Program "Mały Strażak" wsparcie finansowe dla OSP z Dolnego Śląska

Program "Mały Strażak" wsparcie finansowe dla OSP z Dolnego Śląska

W bieżącym roku przeznaczono niemal 12 milionów złotych na realizację projektu „Mały Strażak”. Środki te przeznaczone są dla ponad 600 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska. Wśród beneficjentów znajduje się 8 jednostek z gminy Świdnica, które otrzymają sumę przekraczającą 145 tysięcy złotych.

Data 19 września 2023 roku była szczególna dla jednostek OSP z gminy Świdnica. W tym dniu, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, te jednostki otrzymały promesy. Były one częścią Programu naboru wniosków na dofinansowanie zadań mających na celu podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych.

Celem programu jest doposażenie jednostek OSP ze środków pochodzących od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to część szeroko zakrojonego projektu o nazwie „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, zwany potocznie „Małym Strażakiem”.

Całkowita suma środków, które trafiły do gminnych jednostek OSP w 2023 roku, wyniosła 145 174,36 złotych.