31 grudnia 2009 - Odpowiedź wiceprzewodniczącym

Komentarz Ireneusza Pałaca, zastępcy prezydenta Świdnicy:
Panowie Krzysztof Lewandowski i Andrzej Gondek wystosowując swój apel potwierdzili oczywistą zasadę, że zanim się coś napisze, warto coś niecoś przeczytać i przemyśleć. Polecam ich uwadze, jako lekturę obowiązkową, tekst uchwały Rady Miejskiej dotyczącej procedury prac nad budżetem. Także głosami tych panów ustalono, kto i kiedy zgłasza uwagi i propozycje do planu wydatków na następny rok.
Zarówno poszczególni radni, jak i komisje Rady Miejskiej podczas wielotygodniowej pracy nad budżetem z tej sposobności skorzystali.
Co więcej, praktycznie wszystkie postulaty dotyczące modyfikacji pierwotnego projektu zostały uwzględnione przez prezydenta Wojciecha Murdzka w wersji ostatecznej dokumentu.
Panowie tymczasowo kierujący pracami Rady mieli wystarczająco dużo czasu, aby zachwycić wszystkich jakimiś cennymi pomysłami. Skoro tego nie zrobili w odpowiednim czasie, teraz nie powinni wygłaszać bałamutnych, populistycznych apeli. A także nie powinni łamać prawa, na straży, którego ich postawiono.


31 grudnia 2009 - Sylwester pod chmurką

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska do wspólnego przywitania Nowego, 2010 Roku.
Zbierzmy się razem w sylwestrową noc o godzinie 23:30 przed Urzędem Miejskim.
W imieniu Władz Gminy noworoczne życzenia złożą Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Nazimek.
Odbędzie się pokaz sztucznych ogni. Nie zabraknie także tradycyjnej lampki szampana.


31 grudnia 2009 - Sesja w Marcinowicach

XXXVI Sesja Rady Gminy Marcinowice była ostatnią sesją w tym roku.
Przedmiotem jej obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy jeszcze na ten rok.
Pośród zmian wynikających z prac bieżących i realizowanych inwestycji zostały zwiększone dochody o kwotę 25 tys. zł, co było wynikiem otrzymania dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi".


30 grudnia 2009 - Skandal na sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Dzisiaj w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej.
W głównej mierze miała być poświęcona rozpatrzeniu trzech projektów uchwał: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2009 rok, uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbna - Gmina Żarów oraz ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarowa.
Pomimo tego, że już w trakcie rozpatrywania projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza doszło do burzliwej dyskusji, to jednak nic nie zapowiadało tego, że Robert Kasków - Przewodniczy Rady Miejskiej w skandaliczny sposób zakończy obrady nie udzielając głosu Burmistrz Lilli Gruntkowskiej.
Ale zanim do tego doszło, to Zbigniew Owczarski w krótkim wystąpieniu zwrócił Przewodniczącemu uwagę na jego niestosowne i niezgodne z prawem postępowanie jako Przewodniczącego Rady. Przewodniczący nie zapoznaje radnych z treścią pism kierowanych do Rady. Dopuszcza do publikacji nieprawdziwych informacji na łamach biuletynu "Razem dla Żarowa". Pozostaje obojętny wobec faktu nie publikowania sprostowań a tym bardziej odmiennych stanowisk.
Po tym wystąpieniu głos chciała zabrać Burmistrz Lilla Gruntkowska i wówczas Robert Kasków zapytał czego wystąpienie ma dotyczyć, czym wzbudził wśród zebranych olbrzymie zdziwienie. gdy Lilla Gruntkowska odpowiedziała, że wystąpienie będzie dotyczyć spraw związanych z Gminą, to Przewodniczący Kaśków ogłosił, że posiedzenie uważa za zamknięte nie dopuszczając Burmistrza do głosu. Przewodniczący zakończył obrady, po czym pośpiesznie opuścił salę posiedzeń.


30 grudnia 2009 - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Świdnicy - stanowisko

Pan Wojciech Murdzek - Prezydenta Miasta Świdnicy
Szanowny Panie Prezydencie
Pragniemy zapewnić Pana i wszystkich mieszkańców śledzących nasze zmagania z projektem budżetu jak również trudności w uporządkowaniu spraw dotyczących rady miasta Świdnicy zapewnić, że w swych poczynaniach tak jak dotychczas chcemy godnie reprezentować społeczność lokalną traktując pełnienie mandatu jako służbę zaufania publicznego.
Zapewniamy jednocześnie, że kierujemy się w szczególności: interesem publicznym i dbałością o dobro wspólne mieszkańców, odpowiedzialnością i rzetelnością, chcąc dawać w ten sposób świadectwo o niezbywalnej roli samorządu lokalnego. Działania te wymagają stałej platformy wymiany poglądów między radą miasta a prezydentem. Dlatego też nie należy doszukiwać się w toczącej się dyskusji zagrożenia dla istniejącego porządku.
Szanując Pańską rolę chcemy jednocześnie być wierni naszej służebnej roli, jaką przejęliśmy ze społecznego mandatu.
Ufamy, że znalezienie kompromisu, który leży w interesie naszego miasta jest tylko kwestią chwili i pozwoli nam przystąpić do dalszej wzmożonej pracy.
Z poważaniem Wiceprzewodniczący Rady Miasta Świdnicy - Andrzej Gondek i Krzysztof Lewandowski.


30 grudnia 2009 - Ale tu pięknie

Prawdziwą, szczerą radość, a nawet łzy wzruszenia, widać było w oczach świebodziczan, którzy dzisiaj odebrali klucze do swoich nowych mieszkań komunalnych. Kilkunastu rodzinom wręczył je burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Szczęśliwcy zamieszkają w nowo odremontowanym budynku po pogotowiu ratunkowym przy ulicy Aleje Lipowe 1.
- Czekałam ponad 3 lata, więc krócej niż inni moi nowi sąsiedzi - mówi uszczęśliwiona pani Justyna Smusz. - Ale dla mnie te 3 lata to też było długo. A teraz mam już klucze w ręku i nikomu nie oddam! Bardzo się cieszę, mieszkanie jest cudne, nawet piwnica mi się podoba, wszystko.
W grupie tych, którzy otrzymali swoje upragnione cztery kąty są także i tacy, którzy czekali 7 lat. Wiele rodzin przeprowadzi się z 12-metrowego pokoiku na 50-metrowe i większe "apartamenty". Jest więc z czego się cieszyć.
- Mam nadzieję, że będzie się tu ludziom dobrze mieszkać - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Radość tych ludzi autentycznie cieszy, poza tym ważne z punktu widzenia gminy jest to, że tym budynkiem na Alejach Lipowych udało się rozwiązać problem rodzin kilkuosobowych. To właśnie rodziny wielodzietne dostały tu swoje lokum.
Największe mieszkanie, na ostatnim piętrze, pozostanie w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tu zamieszkają usamodzielniający się podopieczni domu dziecka lub młodzi ludzie wychodzący z rodzin zastępczych. Na parterze z kolei są mieszkanie socjalne, w tym dwa w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z osobnym wejściem, podjazdem dla wózka, itd.
Koszt adaptacji budynku po pogotowiu to 2,5 mln zł. Ponieważ obiekt jest zabytkiem, władze miasta zamierzają zgłosić go do konkursu "Modernizacja roku". Przypomnijmy, że w tym roku Świebodzice otrzymały nagrodę Ministra Infrastruktury za wzorowe zmodernizowanie zabytkowego mostu w Cierniach.


30 grudnia 2009 - Budżet przyjęty

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Świdnica w tym roku radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową Gminy Świdnica na rok 2010.
To już kolejny budżet w tej kadencji Rady Gminy, który został przyjęty przez radnych jednomyślnie. Dziękuję za zaufanie i współpracę w mijającym roku. "Jednomyślna decyzja, której wyrazem było głosowanie oznacza, że przyszłoroczny budżet dopracowaliśmy w szczegółach. Życzmy sobie nawzajem abyśmy zrealizowali go w 100%. Z pewnością będzie to trudny okres ze względu na rok wyborczy i to nie tylko w administracji samorządowej ale i państwowej" - tak mówiła wójt gminy bezpośrednio po głosowaniu nad budżetem.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica Henryk Sara podziękował wszystkim radnym za jednomyślność i wypracowanie w komisjach wspólnego stanowiska wzorem lat ubiegłych.
Dochody 2010 roku wyniosą ponad 49, 5 miliona złotych. A wydatki zaplanowano na poziomie 51,3 miliona złotych.
Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych.
Wśród planowanych inwestycji na rok 2010 jedną z głównych będzie zakończenie procesu wodociągowania gminy oraz dalszy etap kanalizowania miejscowości, remont świetlicy w Lutomi i budowa nowej w Stachowicach, dalsze remonty dróg i budowa chodników.
Nowością w przyszłorocznym budżecie jest Fundusz Sołecki, który w Gminie Świdnica dla 33 sołectw wyniesie 425 tysięcy złotych.


30 grudnia 2009 - Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego

Już po raz kolejny Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania", którego członkiem jest Gmina Marcinowice zorganizowało w dniach 12-13 grudnia Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego.
Wśród wielu atrakcji jakie przewidzieli organizatorzy był konkurs na najpiękniejsze drzewko bożonarodzeniowe oraz festiwal stołów wigilijnych.
Gminę Marcinowice reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich "Akacjowe Śpiewule".
Panie oprócz pięknie przygotowanego stołu wigilijnego (za który zostały nagrodzone) zaprezentowały program artystyczny i wykonały kilka kolęd z przygotowanego świątecznego repertuaru. Za swoją dotychczasową działalność i pielęgnowanie folkloru otrzymały Certyfikat "Ślężański Produkt Lokalny". Do udziału w Festiwalu zaproszono wytwórców, rękodzielników, artystów, rzemieślników, którzy prezentowali swoje wyroby i umożliwili ich nabycie na Jarmarku Bożonarodzeniowym.


30 grudnia 2009 - Budżet uchwalony

Na ostatniej sesji strzegomskiej Rady Miejskiej w 2009 roku radni głosowali nad projektem przyszłorocznego budżetu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dochody przyszłorocznego budżetu gminy Strzegom założono na poziomie 62 milionów złotych, natomiast wydatki budżetowe opiewają na sumę 73,6 miliona złotych.
Istotne jest także to, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym projekcie budżetu. Zastrzeżeń do budżetu nie miały także poszczególne komisje Rady Miejskiej.
Rok 2010 to kolejny rok inwestycji w naszej gminie. Do ważnych i bardzo oczekiwanych przez mieszkańców należą bez wątpienia budowa dworca autobusowego, budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Świdnickiej w Strzegomiu, rewitalizacja zabytkowego centrum naszego miasta oraz budowa świetlicy wiejskiej w Granicy.
Modernizacji doczeka się również chodnik przy ulicy Kwarcowej w Strzegomiu i droga gminna w Goczałkowie Górnym. Przebudowana zostanie także nawierzchnia ulicy Niepodległości wraz z przebudową skrzyżowania ulic Niepodległości - Kościuszki oraz rozbiórką dwóch wiaduktów.
Ogromnym zadaniem, z jakim będzie musiała się również zmierzyć gmina jest rozpoczęta już budowa kanalizacji w siedmiu wsiach naszej gminy oraz modernizacja oczyszczalni ścieków.
- Budżet gminy Strzegom jest zawsze konstruowany i realizowany przy uwzględnieniu wszystkich wniosków składanych przez radnych. Jednocześnie co roku staramy się przede wszystkim, aby budżet wiązał się z realizacją najbardziej istotnych spraw dla naszych mieszkańców. Projekt budżetu na 2010 rok również tworzony był w oparciu o tę zasadę - mówił podczas sesji burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz.


30 grudnia 2009 - Nowy Rok przywitamy na Rynku

Tradycyjnie pod świebodzickim ratuszem odbędzie się wielka zabawa sylwestrowa. Wszyscy ci, którzy nie wybierają się na bale czy prywatki u znajomych, koniecznie powinni wybrać się do centrum. Będzie dyskoteka pod gwiazdami, noworoczne toasty i konkursy z nagrodami.
Zabawa zaczyna sie już o godzinie 22.00. Kiedy wybije północ życzenia noworoczne złoży świebodziczanom burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Po toaście rozpocznie się pokaz sztucznych ogni, który - jak zapewniają organizatorzy czyli Ośrodek Sportu i Rekreacji - będzie bardzo atrakcyjny. Będą też noworoczne konkursy, a zabawa przy muzyce potrwa do drugiej rano.
Właścicielom aut, parkujących w Rynku, radzimy tego wieczoru przestawić samochód w inne miejsce, dla bezpieczeństwa.


30 grudnia 2009 - Zatrzymany z narkotykami

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, prowadząc czynności na terenie powiatu świdnickiego, zatrzymali do kontroli samochód osobowy.
W samochodzie znajdowało się dwóch mężczyzn. W wyniku przeprowadzonej kontroli pojazdu, policjanci ujawnili blisko 150 porcji amfetaminy. Dalsze czynności pozwoliły na ustalenie właściciela narkotyków. Okazał się nim 28 letni mieszkaniec Świdnicy, który został zatrzymany do wyjaśnienia w policyjnym areszcie.
Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy, wobec niego zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe w wysokości 1 500 złotych oraz zakaz opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu.
Za posiadanie znacznych ilości narkotyków mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.


30 grudnia 2009 - Bezpieczna gmina, parafia, szkoła

Bezpieczeństwo i działania podejmowane w celu jego podnoszenia to główny cel programu "Bądź widoczny na drodze", którego inicjatorem było Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.
Projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Strzelcach, we współpracy z Wójtem Gminy Jerzym Guzikiem oraz Proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach ks. Grzegorzem Ławniczakiem.
11 grudnia odbyło się podsumowanie programu, na którym uczniowie wyświetlili nakręcony i zagrany przez siebie film dydaktyczny i prezentację multimedialną przedstawiającą podejmowane przez gminę, parafie i szkołę działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych.
Uczestnicy spotkania otrzymali specjalnie na tę okazję wydane kalendarze z ilustracjami prac uczniów szkoły, kamizeli i zawieszki odblaskowe.


30 grudnia 2009 - Bieg Noworoczny - Świdnica 2010

10 stycznia 2010 roku o godzinie 12.00 na terenach Parku Centralnego w Świdnicy odbędzie się "Bieg Noworoczny - Świdnica 2010".
W imprezie wystartują biegacze w różnych kategoriach, na dystansach od 100 metrów do 4 kilometrów. Warunkiem startu są ważne badania lekarskie.
Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody rzeczowe, koszulki okolicznościowe otrzymają wszyscy uczestnicy biegu.
Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane będą w dniu biegu od godziny 10.00 w sali sportowej przy ulicy Pionierów.


29 grudnia 2009 - Koniec z opłatami

Od 1 stycznia 2010 roku zlikwidowany zostanie obowiązek opłaty za wydanie dowodu osobistego.
Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych uchyla się art. 36a, który obowiązywał od 10 kwietnia 1974 roku.
Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2010 roku dotychczasowa opłata w wysokości 30 złotych przestanie obowiązywać i za wymianę lub otrzymanie nowego dowodu osobistego nie zapłacimy nic.


29 grudnia 2009 - Było niebezpiecznie

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu jeden z terenów położonych w gminie został oczyszczony z materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych. Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, jak groźne mogą okazać się takie niewybuchy.
Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że oławska firma przy drodze nr 108 we wsi Bartoszówek odkryła aż 195 różnego rodzaju pocisków pochodzenia wojskowego.
Znalezione materiały wybuchowe szybko i bezpiecznie zostały zlikwidowane.
Przypomnijmy również, że każdą informację o niewybuchach ujawnionych należy przekazywać miejscowemu Komisariatowi Policji bądź Urzędowi Miejskiemu. To zadaniem tym instytucji jest powiadomić najbliższą jednostkę saperską, która z kolei przystąpi do likwidacji znalezionej amunicji. Pamiętamy że na terenie gminy Strzegom przed wojną i w czasie wojny istniała fabryka amunicji.


29 grudnia 2009 - Medal za Długoletnie Pożycie

Już po raz drugi w tym roku Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik miał zaszczyt uczestniczyć w uroczystości nadania medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy cztery pary, a wśród nich Państwo Anna i Bronisław Tymińscy ze Szczepanowa obchodziło swój złoty jubileusz 50 - lecia.
Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik wręczył małżonkom nadane im odznaczenia z upominkami oraz życzył zdrowia i niegasnącej miłości.
50 lat temu 8 września 1959 roku Państwo Tymińscy zawarli związek małżeński i do dziś wytrwali szczęśliwie w złożonej sobie przysiędze.


29 grudnia 2009 - Będą wozić dzieci

Radni Gminy Strzegom podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2009/2010. Uchwała została podjęta podczas sesji Rady Miejskiej - 10 listopada 2009 a teraz weszła w życie i będzie obowiązywać.
Dzięki temu część dzieci będzie dowożona do placówek oświatowych przez PKS w Świdnicy, a transport pozostałym uczniom zapewni Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu.


29 grudnia 2009 - Uczyć innych jeździć lepiej

Pojawiła się nowa możliwość rozwoju kariery zawodowej dla instruktorów nauki jazdy. Teraz mogą nie tylko uczyć podstaw prowadzenia pojazdów, ale także pomagać doskonalić umiejętności doświadczonym kierowcom. Zawód instruktora techniki jazdy to sposób na ciekawą pracę i wyższe zarobki. Już w styczniu rozpoczyna się tematyczne szkolenie na wrocławskim "Torze Rakietowa".
Uzyskanie uprawnień instruktora techniki jazdy w zdecydowany sposób poprawia perspektywy na polu zawodowym. Trudność w zdobyciu tak wysokich kwalifikacji sprawia, że tego typu specjaliści są rozchwytywani przez pracodawców. Będąc zatrudnionym w ośrodku szkoleniowym można prowadzić zajęcia pozwalające doskonalić umiejętności techniczne kierowców. Kursy ekonomicznej jazdy, radzenia sobie w zimowych warunkach czy skierowane specjalnie do kobiet - to tylko niektóre z możliwości. Najpierw jednak trzeba zdać egzamin.
W Polsce uprawnienia do przeprowadzania kursów na instruktora techniki jazdy kategorii B posiada jedynie parę zarejestrowanych ośrodków - na Dolnym Śląsku funkcjonuje tylko jeden ODTJ - "Tor Rakietowa" we Wrocławiu. Co prawda do przystąpienia do egzaminu nie jest wymagane ukończenie szkolenia, nie sposób jednak go zaliczyć bez specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Gwarancję ich zdobycia zapewni tylko certyfikowany ośrodek z doskonale przygotowanym torem i fachową kadrą. Wielogodzinne szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy przygotowuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego na instruktora, oraz do przyszłej pracy w ośrodku doskonalenia kierowców. Instruktorem techniki jazdy może zostać tylko osoba posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy w danej kategorii i wykształcenie średnie.
Na szkoleniu we wrocławskim uczestnicy mają zapewnionych 50 godzin zajęć teoretycznych i 60 praktycznych w samochodach kursantów, jak i w tych należących do ośrodka. Podczas szkolenia realizowane są zagadnienia z zakresu techniki kierowania pojazdem, psychologii kierowcy, metodyki nauczania czy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeprowadzane są też praktyki instruktorskie, podczas których każdy ma okazję się przekonać jak wyglądać będzie jego przyszły zawód.
Kurs kończy się próbnym egzaminem, a wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające przebycie szkolenia. Najbliższy kurs rozpoczyna się 8 stycznia i trwa około 2 miesięcy.


29 grudnia 2009 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświeconej Mieczysławowi Kozarowi-Słobódzkiemu w 45. rocznicę śmierci odbędzie się 3 stycznia 2010 roku o godzinie 10.00 przy budynku nr 2 na ulicy Jagiellońskiej w Świdnicy.
Uroczystości poświecone Mieczysławowi Kozarowi-Słobódzkiemu rozpoczną się jednak wcześniej, bo już o godzinie 8.00 odbędzie się msza św. w świdnickiej Katedrze a o godzinie 9.00 na cmentarzu przy ulicy Brzozowej złożone zostaną kwiaty na grobie.


28 grudnia 2009 - Karnawałowe zawody w Stragonie

Ośrodek Jeździecki Stragona w Morawie, koło Strzegomia zaprasza na Halowe Towarzyskie Zawody w Skokach Przebierańców.
Zawody odbędą się w sobotę 9 stycznia. Warunkiem startu jest karnawałowe przebranie. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Jeźdźcy, którzy zdecydują się wystartować w zawodach będą rywalizować w trzech konkursach. Do startu w zawodach zapraszamy wszystkich chętnych. Nie obowiązują brązowe odznaki jeździeckie, jedynie badania sportowo-lekarskie.
Miłośników koni i sportów hippicznych zachęcamy do odwiedzenia Ośrodka Jeździeckiego Stragona, który mieści się w miejscowości Morawa i wspólnego kibicowania startującym jeźdźcom. Początek o godzinie 11.00.
Po zawodach zapraszamy na Wieczór Karnawałowy do Domku Klubowego "Dzikus".


28 grudnia 2009 - Świdnicka Liga Halowa w Piłce Nożnej

W siódmej kolejce świdnickiej ligi halowej padły następujące wyniki:
Gola Witkowski - Chaos 1-0 Gryf Witkowski - Steak House Sakkara 3-3 Dacco - Stal Świdnica 2-1 LS Świdnica - Lewstar 0-10
W tabeli prowadzi Gola Witkowski mając 21 punktów. Kolejne miejsca zajmują: 2. Chaos - 13, 3. Dacco - 12, 4. Gryf Witkowski - 10, 5. Stal Świdnica - 9, 6. Lewstar - 9, 7. Steak House Sakkara - 8, 8. LS Świdnica bez punktów.
W klasyfikacji "króla strzelców" z trzynastoma bramkami prowadzi Mariusz Kutela (Dacco), 12 goli uzyskał Michał Mika (Stal Świdnica), 11 - Rafał Tragarz, 9 - Dariusz Filipczak, Roman Pawłowski.


28 grudnia 2009 - Łapówka

W czwartek w godzinach porannych policjanci z Komisariatu Policji w Strzegomiu zatrzymali do kontroli drogowej Opla Astrę. Samochodem kierowała 23 letnia kobieta.
Jak się okazało w czwartkowy ranek (godzina 7.300), kobieta była pod wpływem alkoholu.
Kobieta miała 1,80 promila alkoholu w organizmie. W trakcie wykonywanych przez nich czynności, kobieta zaproponowała w zamian za odstąpienie od czynności służbowych kwotę 2 000 złotych.
O propozycji wręczenia łapówki policjanci poinformowali swoich przełożonych. Kobieta została zatrzymana do wytrzeźwienia i wyjaśnienia w policyjnym areszcie.
Następnego dnia została doprowadzona do Prokuratury, gdzie wobec niej zastosowano dozór policyjny.
Za czyn, którego się dopuściła grozi do 10 lat pozbawienia wolności.


28 grudnia 2009 - Przegląd Zespołów Kolędniczych

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza do udziału w XIII Miejsko-Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych który odbędzie się w dniu 17 stycznia 2010 roku.
Przegląd ma charakter otwarty i konkursowy, mogą wziąć w nim udział dzieci, młodzież i dorośli.
Na przegląd należy przygotować przedstawienie o tematyce Bożonarodzeniowej, lub co najmniej trzy pastorałki lub kolędy.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do 12 stycznia 2010 roku na adres organizatora czytelnie wypełnionej karty zgłoszeniowej (mailem, faxem lub pocztą).
Regulamin przeglądu - >>> zobacz oraz karta uczestnictwa - >>> zobacz


27 grudnia 2009 - "Niepowtarzalni 2009" - już w styczniu głosowanie

W nowym roku rozpocznie się głosowanie w trakcie, którego wybrane zostaną trzy osoby, które zostaną "Niepowtarzalnymi - 2009"
Jeśli w Twoim środowisku znajduje się osoba, Twoim zdaniem wybitna, niepowtarzalna, zajmująca się czymś co uważasz, że zasługuje na uwagę, że dokonała czegoś niezwykłego, że jest osobą dzięki, której świat staje się inny, lepszy - >>> napisz.
Podaj jej imię i nazwisko, opisz w kilku słowach czego ta osoba dokonała, czym się zajmuje, dlaczego powinna znaleźć się wśród osób, które należy wyróżnić.
Listę osób mieszkających na ziemi świdnickiej i dla niej zasłużonych poddamy już w styczniu 2010 roku pod ocenę w głosowaniu naszych czytelników. >>> zobacz kto jest już na naszej liście, kogo zgłosili nasi czytelnicy.


26 grudnia 2009 - Ważny dokument w zbiorach fundacji

Na początku tego miesiąca o odnalezieniu w Ostrowie Wielkopolskim aktu zgonu "Czerwonego Barona" pisały niemal wszystkie gazety w kraju.
Prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego Maciej Kowalczyk pisząc pracę doktorską trafił przypadkowo w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego na akt zgonu asa lotnictwa z okresu I wojny światowej - Manfreda Albrechta barona von Richthofena.
Richthofen zameldowany był w Ostrowie Wielkopolskim ponieważ tam stacjonował 1 Pułk Ułanów im. Cara Aleksandra III, w którym służył.
"Z kopii aktu zgonu wynika, że "Czerwony Baron" w chwili śmierci był rotmistrzem. Miał 25 lat, był ewangelikiem. Urodził się we Wrocławiu, jego ojciec był majorem w stanie spoczynku. Rodzice Richthofena mieszkali w Świdnicy. Baron zmarł w wyniku ran odniesionych w walkach w północnej Francji - 21 kwietnia 1918 roku."
Jerzy Gaszyński - Prezes "Red Baron Foundation" natychmiast nawiązał kontakt z Dyrektorem Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim Witoldem Banachem. Dziś prezentujemy otrzymany dokument dotyczący najsłynniejszego świdniczanina - >>> zobacz. Wszystkie informacje o baronie Manfredzie von Richthofenie znajdują na stronie www.richthofen.pl


25 grudnia 2009 - Doceniani Inaczej i Karolina na czele

Nie ma już drużyny bez porażki, ostatnia twierdza padła dzisiaj w meczu kolejki. Karolina pokonała osłabionych Docenionych Inaczej 10:6, tym samym zrewanżowali się za porażkę w pierwszej rundzie.
Doceniani Inaczej - Karolina 6:10 (4:5) Pedzące Osiołki - XXL Bolesławice 9:6 (2:2) FC Albatros - Last-Kam Nowice 1:10 (1:2) Delta Jaroszów - Gimnazjum Senior 8:3 (3:0)
Tabela: 1 Doceniani Inaczej - 27, 2 Karolina - 27, 3 Pędzące Osiołki - 22, 4 Last-Kam Nowice - 13, 5 XXL Bolesławice - 12, 6 Ziomale - 10, 7 Delta Jaroszów - 9, 8 Gimnazjum Senior - 7, 9 FC Albatros - 3,
Najlepszy strzelec po jedenastu kolejkach spotkań - 60 bramek Daniel Głogiewicz (Karolina), kolejne miejsca: 41 - Borowy (Doceniani), 40 - Ptak (Doceniani), 29 - Charytanowicz M (Karolina), 27 - Krawczyk T (Osiołki).


25 grudnia 2009 - Siłacze do Świebodzic

30 grudnia w Świebodzicach odbędą się Noworoczne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc zawody w wyciskaniu sztangi leżąc w formule Wilks’a oraz zawody w siłowaniu na rękę.
Impreza rozpocznie się o godzinie 19.0 w hali sportowej przy ulicy Mieszka Starego 6.
Zapisy zawodników prowadzone będą w dniu zawodów.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe. Organizatorem zawodów jest Świebodzicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.


24 grudnia 2009 - Wspólna Wigilia świdniczan

Życzenia zdrowych, szczęśliwych i przepełnionych miłością świąt Bożego Narodzenia złożyli świdniczanom zgromadzonym na wspólnej Wigilii w Rynku gospodarze miasta i powiatu - władze świeckie i duchowne.
Choinka, opłatek, sianko, nasz świdnicki jarmark - po co te symbole? To wyraz tęsknoty za Nieskończonością. Tą Nieskończonością, która przyszła do człowieka i która może przemieniać wszystkie sfery naszego życia: rodzinną, społeczną...
Życzę świdniczanom wiele dobra, radości i pokoju - mówił prezydent Wojciech Murdzek. Przekazuję również pozdrowienia z dalekiej Litwy, od rodaków z Powiewiórki, którym pomogliśmy w remoncie dachu kościoła. Przez zastępcę Ireneusza Pałaca, który w ostatnich dniach ich odwiedził, przekazują serdeczne życzenia radosnych i błogosławionych świąt.
Słowa życzliwości, opłatek, barszcz i możliwość wspólnego kolędowania z zespołem "Jubilat" czekały na świdniczan 23 grudnia w centrum miasta. Prezydent, starosta, wicewójt oraz przedstawiciele kościołów otrzymali od harcerzy betlejemskie światło pokoju.
Nawiązując do symboliki światła biskup Ignacy Dec przypomniał: "Światło oświeca i ogrzewa. Jezus oświeca nas swoją nauką, Ewangelią, prawdą, a ogrzewa nas swoją miłością, która jest widoczna na krzyżu i w pustym grobie. Życzę pokochania Światła, którym jest Chrystus. Wtedy nasze życie będzie udane."


24 grudnia 2009 - Nagrody dla najładniej oświetlonych i przystrojonych domów

Setki lampek, własnoręcznie wykonane z naturalnych materiałów ozdoby, szopka i Mikołaje - taka dekoracja wygrała tegoroczny konkurs na najładniej przystrojony i oświetlony dom.
- Efekt państwa wysiłków cieszy oczy i podkreśla wyjątkowość świątecznego czasu. Gratuluję pomysłów i chęci do dzielenia się bożonarodzeniową radością. Oświetlenia i dekoracje, które zdobią nagrodzone domy, wyznaczają nowe trendy i mobilizują innych, mnie również, do przystrojenia swoich domów - mówił prezydent Wojciech Murdzek, wręczając nagrody zwycięzcom rywalizacji.
Iluminacje świdniczan można było obejrzeć 23 grudnia w programie Dzień Dobry TVN. Zwycięzcy - mieszkańcy bloku przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 55, 57, 59 otrzymali symboliczny czek na 600 zł z przeznaczeniem na zakup drzewek, krzewów lub dekoracji.
Iluminacja świąteczna posesji przy ul. Stanisława Staszica 22 zajęła drugie miejsce. Do właściciela trafił czek na 300 zł do wydania na nasadzenia lub dekorację.
Nagroda za trzecie miejsce trafiła do mieszkanki, która pomysłowo i atrakcyjnie udekorowała swój balkon przy ul. Henryka Brodatego 30/9. Właścicielka mieszkania również otrzymała symboliczny czek - 100 zł na zakup do wyboru Drzew, krzewów lub ozdób.
Dla pozostałych uczestników konkursu: ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 51, ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 49, 51, 53 oraz ul. Świętojańska 5 również przewidziano upominki - okolicznościowe dyplomy oraz miejskie niespodzianki.


24 grudnia 2009 - "Dziupla" i kradzione samochody.

Policjanci ujawnili "dziuplę", w której znajdowały się samochody skradzione na terenie Dolnego Śląska i Niemiec. Prowadzone przez nich czynności pozwoliły na zatrzymanie 31 letniego mężczyzny, podejrzewanego o kradzieże samochodów.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy na terenie Gminy Świdnica ujawnili "dziuplę", w której znajdowały się cztery skradzione samochody. Samochody wysokiej klasy Audi A3, VW Tuareg, Renault Megane skradzione zostały na terenie Dolnego Śląska, natomiast trzeci samochód Audi TT skradziono na terenie Niemiec.
VW Tuareg został odnaleziony przez policjantów w częściach, przygotowanych do sprzedaży. Wartość pojazdów oszacowano na kwotę około 400 000 zł. Samochody zostały zabezpieczone, w najbliższym czasie przekazane zostaną właścicielom.
W toku prowadzonych czynności policjanci zatrzymali 31 letniego mężczyznę mieszkańca Gminy Świdnica podejrzewanego o kradzieże pojazdów, którego osadzili w policyjnym areszcie do wyjaśnienia.


24 grudnia 2009 - Działa www.kultura.swidnicy.pl

W nowym roku informacje o życiu kulturalnym Świdnicy można znaleźć w jednym miejscu. Rusza strona www.kultura.swidnicy.pl, gdzie będą zamieszczane informacje o ważnych wydarzeniach, inicjatywach oraz historii świdnickiego życia kulturalnego. Utworzyła ją tegoroczna stypendystka programu miejskiego Sylwia Osojca-Kozłowska.
Założeniem strony jest: kształtowanie tożsamości kulturowej Świdnicy, upowszechnianie świdnickiej kultury, jej dorobku poprzez m. in. prezentowanie dokonań żyjących i nieżyjących twórców, którzy w jakikolwiek sposób byli lub są związani ze Świdnicą.
- Początkowo Wirtualny Poczet Twórców Świdnickich - jak zakładał projekt stypendialny - miał być tylko platformą do prezentacji twórców świdnickich i ich dokonań. Jednakże na etapie jego tworzenia dość szybko zrozumiałam, że taka forma w prężnie rozwijającym się internecie byłaby dla świdniczan niewystarczająca. - mówi Sylwia Osojca-Kozłowska. Sam katalog nie byłby ani atrakcyjny dla twórców, ani dla świdniczan, byłby po prostu tylko katalogiem. I tak zrodził się pomysł na stworzenie portalu tematycznego, który ma informować o kulturze oraz ludziach z nią związanych.
To wbrew pozorom naprawdę szeroka dziedzina, bo kulturę tworzymy codziennie wszyscy. I mali i duzi. Kultura to nie tylko chodzenie do teatru, słuchanie czy tworzenie muzyki lub wierszy. Kultura to dialog, wymian idei, koncepcji i doświadczeń, rozmaitych doświadczeń.


23 grudnia 2009 - Własne M na gwiazdkę

O wyjątkowym prezencie może mówić 17 rodzin, które tuż przed świętami dowiedziały się o przydziale nowych mieszkań komunalnych i socjalnych. Nowych - bo znajdują się w świeżo odremontowanym budynku a i wewnątrz ściany pachną nowością. Budynek z 17 mieszkaniami został odebrany kilka dni temu, ale szczęśliwcy klucze do własnych czterech kątów odbiorą między świętami a Nowym Rokiem.
- Budynek, który został zaadoptowany na mieszkania, to dawna siedziba pogotowia ratunkowego przy ulicy Aleje Lipowe 1- mówi Ireneusz Zyska, zastępca burmistrza miasta. - Świebodzice wiele lat temu otrzymały go od powiatu, przez następne kilka lat stał i niszczał. W tej kadencji podjęliśmy decyzję o przystosowaniu go do potrzeb mieszkalnych i przydzieleniu osobom, oczekującym na listach mieszkaniowych.
W budynku jest 12 mieszkań komunalnych oraz 5 socjalnych. Dwa z nich są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mają osobne wejścia z poziomu parteru, z podjazdem, wewnętrznymi przesuwanymi drzwiami. Jedno z mieszkań, które znajduje się na poddaszu, pozostanie w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy i będą mogły z niego korzystać osoby, wychodzące z domu dziecka lub rodziny zastępczej.
Pozostałe lokale przydzielone będą osobom z listy oczekujących na mieszkania do remontu. We własnym zakresie lokatorzy muszą tu wykonać m. in. podłogi, instalacje c.o., itp. Nie muszą jedynie kupować pieca do ogrzewania pomieszczeń - w każdym lokalu znajduje się dwufunkcyjne urządzenie.
Remont kosztował budżet miasta blisko 2,5 mln zł. To pierwsze nowe mieszkania komunalne, oddane w mieście od kilkunastu lat.


23 grudnia 2009 - Bieg Noworoczny - Świdnica 2010

10 stycznia 2010 roku o godzinie 12.00 na terenach Parku Centralnego w Świdnicy odbędzie się "Bieg Noworoczny - Świdnica 2010".
W imprezie wystartują biegacze w różnych kategoriach, na dystansach od 100 metrów do 4 kilometrów. Warunkiem startu są ważne badania lekarskie.
Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody rzeczowe, koszulki okolicznościowe otrzymają wszyscy uczestnicy biegu.
Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane będą w dniu biegu od godziny 10.00 w sali sportowej przy ulicy Pionierów.


23 grudnia 2009 - Filmy Krzysztofa Michela

Otrzymaliśmy trzy kolejne filmy autorstwa Krzysztofa Michela ze Świdnicy.
Filmy zrealizowane zostały podczas "Świdnickiej Gwiazdki". "Świdnica - Komedia o gwiazdce" - >>> zobacz, "Świdnica - Szopka, zwierzęta i mikołaj" - >>> zobacz oraz "Świdnica - Ześlij nam Syna swojego" - >>> zobacz.
Wszystkie trzy filmy umieszczone zostały na portalu "YouTube". Zapraszamy do oglądania


23 grudnia 2009 - Jasełka w SP 105 w Świdnicy

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy rozpoczęło się świętowanie Bożego Narodzenia. W klimat Świąt wprowadziła oglądających grupa aktorów, która przestawiła Jasełka. Można było zobaczyć w nich wielkie starania diabłów mających za cel nie tylko uniemożliwienie rozprzestrzeniania się nowiny o narodzinach Zbawiciela, ale również uśmiercenie Dzieciątka. Zgodnie z tradycją nie zabrakło złego króla Heroda, pasterzy, trzech Mędrców i aniołów zwiastujących przyjście Mesjasza. Wspólnie śpiewano kolędy.
Życzenia błogosławieństwa, radości, miłości i pokoju płynące od Nowonarodzonego, napełniły widzów nadzieją nie tylko na czas Świąt Bożego Narodzenia, lecz również na wszystkie kolejne dni roku. Jeszcze długo w murach szkoły rozbrzmiewały słowa:
"Cudowna noc posyła nam nadziei znak, jak zorzy blask przed słońca wschodem. Cudowna noc otula nas i daje nam tajemny znak, że nas ochroni.
Bo w taką noc dla naszych serc rozdziera się zasłona mroku I światła blask przenika nas - jak z nieba promień Przedziwna noc... co w oczach ma ciemności toń, lecz w sercach jest świetlista".
Następnie uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do swoich klas, gdzie wspólnie przygotowywano klasowe spotkania wigilijne. Wzruszająca była chwila dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Wspólne biesiadowanie było okazją do dzielenia się doświadczeniami wyniesionymi z domu rodzinnego, opowiadania o tradycjach i zabawnych wydarzeniach, związanych z Wigilią, rozmów o długo wyczekiwanych prezentach, ale również o niespodziankach przygotowanych dla bliskich przez dzieci.


23 grudnia 2009 - Jasełka w strzegomskim Gimnazjum

Wigilię i Święta Bożego Narodzenia spędzamy w gronie najbliższych. Za takich uważamy też wszystkich, którzy pracują i uczą się w naszej szkole. W ostatnich chwilach przedświątecznych chcemy być wszyscy razem i cieszyć się swoją obecnością.
Okazję do tego daje nam Wigilia szkolna i spotkania opłatkowe w klasach. Poprzedza je - jak każdego roku - przedstawienie w Strzegomskim Centrum Kultury, przygotowane przez Koło teatralne pod kierunkiem Danuty Dudzińskiej. Zawsze wprowadza nas w nastrój świąteczny, każe przemyśleć sens Bożego Narodzenia i relacje międzyludzkie.
W tym roku obejrzeliśmy je i przeżyli wspólnie z zaproszonymi gośćmi - przyjaciółmi Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu.
Wszystkim życzymy szczęśliwych, radosnych, rodzinnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym Nowym Roku 2010 - samych pięknych chwil i spełnienia marzeń.
Nauczyciele - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu.


23 grudnia 2009 - Elfy Świętego Mikołaja

19 grudnia przedświąteczny nastrój zagościł w Jaworzynie Śląskiej. Wszystko to dzięki "Elfom Świętego Mikołaja" - wolontariuszom, którzy pracowali cały miesiąc, aby wspólnie z Fundacją "Nasze Dzieci" z Żarowa oraz Gminą Jaworzyna Śląska zorganizować świąteczną imprezę dla dzieci z gminy.
Podczas finału akcji, który odbył się na Stadionie Miejskim rozdano dzieciom ponad 400 świątecznych paczek oraz górę upominków. Święty Mikołaj, który przybył na imprezę saniami miał pełne ręce roboty. Każdy z przebywających na imprezie otrzymał czerwoną czapkę Św. Mikołaja, jako znak solidarności z Elfami.
Szkoły, sołectwa, świetlice wiejskie przygotowały kiermasze bożonarodzeniowe, na których za symboliczne kwoty można było nabyć wykonane przez dzieci ozdoby choinkowe, świąteczne stroiki oraz inne artykuły związane z Bożym Narodzeniem.
Nie zabrakło także konkursów i zabaw. W różnego rodzaju konkurencjach można było zdobyć atrakcyjne gry i zabawki. Dla głodnych zabawy mróz jednak nie jest żadną przeszkodą, szczególnie kiedy ze sceny popłynął strumień pozytywnej energii. Mowa tu oczywiście o koncertach zespołów, które zdecydowały się wesprzeć "Elfy".
Dla dzieci, a także dla dorosłych na ogromnej scenie zaprezentował się zespół Rabastabarbar z Wrocławia. Następnym wykonawcą, który porwał wszystkich do zabawy pod sceną okazała się "Świnka Halinka" z Lubina. Największą atrakcją był koncert zespołu Sumptuastic.
Pomysłodawczynią imprezy Katarzyna Potoczna - Prezes Fundacji "Nasze Dzieci".


23 grudnia 2009 - Rodzinnie i świątecznie

Ponad 400 osób wzięło udział w wielkiej Wigilii dla samotnych, niezamożnych mieszkańców, którą tradycyjnie zorganizowały władze samorządowe Świebodzic.
Przy wspólnym stole zasiedli gospodarze: burmistrz Bogdan Kożuchowicz wraz z zastępcami, przewodnicząca RM Elżbieta Horodecka oraz radni powiatowi i miejscy a także zaproszeni goście: Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, posłanka Anna Zalewska, duchowni. I ci najważniejsi goście - mieszkańcy miasta.
Dzieląc się opłatkiem ksiądz biskup życzył wszystkim spokojnych, rodzinnych świąt. - I obyśmy się tu wspólnie znów spotkali, za rok - dodał dziękując jednocześnie burmistrzowi za piękne tradycje wspólnego biesiadowania w Świebodzicach.
Przy dźwiękach kolęd i wzajemnych życzeniach uczestnicy wigilijnego spotkania raczyli się tradycyjnym barszczem z krokietem, kapustą z grochem, rybą po grecku i obowiązkowym śledziem.
Po posiłku świebodziczanie odebrali paczki świąteczne, ufundowane przez władze miasta. W tym roku przygotowano ich blisko 600, a w środku znalazły się wędliny, kiełbasa i świeży kurczak. Wartość każdej paczki to 80 złotych.


23 grudnia 2009 - Chór z "jedynki" najlepszy w Szczawnie Zdroju

18 grudnia chór szkolny Szkoły Podstawowej nr 1 ze Świdnicy wziął udział w "I Świątecznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek" w Szczawnie Zdroju.
Koncert odbył się pod honorowym patronatem Biskupa Świdnickiego Jego Ekscelencji ks. prof. dr hab. Ignacego Deca, a organizatorem przeglądu była Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz Burmistrz Miasta Szczawna Zdroju - Tadeusz Wlaźlak.
W Teatrze Zdrojowym wystąpiło 25 zespołów z regionu wałbrzyskiego i świdnickiego.
Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom przygotowania muzycznego. Niemniej bezapelacyjnie wygrał chór ze Szkoły Podstawowej nr 1, którego opiekunami są: Adam Miszkuro i ks. Wojciech Zmysłowski.
Uczniowie zaśpiewali a capella kolędę "Przybieżeli do Betlejem" i pastorałkę "W dzień Bożego Narodzenia". Oba utwory zaśpiewano w opracowaniu dwugłosowym. Dla chóru szkolnego jest to spore wyróżnienie, ponieważ funkcjonuje on dopiero od dwóch miesięcy.


22 grudnia 2009 - Są finaliści "Debiutu Gospodarczego" i "Napisz o Świdnicy"

Agencję reklamową i artystyczną oraz firmę zajmującą się projektowaniem i stylizacją chcą założyć zwycięzcy "Debiutu Gospodarczego". Prace dyplomowe nagrodzone w konkursie "Napisz o Świdnicy" opisują m. in. tożsamość regionalną świdniczan, zagospodarowanie przestrzenne oraz wykorzystanie walorów miasta w turystyce.
Cieszę się, że młodzi świdniczanie niezmiennie od kilku lat zgłaszają swoje pomysły w ramach "Debiutu Gospodarczego". Już dziś zapowiadam kolejne edycje konkursu "Napisz o Świdnicy", który zadebiutował aż 16 zgłoszonymi pracami. Zachęcam do pisania o naszym mieście. W Świdnicy przeplata się tyle ciekawych wątków zarówno historycznych, architektonicznych jak i obyczajowych, że wiele osób znalazło już i z pewnością wiele znajdzie inspiracje do opracowania kolejnych tematów. Dla nas ciekawe jest nowe spojrzenie na Świdnicę i wnioski, które młodzi prezentują w swoich pracach. - mówił prezydent Wojciech Murdzek, który nagrodził laureatów.
"Debiut Gospodarczy" Komisja konkursowa przyznała dwa równorzędne wyróżnienia. Nagroda to zwrot 25 % kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie więcej niż 5 tys. zł.
Laureatami są: Ewelina Mankiewicz - Agencja reklamowa i artystyczna Daft-Desing - przygotowywanie kampanii reklamowych dla firm poprzedzonych badaniem rynku. Załatwianie wszelkich formalności związanych z umieszczaniem reklam w mediach. Katarzyna Kubicka-Mączyńska - Projektowanie i stylizacja - analiza sylwetki klienta, dobór garderoby, czyli "przegląd szafy", komponowanie garderoby i zakupy, projektowanie i szkice kolekcji na indywidualne zamówienie.
"Napisz o Świdnicy" Wyniki: pierwsze miejsce i nagroda w wysokości 10 tys. zł dla Joanny Ozóg za pracę "Tożsamość regionalna mieszkańców Zachodnich Ziem Odzyskanych - na przykładzie Świdniczan",
drugie miejsce, nagroda w wysokości 5 tys. zł dla Magdaleny Kulikowskiej za pracę "Studium krajobrazowe miasta Świdnicy",
trzecie miejsce i nagroda w wysokości 3 tys. zł dla Jakuba Curyla za pracę "Krzyże pokutne powiatu świdnickiego, jako atrakcje turystyczne".
Wyróżnienia i nagrody po 500 zł otrzymali: Urszula Gądek za pracę "Śląskie Kościoły Pokoju w dialogu kulturowym", Elżbieta Podgórska za pracę "Projekt ochrony i wyeksponowania walorów trasy Kolei Doliny Bystrzycy", Marek Urbanowski za pracę "Projekt koncepcyjny obwodnicy miasta Świdnica".


22 grudnia 2009 - Odznaka dla Burmistrza

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz został odznaczony Honorową Srebrną Odznaką Polskiego Związku Jeździeckiego.
Burmistrz to zaszczytne odznaczenie przyjął z rąk Marcina Konarskiego, wiceprezesa Zarządu "LKS Stragona". Odznaka ta jest zarezerwowana dla osób najbardziej zasłużonych dla polskiego jeździectwa, a Lech Markiewicz, wspierając Finału Pucharu Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, z pewnością się do nich zalicza.
Podczas sesji Marcin Konarski podsumował również organizację Finału Pucharu Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego - HSBC FEI Word CupTM Eventing Final Strzegom 2009, która szerokim echem odbiła się w mediach i stanowiła najlepszą formę promocji naszej gminy i powiatu świdnickiego.
Podziękował jednocześnie burmistrzowi i Radzie Miejskiej za wsparcie oraz pomoc, dzięki której to ważne sportowe przedsięwzięcie mogło dojść do skutku.


22 grudnia 2009 - Repatrianci z Kazachstanu zamieszkają w Świdnicy

Na przełomie stycznia i lutego 2010 roku do Świdnicy przyjedzie w ramach repatriacji kolejna rodzina z Kazachstanu. W Świdnicy zamieszka trzyosobowa rodzina państwa Niny i Piotra Jaworskich z miejscowości Podolskoje.
- Z prośbą o zaproszenie do Świdnicy czteroosobowej rodziny Jaworskich z Kazachstanu zwróciła się pani Alona Iwanicka, która w 2000 r. przyjechała do naszego miasta wraz z rodziną swojego męża w ramach repatriacji. W czerwcu 2008 r. Rady Miejska w Świdnicy wyraziła zgodę na przyjazd repatriantów - mówi Wiesław Pietrzyk, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Miasto zagwarantuje państwu Jaworskim mieszkanie oraz przyzna stosowne świadczenia w ramach pomocy społecznej do czasu usamodzielnienia się repatriantów. Pomoże również w znalezieniu miejsca pracy.
- Ta pomoc oraz zaangażowanie wielu innych osób w sprawy szybkiej adaptacji nie będzie jednak wystarczająca. Potrzeby repatriantów będą bardzo duże, ponieważ przyjadą oni tylko z bagażem podręcznym - dodaje dyrektor Pietrzyk.
Z tych też powodów do kilkunastu świdnickich firm przesłane zostanie oficjalne pismo z prośbą o pomoc repatriantom.
- W pierwszym okresie zagospodarowywania naszych nowych mieszkańców każdy niewielki dar serca będzie miał duże znaczenie. Najpotrzebniejsze w pierwszej fazie będą elementy umeblowania oraz sprzęt AGD. Gdy do Świdnicy przybywali repatrianci w poprzednich latach, zawsze mogli liczyć na pomoc świdnickich przedsiębiorców. Liczymy, że tak się stanie i tym razem - mówi Wiesław Pietrzyk.


22 grudnia 2009 - Ostatnie sesje w tym roku

We wtorek, 29 grudnia, po raz ostatni w tym roku obradować będzie Rada Miejska w Świdnicy. Początek sesji o godz. 16.00 w sali konferencyjnej, w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Armii Krajowej 47.
Tego samego dnia sesja odbędzie się w Gminie Strzegom. Początek sesji, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - godzina 13.00.
Także 29 grudnia sesja odbędzie się w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publiczna w Jaworzynie Śląskiej. Początek obrad - godzina. 16:00.
30 grudnia o godzinie 11.00 w Sali narad Urzędu Gminy Świdnicy przy ulicy Głowackiego odbędzie się także ostatnia w tym roku sesja.


22 grudnia 2009 - Przedświąteczna wizyta w Rejonie Święciańskim

Spotkanie w partnerskim Rejonie Święciańskim, rozmowy o remoncie kościoła w Powiewiórce, organizacji wspólnego wypoczynku dla polskiej i litewskiej młodzieży, wizyta w zaprzyjaźnionej Powiewiórce to program wizyty delegacji ze Świdnicy.
Zastępca prezydenta Ireneusz Pałac oraz dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Zbigniew Curyl, korzystając z zaproszenia dziennikarzy Telewizji Wrocław, 19 i 20 grudnia gościli na Litwie. Podczas spotkania z władzami Rejonu Święciańskiego rozmawiano o zaangażowaniu Świdnicy w ratowanie kościoła w Powiewiórce. Litewska strona docenia pomoc świdniczan i wszystkich darczyńców. Pomimo odczuwalnych skutków kryzysu na lutowej sesji rada rejonu podejmie kwestię wsparcia finansowego remontu drewnianej świątyni w Powiewiórce. Poruszona została również sprawa udziału we wspólnym projekcie - Święciany, Świdnica, Mrągowo - integracji młodzieży. W ramach tego przedsięwzięcia można uzyskać pieniądze na sfinansowanie wspólnych wakacji dzieci i młodzieży. W planach Młodzieżowego Domu Kultury jest podjęcie działań w łączności z Polakami na Wschodzie i akcentowanie wartości kultury kresowej.
Remont dachu kościoła w Powiewiórce przebiega pomyślnie. Zakończono prace pokrycia jednej połaci dachu oraz wejścia do kościoła i zakrystii. Drugą część zdemontowano do połowy i w części jest już pokryta drewnianym gontem. Na placu zgromadzony jest cały materiał potrzebny do sfinalizowania przedsięwzięcia. Pracownicy specjalistycznej firmy konserwatorskiej pomimo mrozów układają drewniany gont. Zakończenie remontu nastąpi w najbliższych tygodniach.
Jako świadectwo naszego zaangażowania w ratowanie miejsca chrztu Józefa Piłsudskiego w Polskiej Izbie Rzemieślniczej zostawiliśmy skarbonkę, do której w Świdnicy zbieraliśmy datki. Naszą pomoc doceniają mocno rodacy mieszkający na Litwie. Pomimo mrozu bardzo ciepło nas przyjęli. Wdzięczność parafian jest wielka. - mówi Zbigniew Curyl, dyrektor MDK.
Do Polaków w Rejonie Święciańskim i Wileńskim trafiło kilkadziesiąt paczek świątecznych przygotowanych przez Dolnoślązaków w odpowiedzi na apel TVP Wrocław oraz upominki od świdnickich harcerzy i Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast.


22 grudnia 2009 - Mróz nie straszny pasjonatom

Siarczysty mróz nie odstraszył miłośników kolei od pokonania w zimowej scenerii trasy Jaworzyna Śląska - Pastuchów - Jaworzyna Śląska.
Chętnych na przejażdżkę było trzydzieści osób.
Niewiele brakowało, a pogoda popsułaby plany. Mróz był na tyle silny, że pokryty lodem silnik nie chciał się uruchomić i konieczne okazało się jego rozmrożenie. Dopiero po godzinnych próbach i zastosowaniu kilku wyszukanych sposobów maszyna ruszyła...
W związku ze sporym zainteresowaniem na przejazdy drezyną, nawet w porze zimowej, Stowarzyszenie Miłośników Kolei planuje organizować przejazdy co miesiąc.


22 grudnia 2009 - Świadczenia rodzinne, Dom Dziennego Pobytu i MOPS razem

W nowym roku połączą się: dotychczasowy Referat Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego, Dom Dziennego Pobytu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Połączenie Domu Dziennego Pobytu, Referatu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej to trzeci etap reformy systemu pomocy społecznej, który przeprowadzamy od lat.
Rozpoczęło go przeniesienie MOPS do nowego obiektu i rozszerzenie czasu i zakresu działalności przez pracowników socjalnych. Drugim elementem jest połączenie bazy informatycznej w celu pełnej wiedzy na temat osób, którym udzielane są świadczenia. Trzecim etapem jest połączenie działań naszych jednostek - mówi Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy, który pełni nadzór nad opieką społeczną. - To połączenie oznacza dla mieszkańców jeszcze lepszą obsługę. Nie powoduje utrudnień, ponieważ jednostki znajdują się tam, gdzie dotychczas działały. Dzięki połączeniu nasza jednostka będzie mogła jeszcze skuteczniej eliminować z systemu pomocy osoby, którym się ona nie należy. Zmniejszą się również koszty działalności.
Połączenie jednostek nie generuje ruchów w zakresie zatrudnienia. Dyrektorem MOPS została dotychczasowa kierownik DDP Violetta Kalin, natomiast działem świadczeń rodzinnych kierować będzie dotychczasowy kierownik referatu Zenon Wojak.


22 grudnia 2009 - Świąteczne podziękowanie

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To święty, magiczny czas. Czas, kiedy wszyscy wszystkim składają życzenia, a także dziękują za okazaną pomoc. Dla nas, dyrekcji i społeczności Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy jest więc wyjątkowa okazja, aby skierować tradycyjne i z serca płynące "dziękujemy" w stronę Caritas Diecezji Świdnickiej. A jest za co dziękować! Caritas zawsze starało się wspomóc uczniów naszej szkoły. W tym mijającym roku 2009 pochyliło się nad tymi dziećmi, obok nieszczęścia których nikt nie powinien przejść obojętnie.
A jednak … Ciężka choroba, osamotnienie, porzucenie - to problemy, z którymi mimo wszystko, przy wielu chęciach, ogromnym sercu i zaangażowaniu ludzi dobrej woli - także można sobie poradzić! Jak smutny byłby los tych najmłodszych, gdyby nie wsparcie finansowe Caritas. Szczególne słowa uznania i podziękowania należą się za pomoc udzieloną trójce naszych uczniów w ramach Programu "Skrzydła". Dzięki temu programowi, zgodnie z jego założeniami, możliwe było wsparcie dzieci w zakresie ich potrzeb rozwojowych, predyspozycji i uzdolnień.
Nawet najpiękniejsze słowa nie są w stanie odzwierciedlić tego, co Caritas ofiarowało tym dzieciom. Uśmiech na ich twarzach, radość, dobre samopoczucie są najpiękniejszym i najszczerszym podziękowaniem.
Życzymy satysfakcji płynącej z dalszej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 105 w Świdnicy mającej na celu pomoc najbardziej potrzebującym, bo nieustannie dajecie Państwo świadectwo słowom, że
"Jednym z największych cudów boskich jest umożliwienie zwykłym ludziom dokonywania niezwykłych rzeczy". - H. Jackson Brown.


22 grudnia 2009 - Zmiany na placu św. Małgorzaty po nowym roku

Niskie temperatury uniemożliwiły w ostatnich dniach prace remontowe na placu św. Małgorzaty. Zmiany w organizacji ruchu drogowego wynikające z zapowiadanego końca I etapu prac nastąpią więc w styczniu.
Przypominamy, że przystąpienie do II etapu przebudowy placu będzie wymagało zamknięcia skrzyżowania ul. 1 Maja z pl. św. Małgorzaty. Skutkować to będzie wprowadzeniem objazdu: - pojazdy jadące w kierunku pl. św. Małgorzaty od ul. 1 Maja, na skrzyżowaniu z ul. Kościelną/Bohaterów Getta zostaną skierowane w ulicę Bohaterów Getta i ul. Marii Konopnickiej, a ruch dwukierunkowy wprowadzony będzie na odcinku objazdu od skrzyżowania ul. Kościelnej/Bohaterów Getta poprzez skrzyżowanie ulic M. Konopnickiej/Franciszkańska i dalej do centralnego skrzyżowania na pl. św. Małgorzaty.
- na skrzyżowaniach ulic M. Konopnickiej/Franciszkańska i centralnym skrzyżowaniu pl. św. Małgorzaty zostaną wprowadzone zmiany w przebiegu dróg z pierwszeństwem przejazdu oraz w podporządkowaniu pozostałych ulic.
- kierunki ruchu na pozostałych odcinkach jezdni na pl. św. Małgorzaty wracają do pierwotnej organizacji ruchu. W związku z tym przywrócony zostanie kierunek ruchu na ul. M. Konopnickiej, który poprowadzony zostanie od skrzyżowania z ul. Komunardów do pl. św. Małgorzaty.
- drogą bez przejazdu stanie się fragment jezdni na placu św. Małgorzaty 5-14 od ul. Łukasińskiego.
- na pl. św. Małgorzaty uruchomione zostaną ponownie przystanki komunikacji miejskiej.
- przy ul. Konopnickiej zlokalizowany zostanie przystanek linii MPK 4, 41, 43, 12, 60 - przeniesione z wyłączonej części pl. św. Małgorzaty oraz przystanek dla autobusów oczekujących. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o ostrożną jazdę.


22 grudnia 2009 - Jasełka w Dobromierzu

Tradycyjnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu przygotowali przedstawienie ukazujące narodziny Syna Bożego.
Zawsze jest to radosne wydarzenie w naszej szkole. Czuje się nastrój i atmosferę zbliżających świąt.
W tym roku przedstawienie miało miejsce na scenie Gminnego Ośrodku Kultury w Dobromierzu.
Postacie biblijne zagrali starsi uczniowie, natomiast przedszkolaki wcielili się w: pluszowego misia, piłkę, bąka, lalkę, itd.
Wszyscy aktorzy to uczniowie klas 0-V, przygotowani pod kierunkiem nauczycielki Jadwigi Juszczak i katechetki Teresy Żołądek.


22 grudnia 2009 - Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushinkai

W sobotnie przedpołudnie, 19 grudnia w hali sportowej na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy odbył się "Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushinkai - Świdnica 2009".
Organizatorem zawodów był Świdnicki Klub Karate Kyokushinkai, współorganizatorem Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. W zawodach wzięło udział 64 zawodników z 4 sekcji świdnickiego klubu. Turniej podzielony był na kilka konkurencji, młodzi adepci karate w dwóch turach prezentowali swoje kata. Najlepszymi w swoich kategoriach zostali:
Kata Kadetów i Kadetek - I krok: 1. Anna Pękal, 2. Sylwia Borkowska, 3. Jakub Zatoń
Kata Kadetów i Kadetek - II krok: 1. Kewin Kiebuła, 2. Wiktor Grzegorzewski, 3. Wiktoria Słomińska
Kata Młodzików - I krok: 1. Julia Christ, 2. Krystian Psonka, 3. Alicja Fronczkiewicz
Kata - Grupa zaawansowana: 1. Paweł Pałka, 2. Patrycja Pałka, 3. Patryk Szparniak
Walki kumite lekki kontakt Junior Młodszy: 1. Dawid Szczygieł, 2. Łukasz Ratyński, 3. Konrad Frycz i Damian Przenzak.
Tytuł najmłodszego zawodnika w tym roku przypadł Cyprianowi Kończakowi rocznik 2003.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, zwycięzcom statuetki wręczyli Edmund Frączak, dyrektor ŚOSiR oraz Andrzej Uryasz, prezes klubu Kyokushinkai Świdnica. Atrakcją turnieju był pokaz "kata w wykonaniu wielokrotnej finalistki Mistrzostw Polski, Europy i Świata sensej - Aleksandry Radziewicz I dan.


21 grudnia 2009 - Świąteczne spotkanie

Ogromnie się cieszę, że mogę ten wyjątkowy dzień świętować z tymi, z którymi pracuję na co dzień - mówiła wójt gminy Świdnica podczas dorocznego spotkania wigilijnego w Urzędzie Gminy Świdnica. Świąteczne spotkania w siedzibie urzędu należą do gminnej tradycji, podczas których wójt gminy Świdnica dziękuje za współpracę, pomoc i życzliwość w mijającym roku. Mają one swój klimat i oprawę, ponieważ licznie przybyli goście gromadzą się wokół stołu składając sobie wzajemne życzenia.
Przy wigilijnym stole spotkali się: duchowieństwo diecezji świdnickiej pod przewodnictwem J.E. Ks prof. dr hab. Ignacego Deca - Biskupa Świdnickiego, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych z powiatu świdnickiego, radni, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi, przedstawiciele instytucji państwowych i prywatnych współpracujących na co dzień z gminą Świdnica.
Tegoroczne, szóste z kolei spotkanie wójta gminy z zaproszonymi gośćmi, miało inny charakter w porównaniu z dotychczasowymi. Wpływ na to miały wydarzenia 2009 roku w gminie Świdnica. W słowach podziękowania za okazane wsparcie wójt gminy podkreśliła: "Bez was samorząd nie mógłby istnieć". Pozwólcie, że w tym wyjątkowym dniu podkreślę trzy najważniejsze daty: 27 marca br. - wypadek autokaru dzieci ze S.P. w Bystrzycy Górnej. Szybka i sprawa akcja służb ratunkowych: pogotowia, straży pożarnej, policji, służb medycznych Szpitala Latawiec oraz psychologów z poradni pedagogiczno-psychologicznej w Świdnicy zapobiegły ogromnej tragedii.
Czerwiec to kolejna data - wielkie opady deszczu, powódź i ogromne straty w infrastrukturze. Otrzymaliśmy rządową pomoc, ale jak to często bywa, musieliśmy się spieszyć aby zdążyć z wszystkimi pracami, by wykorzystać przyznane środki. Dlatego też pragnę podziękować firmie EKO-WOD Sp. z o.o. oraz Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów za współpracę i pomoc przy pracach remontowych. Ostatnia data to 12 listopada 2009 roku - międzynarodowe wydarzenie - Jubileusz XX lecia Mszy Św. Pojednania w Krzyżowej. Podziękowania składam na ręce Jego Ekscelencji obecnego tutaj Ks. Biskupa Ignacego Deca za piękną i godną oprawę liturgiczną tej uroczystości, a władzom powiatu świdnickiego i miasta Świdnica za współpracę i wsparcie okazane podczas przygotowań.
Na zakończenie wójt gminy złożyła wszystkim przybyłym gościom życzenia zdrowych i spokojnych świąt.


21 grudnia 2009 - Z wizytą w Torgau

Strzegomska delegacja odwiedziła miasto partnerskie Torgau w Niemczech. Podczas wspólnych rozmów poruszono wiele kluczowych dla wzajemnej współpracy tematów. Do Torgau pojechała delegacja w składzie: burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urszula Podsiadły-Szubert, dyrektor Strzegomskiego Centrum Kultury Wioletta Urban, wicedyrektor Gimnazjum nr 2 Mirosława Markiewicz, prezes Zarządu Miejskiego-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Urszula Olszewska, radni Piotr Szmidt i Marian Góra oraz inspektor ds. współpracy z zagranicą Agnieszka Przedzinkowska.
Strzegomianie podkreślają, że bardzo ciekawym pomysłem była praca w grupach, podczas której omawiali główne kierunki dalszej współpracy.
Jednym z nich jest współpraca szkół - Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu oraz Gimnazjum w Torgau. - Do końca marca 2010 r. dyrektorzy obu placówek powinni wypracować najbardziej przez nich oczekiwany model współpracy, który omówią podczas wizyty przedstawicieli strzegomskiego Gimnazjum w Torgau, zaplanowanej na przyszły rok - mówi Urszula Podsiadły-Szubert.
Ważną sprawą jest również organizacja II Obozu Językowo-Internetowego, który w zeszłym roku, z inicjatywy burmistrza Lecha Markiewicza, odbył się w Strzegomiu. W 2010 r. organizatorem tego przedsięwzięcia, które zostanie wzbogacone o prezentacje elementów kultury narodowej, tradycji i kulinariów, będzie Torgau.
Ciekawym pomysłem jest również zaproszenie grup rockowych z miasta partnerskiego na występy, które odbędą się w Strzegomskim Centrum Kultury.
Podczas wizyty dużo czasu poświęcono także omówieniu współpracy między młodzieżówkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Już w kwietniu strzegomscy ochotnicy będą mieli okazję poćwiczyć w komorze dymnej, która znajduje się w Torgau oraz wziąć udział w obozie młodzieżowym, rozpoczynającym się w lipcu. To jednak nie wszystko, ponieważ we wrześniu strażacy będą mogli opowiedzieć o swojej pracy gościom z Torgau.
Delegacja miała również okazję wziąć udział w otwarciu Jarmarku Bożonarodzeniowego, zwiedzić miasto oraz stadninę koni w Graditz.
Strzegomianie mogli ponadto uczestniczyć w wydarzeniu pod nazwą "Torgauer Adventskalender", które na dobre weszło już do świątecznych tradycji miasta. Nadburmistrz Andrea Staude zaprosiła także burmistrza Strzegomia do odwiedzenia miejskiego szpitala.


21 grudnia 2009 - "Bądźcie nadal z nami"

W piątek, 18 grudnia, burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz spotkał się z miejscowymi przedsiębiorcami na świąteczno-noworocznym spotkaniu opłatkowym. W świątecznej atmosferze, przy dźwiękach kolęd i opłatku była okazja do podsumowania kolejnego roku a zwłaszcza współpracy między samorządem i biznesem.
Ta o kilku lat jest coraz lepsza, działające w mieście firmy bardzo chętnie włączają się w organizowane przez miasto imprezy kulturalne, konkursy, zabawy; fundują nagrody, przekazują pieniądze.
- Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować, za to że jesteście z mieszkańcami tego miasta - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz, wręczając wraz z Przewodnicząca RM Elżbietą Horodecką dyplomy z podziękowaniami i upominki kilkudziesięciu szefom firm.
O część artystyczną zadbały dzieci z chóru, działającego w Zespole Szkół Integracyjnych w Cierniach, tradycyjnie harcmistrz Piotr Pamuła przywiózł do Świebodzic Betlejemskie Światełko Pokoju.
Miłym akcentem uroczystości było nadanie tytułu Honorowego Pioniera Świebodzic pani doktor Halinie Liguzińskiej - Biernat, lekarzowi pediatrze, który od ponad 50 lat leczy najmłodszych świebodziczan.


21 grudnia 2009 - Spotkanie w Olszanach

11 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adam Mickiewicza w Olszanach gościł Zbigniew Szczygieł - członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Powodem wizyty marszałka są starania gminy Strzegom o przebudowę i rozbudowę szkoły.
Na spotkaniu oprócz marszałka, dyrektor oraz nauczycieli gościli również: Robert Siekaniec - zastępca burmistrza Strzegomia, Henryk Rosiek- prezes ZREMBU, Jan Figurak -sołtys Olszan wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej, Józef Goryczko - prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanach oraz Rada Rodziców działająca przy szkole. Tematem spotkania była rozbudowa szkoły w Olszanach.
Szkoła w Olszanach składa się z dwóch odrębnych budynków, położonych po przeciwległych stronach ulic. Jeden z budynków szkoły położony jest koło skrzyżowania ulic i nie posiada sanitariatów. Uczniowie kilka razy dziennie korzystają z sanitariatów oraz przechodzą na zajęcia wychowania fizycznego do drugiego budynku. Muszą pokonać bardzo ruchliwą ulicę, co niesie za sobą bardzo duże zagrożenie. Szkoła nie posiada również sali gimnastycznej, a sprzętu do zajęć wychowania fizycznego jest coraz więcej. Powoduje to zajmowanie powierzchni przeznaczonej do ćwiczeń.
Podstawowym priorytetem rozbudowy szkoły jest zatem bezpieczeństwo dzieci.
Koszt utrzymania dwóch budynków szkoły jest duży, stąd ogromne środki płyną co roku z gminy na utrzymanie szkoły. Zmodernizowana szkoła w Olszanach byłaby łatwiejsza w utrzymaniu.


21 grudnia 2009 - Powiat, gmina i kopalnia wybudowały chodnik

17 grudnia odebrano kolejny wyremontowany w Powiecie Świdnickim chodnik. Tym razem nowy ciąg dla pieszych pojawił się w miejscowości Goczałków przy ulicy Strzegomskiej.
- "Nowy chodnik w Goczałkowie ma 425 m długości. Jego budowa była realizowana od drugiego listopada do dziesiątego grudnia. br. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo z Witoszowa Dolnego. - informował podczas odbioru Roman Etel z Zarządu Powiatu w Świdnicy.
Przy odbiorze chodnika obecne były także Sabina Cebula i Beata Nejman z Zarządu Powiatu, Bronisław Forski z Rady Powiatu w Świdnicy oraz przedstawiciele gminy Strzegom i miejscowości Goczałków. Wszyscy mocno wspierali realizację inwestycji.
Z nowego chodnika najbardziej cieszą się mieszkańcy Goczałkowa a szczególnie dzieci i młodzież z pobliskiej szkoły. Chodnik prowadzi bowiem z centrum miejscowości prosto do szkoły.
-" Pragnę szczególnie podziękować Gminie Strzegom za pomoc finansową przy realizacji naszej inwestycji oraz Kopalni Surowców Mineralnych Tarmac, która udzieliła pomocy rzeczowej zakupując materiał do wykonania tego zadania" - mówił Roman Etel.
Całkowity koszt zadania wyniósł 108.076,79 zł. Było ono współfinansowane po równo przez Powiat Świdnicki, Gminę Strzegom i Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych "Tarmac" SA Kopalnia Graniczna. Ta ostatnia firma przekazała kostkę brukową na całą powierzchnię chodnika. Dodatkowo warto wspomnieć, że Kopalnia, której samochody ciężarowej wywożą kruszywo akurat drogą prowadzącą przez Goczałków, wspomaga od lat szkołę zakupując pomoce dydaktyczne. Tym razem włączyła się w pomoc przy budowie chodnika prowadzącego do tej szkoły. Jest to wspaniały przykład współpracy obu samorządów z biznesem dla dobra lokalnej społeczności.


21 grudnia 2009 - Świątecznie u seniorów

Spotkanie opłatkowe w świebodzickim oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, odbyło się 17 grudnia.
Seniorzy jak zwykle przygotowali dla zaproszonych gości występ, tym razem był to mini koncert kolęd w wykonaniu Chóru Akord oraz jasełka przygotowane przez młodzież z Gimnazjum nr 1.
Wśród zaproszonych gości byli przyjaciele i dobroczyńcy organizacji, m. in. burmistrz miasta Bogdan Kożuchowicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Horodecka, Ewa Dziwosz z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ksiądz dziekan Augustyn Nazimek, Elżbieta Poprawa i inni.
Zanim wszyscy podzielili się opłatkiem i zasiedli do barszczu z uszkami, przewodniczący związku, Jan Welc, wręczył uroczyście tysięczną legitymację członka organizacji. Otrzymała ją Janina Łukawska, która niedawno dołączyła do świebodzickich seniorów.


21 grudnia 2009 - Żywa Szopka

"Ześlij nam Syna Swojego" pod takim tytułem samorządowcy z gminy Świdnica wystąpili w inscenizacji teatralnej podczas obchodów tegorocznej Świdnickiej Kolędy. Nawet siarczysty mróz nie ostudził zapału i gorących serc urzędników, którzy po raz trzeci wcielili się w biblijne postacie, przybliżając tajemnicę narodzin Zbawiciela.
Autorem scenariusza był Tadeusz Szarwaryn dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie.
Nowością w tym roku był udział żywego osiołka w inscenizacji.
Pomimo, że od narodzin Chrystusa minęło ponad 2000 lat, za każdym razem tajemnica ta niesie ze sobą ogromny ładunek emocji, refleksji i wzruszeń. Przygotowując rok rocznie inscenizację teatralną w ramach obchodów świdnickiej kolędy staramy się nie tylko ubogacić ten przedświąteczny czas swoją grą aktorską i żywą szopka, ale wszystkim pragniemy aby niosła ona pewne przesłanie - mówi wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.


21 grudnia 2009 - Jasełka z PSP nr 2

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu od kilku już lat jest organizatorem jasełek bożonarodzeniowych.
Zazwyczaj Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu organizuje jasełka wraz z zaprzyjaźnioną Szkołą Podstawową z Nowego Mesta nad Metuji w Czechach, jednak w tym roku z powodu zmian kadrowych, jakie miały miejsce w tej placówce, wspólna organizacja tego szczególnego przedsięwzięcia nie mogła dojść do skutku.
Dyrektor Elżbieta Smyk zapewniła wszystkich, że mimo tej przerwy, w następnych latach polsko-czeskie jasełka powrócą do Strzegomskiego Centrum Kultury.
Tegoroczne przedstawienie jednak nikogo nie zawiodło. Dzieci poprzez starannie przygotowany program słowno-muzyczny pokazały, że doskonale rozumieją istotę Świąt Bożego Narodzenia.
Spektakl utrzymany był w bardzo podniosłej oraz skłaniającej do refleksji atmosferze. Na twarzy niejednego widza można było zobaczyć łzy wzruszenia.
Młodzież oraz nauczyciele, którzy zaangażowani byli w przygotowanie jasełek zostali nagrodzeni przez publiczność zasłużonymi brawami.
Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz oraz ksiądz proboszcz Marek Żmuda także pogratulowali młodym aktorom udanego występu oraz złożyli wszystkim najlepsze życzenia świąteczne. - Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli oglądać coraz więcej takich pięknych jasełek - mówił burmistrz.


21 grudnia 2009 - Piłkarze ręczni po pierwszej rundzie

Na trzecim miejscu w tabeli zakończyli pierwszą rundę piłkarze ręczni ŚKPR Świdnica. W ostatnim tegorocznym spotkaniu wygrali na własnym parkiecie ze Spartą Oborniki Wielkopolskie 31:24 (18:15).
Mecz miał bardzo uroczystą oprawę. Przed spotkaniem święty Mikołaj obdarował atrakcyjnymi upominkami najmłodszych piłkarzy ręcznych klubu. Ponadto wszyscy dostali klubowe szaliki i kalendarze na przyszły rok.
Potem doszło do kolejnej miłej uroczystości. Członek zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej Jan Masłowski odznaczył srebrnymi odznakami Związku Piłki Ręcznej w Polsce zasłużonych zawodników i działaczy ŚKPR Świdnica: Jacka Zaparta i Kazimierza Ogrodnika.
Druga runda rozgrywek rozpocznie się 16 stycznia. ŚKPR zmierzy się u siebie z OSiR Komprachcice


21 grudnia 2009 - MPK w święta Bożego Narodzenia i Sylwestra

Urząd Miejski w Świdnicy informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia autobusy komunikacji miejskiej kursować będą podobnie jak w dni powszednie, jednak począwszy od godziny 19.57 nie zostaną rozpoczęte żadne kolejne kursy.
Szczegółowe informacje zostały wywieszone do publicznej wiadomości na przystankach Komunikacji Miejskiej.
Za utrudnienia przepraszamy.


21 grudnia 2009 - Policja poszukuje

17 grudnia Posterunek Policji w Jaworzynie Śląskiej został poinformowany o zaginięciu 17 letniej mieszkanki Jaworzyny Śląskiej - Katarzyny Kremienowskiej urodzonej 17 września 1992 roku.
Zaginiona ostatni raz była widziana 15 grudnia 2009 roku.
W dniu zaginięcia ubrana była w czerwoną kurkę, ciemne dżinsowe spodnie, czarne kozaczki szpilki, posiadała różową torebkę.
Rysopis - wzrost 160 cm. włosy ciemne, proste, długie czesane z przedziałkiem po prawej stronie, oczy niebieskie, twarz szczupła, cera blada.
Osoby, które mogą udzielić informacji na temat zaginionej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Świdnicy ul. Jagiellońska 23, telefonicznie 997, 112, 074 8582 227, lub najbliższą jednostką Policji.


20 grudnia 2009 - Świdnicka Liga Halowa w Piłce Nożnej

W szóstej kolejce świdnickiej ligi halowej w piłce nożnej wystąpiło wielu znanych piłkarzy grających aktualnie w klubach ekstraklasy i I ligi: Jarosław Lato (wychowanek Stali Świdnica, a następnie piłkarz Groclinu Grodzisk Wielkopolski, Polonii Warszawa, obecnie podpisał kontrakt z Jagiellonią Białystok), Mateusz Żytko (Zagłębie Lubin, aktualnie I ligowa Wisła Płock), Mateusz Piątkowski (Gawin Królewska Wola, aktualnie I ligowe GKP Gorzów). A na trybunach dopingował kolegów Arkadiusz Piech z I ligowego Widzewa Łódź.
LS Świdnica - Haos 0:11
Dacco - LewStar 5:2
Stal Świdnica - Steak House Sakkara 6:3
Gola Witkowski - Gryf Witkowski 12:5
W tabeli prowadzi Gola Witkowski z 18 punktami. Kolejne miejsca zajmują: Haos - 13, Stal Świdnica - 9, Dacco - 9, Gryf Witkowski - 9, Steak House Sakkara - 7, Lew Star - 6, LS Świdnica - bez punktów.
W klasyfikacji "króla strzelców" z trzynastoma bramkami prowadzi Mariusz Kutela (Dacco), 12 goli uzyskał Michał Mika (Stal Świdnica), 9 - R. Tragarz, D. Filipczak, R. Pawłowski, 8 - M. Morąg, 7 - M. Kucała, 6 - P. Kloc, A. Kloc.


20 grudnia 2009 - Młodziczki górą

Wczoraj i dzisiaj odbyły się mecze o mistrzostwo III ligi kobiet, mecze kadetek i młodziczek.
Niestety poza młodziczkami pozostałe zespoły przegrały swoje mecze.
III liga - KS Gwardia Wrocław - MKS Świdnica 3: 0 25: 22 25: 21 25: 21,
Kadetki - KS Gwardia Wrocław - MKS Świdnica 3:0 25:17 25:18 25:16,
Młodziczki - MKS Świdnica - TOP Bolesławiec 2:0 25:13 26:24,
MKS MOS Wrocław - MKS Świdnica 0:2 21: 25 17: 25.
Zdjęcia z wczorajszego meczu III ligowego we Wrocławiu - > >>> zobacz


20 grudnia 2009 - Żarowska Amatorska Liga Piłki Halowej

Rozegrana została juz druga kolejka spotkań Żarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej "Mediator Cup" organizowanej przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
Wyniki 2 kolejki: II liga
FC Albatros - Cannabis 2:11 (2:5)
Mam Talent - Mortal Kombat 10:3 (6:0)
Nefryt Junajtet - FC Method Men 3:6 (0:3)
PKS Złoty Kłos - PCO Oldboys 3:6 (2:5)
I liga
Wierzbianka Wierzbna - Wektor Świdnica 1:8 (1:3)
AH1N1 - AKS Żarów 3:5 (2:1)
Wodospad Zastruże - Zryw Łażany 3:3 (1:1)
Drink Team - Zaskoczeni Żarów 1:6 (0:2)
W drugiej kolejce wybrano najlepszych zawodników oraz bramkarzy w poszczególnych ligach. II Liga: - najlepszy zawodnik - Michał Morawski (FC Method Men), - najlepszy bramkarz - Wojciech Hanc (Mam Talent).
I liga: - najlepszy zawodnik - Krzysztof Klimala (AKS Żarów), - najlepszy bramkarz - Jacek Suski (AKS Żarów).


20 grudnia 2009 - "Niepowtarzalni 2009" - kolejne kandydatury

Jeśli w Twoim środowisku znajduje się osoba, Twoim zdaniem wybitna, niepowtarzalna, zajmująca się czymś co uważasz, że zasługuje na uwagę, że dokonała czegoś niezwykłego, że jest osobą dzięki, której świat staje się inny, lepszy - >>> napisz.
Podaj jej imię i nazwisko, opisz w kilku słowach czego ta osoba dokonała, czym się zajmuje, dlaczego powinna znaleźć się wśród osób, które należy wyróżnić.
Listę osób mieszkających na ziemi świdnickiej i dla niej zasłużonych poddamy pod ocenę w głosowaniu naszych czytelników.
Każdego roku wyróżnienie “Dziennika" trafi w ręce trzech “Niepowtarzalnych"
W przyszłym roku po raz pierwszy wręczymy nagrody "Dziennika" - "Niepowtarzalni - 2009".
Chcemy, by od tej pory wyróżnienie takie trafiało do osób, których osiągnięcia nie należą do ich obowiązków służbowych a wynikały jedynie z ich pasji i zainteresowań. >>> zobacz kto jest już na naszej liście, kogo zgłosili nasi czytelnicy.


19 grudnia 2009 - Świdnicka Liga Halowa w Piłce Nożnej

Wyniki piątej kolejki spotkań Świdnickiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej.
Gryf Witkowski - Haos 3:6
Gola Witkowski - Stal Świdnica 8:7
Lew Star - Steak House Sakkara 10:5
Dacco - LS Świdnica 18:2
W tabeli prowadzi Gola Witkowski z 15 punktami. Kolejne miejsca zajmują: Haos - 10, Gryf Witkowski - 9, Steak House Sakkara - 7, Stal Świdnica - 6, Dacco - 6, Lew Star - 6, LS Świdnica - bez punktów.
W klasyfikacji "króla strzelców" z jedenastoma bramkami prowadzi Michał Mika, 10 goli uzyskał Mariusz Kutela, 8 - Rafał Tragarz, 7 - Mariusz Morąg, Roman Pawłowski.


19 grudnia 2009 - Doceniani Inaczej i Karolina na czele

W rozegranej dzisiaj dziesiątej kolejce spotkań czołowa dwójka wygrała swoje kolejne mecze, natomiast dystans do czołówki tracą Osiołki, którzy niespodziewanie zremisowali z Last-Kam.
Strzelcem kolejki został Mateusz Ptak (Doceniani) strzelając 7 bramek.
XXL Bolesławice - Delta Jaroszów 11:4 (6:3)
Last-Kam Nowice - Pędzące Osiołki 4:4 (2:1)
Karolina - FC Albatros 20:6 (6:1)
Ziomale - Doceniani Inaczej 9:14 (5:5)
Tabela: 1 Doceniani Inaczej - 27, 2 Karolina - 24, 3 Pędzące Osiołki - 19, 4 XXL Bolesławice - 12, 5 Last-Kam Nowice - 10, 6 Ziomale - 10, 7 Gimnazjum Senior - 7, 8 Delta Jaroszów - 6, 9 FC Albatros - 3,
Najlepszy strzelec po dziesięciu kolejkach spotkań - 56 bramek Daniel Głogiewicz (Karolina), kolejne miejsca: 41 - Borowy (Doceniani), 37 - Ptak (Doceniani), 29 - Charytanowicz M (Karolina), 26 - Włodarczyk (Last-Kam).


19 grudnia 2009 - Konkurs na mandale

Uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej nr 105 wzięli udział w konkursie plastycznym o tematyce świątecznej pod hasłem "Malujemy mandale". Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dostarczono około stu prac. Dzieci miały do wyboru kilka wzorów mandali, więc każde miało szansę znaleźć najbardziej interesujący dla siebie wzór.
Prace wykonane przez uczniów były bardzo kolorowe, starannie wykonane, interesująco ozdobione.
Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić wysiłek twórczy następujących uczniów:
klasy 0-1: Patryk Kurnik kl. 0a, Monika Scheer kl. Ic, Mateusz Tokarz kl. Ib, Paulina Folcik kl. Ib, Adam Cąber kl. 0a,
klasy II-III: Aleksandra Korbut kl. IIIc, Justyna Stankiewicz kl. IIc, Weronika Wąsowska kl. IIc, Natalia Nowakowska kl. IIIa, Jacek Cąber kl. IIIa.
Konkurs przygotowały nauczycielki klas trzecich - Anna Krynicka - Tobiasz oraz Anna Ambroszkiewicz.


18 grudnia 2009 - Kongres Regionów w Świdnicy

W dniach 19-22 maja 2010 roku w Świdnicy odbędzie się pierwszy ogólnopolski Kongres Regionów zorganizowany przez wydawnictwo Axel Springer Polska wraz z Miastem Świdnica. Kongres koncentrować się będzie wokół trzech kluczowych zagadnień: samorząd, inwestycje, rozwój. Spodziewany jest udział co najmniej 1.500 uczestników.
Adresatami Kongresu są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze samorządu oraz inwestorzy. Do uczestnictwa w Kongresie zaproszono także wysokich przedstawicieli administracji publicznej, Unii Europejskiej oraz reprezentantów polskich i zagranicznych samorządów.
W trakcie kongresu odbędą się dyskusje i panele, sesje plenarne, warsztaty, prezentacje m.in. z udziałem specjalnych stref ekonomicznych. Wydarzeniu towarzyszyć będą targi, które dadzą możliwość zaprezentowania samorządom oferty biznesowej, zaś samorządowcom możliwość przedstawienia oferty inwestycyjnej swoich regionów.
- Kongres to doskonała promocja Świdnicy jako miejsca spotkań samorządu z przedstawicielami władz europejskich, centralnych oraz z biznesem. To również wielomiesięczna informacja o Świdnicy w czołowych tytułach prasowych. To wreszcie zajęte miejsca we wszystkich hotelach w Świdnicy, restauracjach i pubach.
Przy kongresie w ramach usług znajdą zatrudnienie lokalne firmy: przewozowe, poligraficzne, cateringowe - wylicza Waldemar Skórski, zastępca prezydent Świdnicy, odpowiedzialny ze strony miasta za organizację Kongresu.
Począwszy od grudnia tego roku projekt otrzyma silne wsparcie medialne w postaci akcji B2B, kampanii reklamowych oraz cyklu publikacji i dodatków specjalnych w tytułach prasowych i na portalach internetowych.
Patronami honorowymi przedsięwzięcia na obecnym etapie są Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich. Oficjalna strona Kongresu Regionów - > >>> zobacz.


18 grudnia 2009 - Poświadczał nieprawdę w dokumentacji medycznej

Świdniccy policjanci zatrzymali znanego świdnickiego lekarza, który poświadczał nieprawdę w dokumentacji medycznej, wyłudzając w ten sposób pieniądze z Ministerstwa Zdrowia.
Policjanci z Zespołu Korupcji Wydziału Przestępczości Gospodarczej Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, na podstawie zebranych informacji i prowadzonych czynności, zatrzymali 47 letniego mężczyznę, który pracując jako lekarz poświadczył nieprawdę w dokumentacji medycznej, wyłudzając w ten sposób środki z Ministerstwa Zdrowia.
Mężczyzna został już doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy, która w tej sprawie prowadzi czynności śledcze.


18 grudnia 2009 - Świebodzice znowu Fair Play

Już po raz drugi Gmina Świebodzice uzyskała tytuł Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Certyfikat przyznany za rok 2009 burmistrz Bogdan Kożuchowicz odebrał na uroczystej gali wręczenia nagród i wyróżnień w tym prestiżowym konkursie 4 grudnia, w Warszawie. Świebodzice, mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej, utrzymały wskaźniki, które brane są pod uwagę przez jury konkursowe.
Gminy Fair Play to gminy, które aktywnie podejmują działania organizacyjne, promocyjne i finansowe, mające na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy, dążą do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia, dotrzymują podjętych zobowiązań i stale polepszają swoją infrastrukturę. To gminy, które stwarzają jak najlepsze warunki do bezpiecznego i skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania.
Świebodzice po raz drugi znalazły się w gronie samorządów, które stosują te właśnie zasady.


18 grudnia 2009 - Nowa strategia - czas na konsultacje

Nowa strategia rozwoju Świdnicy, była szeroko konsultowana z mieszkańcami, w tym z najmłodszymi, wszystko po to, by dowiedzieć się jak ma wyglądać Świdnica za wiele lat. Na temat gotowego dokumentu, do 16 stycznia może się wypowiedzieć każdy.
- Zmiana strategii wynika z dynamicznych zmian, jakim podlega Świdnica, nasz region i cały Dolny Śląsk - mówi zastępca prezydenta Świdnicy Waldemar Skórski. - Wspólnym wysiłkiem samorządów i specjalnych stref ekonomicznych wygraliśmy batalię o rozwój gospodarczy i spadek bezrobocia w regionie. W obecnej chwili na nowo definiujemy rolę miast.
Strategię rozwoju miasta do 2020 roku zatytułowaną "Świdnica w perspektywie pokoleniowej" przygotowała firma Infrakom. W opracowanie dokumentu zaangażowali się eksperci: dr hab. inż. Roman Galar, prof. nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej, dr hab. Jan Waszkiewicz, prof. nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej i mgr Janisław Muszyński (do 2006 roku kanclerz loży dolnośląskiej Business Centre Clubu).
Autorzy strategii byli moderatorami dyskusji mieszkańców, przedsiębiorców, działaczy kulturalnych. Dokument poddawany jest ostatecznym konsultacjom, po nich trafi pod obrady Rady Miejskiej w Świdnicy.
- Nowa strategia Świdnicy nie jest typowym dokumentem, który do tej pory przyjmowały miasta. Naszą oparliśmy na systemie wartości świdniczan, które trwale łączą naszych mieszkańców oraz są atutem dla przyjezdnych. Strategia nie mówi jaka będzie Świdnica za kilkanaście lat, a bardziej o tym, co należy wzmocnić, by miasto dynamicznie się rozwijało. Zarówno w czasach dobrobytu jak i kryzysu - dodaje wiceprezydent Skórski.
Zgodnie z opinią naukowców i mieszkańców Świdnicę wyróżnia uczciwość i rzetelność ludzi, oparta na tradycjach kupieckich. Miasto ma również potężny kapitał społeczny mieszkańców, którzy chcą się rozwijać i największą wartością dla nich jest rodzina. W związku z tym szczególnie pielęgnowana musi być możliwość polepszenia warunków życia, jak i rozwój edukacji.
Zapoznaj się z treścią dokumentu a uwagi możesz złożyć na piśmie w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica lub wyślij drogą elektroniczną do 16 stycznia 2010 roku.


18 grudnia 2009 - Podziękowania od Profesora

Profesor Stanisław Nicieja, Honorowy Obywatel Strzegomia, za przyznanie mu tego zaszczytnego tytułu podziękował burmistrzowi Lechowi Markiewiczowi.
Profesor Stanisław Nicieja to wybitny historyk, który swoją postawą życiową i znaczącymi sukcesami naukowymi rozsławia naszą gminę.
W uznaniu jego zasług uchwałą Rady Miejskiej strzegomianinowi przyznany został tytuł Honorowego Obywatela.
Profesor Nicieja w specjalnym liście skierowanym do burmistrza Lecha Markiewicza wyraził swoją wdzięczność za otrzymane wyróżnienie.


18 grudnia 2009 - Szkolenie w SOKiBP

Wczoraj, w czytelni Samorządowego Ośrodka Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej odbyło się bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Miało ono charakter warsztatów. Umożliwiło to uczestnikom spotkania skoncentrowanie uwagi na najczęściej popełnianych błędy przy składaniu ofert na realizację poszczególnych zadań. Niestety większość organizacji pozarządowych nie zdecydowało się skorzystać z bezpłatnego szkolenia.
Podczas spotkania skonsultowano również Program współpracy z organizacjami na nadchodzący rok.
Mamy nadzieję, że spotkanie pozwoli poszczególnym stowarzyszeniom i fundacjom na jeszcze bardziej owocne działanie.


18 grudnia 2009 - Budżet przyjęty

Gmina Świebodzice ma już uchwalony budżet na 2010 rok. Rada Miejska większością głosów przyjęła uchwałę budżetową na sesji w dniu 17 grudnia. Przychody przyszłorocznego budżetu założono na poziomie blisko 58 mln zł, wydatki opiewają na sumę prawie 61 mln zł.
Rok 2010 będzie kolejnym rokiem inwestycji w Gminie Świebodzice.
Kontynuowana będzie rozbudowa Zespołu Szkół Integracyjnych w Cierniach - ta inwestycja rozpoczęła się jesienią tego roku. Remontu doczekają się drogi: ul. Towarowa, Olszańska, Solna; rozpocznie się rewitalizacja Parku Miejskiego. Powstaną także dwa kolejne boiska: wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz Orlik.
- Budżet jest dostosowany do dwóch elementów: sytuacji makroekonomicznej w kraju oraz do potrzeby zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów życia miasta: społecznego, gospodarczego, itd. - mówi burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz. - Wskaźniki przyjęte podczas przygotowywania budżetu, zostały ustalone na poziomie minimalnym, dotyczy to przede wszystkim dochodów gminy z tytułu sprzedaży majątku. Przyjmujemy duży margines bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu realizacji priorytetowych, z punktu widzenia gminy, zadań i inwestycji.


18 grudnia 2009 - MPK w święta Bożego Narodzenia i Sylwestra

Urząd Miejski w Świdnicy informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia autobusy komunikacji miejskiej kursować będą podobnie jak w dni powszednie, jednak począwszy od godziny 19.57 nie zostaną rozpoczęte żadne kolejne kursy.
Szczegółowe informacje zostały wywieszone do publicznej wiadomości na przystankach Komunikacji Miejskiej.
Za utrudnienia przepraszamy.


18 grudnia 2009 - Uczcili pamięć swojego patrona

11 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach uroczyście obchodzono XI rocznicę nadania szkole imienia.
W tym roku Dzień Patrona uczczono w sposób nietypowy. Nietypowo - bo na wesoło, choć cel imprezy od lat jest niezmienny, czyli propagowanie i przypominanie twórczości narodowego wieszcza Adama Mickiewicza. W tak ważnym dla nas dniu nie zabrakło zaproszonych gości, a byli nimi: Robert Siekaniec - zastępca burmistrza Strzegomia, ksiądz proboszcz Józef Wróbel, Jan Figurak sołtys Olszan, Krystyna Gielata - sołtys Modlęcina, Urszula Jarosińska - dyrektor Biblioteki Miejskiej w Strzegomiu z Elżbietą Michaluk i Ewą Frąckowiak, Henryk Rosiek prezes Zrembu, emerytowani nauczyciele i rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się od projekcji prezentacji multimedialnej, która ukazywała sposoby realizacji projektu edukacyjnego "O Mickiewiczu trochę inaczej…".
Tym razem uczniowie musieli się wykazać ogromną inicjatywą i pomysłowością, realizując poszczególne zadania. Przygotowali między innymi ilustracje, rebusy, puzzle oraz karty do gry edukacyjnej związane z życiem i twórczością naszego patrona.
Następnym punktem programu była część artystyczna poświęcona wieszczowi. W dalszej części obchodów Dnia Patrona dzieci wzięły udział w grze edukacyjnej, podczas której musieli wykazać się wiedzą na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza.
Po ciężkim i pełnym wrażeń dniu wszystkim bohaterom nocnego spotkania z Mickiewiczem - zaproponowano udanie się na zasłużony odpoczynek. Ale, jak to bywa na takich imprezach, trudno było zasnąć, a nocne rozmowy przeciągały się w nieskończoność. Niewyspane, ale zadowolone dzieci i nauczyciele rozeszli się do domów w sobotni poranek.


18 grudnia 2009 - Nagrody wręczone

W środowe popołudnie, 16 grudnia, w świebodzickim ratuszu odbyła się miła uroczystość. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wręczył nagrody laureatom dwóch konkursów: na projekt maskotki promocyjnej miasta oraz kartkę świąteczną.
W konkursie na maskotkę zwyciężyły równorzędnie dwa projekty, przedstawiające sympatyczną sówkę. Wykonały je dwie dziewczynki: Patrycja Ślęzak z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi oraz Julia Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2. Wyróżniono jeszcze dwie propozycje: pracę zbiorową autorstwa Adriana Sitko i Sylwii Dynius oraz projekt Marty Grzybek.
W drugim z konkursów, na projekt świątecznej kartki, wyłoniono 8 zwycięskich projektów oraz trzy wyróżnienia. Nagrodzone prace wykonali: Jagoda Serafin, Michał Mazur i Natasza Bylińska - Przedszkole nr 2, Maja Kuliberda - Przedszkole nr 3, Amanda Solarewicz - Gimnazjum nr 1, Wiktoria Pelc i Julia Mikołajczyk - Szkoła Podstawowa nr 2, Ewa Litowczenko - DPS w .
Wyróżnienia: Ania Dwornik, Patrycja Grzelec, Małgorzata Łysoń DPS w Jaskulinie.
Kartki zostały wydrukowane i wysłane do firm i instytucji, a także za granicę, do partnerskich miast Świebodzic oraz tradycyjnie - do papieża Benedykta XVI.


17 grudnia 2009 - Duże opady śniegu

W związku z pogorszeniem w ostatnich dniach warunków atmosferycznych związanych z dużymi opadami śniegu i ujemnymi temperaturami Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego informuje, że:
Wszystkie drogi powiatowe będące w administracji SDPŚ na terenie Powiatu Świdnickiego są przejezdne (stan na dzień 17 grudnia godzina 15.00),
Podczas prac przy zimowym utrzymaniu dróg obecnie wykorzystywany jest sprzęt SDPŚ tj. samochód Unimog, samochód ciężarowy MAN (obie jednostki pracują przez całą dobę) Jednocześnie pracują trzy jednostki wynajmowane od Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów.
Jeśli sytuacja na drogach będzie się dalej pogarszała, SDPŚ dysponuje jeszcze dwoma własnymi jednostkami, które będą użyte do odśnieżania dróg. W razie konieczności istnieje także możliwość wynajęcia kolejnych trzech jednostek od Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów, zgodnie z podpisaną umową.
Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego prowadzi całodobowe dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg.
Dyżurny przyjmuje zgłoszenia oraz udziela niezbędnych informacji o aktualnej sytuacji na drogach pod nr telefonu (074) 857 81 87.


17 grudnia 2009 - Szkolenia w Areszcie Śledczym

W Areszcie Śledczym w Świdnicy w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany jest Projekt pod nazwą "Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".
Powyższy Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zakłada on w latach 2008 - 2012 przeprowadzenie w Świdnicy 20 kursów dla 240 osadzonych. Kursy organizowane są z zakresu zawodów pożądanych obecnie na rynku pracy tj.: malarz, glazurnik, brukarz, itp.. Całość zajęć kursowych, zarówno części praktycznej jak i teoretycznej odbywa się na terenie Aresztu Śledczego. Kursy są prowadzone przez firmy zewnętrzne posiadające odpowiednie uprawnienia.
Wraz z kursami osadzeni uczęszczają na zajęcia aktywizacyjne które mają na celu nauczyć ich poruszania się po rynku pracy, pisania CV, postępowania podczas rozmów kwalifikacyjnych itd.
W bieżącym roku w Areszcie Śledczym w Świdnicy zorganizowano dwa kursy glazurnika współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Bierze w nich udział 24 osadzonych którzy byli chętni do zdobycia, zmiany lub podwyższenia kwalifikacji.
W ramach zajęć kursowych osadzeni uczą się kłaść posadzki, przygotowywać podłoże, kłaść płytki na ścianach. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie aresztu, dzięki czemu zostaną odremontowane toalety.
Obecnie kursy te dobiegają końca. Po zakończeniu osadzeni dostaną zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.


17 grudnia 2009 - Powiat idzie do sądu

Na wczorajszej sesji Radni Rady Powiatu w Świdnicy piętnastoma głosami za przyjęli uchwałę w sprawie zaskarżenia uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzającej nieważność uchwały Rady Powiatu dotyczącą programu remontu dróg w regionie finansowanego metodą forfaitingu.
Co to oznacza? Oznacza to, że przyjęty przez powiat we wrześniu program zakładający remont od 70 do 100 km dróg w ciągu rekordowego czasu trzech lat został odłożony na półkę do momentu rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To on podejmie decyzję o jego dalszych losach.
Projekt pn. "Budowa i modernizacja dróg lokalnych - powiatowych i gminnych", którego pomysłodawcą i liderem jest Powiat Świdnicki zakładał zmodernizowanie ok. 250-300 km dróg w ciągu 3 lat za ok. 220 mln zł. Do projektu przystąpiło 11 samorządów. Wiadomo było od początku, że żaden budżet nie jest w stanie udźwignąć takich wydatków. Zaczęto więc szukać możliwości prawnych i finansowych realizacji tego ambitnego planu. Spośród wszystkich możliwych mechanizmów finansowania wybrano ten najbardziej optymalny czyli metodą forfaiting - wykupu wierzytelności. Tylko on nie ma negatywnego wpływu na limit zadłużenia samorządów i został dopuszczony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w innych regionach. Niestety nie u nas.
-" Warto zaznaczyć, że RIO nie zakwestionowało samej metody finansowania inwestycji. Stwierdziło jedynie, że zgodnie z europejskimi standardami rachunkowości tego typu zobowiązania należy wliczyć do wskaźników zadłużenia. Tymczasem w prawie polskim nie ma takiego obowiązku." - mówił na sesji Wicestarosta Ryszard Wawryniewicz.
Co więcej wszystkie dotychczasowe orzeczenia Izb Obrachunkowych w innych regionach to potwierdzały.
-" Nie rozumiemy dlaczego w naszym przypadku RIO zmieniło całą dotychczasową linię orzecznictwa." - dodał Wicestarosta. Teraz wszystko w rękach WSA. To on zadecyduje jakie będą dalsze losy projektu.


17 grudnia 2009 - Koszykówka chłopców

W piątek, 11 grudnia w ramach "współzawodnictwa międzyszkolnego" odbyły się zawody "mini piłki koszykowej chłopców".
Okres chorobowy po raz kolejny zmniejszył frekwencję. W hali sportowej na Osiedlu Zawiszów stawiły jedynie cztery reprezentacje szkolne. Drużyny zagrały w jednej grupie systemem każdy z każdym.
Wszystkie swoje mecze wygrali chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 4 wygrywając cały turniej. Grali w składzie: Maciej Klag, Paweł Mazanka, Dawid Czapliński, Michał Gawłowski, Marek Sompolski, Krzysztof Boguń, Krystian Traczyński, Dawid Pinkos, Michał Pojasek, Kuba Fąfara.
Kolejne miejsca zajęły: SP 1, SP 6 i SP 315.
Wyłonieni zostali również najlepsi zawodnicy w swoich drużynach: Daniel Pinkos - SP 4, Jakub Kiszczyszyn - SP 1, Jakub Matacz - SP 6, Tomasz Kot - SP 315. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a zwycięskie zespoły dyplomy i puchary.
Organizatorem zawodów był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.


17 grudnia 2009 - Pastorałka u Franciszka

Parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu zaprasza na niezwykłe przedstawienie.
Będzie to Pastorałka Leona Schillera w wykonaniu grupy teatralnej z parafii św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim.
Przedstawienie odbędzie się 27 grudnia o godzinie 17:00 w kościele św. Franciszka z Asyżu przy ulicy Strzegomskiej.
Spektakl trwa ok. 90 minut. Wstęp wolny.


16 grudnia 2009 - Spotkanie Wójta Gminy

Czas Bożego Narodzenia skłania do refleksji nad mijającym rokiem i daje nadzieje na dobry, następny rok.
Jest już dobrą gminną tradycją, że na kilka dni przed Bożym Narodzeniem wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek spotyka się z zaproszonymi gośćmi na spotkaniu świątecznym, aby podziękować wszystkim za współpracę, życzliwość oraz wsparcie w realizowanych działaniach w okresie mijającego roku.
W tym roku wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek spotka się z zaproszonymi gośćmi 18 grudnia o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy.


16 grudnia 2009 - Zimowe przejazdy drezynowe

Jaworzyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej zaprasza wszystkich chętnych na nietypowe przeżycia, których będzie można doświadczyć podczas zimowych przejazdów drezyną spalinową na trasie Jaworzyna Śląska - Pastuchów - Jaworzyna Śląska.
Przejazdy odbędą się 19 grudnia, rozpoczną się o godzinie 11.00. Drezyna jednorazowo zabiera około 8 osób dorosłych.
Start drezyn z przejazdu kolejowego na ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej.


16 grudnia 2009 - Budynki po remoncie

Zakończone właśnie zostały dwa kolejne zadania zawarte w budżecie gminy, w ramach planów remontowych na rok 2009. Prace, o których mowa zostały przeprowadzone w budynkach komunalnych.
W budynku wielorodzinnym znajdującym się na ulicy Ogrodowej w Rogoźnicy ukończony został remont konstrukcji i pokrycia dachu. Przetarg na wykonanie prac wygrała firma z Leszna. Przeznaczone na ten cel środki z budżetu gminy wynosiły 200 tysięcy złotych. Jako, że udało się planowany remont przeprowadzić za mniejszą sumę, postanowiono także rozszerzyć prace o wykonanie nowej elewacji budynku. Realizacja zadania trwała od 12 września do 20 listopada.
Ukończony został także remont konstrukcji oraz pokrycia dachowego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego" w Goczałkowie Górnym. Prace trwały od 30 września, odbiór nastąpił 3 grudnia. Wykonawcą zadania była firma ze Stanowic. Środki z budżetu gminy przeznaczone na ten cel wyniosły 78 tysięcy.


16 grudnia 2009 - Żywa szopka już w niedzielę

20 grudnia, niezwykła "żywa szopka", autorstwa gminy Świdnica po raz trzeci zagości na świdnickim rynku.
Będzie ona dopełnieniem wydarzeń jakie od początku grudnia trwają w ramach Świdnickiej Kolędy 2009.
Punktem kulminacyjnym będzie inscenizacja teatralna pt. "Ześlij nam Syna Swojego" w wykonaniu gminnych samorządowców, radnych oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica, którzy wcielą się w role Maryi, Józefa, pasterzy, Heroda oraz Mędrców ze Wschodu.
W samo przedstawienie zaangażowanych jest 15 osób. Kto w tym roku zagra jedne z głównych ról owiane jest tajemnicą, mogę jedynie dodać, że role staraliśmy się dopasować do indywidualnego charakteru każdego aktora - mówi wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek. W żywej szopce pojawią się również nowe zwierzęta, dlatego już teraz zachęcamy do licznego udziału dzieci wraz z rodzinami do przybycia na świdnicki rynek o godzinie 15.00.
Aktorzy odtwarzający główne role już dziś zapewniają o wielu atrakcjach jakie mają przygotowane dla wszystkich, którzy zechcą przyjść w niedzielne popołudnie na świdnicki rynek.


16 grudnia 2009 - Artyści na rzecz potrzebujących

Inauguracja XI edycji wystaw i aukcji "Bliźniemu swemu" - odbyła się 1 grudnia w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie. Ponad 200 zaproszonych gości mogło podziwiać rekordową liczbę 271 prac najwybitniejszych polskich artystów w tym m.in. Magdaleny Abakanowicz, Franciszka Starowieyskiego, Zdzisława Beksińskiego, Józefa Szajny i wielu innych. Wśród dzieł sztuki znalazły się obrazy, rzeźby, grafiki oraz stylowe meble.
- Przedmioty wykonane z najlepszych gatunków drewna, tworzone z wyjątkową precyzją i dbałością o szczegóły to prawdziwe rzemiosło artystyczne - mówi Adam Morajda z firmy DIVA. Prace od dziś do 10 stycznia można podziwiać we Wrocławiu. Następnie wystawa pojedzie do Krakowa (12-24 stycznia), Katowic (29-stycznia - 14 lutego) oraz do Rzeszowa (25 lutego - 19 marca). Finałowa aukcja odbędzie się 21 marca 2010 roku w BWA w Rzeszowie.
Mecenasem wydarzenia jest firma Marma Polskie Folie.
Fundacja "Bliźniemu swemu…" działa na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem akcji dzieł sztuki, organizuje koncerty charytatywne, pomaga wychowankom domów dziecka, otacza pomocą ludzi starszych i osoby samotne. Aranżuje też coroczną ogólnopolską kampanię "Być dobrym jak chleb".


16 grudnia 2009 - Pojechali do Pfeffenhausen

Delegacja sołectw gminy Gminy Jaworzyna Śląska, złożona z przedstawicieli wsi Bolesławice i Stary Jaworów, na zaproszenie Burmistrza miasta partnerskiego Pfeffenhausen, wzięła udział w corocznym Jarmarku Świątecznym.
Gmina zaprezentowała się z jak najlepszej strony. Na pięknie przybranym stoisku uginało się od różnych świątecznych smakołyków, własnoręcznie wykonanych ozdób choinkowych, stroików, porcelany i gadżetów promocyjnych.
Stoisko Jaworzyny Śląskiej cieszyło się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem.


16 grudnia 2009 - "Niepowtarzalni 2009"

Jeśli w Twoim środowisku znajduje się osoba, Twoim zdaniem wybitna, niepowtarzalna, zajmująca się czymś co uważasz, że zasługuje na uwagę, że dokonała czegoś niezwykłego, że jest osobą dzięki, której świat staje się inny, lepszy - >>> napisz.
Podaj jej imię i nazwisko, opisz w kilku słowach czego ta osoba dokonała, czym się zajmuje, dlaczego powinna znaleźć się wśród osób, które należy wyróżnić.
Listę osób mieszkających na ziemi świdnickiej i dla niej zasłużonych poddamy pod ocenę w głosowaniu naszych czytelników.
Każdego roku wyróżnienie “Dziennika" trafi w ręce trzech “Niepowtarzalnych"
W przyszłym roku po raz pierwszy wręczymy nagrody "Dziennika" - "Niepowtarzalni - 2009".
Chcemy, by od tej pory wyróżnienie takie trafiało do osób, których osiągnięcia nie należą do ich obowiązków służbowych a wynikały jedynie z ich pasji i zainteresowań. >>> zobacz kto jest już na naszej liście, kogo zgłosili nasi czytelnicy.


16 grudnia 2009 - 160 porcji marihuany

Policjanci ze Strzegomia prowadząc czynności służbowe zatrzymali 24 letniego mężczyznę, który w swoim mieszkaniu posiadał marihuanę.
W trakcie przeszukania mieszkania policjanci ujawnili w nim blisko 160 porcji marihuany.
Mężczyzna w trakcie przesłuchania powiedział, że zawiniątko, w którym znajdował się narkotyk znalazł i wykorzystywał go na własny użytek.
Został on zatrzymany do wyjaśnienia w policyjnym areszcie.
Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.


16 grudnia 2009 - Program profilaktyczny

"Zdrowe Bezpieczne dzieci bez uzależnień" to kolejny program profilaktyczny przygotowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie.
W ciągu dwóch dni: 14 i 15 grudnia specjaliści z wrocławskiego Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odwiedzili Szkołę Podstawową w Żarowie, Przedszkole Miejskie oraz szkoły podstawowe w Zastrużu, Imbramowicach i Mrowinach.


15 grudnia 2009 - Na Pełcznicy mocno "pachnie"

80 słupków z substancją odstraszającą dzikie zwierzęta stanęło w dzielnicy Pełcznica w Świebodzicach. Odstraszacze mają zniechęcić dziki do odwiedzania przydomowych ogródków i posesji mieszkańców tej dzielnicy.
W ten sposób władze samorządowe próbują walczyć ze zwierzętami, żyjącymi w pobliskim Książańskim Parku Krajobrazowym. Problem nasilił się jesienią, kiedy to całe stada dzików zaczęły podchodzić pod domy świebodziczan w poszukiwaniu pożywienia. Zwierzęta były na tyle zuchwałe, że nie bały się ludzi, a odganiane ruszały nawet do ataku.
Dziki żyją na trenie parku, który objęty jest rezerwatem, zatem nie można ich odstrzelić. Gmina Świebodzice postawiła więc na odstraszanie za pomocą substancji zapachowych.
- Zakupiliśmy preparat o nazwie Hukinol, który jest w tej chwili najskuteczniejszą substancją do tego typu działań na naszym rynku - mówi zastępca burmistrza Świebodzic Zbigniew Opaliński. - Jako samorząd nie mamy innych możliwości, więc próbujemy takiej metody.
Słupki z gąbką, nasączoną preparatem, zostały wkopane na linii lasu, w miejscach, gdzie zwierzęta pojawiały się najczęściej, Ich montażem zajęli się pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pracownicy wbijali kołki zatykając nos - tak mocno "pachnie" odstraszacz. Nieprzyjemną woń czuć zresztą w powietrzu.
Czy podziała na dziki? Mieszkańcy domów leżących najbliżej parku przyznają, że zwierzęta pojawiają się rzadziej, widać je teraz częściej w górnej partii lasu. Słupki wbijane są w odległości kilku metrów od siebie, tworząc w ten sposób zapachową zaporę.


15 grudnia 2009 - Akcja zima trwa

Całodobowe dyżury w ramach akcji zima pełnione są od piątku 11 grudnia. Pierwsze działania profilaktyczne podjęto 12 grudnia. Wtedy 5 tonami soli posypano miejsca, które po przymrozkach mogły być śliskie. - Takie działanie stosujemy w rejonach przejść dla pieszych, przed znakami "stop", przejazdami kolejowymi, na ostrych łukach i wzniesieniach, trudnych skrzyżowaniach, a także na nawierzchni z kostki brukowej.
Działania profilaktyczne mają sprawić, że w razie przymrozków jezdnie będą mniej śliskie - mówi Maciej Gleba, dyrektor Departamentu Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. - W zależności od intensywności opadów po świdnickich drogach jeżdżą trzy pługopiaskarki, dwie solarki wyposażone w pługi oraz ciągniki z pługiem i rozrzutnikami mieszanki. Apelujemy do kierowców o ostrożność, a do właścicieli nieruchomości o odśnieżanie chodników, co należy do ich obowiązków.
Typową akcję odśnieżania służby drogowe rozpoczęły w nocy z 14 na 15 grudnia zużywając ponad 50 ton soli i piasku.
Miasto w tym roku dba o 162 ulice. Blisko o 500 tys. m kw. dróg gminnych, 77 tys. m kw. dróg wojewódzkich, a także część dróg dotychczas zarządzanych przez powiat - o pow. 17,5 tys. m kw.
W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi, którymi kursuje komunikacja miejska, prowadzony jest ruch tranzytowy oraz miejsca najbardziej niebezpieczne. Następne w kolejności są ulice o mniejszym natężeniu ruchu. Przypominamy również, że odśnieżanie chodników należy do zarządców przyległych do nich nieruchomości.
Całodobowe telefony do dyspozytorów zarządów dróg odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie: "Farma Miejska" - drogi miejskie, drogi wojewódzkie - tel. 074 851 39 88,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Wałbrzych - droga krajowa nr 35 - tel. 074 840 08 20 wew. 16,
Służba Drogowa Powiatu - drogi powiatowe - 074 851 40 70 wew. 21 lub 074 855 14 15 wew. 16.


15 grudnia 2009 - Wigilia dla najuboższych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach, jak co roku, wspomaga organizacyjnie uroczyste spotkanie wigilijne władz miasta z najuboższymi mieszkańcami Świebodzic.
Największa wigilia w powiecie świdnickim zgromadzi około 600 osób.
Barszczyk z uszkami, rybę smażoną i ciasta zjedzą wspólnie władze miasta, mieszkańcy Świebodzic oraz Jego Ekscelencja biskup Ignacy Dec w środę, 23 grudnia, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tradycyjnie spotkanie opłatkowe poprzedzone będzie Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego.
- Przygotowujemy także około 600 paczek, każda w kwocie 80 złotych - mówi Małgorzata Gruszka, dyrektor OPS. - Będą się w niej produkty mięsne łącznie ze świeżym kurczakiem. Mamy nadzieję, że nasza pomoc pozwoli najbiedniejszym mieszkańcom naszego miasta spędzić ten czas bez trosk i w świątecznej atmosferze.


15 grudnia 2009 - Z podwórka do parlamentu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Strzegomiu przystąpiło do ogólnopolskiego projektu " Z podwórka do parlamentu." Projekt jest realizowany w 30 powiatach i 5 województwach. Weźmie w nim udział blisko 2400 dzieci i młodzieży.
Celem projektu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej dzieci i młodzieży poprzez edukację i czynne uczestnictwo w organizowaniu sejmików. Zaangażowanie to stwarza szansę na zdobywanie nowych doświadczeń i naukę umiejętności społecznych.
Tegoroczna edycja Parlamentu Dziecięcego odbywa się pod hasłem " Dziecięcy świat bez przemocy". Zajmując się tym tematem i rozpatrywaniem napływających wniosków i postulatów, młodzież będzie mogła lepiej zrozumieć, jak przeciwstawiać się krzywdzie, nietolerancji, wszelkim formom dyskryminacji i przemocy, a także uczyć się, w jaki sposób zapobiegać tym zjawiskom oraz organizować pomoc krzywdzonym.
W marcu 2010 roku odbędą się sejmiki powiatowe, a w następnym etapie sejmik wojewódzki.
Debaty lokalne posłużą do opracowania wniosków i postulatów oraz rezolucji, która zostanie przekazana przedstawicielom władz i samorządom lokalnym.


15 grudnia 2009 - Nie tylko dla orłów

Pod takim tytułem w minioną sobotę 12 grudnia odbył się turniej piłkarski na otwarcie kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012".
W ramach turnieju odbyły się rozgrywki w koszykówkę (ze względu na warunki pogodowe w hali sportowej) oraz w piłkę nożną na boisku ze sztuczną nawierzchnią.
O tym jak bardzo był to oczekiwany obiekt sportowy świadczy ilość zgłoszonych zespołów. Do rozgrywek w koszykówkę zgłosiły się trzy zespoły i aż 10 do rozgrywek w piłkę nożną.
Na początku przyjęto zasadę, że z jednej miejscowości może wystąpić wyłącznie jedna drużyna, ale ostatecznie odstąpiono od tej zasady i wystąpiły wszystkie zespoły, które się zapisały i przybyły tego dnia na boisko. Zgłosiły się po dwa zespoły z Mrowin i Wierzbnej oraz Mikoszowej, Bukowa, Pożarzyska, Zastruża. Wystąpił również zespół reprezentujący samorządowców.
Drużyny grające w piłkę nożną podzielono na dwie grupy, które rozegrały mecze każdy z każdym.
Ostatecznie zwycięzcą turnieju w piłkę nożną został zespół Mrowiny I, który pokonał drużynę Wierzbna I. Trzecie miejsce zdobyli samorządowcy, którzy pokonali zespół z Mikoszowej.


15 grudnia 2009 - Opłatek z przedsiębiorcami

W najbliższy piątek, 18 grudnia, burmistrz Bogdan Kożuchowicz spotka się ze świebodzickimi przedsiębiorcami na spotkaniu wigilijnym w Miejskim Domu Kultury.
Jak co roku będzie okazja do podsumowania roku oraz uhonorowania tych firm, które wspierają działania Urzędu Miejskiego, sponsorując np. organizowane przez samorząd imprezy i konkursy.
Dla uczestników spotkania zaśpiewają dzieci z Zespołu Szkół Integracyjnych. Początek o godzinie 13.00.


15 grudnia 2009 - XVII Przegląd Teatrów Szkolnych zakończony

14 grudnia, po trzydniowych zmaganiach teatrów szkolnych, nastąpiło ogłoszenie wyników XVII Przeglądu Teatrów Szkolnych.
Nagrody i wyróźnienia Jury: Nagroda za grę aktorską w kategorii klas I - III: Marika Niksa za rolę "Pozytywki" w przedstawieniu "Pozytywka" SP nr 105 w Świdnicy.
Nagroda za grę aktorską w kategorii klas IV - VI: Michał Grzeszczak za rolę komendanta i chóru w przedstawieniu "Wieloryb" ze SP im. J. Brzechwy w Żarowie oraz Daria Gołąb za rolę przekupki w przedstawieniu "Legenda o krakowskim hejnale" z SP im. A. Jenke w Mrowinach.
Nagroda za grę aktorską w kategorii: gimnazjum: Klaudiusz Leśniak za rolę Elvisa Presleya w spektaklu muzycznym "Gość z Ameryki" z Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze; Natalia Świerzputowskiej za rolę Lucyldy w przedstawieniu "Igraszki z diabłem" ze Studia Artystycznego "Katharsis" w Świdnicy oraz Martyna Baranowska za rolę widma złego pana w przedstawieniu "Dziady" cz. II z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie.
Nagroda za grę aktorską i ruch sceniczny (od Ryszarda Dykcika): Sylwia Prokop i Bartek Gałka z grupy teatralnej "Patrius" z Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich.
Nagroda za kulturę słowa dla grupy teatralnej EL DZIUDZIAROS ze Szkoły Podstawowej w Zastrużu za przedstawienie "Muźnięci".
Nagroda za kostiumy dla grupy teatralnej z Kl. 3 a ze Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy.
Wyróżnienie dla grupy teatralnej "Metafora" z Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze za spektakl muzyczny "Gość z Ameryki".
Nagroda za scenografię do przedstawienia "Legenda o krakowskim hejnale" dla Katarzyny Buczmy i Heleny Feszter.
Nagroda za scenariusz do spektaklu Quomodo vadis homo...∞" (W jaki sposób podążasz człowieku...czy będzie to trwało w nieskończoność?) dla Roberta Górskiego.
Nagroda za reżyserię do spektakli: "Kolorowa Bajka", "Spór o … muchę?", "Spóźniona bajka, czyli lepiej późno niż...", "Misterium" i "Spętani" dla Izabeli Febich Bednarskiej.
I miejsce w kategorii klas I - III: Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Żarowie za przedstawienie "Nie ma tego złego".
I miejsce w kategorii klas IV - VI: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 z Wałbrzycha za przedstawienie "Spór o … muchę?".
I miejsce w kategorii gimnazjum: Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich za spektakl Quomodo vadis homo...∞" (W jaki sposób podążasz człowieku...czy będzie to trwało w nieskończoność?).
Grand Prix: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie za przedstawienie "Wieloryb".


15 grudnia 2009 - Zagłosuj na Kostrzan

Zespół Foklorystyczny "Kostrzanie" zajmuje obecnie drugie miejsce w Ludowych Przebojach Radia Wrocław.
O tym, czy w ostatecznej klasyfikacji zajmie pierwsze miejsce, możesz zadecydować właśnie Ty.
Jeszcze tylko do piątku 18 grudnia można głosować na kapele.
Już dziś wyślij sms o treści: RW Kapela kostrzanie pod numer 71160. Koszt smsa to 1,22 zł.


15 grudnia 2009 - Pijana babcia opiekowała się wnukami

Wczoraj około godziny 16.00 pracownicy świdnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonując czynności w jednym z mieszkań na terenie Świdnicy poprosili o interwencję policjantów.
Przybyli na miejsce policjanci w mieszkaniu zastali trójkę dzieci oraz babcię i wujka, którzy się nimi opiekowali.
Jak się okazało 69 letnia babcia opiekowała się 6 miesięczną wnuczką i dwójką jej rodzeństwa w wieku 5 i 8 lat. W mieszkaniu przebywał także wujek dzieci. Oboje opiekunowie byli pijani, babcia w organizmie miała 2,32 promila alkoholu natomiast wujek 3,20 promila. Oboje zostali zatrzymani do wyjaśnienia i wytrzeźwienia w policyjnym areszcie.
Ponieważ matka dzieci zostawiła je 4 miesiące temu pod opieką babci i nie utrzymuje z nimi kontaktu, dwójka starszych dzieci została umieszczona w rodzinie zastępczej natomiast 6 miesięczna dziewczynka przewieziona została przez Pogotowie Ratunkowe do Szpitala w Świdnicy. Jak wynika z ustaleń policjantów dzieci były zadbane, a w mieszkaniu panował porządek.
Babcia i wujek trzeźwieją w policyjnym areszcie, po wytrzeźwieniu zostaną przesłuchani. O zdarzeniu poinformowany zostanie również Sąd Rodzinny i Nieletnich w Świdnicy.


14 grudnia 2009 - "Red Baron" służył w Wietnamie . . .

W 2008 roku członkowie grupy Rolling Thunder (miłośnicy pojazdów militarnych), będąc w USA szukali dla siebie nowych pojazdów. Trafił się im M54 - samochód przystosowany do konwojowania zapasów jak również ochrony innych samochodów.
Samochody te w czasie wojny wietnamskiej do 1973 roku były zabudowywane indywidualnie przez żołnierzy amerykańskich zgodnie z ich potrzebami.
Grupie Rolling Thunder udało się nie tylko kupić ciężarówkę ale również odnaleźć Wayna Dobos’a, który w czasie tamtej wojny nie tylko zabudowywał ją ale brał też udział w licznych konwojach. Nawiązała się współpraca, która doprowadziła do odtworzenia ciężarówki i rzecz jasna, przywrócenia jej dawnej, wojennej nazwy Czerwony Baron . . . Skąd my to znamy ?
Oczywiście mowa o Baronie Manfredzie von Richthofenie, najsłynniejszym mieszkańcu Świdnicy, który fascynował swoich przeciwników jeszcze za swojego życia, a kiedy zginął podczas wojny w 1918 roku, jego męstwo, jego szlachetna postawa stały się dla większości ludzi godne największego szacunku i ten szacunek ma "Czerwony Baron" na świecie do dziś.
To jego wojenni przeciwnicy, ówcześni wrogowie już podczas pogrzebu "Czerwonego Barona" uznali jego wielkość, pochowali go z największymi honorami.
O "Czerwonym Baronie" pamiętają do dziś w licznych klubach, stowarzyszeniach, pamiętają artyści, konstruktorzy i tysiące miłośników na całym świecie.
Zdjęcia z artykułu o rekonstrukcji ciężarówki, który ukazał się w piśmie "Classic Military Vehicle" - >>> zobacz.


14 grudnia 2009 - Trzecie miejsce Powiatu Świdnickiego

W piątek 11 grudnia w Oławie odbyło się uroczyste podsumowanie X Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.
W uroczystość udział wzięli: Wicemarszałek Sejmiku Dolnośląskiego Stanisław Longawa, Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Marcin Przychodny, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie oraz działacze i sympatycy Ludowych Zespołów Sportowych.
Uroczystość otworzył Przewodniczący Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS Senator RP Stanisław Jurcewicz, który dokonał krótkiego podsumowania przebiegu X Igrzysk.
W trakcie uroczystości wręczono puchary gminom (miejsca 1-20) oraz powiatom (miejsca 1-15). Dodatkowo 70 samorządowców i działaczy zostało uhonorowanych indywidualnymi statuetkami za pomoc przy organizacji Igrzysk.
Powiat Świdnicki uplasował się na prestiżowym trzecim miejscu. Natomiast nagrodę indywidualną otrzymał Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa.
W rankingu znalazły się także gmina Świdnica z szóstą pozycją oraz Żarów z pozycją siedemnastą.


14 grudnia 2009 - Dbają o swoje otoczenie

Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tadeusz Wasyliszyn podziękowali mieszkańcom, którzy wykazują troskę o estetykę swojego otoczenia.
Józefa Czarnecka, Danuta Sawicka i Marian Zaremba, którzy mieszkają przy ulicy Krótkiej w Strzegomiu, postanowili zmienić wygląd swojego najbliższego otoczenia i nadać mu bardziej przyjazny i atrakcyjny charakter.
Nowe nasadzenia oraz ogrodzenie sprawiły, że miejsce wygląda zupełnie inaczej, przez co przybywanie w takim miejscu Władze Strzegomia uznały, że to inicjatywa, która zasługuje na wyróżnienie, dlatego zaprosiły troje mieszkańców do Urzędu Miejskiego, aby uroczyście podziękować im za wkład, jaki wnoszą w dbałość o otoczenia.
- Gratulujemy stworzenia atrakcyjnych warunków do wypoczynku oraz uczynienia Państwa miejsc zamieszkania pięknymi i zadbanymi - mówił burmistrz Lech Markiewicz, który, wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Wasyliszynem, spotkał się ze strzegomianami.
Zachęcamy innych mieszkańców Strzegomia do upiększania swojego otoczenia.


14 grudnia 2009 - Kramy ze świątecznymi cudeńkami

Przez dwa dni - sobotę i niedzielę - świebodziczanie odwiedzali Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbywał się na Rynku. W drewnianych, pięknie przystrojonych świerkowymi gałązkami domkach, można było kupić ozdoby świąteczne, miód, przetwory z aronii, bombki, stroiki, aniołki z masy solnej czy ręcznie robioną biżuterię.
Wielkim zainteresowaniem cieszyło się stoisko ze świebodzickimi piernikami, robionymi przez siostry szkolne de Notre Dame, prowadzące Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych dzieci. Sprzedawali je wolontariusze, zachwalając głośno towar. Po sąsiedzku rozłożyli się goście z Niemiec, z partnerskiego miasta Waldbrol, którzy oferowali pierniki, keksy i grzane wino. Harcerze i młodzież z naszego Liceum Ogólnokształcącego sprzedawali piękne, zrobione przez siebie stroiki. Było więc naprawdę w czym wybierać.
Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. W sobotę od 12. przez dwie godziny odbywała się zabawa z Mikołajem.
W niedzielę zaprezentowali się podopieczni Świebodzickiego Ogniska Muzycznego. W trakcie kiermaszu zbierano także pieniądze na leczenie chorej mieszkanki naszego miasta. Na rzecz Julity kwestowali wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W sumie uzbierano już 40 tys. złotych.
To jednak wciąż za mało - na eksperymentalne leczenie w Chinach potrzeba 150 tys. zł.
Pieniądze na pomoc mamie trójki dziewczynek można nadal wpłacać - puszki znajdziemy w sklepach i lokalach gastronomicznych w mieście, a także bezpośrednio na konto Stowarzyszenia.


14 grudnia 2009 - "Liderzy Europy"

7 grudnia w Gimnazjum Nr 3 w Świdnicy uczniowie klasy IIIe pod opieką nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Marzeny Zięby uczestniczyli w grze edukacyjnej "Liderzy Europy" przygotowanej przez pracowników banku BZWBK.
Zabawa polegała na tym, że każda drużyna musiała odwiedzić pięć stolic europejskich i zebrać jak najwięcej pieniędzy.
W grze wzięły udział trzy drużyny złożone z 4-5 osób. Każda drużyna wybierała skarbnika i lidera.
Każda z drużyn losowała pytania: za prawidłową odpowiedź zespoły otrzymywały dopłatę, za błędną ponosiły koszty transportu.
Zwyciężyła drużyna zielonych w składzie: Krzysztof Tyburcy, Sebastian Szarapow, Leszek Kasprzak, Andrzej Warias i Natan Krystyniak. Uczniowie wezmą udział w finale, który w grudniu odbędzie się w banku BZWBK w Świdnicy.


14 grudnia 2009 - Młodość wolna od papierosa

7 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu odbył się II konkurs pod hasłem "Młodość wolna od papierosa", który miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz uświadomienie młodzieży szkodliwości palenia tytoniu.
Organizatorami konkursu, podobnie jak w ubiegłym roku, byli pedagodzy Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze strzegomskich szkół ponadgimnazjalnych. Przed wypełnieniem testu młodzież obejrzała krótki program artystyczny, przygotowany przez uczniów liceum, na temat wpływu palenia tytoniu na relacje damsko-męskie.
Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: Barbara Świętek i Anna Borowska (Starostwo Powiatowe w Świdnicy), Anna Skwarzyńska i Halina Mądra (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), Magdalena Kuczyńska (Urząd Miejski w Strzegomiu), Sławomir Dudziński, Dorota Sozańska, Monika Kozłowska (Zespół Szkół w Strzegomiu), Zbigniew Suchyta, Sylwia Witka (ZSO w Strzegomiu).
Po sprawdzeniu prac, komisja konkursowa wyłoniła dziesięciu laureatów, gdyż poziom wiedzy młodzieży z obu szkół był bardzo wyrównany. Piękne nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Urząd Miasta w Strzegomiu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących. Organizatorki mają nadzieję, że w przyszłym roku w konkursie wezmą udział również uczniowie strzegomskich gimnazjów.
Laureaci konkursu: I miejsce: Mateusz Orzymkowski, II miejsce: Remigiusz Kapnik, Angelika Bodziany, Karolina Kowalska, III miejsce: Paulina Kwapisz, Katarzyna Parobek, Monika Cieślik, IV miejsce: Przemysław Pacuła, Beata Marek i Kamil Chrząstek.


14 grudnia 2009 - Szansa na nowe jutro

Dobiegł końca trwający od kwietnia projekt realizowany przez Jaworzyński Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej.
Przedsięwzięcie pn. "Szansa na nowe jutro" współfinansowane było w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt realizacji projektu wyniósł 160 000 zł. i w 90% został sfinansowany ze środków unijnych.
Beneficjantami były osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w celu umożliwienia im powrotu na rynek pracy, a tym samym ekonomicznego usamodzielnienia.
Począwszy od szeregu zajęć w zakresie treningów kompetencji społecznych, zajęć z psychologiem i z doradcą zawodowym, aż do szkolenia zawodowego, 14 uczestników projektu uzyskało kwalifikacje w zawodzie "Kasjer - sprzedawca z minimum sanitarnym".
8 grudnia 2009 roku podczas uroczystego spotkania szkoleniowców i organizatorów wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Burmistrza Jaworzyny Śląskiej Grzegorza Grzegorzewicza zaświadczenie o udziale w projekcie.


14 grudnia 2009 - Pastorałka u Franciszka

Parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu zaprasza na niezwykłe przedstawienie.
Będzie to Pastorałka Leona Schillera w wykonaniu grupy teatralnej z parafii św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim.
Przedstawienie odbędzie się 27 grudnia o godzinie 17:00 w kościele św. Franciszka z Asyżu przy ulicy Strzegomskiej.
Spektakl trwa ok. 90 minut. Wstęp wolny.


14 grudnia 2009 - Oddolne partnerstwa Dolnego Śląska

Podczas konferencji Mamy monopol na Innowacje, w czwartek 10 grudnia zakończył się trwający 16 miesięcy projekt Innowacyjni.com, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie wzięło udział 50 podmiotów, łącznie ponad 120 osób, przedstawicieli samorządów, firm i przedsiębiorstw, urzędów, organizacji oraz stowarzyszeń. W ramach projektu wydzielono 5 partnerstw. Nadzór doradczy i merytoryczny prowadzony był przez partnerstwo regionalne (członkami byli m.in. Dolnośląski Związek Pracodawców, Agencja Rozwoju Innowacji).
Do życia powołano także 4 partnerstwa lokalne - partnerstwo Ziemii Kłodzkiej, regionu legnicko - głogowskiego, wrocławskiego oraz wałbrzysko - świdnickiego. Zajmowały się one oddolnie problemami w ich regionie, tworząc projekty, które rywalizowały ze sobą o miano najlepszego.
Podczas konferencji wybrano projekt, który zostanie zgłoszony do otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej. Jury uznało, za najlepszy i perspektywiczny, projekt wypracowany przez partnerstwo Ziemi Kłodzkiej.
Wszystkie wypracowane podczas cyklu spotkań projekty mają być kontynuowane. Partnerstwa chcą we własnym zakresie zdobyć finansowanie dla przyszłych działań. Partnerstwo wałbrzysko-świdnickie planuje powołać do życia Radę Rozwoju Gospodarczego, partnerstwo wrocławskie podjęło pracę nad stworzeniem jednej marki 4 Gmin: Kobierzyc, Kątów Wrocławskich, Św. Katarzyny i Żórawiny, włącznie z pomysłem na coroczną imprezę - Festiwalu Czterech Żywiołów, a okręg legnicko-głogowski za cel obrał obniżenie bezrobocia, wdrożenie w życie idei flexicurity i elastycznych form zatrudnienia.
Zatem, jest to szansa dla wszystkich, którzy nie uczestniczyli dotąd w pracach przy projekcie, aby poznać problemy danego regionu. Jest także okazją do współpracy i kontaktów z przedstawicielami lokalnych samorządów, organizacji oraz przedsiębiorców. Znana na całym świecie dewiza głosi, że Innowacyjne pomysły oraz korzystne rozwiązania rodzą się właśnie w partnerstwach.


14 grudnia 2009 - Mistrzostwa Karate Kyokushin

19 grudnia w Hali Sortowej na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy odbędą się Mistrzostwa Karate Kyokushin "Świdnica 2009".
Nagrodami dla zawodników za miejsca od pierwszego do trzeciego będą puchary, dyplomy, (kumite dwa III miejsca).
Mistrzostwa rozpoczną się o godzinie 10.10 eliminacjami kata, kumite i lekkiego kontaktu. O godzinie 12.30 zawodnikom zostaną wręczone nagrody. Sędzią głównym mistrzostw jest Zbigniew Romanowski - 2 dan.
Organizatorem zawodów jest Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate, zawody współorganizuje także Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.


13 grudnia 2009 - Zespół Szkół z Marcinowic w … stajni

12 i 13 grudnia Zespół Szkół w Marcinowicach wziął udział w I Bazarze Bożonarodzeniowym w Kraskowie. Uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum prezentowali wyroby inspirowane tradycją bożonarodzeniową i tą, którą ich pradziadkowie i dziadkowie przywieźli z rodzinnych stron.
Poza kiermaszem z pracami wykonanymi własnoręcznie przez uczniów Zespołu dziewczęta i chłopcy zaprezentowali wiele współczesnych i tradycyjnych kolęd w różnorodnych aranżacjach.
Jak przystało na okres Świąt Bożego Narodzenia impreza odbyła się w … stajni pałacu Krasków i cieszyła się dużym powodzeniem wśród okolicznych mieszkańców i rodzin uczniów, którzy dosłownie ogołocili szkolne stragany ze świątecznego rękodzieła.


13 grudnia 2009 - Ważne zwycięstwo ŚKPR

Bardzo dobrze spisali się piłkarze ręczni ŚKPR Świdnica. W dwunastej kolejce spotkań II ligi wygrali na wyjeździe ze Szczypiornem Kalisz 36:30.
Wygrana z sąsiadem w tabeli dała im awans na trzecie miejsce.
Do lidera z Leszna tracą cztery punkty. Cały zespół rozegrał bardzo dobry mecz. Prawdziwym bohaterem był nowy bramkarz ŚKPR Marcin Młoczyński, który udanymi interwencjami i szybko inicjowanymi kontratakami napędzał kolegów z drużyny.
Najwięcej bramek zdobyli Marek Mrugas (13) i Kamil Herudziński (7).
Za tydzień (sobota 19. grudnia, godzina 19.00) w ostatnim meczu pierwszej rundy zagrają na własnym parkiecie ze Spartą Oborniki Wielkopolski.


13 grudnia 2009 - Wygrały z Jaworem

Wczoraj w Świdnicy spotkały się zespoły MKS Świdnica i KS "Olimpia" Jawor.
Są to zespoły, które obok TOP Bolesławiec i Gwardii Wrocław tworzą grupę walczącą o Finał Mistrzostw Dolnego Śląska Kadetek.
MKS "Świdnica" Świdnica - KS "Olimpia" Jawor - 3:1 - 25:23, 28:26, 20:25, 25;14.
19 grudnia o godzinie 10.00 przy ulicy Krupniczej we Wrocławiu rozegrany zostanie ostatni mecz pomiędzy Gwardią Wrocław i Świdnickim MKS.
Świdniczanki bez względu na wynik meczu mają zapewniony awans do turnieju finałowego.


13 grudnia 2009 - Karolina goni lidera

Po wczorajszych meczach JALPH na górze tabeli bez zmian. Karolina choć pokonała Pędzących Osiołków 14:7 to tylko zmniejszyła dystans do Docenianych do 3 punktów. Za czołową trójką tłok, między 4 a 8 drużyną dzieli dystans 2 punktów tabele zamyka FC Albatros z dorobkiem 3 punktów.
Strzelcem kolejki został Daniel Głogiewicz (Karolina) strzelając 6 bramek.
Ziomale - FC Albatros 10:7 (5:3),
Karolina - Pędzące Osiołki 14:7 (8:2),
Last-Kam Nowice - Delta Jaroszów 11:5 (3:3),
XXL Bolesławice - Gimnazjum Senior 3:8 (2:2).
Tabela: 1. Doceniani Inaczej, 2. Karolina, 3. Pędzące Osiołki, 4. Ziomale, 5. Last-Kam Nowice, 6. XXL Boleslawice, 7. Gimnazjum Senior, 8. Delta Jaroszów, 9. Albatros.
Najlepszy strzelec po dziewięciu kolejkach spotkań - 50 bramek Daniel Głogiewicz (Karolina).


13 grudnia 2009 - Żarowska Amatorska Liga Piłki Halowej

Ruszyła II edycja Żarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej "Mediator Cup" organizowana przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
Wyniki 1 kolejki: II liga
Nefryt Junajtet - FC Albatros 5 : 1 (2:0)
Cannabis - Mortal Kombat 7 : 1 (2:1)
Mam Talent - PKS Złoty Kłos 8 : 2 (3:0)
PCO Oldboys - FC Method Men 4 : 8 (0:4)
I liga
Wodospad Zastruże - Wierzbianka Wierzbna 3 : 6 (2:2)
Wektor Świdnica - AKS Żarów 3 : 4 (1:1)
AH1N1 - Drink Team 5 : 3 (2:2)
Zaskoczeni Żarów - Zryw Łażany 14 : 2 (7:1)
W 1 kolejce wybrano najlepszych zawodników oraz bramkarzy w poszczególnych ligach. II Liga: - najlepszy zawodnik - Bartłomiej Czoch - Nefryt Junajtet, - najlepszy bramkarz - Wojciech Hanc - Mam Talent.
I liga: - najlepszy zawodnik - Bartosz Korta - AKS Żarów, - najlepszy bramkarz - Mateusz Burdzy - Wektor Świdnica.


13 grudnia 2009 - 10. Najlepszych Sportowców Polski 2009 roku

Trwa 75. Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na 10. Najlepszych Sportowców Polski 2009 roku.
Nominowanych zostało dwudziestu wspaniałych sportowców, dla wielu równie wspaniałych zabrakło miejsca. Takie są nieubłagane prawa wszelkiego rodzaju plebiscytów.
1. Tomasz Adamek (boks), 2. Anna Barańska (siatkówka), 3. Tomasz Gollob (żużel), 4. Marcin Gortat (koszykówka), 5. Piotr Gruszka (siatkówka), 6. Adam Korol, Michał Jeliński, Marek Kolbowicz, Konrad Wasielewski (wioślarstwo), 7. Paweł Korzeniowski (pływanie), 8. Justyna Kowalczyk (narciarstwo), 9. Paulina Ligocka (snowboard), 10. Tomasz Majewski (lekkoatletyka), 11. Piotr Małachowski (lekkoatletyka), 12. Julia Michalska, Magdalena Fularczyk (wioślarstwo), 13. Monika Pyrek (lekkoatletyka), 14. Agnieszka Radwańska (tenis), 15. Anna Rogowska (lekkoatletyka), 16. Tomasz Sikora (biathlon), 17. Sławomir Szmal (piłka ręczna), 18. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka), 19. Maja Włoszczowska (kolarstwo), 20. Szymon Ziółkowski (lekkoatletyka).
Pośród nominowanych jest "nasza" Anna Barańska.
Nie musimy pisać dlaczego o tym przypominamy. Każdy kibic dobrze to rozumie.
Aby uniknąć wielokrotnego klikania organizator tegorocznego plebiscytu wymaga zarejestrowania się by oddać jeden głos - zarejestruj się i zagłosuj.
Dzięki rejestracji i oddaniu głosu weźmiecie udział w losowaniu nagrody głównej, którą w tym plebiscycie jest samochód Fiat Linea. Życzymy owocnego głosowania bo warto.
W naszej galerii pokazujemy kilkanaście zdjęć z wczorajszego meczu pomiędzy Impelem Gwardią Wrocław i Aluprofem Bielsko. Niespodzianki nie było mecz wygrały bielszczanki.
W drużynie Bielska występują dwie byłe świdniczanki - Anna Barańska i Dorota Świeniewicz a w Impelu Wrocław - Bogumiła Barańska. > >>> zobacz


13 grudnia 2009 - Mini koszykówka

10 grudnia, dziewczęta ze świdnickich podstawówek rywalizowały w zawodach "mini piłki koszykowej" w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego. W hali sportowej na Osiedlu Zawiszów rywalizowały trzy drużyny.
Niższe kosze, zawieszone na wysokości 260 cm i mniejsza piłka to charakterystyka rozgrywek mini kosza. Dziewczęta z SP 1, gospodarza zawodów, nie dały szans swoim rywalkom wygrywając cały turniej. A grały w składzie: Ania Góra, Oliwia Burlaga, Gabrysia Leśniańska, Aleksandra Całka, Ola Kowacka, Anna Faruń, Dominika Sorota, Klaudia Sorota, Hanna Moczulska, Katarzyna Grzelak, Kornelia Kalin.
Zwyciężyła drużyna SP 1 wyprzedzając SP 6 i SP 4.
Wyłonione zostały również najlepsze zawodniczki w swoich drużynach: Oliwia Burlaga - SP 1, Natalia Gezella - SP 6 i Roksana Wąsowicz - SP 4, które wyróżniono pamiątkowymi dyplomami.
Zwycięskim reprezentacjom przypadły w udziale puchary i pamiątkowe dyplomy. Zdjęcia - >>> zobacz
Organizatorem zawodów był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji


12 grudnia 2009 - Festiwal Reżyserii doceniony

Festiwal Reżyserii w Świdnicy istnieje już dwa lata. Dwa lata to czas bardzo krótki by impreza mogła zapisać się w kalendarzu ważniejszych wydarzeń kulturalnych kraju. A jednak, w przypadku Festiwalu Reżyserii tak się stało.
Został szybko zauważony i doceniony czego jednym z dowodów jest nominacja do Nagrody "Szczyt Kultury 2009" za zorganizowanie II Festiwalu Reżyserii w Świdnicy jego dyrektora - Stanisława Dzierniejki w kategorii "Dolnośląski Animator Kultury".
Do kogo trafią statuetki ?. O tym dowiemy się już 25 stycznia 2010 roku a wcześniej będziemy mogli wziąć udział w głosowaniu. O czasie głosowania i możliwości oddania głosu będziemy informować.


12 grudnia 2009 - "Mur Berliński" w Krzyżowej

11 grudnia Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski wraz z Przewodniczącym Niemieckiego Bundestagu Norbertem Lammertem uroczyście odsłonili pomnik-fragment muru berlińskiego. Wydarzenie to było zwieńczeniem polsko-niemieckich parlamentarnych obchodów 20. rocznicy pokojowej rewolucji w Europie Środkowej i Wschodniej.
Obok fragmentu muru została umieszczona tablica upamiętniająca wkład Polski w przemiany 1989 roku, upadek muru berlińskiego oraz Mszę Pojednania, w której 12 listopada 1989 roku wzięli udział Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl.
Marszałek Komorowski podkreślił, że Krzyżowa jest miejsce szczególnym w tradycji demokracji niemieckiej, a także z punktu widzenia relacji polsko-niemieckich i polsko-niemieckiego pojednania. "Sprawdziły się marzenia o pojednaniu polsko-niemieckim, o demokracji niemieckiej, które mają swoje korzenie w Krzyżowej, spełniły się marzenia o runięciu murów pomiędzy naszymi narodami" - powiedział Komorowski.
Jednocześnie podziękował stronie niemieckiej, że w Berlinie stanął "fragment muru Stoczni Gdańskiej, który przypomina o roli polskiej Solidarności w obaleniu muru berlińskiego i o budowie wspólnej europejskiej wolności".
Przewodniczący niemieckiego Bundestagu, przypomniał, że II wojna światowa rozpoczęła się od napaści Niemiec na Polskę. "Żaden inny kraj nie poniósł więcej cierpień niż Polska. Koniec tej wojny oznaczał podział Europy i podział Niemiec" - mówił Lammert.
Podkreślił również wkład Polski w przemiany demokratyczne w Europie Środkowej i Wschodniej. "Dlatego, aby to upamiętnić postanowiliśmy umieścić kawałek muru ze Stoczni Gdańskiej niedaleko siedziby niemieckiego parlamentu" - mówił Lammert. To, że w Krzyżowej postawiono fragment muru berlińskiego jest "najpiękniejszym możliwym zakończeniem jubileuszy 2009 roku.".
Uroczystości towarzyszyło spotkanie Marszałka Sejmu i Przewodniczącego z młodzieżą podczas którego dyskutowano na temat roli Polski i Niemiec w Europie.


12 grudnia 2009 - Wyniki Plebiscytu

Wczoraj o północy zakończył się plebiscyt trwający od 18 listopada. Oddawaliśmy w nim głosy na swoich radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów a także na parlamentarzystów. Ocenie podlegało 187 osób.
Ze swojej strony wspomnieć musimy, że było wiele przypadków głosowania nie zawsze w sposób zgodny z tym co uznane jest ogólnie za prawidłowy.
Ale, że taki plebiscyt jest w końcu rodzajem zabawy więc staraliśmy się jak najmniej ingerować w jego przebieg i nie będziemy kusić się na żadne podsumowanie, to zostawiamy Państwu - oceniającym i ocenianym. Wyniki Plebiscytu - > >>> zobacz Jeśli zechcecie Państwo skomentować wyniki, plebiscyt to proszę przesłać taki komentarz - zamieścimy go na stronie "komentarze".
Chcesz skomentować ? Napisz


12 grudnia 2009 - "I Świdnicka Gwiazdka 2009"

Dzisiaj w Świdnicy na Pływalni przy ulicy Równej zostały rozegrane zawody pływackie "I Świdnicka Gwiazdka 2009".
Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Poseł Anna Zalewska wraz z Prezesem Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego Zbigniewem Dubielem.
Na starcie stanęło 264 zawodników z klubów: Vega Dobrodzień, AZS-AWF Wrocław, Koral Wrocław, Redecco Wrocław, Aguarius Bielawa, TOP Bolesławiec, Wankan Legnica, Piast Głogów, Płetwal Polkowice, Rokita Brzeg Dolny, Jedenastka Jelenia Góra, Atol Oleśnica, Manta Jelcz-Laskowice, "9" Dzierżoniów, Shark Rudna, SVIDA Świdnica. Zawodnicy UKS SVIDA zdobyli 5 pierwszych miejsc, 3 drugie i 3 trzecie miejsca a zawodniczka UKS SVIDA Elżbieta Kielka zwyciężyła w punktacji wielobojowej w roczniku 1999.
W sztafetach zwyciężył pierwszy zespół SVIDY a drugi zespół zajął trzecie miejsce. Wyniki indywidualne:
Elżbieta Kielka pierwsze miejsce 50 metrów stylem dowolnym i stylem grzbietowym i pierwsze miejsce w klasyfikacji wielobojowej. Szymon Strugała rocznik drugie miejsce na dystansie 50 metrów stylem dowolnym i drugie miejsce stylem motylkowym. Marta Urwanow-Drychusz pierwsze miejsce na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym i stylem klasycznym. Kacper Karpiński rocznik trzecie miejsce 50 metrów stylem grzbietowym i drugie 50 metrów stylem klasycznym. Mikołaj Ryszawy pierwsze miejsce 50 metrów stylem klasycznym. Szymon Gonek drugie miejsce 50 metrów stylem motylkowym. Piotr Pączka trzecie miejsce 50 metrów stylem motylkowym.


12 grudnia 2009 - Doceniani zdobyli puchar

W rozegranych po raz trzeci rozgrywkach o puchar JALPH udział wzięło osiem drużyn.
W półfinale zespół "Doceniani" pokonał bez problemów "Wojowników" z Jaroszowa, a "Pędzące Osiołki" przegrały gładko z "Karoliną" 2:6.
W meczu o trzecie miejsce "Pędzące Osiołki" nie dały szans "Wojownikom" z Jaroszowa pokonując ich 4:0.
W wielkim finale spotkały się Lider JALPH - "Doceniani Inaczej" i obrońca trofeum poprzedniego sezonu "Karolina". Po czterech bramkach Grzegorza Borowego, puchar po raz pierwszy zdobyła drużyna "Docenionych Inaczej", drużyna "Karoliny" odpowiedziała tylko jednym trafieniem w wykonaniu Adama Frankowskiego
Najlepszy bramkarzem turnieju został Wojcieszek Mariusz (Doceniani Inaczej), najlepszym strzelcem - Grzegorz Borowy (Doceniani Inaczej).


11 grudnia 2009 - Świąteczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia coraz bliżej a już w czwartek 17 grudnia o godzinie 17.00 w Teatrze Miejskim w Świdnicy odbędzie się organizowane po raz trzeci spotkanie władz powiatu, miasta i gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi.
Będzie to jeden z punktów programu "Świdnickiej Kolędy 2009".
Pomysł organizacji takiego spotkania trzy lata temu zaproponowało Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią "Życie". Spodobał się on Staroście Zygmuntowi Worsie, który wspólnie z Prezydentem Świdnicy Wojciechem Murdzkiem i Wójt Gminy Świdnica Teresą Mazurek zapraszają rokrocznie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego powiatu do podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie świątecznych życzeń.
- "Niech ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia będzie okazją do podsumowania kończącego się roku i przedstawienia propozycji planów współpracy na nadchodzący Nowy 2010 Rok." - mówi Starosta Zygmunt Worsa.
Na spotkanie zaproszeni zostali również samorządowcy z naszego powiatu oraz Radni Rady Powiatu, Miasta i Gminy Świdnica.
Uroczystość umilą występy artystycznie zespołu ze Studia Piosenki "La Chanson" oraz uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy.


11 grudnia 2009 - Zakorkowane miasto

Każdy ze świdnickich kierowców wie jak wspaniałym rozwiązaniem była budowa ronda na Osiedlu Zawiszów, na skrzyżowaniu ulicy Sprzymierzeńców z ulicą Pionierów i w jeszcze kilku innych miejscach miasta. Tam ruch mimo dużego jego natężenia odbywa się płynnie.
Natomiast tam gdzie wykonuje się jedynie prace polegające na powiększaniu w nieskończoność skrzyżowań, na ich rozbudowie co roku, co dwa, dokładaniu kolejnych świateł nie poprawia się nic. Wręcz przeciwnie, sytuacja z roku na rok staje się coraz bardziej dramatyczna.
Na tzw. poprawę płynności wydaje się coraz więcej pieniędzy. A efekt każdy widzi, jest żaden, korki są coraz większe.
Kierujący z własnego doświadczenia wiedzą, że to co było budowane dla poprawienia płynności ruchu, ruch ten zablokowało jeszcze bardziej.
Czyżby w urzędzie rozbudową świdnickich dróg zajmowali się ludzie nie dostrzegający w swoich poczynaniach kompletnego braku zrozumienia tematu ?.


11 grudnia 2009 - Kubek za sms-a

Pierwsze 300 osób, które w dniach 16-23 grudnia zarejestrują się w świdnickim systemie informacji SI SMS otrzyma kubek.
Wystarczy wysyłać sms o treści Tak.dsw01 pod numer 661 000 112.
Po okazaniu sms-a potwierdzającego rejestrację w siedzibie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej (ulica Wewnętrzna 2, Rynek) będzie można odebrać kubek.
Co to jest SI SMS?
Samorządowy Informator SMS powstał z myślą o mieszkańcach Świdnicy, którzy chcą otrzymywać najważniejsze informacje oraz wiedzieć więcej. Korzystanie z usługi jest bezpłatne. Jedyny koszt to sms aktywujący serwis - zgodny z taryfą operatora. W ramach Samorządowego Informatora SMS przygotowano 8 serwisów informacyjnych, do wyboru są różne kategorie w zależności od zainteresowania.


11 grudnia 2009 - Dukat na święta

Otwarcie jarmarku bożonarodzeniowego to także pierwszy dzień emisji dukata miejskiego Świdnicy - 6 Florenów. Oficjalnego wprowadzenia dukata do obiegu dokona organizator akcji - Karkonoski Dom Numizmatyczny z Jeleniej Góry, który 16 grudnia rozbije swój namiot na świdnickim Rynku. Tam od godziny 15.00 będzie można nabyć świdnickie floreny.
6 Florenów będzie stanowiło równowartość 6 zł. Będzie można je zdobyć jako resztę za zakupione towary lub usługi w specjalnie oznaczonym punktach w mieście. W tych miejscach będzie można również płacić florenami, traktując je jako równowartość 6 zł.
Świdnickie dukaty miejskie zostaną wybite w mosiądzu o średnicy 30mm w nakładzie 10 000 sztuk, z czego 5000 sztuk zostanie wybitych stemplem zwykłym i 5000 szt. stemplem odwróconym.
Na wizerunku monety znajdzie się historyczny floren wybijany w świdnickiej mennicy za czasów Bolka II.
1000 szt. żetonów mosiężnych zostanie zapakowana w ozdobne blistry ze zdjęciami i historią miasta. Blistry również bedą do nabycia u Agentów.
Obiegowej emisji 6 Florenów towarzyszy emisja kolekcjonerskich dukatów w wersji srebrnej. Dukat srebrny jest wykonany z najwyższej próby srebra Ag999 o średnicy 34 mm (dukaty będą większe niż jak wcześniej podawano - 28mm) w ograniczonym nakładzie zaledwie 150 szt.
Dukaty kolekcjonerskie w wersji srebrnej nie podlegają wymianie i nie są nigdzie honorowane. Każdy srebrny dukat posiada ozdobne pudełko oraz certyfikat.


11 grudnia 2009 - Świdnicka Kolęda - atrakcje dla dzieci

Moc zabaw i atrakcje czeka na najmłodszych podczas przedświątecznego weekendu 18-20 grudnia.
"Ale Heca" - laureat konkursu Debiut Gospodarczy - przygotuje w Rynku cztery stanowiska twórczej zabawy.
Codziennie dzieci będą mogły przy nich, bezpłatnie wziąć udział w grach i zabawach integracyjnych, takich jak: zabawy chustą Klanzy, nauka zimowych pląsów, klejenie wspólnego łańcucha świątecznego, zabawy śniegowymi kulami z nietopniejącego śniegu, narty zespołowe i wiele innych. Zabawy poprowadzi skrzat, a dzieci odwiedzi św. Mikołaj.


11 grudnia 2009 - Mistrzostwa Karate Kyokushin

19 grudnia w Hali Sortowej na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy odbędą się Mistrzostwa Karate Kyokushin "Świdnica 2009".
Nagrodami dla zawodników za miejsca od pierwszego do trzeciego będą puchary, dyplomy, (kumite dwa III miejsca).
Mistrzostwa rozpoczną się o godzinie 10.10 eliminacjami kata, kumite i lekkiego kontaktu. O godzinie 12.30 zawodnikom zostaną wręczone nagrody. Sędzią głównym mistrzostw jest Zbigniew Romanowski - 2 dan.
Organizatorem zawodów jest Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate, zawody współorganizuje także Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.


11 grudnia 2009 - Sesja budżetowa

W dniu 16 grudnia (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się trzydziesta trzecia sesja Rady Powiatu w Świdnicy.
Będzie to ostatnia sesja w tym roku, poświęcona uchwaleniu budżetu na 2010 rok. Ale zanim Radni zajmą się przyszłorocznym budżetem podejmą uchwałę w sprawie zaskarżenia decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej, która blokuje możliwość finansowania realizacji inwestycji drogowych metodą forfaitingu.
Radni wysłuchają także sprawozdania starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
Po pakiecie informacji i uchwał dotyczących przyszłorocznego budżetu Radni podejmą szereg uchwał związanych z funkcjonowaniem powiatu, m.in. dotyczących oświaty, ochrony środowiska, nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Świdnickim a miastem Jičin w Republice Czeskiej a na koniec zatwierdzą plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2010 rok.
Sesję zakończą informacje, wnioski i oświadczenia Radnych.


11 grudnia 2009 - Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy

Ponad 60 wystawców z wielu zakątków Polski przyjedzie na Jarmark Bożonarodzeniowy do Świdnicy, który rusza w środę, 16 grudnia.
Stoiska wystawiennicze będą zajmowały aż trzy pierzeje Rynku, a świdniczanie znajdą na nich m. in. biżuterię, wyroby z ceramiki, rękodzieło artystyczne, ciasta, wyroby ekologiczne, orzechy prażone, miody, przetwory, zabawki, balony, słodycze, miody pitne, wyroby góralskie, oscypki, plecionki, rozkwitające herbaty szwajcarskie, pierniczki świąteczne, wyroby ze szkła, ozdoby świąteczne, światełka i drzewka, chleb wiejski, wyroby dziecięce i wiele innych.
Restauracja "Zagłoba" podczas Jarmarku będzie gościła zmarzniętych przechodniów staropolskim jadłem, a na dzieci czekać będą smakołyki: gofry, wata cukrowa i gotowana kukurydza.
Specjalnymi gośćmi tegorocznej Świdnickiej Kolędy będą przedstawiciele czeskiego Trutnova, którzy zaprezentują swoje wyroby na świdnickim Jarmarku w dniach 21-22 grudnia.


11 grudnia 2009 - Bezpłatne badania dla niepełnosprawnych

Ponad 112 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z ich rodzicami mogło w ciągu dwóch dni skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych zorganizowanych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Świdnicy prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Badania obejmowały przede wszystkim sprawdzenie poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu cholesterolu. Akcję, której inicjatorką była dyrektor OREW Elżbieta Węgrzynowicz włączył się Wydział Zdrowia świdnickiego starostwa oraz powiatowe Pogotowie Ratunkowe, które bezpłatnie przebadało dzieci i ich rodziców.
- " Jesteśmy wdzięczni, że Wydział Zdrowia tak szybko zareagował na potrzebę organizacji badań profilaktycznych w naszym ośrodku. Prawda jest bowiem taka, że często niepełnosprawni nie mają możliwości, aby skorzystać z bezpłatnych akcji profilaktycznych organizowanych przy okazji różnych imprez. Dotyczy to także tak licznej grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Latami nie wykonują oni tego typu badań, bo nie mogą zostawić dziecka bez opieki a stanie w długich kolejkach do specjalisty wyklucza taką szansę." - mówi Elżbieta Węgrzynowicz, dyrektor OREW.
Akcja badań profilaktycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin nie jest wydarzeniem jednorazowym.
-"Już dzisiaj planujmy zorganizować badania słuchu oraz badania pod kątem onkologiczno - ginekologicznym. Właśnie trwają rozmowy z lekarzami, którzy dysponują specjalistycznym sprzętem i mogliby podjąć się tego trudnego zadania." - mówi Zbigniew Okarmus, dyrektor Wydziału Zdrowia świdnickiego starostwa.
Liczba chętnych, która zgłosiła się do akcji profilaktycznej i z niej skorzystała pokazuje, jak bardzo organizacja takich badań jest potrzebna.


11 grudnia 2009 - Mniejsze utrudnienia

Będą kolejne, ale już mniejsze utrudnienia na placu św. Małgorzaty.
Jeszcze przed świętami część pl. św. Małgorzaty będzie przejezdna. Drogowcy kończą najtrudniejszy - I etap przebudowy. W związku z tym przywrócony zostanie ruch na odcinku od ul. Łukasińskiego przez pl. św. Małgorzaty do ul. Bolesława Chrobrego.
- Wykonawca planował, że zakończy prace z początkiem grudnia, jednak po rozebraniu konstrukcji dróg okazało się, że instalacje energetyczne i gazowe kolidują ze sobą, więc zakład gazowniczy musiał przeprowadzić większą przebudowę instalacji niż to planowano. Takie prace były niezbędne do wykonania ze względów bezpieczeństwa. Mamy zapewnienia od wykonawcy, że jeszcze przed świętami prace przy I etapie przebudowy zakończą się, co oznacza, że zmniejszą się utrudnienia dla kierowców - mówi Maciej Gleba, dyrektor Departamentu Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Przystąpienie do II etapu przebudowy placu wymaga zamknięcia skrzyżowania ulicy 1 Maja z placem św. Małgorzaty.


11 grudnia 2009 - moBilet na gapowiczów

Do sądu grodzkiego trafiło blisko 1.500 pozwów przeciwko osobom, które jeżdżą na gapę autobusami świdnickiego MPK i nie chcą zapłacić kary. Od poniedziałku, 14 grudnia, gapowiczom w autobusach będą rozdawane ulotki zachęcające do korzystania z płatności za bilet przez komórkę.
- W Świdnicy działa kilkadziesiąt punktów sprzedaży biletów, do dyspozycji przez całą dobę są automaty w kilku punktach miasta. W razie potrzeby bilet można kupić u kierowcy, bądź przez telefon komórkowy. Problemu z zakupem biletów więc nie ma. Rozdając ulotki chcemy zadbać o budżety domowe świdniczan. Kary są spore - mówi Maciej Gleba, dyrektor Departamentu Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
W miesiącu kontrolerzy wystawiają średnio 120 wezwań do zapłaty.
Do dzisiaj skierowanych do sądu grodzkiego zostało 1.479 pozwów w stosunku do osób, które nie opłaciły kary za brak biletu w komunikacji miejskiej bądź nie okazały w autobusie lub w późniejszym terminie legitymacji uprawniającej do ulgi. W stosunku do 731 osób wszczęto postępowanie komornicze, a w kilkunastu przypadkach sporządzono wniosek o wszczęcie postępowania przez policję ze względu na notoryczne jazdy bez biletu.
- Unikanie odpowiedzialności po prostu się nie opłaca. Im późniejsza wpłata, tym koszty są większe (opłata sądowa, odsetki, koszty komornicze).
Za brak biletu kara wynosi 100 zł. Uiszczenie opłaty dodatkowej, potocznie nazywanej mandatem, bezpośrednio kontrolerowi zmniejsza ją do 50 zł, a zapłata należności w ciągu 7 dni sprawia, że pasażer na gapę wyjmie z portfela 70 zł. Najtańszą jednak formą podróżowania jest skasowanie biletu - dodaje dyrektor Gleba.


10 grudnia 2009 - Betlejemskie Światło Pokoju 2010

Już 14 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju zawita do Świdnicy. Dziesięcioosobowa delegacja instruktorów świdnickiego hufca będzie uczestniczyć w uroczystym przekazaniu Światła przez skautów słowackich na Polanie Głodówka w niedzielę 13 grudnia.
Wszystkich mieszkańców Świdnicy i okolic Komenda Hufca ZHP Świdnica zaprasza do swojej siedziby od poniedziałku do piątku, przy ulicy Lelewela 18 w godzinach 9.00 - 15.00.
Uroczyste przekazanie Światła dla mieszkańców, władz miasta, gminy i powiatu świdnickiego odbędzie się w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego na świdnickim Rynku 23 grudnia o godzinie 17.20.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni.
My, harcerze, roznosząc Betlejemski Ogień, pełnimy służbę, ulepszamy świat. Działając w swoim mieście, regionie, najbliższej okolicy, pokazujemy, co oznacza niesienie pokoju oraz idei braterstwa.
Przesłanie tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju Brzmi: "Wszyscy rodzimy się do służby"


10 grudnia 2009 - Mikołaj z ciuchciami

Ponad 30 dzieci z Gminy Świebodzice wzięło udział w nietypowych Mikołajkach, zorganizowanych w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Uczestnicy tej imprezy, a były wśród nich dzieci z całego Powiatu Świdnickiego - blisko 400, przez cztery godziny doskonale się bawili.
Były zabawy dla najmłodszych z harcerzami, malowanie twarzy, zawody drezynowe i strażackie, zabawy z Komisarzem Lwem, karaoke.
Każde dziecko otrzymało dwa ciepłe posiłki, owoce, pączka i paczkę z prezentami.
Największą atrakcją był bez wątpienia przyjazd Świętego Mikołaja, który przybył oczywiście lokomotywą.
Mikołajki w skansenie parowozów przygotowano z inicjatywy Lokalnej Organizacji Turystycznej, której członkiem są Świebodzice.
Każda z gmin członków LOT-u, przekazała pieniądze na paczki i organizację zabawy. Świebodzicka Spółdzielnia Mieszkaniowa dodatkowo ufundowała czapki mikołajkowe dla wszystkich uczestników imprezy. Wyjątkową atrakcją dla dzieci ze Świebodzic był także przejazd w obie strony pociągiem.


10 grudnia 2009 - Pieniądze z PFRON

8 grudnia Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek podpisała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę na realizację programu "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.
Na realizację programu Gmina Świdnica otrzyma kwotę ponad 51 tysięcy złotych dla 27 uczniów.
Realizacja programu trwać będzie do 25 czerwca 2010 roku, a otrzymane środki można przeznaczyć na zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, a także na opłaty za uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności psychicznej lub fizycznej, zakwaterowanie w internacie i dojazd do szkoły.


10 grudnia 2009 - Tu się można pobawić

Kolorowe, pełne pomysłowych zabawek i gier rozwijających inteligencję i sprawność manualną, przytulne i bezpieczne - tak wyglądają kąciki do zabaw, które powstały w Zespole Szkół Integracyjnych w Świebodzicach. Szkoła przystąpiła do rządowego programu "Radosna szkoła". Pozyskała 6 tysięcy złotych na zakup specjalnych pomocy dydaktycznych i zabawek.
- Projekt zakłada tworzenie w klasach miejsc do zabawy dla najmłodszych dzieci, z zerówek i klas I, które rozwijają dwie sfery: aktywność fizyczną i usprawniają małą motorykę - mówi Małgorzata Stąpor, dyrektor ZSI.
- Powstały kąciki tematyczne, umożliwiające pracę indywidualną i rozwijanie zainteresowań dzieci, np. przyrodniczych czy matematycznych, logicznych, ruchowych.
A poza tym pomoce sprawiają naszym uczniom mnóstwo radości, bo są bardzo kolorowe i dzieci bardzo chętnie korzystają z nich w trakcie przerw czy nawet podczas lekcji, jeśli wymaga tego sytuacja.


10 grudnia 2009 - 50 myszy na godzinę

Jak co roku tradycyjnie odwiedziliśmy przed świętami znany nam wszystkim zakład "Wyroby Dekoracyjne" zajmujący się produkcją artykułów z ekologicznych materiałów, którym kieruje Pani Halina Nędza.
Warto przypomnieć, że bazą dla tych wytworów jest siano, mech i słoma, które firma pozyskuje od rolników z Bronowa, Kłaczyny i Pietrzykowa.
Wzory są opracowywane przez szefową zakładu, która projektuje ozdoby wedle własnych pomysłów lub według wskazówek odbiorców.
Firma zajmuje się m.in. produkcją ozdób świątecznych, na Wielkanoc i Boże Narodzenie, całorocznych i półfabrykatów. Wyroby te są przeznaczone przede wszystkim do dekoracji wnętrz i trafiają głównie na rynek niemiecki. W Polsce takie ozdoby cieszą się mniejszą popularnością, ale właścicielka współpracuje już z kilkoma odbiorcami krajowymi.
Choć wszyscy już oczekujemy zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, to firma wyroby na tę okazję ma już dawno przygotowane, a obecnie są już wykonywane przedmioty na Święta Wielkanocne. Wśród wielu produktów znajdują się również malutkie myszki z siana. Szefowa firmy składa 50 takich myszek na godzinę!


7 grudnia 2009 - "Niepowtarzalni 2009"

Jeśli w Twoim środowisku znajduje się osoba, Twoim zdaniem wybitna, niepowtarzalna, zajmująca się czymś co uważasz, że zasługuje na uwagę, że dokonała czegoś niezwykłego, że jest osobą dzięki, której świat staje się inny, lepszy - >>> napisz.
Podaj jej imię i nazwisko, opisz w kilku słowach czego ta osoba dokonała, czym się zajmuje, dlaczego powinna znaleźć się wśród osób, które należy wyróżnić.
Listę osób mieszkających na ziemi świdnickiej i dla niej zasłużonych poddamy pod ocenę w głosowaniu naszych czytelników.
Każdego roku wyróżnienie “Dziennika" trafi w ręce trzech “Niepowtarzalnych"
W przyszłym roku po raz pierwszy wręczymy nagrody "Dziennika" - "Niepowtarzalni - 2009".
Chcemy, by od tej pory wyróżnienie takie trafiało do osób, których osiągnięcia nie należą do ich obowiązków służbowych a wynikały jedynie z ich pasji i zainteresowań.


10 grudnia 2009 - Mikołajkowe Zawody Pływackie

12 grudnia na świdnickiej pływalni przy ulicy Równej odbędą się Międzynarodowe Zawody Pływackie - "Świdnicka Gwiazdka 2009".
W zawodach wezmą udział kluby z Polski, Czech i Niemiec. Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy SVIDA w Świdnicy.
Zawody rozpoczną się o godzinie 11.00.


10 grudnia 2009 - Zbliża się finał Klasy ze Snów

- Już niedługo przekonamy się jak wyglądają wymarzone klasy, stworzone przez uczniów w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego Klasa ze Snów. Eko projekty lub grafiki komputerowe można nadsyłać jeszcze tylko do 31 grudnia 2009 roku.
Pora na końcowe pociągnięcia pędzlem lub myszką, finałowe poprawki i ostatnie testy konstrukcji projektów wymarzonych klas. Jeśli wszystkie przyklejone elementy są na swoim miejscu, plik jest zapisany we właściwym formacie, a całość oddaje wizję klasy marzeń, wystarczy już tylko staranie spakować pracę, dołączyć formularz zgłoszeniowy, (który można pobrać ze strony www.klasazesnow.pl) i przesłać na wskazany adres.
"Jesteśmy bardzo ciekawi tegorocznych projektów. Wielokrotnie uczniowie zadziwiali nas swoimi pomysłami. Wiemy już, że klasy mają być nowoczesne i kolorowe. W tym roku dodany został aspekt ekologiczny, zatem liczymy na wiele kreatywnych rozwiązań" - mówi Katarzyna Repeta przedstawicielka marki NOBO, organizatora konkursu i fundatora nagród. Całkowita dowolność w doborze techniki, pozwala uczniom puścić wodze fantazji i stworzyć klasy jakie sobie tylko zamarzą.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone czterema zestawami multimedialnymi NOBO, które mogą znacznie uatrakcyjnić prowadzenie zajęć, umożliwiając wizualizację przekazywanej wiedzy. Dla twórców przygotowane zostały również nagrody indywidualne w postaci plecaków pełnych słodyczy i iPody.
Dodatkowo w imieniu szkoły, która zajmie pierwsze miejsce, członkowie fundacji AERIS FUTURO - partnera konkursu, posadzą pięć drzewek wraz z pamiątkową tabliczką. "Cieszymy się, że inicjatywa została poparta przez Panią Minister Edukacji Narodowej - Katarzynę Hall oraz Ministerstwo Środowiska. Świadczy to o wysokiej randze przedsięwzięcia"- dodaje Joanna Mieszkowicz, prezes fundacji.
Każda szkoła może wystawić do konkursu tylko jedną pracę, przygotowaną indywidualnie lub grupowo. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz, który można pobrać ze strony www.klasazesnow.pl.
w 2008 roku drugą nagrodę w kategorii szkoły podstawowe i gimnazjalne zdobyła praca Michała Weilanda ze Szkoły Podstawowej nr 4.


10 grudnia 2009 - Sesja budżetowa

W czwartek, 17 grudnia, odbędzie się sesja Rady Miejskiej Świebodzic.
Jedną z najważniejszych uchwał, którymi zajmą się radni, będzie uchwała budżetowa.
Plan przychodów budżetu gminy na 2010 rok ustalony został na kwotę blisko 58 mln zł, wydatki opiewają na sumę prawie 61 mln zł. Sfinansują one m. in. sporo nowych inwestycji.
- Kontynuowana będzie rozbudowa Zespołu Szkół Integracyjnych w Cierniach. Ale szykuje się także wiele nowych inwestycji drogowych: remont ulicy Towarowej, Olszańskiej, Solnej, dokończenie zadania na Osiedlu Piastowskim; remont Parku Miejskiego.
Powstaną także dwa kolejne boiska: wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz Orlik - wymienia Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.
Sesja rozpoczyna się o godzinie 15.30 w sali narad ratusza.


10 grudnia 2009 - Mikołaj u Brzechwy

Jednym z najsympatyczniejszych momentów w życiu szkolnym są niewątpliwie mikołajki klasowe.
W powietrzu czuje się już atmosferę świąt, a prezenty od Mikołaja są przedsmakiem tych darów, które przyniosą Święta Bożego Narodzenia. Cieszą nas nawet najdrobniejsze rzeczy, a zwłaszcza te, które przypominają nam nasze...wczesne dzieciństwo.
7 grudnia Szkołę Podstawową w Dobromierzu przemierzył wzdłuż i wszerz wielkimi krokami długobrody gość w towarzystwie dwóch Śnieżynek i uzbrojonego w widły diabełka. Na taką wizytę dzieci czekały cały rok i z otwartymi rękoma witały Mikołaja.
Za dobre zachowanie, uśmiech i piosenki otrzymały podarunki.


10 grudnia 2009 - Mikołajkowe Zawody Pływackie

7 grudnia Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował "Mikołajkowe zawody pływackie" dla szkół podstawowych. Na basenie krytym zjawiło się 93 zawodników i zawodniczek.
Zazwyczaj w zawodach brało udział więcej uczniów, w tym roku względy chorobowe zmniejszyły liczbę uczestników.
Turniej rozgrywany był indywidualnie w poszczególnych klasach dla dziewcząt i chłopców stylem dowolnym. Zwycięzcy w swoich klasach otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale a sztafety dodatkowo puchary.
Wyniki poszczególnych konkurencji - >>> zobacz


9 grudnia 2009 - Apel radnych Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

Niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej apelują do Pani Anny Zalewskiej, poseł Prawa i Sprawiedliwości na Sejm RP, o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do jak najszybszego ustalenia przez Parlament szczegółowych zasad lokalizacji inwestycji wiatrakowych.
Funkcjonujące w tym zakresie ogólne uregulowania prawne, w połączeniu z obawą przed nieznanym, a także rozpowszechnianiem informacji niesprawdzonych, niepotwierdzonych przez badania naukowe, niekiedy wręcz kłamliwych, prowadzi do wielu nieporozumień i konfliktów w lokalnych społecznościach, grożąc powstaniem trwałych podziałów, uniemożliwiając tym samym prawidłowy ich rozwój, wykorzystywane jest ponadto w celach propagandowych i politycznych.
Szczegółowe uregulowania określą czytelne zasady dla inwestorów, pozwolą na uniknięcie konfliktów, umożliwią tak pożądany przez wszystkich mieszkańców gminy jej rozwój.
Prosimy o poinformowanie o podjętych działaniach. Z poważaniem (podpisy) - >>> zobacz


9 grudnia 2009 - Mur Berliński w Krzyżowej

11 grudnia Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski oraz Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego zapraszają na uroczystość odsłonięcia fragmentu Muru Berlińskiego w Krzyżowej.
Gościem honorowym będzie Przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert.
Po zakończeniu części oficjalnej odbędzie się dyskusja młodzieży z Marszałkiem Komorowskim oraz Przewodniczącym Lammertem na temat roli Polski i Niemiec w Europie.
Po historycznej Mszy Św. Pojednania (12 listopada 1989 roku) uroczystości jaka miała miejsce 11 listopada 2000 roku gdzie wdowa po H.J. von Moltke - Freya von Moltke odebrała "Krzyż z Coventry", Jubileuszowej Mszy Pojednania (12. listopada 2009 roku) to kolejne symboliczne wydarzenie jakie będzie odbywało się właśnie w Krzyżowej.


9 grudnia 2009 - Projekt unijny - Innowacyjni.com

Fundusze Unijne stanowią bardzo ożywczy bodziec dla Polskich gmin. W momencie, gdy wszystkie jednostki dość dynamicznie się rozwijają, dotychczasowi liderzy muszą wręcz biec, by zachować status najlepszych. Do nich między innymi skierowany był zmierzający do końca projekt “Innowacyjni.com - w dolnośląskiej sieci adaptacyjności".
Projekt unijny Innowacyjni.com skierowany jest do lokalnych organizacji. Jego celem jest zbudowanie efektywnie działających partnerstw lokalnych. W ich obrębie wyróżniono: partnerstwo Ziemii Kłodzkiej, regionu legnicko - głogowskiego, wrocławskiego oraz wałbrzysko - świdnickiego.
Bardzo ważnym elementem projektu były wspólne warsztaty, a także towarzysząca im wymiana doświadczeń. Uczestnicy rozmawiali o istotnych dla rozwoju tematach - o wzmocnieniu roli dialogu społecznego, społecznej odpowiedzialności biznesu, charakterze pracy zgodnej z cyklem życia człowieka, czy idei flexicurity. “Doświadczenie pokazuje, że najlepsze pomysły oraz innowacyjne rozwiązania rodzą się właśnie w partnerstwach - mówi Anna Żabińska, Koordynator Projektu.
"Przecież nawet staropolskie porzekadło mówi, że “co dwie głowy, to nie jedna" - dodaje z uśmiechem Katarzyna Demitrewicz, koordynatorka odpowiedzialna za komunikację w Partnerstwach - A głów, i to nie od parady, udało nam się zgromadzić co najmniej kilkadziesiąt" . Rzeczywiście, jeżeli przyjrzymy się na przykład potencjałowi gospodarczemu partnerów z regionu wrocławskiego, w którym partycypowały m.in. Gmina Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Święta Katarzyna i Żórawina, to... wyjdzie, że jest to region o chyba największym potencjale gospodarczym w Polsce!
Spotkania warsztatowe partnerstw dotyczyły bardzo szerokiego spektrum tematów. Wśród nich m.in.: “zmiana jako szansa i wyzwanie", “wiedza katalizatorem rozwoju", “skuteczne narzędzia adaptacji, sposobem na wzrost jakości organizacji" czy “godzenie życia prywatnego i zawodowego" oraz “tworzenie partnerstw".
Wypracowano także ciekawe rozwiązania, wśród których warto wymienić choćby Festiwal Czterech Żywiołów, zainicjowany przez grupę wrocławską, pomysł na wypracowanie spójnej marki Ziemi Kłodzkiej czy Rada Rozwoju Gospodarczego jako organ doradczy w regionie Wałbrzych - Świdnica.
Podsumowaniem projektu będzie konferencja prasowa zaplanowana 10. grudnia w hotelu Monopol we Wrocławiu.


9 grudnia 2009 - Piotr wicemistrzem

Piotr Kaczmarczyk - nasz kolega z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska - po raz kolejny potwierdził, że nie ma sobie równych w tenisa. Podczas II Halowych Mistrzostw Polski Administracji Samorządowej w Tenisie Ziemnym, które zorganizowano w Tarnowie, zdobył drugie prestiżowej miejsce powtarzając wynik z ubiegłego roku.
W sumie w zawodach wzięło udział 50 zawodników z całej Polski. Piotr Kaczmarczyk ze świdnickiego starostwa po długiej i zaciętej grze zdobył tytuł wicemistrza kraju ulegając jedynie w finale byłemu zawodnikowi a obecnie trenerowi tenisa Wiesławowi Księskiemu, który jest także Radnym Rady Miasta Lublin.
- "Poziom sportowy zawodów podnosi się każdego roku. Przybywa nowych zawodników i coraz trudniej jest utrzymać zdobytą wcześniej pozycję. Dlatego staram się trenować systematycznie, aby podnosić poziom swoich umiejętności. " - mówi Piotr Kaczmarczyk.
Piotr będzie mógł sprawdzić się na korcie już w czerwcu przyszłego roku. Kolejne zawody zaplanowano bowiem na dzień 18 czerwca 2010 roku. Odbędą się one w Koninie.
-"Będzie to doskonała szansa na rewanż tym razem na kortach otwartych." - dodaje z uśmiechem Piotr.


9 grudnia 2009 - To już 3 miesiąc unijnych przedszkoli

Od początku września w czterech miejscowościach Gminy Świdnica działają małe przedszkola finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Dobry start przedszkolaka w gminach Świdnica i Krośnice" realizowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Świdnicy porozumieniu z Gminą Świdnica.
Dzieci w wieku 3-5 lat z kilku miejscowości przychodzą lub przyjeżdżają (jeżeli mieszkają w znacznym oddaleniu od siedziby przedszkola) na zajęcia edukacyjne, które odbywają się w świetlicach wiejskich w Bojanicach, Lubachowie, Pankowie i Komorowie. W każdej grupie jest po 15-16 dzieci. Zajęcia prowadzą wykwalifikowane nauczycieli, które wspomagane są przez psychologa, pedagoga i logopedę. Wszystkie dzieci zostały przebadane, dzięki czemu zostały zdiagnozowane ewentualne nieprawidłowości lub zaburzenia, nad zniwelowaniem których pracują specjaliści i nauczycielki w porozumieniu z rodzicami.
Przedszkola zostały wyposażone w niezbędne meble, sprzęty i pomoce dydaktyczne, a wszystkie dzieci otrzymały wyprawkę złożoną z książek, bloków, kredek, farb i innych niezbędnych przyborów.
W każdym punkcie przedszkolnym jest dużo kolorowych zabawek, gier i książek, dzięki którym dzieci rozwijają swoje umiejętności, sprawność fizyczną i małą motorykę. Wszystkie dzieci podczas pobytu w przedszkolu codziennie otrzymują także śniadanie, gdyż zajęcia trwają po 5 godzin dziennie.
Wszystkie koszty związane z realizacją projektu finansowane są z środków unijnych - Gmina Świdnica zapewnia możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń świetlicowych i ponosi koszty eksploatacyjne związane z działalnością przedszkoli. Również rodzice dzieci angażują się w działalność przedszkoli udzielając niezbędnej pomocy i wsparcia nauczycielkom.


9 grudnia 2009 - Mikołaj z Niemiec

Już od kilkunastu lat strażacy z Auerbach odwiedzają Strzegom, aby z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, obdarować rodziny strażackie z gminy.
W tym roku miasto odwiedzili strażacy wraz ze sponsorami, którzy wsparli tę cenną i potrzebną akcję. Goście przywieźli z sobą mnóstwo prezentów, którymi obdarowali najbardziej potrzebujące rodziny strażackie.
Spotkanie, podczas którego wręczono upominki, odbyło się w Domu Parafialnym przy Bazylice Mniejszej p.w. św. Piotra i św. Pawła w Strzegomiu. Od kilku lat dary z Niemiec przekazywane są także do stołówki charytatywnej im. Św. Brata Alberta działającej przy strzegomskiej bazylice.
Wizyta wyjątkowych gości ucieszyła, zarówno najmłodszych, jak i ich rodziców, którzy nie kryli radości z prezentów. Mikołaj obiecał, że za rok również nie zawiedzie i odwiedzi Strzegom.


9 grudnia 2009 - Międzynarodowo w Morawie

2 grudnia w pałacu w Morawie uroczyście zakończono projekt pt. "Park - Krajobraz - Przestrzeń Sztuki", który skierowany był do artystów z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Belgii. Była to kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku projektu organizowanego przez Powiat Görlitz we współpracy z Fundacją Św. Jadwigi w Morawie i Starostwem Powiatowym w Świdnicy.
- “Współpraca Powiatu Świdnickiego z niemieckim Powiatem Görlitz rozpoczęła się od realizacji wspólnego projektu kulturalnego, dofinansowanego ze środków UE. Trzynastu malarzy z różnych państw europejskich uwieczniło piękno krajobrazu i najcenniejsze zabytki obu partnerskich powiatów. Zwieńczeniem projektu są wernisaże i wystawy dzieł uczestników plenerów w kilku europejskich krajach" - mówi Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa.
Podsumowanie projektu odbyło się już w październiku w Świdnicy. Zorganizowano wtedy w Galerii Fotografii uroczyste otwarcie wystawy prac przygotowanych podczas plenerów malarskich w Niemczech i w Morawie w gminie Strzegom. Grudniowe spotkanie w Fundacji Św. Jadwigi w Morawie było natomiast momentem, który zakończył etap prezentacji prac malarzy w Polsce. Wystawa oprócz naszego powiatu zawędruje także do Czech, Niemiec, Włoch, na Słowenię i do Belgii.
- "Podczas uroczystości w Morawie gości przywitała pani Marie-Therese von Werner oraz Jacek Dąbrowski reprezentujący Fundację Św. Jadwigi. Następnie głos zabrał Joachim Mühle ze Starostwa Powiatowego w Görlitz. Pan Mühle złożył serdeczne podziękowania przedstawicielom Fundacji Św. Jadwigi, Starostwu Powiatowemu w Görlitz i Świdnicy oraz wszystkim artystom i uczestnikom projektu za aktywną współpracę.“ - relacjonuje Monika Pasternak z Biura Europejskiego świdnickiego starostwa.


9 grudnia 2009 - Obwodnica do połowy 2011 roku

Taką konkluzję można wysnuć z wystąpienia Zygmunta Worsy - Starosty Świdnickiego, który przedstawił radnym informację na temat przebiegu i stanu zaawansowania prac przy budowie nowej drogi, która połączy świdnicką i żarowską podstrefę WSSE Invest-Park z autostradą A4.
Najprawdopodobniej tuż przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia zostanie wydane zintegrowane pozwolenie na budowę, co oznacza, że będzie się mógł rozpocząć wykup ziemi pod budowę obwodnicy. Przyjęte procedury przewidują, że przetargi, które mają wyłonić wykonawcę zostaną rozstrzygnięte tak aby prace zostały rozpoczęte już w końcówce marca przyszłego roku.
I co najważniejsze budowa ma potrwać równo rok (z wyłączeniem okresu zimowego) co oznacza, że droga powinna być wybudowana do końca czerwca 2011 roku.


9 grudnia 2009 - Wspólna zabawa

4 grudnia obchodzono w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy ważne dla niej święto, Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych.
Klasy 1 - 3 wzięły udział w przygotowanym przez nauczycieli programie pt. "Czy księżniczki i dzieci powinny być smutne?". Zadaniem dzieci było przygotowanie w grupach portretu smutnej księżniczki oraz wymyślenie sposobów jej rozweselenia.
Następnie uczniowie bawili się tańcząc i śpiewając.
Z kolei klasy starsze przygotowywały grupowo plakaty informacyjne dotyczące problemów życia codziennego osób niepełnosprawnych oraz pomocy wolontaryjnej "Moja przygoda z wolontariatem". Następnie odbyły się zmagania sportowe w których wzięli udział uczniowie zarówno zdrowi jak i niepełnosprawni.


9 grudnia 2009 - Pluszowy Misiek w Strzelcach

W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzelcach świętowali Światowy Dzień Pluszowego Misia. Cały dzień kręcił się wokół misiaków. Uczniowie zorganizowali wystawę swoich pluszowych pupili.
Klasy starsze IV-VI odwiedziły młodszych kolegów, by poczytać im o przygodach książkowych misiów. Maluchy z kolei nauczyły starszych misiowych rymowanek i zabaw ruchowych. Były też słodkie poczęstunki i pluszowe upominki. W czasie przerw odbywały się giełdy (wymiany) książeczek o misiaczkach oraz Kubusiowe "co nieco", czyli szkolna kawiarenka ze słodkimi pysznościami.
Lekcje również miały "misiowy" charakter, ponieważ ich treść była tematycznie związana z pluszowym bohaterem. Tak więc uczniowie rozwiązywali zadania o misiach, utrwalali słownictwo w języku angielskim, czytali opowieści o niedźwiadkach, pisali opisy misiów oraz instrukcję wykonania zabawki. Uczyli się też piosenek i wykonywali ilustracje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się "Mistrzostwa" - zawody sportowe, w których współzawodniczyły ze sobą drużyny poszczególnych klas. Najmłodsi zakończyli zabawę "misioteką andrzejkową", w czasie której wesoło pląsali przy dźwiękach dziecięcych przebojów. Nie zabrakło także wróżb i zabaw. Dzień był pełen niezwykłych emocji i niezapomnianych wrażeń.
Impreza, przygotowana przez Martę Bobełę i Joannę Mazankę przy zaangażowaniu całego grona pedagogicznego, była elementem szkolnego programu "Szkoły czytającej", do którego przystąpiła szkoła w tym roku szkolnym.
Akcja ta to również jeden z punktów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Uczniów.


8 grudnia 2009 - Wspieranie zdolnych uczniów w powiecie świdnickim

Zakład Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przeprowadził w powiecie świdnickim badania wśród uczniów klas maturalnych. Pracownicy zbadali m.in. dostrzeganie zainteresowań młodych ludzi przez dorosłych. Zdecydowanie ponad połowa badanych uczniów stwierdziła, że ich zainteresowania nie zostały zauważone.
- Prawie 70 proc. ankietowanych stwierdziło, że nikt nie pomagał im w rozwijaniu zainteresowań w ciągu całego ich życia, a tylko 1/3 otrzymała jakąś pomoc w tym zakresie. Przeprowadzone badania umożliwiają nam ukazanie relacji zachodzących między deklarowanymi przez uczniów klas maturalnych zainteresowaniami i uzdolnieniami a kryteriami powiatowych systemów stypendialnych - mówi dr Zbigniew Paśko, koordynator projektu z DSW.
Wyniki pracy zespołu badawczego dr Paśko w zestawieniu z samorządowy programem wspierania uzdolnień, zainteresowań i talentów młodzieży przedstawi na konferencji "Zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w perspektywie edukacyjnej", która odbędzie się jutro (9 grudnia) w Świdnicy. Obecnie na 29 samorządów tego typu, będących organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne, 21 realizuje taki program od kilku lub kilkunastu lat.
Uczestnicy konferencji porozmawiają także o możliwościach i ograniczeniach współpracy zamiejscowych ośrodków i wydziałów uczelni wyższych z jednostkami samorządu terytorialnego. Poszukają wspólnie odpowiedzi na pytania związane z jakością kształcenia studentów przez jednostki filialne uczelni wyższych w danym regionie, z ich ofertą edukacyjną oraz użytecznością w perspektywie lokalnego rynku pracy. Organizatorami konferencji są: Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki DSW, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Prezydent Miasta Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Wójt Gmin Powiatu Świdnickiego.
Konferencja odbędzie się 9 grudnia o godzinie 9:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, przy ulicy Franciszkańskiej 18.


8 grudnia 2009 - Będą nowe mieszkania w Świdnicy

Ruszyła budowa nowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Świdnicy. Obiekt, który przy ulicy Kopernika wznosi Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ma być gotowy w październiku 2010 roku.
- Nowy obiekt połączy już istniejące budynki komunalne przy ul. Kopernika. Na jego budowę miasto stara się o dotację w ramach rządowego programu wsparcia budowy mieszkań. Z racji tego, że inwestycję prowadzi nasza spółka, a nie miasto, możemy liczyć na większą pomoc z Funduszu Dopłat. Zasada przydzielania lokali będzie podobna jak w przypadku dwóch pozostałych bloków przy ul. Kopernika. Mieszkania otrzymają osoby, które oddadzą dotychczas zajmowany lokal komunalny - mówi Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy.
Dzięki takiej metodzie zasiedlania, którą pioniersko Świdnica wprowadziła przed laty, miasto zyskuje wolne mieszkania, których część jest przekwalifikowana na lokale socjalne dla najbardziej potrzebujących, a pozostałe sprzedawane. Stosowany przez Świdnicę pomysł polegający na przekazywaniu nowych mieszkań w zamian za dotychczas zajmowane, został zapisany w 2009 roku w ustawie o wsparciu budowy mieszkań.
W nowym budynku przy ul. Kopernika, podobnie jak w dwóch pozostałych, będzie obowiązywał wyższy czynsz niż w lokalach komunalnych, dzięki czemu inni świdniczanie nie będą musieli ponosić kosztów utrzymania nowych budynków. Ostateczna stawka czynszu nie jest jeszcze znana.
- W nowym budynku będzie mogło zamieszkać 21 rodzin w mieszkaniach jedno-, dwu- lub trzypokojowych. Do dyspozycji będzie powierzchnia od 36 do 71 metrów kwadratowych. Na parterze trzypiętrowego budynku będzie również miejsce na lokal użytkowy o powierzchni 85 m kwad. - mówi Mirosław Gałek, prezes Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Budowa nowego bloku będzie kosztowała blisko 3,4 mln zł.


8 grudnia 2009 - Mikołajki na strzegomskim Rynku

Po raz pierwszy z mieszkańcami najmłodszymi gminy Strzegom na miejskim Rynku spotkał się Święty Mikołaj.
Piękne świąteczne dekoracje i wspaniale udekorowana choinka górująca nad strzegomskim Rynkiem - tak świątecznie i tak kolorowo jeszcze w naszym mieście nie było. Te bajeczne dekoracje będą towarzyszyły nam przez najbliższe miesiące, umilając jednocześnie zbliżający się wielkimi krokami czas Świąt Bożego Narodzenia.
Mikołajki są zawsze dla dzieci wyjątkowym momentem w ciągu roku. Oczekiwanie na tego wyjątkowego gościa wiąże się z dużą radością, niecierpliwością i niepewnością, czy oby na pewno zdąży on odwiedzić wszystkie dzieci.
W tym roku Święty Mikołaj spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami gminy na strzegomskim Rynku. Wizytę Świętego Mikołaja poprzedziło uroczyste zapalenie lampek na choince.
Następnie wszyscy zgromadzeni odśpiewali kolędy, a Święty Mikołaj, który przybył do naszego miasta na zaproszenie burmistrza Strzegomia Lecha Markiewicza, rozdał dzieciom słodycze. To wyjątkowe spotkanie było ponadto okazją do złożenia świątecznych życzeń wszystkim mieszkańcom przez burmistrza.
Nie zabrakło również konkursów i zabaw, które poprowadzili instruktorzy Strzegomskiego Centrum Kultury.


8 grudnia 2009 - Pluszaki dla mundurowych

Ponad setkę pluszowych Komisarzy Lwów przekazał dzisiaj burmistrz Bogdan Kożuchowicz Komisariatowi Policji w Świebodzicach. To prezent od władz samorządowych dla świebodzickich funkcjonariuszy.
- Mam nadzieję, że pluszaki przydadzą się podczas interwencji domowych czy przesłuchań z udziałem najmłodszych - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Maluchy odczują mniejszy stres, gdy dostaną taką sympatyczną maskotkę.
Komendant Andrzej Dobies bardzo ucieszył się z podarunku.
- Dziękujemy serdecznie, maskotki na pewno bardzo pomogą w pracy tych funkcjonariuszy, którzy podczas swoich czynności służbowych muszą np. przesłuchiwać dzieci.
Zabawki zostały zakupione ze środków na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.


8 grudnia 2009 - Stypendia sportowe można składać wnioski

Świdnickie kluby sportowe oraz polski związek sportowy mogą składać wnioski w sprawie stypendiów sportowych na pierwsze półrocze 2010 roku.
Wnioski adresowane na Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 49, w pokoju nr 27.
Kompletne wnioski muszą zostać złożone do 15 stycznia 2010 roku.


8 grudnia 2009 - Polskie specjały na niemieckim jarmarku

Kiełbasa krakowska, makowce, cukierki ze "Śnieżki i oczywiście - ręcznie robione pierniki ze Świebodzic zagościły na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Waldbröl, partnerskim mieście Świebodzic.
Świebodzicka delegacja wzięła udział w świątecznym kiermaszu, który odbywał się w dniach 27,28 i 29 listopada. Na jarmark wyjechali członkowie Świebodzickiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz kierownik Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Marzena Korona-Kruk.
- Na naszym stoisku można było zakupić wyroby wędliniarskie: kiełbasę krakowską, kabanosy, także nasze makowce ze świebodzickich cukierni, "Michałki ze Śnieżki i wspaniałe pierniki od sióstr zakonnych z naszego DPS, ale także miody, obrusy lniane - wymienia Marzena Korona-Kruk. - Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, a odwiedzający chętnie kupowali polskie specjały.
Tymczasem nasi niemieccy partnerzy ze swoimi smakołykami przyjadą na świebodzicki kiermasz, który odbędzie się w ten weekend, 12 i 13 grudnia. Będą sprzedawać tradycyjne wino grzane (Glühwein), keksy, gofry i pierniki. Serdecznie zapraszamy na Jarmark.


8 grudnia 2009 - Mikołajowe Spotkanie

Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy odbyło się Mikołajowe Spotkanie dla dzieci z przyszłych oddziałów przedszkolnych i klas I.
Goście już w drzwiach byli witani przez bajkowe królewny, które każdemu wręczały "Czarodziejskie gwiazdki". Następnie dyrektor szkoły powitała wszystkich zebranych i zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów.
Podczas występów w okno zapukał niespodziewany gość - Święty Mikołaj, który zaprosił dzieci i ich rodziców do wspólnego spaceru po szkole. W trakcie zwiedzania maluchy miały możliwość obejrzenia sal lekcyjnych oraz degustacji świątecznych wypieków w "Bajkowej Kawiarence".
Na zakończenie dzieci otrzymały od Mikołaja symboliczny upominek, a rodzice mogli dokonać zakupów na świątecznym kiermaszu z którego dochód zostanie przekazany dla dzieci z Domu Dziecka.


8 grudnia 2009 - Przedświąteczne spotkanie

4 grudnia burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz wziął udział w ostatniej w tym roku naradzie sołtysów. W spotkaniu oprócz burmistrza i sołtysów uczestniczyli również ksiądz proboszcz Marek Żmuda, przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tadeusz Wasyliszyn, sekretarz gminy Strzegom Sabina Cebula oraz radny Ryszard Żmijewski.
Ta ostatnia w tym roku narada była znakomitą okazją do podsumowań. Kierownik Biura ds. Wsi Alicja Czekajło poprzez specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną opowiedziała, jak zmieniały się wsie gminy Strzegom w minionym roku oraz jakie najważniejsze inicjatywy podejmowali ich mieszkańcy.
- Dziękuję Państwu za zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnych społeczności. To dzięki Waszym działaniom wsie pięknieją i stają się wizytówką naszej gminy. Wiele już udało nam się osiągnąć, ale jestem przekonany, że równie wiele wspólnymi siłami możemy zyskać. Dlatego mam nadzieję, że Państwa zapał i chęć do wprowadzenia zmian w Waszych miejscowościach zaprocentują - mówił burmistrz Lech Markiewicz.
Najlepszym dowodem tych zmian jest choćby świetlica wiejska w Wieśnicy, w której spotkali się sołtysi. Jest to obiekt nowoczesny, który wyróżnia się na tle innych. Po gruntownym remoncie świetlica całkowicie zmieniła swój charakter i stała się atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu.
Wyrazy uznania padły również ze strony przewodniczącego Tadeusza Wasyliszyna, który podziękował sołtysom za ich zainteresowanie pracą Rady Miejskiej oraz wspieranie jej działań. - Możecie być Państwo dumni, że macie takiego burmistrza, który rozumie Wasze potrzeby i jest otwarty na Wasze problemy - podkreślał z kolei radny Ryszard Żmijewski.
Spotkanie, które przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze, miało kameralny charakter i jednym z jego akcentów było wręczenie upominków poszczególnym sołtysom z podziękowaniem za dotychczasową pracę. Sołtysi zgodnie stwierdzili, że miniony rok przyniósł wiele pozytywnych zmian w naszej gminie, a nadchodzący 2010 będzie jeszcze lepszy niż poprzedni.


8 grudnia 2009 - Wiedzą sporo o zdrowiu

4 grudnia w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach po raz kolejny odbył się konkurs Wiedzy o Zdrowiu HIV/AIDS. Trzeci rok z rzędu jest to konkurs rangi powiatowej. Zorganizowano go we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Świdnicy.
Do konkursu zgłosiło się 8 gimnazjów z całego powiatu: Gimnazjum w Jaroszowie, Gimnazjum im. Szarych szeregów w Pszennie, Gimnazjum nr 1 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków, Gimnazjum Integracyjne i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach.
W jury zasiedli: Izabela Siekierzyńska, inspektor ds. profilaktyki UM, Halina Ulanowska, dyrektor świdnickiego Sanepidu, dr Edward Szwarcbach.
Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą w dziedzinie HIV/AIDS, a liczba zdobytych przez drużyny punktów tylko nieznacznie różniła się od siebie. Największym wyzwaniem dla gimnazjalistów okazała się prezentacja ułożonych przez nich samych rymowanek na temat HIV i AIDS. Zdaniem jury najciekawiej w tej konkurencji zaprezentowały się uczestniczki z Gimnazjum w Żarowie oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach.
Ostatecznie najwyższą liczbę punktów uzyskały uczestniczki z Gimnazjum im Jana Pawła II w Żarowie: Magdalena Zając, Aleksandra Wardach i Aleksandra Dziedzic oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach: Ola Garlińska, Katarzyna Szewczak i Dominika Sikorska. Te dwie drużyny wspólnie zajęły I miejsce. Na drugim miejscu znalazły się uczestniczki Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach. III miejsce zajęły: gimnazjum z Pszenna i Gimnazjum Integracyjne ze Świebodzic.


8 grudnia 2009 - Mikołajki w "Przystani"

Nie tylko do grzecznych dzieci przychodzi Św. Mikołaj.
Wczoraj przybył on także do pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu "Przystań" w Świdnicy i obdarował każdą osobę drobnym upominkiem, każdy otrzymał również czekoladę - aby ich życie stało się słodsze.
Na twarzach wielu starszych osób pojawił się promienny uśmiech a w oczach zakręciła łezka.


7 grudnia 2009 - "Niepowtarzalni 2009"

Miło nam poinformować, że nadchodzą już pierwsze zgłoszenia kandydatur do wczoraj ogłoszonego plebiscytu "Niepowtarzalni 2009".
Ze Strzegomia nadeszła kandydatura Marcina Konarskiego, twórcy i organizatora największej imprezy sportowej, imprezy rangi światowej jaka jest organizowana w naszym powiecie - Pucharu Świata i Finału Pucharu Świata w WKKW.
Ze Świdnicy zgłoszono między innymi Edmunda Nawrockiego, człowieka, dzięki, któremu większość z nas poznała historię miasta i dzięki, któremu pokochaliśmy je z jego barwną przeszłością.
Stanisław Gabryś to kolejna niepowtarzalna postać w Świdnicy. To dzięki niemu powstało tu Muzeum Broni i Militariów, która jest jedną z większych atrakcji w mieście.
Ze Świebodzic zgłoszono Pawła i Magdę Opasków - wspaniałych podróżników - rowerzystów, którzy objechali prawie cały świat na dwóch kółkach, a skończyli na ślubnym kobiercu. Czekamy na kolejne zgłoszenia.
Jeśli w Twoim środowisku znajduje się osoba, Twoim zdaniem wybitna, niepowtarzalna, zajmująca się czymś co uważasz, że zasługuje na uwagę, że dokonała czegoś niezwykłego, że jest osobą dzięki, której świat staje się inny, lepszy - >>> napisz.
Podaj jej imię i nazwisko, opisz w kilku słowach czego ta osoba dokonała, czym się zajmuje, dlaczego powinna znaleźć się wśród osób, które należy wyróżnić.
Listę osób mieszkających na ziemi świdnickiej i dla niej zasłużonych poddamy pod ocenę w głosowaniu naszych czytelników.
Każdego roku wyróżnienie “Dziennika" trafi w ręce trzech “Niepowtarzalnych"
W przyszłym roku po raz pierwszy wręczymy nagrody "Dziennika" - "Niepowtarzalni - 2009".
Chcemy, by od tej pory wyróżnienie takie trafiało do osób, których osiągnięcia nie należą do ich obowiązków służbowych a wynikały jedynie z ich pasji i zainteresowań.


7 grudnia 2009 - Świdniczanie mają orlika

Kompleks boisk orlik oficjalnie otwarty i to hucznie - w towarzystwie fajerwerków. Na piątkowe, 4 grudnia otwarcie świdnickiego orlika przybyli parlamentarzyści oraz samorządowcy. Z obiektu, który powstał przy Szkole Podstawowej nr 4 najbardziej cieszą się młodzi świdniczanie.
- Lista osób, dzięki którym powstało to boisko jest bardzo długa. Każdemu należą się serdeczne podziękowania - mówił podczas ceremonii otwarcia Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. - Świdnica wzbogaciła się o kolejny bardzo dobrze przygotowany obiekt dla młodych ludzi. W ubiegłym roku w różnych częściach miasta oddaliśmy do dyspozycji sześć boisk. Razem z orlikiem tworzą dobre miejsca do rozwijania sportowych pasji. Mam nadzieję, że będzie to zachęta do odpoczynku od komputerów na rzecz sportu.
- Świdnicki orlik jest czwartym w powiecie świdnickim, 93. w województwie oraz w dziewiątej setce w Polsce. Jestem przekonany, że dobrze będzie służył mieszkańcom Świdnicy - dodał Zbigniew Szczygieł, członek zarządu województwa dolnośląskiego, który w imieniu dolnośląskiego marszałka Marka Łapińskiego przekazał młodzieży piłki.
Prace przy budowie świdnickiego orlika rozpoczęły się w sierpniu i zakończyły 10 listopada. Powstało boisko ze sztuczną murawą do gry w piłkę nożną oraz drugie - wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu, a także budynki szatniowo-sanitarne. Boiska są wyposażone w bramki, siatki i kosze, ogrodzone oraz oświetlone.


7 grudnia 2009 - Plac do grania

Boisko do piłki nożnej z sztuczną trawą i mini boisko do koszykówki, wyłożone specjalnym tworzywem - tak wygląda nowo otwarty plac sportowy na Osiedlu Sudeckim w Świebodzicach. Wielkie otwarcie odbyło się w niedzielę, 6 grudnia- akurat w Mikołajki.
Boisko we władanie dzieci oddał symbolicznie burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - To miejsce dla was, tu będziecie mogli ciekawie i bezpiecznie spędzić wolny czas - mówił burmistrz. Podczas otwarcia nie zabrakło także świebodzickich radnych, m. in. Mariusza Szafrańca, który był pomysłodawcą zlokalizowania boiska właśnie na tym osiedlu. Plac poświęcił ksiądz dziekan Augustyn Nazimek, a zanim dzieci wbiegły na sztuczną murawę, wspaniałe prezenty w postaci piłek i koszulek wręczyła przedstawicielka banku BGŻ oddział w Świebodzicach. Najmłodsi gracze od razu wypróbowali nawierzchnię. - Super, ale miękka trawa, można się przewracać - słychać było zachwycone głosy małych graczy. Nieco starsi wypróbowywali kozłowanie na kauczukowej nawierzchni. Wszystkie dzieci, które przyszły na otwarcie boiska, dostały od Mikołaja słodki poczęstunek, wszystkim serwowano także ciepłe napoje oraz kiełbaski z grilla ufundowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, która udostępniła miastu część swojego terenu pod przygotowanie boiska. Plac sportowy kosztował miasto ok. 500 tys. zł. Plac jest ogrodzony i oświetlony, wkrótce pojawią się na nim także ławeczki.


7 grudnia 2009 - XVII Przegląd Teatrów Szkolnych

W dniach od 9 do 11 listopada w sali widowiskowo-sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ulicy A Krajowej 60 A odbędzie się XVII Przegląd Teatrów Szkolnych. Na Przegląd o zasięgu wojewódzkim zgłosiło się aż 21 zespołów, wystąpi 287 "młodych aktorów".
Żarowskie "deski" gościć będą zespoły teatralne z Wałbrzycha, Borzygniewa, Świdnicy, Stróży, Jeleniej Góry, Zastruża, Imbramowic, Mrowin, Janowic Wielkich i Żarowa.
Z każdym rokiem przybywa uczestników Przeglądu, coraz więcej szkół wyraża swoją wolę udziału w żarowskim przeglądzie. Żywimy nadzieję, że każdy uczestnik wyniesie wiele pozytywnych wrażeń, emocji, a także moc doświadczeń scenicznych. Życzymy zatem oglądającym i występującym dobrej zabawy i wielu doznań estetycznych, fantastycznych... po prostu teatralnych. Szczegółowy program Przeglądu - > >>> zobacz


7 grudnia 2009 - Mikołaj odwiedził najmłodszych

Blisko 160 dzieci ze świetlic środowiskowych z gminy Jaworzyna Śląska otrzymało paczki od św. Mikołaja.
Dzieci przygotowały na tą okazję kolędy, wierszyki i piosenki oraz poczęstunek zgodnie ze zwyczajem (szklanka mleka i ciasteczka).
Choć wizyta Świętego Mikołaja była krótka, to jednak przyniosła dużo radości oraz wprowadziła wszystkich w nastrojową przedświąteczną atmosferę.


7 grudnia 2009 - Puchar Polski Młodzików Judo

W dniach 5-6 grudnia w Pile odbył się Puchar Polski młodzików judo, który jest nieoficjalnie Mistrzostwami Polski tej kategorii wiekowej.
Dobry występ zaliczył Krystian Biedrzyński, który zdobył w kategorii 50 kg brązowy medal tocząc aż sześć walk. Krystian nieznacznie przegrał w dogrywce z reprezentantem gospodarzy.
7 miejsce zajął Stanisław Tomaszewski w wadze 38 kg. Niestety jeden z faworytów wagi 46 kg pochodzący ze Strzegomia Hubert Kurzej nie mógł wystartować z powodu kontuzji stawu łokciowego.
Bardzo niemiłym akcentem na tych zawodach była zmiana przez organizatorów w ostatnim momencie startu wagi 55 kg. Kierownik zawodów wraz z organizatorem tuż przed rozpoczęciem turnieju zmienili kolejność rozgrywania kategorii wagowych, inaczej niż jest to w regulaminie Polskiego Związku Judo. Taka decyzja spowodowała, że Adam Sadowski nie wystartował.
To bardzo krzywdząca decyzja dla młodego zawodnika, który ciężko pracował przez cały rok do tych zawodów, a także dla jego trenera Tomasza Skórkowskiego, który ponosi odpowiedzialność za kaprys organizatorów.


7 grudnia 2009 - Stasia odebrała stypendium

Wyjątkowo uzdolniona licealistka, Stasia Sandler, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Świebodzicach, odebrała 2 grudnia stypendium Premiera RP. Wręczał je najlepszym uczniom z całej Polski premier Donald Tusk oraz Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest od roku szkolnego 1997/1998 uczniom tych szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Otrzymują je uczniowie, którzy dostali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.
Stasia na koniec minionego roku szkolnego miała średnią 5,8. Na świadectwie miała tylko dwie piątki. Reszta to oczywiście oceny celujące.


7 grudnia 2009 - Turnieju Taekwondo w Budzowie

5 grudnia zawodnicy Taekwondo "Gryf" Świdnica wzięli udział w drugiej edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwondo w Budzowie o Puchar Wójta Gminy Stoszowice, w którym wzięło udział około 100 zawodników.
Świdnicki Klub reprezentowała głównie najmłodsza kadra zawodnicza oraz kilka osób dla których był to pierwszy start na zawodach.
Głównym organizatorem Turnieju był Tomasz Olszewski z Centrum Rekreacji i Sportu Srebrna Góra, który kolejny raz sprawdził się jako dobry organizator tego typu imprez, na których dzieciaki zdobywają swoje pierwsze doświadczenia na macie rywalizując w kilku ciekawych konkurencjach sprawnościowych oraz w walkach kalaki, jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc.
Dla starszych zawodników rozegrano dodatkowo kilkanaście walk w formule semi i light contact.
Z turnieju z największymi osiągnięciami wrócił Tomasz Paździora, który zdobył 4 złote medale w kategorii dzieci, za co otrzymał Puchar dla najlepszego zawodnika Turnieju.


7 grudnia 2009 - Odwołane zajęcia w "Czwórce"

Z powodu bardzo niskiej frekwencji uczniów dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świebodzicach podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć lekcyjnych od wtorku, 8 grudnia, do piątku, 11 grudnia.
- Mamy frekwencję na poziomie 45 % uczniów - mówi Ewa Limberger, dyrektor SP 4. - W klasie pierwszej było dziś czworo uczniów - na 17.
Rodzice wolą przeziębione dzieci zatrzymać w domu, i bardzo dobrze.
W tej sytuacji nie ma jednak sensu prowadzić zajęć dydaktycznych dla mniej, niż połowy uczniów. Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie.


7 grudnia 2009 - XIV Mikołajkowy Turniej Szachowy

6 grudnia w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej odbył się XIV Indywidualny Mikołajkowy Turniej Szachowy w Szachach Szybkich.
Głównym organizatorem turnieju była Sekcja Szachowa Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Jaworzynie Śląskiej, a wspomagały ją Dolnośląski Związek Szachowy we Wrocławiu oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej. Do rywalizacji w turnieju zgłosiło się 94 zawodników. Rywalizacja przebiegała w systemie szwajcarskim, a każdy z zawodników miał 15 minut na wykonywanie ruchów w każdej rundzie. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał Artur Adamek - Sędzia Główny oraz Pan Marian Gabrysiak - organizator ze strony Sekcji Szachowej GLKS.
Po rozegraniu dziewięciu rund okazało się, że zwycięzcą turnieju w kategorii indywidualnej został Krzysztof Jasik (BKSz Prokonex Brzeg - 9 pkt.). Na drugim miejscu uplasował się Paweł Kowalczyk (PUKS Rodło Opole - 7,5 pkt.). Trzecie miejsce zajął Piotr Rychlik (MKSz Hetman Wałbrzych). W kategorii drużynowej pierwsze miejsce zajęła ekipa MKSz Hetman Wałbrzych, która wyprzedziła kolejno drużyny UKS Giecek Radków (2 miejsce) oraz GOK Roszada Mietków (3 miejsce).
Organizatorów zawodów szczególnie ucieszył bardzo duży udział młodzieży i dzieci. W kategorii do lat 10 wystartowało 20 małych szachistów, z których najlepszym okazał się Michał Szydełko (UKS Giecek Radków). Szczegółowe wyniki zawodów udostępnione są na stronie www.dzszach.pl.
Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe z rąk Burmistrza Jaworzyny Śląskiej Grzegorza Grzegorzewicza, Senatora RP Stanisława Jurcewicza oraz Romana Etela Członka Zarządu Powiatu Świdnickiego. Zwycięzca turnieju w klasyfikacji indywidualnej oprócz nagrody pieniężnej otrzymał okolicznościowy puchar ufundowany przez Senatora. Troje najmłodszych uczestników turnieju otrzymało mikołajkowe paczki ze słodyczami, także ufundowane przez Pana Jurcewicza.


7grudnia 2009 - Gwiazdkowe zawody w Morawie

W sobotę, 19 grudnia w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Morawie koło Strzegomia rozegrane zostaną Gwiazdkowe Zawody Towarzyskie w Skokach.
Będzie to ostatnia impreza w tegorocznym kalendarzu ośrodka.
W programie tradycyjnie trzy konkursy, zaplanowane z myślą o początkujących jeźdźcach i zawodnikach klubu: konkursy kucy, LL i L.
Do startu w zawodach zapraszamy wszystkich chętnych.
Miłośników koni i sportów hippicznych zachęcamy do odwiedzenia Ośrodka Jeździeckiego Stragona, który mieści się w miejscowości Morawa i wspólnego kibicowania startującym jeźdźcom. Początek o godzinie 11.00.


7 grudnia 2009 - Wystawa autorska

Piotr Studnicki, uczeń klasy II Gimnazjum nr 3 w Świdnicy zaprezentował swoje prace plastyczne na wystawie autorskiej zatytułowanej "Malarstwo i grafika" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
Wystawione prace to kolekcja obrazów, które wykonane zostały pastelami suchymi, olejnymi a także w technice batiku i linorytu. Prace w większości przedstawiają architekturę Świdnicy, a także obiekty sakralne różnych miast oraz pejzaże.
Wystawę Piotra można oglądać przez cały grudzień 2009 roku w bibliotece, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 a w soboty od 10.00 - 14.00.


7 grudnia 2009 - Świdniccy Seniorzy w Złotoryi

W ostatnim czasie grupa członków Domu Dziennego Pobytu "Przystań" w Świdnicy odwiedziła ciekawe zakątki ziemi złotoryjskiej.
Historię miasta Złotoryi przybliżył wszystkim uczestnikom wycieczki przewodnik.
Zwiedzający mieli okazję zobaczyć Muzeum Złota oraz siedzibę Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej - a przy okazji usłyszeć ciekawą historię tych miejsc.
To nie koniec atrakcji tego dnia. Ostatnim etapem wycieczki było zwiedzanie Fabryki Bombek Choinkowych "Vitbis" podczas, której niebywałą atrakcją było prześledzenie całego cyklu produkcji bombki choinkowej.
Na koniec podróży każdy z uczestników wycieczki otrzymał taką bombkę z własnym imieniem.


6 grudnia 2009 - "Niepowtarzalni 2009"

Jeśli w Twoim środowisku znajduje się osoba, Twoim zdaniem wybitna, niepowtarzalna, zajmująca się czymś co uważasz, że zasługuje na uwagę, że dokonała czegoś niezwykłego, że jest osobą dzięki, której świat staje się inny, lepszy - >>> napisz.
Podaj jej imię i nazwisko, opisz w kilku słowach czego ta osoba dokonała, czym się zajmuje, dlaczego powinna znaleźć się wśród osób, które należy wyróżnić.
Listę osób mieszkających na ziemi świdnickiej i dla niej zasłużonych poddamy pod ocenę w głosowaniu naszych czytelników.
Każdego roku wyróżnienie “Dziennika" trafi w ręce trzech “Niepowtarzalnych"
W przyszłym roku po raz pierwszy wręczymy nagrody "Dziennika" - "Niepowtarzalni - 2009".
Chcemy, by od tej pory wyróżnienie takie trafiało do osób, których osiągnięcia nie należą do ich obowiązków służbowych a wynikały jedynie z ich pasji i zainteresowań.


6 grudnia 2009 - Są w finale

Podczas dzisiejszego Turnieju Siatkówki Młodziczek rozegranego we Wrocławiu, świdnickie siatkarki wygrały gładko oba swoje mecze w dwóch setach.
MKS MOS Wrocław - MKS Świdnica - 0:2 w setach 13:25 i 17:25,
UKS Radio Plus Legnica - MKS Świdnica - 0:2 w setach 5:25 i 4:25.
Po tych zwycięstwach siatkarki Miejskiego Klubu Siatkówki "Świdnica" wygrały rywalizację w półfinałach i awansowały do Finału Dolnośląskiego Młodziczek. Warto dodać, że świdniczanki w tym sezonie wygrały wszystkie dwanaście spotkań po 2:0.


6 grudnia 2009 - ŚKPR Świdnica pokonał Orlika

ŚKPR Świdnica pewnie pokonał Orlika Brzeg 29:24 (16:8).
Mecz od początku do końca pod kontrolą świdniczan. Najwyższe prowadzenie 26:17 w 50. minucie. W końcówce trochę rozluźnienia i stąd nieco niższa przewaga. Nasi zagrali bez Marka Mrugasa, Michała Michałowskiego i Staszka Makowiejewa.
W 18. minucie z kontuzją barku zszedł Mateusz Kaczmarczyk. W 50. minucie boisko opuścił Kamil Herudziński (czerwona kartka za faul ofensywny). Sędziowie byli chyba najsłabszymi na boisku. Dużo błędów po obu stronach.
W świdnickiej ekipie zadebiutował nowy zawodnik, bramkarz Piotr Niciński (wypożyczony ze Śląska MOS Wrocław). Więcej czasu w bramce spędził jednak Sebastian Gołębiewski. Obronił wiele rzutów z najbliższej odległości.
Branki dla ŚKPR Świdnica: Gołębiewski, P. Niciński - D. Kijek (9), Juściński (9), Herudziński (4), P. Kijek (3), Kaczmarczyk (2).


5 grudnia 2009 - Awansowały w rozgrywkach

W Trzebnicy rozegrany został dzisiaj mecz o mistrzostwo III ligi w piłce siatkowej kobiet.
Siatkarki Miejskiego Klubu Siatkówki - Świdnica pokonały drużynę MMKS "Gaudia" Trzebnica w trzech setach, zwyciężając do 22, 18 i 22 punktów. Dzięki temu zwycięstwu po słabym początku sezonu awansowały z czwartego na drugie miejsce.
Dzisiaj nałożyły się terminy rozgrywek III ligi i rozgrywki Kadetek.
Dlatego w meczach kadetek w Bolesławcu wystąpić musiały młodsze dziewczęta. Niestety, świdnickie młodziczki zeszły z parkietu pokonane. TOP Bolesławiec - MKS "Świdnica" Świdnica - 3:0 - 25:15, 25:13, 25:7.


5 grudnia 2009 - Gminna Liga Halowej Piłki Nożnej

W hali sportowej w Witoszowie rozpoczęły się rozgrywki Gminnej Halowej Ligi Piłki Nożnej.
4 grudnia: LKS Bystrzyca Górna - LKS PUO Wiśniowa 6:0,
LKS Gryf Burkatów - LKS Cukrownik Pszenno 2:10,
LZS Błękitni Słotwina - Metalzbyt Świdnica 3:10,
5 grudnia: LKS Orzeł Witoszów - My Metalzbyt 2:7,
LKS Błękitni I Komorów - LKS Błękitni II Komorów 5:3,
LKS Grom Panków - LZS Lubachów 4:8,
LKS Błękitni Bystrzyca Dolna - LKS Makowice 3:2.
Kolejność po pierwszej kolejce spotkań: 1 - LKS Cukrownik Pszenno, 2 - Metalzbyt Świdnica, 3 - LKS Bystrzyca Górna, 4 - My Metalzbyt, 5 - LZS Sołectwo Lubachów, 6 - LKS Błękitni Komorów I, 7 - LKS Błękitni Bystrzyca Dolna, 8 - LKS Makowice, 9 - LKS Błękitni Komorów II, 10 - LKS Grom Panków, 11 - LKS Orzeł Witoszów, 12 - LKS PUO Wiśniowa, 13 - LZS Błękitni Słotwina, 14 - LKS Gryf Burkatów.


4 grudnia 2009 - Drogi po remoncie

Ponad 1,1 ml zł tyle zapłacił Powiat Świdnicki ze swojego budżetu za remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Modliszów w kierunku Złotego Lasu, o łącznej długości 1,626 km.
-"Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni, budowę zjazdów z drogi, wykonanie poboczy oraz odmulenie rowów" - mówi Roman Etel z Zarządu Powiatu. Remont wykonany został przez firmę Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.
W ostatnich dniach listopada oddano do użytku już ośmy wybudowany w tym roku chodnik dla pieszych. Inwestycja realizowana była wzdłuż drogi powiatowej w dzielnicy Ciernie w Świebodzicach. W listopadzie oddano do użytku także nową zatokę autobusową wybudowaną w miejscowości Gniewków.
W tym roku w Powiecie Świdnickim wyremontowano łącznie prawie 18 km dróg powiatowych (w tym remonty zakończone i realizowane do końca roku) na kwotę 5.316.589 złotych.


4 grudnia 2009 - Mikołajki na wesoło

Piątek, 4 grudnia, choć mroźny i bezsłoneczny, był wyjątkowo wesołym dniem dla małych i dużych świebodziczan.
Już od godziny 10.00 można było kupić na Rynku piękne, świąteczne ozdoby i stroiki, wykonane przez dzieci ze świebodzickich szkół. Prace były naprawdę wyjątkowe, a kosztowały symboliczne grosze, więc chętnych na zakupy nie brakowało.
W samo południe przed ratuszem zebrały się najmłodsze dzieci z przedszkoli i zerówek. Specjalnie dla nich ze śnieżnej Laponii do Świebodzic przyjechał Święty Mikołaj. Rozdawał słodycze, bawił się z maluchami.
Dzisiaj rozstrzygnięto też konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową. Zwycięzcy dostali piękne prezenty.
A w Gimnazjum nr 1 wręczano paczki dla dzieci z rodzin mniej zamożnych. Tradycyjnie ufundował je samorząd.


4 grudnia 2009 - Świdnica rozświetlona na święta

Zakończył się montaż nowych i konserwacja już używanych świetlnych dekoracji świątecznych. Ozdoby rozbłysną już w sobotę, 5 grudnia. Nad chodnikami w centrum miasta oraz na słupach wzdłuż jezdni zawisły specjalne dekoracje. W tym roku do znanych już świdniczanom dekoracji dołożono świetlne choinki.
Oświetlone zostały również drzewa w świdnickim Rynku. Gwiazda betlejemska i w tym roku przyozdobi świdnickie lodowisko. Świdniczanie będą mogli podziwiać zakupione przed rokiem oświetlenie fontann w Rynku. 16 grudnia na rozpoczęcie "Świdnickiej Kolędy" w Świdnicy zapalone zostanie oświetlenie na choinkach.
Dodajmy, że miasto przed rokiem zostało nagrodzone za dekorację świąteczną. W XI edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2008 roku Świdnica zajęła I miejsce w kategorii "Oświetlenie świąteczne i okolicznościowe".
W tym roku na dekoracje świąteczne miasto wyda o połowę mniej niż przed rokiem - 52 tysiące złotych.


4 grudnia 2009 - Pierniki już upieczone

Już w następny weekend w Świebodzicach odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy.
W sobotę i niedzielę będzie można kupić na Rynku ozdoby choinkowe, stroiki, aniołki, choinki, a nawet rzeźby i biżuterię - będzie jak znalazł na prezenty. Nie może też zabraknąć wspaniałych, ręcznie robionych pierników, które upiekły Siostry Szkolne de Notre Dame z Domu Pomocy Społecznej.
W tym roku siostry przygotowały świąteczne zestawy z piernikami w różnych kształtach: są gwiazdki, listki, pierniki okrągłe. Wszystko pięknie ozdobione lukrem i zapakowane w pudełeczka. Pracowite siostrzyczki przygotowały aż 200 takich pachnących zestawów. Trzeba je po prostu mieć na świątecznym stole.
Wypieki to tajna receptura zakonu, która liczy sobie tyle, ile zgromadzenie istnieje.
Ciasto co roku wyrabia się ręcznie z mąki razowej, cukru, miodu i korzennych dodatków. Pierniki mogą wytrzymać nawet rok dobrze zapakowane. Będą świetnym prezentem dla bliskich.


4 grudnia 2009 - Wkrótce rusza "Świdnicka Kolęda 2009"

Konkursy na kartkę świąteczną, przystrojony dom i fotografię z uśmiechniętymi ludźmi już ogłoszone, ale atrakcji zaplanowano zdecydowanie więcej. W piątek, 4 grudnia, zaprezentowano szczegółowy program "Świdnickiej Kolędy 2009". Świdniczanie oraz przyjezdni goście mogą liczyć na jarmark bożonarodzeniowy, żywą szopkę, ruchomą szopkę, zabawy dla dzieci, liczne występy i koncerty.
- W ubiegłym roku nad przygotowaniem i realizacją "Świdnickiej Kolędy" pracowało kilkaset osób. Nie mniej osób zaangażowanych jest w tym roku - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. - Rozwój tego przedsięwzięcia będzie widać gołym okiem. "Jarmark Bożonarodzeniowy" prawie jeszcze raz taki jak przed rokiem zgromadzi 60 wystawców, co oznacza, że stoiska zajmą aż trzy pierzeje Rynku. Świdniczanie zyskają również swoją walutę - 6 florenów, która zadebiutuje podczas Jarmarku. Kolęda będzie miała również wymiar międzynarodowy, ponieważ na Jarmarku oraz podczas części artystycznej będziemy gościć naszych partnerów z Trutnova.
Świąteczne kolędowanie tradycyjnie już wspierają władze gminy Świdnica i powiatu świdnickiego.
- Również w tym roku przygotowujemy żywą szopkę ze zwierzętami. Jakie zwierzęta w tym roku wezmą w niej udział? To niech pozostanie na razie tajemnicą. Pracownicy urzędu przygotowują się także do inscenizacji, którą zatytułowaliśmy "Ześlij nam Syna swojego". Koła gospodyń z terenu gminy zaprezentują się podczas Jarmarku - dodaje Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.
Powiat świdnicki przygotowuje świąteczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które jest dobrą okazją do podsumowania współpracy. - Zapraszamy również na wystawę zdjęć z wrześniowego Festiwalu Bajek w Jičinie. Ta prezentacja zbiegnie się z posiedzeniem Rady Powiatu, która 16 grudnia zadecyduje o podpisaniu umowy partnerskiej z czeskim miastem - mówi Ryszard Wawryniewicz, świdnicki wicestarosta.
Szczegółowy program "Świdnickiej Kolędy 2009" - > >>> zobacz


4 grudnia 2009 - Komputery w prezencie

Miły, mikołajkowy prezent spotkał także dzieci z Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach. W piątek, 4 grudnia, oddano do ich dyspozycji nowoczesną pracownię komputerową. Dziesięć nowych komputerów z dostępem do internetu, do których niebawem dołączy też kolorowa drukarka.
- Mam nadzieję, że podoba się wam taki prezent na Mikołaja - mówiła dyrektor szkoły, Magdalena Stąpor. A owym "Mikołajem" w tym wypadku okazał się samorząd, który ufundował pracownię.
- Cieszę się, że komputery trafiły do Was jeszcze przed świętami, na pewno przydadzą się w nauce - dodał wiceburmistrz Zbigniew Opaliński.
Pracownia kosztowała 17 tysięcy złotych. To jedyna taka pracownia w szkole.


4 grudnia 2009 - Stypendia dla prymusów

W środę 2 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jeleniej Górze uczniom dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych regionu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Z rąk Wicewojewody Dolnośląskiego Zdzisława Średniawskiego i Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty Danuty Leśniewskiej stypendia otrzymali uczniowie, którzy uzyskali w ubiegłym roku szkolnym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Wśród nagrodzonych uczniów są także prymusi ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Świdnickiego, którym serdecznie gratulujemy.
Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. W województwie dolnośląskim na rok szkolny 2009/2010 wytypowano 284 stypendystów.


4 grudnia 2009 - Doceniani mistrzem I rundy

W ósmej kolejce spotkań nie odnotowano żadnej niespodzianki, pierwsza trójka wygrała swoje mecze i ze znaczącą prowadzą w tabeli.
Walka przed play-offami będzie trwała do końca II rundy.
Za tydzień ostatnia kolejka I rundy (piątek) a w sobotę turniej Mikołajkowy o puchar JALPH. Wyniki ósmej kolejki:
Gimnazjum Senior - Last-Kam Nowice 3:15 (1:6)
Delta Jaroszów - Karolina 8:13 (3:9)
Pędzące Osiołki - Ziomale 9:4 (4:1)
FC Albatros - Doceniani Inaczej 12:21 (5:12)
Tabela: 1. Doceniani Inaczej, 2. Karolina, 3. Pędzące Osiołki, 4. XXL Boleslawice, 5. Ziomale, 6. Last-Kam Nowice, 7. Delta Jaroszów, 8. Gimnazjum Senior, 9. Albatros.
Najlepszy strzelec - 44 Głogiewicz D. (Karolina).


3 grudnia 2009 - Gwiazdkowe zawody w Morawie

W sobotę, 19 grudnia w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Morawie koło Strzegomia rozegrane zostaną Gwiazdkowe Zawody Towarzyskie w Skokach.
Będzie to ostatnia impreza w tegorocznym kalendarzu ośrodka.
W programie tradycyjnie trzy konkursy, zaplanowane z myślą o początkujących jeźdźcach i zawodnikach klubu: konkursy kucy, LL i L.
Do startu w zawodach zapraszamy wszystkich chętnych.
Miłośników koni i sportów hippicznych zachęcamy do odwiedzenia Ośrodka Jeździeckiego Stragona, który mieści się w miejscowości Morawa i wspólnego kibicowania startującym jeźdźcom. Początek o godzinie 11.00.


3 grudnia 2009 - Mistrz Zbierania Makulatury

Za nami trzecia edycja konkursu "Mistrz Zbierania Makulatury", który z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem, zachęcając młodych strzegomian do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.
Cele konkursu są bardzo ambitne - rozbudzanie i pogłębianie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów, motywowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego oraz upowszechnianie edukacji ekologicznej.
Obserwując jednak zapał młodych ludzi i zaangażowanie ich nauczycieli, należy z całą pewnością stwierdzić, że zostają one osiągnięte.
W kategorii klas I - III: I miejsce zajęła klasa II b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. Klasa zebrała 1 687 kg makulatury. Opiekunem klasy jest Danuta Pikor, II miejsce zajęła klasa II a Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. Klasa zebrała 1 452 kg makulatury. Opiekunem klasy jest Jolanta Wilczak, III miejsce zajęła natomiast klasa I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu. Klasa zebrała 797 kg makulatury. Opiekunem klasy jest Danuta Bartnik.
W kategorii klas IV- V: I miejsce klasa V d Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu. Klasa zebrała 2 307 kg makulatury. Opiekunem klasy jest Anna Ćwik, II miejsce zajęła Klasa IV-V Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzy. Klasa zebrała 2 075 kg makulatury. Opiekunem klasy jest Aneta Sączawa, III miejsce przypadło klasie V b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu. Klasa zebrała 1 901 kg makulatury. Opiekunem klasy jest Robert Kotowicz.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 3 grudnia w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. Uczniowie odebrali atrakcyjne nagrody z rąk burmistrz Strzegomia Lecha Markiewicza, który pogratulował dzieciom sukcesów i zachęcił do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
- Z radością patrzę, jak bardzo angażujecie się w troskę o dbałość swojego otoczenia. Mam nadzieję, że ten zapał nie ustanie i jednocześnie będziecie zachęcać swoich kolegów do udziału w konkursie - mówił burmistrz.


3 grudnia 2009 - Dziękują Świdnicy

Świdnica zakupiła 7,5 tysiąca klisz rentgenowskich oraz dozowniki do płynów dezynfekujących, co miało pomóc w walce z epidemią grypy na Ukrainie. Pomoc wysłano do Iwano-Frankowska na początku listopada. Teraz za ten gest dziękują władze ukraińskiego miasta i konsulat.
- Kolejny raz życie wypróbowuje siłę naszej przyjaźni i gotowość niesienia pomocy. Przekazane przez Państwa dary zostały rozdysponowane w szpitalu miejskim zgodnie z potrzebami. Jestem szczerze wdzięczny Panu, Panie Prezydencie, za zrozumienie i wyciągniętą do nas "pomocną dłoń" - napisał w liście do prezydenta Świdnicy Wiktor Anuszkewyczus prezydent Iwano-Frankowska.
Jak zapewnił w ukraińskim mieście zmniejszyła się liczba chorych, dzięki czemu udało się powstrzymać epidemię.
- Cieszymy się, że w Polsce jest tyle ludzi, którym nie jest obojętny los ich sąsiadów na Ukrainie - dodał w swoim liście Mychajło Brodowycz, konsul generalny Ukrainy.
Dary dla miasta partnerskiego na Ukrainie zostały wysłane transportem zorganizowanym przez Urząd Miejski w Świdnicy i Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie.


3 grudnia 2009 - Nowy plac zabaw i boisko już wkrótce

Strzegom z powodzeniem zasługuje na miano miasta przyjaznego najmłodszym. Świadczą o tym liczne inwestycje w oświatę, sport i rekreację.
W ostatnim czasie w Strzegomiu powstały dwa place zabaw. Pierwszy został oddany do użytku w zeszłym roku i zlokalizowany jest przy ul. I.J. Paderewskiego. Drugi wybudowany został przy ul. A. Mickiewicza w sąsiedztwie boiska "Orlik 2012".
Są to obiekty nowoczesne i bezpieczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem najmłodszych strzegomian. - Mój synek bardzo lubi spędzać tu czas, a ja mam pewność, że sprzęty, z których korzysta są przystosowane do jego potrzeb i umiejętności - mówi Anna, mama sześcioletniego Kacpra.
To jednak nie koniec. Przy ulicy J. Bema w Strzegomiu powstaje kolejny plac zabaw, który, mamy nadzieje będzie dla równie atrakcyjnym miejscem dla maluchów, jak dwa pozostałe. Teren, na którym zostanie wybudowany obiekt, był kompletnie zdewastowany. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu włożyli więc wiele pracy, aby przywrócić go do stanu używalności. Teren został podniesiony i uprzątnięty. Dopiero wówczas można było rozpocząć właściwe prace.
Plac zabaw zostanie ogrodzony i wyposażony w urządzenia zabawowe. Wykonane zostaną także drogi dojazdowe oraz chodniki. Obiekt będą oświetlały lampy solarne. Nie zabraknie również ławek i koszy na śmieci. Z placem zabaw będzie sąsiadowało boisko, którego teren również został już wyznaczony. Będzie to boisko o nawierzchni betonowej, które z pewnością przypadnie do gustu wszystkim grającym w koszykówkę.
Prace ruszyły pełną parą, jednak trzeba się liczyć z tym, że przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, będą mogły zostać przerwane. W każdym razie spodziewamy się, że już na wiosnę przyszłego roku zarówno plac zabaw, jak i boisko zostaną oddane do użytku.


3 grudnia 2009 - Logo ośrodka sportowego

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy ogłosił konkurs.
Konkurs, w którym do wygrania jest atrakcyjna nagroda pieniężna w wysokości 1000 złotych (brutto), polega na wykonaniu projektu nowego logo i logotypu ośrodka sportowego.
Termin nadsyłania prac mija 22 grudnia.
Szczegółowe informacje (w tym regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie prawa autorskie ) znajdziecie Państwo na stronie internetowej ŚOSIR - > >>> zobacz


3 grudnia 2009 - Nagroda za dom świątecznie przystrojony

Prezydent Świdnicy ogłosił konkurs na najładniej przystrojony i oświetlony dom.
O nagrody rzeczowe mogą powalczyć świdniczanie, którzy świątecznie udekorują i oświetlą swoje domy.
- Klimat świąt tworzą również pięknie przystrojone i odświętnie oświetlone domy. Rokrocznie coraz więcej świdniczan z pasją oddaje się upiększaniu swoich posesji. Ten trud chcemy nagrodzić - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Efektowne dekoracje oceni specjalna komisja. Zgłoszenia przejmowane są do środy, 16 grudnia w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, pokój 318 (III piętro), telefon 074 8562-898 lub e-mail: a.gorgon@um.swidnica.pl. Wystarczy podać imię i nazwisko zgłaszającego oraz adres posesji.


3 grudnia 2009 - Oni już wiedzą

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy już po raz kolejny zorganizował happening w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS.
Ale pierwszy, grudniowy dzień nie miał w zamierzeniu być dniem smutnym, wręcz przeciwnie, bo przecież dzięki takim akcjom młodzi ludzie, którzy dopiero poznają świat i życie, mogą dowiedzieć się, jakie czyhają na nich zagrożenia.
Właśnie dlatego "Rock przeciw AIDS" przybrał nietypową, rozrywkową formę. Poprzez połączenie różnych elementów imprezy, takich jak: konkursy, wystawa graffiti i koncert, udało się przekazać dość trudną tematykę AIDS.
- Z tego, co zauważyłem nikt nie myśli o AIDS. Nawet jak młodzi ludzie wstrzymują się od inicjacji seksualnej, to za powód podają że boją się niechcianej ciąży, a nie że mogą się zarazić wirusem HIV.
Poza tym, to była idealna akcja, aby poinformować wszystkich, że zarażeni ludzie nie stwarzają dla otoczenia bezpośredniego zagrożenia. Nie powinniśmy się ich bać, ani też się od nich odsuwać w ciężkich chwilach - mówi Jacek Rękas, uczestnik wtorkowego happeningu i jednocześnie wychowanek MDK w Świdnicy.
Po czym dodaje: mało jest działań tego typu, a nasza impreza była zrobiona w naprawdę ciekawej formie. I to sprawia, że przesłanie całej akcji dotarło do młodych osób. Zespół Redakcyjny MDK
Film - Rock przeciw AIDS - autor Krzysztof Michel - kliknij w obrazek aby zobaczyć.


3 grudnia 2009 - "Baśnie Świdnickie"

Teresa Wagilewicz w ubiegłym roku otrzymała od władz Świdnicy stypendium na realizację projektu Świdnica Czyta Dzieciom "Baśnie Świdnickie". Po roku pracy przy jego realizacji, poetka zaprasza do zobaczenia finalnego kształtu dzieła.
Nagrodzony stypendium projekt został bezpośrednio zainspirowany łacińskimi sentencjami zapisanymi dla potomnych na elewacji jednej ze świdnickich kamieniczek przez jej budowniczych.
Te sentencje - Szykuj swój los rozważnie, Bądź dla siebie najbliższy, Bój się Boga ponad wszystko, Poniechaj rzeczy przemijających, Nigdy nie ufaj beztrosko, Oddaj każdemu, co jego, Znoś z cierpliwością i wytrwaj, Szczęśliwi, którzy wybierają drogę środka, Życie jest przemijającym dobrem, Pamiętaj za życia o śmierci - stanowią morał dziesięciu bajek napisanych przez Teresę Wagilewicz. Bajek, które ze Świdnicą związane są także poprzez miejsca, w których się rozgrywają, związane z historią Świdnicy postacie historyczne, wydarzenia czy okoliczności.
Ale tekst to nie wszystko, bo projekt składa się jeszcze z dwóch innych części: słowa czytanego, w wykonaniu zaproszonych przez poetkę osób (B. Kuźma, W. Koryciński, ks.R. Tomaszczuk, M. Braniecka, H. Szymańska, M. Szaciło-Mackiewicz, Z. Grześkowiak, R. Kaśków, J. Chojnowska, J. Chrząstowski).
Finał projektu odbędzie się 9 grudnia. Najpierw o godzinie 17.45 odbędzie się happening na świdnickim Rynku, przygotowany przez dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury, potem w Galerii Fotografii o godzinie 18.00 po raz pierwszy publicznie zostaną przedstawione "Świdnickie Baśnie".


2 grudnia 2009 - Podświdnicka atrakcja - Muzeum Broni i Militariów

Wczoraj wieczorem do Muzeum Broni i Militariów Stanisława Gabrysia w Witoszowie Dolnym dotarł kolejny pojazd opancerzony. Już od dzisiejszego ranka trwały w muzeum prace nad przygotowaniem go do ekspozycji.
Wóz opancerzony typ ERO Beta w wersji dowodzenia dywizją do 2000 roku był super tajną bronią naszej armii. Pojazd zbudowany jest na podwoziu MTLB.
Na pokładzie ma trzynaście kompletnych radiostacji różnego typu. Do muzeum dotarł z żagańskiej jednostki dowodzenia.
Na drodze pojazd osiąga 80 kilometrów na godzinę a przeszkody wodne pokonuje z szybkością 12 kilometrów na godzinę. Pojazd jest sprawny technicznie, w każdej chwili może wyjechać w teren.
Muzeum Broni i Militariów jest jedną z większych atrakcji turystycznych na ziemi świdnickiej. Każda osoba chcąca pomóc pracując fizycznie przy przygotowaniu pojazdów i innej broni będzie mile widziana w muzeum. Kontakt z Panem Stanisławem Gabrysiem - telefon - 603458908. Opancerzony pojazd gąsiennicowy - zobacz


2 grudnia 2009 - Fundusze unijne - czaty dla przedsiębiorców

Jutro, 3 grudnia rozpocznie się druga edycja biznesowych e-spotkań organizowanych przez fachowe czasopismo Fundusze Europejskie przy współpracy z Bankiem BPH.
Chodzi o przedstawienie zasad i możliwości pozyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych.
Formuła e-spotkań jest prosta: wystarczy wypełnić formularz, zalogować się na stronie e-spotkań w godzinach 12.30 - 14.00 i on-line porozmawiać z wybranym specjalistą ds. dotacji unijnych. Adres: http://espotkania.fundusze-europejskie.pl
Przedsięwzięcie skierowane jest do firm z sektora MSP zamierzających skorzystać z dotacji unijnych lub już realizujących projekty. Patronat nad cyklem objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej oraz PKPP LEWIATAN.
Tematem pierwszego e-spotkania jest "Finansowanie energetyki odnawialnej z funduszy europejskich". Na pytania uczestników e-spotkania odpowiadać będą eksperci: Maciej Ruba, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łukasz Jaworski, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej oraz Magdalena Typa i Paweł Wróbel z Banku BPH.
Tematyka e-spotkań: - Finansowanie energetyki odnawialnej z funduszy europejskich - 3 grudnia 2009
- Zasady udzielania pomocy publicznej w programach UE - 28 stycznia 2010
- Innowacyjne przedsiębiorstwo - finansowanie inwestycji i prac B+R ze środków UE w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych - 25 lutego 2010
- Dotacje dla nowych firm i mikroprzedsiębiorstw - 25 marca 2010
- Dotacje dla firm rolno - spożywczych i podmiotów gospodarczych działających na terenach wiejskich - 22 kwietnia 2010


2 grudnia 2009 - Delegacja z Chin odwiedziła Świdnicę

Poznanie potencjału gospodarczego i kulturalnego Świdnicy, to cel roboczej wizyty delegacji z Chin. Dziś przedstawiciele miasta Liuzhou spotkali się z władzami miasta i powiatu, przedstawicielami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" i świdnickimi przedsiębiorcami.
Chińska delegacja zainteresowała się Świdnicą za sprawą Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej.
- To nasz pierwszy kontakt i wizyta. Naszych gości interesowała możliwość współpracy między przedsiębiorcami, ale też z miastem - mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
- Zaraz po powrocie spotkamy się z naszymi firmami i zaproponujemy im współpracę ze Świdnicą. Podoba nam się klimat miasta - mówi Zhang Qiaolin wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Ludowej Liuzhou. Liuzhou to 1,5 milionowe, jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Chinach. Wśród wielu gałęzi przemysłu znajduje się tam przemysł motoryzacyjny, cementowy, stalowy i chemiczny. Na wysokim poziomie jest także rolnictwo.


2 grudnia 2009 - Dom Dziecka ma 60-lat

27 listopada Dom Dziecka w Bystrzycy świętował jubileusz 60-lecia. To była wielka, sentymentalna i wzruszająca uroczystość. Do Bystrzycy zjechali niezwykli goście. Wśród nich nie zabrakło wieloletnich pracowników placówki, rodzin adopcyjnych, samorządowców i sponsorów a przede wszystkich dawnych wychowanków, którzy zostawili cząstkę swoich wspomnień związanych z tym miejscem.
Piątkowa uroczystość była jedną z największych w historii placówki. Były wzruszające wspomnienia, występy dzieci mieszkających aktualnie w Bystrzycy, a także życzenia od zaproszonych gości.
Osobne ciepłe słowa dyrektor Dorota Gacek skierowała pod adresem sponsorów, którzy od lat wspierają dom dziecka, a których lista jest długa. Nie zabrakło wśród nich świdnickiego cukiernika Eugeniusza Kępy, państwa Plewińskich, którzy od lat pomagają dzieciom korygować wady wzroku. Szczególne podziękowania skierowano do Kawalerów Maltańskich z niemieckiego Biberach, którzy od dziesięciu lat pomagają placówce.
To dzięki ich wielkiemu sercu Dom Dziecka ma dzisiaj nowe okna, meble, dzieci otrzymują ubrania i świąteczne prezenty. Co wiecej to dzięki ich pomocy finansowej dzieci mogą każdego roku spędzić wakacje nad morzem czy w górach.
Słowa podziękowania dla sponsorów w imieniu Zarządu Powiatu przekazał także Roman Etel z Zarządu Powiatu w Świdnicy.
Jubileusz to także moment na wspomnienia. O historii placówki można było dowiedzieć się nie tylko z opowiadań jej byłych wychowanków i nauczycieli, ale także z przygotowanych fotografii, które mówiły, że historia ta jest niezwykle bogata.
Przez minione 60 lat przez bystrzycki Dom Dziecka przewinęło się ponad 1300 wychowanków. Wielu z nich znalazło nowe rodziny i zostało przez nie adoptowanych, wielu mogło wrócić do swoich biologicznych rodziców.


2 grudnia 2009 - Konkurs BHP w gospodarstwie rolnym

25 listopada w świetlicy "Leśniczówka" w Witoszowie Dolnym odbył się finał gminnego konkursu "BHP w gospodarstwie rolnym".
To już kolejna jego edycja, która ma już wieloletnią tradycję i jest ściśle związana z tematycznym szkoleniem wszystkich uczniów klas pierwszych gminnych gimnazjów.
Szkolenie na bardzo wysokim poziomie prowadzone było przez pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach.
Konkurs plastyczny - I miejsce - Michał Iwaniec - Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie, II miejsce - Sylwia Szczygieł - Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej, III miejsce - Daria Ryszawa - Gimnazjum w Witoszowie Dolnym.
Teleturniej wiedzy (zespoły 2 - osobowe) - I miejsce - zespół Gimnazjum w Pszennie: Aleksandra Karwala, Dawid łukaszewicz, II miejsce - zespół Gimnazjum w Lutomi Dolnej: Grzegorz Malczewski, Paweł Tarczyński, III miejsce - zespół Gimnazjum w Witoszowie Dolnym: Paulina Dopart, Paweł Sikorski.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy oraz Wójta Gminy w Świdnicy. Organizatorem konkursu, tak jak w poprzednich jego edycjach było Gimnazjum w Witoszowie Dolnym.


2 grudnia 2009 - Walczą o "Debiut gospodarczy"

Trzy oferty, które wpłynęły na konkurs dla młodych przedsiębiorców spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do II etapu "Debiutu gospodarczego".
Świdniczanie chcą: otworzyć agencję reklamową, zająć się projektowaniem ubrań i stylizacją, a także stworzyć firmę, która będzie przygotowywać naszywki i hafty np. na koszulki.
Do środy, 9 grudnia uczestnicy konkursu mają czas na przygotowanie i złożenie biznesplanów oraz oświadczenia, że są osobami bezrobotnymi.
Rozstrzygnięcie II etapu konkursu nastąpi 11 grudnia. Komisja oceni złożone biznesplany i wyłoni laureatów II etapu, którzy przedstawią koncepcje działalności swoich firm podczas publicznej debaty 16 grudnia. Dzień później nastąpi uroczyste wręczenie nagród.
"Debiut Gospodarczy" to konkurs, który ma promować przedsiębiorczość i wspierać ciekawe pomysły.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody w postaci dofinansowania działalności w wysokości 30 tysięcy, 20 tys. i 10 tys. zł.


2 grudnia 2009 - W oczekiwaniu na Mikołaja

1 grudnia uczniowie klas 0- III Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy wybrali się do Wrocławia aby oglądać Rewię na Lodzie pt. tytułem "Calineczka".
Był to wyjazd przygotowany dla dzieci z okazji nadchodzących Mikołajek.
Entuzjazm i podziw dzieci wzbudziły przepiękne stroje, efekty specjalne, a przede wszystkim kunszt tancerzy, którzy jeżdżąc na łyżwach wykonywali niekiedy karkołomne ewolucje. Dopełnieniem tego magicznego spektaklu była oprawa muzyczna, w której wykorzystano wiele znanych fragmentów muzyki klasycznej.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni z prezentu i z niecierpliwością czekają teraz na wizytę świętego Mikołaja w swoich domach.


2 grudnia 2009 - Rock przeciw AIDS - nagrodzono

Wyniki konkursów na plakat i fraszkę " Rock przeciw AIDS", który odbył się 1 grudnia w Świdnicy.
Wyniki konkursu na krótką formę poetycką - nagrody otrzymali: Patrycja Strzyżewska - II LO, Arletta Strzelecka - Zespół Szkół nr 1, Patrycja Pikulińska - Zespół Szkół nr 1.
Wyróżnienia: Ola Lempart, Karolina Pasternak i Dawid Tymiński - II LO, Mateusz Latała, Daniel Bieżuński oraz Emilia Cichawa - Gimnazjum nr 2.
Wyniki konkursu na plakat - nagrody przyznano: Aleksandrze Kwiatkowskiej - Gimnazjum nr 4, Alicji Pacholskiej, Marcinowi Sarnowskiemu i Anecie Adamów - Policealne Studium Grafiki Komputerowej, wyróżnienia: Dagmarze Gąsiorek - Zespół Szkół nr 1, Marcinowi Malickiemu i Joannie Gorej - Studium Grafiki Komputerowej.


2 grudnia 2009 - Grudniowe spotkanie z sołtysami

Dzisiaj odbyło się w Samorządowym Ośrodku Kulturt i Bibliotece Publicznaj kolejne spotkanie z sołtysami z Gminy Jaworzyna Śląska. W spotkaniu oprócz sołtysów, przedstawicieli Urzędu uczestniczył zaproszony gość- Andrzej Sukta - reprezentujący Lokalną Grupę Działania pod nazwą "Szlakiem Granitu".
Spotkanie zdominowała działalność w ramach LGD. Katarzyna Szukała wraz z Andrzejem Suktą szczegółowo przedstawili bieżący sytuację dotyczącą Lokalnej Grupy Działania oraz nakreślili najbliższe plany działań.
Zebranym zostały przedstawione możliwości pozyskania środków finansowych w ramach LGD, na które nabór będzie prowadzony już w styczniu. Szanse na wsparcie mają nie tylko projekty sołectw, stowarzyszeń czy parafii, ale również działania osób fizycznych.
Ustalono również, że zorganizowane zostanie kolejne spotkanie na, którym zostaną omówione poszczególne pomysły oraz kwestie proceduralne dotyczące procedury aplikacyjnej.
Spotkanie to odbędzie się 13. grudnia o godzinie 14.00 w świetlicy wiejskiej w Witkowie.
Już teraz serdecznie zapraszamy na nie osoby posiadające ciekawe pomysły.Podczas spotkania sołtysi zostali również poproszeni o pomoc w organizacji akcji "Akcji Elfy Św. Mikołaja", w której uczestniczyć będą najmłodsi mieszkańcy gminy.


2 grudnia 2009 - "Nie stój w miejscu-bądź aktywny"

27 listopada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - beneficjent programu - podsumował I etap realizacji projektu systemowego "Nie stój w miejscu-bądź aktywny" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt systemowy jest odpowiedzią na coraz istotniejszy problem zwiększającego się odsetka osób bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej, którzy mają problemy w poruszaniu się na rynku pracy. Utrata pracy i pojawiające się trudności w znalezieniu nowego pracodawcy wywołują frustrację, która w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie w środowisku.
Aby po części choć eliminować niepożądane sytuacje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy przystąpił do realizacji projektu w którym 12 osobowa grupa kobiet w wieku od 31 do 54 lat.
Istotnym elementem w realizacji projektu było zawarcie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie partnerstwa zadaniowego, określającego zasady współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy.
Projekt współfinansowany był ze środków unii europejskiej. Wartość projektu wyniosła ponad 180 tysięcy złotych, przy wkładzie środków własnych ponad 18 tysięcy złotych.


2 grudnia 2009 - 10. Najlepszych Sportowców Polski 2009 roku

Trwa 75. Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na 10. Najlepszych Sportowców Polski 2009 roku.
Nominowanych zostało dwudziestu wspaniałych sportowców, dla wielu równie wspaniałych zabrakło miejsca. Takie są nieubłagane prawa wszelkiego rodzaju plebiscytów.
1. Tomasz Adamek (boks), 2. Anna Barańska (siatkówka), 3. Tomasz Gollob (żużel), 4. Marcin Gortat (koszykówka), 5. Piotr Gruszka (siatkówka), 6. Adam Korol, Michał Jeliński, Marek Kolbowicz, Konrad Wasielewski (wioślarstwo), 7. Paweł Korzeniowski (pływanie), 8. Justyna Kowalczyk (narciarstwo), 9. Paulina Ligocka (snowboard), 10. Tomasz Majewski (lekkoatletyka), 11. Piotr Małachowski (lekkoatletyka), 12. Julia Michalska, Magdalena Fularczyk (wioślarstwo), 13. Monika Pyrek (lekkoatletyka), 14. Agnieszka Radwańska (tenis), 15. Anna Rogowska (lekkoatletyka), 16. Tomasz Sikora (biathlon), 17. Sławomir Szmal (piłka ręczna), 18. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka), 19. Maja Włoszczowska (kolarstwo), 20. Szymon Ziółkowski (lekkoatletyka).
Pośród nominowanych jest "nasza" Anna Barańska.
Nie musimy pisać dlaczego o tym przypominamy. Każdy kibic dobrze to rozumie.
Aby uniknąć wielokrotnego klikania organizator tegorocznego plebiscytu wymaga zarejestrowania się by oddać jeden głos - zarejestruj się i zagłosuj.
Dzięki rejestracji i oddaniu głosu weźmiecie udział w losowaniu nagrody głównej, którą w tym plebiscycie jest samochód Fiat Linea. Życzymy owocnego głosowania bo warto.
W naszej galerii pokazujemy kilkanaście zdjęć z wczorajszego meczu pomiędzy Impelem Gwardią Wrocław i Aluprofem Bielsko. Niespodzianki nie było mecz wygrały bielszczanki.
W drużynie Bielska występują dwie byłe świdniczanki - Anna Barańska i Dorota Świeniewicz a w Impelu Wrocław - Bogumiła Barańska. > >>> zobacz


2 grudnia 2009 - Żywność dla potrzebujących

Po raz kolejny Gmina Żarów przystąpiła do realizacji programu PEAD polegającego na przekazniu żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.
Program zainicjowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, realizowany jest dzięki współpracy z Wrocławskim Bankiem Żywności i przy pomocy Stowarzyszenia "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" w Zastrużu.
Program uszczęśliwił kilkuset mieszkańców gminy. Z pomocy mogły skorzystać tylko te osoby, które spełniały wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Cała akcja rozdania żywności, odbyła się 25 listopada dzięki zaangażowaniu wielu osób.


1 grudnia 2009 - PCPR nadal szuka rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy nadal poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Ich liczba jest ciągle za mała, a dzieci potrzebujących rodzinnego ciepła przybywa.
W tym celu w ubiegłym tygodniu Centrum zorganizowało konferencję pod hasłem "Jak zostać rodziną zastępczą". W ten sposób propagowane jest rodzicielstwo zastępcze. Jest to także okazja do zachęcenia kolejnych ludzi do zgłaszania się na kandydatów do utworzenia zawodowej rodziny zastępczej.
-"Niestety coraz trudniej o kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze. Natomiast dzieci potrzebujących opieki wciąż przybywa, a my staramy się robić wszystko, aby mieszkańców naszego powiatu zachęcać do ich tworzenia." - mówi Beata Galewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. - "Jeśli dzięki takim spotkaniom udaje się pozyskać choćby jedną rodzinę zastępczą to my zawsze chętnie podejmujemy się ich organizacji" - dodaje.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników PCPR-u jest szansa, że w przyszłym roku powstanie kolejna taka rodzina w naszym powiecie.
- "Jesteśmy w trakcie wypełniania procedur z tym związanych i mamy nadzieję, że wszystko uda się przygotować jak najszybciej." - mówi dyrektor Beata Galewska.
Bezpośrednie spotkania i konferencje to tylko jedna z form propagowania rodzicielstwa zastępczego przez PCPR. Dodatkowo stale drukowane i rozwieszane są plakaty i banery a ostatnio pojawiły się także torby płócienne z logiem akcji.
W tych działaniach najważniejsze pozostaje zawsze dziecko i poprawa jego trudnego losu.


1 grudnia 2009 - Straszaki na dzika

W najbliższych kilku dniach na terenie dzielnicy Pełcznica zostaną zamontowane zapory zapachowe, mające odstraszać dziki.
Jak już informowaliśmy, problem z tymi dzikimi zwierzętami stał się bardzo dotkliwy dla mieszkańców tej dzielnicy Świebodzic. Rozzuchwalone zwierzęta, mieszkające na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego, coraz chętniej przychodzą buszować w przydomowych ogródkach świebodziczan. Nie boją się ludzi, a odganiane stają się agresywne.
Samorząd nie ma praktycznie żadnych narzędzi prawnych do walki z tym problemem. Dziki mieszkają w rezerwacie i są pod ochroną. Ale Świebodzice próbują zrobić choć tyle, ile mogą.
- Zakupiliśmy substancję zapachową, która według zapewnień producenta, działa odstraszająco na te zwierzęta - mówi Zbigniew Opaliński, zastępca burmistrza miasta. - Zapory zapachowe ze specyfikiem zostaną ustawione w kilku punktach, tam, gdzie dziki najczęściej przechodzą do miasta. Nie wiemy, czy przyniesie to zdecydowany efekt, ale trzeba próbować.
Substancja o nazwie Hukinol to jeden z najskuteczniejszych środków chemicznych, odstraszających zwierzynę leśną. Wymaga jednak stosowania systematycznego.
Zobaczymy zatem, czy książańskie dziki zniechęcą się skutecznie zapachem Hukinolu i przestaną nawiedzać mieszkańców Pełcznicy.


1 grudnia 2009 - Dukat na święta

Otwarcie jarmarku bożonarodzeniowego to także pierwszy dzień emisji dukata miejskiego Świdnicy - 6 Florenów. Oficjalnego wprowadzenia dukata do obiegu dokona organizator akcji - Karkonoski Dom Numizmatyczny z Jeleniej Góry, który 16 grudnia rozbije swój namiot na świdnickim Rynku. Tam od godziny 15.00 będzie można nabyć świdnickie floreny.
6 Florenów będzie stanowiło równowartość 6 zł. Będzie można je zdobyć jako resztę za zakupione towary lub usługi w specjalnie oznaczonym punktach w mieście. W tych miejscach będzie można również płacić florenami, traktując je jako równowartość 6 zł.
Świdnickie dukaty miejskie zostaną wybite w mosiądzu o średnicy 30mm w nakładzie 10 000 sztuk, z czego 5000 sztuk zostanie wybitych stemplem zwykłym i 5000 szt. stemplem odwróconym.
Na wizerunku monety znajdzie się historyczny floren wybijany w świdnickiej mennicy za czasów Bolka II.
1000 szt. żetonów mosiężnych zostanie zapakowana w ozdobne blistry ze zdjęciami i historią miasta. Blistry również bedą do nabycia u Agentów.
Obiegowej emisji 6 Florenów towarzyszy emisja kolekcjonerskich dukatów w wersji srebrnej. Dukat srebrny jest wykonany z najwyższej próby srebra Ag999 o średnicy 34 mm (dukaty będą większe niż jak wcześniej podawano - 28mm) w ograniczonym nakładzie zaledwie 150 szt.
Dukaty kolekcjonerskie w wersji srebrnej nie podlegają wymianie i nie są nigdzie honorowane. Każdy srebrny dukat posiada ozdobne pudełko oraz certyfikat.


1 grudnia 2009 - SMS-y do mieszkańców

Świebodzice uruchamiają Samorządowy Informator SMS. Za jego pośrednictwem będzie można otrzymać ważne informacje dotyczące wydarzeń w mieście na swój telefon komórkowy. Szybko i bezpłatnie.
- Zależy nam na szybkim dotarciu zwłaszcza z informacją kryzysową - mówi burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz. - Nasza rzeka Pełcznica niestety co roku zagraża wylaniem i poinformowanie mieszkańców o stanie wód, opadach, ewentualnym wystąpieniu z brzegów właśnie w taki sposób może mieć nieocenione znaczenie. Ale nie tylko chodzi o ostrzeżenia.
Za pośrednictwem SISMS będzie można dowiedzieć się, jakie ciekawe imprezy kulturalne szykują się w mieście, czy skorzystać z szeroko rozumianej e-informacji.
Żeby otrzymywać takie informacje, wystarczy wysłać SMS-a rejestracyjnego, który zapamięta nasz numer w bazie danych - wiadomość o treści: Tak.dsw02 na numer 661 000 112. Zapłacimy za to jednorazowo, według taryfy naszego operatora.
Potem każdy użytkownik będzie otrzymywał na swój telefon bezpłatne informacje dotyczące ważnych spraw związanych z miastem.
Przygotowano 3 serwisy informacyjne: e-komunikaty dla mieszkańców - tak.dsw02 informacja o zagrożeniu dla mieszkańców Cierni i Pełcznicy - tak.dsw02iz sport, kultura, promocja - tak.dsw02sp


1 grudnia 2009 - Złoto dla Rolniczego Centrum z Mokrzeszowa

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie otrzymał złoty medal nadany szkole za opiekę nad miejscami pamięci narodowej.
To prestiżowe odznaczenie nadane zostało na wiosek Prezesa Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich - Jana Paluchniaka a przyznała je Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, której przewodniczy profesor Władysław Bartoszewski.
Uroczystości przekazania szkole odznaczenia obyły się wczoraj przy wypełnionej po brzegi auli, a poprzedził je przygotowany przez uczniów i nauczycieli występ artystyczny o tematyce patriotycznej.
-"Przyznanie szkole złotego medalu za opiekę nad miejscami pamięci narodowej jest dla nas ogromnym wyróżnieniem." - cieszy się dyrektor szkoły Anna Wojtysiak - " Dziękuję szczególnie młodzieży i nauczycielom szkoły, którzy od lat angażują się w działania związane z upamiętnianiem wydarzeń i postaci związanych z walką, chętnie uczestniczą w organizowanych obchodach rocznicowych wydarzeń związanych walką i męczeństwem a także sami inicjują ich popularyzację." - dodaje.
Dodatkowo uroczystości te były wspaniałą okazją do uhonorowania wyróżniających się nauczycieli odznaką "Zasłużony Dla Rolnictwa". Odznaki nauczycielom wręczył Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajko.
Oprócz Wiceministra wśród gości honorowych znaleźli się także Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Tadeusz Słobodzian Prezes Zarządu Powiatowego PSL oraz była długoletnia dyrektor szkoły Elwira Kinast.


1 grudnia 2009 - Liderzy Europy są w Gminie Świdnica

W dniach 25 - 27 uczniowie trzech gminnych gimnazjów z Pszenna, Witoszowa Dolnego, Lutomi Dolnej zmagali się z grą edukacyjną "Liderzy Europy", którą przeprowadzili pracownicy BZWBK SA w Świdnicy.
Zadaniem drużyn biorących udział w grze o charakterze ekonomiczno-finansowym było zgromadzenie jak największej ilości środków finansowych. Uczniowie odpowiadali na pytania z dziedziny ekonomii i finansów oraz rozwiązywali zadania matematyczno-ekonomiczne.
Za zajęcie pierwszego miejsca uczestnicy otrzymali upominki od pracowników banku, natomiast pozostali uczniowie dyplomy od Dyrektora Oddziału Był to pierwszy wewnątrzszkolny etap, który wyłonił zwycięską drużynę do rozgrywek finałowych. Podobne eliminacje odbywają się w gimnazjach świdnickich. Z każdej szkoły drużyna, która na koniec gry zgromadzi największy budżet "wchodzi" na listę zwycięzców. Trzy drużyny z największym budżetem będą brały udział w finale, który odbędzie się w siedzibie banku.


1 grudnia 2009 - "Świąteczny Uśmiech"

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pod tytułem "Świąteczny Uśmiech", skierowanym do wszystkich fotografujących.
Prace wykonane jedynie na Rynku w czasie trwania tegorocznej "Świdnickiej Kolędy" - zgodnie z nazwą konkursu organizator oczekuje zobaczyć na fotografiach wyłącznie wiele odmian uśmiechów, od tych półgębkiem do paroksyzmów śmiechu - należy dostarczyć w postaci odbitek w formacie 15x21 lub plików elektronicznych (rozdzielczość 1795 x 2480 pixeli, organizator zapewnia wykonanie wydruków) w ilości nie mniejszej niż 3 a nie przekraczającej 5 zdjęć.
Terminy dostarczenia zdjęć upływają 19 grudnia osobiście w Galerii Fotografii do godziny 18.00 bądź drogą e-mailową na adres sok@sok.com.pl do godziny 24.00.
Zdjęcia muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem z danymi kontaktowymi z numerem telefonu (w mailu lub na osobnej kartce).
Złożenie prac do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez autora fotografii oświadczenia, że osoby na fotografiach zgadzają się na umieszczenie zdjęć na wystawie pokonkursowej.
Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą poddane ocenie jury. Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy nastąpi 22 grudnia o godzinie 18.00 w Galerii Fotografii.
Główna nagroda 1.000 złotych. Prace konkursowe będą prezentowane na wystawie plenerowej przed Galerią Fotografii w okresie 22 grudnia - 15 stycznia.


1 grudnia 2009 - Wspaniały występ najmłodszych judoków

Rewelacyjnie spisali sie najmłodsi judocy z AKS Strzegom na Międzynarodowym Turnieju w czeskim Trutnovie. W turnieju, który odbył się 28 listopada brało udział około 150 zawodników.
Świetną formę zaprezentował Jakub Rajtar wygrywając wszystkie walki przed czasem w bardzo widowiskowy sposób.
Wyniki: Pawlica Maksymilian 1 miejsce - 28 kg, Rajtar Jakub 1 miejsce - 50 kg, Knapik Bartosz 1 miejsce - 55 kg, Rychlicki Mateusz 1 miejsce - 42 kg, Witkowski Bartosz 1 miejsce - 46 kg, Duszak Bartosz 1 miejsce - 23 kg, Fornal Konrad 2 miejsce - 60 kg, Zrąbkowski Daniel 2 miejsce - 36 kg, Duszak Patrycja 3 miejsce - 40 kg.


1 grudnia 2009 - Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa

W poniedziałek, 30 listopada w sali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej w Żarowie obyło sie spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa Tadeuszem Nalewajko, w którym uczestniczyła Burmistrz Lilla Gruntkowska.
Spotkanie zainicjowane przez świdnickie Polskie Stronnictwo Ludowe poświęcone było omówieniu problemów dotyczących obszarów wiejskich oraz uruchomienia dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.
Oprócz tego rozmawiano o działalność oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencji Rrynku Rolnego na Dolnym Śląsku.


1 grudnia 2009 - Pił alkohol a w reklamówce posiadał narkotyki

27 listopada około godziny 22.00 świdniccy policjanci przy ulicy Świętokrzyskiej w Świdnicy podjęli interwencję wobec osób spożywających alkohol w miejscu publicznym.
W trakcie rutynowych czynności ujawnili u Tomasza C. lat 19 środki odurzające.
Młody mężczyzna posiadał w reklamówce 11,58 grama marihuany, 5,56 grama amfetaminy, 39 woreczków strunowych oraz małą wagę elektroniczną.
Młodzieniec został zatrzymany w policyjnym areszcie. 29 listopada Prokurator Rejonowy w Świdnicy zastosował wobec Tomasza C. dozór policyjny.
Za posiadanie narkotyków grozi mu kara pozbawienia wolności do lat dwóch.


19 czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego, Sylwii