31 marca 2009 - W Parlamencie Europejskim

Studium Grafiki Reklamowej działające przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy zostało wyróżnione i uhonorowane nagrodami za prace graficzne w konkursie plastycznym ogłoszonym przez Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej pod hasłem "Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć tracą życie".
-"Słuchacze Studium Grafiki Reklamowej zaprezentowali doskonały poziom swoich prac zajmując wysokie miejsca. Paweł Szląskiewicz zajął drugie miejsce, Klara Petikova trzecie, a ich prace 8 listopada 2008 roku zostały wystawione w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie." - informuje Renata Rychlicka-Benyamin ze SGR w Świdnicy.
Szeroko rozpropagowany konkurs wspaniale wpisał się w obchody Europejskiego Roku Dialogu Kultur ogłoszonego przez Radę Europy oraz uroczystości 90-rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Słuchacze SGR oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych mieli możliwość wyjazdu do Parlamentu Europejskiego z siedzibą w Strasbourgu. Wycieczka odbyła się w dniach 9-13 marca. Nagrodzone osoby wraz z ich opiekunką - Renatą Rychlicką-Benyamin udały się do Alzacji, gdzie zaprosił je eurodeputowany Konrad Szymański.
- "Podczas wyjazdu grupa mogła spędzić niezapomniany czas w pięknych miejscach Alzacji, takich jak Strasbourg i Colmar, pośród niezwykłych zabytków architektury i sztuki oraz urokliwych krajobrazów." - relacjonuje opiekun grupy Renata Rychlicka-Benyamin.


31 marca 2009 - O Złotą Kaczkę

21 marca 2009 r. Bractwo Rycerskie Św. Barbary, działające przy naszym ośrodku zorganizowało I Turniej Łuczniczy o Złotą Kaczkę. Przedstawiamy relację z tegoż wydarzenia.
Turniej dość spontaniczny, ale udało się go jakoś ogarnąć. Imprezę rozpoczęliśmy starym zwyczajem podtopienia marzanny, która na koniec spłonęła jak czarownica. Przydatny to zabobon, gdyż pogoda tego dnia dopisała i na turniej na jaworzyńskich trzęsawiskach stawiło się Bractwo Rycerskie Księstwa Świdnicko-Jaworskiego "Ergo Bibamus", reprezentant Jaworzyny (?) Paweł Bełtkiewicz oraz gospodarze Bractwo Rycerskie Św. Barbary.
Wyniki Turnieju: 1. Paweł Jurga herbu Gryf - Ergo Bibamus, 2. Paweł Bełtkiewicz, 3. Krzysztof Krużlak - Fratres Milites Sancti Barbarae.
Nietypowa dla średniowiecza była sytuacja, gdy na turniej przywędrował Regiment Pruski, i, ku uciesze wszystkich zebranych, do tarcz strzelał nie z łuków, jeno z broni czarnoprochowej, a bystry i rączy komentator nawet i z trebusza.


31 marca 2009 - Zmiana zadań w LPR

Centrum Rehabilitacji Społecznej znalazło się na liście podstawowej zadań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przesunięciu tego zadania z listy rezerwowej zaakceptowali radni na piątkowej sesji Rady Miejskiej. Inwestycja awansowała na listę priorytetową, gdyż - jak uzasadniał burmistrz Bogdan Kożuchowicz - jest w pełni przygotowana pod względem dokumentacyjnym, ma także wydane pozwolenie na budowę co w razie zakwalifikowania zadania pozwoli na jego szybkie uruchomienie.
Centrum to miejsce, w którym odbywać się będzie zarówno rehabilitacja medyczna - której obecnie w mieście bardzo brakuje - jak i szeroko rozumiana integracja społeczna osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych. Świebodzice mają przygotowany budynek na ten cel - to przekazany przez powiat dawny komisariat policji przy ul. Parkowej. Wartość tej inwestycji to blisko 3 mln złotych, Świebodzice chcą się ubiegać o dofinansowanie w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1,9 mln złotych.
LPR-y są podstawowym dokumentem do ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Nabór programów ma zostać ogłoszony w czerwcu. Świebodzice będą się ubiegać o dofinansowanie ośmiu inwestycji w ramach listy podstawowej.
Są to: rewitalizacja parku miejskiego, rewitalizacja obszaru Piaskowa/Młynarska, budowa placu wystawowo-warsztatowego przy Miejskim Domu Kultury, poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ul. Prusa i Krasickiego, Centrum Rehabilitacji Społecznej, adaptacja budynku po dawnym pogotowiu na cele mieszkaniowe (Al. Lipowe), rewitalizacja budynków wokół Rynku, rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piłsudskiego.
Na liście rezerwowej znalazły się remonty czterech budynków w Rynku.


31 marca 2009 - Nocne granie w szachy

W dniach 21-22 marca w Zespole Szkół w Żarowie odbył się V Otwarty Turniej Szachowy "Nocne granie w szachy". W zawodach wzięło udział 54 zawodników. Zawodnicy mieli do rozegrania 45 rund w systemie 3-kołowym (1 koło - 15 rund, runda -5 min. na zawodnika). Zawody po raz kolejny sędziował Rafał Siwik - International Arbiter. Na zakończenie turnieju wręczono nagrody, puchary i dyplomy.
W kategorii "Open" pierwsze miejsce zajął Łukasz Ciborowski. Kolejne miejsca zajęli: II miejsce - Jacek Tomczak, III miejsce - Paweł Kowalczyk, IV miejsce - Bartosz Siembab, V miejsce - Piotr Brodowski, VI miejsce - Jakub Żeberski, VII miejsce - Jerzy Kubień, VIII miejsce - Paweł Szumilas. Do rankingu 1999 - I miejsce - Paweł Gulik, II miejsce - Jakub Hajnrych, III miejsce - Marian Barabasz.
Wśród kobiet - I miejsce - Ewelina Dominik, II miejsce - Sylwia Lubońska, III miejsce - Monika Stachowiak.
Nagrody dodatkowe - najstarszy zawodnik - Leopold Kuntschke, najmłodszy zawodnik - Przemysław Borowski, najlepszy junior - Piotr Sabuk, najlepszy z miasta i gminy Żarów - Zbigniew Zieliński, najlepszy z ZS w Żarowie - Grzegorz Więckowiak, nagrody losowe - Zenon Mierzicki, Michał Tomczak.


31 marca 2009 - Muzyka cerkiewna

Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Świdnicy oraz Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają na występy Tria muzyki cerkiewnej "Jużnyj Głas " z Mołdawii.
Już 7 kwietnia o godzinie 10.00 - Liturgia Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w cerkwi św. Mikołaja (cmentarz przy ulicy Łukasińskiego). Jeszcze tego samego dnia o godzinie 19.00 odbędzie się drugi koncert muzyki cerkiewnej po nabożeństwie wieczornym tym razem w Kościele św. Józefa Oblubieńca, przy ulicy Kotlarskiej.
Miejscem kolejnego koncertu 8 kwietnia o godzinie 18.00 będzie Teatr w Świdnicy.
12 kwietnia Nabożeństwo i koncert muzyki cerkiewnej w cerkwi św. Mikołaja (cmentarz przy ul. Łukasińskiego) rozpocznie się o godzinie 17.00


31 marca 2009 - Nie dla kamieniołomów?

W poniedziałek, 30 marca 2009 r., w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Żarowie, poświęconej planom rozszerzenia działalności istniejącego pomiędzy Pożarzyskiem a Mrowinami i Siedlimowicami kamieniołomu, który jest eksploatowany przez firmę Bud-Wiert.
W obradach komisji wzięli udział: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Osiecki, przedstawiciel firmy eksploatującej kamieniołom oraz mieszkańcy wsi Mrowiny i Pożarzysko.
Firma ma plany rozszerzenia wydobycia na terenie, którego jest właścicielem, a który położony jest na terenie Pożarzyska. W ubiegłym roku mieszkańcy tej miejscowości, na zebraniu wiejskim, wyrazili zgodę na rozszerzenie działalności tej kopalni, jednakże już w tym roku niektórzy mieszkańcy zaczęli wyrażać odmienne zdanie.
W trakcie obrad komisji radni z Klubu Razem dla Żarowa wyrażali wiele sceptycznych, czy wręcz nieprzychylnych opinii na ten temat. Szczególnie radna Lewandowska, która posunęła się nawet do podania nieprawdziwych danych dotyczących wpływów do budżetu gminy z tytułu eksploatacji tej kopalni, oponuje przed możliwością rozszerzenia wydobycia.
Uniemożliwienie rozszerzenia wydobycia kamienia z kamieniołomów położonych na terenie gminy jest ewidentną stratą dochodów, gdyż w związku z rządowym projektem budowy dróg i autostrad na kamień budowlany będzie bardzo duże zapotrzebowanie. Jeśli kamień nie zostanie wydobyty, to gmina straci wpływy do budżetu z tego tytułu. Zarobią gminy ościenne, na terenie których eksploatacja odbywa się bez takich problemów, a radni zamiast przeciwstawiać się rozwojowi gospodarczemu - wspierają go widząc korzyści z tego płynące.


31 marca 2009 - "Szansa" dla niepokornych

Taki tytuł nosi projekt, który Gmina Świebodzice będzie realizować z kilkoma partnerami. Projekt skierowany jest do podopiecznych ośrodków kuratorskich i ma pomóc młodym ludziom, którzy już na początku swojej drogi weszli w konflikt z prawem.
W przedsięwzięciu wezmą udział samorządy: Świebodzic, Świdnicy, Bielawy, Boguszowa Gorce, Wałbrzycha, Sąd Rejonowy w Świdnicy, Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz Telewizja Polska S.A. Liderem przedsięwzięcia jest samorząd Świebodzic.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych ośrodków kuratorskich. W okręgu świdnickim jest ich aż 13 - najwięcej w całym kraju. Program objąłby młodzież z 5 takich ośrodków, około 80 osób.
- Resocjalizacja poprzez otwarte placówki, takie jak ośrodki kuratorskie, jest w tej chwili najskuteczniejsza metodą działania - mówiła na sesji Barbara Bojko-Kulpa, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, szefowa Stowarzyszenia POSTIS.
Rada Miejska jednogłośnie przychyliła się do realizacji tego przedsięwzięcia.


31 marca 2009 - Poznawanie praw człowieka

"Dziś uczeń - jutro obywatel" - pod takim hasłem w roku szkolnym 2008/2009 społeczność Szkoły Podstawowej w Imbramowicach poznaje prawa człowieka. Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny zapoznają uczniów i rodziców z prawami człowieka, oraz prawami ucznia.
W trakcie zajęć wdrażano uczniów do świadomego korzystania ze swoich praw i obowiązków, wskazywano prawo innych ludzi do posiadania praw i korzystania z nich. W II semestrze ogłoszono konkurs plastyczny "Znam swoje prawa i korzystam z nich", na który wpłynęło wiele prac wykonanych przez uczniów klas I - VI oraz przedszkolaków.
Zorganizowano wystawę prac konkursowych a najciekawsze nagrodzono. I miejsce zajęli: Mateusz Stańczyk z kl. I i Marzena Ceglińska z kl. VI, II miejsce: Aleksandra Gadzicka z kl. I i Aleksandra Fita z kl. VI, III miejsce: Paulina Strzałkowska z kl. I i Patryk Molzahn z kl. VI. Przyznano także wyróżnienia.
Nagrody rozdano podczas szkolnego apelu przybliżającego dzieciom Deklarację Praw Człowieka, Konwencję o Prawach Dziecka. W trakcie montażu słowno-muzycznego przedstawiono najważniejsze prawa dziecka.
Uczniowie na lekcjach informatyki przygotowują prezentację multimedialną dotyczącą praw i obowiązków. Wśród uczniów kl. I - III odbędzie się konkurs wiedzy z zakresu tematyki praw dziecka, a wśród uczniów kl. IV - VI przeprowadzona zostanie ankieta dotycząca znajomości praw dziecka.


31 marca 2009 - Baranki już czekają

Siostry szkolne de Notre Dame ze Świebodzic przygotowały kolejną niespodziankę kulinarną. Po przebojowych piernikach, które podbiły całą Polskę przyszedł czas na wielkanocne smakołyki, oczywiście ręcznie robione przez zakonnice. Już 3 kwietnia, podczas miejskiego kiermaszu wielkanocnego, będzie można kupić marcepanowe baranki, wykonane według tajemnych receptur świebodzickich zakonnic.
- Wszystkie baranki są robione ręcznie, nie używamy żadnych foremek tylko po prostu rzeźbimy każdego baranka z marcepanowej masy, a potem dekorujemy lukrem - zdradza tajemnicę siostra Dobromiła. - Dlatego każdy jest niepowtarzalny.
Ten najbardziej charakterystyczny symbol świąt wielkanocnych będzie dostępny w 2 wersjach: większy, na babeczce czekoladowej i waniliowej, mniejszy - na okrągłym ciastku. Baranki mają piękne uśmiechy, namalowane rzecz jasna także przez uzdolnione siostry. Ręcznie robione są też malutkie, kolorowe kurczaczki, które znalazły się wokół baranków. Dodatkowo chorągiewki, które są także nieodłącznym elementem baranka, robili na zajęciach podopieczni sióstr - niepełnosprawne dzieci.
Na kiermaszu pojawi się około 300 baranków. Będą kosztować od 6 do 10 złotych. Cały dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na letni wypoczynek podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, które prowadzą siostry. Tradycją zakonu jest także obdarowywanie dobrodziejów zgromadzenia własnymi wypiekami. Wielkanocne baby, pięknie ozdobione czekoladą i lukrem, już niebawem trafią do wszystkich tych, którzy systematycznie wspierają działalność placówki.


31 marca 2009 - Napadł i okradł

Był nietrzeźwy, pobił, okradł i odjechał z miejsca zdarzenia pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.
Policjanci z Komisariatu Policji w Świebodzicach zatrzymali 31 letniego mężczyznę, który nad ranem w sobotę czekał na swoją konkubinę.
21 letnia kobieta miała iść do pracy, gdy o 5.25 wyszła z domu została napadnięta przez swojego konkubenta, który bił ją i szarpał a następnie dokonał kradzieży torebki z dokumentami i telefonem komórkowym. Napadnięta doznała ogólnych potłuczeń ciała i poniosła straty w wysokości 500 złotych. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia samochodem. Kilkanaście minut po zdarzeniu policjanci ustali miejsce jego przebywania i skradzione przedmioty, Jak się okazało mężczyzna był pod pijany w organizmie miał 1,70 promila alkoholu, z miejsca zdarzenia odjechał samochodem pomimo posiadanego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Zatrzymany przyznał się do popełnienia przestępstwa, nie potrafił wytłumaczyć dlaczego pobił i okradł swoją konkubinę. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.


30 marca 2009 - Prawidłowe oznakowanie

Rzecznicy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Świdnicy informują, że w związku z piątkowym wypadkiem autobusu w Świdnicy, dokonano wewnętrznej analizy oznakowania rejonu ulicy Śląskiej i jednoznacznie stwierdzono, że przed wiaduktem, z jednej i z drugiej strony, zostały umieszczone znaki zakazujące wjazdu pojazdom powyżej 2,9 m. W związku z tym żaden wyższy pojazd nie miał prawa wjeżdżać w ulicę prowadzącą pod wiaduktem.
Ustawienie znaków w odpowiedniej odległości sprawia, że kierowcy pojazdów wyższych niż 2,9 m mają możliwość zmiany trasy przejazdu bądź bezpiecznego zawrócenia pojazdu. Ustawienie oznakowania bliżej wiaduktu nie pozwoliłoby na wykonanie bezpiecznego manewru. Stwierdzamy, że nawet wielokrotne powtórzenia znaków nie są gwarancją uniknięcia nieszczęśliwego zdarzenia. Propozycje oznaczeń przed ich wprowadzeniem były konsultowane z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego i Policji. Sprawę oznakowania aktualnie bada prokuratura.
Niezależnie od postępowania wyjaśniającego, by do podobnych zdarzeń już więcej nie dochodziło, sprawą oznakowania wiaduktów w Świdnicy zajmie się 1 kwietnia Miejski Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który tworzą: przedstawiciele miasta, powiatu, policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej i przewoźników.
W przyszłym tygodniu zostanie zwołane również Powiatowe Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa.


30 marca 2009 - Sztab analizuje przebieg zdarzeń

Na pytanie dlaczego doszło do wypadku i co by było, gdyby miał on miejsce w innym miejscu i innym czasie próbowali odpowiedzieć członkowie sztabu antykryzysowego, który zebrał się dzisiaj w siedzibie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świdnicy
-"Tam, gdzie walczy się o ludzkie życie, liczą się sekundy i doświadczenie wyniesione z ćwiczeń przeprowadzanych systematycznie przez zespół zarządzania kryzysowego. Tego doświadczenia z pewnością nie zabrakło a czas przyjazdu pierwszej karetki był wręcz rekordowy." - mówił Zygmunt Worsa Starosta Świdnicki.
Pierwsza karetka pojawiła się w 80 sekund od zgłoszenia wypadku przez anonimowego informatora, który dodzwonił się pod numer pogotowia ratunkowego. Dzięki temu, że od kwietnia ubiegłego roku powiatowe pogotowie podpisało umowę o współpracy ze strażą pożarną, informacja trafiła do dyspozytorów obu instytucji jednocześnie.
W feralnym dniu 27 marca, z 45 osobowej grupy podróżujących do teatru dzieci wraz z opiekunami, do szpitala trafiło 35 osób z czego do świdnickiego Latawca przyjęto 30 dzieci i cztery osoby dorosłe. 15 osobom pomocy udzielono na miejscu zdarzenia i zostały zabrane do domu a kolejne 19 osób mogło wrócić do swoich domów po udzieleniu pomocy lekarskiej na terenie szpitala. Na oddziale szpitalnym w piątek pozostawało nadal 14 najciężej poszkodowanych osób. Jedno dziecko trzeba było pilnie przetransportować helikopterem do Wrocławia.
- "Obecnie w szpitalu Latawiec pozostają dwie osoby w tym jedno dziecko na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i jedna osoba dorosła na oddziale ortopedii. Ich stan jest stabilny i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo." - mówi Jacek Domejko, dyrektor Regionalnego Specjalistycznego Szpitala Latawiec w Świdnicy.
Sztab kryzysowy potwierdził, że niezwykle ważna okazała się pomoc psychologiczna, która została udzielona poszkodowanym w wypadku dzieciom i ich rodzinom. Jak informuje Urząd Gminy w Świdnicy, we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej odbyły się spotkania z pedagogami i psychologami. -"Od poniedziałku w szkole uruchomiony został punkt doradztwa psychologicznego i wsparcia dla rodziców i uczniów poszkodowanych w wypadku a także innych osób potrzebujących pomocy fachowców. " - mówiła Teresa Mazurek, Wójt Gminy Świdnica.
Oprócz wsparcia psychologicznego rodziny poszkodowane w wypadku mogą liczyć na pomoc finansową Gminy Świdnica.


30 marca 2009 - Ranger dla strażaków

Kolejne nowe auto mają świebodziccy strażacy. W garażu pożarników stanął waśnie nowiutki Ford Ranger, terenowe auto, którym będzie można przewozić zarówno ludzi jak i mniejszy sprzęt.
Samochód kosztował około 81 tysięcy złotych i jest już trzecim nowym pojazdem, który służy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Świebodzicach.
- Muszę przyznać, że nie mamy powodów do narzekania, od 2007 roku wzbogaciliśmy się o duży wóz bojowy marki Mercedes, w zeszłym roku jednostka otrzymała podnośnik wysokościowy a teraz auto terenowe - wylicza Piotr Sułek, dowódca jednostki. - Zakupy sprzętowe nie byłyby możliwe gdyby nie duże wsparcie finansowe samorządu Świebodzic.
Świebodzickim pożarnikom marzy się jeszcze nowa cysterna. Patrząc na to, jak dobra passę mają od dwóch lat niewykluczone, że i taki pojazd pojawi się "na stanie".


30 marca 2009 - Noc z Andersenem

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jaroszowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy oraz Stowarzyszenie "Mała Szkoła" w Rogoźnicy, z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, zapraszają na "Noc z Andersenem".
Spotkanie adresowane jest do dzieci w wieku od 8 do 13 roku życia.
"Noc z Andersenem" rozpocznie się w piątek 3 kwietnia o godzinie 19.00 - a zakończy się w sobotę 4 kwietnia o godzinie 10.00.
Organizatorzy przewidują liczne atrakcje m.in. o godzinie 24.00 - zwiedzanie Wieży Targowej, Bazyliki Mniejszej (przewodnikami po Bazylice będą rycerze ze Strzegomskiej Komandorii Szpitalników św. Jana z Jerozolimy).
Podsumowanie imprezy odbędzie się o godzinie 1.15 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu.


30 marca 2009 - Sukces Świdnickich akrobatów

Dwa złote medale w konkurencji dwójek i czwórek męskich to dorobek świdnickich akrobatów na Pucharze Polski jaki rozegrany został w dniach 27-29 marca w Olkuszu.
Skład dwójki męskiej to: Jonas Al-Hadad i Kamil Fieniuk.
Czwórka męska startowała w składzie Jonas Al-Hadad, Kamil Fieniuk, Mateusz Opyrchał i Michał Skowron. W zawodach startowało 190 zawodników z 26 klubów z kraju.


30 marca 2009 - Niesulice zapraszają

Może w tym roku Twoje dziecko dołączy do naszego grona? Nie trzeba być harcerzem, żeby wakacje 2009 stały się wielką, niezapomnianą przygodą.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat do Niesulic nad jeziorem Niesłysz.
Harcerska Baza Obozowa Hufca ZHP Świdnica istnieje od 1968 roku, a zlokalizowana jest w lesie, 2 km od wsi Niesulice, z dala od ruchliwych ulic i dużych miast.
Nasza oferta to: obozy specjalnościowe, na których każdy znajdzie coś dla siebie, wyjątkowa akademia zabawy na kolonii dla maluchów, program pełen atrakcji tworzony przez młodych i kreatywnych ludzi z pasją, wykwalifikowana i odpowiedzialna kadra gwarantująca bezpieczeństwo a także wyżywienie - jak u mamy - przygotowywane przez życzliwe, nawet dla "niejadków", kucharki.
Zapisy już trwają. W tym roku zaplanowalismy trzy 15-dniowe turnusy: I turnus 03.07-17.07.2009, II turnus 17-31.07.2009, III turnus 31.07-14.08.2009.
W ofercie obozy: rekreacyjny, sportowy, żeglarski, kurs na stopień żeglarza jachtowego, konny, windsurfingowy, kolonia dla maluchów.
Do dyspozycji uczestników: rowery górskie, kajaki, łódki, deski windsurfingowe, boisko sportowe, stanowiska łucznicze i ścianka wspinaczkowa.
W programie każdego z obozów: wycieczki piesze, kajakowe i rowerowe, gry i zabawy, kąpiele w jeziorze, dyskoteki, karaoke, festiwale piosenki, zajęcia sportowe, ogniska, warsztaty plastyczne i muzyczne, seanse filmowe i inne atrakcje.
Zadzwoń (tel. 074 8520179) lub przyjdź do nas. Szczegółowa oferta zawarta jest na stronie świdnickiego hufca www.swidnica.zhp.pl gdzie znajdują się również zdjęcia z obozów. Dla stałych klientów ceny promocyjne.


30 marca 2009 - Świebodzice na pocztówce

Nowe, kolorowe pocztówki z widokami miasta i okolic są od kilku dni dostępne w kilku punktach dystrybucyjnych w Świebodzicach. To druga już edycja widokówek miejskich, przygotowana przez Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego.
- Na dziewięciu pocztówkach pojawiły się największe atrakcje turystyczne i przyrodnicze Świebodzic oraz najbliższej okolicy - mówi Marzena Korona-Kruk, szefowa wydziału. - Znajdziemy tu i ratusz, i średniowieczne mury miejskie, pałac Seidlów (obecny Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, prowadzony przez Siostry Szkolne de Notre Dame). Ale także piękną panoramę Zamku Książ widzianą od strony Świebodzic, zamek Cisy czy ruiny tzw. Starego Książa.
Pocztówki, oprócz tego że będą stanowiły materiały promocyjne miasta, trafiły także do sprzedaży.
Można je kupić w trzech punktach: w księgarni "Rachwał" w Rynku, kiosku prasowym na targowisku miejskim oraz w kiosku na ul. Świdnickiej.
Koszt jednej pocztówki nie przekroczy 1 zł, można także kupić cały komplet.
Zdjęcia, które wykorzystane na pocztówkach, w większości wykonane zostały amatorsko, przez mieszkańców Świebodzic, w ramach organizowanych przez miasto konkursów.


30 marca 2009 - "Wygraj Sukces"

W sobotę 28 marca w sali teatralnej Strzegomskiego Centrum Kultury odbyły się eliminacje wstępne do kolejnego, XIV Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces.
Podczas tegorocznych przesłuchań zaprezentowało się 39 solistów. Każdy uczestnik Konkursu prezentował na scenie dwa utwory w języku polskim, w tym obowiązkowo - jeden utwór ze wszystkich dotychczas wydanych płyt "Wygraj Sukces".
Zadaniem jurorów było nominowanie 15 solistów do dalszego etapu, czyli do eliminacji regionalnych. Przypomnijmy, że finał całego Konkursu odbędzie się w Tarnobrzegu, gdzie zaśpiewa najlepsza setka solistów z całej Polski. Główną nagrodą jest wycieczka do Eurodisneylandu pod Paryżem dla laureata i jego instruktora.
Jury w składzie: Katarzyna Stankowska (wokalistka jazzowa), Paulina Wójcik (muzyk, Akademia Muzyczna we Wrocławiu), Agata Dziubak (muzyk, wokalistka) postanowiło przyznać nominacje następującym wokalistom: Julia Leśniewska, Daria Fibik, Klaudia Suchenek, Olga Mazur - Złotoryja, Aleksandra Ziemba, Agnieszka Drozdek, Natalia Malik, Dominika Wiącek, Emilia Wójcikowska, Łukasz Batóg - "Katharsis" Świdnica, Paulina Hajdun - MCK Legnica, Dominika Biały i Anna Wołoszyn - Lubin, Małgorzata Radziun - SCK Strzegom, Marcel Lelo - Gorzyca.
Jury postanowiło przyznać wyróżnienia następującym solistom: Emilia Bochniarz - Krzeczyn Wielki, Nadia Bielecka, Dorota Czekało i Natalia Spyra - "Katharsis" Świdnica.
Organizatorami eliminacji było Studio Artystyczne "Katharsis" ze Świdnicy oraz Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu.


30 marca 2009 - Powalczą o drugą ligę

W dniach 3-5 kwietnia odbędą się w Świdnicy Zawody Finałowe Siatkówki Kobiet o wejście do drugiej ligi.
W turnieju udział wezmą drużyny: MKS Świdnica, UKS Jedynka Tarnów, MKS Pogoń Proszowice oraz UKS Trefl Gdynia.
Mecze odbywać się będą w hali sportowej na Osiedlu Zawiszów.
Terminarz spotkań - >>> zobacz


30 marca 2009 - Nagroda Gospodarcza

Burmistrz Lilla Gruntkowska, z okazji zbliżającej się dwusetnej rocznicy urodzin Carla von Kulmiza, który od 1842 roku rozpoczął działalność gospodarczą na Dolnym Śląsku, ustanowiła Nagrodę Gospodarczą Jego imienia.
Carl Friedrich von Kulmiz uczestniczył w budowie linii kolejowej: Wrocław - Świebodzice, podczas której odkrył w okolicach Żarowa złoża kaolinu, węgla brunatnego i pirytu, co przyczyniło się do powstania "Silesi" i "Szamotowni", a tym samym do rozwoju gospodarczego tego terenu. Wraz z młodszym synem wybudował w Żarowie gazownię i wodociągi, cały czas działając charytatywnie na rzecz zatrudnionych w fabrykach pracowników.
Nagroda, w postaci pamiątkowego medalu i dyplomu, jest honorowym wyróżnieniem przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy na terenie Gminy Żarów, którzy swoim działaniem przyczyniają się do Jej rozwoju gospodarczego.
Wyróżniona może być firma handlowa, usługowa lub produkcyjna, która: utrzymuje zatrudnienie (ostatnie dwa lata) lub zwiększa je, utrzymuje obroty (ostatnie dwa lata) lub zwiększa je, dba o estetykę placówki i terenu wokół placówki, dba o wysoki poziom pracy, prowadzi działalność charytatywną.
Firmę, do odznaczenia może zgłosić: organizacja działająca na terenie Gminy Żarów, grupa co najmniej 15 mieszkańców, przedsiębiorca może zgłosić swoją kandydaturę samodzielnie.
Kapitułę Nagrody stanowić będzie pięć osób wybranych przez Burmistrza.
Kapituła będzie oceniała zgłoszone kandydatury na podstawie wewnętrznego regulaminu oceniania kandydatów i będzie wnioskowała do Burmistrza o nadanie nagrody.
Kandydatury do Nagrody będzie można zgłaszać do końca kwietnia. Pierwsze Nagrody zostaną wręczone w trakcie obchodów tegorocznych Dni Żarowa.


30 marca 2009 - Misterium dla papieża

W czwartek, 2 kwietnia, świebodziczanie jak co roku spotkają się pod pomnikiem Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Świebodzice, aby uczcić 4. rocznicę Jego śmierci.
Tradycyjnie rozpoczynamy mszą świętą, która zostanie odprawiona o godzinie 18. - w tym roku w kościele pw. Św. Piotra i Pawła. Następnie wszyscy zgromadzeni przejdą pod pomnik, gdzie przedstawione zostanie Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Świebodzickiej Ewangelizacyjnej Grupy Teatralnej.
Oprawę artystyczną podczas czuwania przy pomniku zapewni młodzież ze świebodzickich szkół. W godzinę śmierci Ojca Świętego - czyli o 21.37 odmówiona zostanie wspólna modlitwa i zapalone znicze pod pomnikiem. Na koniec ksiądz dziekan Zenon Kowalski udzieli wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa.
W imieniu władz samorządowych, które są organizatorem tego spotkania, serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta.


30 marca 2009 - "Grasz o staż"

Grasz o staż" to konkurs, w którym do wygrania są płatne praktyki oraz nagrody dodatkowe w postaci studiów podyplomowych, kursów językowych, szkoleń, książek i prenumerat czasopism.
W tym roku na zwycięzców czeka 171 staży z różnych dziedzin biznesu w Polsce i za granicą. Wszyscy praktykanci otrzymują wynagrodzenie, a ich praktyki są merytoryczne i przebiegają według wcześniej ustalonych programów. Dzięki temu uczestnicy mogą dopasować je pod kątem swoich zainteresowań co pozwala zweryfikować ich zawodowe plany.
Konkurs w pełni ukierunkował moje zawodowe cele. Lata intensywnych studiów wymagają odpowiedniego zwieńczenia. "Grasz o staż" jest najlepszą "kropką nad i", jaką ambitny student może postawić, wchodząc ze swym dorobkiem akademickim w życie zawodowe - uważa Justyna Pietrzak, laureatka IX edycji "Grasz o staż".
Praktyki i nagrody czekają na studentów III, IV i V roku studiów, studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II magisterskich studiów uzupełniających. Nie ma znaczenia tryb studiów, kierunek ani rodzaj uczelni. Do udziału w konkursie zaproszeni są również absolwenci, którzy nie ukończyli 30. roku życia.
Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę www.grasz.pl, zarejestrować się, a następnie wybrać z puli pięćdziesięciu ośmiu zadań jedno, dwa lub trzy, które będzie się rozwiązywać. Kolejnym krok to zalogowanie się, wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wybór preferowanych praktyk i nagród dodatkowych. Do formularza należy załączyć rozwiązania zadań i zgłosić swój udział.
Te kilka dni, które pozostały na złożenie aplikacji w zupełności wystarczy na rozwiązanie zadania konkursowego. W tym momencie istotna jest mobilizacja, jeśli komuś zależy na ciekawej, wakacyjne praktyce i zdobyciu doświadczenia już dziś powinien rozpocząć rozwiązywanie wybranego przez siebie zadania - mówi Piotr Ruszowski, koordynator konkursu "Grasz o staż", będący jednocześnie laureatem jego X edycji.
Oferowane staże jak co roku dotyczą wielu dziedzin biznesu, więc każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Wśród tegorocznych staży znaleźć można obszary związane z telekomunikacją i IT, analizą danych, finansami, PR-em, marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, biotechnologią oraz ochroną środowiska. Ciekawe staże znajdą również osoby zainteresowane logistyką, energetyką, optymalizacją produkcji, prawem, ubezpieczeniami czy też zarządzaniem projektami.


30 marca 2009 - Światowy Demo Tour Case IH

1 kwietnia w Gminie Żarów, na polach pomiędzy Zastrużem i Pyszczynem, tuż przy drodze nr 5 Strzegom - Autostrada odbędzie pokaz maszyn rolniczych.
Organizatorami pokazu, który rozpocznie się o godzinie 11.00, są: jeden z największych dystrybutorów maszyn rolniczych w Polsce - firma Osadkowski-Cebulski, Gospodarstwo Rolne "Farmer" w Imbramowicach oraz Burmistrz Miasta Żarów.
W trakcie pokazu zaprezentowane zostaną najnowocześniejsze maszyny rolnicze takich firm jak: Case IH, Horsh oraz Hardi. Atrakcją tego pokazu jest to, że maszyny będzie można zobaczyć w trakcie pracy, a nie stojące na placu. Da to możliwość poznania ich z bliska, a nawet z kabin operatorów, które przypominają wyposażeniem laboratorium, a nie maszynę rolniczą.
W trakcie pokazu przewidziano wiele atrakcji, w tym konkurs z nagrodami oraz wyborny grill.
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Gołąb pod nr telefonu: 076-850-61-49.


30 marca 2009 - Tradycje Stołu Wielkanocnego

Zbliża się Palmowa Niedziela, termin piątej już edycji "Tradycji Stołu Wielkanocnego". Impreza odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół w Marcinowicach. Cieszy się ogromnym powodzeniem zarówno głównych bohaterów, czyli prezentujących stoły, jak i publiczności na czele z władzami od gmin do parlamentu.
Od pięciu lat specjalnie powołane jury, złożone ze znanych osób z życia samorządów, polityki, kościoła stara się wyłonić stół wyróżniający się szczególnie i okazuje się, że wszystkie należą do tych szczególnie wyróżniających się. Być może w tym roku uda się wyłonić ten najszczególniej wyróżniający się. Całość kończy się wręczeniem nagród i degustacją wszystkich potraw przez wszystkich obecnych. W tym roku za degustowaną potrawę odwzajemniamy się tym co ją przyrządzili symboliczną złotówką.
Zgłosiło się 26 zespołów prezentujących stoły - to 8 gmin z trzech powiatów oraz z różnych zakątków świata. Zespoły prezentujące stoły to: rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze, szkoły podstawowe i średnie, przedszkole (!), świetlice wiejskie i, oczywiście, stół międzynarodowy.
Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach a współorganizatorem jest Powiat Świdnicki z patronatem honorowym Starosty i Przewodniczącego Rady. Organizacją współfinansującą jest Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich a sponsorem Bank Spółdzielczy w Świdnicy.
Trzeba również zauważyć ogromny udział organizacyjny w przedsięwzięciu Zespołu Szkół w Marcinowicach. Gorąco zapraszamy wszystkich do udziału i wspólnego przeżycia polskich narodowych tradycji. Postaramy się godnie wprowadzić Was w nastrój Świąt Wielkanocnych.


29 marca 2009 - Komunikat po wypadku

W szpitalu na dzień dzisiejszy pozostaje 3 osoby w tym: 1 dziecko, 2 dorosłe.
8 osób w dniu dzisiejszym zostało wypisanych w stanie dobrym (z Chirurgii - 6 osób; z Pediatrii - 2 osoby).
Stan osób pozostających w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym "Latawiec" w chwili obecnej jest stabilny i nie ma zagrożenia życia.
Pozostałe osoby przebywają w innych oddziałach szpitalnych tj.: Ortopedia - 2 osoby (dorosłe), Anestezjologia i Intensywna Terapia - 1 osoba (stan ciężki, stabilny).
Osoby pozostające w domu są pod ciągłą opieką psychologów.
Numer telefonu do kontaktu rodziców z poszkodowanymi w wypadku dzieci: 074 85 17 495


29 marca 2009 - Przegrali i spadli

Dzisiaj piłkarze ręczni Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej nie dali rady szczypiornistom z Leszna. Mimo świetnej postawy bramkarza - Damiana Olichwera reszta zespołu nie sprostała przeciwnikom.
ŚKPR Świdnica - Arot Astromal Leszno 27:29 (14:15).
Po tej porażce świdniczanie spadli na piąte miejsce w tabeli rozgrywek. Następny mecz rozegrany zostanie w czwartek w Kaliszu (czwarte miejsce).


29 marca 2009 - Victoria nie dała rady

W rozegranym dzisiaj meczu piłkarskim XVIII kolejki spotkań o mistrzostwo IV Ligi Dolnośląskiej zespół MKS Victorii Świebodzice przegrał w meczu wyjazdowym z drużyną Pumy Pietrzykowice 1:3 (0:1).
Jedyną bramkę dla Victorii zdobył w 87 minucie meczu - Zdzisław Pyrdoł.
Spotkanie zostało rozegrane na stadionie w Kątach Wrocławskich.
Victoria Świebodzice z 18 punktami zajmuje 13 miejsce w tabeli rozgrywek IV ligi. Liderem rozgrywek jest Górnik Wałbrzych.


29 marca 2009 - Liga okręgowa

W rozegranych dzisiaj meczach piłkarskiej lidze okręgowej zanotowano następujące wyniki:
Piławianka Piława Górna - Grom Witków 1:1
Zieloni Łagiewniki - Polonia/Sparta II Świdnica 1:3
Stal Świdnica - AKS Strzegom 1:2
W tabeli prowadzi drużyna Polonii-Sparty Świdnica z 40 punktami.
AKS Strzegom zajmuje trzecie miejsce mając na koncie 31 punktów. Na szóstym miejscu jest zespół Gromu Witków z 26 punktami i o jedno miejsce wyprzedza Stal Świdnicę, która zgromadziła 25 punktów.


29 marca 2009 - Piłkarska klasa "A"

W rozegranych dzisiaj meczach piłkarskiej klasy "A" padły następujące wyniki:
Czarni Wamag Wałbrzych - LKS Bystrzyca Górna 4:2
Skalnik Czarny Bór - Karolina Jaworzyna Śląska 4:5
Zieloni Mrowiny - Juventur Podzamcze Wałbrzych 1:2
Podgórze Wałbrzych - Granit Roztoka 3:1
Zieloni Mokrzeszów - Sudety Dziećmorowice1:3
Unia Jaroszów - Victoria II Świebodzice 3:1
Włókniarz Głuszyca - Gwarek Wałbrzych 2:0
Wierzbianka Wierzbna - Zjednoczeni Żarów 1:3


29 marca 2009 - Skromne zwycięstwo

Wczoraj trzecioligowcy Polonii-Sparty Świdnica zmierzyli się w Oleśnicy z drużyną Pogonii Oleśnica.
Świdniczanie po dobrej grze pokonali 1:0 gospodarzy. Strzelcem bramki w 20 minucie był Tomek Kosztowniak.
Polonia-Sparta Świdnica z dorobkiem 36 punktów zajmuje czwarte miejsce w tabeli tracąc do lidera rozgrywek Górnika Polkowice - 13 punktów.


29 marca 2009 - Tenis stołowy

Wczoraj zakończyły się rozgrywki Międzypowiatowej Świdnickiej Ligi Tenisa Stołowego, oprócz weteranów ligi (Silwena Pszenno) zagrały w niej również nowe zespoły takie jak Salos Dzierżoniów czy Niemczanka Niemcza.
Uroczyste podsumowanie ligi odbędzie się w Słotwinie.
Końcowa klasyfikacja ligi: pierwsze miejsce - LZS Słotwina, kolejne miejsca - Silwena Pszenno, SL SALOS Dzierżoniów, LKS Burkatów, LKS Niemczanka Niemcza, LZS Modliszów, ULKS SOSZW Bystrzyca Górna.


29 marca 2009 - Liga jeździecka

Rusza zupełnie nowy cykl zawodów jeździeckich we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego - Audi Centrum Wrocław Cup - Strzegom 2009. Jest to wydarzenie jakiego jeszcze w Polsce nie było. W ramach cyklu rozegrane zostaną trzy imprezy. Pierwsza z nich odbędzie się już 4 kwietnia.
O godzinie 9.00 na Hipodromie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Morawie koło Strzegomia rozpocznie się ujeżdżanie i skoki a o godzinie 15.30 cross.
Kolejne zawody z tego cyklu odbędą się 6 czerwca i 10 października.


29 marca 2009 - Konkurs na powieść współczesną

Centrum Kultury i Turystki w Walimiu oraz Wydawnictwo MTM w Jugowicach ogłaszają konkurs na powieść współczesną.
Konkurs pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego skierowany jest do autorów, którzy nie mają w swoim dorobku wydanej książki.
Organizatorom będzie niezmiernie miło, jeżeli w nadesłanych powieściach znajdą się elementy związane z Gminą Walim oraz regionem wałbrzyskim. Nie jest to jednak warunek uczestnictwa w konkursie.
Prace należy nadsyłać pocztą do 15 listopada. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 lutego 2010 roku. Nagrodzona powieść zostanie wydana 15 marca 2010 roku, podczas ogłoszenia kolejnej edycji konkursu. Regulamin konkursu - >>> zobacz


28 marca 2009 - Komunikat po wypadku

Po wczorajszym wypadku autobusu w Świdnicy na dzisiaj w szpitalu pozostaje 11 osób w tym: 9 dzieci i dwie dorosłe osoby. Do godziny 13.00 wypisano ze szpitala 2 osoby.
Po wypadku przewieziono do innych szpitali - 2 osoby Wrocław (Neurochirurgia i Chirurgia szczękowa), 1 ranny do Wałbrzycha (Neurochirurgia).
Stan osób pozostających w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym "Latawiec" jest stabilny i nie ma zagrożenia życia.
Pozostałe w innych oddziałach szpitalnych: Chirurgia - 6 osób, Ortopedia - 2 osoby (dorosłe), Pediatria - 2 osoby, Anestezjologia i Intensywna Terapia - 1 osoba (stan ciężki, stabilny).
Osoby pozostające w domu są pod ciągłą opieką psychologów.
Numer telefonu do kontaktu rodziców z poszkodowanymi w wypadku dzieci: 074 85 17 495


28 marca 2009 - Kwalifikacje w biegach

Po sukcesie Aleksandry Gierat na Mistrzostwach Polski Juniorów w biegach przełajowych (v miejsce) do ataku przystąpiły jej młodsze koleżanki z GLKS "Świdnica". 21 marca wystartowały na płaskiej, ale trudnej technicznie trasie w okolicach byłego lotniska wojskowego w Szprotawie. Celem było zdobycie punktów w kategorii młodzików do rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży MENiS (punktowanych 20 miejsc) oraz kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii juniorów młodszych (kwalifikuje 12 pierwszych zawodników).
Na początek Jagoda Glinka w biegu na dystansie 1300 m młodziczek, po pasjonującej walce, zajęła 8 miejsce i zdobyła cenne 2 punkty. Przysporzyła tym wiele radości swemu ojcu, olimpijczykowi - Waldemarowi Glince.
Chwilę po Jagodzie w biegu na dystansie 2000 m juniorek młodszych wystartowała Michelle Schiewe. Pobiegła bardzo mądrze taktycznie, zajmując na mecie 6 miejsce i automatyczną kwalifikacje do finału centralnego OOM. Długo odzyskiwała równowagę fizyczną, ale na dekorację zwycięzców zdążyła. Tym razem radości nie kryli: ojciec Miśki - Andrzej Schiewe i jej trener - Ryszard Mydłowski.
Ale to nie wszystko. W biegu na dystansie 3000 m juniorek młodszych wystartowała Jagoda Czarnotta. Do momentu biegu ani ona, ani jej trener - Waldemar Glinka, nie wiedzieli na co Jagodę było stać w tym dniu, bo odczuwała jeszcze skutki niedoleczonej infekcji. Tym większą radość przeżyli wszyscy razem, kiedy 400 m przed metą Jagoda zaatakowała i już do końca nie oddała prowadzenia. Zaskoczenie ze zwycięstwa Jagody było powszechne.
Na koniec obaj trenerzy zgodnie stwierdzili, że Jagody i Miśki są dobre na wiosnę, a więc prognozy przed Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży też są dobre.


28 marca 2009 - Mistrzostwa LZS powiatu świdnickiego

Dzisiaj w Gimnazjum w Żarowie rozegrane zostały indywidualne i drużynowe mistrzostwa szachowe LZS powiatu świdnickiego na rok 2009 będące eliminacjami do X Dolnośląskich Igrzysk LZS.
W turnieju indywidualnym startowały 34 osoby a w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
juniorki młodsze: Klaudia Stawiak (Żarów), junior młodszy: Przemysław Borowski (Żarów), juniorki starsze: Joanna Markiewicz (Żarów), juniorzy starsi: Łukasz Sołek (Żarów), seniorki: Barbara Warakomska (Żarów), seniorzy: Janusz Kilański (Jaworzyna Śląska).
W turnieju drużynowym w ramach rozgrywek "Złota Wieża" wystartowały 4 zespoły.
Turniej wygrał i uzyskał awans do rozgrywek wojewódzkich zespół Gońca Żarów.
W turnieju zwyciężył GLKS Goniec Żarów przed GLKS Goniec Żarów II, SSz GLKS Jaworzyna Śląska i GLKS Strzegom.
Rozgrywki finału Dolnośląskiego "Złotej Wieży" rozegrane zostaną 10 maja w Żarowie.


27 marca 2009 - Z wyrazami uznania i podziękowania

Wstrząśnięci wypadkiem autokaru wiozącego dzieci i ich opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej składamy wyrazy najszczerszego współczucia: dzieciom, rodzicom, nauczycielom i ich bliskim.
Pragniemy podziękować wszystkim służbom ratunkowym ze Świdnicy: Pogotowiu, Straży Pożarnej, Policji, oddziałowi ratunkowemu szpitala "Latawiec" w Świdnicy, ich lekarzom i pielęgniarkom za bardzo sprawną akcję ratunkową przeprowadzoną na miejscu wypadku. Dziękujemy również za wsparcie udzielone przez zespół reanimacyjny i wypadkowy Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu.
Szybkie skoordynowanie akcji zapewniło niezwłoczną pomoc poszkodowanym dzieciom i ich opiekunom, którzy ucierpieli w wypadku autokaru, a ich rodzinom wsparcie psychologów.
W tych trudnych chwilach nie zostaliśmy sami, otrzymując wsparcie ze strony Wojewody Dolnośląskiego - Rafała Jurkowlańca, Wicestarosty Powiatu Świdnickiego - Ryszarda Wawryniewicza, Dyrektora Szpitala "Latawiec" - Jacka Domejki, Prezydenta Miasta Świdnica - Wojciecha Murdzka oraz licznych służb ratunkowych.
Z wyrazami uznania i podziękowania
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - Agata Malik
Wójt Gminy - Teresa Mazurek
numer telefonu do kontaktu rodziców z poszkodowanymi w wypadku dzieci: 074 85 17 495


27 marca 2009 - Zespół kryzysowy

Członkowie zespołu kryzysowego są wstrząśnięci wiadomością o wypadku i składają wyrazy najszczerszego współczucia rodzinom dzieci, nauczycielom, ich bliskim oraz wszystkim poszkodowanym.
Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie służby są na bieżąco w kontakcie i koordynują akcję ratunkową. Dodatkowo podkreślamy, że wszelkim poszkodowanym udzielana jest właściwa pomoc. Żadna rodzina nie zostanie bez pomocy.
Do wypadku doszło w piątek, 27 marca o godzinie 10.01. Kierowca piętrowego autobus Neoplan wjechał w wiadukt kolejowy przy ul. Śląskiej. Autobusem podróżowało 45 dzieci, 3 opiekunów i kierowca.
34 osoby zostały przewiezione do szpitala Latawiec w Świdnicy, w tym 30 dzieci. 15 osobom pomocy udzielono na miejscu zdarzenia i zostały zabrane do domu. 19 osób po udzieleniu pomocy lekarskiej zostało wypisanych do domu, na oddziale szpitalnym pozostało 14 osób. Jedna z osób została przetransportowana helikopterem do Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej. Wszystkim osobom potrzebującym udzielana jest pomoc psychologiczna.
Na miejsce wypadku już po minucie od zdarzenia przyjechała pierwsza karetka reanimacyjna, po kilku minutach w sumie 8 karetek reanimacyjnych i wypadkowych Pogotowia Ratunkowego ze Świdnicy i Wałbrzycha. Na miejscu zdarzenia w pracach zespołu reagowania brało udział ponad 50 funkcjonariuszy Straży Pożarnej oraz 30 funkcjonariuszy Policja, a także Inspekcja Transportu Drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca był trzeźwy, ale nie powinien tym pojazdem jechać ul. Śląską. Na miejscu zdarzenia zostały wykonane czynności procesowe pod nadzorem prokuratury z udziałem policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadzone postępowanie pozwoli wyjaśnić co było przyczyną wypadku.
Zespół kryzysowy w składzie: Rafał Jurkowlaniec - wojewoda dolnośląski, Ryszard Wawryniewicz - świdnicki wicestarosta, Roman Etel - etatowy członek zarządu powiatu świdnickiego, Wojciech Murdzek - prezydent Świdnicy, Teresa Mazurek - wójt gminy Świdnica, Krzysztof Niziołek - komendant powiatowy policji w Świdnicy, Tomasz Szuszwalak - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Jacek Domejko - dyrektor SP ZOZ Świdnica, Kazimierz Siemienicki - dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz pracownicy podległych im służb. Informacje w sprawie stanu zdrowia można uzyskać pod numerami telefonów: tel. (074) 851 74 95 - czynny całą dobę.


27 marca 2009 - Groźny wypadek

Około godziny 10.00 w Świdnicy na ulicy Śląskiej doszło do groźnego wypadku.
Autobus o podwyższonym nadwoziu z miejscowego PKS-u, wiozący około 49 dzieci i ich opiekunów, najprawdopodobniej w wyniku nieuwagi kierowcy nie zmieścił się pod wiaduktem i uderzył z dużą siłą w przęsła.
30 dzieci przewieziono do Szpitala "Latawiec", dziesięcioro z nich wypisano już ze szpitala. Cztery osoby - jedno dziecko i troje opiekunów znajdują się w stanie ciężkim.
Jedno dziecko najciężej ranne w wypadku autokaru zostało przetransportowane helikopterem do szpitala we Wrocławiu. Stwierdzono u niego pęknięcie śledziony i poważne urazy twarzy i głowy. Dziecko zostanie przewiezione na oddział neurochirurgii.
Podajemy numer telefonu do kontaktu dla rodziców poszkodowanych w wypadku dzieci:
074 85 17 495
pod tym numerem można otrzymać informację na temat poszkodowanych w wypadku dzieci i dorosłych, ich stanie i dalszej hospitalizacji. Zdjęcia - >>> zobacz


27 marca 2009 - Świdnica bliżej Euro 2012

Przedstawiciel spółki PL 2012 wizytował obiekty sportowe w Świdnicy. Środowa wizyta, 25 marca, miała związek ze staraniami miasta o utworzenie centrum pobytowego. Przedstawiciel spółki, która odpowiada za organizację piłkarskich mistrzostw w Polsce, oceniał postępy w pracy nad ofertą na centrum pobytowe.
- Sprawdzano zarówno dokumentację przedsięwzięcia, jak i rzeczy, które już udało nam się wykonać. Zgodnie z terminem zakończona została budowa boiska ze sztuczna murawą. Właśnie to zadanie zostało bardzo wysoko ocenione. Przedstawiciel PL 2012 uznał, że Świdnica realizuje swoje zobowiązania w terminie - mówi Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy. Notowania Świdnicy w staraniach o centrum pobytowe rosną.
- Paradoksalnie jest to efekt kryzysu w finansach publicznych. Część gmin, które planowały na ten rok największe inwestycje, właśnie z powodu braku funduszy musi się wycofać, a więc konkurencja nam topnieje. My zaś założyliśmy realny czas na przygotowanie kolejnych elementów, więc jestem dobrej myśli - dodaje Waldemar Skórski.
Pierwszym celem jaki miasto chce osiągnąć, to jest znalezienie się na tzw. krótkiej liście centrów pobytowych, które może sprawić, że Świdnica znajdzie się w oficjalnym katalogu centrów rekomendowanych przez UEFA. Obecność na takiej liście to doskonała promocja ośrodka sportu, ale przede wszystkim możliwość na pozyskanie zespołów, które będą trenować w Świdnicy. A nowe boisko OSiR ze sztuczną murawą już dziś jest oblegane.
- Gościliśmy w Świdnicy zawodników Zawiszy Bydgoszcz, Drukarza Warszawa, Ślęzy Wrocław, Rakowa Częstochowa, przyjechać ma również drużyna Odry Wodzisław. Zainteresowanie drużyn jest tak duże, że rozgrywki na boisku prowadzone są nawet do godz. 22.00 - mówi Edmund Frączak, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Boisko to nie jedyny element przygotowań Świdnicy do Euro 2012. Na terenie OSiR powstanie nowoczesne zaplecze sanitarne z odnową biologiczną. Prywatny inwestor nad zalewem Witoszówka, wybuduje hotel.


27 marca 2009 - Wizyta ministra

25 marca Strzegom odwiedził Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. Wyjątkowy gość spotkał się z władzami gminy i z przedstawicielami lokalnych kamieniarzy.
- Zależało mi na wizycie w Strzegomiu ze względu na to, że jest on granitowym zagłębiem Dolnego Śląska. To na jego przykładzie można najlepiej poznać, jak funkcjonuje przemysł wydobywczo-kamieniarski. Dużą zaletą jest także to, że na Dolnym Śląsku znajduje się największa sieć linii kolejowych w kraju. Czynniki te będą miały z pewnością niebagatelny wpływ na podjęcie konkretnych działań w celu rozwiązania problemu wywozu kruszywa z terenów wyrobisk - tłumaczył cel swojej wizyty Cezary Grabarczyk. Do Strzegomia przyjechali także, pilotujący sprawę podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień, oraz poseł Zbigniew Chlebowski.
Podczas spotkania skupiono się głównie na omówieniu wywozu kruszywa z terenu gminy Strzegom. Do tego, że należy jak najszybciej rozwiązać tę kwestię, przekonywał członek zarządu Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł: - W ciągu każdego miesiąca z powiatu świdnickiego wywożona jest znaczna ilość kruszywa, co ma wpływ na gwałtowne pogarszanie się stanu lokalnej infrastruktury. Drogi, z których korzystają samochody ciężarowe, wywożące materiał z kopalni, są w fatalnym stanie i dlatego najlepszym rozwiązaniem byłby wywóz kruszywa koleją - wyjaśniał Zbigniew Szczygieł.
Andrzej Wach, dyrektor generalny Polskich Kolei Państwowych, podkreślił, że problem jest mu znany i zostały już podjęte stosowne działania, które uwzględniają plan wywozu kruszyw. - Mam nadzieję, że jego wcielenie w życie, w znaczący sposób odciąży polskie drogi - mówił dyrektor.
Na spotkaniu nie mogło zabraknąć również strzegomskich kamieniarzy - Zenona Kiszkiela, Stanisława Sitarza i Ryszarda Chęcińskiego - którzy opowiedzieli, jak wygląda problem wywozu kruszyw z ich zakładów. Do ich apelu, o jak najszybsze uregulowanie tej kwestii przez władze państwowe, przyłączył się również burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz.
Tego samego dnia Strzegom odwiedzili jeszcze posłowie, którzy, podobnie jak Minister Cezary Grabarczyk, przyjechali, aby wziąć udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, które odbyło się następnego dnia w wałbrzyskim zamku Książ.
- Jestem bardzo zadowolony, że do spotkania doszło. Wierzę w to, że wizyta w Strzegomiu zaowocuje podjęciem konkretnych działań w celu ustalenia właściwego sposobu transportu kruszyw z terenu naszych wyrobisk - wyraża nadzieję burmistrz.


27 marca 2009 - Ruszyła budowa skate parku

W tym tygodniu rozpoczęło się wyrównywanie terenu, na którym Świdnica wybuduje skate park. Z budżetu miasta na ten cel przeznaczono 541 tysięcy złotych.
- Młodym mieszkańcom Świdnicy obiecaliśmy, że zyskają miejsce, gdzie będą mogli realizować swoje pasje i słowa dotrzymujemy - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
O tym jak ma wyglądać obiekt współdecydowali sami zainteresowani - świdniccy deskorolkowcy. Autorem projektu skate parku jest Joanna Okrasa, której doradzał uznany w środowisku skaterów Boniek Falicki.
Świdnicki skate park zostanie wykonany z elementów betonowych odlanych wraz z podłożem ze specjalnej formy. Z tego też powodu powinien uchronić się przed działalnością wandali. Wymiary i kształt elementów zaprojektowano zgodnie z zasadami obowiązującymi przy uprawianiu skatingu. Według planu prace budowlane zakończyć się mają w połowie maja. Obiekt o powierzchni 800 m kw. będzie oświetlony i ogólnodostępny.
Skate park to jeden z elementów nowego pomysłu na zagospodarowanie zalewu Witoszówka. Na tym terenie rekreacyjnym miasto chce przygotować jeszcze m.in. dirty rowerowe, górkę saneczkową, kładkę przez rzekę. Inwestycje będą realizowane w miarę możliwości finansowych miasta.


27 marca 2009 - Światowy Demo Tour Case IH

1 kwietnia w Gminie Żarów, na polach pomiędzy Zastrużem i Pyszczynem, tuż przy drodze nr 5 Strzegom - Autostrada odbędzie pokaz maszyn rolniczych.
Organizatorami pokazu, który rozpocznie się o godzinie 11.00, są: jeden z największych dystrybutorów maszyn rolniczych w Polsce - firma Osadkowski-Cebulski, Gospodarstwo Rolne "Farmer" w Imbramowicach oraz Burmistrz Miasta Żarów.
W trakcie pokazu zaprezentowane zostaną najnowocześniejsze maszyny rolnicze takich firm jak: Case IH, Horsh oraz Hardi. Atrakcją tego pokazu jest to, że maszyny będzie można zobaczyć w trakcie pracy, a nie stojące na placu. Da to możliwość poznania ich z bliska, a nawet z kabin operatorów, które przypominają wyposażeniem laboratorium, a nie maszynę rolniczą.
W trakcie pokazu przewidziano wiele atrakcji, w tym konkurs z nagrodami oraz wyborny grill.
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Gołąb pod nr telefonu: 076-850-61-49.


27 marca 2009 - Konferencja przeciwko przemocy

Ponad 130 osób na co dzień zajmujących się problemami przemocy w rodzinie wzięło udział w Świdnicy w konferencji "Razem bezpieczniej" oraz warsztatach tematycznych. Realizuje je miasto Świdnica i powiat świdnicki w ramach przedsięwzięcia nazwanego "Drużyna". Powód? Samorządy oraz instytucje pomocy społecznej chcą wspólnie działać i pomagać potrzebującym, ofiarom przemocy, a szczególnie krzywdzonym dzieciom. Czwartkowa konferencja, 26 marca, poświęcona była właśnie przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci.
- Jestem głęboko przekonany, że tylko działaniem w grupie dorośli mogą się zmierzyć z problemem przemocy w rodzinach. Dotyczy to zarówno dorosłych jak i dzieci. Przegapienie jakiejkolwiek sytuacji to dramat dotyczący ludzkiego życia. W pojedynkę niewiele uda się zdziałać, dlatego cieszę się z takiego zainteresowania konferencją i warsztatami - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
- Istotna jest wspólna pomoc i interwencja, bo tak robi drużyna. Właśnie taką drużynę tworzymy i w różnych sytuacjach życiowych staramy się działać oraz pomagać każdej rodzinie. Razem możemy zdziałać więcej - dodaj Zygmunt Worsa, świdnicki starosta.
- Dziecko najbardziej szczęśliwe jest w rodzinie, ale musi to być zdrowa rodzina. Należy zrobić wszystko i połączyć siły, by dziecko i rodziny zyskiwały odpowiednie wsparcie - uważa Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, który uczestniczył w świdnickiej konferencji.
W czwartkowej konferencji i warsztatach wzięli udział m.in. pedagodzy i dyrektorzy szkół, psychologowie, sędziowie, policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele świetlic środowiskowych.


27 marca 2009 - Tradycje Stołu Wielkanocnego

Zbliża się Palmowa Niedziela, termin piątej już edycji "Tradycji Stołu Wielkanocnego". Impreza odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół w Marcinowicach. Cieszy się ogromnym powodzeniem zarówno głównych bohaterów, czyli prezentujących stoły, jak i publiczności na czele z władzami od gmin do parlamentu.
Od pięciu lat specjalnie powołane jury, złożone ze znanych osób z życia samorządów, polityki, kościoła stara się wyłonić stół wyróżniający się szczególnie i okazuje się, że wszystkie należą do tych szczególnie wyróżniających się. Być może w tym roku uda się wyłonić ten najszczególniej wyróżniający się. Całość kończy się wręczeniem nagród i degustacją wszystkich potraw przez wszystkich obecnych. W tym roku za degustowaną potrawę odwzajemniamy się tym co ją przyrządzili symboliczną złotówką.
Zgłosiło się 26 zespołów prezentujących stoły - to 8 gmin z trzech powiatów oraz z różnych zakątków świata. Zespoły prezentujące stoły to: rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze, szkoły podstawowe i średnie, przedszkole (!), świetlice wiejskie i, oczywiście, stół międzynarodowy.
Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach a współorganizatorem jest Powiat Świdnicki z patronatem honorowym Starosty i Przewodniczącego Rady. Organizacją współfinansującą jest Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich a sponsorem Bank Spółdzielczy w Świdnicy.
Trzeba również zauważyć ogromny udział organizacyjny w przedsięwzięciu Zespołu Szkół w Marcinowicach. Gorąco zapraszamy wszystkich do udziału i wspólnego przeżycia polskich narodowych tradycji. Postaramy się godnie wprowadzić Was w nastrój Świąt Wielkanocnych.


27 marca 2009 - Bezpieczna i czysta Gmina

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbyło się spotkanie władz Gminy z przedstawicielami Komisariatu Policji w Żarowie, które poświęcone było bezpieczeństwu na drogach w Gminie Żarów. Gminę reprezentowała Burmistrz Lilla Gruntkowska i jej zastępca Grzegorz Osiecki. Komisariat Policji reprezentowali: Komendant Komisariatu - podinspektor Izabela Basztura oraz zastępca nadkomisarz Arkadiusz Danieluk. W trakcie spotkania poruszano problemy związane z parkowaniem pojazdów w niedozwolonych miejscach, szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych i przy szkołach. Zwrócono uwagę na nadmierną prędkość pojazdów przejeżdżających przez wsie, szczególnie przez samochody ciężarowe. W tym zakresie Gmina będzie wnioskować do Policji o częste kontrole prędkości. Skierowane zostanie również pismo do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego o odnowienie oznakowania poziomego jezdni ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych. Rozmowa dotyczyła również czystości. Gmina będzie się zwracać do Policji z wnioskami o podjęcie czynności w stosunku do osób, które nie wypełniają swoich obowiązków sprzątania wokół i na terenie posesji, której są właścicielami lub najemcami. Wśród poruszanych tematów nie zabrakło również tych związanych z psami: psami bezpańskimi, które będą odławiane i umieszczane w schronisku oraz o zanieczyszczaniu terenów psimi odchodami. Tutaj również należy się spodziewać, że osoby, które nie będą sprzątały po swoich psach będą karane mandatami. Leszek Buchowski,


27 marca 2009 - Zgłoś drużynę

Po raz 14 startuje jeden z największych dziecięcych, turniejów piłkarskich w Polsce - Orange Cup. W Mistrzostwach Polski 11-latków każda drużyna ma szansę na udział w piłkarskim zgrupowaniu, podczas którego wyłoniona zostanie reprezentacja Polski U-11. Właśnie ruszyły zapisy.
Wszystkie zgłoszone zespoły walczyć będą o tytuł Mistrza Polski 11-latków w kategorii dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy pojadą na mecz eliminacyjny piłkarskiej reprezentacji Polski do Mistrzostw Świata. Patronat nad turniejem młodych piłkarzy sprawuje PZPN.
Powołanie oficjalnej reprezentacji U-11 w piłce nożnej w kategorii dziewcząt i chłopców ma na celu profesjonalne budowanie, promowanie i szkolenie największych talentów w polskiej piłce już od najmłodszych lat. Młodzi reprezentanci pojadą na najmłodsze w historii piłkarskie zgrupowanie. Dzięki Orange Cup dziecięce talenty zostaną docenione, a ich rozwojem pokierują profesjonalni trenerzy. Stworzenie Reprezentacji Polski 11-latków jest niezwykle trudne, gdyż rozsiane po całej Polsce dzieci nie zawsze grają w profesjonalnych klubach czy uczęszczają do szkół mistrzostwa sportowego - powiedział Tomasz Zabielski, koordynator Orange Cup XIV turnieju im. Marka Wielgusa w PZPN.
Turniej przeznaczony jest dla szkolnych drużyn piłkarskich dziewczyn i chłopców oraz Uczniowskich Klubów Sportowych. Aby wziąć udział w rozgrywkach Orange Cup należy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy. Zapisy już ruszyły i potrwają do 20 kwietnia.


27 marca 2009 - Domokrążcy i wnuczek

Po raz kolejny policjanci apelują o ostrożność w kontaktach z osobami, które pukają do naszych drzwi lub telefonicznie proszą o pożyczenie pieniędzy.
W Świdnicy policjanci odnotowali przypadki kradzieży na tzw. "wnuczka", które dla starszych oszukanych osób zakończyły się startami w wysokości 10.000 i 8,500 złotych.
Ofiarami oszustów są najczęściej osoby starsze, łatwowierne, które słysząc, że wnuczkowi potrzebna jest pomoc oddadzą wszystkie oszczędności.
To właśnie miłość do wnuczka i łatwowierność wykorzystują przestępcy.


26 marca 2009 - "Dzieje Świdnicy w datach"

"Dzieje Świdnicy w datach" to tytuł nowej książki wydanej przez Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Autorami tej interesującej pracy są: Agnieszka Dudzińska, Dobiesław Karst, Stanisław Kotełko, Jadwiga Makota oraz Wiesław Rośkowicz.
Okres od roku 1214 do 2000 to zbiór wielu setek krótkich opisów ważniejszych wydarzeń. "Dzieje Świdnicy w datach" to również ogromny zbiór fotografii z bardzo dużą ilością barwnych ilustracji (w większości nigdy dotąd nie publikowanych).
Książka w cenie 25 złotych dostępna jest w Muzeum Dawnego Kupiectwa w godzinach pracy. Muzeum jest wydawcą również wielu innych publikacji - >>> zobacz.


26 marca 2009 - "Kamienie na szaniec"

26 marca odbyła się IV edycja konkursu wiedzy o bohaterach książki "Kamienie na szaniec". To właśnie 26 marca przypada 66. rocznica Akcji pod Arsenałem, w wyniku której harcerze z Szarych Szeregów odbili z rąk gestapo Janka Bytnara "Rudego".
Organizatorem świdnickiego konkursu był X Młodzieżowy Krąg Instruktorski "Szefczyki" noszący imię "Rudego". Tym razem w szranki stanęło jedenaście zespołów reprezentujących gimnazja z Powiatu Świdnickiego oraz drużyny harcerskie. Sprawdzana była wiedza z zakresu znajomości książki Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec" oraz o Szarych Szeregach, batalionach harcerskich "Zośka" i "Parasol" i organizacjach konspiracyjnych "Wawer", "Plan", "Pet".
I miejsce zajęła harcerska reprezentacja 15 Świebodzickiej Środowiskowej Drużyny Harcerskiej "Troter" w składzie: Alicja Szczepaniak, Dominka Grzybek, Kamila Grzybek - drużynowa Urszula Jaworska, II miejsce - Zespół Szkół w Roztoce w składzie: Natalia Matkowska, Monika Krumplewska, Joanna Rowicka - opiekun Małgorzata Skowron, III miejsce - Gimnazjum w Marcinowicach w składzie: Dagmara Gaik, Jakub Konstanty, Roksana Gąsior - opiekun Janusz Gaik.
Nagrody ufundowali: Urząd Miasta Świdnica, Powiat Świdnicki oraz Komenda Hufca ZHP.


26 marca 2009 - Klaudia Kurzej trzecia

W połowie marca, w Warszawie, odbyła się liga seniorów i seniorek w judo.
Po raz pierwszy w najstarszej grupie wiekowej wystartowały reprezentantki AKS-u Strzegom.
Wielkim sukcesem okazał się start Klaudii Kurzej, która po 5 pojedynkach wywalczyła brązowy medal w kat. 52 kg. Tym samym wpisała się do historii klubu jako pierwsza zawodniczka, która wywalczyła miejsce w czołowej trójce w seniorkach.
Niewiele gorzej wypadła Adriana Grabowicz, która uplasowała się tuż za podium w kat. 48kg.
- To świetny wynik. Jestem dumny z postawy moich podopiecznych - podsumował Tomasz Skórkowski, trener AKS-u. - Tym bardziej, że w naszej sekcji nie występuje szkolenie seniorskie.


26 marca 2009 - Poradnia medycyny sportowej

W Świdnicy powstała kolejna poradnia medycyny sportowej.
Mieści się w Przychodni "ARS Medica" przy ulicy M. Konopnickiej 4.
Poradnia medycyny sportowej przyjmuje na badania pacjentów uprawiających sport do 21 roku życia w ramach ubezpieczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia i sportowców powyżej 21 roku życia na badania odpłatne. Więcej informacji - >>> zobacz


26 marca 2009 - Powalczą o drugą ligę

W dniach 3-5 kwietnia odbędą się w Świdnicy Zawody Finałowe Siatkówki Kobiet o wejście do drugiej ligi.
W turnieju udział wezmą drużyny: MKS Świdnica, UKS Jedynka Tarnów, MKS Pogoń Proszowice oraz UKS Trefl Gdynia.
Mecze odbywać się będą w hali sportowej na Osiedlu Zawiszów.
Terminarz spotkań - >>> zobacz


25 marca 2009 - Klub Łączności Radiowej wraca do Świdnicy

24 marca odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Łączności Radiowej w Świdnicy. Klub zostanie zarejestrowany jako Klub Polskiego Związku Krótkofalowców.
W latach 90-tych istniały w Świdnicy dwa Kluby Łączności, które zostały zlikwidowane głównie z przyczyn ekonomicznych. Ponieważ na terenie miasta Świdnicy i okolic mieszka ok. 60 osób posiadających odpowiednie pozwolenia na używanie radiostacji amatorskich oraz jeszcze nie określona pod względem liczebności grupa miłośników łączności radiowej, a w niej użytkownicy CB potrzeba zrzeszenia tych osób stała się bardzo uzasadniona.
Na spotkaniu została podjęta uchwała o założeniu klubu oraz zostały wyłonione pierwsze władze Klubu w składzie SP6GTN Franciszek Kaczmar, SP6RSP Krzysztof Luterek, SP6AUO Andrzej Kozak oraz SP6IEQ Dionizy Studziński. Zadaniem władz Klubu jest pozyskanie odpowiedniego lokalu na prowadzenie działalności oraz instalację centralnej amatorskiej radiostacji radiowej ziemi świdnickiej. Władze Klubu liczą tutaj na pomoc władz miasta Świdnicy oraz powiatu Świdnickiego. W dalszych planach jest przekształcenie Klubu w Stowarzyszenie Miłośników Łączności Radiowej Ziemi Świdnickiej.
Radio, to nie tylko bierne słuchanie muzyki czy audycji. Za pomocą radia można także nadawać, nawiązywać kontakt z ciekawymi ludźmi z całego świata. Prowadzenie łączności, rozmów z innymi krótkofalowcami z różnych części kuli ziemskiej jest możliwe bez ogromnych systemów antenowych czy dużych mocy nadajników. W sprzyjających warunkach, międzykontynentalne łączności można przeprowadzić z mocą nadajnika, porównywalną do mocy żaróweczki od latarki. Krótkofalarstwo umożliwia współpracę z innymi amatorami, także z innych krajów badających nieznane zjawiska z dziedziny elektroniki a także zajmujących się konstrukcją nowych urządzeń, w tym budową satelitów amatorskich i badających nietypowe zjawiska propagacji takie jak odbicia sygnałów od zorzy polarnej, chmur, śladów meteorytów, księżyca i wiele innych.
Jest to wspaniała zabawa w której każdy może znaleźć coś dla siebie.


25 marca 2009 - Marcowa sesja

W czwartek, 26 marca, o godzinie 15.30, rozpocznie się XLIII sesja Rady Miejskiej Świebodzic.
W programie wiele ważnych uchwał - m. in. przyjęcie zaktualizowanego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji, zmiany w budżecie czy wyrażenie zgody na realizację w latach 2010 - 2011 projektu pod nazwą "Szansa - aktywizacja społeczno - zawodowa młodzieży trudnej na Dolnym Śląsku".
Jest to bardzo ciekawy program, który Gmina Świebodzice chce realizować z kilkoma partnerami: samorządami, sądem, wyższą uczelnią i Telewizją Polską.
Program skierowany jest do trudnej młodzieży, znajdującej się pod opieką ośrodków kuratorskich.


25 marca 2009 - Start zawodowy absolwentów

Gminne Centrum Informacji zorganizowało dla młodzieży ostatnich klas Zespołu Szkół w Strzegomiu seminarium "Start zawodowy absolwentów".
W spotkaniu uczestniczyło 60 młodych ludzi, którzy przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Seminarium miało charakter edukacyjno - informacyjny. Wszystkich przywitał burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz, który życzył młodym ludziom powodzenia na rynku pracy oraz satysfakcji z realizacji podejmowanych wyzwań. Następnie przedstawiciele Europejskich Służb Zatrudnienia Eures ze Świdnicy i Jeleniej Góry przybliżyli cel programu Eures. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się, jak efektywnie korzystać z usług oferowanych przez Eures, a także na co zwracać uwagę przy podejmowaniu pracy za granicą.
Natomiast pracownicy strzegomskiej filii Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy przybliżyli programy kierowane dla absolwentów oraz wyjaśnili, co należy zrobić, aby uzyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowo został także omówiony staż absolwencki - jako jedna z możliwości zdobycia cennego doświadczenia. Z kolei kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych Maria Wojkowska wyjaśniła, krok po kroku, jak założyć własną działalność gospodarczą.
Sekretarz gminy Sabina Cebula, wraz z pracownikami strzegomskiego GCI, dziękują serdecznie zaproszonym gościom za przekazanie tak cennych informacji strzegomskiej młodzieży.


25 marca 2009 - Bajeczne kartki

Z roku na rok kartki świąteczne, przygotowywane przez dzieci i młodzież ze Świebodzic, są coraz piękniejsze. We wtorek, 24 marca, w ratuszu rozstrzygnięty został tegoroczny konkurs na wielkanocne kartki świąteczne. Dostaliśmy mnóstwo pięknych prac i wybór był naprawdę trudny. Staraliśmy się wybierać te projekty, w których widać było duży wkład pracy, pomysłowość, oryginalność i ciekawie dobrane kolory.
Oto zwycięzcy - a oprócz nagród rzeczowych, które dostaną już 3 kwietnia, dodatkowym wyróżnieniem jest fakt, że prace tych dzieci zostaną wydrukowane i wysłane do zaprzyjaźnionych instytucji i firm z życzeniami świątecznymi od burmistrza i Rady.
Najładniejsze kartki wykonali: Julia Mikołajczyk, Marcel Rożek, Agnieszka Łagoda, Martyna Godyla, Hanna Grzeleńska, Michał Pogoda-Kotwica, Krystian Jakubik.
Kilkanaście prac zostało wyróżnionych.


25 marca 2009 - Międzynarodowy maraton

W minioną sobotę w Sobótce odbył się 2. Międzynarodowy Półmaraton Ślężański. Obok Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Draba, Starosty Powiatu Wrocławskiego Andrzeja Wąsika, Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Zenona Gali oraz Komendanta Policji Miejskiej we Wrocławiu Marka Szmigla patronat honorowy nad imprezą objął także Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa. Starosta wziął również udział w biegu pokonując dystans ponad 21 km w 2,5 godziny.
-" Początkowo planowałem przebiec tylko cześć trasy. Chciałem sprawdzić na ile starczy mi sił. Okazało się jednak, że dałem radę ukończyć bieg i nawet nie byłem ostatni w swojej kategorii wiekowej." - cieszy się Starosta Zygmunt Worsa, który reprezentował nasz powiat z numerem startowym 362.
W Półmaratonie Ślężańskim wzięło udział 743 uczestników, którzy biegali w różnych kategoriach wiekowych. Starosta biegł w kategorii wiekowej M-50 i zajął 107 miejsce. Najlepszy czas osiągnął Dawid Gut, który dystans 21,0975 km przebiegł w nieco ponad godzinę i tym samym uplasował się na 7 pozycji w swojej kategorii wiekowej M-30. Natomiast w kategorii M-20 najlepszy okazał się Radosław Światowy, który zajął 6 miejsce. Z Powiatu Świdnickiego w maratonie wzięło udział 14 osób.
Dawid Gut 01:18:56, Radosław Światowy 01:20:36, Marek Rzeczkowski 01:37:00, Stanisław Kogut 01:40:32, Marek Musiał 01:49:05, Łukasz Stępniowski 01:51:49, Daniel Traczyński 01:54:52, Grzegorz Piotrowski 01:55:21, Krzysztof Światowy 01:59:15, Krzysztof Wawrowski 02:00:45, Czesław Przybylski 02:01:32, Alicja Wawszczyk 02:06:29, Ryszard Prawdzik 02:11:13, Zygmunt Worsa 02:32:50.


25 marca 2009 - Integracja i przyjaźń

Już po raz szósty Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach zorganizowało cykl imprez w ramach Tygodnia Integracji. To wydarzenie, które w sposób szczególny podkreśla i akcentuje idee integracji, tolerancji i przyjaźni.
Szkoła jest oczywiście szkołą integracyjną i realizuje jej założenia w codziennym życiu, jednak co roku w marcu w ramach Tygodnia Integracji, młodzież stara się podkreślić, że placówka jest otwarta na wszystkich, że nie ma tu barier fizycznych ani mentalnych.
Co roku impreza jest barwna i zróżnicowana. Są występy artystyczne, zabawne konkursy, zabawy integracyjne.
W tym roku młodzież i zaproszeni goście bawili się przez 3 dni - od środy, 18 do piątku, 20 marca. W ramach tzw. Kawiarenki integracyjnej dyrektor szkoły, Teresa Smolska-Gołacińska przyznała tytuły "Przyjaciela integracji".
Otrzymali je: Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci oraz Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.


25 marca 2009 - Akcja "Narkotyki"

Policjanci świdnickiej drogówki od 22 do 23 marca na drogach powiatu świdnickiego przeprowadzili działania prewencyjne pod kryptonimem "Narkotyki".
Każda osoba siadająca za kierownicę pod wpływem narkotyków stanowi realne zagrożenie dla siebie oraz życia i zdrowia innych użytkowników drogi. Nawet najmniejsza ilość środka odurzającego, znajdująca się w organizmie, wpływa negatywnie na cechy psychomotoryczne człowieka, prowadząc do drastycznego zmniejszenia jego zdolności do kierowania pojazdem.
Środki odurzające powodują zmiany w postrzeganiu, ocenie zjawisk, sposobie i szybkości reagowania na bodźce, a tym samym ograniczają zdolność do precyzyjnej obsługi maszyn, urządzeń oraz pojazdów.
Dlatego policjanci, na drogach powiatu świdnickiego przeprowadzili akcję, mającą na celu ujawnianie i zatrzymywanie kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem środków odurzających. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu świdnickiego.
Funkcjonariusze sprawdzali również trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz bezpiecznego przewożenia dzieci. Efektem tych działań było skontrolowanie 68 kierowców, którzy zostali poddani badaniom na zawartość alkoholu w organizmie, badaniom na zawartość środka odurzającego w organizmie poddanych zostało 16 osób, policjanci zatrzymali 5 nietrzeźwych kierowców, na 11 kierowców nałożyli mandaty za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa, 3 mandaty za brak pasów otrzymali pasażerowie i 1 osoba została ukarana za nieprawidłowe przewożenie dziecka.
Przypomnijmy, że za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat.


25 marca 2009 - Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Najmłodsze dzieci, z klas I-III świebodzickich szkół podstawowych, prezentowały swoje umiejętności recytatorskie podczas Miejskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się we wtorek, 24 marca, w Miejskim Domu Kultury. Mali recytatorzy z pasją i oryginalną interpretacją prezentowali wiersze m. in. Wandy Chotomskiej.
W konkursie wzięli udział: Emilia Kawalec, Aleksandra Druczak, Karina Lenard, Aleksandra Mazurkiewicz (SP 2); Martyna Pisula, Klaudia Smolińska, Agata Wróbel, Jakub Sokołowski, Marta Gil (SP 3), Oliwia Andrasz, Julia Pawlina, Mateusz Cebulski, Kamil Kozar, Kacper Nosal (SP 4), Wiktoria Socha, Konrad Zyska, Aleksandra Mielczarek, Natalia Kubiszewska, Weronika Szyszka (ZSI).
Serca jury i publiczności podbiła Julia Pawlina, zdobywając I miejsce. II miejsce zajął Mateusz Cebulski a III - Oliwia Andrasz. Serdecznie gratulujemy. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 4.


24 marca 2009 - V-lecie Diecezji Świdnickiej

Jutro rozpoczynają się uroczystości związane z rocznicą V-lecia Diecezji Świdnickiej. Z tej okazji w świdnickiej katedrze w najbliższą środę, 25 marca, o godz. 17.00 arcybiskup metropolita krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz odprawi dziękczynną mszę i wygłosi okolicznościową homilię.
Z okazji obchodów rocznicowych Świdnica przygotowała specjalne okolicznościowe karty pocztowe, które będzie można otrzymać bezpłatnie. Po zakupieniu znaczka pocztowego i przyklejeniu do karty będzie można otrzymać okolicznościowy stempel. Specjalny punkt będzie dostępny w dniu środowych uroczystości, w godzinach 14.00-17.00 w przedsionku katedry.
25 marca 2004 roku Ojciec Święty Jan Paweł II realizując założenia bulli "Totus Tuus Poloniae Populus" powołał do istnienia Diecezję Świdnicką. Pierwszym biskupem świdnickim został ks. bp. Ignacy Dec.
- Ustanowienie Świdnicy stolicą diecezji, decyzją Jana Pawła II było i jest dla miasta wielkim wyróżnieniem. Oprócz pierwszoplanowego - kościelnego - znaczenia, są też inne, które dostrzegamy i mogą z nich korzystać mieszkańcy. Wiele przedsięwzięć artystycznych, które łączą się z duchowością, bez wsparcia Księdza Biskupa nie byłoby możliwe do zrealizowania, a na pewno nie miałyby takiej rangi, jaką mają dziś. Mamy również w mieście kolejną wyższą uczelnię - Seminarium Duchowne, działające wspólnie z Papieskim Wydziałem Teologicznym, a co za tym idzie obecność uczących się młodych duchownych, ale też osób świeckich. Swój dawny blask odzyskują przepiękne zabytki, a część z nich zyska nowe funkcje m.in. Muzeum Diecezjalne, centra charytatywne, czy też poradnie dla dotkniętych przeróżnymi problemami - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.


24 marca 2009 - Liga jeździecka

Rusza zupełnie nowy cykl zawodów jeździeckich we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego - Audi Centrum Wrocław Cup - Strzegom 2009. Jest to wydarzenie jakiego jeszcze w Polsce nie było. W ramach cyklu rozegrane zostaną trzy imprezy. Pierwsza z nich odbędzie się już 4 kwietnia.
O godzinie 9.00 na Hipodromie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Morawie koło Strzegomia rozpocznie się ujeżdżanie i skoki a o godzinie 15.30 cross.
Kolejne zawody z tego cyklu odbędą się 6 czerwca i 10 października.


24 marca 2009 - Znają angielski

Znajomość języków obcych ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie. Szkoły podejmują różnorodne działania służące podnoszeniu kompetencji językowych uczniów. Obserwuje się, że uczniowie coraz lepiej potrafią posługiwać się językami obcymi w różnych sytuacjach.
Okazją do sprawdzenia się był II Gminny Międzygimnazjalnym Konkurs Wiedzy o Języku i Kulturze Krajów Anglojęzycznych zorganizowany 19 marca w Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu. Jego organizatorami byli - Magdalena Gapska, Jadwiga Szklarek oraz Piotr Szmidt.
W konkursie wzięły udział drużyny z Gimnazjum w Goczałkowie, Gimnazjum w Jaroszowie, Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu oraz Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu.
W konkursie najlepsza okazała się reprezentacja Gimnazjum nr 1 w składzie: Ewa Bizoń, Michalina Duda i Małgorzata Kramek. Drużynę przygotował Piotr Szmidt.
Kolejne miejsca zajęły Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu - II miejsce, Gimnazjum w Jaroszowie - III miejsce, Gimnazjum w Goczałkowie - IV miejsce. Nagrody w konkursie ufundował burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz. Nagrodzeni zostali zwycięzcy i wszyscy pozostali uczestnicy konkursu. Nagrody wręczył Bronisław Forski dyrektor Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu.
Atrakcją konkursu były występy uczennicy klasy "II" Marty Stępniak, która zagrała na gitarze i zaśpiewała kilka piosenek w języku angielskim.


24 marca 2009 - Konkurs na powieść współczesną

Centrum Kultury i Turystki w Walimiu oraz Wydawnictwo MTM w Jugowicach ogłaszają konkurs na powieść współczesną.
Konkurs pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego skierowany jest do autorów, którzy nie mają w swoim dorobku wydanej książki.
Organizatorom będzie niezmiernie miło, jeżeli w nadesłanych powieściach znajdą się elementy związane z Gminą Walim oraz regionem wałbrzyskim. Nie jest to jednak warunek uczestnictwa w konkursie.
Prace należy nadsyłać pocztą do 15 listopada. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 lutego 2010 roku. Nagrodzona powieść zostanie wydana 15 marca 2010 roku, podczas ogłoszenia kolejnej edycji konkursu. Regulamin konkursu - >>> zobacz


24 marca 2009 - "Dzieci baśnie piszą"

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie była organizatorem VII Gminnego Konkursu Literackiego pt. "Dzieci baśnie piszą". Do konkursu przystąpiły szkoły podstawowe z gminy Świdnica, SP nr 1 w Świdnicy oraz PZSI ze Świebodzic. Dwudziestu siedmiu uczestników zmagało się z redagowaniem własnej baśni. 20 marca odbył się Finał konkursu. Laureatami zostali: Katarzyna Janas - SP w Witoszowie Dolnym (opiekun - Monika Janiszewska), Patrycja Ziółkowska - SP w Witoszowie Dolnym (opiekun - Monika Janiszewska), Paulina Domagała - SP w Grodziszczu (opiekun - Ewelina Jezierska - Burdek), Paulina Studnicka - SP w Lutomi Dolnej (opiekun - Danuta Ornat - Rogowska), Marta Adamczyk - SP w Lubachowie (opiekun - Maria Kubica), Adrianna Woźniak - SP nr 1 w Świdnicy (opiekun - Małgorzata Kowalska), Weronika Stolarczyk - PZSI w Świebodzicach (opiekun - Jolanta Bieniasz).
Ponadto jury wyróżniło baśnie: Patrycji Czaickiej - SP w Grodziszczu (opiekun - Ewelina Jezierska - Burdek), Joanny Czyżewskiej - SP w Mokrzeszowie (opiekun - Beata Sosnowska), • Mai Wąsowicz - SP nr 1 w Świdnicy ( opiekun - Agnieszka Pętal), Julii Byry - PZSI w Świebodzicach (opiekun - Justyna Gąsior).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody książkowe oraz dyplomy. Nagrody zostały ufundowane przez Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy.


24 marca 2009 - Uniwersytet Trzeciego Wieku

22 marca w auli żarowskiego Gimnazjum odbyła się inauguracja pierwszego, pilotażowego roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na uroczyste otwarcie przyszło ponad stu zadeklarowanych słuchaczy zerowego roku.
Uroczystego otwarcia dokonała Lilla Gruntkowska - Burmistrz Żarowa, która w skrócie przedstawiła zebranym historię utworzenia Uniwersytetu oraz to, jakie otwierają się możliwości dla osób, które chciałyby utrzymać w dobrej kondycji swój umysł i ciało.
Burmistrz Gruntkowska przedstawiła zebranym osoby, które przyczyniły się do tego, by Żarów "wpisał" się na listę miast, w których działają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Osoby te tworzą pierwszy, tymczasowy Zarząd: Aniela Górecka, Tadeusz Górecki, Bożena Konopacka, Zbigniew Owczarski oraz Jolanta Zasada.
Pierwszy wykład poprowadziła Stanisława Warmuz, która pełni funkcję Rzecznika Prasowego UTW we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykład poświęcony był zaprezentowaniu funkcjonowania Uniwersytetu we Wrocławiu, jego idei, celach i zadaniach. Naświetliła zebranym możliwości i korzyści, płynące z faktu posiadania takiego miejsca, gdzie można się spotykać, zaprzyjaźniać się i czerpać radość z osiąganych umiejętności i wiedzy.
Kolejną prowadzącą była Maria Głuchowska, która mówiła o innej formie edukacji, czyli odnajdywaniu siebie, poprzez różnego rodzaju zajęcia artystyczne. Na zakończenie pierwszego wystąpił zespół Tańca Dawnego z Wierzbnej. Dziewczęta z opiekunkami zespołu zaprezentowały tańce szesnasto- i siedemnastowieczne.


24 marca 2009 - Jaworzyńska Liga Piłki Halowej

W rozgrywkach Jaworzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej 2008-2009, w I rundzie play-off w walce o miejsca 1-8 padły następujące wyniki:
Karolina (1) - Konigszelt SV (8) 23:0 (9:0)
Gimnazjum Senior (2) - Kolejorz Jaroszów (7) 3:8 (2:3)
Grande Team (3) - Last/Kam Nowice (6) 6:7 (4:2)
Karolina Junior (4) - XXL Bolesławice (5) 16:6 (7:0)


24 marca 2009 - Nagrody rozdane

W XIII Międzynarodowym Konkursie Modeli Plastikowych I Kartonowych - Świdnica Junior 2009 udział wzięło 196 modelarzy zrzeszonych i nie zrzeszonych.
W trzech kategoriach wystawiono 306 modeli. Oprócz modeli konkursowych swój dorobek prezentowały kluby modelarskie IPMS Świdnica oraz modelowanie.fora.
Nagrodę Grand Prix otrzymał Jarosław Nowostowski, klub SM Wojewodzianka.
Nagrodę specjalną od forum modelarskiego www.modelowanie.fora.pl - za najlepszy model wśród Juniorów przyznano Jarosławowi Siucie, klub SM Wojewodzianka.


24 marca 2009 - 14. Wygraj Sukces

28 marca w sali teatralnej Strzegomskiego Centrum Kultury odbędą się eliminacje wstępne do 14 Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces". Weźmie w nich udział 47 solistów z całego Powiatu Świdnickiego oraz Legnickiego W całej Polsce w eliminacjach bierze udział ponad 1800 wokalistów.
Uczestnicy konkursu prezentują na scenie dwa utwory w języku polskim, w tym obowiązkowo - jeden utwór ze wszystkich dotychczas wydanych płyt "Wygraj Sukces".
Podzieleni na cztery kategorie wiekowe: klasy 1-3, 4-6, gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne - walczą o udział w eliminacjach regionalnych.
Do Finału Konkursu, który odbędzie się w Tarnobrzegu przejdzie najlepsza setka solistów z całej Polski. Główną nagrodą jest wycieczka do Eurodisneylandu pod Paryżem dla laureata i jego instruktora.
Konkurs rozpocznie się o godzinie 11.00. Zapraszamy serdecznie. Wstęp wolny. Organizatorem imprezy jest Studio Artystyczne "Katharsis" w Świdnicy i Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu.


24 marca 2009 - Zaplanowali kradzież

Policjanci z Komisariatu Policji w Świebodzicach zatrzymali dwóch mieszkańców Świebodzic w wieku 20 i 17 lat, którzy ukradli elementy podwozia ciężarowego Mercedesa.
Kradzież zaplanowali kilka dni wcześniej. Podjechali pod firmę na terenie, której stał samochód wózkiem dwukołowym, przeskoczyli przez płot, skradzione elementy przerzucali przez płot a następnie pakowali na wózek.
Gdy odjeżdżali z miejsca kradzieży zostali zatrzymani przez policjantów. Wózek uginał się pod ciężarem metalowych elementów, które chcieli sprzedać na skupie złomu. Odzyskana skradziona konstrukcja została zwrócona właścicielowi.
Jeden z zatrzymanych jest znany świebodzickim policjantom. Obaj zostali już przesłuchani, przyznali się do kradzieży i dobrowolnie poddali karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz dozór kuratora.


23 marca 2009 - Ewakuowali Urząd

Wozy strażackie i policyjne, zamknięte ulice, sygnał syren - tak w kilku słowach można opisać wygląd strzegomskiego Rynku 20 marca 2009 roku.
Miało to związek z przeprowadzanymi tego dnia ćwiczeniami ewakuacyjnymi, ponieważ zgodnie z ustawą, właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, co najmniej raz na dwa lata.
W akcji aktywny udział wzięły służby ratownicze, takie jak - jednostki Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, policja, pogotowie ratunkowe oraz Straż Miejska. Ćwiczenia zakładały rozprzestrzenianie się ognia na trzecim piętrze budynku Urzędu Miejskiego. Wszystkie osoby przebywające w magistracie, zarówno pracownicy, jak i Klienci, zmuszeni byli się ewakuować. W akcję włączył się również Bank Spółdzielczy, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych oraz Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Skok".
Z płonących pomieszczeń, za pomocą specjalnego podnośnika, ewakuowano dwie osoby, którym następnie ratownicy medyczni udzielili niezbędnej pomocy. Ćwiczenia trwały niespełna godzinę. Akcja przebiegła szybko i sprawnie. Jej głównym celem wypracowanie właściwego modelu zachowania w sytuacji zagrożenia oraz uściślenie współpracy między służbami ratowniczymi.
Z przebiegu ćwiczeń jest również zadowolony burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz. - Bezpieczeństwo mieszkańców, odwiedzających Urząd, jest kwestią priorytetową, a przeprowadzona akcja świadczy o tym, że jesteśmy dobrze przygotowani na ewentualne zagrożenia - podkreśla burmistrz.


23 marca 2009 - Sesja Rady Powiatu

We wtorek 24 marca o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdnicy odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu.
Po wysłuchaniu sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu ze okres od poprzedniej sesji Radni zapoznają się z informacją zaprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy na temat stanu bezpieczeństwa naszego powiatu w roku 2008 w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Zaraz po tym Radni będą głosowali m.in. nad uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Świdnicy przy ul. Przyjaźni 2 na rzecz EnergiiPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz wygaśnięcia mandatu radnego Jacka Wajsa.
Sesję zakończą informacje, wnioski i oświadczenia Radnych.


23 marca 2009 - Z każdą sprawą

Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami to forma kontaktu ze społecznością, którą mogą pochwalić się nieliczne gminy w naszym kraju. Jest wśród nich Strzegom. W każdy wtorek burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz wraz ze swoim zastępcą Robertem Siekańcem w godzinach od 10.00 do 15.30 czekają na mieszkańców gminy.
Problemy, z którymi strzegomianie zwracają się do burmistrza dotyczą najczęściej spraw lokalowych oraz pomocy związanej z poszukiwaniem pracy. - Ta forma kontaktu z mieszkańcami kontynuowana jest od wielu lat i wiem, z sygnałów, które do mnie docierają, że jest ona powszechnie aprobowana i potrzebna - mówi burmistrz Lech Markiewicz. - Wszystkie problemy, z którymi zwracają się do mnie mieszkańcy, szczegółowo rozpatruję, i w miarę możliwości, staram się pomóc w ich rozwiązaniu. Jednak, jeśli sprawy nie są bezpośrednio związane z kompetencjami Urzędu Miejskiego, jestem zmuszony odsyłać strzegomian do odpowiednich instytucji. Dlatego też proszę o zrozumienie i nie traktowanie wizyty u mnie jako rozwiązującej ostatecznie problem - wyjaśnia burmistrz.
Poważnym problem, jest brak pracy zwłaszcza dla kobiet, nie mogących legitymować się wyższym wykształceniem.
- Podczas wtorkowych spotkań mieszkanki opowiadają, jak ciężko odnaleźć im się na rynku pracy, szczególnie tym pozbawionym odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Wspólnie szukamy rozwiązań. Gmina Strzegom, korzystając z możliwości dofinansowania miejsc pracy tworzonych dla osób bezrobotnych, aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy. Należy jednak pamiętać, że liczba takich miejsc jest ograniczona i nie możemy zagwarantować, że każda z osób poszukujących pracy będzie mogła skorzystać z tej oferty - tłumaczy burmistrz. Spotkania są najlepszym dowodem na to, że nie można kierować gminą, zamykając się jedynie w czterech ścianach swojego gabinetu - dodaje Lech Markiewicz.


23 marca 2009 - Powiatowa Liga Siatkówki TKKF

W dniach 16-20 marca w ramach rozgrywek Powiatowej Ligi Siatkówki TKKF rozegrana została 11 runda spotkań. Zanotowano następujące wyniki:
I liga - Clavis Świdnica - Bolko I Świdnica - 0:3, LKS Chemik Żarów - Dialog Świebodzice - 1:3, Bad Boys Strzegom - Bolko II Świdnica - 3:2, TKKF Chemik Żarów - Oldboys Strzegom mecz przełożony, TKKF Chemik Żarów - Dialog Świebodzice - 3:0.
II liga - UKS II Jaworzyna - Mechanik Świdnica - 0:3, Hotelarze Świdnica - Kupcy Świdnica - 1:3, UKS I Jaworzyna - Płomień Dobromierz - przełożony, Siatkownicy Świdnica - pauza.
W tabeli I ligi z 27 punktami prowadzi Bolko I, kolejne miejsca zajmują: 2. Oldboys - 22, 3. Bolko II - 19 , 4. Dialog - 14, 5. LKS Chemik - 13, 6. TKKF Chemik - 12, 7. Clavis - 11, 8. Bad Boys - 10.
W drugiej lidze z 24 punktami prowadzi Mechanik, na kolejnych miejscach są drużyny: 2. Kupcy - 21, 3. Płomień - 18, 4. UKS I - 16, 5. UKS II - 9, 6. Hotelarze - 6, 7. Siatkownicy - 2.


23 marca 2009 - Zadanie ekologiczne

Jeśli odpady z głową sortujesz, to przyrodę ratujesz. Pod takim hasłem Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu brała udział w realizacji zadania ekologicznego. W prace nad projektem zaangażowani zostali uczniowie całej szkoły - począwszy od kl. "O", a skończywszy na kl. "VI", a także nauczyciele oraz rodzice.
Autorami zadania były Beata Karkau (koordynator) i Ewa Ciunowicz. W realizacji przedsięwzięcia pomagały dzieciom, nauczycielom i rodzicom liczne organizacje i instytucje: Wydział Ochrony Środowiska w Strzegomiu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu, Nadleśnictwo Świdnica.
Projekt przewiduje całoroczną realizację różnorodnych zadań. W ramach tematyki "Odpady pochodzenia naturalnego i sztucznego" uczniowie zbierali informacje dotyczące odpadów różnego pochodzenia, a następnie wykonali na ten temat albumy. Dzieci uczyły się, jak segregować odpady. Brały udział w Akcji Sprzątania Świata. Zorganizowały i przeprowadziły konkurs pomiędzy klasami: zbieranie surowców wtórnych.
Uczniowie wykonali przepiękne i niezwykle pomysłowe prace plastyczne z surowców wtórnych pod hasłem "moda ekologiczna". W ramach tematyki "Recykling - zbierając makulaturę chronisz drzewa" uczniowie uczyli się rozpoznawać i klasyfikować drzewa. Wykonali albumy drzew liściastych i iglastych. Obecnie biorą udział w konkursie na najlepszą tabliczkę opisową gatunku drzew.
Uczniowie kl. IV-VI przystąpili do konkursu literackiego "Jestem drzewem….." Zwycięzcami konkursu zostali : Wojtek Zaremba z kl. "V", Marika Skrzypczak z kl. "V", Ada Krzywda z kl. "V" i Izabela Krzywda z kl. "VI".
W ramach tematyki "utylizacja" uczniowie zdobywali wiedzę na temat produktów podlegających utylizacji i wykorzystania ich w gospodarce człowieka. Wykonali gazetkę ścienną, do której informacje zdobyli m.in. w Internecie. - Zadanie ekologiczne zakłada realizację jeszcze bardzo wielu innych zadań. Przed nami ciężka, ale i satysfakcjonująca praca dająca efekty - mówią uczniowie.


23 marca 2009 - Pijana matka

Na wesoło z alkoholem pierwszy dzień wiosny przywitała 43 letnia mieszkanka Świdnicy.
Tuż po godzinie 18.00 Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy została powiadomiona o awanturze w jednym z mieszkań na terenie Świdnicy. Gdy policjanci przyjechali na interwencję w mieszkaniu zastali babkę, matkę i 2 letnią dziewczynkę, nad którą sprawowała opiekę 43 letnia matka w towarzystwie pijanej babki. W mieszkaniu panował ogólny bród i bałagan. Obie kobiety zostały poddane badaniu na alkomacie. Matka miała w organizmie blisko 2,70 promila alkoholu a babka 1,70 promila.
Policjanci wezwali pogotowie ratunkowe, które przewiozło dziewczynkę do szpitala ponieważ nie miał się nią kto zaopiekować. Matka została zatrzymana do wytrzeźwienia i wyjaśnienia w policyjnym areszcie.
Jeżeli się okaże, że matka swoim zachowaniem mogła doprowadzić do zagrożenia życia i zdrowia dziecka grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.


23 marca 2009 - Jedź na Targi do Lipska

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na grupowy wyjazd na Międzynarodowe "Targi Samochodowe AMI i AMITEC - Części - Warsztaty - Serwis" do Lipska w Niemczech.
Międzynarodowe Targi Samochodowe AMI to największe środkowoeuropejskie show motoryzacyjne. Lipsk oferuje to, czego nie mają inne imprezy targowe: wielkie emocje i niecodzienne atrakcje.
Co roku przekonuje się o tym blisko 290.000 miłośników czterech kółek, w tym ponad 12 tysięcy z Polski.
Wyjazd ze Świdnicy nastąpi 28 marca o godzinie 4.00. Zwiedzanie odbywać się będzie w godzinach 9.00 - 18.00. Powrót zaplanowano na godzinę 18.30.
Opłata (od osoby) wynosi 150,00 zł brutto.
Można zakupić również wejściówki upoważniające do wejścia na Targi oraz do przejazdu tramwajem na trasie tereny targowe - centrum Lipska - tereny targowe.
Zainteresowanych prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny z osobami - Magda Myrta - napisz lub Jacek Zoła - napisz, telefon 074 8535009, faks: 074 8569388.


23 marca 2009 - Zgłoś drużynę

Po raz 14 startuje jeden z największych dziecięcych, turniejów piłkarskich w Polsce - Orange Cup. W Mistrzostwach Polski 11-latków każda drużyna ma szansę na udział w piłkarskim zgrupowaniu, podczas którego wyłoniona zostanie reprezentacja Polski U-11. Właśnie ruszyły zapisy.
Wszystkie zgłoszone zespoły walczyć będą o tytuł Mistrza Polski 11-latków w kategorii dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy pojadą na mecz eliminacyjny piłkarskiej reprezentacji Polski do Mistrzostw Świata. Patronat nad turniejem młodych piłkarzy sprawuje PZPN.
Powołanie oficjalnej reprezentacji U-11 w piłce nożnej w kategorii dziewcząt i chłopców ma na celu profesjonalne budowanie, promowanie i szkolenie największych talentów w polskiej piłce już od najmłodszych lat. Młodzi reprezentanci pojadą na najmłodsze w historii piłkarskie zgrupowanie. Dzięki Orange Cup dziecięce talenty zostaną docenione, a ich rozwojem pokierują profesjonalni trenerzy. Stworzenie Reprezentacji Polski 11-latków jest niezwykle trudne, gdyż rozsiane po całej Polsce dzieci nie zawsze grają w profesjonalnych klubach czy uczęszczają do szkół mistrzostwa sportowego - powiedział Tomasz Zabielski, koordynator Orange Cup XIV turnieju im. Marka Wielgusa w PZPN.
Turniej przeznaczony jest dla szkolnych drużyn piłkarskich dziewczyn i chłopców oraz Uczniowskich Klubów Sportowych. Aby wziąć udział w rozgrywkach Orange Cup należy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy. Zapisy już ruszyły i potrwają do 20 kwietnia.


22 marca 2009 - Oddala się awans

Od piłkarzy ręcznych Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej Świdnica oddala się awans do I ligi.
W sobotę świdniczanie przegrali w Komprachcicach z OSiRem 28:30 (13:14). Następny mecz nasza drużyna rozegra w niedzielę 29 marca o godzinie 12.00 w hali sportowej przy ulicy Galla Anonima w Świdnicy.
Przeciwnikiem będzie Arot Astromal Leszno.


22 marca 2009 - "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku"

Rozpoczęła się IX edycja Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku". Jest to największa impreza sportowa w naszym kraju przeznaczona dla dzieci do lat 10. Patronat honorowy nad IX edycją Turnieju objęli: Leo Beenhakker - Trener Reprezentacji Polski, UEFA - Program Grassroots, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym - Tymbark. Ich wspólnym celem jest ułatwienie młodym zawodnikom rozwoju sportowego oraz wyłanianie największych piłkarskich indywidualności. Wyszukiwaniem najlepiej rokujących zawodników, będą się zajmować profesjonaliści - sędziowie i trenerzy.
Termin rejestracji drużyn do Turnieju upływa 24 kwietnia. Trenerzy lub nauczyciele w-f mogą zgłaszać dwunastoosobowe zespoły dziewcząt lub chłopców, wysyłając formularz zgłoszenia przez Internet, pocztą tradycyjną do działu UKS przy PZPN, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa lub faksem na numer (22) 625-38-86.
Rozgrywki w ramach IX edycji Turnieju rozpoczynają się wkrótce po zakończeniu zapisów. Każda zgłoszona drużyna, która weźmie udział w Turnieju, otrzyma w prezencie piłkę.
Młodzi piłkarze zmierzą się najpierw na etapie gminnym i powiatowym. Drużyny, które wyjdą zwycięsko z tej rywalizacji, zagrają w 16 finałach wojewódzkich.


22 marca 2009 - Victoria wygrała

W rozegranym wczoraj meczu XVII kolejki spotkań o mistrzostwo IV Ligi Dolnośląskiej zespół MKS Victorii Świebodzice pokonał na własnym stadionie rezerwy Miedzi Legnica 2:1 (0:1).
Na zmiany na boisko wchodzili: 65 min. Białkowski za Borkowskiego, 75 min. Stachowicz za Pyrdoła, 80 min. Zalewski za Borowiaka.
Bramki dla Victorii Świebodzice zdobyli: 52 min. Karczmarz, 70 min. Pyrdoł.


22 marca 2009 - Liga okręgowa

W rozegranych dzisiaj pierwszych spotkaniach rundy wiosennej rozgrywek piłkarskiej klasy okręgowej seniorów padły następujące wyniki:

LKS Grom Witków - MKS Zjednoczeni Ścinawka Średnia 2:4
AKS Strzegom - Górnik Boguszów-Gorce 3:1
Polonia Bystrzyca Kłodzka - Stal Świdnica 1:2
Polonia-Sparta II Świdnica - Biały Orzeł Mieroszów 4:2


22 marca 2009 - Powitanie wiosny w SP 105

20 marca w SP 105 w Świdnicy odbył się Turniej Wiosenny klas młodszych.
Trzynaście klas 0-III ubranych w emblematy wiosenne bawiło się uczestnicząc w różnorodnych konkursach. I tak pogłębiały swoją wiedzę odpowiadając na pytania w wiosennym quizie, rozwiązywały zadania matematyczne o biedronkach, rozpoznawały i naśladowały dźwięki wydawane przez owady oraz ptaki.
Wiosna to ruch na świeżym powietrzu, a więc w jednej z konkurencji poznały najlepszych skoczków przez skakankę. Na koniec wszystkie klasy zajęły się tworzeniem wiosennego obrazka na brystolu. Zrobiło się kolorowo i już naprawdę wiosennie.
Całości zabawy dopełniły dyplomy i woreczki ze słodyczami. Organizatorami wiosennej imprezy byli opiekunowie Małego Samorządu Szkolnego.


21 marca 2009 - Łatwe zwycięstwo

Dzisiaj w Świdnicy w meczu o mistrzostwo III ligi Polonia Sparta Świdnica podejmowała Unię Kunice Żary.
Zespół z Żar to drużyna z dolnej strefy tabeli co było wyraźnie widać na boisku.
Polonia Sparta Świdnica bez najmniejszych problemów pokonała Unię Kunice Żary 4:0. Do przerwy świdniczanie prowadzili jedna bramką.
Bramki dla zespołu ze Świdnicy zdobyli: Józefowicz (20'), Bielski (56'), Sudoł (68'), Urban (82). Zdjęcia z dzisiejszego spotkania - >>> zobacz


21 marca 2009 - Świdnicka Liga Halowa Ronal Cup

Rozegrana została 27 kolejka piłkarskiej Świdnickiej Ligi Halowej "Ronal Cup".
Zus - Lew Star 6:13
Bar na Fali - Wierzbianka 6:2
Na Skarpie Eurofoam - Gola Witkowski 4:10
Najlepszym piłkarzem ligi został - Kamil Kmieciak - Lew Star a bramkarzem kolejki - Damian Olichwer - Bar Na Fali
Królem Strzelców - Mariusz Kutela - zdobył 63 bramki.
Pierwsze miejsce w tabeli z 70 punktami zajął Lew Star, kolejne miejsca: 2. Gola Witkowski - 66, 3. Bar Na Fali - 64, 4. Darbor - 42, 5. Wierzbianka - 40, 6. Na Skarpie Eurofoam - 35, 7. ZUS - 30, 8. Lider Świdnica - 17, 9. The Strikers - 16, 10. Elektrofinezja - 4.
Trzy pierwsze drużyny otrzymały talony na komplet felg aluminiowych do dowolnego samochodu od sponsora rozgrywek firmy Ronal Polska.


20 marca 2009 - V-lecie Diecezji Świdnickiej

W przyszłym tygodniu rozpoczynają się uroczystości związane z rocznicą V-lecia Diecezji Świdnickiej. Z tej okazji w świdnickiej katedrze w najbliższą środę, 25 marca, o godz. 17.00 arcybiskup metropolita krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz odprawi dziękczynną mszę i wygłosi okolicznościową homilię.
Z okazji obchodów rocznicowych Świdnica przygotowała specjalne okolicznościowe karty pocztowe, które będzie można otrzymać bezpłatnie. Po zakupieniu znaczka pocztowego i przyklejeniu do karty będzie można otrzymać okolicznościowy stempel. Specjalny punkt będzie dostępny w dniu środowych uroczystości, w godzinach 14.00-17.00 w przedsionku katedry.
25 marca 2004 roku Ojciec Święty Jan Paweł II realizując założenia bulli "Totus Tuus Poloniae Populus" powołał do istnienia Diecezję Świdnicką. Pierwszym biskupem świdnickim został ks. bp. Ignacy Dec.
- Ustanowienie Świdnicy stolicą diecezji, decyzją Jana Pawła II było i jest dla miasta wielkim wyróżnieniem. Oprócz pierwszoplanowego - kościelnego - znaczenia, są też inne, które dostrzegamy i mogą z nich korzystać mieszkańcy. Wiele przedsięwzięć artystycznych, które łączą się z duchowością, bez wsparcia Księdza Biskupa nie byłoby możliwe do zrealizowania, a na pewno nie miałyby takiej rangi, jaką mają dziś. Mamy również w mieście kolejną wyższą uczelnię - Seminarium Duchowne, działające wspólnie z Papieskim Wydziałem Teologicznym, a co za tym idzie obecność uczących się młodych duchownych, ale też osób świeckich. Swój dawny blask odzyskują przepiękne zabytki, a część z nich zyska nowe funkcje m.in. Muzeum Diecezjalne, centra charytatywne, czy też poradnie dla dotkniętych przeróżnymi problemami - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Decyzję o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Ignacemu Decowi Rada Miejska w Świdnicy podjęła 26 lutego. Termin uroczystości, podczas której honorowy tytuł zostanie nadany jest aktualnie ustalany.


20 marca 2009 - Kolejna propozycja DKF-u

Wieczór poświęcony pamięci Piotra Łazarkiewicza - to kolejna propozycja Świdnickiego Klubu Dyskusyjnego, którego spotkanie odbędzie się wyjątkowo w najbliższą środę, tj. 25 marca o godzinie 18.30 w Klubie Baszta.
Wyświetlony zostanie obraz "Fala" z 1985 roku - pełnometrażowy reportaż dokumentujący jarociński festiwal muzyki rockowej, z perspektywy biorącej w nim udział młodzieży oraz ówczesnych władz miasta i przedstawicieli organizacji społecznych.
Dwa punkty widzenia, dwie kompletnie różne wizje świata. W latach 80. film pojawił się w kinach w wersji ocenzurowanej (usunięto przede wszystkim groteskowo brzmiące wypowiedzi urzędników miejskich), mimo to otrzymał m.in. nagrodę w kategorii filmu dokumentalnego na festiwalu Młode Kino Polskie w Gdańsku (1987). W 2005 roku dokument ukazał się na DVD w pełnej wersji.
Piotr Łazarkiewicz - reżyser filmowy i scenarzysta, ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserię filmowo-telewizyjną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jako asystent reżysera brał udział w realizacji filmów Agnieszki Holland, Antoniego Krauzego i Krzysztofa Zanussiego.
Jego twórczość reżyserska obejmuje rozmaite formy artystyczne. Zmarł nagle 20 czerwca 2008 roku, na miesiąc przed planowaną premierą swojego ostatniego filmu "0_1_0".
Piotra Łazarkiewicza wspominać będzie Zdzisław Grześkowiak, przyjaciel. Wstęp wolny.


20 marca 2009 - Świdnica wyróżniona

Miasto Świdnica zostało wyróżnione w pierwszej edycji konkursu "Złote Jedynki". Wyróżnienie ogłoszono w środę (18 marca), podczas Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie-Zdroju. Kapituła konkursu przyznała nagrody w czterech kategoriach - dla najlepszego miasta na prawach powiatu, gminy miejskiej, gminy miejsko-wiejskiej i gminy wiejskiej. Świdnica została wyróżniona w kategorii gmin miejskich.
- Decyzja jurorów jest dla mnie miłą niespodzianką. Jednak radość przypada po równo nie tylko moim współpracownikom, ale przede wszystkim mieszkańcom Świdnicy. To dzięki ich zaangażowaniu i realizacji wyzwań możliwe są sukcesy miasta. Ważne jest również, że to optymistyczne wyróżnienie otrzymaliśmy w czasach kryzysu. Wierzę, że będzie to doping dla nas wszystkich, by stawić mu czoła - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. Przy wyborze miast i gmin brano pod uwagę przede wszystkim ich aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz obywatelską, a także skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych oraz dbałość o ekologię.
Kapituła: przewodniczący - Jerzy Sawka, redaktor naczelny wrocławskiej "Gazety Wyborczej", marszałek województwa dolnośląskiego Marek Łapiński, wojewoda dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, prezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska Sławomir Najnigier, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Zbigniew Cybulski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Stanisław Korenik, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Ewa Mańkowska, prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Zbigniew Sebastian, dyrektor "Gazety Wyborczej" we Wrocławiu Ilona Byra.


20 marca 2009 - Piotr będzie reprezentował powiat

Do sukcesów Piotra Ciołka, świebodzickiego gimnazjalisty zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Ale każda kolejna nagroda dla tego utalentowanego recytatora bardzo cieszy. Zwłaszcza jego ostatnie zwycięstwo w eliminacjach powiatowych XIV Konkursu Recytatorskiego "Pegazik" w grupie "starsi"- czyli gimnazjaliści.
Eliminacje odbyły się w czwartek, 19 marca, w Świdnicy. Świebodzice reprezentowało troje uczniów, wszyscy z Gimnazjum nr 2: Dominika Sikorska, Martyna Sordyl i właśnie Piotr Ciołek.
- Dominika zachwyciła publiczność wesołą interpretacją wiersza M. Konopnickiej, Martyna wprawiła w zadumę dojrzałą prozą M. Nurowskiej, a owacje i uznanie jury zdobył laureat ubiegłorocznych finałów konkursów recytatorskich - Piotr Ciołek, który oryginalnie zaprezentował tekst poetycki "Jazzmeni" i fragment prozy F. Molnara i tym samym został zwycięzcą - mówi opiekunka utalentowanych recytatorów, polonistka Halina Serafin. - Piotr będzie reprezentował cały powiat w etapie wojewódzkim i jednocześnie promował Świebodzice.
To wspaniałe wyróżnienie, jestem dumna z moich uczniów. Najlepsi recytatorzy Dolnego Śląska spotkają się w kwietniu, w Kłodzku. Już dziś trzymamy kciuki za Piotra.


20 marca 2009 - 14. Wygraj Sukces

28 marca w sali teatralnej Strzegomskiego Centrum Kultury odbędą się eliminacje wstępne do 14 Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces". Weźmie w nich udział 47 solistów z całego Powiatu Świdnickiego oraz Legnickiego W całej Polsce w eliminacjach bierze udział ponad 1800 wokalistów.
Uczestnicy konkursu prezentują na scenie dwa utwory w języku polskim, w tym obowiązkowo - jeden utwór ze wszystkich dotychczas wydanych płyt "Wygraj Sukces".
Podzieleni na cztery kategorie wiekowe: klasy 1-3, 4-6, gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne - walczą o udział w eliminacjach regionalnych.
Do Finału Konkursu, który odbędzie się w Tarnobrzegu przejdzie najlepsza setka solistów z całej Polski. Główną nagrodą jest wycieczka do Eurodisneylandu pod Paryżem dla laureata i jego instruktora.
Konkurs rozpocznie się o godzinie 11.00. Zapraszamy serdecznie. Wstęp wolny. Organizatorem imprezy jest Studio Artystyczne "Katharsis" w Świdnicy i Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu.


20 marca 2009 - Straż pożarna ci pomaga

Klęska, powódź czy huragan, straż pożarna ci pomaga. Pod takim hasłem odbywa się tegoroczny konkurs plastyczny, zorganizowany przez Komendę Główną PSP. W Świebodzicach właśnie zakończono etap miejski. W czwartek, 19 marca, komisja konkursowa wybrała prace, które zostały zgłoszone do etapu powiatowego. Dzieci startowały w czterech kategoriach, prace były bardzo różnicowane pod względem treści i techniki wykonania. Wyborem najlepszych zajęła się komisja w składzie: Zofia Choińska, szefowa Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM, Marzena Ślusarczyk z tego wydziału, Katarzyna Jarosz, nauczyciel plastyki oraz Piotr Sułek, komendant świebodzickiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. A oto zwycięzcy i wyróżnieni:
kategoria I, dzieci młodsze 6-8 lat
I m. - Radosław Karczmarz, SP 4, II m. - Natalia Nowak, SP 4, III m. - Aleksandra Wojtasik, SP 4, Wyróżnienie - Julia Pawlina, SP 4.
kategoria II, dzieci średnie 9-12 lat
I m. - Adrianna Ślusarczyk, SP 3, II m. - Marta Grzybek, SP 2, II m. - Weronika Bońkowska, SP 3, Wyróżnienia: Aleksandra Białek, SP 4 i Radosław Godyla - SP 2.
kategoria III, dzieci starsze 13-16 lat
I m. - Martyna Dziakowicz , G 1, II m. - Rafał Jaroszewski, G 1, Wyróżnienie - Wioletta Żygłowicz, G 1.
kategoria IV, uczniowie niepełnosprawni
I m. - Przemysław Kuciński i Bartłomiej Kowalski, II m. - Tomasz Zawadzki, Wyróżnienia: Marcin Gęgotek i Andrzej Nieradka.
Wszyscy to uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Bystrzycy Górnej


20 marca 2009 - "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"

Ponad 124 tysiące złotych otrzyma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny", z którego skorzysta 12 osób trwale bezrobotnych, w wieku 30-50 lat mieszkających na terenie gminy Świdnica.
Projekt systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy jest odpowiedzią na coraz większy odsetek osób bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej, które to będąc klientami ośrodka pomocy społecznej mają problemy w poruszaniu się na rynku pracy.
Celem projektu jest zwiększenie, poprzez pakiet szkoleń i innych instrumentów wspierających, szans na rynku pracy osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, korzystających w 2009 r. ze świadczeń pomocy społecznej, z terenu gminy Świdnica.
Projektem objęta zostanie grupa 12 osób, która skorzysta z aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonując licznych wywiadów środowiskowych i obserwacji gminy w zakresie opieki osób starszych zaproponował beneficjentom projektu - realizację kursu pozwalającego otrzymać certyfikat opiekuna osób starszych. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie opieki nad osobami chorymi lub będącymi w jesieni życia - przyszli beneficjenci stanowić będą rezerwę kadrową pracowników mogących świadczyć potencjalne usługi opiekuńcze a tym samym zdobyć nowe miejsce pracy.
Pierwsze szkolenia odbędą się w II połowie kwietnia i trwać będą do końca bieżącego roku. Projekt zakończy konferencja podsumowująca jego rezultaty.


20 marca 2009 - Awansowały do Finału

Dziś na basenie przy ulicy Równej w Świdnicy odbyły się zawody w pływaniu sztafet szkolnych regionu Wałbrzyskiego.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 zajęła drugie miejsce wśród dziewcząt które dało awans do Finałów Dolnego Śląska a reprezentacja chłopców zajęła trzecie miejsce i niewiele zabrakło do awansu.
Zawody finałowe zostaną rozegrane 3 kwietnia na pływalni w Brzegu lub Polkowicach.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 oparta jest na uczniach klas sportowych i zawodnikach trenujących na co dzień w UKS "Svida". Jest to pierwszy, historyczny awans do Finałów Dolnego Śląska. Opiekunami młodych pływaków są - Agnieszka Koselska-Stramek, Mirosław Kwak i Robert Skupień. 26 marca o godzinie 14,00 na Basenie Szkoły podstawowej nr 4 odbędą się zawody z cyklu V Świdnicka Liga Pływacka.


20 marca 2009 - Marta Adamczyk - laureatką

Uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Lubachowie - Marta Adamczyk została laureatką Eliminacji Powiatowych Konkursu Recytatorskiego "Pegazik".
17 marca wystąpiła w Świdnickim Ośrodku Kultury, prezentując wiersz Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej: "Najpiękniejszy sen".
Wywalczyła awans do finału wojewódzkiego.
27 marca wystąpi w Kłodzku jako reprezentantka powiatu świdnickiego. Opiekunem reprezentantki jest Maria Kubica - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Lubachowie.


19 marca 2009 - Obniżymy podatki dla przedsiębiorców

Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego w Sprawie Kryzysu, który powołał prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta, powiatu, urzędu pracy, skarbowego, dużych i średnich przedsiębiorstw, rzemieślników i stowarzyszeń przedsiębiorców.
- W Urzędzie Skarbowym widać, po dynamice dochodów, jakie przełożenie ma kryzys na rzeczywistość finansową. Druga sprawa to ulgi, wniosków jest coraz więcej. Zachwiana jest płynność finansowa w firmach. Nie możemy czekać na tąpnięcie, trzeba działać już teraz. - mówi Krystyna Bobrowicz-Walkowska, naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy.
Świdnickie przedsiębiorstwa zmniejszają wydatki na swoją działalność, ograniczają zatrudnienie. Również miasto w ramach walki z kryzysem zdecydowało się na ponad czteromilionowe cięcia i przesunięcia budżetowe.
- To nie jest pierwszy kryzys, który dotyka nasze miasto. Najbardziej dotkliwy był na początku 2000 roku. Wtedy bezrobocie sięgnęło 28%, nie było możliwości kredytowych, a dodatkowo ówczesne władze podejmowały błędne decyzje. Teraz mamy przyczyny wyłącznie zewnętrzne. Receptą na poprzedni kryzys było stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i dla inwestowania w mieście, utrzymywanie względnie niskich obciążeń fiskalnych w zakresie opłat lokalnych. Czy teraz takie posunięcia wystarczą? Dziś dodatkowo należy pójść w kierunku wydatkowania środków publicznych na podtrzymanie koniunktury w mieście, w tym inwestycje infrastrukturalnie - dodaje Ryszard Wawryniewicz, świdnicki wicestarosta.
Dodatkową formą pomocy miasta dla przedsiębiorców ma być obniżka od połowy roku stawek podatku od nieruchomości.
- W Świdnicy podatek od nieruchomości ciągle jest jednym z najniższych w regionie, ale po licznych rozmowach z przedsiębiorcami uznałem, że warto go obniżyć. Takiej sytuacji nie było chyba jeszcze nigdzie w Polsce, że w połowie roku obniżane są opłaty - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Mniejsze wpływy w podatku od nieruchomości szacowane są na 300-400 tys. zł jeszcze nie wiadomo z jakich wydatków miasto będzie musiało zrezygnować, czy też zwiększy deficyt. Niezależnie od tego już wcześniej prezydent zdecydował, że nie będzie w bieżącym roku zmiany opłat użytkowania wieczystego. Jest to korzystne zarówno dla firm, jak i obywateli posiadających własne mieszkania oraz bardzo licznej grupa posiadaczy garaży.


19 marca 2009 - Pierwsza jazda LS60 SMKJ

Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej wzbogaciło się o nowy nabytek: lokomotywę spalinową serii Ls60-5927.
Wyprodukowana w Chrzanowie w 1961 roku maszyna przez 40 lat pracowała w Cukrowni Ziębice. Stowarzyszenie zainteresowało się niszczejącym zabytkiem i po negocjacjach z jej obecnym właścicielem (firmą PRPH Ziębice) maszyna trafiła do Jaworzyny Śląskiej.
Inną akcją jaworzyńskich pasjonatów była sprawa bocznicy kolejowej, biegnącej z Jaworzyny Śląskiej do Pastuchowa gdzie mieściła się Cukrownia Pastuchów. Torowiska o łącznej długości 4,8 km zbudowano na przełomie lat 40 i 50. Ich zadaniem było połączenie cukrowni ze stacją węzłową w Jaworzynie Śląskiej. Ostatni cukrowniczy sezon miał miejsce na przełomie lat 1998/99, po czym zakład zrównano z ziemią. Po 100-letniej fabryce pozostał tylko komin i torowisko, które udało się uchronić od rozebrania. Gmina przejęła je od syndyka w zamian za długi, a następnie użyczyła Stowarzyszeniu.
Co roku organizowane są przy okazji lokalnych imprez przejazdy drezynami spalinowymi oraz ręcznymi. Pozyskaną właśnie lokomotywę, po remoncie stowarzyszenie planuje wykorzystać do prowadzenia w sezonie wakacyjnym pociągów retro do Pastuchowa.
W sobotę 14 marca od godzin rannych grupa wolontariuszy, pracowała przy uruchomieniu lokomotywki Ls60-5927. Przeglądnięto dokładnie jednostkę napędową oraz pompę paliwa, zamontowano zbiornik paliwa i odpowietrzono układ paliwowy. Następnie przystąpiono do prób odpalenia silnika. Po kilku minutach kręcenia rozrusznikiem silnik odpalił.
Pierwszy przejazd odbył się do Pastuchowa. Ls60-01 po ośmiu latach postoju okazała się bezawaryjna. Jednak maszyna wymaga jeszcze sporej pracy w celu doprowadzenia jej do dawnej świetności. Pierwsze prace wymagają rozebrania sprzęgła, wymiany wału napędowego oraz przegląd skrzyni biegów i przekładni osiowej.
Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej zwraca się o pomoc do osób, zakładów, pasjonatów o pomoc przy pracach remontowych pojazdu.
Więcej informacji na temat Stowarzyszenia - >>> zobacz, filmik z pierwszego rozruchu lokomotywki - >>> zobacz


19 marca 2009 - Gminny Turniej Wiedzy o Regionie

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu im. Kornela Makuszyńskiego, odbył się III Gminny Turniej wiedzy o Regionie dla uczniów klas III.
Jest to już kolejny rok potyczek szkolnych w ramach realizacji projektu edukacji regionalnej " Mali Regionaliści", których organizatorem były Mariola Czarnecka i Danuta Perchun.
Do udziału w turnieju zaproszone zostały wszystkie gminne szkoły podstawowe. Każdą szkołę reprezentowała trzy-osobowa drużyna, która po krótkiej prezentacji musiała wykazać się dużą wiedzą na temat Strzegomia oraz regionu dolnośląskiego.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało powołane jury, w skład którego wchodzili: wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 - Agnieszka Kisielewicz, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Strzegomiu - Urszula Jarosińska, Józef Białek z Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej oraz Krzysztof Kaszub - autor publikacji o Strzegomiu i ziemi strzegomskiej.
Zwycięską drużyną zostali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, drugie miejsce zajęli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach, trzecie - szkoła z Goczałkowa, a wyróżnienie Publiczna Szkoła Podstawowa z Rogoźnicy.
Zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez burmistrza Strzegomia Lecha Markiewicza. Zdobyta wiedza uczestników długo pozostanie w ich pamięci a może zachęci do poszerzania informacji na temat pięknej, bogatej i interesującej Ziemi Strzegomskiej oraz regionu dolnośląskiego.


19 marca 2009 - Sukces Grupy "CeDeEn"

W dniach 13-15 marca w Inowrocławiu odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych " Arlekinada".
Do tegorocznego finału zakwalifikowano 10 grup teatralnych z całej Polski, a wśród nich znalazła się grupa teatralna " Cedeen" z Młodzieżowego Domu Kultury im. Mieczysława Koazara-Słobódzkiego w Świdnicy.
W tym roku zespoły oceniało jury w składzie Maria Seweryn - aktorka, Izabela Kuna - aktorka, Rafał Mohr - aktor, Jerzy Rochowiak - dziennikarz, dramaturg.
Do tradycji należy, że z tego festiwalu emdekowscy aktorzy, pod kierunkiem Joanny Chojnowskiej, nie wracają bez trofeów, tak było w roku 2005 - nagroda główna dla grupy " Cedeen", w roku 2007 - nagroda główna dla grupy " Cedeen", w 2008 - nagroda dla grupy " Pauza".
W tym roku jury przyznało grupie " Cedeen" za spektakl pt. "Doktor M." w reżyserii Joanny Chojnowskiej - Nagrodę Zespołową doceniając jej umiejętność współpracy na scenie podczas prezentacji spektaklu. Oprócz nagrody pieniężnej dla grupy w wysokości 500 złotych, wszyscy aktorzy otrzymali nagrody książkowe oraz pendrive’y.
W skład grupy wchodzą: Joanna Tomaszewska, Urszula Marcinkowska, Oliwia Tulińska, Monika Pardo Olga Graca, Oliwia Papież, Anna Wysoczańska, Krzysztof Dix.


19 marca 2009 - "Nietypowe zakładki"

W Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej można obejrzeć niecodzienną wystawę - "Nietypowe zakładki". Jej tematem są rzeczy pozostawione przez czytelników w wypożyczonych z Biblioteki Publicznej książkach, służące jako zakładki.
Okazuje się, że pomysłowość wypożyczających nie zna granic. Oprócz eksponatów, które nie wzbudzają zdziwienia typu: kartka pocztowa, kupon totolotka, zużyta karta doładowania telefonu, zdjęcie ulubionego aktora, płyta CD, ulotka reklamowa, jako zakładki można użyć między innymi: starego banknotu o nominale 10.000 zł, filtru do kawy, szkolnego wypracowania o Jurandzie ze Spychowa, listy zakupów, zasuszonych liści.
Inwencja czytelników jednak wykracza jeszcze dalej. Na wystawie można obejrzeć także: kartę próby hamulca (dokument kolejowy), pomiar ciśnienia tętniczego, papier toaletowy (na szczęście nie używany), wydartą stronę z innej książki, nadgryzionego wafelka.
Ze względu na ochronę danych osobowych nie prezentujemy: dokumentów przelewów bankowych, spisu uregulowanych rachunków, bardzo osobistych zdjęć, wyciągów z bankomatów oraz szczęśliwych szóstek Dużego Lotka.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.


19 marca 2009 - "PaPaLi" - 2009

28 marca odbędzie się w Świdnicy - XVII Konkurs piosenki Literackiej "PaPaLi".
W poprzedniej edycji przegląd wygrała znana już większości - Paulina Lenda.
O godzinie 15.00 w Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej - Świdnickiej Rady FSNT przy ulicy Basztowej rozpocznie się konkurs a o godzinie 18.00 poznamy laureatów i wtedy to nastąpi wręczenie nagród.
Po uroczystości wręczenia na słuchaczy czekać będzie jeszcze "Koncert Laureatów". Regulamin konkursu i warunki uczestnictwa - >>> zobacz


19 marca 2009 - VII prezentacje szkół w Żarowie

Jutro w żarowskim Gimnazjum im. Jana Pawła II odbędą się siódme prezentacje szkół ponad gimnazjalnych. Żarowskie prezentacje to efekt wyjścia naprzeciw oczekiwaniom uczniów klas II i III Gimnazjum w Żarowie i ich rodziców oraz środowisk szkół ponad gimnazjalnych w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.
W ramach tegorocznej imprezy będą mogli Państwo zaobserwować dorobek oraz ofertę edukacyjną szkół ponad gimnazjalnych powiatu świdnickiego: Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie, Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich ze Świdnicy, Zespół Szkół Rolniczych CKU w Mokrzeszowie, I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy, Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy, Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy, Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdnicy, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Świdnicy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdnicy, Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych - Bystrzyca Dolna, Zespół Szkół w Świebodzicach, Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach.
Prezentacje rozpoczną się o godzinie 11.45 w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, ul. Piastowska 10.


19 marca 2009 - Zgłoś drużynę

Po raz 14 startuje jeden z największych dziecięcych, turniejów piłkarskich w Polsce - Orange Cup. W Mistrzostwach Polski 11-latków każda drużyna ma szansę na udział w piłkarskim zgrupowaniu, podczas którego wyłoniona zostanie reprezentacja Polski U-11. Właśnie ruszyły zapisy.
Wszystkie zgłoszone zespoły walczyć będą o tytuł Mistrza Polski 11-latków w kategorii dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy pojadą na mecz eliminacyjny piłkarskiej reprezentacji Polski do Mistrzostw Świata. Patronat nad turniejem młodych piłkarzy sprawuje PZPN.
Powołanie oficjalnej reprezentacji U-11 w piłce nożnej w kategorii dziewcząt i chłopców ma na celu profesjonalne budowanie, promowanie i szkolenie największych talentów w polskiej piłce już od najmłodszych lat. Młodzi reprezentanci pojadą na najmłodsze w historii piłkarskie zgrupowanie. Dzięki Orange Cup dziecięce talenty zostaną docenione, a ich rozwojem pokierują profesjonalni trenerzy. Stworzenie Reprezentacji Polski 11-latków jest niezwykle trudne, gdyż rozsiane po całej Polsce dzieci nie zawsze grają w profesjonalnych klubach czy uczęszczają do szkół mistrzostwa sportowego - powiedział Tomasz Zabielski, koordynator Orange Cup XIV turnieju im. Marka Wielgusa w PZPN.
Turniej przeznaczony jest dla szkolnych drużyn piłkarskich dziewczyn i chłopców oraz Uczniowskich Klubów Sportowych. Aby wziąć udział w rozgrywkach Orange Cup należy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy. Zapisy już ruszyły i potrwają do 20 kwietnia.


19 marca 2009 - Zbierali dla swojego kolegi

Ciekawe fanty, upieczone w domu ciasta, świąteczne pisanki - wszystko to można było kupić na specjalnej loterii fantowej, zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach. W dodatku akcję zorganizowali sami uczniowie po to, by pomóc swojemu choremu na cukrzycę koledze.
Loteria odbyła się w środę, 18 marca. Odzew okazał się przejść oczekiwania organizatorów.
Zebrano 313 fantów na loterię, zaś rodzice uczniów z jednej tylko klasy upiekli 13 ciast, które zniknęły natychmiast. Wiadomo, domowe wypieki mam i babć są najlepsze. Dużym powodzeniem cieszyła się także loteria fantowa i przepiękne, ręcznie malowane piórkiem i woskiem pisanki z gęsich jaj, przygotowane przez przyjaciela szkoły, panią Barbarę Morkę. Łącznie zebrano ponad 1000 zł. Cały dochód przeznaczony będzie na zakup pompy insulinowej dla chorego chłopca.
Młodzież w zorganizowaniu akcji wspierały panie: Małgorzata Krzyszycha i Katarzyna Lewicka. Brawa za świetny pomysł i bezinteresowną pomoc.


19 marca 2009 - Zostań wolontariuszem

Świdnicki Dom Dziennego Pobytu "Przystań" poszukuje wolontariuszy do bezinteresownej pomocy ludziom w podeszłym wieku. Jeśli chcesz pomóc - przyjdź.
Twoja pomoc byłaby nieoceniona w czynnościach dnia codziennego, np. zrobienie zakupów, poodkurzanie. Nawet nie wiesz ile radości, uśmiechu na twarzy sprawisz ludziom starszym. Ważnym elementem jest samo bycie z osobą, zagospodarowanie czasu poprzez rozmowę, gry stolikowe.
Wszystkie informacje dotyczące wolontariatu uzyskasz u Anny Sochockiej - terapeutki DDP oraz Anny Gniewek - psycholog. Dom Dziennego Pobytu "Przystań" przy ulicy Saperów 27, telefon 074 853 87 70.
Informacje w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 16.00.


19 marca 2009 - Zbiórka krwi w Jaworzynie Śląskiej

Podczas pierwszej akcji zbiórki krwi organizowanej w Jaworzynie Śląskiej na terenie Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej zebrano ponad 11 litrów krwi.
16 marca do SOKiBP przyszły 32 osoby, z których 25 oddało życiodajny lek.
Dawcy otrzymali posiłek regeneracyjny od Centrum Krwiodawstwa. Następna akcja zbiórki krwi zaplanowana została na 29 czerwca.


18 marca 2009 - Msza Pojednania

12 listopada tego roku w Krzyżowej, dokładnie 20 lat od historycznego "Znaku Pokoju", który przekazali sobie premier RP Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Hemut Kohl spotkają się czołowi politycy z Polski i Niemiec aby upamiętnić Jubileusz XX-lecia Mszy Pojednania. Wydarzenie to stało się symbolem nowego rozdziału w dziejach obu narodów.
To właśnie wtedy zapadła decyzja, że Krzyżowa - dawna posiadłość rodziny Helmutha Jamesa von Moltke, działacza w czasie wojny opozycyjnego "Kręgu z Krzyżowej" - stanie się miejscem międzynarodowych spotkań. Obecnie mieści się tu Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, która stawia sobie za cel wspieranie rozwoju europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Realizuje ona przedsięwzięcia dla młodzieży i z młodzieżą z całej Europy w tym z Polski, Niemiec czy Ukrainy.
W tym roku na terenie Fundacji odbędzie się szereg interesujących spotkań, seminariów i konferencji. Rok 2009 będzie rokiem wielu rocznic. Fundacja Krzyżowa obchodzić będzie 20-lecie powstania. Będą bolesne, jak 70 rocznica wybuchu II wojny światowej. Ale będą też radosne jak 20 rocznica Okrągłego Stołu, powołania pierwszego, niekomunistycznego rządu Premiera Mazowieckiego, rocznica upadku Muru Berlińskiego i rocznica Mszy Pojednania. Będzie to także 20 rocznica pierwszej międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez wrocławski Klub Inteligencji Katolickiej, pod tytułem "Chrześcijanin w społeczeństwie", poświęconej Helmuthowi Jamesowi von Moltke i Kręgowi z Krzyżowej.
W latach poprzedzających te radosne wydarzenia dokonał się trudny proces budowania świadomości obywatelskiej i pojednania między Polakami a Niemcami. Owocem tego procesu oraz wydarzeń 1989 roku jest Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, która założyła sobie jako cel działanie na rzecz pokojowego współistnienia narodów.
Od 20 lat stwarza ona możliwość spotkania młodzieży i dorosłych, historyków, polityków ze Wschodu i Zachodu w ośrodku Fundacji "Krzyżowa". Jest to także miejsce twórczości artystów z różnych zakątków Europy.


18 marca 2009 - Szarża Oli w Olszynie

Aleksandra Gierat, zawodniczka GLKS "Świdnica" wspaniale zaprezentowała się podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach Przełajowych, które odbyły się w sobotę 14 marca w Olszynie koło Lubania Śląskiego.
Na bardzo trudnej, błotnistej, crossowej trasie Ola zajęła 5 miejsce na 89 startujących zawodniczek. Potwierdziła tym samym ogromną skalę swojego talentu i charakter zwycięzcy. Pobiegła bardzo odważnie, już od samego startu, bez żadnego respektu dla starszych o rok rywalek, a nawet przewodząc chwilami uciekającej szóstce zawodniczek. Na finiszu, jeszcze teraz, uległa bardziej wytrenowanym i doświadczonym konkurentkom.
Na mecie, skąpana w błocie, słaniała się na nogach. Była potwornie zmęczona. Świadomość sukcesu dotarła do niej dopiero po godzinie, podczas dekoracji pierwszej szóstki zawodniczek. Była szczęśliwa z rezultatu i realizacji marzenia z dzieciństwa, tj. możliwości popaplania się bez konsekwencji w błocie.
Za rok obiecała jeszcze lepszy rezultat, a o tym że jest konsekwentna niech świadczy fakt obietnicy z roku ubiegłego, kiedy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Biegach Przełajowych, jako najlepsza dolnoślązaczka zajęła 13 miejsce, a mimo tego zapowiedziała poprawę.
Przy okazji pragnę podziękować Panu Andrzejowi Schiewe za błyskawiczną reakcję i wypożyczenie na wyjazd samochodu firmowego z salonu Jodko-Schiewe po stwierdzeniu, tuż przed wyjazdem, usterki w samochodzie trenera.


18 marca 2009 - "Kaziukowe Gadanie"

18 marca zakończyły się obchody "Dni Patrona" w Publicznym Gimnazjum im. K. Przerwy - Tetmajera w Marcinowicach.
Rozpoczął je, tradycyjnie, apel poświęcony życiu i twórczości młodopolskiego poety. Ukoronowaniem imprez związanych z patronem szkoły był konkurs pt. "Kaziukowe Gadanie". Impreza ta równocześnie wpisuje się w akcję "Cała Polska czyta dzieciom" i organizowana jest przez bibliotekę Zespołu Szkół w Marcinowicach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Marcinowicach z siedzibą w Wirach.
W tym roku trudu pięknego czytania dolnośląskich podań i legend podjęło się 18 gimnazjalistów powiatu świdnickiego wybranych w eliminacjach szkolnych.
Konkurs rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół K. Miś, który przywitał zebranych gości, przedstawił skład jury i życzył uczestnikom powodzenia. Jury w składzie: M. Wasilewska, D. Stawarz oraz J. Gaik przyznało 3 nagrody i trzy wyróżnienia. I miejsce zdobyła Sylwia Stróżyna z Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej, II miejsce Tomasz Puzio z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym a III miejsce Małgorzata Kownacka z Gimnazjum nr 4 w Świdnicy.
Wyróżnienia otrzymali: Ada Sokołowska z Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, Kamila Pas z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym oraz reprezentantka gospodarzy Weronika Fiołek.
Finaliści otrzymali nagrody a wszyscy uczestnicy pamiątki ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Marcinowicach z siedzibą w Wirach, Urząd Gminy Marcinowice, dyrektora Zespołu Szkół w Marcinowicach, Radę Rodziców oraz Bank Spółdzielczy w Marcinowicach.


18 marca 2009 - Sporządzanie świadectw

Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała S.C zaprasza na 52-godzinny kurs "Uprawnienie do Sporządzania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków i Lokali Użytkowych". Pierwsze zajęcia odbędą się już 3-4 kwietnia. Kurs skierowany jest do absolwentów studiów wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej. Szczegóły kursu - >>> zobacz


18 marca 2009 - Wręczyli nagrody

XI edycja, konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki kryzysowej dobiegła końca.
Po zakończeniu prac komisji eliminacji gminnych, prace wyróżnione zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Świdnicy, gdzie 27 marca wezmą udział w eliminacjach powiatowych.
Wczoraj w szkołach w Jaworzynie Śląskiej, Pastuchowie i Starym Jaworowie, odbyły się uroczyste apele, na których Burmistrz Jaworzyny Śląskiej - Grzegorz Grzegorzewicz, wspólnie z dowódcą jednostki ratowniczo - gaśniczej w Świdnicy - starszym aspirantem Sławomirem Mackiewiczem, wręczyli zwycięzcom nagrody i pamiątkowe dyplomy.


18 marca 2009 - "Svida" we Wrocławiu

Dzisiaj na basenie Szkoły Podstawowej nr 17 we Wrocławiu odbyły się zawody pływackie pod nazwą "XIV Wiosenne Zawody Pływackie" organizowane przez Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki, Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemnastki. Zawody organizowane były dla zawodników urodzonych w roku 1999 i przygotowujących się do startów w Mistrzostwach Polski i Dolnośląskiej Lidze Pływackiej.
Na starcie stawiły się wrocławskie szkoły podstawowe specjalizujące się w szkoleniu młodych pływaków. Szkoły te tworzą zaplecze dla klubów wrocławskich - Śląsk Wrocław, Juvenia Wrocław i AZS AWF Wrocław. Do rywalizacji stanęły też kluby - Wankan Legnica, Redeco Wrocław, Gigant Wrocław, Akwawit Leszno, Wodnik Rawicz i Koral Wrocław.
Sześcioosobowa reprezentacja świdnickiej "Svidy" zdominowała zawody w każdym stylu. Na sześć pierwszych miejsc cztery złote medale zdobyli zawodnicy ze Świdnicy, prócz tego zdobyli jeszcze dwa srebrne medale.
Czasy jakie uzyskują zawodnicy i punkty wielobojowe za uzyskane czasy pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Zawodnicy pływali na dystansie 50 metrów stylem dowolnym, klasycznym i grzbietowym. Pierwsze miejsca stylem grzbietowym zajęli Elżbieta Kielka i Oskar Kiejzik, stylem dowolnym - Elżbieta Kielka, stylem klasycznym - Mikołaj Ryszawy, drugie miejsca stylem dowolnym zdobyła Klaudia Sadowska i Oskar Kiejzik. Udany start zaliczyły również Agata Kopycka i Justyna Kotyło poprawiając życiowe czasy a do miejsca na podium zabrakło 0,21 sekundy. Opiekunami szkoleniowymi młodych pływaków są Agnieszka Koselska-Stramek, Mirosław Kwak i Robert Skupień.
Wszyscy zawodnicy są uczniami Szkoły Podstawowej nr 4, klasy III s o profilu pływanie.


18 marca 2009 - Po nitce do kłębka

Policjanci ze Świdnicy odzyskali cztery skradzione samochody oraz specjalistyczne narzędzia budowlane. Dwóch zatrzymanych mężczyzn przyznało się do kradzieży samochodów i innych przestępstw popełnionych na terenie Świdnicy i powiatów ościennych.
Policjanci z Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zatrzymali Seata Toledo na wrocławskich numerach. W samochodzie było dwóch mężczyzn 19 i 22 latek mieszkańcy Gminy Sobótka. W trakcie kontroli w samochodzie ujawniono nowy specjalistyczny sprzęt budowlany.
Dalsze czynności pozwoliły na ustalenie, iż przedmioty znajdujące się w samochodzie pochodzą z kradzieży dokonanej w nocy 17 marca do samochodu VW Transporter należącego do firmy z Nowego Sącza, która w Świdnicy prowadzi prace budowlane. Wartość skradzionego mienia właściciel określił na blisko 8 tysięcy złotych. Jak się później okazało VW Transporter miał być skradziony, sprawcom nie udało się go uruchomić.
Policjanci, udali się do miejsca zamieszkania zatrzymanych i u jednego z nich na posesji odnaleźli 4 samochody Fiat Cinquecento, z których 3 były skradzione z Dzierżoniowa i jeden z Gniechowic.
Części jednego z samochodów były już przygotowane do sprzedaży, pozostałe samochody zostały oddane właścicielom.
Skradzione samochody miały być wykorzystane przez zatrzymanych do wyremontowania samochodu, który posiadali, pozostałe części miały być sprzedane. Czynności na terenie Gminy Sobótka prowadzone były wspólnie z policjantami z Kątów Wrocławskich i Dzierżoniowa.
Zatrzymani przyznali się do kilkunastu innych włamań i kradzieży. Dzisiaj zostały im przedstawione zarzuty usiłowania kradzieży VW Transportera i kradzieży specjalistycznego sprzętu.
W tej sprawie prowadzone są dalsze czynności przez inne jednostki Policji. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.


18 marca 2009 - Czuję się obywatelką Europy

W dniach od 2 do 5 marca uczennica strzegomskiego LO Justyna Chwała na zaproszenie europoseł Lidii Geringer de Oedenberg przebywała z wizytą w Parlamencie Europejskim, mającym siedzibę w Brukseli.
Zaproszenie było wyrazem wdzięczności pani Geringer za pracę asystentki społecznej w biurze w Świdnicy. Justyna raz w tygodniu pełnię tam dyżury, ponadto pomaga w organizacji wielu akcji i to właśnie dało jej możliwość wzięcia udziału w tym wyjeździe.
Pod nazwą "Dolnoślązacy 29" grupa pięćdziesięciu osób odwiedziła Parlament Europejski.
Bardzo cieszę się z wyjazdu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wizyta ta to nie tylko lekcja o Europie, lecz i wspaniała okazja do poznania interesujących ludzi z całego regionu, nawiązanie nowych przyjaźni oraz świetna i niezapomniana zabawa. Zachęcam wszystkich do brania udziału w konkursach, bo wizyta w stolicy europejskiego życia może okazać się wspaniałą podróżą, pełną wielu atrakcji - powiedziała Justyna


18 marca 2009 - Jedź na Targi do Lipska

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na grupowy wyjazd na Międzynarodowe "Targi Samochodowe AMI i AMITEC - Części - Warsztaty - Serwis" do Lipska w Niemczech.
Międzynarodowe Targi Samochodowe AMI to największe środkowoeuropejskie show motoryzacyjne. Lipsk oferuje to, czego nie mają inne imprezy targowe: wielkie emocje i niecodzienne atrakcje.
Co roku przekonuje się o tym blisko 290.000 miłośników czterech kółek, w tym ponad 12 tysięcy z Polski.
Wyjazd ze Świdnicy nastąpi 28 marca o godzinie 4.00. Zwiedzanie odbywać się będzie w godzinach 9.00 - 18.00. Powrót zaplanowano na godzinę 18.30.
Opłata (od osoby) wynosi 150,00 zł brutto.
Można zakupić również wejściówki upoważniające do wejścia na Targi oraz do przejazdu tramwajem na trasie tereny targowe - centrum Lipska - tereny targowe.
Zainteresowanych prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny z osobami - Magda Myrta - napisz lub Jacek Zoła - napisz, telefon 074 8535009, faks: 074 8569388.


18 marca 2009 - Wiosna, wiosna w "Mechaniku"

"Mechanik" przygotowuje się do powitania wiosny. To już VI Festiwal Nauki w Zespole Szkół Mechanicznych - zaproszenie na "wagary" w świat fascynującej nauki. Dotychczasowe festiwale cieszyły się dużym zainteresowaniem i pokazały, że świdnicka młodzież jest otwarta na wiedzę, technologie i informacje. To napawa nadzieją i optymizmem oraz mobilizuje organizatorów do utrzymania wysokiego poziomu imprezy.
Od poziomu nauki, jej wykorzystania i dobrego wykształcenia zależeć będzie, czy będziemy rozumieli świat i umieli w nim działać. Festiwal Nauki to wkład Mechanika w promowanie wiedzy, nauki pozbawionej hermetyczności. A na tegorocznym festiwalu, który odbędzie się 20 marca, atrakcji nie zabraknie, o czym jak co roku informuje pionierka i pomysłodawczyni imprezy, główny od lat jej organizator - Grażyna Kubiczek.
Swój udział potwierdzili pracownicy naukowi uczelni wrocławskich.
dr Paweł Zagożdżon z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii - omówi temat - "Dwa oblicza wulkanów - mordercy i dobrodzieje", dr hab. Ludwik Żołnierz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opowie o ekologicznych następstwach globalnych zmian klimatu, pracownicy Ośrodka Dydaktycznego Parku Narodowego Gór Stołowych przygotują prezentację - "Temperatury dzikiej natury - czyli palące problemy Gór Stołowych", Komandor Bractwa Rycerzy Św. Jana - Jacek Sokołowski postara się odpowiedzieć na intrygująco brzmiące pytanie - "Czy homo technikus ma prawo pasjonować się historią?".
To tylko wybrane propozycje, które w przeddzień Święta Wiosny proponuje Mechanik. Gości odwiedzających w tym dniu szkołę przy ulicy generała Sikorskiego czeka wiele niespodzianek - warsztaty, prezentacje i niezwykle atrakcyjny pokaz zbroi i broni XIII - wiecznego rycerza.


18 marca 2009 - Turniej Łuczniczy o Złotą Kaczkę

Bractwo Rycerskie Św. Barbary oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej zapraszają wszystkich do dopingowania zawodników podczas I Turnieju Łuczniczego o Złotą Kaczkę który odbędzie się w sobotę, 21 marca na terenie jaworzyńskich trzęsawisk (kąpielisko na żwirowni) o godzinie 14:00.
W Turnieju wezmą udział reprezentacje następujących bractw z terenu Dolnego Śląska: Bractwo Rycerskie Św. Barbary (gospodarze), Bractwo Rycerskie Defensores Virtutum Zamku Grodno, Bractwo Rycerskie Ergo Bibamus, Chorągiew Piastów Śląskich z Zamku Brzeg.
Niewątpliwą atrakcją Turnieju będą także pokazy strzelania z trebusza. Będzie to swoisty "chrzest bojowy" tej średniowiecznej machiny oblężniczej, która niedawno pojawiła się na wyposażeniu Bractwa. Serdecznie zapraszamy.


17 marca 2009 - Zaginęła 17 latka

13 marca Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy została poinformowana o zaginięciu 17 letniej Katarzyny Kremieniowskiej, mieszkanki Jaworzyny Śląskiej.
Zaginiona ostatni raz była widziana 12 marca o 7.30 przed wyjściem do szkoły.
W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę do pasa, czarne dżinsowe spodnie, czarne półbuty, posiadała białą torebkę.
Rysopis - wzrost 160 cm. włosy ciemne, proste, długie czesane z przedziałkiem po prawej stronie, oczy niebieskie, twarz szczupła, cera blada.
Osoby, które mogą udzielić informacji na temat zaginionej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Świdnicy przy ulicy Jagiellońskiej 23, telefonicznie 997, 112, 074 8582 227, lub najbliższą jednostką Policji.


17 marca 2009 - Pomysły na współpracę

Wspólny kalendarz imprez kulturalnych i utworzenie młodzieżowej orkiestry symfonicznej to działania, które Świdnica podejmie z partnerskim miastem z Niemiec. Kontakty zacieśnić chcą również Francuzi. Przedstawiciele Świdnickiego Ośrodka Kultury i Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast przebywali w Biberach od piątku do niedzieli (13-15 marca). Świdnicę jako miasto festiwali i ciekawych imprez kulturalnych przedstawił dyrektor ŚOK, Witold Tomkiewicz.
- Nasza prezentacja multimedialna wzbudziła zainteresowanie słuchaczy, a przede wszystkich delegacji z Francji. Przedstawiciele miasta Valance (miasto partnerskie Biberach) chcą nawiązać współpracę ze Świdnicą. Do tej pory o tym nie myśleli, ponieważ nie przypuszczali, że tak dużo u nas się dzieje - mówi Witold Tomkiewicz.
- Uznaliśmy, że bazą dla działań w 2010 roku będą imprezy kulturalne odbywające się w Biberach. Sami zaś zgłosiliśmy pomysł utworzenia międzynarodowej młodzieżowej orkiestry symfonicznej. Chęć udziału w tym projekcie, którego efektem będzie uroczysty koncert w Biberach, zgłosiły wszystkie miasta partnerskie - mówi Iwona Rosiak, prezes Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast i pracownik Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Korzyści ze współpracy międzynarodowej świdniczanie będą mogli odczuć jeszcze w tym roku m.in. korzystając z intensywnych kursów języka francuskiego dla młodzieży w Valence oraz w kursie języka niemieckiego dla dorosłych w Biberach. Francuzi utworzą portal internetowy miast partnerskich, co pomocne będzie w wymianie informacji między stronami realizującymi wspólne projekty. Ułatwi to również mieszkańcom miast dostęp do informacji o wspólnym kalendarzu imprez kulturalnych.


17 marca 2009 - Drogi(e) - naprawy

Na drogach w całej Polsce rozpoczęło się wielkie łatanie dziur po zimie. Mróz, sól, piasek i śnieg, który w tym roku leżał dość długo sprawił, że drogi w kraju wyglądają jak sito. Trzeba być nie lada kierowcą, by przez taki slalom przejechać bez uszczerbku dla własnego auta.
Zarząd podczas wczorajszego posiedzenia postanowił zrobić przegląd dróg powiatowych na odcinkach, gdzie nawierzchnia jest w opłakanym stanie. Wizja w terenie rozpoczęła się od Lutomi w gminie Świdnica, kolejnym odcinkiem, był ten prowadzący od Wir do Mysłakowa, gdzie do remontu będzie kilka odcinków, szczególnie na łukach jezdni.
W tym dniu przejechano również trasą na Siedlimowice i wewnątrz miejscowości. Tutaj również droga jest w opłakanym stanie. Dodatkowo fatalnie prezentują się pobocza i rowy a na skrzyżowaniu w Siedlimowicach stanie lustro, ułatwiające włączenie się do ruchu pojazdów na tym odcinku. Dalej pojechano trasą przez Mrowiny do Piotrowic, Nowic, miejscowości Wierzbna (Nowice-Wierzbna - stan fatalny) a następnie do Jaworzyny Śląskiej. W Jaworzynie wskazano na odcinek drogi pod mostem, który trzeba będzie jak najszybciej załatać. Do załatania będą również drogi na odcinku w miejscowościach: Czechy, Pastuchów i Przyłęgów.
Zarząd obejrzał również skrzyżowanie w miejscowości Goczałków Górny i podjął decyzję o jego remoncie. W gminie Strzegom, załatania bądź remontu wymagają odcinki dróg prowadzące z miasta do dzielnicy "Graby", w miejscowości Godzieszówek i Żelazów. Odcinek Godzieszówek - Żelazów jest uznawany, zaraz po trasie Tworzyjanów - Maniów, za jeden z najgorszych w powiecie.
- "Potrzebujemy tygodni, żeby połatać te dziury, a wielu miesięcy by je wyremontować. Ale prace już ruszyły." - mówi Roman Etel, Etatowy Członek Zarządu odpowiedzialny za drogi w powiecie.


17 marca 2009 - Wyłonimy piętnastkę! - konkurs

W dniach od 29 do 30 kwietnia w czeskim mieście partnerskim Strzegomia Znojmo - będą obchodzone Dni Miast Partnerskich.
Podczas imprezy towarzyszącej obchodom, jaką jest Święto Uczniów, Strzegom będzie reprezentowała piętnastoosobowa grupa gimnazjalistów.
Aby dokonać jej wyboru, burmistrz Strzegomia ogłosił konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą miast partnerskich Strzegomia. Grupa uczniów, których praca okaże się najlepsza i najciekawsza, będą reprezentować miasto w Znojmo.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych z gminy Strzegom. Regulamin i karta zgłoszenia - >>> zobacz


17 marca 2009 - "Dni Patrona"

W ramach obchodów "Dni Patrona" 17 marca w Publicznym Gimnazjum im. K. Przerwy - Tetmajera w Marcinowicach odbyły się "Prezentacje Tetmajerowskie" klas pierwszych.
Uczniowie zademonstrowali wiadomości, plakaty zebrane i wykonane podczas zajęć związanych z życiem i twórczością patrona szkoły.
Do przygotowania prezentacji gimnazjaliści i ich opiekunowie wykorzystali metodę WebQuest.
Popisom drużyn klasowych przyglądało się jury pod przewodnictwem dyrektora szkoły pana K. Misia, który wraz z organizatorami "Prezentacji…" wręczył uczniom upominki ufundowane przez Radę Rodziców i sklepik szkolny.
Organizatorami "Prezentacji Tetmajerowskich" są: B. Gaik, R. Konarska i J. Gaik.


17 marca 2009 - Różne dzieci równe

Jak wynika z przygotowanego w ubiegłym roku przez Komisję Europejską raportu, ponad 20 proc. dzieci w Polsce żyje poniżej progu ubóstwa. Odpowiedzią na rosnący w Polsce problem dziedziczenia biedy jest działalność organizacji pożytku publicznego, które coraz częściej działają na rzecz wyrównywania szans.
- Współcześnie ubóstwo oznacza dla dzieci przede wszystkim brak pieniędzy na edukację czy rozwój talentu, co powoduje, że przegrywają one już na starcie - mówi Ewa Sobczyk, Prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK - Dlatego w tym roku wyznaczyliśmy dodatkowe cele dotacji, związane z rozwojem dzieci - dodaje. Ponieważ lokalne organizacje pozarządowe najlepiej znają potrzeby społeczności z którymi współpracują, to właśnie do nich kierowane są działania pomocowe.
Prawie 300 tys. zł trafiło w ubiegłym roku do potrzebujących dzieci z rodzin ubogich na Dolnym Śląsku. Fundacja Banku Zachodniego WBK wsparła 95 placówek z całego województwa. Fundusze zostały przeznaczone na zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci, wyprawek szkolnych i zakup odzieży zimowej.
W ubiegłym roku wsparła też Niepubliczną Szkołę Podstawową Świdnickiego Stowarzyszenia "Bliżej dziecka" w dożywianiu 21 najmłodszych. Ponadto pomogła zorganizować wypoczynek dla 75 podopiecznych Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" oraz 40 dzieciom z Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy "SKSK".
Środki finansowe na działalność Fundacja pozyskuje między innymi poprzez zbiórkę 1 proc. podatku wśród swoich pracowników oraz klientów. W dowód wdzięczności za zaufanie, jakim podatnicy obdarzają Fundację, jej mecenas, Bank Zachodni WBK podwaja te środki. Zgromadzone w ten sposób fundusze pozwalają na otoczenie opieką Tych, którzy razem z Fundacją chcą zmieniać świat wokół siebie na lepsze, zachęcamy do przekazywania na jej rzecz proc. podatku. Szczegółowe informacje na temat tego, jak przekazać 1 proc - >>> zobacz


17 marca 2009 - Tradycje Stołu Wielkanocnego

5 kwietnia o godzinie 14.00 w Hali Sportowej w Marcinowicach już po raz piąty odbędą się prezentacje konkursowe stołów wielkanocnych pod nazwą "Tradycje Stołu Wielkanocnego".
Jak co roku szczególny klimat tego spotkania przyciąga ogromną ilość reprezentacji gmin i powiatów: świdnickiego, wrocławskiego a także dzierżoniowskiego - dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Ślężańskich. Po raz trzeci zaproszono do udziału również cudzoziemców mieszkających w powiecie. W związku z tym, że nie we wszystkich krajach świętuje się Wielkanoc, stół gości zagranicznych nosi nazwę "Spring Around the World" (Światowa Wiosna). Na tym stole prezentowane są tradycyjne potrawy z wielu odległych i egzotycznych krajów świata.
- "Prezentacja przeplatana jest występami zespołów artystycznych, prezentacją produktu lokalnego a zakończona degustacją niemalże wszystkich potraw. Największą wartością tej imprezy jest to, że wystawia tradycyjne potrawy wiele pokoleń: dzieci z przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, obok nich rodzice a także dziadkowie; rady sołeckie, koła gospodyń, zespoły folklorystyczne a również ci, których życie z różnych stron świata przywiodło w nasze strony." - mówi Władysław Gołębiowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach, organizator uroczystości.
Głównym organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach. Patronat honorowy nad uroczystością objął Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa oraz Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Zawadzki.


17 marca 2009 - Adrianna i Adham laureatami

Dwoje uczniów Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu zostało laureatami IV Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów na szczeblu krajowym.
Mowa o Adriannie Lebiedzińskiej i Adhamie Omarze, którzy w gronie najlepszych młodych matematyków z całej Polski, wzięli udział w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów.
Uczniowie brawurowo przeszli każdy z trzech etapów konkursu. Ostatni z nich odbył się 14 marca w Warszawie. Jak podkreśla Danuta Ehlert, nauczycielka matematyki, która przygotowywała Adriannę i Adhama do rywalizacji, dzięki swojej wiedzy i doskonałym umiejętnościom matematycznym, młodzi strzegomianie mieli szansę stanąć w szranki z uczniami z najlepszych polskich gimnazjów.
Dodajmy także, że konkurencja była duża, ponieważ do trzeciego, a zarazem ostatniego etapu przystąpiło 126 uczniów. Każdy z nich rozwiązał pięć zadań matematycznych.
Gimnazjaliści odebrali nagrody podczas uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie. Dzięki temu osiągnięciu strzegomscy uczniowie mają zagwarantowany wstęp do wybranego przez siebie liceum.


17 marca 2009 - Sześciolatki rozpoczną edukację

W związku ze zbliżającymi się zmianami w systemie oświaty - decyzją Gminy, jako organu prowadzącego - wszystkie dzieci sześcioletnie z Żarowa będą odbywać obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie przy ulicy Ogrodowej (dawny budynek przedszkola).
W budynku będą zapewnione odpowiednie - zgodnie z wymogami - warunki do właściwego, obowiązkowego przygotowania dzieci 6 letnich do edukacji szkolnej.
Od nowego roku edukację tam rozpocznie trzydzieści sześcioro dzieci.


17 marca 2009 - Jutro będą pływać

18 marca we Wrocławiu odbędą się XIV Wiosenne Zawody Pływackie zawodników urodzonych w roku 1999. Świdnicki "UKS Svida" wystawia swoją reprezentację, która rozpoczęła cykl przygotowań do Korespondencyjnych Mistrzostw Polski 10 latków.
Zawody będą miały bardzo silną obsadę, oprócz klubów Wrocławskich zaproszone zostały kluby: Akwawit Leszno, Wodnik Rawicz i wiele znaczących klubów z Dolnego Śląska. Młodzi pływacy z "UKS Svida" będą mieli okazje pływać z zawodnikami z którymi spotkają się w Dolnośląskiej Lidze Pływackiej jaka rusza już na jesień. Zawodnicy świdniccy maja szanse na kolejny sukces a w zawodach rozstawiani są w pierwszych najsilniejszych seriach startowych.
Skład reprezentacji "UKS Svida": Elżbieta Kielka, Klaudia Sadowska, Justyna Kutyło, Agata Kopycka, Oskar Kiejzik, Mikołaj Ryszawy, wszyscy zawodnicy są uczniami Szkoły Podstawowej numer 4 klasy III s o profilu pływanie.


17 marca 2009 - "Kamienie na szaniec"

Dzisiaj w Publicznym Gimnazjum im. K. Przerwy - Tetmajera w Marcinowicach miała miejsce miła uroczystość.
Dyrektor i organizatorzy szkolnych eliminacji konkursu wiedzy o bohaterach "Kamieni na szaniec" - Bernadetta i Janusz Gaikowie - wręczyli nagrody uczniom, którzy będą reprezentować gimnazjum w finale konkursu organizowanego przez Komendę Hufca Świdnica i X MKI "Szefczyki".
Zwycięzcami eliminacji szkolnych zostali: D. Gaik, J. Konstanty i R. Gąsior.
Wyróżnienie, po dogrywce o trzecie miejsce, zdobyła A. Białas.


17 marca 2009 - Spotkanie z zastępcą burmistrza

5 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanowicach odbyło się spotkanie uczniów z zastępcą burmistrza Strzegomia Robertem Siekańcem i pracownikiem Wydziału Funduszy Europejskich - Ireną Kowalską.
Goście zostali zaproszeni ze względu na to, że szkoła realizuje projekt pod nazwą "Moja szkoła w Unii Europejskiej", a to właśnie oni na co dzień zajmują się sporządzaniem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięć w gminie.
Podczas spotkania Robert Siekaniec i Irena Kowalska wyjaśnili, jakie możliwości w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych, stoją przed mieszkańcami naszej gminy. Wytłumaczyli także kilka ważnych pojęć związanych z Unią Europejską oraz rozwiali mity, które krążą wokół jej funkcjonowania.
Po krótkiej prelekcji obojga zaproszonych gości, przyszedł czas na pytania uczniów. Mimo młodego wieku uczniów, ich pytania były bardzo konkretne i dojrzałe. W czasie dyskusji wykazali się dużą wiedzą na temat zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, szans i zamierzeń.
Na zakończenie spotkania zastępca burmistrza wręczył dyplomy i nagrody uczniom, którzy zwyciężyli w konkursie "Test Wiedzy o Unii Europejskiej". Indywidualnie zwyciężył uczeń klasy "VI" Krystian Sobczak, a drużynowo klasa "V".


17 marca 2009 - Uniwersytet Trzeciego Wieku

16 marca, w Auli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, rozpoczęło się spotkanie w sprawie utworzenia w Żarowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkanie przybyło ok. osiemdziesiąt osób, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu.
Spotkanie zainaugurowała Helena Słowik - Dyrektor Gimnazjum, która wraz z Burmistrz Lillą Gruntkowską przedstawiły zebranym ideę Uniwersytetu oraz najbliższe plany jego funkcjonowania. Uniwersytet będzie działał jako sekcja przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu dzięki czemu będzie mógł korzystać z pomieszczeń, którymi dysponuje Centrum.
Dokonano również prezentacji pierwszego Zarządu Uniwersytetu, który do września ma przygotować założenia pracy oraz wszelką niezbędną dokumentację. W skład pierwszego Zarządu weszli: Aniela Górecka, Tadeusz Górecki, Bożena Konopacka, Zbigniew Owczarski oraz Jolanta Zasada. Po tym wstępnym okresie członkowie Uniwersytetu dokonają wyboru nowego Zarządu w demokratycznych wyborach.
Oprócz Zarządu, przy Uniwersytecie zafunkcjonowała Rada Programowa, w skład której weszli: Stanisława Biernacka, Leszek Buchowski, Lilla Gruntkowska, Zbigniew Malicki, Sylwia Pawlik, Przemysław Sikora i Helena Słowik. Na zakończenie głos zabrał Zbigniew Owczarski, który obok Lilli Gruntkowskiej jest jednym z pomysłodawców tego przedsięwzięcia. Przedstawił zebranym ramy funkcjonowania Uniwersytetu i wyjaśnił zasady jego organizacji. Przedstawił również podsumowanie ankiet wypełnionych przez osoby zainteresowane, z których wynika, że największe zainteresowanie wśród przyszłych studentów Uniwersytetu budzą zajęcia z ziołolecznictwa, medycyny naturalnej, informatyki, aerobiku, turystyki.
Pierwsze zajęcia odbędą się już 22 marca o godzinie 14.00


17 marca 2009 - Miss Zespołu Szkół w Strzegomiu

Z okazji Dnia Kobiet w Zespole Szkół w Strzegomiu odbyły się wybory Miss Szkoły.
W konkursie wzięło udział 12 uczestniczek, przed którymi postawiono wcale nie łatwe zadania. Przyszła miss musiała wykazać się nie tylko urodą, ale przede wszystkim inteligencją, spostrzegawczością i wdziękiem. Obradujące Jury miało naprawdę trudny orzech do zgryzienia, ponieważ wszystkie kandydatki były profesjonalnie przygotowane i pięknie prezentowały się na scenie Strzegomskiego Centrum Kultury.
Uczestniczki prezentowały się w strojach szkolnych, sportowych i wieczorowych. Ciekawa choreografia występu została opracowana przez Barbarę Ryszawę ze Środowiskowego Klubu Młodzieżowego TPD. W przerwach publiczność mogła oglądnąć występy uzdolnionych solistów oraz skecze szkolnego kabaretu.
W wyniku wyborów miss Zespołu Szkół w Strzegomiu oraz miss publiczności została Natalia Fudała, uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego, I wicemiss Izabela Kościelak, uczennica klasy IV Technikum Informatycznego, a II wicemiss Joanna Ciosek, uczennica klasy I Technikum Ekonomicznego.
Imprezę przygotowali uczniowie z nauczycielami: Renatą Dziurlą, Moniką Kozłowską, Elżbietą Milanczyk, Marcinem Koniecznym i Ireneuszem Miepariszwili. W przyszłym roku jubileusz 15-lecia wyborów Miss Zespołu Szkół.


16 marca 2009 - Minister kultury znów docenił Świebodzice

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejny raz wspomoże odnowę kościoła pod wezwaniem Świętego Franciszka.
W tym roku będzie to kwota 180 tysięcy złotych.
Za te pieniądze parafia chce poddać konserwacji drewniany, polichromowy strop w kruchcie południowej oraz gotyckie malowidła ścienne i zabytkowe wyprawy w kruchcie południowej i nawie kościoła. Proboszcz Dariusz Danilewicz zamierza także zamówić i zamontować stylizowane miejsce przewodniczenia głównego celebransa, nawiązujące do zabytkowego ołtarza, który był restaurowany w 2007 roku.
Przewidywany koszt inwestycji to kwota ponad 260 tysięcy złotych. Oprócz dotacji z Ministerstwa parafia może też liczyć na wsparcie samorządu - Gmina przekaże 27 tysięcy złotych. Ponad 50 tysięcy będzie musiała poszukać sama parafia.


16 marca 2009 - Nowy numer do komunikacji

Zamiejscowy Wydział Komunikacji mieszczący się przy ulicy Świdnickiej w Strzegomiu, to jedyne miejsce w powiecie świdnickim poza główną siedzibą Starostwa Powiatowego, gdzie można załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdów i uprawnieniami do ich prowadzenia.
Od marca tego roku posiada dodatkowy numer telefonu.
Mając na uwadze, zgłaszane przez mieszkańców, kłopoty z dodzwonieniem się do tej placówki, Urząd Miejski w Strzegomiu uruchomił nowy numer telefonu.
Od marca numery pod jakimi osiągalni są pracownicy Zamiejscowego Wydziału Komunikacji to (074) 8560-578 (obecny numer) i (074) 8560-579 (nowy numer), numer fax (074) 8560-578


16 marca 2009 - Powiatowe Zawody w Strzelectwie

10 marca na strzelnicy III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy odbyły się I Powiatowe Zawody w Strzelectwie Pneumatycznym, w których uczestniczyło 42 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu Świdnickiego ( 21 dwuosobowych zespołów).
W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyło Gimnazjum Nr 1 ze Świdnicy, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - III LO w Świdnicy.
Wyniki indywidualne są następujące: 1. Wiktoria Surma - 192, 2. Tomasz Pałamarz - 182, 3. Maciej Wicher - 163, 4. Mikołaj Koczur - 153, 5. Jakub Łabędzki - 144, 6. Marek Myśliwski - 141, 7. Angelika Paterak - 139, 8. Aleksander Stefanienko - 136, 9. Przemek Wróbel - 130, 10. Urszula Panek - 114.
Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymali statuetkę strzelca:
Maciej Wicher (163) Gimnazjum Nr 1 w Świdnicy, Wiktoria Surma (192) Gimnazjum Nr 1 w Świdnicy, Tomasz Pałamarz (182) II LO w Świdnicy, Angelika Paterak (139) III LO w Świdnicy.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali zawodnicy pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.


16 marca 2009 - Pegazik 2009 - eliminacje gminne

6 marca, w Szkole podstawowej w Strzelcach, odbyły się gminne eliminacje Konkurs recytatorskiego "Pegazik". Jury w składzie: Honorata Błońska, Jadwiga Konstanty i Władysław Gołębiowski wysłuchało 16 recytatorów ze wszystkich szkół Gminy i wyłoniło 3 reperezentantów do etapu powiatowego.
Są nimi: Natalia Kopyto --SP Strzelce, opiekun Joanna Mazanka, Patrycja Zięba - SP Marcinowice, opiekun Renata Konarska, Kamila Patalon - SP Zebrzydów, opiekun Jerzy Grzelczak.
Wszystkim gratulujemy wrażliwości i zamiłowania do poezji, a zwycięzcom życzymy powodzenia w dalszych etapach.


16 marca 2009 - Znają się na mitologii

23 uczniów ze świebodzickich szkół wzięło udział w Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym, zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach. Uczniowie reprezentowali ogólniak oraz dwa miejskie gimnazja: Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum w Zespole Szkół Integracyjnych, Konkurs przebiegał w 2 etapach: w pisemnym uczestniczyli wszyscy, zaś w etapie ustnym ci, którzy zwycięsko przeszli wstępne zmagania i uzyskali 80 punktów.
A oto wyniki konkursu: I miejsce: Alicja Zielińska - uczennica klasy II "b" LO, II miejsce: Piotr Stadnik - uczeń klasy II Gimnazjum nr 1, III miejsce: Victoria Jennings - uczennica klasy II "a".


16 marca 2009 - Dni Żarowa 2009

W piątek, 13 marca odbyło się w Urzędzie Miejskim w Żarowie spotkanie poświęcone organizacji tegorocznych Dni Żarowa, które odbędą się w dniach 30-31 maja.
W spotkaniu, na zaproszenie Burmistrz Lilli Gruntkowskiej, uczestniczyli: Zbigniew malicki - dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Stanisława Biernacka - dyrektor Biblioteki Publicznej oraz dyrektorzy gminnych szkół: Helena Słowik (Gimnazjum), Elżbieta Piotrowska (SP Żarów), Monika Jagła (SP Mrowiny), Krystyna Waliszak (SP Imbramowice), Elżbieta Wierzyk (Przedszkole w Żarowie). Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Leszek Buchowski - Pełnomocnik Burmistrza ds. promocji, kultury i organizacji pozarządowych, Kazimierz Bordulak Prezes TKKF "Chemik", Elżbieta Kulas - Redaktor Naczelna Gazety Żarowskiej oraz Sylwia Pawlik oraz Artur Adamek.
Zbigniew Malicki przedstawił założenia organizacyjne tegorocznych obchodów oraz ramowy plan imprez zaplanowanych na ten rok. Dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych przedstawili propozycje z jakimi mogą wystąpić ich jednostki.
Generalnym założeniem jest to, że Dni Żarowa odbędą się, tak jak w ubiegłym roku, na ulicach miasta. Głównym punktem programu będzie prezentacja zespołów gminnych. Zaplanowano również występy tzw. gwiazd na sobotę i niedzielę wieczór. Ponadto w niedzielne popołudnie wystąpi zespół z programem dla dzieci.
To na razie wstępne założenia. W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania, na których doprecyzowany zostanie scenariusz imprez.


16 marca 2009 - Gimnazjalisto, pokaż swój talent

Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach zaprasza dyrekcje, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich świebodzickich gimnazjów na imprezę ,,Pokaż swój talent’’ organizowaną przez ogólniak.
To będzie świebodzicka wersja programu "Masz talent". Młodzież pokaże swoje umiejętności wokalne, taneczne, aktorskie i plastyczne. Zapowiada się więc naprawę ciekawa impreza, a dodatkowo będzie to doskonała okazja do integracji szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w mieście.
Zapraszamy do liceum 27 marca o godzinie 10.00. Honorowy Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz.


16 marca 2009 - Turniej Bezpieczeństwa

Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy informuje, o przeprowadzeniu w dniach 17 i 25 kwietnia eliminacji powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym.
Dla uczniów szkół podstawowych klas 4-6 oraz uczniów gimnazjum klas 1-3.
Termin zgłoszenia drużyn do eliminacji powiatowych upływa 31 marca.
Przypominamy o obowiązku przeprowadzenia eliminacji szkolnych i na tej podstawie wytypowaniu trzyosobowej drużyny, która będzie reprezentować w turnieju szkołę. Zgłoszenia wraz z protokołem z przeprowadzonych eliminacji wewnątrz szkolnych należy dostarczyć do Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy mieszczącej się przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 15, odpowiedzialny mł. asp. Robert Bugajski - telefon 074 85 82 272.


16 marca 2009 - Żarów w Radiu Wrocław

W sobotę, 14 marca Polskie Radio Wrocław wyemitowało audycję w cyklu "Turniej Miast", w której Żarów zmierzył się z Chojnowem.
Chojnów leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie legnickim, na pograniczu Pogórza Kaczawskiego i Niżu Śląskiego, nad rzeką Skorą i łączy go z Żarowem nie tylko podobna wielkość i charakter. W Chojnowie mieszka i pracuje spora grupa żarowian, wśród których przez dłuższy czas był ks. dr. Marek Osmulski, który był proboszczem parafii w Chojnowie.
W trakcie dwugodzinnej audycji Burmistrz Lilla Gruntkowska i Burmistrz Jan Serkies uczestnicząc w studiu we Wrocławiu opowiadali o swoich miastach. Rozmawiano o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w obu miastach. W trakcie tego "pojedynku" okazało się, że Żarów i Chojnów łaczą również podobne plany inwestycyjne. Żarów planuje budowę kompleksu basenowego, a Chojnów właśnie podobną inwestycję realizuje.
W najbliższą sobotę w audycji uczestniczyć będą osoby zajmujące się kulturą, a przez cały czas mieszkańcy mogą głosować na swoje miasto wysyłając SMS pod numer: 7160, w treści należy wpisać: prwŻarów + imię i nazwisko. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT.


16 marca 2009 - Praca w Danii i Holandii

19 marca w Domu Nauczyciela przy alei Niepodległości w Świdnicy odbędzie się spotkanie informacyjne na temat sposobów zabiegania o pracę sezonową w Danii i Holandii i warunków uzyskania zasiłku dla bezrobotnych po powrocie z zagranicy.
Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 10.00 skierowane jest do bezrobotnych, poszukujących pracy, studentów, młodzieży i wszystkich zainteresowanych.
Organizatorem szkolenia jest Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.


16 marca 2009 - Zgłoś drużynę

Po raz 14 startuje jeden z największych dziecięcych, turniejów piłkarskich w Polsce - Orange Cup. W Mistrzostwach Polski 11-latków każda drużyna ma szansę na udział w piłkarskim zgrupowaniu, podczas którego wyłoniona zostanie reprezentacja Polski U-11. Właśnie ruszyły zapisy.
Wszystkie zgłoszone zespoły walczyć będą o tytuł Mistrza Polski 11-latków w kategorii dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy pojadą na mecz eliminacyjny piłkarskiej reprezentacji Polski do Mistrzostw Świata. Patronat nad turniejem młodych piłkarzy sprawuje PZPN.
Powołanie oficjalnej reprezentacji U-11 w piłce nożnej w kategorii dziewcząt i chłopców ma na celu profesjonalne budowanie, promowanie i szkolenie największych talentów w polskiej piłce już od najmłodszych lat. Młodzi reprezentanci pojadą na najmłodsze w historii piłkarskie zgrupowanie. Dzięki Orange Cup dziecięce talenty zostaną docenione, a ich rozwojem pokierują profesjonalni trenerzy. Stworzenie Reprezentacji Polski 11-latków jest niezwykle trudne, gdyż rozsiane po całej Polsce dzieci nie zawsze grają w profesjonalnych klubach czy uczęszczają do szkół mistrzostwa sportowego - powiedział Tomasz Zabielski, koordynator Orange Cup XIV turnieju im. Marka Wielgusa w PZPN.
Turniej przeznaczony jest dla szkolnych drużyn piłkarskich dziewczyn i chłopców oraz Uczniowskich Klubów Sportowych. Aby wziąć udział w rozgrywkach Orange Cup należy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy. Zapisy już ruszyły i potrwają do 20 kwietnia.


15 marca 2009 - Mistrzostwo Dolnego Śląska

Dzisiaj w Finale Pucharu Polski Siatkówki Kobiet rozgrywanym w Olsztynie, BKS Aluprof Bielsko Biała pokonał Muszyniankę-Fakro Muszyna 3:0 i wywalczył puchar.
Najlepszą zawodniczką turnieju została - Anna Barańska (BKS Aluprof), karierę siatkarską rozpoczynała w Świdnicy.
W MKS Świdnica pojawiają się kolejne utalentowane dziewczęta. Dzisiaj w Turniej Finałowym o Mistrzostwo Dolnego Śląska Młodziczek świdniczanki nie dały żadnych szans swoim rywalkom i wygrywając wszystkie mecze zdobyły Mistrzostwo Dolnego Śląska.
MKS Świdnica - Echo Twardogóra 2 : 0 - 25:14, 25:15
Echo Twardogóra - KS Gwardia I Wrocław 1 : 2 - 26:24, 23:25, 14:16
KS Gwardia I Wrocław - MKS Świdnica 0 : 2 - 8:25, 18:25
Jutro w galerii zamieszczona zostanie relacja zdjęciowa z dzisiejszego finału w Świdnicy.


15 marca 2009 - Żarowska Amatorska Liga Piłki Halowej

W sobotę, 14 marca w Hali Widowisko - Sportowej w Żarowie rozegrana została runda finałowa rozgrywek ŻALPH o puchar Burmistrza Miasta Żarów Lilli Gruntkowskiej organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Pierwszym triumfatorem rozgrywek została drużyna Zaskoczeni Żarów, która pokonała po zaciętym i emocjonującym spotkaniu Deltę Jaroszów w finale dopiero w rzutach karnych.
Wyniki rundy finałowej: Mecz o 13 miejsce: Mortal Kombat - Daicel 5:4 (2:3), o 11 miejsce: Majaminks - Motór 13:5 (5:2), o 9 miejsce: Gamaflora - Zryw Łażany 9:4 (4:1), o 7 miejsce: Drink Team - Wiecznie Młodzi 3:3 (1:3), karne: 2:0, o 5 miejsce: Wodospad Zastruże - Wierzbianka Wierzbna 8:2 (3:1).
I półfinał: Zaskoczeni Żarów - Kolejorz Team 2:0 (0:0), II półfinał: Delta Jaroszów - Zjednoczona Karolinka 4:2 (1:0), mecz o 3 miejsce: Kolejorz Team - Zjednoczona Karolinka 9:6 (5:2).
Finał: Zaskoczeni Żarów - Delta Jaroszów 4:4 (2:1), karne 4:3.
Najlepszym strzelcem turnieju został Mariusz Łuczak (Zaskoczeni Żarów) - 23 bramki. Najlepszym bramkarzem turnieju został wybrany Piotr Głód (Delta Jaroszów).
Nagrodę specjalną ufundowana przez firmę KKZ MEBLE z Żarowa dla najlepszego "Młodego Talentu" otrzymał Mateusz Dopieralski (Zjednoczona Karolinka)


14 marca 2009 - Porażka w Polkowicach

W dotychczasowych trzech spotkaniach pomiędzy KS Górnikiem Polkowice a Polonią-Spartą Świdnica to zespół ze Świdnicy - raz wygrał oraz dwukrotnie remisował.
Dzisiaj jednak ta korzystna statystyka zmieniła się. Świdniczanie ulegli w Polkowicach Górnikowi i zasmakowali porażki.
Już w 13 minucie po rzucie karnym gospodarze objęli prowadzenie, którego nie oddali do końca, strzelając kolejne bramki w 25 i 54 minucie meczu. Jedyną bramkę dla piłkarzy świdnickich strzelił w 50 minucie Tomasz Urban.
KS Górnik Polkowice - Polonia-Sparta Świdnica 3:1. Po tej porażce strata do lidera rozgrywek zwiększyła się do 13 punktów.
Kolejny mecz świdniczanie rozegrają już 21 marca o godzinie - 15.00 na Stadionie ŚOSiR przy ulicy Śląskiej w Świdnicy.


14 marca 2009 - Ręczni ulegli AZS-owi

Zielonogórscy piłkarze ręczni umocnili się na pozycji lidera drugoligowych rozgrywek .
W meczu na szczycie szczypiorniści AZS-u pokonali we własnej hali sportowej wicelidera, Świdnicki Klub Piłki Ręcznej Świdnica 26:24 (12:12).
Teraz świdniczanie do prowadzącego AZS Zielona Góra mają trzy punkty straty.


14 marca 2009 - "Młodzież zapobiega pożarom"

12 marca w klubie "Bolko" w Świdnicy odbyły się eliminacje XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom" zorganizowane przez Zarząd Miejsko - Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W tegorocznych zmaganiach uczestniczyły dwuosobowe drużyny reprezentujące różne placówki oświatowe.
W młodszej kategorii wiekowej przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 105 spisali się wyśmienicie, ponieważ Mateusz Bortkiewicz zdobył I miejsce, a Patryk Rzepecki zajął II lokatę i tym samym obaj chłopcy zakwalifikowali się do etapu powiatowego.
Gratulujemy i życzymy laureatom oraz ich opiekunowi Zdzisławie Salwierak dalszych sukcesów.


14 marca 2009 - Puchar Wójta Gminy Świdnica

8 marca w hali sportowej w Witoszowie Dolnym odbył się Gminny Turniej Play off Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Świdnica.
Po zakończeniu turnieju dokonano uroczystego podsumowania i wręczono nagrody.
W klasyfikacji końcowej najlepsze wyniki uzyskał LKS z Pszenna i to im przypadło najcenniejsze trofeum wręczone przez Wójta Gminy Świdnica.
Kolejne miejsca zajęły drużyny: 2 - LKS Lutomia, 3 - LKS Bystrzyca Dolna, 4 - LKS Witoszów, 5-8 - LKS Wiśniowa, LKS Burkatów, LKS Bystrzyca Górna, LKS Panków, 9-10 - LKS Komorów i LKS Pszenno I.


13 marca 2009 - Nowy dyrektor, nowy Festiwal

Znany reżyser Janusz Zaorski, został dyrektorem artystycznym II Festiwalu Reżyserii Filmowej w Świdnicy. W czwartek, 12 marca, ogłoszono program festiwalu, który zaplanowano na 5-9 maja.
Przez pięć dni na miłośników dziesiątej muzy będzie czekać kilkadziesiąt projekcji w fotelu, bądź pod chmurką! Nowości będzie więcej, a widzów z pewnością ucieszy fakt, że wstęp na wszystkie projekcje będzie bezpłatny.
- Nasze główne zadanie, to pokazanie, reżysera jako autora, twórcę, artystę. Powinny w tym pomóc projekcje filmowe, osobiste spotkania i panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi. W tym roku po raz pierwszy przygotowaliśmy również pokaz kina węgierskiego i liczymy na obecność czołowej reżyserki Marty Meszaros. Będzie również nagroda dla najlepszego aktora i jednocześnie reżysera - zapowiada Janusz Zaorski, dyrektor artystyczny II Festiwalu Reżyserii Filmowej w Świdnicy. Na widzów będą czekały najciekawsze produkcje z 2008 r. oraz spotkania z reżyserami i aktorami.
- W tym roku nurt reżyserki będzie się ścierał z nurtem aktorskich gwiazd. W Świdnicy będziemy gościć m.in. Cezarego Harasimowicza, Waldemara Krzystka, Sylwestra Chęcińskiego, Bogusława Lindę, Małgorzatę Kożuchowską, Grażynę Wolszczak, Roberta Gonerę, Jana Nowickiego, a na tym pewnie nie koniec - mówi Stanisław Dzierniejko, dyrektor i producent II FRF.
- Organizatorzy wyciągnęli wnioski z poprzedniego roku, gdy festiwal rozpoczynał działalność. Wiele rzeczy udało się skorygować, co - mam przekonanie - docenią widzowie. Nie próbujemy wyprzedzać całego świata w pokazach premierowych. Chcemy filmy przybliżać widzom, wraz z postaciami ich ulubionych reżyserów i aktorów. Festiwal to nie tylko miękki fotel i duży ekran. Mam nadzieję, że uczestnicy festiwalu przekonają się, że w Świdnicy panuje dobra atmosfera do rozmów z filmowcami - dodaje Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.


13 marca 2009 - Finał w niedzielę

W najbliższą niedzielę odbędzie się Turniej Finałowy o Mistrzostwo Dolnego Śląska Młodziczek.
Świdnickie siatkarki podejmować będą zespoły - KS Gwardia Wrocław, Echo Twardogóra.
Zawodniczki ze Świdnicy w dotychczasowych rozgrywkach wygrały wszystkie swoje mecze i to one są faworytkami turnieju.
Spotkania odbędą się w Sali Sportowej w Świdnicy przy ulicy Pionierów.
Pierwszy mecz pomiędzy MKS Świdnica a Echem Twardogóra rozpocznie się o godzinie 10.00. W kolejnych spotkaniach zmierzą się - Echo Twardogóra z Gwardią Wrocław, ostatnim spotkaniem będzie mecz Gwardii Wrocław i MKS Świdnica.


13 marca 2009 - Grunt to zdrowie

Pod takim hasłem odbył się tegoroczny III Dzień Kobiet w Powiecie Świdnickim. W tym roku organizatorzy: Koło Ligii Kobiet Polskich w Świdnicy oraz Wydział Zdrowia świdnickiego starostwa postawili na profilaktykę zdrowotną.
Jeszcze nigdy nie było tak wielu różnorodnych badań dla mieszkańców naszego powiatu i to zupełnie za darmo. Na świdnickim Rynku już od rana stanęły dwa busy. W jednym z nich można było zbadać słuch a drugi to był mammobus z wrocławskiego oddziału NFZ, gdzie profilaktycznie badano paniom piersi.
Największym zainteresowaniem cieszyły się organizowane po raz pierwszy badania słuchu przez firmę Medicus i Audiofon z Wrocławia. Wszystko to odbyło się pod patronatem Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego i Wojewódzkiego Konsultanta ds. Laryngologii. W tym dniu w Teatrze świdnickim zorganizowano także dodatkowe badania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi oraz cholesterolu a także badania lipidowe.
W międzyczasie na deskach teatru na panie czekał specjalnie przygotowany program artystyczny a w nim zabawa połączona z nauką. Z prelekcjami wystąpili cenieni lekarze: doktor Zbigniew Kaczmarczyk ze Świdnicy, który opowiadał o chorobach serca oraz doktor Radosław Tarkowski z Wrocławia, który przybliżył paniom informacje dotyczące profilaktyki raka piersi.
Zaraz po tym swój program artystyczny zaprezentowały zespoły: La Chanson, Mały Jubilat i Single. Nie zabrakło corocznego gościa uroczystości Europoseł Lidii Geringer de Oedenberg, która także w tym roku ufundowała wyjazd do Brukseli dla jednej z pań. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia dla wszystkich przybyłych gości przekazali materiały informujące o samobadaniu piersi i zaproszenia na bezpłatne badania mammograficzne.
Organizatorów najbardziej cieszą liczby pokazujące jak wiele osób skorzystało z organizowanych badań: badanie słuchu - 140 osób, pomiar ciśnienia tętniczego krwi i poziomu cukru - 280 osób, badania lipidowe - 25 osób, badania mammograficzne - 13 osób.


13 marca 2009 - Giełda edukacyjna

Już po raz siódmy Gimnazjum im. Unii Europejskiej zorganizowało giełdę edukacyjną, która skierowana była do absolwentów gimnazjów gminy Świdnica z Lutomi Dolnej, Witoszowa, Pszenna oraz gminy Marcinowice i Roztoki.
W giełdzie udział wzięło 19 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu świdnickiego, dzierżoniowskiego i wrocławskiego oraz instytucje wspierające naszych uczniów w wyborze szkół ponadgimnazjalnych takie jak: Mobilne Centrum Informacji Zawodoznawczej, Klub Pracy OHP Świdnica, Centrum Informacji i Planowania Kariery z Wałbrzycha oraz Poradnię Psychologiczni-Pedagogiczną w Świdnicy.
Od lat w giełdzie uczestniczy również Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, prezentując własne propozycje edukacyjne oraz udzielając indywidualnych konsultacji. Mamy nadzieję, że tak bogata oferta pomoże absolwentom w wyborze własnej ścieżki kształcenia. Szkołom ponadgimnazjalnym gratulujemy nie tylko ciekawych pomysłów edukacyjnych, ale również interesujących sposobów promowania swoich placówek - to dzięki Wam, Giełda Edukacyjna obfituje w przeróżne atrakcje. - mówiła dyrektor gimnazjum w Elżbieta Marczyńska.
"Mam szerokie zainteresowania, ale uważam, że przyszłościowym zawodem będzie ekonomia, dlatego w tym kierunku chciałabym się kształcić. Po Gimnazjum wybieram się na profil mat-inf do 2 LO. Ponadto moim hobby jest śpiew i aktorstwo, dlatego też także z tymi zainteresowaniami wiążę moją przyszłość. Chciałabym ukończyć dwa kierunki studiów - ekonomię i aktorstwo. Uniwersytet Ekonomiczny i Akademia Teatralna jest od zawsze moim marzenie i pasją. Myślę, że każdy młody człowiek powinien połączyć zainteresowania ze swoim przyszłym zawodem, gdyż w życiu zawodowym będzie czuł się spełniony, a w życiu prywatnym szczęśliwy (mówiła Ewelina Kozłowska, uczennica Gimnazjum w Lutomi Dolnej kl. III a)


13 marca 2009 - Świdnica oszczędza i inwestuje

Oszczędności na wydatkach administracji, usługach porządkowych, utrzymania zieleni, miejskich chodników. Miasto nie będzie dopłacać do tych kursów komunikacji miejskiej, z których korzysta niewielu podróżujących. To część założeń pakietu oszczędnościowego Świdnicy. W piątek, 13 marca, Ireneusz Pałac oraz Waldemar Skórski, zastępcy prezydenta Świdnicy szczegółowo omówili na czym polegają oszczędności.
- Plany oszczędzania lepiej wprowadzać z początkiem roku, ponieważ, wydanych pieniędzy w ciągu roku nikt nam nie zwróci. Bierne czekanie i wprowadzanie koniecznych cięć dużo później może spowodować ich drastyczniejszy skutek, którego chcemy uniknąć. Dziś np. zmniejszając dopłaty do komunikacji miejskiej korygujemy liczbę wozokilometrów o kilka procent. Gdybyśmy te zmiany wprowadzali na jesieni, co czwarty kurs musiałby zostać zlikwidowany - tłumaczy Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy. W wyniku cięć i przesunięć budżetowych oszczędności przekroczą 4 mln zł.
- Zrobiliśmy wszystko, by były one jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Trudności nie da się jednak uniknąć - przyznaje wiceprezydent Pałac. Oszczędności dotyczą głównie wydatków bieżących. Jeśli wprowadzane są np. w dziale opieka społeczna, to nie na świadczeniu pomocy mieszkańcom, a samej działalności placówek.
- Nie jest tak, że w związku z oszczędnościami zamykamy się i nie zamierzamy nic robić. Jest wręcz odwrotnie. Ruszamy z ogromnymi inwestycjami, które mają być lekiem na kryzys. Dzięki temu miasto będzie się rozwijać, a przy inwestycjach znajdą zatrudnienie ludzie - uważa Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy i dodaje: - Przeprowadzenie inwestycji na wielką skalę możliwe jest dzięki połączeniu naszych funduszy ze wsparciem programów Unii Europejskiej, czy też innych projektów.
Już dziś wartość wniosków, na które staramy się o dofinansowanie wynosi 59 mln zł, w najbliższych latach spodziewamy się uzyskać dofinansowanie w wysokości ok 40 mln zł. To kwoty nie do pogardzenia. Projekt oszczędności i inwestycji - >>> zobacz


13 marca 2009 - Genialny programista ze Świebodzic

26-letni świebodziczanin Marcin Grygiel, pierwszy na świecie zainstalował z powodzeniem na zwykłym telefonie komórkowym system operacyjny Windows. Dziś biją się o niego wielkie, światowe koncerny. Zdolny informatyk dostał m. in. propozycję pracy w Amsterdamie.
Absolwent świebodzickiego liceum ogólnokształcącego, później Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, skromny, sympatyczny młody człowiek, a jednocześnie osoba, której nazwisko - według wyszukiwarki Google - do tej pory pojawiło się na 1.1 milionach stron internetowych na całym świecie. A wszystko za sprawą udanej instalacji Widnowsa w komórce.
- Jest to pierwsza komputerowa wersja systemu Windows zainstalowana i pracująca na telefonie komórkowym - Marcin wyjaśnia na czym polega niezwykłość jego wyczynu. - Istnieją oczywiście urządzenia PDA, potocznie nazywane Palmtopami, które pracują pod kontrolą systemu Windows CE lub Windows Mobile, jednakże systemy te znacznie różnią się od tych które używamy w naszych domowych komputerach. Po prostu - na telefonie Nokia N95 udało mi się zainstalować i uruchomić Windows 3.1. Jest to system z 1992 roku. Osoby które posiadają nowsze modele telefonów z większą ilością pamięci wykorzystały moje instrukcje i uruchomiły Windows 95 a nawet Windows 98.
To pierwsza taka udana próba na świecie. Dlatego o świebodziczaninie pisano na wielu międzynarodowych stronach internetowych, forach. Sam pomysł wydawał się być niewykonalny, tymczasem po uruchomieniu systemu w telefonie dostępne były wszystkie aplikacje.
Nic więc dziwnego, że o Marcinie zrobiło się głośno. Świebodziczan chce to wykorzystać w rozwoju dalszej kariery.
- Przyszłość w dalszym ciągu wiążę z informatyką, obecnie dostałem propozycję pracy w Amsterdamie i oczekuję na dalszy rozwój sytuacji. Zostałem także poproszony o napisanie artykułu dla dużego międzynarodowego czasopisma a także o udzielenie wywiadu dla angielskiej telewizji BBC.


13 marca 2009 - "Drużyna" pomaga potrzebującym

Drużyna - słowo to określa grupę osób tworzących zespół i działających wspólnie. Taką drużynę utworzyły dwie instytucje powiatu świdnickiego i miasta Świdnica, aby wspólnie opracować założenia projektu nazwanego "Drużyna".
- Chcemy wspólnie działać i pomagać potrzebującym, ofiarom przemocy. Razem również chcemy walczyć o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszych miast i miejscowości - mówią zgodnie Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy oraz Zygmunt Worsa, świdnicki starosta.
Już w czwartek, 26 marca zaplanowano konferencję nt. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. W jej ramach przewidziano warsztaty dla zainteresowanych edukacją (m.in. rodziców, krewnych), jak i dla profesjonalistów. Faktycznych działań jest więcej.
Od stycznia w ramach projektu uruchomiono "media zaufania", gdzie poprzez stronę internetową zupełnie anonimowo można zgłaszać swoje problemy i trudne, wymagające pomocy specjalistów, sprawy. Na tym nie koniec.
Od jesieni 2008 roku działa grupa wspierająco-edukacyjna dla pracowników socjalnych. Dzięki temu także i oni mogą liczyć na wsparcie i pomoc psychologa podczas organizowanych dwa razy w tygodniu trzygodzinnych "superwizji".


13 marca 2009 - Jadą do Francji

Ludowo - Estradowy Zespół "Mokrzeszów " działający przy świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie otrzymał zaproszenie od zespołu "Danserien Ruiz", który gościł w gminie we wrześniu 2008 roku podczas gminnych uroczystości dożynkowych.
Od 20 marca do 30 marca, szesnaście osób z zespołu młodzieżowego i 16 osób z grupy dorosłej oraz 2 opiekunów spędzi dziesięć dni w Bretanii we Francji.
W trakcie pobytu przewidziane są koncerty zespołu "Mokrzeszów", podczas których zespół przedstawi spektakle i tańce promujące Polską kulturę i tradycje.


13 marca 2009 - Podarunek dla szkolnej biblioteki

Biblioteka Gimnazjum r 1 im. Sybiraków w Świebodzicach wzbogaciła się o ponad sto książek.
To efekt apelu, jaki do pięciu wydawnictw skierowała nauczycielka, zajmująca się szkolną książnicą - Dorota Filipek. Wydawnictwa okazały się hojne, a księgozbiór szkoły zyskał sporo lektur i innych, pomocnych w nauce pozycji.
Ponadto biblioteka otrzymała gadżety promujące czytelnictwo w postaci plakatów, zakładek i zwiastunów książkowych.
Dyrekcja Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach pragnie podziękować następującym oficynom wydawniczym: Dom Wydawniczy Rebis, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.


13 marca 2009 - Eliminacje "Pegazik"

12 marca w Teatrze Świdnickim odbyły się eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pegazik" w kategorii "młodsi".
Wyróżnieni zostali: Oliwia Staszuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa SSO "Bliżej Dziecka", Damian Dolata - Społeczna Szkoła Podstawowa, Maciej Tatarski - Społeczna Szkoła Podstawowa, Maja Nowakowska - Szkoła Podstawowa nr 1, Joanna Kołodziejczyk - Szkoła Podstawowa nr 4 i Kamila Cisek - Szkoła Podstawowa nr 6.
Nagrodzeni zostali i awansowali do Eliminacji Powiatowych: Magdalena Jończyk - Szkoła Podstawowa nr 1, Klaudia Christ - Szkoła Podstawowa nr 4, Krzysztof Górski - Szkoła Podstawowa nr 315 oraz Klaudia Papież - Szkoła Podstawowa nr 105.
A dzisiaj, 13 marca w kategorii "starsi" wyróżniono: Jagodę Glinkę i Joannę Lasocką - Gimnazjum nr 1, Joannę Łynko - Gimnazjum nr 3, Jowitę Stopczańską - Gimnazjum nr 2 , Klaudię Nawrocką - Gimnazjum nr 4.
Nagrodzono i tym samym awansowano: Irminę Pączek - Gimnazjum nr 1, Jacka Rękasa - Gimnazjum nr 1 i Martę Ziębę- Gimnazjum nr 4.


13 marca 2009 - Finał strefy tenisa

Dzisiaj w Świdnicy odbył się finał strefy tenisa stołowego szkół ponadgimnazjalnych.
Wśród dziewcząt zwyciężył Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku.
Kolejne miejsca zajęły: 2. Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy, 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach, 4. III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, 5.-6. I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie. Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Świdnicy, 7.-8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu Ząbkowickim, Zespół Szkół w Pieszycach, 9 - 10. Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu i II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.
Wśród Chłopców pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej na kolejnych miejscach uplasowali się: 2. Zespół Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy, 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, 4.- Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy, 5.-6. II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, 7.-8. Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, 9. Zespół Szkół nr 3 Dzierżoniów.


13 marca 2009 - Usiłował wyłudzić kredyt

Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi 35 letniemu mieszkańcowi Świdnicy, który w jednym z banków usiłował wyłudzić kredyt w wysokości 10.000 złotych.
Policjanci z Sekcji Przestępczości Gospodarczej Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, zatrzymali wczoraj 35 letniego mężczyznę mieszkańca Świdnicy, który na podstawie sfałszowanych zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu w jednym z banków w Świdnicy usiłował wyłudzić 10.000 złotych kredytu.
W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili, iż wyłudzony kredyt miał być przeznaczony na spłatę zaległości czynszowych i innych rachunków. Z zatrzymanym będą prowadzone dalsze czynności.


13 marca 2009 - Jedź na Targi do Lipska

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na grupowy wyjazd na Międzynarodowe "Targi Samochodowe AMI i AMITEC - Części - Warsztaty - Serwis" do Lipska w Niemczech.
Międzynarodowe Targi Samochodowe AMI to największe środkowoeuropejskie show motoryzacyjne. Lipsk oferuje to, czego nie mają inne imprezy targowe: wielkie emocje i niecodzienne atrakcje.
Co roku przekonuje się o tym blisko 290.000 miłośników czterech kółek, w tym ponad 12 tysięcy z Polski.
Wyjazd ze Świdnicy nastąpi 28 marca o godzinie 4.00. Zwiedzanie odbywać się będzie w godzinach 9.00 - 18.00. Powrót zaplanowano na godzinę 18.30.
Opłata (od osoby) wynosi 150,00 zł brutto.
Można zakupić również wejściówki upoważniające do wejścia na Targi oraz do przejazdu tramwajem na trasie tereny targowe - centrum Lipska - tereny targowe.
Zainteresowanych prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny z osobami - Magda Myrta - napisz lub Jacek Zoła - napisz, telefon 074 8535009, faks: 074 8569388.


13 marca 2009 - Wiosna, wiosna w "Mechaniku"

"Mechanik" przygotowuje się do powitania wiosny. To już VI Festiwal Nauki w Zespole Szkół Mechanicznych - zaproszenie na "wagary" w świat fascynującej nauki. Dotychczasowe festiwale cieszyły się dużym zainteresowaniem i pokazały, że świdnicka młodzież jest otwarta na wiedzę, technologie i informacje. To napawa nadzieją i optymizmem oraz mobilizuje organizatorów do utrzymania wysokiego poziomu imprezy.
Od poziomu nauki, jej wykorzystania i dobrego wykształcenia zależeć będzie, czy będziemy rozumieli świat i umieli w nim działać. Festiwal Nauki to wkład Mechanika w promowanie wiedzy, nauki pozbawionej hermetyczności. A na tegorocznym festiwalu, który odbędzie się 20 marca, atrakcji nie zabraknie, o czym jak co roku informuje pionierka i pomysłodawczyni imprezy, główny od lat jej organizator - Grażyna Kubiczek.
Swój udział potwierdzili pracownicy naukowi uczelni wrocławskich.
dr Paweł Zagożdżon z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii - omówi temat - "Dwa oblicza wulkanów - mordercy i dobrodzieje", dr hab. Ludwik Żołnierz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opowie o ekologicznych następstwach globalnych zmian klimatu, pracownicy Ośrodka Dydaktycznego Parku Narodowego Gór Stołowych przygotują prezentację - "Temperatury dzikiej natury - czyli palące problemy Gór Stołowych", Komandor Bractwa Rycerzy Św. Jana - Jacek Sokołowski postara się odpowiedzieć na intrygująco brzmiące pytanie - "Czy homo technikus ma prawo pasjonować się historią?".
To tylko wybrane propozycje, które w przeddzień Święta Wiosny proponuje Mechanik. Gości odwiedzających w tym dniu szkołę przy ulicy generała Sikorskiego czeka wiele niespodzianek - warsztaty, prezentacje i niezwykle atrakcyjny pokaz zbroi i broni XIII - wiecznego rycerza.


13 marca 2009 - Turniej Łuczniczy o Złotą Kaczkę

Bractwo Rycerskie Św. Barbary oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej zapraszają wszystkich do dopingowania zawodników podczas I Turnieju Łuczniczego o Złotą Kaczkę który odbędzie się w sobotę, 21 marca na terenie jaworzyńskich trzęsawisk (kąpielisko na żwirowni) o godzinie 14:00.
W Turnieju wezmą udział reprezentacje następujących bractw z terenu Dolnego Śląska: Bractwo Rycerskie Św. Barbary (gospodarze), Bractwo Rycerskie Defensores Virtutum Zamku Grodno, Bractwo Rycerskie Ergo Bibamus, Chorągiew Piastów Śląskich z Zamku Brzeg.
Niewątpliwą atrakcją Turnieju będą także pokazy strzelania z trebusza. Będzie to swoisty "chrzest bojowy" tej średniowiecznej machiny oblężniczej, która niedawno pojawiła się na wyposażeniu Bractwa. Serdecznie zapraszamy.


12 marca 2009 - Nowy cykl zawodów

Rusza zupełnie nowy cykl zawodów jeździeckich we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego - Audi Centrum Wrocław Cup - Strzegom 2009. Jest to wydarzenie jakiego jeszcze w Polsce nie było. W ramach cyklu rozegrane zostaną trzy imprezy. Pierwsza z nich odbędzie się już 4 kwietnia 2009 roku.
Audi Centrum Wrocław Cup - Strzegom 2009 to zupełnie nowe wydarzenie w kalendarzu jeździeckim. W ramach cyklu rozegrane zostaną trzy imprezy: dwie kwalifikacyjne w kwietniu i czerwcu oraz finał w październiku. Wszystkie zawody rozegrane będą na Hipodromie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Morawie koło Strzegomia.
Na każdej z trzech imprez rozegrane zostaną cztery konkursy o zróżnicowanym stopniu trudności, przeznaczone dla mniej i bardziej doświadczonych zawodników i koni:
LL - dla dopiero rozpoczynających straty w wkkw jeźdźców, młodych koni i kucy, wysokość przeszkód w crossie wynosi 90 cm, a na parkurze 90 cm,
L - dla początkujących jeźdźców oraz młodych koni i kucy, wysokość przeszkód w crossie wynosi 100 cm, a na parkurze 100 cm,
P - dla średniozaawansowanych jeźdźców i koni, wysokość przeszkód w crossie wynosi 105 cm, a na parkurze 105 cm,
CNC* - dla doświadczonych jeźdźców i koni, członków juniorskiej kadry narodowej, wysokość przeszkód w crossie wynosi 110 cm, a na parkurze 115 cm.


12 marca 2009 - Drugie miejsce "Czwórki"

O jakich klasach marzą uczniowie? W jakich warunkach chcieliby się uczyć? Jak urozmaicić godziny lekcyjne? Odpowiedzi na te pytania dają sami uczniowie - wystarczy przyjrzeć się pracom plastycznym, które młodzi artyści z całej Polski, wykonali na konkurs "Klasa ze snów" organizowanym przez markę NOBO.
Uczniowie najchętniej zamieniliby klasy na dżunglę pełną ciekawych roślin i zwierząt, morskie głębiny lub afrykańską wioskę. Lekcja geografii odbywałaby się na dryfującym statku, a biologii w przezroczystej kapsule na dnie oceanu gdzie z łatwością można obserwować życie podwodnych stworzeń.
Tak właśnie prezentują swoje marzenia zwycięzcy konkursu "Klasa ze Snów", w którym w kategorii szkół średnich i wyższych zwyciężył Zespół Szkół Technicznych z Częstochowy, w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych zwyciężył Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Malborka, w tej samej kategorii drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 ze Świdnicy.
"Koncepcje wymarzonych klas nie tylko zadziwiają pomysłem, ale także techniką wykonania. Otrzymaliśmy obrazy malowane, wyklejane bibułą, konfetti, makaronem muszelkami, a nawet ryżem" - mówi Michał Biernacki przedstawiciel marki NOBO i uczestnik komisji jurorów.
Na konkurs zgłoszono ponad 900 prac. Wszystkie nagrodzone szkoły otrzymują w nagrodę nowoczesny sprzęt prezentacyjny marek NOBO i Avermedia, który uatrakcyjni codzienne lekcje i pomoże w łatwiejszym przyswajaniu wiedzy uczniom.
Szerokie możliwości wizualizacyjne, na jakie pozwalają nagrody, zwiększą efektywność nauki - zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.


12 marca 2009 - Sukcesy judoczek we Wrocławiu

W miniony weekend we Wrocławiu odbył się pierwszy turniej z cyklu Pucharu Polski juniorów i juniorek w judo.
Świetnie spisały się w nim zawodniczki AKS-u Strzegom, które po raz pierwszy wystartowały w starszej grupie wiekowej.
Adriana Grabowicz wywalczyła srebrny medal w kat. wagowej do 48 kg, natomiast jej klubowa koleżanka Klaudia Kurzej zdobyła brązowy medal w kat. wagowej do 52 kg.
Pierwsza z nich dopiero w finale przegrała z odwieczną rywalką - Karoliną Pieńkowską, reprezentującą Uniwersytet Warszawski.
Z kolei Klaudia Kurzej po bardzo zaciętej walce o wejście do finału przegrała po dogrywce - nieznacznie, decyzją sędziów - ze starszą i doświadczoną Zuzanną Pawlikowską z AZS-u AWF Gdańsk.


12 marca 2009 - Konkurs Świąteczny

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ogłasza konkurs na najładniejszą "Pisankę" "Palmę Wielkanocną" i "Stół Wielkanocny".
Konkurs skierowany jest do mieszkańców ziemi świdnickiej.
Prace i zgłoszenia należy nadesłać do 1 kwietnia. 5 kwietnia podczas otwarcia wystawy zostaną wręczone nagrody.
>>> zobacz - regulamin, pobierz kartę zgłoszenia.
Konkurs finansowo wspiera Starostwo Powiatowe w Świdnicy.


12 marca 2009 - 120 km/h w terenie zabudowanym

Policjanci Ruchu Drogowego w trakcie służby na terenie Gminy Świdnica, sprawdzając prędkość pojazdów, usiłowali zatrzymać do kontroli drogowej samochód poruszający się z prędkością 120 km/h. Kierujący samochodem Renault Laguna zignorował polecenia policjantów, nie zatrzymując się do kontroli.
Policjanci ruszyli w pościg za samochodem. Po krótkim pościgu zatrzymali samochód, którym podróżowało dwóch mieszkańców Świebodzic. W trakcie prowadzonych czynności policjanci ujawnili u pasażera marihuanę w ilości 4,12 grama. Obaj zatrzymani byli trzeźwi, zostali osadzeni do wyjaśnienia w policyjnym areszcie. Od kierowcy została pobrana do badań krew na zawartość narkotyków w organizmie.
27 latek, przy którym ujawniono narkotyki przyznał się iż należą one do niego. Dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Kierujący samochodem został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych i 18 punktami karnymi.


12 marca 2009 - "Młode Talenty" w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia, Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży "Młodzi Artyści" oraz Strzegomskie Centrum Kultury organizują w ramach Festiwalu Piosenki "Młode Talenty w Strzegomiu" - warsztaty wokalne.
Warsztaty odbędą się w dniach od 19 do 21 marca w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury i zostaną poprowadzone przez Grażynę Łobaszewską.
Weźmie w nich udział 25 laureatów wyłonionych z wcześniej przeprowadzonych eliminacji, z gmin Strzegom, Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Żarów, Świebodzice oraz powiatów Jawor i Złotoryja.
Trzydniowe zajęcia zakończą się koncertem konkursowym oraz recitalem Grażyny Łobaszewskiej. Na najlepszych czekają nagrody rzeczowe: Grand Prix Festiwalu w wysokości 1000 złotych oraz nagroda specjalna - udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Fuma" - Zielona Góra 2009.


11 marca 2009 - Praca w Danii i Holandii

19 marca w Domu Nauczyciela przy alei Niepodległości w Świdnicy odbędzie się spotkanie informacyjne na temat sposobów zabiegania o pracę sezonową w Danii i Holandii i warunków uzyskania zasiłku dla bezrobotnych po powrocie z zagranicy.
Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 10.00 skierowane jest do bezrobotnych, poszukujących pracy, studentów, młodzieży i wszystkich zainteresowanych.
Organizatorem szkolenia jest Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.


11 marca 2009 - Piernik rusza po "Muflona"

W tym roku Świebodzice znów wystartują w Plebiscycie Gospodarczym "Muflony 2008" na Najlepszą Firmę, Produkt i Usługę Regionu - "Muflony 2008". Będziemy startować w kategorii "najlepsze przedsięwzięcie promujące region".
Zamierzamy powalczyć świebodzickim piernikiem, o którym głośno było w 2008 roku i który promował Świebodzice oraz cały region w kraju i zagranicą - m. in. na Targach Turystycznych w Menheim. Słodki wypiek, produkowany przez Siostry Szkolne de Notre Dame, podbił serca wielu osób. Tradycyjna receptura, ręczna produkcja i niepowtarzalny smak - to wizytówka świebodzickiego piernika. W dodatku smakołyk został już zgłoszony do Urzędu Patentowego i wkrótce będzie miał swój znak towarowy.
Kandydatury do otrzymania wyróżnienia w kategorii "Najlepsze Przedsięwzięcie Promujące Region" oceniane będą według następujących kryteriów: cele przedsięwzięcia, efekty promocyjne, obszar oddziaływania przedsięwzięcia, wpływ na rozpoznawalność regionu (miejscowości, gminy itp.), rekomendacje.
Plebiscyt "Muflony", organizowany już po raz jedenasty przez redakcję Wiadomości Wałbrzyskich to jedyna, obok "Dolnośląskiego Klucza Sukcesu", impreza na Dolnym Śląsku, która integruje środowisko biznesu, promuje dolnośląską przedsiębiorczość i wprowadza w jej progi ducha rywalizacji. Gala i rozstrzygnięcie plebiscytu - 3 kwietnia w Zamku Książ.


11 marca 2009 - 374 do remontu

Nie tak dawno informowaliśmy o staraniach władz Strzegomia w kwestii remontu, przebiegającej przez nasze miasto, drogi wojewódzkiej nr 374.
Dziś możemy przekazać dobrą wiadomość. Został już wyłoniony wykonawca remontu tej drogi. Inwestycja zostanie zrealizowana w trzech etapach.
Pierwszy etap obejmie odcinek od ronda do wiaduktu przy Alei Wojska Polskiego, drugi - od wiaduktu do świateł przy skrzyżowaniu ulic Legnickiej i Alei Wojska Polskiego, natomiast trzeci będzie dotyczył odcinka od skrzyżowania ulic Ofiar Katynia z Legnicką aż do granic miasta. Jednak ze względu na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, rozpatrywana jest kwestia partycypowania w kosztach remontu przez gminę Strzegom.
Warto też dodać, że DSDiK rozważa uporządkowanie chodnika przy ulicy Legnickiej, o który swojego czasu władze Strzegomia bardzo zabiegały.


11 marca 2009 - Autorskie spotkanie w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach zaprasza na spotkanie z Jolantą Wiechą, autorką książki "Przebierz się za Niemkę". Debiutancka książka Jolanty Wiechy to pogodna, zaprawiona humorem ale i miejscami gorzka opowieść o trudnej relacji dwóch kobiet - schorowanej, starszej Niemki i opiekującej się nią polskiej gastarbaiterki.
Autorka, pisząc o Frau D. nie zamierzała odegrać się za doznane przykrości (trzeba tutaj dodać, że historia jest prawdziwa). Wręcz przeciwnie - nieco górnolotnie chce nawet, by książka była jej prywatnym wkładem w porozumienie między narodami.
Dialogi z tej książki zaprezentuje wrocławska aktorka Anna Golonka. Spotkanie odbędzie się 26 marca o godzinie 17.00 w bibliotece przy ulicy Świdnickiej 15.


11 marca 2009 - "Pegazik" w Lubachowie

Wczoraj w Szkole Podstawowej w Lubachowie odbyły się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego "PEGAZIK, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
W kategorii szkół podstawowych nagrody otrzymali: Marta Adamczyk - SP Lubachów, Martyna Kowalska - SP Grodziszcze, Wiktoria Ślusarczyk - SP Mokrzeszów, Wyróżnienia otrzymali: Sandra Olczak - SP Bystrzyca Górna, Natalia Wyrzykowska - SP Lubachów, Karolina Szczęsna - SP Mokrzeszów, Marika Hopkowicz - SP Lutomia Dolna, Milena Kamińska - SP Pszenno, Martyna Trzaska - SP Grodziszcze, Aleksandra Faber - SP Witoszów Dolny.
W kategorii gimnazja nagrody otrzymali: Sylwia Stróżyna - Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej, Ewelina Kucięba - Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej, Dominika Dobrowolska - Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie.
Wyróżnienie otrzymała Barbara Spyra z Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej. Nagrodzeni wystartują w eliminacjach powiatowych.


11 marca 2009 - Już czas wybrać szkołę

3 marca w Gimnazjum Nr 3 było otwarte dla szóstoklasistów. Uczniowie okolicznych szkół podstawowych dowiedzieli się co nieco o historii szkoły.
Zwiedzanie zaczęli od sali gimnastycznej i nowoczesnych boisk, gdyż szkoła stawia na sport - znakomita baza będzie wykorzystana przez uczniów klasy sportowej o profilu piłka ręczna. W naszym województwie powstaną tylko trzy takie ośrodki: w Świdnicy, Lubinie i Wrocławiu.
Następnie przyszli gimnazjaliści zostali zaproszeni do sal lekcyjnych, gdzie spotkali się z nauczycielami i przekonali, że Gimnazjum to nie taki straszny diabeł jak go malują. Będzie kilka nowych przedmiotów w podstawówce nie nauczanych, ale zapowiadają się one nadzwyczaj ciekawie.
Doświadczenia chemiczne były fascynująco wybuchowe, eksperymenty fizyczne zaskakujące, a matematyczne bryły…piękne.
W pracowni językowej powitał ich nienaganną angielszczyzną król Henryk VIII, w geograficznej poznawali Europę, w gabinecie historii ciekawostki z dziejów Świdnicy.
Uczniowie zwiedzili też sporą bibliotekę szkolną - aż trzy pomieszczenia! - z jej wypożyczalnią, czytelnią i salą audiowizualną.
Z osiągnięciami uczniów Gimnazjum Nr 3 zapoznali się w pracowni informatycznej, gdzie oglądali stronę szkoły www.gimnazjum.swidnica.pl, oraz na wystawie prac plastycznych i dyplomów, przygotowanej przez Samorząd Uczniowski.
Na koniec odpoczęli w kawiarence przy pysznych ciastach upieczonych przez nieocenione Mamy naszych gimnazjalistów. Wszyscy opuścili mury przyjaznej szkoły z zadowolonymi minami, a my przypominamy, że zapisy do Gimnazjum Nr 3 wciąż trwają.


11 marca 2009 - Zmiana w planie zagospodarowania

We wtorek odbyło się kolejne posiedzenie rady Miejskiej w Żarowie, w czasie którego radni rozpatrzyli dwa projekty uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlimowice.
Plan został opracowany przez biuro urbanistyczne zgodnie z wymogami prawa oraz w oparciu o wnioski składane przez mieszkańców wsi oraz podmioty zainteresowane prowadzeniem inwestycji na tym terenie. Założenia planu były konsultowane z mieszkańcami. Odbyła się również nad nim publiczna dyskusja. W trakcie okresu, w którym był wyłożony do publicznego wglądu zgłoszono jedną uwagę, która została uwzględniona w planie.
Druga uchwała dotyczyła zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (OPS) w Żarowie.
Zmiana polegała na rozszerzeniu zakresu działalności OPS-u w związku z przejęciem przez Ośrodek wszystkich zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem zasiłków i stypendiów szkolnych.


11 marca 2009 - "Z dziećmi o prawach dzieci"

Pod takim hasłem w ostatnim tygodniu realizowane były zadania dydaktyczno- wychowawcze w Przedszkolu nr 2 im Misia Uszatka w Strzegomiu.
- W przedszkolu, gdzie prawa dziecka są priorytetem, dbamy szczególnie o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności z nimi związane. Chcemy, aby dzieci miały świadomość własnych praw, a jedynie odpowiednia praca i klimat wychowawczy wspomagają dzieci w ich poznawaniu oraz respektowaniu praw innych - mówi dyrektor placówki, Wiesława Górka.
Wprowadzając dzieci w świat ich praw, w przedszkolu odbyły się obrady "II Optymistycznego Sejmu Dziecięcego". Nad jego porządkiem i przebiegiem czuwał jednogłośnie wybrany Marszałek Sejmu - Michał Konarski.
Posłowie, reprezentujący poszczególne grupy, przedstawiali swoje postulaty, a dotyczyły one tematu bardzo ważnego - praw dziecka. W wyniku debaty powstała "Ustawa o Prawach Dziecka", która została przyjęta przez najmłodszych jednogłośnie. Uchwałą Optymistycznego Sejmu ustawa weszła w życie.
Starszaki złożyły pod nią swój podpis, a młodsze dzieci odcisk paluszka na znak, że z treścią dokumentu się zgadzają. Nie zabrakło wesołej piosenki i słodkiego poczęstunku, jak na Optymistyczny Sejm przystało.
Warto posłuchać dzieci, bo to one najlepiej wiedzą czego im brakuje i kiedy się je krzywdzi.


11 marca 2009 - Zgłoś drużynę

Po raz 14 startuje jeden z największych dziecięcych, turniejów piłkarskich w Polsce - Orange Cup. W Mistrzostwach Polski 11-latków każda drużyna ma szansę na udział w piłkarskim zgrupowaniu, podczas którego wyłoniona zostanie reprezentacja Polski U-11. Właśnie ruszyły zapisy.
Wszystkie zgłoszone zespoły walczyć będą o tytuł Mistrza Polski 11-latków w kategorii dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy pojadą na mecz eliminacyjny piłkarskiej reprezentacji Polski do Mistrzostw Świata. Patronat nad turniejem młodych piłkarzy sprawuje PZPN.
Powołanie oficjalnej reprezentacji U-11 w piłce nożnej w kategorii dziewcząt i chłopców ma na celu profesjonalne budowanie, promowanie i szkolenie największych talentów w polskiej piłce już od najmłodszych lat. Młodzi reprezentanci pojadą na najmłodsze w historii piłkarskie zgrupowanie. Dzięki Orange Cup dziecięce talenty zostaną docenione, a ich rozwojem pokierują profesjonalni trenerzy. Stworzenie Reprezentacji Polski 11-latków jest niezwykle trudne, gdyż rozsiane po całej Polsce dzieci nie zawsze grają w profesjonalnych klubach czy uczęszczają do szkół mistrzostwa sportowego - powiedział Tomasz Zabielski, koordynator Orange Cup XIV turnieju im. Marka Wielgusa w PZPN.
Turniej przeznaczony jest dla szkolnych drużyn piłkarskich dziewczyn i chłopców oraz Uczniowskich Klubów Sportowych. Aby wziąć udział w rozgrywkach Orange Cup należy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy. Zapisy już ruszyły i potrwają do 20 kwietnia.


11 marca 2009 - "Stop - 24"

Policyjne statystyki wskazują na zbyt wysoki poziom zdarzeń w kategorii przestępczości samochodowej. Rosnąca liczba samochodów poruszających się po naszych drogach pozwala przypuszczać, że ta kategoria przestępczości będzie wykazywać tendencję wzrostową. Konieczne jest obok prowadzenia rutynowych działań prewencyjnych i operacyjnych opracowanie i wdrożenie stałych programów profilaktycznych skierowanych na ograniczenie przestępczości samochodowej.
Jedną z propozycji świdnickiej Policji skierowaną do właścicieli samochodów nowych i używanych jest program prewencyjny pod nazwą
Program ten skierowany jest do właścicieli samochodów i polega na rejestracji w odpowiedniej jednostce Policji pojazdów, których właściciele zdeklarują, iż z reguły nie będą się nimi poruszać w porze nocnej pomiędzy godzinami 00 a 5.00.
Taka rejestracja (poprzez wypełnienie załączonego "Zgłoszenia przystąpienia do policyjnego programu prewencyjnego STOP-24" oraz przyklejenie specjalnych naklejek na szybach przedniej w jej lewym dolnym rogu i tylnej w jej prawym górnym rogu - patrząc w kierunku jazdy samochodu) daje Policji możliwość zatrzymania pojazdu do kontroli, jeżeli porusza się on w wymienionych godzinach.
Naklejka pokryta jest klejem służącym do klejenia na szybie od wewnętrznej strony pojazdu. Zwrócona jest fluoryzującym, dobrze widocznym w sztucznym (nocnym) oświetleniu napisem na zewnątrz pojazdu. Na stronie wewnętrznej naklejki umieszczono logo Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz logo Świdnickiej Policji wraz z numerami telefonów alarmowych.
Program ten ma za zadanie zarówno odstraszyć potencjalnych sprawców kradzieży pojazdów jak i ułatwić Policji identyfikację i zatrzymanie skradzionego samochodu. Dodatkowo program ten ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa interweniujących funkcjonariuszy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Komisariatów i Posterunków podległych Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy. Osoba przystępująca do programu nie ponosi żadnych kosztów. Bliższe informacje - telefon 074 8 582 232, 997, 112.


11 marca 2009 - "Krewniacy"

Jaworzyna Śląska dołączyła do społecznej kampanii "Krewniacy".
W jej ramach w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej odbędzie się zbiórka krwi.
16 marca od godziny 10:00 do 14:00 wszyscy chętni, pełnoletni i zdrowi mieszkańcy gminy będą mogli podzielić się tym bezcennym darem.
Pobór krwi będą prowadzić pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
Dawcy krwi otrzymają gadżety ufundowane przez patronów zbiórki.


10 marca 2009 - Konieczna współpraca

Ponad 20 przedsiębiorców z Gminy Strzegom, Żarów, Marcinowice i Dobromierz zajmujących się wydobyciem kruszyw w powiecie przyjechało na zaproszenie Starosty Zygmunta Worsy i Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zbigniewa Szczygła do starostwa w ramach organizowanego spotkania, które odbyło się w ubiegły czwartek.
Spotkanie miało przybliżyć problemy związane z wydobyciem i transportem kruszyw. Od dawna wiadomo, że na Dolnym Śląsku wydobywa się najwięcej kruszyw. Potwierdzają to także prowadzone statystyki, które zaprezentował Członek Zarządu Województwa Zbigniew Szczygieł. Pokładów kamienia starczy na przeszło 150 lat. Postaje tylko ogromny problem z jego wywozem. Już dzisiaj widać, że drogi są mocno obciążone. Drogi, którymi transportowany jest urobek z kopalni, są bardzo zniszczone i wymagają natychmiastowej naprawy.
- "Zależy nam, aby kopalnie się rozwijały. Jednak samorządy same nie są w stanie zlikwidować barier związanych z wywozem urobku z kopalni. Infrastruktura kolejowa jest poza naszym zasięgiem. Pozostaje nam jedynie prowadzić remonty dróg w ramach posiadanych środków. Tych niestety jest zbyt mało w stosunku do potrzeb. Mimo to powiat przekazuje dużo pieniędzy na inwestycje drogowe." - mówił Wicestarosta Ryszard Wawryniewicz.
Złudzenia co do remontu linii kolejowych rozwiał obecny na spotkaniu dyrektor Polskich Kolei Państwowych Jakub Szulc. Wprawdzie PKP planuje remonty linii kolejowych, ale plany omijają Powiat Świdnicki z braku pieniędzy.
Przedsiębiorcy stwierdzili, że ponieważ nie ma możliwości wywozu kruszyw koleją, trzeba wyznaczyć trasy transportu kruszyw. Najlepiej gdyby odbywało się to poza granicami miast, poprzez objazdy i obwodnice. Spotkanie z przedsiębiorcami pokazało, jak wiele jest problemów i spraw, które wymagają wspólnego działania. Członek Zarządu Województwa Zbigniew Szczygieł wszystkie uwagi zebrał i przekaże podczas planowanej na 26 marca wyjazdowej sesji Sejmowej Komisji Infrastruktury, która odbędzie się we Wrocławiu.


10 marca 2009 - Wiosna, wiosna w "Mechaniku"

"Mechanik" przygotowuje się do powitania wiosny. To już VI Festiwal Nauki w Zespole Szkół Mechanicznych - zaproszenie na "wagary" w świat fascynującej nauki. Dotychczasowe festiwale cieszyły się dużym zainteresowaniem i pokazały, że świdnicka młodzież jest otwarta na wiedzę, technologie i informacje. To napawa nadzieją i optymizmem oraz mobilizuje organizatorów do utrzymania wysokiego poziomu imprezy.
Od poziomu nauki, jej wykorzystania i dobrego wykształcenia zależeć będzie, czy będziemy rozumieli świat i umieli w nim działać. Festiwal Nauki to wkład Mechanika w promowanie wiedzy, nauki pozbawionej hermetyczności. A na tegorocznym festiwalu, który odbędzie się 20 marca, atrakcji nie zabraknie, o czym jak co roku informuje pionierka i pomysłodawczyni imprezy, główny od lat jej organizator - Grażyna Kubiczek.
Swój udział potwierdzili pracownicy naukowi uczelni wrocławskich.
dr Paweł Zagożdżon z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii - omówi temat - "Dwa oblicza wulkanów - mordercy i dobrodzieje", dr hab. Ludwik Żołnierz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opowie o ekologicznych następstwach globalnych zmian klimatu, pracownicy Ośrodka Dydaktycznego Parku Narodowego Gór Stołowych przygotują prezentację - "Temperatury dzikiej natury - czyli palące problemy Gór Stołowych", Komandor Bractwa Rycerzy Św. Jana - Jacek Sokołowski postara się odpowiedzieć na intrygująco brzmiące pytanie - "Czy homo technikus ma prawo pasjonować się historią?".
To tylko wybrane propozycje, które w przeddzień Święta Wiosny proponuje Mechanik. Gości odwiedzających w tym dniu szkołę przy ulicy generała Sikorskiego czeka wiele niespodzianek - warsztaty, prezentacje i niezwykle atrakcyjny pokaz zbroi i broni XIII - wiecznego rycerza.


10 marca 2009 - Rozbawili Strzegom

Występ kabaretu "Paranienormalni", który odbył się 5 marca 2009 r. w Strzegomskim Centrum Kultury, bez wątpienia należy zaliczyć do najbardziej udanych imprez, jakie odbyły się w Strzegomiu w ostatnim czasie.
Grupa "Paranienormalni" jest na polskiej scenie kabaretowej prawdziwą gwiazdą.
Od początku swojego istnienia (czyli od 2004 r.) , prezentuje swój własny artystyczny styl, który zjednał jej wierne grono fanów. Ma ich także w Strzegomiu. Widać to było doskonale podczas dwóch występów, kiedy sala widowiskowa Strzegomskiego Centrum Kultury, wypełniła się po brzegi.
Kabaret zaprezentował zarówno nowe skecze, jak i te najbardziej znane. Publiczność bawiła się znakomicie, o czym świadczyły gromkie brawa i rozlegający się śmiech. Kabareciarze natomiast cieszyli się, że strzegomianie tak żywo reagowali na ich twórczość.


10 marca 2009 - Żarów w Polskim Radiu Wrocław

Radio Wrocław wyemituje, w dwie kolejne soboty 14 marca i 21 marca, audycje w ramach "Turnieju Miast", w którym Żarów zmierzy się z Chojnowem.
W tym czasie będą prezentowane materiały reporterskie dotyczące sportu, edukacji, inwestycji na rzecz mieszkańców i oraz prezentujące ciekawego mieszkańca.
Przez dwa tygodnie słuchacze będą mogli głosować na każde z rywalizujących miast drogą SMS-ową, a także na żywo komentować, telefonując do studia podczas audycji.
SMS wyróżniający Żarów będzie można wysyłać na nr 7160, w treści wpisać prwŻarów + imię i nazwisko. Koszt sms-a to 1,22 zł z VAT.


10 marca 2009 - Światowy Dzień Nerek

Z badań wynika, że w Polsce na Przewlekłą Chorobę Nerek może cierpieć nawet ponad 4 mln osób. Większość nie zdaje sobie z tego sprawy - choroba rozwija się powoli i podstępnie, na początku nie dając zazwyczaj wyraźnych objawów klinicznych. Ogromne znaczenie profilaktyki podkreślają Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne (ISN) oraz Międzynarodowa Federacja Fundacji Nefrologicznych (IFKF) - organizatorzy Światowego Dnia Nerek, który w tym roku obchodzimy 12 marca.
Osoby szczególnie zagrożone PChN to: chorzy na cukrzycę, nadciśnienie, członkowie rodziny pacjenta z chorobą nerek, osoby w podeszłym wieku, a także zażywające leki uszkadzające nerki. Zwykle PChN towarzyszą: nadciśnienie, anemia, zwiększona łamliwość kości, uczucie stałego zmęczenia, trudności z koncentracją, brak apetytu, bezsenność, kurcze mięśni występujące w nocy, obrzęki nóg, twarzy, suchość i swędzenie skóry, częste oddawanie moczu.
Aby sprawdzić, czy nasze nerki działają prawidłowo, warto poddać się kilku prostym badaniom: pomiarowi ciśnienia krwi, badaniu stężenia kreatyniny i mocznika we krwi i badaniu ogólnemu moczu. O skierowanie można poprosić lekarza rodzinnego. - W przypadku niepokojących wyników warto skontaktować z lekarzem specjalistą, który przyjmuje w świdnickiej poradni nefrologicznej przy stacji dializ Hand-Prod na ulicy Leśnej 27-29. Odpowiednio szybka reakcja jest bardzo istotna, ponieważ może pozytywnie wpłynąć na przebieg przewlekłej choroby, często oddalić lub wykluczyć dializoterapię - podkreśla nefrolog Ewa Trafidło, kierująca świdnicką stacją dializ.
NZOZ Stacja Dializ w Świdnicy - telefon 074 853 60 18.


10 marca 2009 - Spotkanie organizacyjno-informacyjne

Osoby, którym dokucza Ci samotność a dysponują wolnym czasem i chcą go spędzić pożytecznie i radośnie zapraszamy do tego aby zapiały się do Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który rozpoczyna swoją działalność już 22 marca.
Wszystkie te osoby zapraszamy 16 marca, na godzinę 16.00 do Auli Gimnazjum im. Jana Pawła II na spotkanie organizacyjno-informacyjne w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie. Ideą Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja osób: będących na emeryturze, rencie, niepełnosprawnych, samotnych lub nie z własnej woli pozbawionych pracy.
Zajęcia na Uniwersytecie, to również możliwość realizowania swoich marzeń i pasji w grupie rówieśników. W ramach prowadzonych zajęć słuchaczom proponuje się udział w wykładach, seminariach i kołach zainteresowań, które będą dostosowane do zainteresowań słuchaczy tak, aby sprawiały radość i dawały satysfakcję. Zgodnie z wolą słuchaczy ustalony zostanie szczegółowy program zajęć, które prowadzone będą na zasadzie dobrowolności uczestnictwa bez egzaminów, zaliczeń i ocen.


10 marca 2009 - "Być Kobietą ..."

Spotkanie z poezją w Domu Dziennego Pobytu "Przystań" cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pensjonariuszy.
Wśród nich są osoby, które piszą wiersze o różnej tematyce, czasami są to myśli, refleksje z własnego życia przelane na papier - wiersze ujmujące a przy tym wzbudzające słuchacza do refleksji, są też wiersze z poczuciem humoru, dzięki wysłuchaniu czy przeczytaniu takich wierszy poprawia się samopoczucie czytających.
Warto wspomnieć o osobach, które piszą wiersze, są nimi: Maria Gerono, Lidia Stańczyk, Teresa Kosek, Barbara Chmura, są też osoby, które prezentują twórczość znanych i lubianych przez nich poetów.
Tym razem tematyka spotkania "Być Kobietą ...". była związana z Dniem Kobiet. Wspólne śpiewy, dyskusje na temat przeczytanej poezji. To był piękny dzień.


10 marca 2009 - Kamila Wygodzka - "zDolnym Ślązaczkiem"

Kamila zwycięsko pokonała kolejne etapy konkursu: szkolny - 30 października, powiatowy - 19 listopada oraz dwie części wojewódzkiego: pisemną - 17 stycznia, a następnie ustną, która odbyła się 21 lutego we Wrocławiu.
Kamila przedstawiła na niej ciekawą prezentację pt. "Historia pewnego mostu...", czyli pierwszego na Śląsku żeliwnego mostu na rzece Strzegomce zbudowanego w 1796 roku w Łażanach. Komisja wysoko oceniła jej występ, przyznając 23 punkty na 24 możliwe do uzyskania.
Dzięki temu, że Kamila została laureatką konkursu na szczeblu wojewódzkim, to zostanie zwolniona ze sprawdzianu po klasie VI i uzyska z niego maksymalną liczbę punktów - 40.
Gala Laureatów konkursów "zDolny Ślązak Gimnazjalista" i "zDolny Ślązaczek" odbędzie się 16 kwietnia 2009 r. we Wrocławiu.
Na zdjęciu - odnajdowanie pierwszych fragmentów mostu zatopionych w rzece.


10 marca 2009 - Giełda edukacyjna w Lutomi Dolnej

13 marca o godzinie 8.00 w Lutomi Dolnej rozpocznie się VII Giełda Edukacyjna.
W trakcie giełdy szkoły ponadgimnazjalne powiatu świdnickiego, dzierżoniowskiego i wrocławskiego prezentować będą ofertę edukacyjną dla absolwentów gimnazjów gminy Świdnica, Marcinowice i Dobromierz.
Spotkanie w niezwykle ciekawy sposób przybliży uczniom możliwości wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz udzieli wsparcia w podjęciu trafnej decyzji.
Na sukces Giełdy Edukacyjnej składała się bogata, różnorodna prezentacja i oferta szkół, zaproszeni goście oraz liczny udział uczniów i ich rodziców.


10 marca 2009 - Areszt za rozbój

Natychmiastowa interwencja policjantów doprowadziła do zatrzymania i aresztowania sprawcy rozboju.
W niedzielę 26 letni mieszkaniec Świdnicy został napadnięty i pobity przez 2 mężczyzn, którzy przewracając go na ziemię kopaniem i biciem doprowadzili do stanu bezbronności, a następnie skradli dowód osobisty, kartę bankomatową oraz pieniądze w kwocie 50 zł.
Przybyły na interwencję zgłoszoną przez poszkodowanego patrol Policji, dokonał sprawdzenia wspólnie z poszkodowanym terenu w pobliżu miejsca zdarzenia.
W trakcie objazdu poszkodowany rozpoznał jednego ze sprawców, który został zatrzymany przez policjantów, odzyskana została także skradziona karta bankomatowa.
Zatrzymany mężczyzna to 26 letni mieszkaniec Świdnicy, który został doprowadzony Sądu, wobec niego zastosowany został areszt tymczasowy na 3 miesiące.
Za rozbój grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania drugiego ze sprawców rozboju.


10 marca 2009 - Turniej Łuczniczy o Złotą Kaczkę

Bractwo Rycerskie Św. Barbary oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej zapraszają wszystkich do dopingowania zawodników podczas I Turnieju Łuczniczego o Złotą Kaczkę który odbędzie się w sobotę, 21 marca na terenie jaworzyńskich trzęsawisk (kąpielisko na żwirowni) o godzinie 14:00.
W Turnieju wezmą udział reprezentacje następujących bractw z terenu Dolnego Śląska: Bractwo Rycerskie Św. Barbary (gospodarze), Bractwo Rycerskie Defensores Virtutum Zamku Grodno, Bractwo Rycerskie Ergo Bibamus, Chorągiew Piastów Śląskich z Zamku Brzeg.
Niewątpliwą atrakcją Turnieju będą także pokazy strzelania z trebusza. Będzie to swoisty "chrzest bojowy" tej średniowiecznej machiny oblężniczej, która niedawno pojawiła się na wyposażeniu Bractwa. Serdecznie zapraszamy.


10 marca 2009 - Pora na dokument

Zapraszamy na kolejne spotkanie Świdnickiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego, które odbędzie się 12 marca o godzinie 18.30 w Klubie Baszta.
Zobaczymy dwa filmy dokumentalne z 2005 roku. Pierwszy z nich to "Szczur w koronie" Jacka Bławuta - znanego operatora, który współpracował m.in. z Krzysztofem Kieślowskim i Markiem Koterskim. Interesują go przede wszystkim portrety ludzi pozornie silnych oraz relacje międzyludzkie. "Szczur w koronie" zdobył nagrodę publiczności "Jancio Wodnik" w kategorii najlepszego filmu dokumentalnego na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej - Prowincjonalia 2006. Drugim filmem będzie "Antykwariat" Macieja Cuske - przedstawiciela najmłodszego pokolenia polskich dokumentalistów.
Film powstał z fascynacji autora pewnym miejscem i ludźmi, którzy je odwiedzają. Cuske przekonuje, że więcej o świecie dowiemy się z najbanalniejszej rozmowy, niż z książek… Najbliższe spotkanie DKF-u rozpocznie cykl projekcji filmów dokumentalnych. Zapraszamy! Wstęp wolny.


9 marca 2009 - Jedź na Targi do Lipska

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na grupowy wyjazd na Międzynarodowe "Targi Samochodowe AMI i AMITEC - Części - Warsztaty - Serwis" do Lipska w Niemczech.
Międzynarodowe Targi Samochodowe AMI to największe środkowoeuropejskie show motoryzacyjne. Lipsk oferuje to, czego nie mają inne imprezy targowe: wielkie emocje i niecodzienne atrakcje.
Co roku przekonuje się o tym blisko 290.000 miłośników czterech kółek, w tym ponad 12 tysięcy z Polski.
Wyjazd ze Świdnicy nastąpi 28 marca o godzinie 4.00. Zwiedzanie odbywać się będzie w godzinach 9.00 - 18.00. Powrót zaplanowano na godzinę 18.30.
Opłata (od osoby) wynosi 150,00 zł brutto.
Można zakupić również wejściówki upoważniające do wejścia na Targi oraz do przejazdu tramwajem na trasie tereny targowe - centrum Lipska - tereny targowe.
Zainteresowanych prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny z osobami - Magda Myrta - napisz lub Jacek Zoła - napisz, telefon 074 8535009, faks: 074 8569388.


9 marca 2009 - Szewc na wagę złota

Fachowiec od butów pilnie poszukiwany. Tak jeszcze do niedawna mówiono w Świebodzicach.
W 23-tysięcznym mieście było tylko dwóch rzemieślników zajmujących się naprawą obuwia. Od poniedziałku, 9 marca, świebodziczanie mają kolejny zakład. Pan Marcin Kadela właśnie w poniedziałek uruchomił swój zakład szewski na ulicy Młynarskiej.
- Pracuję w tym zawodzie już 16 lat, jestem szewcem z wykształcenia, nie samoukiem - zaznacza pan Marcin. - Dotychczas prowadziłem zakład w Jaworzynie, ale dowiedziałem się, że w Świebodzicach jest duże zapotrzebowanie na te usługi. Więc jestem - śmieje się szewc, który chyba rzeczywiście na brak klientów nie będzie narzekał.
Zakład otworzył o godzinie 9.00, i o razu pojawiła się pierwsza klientka z butami. A to przecież nie jedyne usługi, świadczone przez szewca: będzie tu można także wszyć zamek błyskawiczny, nabić napy do kurtki czy zeszyć portfel lub torebkę. O wszelkiej możliwej naprawie butów nie wspominając.
Świebodzicki szewc jest pełen energii do pracy. W dodatku - jest chyba najmłodszym szewcem na Dolnym Śląsku - ma dopiero 34 lata.


9 marca 2009 - Puchar dla Katarzyny Stąpor

W sobotnich zawodach towarzyskich w skokach o Puchar Wrocławskiego Teatru Komedia wystartowało ponad trzydzieści koni, widzowie zobaczyli w sumie ponad siedemdziesiąt przejazdów. W konkursie kucy zwyciężyła Karolina Podwińska na Olivi, a w klasie LL Kasia Kociubska na Elipsonie. Klasę L najlepiej pojechała Katarzyna Stąpor, a klasę P Angelika Bielewska. Puchar Wrocławskiego Teatru Komedia zdobyła Katarzyna Stąpor.
W konkursie kucy aż dziewięć na 16 przejazdów było bezbłędnych. W klasie LL na czysto parkur pokonało 12 par, na 32 startujące.
Zaciętą rywalizację można było podziwiać w konkursie klasy L. W sumie 16 par walczyło o Puchar Wrocławskiego Teatru Komedia.
W najtrudniejszym konkursie sobotnich zawodów wystartowało 7 jeźdźców, ale czterech z nich pokonało parkur bez punktów karnych. Wyniki zawodów w poszczególnych klasach - >>> zobacz


9 marca 2009 - Nowoczesna pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach ponownie złożył wniosek systemowy o dofinansowanie projektu pn. "Wiesz więcej, żyjesz lepiej".
Projekt będzie współfinansowany w 89,5% ze środków unijnych. Obejmie 18 rodzin z miasta, które otrzymają pomoc w formie nowoczesnych metod wsparcia grupowego i indywidualnego w cyklu spotkań ze specjalistami, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i predyspozycji rodziny. Będzie to wsparcie ze strony psychologa, pedagoga, terapeuty a także doradcy zawodowego. Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie kompetencji życiowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Sięgamy po kwotę ok. 216.000,00zł. i mamy nadzieję, że tak jak w zeszłym roku zrealizujemy go w 100 procentach a naszym podopiecznym pozwoli on znaleźć skuteczne sposoby wyjścia z trudnej sytuacji życiowej - mówi Małgorzata Gruszka, szefowa OPS.


9 marca 2009 - Z LO do Parlamentu Europejskiego

Wyjazdy do Parlamentu Europejskiego stały się specjalnością licealistów ze Strzegomia. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Strasburg i Brukselę zwiedziły: Renata Hawro (na zaproszenie posła Jacka Protasiewicza), a także Magdalena Wiklińska, Beata Stankiewicz i Justyna Chwała (na zaproszenie poseł Lidii Geringer de Oedenberg).
22 lutego kolejna licealistka - Monika Marczyk - wzięła udział w konkursie "Jedziemy do Parlamentu Europejskiego", który został zorganizowany przez poseł L. Geringer de Oedenberg i, pokonując 155 konkurentów, wygrała wycieczkę do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, która odbędzie się już 31 marca.
Kolejną okazją do spotkania z Parlamentem Europejskim będzie wizyta europoseł Lidii Geringer de Oedenberg w strzegomskim ogólniaku. - "Edukacja europejska - jak zapewnia nauczyciel Tomasz Marczak - ma dla nas szczególne znaczenie, tym bardziej cieszy fakt, że wiedza uczniów może mieć wymiar praktyczny".
-"Mamy nadzieję, że kolejni licealiści odniosą sukces w konkursach europejskich i w nagrodę zwiedzą Parlament Europejski." - mówi dyrektor Liceum Zbigniew Suchyta.


9 marca 2009 - Udane Mistrzostwa Polski Kolejarzy

7 marca w Białce Tatrzańskiej odbyły się V Mistrzostwa Polski Kolejarzy i ich rodzin w Narciarstwie Alpejskim.
W zawodach wzięło udział 164 zawodników z 22 zakładów spółki PKP. Wśród osób reprezentujących Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych we Wrocławiu, z Powiatu Świdnickiego znaleźli się Naczelnik Sekcji Przewozów Pasażerskich z małżonką.
Po zaciętej rywalizacji I miejsce wśród pań w kategorii K-2 zajęła Elżbieta Krzaczek, natomiast Jacek Krzaczek zajął w swojej kategorii M-2 drugie miejsce.
Przedstawiciele PR Wrocław wypadli bardzo dobrze, gdyż wszyscy z pięcioosobowego zespołu zajęli medalowe miejsca.
I tak w kategorii K -3 i kategorii M-1 drugie miejsca zajęli Joanna Wolfram - Piech i Piotr Piech, i III miejsce w kategorii M -4 zdobył Dyrektor PR Wrocław Andrzej Piech.


9 marca 2009 - Uwaga, dłużnicy alimentacyjni

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach rozpoczął procedurę wpisywania dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów. Trafiają tam ci, którzy dotychczas uporczywie unikali płacenia zasądzonych świadczeń alimentacyjnych na dzieci.
- Obecnie w Świebodzicach prowadzi się postępowanie wobec 200 dłużników alimentacyjnych, którzy nie płacą alimentów, a 82 spośród nich zostało już zgłoszonych do Krajowego Rejestru Długów - mówi Małgorzata Gruszka, dyrektor OPS w Świebodzicach.
Co oznacza znalezienie w KRD? Spore kłopoty dla dłużnika. To m.in. utrudniony dostęp do kredytów gotówkowych, zakupów na raty czy korzystania z telefonii komórkowej w abonamencie.


9 marca 2009 - Paliło się mieszkanie

Policjanci, zatrzymali trzy osoby, które będąc pod wpływem alkoholu spowodowały pożar.
W jednym z mieszkań w Gminie Marcinowice, w trakcie libacji alkoholowej doszło do pożaru mieszkania. W mieszkaniu przebywały trzy osoby, wszystkie były nietrzeźwe, dwie kobiety z 2,13 i 2,77 promila alkoholu w organizmie oraz 37 letni mężczyzna 3,04 promila alkoholu w organizmie.
"Imprezowicze" opuścili mieszkanie, zostali zatrzymani przez policjantów. Przyczyny powstania pożaru zostaną wyjaśnione przez biegłego z zakresu pożarnictwa. W mieszkaniu nadpalony został drewniany strop, oraz wystąpiło duże zadymienie na klatce schodowej. Na miejsce przybyli strażacy, którzy ugasili pożar.
Na szczęście nie doszło do tragedii. Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, zatrzymanym grozi do trzech lat pozbawienia wolności.
Teraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy prowadzą czynności wyjaśniające w tej sprawie.


9 marca 2009 - Miejski "Pegazik" - płeć piękna rządzi

Miejski "Pegazik" - płeć piękna rządzi Kolejna edycja konkursu recytatorskiego "Pegazik" odbyła się 3 marca w Świebodzicach. W tym roku szkolnym organizatorem miejskiego etapu konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3.
Zebrana publiczność miała okazję wysłuchać najlepszych recytatorskich prezentacji w kategorii "młodsi" tj. uczniów klas IV - VI. W jury zasiadły trzy panie: Małgorzata Grudzińska, szefowa Miejskiej Biblioteki Publicznej, Marzena Ślusarczyk z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM oraz Katarzyna Czarnik z Wydziału Promocji UM.
Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców. Świebodzice w etapie powiatowym reprezentowały trzy dziewczęta:
Natalia Banach, uczennica IV klasy Szkoły Podstawowe nr 3, Weronika Stolarczyk, uczennica klasy VI Zespołu Szkół Integracyjnych, Klaudia Zyska, uczennica klasy IV Zespołu Szkół Integracyjnych.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.


9 marca 2009 - Powiatowa Liga Siatkówki TKKF

W ramach rozgrywek Powiatowej Ligi Siatkówki TKKF rozegrane zostały kolejne rundy spotkań. 23-27 lutego zanotowano następujące wyniki:
I liga - LKS Chemik Żarów - Bolko I Świdnica 0:3, Bad Boys Strzegom - Oldboys Strzegom 3:1, Dialog Świebodzice - Bolko II Świdnica 1:3, Clavis Świdnica - TKKF Chemik Żarów 3:1,
II liga - Hotelarz Świdnica - Mechanik Świdnica 0:3, Kupcy Świdnica - Płomień Dobromierz 3:1, UKS I Jaworzyna - Siatkownicy Świdnica 3:0, UKS II - pauza.
2-6 marca - I liga - Bolko I - Bad Boys Strzegom 3:0, Oldboys Strzegom - Clavis Świdnica 3:0, LKS Chemik Żarów - Bolko II Świdnica 2:3, TKKF Chemik Żarów - Dialog Świebodzie mecz przełożony.
II liga - Mechanik Świdnica - UKS I Jaworzyna 3:1, Płomień Dobromierz - Hotelarz Świdnica 3:0, Siatkownicy Świdnica - UKS II Jaworzyna 3:2, Kupcy - pauza.
W tabeli I ligi prowadzi z 24 punktami Bolko I, kolejne miejsca zajmują: 2. Oldboys - 22 punkty, 3. Bolko II - 18, 4. LKS Chemik - 13, 5. Dialog - 11, 6. Clavis - 11, 7. TKKF Chemik - 9, 8. Bad Boys - 8 punktów.
W drugiej lidze prowadzi z 21 punktami Mechanik, na kolejnych miejscach są drużyny: 2. Płomień - 18, 3. Kupcy - 18, 4. UKS I - 16, 5. UKS II - 9, 6. Hotelarze - 6, 7. Siatkownicy - 2 punkty.


9 marca 2009 - W oczekiwaniu na wiosnę

W Domu Dziennego Pobytu "Przystań" trwają przygotowania na przyjście wiosny. Pensjonariusze dbają o kwiatki, jakie znajdują się na w placówce. Przesadzają nadmiernie rozrośnięte rośliny, podlewają, wokół ośrodka wszyscy robią porządki by móc przywitać wiosnę a przy tym zacząć sezon grillowania - to co seniorzy bardzo lubią, nie tylko pojedzą ale także wspaniale się bawią śpiewając, rozmawiając.
Przesadzaniem kwiatów zajęły się panie z Rady Domu Dziennego Pobytu - Lucyna Piątkowska oraz Helena Banik.


8 marca 2009 - Pierwsze w grupie

Dzisiejszym zwycięstwem siatkarki ze Świdnicy zapewniły sobie awans do dalszego etapu rozgrywek o wejście do II ligi.
Świdniczanki zwyciężyły bez najmniejszego problemu w trzech szybkich setach UKS ARES LO Nowa Sól 3:0, 25:13, 25:14 i 25:17.
MKS Świdnica zajął pierwsze miejsce w grupie i jako zwycięzca będzie gospodarzem kolejnego turnieju.
Drugie miejsce zajął zespół KU AZS UŚ Katowice pokonując siatkarki KU AZS PO Opole również 3:0. W Świdnicy obok MKS Świdnica wystąpią: UKS Jedynka Tarnów, MKS Pogoń Proszowice, UKS Trefl Gdynia.


8 marca 2009 - "O Uśmiech Dziecka"

Wczoraj w Zgorzelcu odbyła się kolejna edycja Ligi Pływackiej "O Uśmiech Dziecka".
Reprezentacja UKS SVIDA zdobyła siedem medali: trzy złote, jeden srebrny i trzy brązowe. W roczniku 2000/2001 pierwsze miejsce wśród chłopców zajął Oskar Jochymek a trzecie miejsce Adrian Smagło, wśród dziewcząt drugie miejsce Maja Siembab.
W roczniku 1999 wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Oskar Kiejzik, drugie Maciej Roszak, trzecie Szymon Gonek.
Rocznik 1999 dziewczęta pierwsze miejsce - Elżbieta Kielka, punktowane miejsca zajęli - Mikołaj Ryszawy i Klaudia Sadowska wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i rocznik 1996/1997 trzecie miejsce zajęła Klaudia Fortuna uczennica Szkoły Podstawowej nr 6. Zawodnicy pływali dwa razy na dystansie 25 metrów stylem dowolnym i grzbietowym, czasy były sumowane i łączny czas decydował o miejscu na podium. Po dwóch edycjach Ligi w roczniku 1999/2000 pierwsze miejsca zajmują - Elżbieta Kielka i Oskar Kiejzik.
Reprezentacja UKS SVIDA liczyła 40 zawodników od klas I do VI szkoły podstawowej i większość zawodników poprawiła rekordy życiowe zaliczając kolejny udany start.


8 marca 2009 - Teraz walka o mistrzostwo

Pierwszy Finał o Mistrzostwo Dolnego Śląska Młodziczek rozegrany został dzisiaj we Wrocławiu. Świdnickie siatkarki wygrały oba swoje mecze.
Echo Twardogóra - MKS Świdnica 0:2 16:25, 13:25,
MKS Świdnica - Gwardia Wrocław 2:1 25:23, 24:26, 16:14
W drużynie świdnickiej wystąpiły:
Aleksandra Wieczorek, Aleksandra Wójcik, Alicja Słowikowska, Martyna Podgórska, Marta Gezella, Anna Jasionowicz, Joanna Szczurek, Alicja Krusiewicz, Adriana Lawer, Kamila Regnowska, Aleksandra Dolecka.
Finał odbędzie się 15 marca o godzinie 10.00 przy ulicy Pionierów w Świdnicy.
Dwie najlepsze drużyny awansują do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Zdjęcia z dzisiejszego meczu we Wrocławiu - >>> zobacz


8 marca 2009 - Sporządzanie świadectw

Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała S.C zaprasza na 52-godzinny kurs "Uprawnienie do Sporządzania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków i Lokali Użytkowych". Pierwsze zajęcia odbedą się już 3-4 kwietnia. Kurs skierowany jest do absolwentów studiów wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej. Szczegóły kursu - >>> zobacz


8 marca 2009 - Niebieskie popołudnie

W Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy raz w tygodniu przyjmuje psycholog, który udziela porad rodzicom dzieci zagrożonych, osobom z problemami przemocy w rodzinie.
Celem programu jest umożliwienie dostępu do bezpłatnych porad psychologicznych osobom z problemami przemocy w rodzinie oraz zagrożonym patologiami. Dotyczy on również osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw i wykroczeń.
W trakcie wizyt u psychologa porady mogą uzyskać rodzice i opiekunowie nieletnich sprawiających problemy wychowawcze. Ponadto prowadzone są konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania patologicznym zachowaniom nieletnich.
W tym celu uruchomiony został "punkt psychologiczny" funkcjonujący w siedzibie KPP w Świdnicy przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 15, czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach od 15.oo do 18.oo.
Dyżur pełni psycholog i funkcjonariusz Zespołu ds. Nieletnich.


8 marca 2009 - V edycja "Kaziukowego Gadania"

Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach zaprasza na V edycję "Kaziukowego Gadania".
Ideą konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży oraz doskonalenie pięknego i sugestywnego czytania utworów. Tematyka konkursu dotyczy legend, podań, baśni związanych z Dolnym Śląskiem. Jest to impreza towarzysząca obchodom Dnia Patrona organizowana przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach.
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń gimnazjum, posiadający umiejętność pięknego czytania. Każda szkoła deleguje trzech reprezentantów wytypowanych przez nauczycieli lub wybranych drogą eliminacji szkolnych.
Uczestnik przygotowuje tekst legendy, baśni, podania związany z Dolnym Śląskiem, który odczyta w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Oryginalny utwór może zostać skrócony przez uczestnika konkursu.
Przesłuchania konkursowe odbędą się w Publicznym Gimnazjum im. K. Przerwy - Tetmajera w Marcinowicach, 18 marca o godzinie 9,00. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Publiczne Gimnazjum im. K. Przerwy - Tetmajera, ulica Kolejowa 18 a, 58 - 124 Marcinowice lub faksem 074/858-50-85, do 13 marca.


7 marca 2009 - Klasa z piłką ręczną

Od września 2009 roku, przy Gimnazjum numer 3 w Świdnicy powstanie klasa sportowa o profilu piłki ręcznej.
Naukę w niej mogą podjąć chłopcy i dziewczynki z rocznika 1996. Klasa będzie funkcjonowała pod patronatem Ministerstwa Sportu oraz Związku Piłki Ręcznej w Polsce w ramach projektu tworzenia Gminnych Ośrodków Piłki Ręcznej. W naszym województwie powstaną tylko trzy takie ośrodki tj. w Świdnicy, Lubinie i we Wrocławiu.
W związku z tym Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica" zaprasza zainteresowanych rodziców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w czwartek 12 marca o godzinie 17.30 w hali na osiedlu Zawiszów. Ilość miejsc ograniczona.


7 marca 2009 - Świdnicka Liga Halowa Ronal Cup

Rozegrana została 25 kolejka piłkarskiej Świdnickiej Ligi Halowej "Ronal Cup".
Lew Star - Na Skarpie Eurofoam 10:4
Bar na Fali - Darbor 3:2
Gola Witkowski - Lider Świdnica 10:0
Wierzbianka - Elektrofinezja 10:0
ZUS- The Strikers 10:0
Piłkarzem kolejki został - Mateusz Kopernicki - Bar na Fali a bramkarzem kolejki - Damian Olichwer - Bar na Fali
Król Strzelców - Mariusz Kutela - 60 bramek, Krzysztof Goździejewski - 45, 38 bramek - Mateusz Kopernicki.
Pierwsze miejsce w tabeli z 64 punktami zajmuje Lew Star, kolejne miejsca Bar na Fali - 61, Gola Witkowski - 60, Darbor - 39, Wierzbianka - 37, Na Skarpie Eurofoam - 35, ZUS - 27, Lider Świdnica - 17, The Strikers - 16, Elektrofinezja - 4.


7 marca 2009 - Dolnośląski Finał Halowej Piłki Nożnej

Dzisiaj w Witoszowie Dolnym rozegrany został Dolnośląski Finał Halowej Piłki Nożnej dzieci do lat 13.
Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna - UKS Dziewiątka Dzierżoniów, kolejne miejsca: MLKS Polonia Środa Śląska, LKS Bóbr Marciszów, LZS Twardogóra, MKS Osa Zgorzelec, SP Drzemlikowice, SP Ścinawka Dolna, SP Rudna.
Drużyny za zajęte miejsca otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary.
Nagrody wręczali: Przewodniczący Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS - Senator Stanisław Jurcewicz, Zastępca Przewodniczącego DZ LZS - Leszek Noworól, Prezes PZ LZS Świdnica - Ryszard Dudkowski, Zastępca Wójta Gminy Świdnica - Zbigniew Kanicki.


7 marca 2009 - Koniec sezonu w SALPNH

Zakończyła się Strzegomska Amatorska Liga Piłki Nożnej Halowej. Mistrzami zostali: Argran w I lidze oraz Ergopex Bartoszówek w II lidze. Klasyfikacja wszystkich zespołów:
I liga - Argran - 49 punktów, Wacki - 42, Odrodzeni II - 36, Bruk-Team - 34, Bohun - 33, Kam-Bud - 23, Herbapol Stanowice - 19, Unia Jaroszów - 9, Grabinex - 8, (33) - 7.
II liga - Erg. Bartoszówek - 47, Dream-Team - 39, Podejrzani-Polboto - 38, Oldboys Grabina - 32, Wemks Fuzja - 30, Dom-Pol - 28, Marantha - 16, Płonące Bizony - 16, Athletics - 10, Podwórkowi Chuligani - 7.
Klasyfikacja najlepszych strzelców: I liga - Bartosz Konarski (Argran) - 27 bramek, II Liga - Mariusz Gniecki (Ergopex Bartoszówek) - 23 bramki, Bartłomiej Pacioch (Podejrzani) - 23 bramki.
8 marca nastąpi ostateczne zakończenie tegorocznych rozgrywek SALPNH. Organizatorzy zaplanowali towarzyskie konfrontacje zespołów a po rozegraniu wszystkich meczów nastąpi wręczenie dyplomów i medali.


7 marca 2009 - Ponad 4 mln oszczędności

Przesunięcia budżetowe dały milionowe oszczędności na administracji i wydatkach bieżących. Świdniccy radni zaakceptowali przygotowany przez prezydenta pakiet antykryzysowy.
Założenia do pierwszej fazy oszczędności - związanych z kryzysem - na zlecenie prezydenta przygotowywane były już na jesieni 2008 r. - W Świdnicy przybywa bezrobotnych, na palcach jednej ręki możemy policzyć sprzedane lokale, będą malały wpływy z podatków, a więc działania oszczędnościowe musimy zacząć już dziś i zaczęliśmy je od siebie - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Z tych też powodów zamrożono - poza koniecznymi korektami - płace pracowników samorządowych. Ale to nie koniec. W zaakceptowanej przez radnych prezydenckiej propozycji oszczędności w administracji sięgnęły ok. 400 tys. zł. To nie jedyne decyzje, które zapadły podczas środowych obrad Rady Miejskiej w Świdnicy (4 marca). W ramach cięć budżetowych i przesunięć oszczędności wyniosą ponad 4 mln zł. W związku z wprowadzonymi zmianami miasto jest zmuszone m.in. wprowadzić oszczędności w usługach porządkowych, utrzymania zieleni, miejskich chodników, nie będzie mogło również dopłacać do kursów komunikacji miejskiej, z których korzysta niewielu pasażerów. Szczegółowy plan z czym wiążą się oszczędności dla świdniczan zostanie wkrótce przedstawiony. Świdnica chce aktywnie przeciwstawić się kryzysowi, mają w tym pomóc miejskie inwestycje.
- Angażujemy się w przedsięwzięcia współfinansowane z Unii Europejskiej oraz realizowane głównie z budżetu miasta. Przed nami rozpoczęcie blisko 40 zadań, które pozwolą na utrzymanie bądź stworzenie kolejnych miejsc pracy - dodaje prezydent Murdzek.
M.in. właśnie na realizację inwestycji zostanie przeznaczona część zaoszczędzonych funduszy.


7 marca 2009 - Powiatowy Finał Piłki Ręcznej

6 marca, w nowej sali sportowej w Witoszowie Dolnym odbył się Powiatowy Finał Piłki Ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięło udział dziesięć reprezentacji szkół.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych, drugie miejsce zajęli chłopcy z ZSM, na trzecim miejscu zawody ukończyła reprezentacja ZSO Nr III.
Wszystkie te drużyny są ze Świdnicy.


7 marca 2009 - Turniej Szachowy w Strzegomiu

Noworoczny Turniej Szachowy, który odbył się 28 lutego w galerii Strzegomskiego Centrum Kultury spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 30 zawodników ze Strzegomia, Rogoźnicy i Żarowa.
Wspaniała i zdrowa rywalizacja potwierdziła fakt, iż szachy nigdy nie straciły na swojej popularności. Turniej sędziował Ignacy Kosiński. W wyniku przeprowadzonych rozgrywek wyłoniono następujących zwycięzców: Kategoria juniorów: I miejsce - Piotr Piórek, II miejsce - Waldemar Drążek, III miejsce - Adrian Kowalski.
Kategoria seniorów: I miejsce - Jan Kipczak, II miejsce - Michał Bieszczad, III miejsce - Roman Drążek.
Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Zarząd Starostwa Powiatowego w Świdnicy.


7 marca 2009 - Dwa konkursy

Zbliża się sześćdziesiąta rocznica utworzenia Biblioteki Publicznej w Żarowie.
Z tej okazji Biblioteka, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznaczyło na ten cel pieniądze, ogłasza dwa otwarte konkursy.
W pierwszym konkursie zostanie wybrany patron Biblioteki, w drugim wybrany zostanie do realizacji najlepszy projekt na projekt ekslibrisu, który będzie wykorzystywany w celach identyfikacyjnych i promocyjnych Biblioteki.
Warunki uczestnictwa i wymagania konkursowe - >>> zobacz


7 marca 2009 - "Krewniacy"

Jaworzyna Śląska dołączyła do społecznej kampanii "Krewniacy".
W jej ramach w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej odbędzie się zbiórka krwi.
16 marca od godziny 10:00 do 14:00 wszyscy chętni, pełnoletni i zdrowi mieszkańcy gminy będą mogli podzielić się tym bezcennym darem.
Pobór krwi będą prowadzić pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
Dawcy krwi otrzymają gadżety ufundowane przez patronów zbiórki.


6 marca 2009 - Zrobiły pierwszy krok

W Nowej Soli rozpoczął się pierwszy turniej siatkówki kobiet o wejście do II ligi.
W turnieju biorą udział zespoły: UKS ARES LO Nowa Sól, KU AZS UŚ Katowice, KU AZS PO Opole i MKS Świdnica.
W dzisiejszym meczu świdniczanki pokonały w trzech setach teoretycznie najgroźniejszy zespół w tej grupie, drużynę z Katowic.
MKS Świdnica - KU AZS UŚ Katowice 3:0 w setach 25:23, 25:20, 25:23. Świdniczanki wystąpiły bez Magdaleny Kukli.
Jutro MKS Świdnica zmierzy się z zespołem KU AZS PO Opole.


6 marca 2009 - Zawody już jutro

Już jutro o godzinie 10.00 w Morawie, koło Strzegomia rozpoczną się Towarzyskie Zawody Halowe w skokach przez przeszkody. Będą to już trzecie zawody skokowe w nowo powstającym Ośrodku Jeździeckim Stragona.
Na parkurze będziemy mogli zobaczyć znanych polskich aktorów - Wojciecha Dąbrowskiego oraz Pawła Okońskiego.
Na liście zgłoszeń ponad 30 koni, które rywalizować będą w 4 konkursach.
Widzowie będą mogli zobaczyć w sumie przeszło 70 przejazdów. Zawodnicy będą walczyć o Puchar Wrocławskiego Teatru Komedia.


6 marca 2009 - "Młode Talenty" w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia, Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży "Młodzi Artyści" oraz Strzegomskie Centrum Kultury organizują w ramach Festiwalu Piosenki "Młode Talenty w Strzegomiu" - warsztaty wokalne.
Warsztaty odbędą się w dniach od 19 do 21 marca w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury i zostaną poprowadzone przez Grażynę Łobaszewską.
Weźmie w nich udział 25 laureatów wyłonionych z wcześniej przeprowadzonych eliminacji, z gmin Strzegom, Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Żarów, Świebodzice oraz powiatów Jawor i Złotoryja.
Trzydniowe zajęcia zakończą się koncertem konkursowym oraz recitalem Grażyny Łobaszewskiej. Na najlepszych czekają nagrody rzeczowe: Grand Prix Festiwalu w wysokości 1000 złotych oraz nagroda specjalna - udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Fuma" - Zielona Góra 2009.


6 marca 2009 - Turniej Łuczniczy o Złotą Kaczkę

Bractwo Rycerskie Św. Barbary oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej zapraszają wszystkich do dopingowania zawodników podczas I Turnieju Łuczniczego o Złotą Kaczkę który odbędzie się w sobotę, 21 marca na terenie jaworzyńskich trzęsawisk (kąpielisko na żwirowni) o godzinie 14:00.
W Turnieju wezmą udział reprezentacje następujących bractw z terenu Dolnego Śląska: Bractwo Rycerskie Św. Barbary (gospodarze), Bractwo Rycerskie Defensores Virtutum Zamku Grodno, Bractwo Rycerskie Ergo Bibamus, Chorągiew Piastów Śląskich z Zamku Brzeg.
Niewątpliwą atrakcją Turnieju będą także pokazy strzelania z trebusza. Będzie to swoisty "chrzest bojowy" tej średniowiecznej machiny oblężniczej, która niedawno pojawiła się na wyposażeniu Bractwa. Serdecznie zapraszamy.


6 marca 2009 - Pora na dokument

Zapraszamy na kolejne spotkanie Świdnickiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego, które odbędzie się 12 marca o godzinie 18.30 w Klubie Baszta.
Zobaczymy dwa filmy dokumentalne z 2005 roku. Pierwszy z nich to "Szczur w koronie" Jacka Bławuta - znanego operatora, który współpracował m.in. z Krzysztofem Kieślowskim i Markiem Koterskim. Interesują go przede wszystkim portrety ludzi pozornie silnych oraz relacje międzyludzkie. "Szczur w koronie" zdobył nagrodę publiczności "Jancio Wodnik" w kategorii najlepszego filmu dokumentalnego na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej - Prowincjonalia 2006. Drugim filmem będzie "Antykwariat" Macieja Cuske - przedstawiciela najmłodszego pokolenia polskich dokumentalistów.
Film powstał z fascynacji autora pewnym miejscem i ludźmi, którzy je odwiedzają. Cuske przekonuje, że więcej o świecie dowiemy się z najbanalniejszej rozmowy, niż z książek… Najbliższe spotkanie DKF-u rozpocznie cykl projekcji filmów dokumentalnych. Zapraszamy! Wstęp wolny.


6 marca 2009 - Mają nowy wóz

Dzięki wsparciu gminy Strzegom, Komisariat naszej policji może korzystać z nowego samochodu.
Strzegomscy policjanci będą teraz do interwencji wyjeżdżać Fiatem Ducato, którego zakup, w kwocie 60 tys. złotych, dofinansowała gmina Strzegom. Komendant powiatowy policji Krzysztof Niziołek uważa, że nowy wóz był potrzebny strzegomskiemu Komisariatowi już od dawna. - Musimy pamiętać, że Strzegom to nie tylko miasto, ale także wsie, na które policjanci muszą równie szybko dojechać na wezwanie mieszkańców. Liczę więc, że korzystanie z nowego wozu będzie miało wpływ na skuteczność policji - mówi komendant.
Zadowolenia nie kryje również burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. - Zawsze, w miarę swoich możliwości, reaguję na każdą prośbę o pomoc ze strony naszej policji, bo jestem zdania, że sprawy związane z bezpieczeństwem na terenie naszej gminy należy traktować priorytetowo - wyjaśnia burmistrz.
Nowy wóz obejrzeli także zastępca burmistrza Robert Siekaniec oraz radni z Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska - Bogumiła Skóra, Ryszard Nabiałek i Robert Ślązak, którzy nie mają żadnych wątpliwości co do tego, że radiowóz będzie się dobrze sprawował.
Nabytek cieszy komendanta strzegomskiego Komisariatu Aleksandra Cieślika, który wierzy, że przy dobrej współpracy lokalnego samorządu z policją, uda się w przyszłości zrealizować jeszcze wiele przedsięwzięć.


6 marca 2009 - Spotkanie z mieszkańcami

W sobotę, 14 marca, o godzinie 18.00, w Auli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, odbędzie się spotkanie Burmistrz Lilli Gruntkowskiej z mieszkańcami Gminy Żarów.
Okazją do spotkania jest, mijający właśnie tego dnia, rok od ponownego objęcia urzędu, po wygraniu przez Lillę Gruntkowską przedterminowych wyborów Burmistrza Żarowa.
W trakcie spotkania Burmistrz Gruntkowska zamierza dokonać krótkiego podsumowania mijającego roku pracy oraz planowana jest dyskusja z mieszkańcami na tematy ich nurtujące.
Burmistrz Gruntkowska serdecznie zaprasza na to spotkanie wszystkich mieszkańców.


6 marca 2009 - Ekspert rajdowej szkoły

W dzisiejszej audycji wystąpi ekspert rajdowej szkoły, niezwykle doświadczony pilot rajdowy Jarosław Baran. Będziemy rozmawiać o planowanych szkoleniach dla zawodników i o ich charakterze. Nie zabraknie także pytań o minione sezony, a także o sportowe plany na przyszłość wicemistrza Europy i wielokrotnego mistrza Polski.
Czekamy na Wasze pytania - wyślij
Początek programu o godzinie 18.00. Słuchajcie, słuchajcie także na 91.6 FM na terenie Wrocławia.


6 marca 2009 - Będzie grunt pod budowę kościoła

Wczoraj w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej w Żarowie, które poświęcone było w głównej mierze rozpatrzeniu wyłącznie jednej uchwały: w sprawie "wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz udzielenia bonifikaty".
W skład tej najmłodszej parafii w żarowskim dekanacie wchodzą cztery miejscowości: Mrowiny, Łażany, Zastruże i Kruków. Tylko w dwóch z tych miejscowości są kościoły, a wśród nich nie ma największej: Mrowin, które są siedzibą parafii.
Mieszkańcy, a w szczególności Rada Parafialna wspólnie z proboszczem Pawłem Szajnerem chcą wybudować w Mrowinach kościół.
Budowę zaplanowano na terenie dawnego cmentarza, jednakże właścicielem terenu do tej pory była gmina. Po podjęciu uchwały możliwa będzie sprzedaż tego terenu na rzecz parafii z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 99,99%. To pierwszy, chyba najłatwiejszy krok na drodze do wybudowania kościoła. Najtrudniejszy przed parafianami - zbiórka środków i sama budowa.
Ksiądz Paweł Szajner planuje, że kościół powstanie w oparciu o istniejącą kaplicę, która stanie się prezbiterium nowego kościoła.


6 marca 2009 - Termomodernizacja pod wspólnym szyldem

Pięć samorządów: miasto Świdnica, powiat świdnicki, gmina Świdnica, Świebodzice i Jawor wspólnie powalczy o spore środki na termomodernizację budynków placówek oświatowych i kulturalnych na terenie naszego powiatu. W dniu 4 marca partnerzy projektu uroczyście podpisali wniosek "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej".
- "Liderem projektu jest Miasto Świdnica. Postanowiliśmy włączyć się do tej inicjatywy, gdyż uważamy, że wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania." - podkreśla Roman Etel, Etatowy Członek Zarządu Powiatu.
Samorządy przygotowały wniosek opiewający w sumie na ponad 30,5 mln zł, który zostanie złożony jeszcze w tym tygodniu. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 może wynieść maksymalnie 50 proc tej kwoty. Z pozyskanych funduszy powiat planuje wykonać termomodernizację budynku Zespołu Szkół Mechanicznych. Pieniądze pójdą na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji, docieplenie stropodachu, modernizację węzła cieplnego, wymianę instalacji CO i wymianę opraw oświetleniowych.
Wartość projektu Powiatu Świdnickiego opiewa na kwotę ponad 3,5 mln zł, z czego jest szansa na odzyskanie 1mln 490 tys. zł z funduszy unijnych. Wniosek zostanie złożony jeszcze w tym tygodniu.


5 marca 2009 - Elite Model Look

Już po raz siódmy organizatorzy światowego konkursu Elite Model Look poszukiwać będą wyjątkowych dziewcząt, które staną przed szansą zrobienia międzynarodowej kariery w modelingu.
14 i 15 marca w 10 miastach Polski ruszają castingi do polskiej edycji - Elite Model Look Polska 2009.
W konkursie Elite Model Look 2009 mogą wziąć udział dziewczęta w wieku 14-25 lat. Konkurs składa się z trzech etapów: castingów, półfinałów, finałów regionalnych oraz Gali Finałowej, podczas której zwyciężczynię wybierze specjalnie dobrane jury. Do Gali Finałowej finalistki przygotowywać się będą w Elite Model School - wyjątkowym zgrupowaniu, które da im niepowtarzalną szansę na poznanie tajników pracy modelki i naukę pod okiem specjalistów z branży.
Castingi do konkursu odbędą się już 14 i 15 marca w 10 miastach Polski: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Chorzowie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie i Białymstoku. Szczegółowe informacje o konkursie, zasady uczestnictwa oraz wskazówki dla kandydatek - >>> zobacz


5 marca 2009 - Zatrzęsienie zamków na Rynku

Przybyło zabytków w centrum Świebodzic.
Wspaniałe zamki i pałace można podziwiać... na wystawie fotograficznej, która od kilku dni obecna jest na placu ratuszowym.
Wystawę przygotował Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego. Są to zbiory Miejskiego Domu Kultury, a autorem zdjęć i opisów najatrakcyjniejszych budowli Dolnego Śląska jest znany świdnicki historyk, Marek Stadnicki.
Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji pod chmurką.


5 marca 2009 - Festiwal Modelarstwa w Bytomiu

Już po raz VI na przełomie lutego i marca odbył się Festiwal Modelarstwa w Bytomiu.
Impreza jak zwykle zgromadziła na starcie wielu utytułowanych modelarzy z kraju i zagranicy. W konkursie zaprezentowano ponad 600 modeli. To kolejny rekord dla tej imprezy.
Festiwal odbył się pod patronatem miasta Bytom. Dopisała pogoda i modelarze. Zwiedzających było dużo i to niekoniecznie związanych z modelarstwem.
Wśród startujących nie mogło zabraknąć modelarzy z Miejskiego Domu Kultury Świdnica. Oliwia Papież i Paweł Hanuszczak zaprezentowali sześć modeli w 4 kategoriach startowych. Nasz wielokrotny mistrz Paweł Hanuszczak po raz kolejny zdobył wyróżnienia na tej prestiżowj imprezie. Został nagrodzony w kategorii samolotów w skali 1:48, pojazdów gąsienicowych w skali 1:72 oraz zdobył wyróżnianie w kategorii Euro Pucharów przyznawanych przez międzynarodowe grono sędziowskie z Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Oliwka miała nieco mniej szczęścia ale jej prace i tak spodobały się publiczności co jest równie ważne.
Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy.


5 marca 2009 - Plany odnowy zatwierdzone

W trakcie ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Żarowie, radni rozpatrzyli trzy projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Krukowa, Imbramowic i Mrowin.
Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu tych planów otwiera drogę do możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych ze środków przeznaczonych na "Odnowę i rozwój wsi".
W każdym z zatwierdzonych planów znalazły się zadania, które przeszły długą drogę konsultacji w trakcie spotkań z mieszkańcami każdej z tych wsi. - Do programów wpisano zadania, których realizacji oczekują mieszkańcy już od wielu lat, a których nie można było zrealizować ze względu na brak środków - mówi Burmistrz Lilla Gruntkowska.
Każdy plan przewiduje budowę kanalizacji, chodników oraz prace budowlane związane ze świetlicami w tych miejscowościach. W planie odnowy Krukowa jest mowa o dobudowie klatki schodowej z zapleczem. Plan odnowy Imbramowic i Mrowin przewiduje przeprowadzenie najpilniejszych remontów w świetlicach. Ale są tam również zadania unikalne dla każdej z tych miejscowości.
Plan odnowy Mrowin posłużył do złożenia projektu przewidującego remont boiska w Mrowinach na kwotę 114 tys. zł. Jeszcze w tym roku składane będą kolejne wnioski o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


5 marca 2009 - Masaż dźwiękiem

Masaż dźwiękiem przywraca organizmowi harmonię, wzmacnia witalność, odpręża, uwalnia od napięć, pomaga przy zwalczaniu depresji. Ma pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości, kreatywność i moc twórczą oraz odzyskanie radości życia. A poza tym - to niecodzienne przeżycie.
O walorach tej wschodniej techniki relaksacji mogą się przekonać świebodziczanie - już 16 marca w Miejskim Domu Kultury.
Masaż dźwiękiem, przy użyciu specjalnych mis, wykonają wykwalifikowani masażyści Urszula i Zbigniew Szmidtowie. Pierwszy seans - 16 marca, godzina 18.00 (sala kominkowa). Cena biletu - 12 złotych.


5 marca 2009 - Konkurs plastyczny

Miejski Dom Kultury w Świdnicy zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej pod hasłem "Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga" ".
Prace, którymi mogą być - rysunek, malarstwo i grafika w firmacie nie wiekszym niż A-2, wykonane przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ze Świdnicy należy dostarczyć do 18 marca, do Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy przy ulicy Nauczycielskiej 2.


5 marca 2009 - Włamał się do domku

Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 33 letniemu mężczyźnie za włamanie do domku jednorodzinnego i kradzież kamery cyfrowej.
Policjanci z Zespołu Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy i Komisariatu Policji w Żarowie zatrzymali 33 letniego mężczyznę mieszkańca Dzierżoniowa, który 26 lutego po wyłamaniu okna w domu jednorodzinnym dokonał kradzieży kamery cyfrowej. Straty na szkodę mieszkańca Żarowa wyniosły 1 200 złotych.
Zatrzymany mężczyzna był już wcześniej notowany przez policję, na swoim koncie ma wiele innych włamań. Został mu przedstawiony zarzut kradzieży z włamaniem, wobec niego zastosowany został dozór policyjny.
Podobny przypadek miał miejsce w Gminie Strzegom, 11 lutego w nocy do pawilonu handlowo-gastronomicznego dokonano włamania. Skradziony został alkohol i papierosy wartości 1700 zł.
W toku prowadzonych czynności 4 marca policjanci z Komisariatu Policji w Strzegomiu zatrzymali dwie osoby, 32 letniego mężczyznę osadzono w policyjnym areszcie, a jego 16 letniego wspólnika po wykonaniu czynności przekazano pod opiekę matce. Obu zatrzymanym mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności, sprawa nieletniego zostanie przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Świdnicy.


4 marca 2009 - Walczą o termomodernizacje

Miasto Świdnica, powiat świdnicki, gmina Świdnica, Świebodzice i Jawor wspólnie walczą o unijne dofinansowanie termomodernizacji budynków placówek oświatowych i kulturalnych. Dziś, 4 marca, partnerzy podpisali wniosek "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej".
- Wymiana okien, docieplenie ścian, czy też wykonanie nowej elewacji pochłania ogromne fundusze, których samorządy nie mają w nadmiarze. Postanowiliśmy wspólnie pozyskać środki zewnętrzne, ponieważ to zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania. Tej szansy nie chcemy zmarnować, choć wiemy, że będzie duża konkurencja wśród ubiegających się o dotację - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Świdnica wraz z czterema samorządami przygotowała wniosek opiewający na ponad 30,5 mln zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 może wynieść maksymalnie 50 proc tej kwoty. Z pozyskanych funduszy miasto chce wykonać lub dokończyć termomodernizację budynków: Gimnazjum nr 1, ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21, Gimnazjum nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, Gimnazjum nr 3, ul. Saperów 27a, Gimnazjum nr 4, ul. Jodłowa 21, Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Wodna 5-7, Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16, ul. Marcinkowskiego 10.
Pieniądze mają pozwolić również na odzyskanie części funduszy dotychczas przeznaczonych na projekty zrealizowane w SP nr 6, G nr 1 i G nr 4.
Wspólny wniosek samorządy złożą jeszcze w tym tygodniu. Wartość świdnickiego projektu opiewa na ponad 19 mln zł, z czego 8,3 mln zł może zostać dofinansowane. W ostatnich dwóch latach na pierwsze etapy termomodernizacji miejskich placówek oświaty Świdnica wydała 1,3 mln zł.


4 marca 2009 - Sporządzanie świadectw

Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała S.C zaprasza na 52-godzinny kurs "Uprawnienie do Sporządzania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków i Lokali Użytkowych". Pierwsze zajęcia odbedą się już 3-4 kwietnia. Kurs skierowany jest do absolwentów studiów wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej. Szczegóły kursu - >>> zobacz


4 marca 2009 - Dziury na drogach

Wprawdzie zima krótko trwała, ale zdążyła pozostawić po sobie niemiłe wspomnienie w postaci licznych dziur, wyrw i ubytków w jezdniach. Wiele tras jest trudnych do przejechania i nie pomaga nawet zwykłe wymijanie dziur. Prym wiedzie jedna z najgorszych obecnie tras na odcinku Świdnica-Strzegom.
Nie lepiej jest w samym mieście, gdzie przejazd drogą wojewódzką na trasie w kierunku Legnicy jest praktycznie niemożliwy. Odpowiedzialny za drogi w powiecie Członek Zarządu Roman Etel wspólnie z Członkiem Zarządu Sabiną Cebulą oraz Radną z Gminy Strzegom Beatą Nejman zorganizowali spotkanie, podczas którego omówiono najniebezpieczniejsze miejsca na drogach wojewódzkich i powiatowych w Gminie Strzegom i jej okolicach. Na spotkanie przyjechał również ekspert z Dolnośląskiego Zarządu Dróg i Kolei z Wrocławia oraz Dyrektor Służby Drogowej. Na odcinku drogi powiatowej prowadzącej do Muzeum Gross Rosen ma pojawić się już niebawem zupełnie nowa nawierzchnia.
Powiatowi pomoże także gmina Strzegom, która ze swojego budżetu przeznaczyła pół miliona zł na remont drogi prowadzącej do Muzeum Gross Rosen. Burmistrz Strzegomia zaproponował, że może pomóc Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w sprzątaniu ulic biegnących przez gminę a będących w zarządzie SDPŚ. W tym celu zadeklarował skierowanie tam pracowników z robót interwencyjnych.
Członek Zarządu Powiatu Sabina Cebula przypomniała również o remontach chodników, do których dokłada Strzegom oraz o planowanej inwestycji modernizacji nawierzchni na odcinku Żelazów-Godzieszówek. Roman Etel także z Zarządu Powiatu zapewnił, że prace zaplanowano na ten rok.
Radna Rady Powiatu Beata Nejman zwróciła uwagę na konieczność umiejscowienia sygnalizacji świetlnej przy jednej z najbardziej ruchliwych tras w mieście prowadzącej w kierunku Legnicy tak, aby piesi mogli bezkolizyjnie przechodzić na drugą stronę jezdni, obecnie mają oni z tym ogromne problemy.


4 marca 2009 - Razem występujemy o pieniądze

Pięć samorządów: Gmina Świebodzice, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Jawor oraz Powiat Świdnicki, będą wspólnie starać się o pieniądze na termomodernizację obiektów oświatowych i kulturalnych. Dzisiaj w Świdnicy, która jest liderem projektu, podpisana została umowa partnerska, na mocy której złożony zostanie wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Podgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na lata 2009-2013".
Jest to przedsięwzięcie, w ramach którego można pozyskać ponad 30,5 mln złotych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Porozumienie zwiększa szansę na akceptację wniosku, który - jeśli uzyska pozytywną ocenę - umożliwi dofinansowanie planowanych przez samorządy inwestycji w 50 procentach.
Świebodzice zgłosiły do projektu dwa obiekty: Szkołę Podstawową nr 3 (budynek A, B oraz mała sala gimnastyczna) oraz Miejski Dom Kultury - który wymaga remontu dachu i elewacji. W sumie wkład Gminy Świebodzice to 3 mln złotych.


4 marca 2009 - Korytarze transportu kruszyw

Starosta Zygmunt Worsa w imieniu swoim oraz Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zbigniewa Szczygła zaprosił wszystkich przedsiębiorców zajmujących się wydobyciem kruszyw na terenie powiatu na spotkanie, które odbędzie się w jutro w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Celem spotkania będzie przybliżenie problemów związanych z wydobyciem i transportem kruszyw na obszarze Powiatu Świdnickiego.
Związane jest to z wyjazdową sesją Sejmowej Komisji Infrastruktury, która odbyła się 26 marca we Wrocławiu.
Tematem przewodnim Komisji były właśnie zagadnienia związane z nowymi wytycznymi i informacjami dotyczącymi wydobycia kruszyw oraz ich transportu na terenie Dolnego Śląska. Na spotkaniu obecni będą przedsiębiorcy z Gminy Strzegom, Żarów, Marcinowie i Dobromierz zajmujący się wydobyciem kruszyw oraz Burmistrzowie i Wójtowie tych gmin.


4 marca 2009 - III Rodzinne Potyczki Z Ortografią

Już po raz trzeci Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy gościła uczestników Rodzinnych Potyczek z Ortografią. Pomysłodawcą tej niecodziennej imprezy jest dyrektor - Małgorzata Pielach. W tym roku wzięła w nich udział rekordowa liczba drużyn. Wczoraj do walki o miano najlepszych zgłosiły się 93 drużyny: 33 drużyny w kategorii klas I-III i 60 drużyn w kategorii IV-VI.
Uczestnikami III Rodzinnych Potyczek z Ortografią byli uczniowie świdnickich szkół podstawowych, którzy z opiekunem, np. mamą, tatą, babcią czy dziadkiem tworzyli drużynę. Dzieci pisały dyktando, a swoim pociechom pomagali opiekunowie, którzy mogli tylko podpowiadać. Jakież było zdziwienie dorosłych, kiedy oni również musieli napisać krótki, ale niełatwy tekst.
Kategoria "młodsi": I miejsce : Weronika Łęcka(SP 105) i Mariola Łęcka, II miejsce: Olga Pospiszil (SP 1) i Jolanta Kornel, II: Aleksandra Żelazowska (SP 1) i Katarzyna Żelazowska.
Kategoria "starsi" I miejsce: Natalia Matuszkiewicz (SP 315) i Bogumiła Matuszkiewicz oraz Weronika Śliwowska (SP 105) i Wanda Śliwowska, II miejsce: Grzegorz Stelmach (SP 8) i Dariusz Stelmach, Wyróżnienie: Karolina Ścisłowicz (SP 4) i Agnieszka Ścisłowicz.
Wyróżnienia: Natalia Zajdel (SP 4) i Jolanta Zajdel, Karol Konrad (SP 105) i Katarzyna Konrad, Patrycja Pałak (SP 105) i Małgorzata Pałka, Żaneta Włudyga (SP 105) i Halina Kaim.
Nagrodzeni otrzymali dyplomy, puchary i wspaniałe nagrody książkowe - słowniki. Nagrody ufundował Urząd Miasta


4 marca 2009 - Nie będzie podwyżki

Świebodziczanie nie będą płacić więcej za wodę i ścieki. Do końca czerwca nadal obowiązywać będą dotychczasowe stawki.
Rada Miejska przyjęła uchwałę o przedłużeniu obowiązujących cen na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w piątek, 27 lutego.
- Chodzi przede wszystkim o mieszkańców, którzy już mają do czynienia z podwyżkami cen prądu, żywności - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. - W tej sytuacji nie możemy obciążać ludzi dodatkowymi podwyżkami. Zadecydował także czynnik ekonomiczny. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, przedkładając nowy wniosek taryfowy, nie miał jeszcze pełnego bilansu spółki za 2008 rok.
Dopiero jego wynik pokaże faktyczną kondycję zakładu i - być może - okaże się, że zmiana stawek w ogóle nie będzie konieczna.


4 marca 2009 - V edycja "Kaziukowego Gadania"

Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach zaprasza na V edycję "Kaziukowego Gadania".
Ideą konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży oraz doskonalenie pięknego i sugestywnego czytania utworów. Tematyka konkursu dotyczy legend, podań, baśni związanych z Dolnym Śląskiem. Jest to impreza towarzysząca obchodom Dnia Patrona organizowana przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach.
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń gimnazjum, posiadający umiejętność pięknego czytania. Każda szkoła deleguje trzech reprezentantów wytypowanych przez nauczycieli lub wybranych drogą eliminacji szkolnych.
Uczestnik przygotowuje tekst legendy, baśni, podania związany z Dolnym Śląskiem, który odczyta w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Oryginalny utwór może zostać skrócony przez uczestnika konkursu.
Przesłuchania konkursowe odbędą się w Publicznym Gimnazjum im. K. Przerwy - Tetmajera w Marcinowicach, 18 marca o godzinie 9,00. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Publiczne Gimnazjum im. K. Przerwy - Tetmajera, ulica Kolejowa 18 a, 58 - 124 Marcinowice lub faksem 074/858-50-85, do 13 marca.


4 marca 2009 - Wzgórze Beckera i Droga Węglowa

Dwie nowe nazwy ulic przyjęła na piątkowej sesji Rada Miejska Świebodzic.
Wzgórze Beckera znajduje się w rejonie Osiedla Słonecznego i upamiętnia najsłynniejszego, XIX-wiecznego zegarmistrza ze Świebodzic - Gustava Beckera.
Natomiast Droga Węglowa to nazwa nadana historycznemu traktowi, wiodącemu przez dzielnicę Ciernie. W latach 1780-1790 wytyczono tzw. "drogę węglową", wiodącą z Wałbrzycha przez Świebodzice do Malczyc.
Obsługiwana była ona przez przewoźników - wozaków, którzy na ciągnionych przez konie furmankach wozili węgiel (a od 1787 roku także koks) do malczyckiego portu na Odrze.


4 marca 2009 - Krystyna Jakszycka Sekretarzem

Od środy 18 lutego 2009 roku, na stanowisku Sekretarza Gminy Żarów pracuje Krystyna Jakszycka, która wyłoniona została na to stanowisko w drodze konkursu.
- Zakończył się wielomiesięczny pat spowodowany działaniami radnych z opozycyjnego klubu "Razem dla Żarowa" - mówi Burmistrz Lilla Gruntkowska. - Radni nie zgodzili się na to, aby to stanowisko pełniła Sylwia Pawlik, osoba kompetentna, młoda, ambitna i mająca już spore doświadczenie w pracy samorządowej. Niestety od nowego roku zmieniły się przepisy i nie mogłam powołać jej na to stanowisko ze względu na to, że nowa ustawa wymaga co najmniej dwuletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym.
Krystyna Jakszycka od początku kariery zawodowej pracowała w Urzędzie Miejskim w Bogatyni, w którym przez szesnaście lat pełniła funkcję Sekretarza Gminy. Jest mieszkanką Wrocławia.
- Liczę na jej doświadczenie zawodowe, dzięki któremu możliwe będzie podniesienie standardu pracy naszego Urzędu - mówi Burmistrz Gruntkowska.
Pierwszym zadaniem, które otrzymała nowa Sekretarz było przygotowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjnej, która obowiązuje od początku marca. - Jestem osobą wymagającą od siebie i od pracowników - mówi Krystyna Jakszycka. - Nie boję się odpowiedzialności i potrafię podejmować trafne decyzje.


4 marca 2009 - Siatkarze spadli do IV ligi

To nie tak miało być. Strzegomscy siatkarze nie wykorzystali atutu swojej hali w drugim turnieju barażowym i spadli do IV ligi. O degradacji zadecydowała przegrana z Dziekanem Milicz 1:3.
Dwudniowy turniej o utrzymanie w III lidze rozegrano w sobotę i niedzielę w Strzegomiu. Wzięły w nim 4 zespoły: oprócz gospodarzy także Chrobry Głogów, Dziekan Milicz oraz Ikar Legnica.
Podopieczni Zbigniewa Dziemiańczuka, aby nie spaść do IV ligi musieli wygrać wszystkie trzy mecze, w tym z najgroźniejszym rywalem - ekipą z Milicza.
Dziekan był zawsze niewygodnym przeciwnikiem dla strzegomian. Potwierdziło się to również w ostatnim pojedynku. Po dwóch setach na tablicy wyników było 1:1, w trzecim secie siatkarze AKS-u mieli piłkę setową, jednak jej nie wykorzystali i przegrali do 24, czwarty set - niestety - okazał się ostatnim w tym meczu. Przegrana 1:3 oznaczała degradację.


4 marca 2009 - Chciał wyłudzić kredyt

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi mieszkańcowi Świdnicy, który w jednym z banków usiłował wyłudzić 5 tysięcy złotych kredytu.
Na gorącym uczynku usiłowania wyłudzenia kredytu zatrzymany został przez policjantów z Sekcji Przestępczości Gospodarczej Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, 21 letni mieszkaniec Świdnicy, który w jednym z banków przedstawił sfałszowane zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.
Mężczyznę zatrzymano w Banku przed podpisaniem umowy, został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy, wobec niego zastosowany został dozór policyjny.


4 marca 2009 - Turniej w Przystani

W Domu Dziennego Pobytu "Przystań" w Świdnicy odbył się I Turniej Remikowy.
W spotkaniach udział brało dziewięć osób: Helena Banik, Barbara Chmura, Stefania Szczech, Wiesław Meres, Jan Grzywak, Wiesław Szymkiewicz, Zygmunt Adamczyk, Stanisław Owocki oraz Andrzej Piskorzewski. Ta grupa walczyła pomiędzy sobą o zwycięstwo.
I miejsce zajął - najlepszy, mistrz wszystkich turniejów, jakie organizowane są w DDP "Przystań" - Stanisław Owocki. II miejsce zajął Wiesław Meres, na trzecim miejscu uplasowała się Helena Banik.
Uczestnicy rozgrywek otrzymali dyplom za udział a za trzy pierwsze miejsca otrzymali dodatkowo drobny upominek.
Organizatorami turnieju byli: Ania Sochocka - terapeutka DDP oraz Łukasz Kołakowski - stażysta.


3 marca 2009 - Co z cmentarzem ?

Na problem braku miejsc do pochówku na strzegomskich cmentarzach mogliśmy być przygotowani już od dawna. Władze naszej gminy robią jednak wszystko, aby jemu zaradzić.
Już od jakiegoś czasu mówiło się o utworzeniu nowego cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu. Jednak z racji, że jest to przedsięwzięcie wymagające sporych nakładów finansowych, w obecnie panującej sytuacji kryzysu ekonomicznego, postanowiono poszukać nowego rozwiązania. - Budowa nowego cmentarza i tak jest nieunikniona, ale na dzień dzisiejszy problem braku wolnych miejsc do pochówków chcemy rozwiązać w inny sposób - wyjaśnia burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz.
Propozycja zakłada poszerzenie cmentarza przy ul. Olszowej o teren od strony ul. Lipowej, który bezpośrednio położony jest przy obwodnicy. Uzyskana w ten sposób nowa powierzchnia cmentarza pozwoliłaby na użytkowanie go przez kilkanaście najbliższych lat. Dodajmy, że właścicielem tej działki są Borowskie Kopalnie Granitu.
Nie wyklucza się jednak całkowitej rezygnacji z pomysłu wybudowania nekropolii przy ul. Wałbrzyskiej. Realizacja tego zamierzenia byłaby z pewnością łatwiejsza, gdyby udało się nawiązać porozumienie na zasadzie partnerstwa z przedsiębiorcą gotowym wesprzeć tę inwestycję.
Obie z tych koncepcji są w tej chwili szczegółowo rozpatrywane. - Zależy nam, aby wybrać rozwiązanie najbardziej korzystne zarówno dla mieszkańców, którzy będą odwiedzali groby swoich bliskich, jak i dla gminnych finansów, którymi, szczególnie przy obecnym kryzysie, musimy wyjątkowo rozsądnie zarządzać - mówi burmistrz. O ostatecznym wyborze którejś z tych propozycji będziemy informować.


3 marca 2009 - Liga pływacka

Uczniowski Klub Sportowy "Svida" zaprasza do udziału w V Świdnickiej Lidze Pływackiej Miasta Świdnica.
Zawody odbędą się 26 marca o godzinie 14.00 na pływalni Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Marcinkowskiego. Po wcześniejszym kontakcie z organizatorami w zawodach dzieci w wieku 7 - 12 lat mogą wystartować także uczniowie szkół Gminy Świdnica. Kolejne terminy zawodów - >>> zobacz


3 marca 2009 - Minimalizować skutki kryzysu

Gmina Strzegom nie lekceważy symptomów kryzysu ekonomicznego, które trzeba otwarcie powiedzieć, są niestety widoczne.
- W chwili obecnej trudno jest jednak ocenić jego skalę i zasięg. Jednak to wcale nie zwalnia nas od podejmowania odpowiednich kroków. Dlatego obecnie przygotowujemy stosowne informacje dla radnych Rady Miejskiej, z którymi wspólnie opracujemy strategię minimalizowania skutków kryzysu. Chcemy stworzyć listę potrzeb i działań, jakie będziemy podejmować, oraz zorientować się w sytuacji aktualnie panującej na lokalnym rynku pracy - wyjaśnia burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz
Istotną sprawą w obecnej sytuacji jest stabilny i bezpieczny budżet gminy, przy którego konstruowaniu realnie oceniono wpływy do budżetu oraz jego wydatki.
- Ważną kwestią, na którą również zwracamy uwagę, jest pobudzenie gospodarcze, które wynikać będzie z realizacji kluczowych inwestycji - podkreśla burmistrz.
Warto przypomnieć, że wydatki inwestycyjne w tegorocznym budżecie zaplanowano na poziomie 16 959 200 zł, co stanowi 24,55 proc. ogółu wydatków. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na potrzebę finansowania inwestycji ze środków unijnych i pozabudżetowych, a także zintensyfikowanie działań związanych z ich pozyskiwaniem.
- Jestem przekonany, że konsekwentne realizowanie tych wytycznych pozwoli na możliwie, jak najmniejsze, odczucie skutków kryzysu ekonomicznego przez gminę Strzegom - mówi Lech Markiewicz.


3 marca 2009 - Otrzymali sprzęt sportowy

W minionym tygodniu udało się podsumować ferie na sportowo w Jaworzynie Śląskiej.
Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Besser spotkali się z uczniami szkół podstawowych, którzy w okresie ferii brali udział w rywalizacji sportowej.
Pomimo, że w zmaganiach w koszykówkę lub piłkę nożną uczniom nie zawsze udało się stawić czoła samorządowcom, to jednak wszyscy otrzymali dla swoich szkół sprzęt sportowy. Okazją do jego wręczenia były piątkowe spotkania w poszczególnych placówkach.


3 marca 2009 - Młodzieżowa Rada Gminy

Wczoraj w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się I Forum Samorządowe Młodzieży. W forum uczestniczyło 40 uczniów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunami samorządów uczniowskich i nauczycielami historii i wiedzy o społeczeństwie oraz młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy forum to młodzież w wieku od 12 do 18 lat reprezentująca 14 wsi.
Wójt Gminy Teresa Mazurek przypomniała, że już od ponad roku realizowany był program edukacji samorządowej wśród uczniów gminnych placówek oświatowych, który miał na celu rozbudzenie zainteresowania młodzieży samorządnością, zaangażowania młodych ludzi w sprawy istotne dla środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkiego, co dotyczy dzieci i młodzieży.
Chcę, aby młodzież przestała przesiadywać na przystankach autobusowych. Młodzieżowa Rada Gminy to reprezentacja młodzieży, która będzie wpływała na to, co dzieje się w naszej gminie, co mamy do zaoferowania młodym mieszkańcom. Chcemy dowiedzieć się, czy jesteście zainteresowani taką formą współpracy - dodała pani Teresa Mazurek.
W dyskusji uczniowie wypowiadali się zdecydowanie za utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy.
- Skoro tutaj przyszliśmy, to znaczy, że wykazaliśmy zainteresowanie, że jest chęć do działania, ale nie jesteśmy jeszcze wystarczająco dobrze przygotowani - powiedziała Ola Konarska z Burkatowa.
- Młodzieżowa Rada Gminy przydałaby się, ale taka z inicjatywą, aby działała prężnie - powiedział Kacper Danisiewicz z Gimnazjum w Lutomi Dolnej.
- Gmina to jest miejsce, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy. Mało jest osób, które chcą coś robić, ale my chętnie czymś byśmy się zajęli - stwierdziła Agnieszka Zerka z Komorowa.
- Każdy z nas ma jakieś pomysły, które dzięki Młodzieżowej Radzie Gminy mogą być zrealizowane - powiedział Daniel Traczyński z Witoszowi Górnego.
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy planowane są w kwietniu i maju, tak, aby pierwsze posiedzenie inaugurujące działalność młodych radnych odbyło się 1 czerwca co umożliwiłoby uwzględnienie propozycji młodzieży w projekcie budżetu na 2010 rok.


3 marca 2009 - Carl Gotthard Langhans

Carl Gotthard Langhans (ur 15 grudnia 1732 - zm. 1 października 1808, jeden z najważniejszych przedstawicieli wczesnego klasycyzmu w architekturze Prus. Przez wiele lat mieszkał w Świdnicy.
Najsłynniejszym dziełem Carla Gottharda Langhansa jest Brama Brandenburska w Berlinie. Zaprojektował też część założenia parkowo-pałacowego Charlotenburg. Duża część budowli zaprojektowanych przez Langhansa znajduje się na terenie Dolnego Śląska (np. pałac Wallenberg-Pachalych we Wrocławiu, zrujnowany dziś pałac Hatzfeldtów w Żmigrodzie czy odrestaurowany w latach 1980 kościół ewangelicko-augsburski w Sycowie). 6 marca o godzinie 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbędzie się sesja popularnonaukowa zatytułowana Carl Gotthard Langhans - Życie i Twórczość a o godzinie 18.00 Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy zaprasza na otwarcie wystawy Carl Gotthard Langhans - Śląski Architekt.


3 marca 2009 - Zmiany na stanowisku

Od 2 marca ze stanowiska Zastępcy Burmistrza odwołany został Leszek Buchowski, którego miejsce zajął Grzegorz Osiecki. Leszek Buchowski pozostaje w Urzędzie i będzie Pełnomocnikiem ds. kultury, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- Zmiana jest konsekwencją analizy minionego roku i zadań, które stoją przed gminą - mówi Burmistrz Lilla Gruntkowska. - W minionym roku, który był bardzo trudny, udało nam się między innymi zakończyć budowę Hali sportowej przy Gimnazjum. Do zrealizowania pozostał jeszcze obiekt basenowy. I głównie przygotowaniem Gminy do rozpoczęcia tego etapu będzie zajmował się Leszek Buchowski. Inwestycja została zatrzymana w roku 2007 ze względu na brak możliwości jej finansowania, a to po stronie Gminy był obowiązek pozyskania źródeł finansowania całej inwestycji. Leszek Buchowski zajmował się będzie również promocją oraz polityką informacyjną gminy i współpracą z organizacjami pozarządowymi.
Grzegorz Osiecki - nowy Zastępca Burmistrza - urodził się 22 marca 1975 r. i od urodzenia mieszka w Żarowie. Jest żonaty, ma dwóch synów. Od młodości związany jest ze sportem w Żarowie, a potem w gminie jako zawodnik klubów piłkarskich. Do chwili obecnej jest czynnym zawodnikiem. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na wydziale Finansów i Zarządzania na kierunku Finansów i Handlu Międzynarodowego. Przed objęciem funkcji Zastępcy Burmistrza Żarowa pracował w firmie Krause na stanowisku kierownika marketingu oraz asystenta dyrektora handlowego.


3 marca 2009 - Na wsi też chcą internetu

Tematami przewodnimi spotkania sołtysów, które odbyło się 27 lutego, były polityka zatrudnienia i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w gminie Strzegom oraz ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w tym roku. Ponadto sołtysi zostali zapoznani z ofertę TP S. A. dotyczącą dostępu do Internetu i możliwości przyłączy dla nowych abonentów z terenów wiejskich.
Kierownik filii Powiatowego Urzędu Pracy w Strzegomiu Grzegorz Wijas opowiedział zebranym, jak sytuacja panuje na lokalnym rynku pracy. Wyjaśnił, że obecnie największe problemy z podjęciem pracy mają kobiety nie posiadające wykształcenia. Ważną informacja jest też to, że w wyniku zmiany ustawy, na staże od niedawna można kierować po 25 roku życia, a nie tak jak to było dotychczas tylko do tej granicy wieku.
Sołtysów interesowała kwestia ustalenia stawki za wywóz nieczystości stałych, która ich zdaniem jest zbyt wysoka. Dyrektor strzegomskiego Zakładu Usług Komunalnych Marian Nayda wyjaśnił, że cena podyktowana jest kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwo.
Sołtysi złożyli wniosek o umożliwienie stałego dostępu do Internetu we wszystkich świetlicach wiejskich gminy Strzegom. Kierownik Biura ds. Wsi Alicja Czekajło przekazała informację o uruchomieniu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Regionalnego Programu Odnowy Wsi, w związku z czym sołtysi proszeni są o zgłaszanie swoich propozycji do tego programu.


3 marca 2009 - "Krewniacy"

Jaworzyna Śląska dołączyła do społecznej kampanii "Krewniacy".
W jej ramach w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej odbędzie się zbiórka krwi.
16 marca od godziny 10:00 do 14:00 wszyscy chętni, pełnoletni i zdrowi mieszkańcy gminy będą mogli podzielić się tym bezcennym darem.
Pobór krwi będą prowadzić pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
Dawcy krwi otrzymają gadżety ufundowane przez patronów zbiórki.


3 marca 2009 - Pakiet oszczędnościowy trafia na sesję

W środę, 4 marca, o godzinie 16.00 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.
Radnym przedstawiony zostanie projekt zmian w budżecie miasta.
Proponowane oszczędności w postaci cięć i przesunięć wynoszą ponad trzy miliony złotych.
Obrady odbędą się jak zawsze w sali konferencyjnej (budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Armii Krajowej 47).


3 marca 2009 - Nowi policjanci

2 marca służbę w Komendzie Powiatowej Policji rozpoczęło 4 nowych funkcjonariuszy - jedna kobieta i trzech mężczyzn, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne.
5 marca w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu młodzi policjanci złożą uroczyste ślubowanie w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Zbigniewa Maciejewskiego.
Do służby w pionie prewencji trafią po przejściu 6 miesięcznego kursu podstawowego w jednej ze szkół policyjnych, postępom w służbie bacznie przyglądać się będą ich przełożeni, najlepsi trafią w przyszłości do pionów kryminalnego, dochodzeniowo śledczego czy też ruchu drogowego.


2 marca 2009 - Oświadczenie

Pragnę wyrazić głębokie zaniepokojenie sytuacją zaistniałą w fabryce "Śnieżka-Invest" w Świebodzicach. Wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terenie firmy, a zwłaszcza styl, w jakim doszło do przejęcia zakładu, może budzić wiele wątpliwości i domysłów.
Mam nadzieję, że wewnętrzne sprawy spółki zostaną uregulowane zgodnie z przepisami prawa, bez szkody dla zakładu a w szczególności dla pracowników firmy, którzy są mieszkańcami naszego miasta. "Śnieżka" jest znaczącym pracodawcą w Świebodzicach, a także zakładem o ponad 60-letniej tradycji, kojarzonym w całym kraju i za granicą dzięki swojemu sztandarowemu produktowi: cukierkom "Michałki".
Liczę, że wszelkie nieporozumienia związane z wewnętrzną sytuacją spółki zostaną jak najszybciej wyjaśnione przez organy prawne. Jeśli będzie taka potrzeba, samorząd służy pomocą przy ewentualnej mediacji i rozmowach między stronami konfliktu.
"Michałki" ze "Śnieżki" są doskonałym ambasadorem miasta, promującym Świebodzice od wielu lat. Wierzę, że produkt ten nadal będzie powstawał w Świebodzicach. Najważniejsze z punktu widzenia miasta jest utrzymanie miejsc pracy i kontynuacja produkcji.
Burmistrz Miasta - Bogdan Kożuchowicz


2 marca 2009 - Dzień otwarty w II LO

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gimnazjalistów, zorganizowało 28 lutego "Dzień Otwarty".
W auli gimnazjaliści mogli podziwiać pokaz zespołu tanecznego oraz podziwiać umiejętności mistrza świata w akrobatyce Mateusza Malwina, w sali gimnastycznej pokibicować koszykarzom i siatkarzom, w bibliotece posłuchać "wykładu" o nowościach książkowych, w gabinetach lekcyjnych obejrzeć prezentacje kółek przedmiotowych, warsztatów dziennikarskich, gazetki "Diariusz Żaków", konkursów i wymiany międzynarodowej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kroniki szkolne, a także kącik poświęcony osiągnięciom uczniów. Tych ostatnich nie brakuje.
Szkoła może pochwalić się finalistami olimpiad przedmiotowych, laureatami prestiżowych konkursów, a także utalentowanymi sportowcami. To nie przypadek, że II LO w Świdnicy w rankingu szkół średnich województwa dolnośląskiego, wg "Rzeczypospolitej", zajmuje 9. miejsce, a wyniki egzaminów maturalnych znacznie przewyższają średnią powiatową i wojewódzką.
Gimnazjaliści, którzy licznie uczestniczyli w Dniu Otwartym, mogli przekonać się o tym, że różnorodność form edukacji i wychowania na pewno sprzyja rozwojowi uzdolnień uczniów, a w szkole panuje przyjazna atmosfera. Gimnazjalisto, jeśli nie zdążyłeś w sobotę zapoznać się z ofertą II LO, możesz odwiedzić szkołę w innym terminie.


2 marca 2009 - Puchar Wójta Gminy Świdnica

Powiatowe Zrzeszenie LZS i Gminny Ludowy Klub Sportowy "Świdnica" zapraszają na Dolnośląski Finał Halowej Piłki Nożnej Dzieci oraz podsumowanie Gminnej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Świdnica.
7 marca odbędzie się Dolnośląski Finał Halowej Piłki Nożnej Dzieci do Lat 13 organizowany w ramach X Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi, początek godzina 10.30, hala Witoszów Dolny.
8 marca odbędą się Rozgrywki Play-off Gminnej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Świdnica - początek godzina 10.00, hala Witoszów Dolny.
8 marca nastąpi uroczyste podsumowanie Gminnej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Świdnica - początek godzina 13.00, hala Witoszów Dolny.


2 marca 2009 - "Otwarte drzwi" w 105

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 105, w Świdnicy przy ulicy Folwarcznej 2, zapraszają 4 marca o godzinie 16.15 na"otwarte drzwi" swojej szkoły.
W programie zaplanowano:
spotkanie rodziców i dzieci przyszłych klas 0 i I, występy uczniów, upominki - niespodzianki, prezentacja zajęć pozalekcyjnych a także możliwość zapoznania się z wymaganymi podręcznikami do klas 0 i I.


2 marca 2009 - "Bezpieczeństwo dla wszystkich"

Jak już informowaliśmy, w ubiegłym roku szkolnym klasa ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie "Blubbi świat".
W tym roku szkoła bierze udział w międzynarodowym konkursie "Bezpieczeństwo dla wszystkich". Już w piątek do Warszawy został wysłany projekt, którego pomysłodawcą jest polonistka - Ewa Grobelna.
Projekt ma na celu zmniejszenie liczby wypadków na drodze z udziałem dzieci, przygotowanie uczniów do samodzielnego poruszania się po drogach i rozbudzenie w dzieciach zainteresowania ruchem drogowym. Zajęcia mają też nauczyć dzieci ostrożności i bezpieczeństwa na drodze, zasad kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym, jako pieszego i pasażera oraz zachęcić do refleksji nad obowiązującymi przepisami, zachowaniem swoim i rówieśników.
Teraz klasie Pani Ewy pozostało tylko czekać na wyniki.


2 marca 2009 - Polska - Ukraina

W Gorzowie Wielkopolskim odbył się mecz przyjaźni - Karate Kyokushin pomiędzy Polską i Ukrainą.
Odbyło się 14 walk. W punktacji drużynowej Polska wygrała 16 do 12.
W meczu wziął też udział czołowy zawodnik świdnickiego Klubu Karate Kyokushin - Kamil Gierula. Niestety, Kamil tego występu nie może zaliczyć do udanych przegrał bowiem 0:2 z Rusłanem Szczogolewem.


2 marca 2009 - Dziesiąte z rzędu zwycięstwo

Piłkarze ręczni Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej Świdnica wygrali dziesiąty mecz z rzędu i awansowali w tabeli na drugie miejsce.
Strata do lidera rozgrywek wynosi już tylko jeden punkt.
W niedzielę nasza drużyna po dobrej grze pokonała w Lubinie rezerwy Zagłębia 41:28 (19:11).
Za dwa tygodnie w Zielonej Górze mecz na szczycie.
ŚKPR - Świdnica zmierzy się z liderem - AZS-em.


1 marca 2009 - Co ze Śnieżką ?

Wczoraj po godzinie 17.00 w asyście kilkunastu ochroniarzy oraz współpracowników do Świebodzickiej Śnieżki wkroczyła - pani z Siemianowic Śląskich, jedna z osób zarządzająca Śnieżką.
Zakład został natychmiast zamknięty przez ochronę, nikt nie mógł ani z niego wyjść ani do niego wejść.
W krótkim czasie pod zakładem zaczęli pojawiać się pracownicy firmy, zaniepokojeni sytuacją oraz prezes i zarząd firmy ze Świebodzic, którego również nie wpuszczono na teren zakładu. Natychmiast zjawiła się również policja.
Pojawiła się niepotwierdzona informacja o nowym zarządzie. Z firmy cały czas próbowano wywieźć dokumenty jednak ludzie zgromadzeni na zewnątrz pilnowali aby do tego nie doszło. Około godziny 23.00 doszło do małych przepychanek pomiędzy ochroną a pracownikami. W nocy, kiedy pod zakładem została jedynie garstka ludzi, pani prezes wybiegła z neseserem prawdopodobnie pełnym dokumentów i odjechała. Niestety policja również nie zdążyła wylegitymować osób uciekających z zakładu. Pracownicy przebywają na urlopie przymusowym. Co dalej będzie ze Śnieżką?


1 marca 2009 - Świdnicka Liga Halowa Ronal Cup

Rozegrana została 24 kolejka piłkarskiej Świdnickiej Ligi Halowej "Ronal Cup".
Lewstar - Elektrofinezja 10-0
Bar na Fali - The Stricers 10 -0
ZUS - Lider Świdnica 10-0
Na Skarpie Eurofoam - Darbor 5-4
Gola Witkowski - Wierzbianka 3-3
Piłkarzem kolejki został - Dariusz Filipczak - Gola Witkowski a bramkarzem kolejki - Jarosław Widełka - Wierzbianka.
Król Strzelców - Mariusz Kutela - 60 bramek.
Pierwsze miejsce w tabeli z 61 punktami zajmuje Lew Star, kolejne miejsca zajmują: Bar na Fali - 58, Gola Witkowski - 57, Darbor - 39, Na Skarpie Eurofoam - 35, Wierzbianka - 34, ZUS - 24, Lider Świdnica - 17, The Strikers - 16, Elektrofinezja - 4.


1 marca 2009 - Tenis w Lutomi Dolnej

Dzisiaj w świetlicy wiejskiej w Lutomi Dolnej odbyły się Mistrzostwa Strefy VI w Tenisie Stołowym, organizowane w ramach X Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.
W zawodach wystartowało 75 zawodniczek i zawodników z powiatów świdnickiego i dzierżoniowskiego. Zwycięzców uhonorowano pamiątkowymi dyplomami oraz medalami. Trzy pierwsze zawodniczki i zawodnicy w każdej kategorii wiekowej będą reprezentować strefę w finałach dolnośląskich.
Organizatorami turnieju byli: GLKS "Sowa" Lutomia, GLKS Świdnica, Powiatowe Zrzeszenie LZS Świdnica oraz Dolnośląskie Zrzeszenie LZS We Wrocławiu.
Wyniki turnieju - >>> zobacz


1 marca 2009 - LZS wygrywa

Minął kolejny okres głosowania w "powiatowym rankingu stron".
W tym głosowaniu zwyciężyła strona "Ludowych Zespołów Sportowych". Strona LZS zwyciężyła pierwszy raz, uzyskując 427 głosów.
Kolejne miejsca zajęły: Rock Centrum Świdnica - 411, Hodowla koni Namlikowo - 287, Tygodnik Świdnicki - 278, Świdnicki Klub Piłki Ręcznej - 187, Zajazd Pod Wierzbą w Świdnicy - 76, Taekwon-do GRYF - 57, ECS Nieruchomości - 55, Cybuch - 42, Art-Deco - 37, Liga halowa - Jaworzyna Śląska - 35, Projekty domów - budynków gospodarczych - 34, Gimnazjum nr 3 w Świdnicy - 27, Góry Sowie On-line - 25, ZHP-Strzegom i Hufiec ZHP w Świdnicy - 21, ZSO II Liceum Ogólnokształcące - 19, Podokręg Piłki Nożnej w Świdnicy - 18, Barteknow - 17, Strzegomski Serwis Wędkarski - 16, Zero Procent - 10, Opakowania i wyroby z tworzyw sztucznych - 8, Zespół muzyczny Vabank ze Strzegomia - 7, Zespół Muzyczny Walter Band, MPK Świdnica, rozkład jazdy, komunikaty, GranMag - Stąpaj po twardym gruncie i JAMPOL - Gaśnice - po 6, Multiko i Strona Domowa Jarka - po 5, Forum wielotematyczne - 2, Skórzane mieszki-Zakupy i Strona klubu sportowego Grom Witków po 1. Pozostałe strony nie uzyskały punktów. Na strony można głosować pod adresem - >>> zobacz Dzisiaj do rankingu dołączyła strona poświęcona świdnickiemu wędkarstwu.


1 marca 2009 - Żarowska Amatorska Liga Piłki Halowej

Po szóstej kolejce 3 zespoły są już pewne gry w półfinałach, w grupie A z pierwszego miejsca wyjdzie Zjednoczona Karolinka, z drugiego Kolejorz Team. W grupie B z pierwszego miejsca wyjdą Zaskoczeni Żarów, walka o drugą pozycję jeszcze trwa.
Najwięcej bramek w szóstej kolejce strzelił Aleksander Szkurłat ze Zjednoczonej Karolinki - 6 goli przeciwko Majaminks. Do walki o tytuł króla strzelców włączył się Mariusz Łuczak z Zaskoczonych Żarów, który strzelił dziś 4 bramki i traci do prowadzącego Marcina Głoda z Delty Jaroszów już tylko 2 gole. Wyniki kolejki:
Grupa A:
Kolejorz Team - Wierzbianka Wierzbna 5:4 (1:3)
Majaminks - Zjednoczona Karolinka 4:12 (1:5)
Drink Team - Gamaflora 6:2 (3:1)
Grupa B:
Motór - Wodospad Zastruże 0:8 (0:4)
Zryw Łażany - Delta Jaroszów 2:2 (1:1)
Zaskoczeni Żarów - Wiecznie Młodzi 8:1 (3:1)


1 marca 2009 - V edycja "Kaziukowego Gadania"

Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach zaprasza na V edycję "Kaziukowego Gadania".
Ideą konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży oraz doskonalenie pięknego i sugestywnego czytania utworów. Tematyka konkursu dotyczy legend, podań, baśni związanych z Dolnym Śląskiem. Jest to impreza towarzysząca obchodom Dnia Patrona organizowana przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach.
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń gimnazjum, posiadający umiejętność pięknego czytania. Każda szkoła deleguje trzech reprezentantów wytypowanych przez nauczycieli lub wybranych drogą eliminacji szkolnych.
Uczestnik przygotowuje tekst legendy, baśni, podania związany z Dolnym Śląskiem, który odczyta w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Oryginalny utwór może zostać skrócony przez uczestnika konkursu.
Przesłuchania konkursowe odbędą się w Publicznym Gimnazjum im. K. Przerwy - Tetmajera w Marcinowicach, 18 marca o godzinie 9,00. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Publiczne Gimnazjum im. K. Przerwy - Tetmajera, ulica Kolejowa 18 a, 58 - 124 Marcinowice lub faksem 074/858-50-85, do 13 marca.


1 marca 2009 - "Zabytki Techniki w Obiektywie"

Serdecznie zapraszamy Państwa na Wystawę Fotograficzną "Zabytki Techniki w Obiektywie" Fotografie zostały wykonane podczas pleneru fotograficznego w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku przez słuchaczy Wrocławskich Szkół Fotograficznych PHO-BOS.
Wystawę można oglądać w dużych formatach na wrocławskim Rynku przy ulicy Świdnickiej od 2 do 13 marca.
W Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej wystawa swoją premierę będzie miała 5 marca o godzinie 14.00.


20 czerwca 2019 - Bogny, Rafaeli, Rafała