Rozpoczęcie prac remontowych na targowisku miejskim w Świebodzicach

Rozpoczęcie prac remontowych na targowisku miejskim w Świebodzicach

Z dniem 11 września, które jest poniedziałkiem, w Świebodzicach nastąpi rozpoczęcie procesu odnowy miejskiego targowiska. Jest to część szerszego projektu zatytułowanego „Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach”.

Projekt ten jest współfinansowany przez Rządowy Fundusz Polski Ład pod nazwą „Program Inwestycji Strategicznych”. Realizacja omawianego zadania została zaplanowana na dwa etapy. Pierwszy z nich skupi się na obszarze placu targowego przylegającym do ulicy Wolności.

W trakcie trwania prac dostęp do nadal funkcjonującej części placu targowego będzie możliwy jedynie od strony ulicy Aleje Lipowe. Urząd Miasta chciałby przeprosić za wszelkie niedogodności, które mogą wyniknąć z prowadzenia prac remontowych.