Sołectwo Grodziszcza w gminie Świdnica wybiera nową Sołtys – Agnieszkę Korkuś na kadencję 2024-2029

Sołectwo Grodziszcza w gminie Świdnica wybiera nową Sołtys – Agnieszkę Korkuś na kadencję 2024-2029

Proces wyborczy na stanowisko sołtysa, który rozpoczął się w gminie Świdnica, przynosi pierwsze rezultaty. Na najbliższą, pięcioletnią kadencję 2024-2029 mieszkańcy Grodziszcza wybrali swoim przywódcą Agnieszkę Korkuś. Nowo wybrana sołtys dała zrozumieć, że zamierza być liderem reagującym na oczekiwania społeczności lokalnej, służąc jej radą i wsparciem.

Z całkowitej liczby 47 osób posiadających prawo głosu, aż 34 postanowiło oddać swój głos na panią Korkuś. Więcej o nowo wybranej sołtys – to kobieta w wieku 41 lat, która prowadzi własny biznes i od trzynastu lat jest mieszkańcem Grodziszcza. Podczas zgromadzenia ogólnego podjęto również decyzję, że Rada Sołecka Grodziszcza będzie liczyć dziewięć osób – takie informacje przekazała lokalna administracja samorządowa.

Oprócz tego, gmina zdecydowała się podziękować za pracę poprzedniej sołtys, pani Agnieszce Karwali, która z zaangażowaniem pracowała na rzecz społeczności lokalnej. Wyrazili swoje życzenia dla niej dotyczące realizacji przyszłych planów i celów, a także szczęścia i sukcesów w jej życiu zawodowym oraz prywatnym.