Bazylika ?

Wkrótce po drugiej wojnie światowej księża i wierni przybyli do Świdnicy zaczęli nazywać świdnicki kościół parafialny pod wezwaniem świętych Stanisława i Wacława - "katedrą". Nazwa ta szeroko się przyjęła i była w powszechnym użytku przez wiele lat. Dziś jeszcze niektórzy starsi świdniczanie określają kościół mianem "katedry".
W miarę upływu lat wprowadzono nową nazwę - "bazylika". Zaczęto ją tak samo szeroko stosować, jak poprzednio nazwę "katedra". Dziś mówi się np. o konieczności remontów w "bazylice świdnickiej".
Tymczasem zarówno nazwa "katedra", jak i "bazylika" są w odniesieniu do świdnickiego kościoła parafialnego nazwami niewłaściwymi. Na całym świecie w urzędowym nazewnictwie Kościoła katolickiego nazwa "katedra" przysługuje tylko jednemu kościołowi diecezji, przy którym rezyduje biskup. Obecnie na Dolnym Śląsku katedrę mamy tylko we Wrocławiu i w Legnicy.
Nazwa bazyliki mniejszej przysługuje specjalnie uprzywilejowanym kościołom, którym papież począwszy od 1783 r. nadał ten honorowy tytuł. Prawo kościelne ściśle określa jakie warunki musi spełnić kościół, aby uzyskać tytuł bazyliki. Obecnie tytuł ten, nadany przez Ojca Św., na Dolnym Śląsku posiada kościół w Wambierzycach (od 1936 r.) i w Trzebnicy (od 1943 r.)
Być może, doczekamy się kiedyś, że i nasz wspaniały kościół parafialny wyróżniony zostanie tytułem bazyliki mniejszej. Póki co, nazywajmy go zgodnie ze stanem faktycznym "kościołem parafialnym pod wezwaniem świętych Stanisława i Wacława". A o bazylice mówmy z okazji pielgrzymki do Trzebnicy czy Wambierzyc.

Edmund Nawrocki
rozdział z książki "Z dziejów Świdnicy"

16 lipca 2019 - Eustachego, Mariki, Mirelli