Pierwotny nagrobek świdnickiego burmistrza z XIV wieku przeniesiony z podwórza na mur

Pierwotny nagrobek świdnickiego burmistrza z XIV wieku przeniesiony z podwórza na mur

Epitafium średniowiecznego burmistrza Świdnicy, które pełniło rolę pokrycia dla studni i utwardzenia podjazdu na jednym z podwórców w centrum miasta, znalazło nowe miejsce do ekspozycji. Obecnie ta historyczna płyta nagrobna jest eksponowana na murze przy ulicy Franciszkańskiej, który prawdopodobnie jest fragmentem ogrodzenia nieistniejącego obecnie cmentarza przyklasztornego. Ta gotycka pamiątka historyczna nie jest jedyna – razem z nią odkryto na tym samym podwórzu dwie inne płyty nagrobne z tego samego okresu.

Historia tych płyt nagrobnych stała się głośno komentowana w marcu 2019 roku, kiedy to Sobiesław Nowotny – ekspert od historii Świdnicy – zdołał odczytać nazwisko osoby upamiętnionej na jednym z kamiennych epitafiów. Analiza dokumentów datowanych na XIV wiek umożliwiła potwierdzenie tożsamości tej osoby. Okazało się, że jest to burmistrz Świdnicy z czasów panowania księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego, który rządził miastem w XIV wieku.