Czekają nas zmiany związane z myślą o rowerzystach?

Czekają nas zmiany związane z myślą o rowerzystach?

Niewykluczone, że w przyszłym roku czekają nas prace związane z myślą o rowerzystach. Takie podejrzenie ma związek z projektem budżetu miasta.

Co wiemy?

W planowanym budżecie miasta możemy znaleźć projekty dotyczące troski o osoby poruszające się na jednośladach. Należy przez to rozumieć rozbudowę świdnickiej sieci rowerowej czy połączenie tras dla jednośladów. O szczegółach można rozmawiać długo – wśród propozycji znajdziemy choćby wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego.

Można przypuszczać, że wiele osób cieszy się z takich doniesień. Nie ma w tym nic złego, aczkolwiek warto pamiętać, że od projektu budżetu do realizacji droga jest naprawdę daleka. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z atrakcyjnymi planami. Z drugiej strony nie możemy zapominać o tym, co jest teraz – nie ulega wątpliwości, że Świdnica jest miastem, w którym dba się o rowerzystów.

Wypada też podkreślić, że stwarzanie warunków do jazdy rowerem to wspieranie dobrych postaw. Jazda na rowerze wspiera kondycję całego układu krwionośnego.