Piotr Rosiński jednogłośnie wybrany na sołtysa Pszenna, zastępując wieloletniego lidera Ryszarda Szczepanika

Piotr Rosiński jednogłośnie wybrany na sołtysa Pszenna, zastępując wieloletniego lidera Ryszarda Szczepanika

Piotr Rosiński, 41-letni mieszkaniec Pszenna od ostatnich siedmiu lat oraz kierownik zakładu produkcyjnego, został jednogłośnie wybrany na sołtysa tej miejscowości. W ten sposób zastąpił Ryszarda Szczepanika, który przez wiele lat pełnił funkcję głowy tej wsi.

Rosiński jest osobą aktywnie działającą na rzecz społeczności. Jego ambicją jest łączenie różnych pokoleń mieszkańców Pszenna i rozwijanie piękna tej lokalizacji poprzez organizowanie integracyjnych wydarzeń, promowanie sportu oraz tworzenie miejsc służących rekreacji.

Wśród głównych celów nowo wybranego sołtysa są inicjatywy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w pobliżu szkół i przedszkoli, poprzez poprawienie oznakowania przejść. Planuje również intensywną współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi działającymi w Pszennie. Zadba o ulepszenie oświetlenia ulicznego i budowę ścieżek dla pieszych i rowerzystów.

Na liście priorytetów Rosińskiego są też działania na rzecz poprawy wyglądu miejsca, takie jak zadbany plac młodzieżowy i budowa tężni solankowej. Wśród planów jest również staranie o budowę nowej remizy strażackiej w miejscowości.

W realizacji tych celów Piotr Rosiński może liczyć na wsparcie 11-osobowej Rady Sołeckiej, która będzie mu towarzyszyć w pracy dla dobra lokalnej społeczności.