Ubezpieczenie OC samochodu – jakie są wyłączenia odpowiedzialności?

Ubezpieczenie OC samochodu – jakie są wyłączenia odpowiedzialności?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek kupić ubezpieczenie OC. Przepisy dotyczące tej ochrony reguluje ustawa. Za co dokładnie odpowiada OC? Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczenie OC ma szeroki zakres, ale nie oznacza to, że obejmuje wszystkie zdarzenia. Towarzystwo ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania zgodnie z wyłączeniami odpowiedzialności, o których mówi ustawa. Co w sytuacji, gdy firma nie będzie chciała pokryć kosztów zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego?

OC komunikacyjne – podstawa prawna

Przepisy dotyczące OC dla pojazdów opisuje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zakres ochrony OC jest regulowany prawnie, więc wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe muszą stosować się do przepisów. Warunki w każdej firmie wyglądają zatem tak samo.

Wyżej wspomniana ustawa mówi między innymi o tym, co obejmuje OC, jakie są wyłączenia odpowiedzialności czy sumy gwarancyjne. Zatem wsparcie towarzystw nie jest nieograniczone. W pewnych sytuacjach możesz zostać zobowiązany do tego, aby pokryć koszty wypłaty świadczenia pokrzywdzonej przez Ciebie osobie. Ponadto zgodnie z ustawą OC obejmują maksymalne kwoty odszkodowania. Aktualnie wynoszą one 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie i 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu. Wkrótce mają one jednak ulec podwyższeniu. Wówczas będą wynosiły kolejno 6 450 000 euro i 1 300 000 euro.

UWAGA!

Ubezpieczenie OC przypisane jest do samochodu, a nie do jego właściciela.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak znaleźć tanie ubezpieczenie OC dla swojego pojazdu, zajrzyj na https://mubi.pl/najtansze-oc/

Co gwarantuje ubezpieczenie OC dla pojazdu?

OC obejmuje szkody, które spowoduje kierowca ubezpieczonego pojazdu. Nawet jeśli osoba ta nie jest właścicielem danego samochodu, odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy auta, którym sprawca spowoduje szkodę.

Ubezpieczenie samochodu to gwarancja ochrony zarówno dla sprawcy, jak i pokrzywdzonego w wypadku. Wówczas to towarzystwo zajmuje się wypłatą świadczenia, więc kierowca nie jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów, a poszkodowany ma pewność, że otrzyma należne zadośćuczynienie.

Ubezpieczenie komunikacyjne dotyczy zarówno szkód osobowych, jak i w mieniu. Oznacza to zatem, że towarzystwo wypłaci odszkodowanie, jeśli:

 • potrącisz pieszego lub rowerzystę,
 • uszkodzisz inny pojazd,
 • uszkodzisz ogrodzenie, budynek, obiekt publiczny.

OC komunikacyjne obejmuje szkody powstałe w związku z:

 • ruchem i postojem pojazdu,
 • wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu,
 • załadowywaniem i rozładowywaniem pojazdu.

CZY WIESZ, ŻE…

OC nie dotyczy wyłącznie polisy komunikacyjnej. Tę ochronę znajdziesz również w ubezpieczeniu podróżnym. Wówczas towarzystwo pokryje koszty szkód, które spowodujesz na wyjeździe. Np. kiedy grając w piłkę, wybijesz szybę w oknie hotelowym.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w ramach OC komunikacyjnego?

Ubezpieczenie OC samochodu ma szeroki zakres ochrony, ale nie obejmuje wszystkich zdarzeń. Towarzystwa nie biorą odpowiedzialności za szkody:

 • spowodowane umyślnie, 
 • do których doszło w wyniku użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,
 • spowodowane przez sprawcę będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • jeśli sprawca nie posiadał wymaganych uprawnień.

Co w sytuacji, kiedy towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania? Wówczas poszkodowany mimo to otrzyma należne świadczenie. Jego wypłatą zajmie się firma lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale instytucje te zwrócą się do Ciebie z regresem ubezpieczeniowym. 

Co to jest regres ubezpieczeniowy?

Regres ubezpieczeniowy to zwrot kosztów wypłaconego odszkodowania. Wystąpić z takim roszczeniem może zarówno towarzystwo ubezpieczeniowe, jak i UFG. Dotyczy to nie tylko ochrony OC, ale i assistance, AC czy innych ubezpieczeń majątkowych.

PRZYKŁAD nr 1

Pijany kierowca spowodował wypadek, w wyniku którego uszkodził inny samochód i potrącił pieszego. Zdarzenie to jest wyłączeniem odpowiedzialności OC komunikacyjnego, więc sprawca wypadku musiał pokryć koszty odszkodowania zarówno za zniszczenie auta, jak i potrącenie pieszego.

PRZYKŁAD nr 2

Pewien kierowca spowodował wypadek z udziałem innego pojazdu. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Okazało się jednak, że jego auto nie posiada ubezpieczenia OC, więc sprawca został obciążony kosztami naprawy uszkodzonego samochodu.