Sprawdzamy aktywność radnych gminy Świdnica – kto korzysta z prawa składania interpelacji?

Sprawdzamy aktywność radnych gminy Świdnica – kto korzysta z prawa składania interpelacji?

Wśród radnych gminy Świdnica odnaleźć można zarówno doświadczonych, aktywnych polityków, którzy często korzystają ze swojego prawa do składania interpelacji i zapytań, jak i tych, którzy nie decydują się na wysyłanie oficjalnej korespondencji, choć dotyczy ona ważnych problemów mieszkańców. Postanowiliśmy zbadać sprawę, aby dowiedzieć się więcej o działalności osób posiadających mandat radnego.

Interpelacje i zapytania to narzędzia kontrolno-interwencyjne, które umożliwiają radnym domaganie się od organów wykonawczych – wójta, burmistrza czy prezydenta miasta – podjęcia określonych działań na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Często te działania wiążą się z koniecznością uzyskania informacji na dany temat. Chcieliśmy dowiedzieć się, który z radnych jest w tej materii najbardziej działający.

Redakcja DOBA.PL postanowiła przeprowadzić badanie i wysłała pytania dotyczące aktywności radnych do Reginy Adamskiej, Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica. Celem pytań było zrozumienie, jaka jest ich aktywność od momentu objęcia mandatu. Zastanawialiśmy się, którzy radni gminy Świdnica najczęściej korzystają z prawa do składania interpelacji i kto robi to rzadziej.

Odpowiedź, która przyszła od Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica była następująca: Radni mają prawo do składania interpelacji, wniosków i zapytań, co jest zapisane w statucie Rady Gminy Świdnica. Jednak ze względu na dynamiczny charakter pracy, ta forma działalności nie jest często stosowana. Radni uczestniczyli w 450 posiedzeniach komisji, gdzie składali wnioski dotyczące spraw mieszkańców i całej gminy. Należy podkreślić, że niezwykle ważne są bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, które radni utrzymują poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach, zebraniach wiejskich, festynach, a także poprzez regularne odwiedzanie placówek oświatowych i sportowych.