Firma Oscar Goldmann

W dawnej Świdnicy była to bardzo znana firma handlowa zajmująca się detaliczną i hurtową sprzedażą artykułów żywnościowych. Założono ją w 1879 roku. Główna siedziba firmy znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Pułaskiego 18.

Na zapleczu kamienicy były obszerne magazyny, obecnie w większości wyburzone. Sprzedaż detaliczna odbywała się w kamienicy pod nr 16 w Rynku. Dzisiaj jeszcze na fasadzie tej kamienicy znajduje się relief przedstawiający okręt handlowy, oznaczający że firma importowała towary również z krajów zamorskich. Obok okrętu widoczne są inicjały O.G., co oznacza Oscar Goldmann.

Firma posiadała duży magazyn przy obecnej ulicy 1 Maja nr 7. Od roku 1939 miała też magazyny w rejonie dzisiejszej ulicy Sikorskiego. W 1939 roku w firmie zatrudnionych było około sto osób, a jej obrót roczny przekraczał pięć milionów marek. Odznaczała się ona nowoczesnymi urządzeniami i nowoczesnym sposobem handlowania. Magazyny połączone były wewnętrzną pocztą pneumatyczną. Towary przesyłano przy pomocy taśm transportowych. Agenci firmy dostarczali towary samochodami ciężarowymi będącymi własnością firmy. Rozwozili je do odbiorców rozsianych nie tylko w powiecie świdnickim, ale również na całym Dolnym Śląsku.

Firma przekształciła się w rodzinną spółkę komandytową. Należało do niej dziewięcioro dzieci założyciela firmy. Głównym komandytorem i kierownikiem był Oscar Goldmann junior. Zaliczano go do czołowych obywateli Świdnicy, zasłużonych na niwie działalności społecznej. W czasach nazistowskich kilku Żydów świdnickich zawdzięczało mu ratunek. Wspomagał również działaczy opozycji antyhitlerowskiej uwolnionych z obozów koncentracyjnych. Jego najmłodszy syn Klaus Goldmann mieszka pod Monachium i jest działaczem na rzecz porozumienia niemiecko-polskiego, często odwiedzającym Świdnicę. Ściśle współpracuje z "Fundacją Krzyżowa dla porozumienia europejskiego" i "Fundacją dla spraw kultury Śląska" oraz fundacją zajmującą się odnawianiem zabytkowych organów śląskich. M. in. był inicjatorem ufundowania tzw. "dzwonu pokoju" zawieszonego w kościółku w Krzyżowej.

Edmund Nawrocki

16 lipca 2019 - Eustachego, Mariki, Mirelli