Odkrycie amfor z epoki żelaza podczas przebudowy ulicy w Świdnicy

Odkrycie amfor z epoki żelaza podczas przebudowy ulicy w Świdnicy

Dwie starożytne amfory o wyjątkowej lśniącej, czarnej powłoczce ujawniły się w trakcie przeprowadzanych prac remontowych na ulicy Kraszowickiej w Świdnicy. Remont tej ulicy jest planowany do zakończenia do końca bieżącego roku.

Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka świdnickiego urzędu miasta, przekazała, że niecodzienne artefakty oraz ich zawartość będą poddane szczegółowej ocenie specjalistów. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań, najbardziej prawdopodobnym jest umieszczenie ich w kolekcji Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.

Amfory, które przypadkiem odkryto, charakteryzują się unikalnym rytem ornamentalnym składającym się z linii skośnych i poziomych. Według wstępnych ustaleń pochodzą one z kultury łużyckiej i datowane są na starszą fazę epoki żelaza.

Okolice, gdzie znaleziono te antyczne naczynia, były kiedyś cmentarzem ludności łużyckiej. Pierwsze odkrycia na tym terenie miały miejsce już w 1854 roku podczas prac związanych z budową linii kolejowej do Dzierżoniowa. Badania archeologiczne na tym obszarze zainicjowano w 1903 roku, kiedy przystępowano do przebudowy tej trasy. Prace badawcze były kontynuowane również po II wojnie światowej. W wyniku tych badań udało się zbadać kilkadziesiąt grobów i odkryć urny popielnicowe oraz różnego rodzaju naczynia z darami grobowymi, takimi jak np. grzechotki w postaci ptaszków, żelazne szpilki czy noże.