Kolejny spór wokół smoleńskiego pomnika

Kolejny spór wokół smoleńskiego pomnika

W mieście Świdnica, na Placu Grunwaldzkim, planowane jest ustanowienie smoleńskiego pomnika. Jednakże, ten krok budzi sprzeciw. Krytycy argumentują, że Świdnica nie powinna stawać się prywatnym folwarkiem polityków z PiS, którzy wykorzystując polityczne wpływy oraz głosy swoich radnych, starają się propagować tzw. „religię smoleńską”.

Decyzję o budowie pomnika ogłoszono w 2023 roku, tuż przed wyborami do parlamentu. Przekazano także informację, iż pomnik będzie miał postać tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej. W ramach realizacji inwestycji, na rewitalizację placu pozyskano 1,8 mln zł z programu Polski Ład.

Prezydentka Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, wyjaśniła, że decyzja o zagospodarowaniu Placu Grunwaldzkiego poprzez ustawienie tam pomnika była odpowiedzią na wnioski stawiane przez organizacje kombatanckie, radnych miejskich oraz samych mieszkańców miasta.

Dodała także, że Plac Grunwaldzki to ważne miejsce w przestrzeni miasta – tutaj mają miejsce różne uroczystości rocznicowe, a dodatkowo jest to trasa, którą regularnie pokonują nie tylko mieszańcy Świdnicy, ale również turyści zmierzający na dworzec kolejowy lub autobusowy. Inwestycja ta ma na celu stopniową renowację centrum miasta, podkreśla prezydentka.