Adam Bodnar, Minister Sprawiedliwości, podjął decyzję o odwołaniu 79 prezesów i wiceprezesów sądów oraz powołał 62 nowych prezesów i 49 wiceprezesów

Adam Bodnar, Minister Sprawiedliwości, podjął decyzję o odwołaniu 79 prezesów i wiceprezesów sądów oraz powołał 62 nowych prezesów i 49 wiceprezesów

Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem Adama Bodnara odnotowało w swojej działalności dość dynamiczną aktywność kadrową. W trakcie dotychczasowego sprawowania funkcji ministra, Bodnar podjął decyzję o wszczęciu aż 79 procedur odwoławczych skierowanych przeciwko prezesom i wiceprezesom sądów. Dodatkowo, w porozumieniu z samorządem sędziowskim, dokonał powołania 62 prezesów oraz 49 wiceprezesów sądów powszechnych.

Ruchy kadrowe Ministerstwa Sprawiedliwości nie ominęły Sądu Rejonowego w Świdnicy, gdzie już doszło do zmian na stanowiskach kierowniczych. Ponadto, planowane są również zmiany w Sądzie Okręgowym tej samej miejscowości.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 27. § 1 pkt. 2 Ustawy o ustroju sądów powszechnych, minister sprawiedliwości ma prawo odwoływać prezesów i wiceprezesów sądu przed końcem ich kadencji. Może to uczynić w przypadku, gdy zaistnieje sytuacja rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych przez daną osobę. Ponadto, możliwe jest odwołanie, kiedy dalsze pełnienie funkcji nie jest możliwe do pogodzenia z dobrem wymiaru sprawiedliwości z innych powodów.

Proces odwoławczy rozpoczyna się od wystąpienia ministra sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie prezesów bądź wiceprezesów do kolegium właściwego sądu. To kolegium ma obowiązek ocenić działania ministra. W czasie trwania procedury, minister ma prawo zawiesić osoby, na których ciąży wniosek, w pełnieniu ich czynności – tłumaczą przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości.