Dodatkowe nasadzenia zieleni w Parku Młodzieżowym

Dodatkowe nasadzenia zieleni w Parku Młodzieżowym

Miasto planuje wydać aż 2,5 miliona złotych na dokonanie nasadzenia zieleni w Parku Młodzieżowym w Świdnicy. Drzewa i pozostała roślinność zostanie obsadzona w rejonie altany oraz łąki kwietnej. Dokumentacja projektowa jest już w trakcie tworzenia.

Rewitalizacja parku rozpoczęła się w 2020 roku

Odnowa parku rozpoczęła się w ubiegłym roku. Przeznaczono na nią prawie dwa miliony złotych. Wykonano cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew. Po za tym przebudowano parkowe alejki, ustawiono 50 nowych ławek, zbudowano toaletę, ustawiono 25 latarni. Ogólnie na rewitalizację parku zostało przeznaczonych prawie 9 miliony złotych. Władze miasta zadbały także o nasadzenie blisko 150 drzew, paproci, a także zasianie łąki kwietnej. Zamontowano także 15 kamer monitoringu, dokonano także wycinki starych spróchniałych drzew. Pozostałe środki, które nie zostały wykorzystane mogą być przeznaczone na kolejne zmiany w Parku Młodzieżowym.

Park Młodzieżowy w Świdnicy

Został wpisany do zabytków w mieście i ma charakter leśny. Na jego terenie oznaczono obecność byłych cmentarzy, odtworzono aleje drzew, uzupełniono runo leśne, krzewy. Miasto przede wszystkim starało się, aby roślinność w parku jak najbardziej nawiązywała do tej pierwotnej z XIX wieku. Całość wymagała dużego nakładu pracy gdyż niektóre z roślin było ciężko odtworzyć. W rezultacie dokonano nasadzenia lipy drobnolistnej, szerokolistnej, dębów szypułkowych, modrzewi pospolitych, czereśni oraz grabów pospolitych. Wśród pozostałej posadzonej roślinności pojawiły się także cis pośredni, leszczyna pospolita, fuksja, zawilce, konwalie, narecznica samcza, bluszcz pospolity, mahonia pospolita i suchodrzew pospolity.

Niedawno rozpoczął się drugi etap prac w parku. W planach są prace związane z odbudową tarasu widokowego z altaną. Przebudowana zostanie także fontanna wolnostojąca w parku. Prace mają zostać zakończone do 30 października przyszłego roku.