Na świdnickim rynku pojawiło się mobilne centrum krwiodawstwa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Na świdnickim rynku pojawiło się mobilne centrum krwiodawstwa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Na centralnym placu Świdnicy, zwanym Rynkiem, pojawiło się mobilne stanowisko do oddawania krwi pod auspicjami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wszyscy chętni do niesienia pomocy innym poprzez ten bezcenny dar mogą to zrobić aż do godziny trzynastej.

Zbiórka krwi, która odbywa się w poniedziałek, jest częścią dodatkowych inicjatyw podejmowanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Wałbrzychu. Wydarzenie to nie jest jednak jednorazowe. W pierwszym półroczu 2024 roku na świdnickim Rynku odbędą się jeszcze kolejne akcje krwiodawstwa. Zapisane są one już w kalendarzu na dni 11 marca, 2 kwietnia oraz 13 i 28 maja.

Osoby pragnące podzielić się swoją krwią w tych dniach powinny zgłosić swój udział w godzinach od dziewiątej rano do trzynastej po południu, które są wyznaczone jako czas rejestracji dawców.