Przeprowadzka Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy: z Wałbrzycha do Świdnicy

Przeprowadzka Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy: z Wałbrzycha do Świdnicy

Możliwość przeprowadzki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) z Wałbrzycha do Świdnicy jest coraz bardziej realna. Kompleks dawnej Szkoły Podstawowej nr 105, usytuowanej przy ulicy Folwarcznej w Świdnicy, zostanie przystosowany do nowych funkcji w przyszłym roku. Chodzi o to, aby został siedzibą wojewódzkiej instytucji pracy.

Pod koniec kwietnia 2022 roku światło dzienne ujrzały informacje na temat prowadzonych dyskusji dotyczących przeniesienia DWUP. Tymoteusz Myrda, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, podkreślił, że powodem poszukiwania nowej lokalizacji jest słaba jakość obiektu, który obecnie pełni rolę siedziby DWUP w Wałbrzychu. Nie była to jedyna przyczyna stojąca za decyzją zarządu – Myrda zwrócił również uwagę na fakt, iż Wałbrzych jest już siedzibą 16 jednostek wojewódzkich, podczas gdy Świdnica nie ma żadnej. Dodatkowo, jak zauważył wicemarszałek, Świdnica ma doskonałe połączenia komunikacyjne z resztą województwa.

Kiedy miasto Świdnica zaproponowało wykorzystanie budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 105, stworzyło atrakcyjną propozycję dla DWUP. Ten obiekt znajduje się tuż obok Prokuratury Okręgowej. W zamian za przeniesienie praw do nieruchomości przy ulicy Folwarcznej, miasto otrzymało teren przy ulicy Polna Droga należący do województwa. Kiedyś na tym terenie działał świdnicki oddział Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Miasto otrzymało również dopłatę w wysokości ponad 1 mln 936 tys. złotych. Dodatkowo, koszty remontu i adaptacji budynku przy ulicy Folwarcznej zostaną pokryte przez województwo.