Wyróżnienia dla biskupów i wójta gminy Świdnica na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy

Wyróżnienia dla biskupów i wójta gminy Świdnica na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy

Na spotkaniu Rady Gminy Świdnica, które miało miejsce w poniedziałek, podjęto decyzje o przyznaniu prestiżowych tytułów. Szczególne wyróżnienia, jakimi są tytuły Zasłużonego dla Gminy Świdnica i Honorowego Obywatela Gminy Świdnica, trafiły do trzech wybitnych osób. Do grona laureatów zaliczyli się biskupi zarówno Kościoła katolickiego, jak i ewangelickiego oraz rezygnująca z funkcji wójt gminy Świdnica.

Rada Gminy postanowiła uhonorować wieloletnią pracę wójta gminy Świdnica, która ogłosiła swoje odejście z zajmowanego stanowiska. Kandydaturę Teresy Mazurek do tytułu Zasłużonej dla Gminy Świdnica zgłosili radni gminy Świdnica, którzy jednomyślnie poparli tę propozycję.

Na propozycję przyznania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Świdnica dla Ignacego Deca – biskupa diecezji świdnickiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Waldemara Pytla – biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wpadł radny Tadeusz Żuberek. Na 12 głosujących radnych, tylko jedna osoba była przeciwna kandydaturze obu biskupów.