Prace remontowe w planach: średniowieczna wieża targowa w Strzegomiu czeka na renowację

Prace remontowe w planach: średniowieczna wieża targowa w Strzegomiu czeka na renowację

Jako główny punkt orientacyjny dla przyjezdnych, średniowieczna wieża targowa w mieście Strzegom jest zauważalna z odległości. Jednakże, chociaż przeszła remont ponad 30 lat temu, obecnie ponownie wymaga odświeżenia. W bieżącym roku miejski budżet zaplanował fundusz w wysokości 110 700 złotych na opracowanie projektu remontowego, ale brakuje pieniędzy na realizację samej pracy.

Charakterystyczna dla miasta budowla, która w latach 90-tych XX wieku została uzupełniona o nowoczesne, szklane zwieńczenie, obecnie znajduje się w stanie technicznym pozostawiającym wiele do życzenia – mówi Tomasz Wanecki z Wydziału Promocji w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. W budżecie na ten rok znalazły się fundusze na opracowanie projektu i niedługo zostanie zawarta umowa z wykonawcą projektu. Zakres prac obejmować będzie renowację elewacji i zwieńczenia wieży, co będzie kluczowe dla powstrzymania dalszej degradacji struktury. Dodatkowo, jeśli to możliwe, zostanie utrzymana turystyczna funkcja obiektu, z punktem widokowym i dostępem dla zwiedzających.

Prace remontowe obejmą także wnętrze wieży, które musi być dostosowane do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej – wyjaśnia Wanecki.

Ze względu na to, że wieża jest zabytkiem zarejestrowanym w Rejestrze Zabytków oraz położonym na terenie Starego Miasta, wszelkie prace projektowe muszą być realizowane w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków. Należy również uzyskać odpowiednie decyzje konserwatorskie umożliwiające prace przy obiekcie – akcentują władze Strzegomia. Obecnie brakuje funduszy na realizację samych prac remontowych. Wanecki dodaje, że ich wykonanie nastąpi w nadchodzących latach, a tempo będzie zależeć od zdolności do pozyskania dodatkowych środków finansowych.