Śmieci w Świdnicy kosztują coraz więcej

Śmieci w Świdnicy kosztują coraz więcej

Śmieci w 2020 roku opłacało jedynie 46,5 tysiąca mieszkańców Świdnicy, którzy są zameldowani na pobyt stały i czasowy. Jak łatwo wyliczyć, duża część nie złożyła deklaracji i tym samym uchyliła się od opłaty. Przez takie osoby, cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów cały czas wzrasta.

Stawki za śmieci cały czas rosną i ta tendencja cały czas będzie się utrzymywać. Winowajcami są m.in. mieszkańcy, którzy uchylają się od płacenia. Według złożonych deklaracji w Świdnicy na dzień 31.12.2020 mieszkało 46 408 osób. Według danych meldunkowych, nieścisłość wynosi 7246 osoby.

Wydział Gospodarki Odpadami walczy z nieuczciwymi praktykami

Urzędnicy biorą pod uwagę fakt, że w deklaracjach zgłasza się liczbę osób, które faktycznie zamieszkują daną nieruchomość. Dlatego nie są uwzględniani mieszkańcy przebywający za granicą czy studiujący. Mimo to, często zdarzają się przypadki, gdy urzędnicy wykrywają deklaracje złożone niezgodnie z prawdą. Od października 2020 Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy walczy z nieuczciwymi praktykami. W 2020 roku wszczęto 14 postępowań administracyjnych, z których 5 właścicieli złożyło deklarację ,,wstecz”. Dzięki temu, udało się odzyskać 33 tysiące złotych. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w związku z niewłaściwym złożeniem deklaracji za odpady, otrzymała również Straż Miejska.