Modernizacja drogowo-komunikacyjna: Połączenie ulic Inżynierskiej, Wrocławskiej i Kliczkowskiej

Modernizacja drogowo-komunikacyjna: Połączenie ulic Inżynierskiej, Wrocławskiej i Kliczkowskiej

Zmiany w układzie komunikacyjnym miasta są na horyzoncie. Ulica Inżynierska zostanie połączona z arteriami Wrocławską i Kliczkowską, co przyniesie wyraźne korzyści dla lokalnych mieszkańców oraz dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK). Ten strategiczny ruch zapewni nie tylko bardziej efektywną trasę dojazdu do centrum miasta, ale także obetnie czas podróży autobusów MPK z bazy do centrum.

Zdecydowane ulepszenia wpłyną również na obszar transportu w miejscach inwestycyjnych, przyległych do nowo wybudowanego odcinka ulicy, a także na tereny fabryczne w rejonie ulicy Przemysłowej. Ta modernizacja infrastruktury znacząco usprawni dojazd do miejsca pracy dla wielu osób.

Prace prowadzone przez Śródmiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (ŚPWiK), mające na celu przebudowę kolektora sanitarnego i sieci wodociągowej, powinny zakończyć się do końca bieżącego miesiąca. W międzyczasie, na nowym odcinku od ronda przy ulicy Wrocławskiej, trwają prace brukarskie, których elementami są krawężniki i obrzeża, a także układanie kostki brukowej na chodnikach i zatokach postojowych.

Planuje się, że w kwietniu na tym odcinku zostanie zainstalowana główna warstwa podbudowy oraz warstwa wiążąca wykonana z asfaltu betonowego. To pozwoli na reorganizację ruchu drogowego tak, aby dojazd do bazy MPK był możliwy od strony ulicy Wrocławskiej. Obecnie, na odcinku od ulicy Przemysłowej do bazy MPK, jezdnia jest częściowo ukończona i układane są warstwy stabilizujące z cementu.