Edyta Stein w Świdnicy

Papież Jan Paweł II 1 maja 1987 roku, podczas wizyty w RFN w Kolonii, ogłosił błogosławioną (czyli beatyfikował) siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża, karmelitankę niemiecką narodowości żydowskiej. Urodziła się ona we Wrocławiu 12 października 1891 roku jako Edith Stein. Studiowała filozofię, zdobyła stopień naukowy doktora i pracowała naukowo będąc asystentką znakomitego filozofa niemieckiego Edmunda Husserla. Wbrew woli rodziny, 1 stycznia 1922 roku przyjęła chrzest w Kościele katolickim. W 1933 roku wstąpiła do zakonu karmelitanek w Kolonii, a podczas wojny przebywała w Holandii. Ponieważ była Żydówką, hitlerowcy uprowadzili ją z klasztoru i wywieźli do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tu 9 lub 10 sierpnia 1942 roku zginęła w komorze gazowej.
Dr Edyta Stein 16 stycznia 1919 roku wygłosiła w Świdnicy odczyt w sali przy dzisiejszej ulicy Żeromskiego 14. Przez wiele lat powojennych znajdował się tam oddział Spółdzielni Pracy "Nowe Życie".
We Wrocławiu działa Towarzystwo Edyty Stein i istnieje tablica upamiętniająca ją na domu, w którym przyszła błogosławiona się urodziła.
Jesienią 1998 roku w Rzymie Edyta Stein ma być kanonizowana czyli ogłoszona świętą.

Edmund Nawrocki
rozdział z książki "Z dziejów Świdnicy"

19 czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego, Sylwii