Jacek Iwancz: Doświadczony nauczyciel i polityk z Świdnicy stawia na rozwój lokalnej społeczności

Jacek Iwancz: Doświadczony nauczyciel i polityk z Świdnicy stawia na rozwój lokalnej społeczności

Rodowity mieszkaniec Świdnicy, Jacek Iwancz, obecnie sprawujący funkcję radnego sejmiku dolnośląskiego oraz dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w tym mieście, postanowił ubiegać się o miejsce w Radzie Miejskiej Świdnicy. Ten doświadczony nauczyciel chemii i samorządowiec ma swoje plany i cele, które pragnie zrealizować dla dobra lokalnej społeczności. Ciekawi mnie, jakie sukcesy udało mu się już osiągnąć?

W tym roku Jacek Iwancz zdecydował się przejść z roli radnego wojewódzkiego do Rady Miejskiej po ponad pięciu latach pracy na szczeblu wojewódzkim. Wierzy, że posiada niezbędne doświadczenie zdobyte podczas pracy w sejmiku dolnośląskim, które może wykorzystać dla rozwoju Świdnicy i skutecznej pracy na rzecz jej mieszkańców. To bardzo ważne dla niego jako osoby, która pracuje z młodzieżą – chce stworzyć warunki, by młodzi ludzie mogli rozwijać swój potencjał i znaleźć swoje miejsce w przyszłości tutaj, w ich domowej społeczności.

Przyjrzyjmy się dokładniej dotychczasowym osiągnięciom Jacka Iwancza. W sejmiku dolnośląskim pełnił rolę wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Edukacji i Nauki. Ale to nie koniec jego zaangażowania – aktywnie działa również w pięciu innych komisjach sejmikowych, gdzie zajmuje się kwestiami ochrony środowiska, polityki społecznej i zdrowia oraz współpracy międzynarodowej.