Wsparcie dla organizacji pozarządowych w Świdnicy

Wsparcie dla organizacji pozarządowych w Świdnicy

Jak wiadomo każdego roku w okolicach grudnia i stycznia realizowane są konkursy, dzięki którym liczne organizacje pozarządowe otrzymują wsparcie finansowe na realizację swoich zadań. Z tej formy wsparcia w zakresie realizacji zadań korzysta wiele organizacji. Czasami jest to jedyne wsparcie na jakie mogą liczyć małe fundacje lub stowarzyszenia.

Jak wiadomo w naszym regionie wsparcie z konkursów otrzyma w tym roku 28 organizacji pozarządowych. Wiadomo również, że miasto Świdnica łącznie w tym roku na cele realizacji zadań organizacji pozarządowych wyda 2 136 660 zł.

Otrzymane przez organizacje pieniądze zostaną wydane na m.in. pomoc społeczną dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej; ochronę i promocję zdrowia; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ekologię; ochronę zwierząt; turystykę; upowszechnianie kultury fizycznej.