31 grudnia 2008 - Budżet Świdnicy uchwalony

Świdnica ma budżet na 2009 rok. Większością głosów Rada Miejska w Świdnicy zdecydowała o przyjęciu zaproponowanego przez prezydenta Wojciecha Murdzka budżetu miasta.
W 2009 rok zaplanowano: - dochody w wysokości 137.633.343 zł, wydatki w wysokości 156.316.929 zł, deficyt w wysokości 18.683.586 zł zostanie pokryty z kredytu.
Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. - Przyszłoroczny budżet, podobnie jak ten realizowany w 2008 r., będzie trudny, ale nie pod względem niskich dochodów, ale z uwagi na spore oczekiwania mieszkańców. Kolejny rok z rzędu ogromne fundusze przeznaczamy na edukację, kulturę i opiekę społeczną. Sporo na inwestycje, bo miasto wciąż się rozwija. Przy konstruowaniu budżetu opieraliśmy się na wyliczeniach Ministerstwa Finansów, które w dobie nadchodzącego kryzysu, mogą okazać się zbyt optymistyczne, dlatego mamy przygotowanych kilka wariantów ograniczenia wydatków miasta - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. Zgodnie z planem w 2009 r. miasto przeznaczy na inwestycje prawie 28 mln zł.
W ramach tych funduszy rozpocznie się przebudowa pl. św. Małgorzaty oraz terenu dworca kolejowego Świdnica Miasto, gdzie powstaną centra przesiadkowe dla podróżnych. Wybudowany zostanie również kolejny blok socjalny. Powstaną nowe parkingi oraz kontynuowane będą budowy ul. Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Podmiejskiej, Wiśniowej, a przebudowane zostaną m.in. ul. Przyjaźni i Stalowa.


30 grudnia 2008 - W styczniu otwarcie

Już 9 stycznia 2009 roku o godzinie 11.00 Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek uroczyście otworzy halę sportową przy gimnazjum w Witoszowie Dolnym - największą inwestycję w Gminie Świdnica.
Nowo budowana hala sportowa w Witoszowie Dolnym ma pierwszą w powiecie świdnickim profesjonalną ściankę wspinaczkową wraz z osprzętem. Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie sztucznej ścianki wspinaczkowej o szerokości 15 i wysokości 10 metrów, o powierzchni całkowitej ok. 160 m2 z maksymalnym wysięgiem przewieszenia ok. 2,70 m. W ramach inwestycji wykonawca przeszkoli instruktorów w zakresie eksploatacji ścianki, obsługi i użytkowania oraz zasad bezpieczeństwa. Wartość zadania wyniosła ponad 252 tys zł., w tym kwota 40 tys. została przekazana w postaci darowizny z Fundacji Polska Miedź w Lubinie dla Gimnazjum w Witoszowie Dolnym, z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania ścianki wspinaczkowej dla młodzieży w hali sportowej.
Ścianka wspinaczkowa to nie jedyna atrakcja hali w Witoszowie Dolnym. Wszyscy jej użytkownicy będą mogli korzystać z kortu squash, siłowni, sali fitness oraz boisk do gier zespołowych (w tym z pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki).


30 grudnia 2008 - Otwarty konkurs

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w 2009 roku.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego do 5 stycznia 2009 roku. Warunki udziału w konkursie - >>> zobacz


30 grudnia 2008 - Sylwester pod chmurką

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej oraz Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska na jutrzejszą Noc Sylwestrową przed Urząd Miejski do wspólnego powitania nadchodzącego Nowego Roku.
O północy Sylwestrowe niebo nad Jaworzyną rozświetli pokaz sztucznych ogni.
Będzie to także okazja do złożenia sobie noworocznych życzeń oraz wzniesienia wspólnego toastu za pomyślność w Nowym, 2009 roku.


29 grudnia 2008 - Pod wiatr, ale do przodu

Czy nadchodzący nowy rok będzie dobry i zakończy się pomyślnie dla powiatu zadecyduje o tym wykonanie budżetu, który właśnie został przyjęty przez Radę. A będzie on na pewno trudny. Będzie realizowanych wiele projektów za duże pieniądze. Największe zadanie to ogromny projekt drogowy, o którym wiele razy wspominano w ciągu roku.
- "Pomimo zapowiedzi nadchodzącego kryzysu, który pojawił się akurat w jubileuszowy rok 10-lecia samorządu powiatowego w Polsce, jestem dumny z założonego planu inwestycyjnego a szczególnie z inwestycji do A4. Dumny jestem tym bardziej, że udało się coś, co z założenia było trudne do przeforsowania i zrobiliśmy to zupełnie ponad podziałami politycznymi. Droga łącząca podstrefy ekonomiczne ze Świdnicy i Żarowa z autostradą A4, nawet jeśli mnie już nie będzie na obecnym stanowisku i nie będzie może powiatów, zostanie i będzie służyć naszym mieszkańcom." - mówi Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa.
W tym roku pracując nad budżetem Zarząd Powiatu miał ogromny dylemat. Długo zastanawiano się, czy ucinać wszystko i nie realizować żadnych inwestycji, czy pójść do przodu i odważnie stawić czoło przyszłości. Podjęto decyzję o wyborze wariantu ostrożnego, ale dalekosiężnego planowania.
Wyrazem tego są środki przeznaczone na pożyczkę dla szpitala w wysokości 1mln 900 tys. zł, środki w wysokości 2mln 800 tys. jako wkład własny powiatu w ramach realizowanego projektu unijnego na wyposażenie w sprzęt oddziałów "Latawca", środki zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie jako poręczenie dla SP ZOZ w Świdnicy kredytu, nasz wkład w zakończenie przenosin starej bazy szpitala z ul. Westerplatte na "Latawiec", pieniądze na inwestycje zarówno te kontynuowane jak i noworozpoczęte w wysokości ponad 12 mln zł. Do tego dochodzą zakupy inwestycyjne w wysokości ponad 4 mln zł, co w sumie pokazuje, że w przyszłym roku na inwestycje przeznaczono ponad 16 mln zł.


29 grudnia 2008 - Wioska internetowa w Kostrzy

Projekt "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich", realizowany przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A., jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w styczniu 2007 roku. Głównym celem projektu jest utworzenie na terenie całego kraju sieci ponad 470 centrów. Jedno z nich już niebawem uruchomione zostanie w Kostrzy w budynku świetlicy wiejskiej.
Realizatorzy projektu, władze Strzegomia oraz sołtys Kostrzy Natalia Łęska, doskonale wiedzę, że kształcenie na odległość na wsi, oznacza w rezultacie zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich możliwości edukacji w formie on-line.
Centrum Kształcenia, z którego bezpłatnie będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy, wyposażone jest w nowoczesny sprzęt komputerowy z bogatym zestawem oprogramowania i szerokopasmowym dostępem do Internetu. Dodatkowo projekt zakłada wyposażenie w meble biurowe, telefony VOIP, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki multimedialne i inny niezbędny sprzęt.
- Mamy nadzieję, że centrum, poprzez możliwości, które stwarza, przyciągnie jak największą liczbę mieszkańców i stanie się tym samym interesującą alternatywą dla młodzieży. Warto jednocześnie podkreślić, że E-edukacja jest dla społeczności wiejskich ciekawą, a zarazem innowacyjną metodą zdobywania wiedzy, nie mniej efektywną niż nauka w ośrodkach szkoleniowych - mówi sekretarz gminy Sabina Cebula.


29 grudnia 2008 - Kolejny fotografujący w galerii

Dzisiaj do "Wielkiej Galerii Fotografii" dołączyła kolejna osoba, jest nią - Piotr Zborowski ze Świdnicy. W "Wielkiej Galerii" prezentuje swoje prace już 41 osób.
Zapraszamy następne osoby, chcemy by w ten sposób powstała, nie mająca końca - "Wielka Galeria Fotografii Mieszkańców Powiatu Świdnickiego"
Prosimy w e-mailu o imię i nazwisko autora, miejscowość w której mieszka. Miło byłoby aby autor napisał też coś o sobie, skąd wzięło się zainteresowanie fotografią itp. Można podawać też swoją prywatną stronę internetową na, której znajduje się znacznie więcej zdjęć. Fotografie Piotra Zborowskiego - >>> zobacz.


29 grudnia 2008 - Centrum Informacji ma 5 lat

Pięć lat temu, w grudniu 2003 roku, dzięki przychylności burmistrza Strzegomia Lecha Markiewicza oraz zaangażowaniu sekretarz gminy Sabiny Cebuli i przyszłych pracowników Info-Centrum otwarto pierwsze w powiecie świdnickim Gminne Centrum Informacji.
Środki na utworzenie i wyposażenie GCI zostały pozyskane z Ministerstwa Gospodarki, Pracy Polityki Społecznej. Głównym założeniem strzegomskiego Info-Centrum, dla którego GCI powstało i nadal podąża w tym kierunku, jest wyjście naprzeciw mieszkańcom Strzegomia oraz stworzenie punktu informacyjno - edukacyjnego, do którego każdy mieszkaniec Strzegomia może przyjść i skorzystać z oferowanych usług.
Pięć lat minęło pod znakiem szkoleń, prezentacji multimedialnych dla różnych grup społecznych, spotkań z przedsiębiorcami i młodzieżą, giełd pracy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim z klientami, którzy przychodzą do GCI, aby uzyskać pomoc przy załatwieniu różnorakich spraw.
- Ważne jest, że Info - Centrum wspiera swoją pracą i zaangażowaniem różne grupy społeczne. Cieszę się, że szczególne zainteresowanie wykazuje młodzież, która korzysta z usług GCI, m.in. poprzez program Eurodesk, czy też korzystając z prezentacji multimedialnych, które są cenną wskazówką podczas wyboru ścieżki dalszego kształcenia czy wejścia na rynek pracy - mówi burmistrz Lech Markiewicz.
Warto zaznaczyć, że Gminne Centrum Informacji dopasowuje się do zmian zachodzących w otoczeniu. Początki to pozyskiwanie ofert pracy i walka z bezrobociem, teraz to przede wszystkim młodzież - m.in. ze względu na młodych ambitnych ludzi, jakich w Strzegomiu nie brakuje, GCI przystąpiło do programu EURODESK.
- Strzegomskie Info-Centrum nie cieszyłoby się takim zainteresowaniem i nie spełniałoby swojej roli, gdyby nie praca i zaangażowanie pracowników GCI. Przez pięć lat miałam możliwość współpracować z wieloma ambitnymi ludźmi, dla których praca w GCI była startem w karierze zawodowej - podkreśla sekretarz Sabina Cebula.


29 grudnia 2008 - Pirotechniczni włamywacze

Przed nowym rokiem petardy i fajerwerki stają się bardzo atrakcyjnym towarem. W Świebodzicach stały się nawet przedmiotem przestępczego zamachu... W wyniku włamania do sklepu sprawcy ukradli wyroby pirotechniczne o wartości kilku tysięcy złotych. Podejrzani o dokonanie tego przestępstwa zostali zatrzymani przez policjantów.
26 grudnia 2008 roku rano policjanci ujawnili włamanie do jednego ze sklepów w Świebodzicach. Oględziny wykazały, że sprawcy weszli do środka po uprzednim zerwaniu kłódki zabezpieczającej drzwi wejściowe. Ze sklepu skradzione zostały materiały i wyroby pirotechniczne - petardy i fajerwerki.
Wartość strat pokrzywdzony ocenił na kilka tysięcy złotych. Na miejscu zdarzenia użyto psa tropiącego, który doprowadził policjantów kilkaset metrów dalej, gdzie na jednej z ulic policjanci zabezpieczyli dwie torby, w których znajdowała się część skradzionych wyrobów. Pracując dalej nad rozwiązaniem tej sprawy policjanci ustalili i zatrzymali dwie osoby podejrzane o dokonanie tego przestępstwa - 20-letnia kobietę i 24-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania w mieszkaniu podejrzanego policjanci znaleźli i zabezpieczyli skradzione ze sklepu wyroby pirotechniczne. Niestety część skradzionych petard i fajerwerków podejrzani zdążyli już "wypróbować".
Za włamanie grozi odpowiedzialność karna pozbawienia wolności do lat 10.


29 grudnia 2008 - Spotkanie wigilijne

22 grudnia w SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych i potrzebujących.
Spotkanie rozpoczęto bożonarodzeniowym przedstawieniem "Swojski dom" w wykonaniu zespołu "Wrzosy", podczas którego przybyli goście wzięli udział we wspólnym kolędowaniu. Po przedstawieniu nadszedł moment na życzenia. Te pierwsze, oficjalne, złożył Burmistrz Jaworzyny Śląskiej - Grzegorz Grzegorzewicz, następnie zabrał głos Przewodniczący Rady Miejskiej - Artur Nazimek. Życzenia złożył także ks. Janusz Stokłosa, duszpasterz Parafii w Jaworzynie Śląskiej, który poprowadził także wspólną modlitwę.
Najbardziej wzruszające były jednak chwile, w których opłatkiem wspólnie łamali się samotni i ubodzy mieszkańcy Gminy Jaworzyna Śląska z tymi, którzy ich zaprosili na to spotkanie. Na zakończenie rozdano prezenty - 160 paczek z artykułami spożywczymi dla potrzebujących, przygotowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej.


29 grudnia 2008 - Wigilia harcerska

W sobotę, 20 grudnia, w Miejskim Domu Kultury odbyła się wigilia świebodzickich drużyn harcerskich należących do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Przybyło na nią około 50 harcerek i harcerzy z trzech świebodzickich drużyn, dwóch żeńskich i jednej męskiej. Spotkanie rozpoczęła Msza Św. w kościele Św. Mikołaja.
Następnie harcerze udali się do Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta wieczerza. Na wigilii nie zabrakło serdecznych życzeń dalszego trwania w harcerskiej służbie oraz wspólnego kolędowania przy brzmieniu gitary.


29 grudnia 2008 - Zapięty na ostatni guzik

Sztab WOŚP przy KH ZHP w Świdnicy zapiął na ostatni guzik program XVII Finału. Wielkie granie rozpocznie się na świdnickim Rynku 11 stycznia 2009 roku już o godzinie 11.00.
W pierwszej części wystąpią świdnickie zespoły, wokaliści, grupy taneczne oraz kabaret, a wśród nich: zespoły folklorystyczne "Mokrzeszów" i "Krąg", studio piosenki MDK, prezentacje "Katharsis" oraz kabaret "Poszukiwani". W drugiej części - zespoły rockowe: niemiecka grupa "Stilistico", formacja "Eliot" ze Świebodzic oraz wrocławski zespół reggae "Bethel" z Wrocławia. Wśród imprez towarzyszących występom estradowym znajdą się: Harcerski Jarmark Rodzinny, pokazy OSP, PCK i Zespołu Szkół nr 3 oraz konkursy i zabawy sportowe przygotowane przez TKKF. Tradycyjnie będzie można zrobić sobie zdjęcie w wozie strażackim, z Komisarzem Lwem i po raz pierwszy na jednym ze wspaniałych motocykli świdnickiego klubu "Red Rider", który w godzinach od 9.00 do 17.00 prezentować będzie swoje "rumaki" w Baszcie.
Stoisko ze swojskimi wędlinami wystawi masarnia z Cierni, a zmarzniętym mieszkańcom Świdnicy oraz wolontariuszom harcerze zapewnią żurek, barszczyk i herbatę.
Przez cały czas na scenie prowadzona będzie licytacja przedmiotów, które do ostatniej chwili sztab ma zamiar pozyskiwać od darczyńców. Na zakończenie Finału o godz. 20.00 - światełko do nieba czyli pokazy laserów i fajerwerków.


28 grudnia 2008 - Świdnicka Liga Halowa Ronal Cup

Rozegrana została ósma kolejka piłkarskiej Świdnickiej Ligi Halowej "Ronal Cup".
Lider Świdnica - The Strikers 6:4
ZUS - Darbor 5:6
Lew Star - Bar na Fali 1:2
Eurofoam - Wierzbianka 2:1
Elektrofinezja - Gola Witkowski 1:7
Piłkarzem kolejki został - Jacek Fojna - Darbor
W tabeli prowadzi Gola Witkowski - 22 punkty, kolejne miejsca zajmują: 2. Bar na Fali - 18, 3. Lew Star - 16, 4. Darbor - 15, 5. Eurofoam - 15, 6. Wierzbianka - 12, 7. ZUS - 9, 8. Lider Świdnica - 5, 9. The Strikers - 3, 10. Elektrofinezja - bez punktów.
Królem strzelców z 18 bramkami jest Mariusz Kutela, 14 bramek strzelił Mateusz Kopernicki, Krzysztof Goździejewski i Jacek Fojna 11 - Michał Fedorowicz, 10 - Mateusz Ryczan, 9 - Grzegorz Furmankiewicz, 8 - Piotr Bieniowski, 7 - Marcin Piech, 6 - Mariusz Morąg.


28 grudnia 2008 - Silesian Cup 2009

Od 27 grudnia trwa turniej piłkarski Silesian Cup 2009. Organizatorem zawodów jest szkółka piłkarska "KS Gryf Świdnica".
W czasie czterodniowego turnieju w hali sportowej na osiedlu Zawiszów występować będzie 48 drużyn z całej Polski, a nawet z Nachodu (Czechy).
Drużyny KS Gryf są reprezentowane w rocznikach 1997, 98, 99 i 2000.
Sukcesem świdnickiego klubu było zajęcie pierwszego miejsca w niedzielę w roczniku 1999 prowadzonym przez trenera Sebastiana Ratajczaka.
Warto zauważyć, że najlepszym zawodnikiem turnieju został zawodnik Gryfa Wiktor Nahrebecki, a królem strzelców Szymon Tragarz.


27 grudnia 2008 - Świdnicka Liga Halowa Ronal Cup

Rozegrana została siódma kolejka piłkarskiej Świdnickiej Ligi Halowej "Ronal Cup".
Wierzbianka - Elektrofinezja 6:1
Eurofoam - Lew Star 1:1
Lider Świdnica - Gola Witkow
ski 1:6
Bar na Fali - Darbor 2:3 The Strikers - ZUS 2:3
Piłkarzem kolejki został - Krzysztof Komidaj - ZUS
W tabeli prowadzi Gola Witkowski, kolejne miejsca zajmują: 2. Lew Star, 3. Bar Na Fali, 4. Darbor i Eurofoam, 6. Wierzbianka, 7. Zus, 8. The Strikers, 9. Lider Świdnica, 10. Elektrofinezja.
Królem strzelcówz 18 bramkami jest Mariusz Kutela, 14 bramek strzelił Mateusz Kopernicki, Krzysztof Goździejewski i Jacek Fojna 11 - Michał Fedorowicz, 10 - Mateusz Ryczan, 9 - Grzegorz Furmankiewicz, 8 - Piotr Bieniowski 7 - Marcin Piech 6 - Mariusz Morąg .


26 grudnia 2008 - "Noworoczny Bieg - Świdnica 2009"

11 stycznia odbędzie się organizowany już od wielu lat "Noworoczny Bieg - Świdnica 2009"
Organizatorem biegu jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Bieg odbędzie się w Parku Centralnym, rozpocznie się o godzinie 12.00.
W biegu mogą startować wszyscy posiadający aktualne badania lekarskie.
Na zwycięzców czekają nagrody, uczestnicy dostaną pamiątkowe koszulki. Regulamin biegu - >>> zobacz


26 grudnia 2008 - Jest nas coraz więcej

Dzisiaj do "Wielkiej Galerii Fotografii" dołączyła kolejna osoba, jest nią - Patryk Raczyński ze Świdnicy. W "Wielkiej Galerii" prezentuje swoje prace już 40 osób.
Zapraszamy następne osoby, chcemy by w ten sposób powstała, nie mająca końca - "Wielka Galeria Fotografii Mieszkańców Powiatu Świdnickiego"
Prosimy w e-mailu o imię i nazwisko autora. Miło byłoby aby autor napisał też coś o sobie, skąd wzięło się zainteresowanie fotografią itp. Zdjęcia Patryka Raczyńskiego - >>> zobacz.


26 grudnia 2008 - Pierwsze halowe zawody w Morawie

W sobotę, 10 stycznia 2009 roku w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Morawie, koło Strzegomia odbędą się pierwsze Towarzyskie Zawody Halowe w skokach przez przeszkody.
Organizatorem imprezy jest Ośrodek Jeździecki Stragona oraz LKS Stragona Strzegom.
Do startu zapraszamy wszystkich chętnych. Nie obowiązują brązowe odznaki jeździeckie, jedynie aktualne badania sportowo-lekarskie.
Regulamin i warunki uczestnictwa - >>> zobacz


25 grudnia 2008 - Świdnicka Liga Halowa Ronal Cup

Rozegrana została szósta kolejka piłkarskiej Świdnickiej Ligi Halowej "Ronal Cup".
The Strickers - Bar Na Fali 2-6
Eurofoam - Darbor 3-3
Elektrofinezja - Lew Star 3-5
Zus - Lider 7-5
Gola Witkowski - Wierzbianka 9-2
Piłkarzem kolejki został - Mateusz Kopernicki - Bar na Fali
Królem strzelców z 16 strzelonymi bramkami jest - Mariusz Kutela z Baru na Fali, z 14 bramkami drugie miejsce zajmuje Mateusz Kopernicki również z Baru na Fali, na trzecim miejscu jest Jacek Fojna z Darboru z 10 bramkami.
W tabeli prowadzi drużyna Gola Witkowski przed Barem na Fali.


25 grudnia 2008 - Zaprezentowali się

W dniach 22 - 23 grudnia Ośrodek Domu Dziennego Pobytu "Przystań" wystawiał się na świdnickim Rynku podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Na tym jarmarku pensjonariusze z ośrodka mieli okazję pokazać ozdoby bożonarodzeniowe przygotowane podczas zajęć w ośrodku.
Pensjonariusze zaprezentowali na jarmarku choinki z kolorowych piórek, butelki wypełnione kolorową kredą i wiele innych atrakcyjnych przedmiotów.


24 grudnia 2008 - Nowy blok socjalny gotowy

Świdnica wybudowała już drugi blok socjalny korzystając z dofinansowania z budżetu państwa. W nowym budynku będą mogły zamieszkać 24 rodziny. - Nowe mieszkania będziemy proponować świdniczanom jeszcze w styczniu, bo mamy już niemal kompletną listę. To forma pomocy rodzinom, które są w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Szansą na poprawę tej sytuacji są właśnie niskie czynsze, obowiązujące w lokalu socjalnym. Dodatkowo z listy potencjalnych mieszkańców wykluczyliśmy osoby, które dewastowały mienie bądź zakłócały porządek. Taka metoda doboru nowych lokatorów sprawdziła się już w przypadku bloku socjalnego, który zasiedlaliśmy przed rokiem - mówi Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy.
Koszt budowy nowego bloku socjalnego przy ul. Kliczkowskiej opiewa na 3,5 mln zł, z czego ponad 621 tys. zł miasto otrzyma w formie dopłaty. Również w 2009 r. miasto chce wybudować kolejny blok socjalny.
Przy ul. Kliczkowskiej powstał trzykondygnacyjny budynek, w którym będą mogły zamieszkać 24 rodziny w mieszkaniach jedno - i dwupokojowych. Wszystkie mieszkania są wyposażone w kuchnie elektryczne oraz piece do ogrzewania spełniające również rolę kuchni (będzie można w nich palić węglem i drewnem). W sezonie letnim będzie można korzystać z podgrzewaczy wody. Te rozwiązania mają pozwolić mieszkańcom na wydawanie jak najmniej funduszy na utrzymanie mieszkania. Obiekt został ocieplony, a okna w mieszkaniach są plastikowe. Budynek jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.


23 grudnia 2008 - Wyróżnienia dla przedsiębiorców

Wyjątkowy charakter miało tegoroczne wigilijne spotkanie burmistrza Bogdana Kożuchowicza i władz samorządowych Świebodzic z przedsiębiorcami działającymi na terenie miasta. Oprócz świątecznych życzeń kilkadziesiąt firm otrzymało specjalne podziękowania oraz upominki za działalność charytatywną i społeczną odpowiedzialność biznesu. Są to firmy, które w różny sposób włączają się w życie lokalnej społeczności - poprzez np. sponsorowanie imprez miejskich, fundowanie nagród w konkursach dla dzieci i młodzieży czy wspieranie organizacji samorządowych.
Spotkanie opłatkowe odbyło się 19 grudnia w Miejskim Domu Kultury. Wzięło w nim udział blisko 100 osób - oprócz zaproszonych gości byli także m. in. starosta świdnicki Zygmunt Worsa, świebodziccy radni, radni powiatowi, księża a także dyrektorzy jednostek miejskich. Gości powitał uroczyście burmistrz Bogdan Kożuchowicz, przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Horodecka oraz Marzena Korona-Kruk, szefowa Wydziału Promocji UM. Obecni byli także zastępcy burmistrza: Zbigniew Opaliński oraz Ireneusz Zyska.
Zanim wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia burmistrz Kożuchowicz wraz z przewodniczącą RM wręczyli wyróżnionym przedsiębiorcom dyplomy oraz upominki. Specjalny, imieninowy kosz słodkości otrzymał w tym dniu ksiądz Dariusz Danielewicz, proboszcz parafii pw. Św. Franciszka, piątkowy solenizant. Do Świebodzic zawędrowało także Betlejemskie Światełko Pokoju, który przywiózł Piotr Pamuła, komendant świdnickiego ZHP. Miłym akcentem spotkania był także koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego z Wałbrzycha.


23 grudnia 2008 - Europejskie serce dla Zbawiciela

19 grudnia w Szkole Podstawowej nr 105 odbyły się jasełka w wykonaniu uczniów klas IV -VI oraz młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych Świdnicy. W ramach współpracy między placówkami tegoroczna inscenizacja pod tytułem "Europejskie serce dla Zbawiciela" złożona z kilku odsłon, została osadzona we współczesnych realiach, choć nie zabrakło w niej symbolicznych scen nieba ( radość aniołów z faktu zjawienia się Bożego Syna) i piekła, w której złe moce za wszelką cenę chciały pokrzyżować plany narodzin Pana Jezusa. Na wieść o przyjściu na świat Zbawiciela, przedstawiciele różnych krajów przerwali swoje codzienne zajęcia, aby z ufnością, wiarą i miłością w sercach pospieszyć do Betlejem i tam, przed stajenką oddać pokłon i hołd Mesjaszowi.
Wszyscy młodzi adepci sztuki teatralnej znakomicie wywiązali się z powierzonych im ról, a ich kreacje zyskały słowa uznania Dyrekcji obu placówek, zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy nagrodzili występ gromkimi brawami.
Tegoroczne przedstawienie bożonarodzeniowe przygotowały pp.: Genowefa Nowotarska - katechetka z ZSS, Małgorzata Wawszczyk - katechetka z SP nr 105, Agata Piwowar, Zdzisława Strzelczyk - Salwierak oraz Renata Kwiatkowska - nauczycielki z SP nr 105, które wspólnie zaprojektowały i wykonały scenografię, opracowały tekst jasełek oraz ciekawy repertuar kolęd i pastorałek, a także zadbały o poprawność wypowiedzi literackiej i artystycznej wszystkich wykonawców. Gratulujemy młodym aktorom i organizatorkom widowiska. Życzymy dalszych sukcesów!


23 grudnia 2008 - Opłatek na prawie 600 osób

Tyle miejsc przygotowano dla najuboższych mieszkańców Świebodzic na tegorocznej wigilii miejskiej, która odbyła się we wtorek, 23 grudnia.
W hali OSiR do wspólnej, wigilijnej wieczerzy zasiedli świebodziczanie oraz władze miasta: burmistrz Bogdan Kożuchowicz, zastępcy: Zbigniew Opaliński, Ireneusz Zyska, sekretarz Anna Żygadło, a także radni i świebodziccy księża. Gościem honorowym tej największej w Powiecie Świdnickim wigilii był Jego Ekscelencja biskup Ignacy Dec, który pobłogosławił świąteczne pokarmy i przełamał się opłatkiem z wieloma osobami, które przyszły na spotkanie.
Na stołach nie zabrakło świątecznych potraw: był barszcz z krokietami, śledzie, ryba po grecku, fasola z kapustą, owoce i ciasto. Po wspólnej wieczerzy wszyscy otrzymali świąteczne paczki, przygotowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Były w nich głównie produkty mięsne: szynka, kiełbasy, kurczak i inne, przydatne na stół wigilijny artykuły. Kilka dni wcześniej podopieczni OPS odebrali paczki z produktami suchymi: mąką, cukrem, makaronami, itd. Na pewno więc nikomu nie zabraknie w te święta wigilijnych smakołyków.


22 grudnia 2008 - Zapięty na ostatni guzik

Sztab WOŚP przy KH ZHP w Świdnicy zapiął na ostatni guzik program XVII Finału. Wielkie granie rozpocznie się na świdnickim Rynku 11 stycznia 2009 roku już o godzinie 11.00.
W pierwszej części wystąpią świdnickie zespoły, wokaliści, grupy taneczne oraz kabaret, a wśród nich: zespoły folklorystyczne "Mokrzeszów" i "Krąg", studio piosenki MDK, prezentacje "Katharsis" oraz kabaret "Poszukiwani". W drugiej części - zespoły rockowe: niemiecka grupa "Stilistico", formacja "Eliot" ze Świebodzic oraz wrocławski zespół reggae "Bethel" z Wrocławia. Wśród imprez towarzyszących występom estradowym znajdą się: Harcerski Jarmark Rodzinny, pokazy OSP, PCK i Zespołu Szkół nr 3 oraz konkursy i zabawy sportowe przygotowane przez TKKF. Tradycyjnie będzie można zrobić sobie zdjęcie w wozie strażackim, z Komisarzem Lwem i po raz pierwszy na jednym ze wspaniałych motocykli świdnickiego klubu "Red Rider", który w godzinach od 9.00 do 17.00 prezentować będzie swoje "rumaki" w Baszcie.
Stoisko ze swojskimi wędlinami wystawi masarnia z Cierni, a zmarzniętym mieszkańcom Świdnicy oraz wolontariuszom harcerze zapewnią żurek, barszczyk i herbatę.
Przez cały czas na scenie prowadzona będzie licytacja przedmiotów, które do ostatniej chwili sztab ma zamiar pozyskiwać od darczyńców. Na zakończenie Finału o godz. 20.00 - światełko do nieba czyli pokazy laserów i fajerwerków.


22 grudnia 2008 - Piszą do redakcji

Na terenie całego kraju może występować silny i porywisty wiatr. Najmocniej będzie wiało na Wybrzeżu - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według meteorologów w głębi lądu, w porywach siła wiatru wyniesie maksymalnie 100 km/h.
Taki wiatr wzbudził niepokój jednego z naszych czytelników, zauważył bowiem, że na wieży świdnickiej katedry wisi niezabezpieczona lampa i niepokojąco się kołysze, wisząc jedynie na przewodzie elektrycznym (tak przynajmniej to wygląda).
Dzwonił dzisiaj w tej sprawie do straży miejskiej gdzie zgłoszenie przyjęli, poinformowali go, że sprawdzą i na tym zakończyli.
Czytelnika zaniepokoiło to, że nikt go nawet nie spytał kim jest, nie zapytał o jego dane.
Czytelnik mieszka w okolicy katedry i stwierdził, że po kilku godzinach od zgłoszenia lampa jak wisiała, tak wisi, jak się kołysała, tak kołyszę się niebezpiecznie nadal.


22 grudnia 2008 - Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych

Wczoraj w Żarowskim Ośrodku Kultury otwarta została po raz XI Pokonkursowa Wystawa Dolnośląskich Szopek Bożonarodzeniowych. Jury w składzie: Elżbieta Gąsior - przewodnicząca, Weronika Przewoźna, Zbigniew Furtak po wnikliwym obejrzeniu i przeanalizowaniu prac zgłoszonych do Konkursu oraz zbadaniu pod kątem zbieżności z warunkami zapisów regulaminowych postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody.
Wyróżnienia otrzymali Marcelina Chwała i Natalia Łobodziec, Michał Sozański i Omar Adham, Dominika Poterała, Angelika Jakoszewska, Maria Szczepańska i Weronika Wyrszla, - Krzysztof Gniewaszewski i Marcin Sawicki, Tomasz Okła.
Wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodę Grand Prix jury postanowiło przyznać Sandrze Rakowskiej z Rogoźnicy, reprezentującą Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goczałkowie za szopkę stylizowaną na Świątyni Wang, za estetykę, solidność i złożoność wykonanej konstrukcji, ogólne wrażenie estetyczne oraz zachowanie proporcji pomiędzy elementami szopki i przedstawionej budowli, w taki sposób iż żaden z tych elementów nie jest dominujący, a wręcz przeciwnie stanowią one jedną nierozłączną całość.
Dyrektor Żarowskiego Ośrodka Kultury składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu, a laureatom gratulacje. Nagrody rzeczowe - mini wieże, sprzęt AGD, MP3, zestawy farb witrażowych ufundowali Starostwo Powiatu Świdnickiego, Colgate Palmolive w Świdnicy, Polskie Kruszywa - Siedlimowice, Polska Ceramika Ogniotrwała - Żarów.


22 grudnia 2008 - Zwycięstwo w Turnieju Miast

Zwycięstwem Jaworzyny Śląskiej zakończyła się rywalizacja w Turnieju Miast - rywalizacji prowadzonej na antenie Radia Wrocław.
Przy dużym zaangażowaniu mieszkańców miasta zarówno dzwoniących bezpośrednio do radia, jak i głosujących poprzez wysyłanie sms-ów udało się pokonać Kowary.
Dziękujemy nie tylko naszym mieszkańcom, ale wszystkim radiosłuchaczom kibicującym gminie Jaworzyna Śląska.
Turniej Miast był bardzo dobrą okazją do promocji gminy i przybliżenia Jaworzyny mieszkańcom Dolnego Śląska.


22 grudnia 2008 - Świąteczny koncert wigilijny

Czas Bożego Narodzenia stwarza niepowtarzalny klimat wielkiej życzliwości i miłości. Strzegomianie, połączmy nasze serca miłością i dobrocią. Podzielmy się opłatkiem i zaśpiewajmy wspólnie kolędy.
24 grudnia - w Wigilię Bożego Narodzenia, o godzinie 23.00 - odbędzie się wspólne kolędowanie przy szopce na placu przy Bazylice Mniejszej.
Na koncert zapraszają burmistrz Strzegomia, parafia pw. Św. App Piotra i Pawła oraz Strzegomskie Centrum Kultury.
Impreza ta zastąpi Wieczerzę Wigilijną, która miała być pierwotnie zorganizowana 21 grudnia w SCK.


22 grudnia 2008 - Włamywacze zatrzymani

Od lipca na terenie powiatu świdnickiego dochodziło do kradzieży mieszkaniowych i włamań do domów jednorodzinnych. W trakcie realizacji sprawy policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzewane o dokonanie 15 włamań.
Policjanci z Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy prowadząc czynności w sprawie włamań i kradzieży do domków jednorodzinnych i mieszkań, zatrzymali dwie osoby, mieszkańców Wałbrzycha w wieku 18 i 28 lat, podejrzewane o dokonywanie włamań. Proceder trwał od lipca, sprawcy włamywali się do mieszkań przez otwarte okna, wyważali drzwi balkonowe, lub wchodzili do mieszkań na tzw."pasówkę" czyli dopasowanym kluczem.
Zatrzymane osoby współpracowały z nieletnim, który obecnie przebywa w Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy.
Z mieszkań najczęściej kradzione były aparaty fotograficzne, laptopy, biżuteria złota i srebrna. Skradzione przedmioty sprzedawali w lombardzie. Wartość skradzionego mienia to blisko 40 000 złotych. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury, wobec 18 letniej kobiety Prokurator zastosował dozór policyjny 3 razy w tygodniu, wobec 28 letniego mężczyzny dozór 6 razy w tygodniu oraz zakazy opuszczania kraju. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.


22 grudnia 2008 - Jaworzyńska Liga Piłki Halowej

W rozgrywkach Jaworzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej 2008-2009, padły następujące wyniki:
Złodziejówka - Karolina 4:14 (2:9)
Gimnazjum Junior - Konigszelt Sv 4:7 (2:5)
Bolesławice Junior - Kolejorz Jaroszów 2:15 (1:7)
Grande Team - XXL Bolesławice 10:4 (6:1)
Gimnazjum Senior - Last/Kam Nowice 14:5 (7:2)
tabela po dziesięciu kolejkach: 1. Karolina (m) - 27, 2. Gimnazjum S. - 27, 3. Grande - 18, 4. XXL - 16, 5. Karolina J. - 15, 6. Kolejorz (b) - 12, 7. Nowice - 10, 8. Gimnazjum J. - 9, 9. Złodziejówka - 9, 10. Konigszelt SV - 6, 11. Bolesławice J (b) - 0.
Na najlepszego strzelca z 48 bramkami prowadzi Charytanowicz M. (Karolina), 28 bramek uzyskał Zadziorski (Gimnazjum S.), 27 - Krzeczowski P. (Grande Team), 25 - Głogiewicz D. (Karolina), 24 - Włodarczyk (Nowice).


22 grudnia 2008 - Turniej Mikołajkowy

8 grudnia w szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach odbył się Interdyscyplinarny Turniej Mikołajkowy "Zdobądź gwiazdkę".
Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół powiatu świdnickiego.
Sześcioosobowe drużyny rywalizowały w różnych konkurencjach od dyktanda, pracy technicznej, konkursu piosenki, znajomości języka angielskiego i muzyki filmowej aż po rywalizację sportową. Wszystkie zadania związane były oczywiście z tematyką świąteczną. Uczestnicy zbierali w czasie zabawy gwiazdki - punkty, które pozwoliły rozstrzygnąć turniej.
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Marcinowicach, II miejsce - Szkoła Podstawowa w Strzelcach, III miejsce - Szkoła Podstawowa w Imbramowicach, IV miejsce - Katolicka Szkoła Podstawowa w Wirach, V miejsce - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zebrzydowie.
Turniej prowadziły nauczycielki: Joanna Mazanka i Joanna Przyborowska. Za organizacje odpowiedzialna była Anna Franków. Zwycięzcy zostali odznaczeni złotymi medalami, dyplomami, pucharami oraz prezentami sportowymi dla szkół.


22 grudnia 2008 - Festiwal KAN - 2009

Jesteś filmowcem-amatorem? Zrealizowałeś już wiele autorskich filmów? Może czas pokazać je szerszej publiczności? Jeśli tylko chcesz podzielić się filmową pasją, wyślij swoje produkcje na Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN 2009. Może to właśnie Ty otrzymasz główną nagrodę, która otworzy Ci drzwi do prawdziwego świata filmu. Filmy na konkurs można zgłaszać do 31 stycznia 2009.
Ruszyły przygotowania do 10. jubileuszowej edycji Festiwalu Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN 2009, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 22-26 kwietnia 2009 roku. Już teraz można przysyłać swoje niezależne i amatorskie produkcje - wszystkie będą walczyć o wejście do ściślej czołówki filmów konkursowych, które oceniane będą przez jury, dziennikarzy i publiczność. Wstępnej oceny dokona Rada Programowa KAN 2009, a filmy, które zakwalifikują się do drugiego etapu będą walczyć o Złotą, Srebrną i Brązową KANewkę w dwóch kategoriach: filmy dokumentalne oraz fabularne.
Jury przyzna także KANewkę Specjalną, a ponadto nagrodę wręczy również publiczność (KANewka Publiczności) oraz dziennikarze (KANewka Dziennikarzy).
Do konkursu można zgłaszać zarówno filmy polskie (Konkurs Filmów Polskich) jak i zagraniczne (Konkurs Filmów zagranicznych), przesyłając je lub przynosząc osobiście do siedziby organizatora (ul. Kościuszki 34/4 "Pałacyk", 50-012 Wrocław) w dopuszczalnych formatach Mpeg, Avi, DivX, Video-CD, SuperVideo-CD, DVD. Szczegóły, regulamin - >>> zobacz


21 grudnia 2008 - "Świdnicka Kolęda"

13 grudnia, zawodami pływackimi, "Gwiazdka 2008" organizowanymi przez Uczniowski Klub Sportowy "SVIDA" rozpoczęła się Świdnicka Kolęda 2008.
W trakcie minionych dni odbyło się wiele interesujących imprez.
Był już XIX Festiwal Piosenki Świątecznej, z koncertem wystąpił zespół z Ukrainy "Pikardyjska Tercja", na scenie teatru wystąpili uczniowie z III LO oraz Gwiazda Wieczoru Marcia Leone.
Codziennie na Rynku świdnickim trwa "Jarmark Bożonarodzeniowy". Przysmaki Bożonarodzeniowe" prezentowali restauratorzy, za nami pokaz gotowania w wykonaniu Macieja Kuronia.
Dzisiaj w wykonaniu Samorządowców z Gminy Świdnica mogliśmy obejrzeć inscenizację "Kolędujmy Małemu". Przed nami kolejne dni "Świdnickiej Kolędy" wypełnione, konkursami, koncertami na które zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i nie tylko. Zdjęcia z imprez odbywających się 18 grudnia - >>> zobacz Zdjęcia z kolejnych dni dodane zostaną w najbliższym czasie.


21 grudnia 2008 - Wystartowała w sieci

Od kilku lat w sieci internetowej funkcjonowała strona poświecona najbardziej znanemu lotnikowi na świecie, w przeszłości mieszkańcowi Świdnicy - Manfredowi von Richthofenowi. Strona przez cały ten czas funkcjonowała nierozłącznie z serwisem internetowym "dziennik.swidnica.pl".
Przez te wszystkie lata, znane wyszukiwarki umieszczały ją jako pierwszą stronę polskojęzyczną i w czołówce stron na świecie poświęconych "Czerwonemu Baronowi".
Od dzisiaj strona stała się samodzielną stroną internetową funkcjonującą pod adresem www.richthofen.pl - >>> zobacz. Strona ruszyła w języku polskim i niemieckim, w każdej chwili jeśli nadejdą tylko ostatnie teksty po angielsku, dostępna będzie również w tym języku. Strona w najbliższych dniach uzupełniona zostanie o forum i galerię zdjęć ponieważ coraz częściej do "Barona" zjeżdżają ludzie chcący obejrzeć miejsce pamięci zbudowane w ubiegłym roku a poświecone "Red Baronowi". Na styczeń przyszłego roku zapowiada się tam wizyta . . . ale o tym przeczytać będzie można na nowej stronie już w 2009 roku.


21 grudnia 2008 - Zagrają o trzecie miejsce

Dzisiaj, podobnie jak wczoraj, na sali sportowej w Świdnicy zmierzyły się zespoły MKS Świdnica i Gwardii Wrocław, tym razem jednak zacięty mecz toczyły juniorki.
Pomimo wygrania świdniczanek z Gwardią Wrocław 3:2 w setach 25/16, 24/26, 14/25, 25/19 i 16/14 to jednak o pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku zagrają siatkarki z Wrocławia.
Świdniczanki walczyć będą o trzecie miejsce.


21 grudnia 2008 - Olimp zdobyty

Pod wodzą nowego szkoleniowca Jacka Spiechowicza piłkarze ręczni ŚKPR Świdnica po dramatycznym meczu pokonali w Grodkowie Olimp 32:31.
Na półmetku rozgrywek świdniczanie zajmują czwarte miejsce. Do liderów z Zielonej Góry i Leszna tracą tylko punkt.
Jacek Spiechowicz objął zespół we wtorek. Zastąpił Konrada Schneidera. Zarząd klubu uznał, że mimo dobrych wyników, drużynie potrzebna jest zmiana.
Mecz miał bardzo dramatyczny przebieg. Jeszcze na 20 minut przed końcem gry Olimp prowadził sześcioma bramkami.
Ostatnie fragmenty należały jednak do świdniczan, których fantastycznie dopingowała kilkunastoosobowa grupka najwierniejszych kibiców. Druga runda rozgrywek rozpocznie się 24 stycznia przyszłego roku.


20 grudnia 2008 - Jak to się stało ?

Po fatalnym początku meczu pomiędzy MKS Świdnica i Gwardia Wrocław, szybko na tablicy wyników pojawił się wynik 2:0 dla wrocławianek. To co prezentowały świdniczanki nie dawało żadnych nadziei na zmianę rezultatu.
Jednak cuda się zdarzają i taki właśnie nastąpił w kolejnych setach. Kolejne dwa sety wygrały świdniczanki. W piątym prowadziły nawet 7:2 i wydawać się mogło, że mecz zakończy się zwycięstwem MKS Świdnica. Niestety, sytuacja zmieniła się diametralnie. Wrocławianki zdobyły osiem punktów z rzędu i nie oddały prowadzenia do końca meczu.
MKS Świdnica - Gwardia Wrocław 2:3 w setach 20/25, 20/25, 25/22, 25/14 i 13/15.


20 grudnia 2008 - Czytelnicy piszą

Firmy czy też jedna firma budujące nową Biedronkę przy ul Zamenhoffa w Świdnicy z pospiechu przed goniącymi terminami lub ze zwykłego bałaganiarstwa zapomniała oczyścić z błota chodnik dla pieszych biegnący wzdłuż tej ulicy.
Idąc od strony kolektury Lotto w stronę stacji paliwowej Shella piesi muszą się babrać w błotku, szczególnie w deszczowe dni.
Gdzie jest Straż Miejska ? Dlaczego nie reaguje na taki stan ?
Czyżby jedynym zajęciem straży Miejskiej było pilnowanie radarów i wlepianie mandatów w strefach parkowania ? - pyta Czytelnik "dziennika".


20 grudnia 2008 - Dwa razy szybciej

Chcesz szybszego dostępu do informacji w sieci za tę samą cenę? Planujesz spędzać zimowe wieczory i poranki przed komputerem?
Multimedia Polska przygotowały dla swoich abonentów niespodziankę. Od 25 grudnia do 24 lutego 2009, czyli aż przez 62 dni, Multimedia podwajają wszystkim abonentom prędkość internetu. W tych dniach, w godzinach 23-11, łącza abonentów Multimediów automatycznie przyspieszą: z 512 kb/s na 1 Mb/s, z 1 Mb/s na 2 Mb/s, z 2 Mb/s na 4 Mb/s, z 6 Mb/s na 8 Mb/s A to wszystko za darmo!
Promocja dotyczy również usługi Internet Profit 1Mb i 2Mb. Oznacza to, że abonenci, nie używający internetu do ściągania dużych ilości danych, przez 12 godzin dziennie będą się mogli cieszyć łączem o prędkości do 4 megabitów na sekundę za zaledwie 5 groszy!
- Miło jest dawać prezenty i myślę, że taka świąteczno-karnawałowa niespodzianka ucieszy naszych abonentów. Obawiam się tylko, że stracą na tym panie, gdy panowie zamiast karnawałowego balu będą wybierać komputer - mówi Krystyna Kanownik, rzecznik prasowy Multimedia Polska.
Multimedia Polska należą do największych dostawców szerokopasmowego dostępu do internetu wśród polskich operatorów telewizji kablowej. Spółka oferuje dostęp do internetu za pośrednictwem sieci kablowej, sieci telefonicznej oraz bezprzewodowych technologii Wi-Fi i WiMAX. Na koniec września 2008 z szerokopasmowego dostępu do internetu w Multimediach korzystało prawie 260 tys. klientów, z czego ok. 223,8 tys. za pomocą łączy kablowych.


20 grudnia 2008 - Turniej Taekwon-do w Budzowie

W miłej i przyjacielskiej atmosferze odbył się pierwszy Mikołajkowy Turniej Taekwon-do w Budzowie zorganizowany przez Klub Hwarang Ciepłowody. Impreza miała charakter kameralny, startowało około 90 zawodników, ze świdnickiego Klubu udział w zawodach wzięło 6 osób: Daria Goździejewska, Paweł Mroczek, Jerzyk Brzostowski, Łukasz Pawlik, Damian Młocek i Przemek Goździejewski.
Swoje pierwsze medale na zawodach zdobyli Paweł Mroczek (złoto w układach formalnych młodzików), Jerzyk Brzostowski (brąz w układach formalnych młodzików), Łukasz Pawlik (srebro w technikach specjalnych kadetów), Przemek Goździejewski (brąz w walkach semicontact w połączonej kategorii junior-senior). Zawody pomimo, że kameralne i niewielkiej rangi były bardzo dobrze zorganizowane.
Wszystkie konkurencje odbywały się na profesjonalnych matach, nagrody i dyplomy były niczym z imprez o randze ogólnopolskiej, a całość uświetniła wizyta Świętego Mikołaja i worek słodyczy.


20 grudnia 2008 - Walczą o pierwsze miejsce

Dzisiaj w sali sportowej na Osiedlu Zawiszów, siatkarki świdnickiego "MKS Świdnica" zmierzą się w meczu finałowym o mistrzostwo III ligi z Gwardią Wrocław.
Mecz rozpocznie się o godzinie 17.00.
Najprawdopodobniej oba zespoły będą walczyć dalej o awans do drugiej ligi.
Jutro o godzinie 11.00 świdnickie juniorki grać będą z Gwardia Wrocław o Mistrzostwo Dolnego Śląska.


19 grudnia 2008 - Nowe firmy debiutantów

Sklepogaleria, Centrum Twórczej Zabawy oraz firma przygotowująca mobilne strony internetowe, to pomysły nagrodzone w konkursie "Debiut Gospodarczy", w którym wzięła udział dziewięcioro świdniczan. Zwycięski projekt i nagrodę w postaci dofinansowania do 30 tys. zł kosztów rozpoczęcia działalności otrzyma Anna Ratajczyk-Łyczkowska. Świdniczanka chce stworzyć galerię.
- Jestem bardzo szczęśliwa, że mój pomysł został dostrzeżony. Przez ostatnie miesiące rozmawiałam z wieloma osobami. W efekcie mam przekonanie, że pomysł jest dobry i nie mogę tej szansy stracić - mówi zwyciężczyni "Debiutu Gospodarczego". Drugie miejsce wywalczyła i dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł otrzyma Anna Gowin, która chce stworzyć Centrum Twórczej Zabawy.
- Na świdnickim rynku brakuje firmy, która kompleksowo zajmuje się organizacją imprez dla dzieci. Postanowiłam to wykorzystać i otworzyć własną działalność - mówi przyszła prezes Centrum Twórczej Zabawy. Wyróżnienie i dofinansowanie do 5 tys. zł otrzyma Karol Lewandowski na realizację "Lautum Studio", firmy internetowej.
- Nagradzamy pomysły, które nie tylko są dobre, ale przede wszystkim realne, które można wcielić w życie. Konkurs ma pomóc zrozumieć reguły gry rynkowej, by nie skończyło się tylko na marzeniach. Zwycięzcy otrzymują nie tylko konkretne finansowe wsparcie, ale również pomoc i doradztwo w rozpoczęciu działalności - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
- Prace młodych świdniczan oceniliśmy jako bardzo dobrze przygotowane i na wysokim poziomie. Większość pomysłów ma szanse na realizację w rzeczywistości i mam przekonanie, że nie skończy się tylko na planach - uważa Jerzy Legut, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy i przewodniczący komisji konkursowej.


19 grudnia 2008 - Most już służy mieszkańcom

Gruntownie odremontowany, poszerzony, o większej nośności - tak wygląda teraz most w dzielnicy Ciernie. Ta główna przeprawa przez rzekę Pełcznicę w tej dzielnicy Świebodzic została uroczyście oddana do użytku w piątek, 19 grudnia.
Remont mostu trwał niecałe 3 miesiące. Naprawa była dosyć gruntowna - trzeba było wzmocnić elementy konstrukcyjne, gdyż kamienna, zabytkowa przeprawa, nie była naprawiana od dziesiątków lat. Była mocno uszkodzona nie tylko w wyniku długoletniej eksploatacji, ale także z powodu wielu powodzi, jakie nawiedzały Świebodzice.
Po remoncie pas jezdny na moście został poszerzony do szerokości 5 metrów, wzmocnione zostały także jego elementy konstrukcyjne, po obu stronach pojawiły się także chodniki dla pieszych, zatem mieszkańcy Cierni będą mogli bezpiecznie przeprawiać się w tym miejscu przez rzekę. - To była bardzo ważna i potrzebna dla mieszkańców Cierni inwestycja - mówił podczas otwarcia burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Od początku kadencji prowadzimy intensywne prace związane z regulacją rzeki, teraz udało się zrobić most ale zapewniam, że nie jest to koniec prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w naszym mieście.
W uroczystym otwarciu przeprawy wzięli udział wszyscy burmistrzowie: oprócz burmistrza Kożuchowicz także zastępca Ireneusz Zyska, szczególnie mocno zaangażowany w nadzorowanie inwestycji, Zbigniew Opaliński, przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Horodecka a także radny powiatowy Ryszard Zyska. Nie mogło zabraknąć projektanta i inspektora nadzoru robót budowlanych, Bernarda Michalskiego oraz wykonawcy prac - Dariusza Stańczyka, szefa firmy "Stańczyk". A całość - żeby służyła latami - poświęcił proboszcz z Cierni, ksiądz Witold Wojewódka.
Koszt remontu mostu to 520 tys. zł. 300 tys. zł przekazał budżet państwa w ramach promesy z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przy okazji otwarcia od razu przetestowano wzmocnione przęsła mostu. Przejechała po nim potężna ciężarówka z burmistrzem Kożuchowiczem na pokładzie. Jak na gospodarza miasta przystało, burmistrz osobiście sprawdził, czy wszystko zostało wykonane należycie.


19 grudnia 2008 - Pierwsze halowe zawody w Morawie

W sobotę, 10 stycznia 2009 roku w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Morawie, koło Strzegomia odbędą się pierwsze Towarzyskie Zawody Halowe w skokach przez przeszkody.
Organizatorem imprezy jest Ośrodek Jeździecki Stragona oraz LKS Stragona Strzegom.
Do startu zapraszamy wszystkich chętnych. Nie obowiązują brązowe odznaki jeździeckie, jedynie aktualne badania sportowo-lekarskie.
Regulamin i warunki uczestnictwa - >>> zobacz


19 grudnia 2008 - Opłatek u seniorów

W czwartek, 18 grudnia, na swojej wigilii spotkali się członkowie świebodzickiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Ponieważ organizacja jest bardzo liczna - liczy ponad 1000 osób, wigilia odbywała się w dwóch turach.
Seniorzy zaprosili, jak zawsze, wielu gości na swój opłatek - m. in. Przewodniczącą Rady Miejskiej Elżbietę Horodecką, władze miasta, które reprezentowała sekretarz Anna Żygadło, księdza Augustyna Nazimka i wiele innych, zaprzyjaźnionych z organizacją, osób. Były gorące życzenia od przewodniczącego Jana Welca, dzielenie się opłatkiem i wigilijny posiłek.
Na stołach królował barszcz czerwony z krokietami i pierogami, smażona ryba, sałatki, owoce i ciasto. Oprawę artystyczną zapewnił działający przy Związku chór "Akord" oraz zespół "Dobromierzanie. Na scenie można było także podziwiać żywą szopkę, przygotowaną przez członków Związku.


19 grudnia 2008 - Spotkanie z przedsiębiorcami

Do tradycji Urzędu Miejskiego w Strzegomiu na dobre wchodzą już spotkania władz gminy z lokalnymi przedsiębiorcami.
Ostatnie takie spotkanie odbyło się 17 grudnia. Nie zawiedli strzegomscy przedsiębiorcy, którzy licznie stawili się w sali posiedzeń strzegomskiego magistratu. Wszystkich gości powitała naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urszula Podsiadły-Szubert.
Największą liczbę reprezentantów miała, prężnie działająca i rozwijająca się, branża kamieniarska. Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważna jest dobra współpraca samorządu z przedsiębiorcami. Zwrócił także uwagę na potrzebę rozmowy o problemach, z jakimi borykają się właściciele firm oraz przypomniał o działaniach gminy w celu ich rozwiązywania.
Burmistrz opowiedział ponadto o warunkach, jakie istnieją dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszej gminy, a także podziękował tym wszystkim, którzy angażują się w życie społeczne Strzegomia, a poprzez tworzenie nowych miejsc pracy walczą z problemem bezrobocia. Natomiast w imieniu wszystkich przedsiębiorców głos zabrała Bogusława Chełchowska, która podziękowała władzom Strzegomia oraz radnym za dotychczasową współpracę i umiejętność rozmawiania z właścicielami firm o ich sprawach.
Wyjątkowym, a jednocześnie jednym z ostatnich, momentów spotkania było złożenie gratulacji i podziękowań, za wieloletnią pracę na stanowisku prezesa Wytwórni Podkładów Strunobetonowych, Zbigniewowi Łobanowskiemu.
O zbliżających się świętach Bożego Narodzenia przypomniały kolędy w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. Wszyscy zgodnie podkreślali, że takie spotkania są niezwykle cenną inicjatywą i powinny odbywać się częściej.


19 grudnia 2008 - Dowód osobisty nowy, a nieważny!

Od 1 stycznia będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące ważności dowodów osobistych. - W związku ze zmianami, część osób, które legitymują się plastikowym dokumentem może mieć problem z załatwieniem sprawy w urzędzie, czy też w banku. Wszystko dlatego, że np. nie wyrabiali nowego dokumentu ze względu na zmianę nazwiska albo adresu zamieszkania. Takie obwarowania wprowadzi ustawodawca - mówi Wiesław Pietrzyk, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Zgodnie z prawem, które zacznie obowiązywać od nowego roku, unieważnienie dowodów dokonywane będzie z urzędu w przypadku niedopełnienia obowiązku wymiany.
Zgodnie z nowymi regulacjami dowód osobisty będzie podlegał unieważnieniu: z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego, z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza, z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (m.in. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania), w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące), z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
Mieszkańcy maja obowiązek wymienić dowód osobisty w przypadku: zmiany danych znajdujących się w dowodzie osobistym (m.in. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania) - w terminie do 14 dni; w przypadkach obywateli przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące, uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie, upływu terminu ważności - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.


19 grudnia 2008 - Kolędnicy w ratuszu

Sympatyczne aniołki ze Szkoły Podstawowej nr 3 ze Świebodzic czyli mali kolędnicy, odwiedzili w piątek, 19 grudnia ratusz miejski.
Dzieci odśpiewały w sekretariacie piękne kolędy i obdarowały wszystkich wigilijnym siankiem.
Dostały gorące podziękowania, słodkości i coś jeszcze - do koszyczka, na szkołę. To był bardzo miły akcent, przypominający, że święta Bożego Narodzenia już za kilka dni.


19 grudnia 2008 - Budżet Gminy uchwalony

17 grudnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbyła się XXXI sesja Rady Gminy, podczas której zatwierdzono budżet Gminy Dobromierz na rok 2009.
Projekt budżetu gminy wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Wszołek. Następnie radni zapoznali się z szczegółowymi opiniami przedstawionymi przez: Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Wiesława Konieczka, Przewodniczącą Komisji Socjalnej Stefanię Ficę, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisława Biernackiego oraz Przewodniczącą Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Emilię Gradowską.
Radni Gminy Dobromierz w głosowaniu 11 radnych - za, 3 - przeciw, 1- wstrzymał się od głosu uchwalili budżet Gminy Dobromierz na rok 2009. W dalszej części obrad podjęte zostały uchwały: sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.


18 grudnia 2008 - "Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie!"

15 grudnia 2008 roku ruszyła kolejna już kampania z cyklu "Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie!". Tak, jak w poprzednich odsłonach, jej głównym celem jest przekonanie kierowców do tego, aby nie prowadzić pojazdów pod wpływem alkoholu. Inicjatorem akcji jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a partnerem została Komenda Główna Policji - Biuro Ruchu Drogowego. Kampania został przygotowana przy współpracy i zaangażowaniu Polskiego Przemysłu Spirytusowego.
Kampanii nawiązuje do tradycji świątecznej oraz wzmożonej konsumpcji alkoholu w tym okresie. Grudniowa odsłona kampanii "Piłeś? Nie jedź!" ma uświadamiać wszystkim kierowcom, jaka odpowiedzialność na nich spoczywa, niezależnie od panującej świątecznej atmosfery rozprężenia i radości. Kampania ma przypominać, że święta i sylwester nie usprawiedliwiają w żaden sposób pijanych kierowców.
Statystyki policyjnie rokrocznie pokazują, jak wielkim zagrożeniem dla wszystkich użytkowników ruchu są nietrzeźwi kierowcy. W ubiegłym roku spowodowali oni 3 420 wypadków, w których zginęło 409 osób, a rannych zostało 4928 osób. Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku - czas spotkań rodzinnych i towarzyskich - niestety charakteryzuje się nasileniem tego problemu i zwiększoną liczbą zatrzymanych pijanych kierowców.
W ubiegłym roku w grudniu nietrzeźwi kierowcy spowodowali 260 wypadków, w których zginęły 22 osoby, a 380 zostało rannych. Nie istnieje żadna sprawdzona metoda, która pozwala określić ilość alkoholu, którą można wypić, aby nadal móc bezpiecznie prowadzić samochód. Jest natomiast udowodnione, że alkohol zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole widzenia, powoduje błędną ocenę odległości i szybkości, a ponadto pogarsza koordynację ruchów i obniża koncentrację. Jazda po alkoholu nawet na krótkich dystansach czy bocznymi drogami nigdy nie jest bezpieczna.


18 grudnia 2008 - Czempionat strzegomskiej siłaczki

Za nami XXX Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu. Zawody odbyły się w dniach 1-7 grudnia w kanadyjskim Klownie. W zmaganiach wzięło udział blisko pół tysiąca zawodników z 31 państw. Polskę reprezentowało 5 siłaczy, w tym zawodniczka klubu OSTRY Strzegom - Małgorzata Ostrowska.
Według polskich armwrestlerów północnoamerykańskie MŚ były jednymi z najciekawszych zawodów, jakie miały miejsce w 2008 roku. Atmosfery imprezy nie zdołała popsuć nawet relatywnie nieduża liczba zawodników. Problemy finansowe i logistyczne (daleka podróż, duże koszty, problemy wizowe) uniemożliwiły wzięcie udziału w światowych zmaganiach siłaczom z wielu państw, jednak emocje, jakie towarzyszyły imprezie w pełni zrekompensowały niską frekwencję. 3 i 4 grudnia mogliśmy podziwiać zmagania juniorów, osób niepełnosprawnych, mastersów oraz grand masterów. W kolejnych dniach zmierzyli się ze sobą seniorzy na lewą i prawą rękę. Nasza seniorka startowała w kategorii do 60 kg. W rywalizacji na lewą rękę udało się jej zająć dość wysokie siódme miejsce (na 18 startujących). Małgosia wyprzedziła wiele utytułowanych zawodniczek - m.in. mistrzynię świata i Europy, Weronikę Bonkową z Bułgarii. Natomiast na rękę prawą w końcowej klasyfikacji zajęła 11 miejsce (na 18 startujących). Należy dodać, że w tej rywalizacji poza podium znalazły się tak znane zawodniczki, jak w/w Bonkowa, Olena Skoryk z Ukrainy, czy też Irina Karcewa z Rosji.
Małgorzata Ostrowska swój występ ocenia pozytywnie, a fakt znalezienia się w czołowej dziesiątce świata jest dobrym prognostykiem na przyszłość.


18 grudnia 2008 - W SP 105 ratujemy i uczymy ratować

Na przełomie listopada i grudnia w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy odbyło się szkolenie dzieci klas młodszych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wzywania pomocy.
Jest kontynuacja ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka "Ratujemy i uczymy ratować".
Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej "Ratujemy i uczymy ratować".
Szkolenie przeprowadzili nauczyciele - instruktorzy W. Gotowiecka - Kamocka, J. Ganowska, J. Kurzawa, oraz E. Malisz.


18 grudnia 2008 - Sesja w Jaworzynie Śląskiej

23 grudnia w Gimnazjum nr 1 przy ulicy Jana Pawła II, odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
Jak we wszystkich pozostałych samorządach jest to już ostatnia tegoroczna sesja. Sesja rozpocznie się o godzinie 16.00.
Radni zajmą się między innymi: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia "Regulaminu korzystania z obiektu sportowego" położonego przy ulicy Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej a także projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.


18 grudnia 2008 - Kiermasz Świąteczny" - "Magia Świąt"

19 grudnia w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa odbędzie się spotkanie przedświąteczne dla wszystkich mieszkańców powiatu świdnickiego. W trakcie imprezy, w godzinach 15.00 - 20.00, odbędzie się Koncert kolęd, Przedstawienia świąteczne - program artystyczny "Swojski dom", Uroczyste ubieranie choinki Konkurs prac plastycznych "Bożonarodzeniowa Kartka Pocztowa", Wigilijny bufet.
Dodatkowo będą mogli Państwo zakupić produkty wystawców oraz własnoręczne wyroby dzieci m. in. artykuły świąteczne oraz oryginalne prezenty bożonarodzeniowe dla najbliższych - stroiki, bombki, choinki, kartki świąteczne, zabawki dla dzieci, wyroby pszczelarskie, biżuterię, wyroby hafciarskie, pieczywo oraz wyroby cukiernicze, ceramikę artystyczną, zdrową i ekologiczną żywności, nalewki i przetwory z owoców oraz tkactwo artystyczne.
Magię Świąt poprzedzać będą warsztaty dla dzieci na których dzieci będą miały okazję wykonania ozdób świątecznych, upominków, kartek oraz wypieków świątecznych.
Na warsztaty zapraszamy wszystkie chętne dzieci 13 grudnia od 11.00 - 13.00 oraz od 15 - 18 grudnia od 15.00 - 17.00 do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku.


18 grudnia 2008 - I Turniej Szachowy w SP 105

18 grudnia w Szkole Podstawowej nr 105 odbył się I Szkolny Turniej Szachowy.
W rozgrywkach wzięło udział 18 młodych szachistów z klas III-VI.
Turniej przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. Zwyciężył uczeń z klasy V b - Dawid Adaśko, II miejsce zajął Wiktor Olszewski z klasy VI a, a III miejsce - Mariusz Fediuk z klasy VI b.
Organizatorami turnieju byli Iwona i Krzysztof Serwinowie.


18 grudnia 2008 - Sprzedaż terenów

Na początku grudnia zakończyły się zebrania z członkami wspólnot mieszkaniowych w Żarowie.
Tematem zebrań była oferta sprzedaży terenów przyległych do budynków wspólnot w celu poprawienia ich funkcjonalności. Urządzenia związane i wykorzystywane przez wspólnoty jak szamba, boksy na odpady, dojazdy, dojścia do budynków wg przepisów prawnych powinny należeć do wspólnoty. Dodatkową zachętą do zakupów jest 70% bonifikata z jakiej mogą skorzystać wspólnoty przy zakupie zaproponowanych terenów i odstąpienie od sprzedaży w drodze przetargu.
Część wspólnot wyraziła zdecydowane zainteresowanie nabyciem terenów przyległych, część wspólnot zdecydowała się przemyśleć sprawę zakupu działek. Tylko niewielka ilość wspólnot definitywnie nie wyraziła zgody na nabycie terenów przyległych do ich budynków.
W tej chwili podpisywane są już pierwsze umowy przedwstępne ze wspólnotami na zakup terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych.


18 grudnia 2008 - Poszukujemy

Jedna z naszych czytelniczek mieszkająca za granicą poszukuje Urschule Fraczkiewicz albo Fronczkiewicz (nie ma pewności co do poprawności nazwiska). Jest to starsza pani po 80-ce.
Poszukiwana Pani mieszkała kiedyś na ulicy Tołstoja 3 w Świdnicy.
Prosimy o wszelkie informacje dotyczące losów poszukiwanej osoby. Informacje prosimy przesyłać na adres redakcji "dziennika" - >>> napisz


18 grudnia 2008 - Nie potrafisz tańczyć ?

Boisz się, że nie potrafisz tańczyć, chcesz zabłysnąć przed partnerem ?
31 grudnia zapraszamy serdecznie na naukę Salsy prowadzoną przez znanego choreografa Jakuba Sajko, krajowej i światowej sławy tancerza i instruktora tańca towarzyskiego.
Sylwestrowe lekcje tańca odbędą się 31 grudnia w godzinach 11.00 - 12.30 i 14.30 - 16.00 w sali namiotowej na świebodzickim Rynku.


17 grudnia 2008 - Przestępstwa nie było

Doniesienie świdnickiego radnego Adama Markiewicza na prezydenta Świdnicy było bezpodstawne. Tak uznała prokuratura i odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie, uznając że nie popełniono przestępstwa.
- Po raz kolejny prawda zwyciężyła. Od początku sprawę nazywaliśmy dosadnie - doniesienie nieprawd. Teraz mogę powiedzieć wprost, to były pomówienia, które dotknęły nie tylko mnie, moich bliskich, radnej, ale również urzędników. Jestem ciekaw, czy radnemu nie zabraknie odwagi, by poszkodowanych zwyczajnie przeprosić - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy i wskazuje również na inne koszty postępowania radnego.
Przeglądem dokumentów z ostatnich lat dotyczących sprzedaży nieruchomości, przygotowaniem ich dla dziennikarzy oraz śledczych zajmowało się kilka osób. Zajęło im to w sumie blisko 160 godzin.
- To tak jakbyśmy wyłączyli jedno okienko w urzędzie i poinformowali mieszkańców, że nie zostaną obsłużeni, ponieważ przez miesiąc pracownik zajmuje się efektami działań pana radnego. Straty urzędu, a właściwie mieszkańców szacujemy na ponad 3 tysiące złotych.
Mam nadzieję, że te sygnały dadzą do myślenia oponentom politycznym, że więcej energii powinni poświęcać na sprawy, które przyniosą korzyści dla mieszkańców, a nie bezpodstawne oskarżenia i brudną walkę polityczną, dzięki której mogą zabłysnąć w mediach. Takie działanie jest jałowe - dodaje prezydent Murdzek.


17 grudnia 2008 - Weihnachtsmarkt

W dniach 13-14 grudnia 2008 członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy Jaworzyny Śląskiej i Pfeffenhausen uczestniczyli w Weihnachtsmarkt w Pfeffenhausen, (coroczny Targ Bożonarodzeniowy), promując dobrą, polską kuchnię oraz ozdoby świąteczne.
Targ trwał dwa dni, a najbardziej smakował polski żurek w chlebie.
" Od 2002 roku jest już tradycją udział delegacji z Jaworzyny Śląskiej w Weihnachtsmarkt. Zawsze cieszy zainteresowanie polskim stoiskiem, jak i serdeczność mieszkańców oraz władz partnerskiego miasta" - mówi prezes Stowarzyszenia - Elżbieta Krzaczek.


17 grudnia 2008 - Kończą się remonty w tym roku

Odbiorem z udziałem władz samorządowych zakończył się 11 grudnia remont dwóch dróg powiatowych w miejscowości Bystrzyca Dolna. To już 11 zakończony w tym roku remont drogi powiatowej.
-"Zakres wykonanych prac w Bystrzycy Dolnej był spory. Wykonano bowiem nie tylko nową nawierzchnię, ale też podbudowę i odwodnienie, wyremontowany został także chodnik" - mówi się Marek Olesiński, Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.
Remont sfinansowano w całości ze środków budżetu powiatu.
-"Prace wykonane przez Powiat Świdnicki były końcową fazą remontu tych dróg, bowiem wcześniej Gmina Świdnica wyremontowała przy obu tych drogach kanalizację sanitarną." - mówi Roman Etel, Etatowy Członek Zarządu odpowiedzialny za drogi w powiecie. Warto dodać, że w zeszłym roku w tej miejscowości wyremontowany został uszkodzony i przez to zamknięty most na rzece Bystrzycy. Tegoroczny remont obu dróg kończy pewien etap ich dotychczasowego funkcjonowania. Od 1 stycznia 2009 r. przestaną być one drogami powiatowymi i zostaną przejęte przez Gminę Świdnica.
Kolejny chodnik wyremontowany ze środków budżetu powiatu odebrano dzisiaj w Milikowicach w Gminie Jaworzyna Śląska.
Wartość wykonanych robót to kwota 33 000zł. Z chodnika najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Milikowic bo to kolejny nowy chodnik w tej miejscowości.


17 grudnia 2008 - Sesja Rady Miejskiej już za kilka dni

22 grudnia o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej.
Podczas tej ostatniej sesji w tym roku radni zajmą się między innymi: zmianami budżetu gminy Strzegom na rok bieżący, zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Strzegom, uchwaleniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzegom, nadania nazwy ulicy w Strzegomiu, zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzegom.


17 grudnia 2008 - Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych

Żarowski Ośrodek Kultury zaprasza na XI Pokonkursową Wystawę Dolnośląskich Szopek Bożonarodzeniowych.
Wystawa odbędzie się 21 grudnia w siedzibie Żarowskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Armii Krajowej 40. Otwarcie wystawy nastąpi o godzinie 11.00 po czym laureatom wręczone zostaną nagrody.
O godzinie 12.30 rozpoczną się Jasełka w wykonaniu aktorów Teatru Bezdomnego z Żarowa.
Podczas trwania Wystawy będzie można nabyć przepiękne stroiki świąteczne wykonane przez Jadwigę Michałowską.


17 grudnia 2008 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W siedzibie Komendy Hufca ZHP w Świdnicy powołany został sztab XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy uczniów świdnickich szkół gimnazjalnych i średnich do wspólnego kwestowania na rzecz Orkiestry. Do szkół rozesłaliśmy już pełną informację na ten temat, z prośbą o koordynację naboru wolontariuszy. Żeby kwestować należy zgłosić się w szkole, wypełnić oświadczenie wolontariusza oraz dostarczyć zdjęcie i to wszystko zrobić do 15 grudnia. Osoba odpowiedzialna za działania sztabu WOŚP - Violetta Sobczak - GG 6198142.
Gramy 11 stycznia 2009 roku. Poza kwestowaniem planujemy tradycyjną scenę w Rynku, występy zespołów świdnickich oraz gości, licytację, pokaz laserów oraz fajerwerków, a także imprezy towarzyszące, w tym Jarmark Rodzinny.
Zapraszamy osoby, które chciałyby przekazać rzeczy na licytację, do kontaktu z KH ZHP, telefon 074 8520179.


16 grudnia 2008 - Wielka międzynarodowa wyprawa

Odtworzono pamiętniki, przygotowano spektakl, który zostanie wystawiony w europejskich miastach, będzie też wielka wyprawa śladami Christiana Czepki. Czepko ponad 350 lat temu wędrował w poszukiwaniu wsparcia finansowego i politycznego dla budowy Kościoła Pokoju w Świdnicy. Ta perła architektury znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Parafia Ewangelicko-Augsburska i władze Świdnicy chcą wrócić do historii.
- Dlatego planujemy przemierzyć trasę, którą pokonał pieszo, konno i statkiem Christian Czepko. Wiodła ona przez Polskę, Niemcy, Danię aż do Szwecji. Trafiał na ówczesne dwory, rozmawiał z bogatymi, wpływowymi magnatami. I wszędzie szukał poparcia dla idei budowy Kościoła Pokoju, który zachował się do dziś - mówi ksiądz radca Waldemar Pytel, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Świdnicy.
W efekcie projektu realizowanego wspólnie przez parafię i władze Świdnicy wydano pamiętnik z wyprawy Christiana Czepki - "Podróż szwedzka", który wkrótce będzie dostępny w księgarniach. Również kilka dni temu zaprezentowano spektakl, przygotowany przez aktorów Starego Teatru w Krakowie oraz Piwnicy pod Baranami. W 2009 r. sztuka zostanie pokazana w Niemczech, Dani i Szwecji. Europę objedzie specjalna wystawa, a także zostaną zorganizowane trzy konferencje poświęcone wyprawie oraz dziedzictwu obiektów UNESCO.
- Ten pierwszy etap podróży, to dobra okazja do promocji Kościoła Pokoju i innych obiektów dziedzictwa UNESCO, w którą się włączamy. Ale na tym nie chcemy poprzestać. Rozpoczęliśmy starania o pozyskanie funduszy na przygotowanie prawdziwej europejskiej wyprawy śladami Christiana Czepki - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Wyprawa planowana jest na 2010 r. Ma wyruszyć dokładnie 5 maja. Tego dnia, tyle że w 1654 r., podróż rozpoczął Christian Czepko. Organizację przedsięwzięć promocyjnych finansuje miasto Świdnica przy wsparciu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Do przedsięwzięcia dołączyło również Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Wyprawa w 2010 r. nie będzie możliwa bez wsparcia funduszy europejskich, a o te partnerzy projektu rozpoczęli już starania.


16 grudnia 2008 - Podwójny Konwój Muszkieterów

Co roku sieć sklepów Intermarche w Polsce organizuje świąteczną pomoc charytatywną "Konwój Muszkieterów". Jej uczestnikiem jest także sklep Intermarche w Świebodzicach. W tym roku konwój przyjechał do miasta podwójnie - bo mamy od kilku miesięcy także Bricomarche. To spowodowało, że bogate paczki świąteczne dostały aż dwie instytucje: Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzony przez Siostry Szkolne de Notre Dame.
- Każda jednostka otrzymała artykuły żywnościowe o wartości 3 tysięcy złotych - mówi Maria Kruczek, prezes spółki Fregata, prowadzącej sklep Intermarche. - Są wśród nich słodycze, chemia gospodarcze i artykuły żywnościowe pierwszej potrzeby.
W poniedziałek, 15 grudnia, Święty Mikołaj i Śnieżynki z Intermarche wręczyły paczki obdarowanym. Konwój Muszkieterów to doroczna akcja charytatywna organizowana przez Fundację Muszkieterów, zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących 180 sklepów Intermarché i Bricomarché w całej Polsce.


16 grudnia 2008 - Nowy punkt biblioteczny

W Domu Parafialnym przy parafii pw. Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegomiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 4, 12 grudnia uroczyście otwarto punkt biblioteczny.
W punkcie będzie można skorzystać przede wszystkim z książek o tematyce religijnej, jednak nie zabraknie również prasy oraz wydawnictw encyklopedycznych.
W pierwszych słowach dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom Urszula Jarosińska podziękowała władzom samorządowym naszej gminy za wsparcie oraz księdzu proboszczowi Markowi Żmudzie za użyczenie pomieszczenia, w którym może funkcjonować punkt biblioteczny. Następnie przyszła kolej na uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz, dyrektor Urszula Jarosińska oraz ksiądz proboszcz Marek Żmuda.
Burmistrz pochwalił inicjatywę stworzenia takiego miejsca i wyraził nadzieję, że będzie ono, jak najlepiej, służyło mieszkańcom. Akcentem umilającym spotkanie był występ dzieci z sekcji wokalnej działającej przy Strzegomskim Centrum Kultury pod kierunkiem Marka Rydwańskiego. Na zakończenie zgromadzeni goście mogli obejrzeć prezentację multimedialną, której głównym tematem było podsumowanie prawie sześćdziesięcioletniego istnienia strzegomskiej Biblioteki.


16 grudnia 2008 - Burmistrz zaprasza na Wigilię

Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz już po raz kolejny zaprasza szefów największych firm w mieście i dyrektorów jednostek podległych samorządowi na spotkanie opłatkowe do Miejskiego Domu Kultury.
Opłatek zaplanowano na 19 grudnia, na godzinę. 13.00.
Oto program: przywitanie gości przez Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej, koncert kwartetu smyczkowego z Filharmonii Sudeckiej, przekazanie światełka pokoju przez harcerzy, wyróżnienie firm, które działają społecznie i charytatywnie na terenie Gminy.


16 grudnia 2008 - Sesja budżetowa

Już jutro kolejna sesja Rady Powiatu w Świdnicy. Będzie to ostatnia sesja w tym roku, poświęcona uchwaleniu budżetu na 2009 rok.
Ale zanim Radni podejmą uchwałę w sprawie budżetu wysłuchają informacji na temat stanu środowiska na terenie Powiatu Świdnickiego za lata 2007-2008.
Po pakiecie informacji i uchwał dotyczących przyszłorocznego budżetu Radni podejmą szereg uchwał związanych z funkcjonowaniem powiatu, m.in. dotyczących oświaty, służby zdrowia, ochrony środowiska a na koniec wysłuchają sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli inwestycji realizowanych przez powiat na przełomie lat 2007/2008.


16 grudnia 2008 - Soplicowo w Olszanach

W tym roku minęło 10 lat od chwili, kiedy Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach obrała sobie za patrona wieszcza -Adama Mickiewicza. Pielęgnując tradycje, społeczność szkolna uczciła pamięć swojego Patrona - Adama Mickiewicza.
Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali montaż słowno - muzyczny pt. "W Soplicowie", dzięki któremu mogliśmy przenieść się w odległe czasy.
Uroczystość miała podniosły, niespotykany charakter i stylizowana była na przyjęcie w Soplicowie. Podczas występów uczniów zaproszeni goście mogli skosztować staropolskich potraw, a oprawa muzyczna wprowadziła wszystkich w niezapomniany nastrój. Zgodnie z polską tradycją szlachecką, uroczystość zakończona została pięknie wykonanym polonezem. Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz w swoim przemówieniu nie szczędził słów uznania dla ogromu pracy uczniów i nauczycieli, jaki został włożony w realizację przedsięwzięcia.
Warto podkreślić, że wzorem poprzednich lat i tym razem, przygotowując się do obchodów Dnia Patrona, szkoła realizowała projekt edukacyjny "Pod gwiazdą wieszcza - Adama Mickiewicza", który przyniósł wiele korzyści uczniom, rodzicom i nauczycielom. Była to doskonała okazja do przypomnienia sobie sylwetki i twórczości tego wielkiego poety.
Uczniowie bardzo zaangażowali się w realizację projektu. Przygotowali prezentacje multimedialne o twórczości wieszcza, komiksy, rysunki oraz piękne dworki soplicowskie, a efekty pracy dzieci można było podziwiać podczas uroczystości.


16 grudnia 2008 - Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia coraz bliżej a już w czwartek 18 grudnia o godzinie 17.00 w Teatrze Miejskim w Świdnicy odbędzie się już po raz drugi spotkanie władz powiatu i miasta Świdnica z organizacjami pozarządowymi.
Pomysł organizacji spotkania zaproponowało Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią "Życie" w ubiegłym roku. Spodobał się on Staroście Zygmuntowi Worsie, który wspólnie z Prezydentem Świdnicy zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego powiatu do podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie świątecznych życzeń.
-" Niech ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia będzie okazją do podsumowania kończącego się roku i przedstawienia propozycji planów współpracy na nadchodzący Nowy 2009 Rok." - mówi Starosta Zygmunt Worsa.
Na spotkanie zaproszeni zostali również samorządowcy z powiatu oraz Radni Rady Powiatu i Miasta Świdnica.
Uroczystość umilą występy artystycznie młodzieży z III LO i Marci Leone, która zaśpiewa wspólnie z zespołem Zakaz Wjazdu.


16 grudnia 2008 - Most już gotowy

W najbliższy piątek, 19 grudnia, uroczyście zostanie oddany do użytku wyremontowany w tym roku most w dzielnicy Ciernie w Świebodzicach.
Naprawa zabytkowej przeprawy została wykonana między innymi dzięki dotacji finansowej z budżetu państwa.
Otwarcie i poświęcenie mostu zaplanowano na godzinę 11.00.
Na zdjęciu most podczas trwania remontu.


16 grudnia 2008 - Spotkanie z Mikołajem w Rogoźnicy

Piątkowy wieczór 12 grudnia 2008 r. na długo zostanie w pamięci dzieci z Rogoźnicy, a to za sprawą zabawy Mikołajkowej zorganizowanej przez radnego i jednocześnie sołtysa Rogoźnicy Henryka Radkowskiego oraz Strzegomskie Centrum Kultury.
Zabawa zorganizowana została dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat, pod nazwą: "Spotkanie z Mikołajem".
Na początku mieszkańców wsi powitał sołtys, życząc dzieciom udanej zabawy. Następnie rozpoczęły się tańce i gry, zrobiło się naprawdę głośno. Mikołajki poprowadziła Ewa Świątek, pracownik Strzegomskiego Centrum Kultury. W ciągu całej zabawy dzieci miały okazję poznać narodowe tańce wybranych państw, poskakać na wielkich piłkach, przejść tunelem z balonem w ręku i pookręcać się w środku wielkiego koła.
W końcu nadeszła najbardziej oczekiwana chwila - nadejście Św. Mikołaja. Mikołaj w Rogoźnicy był bardzo wymagający i każde z dzieci dostało zadanie do wykonania. Dla chłopców było to zadanie sportowe, dziewczynki zaś śpiewały lub opowiadały wierszyk. Każde z dzieci dostało słodki prezent.


15 grudnia 2008 - Poszukujemy

Jedna z naszych czytelniczek mieszkająca za granicą poszukuje Urschule Fraczkiewicz albo Fronczkiewicz (nie ma pewności co do poprawności nazwiska). Jest to starsza pani po 80-ce.
Poszukiwana Pani mieszkała kiedyś na ulicy Tołstoja 3 w Świdnicy.
Prosimy o wszelkie informacje dotyczące losów poszukiwanej osoby. Informacje prosimy przesyłać na adres redakcji "dziennika" - >>> napisz


15 grudnia 2008 - Strzegom wystroił się na święta

Mieszkańcy naszego miasta nie mogą nachwalić się nowego świątecznego oświetlenia, które od kilku dni zdobi centrum Strzegomia.
- Tak ładnie jeszcze nigdy nie było - mówią strzegomianie. - Teraz Rynek zyskał zupełnie nowy wygląd, który zachwyca nie tylko nas, ale również przyjezdnych - podkreślają.
Na naszych ulicach i skwerach migoczą dzwonki, gwiazdki i choinki. Każda z nowych ozdób zachwyca ferią barw. To jednak nie wszystko. Nowe oświetlenie ma także budynek ratusza, na którym zawisły świetlne łańcuchy. Natomiast na skwerze naprzeciwko Urzędu Miejskiego stoi imponujących rozmiarów choinka.
Dekoracja największe wrażenie robi po zmroku, kiedy rozbłyska niezliczoną ilością światełek. Tak pięknie ozdobiony Rynek sprawia, że wielu z nas z niecierpliwością czeka na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, a spacery w centrum naszego miasta stają się prawdziwą przyjemnością.


15 grudnia 2008 - Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Komendzie Hufca ZHP w Świdnicy intensywnie pracuje nad programem XVII Finału. Wiadomo już, że podczas Jarmarku rodzinnego 11 stycznia 2009 roku na świdnickim Rynku wystąpią: zespoły folklorystyczne "Mokrzeszów" i "Krąg", młodzi wykonawcy ze studia artystycznego "Katharsis", świdnicki kabaret "Poszukiwani", niemiecki zespół rockowy "Stilistico", formacja dobrego rocka "Eliot" ze Świebodzic oraz zespół "Bethel" z Wrocławia grający muzykę reggae.
W przerwach prowadzona będzie licytacja. Już teraz wiemy, że jednym z licytowanych przedmiotów będzie książka z autografem Macieja Kuronia. Wśród imprez towarzyszących m.in.: pokazy Świdnickiego Klubu Motocyklowego "Red Rider" oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, zdjęcia z komisarzem Lwem, a także w wozie strażackim.
A zmarzniętych uczestników wspólnego grania rozgrzeje gorący żurek, herbata, czekolada i barszczyk. Wszystko za symboliczną złotówkę z przeznaczeniem na wczesną diagnostykę onkologiczną dzieci. Dobiega końca, prowadzona przez szkoły gimnazjalne i średnie, rekrutacja wolontariuszy. O spotkaniu wolontariuszy powiadomimy niebawem.


15 grudnia 2008 - Św. Mikołaj w Jaroszowie

6 grudnia św. Mikołaj przybył do kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie.
Na tę chwilę czekało z utęsknieniem wiele dzieci. Przybycie św. Mikołaja poprzedził "diabełek" figlarz, który zabawiał dzieci swoimi "wybrykami". Św. Mikołaj wszedł do kościoła w barwnym korowodzie ministrantów i aniołów. Dzieci śpiewały wspaniałemu gościowi piosenki oraz deklamowały okolicznościowe wierszyki. Obdarowanych słodkimi upominkami zostało ponad 180 dzieci i młodzieży.
Tak wielka radość nie miałaby miejsca, gdyby nie "pomocnicy" oraz sponsorzy, dzięki którym św. Mikołaj rozdał aż tyle paczek. Słowa szczególnej podzięki należą się przede wszystkim: Rodzicom, Burmistrzowi Strzegomia, Księdzu Proboszczowi i Radzie Parafialnej, Sołtysowi, Radnej Powiatowej, Radnemu z Jaroszowa oraz ludziom dobrej woli, którzy z wielkim zaangażowaniem przyczynili się do uświetnienia tej szczególnej chwili. Akcentem wieńczącym tegoroczny "Dzień św. Mikołaja" były wspólne pamiątkowe zdjęcia.
- Św. Mikołaju, bardzo Ci dziękujemy! Przyjedź do nas również w przyszłym roku! - wołały rozradowane dzieci.


15 grudnia 2008 - Betlejemskie Światło Pokoju już z nami

W niedzielę 14 grudnia harcerze świdnickiego hufca przywieźli prosto z Wiednia Betlejemskie Światło Pokoju. W zorganizowanych przez austriackich skautów uroczystościach przekazania ognia uczestniczyły reprezentacje narodowe organizacji skautowych z całej Europy, w tym reprezentacja chorągwi dolnośląskiej.
Światło trafi do kościołów, zaprzyjaźnionych firm i instytucji na terenie miasta i powiatu.
23 grudnia podczas miejskiej wigilii tradycyjnie przekażemy Światło Biskupowi Świdnickiemu i Prezydentowi Miasta.
Każdy może zabrać ogień miłości, braterstwa i ciepła do swojego domu odwiedzając komendę hufca z własną świecą (codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00). W siedzibie hufca do nabycia są także świece Caritas - Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.


15 grudnia 2008 - Nie potrafisz tańczyć ?

Boisz się, że nie potrafisz tańczyć, chcesz zabłysnąć przed partnerem ?
31 grudnia zapraszamy serdecznie na naukę Salsy prowadzoną przez znanego choreografa Jakuba Sajko, krajowej i światowej sławy tancerza i instruktora tańca towarzyskiego.
Sylwestrowe lekcje tańca odbędą się 31 grudnia w godzinach 11.00 - 12.30 i 14.30 - 16.00 w sali namiotowej na świebodzickim Rynku.


15 grudnia 2008 - Wypadek drogowy

Zmienne i niekorzystne warunki atmosferyczne - opady deszczu, czy śniegu mogą z minuty na minutę zmienić sytuację na drodze. Śliska nawierzchnia i prędkość niedostosowana do takich warunków może być przyczyną różnego rodzaju zdarzeń drogowych.
Do poważnego w skutkach wypadku drogowego doszło w piątek rano na drodze K-5 w miejscowości Dobromierz. Kierujący Mercedesem Sprinterem 64 letni mieszkaniec Świebodzic, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 28 letniemu kierowcy z Jeleniej Góry, jadącemu Renault z przeciwka i doprowadził do zderzenia obu pojazdów oraz jadącego za Mercedesem Forda Fiesty, którym kierował 62 latek z Wrocławia.
Po wypadku, do Szpitala "Latawiec" w Świdnicy z obrażeniami kręgosłupa i złamaniami przewiezionych zostało 5 osób. Droga K- 5 zablokowana była przez trzy godziny, policjanci zorganizowali objazdy.


15 grudnia 2008 - Świdnicka Liga Halowa Ronal Cup

Rozegrana została czwarta kolejka piłkarskiej Świdnickiej Ligi Halowej "Ronal Cup".
Lew Star - Wierzbianka 7:0
Elektrofinezja - The Strickers 1:12
Bar na Fali - Leader Świdnica 11:1
Gola Świdnica - Darbor 3:3
ZUS - Eurofoam - mecz został przełożony
W tabeli prowadzi drużyna Lew Star z 12 punktami, kolejne miejsca zajmują: 2. - Gola Witkowski - 10, 3. - Bar na Fali - 9, 4. - Wierzbianka - 6, 5. - Darbor - 5, 6. - Eurofoam - 4, 7. - ZUS - 3, 8. - The Strickers - 3, 9. - Leader Świdnica - 2, 10. - Elektrofinezja - bez punktów.
Piłkarzem kolejki został Jacek Fojna z "Darobra", bramkarzem Damian Sołtys z "Lew Stara". W rywalizacji na "Króla strzelców" z 13 bramkami prowadzi Mariusz Kutela.


15 grudnia 2008 - Będą pieniądze ze "schetynówki"

Władze gminy Strzegom mają powody do zadowolenia. Wniosek o dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 11075 D do miejscowości Morawa został rozpatrzony pozytywnie.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez gminę Strzegom zadecydował o przyznaniu dofinansowania ze specjalnego rządowego programu, czyli z tzw. "schetynówki".
Przyznana kwota to 1 mln 326 zł. Pokrywa ona prawie połowę kosztów związanych z wykonaniem inwestycji. Reszta zostanie uzupełniona z gminnego budżetu.
Na drodze łączącej Morawę z drogą krajową nr 5 zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna i wykonane zostaną pobocza. Ponadto droga zostanie poszerzona. Przewidziany termin ukończenia inwestycji to przełom lipca i sierpnia 2009 rok.
- Zależy nam, aby z wyremontowanej drogi można było korzystać podczas odbywającego się w sierpniu w Morawie Finału Pucharu Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego - mówi burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz.


15 grudnia 2008 - Sesja w Gminie Świdnica

18 grudnia odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Świdnica.
Podczas sesji radni zajmą się między innymi: zmianami tegorocznego budżetu gminy a także budżetem na rok przyszły.
Zapoznają się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej opinią Komisji Budżetu i Finansów, poznają także stanowisko Wójta Gminy w sprawie budżetu.
Sesja w Sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy rozpocznie się o godzinie 9.00


14 grudnia 2008 - Walczą o mistrzostwo

Wczoraj świdnickie siatkarki rozegrały mecz finałowy trzeciej ligi we Wrocławiu. MOS Wrocław - MKS Świdnica 1:3 w setach 15/25, 25/17, 12/25, 20/25.
Dzisiaj w półfinale o Mistrzostwo Dolnego Śląska grały juniorki, mecz odbył się również we Wrocławiu.
Gwardia Wrocław - MKS Świdnica 3:1 w setach 25/19, 21/25, 27/25 i 25/13.
W Świdnicy odbył się mecz młodziczek o Mistrzostwo Dolnego Śląska.
MKS Świdnica - Gwardia Wrocław 2:0 w setach 25/15 i 25/16. MKS Świdnica - Rokita Brzeg Dolny 2:0 w setach 25/11 i 25/13.
Zdjęcia z dzisiejszego meczu we Wrocławiu pomiędzy juniorkami MKS Świdnica i Gwardii Wrocław - >>> zobacz


14 grudnia 2008 - "Ruszyły" szachy

Dzisiaj w Żarowie zainaugurowana została VI edycja Międzypowiatowej Ligi Szachowej. W obecnej edycji startuje osiem zespołów. W pierwszym turnieju w Żarowie rozegrane zostały dwie rundy. Kolejne turnieje odbędą się już w roku 2009 w Strzegomiu i Jaworzynie Śląskiej. Organizatorami są PZ LZS w Świdnicy i GZ LZS w Żarowie.
Wyniki turnieju w Żarowie: I runda
GLKS Strzegom I - GOK Malczyce I 0-4
LKS Zryw Łażany - GLKS Strzegom II 3-1
SSz GLKS Jaworzyna Śląska - ULKS Wieża Żarów 3-1
GLKS Goniec Żarów - GOK Malczyce II 3-1
II runda
GOK Malczyce I - GOK Malczyce II 4-0
ULKS Wieża Żarów - GLKS Goniec Żarów 0,5-3,5
GLKS Strzegom II - SSz GLKS Jaworzyna Śląska 1-3
GLKS Strzegom I - LKS Zryw Łażany 1-3
Po rozegraniu dwóch rund w tabeli rozgrywek prowadzi GOK Malczyce, dalsze miejsca zajmują: 2 GLKS Goniec Żarów, 3 LKS Zryw Łażany, 4 SSz GLKS Jaworzyna Śląska, 5 GLKS Strzegom II, 6 ULKS Wieża Żarów, 7 GLKS Strzegom I i GOK Malczyce II.


14 grudnia 2008 - Ręczni górą

Piłkarze ręczni ŚKPR Świdnica odnieśli kolejne zwycięstwo.
W sobotę pokonali we własnej hali Tęczę Kościan 38:32 (21:10).
W tabeli świdniczanie nadal zajmują czwarte miejsce, ale strata do lidera stopniała do zaledwie dwóch punktów. Za tydzień, w ostatniej kolejce pierwszej rundy Świdnicki Klub Piłki Ręcznej zagra w Grodkowie z Olimpem.


14 grudnia 2008 - Sesja budżetowa

Uchwalenie budżetu miasta na 2009 rok przewidziano na 19 grudnia. O godzinie 11.00 rozpocznie się Sesja Rady Miejskiej w Świdnicy (sala konferencyjna, budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Armii Krajowej 47).
Uchwała budżetowa, to nie jedyny temat, którym będą zajmować się radni.
Podczas sesji przedstawiona zostanie także analiza z kontroli procedur związanych z zagospodarowaniem ulicy Świerkowej w Świdnicy, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy.
W godzinach 16.00-16.30 przewidziano również wystąpienia mieszkańców miasta.


13 grudnia 2008 - "Gwiazdka 2008"

Dzisiejsze zawody pływackie, uczniów świdnickich szkół podstawowych "Gwiazdka 2008" rozpoczęły się wręczaniem pucharów zwycięzcom poprzednich zawodów.
Nagrody młodym triumfatorom wręczała Anna Zalewska Poseł RP z PiS oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy - Ryszard Chołko.
Po tej uroczystej ceremonii rozpoczęto zawody. Organizatorem rywalizacji pływaków na krytej pływalni przy ulicy Równej w Świdnicy był Uczniowski Klub Sportowy "SVIDA". Zdjęcia z zawodów - >>> zobacz.


13 grudnia 2008 - Skrzyżowanie po przebudowie

Kończą się odbiory techniczne po przebudowie skrzyżowania ul. Szarych Szeregów z ul. Przemysłową. Inwestycja ta pochłonęła 1,425 mln zł.
- Ulica Przemysłowa to jedna z dróg tranzytowych, która ma wyprowadzać ruch samochodów z centrum miasta. Dla usprawnienia komunikacji konieczna była przebudowa skrzyżowania oraz instalacja sygnalizacji świetlnej. Cieszę się, że prace udało się tak szybko przeprowadzić - mówi Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy.
Za roboty drogowe i sygnalizację świetlną 1,33 mln zł zapłacił zarządca - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do inwestycji dołożyło się również miasto, które 28 tys. zł przeznaczyło na oświetlenie uliczne oraz 67 tys. zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.
Po przebudowie kierowcy zyskali dodatkowy pas na wjazd w ul. Przemysłową (od strony centrum miasta) oraz wyjazd w kierunku Wrocławia (z ul. Przemysłowej). Oprócz tego wysepkami wydzielono pasy ruchu na ul. Szarych Szeregów.


13 grudnia 2008 - Nowe okna w "Czwórce"

Powoli dobiega końca wymiana okien w całym budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach. Wszystkie 178 okien zostanie wymienionych na nowe, plastikowe. Tę inwestycję, wartą blisko 160 tys. złotych, finansuje Urząd Miejski.
- Dzięki nowym oknom w szkole będzie cieplej, zaoszczędzimy także na rachunkach za ogrzewanie - mówi Ewa Limberger, dyrektor SP 4. - Wymiana przebiega bardzo sprawnie, po kolei wyłączamy z użytkowania klasy, w których odbywa się montaż stolarki okiennej, ale wszyscy uczniowie mają normalne zajęcia, nie przepadają lekcje. Jestem bardzo zadowolona z ekipy, która wykonuje prace.
Szkoła mieści się w dosyć wiekowym budynku w dzielnicy Pełcznica, wymaga wielu nakładów. Dlatego już w roku ubiegłym podstawówka zyskała nowy dach, w tym roku nowe okna, a w przyszłym będą prowadzone dalsze prace modernizacyjne.


13 grudnia 2008 - Kameralna sala 3D już w Świdnicy

Jedną z pierwszych w Polsce kameralnych sal do projekcji filmów trójwymiarowych otwarto w Świdnicy. Sala jest nietypowa, bo zlokalizowano ją poza kinem - w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przedsięwzięcie to warte 60 tysięcy złotych sfinansowało miasto Świdnica, przy udziale Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".
- Technologia trójwymiarowa to przyszłość kina, która otwiera zupełnie nowe możliwości i perspektywy w projekcji filmów i koncertów. To również dobre narzędzie promocji. Projekcje w technologii 3D zawsze cieszą się dużym powodzeniem, bo widzowie bardziej się angażują i czują, jakby sami byli uczestnikami wydarzeń. Chcemy, by z takich nowinek mogli również korzystać świdniczanie - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. - Od lat wspieramy działania, które służą ludziom. Tym bardziej te prowadzone przez placówki oświatowe. Projekt pracowni 3D bardzo nam się spodobał, dlatego przekazanie pieniędzy na ten cel było dla nas przyjemnością - tłumaczy Dariusz Kasprowicz, wiceprezes WSSE "Invest-Park".
Nowa sala projekcyjna będzie służyła przede wszystkim czytelnikom biblioteki. -Będzie również dobrym miejscem do organizacji projekcji filmowych, a także innych interakcji, do których technologia trójwymiarowa nadaje się doskonale. Możliwości techniczne już mamy, a szkoda, że jeszcze nie ma zbyt wielu filmów 3D. Jesteśmy w stałym kontakcie z dystrybutorami i wiemy, że filmów trójwymiarowych będzie przybywać - mówi Adriana Miara, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
W Świdnicy możliwe są od dziś projekcje trójwymiarowe z zastosowaniem filtrów polaryzacyjnych. Wymagają one zastosowania dwóch projektorów, wyświetlających lewy i prawy obraz na wspólny ekran o neutralnej powierzchni. Widzowie korzystają z okularów o szkłach polaryzacyjnych.


13 grudnia 2008 - Spotkanie wigilijne

11 grudnia w świetlicy w Marcinowicach odbyło się spotkanie wigilijne pracowników i współpracowników kultury w gminie Marcinowice.
W uroczystości uczestniczyły delegacje wszystkich świetlic w gminie. Wśród zaproszonych gości obecny był Wójt Gminy Jerzy Guzik oraz przewodnicząca GKRPA - Helena Błońska.
Po życzeniach dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Władysława Gołębiowskiego, oraz Wójta Jerzego Guzika podzielono się opłatkiem i spożyto kolację wigilijną, której głównym punktem były pierogi z kapustą i grzybami oraz barszczyk.
Po kolacji wręczono nagrody dla świetlic za zwycięstwo w konkursie stroików bożonarodzeniowych.


13 grudnia 2008 - Kiermasz Świąteczny" - "Magia Świąt"

19 grudnia w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa odbędzie się spotkanie przedświąteczne dla wszystkich mieszkańców powiatu świdnickiego. W trakcie imprezy, w godzinach 15.00 - 20.00, odbędzie się Koncert kolęd, Przedstawienia świąteczne - program artystyczny "Swojski dom", Uroczyste ubieranie choinki Konkurs prac plastycznych "Bożonarodzeniowa Kartka Pocztowa", Wigilijny bufet.
Dodatkowo będą mogli Państwo zakupić produkty wystawców oraz własnoręczne wyroby dzieci m. in. artykuły świąteczne oraz oryginalne prezenty bożonarodzeniowe dla najbliższych - stroiki, bombki, choinki, kartki świąteczne, zabawki dla dzieci, wyroby pszczelarskie, biżuterię, wyroby hafciarskie, pieczywo oraz wyroby cukiernicze, ceramikę artystyczną, zdrową i ekologiczną żywności, nalewki i przetwory z owoców oraz tkactwo artystyczne.
Magię Świąt poprzedzać będą warsztaty dla dzieci na których dzieci będą miały okazję wykonania ozdób świątecznych, upominków, kartek oraz wypieków świątecznych.
Na warsztaty zapraszamy wszystkie chętne dzieci 13 grudnia od 11.00 - 13.00 oraz od 15 - 18 grudnia od 15.00 - 17.00 do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Ślasku.


13 grudnia 2008 - Punkt informacyjny dla przedsiębiorców

W Świdnicy w każdy ostatni czwartek miesiąca otwarty jest Lokalny Punkt Konsultacyjny, działający przy Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego.
Najbliższe spotkanie dla przedsiębiorców zaplanowano na czwartek, 18 grudnia.
W ramach LPK przedsiębiorcy mogą uzyskać bezpłatne informacje na temat możliwości wsparcie rozwoju firm, czy też szkoleń. Podczas konsultacji będzie szansa na zebranie: niezbędnych informacji z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej; w jaki sposób pozyskać fundusze ze środków Unii Europejskiej na rozwój firmy lub na założenie własnej działalności gospodarczej, o możliwościach uzyskania wsparcia publicznego w regionie, informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych.
Lokalny Punkt Konsultacyjny będzie działał 18 grudnia w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, przy ul. Armii Krajowej 49 (pok. 128). Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 076 852-55-33, e-mail: pklubin@not.legnica.pl.


13 grudnia 2008 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W siedzibie Komendy Hufca ZHP w Świdnicy powołany został sztab XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy uczniów świdnickich szkół gimnazjalnych i średnich do wspólnego kwestowania na rzecz Orkiestry. Do szkół rozesłaliśmy już pełną informację na ten temat, z prośbą o koordynację naboru wolontariuszy. Żeby kwestować należy zgłosić się w szkole, wypełnić oświadczenie wolontariusza oraz dostarczyć zdjęcie i to wszystko zrobić do 15 grudnia. Osoba odpowiedzialna za działania sztabu WOŚP - Violetta Sobczak - GG 6198142.
Gramy 11 stycznia 2009 roku. Poza kwestowaniem planujemy tradycyjną scenę w Rynku, występy zespołów świdnickich oraz gości, licytację, pokaz laserów oraz fajerwerków, a także imprezy towarzyszące, w tym Jarmark Rodzinny.
Zapraszamy osoby, które chciałyby przekazać rzeczy na licytację, do kontaktu z KH ZHP, telefon 074 8520179.


12 grudnia 2008 - Gotowanie z Maciejem Kuroniem

Znany kucharz i smakosz Maciej Kuroń przyjeżdża do Świdnicy.
W piątek, 19 grudnia o godzinie 16.00 będzie jurorem konkursu dla świdnickich restauratorów, którzy od miesięcy przygotowują świąteczne smakołyki. Zwycięzcy przyznany zostanie certyfikat Macieja Kuronia oraz statuetka szklanego anioła. Po ogłoszeniu wyników na scenie świdnickiego teatru zaprezentuje sztukę gotowania. Maciej Kuroń przygotuje kilka potraw, a w gotowaniu będzie mu pomagać publiczność.
W holu teatru będą prezentowane świąteczne stoły, przygotowane przez uczniów świdnickiego Zespołu Szkół Hotelarsko-turystycznych, a także stół międzynarodowy. >>> zobacz szczegóły.


12 grudnia 2008 - Chcą ratować inwestycję

W ubiegłym tygodniu w starostwie odbyło się spotkanie dotyczące realizacji przez trzy samorządy: Powiat Świdnicki, Miasto Świdnica i Województwo Dolnośląskie wspólnej inwestycji pn. "Przebudowa ul. Wałbrzyskiej wraz z budową ronda". Porozumienie na jego realizację zawarte zostało 25 października 2006 roku. Od tego czasu minęły już dwa lata ale inwestycji nie udało się nawet rozpocząć. Zadanie według szacunkowych wyliczeń miało kosztować 2 500 tys. zł a dofinansowanie z budżetu państwa miało wynosić 1 250 tys. zł.
Okazało się, że roboty nie zaczną się także i w tym roku. Prawdopodobnie dokumentacja i pozwolenie na to zadanie będą skompletowane dopiero na początku 2009 roku.
-"Inwestycja mogłaby być rozpoczęta dopiero w kwietniu 2009 r. Dofinansowanie z budżetu państwa jest już jednak nieaktualne. Przyczyną takiej sytuacji jest nie uzyskanie decyzji środowiskowej od Wojewody. Wszystko przez projektanta, który nie wykonał do końca września br. projektu budowlanego, co pozwoliłoby rozpocząć inwestycję jeszcze w tym roku." - tłumaczył Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Leszek Loch.
W tej chwili dokumentacja jest już gotowa. Brakuje tylko pozwolenia jakie wydaje Wojewoda, ale ten może je wydać zgodnie z przepisami dopiero w przyszłym roku.
Niezadowolone z takiego przebiegu wydarzeń władze miasta Świdnica mimo to chcą dalej zrealizować tą inwestycję. Deklarują nawet chęć zwiększenia swojego udziału w kosztach do kwoty ok. 800 tys. zł. Deklarację tą potwierdził obecny na spotkaniu Wiceprezydent Świdnicy Ireneusz Pałac. chęć wspólnej realizacji inwestycji przez Powiat Świdnicki potwierdził Roman Etel, Etatowy Członek Zarządu Powiatu. Zaproponował jednak, aby ustalić inwestora zastępczego, którym mogłoby być Miasto lub Powiat.
Wszystko teraz zależy od decyzji Zarządu Województwa, który będzie podejmował decyzję o współfinansowaniu tego kosztownego zadania.


12 grudnia 2008 - Ważny i trudny mecz

Przed drugoligowymi piłkarzami ręcznymi SKPR Świdnica ważny i trudny mecz. W sobotę w hali przy ulicy Galla Anonima podopieczni Konrada Schneidera zagrają z Tęczą Kościan.
Goście, mimo iż są niżej notowani w tabeli, mogą być niewygodnym rywalem. Świadczy o tym choćby wynik z poprzedniej kolejki, gdy Tęcza na własnym parkiecie wysoko pokonała Olimpa Grodków. Także historia kontaktów obu drużyn uczy, że świdniczan może czekać ciężka przeprawa.
W czterech dotychczasowych meczach na boiskach II ligi ŚKPR raz wygrał, a raz zremisował. Dwa mecze kończyły się zwycięstwami Tęczy Kościan. Jednym słowem zapowiada się fantastyczne widowisko.
Walczący o historyczny awans do I ligi piłkarze ŚKPR proszą kibiców o tłumne przybycie i głośny doping.


12 grudnia 2008 - Muzeum Dawnego Kupiectwa interaktywnie

Od dziś w świdnickim Muzeum Dawnego Kupiectwa można oglądać interaktywną ekspozycję przygotowaną przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego "Collegium Maius".
Wystawa pod nazwą "Nauki dawne i niedawne" stanowi propozycję dla osób zainteresowanych interaktywnym sposobem poznawania historii nauki, ponieważ składa się z modeli obsługiwanych samodzielnie przez widza według podanych opisów. Tematyka wystawy obejmuje cztery grupy zagadnień.
"W świecie fal" - to 20 modeli dydaktycznych dotyczących różnych aspektów ruchu falowego. Wykonując proste doświadczenia możemy poznać różnice miedzy falą świetlną i głosową.
zagadnienia związane z historią przyrządów obliczeniowych przedstawione zostały w części nazwanej "Między bitem i abakiem". Posługując się modelami różnych przyrządów liczących możemy poznać ich ewolucję od abaku do komputera.
"Zmierzyć czas" oraz "Kąty na niebie i na Ziemi" prezentują zagadnienia związane z astronomią. Posługując się kopiami historycznych przyrządów astronomicznych poznajemy jak wyznaczano położenie geograficzne na Ziemi oraz pozycję ciał na niebie. Wystawę można zwiedzać do 12 lutego. Grupy zorganizowane oprowadzane będą po uprzednim umówieniu. W piątki Muzeum Dawnego Kupiectwa można zwiedzać bezpłatnie.


12 grudnia 2008 - Szykujemy się do wielkiej Wigilii

Tradycją w Świebodzicach jest wieczerza wigilijna dla najuboższych mieszkańców miasta, organizowana przez burmistrza i Ośrodek Pomocy Społecznej. Co roku wszyscy spotykają się przy ogromnym stole, ustawionym w hali sportowo-widowiskowej OsiR. Tak będzie i w tym roku.
Tegoroczne spotkanie opłatkowe zaplanowano na 23 grudnia. Do wigilijnego stołu zasiądzie w sumie około 600 osób, a wraz z nimi władze samorządowe, duchowieństwo, zaproszeni goście. Ważnym elementem tej wigilii jest przekazywanie paczek żywnościowych.
- Co roku staramy się, aby paczki były bogate żeby zawierały jak najwięcej produktów przydatnych do przygotowania w domu świątecznych posiłków - mówi Małgorzata Gruszka, szefowa OPS w Świebodzicach. - Znajdą się w nich wędliny, mięso, mąka, cukier, makarony i wiele innych artykułów spożywczych.


12 grudnia 2008 - Stypendyści z Gimnazjum nr 1

Zgodnie z "Nową perspektywą finansową Unii Europejskiej 2007-2013" Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego rozpoczął w bieżącym roku szkolnym realizację "Dolnośląskiego Programu Stypendialnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych".
Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych, zamieszkujących gminy wiejskie, wiejsko-miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.
Z Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu zgłoszono czterech uczniów jako kandydatów do stypendium. Wszystkie cztery wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W związku z tym gratulujemy: Roksanie Kokoszce, Zuzannie Sitarek, Ewie Bizoń oraz Piotrowi Wapczyńskiemu.
Uczniowie rozpoczną teraz prace wg indywidualnych programów rozwoju przygotowanych we współpracy z nauczycielami - opiekunami. Troje z nich wybrało jako dziedzinę rozwoju - matematykę, jedna uczennica - informatykę.
Mamy nadzieję, że praca w ramach tego programu oraz otrzymane stypendia pomogą uczniom w realizacji założonych celów i przyczynią się do kolejnych sukcesów w wybranych przez nich dziedzinach.


12 grudnia 2008 - Ukraińskie "AudioFeels" w Świdnicy

Sekstet wokalny Tercja Pikardyjska w środę, 17 grudnia wystąpi w Świdnicy.
Ukraiński zespół to polski odpowiednik grupy "AudioFeels", która święciła tryumfy popularności w telewizyjnym programie "Mam talent". Najpopularniejszy i najlepszy zespół na Ukrainie tworzy sześciu absolwentów Wydziału Dyrygentury Konserwatorium we Lwowie. Swoją nazwę wzięli od rozpowszechnionego w szesnastowiecznej Pikardii zwyczaju wieńczenia utworu w tonacji molowej ozdobnym akordem durowym. Zespół powstał w 1993 r. Śpiewając a capella Tercja Pikardyjska zdobyła na Ukrainie wszystkie możliwe prestiżowe i profesjonalne nagrody.
Ukraińscy muzycy koncertowali z powodzeniem w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie we Włoszech. Wielokrotnie występowali w Polsce m.in. na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, na benefisie Adama Hanuszkiewicza, a także w Krakowskim Teatrze STU.
W Świdnicy Tercja wystąpi we wtorek, 17 grudnia o godzinie 17.00 na scenie świdnickiego teatru. Wstęp wolny. Zdjęcie - wroclaw.pl


12 grudnia 2008 - Badania w przychodni

Wielu świebodziczan skorzystało z bezpłatnych badań, jakie w sobotę, 6 grudnia, zorganizował Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach. "Biała sobota" dla wielu osób była okazją do wykonania nadań, które zazwyczaj odwlekali.
- Podczas naszej "białej soboty" pacjenci mogli m. in. zbadać poziom cukru we krwi, poziom cholesterolu, a także zmierzyć ciśnienia - mówi Adrian Szewczyk, dyrektor przychodni samorządowej.
Te trzy badania robione były na bieżąco. Pacjenci z wynikami niekorzystnymi byli informowani o konieczności podjęcia leczenia.
- Frekwencja pokazała, że świebodziczanie nie tylko chcą się leczyć, ale i myślą o profilaktyce, unikaniu schorzeń czy korzystają z możliwości jak najwcześniejszego ich wykrycia - dodaje szef placówki
Dodatkowym atutem była możliwość wykonania, po wcześniejszej rejestracji, badania spirometrycznego. Badanie takie ma na celu wczesne wykrycie, jak i monitorowani efektów leczenia takich schorzeń jak astma i POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) Oba schorzenia są coraz częściej diagnozowane. Po badaniu była możliwość skorzystania ze specjalistycznej konsultacji lekarskiej.


12 grudnia 2008 - Świdnicki Dyskusyjny Klub Filmowy

Świdnicki Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza 17 grudnia na spotkanie organizacyjne przyszłych klubowiczów.
Zebranie odbędzie się o godzinie 19.00 w dużej Sali Klubu "Bolko".
Grupa założycielska w składzie Leszek Matus, Anna Bielawska, Zdzisław Grześkowiak, Halina Szamańska, Marek Banaszczyk, Małgorzata Kołacińska, Karolina Moroz, oraz Marcin Hajduk pragnie zapoznać przyszłych członków Klubu ze statutem i regulaminem powoływania UKF w ramach ogólnopolskiej konfederacji dyskusyjnych klubów filmowych, przedyskutować pomysły na działanie Klubu, przeprowadzić wybór zarządu i rady programowej.
Ponadto, uczestnicy obejrzą pierwszy film kina niemego "Generał" z Busterem Keatonem.
Projekcja poprzedzona będzie pokazem Świdnickiej Kroniki Filmowej Marka Banaszczyka. Wstęp wolny.


12 grudnia 2008 - Szkolenie Liderów Młodzieżowych…

Pracownicy Gminnego Centrum Informacji w ramach Lokalnego Punktu Informacji Eurodesk 9 grudnia przy współpracy z Regionalnym Punktem Informacji Eurodesk we Wrocławiu przygotowali szkolenie Liderów Młodzieżowych "Po prostu działaj".
W spotkaniu uczestniczyło 18 młodych aktywnych osób z Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół w Strzegomiu. Młodzież została gruntownie przeszkolona z zakresu efektywnego pozyskiwania funduszy na inicjatywy młodzieżowe. Dużym zainteresowaniem cieszył się program "Młodzież w działaniu", który skierowany jest do osób młodych, chcących zdobyć nową wiedzę i umiejętności, bądź też wymienić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami.
Szkolenie przebiegało w bardzo miłej i luźnej atmosferze, młodzież chętnie brała udział w warsztatach, które prowadziły konsultantki z Eurodesk we Wrocławiu - Edyta Dec oraz Urszula Matlach.
Młodzi ludzie między innymi mogli dowiedzieć się, jakie predyspozycje powinna posiadać osoba zarządzająca projektem, ile z reguły trwają tego typu projekty, jakie czynniki decydują o jego sukcesie, jak wiele daje praca w zespole, a także jak z racjonalnym uporem dążyć do sukcesu swojego pomysłu. Szkolenie, jakie miało miejsce w Strzegomiu, jest tylko jedną z wielu form wsparcia w ramach Lokalnego Punktu Informacji Eurodesk kierowaną do młodzieży i osób, które z nią pracują.
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.gci.strzegom.pl oraz www.eurodesk.pl, na których znajdziecie informacje dotyczące ciekawych konkursów i projektów.


12 grudnia 2008 - Budżet przyjęty

Rada Miejska Świebodzic na sesji 11 grudnia przyjęła budżet na 2009 rok. Jest on o średnio 30 % wyższy, niż ubiegłoroczny. Przyszłoroczne dochody budżetu planowane są na poziomie blisko 65 mln złotych a wydatki - 68 mln złotych.
Miasto będzie mogło zaciągnąć kredyty w wysokości do 7,5 mln złotych, a te na pewno się przydadzą, bo rok 2009 będzie w Świebodzicach rokiem wielu ważnych inwestycji: wśród nich będzie remont i przebudowa dróg na Osiedlu Piastowskim (łączny koszt 6,4 mln zł, z tego z budżetu 3,5 mln zł), przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych w Cierniach - w przyszłym roku planuje się wydać na to blisko 4 mln zł, a łączny koszt tej ogromnej inwestycji to 15 mln złotych. W decydującą fazę wejdą także prace na stadionie przy ul. Sportowej - planuje się w przyszłym roku budowę m. in. budynku socjalnego oraz boiska treningowego a wydatki na ten cel planowane to 2,1 mln zł. Gmina planuje także budowę dwóch kolejnych boisk sportowych: w ramach rządowego programu "Orlik" oraz z własnych środków, na Osiedlu Sudeckim. Kontynuowane będą liczne inwestycje, rozpoczęte w 2008 roku - jak chociażby adaptacja budynku przy Al. Lipowych na mieszkania komunalne i socjalne. Łącznie kwota wydatków na inwestycje przekroczy 20 mln złotych.
Władze samorządowe mają świadomość zagrożeń, związanych z kryzysem ekonomicznym, który niewątpliwie dotyka już także polską gospodarkę. Ale... - Nie możemy się zatrzymać teraz w pół drogi, przez dwa ostatnia lata trwały intensywne prace chociażby przy stworzeniu podstrefy ekonomicznej, przygotowaliśmy wiele projektów, które teraz właśnie mogą zostać uruchomione - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. - Gmina Świebodzice jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, zadłużenie w stosunku do dochodów nie przekracza 20 procent.
Chcemy się rozwijać, a ten budżet nam w tym pomoże. Uchwałę budżetową poparło 13 radnych, od głosu wstrzymało 8 radnych.


12 grudnia 2008 - "Bezpieczna Kobieta"

12 kobiet z powiatu świdnickiego otrzymało zaświadczenia o ukończeniu kursu "Bezpieczna Kobieta". W VIII edycji programu prewencyjnego dla pań pn. "Bezpieczna Kobieta" wzięło udział 12 pań z powiatu świdnickiego. We wszystkich edycjach programu przeszkolonych zostało ponad 120 pań, które w trakcie 12 godzinnych zajęć teoretycznych i praktycznych, dowiedziały się wielu rzeczy przydatnych w codziennym życiu.
Spotkania z psychologiem, pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy - którzy prowadzili większość zajęć, pozwoliły paniom nabrać pewności siebie.
Uczestniczki programu - kobiety w różnym wieku wiedzą jak się zachować w czasie napadu i po napadzie, co robić gdy same staną się ofiarą przestępstwa, kogo informować o zdarzeniu.
Jak zawsze, największym powodzeniem cieszyły się zajęcia na sali, gdzie panie poznawały podstawowe techniki samoobrony.


12 grudnia 2008 - Przegląd Teatrów Szkolnych

XVI Przegląd Teatrów Szkolnych w Żarowie przeszedł już do historii. 12 grudnia o w sali widowiskowej ŻOK-u, ogłoszono werdykt i rozdano nagrody. Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali: Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Żarowie, Szkoła Podstawowa w Imbramowicach oraz Zespół Szkół Integracyjnych Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu.
Jury dziecięco - młodzieżowe dodatkowo wyróżniło pięcioletnią Paulinkę Bednarską z Wałbrzycha, która ku uciesze widzów wcieliła się w role mrówki w przedstawieniu "Co świtem piszczy w trawie".
Główną nagrodę jury dziecięco - młodzieżowego tegorocznego przeglądu, czyli "Babę Jagę" - otrzymali młodzi aktorzy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie za spektakl "Pchła Szachrajka".
Grand Prix XVI Przeglądu Teatrów Szkolnych w Żarowie otrzymał "Teatr pod szczęśliwą 3" ze Szkoły podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim za spektakl "Pewna wiadomość".
W ciągu trzech dni konkursowych Przeglądu zobaczyliśmy 23 spektakle, na scenie wystąpiło 350 aktorów, a przedstawienia teatralne przygotowało 28 opiekunów. Do Żarowa zawitali aktorzy z okolicznych miejscowości a także z Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Janowic Wielkich, Boguszowa Gorc, Kamiennej Góry, Lwówka Śląskiego, Mietkowa, Świdnicy i innych Wysoki poziom artystyczny prezentacji scenicznych jak i duża frekwencja grup teatralnych i widzów świadczyć mogą o tym, że przegląd cieszy się niesłabnącym i coraz większym zainteresowaniem środowisk kulturotwórczych regionu. Wszyscy nagrodzeni - >>> zobacz


11 grudnia 2008 - Oscypki na świdnickim jarmarku

Do handlowania w Rynku przygotowują się kupcy, ręcznie malowane są również specjalne domki. W tym roku miasto Świdnica zakupiło 10 dużych domków, stylizowanych na kamienice. Od tygodnia maluje je świdnicki artysta-plastyk Robert Kukla.
- To pracochłonne zadanie, dlatego pracuję od świtu do zmierzchu. Wymalowanie jednego okna zajmuje godzinę, a okien jest kilkaset, więc to pokazuje ogrom zadania. Staram się wiernie odtworzyć kamienice ze świdnickiego Rynku. Podkreślam ich niektóre detale, a także podbijam kolory, by były bardziej wyraziste - mówi Robert Kukla.
Na jarmarczne handlowanie szykują się również kupcy, w tym roku przyjedzie ich rekordowa ilość. Otwarte zostaną w sumie 33 stoiska z oscypkami i serami od górali, witrażami z Ziębic, aniołami z gliny ze Świerzawy, wyrobami z aronii z Lewina, drewnianymi zabawkami z Ciechocinka, miodami pitnymi z Wrocławia, swojskimi wędlinami ze Świebodzic, rękodziełem z Sobótki, ceramiką z Opola, miodem z pasieki z Wielkiej Sowy, biżuterią, ozdobami choinkowymi, piernikami ze Świdnicy. Swoje stoiska z rękodziełem prowadzić będą również świdnickie stowarzyszenia. Jarmark rusza w środę, 17 grudnia i potrwa do wtorku, 23 grudnia.


11 grudnia 2008 - Wolą pracować niż siedzieć w celi

W tym roku na drogach powiatowych i tych przejętych przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego od województwa było mnóstwo pracy. Potrzebna była każda para rąk do wykonywania często ciężkich i odpowiedzialnych zadań. Nie zawsze można było wszystko zrobić siłami Służby Drogowej i zatrudnionych tam pracowników. Nie pomogły także kilkakrotne nabory osób w ramach prac interwencyjnych. Z pomocą przyszedł świdnicki Areszt Śledczy, który od wiosny do listopada, czyli w momencie największej kumulacji robót na drogach, oddelegował więźniów do prac porządkowych. Dzięki ich pracy mamy m.in. wymalowane poręcze i balustrady na mostach będących w zarządzie powiatu a także oczyszczone rowy i przepusty.
Kto może pracować poza więzieniem, decydują wcześniej jego władze, starannie wybierając skazanych. Kolejka chętnych do pracy jest spora. Skazani zdecydowanie wolą pracować, nawet jeśli miałoby to być mało komfortowe zajęcie, niż siedzieć w celi.
- "Jesteśmy bardzo wdzięczni Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Świdnicy panu Bogusławowi Wojtalowi za wspaniałą współpracę i mamy nadzieję, że także w przyszłym roku będziemy mogli skorzystać z tej formy pomocy przy pracach na naszych drogach powiatowych." - mówi Roman Etel, Etatowy Członek Zarządu w Świdnicy. - "Skazani sprawdzili się znakomicie. Dopóki tylko będą chcieli pracować, mają u nas pewną robotę." - dodaje.
-"Ta praca to dla osadzonych rodzaj resocjalizacji. Myślę, że ta forma współpracy jest dobrą inicjatywą przynoszącą obustronne korzyści. Jesteśmy zainteresowani współpracą także w przyszłym roku." - zapewnia Dyrektor Aresztu Bogusław Wojtal.
Praca więźniów to dla Służy Drogowej oszczędność. Areszt podpisał z SDPŚ umowę, w myśl której więźniowie pracują za darmo. Od drogowców dostali niezbędny do pracy sprzęt i odzież ochronną. Zostali także przeszkoleni z zakresu BHP. Na ulicach pracują ci, którzy sami się do pracy zgłosili.


11 grudnia 2008 - Imprezy w LKS Stragona

Finał Pucharu Świata, nowy ośrodek, większa hala i pierwsze zawody pod dachem. Kalendarz LKS Stragony Strzegom zapowiada się bardzo obiecująco. W Ośrodku Jeździeckim w Morwie odbędzie się aż 13 imprez.
Najważniejszym wydarzeniem przyszłego roku będzie Finał Pucharu Świata w WKKW, ale nie zabraknie również imprez regionalnych i rodzinnych. Rozegrane zostaną cztery razy halowe zawody skokowe i trzy razy regionalne w WKKW. Zaplanowano trzy egzaminy na odznaki jeździeckie oraz Piknik Rodzinny - Dzień Dziecka z Końmi i Bieg Św. Huberta.
Zawody rozpoczynające sezon już w styczniu. Będą to pierwsze organizowane przez Stragonę zawody halowe w skokach, a w rywalizacji udział wezmą aktorzy Wrocławskiego Teatru Komedia.
10 stycznia - Halowe Towarzyskie Zawody w Skokach o Puchar Wrocławskiego Teatru Komedia, 7 lutego - Halowe Towarzyskie Zawody w Skokach, 8 lutego - Egzamin na Odznaki Jeździeckie, 7 marca - Halowe Towarzyskie Zawody w Skokach, 4 kwietnia - Regionalne Zawody w WKKW, 5 kwietnia - Egzamin na Odznaki Jeździeckie, 6 czerwca - Regionalne Zawody w WKKW, 7 czerwca - Piknik Rodzinny - Dzień Dziecka z Końmi, 21-23 sierpnia - Finał Pucharu Świata W WKKW - HSBC FEI World Cup™ Eventing Final, 10 października - Regionalne Zawody w WKKW, 11 października - Egzamin na Odznaki Jeździeckie, 24 października - Bieg Św. Huberta, 28 listopada - Andrzejkowe Halowe Towarzyskie Zawody w Skokach.


11 grudnia 2008 - Świdnica stroi się na święta

W świdnickim Rynku oraz przy pl. Wolności i pl. św. Małgorzaty stanęły trzy blisko 10-metrowe choinki. Od dziś są przystrajane, ale to nie jedyne świąteczne akcenty. Nad chodnikami w centrum miasta oraz na słupach wzdłuż jezdni zawisły specjalne dekoracje. Elewację bloku śródrynkowego przyozdobią świetlne anioły. Oświetlone zostały również drzewa w świdnickim Rynku. Gwiazda betlejemska, którą przed rokiem umieszczono na wieży świdnickiej katedry, tym razem zawiśnie na budynku lodowiska.
Świąteczne ozdoby włączane są sukcesywnie od 6 grudnia, ale prawdziwa nowość - podświetlane fontanny w Rynku - uroczyście zostaną włączone w środę, 17 grudnia, w ramach "Świdnickiej Kolędy 2008".
W tym roku na dekoracje świąteczne miasto wyda około 100 tysięcy złotych.


11 grudnia 2008 - Sesja w Gminie Świdnica

18 grudnia odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Świdnica.
Podczas sesji radni zajmą się między innymi: zmianami tegorocznego budżetu gminy a także budżetem na rok przyszły.
Zapoznają się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej opinią Komisji Budżetu i Finansów, poznają także stanowisko Wójta Gminy w sprawie budżetu.
Sesja w Sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy rozpocznie się o godzinie 9.00


11 grudnia 2008 - Więcej chodników i parkingów

Ponad 2,5 tys. m kw nowych chodników z kostki betonowej ułożono w Świdnicy. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad pół miliona złotych. Akcja układania nowych chodników trwa w Świdnicy od września.
- Założyliśmy sobie, że najpierw realizujemy większe inwestycje, a później prowadzimy te mniejsze. Są one jednymi z najważniejszych dla mieszkańców, dlatego na tak dużą skalę stare, zniszczone chodniki, zastępujemy nowymi. Budujemy też nowe w miejscach, gdzie ich do tej pory nie było - mówi Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy.
Chodniki z kostki ułożono przy ulicach: Działkowej, Nadbrzeżnej, Mickiewicza, Siostrzanej, Poznańskiej, Parkowej, Przyjaźni, Jasińskiego, Podmiejskiej oraz peron przystankowy przy ul. Kraszowickiej.
Kończą się również prace w ramach I etapu budowy parkingów przy pl. Tysiąclecia i Wojska Polskiego. Przy pl. Tysiąclecia powstały 23 miejsca, a na początku 2009 roku przy pl. Wojska Polskiego powstanie 27 miejsc parkingowych. W tym roku prace pochłonęły 165 tysięcy złotych.


11 grudnia 2008 - Siatkówka

8 grudnia na hali sportowej na Osiedlu Zawiszów odbyły się zawody Mini siatkówki dziewcząt klas szóstych. Zwyciężyła reprezentacja SP - 8 przed SP - 1, SP - 315, SP - 4, SP - 6, szóste miejsce zajęły zawodniczki z SP - 105.
Najlepszymi zawodniczkami w swoich zespołach były: Marta Jaworska - SP 8, Helena Sławińska - SP 1, Aleksandra Koper - SP 315, Angelika Okińczyc - SP 4. Zwycięzcom i wyróżnionym przypadły pamiątkowe puchary i dyplomy. Drużyny dziewcząt z SP 8 i SP 1 reprezentować będą Świdnicę na zawodach powiatowych.
10 grudnia w kolejnych rozgrywkach mini siatkówki czwórek, tym razem rywalizowali chłopcy z szóstych klas świdnickich szkół podstawowych.
Wszystkie swoje mecze zdecydowanie wygrali uczniowie SP 8 zajmując pierwsze miejsce w zawodach. Skład drużyny: Mateusz Latała, Michał Szumin, Cyryl Łukaszewicz, Tomasz Pławecki, Daniel Bieżyński, Mateusz Podraza, Adam Wieżyk, Wiktor Baliński, Kacper Surmaj, Kamil Szczygieł.
Najlepszymi zawodnikami w drużynach finałowych byli Tomasz Pławecki - SP 8, Kamil Komidaj - SP 4, Kamil Korkuś- SP 1, Krystian Prymuła - SP 315.
Pierwsze miejsce zajęli chłopcy z SP - 8 , kolejne miejsca zajęły drużyny: SP - 4, SP - 1, SP - 315, SP - 6, SP - 105. Zwycięska drużyna chłopców z SP 8 powalczy 17 grudnia w turnieju powiatowym w Strzegomiu. Organizatorem mini siatkówki dziewcząt i chłopców był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.


11 grudnia 2008 - Sprawcy rozboju zatrzymani

Policjanci ze Świebodzic zatrzymali trzech młodych mężczyzn podejrzewanych o rozbój na 17 letnim mieszkańcu Świebodzic.
Do zdarzenia doszło 9 grudnia na jednej z ulic Świebodzic. 17 latek został wepchnięty do bramy, gdzie sprawcy przytrzymując za ręce i przewracając na ziemię zagrozili, że go pobiją.
Byli bezwzględni, skradli napadniętemu spodnie, kurtkę oraz bluzę sportową. Straty pokrzywdzony ocenił na 1 500 złotych.
W toku prowadzonych czynności przez policjantów, sprawcy zostali ustaleni a następnie zatrzymani, są nimi trzej młodzi mieszkańcy Świebodzic w wieku 16 - 18 lat. Wszyscy zostali osadzeni do wyjaśnienia. Policjanci odzyskali część skradzionych rzeczy.
Zatrzymanym pełnoletnim grozi do 12 lat pozbawienia wolności, sprawa nieletniego trafi do Sądu Rodzinnego.


11 grudnia 2008 - Spotkanie z Policją

W Domu Dziennego Pobytu "Przystań" odbyło się spotkanie w ramach realizowanego programu "Bezpieczny Senior" z przedstawicielem świdnickiej Policji - Nadkomisarzem Robertem Topolskim specjalistą ds. prewencji kryminalnej Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
Tematem spotkania był problem "jak uchronić się przed domokrążcami, kieszonkowcami?".
Pensjonariusze mogli zadawać również pytania dotyczące ich samych, ich bieżące sprawy, z którymi sami nie umieją sobie poradzić.


10 grudnia 2008 - Krzyżowa nagrodzona

Fundacja Krzyżowa otrzymała Polsko-Niemiecką Nagrodą za rok 2008 za szczególne zasługi w rozwoju stosunków polsko-niemieckich.
Uroczyste wręczenie nagrody przez Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec odbyło się 9 grudnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Współprzewodniczący Komitetu Nagrody prof. Bartoszewski podkreślił, że Fundacja Krzyżowa symbolizuje "znaczenie i ciągłość stosunków polsko-niemieckich".
Nagroda Polska-Niemiecka została ustanowiona na mocy Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy pomiędzy Polską a Niemcami w 1991 roku za zasługi na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich.
Nagroda przyznawana jest osobom lub instytucją polskim i niemieckim. Dotychczas nagrodą uhonorowani zostali m.in. Willy Brandt (pośmiertnie), byli ministrowie spraw zagranicznych i ojcowie nagrody, Krzysztof Skubiszewski i Hans-Dietrich Genscher, a także Tadeusz Mazowiecki, hrabina Dönhoff, Europejski Uniwersytet Viadrina, GFPS Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej a w 2006 roku komisja przyznała jedną nagrodę dla opolskiego biskupa Alfonsa Nossola.


10 grudnia 2008 - 40 lat w Strzegomu

Ksiądz prałat Stanisław Siwiec to postać szczególna w życiu Strzegomia. Okazją do przypomnienia Jego dokonań i znaczenia dla lokalnej społeczności był specjalny benefis, który odbył się 6 grudnia w Strzegomskim Centrum Kultury.
Wydarzenie zgromadziło wielu strzegomian, duchownych, przedstawicieli władz i wszystkich tych, dla których ksiądz Siwiec jest niedoścignionym wzorem i autorytetem.
Spotkanie, które poprowadzili Monika Żmijewska i Tomasz Marczak, miało charakter wspomnieniowy. O tym, jak duży wpływ wywarł ksiądz prałat na życie strzegomian, opowiadali ludzie związani z naszym miastem - burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz, radny Ryszard Rossa, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wasyliszyn, radny powiatowy Józef Kuźma, księża - Marek Żmuda, Marek Babuśka i Aleksander Siemiński, płk Adam Duś, prezes strzegomskiego oddziału Związku Sybiraków Jerzy Orabczuk, profesor Jan Chmura, Marian Wojciów oraz Irena i Jerzy Eulenfeld.
Hołd Honorowemu Obywatelowi Strzegomia oddali również najmłodsi mieszkańcy Strzegomia, którzy zaprezentowali się w starannie przygotowanych programach artystycznych. W części artystycznej nie mogło także zabraknąć, związanego z Bazyliką Mniejszą, Chóru Św. Cecylii.
Ksiądz prałat Stanisław Siwiec nie krył wzruszenia z powodu obecności tylu osób oraz ciepłych słów, jakie padły pod Jego adresem. - Wrosłem w tę Ziemię Strzegomską i jestem jej integralną częścią. Z nią związałem swoje życie i na niej trwam już tyle lat… - mówił ksiądz Siwiec.
Ostatnim akcentem obchodów 40-lecia pobytu księdza w Strzegomiu była msza św., która została odprawiona w Bazylice Mniejszej 7 grudnia, przez biskupa świdnickiego Ignacego Deca.


10 grudnia 2008 - "Pobiegajmy razem"

Świdnicka grupa zapalonych biegaczy od dłuższego czasu spotyka się by wspólnie biegać. W najbliższym czasie przy Gminnym Ludowym Klubie Sportowym "Świdnica" założy amatorską sekcję biegania.
Już od najbliższej soboty rozpocznie cotygodniowe zajęcia biegowe. Zajęcia skierowane są do wszystkich, niezależnie od wieku i kondycji (poziom trudności treningu dostosowany będzie do najsłabszego uczestnika zajęć).
Trening w każdą sobotę będzie trwał około godziny. Czekamy na każdą osobę, która chciałaby w dobrej atmosferze spędzić aktywnie wolny czas, poprawić dotychczasową kondycję, a może nawet w przyszłości pokusić się o start wraz z innymi członkami klubu w zawodach biegowych w kraju i poza jego granicami.
Zapraszamy chętnych również z okolic Świdnicy w sobotę, 13 grudnia. Spotkamy się o godzinie 12.00 przy wejściu do Hali Sportowej na ulicy Pionierów w Świdnicy. Zainteresowanym osobom więcej informacji udzieli Radosław Światowy - telefon 606 358 565.


10 grudnia 2008 - Zatańczcie w "Galopie 2009"

4 kwietnia 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu odbędzie się VII Wrocławski Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych Galop 2009.
Organizatorzy zapraszają gorąco do udziału w przeglądzie szkoły podstawowe z Dolnego Śląska.
Dzieci rywalizować będą w kategoriach: tańca ludowego, etnicznego, integracyjnego, tańca nowoczesnego (dyskotekowy, break-dance, hip-hop) i inscenizacji tanecznej.
Zapisy przyjmowane będą do 6 marca przyszłego roku. Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia - >>> zobacz


10 grudnia 2008 - Obradowali

Strzegomscy radni spotkali się na sesji Rady Miejskiej 5 grudnia 2008 r., aby zagłosować w sprawie dwóch uchwał.
Pierwsza z nich dotyczyła zmiany uchwały Nr 66/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 października 2006 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych gminy Strzegom z późniejszymi zmianami. Zmiany wprowadzone do tej uchwały polegają na zwiększeniu kwoty emisji obligacji o 2900,000 zł oraz na przedłużeniu czasu trwania programu emisji do 2014 roku (poprzedni okres emisji obligacji był do 2012 roku).
Dodatkowo radni ustalili, że środki pozyskane z emisji obligacji w 2008 roku, przeznaczone zostaną na sfinansowanie, realizowanych zadań inwestycyjnych, zgodnie z planem budżetu na bieżący rok.
Druga uchwała dotyczyła natomiast ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom. Jednym z ostatnich, a zarazem bardzo istotnym punktem posiedzenia, było złożenie wniosku przez radną Marię Michalec. Dotyczył on kontynuowania w 2009 roku programu onkologicznego "Wygraj z rakiem" oraz jednoczesnego zabezpieczenia w budżecie gminy środków na ten cel.


10 grudnia 2008 - Kiermasz bożonarodzeniowy

W dniach 9 - 10 grudnia w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy odbył się kiermasz bożonarodzeniowy.
Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego A i C sprzedawali wcześniej przygotowane ozdoby świąteczne - między innymi aniołki i gwiazdki wykonane na szydełku, świeczniki oraz różnorodne wylewki gipsowe.
Wychowawczynie - Marzena Barylak i Ilona Sipowicz serdecznie dziękują rodzicom za zaangażowanie i pomoc przy organizacji tegorocznego kiermaszu.


10 grudnia 2008 - Mikołaj w szpitalu

Wszystkie dzieci nasze są... a te chore bardziej niż inne. Ola, Kasia, Przemek, Marcel, Piotruś, tyle właśnie dzieci musiało zostać na oddziale dziecięcym świebodzickiego szpitala. Reszta spędziła mikołajkowy weekend w domu. A tym, które zostały, młodzież ze świebodzickiego Zespołu Szkół zrobiła miłą niespodziankę.
W sobotę rano przyszedł do nich Mikołaj z prezentami a jego asystentki pięknie udekorowały oddział świątecznymi ozdobami. Początkowe skrępowanie minęło podczas wspólnego ubierania choinki na oddziale. Najodważniejszy (choć wcale nie najstarszy) Przemek pięknie wyrecytował Mikołajowi wierszyk o kotku. Został za to nagrodzony brawami nie tylko od Mikołaja.
Mikołajową niespodziankę, w ramach współpracy Partnerstwa Lokalnego, przygotowała młodzież z Zespołu Szkół im. Stanisława Prosińskiego pod kierownictwem nauczycielek: Pani Agnieszki Gielaty i Bożeny Olędzkiej. Prezenty dla dzieci ufundowali: świebodzicka Śnieżka, Eurobank w Świebodzicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna.
Dziecięce uśmiechy były wystarczającą nagrodą i satysfakcją dla wszystkich, którzy przygotowali Mikołaja dla naszych chorych milusińskich.


10 grudnia 2008 - Mikołaj z Niemiec

Tradycją stała się już mikołajkowa wizyta strażaków z niemieckiego miasta partnerskiego Auerbach.
Spotkanie miało miejsce 6 grudnia w Domu Parafialnym przy Bazylice Mniejszej p.w. Św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu. Strażacy z Auerbach odwiedzili Strzegom po raz dwunasty. W tym roku przyjechało do nas 10 osób, zarówno strażaków jak i sponsorów.
Przywieźli z sobą mnóstwo prezentów, którymi obdarowali najbardziej potrzebujące rodziny strażackie z naszej gminy. Od kilku lat dary z Niemiec przekazywane są także do stołówki charytatywnej im. Św. Brata Alberta działającej przy strzegomskiej bazylice. Tak też było i w tym roku, ponieważ przekazano znaczną ilość odzieży.
To jednak nie jedyne akcenty sąsiedzkiej wizyty, gdyż kolejnym jej punktem było spotkanie rodzin strażackich ze Strzegomia i Auerbach, podczas której miała miejsce wymiana podarunków.
Tegoroczna wizyta gości z Niemiec bez wątpienia najwięcej radości sprawiła dzieciom, które wśród przywiezionych klocków Lego, pluszowych maskotek, lalek, samochodów i koników szukały najlepszych prezentów dla siebie. Mikołaj w tym roku nikogo nie zawiódł.


10 grudnia 2008 - Stroiki Bożonarodzeniowe

9 grudnia roku rozstrzygnięto kolejny Konkurs Stroików Bożonarodzeniowych w Gminie Marcinowice. Jest to jeden z wielu owoców współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wpłynęło 129 prac w tym bardzo wiele szopek. Udział wzięły wszystkie świetlice wiejskie i wszystkie szkoły w gminie.
Pomysłowość twórców oraz treści przesyłane odbiorcom są fantastyczne. Wymowa prac oprócz różnych wątków magicznych, legend, przesłań ludowych zawsze nawiązywała do istoty tych szczególnych dni - narodzenia Syna Bożego.
Jury w składzie: Hermina Tynda, Małgorzata Konarzewska, Jadwiga Konstanty, Danuta Kuropatwa i Władysław Gołębiowski, po wielogodzinnej naradzie, postanowiło nagrodzić wszystkie prace zbiorowe ze świetlic wiejskich z akcentem specjalnym dla świetlicy w Klecinie. Nagrodzono również Koło Gospodyń Wiejskich oraz zespół "Akacjowe Śpiewule" z Kątek. Lista wszystkich nagrodzonych - >>> zobacz


10 grudnia 2008 - Turniej piłkarek

9 grudnia w Jaworzynie Śląskiej w sali sportowej dawnego Technikum Kolejowego odbył się Turniej Piłki Nożnej - Halowej Szkół Ponadgimnazjalnych dziewcząt. Turniej rozegrany został systemem pucharowym.
Pierwsze miejsce w turnieju zajęły piłkarki ZSO Strzegom. Kolejne miejsca wywalczyły drużyny: 2 - ZSO Świebodzice, 3 - I LO Świdnica, 4 - ZS Nr 3 Świdnica, 5 - ZS Nr 1 Świdnica, 6 - ZSH-T Świdnica, 7 - ZS Strzegom


10 grudnia 2008 - Genetyka w Onkologii

13 grudnia o godzinie 11.00 w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Świdnicy odbędzie się IV Dolnośląska Konferencja Genetyka w Onkologii.
Prawie 40 lekarzy rodzinnych, podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii, chirurgii, gastroenterologii oraz innych specjalności z naszego terenu, będą mogli poznać aktualnie obowiązujące rekomendacje Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych, którego kierownikiem jest konsultant krajowy ds. genetyki klinicznej prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, dotyczące postępowania w nowotworach dziedzicznych i zastosować je w praktyce codziennej.
Temat dotyczący choroby nowotworowej jako wyzwanie dla chorego i jego rodziny oraz społeczeństwa przedstawi dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarz - konsultant regionalny w zakresie onkologii klinicznej wspólnie z dr Małgorzatą Płaczek z Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
O Najnowszych postępach w genetyce klinicznej i praktycznym zastosowaniu w prowadzeniu pacjentów przedstawią - prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, oraz dr n. med. Tomasz Huzarski z MCNDZ w Szczecinie.
O tym, jak wielu mieszkańców Świdnicy i okolic miało już takie badania przeprowadzone opowie dr Ewa Kilar - inicjator i organizator konferencji, ordynator onkologii klinicznej szpitala "latawiec".
Patronat naukowy - prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek - kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu, patronat honorowy konferencji - Wojciech Murdzek - Prezydent Miasta Świdnicy i Ryszard Wawryniewicz - Wicestarosta Powiatu Świdnickiego.


10 grudnia 2008 - Organizacje po ważnym szkoleniu

6 grudnia w Świebodzicach odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu sprawozdawczości dotyczącej wykorzystanych dotacji z budżetu Gminy. Szkolenie przeprowadził pan Jarosław Kotowski z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, który w wyjątkowo przystępny sposób mówił o tych trudnych zagadnieniach.
Przybliżył kwestie sportu kwalifikowanego, ustawy opp, wydatków, sprawozdawczości, przekazał druki bilansu i wzory sprawozdania. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest ustawą trudną i budzi wiele kontrowersji, dlatego tak ważne są szkolenia, z których świebodzickie organizacje korzystają bezpłatnie.
Jeśli organizacje mają potrzebę takich lub podobnych szkoleń, prosimy o zgłaszanie propozycji. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy zaprosimy Państwa na kolejne szkolenie.


10 grudnia 2008 - Kiermasz Świąteczny" - "Magia Świąt"

19 grudnia w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa odbędzie się spotkanie przedświąteczne dla wszystkich mieszkańców powiatu świdnickiego. W trakcie imprezy, w godzinach 15.00 - 20.00, odbędzie się Koncert kolęd, Przedstawienia świąteczne - program artystyczny "Swojski dom", Uroczyste ubieranie choinki Konkurs prac plastycznych "Bożonarodzeniowa Kartka Pocztowa", Wigilijny bufet.
Dodatkowo będą mogli Państwo zakupić produkty wystawców oraz własnoręczne wyroby dzieci m.in.artykuły świąteczne oraz oryginalne prezenty bożonarodzeniowe dla najbliższych - stroiki, bombki, choinki, kartki świąteczne, zabawki dla dzieci, wyroby pszczelarskie, biżuterię, wyroby hafciarskie, pieczywo oraz wyroby cukiernicze, ceramikę artystyczną, zdrową i ekologiczną żywności, nalewki i przetwory z owoców oraz tkactwo artystyczne.
Magię Świąt poprzedzać będą warsztaty dla dzieci na których dzieci będą miały okazję wykonania ozdób świątecznych, upominków, kartek oraz wypieków świątecznych.
Na warsztaty zapraszamy wszystkie chętne dzieci 13 grudnia od 11.00 - 13.00 oraz od 15 - 18 grudnia od 15.00 - 17.00 do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Ślasku.


10 grudnia 2008 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W siedzibie Komendy Hufca ZHP w Świdnicy powołany został sztab XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy uczniów świdnickich szkół gimnazjalnych i średnich do wspólnego kwestowania na rzecz Orkiestry. Do szkół rozesłaliśmy już pełną informację na ten temat, z prośbą o koordynację naboru wolontariuszy. Żeby kwestować należy zgłosić się w szkole, wypełnić oświadczenie wolontariusza oraz dostarczyć zdjęcie i to wszystko zrobić do 15 grudnia. Osoba odpowiedzialna za działania sztabu WOŚP - Violetta Sobczak - GG 6198142.
Gramy 11 stycznia 2009 roku. Poza kwestowaniem planujemy tradycyjną scenę w Rynku, występy zespołów świdnickich oraz gości, licytację, pokaz laserów oraz fajerwerków, a także imprezy towarzyszące, w tym Jarmark Rodzinny.
Zapraszamy osoby, które chciałyby przekazać rzeczy na licytację, do kontaktu z KH ZHP, telefon 074 8520179.


9 grudnia 2008 - XVI Świdnicki Festiwal Tańca

6 oraz 7 grudnia w Świdnicy odbyła się jedna z największych w regionie imprez tanecznych.
Dzień pierwszy to soliści, duety, formacje, miniformacje z takich miast jak: Wrocław, Kobierzyce, Tarnowo Podgórne, Kielce, Nowa Ruda, Bogatynia, Kraków, Wołów, Złotoryja jednym słowem turniej Disco-Dance-Hip Hop, z MDK Świdnica udział wzięły grupy z pracowni Renaty Szczepanik - "One" oraz z pracowni Anny Trzeciak - "Koraliki".
Drugi dzień to już "poważniejsze tańczenie", ponieważ do rywalizacji przystąpiły pary tańca towarzyskiego z takich miast jak: Wrocław, Żagań, Lubań Śląski, Leszno, Oława, Żory, Jelenia Góra, Wałbrzych, Sosnowiec, Gorzów Wlkp. Dobrzeń Wielki, Kamienna Góra, Gliwice, Prochowice, Zabrze, Nowa Sól, Milicz, Racibórz, Krotoszyn, Głogów. Na najwyższym stopniu podium z klubu tanecznego "Impus" działającego przy MDK Świdnica zajęły pary: Kat 8-9 lat klasa H - Berna Rafał, Tragarz Olga,
Kat 12-13 klasa F - Nowak Bartosz, Staniszewska Magdalena,
Kat 14-15 klasa F - Klepacki Mateusz, Kovaći Sonia,
Kat 12-13 klasa D - Myszakowski Paweł, Kocoń Klaudia,
Kat Pow 15 klasa D - Broźbar Adam, Nawrocka Patrycja,
Kat Pow 15 C klasa latin - Niżański Dawid, Lipieńska Sandra - tutaj wielkie słowa uznania ponieważ na turnieju para awansowała do jednej z najwyższych klas tanecznych - klasy B,
Kat Pow 15 klasa c standard - Maceluch Michał, Piguła Anna. W kategorii Senior Hobby po gospodarsku podium oddała para Ireneusz Pałac i Lucyna Pałac. Zdjęcia z festiwalu - >>> zobacz


9 grudnia 2008 - Ratusz świeci

Teraz jest prawdziwą ozdobą i perełką odnowionego Rynku w Świebodzicach. Mowa oczywiście o zabytkowym ratuszu, który od kilku dni wzbudza prawdziwy zachwyt mieszkańców miasta. Działa już bowiem iluminacja na budynku.
Bryła ratusza została podświetlona, zarówno fasada jak i tył, swoje oświetlenie ma także ratuszowa wieża. Punktowe oświetlenie wydobywa cały urok klasycystycznej architektury budynku, a pięknie podświetlona wieża widoczna jest z odległych krańców miasta.
W połączeniu z dyskretnymi, świątecznymi ozdobami ratusz wygląda teraz naprawdę pięknie. Na ulicach i skwerach wieczorami migotają też świąteczne lampki, dzwoneczki i gwiazdki.
Świebodziczanie przyznają, że tak ładnie miasto jeszcze nie wyglądało przed świętami.


9 grudnia 2008 - Jesienna wyprawa do Estonii

Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy trzeci już rok koordynuje wspólną pracę sześciu szkół z całej Europy na projektem "O ptakach po angielsku" w ramach Comeniusa. Co pół roku delegacje szkół spotykają się w kraju jednego z partnerów, aby podzielić się osiągnięciami, podsumować dotychczasową pracę i wyznaczyć sobie nowe zadania. Tym razem "rodzinkę " Comeniusa podejmowała szkoła z Estonii.
Głównym celem spotkania było dopięcie wszystkich spraw związanych z wydaniem albumu "Ptaki naszych krajów". Spośród wszystkich kart obserwacji wykonanych przez młodzież z sześciu szkół w czasie dwóch lat trzeba było wybrać te najlepsze, najciekawsze. No i jeszcze sprawy finansowe - w jakim kraju wydać album, aby koszty nie były zbyt wysokie? Jaką ilość egzemplarzy zamówić? Jaki format i wygląd ma mieć album? Na te wszystkie pytania trzeba było znaleźć odpowiedz.
Obrady i dyskusje związane z projektem to tylko część programu wizyty, reszta to wycieczki, bo każda ze szkół ma stworzyć partnerom możliwość poznania przyrody, kultury i historii swojego kraju.
Estonia urzekła nas swym krajobrazem - rozległe, zupełnie płaskie tereny, głównie zalesione ale przeplecione bagniskami i podmokłymi łąkami, prawie niezamieszkałe. Estończycy to ludzie pełni godności, rozwagi, spokoju i życzliwości. Z wypraw przyrodniczych najwspanialsza była wycieczka do Parku Narodowego Matsalu nad Bałtykiem.
Zwiedziliśmy dwa największe miasta Estonii - Tartu i stolicę, Tallin. Stolica to przede wszystkim ogromna, przepiękna starówka - po przejściu murów obronnych możemy się poczuć jak w średniowieczu nie tylko z powodu architektury, ale też z powodu wystroju sklepów, restauracji i ulicznych straganów wprost nawiązujących do tego okresu. Spacerując wąskimi uliczkami mijaliśmy grupki turystów, bo sezon turystyczny w Tallinie trwa cały rok. Dziesiątki sklepów kusiły wyrobami z kolorowej włóczki - każdy dał się skusić na zakup czapki bądź rękawiczek, będą nam w zimie przypominać ciepłe przyjęcie w Estonii.


9 grudnia 2008 - Przyjdź na Jarmark

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Świebodzic i Powiatu Świdnickiego do odwiedzenia Jarmarku Bożonarodzeniowego, który rozpoczyna się w Świebodzicach 13 grudnia i potrwa do 17 grudnia.
W specjalnej hali namiotowej, która stanie na Rynku, będzie można kupić zarówno artykuły spożywcze, jak i piękne ozdoby choinkowe - np. wykonane ze szkła czy koronki, stroiki, bombki, choinki sztuczne i żywe, ręcznie robioną biżuterię - może się przydać na gwiazdkowy prezent - i masę innych przedmiotów. Prawdziwym hitem jarmarku będzie oczywiście świebodzicki piernik, który upiekły Siostry Szkolne de Notre Dame. Będzie można kupić piernikowe serca, gwiazdki i słodkie, lukrowane szopki.
W dniach 13-14 grudnia Jarmark potrwa od godziny 10.00 do 18.00, 15-17 grudnia - od 9.00 do 19.00. Pierwszego i ostatniego dnia trwania świątecznej giełdy o godzinie 16.00 będzie można zobaczyć mikołajkowy program dla dzieci.


9 grudnia 2008 - Festiwal KAN - 2009

Jesteś filmowcem-amatorem? Zrealizowałeś już wiele autorskich filmów? Może czas pokazać je szerszej publiczności? Jeśli tylko chcesz podzielić się filmową pasją, wyślij swoje produkcje na Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN 2009. Może to właśnie Ty otrzymasz główną nagrodę, która otworzy Ci drzwi do prawdziwego świata filmu. Filmy na konkurs można zgłaszać do 31 stycznia 2009.
Ruszyły przygotowania do 10. jubileuszowej edycji Festiwalu Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN 2009, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 22-26 kwietnia 2009 roku. Już teraz można przysyłać swoje niezależne i amatorskie produkcje - wszystkie będą walczyć o wejście do ściślej czołówki filmów konkursowych, które oceniane będą przez jury, dziennikarzy i publiczność. Wstępnej oceny dokona Rada Programowa KAN 2009, a filmy, które zakwalifikują się do drugiego etapu będą walczyć o Złotą, Srebrną i Brązową KANewkę w dwóch kategoriach: filmy dokumentalne oraz fabularne.
Jury przyzna także KANewkę Specjalną, a ponadto nagrodę wręczy również publiczność (KANewka Publiczności) oraz dziennikarze (KANewka Dziennikarzy).
Do konkursu można zgłaszać zarówno filmy polskie (Konkurs Filmów Polskich) jak i zagraniczne (Konkurs Filmów zagranicznych), przesyłając je lub przynosząc osobiście do siedziby organizatora (ul. Kościuszki 34/4 "Pałacyk", 50-012 Wrocław) w dopuszczalnych formatach Mpeg, Avi, DivX, Video-CD, SuperVideo-CD, DVD. Szczegóły, regulamin - >>> zobacz


9 grudnia 2008 - Sesja budżetowa

W najbliższy czwartek, 11 grudnia, w Świebodzicach odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Choć uchwał jest kilka - najważniejszą jest bez wątpienia projekt budżetu na 2009 rok.
Przyszłoroczny budżet Świebodzic będzie budżetem inwestycji - rozpocznie się bowiem wiele nowych zadań, które będą realizowane ze środków własnych oraz zaciągniętych kredytów. Wśród nich największym będzie remont i przebudowa dróg na Osiedlu Piastowskim (łączny koszt 6,4 mln zł, z tego z budżetu 3,5 mln zł); przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych w Cierniach - w przyszłym roku planuje się wydać na to blisko 4 mln zł, a łączny koszt tej ogromnej inwestycji to 15 mln złotych.
W decydującą fazę wejdą także prace na stadionie przy ul. Sportowej - planuje się w przyszłym roku budowę m. in. budynku socjalnego oraz boiska treningowego a wydatki na ten cel planowane to 2,1 mln zł. Kontynuowane będą także liczne inwestycje, rozpoczęte w 2008 roku - jak chociażby adaptacja budynku przy Al. Lipowych na mieszkania komunalne i socjalne.
Przyszłoroczne dochody budżetu planowane są na poziomie blisko 65 mln złotych a wydatki - 68 mln złotych. W porównaniu do roku 2008 budżet zwiększa się znacząco, o kilkanaście mln złotych.


9 grudnia 2008 - Jaworzyńska Liga Piłki Halowej

W rozgrywkach Jaworzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej 2008-2009, padły następujące wyniki:
Złodziejówka - XXL Bolesławice 3:11 (1:5)
Karolina Junior - Kolejorz Jaroszów 2:8 (1:4)
Gimnazjum Junior - Karolina 3:17 (1:9)
Bolesławice Junior - Last-Kam Nowice 6:12 (4:6)
Gimnazjum Senior - Grande Team 5:4 (3:1)
czołówka strzelców - 30 bramek - Charytanowicz M. (Karolina), 24 - Krzeczowski P. (Grande Team), 22 - Włodarczyk (Nowice), 20 - Głogiewicz D. (Karolina), Frankowski (Gimnazjum S), Masny (Karolina J).
Tabela - 1. Karolina - 21 punktów, 2. Gimnazjum S - 21, 3. XXL - 16, 4. Grande Team - 15, 5. Karolina J. - 12, 6. Last-Kam - 10, 7. Gimnazjum J - 9, 8. Złodziejówka - 6, 9. Kolejarz - 6, 10. Konigszelt - 3, 11. Bolesławice J. - 0.


9 grudnia 2008 - Wehikuł czasu

Tuż pod Genewą znajduje się Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN, mekka fizyków cząstek elementarnych z całego świata. O CERN zrobiło się bardzo głośno we wrześniu tego roku, gdy media donosiły o uruchomieniu największego na świecie "przyśpieszacza" i "zderzacza" cząstek naładowanych LHC, czyli Larg Hadron Collider.
W 27 kilometrowym tunelu znajdującym się 100 metrów pod powierzchnią ziemi wiązki protonów rozpędzana są do prędkości bliskiej prędkości światła a następnie zderzane ze sobą.
Aby zbudować i uruchomić LHC potrzebna była współpraca fizyków z całego świata i cały naukowy świat może też korzystać z tego urządzenia, ale tylko do celów pokojowych.
Zadania CERN to nie tylko badania naukowe, ale również wdrażanie nowych technologii oraz działalność dydaktyczna. Z całego świata przyjeżdżają tu nauczyciele fizyki, aby zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie cząstek elementarnych. W jednym z takich kursów uczestniczyła świdnicka nauczycielka, Violetta Wierzbicka -Kłosiewicz.
Pobyt w CERN można porównać do podróży w czasie - dzięki najpotężniejszemu na świecie akceleratorowi możliwe jest stworzenie warunków do narodzin najmniejszych składników materii, takich, które powstawały w najwcześniejszych chwilach po Wielkim Wybuchu. Pracuje tu około 6 tysięcy osób z całego świata - głównie fizyków i informatyków, ale również inżynierów i techników. Polacy są tu u siebie, bo Polska jest współwłaścicielem CERNU! Nasz wkład finansowy nie jest imponujący, ale intelektualny jest ogromny. Dzięki temu, że Polaków można tu spotkać na najbardziej odpowiedzialnych stanowiskach, polscy nauczyciele otrzymali zezwolenie na zjazd do podziemnego tunelu i możliwość bezpośredniego zapoznania się z pracą gigantycznego detektora mionów, który być może da odpowiedz, dlaczego Wszechświat, a wiec galaktyki, gwiazdy i my, istniejemy, bo z punktu widzenia fizyki nadwyżka materii nad antymaterią ciągle jest zagadką.


9 grudnia 2008 - Włamał się do samochodu

Policjanci z Komisariatu Policji w Strzegomiu zatrzymali 39 letniego mężczyznę, który włamał się do samochodu, a następnie go uszkodził.
Na gorącym uczynku włamania do samochodu został zatrzymany przez strzegomskich policjantów 39 letni mieszkaniec Gminy Strzegom. Mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu - 2,20 promila wybił szybę w samochodzie, dostał się do środka, a następnie skradł radio CD z anteną.
Na tym się nie skończyło w Oplu Corsa do którego się włamał przebił dwie opony oraz połamał lusterka. Straty na szkodę mieszkańca Gminy Strzegom wyniosły blisko 5 tysięcy złotych.
Zatrzymany mężczyzna został osadzony do wytrzeźwienia i wyjaśnienia w policyjnym areszcie. Po przesłuchaniu przyznał się do kradzieży i zniszczenia mienia, dobrowolnie poddał się karze.


9 grudnia 2008 - Siatkówka dziewcząt

Miejski Klub Siatkówki Świdnica prowadzi nabór dziewcząt urodzonych w 1996 roku (szósta klasa szkoły podstawowej). Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 14.00 do 15.30 w hali sportowej przy ulicy Pionierów 29 w Świdnicy.
Grupa ta w przyszłym roku będzie tworzyć klasę sportową w Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.
Kontakt z Prezesem Klubu - Elżbietą Gaszyńską telefon 500 272 810 lub emailowo - >>> napisz
Strona internetowa Klubu MKS Świdnica - >>> zobacz Przypominamy także, że Klub Sportowy - "MKS Świdnica" zaprasza uczennice klas trzecich ze świdnickich szkół podstawowych na zajęcia siatkówki do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy.
Treningi nieodpłatne, w poniedziałki i środy w godzinach 16.30 - 17.45 prowadzi trener piłki siatkowej.


8 grudnia 2008 - Wielki teatr w strzegomskim liceum

Kolejne znakomite przedstawienie, przygotowane w całości przez nauczycieli i uczniów strzegomskiego liceum, mogli podziwiać goście zaproszeni w ubiegłym tygodniu. Społeczność szkolna bardzo poważnie bawi się w teatr, gdyż cel organizacji przedsięwzięcia jest równie poważny. Od kilku lat bowiem ideą listopadowych przedstawień w strzegomskim liceum jest pozyskiwanie pieniędzy dla dwóch najzdolniejszych absolwentów. Podczas tegorocznego święta teatru Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz, Sekretarz Gminy Strzegom Sabina Cebula oraz prof. dr hab. Jan Chmura wręczyli nagrody pieniężne, pozyskane z zeszłorocznego przedstawienia pt. "Chłopi", najlepszym absolwentom roku szkolnego 2007/2008: Marcinowi Chwale oraz Pawłowi Grynienko.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w auli liceum. Już od progu można było usłyszeć dźwięki poloneza Wojciecha Kilara. W tym roku na deskach szkoły zeprezentowano "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.
-"Nasze przedstawienie uświetnione było obecnością dwóch znakomitych aktorek: Emilii Krakowskiej, która poprowadziła dla młodzieży dwudniowe warsztaty oraz wcieliła się w postać Telimeny, a także Ewy Skibińskiej, która odczytała partie narracyjne." - mówi Dyrektor LO Zbigniew Suchyta.
Finał przedstawienia był zaskakujący i niezwykle poruszający. Wszyscy aktorzy wraz z Emilią Krakowską i Ewą Skibińską wyrecytowali inwokację następnie wspólnie z publicznością odśpiewali hymn narodowy a na koniec odtańczyli, na boisku szkolnym w świetle płonących ognisk, poloneza znanego z ekranizacji epopei według Andrzeja Wajdy. Z całą pewnością był to niezwykły widok, ponieważ uczniowie, nauczyciele, VIP-owie, a także młodzież z zespołu "Kostrzanie", ubrani byli we wspaniałe, wypożyczone z teatru, stroje szlacheckie.
Uwieńczeniem wieczoru był bal andrzejkowy do białego rana, podczas którego biesiadnicy mogli korzystać ze staropolskiej karczmy.
Już dzisiaj wiemy, że dzięki inicjatywie strzegomskiego LO w przyszłym roku szkolnym dwóch najzdolniejszych absolwentów podzieli się pieniędzmi, jakie udało się zebrać podczas przedstawienia. Ze wstępnych szacunków wynika, że jest to 5 tys. zł.


8 grudnia 2008 - Strzegomska w remoncie

Na świebodzickich drogach ciągle coś się dzieje. Oprócz prac związanych z budową kanalizacji i odtwarzaniem nawierzchni prowadzone są także remonty. Ponad tydzień temu drogowcy pojawili się na ul. Strzegomskiej.
Dzięki porozumieniu, podpisanemu przez samorząd Świebodzic z samorządem województwa, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei remontuje odcinek ulicy od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego aż do ul. Strzegomskiej - na wysokości wjazdu do dawnej Sileny.
- Od początku kadencji zabiegałam w DSDiK o remont przynajmniej odcinka od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z Alejami Lipowymi - mówi Ireneusz Zyska, zastępca burmistrza miasta. - Asfalt był tam mocno pokruszony, domagał się od dawna naprawy. Otrzymaliśmy dobrą wiadomość z Urzędu Marszałkowskiego - Zarząd Województwa znalazł rezerwy finansowe i zdecydował o remoncie odcinka pod warunkiem, że gmina coś do inwestycji dołoży.
Całość zadania oszacowano na 350 tys. zł, udział gminy w tej kwocie to 70 tys. zł. Prace są w pełni, jezdnia została już sfrezowana, a wpusty studzienek kanalizacyjnych uregulowane. Prace mają potrwać jeszcze kilkanaście dni, zatem kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość.


8 grudnia 2008 - Mikołajki w SP 105

5 grudnia Szkołę Podstawową nr 105 w Świdnicy odwiedził Święty Mikołaj.
Podczas spotkania z długo oczekiwanym gościem, dzieci z klas 0 - III, zaprezentowały przygotowane piosenki, wiersze i tańce.
Uczniowie mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia. Każde "grzeczne" dziecko otrzymało paczkę pełną słodyczy i pluszową zabawkę.
Na zakończenie wizyty dzieci poprosiły Mikołaja o częstsze spotkania w ciągu roku.


8 grudnia 2008 - Mikołajki przez cały dzień

Piątek, 5 grudnia, upłynął w Świebodzicach pod hasłem Mikołaja, prezentów, zabawy i świątecznego klimatu. Przez cały dzień odbywało się mnóstwo imprez związanych właśnie z Mikołajkami.
Już od godzinie 10.00 pod ratuszem rozłożyły się świąteczne stoiska świebodzickich szkół. Dzieci i młodzież sprzedawały własnoręcznie zrobione przez siebie stroiki, bombki, aniołki, szopki, słowem wszystko to, co można postawić na świątecznym stole lub zawiesić na choince. Stoiska były oblegane przez świebodziczan, bo za symboliczną opłatą można było kupić naprawdę cudeńka.
Poźniej zaczął się program artystyczny dla najmłodszych, których na Rynku pojawiło się mnóstwo - przyszły dzieci ze świebodzickich przeszkoli, a najmniejsze maluszki przyjechały w wózkach ze swoimi rodzicami i babciami. Wszystkich przywitał burmistrz Bogdan Kożuchowicz i - oczywiście - Święty Mikołaj, który przyjechał do Świebodzic specjalnie, by rozdawać prezenty. Było mnóstwo świetnej zabawy, wspólne śpiewanie, ubieranie choinki, ogromną radość dzieci wzbudzili także szczudlarze, którzy w strojach Mikołaja przechadzali się po Rynku. Program artystyczny przygotował Zespół Szkół Integracyjnych.
To jednak nie był koniec prezentów. W Ośrodku Pomocy Społecznej wydawano paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach. Maluchy znalazły w nich mnóstwo pysznych słodyczy. Paczki otrzymało w sumie ponad 250 dzieci. A o godzinie 14.00 w Gimnazjum nr 1 też rozdawano paczki dzieciom - otrzymało je w sumie 155 osób. Natomiast o godzinie 16.00 blisko 300 dzieci obejrzało film w kinie "Wolność". Mikołajkowym prezentem była bajka "Łowcy smoków 2", a jej sponsorem - burmistrz Bogdan Kożuchowicz, który tradycyjnie funduje najmłodszym seans filmowy właśnie na Mikołaja i Dzień Dziecka.


8 grudnia 2008 - "Mikołajkowe zawody pływackie"

4 grudnia na krytym basenie przy ulicy Równej w Świdnicy odbyły się tradycyjne "Mikołajkowe zawody pływackie" dla dzieci ze szkół podstawowych. Na basenie stawiło się 101 zawodników (54 dziewczęta i 47 chłopców).
Klasy I-IV pływały na dystansie 25 metrów, natomiast klasy piąte i szóste miały do pokonania 50 metrów.
Zawody rozpoczęły się od startów indywidualnych od najmłodszych klas a zakończyły sztafetami 8 razy 25 metrów dziewcząt i chłopców.
Na każdego uczestnika turnieju po wyjściu z wody czekała słodka niespodzianka. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i puchary dla sztafet. Organizatorem imprezy był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wyniki turnieju - >>> zobacz


8 grudnia 2008 - Półmetek kadencji

Pod takim hasłem od początku grudnia odbywają się w Świebodzicach spotkania burmistrzów oraz radnych z mieszkańcami poszczególnych dzielnic miasta. Za nami już dwa takie spotkania: z mieszkańcami Osiedla Sudeckiego i Śródmieścia oraz świebodziczanami z Osiedla Piastowskiego.
- Od początku kadencji kierujemy się zasadą przejrzystości życia publicznego - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. - Mieszkańcy są przez nas systematycznie informowani o tym, jakie działania podejmowane są na rzecz rozwoju miasta.
Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 3 grudnia, pojawiło się około 50 osób. Na pytania mieszkańców odpowiadali: burmistrz Bogdan Kożuchowicz wraz z zastępcami Zbigniewem Opalińskim i Ireneuszem Zyską oraz licznie przybyli na to spotkanie radni: Mariusz Szafraniec, Marek Gąsior, Robert Wysoczański, Łukasz Kwadrans, Jacek Fedorowicz, Tadeusz Gruszka. W trakcie spotkania dołączyli także: radna Elżbieta Wiszniewska, Maria Dobrzańska i Wiktor Krawczyk.
Frekwencja na spotkaniu na Osiedlu Piastowskim była nieco niższa. Wśród problemów, poruszanych przez mieszkańców, dominowały kwestie podlegające Spółdzielni Mieszkaniowej, dlatego zaprosiliśmy do udziału w spotkaniu panią prezes SM, Elżbietę Krzan tak, aby można było od razu wyjaśniać sporne kwestie. Burmistrz Kożuchowicz i wiceburmistrz Zyska omawiali na tym spotkaniu szczególnie kwestie przyszłorocznego remontu dróg osiedlowych. W spotkaniu wzięli udział, oprócz burmistrzów i wiceburmistrzów, radni: Łukasz Kwadrans, Ewa Dziwosz, Zdzisław Pantal, Roman Walczak, Władysław Góra, ponownie pojawili się także Mariusz Szafraniec, Marek Gąsior i Tadeusz Gruszka.
Kolejne spotkania - 9 grudnia, o godzinie 18.00 - z mieszkańcami Cierni, 10 grudnia o tej samej godzinie - z mieszkańcami Pełcznicy.


8 grudnia 2008 - Mikołaj w świetlicach środowiskowych

Święty Mikołaj nie ominął również dzieci z Gminy Jaworzyna Śląska. W tym roku dotarł do 170 dzieci ze świetlic środowiskowych.
Czy byłyście grzeczne? - pytał Mikołaj już przy wejściu, a usłyszawszy głośnie "tak", wręczył każdemu dziecku słodycze i upominki.
Dzieci dla Świętego Mikołaja kolędowały, śpiewały piosenki i recytowały wierszyki.
Wizyta Św. Mikołaja dała dzieciom dużo radości i wprowadziła w nastrojową przedświąteczną atmosferę. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki ofiarności wielu sponsorów o wielkich sercach i w tym miejscu chcielibyśmy złożyć im gorące podziękowania za wsparcie finansowe jak i za ofiarowanie innych upominków. Zebrano dary w kwocie około siedmiu tysięcy złotych.


8 grudnia 2008 - Mikołajki w Przystani

Jak co roku każdy z pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu w Świdnicy otrzymał od Świętego Mikołaja symboliczny upominek.
Po raz drugi seniorzy mogli sami zostać Świętymi Mikołajami biorąc udział w akcji "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem". W tej akcji najważniejsze było sprawienie innej osobie odrobinę radości.
Prezenty jakie sobie wzajemnie ofiarowano były symbolicznie, nie kosztowały więcej niż pięć złotych.


8 grudnia 2008 - Konkurs na najpiękniejszą szopkę

Już po raz drugi w Świebodzicach rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Do konkursu zgłoszono bardzo wiele pięknych prac, więc jury miało jak zwykle spory problem, którą wybrać i nagrodzić.
Komisja konkursowa w składzie: Zbigniew Opaliński, zastępca burmistrza miasta, Zofia Choińska, szefowa Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM oraz Anna Mazur, dyrektor MDK i Izabela Siekierzyńska, inspektor ds. uzależnień, w czwartek 4 grudnia obejrzała szopki i wybrała najpiękniejsze. Oto zwycięzcy:
w kategorii przedszkola - 1 - Aleksander Nowak - Przedszkole nr 2, 2 - Zofia Olszówka - Przedszkole nr 3, 3 - rupa "Jagódki" - Przedszkole nr 2
w kategorii szkoły podstawowe - 1 - Krystian Jakubik - SP 4, 2 - Aleksandra Kołodziej - SP nr 3, 3 - Julia Mikołajczyk - SP nr 2.
w kategorii gimnazja - 1 - Martyna Dziakowicz - Gimnazjum nr 1, 2 - Karol Marcyniuk - Gimnazjum nr 1, 3 - Grupowo klasa V i II - Zespół Szkół Integracyjnych.
Wyróżnienia: Marta Grzybek - SP 2, Aleksandra Białek - SP 4. Nagrody wręczono laureatom podczas mikołajkowej zabawy w Rynku.


8 grudnia 2008 - Policjanci zapobiegli tragedii

7 grudnia około godziny 19.00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy został powiadomiony przez mieszkankę Świdnicy o groźbie wysadzenia w powietrze jednego z budynków mieszkalnych w centrum Świdnicy.
Po uzyskaniu informacji na miejsce zdarzenia natychmiast wysłany został patrol policji. Po przyjeździe funkcjonariuszy okazało się, że w mieszkaniu przebywa młody mężczyzna, który jest pod wpływem alkoholu. Po kłótni z matką zagroził, że popełni samobójstwo wysadzając budynek w powietrze. Na miejsce wezwano strażaków oraz pogotowie ratunkowe. Na klatce schodowej czuć było ulatniający się gaz. W związku z zagrożeniem w mieszkaniu wyważone zostały drzwi. Gdy policjanci weszli do mieszkania, kurki w kuchence gazowej były odkręcone, a niedoszły samobójca leżał na podłodze z nożem w ręce.
Mężczyzna został obezwładniony przez policjantów. W trakcie zatrzymania był bardzo agresywny, uderzał głową o posadzkę i kopał policjantów.
23-latek został zatrzymany do wytrzeźwienia. Obecnie policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia


8 grudnia 2008 - Krew Ratuje Życie

3 grudnia, w ramach IV Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem "Młoda Krew Ratuje Życie" 38 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Świdnicy oraz dwójka nauczycieli, w tym dyrektor szkoły, oddało 18 litrów krwi.
Organizatorzy Turnieju to: Zarząd Główny PCK i krajowa Rada HDK PCK, Publiczna Służba Krwi, Zarządy Okręgowe PCK i Okręgowe Rady HDK i PCK.
To nie pierwsza taka akcja jedynej w powiecie szkoły mundurowej. Także w minionym roku szkolnym maturzyści z klasy wojskowej oddali krew potrzebującym. "Jest to wspaniała inicjatywa, dlatego postanowiliśmy zaprosić pracowników ze Stacji Krwiodawstwa w Wałbrzychu do naszej szkoły na kolejną taką akcję w marcu przyszłego roku." - mówi Marzena Łysoniek, dyrektor szkoły.


7 grudnia 2008 - Dworzec kolejowy dla Świdnicy

Dworzec kolejowy Świdnica Miasto należy do Świdnicy. Zabiegi o przejęcie zabytkowego obiektu władze miasta czyniły od lat.
- To piękny zabytkowy budynek w centrum miasta, na bazie którego chcemy stworzyć centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia. Skorzystają na tym podróżni. To ważne zadanie również ze względu na planowaną przez samorząd województwa reaktywację połączeń kolejowych do Wrocławia - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Uroczyste przekazanie dworca zorganizowano 6 grudnia w dniu św. Mikołaja m.in. z udziałem władz województwa, samorządowych oraz PKP. Dworzec Świdnica Miasto, podobnie jak przejęte już wcześniej od PKP tereny przy ul. Kolejowej, przekazuje miastu Skarb Państwa jako darowiznę.
- Świdnica jest jednym z pierwszych w Polsce miast, gdzie decyzją naczelnika Urzędu Skarbowego zaliczono wartość dworca w poczet długów PKP wobec Skarbu Państwa, a ten zaś przekazał obiekt jako darowiznę samorządowi - mówi Zygmunt Worsa, świdnicki starosta, który w imieniu Skarbu Państwa przekazał dworzec władzom Świdnicy.
Na terenie dworca miasto chce utworzyć centrum przesiadkowe. Według planu dworzec kolejowy zostanie połączony z dworcem autobusowym, dzięki czemu podróżni będą mogli łatwiej korzystać z transportu zbiorowego. Ma się tak stać poprzez przedłużenie istniejącego pod torami przejścia podziemnego, w stronę ul. Kolejowej, gdzie zostanie zlokalizowany dworzec autobusowy. Nowe centrum przesiadkowe ma być miejscem z dobrą obsługą podróżnych, wygodną poczekalnią, kasami, kawiarenkami. Planowane jest również przeniesie do obiektu Biura Strefy Płatnego Parkowania.
Stworzenie centrum przesiadkowego będzie kosztowało ponad 20 mln zł. Sfinansowanie przedsięwzięcia w pełnym wymiarze będzie możliwe jedynie, przy udziale środków z Unii Europejskiej. Nabór wniosków planowany jest na połowę 2010 roku. W przypadku, gdy miasto nie otrzyma wsparcia z funduszy zewnętrznych, zrealizowana zostanie jedynie część planu. Zdjęcia - >>> zobacz


7 grudnia 2008 - Kościół Pokoju i Manfred von Richthofen

Od jedenastu lat, w dzień Świętego Mikołaja zjawia się w Strzegomiu kilkuosobowa grupa strażaków Freiwillige Feuerwehr Auerbach - jest to Ochotnicza Straż Pożarna z Auerbach w Niemczech. Strażacy każdego roku przywożą do Strzegomia paczki dla biednych rodzin z gminy Strzegom, są to ubrania, zabawki, słodycze, rowerki.
Dzisiaj przed wyjazdem do Niemiec, grupa ta odwiedziła Świdnicę. Najpierw oglądali Kościół Pokoju po czym zawitali na ulicę Sikorskiego 19, do Domu "Richthofenów" gdzie spotkali się z Prezesem "Red Baron Foundation" Jerzym Gaszyńskim, który opowiadał o powstaniu miejsca pamięci poświęconego legendarnemu pilotowi I Wojny Światowej - Baronowi Manfredowi von Richthofenowi.
W ostatnim czasie jest to kolejna grupa gości zauroczona Świdnicą i przychylną atmosferą panującą w mieście.


7 grudnia 2008 - Łatwe zwycięstwa

Dzisiaj w Świdnicy na hali sportowej przy ulicy Pionierów, siatkarki MKS Świdnica podejmowały zespół UKS Tygrysy Strzelin.
Mecz zakończył się łatwym zwycięstwem świdniczanek 3:0 w setach 25/11, 25/21, 25/13. To był ostatni mecz eliminacyjny teraz rozpocznie się finał trzeciej ligi dolnośląskiej.
Po południu, we Wrocławiu w półfinale Mistrzostw Dolnego Śląska grały świdnickie młodziczki i rozegrały tam dwa zwycięskie mecze.
Gwardia Wrocław - MKS Świdnica 0:2 w 23/25, 22/25, Rokita Brzeg Dolny - MKS Świdnica 0:2 8/25, 6/25.


7 grudnia 2008 - Genetyka w Onkologii

13 grudnia o godzinie 11.00 w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Świdnicy odbędzie się IV Dolnośląska Konferencja Genetyka w Onkologii.
Prawie 40 lekarzy rodzinnych, podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii, chirurgii, gastroenterologii oraz innych specjalności z naszego terenu, będą mogli poznać aktualnie obowiązujące rekomendacje Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych, którego kierownikiem jest konsultant krajowy ds. genetyki klinicznej prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, dotyczące postępowania w nowotworach dziedzicznych i zastosować je w praktyce codziennej.
Temat dotyczący choroby nowotworowej jako wyzwanie dla chorego i jego rodziny oraz społeczeństwa przedstawi dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarz - konsultant regionalny w zakresie onkologii klinicznej wspólnie z dr Małgorzatą Płaczek z Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
O Najnowszych postępach w genetyce klinicznej i praktycznym zastosowaniu w prowadzeniu pacjentów przedstawią - prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, oraz dr n. med. Tomasz Huzarski z MCNDZ w Szczecinie.
O tym, jak wielu mieszkańców Świdnicy i okolic miało już takie badania przeprowadzone opowie dr Ewa Kilar - inicjator i organizator konferencji, ordynator onkologii klinicznej szpitala "latawiec".
Patronat naukowy - prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek - kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu, patronat honorowy konferencji - Wojciech Murdzek - Prezydent Miasta Świdnicy i Ryszard Wawryniewicz - Wicestarosta Powiatu Świdnickiego.


7 grudnia 2008 - Czwarte zwycięstwo

Szczypiorniści ŚKPR Świdnica odnieśli czwarte zwycięstwo z rzędu i umocnili się w czołówce tabeli.
Tym razem świdniczanie pewnie wygrali w Brzegu z Orlikiem 31:16. Świdnicki zespół zajmuje w tabeli czwarte miejsce. Do prowadzącego w tabeli Arotu - Tęczy Leszno traci trzy punkty. Następny mecz ŚKPR zagra na własnym parkiecie z Tęczą Kościan. Początek meczu w sobotę 13 grudnia o godzinie 18.00 w hali sportowej na Osiedlu Zawiszów.


7 grudnia 2008 - Kiermasz Świąteczny" - Wigilia w Muzeum

19 grudnia w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa odbędzie się spotkanie przedświąteczne dla wszystkich mieszkańców powiatu świdnickiego. W trakcie imprezy, w godzinach 15.00 - 20.00, wspólnie ubierać będziemy choinkę ozdobami wykonanymi własnoręcznie przez dzieci podczas "Tygodnia świątecznego w Muzeum".
Dzieci i młodzież będą mogli wziąść udział w wielu konkursach i zabawach. W czasie kiermaszu bożonarodzeniowego do nabycia będą kalendarze, ozdoby i kartki świąteczne wykonane własnoręcznie przez dzieci oraz wypieki gospodyń. W programie również liczne promocje i degustacje, smaczne posiłki, wspólne śpiewanie kolęd i wiele innych atrakcji.
Atrakcją wieczoru będzie przedstawienie teatralne "Opowieść wigilijna".


7 grudnia 2008 - Zapraszamy na badania

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Regionalnego Szpitala Specjalistycznego "Latawiec" informuje, iż do końca roku 2008 zaprasza pacjentów ze skierowaniem do wykonywania badań w Pracowni Tomografii Komputerowej (pacjenci ambulatoryjni). Pracownia Tomografii Komputerowej czynna jest od godziny 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.
Rejestracja telefoniczna (074 85 83 606 - rejestracja czynna w godz. 9:00 - 14:00)
Upoważnieni do kierowania na badania są lekarze specjaliści i lekarze POZ. Bezpośredni nadzór nad Pracownią Tomografii Komputerowej sprawuje - dr Ilona Winiarska - Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii.
Zakres wykonywanych badań w Pracowni TK obejmuje: głowa bez kontrastu, głowa z kontrastem, Angio-TK naczyń mózgowych, twarzoczaszka, kość skroniowa, zatoki oboczne nosa, oczodoły bez kontrastu, oczodoły z kontrastem, przysadka, kręgosłup - 1 odcinek bez kontrastu, kręgosłup - 1 odcinek z kontrastem, szyja (krtań) nosogardło, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, jama brzuszna z miednicą, Angio - TK, kończyny, stawy bez kontrastu oraz kończyny, stawy z kontrastem.


7 grudnia 2008 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W siedzibie Komendy Hufca ZHP w Świdnicy powołany został sztab XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy uczniów świdnickich szkół gimnazjalnych i średnich do wspólnego kwestowania na rzecz Orkiestry. Do szkół rozesłaliśmy już pełną informację na ten temat, z prośbą o koordynację naboru wolontariuszy. Żeby kwestować należy zgłosić się w szkole, wypełnić oświadczenie wolontariusza oraz dostarczyć zdjęcie i to wszystko zrobić do 15 grudnia. Osoba odpowiedzialna za działania sztabu WOŚP - Violetta Sobczak - GG 6198142.
Gramy 11 stycznia 2009 roku. Poza kwestowaniem planujemy tradycyjną scenę w Rynku, występy zespołów świdnickich oraz gości, licytację, pokaz laserów oraz fajerwerków, a także imprezy towarzyszące, w tym Jarmark Rodzinny.
Zapraszamy osoby, które chciałyby przekazać rzeczy na licytację, do kontaktu z KH ZHP, telefon 074 8520179.


6 grudnia 2008 - Siatkówka dziewcząt

Miejski Klub Siatkówki Świdnica prowadzi nabór dziewcząt urodzonych w 1996 roku (szósta klasa szkoły podstawowej). Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 14.00 do 15.30 w hali sportowej przy ulicy Pionierów 29 w Świdnicy.
Grupa ta w przyszłym roku będzie tworzyć klasę sportową w Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.
Kontakt z Prezesem Klubu - Elżbietą Gaszyńską telefon 500 272 810 lub emailowo - >>> napisz
Strona internetowa Klubu MKS Świdnica - >>> zobacz Przypominamy także, że Klub Sportowy - "MKS Świdnica" zaprasza uczennice klas trzecich ze świdnickich szkół podstawowych na zajęcia siatkówki do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy.
Treningi nieodpłatne, w poniedziałki i środy w godzinach 16.30 - 17.45 prowadzi trener piłki siatkowej.


6 grudnia 2008 - Stypendia sportowe

Od 100 do 200 złotych otrzymali zawodnicy i trenerzy ze świebodzickich klubów sportowych w ramach dorocznych stypendiów sportowych od burmistrza.
Uroczystość ich wręczenia odbyła się w poniedziałek, 1 grudnia. Wręczyli je wspólnie: Zbigniew Opaliński, zastępca burmistrza miasta oraz Patryk Sałek, wiceprezes MKS "Victoria" Świebodzice.
Stypendia otrzymały dziewczęta z Miejskiego Klubu Sportowego "Victoria", które grają w piłkę ręczną i co roku odnoszą duże sukcesy. Pieniądze powędrowały do: Magdaleny Borgoń, Patrycji Boguś, Darii Gałan, Aleksandry Janik, Neli Grzelak, Agaty Grochowskiej, Magdy Kuriaty, Moniki Kuriaty, Kaliny Lesińskiej, Pauliny Liphardt, Aleksandry Marchewki, Martyny Maliborskiej, Darii Mosór, Ewy Pierzchały, Natalii Różańskiej, Pauliny Samek i Aleksandry Zych.
Stypendia otrzymali także: Maciej Stanowicz, kolarz z LKS "Merkury" oraz Jakub Pawiłojć, lekkoatleta z ULKS "Zielony Dąb".
Nagrody pieniężne przyznano także trzem trenerom: Wiesławowi Iwanio, Bugusławowi Stankiewiczowi oraz Robertowi Pryce.


6 grudnia 2008 - Kultura i sport w Żarowie

W styczniu 2009 roku zostanie oddana do użytku nowa hala widowiskowo-sportowa na Osiedlu Piastów w Żarowie.
W związku z tym, w poniedziałek 8 grudnia, o godzinie 16.00, w Żarowskim Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie na temat funkcjonowania kultury i sportu w gminie Żarów.
Do dyskusji władze Żarowa zapraszają wszystkich mieszkańców miasta.


5 grudnia 2008 - Bezpieczny - Niebieski Święty Mikołaj

Dzisiaj Niebieski Święty Mikołaj wspólnie z Komisarzem Lwem odwiedził dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie.
Niebieski Święty Mikołaj co roku odwiedza dzieci w gminie Świdnica, w towarzystwie Komisarza Lwa przekazuje prezenty dzieciom, które tego dnia z niecierpliwością oczekują jego przybycia. Paczki Mikołajkowe fundowane są przez Urząd Gminy Świdnica, w tym roku 50 maluchów otrzymało wspaniałe prezenty oraz opaski odblaskowe.
Jutro Niebieski Święty Mikołaj z Komisarzem Lwem i 200 dziećmi z Jaworzyny, Świdnicy i Świebodzic pojedzie do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, gdzie dzieci otrzymają prezenty oraz będą brały udział w konkursach na temat bezpieczeństwa, turniejach sprawnościowych. Każde dziecko otrzyma prezent i opaskę odblaskową. Dzieci będą gośćmi Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, tam też będą zorganizowane wyścigi drezynami.
Akcja Bezpieczny Mikołaj organizowana jest już kolejny raz przez Urząd Miasta w Świdnicy oraz świdnickich policjantów.
Uczestnikami Mikołajkowej zabawy będą dzieci ze świetlic środowiskowych i Domu Dziecka. Do przedsięwzięcia chętnie włączyły się firmy z Powiatu Świdnickiego oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.


5 grudnia 2008 - Posprzątaj po swoim psie

Specjalnymi zestawami do sprzątania i akcją plakatową Urząd Miejski w Świdnicy chce zachęcić świdniczan do wywiązywania się z obowiązku sprzątania po czworonogach. Wszystko to w myśl haseł: "Kulturalnych ludzi sprzątanie po piesku nie trudzi" oraz "Posprzątaj, bo to nie jest kupa roboty". Kampania informacyjna rusza w przyszłym tygodniu.
- W centrum miasta oraz na osiedlu Młodych zainstalujemy specjalne dystrybutory z torebkami na psie odchody. Wystarczy użyć łopatki, torebki papierowej, a przede wszystkim wykorzystać dobre chęci i po problemie. Wierzymy, że świdniczanie poradzą sobie z tym zadaniem - mówi Maria Kasprowicz-Gładysz, dyrektor Departamentu Infrastruktury Miasta Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Od wielu lat mieszkańcy skarżą się na psie odchody, które zalegają na chodnikach, skwerach, a nawet na placach zabaw. Wszystko dlatego, że właściciele czworonogów - mimo grożących im kar - nie wywiązują się ze swojego obowiązku. Przysparza to innym sporo nieprzyjemności, ponieważ w Świdnicy żyje blisko 5 tys. psiaków, które zostawiają dziennie 3 tony odchodów! Dotychczas właściciele psów tłumaczyli, że niedostępne są zestawy do sprzątania. Już za kilka dni to się zmieni. Ponad 10 tys. zł miasto przeznaczyło na zakup 20 dystrybutorów z zestawami do sprzątania. Na początek zostaną ustawione: pl. Grunwaldzki, ul. Bohaterów Getta, pl. Wojska Polskiego, ul. Prądzyńskiego (przy terenie rekreacyjnym), ul. Spółdzielcza, pl. św. Małgorzaty, ul. Zamkowa-Muzealna (skwerki), ul. Franciszkańska-Siostrzana, ul. Marii Konopnickiej-Grodzka (skwer), ul. Komunardów, ul. Łukowa, pl. Kombatantów (skwer), ul. Kościelna-Saperów, ul Wałbrzyska (Park Młodzieżowy).


5 grudnia 2008 - Przedświąteczne spotkanie

3 grudnia władze gminy Strzegom wzięły udział w specjalnym przedświątecznym spotkaniu z udziałem sołtysów.
Stanowiło ono okazję do podsumowania mijającego roku. Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz podziękował wszystkim sołtysom za wzorową współpracę oraz wyraził nadzieję, że w przyszłości będzie się ona układała równie pomyślnie. Przypomniał także o najważniejszych inwestycjach wykonanych na terenie gminy w 2008 roku oraz opowiedział o tych, które zostaną zrealizowane.
Również sołtysi nie kryli słów uznania dla działań burmistrza i Rady Miejskiej. Zgodnie podkreślali, że dzięki wzajemnemu zrozumieniu udało się zrealizować wiele ważnych dla naszych wsi przedsięwzięć. Specjalne podziękowania pod adresem, nieobecnej na spotkaniu, sekretarz gminy, a zarazem członka zarządu powiatu Sabiny Cebuli, skierował sołtys Tomkowic Andrzej Szczepanik. Natomiast za trud włożony w organizowanie życia na naszych wsiach oraz dbałość o dobre relacje między Urzędem Miejskim a sołectwami podziękowano Biuru ds. Wsi, którego kierownikiem jest Alicja Czekajło.
Spotkanie, które przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze, miało kameralny charakter i jednym z jego akcentów było wręczenie upominków poszczególnym sołtysom z podziękowaniem za dotychczasową pracę. Wszyscy przyznali, że rok 2008 przyniósł wiele pozytywnych zmian dla wsi naszej gminy oraz wyrazili przekonanie, że nadchodzący rok będzie jeszcze lepszy.


5 grudnia 2008 - Społecznik i student - nagrodzeni

W trzeciej edycji "Nagród Zamku Książ" wyróżnienia przyznano świdniczanom. Jednym z trzech "Najlepszych społeczników regionu wałbrzysko-świdnickiego" została Elżbieta Dudziak, a jednym z dwóch "Najlepszych studentów regionu wałbrzysko-świdnickiego" Łukasz Czaniecki.
Nagrody oficjalnie wręczono przed tygodniem. O wyborze zwycięzców w trzech kategoriach decydowała Kapituła Konkursowa, w której zasiedli: Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy, Piotr Kruczkowski, prezydent Wałbrzycha oraz dr Jerzy Tutaj, prezes Przedsiębiorstwa "Zamek Książ".


5 grudnia 2008 - Rekordy na lodzie

Niedawno informowaliśmy, że świdnickie lodowisko ruszyło jako pierwsze na Dolnym Śląsku. Dziś już wiemy, że padł kolejny rekord frekwencji. Od 18 października do końca listopada lodowisko odwiedziły 33.852 osoby - o 2 tysiące osób więcej niż w podobnym okresie przed rokiem.
Sztuczne lodowisko czynne jest od poniedziałku do piątku, ogólnodostępne ślizgawki rozpoczynają się o godzinie 15.30, 17.00, 18.30 i 20.00. W dni powszednie do godziny 14.30 czas wykorzystują szkoły i grypy zorganizowane - wymagana wcześniejsza rezerwacja.
W soboty, niedziele, święta i ferie od godziny 8.00 do godz. 10.00 obowiązuje specjalna promocja - 120 min. jazdy w cenie jednego biletu. Następne godziny wstępu: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00.
Ceny biletów: normalny - 6,00 zł/h, ulgowy - 3,00 zł/h, wypożyczenie łyżew - 3 zł/h, szatnia - w cenie biletu wstępu, informacje i rezerwacja pod numerem telefonu: 074 856-94-63.


5 grudnia 2008 - Nowe drogi i chodniki

Dobra pogoda pozwala Służbie Drogowej kontynuować rozpoczęte remonty dróg i chodników w Powiatu Świdnickiego. W tym tygodniu Zarząd Powiatu odebrał dwa odcinki dróg powiatowych, których modernizacja realizowana była ze środków budżetu powiatu. Prawie kilometrowy odcinek drogi oddano do użytku w miejscowości Kostrza.
-"Jesteśmy zadowoleni, że udało się wyremontować drogę powiatową na odcinku Borów-Kostrza. Jeszcze niedawno w tym miejscu, gdzie teraz jest asfalt, było błoto." - wyjaśniają Sabina Cebula i Roman Etel z Zarządu Powiatu w Świdnicy.
-" Remont tej drogi był nieunikniony. Wykonany pomiar natężenia ruchu wskazywał, że właśnie w tym węźle komunikacyjnym ten ruch jest bardzo wysoki." - wyjaśnia Marek Olesiński, Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.
Remont tego odcinka drogi kosztował ponad 926 tysiące złotych i realizowany był przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Kolejną odebraną tym dniu drogą był odcinek od drogi nr 5 do miejscowości Rusko. Za kwotę 342 tysiące zł udało się wyremontować 0,850 km drogi. Natomiast dzisiaj odebrano wyremontowane chodniki w miejscowości Milikowiece oraz w Jaworzynie Śląskiej.
-"Jeśli tylko pogoda będzie nam sprzyjać, jeszcze w tym roku wykonamy dodatkowe 100 m chodnika w niebezpiecznym miejscu ostrego zakrętu w Milikowicach od strony Komorowa." - deklarował podczas odbioru Jacek Krzaczek, członek Zarządu Powiatu w Świdnicy.


5 grudnia 2008 - Reklama na biletach

Blisko 440 tysięcy sztuk biletów jednorazowych drukuje kwartalnie Urząd Miejski w Świdnicy. W tym samym czasie drukowanych jest 4 tysiące sztuk biletów miesięcznych. Druk biletów pochłania rocznie około 35 tysięcy złotych.
Chcąc obniżyć te koszty Urząd Miejski w Świdnicy udostępnia miejsce na biletach ogłoszeniodawcom bądź reklamodawcom. W sprawie reklam i ogłoszeń na biletach można kontaktować się z Małgorzatą Lubandy, Referat Komunikacji UM w Świdnicy, tel. (74) 8562-855, e-mail: pasazer@um.swidnica.pl
Z komunikacji świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne korzysta na terenie miasta i gminy Świdnica oraz w Żarowie i Marcinowicach ponad 250 tysiące osób miesięczne.


5 grudnia 2008 - Kolejny pakiet cyfrowej telewizji

4 grudnia oferta telewizji cyfrowej Multimedia Polska poszerzyła się o nowy pakiet Cyfrowy HD. Znalazły się w nim 3 kanały w wysokiej rozdzielczości: Discovery HD, MTVNE HD, Polsat Sport HD.
W ciągu najbliższych dni do pakietu dołączy też kolejny, nowy kanał - Luxe TV HD.
Operator Multimedia Polska proponuje swoim abonentom w sumie aż 8 kanałów HD: HBO HD, Canal + Sport HD, Canal + Film HD, Filmbox HD, National Geographic Channel HD, Polsat Sport HD oraz nowe kanały Discovery HD, MTVNE HD.
Discovery HD to kanał łączący najlepsze serie i produkcje popularnonaukowe Discovery z programami stworzonymi specjalnie na potrzeby Discovery HD.
MTVN HD to stacja muzyczna prezentująca dokumenty o tematyce muzycznej oraz transmisje z największych wydarzeń świata muzyki- wszystko to w jakości HD z dźwiękiem Dolby Surround 5.1
Polsat Sport HD prezentuje wybrane transmisje z Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra w standardzie High Definition LUXE.TV HD to jeden z pierwszych kanałów tworzonych całkowicie w standardzie HD. Poświęcony jest światu ogromnych fortun i luksusu.


4 grudnia 2008 - Zapłacimy za napisanie pracy

20 tysięcy złotych przeznaczy prezydent Świdnicy na nagrody dla studentów. Wystarczy, że tematem ich pracy dyplomowej będzie Świdnica.
- Chcemy poznać świeże spojrzenie młodych ludzi na strategię miasta, propozycje rozwoju, pomysły na współpracę ze społecznością lokalną, czy też sięganie do historii miasta. Pomysłem budowania nowej Świdnicy chcemy zarazić studentów wyższych uczelni, którzy mogą przygotować pracę nie po to, by została odłożona na półkę. Najciekawsze pomysły będziemy chcieli wcielać w życie - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Projekt pod hasłem "Napisz o Świdnicy" będzie promowany wśród wyższych uczelni w regionie oraz na Dolnym Śląsku. W najbliższych tygodniach plakaty informacyjne będą przekazywane uczelniom.
Zgłoszenia do konkursu na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką, inżynierską lub magisterską, związaną z problematyką miasta Świdnica, będą przyjmowane do końca października 2009 roku. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe przygotowane na polskich wyższych uczelniach, które zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony, nie wcześniej niż 24 miesiące przed terminem ogłoszenia konkursu. Jest więc szansa na nagrody dla studentów, którzy pracę już napisali, ale też dla tych, którzy jeszcze dziś nie mają pomysłu na temat.


4 grudnia 2008 - Festiwal KAN - 2009

Jesteś filmowcem-amatorem? Zrealizowałeś już wiele autorskich filmów? Może czas pokazać je szerszej publiczności? Jeśli tylko chcesz podzielić się filmową pasją, wyślij swoje produkcje na Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN 2009. Może to właśnie Ty otrzymasz główną nagrodę, która otworzy Ci drzwi do prawdziwego świata filmu. Filmy na konkurs można zgłaszać do 31 stycznia 2009.
Ruszyły przygotowania do 10. jubileuszowej edycji Festiwalu Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN 2009, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 22-26 kwietnia 2009 roku. Już teraz można przysyłać swoje niezależne i amatorskie produkcje - wszystkie będą walczyć o wejście do ściślej czołówki filmów konkursowych, które oceniane będą przez jury, dziennikarzy i publiczność. Wstępnej oceny dokona Rada Programowa KAN 2009, a filmy, które zakwalifikują się do drugiego etapu będą walczyć o Złotą, Srebrną i Brązową KANewkę w dwóch kategoriach: filmy dokumentalne oraz fabularne.
Jury przyzna także KANewkę Specjalną, a ponadto nagrodę wręczy również publiczność (KANewka Publiczności) oraz dziennikarze (KANewka Dziennikarzy).
Do konkursu można zgłaszać zarówno filmy polskie (Konkurs Filmów Polskich) jak i zagraniczne (Konkurs Filmów zagranicznych), przesyłając je lub przynosząc osobiście do siedziby organizatora (ul. Kościuszki 34/4 "Pałacyk", 50-012 Wrocław) w dopuszczalnych formatach Mpeg, Avi, DivX, Video-CD, SuperVideo-CD, DVD. Szczegóły, regulamin - >>> zobacz


4 grudnia 2008 - Sukces Marysi

Marysia Skupień zdobyła nagrodę w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej "Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość". Otrzymała nagrodę za batik wykonany pod kierunkiem nauczyciela pracowni plastycznej MDK Joanny Waksmundzkiej.
Podsumowanie konkursu odbyło się w Lublinie w dniach 27, 28, 29 listopada. Laureaci konkursu z nauczycielami spędzili w Lublinie trzy dni. W czwartek popołudniu zwiedzali zabytki Starego Miasta i wystawę pokonkursową wyróżnionych i zakwalifikowanych do niej prac w Młodzieżowym Domu Kultury "Pod akacją" w Lublinie.
Drugiego dnia uczestniczyli w wycieczce do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, zwiedzali zamek w Janowcu. Wieczorem dzieci i młodzież bawiły się na przygotowanej dla nich zabawie andrzejkowej. Nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu z prof. zw. dr hab. Stanisławem Popkiem, wysłuchali prelekcji pt. "Twórczość plastyczna dzieci i jej funkcje".
W sobotę 29 listopada w Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów dla laureatów i nauczycieli oraz wernisaż nagrodzonych prac. W uroczystości uczestniczył wiceminister oświaty i przedstawiciele władz Lublina.
W tym najważniejszym dla plastyków konkursie plastycznym Marysia Skupień zdobyła nagrodę. Cztery prace z MDK w Świdnicy zostały wyróżnione. Wykonały je Paulina Nolbert, Ada Szcześniak, Jowita Stopczyńska, Daria Socha. Kwalifikacje do wystawy pokonkursowej zdobyły Jolanta Wcisło, Ola Brożyna, Marta Skowron, Karolina Rek, Ewelina Rynkiewicz. Młodych plastyków do udziału w konkursie przygotowały nauczycielki pracowni plastycznej z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy: Wanda Szwegler, Elżbieta Tarnowska i Joanna Waksmundzka.


4 grudnia 2008 - Rusza "Świdnicka Kolęda 2008"

Pierwsze konkursy już ogłoszone, ale atrakcji będzie dużo więcej. Dziś zaprezentowano szczegółowy program "Świdnickiej Kolędy 2008". Świdniczanie oraz przyjezdni goście mogą liczyć na jarmark bożonarodzeniowy, żywą szopkę, ruchomą szopkę, występy i koncerty.
- "Świdnicką Kolędę" na tak dużą skalę zorganizowaliśmy przed rokiem, co spotkało się z pozytywnego odbiorem mieszkańców i ich gości. Ten sympatyczny przekaz spowodował, że nie ma odwrotu, więc i w tym roku przygotowaliśmy wiele atrakcji. Wszelkie podpowiedzi i sprawdzone pomysły wykorzystaliśmy przy konstruowaniu nowego programu. Wierzę, że wieść o świątecznym kolędowaniu będzie zataczała coraz szersze kręgi - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Świąteczne kolędowanie wspierają również władze gminy Świdnica i powiatu świdnickiego. - Podobnie jak przed rokiem i tym razem przygotujemy żywą szopkę. Nie będzie to jednodniowa propozycja. Co więcej mieszkańcy gminy pracują nad wielkimi postaciami, które będą tworzyły szopkę. Wszystko po to, by nastrój świąteczny trwał dłużej. Najcenniejszym elementem przedsięwzięcia trzech samorządów jest jednak fakt, że w świdnickim rynku po raz kolejny spotkają się mieszkańcy powiatu, miasta i gminy Świdnica - dodaje Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica. Powiat świdnicki przygotowuje świąteczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi.
- To doskonała okazja do pokazania naszych dokonań i możliwość przekonania się o dobrej współpracy. To również okazja do rozmów o dalszej pracy, z której korzystają mieszkańcy powiatu - uważa Zygmunt Worsa, świdnicki starosta. Szczegółowy program "Świdnickiej Kolędy 2008" - >>> zobacz


4 grudnia 2008 - Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

7 grudnia, w godzinach 9.30-14.00 w hali sportowej OSiR w Strzegomiu odbędzie się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Orlików i Młodzików Klubów Gminy Strzegom.
W zawodach wystąpią młodzi piłkarze reprezentujący: AKS Strzegom, Granit Rogoźnicę, Grom Bartoszówek, Herbapol Stanowice, Huragan Olszany, Orzeł Goczałków, Sokół Kostrzę, LZS Tomkowice i Unię Jaroszów.
W turnieju wezmą udział: młodzicy (rocznik 1996, 1997) - 4 zawodników i bramkarz, orlicy (rocznik 1998 i młodsi) - 5 zawodników i bramkarz.
Organizatorem mikołajkowego turnieju są: OSiR Strzegom oraz GLKS Strzegom. Głównym sponsorem jest oczywiście Święty Mikołaj.


4 grudnia 2008 - Polowanie na Orlika

Na fali trzech zwycięstw z rzędu, piłkarze ręczni ŚKPR Świdnica wybierają się na kolejny mecz - tym razem jadą do Brzegu.
Miejscowy Orlik do potentatów na pewno nie należy, ale w Brzegu o punkty łatwo nie będzie, spotkanie ma swoje podteksty.
W świdnickim zespole występuje długoletni zawodnik Orlika - Kamil Herudziński, natomiast w Orliku, były gracz ŚKPR Szymon Suwiczak.
Obie drużyny od kilku lat dość regularnie spotykają się w rozgrywkach II ligi. Historia konfrontacji przemawia za świdniczanami. W ośmiu spotkaniach pięć razy wygrywał ŚKPR, raz był remis, a dwa razy zwyciężał Orlik.


4 grudnia 2008 - Muzeum zaprasza dzieci

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku zaprasza na Magię Świąt.
6 grudnia, w godzinach 10.00 - 13. 00 - Mikołajki a w nich: konkursy i zabawy dla dzieci, uroczyste otwarcie makiety kolejowej, - rozdawanie nagród i upominków przez Św. Mikołaja.
Muzeum zaprasza także w okresie od 15 do 18 grudnia w godzinach od 15.00 do 17.00 na "Tydzień Świąteczny" podczas, którego dzieci będą wykonywały ozdoby, upominki, stroiki oraz wypieki świąteczne.


4 grudnia 2008 - Kolejne place zabaw

W bieżącym roku w Gminie Jaworzyna Śląska oddano do użytku dla najmłodszych mieszkańców pięć placów zabaw. Ostatnimi były place w Milikowicach i Tomkowej.
Z istniejących w tych wsiach placów zabaw zniknęły stare i często już niebezpieczne metalowe urządzenia. W ich miejsca pojawiły się nowe bujaki, karuzele, bączki i drabinki. Wszystkie urządzenia wykonane z drewna i tworzywa sztucznego.
Sprzęt posiada odpowiednie atesty gwarantujące przy właściwym użytkowaniu należyte bezpieczeństwo. Pomimo chłodnych dni, wielu naszych najmłodszych, nie mogąc doczekać się lepszej pogody już korzysta z placów zabaw.
Aktualnie trwają jeszcze prace związane z porządkowaniem placów zabaw oraz wykonaniem nowych ogrodzeń.


3 grudnia 2008 - Powiat tnie wydatki

Kryzys gospodarki światowej i problemy budżetowe państwa odbiją się szerokim echem także w samorządach. Już dzisiaj wiemy, że przyszły rok będzie bardzo ciężki nie tylko dla przedsiębiorstw czy sektora bankowego, ale także dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Dlatego też na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Powiatu analizował przyszłoroczny budżet pod kątem szukania oszczędności i ustalania planu awaryjnego w związku z nadchodzącym kryzysem finansowym.
-" Już od kwietnia, kiedy to poprosiłem Wydział Budżetowo - Finansowy o przygotowanie analizy sytuacji finansowej z prognozą na kilka lat do przodu, prowadzimy obliczenia i rozmowy, w jaki sposób najmniej dotkliwie dla inwestycji i naszych mieszkańców ograniczyć wydatki powiatu w przyszłym roku." - mówi Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa. - "Po długiej i trudnej dyskusji zdecydowaliśmy się na cięcia w wydatkach tam, gdzie realnie było to możliwe." - dodaje Starosta.
Dlatego zdecydowano się na cięcia głównie w administracji. W rezultacie udało się zmniejszyć wydatki na łączną kwotę 1 mln 140 tys. zł.
- "Przyszłoroczny budżet powiatu jest mocno konserwatywny. Trudno dzisiaj cokolwiek prognozować. Poruszamy się raczej w dużym obszarze niepewności jeśli chodzi o określenie rozmiaru kryzysu w przyszłym roku. Mimo ciężkiej sytuacji chcemy mocno chronić zaplanowane do realizacji inwestycje, bo to z kolei jest inwestycja w przyszłości." - mówił na Zarządzie i Komisji Budżetu Wicestarosta Ryszard Wawryniewicz.


3 grudnia 2008 - Kościół pięknieje

Zakończył się kolejny etap prac remontowych i konserwacyjnych w Kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach. Wnętrze tego najcenniejszego obiektu sakralnego w mieście od ubiegłego roku pracowicie odnawiają konserwatorzy z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2007 roku w ten sposób odzyskano unikatowe malowidło średniowieczne, przedstawiające Św. Krzysztofa oraz piękny, drewniany ołtarz. W tym roku specjaliści zajęli się starymi freskami w kruchcie kościelnej, dokończono uczytelnianie ramy wokół Św. Krzysztofa, odmalowana także została nawa główna. Całość prac wykonanych w tym roku kosztowała blisko 270 tys. zł.
2 grudnia, odbył się uroczysty odbiór prac z udziałem burmistrza miasta Bogdana Kożuchowicza, Marzeny Korony-Kruk, szefowej Wydziału Promocji UM, szefowej wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Barbary Obelindy a także pracowników ASP, którzy prowadzą w kościele prace: profesora Edwarda Kosakowskiego oraz Pawła Bolińskiego, nadzorującego pracę wykonawcy. Kurię biskupią reprezentował ks. Krzysztof Jakubowicz - Diecezjalny Referent ds. Sztuki Sakralnej, na spotkaniu gościli także ksiądz Zenon Kowalski, dziekan Dekanatu Świebodzice. Gospodarzem był jak zwykle ksiądz Dariusz Danielewicz, proboszcz parafii pw. Św.
Zdaniem konserwatorów kruchta ma szansę stać się najcenniejszym miejscem w kościele. XVI-wieczne malowidła nie są wprawdzie tak czytelne, jak fresk ze Św. Krzysztofem, to jednak znajdzie się tu jeszcze coś cenniejszego - drewniany strop, który pochodzi jeszcze sprzed XVI wieku. W tej chwili znajduje się w Krakowie, musi zostać poddany renowacji.
- Naszym zdaniem pierwotnie znajdował się w nawie głównej - ocenia dr Boliński. - Drewno zachowało się w dobrym stanie, gorzej jest z malowidłami. Ale to bardzo unikatowa rzecz. Jak zdradził nam ksiądz proboszcz, mieszkańcy także doceniają urodę kościółka, bo coraz chętniej chcą brać w nim śluby.


3 grudnia 2008 - "Kochajmy się we Wrocławiu"

W dniach 6, 7, 13 i 14 grudnia na Bielanach Wrocławskich odbędzie się akcja charytatywna "Kochajmy się we Wrocławiu".
W tym roku cały Wrocław i najbliższe miejscowości będą pomagać Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci" zebrać pieniądze dla dzieci z nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami, aby zapewnić im i ich rodzinom opiekę w najtrudniejszych chwilach.
Studio Artystyczne "Katharsis" ze Świdnicy włączyło się w akcję i dnia 13 grudnia o godzinie 15.00 pokaże program przygotowany specjalnie na tę okazję. Zaprezentują się zespoły taneczne oraz wokaliści, którzy będą pomagać swoim tańcem i śpiewem chorym dzieciom.


3 grudnia 2008 - Benefis prałata Siwca

Ksiądz prałat Stanisław Siwiec to postać doskonale znana wszystkim strzegomianom.
Przez lata skupia wokół swojej osoby katolicką społeczność Strzegomia. Wychował wielu przyszłych kapłanów. Jest propagatorem kultury i oświaty czynnie zaangażowanym w codzienne życie miasta. Nie można także zapomnieć o jego zasługach wniesionych w dzieło odbudowy kościoła pw. św. Piotra i św. Pawła.
Ksiądz Stanisław Siwiec związany jest z Ziemią Strzegomską już 40 lat. Czasowi jego posługi kapłańskiej oraz związanym z nią wspomnieniami, jak również życiu w naszym mieście, zostanie poświęcony specjalny benefis księdza Siwca, który odbędzie się 6 grudnia o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury.
Ponadto następnego dnia, w niedzielę o godzinie 17.00, zachęcamy wszystkich do uczestnictwa we mszy świętej, którą odprawi biskup świdnicki.


3 grudnia 2008 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W siedzibie Komendy Hufca ZHP w Świdnicy powołany został sztab XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy uczniów świdnickich szkół gimnazjalnych i średnich do wspólnego kwestowania na rzecz Orkiestry. Do szkół rozesłaliśmy już pełną informację na ten temat, z prośbą o koordynację naboru wolontariuszy. Żeby kwestować należy zgłosić się w szkole, wypełnić oświadczenie wolontariusza oraz dostarczyć zdjęcie i to wszystko zrobić do 15 grudnia. Osoba odpowiedzialna za działania sztabu WOŚP - Violetta Sobczak - GG 6198142.
Gramy 11 stycznia 2009 roku. Poza kwestowaniem planujemy tradycyjną scenę w Rynku, występy zespołów świdnickich oraz gości, licytację, pokaz laserów oraz fajerwerków, a także imprezy towarzyszące, w tym Jarmark Rodzinny.
Zapraszamy osoby, które chciałyby przekazać rzeczy na licytację, do kontaktu z KH ZHP, tel. 074 8520179.


3 grudnia 2008 - Jaworzyna Śląska kontra Kowary

O naszym Jaworzynie Śląskiej oraz o mieszkańcach realizujących swoje pasje, będzie można posłuchać w najbliższą sobotę w Radiu Wrocław, w godzinach od 7 do 12.
"Turniej Miast" to program Radia Wrocław, w którym rywalizują ze sobą dwa podobnej wielkości miasta. Co sobotę prezentowane są dwie konkurujące ze sobą miejscowości. Prezentacja obejmuje trzy podstawowe kategorie: walory turystyczne, mieszkańców oraz dostępność miasta dla osób niepełnosprawnych.
Jaworzyna Śląska stoczy radiowy pojedynek z Kowarami podczas audycji, którą poprowadzi Małgorzata Majeran-Kokott. Ideą turnieju jest rywalizacja gminy, które mają jakiś punkt wspólny. W tym przypadku są to muzea.
Gościem specjalnym programu będzie Dyrektor Ośrodka Kultury - Sylwester Bartczak, natomiast 13 grudnia - burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz.
Podczas programu słuchacze będą mogli głosować sms-ami na wybraną miejscowość. Wygra miasto, które zbierze najwięcej głosów. Liczymy na to, że mieszkańcy licznie wesprą Jaworzynę Śląską. Audycja można będzie słuchać w Radio Wrocław, na częstotliwościach 102.3 fm oraz 95.5 fm.


3 grudnia 2008 - Napadał na kobiety

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, zatrzymali do wyjaśnienia 40 letniego mężczyznę, który w Świdnicy dokonał 8 napadów na starsze kobiety. Sprawca został ujęty przez świadka, mężczyznę, który przejeżdżał w pobliżu i widział zdarzenie. 40 latek grożąc kobietom nożem lub rozbitą butelką doprowadzał je do stanu bezbronności żądając wydania pieniędzy, lub zachodząc kobiety od tyłu wyrywał torebki i uciekał.
Zatrzymany mężczyzna napadał na kobiety od wiosny tego roku. Do napadów dochodziło w rejonie Tesco oraz na świdnickich osiedlach i cmentarzu. Do dwóch zdarzeń doszło w ostatnim czasie w rejonie Tesco około godziny 15.30 w piątek 28 listopada. 40 latek napadł na kobietę, przystawiając jej do szyi rozbitą butelkę zagroził, że jej użyje gdy ta nie wyda mu pieniędzy, zabrał 120 złotych i papierosy, po czym uciekł. Następnego dnia rano napadł na 66 letnią Świdniczankę chcąc ukraść jej torebkę, kobieta zaczęła krzyczeć, po krótkiej szarpaninie mężczyzna uciekł. Świadek zdarzenia, podjął pościg za uciekającym, inny mężczyzna jadąc samochodem ciężarowym, widząc szarpaninę zatrzymał się i zatrzymał sprawcę rozboju, następnie o zdarzeniu powiadomieni zostali policjanci.
Kobiety, które były ofiarami 40 latka w trakcie okazań rozpoznały go jako sprawcę napadów, on sam okazał miejsca w których dochodziło do zdarzeń. Przyznał się do popełnionych przestępstw.
Wczoraj zatrzymany został doprowadzony do Sądu, wobec niego zastosowany został areszt tymczasowy na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.


2 grudnia 2008 - Nagrody - Edmund Nawrocki - Marek Stadnicki

Dzisiaj w świdnickim teatrze odbyło się uroczyste wręczenie nagród prezydenta Świdnicy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
W tym roku statuetki otrzymali - Edmund Nawrocki oraz Marek Stadnicki. Pierwszą nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych jednogłośnie przyznano Edmundowi Nawrockiemu za dotychczasową działalność. Drugą nagrodę w wysokości 3 tysięcy złotych za upowszechnianie kultury poprzez realizację autorskiego projektu "Piękne, malownicze, urzekające " przyznano Markowi Stadnickiemu.
Po tej uroczystości odbył się koncert "Podróż do źródeł", zorganizowanego z okazji trzechsetnej rocznicy urodzin kompozytora Jana Bogumiła Janitscha.


2 grudnia 2008 - Konferencja - Kardynał Bolesław Kominek

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" jest organizatorem konferencji naukowej poświęconej sylwetce kardynała Bolesława Kominka.
Podczas sesji "Kardynał Bolesław Kominek - prekursor pojednania polsko-niemieckiego" swoje referaty zaprezentują także historycy Instytutu Pamięci Narodowej:
- dr hab. Jan Żaryn (dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN) - Episkopat polski a relacje polsko-niemieckie po 1945 r. (godzina 10.40)
- dr Łukasz Kamiński (Biuro Edukacji Publicznej IPN) - Reakcja społeczeństwa i władz na orędzie biskupów polskich do niemieckich (godzina 12.20)
- dr Stanisław Bogaczewicz (Oddział IPN we Wrocławiu) - Kardynał Bolesław Kominek a aparat państwa komunistycznego (godzina 12.40)
Celem konferencji jest przybliżenie sylwetki metropolity wrocławskiego, ukazanie jego działalności na tle stosunków polsko-niemieckich w okresie powojennym i relacji Kościoła z państwem w czasie dyktatury komunistycznej oraz ukazanie okoliczności powstania i siły oddziaływanie orędzia pojednawczego skierowanego przez episkopat Polski do biskupów niemieckich 18 XI 1965 r.
W konferencji wezmą udział naukowcy z: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Szczegółowy program konferencji - >>> zobacz. Wstęp wolny.


2 grudnia 2008 - Spotkanie w starostwie

28 listopada w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyło się spotkanie samorządowców z powiatu z członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Grzegorzem Romanem oraz Maciejem Zatheyem, Zastępcą Dyrektora Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu. Przyjechali oni do Świdnicy by przedstawić plany budowy drogi ekspresowej S8, która ma prowadzić do Warszawy przez Wrocław komunikując ze sobą także Wałbrzych i Świdnicę.
Przestrzeń drogowa pod budowę tej trasy została wytyczona już ponad 20 lat temu. Obecnie trwają prace nad planami zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miast i gmin, przez które ma ta trasa przechodzić a także prace nad planami rozwoju Dolnego Śląska, które prowadzi Urząd Marszałkowski.
-" Wielokrotnie rozmawiałem z samorządowcami naszego powiatu, którzy sygnalizowali problem wytyczenia tej drogi na ich terenach. Powoduje to, że na pasie ok. 250 metrowym blokowane są wszelkie działania gmin. W tym wytyczonym pasie nie wolno bowiem prowadzić żadnych działań inwestycyjnych." - wyjaśnia Starosta Zygmunt Worsa.
To powoduje m.in blokadę rozwoju świdnickiej podstrefy ekonomicznej po jej północnej stronie. Dlatego też, samorządowcy chcieli zapytać, czy droga ta będzie faktycznie budowana i poprosić o modyfikację jej przebiegu. Członek Zarządu Województwa Grzegorz Roman wyjaśnił że budowa tej drogi nie zniknie z mapy przyszłych inwestycji. W lutym odbędą się konsultacje, będzie wtedy okazja do doprecyzowania szerokości zabezpieczonego pasa pod budowę tej drogi, korekta jej przebiegu i dostosowanie go do planów poszczególnych gmin. W tej chwili okazuje się bowiem, że przebieg drogi umiejscowiony na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jednej gminy nie pokrywa się z zaplanowanym przebiegiem na planach innej. Tak jest np. w przypadku styku gmin Marcinowice i Świdnica.
Podczas spotkania poruszono sprawę stworzenia wojewódzkiego planu wywozu kruszyw z Dolnego Śląska. Okazało się, że Urząd Marszałkowski będzie chciał przygotować taki plan i przedstawić go m.in. w Ministerstwie Infrastruktury. Byłoby to niezwykle pomocne dla gmin przy pozyskiwaniu środków na budowę dróg i modernizację transportu kolejowego. To właśnie kolej wskazuje się jako tą, która docelowo będzie miała za zadanie wywieźć kruszywa z Dolnego Śląska, odciążając tym samym nasze drogi.


2 grudnia 2008 - Zdolni, młodzi, pomysłowi

Sympatyczna uroczystość odbyła się w piątkowe popołudnie, 28 listopada, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świebodzicach. O godz. 16. z wiceburmistrzem Zbigniewem Opalińskim spotkali się zwycięzcy dwóch konkursów: na świąteczną kartkę i jubileuszowe logo.
- W tym roku wybraliśmy więcej kartek, niż w ubiegłym, bo było ich mnóstwo i naprawdę pięknych - mówił Zbigniew Opaliński. Marzena Korona-Kruk, szefowa Wydziału Promocji dodała, że wszystkie wybrane prace są właśnie drukowane w formie prawdziwych kartek i będą wysłane wraz z życzeniami świątecznymi od burmistrza do wielu osób i instytucji. Każdy autor dostanie także 10 sztuk swojej wydrukowanej kartki, więc będzie ją mógł wysłać do rodziny.
Przypominamy jeszcze raz nazwiska tegorocznych zwycięzców konkursu na kartkę bożonarodzeniową: Olga Rosińska, Eryk Berdziński, Julia Łyczba, Julia Mikołajczyk, Karolina Dziakowicz, Klaudia Kargol, Krystian Jakubik oraz Klaudia Zyska.
Najmłodsi autorzy kartek przyszli na spotkanie ze swoimi rodzicami, którzy nie kryli dumy z pociech. Natomiast przy tej samej okazji nagrodzono także autorów konkursu na jubileuszowe logo związane z obchodami 730-lecia istnienia miasta. Ten jubileusz będziemy obchodzić w 2009 roku. I nagrodę otrzymał Oskar Przybyszewski, a dwa wyróżnienia powędrowały do Mariki Wąsik i Michała Hołowacza.


2 grudnia 2008 - Konkurs "klasa ze snów"

Lekcja astronomii w nowoczesnym obserwatorium na dachu szkoły, a biologii w basenie z kolorowymi rybami i podwodnymi stworami….
Tak między innymi wyobrażali sobie swoją "klasę ze snów" młodzi uczestnicy ubiegłorocznej edycji konkursu plastycznego. Również w tym roku marka NOBO pomoże dzieciom i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich w realizacji marzenia, o pięknej i nowoczesnej sali lekcyjnej. Jeszcze tylko do 31 grudnia można nadsyłać prace, wraz ze zgłoszeniem, do tegorocznej edycji konkursu "Klasa ze snów".
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice - rysunek, rzeźba, instalacja itp. Każda szkoła może wystawić do konkursu tylko jedną pracę, przygotowaną indywidualnie lub grupowo. Ich oryginalność i pomysłowość wykonania oceniać będzie nie tylko Jury, ale także Internauci. Na podstawie głosowania w sieci, obok trzech głównych nagród Jury, przyznana zostanie Nagroda Publiczności.
Na zwycięzców i ich szkoły czekają cenne nagrody, ufundowane przez markę NOBO. Zobacz regulamin konkursu, do którego zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjale z powiatu świdnickiego.
Na zdjęciu praca ubiegłorocznego zwycięzcy - Mateusza Jaromirskiego, lat 15 z Gimnazjum nr 9, w Katowicach.


2 grudnia 2008 - Turniej w wyciskaniu sztangi leżąc

W trzeciej dekadzie listopada odbył się kolejny, trzeci Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Miasta Strzegomia. Tym razem zawodnicy wystartowali w dwóch konkurencjach: wyciskaniu sztangi ze stałym obciążeniem na ilość powtórzeń oraz wyciskaniu klasycznym.
Na starcie stanęło dwudziestu śmiałków z Dolnego Śląska, którzy reprezentowali Team Wrocław, Milart Wrocław, OSiR Strzegom, Tytan Świdnica oraz Świebodzice.
Wyciskanie sztangi na ilość powtórzeń - kategoria: juniorzy open - ciężar sztangi 30 kg - 1. Jarosław Kuraciński - Tytan Świdnica - 100 powtórzeń, 2. Michał Rydwański - AKS Strzegom - 61, 3. Paweł Ochman - Świebodzice - 55
kategoria: senior open - ciężar sztangi 50 kg - 1. Bartosz Galar - Team Wrocław - 146 powtórzeń, 2. Tadeusz Homańczuk - Milart Wrocław - 145, 3. Michał Bojanowicz - MilartWrocław - 101
Wyciskanie klasyczne - kategoria open juniorów wg formuły Wilksa - 1. Jarosław Kuraciński - Tytan Świdnica 86,600 kg, 130 kg, 2. Paweł Ochman - Świebodzice 67,600 kg, 75kg, 3. Łukasz Rydwański - AKS Strzegom 58,200 kg, 50 kg.
kategoria open seniorów wg formuły Wilksa - 1. Damian Kopecki - Team Wrocław 89,300 kg, 165kg 2. Bartosz Galar - Team Wrocław 95,600 kg, 150 kg 3. Rafał Bałut - Team Wrocław 61,750 kg, 72,5 kg


2 grudnia 2008 - Podnośnik dla strażaków

Świebodziccy pożarnicy znów wzbogacili się o nowy sprzęt. W zeszłym roku, dzięki staraniom m. in. burmistrza Bogdana Kożuchowicza, otrzymali ciężki wóz bojowy, kilka dni temu w garażu świebodzickiej jednostki zaparkował nowy podnośnik hydrauliczny SHD-25 na podwoziu MAN.
Auto wraz z wyposażeniem kosztowało prawie 1 mln złotych, a do nowoczesnego wyposażenia dołożył się świebodzicki samorząd.
- Strażacy muszą mieć dobry sprzęt, bo przecież ratują ludzkie mienie i życie - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Strażacy są bardzo zadowoleni z tego - prawie mikołajkowego - prezentu.
- Podnośnik zastąpił wysłużone, 26-letnie auto które mieliśmy dotychczas - mówi Piotr Sułek, dowódca JRG PSP w Świebodzicach. - Ma lepsze wyposażenie, może wznieść się na wysokość 20 metrów.


2 grudnia 2008 - XVI Przegląd Teatrów Szkolnych

Żarowski Ośrodek Kultury zaprasza na XVI Przegląd Teatrów Szkolnych.
Przegląd odbywać się będzie w dniach 9 - 12 grudnia.
Otwarcie XVI Przeglądu Teatrów Szkolnych odbędzie się 9 grudnia o godzinie 10.00 w sali widowiskowej Żarowskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Armii Krajowej 40.
Szczegółowy program XVI Przegląd Teatrów Szkolnych - >>> zobacz


2 grudnia 2008 - Sesja w Strzegomiu

5 grudnia odbędzie się w Strzegomiu XXXII Sesja Rady Miejskiej.
Podczas sesji radni strzegomscy zajmą się między innymi przyjęciem protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej, podejmą uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami placówek oświatowych.
Sesja rozpocznie się o godzinie 15.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.


2 grudnia 2008 - Promujemy ekologiczne zakupy

"Gazeta Świebodzicka" - dwutygodnik samorządowo-społeczny wydawany przez samorząd w Świebodzicach, w najbliższy piątek dołączy do swojego wydania ekologiczne, lniane torby na zakupy. Każdy Czytelnik, który kupi to wydanie gazety, dostanie taką torbę za darmo.
Akcja promowania ekologicznych zakupów to wspólny pomysł Redakcji oraz Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Redakcji dwutygodnika udało się pozyskać sponsora, który sfinansował część kosztów produkcji toreb. To znana firma Fortum S.A. Dlatego na torbach, oprócz logo Gazety oraz znaku graficznego miasta pojawi się także logo tego znanego producenta energii.
"Gazeta Świebodzicka" wraz ze specjalnym prezentem ukaże się już w najbliższy piątek, 5 grudnia. Kosztuje tylko złotówkę. Płócienna torba na pewno przyda się w przedświątecznych zakupach.


2 grudnia 2008 - Turniej Piłki Nożnej

W sali sportowej dawnego Technikum Kolejowego w Jaworzynie Śląskiej odbył się dzisiaj Turniej Piłki Nożnej - Halowej Szkół Ponadgimnazjalnych chłopców.
Turniej rozegrany został systemem pucharowym. W zawodach wzięło udział 13 drużyn
Pierwsze miejsce zajęli chłopcy z ZSE Świdnica. Drugie miejsce wywalczyła drużyna z III LO Świdnica, I LO ze Świdnicy uplasowało się na trzecim miejscu, strzegomianie z ZSO zajęli czwartą lokatę.


2 grudnia 2008 - Konkursy

Urząd Miejski w Świdnicy, Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy ogłaszają konkursy skierowane do różnych grup wiekowych.
Będą to: konkurs literacki pt. "Opowieść wigilijna", konkursu plastyczny "Kartka Świąteczna - Boże Narodzenie - Nowy Rok" oraz konkurs plastyczno-literacki pt. "List do Świętego Mikołaja".
Prosimy o zapoznanie się z regulaminami i warunkami konkursów - >>> zobacz


2 grudnia 2008 - "Nauki dawne i niedawne"

Od 12 grudnia w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy będzie eksponowana interaktywna wystawa "Nauki dawne i niedawne" z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ta edukacyjna ekspozycja została przygotowana przez prof. Jerzego Kreinera z Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz dr Ewę Wykę i dr. Macieja Kluzę - pracowników Collegium Maius. Stanowi propozycję dla osób zainteresowanych interaktywnym sposobem poznawania historii nauki, ponieważ składa się z modeli obsługiwanych samodzielnie przez widza według podanych opisów.
Tematyka wystawy obejmuje cztery grupy zagadnień. W świecie fal to 20 modeli dydaktycznych dotyczących różnych aspektów ruchu falowego. Wykonując proste doświadczenia możemy poznać różnice miedzy falą świetlną i głosową. Zagadnienia związane z historią przyrządów obliczeniowych przedstawione zostały w części nazwanej Między bitem i abakiem. Posługując się modelami różnych przyrządów liczących możemy poznać ich ewolucję od abaku do komputera. Zmierzyć czas oraz Kąty na niebie i na Ziemi prezentują zagadnienia związane z astronomią. Posługując się kopiami historycznych przyrządów astronomicznych poznajemy jak wyznaczano położenie geograficzne na Ziemi oraz pozycję ciał na niebie.
Wystawę można zwiedzać do 12 lutego 2009, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Oprowadzanie po uprzednim umówieniu.


2 grudnia 2008 - Kronika filmowa - można składać oferty

Do 10 grudnia tego roku, do godziny 9.00 będą przyjmowane przez Urząd Miejski w Świdnicy oferty na prowadzenie filmowej kroniki miasta Świdnicy.
Kronika prowadzona jest od maja 2000 roku i zawiera najważniejsze wydarzenia z życia naszego miasta.
Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia kroniki można znaleźć na stronie internetowej - www.bip.um.swidnica.pl w zakładce "Zamówienia publiczne".


2 grudnia 2008 - Kolejne konkursy

W ramach przygotowań do tegorocznej edycji "Świdnickiej Kolędy", przygotowano kolejne konkursy dla świdniczan. Są to: konkurs fotograficzny oraz konkurs na najbardziej przystrojony i oświetlony dom w mieście.
Organizatorami są: Urząd Miejski w Świdnicy i Świdnicki Ośrodek Kultury. Szczegółowe regulaminy oraz warunki uczestnictwa - >>> zobacz


1 grudnia 2008 - 730-lecie Miasta Świebodzice

Świebodzice przygotowują się do obchodów jubileuszu 730-lecia miasta. Z tej okazji został powołany Komitet Organizacyjny ds. Przygotowania Obchodów Jubileuszu 730-lecia Miasta Świebodzice, którego zadaniem jest przygotowanie całorocznych imprez promocyjno-jubileuszowych. Początkiem obchodów będzie uroczysta sesja Rady Miejskiej 23 stycznia 2009 roku.
Komitet Organizacyjny poszukuje materiałów do wystawy zatytułowanej Pionierzy. Celem tej wystawy jest popularyzacja wiedzy o powojennej historii miasta. Komitet poszukuje zdjęć i innych pamiątek, dokumentujących społeczne, polityczne, kulturalne życie miasta w latach 1945 - 1950. Ale nie tylko. Równie cenne będą zdjęcia przedstawiające samych mieszkańców Świebodzic - tych, którzy przybyli tu jako pierwsi i ze Świebodzicami związali swoje życie. Poszukujemy również zdjęcia przedstawiające życie rodzinne, sąsiedzkie, szkolne i towarzyskie. Zainteresowania i pasje - sportowe, kolekcjonerskie, działkowe.
Planuje się również wydanie wspomnień pierwszych mieszkańców Świebodzic w formie wydawnictwa zwartego. Będzie to z pewnością wspaniałe uzupełnienie nielicznej literatury na temat Świebodzic, nie wyłączając wydanej przed kilku laty monografii miasta.
Prosimy mieszkańców, którzy posiadają wspomniane pamiątki, aby zechcieli się nimi podzielić z innymi - zwłaszcza młodymi - mieszkańcami Świebodzic.
Prosimy o kontakt pod nr 74 666 95 71 (Wydział Promocji - Marzena Korona-Kruk) oraz 0 74 666 95 73 (Biblioteka Miejska - Małgorzta Grudzińska).


1 grudnia 2008 - Dzień Kolejarza w Jaworzynie

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać o silnych związkach Jaworzyny Śląskiej z koleją. Gdyby nie kolej losy miasta mogłyby wyglądać zupełnie inaczej. To kolej przez wiele lat dawała asumpt do rozwoju, dlatego nie na wyrost jest stwierdzenie "Jaworzyna Śląska - miastem kolei".
Tegoroczne uroczystości "Dnia Kolejarza" miały wyjątkowy charakter. Ich obchody rozpoczęły się od odsłonięcia figurki św. Katarzyny, patronki wszystkich kolejarzy. Monument został umieszczony na peronie II dworca w Jaworzynie Śląskiej. W jego uroczystym odsłonięciu oprócz władz PKP, kolejarzy i mieszkańców miasta, udział wzięli również Burmistrz Jaworzyny Śląskiej - Grzegorz Grzegorzewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej - Artur Nazimek.
Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił, jak mocne więzi łączą Jaworzynę Śląską z koleją, a także przypomniał, że kolej i jej rozwój miały kluczowy wpływ na rozwój miasta.
Po odsłonięciu figurki św. Katarzyny w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa odprawiona została uroczysta msza święta w intencji kolejarzy i ich rodzin. Swoje święto kolejarze zakończyli zabawą andrzejkową.


1 grudnia 2008 - Jaworzyńska Liga Piłki Halowej

W rozgrywkach Jaworzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej 2008-2009, padły następujące wyniki:
Złodziejówka - Gimnazjum Senior 2:9 (0:5)
Karolina Junior - Last - Kam Nowice 7:5 (4:1
) Bolesławice Junior - Grande Team 5:12 (2:7)
Gimnazjum Junior - XXL Bolesławice 8:10 (2:5)
Konigszelt SV - Karolina 8:10 (3:5)
W tabeli po siedmiu kolejkach prowadzi Karolina - 18 punktów, kolejne miejsca zajmują: Gimnazjum Senior - 18, Grande Team - 15, XXL Bolesławice - 13, Karlina Junior - 12, Gimnazjum Junior - 9, Last - Kam Nowice - 7, Złodziejówka - 6, Kolejorz Jaroszów - 3, Konigszelt SV -3, Bolesławice Junior - bez punktów.
Czołówka strzelców: 25 bramek - Charytanowicz M. (Karolina), 22 - Włodarczyk (Nowice), 21 - Krzeszowski (Grande Team), 19 - Masny (Karolina J).


1 grudnia 2008 - Zmiany w kursowaniu autobusów MPK

Zmiany w kursowaniu autobusów MPK obowiązują od dziś. Linia 60 - dni powszednie: kursy z godz. 6.39 i 19.59 z pl. św. Małgorzaty zostaną skrócone do Lutomi Górnej,
kurs z godz. 7.59 z pl. Św. Małgorzaty zostanie zmieniony na godz. 7.39 oraz przedłużony do Stachowic,
kurs z godz. 15.59 z pl. Św. Małgorzaty zostanie wydłużony do Stachowic. Tym samym powrót ze Stachowic (z pominięciem Lutomi Górnej) do pl. św. Małgorzaty z godz. 17.03 zostanie zmieniony na godz. 17.14.
Sobota - kurs z godz. 14.03 z pl. św. Małgorzaty zostanie zmieniony na godz. 14.33.
Linia 6 - dni powszednie - przesunięty zostaje kurs z przystanku Emilii Plater z godz. 21.50 na godz. 22.00 oraz dodany zostanie kurs z przystanku Emilii Plater o godz. 22.40.
Linie 15, 16 i 18 - ograniczona zostanie ilość kursów.
Dni powszednie: pierwszy kurs ze Świdnicy o godz. 5.42, ostatni 18.36.
Sobota i niedziela: pierwszy kurs ze Świdnicy o godz. 6.12, ostatni 20.42.


1 grudnia 2008 - Międzyszkolna Spartakiada Sportowa

27 listopada w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy odbyła się IV Międzyszkolna Świetlicowa Spartakiada Sportowa "Potyczki z Kubusiem Puchatkiem".
Impreza ta organizowana z okazji Światowego Dnia Misia nabrała już charakteru cyklicznego i cieszy się dużą popularnością. W tym roku w imprezie wzięły udział zespoły ze szkół nr 1, 4, 6, 105 i 315.
W sportowej atmosferze mali sportowcy wykonywali zadania sprawnościowe, które tematycznie nawiązywały do przygód Kubusia Puchatka. Zwycięską okazała się drużyna z SP nr 6, drugie miejsce zajęły dzieci z SP nr 1, trzecia lokata przypadła zespołowi z SP nr 105.
Organizatorami spartakiady były nauczycielki świetlicy oraz Urząd Miasta, który ufundował wspaniałe nagrody i poczęstunek dla wszystkich uczestników.


1 grudnia 2008 - Turniej w Strzegomiu

W Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, który odbył się 23 listopada w Strzegomiu wzięli udział również zawodnicy Klubu Sportowego "Tytan" - Świdnica.
W kategorii Junior - wyciskanie sztangi na ilość powtórzeń zwyciężył zawodnik ze Świdnicy - Jarosław Kuraciński, który triumfował także w dyscyplinie wyciskania klasycznego wyciskając sztangę o wadze 130 kilogramów.
Na zdjęciu w środku - Jarosław Kuraciński. Po bokach Z. Miciuda i K. Grudziński.


20 czerwca 2019 - Bogny, Rafaeli, Rafała