Świdnica ma szansę na pozyskanie niemal 20 milionów złotych dofinansowania na termomodernizację budynków publicznych

Świdnica ma szansę na pozyskanie niemal 20 milionów złotych dofinansowania na termomodernizację budynków publicznych

Świdnica, niewielkie miasto na Dolnym Śląsku, ma ogromną szansę na uzyskanie prawie 20 milionów złotych z funduszy europejskich. Te pieniądze mają być przeznaczone na realizację inwestycji związanych z termomodernizacją budynków o charakterze publicznym. Świdnicki samorząd podał informacje o złożeniu odpowiednich wniosków w ramach konkursu Funduszy Europejskich Dla Dolnego Śląska 2021-2027. Przedmiotem wniosków jest zebranie funduszy na prace termomodernizacyjne dwóch obiektów Szkoły Podstawowej nr 4, a także budynku Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego.

Do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w dwóch budynkach Szkoły Podstawowej nr 4 niezbędna jest suma 11 299 973,58 złotych. Konkretnie chodzi o budynki oznaczone jako „A” i „C”. Budynek „A” to zaplecze sportowe szkoły, którym są basen, sala gimnastyczna oraz łącznik. Natomiast budynek „C” to miejsce, gdzie odbywa się nauczanie uczniów klas początkowych I-III. Świdnicki urząd miasta ma nadzieję na pozyskanie dofinansowania w kwocie 9 milionów złotych, które mają być przeznaczone na realizację prac remontowych.

Planowane prace obejmują wymianę stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego, docieplenie ścian zewnętrznych oraz modernizację instalacji c.o. i c.w.u. Dodatkowo przewiduje się modernizację oświetlenia wewnętrznego. W budynku „A” planowany jest również montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 8,20 kWp na dachu obiektu. Prace te nie tylko podniosą estetykę budynków, ale także zwiększą ich funkcjonalność.