Trwa nabór wniosków do programu „Ciepłe mieszkanie”

Trwa nabór wniosków do programu „Ciepłe mieszkanie”

Program pt. „Ciepłe mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz wpłynięcie na zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Jest to możliwe dzięki wymianie źródeł ciepła, a także poprawie efektywności energetycznej w mieszkaniach wielorodzinnych. Dzięki programowi można pozyskać spore dofinansowanie na wskazane działania.

W tym celu należy złożyć specjalny wniosek. W naszym mieście wnioski będzie można składać od 16 lutego 2023 roku do 31 października 2025 roku. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, które są właścicielami lokalu mieszkalnego lub mają ograniczone prawa rzeczowe do lokalu mieszkalnego, który znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Pozyskane dofinansowanie należy wydać na działania związane z likwidacją źródeł ciepła, które są nieefektywne. Za nowe źródła ciepła uważa się m.in. kocioł gazowy kondensacyjny, pompę ciepła powietrze/woda, pompę ciepła powietrze/powietrze, kocioł na pellet po podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne. Pieniądze z dotacji można przeznaczyć na zakup i montaż nowego źródła ciepła .