Ulica Kliczkowska

Po drugiej wojnie światowej działała Komisja Ustalania Nazw Miejscowych. Starała się ona przywrócić pierwotne, często zniekształcone przez Niemców, dawne nazwy słowiańskie na Ziemiach Zachodnich i Północnych współczesnej Polski.
Od bardzo dawna na wschód od Świdnicy istniała słowiańska wieś, którą Niemcy ostatnio nazywali Kletschkau. Wieś ta w 1852 roku została włączona do obszaru rozbudowującej się Świdnicy. Pamiątką po wsi była ulica zwana przez Niemców "Kletschkauer Strasse". Zaraz po wojnie nazwano ją po polsku "ulicą Kleczkowską", a później "ulicą Mariana Buczka".
W r. 1992 Komisja Nazewnictwa Rady Miejskiej przywróciła ulicy Buczka jej niepolityczną, geograficzną nazwę.
Nazwano ją jednak ul. Kliczkowską, a nie ul. Kleczkowską.
Wieś podświdnicka wymieniona została po raz pierwszy w swych dziejach w dokumencie z 10 lutego 1308 roku jako "Clciczkow", co naukowiec prof. dr Gustaw Schoeneich odczytał jako "Kliczków", a nie "Kłeczków". W dawnym języku polskim wyraz "kliczyć" oznaczał "kulawieć" i od tego wyrazu powstała zapewne pierwotna nazwa wsi, którą Niemcy później "kulawo" przekształcili na "Kletschkau".
W Świdnicy postąpiono więc zgodnie z zaleceniami Komisji Ustalania Nazw Miejscowych, nawiązując do najstarszej, polskiej nazwy wsi.

Edmund Nawrocki
rozdział z książki "Z dziejów Świdnicy"

19 czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego, Sylwii