Zakup kolejnego autobusu elektrycznego planowany przez Urząd Miasta Świdnicy

Zakup kolejnego autobusu elektrycznego planowany przez Urząd Miasta Świdnicy

Inicjatywa Urzędu Miasta Świdnicy dotyczy nabycia nowego autobusu elektrycznego, który ma zasilić istniejący tabor miejski. Do 26 lipca firmy mają możliwość zgłaszania swoich propozycji w odpowiedzi na to zaproszenie.

Poszukiwany jest autobus o napędzie elektrycznym z przegubem o całkowitej długości 18 metrów. Pojazd ma być w pełni dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami, a ponadto wyposażony w dodatkowe elementy, oprogramowanie oraz dokumentację.

Ostateczny termin dostawy zakupionego autobusu został określony na dzień 30 kwietnia 2025 roku. Całość finansowania tej inwestycji zostanie pokryta dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a także dzięki udzielonej pożyczce.