Kolejny etap realizacji projektu południowo-zachodniej obwodnicy Świdnicy

Kolejny etap realizacji projektu południowo-zachodniej obwodnicy Świdnicy

Obecnie trwają prace nad projektem południowo-zachodniej obwodnicy Świdnicy, który zakłada stworzenie koncepcji dla drogi obwodowej wokół miasta. Eksperci pracujący nad tym projektem planują zaprezentować efekty swojej pracy w najbliższy poniedziałek, 20 listopada. Przystąpienie do właściwych prac budowlanych będzie możliwe dopiero po zebraniu wymaganej dokumentacji oraz pozyskaniu niezbędnych funduszy na realizację tej drogowej inwestycji.

Próby realizacji projektu budowy południowej obwodnicy trwają już od 24 lat. Pierwsze działania związane z planem stworzenia drogi obwodowej wokół miasta podjęli świdniccy samorządowcy w 1999 roku, kiedy to zlecili opracowanie studium techniczno-ekonomicznego i koncepcji programowo-przestrzennej. Niestety, mimo upływu kolejnych lat, nie udało się rozpocząć budowy upragnionej obwodnicy i skierowania poza granice miasta ruchu tranzytowego. Temat powrócił na tapecie w 2010 roku, kiedy to opracowano dokumentację dotyczącą planowanej obwodnicy Świdnicy. Rozpoczęcie budowy powiązane było jednak z koniecznością pozyskania środków na ten cel. Apelacje parlamentarzystów, samorządowców, czy mieszkańców miasta o uwzględnienie tej inwestycji drogowej w krajowych planach budowy dróg nie spotkały się z odzewem.