Szopka Świdnicka

Co roku na Boże Narodzenie w świdnickim kościele pw. świętych Stanisława i Wacława, w kaplicy św. Ignacego Loyołi, zwanej też kaplicą Matki Boskiej Częstochowskiej, ustawiana jest piękna szopka z figurami prawie ludzkiej wielkości. Została ona wykonana w latach 1924-1926 przez artystę rzeźbiarza Adolfa Thamma z Nysy. Nabył ją ówczesny ksiądz proboszcz dr Georg Schmidt już przed około 70 laty. Dwa razy, w 1982 r. i 1990 r., za zezwoleniem władzy duchownej szopkę przetransportowano do Niemiec i pokazano na międzynarodowej wystawie szopek kościelnych, gdyż uważana jest za wybitne dzieło sztuki.
Reprodukcje fotografii jej figur są bardzo rozpowszechnione i ukazały się w wydawnictwach albumowych, a nawet na blaszanych pudełkach z kawą.
Z warsztatu ojca twórcy szopki, Franciszka Thamma z Lądka Zdroju, pochodzą wykonane w 1990 roku dwa pięknie rzeźbione ołtarze boczne w świdnickim kościele św. Józefa.

Edmund Nawrocki
rozdział z książki "Z dziejów Świdnicy"

19 czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego, Sylwii