na 14 miejscu jest Grom Witków.


4 listopada 2007 - Piłkarska klasa A

W dzisiejszej kolejce spotkań w piłkarskiej klasie A padły następujące wyniki:
Zieloni Mokrzeszów - Górnik Boguszów-Gorce 2:3
Iskra Witków Śląski - Czarni Wałbrzych 1:5
LKS Bystrzyca Górna - Unia Jaroszów 6:1
Zieloni Mrowiny - Gwarek Wałbrzych 1:3
Sudety Dziećmorowice - Zjednoczeni Żarów 1:6
Granit Roztoka - Victoria II Świebodzice 8:0
Juventur Wałbrzych - Skalnik Czarny Bór 0:1
Włókniarz Głuszyca - Karolina Jaworzyna Śląska 0:1


4 listopada 2007 - Ronal Cup

Wyniki drugiej kolejki spotkań świdnickiej ligi halowej piłki nożnej "Ronal Cup"
Witkowski - Bar Na Fali 8:1
Wiśnia - Wagony Świdnica 10:1
Terespol - Klingenburg 9:0
Rock Cafe - Wierzbnianka 5:3
Piłkarzem kolejki został Marcin Szczepkowski - Wiśnia a bramkarzem Waldemar Jóźwiak - Terespol.
W klasyfikacji na "króla strzelców" z 6 bramkami prowadzi Marcin Szczepkowski, na 2 miejscu jest Krzysztof Goździejewski z 5 bramkami.
W rywalizacji zespołów prowadzi Wiśnia - 6 punktów przed Terespolem - 3.


3 listopada 2007 - Wygrały punkt

W dzisiejszym meczu o mistrzostwo II ligi siatkówki kobiet przeciwniczkami świdniczanek był zespół KŚ AZS Politechnika Śląska z Gliwic.
Drużyna AZS-u to aktualny wicelider rozgrywek. Jednak w trakcie spotkania okazało się, że nie "taki diabeł straszny . . .". Wielu kibiców jednoznacznie stwierdziło, że ten mecz można było wygrać. Zabrakło tak niewiele. Mimo, że mecz został przegrany to nie jak dotychczas bywało, gładko, bez oporu. Tym razem świdniczanki wygrywając dwa sety zdobyły ważny jeden punkt. MKS Świdnica - KŚ AZS Politechnika Śląska 2:3 w setach 18/25, 25/20, 14/25, 25/17 i 9/15.


3 listopada 2007 - Dzień remisów

Dzisiaj w Świdnicy odbył się mecz pomiędzy liderem i siódmą drużyną w tabeli rozgrywek o mistrzostwo IV Ligi Piłki Nożnej, mecz pomiędzy prowadzącą Polonią-Spartą Świdnica a Górnikiem Polkowice.
Dzisiejszy mecz był szesnastym w tej rundzie, po pietnastu zwycięstwach tym razem mecz zakończył się remisem. Polonia-Sparta Świdnica - Górnik Polkowice 2:2. Bramki strzelali: Fojna 45, Gol 57 - Burda 28, Soboń 60. Podczas meczu odnotowano rekordową ilość widzów - 2100.
W tabeli rozgrywek z dużą przewagą nad Wulkanem Wrocław prowadzą Świdniczanie.
Strzegomianie swój mecz rozgrywali w Wałbrzychu. Z wyżej notowanym rywalem osiągnęli remis. Górnik-Zagłębie Wałbrzych - AKS Strzegom 1:1.


3 listopada 2007 - Praca dla asystenta

Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała S.C. w związku z dynamicznym rozwojem ogłasza nabór na stanowisko: Asystent ds. Realizacji Projektów. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 15 listopada. Szczegóły oferty - >>> zobacz


3 listopada 2007 - MDK Świdnica - konkursy

11 listopada podczas Święta Niepodległości odbędzie się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego - "Barwy Niepodległości". Jedną z nagród jest wydrukowanie pracy na okładce płyty z utworami Mieczysława Kozara - Słobódzkiego.
1 grudnia o godzinie 11.00 w świdnickim Klubie "Bolko", w ramach Świdnickiego Dnia Tolerancji odbędzie się koncert zatytułowany "Rock przeciw Aids".
Tego dnia podczas koncertu laureatom konkursu na fraszkę oraz konkursu plastycznego wręczone zostaną nagrody.
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy.
Regulaminy konkursu - >>> zobacz


2 listopada 2007 - Kolejna nagroda

Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy konkurs zatytułowany - "Świat Staje się Cyfrowy". Sponsorem nagród w konkursie jest Spółka Akcyjna - Multimedia Polska.
Konkurs trwa dziesięć tygodni, za nami już drugi tydzień.
Dziś poznaliśmy kolejnego laureata. Została nim Beata Łaba ze Świdnicy. Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy.
Rozpoczynamy kolejny tydzień zabawy. Zadajemy trzecie pytanie, brzmi ono tak: Ile programów zawiera podstawowy pakiet cyfrowej telewizji kablowej oferowanej przez Multimedia Polska?. Czekamy na odpowiedzi, kolejnego laureata poznamy 9 listopada. Zapraszamy do zabawy. Wejdź na stronę i wyślij odpowiedź.


2 listopada 2007 - Zielone przedszkole

31 października w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu został rozstrzygnięty konkurs pod hasłem "Zielone przedszkole".
W konkursie udział wzięło pięć placówek oświatowych - Publiczne Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanowicach oraz Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Olszanach.
W skład komisji konkursowej weszli - Ewelina Kowalska i Beata Wójcik, pracownice Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz Ireneusz Traczyk, kierownik Działu Zieleni w Zakładzie Usług Komunalnych w Strzegomiu. Przedszkola zgłaszały wcześniej deklaracje zmiany pewnych elementów zagospodarowania terenu swoich placówek. Komisja podczas dwóch wizyt w każdej z placówek - w marcu i we wrześniu - mogła zweryfikować realizację przedsięwzięć. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu "Zielone przedszkole" odbyło się 31 października, a wyniki konkursu ogłosił burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz.
I miejsce przyznano Oddziałowi Przedszkolnemu przy Publicznej Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Olszanach. II miejsce zajęło Publiczne Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu. III miejsce przypadło Publicznemu Przedszkolu nr 4 w Strzegomiu.
W konkursie przyznano także dwa wyróżnienia - dla Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanowicach oraz dla Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu. Placówki otrzymały bardzo cenne nagrody w postaci, min. gier i zestawów edukacyjnych oraz bonów na zakup drzew i krzewów. Miłym akcentem podczas finału konkursu było wręczenie przez burmistrza Strzegomia każdemu dziecku pluszowej zabawki.


2 listopada 2007 - Wizyta w Bawarii

26 października 11-osobowa grupa młodzieży z Gminy Jaworzyna Śląska: uczniów Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej, a także I, II i III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy oraz członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy Jaworzyny Śląskiej i Pfeffenhausen pojechało do Bawarii na zaproszenie Freundeskreis Pfeffenhausen - Jaworzyna Śląska.
Podczas pobytu, odbył się mecz towarzyski w piłkę nożną między miejscową drużyną SSV - Pfeffenhausen i młodzieżą Jaworzyny Śląskiej. Wygrali gospodarze 13:3. Goście z kolei okazali się lepsi na strzelnicy Towarzystwa Strzeleckiego (Schützenverein). Nagrodę dla najlepszego strzelca ufundowaną przez Burmistrza Markt Pfeffenhausen Arno Wolfa otrzymał Adam Kluczny z Milikowic.
Delegacja z Jaworzyny uczestniczyła w jubileuszu Towarzystwa Strzeleckiego, rozegrała też mecz w siatkówkę, uczetniczyła w pokazach akrobatycznych oraz tanecznych. Oglądano wspólnie film zrealizowany z międzynarodowego projektu "Dni polsko- bawarskie" , który odbywał się w Jaworzynie Śląskiej w dniach 31 sierpnia - 3 września tego roku.
W trakcie pożegnania, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy Jaworzyny Śląskiej i Pfeffenhausen - Elżbieta Krzaczek zaprosiła członków Freundeskreis i młodzież w przyszłym roku do Polski.


2 listopada 2007 - Stypendium "zDolny Śląsk"

30 października na scenie Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu Piotr Studnicki, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy, odebrał Akt Stypendialny "zDolny Śląsk".
Akty te wręczali przedstawiciele dolnośląskiego samorządu i władz oświatowych oraz Kapituły Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. Piotr Studnicki otrzymał już po raz drugi stypendium "zDolnego Śląska" za bardzo dobrą naukę oraz za liczne sukcesy plastyczne i literackie.
Na uroczystości we Wrocławiu obecna była wychowawczyni Piotra ze szkoły, Magdalena Jęczmień.


1 listopada 2007 - Święto Zmarłych

Dzisiaj Dzień Wszystkich Świętych, a jutro Zaduszki. Dni pamięci o tych co już odeszli, których już nie ma wśród nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów.
Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku, myślimy nad przemijaniem, przywołajmy wspomnienia. Cmentarz jest miejscem gdzie spoczywają nasi najbliżsi; dziadkowie, rodzeństwo, nasi rodzice, również najbliżsi naszych znajomych. Ich też należy uszanować.
Święto Zmarłych jest to dobry moment na refleksje, także nad własnym życiem, nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. A jak wyglądały przygotowania do dzisiejszego święta ? - >>> zobacz


1 listopada 2007 - Mauzoleum Kramstów wpisane do rejestru

Dobra wiadomość nadeszła z biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mauzoleum rodziny von Kramsta, które znajduje się w centralnym punkcie cmentarza komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach, zostało wpisane do rejestru zabytków. Wniosek o wpisanie tego obiektu na listę zabytków chronionych gmina Świebodzice złożyła kilka miesięcy temu.
Budowla powstała ok. 1880 roku, reprezentuje styl klasycystyczny, odnoszący się do sztuki rzymskiej i greckiej. Stanowi reprezentatywny przykład XIX-wiecznego budownictwa sepulkralnego. A poprzez związek z rodziną von Kramsta stanowi świadectwo historii Świebodzic i całego rozwoju nowoczesnego przemysłu. Dla przypomnienia - rodzina von Kramsta zapoczątkowała w mieście rozwój przemysłu tkackiego, jej członkowie angażowali się także w działalność społeczną i kulturalną.


1 listopada 2007 - Biblioteki zapraszają

Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica zaprasza mieszkańców gminy do swoich placówek, gdzie oprócz możliwości wypożyczenia ciekawej lektury dla każdej grupy wiekowej, można bezpłatnie skorzystać z czytelni internetowej. Czytelnie internetowe funkcjonują w bibliotekach w Lutomi, Witoszowie Górnym oraz Pszennie.
Gminna biblioteka w Witoszowie Górnym jest w trakcie realizacji zadania objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa". W ramach tego programu biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.300 zł. na zakup nowości wydawniczych.
W Gminie Świdnica działają cztery filie Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica - >>> zobacz


1 listopada 2007 - Ciągle aktywni

Tradycyjnie, jak każdego roku odbyło się spotkanie nauczycieli Gminy Dobromierz korzystających z zasłużonej emerytury. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy pani Hanny Ramz - byłej dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobromierzu.
W Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy kawie, herbacie i drobnym poczęstunku, spotkało się 36 nauczycieli, którzy podziwiali miedzy innymi występ młodych aktorów teatrzyku Szkoły Podstawowej w Dobromierzu.
Przez ponad dwie godziny wracano do wspomnień i dyskutowano o obecnych problemach szkół i oświaty - a wszystko to z okazji minionego Dnia Edukacji Narodowej.


1 listopada 2007 - Usypali "Górę Grosza"

Uczniowie jaroszowskiego Gimnazjum dołączyli do grona szkół, które wzięły udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Góra Grosza". Celem tej akcji jest pomoc dzieciom z domów dziecka.
Akcja "Góra Grosza" organizowana jest już od 6 lat przez Towarzystwo NASZ DOM, pomagające domom dziecka. W dniach od 15 do 26 października Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem - Monika Bytnar-Gołembiowską czuwał nad prawidłowym przebiegiem akcji na terenie szkoły.
Komisja w składzie: Iza Wac, Mateusz Zając, Dawid Gżegżółka, Paulina Kupisz, Rafał Michalin, Dominika Barwaśna i Julita Machelska razem z opiekunem po zakończonych, piątkowych lekcjach zabrali się do liczenia pieniędzy. Gimnazjaliści zebrali ok. 5000 monet o nominałach od 1 do 50 groszy, które po podliczeniu dały sumę 346 zł. W przeliczeniu na 95 uczniów szkoły wynik jest swoistym rekordem.
Klasa III a, której wychowawcą jest Waldemar Abram zebrała najwięcej grosza, za co zostali nagrodzeni przez Radę Rodziców smakowitym tortem.


1 listopada 2007 - Nowe urządzenia

Piec do sauny, sondy monitorujące jakość wody, bramki wejściowe - to tylko najważniejsze z elementów, które trzeba było wymienić podczas jesiennej przerwy technologicznej w Wodnym Centrum Rekreacji w Świebodzicach.
- Największy wydatek to komplet sond, które, jak dotychczas, nie były jeszcze wymieniane. Koszt tej wymiany to ponad 10 tys. euro - mówi Janusz Zieliński, dyrektor świebodzickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- Wymiany domagał się też piec w saunie, co kosztowało około 6 tys. zł. To samo z bramką, przez którą wchodzi się na saunę - urządzenie było już skorodowane. Jego koszt to 7 tys. zł. Trzeba było także wymienić stojącą na zewnątrz reklamę WCR. To już, niestety, za sprawą wandali, którzy upatrzyli sobie podświetlany pylon i notorycznie go dewastują. Naprawa to wydatek rzędu 8 tys. zł.


1 listopada 2007 - Mokrzeszowski "Smok" w Kliczkowie

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie znalazła się wśród czterech spośród 60 szkół realizujących projekt "Szkoła Myśląca o Każdym - SMOK", wybranych do prezentacji swojego programu na Międzynarodowej Konferencji Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień "Szkoła otwarta na wspieranie uzdolnień", która odbyła się w dniach 22 - 24 października w Zamku Kliczków.
Na konferencji prezentowane były projekty i programy wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży realizowane przez kuratoria oświaty, urzędy marszałkowskie i placówki doskonalenia nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji kształcenia nauczycieli z Czech, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Wśród nich znalazł się również program rozwoju szkoły "Szansa dla Mokrzeszowa", który został zaprezentowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie, Małgorzatę Urbanek.
Kwota dotacji przyznanej szkole w Mokrzeszowie na realizację programu "Szansa dla Mokrzeszowa" wynosi 81494,00, a jego realizacja zakończy się 31 marca przyszłego roku.


1 listopada 2007 - Wernisaż

29 października w Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy odbył się wernisaż prac plastycznych Piotra Studnickiego pt. "Mój świat".
Piotr jest uczniem klasy VI Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy i od sześciu lat uczestniczy w zajęciach plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury. Od wielu lat odnosi sukcesy plastyczne w konkursach na różnych szczeblach. W ostatnim czasie prace jego można było podziwiać na wystawach w Świdnicy i we Wrocławiu.
Na wernisaż młodego plastyka przybyli zaproszeni goście: Violetta Skibicka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy oraz Agnieszka Nawrocka, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Świdnicy.
Przybyłych gości oraz zgromadzoną publiczność przywitał bardzo serdecznie Zbigniew Curyl, dyrektor MDK w Świdnicy oraz Joanna Waksmundzka, nauczycielka plastyki. Podczas wernisażu wszyscy przybyli na tę uroczystość podziwiali prace Piotra wykonane w różnych technikach malarskich i graficznych, m. in. linoryty, batiki, oraz obrazy malowane pastelami olejnymi i suchymi. Dzieła plastyczne obejrzeli również koledzy i koleżanki Piotra z klasy wraz z wychowawczynią Magdaleną Jęczmień. Wystawę Piotra Studnickiego można oglądać do końca listopada 2007


20 czerwca 2019 - Bogny, Rafaeli, Rafała