Jak rozliczyć PIT-37 za 2022?

Jak rozliczyć PIT-37 za 2022?

Choć PIT-37 to najczęściej wybierana deklaracja podatkowa przez Polaków, to niewątpliwie za kilka miesięcy będą musieli oni stanąć przed różnymi dylematami. Wiele zmian wprowadził Polski Ład i kolejne jego warianty, więc podatnicy mogą mieć obawy, jak będzie przebierać rozliczenie za 2022. By przez cały proces przejść bez problemu warto sięgać po sprawdzone narzędzia, generatory, korzystać z opcji składania zeznania online, ponieważ znacznie ułatwia to cały proces i minimalizuje ryzyko błędów.

Kto składa PIT-?7

Deklarację PIT-37 składają ci podatnicy, których dochody rozliczane są przez płatnika. W dużym skrócie to osoby zatrudnione oraz emeryci i renciści, a także ci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Najważniejszym kryterium przy wyborze deklaracji będzie więc rodzaj i sposób osiągania dochodów. Oczywiście od kilku lat podatnicy korzystający z tego formularza mogą korzystać z automatycznej akceptacji zeznania, o ile nie uwzględniają w nim ulg czy odliczeń podatkowych. I dlatego warto zachować w tej materii daleko idącą uważność – szczególnie w roku, gdy tak wiele zmian zostało wprowadzonych. Korzystanie z automatycznej akceptacji pozbawia również podatnika możliwości przekazania części jego podatku na rzecz wspierania organizacji pozarządowej. W 2023 można przekazać OPP aż 1,5% PIT.

Szybkie i sprawne rozliczenia

Poza całą długą listą uwzględniając osoby, które powinny przy rozliczeniu korzystać z PIT-37, warto pamiętać, że także tu spotkamy szereg wykluczeń. Podatnik nie może bowiem prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej. Poza tym tego formularza nie powinni wybierać również osoby, które rozliczają dochody małoletnich dzieci oraz ci, którzy obniżają wysokość dochodów o straty z lat poprzednich. PIT-37 nie będzie także odpowiednie przy odliczaniu tak zwanego minimalnego podatku dochodowego. W tym wypadku należy sięgnąć po inne formularze.

Ważne zmiany w PIT-37 za 2022/2023

Szczególnie zmiany wprowadzone w połowie 2022 roku będą rzutować na sposób rozliczenia podatku. Przede wszystkim pojawia się niższy próg podatkowy – czyli z 17% na 12%. Poza tym ulgę odczują także ci podatnicy, którzy stosowali II próg podatkowy do części swoich dochodów. Stawka 32% będzie obowiązywać osoby, które osiągnęły dochód przekraczający 120 000 zł. Wszystkich obejmuje modyfikacja kwoty wolnej od podatku, która od tego roku wynosi aż 30 000 złotych.

PIT-37 niezmiennie można rozliczać indywidualnie bądź wspólnie z małżonkiem lub też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Warto wziąć te kryteria pod uwagę i ustalić, co tak naprawdę najbardziej będzie się opłacać. Poza tym trzeba też sprawdzić, czy spełniamy warunki uprawniające nas do skorzystania z konkretnej metody rozliczenia. W tej materii Polski Ład też dokonał pewnych zmian. By złożyć wspólnie z małżonkiem deklarację, para musi pozostawać w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy lub od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego. Muszą oni również wskazać, że nie mogli skorzystać ze wspólnego rozliczenia w pierwszym roku małżeństwa. Dotyczy to sytuacji przed dniem obowiązywania nowych przepisów. Wiele kontrowersji wzbudziły także zapisy dotyczące osób samotnie wychowujących dziecko. Do wspólnych rozliczeń ma obecnie prawo rodzic lub opiekun prawny. Z tego prawa mogą więc skorzystać osoby w różnej sytuacji życiowej.