Miasto Świdnica przeznacza ponad 2 miliony złotych na prace przy zabytkach

Miasto Świdnica przeznacza ponad 2 miliony złotych na prace przy zabytkach

W ramach budżetu miasta Świdnicy na rok bieżący, zarezerwowano sumę 2,7 miliona złotych na różnorodne działania konserwatorskie, restauracyjne i budowlane, które mają miejsce przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków. Decyzję o przyznaniu środków na te cele podjęto jednogłośnie podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się we wtorek 28 maja.

W określonym terminie zgłoszeń dotacji napłynęło aż 102 wnioski na ogólną kwotę 25 499 471,91 zł. Ze zgłoszonych propozycji, środki finansowe przydzielono dla 21 wnioskodawców. Proces selekcji zadań i rozdysponowania funduszy zarezerwowanych w budżecie miejskim na ten cel odbywał się z uwzględnieniem wartości historycznej, naukowej lub artystycznej danego zabytku, stanu technicznego obiektu oraz możliwość jego prezentacji publicznej – jako cennej atrakcji turystycznej miasta.

Większość beneficjentów stanowią wspólnoty mieszkaniowe, które bez takiego wsparcia ciężko by sobie poradziły z kosztownymi i wymagającymi pracami remontowymi, nadzorowanymi przez konserwatora zabytków. Niestety, nie wszystkie zgłoszone wnioski będą mogły zostać zrealizowane jednocześnie, mimo iż większość z nich jest w pełni uzasadniona. W procesie wyboru brano pod uwagę przede wszystkim te elementy, które są kluczowe dla zachowania zabytkowego charakteru obiektu, jak na przykład dachy – wyjaśnia prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.